Jaarboekje Christelijk.. Historische Unie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarboekje Christelijk.. Historische Unie"

Transcriptie

1

2

3 Jaarboekje Christelijk.. Historische Unie 1958 * Het Bureau der C.~H.U. is gevestigd te 's~gravenhage, Wassenaarseweg 7. Het Uniebureau is te bereiken: van het station Hollandse Spoor, met lijn 9; van het station Staatsspoor, met Blauwe Tram, richting Scheveningen. Telefoon: 's~gravenhage (K 1700) No Giro: No (ten name van het. Hoofdbestuur der C.~H.U. te 's~gravenhage) 1

4 Levende studieboeken voor elk levend christen TROMMIUS' CONCORDANTIE De 7e druk van deze Bijbelse concordantie, een naslagwerk dat ontelbare malen te pas komt, het hele leven door. Ruim duizend bladzijden Geb. f 25.- STOCK WATERINK BIJBELS HANDBOEK De door Prof. Waterink, Dr. Aalders en Dr. Hommes bewerkte 6e druk van dit boek met.. lessen" voor de Bijbelvertelling. In 2 delen, per deel f J. HOOGWERF BIJBELS VERTELBOEK 2e druk, rijk geïllustreerd door Tjeerd Bottema. Geen boek om uit voor te lezen, maar een rijke bron met tal van aardige en interessante gegevens om de eigen vertelling aan kinderen en volwassenen mee op te fleuren. In 2 delen, per deel slechts f 4,95 v.d. AKKER SMIT GESCHIEDENIS VAN HET CHRISTENDOM De 4e druk is bijgewerkt tot Evanston en ingeleid door Prof. Van Unnik, met rijk fotomateriaal verzameld door Dr. M. E. Kluit. Hèt studieboek voor H.B.S., Gymnasia, Lycea en voor Godsdienstonderwijs. Geb. f 9,75 In iedere boekhandel ]. N. Voorhoeve ~Den Haag 2

5 I Kalender voor het jaar 1959 JANUARI I FEBRUARI MAART z 4 11 I8 25 I 8 I5 22 I 8 I M 5 I2 I I I D I I7 24 3I w 7 I4 2I 28 4 II I I8 25 D I 8 I I2 I I2 I9 26 V 2 9 I z 3 10 I7 24 3I 7 I4 2I 28 7 I4 2I 28 - APRIL I MEI I JUNI ' z 5 I2 I I7 24 3I 7 I4.2I 28 M II I8 25 I 8 I D 7 I4 2I 28 5 I2 I w I I7 24 D 2 9 I V 3 10 I7 24 I I9 26 z 4 11 I JULI I AUGUSTUS I SEPTEMBER z 5 I M I I4 2I 28 D 7 I4 2I I8 25 I 8 I w I 8 I I2 I I D 2 9 I I7 24 V 3 IO I 7 I I8 25 z 4 II I8 25 I 8 I I2 I9 26 OKTOBER I NOVEMBER I DECEMBER z 4 II I I M 5 I I I4 2I 28 D I 8 I w 7 I4 2I D I V z

6 4 Kalender voor het jaar 1958 JANUARI FEBRUARI MAART - z M D II I I8 25 w I 8 I I2 I I2 I9 26 D 2 9 I I V 3 IO I7 24 3I 7 I4 2I 28 7 I4 2I 28 z 4 11 I8 25 I 8 I I APRIL I MEI I JUNI z I 8 I M 7 I I D w I I8 25 D 3 IO I I2 I9 26 V 4 11 I I z 5 I2 I9 26 3, JULI I AUGUSTUS I SEPTEMBER z I 7 I4 2I 28 M 7 I4 2I 28 4 II I8 25 I 8 I D I I I w D I V 4 11 I I I2 I9 26 z 5 I OKTOBER I NOVEMBER I DECEMBER z 5 I2 I I I 28 M I D I I w I I2 I I D 2 9 I V I z I 8 I

7 Bq de Nederlandse Christelijke Reis... Vereniging U geniet van U ontmoet vrienden op reis met de ontmoet U de mensen, waarmee U zich verbonden weet door gemeenschappelijke geestelijke instelling en interesse en in dit gezelschap reist U naar plaatsen achter de horizon waar nog onbeperkt voorhanden is, wat U zoekt: een zonnig klimaat een grootse natuur architectuur en stedeschoon luchtige en serieuze ontspanning sportieve wandelingen een goed gesprek Nederlandse Christelijke Reis- (ERKEND DOOR DE NED. REISKAMER) Vereniging WETERINGKADE 22A POSTBUS 1035 DEN HAAG 5

8 VERJAARDAGEN.DER LEDEN VAN HET VORSTELIJK HUIS. 19 Januari (geh. 1943): H. K. H. Margriet Francisca, Prin~ ses van Oranje~Nassau, Prinses van Lippe~Biesterfeld, Dochter van H. M. Koningin Juliana, Prinses van Oranje~Nassau, Hertogin van Mecklenburg, enz. enz. en Z.K.H. Prins Bernhard, Prins der Nederlanden, Prins van Lippe~Biesterfeld. 31 Januari (geh. 1938): H.K.H. Beatrix Wilhelmina Arm~ gard, Prinses van Oranje~Nassau, Prinses van Lippe~ Biesterfeld, Dochter van H. M. Koningin Juliana, Prin~ ses van Oranje~Nassau, Hertogin van Mecklenburg, e:q.z. enz. en Z.K.H. Prins Bernhard, Prins der Neder~ landen, Prins van Lippe~Biesterfeld. 18 Februari (geh. 1947): H.K.H. Maria Christina, genaamd Marijke, Prinses van Oranje~Nassau, Prinses van Lippe~ Biesterfeld, Dochter van H. M. Koningin Juliana, Prin~ ses van Oranje~Nassau, Hertogin van Mecklenburg, enz. enz. en Z.K.H. Prins Bernhard, Prins der Nederlanden. Prins van Lippe~Biésterfeld. 30 April (geh. 1909): H. M. J uliana Louise Emma Maria Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje~Nassau, Hertogin van Mecklenburg, enz. enz., Dochter van H.K.H. Wilhelmina, Prinses der Neder~ landen en Wijlen Z. K. H. Prins Hendrik, Prins der Nederlanden. 29 Juni (geh. 1911): Z. K. H. Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter, Prins der Nederlanden, Prins van Lippe~Biesterfeld. 6

9 5 Augustus (geh. 1939): H. K. H. Irene Emma Elisabeth, Prinses van Oranje~Nassau, Prinses van Lippe~Biester~ feld, Dochter van H.M. Koningin Juliana, Prinses van Oranje~Nassau, Hertogin van Mecklenburg, enz. enz. en Prins Bernhard, Prins der Nederlanden, Prins van Lipp~~ Biesterfeld.,;; 31 Augustus (geh. 1880): H. K. H. Wilhelmina Helena Paulina Maria, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje~Nassau, Dochter van Wijlen Z.M. Koning Wil~ lem 111 en Wijlen H.M. Emma, Koningin~Moeder. * CHRISTELIJKE FEESTDAGEN IN Nieuwjaarsdag, 1 januari Goede V rijdag, 4 april Pasen, 6/7 april Hemelvaartsdag, 15 mei Pinksteren, 25/26 mei Kerstmis, 25/26 december CHRISTELIJKE FEESTDAGEN IN Nieuwjaarsdag, 1 januari Goede Vrijdag, 27 maart Pasen, 29 j30 maart Hemelvaartsdag, 7 mei Pinksteren, 17/18 mei Kerstmis, 25/26 december 7

10 KOFFIE THEE door de fijne geur beter door de pittige afschenk voordeliger vraagt heden nog een pakje aan Uw winkelier

11 VOORNAAMSTE POSTTARIEVEN. BINNENLAND BRIEVEN HUIS-AAN-HUIS-BESTELLING t/m 20.gram 12 ct VAN ONGEADRESSEERDE t/m 100 gram 25 ct GEDRUKTE STUKKEN t/m 200 gram 35 ct t/m 10 gram ct t/m 500 gram 45 ct t/m 20.gram ct t/m 1000 gram 60 ct t/m 26 gram ct t/m 2000 gram BRIEFKAARTEN enkele. dubbele 80 ct 8 ct 16 ct GEDRUKTE STUKKEN t/m 506 gr. p. 50 gr. 4 ct t/m 750 gram 50 ct t/m 1000 gram 60 ct t/m 2000 gram 80 ct t/m 3000 gram 110 ct AANTEKENEN boven de gewone porto POSTPAKKETTEN t/m 1 kg 70 ct t/m 2 kg 85 ct' t/m 3 kg 100 ct t/m 5 kg 150 ct t/m 7 kg 200 t/m 10 kg 25o ct EXPRESSE-BESTELLING boven de gewone porto 50 ct 25 ct N.V. DRUKKERIJ V/H LA RIVIÈRE EN VOORHOEVE Prins Hendrikstraat 53 'S GRA VENRAGE Telefoon K waliteitsdrukkers sinds

12 I Een mooi ingericht huis is het vijitekaartje van de bewoner I Door Wij helpen U bij emigratie (vakkundig inpakken) Wij helpen U bij verhuizing (I 00 ')"o service) vraagt vrijblijvend advies HOOGEVEEN EMMEN BEILEN onze grote collectie super modern - modern - gotisch meubtlair is N.V. JAN DE BOER in staat dit prima te verzorgen N,V. JAN DE BOER WASSERIJ.,DE NIJVERHEID" Ophalen en bezorgen in de volgende rayons : Den Haag, Amsterdam, Groningen, Utrecht, Arnhem, Deventer Zutfen FABRIEK EN HOOFDKANTOOR, Veenweg 16 24, Apeldoorn, Tel UITZET nodig? Aanvragen bij HOSPERS Vraagt per briefkaart onze zeer uitgebreide stalen collectie prachtig damast, fraai geborduurde Lakens en Slopen, fleurige Ontbijtstellen, moderne Badhanddoeken, Theedoeken, monogrammen enz. Zonder verplichting kan één onzer vertegenwoordigers U ook de volledige collecties voorleggen, bij. U zèlf thuis, en U over alles deskundig adviseren. Lingeriefabriek Gebr. Hospers VRIEZENVEEN - TWENTE TEL. K Linnengoed voor inrichtingen - V er pl. kleding 10

13 TITELS EN PREDIKATEN De Koningin: Hare Majesteit. Prins of Prinses van het Koninklijk Huis: Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid. Prins of Prinses: Zijne of Hare Hoogheid. Graaf of Gravin: Hooggeboren Beer of Hooggeboren Vrouwe. Baron, Jonkheer, Ridder of hun echtgenoten: Hoogwelgeboren Heer of Hoogwelgeboren Vrouwe. Barones of Jonkvrouw: Hoogwelgeboren Vrouwe. Adellijke Weduwe: Mevrouw de Douairière. Niet-adellijke, aanzienlijke personen: Weledelgeboren Heer, Mevrouw. Burgerij: De Heer, Mevrouw. Minister in functie, Minister van Staat, Ambassadeur, Gezant, diplomaat met de rang van Buitengewoon Gezant, Gouverneur Generaal, Luit.-Gouverneur-Generaal, Admiraal, Vice-Admiraal, Generaal, Luit.-Generaal en Groot Officier van het Koninklijk Huis: Excellentie. Lid der Eerste Kamer of der Tweede Kamer en van Gedeputeerde Staten: Hoogedelgestrenge. Heer; der Provinciale Staten: Weledelgestrenge Heer. Lid van de Raad van State, Lid van de Rekenkamer, oud-minister, Hoofdambtenaar tot en met de rang van Referendaris, Consul-Generaal, Schout-bij-nacht, Generaal-Majoor, Hoofdofficier tot en met de rang van Kapitein-luitenant-ter-zee en Majoor, Commissaris der Koningin, Gouverneur en Resident al of niet in functie, Assistent-resident en in het algemeen hooggeplaatste staatsambtenaren hier te lande of in de overzeese gebiedsdelen: Hoogedelgestrenge Heer. Inspecteur, Griffier der Staten, der Kamers, enz., Advocaat, Procureur, Schoolopziener, Notaris, Ingenieur, Commies en Adjunct Commies der ministeriën en der prp,vinciale griffies, Ridder in enige orde, subaltern Officier van de zee- en landmacht, Consul en Vice-Consul: Weledelgestrenge Heer. Burgemeester van grote stad: Hoogedelachtbare Heer; overige Burgemeesters: Edelachtbare Heer, of althans ook wel Weledelgestrenge Heer (ook Wethouder en lid van de Raad). 11

14 Wat de rechterlijke macht betreft: Lid van de Hoge Raad: Edelhoogachtbare Heer, Raadsheer van een Gerechtshof: Edelgrootachtbare Heer, Rechter van een Rechtbank: Edelachtbare Heer, Kantonrechter, Griffier, Officier en Substituut-Officier, Rechter-Commissaris enz.: Edelachtbare Heer. Wat de Hogescholen en andere scholen betreft: Curator Hogeschool: Edelgrootachtbare Heer. Hoogleraar: Hooggeleerde Heer, Doctor (wetenschappelijke titel): Zeergeleerde Heer, ook Weledelzeergeleerde Heer, Arts en Drs (zonder doctorstitel): Weledelgeleerde Heer, Curator van gymnasium, lid van de commissie van toezicht op middelbaar en lager onderwijs: Weledelgestrenge Heer, Leraar: Weledelgeleerde Heer. Student aan een Universiteit: Weledelgeboren Heer. Onderwijzer: Weledele Heer. Predikant (met doctorstitel): Weleerwaarde Zeergeleerde Heer. Zendeling en predikan-t (zonder doctorstitel): Weleerwaarde Heer. Lid der Synode: Hoogeerwaarde Heer. Pastoor: Zeereerwaarde Heer. Opperrabbijn: Weleerwaarde Zeergeleerde Heer. Rabbijn: Weleerwaarde Heer. Meermalen laat men op de adressen van brieven alle titulatuur weg en schrijft men eenvoudig: De Heer en daaronder: s.t. (salvo titulo, d.i. met voorbehoud Uws titels) of: s;s.t.t. (salvis titulis, met voorbehoud Uwer titels) of: s.h.e.t. (salvo honore et titulis, behoudens eer en titels). SAMENSTELLING DER STATEN-GENERAAL~ Eerste Kamer. Voorzitter: Prof. Mr J. A. Jonkman. K.V.P. 25; P. v. d. A. 22; A.R. 8; C.H. 8; V.V.D. 7; C.P. 4 en S.G.P. 1. Tweede Kamer: Voorzitter: Mr L G. Kortenhorst. P. V. d. A. 50; K.V.P. 49; A.R. 15; V.V.D. 13; C.H. 13; C.P. 7; S.G.P

15 SEDERT 1913 SCHOEVERS' OPLEIDING een waarborg voor de toekomst INSTITUUT SCHOBVERS N.V. 's,gravenhagc ' Rijswijk (Z.H.) ' Amsterdam ' Rotterdam ' Utrecht ' Arnhem Vlaardingen Abonneert U op het HERVORMD WEEKBLAD DE GEREFORMEERDE KERK Orgaan ter verspreiding van de beginselen der Confessionele Vereniging Per kwartaal f 2.25 Vraagt proefnummer Redactie: Os H. G. Groenewoud - Prof. Dr Th. l. Haitjema Dr G. P. van ltterzon - Os C. M. luteyn - Prof. Dr G. C. van Niftrik Dr G. J. Streeder Dr L. D. Terlaak Poot Dr W. J. de Wilde Uitgevers: H. VEENMAN & ZONEN, Postbus 7, Wageningen ADVIEZEN ONTWERPEN Verkiezingsen ander Propaganda-materiaal in offset en hoekdruk Grafisch Bedrijf H. VEENMAN & ZONEN, Wageningen, Tel Bongers.- Wageningen vo'p>r een prima prettige verhuizing voor een prima veilige overzeeverpakking e voor elk internationaal transport BONGERS Verhuisbedrijf Wageningen 13

16 Dit zijn de drie letters AEG die U op ontelbare electrische apparaten al sedert tientallen jaren aantreft. I. Op de kleinste toestellen, op enorme turbogeneratoren, over de gehele wereld, komt U deze drie letters: AEG steeds weer tegen. Maar ook op wasmachines, koelkasten, stofzuigers, strijkijzers, enfin, noemt U maar op! ELECTRICITEIT VRAAGT ZEKERHEID Vraag daarom altijd naar producten van de N. V. Electriciteit& Maatschappij AMSTERDAM, FREDERIKSPLEIN 26, TEL ( 1 0 lijnen) 14

17 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT In het belang van een goede administratie wordt het volgendè onder de aandacht der leden gebracht: Contributieregeling. De Besturen der kiesverenigingen wordt vriendelijk ver~ zocht, alle betalingen aan het Hoofdbestuur of aan een Commissie van het Hoofdbestuur, te doen geschieden door storting of overschrijving op postrekening , ten name van het Hoofdbestuur der Christelijk~Historische Unie te 's~gravenhage. Desgewenst kan ook betaling geschieden 'aan de Ned. Handel~maatschappij N.V., Kneuterdijk 1. 's~gravenhage. De contributie der Kiesverenigingen aan het Hoofdbestuur moet steeds vóór 1 April worden betaald en bedraagt f 1, per jaar per lid. Bestuurswijzigingen en adresveranderingen. Voor een hechte organisatie is het van zeer groot belang, dat het Uniebureau in kennis wordt gesteld met wijzigingen in' de samenstelling/adressen van de besturen der Kamer~ kring~. Statenkring~ en Kiesverenigingen. Op het Uniebureau zijn formulieren voor het doen van deze opgaven verkrijgbaar. Deze wijzigingen, bij voorkeur op de verkrijgbaar gestelde formulieren, steeds door te geven aan: Het Bureau der Chris~ telijk~historische Unie, Wassenaarseweg 7, 's~gravenhage (telefoon ). V ~rhuizing van leden ener kiesvereniging. De aandacht wordt gevestigd op artikel 9 van de Statuten, hetwelk o.m. bepaalt, dat bij vertrek van een der leden van een kiesvereniging naar elders, op daartoe door het Bureau der Unie verstrekte kaartformulieren, van diens verhuizing behoort te worden kennis gegeven aan het Bestuur der in de nieuwe woonplaats gevestigde kiesvereniging. Bedoelde formulieren - in de vorm van gedrukte kaar~ ten - zijn bij het Uniebureau verkrijgbaar. 15

18 Bestellingen. Betaling der nota's van bij het Uniebureau bestelde uit~ gaven, zo mogelijk uitsluitend door storting of overschrijving op postrekening no , ten name van Hoofdbestuur C.~H. U. te 's~gravenhage. Inlichtingen. V ragen over onderwerpen van staatkundige of politieke aard kunnen worden ingezonden aan het Bureau der C.~H.U., Wassenaarseweg 7, 's~gravenhage. Het Uniebureau is bereikbaar: Van het Hollandse Spoor met lijn:j. Van het Staatsspoor met Blauwe Tram, richting Scheveningen. I BOEKWERKEN EN BROCHURES verkrijgbaar bij het Bureau der Chr.-Hist. Unie, Wassenaarseweg 7, 's-gravenhage, Telefoon Prijs Statuten der Christelijk-Historische Unie Beginsel program per stukl) f 0,10 " 0,05 Sociaal~Economisch program " 0,05, Gemeente~program. " 0,05 Kaartformulieren voor het opgeven van verhuizin~ gen van leden ener kiesvereniging (artikel 9 der Statuten) gratis Kaartformulieren voor mededelingen aan het Unie~ bureau betreffende adresveranderingen en veran~ deringen in de Bestuurssamenstelling ener Kamer~ kring~, Statenkring~ en Kiesvereniging. gratis ') Bij aankoop van meerdere exemplaren bestaat mogelijkheid.van reductie. Inlichtingen bij het Uniebureau. 16

19 Bewijs van Lidmaatschap (kwitantie) f 0,02 Dubbele briefkaart voor het werven van nieuwe leden 0,02 Ten behoeve van in oprichting zijnde Kiesvereni~ gingen zijn de volgende modellen verkrijgbaar: Reglement van een Gemeentelijke Kiesvereniging Reglement van een Plaatselijke Kiesvereniging... 0,05.. 0,05 Daarnaast is op het Uniebureau de volgende lee~ tuur verkrijgbaar: Dr L. C. Suttorp:.,Jhr Mr A. F. de Savornin Loh~ man", zijn leven en werken.. 5,25,.Lohman en Wij"... 0,30 Iets over Levensloop en Beginselen van Dr Ph. J. Hoedemaker, door H. G. Groenewoud, Ned. Herv. Predikant Het leven en werken van Mr G. Groen van Prin~ sterer, door H. de Boer.. 0,50 Middenstandsrapport ,50 Jaarboekje der Christelijk~Historische Unie (porto inbegrepen).. 2,25.. W àarom Christelijk~Historisch", 8 blz.... 0,05.,De Christelijk~Historische Unie en de arbeider".. 0,05.. De Christelijk~Historische Unie en de vrouw".. 0,05 Mr H. K. J. Beernink:.. Geschiedenis en beginsel der Christelijk~ Historische Unie".. 1,.-.,Wat zeggen ze ervan?" Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Christelijk-Historische Unie op 9 Juli Mr J. W. van Gelder:.,De positie van de C.~H.U. ten opzichte van de andere politieke groeperingen.. 0,20 17

20 Prof. DrA. A. van Ruler:.,Overheid en humanisme".,ordening en geleide Economie". F. H. v. d. Wetering:.,De weg naar vrijheid" Een C.~H. visie op het P.v.d.A.~plan. H. M. Gerbrandij: "De betekenis van de Provin~ ciale Staten" Het Landarbeidersvraagstuk; rapport Agrarische Commissie... 0,90.. 1,25.. 0,50 " 0,40 " 0,20 DE OLVEH VAN 1879 Onderling Levensverzekering-Genootschap Levensverzekeringen Lqjrenten Pensioenverzekeringen Inlichtingen worden verstrekt door het Hoofdkantoor: Kortenaerkade 1 's.. Gravenhage,. door de hijkantoren te Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, 1 s.. Gravenhage, Groningen, Rotterdam, Utrecht, tin door de erkende tussenpersonen. 18

21 N. V. Voor alle bank-, effecten- en assurantiezàken SLAVENDURG'S BA NK Kantoren: ROTTERDAM - AMSTERDAM - DEN HAAG AMERSFOORT - ARNHEM DORDRECHT GRONINGEN - HAARLEM - MAASSLUIS SCHIEDAM - UTRECHT - VLAARDINGEN WINSCHOTEN - IJSSELMONDE Agentschappen: BREDA - MIDDELHARNIS - SOMMELSDIJK VIANEN - VRÏJHOEVE CAPELLE - ZEVEN BERGEN - ZWIJNDRECHT L ~ HANDELSONDERNEMING D e Groot en Schouten n. v. UTRECHT Dotnstraat 2 Telegramadres: GROOTSCHOUT Telefoono (K 30) na kantoortijd: C. P. de Groot D. Schouten Bankiers: Amsterdamsche Bank N.V., Amsterdam Postgiro: Codes: Beftdey Acme Ru dolf Mosse Groothandel in kunstmeststoffe 19

22 zal ook Uw manuscnpt gaarne ter beoordeling ontvangen. Haar verkoopapparaat staat borg voor de gunstigste resultaten. Haar modern geoutilleerde drukkerij en de daaraan verbonden ontwerpers geven U de zekerheid van typografisch ver antwoord drukwerk. Ook de ver zorging van dissertaties is bij haar m goede handen. HOUTZAGERSSINGEL {6 DEN HAAG TELEFOON

23 ORGANISATIE DER C.H. U. SAMENSTELLING UNIERAAD. A. de leden van het Hoofdbestuur. B. de volgende afgevaardigden van de Kamerkring~ verenigingen: 's~hertogenbosch: C. P. v. d. Hoven, Grotestraat 22a, Waalwijk. G. A. Lewin, Graafseweg 268, 's~hertogenbosch. Tilburg: G. Minderhoud, Haagweg 257, Breda. A. B. Kramer, Archimedesstraat 5, Breda. Arnhem: G. v. cl. Ley, Oversteeg 45, De Steeg. Tj. Dijkstra, 't Harde, gem. Doornspijk. Nijmegen: A. Groeneveld, Abr. Kuyperstraat 19, Zaltbommel. A. A. Schouten, k 3, Dodewaard. Rotterdam: F. Goudzwaard, Azaleastraat 42b, Rotterdam~Noord. Jac. v. d. Kooij. Delftweg 164, Overschie. 's~gravenhage: M. R. H. Calmeyer, Lt.~Gen. b. d., OeHstraat 24, 's~gravenhage. Leiden: T. Terlouw, Noordstraat I I. Krimpen aan de IJssel. J. van lterson, Oude Singel 190, Leiden. Dordrecht: N. Koren, Westfrankenlandsestraat 82, Schiedam. Ir A. Oosters, Rotterdamseweg 80, Zwijndrecht. Amsterdam: E. Steenbergen, Weesperzijde , Amsterdam~O. A. A. van Sandick, Händelstraat 6, Amsterdam. 21

24 Den Helder: Ds J. A. Visser, Wilhelminaplantsoen 39, Enkhuizen. S. J. Zoodsma, Schelpenbolweg 3, Slootdorp. Haarlem: Mr A. Wensing, Burg. Bareelstraat 9, Haarlem. K. v. Dijk, Diependaalsedrift 12, Hilversum. Middelburg: J. Bonthuis, Rouaansekaai 23, Middelburg. W. de Feyter, K 2, Axel. Utrecht: Jhr Mr L. E. de Geer van Oudegein, Vreeswijk. C. v. Gender en, Klaas Katerstr. 31, V eenendaal (U.). Leeuwarden: W. Nauta, Franekerkade 4, Sneek. Zwolle: C. van Blaaderen, Mr P. J. Troelstrastr. 10, Hengelo. J. Jalving, Molenweg 301. Zwolle. Groningen: 0. ten Hof. Van Beresteijnstraat 1, Veendam. F. E. Zandt, "Deltheem", Stedum. Assen: G. Smid, S 113, Nieuw-Buinen Joh. Somer, B.eilerstraat 75, Assen. Maastricht: J. H. Bruning, Dr De Visserstraat 20, Heerlen. L. Stokvis, Haansberg, Brunssum. Centrale C.-H. Vrouwengroepen: Mevr. C. Sanderse-Lampers, Paul Krugerstraat 90, [Vlissingen. Mevr. B. Nijhoff-van 't Hoff. Noordbargerstraat 55, [Emmen. Federatie C.-H. Jongerengroepen: L. Bokma, Polanenstraat 11, Halfweg. A. J. van Duist, "Eykmanhuis", Driebergen. 22

25 Noordoostpolder: Adviserend lid: B. Bolwijn, Hoogesluiswal 21, Marknesse. C. De adviserende leden van het Hoofdbestuur. Deze zijn adviserend lid van de Unieraad. Opmerking: De leden van de Unieraad treden, voor zover zij geen Hoofdbestuurslid zijn, elke 4 jaar af. Zij zijn terstond herkiesbaar. SAMENSTELLING HOOFDBESTUUR. A. Gekozen door de Algemene Vergadering: Dr J. W. Beerekamp, Raadhuisplein 9, Hoogeveen (aftr. 1958). Mr J. W. van Gelder, Berkenrodelaan 6, Amsterdam~Z. 11 (aftr. 1960). H. M. Gerbrandij, Nijland (aftr. 1959). Mej. Mr E. A. Haars,,,'t Klokkehuis", Kerkplein 16, Breu~ kelen ( aftr. 1958). J. Kroles, Wilhelminalaan 12, Ermelo (aftr. 1958). C. J. van Mastrigt, Oude Woudenbergse Zandweg 9, Zeist (aftr. 1960). J. Richter, Vondellaan 24, Rijswijk Z.H. (aftr. 1959). Drs D. Schouten, Mr Van Coathstraat 54, Waalwijk (aftr. 1959). H. W. Tilanus, Statenlaan 125, 's~gravenhage. B. Gekozen door de Kamerkringen: 's~hertogenbosch: K. J. Weijer, N. Brabantlaan 7, Eindhoven ( aftr. 1960). Plv.: C. B. Bouman, Hoogstraat 6, Werkendam. TILBURG: J. J. van den Dries, Noordhaven 18, Zeven~ bergen ( aftr. 1958). Plv.: J. Dragt, Laan van Meekienburg 13, Breda. 23

26 ARNHEM: E. Kamphuis, Hoofd Herv. School, Kootwijkerbroek ( aftr. 1958). Plv.:.... NIJMEGEN: Joh. Lokhorst, Rode Toren, Driel (aftr. 1959). Plv.: C. van Westreenen, Reestraat 29, Nijmegen. ROTTERDAM: A. in 't Veld, Kerkedijk 289, IJsselmonde, Rotterdam ( aftr. 1960). Plv.:.... 's-gravenhage: B. Bol. Roelafsstraat 14, 's-gravenhagè ( aftr. 1959). Plv.: T. J.. van Leeuwen, Van Boetzelaerlaan 232, Scheveningen. LEIDEN: J. J. Steenbakker Morilyon Loijsen, Dorpsstraat 65, Benthuizen ( aftr. 1959). Plv.: D. v. d. Kwaak, Thorbeckestraat 37, Leiden. DORDRECHT: Mr H. K. J. Beernink, Rembrandkade 65, Rijswijk Z.H. ( aftr. 1958). Plv.: Mr W. D. Okkens, Notaris, Leerdam. AMSTERDAM: Mr H. Mulderije, Herman Gorterstraat 7, Amsterdam ( aftr. 1958). Plv.: A. A. van Sandick, Händelstraat 6, Amsterdam. DEN HELDER: Jb. Huihers Kzn, Westdijk 4, Heer-Hugowaard (aftr. 1959). Plv.: D. Voet, Klaas Katerstraat 39, Zaandam. HAARLEM: Mr Dr J. van Bruggen, J. C. van Oostzanenlaan 21, Heemstede (aftr. 1958). Plv.:.... MIDDELBURG: C. Philipse, Dorpsstraat 31, 's-heer Arendskerke (aftr. 1960). Plv.: J. J. van Melle, Vogelzangsweg 76, Goes. UTRECHT: C. P. de Groot, Corneillelaan 6, Utrecht (aftr. 1959). Plv.: K. Klijnsma, Muinek Keizerlaan 33, Utrecht. LEEUWARDEN: H. W. Hielkema, Tsjamkedijkje, Harich ( aftr. 1960). Plv.:

27 ZWOLLE: A. J. Immink, Lemele (aftr. 1960). Plv.: G. J. van Amerongen, L. van Limburg Stirumstraat 2, Almelo. GRONINGEN: S. R. Knottnerus, Stationslaan.44, 'Stads~ kanaal ( aftr. 1958). Plv.: L. Bultena, Oosterstationstraat, Uithuizen. ASSEN: J. Blaakmeer, 275, Gasselternijeveen (aftr. 1960). Plv.: J. Trip Jzn, Nieuw~Buinen., MAASTRICHT: Drs F. A. Kraaijeveld, Ruys de Beeren~ broucklaan 1, Heerlen ( aftr. 1959). Plv.: J. H. Bruning, Dr de Visserstraat 20, Heerlen. C. Adviserende leden: M. R. H. Calmeyer, Lt.~gen. b. d., Delistraat 24, 's~graven~ ha ge. Dr I. l';j. Th. Diepenhorst, "De Epenhorst", Epe. Ir M. A. Geuze, "Zandhoeve", Poortvliet. Prof. Dr Th. L. Haitjema, Verl. Heerenweg 38, Groningen. Drs J. W. van Hulst, Gosterpark 33, Amsterdam. P. Jouwsma, Johan van Reesstraat 20, Enschede. H. Kikkert, Lommerlust 42, Zeist. Dr Ir G. A. Kluitenberg, Frankenlaan 6, Apeldoorn. Mr Dr G. Kolff, Huize "De Gentel'', Geldermalsen. Tj. Krol, Rijksstraatweg 272, Haren (Gr.). Mr W. F. Lichtenauer, Bergse Plaslaan 1, Rotterdam. Drs D. F. v. d. Mei, Rembrandtkade 250, Rijswijk Z.H. Mevr. H. Meijer~Bosse, Kon. Hortensetaan 10, Apeldoorn. Prof. Dr G. C. v. Niftrik, Vrijheidslaan 4.bov., Amsterdam. C. F. van der Peijl, L. P, v. d. Spiegelstraat 13, Goes. Mr R. Pollema, Stationsweg 16, Leeuwarden. J. Reijers, Zandweg A 41 b, Kamerik. J. de Ruiter, Stationsstraat 21b, Alphen a. d. Rijn. Dr J. J. R. Schmal, Van Pabstlaan 22, Voorburg. Mr G. Vixseboxse, "De Blikhorst" A 2, Holten. F. H. v. d. Wetering, Apollolaan 73, Amsterdam~Z. Jkvr. Mr C. W. I. Wttewaall van Stoetwegen, Laan van Meerdervoort 52, 's~gravenhage. 25

28 Agrarische Commissie. W. P. Cnossen, Woerden, voorzitter. Ir P. van der Schans, Koningin Emmakade' 154, 's~graven~ hage: secretaris. H. Dekker, Nijeveen; H. M. Gerbrandij, Nijland; Ir M. A. Geuze, Poortvliet; A. Hadderingh, Assen; J. Huibers, Heer Hugowaard; A. J. Immink, Ommen; Ir L. J. A. de Jonge, Drumpt, post Tiel; H. Kikkert, Zeist; Mr Dr G. Kolff. Geldermalsen; J. T. Mellema, Nieuw~Scheemda; C. Philipse, 's~heer Arendskerke; J. de Ruiter, Alphen aan de Rijn; C. van Velden, Oe Lier, post Naaldwijk; P. Zonneveld, Honselersdijk. Culturele Commissie. L. Krol, Vondelstraat 70, 's~gravenhage, secretaris. Mr J. W. de Jong Schouwenburg, Aerdenhout; Mej. Da. L. C. Dufour, Groningen; Mr G. J. Kolff, Deil; G. van Ravenzwaaij, Hilversum; 0. Santema, Huizum; J. Kroles, Ermelo; Ds Jac. Poort, 's~gravenhage; Dr J. J. R. Schmal, Voorburg. Middenstandscommissie. P. Corée, Zwolle, voorzitter. Drs Joh. Boers, Bureau C.~H.U., 's~gravenhage, secretaris. A. Klein, Emmen; Mr J. H. Luijerink, 's~gravenhage; Mr G. van Muiden, Rijswijk (Z.~H.); D. W. van der Put, Zeven~ bergen; J. Richter, Rijswijk (Z.~H.); M. Tiemens, Groningen; N. Veldhoen, 's~gravenhage; M. van der Voet, Oegstgeest; P. G. van der Weele, Colijnsplaat; F. Weijers, Amsterdam; J. Wieten, Apeldoorn. Propagandacommissie. E. Kamphuis, Kootwijkerbroek, voorzitter. Mej. Th. E. Vroegop, Bureau C.~H.U., secretaresse. Drs Joh. Boers, 's~gravenzande; C. van Genderen, Veenen~ daal (Utr.); F. Goudzwaard, Rotterdam; }. van Iterson, Leiden; D. W. van der Put, Zevenbergen; C. van Willenswaard, Rott.erdam. 26

29 SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR. H. W. Tilanus, Statenlaan 125, Den Haag, voorzitter. C. J. van Mastrigt, Oude Woudenbergse Zandweg 9, Zeist, vice~voorzitter. Mr H. K. J. Beernink, Rembrandtkade 65, Rijswijk Z.H., secretaris. Mr Dr J. van Bruggen, J. C. van Oostzanenlaan 21, Heem~ stede, penningmeester. E. Kamphuis, Kootwijkerbroek, tweede secretaris. Drs F. A. Kraaijeveld, Ruys de Beerenbroucklaan 1, Heerlen, tweede penningmeester. Mr J. W. van Gelder, Berkenrodelaan 6, Nieuwer,.;Amstel, post Amsterdam~Z. H. M. Gerbrandij, Nijland. C. P. de Groot, Corneillelaan 6, Utrecht. Prof. Dr G. C. van Niftrik, Vrijheidslaan 4 boven, Amster~ dam, adv. lid. ADMINISTRATIE DER C.~H.U. De Administratie van de Christelijk~Historische Unie is gevestigd aan het adres: Wassenaarseweg 7 te 's~gravenhage, Telefoonno. K 1700, no "Jhr Mr A. F. DE SA VORNIN LOHMANSTICHTING". Bestuur: Dr I. N. Th. Diepenhor st, Epe (voorzitter). ' Mr Dr J. van Bruggen, Heemstede. Dr P. A. Elderenbosch, Amersfoort. Mevr. Mr T. Grooten~Van Boven, Amsterdam. Dr Ir G. A. Kluitenberg, Apeldoorn. Dr C. H. Schouten, Oudewater. Mr W. de Bruijn, Voorburg, DenBurghstraat4 (secretaris). 27

30 Sociaal Economische Commissie. Mr Dr J. van Bruggen, Heemstede, voorzitter. H. Kikkert, Zeist, 2e voorzitter. Mr D. den Hollander, Keizersgracht 495, Amsterdam. secretaris. Drs J. C. Vrielink, Ketelstraat 13a, Arnhem, 2e secretaris. Prof. Dr Ir G. H. van Beusekom, 's~gravenhage; W. P. Cnossen, Woerden; Drs H. J. Dieters, 's~gravenhage; Mevrouw Mr Dr P. M. Franken~Van Drie!, Bilthoven; Mr W. F. Lichtenauer, Rotterdam; C. J. van Mastrigt, Zeist; Drs D. van der Mei, Rijswijk ( Z.~H.); F. H. van de We te~ ring. Amsterdam. CHRISTELIJK~HISTORISCHE LEDEN VAN DE STATEN~GENERAAL Leden der Eerste Kamer Mr Dr G. Kolff. Huize,.De Gentel", Geldermalsen, voor~ zitter der fractie. J. Reijers, Zandweg A 41 b, Kamerik, secretaris der fractie. Mr Dr J. van Bruggen, J. C. van Oostzanenlaan 21, Heem~ stede; Ir M. A. Geuze, Zandh9eve B 67, Poortvliet; Drs J. W. van Hulst, Oasterpark 33, Amsterdam; Mr W. F. Lich~ tenauer, Bergse Plaslaan 1, Rotterdam; Mr R. Pollema, Stationsweg 16, Leeuwarden; Mr G. Vixseboxse,,.De Blik~ horst", A 2, Holten. Leden der Tweede Kamer H. W. Tilanus, Statènlaan 125, 's~gravenhage, voorzitter der fractie. Jkvr. Mr C. W. I. Wttwaall van Stoetwegen, Laan van Meerdervoort 52, 's~gravenhage, secretaresse der fractie. Mr H. K. J. Beernink. Rembrandtkade 65, Rijswijk (Z.~H.); M. R. H. Calmeyer, Lt. Gen. b.d., Delistraat 24, 's~graven~ hage; Dr I. N. Th. Diepenhorst,.De Epenhorst", Epe; H. Kikkert, Lommerlust 42, Zeist; Tj. Krol. Rijksstraatweg 272. Haren ( Gr.); C. J. van Mastrigt, Oude Woudenberg se Zandweg 9, Zeist; Drs D. F. van der Mei, Rembrandtkade 250, Rijswijk (Z.~H.); C. F. van der Peijl. L. P. v. d. Spiegel~ straat 13, Goes; J. de Ruiter, Stationsstraat 21 b, Alphen aan. de Rijn; Dr J. J. R. Schmal. Van Pabstlaan 22, Voorburg; F. H. van de Wetering, Apollolaan 73, Amsterdam~Z. 28

31 CHRISTELIJK-HISTORISCHE LEDEN VAN PROVINCIALE STATEN Noord-Brabant. D. W. van der Put, Kon. Wilhelminastraat 2, Zevenbergen. Drs. D. Schouten, Mr. v. Coathstraat 54, Waalwijk. Gelderland. Dr I. N. Th. Diepenhorst, "De Epenhorst", Epe, (lid G.S.) J. van Eek, Van Zadelhoffplein 10, Doetinchem. K. Jonker, Jachtlaan 309, Apeldoorn. E. Kamphuis, Hoofd Hervormde School, Kootwijkerbroek. G. L. Klamer, Van Lawick van Pabstlaan 74, Arnhem. G. Koning, Dorpsstraat 27, Almen. H. M. Martens, F. A. Molijnlaan 56, Nunspeet. J. Roseboom, De Ster, Nederhemert. C. van Westreenen, Reestraat 29, Nijmegen. M. Wiegeraadt, Burg. Prinslaan 55, Ede. Noord-Holland. Mr. J.W. v. Gelder, Berkenrodelaan 6, N.Amstel, post A' dam. Mr. J. P. A. A. Lens, Laapersweg 10, Hilversum. Jacs. Rustige, Pr. Hendriklaan 3, A'dam, (lid Ged. Staten). Mr. A. Wensing, Burg. Bareelstraat 9, Haarlem. Zuid-Holland. Jhr. V. P.A. Beelaerts van Blokland, Javastr. 8, 's-gravenhage. C. van Dijk, Gasthuislaan 18a, 's~gravenzande. S.H. van Eijbergen, Weth. Ouwehandstraat 32. Katwijk a. Z. L. Krol, Vondelstraat 70, 's~gravenhage. D. van der Kwaak, Thorbeckestraat 37, Leiden. J. de Meer, Hoyledesingel 7, Rotterdam. Mr. W. D. Okkens, Emmalaan 20, Leerdam. Dr. J. J. R. Schmal, Van Pabstlaan 22, Voorburg, (lid G.S.). A. in 't Veld, Kerkedijk 289, Rotterdam. Zeeland. M. den Boer, Huize "Cor~Ali", Haamstede. Mr. W. F. E. baron van der Feltz, Molenwater 49, Middelburg. A. Koster, B 63, Zaamslag. G. P. Leendertse, Veerweg, Kamperland. C. F. van der Peijl, L. P. v. d. Spiegelstraat 13, Goes. C. Philipse, Dorpsstraat 31, 's~heer Arendskerke, (lid G.S.). 29

32 A. H. S. Stemerding. 0.~ en W.~Souburg. G. J. v.d. Waal, Van der Slikkestraat 7, Schoondijf.e. Utrecht H. van Galen Last, Utrechtseweg 79, Amersfoort, (lid G.S.). Mr. M. J. de Geus, Julianalaan "Domi", Bilthoven. C. P. de Groot, Corneillelaan 6, Utrecht. Mej. Mr. E.A. Haars, "'t Klokkehuis", Kerkpl. 16, Breukelen. C. J. van Mastrigt, Oude Woudenbergse Zandweg 9, Zeist. Overijssel. Joh. Buit, Zomerdijk 36, Zwartsluis. P. Coréé, Klimopstraat 6, Zwolle. A. J. lmmink, Lemele. P. Jouwsma, Joh. van Reesstraat 20, Enschede. A.W. Smit, Markeloseweg 101, Rijssen. Z. Valkman, Stationsstraat 33, Stad Hardenberg. J. M. J. Zandscholten, Zutphenselaan 7, Deventer, (lid G.S.). Groningen. S.H. de Groot, Appingedam, (lid Ged. Staten). S. R. Knottnerus, Stadskanaal. J. T. Mellema, Hamrikkerweg 3, Nieuw Scheemda. J. W. Pier, Wilhelminalaan 12, Bedum. J. A. Rademaker, Anna Paulownastraat 41, Groningen. Drenthe. J. Blaakmeer, Gasselternijeveen. H. Dekker, Nijeveen, (lid Ged. Staten). A. Hadderingh. Beiierstraat 115, Assen. J. Prummel. 2e Exloërmond. J. v. d. Hof, Poppenhare 30, Coevorden. Friesland. H. M. Gerbrandij, Nijland, (lid Ged. Staten). A. J. Bergsma, Robbemastraat 64, Leeuwarden. Mr. A. Hannema, Julianalaan 30, Leeuwarden. H. W. Hielkema, Harich. D. Humalda, Koudum. J. van der Laan, W arfstermolen. M. Modderman, St. Johannesga. R. Regnerus, Hallum. J. Wijmenga, Ureterp. 30

33 CHRISTELIJK.. HISTORISCHE PERS BINDING Leden~contactblad der Christelijk~Historische Unie Redactie en administratie: Bureau C.~H. Unie, Wassenaarse~ weg 7, telefoon , 's~gravenhage. Abonnementsprijs: per post f 2,- per jaar; bij afname van min. 10 ex. aan één adres: f 1,20 per jaar. Giro 70154, t.n.v. adm. "Binding" ledencontactblad C.H.U., 's~gravenhage. DE CHRISTELIJK~HISTORISCHE NEDERLANDER Verschijnt eenmaal per week (8 pag.). Wnd. Hoofdredacteur: P. Jouwsma, telefoon K , Enschede. Redacteuren: A. J. Bergsma, Mr. Dr. J. van Bruggen, H. Kikkert, Mr. R. Pollema, J. de Ruiter, Jhr. W. de Savornin Lohman, Mej. I. J. H. Struik Daim, Mr. G. Vixseboxse, Mevr. A. J. van Vliet~Haye, F. H. van de Wetering, A. J. van Duist. Administratie: Voorstreek 87, Leeuwarden; tel. 4571, giro Redactie: Stationsweg 16, Leeuwarden; tel KONINGIN EN VADERLAND Weekblad voor Nederland Christelijk~Historisch Redactie: Dr. J. J. R. Schmal en F. H. v. d. Wetering. Vaste medewerkers: Mr. H. K. J. Beernink, W. F. C. v. d. Broek, B. Buddingh', M. R. H. Calmeyer, W. P. Cnossen, A. J. v. Duist, S. H. v. Eijbergen, Ds. H. G. Groenewoud, Tj. KroL Prof. Dr. G. C. v. Niftrik, Drs. D. Schouten, M. v. Veen. Administratie~adres: Jachtlaan 309, Apeldoorn. Tel (06760). 31

34 Recencies van nieuwe uitgaven: W. F. C. v.d. Broek, Deventerweg 114, Zutfen. Abonnementsprijs: f 8,- p. jaar of f 4,- p. halfjaar, vooruit te voldoen op postrek , Apeldoorn. Losse nummers 20 ct. Advertenties: 15 cent per mm.-regel (bij contract lager). DE UNIE Christelijk-Historisch Contact~orgaan Redactie: G. Benting, Mevr. B. Nijhoff-van 't Hoff, Ds. A. Oliemans, J. Prummel en J. Smid. Redactie- en administratie-adres: Postbus 5, Coevorden. Vetschijnt minstens één maal per maand. Alle leden van de C.H. Kiesverenigingen in Drente ontvangen dit blad. De abonnementsprijs is bij de contributie inbegrepen. Abonnementsprijs voor belangstellenden f 1,50 per jaar. Betalingen op postrekening Rotterdamse Bank t.n.v. "De Unie". C.~H. TIJDSCHRIFT Driemaandelijks orgaan van de Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmanstichting Redactie-adres: Mr. W. de Bruijn, Den Burghstraat 4, Voorburg. Administratie-adres: Wassenaarseweg 7, 's-gravenhage, telefoon Uitgever: Uitgeverij Van Keulen, N. V. Houtzagerssingel 76, 's-gravenhage, telefoon Alle opgaven van abonnementen en adreswijzigingen uitsluitend te zenden aan het administratie-adres: W assenaarseweg 7, Den Haag. Advertentie~opdrachten aan de uitgever. Abonnementsprijs f 3,75 per jaar, bij vooruitbetaling. Donateurs van de Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmanstichting (minimum contributie f 5,- per jaar) ontvangen het blad gratis. Gironummer t.n.v. Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmanstichting, Den Haag:

35 GEMEENTEBELEID Maandblad van de Vereniging van Christelijk-Historische leden van Gemeentebesturen in Nederland Met vaste medewerking van: H. M. Martens, Burgemeester van Ermelo te Nunspeet, voorzitter. Mr. H. K. J. Beernink, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en Gemeentesecretaris van Rijswijk (Z.H.). Dr. I. N. Th. Diepenhorst, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van Gedeputeerde Staten van Gelderland te Epe. Jhr. Mr. L. E. de Geer van Oudegein, Burgemeester van Vreeswijk. E. J. Heslinga, Gemeentesecretaris van Hoogeveen. J. Hoekstra, Burgemeester van Nijkerk. Mr. J. P. A. A. Lens, Raadslid te Hilversum. B. J. Thijssen, Gemeenteontvanger van Haarlem te Overveen. Secretaris van de Redactie: B. J. Klumper, Gemeentesecretaris van Zwollerkerspel, wonende te Zwolle, Meppelerstraatweg 260, telefoon Leden der vereniging ontvangen dit blad ÇJratis; voor nietleden kost een abonnement f 5,- per jaar. Losse no's f 0.50 per stuk. Bijdragen en vragen voor het maandblad in te zenden aan de secretaris, zomede opgaven van nieuwe leden en abonné's. Losse no's, voor zover voorradig, eveneens aan hem aan te vragen. VROUWENGELUIDEN Maandblad van de Centrale van Christelijk-Historische Vrouwen Redactie: Mej. F. de Jong, Mej. J. M. Paats, Mej. I. J. H. Struik Daim. Redactie- en Administratie-adres: Hekbootstraat 4 d, Rotterdam-West. telefoon K 180(L39092, giro

36 Abonnementsprijs per jaar f 2.50; per halfjaar f 1,25, voor niet~ leden. Voor leden van de Centrale van C.~H. Vrouwen is het abonne~ ment bij het lidmaatschap inbegrepen. DE JONGE NEDERLANDER Maandblad voor Christelijk~Historische Jongeren Uitgave: Stichting.,De Jonge Nederlander" Voorzitter: Mr. T.W. Mertens, Mauritsstraat 65, Utrecht. Redactie~secretaris: G. Kamphuisen, Gouwe 19, Gouda. Eind~redacteur: Redacteur: Drs. G. Knappert, Zutphensestraat 17, Brummen. Red. Groepsnieuws: Mej. G. Bos, Boslaan 6, Zeist. Commercieel leider: L. Bokma, Polanenstraat I I, Halfweg (N.H.). Administrateur: F. J. Bokma. Iepenlaan 50. Halfweg (N.H.). Propagandiste: Mej. J. v. d. Berg, Da Costalaan 9, Zeist. Advertentie~acquisiteur: G. v. d. Ende, Jac. v. d. Eyndestr. 55, Voorburg. REDERIJ EN HARINGHANDEL Opgericht 1871 Jac.den Duik & Zonen N.V. SCHEVENINGEN Telefoon 5501 OO (K 1700) Telegram-adres: Visch- Scheveningen Handelsmerk Hèt adres voor Hollandse Nieuwe en Koelhuis-Maatjes 34

37 De Anti-Revolutionnaire en Confessionele partij in de Ned. Herv. Kerk Prijs gebonden f 5.50 Een historische studie van Mr G. Groen van Prinsterer vertaling uit het Frans door Mej. A. ]. DAM Geschiedenis ener martelaarskerk Het martelaarschap der Franse Hugenoten Prijs gebonden f 5.50 door Prof. J oseph Chambon vertaald door Verkrijgbaar bij de Bockhandel of rechtstreeks bij de Uitgeefster Ds P. VAN DER KRAAN, Ned. Herv. Predikant OOSTEREAAN & LE COINTRE N.V. GOES - POSTR Wending MAANDBLAD VOOR EVANGELIE EN CULTUUR WAARIN OPGENOMEN HET.,ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR KERK EN CHRISTENDOM" EN.,HET KOUTER" Redactie: Dr. J. M. van Veen, Ds. W. Barnard, Dr. H. Berkhof, Prof. Dr. J. G. Bomhoff, Prof. Dr. P. J. Bouman, Dr. C. J. Dippel, Dr. H. J. Heedng, Prof. Dr. J. C. Hoekend ijk, l)r. Ph. J. Idenburg, Mej. M..Kamphuis, Tls. F. H. Lcndsman, H. M. de Lange, Dr. C. L. Patijn, Ds. L. H. Ruitenberg, Dr. J. Segaar, Dr. J. Sperna Weiland en J. de Bruijn Abonnementsprijs f 12.- per jaar (12 nrs.). Elk nummer bevat 64 pagina's Uitgave van BOEKENCENTRUM N.V. Scheveningseweg 72 's-gravenhage 35

38 VERENIGING VAN CHRISTELIJK~HISTORISCHE LEDEN VAN GEMEENTEBESTUREN Voorzitter: H. M. Martens, Burgemeester van Ermelo te Nunspeet (aftr. 1958). Secretaris: B. J. Klumper, Gemeente~Secretaris van Zwoller~ kerspel Meppelerstraatweg 260, Zwolle, telefoon (aftr. 1959). Penningmeester: J. C. Vogelaar, Burgemeester van Nieuwer~ kerk a/cl IJssel. giro no (aftr. 1958). Leden: S. Benus, Wethouder van Onstwedde te Stadskanaal (aftr. 1958).. A. Hadderingh, Raadslid, Assen ( aftr. 1959). J. Hoekstra, Burgemeester, Nijkerk ( aftr. 1958). Mr. J. P.A. A. Lens, Raadslid, Hilversum (aftr. 1959). Leden~vertegenwoordigers van de Kringen: Groningen: S. Benus, Wethouder van Onstwedde te Stads~ kanaal. Friesland: H. M. Gerbrandij, Lid van Ged. Staten te Nijland. Drente: A. Gruppen, Wethouder te Hoogeveen. Overijssel: H. W. K. Ridder Huyssen van Kattendijke, Bur~ gemeester van Vriezenveen. Gelderland: Dr. I. N. Th. Diepenhorst, Lid van de Tweede Kamer der Staten~Generaal en Lid van Ged. Staten te Epe. Utrecht: vacature. Noord~Holland: Mr. J. P. A. A. Lens, Raadslid, Hilversum. Zuid~Holland: H. Duiker, Burgemeester van Katwijk aan Zee. Zeeland: J. D. Jansen, Burgemeester van 's~h. Abtskerke c.a. Noord~Brabant en Limburg: D. W. van der Put, Statenlid te Zevenbergen. Kring Groningen Voorzitter: H. G. Niezink, Burgemeester van Oldehove. Secretaris: S. Benus, Wethouder van Onstwedde te Stads~ kanaal. Penningmeester: D. Klooster, Raadslid, Patersweidseweg 64, Groningen. Leden: A. Riepma, Raadslid, Uithuizen. K. RozendaL Raadslid, Glimmen. 36

39 Kring Friesland Voorzitter: H. M. Gerbrandij, Lid van Ged. Staten te Nijland. Secretaris~Penningmeester: A. Oosterhoff, Burgemeester van Wonseradeel te Witmarsum. Leden: D. Humalda. BurÇJemeester te Koudum. D. Sloothaak, Raadslid, Drachten. R. Talsma, Wethouder, Ternaard. Kring Drente Voorzitter: Mr. H. Rijpstra, Burgemeester van Smilde. Secretaris~Penningmeester: J. Blaakmeer, Lid Prov. Staten, G assel terni Jeveen. Leden: E. J. Heslinga, Gemeentesecretaris van Hoogeveen. A. Gruppen, Wethouder. Hoogeveen. Jac. Prummel. Lid Prov. Staten, 2e Exloërmond. Kring Overijssel Voorzitter: H. W. K. Ridder Huyssen van Kattendijke, Bur~ gemeester van Vriezenveen. Secretaris: B. J. Klumper, Gemeente~Secretaris van Zwoller~ kerspel te Zwolle. Penningmeester: A. Dekkers, Raadslid. Hengelo. Leden: J. Buit, Lid Prov. Staten en Wethouder, Zwartsluis. P. Corée, Lid Prov. Staten en Wethouder, Zwolle. J. Drent, Wethouder van Avereest te Dedemsvaart. A. Vos, Raadslid, Ommen. Z. Valkman, Lid Prov. Staten en Wethouder. Hardenberg. J. M. J. Zandscholten, Lid van Ged. Staten, Deventer. Kring Gelderland Voorzitter: Dr. I. N. Th. Diepenhorst, Lid van Ged. Staten te Epe. Secretaris: M. F. de Visser, Gemeente~Secretaris van Barne~ veld.. Penningmeester: A. A. Schouten, Gemeente~Secretaris van Dodewaard. Leden: H. M. Martens, Burgemeester van Ermelo te Nun~ speet. A. van den Ham, Wethouder van Arnhem. G. Koning, Wethouder van Gorssel te Almen. 37

40 Kring Utrecht Voorzitter: vacature. Secretaris: A. Kouwenhoven, Gemeente~Secretaris, Vreeswijk. Penningmeester: J. Pama, Raadslid, De Bilt. Leden: C. P. de Groot, Lid. Prov. Staten en Raadslid, Utrecht. D. G. Sanders, Raadslid; Amersfoort. Kring Noord~Holland Voorzitter: Mr. J. C. Bührmann, Burgemeester, Weesp. Secretaris~Penningmeester: T. Koorevaar, referendaris A ter Secretarie, Amsterdamseweg 373, Nieuwer Amstel. Leden: D. Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, Burgemeester van Bennebroek. Mr. J. P.A. A. Lens, Raadslid, Hilversum. J. Schutte, Raadslid, Hoorn. L. Zittema, Raadslid, Amstelveen. Een vacature. Kring Zuid~Holland Voorzitter: H. Duiker, Burgemeester van Katwijk aan Zee. Secretaris: A. H. Stemerding, Gemeente~Secretaris, Molenaars~ graaf c.a. Penningmeester: A. Eigenbrood, Raadslid, Voorhout. Leden: J. v. d. Berg. Wethouder, Alphen a/d Rijn. L. Brouwer, Burgemeester van Zuid-Beijerland. A. dejong, Wethouder, Nieuw~Lekkerland. D. P. Kok. Raadslid, Delft. J. Polak, Wethouder, Rhoon. Kring Zeeland Voorzitter: J. D. Jansen, Burgemeester van 's~heer Abtskerke c.a. Secretaris-Penningmeester: L. van der Hiele, Gemeente~Se~ cretaris, Kade A 9, Veere. Leden: M. den Boer, Wethouder, Haamstede. M. F. Boogert, Gemeente~Secretaris, Borssele. C. W. Cijsouw, Wethouder, Groede. Mr. W. C. ten Kate, Burgemeester, Goes. Abr. Koster, Wethouder, Zaamslag. Kring Noord~Brabant en Limburg Contact-adres: D. W. van der Put, Lid Prov. Staten te Zevenbergen, Kon. Wilhelminastraat 2. 38

41 Aantal leden 1 januari 1958 Aantal abonné's Groningen 66 7 Friesland Drente 58 9 Overijssel Gelderland Utrecht Noord~Holland Zuid~ Holland Zeeland 87 5 Noord~BrabantjLimburg 20 2 Totaal Generaal totaal B. HELLINGA'S Aannemings bedrijf N.V. Grond-, water- en wegenbouw met modern materiaal BURG. GOEMAN BORGESIUSSTRAAT 9 STEENWIJK, TELEFOON 2363 ( K 5210) A. E. v. d. VOET & ZOON Moerweg 21 Tel Centrale Verwarming - Oliestook Key-Dealer van The Ferguson System Fiat Tractoren Agria grondfrees-machines LEIDEN Zoeterwoudseweg 11 Tel Constructie- & Machinefabriek Stalen Ramen en Deuren Rotorvenfl1atoren Staalstralen en metalliseren 39

42 I. KAMERKIESKRING 'S--HERTOGENBOSCH (Omvat de Statenkringen Eindhoven, Grave, Helmond, 's~hertogenbosch, Heusden) Leden: Drs. D. Schouten, Mr. van Coathstraat 54, Waalwijk. C. B. Bouman, Hoogstraat 6, Werkendam. A. J. Kuysten, v. d. Duinstraat 74, Sprang. G. B. v. Ballegooien, Rijswijk N.B.; J. B. Branger, Almkerk; J. Buddingh', Waalwijk; J. F. van Duist, Andel; E. J. F. Duistermaat, Oss; H. C. Holster, Woudrichem; Mr. A. J. F. Finze, Eindhoven; 's-hertogenbosch; J. A. W. Kalmijn, de Vos, Eindhoven; Helmond; G. K. A. Lewin, J.. Weijer, Eindhoven. STATENKRING EINDHOVEN K. J. Weijer, Noord-Brabantlaan 7, Eindhoven. J. W. Kalmijn, Julianastraat 75, Eindhoven. F. J. van der Wolk, Laurierstraat 45, Eindhoven. Leden: W. Bolwerk, C. Damen, Mr. A. J. F. Finze, Dr. N. Voorhoeve, S. Zondag, allen te Eindhoven. KIESVERENIGING Eindhoven ( 96 leden) K. J. Weijer, Noord-Brabantlaan 7. J. W. Kalmijn, Julianastraat 75. L. J. van der Wolk" Laurierstraat 45. C.-H. Gemeenteraadslid: K. J. Weijer, Eindhoven. STATENKRING HELMOND Vacature. Secr.- A. de Vos Sr., Deurnseweg c 38, Helmond. Heeze Contactadres en raadslid: H. Mulder, Boslaan 7A. J. Haantjes, STATENKRING 's~hertogenbosch G. A. Lewin, Graafseweg 268, 's-hertogenbosch. D. Boog, Pieter Breughelstraat 17, 's-hertogenbosch. A. Korstanje, David Teniersstraat 19, 's-hertogenbosch. 40 KIESVERENIGING 's~hertog~nbosch (25 leden) G. A. Lewin, Graafseweg 268. D. Boog, Pieter Breughelstraat 17. A. Korstanje, David Teniersstraat 19. C.-H. Gemeenteraadslid: P. Stevels.

43 STATENKRING HEUSDEN Vacant. C. B. Bouman, Hoogstraat 6, Werkendam. H. van Rijswijk, Julianastraat A 117, Andel. Leden: J. B. Branger, Almkerk; W. Duizer, Sleeuwijk; C. P. v. d. Hoven, Waalwijk; IJ. M. Kentie, Woudrichem; H. Vos, Drongelen; A. Westerlaken, Rijswijk (N.B.). KIESVERENIGINGEN Almkerk ( 24 leden) A. van Herwijnen, Prov. weg N. J. Pellekaan, Achtersteeg 5. J. Pellekaan, Achtersteeg 5. A. Nieuwenhuizen, Uitwijk (Weth.); J. B. Branger, Almkerk. Andel ( 32 leden) G. Duizer. Burg. v. d. Schansstraat 243. H. van Rijswijk, Gezetstraat 11. M. van Rijswijk, Julianastraat 105. J. F. van Duist (Weth.); I. den Dekker; J. Verwijs. Drunen Contactadres: Th. A. Molenbrugge, Gr. straat 177. Eethen ( 20 leden) H. Vos, Eindsestraat 8, Drongelen. L. W. Gouda, Raadhuisstraat 3. Jac. de Haan, Prov. weg 34, Meeuwen. C.-H. Gemeenteraadslid: H. Vos Dz. (Weth.). Rijswijk (N.B.) (39 leden) J. van Someren, 110. A. Westerlaken, 108. A. Westerlaken, 108. A. Westerlaken (le Wethouder); J. van Someren (2e Weth.); P. A. Westerlaken. Sleeuwijk (gem. Werkendam) (33 leden) P. Sterrenburg, Kerkeinde 78. J. Stout, TransvaaL W. Duizer, Straatweg 81. Zie Werkendam. 41

44 Sprang~Capelle (30 leden) F. Minnaard, Heistraat 176. A. J. Kuijsten, v. d. Duinstraat 74. L. van der Made, Julianalaan 43. J. Dekkers, Capelle; W. A. Timmermans, Sprang. Uitwijk~ Waardhuizen (gem. Almkerk) ( 25 leden) A. Nieuwenhuizen, Uitwijk 44, Post Rijswijk (N.B.). H. C. van Arke!, Uitwijk 56, post Rijswijk (N.B.). A. van Herwijnen, Uitwijk 23, post Rijswijk (N.B.). C.-H. Gemeentetaadsleden: Zie Almkerk. Waalwijk (58 leden) J. Buddingh', Westeinde 5E. H. v. d. Veen, Westeinde 5. Drs. D. Schouten, Mr. van Coathstraat 54. C.-H. Gemeenteraadslid: C. P. v. d. Hoven. Waspik Contactadres: J. Dubbelman, Hoofd der School voor C.V.O. Werkendam ( 57 leden) A. Wijnja, Bruigomstraat 1. Vacature. Vacature. A. Wijnja (Werkendam); P. Sterrenburg, Sleeuwijk. Woudrichem (59 leden) B. M. van Meeuwen. Burg. v. d. Lelystraat 29. J. Baan, Oudendijk 19 B. C. Holster,, Oudendijk 46. H. C. Holster; IJ. M. Kentie. GRAND.,HOTEL TERMINUS" ) Stationsweg 80, Den Haag, telefoon \ :Zalen.,HOTEL TERMINUS" \ Stationsplein 3, Utrecht, telefoon (JOOl' \ diner:j HOTEL.,DES PA YS-BAS" \ en Janskerkhof 10, Utrecht, telefoon \ DOMHOTEL \ verf}aderinljen Wasterstraat 2, Utrecht, telefoon

45 11. KAMERKIESKRING TILBURG (Omvat de Statenkringen Bergen op Zoom, Breda, Tilburg en Zevenbergen) G. Minderhoud, Haagweg 257, Breda (Tel ). D. W. van der Put, Kon. Wilhelminastraat 2, Zevenbergen (Tel. 58). H. van der Dussen, Julianalaan 16, 's-gravenmoer (Postrek , Tel. Dongen 2368). Leden: J. A. Dekkers, Willemstad; J. Dragt, Breda; J. J. van den Dries, Zevenbergen; W. van Heijst, Hoge-Zwaluwe; J. P. Klaaijssen, Dinteloord; N. Koemans van den Dries, Fijnaart; D. W. Marcus, Lage Zwaluwe; A. Oosters, Bergen op Zoom; P. A. Ruytenberg, Raamsdonksveer; Y. A. Sinnema, Klundert; M. D. Tolhoek, Roosendaal. STATENKRING BERGEN OP ZOOM... W. Bolluyt, Groene Kruisstraat 30, Dinteloord. Leden: Iz. A. Buscop, Dinteloord; W. Eduard, Roosendaal; J. Maas, Halsteren; M. D. Tolhoek, Roosendaall KIESVERENIGINGEN Bergen op Zoom ( 71 leden) A. H. de Vree, Noordsingel -78a. A. B. de Visser, Noordzijde Zoom 35. A. v. d. Hoek, Steenbergsestraat 19d. Dinteloord ( 28 leden) J. P. Klaaijssen, Steenbergseweg 22. C. de Lang, Steenbergseweg 74. W. Bolluyt, Groene Kruisstraat 30. Dr. P. J, Valkenburg (le Weth.); Iz. Buscop; A. van Dongen. Roosendaal ( 18 leden) M. D. Tolhoek, Beeklaan 19. J. Janse, Voltastraat 56. M. P. Vogel, Chr. Huijgensstraat 2. STATENKRING BREDA C. C. Zwets, Strijenlaan 11, Breda. A. Verhagen, Laan van Rasseghem 18, Breda. W. van Breda, Schimmelpenninkstraat 11, Breda. Leden: J. H. Heffener; Chr. Nierse; M. C. Winkelhage, allen te Breda. 43

46 KIESVERENIGINGEN Breda ( 131 leden) G. Minderhoud, Haagweg 257. A. B. Kramer, Archimedesstraat 5. Ir. C. van Leeuwen, Cimburgalaan 29.~ C.-H. Gemeenteraadslid: G. Minderhoud. Etten en Leur ( 10 leden) H. Dekker, Wilhelminalaan 5, Etten (N.B.). T. van Bree, Mr. Verschuurweg 1, Etten (N.B.). H. F. Willems, Baanakker 33, Etten (N.B.). STATENKRING TILBURG Hilvarenbeek Contactadres en raadslid: Mevr. H. Kooyman-Bos, Doelenstraat A 399. Rijen (N.B.) Contactadres: P. A. Voorsluys, Saksen Weimarstraat 115. STATENKRING.ZEVENBERGEN H. van der Dussen, Julianalaan 16, 's-gravenmoer (Tel. Dongen 2368). D. W. van der Put, Kon. Wilhelminastraat 2, Zevenbergen (Tel. 58). J. J. van den Dries, Noordhaven 18, Zevenbergen. (Postrek , Tel. 158). Leden: H. Endepoel, Klundert; N. Koomans van den Dries, Fijnaart; G. N. de Lint, Willemstad; G. Nieuwenhuizen, Klundert; C. H. Timmermans, Raamsdonk (dorp). KIESVERENIGINGEN Fijnaart en Heiningen ( 69 leden) H. van Dis, Konin<:(in Julianastraat. N. Koomans van den Dries, Steiledijk 4. A. Sneep, Voorstraat 30. H. van Dis; N. Koomans van den Dries; G. de Wit, Heiningen. 44 (37 leden) 's~gravenmoer H. v. d. Dussen, Julianalaan 16. F. Rosenbrand, Emmalaan 20. H. Kanters, Wielstraat 13. H. v. d. Dussen; F. Rosenbrand.

Jaarboekje Christelijk -Historische Unie

Jaarboekje Christelijk -Historische Unie Jaarboekje Christelijk -Historische Unie 1952 * Het Bureau der C.H.U. is gevestigd te 's-gravenhage, Prinsegtacht 40. Het Uniebureau is te bereiken: van het station Hollandse Spoor, met lijn 10 ; van net

Nadere informatie

Titulatuur: aanhef en adressering

Titulatuur: aanhef en adressering Titulatuur: aanhef en adressering Hoger beroepsonderwijs Aanhef Adressering Baccalaureus (bc.) Zeer geachte heer/mevrouw Bc./ bc. Bachelorsgraad (B met toevoeging) Zeer geachte heer/mevrouw De heer/ B

Nadere informatie

LeJ ertde studieboeken ''oor elk léj!end christen TROMMIUS'. CONCORDANTIE

LeJ ertde studieboeken ''oor elk léj!end christen TROMMIUS'. CONCORDANTIE LeJ ertde studieboeken ''oor elk léj!end christen TROMMIUS'. CONCORDANTIE De Se druk van deze Bijbelse concordantie, een naslagwerk dat ontelbare malen te pas komt, het hele leven door. Ruim duizend bladzijden

Nadere informatie

2e Paasdag maandag 17 april

2e Paasdag maandag 17 april T-Shop 14 zondag 16 Alkmaar 10:00-18:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almelo 10:00-17:00 gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten gesloten Almere Traverse 10:00-18:00 gesloten

Nadere informatie

thema 1 Nederland en het water topografie

thema 1 Nederland en het water topografie thema 1 Nederland en het water topografie Argus Clou Aardrijkskunde groep 6 oefenkaart met antwoorden Malmberg s-hertogenbosch thema 1 Nederland en het water topografie Gebergten Vaalserberg Plaatsen Almere

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen

donderdag 14 november :10 2 Blerick Borne Boskoop Bovenkarspel Flora Bovenkarspel-Grootebroek Boxtel Breda Breda-Prinsenbeek Breukelen Brummen donderdag 14 november 2013 14:10 1 Overzicht stations Locatie Abcoude Alkmaar Alkmaar Noord Almelo Almelo de Riet Almere Buiten Almere Centrum Almere Muziekwijk Almere Oostvaarders Almere Parkwijk Alphen

Nadere informatie

Jaarboekje Christelijk-Historische Unie

Jaarboekje Christelijk-Historische Unie Jaarboekje Christelijk-Historische Unie 1950 Het Bureau der C. H. U. is gevestigd te 's-gravenhage, Primegracht 40. Het Uniebureau is te bereiken: van het station Hollandse Spoor, met lijn 10; van het

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x

Vaatkeurmerk x x x x x x. x x x PAV Academisch Medisch Centrum (AMC) Amsterdam Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, Loc.Goes Loc. Zierikzee Loc. Vlissingen Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) Loc. Sliedrecht Loc. Zwijndrecht Alrijne Ziekenhuis,

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

RDC Regio-indeling Nederland

RDC Regio-indeling Nederland RDC Regio-indeling Nederland De RDC Regio-indeling Nederland is gebaseerd op gebieden met een socio-demografische samenhang. Elke regio wordt in AutoMotive Dashboard verder uitgesplitst in Nederlandse

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen

Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen Robots houden groei arbeidsmarkt (nog) niet tegen AMSTERDAM - Het aantal banen dat verloren gaat aan automatisatie is nog steeds kleiner dan de vraag naar werknemers van vlees en bloed. Het aantal vacatures

Nadere informatie

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland

LEDEN LEDENRAAD. Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden. Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland LEDEN LEDENRAAD Protestantse Kerk Nederland (voorheen Nederlandse Hervormde Kerk): 20 leden Woonplaats Dhr. A.P. Beekman Krabbendijk Zeeland Mw. M.J.T. den Besten-Blom Harderwijk Gelderland Mw. E. Bette

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio 2015. www.dtz.nl Factsheets Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 215 www.dtz.nl 1 Factsheet kantorenmarkt medio 215 Kantoorbanen 2.236.85 214 t.o.v. 213,9% Aanbod 8.36 m 2,6% Voorraad 49.533. m 2,1% Opname 497. m 2 1

Nadere informatie

Zeven weken lang acties met Allure

Zeven weken lang acties met Allure Zeven weken lang acties met Allure 13 april t/m 29 mei 2015 * Mits toegepast en onderhouden volgens voorgeschreven verfsysteem. Kijk op sigma.nl/voorjarenklaar voor de voorwaarden. Met 10 jaar garantie*

Nadere informatie

Zes weken lang acties met Sigmapearl

Zes weken lang acties met Sigmapearl Zes weken lang acties met Sigmapearl 14 september t/m 25 oktober 2015 Nu ook in Satin. Doekje erover. Klaar! Sigmapearl Clean Matt. Waarschijnlijk de best reinigbare matte muurverf ter wereld. Verras uw

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden

Concept. Wedstrijdprogramma. Wijzigingen voorbehouden Concept Wedstrijdprogramma 2015 Wijzigingen voorbehouden 28 Maart 2015 Amerongen Tijd Junioren LD Aspiranten LD 8:30 - - 9:00 Geldermalsen Veenendaal 9:30 Giessenlanden Neder-Betuwe 10:15 Veenendaal Gorinchem

Nadere informatie

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden Provincie Drenthe Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Flevoland Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Friesland Drachten

Nadere informatie

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen.

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015. De keiharde lak voor binnen. De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015 De keiharde lak voor binnen. Zes weken lang keiharde acties Van 2 februari t/m 13 maart 2015 staat uw Sigma verkooppunt in het teken van de nieuwe kwaliteit

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente. sv 57 RIS Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid R.J. van Lente sv 57 RIS 080551 Corr.no. 2000/32266/DSB Den Haag, 7 november 2000 Treintaxi De gemeenteraad Het raadslid, de heer drs

Nadere informatie

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016

Woningen. Prijzen en transacties. Provincie / Steden. Marktgegevens en prognoses. Transactieprijzen koopwoningen in mediaan 2016 Woningen 2017 Provincie / Steden Marktgegevens en prognoses Prijzen en transacties Aantal inwoners 2016 Aantal woningen 2016 Woningvoorraad/ huishoudens/inwoners 2020 2025 Koopwoningen Aantal verkochte

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland 1 Kleine Synode van de Protestantse Kerk in Nederland Voorlopig besluit tot herindeling van de gemeenten in classes als gevolg van het besluit van de generale synode d.d. april 2016 inzake het rapport

Nadere informatie

Voorstel tot herindeling van de gemeenten in classes

Voorstel tot herindeling van de gemeenten in classes 10 Voorstel tot herindeling van de gemeenten in classes Kleine Synode 23 november 2016 KS 16-15 Voorstel tot herindeling van de gemeenten in classes als gevolg van het besluit van de generale synode d.d.

Nadere informatie

SNS rechtsvoorgangers

SNS rechtsvoorgangers Overzicht van de bestemming van de archieven van de rechtsvoorgangers van de Samenwerkende Nederlandse Spaarbanken (SNS) In deze versie zijn de verschillen tussen Scope, inleiding(en) en stamboom gecontroleerd

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid.

2. Het vierde lid vervalt, onder vernummering van het vijfde tot en met achtste lid tot vierde tot en met zevende lid. 32 021 Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet op de rechterlijke indeling, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enkele andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van

Nadere informatie

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES

LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES LANDELIJKE VERSPREIDING POSTERS, FLYERS EN MAGAZINES Hieronder volgt een overzicht van de aantallen posters en flyers in de meest gevraagde steden alsmede de tarieven die we hiervoor hanteren. We zijn

Nadere informatie

Mannen Senioren Baan Officieel

Mannen Senioren Baan Officieel Bijgewerkt tot en met 31-12-2015 Mannen Senioren Baan Officieel 100 meter 11.2 sec Wim van Rijn Arnhem 31-05-82 200 meter 22.6 sec John van Sprundel Vught 14-08-88 400 meter 50.00 sec et John van Sprundel

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

R.G. van Doorn directeur. Plaats: BOXTEL. Adres: Plaats: BREDA. Adres: Langendijk 5 A. Plaats: ALKMAAR. Adres: Plaats: Adres:

R.G. van Doorn directeur. Plaats: BOXTEL. Adres: Plaats: BREDA. Adres: Langendijk 5 A. Plaats: ALKMAAR. Adres: Plaats: Adres: Contactpersonen Interventiebedrijf a. Naam interventiebedrijf: Cenzo B.V. b. Ondertekeningsbevoegde: Functie: R.G. van Doorn directeur c. Praktijkadres: Hoofdkantoor: Bloemgracht 88 Postcode en 1016 KL

Nadere informatie

Provincie Groningen. Provincie Friesland

Provincie Groningen. Provincie Friesland Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN Provincie Groningen Winschoten NS Station bij de bushaltes Stationsweg 22 9671 AN Winschoten Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934

Nadere informatie

Opstaplocaties en vertrektijden

Opstaplocaties en vertrektijden Provincie Groningen Groningen Ikea Groningen Sontweg 9 9723 AT GRONINGEN VERTREKTIJD: 08.15 UUR Delfzijl Station, aan de voorzijde Kornputplein 1 9934 EA Delfzijl VERTREKTIJD: 07.45 UUR Winschoten NS Station

Nadere informatie

Bijlage 1: Uitwerking per regio

Bijlage 1: Uitwerking per regio De locatiekeuzes worden in deze bijlage per regio weergegeven. Daarbij volg ik de grenzen van het arrondissement / de politie-eenheid. 1. Regio Noord-Nederland eenheid Noord-Nederland leidt eenduidig tot

Nadere informatie

Zes weken lang keiharde acties.

Zes weken lang keiharde acties. Zes weken lang keiharde acties. 18 januari t/m 28 februari 2016 De keiharde lak voor binnen. LTA + -technologie beschermt tegen huidvet en slijtage DE VOORDELEN VAN SIGMA S2U NOVA. LTA + -technologie beschermt

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 17 1 Factsheets kantorenmarkt medio 17 KANTOORBANEN 2.38.3 16 t.o.v. 15 4,6% AANBOD 7.92. m 2 medio 17 t.o.v. ultimo 16 7,2% VOORRAAD 48.612.

Nadere informatie

Comfortabel met de taxi van en naar het station. Informatie over reizen met de taxi

Comfortabel met de taxi van en naar het station. Informatie over reizen met de taxi Comfortabel met de taxi van en naar het station Informatie over reizen met de taxi Inhoudsopgave 3 Deeltaxi 4 Treintaxi 5 Regiotaxi Gelderland 5 Regiotaxi Noordwest-Overijssel, Salland, Vechtdal 6 Regiotaxi

Nadere informatie

25 Maart 2017 Papendrecht

25 Maart 2017 Papendrecht 25 Maart 2017 Papendrecht Wedstrijdleider Mark van Wijk Telefoonnummer 06-55706902 08.00 uur begin briefing Tijd Junioren LD Aspiranten LD 9:00 - Giessenlanden 9:30 Geldermalsen Zederik (Ameide) 10:15

Nadere informatie

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen

Ruwe Sterftecijfers Ziekenhuizen Ziekenhuis Plaats DagOpname Klinische Opname Franciscus Ziekenhuis Roosendaal 13.986 15.21 Atrium Medisch Centrum Parkstad Heerlen 31.453 30.128 Orbis medisch en zorgconcern Sittard-Geleen 28.194 18.29

Nadere informatie

Planningsoverzicht per 1 april 2015

Planningsoverzicht per 1 april 2015 Planningsoverzicht per 1 april 2015 Planning van aanbieden van de slimme meter tot 2020 Drenthe COEVORDEN 7741 Enexis 2015 Kwartaal 1 41,3% Groningen GRONINGEN 9746 Enexis 2015 Kwartaal 1 54,1% Groningen

Nadere informatie

Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO)

Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO) Uitslag beste scholen W4Kangoeroewedstrijd 2014 Middelbare scholen (VO) Schoolnaam Plaats Score VMBO 1 1. Jc Pleysierschool Afd. Westerbeek College 's-gravenhage 77.9 2. Beatrix College Tilburg 77.6 2.

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

U kunt nog steeds subsidie aanvragen!

U kunt nog steeds subsidie aanvragen! U kunt nog steeds subsidie aanvragen! Het beste halen uit mensen en organisaties, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Dat is het doel van het A+O fonds Gemeenten. Om dit doel te bereiken, ondersteunen

Nadere informatie

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG

De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG De staatssecretaris van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Mevrouw drs. C.I.J.M Ross-van Dorp, Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen 3 Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM2522185 Dossier/volgnummer 55807A-051

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt. medio Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt medio 216 www.dtz.nl 1 Factsheets kantorenmarkt medio 216 Kantoorbanen 2.275. 215 t.o.v. 214 1,7% Aanbod 7.861. m 2 3,6% Voorraad 49.2. m 2,7% Opname

Nadere informatie

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt

Factsheets Nederland. Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt Factsheets Nederland Kantoren- en bedrijfsruimtemarkt december 16 1 Factsheets kantorenmarkt december 16 KANTOORBANEN 2.2. t.o.v. 14 1,7% AANBOD 7.643. m 2 16 t.o.v. 6,2% VOORRAAD 48.9. m 2 16 t.o.v. 1,3%

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn

Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Leden GV Centric 2016 Belastingsamenwerking Rivierenland De Fryske Mârren Dienst Dommelvallei Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling Meerinzicht Gemeente Achtkarspelen

Nadere informatie

Lokaal en landelijk de handen ineen

Lokaal en landelijk de handen ineen Lokaal en landelijk de handen ineen 1 Lokaal en landelijk de handen ineen Als lid van de NVN staat u er niet alleen voor. We bieden u hulp, advies, een luisterend oor, lotgenotencontact, ontmoeting en

Nadere informatie

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt

Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt Speellijst Was Getekend, Annie M.G. Schmidt September 2017 Schouwburg het Park, Hoorn 15-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 16-9-2017 20:15 Schouwburg het Park, Hoorn 17-9-2017 19:30 DeLaMar Theater

Nadere informatie

Tarievenkaart commercieel, 2013

Tarievenkaart commercieel, 2013 Tarievenkaart commercieel, 2013 Opvallen doe je met... CITYDOGS DISPLAY NETWERK 3.376 locaties in de 50 grootste binnensteden van Nederland. 2 wekelijke campagneperioden. CITYDOGS FLYERING 23.290 locaties

Nadere informatie

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor

Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Leden GV Centric 2015 Belastingsamenwerking Rivierenland Bestuursdienst Ommen-Hardenberg De Friese Meren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn Gemeenschappelijke Regeling A2 Gemeenten Gemeente

Nadere informatie

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer.

REFERENTIELIJST GEMEENTEN. Bestuurssecretaresse. Teamleider Bestuurssecretariaat. Directiesecretaresse. Procesbegeleider Agendakamer. REFERENTIELIJST GEMEENTEN Almere Teamleider Bestuurssecretariaat Alkmaar Procesbegeleider Agendakamer Teamleider Amersfoort Amsterdam Amsterdam Dienst ICT Directie- bestuurssecretaresse Amsterdam Dienst

Nadere informatie

Den Haag, 17 mei 2000

Den Haag, 17 mei 2000 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 mei 2000 Hierbij leg ik aan uw Kamer over, conform artikel 10a, lid 6 van de Welzijnswet 1994, de tekst van de algemene maatregel

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016

Overzicht wijzigingen CAFAS database t/m Q1 2016 Ablasserdam Dordrecht (+ Spijkenisse) A0 Centercom 01.05.2013 9/01.07.2013 Bergen op zoom Roosendaal+Breda A0 Centercom 01.07.2013 10/01.10.2013 Bloemendaal Haarlem+Haarlemmermeer A0 Centercom 01.10.2011

Nadere informatie

% Groei bvo kantoren t.o.v (landelijk -3,4%) Opname 2016 in m² Aanbod 2016 in m²

% Groei bvo kantoren t.o.v (landelijk -3,4%) Opname 2016 in m² Aanbod 2016 in m² Kantoren 2017 Provincie / Steden Marktgegevens Bandbreedte huurprijzen in /m² Aantal inwoners 2016 Voorraad 2016 in m² Gemiddelde opname 2011-2015 in m² Opname 2016 in m² Aanbod 2016 in m² % Groei bvo

Nadere informatie

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel.

Drenthe. Meldpunt Discriminatie Drenthe. Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen. Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen. Tel. Drenthe Meldpunt Discriminatie Drenthe Bezoekadres: Eemland 5b, 9405 KD Assen Postadres: Postbus 954, 9400 A Assen Tel. 06 1357 48 87 info@meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl http://www.meldpuntdiscriminatiedrenthe.nl

Nadere informatie

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart De keiharde lak voor binnen.

De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart De keiharde lak voor binnen. De keiharde lakweken 2 februari t/m 13 maart 2015 De keiharde lak voor binnen. Zes weken lang keiharde acties Van 2 februari t/m 13 maart 2015 staat uw Sigma verkooppunt in het teken van de nieuwe kwaliteit

Nadere informatie

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten

natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten natuursteen polijsten marmer polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda vloer schuren vloer schuren vloer schuren schuren schuren schuren vloeren

Nadere informatie

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Dit rapport bevat de totaaltelling van mediawijsheid-gerelateerde maatschappelijke stagiaires

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

Deelnemers van het Dienstencentrum FSC Groepscertifcaat/ Participants of the Groupecertifcate of FSC. Telefoonnummer / Phone number

Deelnemers van het Dienstencentrum FSC Groepscertifcaat/ Participants of the Groupecertifcate of FSC. Telefoonnummer / Phone number Deelnemers van het Dienstencentrum FSC Groepscertifcaat/ Participants of the Groupecertifcate of FSC Nederland / Netherlands Bedrijf / Groningen WM Veenstra Druk B.V. Groningen 050 3130313 SKH-COC-000292DM

Nadere informatie

Foto van de Drechtsteden

Foto van de Drechtsteden Foto van de Drechtsteden Raadscommissie ABZ 3 september 2012 Sjoerd Veerman Rien Val 1 De aantrekkingskracht van de Drechtsteden Gerard Marlet 6 maart 2012 The paradox of urban triumph bereikbaarheid banen

Nadere informatie

Inkortingsregels betreffende de straatnaam

Inkortingsregels betreffende de straatnaam Bijlage 1 Inkortingsregels betreffende de straatnaam In rubriek 08/58.11.10 Straatnaam wordt de officiële door het gemeentebestuur vastgestelde straatnaam opgenomen. Als de officiële straatnaam echter

Nadere informatie

Bundel. scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april. 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59

Bundel. scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april. 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59 Bundel Dagen scherpgeprijsde aanbiedingen! 11 t/m 15 april 16133 Sigma bundelboekje voorjaar 2011.indd 1 15-03-11 15:59 Wanddecoratiebundel E 150, - - 10 liter Sigmatex Superlatex Matt - ProGold Glasweefsel

Nadere informatie

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van

Gelet op artikel 21b, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie; De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van Besluit van houdende aanwijzing van zittingsplaatsen van rechtbanken en gerechtshoven (Besluit zittingsplaatsen gerechten) Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 2012, nr., Gelet

Nadere informatie

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten

Naamloos. Floor Point natuursteen vloeren polijsten almelo almere amersfoort amsterdam apeldoorn arnhem amsterdam belgisch hardsteen belgische hardsteen blauwe hardsteen boxmeer breda betonvloer schuren betonvloer schuren betonvloer schuren beton schuren

Nadere informatie

SOEST STADSKANAAL. Provincie Utrecht Nr. 258 PSPK

SOEST STADSKANAAL. Provincie Utrecht Nr. 258 PSPK SOEST Provincie Utrecht Nr. 258 PSPK 0192 1893-04-01 Op 1 april 1893 is het postkantoor Soest in werking getreden. Een kleinrondstempel, een kantoornaamstempel en het nummerstempel 258 werden op 1 april

Nadere informatie

Offices. % change office stock from 2012 (national -3.4%) Take-up 2016 in m² Supply 2016 in m²

Offices. % change office stock from 2012 (national -3.4%) Take-up 2016 in m² Supply 2016 in m² Offices 2017 Province/Cities Market data Rents Number of residents 2016 Stock 2016 in m2 Average take-up 2011-2015 in m² Take-up 2016 in m² Supply 2016 in m² % change office stock from 2012 (national -3.4%)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 414 Wet van 1 juli 2004 tot gemeentelijke herindeling van een deel van de Achterhoek, de Graafschap en de Liemers, en Wij Beatrix, bij de gratie

Nadere informatie

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v.

Première Rapport. Week#: 1620 12-5-2016. Alleen leden. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Cinemien (ABC Theatrical Distribution B.V.) Truman # Kopieën: 20 Land v. Herkomst: ES Alkmaar Amersfoort Filmhuis Alkmaar midden zaal Lieve Vrouw 1 Grachtzaal Amsterdam Cinecenter Zaal 2 Amsterdam EYE

Nadere informatie

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten

Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Onderzoek betaald parkeren (per minuut) in gemeenten Inleiding Er zijn twee initiatiefwetsvoorstellen ingediend om betaald parkeren per minuut op straat en in parkeergarages verplicht te stellen voor gemeenten

Nadere informatie

Stuknummer: AI13.01539. Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2

Stuknummer: AI13.01539. Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2 Inlichten instantie via e-mail pagina 1 van 2 Info Den Helder - Openstelling vacatures bestuur en commissies VNG Van: VNG Aan: "'info{5jdenhelder.nl'" Datum: 19-2-2013

Nadere informatie

Trickle down in de stad

Trickle down in de stad Trickle down in de stad Roderik Ponds (RUG/Atlas) ponds@atlasvoorgemeenten.nl Gerard Marlet (RUG/Atlas) Harry Garretsen (RUG) Clemens van Woerkens (Atlas) & de steden Arnhem, Delft, Haarlem, Leeuwarden

Nadere informatie

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper

samenstelling: mr. M.A. Urbanus-Kamper Plaatsingslijst van de collectie van brochures, jaarverslagen en overig drukwerk van gereformeerde en hervormde meisjes-, vrouwen-, jongens- en mannenbonden 363 (ca. 1892-1963) samenstelling: mr. M.A.

Nadere informatie

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013

Rapportage (N)WW< 25 jaar. Augustus 2013 Rapportage (N)WW< 25 jaar Augustus 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Signalen 2 WW-uitkeringen 3 Niet-werkende werkzoekenden 7 Colofon 18 Rapportage (N)WW< 25 jaar 1 Signalen WW-uitkeringen < 25 jaar

Nadere informatie

Deelnemers van het Dienstencentrum FSC Groepscertifcaat/ Participants of the Groupecertifcate of FSC. Telefoonnummer / Phone number

Deelnemers van het Dienstencentrum FSC Groepscertifcaat/ Participants of the Groupecertifcate of FSC. Telefoonnummer / Phone number Deelnemers van het Dienstencentrum FSC Groepscertifcaat/ Participants of the Groupecertifcate of FSC Nederland / Netherlands Bedrijf / Groningen WM Veenstra Druk B.V. Groningen 050 3130313 SKH-COC-000292DM

Nadere informatie

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht

D C B F. Welke provincie ligt in het midden van het land? Utrecht of Drenthe? Utrecht X E F G I L J K Thuistopo. oem de letter (behalve de X) en zeg welke provincie het is. = Friesland, = oord-olland, = Utrecht, = Zuid-olland, E = Groningen, F = renthe, G = Flevoland, = Gelderland, I =

Nadere informatie

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV

Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg AV Stad Adres Openingstijden Aalsmeer (warenhuis) Oosteinderweg 249 1432 AV 0297-346660 Alkmaar Laat 90 1811 EK 072-5129059 Almelo Grotestraat 36 7607 CP 06-53878562 Almere (warenhuis) Washingtonstraat 45

Nadere informatie

Houders van het FSC Certificaat / Holders of the PEFC chain of custody certificate. Telefoonnummer / Phone number

Houders van het FSC Certificaat / Holders of the PEFC chain of custody certificate. Telefoonnummer / Phone number Houders van het FSC Certificaat / Holders of the PEFC chain of custody certificate Nederland / Netherlands Bedrijf / Drenthe Gorcum B.V., Koninklijke Van Assen 0592 37 95 55 SKH-COC-000377 03/2008 03/2018

Nadere informatie

Fact sheets The Netherlands

Fact sheets The Netherlands Fact sheets Office and industrial property markets mid 215 www.dtz.nl 1 Fact sheets office property market mid 215 Office jobs 2,236,85 214 vs. 213.9% Availability 8,36 sqm.6% Stock 49,533, sqm.1% Take-up

Nadere informatie

Ondanks verbod: gemeenten hanteren inkomensgrenzen voor vervoer en ondersteuning

Ondanks verbod: gemeenten hanteren inkomensgrenzen voor vervoer en ondersteuning 30 november 2012 Onderzoeksverslag Inkomensgrenzen Wmo, ANBO DIR1211629 n.barendsen@anbo.nl Ondanks verbod: gemeenten hanteren inkomensgrenzen voor vervoer en ondersteuning Een grote meerderheid van de

Nadere informatie

VvE Amaryllis. Plaats: Castricum. Bouwjaar: 1965. Aantal Appartementen: 30. VvE Amelander Paradijs. Plaats: Buren. Bouwjaar: 1993

VvE Amaryllis. Plaats: Castricum. Bouwjaar: 1965. Aantal Appartementen: 30. VvE Amelander Paradijs. Plaats: Buren. Bouwjaar: 1993 MJOP VvE Amaryllis Plaats: Castricum Bouwjaar: 1965 Aantal Appartementen: 30 VvE Amelander Paradijs Plaats: Buren Bouwjaar: 1993 Aantal Appartementen: 93 VvE Annadal Plaats: Maastricht Bouwjaar: 1961 Aantal

Nadere informatie

Bijlage 1 Tabellen BRTN 2008-2013

Bijlage 1 Tabellen BRTN 2008-2013 Bijlagen Bijlage 1 Tabellen BRTN 2008-2013 Tabel 1 Te besteden uren in 2013 Provincies % verdeel-sleutel Vergoeding provincie aan SRN Totaal uren per provincie voor provinciaal netwerk voor landelijke

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Wethouder Volksgezondheid! Wijkenaanpak Directie Publieke Rijnstraat 50 Postbus 20350 2500 EJ Den Haag www.

Nadere informatie

Bijl age B hor ende bij het besl uit op bezwaar in de zaak 5211 boomkweker ijen

Bijl age B hor ende bij het besl uit op bezwaar in de zaak 5211 boomkweker ijen Gemeenten waarbij de betrokken ondernemingen in 1998 onderling contact hebben opgenomen, de Gemeente Betrokken onderneming Documentnummer Alphen aan de Rijn 04200593390201 Amsterdam Baarsjes 04200593390205,

Nadere informatie

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam.

Herhaling BHV. De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur. vrijdag 19 mei 2017 Pagina 1 van AS Amsterdam. Herhaling BHV De herhaling BHV bestaat uit 1 lesdag : aanvangstijd 8.30 uur 1069731 1069732 1069733 1069734 1074269 1074268 1074267 1074266 1074265 1074264 1074263 1074262 1074261 1074260 1074259 1069716

Nadere informatie

Gespreksgroepen voor mensen met dementie

Gespreksgroepen voor mensen met dementie Gespreksgroepen voor mensen met dementie datum: 01-02-2011 www.alzheimer-nederland.nl Friesland Geen aanbod bekend. Groningen Geen aanbod bekend. Drenthe Zorgcombinatie Noorderboog: Zorgcombinatie Noorderboog

Nadere informatie

EREDIVISIE. = winterkampioen

EREDIVISIE. = winterkampioen SEIZOEN 2011-2012 EREDIVISIE M W G V + - S P PIM 1. AFC Ajax Amsterdam 34 23 7 4 93 36 +57 76 2. Feyenoord Rotterdam 34 21 7 6 70 37 +33 70 3. PSV Eindhoven 34 21 6 7 87 47 +40 69 4. AZ Alkmaar 34 19 8

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

Informatiegids voor de oudere patiënt

Informatiegids voor de oudere patiënt Informatiegids voor de oudere patiënt voor patiënten, hun partners, kinderen en mantelzorgers Voorwoord 02 In deze brochure worden vragen beantwoord zoals: - Wat doet een geriater? - Voor wie is een bezoek

Nadere informatie