'Onderzoek naar Projectmanagement' Seminar - 9 september 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'Onderzoek naar Projectmanagement' Seminar - 9 september 2009"

Transcriptie

1 'Onderzoek naar Projectmanagement' Seminar - 9 september 2009 J.F. Kennedylaan EH Baarn Postbus AD Baarn Plaats Datum Baarn 9 september 2009 T Platform onderzoek projectmanagement Kennis & Co TU Delft Sogeti AT Osborne Peter Storm Hans Bakker Robbert van Alen Gerard Scheffrahn Eddy Westerveld 1

2 2

3 Inhoudsopgave 1 PROGRAMMA SEMINAR ONDERZOEK NAAR PROJECTMANAGEMENT HANDVEST PLATFORM ONDERZOEK PROJECTMANAGEMENT ACHTERGRONDEN & VISIE MISSIE STRATEGIE ORGANISATIE WERKWIJZE CODE OF CONDUCT VRAGEN ROBBERT VAN ALEN HANS BAKKER KAREL DE BAKKER KEES BERENDS ALBERT BOONSTRA CEES BROUWER JAAP GELUK JOOP HALMAN ANDREAS HARTMANN LISELORE HAVERMANS ERNST TEN HEUVELHOF ARJO VAN LOO OLAF LUKKASSEN ALFONS VAN MARREWIJK HARM MEIJER HERMAN MOOI FRENS PRIES GERARD SCHEFFRAHN GILBERT SILVIUS ROMMERT STELLINGWERF PETER STORM BERNARD VUIJK EDDY WESTERVELD

4

5 1 Programma seminar Onderzoek naar projectmanagement Ontvangst Deel 1 Introductie Deel 2 Kennismaking Deel 3 Verkenning rol platform Deel 4 Plenaire discussie Eten en borrel Einde 3

6

7 2 Handvest Platform Onderzoek Projectmanagement 2.1 Achtergronden & Visie Projecten zijn een manier om voor organisaties toegevoegde waarde te realiseren. Professioneel project management verhoogt de toegevoegde waarde van projecten. De projectenmarkt neemt in omvang en belang toe. Projectmanagement is een professie in ontwikkeling. Onderbouwde (getoetste) kennis van projectenmarkt en projectmanagement is niet aanwezig. Als onderzoeksgebied is projectmanagement nog niet gevestigd in Nederland. Praktijkkennis en ervaring worden slechts in beperkte mate gedeeld. Best practices zijn gebonden aan de context van het project (bijv. sector). Dit bemoeilijkt de overdraagbaarheid. Ergo: het wiel wordt steeds opnieuw uitgevonden, aantoonbare vooruitgang is er nauwelijks. 2.2 Missie Vraag en aanbod naar onderzoek van project management en de markt van projecten bij elkaar brengen. Het vergroten van de bekendheid met onderzoek naar projectmanagement. Het publiek maken van het maatschappelijke en het bedrijfsmatige belang van onderzoek op het gebied van project management. Het stimuleren van onderzoek naar projectmanagement met zowel het wetenschappelijke als het maatschappelijke/bedrijfsmatige belang voor ogen. Het op gang brengen van kennisdeling tussen organisaties die in de projectenmarkt opereren en die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van succesvol projectmanagement. 2.3 Strategie Het ontwikkelen en publiceren van een onderzoeksagenda. Stimuleren van onderzoek naar project management bij onderzoeks- en opleidingsinstituten. Het zoeken en toegankelijk maken van onderzoeksfondsen. Het ontwikkelen van een nationaal netwerk dat verbonden is aan netwerken in andere landen. Onderzoeksresultaten publiek maken. 2.4 Organisatie Het opzetten van een platform (netwerk) om het uitwisselen van ideeën en gemeenschappelijke aandachtsgebieden te stimuleren. Het platform zal als Stichting ingeschreven worden. De Stichting heeft een jaarlijks budget om zijn doelen te bereiken. Een groep van 5 tot 6 kartrekkers zal als bestuur van het platform functioneren. De initiële deelnemers nemen op persoonlijke titel deel. 5

8 2.5 Werkwijze Het platform organiseert op een regelmatige basis workshops en bijeenkomsten om kennis te delen en gemeenschappelijke aandachtsgebieden te identificeren (klankbord sessies). Relaties met bestaande centra voor project management aan de Nederlandse universiteiten zullen nagestreefd worden. Promotie van de ambities in brede kring: organiseren van master classes en summer courses waaraan experts uit binnen- en buitenland, uit wetenschap en praktijk deelnemen. Contact zal gezocht worden met benchmarkingsinstituten om het draagvlak van de activiteiten snel te kunnen verbreden en een solide uitgangsbasis voor onderzoek te creëren. Vanuit het platform zullen stageplaatsen gezocht worden bij de deelnemers om met het onderzoek een aanvang te kunnen maken. Georganiseerde deelname aan internationale congressen en internationale netwerken. Actieve media representatie en marketing zal nagestreefd worden. 2.6 Code of conduct Het gemeenschappelijk nut voor de professie project management van het onderzoek komt op de eerste plaats. Het platform bestaat omdat en zolang de initiële deelnemers een stimulans nodig achten voor de in dit handvest geformuleerde doelen. Het platform heeft geen mening over aangelegenheden buiten haar organisatie; daarom mag de naam van het platform nooit in een publiek meningsverschil worden betrokken. Binnen het platform zal geen competitie op onderzoek plaatsvinden. 6

9 3 Vragen In de aanloop naar het seminar Onderzoek naar projectmanagement zijn door u de volgende vragen beantwoord: 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Op de volgende pagina s vindt u de antwoorden die u en uw collega s gaven op deze vragen. 7

10 3.1 Robbert van Alen R. (Robbert) van Alen Program director Sogeti +31(0) Het is mijn vak (ik ben projectmanager). Daarnaast ben ik binnen mijn organisatie (Sogeti) als thought leader verantwoordelijk voor het verkennen van alle nieuwe ontwikkelingen binnen dit vakgebied, en het vertalen daarvan naar mogelijke dienstverlening richting onze klanten. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar In mijn verkenning van dit vakgebied ontdek ik zoals ook anderen doen dat bepaalde best practices of faalfactoren niet of nauwelijks onderbouwd zijn door onderzoek, en tot waarheden worden verheven terwijl ze slechts aannames zijn. Ik ontwikkelde een framework voor de ontwikkeling van de business cases waarmee projecten worden gerechtvaardigd, en begeleid het onderzoek dat studenten (momenteel één) op basis van dit framework doen naar het effect van business cases op projectsucces. Het voortschrijdend inzicht op de toegevoegde waarde van projectresultaten, en het menselijke vermogen daar op te acteren. 8

11 3.2 Hans Bakker Prof. Dr. H.L.M. (Hans) Bakker Regional Operations Manager Projects Shell Global Solutions +31(0) Mijn interesse is gedreven door de omvang van mijn zakelijke activiteiten. De hoeveelheden die Shell spendeert aan projecten vereist dat we dit zo optimaal mogelijk aansturen. In de loop der jaren gebeurde dat voornamelijk door overlevering. We moeten dit beter kunnen. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Mijn onderzoeksinteresse is hier direct aan gerelateerd. Kunnen we projecten beter voorspelbaar uitvoeren is mijn belangrijkste vraag. Ik onderhoud drie onderzoeksstromen met behulp van promovendi en afstudeerders. De eerste stroom is complexiteit van projecten, de tweede is wat ik noem managerial learning, leren van en tussen projecten en de derde en laatste is het zoeken naar andere vormen van samenwerking met contractors in met name de grote engineering projecten. Onderbelicht is wat mij betreft voor al de vernieuwende manier van samenwerking, gegeven de huidige marktsituatie en de altijd maar groter wordende projecten, maar eigenlijk alle drie mijn onderwerpen anders had ik ze niet aangepakt. 9

12 3.3 Karel de Bakker Drs. K.F.C. (Karel) de Bakker Promovendus Rijksuniversiteit Groningen +31(0) Ik heb ongeveer 15 jaar gewerkt als projectmanager en project risk manager in de IT sector. Ik ben sinds 2004 gecertificeerd projectmanager (PMP). 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Ik heb gedurende mijn werk altijd interesse gehad voor reflectie over het vak, en heb eigenlijk steeds lezingen en presentaties gegeven, zowel nationaal als internationaal. Ik heb dit vaak gebruikt om "dingen van me af te schrijven". Vanaf 2001 publiceer en presenteer ik ook op conferenties. 3 Wat zijn je huidige activiteiten op het gebied van onderzoek binnen Mijn specialisme is project risicomanagement. Ik ben sinds geruime tijd lid van het bestuur van de Risk Management SIG (Specific Interest Group) van het Project Management Institute. Sinds maart 2007 doe ik fulltime onderzoek naar de effecten van risicomanagement op het succes van IT projecten (aio aan de universiteit Groningen). Ik zou graag zien dat de aannames waarop "traditioneel" projectmanagement is gebaseerd (voorspelbaarheid, wetmatigheden, kortom de SE/ SD benadering) duidelijker naar voren komen en duidelijker worden afgezet tegen de meer gedragsgeoriënteerde benaderingen van projectmanagement. In de literatuur is dit langzaam aan het doordringen (hoewel nog niet overal), in de praktijk zie ik dit nog vrijwel niet. 10

13 3.4 Kees Berends Dr. Ir. T.C. (Kees) Berends MBA Senior contracts adviser Shell Global Solutions International +31(0) Ik ben werkzaam als Contracting & Procurement (CP) Manager voor Large Engineering & Construction Projects (LECPs). 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Mijn interesse in onderzoek naar projectmanagement is het slaan van bruggen tussen theorie en praktijk. Ik ben auteur van diverse artikelen op het gebied van Contracting & Procurement voor Large Engineering & Construction Projects. Ik zou graag zien dat er meer aandacht wordt besteed aan Contracting & Procurement en aan relationship management. 11

14 3.5 Albert Boonstra Prof. Dr. A. (Albert) Boonstra Professor of Business & ICT University of Groningen +31(0) Regelmatig treed ik op als projectleider bij onderzoeksprojecten en projecten op het terrein van (hoger) onderwijs. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Een deel van mijn onderzoek richt zich op de implementatie van grote informatiesystemen in organisaties. Hierbij ben ik geïnteresseerd in alternatieve benaderingen en de effectiviteit hiervan. Speciale belangstelling heb ik voor factoren die acceptatie en weerstand bepalen, het managen hiervan alsmede de sociaal/politieke context van (informatiesysteem) projecten. Ik onderzoek met name projecten op het terrein van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld elektronische patiëntendossiers, e-health et cetera. Perspectieven zijn daarbij stakeholdermanagement, projectaanpakken, management van risico s et cetera. Incrementele benaderingen, contingentiebenaderingen, managen van de politiek/ culturele context, samenhang tussen change management en projectmanagement zijn mijns inziens vaak onderbelicht. 12

15 3.6 Cees Brouwer Drs. Ing. C.J. (Cees) Brouwer Vice-voorzitter Open Universiteit Nederland +31(0) Meer dan 15 jaar ervaring, zelf leiding gegeven aan een projectmanagementafdeling, nog steeds examinator voor programmamanagement. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Mijn interesse in onderzoek naar projectmanagement is het op de hoogte blijven van de ontwikkeling van het vakgebied. Tevens wil ik nieuwe ontwikkelingen graag zelf toepassen. Mijn dienstverband bij APMG maakt dat ik bij onderzoek inzake programmamanagement ben betrokken. Graag zou ik aandacht willen vragen voor veranderkundige aspecten, communicatieve kwaliteiten van projectmanagers, verschillen tussen project- en programmamanagement en voor portfoliomanagement. 13

16 3.7 Jaap Geluk Ir. J. (Jaap) Geluk Projectdirecteur HSL Zuid +31(0) Van projectmanagement interesseert mij vooral wat uitgaat boven de theorie van het boekje. Met name de culturele verschillen tussen groepen van betrokken stakeholders speelt een grote rol. Hoe worden alle betrokkenen gecommitteerd, gecoördineerd en met hen gecommuniceerd? Het gaat in de aansturing veel meer om de 'zachte' aspecten als gedrag en cultuur. Hoe kan verbinding worden gemaakt? 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Onderzoek naar verbetering van het aangaan van commitments, partnership publiek en privaat, organiseren van betrokkenheid is interessant. Daarnaast is professionaliteit van omgaan met nieuwe contractvormen van belang. Hoe wordt professioneel opdrachtgeverschap vormgegeven in allianties? Hoe de regietaak te combineren met partnership? Thans ben ik bij KING betrokken als programmadirecteur. Bij de Rijksacademie voor Projectmanagement treed ik op als nestor voor de cursisten projectmanagement. Voor de directie van de dienst Infrastructuur van RWS ben ik adviseur. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: professionalisering opdrachtgeverschap en alliantievorming. Meer aandacht mag mijns inziens worden besteed aan het aangaan van commitment van bestuur tot handhavers en aan het combineren van de regierol als opdrachtgever met het partnership in nieuwe contracten (zie ook 2). 14

17 3.8 Joop Halman Prof. dr. ir. J.I.M. (Joop) Halman Hoogleraar Universiteit Twente +31(0) Komend uit de bouw/ infra zijn de activiteiten die we ondernemen van nature projectgericht. De organisatie van een complex geheel van activiteiten heeft mijn interesse. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Mijn interesse in onderzoek naar projectmanagement is gericht op het doen van onderzoek naar de wijze van ontwikkeling en realisatie van projecten: effectiviteit, efficiency, risicomanagement gericht op succesvolle realisatie. Mijn onderzoek verloopt nu vooral via de AIO-projecten die ik begeleid. Ik begeleid AIO-projecten op het gebied van faalkosten, onzekerheidsmanagement, succesvolle implementaties via projecten en het opschuiven van projectgebonden (ad hoc) naar projectgebonden (op basis van een productplatform). Wat opvalt is dat overheidsprojecten in bouw/ infra maar ook ICT et cetera vaak erg slecht gemanaged worden. Uit een project zoals de Noord-Zuid tunnel in Amsterdam wordt dat wederom pijnlijk duidelijk. Er zou een beter model ontwikkeld moeten worden hoe dergelijke publiek-private projecten te realiseren. 15

18 3.9 Andreas Hartmann Dr. A. (Andreas) Hartmann Onderzoeker Universiteit Twente +31(0) De focus van mijn werk is de bouw waar projecten een belangrijke organisatievorm zijn. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Mijn interesse in onderzoek naar projectmanagement gaat uit naar het innovatievermogen van bouwprojecten. Ik houd mij op dit moment bezig met het leren binnen en tussen projecten. Mijns inziens is het leren binnen en tussen projecten onderbelicht. 16

19 3.10 Liselore Havermans L.A. (Liselore) Havermans MSc Promovenda Universiteit van Amsterdam +31(0) De projectgebaseerde organisatie is een manier van organiseren die goed past en veel voorkomend is in de wereld van nu. Hierdoor is het van groot belang te weten hoe leiderschapsprocessen verlopen in deze organisaties en met welke effecten. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Ondanks de grote hoeveelheid onderzoek naar leiderschap is de context van projectgebaseerde organisaties onderbelicht gebleven. Leiderschap is voornamelijk onderzocht in stabiele, hiërarchisch duidelijke situaties. De context waarin projectleden zich bevinden kenmerkt zich echter door meerdere tijdelijke relaties met waarin zowel de lijnmanagers als projectmanagers formele leiderschapsrollen vervullen. Deze fundamenteel andere context suggereert andere processen en gevolgen van leiderschap. Ik ben bezig met mijn promotie onderzoek naar leiderschap in projectgebaseerde organisaties. Hierin gebruikt ik zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden. Momenteel ben ik interviews met projectteamleden, hun lijnmanager en projectmanagers, aan het analyseren. Op korte termijn zal ik mijn onderzoek naar leiderschap in projectgebaseerde organisaties voortzetten met vragenlijsten. De gehele menselijke kant van werken in projectgebaseerde organisaties is onderbelicht door de nadruk van het gebied op de technische aspecten. 17

20 3.11 Ernst ten Heuvelhof E.F. (Ernst) ten Heuvelhof Hoogleraar Bestuurskunde Technische Universiteit Delft +31(0) /2 Wat is je interesse in projectmanagement en in onderzoek naar Ik ben geïnteresseerd in complexe projecten waarin veel partijen moeten samenwerken om iets te realiseren. Ik ben dan met name geïnteresseerd in de processen die op gang komen tussen deze actoren. Hoe krijgen deze processen vorm, wat zijn de prikkels om samen te werken, welke incentives en disincentives zijn er in deze processen die van invloed zijn op de kwaliteit van het project? Hoe wordt in deze processen consensus of commitment gerealiseerd? Wat is het verband tussen het project zoals dat uiteindelijk gerealiseerd wordt en de vormgeving en het management van deze processen? Mijn huidige onderzoek richt zich op procesmanagement. Hierbij gaat het om interbestuurlijke processen tussen actoren die afhankelijk zijn van elkaar bij de realisatie van doelstellingen en projecten. Ik pas dat op vele gebieden toe, bijvoorbeeld projecten in het kader van ruimte voor de rivier, evaluatie van complexe infrastructurele projecten (RandstadRail), realisatie van het smart maken van het elektriciteitsnetwerk et cetera. De literatuur is zo breed dat ik werkelijk niet durf te zeggen wat onderbelicht is. 18

21 3.12 Arjo van Loo A. (Arjo) van Loo Programmamanager Research ProRail Spoorontwikkeling a +31(0) Projectmanagement is een belangrijk deel van ons werk bij ProRail. Professionalisering van dit vakgebied heeft daarom altijd aandacht. 100 % leveringsbetrouwbaarheid is een van de strategische doelen van ProRail (dat zegt genoeg). 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Als researchmanager bij ProRail is het mijn opgave om de onderzoeksbehoefte binnen ProRail te koppelen aan relevant onderzoeksaanbod. Hoewel ik de behoefte van ProRail nog niet echt scherp heb, is het natuurlijk altijd zinnig om je op het aanbod te oriënteren en te weten wat er speelt. Vooral oriënteren op de vraag hoe we er bij ProRail mee om zouden kunnen gaan. Eerlijk gezegd heb ik daar nog geen idee over, mogelijk ontstaat dit op 9 september. 19

22 3.13 Olaf Lukkassen Ing. O.R. (Olaf) Lukkassen Senior adviseur Projectacademie Rijkswaterstaat +31(0) Vanuit de Projectacademie (Rijksacademie voor Projectmanagement), de verdere professionalisering van het vak projectmanagement in het publieke domein. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar De Projectacademie is opgebouwd uit drie pijlers a) leeraanbod/ programma s b) netwerk en c) kennis ontwikkeling (nog vorm te geven). Zie 2, moet nog vorm aan worden gegeven, maar hardop denkend denk ik aan een soort makelaarsfunctie (vraag-aanbod / praktijk-wetenschap). Wat mij betreft mag er meer aandacht worden besteed aan projectmanagement in relatie tot duurzaamheid en in relatie tot ICT. 20

23 3.14 Alfons van Marrewijk Prof. dr. ing. A.H. (Alfons) van Marrewijk Professor organisatieantropologie Vrije Universiteit Amsterdam +31(0) Mijn interesse gaat vooral uit naar de dagelijkse leefwereld in grote complexe projecten (zie ook Infraprojecten gebaat bij culturele risico-inventarisatie in Staatscourant 17 juni 2009). 2 Wat is je interesse in onderzoek naar In mijn onderzoek staan vragen centraal als: Hoe werken mensen samen in complexe projecten? Hoe gaat men met cultuurverschillen om? Welke samenwerkingspraktijken zijn dominant? Beïnvloedt de fysieke settings van complexe projecten de samenwerking? Samen met collega prof. dr. Marcel Veenswijk hebben we een aantal projecten lopen: Partners in Business: onderzoek naar nieuwe gedragspatronen bij innovatieve aanbestedingsprocedures in de infrasector. Panama: PhD onderzoek naar samenwerkingspraktijken bij het megaproject verbreding van het Panama kanaal. Praktijken van samenwerking: onderzoek naar samenwerkingspraktijken in complexe projecten. Het interpretatief perspectief op projectmanagement is absoluut onderbelicht; dat wil zeggen, er is nauwelijks aandacht voor hoe het er in de dagelijkse praktijk nu echt aan toe gaat. Of in een wat groter thema; de cultuur van complexe projecten. 21

24 3.15 Harm Meijer H. (Harm) Meijer Program director divisie Managed Delivery Sogeti Nederland +31(0) Projecten draaien is mensenwerk. Project- en programmamanagement zit in mijn genen. Mijn interesse in projectmanagement is om projectsuccessen en projectresultaten met actoren in het projectspeelveld te behalen. Jarenlang heb ik als project- en programmamanager ervaring opgedaan in strategische complexe innovatie projecten met een sterke politieke lading. Ik heb mij gespecialiseerd in het voorbereiden, opzetten, besturen en uitvoeren van complexe projecten met opdrachtgevers en stakeholders. Mijn sterke kant is het inrichten van een goede governance en opzetten en onderhouden van projectcommunicatie en verwachtingsmanagement. Hieronder valt ook coachen en opleiden van projectmanagers om van hen professionals te maken. Opvoeden, instrueren en inzicht verschaffen bij opdrachtgevers over passende besturings- en projectmethodieken is evenzeer van essentieel belang. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Naar mate je meer projecten draait en ervaring opdoet blijkt dat het toepassen van projectmanagement op vele manieren kan plaatsvinden. Veelal vervallen projectmanagers in bestaande methodieken en verliezen ze de essentie van besturing in het behalen van resultaten. Onderzoek naar projectmanagement kan nieuwe inzichten geven in de wijze van effectieve projectbesturing. Ik ben trekker van onderzoeksvraagstukken projectmanagement IPMA-NL programmagroep Professie & Hogeronderwijs. Daarnaast ben ik lid van een team voor het verbeteren van projectmanagement en onderwijs en begeleiden van projectmanagement binnen het HBO. Ook ben ik betrokken bij het opstellen van een onderzoeksagenda en het uitwerken van onderzoeksvragen die zijn geformuleerd tijdens de debatsessies op de PMP IMPA NL van ) De rol van de opdrachtgever in het succes of falen van een project. 2) Het vergroten van het lerend vermogen van de organisatie ten behoeve van veranderingen van zowel de projectorganisatie als de lijnorganisatie. 3) De invloed van toenemende complexiteit op projectmatig veranderen. Grenzen van maakbaarheid en veranderingen, architectuurdenken en ondernemerschap. 4) Blijven ontwikkelen van effectieve leiderschap bij projectuitvoering in relatie tot het management van de staande organisatie. 5) Blijven ontwikkelen van de governance en effectieve projectbesturing. 22

25 3.16 Herman Mooi Dr. Ir. H.G. (Herman) Mooi Associate Professor Project Management Technische Universiteit Delft +31(0) Dat is een grappige vraag aan een hoofddocent projectmanagement Mijn interesse is dus groot. Je ziet dat ondanks het feit dat het een vrij oud ambacht is, het heel erg in de belangstelling staat. Professionalisering van projectmanagement is een veel gehoord adagium. Verder zie je ook dat bedrijven een steeds groter deel van de omzet in projecten draaien. Overigens is de interesse voor projectmanagement echt niet alleen voorbehouden aan bedrijven, ook de overheid en daaraan gelieerde instellingen blazen hun partijtje mee 2 Wat is je interesse in onderzoek naar De belangrijkste reden is dat projectmanagement tegenwoordig een belangrijke methode is binnen bedrijven om innovaties te runnen. Je zit met het doen van onderzoek naar projectmanagement dus in de kern van vernieuwingen van bedrijfsvoering. Gaaf dus! Komt nog eens bij dat je bij met veel bedrijven mee mag kijken, ook al gaaf! Samen met Marian Bosch doe ik onderzoek naar complexiteit van projecten en de rol van complexiteit in het bepalen van hoe je een project managet (hoe je de front-end inricht en welke mensen je erop zet). Daarnaast houdt ik mij bezig met de rol van de business case in projectmanagement, de gap tussen projectmanagers en het hogere management (Samen met ATOS) en project close-out (lessons learned). Mijns inziens mag er meer aandacht worden geschonken aan projectmanagement aan de hand van de business case en aan projectportfoliomanagement. 23

26 3.17 Frens Pries Dr. ir. F. (Frens) Pries Lector Nieuwe cultuur in de bouwketen Hogeschool Utrecht / Balance & Result / +31(0) /2 Wat is je interesse in projectmanagement en in onderzoek naar Vanuit mijn lectoraat doe ik onderzoek naar cultuur in de bouw, specifiek gericht op samenwerken in de keten en rondom projectmanagement in de bouw (teams, PSU s, de zogenaamde zachte kant van het bouwen). Ik heb er de nodige publicaties aan gewijd. In het onderwijs pogen we de kwaliteit van het onderwijs op het gebied van projectmanagement te verbeteren (daar nog veel gebeuren.), dit ondermeer samen met vijf andere hogescholen. Er is een link met de TU Delft (Hans Wamelink) en IPMA en PMI. Verder levert PRO6 hoogwaardig projectmanagement, zoals het contractmanagement van A2 Utrecht-Amsterdam, nieuwe provinciale weg Katwijk, mediation et cetera. 24

27 3.18 Gerard Scheffrahn Ing. F.G. (Gerard) Scheffrahn Projectmanager AT Osborne +31(0) Ik ben geïnteresseerd in het managen van complexe bouwprojecten. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Onderzoek naar het leergedrag in projecten vind ik interessant. Ik doe onderzoek naar het effect van leergedrag op teamprestaties in complexe bouwprojecten. Wat mij betreft mag er meer aandacht worden besteed aan de invloed van complexiteit op het managen van projecten. 25

28 3.19 Gilbert Silvius A.J. (Gilbert) Silvius Professor of Business, ICT and Innovation Utrecht University of Applied Sciences +31(0) Projectmanagement is één van de activiteitenlijnen in mijn lectoraat. In een lijn voeren wij wetenschappelijk onderzoek uit, verzorgen onderwijs (bachelor- én masterniveau) en zijn actief met innovatie van de beroepspraktijk. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Dat willen we graag uitvoeren met onderzoekers én studenten. We doen dit zowel vanuit eigen drive als in opdracht van externe partijen. Inhoudelijk zijn we vooral geïnteresseerd naar de integratie van de concepten van duurzaamheid in projectmanagement. Continu lopende onderzoeken op het gebied van duurzaam projectmanagement. Vele thema's en onderwerpen. Projectmanagement in z'n geheel is onderbelicht. 26

29 3.20 Rommert Stellingwerf Ir. R. (Rommert) Stellingwerf PMP Director Education and Standards Project Management Institute Netherlands +31 (0) Langjarige ervaring met projecten tijdens werkzame periode bij Shell International. Nu actief betrokken bij het stimuleren van project-, programma- en portfoliomanagement in Nederland via het Project Management Institute (bestuur PMI Netherlands Chapter, vertalen van standaarden in het Nederlands). Werk actief mee aan nieuwe ISO standaard voor project management. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Uitbreiding van de kennis van project-, programma- en portfoliomanagement. Vervolgens inbedden in het onderwijs op alle niveaus, speciaal op hogescholen en universiteiten. Uiteindelijke doel is het professionaliseren van het vak van projectmanager. Vanuit het PMI Netherlands Chapter contacten leggen met hogescholen en universiteiten om van dienst te zijn bij het opzetten van bachelor- en masteropleidingen met projectmanagement componenten. PMI als non-profit organisatie sponsort researchactiviteiten op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement om het vak verder te helpen. PMI doneert aan initiatieven die beogen meer en betere project- en programmamanagers af te leveren voor de vele toekomstige projecten. PMI accrediteert ook projectmanagement opleidingen en professionele opleiders. Ik zou graag meer aandacht willen vragen voor de volgende thema s de cruciale rol van de opdrachtgever en de goede verstandhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. uniforme definities en begrippen van de context van projectmanagement, met name voor programma- en portfoliomanagement. de speciale aandachtspunten voor de uitvoering van zeer grote en complexe projecten. 27

30 3.21 Peter Storm Dr. P.M (Peter) Storm Kennis & Co +31(0) Mijn interesse betreft vrijwel alle aspecten van projectmanagement. Mijn ambitie is: professionalisering van het vakgebied. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar project management? Ik ben vooral geïnteresseerd in empirisch onderzoek dat ons betere inzichten geeft in waar de toegevoegde waarde van projectmanagement vooral ligt en hoe die toegevoegde waarde gerealiseerd kan worden. Op dit moment richt ik mij vooral op vraagstukken rondom de effectiviteit van projectteams. project management? Er zijn veel thema's onderbelicht. Om enkele voor mij belangrijke te noemen: (a) micro-economie van de projectenmarkt, (b) projectmarketing, (c) strategisch projectmanagement. 28

31 3.22 Bernard Vuijk Bc. B. (Bernard) Vuijk (RM) Pro4Pro - project for professionals +31(0) Ik ben werkzaam als projectmanager. Het is een prachtig vakgebied dat in organisaties sterk(er) ontwikkeld kan worden. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Mijn interesse in onderzoek naar projectmanagement komt voort uit nieuwsgierigheid, passie en streven/ambitie naar verbetering en uit verwondering. Ik doe onderzoek naar effectiviteit in projecten / programma's en schrijf artikelen. Wat mij betreft mag er meer aandacht worden besteed aan competenties/ gedrag van leidinggevende en team. Mijn mening is dat gedrag/ competenties bepalend zijn voor successen in projecten. 29

32 3.23 Eddy Westerveld Drs. E. (Eddy) Westerveld Consultant AT Osborne +31(0) Projectmanagement vind ik een 'vergeten' vakgebied in de bedrijfskunde wat ten onrechte onderbelicht is terwijl er een grote hoeveelheid (maatschappelijk) kapitaal in omgaat. Daarnaast wijkt het managen van een project op een aantal vlakken af van het managen van een staande organisaties. De verschillen brengen enkele grote uitdagingen met zich mee. 2 Wat is je interesse in onderzoek naar Het onderzoek naar projectmanagement gebied vind ik nog te vaak te dogmatisch en lineair. Daarnaast is de afstand tussen wetenschap en praktijk erg groot. Deze afstand wil ik graag helpen verkleinen. Op dit moment rond ik een proefschrift af naar het management van complexiteit bij grote infrastructuur projecten bij de Erasmus Universiteit. Daarnaast ben ik actief in een Europees netwerk (Netlipse) waarin onder meer onderzoek wordt gedaan naar grote infrastructuur projecten. Handelend perspectief bij projectmanagers: wat doen goede projectmanagers (of projectleiders) nu anders? Hoe manage je de spanning tussen controle en interactie? Hoe zorg je voor een goede samenwerking tussen partijen zodat er gezamenlijk gewerkt wordt aan het bereiken van waardevolle projectoutput? 30

33 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Verslag Seminar Onderzoek naar Projectmanagement Baarn, 9 september 2009

Verslag Seminar Onderzoek naar Projectmanagement Baarn, 9 september 2009 Verslag Seminar Onderzoek naar Projectmanagement Baarn, 9 september 2009 15:30 Introductie Hans Bakker heet iedereen, mede namens Peter Storm, Robbert van Alen, Gerard Scheffrahn, en Eddy Westerveld, van

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

HU GERICHT IN BEWEGING

HU GERICHT IN BEWEGING HU GERICHT IN BEWEGING Organisatieontwikkeling HU het verhaal - versie maart 2016 - Agenda Waar komen we vandaan? Waarom gaan we veranderen? Wie willen we zijn? Hoe gaan we dit bereiken? Wat verandert

Nadere informatie

Nederland. Programmamanagement volgens PMI 21 maart 2006

Nederland. Programmamanagement volgens PMI 21 maart 2006 PMI Nederland Programmamanagement volgens PMI 21 maart 2006 Even voorstellen Betty Nieuwenburg (IPMA-B) project- en programmamanager IPMA-assessor Voorzitter PMI-programmagroep Programmamanagement Onderwerpen

Nadere informatie

Bantopa Terreinverkenning

Bantopa Terreinverkenning Bantopa Terreinverkenning Het verwerven en uitwerken van gezamenlijke inzichten Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen en services dwingen organisaties tot samenwerking

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management P3M3 DIAGNOSTIEK IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. P3M3 -DIAGNOSTIEK (PROJECT PROGRAMMA PORTFOLIO MANAGEMENT MATURITY

Nadere informatie

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE

MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE MASTERCLASS STRATEGIE IN DIGITALE TRANSFORMATIE NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 EEN KENNISUPDATE OVER DE BELANGRIJKSTE STRATEGISCHE CONCEPTEN EN REFERENTIEKADERS 2 VOORWOORD In deze economische realiteit

Nadere informatie

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil

opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil opdracht geven, opdracht nemen een wereld van verschil Workshop Derk K. Kremer Derk Kremer Even voorstellen. TUD Civiele Techniek en Bedrijfskunde Directeur Eestum Management, een onafhankelijk adviesbureau

Nadere informatie

Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland

Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland Innovatieve onderhoudscontracten in Haarlem, Noord-Holland Aanleiding Floris Vosse Hoe bij de gemeente Haarlem? Floris Vosse Hoe bij de provincie Noord Holland? Guus van den Bosch Hoe voor een marktpartij?

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Stettina, Christoph Johann Title: Governance of innovation project management

Nadere informatie

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE

UITNODIGING. 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT 5 JUNI ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY SAVE THE DATE ROTTERDAM SCHOOL OF MANAGEMENT ERASMUS UNIVERSITY EXECUTIVE EDUCATION AND ORGANISATIONAL DEVELOPMENT SAVE THE DATE 5 JUNI 14:00-17:30 RSM Open Programmes UITNODIGING 5 juni 2012: CORPORATE UNIVERSITY EVENT

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering

Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Hoe krijg je ze mee? Managen van verandering Incompany training voor programma-, projecten lijnmanagers Resultaten, doelstellingen en programma ir. Gerke Oosting MBA Hoe krijg je ze mee in de veranderingen?

Nadere informatie

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam

SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam SKO en Leergang Onderwijskundig Leiderschap op de Erasmus Universiteit Rotterdam Alice van de Vooren en Gerard Baars Risbo, Erasmus Universiteit Rotterdam Versterking onderwijscarriere EUR EUR-speerpunt:

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Agile & Scrum Projectmanagement De cursus Agile & Scrum Projectmanagement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Trends in het onderwijs voor projectmanagement IPMA onderwijsdag 2013

Trends in het onderwijs voor projectmanagement IPMA onderwijsdag 2013 Trends in het onderwijs voor projectmanagement IPMA onderwijsdag 2013 A.J.Gilbert Silvius Lector, LOI Hogeschool Trends in het onderwijs voor projectmanagement IPMA onderwijsdag 2013 A.J.Gilbert Silvius

Nadere informatie

Literatuur Projectmatig Werken

Literatuur Projectmatig Werken Literatuur Projectmatig Werken Onderstaande boeken behandelen de meest gebruikte methodieken van projectmatig werken. Prince 2 is vooral voor ICT-projecten geschikt. Overheden kiezen vaak voor een bepaalde

Nadere informatie

Meesterschap in Projectmanagement

Meesterschap in Projectmanagement pagina 1 Meesterschap in Projectmanagement Kenmerken r Het leertraject Meesterschap in Projectmanagement is een academische opleiding voor ervaren projectmanagers die van projectmanagement hun vak hebben

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Change. Making Change Happen!

Change. Making Change Happen! Change MANaGEMENT Making Change Happen! 2 Uw organisatie verandert. Vaak onder druk van de markt, aandeelhouders of belanghebbenden. Maar soms gewoon omdat u zelf gelooft dat het beter kan. Het merendeel

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO PROJECTSTART-UPS IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet

Nadere informatie

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT

MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT MASTERCLASS AGILE MANAGEMENT SNEL EN WENDBAAR WERKEN AAN CONTINUE VERBETERING IN ORGANISATIES LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INDEX Inleiding 3 Masterclass Agile Management

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Innoveren en slimmer organiseren

Innoveren en slimmer organiseren Innoveren en slimmer organiseren SMZ Kennis en Innovatiebeurs 24 januari 2014 Prof. dr. Jaap Boonstra Inspiraties delen Verbeelding (en lef) Innovatiespots Samen innoveren Grenzeloos innoveren A 3 I =

Nadere informatie

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten

Referentieprofielen Kennis-, ervaring, vaardigheden, houding en gedrag voor rollen in projecten Rollen&Projectmanager,&Omgevingsmanager,&Technisch&manager,&Contractmanager,&Manager&Projectbeheersing& & Visie, doel en uitgangspunten bij de referentieprofielen: Visie Het succes van een project of programma

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN

GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN NVZD najaarscongres 25 november 2015, Nyenrode Business Universiteit, Breukelen GOED BESTUUR VANUIT DRIE PERSPECTIEVEN Naar permanente leiderschapsontwikkeling Ambitie De NVZD wil met dit congres onderstrepen

Nadere informatie

Innoveren als avontuurlijke tocht

Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Innoveren als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op kracht komen

Nadere informatie

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken?

Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Waarom kiest Agis Zorgverzekeringen voor projectmatig werken? Monique te Velthuis Agis Zorgverzekeringen Ontstaan in 1999 na fusie tussen zorgverzekeraars Anova, Anoz en ZAO 1,8 miljoen ziekenfonds en

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

Leiderschap en veranderen

Leiderschap en veranderen Leiderschap en veranderen Prof. dr. Mariëlle Heijltjes School of Business and Economics Een proeverij Veranderende aannames omtrent opdrachtgever schap Creatie, innovatie en transformatie Consequenties

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Organisatieaspecten van publiek opdrachtgeverschap in de bouw

Organisatieaspecten van publiek opdrachtgeverschap in de bouw Organisatieaspecten van publiek opdrachtgeverschap in de bouw Prof.dr.ir. Marleen Hermans Dr.ir. Leentje Volker TU Delft / Bouwkunde / RE&H Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw Publiek opdrachtgeverschap

Nadere informatie

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten

We know it takes a teamplayer to win. Tijdelijke professionals duurzame resultaten We know it takes a teamplayer to win Tijdelijke professionals duurzame resultaten RSM WMV Interim services 2/3 RSM WMV / Interim Services In de professionele interim-markt is er nadrukkelijk behoefte aan

Nadere informatie

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT

MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT MASTERCLASS VERANDERMANAGEMENT INZICHT, OVERZICHT EN VAARDIGHEDEN VOOR HET LEIDEN VAN VERANDERING NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 VOORWOORD Ontwikkelingen in de omgeving en binnen organisaties worden complexer

Nadere informatie

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN

RESULTAATGERICHT ORGANISEREN RESULTAATGERICHT ORGANISEREN Hoe de beste resultaten te halen uit uw organisatie, managers en medewerkers. Wat is resultaatgericht organiseren? Resultaatgericht organiseren heeft als doel om organisaties

Nadere informatie

Bisnez Management. Een kennismaking

Bisnez Management. Een kennismaking Bisnez Management Een kennismaking Bisnez staat voor 2 Wie zijn wij Een projectmanagement en adviesbureau met 35 medewerkers Ervaren, vindingrijk en geselecteerd op het vermogen om het verschil te kunnen

Nadere informatie

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH

Roadmap Institute for Positive Health. April 2016 Stichting IPH Roadmap Institute for Positive Health April 2016 Stichting IPH INTRODUCTIE VAN DE IPH ROADMAP De IPH roadmap schetst de resultaten die IPH de komende jaren wil realiseren. De weg naar de resultaten toe

Nadere informatie

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS)

Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) Factsheet Training Project Leadership Simulatie (PLS) LEARNING BY DOING Kort signalement Road2Results heeft op basis van haar jarenlange ervaring met het managen van business en ICT projecten vanuit diverse

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih

IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID. 9 september 2014 George Leih IPMA Interessegroep Project- en Programmamanagement bij de Overheid PROFESSIONEEL OPDRACHTGEVERSCHAP BIJ DE OVERHEID 9 september 2014 George Leih MIJN ACHTERGROND 2002 - nu 30+ projecten geauditeerd UWV,

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI

Projectmanagement onderzoek. www.bitti.nl. Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO. 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Projectmanagement onderzoek Meest succesvolle projectmanagement methodiek is PINO 6 december 2006 Barry Derksen MSc MMC CISA CGEIT RI Agenda Aanleiding & werkwijze Projecten mislukken Projectmethodieken

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld. Bevlogenheid terug in het werk

Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld. Bevlogenheid terug in het werk Kring Andragologie Praktische antwoorden op de complexiteit van het sociale werkveld Bevlogenheid terug in het werk Vijf interactieve werkcolleges met Gerard Donkers maart - mei 2014 U bent : manager,

Nadere informatie

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering IPMA B training Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen! Klassikale, verkorte of zelfstudie opleiding gericht op certificering Doelgroep Projectmanagers die in de afgelopen 8 jaar meer

Nadere informatie

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk

Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Kring Andragologie Andragogisch handelen en bevlogenheid in het werk Versterking zelfregulerend vermogen van individu, groep en organisatie als antwoord op toegenomen complexiteit Zeven interactieve werkcolleges

Nadere informatie

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken

Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Bantopa (Samen)werken aan Samenwerken Masterclass - Alliantievaardigheden Een praktische leidraad voor toekomstige alliantiemanagers Samenwerken als Kerncompetentie De complexiteit van producten, processen

Nadere informatie

Agile Consortium International Agile Master Assessment

Agile Consortium International Agile Master Assessment Agile Consortium International Agile Master Assessment Agile Master Assessment Info & Criteria Page 1 of 5 Version 1.0 Wat is het Agile Master Certificaat Het Agile Master Certificaat is een bewijs van

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

Functieprofiel Young Expert

Functieprofiel Young Expert 1 Laatst gewijzigd: 20-7-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Ervaringen opdoen... 3 1.1 Internationale ervaring in Ontwikkelingssamenwerkingsproject (OS)... 3 1.2 Nieuwe vaardigheden... 3 1.3 Intercultureel

Nadere informatie

Beste Louisson de Kok,

Beste Louisson de Kok, Kunnen Willen Durven Rapport KWD Projectsucces KWD Projectmanagement app Louisson de Kok KWD Management Diensten BV h.o.d.n. KWD Resultaatmanagement Weverstede 15 Postbus 761 3430 AT Nieuwegein T 030-6004779

Nadere informatie

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals

General management and leadership. Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals General management and leadership Vijfdaags programma voor ervaren financiële professionals Details Cursusduur 5 dagen Datum en locatie 27, 28, 29, 30 november 2017, 1 december 2017 - Tilburg Tijd 10:30-19:30,

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Persbericht Bewegende Beelden Over beelden en media bij betekenisgeving en zingeving in een veranderende overheid

Persbericht Bewegende Beelden Over beelden en media bij betekenisgeving en zingeving in een veranderende overheid Persbericht Bewegende Beelden Over beelden en media bij betekenisgeving en zingeving in een veranderende overheid Symposium 2013 Samenvatting: hoe enthousiasme in de overheid leidde tot co-creatie Op 31

Nadere informatie

Het succes van samen werken!

Het succes van samen werken! White paper Het succes van samen werken! Regover B.V. Bankenlaan 50 1944 NN Beverwijk info@regover.com www.regover.com Inleiding Regover B.V., opgericht in 2011, is gespecialiseerd in het inrichten en

Nadere informatie

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) biedt een vierjarige promotieopleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift

Nadere informatie

Themabijeenkomst SPREKER. Prof.dr.ing. Alfons van Marrewijk bijzonder hoogleraar bedrijfsantropologie. Vrije Universiteit Amsterdam

Themabijeenkomst SPREKER. Prof.dr.ing. Alfons van Marrewijk bijzonder hoogleraar bedrijfsantropologie. Vrije Universiteit Amsterdam Themabijeenkomst SPREKER Prof.dr.ing. Alfons van Marrewijk bijzonder hoogleraar bedrijfsantropologie Vrije Universiteit Amsterdam Cultuurverandering in de aanleg van ondergrondse netwerken 27 oktober 2014

Nadere informatie

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen

Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Interventies bij organisatieverandering Succesvol veranderen Het succesvol doorvoeren van organisatieverandering vraagt nogal wat. De uitdaging is om de beoogde verandering werkbaar te maken en te borgen

Nadere informatie

Het schier onmogelijke mogelijk maken

Het schier onmogelijke mogelijk maken Improof, ondernemen met visie Improof is opgericht door Hans Savalle en Tom Touber. Ervaren ondernemers en bestuurders bij grote ondernemingen. Nu helpen zij collega ondernemers hun ambities waar te maken.

Nadere informatie

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen.

Regie 3.0. een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses om bibliotheken in transitie te ondersteunen met allianties, transitiemanagement en geldstromen. Regie 3.0 een stap verder... Een serie masterclasses

Nadere informatie

Kring Andragologie. Co-Creatie. Investeren met en in Sociaal Kapitaal! Met andragologe dr. Corry Ehlen en andere topexperts

Kring Andragologie. Co-Creatie. Investeren met en in Sociaal Kapitaal! Met andragologe dr. Corry Ehlen en andere topexperts Kring Andragologie Uniek middag-seminar 3 november 2015 Co-Creatie Investeren met en in Sociaal Kapitaal! Met andragologe dr. Corry Ehlen en andere topexperts Het Co-Creatie-Wiel Innovatieprocessen tussen

Nadere informatie

Leren in en met sociale netwerken Open Universiteit

Leren in en met sociale netwerken Open Universiteit Leren in en met sociale netwerken Open Universiteit 14 oktober 2011 Cees Brouwer Agenda 1 Missie Open Universiteit en leernetwerken 2 Levenscyclus en perspectief 3 Eigen ervaring 1: kennis intensieve organisatie

Nadere informatie

projectmanagement van projectmanagement Drs. A.J.Gilbert Silvius MBA Lector Business, ICT en Innovatie Consultant Hogeschool Utrecht Van Aetsveld

projectmanagement van projectmanagement Drs. A.J.Gilbert Silvius MBA Lector Business, ICT en Innovatie Consultant Hogeschool Utrecht Van Aetsveld Drs. A.J.Gilbert Silvius MBA Lector Business, ICT en Innovatie Consultant Hogeschool Utrecht Van Aetsveld Gilbert Silvius 45 jaar Opleiding: KMA Bedrijfseconomie (Erasmus) MBA (K.U. Leuven) Promotieonderzoek

Nadere informatie

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY

MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY MASTERCLASS LEIDINGGEVEN AAN HOSPITALITY CREËER SUCCESVOLLE EN GASTVRIJE ORGANISATIES IN SAMENWERKING MET NYENRODE. A REWARD FOR LIFE INLEIDING De wereld verandert. En niet alleen verandert de wereld,

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

Projectmanagementenquête 2007

Projectmanagementenquête 2007 Projectmanagementenquête 2007 Handvatten voor succesvolle projecten 21 maart 2007 Bisnez Management in samenwerking met het IT Trends Institute en de Vrije Universiteit van Amsterdam copyright by Bisnez

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

Charter NAP Young Professionals. Draft 14 april 2016. Special Interest Group (SIG) YOUNG PROFESSIONALS

Charter NAP Young Professionals. Draft 14 april 2016. Special Interest Group (SIG) YOUNG PROFESSIONALS Draft 14 april 2016 Special Interest Group (SIG) YOUNG PROFESSIONALS Ontwikkel je als Persoon, Professional en Participant in de keten (3P s) Powered by NAP Missie: Jonge ingenieurs en junior management

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Inkoopmanagement & Procurement De cursus Inkoopmanagement & Procurement duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE

MADE IN HOLLAND ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ----------HANDGEMAAKTE ORGANISATIES---------- MADE IN HOLLAND De EverydayFriday TRANSFORMATIE & VERANDER MANAGEMENT FILOSOFIE ------------------------------------INHOUD------------------------------------

Nadere informatie

Gastheer Koninklijke BAM Groep

Gastheer Koninklijke BAM Groep Gastheer Koninklijke BAM Groep William van Niekerk Director Corporate Social Responsibility Opening Jacqueline Schlangen Directeur Vernieuwing Bouw Vernieuwing Bouw ontwikkelt door in de Bouwcampus Vrije

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht

Veranderen als avontuurlijke tocht Wie op reis gaat, moet eerst gaan zitten Veranderen als avontuurlijke tocht Oriëntatie op het gebied Omgaan met het onverwachte Het gebied doorgronden Zoeken naar doorwaadbare plekken Rust nemen en op

Nadere informatie

Leraarschap en leiderschap. Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Leraarschap en leiderschap. Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding Leraarschap en leiderschap Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding Inhoud De opkomst van de leraar Beelden over leiderschap Shit & assholes Leiderschapskwaliteiten Structuur

Nadere informatie

ADVANCED MARKETING PROGRAM

ADVANCED MARKETING PROGRAM ADVANCED MARKETING PROGRAM DE MEEST ACTUELE MASTERCLASS VOOR ERVAREN MARKETEERS DIE VERDIEPING EN VERBREDING ZOEKEN NYENRODE. A REWARD FOR LIFE 1 2 INLEIDING Het Nyenrode Advanced Marketing Program is

Nadere informatie

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen

Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Global Health: Gezondheid Zonder Grenzen Totaaloverzicht activiteiten 2012-2016 (obv Beleidsplan) + Jaarplan 2012 NVTG Maart 2012 TOTAALOVERZICHT JAARPLANNING NVTG 2012 2016 ONDERWIJS Faciliteren onderwijs

Nadere informatie

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP

Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP Agile in Projecten minimalisme of strak pak? Richard Weber PMP De Spreker Richard Weber Directeur & oprichter Adviseur & coach Projectmanagement Profile Dynamics ICT & Bedrijfskundige achtergrond Trainer

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

10 Innovatielessen uit de praktijk 1

10 Innovatielessen uit de praktijk 1 10 Innovatielessen uit de praktijk 1 Geslaagde gastoudermeeting levert veel ideeën op voor innovatie! Wat versta ik onder innoveren? Innoveren is hot. Er zijn vele definities van in omloop. Goed om even

Nadere informatie

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid

Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Project Portfolio Management (PPM) Software: een stap vooruit naar meer wendbaarheid Inleiding Doordat veel organisaties het met minder budget (geld en resources) moeten stellen is er een steeds grotere

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013

Veranderen als avontuurlijke tocht. PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Veranderen als avontuurlijke tocht PBLQ Jaap Boonstra 25 november 2013 Opbouw Veranderen als avontuurlijke tocht Wat is er gaande in de wereld om ons heen Zijnswaarde en publieke waarde PBLQ Professionele

Nadere informatie

Voorsorteren op de Belofte van DBFM: Het Juist Managen en Evalueren van de Complexiteit in DBFM- Transportinfrastructuurprojecten

Voorsorteren op de Belofte van DBFM: Het Juist Managen en Evalueren van de Complexiteit in DBFM- Transportinfrastructuurprojecten Voorsorteren op de Belofte van DBFM: Het Juist Managen en Evalueren van de Complexiteit in DBFM- Transportinfrastructuurprojecten Stefan Verweij Dit artikel is verschenen als: Verweij, S. (2015). Voorsorteren

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector

Kennisteam Business Innovation. Masterclasses Nieuwe Ingenieur. Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Kennisteam Business Innovation & Masterclasses Nieuwe Ingenieur Leiderschapsprogramma voor young potentials in de technische sector Inleiding Tijden veranderen, dat is niets nieuws. Maar de snelheid waarmee

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013

Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 Best Practice Seminar 14 NOVEMBER 2013 14.00: Welkom Best Practice Seminar 14.10: Centraal PMO als middelpunt van projecten en programma s Yvonne Veenma, Stedin 14.50: Pauze 15.30: Governance in een Enterprise

Nadere informatie