Maatwerk voor Maten 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatwerk voor Maten 1"

Transcriptie

1 Maatwerk voor Maten 1

2 Inleiding Maatwerk voor Maten Het project achter deze brochure Dankzij subsidies van het Europees Sociaal Fonds, hebben een aantal Sociale Economie (SE) organisaties en een aantal bedrijven uit het zogenaamde Normaal Economisch Circuit (NEC) gedurende 2 jaar kunnen experimenteren rond samenwerking en doorstroom van medewerkers. Zo hebben personeelsmedewerkers en leidinggevenden veel geleerd over het begeleiden van mensen uit kansengroepen. Die leerpunten zijn verzameld in De Maatwerkgids. Maar ook voor en door de mensen op de werkvloer zelf waren er lessen te trekken n.a.v. dit project. Die verzamelen we hier. De verschillende organisatieperspectieven Als mensen uit kansengroepen hun intrede doen in een organisatie, via samenwerking of doorstroom tussen Sociale Economie en bedrijven, of via een rechtstreeke instroom, doet dat wel iets met die organisatie. De sfeer op de werkvloer verandert, omdat er meer diversiteit ontstaat. De leidinggevenden moeten hun stijl van leidinggeven meer op maat maken en de personeelsmedewerkers moeten nadenken over proces- 2

3 sen en instrumenten die dat allemaal mogelijk maken. Iedereen bekijkt het gebeuren dus vanuit een eigen positie. Dat botst soms, maar dat is niet erg. Het is belangrijk dat de verschillende perspectieven aan bod kunnen komen bij het uitwerken van een begeleiding van mensen uit kansengroepen. Vandaar dat we naast de Maatwerkgids, die de perspectieven van personeelsmedewerkers en leidinggevenden behandelt, ook deze brochure Maatwerk voor Maten maken, om het perspectief van de werkvloer onder de aandacht te brengen. Ze is gemaakt op basis van de input van medewerkers uit de Sociale Economie, maar ook van medewerkers van bedrijven uit het NEC en van vertegenwoordigers van de 3 vakbonden ACV, ABVV en ACLVB. Om deze verschillende perspectieven aanschouwelijk te maken, werken we in deze brochure (en ook in de Maatwerkgids) verder met de metafoor van de theaterwereld. Medewerkers zijn dan acteurs, personeelsmedewerkers de regisseurs, de leiddinggevenden de toneelmeesters, de werkvloer de bühne, enz. Vandaar ook de illustraties uit de theaterwereld. Wat kan je verwachten van deze brochure? De werkgroep die deze brochure voorbereidde, bestond in eerste instantie uit mensen van de werkvloer, zowel van de SE als het NEC. De werkgroep werd vervolledigd door vakbondsmensen. Het is dus een brochure door en voor de werkvloer. De brochure biedt een kader met een aantal aandachtspunten die van belang zijn voor de werkvloer, als doelgroepwerknemers/mensen uit kansengroepen hun intrede doen in een organisatie. 3

4 Hoe een organisatie dat kader invult, hangt van de organisatie zelf (en het overleg daar!) af. De doelgroep van deze brochure zijn alle mensen die op of dichtbij de werkvloer staan en nadenken over begeleiding van kansengroepen: doelgroepwerknemers/mensen uit kansengroepen zelf, alle collega s op de werkvloer van de sociale economie én het NEC, militanten en délégés van vakbonden, secretarissen, leidinggevenden De brochure Maatwerk voor Maten kan inspiratiebron zijn voor individuele lezers, maar ook gebruikt worden in overleg, of het nu formeel is (bij vakbondswerking) of informeel (zonder vakbondswerking, bv. in een teamoverleg). Structuur In de brochure kan je eerst een aantal basisprincipes lezen, die de werkvloer belangrijk vindt bij het tewerkstellen van doelgroepwerknemers/ mensen uit kansengroepen. Vervolgens focussen we op een aantal bezorgdheden die hieromtrent leven op de werkvloer. Tot slot krijg je ook nog een aantal tips mee voor een goede begeleiding op de werkvloer. Dit alles zullen we illustreren aan de hand van een experiment dat we in het project ondernamen. Luis, werkzaam bij de Laadbrug, een leerwerkplek van het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum van het Gentse OCMW, ging voor 2 weken meewerken bij het verhuisbedrijf Vervaet Logistics uit Aalter. Je kan hier eerst een artikel lezen uit het intern personeelsblad van de Leerwerkplekken van het Gentse OCMW met feedback van alle betrokkenen bij dit experiment. In het vervolg van de brochure Maatwerk voor Maten, zullen we daarnaar verwijzen. 4

5 De Laadbrug gaat vreemd Dankzij het ESF-project HR Unltd kwam de Laadbrug in in contact met VERVAET Logistics. Vervaet is een verhuisfirma gevestigd in Aalter. De firma werkt zowel nationaal als internationaal. Zij is gespecialiseerd in bedrijfsverhuizen, maar doet toch regelmatig ook een particuliere verhuis. In een aantal gesprekken kreeg de Laadbrug info hoe het eraan toegaat bij Vervaet op het vlak van werkomstandigheden, welke de nodige competenties zijn om het werk tot een goed einde te brengen en welk materieel zij gebruiken. Voor de Laadbrug was dit de start om een jaar te werken rond het thema professionalisering: een brug verder of een brug té ver? De kers op de taart was de inschakeling van Luis vanuit de Laadbrug bij de verhuisfirma Vervaet. Luis kreeg gedurende 2 weken (5/11/2012 tot 16/11/2012) de kans kennis te maken met de slogan van Vervaet: Uw verhuis (g)een kinderspel! Katty, werkplaatsbegeleidster van Luis bij De Laadbrug, had na afloop van de stage een gesprek met Luis van de Laadbrug en Hendrik van Vervaet Logistics. 5

6 Luis, hoe heb jij de stage ervaren? Daar waar de Laadbrug vooral particuliere verhuizen, doet kon ik bij Vervaet ook een aantal andere soorten verhuizen meemaken. De 1ste dag moest ik reeds om 6u45 in Aalter staan. Toch wel even wennen. Eerst 30 kilometer rijden vanuit Gent en toch wel een pak vroeger beginnen dan de gebruikelijke 8 uur bij de Laadbrug. Mijn werkmakkers waren (net als bij de Laadbrug ) allemaal sympathiek en vriendelijk. De 2 geplande particuliere verhuizen verliepen goed. De volgende dagen kon ik kennismaken met een andere tak van verhuizen. Ik kon dan elke morgen rechtstreeks naar het UZ Gent gaan. Daar verhuisden we een archief van de 13de verdieping naar de kelders. Het was best wel zwaar werk. Ik denk dat ik per dag wel 10 kilometer gestapt heb. Gelukkig kon ik af en toe eens op adem komen als ik op de lift moest wachten. Het was in het begin even op de tanden bijten, maar ik heb mij er toch goed doorgesparteld. Ik ben een doorzetter en dat is mij goed van pas gekomen. Ik ben blij dat ik de kans gegrepen heb om deze stage te doen. 6

7 Hendrik, ook voor jou was dit een eerste concrete samenwerking met de Laadbrug. Voor herhaling vatbaar? Ik kreeg reeds na de eerste dag te horen dat Luis handeling had rond verhuizen. Zijn tewerkstelling in de Laadbrug heeft hem een goede vertrekbasis gegeven. Ook een van zijn vorige tewerkstellingen bij WEBA is een goede bodem voor een tewerkstelling in de verhuissector. Ik wou vooral dat Luis naast de particuliere verhuizen kennis kon maken met bepaalde onderdelen van bedrijfsverhuizen. Het UZ Gent was dan ook een mooie kans. Luis heeft het er goed van afgebracht. Zijn werkmakkers zeiden het als volgt: Hij doet altijd voort en hij zaagt niet. Dat is iets dat de collega s appreciëren. De grootste ontplooiingskans voor Luis bij een firma als de onze is wellicht het feit dat wij met veel minder mankracht een verhuis realiseren in vergelijking met de Laadbrug. Ook de werkdruk is van een ander niveau. Het tempo kan soms zeer hoog liggen en werkdagen van 12 uur komen regelmatig voor. De motivatie hoog houden, is dan ook zowel voor de ploegbaas als de verhuizer een constante uitdaging. Luis, zou je een job als verhuizer bij Vervaet overwegen? Zeg nooit nooit, maar ik denk dat mijn droomjob elders ligt. Ik zou liefst als koerier werken, alleszins toch iets met transport. Mijn tewerkstellingsbegeleidster vertelde me dat koerier een knelpuntberoep is, dus ik maak misschien een goede kans. Ik ga mij alleszins vrijdag inschrijven in een aantal interimkantoren. Mijn job bij de Laadbrug loopt af eind januari en ik wil niet stilvallen, maar direct opnieuw aan de slag gaan. Goede spirit Luis! Hendrik, mochten we nog een stagekandidaat hebben, hou je dan een plaatsje vrij? Ik vond het een geslaagd experiment. Als ik dit kan inplannen, sta ik er dan ook voor open ook anderen een kans te geven om via een stage nieuwe ervaringen op te doen. We hadden niet anders verwacht! Bedankt Hendrik. 7

8 Principes Maatwerk voor Maten De doorstroom van mensen uit de SE naar het NEC, of rechtstreekse instroom van mensen uit kansengroepen/doelgroepwerknemers in het NEC is waardevol, zinvol en mogelijk. Toch moeten daarbij een aantal principes gerespecteerd worden, aldus de werkgroep werkvloer van het project. We sommen ze hieronder op en verwijzen hier en daar naar de case van Luis. 1 Doorstroom? Terugstroom? Instroom? Wisselstroom? Wanneer mensen spreken over doorstroom van doelgroepwerknemers/ mensen uit kansengroepen gaat het altijd over een éénmalige definitieve doorstroombeweging weg uit de SE (Sociale Economie), richting NEC (Normaal Economisch Circuit). Wij wensen vanuit onze ervaringen in het project hier enkele nuanceringen aan te brengen: Het kan ook gaan om een rechtstreekse instroom van dezelfde mensen binnen het NEC, zonder dat ze eerst een traject doorlopen hebben in de SE. Dat zal zeker zo zijn zodra het nieuwe Maatwerkdecreet in werking treedt (het Maatwerkdecreet is de nieuwe regelgeving die in 2013 zal gelanceerd worden en de Sociale Economie grondig zal hervormen, voor meer uitleg zie in de Maatwerkgids). Dan kunnen werknemers met eenzelfde rugzak aan ondersteu- 8

9 ningsmogelijkheden bij alle werkgevers aankloppen. Dat heeft als gevolg dat alle werkgevers ook in staat moeten zijn om een kwalitatieve ondersteuning te bieden, zowel voor de mensen die een traject binnen de SE hebben afgelegd als voor zij die dat niet gedaan hebben. De vraag is voor wie die ondersteuning het meest intensief zal moeten zijn Wij pleiten voor meer tussenstappen in een eventueel doorstroomtraject. Mensen moeten de eerste stappen kunnen zetten via tijdelijke formules, stages e.d.m. Zo groeit ook het vertrouwen, zowel bij werknemer als werkgever. Luis heeft hier de mogelijkheid gehad om 2 weken mee te draaien. Dat is kort, maar toch is het een goede kennismaking geweest. Een langer engagement zou misschien een drempel geweest zijn, zowel voor hem als voor de werkgever. Luis kan nu met meer vertrouwen zijn zoektocht naar een job in het NEC verder zetten. Dat geeft hij ook zelf aan. Hij wil niet stilvallen. Het zou een goed idee zijn dat mensen uit het NEC, die geconfronteerd worden met problemen, vergelijkbaar met de problemen van doelgroepwerknemers, geholpen worden voor ze noodgedwongen moeten uitstromen uit hun job. Die hulp kan het best aangeboden worden door de SE die daar expertise in heeft. Een tijdelijke omgekeerde doorstroom, een terugstroom/wisselstroom m.a.w. zou eventueel moeten mogelijk zijn. Dit kan binnen de huidige regelgeving niet. Binnen het project HR Unltd ondervonden wij nochtans dat dit soms een goed idee is. Tijdens dat experiment hebben we voor de begeleiding van een bouwvakker uit het NEC met een verslavingsproblematiek, de expertise aangesproken van een Sociale Werkplaats. Om hem én zijn werkgever te begeleiden, zodat de problemen onder controle bleven en de bouwvakker zijn job kon behouden in het NEC. 9

10 Bij een effectieve doorstroom van doelgroepwerknemers uit de SE naar het NEC, is het noodzakelijk dat er een vangnet is. Zo hebben mensen de garantie dat ze gedurende een termijn nog kunnen terugkeren naar de SE, als het niet lukt binnen het NEC. In het aankomende Maatwerkdecreet zou dat voorzien worden gedurende een termijn van 6 maanden. De werkgroep werkvloer van ons project onderlijnt dat het belangrijk is dat die terugkeer liefst ook gegarandeerd wordt naar dezelfde werkplek binnen de SE. 2 Niet iedereen kan doorstromen, maar dat is niet erg, want ook werken in de sociale Economie is een waardevolle en volwaardige vorm van tewerkstelling Met ons project hebben wij ons willen richten naar die mensen uit de SE die kunnen, willen en mogen doorstromen richting NEC. Bij dit principe gaan we verder in op het aspect KUNNEN. Vaak hebben doelgroepwerknemers een bewogen levensgeschiedenis. Sommigen van hen hebben daardoor ook schade opgelopen. En soms is die schade ook onherstelbaar. Door een veelheid aan problemen op allerhande levensdomeinen, gezondheid, huisvesting, familiale of financiële problemen, enz., hebben mensen vaak niet voldoende kunnen investeren in hun loopbaan, waardoor ze een achterstand hebben die soms niet meer in te halen is. In die gevallen is het noch voor werknemer, noch voor werkgever een goed idee om door te stromen. Dit hebben we ook uitdrukkelijk gesteld in de Maatwerkgids. Voor hen is de SE-tewerkstelling een finaliteit op zich. Ze doen nuttig werk voor de organisatie en zijn voor zichzelf ook zinvol bezig. 10

11 We zijn er echter van overtuigd dat er binnen de SE ook doelgroepwerknemers zijn, die heel wat in hun mars hebben en zouden kunnen doorstromen naar het NEC. Met die groep zijn we aan de slag gegaan binnen het project. In het geval van Luis, is zijn werkbegeleidster vooraf gaan verkennen of de inschakeling van Luis realistisch en haalbaar was. Dat bleek het geval! 3 Doorstroom moet op basis van vrijwilligheid gebeuren Bij dit principe gaan we in op het aspect WILLEN. Doelgroepwerknemers moeten intrinsiek gemotiveerd zijn om de overstap naar het NEC te wagen. Het heeft geen zin om hen daarin te forceren, als ze er niet klaar voor zijn. Men kan hen daarin uiteraard sensibiliseren. Dit kan door financiële prikkels. Doorgaans kan een werknemer binnen het NEC meer verdienen en een beter statuut verkrijgen. Maar binnen ons project geloven wij veel meer in het motiverend karakter van een mensvriendelijk personeelsbeleid, een kwalitatieve begeleiding en goede werkomstandigheden op de werkvloer. De overtuiging dat dit alles meer aanwezig is binnen de SE houdt doelgroepwerknemers immers vaak daar. Hoe zo n personeelsbeleid er kan uitzien, staat uitvoerig omschreven in de Maatwerkgids. Luis verwijst naar de goede sfeer op de werkvloer als zijnde essentieel in het succes van zijn 2 weken bij Vervaet Logistics. Het is ook opvallend dat hij zelf stelt dat hij blij is dat hij de kans gegrepen heeft. Daaruit blijkt zijn motivatie. 11

12 4 Doelgroepwerknemers moeten ook kansen krijgen om door te stromen Bij dit principe gaan we in op het aspect MOGEN. Daarmee bedoelen we dat werkgevers uit het NEC bereid moeten gevonden worden om hun vacatures open te stellen voor mensen uit kansengroepen (die ofwel doorstromen uit de SE ofwel rechtstreeks instromen). Vanuit ons project zijn we de mening toegedaan dat ook dit op basis van vrijwilligheid moet gebeuren. Het heeft geen zin om werkgevers te dwingen om mensen uit kansengroepen aan te werven, want dan zal er zeker geen kwalitatieve begeleiding voorzien worden en kan het alleen maar een negatieve ervaring worden voor alle betrokkenen. Maar we pleiten er wel voor dat werkgevers, die ondersteuningsmiddelen aangeboden krijgen bij de aanwerving van iemand, er garant zouden voor staan dat die middelen gaan naar een kwaliteitsvolle begeleiding op de werkvloer. Hoe dat concreet kan ingevuld worden, staat beschreven in de Maatwerkgids. En dat werkt, getuige hiervan de case van Luis met Vervaet Logistics. En één goed experiment is vaak voldoende om een nieuwe dynamiek te creëren. Aan het einde van het interview zet Hendrik van Vervaet Logistics de deur open voor nog meer kandidaten. We wijzen er ook graag op dat werkgevers gesensibiliseerd kunnen worden om kansen te creëren voor mensen uit kansengroepen. Dat hebben we doorheen heel ons project gedaan, door hen in contact te brengen met SE-organisaties tijdens netwerkmomenten. 5 Belang van overleg Zoals we hierboven reeds stelden, blijft de intrede van doelgroepwerknemers of mensen uit kansengroepen in een NEC-organisatie niet zonder gevolgen. Er komt meer diversiteit op de werkvloer, wat verrijkend is, maar ook spanningen kan veroorzaken. De communicatiestijl verandert, niet iedereen werkt aan hetzelfde tempo of op dezelfde manier, teamleden zijn meer aangewezen op elkaar om een resultaat te halen, er wordt geschoven met takenpakketten, leidinggevenden moeten hun stijl van leidinggeven meer op maat maken, er zijn collega s in dezelfde functie maar met verschillende statuten enz. Ook in de SE-organisatie verandert de werkvloer, als iemand doorstroomt naar het NEC. Meestal zijn het de sterkste werkkrachten die vertrekken. Een nieuwe beginnende doelgroepwerknemer vervoegt dan meestal het 12

13 team. De rest van het team moet dat opvangen of compenseren. En de leidinggevende, m.a.w. de werkbegeleider, moet dat in goede banen leiden en erover waken dat de resultaten behaald blijven. Dat zijn allemaal zaken die het best voorwerp kunnen uitmaken van overleg, zowel binnen het NEC als binnen de SE. Daarom hebben we trouwens binnen het project aan alle organisaties gevraagd om een interne werkgroep op te richten die instond voor de opvolging van en feedback op het project. Daarin waren alle niveaus van de organisatie vertegenwoordigd: management, 1 e lijns leidinggevenden en werkvloer. Waar er vakbondswerking was, werden uiteraard de vakbondsafgevaardigden betrokken. Waar er geen vakbondswerking was, was er een informele vertegenwoordiging van de werkvloer of werd de opvolging gedaan op het algemeen teamoverleg. N.a.v. ons project is wel gebleken dat het thema doorstroom/samenwerking SE/NEC nog een redelijk onontgonnen terrein is voor de vakbonden. We hopen onder meer met deze brochure Maatwerk voor Maten ervoor te zorgen dat het een plaats krijgt op de syndicale agenda. Syndicale vorming rond dit thema zou het overleg in de organisaties alleen maar kunnen optimaliseren. Overleg veronderstelt 2 betrokken gesprekspartners. De werkgeverskant kan op het vlak van doorstroom/samenwerking SE/NEC zich laten informeren en inspireren door de Maatwerkgids, waarbij deze brochure aansluit. 13

14 Bezorgdheden Maatwerk voor Maten Zelfs al worden de hierboven behandelde principes gerespecteerd, dan nog verloopt de doorstroom SE/NEC niet altijd van een leien dakje. Er zijn een aantal scherpe kantjes die soms voelbaar worden op de werkvloer. Deze kunnen roet in het eten gooien als er niet goed mee omgegaan wordt. Vandaar deze rubriek, niet om te problematiseren, maar om ze onder de aandacht te brengen. 1 Complex systeem van posities en statuten Door de structuur van onze overheden en de verdeling van bevoegdheden bestaat er een veelheid van tewerkstellingsmaatregelen, subsidies, statuten, enz. die niet altijd helder overkomen. Het eigenaardige effect daarvan is dat collega s op de werkvloer soms naast elkaar staan om hetzelfde werk te doen, maar toch aan andere voorwaarden qua contract en vergoeding. Soms heeft dat te maken met het moment waarop bijdragen afgehouden worden, soms is dit ook maar een tijdelijk gegeven, maar altijd wringt dat. Met ons project kunnen we uiteraard de regelgeving niet veranderen. 14

15 We kunnen wel een tip geven aan organisaties: we denken dat het raadzaam is om open te communiceren over statuten, contracten en loonsvoorwaarden. De spanning zal alleen maar vergroten als er een sfeer van geheimzinnigheid heerst. 2 Iedereen op één lijn? Een organisatie is geen identiteit op zich, maar een groep van mensen, van individuen die elk hun mening hebben. Ook al worden er inspanningen gedaan op vlak van sensibilisering, het is natuurlijk altijd mogelijk dat enkele medewerkers weerstand blijven voelen tegen het aanvaarden van doelgroepwerknemers of mensen uit kansengroepen als collega. Het komt er dan op aan om als organisatie toch op 1 lijn te gaan staan en een duidelijke gedragscode af te spreken, gebaseerd op de organisatievisie. Want al is een medewerker het er niet van harte mee eens, hij/zij zal zich toch professioneel moeten gedragen met de nieuwe collega. 3 The job must be done. Een werkgever kan zich zeer mensvriendelijk opstellen naar de medewerkers, maar aan het einde van de rit moeten er toch wel resultaten gerealiseerd worden. Een product of dienst moet kunnen afgeleverd worden op het veronderstelde moment en aan de verwachte kwaliteitsvereisten. De werkdruk en het werktempo liggen niet altijd gelijk in de SE als in het NEC. Ook Luis zegt dat hij in het begin op zijn tanden heeft moeten bijten. Als iemand binnen een NEC-team minder goed meedraait, moeten de 15

16 teamgenoten dat compenseren. Dat betekent voor hen meer en/of sneller werken, een hogere werkdruk dus. Anders worden de teamresultaten niet meer gehaald. Ook dat kan de samenwerking tussen de collega s bemoeilijken. Het is niet vanzelfsprekend daarmee om te gaan en de rol van de leidinggevende in dit verhaal is zeer belangrijk. Hij/zij moet in eerste instantie aandacht hebben voor dit gegeven en daar op teamniveau durven over spreken. Bovendien is het ook belangrijk dat er een zeker evenwicht blijft bestaan binnen het team. De draagkracht van een team is immers beperkt. Het is ook af te raden om minder sterke collega s altijd in dezelfde teams, te plaatsen. Soms gebeurt het dat teams, die vroeger al vlot zo n integratie hebben laten verlopen, Chinese vrijwilliger worden om dat opnieuw te doen. Het enthousiasme daalt dan soms snel. Bovendien leren andere teams dan niet om te gaan met deze nieuwe situaties en nieuwe collega s. Er is dus ook op organisatieniveau een evenwicht nodig tussen de teams. 16

17 4 Vertrouwelijkheid en Privacy Wie maatwerk zegt, zegt persoonlijke benadering. Doelgroepwerknemers en mensen uit kansengroepen hebben vaak problemen op meerdere levensdomeinen, die een negatieve invloed hebben op hun professioneel leven. Zolang ze binnen de SE een traject lopen, wordt hier openlijk over gesproken en intensief rond begeleid, vaak met goede resultaten. Mensen komen in beweging en stromen uiteindelijk soms door naar het NEC. Toch is een verdere aandacht voor die andere levensdomeinen, ook na de doorstroom in het NEC, vaak aangewezen. Ook als mensen rechtstreeks instromen in het NEC is dat zo. We hebben dit onderwerp in de Maatwerkgids uitgewerkt vanuit het standpunt van personeelsmedewerkers/ leidinggevenden. We gingen daar in op het verschil van de rol van werkgever en die van hulpverlener binnen het NEC (zie daarvoor de rubriek i.v.m. de werkafspraken). Een NEC-werkgever moet tijdig doorverwijzen naar instanties die hulp kunnen bieden. De werkgroep werkvloer uit ons project formuleerde het als volgt: Een baas moet een baas zijn! Wat we in deze brochure Maatwerk voor Maten, bedoeld voor de mensen op de werkvloer, willen behandelen, is de vraag welke persoonlijke informatie nodig is om die voortgezette aandacht voor die thema s binnen het NEC te kunnen garanderen. Het gaat hier immers over gegevens uit de privésfeer van een werknemer, die met de nodige vertrouwelijkheid moeten behandeld worden: gezondheid, financiële situatie, huisvesting, familiale context, enz. Stromen die gegevens ook mee door? En zo ja, hoe moet daarmee omgegaan worden? De stelregel die we vanuit het project meegeven, is dat de doorstromer zelf bepaalt wat aan informatie kan doorgegeven worden door de SE-organisatie aan het NEC-bedrijf. Het is aan de SE-organisatie om hem te helpen daarin een goede keuze te maken. Bij rechtstreekse instroom bepaalt de medewerker het uiteraard zelf, aangezien daar geen andere organisaties bij betrokken zijn. 17

18 Tips voor Maatwerk voor Maten De mensen die het meest praktijkervaring hebben met werken met doelgroepwerknemers of mensen uit kansengroepen, zijn uiteraard de collega s op de werkvloer. Zij zijn dan ook goed geplaatst om vanuit hun positie een aantal tips te formuleren over hoe een goed flankerend personeelsbeleid er zou kunnen uitzien. Deze tips worden trouwens verder uitgewerkt in de Maatwerkgids, die zoals bekend, vooral geschreven is voor personeelsmedewerkers en leidinggevenden. 1 Beste sociale economie (SE) en Normaal economisch circuit (NEC), bouw aan visie! De werkgroep werkvloer, die was samengesteld uit mensen van de SE en het NEC, is ervan overtuigd dat onvoorbereid doelgroepwerknemers of mensen uit kansengroepen laten instromen in het NEC, geen goed idee is. Het moet kaderen in een organisatievisie, waarnaar kan teruggegrepen worden wanneer concrete vragen rijzen, over hoe met de nieuwe collega s om te gaan op de NEC-werkvloer. 18

19 Ook de SE-organisaties moeten een visie op doorstroom uitbouwen: bepalen wat ze zelf zien als hun opdracht, hoe mensen kunnen gestimuleerd worden, of er eventueel interne doorstroom kan overwogen worden binnen de SEorganisatie zelf, welke verwachtingen ze hierover formuleren aan hun medewerkers, Het is daarbij belangrijk dat deze organisatievisie tot stand komt met betrokkenheid van alle lagen van de organisatie. Dit kan bv. concreet in de schoot van een interne werkgroep waarvan hierboven al sprake (zie principe: belang van overleg). 2 Beste Nec, voorzie een basispersoneelsbeleid! Als een doelgroepwerknemer zijn/haar intrede doet in een NEC-bedrijf, moet er een vorm van onthaal, opvolging, coaching, vorming, geboden kunnen worden. Dat moet daarom niet bestaan uit zware procedures, het is vooral belangrijk dat het mensvriendelijk is en dat het in een veilige sfeer kan gebeuren. In die zin kan het zowel in grote als in kleine bedrijven gerealiseerd worden. Vervaet Logistics is trouwens ook een kmo, die geen aparte personeelsdienst heeft en veel informeel aanpakt. Een bedrijf dat nog geen basispersoneelsbeleid heeft, kan in een aanwerving van een doelgroepwerknemer een opportuniteit zien om hiermee te starten en dan ineens op een goede manier. 19

20 3 Beste Sociale Economie, investeer in de algemene inzetbaarheid van je medewerkers! In de periode dat mensen werkzaam zijn binnen een SE-organisatie, zijn ze een aantal problemen in hun leven aan het aanpakken én een professionele zoektocht aan het afleggen. Waar ze met die zoektocht gaan uitkomen, in welke sector of job, is meestal nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat er aan een aantal arbeidsattitudes en algemene competenties (bv. talenkennis, rekenvaardigheid, eventueel computervaardigheden enz.) moet gewerkt worden, wil de doelgroepwerknemer een kans maken op doorstroom naar het NEC. Het is belangrijk dat de SE daar prioriteit aan geeft, en niet alleen aan vorming om de concrete taken binnen de eigen SE-organisatie te kunnen volbrengen (bv. organisatiespecifieke systemen of gereedschap leren gebruiken, al is dat natuurlijk ook nodig). We pleiten er dus voor dat de SE bij het begeleiden van haar medewerkers verder denkt dan de eigen organisatie of activiteiten. Ook essentieel is de aandacht en tijd voor intensieve sollicitatietraining voor doelgroepwerknemers, op het moment dat ze potentieel hebben om door te stromen naar het NEC. Luis werkt nu als verhuizer binnen het OTC, maar ambieert eigenlijk een job als koerier. Gelukkig kan hij terugvallen op een aantal algemene competenties die hij meekreeg bij het OTC, waardoor hij meer kans maakt. Hij heeft ook een tewerkstellingsbegeleidster binnen het OTC, die hem door die sollicitatieperiode zal loodsen. 20

21 4 Beste NEC, waardeer en investeer in je leidinggevenden! Op de werkvloer is het eerste klankbord de direct leidinggevende, de ploegbaas of meestergast. Zij moeten van het doorstroomverhaal een succesverhaal maken. Door nieuwe medewerkers technisch te ondersteunen, maar ook door ervoor te zorgen dat de sfeer goed is. Een doorstromer moet goed onthaald worden, een haalbaar takenpakket krijgen, feedback krijgen, gemotiveerd en gecorrigeerd worden, kansen krijgen om te groeien Dit zijn allemaal moeilijke opdrachten, die het best kunnen uitgevoerd worden door de direct leidinggevende, want die heeft hier het beste zicht op. In sommige bedrijven is men zich daar niet van bewust. Bovendien zijn het opdrachten, waarbij sociale vaardigheden een belangrijke rol spelen. Vorming daarin is dus belangrijk. Zeker voor leidinggevenden die vooral een technische achtergrond en expertise hebben. Ook dit werd uitgebreid behandeld in de Maatwerkgids, in het deel voor de leidinggevenden (zie daarin deel 5: Algemene organisatiecontext). Ook in de case van Luis bij Verhuisfirma Vervaet Logistics wordt het belang van de rol van de ploegbaas onderstreept, vooral het hoog houden van de motivatie is belangrijk. 5 Beste NEC en SE, help mensen hun basisvertrouwen terugvinden! Iedereen die ervaring heeft met het werken met doelgroepwerknemers/mensen uit kansengroepen, weet dat sommigen van hen gehavend zijn door hun verleden. Vaak zijn ze ook het basisvertrouwen in 21

22 zichzelf kwijt, in andere mensen, verantwoordelijken, organisaties, enz. Op de werkvloer is dat zeer voelbaar. Als je als werkgever wilt dat je nieuwe medewerker zich integreert, zich betrokken voelt bij de organisatie en engagementen en verantwoordelijkheden opneemt, moet aan dat basisvertrouwen gewerkt worden door iedereen. Een organisatie moet daarom geloven in de mogelijkheid dat mensen kunnen groeien en dat ook laten zien. Dat laten zien kan door een waarderende benadering te hanteren, d.w.z. aandacht geven aan de zaken die wel nog goed lukken en daarin investeren. Wat/wie aandacht krijgt, groeit. En aandacht geven aan sterke punten, dat kan iedereen binnen de organisatie: de collega s én de verantwoordelijken. Meer uitleg hierover vind je in de Maatwerkgids, in de rubriek Denkkaders. Deze waarderende benadering wordt ook mooi geïllustreerd in het artikel hierboven. In de eerste plaats door het feit dat het OTC een artikel wijdt aan deze stage van Luis in het NEC. In de twee plaats wordt er in de tekst in heel positieve bewoordingen over gesproken: de kers op de taart, kansen, de smileys enz. En de uitsmijter: Goede spirit, Luis! is natuurlijk ook heel waarderend. 22

23 Dankwoordje Dhr. Wim Geirnaerdt, voorzitter van de Stuurgroep van HR Unltd wenst voor de totstandkoming van de brochure Maatwerk voor Maten, graag een aantal mensen te bedanken. Anne Coetsier en Johan Schmidt, de coördinatoren van dit project. De leden van de werkgroep werkvloer van ons project, die zorgden voor een input vanuit de SE èn het NEC: - Projectcoördinatoren: Anne Coetsier en Johan Schmidt (SERR Gent en Rondom Gent) - Consultant: Ghislain Verstraete (ACSIM) - De Sleutel: Lies Deckmyn - Ateljee: Mario Terryn, Erika François, Steven Dujeu en Filip Schepens - FC-Projects: Jeffrey Scheir - ACV: Kaat Vermeire, Dries Delissen-Jacobs en Delfien Delputte - ABVV: Frank Gabriels, Peter Baert en Hilde T Sestigh - ACLVB: Dirk Willaert en Vincent Muhr De leden van de werkgroep doelgroepwerknemers van ons project, die ons klankbord waren: - De Sleutel: Kurt Vanpeteghem - Ateljee: Gino De Braekeleir en Ronny Verstraeten - OCMW Gent: Ondrej Krok, Tommy Buyens, Jean-Piere Javier en Nestor Aquino Ghislain Verstraete, onze consultant die de bijeenkomsten van de werkgroep werkvloer in goede banen leidden en structuur bood. Het OTC van OCMW Gent, Vervaet Logistics uit Aalter en Luis, voor de toelating om hun good practice ter inspiratie aan te bieden voor deze brochure. NTGent en haar fotografen voor de illustraties in Maatwerk voor Maten: Archief NTGent p. 3, 4, 13, 14, 16, 19 - Phile Deprez huisfotograaf NTGent p. 2, 4, 20, 21, 22 - Elisabeth Soetaert NTGent p. 8 - Jan Versweyveld TGA p Danny Willems p Divers p. 1, 5, 6, 18 Antoon Jaminé van Pages voor de lay-out. Anne Coetsier, voor de redactie van de brochure Maatwerk voor Maten. Met bijzonder dank aan 23

24 24

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten

op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten op vrijwillige voeten over vrijwilligersbeleid en hoe dit opzetten 1 OP VRIJWILLIGE VOETEN In het huidige vrijwilligerslandschap is het niet altijd gemakkelijk om vrijwilligers bij te houden als organisatie

Nadere informatie

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM.

MAAR WEL IN UW BEDRIJF. Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE. Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. ze passen NIET altijd IN HET PLAATJE MAAR WEL IN UW BEDRIJF Vind gratis uw geschikte medewerker WWW.JOBKANAAL.BE Jobkanaal geeft ook advies over steunmaatregelen, subsidies en HRM. dirk vekemans Beroep:

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

HET FUNCTIONERINGSGESPREK

HET FUNCTIONERINGSGESPREK HET FUNCTIONERINGSGESPREK Tips voor een zinvol gesprek Inhoudstafel 1. Wat is een functioneringsgesprek? p4 2. Hoe bereid je je voor? p6 3. Verschillen met het evaluatiegesprek p8 Samenwerking verbeteren

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt, collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling Als coach kan je samen

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

STROOMSTERKTE. Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar!

STROOMSTERKTE. Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar! STROOMSTERKTE Privésector en sociale economie slaan de handen in elkaar! DOORSTROOMTRAJECT Start reguliere tewerkstelling Voortraject Jobmatching Stage Nazorg Informeren, sensibiliseren Wensen, competenties

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Competentietest. Hoe werkt de test?

Competentietest. Hoe werkt de test? Competentietest Dit is een test die jou en de andere militanten in je bedrijf kan helpen om vrij eenvoudig en snel na te gaan hoe ver competentiemanagement in je eigen bedrijf ontwikkeld en/of ingevoerd

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

De makers www.aclvb.be

De makers www.aclvb.be De makers www.aclvb.be D/1831/2009/14/1000 V.U.: Jan Vercamst, Koning Albertlaan 95 9000 Gent Jij bent een verschilmaker We zijn allemaal verschillend, jij bent uniek, je collega is het, je baas is het.

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out

Online Psychologische Hulp Overspanning & Burn-out Online Psychologische Hulp 2 Therapieland 3 Therapieland Online Psychologische Hulp In deze brochure maak je kennis met de online behandeling Overspanning & Burn-out van Therapieland. Je krijgt uitleg

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid)

Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Beleid Mobiliteit Wees niet bang om langzaam voorwaarts te gaan, wees alleen bang om stil te staan (Chinese wijsheid) Inleiding In het strategisch beleidsplan van de stichting staat als een van de vijf

Nadere informatie

Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep

Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Van VDAB-opleiding naar knelpuntberoep Conferentie Steunpunt WSE 11 februari 2015 Katleen De Rick Paradox en oplossing Knelpuntberoepen Veel werkzoekenden

Nadere informatie

Leidraad voor het houden van functioneringsgesprekken in de territoriale pastoraal

Leidraad voor het houden van functioneringsgesprekken in de territoriale pastoraal Leidraad voor het houden van functioneringsgesprekken in de territoriale pastoraal Een functioneringsgesprek is een gepland, periodiek gesprek onder vier ogen tussen een priester, diaken of parochieassistent

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Fase 2: ANALYSE. Leidraad voor coaches. Te bevragen topics

Fase 2: ANALYSE. Leidraad voor coaches. Te bevragen topics In de analysefase klaar je noden van werknemer en werkgever uit om de heropstart in de job mogelijk te maken. Deze fase is doorgaans verspreid over meerdere gesprekken of contactmomenten. Het doel is om

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS

WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WEGWIJS BIJ TRIPLE A SOLUTIONS WELKOM BIJ TRIPLE A SOLUTIONS Namens het ganse AAA-team bedanken wij je voor je interesse in Triple A Solutions. Deze brochure heeft als doel je wegwijs te maken binnen onze

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL

BUE 2014 - Zelfevaluatie OL BUE 2014 - Zelfevaluatie OL Bottom-up Evaluatie: Kwaliteit van leidinggeven Je leidinggevende kwaliteiten Via deze vragenlijst kun je je mening geven over de wijze waarop je je leidinggevende rol hebt

Nadere informatie

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING

BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING BEGELEIDINGSINSTRUMENT INDIVIDUELE BEROEPSOPLEIDING De Individuele Beroepsopleiding (IBO) is bedoeld voor jobs waar ondernemers geen geschikte kandidaten voor vinden. De ondernemer kan via dat systeem

Nadere informatie

6 Coaching van de cliënt

6 Coaching van de cliënt 6.1 6 Coaching van de cliënt De begeleiding of coaching op de werkvloer is afhankelijk van de noden van de cliënt én van de noden van de collega s en werkgever. Samen starten op de stage/ tewerkstelling

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers

Expertisecentrum Plato. van werk-naar-werk en loopbaancoaching. Voor medewerkers Expertisecentrum Plato van werk-naar-werk en loopbaancoaching Voor medewerkers inhoud wij maken er werk van! 04 Onze dienstverlening voor jou 09 Loopbaanoriëntatie en Loopbaancoaching 05 over expertisecentrum

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning

De Bakfiets. Jobcoaching. De Bakfiets. Onze dienstverlening. Coaching / Persoonlijke ondersteuning Jobcoaching De Bakfiets Onze dienstverlening Coaching / Persoonlijke ondersteuning De Bakfiets Dit is de persoonlijke begeleiding van de werknemer. Afhankelijk van de het doel van de coaching vindt de

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

VRAGENLIJST: DIENEND LEIDINGGEVEN

VRAGENLIJST: DIENEND LEIDINGGEVEN Naam van mijn leidinggevende: VRAGENLIJST: DIENEND LEIDINGGEVEN Beste collega, Dag in dag uit werken wij samen aan een gezonde organisatie met gelukkige medewerkers. We geloven dat het ABC van een goede

Nadere informatie

Portfolio. De twee delen kunnen afzonderlijk ingevuld worden maar moeten ten laatste op donderdag 17 april 2014 ingediend zijn.

Portfolio. De twee delen kunnen afzonderlijk ingevuld worden maar moeten ten laatste op donderdag 17 april 2014 ingediend zijn. Portfolio Aanlooptraject Leidinggeven: Middenkader Dit dossier bestaat uit 2 delen Deel 1 in te vullen door de kandidaat Deel 2 in te vullen door de leidinggevende De twee delen kunnen afzonderlijk ingevuld

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Waarom? Wat kan je verwachten? Word LEERMEESTER in de horeca Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN

PROGRAMMA WORKSHOP ZOEKEN EN VINDEN LANCERING ACTIEMAP BA[L]AN S WORKSHOP MYRIAM HEEREMANS PROJECTONTWIKKELAAR DUURZAAM PERSONEELSBELEID EN DIVERSITEIT - RESOC MECHELEN LUDO COOLS STAFMEDEWERKER PERSONEELSZAKEN PSYCHIATRISCH CENTRUM DUFFEL

Nadere informatie

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32

DM-beleid in de praktijk. 25 oktober 2012 CODE 32 DM-beleid in de praktijk 25 oktober 2012 CODE 32 Vakbondsvisie 1/3 tot voor enkele jaren werk = vakbond, ziekte en/of beperking = mutualiteit individuele benadering gericht op uitkering juridische ondersteuning.

Nadere informatie

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1.

Competence Navigator - Individueel rapport. Piet Pienter 16.03.2015. Competence Navigator - Individueel rapport Piet Pienter 16.03.2015 11:05 1. 16.03.2015 16.03.2015 11:05 1. Algemene verdeling van de indicaties Aantal deelnemers: 7, Aantal indicaties 136 / 140 In het 360 diagnose proces over jouw competenties, hebben 7 mensen, waaronder jijzelf,

Nadere informatie

Anne Coetsier POM Oost-Vlaanderen. Projectvoorstelling Talent Transfer

Anne Coetsier POM Oost-Vlaanderen. Projectvoorstelling Talent Transfer Anne Coetsier POM Oost-Vlaanderen Projectvoorstelling Talent Transfer Opzet Talent Transfer Wie? Partners Hoe? Proces per piloot tussen de piloten Overzicht Wat? Producten / Instrumenten Talenten Trotter

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Vrijwilliger gezocht M/V. Mechelen, 21 april 2015 Marc Mees Elke Verhoeven

Vrijwilliger gezocht M/V. Mechelen, 21 april 2015 Marc Mees Elke Verhoeven Vrijwilliger gezocht M/V Mechelen, 21 april 2015 Marc Mees Elke Verhoeven 1-24/04/2015 2-4/24/2015 Inleiding Waarom vrijwilligers? 1. Kerkfabrieken hebben vaak niet de nodige competentie, tijd, geschikte

Nadere informatie

KMO advies. Allemaal heel herkenbaar, maar hoe begin je nu aan zo een competentiemanagement?

KMO advies. Allemaal heel herkenbaar, maar hoe begin je nu aan zo een competentiemanagement? KMO advies Competentiemanagement is een moeilijk woord. Het klinkt modern, theoretisch en het geeft de indruk dat het hier over iets gaat dat enkel is weggelegd voor grote bedrijven met professionele personeelsdiensten.

Nadere informatie

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK

HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK HANDICAP, HOGER ONDERWIJS EN WERK Een weg van hoogopgeleide studenten naar werk Lies Tijtgat Ellen Meerschaert Studiedag, 23 februari 2015 Op het Programma Onderzoek - sollicitatie Getuigenissen Beroepsportretten

Nadere informatie

TITEL: NAAR DUURZAME TEWERKSTELLING VAN DOELGROEPWERKNEMERS UIT

TITEL: NAAR DUURZAME TEWERKSTELLING VAN DOELGROEPWERKNEMERS UIT SAMENVATTING ONDERZOEK ONDERZOEK I.K.V. VIONA STEUNPUNT WSE TITEL: NAAR DUURZAME TEWERKSTELLING VAN DOELGROEPWERKNEMERS UIT DE SOCIALE ECONOMIE IN DE REGULIERE ECONOMIE. LESSEN UIT 10 UNIEKE ORGANISATIECASES,

Nadere informatie

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE

Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Verslag werkgroepen traject VDAB en VVSG deel II : Het traject TWE Uit de conceptnota : Het traject TWE heeft als doelstelling competenties en werkervaring op te bouwen binnen een reële arbeidsmarktomgeving,

Nadere informatie

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt

In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt In 5 stappen naar een personeelsbeleid dat werkt Pak uw personeelsbeleid op een gestructureerde manier aan en creëer een werkplek waar uw business floreert en medewerkers met goesting en engagement komen

Nadere informatie

Van werkdruk naar werkplezier

Van werkdruk naar werkplezier Van werkdruk naar werkplezier Het Programma Onze visie Werkdruk leidt tot minder werkplezier, wrijving in de samenwerking en op termijn mogelijk verzuim door stressklachten. Als medewerkers echter uitgedaagd

Nadere informatie

Tips, antwoorden en polls tijdens het webinar Jouw functioneringsgesprek

Tips, antwoorden en polls tijdens het webinar Jouw functioneringsgesprek Tips, antwoorden en polls tijdens het webinar Jouw functioneringsgesprek 1 november 2016 Tips, antwoorden en polls tijdens het webinar Jouw functioneringsgesprek 1 november 2016 In het webinar Jouw functioneringsgesprek

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden?

werkt ig > ondernemers > open > partnerschap > personeelsverloop > projecten > rekruteren > service > sn U denkt aan rekruteren, aanwerven, opleiden? werkt edrijf > bedrijven > bedrijvenwerking > begeleiding > begeleidt > biedt > denkt > diensten > doel > duurzame > gent > se > grote > hulp > informatie > innovatie > jobkanaal > maat > maken > medewerkers

Nadere informatie

De opgenomen interviews kunnen bij mijzelf verkregen worden. U kan me hiervoor contacteren via het volgende adres,

De opgenomen interviews kunnen bij mijzelf verkregen worden. U kan me hiervoor contacteren via het volgende  adres, Bijlagen De opgenomen interviews kunnen bij mijzelf verkregen worden. U kan me hiervoor contacteren via het volgende e-mailadres, swinnenlaura@hotmail.com. 1.1 Interviewvragen Goedendag, Mijn naam is Laura

Nadere informatie

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches

Programma. Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Latent Talent Programma Voorstelling project Waarom? Wat? Ambassadeurs gezocht! De Making of Ambassadeurs Dursun aan het woord Speeddating Invullen fiches Rachid Boumalek aan het woord Voorstelling project

Nadere informatie

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken!

E-PAPER. Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! Dé expert in praktische apotheektrainingen E-PAPER Drie praktische tips om je werk als apothekersassistent(e) leuker te maken! 1 Inhoudsopgave De cliënt en ik 3 Weet jij nog waarom je in de apotheek wilde

Nadere informatie

Leonardo da Vinci DE/09/LLP-LdV/TOI/147 219

Leonardo da Vinci DE/09/LLP-LdV/TOI/147 219 LEARNING MENTOR Leonardo da Vinci DE/09/LLP-LdV/TOI/147 219 Volledige benaming: Professionalisering en erkenning van vormingsbegeleiding: Kwalificaties voor opleidingsdeskundigen binnen het bedrijf via

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID

DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 1 DIENSTENCHEQUES SECTOR (PC 322.01) ECONOMISCHE WERKLOOSHEID WWW.ACCG.BE 2 INHOUD 3 Economische werkloosheid 3 Sectorale CAO 4 Overleg in de onderneming 6 Vervangende tewerkstelling 6 Cijfers economische

Nadere informatie

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken?

3. Principes ophalen en groeperen: wat is voor de groep dus effectief samenwerken? FCE / Stichting Opleidingskunde 2007 Een groep interviewen met de waarderende methode Bijvoorbeeld over samenwerken... 1. Thema scherp (het gaat in dit voorbeeld over effectief samenwerken ) 2. In kleine

Nadere informatie

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek

Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Info voor de leidinggevenden m.b.t. het voeren van een functioneringsgesprek Achtergrond informatie Voor men aan een functioneringsgesprek begint is het belangrijk wat achtergrondinformatie in te winnen

Nadere informatie

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP)

Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Evaluatie Loopbaan- en Diversiteitsplannen (LDP) Viona-studieopdracht WSE Arbeidsmarktcongres 11 februari 2015 Daphné Valsamis & An De Coen Agenda Methodologie Wat is een LDP? 10 vaststellingen uit het

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Wees de regisseur van je eigen loopbaan

Wees de regisseur van je eigen loopbaan Wees de regisseur van je eigen loopbaan De regisseur van mijn loopbaan Wanneer is ondersteuning bij loopbaanontwikkeling zinvol? Preventief: hoe zit ik in mijn vel in mijn huidige functie? Loopbaanadvies:

Nadere informatie

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg!

Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! Op zoek naar een leuke baan? WSD-Groep helpt je op weg! leuk en zinvol werk passend bij wat jij kunt gezelligheid met collega s je eigen salaris verdienen Jo Arts, assistent-kok: Van thuis zitten word

Nadere informatie

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES

MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES E-blog HR special MET DEZE 6 KEUZES WORDT DUURZAME INZETBAARHEID WÉL EEN SUCCES In duurzaam inzetbaar Door Caroline Heijmans en Teresa Boons, INLEIDING Als je medewerkers en managers vraagt wat zij doen

Nadere informatie

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv

Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière. 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Effectief solliciteren de beste start voor je Carrière 14 mei 2013 Laura van der Knaap Nutri-akt bv Programma Korte toelichting Nutri-akt Arbeidsmarkt Sollicitatieproces Zelfreflectie Sollicitatiebrief

Nadere informatie

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid

Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Thema 2: Kwaliteit van de arbeid Het hebben van een baan is nog geen garantie op sociale integratie indien deze baan niet kwaliteitsvol is en slecht betaald. Ongeveer een vierde van de werkende Europeanen

Nadere informatie

Project doorstroom naar NEC

Project doorstroom naar NEC 1 Project doorstroom naar NEC Mei 2012- December 2013 Doel: realiseren van duurzame tewerkstelling voor ocmw cliënten Knelpunt: Kloof tussen reguliere werkgever enerzijds en trajectbegeleider die de doelgroep

Nadere informatie

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent

Light up your fire voordat burnout toeslaat. Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Light up your fire voordat burnout toeslaat Muriël Van Langenhove Psycholoog Coach Dienst Welzijn Personeel UZ Gent Wat is jouw droom? Vuur - energie Waarden, zaken die voor jou belangrijk zijn in je leven

Nadere informatie

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST

TIME OUT PROJECTEN. Samen. Aan Toekomst. Werken VZW ELEGAST TIME OUT PROJECTEN Samen Werken Aan Toekomst Wat is SWAT? SWAT staat voor Samen Werken Aan Toekomst. Het is een intensief begeleidingstraject voor jongeren die dreigen uit te vallen binnen het onderwijs.

Nadere informatie

Voorstelling Bijblijfproject. ACV ACLVB ABVV EAD-consulentendag 2011

Voorstelling Bijblijfproject. ACV ACLVB ABVV EAD-consulentendag 2011 Voorstelling Bijblijfproject ACV ACLVB ABVV EAD-consulentendag 2011 1 Opzet workshop Korte inleiding Wat doet de bijblijfconsulent Hoe? Bijblijf-quiz Vragen? 2 Een korte inleiding (1) Bijblijfwerking is

Nadere informatie

We vragen jouw de rubriek persoonlijke gegevens en gezinssituatie op deze pagina zelf al eens in te vullen: Intakeformulier

We vragen jouw de rubriek persoonlijke gegevens en gezinssituatie op deze pagina zelf al eens in te vullen: Intakeformulier + DOne+ staat voor Doorstroom naar het normale economische circuit. Het is een traject tijdens jouw tewerkstelling in de sociale economie met als doelstelling een duurzame job in de gewone normale economie.

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek 4.6.1 Het functioneringsgesprek WAAROM FUNCTIONERINGSGESPREKKEN VOEREN? Ze leveren u een schat aan informatie op: Heeft uw medewerker wel nog steeds zin in de job? Is hij/zij van plan om te blijven werken

Nadere informatie

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN

TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN TOELICHTING HANDVEST SUCCESVOL VRIJWILLIGEN Het Handvest succesvol vrijwilligen is opgevat als een handig en visueel aantrekkelijke tool. Het moet organisaties toelaten zich te profileren als vrijwilligersorganisatie(-dienst

Nadere informatie

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie? Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden 1 Bij het werken rond het thema talentontwikkeling in organisaties, kristalliseren

Nadere informatie

Inspirerende opmerkingen bij CAO 104. Diversiteitsconsulenten ABVV & ACV 03 november 2015

Inspirerende opmerkingen bij CAO 104. Diversiteitsconsulenten ABVV & ACV 03 november 2015 Inspirerende opmerkingen bij CAO 104 Diversiteitsconsulenten ABVV & ACV 03 november 2015 C.A.O. 104 Of het werkgelegenheidsplan 45 + : Sinds 2013 Een instrument Geen doel op zich Doel = langer aan het

Nadere informatie

Kansen voor iedereen

Kansen voor iedereen Kansen voor iedereen Ik wil thuis blijven wonen maar heb ondersteuning nodig voor mijn persoonlijke verzorging. Hoe pak ik dat aan? Kan ik beroep doen op een persoonlijk assistent voor het organiseren

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

dienstencheques sector (PC 322.01)

dienstencheques sector (PC 322.01) 1 dienstencheques sector (PC 322.01) ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING www.accg.be 2 inhoud 3 Edito 4 Een woordje uitleg bij de CAO onthaal 7 CAO www.accg.be 3 dienstencheques sector ONTHAAL IN MIJN ONDERNEMING

Nadere informatie

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze

Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Een goed praktijkvoorbeeld in woonzorgcentrum Sint Vincentius in Deinze Als je als persoon met een arbeidsbeperking op zoek gaat naar werk verloopt dit niet altijd van een leien dakje. In het kader van

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

FUSION TEAMS. Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015

FUSION TEAMS. Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015 FUSION TEAMS Tewerkstelling en diversiteit in het jeugdwelzijnswerk. April 2014 december 2015 Aanleiding van het onderzoek; observaties uit de praktijk Eerder weinig jongeren met niet Belgische achtergrond

Nadere informatie

Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen)

Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen) KWALITEITSCHARTER Wat je van loopbaanbegeleiding bij AanZet mag verwachten (en waarin we ons onderscheiden van de anderen) Bij AanZet kiezen we voor individuele coaching op maat, zodat we echt kunnen spreken

Nadere informatie

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Introductie Wat we (denken te) weten over competentieontwikkeling Middel tot het versterken van inzetbaarheid

Nadere informatie

Mensen in Nood - Geel

Mensen in Nood - Geel Mensen in Nood - Geel M.I.N. Geel staat voor Mensen in Nood die in Geel wonen. Het is een V.Z.W, die opgericht werd in 1991. Momenteel zijn er twaalf vrijwilligers. Het doel van de vereniging is om mensen

Nadere informatie

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11

SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE WERKPLEZIER SPEL - Bladzijde 1 / 11 SPEELWIJZE Werkplezier Spel Heb je plezier in je werk? Dat is een vraag die regelmatig wordt gesteld. Is je antwoord ja, dan is de kunst dit zo te houden.

Nadere informatie

Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit

Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit Toolbox Deel 4: Methodieken Jobhunting en Verkocht Vanuit een OCMW mensen begeleiden naar een job in het Normaal Economisch Circuit Deze toolbox wordt u aangeboden door het team tewerkstelling van ISOM,

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Het LeerlingenLogboek: Communicatieverbetering tussen opleiding en werkplek

Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN. Het LeerlingenLogboek: Communicatieverbetering tussen opleiding en werkplek Factsheet 5xBeter TUSSEN DE OREN Het LeerlingenLogboek: Communicatieverbetering tussen opleiding en werkplek 5x Beter 5xBeter is een gezamenlijk initiatief van Koninklijke Metaalunie, FME CWM, FNV Bondgenoten,

Nadere informatie

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent

Derks & Derks B.V. Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Tel. 033-472 80 87 www.derksenderks.nl. adviseurs in human talent 2012 Derks & Derks Interviewkalender Interviewtips met humor belicht. Derks & Derks Interviewkalender Weet wat je wil meten Voor een goed interview is een scherp functiebeeld noodzakelijk. Zorg ervoor

Nadere informatie