Terre des hommes. Jaarverslag 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Terre des hommes. Jaarverslag 2012"

Transcriptie

1 Terre des hommes Jaarverslag 2012

2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Verslag van de directie 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Het jaar van Mukta en Julian 9 Het jaar van Rosario en Dotto 10 Jaaroverzicht Terre des Hommes Terre des Hommes in het kort Kerngegevens Achtergrond Werkgebieden Visie en Missie De aanpak van Terre des Hommes De resultaten van de programma's Kinderuitbuiting Onderwijs Gezondheidszorg Zelfstandigheid Noodhulp Microkredieten organisatie Structuur en personeel Kwaliteitssysteem Risicomanagement en beheersing Planning en control Begroting Begroting Toelichting beleid en strategie Toekomstvisie: beleid Van Noord naar Zuid Fondsenwerving 2.0 in Nederland De primaire processen Fondsenwerving en communicatie Financiën Partnerbeleid en capaciteitsversterking Jaarrekening Jaarrekening Algemene toelichting en grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 68 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 69 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten Kerngetallen personeel 81 Netto resultaat vrijwilligersgroepen 82 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 84 Organogram 85 Landentabel 86 2 Terre des Hommes Jaarverslag 2012

3 Voorwoord De Derde Wereld bestaat niet, schreef de Franse auteur en onze inspirator Antoine de SaintExupéry zeventig jaar geleden. Zijn boodschap is nog steeds actueel. Immers: er is maar één wereld en die is van alle mensen. Terre des Hommes vindt dat álle kinderen recht hebben op een eerlijk bestaan. In 2012 hebben we gezien dat onder invloed van een tegenvallende economie in Nederland mensen kritischer worden over het nut van internationale samenwerking. Ook bij Terre des Hommes merken we dat we nog creatiever moeten zijn, nog harder moeten werken, meer moeten samenwerken en meer moeten investeren om onze activiteiten te organiseren. Met onze grondlegger geloven wij heilig in verantwoordelijkheid en solidariteit voor ieder mens. Ook in de landen waar we werken zien we steeds meer verantwoordelijkheid voor de lokale gemeenschappen. Met onze ruim 221 projecten in zeventien landen geven we samen met projectpartners vorm aan het ideaal van De SaintExupéry van een eerlijke wereld. We stoppen kinderuitbuiting zodat slachtoffers een nieuwe start kunnen maken. In 2012 zijn duizenden kinderen gered uit uitbuitingssituaties. Neem bijvoorbeeld Mukta, een van de kinderen uit onze projecten. Ze is nog maar 10 jaar en werkt in een schoenenfabriek in Dhaka. Door de lange en arbeidsintensieve dagen heeft ze last van haar ogen. Onze lokale partner SEEP heeft speciale scholen voor werkende kinderen waar ook Mukta naar toe gaat. Ze leert er lezen en schrijven en ze krijgt hulp van SEEP om minder zwaar en intensief werk te doen. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat ze helemaal stopt met werken. En daar doen we ons uiterste best voor. In 2012 kon Terre des Hommes weer rekenen op de trouwe en onvermoeibare steun van ruim vrijwilligers die in de winkels of in vrijwilligersgroepen actief zijn. Het is fantastisch om te zien dat er in elke stad waar we een winkel beginnen genoeg mensen klaar staan om te helpen. Om onze strijd tegen kinderuitbuiting nog succesvoller te maken, is hulp en betrokkenheid in de landen waar we werken noodzakelijk. Het is niet voor niets dat Terre des Hommes in 2012 opnieuw meer verantwoordelijkheid neerlegde bij de lokale partners. Wij willen dat ook zij in eigen land fondsen gaan werven bij de opkomende midden en hogere klassen. Zo streven wij ernaar dat in 2016 veertig procent van de bestedingen in de regio wordt geworven. Met onze kennis en medewerkers ter plekke inspireren en ondersteunen wij onze partners bij het opstellen van hun plannen en het realiseren van hun doelstellingen. We zijn ervan overtuigd dat dit gaat lukken. De energie en daadkracht bij onze partners en lokale mensen is enorm. Daar halen ook wij weer inspiratie uit. De Derde en de Eerste Wereld bestaan niet meer. Noord en Zuid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben elkaar hard nodig bij het werken aan een eerlijke wereld. In dit verbinden is een belangrijke rol weggelegd voor Terre des Hommes, want als geen ander bewaken wij de rechten van kinderen en strijden wij voor een rechtvaardige wereld. Het ideaal van Antoine de SaintExupéry blijft actueel. Wij kunnen dat niet zonder de steun van onze donateurs, vrijwilligers, sponsoren, institutionele donoren en de Nationale Postcode Loterij. Dankzij hen kunnen we werken aan een wereld zonder uitbuiting en waarin kinderen zich kunnen ontplooien! Albert Jaap van Santbrink Directeur Terre des Hommes Terre des Hommes Jaarverslag

4 4 Terre des Hommes Jaarverslag 2012

5 Verslag van de directie Veranderende rol In 2012 gingen dankzij Terre des Hommes kinderen naar school, kregen kinderen en zwangere vrouwen extra voeding en ontvingen mensen een lening om een eigen zaak te beginnen. Dit is slechts een greep uit de resultaten in Voor een uitgebreid overzicht zie hoofdstuk 4. Samenwerking met lokale organisaties is een voorwaarde om onze doelstellingen te realiseren. De komende jaren verandert onze rol bij het werven van fondsen. In 2012 zijn we begonnen lokale partners bewust te maken dat ook zij zelf verantwoordelijkheid moeten nemen om fondsen te werven. De komende jaren neemt het aantal projectpartners af. Een aantal grote projectpartners geven we meer aandacht en ook focussen we op een betere onderlinge samenwerking. Deze wijze van efficiënter en effectiever werken, vraagt een intensieve begeleiding, monitoring en controle van projectpartners. Inkomsten en bestedingen De inkomsten in 2012 stegen ten opzichte van De totale inkomsten in 2012 kwamen op circa 22,9 miljoen euro. In 2012 werd circa 19,9 miljoen euro besteed volgens onze doelstelling. Aan kosten voor fondsenwerving en beheer en administratie was circa 4,4 miljoen euro nodig. Een gedetailleerde verantwoording van onze bestedingen en kosten leest u in het financiële gedeelte van dit jaarverslag. Subsidies Samen met onze partners Stichting Liliane Fonds en Stichting Kinderpostzegels vormen we de alliantie Kind en Ontwikkeling. Deze alliantie ontvangt in het kader van MFSII (Medefinancieringsstelsel 2) voor de periode ,8 miljoen overheidssubsidie. In 2012 werd het bedrag van 8,9 miljoen euro besteed. De bestedingen in 2011 werden in 2012 verantwoord en goedgekeurd. Terre des Hommes legde in 2012 aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken verantwoording af over haar bestedingen in De begroting voor 2013 werd goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Nationale Postcode Loterij De Nationale Postcode Loterij en Terre des Hommes hebben al sinds 1996 een trouwe en goede relatie. Terre des Hommes ontving in 2012 een vaste bijdrage uit de Nationale Postcode Loterij van 2,25 miljoen. Het project Break the Chains (mensenhandel) in 2009 als extra project gehonoreerd werd in 2012 afgerond. Drie projectpartners in ZuidoostAzië (Cambodja, Laos en Thailand) konden in deze periode dankzij de steun van de Nationale Postcode Loterij 792 meisjes en vrouwen hulp bieden in inloophuizen. Daarnaast kregen 523 meisjes opvang in drie opvangcentra, 73 meer meisjes dan oorspronkelijk gepland. Terre des Hommes en haar drie partners zetten de hulp aan deze meisjes voort, want de problematiek is nog niet opgelost. Wij gaan door met onze steun totdat onze partners zelfstandig verder kunnen. In 2013 ontving Terre des Hommes, naast de vaste bijdrage, nog een extra bedrag van 4,72 miljoen voor de uitvoering van twee extra projecten. Samenwerkende Hulp Organisaties Terre des Hommes is lid van de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO). In 2012 heeft het SHObestuur geen aanleiding gezien voor een gezamenlijke noodhulpactie. De SHOnoodhulp in Haïti werd afgerond. Terre des Hommes verleende wel zelfstandig noodhulp met haar lokale partners in de Filippijnen, Bangladesh, Oeganda, Indonesië, Thailand, Libanon en Burkina Faso wegens onder meer overstromingen, aardverschuivingen en gewapende conflicten. Aan deze noodhulp werd een bedrag van 1 miljoen besteed. Terre des Hommes Internationale Federatie Terre des Hommes is lid van de TDHIF (Terre des Hommes International Federation) die elf nationale lidorganisaties telt. Het bestuur bestaat uit de directeuren van vijf lidorganisaties, waaronder Terre des Hommes Nederland. TDHIF heeft een onafhankelijke voorzitter. Albert Jaap van Santbrink, directeur Terre des Hommes Nederland, is vicevoorzitter. De TDHIF heeft een internationaal coördinatiekantoor (4 fte) in Genève. Duurzaamheid Een van de kernprincipes van Terre des Hommes is duurzaamheid. Interventies voor onze doelgroep moeten resulteren in langdurige impact, structurele verbetering en continuïteit. Belangrijk is ook voldoende capaciteit voor partners zodat zij hun hoofdactiviteiten zelfstandig kunnen voortzetten. Resultaten beklijven eerder als de hulpbehoevende Terre des Hommes Jaarverslag

6 doelgroep zelf nauw wordt betrokken bij haar eigen ontwikkelingsactiviteiten die passen in haar omgeving. Verder is de integrale benadering een belangrijke voorwaarde van duurzaamheid. Een probleem als kinderuitbuiting kan niet met één methode worden aangepakt. Het vereist verschillende strategieën, zoals onderwijs aan kwetsbare kinderen, microkredieten voor ouders en lobby bij overheden. Dan is de kans op goede en duurzame resultaten het grootst. Ook het betrekken en verantwoordelijk stellen van verschillende belanghebbenden, zoals ouders, overheden en leraren, draagt bij aan duurzaamheid en beklijving van resultaten. Degelijke financiering Dankzij een degelijke financiering uit verschillende bronnen is duurzaamheid in de continuering van onze projecten gegarandeerd. Terre des Hommes kan rekenen op de financiële steun van diverse betrokkenen, waaronder ruim donateurs, vrijwilligers, sponsoren, institutionele donoren en de Nationale Postcode Loterij. Duurzaamheid is ook voor Terre des Hommes als organisatie belangrijk. Wij stimuleren medewerkers gebruik te maken van het openbaar vervoer. Ook bieden we medewerkers de mogelijkheid om één dag per week thuis te werken. Bij de renovatie van ons kantoor in 2012 hebben we de CO2uitstoot gereduceerd dankzij duurzame materialen en bijvoorbeeld halogeen verlichting. Hierbij gaat onze dank uit naar onze sponsoren van de renovatie: Boksman bouwbedrijf, Hanic vloerenbedrijf, INOFEC, Verhuisbedrijf Passies, Verkaart Group, Copaa afbouwsystemen, Complex, BBM schoonmaakdiensten en WIAR. Child Protection Policy Andere belangrijke facetten van ons duurzaamheidsbeleid zijn de Child Protection Policy die alle medewerkers ook in de regio moeten ondertekenen waardoor de veiligheid van kinderen in onze projecten wordt gegarandeerd. Daarnaast hanteert Terre des Hommes een anticorruptie en veiligheidsbeleid waarin de veiligheid van onze medewerkers is vastgelegd. Ook investeren we in de opleiding van personeel in de regiokantoren om hun persoonlijke ontwikkeling verder te verbeteren. Kwaliteit en keurmerken De Projectpartner Capacity Assessment Tool helpt onze projectpartners hun doelstellingen te formuleren, de voortgang hiervan te registreren en zwakke en sterke organisatorische kanten te onderscheiden. Terre des Hommes ondersteunt projectpartners zo goed mogelijk bij het opstellen en uitvoeren van de programma s om de kwaliteit te waarborgen. Het monitoring en evaluatieprotocol van Buitenlandse Zaken is door ons verder aangescherpt om achteraf de resultaten van ons werk goed te kunnen verantwoorden. Ook beschikt Terre des Hommes over het keurmerkcertificaat Fondsenwervende instellingen CBF en ISO 9001:2008. Daarnaast heeft Terre des Hommes de ANBIstatus. Dit betekent dat de overheid ons erkent als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Tot slot In 2012 zijn goede resultaten behaald, de reorganisatie is grotendeels afgerond en aan onze rol als specialist op het gebied van kinderuitbuiting is duidelijke invulling gegeven. Dankzij de steun van onze ruim donateurs, vele sponsoren en vermogensfondsen, honderden donoren, vrijwilligers, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nationale Postcode Loterij kunnen wij honderdduizenden kinderen helpen aan een veilige omgeving waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen. Albert Jaap van Santbrink Directeur Terre des Hommes Nederland sgravenhage, 27 maart Terre des Hommes Jaarverslag 2012

7 Verslag van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is het hoogste beslisorgaan van de Stichting Terre des Hommes Nederland. Het door de directie vastgestelde beleid wordt door de Raad van Toezicht goed of afgekeurd en zij beoordeelt ook de uitvoering daarvan. De Raad van Toezicht van Terre des Hommes bestaat uit zes personen. Een lid van de Raad van Toezicht wordt voor een periode van vier jaar benoemd door zittende leden van de Raad van Toezicht en mag twee keer worden herbenoemd. De leden van de Raad van Toezicht van Terre des Hommes ontvangen geen enkele vergoeding ook niet voor eventueel gemaakte reiskosten en hebben geen zakelijke relaties met Terre des Hommes. Als de Raad van Toezicht een nieuw lid wil aantrekken, wordt conform de vastgestelde richtlijnen de profielschets voor de betreffende zetel vastgesteld waarvan intern en extern belanghebbenden kennis wordt gegeven. Dit gebeurt aan de hand van de samenstelling van de rest van de Raad van Toezicht, de vastgestelde profielschetsen Raad van Toezicht en op basis van analyses van voor Terre des Hommes belangrijke ontwikkelingen. Samenstelling van de Raad van Toezicht in 2012 Naam Bestuursfunctie en profiel Bestuurslid sinds Maatschappelijke functie R. S. (Ron) Ton tot 19/12/12: Vz. RvT 2000 Hoofd Clingendael Academy R.A. (Rob) Ruijter tot 19/12/12: Lid en Vz. Financiële auditcommissie vanaf 19/12/12: Vz. RvT 2003 Verschillende commissariaten waaronder Wavin NV, Unit 4 NV en Ziggo NV P.W.M. (Paul) Nobelen Vicevoorzitter Personeelszaken 2004 Bestuursadviseur D.C.M. (Daniëlle) Smits van Waesberghe A.G.J. (Arent) van Wassenaer L. (Lousewies) van der Laan Lid Communicatie Lid Financiële auditcommissie Juridische zaken 2005 Adviseur marketing en communicatie 2009 Advocaat/partner bij Allen & Overy LLP tot 19/10/12: Lid 2011 Vicevoorzitter Europese LiberaalDemocraten P. (Pim) Oomens vanaf 28/11/12: Lid vanaf 19/12/12: vz. Financiële auditcommissie 2012 ExCFO en Senior Vice President Wavin NV. (Per lid RvB Stork Technical Services Holding BV). Terre des Hommes Jaarverslag

8 Taken van de Raad van Toezicht goedkeuren van het jaarplan en de meerjarenstrategie van Terre des Hommes, inclusief de bijbehorende begroting en de daarvoor benodigde investeringen het toezicht houden op de uitvoering van de strategie en het realiseren van de doelstellingen goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag van Terre des Hommes goedkeuren en wijzigen van het directiereglement goedkeuren van wijzigingen in het arbeidsvoorwaardenbeleid Het functioneren van leden van de Raad van Toezicht en directie Aan het eind van het jaar is er een besloten Raad van Toezichtvergadering waarin het functioneren van de leden van de Raad wordt geëvalueerd. In 2012 was de evaluatie op 28 november. De Raad van Toezicht is tevreden over de werkwijze en het functioneren in Ook komt in deze vergadering het functioneren van de statutair directeur ter voorbereiding op het jaarlijkse beoordelingsgesprek ter sprake. Een lid van de Raad voert dit beoordelingsgesprek. Het gesprek waarin de directeur een positieve feedback kreeg ten aanzien van zijn functioneren vond begin januari 2013 plaats. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht beoordeelt de salariëring van de directeur. De Raad van Toezicht acht het salaris van de directeur in lijn met de zwaarte van de functie waarin hij leiding geeft aan 98 medewerkers in binnen en buitenland en waarbij hij belast is met het genereren en verantwoord besteden van bijvoorbeeld in ,9 miljoen euro. In 2012 werd het directiesalaris niet aangepast. Taak en werkwijze van de directie Directeur Albert Jaap van Santbrink geeft leiding aan de Stichting Terre des Hommes Nederland en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Hij is verantwoordelijk voor strategie, beleidsuitvoering, externe representatie en personele organisatie. De directeur brengt ieder kwartaal tijdens de Raad van Toezichtvergaderingen verslag uit aan de Raad van Toezicht. Werkzaamheden in 2012 In 2012 heeft de Raad van Toezicht vier keer vergaderd (28/3, 22/6, 31/10 en 28/11). Ook hebben de leden van de Raad van Toezicht een informeel treffen gehad met de regiovertegenwoordigers tijdens een bijeenkomst op 18 september. In deze periode waren de regiovertegenwoordigers een aantal dagen in Nederland om gezamenlijk met directie en managementteam het nieuwe jaarplan te bespreken en jaarafspraken met de directeur te maken. De auditcommissie bestaande uit twee vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht kwam twee keer bijeen met de directeur en het hoofd financiën in verband met de jaarrekening 2011 en begroting Naast het goedkeuren van de jaarstukken (jaarverslag, jaarrekening 2011 en het jaarplan 2012 dat in juni 2012 formeel is goedgekeurd) zijn onder meer de volgende onderwerpen in de Raad van Toezicht besproken: a. Ontwikkelingen MFSII b. Governance: beoordeling directeur, zelfevaluatie functioneren Raad van Toezicht en bestuurslidmaatschappen c. Beheer liquide middelen d. Fondsenwerving, strategie en positionering e. Presentatie bij Nationale Postcode Loterij f. Nieuw ICTsysteem g. Diverse programma s en projecten waarbij voor nieuwe programma s van meer dan de Raad van Toezicht goedkeuring verleent h. Bespreking accountantsverslag 2011 opgesteld door de accountant i. Bespreking en goedkeuring jaarplan 2013 j. Voortgangsrapportages met betrekking tot uitvoering jaarplan 2012 k. Prijsinflatiecorrectie salarissen 2013 Optimale besteding van middelen Door het vaststellen van de strategienota en de meerjarenbegroting en de daaruit voortvloeiende jaarplannen en begrotingen geeft de Raad van Toezicht richting aan de doelstellingen van Terre des Hommes. Het monitoren en evalueren van de uitvoering van activiteiten vindt plaats door een kritische beoordeling van het jaarverslag. Wat betreft de interne processen steunt de Raad van Toezicht in belangrijke mate op de bevindingen van de accountant, de ISO en CBFcertificeerder, de bevindingen van de Financiële Auditcommissie en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Optimale relaties met belanghebbenden Terre des Hommes geeft een helder beeld van de wijze waarop de financiële middelen zijn besteed. Dit gebeurt in het jaarverslag, (digitale) nieuwsbrieven, sponsorrapportages, folders, magazine, bijeenkomsten, social media en internet. 8 Terre des Hommes Jaarverslag 2012

9 Klanttevredenheid Als onderdeel hiervan wordt binnen Terre des Hommes gewerkt volgens een vastgestelde klachtenprocedure 5.4 (Handboek Kwaliteit; Klachten in Nederland) en in de regio volgens klachtenprocedure 5.5 (Handboek Kwaliteit; Klachten in de regio). Deze werkwijze verloopt goed. Evaluatie van de risico s en risicobeheersing De Raad van Toezicht houdt nauw toezicht op de risico s en mate van risicobeheersing in de organisatie. De interne beheersing binnen Terre des Hommes is adequaat. Verantwoordingsverklaring Dit jaarverslag is opgesteld volgens de richtlijnen van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) voor fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. De verantwoordingsverklaring van de Raad van Toezicht is onderdeel van deze richtlijn. In dit verslag van de Raad van Toezicht is de verantwoordingsverklaring integraal opgenomen. De Raad van Toezicht wenst tot slot graag de directie, medewerkers, vrijwilligers, donateurs, sponsoren, institutionele donoren, de Nationale Postcode Loterij en Terre des Hommesambassadeur Frans Weisglas te bedanken voor hun inzet en resultaten in het afgelopen jaar. Rob Ruijter namens de Raad van Toezicht van Stichting Terre des Hommes Nederland, voorzitter sgravenhage, 27 maart 2013 Kinderarbeider Mukta kan altijd bij de juf terecht Ik ben Mukta, 10 jaar oud en ik werk in een schoenenfabriek in Dhaka. Dat vind ik niet leuk, want het werk doet erg pijn aan mijn ogen. Ik vind het wel leuk om naar de school van SEEP te gaan. Mijn juf is heel lief en ik heb veel vriendinnetjes. Het leukst is dat ik nu beter kan lezen. Ik lees soms zelfs de krant, maar ik snap niet al die moeilijke woorden. Gelukkig helpt de juf me altijd. Partnerorganisatie SEEP heeft speciale scholen voor werkende kinderen. Daarnaast probeert de organisatie de werkomstandigheden in de fabrieken voor kinderen te verbeteren. SEEP gaat voor Mukta op zoek naar een baan die minder schadelijk is voor haar gezondheid. Mukta Het jaar van Mukta en Julian Julian Julian: van vuilniswerker tot ambassadeur van kinderrechten Jarenlang werkte Julian uit Jakarta op de vuilnisbelt. Hij wilde graag naar school, maar dat was tot zijn grote verdriet niet mogelijk (zie corporate video op Ruim twee jaar later ziet zijn leven er veel beter uit en gaat hij naar school. Een bijzondere dag was voor hem 10 december 2012, de Dag van de Mensenrechten. Tijdens een bijeenkomst in Jakarta vertelde de ambassadeur kinderrechten voor één dag over zijn leven als kinderarbeider. Ook had Julian een belangrijke boodschap: Kinderen mogen geen zwaar werk doen. Ze moeten naar school. Julian gaat naar school dankzij onze partner YPSI die zich richt op onderwijs voor de allerarmste kinderen in Jakarta. Jongeren volgen vaktrainingen en ouders krijgen voorlichting over kinderrechten. Terre des Hommes Jaarverslag

10 Het jaar van Rosario en Dotto Rosario krijgt op school complimenten van de meester Mijn naam is Rosario, ik ben 10 jaar en zit in de vijfde klas. Op mijn oude school sloeg mijn meester me omdat ik niet kon lezen. Ik was verdrietig en bang en durfde niet meer naar school te gaan. Gelukkig heeft een mevrouw van Chasqui me geholpen. Bij Chasqui heb ik lezen en schrijven geleerd. Mijn meester zegt dat ik het goed doe. Ik vind het fijn en heb veel vriendjes en vriendinnen. Chasqui biedt in El Alto een voorstad van La Paz in Bolivia opvang en onderwijs aan kinderen uit arme gezinnen. Vaak verlaten deze kinderen school zonder diploma. Chasqui biedt hen bijles, geeft voorlichting over kinderrechten en betrekt ouders bij het onderwijs van hun kinderen. Rosario Dotto Dotto vindt liefdevolle opvang na mishandeling De brandwonden op mijn voeten deden veel pijn. Ze hebben me thuis weggehaald en me naar de dokter gebracht. In het ziekenhuis ben ik geopereerd. Ik woon nu hier tot ik helemaal beter ben. Mijn wonden worden verzorgd en ik krijg te eten. Hier ben ik veilig en ik ga naar school. Ik zit in groep 3. Ik kan hier lekker in de tuin rondrennen en met mijn vriendjes voetballen. Later wil ik piloot worden. Dotto (9) woont tijdelijk in de opvang voor mishandelde kinderen van onze partner Foundation Karibu in Mwanza, Tanzania. Zijn familie is in therapie om herhaling in de toekomst te voorkomen. Als Dotto naar huis gaat, blijft Karibu een oogje in het zeil houden. jaaroverzicht 10 Terre des Hommes Jaarverslag 2012

11 Maart Juni Winkel Groningen lanceert Terre des Hommeskookboek Van Indiase curry tot Braziliaanse Bobo de Camarao : het Terre des Hommeskookboek telt 68 lekkere recepten uit de landen waar we werken. Daarnaast biedt het boek informatie over onze projecten. Minister Opstelten wil reisverbod voor zedendelinquenten Minister Opstelten van Justitie wil een reisverbod voor veroordeelde zedendelinquenten. Daarmee geeft hij gehoor aan de oproep van Terre des Hommes voor strenger toezicht op deze groep. Burgemeester Aboutaleb doneert zijn tijd aan winkel in Rotterdam Burgemeester Aboutaleb, Terre des Hommesambassadeur Frans Weisglas en directeur Albert Jaap van Santbrink openen de winkel in Rotterdam. Ieder belooft één dag per jaar in de winkel te helpen. Juni Rallyrijders bereiken Chinese Muur met cheque van De deelnemers aan The HagueBeijing Challenge 2012 halen maar liefst op voor Terre des Hommes. Terre des Hommesambassadeur Frans Weisglas ontvangt de cheque op de Chinese Muur. Juni Dag tegen Kinderpornografie in Cebu Terre des Hommes lanceert een hulproute voor kinderprostituees in de straten van de Augustus Filippijnse stad Cebu. Het stadsbestuur is blij met de actie en roept 1 augustus uit tot Dag tegen Kinderpornografie. Lilet Never Happened op Nederlands Film Festival De door Terre des Hommes mede gefinancierde September speelfilm Lilet Never Happened dingt tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht mee in de strijd om een Gouden Kalf. Oktober November December December handtekeningen voor petitie kinderrechten Ruim mensen tekenen de petitie voor Kinderrechten in het buitenlandbeleid. Directeur Albert Jaap van Santbrink is een van de aanbieders van de petitie aan de Tweede Kamer. Overlijden van regiodirecteur Lei Brouns Op dinsdag 13 november overlijdt onze regiodirecteur Zuid Azië Lei Brouns op de leeftijd van 66 jaar. We gaan onze collega enorm missen. 3JS doen mee aan de Angkor Wat Bike Race De 3JS doen mee aan de Angkor Wat Bike Race in Cambodja. De deelnemers halen geld op voor Terre des Hommes en onze partner Village Focus International die slachtoffers van mensenhandel opvangt. Nettoopbrengst Terre des Hommeswinkels ruim 1,1 miljoen euro De 34 Terre des Hommeswinkels behalen in 2012 een nettoopbrengst van ruim 1,1 miljoen euro. Samen met enthousiaste vrijwilligers streven we naar vijftig winkels in Terre des Hommes Jaarverslag

12 12 Terre des Hommes Jaarverslag 2012

13 1. Terre des hommes Terre des Hommes Jaarverslag

14 1.1 Terre des Hommes in het kort Doelgroep De doelgroep is kwetsbare kinderen in de leeftijd tot 18 jaar. Kwetsbare kinderen zijn kinderen die sociaal, economisch, fysiek of cultureel gemarginaliseerd zijn, zoals kinderen die slachtoffer zijn van uitbuiting, geweld dan wel misbruik (bijvoorbeeld werkende kinderen, kinderprostituees, kindsoldaten), extreem arme kinderen, kinderen met een handicap, kinderen van etnische minderheden, straatkinderen en kinderen die direct of indirect getroffen zijn door Hiv/Aids. Wereldwijd zijn er vele miljoenen kwetsbare kinderen. Organisatie Terre des Hommes heeft een eenhoofdige directie en werkt met een staf van 31,9 fte op het hoofdkantoor. Daarnaast werken er 64 mensen in het veld. De Raad van Toezicht houdt toezicht op en is sparringpartner van de directeur. Terre des Hommes is lid van de Terre des Hommes Internationale Federatie (TDHIF) die in 1966 werd opgericht. De TDHIF vervult een coördinerende rol tussen de lidorganisaties. De leden opereren zelfstandig onder de naam Terre des Hommes. Inkomsten Terre des Hommes werft haar fondsen uit verschillende bronnen. Allereerst zijn dat de donaties van particulieren. In 2012 gaven ruim donateurs ruim 6 miljoen euro (dit is exclusief de inkomsten uit nalatenschappen). Het resultaat van de 34 Terre des Hommes winkels bedroeg Uit de zakelijke markt ontvingen we een bedrag van Daarnaast maken we sinds 2003 deel uit van het Medefinancieringsstelsel van de overheid. Terre des Hommes vormt een alliantie met Stichting Liliane Fonds en Stichting Kinderpostzegels. In de periode ontvangt de alliantie 32 miljoen. Een andere bron van onze inkomsten is de jaarlijkse bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Vijftig procent van de verkochte loten van de Nationale Postcode Loterij wordt verdeeld over 83 goede doelen. In 2012 ontvingen we een bijdrage van 2,25 miljoen. Samenwerking Terre des Hommes maakt sinds de oprichting in 1989 deel uit van de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO). Ook is Terre des Hommes lid van Partos, de brancheorganisatie van Nederlandse organisaties werkzaam op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Daarnaast maakt Terre des Hommes deel uit van het Kinderrechtencollectief. Tot slot vormt Terre des Hommes met haar partners Stichting Liliane Fonds en Stichting Kinderpostzegels de alliantie Kind en Ontwikkeling die subsidie ontvangt in het kader van MFSII (Medefinancieringsstelsel 2) Kerngegevens Beroepskrachten hoofdkantoor 34 (31.9 fte) Regiokantoren 4 Medewerkers regio 64 Landenkantoren 12 Lokale partnerorganisaties 221 Landen waarin we werken (inclusief noodhulp Haïti) 17 Vrijwilligers Donateurs Baten Lasten Achtergrond Onze naam Terre des Hommes is afgeleid van het gelijknamige boek van de Franse schrijver Antoine de SaintExupéry (beroemd door de roman Le Petit Prince). Nadat in 1963 Terre des Hommes in Zwitserland wordt opgericht, volgen Nederlandse vrijwilligers dat voorbeeld in Aanvankelijk als noodhulporganisatie, maar later komt de focus te liggen op structurele ontwikkeling om kinderuitbuiting tegen te gaan. Terre des Hommes is uitgegroeid tot een prominente en onafhankelijke kinderhulporganisatie. Wij komen op voor de rechten van kinderen en strijden tegen kinderuitbuiting. De United Nations Convention on the Rights of the Child vormt de basis voor ons werk. Wij bieden hulp zonder onderscheid te maken naar ras, geloof, geslacht of politieke gezindheid. 14 Terre des Hommes Jaarverslag 2012

15 1.4. Werkgebieden We zijn actief in zeventien landen, verspreid over vier regio s in ZuidoostAzië, ZuidAzië, OostAfrika en ZuidAmerika. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag. We werken in: ZuidoostAzië: Cambodja, Indonesië, Filippijnen, Thailand, Laos, Birma ZuidAzië: Bangladesh, India, Sri Lanka ZuidAmerika: Bolivia, Brazilië, Peru OostAfrika: Kenia, Tanzania, Oeganda, Ethiopië Haïti (noodhulp) 1.5. Visie en missie Visie Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Wij gaan net zo lang door totdat dit bereikt is. Missie Terre des Hommes voorkomt dat kinderen worden uitgebuit, haalt kinderen uit uitbuitingsituaties en zorgt dat deze kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen. Terre des Hommes Jaarverslag

16 1.6. De aanpak van Terre des Hommes Preventie Om kinderuitbuiting te voorkomen, investeren we nadrukkelijk in onderwijs en in voorlichting aan zowel kinderen als volwassenen. Omdat armoede de belangrijkste oorzaak van kinderuitbuiting is, bieden we ouders ook via spaar en kredietgroepen de mogelijkheid hun inkomen te vergroten. Omdat we kinderuitbuiting structureel willen oplossen, helpen wij niet alleen slachtoffers maar pakken we het probleem ook bij de wortels aan. Onze aanpak bestaat uit preventie, bescherming en rechtshulp voor slachtoffers. Daarnaast zetten we kinderrechten op de publieke en politieke agenda. Bescherming Kinderen die slachtoffer zijn van uitbuiting, hebben bescherming nodig. Wij zorgen voor opvang, medische zorg, therapie, scholing en helpen hen bouwen aan een zelfstandige toekomst. Ook begeleiden we familieleden en betrekken we gemeenschappen bij het beschermen van kinderen. Rechtshulp Het is belangrijk dat slachtoffers voor zichzelf kunnen opkomen en daders van uitbuiting niet ongestraft blijven. Daarom helpen wij kinderen om aangifte te doen. Ze kunnen rekenen op juridische bijstand en hulp bij strafrechtelijke vervolging. Ook trainen we lokale politie en justitie. Lobby Wij komen op voor kinderrechten. We voeren campagne om aandacht te vragen voor kinderrechten en doen onderzoek om trends en ontwikkelingen op het gebied van kinderuitbuiting te signaleren en te agenderen. Ook volgen en beïnvloeden we de besluitvorming van lokale en nationale overheden, het bedrijfsleven en internationale organisaties (zoals de VN) en pleiten we voor de uitvoering van deze beslissingen. Om ervoor te zorgen dat kinderuitbuiting wordt voorkomen en om er op toe te zien dat slachtoffers de juiste hulp krijgen. 16 Terre des Hommes Jaarverslag 2012

17 2. Toelichting beleid en strategie Terre des Hommes Jaarverslag

18 2.1 Toekomstvisie: beleid Algemeen De basis voor het beleid van Terre des Hommes is de Strategienota die geldt voor een periode van 5 jaar. De huidige Strategienota bestrijkt de periode De strategie van Terre des Hommes valt uiteen in drie hoofddoelstellingen op het gebied van programma s, organisatie en fondsenwerving, met op elk gebied eigen subdoelen. Ons uitgangspunt is het stoppen van kinderuitbuiting. De Strategienota is er op gericht dat Terre des Hommes haar positie als specialist op het gebied van en deskundig bestrijder van kinderuitbuiting versterkt. Fondsenwerving, communicatie, bedrijfsvoering, en personeelsbeleid zijn ondersteunende activiteiten die helpen dit hoofddoel te bereiken. Ontwikkelen van de organisatie LEAN Management Na de reorganisatie in 2011 zijn we in 2012 gestart met het verder ontwikkelen van de organisatie. Het bewustzijn dat overheidssubsidies niet vanzelfsprekend zijn en mogelijk als financieringsbron zelfs verdwijnt, zorgt ervoor dat we werken aan een organisatie die na het afronden van MFSII zonder deze bron van inkomsten kan bestaan. Met behulp van de technieken van LEAN Management (procesverbeteringen) zijn de processen doorlopen om de organisatie efficiënter en effectiever te laten werken. Het versterken van de regiokantoren is onderdeel hiervan en moet leiden tot kantoren die grotendeels zelfvoorzienend zijn en zelfstandig kunnen functioneren. Daarvoor hebben we gewerkt aan het vereenvoudigen en stroomlijnen van de beslissings en verantwoordingsprocessen binnen de organisatie. Het kunnen koppelen van financiering en resultaten moet ertoe leiden dat de verstrekkers van fondsen nog meer inzicht krijgen in de wijze van besteden en behaalde resultaten. Om dit te kunnen realiseren, zijn we gestart met een ICTproject. ICT In 2012 zijn we gestart met het verkennen van het ITlandschap en het inventariseren van de behoeften. In deze inventarisatie wordt rekening gehouden met toekomstige behoeften op het gebied van interne en externe communicatie, verantwoording en verslaggeving. Het kunnen koppelen van kwantitatieve en kwalitatieve resultaten aan de inkomsten is daarbij het uitgangspunt. In 2013 gaan we de inventarisatie afronden en maken we keuzes op het gebied van software en ICTplatform. Daarna vindt de implementatie plaats. Het vastleggen van data bij de bron moet leiden tot een efficiëntere organisatie waar de nadruk nog meer op monitoring en evaluatie komt te liggen. Planning en control De planning en controlcyclus van Terre des Hommes bestaat uit: Strategienota: het meerjarenplan van Terre des Hommes voor de periode Jaarplan: verfijning van de Strategienota gebaseerd op de actualiteit Jaarbegroting: deze wordt in het 3e kwartaal van elk jaar opgesteld voor het volgend boekjaar Maandrapportages ten behoeve van het managementteam en alle medewerkers van Terre des Hommes Jaarrekening: elk jaar opgesteld in het eerste kwartaal over het vorig boekjaar We willen met behulp van een nieuw ICTsysteem de kwalitatieve resultaten van de hulpverlening nog beter en sneller ter beschikking hebben en deze kunnen koppelen aan de financiële data. In 2013 gaan we werken met een Balanced Scorecard die data beschikbaar stelt op het gebied van financiën, organisatie, klant en innovatie. Hiermee kunnen we onze organisatie effectiever aansturen. De Balanced Scorecard wordt in de loop van 2013 verder op de informatiebehoeften afgestemd en gaat onderdeel uitmaken van de implementatie van een nieuw systeem. 18 Terre des Hommes Jaarverslag 2012

19 Toekomstvisie: Beleid In alle vier regio s waar we actief zijn, richten we ons op een aanpak om kwetsbare kinderen in een veilige omgeving te laten opgroeien. In de periode van 2012 tot 2015 wil Terre des Hommes: kinderen ondersteunen en voorzien in hun basisbehoeften zodat zij in een veilige omgeving kunnen opgroeien uitgebuite kinderen uit hun situatie bevrijden en hen helpen met onderwijs, gezondheidszorg en sociaaleconomische ondersteuning tenminste kwetsbare kinderen helpen om te voorkomen dat zij in situaties van uitbuiting terechtkomen gezinnen helpen met verbetering van inkomen vrouwen helpen in het kader van gezondheidszorg met pre en postnatale zorg om kindersterfte tegen te gaan mensen bewust maken van hun rechten en hoe ze hier aanspraak op kunnen maken, de rechten van kinderen en het voorkomen van kinderuitbuiting. 2.2 Van Noord naar Zuid Van Noord naar Zuid is een veelgehoorde term binnen ontwikkelingssamenwerking. Dit betekent dat zuidelijke organisaties meer eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarom werkt Terre des Hommes ook samen met lokale partners. Door middel van lobby en beleidsbeïnvloeding worden ook lokale overheden gestimuleerd verantwoordelijkheid te nemen voor de ontwikkelingsprocessen in hun eigen land en daar zelf ook aan bij te dragen. We zien dat de opkomende economieën maar al te graag hun eigen verantwoordelijkheid willen nemen ten aanzien van ontwikkelingswerk. En dat is ook wat Terre des Hommes ambieert. Op plekken waar lokale organisaties zelf aan de slag willen gaan, helpen we bij het maken van ontwikkelingsplannen, trainingen en opleidingen. Zodra een partner heeft bewezen het werk zelf te kunnen doen, trekken wij ons op verantwoorde wijze terug. Onze partners zijn deskundig en begrijpen onze werkwijze die rekening houdt met de culturele en maatschappelijke kaders. Ze hebben een reëel beeld van de wereld die volop in verandering is. Voor de leiding van Terre des Hommes geldt dat zij de verbindingskracht, energie en enthousiasme tussen huidige donateurs, de regio s, partners maar bovenal de kinderen die wij helpen hoog in het vaandel moet hebben staan. Immers, we stoppen pas als kinderuitbuiting de wereld uit is! 2.3 Fondsenwerving 2.0 in Nederland Het behouden van de donateurs en werven van nieuwe donateurs wordt een steeds interessantere opdracht voor Terre des Hommes. Uit onze jaarlijkse naamsbekendheids en tevredenheidsonderzoeken komt steeds weer naar voren dat we een bijzonder trouwe achterban hebben. Daarvoor zijn we iedereen zeer erkentelijk, want wat is een goede club zonder betrokken leden. Echter, de concurrentie wordt steeds feller. Andere partijen betreden de fondsenwervende markt en vooral ontwikkelingswerk komt onder druk te staan. Door het economisch tij merken we dat de markt geen behoefte heeft aan nog meer traditionele geefvragen. Doorgaan op de reeds betreden paden is dus niet de goede route. In 2012 hebben we ons bewust gefocust op onze achterban. We hebben hen gevraagd wat ze bij ons waarderen en wat we zouden moeten verbeteren. Door de uitkomsten van deze onderzoeken ziet de toekomst van Terre des Hommes er positief uit. Immers, we hebben een sterke basis door onze donateurs, goede programma s in de regio s en een portie gezonde ondernemingskracht. De verbinding met onze huidige achterban wordt geoptimaliseerd en in het aantrekken van nieuwe donateurs in Nederland onderzoeken we andere manieren van geven, betrekken en verbinden in de marktsegmenten waar we sterk vertegenwoordigd zijn. Inmiddels hebben we meer dan veertig jaar ervaring in het werven van fondsen en we zijn dan ook voor onze regio s een bron van kennis en ervaring om hen op weg te helpen voor lokale fondsenwerving. We zijn een kleine, wendbare en professionele organisatie met korte lijnen waardoor we, als er kansen zijn, snel kunnen schakelen. Terre des Hommes Jaarverslag

20 20 Terre des Hommes Jaarverslag 2012

21 3. De primaire processen Terre des Hommes Jaarverslag

22 3.1 Fondsenwerving en communicatie Fondsenwerving Doelstelling van fondsenwerving en communicatie Over de doelstelling van Terre des Hommes is de hele organisatie het eens: samen met onze donateurs streven we naar een wereld zonder kinderuitbuiting. Dit doen we omdat alle kinderen recht hebben op een eerlijke en hoopvolle toekomst. Een toekomst waarin zij hun talenten kunnen inzetten en genieten van het leven. In de landen waar we werken, komen helaas veel misstanden voor. Kinderen die worden uitgebuit en misbruikt. Vanuit onze humanitaire grondbeginselen kunnen we dit niet laten gebeuren. Via onderzoek, lobby, interventies en voorlichting proberen we zoveel mogelijk voet aan de grond te krijgen binnen overheden, onderwijs en zorginstellingen en leefgemeenschappen. Via onze partners redden we kinderen uit uitbuitingssituaties en beschermen we hen hiertegen. Ook helpen we overheden en kinderen om succesvol aangifte te doen tegen daders. Het is intensief maar eervol werk, zoals onze regiodirecteur Zuidoost Azië Leny Kling vertelt. Soms zie je tientallen kinderen en weet je dat je maar een handjevol kunt redden. Maar dat is dan toch weer een handvol dat andere kinderen stimuleert om ook op te staan tegen misbruik. Werkwijze 2012 en focus 2013 Particuliere markt Na een diepgaande analyse vanuit fondsenwerving hebben we in 2012 de band met onze particuliere achterban verder geïntensiveerd. De particuliere relaties kregen op jaarbasis onder andere 72 nieuwsbrieven, 3 Terre Magazine en 4 passende mailings. Door onder meer het installeren van het Terre des Hommes DenkLab (donateurspanel met 682 leden) hebben we meer inzicht gekregen in de behoefte van de donateurs. Zo hebben de meeste donateurs een voorkeur voor beknopte informatie die ze online ontvangen. Ook geven de respondenten aan dat ze graag meer over Terre des Hommes in de media willen horen en lezen. We willen niet alleen zenden, maar gaan steeds weer op zoek naar de dialoog met onze achterban. Dit heeft in 2012 tot mooie ontmoetingen met onze donateurs geleid. We zijn onze huidige achterban zeer erkentelijk dat zij samen met ons kinderuitbuiting de wereld uit willen helpen. Voor 2013 willen we vooral deze band verstevigen en intensiveren. Mijn christelijke overtuiging is dat je verantwoordelijk bent voor de ander. Maar ik ben blij dat Terre des Hommes een neutraal karakter heeft en niet religieus is. Samen zijn we verantwoordelijk voor onze Terre, onze Aarde. Bert Roebert, donateur sinds 1989 Cijfers particuliere markt Aantal donateurs (vast en giften) Doel Aantal opzeggingen Aantal nieuwe donateurs Gemiddelde donatie 68,55 71,53 75 Bedrijven Samenwerking met bedrijven is voor Terre des Hommes van groeiend belang. In januari 2012 begonnen 75 studenten een beroepsopleiding in Tangail, Bangladesh, met hulp van onder meer ASML Foundation, de Frits Schrouff Foundation, de GSRD Foundation en de Marthe van Rijswijck Foundation. Aan het einde van 2012 werd een tweede centrum voor beroepsopleiding geopend in Mirpur, ook Bangladesh, waaraan naast de GSRD Foundation ook de ASN Foundation bijdroeg (zie kader). Bridge V.O.F. steunde het project Operatie Hartslag en bracht Terre des Hommes in contact met interessante relaties tijdens een inspirerende zeildag op het IJsselmeer. Stichting 10 September verbonden aan D.E. Master Blenders steunde het project Asas do Socorro in het Braziliaanse Amazonegebied, waar zogenaamde bush pilots met behulp van kleine vliegtuigjes gezondheidszorg bieden aan inwoners van afgelegen oevergemeenschappen. We zijn de bedrijven die ons werk ondersteunden bijzonder dankbaar. Naast bovengenoemde partijen zijn dat onder meer ook 3M, 22 Terre des Hommes Jaarverslag 2012

23 C&A, Redevco Foundation en Sweex. De inkomsten voor Terre des Hommes uit het bedrijfsleven stegen in 2012 met bijna zestig procent. Cijfers bedrijven De projecten van Terre des Hommes sluiten goed aan bij de problemen van de lokale bevolking. Het verbeteren van de levensomstandigheden van kinderen en het stoppen van kinderuitbuiting door onderwijs, gezondheidszorg en zelfstandigheid verdient zonder meer steun. Radj Jhinkoe, ASN Foundation Doel 2013 Aantal bedrijven Aantal nieuwe bedrijven 1 2 Totale opbrengst Vermogensfondsen De internationale markt voor vermogensfondsen is volop in beweging. In Nederland merkt Terre des Hommes dat het een uitdaging is om de juiste Nederlandse fondsen te vinden en voorstellen in te mogen dienen. Sinds juni 2011 wordt deze taak belegd in één functie. Uiteraard richten we ons op fondsen die primair ontwikkelingssamenwerking en het voorkomen van kinderuitbuiting een warm hart toedragen. Het aantal contacten met vermogensfondsen neemt toe en evenzo de giftgrootte. We merken en dat is geheel terecht dat vermogenfondsen steeds meer en gedetailleerde informatie willen vanuit de projecten die zij steunen. Daarnaast willen zij, evenals de bedrijven, weten wat het blijvende duurzame karakter is van onze projecten en programma s. Het antwoord leren we samen met onze partners in de regio s. Binnen onze duurzaamheidsvisie toegelicht in hoofdstuk 2 timmeren we hard aan de weg om binnen onze voorstellen en werkwijze de bewijsvoering te leveren. Cijfers vermogensfondsen Aantal vermogensfondsen Aantal nieuwe vermogensfondsen Doel Totale opbrengst Nationale Postcode Loterij Terre des Hommes ontvangt sinds 1996 een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. In 2012 was dit een bedrag van 2,25 miljoen. De giften van de Nationale Postcode Loterij hebben projecten zoals APLE (vervolging van pedoseksuelen in Cambodja), CWCC (opvang slachtoffers van seksueel misbruik in Cambodja), hospitaalschip Abaré (gezondheidszorg aan riviergemeenschappen in het Braziliaanse Amazonegebied) en Operatie Hartslag (levensreddende operaties aan jonge hartpatiëntjes in Kenia) mede mogelijk gemaakt. Terre des Hommes is een kleine en deskundige organisatie, werkt samen met lokale partners en heeft innovatieve en nieuwe projecten. Met onderwijs, gezondheidszorg en microkrediet verbetert Terre des Hommes de levens van kinderen die in de knel zitten. Judith Lingeman, hoofd afdeling goede doelen, Nationale Postcode Loterij Terre des Hommes Jaarverslag

24 Terre des Hommeswinkels, onze vrijwilligers Onze vrijwilligers en daarmee ook onze kringloopwinkels zijn de parels van onze Terre des Hommesorganisatie in Nederland. Positionering in de markt van onze winkels is: Eerste keus in tweedehands. Onder de doelgroep kopers staan we bekend als winkel met goede spullen (kleding, boeken, huisraad en kinderspeelgoed) voor een prima prijs. Belangeloos zetten meer dan mensen zich dagelijks in voor Terre des Hommes, vooral in onze winkels. Zij brengen gezamenlijk meer dan 1 miljoen euro netto per jaar op. Dit bedrag gaat direct naar een door de winkel gekozen project. We hebben nu 34 Terre des Hommeswinkels in Nederland. In 2012 hebben we vier nieuwe winkels geopend in Rotterdam, Enschede, Haarlem en Arnhem en één winkel opgericht (Apeldoorn) met een geplande opening begin In 2013 staan er minimaal 6 openingen gepland. We willen komend jaar onze winkels meer naamsbekendheid geven en hen betrekken in de marktbewerkingsacties. We streven naar minimaal 50 goed renderende winkels in Naast de vrijwilligers in de winkels zijn er ook onze promotiewerkgroepen in Heemskerk, Driebergen en Arnemuiden. Zij collecteren, staan op markten en braderieën en organiseren kledingbeurzen. Het is geweldig dat mensen zich belangeloos inzetten voor Terre des Hommes om samen kinderuitbuiting in onze regio s te stoppen. Het was een voorrecht om projecten in Nairobi te bezoeken en de liefdevolle zorg te zien voor jonge slachtoffers van misbruik. Prachtig hoe doffe kinderoogjes weer kunnen sprankelen. Rineke Scholten, winkelcoördinator in Zwolle sinds 2005 Wat viel op in 2012 Winkeljubilea in Leeuwarden, Helmond en Emmen. Twee nieuwe winkelpromotoren (vrijwilligers) om de groei van de winkels te realiseren. Standaardpakket promotiematerialen (o.a. stickers en posters) ontwikkeld voor de winkels. Vanaf 1 juli 2012 zijn de Terre des Hommeswinkels BTWplichtig. Er waren 4 bijeenkomsten voor penningmeesters om een juiste administratie bij te houden. Daarnaast was er een introductie van een geautomatiseerd boekhoudpakket dat de winkels in 2013 gaan gebruiken. Rechtszaak in Assen in verband met fraude van de penningmeester. De rechter bepaalde dat de dader van het ontvreemde bedrag van moet terugbetalen. Landelijke Besturendag op zaterdag 2 juni in Utrecht voor alle besturen. Van de 34 winkels waren 26 besturen aanwezig. Landelijke Terre des Hommes Vrijwilligersdag op zaterdag 22 september in Apeldoorn voor alle vrijwilligers. De opkomst van nog geen 10% viel erg tegen. Naar aanleiding van de evaluatie gaan we de formule aanpassen. 24 Terre des Hommes Jaarverslag 2012

25 COMMUNICATIE Via publiekscampagnes en acties informeren we het Nederlandse publiek over ons werk en creëren we een grotere betrokkenheid en geef/actiebereidheid. Uiteindelijk is het doel om fondsen te werven zodat we zoveel mogelijk kinderen tegen uitbuiting kunnen beschermen. In 2012 vroegen we aandacht voor de problematiek van kindercyberseks. Onderdeel hiervan was een bijzondere cross border actie als onderdeel van de campagne Redirect: mensen in Nederland konden bijdragen aan een hulproute voor kinderprostituees in de Filippijnse stad Cebu. Deze stad staat bekend om het groeiende aantal kinderprostituees, vooral in de online seksindustrie. De actie leverde qua fondsen helaas minder op dan verwacht. Maar qua bewustwording van het probleem in de Filippijnen was het een succes. De actie trok ruim vijfduizend kinderen en families. Ook leverde de actie vrije publiciteit op en de aandacht van lokale en nationale media. Voor het eerst werd zo openlijk erkend dat kinderprostitutie een groot probleem is in een stad als Cebu, aldus Leny Kling, regiodirecteur ZuidoostAzië. Met de hulproute hebben we prostitutie uit de taboesfeer gehaald en dankzij onze actie is 1 augustus uitgeroepen tot Dag tegen Kinderpornografie. Samen met het stadsbestuur gaan we er hard tegenaan om het probleem de wereld uit te helpen! Petitie voor kinderrechten Terre des Hommes werkte in 2012 nauw samen met UNICEF, War Child, Save the Children en nog 20 andere kinderhulporganisaties om kinderen en hun rechten een vaste plek te geven in het Nederlandse mensenrechtenen buitenlandbeleid. De 24 organisaties riepen Nederlanders op om een online petitie te tekenen. Ook was het mogelijk een papieren petitieformulier in de Terre des Hommeswinkels te tekenen. Dit leverde meer dan 500 handtekeningen op. Namens de organisaties overhandigde Paul van Vliet in oktober meer dan handtekeningen aan de leden van de vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken. De petitie en krabbels waren verpakt in een symbolische kinderrugzak, oftewel: huiswerk voor de nieuwe Kamer! Terre des Hommes Denklab Terre des Hommes vindt het heel belangrijk om bestaande donateurs goed op de hoogte te houden van haar werk: het waarom, de aanpak, de uitdagingen en de resultaten. Dit doen we via onder meer de website, het donateursblad Terre Magazine, de digitale nieuwsbrief, social media en sinds 2012 met bijeenkomsten. Omdat ook onze communicatie altijd beter kan, begonnen we in 2012 met het Terre des Hommes DenkLab. De deelnemers bestaande uit donateurs, vrijwilligers en geïnteresseerden doen 4 tot 6 keer per jaar mee met een kort online onderzoek en ontvangen naderhand bericht van de uitkomsten en concrete actie en verbeterpunten voor Terre des Hommes. In 2012 vond dit drie keer plaats. Hieruit bleek onder meer dat respondenten het gevoel hebben dat zij met hun steun aan Terre des Hommes een verschil maken. Ook zijn ze tevreden over de communicatie, maar mogen we wel iets meer van ons in de media laten horen. Met dit laatste punt zijn we zeer actief bezig! Publiciteit Aandacht in landelijke en regionale media is voor Terre des Hommes erg belangrijk. Op deze manier blijft het publiek op de hoogte van ons werk en onze resultaten in de strijd tegen kinderuitbuiting. Terre des Hommes kwam in 2012 in het nieuws naar aanleiding van de vrijlating van Bas R. in Cambodja (pedofilie), kindercyberseks en de campagne Redirect in de Filippijnen. De persreis naar Cebu in de Filippijnen over kindercyberseks werd in mei georganiseerd voor journalisten van NRC, Volkskrant en GPD. De persreis was een succes. De Volkskrant, NRC en tal van regionale dagbladen publiceerden indringende verhalen over jonge kinderen die seksuele handelingen moeten verrichten voor de webcam. In 2012 werd Terre des Hommes 311 keer in de regionale pers genoemd (2011: 289). De top 3 bestond uit Barneveldse Krant (34), BN de Stem (14) en de Provinciaalse Zeeuwse Courant (12). De berichten leidden tot diverse positieve reacties bij donateurs en enkele bedrijven. Een greep uit de resultaten: Landelijke tv Hart van Nederland SBS vrijlating Bas R. Gelukscommercial Cambodja van de Nationale Postcode Loterij en Terre des Hommes Kranten Vrijlating van Bas R. in Cambodja o.a. Nu.nl, Reformatorisch Dagblad Kindercyberseks De Volkskrant, NRC, GPDdagbladen Project Redirect in Cebu o.a. Telegraaf en Metro Radio 1 Bedankcommercial Nationale Postcode Loterij met Frans Weisglas Terre des Hommes Jaarverslag

een rechtvaardige wereld... de verantwoordlijkheid van ons allemaal!

een rechtvaardige wereld... de verantwoordlijkheid van ons allemaal! de verantwoordlijkheid van ons allemaal! beknopt Jaarverslag 2013 donateurs, 1687 vrijwilligers, sponsoren, institutionele donoren en de meer dan kinderen geholpen hebben. Hoe? In vogelvlucht laten wij

Nadere informatie

Asas de socorro. Hulp aan oevergemeenschappen in het Amazonegebied. Stichting Terre des Hommes Nederland

Asas de socorro. Hulp aan oevergemeenschappen in het Amazonegebied. Stichting Terre des Hommes Nederland Asas de socorro Hulp aan oevergemeenschappen in het Amazonegebied Stichting Terre des Hommes Nederland ACHTERGROND In het hart van het Amazonegebied leven Caboclos, een mix van Indianen en blanke avonturiers.

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland

Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland Hoofdlijnen van het beleidsplan Stichting Save the Children Nederland 1 Inhoud Identiteit van de organisatie Naam, contactgegevens en registraties Doelstelling Visie Missie Waarden Theorie van verandering

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation

JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation JAARVERSLAG 2015 PURE! Foundation Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van PURE! Foundation 2015. Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we met het bestuur een belangrijke basis gelegd voor de toekomst

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020

Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Stichting Latoer BELEIDSPLAN 2015-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 5 4. Organisatie 6 5. Financiën 7 Pagina 2 van!syntaxisfout,! 1. Inleiding In dit beleidsplan kunt u meer

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016

STICHTING RESEARCH FOUNDATION LUPUS INTERNATIONAL JAARVERSLAG 2016 Presbyterian ziekenhuis is gevestigd in New York City. 6 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord 3 2 Activiteiten 3 3 Publiciteit 4 4 Externe contacten 4 5 Interne organisatie 4 6 Financiële verantwoording 4/5 7 Bestuur

Nadere informatie

samenvatting jaar verslag Stop Kindermisbruik

samenvatting jaar verslag Stop Kindermisbruik 2010 samenvatting jaar verslag Stop Kindermisbruik 3 samenvatting jaarverslag Voorwoord 5 Projecten Partnerorganisaties 6 Organisatie 7 Resultaten 8 Financieën 9 Sponsoren 10 Stop Kindermisbruik streeft

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4

Inhoud. Inleiding 3. 1. Ciske de Rat Foundation 4. 2. Strategie 4. 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4. 2.2. Statutaire doelstelling 4 Beleidsplan Ciske de Rat Foundation 2014 2018 1 Inhoud Inleiding 3 1. Ciske de Rat Foundation 4 2. Strategie 4 2.1. Kernprincipes en uitgangspunten 4 2.2. Statutaire doelstelling 4 2.3. Afwezigheid van

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid Doingoood

Duurzaamheidsbeleid Doingoood Duurzaamheidsbeleid Doingoood Over Doingoood Doingoood bestaat uit 2 delen: Doingoood volunteer work (sociale onderneming) en Doingoood foundation (stichting). In al onze werkwijzen en procedures gaan

Nadere informatie

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter

Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Jaarrekening 2010 Stichting Beetje Beter Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2 Balans per 31 december 2010 6 Staat van baten en

Nadere informatie

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur

VERANTWOORDINGSVERKLARING Code Goed Bestuur VERANTWOORDINGSVERKLARING 2015 Code Goed Bestuur Nationale Vereniging de Zonnebloem wordt bestuurd volgens eisen die de Code Goed Bestuur stelt aan fondsenwervende instellingen. Binnen de Zonnebloem zijn

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Op 12 maart 2015 is de Stichting Aloha Foundation opgericht. In dit

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

VAN VUILNISBEL NAAR SCHONE KLAS

VAN VUILNISBEL NAAR SCHONE KLAS VAN VUILNISBEL NAAR SCHONE KLAS INDONESIE (IN-208D) Voor: Stichting ULTIMARATHON september 2014 2 Over Terre des Hommes Visie en Missie Een wereld waarin kinderen niet meer worden uitgebuit. Wij gaan net

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Lopende projecten 5 4. Vrijwilligers

Nadere informatie

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN

BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN VIETNAMESAMEN MET BEDRIJVEN KINDERARBEID AANPAKKEN Vietnam is het eerste land in Azië dat in 1990 het kinderrechtenverdrag ondertekende. Het Zuid-Aziatische land kan zich inmiddels tot de middeninkomenslanden

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013

Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children Hagestein, juli 2013 Beleidsplan Joy for Children juli 2013-1- Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 445 kinderen kleding,

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG TERRE DES HOMMES 2008

JAARVERSLAG TERRE DES HOMMES 2008 jaarverslag 2008 JAARVERSLAG TERRE DES HOMMES 2008 JAARVERSLAG TERRE DES HOMMES 2008 inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Voorwoord... 5 Verslag van het bestuur... 6 Verslag van de directie... 9 Terre des

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND

JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND JAARVERSLAG 2014 VICTORY HOPE NEDERLAND INHOUD 1. Inleiding 2. Financiële verantwoording 2.1 Balans per 31-12-2014 2.2 Staat van baten en lasten 2014 2.3 Toelichting 2.4 Kascontrole 3. Activiteiten 3.1

Nadere informatie

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013

Stichting Alodo. Amsterdam. Jaarverslag 2013 Stichting Alodo Amsterdam Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 1 2 Bestuursverslag... 2 2.1 Gegevens organisatie... 2 2.2 Doelstelling... 2 2.3 Bestuurders... 2 3 Verslag van de activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Projecten. Studiebeurzen

Projecten. Studiebeurzen Jaarverslag 2015 1 Inhoudsopgave Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Bouwen aan een toekomst... 5 Colour the world Festival 2015... 5 Colour the world Festival 2016... 5 Finding new DiDi...

Nadere informatie

Beleidsplan Joy for Children

Beleidsplan Joy for Children Beleidsplan Joy for Children Hagestein, September 2015 Samenvatting Stichting Joy for Children beheert in India zes zorg- en onderwijscentra, waar 465 kinderen kleding, voeding, onderwijs en medische zorg

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied private equity / strategic consulting / investment banking bij ICS: Driver of Development

Profielschets Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied private equity / strategic consulting / investment banking bij ICS: Driver of Development Profielschets Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied private equity / strategic consulting / investment banking bij ICS: Driver of Development 1. Algemeen ICS is een innovatieve en pragmatische ontwikkelingsorganisatie

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Samen verder. Beleidsplan stichting Family Care 2015

Samen verder. Beleidsplan stichting Family Care 2015 Samen verder Beleidsplan stichting Family Care 2015 Samen verder In 2014 werden de voormalige zelfstandige stichtingen Voorkom!, Chris en Stay Clean samengebracht in een nieuwe, gezamenlijke stichting:

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru

Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Beleidsplan 2014-2016 Stichting Bethesda voor Peru Boslaan 25, Lunteren Correspondentieadres: Spikhorst 49, 3927 DC Renswoude KvK 09115100 info@bethesdavoorperu.nl 1. Doelstelling In de statuten is de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 www.kinderfondsennederland.nl Stichting Kinderfondsen Nederland Beleidsplan 2016-2020 Inhoud Pagina 1. Inleiding beleidsplan 1 2. Stichting Kinderfondsen Nederland 1 3. Doelstelling

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen

Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Jaarplan 2016 Stichting Present Assen Als je hulp van een ander accepteert Betekent dat niet dat je hebt gefaald. Het betekent dat je er niet alleen voor staat. 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1

Beleidsplan Stichting Aloha Foundation. Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Beleidsplan Stichting Aloha Foundation Beleidsplan Stichting Stichting Aloha Foundation April 2015 Versie 1 Pagina 1 van 10 Voorwoord Hierbij vindt u het beleidsplan van de Stichting Aloha Foundation,

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Workshop Fondsenwerving

Workshop Fondsenwerving Cursus Goed besturen voor Studentbestuurders Workshop Fondsenwerving 6 oktober 2009 Wat gaan we doen? Introductie Uitgangspunten fondsenwerving Oefening 1 Koffie Aan de slag met fondsenwerving (1) Oefening

Nadere informatie

Spreekbeurt. Wat betekent Terre des Hommes?

Spreekbeurt. Wat betekent Terre des Hommes? Wat betekent Terre des Hommes? Wat betekent Terre des Hommes? Terre des Hommes betekent vrij vertaald dat de aarde van alle mensen is. Het is de titel van een boek van de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry

Nadere informatie

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016

Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Stichting Odanadi NL Meerjarenplan 2013 2016 Meerjarenplan 2013 2016 / Stichting Odanadi NL 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Terugblik 4 3. Missie en visie 4 4. en doelstellingen. 4 4.1 De basis verstevigen.

Nadere informatie

Als één team achter de sporters met een handicap

Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap Als één team achter de sporters met een handicap In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 STICHTING ELIZABETH FOUNDATION Beleidsplan 2015-2018 Versie 1.0 9-12-2015 In het beleidsplan legt het bestuur van de Elizabeth Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin

Katakle Business Plan 2011 2018. Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin Katakle Business Plan 2011 2018 Groeiplan voor het programma van The Hunger Project in Benin 0 1. Inleiding Achtergrond De Katakle investeerdersgroep werkt sinds 2008 met The Hunger Project aan het einde

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Didi Care & Education

Jaarverslag 2014. Stichting Didi Care & Education Jaarverslag 2014 Stichting Didi Care & Education 1 Inhoud Introductie... 3 Projecten... 4 Studiebeurzen... 4 Sponsor een straatkind... 4 Reiskostenproject... 5 Colour the world 2015... 5 Samenwerkingsverbanden...

Nadere informatie

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016

Geef Prostaatkanker het nakijken. Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Beleidsplan Stichting Blue Ribbon 2015-2016 Geef Prostaatkanker het nakijken 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding a. Organisatie 2. Strategie a. Statutaire doelstelling b. Afwezigheid van winstoogmerk c. Bestemming

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

VEELGESTELDE vragen over seksuele uitbuiting van kinderen

VEELGESTELDE vragen over seksuele uitbuiting van kinderen VEELGESTELDE vragen over seksuele uitbuiting van kinderen Wat verstaat Terre des Hommes onder seksuele uitbuiting? Onder seksuele uitbuiting van kinderen verstaat Terre des Hommes het misbruik van de kwetsbaarheid,

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2015 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow

2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow 2016 Beleidsplan 2016 Stichting Sparrow Inhoudsopgave Over Sparrow... 2 Doelstelling... 2 Christelijke grondslag... 2 Organisatiestructuur... 2 Werkgebied... 2 Visie op armoede en armoedebestrijding...

Nadere informatie

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden.

De missie van Eye Care Foundation is het toegankelijk maken van primaire oogzorg voor kansarme mensen in ontwikkelingslanden. Strategisch plan 2011-2015 Missie & Visie Eye Care Foundation handelt vanuit de overtuiging dat elk mens recht heeft op gezichtsvermogen. Het verlies aan gezichtvermogen kan voor blinden en slechtzienden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Jaarplan Stichting Vrienden 2016

Jaarplan Stichting Vrienden 2016 Jaarplan Stichting Vrienden 2016 1. Prioriteiten 2016 2. Wat gaan we doen? 3. Focusthema s 2016 4. Doelstellingen 2016 1. Prioriteit 2016 Intensiveren en uitbreiden samenwerking met externe en interne

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 Den Haag, 30 mei 2015 Dit rapport heeft 7 pagina s Inhoudsopgave Jaarstukken Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318

STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 PUBLICATIE BETREFFENDE KALENDERJAAR 2012 STICHTING HOVERAID NEDERLAND Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24398318 Contactgegevens STICHTING HOVERAID NEDERLAND Website: www.hoveraid.nl

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Stichting Passie voor Haïti

Stichting Passie voor Haïti Jaarrekening 2016 Blz. INHOUDSOPGAVE 1 RAPPORT Algemeen 2 Organisatiestructuur 2 JAARSTUKKEN 2016 Jaarrekening Balans per 31 december 2016 3 Programma verantwoording (staat van baten en lasten) 4 Toelichting

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Thalente

Jaarverslag Stichting Thalente Jaarverslag Stichting Thalente 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Thalente 2.1 Missie Thalente 4 2.2 Dichtbij de projecten 4 2.3 Werkwijze 4 2.4 ANBI 5 3. De Projecten 5 3.1 Afgesloten projecten 5 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya

Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Beleidsplan 2013 2016 van de Stichting Ayuda Maya Inhoud Doelstelling en werkwijze Primaire fondsenwerving Andere activiteiten voor fondsenwerving Deskundigheidsbevordering Vermogensbeheer Besteding van

Nadere informatie

Bestuursverslag 1.1 Oprichting en statutaire doelstelling Bestuur 3

Bestuursverslag 1.1 Oprichting en statutaire doelstelling Bestuur 3 Jaarverslag 2010 Stichting Jayden Langemeet 101, 4464 BJ Goes, Bankrekeningnummer 83.01.65.428 www.stichtingjayden.nl info@stichtingjayden.nl tel. 06-38939938 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag

Nadere informatie

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2

Emerge Kinder Fonds Jaarverslag Inleiding Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Financieel Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Visie... 2 Projecten Emerge Kinder Fonds... 2 Bestuur en management... 2 Algemene toelichting... 3 Waarderingsgrondslagen... 3 Grondslagen van resultaatbepaling...

Nadere informatie

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016

Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015. Beleidsplan 2015-2016 Versie : 1.2 Datum: 12-03-2015 Beleidsplan 2015-2016 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Missie en Doelstelling 4 1.1 Missie 4 1.2 Doelstelling 4 2. Identiteit 5 3. Organisatie Structuur 6 3.1 Algemeen 6 3.2

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Smile on a Face

Beleidsplan Stichting Smile on a Face Beleidsplan Stichting Smile on a Face 2016-2018 Beleidsplan Stichting Smile on a Face Januari 2016 Page 2 of 9 INHOUD: 1 VOORWOORD... 3 2 DOELSTELLINGEN VAN DE STICHTING... 3 2.1 MISSIE EN DOEL... 3 2.2

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze

1. Inleiding 3. 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze Beleidsplan 2014 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doel van de stichting 4 2.1 Visie/missie 2.2 Kerntaken 2.3 Werkwijze 3. Taken 5 3.1 Financieel beheer en besteding van het vermogen van de stichting 3.2 Werving

Nadere informatie

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015

SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 SAMENVATTING JAARREKENING 2014-2015 Oxfam Novib is een internationale organisatie met landenkantoren over de hele wereld. Ons jaarverslag en onze jaarrekening verschijnen daarom, net als in 2013-2014,

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie