Jaarboekje Christelijk.. Historische Unie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarboekje Christelijk.. Historische Unie"

Transcriptie

1

2

3 Jaarboekje Christelijk.. Historische Unie 1958 * Het Bureau der C.~H.U. is gevestigd te 's~gravenhage, Wassenaarseweg 7. Het Uniebureau is te bereiken: van het station Hollandse Spoor, met lijn 9; van het station Staatsspoor, met Blauwe Tram, richting Scheveningen. Telefoon: 's~gravenhage (K 1700) No Giro: No (ten name van het. Hoofdbestuur der C.~H.U. te 's~gravenhage) 1

4 Levende studieboeken voor elk levend christen TROMMIUS' CONCORDANTIE De 7e druk van deze Bijbelse concordantie, een naslagwerk dat ontelbare malen te pas komt, het hele leven door. Ruim duizend bladzijden Geb. f 25.- STOCK WATERINK BIJBELS HANDBOEK De door Prof. Waterink, Dr. Aalders en Dr. Hommes bewerkte 6e druk van dit boek met.. lessen" voor de Bijbelvertelling. In 2 delen, per deel f J. HOOGWERF BIJBELS VERTELBOEK 2e druk, rijk geïllustreerd door Tjeerd Bottema. Geen boek om uit voor te lezen, maar een rijke bron met tal van aardige en interessante gegevens om de eigen vertelling aan kinderen en volwassenen mee op te fleuren. In 2 delen, per deel slechts f 4,95 v.d. AKKER SMIT GESCHIEDENIS VAN HET CHRISTENDOM De 4e druk is bijgewerkt tot Evanston en ingeleid door Prof. Van Unnik, met rijk fotomateriaal verzameld door Dr. M. E. Kluit. Hèt studieboek voor H.B.S., Gymnasia, Lycea en voor Godsdienstonderwijs. Geb. f 9,75 In iedere boekhandel ]. N. Voorhoeve ~Den Haag 2

5 I Kalender voor het jaar 1959 JANUARI I FEBRUARI MAART z 4 11 I8 25 I 8 I5 22 I 8 I M 5 I2 I I I D I I7 24 3I w 7 I4 2I 28 4 II I I8 25 D I 8 I I2 I I2 I9 26 V 2 9 I z 3 10 I7 24 3I 7 I4 2I 28 7 I4 2I 28 - APRIL I MEI I JUNI ' z 5 I2 I I7 24 3I 7 I4.2I 28 M II I8 25 I 8 I D 7 I4 2I 28 5 I2 I w I I7 24 D 2 9 I V 3 10 I7 24 I I9 26 z 4 11 I JULI I AUGUSTUS I SEPTEMBER z 5 I M I I4 2I 28 D 7 I4 2I I8 25 I 8 I w I 8 I I2 I I D 2 9 I I7 24 V 3 IO I 7 I I8 25 z 4 II I8 25 I 8 I I2 I9 26 OKTOBER I NOVEMBER I DECEMBER z 4 II I I M 5 I I I4 2I 28 D I 8 I w 7 I4 2I D I V z

6 4 Kalender voor het jaar 1958 JANUARI FEBRUARI MAART - z M D II I I8 25 w I 8 I I2 I I2 I9 26 D 2 9 I I V 3 IO I7 24 3I 7 I4 2I 28 7 I4 2I 28 z 4 11 I8 25 I 8 I I APRIL I MEI I JUNI z I 8 I M 7 I I D w I I8 25 D 3 IO I I2 I9 26 V 4 11 I I z 5 I2 I9 26 3, JULI I AUGUSTUS I SEPTEMBER z I 7 I4 2I 28 M 7 I4 2I 28 4 II I8 25 I 8 I D I I I w D I V 4 11 I I I2 I9 26 z 5 I OKTOBER I NOVEMBER I DECEMBER z 5 I2 I I I 28 M I D I I w I I2 I I D 2 9 I V I z I 8 I

7 Bq de Nederlandse Christelijke Reis... Vereniging U geniet van U ontmoet vrienden op reis met de ontmoet U de mensen, waarmee U zich verbonden weet door gemeenschappelijke geestelijke instelling en interesse en in dit gezelschap reist U naar plaatsen achter de horizon waar nog onbeperkt voorhanden is, wat U zoekt: een zonnig klimaat een grootse natuur architectuur en stedeschoon luchtige en serieuze ontspanning sportieve wandelingen een goed gesprek Nederlandse Christelijke Reis- (ERKEND DOOR DE NED. REISKAMER) Vereniging WETERINGKADE 22A POSTBUS 1035 DEN HAAG 5

8 VERJAARDAGEN.DER LEDEN VAN HET VORSTELIJK HUIS. 19 Januari (geh. 1943): H. K. H. Margriet Francisca, Prin~ ses van Oranje~Nassau, Prinses van Lippe~Biesterfeld, Dochter van H. M. Koningin Juliana, Prinses van Oranje~Nassau, Hertogin van Mecklenburg, enz. enz. en Z.K.H. Prins Bernhard, Prins der Nederlanden, Prins van Lippe~Biesterfeld. 31 Januari (geh. 1938): H.K.H. Beatrix Wilhelmina Arm~ gard, Prinses van Oranje~Nassau, Prinses van Lippe~ Biesterfeld, Dochter van H. M. Koningin Juliana, Prin~ ses van Oranje~Nassau, Hertogin van Mecklenburg, e:q.z. enz. en Z.K.H. Prins Bernhard, Prins der Neder~ landen, Prins van Lippe~Biesterfeld. 18 Februari (geh. 1947): H.K.H. Maria Christina, genaamd Marijke, Prinses van Oranje~Nassau, Prinses van Lippe~ Biesterfeld, Dochter van H. M. Koningin Juliana, Prin~ ses van Oranje~Nassau, Hertogin van Mecklenburg, enz. enz. en Z.K.H. Prins Bernhard, Prins der Nederlanden. Prins van Lippe~Biésterfeld. 30 April (geh. 1909): H. M. J uliana Louise Emma Maria Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje~Nassau, Hertogin van Mecklenburg, enz. enz., Dochter van H.K.H. Wilhelmina, Prinses der Neder~ landen en Wijlen Z. K. H. Prins Hendrik, Prins der Nederlanden. 29 Juni (geh. 1911): Z. K. H. Bernhard Leopold Frederik Everhard Julius Coert Karel Godfried Pieter, Prins der Nederlanden, Prins van Lippe~Biesterfeld. 6

9 5 Augustus (geh. 1939): H. K. H. Irene Emma Elisabeth, Prinses van Oranje~Nassau, Prinses van Lippe~Biester~ feld, Dochter van H.M. Koningin Juliana, Prinses van Oranje~Nassau, Hertogin van Mecklenburg, enz. enz. en Prins Bernhard, Prins der Nederlanden, Prins van Lipp~~ Biesterfeld.,;; 31 Augustus (geh. 1880): H. K. H. Wilhelmina Helena Paulina Maria, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje~Nassau, Dochter van Wijlen Z.M. Koning Wil~ lem 111 en Wijlen H.M. Emma, Koningin~Moeder. * CHRISTELIJKE FEESTDAGEN IN Nieuwjaarsdag, 1 januari Goede V rijdag, 4 april Pasen, 6/7 april Hemelvaartsdag, 15 mei Pinksteren, 25/26 mei Kerstmis, 25/26 december CHRISTELIJKE FEESTDAGEN IN Nieuwjaarsdag, 1 januari Goede Vrijdag, 27 maart Pasen, 29 j30 maart Hemelvaartsdag, 7 mei Pinksteren, 17/18 mei Kerstmis, 25/26 december 7

10 KOFFIE THEE door de fijne geur beter door de pittige afschenk voordeliger vraagt heden nog een pakje aan Uw winkelier

11 VOORNAAMSTE POSTTARIEVEN. BINNENLAND BRIEVEN HUIS-AAN-HUIS-BESTELLING t/m 20.gram 12 ct VAN ONGEADRESSEERDE t/m 100 gram 25 ct GEDRUKTE STUKKEN t/m 200 gram 35 ct t/m 10 gram ct t/m 500 gram 45 ct t/m 20.gram ct t/m 1000 gram 60 ct t/m 26 gram ct t/m 2000 gram BRIEFKAARTEN enkele. dubbele 80 ct 8 ct 16 ct GEDRUKTE STUKKEN t/m 506 gr. p. 50 gr. 4 ct t/m 750 gram 50 ct t/m 1000 gram 60 ct t/m 2000 gram 80 ct t/m 3000 gram 110 ct AANTEKENEN boven de gewone porto POSTPAKKETTEN t/m 1 kg 70 ct t/m 2 kg 85 ct' t/m 3 kg 100 ct t/m 5 kg 150 ct t/m 7 kg 200 t/m 10 kg 25o ct EXPRESSE-BESTELLING boven de gewone porto 50 ct 25 ct N.V. DRUKKERIJ V/H LA RIVIÈRE EN VOORHOEVE Prins Hendrikstraat 53 'S GRA VENRAGE Telefoon K waliteitsdrukkers sinds

12 I Een mooi ingericht huis is het vijitekaartje van de bewoner I Door Wij helpen U bij emigratie (vakkundig inpakken) Wij helpen U bij verhuizing (I 00 ')"o service) vraagt vrijblijvend advies HOOGEVEEN EMMEN BEILEN onze grote collectie super modern - modern - gotisch meubtlair is N.V. JAN DE BOER in staat dit prima te verzorgen N,V. JAN DE BOER WASSERIJ.,DE NIJVERHEID" Ophalen en bezorgen in de volgende rayons : Den Haag, Amsterdam, Groningen, Utrecht, Arnhem, Deventer Zutfen FABRIEK EN HOOFDKANTOOR, Veenweg 16 24, Apeldoorn, Tel UITZET nodig? Aanvragen bij HOSPERS Vraagt per briefkaart onze zeer uitgebreide stalen collectie prachtig damast, fraai geborduurde Lakens en Slopen, fleurige Ontbijtstellen, moderne Badhanddoeken, Theedoeken, monogrammen enz. Zonder verplichting kan één onzer vertegenwoordigers U ook de volledige collecties voorleggen, bij. U zèlf thuis, en U over alles deskundig adviseren. Lingeriefabriek Gebr. Hospers VRIEZENVEEN - TWENTE TEL. K Linnengoed voor inrichtingen - V er pl. kleding 10

13 TITELS EN PREDIKATEN De Koningin: Hare Majesteit. Prins of Prinses van het Koninklijk Huis: Zijne of Hare Koninklijke Hoogheid. Prins of Prinses: Zijne of Hare Hoogheid. Graaf of Gravin: Hooggeboren Beer of Hooggeboren Vrouwe. Baron, Jonkheer, Ridder of hun echtgenoten: Hoogwelgeboren Heer of Hoogwelgeboren Vrouwe. Barones of Jonkvrouw: Hoogwelgeboren Vrouwe. Adellijke Weduwe: Mevrouw de Douairière. Niet-adellijke, aanzienlijke personen: Weledelgeboren Heer, Mevrouw. Burgerij: De Heer, Mevrouw. Minister in functie, Minister van Staat, Ambassadeur, Gezant, diplomaat met de rang van Buitengewoon Gezant, Gouverneur Generaal, Luit.-Gouverneur-Generaal, Admiraal, Vice-Admiraal, Generaal, Luit.-Generaal en Groot Officier van het Koninklijk Huis: Excellentie. Lid der Eerste Kamer of der Tweede Kamer en van Gedeputeerde Staten: Hoogedelgestrenge. Heer; der Provinciale Staten: Weledelgestrenge Heer. Lid van de Raad van State, Lid van de Rekenkamer, oud-minister, Hoofdambtenaar tot en met de rang van Referendaris, Consul-Generaal, Schout-bij-nacht, Generaal-Majoor, Hoofdofficier tot en met de rang van Kapitein-luitenant-ter-zee en Majoor, Commissaris der Koningin, Gouverneur en Resident al of niet in functie, Assistent-resident en in het algemeen hooggeplaatste staatsambtenaren hier te lande of in de overzeese gebiedsdelen: Hoogedelgestrenge Heer. Inspecteur, Griffier der Staten, der Kamers, enz., Advocaat, Procureur, Schoolopziener, Notaris, Ingenieur, Commies en Adjunct Commies der ministeriën en der prp,vinciale griffies, Ridder in enige orde, subaltern Officier van de zee- en landmacht, Consul en Vice-Consul: Weledelgestrenge Heer. Burgemeester van grote stad: Hoogedelachtbare Heer; overige Burgemeesters: Edelachtbare Heer, of althans ook wel Weledelgestrenge Heer (ook Wethouder en lid van de Raad). 11

14 Wat de rechterlijke macht betreft: Lid van de Hoge Raad: Edelhoogachtbare Heer, Raadsheer van een Gerechtshof: Edelgrootachtbare Heer, Rechter van een Rechtbank: Edelachtbare Heer, Kantonrechter, Griffier, Officier en Substituut-Officier, Rechter-Commissaris enz.: Edelachtbare Heer. Wat de Hogescholen en andere scholen betreft: Curator Hogeschool: Edelgrootachtbare Heer. Hoogleraar: Hooggeleerde Heer, Doctor (wetenschappelijke titel): Zeergeleerde Heer, ook Weledelzeergeleerde Heer, Arts en Drs (zonder doctorstitel): Weledelgeleerde Heer, Curator van gymnasium, lid van de commissie van toezicht op middelbaar en lager onderwijs: Weledelgestrenge Heer, Leraar: Weledelgeleerde Heer. Student aan een Universiteit: Weledelgeboren Heer. Onderwijzer: Weledele Heer. Predikant (met doctorstitel): Weleerwaarde Zeergeleerde Heer. Zendeling en predikan-t (zonder doctorstitel): Weleerwaarde Heer. Lid der Synode: Hoogeerwaarde Heer. Pastoor: Zeereerwaarde Heer. Opperrabbijn: Weleerwaarde Zeergeleerde Heer. Rabbijn: Weleerwaarde Heer. Meermalen laat men op de adressen van brieven alle titulatuur weg en schrijft men eenvoudig: De Heer en daaronder: s.t. (salvo titulo, d.i. met voorbehoud Uws titels) of: s;s.t.t. (salvis titulis, met voorbehoud Uwer titels) of: s.h.e.t. (salvo honore et titulis, behoudens eer en titels). SAMENSTELLING DER STATEN-GENERAAL~ Eerste Kamer. Voorzitter: Prof. Mr J. A. Jonkman. K.V.P. 25; P. v. d. A. 22; A.R. 8; C.H. 8; V.V.D. 7; C.P. 4 en S.G.P. 1. Tweede Kamer: Voorzitter: Mr L G. Kortenhorst. P. V. d. A. 50; K.V.P. 49; A.R. 15; V.V.D. 13; C.H. 13; C.P. 7; S.G.P

15 SEDERT 1913 SCHOEVERS' OPLEIDING een waarborg voor de toekomst INSTITUUT SCHOBVERS N.V. 's,gravenhagc ' Rijswijk (Z.H.) ' Amsterdam ' Rotterdam ' Utrecht ' Arnhem Vlaardingen Abonneert U op het HERVORMD WEEKBLAD DE GEREFORMEERDE KERK Orgaan ter verspreiding van de beginselen der Confessionele Vereniging Per kwartaal f 2.25 Vraagt proefnummer Redactie: Os H. G. Groenewoud - Prof. Dr Th. l. Haitjema Dr G. P. van ltterzon - Os C. M. luteyn - Prof. Dr G. C. van Niftrik Dr G. J. Streeder Dr L. D. Terlaak Poot Dr W. J. de Wilde Uitgevers: H. VEENMAN & ZONEN, Postbus 7, Wageningen ADVIEZEN ONTWERPEN Verkiezingsen ander Propaganda-materiaal in offset en hoekdruk Grafisch Bedrijf H. VEENMAN & ZONEN, Wageningen, Tel Bongers.- Wageningen vo'p>r een prima prettige verhuizing voor een prima veilige overzeeverpakking e voor elk internationaal transport BONGERS Verhuisbedrijf Wageningen 13

16 Dit zijn de drie letters AEG die U op ontelbare electrische apparaten al sedert tientallen jaren aantreft. I. Op de kleinste toestellen, op enorme turbogeneratoren, over de gehele wereld, komt U deze drie letters: AEG steeds weer tegen. Maar ook op wasmachines, koelkasten, stofzuigers, strijkijzers, enfin, noemt U maar op! ELECTRICITEIT VRAAGT ZEKERHEID Vraag daarom altijd naar producten van de N. V. Electriciteit& Maatschappij AMSTERDAM, FREDERIKSPLEIN 26, TEL ( 1 0 lijnen) 14

17 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT In het belang van een goede administratie wordt het volgendè onder de aandacht der leden gebracht: Contributieregeling. De Besturen der kiesverenigingen wordt vriendelijk ver~ zocht, alle betalingen aan het Hoofdbestuur of aan een Commissie van het Hoofdbestuur, te doen geschieden door storting of overschrijving op postrekening , ten name van het Hoofdbestuur der Christelijk~Historische Unie te 's~gravenhage. Desgewenst kan ook betaling geschieden 'aan de Ned. Handel~maatschappij N.V., Kneuterdijk 1. 's~gravenhage. De contributie der Kiesverenigingen aan het Hoofdbestuur moet steeds vóór 1 April worden betaald en bedraagt f 1, per jaar per lid. Bestuurswijzigingen en adresveranderingen. Voor een hechte organisatie is het van zeer groot belang, dat het Uniebureau in kennis wordt gesteld met wijzigingen in' de samenstelling/adressen van de besturen der Kamer~ kring~. Statenkring~ en Kiesverenigingen. Op het Uniebureau zijn formulieren voor het doen van deze opgaven verkrijgbaar. Deze wijzigingen, bij voorkeur op de verkrijgbaar gestelde formulieren, steeds door te geven aan: Het Bureau der Chris~ telijk~historische Unie, Wassenaarseweg 7, 's~gravenhage (telefoon ). V ~rhuizing van leden ener kiesvereniging. De aandacht wordt gevestigd op artikel 9 van de Statuten, hetwelk o.m. bepaalt, dat bij vertrek van een der leden van een kiesvereniging naar elders, op daartoe door het Bureau der Unie verstrekte kaartformulieren, van diens verhuizing behoort te worden kennis gegeven aan het Bestuur der in de nieuwe woonplaats gevestigde kiesvereniging. Bedoelde formulieren - in de vorm van gedrukte kaar~ ten - zijn bij het Uniebureau verkrijgbaar. 15

18 Bestellingen. Betaling der nota's van bij het Uniebureau bestelde uit~ gaven, zo mogelijk uitsluitend door storting of overschrijving op postrekening no , ten name van Hoofdbestuur C.~H. U. te 's~gravenhage. Inlichtingen. V ragen over onderwerpen van staatkundige of politieke aard kunnen worden ingezonden aan het Bureau der C.~H.U., Wassenaarseweg 7, 's~gravenhage. Het Uniebureau is bereikbaar: Van het Hollandse Spoor met lijn:j. Van het Staatsspoor met Blauwe Tram, richting Scheveningen. I BOEKWERKEN EN BROCHURES verkrijgbaar bij het Bureau der Chr.-Hist. Unie, Wassenaarseweg 7, 's-gravenhage, Telefoon Prijs Statuten der Christelijk-Historische Unie Beginsel program per stukl) f 0,10 " 0,05 Sociaal~Economisch program " 0,05, Gemeente~program. " 0,05 Kaartformulieren voor het opgeven van verhuizin~ gen van leden ener kiesvereniging (artikel 9 der Statuten) gratis Kaartformulieren voor mededelingen aan het Unie~ bureau betreffende adresveranderingen en veran~ deringen in de Bestuurssamenstelling ener Kamer~ kring~, Statenkring~ en Kiesvereniging. gratis ') Bij aankoop van meerdere exemplaren bestaat mogelijkheid.van reductie. Inlichtingen bij het Uniebureau. 16

19 Bewijs van Lidmaatschap (kwitantie) f 0,02 Dubbele briefkaart voor het werven van nieuwe leden 0,02 Ten behoeve van in oprichting zijnde Kiesvereni~ gingen zijn de volgende modellen verkrijgbaar: Reglement van een Gemeentelijke Kiesvereniging Reglement van een Plaatselijke Kiesvereniging... 0,05.. 0,05 Daarnaast is op het Uniebureau de volgende lee~ tuur verkrijgbaar: Dr L. C. Suttorp:.,Jhr Mr A. F. de Savornin Loh~ man", zijn leven en werken.. 5,25,.Lohman en Wij"... 0,30 Iets over Levensloop en Beginselen van Dr Ph. J. Hoedemaker, door H. G. Groenewoud, Ned. Herv. Predikant Het leven en werken van Mr G. Groen van Prin~ sterer, door H. de Boer.. 0,50 Middenstandsrapport ,50 Jaarboekje der Christelijk~Historische Unie (porto inbegrepen).. 2,25.. W àarom Christelijk~Historisch", 8 blz.... 0,05.,De Christelijk~Historische Unie en de arbeider".. 0,05.. De Christelijk~Historische Unie en de vrouw".. 0,05 Mr H. K. J. Beernink:.. Geschiedenis en beginsel der Christelijk~ Historische Unie".. 1,.-.,Wat zeggen ze ervan?" Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Christelijk-Historische Unie op 9 Juli Mr J. W. van Gelder:.,De positie van de C.~H.U. ten opzichte van de andere politieke groeperingen.. 0,20 17

20 Prof. DrA. A. van Ruler:.,Overheid en humanisme".,ordening en geleide Economie". F. H. v. d. Wetering:.,De weg naar vrijheid" Een C.~H. visie op het P.v.d.A.~plan. H. M. Gerbrandij: "De betekenis van de Provin~ ciale Staten" Het Landarbeidersvraagstuk; rapport Agrarische Commissie... 0,90.. 1,25.. 0,50 " 0,40 " 0,20 DE OLVEH VAN 1879 Onderling Levensverzekering-Genootschap Levensverzekeringen Lqjrenten Pensioenverzekeringen Inlichtingen worden verstrekt door het Hoofdkantoor: Kortenaerkade 1 's.. Gravenhage,. door de hijkantoren te Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, 1 s.. Gravenhage, Groningen, Rotterdam, Utrecht, tin door de erkende tussenpersonen. 18

21 N. V. Voor alle bank-, effecten- en assurantiezàken SLAVENDURG'S BA NK Kantoren: ROTTERDAM - AMSTERDAM - DEN HAAG AMERSFOORT - ARNHEM DORDRECHT GRONINGEN - HAARLEM - MAASSLUIS SCHIEDAM - UTRECHT - VLAARDINGEN WINSCHOTEN - IJSSELMONDE Agentschappen: BREDA - MIDDELHARNIS - SOMMELSDIJK VIANEN - VRÏJHOEVE CAPELLE - ZEVEN BERGEN - ZWIJNDRECHT L ~ HANDELSONDERNEMING D e Groot en Schouten n. v. UTRECHT Dotnstraat 2 Telegramadres: GROOTSCHOUT Telefoono (K 30) na kantoortijd: C. P. de Groot D. Schouten Bankiers: Amsterdamsche Bank N.V., Amsterdam Postgiro: Codes: Beftdey Acme Ru dolf Mosse Groothandel in kunstmeststoffe 19

22 zal ook Uw manuscnpt gaarne ter beoordeling ontvangen. Haar verkoopapparaat staat borg voor de gunstigste resultaten. Haar modern geoutilleerde drukkerij en de daaraan verbonden ontwerpers geven U de zekerheid van typografisch ver antwoord drukwerk. Ook de ver zorging van dissertaties is bij haar m goede handen. HOUTZAGERSSINGEL {6 DEN HAAG TELEFOON

23 ORGANISATIE DER C.H. U. SAMENSTELLING UNIERAAD. A. de leden van het Hoofdbestuur. B. de volgende afgevaardigden van de Kamerkring~ verenigingen: 's~hertogenbosch: C. P. v. d. Hoven, Grotestraat 22a, Waalwijk. G. A. Lewin, Graafseweg 268, 's~hertogenbosch. Tilburg: G. Minderhoud, Haagweg 257, Breda. A. B. Kramer, Archimedesstraat 5, Breda. Arnhem: G. v. cl. Ley, Oversteeg 45, De Steeg. Tj. Dijkstra, 't Harde, gem. Doornspijk. Nijmegen: A. Groeneveld, Abr. Kuyperstraat 19, Zaltbommel. A. A. Schouten, k 3, Dodewaard. Rotterdam: F. Goudzwaard, Azaleastraat 42b, Rotterdam~Noord. Jac. v. d. Kooij. Delftweg 164, Overschie. 's~gravenhage: M. R. H. Calmeyer, Lt.~Gen. b. d., OeHstraat 24, 's~gravenhage. Leiden: T. Terlouw, Noordstraat I I. Krimpen aan de IJssel. J. van lterson, Oude Singel 190, Leiden. Dordrecht: N. Koren, Westfrankenlandsestraat 82, Schiedam. Ir A. Oosters, Rotterdamseweg 80, Zwijndrecht. Amsterdam: E. Steenbergen, Weesperzijde , Amsterdam~O. A. A. van Sandick, Händelstraat 6, Amsterdam. 21

24 Den Helder: Ds J. A. Visser, Wilhelminaplantsoen 39, Enkhuizen. S. J. Zoodsma, Schelpenbolweg 3, Slootdorp. Haarlem: Mr A. Wensing, Burg. Bareelstraat 9, Haarlem. K. v. Dijk, Diependaalsedrift 12, Hilversum. Middelburg: J. Bonthuis, Rouaansekaai 23, Middelburg. W. de Feyter, K 2, Axel. Utrecht: Jhr Mr L. E. de Geer van Oudegein, Vreeswijk. C. v. Gender en, Klaas Katerstr. 31, V eenendaal (U.). Leeuwarden: W. Nauta, Franekerkade 4, Sneek. Zwolle: C. van Blaaderen, Mr P. J. Troelstrastr. 10, Hengelo. J. Jalving, Molenweg 301. Zwolle. Groningen: 0. ten Hof. Van Beresteijnstraat 1, Veendam. F. E. Zandt, "Deltheem", Stedum. Assen: G. Smid, S 113, Nieuw-Buinen Joh. Somer, B.eilerstraat 75, Assen. Maastricht: J. H. Bruning, Dr De Visserstraat 20, Heerlen. L. Stokvis, Haansberg, Brunssum. Centrale C.-H. Vrouwengroepen: Mevr. C. Sanderse-Lampers, Paul Krugerstraat 90, [Vlissingen. Mevr. B. Nijhoff-van 't Hoff. Noordbargerstraat 55, [Emmen. Federatie C.-H. Jongerengroepen: L. Bokma, Polanenstraat 11, Halfweg. A. J. van Duist, "Eykmanhuis", Driebergen. 22

25 Noordoostpolder: Adviserend lid: B. Bolwijn, Hoogesluiswal 21, Marknesse. C. De adviserende leden van het Hoofdbestuur. Deze zijn adviserend lid van de Unieraad. Opmerking: De leden van de Unieraad treden, voor zover zij geen Hoofdbestuurslid zijn, elke 4 jaar af. Zij zijn terstond herkiesbaar. SAMENSTELLING HOOFDBESTUUR. A. Gekozen door de Algemene Vergadering: Dr J. W. Beerekamp, Raadhuisplein 9, Hoogeveen (aftr. 1958). Mr J. W. van Gelder, Berkenrodelaan 6, Amsterdam~Z. 11 (aftr. 1960). H. M. Gerbrandij, Nijland (aftr. 1959). Mej. Mr E. A. Haars,,,'t Klokkehuis", Kerkplein 16, Breu~ kelen ( aftr. 1958). J. Kroles, Wilhelminalaan 12, Ermelo (aftr. 1958). C. J. van Mastrigt, Oude Woudenbergse Zandweg 9, Zeist (aftr. 1960). J. Richter, Vondellaan 24, Rijswijk Z.H. (aftr. 1959). Drs D. Schouten, Mr Van Coathstraat 54, Waalwijk (aftr. 1959). H. W. Tilanus, Statenlaan 125, 's~gravenhage. B. Gekozen door de Kamerkringen: 's~hertogenbosch: K. J. Weijer, N. Brabantlaan 7, Eindhoven ( aftr. 1960). Plv.: C. B. Bouman, Hoogstraat 6, Werkendam. TILBURG: J. J. van den Dries, Noordhaven 18, Zeven~ bergen ( aftr. 1958). Plv.: J. Dragt, Laan van Meekienburg 13, Breda. 23

26 ARNHEM: E. Kamphuis, Hoofd Herv. School, Kootwijkerbroek ( aftr. 1958). Plv.:.... NIJMEGEN: Joh. Lokhorst, Rode Toren, Driel (aftr. 1959). Plv.: C. van Westreenen, Reestraat 29, Nijmegen. ROTTERDAM: A. in 't Veld, Kerkedijk 289, IJsselmonde, Rotterdam ( aftr. 1960). Plv.:.... 's-gravenhage: B. Bol. Roelafsstraat 14, 's-gravenhagè ( aftr. 1959). Plv.: T. J.. van Leeuwen, Van Boetzelaerlaan 232, Scheveningen. LEIDEN: J. J. Steenbakker Morilyon Loijsen, Dorpsstraat 65, Benthuizen ( aftr. 1959). Plv.: D. v. d. Kwaak, Thorbeckestraat 37, Leiden. DORDRECHT: Mr H. K. J. Beernink, Rembrandkade 65, Rijswijk Z.H. ( aftr. 1958). Plv.: Mr W. D. Okkens, Notaris, Leerdam. AMSTERDAM: Mr H. Mulderije, Herman Gorterstraat 7, Amsterdam ( aftr. 1958). Plv.: A. A. van Sandick, Händelstraat 6, Amsterdam. DEN HELDER: Jb. Huihers Kzn, Westdijk 4, Heer-Hugowaard (aftr. 1959). Plv.: D. Voet, Klaas Katerstraat 39, Zaandam. HAARLEM: Mr Dr J. van Bruggen, J. C. van Oostzanenlaan 21, Heemstede (aftr. 1958). Plv.:.... MIDDELBURG: C. Philipse, Dorpsstraat 31, 's-heer Arendskerke (aftr. 1960). Plv.: J. J. van Melle, Vogelzangsweg 76, Goes. UTRECHT: C. P. de Groot, Corneillelaan 6, Utrecht (aftr. 1959). Plv.: K. Klijnsma, Muinek Keizerlaan 33, Utrecht. LEEUWARDEN: H. W. Hielkema, Tsjamkedijkje, Harich ( aftr. 1960). Plv.:

27 ZWOLLE: A. J. Immink, Lemele (aftr. 1960). Plv.: G. J. van Amerongen, L. van Limburg Stirumstraat 2, Almelo. GRONINGEN: S. R. Knottnerus, Stationslaan.44, 'Stads~ kanaal ( aftr. 1958). Plv.: L. Bultena, Oosterstationstraat, Uithuizen. ASSEN: J. Blaakmeer, 275, Gasselternijeveen (aftr. 1960). Plv.: J. Trip Jzn, Nieuw~Buinen., MAASTRICHT: Drs F. A. Kraaijeveld, Ruys de Beeren~ broucklaan 1, Heerlen ( aftr. 1959). Plv.: J. H. Bruning, Dr de Visserstraat 20, Heerlen. C. Adviserende leden: M. R. H. Calmeyer, Lt.~gen. b. d., Delistraat 24, 's~graven~ ha ge. Dr I. l';j. Th. Diepenhorst, "De Epenhorst", Epe. Ir M. A. Geuze, "Zandhoeve", Poortvliet. Prof. Dr Th. L. Haitjema, Verl. Heerenweg 38, Groningen. Drs J. W. van Hulst, Gosterpark 33, Amsterdam. P. Jouwsma, Johan van Reesstraat 20, Enschede. H. Kikkert, Lommerlust 42, Zeist. Dr Ir G. A. Kluitenberg, Frankenlaan 6, Apeldoorn. Mr Dr G. Kolff, Huize "De Gentel'', Geldermalsen. Tj. Krol, Rijksstraatweg 272, Haren (Gr.). Mr W. F. Lichtenauer, Bergse Plaslaan 1, Rotterdam. Drs D. F. v. d. Mei, Rembrandtkade 250, Rijswijk Z.H. Mevr. H. Meijer~Bosse, Kon. Hortensetaan 10, Apeldoorn. Prof. Dr G. C. v. Niftrik, Vrijheidslaan 4.bov., Amsterdam. C. F. van der Peijl, L. P, v. d. Spiegelstraat 13, Goes. Mr R. Pollema, Stationsweg 16, Leeuwarden. J. Reijers, Zandweg A 41 b, Kamerik. J. de Ruiter, Stationsstraat 21b, Alphen a. d. Rijn. Dr J. J. R. Schmal, Van Pabstlaan 22, Voorburg. Mr G. Vixseboxse, "De Blikhorst" A 2, Holten. F. H. v. d. Wetering, Apollolaan 73, Amsterdam~Z. Jkvr. Mr C. W. I. Wttewaall van Stoetwegen, Laan van Meerdervoort 52, 's~gravenhage. 25

28 Agrarische Commissie. W. P. Cnossen, Woerden, voorzitter. Ir P. van der Schans, Koningin Emmakade' 154, 's~graven~ hage: secretaris. H. Dekker, Nijeveen; H. M. Gerbrandij, Nijland; Ir M. A. Geuze, Poortvliet; A. Hadderingh, Assen; J. Huibers, Heer Hugowaard; A. J. Immink, Ommen; Ir L. J. A. de Jonge, Drumpt, post Tiel; H. Kikkert, Zeist; Mr Dr G. Kolff. Geldermalsen; J. T. Mellema, Nieuw~Scheemda; C. Philipse, 's~heer Arendskerke; J. de Ruiter, Alphen aan de Rijn; C. van Velden, Oe Lier, post Naaldwijk; P. Zonneveld, Honselersdijk. Culturele Commissie. L. Krol, Vondelstraat 70, 's~gravenhage, secretaris. Mr J. W. de Jong Schouwenburg, Aerdenhout; Mej. Da. L. C. Dufour, Groningen; Mr G. J. Kolff, Deil; G. van Ravenzwaaij, Hilversum; 0. Santema, Huizum; J. Kroles, Ermelo; Ds Jac. Poort, 's~gravenhage; Dr J. J. R. Schmal, Voorburg. Middenstandscommissie. P. Corée, Zwolle, voorzitter. Drs Joh. Boers, Bureau C.~H.U., 's~gravenhage, secretaris. A. Klein, Emmen; Mr J. H. Luijerink, 's~gravenhage; Mr G. van Muiden, Rijswijk (Z.~H.); D. W. van der Put, Zeven~ bergen; J. Richter, Rijswijk (Z.~H.); M. Tiemens, Groningen; N. Veldhoen, 's~gravenhage; M. van der Voet, Oegstgeest; P. G. van der Weele, Colijnsplaat; F. Weijers, Amsterdam; J. Wieten, Apeldoorn. Propagandacommissie. E. Kamphuis, Kootwijkerbroek, voorzitter. Mej. Th. E. Vroegop, Bureau C.~H.U., secretaresse. Drs Joh. Boers, 's~gravenzande; C. van Genderen, Veenen~ daal (Utr.); F. Goudzwaard, Rotterdam; }. van Iterson, Leiden; D. W. van der Put, Zevenbergen; C. van Willenswaard, Rott.erdam. 26

29 SAMENSTELLING DAGELIJKS BESTUUR. H. W. Tilanus, Statenlaan 125, Den Haag, voorzitter. C. J. van Mastrigt, Oude Woudenbergse Zandweg 9, Zeist, vice~voorzitter. Mr H. K. J. Beernink, Rembrandtkade 65, Rijswijk Z.H., secretaris. Mr Dr J. van Bruggen, J. C. van Oostzanenlaan 21, Heem~ stede, penningmeester. E. Kamphuis, Kootwijkerbroek, tweede secretaris. Drs F. A. Kraaijeveld, Ruys de Beerenbroucklaan 1, Heerlen, tweede penningmeester. Mr J. W. van Gelder, Berkenrodelaan 6, Nieuwer,.;Amstel, post Amsterdam~Z. H. M. Gerbrandij, Nijland. C. P. de Groot, Corneillelaan 6, Utrecht. Prof. Dr G. C. van Niftrik, Vrijheidslaan 4 boven, Amster~ dam, adv. lid. ADMINISTRATIE DER C.~H.U. De Administratie van de Christelijk~Historische Unie is gevestigd aan het adres: Wassenaarseweg 7 te 's~gravenhage, Telefoonno. K 1700, no "Jhr Mr A. F. DE SA VORNIN LOHMANSTICHTING". Bestuur: Dr I. N. Th. Diepenhor st, Epe (voorzitter). ' Mr Dr J. van Bruggen, Heemstede. Dr P. A. Elderenbosch, Amersfoort. Mevr. Mr T. Grooten~Van Boven, Amsterdam. Dr Ir G. A. Kluitenberg, Apeldoorn. Dr C. H. Schouten, Oudewater. Mr W. de Bruijn, Voorburg, DenBurghstraat4 (secretaris). 27

30 Sociaal Economische Commissie. Mr Dr J. van Bruggen, Heemstede, voorzitter. H. Kikkert, Zeist, 2e voorzitter. Mr D. den Hollander, Keizersgracht 495, Amsterdam. secretaris. Drs J. C. Vrielink, Ketelstraat 13a, Arnhem, 2e secretaris. Prof. Dr Ir G. H. van Beusekom, 's~gravenhage; W. P. Cnossen, Woerden; Drs H. J. Dieters, 's~gravenhage; Mevrouw Mr Dr P. M. Franken~Van Drie!, Bilthoven; Mr W. F. Lichtenauer, Rotterdam; C. J. van Mastrigt, Zeist; Drs D. van der Mei, Rijswijk ( Z.~H.); F. H. van de We te~ ring. Amsterdam. CHRISTELIJK~HISTORISCHE LEDEN VAN DE STATEN~GENERAAL Leden der Eerste Kamer Mr Dr G. Kolff. Huize,.De Gentel", Geldermalsen, voor~ zitter der fractie. J. Reijers, Zandweg A 41 b, Kamerik, secretaris der fractie. Mr Dr J. van Bruggen, J. C. van Oostzanenlaan 21, Heem~ stede; Ir M. A. Geuze, Zandh9eve B 67, Poortvliet; Drs J. W. van Hulst, Oasterpark 33, Amsterdam; Mr W. F. Lich~ tenauer, Bergse Plaslaan 1, Rotterdam; Mr R. Pollema, Stationsweg 16, Leeuwarden; Mr G. Vixseboxse,,.De Blik~ horst", A 2, Holten. Leden der Tweede Kamer H. W. Tilanus, Statènlaan 125, 's~gravenhage, voorzitter der fractie. Jkvr. Mr C. W. I. Wttwaall van Stoetwegen, Laan van Meerdervoort 52, 's~gravenhage, secretaresse der fractie. Mr H. K. J. Beernink. Rembrandtkade 65, Rijswijk (Z.~H.); M. R. H. Calmeyer, Lt. Gen. b.d., Delistraat 24, 's~graven~ hage; Dr I. N. Th. Diepenhorst,.De Epenhorst", Epe; H. Kikkert, Lommerlust 42, Zeist; Tj. Krol. Rijksstraatweg 272. Haren ( Gr.); C. J. van Mastrigt, Oude Woudenberg se Zandweg 9, Zeist; Drs D. F. van der Mei, Rembrandtkade 250, Rijswijk (Z.~H.); C. F. van der Peijl. L. P. v. d. Spiegel~ straat 13, Goes; J. de Ruiter, Stationsstraat 21 b, Alphen aan. de Rijn; Dr J. J. R. Schmal. Van Pabstlaan 22, Voorburg; F. H. van de Wetering, Apollolaan 73, Amsterdam~Z. 28

31 CHRISTELIJK-HISTORISCHE LEDEN VAN PROVINCIALE STATEN Noord-Brabant. D. W. van der Put, Kon. Wilhelminastraat 2, Zevenbergen. Drs. D. Schouten, Mr. v. Coathstraat 54, Waalwijk. Gelderland. Dr I. N. Th. Diepenhorst, "De Epenhorst", Epe, (lid G.S.) J. van Eek, Van Zadelhoffplein 10, Doetinchem. K. Jonker, Jachtlaan 309, Apeldoorn. E. Kamphuis, Hoofd Hervormde School, Kootwijkerbroek. G. L. Klamer, Van Lawick van Pabstlaan 74, Arnhem. G. Koning, Dorpsstraat 27, Almen. H. M. Martens, F. A. Molijnlaan 56, Nunspeet. J. Roseboom, De Ster, Nederhemert. C. van Westreenen, Reestraat 29, Nijmegen. M. Wiegeraadt, Burg. Prinslaan 55, Ede. Noord-Holland. Mr. J.W. v. Gelder, Berkenrodelaan 6, N.Amstel, post A' dam. Mr. J. P. A. A. Lens, Laapersweg 10, Hilversum. Jacs. Rustige, Pr. Hendriklaan 3, A'dam, (lid Ged. Staten). Mr. A. Wensing, Burg. Bareelstraat 9, Haarlem. Zuid-Holland. Jhr. V. P.A. Beelaerts van Blokland, Javastr. 8, 's-gravenhage. C. van Dijk, Gasthuislaan 18a, 's~gravenzande. S.H. van Eijbergen, Weth. Ouwehandstraat 32. Katwijk a. Z. L. Krol, Vondelstraat 70, 's~gravenhage. D. van der Kwaak, Thorbeckestraat 37, Leiden. J. de Meer, Hoyledesingel 7, Rotterdam. Mr. W. D. Okkens, Emmalaan 20, Leerdam. Dr. J. J. R. Schmal, Van Pabstlaan 22, Voorburg, (lid G.S.). A. in 't Veld, Kerkedijk 289, Rotterdam. Zeeland. M. den Boer, Huize "Cor~Ali", Haamstede. Mr. W. F. E. baron van der Feltz, Molenwater 49, Middelburg. A. Koster, B 63, Zaamslag. G. P. Leendertse, Veerweg, Kamperland. C. F. van der Peijl, L. P. v. d. Spiegelstraat 13, Goes. C. Philipse, Dorpsstraat 31, 's~heer Arendskerke, (lid G.S.). 29

32 A. H. S. Stemerding. 0.~ en W.~Souburg. G. J. v.d. Waal, Van der Slikkestraat 7, Schoondijf.e. Utrecht H. van Galen Last, Utrechtseweg 79, Amersfoort, (lid G.S.). Mr. M. J. de Geus, Julianalaan "Domi", Bilthoven. C. P. de Groot, Corneillelaan 6, Utrecht. Mej. Mr. E.A. Haars, "'t Klokkehuis", Kerkpl. 16, Breukelen. C. J. van Mastrigt, Oude Woudenbergse Zandweg 9, Zeist. Overijssel. Joh. Buit, Zomerdijk 36, Zwartsluis. P. Coréé, Klimopstraat 6, Zwolle. A. J. lmmink, Lemele. P. Jouwsma, Joh. van Reesstraat 20, Enschede. A.W. Smit, Markeloseweg 101, Rijssen. Z. Valkman, Stationsstraat 33, Stad Hardenberg. J. M. J. Zandscholten, Zutphenselaan 7, Deventer, (lid G.S.). Groningen. S.H. de Groot, Appingedam, (lid Ged. Staten). S. R. Knottnerus, Stadskanaal. J. T. Mellema, Hamrikkerweg 3, Nieuw Scheemda. J. W. Pier, Wilhelminalaan 12, Bedum. J. A. Rademaker, Anna Paulownastraat 41, Groningen. Drenthe. J. Blaakmeer, Gasselternijeveen. H. Dekker, Nijeveen, (lid Ged. Staten). A. Hadderingh. Beiierstraat 115, Assen. J. Prummel. 2e Exloërmond. J. v. d. Hof, Poppenhare 30, Coevorden. Friesland. H. M. Gerbrandij, Nijland, (lid Ged. Staten). A. J. Bergsma, Robbemastraat 64, Leeuwarden. Mr. A. Hannema, Julianalaan 30, Leeuwarden. H. W. Hielkema, Harich. D. Humalda, Koudum. J. van der Laan, W arfstermolen. M. Modderman, St. Johannesga. R. Regnerus, Hallum. J. Wijmenga, Ureterp. 30

33 CHRISTELIJK.. HISTORISCHE PERS BINDING Leden~contactblad der Christelijk~Historische Unie Redactie en administratie: Bureau C.~H. Unie, Wassenaarse~ weg 7, telefoon , 's~gravenhage. Abonnementsprijs: per post f 2,- per jaar; bij afname van min. 10 ex. aan één adres: f 1,20 per jaar. Giro 70154, t.n.v. adm. "Binding" ledencontactblad C.H.U., 's~gravenhage. DE CHRISTELIJK~HISTORISCHE NEDERLANDER Verschijnt eenmaal per week (8 pag.). Wnd. Hoofdredacteur: P. Jouwsma, telefoon K , Enschede. Redacteuren: A. J. Bergsma, Mr. Dr. J. van Bruggen, H. Kikkert, Mr. R. Pollema, J. de Ruiter, Jhr. W. de Savornin Lohman, Mej. I. J. H. Struik Daim, Mr. G. Vixseboxse, Mevr. A. J. van Vliet~Haye, F. H. van de Wetering, A. J. van Duist. Administratie: Voorstreek 87, Leeuwarden; tel. 4571, giro Redactie: Stationsweg 16, Leeuwarden; tel KONINGIN EN VADERLAND Weekblad voor Nederland Christelijk~Historisch Redactie: Dr. J. J. R. Schmal en F. H. v. d. Wetering. Vaste medewerkers: Mr. H. K. J. Beernink, W. F. C. v. d. Broek, B. Buddingh', M. R. H. Calmeyer, W. P. Cnossen, A. J. v. Duist, S. H. v. Eijbergen, Ds. H. G. Groenewoud, Tj. KroL Prof. Dr. G. C. v. Niftrik, Drs. D. Schouten, M. v. Veen. Administratie~adres: Jachtlaan 309, Apeldoorn. Tel (06760). 31

34 Recencies van nieuwe uitgaven: W. F. C. v.d. Broek, Deventerweg 114, Zutfen. Abonnementsprijs: f 8,- p. jaar of f 4,- p. halfjaar, vooruit te voldoen op postrek , Apeldoorn. Losse nummers 20 ct. Advertenties: 15 cent per mm.-regel (bij contract lager). DE UNIE Christelijk-Historisch Contact~orgaan Redactie: G. Benting, Mevr. B. Nijhoff-van 't Hoff, Ds. A. Oliemans, J. Prummel en J. Smid. Redactie- en administratie-adres: Postbus 5, Coevorden. Vetschijnt minstens één maal per maand. Alle leden van de C.H. Kiesverenigingen in Drente ontvangen dit blad. De abonnementsprijs is bij de contributie inbegrepen. Abonnementsprijs voor belangstellenden f 1,50 per jaar. Betalingen op postrekening Rotterdamse Bank t.n.v. "De Unie". C.~H. TIJDSCHRIFT Driemaandelijks orgaan van de Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmanstichting Redactie-adres: Mr. W. de Bruijn, Den Burghstraat 4, Voorburg. Administratie-adres: Wassenaarseweg 7, 's-gravenhage, telefoon Uitgever: Uitgeverij Van Keulen, N. V. Houtzagerssingel 76, 's-gravenhage, telefoon Alle opgaven van abonnementen en adreswijzigingen uitsluitend te zenden aan het administratie-adres: W assenaarseweg 7, Den Haag. Advertentie~opdrachten aan de uitgever. Abonnementsprijs f 3,75 per jaar, bij vooruitbetaling. Donateurs van de Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmanstichting (minimum contributie f 5,- per jaar) ontvangen het blad gratis. Gironummer t.n.v. Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmanstichting, Den Haag:

35 GEMEENTEBELEID Maandblad van de Vereniging van Christelijk-Historische leden van Gemeentebesturen in Nederland Met vaste medewerking van: H. M. Martens, Burgemeester van Ermelo te Nunspeet, voorzitter. Mr. H. K. J. Beernink, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en Gemeentesecretaris van Rijswijk (Z.H.). Dr. I. N. Th. Diepenhorst, Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en van Gedeputeerde Staten van Gelderland te Epe. Jhr. Mr. L. E. de Geer van Oudegein, Burgemeester van Vreeswijk. E. J. Heslinga, Gemeentesecretaris van Hoogeveen. J. Hoekstra, Burgemeester van Nijkerk. Mr. J. P. A. A. Lens, Raadslid te Hilversum. B. J. Thijssen, Gemeenteontvanger van Haarlem te Overveen. Secretaris van de Redactie: B. J. Klumper, Gemeentesecretaris van Zwollerkerspel, wonende te Zwolle, Meppelerstraatweg 260, telefoon Leden der vereniging ontvangen dit blad ÇJratis; voor nietleden kost een abonnement f 5,- per jaar. Losse no's f 0.50 per stuk. Bijdragen en vragen voor het maandblad in te zenden aan de secretaris, zomede opgaven van nieuwe leden en abonné's. Losse no's, voor zover voorradig, eveneens aan hem aan te vragen. VROUWENGELUIDEN Maandblad van de Centrale van Christelijk-Historische Vrouwen Redactie: Mej. F. de Jong, Mej. J. M. Paats, Mej. I. J. H. Struik Daim. Redactie- en Administratie-adres: Hekbootstraat 4 d, Rotterdam-West. telefoon K 180(L39092, giro

36 Abonnementsprijs per jaar f 2.50; per halfjaar f 1,25, voor niet~ leden. Voor leden van de Centrale van C.~H. Vrouwen is het abonne~ ment bij het lidmaatschap inbegrepen. DE JONGE NEDERLANDER Maandblad voor Christelijk~Historische Jongeren Uitgave: Stichting.,De Jonge Nederlander" Voorzitter: Mr. T.W. Mertens, Mauritsstraat 65, Utrecht. Redactie~secretaris: G. Kamphuisen, Gouwe 19, Gouda. Eind~redacteur: Redacteur: Drs. G. Knappert, Zutphensestraat 17, Brummen. Red. Groepsnieuws: Mej. G. Bos, Boslaan 6, Zeist. Commercieel leider: L. Bokma, Polanenstraat I I, Halfweg (N.H.). Administrateur: F. J. Bokma. Iepenlaan 50. Halfweg (N.H.). Propagandiste: Mej. J. v. d. Berg, Da Costalaan 9, Zeist. Advertentie~acquisiteur: G. v. d. Ende, Jac. v. d. Eyndestr. 55, Voorburg. REDERIJ EN HARINGHANDEL Opgericht 1871 Jac.den Duik & Zonen N.V. SCHEVENINGEN Telefoon 5501 OO (K 1700) Telegram-adres: Visch- Scheveningen Handelsmerk Hèt adres voor Hollandse Nieuwe en Koelhuis-Maatjes 34

37 De Anti-Revolutionnaire en Confessionele partij in de Ned. Herv. Kerk Prijs gebonden f 5.50 Een historische studie van Mr G. Groen van Prinsterer vertaling uit het Frans door Mej. A. ]. DAM Geschiedenis ener martelaarskerk Het martelaarschap der Franse Hugenoten Prijs gebonden f 5.50 door Prof. J oseph Chambon vertaald door Verkrijgbaar bij de Bockhandel of rechtstreeks bij de Uitgeefster Ds P. VAN DER KRAAN, Ned. Herv. Predikant OOSTEREAAN & LE COINTRE N.V. GOES - POSTR Wending MAANDBLAD VOOR EVANGELIE EN CULTUUR WAARIN OPGENOMEN HET.,ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR KERK EN CHRISTENDOM" EN.,HET KOUTER" Redactie: Dr. J. M. van Veen, Ds. W. Barnard, Dr. H. Berkhof, Prof. Dr. J. G. Bomhoff, Prof. Dr. P. J. Bouman, Dr. C. J. Dippel, Dr. H. J. Heedng, Prof. Dr. J. C. Hoekend ijk, l)r. Ph. J. Idenburg, Mej. M..Kamphuis, Tls. F. H. Lcndsman, H. M. de Lange, Dr. C. L. Patijn, Ds. L. H. Ruitenberg, Dr. J. Segaar, Dr. J. Sperna Weiland en J. de Bruijn Abonnementsprijs f 12.- per jaar (12 nrs.). Elk nummer bevat 64 pagina's Uitgave van BOEKENCENTRUM N.V. Scheveningseweg 72 's-gravenhage 35

38 VERENIGING VAN CHRISTELIJK~HISTORISCHE LEDEN VAN GEMEENTEBESTUREN Voorzitter: H. M. Martens, Burgemeester van Ermelo te Nunspeet (aftr. 1958). Secretaris: B. J. Klumper, Gemeente~Secretaris van Zwoller~ kerspel Meppelerstraatweg 260, Zwolle, telefoon (aftr. 1959). Penningmeester: J. C. Vogelaar, Burgemeester van Nieuwer~ kerk a/cl IJssel. giro no (aftr. 1958). Leden: S. Benus, Wethouder van Onstwedde te Stadskanaal (aftr. 1958).. A. Hadderingh, Raadslid, Assen ( aftr. 1959). J. Hoekstra, Burgemeester, Nijkerk ( aftr. 1958). Mr. J. P.A. A. Lens, Raadslid, Hilversum (aftr. 1959). Leden~vertegenwoordigers van de Kringen: Groningen: S. Benus, Wethouder van Onstwedde te Stads~ kanaal. Friesland: H. M. Gerbrandij, Lid van Ged. Staten te Nijland. Drente: A. Gruppen, Wethouder te Hoogeveen. Overijssel: H. W. K. Ridder Huyssen van Kattendijke, Bur~ gemeester van Vriezenveen. Gelderland: Dr. I. N. Th. Diepenhorst, Lid van de Tweede Kamer der Staten~Generaal en Lid van Ged. Staten te Epe. Utrecht: vacature. Noord~Holland: Mr. J. P. A. A. Lens, Raadslid, Hilversum. Zuid~Holland: H. Duiker, Burgemeester van Katwijk aan Zee. Zeeland: J. D. Jansen, Burgemeester van 's~h. Abtskerke c.a. Noord~Brabant en Limburg: D. W. van der Put, Statenlid te Zevenbergen. Kring Groningen Voorzitter: H. G. Niezink, Burgemeester van Oldehove. Secretaris: S. Benus, Wethouder van Onstwedde te Stads~ kanaal. Penningmeester: D. Klooster, Raadslid, Patersweidseweg 64, Groningen. Leden: A. Riepma, Raadslid, Uithuizen. K. RozendaL Raadslid, Glimmen. 36

39 Kring Friesland Voorzitter: H. M. Gerbrandij, Lid van Ged. Staten te Nijland. Secretaris~Penningmeester: A. Oosterhoff, Burgemeester van Wonseradeel te Witmarsum. Leden: D. Humalda. BurÇJemeester te Koudum. D. Sloothaak, Raadslid, Drachten. R. Talsma, Wethouder, Ternaard. Kring Drente Voorzitter: Mr. H. Rijpstra, Burgemeester van Smilde. Secretaris~Penningmeester: J. Blaakmeer, Lid Prov. Staten, G assel terni Jeveen. Leden: E. J. Heslinga, Gemeentesecretaris van Hoogeveen. A. Gruppen, Wethouder. Hoogeveen. Jac. Prummel. Lid Prov. Staten, 2e Exloërmond. Kring Overijssel Voorzitter: H. W. K. Ridder Huyssen van Kattendijke, Bur~ gemeester van Vriezenveen. Secretaris: B. J. Klumper, Gemeente~Secretaris van Zwoller~ kerspel te Zwolle. Penningmeester: A. Dekkers, Raadslid. Hengelo. Leden: J. Buit, Lid Prov. Staten en Wethouder, Zwartsluis. P. Corée, Lid Prov. Staten en Wethouder, Zwolle. J. Drent, Wethouder van Avereest te Dedemsvaart. A. Vos, Raadslid, Ommen. Z. Valkman, Lid Prov. Staten en Wethouder. Hardenberg. J. M. J. Zandscholten, Lid van Ged. Staten, Deventer. Kring Gelderland Voorzitter: Dr. I. N. Th. Diepenhorst, Lid van Ged. Staten te Epe. Secretaris: M. F. de Visser, Gemeente~Secretaris van Barne~ veld.. Penningmeester: A. A. Schouten, Gemeente~Secretaris van Dodewaard. Leden: H. M. Martens, Burgemeester van Ermelo te Nun~ speet. A. van den Ham, Wethouder van Arnhem. G. Koning, Wethouder van Gorssel te Almen. 37

40 Kring Utrecht Voorzitter: vacature. Secretaris: A. Kouwenhoven, Gemeente~Secretaris, Vreeswijk. Penningmeester: J. Pama, Raadslid, De Bilt. Leden: C. P. de Groot, Lid. Prov. Staten en Raadslid, Utrecht. D. G. Sanders, Raadslid; Amersfoort. Kring Noord~Holland Voorzitter: Mr. J. C. Bührmann, Burgemeester, Weesp. Secretaris~Penningmeester: T. Koorevaar, referendaris A ter Secretarie, Amsterdamseweg 373, Nieuwer Amstel. Leden: D. Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, Burgemeester van Bennebroek. Mr. J. P.A. A. Lens, Raadslid, Hilversum. J. Schutte, Raadslid, Hoorn. L. Zittema, Raadslid, Amstelveen. Een vacature. Kring Zuid~Holland Voorzitter: H. Duiker, Burgemeester van Katwijk aan Zee. Secretaris: A. H. Stemerding, Gemeente~Secretaris, Molenaars~ graaf c.a. Penningmeester: A. Eigenbrood, Raadslid, Voorhout. Leden: J. v. d. Berg. Wethouder, Alphen a/d Rijn. L. Brouwer, Burgemeester van Zuid-Beijerland. A. dejong, Wethouder, Nieuw~Lekkerland. D. P. Kok. Raadslid, Delft. J. Polak, Wethouder, Rhoon. Kring Zeeland Voorzitter: J. D. Jansen, Burgemeester van 's~heer Abtskerke c.a. Secretaris-Penningmeester: L. van der Hiele, Gemeente~Se~ cretaris, Kade A 9, Veere. Leden: M. den Boer, Wethouder, Haamstede. M. F. Boogert, Gemeente~Secretaris, Borssele. C. W. Cijsouw, Wethouder, Groede. Mr. W. C. ten Kate, Burgemeester, Goes. Abr. Koster, Wethouder, Zaamslag. Kring Noord~Brabant en Limburg Contact-adres: D. W. van der Put, Lid Prov. Staten te Zevenbergen, Kon. Wilhelminastraat 2. 38

41 Aantal leden 1 januari 1958 Aantal abonné's Groningen 66 7 Friesland Drente 58 9 Overijssel Gelderland Utrecht Noord~Holland Zuid~ Holland Zeeland 87 5 Noord~BrabantjLimburg 20 2 Totaal Generaal totaal B. HELLINGA'S Aannemings bedrijf N.V. Grond-, water- en wegenbouw met modern materiaal BURG. GOEMAN BORGESIUSSTRAAT 9 STEENWIJK, TELEFOON 2363 ( K 5210) A. E. v. d. VOET & ZOON Moerweg 21 Tel Centrale Verwarming - Oliestook Key-Dealer van The Ferguson System Fiat Tractoren Agria grondfrees-machines LEIDEN Zoeterwoudseweg 11 Tel Constructie- & Machinefabriek Stalen Ramen en Deuren Rotorvenfl1atoren Staalstralen en metalliseren 39

42 I. KAMERKIESKRING 'S--HERTOGENBOSCH (Omvat de Statenkringen Eindhoven, Grave, Helmond, 's~hertogenbosch, Heusden) Leden: Drs. D. Schouten, Mr. van Coathstraat 54, Waalwijk. C. B. Bouman, Hoogstraat 6, Werkendam. A. J. Kuysten, v. d. Duinstraat 74, Sprang. G. B. v. Ballegooien, Rijswijk N.B.; J. B. Branger, Almkerk; J. Buddingh', Waalwijk; J. F. van Duist, Andel; E. J. F. Duistermaat, Oss; H. C. Holster, Woudrichem; Mr. A. J. F. Finze, Eindhoven; 's-hertogenbosch; J. A. W. Kalmijn, de Vos, Eindhoven; Helmond; G. K. A. Lewin, J.. Weijer, Eindhoven. STATENKRING EINDHOVEN K. J. Weijer, Noord-Brabantlaan 7, Eindhoven. J. W. Kalmijn, Julianastraat 75, Eindhoven. F. J. van der Wolk, Laurierstraat 45, Eindhoven. Leden: W. Bolwerk, C. Damen, Mr. A. J. F. Finze, Dr. N. Voorhoeve, S. Zondag, allen te Eindhoven. KIESVERENIGING Eindhoven ( 96 leden) K. J. Weijer, Noord-Brabantlaan 7. J. W. Kalmijn, Julianastraat 75. L. J. van der Wolk" Laurierstraat 45. C.-H. Gemeenteraadslid: K. J. Weijer, Eindhoven. STATENKRING HELMOND Vacature. Secr.- A. de Vos Sr., Deurnseweg c 38, Helmond. Heeze Contactadres en raadslid: H. Mulder, Boslaan 7A. J. Haantjes, STATENKRING 's~hertogenbosch G. A. Lewin, Graafseweg 268, 's-hertogenbosch. D. Boog, Pieter Breughelstraat 17, 's-hertogenbosch. A. Korstanje, David Teniersstraat 19, 's-hertogenbosch. 40 KIESVERENIGING 's~hertog~nbosch (25 leden) G. A. Lewin, Graafseweg 268. D. Boog, Pieter Breughelstraat 17. A. Korstanje, David Teniersstraat 19. C.-H. Gemeenteraadslid: P. Stevels.

43 STATENKRING HEUSDEN Vacant. C. B. Bouman, Hoogstraat 6, Werkendam. H. van Rijswijk, Julianastraat A 117, Andel. Leden: J. B. Branger, Almkerk; W. Duizer, Sleeuwijk; C. P. v. d. Hoven, Waalwijk; IJ. M. Kentie, Woudrichem; H. Vos, Drongelen; A. Westerlaken, Rijswijk (N.B.). KIESVERENIGINGEN Almkerk ( 24 leden) A. van Herwijnen, Prov. weg N. J. Pellekaan, Achtersteeg 5. J. Pellekaan, Achtersteeg 5. A. Nieuwenhuizen, Uitwijk (Weth.); J. B. Branger, Almkerk. Andel ( 32 leden) G. Duizer. Burg. v. d. Schansstraat 243. H. van Rijswijk, Gezetstraat 11. M. van Rijswijk, Julianastraat 105. J. F. van Duist (Weth.); I. den Dekker; J. Verwijs. Drunen Contactadres: Th. A. Molenbrugge, Gr. straat 177. Eethen ( 20 leden) H. Vos, Eindsestraat 8, Drongelen. L. W. Gouda, Raadhuisstraat 3. Jac. de Haan, Prov. weg 34, Meeuwen. C.-H. Gemeenteraadslid: H. Vos Dz. (Weth.). Rijswijk (N.B.) (39 leden) J. van Someren, 110. A. Westerlaken, 108. A. Westerlaken, 108. A. Westerlaken (le Wethouder); J. van Someren (2e Weth.); P. A. Westerlaken. Sleeuwijk (gem. Werkendam) (33 leden) P. Sterrenburg, Kerkeinde 78. J. Stout, TransvaaL W. Duizer, Straatweg 81. Zie Werkendam. 41

44 Sprang~Capelle (30 leden) F. Minnaard, Heistraat 176. A. J. Kuijsten, v. d. Duinstraat 74. L. van der Made, Julianalaan 43. J. Dekkers, Capelle; W. A. Timmermans, Sprang. Uitwijk~ Waardhuizen (gem. Almkerk) ( 25 leden) A. Nieuwenhuizen, Uitwijk 44, Post Rijswijk (N.B.). H. C. van Arke!, Uitwijk 56, post Rijswijk (N.B.). A. van Herwijnen, Uitwijk 23, post Rijswijk (N.B.). C.-H. Gemeentetaadsleden: Zie Almkerk. Waalwijk (58 leden) J. Buddingh', Westeinde 5E. H. v. d. Veen, Westeinde 5. Drs. D. Schouten, Mr. van Coathstraat 54. C.-H. Gemeenteraadslid: C. P. v. d. Hoven. Waspik Contactadres: J. Dubbelman, Hoofd der School voor C.V.O. Werkendam ( 57 leden) A. Wijnja, Bruigomstraat 1. Vacature. Vacature. A. Wijnja (Werkendam); P. Sterrenburg, Sleeuwijk. Woudrichem (59 leden) B. M. van Meeuwen. Burg. v. d. Lelystraat 29. J. Baan, Oudendijk 19 B. C. Holster,, Oudendijk 46. H. C. Holster; IJ. M. Kentie. GRAND.,HOTEL TERMINUS" ) Stationsweg 80, Den Haag, telefoon \ :Zalen.,HOTEL TERMINUS" \ Stationsplein 3, Utrecht, telefoon (JOOl' \ diner:j HOTEL.,DES PA YS-BAS" \ en Janskerkhof 10, Utrecht, telefoon \ DOMHOTEL \ verf}aderinljen Wasterstraat 2, Utrecht, telefoon

45 11. KAMERKIESKRING TILBURG (Omvat de Statenkringen Bergen op Zoom, Breda, Tilburg en Zevenbergen) G. Minderhoud, Haagweg 257, Breda (Tel ). D. W. van der Put, Kon. Wilhelminastraat 2, Zevenbergen (Tel. 58). H. van der Dussen, Julianalaan 16, 's-gravenmoer (Postrek , Tel. Dongen 2368). Leden: J. A. Dekkers, Willemstad; J. Dragt, Breda; J. J. van den Dries, Zevenbergen; W. van Heijst, Hoge-Zwaluwe; J. P. Klaaijssen, Dinteloord; N. Koemans van den Dries, Fijnaart; D. W. Marcus, Lage Zwaluwe; A. Oosters, Bergen op Zoom; P. A. Ruytenberg, Raamsdonksveer; Y. A. Sinnema, Klundert; M. D. Tolhoek, Roosendaal. STATENKRING BERGEN OP ZOOM... W. Bolluyt, Groene Kruisstraat 30, Dinteloord. Leden: Iz. A. Buscop, Dinteloord; W. Eduard, Roosendaal; J. Maas, Halsteren; M. D. Tolhoek, Roosendaall KIESVERENIGINGEN Bergen op Zoom ( 71 leden) A. H. de Vree, Noordsingel -78a. A. B. de Visser, Noordzijde Zoom 35. A. v. d. Hoek, Steenbergsestraat 19d. Dinteloord ( 28 leden) J. P. Klaaijssen, Steenbergseweg 22. C. de Lang, Steenbergseweg 74. W. Bolluyt, Groene Kruisstraat 30. Dr. P. J, Valkenburg (le Weth.); Iz. Buscop; A. van Dongen. Roosendaal ( 18 leden) M. D. Tolhoek, Beeklaan 19. J. Janse, Voltastraat 56. M. P. Vogel, Chr. Huijgensstraat 2. STATENKRING BREDA C. C. Zwets, Strijenlaan 11, Breda. A. Verhagen, Laan van Rasseghem 18, Breda. W. van Breda, Schimmelpenninkstraat 11, Breda. Leden: J. H. Heffener; Chr. Nierse; M. C. Winkelhage, allen te Breda. 43

46 KIESVERENIGINGEN Breda ( 131 leden) G. Minderhoud, Haagweg 257. A. B. Kramer, Archimedesstraat 5. Ir. C. van Leeuwen, Cimburgalaan 29.~ C.-H. Gemeenteraadslid: G. Minderhoud. Etten en Leur ( 10 leden) H. Dekker, Wilhelminalaan 5, Etten (N.B.). T. van Bree, Mr. Verschuurweg 1, Etten (N.B.). H. F. Willems, Baanakker 33, Etten (N.B.). STATENKRING TILBURG Hilvarenbeek Contactadres en raadslid: Mevr. H. Kooyman-Bos, Doelenstraat A 399. Rijen (N.B.) Contactadres: P. A. Voorsluys, Saksen Weimarstraat 115. STATENKRING.ZEVENBERGEN H. van der Dussen, Julianalaan 16, 's-gravenmoer (Tel. Dongen 2368). D. W. van der Put, Kon. Wilhelminastraat 2, Zevenbergen (Tel. 58). J. J. van den Dries, Noordhaven 18, Zevenbergen. (Postrek , Tel. 158). Leden: H. Endepoel, Klundert; N. Koomans van den Dries, Fijnaart; G. N. de Lint, Willemstad; G. Nieuwenhuizen, Klundert; C. H. Timmermans, Raamsdonk (dorp). KIESVERENIGINGEN Fijnaart en Heiningen ( 69 leden) H. van Dis, Konin<:(in Julianastraat. N. Koomans van den Dries, Steiledijk 4. A. Sneep, Voorstraat 30. H. van Dis; N. Koomans van den Dries; G. de Wit, Heiningen. 44 (37 leden) 's~gravenmoer H. v. d. Dussen, Julianalaan 16. F. Rosenbrand, Emmalaan 20. H. Kanters, Wielstraat 13. H. v. d. Dussen; F. Rosenbrand.

Nummer archiefinventaris: 2.15.28

Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Nummer archiefinventaris: 2.15.28 Inventaris van de archieven van de Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening, (1930) 1931-1939 (1943); Afdeling Werkverruiming; Rijksdienst voor de Werkverruiming, 1939-1945;

Nadere informatie

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ.

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. 4,. 4 %4 VIERDE * t ir,,aw DRUK. ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. ONZE AFGEVAARDIGDEN PORTRETTEN EN BIOGRAFIEEN DER LEDEN VAN DE EERSTE EN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VERKIEZINGEN

Nadere informatie

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast.

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. LEIDS JAARBOEKJE 1963 Foto ommezijde: De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1963 VIJF EN VIJFTIGSTE DEEL GEDRUKT

Nadere informatie

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten

Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten Plaatsingslijst van het archief van J. Schouten (1895-1962) 224 Samengesteld door J.A. Burger (vóór 1972) met een inleiding door Lineke Kooij Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere informatie

DE UITSPANNING VAN A. P. PAPOT BIJ HET WARMONDERHEK. (Prent uit * 1845.)

DE UITSPANNING VAN A. P. PAPOT BIJ HET WARMONDERHEK. (Prent uit * 1845.) LEIDS JAARBOEKJE 955 DE UITSPANNING VAN A. P. PAPOT BIJ HET WARMONDERHEK. (Prent uit * 1845.) JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN I955 ZEVEN EN VEERTIGSTE DEEL GEDRUKT

Nadere informatie

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ. 1911.

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde. LEIDEN en RIJNLAND. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ. 1911. JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. (Achtste Jaargang). LEIDEN. - A. W. SIJTHOFF S UITG.-MIJ. 1911. EEN WOORD VOORAF.

Nadere informatie

DE TORENFLAT (rg,55-ig$)..4rchitect E. F. Groosman, Rotterdam.

DE TORENFLAT (rg,55-ig$)..4rchitect E. F. Groosman, Rotterdam. LEIDS JAARBOEKJE 1958 DE TORENFLAT (rg,55-ig$)..4rchitect E. F. Groosman, Rotterdam. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1958 VIJFTIGSTE DEEL GEDRUKT VOOR DE VERENIGING

Nadere informatie

Foto W. Dijkman. Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april.

Foto W. Dijkman. Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april. I LEIDS JAARBOEKJE 1962 Foto W. Dijkman Officiële opening van dc nieuwe industriehaven te Alphen aan de Rijn. 6 april. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1962 VIER EN

Nadere informatie

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1912,. LEIDEN en.rijnland. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. STJTHOFF S UITG..MIJ. 1912.

Jaarboekje. Geschiedenis en Oudheidkunde 1912,. LEIDEN en.rijnland. Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. LEIDEN. - A. W. STJTHOFF S UITG..MIJ. 1912. JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en.rijnland. TEVENB Orgaan der Vereeniging,,Oud-Leiden. 1912,. (Negende Jaargang.) LEIDEN. - A. W. STJTHOFF S UITG..MIJ. 1912. EEN

Nadere informatie

LEIDS JAARBOEKJE 1954

LEIDS JAARBOEKJE 1954 LEIDS JAARBOEKJE 1954 SI 0011\\ I~GOT:l~I~G.~NG.LAX LI13 lil JNSHCRGl:II\~-I:G met dc stoomtram van de Rijnlandsche StoomtramInaatschappij, LeidenP Katwijk, geopend ISXI Links het oude koffiehuis Zomerzorg.

Nadere informatie

r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. - UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10

r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. - UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10 r E ADRESBOEK ~ VAN SCHIEDAM. UITGAVE 1924. I ~o _ 0 00 2U. S 10 SCHIEDAM. - H. A. M. ROELANTS. INHOUDSOPGAVE IN ALPHABETISCHE VOI,GORDE. Ie GEDEELTE. A. Bladz. Aanslag voor de Rijksinkomstenbelasting

Nadere informatie

2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar.

2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH. Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar. 2001 18/1 RONDOM DEN HERDENBERGH Tijdschrift van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving. Lidmaatschap f. 30,00 per kalenderjaar. Secretariaat: Verenigingscentrum, bezoek- en informatieadres:

Nadere informatie

ADRESBOEK SCHIEDAM. - UITGA VE 1911. VA N

ADRESBOEK SCHIEDAM. - UITGA VE 1911. VA N .r ADRESBOEK VA N SCHIEDAM. UITGA VE 1911. u SCHIEDAM. - H. A. M. ROELAN'l'S. t b8 INHOUDSOPGA VE, in alphabetische o rde gerangschikt. EERSTE GEDEELTE. I Aan de Hflofdstukken voorafgaande mededeellngen.

Nadere informatie

woensdag 3 juni 2015, van 11.00 tot 12.15 uur, Omnisport, De Voorwaarts 55, Apeldoorn

woensdag 3 juni 2015, van 11.00 tot 12.15 uur, Omnisport, De Voorwaarts 55, Apeldoorn AGENDA Algemene Ledenvergadering VNG woensdag 3 juni 2015, van 11.00 tot 12.15 uur, Omnisport, De Voorwaarts 55, Apeldoorn Huishoudelijke zaken 01. Opening De voorzitter opent de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

KERKBEHEER. In deze uitgave: 14e j a a r g a n g, n u m m e r 11, DECEMBER 2014. vereniging voor. kerkrentmeesterlijk.

KERKBEHEER. In deze uitgave: 14e j a a r g a n g, n u m m e r 11, DECEMBER 2014. vereniging voor. kerkrentmeesterlijk. 14e j a a r g a n g, n u m m e r 11, DECEMBER 2014 KERKBEHEER In deze uitgave: n Ds. Ron van der Spoel op jaarvergadering VKB Noord-Holland over het omgaan met vrijwilligers n Laatste deel jaarverslag

Nadere informatie

Leden informatieblad. Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Mannenbond Kerkelijk bureau. van de Hersteld Hervormde Kerk

Leden informatieblad. Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Mannenbond Kerkelijk bureau. van de Hersteld Hervormde Kerk Leden informatieblad van de Hersteld Hervormde Kerk Diaconaat Evangelisatie Jeugdwerk Opleiding en vorming Vrouwenbond Mannenbond Kerkelijk bureau mei 2013 Jaargang 4 Nr. 3 Inhoud 3 Meditatie 4 Generale

Nadere informatie

Kerkinformatie. Katern over migrantenkerken. Armoederapport 2010 Zending in een nieuw jasje Nationale Synode Op bezoek in de gevangenis

Kerkinformatie. Katern over migrantenkerken. Armoederapport 2010 Zending in een nieuw jasje Nationale Synode Op bezoek in de gevangenis Kerkinformatie nummer 187 december 2010 Katern over migrantenkerken Armoederapport 2010 Zending in een nieuw jasje Nationale Synode Op bezoek in de gevangenis 2 Internetnieuwtjes Herziene Statenvertaling

Nadere informatie

Kerkinformatie. nummer 194 juli-augustus 2011. Meedoen met musicals

Kerkinformatie. nummer 194 juli-augustus 2011. Meedoen met musicals Kerkinformatie nummer 194 juli-augustus 2011 Meedoen met musicals Bas Plaisier over christenen in China Marcus- Connect in Den Haag Collecterooster 2012 2 Internetnieuwtjes Handige beeldbank Herdenking

Nadere informatie

Verschijnt minstens éénmaal per kwartaal Redactie: Otto van Gelreweg 16, 6703 AE Wageningen. MAANDAG 24 februari 1997 (dus niet 17 februari)

Verschijnt minstens éénmaal per kwartaal Redactie: Otto van Gelreweg 16, 6703 AE Wageningen. MAANDAG 24 februari 1997 (dus niet 17 februari) OUD WAGENINGEN 25e jaargang - nr 1 - januari 1997 MEDEDELINGEN van de HISTORISCHE VERENIGING "OUD WAGENINGEN" Verschijnt minstens éénmaal per kwartaal Redactie: Otto van Gelreweg 16, 6703 AE Wageningen

Nadere informatie

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN. LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904.

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN. LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904. JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904. LEIDEN - A. W. SIJTHOFF. 1904. EEN WOORD VOORAF. De Vereeniging Oud

Nadere informatie

( ) VERSLAG. Dr ABR. KUYPERSTICHTING. van de verrichtingen der. gedurende 1938

( ) VERSLAG. Dr ABR. KUYPERSTICHTING. van de verrichtingen der. gedurende 1938 VERSLAG van de verrichtingen der Dr ABR. KUYPERSTICHTING gedurende 1938 ( ) BIJLAGE VAN: ANTIREVOLUTIONAIRE STAATKUNDE ORGAAN VAN DE Dr ABRAHAM KUYPERSTICHTING VERSLAG VAN DE VERRICHTINGEN DER Dr A. KUYPERSTICHTING

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

VAN HET HOOFDBESTUUR INGEVOLGE ARTIKEL 18.3 VAN DE ST A TUTEN. 43 STE JAARVERSlAG

VAN HET HOOFDBESTUUR INGEVOLGE ARTIKEL 18.3 VAN DE ST A TUTEN. 43 STE JAARVERSlAG VAN HET HOOFDBESTUUR INGEVOLGE ARTIKEL 18.3 VAN DE ST A TUTEN 43 STE JAARVERSlAG Copyright: Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van het hoofdbestuur van de VVD.

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM

HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM MEDEDELINGENBLAD HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM JAARGANG 31 NUMMER 1 VOORJAAR 2009 INHOUD pag. Van de voorzitter 1 Reacties op het Mededelingenblad najaar 2008 2 Activiteiten van het bestuur

Nadere informatie

LEIDS JAARBOEKJE 1977

LEIDS JAARBOEKJE 1977 LEIDS JAARBOEKJE 1977 JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1977 NEGEN EN ZESTIGSTE DEEL GEDRUKT VOOR DE VERENIGING OUDLEIDEN DOOR BEUGELSDIJK LEIDEN B.V. Frontispice: Brouchovenhofje

Nadere informatie

InfoReeks. Eerste vrouwen. M a a t s c h a p p e l i j k e P a r t i c i p a t i e

InfoReeks. Eerste vrouwen. M a a t s c h a p p e l i j k e P a r t i c i p a t i e InfoReeks Eerste vrouwen M a a t s c h a p p e l i j k e P a r t i c i p a t i e Jaargang 1 nummer 2 november 2008 Inhoud Een doorgaande reeks, voorwoord door Dieny Scheffer 2 Het begon met hen, over de

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.J. Buskes

Inventaris van het archief van J.J. Buskes 291 Inventaris van het archief van J.J. Buskes (1899-1991) Samengesteld door M.A. Urbanus-Kamper Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam

Nadere informatie

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma

In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma In de Kamer heeft hij gestreden, in Bennebroek heeft hij geleden De onbekende laatste jaren van minister en dominee Syb Talma Marc de Bruijn Naast de Hervormde Kerk van Bennebroek ligt het monumentale

Nadere informatie

Brand - Bluschapparateii

Brand - Bluschapparateii Brand - Bluschapparateii verzekeren U succes in den strijd tegen het De schuimtetra-, en koolzuurbrandbluschapparaten staan door hun uiterst solide constructie en directe afdoende werking * De schuimgenerator

Nadere informatie