Gazet. Scheveningen-Bad. 216 november 12 VIS IS MIJN HOBBY GEVELS, GEWOON TOCH OF NIET? HET TUINPAD VAN MIJN VADER... BADCRYPTO 52 JAARGANG 36, NR 5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gazet. Scheveningen-Bad. 216 november 12 VIS IS MIJN HOBBY GEVELS, GEWOON TOCH OF NIET? HET TUINPAD VAN MIJN VADER... BADCRYPTO 52 JAARGANG 36, NR 5"

Transcriptie

1 216 november 12 WIJKBLAD VOOR BELGISCH PARK WESTBROEKPARK, SCHEVENINGEN-NOORD RENBAANKWARTIER, DUTTENDEL EN WITTEBRUG JAARGANG 36, NR 5 NOVEMBER Gazet Scheveningen-Bad VIS IS MIJN HOBBY GEVELS, GEWOON TOCH OF NIET? HET TUINPAD VAN MIJN VADER... BADCRYPTO 52

2 Gazet Scheveningen-Bad jaargang 36, nr. 5 uitgave 216 november 2012 WIJKBLAD VOOR BELGISCH PARK, WESTBROEKPARK, SCHEVENINGEN- NOORD, RENBAANKWARTIER, DUTTENDEL EN WITTEBRUG Verschijnt 6x per kalenderjaar en wordt huis-aan-huis bezorgd. Oplage ±7.500 stuks. De uitgave van de Scheveningen-Bad Gazet geschiedt op initiatief van de bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen. Mail: Website: bns.myweb.nl Dat houdt niet in dat de in de Gazet opgenomen artikelen de mening van het bestuur weergeven. De redactie van de Gazet is verantwoordelijk voor de inhoud. Redaktie Marit Berssenbrugge, Dick Leijnse, Eeke Crabbendam (contactpers. bestuur D&W), Ineke Looijaard, Elly van der Pol Verschijningsdata in 2012 Nr. 6, uitgave 217 verschijnt omstreeks 17 december 2012 (kopij inleveren vóór 21 november 2012) als Wordbestand of per Redactie/inleveren kopij Marit Berssenbrugge, Gazetjes: via de wijkwinkel, Gentsestraat 22a, 2587 HT telefoon/fax Zie ook info in rubriek Gazetjes achterin dit nummer. REDACTIONEEL Mensen die mij goed kennen, moeten altijd lachen als ik zeg dat ik autistische trekjes heb. Ze herkennen dat wel een beetje in mijn gedrag. Ik hou van regelmaat, ik hou van een leven met vaste ijkpunten, vaste gewoontes, zekerheid en traditionele, telkens terugkerende handelingen waarbij de tijd die de klok aanwijst, een grote rol speelt. Echt autistisch is dit natuurlijk niet, maar wel typerend voor mij en het leven dat ik leid. Tot voor kort..want in 2012 is er veel veranderd in mijn leven en is de ietwat autistische kant van mijzelf plots geheel verdwenen. Ik heb geen hond meer (die heeft, zoals de oplettende lezer weet, sinds februari het hoogste hondenwoord in de hondenhemel), heb de Gentsestraat (waar ik bijna mijn hele leven heb gewoond) voorgoed verlaten en heb van de zomer een eigen huis gekocht in een heel ander soort wijkje. Daarnaast heb ik ook sinds kort een andere baan (zij het wel binnen de nog altijd Allerhoogste Hotelschool van Nederland, waar ik alweer 30 jaar dag in dag uit te vinden ben). Kortom, drastische wijzigingen in mijn anders altijd zo rotsvaste, solide, risicoloze en veilige wereldje, waardoor voor mij alles 180 graden is gedraaid. En weet u, het bevalt me eigenlijk uitstekend, dat roer om ineens. Afijn, over mijn verhuizing kunt u verderop in deze Gazet nog meer lezen. Evenals over Vishandel Simonis (over rotsvastheid gesproken), over kwellende deadlines die soms als loodzware jukken op de schouders rusten van uw Gazet redactieleden en over de oogverblindende gevels van huizen in de buurt. Heel veel leesplezier! Abonnement Niet-bewoners van de wijk kunnen zich op dit blad abonneren door E 19, (per jaar) over te maken op postbank nr t.n.v. Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen, o.v.v. 'abonnement Scheveningen-Bad Gazet'. Voorpagina foto: De gecels aan de van Lennepweg (zie artikel op pagina 14 en 15) Marit Berssenbrugge Advertentietarieven 2012 (onder voorbehoud) Losse plaatsingen zw/w: 1/1 pag. E 450, 1/2 pag. E 240, 1/3 pag. E 170, 1/6 pag. E 96, Contractprijzen op aanvraag. Bedragen zijn exclusief pre-press werkzaamheden en BTW. Advertenties Robin Reule, Stevinstraat ER Scheveningen telefoon Drukwerk Drukkerij Lerowi Uitgever/bladmanagement Druk & Design Robin Reule Copyright Het auteursrecht t.a.v. de redactionele inhoud van deze uitgave wordt voorbehouden. I N H O U D S O P G A V E o. a. BENEFIETCONCERT SYMFONIEORKEST IN DUTTENDEL AANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING (NOORDELIJK SCHEVENINGEN) WAT EEN MEDISCH PEDICURE DOET DE INVAL HET TUINPAD VAN MIJN VADER COLUMN DICK LEIJNSE - ANDERE TIJDEN VIS IS MIJN HOBBY GEVELS, GEWOON TOCH OF NIET? BELGISCHE FEITEN JOSKA KNOESTER: 40 JAAR PEUTERLEIDSTER BADCRYPTO SERVICE /22 3

3 W I J K A A N G E L E G E N H E D E N BENEFIETCONCERT SYMFONIEORKEST IN DUTTENDEL OPBRENGST GAAT NAAR ACTIE HAN STIJKELPLEIN Het Haags symfonieorkest Euterpe zal op maandagavond 5 november om 20:00 uur een concert geven in de aula van de Vrije School (ingang Abbenbroekweg). Het orkest zal diverse stukken spelen van Mozart en Mussorgsky. Van Mozart zal de Ouverture van de opera Titus worden gespeeld, alsmede de Krönungsmesse. Aan dit laatste stuk zal het koor Le Nozze het vocale gedeelte voor zijn rekening nemen. Van Mussorgsky zal het stuk De Schilderijententoonstelling ten gehore worden gebracht. De entree van dit evenement bedraagt 10,- per kaartje. De opbrengst van het evenement gaat naar de actie handen ineen voor het Han Stijkelplein, een publiek privaat initiatief om het Han Stijkelplein te renoveren en een passende gedenkplaats te maken voor de verzetsstrijders waarnaar een groot deel van de wijk Duttendel is vernoemd. Meer over deze actie is te vinden op De website van het orkest is Woordvoerster Marjon Margés van de Stichting Vrienden Duttendel & Wittebrug is zeer verheugd met dit initiatief: het is natuurlijk heel mooi dat vanuit de wijk dit soort initiatieven worden opgestart. Zonder samenwerking van velen, waaronder met name ook de Vrije School, zou de gehele actie niet mogelijk zijn. Hoe staat het eigenlijk met de actie? Marjon Margés vervolgt: momenteel heeft de Stichting Vrienden Duttendel & Wittebrug een bedrag van ruim gereserveerd op haar rekening voor de renovatie van het plein, en is een bedrag van toegezegd en opvraagbaar. Een geweldige prestatie, maar wij zijn dus nog steeds een flink eind verwijderd van het streefbedrag van dat de actie moet opbrengen. Wij zijn echter nog vol goede moed dat het eindbedrag haalbaar moet zijn. Momenteel hebben wij een tiental fondsen en banken aangeschreven om het bedrag aan te vullen. Als het bedrag wordt gehaald, zal de gemeente de helft bijpassen, en zal het door de wijk zelf ontworpen plan ten uitvoer worden gelegd. Wie interesse heeft het concert bij te wonen, kan zich op 5 november tijdig bij de Vrije School melden voor de kaartjes die ter plaatse worden verkocht. Wie zeker wil zijn van een plaats, kan ook een mailtje zenden aan duttendelwittebrug.nl en het bedrag overmaken op gironummer t.n.v. Stichting Vrienden Duttendel & Wittebrug, onder vermelding van benefietconcert. De kaartjes liggen dan klaar bij de kassa. ALGEMENE LEDENVERGADERING Bewoners- en Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen Hierbij stellen wij u op de hoogte van de datum van de gecombineerde halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Bewoners- en Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen De vergadering wordt gehouden op woensdag 7 november 2012 van uur (Wijkwinkel - Gentsestraat 22 A) Wilt u deze datum vast blokkeren in uw agenda OPROEP VRIJWILLIGERS Sinds vorig jaar is er hard gewerkt om van onze wijkwinkel in het Belgisch Park een buurthuis van de toekomst te maken Er zijn vele activiteiten die plaatsvinden in de Gentsestraat 22a, waarvan u elders in dit blad een opsomming vindt. Van veel van deze activiteiten wordt gebruik gemaakt door buurtbewoners uit het Belgisch Park. We trachten op deze wijze mensen met elkaar in contact te brengen en leveren daarmee een wezenlijke bijdrage aan het voorkomen en terugdringen van eenzaamheid en het bevorderen van bewonersparticipatie. Voor de begeleiding van deze activiteiten hebben we vrijwilligers nodig. Wij zijn met name op zoek naar buurtgenoten 55+ in ons Belgisch Park of directe omgeving, die bijv. net gepensioneerd zijn en een dagje of een halve dag of een paar uurtjes over hebben om ons te helpen. Om een paar voorbeelden te noemen: Op maandag ochtend om 9.30 uur komen er Engelssprekende Expats bridgen. We hebben dan behoefte aan een vrijwilliger, die de deur opent, koffie en thee zet en kopjes klaarzet. Ook willen we graag dat deze vrijwilliger het administratieve gedeelte van de bridge begeleidt. Als er eenmaal gebridged wordt is het aan de vrijwilliger of hij/zij het gezellig vindt om te blijven ofdat hij/zij vertrekt. Op dinsdagochtend wordt er in de wijkwinkel door de trombosedienst bloed geprikt. Het is voor de mensen in onze directe omgeving natuurlijk een uitkomst dat dit in hun onmiddellijke omgeving kan plaatsvinden. Om deze activiteit goed te laten verlopen dient er iemand om 8.30 uur aanwezig te zijn om de deur te openen, de lichtjes aan te doen en een kan koffie en thee te zetten. Het zou fijn zijn als we daar iemand voor zouden kunnen vinden. Voelt u zich geroepen om ons te komen helpen of wilt u misschien een van onze andere activiteiten begeleiden dan bent u meer dan welkom. Voor meer informatie of aanmelding Riet van Beveren of per 5

4 WAT EEN MEDISCH PEDICURE DOET Rob van der Steen (53) is bij toeval pedicure geworden. Hij begon met een opleiding ergotherapie, maar knapte af op de psychiatrische stage: Daar was ik gewoon nog niet aan toe. Omdat hij erg geïnteresseerd was in de lichamelijke en praktische kant van dat vak, begon hij als pedicure, denkende dat het tijdelijk zou zijn. Ondertussen zijn we 27 jaar verder. Van pedicure tot medisch pedicure Een pedicure doet voetverzorging: hij verzorgt de nagels, verwijdert eelt en eventuele likdoorns. Rob: Het is een niet-beschermd beroep. Iedereen kan zich pedicure noemen. Je richt een kamertje in en klaar je kunt beginnen. Zo ging het bij hem ook. Maar gaandeweg begon hij allerlei cursussen te volgen Zo bleef hij doorgaan tot een jaar of drie geleden. Toen startte er een pilot-opleiding tot medisch pedicure, een initiatief van de brancheorganisatie voor de pedicure, ProVoet. Doel was het vak te professionaliseren. Rob hoorde bij de eerste vijftig studenten: Doordat ik altijd cursussen had gevolgd kreeg ik allerlei vrijstellingen. Ik wist gewoon al heel veel. Maar met dit diploma op zak is het duidelijk welke competenties je hebt en wat je voor iemand kunt betekenen. Diabetes en reuma Rob is de opleiding gaan doen omdat hij de relatie met andere medische disciplines wilde intensiveren. De huisarts is mijn gesprekspartner. Als medisch pedicure werk ik met risicogroepen zoals mensen met diabetes en reuma. Diabetespatiënten zie ik heel regelmatig soms vaker dan een huisarts en daardoor kan ik eerder signaleren dat er iets in het ziektebeeld verandert. Bijvoorbeeld als iemand minder gevoel krijgt in zijn voet is dat een teken dat de zenuwen aangetast zijn. Laatst had ik iemand die rondliep met een punaise in zijn voet zonder dat hij iets had gemerkt. Dan bel ik direct de huisarts. Bij een reumapatiënt die opeens een pijnlijke drukplek krijgt onder zijn voet, kan dat wijzen op het begin van een misvorming. Die signalerende functie is heel belangrijk, vandaar dat verzekeraars de behandeling vaak vergoeden. Zelfstandige praktijk Rob heeft een eigen praktijk. In hetzelfde pand werkt fysiotherapeut en acupuncturist Méndez Navarro. Rob: Soms kijkt hij even mee, vanuit zijn kennis en ervaring. Die samenwerking vind ik mooi. Mijn praktijk zit op de begane grond. Iemand hoeft niet een woonhuis door om bij de behandelkamer te komen. Mensen met een scootmobiel of een rollator kunnen zo terecht. Die toegankelijkheid zie ik ook als een teken van professionaliteit. Verademing Rob werkt wekelijks vijftig uur in de praktijk, met daarbovenop nog zo n twintig uur voor de fabricage van steunzolen en de administratie. Het is een prachtig vak, zegt hij vrolijk. Heel gevarieerd, en ik spreek veel mensen. Daardoor ben ik altijd uitstekend op de hoogte. Wat mij veel voldoening geeft is dat ik vaak direct resultaat zie. Mensen ervaren een behandeling als een verademing. Ze kunnen weer lopen zonder pijn. Soms zie ik het al als ze uit mijn stoel opstaan. Rob van der Steen Deventersestraat 50 Tel: Foto: Loes Schleedoorn Marieke Keur PERFECT PASTRY Zaterdag 13 oktober opende Perfect Pastry haar deuren aan de Gentsestraat 13, Scheveningen voor het publiek. Perfect Pastry is een initiatief van Nermina Brkic dat ontstaan is uit de groeiende vraag naar feesttaarten die zij reeds lange tijd op bestelling maakt en de enthousiaste reacties die ontvangen werden na de levering hiervan. Perfect Pastry richt zich met de verkoop van bakproducten en aanverwante producten (o.a. van het kleurrijke Deense merk Rice) op de steeds populairder wordende markt van zelf bakken. Taarten kunnen besteld worden in alle vormen en maten en worden naar wens van de klant gemaakt. Daarnaast verzorgt Perfect Pastry voor jong en oud in de winkel of op locatie workshops waar de fijne kneepjes van het zelf bakken op een leuke en ontspannende wijze kan worden geleerd en creatieve workshops (i.s.m. Kleur en Feest) zoals etagères maken en taartplateaus decoreren. Nermina Brkic T:

5 DE INVAL Deadline, deadline, 1 oktober, 1 oktober, deadline, deadline. Een onophoudelijk gefluister, ik sta in een donkere ruimte, hoor het overal om me heen: Deadline, deadline, 1 oktober, 1 oktober. Ik gris mijn mobile uit mijn tas, bel m n muze: Sorry, ik ben er even niet, druk, druk, druk! Probeer het later nog eens. Wat? Hadden wij niet een afspraak?? Inspiratie op afroep? Zo was het toch? Later?, wat is nu later? Hoeveel later? Later is te laat! Oh daar heb je dat verdomde gefluister weer: Deadline, deadline, 1 oktober, 1 oktober. Inderdaad, ik heb geen tijd meer te verliezen, ik moet schrijven. En wel nú. Oh God, geef me een inval. Joke van Leeuwen zegt dat toch?: Een inval kan zomaar zo komen, zo n inval, zo n bruikbaar begin, als blaadjes van de bomen Nou en die blaadjes, daarvan vallen er genoeg nu, schiet het door mijn hoofd. Dus er is nog hoop. Trouwens, háár muze bellen, is dat een optie? Dan ben ik zeker uit de brand. Ach nee, natuurlijk niet. Zo n invalster moet eerst ingewerkt en iedere minuut is er één nu! Dan maar zelf aan de slag. Vooruit achter de computer. Makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe kom ik hier aan een computer? En belangrijker nog, hoe kom ik in godsnaam hier weg? Het is hier aardedonker. Op de tast dan maar. Wat voel ik? Een deurklink? Misschien! Proberen, vlug! Met trillende hand duw ik een ijzeren handvat naar beneden. En dan ineens sta ik in een hel verlichte zaal. Allemaal computers met achter ieder scherm handen, die over het toetsenbord vliegen: jij hebt geen muze en dan is er geen plaats voor je hier. Op ieder scherm deze zelfde tekst, niet één maal, nee, wel tien keer dezelfde regels. Aan de muur knipperende lichtslierten, rood, geel en blauw. En nee he?, ook hier weer dat gruwelijke gefluister: Deadline, deadline, 1 oktober, 1 oktober. Alsof ik dat nog niet weet! Natuurlijk weet ik dat. Mijn tekst moet geschreven, mijn tekst móet af en.. wel vandaag! Maar hoe dan zonder plek en zonder computer? Hier maak ik geen schijn van kans. Geen hond die naar me kijkt! Het zweet breekt me uit, ik heb het niet meer. Wat moet ik in Godsnaam doen? Iemand wegduwen en gewoon een plek opeisen? Als ik eenmaal zit, komt de inval vast ook. Dat dacht je maar, hoor ik alweer fluisteren, geen muze, geen inval en nog eens en nog eens: geen muze, geen inval. Mijn gejaagdheid groeit met de minuut, mijn geduld begint op te raken. Ik zal en moet een computer hebben. Onzin, geen plaats, wie bepaalt dat hier eigenlijk? Dit is toch een openbare ruimte? Oh wacht eens, daar helemaal achter in de hoek is een computer vrij. Vlug, vlug ernaar toe. We zullen nog eens zien wie hier een inval heeft, met of zonder muze! Maar wat krijgen we nu? De letters, die ik wil aanslaan, kan ik niet vinden. Nou dat weer! Waarom spant alles en iedereen samen tegen mij? Ik moet toch gewoon een tekst op het scherm krijgen? En als dat niet lukt moet ik op z n minst. Deadline, deadline, geen muze, geen inval, tuit het weer in mijn oren! Ja, zo kun je je ook niet concentreren. Wat moest ik toch op z n minst? Oh ja, de waarheid eerlijk zeggen, als ik niets uit mijn pen kan persen: Lieve lezer van de Gazet, ik heb geen inval deze keer, mijn muze is er even niet.ik durf u om begrip hier voor te vragen. Ik vertrouw erop dat mijn muze, met terugwerkende kracht, haar plichten nakomt in de toekomst. Ja, dit moet het dan maar worden. Vooruit een laatste poging, het móet lukken. Had je gedacht. De letters zie ik deze keer wel duidelijk op het toetsenbord, maar nu is er weer iets met het scherm: totaal zwart. Ik kan woorden aanslaan zoveel ik wil, het wordt niet zichtbaar. Dit is om gek van te worden. Mijn hart gaat als een razende te keer, mijn adrenaline verbruik scoort als de beste, ik kan niet meer, maar ik moet nu doorpakken. Ik heb hulp nodig. Mijn buurman naast me dan maar vragen: Dat zwarte scherm, hoe krijg ik dat goed? Oost-Indisch doof! Dan achter mij, die vrouw daar in het zwart, ik klamp me aan haar vast. Maar ze luistert niet eens naar mijn hulpkreten. Met een onaangenaam krakende stem pepert ze me nog eens duidelijk in: 8 Geen muze, geen inval en dus geen tekst. Ha, ha, zie maar hoe je het klaar speelt. De luidsprekers galmen weer in het rond: Deadline, deadline, 1 oktober, 1 oktober. Genoeg, genoeg, met al dat getreiter! Zet die luidsprekers uit! Ik heb mezelf niet meer in de hand, ik ben tot alles instaat, ik ga in de aanval, reken maar! De computer moet het t eerst ontgelden. Dat ellendige zwarte scherm werkt op mijn zenuwen, weg ermee... aan diggelen op de grond. Dan werp ik me op mijn buurman: Waarom kun je me niet behoorlijk antwoorden? Ik grijp hem bij de keel. Waarom help je me niet? Het is voor de goede zaak. Voor de Gaze!! Een oorverdovend hoongelach klinkt op: Zielepoot jij,. zonder muze, wat wil je nou? En dan.. schrik ik wakker en kijk ik in de late middagzon. Mijn trouwe attributen, papier en pen, op de grond naast me. Van mijn schoot gevallen. Met een hart dat nog bonst van nijd en opwinding kan ik gelukkig weer opgelucht ademen, het is nog geen 1 oktober. En ik weet: Een inval kan zomaar zo komen, Zo n inval, zo n bruikbaar begin, Als blaadjes die vallen uit bomen. Elly van der Pol Mijn vrouw heeft al 10 jaar Multiple Sclerose GIRO 5057 MAASSLUIS

6 HET TUINPAD VAN MIJN VADER.. Bovengenoemd beroemd lied gezongen door Wim Sonneveld klonk - cliché in mijn hoofd toen ik de zware jongens van het verhuisbedrijf met stapels dozen langs mijn voortuin het hekje uit zag lopen. De Gentsestraat was ineens de Gentsestraat niet meer. Ik ben in dit oude huis geboren; mijn vader is er zelfs geboren. Mijn grootouders kochten het pand in De schriftelijke onderhandelingen met vorige eigenaar heb ik nog in mijn bezit. Er wordt gebakkeleid over de gordijnen, de tuin voor en achter en de vloerbedekking. Uiteindelijk komen ze tot een compromis: voor gulden mocht mijn opa het hebben. Van een makelaar was toen nog in het geheel geen sprake. Dat is nu wel anders. Ik wilde verhuizen en nam in mei een aankoopmakelaar in de arm. Ik koos voor een vrij jong, nieuw makelaarskantoor in de buurt. Dat bleek een uitstekende keuze. De betreffende makelaar zich veelal verplaatsend met scooter in plaats van dikke auto - was niet alleen alleraardigst en behulpzaam, hij dacht ook echt met me mee, begeleidde me gedurende alle bezoeken. En dat waren er aardig wat! Van een heel oud pand, drie hoog achter tot een hypermodern yuppenflat; van een penthouse tot een hofjeswoning. Samen hebben we er heel wat betreden. Stampend om te zien of de vloer stevig was, aaiend over de muur om te kijken of die vochtplek recent was of oud en informerend naar het dak en de riolering. Mijn geweldige aankoopmakelaar hielp me over vele obstakels heen en temperde mijn over-enthousiasme in het bijzijn van de verkoopmakelaar. En uiteindelijk leverde hij ook nog eens uitstekende after-sales door me te helpen aan een betrouwbare aannemer en werklui die mijn nieuwe huisje omtoverden tot een waar paleisje. Maar voor het zover was. Ik heb ongelooflijk veel geleerd de afgelopen maanden. Ik weet nu precies waar je op moet letten als je een huis bezichtigt. Ik kan intelligente vragen stellen aan de verkoopmakelaar. Ik kan blindelings de weg vinden in Hornbach. Ik ben inmiddels kind aan huis bij de Gamma en bij Karwei herkennen ze me al bij binnenkomst. Ik weet nu als geen ander hoe je schuttingen in een tuin zet; ik weet hoe je laminaat moet leggen en kan zelfs afdekplinten plaatsen. Ik heb gezien hoe je oude glasplaten uit een deur verwijdert en hoe je een stenen drempel aanlegt, een gordijnrails ophangt en muren doorbreekt. De wereld van aannemers, stukadoors en schilders is mij niet meer vreemd en ik kan met handen en voeten aan een Bulgaar uitleggen hoe ik een convectorbak geplaatst wil hebben. Terwijl ik een paar maanden geleden niet eens wist wat een convectorbak was! De verhuizers waren allerliefst. Toen ze mijn bed en kledingkast uit elkaar hadden gehaald en ik al die losgekoppelde stukken door elkaar zag liggen, dacht ik dat het nooit meer goed zou komen, maar ik had het mis. In korte tijd stonden alle meubels weer keurig in elkaar op zijn plek. En tussen de meubels staan nu 86 verhuisdozen, helemaal vol met kleding, schilderijtjes, fotoalbums, keukengerei en glaswerk. En ik zit nu op de bank, tussen al dat moois, en wil televisie kijken. Maar in welke doos zit nu die afstandbediening.? Marit Berssenbrugge MUZIEK IN MUZEE Muzee Scheveningen is de plek waar u op 16 december een concert kunt bijwonen met composities van Vivaldi, Bruch en Dvorák, uitgevoerd door het Moszkowski Ensemble, bestaande uit Heleen Kuiper (viool), Paul Eggen (viool en altviool) en Menno Boogaard (piano). Omdat muziek een universele taal is én er in Den Haag en Scheveningen veel expats wonen, is er een opmerkelijke opening van dit concert: een groep kinderen, gedeeltelijk hier geboren en getogen en anderen hier woonachtig voor enkele jaren, presenteren zich gezamenlijk aan het publiek. Ze zijn afkomstig van verschillende scholen uit de regio, zoals The International School of The Hague, het Lycée Français en de British School. Anderen komen van het Maerlant Lyceum, Gymnasium Haganum en het VCL. Maar muziek maken ze samen. Het concert vindt plaats op 16 december in Muzee Scheveningen aan de Neptunusstraat 92. Aanvang is uur. De toegangsprijs inclusief consumptie en museumbezoek bedraagt voor volwassenen 14 euro en voor kinderen tot en met 12 jaar 7 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Muzee; u kunt telefonisch reserveren via de telefoon:

7 C O L U M N Vroeger waren schaakgrootmeesters eerbiedwaardige heren met een behoorlijke reputatie ook buiten het schaken. Dat is tegenwoordig wel anders. Beroemde schakers worden steeds jonger en hebben, uitzonderingen daargelaten, weinig tot niets te melden. Ik kom op dit onderwerp door een recent verschenen boek (Frank Brady, Eindspel. Het wonderbaarlijke leven van schaaklegende Bobby Fischer) en licht deze schaakstelling graag toe met een aantal voorbeelden. Te beginnen met enkele schaakkampioenen uit het verleden. Dr. Emanuel Lasker ( ) was een veelzijdig wiskundige en wereldkampioen schaken van 1894 tot Hij schreef boeken over schaken, maar ook over speltheorie en wiskunde. Verder een toneelstuk en twee werken over filosofie. Dr. Max Euwe ( ) promoveerde in 1926 cum laude. Schaken was een hobby waarin hij wereldkampioen werd. Uiteindelijk werd hij hoogleraar in de wiskunde aan de hogescholen van Rotterdam en Tilburg. Dr. Mikhail Botwinnik ( ) promoveerde in 1948 tot doctor in de elektrotechniek. In datzelfde jaar werd hij wereldkampioen schaken; een titel die hij behield tot Daarna keerde hij terug naar de wetenschap en ontving in 1991 een eredoctoraat van de universiteit van Ferrara. Jan Hein Donner ( ) leerde schaken op zijn 14de en werd grootmeester op zijn 30ste. Maar ook hij was een homo universalis, die artikelen over vele onderwerpen schreef en politiek actief was. Hij was bevriend met de schrijver Harry Mulisch en stond model voor Onno Quist in De ontdekking van de hemel. Mikhail Tal ( ) was een wonderkind dat als 3-jarige kon lezen, als 15-jarige naar de universiteit van Riga ging en daar afstudeerde als taalwetenschapper. Hij werd wereldkampioen schaken in 1960 en wordt door velen gezien als een van de beste schakers aller tijden. Zijn slechte gezondheid stond verdere schaaksuccessen in de weg. ANDERE TIJDEN Dick Leijnse En nu komen we aan in de huidige tijd, waarin schaakkampioenen steeds jonger zijn. Voorop loopt Bobby Fischer ( ), het wonderkind dat op 14-jarige leeftijd schaakkampioen van Amerika werd en geen enkele school afmaakte. Zijn grootste triomf was het winnen van de wereldtitel in 1972 toen hij in Reykjavik Spasski in een tweekamp versloeg. In de aanloop naar deze titelstrijd vertoonde hij al flink gestoord gedrag. Bobby was extreem achterdochtig. Hij geloofde dat de Russen samenspanden om hem te doen verliezen. Hij vond de schaakstukken te klein. Hij eiste een speciale stoel om op te zitten. Er was teveel lawaai in de speelzaal zodat het publiek naar achteren moest. De verlichting deugde niet. De televisiecamera s moesten weg. Enz. enz. en bij elk bezwaar dreigde Bobby met vertrek uit IJsland. Na het behalen van de wereldtitel heeft hij geen enkele serieuze partij meer gespeeld. Er was altijd wat. Geen vriend kon het lang met hem uithouden. Hij sloot zich aan bij een sekte en trad weer uit. Hij liet de vullingen uit zijn gebit verwijderen omdat dat goed voor zijn gezondheid zou zijn. Hij liet zijn haar groeien terwijl zijn kiezen afbraken Hij raakte door zijn geld en zag er uit als een zwerver. Hij werd antisemiet en anti-amerikaans. Tenslotte kreeg hij een conflict met de FBI. Hij vluchtte naar het buitenland en accepteerde een asielaanbod van de regering van IJsland. Gelukkig zijn de meeste hedendaagse schaakvedetten voornamelijk computernerds en niet zo gestoord als hun collega Fischer. De meest prominente onder hen is Magnus Carlsen (1990). Die kreeg, toen hij 12 was, een jaar vrij van school om aan schaaktoernooien mee te doen. Dat hielp zijn schaakcarrière want hij werd grootmeester als 13-jarige, maar ik vrees dat het met zijn loopbaan als scholier niet zo goed verging. Sinds 2010 is hij de nummer 1 van de schakersranglijst maar spelen om het wereldkampioenschap wil hij niet. Buiten het schaken is er niets van hem te melden afgezien van een rol in een reclamefilm. Enigszins vergelijkbaar is Kramnik (1975), een voormalig wonderkind dat als 4-jarige leerde schaken, op 7-jarige leeftijd schaakkampioen van zijn club en als 19-jarige de beste van de wereld werd. Nu is hij 37 en nog steeds een van de besten, maar over zijn talenten buiten het schaken heb ik niets kunnen vinden. Een andere jeugdige schaakkampioen is Anish Giri (1994 ). Hij woont met zijn familie sinds 2008 in Nederland, werd hier schaakkampioen in 2009 en grootmeester in hetzelfde jaar. Giri houdt zich weliswaar diepgaand bezig met schaken, maar zijn vorderingen op het gymnasium zijn ook heel goed (eindexamenjaar Grotius College, Delft). Hij lijkt sowieso een bijzonder getalenteerde jongen want hij spreekt Russisch, Nederlands, Engels en Japans en houdt van voetbal en tafeltennis. Vooralsnog geen nerd, lijkt het, dus er is hoop op een toekomstige wereldtopper die later ook wat heeft te melden. Ondanks de hoop die Giri heet lijkt het mij goed dat hedendaagse toppers zich in hun vrije tijd eens zouden verdiepen in het leven van, bij voorbeeld, Emanuel Lasker. Diens biografie bevat een voorwoord van Albert Einstein, die bevriend met hem was en schrijft: Emanuel Lasker was ongetwijfeld een van de meest interessante mensen die ik in mijn latere jaren leerde kennen. Dat kunnen wij van Fischer en velen van diens opvolgers helaas niet zeggen. 11

8 VIS IS MIJN HOBBY VIER GENERATIES SIMONIS Scheveningers hebben iets met de zee en kennen allemaal de naam Simonis. Want bij Simonis vind je vis uit de zee. Maar hoe velen van onze lezers komen er af en toe eens een kijkje nemen om een kibbeling of een ander visje te verschalken? En hoe velen onder hen hebben geen idee van de grootte van het bedrijf of maken zich zorgen over de overbevissing van de wereldzeeën zonder er het fijne van te weten? Het leek de redactie van de gazet een goed idee om hier eens aandacht aan te besteden. Het bedrijf is in 1880 begonnen door Albert Simonis met een café en rokerij in de binnenstad van Den Haag. Zoon Allie en zijn vrouw Geer zetten de zaak voort en werden vanaf 1935 met gerookte paling een begrip op de Foto onder: Klantvriendelijke visexperts Foto boven: De vestiging van het restaurant en de visspeciaalzaak aan de haven Haagse Markt. Met kleinzonen Herman en Allie begint de grote expansie. In 1966 starten zij een viszaak op de Markthof, gevolgd in 1980 door een filiaal aan de haven. De zaken gaan goed en in 2001/2002 worden een restaurant aan het strand en een viszaak aan de boulevard toegevoegd. Inmiddels hebben sinds 2004 twee achterkleinzonen van Albert de dagelijkse leiding van het bedrijf: Dennis Simonis (zoon van Herman) en Alain Simonis (zoon van Allie). Deze informatie is allemaal ook te vinden op de Simonis-website, maar om meer te weten te komen maak ik een afspraak met Dennis, die met Alain kantoor houdt in het filiaal aan de haven. De mensen achter de gevel De vier vestigingen van Simonis hebben, alles bij elkaar, 140 personeelsleden. Ik heb er in de loop der jaren, tijdens mijn regelmatige bezoeken om een visje te kopen, een aantal enigszins leren kennen. Prettig personeel. Wat mij opviel, afgezien van de plezierige manier waarop men doorgaans wordt geholpen, is dat er opmerkelijk weinig verloop is. Dat wijst op een prettige sfeer op de werkvloer. Dennis: Er is natuurlijk wel eens wat, maar het klopt wel dat onze mensen niet snel weglopen. Op de Markthof hebben wij iemand die er al 30 jaar bij is en hier aan de haven werkt Piet, die nu met AOW is maar die nog vier dagen per week komt helpen. 12 Uit eigen ervaring weet ik dat in het weekend diverse interessante mensen in de zaak aan de haven helpen onder wie een afgestudeerde arabist, een jongeman die de wereld over gaat als werker op een boortoren, een student medicijnen en een universele viskenner met specialisatie Colombia. En terzijde: een van de vorige directeuren, Allie, was afgestudeerd als medicus. Haring In 2009 kwam Simonis zeer slecht uit de Nationale Haringtest van het Algemeen Dagblad. Een plaats in de onderste regionen van de ranglijst met 100 namen, met een dikke onvoldoende voor kwaliteit en smaak. Dennis: Wij hebben toen tegen elkaar gezegd: dit mag niet nog eens gebeuren. Want vis is mijn hobby. We hebben toen het roer radicaal omgegooid en geïnvesteerd om een beter product te kunnen leveren. In de eerste plaats zijn we veranderd van leverancier. Haring komt in diverse kwaliteiten op de markt en is een heel kwetsbare vis, die met de grootste zorg moet worden behandeld. Hij wordt gedurende een betrekkelijk korte periode gevist op de Noordzee en moet daarna optimaal worden bewaard. Een Scheveningse groothandel is hiervoor nu ingehuurd, die ons alleen topkwaliteit levert en die ook de opslag verzorgt. Zelf hebben wij geïnvesteerd in een winkelmeubel en gekoelde snijplanken. Haring moet worden schoongemaakt voor het oog van de koper en hiervoor hebben wij twee personeels-

9 leden die zich alleen maar met het schoonmaken van de haring bezig houden. Het resultaat was de eerste plaats in de ADtest in 2011, gevolgd door de 3de plaats in 2012, met beoordeling 10-. De absolute top. Johan maakt oesters open voor de Badgazet Waar komt de vis vandaan? In de krant lezen wij over moderne, buitencategorie grote vissersschepen die naar de wateren van Mauretanië of Tasmanië varen om hun ruimen daar vol te vissen. Dennis: Wij doen daar niet aan mee. Wij vinden dat je bij voorkeur vis dichtbij huis moet vangen. Tachtig procent van wat wij verkopen komt uit de Noordzee. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, want de klant wil ook wel eens wat anders. Onze tonijn komt meestal uit Indonesische wateren en onze kreeft uit Canada. Maar voor de meeste vis blijven we zo dicht mogelijk bij huis. Sommige van onze concurrenten laten de heilbot met het vliegtuig uit Alaska komen, maar die van ons is echt uit de Noordzee. Verder moet je vis vangen in het juiste seizoen en dat verschilt voor de verschillende soorten. Ons assortiment varieert dus met de seizoenen. Milieu organisaties Simonis voert het MSC keurmerk. Dit Marine Steward Council is een nonprofit organisatie die zich ten doel stelt om de meest milieuvriendelijke keuze voor vis en visproducten te promoten. De MSC stelt strenge voorwaarden aan alle sectoren van de visindustrie en vishandel. Dennis: Bij ons hebben voorlopig alleen haring en kibbeling het MSCkeurmerk. De organisatie is een initiatief van Unilever en leidt wat ons betreft aan een teveel aan administratie en kosten. Het heeft nog een weg te gaan. Maar wij steunen het initiatief. Simonis steunt ook de MVO (Milieu Vriendelijk Ondernemen) en het Duurzaam Paling Fonds. Dit DPF is een Nederlands initiatief dat zich ten doel stelt de palingvisserij in ons land op peil te houden. Deelnemers betalen een bedrag per kilo verkochte paling. Van dit geld wordt glasaal in Spanje gevangen die vervolgens in het IJsselmeer wordt uitgezet om in onze wateren tot volwassen paling uit te groeien, waarna die dan weer gevangen kan worden. Omliggende landen 13 profiteren mee, want de glasaal die hier paling wordt houdt zich niet aan internationale grenzen. Toekomst De vis wordt duur betaald, zei Kniertje lang geleden. Dat geldt nu nog steeds, al is het wel op een andere manier dan toen. Ooit was vissen een gevaarlijke bezigheid die veel slachtoffers heeft gemaakt; nu is de vis veel moeilijker te vinden dan toen. Toch gaan de zaken in de visserij nog steeds redelijk goed, vooral door de maatregelen die de visstand op peil lijken te houden. De financiële wereldcrisis is tevens bij Simonis merkbaar want ook de consument doet een stapje terug. Iedereen bezuinigt immers. Bij Simonis betekent dit dat de omzet nu veel minder snel stijgt dan voorheen. Toch staat er een belangrijk nieuw project in de startblokken. De plannen voor een nieuw, groot visrestaurant aan de Tweede Binnenhaven zijn onlangs goedgekeurd. De aannemerswerken zijn in september 2012 begonnen en het restaurant zal worden geopend rond half mei Aldus Dennis Simonis, een enthousiaste en bevoorrechte man die van zijn hobby zijn werk heeft kunnen maken. Dat het hem en het bedrijf goed moge gaan in de toekomst, want daar hebben wij Scheveningers allemaal plezier van. Dick Leijnse

10 GEVELS, GEWOON TOCH OF NIET? Gevels zijn gevels, je rijdt er langs en ziet ze niet. Gevels zijn een gegeven, ze zijn er gewoon. Bescherming van ieders woonruimte, gewoon. Gewoon? Maar wat hebben architecten soms niet hun best gedaan om er iets moois van te maken. En dan is een gevel niet zomaar een gevel, maar een kunstwerk. In de van Lennepweg kun je kiezen. Of je woont aan de oneven kant in een huis uit die práchtige gevelrij. Of je woont aan de even kant met een uitzicht op. die práchtige gevelrij aan de overkant. En tja, dat is ook wat waard. Als de zon er dan ook nog om twaalf uur op gaat schijnen, dan zie je die kunstwerkjes, handwerk. Iets, wat in ieder geval in onze tijd niet meer voorkomt. En dan te bedenken, dat er eigenlijk nog zo weinig van over is. Wat wil je, de gevels dateren van 1894! Alleen al weer en wind hebben hun sporen nagelaten. En dan spreken we nog niet over de oorlog, slechte tijden of de mode door de decennia heen. Het opvallende van de huizenrij 7-25 van de van Lennepweg is, dat zij in buurtschap Wittebrug, tezamen met de huizen direct van Lennepweg Hoe kan het dat slechts één deel van een straat in een buurtschap, in dit geval Wittebrug, zo n uiterlijk heeft? En dat om die reden zoveel mensen in de lente, als ook nog eens de fruitbomen in bloei staan, graag een toertje maken door de van Lennepweg? Hotel Wittebrug Alles begint bij Hotel Wittebrug. Omdat aan het eind van de 19e eeuw een korenmolen, gelegen bij de Witte Brug, brug over het kanaal bij het huidige Madurodam, een geliefd uitje was voor mensen uit de stad, besloot een slimme ondernemer tot het exploiteren van een koffiehuis naast de molen. Het werd een succes en uitbreiding van het koffiehuis tot een hotel-café was al spoedig een feit, het begin van het later roemrijke Hotel Wittebrug was daar. Het oudste deel bevond zich op de hoek Badhuisweg/van Lennepweg, uitbreiding volgde later richting Nieuwe Parklaan. Hotel Wittebrug, hoek van Lennepweg / Badhuisweg, ca 1905 Want alles kent een mode, niet alleen kleding of inrichting. Ook architectuur doet daar in mee. Natuurlijk waren er tijden dat men die kunstige architectuur veel te druk vond of te bewerkelijk om te onderhouden. En liet men een gevel die toch al slecht was, gewoon afbreken. Ongetwijfeld speelt geld daarbij ook een rol. Want wat een investering om die gevels zo te houden als ze ooit waren! om de hoek op de Badhuisweg, niet zozeer de enige zijn in hun genre, neo-classicisme, maar wel de enige uit hun tijd in een aaneengesloten rij. Dat maakt het plezier voor het oog des te groter. De rest van de van Lennepweg en de Nieuwe Parklaan vertonen natuurlijk ook neo-classicistische gevels, maar dan toch van een iets jongere datum en nergens in een aaneengesloten rij. Een vennootschap werd opgericht, de Maatschappij tot Exploitatie van Terreinen en het Hotel de Wittebrug met onder andere als doelstelling: de exploitatie van de terreinen (.) tussen den Nieuwen Badhuisweg en het Kanaal te s- Gravenhage, ( ), door daarop villa s of woonhuizen te bouwen( ). Van Lennepweg En zo kwam de van Lennepweg tot stand. Als eerste werd in 1894 de rij van (nu) nummer 7-25 inclusief het grote huis aan de kop 14

11 hun toertjes naar Scheveningen. Vóór dat terrein, op de hoek van de Badhuisweg, was al eerder van Lennepweg 1 gebouwd, dus een groot, later met huisnummer 3 en 5 opgevuld gat gaapte tussen nummer 1 en 7. De straat werd niet in één keer vol gebouwd. De verkoop van de kavels ging namelijk minder snel dan verwacht. Voor de clausule van de gemeente, dat de terreinen binnen vijf jaar bebouwd moesten zijn, werd dus een ontheffing gevraagd. Met als gevolg dat de rest van de straat van latere periode dateert en dus een ander karakter heeft. Leggelostraat 2-54 De opdracht voor het ontwerp ging naar Groot Hertoginnelaan Amsterdamse architecten. Alsof in Den (Wagenaarweg 14) gebouwd. Men besloot tot een aaneengesloten rij, want dat was natuurlijk goedkoper en dus meer rendabel. Ook toen speelde commercie weer een belangrijke rol. Maar de rij begon pas 100 meter van de hoek van de Badhuisweg, waarom? Aan het begin van de weg lag een groot terrein, toebehorend aan een vroegere Stalhouderij, de nu niet meer bestaande manege Van Burik aan de Badhuisweg. Daar rustten de paarden van de paardentram even uit na Haag niet voldoende architecten waren??? Om die reden zou je de mooi versierde gevels als Amsterdamse klok-en halsgevels moeten herkennen en maakt de straat dus een soort van Amsterdamse indruk aldus de boeken. En zo staat dus deze ene gevelrij met zijn mooie details te schitteren in de zon, al meer dan 115 jaar! Wie weet woont u ook in een straat, waar u niet alleen heel veel van houdt, maar waar ook iets onverwacht moois in de gevels te ontdekken valt. Iets wat u nog niet eerder opviel. Zoiets als een vogel die voor het eerst zijn nest uitvliegt, een aapje wat zich krampachtig vast houdt aan de gevel? Je weet maar nooit! Het betekent dat er iemand is geweest die met grote inzet heeft geprobeerd iets moois van uw straat te maken, en dat is het bekijken waard, toch! Eeke Crabbendam BELGISCHE FEITEN De Scheveningen-Bad Gazet, die onder andere verspreid wordt in het Belgisch Park, zal in het vervolg wat meer aandacht proberen te besteden aan ons buurland, België. De geschiedenis van het Belgisch Park vanaf 1883 wordt uitgebreid beschreven in 125 jaar Belgisch Park; de ontwikkeling van Nieuw Scheveningen, wonen tussen bad en stad. Toeval of niet; van de bijna 50 jaar die ik aaneengesloten heb gewerkt, werkte ik ongeveer 40 jaar voor een Belgisch industrieel bedrijf. Het hoofdkantoor van de N.V. Bekaert is gevestigd in het plaatsje Zwevegem, gelegen bij Kortrijk in de provincie West- Vlaanderen. Een Belgisch familie bedrijf, zoals nog vele anderen in ons buurland. En nu wonen wij in het Belgisch Park met zijn straten vernoemd naar steden waaraan ik bijna in alle gevallen goede herinneringen heb. Kortrijk, Antwerpen, Gent, Brugge, Leuven en ook Luik. Het is voor mij dus extra plezant om door deze wijk te lopen. Daar komt nog bij, dat ik mij goed kon juinen bij mijn werkgever en fier ben dat ik wat heb mogen bijdragen aan de marktontwikkelingen in Nederland van de Belgische industriële producten. Daarom heb ik goesting om met enige regelmaat iets over België neer te pennen. Gesteund door kennis uit het verleden en het feit dat Primera Scheveningen in de Gentsestraat uiteraard vanzelfsprekend enkele Belgische kranten verkoopt zoals de Gazet van Antwerpen, De Standaard en De Morgen. Het is een genoegen deze kranten te lezen. Iets dat ik de lezer zeker kan aanraden als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen in België. Het is een gans ander land, ondanks dat het al sinds 1944 samen met Nederland en Luxemburg de Benelux vormt. Een land waar het op bepaalde terreinen misschien wel beter en gezelliger is. Ik kijk graag naar Vlaamse TV- zenders als Canvas. In mijn ogen worden de onderwerpen rustiger, compacter en duidelijker uit de doeken gedaan. Vooral als het over Europa gaat. De gemeenteraadsverkiezingen zullen dit jaar plaatsvinden op 14 oktober. Het zijn 15 strikt lokale verkiezingen, die in de eerste plaats natuurlijk draaien om plaatselijke figuren en thema s. Ook de burgemeester wordt gekozen. Iets wat bij ons nog nauwelijks het geval is. Ik heb genoten van een uitzending van het actualiteitenprogramma Terzake op Canvas van een discussie tussen de zittende burgemeester van Kortrijk en een nieuwe kandidaat afkomstig uit de federale regering, die ook ambitie heeft om burgemeester te worden. Overigens het woord wethouder kent men niet; men gebruikt de term schepen. Toch staat er voor de politieke partijen ook nationaal veel op het spel. Over minder dan twee jaar zijn er immers federale en Vlaamse verkiezingen. Wie nu klappen krijgt, komt gehandicapt aan de startlijn, lees ik in de Gazet van Antwerpen. Maar in mijn bijdrage aan de Gazet van Scheveningen zal ik niet te veel politiek behandelen. Allez, voorlopig eindig ik met: tot een volgende maal, met andere Belgische feiten uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Wim van Wezel

12 JOSKA KNOESTER 40 JAAR PEUTERLEIDSTER: HET IS ALSOF IK EEN HEEL ERG GROOT GEZIN HEB! Van de 63 jaar dat Joska Knoester op deze aardbol rondloopt, is ze ruim 40 jaar peuterleidster. In de Deventersestraat, de peuterspeelzaal waar haar eerste kind Niels op zat, begon ze als moeder en vrijwilligster steeds meer hand en spandiensten te verrichten en door de jaren leerde ze al gauw leerde ze de peutertjes te begeleiden. Na de geboorte van haar tweede kind, Herma, hield ze er even mee op. Toen ze haar vroegen terug te komen, kon ze niet weigeren. De geboorte van haar derde kind, Angelique, deed haar opnieuw stoppen, maar na anderhalf jaar begon het toch weer te kriebelen en ging ze als peuterleidster werken in de Duinkerksestraat. Joska: Mijn eigen kinderen kon ik gewoon meenemen, dat was wel zo makkelijk. Alle schoolvakanties was ik vrij en ik heb nooit voor een oppas hoeven te zorgen. Mijn kinderen vonden het prima en waren bijvoorbeeld nooit jaloers of hadden nooit het gevoel dat ze mij moesten delen met andere kinderen. Ze zijn juist heel sociaal vaardig geworden daardoor. Ik heb ze later wel bewust een tijdje op een andere speelzaal geplaatst omdat ze toch moesten wennen aan de afwezigheid van hun moeder. Kinderen van nu en die van 25 jaar geleden Joska is enorm sociaal voelend en zet zich graag in voor hulpbehoevenden in de buurt. Ze bezoekt en verzorgt ouderen. Maar omringd zijn door peuters vindt Joska nog steeds het allerleukste: Het zijn allemaal kinderen uit de buurt, dikwijls van ouders die ik ook ooit nog in mijn klasje heb gehad. De tweede generatie dus. Het zijn veelal kinderen uit een goed milieu. Kinderen zijn ontwapenend, eerlijk en dat vind ik prettig. Al moet ik zeggen dat er wel heel veel verschil is in het gedrag van kinderen van nu en die van 25 jaar geleden. Kinderen zijn nu drukker, bijdehanter. Vroeger waren ze veel volgzamer, hoewel ik nu nog steeds wel eens hoor dat kinderen van 2 of 3 jaar mij eerder geloven dan hun eigen moeder! Joska is nu al geruime tijd beheerder van de peuterspeelzaal aan de Duinkerksestraat. Een multifunctioneel gebouw dat nog steeds fungeert als kerk, als naschoolse opvang maar ook als een plek waar men kan bridgen en waar balletles gegeven wordt. De peuters in de peuterspeelzaal zijn allen tussen de 2 en de 4 jaar en een groep van 12 tot 15 peuters hebben 2 leidsters. Joska: dat is officieel vastgesteld volgens de Wet Kinderopvang, groter mogen de groepen niet zijn. Al gebeurt het wel eens dat er 16 kinderen in een groep zitten af en toe. Ze blijven 3 1/2 uur bij ons en we houden ze bezig met van alles en nog wat. Hoe een dag er uit ziet? Ze komen vroeg binnen, ouders blijven dikwijls een tijdje kletsen en spelen met de kinderen. Als de ouders weg zijn eten we samen met de kinderen aan een grote tafel, smeren crackers, het is dan net of ik een heel groot gezin heb. Vroeger namen de kinderen zelf hun eten mee, met gammele bekers die omvielen, en grote verschillen in luxe sandwiches en eenvoudige boterhammen. Dat was een stuk minder leuk. Verschil tussen crèche en peuterspeelzaal Ik realiseer mij gedurende het gesprek dat ik het soms heb over een crèche en soms over een peuterspeelzaal. Is er eigenlijk verschil tussen een crèche en een peuterspeelzaal? Joska legt uit: Er is wel degelijk verschil. Vanuit de regering werd ergens rond 1970 een advies gegeven dat twee kinderen per gezin meer dan genoeg was. Vroeger had je heel grote gezinnen met veel kinderen die elkaar vermaakten. Daar werden sociale 17 Joska Knoester (m) met haar peuters. vaardigheden vanzelfsprekend aangeleerd. In gezinnen met twee kinderen werd het sociale aspect aangeleerd in een peuterspeelzaal, waar kinderen met elkaar konden spelen. Een crèche is van oorsprong een echte opvang voor kinderen wier ouders of verzorgers overdag niet thuis konden zijn om wat voor reden dan ook. Een crèche is ontstaan uit noodzaak, een peuterspeelzaal is een vrije keuze. En nu, na 40 jaar, nog 10 jaar erbij? Joska lacht: Nee hoor, het is zo goed. Als ik weg ga komt er geen opvolger. Mijn functie is eigenlijk ontstaan uit mijn hobby. Ik heb het heel erg leuk gevonden, anders hield ik het niet zo lang uit, mede dankzij de fijne en trouwe collega leidsters waar ik mee gewerkt heb al die jaren, maar vanaf januari ga ik echt afbouwen. Dat zal best moeilijk zijn want ik heb het met zoveel liefde en plezier gedaan al die jaren! Heel veel kinderen zullen juffrouw Joska erg missen als ze daadwerkelijk weg zal zijn. Maar het is Joska gegund om leuke dingen voor zichzelf te gaan doen en zich iets minder in te zetten voor anderen. Marit Berssenbrugge

13 BADCRYPTO nr. 52 Horizontaal 3. In die republiek gaan de vrouwen altijd vóór (6) 6. In Engeland geproduceerde larve (4) 10. Het nut van wisselgeld (17) 13. Vaargeul waar het water behoorlijk fris is (3) 15. Een paar tonen van een verkiezingslied (14) 17. Opgewekte sportvisser (6) 18. Bekers die op twee manieren gebruikt kunnen worden (11) 20. Stripfiguur * (7) 21. Met zulke wapens schiet je onder de gordel (10) 23. Zo n leefmilieu is onderhevig aan het marktmechanisme (5) 24. Oorlogen in het oerwoud (17) 25. Zo raakt een vlinder in de knoop (7) 26. Van zo n extra zonnetje kun je het spoor kwijtraken (6) Verticaal 1. Daarmee kom je van rotvrouwen af (16) 2. Verplichtende welstand (4) 4. De nieuwe kleren van de keizer (12) 5. Wat een legerplaats financieel oplevert (10) 7. Papieren voor- / naloper van een beentje (8) 8. Wordt gemaakt voor een serie ziekelijke kijkers (2) 9. De assistent van Sonja (die wil dat u afvalt) verkoopt u juist lekkere koekjes (13) 11. Niet vooraf, en omgekeerd ook niet helemaal (4) 12. De papieren op hoge snelheid vernietigd (13) 14. Dat is onzin soms, maar dan wel zo compleet dat er op geproost kan worden (10) 16. Die geeft slechts het tiende van het geluid van een torenklok (7) 19. Bij aanvang een voorkeur hebben voor soda (7) 22. Cirkeltje dat niets oplevert (6) 24. Tevreden over een vroegere luchtvaartmaatschappij (3) Oplossingen uiterlijk 21 november sturen naar: Leuvensestraat 81, 2587GD Den Haag, of naar De crypto s 48 t/m 53 zijn onderdeel van de jaarcompetitie voor De drie inzenders met de meeste goede antwoorden winnen een prijs. Ook niet geheel ingevulde crypto s tellen dus mee! OPLOSSING BADCRYPTO NR. 51: Horizontaal: 2.Minister; 6.Thans; 8.Naaldhak; 10.Estafettestakingen; 12.Schoonspringen; 14.Rara; 15.Weekagenda; 16.Ergeren; 20.Politieke barometer; 22.Roemer; 24.Passagiers; 25.Sik. Verticaal: 1.Dienstig; 2.Monsterboekjes; 3.Taalkunstenares; 4.Redenering; 5.Waterrecreatie; 7.Heerschap; 9.Kanonnenvlees; 11.Schijnwerper; 13.Noodgreep; 18.Smog; 19.Tros; 21.Trek; 23.Mi. Jan van Pesch Hondenuitlaatservice Belgisch Park Dog Walking Service Wanneer u geen tijd heeft of b.v. ziek bent. Ook voor 24 uurs vakantie-opvang. Of verzorging van de dieren ( b.v. uw kat ) bij u thuis. Info: tel Training voor honden, ook puppy s Wilt u bepaalde gedragingen van uw hond verbeteren, zoals trekken, opspringen, veel blaffen, niet luisteren? Bel dan Anneke Lambert

14 WIJKVERENIGING EN BEWONERSVERENIGING NOORDELIJK SCHEVENINGEN Anton de Vries Voorzitter Riet van Beveren Secretaris Akke de Vries 2e Secretaris Hetty van den Broek Penningmeester Rob den Heijer Wijkmedia en Communicatie Steven Witkam Verkeer en Ruimtelijke Ordening Rob Visser Groen Joan van Baarle Woon- en Leefklimaat SECRETARIAAT Wijkwinkel Gentsestraat 22a, 2587 HT Scheveningen, tel Website: Muurkrant: Giro Bewonersvereniging (BNS) , Giro Wijkvereniging WIJKWINKEL: geopend maandag, donderdag, vrijdag u; dinsdag u. Tel VERHUUR: Wijkwinkel per uur of dagdeel te huur voor vergaderingen, familiefeestjes e.d. Prijs op aanvraag. S E R V I C E Voor meer informatie kunt u zich per of telefoon wenden tot de wijkwinkel STADSDEELKANTOOR, Scheveningseweg 303, 2584 AA, tel KLACHTENLIJN GEMEENTE tel KLACHTENLIJN GELUIDSOVERLAST tel AVOND- EN WEEKENDDIENSTEN APOTHEKEN tel DOKTERSNACHTDIENST tel TANDARTSENDIENST (spoedgevallen avond- en weekend) tel APOTHEKEN Duinapotheek, mevr. T. Vlietstra, Stevinstraat 203, tel Seinpostapotheek, dhr. L.S. Hu, Badhuisweg 74, tel ARTSEN H.C. Baak, Stevinstraat 66, tel R.J.D.de Groot/mevr. J.H. Berkhout-de Groot, Kapelweg 2, tel mevr. C. Heitkamp-v.d. Dungen/mevr. P. van den Berg, (regulier en/of antroposofisch), Gentsestraat 111, tel W. Libeton, Badhuisweg 72-78, tel ACTIVITEITEN IN DE WIJKWINKEL Maandag Expat Bridge klaverjasclub Dinsdag trombosedienst inloop koffie-ochtend franse conversatieles lunchconcert door Rene Rakier, 1 e dinsdag v.d. mnd e dinsdag v.d. mnd. juridisch spreekuur e dinsdag v.d. mnd. pensioenadviseur Woensdag teken-/schilderles bridgeles voor gevorderden e woensdag mnd. spreekuur familierecht elke woensdag op afspraak: ouderenadviiseur dhr. Steve Reid t BINGO, 2 e en 4 e woensdag van de maand Donderdag SOOS Vrij bridgen Vrijdagochtend taallessen Spaans beginners, Engels, Dutch for foreigners en Spaans gevorderden oefenbridge licht gevorderden WIJKVERENIGING DUTTENDEL EN WITTEBRUG Tom Ensink Voorzitter, Secretaris Æde Schoustra Penningmeester, RO & Verkeer Marjon Margés Groen & Water, Cultuur & Evenementen, vz. Commissie Han Stijkelplein Jaap van der Zwan Webmaster Correspondentie-adres Postbus 84475, 2508 AL Den Haag mail: Site: BURENHULP Duttendel en Wittebrug Nynke Boots, tel: , Els Wouterlood, tel: WIJKAGENTEN BUREAU NIEUWE PARKLAAN Telefoonnummer: Verzorgingsgebied Boulevard Wijkagent Pjotr Vreeswijk Verzorgingsgebied Harstenhoekkwartier / Belgisch Park / Duttendel Wijkagent Cees Varkevisser Verzorgingsgebied Renbaankwartier / Westbroekpark / Wittebrug Wijkagent Peter van den Burg TANDARTSEN G.B.v.d.Berkhof, Luiksestraat 24, tel P.P.L.Crefcoeur, P.M. Crefcoeur-v.d. Bussche, Luiksestraat 15, tel Mevr. H.E.A.Kamminga-Bredero, Nieuwe Parklaan 7, tel Praktijk Gentsestraat 30: tandarts - R.M. Fledderus, tel ; orthodontie - R. Maijer (orthodontist), B.E. Becking, tel J.H.B. Verbeek, Stevinstraat 191, tel Tandsartspraktijk Belgisch Park, Stevinstraat 176, tel DIERENARTSEN Dierenkliniek Stevinstraat, I.M. de Maesschalck, Namensestraat 13 (hoek Stevinstraat), tel DIERENDOKTERSNACHTTELEFOON tel DIERENAMBULANCE Den Haag, Tel , De Wijs, tel CENTRAAL MELDPUNT TIJDELIJKE VERZORGING Oldeslo, tel DIENSTENWINKEL St. Van de Kolk, Elandstraat 154, tel Werkzaamheden in en om het huis. MAALTIJDENSERVICE Verzorgingstehuizen Deo Gratias, tel en Oldeslo, tel MELDPUNT EENZAAMHEIDSBESTRIJDING 55+ Voor het ontvangen van een wekelijks bezoekje door een vrijwilliger. Marja Verhoeve, tel OUDERENADVISEURS SCHEVENINGEN Informatie en advies voor 55+ over wonen, zorg en welzijn, tel , op werkdagen van uur Welzijn Scheveningen, Keizerstraat 71c, tel VERTROUWENSLIJN tel WIJKBUS SCHEVENINGEN tel

15 G A Z E T J E S B A B Y S I T T E R S Voor meer informatie kunt u zich per of telefoon wenden tot de wijkwinkel ANTIQUARIAAT Bij Nader Inzien vraagt boeken te koop. Adres: Heemraadstraat 219 tel / Openingstijden: donderdag , vrijdag en zaterdag uur. BABYBONDING: PRAKTIJK VOOR OUDERS MET BABY Coaching bij huilbaby s en baby s met krampjes, slaapproblemen baby en het hechtingsproces. Cursussen (aanstaande) ouders: BabyBonding en Happiest Baby. Drs. Yolanda Wolda, Psycholoog NIP, babyconsulente, CREA-WORLD Bent u op zoek naar een origineel cadeau? Kijkt u eens op mijn site voor de verschillende mogelijkheden (Verjaardags-, Geboorte-, Huwelijksattenties). Duttendel: WISKUNDEBIJLES VOOR VWO, HAVO & VMBO door geroutineerde eerstegraads docente, MULTIOPSLAG SCHEVENINGEN Efficiënt per kubieke meter. Voordelige opslag voor zowel korte als langere periode. Transport mogelijk. Ook voor het leeg ruimen van huizen. Maaswijkstraat 93, / PEDICURE/VOETVERZORGING (aangesloten bij Provoet), M.H.G. de Graaf-Koppelman. Stevinstraat 298, tel PEDICURE PRAKTIJK BELGISCH PARK, het adres voor professionele voetverzorging. Naast de reguliere pedicurebehandeling, diverse voetbehandelingen mogelijk. Ook behandeling aan huis. Kijk voor meer informatie op de site of bel PIANOLESSEN Dhr. R.A. Rakier; dipl. Kon. Conservatorium. Harstenhoekweg 135. Voor alle leeftijden zowel voor beginners als vergevorderden. Inlichtingen: PRIMA ASSISTENTIE, uw professionele hulp op secretarieel, organisatorisch en administratief gebied! Voor freelance korte en langere opdrachten, voor bedrijven en particulieren. Bel of mail naar voor een vrijblijvende offerte. Naam geb.jaar telefoon Anne Snoeij e.d. Tom van Beek ( ) ' e. Marijne Dikker ( ) e. f. d. Tim Schepers ' e. Jamie Breukel ( ' e. (f. d.) Annelou Stevens e. f. d. gr. Esmee de Vos Dita Adema e. fries Flo Schepers ' e. Estelle Strijers ( ) ' e. Floris van Dreven ' e. Bas Zaalberg ( ) ' e. Niek Adema e. fries Patricia Bitter x. e. Zeeger Verschuren e. Eveline van Haaften ' e. Marieke Nieuwstraten e. Batja Springer Mariana Fonseca Cardoso ' e. sp. p. Marileen Krom e. d. Shelly Linssen ' e. f. Paulien El Hajj e. f. arab. Margriet Stafleu ' e. f. d. e : ook engelstalig - english spoken f : ook franstalig - parle français d : ook duitstalig - spricht deutsch z : ook zweedstalig sp : ook spaanstalig-hablar español x : alleen in het weekend b/c : bosnisch/croatisch gr : grieks russ : russisch it : Italiaans p : portugees + : niet in het weekend Wijzigingen in deze lijst kunnen gemeld worden via het adres: bns.online.nl of per telefoon op het antwoordapparaat van de Wijkwinkel tel Het bestuur van de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor samenstelling en gebruik van deze namenlijst. PRIMA GEWICHT, voor volwassenen en kinderen. Samen werken we aan een nieuwe leefstijl met een blijvend resultaat! Ga de uitdaging aan en bel Lilian van der Leeuw voor meer informatie, www. primagewicht.nl SCOUTING ST. JORISGROEP 5, Brugsestraat 49 Elke zaterdag voor jongens en meisjes van 4 tot 23 jaar. Kom ook eens kijken! Inlichtingen: secretariaat (op zaterdag ) of kijk eens op SPEELTUIN KAATJE MOSSEL Harstenhoekstraat achter de Poort, voor kinderen van 4 tot 10 jaar is van maandag tot en met vrijdag open van uur. VAKWERK VOLGENS BARTJES Ambachtelijk timmerwerk, voor bedrijven en particulieren. Eigen machinale werkplaats. Ruime ervaring. Bart Duin, Maaswijkstraat 93, WERELDWINKEL SCHEVENINGEN, Stevinstraat 149 Voor: originele cadeaus, een goede fles wijn, leuk speelgoed en prachtige sieraden. Maar ook voor: geurige wierook, heerlijke koffie, thee en chocolade. Kortom voor al uw wensen! De prijs voor Gazetjes bedraagt E 9, voor maximaal 35 woorden. Contante betaling kan in de wijkwinkel, maar alleen gepast, of per postgiro t.n.v. Bewonersvereniging(BNS) te Den Haag. Gazetjes worden uitsluitend na ontvangst van betaling geplaatst. Plaatsing van Gazetjes geschiedt onder de Voorwaarden Gazetjes Scheveningen- Bad Gazet, gedeponeerd bij het secretariaat van de Bewonersvereniging Noordelijk Scheveningen. 22

aan 1 aanbetaling de 21 aanbieden 10 aanbieding de 18 aandacht de 5 aandeel het 10 aandoen 17 aangeven 11 aangiftebiljet het 21 aankijken 5 aankleden 18 aankomen 9 aanleiding de 8 aanmelden 19 aannemen

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

Gazet. Scheveningen-Bad. 218 febr./ maart / april 13 MET HET SPOOR NAAR HET STRAND MARIA CALLAS IN SCHEVENINGEN BADCRYPTO 54 JAARGANG 37, NR 1

Gazet. Scheveningen-Bad. 218 febr./ maart / april 13 MET HET SPOOR NAAR HET STRAND MARIA CALLAS IN SCHEVENINGEN BADCRYPTO 54 JAARGANG 37, NR 1 218 febr./ maart / april 13 WIJKBLAD VOOR BELGISCH PARK WESTBROEKPARK, SCHEVENINGEN-NOORD RENBAANKWARTIER, DUTTENDEL EN WITTEBRUG JAARGANG 37, NR 1 FEBRUARI / MAART / APRIL 2013 218 Gazet Scheveningen-Bad

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Het Stille Strand leeft!

Het Stille Strand leeft! JAARGANG 32 NUMMER 1 MAART 2014 SBOB jaarvergadering 20 mrt Abeelplein: de verskiosken Het Stille Strand leeft! Tips voor een betere buurt is het (gratis) kwartaalblad van de Bomenbuurt in Den Haag en

Nadere informatie

NIEUW PLEIN VOOR DE SCHEVENINGSE WATERTOREN

NIEUW PLEIN VOOR DE SCHEVENINGSE WATERTOREN 199 - dec '09 / jan / febr '10 WIJKBLAD VOOR BELGISCH PARK WESTBROEKPARK, SCHEVENINGEN-NOORD RENBAANKWARTIER, DUTTENDEL EN WITTEBRUG JAARGANG 33, NR 6 DECEMBER 2009 / JANUARI / FEBRUARI 2010 199 Gazet

Nadere informatie

JAARGANG 30 NUMMER 1 MAART 2012

JAARGANG 30 NUMMER 1 MAART 2012 JAARGANG 30 NUMMER 1 MAART 2012 In dit nummer o.a: * Nieuwe columnisten: Marcel Verreck en Herman Poelsma * 3e donderdag van de maand: De Stamtafel voor alle wijkbewoners! * Verhuizing Bavinckschool is

Nadere informatie

Een kind hoort kind te zijn. Punt.

Een kind hoort kind te zijn. Punt. N i e u w s b r i e f 32 Augustus 2008 Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken. Psalm 82 vers 3 I N H O U D Van het bestuur contactmiddagen Louis Pool medewerkersuitje Reacties

Nadere informatie

In tien stappen naar een eigen bedrijf

In tien stappen naar een eigen bedrijf In tien stappen naar een eigen bedrijf Zaanse succesverhalen ter inspiratie 2 Voorwoord Elk jaar starten veel mensen een eigen onderneming. Dat doen ze met passie en vanuit de behoefte aan vrijheid en

Nadere informatie

ANDERS GEWOON EXTRA DIK NUMMER!! 2009 Jaargang 32, Nr 107 Losse Nummers 3,50 UITGAVE VAN DE LANDELIJKE VERENIGING CENTRAAL WONEN COLOFON 2

ANDERS GEWOON EXTRA DIK NUMMER!! 2009 Jaargang 32, Nr 107 Losse Nummers 3,50 UITGAVE VAN DE LANDELIJKE VERENIGING CENTRAAL WONEN COLOFON 2 GEWOON ANDERS UITGAVE VAN DE LANDELIJKE VERENIGING CENTRAAL WONEN COLOFON 2 40 JAAR GELEDEN - DE MEN- SEN VAN HET EERSTE UUR 2 DE VOLGENDE GENERATIE 4 DE ZOON VAN... 6 OPENING VERNIEUWDE REGENBOOG 7 CW

Nadere informatie

synchroon WINTER 4e jaargang nummer 3

synchroon WINTER 4e jaargang nummer 3 synchroon Synchroon is het blad van Syndion over mensen met een handicap, hun plaats in onze samenleving, hun dagelijks leven en de begeleiding die daarbij gegeven wordt. WINTER 2012 4e jaargang nummer

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief.

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief. M(e)ER weten 05/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Verhuizen naar de Big city inleiding MER goes International! Studeren in

Nadere informatie

Van de Redactie. Jaargang 56, no. 1, januari 2013. Ingezonden kopij

Van de Redactie. Jaargang 56, no. 1, januari 2013. Ingezonden kopij Van de Redactie Jaargang 56, no. 1, januari 2013 Advertenties Marjan Scheeres Rietzangerlaan 30, 2566 SW, tel. 3240119 advertentiebeheer@vogelwijkonline.nl Kwettertjes: Mileen Boutkan Tel. 3684333, mhboutkan@planet.nl

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009

M(e)ER weten 11/09. Excelleren?! In deze nieuwsbrief o.a. p.4. p.7. p.8. p.11. p.12. p.15. p.16. inleiding. Studiereis naar Istanbul 2009 M(e)ER weten 11/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Studiereis naar Istanbul 2009 Ontwerp je eigen droomstage p.4 Excelleren?!

Nadere informatie

September 2012 JAARGANG 30. In Gesprek met Wil Kole > pag. 11. Hou van je huis! > pag. 17-20. Wethouder opent Moerbeiplein > pag.

September 2012 JAARGANG 30. In Gesprek met Wil Kole > pag. 11. Hou van je huis! > pag. 17-20. Wethouder opent Moerbeiplein > pag. 3 September 2012 JAARGANG 30 In Gesprek met Wil Kole > pag. 11 Hou van je huis! > pag. 17-20 Wethouder opent Moerbeiplein > pag. 33 AANGESLOTEN BIJ DE ZEKERHEDEN VAN SLAAPKENNER SLAAPGARANTIE ADVIES OP

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl in dit nummer 4 Hoe is het nu met... Bram 7 DeeDee laat Ties lachen 10 Je wilde niet stoppen,

Nadere informatie

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op? Energie Jaargang 24 nr. 3 september 2013 In dit nummer o.m. In deze Plotsdoof schenken we wat extra aandacht aan ontspanning, letterlijk en figuurlijk. Waar knap je van op? Hoe doe je nieuwe energie op?

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Vlietstreek-Zoetermeer

Vlietstreek-Zoetermeer ichterbij Vlietstreek-Zoetermeer Samen zijn we de bank Dialoog over krimp: we moeten trotser worden op Zoetermeer Wesley Verhoek heeft een goede klik met zijn adviseurs Dirk Duijzer en Wout Dekker Maak

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Het Hoogste Woerd. Buurtcomité Hogewoerd e.o. Stichting. Juni 2015. Buurtfeest op zondag 28 juni 2015, van 15.00u tot 18.00u in het Plantsoen! nr.

Het Hoogste Woerd. Buurtcomité Hogewoerd e.o. Stichting. Juni 2015. Buurtfeest op zondag 28 juni 2015, van 15.00u tot 18.00u in het Plantsoen! nr. Buurtcomité Hogewoerd e.o. Het Hoogste Woerd Stichting Juni 2015 Buurtfeest op zondag 28 juni 2015, van 15.00u tot 18.00u in het Plantsoen! nr. 81 Rob Erdbrink Voorzitter buurtcomité Kraaierstraat 2/a

Nadere informatie

Coedijcker Ban januari 2014 nummer 1 1

Coedijcker Ban januari 2014 nummer 1 1 Coedijcker Ban januari 2014 nummer 1 1 Hans Emmerik Binnenweid 12 1831 BN Koedijk 06-30 03 22 38 hans.emmerik@upcmail.nl home.zonnet.nl/hansemmerik Belangrijke telefoonnummers Alarmnummer Politie, Brandweer

Nadere informatie