Transport en. Logistiek. dinsdag 3 maart Transport steeds meer in dienst van logistieke keten. Via een app onveilige verkeerssituaties melden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transport en. Logistiek. dinsdag 3 maart 2015. Transport steeds meer in dienst van logistieke keten. Via een app onveilige verkeerssituaties melden"

Transcriptie

1 Transport en Dit is e e n u itgave van Custom Pu b lish i ng dinsdag 3 maart 2015 Logistiek Bedrijvigheid Transport steeds meer in dienst van logistieke keten Veiligheid op weg Via een app onveilige verkeerssituaties melden Groen ondernemen Tonen dat je als bedrijf je verantwoordelijkheid neemt Inhaalslag -bunkerhaven groeidiamant Rotterdamse haven

2 02 Transport en Logistiek We zijn op de weg terug Zijn er woorden denkbaar die passender zijn voor de voorzichtig positieve stemming in de transport- en logistieksector? Met een dubbele crisis achter de kiezen en een bescheiden economisch herstel, is de branche volop in beweging. Ik proef het aanstekelijk enthousiasme en de bevlogenheid bij de bedrijven die ik bezoek, bij (jonge) transportondernemers die altijd bezig zijn met vernieuwen, die al hun creativiteit gebruiken om slimme oplossingen te bedenken voor hun klanten. De tijd is ernaar. Alleen al de steeds verdere groei van e-commerce het kopen via internet vraagt om een nieuw soort, hybride logistiek: kleinere hoeveelheden, meer vormen. De klanten komen uit alle (top-) sectoren, want: zonder logistiek staat alles stil. Geen sector kan zónder. Ze worden in Nederland bediend door twaalfduizend bedrijven die gespecialiseerd zijn in het beroepsgoederenverkeer. Twaalfduizend bedrijven met een eigen ziel geen bedrijf is hetzelfde. Bij de grootste spelers is het dagelijkse werk niet zelden een vorm van hogere wiskunde. Want hoe ontwerp je een naadloos lopend systeem waarin je, om maar eens wat te noemen, dagelijks alle Ahold-winkels kunt bevoorraden? Het vraagt om control towerachtige ontwikkelingen, voortdurende procesinnovaties die voor de buitenwereld vaak onzichtbaar zijn, maar die Colofon Dit is een commerciële bijlage bij De Telegraaf. Deze valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie. Voor meer informatie over de themakranten of als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact opnemen met Dennis Lanson, allesbepalend zijn voor een steeds slimmer transport. Bij de kleinere bedrijven zijn het juist samenwerking en flexibiliteit die het verschil maken. Dit maakt, denk ik, werken in de transport- en logistieksector zo prikkelend. Er liggen échte uitdagingen, er worden antwoorden en technische oplossingen verwacht die het belang en het voortbestaan van de branche moeten waarborgen. Platooning is een mooi voorbeeld van duurzame innovatie. Begin vorige maand was ik aanwezig bij het allereerste konvooi van zelfrijdende vrachtauto s in Nederland op de openbare weg. Het is zuiniger, veiliger en efficiënter dan conventioneel rijden. En, om een misverstand uit de weg te ruimen: het maakt een chauffeur niet overbodig! Bij een konvooi autonoom rijdende vrachtauto s ( platoon ) rijden vrachtauto s die elektronisch gekoppeld zijn achter elkaar. De voorste fungeert als leider. Remt deze af dan, dan remmen alle vrachtauto s in het konvooi real time af met dezelfde dosering. Totdat zij aansluiten bij het konvooi, bestuurt iedere chauffeur zelfstandig zijn eigen voertuig. Het ging, die middag in februari, om een proef. Maar minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven dat zij de wetgeving zodanig aanpast dat grootschalige testen mogelijk zijn. Leren door doen, noemde ze het. Met de achterliggende ambities kunnen we Tekst en coördinatie: Jacques Koch, Project Manager: Erik Spruijt Hans Pieters Loft 238 Vormgeving: Lydia de Vries Arthur van Dijk: Zonder logistiek staat alles stil. Geen sector kan zónder! het alleen maar hartgrondig eens zijn: ook in de toekomst tot een van de beste logistieke landen te behoren. Daarvoor zijn meer maatregelen nodig: de harmonisering van de Europese wet- en regelgeving (en een uniforme handhaving daarvan), het op peil houden van de infrastructuur, de vermindering van de regeldruk en het stimuleren van het papierloos transport, ofwel de introductie van de digitale vrachtbrief en e-factuur. Zaken die natuurlijk minder fotogeniek zijn dan een konvooi zelfrijdende vrachtauto s (of zo n indrukwekkende ecocombi, een brandstofbesparende vrachtautocombinatie van maximaal 25,25 meter lang en zestig ton zwaar), maar die wel onlosmakelijk verbonden zijn met de opwindende wereld van transport en logistiek die in deze krant voor het voetlicht komt. Arthur van Dijk Voorzitter Transport en Logistiek Nederland Rahofer. U denkt aan complexe uitvoer controleactiviteiten? Wij aan geautomatiseerde oplossingen en transparante processen! Het managen van uitvoer controleprocedures is ingewikkeld en omslachtig. Exporteurs moeten zich aan een hele reeks complexe en regelmatig wijzigende en land specifieke uitvoercontroleregelingen houden, waaronder het screenen op verboden of aan beperkingen onderworpen partijen, exportcontrole van dual-use, FTA-overeenkomsten, goederenclassificatie (AL, ECCN) en nog veel meer. Veel bedrijven worstelen ermee om op een efficiënte manier aan al deze verplichtingen en controlebepalingen te voldoen als ze niet over de oplossingen beschikken. MIC Customs Solutions biedt U met MIC Denied Party Screening (DPS) de ideale oplossing om de talloze en steeds wijzigende uitvoercontroleregelingen en sanctielijsten op een efficiënte en flexibele manier te beheren. MIC DPS zet het licht op groen voor Screening gebaseerd op configureerbare screening algoritmes Dagelijks up-to-date inhoud van screening data, onderhouden door onze content partners Onderhoud van zogenaamde Blacklists & White lists Manuele compliance-checks met follow-up processen Web service en batch screening interfaces Sanctielijsten van EU, US, UN Resolutie, UK, JP en tal van andere ondersteunde lijsten Integratie met MIC CUST Export en/of ERP systemen voor het tijdig blokkeren van zendingen bij positieve controleresultaten Een volledige auditverslag met de onderzoeksresultaten MIC DPS zorgt voor een significante beperking van de risico s en vermindert de logistieke kosten gerelateerd aan uw wereldwijde handel. Wenst U meer informatie over MIC DPS? Contacteer ons: MIC Customs Solutions Austria Tel.: +43 (0)

3 Transport en Logistiek 03 heeft de toekomst Shell ziet in de transitie naar duurzame energie een belangrijke rol weggelegd voor aardgas en brandstoffen gemaakt van aardgas: GTL en. Aardgas heeft tal van milieuvoordelen, stelt Dick Benschop, president-directeur van Shell Nederland. Eind 2014 was Dick Benschop in India voor een debat over de uitdagingen en dilemma s die de groeiende vraag naar energie met zich meebrengt. Wat betekent dit Dick Benschop voor de aanpak van luchtverontreiniging en de bedreigingen van de klimaatverandering? Het zijn vragen die wereldwijd spelen. Met het huidige tempo groeit de wereldbevolking met mensen per dag. In 2050 leeft naar verwachting 75% van de mensen in steden. Nu is dat iets meer dan 50%. Een groeiende middenklasse zorgt voor een Toenemende energievraag verdere stijging van het energiegebruik. Welke uitdagingen ziet u? Deze trends stellen ons voor twee uitdagingen: hoe kunnen we aan de energievraag voldoen? En hoe beschermen we het milieu daarbij? De beslissingen die we nu nemen, hebben effect voor de komende generaties. De wereld staat aan de vooravond van een energietransitie, onder druk van een stijgende vraag naar energie en de noodzakelijke maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Dat lukt niet alleen maar met hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Wij zien een belangrijke rol weggelegd voor aardgas. Het kan een brug slaan naar en deel uitmaken van een duurzame toekomst. In de periode tussen 2015 en 2050 verdubbelt het aantal voertuigen wereldwijd van één miljard naar twee miljard. Shell brengt op de markt als schonere brandstof voor de transportsector. De ontwikkeling van infrastructuur zoals de bouw van meerdere -servicestations in Nederland voor vrachtwagens en faciliteiten voor de scheepvaart zijn essentieel. Schepen op de Noordzee en Oostzee zijn al verplicht om schonere brandstof te gebruiken, die 33 procent minder zwavel bevat. Het doel van de scheepvaart is om in 2050 de helft minder CO2 uit te stoten dan in Vloeibaar aardgas als brandstof voor met name de zeevaart en binnenvaart helpt bij het realiseren van deze doelstellingen. Op de Nederlandse rivieren zal vijftien tot veertig procent van de binnenvaartschepen gaan inzetten als brandstof, zo is de verwachting. Met de aanleg van de -bunkerhaven in Rotterdam hoopt Shell ook grote zeeschepen in de nabije toekomst met te kunnen bevoorraden. Aardgas is de basis voor een overgang naar schonere energie. Het is de schoonste fossiele brandstof, met minder dan de helft van de CO2-uitstoot en veel minder emissies dan bij de verbranding van kolen. Waarom is aardgas een geschikte brandstof voor de transportsector? We gaan toch allemaal elektrisch rijden? Shell is er vast van overtuigd dat er een mozaïek aan verschillende brandstoffen nodig is om op een verantwoorde, steeds meer duurzame manier vervoer mogelijk te maken. Elektrisch aandrijving hoort daar bij, vooral bij lichte voertuigen, zoals personenwagens en bestelbusjes. Deze categorie zal de meeste veranderingen ondergaan. Zwaar transport, zoals schepen, vrachtwagens en vliegtuigen, blijft naar verwachting vloeibare brandstoffen gebruiken. Deels kan dit worden opgevangen met biobrandstoffen. Daarnaast gelooft Shell ook sterk in de opkomst van het gebruik van aardgas in de transportsector. Dit laatste in de vorm van GTL (gas-to-liquids), aardgas omgezet in een vloeibare brandstof, en (liquified natural gas), vloeibaar aardgas. Beiden zijn toepasbaar in de scheepvaart en trucks. Het voordeel is gelegen in een sterke afname van de uitstoot van stikstofoxides, zwavel en fijnstof. Bij gebruik van komt er bovendien minder CO2 vrij. Welke inspanningen verricht Shell? Shell is een pionier in GTL- en technologie. GTL is een uitvinding uit het Amsterdamse Shell technologiecentrum in Shell investeert in als transportbrandstof voor de scheepvaart en het beroepsgoederenvervoer. We willen laten uitgroeien tot een belangrijke brandstof in de transportketen. Dat levert op korte termijn de grootste milieuwinst op. In maart opent Shell in Rotterdam het eerste Europese -tankstation voor vrachtwagens. Daarnaast hebben we sinds 2013 twee -binnenvaartschepen in de vaart voor het transport over de Rijn. Deze innovatieve schepen zijn ontworpen met energie-efficiëntie als uitgangspunt en door het gebruik van als brandstof zijn ze ook veel schoner. De volgende stap is de bouw van een speciaal -bunkership. Dit schip maakt het mogelijk om vanaf een nieuwe kade bij de Rotterdamse Gate-terminal direct naar zeeschepen varend op te brengen. Het wordt een soort varend -tankstation. AARDGAS VOOR TRANSPORT DE NIEUWE TOEKOMST VAN ENERGIE IN 2050 Naar verwachting is de wereldbevolking rond 2050 met 2 miljard gegroeid. deze groei zal leiden tot een verdubbeling van de vraag naar energie ten opzichte van 2000 en hogere CO2-emissies (bron: Shell's Scenario team). Wereldbevolking 9 miljard Vraag naar energie zal verdubbelen BRANDSTOF OPTIES Elektriciteit Conventionele brandstof AARDGAS HEEFT EEN SCHONERE VERBRANDING Shell gelooft dat aardgas de hoeksteen van ons energie systeem zou moeten zijn; het is over de hele wereld beschikbaar, heeft de laagste emissies van alle fossiele brandstoffen en is kosteneffectief. CH 4 Aardgas omzetten in een vloeibare brandstof Geen aanpassingen aan voertuigen en infrastructuur nodig GTL toelevering en gebruik is hetzelfde als bij diesel Synthesis Shell is een pionier in GTL technologie met GTL 40+ jaar ervaring GTL GTL Distributie Distributie In de stad GTL Levering Levering Eindgebruikers WAT ZIJN DE VOORDELEN? GTL & : Minder plaatselijke emissies (schonere lucht) Geen zwavel en aromaten (bijna geurloos) Geen zwarte rook Niet giftig en goed biologisch afbreekbaar Opslag Minder geluid Aardgas Buiten de stad Eindgebruikers GTL: 75% van de mensen woont in steden Hogere uitstoot van emissies Bio-brandstof 50+ jaar ervaring 600x kleiner Opslag Distributie Levering Direct toepasbaar in nieuwe en oudere zware dieselmotoren : VOERTUIGEN VANDAAG Waterstof H 2 Aardgas afkoelen en vloeibaar maken -160 C Ja, er zijn aanpassingen aan voertuigen en infrastructuur nodig Distributie & levering Minder CO 2 uitstoot Lagere gebruikskosten (dan dieselvoertuigen)

4 04 Transport en Logistiek Transport een zeer gewilde sector Toenemende bedrijvigheid en een lichte omzetgroei, dat is het beeld van de transportsector in het laatste kwartaal van Minpunt: de prijzen voor transportactiviteiten blijven onder de maat. Toch lijkt dat een groei van het personeelsbestand niet in de weg te staan. De rol en positie van de sector Transport en Logistiek zijn de afgelopen tien jaar nogal veranderd. Bij werkgeversorganisatie TLN, Transport en Logistiek Nederland, spreken ze zelfs van een enorme transitie. Tachtig procent van het vrachtvolume cirkelt Willem de Vries driehonderd kilometer rondom Utrecht, zegt TLN-voorzitter Arthur van Dijk. Dat beeld wordt bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek bevestigd. Minder internationaal, meer nationaal. Niet meer een week onderweg naar en van Zuid-Italië, maar een paar keer op en neer naar Duitsland, zegt directeur Willem de Vries van het Sectorinstituut, dat werkgevers en werknemers ondersteunt bij (leren)werken, opleiding en gezondheid. Het maakt het vak van chauffeur volgens hem niet minder aantrekkelijk. De Vries: Het is nog steeds een zeer gewild beroep. Je ziet het aantal leerlingen in het mbo afnemen, maar de chauffeursopleidingen tonen nog steeds een piek. was de uitval onder chauffeurs hoger. Nu is het werk fysiek minder zwaar en zijn de werkomstandigheden ergonomisch beter. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers dan gaat het om gezondheid en veiligheid is ook steeds belangrijker. Logistiek is alles Transport staat steeds meer in dienst van de logistieke keten. Het lijkt zowel de rol van de bedrijven als van de chauffeurs te veranderen in (logistieke) operators in een veel breder systeem. De aanpassing aan die nieuwe situatie lijkt goed te gaan. Eind vorige eeuw hekelde een scheidend voorman van de verladersorganisatie EVO nog het verkokerde denken waarin bedrijven zich blindstaarden op transport en geen oog hadden voor het bredere logistieke kader. Hij droomde van een systeem voor alle non-fun inkopen : s Ochtends bestellen, s avonds ophalen, zo integreer je boodschappen doen in het woon-werkverkeer. Inmiddels is het dagelijkse realiteit. Zoiets als overnight levering, een van de stokpaardjes van de e-commerce Voor uur besteld, de volgende dag geleverd is in Nederland gemeengoed. De Vries: Onze Zuiderburen kijken daar met een jaloerse blik naar. De transportsector zit in de lift Hoe staat de sector Transport en Logistiek ervoor? De laatste kwartaalcijfers duiden op een opgaande lijn: een toenemende bedrijvigheid, een lichte omzetgroei en een kleine groei van het personeelsbestand. Het aantal faillissementen van transportbedrijven is (cijfers van Graydon) vorig jaar met twaalf procent behoorlijk afgenomen: van 201 in 2013 naar 176 in Heikel punt blijven de prijzen: het wil maar niet vlotten met het prijsniveau. Ondernemers in de transportsector zijn er buitengewoon ontevreden over. Een schamele twintig procent meldt hogere prijzen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2013 en twaalf procent meldt zelfs lagere prijzen. De beste presteerders bevonden zich eind vorig jaar onder de expeditiebedrijven, de bedrijven die gespecialiseerd zijn in het vervoer van levende dieren en verhuisbedrijven. Uitzonderlijk percentage: maar liefst 86 procent van alle verhuisbedrijven sloot het vierde kwartaal van 2014 af met winst. Geen wonder dat men hier het meest positief gestemd is over het economische klimaat én een verdere verbetering verwacht. (bron: TLN) Vergrijzing De opleiding heeft goede vooruitzichten. De branche kent veel uitstroom door vergrijzing en ook bedrijven die geen duidelijke groeiplannen hebben, zullen toch op zoek moeten naar nieuw personeel. Als de voorzichtige groei bovendien doorzet, zullen er substantiële aantallen nieuwe chauffeurs nodig zijn, verwacht Van Dijk. Hij spreekt over minimaal tienduizend nieuwe banen in de komende drie à vier jaar, aantallen die misschien ook veel hoger kunnen uitvallen. Dit is een dynamische sector waarin heel veel gebeurd, zegt Karin Schoneveld, manager Innovatie bij het Sectorinstituut. Vroeger Van baan naar baan De logistieke puzzel vraagt deels om hoogopgeleid personeel. Logistiek managers worden steeds meer gevraagd, iets waar de EVO al tien jaar op inspringt met de EVO Hogeschool, een post-hbo-opleiding voor logistiek management. Deze maand kiest EVO bovendien voor de tiende keer de Logistiek Manager van het Jaar. De organisatie omlijst de uitreiking met een debat over ketenaansprakelijkheid, stedelijke distributie en de supply chain manager. Anno 2015 is logistiek alles. De vraag naar hogere logistieke functies is ook iets waar het Sectorinstituut zich de komende maanden op gaat richten. Instroom van nieuwe medewerkers verloopt daar via het MobiliteitsCentrum dat mensen van baan naar baan bemiddeld. Bij een Plus- versie daarvan kunnen chauffeurs met een langdurig dienstverband die noodgedwongen gebruikmaken van een sociaal plan of vertrekregeling, in diensttreden. Dat doen ze via een zogenaamde arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht waarna ze door bedrijven kunnen worden ingehuurd. Vakbekwame chauffeurs, daar is veel geld ingestopt, zegt De Vries. Die moet je op de weg houden.

5 Transport en Logistiek 05 TVM verzekeringen is als nichespeler op de verzekeringsmarkt groot in vervoer op de weg. En steeds meer op het water en als partner in de logistieke keten. Als coöperatieve verzekeraar onderscheidt TVM zich als veiligheidsregisseur, vertelt bestuursvoorzitter Arjan Bos. We hebben altijd het voorkómen van schade als uitgangspunt genomen en nooit de premie. Bestuursvoorzitter Arjan Bos: Gedragsverandering belangrijkste focus Transportveiligheid is onze corebusiness Elk ongeval is er één te veel, in de ogen van Arjan Bos. Wij hebben als insteek gekozen dat we het aantal verkeersdoden willen reduceren tot nul. We begrijpen dat dit een heel hoge ambitie is. Maar het is het ultieme verkeersdoel. Je moet alles in het werk stellen om dat te bereiken. Daar willen we ons voor inspannen. We houden alles bij. Bijvoorbeeld het aantal kop-staartbotsingen. Door de massa veroorzaakt een vrachtwagen die op een personenauto botst veel menselijk leed. Dialoog Preventie is altijd TVM s concept geweest, stelt Bos. Het zit in onze genen. Al sinds 1966 hebben we het TVM Veiligheidsplan. Chauffeurs die aaneengesloten schadevrij rijden, worden door ons gehuldigd als ridders van de weg, een erkenning voor hun vakmanschap. Door zich beter te wapenen tegen risico s kunnen transportbedrijven schade en verliezen beperken, is de overtuiging van Bos. TVM speelt daar graag een actieve rol in. Het draait om de dialoog. En om partijen mobiliseren. Wij bieden een netwerk en platform aan om in gesprek te gaan met andere ondernemers. We zijn verzekeraar, maar als marktleider organiseren we rondetafelgesprekken over de zaken die spelen. TVM is een coöperatie. We staan dicht op de klant. Onze leden zijn ons hoogste goed, stelt Bos. De leden bepalen mede de koers van de verzekeraar. Het is een van de manieren waarop de transportverzekeraar zich wil onderscheiden. De verzekeringsmarkt is een volwassen markt. Er zijn veel aanbieders. De markt is transparant en je kunt je niet meer onderscheiden in prijs en product. Als specialist kunnen wij ons onderscheiden door onze deskundigheid, maar ook in diensten. Het gaat erom dat je relevant bent voor je klant. Een veiliger rijgedrag van de chauffeurs voorkomt schades en scheelt een transportondernemer niet alleen het eigen risico, maar ook stilstandschade en ontevreden opdrachtgevers. TVM verzorgt chauffeursbijeenkomsten bij bedrijven, met analyses van de schades die bij dat bedrijf opvallen. De chauffeurs van klanten die veel op Engeland rijden, krijgen van TVM een cursus links rijden aangeboden om zo in de simulator ervaring en expertise op te doen. Transportveiligheid De bereidheid in de sector om te investeren in transportveiligheid is groot, is de ervaring van Bos. Driekwart vindt het onderwerp relevant en wil erin investeren, blijkt uit een onderzoek van TVM. We hebben klanten met 360 camera s aan boord, zodat de chauffeur alles kan zien rondom de vrachtwagen. Dat vergt een investering van à euro. En steeds meer bedrijven hebben software geïnstalleerd waarmee de vrachtwagen automatisch een noodstop maakt als een chauffeur een gevaarlijke situatie te laat ziet. De belangrijkste focus is volgens de sector de gedragsverandering van de chauffeur. Fouten in het verkeer zijn met name menselijke fouten, in 95% van de gevallen, vertelt Bos: Als het aantal schades hoog is, dan is de kans op een serieuze klap groter. Vaak zit het m in het rijgedrag en de bewustwording van de chauffeur. En uiteraard in de omstandigheden. Is de chauffeur gefocust op de weg, of is hij bezig met andere dingen die afleiden, waardoor een eenzijdig ongeval ontstaat. Planafdelingen worden meegenomen in het veranderproces. Het is ook een soort van opvoeding van binnenuit in het bedrijf. Bij de beïnvloeding van het gedrag gaat het daarnaast om zuinig rijden. Het dieselverbruik is belangrijk voor transporteurs. Het maakt al snel 20% van de kostprijs uit. Gemeenschap TVM is van plan om steeds vaker app s in te zetten om de veiligheid op de weg te vergroten. Tienduizenden chauffeurs zijn bij ons verzekerd. Die kun je inzetten om via onze app onveilige verkeerssituaties te melden. Met die informatie kun je een top 10 maken van onveilige kruispunten, viaducten die te laag zijn of tunnels met slecht zicht. De informatie die via chauffeurs en door schademeldingen binnenkomt, kan aanleiding vormen om in gesprek te gaan met lokale overheden over verkeerssituaties. Wat begon met het verzekeren en de ongevalpreventie van vrachtauto s, breidt zich steeds verder uit. We zien dat de goederen en belading steeds kostbaarder worden. Daar gaan we onze adviezen steeds meer op richten. Een voorbeeld van de innovaties waaraan TVM werkt is de ontwikkeling van een app waarop een chauffeur kan zien waar bewaakte parkeerplaatsen zijn, de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen en de aanwezig faciliteiten. Bovendien kan hij zien of er misschien bekende chauffeurs in de buurt zijn. Een andere focus betreft de organisatie en de terreinen van de transportondernemer zelf. Zo n 70% van de criminaliteit wordt van binnenuit georganiseerd. Dat betekent dat het aannamebeleid Een veiliger rijgedrag van de chauffeurs voorkomt schades en scheelt een transportondernemer niet alleen het eigen risico, maar ook stilstandschade en ontevreden opdrachtgevers prioriteit verdient. Ook bij krapte en schaarste op de arbeidsmarkt moet je blijven screenen en onderzoek doen. Omdat het inschakelen van externe transporteurs en verladers steeds meer gemeengoed is, heeft TVM een alert ontwikkeld, die de klanten waarschuwt voor malafide bedrijven. Die komen meteen op de lijst. Naast verzekeringen levert TVM veel extra diensten. We zijn specialist in transportverzekeringen, dus zijn het bijna aan onze stand verplicht. Onze juridische afdeling wordt steeds meer bevraagd door klanten over aansprakelijkheidsclausules in contracten met opdrachtgevers. De afdeling speciale zaken, met oud-rechercheurs, gaat actief op zoek naar die gestolen goederen en trucks. De overheid en politie hebben heel vaak andere prioriteiten. Met tracking & tracing en andere methoden weten onze mensen die goederen toch heel vaak terug te vinden.

6 06 Transport en Logistiek Duurzaam ondernemen is méér dan een schone motor Hoe groen zijn ze, die Nederlandse vrachtwagens die jaarlijks 540 miljoen ton aan goederen vervoeren? Wie de cijfers erbij haalt, kan niet ontevreden zijn: drie kwart van alle vrachtauto s van het beroepsgoederenverkeer zijn uitgerust met een Euro 5 of 6 motor. Het zijn de schoonste motoren die leverbaar zijn met de minste uitstoot van schadelijke stoffen. Frank Verhoeven Nico Anten Groen ondernemen lijkt in de transport- en logistieksector inmiddels een vanzelfsprekendheid. En het gaat verder dan die schone motor. In Oss, strategisch gelegen in het achterland van de havens van Rotterdam en Antwerpen, verrichtte de burgemeester januari 2015 de officiële opening van een nieuw distributiecentrum, met een werkvloer van ruim vijfentwintigduizend vierkante meter en vooral veel, heel veel elementen die het gebouw duurzaam maken: van een laag energieverbruik door extra isolatie en led-verlichting met bewegingssensoren tot regenwater dat wordt opgevangen voor hergebruik in toiletten. Het extra ruime voorterrein maakt laden en lossen van ecocombi s mogelijk, extra lange en zware vrachtwagens tot maximaal 25,25 meter lang en zestig ton zwaar waarmee tot 30% brandstof wordt bespaard in vergelijking met gewone vrachtwagens. Er is ook een multimodale containerterminal, want het nieuwe distributiecentrum is niet alleen via de weg, maar ook via het spoor en het water uitstekend bereikbaar. Gebruiker van het pand, de logistiek dienstverlener Vos Logistics, gaat prat op duurzaam ondernemerschap en heeft zijn doelstellingen ondergebracht in een duurzame strategie: Eco- Safe Logistics. Bewust omgaan met de middelen die je hebt, noemt Frank Verhoeven, ceo van Vos Logistics, het. We investeren in alternatieven brandstoffen denk aan en CNG om de CO2-uitstoot te reduceren. Zo n reductie proberen we ook te bereiken in onze gebouwen en magazijnen. Daarnaast proberen we bijvoorbeeld ook het aantal lege kilometers terug te dringen. Lean and Green Op dat vlak valt nog een wereld te winnen, meent Nico Anten, managing director van Connekt, de uitvoerder van het Lean and Green -stimuleringsprogramma dat in 2008 van start ging op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Anten: Duurzaam ondernemen is ook: de verspilling uit je keten weghalen. Samenwerking kan dan kosten besparen. Als voorbeeld noemt hij Hero die met jampotvrachten snel aan het maximale beladingsgewicht zit. Dan houd je dus ruimte over. Het bedrijf is een samenwerking aangegaan met SCA, een fabrikant van hygiëneproducten. Zij vullen de resterende ruimte nu af met ladingen toiletpapier, wat niet alleen leidt tot kostenbesparing, maar ook tot minder uitstoot en minder vrachtbewegingen. Lean and Green deelt sterren uit aan bedrijven die hun uitstoot met twintig procent verlagen én hun winstgevendheid verhogen. Sinds 2008 hebben ruim 300 partijen de Lean and Green Award ontvangen waarvan 77 bedrijven ook hun ster hebben behaald. Het staat ergens voor. Je laat duidelijk zien dat je als bedrijf je verantwoordelijkheid neemt, zegt Anten. En soms vraagt de markt erom: als je voor mij wilt werken, moet je lean and green zijn. Verhoeven van Vos Logistics beaamt dat: Een klant als Desso, een tapijtleverancier die werkt volgens het Cradle to Cradle-principe, verlangt voor haar schone product ook schoon vervoer. Als je daar als bedrijf niet op in hebt gezet, val je buiten de boot. NEW MET UNIEKE 8-TRAPS VOLAUTOMAAT. Iveco with Daily Van of the Year DAYLEASE VANAF 9,56/DAG* NEW 8-traps automaat DAYLEASE + 0,65/DAG* UNIEK: 8-TRAPS AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK Topcomfort en maximale veiligheid UITERST ZUINIG BRANDSTOFVERBRUIK Keuze uit ECO- en POWER-rijstanden 10% LAGERE ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSKOSTEN* Toonaangevende betrouwbaarheid en duurzaamheid BESTE PRESTATIES IN ZIJN KLASSE Met 205 pk en 470 Nm koppel * vergeleken met handgeschakelde versie Daily Hi-Matic URBAN voordeel Daily Hi-Matic REGIONAL voordeel Daily Hi-Matic INTERNATIONAL voordeel Official automatic Transmission Supplier of the New DAILY. Van of the Year * DAYLEASE Van of the Year: 35S11VAN, 10,8 m³, wb, 3.52, H2. Incl. Top Pack + Special Van Pack. Daily URBAN, REGIONAL, INTERNATIONAL alleen in combinatie met HI-MATIC. Acties en tarieven zijn een gezamenlijk initiatief van IVECO Nederland en IVECO Capital, en zijn onder voorbehoud van rentewijziging en kredietacceptatie. Uw IVECO dealer kan u informeren over de actie inhoud. Uw dichtstbijzijnde dealer vindt u op W W W. I V E C O. C O M

7 Transport en Logistiek 07 -bunkerhaven nieuwe schakel Rotterdamse energiehub Nederland is relatief laat met de bouw van een -terminal voor vloeibaar gas. Pas sinds 2011 kan (liquid natural gas) per schip worden aangevoerd. De noodzaak was er lange tijd niet, vanwege het eigen aardgas, vertelt Dick Meurs van Gate terminal. Samen met het Havenbedrijf en Shell wordt gebouwd aan een -bunkerhaven met overslaginstallaties voor bunkerschepen. De inhaalslag is belangrijk voor de leidende positie van de Rotterdamse haven, stelt Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam. De -terminal is vooral van strategisch belang. De Gate terminal is de enige locatie in Nederland waar per schip kan worden aangevoerd. De -terminal, een initiatief van aandeelhouders Gasunie en Vopak, zorgt voor versterking van de Nederlandse gasrotonde, die het mogelijk maakt gas uit alle windstreken aan te voeren en versterkt ook de positie van Rotterdam als energiehub. Rotterdam is al groot in ruwe olie, olieproducten, kolen en biobrandstoffen. Nu is er ook. Dick Meurs vult aan: versterkt zowel onze energieonafhankelijkheid (diversificatie) als het duurzaamheidsbeleid. We zitten middenin een transitie van de energiemarkt en worden voor onze energievoorziening uitgedaagd door zowel het milieu als de geopolitiek. Onze -terminal biedt een aanvulling op de bestaande gasinfrastructuur. biedt aanzienlijke economische en ecologische voordelen in vergelijking met traditionele brandstoffen. is een schone brandstof. Minder CO2- uitstoot dan traditionele brandstof, zoals diesel en stookolie en zelfs helemaal geen zwavel- en fijnstofemissies, vertelt Meurs. Sinds Januari 2015 geldt de SECA-emissieregulering, waardoor op de Noordzee en de Oostzee alleen nog maar mag worden gevaren met laagzwavelhoudende brandstoffen. De -terminal biedt de maritieme sector de mogelijkheid over te stappen op schonere brandstoffen. Bunkeren zeeschepen Een belangrijke stap die de positie van Rotterdam als leidende -haven moet versterken, is de bouw van een speciaal havenbekken voor break bulk operaties, waardoor vanaf 2016 bunkerschepen kunnen worden geladen en de overslag door bunkerschepen naar zeeschepen mogelijk is. Het Havenbedrijf is actief betrokken bij het project en Shell speelt een vooraanstaande rol als launching customer, vertelt Meurs. Shell ziet de mogelijkheden die biedt om uit te groeien tot dé brandstof voor de maritieme sector. Het belang van het nieuwe havenbekken is groot, benadrukt hij. Nederland heeft nu via Gate terminal de mogelijkheid om aardgas niet alleen via het leidingennetwerk in gasvorm verder te transporteren naar eindverbruikers, maar kan dankzij de -bunkerhaven en -overslag aardgas inzetten als schoon alternatief voor traditionele tractiebrandstoffen voor de transportsector. Sinds 2013 kunnen we tankers en kleinere schepen herladen en hebben we een -beladingstation voor tankvrachtwagens, die daarvandaan door Europa distribueren. Allard Castelein ziet de participatie van het Havenbedrijf in de nieuwe bunkerhaven in een groter perspectief. De terminal zorgt ervoor dat schepen hier kunnen bunkeren. Het betekent naast extra economische activiteit ook minder uitstoot door de scheepvaart. Daarmee dragen we bij aan het klimaatvraagstuk en aan verbetering van de luchtkwaliteit. Vanaf de nieuwe terminal kunnen zeeschepen en locaties langs de vaarwegen in Europa van worden voorzien. 8 % Scania Active Prediction Nieuwe Euro 6 motor 450 pk SCR Automatische Retarder bediening Scania Opticruise met Economy mode Brandstofbesparende olie Tweede generatie Euro 6-motoren Verbeterde Scania Eco-Roll Optimale stroomlijning Vrijloop Retarder Versnellingsbak met lage wrijving +3 % Altijd Verder 23,29L/100km Extra verbeteringen voor brandstofbesparing. Bij de lancering van de Scania Streamline realiseerden we een brandstofbesparing tot 8%. Sinds die lancering blijven we elk onderdeel van deze nu al ongeëvenaarde truck verbeteren. Dat is wat u én ons altijd verder brengt. Dankzij een hele reeks innovaties en updates zijn we erin geslaagd om het brandstofverbruik met een extra 3% te verlagen. Bekijk de brandstoftesten en ontdek hoe wij onze beloften waarmaken op

8 U ZOEKT OPSLAG? WDP WDP heeft m² ter beschikking Voor (leren) werken, opleiding en gezondheid in transport en logistiek Het Sectorinstituut Transport en Logistiek ondersteunt werkgevers en werknemers bij (leren) werken, opleiding en gezondheid in transport en logistiek. Namens de sector werken wij samen met u aan voldoende instroom van gekwali ceerd personeel en blijvende inzetbaarheid van vakmensen, waarbij veilig en gezond werken van essentieel belang is. Via het MobiliteitsCentrum transport werken we aan behoud van werkgelegenheid. MEER INFORMATIE? Bel met , kijk op of stuur een naar

SHELL VENSTER WEGTRANSPORT MAAKT VAART STEDELIJKE SLIMMIGHEID OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR GROOTSTEDELIJKE UITDAGINGEN

SHELL VENSTER WEGTRANSPORT MAAKT VAART STEDELIJKE SLIMMIGHEID OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR GROOTSTEDELIJKE UITDAGINGEN SHELL VENSTER 01-2014 3 SHELL VENSTER UITGAVE VAN SHELL NEDERLAND B.V. 02 2015 STEDELIJKE SLIMMIGHEID OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN VOOR GROOTSTEDELIJKE UITDAGINGEN WERELDPRIMEUR OP NOORDZEE DE KROONBORG, EEN

Nadere informatie

schakel Primeur: volvo fm methaan-diesel (LNG)

schakel Primeur: volvo fm methaan-diesel (LNG) De schakel is een uitgave van Nijwa groep B.V. - 2011 - nummer 9 schakel De VOLVO FH16 IS DE PERFECTE TRUCK Loon-, akkerbouw- en transportbedrijf Altena heeft oog voor duurzaamheid Ondernemen moet je zuiver

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting onderzoeksrapport Panteia 4 Voorbij de waan van de dag 4 Transport in de afgelopen 50 jaar 6

Nadere informatie

dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid

dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 1 DECEMBER 2013 retail & supply chain management Efficiënt van producent

Nadere informatie

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2008 (Gemeenteblad afd.1 nr. 532) Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

SCHIPPER VERDONK: JE KUNT JE WITTE OVERHEMD ACHTER DE UITLAAT HANGEN DUURZAAM STREMMEN BIJ SLUIZEN LOONT HESTER DUURSEMA: BINNENVAART IS ZEER DUURZAAM

SCHIPPER VERDONK: JE KUNT JE WITTE OVERHEMD ACHTER DE UITLAAT HANGEN DUURZAAM STREMMEN BIJ SLUIZEN LOONT HESTER DUURSEMA: BINNENVAART IS ZEER DUURZAAM Oplage 17.500 exemplaren / jaargang 5 / uitgave maart 2014 PAGINA 7 PAGINA 9 PAGINA 12 PAGINA 13 CORIEN WORTMANN: GELD SLOOPFONDS INZETTEN VOOR VERDUURZAMING DUURZAAM STREMMEN BIJ SLUIZEN LOONT HESTER

Nadere informatie

DUURZAAMHEIDS RAPPORT GROEN IN TRANSPORT EN LOGISTIEK

DUURZAAMHEIDS RAPPORT GROEN IN TRANSPORT EN LOGISTIEK DUURZAAMHEIDS RAPPORT GROEN IN TRANSPORT EN LOGISTIEK 2012/2013 Editorial Vrijheid, imago en duurzaamheid In mijn jeugd werd er al over duurzaamheid gepraat, alleen heette het toen gewoon milieu. Het

Nadere informatie

Tekst/ redactie Connekt en Het Beyschrift. Vormgeving SD Communicatie, Rotterdam. Druk Koninklijke De Swart, Den Haag

Tekst/ redactie Connekt en Het Beyschrift. Vormgeving SD Communicatie, Rotterdam. Druk Koninklijke De Swart, Den Haag Tekst/ redactie Connekt en Het Beyschrift Vormgeving SD Communicatie, Rotterdam Druk Koninklijke De Swart, Den Haag 2e herziene druk, juni 2010 Disclaimer Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN

1 3 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN 1 3 2 EXCELLEREN PRELUDE IN LOGISTIEK TOPSECTOR TOPSECTOR LOGISTIEK EERSTE RESULTATEN Kerncijfers Directe logistieke activiteiten Toegevoegde waarde: 55,0 miljard euro Werkgelegenheid: 813.000 arbeidsjaren

Nadere informatie

VOLVO TRUCKS TST. Volvo FE. Methaan-Diesel OVERTUIGEND ALTERNATIEF VOLVO TRUCKS IS EEN UITGAVE VAN VOLVO TRUCK NEDERLAND NR.

VOLVO TRUCKS TST. Volvo FE. Methaan-Diesel OVERTUIGEND ALTERNATIEF VOLVO TRUCKS IS EEN UITGAVE VAN VOLVO TRUCK NEDERLAND NR. VOLVO TRUCKS VOLVO TRUCKS IS EEN UITGAVE VAN VOLVO TRUCK NEDERLAND NR. 2 2011 TST Volvo FE Methaan-Diesel OVERTUIGEND ALTERNATIEF VOLVO TRUCKS 2/2011 INHOUD & INLEIDING 7 Mijn Volvo en ik Mijn doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC

Voorwoord Wiert-Jan de Raaf Wethouder Grashoff Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC INHOUD Voorwoord Wiert-Jan de Raaf 2 Wethouder Grashoff 3 Havenbedrijf Rotterdam 4-5 stadsregio Rotterdam 6-7 Honda 8-9 RAC 10-11 Auto Hoogenboom 12-13 Autobedrijf Victoria 14-15 Ford, Ardea Auto 16-17

Nadere informatie

current Enig idee hoe windmolens in de Noordzee terechtkomen? ontwerp. realisatie. maintenance croon.nl

current Enig idee hoe windmolens in de Noordzee terechtkomen? ontwerp. realisatie. maintenance croon.nl De Resolution kan de zes enorme palen aan de Werkzaamheden die zo moeilijk te overzien zijn zijkant van het schip laten zakken tot op de dat de meeste van onze concurrenten het niet bodem van de Noordzee.

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD.

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Groen Gas Ook economisch toegevoegde waarde Low Car Diet Het is niet moeilijk om de auto een dag te laten staan Duurzaam

Nadere informatie

Focus op onderscheidend vermogen

Focus op onderscheidend vermogen December 2014 Sectorstudie Transport en Logistiek Gezonde groei onder uitdagende omstandigheden Focus op onderscheidend vermogen Colofon Auteurs Ir. M.R.J. Kindt S.J. van der Meulen Redactie mr. M.C. Bode

Nadere informatie

Brancherapport Transport & Logistiek. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s

Brancherapport Transport & Logistiek. Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Brancherapport Transport & Logistiek Markt, trends, ontwikkelingen en risico s Inhoud 3 De markt 5 Feiten en cijfers 9 Trends, ontwikkelingen en risico s 9 Markt en regelgeving Trends & ontwikkelingen

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE TRANSPORTSECTOR

DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE TRANSPORTSECTOR DE TOEKOMST VAN DE NEDERLANDSE TRANSPORTSECTOR Onderzoeksrapport, juni 2013 INHOUDSOPGAVE Samenvatting 3 1. Negatieve stemming 6 2. Grote waardering voor ondernemers, kennis en innovatie 9 3. Toekomst

Nadere informatie

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3

Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Inhoud Voorwoord Melanie Schultz van Haegen & Aad Veenman... 3 Integrale Waarde van Logistiek 2010: economische omvang van de logistieke activiteiten in Nederland... 4 Neutraal Logistiek Informatie Platform

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014 <

Strategisch Plan April 2014 < Strategisch Plan April 214 Inhoud Onze ambitie Onze ambitie Enexis is sinds 29 een zelfstandig bedrijf. Enexis beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland. In de eerste strategische periode

Nadere informatie

schakel Hij is er: de nieuwe volvo fh-serie bespaar direct! Nijwa brandstofmanagement

schakel Hij is er: de nieuwe volvo fh-serie bespaar direct! Nijwa brandstofmanagement De schakel is een uitgave van Nijwa groep B.V. - 2012 - nummer 12 schakel De Hij is er: de nieuwe volvo fh-serie bespaar direct! Nijwa brandstofmanagement Inhoud Voorwoord De nieuwe Volvo FH-serie Toekomstmuziek?

Nadere informatie

Groei door delen van kennis

Groei door delen van kennis Groei door delen van kennis KennisDC Logistiek 2 KENNISDC LOGISTIEK KENNISDC LOGISTIEK 3 Logistiek: het geheime wapen Voorwoord Met een toegevoegde waarde van 55 miljard Euro per jaar en ruim 800.000 arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Strategisch Plan April 2014

Strategisch Plan April 2014 Strategisch Plan April 2014 Inhoud Onze ambitie 3 Trendanalyse 4 Strategie 6 Doelstellingen 9 Betrouwbaar 10 Blijvend betrouwbare en veilige netten 11 Veilig werken 14 Vakmanschap en leiderschap 15 Betaalbaar

Nadere informatie

Stap op de metro en ontdek het verleden, heden en de toekomst van het programma Lean and Green.

Stap op de metro en ontdek het verleden, heden en de toekomst van het programma Lean and Green. Stap op de metro en ontdek het verleden, heden en de toekomst van het programma Lean and Green. De logistieke sector van ons land behoort tot de wereldtop. Maar die positie is niet onaantastbaar. Dat zien

Nadere informatie

ICT en TOPSECTOREN. ICT als Innovatie As

ICT en TOPSECTOREN. ICT als Innovatie As ICT en TOPSECTOREN ICT als Innovatie As ICT als Innovatie As binnen de Topsectoren Onlangs publiceerde het Ministerie van EL&I de Bedrijfslevenbrief. In deze notitie wordt het economische beleid voor de

Nadere informatie

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT

VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT VOORBIJ DE WAAN VAN DE DAG VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST VAN TRANSPORT Onderzoeksrapport, juni 2013 I NHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 3 1 INLEIDING 10 2 TRANSPORT IN DE AFGELOPEN 50 JAAR 11 2.1 Mijlpalen in het

Nadere informatie

Intensief werken aan méér uptime

Intensief werken aan méér uptime februari 2015 nummer 2 magazine voor eigen en beroepsvervoer Scania Winter Drive Code wit? Geen probleem! nieuws Nieuwe VW Caddy nieuws Duitsers zwakken eis minimumloon af reportage Kamaz heerst in Dakar

Nadere informatie

KPN Op weg naar een superslimme logistieke sector

KPN Op weg naar een superslimme logistieke sector KPN Op weg naar een superslimme logistieke sector Smart Logistics Hoofdstuk 1 Een kennisintensieve sector met ambitie Transport en logistiek horen bij distributieland Nederland. De sector is verantwoordelijk

Nadere informatie

Energie-efficiëntie. door integratie

Energie-efficiëntie. door integratie Reflex Relatiemagazine van ExxonMobil in de Benelux JAARGANG 12 NR 1 2012 Raffinaderij en WATERSTOFFABIEK AIR PRODUCTS Energie-efficiëntie door integratie INTERVIEW Belgische staatssecretaris voor energie

Nadere informatie

Profiel People Planet

Profiel People Planet NH logistiek 2012 Inhoudsopgave Profiel 4» Algemeen 4» Adresgegevens en bedrijf 4» Geschiedenis 4» Organisatie 5» Producten - Markten - Ketens 5» Duurzaamheid in publicaties 6» Samenwerkingsverbanden 6»

Nadere informatie