Transport en. Logistiek. dinsdag 3 maart Transport steeds meer in dienst van logistieke keten. Via een app onveilige verkeerssituaties melden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transport en. Logistiek. dinsdag 3 maart 2015. Transport steeds meer in dienst van logistieke keten. Via een app onveilige verkeerssituaties melden"

Transcriptie

1 Transport en Dit is e e n u itgave van Custom Pu b lish i ng dinsdag 3 maart 2015 Logistiek Bedrijvigheid Transport steeds meer in dienst van logistieke keten Veiligheid op weg Via een app onveilige verkeerssituaties melden Groen ondernemen Tonen dat je als bedrijf je verantwoordelijkheid neemt Inhaalslag -bunkerhaven groeidiamant Rotterdamse haven

2 02 Transport en Logistiek We zijn op de weg terug Zijn er woorden denkbaar die passender zijn voor de voorzichtig positieve stemming in de transport- en logistieksector? Met een dubbele crisis achter de kiezen en een bescheiden economisch herstel, is de branche volop in beweging. Ik proef het aanstekelijk enthousiasme en de bevlogenheid bij de bedrijven die ik bezoek, bij (jonge) transportondernemers die altijd bezig zijn met vernieuwen, die al hun creativiteit gebruiken om slimme oplossingen te bedenken voor hun klanten. De tijd is ernaar. Alleen al de steeds verdere groei van e-commerce het kopen via internet vraagt om een nieuw soort, hybride logistiek: kleinere hoeveelheden, meer vormen. De klanten komen uit alle (top-) sectoren, want: zonder logistiek staat alles stil. Geen sector kan zónder. Ze worden in Nederland bediend door twaalfduizend bedrijven die gespecialiseerd zijn in het beroepsgoederenverkeer. Twaalfduizend bedrijven met een eigen ziel geen bedrijf is hetzelfde. Bij de grootste spelers is het dagelijkse werk niet zelden een vorm van hogere wiskunde. Want hoe ontwerp je een naadloos lopend systeem waarin je, om maar eens wat te noemen, dagelijks alle Ahold-winkels kunt bevoorraden? Het vraagt om control towerachtige ontwikkelingen, voortdurende procesinnovaties die voor de buitenwereld vaak onzichtbaar zijn, maar die Colofon Dit is een commerciële bijlage bij De Telegraaf. Deze valt niet onder de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie. Voor meer informatie over de themakranten of als u zelf een idee heeft voor een uitgave kunt u contact opnemen met Dennis Lanson, allesbepalend zijn voor een steeds slimmer transport. Bij de kleinere bedrijven zijn het juist samenwerking en flexibiliteit die het verschil maken. Dit maakt, denk ik, werken in de transport- en logistieksector zo prikkelend. Er liggen échte uitdagingen, er worden antwoorden en technische oplossingen verwacht die het belang en het voortbestaan van de branche moeten waarborgen. Platooning is een mooi voorbeeld van duurzame innovatie. Begin vorige maand was ik aanwezig bij het allereerste konvooi van zelfrijdende vrachtauto s in Nederland op de openbare weg. Het is zuiniger, veiliger en efficiënter dan conventioneel rijden. En, om een misverstand uit de weg te ruimen: het maakt een chauffeur niet overbodig! Bij een konvooi autonoom rijdende vrachtauto s ( platoon ) rijden vrachtauto s die elektronisch gekoppeld zijn achter elkaar. De voorste fungeert als leider. Remt deze af dan, dan remmen alle vrachtauto s in het konvooi real time af met dezelfde dosering. Totdat zij aansluiten bij het konvooi, bestuurt iedere chauffeur zelfstandig zijn eigen voertuig. Het ging, die middag in februari, om een proef. Maar minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft aangegeven dat zij de wetgeving zodanig aanpast dat grootschalige testen mogelijk zijn. Leren door doen, noemde ze het. Met de achterliggende ambities kunnen we Tekst en coördinatie: Jacques Koch, Project Manager: Erik Spruijt Hans Pieters Loft 238 Vormgeving: Lydia de Vries Arthur van Dijk: Zonder logistiek staat alles stil. Geen sector kan zónder! het alleen maar hartgrondig eens zijn: ook in de toekomst tot een van de beste logistieke landen te behoren. Daarvoor zijn meer maatregelen nodig: de harmonisering van de Europese wet- en regelgeving (en een uniforme handhaving daarvan), het op peil houden van de infrastructuur, de vermindering van de regeldruk en het stimuleren van het papierloos transport, ofwel de introductie van de digitale vrachtbrief en e-factuur. Zaken die natuurlijk minder fotogeniek zijn dan een konvooi zelfrijdende vrachtauto s (of zo n indrukwekkende ecocombi, een brandstofbesparende vrachtautocombinatie van maximaal 25,25 meter lang en zestig ton zwaar), maar die wel onlosmakelijk verbonden zijn met de opwindende wereld van transport en logistiek die in deze krant voor het voetlicht komt. Arthur van Dijk Voorzitter Transport en Logistiek Nederland Rahofer. U denkt aan complexe uitvoer controleactiviteiten? Wij aan geautomatiseerde oplossingen en transparante processen! Het managen van uitvoer controleprocedures is ingewikkeld en omslachtig. Exporteurs moeten zich aan een hele reeks complexe en regelmatig wijzigende en land specifieke uitvoercontroleregelingen houden, waaronder het screenen op verboden of aan beperkingen onderworpen partijen, exportcontrole van dual-use, FTA-overeenkomsten, goederenclassificatie (AL, ECCN) en nog veel meer. Veel bedrijven worstelen ermee om op een efficiënte manier aan al deze verplichtingen en controlebepalingen te voldoen als ze niet over de oplossingen beschikken. MIC Customs Solutions biedt U met MIC Denied Party Screening (DPS) de ideale oplossing om de talloze en steeds wijzigende uitvoercontroleregelingen en sanctielijsten op een efficiënte en flexibele manier te beheren. MIC DPS zet het licht op groen voor Screening gebaseerd op configureerbare screening algoritmes Dagelijks up-to-date inhoud van screening data, onderhouden door onze content partners Onderhoud van zogenaamde Blacklists & White lists Manuele compliance-checks met follow-up processen Web service en batch screening interfaces Sanctielijsten van EU, US, UN Resolutie, UK, JP en tal van andere ondersteunde lijsten Integratie met MIC CUST Export en/of ERP systemen voor het tijdig blokkeren van zendingen bij positieve controleresultaten Een volledige auditverslag met de onderzoeksresultaten MIC DPS zorgt voor een significante beperking van de risico s en vermindert de logistieke kosten gerelateerd aan uw wereldwijde handel. Wenst U meer informatie over MIC DPS? Contacteer ons: MIC Customs Solutions Austria Tel.: +43 (0)

3 Transport en Logistiek 03 heeft de toekomst Shell ziet in de transitie naar duurzame energie een belangrijke rol weggelegd voor aardgas en brandstoffen gemaakt van aardgas: GTL en. Aardgas heeft tal van milieuvoordelen, stelt Dick Benschop, president-directeur van Shell Nederland. Eind 2014 was Dick Benschop in India voor een debat over de uitdagingen en dilemma s die de groeiende vraag naar energie met zich meebrengt. Wat betekent dit Dick Benschop voor de aanpak van luchtverontreiniging en de bedreigingen van de klimaatverandering? Het zijn vragen die wereldwijd spelen. Met het huidige tempo groeit de wereldbevolking met mensen per dag. In 2050 leeft naar verwachting 75% van de mensen in steden. Nu is dat iets meer dan 50%. Een groeiende middenklasse zorgt voor een Toenemende energievraag verdere stijging van het energiegebruik. Welke uitdagingen ziet u? Deze trends stellen ons voor twee uitdagingen: hoe kunnen we aan de energievraag voldoen? En hoe beschermen we het milieu daarbij? De beslissingen die we nu nemen, hebben effect voor de komende generaties. De wereld staat aan de vooravond van een energietransitie, onder druk van een stijgende vraag naar energie en de noodzakelijke maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Dat lukt niet alleen maar met hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Wij zien een belangrijke rol weggelegd voor aardgas. Het kan een brug slaan naar en deel uitmaken van een duurzame toekomst. In de periode tussen 2015 en 2050 verdubbelt het aantal voertuigen wereldwijd van één miljard naar twee miljard. Shell brengt op de markt als schonere brandstof voor de transportsector. De ontwikkeling van infrastructuur zoals de bouw van meerdere -servicestations in Nederland voor vrachtwagens en faciliteiten voor de scheepvaart zijn essentieel. Schepen op de Noordzee en Oostzee zijn al verplicht om schonere brandstof te gebruiken, die 33 procent minder zwavel bevat. Het doel van de scheepvaart is om in 2050 de helft minder CO2 uit te stoten dan in Vloeibaar aardgas als brandstof voor met name de zeevaart en binnenvaart helpt bij het realiseren van deze doelstellingen. Op de Nederlandse rivieren zal vijftien tot veertig procent van de binnenvaartschepen gaan inzetten als brandstof, zo is de verwachting. Met de aanleg van de -bunkerhaven in Rotterdam hoopt Shell ook grote zeeschepen in de nabije toekomst met te kunnen bevoorraden. Aardgas is de basis voor een overgang naar schonere energie. Het is de schoonste fossiele brandstof, met minder dan de helft van de CO2-uitstoot en veel minder emissies dan bij de verbranding van kolen. Waarom is aardgas een geschikte brandstof voor de transportsector? We gaan toch allemaal elektrisch rijden? Shell is er vast van overtuigd dat er een mozaïek aan verschillende brandstoffen nodig is om op een verantwoorde, steeds meer duurzame manier vervoer mogelijk te maken. Elektrisch aandrijving hoort daar bij, vooral bij lichte voertuigen, zoals personenwagens en bestelbusjes. Deze categorie zal de meeste veranderingen ondergaan. Zwaar transport, zoals schepen, vrachtwagens en vliegtuigen, blijft naar verwachting vloeibare brandstoffen gebruiken. Deels kan dit worden opgevangen met biobrandstoffen. Daarnaast gelooft Shell ook sterk in de opkomst van het gebruik van aardgas in de transportsector. Dit laatste in de vorm van GTL (gas-to-liquids), aardgas omgezet in een vloeibare brandstof, en (liquified natural gas), vloeibaar aardgas. Beiden zijn toepasbaar in de scheepvaart en trucks. Het voordeel is gelegen in een sterke afname van de uitstoot van stikstofoxides, zwavel en fijnstof. Bij gebruik van komt er bovendien minder CO2 vrij. Welke inspanningen verricht Shell? Shell is een pionier in GTL- en technologie. GTL is een uitvinding uit het Amsterdamse Shell technologiecentrum in Shell investeert in als transportbrandstof voor de scheepvaart en het beroepsgoederenvervoer. We willen laten uitgroeien tot een belangrijke brandstof in de transportketen. Dat levert op korte termijn de grootste milieuwinst op. In maart opent Shell in Rotterdam het eerste Europese -tankstation voor vrachtwagens. Daarnaast hebben we sinds 2013 twee -binnenvaartschepen in de vaart voor het transport over de Rijn. Deze innovatieve schepen zijn ontworpen met energie-efficiëntie als uitgangspunt en door het gebruik van als brandstof zijn ze ook veel schoner. De volgende stap is de bouw van een speciaal -bunkership. Dit schip maakt het mogelijk om vanaf een nieuwe kade bij de Rotterdamse Gate-terminal direct naar zeeschepen varend op te brengen. Het wordt een soort varend -tankstation. AARDGAS VOOR TRANSPORT DE NIEUWE TOEKOMST VAN ENERGIE IN 2050 Naar verwachting is de wereldbevolking rond 2050 met 2 miljard gegroeid. deze groei zal leiden tot een verdubbeling van de vraag naar energie ten opzichte van 2000 en hogere CO2-emissies (bron: Shell's Scenario team). Wereldbevolking 9 miljard Vraag naar energie zal verdubbelen BRANDSTOF OPTIES Elektriciteit Conventionele brandstof AARDGAS HEEFT EEN SCHONERE VERBRANDING Shell gelooft dat aardgas de hoeksteen van ons energie systeem zou moeten zijn; het is over de hele wereld beschikbaar, heeft de laagste emissies van alle fossiele brandstoffen en is kosteneffectief. CH 4 Aardgas omzetten in een vloeibare brandstof Geen aanpassingen aan voertuigen en infrastructuur nodig GTL toelevering en gebruik is hetzelfde als bij diesel Synthesis Shell is een pionier in GTL technologie met GTL 40+ jaar ervaring GTL GTL Distributie Distributie In de stad GTL Levering Levering Eindgebruikers WAT ZIJN DE VOORDELEN? GTL & : Minder plaatselijke emissies (schonere lucht) Geen zwavel en aromaten (bijna geurloos) Geen zwarte rook Niet giftig en goed biologisch afbreekbaar Opslag Minder geluid Aardgas Buiten de stad Eindgebruikers GTL: 75% van de mensen woont in steden Hogere uitstoot van emissies Bio-brandstof 50+ jaar ervaring 600x kleiner Opslag Distributie Levering Direct toepasbaar in nieuwe en oudere zware dieselmotoren : VOERTUIGEN VANDAAG Waterstof H 2 Aardgas afkoelen en vloeibaar maken -160 C Ja, er zijn aanpassingen aan voertuigen en infrastructuur nodig Distributie & levering Minder CO 2 uitstoot Lagere gebruikskosten (dan dieselvoertuigen)

4 04 Transport en Logistiek Transport een zeer gewilde sector Toenemende bedrijvigheid en een lichte omzetgroei, dat is het beeld van de transportsector in het laatste kwartaal van Minpunt: de prijzen voor transportactiviteiten blijven onder de maat. Toch lijkt dat een groei van het personeelsbestand niet in de weg te staan. De rol en positie van de sector Transport en Logistiek zijn de afgelopen tien jaar nogal veranderd. Bij werkgeversorganisatie TLN, Transport en Logistiek Nederland, spreken ze zelfs van een enorme transitie. Tachtig procent van het vrachtvolume cirkelt Willem de Vries driehonderd kilometer rondom Utrecht, zegt TLN-voorzitter Arthur van Dijk. Dat beeld wordt bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek bevestigd. Minder internationaal, meer nationaal. Niet meer een week onderweg naar en van Zuid-Italië, maar een paar keer op en neer naar Duitsland, zegt directeur Willem de Vries van het Sectorinstituut, dat werkgevers en werknemers ondersteunt bij (leren)werken, opleiding en gezondheid. Het maakt het vak van chauffeur volgens hem niet minder aantrekkelijk. De Vries: Het is nog steeds een zeer gewild beroep. Je ziet het aantal leerlingen in het mbo afnemen, maar de chauffeursopleidingen tonen nog steeds een piek. was de uitval onder chauffeurs hoger. Nu is het werk fysiek minder zwaar en zijn de werkomstandigheden ergonomisch beter. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers dan gaat het om gezondheid en veiligheid is ook steeds belangrijker. Logistiek is alles Transport staat steeds meer in dienst van de logistieke keten. Het lijkt zowel de rol van de bedrijven als van de chauffeurs te veranderen in (logistieke) operators in een veel breder systeem. De aanpassing aan die nieuwe situatie lijkt goed te gaan. Eind vorige eeuw hekelde een scheidend voorman van de verladersorganisatie EVO nog het verkokerde denken waarin bedrijven zich blindstaarden op transport en geen oog hadden voor het bredere logistieke kader. Hij droomde van een systeem voor alle non-fun inkopen : s Ochtends bestellen, s avonds ophalen, zo integreer je boodschappen doen in het woon-werkverkeer. Inmiddels is het dagelijkse realiteit. Zoiets als overnight levering, een van de stokpaardjes van de e-commerce Voor uur besteld, de volgende dag geleverd is in Nederland gemeengoed. De Vries: Onze Zuiderburen kijken daar met een jaloerse blik naar. De transportsector zit in de lift Hoe staat de sector Transport en Logistiek ervoor? De laatste kwartaalcijfers duiden op een opgaande lijn: een toenemende bedrijvigheid, een lichte omzetgroei en een kleine groei van het personeelsbestand. Het aantal faillissementen van transportbedrijven is (cijfers van Graydon) vorig jaar met twaalf procent behoorlijk afgenomen: van 201 in 2013 naar 176 in Heikel punt blijven de prijzen: het wil maar niet vlotten met het prijsniveau. Ondernemers in de transportsector zijn er buitengewoon ontevreden over. Een schamele twintig procent meldt hogere prijzen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2013 en twaalf procent meldt zelfs lagere prijzen. De beste presteerders bevonden zich eind vorig jaar onder de expeditiebedrijven, de bedrijven die gespecialiseerd zijn in het vervoer van levende dieren en verhuisbedrijven. Uitzonderlijk percentage: maar liefst 86 procent van alle verhuisbedrijven sloot het vierde kwartaal van 2014 af met winst. Geen wonder dat men hier het meest positief gestemd is over het economische klimaat én een verdere verbetering verwacht. (bron: TLN) Vergrijzing De opleiding heeft goede vooruitzichten. De branche kent veel uitstroom door vergrijzing en ook bedrijven die geen duidelijke groeiplannen hebben, zullen toch op zoek moeten naar nieuw personeel. Als de voorzichtige groei bovendien doorzet, zullen er substantiële aantallen nieuwe chauffeurs nodig zijn, verwacht Van Dijk. Hij spreekt over minimaal tienduizend nieuwe banen in de komende drie à vier jaar, aantallen die misschien ook veel hoger kunnen uitvallen. Dit is een dynamische sector waarin heel veel gebeurd, zegt Karin Schoneveld, manager Innovatie bij het Sectorinstituut. Vroeger Van baan naar baan De logistieke puzzel vraagt deels om hoogopgeleid personeel. Logistiek managers worden steeds meer gevraagd, iets waar de EVO al tien jaar op inspringt met de EVO Hogeschool, een post-hbo-opleiding voor logistiek management. Deze maand kiest EVO bovendien voor de tiende keer de Logistiek Manager van het Jaar. De organisatie omlijst de uitreiking met een debat over ketenaansprakelijkheid, stedelijke distributie en de supply chain manager. Anno 2015 is logistiek alles. De vraag naar hogere logistieke functies is ook iets waar het Sectorinstituut zich de komende maanden op gaat richten. Instroom van nieuwe medewerkers verloopt daar via het MobiliteitsCentrum dat mensen van baan naar baan bemiddeld. Bij een Plus- versie daarvan kunnen chauffeurs met een langdurig dienstverband die noodgedwongen gebruikmaken van een sociaal plan of vertrekregeling, in diensttreden. Dat doen ze via een zogenaamde arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht waarna ze door bedrijven kunnen worden ingehuurd. Vakbekwame chauffeurs, daar is veel geld ingestopt, zegt De Vries. Die moet je op de weg houden.

5 Transport en Logistiek 05 TVM verzekeringen is als nichespeler op de verzekeringsmarkt groot in vervoer op de weg. En steeds meer op het water en als partner in de logistieke keten. Als coöperatieve verzekeraar onderscheidt TVM zich als veiligheidsregisseur, vertelt bestuursvoorzitter Arjan Bos. We hebben altijd het voorkómen van schade als uitgangspunt genomen en nooit de premie. Bestuursvoorzitter Arjan Bos: Gedragsverandering belangrijkste focus Transportveiligheid is onze corebusiness Elk ongeval is er één te veel, in de ogen van Arjan Bos. Wij hebben als insteek gekozen dat we het aantal verkeersdoden willen reduceren tot nul. We begrijpen dat dit een heel hoge ambitie is. Maar het is het ultieme verkeersdoel. Je moet alles in het werk stellen om dat te bereiken. Daar willen we ons voor inspannen. We houden alles bij. Bijvoorbeeld het aantal kop-staartbotsingen. Door de massa veroorzaakt een vrachtwagen die op een personenauto botst veel menselijk leed. Dialoog Preventie is altijd TVM s concept geweest, stelt Bos. Het zit in onze genen. Al sinds 1966 hebben we het TVM Veiligheidsplan. Chauffeurs die aaneengesloten schadevrij rijden, worden door ons gehuldigd als ridders van de weg, een erkenning voor hun vakmanschap. Door zich beter te wapenen tegen risico s kunnen transportbedrijven schade en verliezen beperken, is de overtuiging van Bos. TVM speelt daar graag een actieve rol in. Het draait om de dialoog. En om partijen mobiliseren. Wij bieden een netwerk en platform aan om in gesprek te gaan met andere ondernemers. We zijn verzekeraar, maar als marktleider organiseren we rondetafelgesprekken over de zaken die spelen. TVM is een coöperatie. We staan dicht op de klant. Onze leden zijn ons hoogste goed, stelt Bos. De leden bepalen mede de koers van de verzekeraar. Het is een van de manieren waarop de transportverzekeraar zich wil onderscheiden. De verzekeringsmarkt is een volwassen markt. Er zijn veel aanbieders. De markt is transparant en je kunt je niet meer onderscheiden in prijs en product. Als specialist kunnen wij ons onderscheiden door onze deskundigheid, maar ook in diensten. Het gaat erom dat je relevant bent voor je klant. Een veiliger rijgedrag van de chauffeurs voorkomt schades en scheelt een transportondernemer niet alleen het eigen risico, maar ook stilstandschade en ontevreden opdrachtgevers. TVM verzorgt chauffeursbijeenkomsten bij bedrijven, met analyses van de schades die bij dat bedrijf opvallen. De chauffeurs van klanten die veel op Engeland rijden, krijgen van TVM een cursus links rijden aangeboden om zo in de simulator ervaring en expertise op te doen. Transportveiligheid De bereidheid in de sector om te investeren in transportveiligheid is groot, is de ervaring van Bos. Driekwart vindt het onderwerp relevant en wil erin investeren, blijkt uit een onderzoek van TVM. We hebben klanten met 360 camera s aan boord, zodat de chauffeur alles kan zien rondom de vrachtwagen. Dat vergt een investering van à euro. En steeds meer bedrijven hebben software geïnstalleerd waarmee de vrachtwagen automatisch een noodstop maakt als een chauffeur een gevaarlijke situatie te laat ziet. De belangrijkste focus is volgens de sector de gedragsverandering van de chauffeur. Fouten in het verkeer zijn met name menselijke fouten, in 95% van de gevallen, vertelt Bos: Als het aantal schades hoog is, dan is de kans op een serieuze klap groter. Vaak zit het m in het rijgedrag en de bewustwording van de chauffeur. En uiteraard in de omstandigheden. Is de chauffeur gefocust op de weg, of is hij bezig met andere dingen die afleiden, waardoor een eenzijdig ongeval ontstaat. Planafdelingen worden meegenomen in het veranderproces. Het is ook een soort van opvoeding van binnenuit in het bedrijf. Bij de beïnvloeding van het gedrag gaat het daarnaast om zuinig rijden. Het dieselverbruik is belangrijk voor transporteurs. Het maakt al snel 20% van de kostprijs uit. Gemeenschap TVM is van plan om steeds vaker app s in te zetten om de veiligheid op de weg te vergroten. Tienduizenden chauffeurs zijn bij ons verzekerd. Die kun je inzetten om via onze app onveilige verkeerssituaties te melden. Met die informatie kun je een top 10 maken van onveilige kruispunten, viaducten die te laag zijn of tunnels met slecht zicht. De informatie die via chauffeurs en door schademeldingen binnenkomt, kan aanleiding vormen om in gesprek te gaan met lokale overheden over verkeerssituaties. Wat begon met het verzekeren en de ongevalpreventie van vrachtauto s, breidt zich steeds verder uit. We zien dat de goederen en belading steeds kostbaarder worden. Daar gaan we onze adviezen steeds meer op richten. Een voorbeeld van de innovaties waaraan TVM werkt is de ontwikkeling van een app waarop een chauffeur kan zien waar bewaakte parkeerplaatsen zijn, de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen en de aanwezig faciliteiten. Bovendien kan hij zien of er misschien bekende chauffeurs in de buurt zijn. Een andere focus betreft de organisatie en de terreinen van de transportondernemer zelf. Zo n 70% van de criminaliteit wordt van binnenuit georganiseerd. Dat betekent dat het aannamebeleid Een veiliger rijgedrag van de chauffeurs voorkomt schades en scheelt een transportondernemer niet alleen het eigen risico, maar ook stilstandschade en ontevreden opdrachtgevers prioriteit verdient. Ook bij krapte en schaarste op de arbeidsmarkt moet je blijven screenen en onderzoek doen. Omdat het inschakelen van externe transporteurs en verladers steeds meer gemeengoed is, heeft TVM een alert ontwikkeld, die de klanten waarschuwt voor malafide bedrijven. Die komen meteen op de lijst. Naast verzekeringen levert TVM veel extra diensten. We zijn specialist in transportverzekeringen, dus zijn het bijna aan onze stand verplicht. Onze juridische afdeling wordt steeds meer bevraagd door klanten over aansprakelijkheidsclausules in contracten met opdrachtgevers. De afdeling speciale zaken, met oud-rechercheurs, gaat actief op zoek naar die gestolen goederen en trucks. De overheid en politie hebben heel vaak andere prioriteiten. Met tracking & tracing en andere methoden weten onze mensen die goederen toch heel vaak terug te vinden.

6 06 Transport en Logistiek Duurzaam ondernemen is méér dan een schone motor Hoe groen zijn ze, die Nederlandse vrachtwagens die jaarlijks 540 miljoen ton aan goederen vervoeren? Wie de cijfers erbij haalt, kan niet ontevreden zijn: drie kwart van alle vrachtauto s van het beroepsgoederenverkeer zijn uitgerust met een Euro 5 of 6 motor. Het zijn de schoonste motoren die leverbaar zijn met de minste uitstoot van schadelijke stoffen. Frank Verhoeven Nico Anten Groen ondernemen lijkt in de transport- en logistieksector inmiddels een vanzelfsprekendheid. En het gaat verder dan die schone motor. In Oss, strategisch gelegen in het achterland van de havens van Rotterdam en Antwerpen, verrichtte de burgemeester januari 2015 de officiële opening van een nieuw distributiecentrum, met een werkvloer van ruim vijfentwintigduizend vierkante meter en vooral veel, heel veel elementen die het gebouw duurzaam maken: van een laag energieverbruik door extra isolatie en led-verlichting met bewegingssensoren tot regenwater dat wordt opgevangen voor hergebruik in toiletten. Het extra ruime voorterrein maakt laden en lossen van ecocombi s mogelijk, extra lange en zware vrachtwagens tot maximaal 25,25 meter lang en zestig ton zwaar waarmee tot 30% brandstof wordt bespaard in vergelijking met gewone vrachtwagens. Er is ook een multimodale containerterminal, want het nieuwe distributiecentrum is niet alleen via de weg, maar ook via het spoor en het water uitstekend bereikbaar. Gebruiker van het pand, de logistiek dienstverlener Vos Logistics, gaat prat op duurzaam ondernemerschap en heeft zijn doelstellingen ondergebracht in een duurzame strategie: Eco- Safe Logistics. Bewust omgaan met de middelen die je hebt, noemt Frank Verhoeven, ceo van Vos Logistics, het. We investeren in alternatieven brandstoffen denk aan en CNG om de CO2-uitstoot te reduceren. Zo n reductie proberen we ook te bereiken in onze gebouwen en magazijnen. Daarnaast proberen we bijvoorbeeld ook het aantal lege kilometers terug te dringen. Lean and Green Op dat vlak valt nog een wereld te winnen, meent Nico Anten, managing director van Connekt, de uitvoerder van het Lean and Green -stimuleringsprogramma dat in 2008 van start ging op initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Anten: Duurzaam ondernemen is ook: de verspilling uit je keten weghalen. Samenwerking kan dan kosten besparen. Als voorbeeld noemt hij Hero die met jampotvrachten snel aan het maximale beladingsgewicht zit. Dan houd je dus ruimte over. Het bedrijf is een samenwerking aangegaan met SCA, een fabrikant van hygiëneproducten. Zij vullen de resterende ruimte nu af met ladingen toiletpapier, wat niet alleen leidt tot kostenbesparing, maar ook tot minder uitstoot en minder vrachtbewegingen. Lean and Green deelt sterren uit aan bedrijven die hun uitstoot met twintig procent verlagen én hun winstgevendheid verhogen. Sinds 2008 hebben ruim 300 partijen de Lean and Green Award ontvangen waarvan 77 bedrijven ook hun ster hebben behaald. Het staat ergens voor. Je laat duidelijk zien dat je als bedrijf je verantwoordelijkheid neemt, zegt Anten. En soms vraagt de markt erom: als je voor mij wilt werken, moet je lean and green zijn. Verhoeven van Vos Logistics beaamt dat: Een klant als Desso, een tapijtleverancier die werkt volgens het Cradle to Cradle-principe, verlangt voor haar schone product ook schoon vervoer. Als je daar als bedrijf niet op in hebt gezet, val je buiten de boot. NEW MET UNIEKE 8-TRAPS VOLAUTOMAAT. Iveco with Daily Van of the Year DAYLEASE VANAF 9,56/DAG* NEW 8-traps automaat DAYLEASE + 0,65/DAG* UNIEK: 8-TRAPS AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK Topcomfort en maximale veiligheid UITERST ZUINIG BRANDSTOFVERBRUIK Keuze uit ECO- en POWER-rijstanden 10% LAGERE ONDERHOUDS- EN HERSTELLINGSKOSTEN* Toonaangevende betrouwbaarheid en duurzaamheid BESTE PRESTATIES IN ZIJN KLASSE Met 205 pk en 470 Nm koppel * vergeleken met handgeschakelde versie Daily Hi-Matic URBAN voordeel Daily Hi-Matic REGIONAL voordeel Daily Hi-Matic INTERNATIONAL voordeel Official automatic Transmission Supplier of the New DAILY. Van of the Year * DAYLEASE Van of the Year: 35S11VAN, 10,8 m³, wb, 3.52, H2. Incl. Top Pack + Special Van Pack. Daily URBAN, REGIONAL, INTERNATIONAL alleen in combinatie met HI-MATIC. Acties en tarieven zijn een gezamenlijk initiatief van IVECO Nederland en IVECO Capital, en zijn onder voorbehoud van rentewijziging en kredietacceptatie. Uw IVECO dealer kan u informeren over de actie inhoud. Uw dichtstbijzijnde dealer vindt u op W W W. I V E C O. C O M

7 Transport en Logistiek 07 -bunkerhaven nieuwe schakel Rotterdamse energiehub Nederland is relatief laat met de bouw van een -terminal voor vloeibaar gas. Pas sinds 2011 kan (liquid natural gas) per schip worden aangevoerd. De noodzaak was er lange tijd niet, vanwege het eigen aardgas, vertelt Dick Meurs van Gate terminal. Samen met het Havenbedrijf en Shell wordt gebouwd aan een -bunkerhaven met overslaginstallaties voor bunkerschepen. De inhaalslag is belangrijk voor de leidende positie van de Rotterdamse haven, stelt Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam. De -terminal is vooral van strategisch belang. De Gate terminal is de enige locatie in Nederland waar per schip kan worden aangevoerd. De -terminal, een initiatief van aandeelhouders Gasunie en Vopak, zorgt voor versterking van de Nederlandse gasrotonde, die het mogelijk maakt gas uit alle windstreken aan te voeren en versterkt ook de positie van Rotterdam als energiehub. Rotterdam is al groot in ruwe olie, olieproducten, kolen en biobrandstoffen. Nu is er ook. Dick Meurs vult aan: versterkt zowel onze energieonafhankelijkheid (diversificatie) als het duurzaamheidsbeleid. We zitten middenin een transitie van de energiemarkt en worden voor onze energievoorziening uitgedaagd door zowel het milieu als de geopolitiek. Onze -terminal biedt een aanvulling op de bestaande gasinfrastructuur. biedt aanzienlijke economische en ecologische voordelen in vergelijking met traditionele brandstoffen. is een schone brandstof. Minder CO2- uitstoot dan traditionele brandstof, zoals diesel en stookolie en zelfs helemaal geen zwavel- en fijnstofemissies, vertelt Meurs. Sinds Januari 2015 geldt de SECA-emissieregulering, waardoor op de Noordzee en de Oostzee alleen nog maar mag worden gevaren met laagzwavelhoudende brandstoffen. De -terminal biedt de maritieme sector de mogelijkheid over te stappen op schonere brandstoffen. Bunkeren zeeschepen Een belangrijke stap die de positie van Rotterdam als leidende -haven moet versterken, is de bouw van een speciaal havenbekken voor break bulk operaties, waardoor vanaf 2016 bunkerschepen kunnen worden geladen en de overslag door bunkerschepen naar zeeschepen mogelijk is. Het Havenbedrijf is actief betrokken bij het project en Shell speelt een vooraanstaande rol als launching customer, vertelt Meurs. Shell ziet de mogelijkheden die biedt om uit te groeien tot dé brandstof voor de maritieme sector. Het belang van het nieuwe havenbekken is groot, benadrukt hij. Nederland heeft nu via Gate terminal de mogelijkheid om aardgas niet alleen via het leidingennetwerk in gasvorm verder te transporteren naar eindverbruikers, maar kan dankzij de -bunkerhaven en -overslag aardgas inzetten als schoon alternatief voor traditionele tractiebrandstoffen voor de transportsector. Sinds 2013 kunnen we tankers en kleinere schepen herladen en hebben we een -beladingstation voor tankvrachtwagens, die daarvandaan door Europa distribueren. Allard Castelein ziet de participatie van het Havenbedrijf in de nieuwe bunkerhaven in een groter perspectief. De terminal zorgt ervoor dat schepen hier kunnen bunkeren. Het betekent naast extra economische activiteit ook minder uitstoot door de scheepvaart. Daarmee dragen we bij aan het klimaatvraagstuk en aan verbetering van de luchtkwaliteit. Vanaf de nieuwe terminal kunnen zeeschepen en locaties langs de vaarwegen in Europa van worden voorzien. 8 % Scania Active Prediction Nieuwe Euro 6 motor 450 pk SCR Automatische Retarder bediening Scania Opticruise met Economy mode Brandstofbesparende olie Tweede generatie Euro 6-motoren Verbeterde Scania Eco-Roll Optimale stroomlijning Vrijloop Retarder Versnellingsbak met lage wrijving +3 % Altijd Verder 23,29L/100km Extra verbeteringen voor brandstofbesparing. Bij de lancering van de Scania Streamline realiseerden we een brandstofbesparing tot 8%. Sinds die lancering blijven we elk onderdeel van deze nu al ongeëvenaarde truck verbeteren. Dat is wat u én ons altijd verder brengt. Dankzij een hele reeks innovaties en updates zijn we erin geslaagd om het brandstofverbruik met een extra 3% te verlagen. Bekijk de brandstoftesten en ontdek hoe wij onze beloften waarmaken op

8 U ZOEKT OPSLAG? WDP WDP heeft m² ter beschikking Voor (leren) werken, opleiding en gezondheid in transport en logistiek Het Sectorinstituut Transport en Logistiek ondersteunt werkgevers en werknemers bij (leren) werken, opleiding en gezondheid in transport en logistiek. Namens de sector werken wij samen met u aan voldoende instroom van gekwali ceerd personeel en blijvende inzetbaarheid van vakmensen, waarbij veilig en gezond werken van essentieel belang is. Via het MobiliteitsCentrum transport werken we aan behoud van werkgelegenheid. MEER INFORMATIE? Bel met , kijk op of stuur een naar

Jan Schouten. Volvo Truck Nederland

Jan Schouten. Volvo Truck Nederland Jan Schouten Quality Safety Environmental care A company driven by strong core values CO 2 -neutrale productie Eerste 100 % CO 2 -neutrale truckfabriek in Gent Windenergie, zonne-energie, biobrandstoffen

Nadere informatie

LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar

LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar LNG is meer dan een nieuwe brandstof Het is pure concurrentiekracht... LNG, de brandstof van de toekomst is nu beschikbaar De transportsector stapt over op LNG... De brandstof van de toekomst Liquefied

Nadere informatie

LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT DE LNG SPECIALIST LNG LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST SOLUTIONS

LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT DE LNG SPECIALIST LNG LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST SOLUTIONS DE LNG SPECIALIST LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST LNG SOLUTIONS DE TRANSPORTSECTOR STAPT OVER OP LNG... DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST

Nadere informatie

Vloeibaar aardgas - Liquid Natural Gas (LNG) Voordelen en uitdagingen. Jan Van Houwenhove 3 December 2015

Vloeibaar aardgas - Liquid Natural Gas (LNG) Voordelen en uitdagingen. Jan Van Houwenhove 3 December 2015 Vloeibaar aardgas - Liquid Natural Gas (LNG) Voordelen en uitdagingen Jan Van Houwenhove 3 December 2015 Agenda Cryo Advise Aardgas - eigenschappen Voordelen Uitdagingen Cryo Advise advies voor LNG systemen

Nadere informatie

MIB in de HAN 26 maart 2015 Alternatieve brandstoffen en industriële verbrandingsmotoren

MIB in de HAN 26 maart 2015 Alternatieve brandstoffen en industriële verbrandingsmotoren A MIB in de HAN 26 maart 2015 Alternatieve brandstoffen en industriële verbrandingsmotoren A MIB in de HAN 26 maart 2015 Alternatieve brandstoffen en industriële verbrandingsmotoren VIV? Wat is de VIV?

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst schone scheepvaart. SHIP, 1 november Henri van der Weide

Informatiebijeenkomst schone scheepvaart. SHIP, 1 november Henri van der Weide Informatiebijeenkomst schone scheepvaart SHIP, 1 november Henri van der Weide Vluchtige organische stoffen (VOS), geur van lading en geluid bij overslag Kooldioxide (CO2),Stikstofoxiden (NO X), Zwaveloxiden

Nadere informatie

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013

Introductie. Duurzame stedelijke distributie. Goevaers Consultancy. België 16 februari 2013 Goevaers Consultancy Duurzame stedelijke distributie België 16 februari 2013 GC Introductie Duurzaam goederen vervoer Duurzaamheid vraagt om samenwerking in de keten Nieuwe technologieën kunnen alleen

Nadere informatie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie

Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Voorop in de ontwikkeling van multimodale ketenregie Overseas Logistics Multimodal Inland Locations Supply Chain Solutions Advanced logistics for a smaller world Als het gaat om het optimaal beheersen

Nadere informatie

freight is our trade www.neele.nl Nederlands

freight is our trade www.neele.nl Nederlands freight is our trade www.neele.nl Nederlands Full service logistieke dienstverlening Neele Logistics ontzorgt uw complete logistiek. Of u nu een vervoerder zoekt die goed de weg weet in Europa of een partij

Nadere informatie

Gas op Maat. Postbus 250, 3190 AG Hoogvliet Rotterdam Telefoon +31(0)

Gas op Maat. Postbus 250, 3190 AG Hoogvliet Rotterdam Telefoon +31(0) Gas op Maat De maatschappij is op weg naar een CO 2 -neutraal energiesysteem. De gassector wil graag bijdragen aan het behalen van deze doelstelling. In de transitieperiode is de rol van aardgas maatwerk:

Nadere informatie

Groen-Punt Groep B.V.

Groen-Punt Groep B.V. Conform 3.D.1 & 3.D.2 November 2014 Groen-Punt Groep B.V. Groen-aannemingsbedrijf Punt B.V. Groen Punt Uitzendorganisatie B.V. Chroomstraat 1d 3067 GN Rotterdam INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING DEELNAME INITIATIEVEN...

Nadere informatie

Hoe kan innovatie helpen?

Hoe kan innovatie helpen? Themabijeenkomst 16 december: Luchtvervuiling, en hoe houden wij Nederland mobiel? Verkeer Toenemende en invloed luchtvervuiling: van milieu-eisen op de sector hoe kan 2 Inhoud Waar komen verkeersemissies

Nadere informatie

VOLVO FH FUEL CONCEPT

VOLVO FH FUEL CONCEPT VOLVO FH FUEL CONCEPT Trucks ontworpen voor maximale BRANDSTOFEFFICIËNTIE reduceer uw brandstofkosten VOLVO FH FUEL CONCEPT TRUCKS Meer kilometers. Minder brandstof. Onze Fuel Concept trucks zijn goed

Nadere informatie

De SLIMME KEUZE voor

De SLIMME KEUZE voor Aardgas voor voertuigen De SLIMME KEUZE voor uw onderneming DATS 24, meer dan brandstof alleen DATS 24 maakt deel uit van Colruyt Group en zet ook resoluut in op duurzaamheid. DATS 24 draagt dus graag

Nadere informatie

Activiteiten van leveranciers van biobrandstoffen, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen

Activiteiten van leveranciers van biobrandstoffen, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen Activiteiten van leveranciers van biobrandstoffen, ontwikkelingen en toekomstverwachtingen Eric van den Heuvel 18 maart 2015 Presentatie tijdens het Truck van de Toekomst evenement - Hardenberg Inpakken

Nadere informatie

Lean and Green Personal Mobility

Lean and Green Personal Mobility Lean and Green Personal Mobility Connekt heeft in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu het programma Lean and Green ontwikkeld voor duurzame mobiliteit. Sinds de introductie in

Nadere informatie

Energy Services heeft nieuws voor u!

Energy Services heeft nieuws voor u! Energy Services heeft nieuws voor u! Mobiele App voor uw Energiezaken Energiebesparende technieken en duurzame energie Nieuwe website, met nog meer informatie Energiebesparing in kantoren, bedrijfshallen

Nadere informatie

De groene delta van Nijmegen

De groene delta van Nijmegen GDF SUEZ LNG Solutions Workshop GDF SUEZ LNG Solutions - 10 oktober 2014 Leon Sluiman Manager operations & Technology De groene delta van Nijmegen GDF SUEZ LNG Solutions WAT IS LNG LNG: HET PRODUCT Vloeibaar

Nadere informatie

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID

Lesbrief. aardrijkskunde DUURZAAM PRODUCEREN OPDRACHT 1 - DUURZAAMHEID Lesbrief Onderbouw voortgezet onderwijs - VMBO DUURZAAM PRODUCEREN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip in Rotterdam binnen.

Nadere informatie

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant

CO2 uitstoot per klant Tolheffingen per klant Lege kilometers Gereden kilometers per stop en klant Transport- of voertuigkosten per stop en klant Hoe kun je de race tegen de klok winnen? HOE KUN JE DE RACE TEGEN DE KLOK WINNEN? PTV. The Mind of Movement De PTV Group levert software en consultancy diensten voor transport, logistiek en geomarketing.

Nadere informatie

Oplossingen waarmee u écht verder komt

Oplossingen waarmee u écht verder komt Oplossingen waarmee u écht verder komt Alleen BP PLUS biedt de beste oplossingen om uw wagenpark zo efficiënt mogelijk in te zetten. Van een omvangrijk Europees netwerk van tankstations tot uitgebreide

Nadere informatie

Container Terminal Doesburg Presentatie

Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Doesburg Presentatie Container Terminal Rotra Familiebedrijf 4de generatie 860 medewerkers Koninklijk Actief in logistiek sinds 1909 Onberispelijk gedrag van het management Financieel

Nadere informatie

UITDAGINGEN BINNENVAART

UITDAGINGEN BINNENVAART UITDAGINGEN BINNENVAART PROMOTIE BINNENVAART VLAANDEREN 2012 09 18 WATERWEGEN West Europa heeft het dichtste waterwegennetwerk van de EU 90 miljoen inwoners EUR 910 miljard BBP 320 miljoen ton via Rijn

Nadere informatie

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans

Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Inleiding Ab van Marrewijk, directeur Wematrans Mij is gevraagd iets te vertellen over onze pogingen om rendement in de bedrijfsvoering te verbinden met duurzaamheid. Dat is vooral een kwestie om met boerenverstand

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen. DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus

Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen. DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus Wet- en regelgeving voor internationaal zakendoen DESCARTES - klantendag 22 januari 2015 Presentatie: Henk Wolthaus Inhoud presentatie Introductie Managen van fiscale risico s binnen de supply chain Risk

Nadere informatie

Zwaar distributietransport met stil LNG

Zwaar distributietransport met stil LNG Zwaar distributietransport met stil LNG Geluid, Trillingen en Luchtkwaliteit 2016 9 november 2016 Scania s view on sustainable transport Hans Binnendijk Product manager Scania Benelux Onze Onzeplaneet

Nadere informatie

Persbericht. STILL presenteert nieuwe krachtpatsers. RX 70 modellen leggen de lat weer hoger

Persbericht. STILL presenteert nieuwe krachtpatsers. RX 70 modellen leggen de lat weer hoger RX 70 modellen leggen de lat weer hoger Wijnegem, januari 2013 - STILL, toonaangevende leverancier van intralogistieke oplossingen op maat, breidt haar RX 70-familie uit. Met de RX 70-60/80 en de RX 70-40/50

Nadere informatie

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra.

PRIMAIRE DISTRIBUTIE Planning en transport van productielocatie naar distributiecentra en tussen distributiecentra. POST KOGEKO Uw klanten willen hun bestelling op tijd en in perfecte staat ontvangen. Of het nu gaat om een volle vracht of om een enkele pallet of colli. Post-Kogeko Logistics maakt dat voor u waar. Wij

Nadere informatie

SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT. ir. Bart Vuijk

SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT. ir. Bart Vuijk SMART MOBILITY: INNOVATIES IN STEDELIJKE MOBILITEIT ir. Bart Vuijk TNO: MISSIE TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten

Middelen om de supply chain te verduurzamen. Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Middelen om de supply chain te verduurzamen Wytze Rauwenhoff Flanders Logistics-consulenten Inhoud 1. Voorstelling Flanders Logistics-consulenten Voorstelling project Methodiek 2. Duurzaamheidsverbeteringen

Nadere informatie

EFRO project. Factsheets rondvaart. Kennisnetwerk bijeenkomst 3 december 2012, AmsterdamRuud Verbeek

EFRO project. Factsheets rondvaart. Kennisnetwerk bijeenkomst 3 december 2012, AmsterdamRuud Verbeek EFRO project Factsheets rondvaart Kennisnetwerk bijeenkomst 3 december 2012, AmsterdamRuud Verbeek 2 Inhoud Inleiding Technische opties voor een schonere vloot Emissie in de praktijk Overzicht Conclusies

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

BP Amsterdam Terminal

BP Amsterdam Terminal BP Amsterdam Terminal Distributie en Blending Terminal voor brandstoffen en componenten De BP Amsterdam Terminal (BAT) is gelegen aan de Hornweg in het Westelijk Havengebied van Amsterdam. De BAT is een

Nadere informatie

Wat zijn voor Nederland de argumenten voor en tegen CO2-afvang en -opslag (CCS*)?

Wat zijn voor Nederland de argumenten voor en tegen CO2-afvang en -opslag (CCS*)? Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de argumenten en CO2-afvang Nederland de

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 09 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Goevaers Consultancy. Geluid Trillingen en luchtkwaliteit Wat kan de Green Deal aanpak doen? 9 november 2016

Goevaers Consultancy. Geluid Trillingen en luchtkwaliteit Wat kan de Green Deal aanpak doen? 9 november 2016 GC Goevaers Consultancy Geluid Trillingen en luchtkwaliteit Wat kan de Green Deal aanpak doen? 9 november 2016 Onderwerpen Wie ben ik? Wat is een Green Deal? Wat is duurzame logistiek? Duurzaam vrachtvervoer

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO OPDRACHTEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK

MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK MAASVLAKTE 2 IN GEBRUIK LESBRIEF VOORTGEZET ONDERWIJS BOVENBOUW HAVO/VWO ANTWOORDEN DE HAVEN VAN ROTTERDAM Heel veel goederen die we gebruiken komen uit het buitenland. Het grootste deel komt via de haven

Nadere informatie

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid

Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid Resultaten van ons duurzaamheidsbeleid In 2013 zijn we van start gegaan met de implementatie van ons duurzaamheidsbeleid en onderstaand ziet u de doelstellingen uit onze duurzaamheidsverklaring en de behaalde

Nadere informatie

Zero emissie busvervoer in Limburg Pilot lijn 4 in Maastricht

Zero emissie busvervoer in Limburg Pilot lijn 4 in Maastricht Zero emissie busvervoer in Limburg Pilot lijn 4 in Maastricht P.F.C.W. Van der Broeck, 15-03-2013 1 Waarom Zero Emissie Busvervoer? 1. Verbeteren luchtkwaliteit Maastricht (fijn stof); 2. Klimaatdoelen

Nadere informatie

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof

aardgas tank ik bij DATS 24 www.dats24.be CNG aardgas voor voertuigen De slimme ecomobiele toekomst is vandaag Transitiebrandstof CNG aardgas voor voertuigen CNG betekent letterlijk samengeperst natuurlijk gas en is eenvoudigweg de samengeperste variant van het aardgas dat we kennen voor huishoudelijk gebruik. CNG is al een tijdje

Nadere informatie

Energie Management Rapportage 2016

Energie Management Rapportage 2016 Energie Management Rapportage 2016 Inhoud: Energie beleidsverklaring Reductiedoelstellingen Uitstoot door vervoer Uitstoot door werken Uitstoot door kantoor Energiebeleidsverklaring A. Jansen B. V. streeft

Nadere informatie

CO 2 Reductie doelstellingen

CO 2 Reductie doelstellingen CO 2 Reductie doelstellingen Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 5 november 2013 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgang CO 2 reductie 2012

Voortgang CO 2 reductie 2012 Voortgang CO 2 reductie 2012 Datum: augustus 2013 Versie: 1.0 Door: Technisch Handels Bureau Rensa BV (Jur Hofland) Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Duurzaamheidsbeleid... 4 2. Doelstellingen... 5 3. Energie

Nadere informatie

JAAR. 75 jaar transport op maat

JAAR. 75 jaar transport op maat 75 JAAR 75 jaar transport op maat Wel de lusten maar niet de lasten! Select2Connect de beste manier van SAMENwerken 24/7 bereikbaar Deskundigheid Afspraak = Afspraak Kwaliteit Flexibiliteit Snelle levering

Nadere informatie

Elektrisch rijden is de toekomst

Elektrisch rijden is de toekomst Elektrisch rijden is de toekomst Duurzaam onderweg in Rotterdam www.rotterdam.nl/elektrischrijden Elektrisch rijden neemt een vlucht. Er rijden steeds meer elektrische voertuigen rond. Een positieve ontwikkeling

Nadere informatie

Sectormonitor 2016-Q3

Sectormonitor 2016-Q3 Sectormonitor 2016-Q3 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Kaj van Zenderen Inhoud Sectormonitor 2016-Q3 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling - Ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

Palletways Express distributie van palletzendingen

Palletways Express distributie van palletzendingen Palletways Express distributie van palletzendingen Het netwerk van Palletways Europe strekt zich uit over de Benelux, Noord-Frankrijk en West-Duitsland. Londen BELGIË NEDERLAND Hamburg Nijmegen DUITSLAND

Nadere informatie

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel

Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten. Arjan Dogterom Head of IT. Vast Mobiel VastMobiel Naast kwaliteit, kijken we ook altijd naar kosten Arjan Dogterom Head of IT Partner Logistics is altijd bereikbaar en bespaart op telefoonkosten met Intercity Zakelijk Partner Logistics is een bedrijf

Nadere informatie

Haven Amsterdam Gateway to Europa

Haven Amsterdam Gateway to Europa IJ (voor 1850) Haven Amsterdam Gateway to Europa Jan Egbertsen 26 september 2011, Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Amsterdam Noordzeekanaalgebied (rond 1875) Overzicht

Nadere informatie

De kortste weg naar duurzaam transport. Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers

De kortste weg naar duurzaam transport. Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers De kortste weg naar duurzaam transport Maak kennis met de binnenvaart en haar koplopers De kortste weg naar duurzaam transport The Blue Road is de kortste weg naar een duurzame toekomst. Waarom? Omdat

Nadere informatie

Naar een schoner wagenpark. Auto voor Auto

Naar een schoner wagenpark. Auto voor Auto Naar een schoner wagenpark Auto voor Auto Gestart in 2010 234.000 auto s in 2013 besparen 258.000 ton CO 2 -emissie, 82 mio liters brandstof en 129 mio euro Die wij niet hoeven te betalen Cleaner Car Contracts

Nadere informatie

echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum

echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum echt HEMA Joke Vink Expertmeeting Nieuwe economie 30 januari 2014 Raadzaal Stadhuis Utrecht Amsterdam Datum Programma Introductie Hema Internetwinkelen bij Hema Lopende initiatieven Onze visie Issues /

Nadere informatie

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft

Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Project Transumo A15 Van Maasvlakte naar Achterland Innovatie input TU Delft Satish K. Beella, René van Someren september 2008 Inhoudsopgave Introductie 3 Schematisch overzicht transportpreventie (goederen)

Nadere informatie

Sectormonitor 2016-Q2

Sectormonitor 2016-Q2 Sectormonitor 2016-Q2 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Kaj van Zenderen Inhoud Sectormonitor 2016-Q2 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

GreenPlan. Boek groen resultaat

GreenPlan. Boek groen resultaat GreenPlan Boek groen resultaat Waarom groen ondernemen? Groen ondernemen krijgt in het bedrijfsleven steeds meer aandacht. En terecht. We zijn getuige van een opwarming van de aarde. Een toenemende CO

Nadere informatie

Mobiliteit. Verdiepende opdracht

Mobiliteit. Verdiepende opdracht 2015 Mobiliteit Verdiepende opdracht Inleiding In dit onderdeel kun je meer leren over het onderwerp Mobiliteit. Pagina 1 Inhoud 1. Mobiliteit... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Inhoud... 3 Pagina 2 1. Mobiliteit

Nadere informatie

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland

Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland Logistieke top-100: bouwsteen in waarde logistieke sector voor Nederland TNO, Kees Verweij, Teamleider Logistiek TLN Top-100 bijeenkomst, 8 april 2010 Logistieke kosten stijgen als % omzet bedrijfsleven

Nadere informatie

3. Hoeveel tankstations in Vlaanderen beschikken thans over een vergunning voor CNG-levering? Graag een overzicht per provincie.

3. Hoeveel tankstations in Vlaanderen beschikken thans over een vergunning voor CNG-levering? Graag een overzicht per provincie. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 282 van MARTINE TAELMAN datum: 20 april 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Alternatieve

Nadere informatie

1/29/2016 Future Mobility. Essay. Roald Brink Lectoraal Vraagstuk B. Egeter / A. Westerduin IGOLIT01C

1/29/2016 Future Mobility. Essay. Roald Brink Lectoraal Vraagstuk B. Egeter / A. Westerduin IGOLIT01C 1/29/2016 Future Mobility Essay Roald Brink Lectoraal Vraagstuk B. Egeter / A. Westerduin IGOLIT01C Een autonoom verkeerssysteem is geen nabije toekomst Dagelijks maken miljoenen reizigers gebruik van

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te dragen aan de bescherming van het klimaat, beperken we de CO2-voetafdruk in onze gehele waardeketen. Daarbij kijken we verder dan alleen onze eigen activiteiten. Ook door nauw samen te werken

Nadere informatie

Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer

Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer StadsOntwikkeling Actieplan Goederenvervoer en Actieplan Schoon Vervoer Raadsinformatieavond 4 januari 2011 6-1-2011 1 Schoon vervoer en goederenvervoer in Collegeprogramma 2010 2014 OV én fiets Zo schoon

Nadere informatie

Schone logistiek voor de circulaire economie. Een visie als opmaat naar een green deal

Schone logistiek voor de circulaire economie. Een visie als opmaat naar een green deal Schone logistiek voor de circulaire economie Een visie als opmaat naar een green deal 2 SCHONE LOGISTIEK VOOR DE CIRCULAIRE ECONOMIE Wij, de deelmarkt afvalstoffentransport van Transport en Logistiek Nederland,

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 Remko Ybema en Pieter Boot Den Haag 7 oktober 2014 www.ecn.nl Inhoud Opzet van de Nationale Energieverkenning (NEV) Omgevingsfactoren Resultaten Energieverbruik Hernieuwbare

Nadere informatie

3 Milieu 3.1 Grote duurzame winst CNG/LNG 3.2 Het wagenpark 3.3 Het betrekken van klant en opdrachtgevers 3.4 ABS Truckings activiteiten

3 Milieu 3.1 Grote duurzame winst CNG/LNG 3.2 Het wagenpark 3.3 Het betrekken van klant en opdrachtgevers 3.4 ABS Truckings activiteiten 1 Inleiding 2 MVO-principe 2.1 Principes 2.2 Taskforce 2.3 Evaluatie van prestaties 3 Milieu 3.1 Grote duurzame winst CNG/LNG 3.2 Het wagenpark 3.3 Het betrekken van klant en opdrachtgevers 3.4 ABS Truckings

Nadere informatie

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN

KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN KRUISBESTUIVINGEN TUSSEN LUCHT EN ZEEHAVEN Dick van Damme Lector Logistiek Hogeschool van Amsterdam Terneuzen 3 september 2015 AGENDA 1. Ontwikkelingen lucht- en zeehaven 2. Uitdagingen en strategierichtingen

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

intralogistiek intelligent

intralogistiek intelligent intralogistiek intelligent Hans Still startte in 1920 met het herstellen van elektromotoren, maar verlegde al snel zijn activiteit naar het ontwerp en de ontwikkeling van toestellen voor intern transport.

Nadere informatie

Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat

Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat DEFINITIEVE RAPPORTAGE Ketenanalyse ophoogzand voor MNO Vervat Betrokkenen: John Kerstjens Sander Hegger Maxim Luttmer MNO Vervat Groep Vestiging Rotterdam, november 2010 Rapportage Ketenanalyse ophoogzand

Nadere informatie

Kraan- en Straddle carrier simulator trainingen

Kraan- en Straddle carrier simulator trainingen Kraan- en Straddle carrier simulator trainingen WWW.STC-BV.NL STC B.V. is een onderdeel van de STC-Group en voorziet in trainingen en opleidingen voor alle transportmodaliteiten en haven gerelateerde werkgebieden,

Nadere informatie

Logistieke Hub Amsterdam

Logistieke Hub Amsterdam A5 Logistieke Hub Amsterdam A5 N200 Het groene opslag- en distributiepunt aan de rand van Amsterdam, vanwaar goederen met duurzaam vervoer door de stadspoort gaan en waar orders van webwinkels worden afgehandeld.

Nadere informatie

Koploper in duurzame logistiek

Koploper in duurzame logistiek Koploper in duurzame logistiek De Wim Bosman Groep biedt geïntegreerde supply chain oplossingen die waarde toevoegen aan de totale keten. In deze oplossingen staan begrippen als samenwerking en continue

Nadere informatie

VOLVO TRUCKS SERVICES

VOLVO TRUCKS SERVICES VOLVO TRUCKS SERVICES DRIE UNIEKE PAKKETTEN BESPAAR DIRECT SLIMMER VEILIGER EFFICIËNTER DE TOEKOMST Er is meer dan alleen uw truck op de weg. Het gaat ook om goede prestaties, een laag brandstofverbruik,

Nadere informatie

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN

Lesbrief DUURZAAM WERKEN OPDRACHT 1 - WERKEN IN DE HAVEN Lesbrief Primair onderwijs - BOVENBOUW DUURZAAM WERKEN De haven van Rotterdam is de grootste haven van Europa. Veel mensen werken in de haven. Steeds meer spullen die je in de winkel koopt, komen per schip

Nadere informatie

DE NIEUWE VOLVO FM METHAAN-DIESEL. Een doorbraak voor gasaangedreven zware voertuigen

DE NIEUWE VOLVO FM METHAAN-DIESEL. Een doorbraak voor gasaangedreven zware voertuigen DE NIEUWE VOLVO FM METHAAN-DIESEL Een doorbraak voor gasaangedreven zware voertuigen HOGE PRESTATIES, ZEER EFFICIËNT - ÉN EEN DUURZAME OPLOSSING De introductie van de Volvo FM Methaan-Diesel betekent

Nadere informatie

Seminar Schone Voertuigtechnieken

Seminar Schone Voertuigtechnieken Seminar Schone Voertuigtechnieken Milieu 2012 Hans Bosma, HAN Automotive Lejo Buning, HAN Automotive Peter Kerris, NVRD o Achtergrond Agenda o Overzicht: emissies en andere omgevingsfactoren o Afwegingskader

Nadere informatie

Power to gas onderdeel van de energietransitie

Power to gas onderdeel van de energietransitie Power to gas onderdeel van de energietransitie 10 oktober 2013 K.G. Wiersma Gasunie: gasinfrastructuur & gastransport 1 Gastransportnet in Nederland en Noord-Duitsland Volume ~125 mrd m 3 aardgas p/j Lengte

Nadere informatie

Klaar voor de toekomst. Scania Gasmotoren CNG & LNG

Klaar voor de toekomst. Scania Gasmotoren CNG & LNG Klaar voor de toekomst Scania Gasmotoren CNG & LNG Scania en het milieu Klimaatveranderingen ten gevolge van de uitstoot van broeikasgassen, steeds schaarser wordende natuurlijke grondstoffen (o.a. als

Nadere informatie

130 PARTIJEN HEBBEN SAMEN VISIE DUURZAME BRANDSTOFFEN- MIX OPGESTELD

130 PARTIJEN HEBBEN SAMEN VISIE DUURZAME BRANDSTOFFEN- MIX OPGESTELD 8 ACHTERGROND 35 MEGATON DE VOORSPELDE CO 2-UITSTOOT VAN HET WEGVERKEER IN 2050 130 PARTIJEN HEBBEN SAMEN VISIE DUURZAME BRANDSTOFFEN- MIX OPGESTELD 2035 STREEFJAAR WAARIN ALLE NIEUWE AUTO S CO 2-EMISSIE

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

30196 Duurzame ontwikkeling en beleid. Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

30196 Duurzame ontwikkeling en beleid. Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 30196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 459 Brief van de minister van Infrastructuur en Milieu Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 juni 2016 Met deze brief informeer

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie.

Ik ben als bestuurder in deze provincie bijzonder geïnteresseerd in de kansen van nieuwe energie voor onze kenniseconomie. Welkomstwoord van Jan Franssen, Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, bij het Lustrumcongres 'Geothermal Heat is Cool' van het Platform Geothermie, Den Haag, 24 oktober 2012 ---------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

FOSSIELE BRANDSTOFFEN

FOSSIELE BRANDSTOFFEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN De toekomst van fossiele energiebronnen W.J. Lenstra Inleiding Fossiele energiebronnen hebben sinds het begin van de industriele revolutie een doorslaggevende rol gespeeld in onze

Nadere informatie

Bijlage 0220.1 Plan van aanpak reductieprogramma Versie 04: april 2015 Pagina 1 van 5. 1. Plan van aanpak

Bijlage 0220.1 Plan van aanpak reductieprogramma Versie 04: april 2015 Pagina 1 van 5. 1. Plan van aanpak Pagina 1 van 5 1. Plan van aanpak Het plan van aanpak beschrijft de maatregelen die in de periode 2015 t/m 2018 genomen gaan worden teneinde de reductiedoelstellingen zoals beschreven in Bijlage 0220.1

Nadere informatie

Elektrisch rijden in de praktijk

Elektrisch rijden in de praktijk We gaan elektrisch vooruit! Een impuls voor elektrisch vervoer in Rotterdam Elektrisch rijden in de praktijk Klimaatprobleem? Google earth januari 2009 Rotterdam Climate Initiative Als stad met wereldhaven

Nadere informatie

Sectormonitor 2016-Q4

Sectormonitor 2016-Q4 Sectormonitor 2016-Q4 Ontwikkeling arbeidsmarkt transport & logistiek Kaj van Zenderen Inhoud Sectormonitor 2016-Q4 Arbeidsmarktindicatoren transport en logistiek: - Omzetontwikkeling en ondernemersvertrouwen

Nadere informatie

Overleg CO2 normering voertuigen

Overleg CO2 normering voertuigen VERSLAG Overleg CO2 normering voertuigen In dit verslag staan de gezichtspunten van de deelnemers aan het Overleg CO2 normering voertuigen. De voorzitter van het overleg biedt dit verslag aan de staatssecretaris

Nadere informatie

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid

Duurzaamheid in Amersfoort: kansen en inspiratie Het Amersfoorts Afwegingskader Duurzaamheid Duurzaamheid in : kansen en inspiratie Het s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid s Afwegingskader Duurzaamheid Leefomgeving Dit project draagt bij aan een gezond woon- en werkklimaat

Nadere informatie

Waterstof: de energiedrager van de toekomst. Frank de Bruijn. Waterstof. Een Gas Kleurloos;Geurloos;Niet Giftig; Brandbaar

Waterstof: de energiedrager van de toekomst. Frank de Bruijn. Waterstof. Een Gas Kleurloos;Geurloos;Niet Giftig; Brandbaar Waterstof: de energiedrager van de toekomst Frank de Bruijn www.ecn.nl Waterstof Een Gas Kleurloos;Geurloos;Niet Giftig; Brandbaar Hoge energie dichtheid op gewichtsbasis Lage energiedichtheid op volumebasis

Nadere informatie

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Verplaatsingen in Vlaanderen vandaag (2007) Dagelijks gebruik transportmiddel of enkele keren per week 89% de auto 48% de fiets

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso,

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 22 mei 2013 Nieuwe omstandigheden op de wereldwijde energiemarkt

Nadere informatie

Energietransitie Utrecht: gebiedsgericht naar een aardgasvrije stad. Hier komt tekst Joop Oude Lohuis. Utrecht.nl

Energietransitie Utrecht: gebiedsgericht naar een aardgasvrije stad. Hier komt tekst Joop Oude Lohuis. Utrecht.nl Energietransitie Utrecht: gebiedsgericht naar een aardgasvrije stad Hier komt tekst Joop Oude Lohuis Hier 22 mei komt 2017 ook tekst Van Globaal Doel naar Lokaal aan de Slag Klimaatakkoord Parijs In 2050

Nadere informatie