Welkomstmap uitgereikt bij Braam Informatica BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkomstmap uitgereikt bij Braam Informatica BV"

Transcriptie

1 In dit nummer Welkomstmap uitgereikt bij Braam Informatica BV A4 Subsidie van 1,3 miljoen euro Bereikbaarheid Plaspoelpolder verbetert Directeur NMa op bezoek in Rijswijk Dr. van der Hoog onderdeel van Santesa Nieuw hoofdkantoor CBR Nieuw kantoor Waarborgfonds Nieuw kantoor AD Haagse courant Overname Den Haag media groep Hospitality & Entrepreneurschap Stimuka ISO en FSC gecertificeerd De mobiliteit in 2012 Wat doen we aan duurzaamheid? De gemeente Rijswijk zoekt werkgevers voor gemotiveerde werkzoekenden! Nieuwe leden 1e Color Office geopend Nieuwbouw Boele Nieuwbouw kantoorvilla s Hoornwijck Service voorzieningen in Hoornwijck Welkomstmap uitgereikt bij Braam Informatica BV Braam informatica is sinds kort gevestigd aan de Van Gijnstraat. De welkomstmap van de gemeente Rijswijk is gevuld met informatiemateriaal die de nieuw gevestigde ondernemer snel wegwijs maakt in Rijswijk. Zo geeft de brochure Welkom in ondernemend Rijswijk een impressie van wat Rijswijk zoal te bieden heeft aan een (startende) ondernemer. De welkomstmap wordt toegestuurd aan iedere ondernemer die zich in Rijswijk vestigt. Officiële opening van Braam Informatica door BBR voorzitter Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid- Holland hebben deze week 5,8 miljoen ter beschikking gesteld voor de herstructurering van bedrijventerreinen. Een belangrijk deel daarvan, 1,3 miljoen euro, gaat naar de herstructurering van het havengebied in de Plaspoelpolder, de Landtong. Wethouder Bolte is zeer tevreden met dit resultaat. Wij werken, samen met andere betrokkenen, hard aan de verbetering van de Plaspoelpolder. Het is een enorme aanmoediging om ook Martin Braam, directeur van Braam Informatica BV, heeft uit handen van wethouder Wim Mateman de eerste welkomstmap voor ondernemers ontvangen. Kort na de uitreiking van de welkomstmap bij Braam informatica heeft BBR voorzitter Klaas Aantjes op verzoek van Martin Braam het nieuwe onderkomen aan de Polakweg officieel geopend. De opening vond plaats bij het bedrijfsonderdeel Training en Opleiding, gevestigd aan de Polakweg in de Plaspoelpolder. Braam Informatica is gespecialiseerd in het oplossen van IT problemen en het leveren van kwalitatief hoogwaardige (IT) medewerkers, diensten en producten aan het bedrijfsleven en overheid. Subsidie voor herstructurering van 1,3 miljoen euro andere delen van de Plaspoelpolder te verbeteren. Bij het toekennen van subsidies maakt de provincie voor het eerst gebruik van de ruimtetoets en de kwaliteitstoets. Deze t oetsen maken duidelijk hoeveel ruimte de gemeente denkt te winnen en welke kwaliteit ze nastreeft. Wethouder Mateman noemt ook de goede inpassing van het havengebied in zijn omgeving als een van de succesfactoren van het plan. BBR voorzitter Klaas Aantjes verricht de officiële opening van Traning en opleiding bij Braam Informatica BBR bijeenkomsten in november bijeenkomst van uur met als thema veiligheid. 26 november bijeenkomst van uur met als thema Mobiliteit in het kader van het project Duurzaamheid in samenwerking met gemeente Rijswijk en Ontwikkelingsmaatschappij Den Haag. 9 december vanaf uur voor de leden met Partners, BBR eindejaarsbijeenkomst, bij restaurant Savarin. 15 december van uur project Duurzaamheid Evaluatiebijeenkomst. BBR 62 - november

2 Bereikbaarheid Plaspoelpolder verbetert De werkzaamheden ter verbetering van de bereikbaarheid in de Plaspoelpolder zijn afgerond. Vanaf de A4 zijn er nu twee rijstroken rechts- en linksaf naar respectievelijk de Veraartlaan en de Visseringlaan. De Plaspoelpolder uit, vanaf de Visseringlaan, is nu een rijstrook rechtsaf richting A4 aangelegd. Aan de kant van de Volmerlaan / Churchilllaan is de toegang naar de Plaspoelpolder ook verbeterd. Een extra rijstrook voor het verkeer rechtsaf naar het Kesslerpark. Vanuit het Kesslerpark is ook een extra rijstrook aangelegd voor het verkeer rechtsaf de Volmerlaan op. Plannen voor de toekomst Voor een verdere ontsluiting / bereikbaarheid van de Plaspoelpolder gaat de gemeente onder meer de afrit van rijksweg A4 verbreden naar vier rijstroken. Hierbij krijgt de Polakweg een aansluiting op het kruispunt van de af- en toeritten bij de Diepenhorstlaan. Voor het verbeteren van de interne bereikbaarheid worden kruispunten aangepast, diverse fietsstroken aangebracht en fiets- en voetgangersoversteekplaatsen aangelegd. De planning is dat deze projecten voor het einde van 2010 zijn gerealiseerd. Fietsbrug over de Vliet Met dit project is het de bedoeling de barrière op te heffen van het Rijn- Schiekanaal voor fietsers. Dit kanaal (ook wel Vliet genaamd) onderbreekt de regionale en lokale fietsroutes tussen diverse woon-, recreatie- en werkgebieden in de omgeving van Rijksweg A4. Gedacht wordt o.a. aan een beweegbare fietsbrug in het verlengde van de Limpbergstraat naar de Broekpolder. Hoornbrug omhoog Inmiddels is ook bekend geworden dat het Rijk geld beschikbaar heeft gesteld om de Hoornbrug te verhogen, waardoor het scheepvaartverkeer zonder opening van de brug kan doorvaren en daardoor tram en autoverkeer minder last zullen hebben van een opengaande brug. Het bestuur van de BBR heeft kort geleden in een brief aan de provincie verzocht de openingstijden van de Hoornbrug in de spits te wijzigen. Rond uur ontstaan veel files die zich uitstrekken tot op de snelwegen. A4 Ook de aanduiding van het meest gebruikte papierformaat. Op papier van dit formaat wordt ook al ruim 50 jaar geschreven over de verlengende A4. De verbinding tussen Rijswijk en Rotterdam via midden Delfland. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat is de negende minister die de beslissende stap op weg naar de aanleg aankondigde. Minister Suurhoff van de PvdA was de eerste die het probeerde en in 1965 het tracé van de snelweg vaststelde. In 1975 zijn de zogeheten zandlichamen gestort. Dan trekt de Tweede Kamer aan de rem: tot nut en noodzaak van de weg aangetoond zijn, moeten de werkzaamheden stoppen. Toen minister Eurlings de aanleg van de verlengde A4 weer actueel maakte, bleek dat alle onderzoeken die al sinds 1965 zijn uitgevoerd opnieuw uitgevoerd diende te worden. De omgeving van het tracé is sinds 1965 natuurlijk behoorlijk veranderd. De cijfers klopten niet meer en daarmee zouden de milieugroepen in procedures Directeur NMa op bezoek in Rijswijk In hotel Grand Winston vond op 21 oktober jl. de BBR bijeenkomst plaats met als gastspreker mr Pieter Kalbfleisch. BBR voorzitter Klaas Aantjes was er in geslaagd Pieter Kalbfleisch voor een lezing te strikken. Na een smakelijk en geanimeerd buffet met zo n 80 leden hield Pieter Kalbfleisch, voorheen vicepresident van de Haagse rechtbank, een voordracht over de taken van het NMa, niet alleen de consument, maar ook ondernemers hebben baat bij het bestaan van concurrentiewaakhond NMa. De bijeenkomst was druk bezocht; er moesten te elfder ure stoelen worden bijgeplaatst. Na afloop werd aan de bar nog lang over het onderwerp nagepraat. mooi gebruik van maken. Om het allemaal eenvoudiger te maken werd besloten om ook een onderzoek te doen naar de verbreding, 2x 5 rijstroken, van de A13. Inmiddels staat vanaf uur in de middag vanaf de A4 een file naar de A13. De gemeente Den Haag wil ook de Trekvliettunnel vanuit de Binckhorst laten aansluiten op de A13. Het is erg stil rond de A4, maar het wordt wel erg druk op de A13, een verbinding waar binnenkort van de vroege ochtend tot de late avond een file zal staan. Het wachten is op een beslissing van het kabinet tot een definitief akkoord voor de verlening van de A4. BBR 62 - november

3 Wat doen we aan duurzaamheid? Via en uitnodigingsbrieven zijn de BBR leden uitgenodigd voor bijeenkomsten in het kader van Duurzaamheid. Helaas, de belangstelling voor de bijeenkomsten is niet overweldigend. Mocht de eerste bijeenkomst bij de Kiwa op een ruime belangstelling rekenen, de daarop volgende bijeenkomsten, rijden op aardgas en afvalverwerking, werden slechts matig bezocht in BBR normen gerekend. Verder in dit BBR Bulletin schrijven we wel over een uitstekend initiatief van de UTS verhuisbedrijven Abbink, v.d. Geest en Voerman om een CO 2 campagne op te starten. Bij de bijeenkomst over aardgas was wel gerekend op bedrijven die een ruim autopark hebben. De bijeenkomst over afval gaf een goed inzicht in de wijze waarop bedrijven zeer verantwoord met afvalstromen kunnen omgaan en daarmee ook kosten besparen. Duurzaamheid is niet alleen een noodzaak om ons bewust te maken van verantwoord omgaan met energie, duurzame materialen, verbetering van afvalstromen en dergelijke, maar het kan in veel gevallen ook besparingen opleveren. Het bestuur van de BBR vraagt zich af of de uitnodiging voor dit soort onderwerpen wel bij de daarvoor verantwoordelijke personen binnen een bedrijf/organisatie terecht komt. Ik verzoek de leden dan ook om uitnodigingen, die een onderwerp behandelen waarvoor specifiek medewerkers binnen het bedrijf of organisatieverantwoordelijk zijn, aan hen door te sturen. Dr. van der Hoog onderdeel van Santesa Alle activiteiten van Dr. Van der Hoog Cosmetics zijn overgenomen door Santesa, onderdeel van de Tramedico Groep uit Weesp. Dr. van der Hoog is al ruim 70 jaar een begrip bij producten in de huidverzorging, met een eigen onderzoek & ontwikkeling laboratorium. In Nederland is Dr. van der Hoog onder meer marktleider op het gebied van maskers. Ook heeft het een toonaangevende positie met antiacné producten onder de naam Clearskin. Santesa is een onderdeel van de Tramedico Groep, een marketing- en sales organisatie voor zowel geneesmidde- len als gezondheids- en verzorgingsproducten (Essential Organics, Vitotaal, Dermolin ), met vestigingen in Nederland en België, en een omzet van ruim 25 miljoen. Het management van Santesa verwacht dat omzet en resultaat van Dr. van der Hoog zich positief zullen ontwikkelen dankzij de synergieën met de bestaande activiteiten bij Nederlandse en Belgische drogisten, apotheken en reformwinkels. Klaas Aantjes, voorzitter Nieuw kantoor voor Waarborgfonds, Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars en Verenigde Assurantiebedrijven Nederland (VAN) Deze organisaties zijn nu gehuisvest in het gebouw Handelskade 49, het gebouw waar Ahrend op de parterre is gevestigd. Uitgangspunt bij de nieuwe gezamenlijke huisvesting van de drie organisaties is een nog beter en doelmatiger gebruik van de verzamelde kennis en ervaring en van gemeenschappelijke diensten. Het Waarborgfonds Motorverkeer is misschien wel de bekendste van de bedrijven die in het gebouw zijn gehuisvest. Het Waarborgfonds vergoedt - onder voorwaarden - de schade die veroorzaakt is door onverzekerde, gestolen of onbekend gebleven motorvoertuigen. De VAN treedt naar buiten onder de merknamen Rialto Verzekeringen en BAVAM. Rialto richt zich op bijzondere schaderisico s. Dat zijn bijvoorbeeld automobilisten met een ongunstig scha- deverleden, maar Rialto verzekert ook uiteenlopende zaken als carnavalswagens, pizzakoeriers en woonwagens. De BAVAM biedt beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen voor assurantietussenpersonen en makelaars o.g.. Ook beheert de VAN een aantal pools waarin verzekeraars samenwerken om bijzondere risico s af te kunnen dekken, zoals de Milieupool, de Atoompool en de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorisme. BBR 62 - november

4 Hospitality & Entrepreneurschap Op initiatief van de gemeente Rijswijk en in samenwerking met de BBR heeft bij het Europees Octrooibureau onder deze titel een bijeenkomst plaats gevonden. Vanuit het BBR bestand zijn ruim honderd bedrijven benaderd die zakelijke relaties hebben of kunnen hebben met de vele internationale werknemers in Rijswijk en de regio Haaglanden. The Hague international spirit is de organisatie die op deze bijeenkomsten ondernemers bewust maakt hoe zakelijk om te gaan met de internationale werknemers. In de workshop met zo n 40 deelnemers en enkele internationale werknemers werd het duidelijk dat we te weinig rekening houden met de wijze waarop we omgang met de behoefte en de benadering. In Rijswijk zijn 40 internationale ondernemingen gevestigd met in totaal ruim internationale werknemers. In een volgend BBR bulletin zullen we verder ingaan op dit onderwerp en in 2009 een vervolg bijeenkomst organiseren. Nieuwbouw Boele van Eesteren Begin september heeft Boele & van Eesteren haar nieuwe kantoor aan de Laan van Vredenoord in Hoornwijck in gebruik genomen. Het gebouw Hoornhoeck is door OVG ontwikkeld en het ontwerp is van Architecten Van Mourik Vermeulen uit Den Haag. Het kantoor is gebouwd in een L vorm met een parkeerdek en parkeerkelder. Het gebouw bestaat uit 5 bouwlagen met een oppervlak van m 2, waarvan m 2 door Boele & van Eesteren in gebruik is genomen, het overige wordt deel aan derden verhuurd. 1e Color Office geopend Eind oktober heeft wethouder Mateman de eerste in gebruik genomen kantoorvilla (Color Office) aan de Verrijn Stuartlaan geopend. Dit zelfstandige kantoorgebouw is van 20 / 20 Visions. Projectontwikkelaar Innovast heeft na overname van het complex het plan ontwikkeld om het complex op te delen in zelfstandige kantoorunits variërend van 250 tot 800 m 2. Het complex ligt aan de Verrijn Stuartlaan, Frijdastraat, Visseringlaan en Van Gijnstraat. Het is een van de eerste grote complexen die een ware transformatie ondergaat. In elk geval brengen de kantoorvilla s kleur in de Plaspoelpolder. BBR 62 - november

5 De gemeente Rijswijk zoekt werkgevers voor gemotiveerde werkzoekenden! Veel mensen die al wat langer werkzoekend zijn, willen graag weer aan de slag. Door hen werkervaring te bieden, kunnen ze op termijn weer zelfstandig functioneren in een werksituatie. Hun positie op de arbeidsmarkt verbetert daardoor aanzienlijk. Rijswijkse ondernemers kunnen hierbij helpen. Bijvoorbeeld door het beschikbaar stellen van een betaalde baan of een oriëntatieplaats binnen het bedrijf. Een vaste baan voor de werkzoekende komt daarmee veel dichterbij. De gemeente Rijswijk is op zoek naar werkgevers die graag een kans willen geven aan mensen die tijdelijke ondersteuning goed kunnen gebruiken. Proefplaatsingen Wanneer u de geschiktheid van een kandidaat wil toetsen alvorens tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst over te gaan, is het mogelijk om een proefplaatsing voor een bepaalde periode af te spreken. Gedurende deze proefplaatsing hoeft u de kandidaat geen loon te betalen. De kandidaat blijft tijdens deze periode zijn uitkering ontvangen. Orientatieplaatsen U kunt ook werkervaringsplaatsen aanbieden voor kandidaten die geen (recente) werkervaring hebben. Ze kunnen dan praktijkervaring opdoen. Zo wordt Stimuka ISO en FSC gecertificeerd Drukkerij Stimuka heeft na verlenging van haar ISO-certificaat ook het FSCcertificaat gehaald. Deze certificering past in milieubeleid van Stimuka, welke is opgenomen in het ISO beleidsplan. De FSC certificering geldt niet alleen voor de planodrukkerij maar heeft ook betrekking op de smalbaanrotatie groep. de stap naar betaald werk verkleind. Loonkostensubsidies Als u een arbeidsovereenkomst sluit met een kandidaat, kan de gemeente in een aantal gevallen daarvoor een loonkostensubsidie geven. De hoogte en duur van de subsidie is afhankelijk van de situatie van de kandidaat. Resultaten In 2007 kwamen dankzij de medewerking van werkgevers 25 werkzoekende aan een reguliere baan; 11 mensen maakten gebruik van een Ontwikkelbaan en maar liefst 26 mensen kregen een Opstapbaan. Na de Opstapbaan stroomt 90% door naar een reguliere baan. Meld vacatures De gemeente vraagt u om openstaande vacatures bekend te maken bij de vacaturebank van de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Rijswijk. Misschien heeft u momenteel geen vacature, maar wilt u binnen uw bedrijf kijken of u een kandidaat werkervaring kunt laten opdoen? Uiteraard is de gemeente ook benieuwd naar andere interessante initiatieven die u wellicht zelf onderneemt of waar u van op de hoogte bent. Informatie: Caddy Schouwenaars T Kantoorvilla s Hoornwijck opgeleverd Tegenover het complex van Boele & van Eesteren aan de Laan van Vredenoord zijn 5 kantoorvilla s opgeleverd. Volgens informatie zijn 4 van de 5 villa s inmiddels verkocht c.q. verhuurd. BBR 62 - november

6 Service voorzieningen in Hoornwijck Bij de opening van de parkeergarage in Hoornwijck zijn in de plint van de garage service voorzieningen gekomen. Een kopje koffie en of een broodje, een winkel voor een bloemetje, sigaretten, krant en dergelijke en een Taxi centrale. De lunchroom is opgezet door Savarin onder de naam, Paneteca Catuccini. Paneceta Catuccini is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot uur. Ook zijn er warme maaltijden te verkrijgen. Bezorgen van broodjes is ook in het service pakket opgenomen. Info: UTS Nederland implementeert duurzaam ondernemen CO2 neutraal verhuizen UTS Nederland, een landelijke verhuisorganisatie en als zodanig marktleider met 21 vestigingen op 33 locaties pakt de CO 2 voortvarend aan. In onze regio zijn het (BBR leden) de UTS bedrijven, Abbink, van der Geest en Voerman International. UTS Nederland wil de uitstoot van CO 2 zo verminderen dat zij - als eerste in deze branche - de claim CO 2 neutraal verhuizen op korte termijn met compenstie en binnen 3 tot 5 jaar zelfs zonder compensatie kan waarmaken. Deze claim sluit naadloos aan op het in het beleid van UTS Nederland vastgelegde uitgangspunt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. - inkoop van Groene Stroom (volgens de huidige gegevens) op basis van het elektriciteitsverbruik in 2007 van 622 ton CO 2 binnen 5 jaar; - aanpassen van diverse installaties, die 104 ton CO 2 binnen 1 tot 2 jaar besparen; - aanpassen van de regelapparatuur van de klimaatsystemen met een besparing van ± 45 ton CO 2 binnen één jaar. Realisatie van UTS Nederland als CO 2 neutrale organisatie geschiedt, zoals ook door het accountantsbureau aangegeven, in twee fases. CO 2 uitstoot Op grond van de gegevens, die geverifieerd worden door een neutrale externe accountant (Ernst & Young), was er in 2007 een werkelijke uitstoot van ton CO 2. In vergelijking tot de benchmark van ton CO 2 is het streven om binnen 1 tot 5 jaar een besparing te realiseren van ton CO 2. Daartoe worden de volgende maatregelen genomen: - ontwikkelen van een model voor elke verhuisactiviteit inzake de CO 2 uitstoot om per direct een compensatiefee te kunnen vaststellen; Ger Koopmans, CDA 2e kamerlid, met de directie van UTS Nederland. BBR 62 - november

7 NIEUWE LEDEN Bpublished B.V. Uitgever van special magazines en grootkeukeninrichting, horecaapparatuur en winkel-slagerij T F E periodieken, w.o. Zjournaal Binckhorstlaan 123-a Postbus BW Den Haag Leo Dolle T F E BV Bouw- en Handelsmaatschappij Centrum Rijswijk Vastgoedbeheer en projectontwikkeling Emmastraat AM Rijswijk H.Th. van Oosterom T F E Computer Marketing Associatie BV Dienstverlening op het gebied van automatisering, software, van marketing-, sales- en administratieve activiteiten Lange Kleiweg 56 H-J 2288 GK Rijswijk H.S.M. van Zijl T F E Danckaarts Techniek B.V. Complete levering en service van bedrijfskoeling, airconditioning, apparatuur Verrijn Stuartlaan EM Rijswijk Pim Brinkman T F E DAS Rechtsbijstand Rechtsbijstand, juridisch advies en incasso. Veraartlaan 12 Postbus CD Rijswijk Mr. F.M.P. Hellings T F E Focus Koeriers Gespecialiseerd in spoedritten en overnight zendingen Treubstraat 9 h 2288 EG Rijswijk Bas Burgers T E KPN Business Center Rijswijk Producten en diensten op het gebied van telecom voor de zakelijke klant Madame Curielaan CA Rijswijk X. van Veelo E Van Lochem Nederland BV Totaal onderhoud van vastgoed Laan van s-gravenmade AJ Den Haag Mw. M. Commers T F E Primovast Vastgoedbedrijf: Propertymanagement particulieren portefeuilles, bemiddeling en advies in vastgoed beleggingen De Bruyn Kopsstraat 9k 2288 EC Rijswijk Postbus DV Rijswijk J. Schara T F E Solution Trainingen Training en coaching op het gebied van communicatie, verkoop, management en persoonlijke effectiviteit W. Barendrechtlaan MG Rijswijk Marijke de Jong Tennispark Welgelegen Sportpark Welgelegen en diverse Tennisscholen op locaties in Zuid- Holland Laan van Blotinghe 1 Herenstraat BP Rijswijk Alex Luneman T E Automobielbedrijf Witte Al ruim 25 jaar officieel Suzuki Dealer. Automobielbedrijf Witte BV is een klantgericht en pro-actief mobiliteitscentrum Verrijn Stuartlaan EP Rijswijk A. van Hest T F E Wittebrug autogroep Volkswagen, Audi, Porsche, Seat en Volkswagen bedrijfswagens. Lease, Schadeherstel, verzekering, financiering en verhuur. Frijdastraat 47 Postbus AK Leidschendam E.A. Eijkman T F Den Haag media groep onderdeel van de Thieme GrafiMedia Groep Ontwikkelingen in de grafimedia-sector en heroverwegingen over de voortzetting van het familiebedrijf zijn er de reden van dat de directie van Den Haag media groep besloten heeft de Den Haag media groep onder te brengen bij Thieme GrafiMedia Groep. Daarbij is in de voorbije periode zorgvuldig afgewogen welke mogelijkheden de markt biedt om de vertrouwde ketenpropositie optimaal tot zijn recht te laten komen (communicatie, data, offset, print en mail). De voordelen van deze integratie zijn betekenisvol: flinke schaalgrootte, een sterkere marktpropositie en een machinepark met een grotere reikwijdte, waardoor de huidige klanten van beide organisaties nóg beter bediend worden dan ze al gewend zijn. Nieuw hoofdkantoor CBR Het hoofdkantoor van het CBR is verhuisd naar de Sir Winston Churchilllaan in Rijswijk naast het Sir Winston Hotel. Het huidige hoofdkantoor aan de P.C. Boutenslaan, al 46 jaar de hoofdzetel, voldeed niet meer. Vanuit het hoofdkantoor aan de Boutenslaan werden tot 1983 ook de rijexamens afgenomen. In 1983 verhuisden de examen locaties naar Leidschendam en Delft en vanaf 1987 naar sportcentrum De Schilp in Rijswijk. De examens worden nu afgenomen in de locatie aan de Lange Kleiweg. BBR 62 - november

8 De regionale redactie van AD Haagse Courant blijft in de Plaspoelpolder gevestigd De redactie van AD Haagse Courant is verhuist van het pand (ook wel de eierdoos genoemd) aan de Koopmanstraat naar het complex waar Alcatel Lucent is gevestigd. De ingang is gelegen aan de Verrijn Stuartlaan nummer 1e. Hier werken de redacties van de Delftse-, Haagse-, Zoetermeerse- en Westlandse edities. Het complex van de Haagse Courant staat nu leeg. De eigenaar is in overleg met de eigenaar van de grond rond het complex met het doel tot een gezamenlijke ontwikkeling te komen van het gebied Limpergstraat, Jaagpad en Van Benthemlaan (v/h Koopmanstraat). De mobiliteit in 2012? Wij blijven traditioneel in ons denken en doen. We beklagen ons over de fileproblematiek, maar we doen geen enkele inspanning om mee te werken aan oplossingen. We horen de miljoenen bedragen die de files ons kosten. We realiseren ons niet dat een deel daarvan, voor onze eigen rekening komt. Op korte termijn ontstaat ineens het besef over de omvang van de kosten van mobiliteit in ons bedrijfshuishoudboekje. En daardoor raken we toch betrokken in de bereikbaarheidsproblematiek. We willen nu wel weten hoe de mobiliteit van medewerkers binnen het bedrijf is. Nu staat het onderwerp mobiliteit op de agenda bij bedrijven en organisaties. Nu breekt het moment aan dat nagedacht wordt over oplossingen. Bedrijven beschikken nu, in 2012, over werkplekken verspreid door het land, werkplekken die zijn opgezet in samenwerking tussen diverse ondernemingen. We noemen elkaar collega s, hoewel we bij verschillende bedrijven werkzaam zijn. Transferia bestaan niet meer, nee we hebben nu multifunctionele kantoorgebouwen, midden in de stad, waar medewerkers van verschillende bedrijven werken en ze hebben een ding gemeen, ze wonen ook nog in dezelfde stad en gaan op de fiets naar hun werk. Stadhuis Bogaardplein DB Rijswijk Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk T Bedrijfscontactpunt Huisvesting voor ondernemingen Ruimtelijk economische- en infrastructurele- (ontwikkelings) plannen Informatie over gemeentelijke vergunningen T E Inspectie openbare ruimte, meldpunt Melding van onvolkomenheden in de openbare ruimte T (meldpunt openbare ruimte) Brandweer Delft Rijswijk Alarm 112 afdeling preventie: T F E Politiebureau Rijswijk Alarm 112 Wijkagent bedrijventerreinen: Paul Rutten T Veiligheid op de Rijswijkse bedrijventerreinen De Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijven Rijswijk, CBBR, is een publiek / private samenwerking van gemeente Rijswijk, de brandweer Delft - Rijswijk, de politie, het Industrieschap Plaspoelpolder en het bedrijfsleven (BBR). De collectieve beveiliging op de Rijswijkse bedrijventerreinen vindt plaats door middel van surveillance, in de avond, nacht en in het weekend en een gerichte controle van de bedrijfspanden bij de deelnemende bedrijven. Postbus CD Rijswijk T F E Bestuur Het bestuur van de BBR bestaat uit zeven leden: voorzitter: Klaas Aantjes vice-voorzitter: Pim Voskamp penningmeester: Erik Rövekamp secretaris: Paul Schepman leden: Peter Hartevelt Erik van der Most Bouke Meekma Secretariaat: Visseringlaan 16 Postbus CD Rijswijk T F E De Belangenvereniging Bedrijven Rijswijk behartigt sinds 1967 de belangen van het Rijswijkse bedrijfsleven. De Vereniging telt 315 leden. Mededelingen voor BBR bulletin P.C.J. Schepman, secretaris BBR Postbus CD Rijswijk T F E Samenstelling en redactie: Paul Schepman Klaas Aantjes Fotografie: Paul Schepman Drukwerk: De Artoos Communicatiegroep Braillelaan CL Rijswijk BBR 62 - november

Rijswijk behoort opnieuw tot top Nederlandse kantoorsteden

Rijswijk behoort opnieuw tot top Nederlandse kantoorsteden In dit nummer Top kantoorsteden BBR stageprijzen 2007 Voorzitter BBR vertrekt Woonvisie Rijswijk 2007+ Grandcafé Carpe Diem Broodje Du Chef Even voorstellen... WC Bogaard voldoet veiligheidseisen Controle

Nadere informatie

Plaspoelpolder nog beter bereikbaar

Plaspoelpolder nog beter bereikbaar Plaspoelpolder nog beter bereikbaar In dit nummer Plaspoelpolder nog beter bereikbaar Rijswijk aan de top als het om werk en ondernemen gaat Aanpak leegstand kantoren Shell zorgt voor gewonden bij bus

Nadere informatie

Ondernemer geeft Rijswijk een 8 Ondernemer geeft Rijswijk een 8

Ondernemer geeft Rijswijk een 8 Ondernemer geeft Rijswijk een 8 In dit nummer Ondernemer geeft Rijswijk een 8 Ondernemer geeft Rijswijk een 8 Netwerkbijeenkomst bedrijventerreinen Den Haag - Rijswijk Fotowedstrijd waterplan Albumprinter het op één na snelst groeiende

Nadere informatie

BULLETIN. Minicongres BBR. Nieuwe burgemeester geïnstalleerd. oktober 2013 Uitgave nummer 73. Inhoud

BULLETIN. Minicongres BBR. Nieuwe burgemeester geïnstalleerd. oktober 2013 Uitgave nummer 73. Inhoud BULLETIN oktober 2013 Uitgave nummer 73 Inhoud 1 Minicongres BBR 1 Nieuwe burgemeester 2 Bouw de Hofmeesters gestart 2 Ziggo in Hoornwijck 2 Rijswijkse brandweer snelst 2 Beursvloer in Rijswijk? 3 PostNL

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 1 BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie De staten zijn aan zet 6 x BIZ in Westlandt Duurzaam duurt het langst Seminar Bedrijventerreinen Goed

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart

Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart NIEUWS RVOZ-nieuws verschijnt vier maal per jaar en is bestemd voor leden en relaties van de ondernemersvereniging Raad voor Ondernemend Zoetermeer. Nummer 4 / december 2007 Samenwerken Belangenbehartiging

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven

Trots zijn en begrip tonen is goedkoper dan korting geven Een uitgave van de Federatie van Onderlinge Verzekeringmaatschappijen in Nederland J A A R G A N G 2 1 N U M M E R 6 J U L I / A U G U S T U S 2 0 1 1 IN DIT NUMMER ONDER MEER: Pagina 2 71 e Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 8, april 2009

BusinessPARK jaargang 8, april 2009 1 BusinessPARK jaargang 8, april 2009 magazine Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen Staatssecretaris Heemskerk Gelderlandkatern over wet BIZ Kom naar regionale Diepinfiltratie praktijkseminars

Nadere informatie

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak

iddelpunt Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak iddelpunt Ledenmagazine van Jan Hopman: De Eemlus om knooppunt Hoevelaken is bittere noodzaak december 2008 Jaarcongres VNO-NCW Midden groot succes Soepel ritsen door splitsen SES creative wil Europa veroveren

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

VERDER MET ONDERNEMEN SUCCESVOLLE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN KVK

VERDER MET ONDERNEMEN SUCCESVOLLE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN KVK VERDER MET ONDERNEMEN SUCCESVOLLE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN KVK Verder met ondernemen Succesvolle projecten en activiteiten KvK Omschrijving Om ondernemers te ondersteunen kiezen de Kamers zoveel mogelijk

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Halderberge zwemt tegen de crisisstroom in WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL

het ONDERNEMERS Halderberge zwemt tegen de crisisstroom in WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL NR. 3 2010 het ONDERNEMERS BERGEN OP ZOOM / ROOSENDAAL B E L A N G Halderberge zwemt tegen de crisisstroom in Goede vooruitzichten voor logistiek West-Brabant Ondernemingskring Halderberge Creatieve uitdagingen

Nadere informatie

Encis: ICT in optima forma

Encis: ICT in optima forma Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang februari 2015 editie 01 Thema: Familiebedrijven Encis: ICT in optima forma www.westfriesezaken.nl EXTRA RUIMTE

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ONLINE Lambert Zwiers pleit voor samenvoeging noordelijke provincies Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol

het ONDERNEMERS ONLINE Lambert Zwiers pleit voor samenvoeging noordelijke provincies Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol NR. 2 2010 het ONDERNEMERS GRONINGEN B E L A N G Milieu-aspect speelt bij HOMIJ een steeds grotere rol BNI: met vertrouwen kun je bouwen Nefkens Noord volop in beweging De (mee)denktank voor het MKB ONLINE

Nadere informatie

Lovende woorden voor vertrekkend voorzitter

Lovende woorden voor vertrekkend voorzitter In het nieuwsd Februari 2008 In deze uitgave: Kantorenlocaties en bedrijventerreinen in Dordrecht Afscheid Jan Laurijssens Nieuws bestuur WD Herontwikkeling van het Zeehavengebied - Het Zonnebeheerplan

Nadere informatie

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Nummer 06-2013 We hebben vergeleken en de Rabobank sprong er uit iek concept aam van het kantoor van Sabine Bovy en Noëlle Bynoe is

Nadere informatie

Restaurant Westkaai, een aanwinst voor de zakenwereld > pagina 4. ikv Nieuws. 21 juni Ahoy! Rotterdam. OndernemersCongres

Restaurant Westkaai, een aanwinst voor de zakenwereld > pagina 4. ikv Nieuws. 21 juni Ahoy! Rotterdam. OndernemersCongres Restaurant Westkaai, een aanwinst voor de zakenwereld > pagina 4 ikv Nieuws Ondernemend Vlaardingen Jaargang 19) nummer 5) mei 2011 Bizzgolf 2011 Doet u mee? Onze club wordt geacht de vorig jaar gewonnen

Nadere informatie

Focus op perspectief. Business Magazine IN DIT NUMMER. ondernemend voor ondernemer s. NOORDWEST VELUWE 15 e jaargang nr 12 december 2012

Focus op perspectief. Business Magazine IN DIT NUMMER. ondernemend voor ondernemer s. NOORDWEST VELUWE 15 e jaargang nr 12 december 2012 Business Magazine NOORDWEST VELUWE 15 e jaargang nr 12 december 2012 ondernemend voor ondernemer s Focus op perspectief IN DIT NUMMER Fotografie: Henk Merjenburgh Ondanks de sluiting eind december van

Nadere informatie

het ONDERNEMERS RJH Consultants koerst op eigenrisicodragerschap ONLINE IT Audit service Berk groeit als kool Dynamisch, jong en Bij de Tijd

het ONDERNEMERS RJH Consultants koerst op eigenrisicodragerschap ONLINE IT Audit service Berk groeit als kool Dynamisch, jong en Bij de Tijd NR. 1 2010 het ONDERNEMERS TWENTE B E L A N G IT Audit service Berk groeit als kool Dynamisch, jong en Bij de Tijd Beckers Adviesgroep 10 jaar Een sterk merk biedt weerwerk ONLINE WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN

het ONDERNEMERS Kansen voor het grijpen WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 2 2011 DRECHTSTEDEN NR. 2 2011 het ONDERNEMERS DRECHTSTEDEN B E L A N G Kansen voor het grijpen Prachtjaar voor de boeg Bye bye chaos, welkom overzicht In regen en zonneschijn Zonder vrije concurrentie creëer je een economie

Nadere informatie

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk

neutraal project van de gemeente, waar ons zonnepanelenproject weer onderdeel van uit maakt, het maatschappelijk Onderneemt Najaar 2012 Voorwoord Voor u ligt de DELS Onderneemt, boordevol interessante informatie. Informatie over actuele onderwerpen zoals de Traverse Dieren en de IJssellijn, geschreven door onze wethouder

Nadere informatie

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid

Personeel lokken met leuke extraatjes. Industriedag in het teken van duurzaamheid In het nieuwsd Oktober 2008 In deze uitgave: Industriedag in het teken van duurzaamheid Het Leer-Werk Traject Wat maakt een bedrijf aantrekkelijk? Ontwikkelingen rondom ROM-D Personeel lokken met leuke

Nadere informatie

UWV aan het werk 2011. Vernieuwen Werk Oplossen knelpunten Dienstverlening

UWV aan het werk 2011. Vernieuwen Werk Oplossen knelpunten Dienstverlening UWV aan het werk 2011 Vernieuwen Werk Oplossen knelpunten Dienstverlening Inhoud Voorwoord Voorwoord Zo werkt UWV aan vernieuwde dienstverlening Zo werkt UWV aan werk Zo werkt UWV aan het oplossen van

Nadere informatie

Digitale snelweg van glasvezel is de moderne A12 van Zoetermeer

Digitale snelweg van glasvezel is de moderne A12 van Zoetermeer WINTER 2014 Zakenmagazine voor: Zoetermeer, Benthuizen, Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Pijnacker-Nootdorp, Forepark (Den Haag) Digitale snelweg van glasvezel is de moderne A12 van Zoetermeer

Nadere informatie

gorinchem special 2014

gorinchem special 2014 gorinchem Dit document wordt u aangeboden door: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX klik hier voor meer artikelen special 2014 UW BUSINESS

Nadere informatie

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek Stadsregio Amsterdam november 2013 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie