Vragenlijst KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)"

Transcriptie

1 Vragenlijst KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) Intern / Vertrouwelijk FORMULIER TE BEZORGEN AAN DE DIENST KLDB-ACCEPTATIE IN HET KADER VAN DE VOORKOMING VAN WITWASMISDRIJVEN EN FINANCIERING VAN TERRORISME (KLANTACCEPTATIEPROCEDURE). Naam klant: Klantnummer KLDB: ALGEMENE INFORMATIE: Ik ken de klant (te verduidelijken) Commentaar / uitleg De klant woont / is gevestigd in mijn werkgebied Afstand tot kantoor Verklaring van de keuze voor uw kantoor 1. IDENTIFICATIE VAN DE KLANT Werd de klant correct geïdentificeerd volgens de richtlijnen beschreven in de cliëntidentificatieprocedure? Wanneer het een rechtspersoon betreft: zijn de uiteindelijke begunstigden bekend en werden deze correct geïdentificeerd? Is de klant een PEP (Politically Exposed Person) of heeft de klant of (één van) de uiteindelijke begunstigde(n) een familiale band met een natuurlijke persoon die een belangrijke (geen lokale mandatarissen) openbare (politieke) functie in het buitenland uitoefent of uitgeoefend heeft gedurende het voorbije jaar? Werd het PEP -formulier ingevuld, ondertekend en opgezonden aan de hoofdzetel? Is de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de klant of van één of meerdere van de uiteindelijke begunstigden gevestigd in een land dat geen deel uit maakt van de Europese Unie. Te preciseren in voorkomend geval:...

2 2. ACTIVITEIT: In welke economische sector(en) is de klant actief? Signaleer élke handelsactiviteit, dus ook de nevenactiviteit(en) en de plaats waar deze worden uitgeoefend: 1 (werkgebied agentschap:, in België: ) 2 (werkgebied agentschap:, in België: ) 3 (werkgebied agentschap:, in België: ) Lijst van activiteiten die beschouwd worden als risico-activiteiten: Indien de NACE-code in onderstaande lijst aangevuld is met x-en, worden alle activiteiten met een NACE-code die met dezelfde cijfercombinatie begint als risico-activiteiten beschouwd. Voor een volledige lijst van de activiteiten verwijzen wij naar pagina 5 en 6 van dit formulier. Risico-Activiteiten NACEcode Winning van aardolie Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw Vervaardiging van kruit en springstoffen Vervaardiging van andere chemische producten n.e.g Productie van edelmetalen Vervaardiging van wapens en munitie Vervaardiging van elektronische onderdelen en printplaten 261xx Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van consumentenelektronica Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen Bewerken van diamant Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen Gespecialiseerde bouwwerkzaamheden 43xxx Groot- en detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorvoertuigen en 45xxx motorfietsen Groothandel in informatie- en communicatieapparatuur 465xx Groothandel in diamant en andere edelstenen Groothandel in afval en schroot 4677x Detailhandel in ICT-apparatuur in gespecialiseerde winkels 474xx Detailhandel in antiquiteiten in winkels Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven Drinkgelegenheden 563xx Telecommunicatie 61xxx Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's, computerconsultancyactiviteiten 62xxx en aanverwante activiteiten Handel in eigen onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed 682xx Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Reinigingsactiviteiten 812xx Zijn een of meerdere handelsactiviteiten van de cliënt opgenomen in de lijst van de risico-activiteiten?

3 3. AARD VAN DE BANKRELATIE: GEWENSTE BANKPRODUCTEN EN VOORZIENE TRANSACTIES Cashtransacties? Zijn deze gebruikelijk of slechts occasioneel, en passen ze in de activiteit of het profiel van de klant? Verduidelijk : Indien ja, verduidelijk dan de herkomst van de cashstortingen en/of de cashopnames, en geef een (ruwe) schatting van het volume op maandbasis: Beleggingen? Indien ja, geef dan een verduidelijking over de aard van deze beleggingen : Kredieten? Indien ja, geef dan verduidelijking over het soort en het doel van deze kredieten : Overschrijvingen VAN/NAAR het buitenland? Indien ja, geef dan verduidelijking over deze verrichtingen : a) de aard van de verrichtingen : b) het geschatte volume van de verrichtingen op maandbasis : c) de betrokken landen waarvan/waarnaar de verrichtingen gebeuren : Bepaling van (andere) maandelijkse volumes (credittransacties op rekeningen), indien van toepassing Aard van de transacties/producten Volume per maand Zakencijfer Inning nationale cheques Inning internationale cheques Andere (kantoorcheques met begunstigden gevestigd in het buitenland, basisbankdienst, huurwaarborgrekening, verzekeringsproducten, spaarproducten, )

4 Handelt de klant voor eigen rekening? Indien dat niet het geval is, vermeld dan welke volgens u de identiteit is van de persoon waarvoor of in wiens naam de verrichtingen gebeuren : 4. ALGEMEEN GEVOEL OVER DEZE BANKRELATIE Waarom wenst u de klantenrelatie aangaan of behouden? Argumenteer 5. KRUIS DE DOCUMENTEN AAN DIE REEDS IN HET BEZIT ZIJN VAN DE HOOFDZETEL OF DIE U BIJVOEGT BIJ DEZE VRAGENLIJST Openingsformulier rekening(en) Statuten en/of oprichtingsakte Formulier uiteindelijke begunstigden Schema van de economische structuur (indien mogelijk met vermelding van de oprichters/aandeelhouders) Een kopie van de recentste neergelegde balansen Indien er een lopende kredietaanvraag is, graag een kopie bijvoegen van de kredietanalyse Andere documenten of informatie: De agent(e) verklaart onderhavige vragenlijst ingevuld te hebben op basis van alle informatie die hij/zij heeft kunnen bekomen te gelegenheid van het face-to-face onderhoud met de (nieuwe) klant. Agentschap : Centernummer :. Identiteit van de medewerker : Datum:.. /.. /... Handtekening:...

5 VOLLEDIGE LIJST MET RISICO-ACTIVITEITEN Winning van aardolie Vervaardiging van andere anorganische chemische basisproducten Vervaardiging van andere organische chemische basisproducten Vervaardiging van kunstmeststoffen en stikstofverbindingen Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw Vervaardiging van kruit en springstoffen Vervaardiging van andere chemische producten, n.e.g Productie van edelmetalen Vervaardiging van wapens en munitie Vervaardiging van elektronische onderdelen Vervaardiging van elektronische printplaten Vervaardiging van computers en randapparatuur Vervaardiging van communicatieapparatuur Vervaardiging van consumentenelektronica Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen Bewerken van diamant Bewerken van edelstenen (m.u.v. diamant) en van halfedelstenen Slopen Bouwrijp maken van terreinen Proefboren en boren Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen Loodgieterswerk Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie Isolatiewerkzaamheden Overige bouwinstallatie, n.e.g Stukadoorswerk Schrijnwerk Plaatsen van vloer- en wandtegels Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen Schilderen van gebouwen Schilderen van civieltechnische werken Glaszetten Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen Dakwerkzaamheden Waterdichtingswerken van muren Gevelreinining Bouw van sierschouwen en open haarden Uitvoeren van metsel- en voegwerken Restaureren van bouwwerken Chapewerken Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden Groothandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) Handelsbemiddeling in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)

6 45191 Groothandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) Handelsbemiddeling in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton) Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton) Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton) Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen Carrosserieherstelling Bandenservicebedrijven Wassen en poetsen van motorvoertuigen Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g Handelsbemiddeling en groothandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen Handelsbemiddeling en groothandel in motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen Groothandel in computers, randapparatuur en software Groothandel in elektronische en telecommunicatieapparatuur en delen daarvan Groothandel in diamant en andere edelstenen Groothandel in autosloopmateriaal Groothandel in ijzer-en staalschroot en in oude non-ferrometalen Groothandel in afval en schroot n.e.g Detailhandel in computers, randapparatuur en software in gespecialiseerde winkels Detailhandel in telecommunicatieapparatuur in gespecialiseerde winkels Detailhandel in audio- en videoapparatuur in gespecialiseerde winkels Detailhandel in antiquiteiten in winkels Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven Cafés en bars Discotheken, dancings en dergelijke Andere drinkgelegenheden Draadgebonden telecommunicatie Draadloze telecommunicatie Telecommunicatie via satelliet Overige telecommunicatie Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's Computerconsultancy-activiteiten Beheer van computerfaciliteiten Overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer Handel in eigen onroerend goed Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen Verhuur en exploitatie van sociale woningen Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen Verhuur en exploitatie van terreinen Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis Algemene reiniging van gebouwen Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging Andere reinigingsactiviteiten

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen

NACE-BEL 2008. Economische activiteitennomenclatuur. met toelichtingen NACE-BEL 2008 Economische activiteitennomenclatuur met toelichtingen 3 De activiteitennomenclatuur NACE-BEL 2008 Lijst van de secties 4 Lijst van de secties 5 NACE-BEL 2008 Sectie Omschrijving Afdeling

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT. gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk ;

ONTWERPBESLUIT. gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, met kenmerk AP 020; raadsstuk ; ONTWERPESLUIT I Verordening bedrijfsreinigingsrecht 2012 De raad van de gemeente Rotterdam; gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 september 2011, met kenmerk P 020;

Nadere informatie

Standaard Bedrijfs Indeling 2008

Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014 Structuur Centraal Bureau voor de Statistiek september 2013 Voorwoord: Er zijn nu drie jaarversies: SBI 2008-versie 2012, SBI 2008-versie 2013 en SBI 2008-versie

Nadere informatie

Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014

Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014 Standaard Bedrijfs Indeling 2008 Versie 2014 Structuur Voorwoord: Er zijn nu drie jaarversies: SBI 2008-versie 2012, SBI 2008-versie 2013 en SBI 2008-versie 2014. De wijziging in versie 2012 betreft de

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor in België gevestigde feitelijke verenigingen 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE FEITELIJKE VERENIGING (in te vullen in hoofdletters) Gekozen taal: NL FR EN Benaming

Nadere informatie

versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel SBI codering 2009

versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel SBI codering 2009 versie 2.1 juni 2009 Kamer van Koophandel 2009 SBI codering 2009 2 Landbouw, bosbouw en visserij 01 Landbouw, jacht en dienstverlening voor de landbouw en jacht 011 Teelt van eenjarige gewassen 0111 Teelt

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE Voor beleggingsclubs in België gevestigde Alle leden van de beleggingsclub in de ledenlijst die u aan Keytrade Bank meedeelt, worden verondersteld medehouders

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE VOOR EEN MINDERJARIGE

AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE VOOR EEN MINDERJARIGE AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE VOOR EEN MINDERJARIGE Ruimte voorbehouden aan Keytrade Bank JE: De wettelijke vertegenwoordiger(s) will(en) bij Keytrade Bank NV, Vorstlaan 100 te 1170 Brussel

Nadere informatie

1. Algemene informatie

1. Algemene informatie MAANDELIJKSE CONJUNCTUURSTATISTIEK NAAR HET OMZETCIJFER IN DE KLEINHANDEL 1. Algemene informatie 1.1. Definitie «kleinhandel» of «detailhandel» De kleinhandel of detailhandel omvat de wederverkoop (verkoop

Nadere informatie

VRAGENLIJST TER BEOORDELING VAN DE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN VOOR DE NMBS

VRAGENLIJST TER BEOORDELING VAN DE LEVERANCIERS VAN PRODUCTEN VOOR DE NMBS Blz 1 / 25 Bijlage 1 BIJLAGE 1: KWALIFICATIE VAN DE LEVERANCIERS NMBS Dienst Central Support Bureau.213 sectie 13/2 Hallepoortlaan 40 1060 BRUSSEL KWALIFICATIE VAN DE LEVERANCIERS Door de kandidaat te

Nadere informatie

CASHEO - AANVRAAGFORMULIER. Kredietaanvraag op naam van :

CASHEO - AANVRAAGFORMULIER. Kredietaanvraag op naam van : Kredietaanvraag op naam van : CASHEO AANVRAAGFORMULIER Indien u dit formulier niet elektronisch kunt invullen, gelieve dit dan op een duidelijke manier te doen door drukletters te gebruiken. Dit kredietaanvraagformulier

Nadere informatie

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop

Klantenovereenkomst Maatschappen. Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Exemplaar terug te sturen aan BinckBank met de portvrije envelop Klantenovereenkomst Maatschappen Door een rekening te openen bij BinckBank zijn alle vennoten van de maatschap

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER APHILION Q² Beleggingsvennootschap met veranderlijk naar Belgisch recht Havenlaan 86C, bus 320, te 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0475805685 Inschrijvingsformulier Aphilion Q² 1/5 INSCHRIJVINGSFORMULIER

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER

SAXO BANK (BELGIUM) SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER INSTRUCTIES VOOR HET INVULLEN VAN DIT FORMULIER Voordat u dit formulier invult, dient u zich ervan te verzekeren dat u aandachtig alle informatie over uw Saxo Bank handelsrekening hebt gelezen en begrepen,

Nadere informatie

KLANTENFICHE WHINVEST

KLANTENFICHE WHINVEST WHINVEST vof Maatschappelijke zetel: Bruinsbroekstraat 22b, B-1570 Galmaarden Ondernemingsnummer: BE0 885 567 240 Verzekeringsmakelaar, ingeschreven in het FSMA register onder nummer: A 109811 KLANTENFICHE

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

INHOUD. 0. Inhoudsopgave 1. 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2. 2. Secties 3. 3. Inhoud van de BIK 6

INHOUD. 0. Inhoudsopgave 1. 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2. 2. Secties 3. 3. Inhoud van de BIK 6 INHOUD 0. Inhoudsopgave 1 1. Bedrijfsindeling kamers van koophandel (BIK) 2 2. Secties 3 3. Inhoud van de BIK 6 4. Wijzigingen in Titels per 28 januari 2004 53 5. Nieuwe codes per 28 januari 2004 53 6.

Nadere informatie

Verzekerd Wonen Pakket

Verzekerd Wonen Pakket Allianz Nederland Schadeverzekering Verzekerd Wonen Pakket Aanvraag particuliere verzekering Aanvraag Verzekerd Wonen Pakket 1. Verzekeringnemer (aanvrager) Voorletters M V Adres Postcode Woonplaats Telefoon

Nadere informatie

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten.

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Geachte heer/mevrouw., Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Schadeverzekeringen: Wanneer u een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BEDRIJVEN INVULINSTRUCTIES

AANVRAAGFORMULIER BEDRIJVEN INVULINSTRUCTIES AANVRAAGFORMULIER BEDRIJVEN INVULINSTRUCTIES Zorg ervoor dat u alvorens het formulier in te vullen alle informatie over uw NBWM-rekening hebt gelezen en begrepen, inclusief de Overeenkomst Betaalservices

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING

OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING 1 OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING OVEREENKOMST VAN EFFECTENREKENING TUSSEN: [NAAM] Hier vertegenwoordigd door haar bestuurder/zaakvoeder Dhr. /Mevr. [ADRES] [E-MAILADRES] hierna genoemd de Cliënt ; ENERZIJDS,

Nadere informatie

Monitor topsectoren. Methodebeschrijving en tabellenset. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek

Monitor topsectoren. Methodebeschrijving en tabellenset. Centrum voor Beleidsstatistiek. Centraal Bureau voor de Statistiek Monitor topsectoren Methodebeschrijving en tabellenset 07 08 09 10 11 12 13 14 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer

Nadere informatie

Aanvraag en/of wijzigingen Internet Banking voor professionele klanten

Aanvraag en/of wijzigingen Internet Banking voor professionele klanten Helpdesk: T +32(0)2 548 28 00 helpdesk@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag en/of wijzigingen Internet Banking voor professionele klanten Voor wijzigingen in het beheer van uw

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

NACE-BEL. Activiteitennomenclatuur

NACE-BEL. Activiteitennomenclatuur NACE-BEL Activiteitennomenclatuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie tegen een redelijke prijs. De informatie wordt conform de wet verspreid,

Nadere informatie

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010

Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Nieuwe btw-regels op het gebied van Plaats van diensten per 1 januari 2010 Commissie interne accountants en belastingconsulenten Deze bijdrage is bedoeld om een kort en praktisch overzicht te geven van

Nadere informatie

Toelichting e. Jaar Enquête Financiën van Ondernemingen. Versie 2013

Toelichting e. Jaar Enquête Financiën van Ondernemingen. Versie 2013 Toelichting e Jaar Enquête Financiën van Ondernemingen Versie 2013 Inhoudsopgave 1. Belangrijke aandachtspunten 3 1.1 Geconsolideerde jaarcijfers 3 1.2 Overname of verzelfstandiging in de loop van het

Nadere informatie

Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning

Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning Bijlage IV Aanvraagformulier voor een registratie, een toelating en/of een erkenning A. NATUURLIJK PERSOON (Particulier niet geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen) AARD VAN DE AANVRAAG Deze

Nadere informatie