We moeten het vertrouwen tussen banken en bedrijven herstellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We moeten het vertrouwen tussen banken en bedrijven herstellen"

Transcriptie

1 n 4 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Eric Domb, Platform Financiering van Ondernemingen We moeten het vertrouwen tussen banken en bedrijven herstellen DOSSIER ICT MICROSOFT, APPLE, GOOGLE: TITANEN STRIJDEN OM DE TOUCH SCREEN

2

3 editoriaal Reporters Jean-Claude Daoust, voorzitter van BECI Waarom Brussel blokkeren? Omdat Brussel zowel de hoofdstad van Brussel als van Europa is, vinden er hier regelmatig betogingen plaats. De stad Brussel laat elk jaar gemiddeld een vijfhonderdtal betogingen toe. In 2010, toen België de laatste zes maanden voorzitter van de Europese Unie was, waren er ongeveer 700 betogingen. Dat zijn er bijna twee per dag! Deze betogingen kunnen heel veel volk op de been brengen, zoals op 24 maart, maar soms gaat het ook om kleinere bijeenkomsten waar maar enkele personen op afkomen. We willen het recht om te manifesteren en om te staken absoluut niet in vraag stellen. Wel vinden we het heel belangrijk dat erover gewaakt wordt om Brussel niet helemaal te blokkeren. De voortdurende opeenvolging van internationale, nationale of lokale betogingen zijn duidelijk schadelijk voor de Brusselse ondernemingen. Dat is zo tijdens de betoging zelf omdat ze voor ongemak zorgen bij de medewerkers, klanten en leveranciers van de bedrijven. Maar ook op langere termijn is dit nefast. Het schaadt het internationale imago van Brussel. 1 Deze spectaculaire betogingen worden door de nationale en internationale media de wereld rond gestuurd. Ze zijn schadelijk voor de handelszaken, de mobiliteit en na verloop van tijd voor het imago van de stad. We lopen het risico dat Brussel op termijn vooral beschouwd gaat worden als een plaats waar iedereen regelmatig zijn grieven bekend maakt. De voorbije jaren werden er veel inspanningen geleverd door de Brusselse actoren om meer toeristen te lokken door het culturele en commerciële aanbod in Brussel uit te breiden. Deze inspanningen kunnen teniet gedaan worden door de talrijke betogingen en hun directe en indirecte gevolgen. Het is jammer dat de inspanningen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de aantrekkingskracht van de stad te vergroten, bedreigd worden door deze opeenvolgende betogingen.

4 Inhoud APRIL 11 BRUSSELS, ENTERPRISES, COMMERCE & INDUSTRY 1 Edito 4 Opinie: Interview Eric Domb, Platform Financiering van Ondernemingen 6 Opinie: Is investeren in kunst rendabel? 8 Opinie: Namaak: Delfaut of Delvaux? 12 Opinie: Vrijwilligerswerk, onderdeel van uw MVO-strategie 14 Leden trefpunt 24 Proces-verbaal Algemene Vergadering BECI 59 Agenda 60 Toetredingsaanvragen UW ONDERNEMING, DAG IN, DAG UIT 28 Bizzbox News 30 Toolbox: De nieuwe Incoterms 2010: what s DOSSIER new? BANKEN & FINANCIËLE DIENSTVERLENING Dynamiek is het maandblad van Beci (Kamer van Koophandel & Verbond van Ondernemingen te Brussel) Verantwoordelijke uitgever Olivier Willocx Louizalaan Brussel t f Redactie Verantwoordelijke: Roel Veyt Medewerkers: Productie & Abonnementen Administratie: Roel Veyt Design-Layout: Druk: DB Print Vertaling: Cover photo credit: Reporters Abonnementen t 33 Interview met Peter Vanden Houte, Chief Economist ING 36 Chinese bankiers in Brussel! 38 Kredietverzekeringen: Prêt-à-porter bestaat ook 40 Kredietverzekeraars: schokdempers voor de bedrijven 42 Mobile banking: tablet PC veroorzaakt revolutie 44 Fidelsys: Mastercard is nog maar het begin 45 Levensverzekeringen: wat met onze pensioenen? 46 Willen multinationals af van de banken? DOSSIER ICT PUBLICITEIT Inlichtingen en reservaties: Geneviève N. Juste Véronique Legein ONZE VOLGENDE DOSSIERS Dynamiek Entreprendre MEI 2011 JUNI Nieuwe technologieën: vriend of vijand? 54 Apple, Google, Microsoft: De titanen strijden om de touch screen 57 Telefonie over internet Structurele partners van Beci PRINTED ON TCF PAPER

5 Passie voor perfectie. Een economische oplossing met nultolerantie ook voor u? information management

6 opinie PLATFORM FINANCIERING VAN ONDERNEMINGEN Een brug tussen bankiers en bedrijfsleiders Tijdens de financiële crisis werd er een nieuw hulpmiddel uitgewerkt voor de Belgische ondernemingen: het overlegplatform voor de financiering van ondernemingen (http://www.financieringvanondernemingen.be/) Eric Domb is voorzitter en CEO van Pairi Daiza (ex Park Paradisio). Hij legt ons uit waarom dit initiatief noodzakelijk is. 4 Wie heeft dit platform opgericht en waarvoor dient het? Eric Domb, voorzitter van het platform Financiering van Ondernemingen: De voorzitter en gedelegeerd bestuurder van Febelfin (de federatie van de financiële sector) hebben mij eind 2009, in het midden van de financiele crisis, gecontacteerd. Hun hoofdbedoeling was om het vertrouwen tussen de bedrijven en de sector in een transparante sfeer te herstellen. Eric Domb, voorzitter van het overlegplatform Financiering van ondernemingen.. Tezelfdertijd wilden ze nadenken over crisismaatregelen om die aan de overheid voor te stellen.het was vooral op het vlak van kredietverstrekking nodig om een brug te slaan naar de bedrijven. We wilden de banken aanzetten tot meer transparantie en snellere beslissingen door de financiële kennis van de KMO-leiders te verbeteren. Grote bedrijven beschikken over voldoende middelen om hun financiële dossiers voor te bereiden. U heeft het voorzitterschap aanvaard Waarom net u? Eric Domb: : Behalve Febelfin hebben we ook alle andere federale en gewestelijke werkgeversorganisaties rond de tafel uitgenodigd, samen met onmisbare spelers zoals Agoria, Assuralia, KefiK en de kredietbemiddelaars. Daarnaast hebben we ook nog twee bedrijven gevraagd: Desobry, een koekjesbakker uit Doornik waarvan het management heel erg veel weet over LBO, en onszelf. Om het te vervolledigen waren er ook nog expert-boekhouders, fiscaliteitspecialisten, revisoren, banken Dankzij deze groep hebben we alle moeilijke punten een voor een kunnen aansnijden. Jonas Hamers/Reporters Zonder wrijvingen? Hoe heeft u de gesprekken georganiseerd? Eric Domb: Behalve Febelfin hebben we ook alle andere federale en gewestelijke werkgeversorganisaties rond de tafel uitgenodigd, samen met onmisbare spelers zoals Agoria, Assuralia, KefiK en de kredietbemiddelaars.

7 opinie Daarnaast hebben we ook nog twee bedrijven gevraagd: Desobry, een koekjesbakker uit Doornik waarvan het management heel erg veel weet over LBO, en onszelf. Om het te vervolledigen waren er ook nog expertboekhouders, fiscaliteitspecialisten, revisoren, banken Dankzij deze groep hebben we alle moeilijke punten een voor een kunnen aansnijden. Wat zijn de resultaten? We hebben alle belangrijke punten in tien actiedomeinen onderverdeeld. Enkele onderwerpen die aan bod kwamen: transparantie en de informatie die bankiers en ondernemingen moeten uitwisselen, de financiering aan voordelige rentevoeten van energiebesparende investeringen, het maken van een website voor de bedrijven, de rol van de kredietverzekeraars (dat is een belangrijk punt want KMO s begrijpen niet altijd dat ze zichzelf in de voet schieten als ze niet alle nodige informatie geven aan de kredietverzekeraar van hun leverancier), de rol en de ethiek van boekhoudkundige en fiscaliteitsspecialisten (dat is heel belangrijk om de KMO s meer te leren over financiën, veel te vaak gaan ze kopje onder door domme liquiditeitsproblemen en niet omdat ze insolvabel zijn), een overzicht van de overheidshulp (dit is heel nuttig maar jammer genoeg bestaat er daarvoor geen eenheidsloket), de moeilijkheden bij de toepassing van de wet op de continuïteit van de ondernemingen (deze werd sterk bekritiseerd door de banken en moet herzien worden om perverse effecten zoals strakkere kredieten te voorkomen).we hebben heel praktische resultaten behaald, het is geen blabla Een duidelijk voorbeeld: de sector heeft zich er uitdrukkelijk toe verbonden om binnen de 14 werkdagen een beslissing te nemen voor kredietdossiers. Maar daarvoor is een goed dossier natuurlijk wel een vereiste. Waaruit bestaat een goed dossier? Eric Domb: Dit bevat alles wat de bankier belangrijk vindt en ook eventuele verbeteringen aan de jaarrekeningen. Bedrijfsleiders hebben daar alles bij te winnen. Zelfs als dit betekent dat hij moet besluiten dat zijn investeringsproject niet haalbaar is of dat hij over onvoldoende eigen fondsen beschikt om het tot een goed einde te brengen. We hebben een soort vademecum opgesteld met alle elementen die een bankier verwacht terug te vinden als hij een goede kredietbeslissing wil nemen. Dat omvat ook gevoelige informatie zoals persoonlijke schulden, een evaluatie van de financieringsnoden, de loonpolitiek, de sectorspecifieke risico s, het track record van het leidinggevende team Voor wie zijn deze tips bestemd? Eric Domb: Voor alle bedrijfsleiders van (heel) kleine of middelgrote ondernemingen. De gemiddelde Waalse KMO heeft 8 of 9 mensen in dienst. Op bedrijven zijn er maar 300 grote, dat is 0,6%! We richten ons dus duidelijk op de gemiddelde ondernemer. Hebben jullie gesproken over een gestandaardiseerde rating? Eric Domb: a, maar elke bank heeft haar eigen manier om de kredietrisico s in te schatten. Daarom beperken we ons tot een overzicht van de elementen die een doorslaggevende impact op het beslissingsproces hebben, ongeacht de gebruikte methode. Zijn jullie nog met andere dingen bezig? Eric Domb: Een ander gevoelig punt is de wederbeleggingsvergoeding als een krediet vervroegd wordt terugbetaald. Dat is ook een moeilijk punt tussen de bedrijven en hun bankiers. We gaan ons verder inzetten om een evenwichtige oplossing uit te werken en de echte kosten daarvan evalueren. Want het is wel duidelijk dat de bankier hier geen geld aan verliest, maar hij moet toch nog altijd een correcte marge hebben! Maar dit is een moeilijk en zeer technisch debat waarin de concurrentie ook een rol speelt. Michael Grosjean We hebben heel praktische resultaten behaald, het is geen blabla Een duidelijk voorbeeld: de sector heeft zich er uitdrukkelijk toe verbonden om binnen de 14 werkdagen een beslissing te nemen voor kredietdossiers. 5 Eric Domb, voorzitter Platform Financiering van ondernemingen

8 opinie KUNST EN ONDERNEMEN Is investeren in kunst rendabel? Kunst is al meerdere jaren aanwezig in de bedrijven. Maar de wetgever is nog altijd geen echte kunstliefhebber geworden. Mag je hopen op een financiële return of zie je het beter niet als een commerciele investering? Of is het een vorm van imagobuilding voor het bedrijf die de bedrijfsleider een menselijk gezicht geeft en die zorgt voor een geschikte omgeving om in te werken of te onderhandelen? 6 KMO s die voor rendement gaan, kiezen beter voor moderne kunst want de prijzen daarvan zijn gekend. Hedendaagse kunst blijft nog altijd hangen in het primaire circuit van de galerijen en de prijzen zijn nog te volatiel voor de verkoopzalen. Maar één procent van de kunstenaars ziet de prijzen van zijn werken stijgen terwijl de rest in de vergetelheid geraakt. Van een grote collectie moderne en hedendaagse kunst kan je stellen dat na verloop van tijd 20% van de aangekochte werken de investering zullen goedmaken terwijl. De rest van de collectie verliest haar waarde. Wetgeving Frankrijk geeft fiscale stimulansen voor de aankoop van kunst: per jaar kan 2500 euro fiscaal ingebracht worden. Hier hopen we dat de wetgever het principe van de Taks Shelter voor investeringen in filmproducties uitbreidt naar de volledige kunstmarkt. Imagowaarde Naast de volatiele waarde van een kunstwerk is het voor alles een geschikt middel om een passie aan de buitenwereld te tonen. Het kan op de werkplaats een collectief gevoel scheppen of een beeld van jezelf of je bedrijf overbrengen. Het is een ideale manier om contact te leggen, een beetje zoals de sfeer die een verkoper schept vooraleer hij zijn verkoopsargumenten verdedigt. Een kunstwerk aan de receptie of in het kantoor van een bedrijfsleider lokt vragen uit en geeft een aanzet voor een gesprek: Je toont een stukje van jezelf, je smaken, het is een menselijker excuus om het gesprek te beginnen met je bezoeker of medewerker Tekeningen in een hotelkamer het White Hotel. en het kan de business gemakkelijker maken vertelt Michel Culot, CEO van VO Event. Dit agentschap organiseert B2B en B2C-evenementen met een culturele inslag zoals de Drive-in- Movie. Hoe verstandig kopen? Galerijhouders zijn een zekere waarde in dit uiterst volatiele universum. ART ON PAPER, WHITE HOTEL Wel, toch diegenen die zich niet herleiden tot verhuurders van vrije muren voor het ophangen van kaders. Echte professionelen maken een goede selectie en slagen erin om de stijgende waarden eruit te pikken. Van 3000 kunstenaars selecteer ik er hoop en al drie, vertrouwd galerijhouder Pierre Hallet uit de Zavel. Sylvie Cousin Tekeningen in een hotelkamer Omwille van de grootte en de eenvoud van de lijnen worden tekeningen als een mindere kunstvorm beschouwd die op het grote publiek gericht is: verzamelaars en liefhebbers. Maar in de intimiteit van een hotelkamer zorgt de tekening voor een spontanere relatie tussen de bezoeker en het werk of de galerijhouder. Het gebeurt niet vaak dat je een galerij betreedt, het is een heiligdom waar een weinig toegankelijke sfeer heerst vervolgt Michel Culot (VO). Dit evenement wordt georganiseerd door VO Event en Pierre Hallet. Zij brengen verschillende galerijhouders in contact met bedrijven die graag hun naam willen verbinden aan deze art image. Ze zullen een groot aantal originele tekeningen op papier en foto s tonen. De eerste editie in 2010 heeft 4000 bezoekers gelokt en we hebben goede echo s opgevangen over de kwaliteit. Wij hebben overeenkomsten voor kruispromotie met Art Brussels dat op hetzelfde ogenblik buitenlandse professionals gaat aantrekken, zegt Culot (VO). Art on paper, White Hotel, van 28/04 tot 01/05/2011 1

9

10 opinie NAMAAK Delfaut of Delvaux? Namaak telt voor 10% van de wereldeconomie en is voor sommige producten een echt gevaar. Voor heel bekende merken is deze piraterij een teken dat ze het gemaakt hebben. Hoe gaan ze daarmee om bij onze nationale trots Delvaux? 8 Een omzet van 450 miljard euro, honderdduizenden verloren banen Voor de grote merken zijn dat immense verliezen maar hetzelfde geldt voor vadertje staat die fortuinen aan zijn neus ziet voorbijgaan. Inkomsten die naar onderwijs, gezondheidszorg of werkgelegenheid zouden kunnen gaan. Namaak is een mondiaal probleem dat alle sectoren raakt. Deze ziekte is De luxeartikelen van Delvaux zijn een geliefkoosd doelwit van namakers. Reporters niet beperkt tot luxeproducten, ook antibiotica, melk voor zuigelingen, batterijen, vaccins, voeding, speelgoed worden nagemaakt. De producenten ervan houden zich aan geen enkele kwaliteitsvereiste en maximaliseren hun winsten. Veel imitaties zijn dan ook schadelijk. De inkomsten die ze halen uit de schandelijke uitbuiting van hun onderbetaalde (kind-)arbeiders gaan naar terroristen en maffiagroepen. Prioriteiten stellen België ligt op het kruispunt van grote Europese transportwegen en heeft hier dus mee te kampen. De wetgeving laat (overeenkomstig de EU-normen) toe om de distributiekanalen op te sporen. Maar de enorme volumes die in Antwerpen of Zaventem passeren kunnen niet systematisch gecontroleerd worden. Diezelfde mensen moeten trouwens ook drugs en wapens proberen te vinden. De wetgeving is ook niet aangepast aan het internet en elektronische winkels. Het luxemerk is een geliefkoosd doelwit van namakers. Het is heel belangrijk om de knowhow van de ambachtslui van Delvaux te beschermen. Maar gebeurt dat ook in de realiteit? Het huis is bezig met de uitbouw van een juridische structuur die haar merken en modellen preventief moet beschermen, vertelt Dominique Rifon. Hij werkt voor Pronovem dat raad geeft over intellectuele eigendomsrechten en door Delvaux onder de arm werd genomen. Wij registreren het merk en twee maal per jaar registreren we ook de meest belovende handtassen. Wij deponeren ook de accessoires die in de ogen van het grote publiek kenmerkend zijn voor ons merk: gespen, sluitingen Om te voorkomen dat een derde een naam of model zou deponeren dat heel sterk op dat van Delvaux lijkt, volgt Pronovem dat voor hen op. Geld belangrijker dan talent Het opvolgen en tussenkomen kost geld. Het is niet mogelijk om alles 24/24 in de gaten te houden. De maatregelen die deze KMO genomen heeft blijven afhankelijk van hun middelen. Delvaux is buiten de landsgrenzen nog niet zo gekend. Het verschil tussen het gebied waar ze verkopen en de landen waar de namakers zitten, zorgt voor moeilijkheden. Het zou bijvoorbeeld een goed idee zijn om hun merken in de USA te beschermen, maar gezien hun volumes is dat niet rendabel, verduidelijkt Dominique Rifon (Pronovem). Moulinsart heeft ook niet voldoende middelen om alle producten met Kuifje op te sporen en dat is wel een wereldbekend merk, voegt hij er nog aan toe. Delvaux zorgt voor intern toezicht en werkt ook samen met de douane. Vaak kunnen wij de fabrikant opsporen dankzij inlichtingen van onze klanten. Maar zelfs als we proactieve maatregelen treffen, dan nog blijven onze juridische tussenkomsten vijgen na Pasen, getuigt Stéphanie Vanderveken. Zij is bij Delvaux verantwoordelijk voor de merken en deponeringen. Door het grote belang dat het bedrijf aan de originaliteit van hun modellen hecht, trekken ze daar een aanzienlijk budget voor uit. Sylvie Cousin

11 His Idea Good Morning Brussels Vincent Van Quickenborne Innoveren zonder kopiëren (of gekopieerd te worden ) In het kader van de ontbijtcyclus Good Morning Brussels verwelkomt Beci op 27 april 2011 Vincent Van Quickenborne, federaal minister voor Ondernemen en Vereenvoudiging. Minister Q is een opvallend figuur in de Belgische politiek: jong, dynamisch en nooit om een stunt verlegen. Tijdens het voorzitterschap van België van de Europese Unie in de tweede helft van 2010 zette hij zich in voor een eengemaakt EU-octrooi, dat het voor bedrijven eenvoudiger en goedkoper moet maken hun ideeën en producten te registreren. Ook de bescherming van intellectuele eigendomsrechten in de strijd tegen namaak en piraterij is een stokpaardje van de Minister. Tijdens de ontbijtmeeting op zal Minister Van Quickenborne deze punten verder toelichten. Maar hij zal ook al uw vragen beantwoorden en luisteren naar uw suggesties om het leven van de ondernemer eenvoudiger en goedkoper te maken. Info Plaats: Club van Lotharingen Poelaertplein 1000 Brussel Uur: 8u30 10u (ontvangst vanaf 8u) Deelname: 75 leden Beci, 90 niet-leden Beci (+btw) Info & inschrijving: Sabine Soetens - tel.02/

12 The International Business Academy A series of 10 trainings and seminars through 2011 that will teach you all there is to know about international -ing etc. The training will take place every last Wednesday of the month from 10am till 1pm and will be followed by a net Brussels *) *). Are you responsible for international relations within -tics? International purchasing department? Then the In-ternational Business Academy is your entry to knowledge on international affairs. Trainings & seminars scheduled for 2011: International Sales & Marketing - 30/03/2011 : For sure you have the best product in the world, but how to convince the others? This training will teach you how to market your product internationally and make it a selling success. Intellectual Property - 27/04/2011 : How to pro-tect your rights on your inventions, your symbols market? Minister Vincent Van Quickenborne, ** ) Commercial Finance - 25/05/2011 : To do busi- the principle of offering working capital through loans, either by a bank or other lender. What are the different types of loans you can obtain? To what conditions? Which services can your bank of- *** ) CE Marking - or environmental requirements. What are those requirements? When does it become mandatory? International negotiations - 31/08/2011 : Not all habits are the same! Close to home or at the other side of the world, cultural differences should be taken into account when you want to negotiate will concretize the theory of this training session. Documentary credit - 28/09/2011 : Why use the documentary credit? How to negotiate? What s the role of your bank? How to deal with irregulari- *** ) How to avoid import duties? - 26/10/2011 : Im-port duties differ from one country to another. doing to pay the least? E- Invoicing - 30/11/2011 : Done with all the paper-work! Bill your clients electronically and improve security and environment. Or is that too much *** )

13 The International Business Academy International Sales & Marketing (advanced) - 21/12/2011 : For sure you have implemented the training session. Now is the time to look at the Services Directive - Directive on services in the internal market is - makes doing business more easy and assures a faster market access. But what are the pitfalls, How to register? You can register on our website or e- mail: Be part of the International you different ways of participating: 1. Your company registers for the full program. Beci- members pay 750 /person, non- Beci members can follow the whole series of trainings or different colleagues from your company can participate alternating. trainings. In that case Beci- members pay 125 / person/training, non- Beci members pay 160 / * ) unless otherwise indicated ** ) This training is part of the Good Morning Brussels cycle, a series of Commissioner. They take place from 8.30 am till am. Venue is ***

14 opinie Vrijwilligerswerk, volwaardig onderdeel van uw MVO-strategie Werknemersvrijwilligerswerk is vanzelfsprekend voor veel Angelsaksische bedrijven. Ook in Frankrijk heeft deze dimensie van maatschappelijke verantwoordelijkheid een plaats gevonden in de MVO strategie van veel bedrijven. Het is een laagdrempelige instap voor iedereen en het maakt voor iedereen binnen het bedrijf duidelijk wat de verantwoordelijkheid en het engagement van de werkgever is ten opzichte van de maatschappij. Voor de Belg zit vrijwilligerswerk in de genen. Voor de Belg zit vrijwilligerswerk in de genen! De Belg is echter niet gewend aan werknemersvrijwilligerswerk. Voor ons behoort het zich belangeloos inzetten voor een zaak die ons nauw aan het hart ligt tot de privésfeer, tot ons persoonlijke engagement. De overvloed van initiatieven en de decentralisatie van activiteiten, zorgen ervoor dat vandaag velen onder ons niet meer weten hoe we die initiatieven kunnen vinden die het beste bij ons passen. Bedrijfsleiders hebben zich gerealiseerd dat ze een centraliserende en motiverende rol kunnen spelen door de organisatie van vrijwilligerswerk op zich te nemen.critici zullen zeggen dat dit een eenvoudige manier is om zichzelf een goed geweten te bezorgen, dat het maar een druppel op een hete plaat is of dat het laten uitvoeren van laaggekwalificeerde arbeid door hoogbetaalde professionals niet te rechtvaardigen is. Persoonlijke verrijking Aan deze critici willen we zeggen dat vrijwilligerswerk bijdraagt aan de menselijke dimensie van het bedrijf en aan de persoonlijke verrijking van iedereen die er aan deelneemt. Deze verrijking en de doelen die gekoppeld kunnen zijn aan deze acties (opleiding, visie, teambuilding) kunnen niet becijferd worden.werknemersvrijwilligerswerk maakt integraal deel uit van elke MVO-strategie. Bovendien mogen we vooral niet vergeten dat het een laagdrempelige zichtbare instap is voor iedereen, waardoor er te gepasten tijde een meer complexe materie kan worden aangesneden.jullie treffen hieronder enkele voorbeelden van concepten van werknemers vrijwilligers werk. Maar een feit moeten wij nooit vergeten: het gaat hier om projecten gedragen door mannen en vrouwen die waarden van solidariteit en delen in zich dragen, en die open staan voor andere realiteiten, is het vanuit een bedrijfs- of een verenigingsoogpunt. Wij moeten waken om vrijwilligerswerk niet te instrumentaliseren ten voordele van een of andere partij. Alle bettroken deelenemers, zij het de organisatie en haar medewerkers en doelgroep, het bedrijf en haar medewerlers, moeten aan het einde van zo n ervaring er baat aan hebben gehad. Het concept Organisatie van een community day (vrijwilligersdag): Doel Een meerwaarde bieden aan verenigingen via activiteiten die op lange termijn het verschil maken en die niet georganiseerd kunnen worden zonder beroep te doen op externe ondersteuning. Werknemers de mogelijkheid bieden om kennis te maken met vrijwilligerswerk. Zinvolle en waardevolle teambuilding bewerkstelligen. Een denkoefening opstarten rond het identificeren van pistes voor het werken rond en implementeren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bepaalde personeelsleden nieuwe verantwoordelijkheden aanbieden en laten opnemen. Ondersteuning bij het opzetten van een MVO strategie. Doel Een vrijwilligers- en uitwisselingsactiviteit met het verenigingsleven gebruiken als middel voor introspectie, individuele vorming en reflectie over de waarden en de missie van het bedrijf. Een dag voor de samenleving gebruiken als bron van creativiteit en brainstorming door confrontatie met een andere wereld en andere visies. Vrijwilligerswerk als vormingsinstrument Doel Ontwikkelen van de zin voor initiatief en creativiteit, voorstellen van het beheer van een echt project met een zichtbare impact. Maatschappelijk verantwoord ondernemen van in het begin integreren in een professioneel parcours. Samenwerkingsprojecten tussen bedrijven ( collaborative projects ) Doel Een globale denkoefening doen rond het thema en het begeleiden van de verschillende actoren bij het oprichten van een partnerschap om zo een maximale meerwaarde te creëren voor alle betrokken partijen. Ariane Molderez Met de financiële steun van In het kader van het federale Actieplan MVO van 25 oktober 2006

15 Zin om zaken te doen op hoog niveau? Let s talk real estate 24, 25 & 26 May 2011 I Tour & Taxis Brussels Info & Tickets:

16 Leden trefpunt Leden trefpunt U wil uw activiteiten kenbaar maken? Een strategische verandering, een verhuis van uw kantoren, groeiende financiële resultaten,... bekendmaken? Doe dit dan in de pagina s van Dynamiek en profiteer zo van de zichtbaarheid van ons blad dat door bedrijfsleiders wordt gelezen. Stuur een mededeling van een vijftiental regels en een foto naar Opgelet: Reclameteksten worden niet gepubliceerd. De redactie behoudt zich het recht voor om te lange teksten in te korten. Koerswijziging voor Laurence Reichelt die Mindstream vervoegt 14 In een tijd waarin de economische realiteit de taak van het organiseren van congressen en conferenties bemoeilijkt blijft Mindstream zich ontwikkelen en versterkt haar team met de aankomst van Laurence Reichelt. Ik werk ten dienste van professionele verenigingen sinds 1995, meer bepaald in het beheer van hun nationale en internationale congressen, in de ontwikkeling van nieuwe diensten en in de opleiding en management van de teams. Mindstream helpt haar klanten bij het organiseren van hun conferenties door het bieden van praktische oplossingen met een toegevoegde waarde die hen in staat stellen om zich te concentreren op hun core business in plaats van op logistieke zaken. Het beroep is voortdurend in ontwikkeling en Mindstream staat klaar voor de behoeften van nieuwe markten zoals bepaalde medische sectoren, of gebieden met betrekking tot hernieuwbare energie, duurzame ontwikkeling, bescherming van het milieu, onderwijs, nieuwe technologieën, enz. Andere diensten zijn nu van essentieel belang en nauw verwant aan de organisatie van evenementen: uitstekende communicatie, een spitse en gesegmenteerde marketing, integratie van nieuwe technologieën, programmaoptimalisatie, het vinden van sponsors, optimalisatie van kwaliteit en prestaties, ROI en de studie van de aangepaste financiële oplossingen besluit ze. Mindstream International Avenue Vésale 8c 1300 Wavre T F Nieuwe website: Laurence Reichelt vervoegt Mindstream.

17 Er zijn betere manieren om uw werknemers te beschermen. ETHIAS EMPLOYEE CARE SOLUTIONS Een onderneming is niets zonder haar werknemers. Dat is waarom u hen de beste bescherming wil garanderen. Ethias biedt u een oplossing op maat voor werkongevallen, gezondheidszorgen en groepsverzekeringen, alsook een snelle afhandeling van uw dossiers en preventieadvies. Geen wonder dat de grootste makelaars Ethias aanraden! Voor meer info: of Ethias NV, rue des Croisiers 24, 4000 Luik. RPR Luik BTW BE

18 Leden trefpunt 16 Mezquita & Associates Mezquita & Associates, Executive Searchbureau gespecialiseerd in Direct Search, kondigt de aanstelling aan van Peter De Ridder als Senior Consultant. In het licht van het indrukwekkende c.v. van Peter De Ridder en zijn vermogen om te integreren in de nieuwe equipe illustreert dit nieuws het succes van de recruteringsmethodes van Mezquita & Associates, die onder andere gebaseerd zijn op het gebruik van sociale netwerken. Deze high profile-kandidaat werd immers gecontacteerd via LinkedIn. Tot de verantwoordelijkheden die aan Peter De Ridder in zijn nieuwe functie worden toevertrouwd, behoort het verstrekken van advies aan de Human Resources-verantwoordelijken en CEO s bij hun zoektocht naar kaderleden en high profile experts. Bovendien zal Peter De Ridder de exploitatie en de ontwikkeling van sociale netwerken voor zijn rekening nemen, meer bepaald op gebied van werving en selectie van kaderleden, een domein waarin Mezquita & Associates in België de status van pionier heeft verworven. Voor Xavier Mezquita, Managing Director en oprichter van het bureau, heeft creativiteit altijd al de eerste plaats bekleed in alles wat hij onderneemt: Voor een bureau als het onze is het superbelangrijk om steeds mee te zijn met de nieuwste ontwikkelingen. Onze toegevoegde waarde ligt bij ons vermogen om de gebaande wegen te verlaten. Ik denk bijvoorbeeld aan de exploitatie van overdraagbare competenties of het toenemende gebruik van sociale netwerken, die helemaal in de lijn liggen van deze filosofie. Peter De Ridder, Senior Consultant van Mezquita & Associates. Mezquita & Associates Lambermontlaan Brussel T zal netwerk van Plus Uitzendkrachten in Wallonië uitbouwen Plus Uitzendkrachten is al meer dan 12 jaar actief in de uitzendsector in Vlaanderen en in Brussel. Vandaag komt daar Wallonië bij. Dankzij zijn menselijke aanpak heeft Plus Uitzendkrachten een plaats verworven in de Nederlandstalige sector van de uitzendarbeid. Sinds zijn ontstaan in 1998 streeft het bedrijf ernaar meer te zijn dan een gewoon uitzendbureau. In 2008 is Plus lid geworden van de HDP-AristA groep. De diverse diensten van Plus vormen de afdeling Career Services van de groep. Plus Uitzendkrachten heeft zopas Yves Grosjean benoemd tot business development manager Career Services Wallonië. Yves Grosjean kent de Waalse markt heel goed. Na een carrière als commercieel regionaal directeur bij Passe Partout is hij in 2007 bij de HDP-AristA groep in dienst getreden als District sales manager Wallonië-Brussel. We zijn blij Yves in onze afdeling te mogen verwelkomen, preciseert Bob de Meyer, directeur van de afdeling Career Solutions. Zijn kennis van de Waalse markt is een grote troef voor ons. Over enkele jaren willen we in Wallonië over een degelijk netwerk beschikken. Yves Grosjean, de nieuwe Business Development Manager Career Services van Plus Uitzendkrachten in Wallonië. Plus Uitzendkrachten Arenbergstraat Brussel T

19 Leden trefpunt PwC wint Randstad globe voor opleidingsmogelijkheden PwC kaapt ook dit jaar een globe weg in Randstad s jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van de employer brand van de grootste Belgische bedrijven. Het gaat om de globe voor de beste opleidingsmogelijkheden. Randstad voerde ook dit jaar een grootschalig onderzoek naar in hoeverre de grootste Belgische bedrijven aantrekkelijk zijn, en wat hen aantrekkelijk maakt. PwC wordt duidelijk als leidend aanzien op het vlak van de aangeboden opleiding. Deze globe past goed bij ons, aldus Peter Van den Eynde, de partner verantwoordelijk voor HR bij PwC. We bieden meer dan 400 verschillende opleidingen aan, aan onze medewerkers. Het gaat dan zowel over technische opleidingen die te maken hebben met de inhoud van ons werk als over soft skills. In ons vorig fiscaal jaar (tot juni 2010) volgden onze medewerkers gemiddeld 108 uur opleiding. PwC-firma s leveren sectorgerichte diensten op het vlak van audit, fiscaliteit en adviesverlening om extra waarde voor cliënten te creëren. Meer dan mensen in de 154 landen waarin het PwC-netwerk is ontplooid, delen hun ideeën, ervaring en oplossingen om tot nieuwe gezichtspunten te komen en praktisch advies te geven. Belgacom waarschuwt klanten voor fraude Onlangs kregen klanten van Belgacom een brief in de bus waarin ze aangespoord werden om een bepaald bedrag te betalen om hun domeinnaam te vernieuwen. Nochtans beschikken de klanten van Belgacom over een gratis domeinnaam, inbegrepen in het internetabonnement. De brief ging niet uit van Belgacom maar van het bedrijf Domain Renewal Group. Deze actie heeft duidelijk frauduleuze bedoelingen. Belgacom roept haar klanten op om zeker niet in te gaan op de vraag van andere bedrijven om te betalen voor een vernieuwing van hun domeinnaam. Belgacom onderstreept dat zij geen enkele link heeft met Domain Renewal Group. Belgacom diende klacht in bij de federale computer crime unit (FCCU) en bij FOD Economie. Klanten die frauduleuze praktijken merken, mogen dat altijd melden op Belgacom Koning Albert II-laan Brussel T TE HUUR 320 m² kantoren 16 x 20 m, volledig in te richten naar de wens van de huurder op de 2e verdieping, met lift en zicht op de hoofdstad 900 m² magazijn of opslagruimte, hoogte van 7 m Peter Van den Eynde, le Partner responsable des RH chez PwC m² archiefruimte in de kelder 550 m² parkeergelegenheid 17 Peter Van den Eynde, de partner verantwoordelijk voor HR bij PwC. PwC Woluwe Garden Woluwedal Sint-Stevens-Woluwe T

20 C M Y CM MY CY CMY K Leden trefpunt Collecte_TR_2010_Affiche_NL.ai 1 15/10/ :19:10 Gegeven ticket, Gedeelde maaltijd! 18 Edenred : De gebruikers van Ticket Restaurant zamelden ruim in voor Restos du Coeur naar aanleiding van hun 25e verjaardag. Tussen november 2010 en januari 2011 zetten de gebruikers van Ticket Restaurant hun beste beentje voor om zoveel mogelijk van de beroemde maaltijdtitels in te zamelen voor de Belgische Restos du Coeur. De naam van die actie luidde Gegeven ticket, gedeelde maaltijd! begunstigden van Ticket Restaurant kregen een uitnodiging om mee te helpen. Er werden titels ingezameld, voor een totale waarde van ,35, waar Edenred nog eens 9.248,47 bovenop deed, dus 20% van het verzamelde totaalbedrag ( 1 extra ticket per 5 ingezamelde tickets ). Met dat geld kunnen de Restos du Coeur meer dan warme maaltijden bereiden. Dankzij Ticket Restaurant, de koploper onder de maaltijdcheques in België, zorgt Edenred er elke dag weer voor dat meer dan werknemers in België (33 miljoen wereldwijd) gemakkelijk toegang krijgen tot een lekkere maaltijd. Bij Edenred is maatschappelijk verantwoord ondernemen ongetwijfeld een van de grootste drijfveren achter onze dagelijkse activiteiten, vertelt Jean-Bernard Trussart, Algemeen Directeur van Edenred Belgium. Het is onaanvaardbaar dat in een van de meest geïndustrialiseerde landen ter wereld nog zoveel mensen niet elke dag kunnen eten. Daarom wilden we ons op elk niveau van het bedrijf verenigen en daar onze klanten bij betrekken. Alweer gaven de ondernemingen en hun klanten gretig gehoor aan onze oproep, waarvoor ik ze in naam van Restos du Coeur van harte bedank. Edenred Hermann Debrouxlaan 54/ Brussel T De Wolf & Partners zet zijn uitbreiding verder Het advocatenkantoor De Wolf & Partners kondigt de komst aan van Meester Yves Tavernier binnen haar organisatie. Tot voor kort werkte Meester Yves Tavernier Partner bij DLA Piper waar hij zich vooral specialiseerde in corporate finance en internationale contracten. Hij vervoegt De Wolf & Partners samen met twee advocaten en een assistente. Yves Tavernier, afkomstig uit Gent, is aangesloten bij de Nederlandse orde van advocaten aan de balie van Brussel. Vóór zijn werkzaamheden bij DLA Piper was Yves Tavernier actief bij Coudert Brothers. Hij is enthousiast over deze «nieuwe carrière bij een groeiend Belgisch advocatenbureau». De komst van Yves Tavernier laat De Wolf & Partners toe zijn kwalitatieve dienstverlening voor klanten - vooral actief in België, Luxemburg, Afrika en China - te verstevigen. De doelstelling is dat De Wolf & Partners binnen 18 maanden 75 advocaten telt. Patrick De Wolf preciseert dat «de komst van Yves aansluit bij de ontwikkelingsstrategie van het bedrijf naar een globaal dienstenaanbod van hoog niveau voor zijn cliënteel». De Wolf & Partners gaat inderdaad de weddenschap aan van een globaal dienstenaanbod, wat binnen een afgebakend beroep duidt op een groeiende specialisatie van de kabinetten. «Het hoge competentieniveau van onze advocaten laat ons toe te blijven uitbreiden in lijn met onze strategische ontwikkeling» legt Patrick De Wolf uit. De kwaliteit van de advocaten bij De Wolf & Partners wordt bewezen door hun academische carrières maar ook door de site www. businessandlaw.be, beheerd in samenwerking met De Wolf & Partners. De Wolf & Partners De Wolf & Partners Marsveldplein Brussel T

21 Leden trefpunt Deciderslanceert de European Decider s Business Club Naar aanleiding van de lancering van de European Decider s Business Club en de voorstelling van de bijzonder gunstige evolutie van de Poolse economie heeft de Ambassadeur van de Republiek Polen bij het Koninkrijk België, S.E. Slawomir Czarlewski, aan Evelyn Gessler de Orde van Verdienste van de Republiek Polen overhandigd.de European Decider s Business Club (EDBC), opgericht in de vorm van een EuropeesEconomisch Samenwerkingsverband, is een invloedrijk Europees netwerk dat is gevestigd in Brussel en dankzij een permanent platform op Europees niveau multilaterale kennis deelt, met de bedoeling de voltooiing van de Europese interne markt te stimuleren.het Samenwerkingsverband wordt voorgezeten door Evelyn Gessler, GedelegeerdBestuurster van Decider s, die zich al meer dan 20 jaar toelegt op het adviseren van bedrijven over hun communicatie- en public affairs-strategie. De European Decider s Business Club wordt gelanceerd met de steun van de Poolse Ambassade, om de ontwikkeling van de economische en handelsrelaties tussen Polen,België en de in Brussel gevestigde Europese instellingen te promoten en te versterken.de EDBC overweegt eveneens een samenwerking met de Business Centre Club (BCC) - een club van ondernemers die vertegenwoordigers van de grootste Poolse bedrijven en zelfstandige werkgevers verenigt. Met deze overeenkomst speelt de EDBC in op de twee belangrijke evenementen die eraan komen, namelijk het Poolse Voorzitterschap van de Europese Unie in het tweede kwartaal van 2011, en Euro 2012 dat zal plaatsvinden in vier grote Poolse steden. Evelyne Gessler, Afgevaardigd Bestuurder van Decider s. Decider s Florencestraat Brussel T Mireille past u perfect! Wasserijservice, ISO-gecertificeerd en met RABC-attest 268 soorten werkkledij met of zonder magazijnfunctie Werkschoenen met of zonder recyclageservice Werkhandschoenen en andere beschermingsmiddelen Hygiëne voor garage, werkplaats en kantoor Schoonloopmatten, roostermatten en imagotapijten Brusselsesteenweg Merchtem T 02/ F 02/ P. Paquaylaan Heusden-Zolder T 011/ F 011/

22 Leden trefpunt Ernst & Young : Rudi Braes vervangt Gust Herrewijn als Managing Partner 20 Ernst & Young kondigt aan dat Rudi Braes vanaf 1 juli 2011 Gust Herrewijn zal opvolgen als Managing Partner voor Ernst & Young België. De komende maanden zal Rudi Braes nauw samenwerken met Gust Herrewijn om een naadloze overgang aan de top van Ernst & Young België te verzekeren. Op 1 juli stopt Gust Herrewijn zijn activiteiten bij Ernst & Young België. Hij blijft wel gedeeltelijk actief voor de Internationale Ernst & Young organisatie. Met de 44-jarige Antwerpenaar Rudi Braes, komt een uiterst dynamisch, inspirerend en ervaren man aan het roer van Ernst & Young België. Hij kent de Belgische markt door en door en beschikt bovendien over een uitgebreid netwerk dankzij zijn jarenlange ervaring bij de organisatie. Deze ruime nationale en internationale expertise zal Rudi Braes nu verder kunnen aanwenden voortbouwend op het succesvol leiderschap van Gust Herrewijn. Ernst & Young is wereldwijd toonaangevend op het gebied van accountancy, belastingen, transacties en advies: Onze mensen delen wereldwijd dezelfde waarden en staan voor kwaliteit. Wij maken het verschil door onze mensen, onze cliënten en de samenleving te helpen hun mogelijkheden optimaal te benutten. Ernst & Young De Kleetlaan Diegem T Rudi Braes wordt Managing Partner voor Ernst & Young. Your Mover Vandergoten neemt Les Fils Vandergoten over Opgericht in 1976, is Your Mover Vandergoten in 2011 precies 35 jaar actief op de Belgische kantoorverhuismarkt. In dit feestjaar, met name sinds 1 maart, neemt Your Mover de verhuisactiviteiten van Les Fils Vandergoten over. Verder werd een herschikking van een aantal managementfuncties doorgevoerd met als doel efficiënter te werken en transparanter te communiceren. Les Fils Vandergoten is een Brussels verhuisbedrijf, goed gekend in de regio voor de kwalitatieve privé-verhuizingen. De naam Vandergoten blijft dus onder de vleugels van de familiale onderneming Your Mover Vandergoten. Het doel van deze strategische overname is het verder aanboren van de particuliere verhuismarkt. Your Mover zal dus de kantoor-verhuizingen verder ontwikkelen. En Les Fils Vandergoten wordt de commerciële naam voor de particuliere verhuizingen. Ronny Stevens wordt de nieuwe Directeur van Your Mover Vandergoten, Martine en Roger Vandergoten, van het vroegere Les Fils, zullen hun vakmanschap verder inzetten bij Your Mover en Your Mover Logistics. Your Mover, Your Mover Logistics en D&C Services leggen zich toe op de professionele verhuismarkt, van de voorbereiding en de space planning, tot de verhuis zelf, en de opslag- en inhuizingsdiensten daarmee verwant. De groep behaalde in 2010 een jaaromzet van zo n 11 miljoen euro. Your Mover Vandergoten Jean Monnetlaan Vilvoorde T

23 Leden trefpunt Mondial Telecom in zee met AKEO, leader in directe verkoop Hexacom wint Siemens Partner Excellence Award Bernard de Burlin, de CEO van Mondial Telecom. Mondial Telecom gaat in zee met een leader in directe verkoop, AKEO, om in België een alternatief netwerk voor de directe verkoop van telecom uit te bouwen. De twee bedrijven hebben grote ambities: een nieuw aanbod van telecommunicatie in de directe verkoop lanceren en het grootste netwerk voor de directe verkoop van telecom in België worden. Gaëtan Jamar, COO van Mondial Telecom, ziet in dit strategisch partnerschap «een natuurlijke evolutie in de verdere ontwikkeling van de Retail-activiteit en van zijn topproduct «Cherry», dat zich uitstekend leent voor relationele marketing». AKEO is de referentie op de markt van de directe verkoop. Het bedrijf werd in 2001 in Frankrijk opgericht en boekte in 2009 een omzet van 50 miljoen euro. Het kan rekenen op meer dan adviseurs en wist in Frankrijk meer dan klanten te overtuigen. België heeft een echte traditie in directe verkoop en was dus de logische eerste stap in de Europese expansie van de Akeo groep. André-Pierre Alexandre, Directievoorzitter van Akeo, ziet het zo: «AKEO by Mondial staat voor het beste van de twee werelden voor de Belgische consumenten. Enerzijds de wereld van de technologie en anderzijds van de gebruiksvriendelijkheid en de service». Hexacom, de data- en telecompartner van meer dan Belgische KMO s, heeft voor de derde maal de Partner Excellence Award van Siemens Enterprise Communications ontvangen. Het bedrijf met vestigingen in Steenokkerzeel en Gent, kreeg deze onderscheiding op basis van de resultaten van een enquête die Siemens eind vorig jaar organiseerde bij klanten van hun indirecte kanalen. Bovendien viel Hexacom, een van de grootste Premier Partners van Siemens voor de Belgische KMO-markt, in de prijzen bij de Go For It award in het segment Large Partners. Voor het boekjaar staat het als enige Belgische bedrijf op de zevende plaats in de top 10 van de snelst groeiende partners ter wereld. We zijn erg tevreden met beide onderscheidingen die elkaar mooi aanvullen, zegt Patrick Gillis, CEO vanhexacom. De Go For It award is een duidelijke weerspiegeling van de groei van Hexacom. Wij zijn het enige Belgische bedrijf in de Partner League van Siemens. En de zevende snelst groeiende partner wereldwijd. Uiteraard geeft dat een goed gevoel. Het is ook de bekroning van onze aanpak waarbij we gekozen hebben voor een gestage, organische groei, gebaseerd op expertiseontwikkeling en innovatie. De Siemens Partner Excellence Award staat symbool voor de kwaliteit die wij al die jaren leveren en ook in de toekomst willen blijven aanbieden. 21 Mondial Telecom Terhulpsesteenweg Brussel T Hexacom Gorislaan Steenokkerzeel T

24 Leden trefpunt L Arrière-Scène: «Make your company a Hero!» L Arrière-Scène, een oude Brusselse parfumerie die omgetoverd werd tot een heus theater, verwelkomt U in een warm en ongewoon kader waar jonge, hedendaagse creaties op het voorplan wordt geplaatst met bedoeling het debat te stimuleren. Met het nieuwe concept «Make your company a Hero!», wil l Arrière-Scène de bedrijven met het versterken van hun team en bedrijfscultuur te steunen. L Arrière-Scène verwelkomt U in een warm kader voor een improvisatie-theater op maat. De acteurs improviseren voor U een ongewoon grappig schouwspel waarin uw onderneming de heldenrol bekleedt. 22 Verwelkomt U in een warm kader voor een improvisatie-theater op maat. L Arrière-Scène Chambérystraat Brussel M Onze Troeven : een schouwspel met een persoonlijk tintje dat in zijn geheel aanpasbaar is aan uw wensen. Het mag zowel in het Nederlands ofwel in het Frans zijn, en wordt met een verfijnde gastronomische walking diner gevolgd. L Arrière-Scène biedt U ook haar vriendelijke en atypische kader voor persconferenties, algemene vergaderingen, enz. Partena wordt structurele partner van BAN Vlaanderen Partena wordt structurele partner over heel Vlaanderen van het Business Angels Netwerk Vlaanderen, of BAN Vlaanderen. Het partnerschap wordt aangegaan voor een jaar. Concreet maakt dit akkoord Partena de exclusieve partner van BAN Vlaanderen voor alle administratieve formaliteiten en diensten voor het ondernemerschap en het personeel, en een bijkomende steunpilaar voor het netwerk dat met name beloftevolle ondernemers van dienst wil zijn met raad en daad. BAN Vlaanderen fungeert als bemiddelaar/coördinator tussen een netwerk van anonieme informele investeerders en beloftevolle jonge, startende en groeiende ondernemingen. Erik De Lembre, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Partena HR: Partena vindt het belangrijk om het ondernemerschap te stimuleren. Daarbij is het cruciaal om ondersteuning te verlenen aan organisaties die in de respectievelijke regio s bewezen hebben succesvol het ondernemershap aan te moedigen. In Vlaanderen geeft Partena zijn volle vertrouwen aan de onafhankelijke organisatie BAN Vlaanderen. Erik De Lembre, voorzitter van de Raad van Bestuur van Partena HR. Partena Kartuizersstraat Brussel T

25

26 Algemene Vergadering NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 6 OKTOBER 2010 BECI-Kamer van Koophandel Brussel 24 Samenstelling van het bureau van de Vergadering De zitting wordt om 16 uur geopend door de voorzitter, dhr. Emmanuel van Innis, die de vergadering leidt. De leden die de aanwezigheidslijst nog niet zouden hebben ondertekend, worden verzocht om deze statutaire formaliteit te vervullen. Enkele leden hebben zich verontschuldigd. Hun brieven werden opgenomen in het dossier van de zitting. Zetelen naast de voorzitter: dhr. Pierre Konings, Penningmeester, dhr. Jean-Claude Daoust, Ondervoorzitter, dhr. Olivier Willocx, Gedelegeerd bestuurder en dhr. Pierre Thonon, Bestuurder Directeur Generaal. Mevr. Joëlle Evenepoel, secretaris-generaal, wordt aangewezen als secretaris van de zitting. Statutaire voorschriften De datum en de agenda van de Algemene vergadering werden vastgelegd overeenkomstig de statuten. De oproeping en de agenda verschenen in onze magazines Entreprendre en Dynamiek van juni en september Deze magazines werden aan elk lid afzonderlijk per post bezorgd. 1. Goedkeuring van de notulen van de gewone Algemene vergadering van 15 oktober 2009 De notulen van de gewone Algemene vergadering van 15 oktober 2009 zijn verschenen in onze magazines Entreprendre en Dynamiek van september Deze notulen worden unaniem goedgekeurd. 2. Verslag van de Raad van bestuur Het jaarverslag werd integraal opgenomen in onze magazines Entreprendre en Dynamiek van september De vergadering keurt dit verslag eenparig goed. 3. Goedkeuring van de jaarrekeningen voor het boekjaar A. Voorstelling van de jaarrekeningen Dhr. O. Willocx, Gedelegeerd bestuurder, licht de voornaamste gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen boekjaar toe. De jaarrekeningen en het begrotingsontwerp van BECI - Kamer voor Handel en Nijverheid van Brussel werden uitgedeeld bij het binnenkomen van de vergaderzaal. Bovendien werd, conform artikel 48 al. 2 van de statuten, het detail van de jaarrekeningen en van de begroting ter beschikking gesteld van de leden op de zetel van BECI- KHNB, acht dagen vóór de algemene vergadering. Dhr. Pierre Konings, Penningmeester, leest de resultaten van het afgelopen boekjaar voor en becommentarieert ze. B. Verslag van de Commissarisrevisor De Heer G. Dochen die BDO bedrijfsrevisoren vertegenwoordigt, leest het verslag van de commissaris voor en concludeert zonder voorbehoud dat de balans op 30 juni 2010 een getrouw beeld weergeeft van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van BECI- KHNB. De algemene vergadering keurt de rekeningen voor het boekjaar eenparig goed. 4. Begrotingsontwerp voor het boekjaar en bepaling van de bijdrage voor het boekjaar De heer Pierre Konings leest het begrotingsontwerp voor dat de Raad van bestuur heeft opgesteld en dat is gebaseerd op de meest objectieve vooruitzichten wat betreft de inkomsten en de uitgaven voor het boekjaar Deze begroting wordt unaniem goedgekeurd. De Raad van bestuur stelt voor om de bijdragen voor het boekjaar met 2% te indexeren (er werd vorig jaar geen indexering toegepast). Wat de beroepsverenigingen betreft, wordt een bedrag van 5 euro per aangesloten lid, met een minimum van 190 euro en een maximum van euro excl. Btw voorgesteld. Wat de toetredende leden betreft, wordt een bedrag van 55 euro excl. Btw voorgesteld. De algemene vergadering keurt het begrotingsontwerp en de verschillende bijdragen unaniem goed. CATEGORIE ONDERNEMING Bedrag excl BTW Bedrag incl BTW A Natuurlijke persoon B C Natuurlijke persoon die gewoonlijk niet meer dan 4 personen tewerkstelt Onderneming die gewoonlijk niet meer dan 19 werknemers tewerkstelt D van 20 tot 49 werknemers E van 50 tot 99 werknemers

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND?

Niet zo erg, dat we geen regering hebben? Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam : DOSSIER KMO : DOSSIER ZAKENREIZEN : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? n 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER KMO : MIJN BANKIER, MIJN VRIEND? DOSSIER ZAKENREIZEN : BRUSSELS AIRPORT KRIJGT WEER VLEUGELS Axel Miller & Bart Van Craeynest, Petercam

Nadere informatie

D'Ieteren, what's next?

D'Ieteren, what's next? n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry CEO s Thierry Van Kan & Jean-Pierre Bizet D'Ieteren, what's next? 1 Sociale verkiezingen 2012 LATEN WE ELEKTRONISCH STEMMEN Dossier Energie

Nadere informatie

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China»

«bpost slaat terug» «Brussel moet durven mikken op toeristische boom» «Laten we niet te naïef of te soepel zijn tegenover China» n 3 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Business to Business Johnny Thijs «bpost slaat terug» Dossier Toerisme, Events & Congres Patrick Bontinck, Directeur BITC «Brussel

Nadere informatie

Woningmarkt: de privé schiet te hulp! Brussels Metropolitan: Sociale inspectie: Rechten en plichten van werkgevers

Woningmarkt: de privé schiet te hulp! Brussels Metropolitan: Sociale inspectie: Rechten en plichten van werkgevers Maart 2012 n 03 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Woningmarkt: de privé schiet te hulp! Brussels Metropolitan: Hoe lastig is Engels voor onze jongeren? Sociale inspectie: Rechten

Nadere informatie

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE

Vrouwelijk ondernemerschap in België: Behandel ons anders, maar op gelijke voet. een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen ENQUÊTE September 2010 n 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry ENQUÊTE een echte leider zet zijn werknemers voor uitdagingen DOSSIER FACILITY MANAGEMENT, OUTSOURCING & ENERGIE: hoe kosten

Nadere informatie

De autoconstructeurs zullen er binnenkort in slagen om wagens zonder enige uitstoot te produceren. Thierry van Kan, voorzitter FEBIAC

De autoconstructeurs zullen er binnenkort in slagen om wagens zonder enige uitstoot te produceren. Thierry van Kan, voorzitter FEBIAC n 01 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry De autoconstructeurs zullen er binnenkort in slagen om wagens zonder enige uitstoot te produceren. Thierry van Kan, voorzitter FEBIAC DOSSIER

Nadere informatie

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis?

UWE, Voka en BECI. «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? September 2009 n 7 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry UWE, Voka en BECI «Samen bouwen aan onze toekomst» Werkgelegenheid : Welke toekomst hebben de job D ays in de crisis? Dossier

Nadere informatie

Special C Managers. Sophie Dutordoir, CEO van Fluxys Er bestaat niet zoiets als een vrouwelijke managementstijl

Special C Managers. Sophie Dutordoir, CEO van Fluxys Er bestaat niet zoiets als een vrouwelijke managementstijl September 2008 nr 9 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER ENERGIE Kernenergie in België: afvoeren of meer van dat? DOSSIER Facility Management in 7 vragen POLEMIEK 17 rijvakken,

Nadere informatie

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus.

De Week van de KMO. Kijk snel op pagina 17! BECI organiseert. 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! 29 november > 03 december RSZ. FISCus. BECI organiseert De Week van de KMO 5 dagen NON-STOP GRATIS Advies! FISCus RSZ concurrent 100 concurrent 1 29 november > 03 december Kijk snel op pagina 17! November 2010 n 11 Maandblad van Beci Brussels

Nadere informatie

Belgische banken: welk businessmodel?

Belgische banken: welk businessmodel? April 2012 n 04 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Belgische banken: welk businessmodel? Ondernemen Vrouwen in actie Openbare aanbestedingen Grondsaneringen bieden veel kansen

Nadere informatie

Thierry Conrads, CEO van Wheelit. Het leven houdt niet op met een handicap. Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk?

Thierry Conrads, CEO van Wheelit. Het leven houdt niet op met een handicap. Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk? December 2009 nr 10 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry DOSSIER INTERNATIONALE HANDEL: Debat: Waarom heeft de Brusselse export het moeilijk? VOXBONE & BECI BIKE PROJECT Fietsen

Nadere informatie

12.000. Job Day Europe lokt. kandidaten. Verplaatsingen en fiscaliteit. Meer fraude door de crisis? DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT DOSSIER VEILIGHEID

12.000. Job Day Europe lokt. kandidaten. Verplaatsingen en fiscaliteit. Meer fraude door de crisis? DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT DOSSIER VEILIGHEID Oktober 2009 nr 8 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Job Day Europe lokt 12.000 kandidaten DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT Verplaatsingen en fiscaliteit DOSSIER VEILIGHEID Meer

Nadere informatie

Brussels Airport. Vitaal voor de Brusselse economie DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT HOE MOBIEL ZULLEN WE IN DE TOEKOMST ZIJN?

Brussels Airport. Vitaal voor de Brusselse economie DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT HOE MOBIEL ZULLEN WE IN DE TOEKOMST ZIJN? n 10 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Brussels Airport Vitaal voor de Brusselse economie DOSSIER TRANSPORT & MOBILITEIT HOE MOBIEL ZULLEN WE IN DE TOEKOMST ZIJN? editoriaal

Nadere informatie

Wie helpt Brussel vooruit?

Wie helpt Brussel vooruit? Mei 2009 n 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Wie helpt Brussel vooruit? Beci & de verkiezingen van 7 juni EVELYNE PASCAL SMET CHARLES PICQUÉ STEVEN GUY VANHENGEL ARMAND DE

Nadere informatie

De gsm : een spion die je overal volgt. Dossier Informatica & Telecom OPINIE BANK & FINANCIËN. Financiering: een aalmoes voor Brussel?

De gsm : een spion die je overal volgt. Dossier Informatica & Telecom OPINIE BANK & FINANCIËN. Financiering: een aalmoes voor Brussel? April 2008 nr 4 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Dossier Informatica & Telecom De gsm : een spion die je overal volgt BANK & FINANCIËN Enkele kneepjes om een krediet te onderhandelen

Nadere informatie

Jean-Michel Courtoy. Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s. VP SME Belgacom. Het faillissement: een springplank voor een nieuwe kans

Jean-Michel Courtoy. Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s. VP SME Belgacom. Het faillissement: een springplank voor een nieuwe kans Mei 2010 nr 5 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Jean-Michel Courtoy VP SME Belgacom Toekomst van onze economie hangt af van succes kmo s SECOND CHANCE Het faillissement: een

Nadere informatie

November 2008 nr 11. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven

November 2008 nr 11. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven November 2008 nr 11 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Brussel, internationale aantrekkingspool van talent en bedrijven Ernstig Dynamisch én stabiel, zelfstandig én teamplayer,

Nadere informatie

Thierry Hubert, van Fiat: "De Belgische autobelastingen zijn niet de meest ingewikkelde"

Thierry Hubert, van Fiat: De Belgische autobelastingen zijn niet de meest ingewikkelde Januari 2013 nr. 01 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Thierry Hubert, van Fiat: "De Belgische autobelastingen zijn niet de meest ingewikkelde" Tewerkstelling: BECI tegen de nieuwe

Nadere informatie

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren

KMO & outsourcing. Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband. Emir Kir burgemeester van Sint-Joost. Een KMO moderniseren p.505379 Mei 2013 nr.05 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Solidariteit en enthousiasme: vrijwilligerswerk in bedrijfsverband Emir Kir burgemeester van Sint-Joost Een KMO moderniseren

Nadere informatie

Speciaal. Autosalon. Bedrijfswagens, voor of tegen? EEN GOED GESPREK LOGISTIEK

Speciaal. Autosalon. Bedrijfswagens, voor of tegen? EEN GOED GESPREK LOGISTIEK Januari 2008 nr 1 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Speciaal Autosalon Bedrijfswagens, voor of tegen? EEN GOED GESPREK Jean-Marc van Cutsem, gedelegeerd bestuurder van Delfood

Nadere informatie

Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen?

Rondetafel Hoe aantrekkelijk is Brussel voor de ondernemingen? Oktober 2008 nr 10 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry FINANCIËLE BESLOMMERINGEN Doe een beroep op een pro-deoboekhouder! DOSSIER VERVOER & MOBILITEIT Zet de dure aardolie het

Nadere informatie

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR

Focus. Achteruitgang van de buurtwinkels in Brussel. Hoe omgaan met journalisten? Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! TOOLBOX DOSSIER HR Juni 2008 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry TOOLBOX Hoe omgaan met journalisten? DOSSIER HR Opleidingen zijn goed voor de productiviteit! Focus Achteruitgang van de buurtwinkels

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

Annual Report 2009-2010

Annual Report 2009-2010 Annual Report 2009-2010 Beci Laat ons ondernemen! La crise bancaire mondiale, la profonde récession... l économie a essuyé de sérieux revers et la Région bruxelloise n y a pas échappé. En ces temps incertains

Nadere informatie

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business

p.505379 Brussels Enterprises, Commerce & Industry Maart 2014 nr.03 Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business p.505379 Maart 2014 nr.03 Maandblad van Brussels Enterprises, Commerce & Industry Luc De Brabandere : Creativiteit is onverwachte logica business-to-business Voor elk archief een oplossing. Van klein tot

Nadere informatie

Brussels: Key issues in 2011

Brussels: Key issues in 2011 Brussels: Key issues in 2011 Membership & Business Relations Brussels Metropolitan International Economie & lobbying Onderwijs & Werkgelegenheid Business support & Mediation Communicatie Events BECI Activities

Nadere informatie

Mobiliteit : een waar kluwen

Mobiliteit : een waar kluwen Mei 2012 n 05 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Mobiliteit : een waar kluwen Dossier KMO Heeft de bedrijfswagen afgedaan? De waarde van een KMO De weg naar werk Onze Job datings

Nadere informatie

Juni 2009 nr 6. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Beci Bike Project. Beci lanceert leasing van bedrijfsfietsen

Juni 2009 nr 6. Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry. Beci Bike Project. Beci lanceert leasing van bedrijfsfietsen Juni 2009 nr 6 Maandblad van Beci Brussels Enterprises, Commerce & Industry Beci Bike Project Beci lanceert leasing van bedrijfsfietsen Hallo, ik ben Bruno Bent u klaar om mij als jobstudent aan te werven?

Nadere informatie

QBMT. De intelligente robot verovert de wereld. Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters OVERDRACHT DRIES VAN NOTEN SUCCESS STORY SOCIAAL RECHT

QBMT. De intelligente robot verovert de wereld. Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters OVERDRACHT DRIES VAN NOTEN SUCCESS STORY SOCIAAL RECHT # 208 oktober > december 2014 INGOnderneming QBMT Fabrice Goffin Tommy Deblieck Oprichters De intelligente robot verovert de wereld SOCIAAL RECHT Het eenheidsstatuut: tekst en uitleg OVERDRACHT Voorrang

Nadere informatie

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12

SC OOP OP MENS EN WERK. Opleiding Vorming D O S S IER DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 D O S S IER Opleiding Vorming & SC OOP OP MENS EN WERK DRIEMA ANDELIJKS TIJDSCHRIFT - UITGAVE VAN SD WORX - JA ARGANG 4 - NR. 12 M A A R T - A P R I L - M E I 2006 12 A F G IF T E K A N T O O R: A N T

Nadere informatie