Veertien opgeknapte bedrijventerreinen in de stadsregio Rotterdam. bouwen aan samenhang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veertien opgeknapte bedrijventerreinen in de stadsregio Rotterdam. bouwen aan samenhang"

Transcriptie

1 Veertien opgeknapte bedrijventerreinen in de stadsregio Rotterdam bouwen aan samenhang

2

3 Voorwoord Al veertien bedrijventerreinen onder handen Nog acht te gaan! U heeft een magazine met vrijwel uitsluitend goed nieuws in handen. Goed nieuws over bedrijventerreinen, die dankzij de inspanningen van de gemeenten, ondernemers en stadsregio Rotterdam op dit moment een nieuwe toekomst krijgen. Bedrijventerreinen zijn niet bepaald sexy; ze krijgen niet vaak bezoek van mensen die er niet werken en evenmin van bestuurders of overheidsmanagers. Voor je plezier hoef je er meestal ook niet te komen. Alles staat er in het teken van werken, bedrijfsmatigheid en efficiëntie. Maar de tijd dat bedrijven gevestigd waren op marginale terreinen waar niemand naar omkeek, ligt gelukkig grotendeels achter ons. Bedrijven willen in een nette, representatieve omgeving zitten, hun relaties kunnen ontvangen en hun personeel kunnen laten werken. Een opgeruimd en verzorgd terrein draagt indirect bij aan de kwaliteit van de producten die ze leveren. Het belang van deze terreinen voor de economie is evident. Neem de groothandelsmarkt op Spaanse Polder waar op een oppervlakte van amper drie hectare een omzet van een miljard wordt gedraaid. Of Bedrijventerrein Oost in Barendrecht: ruim een derde van alle groente en fruit dat in de Nederlandse supermarkten ligt, komt daar vandaan. Stormpolder, Krimpen aan den IJssel: de grootse overdekte scheepshelling van Europa doet weer uitstekende zaken. Stadsregio Rotterdam, de samenwerking van vijftien gemeenten in deze regio, heeft in 2010 afgesproken dat er 22 bedrijventerreinen moesten worden opgeknapt. Veertien daarvan zijn al klaar of er wordt nu aan gewerkt. Het rijk en de provincie hebben hieraan een flinke bijdrage geleverd, maar het is de stadsregio Rotterdam die hier hard aan heeft gesleurd. De kracht van de stadsregio in deze grote operatie is dat ze zeer dicht op de concrete lokale problematiek van bedrijventerreinen zit en als geen ander kan samenwerken met de gemeenten. Ook heeft de stadsregio middelen uit de Investeringsreserve vrijgemaakt voor de herstructurering van bedrijventerreinen: jaarlijks is hiervoor 3,5 miljoen beschikbaar. De ruimte voor nieuwe bedrijventerreinen is schaars. We zullen het grotendeels moeten doen met de hectares die we al hebben. Er komt slechts zeer beperkt nieuw bedrijventerrein beschikbaar de komende jaren. De verhalen in dit magazine geven mij veel vertrouwen dat het mogelijk is de huidige bedrijventerreinen weer voor een lange periode helemaal bij de tijd te brengen. Ewald van Vliet, portefeuillehouder Economie stadsregio Rotterdam

4 10 december 2012 cartografie en vormgeving 8 MAASSLUIS KAPELPOLDER WESTVOORNE BRIELLE 32 t WOUD GROOT V VERGULDE HELLEVOETSLUIS 23 1 HALFWEG/MOLENWATERING KICKERSBLOEM 1 BERNISSE Stads- en dorpsgebied Bedrijventerrein Haven- en industriegebied Natuur-/recreatiegebied Glastuinbouwconcentratiegebied Water Agrarisch gebied en overig (Inter)nationale wegverbinding Regionale wegverbinding Lokale weg Spoor (inter-)nationaal Spoor goederen Metro Grens stadsregio Rotterdam Gemeentegrens 4 Herstructurering bedrijventerrein HERSTRUCTURERING WERKT!

5 21 RODENRIJS LANSINGERLAND 26 HOOFDWEG ETTENOORD HAND 6 SPAANSE POLDER SCHIEDAM NIEUW-MATHENESSE WILHELMINAHAVEN VLAARDINGEN GADERING ROTTERDAM ALBRANDSWAARD BEDRIJVENTERREINEN OOST BARENDRECHT 13 CAPELLE A/D IJSSEL 10 KRIMPEN A/D IJSSEL STORMPOLDER 36 DONKERSLOOT RIDDERKERK SPIJKENISSE inhoud Inleiding 6 Kapelpolder, Maassluis 8 Stormpolder, Krimpen a/d IJssel 10 Bedrijventerrein, Barendrecht Oost 13 Halfweg/Molenwatering, Spijkenisse 16 Wilhelminahaven & Nieuw-Mathenesse, Schiedam 18 Rodenrijs, Lansingerland 21 Kickersbloem 1, Hellevoetsluis 23 Hoofdweg, Capelle a/d IJssel 26 Spaanse Polder, Rotterdam 28 t Woud, Brielle 32 De Vergulde Hand, Vlaardingen 34 Donkersloot Zuid, Ridderkerk 36 Gadering, Rotterdam 38 Groot Vettenoord, Vlaardingen 40 Programma RHOB 42 Colofon 43 HERSTRUCTURERING WERKT! 5

6 Dit eenmalige magazine toont de praktijk van het opknappen van bedrijventerreinen in de regio Rotterdam. In deze inleiding bieden wij u het totaalplaatje: waaraan is het succes van dit programma te danken en hoe is het georganiseerd? Wat kunt u, als bestuurder, gemeenteraadslid, ondernemer of parkmanager de komende jaren nog verwachten? Inleiding een effectieve aanpak om bedrijventerreinen op te knappen Door Gonny Beckers en Fons Ripken* Toen we omstreeks 2009 aan het programma begonnen om verouderde bedrijventerreinen op te knappen, wisten we dat het een langdurig en vaak moeizaam proces zou worden. Nu we er ruim drie jaar ervaring mee hebben opgedaan, weten we ook wat de succesfactoren zijn en kunnen we tevreden zijn over de al bereikte resultaten. RHOB In de regio Rotterdam moet hectare geherstructureerd worden. Het belang van deze operatie is niet gering, want de terreinen worden intensief benut. De kosten van de herstructurering in de regio Rotterdam worden geschat op 2 miljard. Ruim 380 miljoen hiervan is bestemd voor verbetering van de openbare ruimten. Wat heeft de stadsregio Rotterdam - dat is de samenwerking van vijftien gemeenten in deze regio - de regiogemeenten te bieden? Om de gemeenten te helpen bij de herstructurering van bedrijventerreinen is in 2010 het Regionaal Herstructurerings- en Ontwikkelingsbureau (RHOB) opgericht. Dat bureau adviseert en ondersteunt de gemeenten. Er kunnen zelfs projectleiders via dit bureau worden ingehuurd. Het herstructureringsprogramma loopt tot 2020 (voor het programma zie pag. 42). Dan moeten de 22 bedrijventerreinen die in het programma zijn opgenomen een zichtbare verbetering hebben ondergaan. Om gemeenten ook financieel te ondersteunen is begin 2011 de Investeringsreserve stadsregio Rotterdam ingesteld. Per jaar is 3,5 miljoen subsidiegeld beschikbaar voor de economische herstructurering van bedrijventerreinen. De gemeenten blijken van die subsidie graag gebruik te maken. De afgelopen jaren is meer geld gevraagd dan er in de pot zat. De uitvoering van de herstructurering blijft een verantwoordelijkheid van de gemeenten. De stadsregio organiseert het gezamenlijke programma en is aanjager van de uitvoering. De werkwijze van het RHOB is om alle menskracht en middelen gebundeld in te zetten op een paar geselecteerde terreinen. Elk jaar bepalen we in overleg met de gemeenten welke terreinen dat zijn. Ook beleggen we regelmatig bijeenkomsten om kennis en ervaringen uit te wisselen en zo te onderzoeken welke nieuwe wegen we kunnen bewandelen. Actieve rol Het is duidelijk dat een actieve rol van de overheid nodig is om herstructurering op gang te brengen. Daarbij moeten de gebruikers van de bedrijventerreinen al in een vroeg stadium bij * gonny Beckers is programmamanager van het Regionaal Herstructurerings- en Ontwikkelingsbureau Rijnmond (RHOB) en Fons Ripken is directeur van BRO BV en door het RHOB ingehuurd. 6 HERSTRUCTURERING WERKT!

7 de plannen worden betrokken. De meeste ondernemers weten wel dat investeren in hun bedrijventerrein alleen maar voordelen heeft, maar er is iemand nodig die ze op sleeptouw neemt en hun neuzen dezelfde kant op zet. Overal waar de overheid dat gedaan heeft, is dynamiek ontstaan. Maar het is ons ook duidelijk geworden dat de overheid in het verleden zijn huiswerk niet altijd goed heeft gedaan. Gemeenten traden niet op wanneer een terrein verloederde. Schemerige toestanden werden getolereerd, waardoor het vertrouwen in de overheid afnam. Consequent Als gemeenten hun toezicht- en handhavingstaken consequent uitvoeren, wordt de overheid weer een geloofwaardige gesprekspartner. De overheid moet het openbaar gebied goed onderhouden, de voorschriften handhaven die ze anderen heeft opgelegd en de goedwillende bedrijven beschermen tegen andere die er een potje van maken. Op deze manier kan de overheid de leiding nemen in een herstructurering. Dan is voldoende steun gemakkelijk te vinden. Met quick wins kan de overheid al snel laten zien weer actief aanwezig te zijn op het terrein. Herstructureren is ook stimuleren dat er weer investeringen komen in het vastgoed, want dat betekent behoud van bestaande bedrijven en werkgelegenheid. Een ander aspect is duurzaamheid. Het gaat niet alleen om kwaliteit nu, maar ook in de toekomst. Herstructurering slaagt alleen met goede samenwerking. Het blijkt daarbij heel behulpzaam te zijn als de projectleider van een herstructurering een band weet te smeden tussen de managers van de verschillende bedrijven. Dat geeft iedereen energie. Het roept enthousiasme op als je samen met je buren de klus oppakt om je bedrijvenlocatie weer een net, eigentijds aanzien te geven. Dan zijn ondernemers bereid mee te doen en worden resultaten snel zichtbaar. Parkmanagement en BIZ We moeten vasthoudend zijn. Aanpassen van de werklocaties aan de eisen van de tijd is een voortdurend proces. De geherstructureerde locaties vragen om een nieuwe vorm van beheer, bijvoorbeeld via parkmanagement, om te voorkomen dat in de toekomst opnieuw achterstanden ontstaan. Sinds 2009 geldt een wet die ondernemers helpt bij het verbeteren van het klimaat op hun bedrijventerrein: de Experimentenwet Bedrijveninvesteringszone (BIZ). De wet BIZ maakt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. Ondernemers in een bepaald gebied bepalen of zij voor dat gebied gezamenlijke investeringen willen doen en maken daarvoor een plan. Dat plan gaat onder meer over wat men gezamenlijk wil financieren en de begroting die daarbij hoort. Gedacht moet worden aan beveiliging, groenvoorziening, verlichting, afrasteringen, bewegwijzering, gezamenlijke inkoop van energie of kantoorartikelen, onderhoud en ga zo maar door. Als de gemeente met het plan akkoord gaat en er is voldoende draagvlak, dan kan een heffing worden ingesteld voor alle ondernemers in het gebied. De gemeente keert de opbrengst uit aan een speciaal voor de BIZ opgerichte vereniging of stichting, die de activiteiten namens de ondernemers gaat uitvoeren. Free riding is uitgesloten. Op zo n 25 terreinen in heel Nederland is deze aanpak al toegepast, en met succes. Minister Kamp (EZ) heeft eind 2012 bekend gemaakt dat hij de Experimentenwet permanent zal maken. HERSTRUCTURERING WERKT! 7

8 Naam Kapelpolder Gemeente Maassluis Omvang 25 ha. bruto, 22 ha. netto Dateert van eeuwen geleden Aantal bedrijven 117 Arbeidsplaatsen Leegstand 5% Budget 4,5 miljoen Aanpak herontwikkeling en inhuur externe projectleiding kapelpolder maassluis herontwikkeling van een brandplek Maassluis omarmt zijn oudste bedrijventerrein, de Kapelpolder. Even zag het ernaar uit dat hier een woonwijk zou verrijzen, maar de gemeente bedacht zich. De laatste grote lege plek wordt verkocht aan een ondernemer die zijn bedrijf groot maakte in Kapelpolder. Het bestemmingplan dateert uit 1948, maar getuige de ouderdom van sommige panden is het duidelijk dat Kapelpolder al veel langer het domein is van bedrijven. De gemeente was aanvankelijk van plan om het gebied grotendeels vrij te maken voor woningbouw. Een blik op de kaart van Maassluis maakt duidelijk dat dat een heel voor de hand liggende ambitie is: Kapelpolder ligt centraal tussen het historische stadshart en de negentiende-eeuwse arbeiderswijken van Maassluis. Vanuit het bedrijventerrein is een prachtig uitzicht op het schilderachtige Schanseiland met zijn Grote Kerk. Daar is vorig jaar vanaf gezien. Er komt beperkte woningbouw naast nieuwe bedrijvigheid. Charme Afgezien van het feit dat een woningbouwontwikkeling niet haalbaar bleek, speelde er nog iets anders. Een rapport van de Kamer van Koophandel maakte duidelijk van welke grote economische en sociale betekenis de bedrijvigheid is. Er zitten hier veel ambachtelijke bedrijven, die sterk op de lokale markt gericht zijn, vertelt Frank van de Weijer van projectontwikkelingsbureau Visade. Van de Weijer is ingehuurd als projectmanager voor de herstructurering van Kapelpolder. De gemeente ziet in dat de bedrijvigheid zo dichtbij het centrum ook kwaliteit geeft die gewaardeerd en gekoesterd moet worden. De trend om alle bedrijvigheid buiten de stad te plaatsen is voorbij in Maassluis. Het uitzicht op de oude stad met op de voorgrond de grofstoffelijke werkelijkheid van bijvoorbeeld de kranen en silo s van een betonbedrijf, heeft ook zijn charme. Lastig Een wandeling over het terrein maakt direct duidelijk wat er hoognodig moet gebeuren om de aantrekkelijkheid te vergroten. Aan de noordzijde gaapt een leegte. Negen jaar geleden brandde Europe Pallet tot de grond toe af. Het braakliggende terrein moet een nieuwe bestemming krijgen, zo heeft de 8 HERSTRUCTURERING WERKT!

9 gemeente besloten. De vooroorlogse woningen die nu al zolang op de grijze vlakte uitkijken, krijgen achterburen. Een deel van het terrein wordt bebouwd met een nieuw straatje van pakweg 20 tot 25 woningen, gescheiden van de rest van het terrein door een brede groenstrook. De gemeente denkt aan 20 tot 25 woningen, aldus Van de Weijer. Koopwoningen gebouwd in een vorm van begeleid particulier opdrachtgeverschap. Kan dat zo makkelijk: woningbouw plegen zo dicht bij bijvoorbeeld een zand- en grindhandel? De DCMR doet geluidsonderzoeken en het is mogelijk best lastig met de geluidsnormen, vertelt Van de Weijer. Het gekke is: er wonen al ettelijke honderden mensen met plezier in de polder. Wij hebben nog nooit klachten over het geluid ontvangen. Rasechte Maassluizer Het L-vormig stuk grond dat overblijft voor nieuwe bedrijvigheid, is ongeveer een hectare. Maar door zijn gunstige ligging wel aantrekkelijk, zegt Van de Weijer. Fabrikant en importeur van o.a. hygiënepapier, nonwovens, absorptiematerialen en poetslappen, MTS Europroducts, die elders gevestigd is in Kapelpolder, is uit zijn jasje aan het groeien en zoekt een plek voor uitbreiding. Van de Weijer: Het is een internationaal bedrijf met vijftig medewerkers dat ruim twintig jaar geleden opgericht is door een rasechte Maassluizer. Een bedrijf dat Maassluis koestert en niet graag zou zien vertrekken. Het bedrijf heeft zijn oog laten vallen op het braakliggend land en heeft met de gemeente overeenstemming bereikt over de aankoop. Overigens moet er nog wel wat oude bodemvervuiling worden opgeruimd. In maart 2013 wordt met de werkzaamheden gestart. De herontwikkeling van de brandplek gaat naar schatting 4,5 miljoen kosten. De helft daarvan moet worden terugverdiend met de verkoop van grond. Een kwart wordt betaald uit de gemeentekas en het laatste kwart, zo n euro komt als subsidie van de stadregio Rotterdam. HERSTRUCTURERING WERKT! 9

10 Stormpolder krimpen aan den ijssel De wonderbaarlijke revival van een polder Soms neemt de geschiedenis een onverwachte wending en hebben plannenmakers het nakijken. Dat gebeurde op het bedrijventerrein Stormpolder in de gemeente Krimpen aan den IJssel. En sindsdien floreert de polder weer. 10 HERSTRUCTURERING WERKT!

11 Naam Stormpolder Gemeente Krimpen aan den IJssel Omvang 80 ha. bruto, 66 ha. netto Dateert van 1970 Aantal bedrijven 194 Arbeidsplaatsen Leegstand 0% Budget Aanpak (tijdelijke) inhuur expertise en opzetten gebiedsmanagement De polder is eigenlijk een driehoekig eiland op het punt waar de Hollandse IJssel en de Lek samenvloeien tot de Nieuwe Maas en niet ver van een andere belangrijke scheepvaartroute, de Noord. De Sliksloot scheidt het gebied van de woonkern van Krimpen aan den IJssel. De Stormpolder - ooit een zelfstandige gemeente - was in de 19 e eeuw al het domein van scheepstimmerwerfjes en andere watergerelateerde bedrijfjes. Die hebben het veld geruimd voor grote bedrijven als Van der Giessen-de Noord, die er de grootste overdekte scheepshelling van Europa bouwde. Aan het einde van de vorige eeuw ging het snel bergafwaarts met de scheepsbouw en sloot de reus zijn deuren. Ook veel andere scheepsgerelateerde bedrijven legden het loodje. De Stormpolder raakte zwaar in de versukkeling. Leegstand en verloedering sloegen toe. Transformatie De neergang ging gepaard met een sterk groeiende behoefte aan woningen. Veel buurgemeenten waren al bezig met herontwikkeling van hun waterkant, vertelt Jasper Baas, projectmanager bij de gemeente Krimpen aan den IJssel. Overal bouwprojecten, waarbij water als bijzondere woonkwaliteit werd onderstreept. Krimpen aan den IJssel liet zijn oog vallen op de Stormpolder. Er werden plannen gemaakt voor een ingrijpende transformatie: de zware industrie zou wijken voor woningen in combinatie met schone bedrijvigheid. Het kwam zelfs tot een masterplan, maar toen nam de geschiedenis een verrassende wending: de Nederlandse offshore-industrie herrees uit zijn as. Scheepsbouwer IHC Merwede kreeg een aantal grote orders en had per direct een grote hal nodig. Het werd de 50 meter hoge megahal van Stormpolder. Ook de andere industrie op het bedrijventerrein leefde op en zo werd het ambitieuze masterplan rijp voor de prullenbak. Zware industrie en wonen, dat gaat gewoon niet samen, aldus Baas, die door Rotterdam is uitgeleend aan Krimpen aan den IJssel om de wijziging van het bestemmingsplan te leiden. Het oude plan stamt uit 1973 en moet vóór juli 2013 zijn vernieuwd. Een delicate opdracht, want Ridderkerk heeft de oever aan de overkant van de Nieuwe Maas ontdekt als toplocatie voor woningen. Daar vloeien geluidseisen uit voort voor de industrie op de Krimpense oever. 5,5 hectare asfalt Op Google Earth vertoont de plattegrond van Stormpolder twee merkwaardige kale plekken. Op de grootste van de twee was ooit de Exploitatie Maatschappij Krimpen gevestigd, die er een afvalstort beheerde. Voordien kreeg de grond al veel vuiligheid te verstouwen van een olieverwerkingsbedrijf en een petroleummaatschappij. De bodemvervuiling die daardoor is ontstaan, is zo ernstig dat het EMK-terrein thuishoort in het rijtje milieurampen waarin ook Lekkerkerk en de Volgermeer voorkomen. Zo ernstig ook, dat de overheid eind jaren 80 niets anders wist te verzinnen dan de grond te isoleren door rondom damwanden te slaan en het geheel af te sluiten met een plak asfalt van 5,5 hectare. Baas: Het was zo erg, dat je bij wijze van spreken dood zou neervallen als je een schop in de grond stak. De enige bedrijvigheid op dit grote terrein is die van pompen die het vervuilde grondwater oppompen voor zuivering. Baas: Ik moet ondermeer onderzoeken of het raadzaam is dat de gemeente de grond koopt, en zo ja tegen welke voorwaarden. En dan de tweede kale plek: dat is een nooit bebouwde laagte op het oude polderniveau. De put wordt het genoemd en het doet nu dienst als provisorisch parkeerterrein. IHC Merwede heeft het terrein inmiddels gekocht. Zware industrie De gemeente heeft besloten voor de toekomst van Stormpolder de nadruk te leggen op de maritieme maakindustrie. Het gaat om versterking van het karakter dat het terrein nu al heeft, vertelt Baas. Van de 66 hectare die het terrein omvat, moet ongeveer 20 hectare worden herontwikkeld. De gemeente Lees verder >> HERSTRUCTURERING WERKT! 11

12 heeft hier nauwelijks grond, maar wil toch graag zien te bereiken dat het terrein zich verder ontwikkelt tot een gespecialiseerd bedrijvenpark. Met de bedrijven proberen we een gezamenlijke communicatie te voeren om Stormpolder in de etalage te zetten. Tegelijkertijd moet het terrein wel toonbaarder en veiliger worden. Verder is het plan om de zware industrie te concentreren in het westelijke deel, waar IHC en Hollandia al zitten. Het oostelijke deel is dan voor andersoortige, kleinschalige ondernemingen. Zo ontstaat er ook een mooie verdeling tussen lokale en internationale bedrijvigheid. En dan is er nog de bereikbaarheid: die is verre van optimaal. De Algerabrug over de Hollandse IJssel (tevens Stormvloedkering Hollandse IJssel) is welbeschouwd de enige verbinding met de rest van Rijnmond. En dat is ronduit beneden de maat - zeker gezien het economisch belang van Stormpolder en gezien de zeer lage verkeerscapaciteit van de smalle brug. Misschien moet er meer aandacht komen voor het vervoer over het water, zegt Baas. Het idee voor een brug naar Lekkerkerk is verder weg dan ooit. Die is momenteel niet te betalen. Niet fysiek Het bedrijventerrein heeft behoefte aan ondernemers die samenwerken, samen optrekken en zich samen positioneren op de markt, legt Jasper Baas uit. Ik loop ertegenaan dat provincie en stadsregio zich vooral richten op fysieke projecten: het verwerven van gronden, groen, infrastructuur en dergelijke. Zaken waarvoor je een lintje kunt doorknippen, tastbaar succes. In 2013 wil de gemeente gebiedsmanagement voor elkaar boksen. Doel: synergie vergroten, bestaande bedrijven behouden en in staat stellen om uit te breiden en nieuwe bedrijven aantrekken. Het woord parkmanagement gebruikt Baas liever niet. Het is te zeer verbonden aan de organisatie die de gemeente jaren geleden in het leven riep en inmiddels failliet is. Management is ook niet het eerste wat we gaan doen. We beginnen met het vaststellen van een gezamenlijk visie ter vergroting van de economische aantrekkelijkheid van Stormpolder. Daarbij moeten ook gunstige ligging aan het water en de relatief lage grondprijzen worden benadrukt. Tricky Baas grootste zorg is de bestendigheid van de visie: Hoe bruikbaar is ons plan nog als er opeens geen schip meer van de werf komt? En verder is het de kunst om de energie van het begin vast te houden. Je moet voorkomen dat ondernemers het na drie, vier jaar voor gezien houden. Dat is best lastig: als het allemaal goed draait, hebben ze de tijd niet voor gezamenlijkheid, in slechte tijden is het geld er niet. Krimpen steekt zelf in het project en krijgt hetzelfde bedrag van de stadsregio. Bij de provincie heeft de gemeente uit de subsidie planvorming bedrijventerreinen aangevraagd. 12 HERSTRUCTURERING WERKT!

13 Naam Bedrijventerreinen-Oost, kortweg BT-Oost Gemeente Barendrecht Omvang 98,9 ha. bruto, 78,8 ha. netto Dateert van jaren 50 Aantal bedrijven 219 Arbeidsplaatsen Leegstand 0,5% Budget 15 miljoen Aanpak reconstructie van bestaande infrastructuur en nieuwe toevoegen Bedrijventerreinen- Oost Barendrecht Waar een wil is, komt een weg Soms kan alleen de overheid een probleem uit de weg ruimen. Op Bedrijventerreinen- Oost in Barendrecht koopt de gemeente met dat doel grond op. Voor een prikkie. Een bijzonder verhaal over een bijzonder terrein. Geen terrein ligt zo afgezonderd van de bewoonde wereld en is tegelijkertijd zo goed aangesloten op grote verkeersaders. Een betonnen doos met negen sporen erin (voor regulier treinverkeer, HSL en Betuwelijn) schermt Bedrijventerreinen-Oost over de hele lengte af van de woonwijken van Barendrecht. De kans op geluidoverlast van de bedrijven op dit terrein is nihil. Aan de andere kant ligt knooppunt Ridderkerk, één van de belangrijkste verkeersknooppunten van Nederland. Fruit Frukar, Fruity King, Oké Fruit, Solfruit, Total Exotics, Olympic Fruit, Hispa Fruit, AsianFresh, Fruity Pack: het zijn maar een paar van de bedrijven die hier gevestigd zijn. Drie keer raden waar zowat alles op Oost om draait. Het zijn stuk voor stuk imposante koelhuizen met lange ritsen laaddocks. The Greenery in het hart van het terrein, spant de kroon met zestig docks op een rij. Ook de zogenaamde fustloods, waar alle mogelijke kratten en karretjes volautomatisch worden gewassen, heeft reusachtige afmetingen. Niet ver daarvandaan ligt een knots van een bananenrijperij. De groothandel van Hollander bevoorraadt twee keer per dag alle ruim 250 Plus-supermarkten in Nederland. Het is geen toeval dat de agrifood-sector hier zo nadrukkelijk aanwezig is: het begon allemaal in de jaren vijftig met de vestiging van de groenteveiling. Het enorme veilingterrein is in de loop der tijd in stukjes verkocht. Geen openbare weg Er rijden constant vrachtwagens af en aan. Op de drukste momenten van de dag staan er files van vrachtwagens, wachtend om geladen of gelost te worden. Vreemd genoeg rijdt het vrachtverkeer op dit internationale overslagknooppunt van groente en fruit nauwelijks over de openbare weg. Er is nauwelijks openbare weg. Vrijwel alle grond is in particulier eigendom en zo n beetje iedereen moet bij elkaar over het eigen terrein. De situatie is niet meer berekend op het sterk toegenomen verkeer, vertelt Christine van Grunsven, de voormalig Lees verder >> HERSTRUCTURERING WERKT! 13

14 projectmanager bij de gemeente Barendrecht. Regelmatig staan ondernemers bij de rechter omdat de een of andere poort tegen de afspraken in dicht is. Er is een serieus logistiek probleem. Rotonde Op Oost is de herstructurering niet ingegeven door verloedering of veroudering, maar door het vastlopende verkeer. De gemeente heeft besloten om openbaar gebied toe te voegen. De operatie bestaat uit reconstructie van bestaande openbare infrastructuur en toevoeging van nieuwe. Van Grunsven: Het is een bijzondere ingreep, want in feite bouwen we achteraf een ruggengraat in het gebied. De nieuwe weg verbindt het NS-station Barendrecht met de rondweg en ontsluit tegelijkertijd het middengebied van de bedrijventerreinen. Voorlopig draagt de weg de naam Spoorlaan. Het vertrekpunt van de weg is al helemaal klaar: op door de gemeente gekochte NS-grond naast het station ligt al een splinternieuwe, fikse rotonde te wachten op aansluiting. Hij is van beton met het oog op de grote belasting door het intensieve vrachtverkeer. In asfalt zouden al snel diepe sporen en ribbels ontstaan. Eén aftakking van de rotonde loopt vooralsnog dood op een nog te verwerven terrein met loodsen. Gesloten beurzen Barendrecht koopt de grond die nodig is voor de weg van een aantal ondernemers, waaronder de Van-de-Heuvel-ondernemers., aldus Van Grunsven. Dat gebeurt zo mogelijk met gesloten beurzen. Ten eerste omdat de bedrijven graag goed toegankelijk willen zijn. Ook maakt de gemeente het in ruil voor de grond voor de AGF-bedrijven in het bestemmingplan mogelijk om flink hoger te bouwen dan nu: tot dertig meter in plaats van de huidige limiet van negen meter. Deze mooie deal is ook weer te danken aan de betonnen spoorbak, die zulke hoge gebouwen met gemak onttrekt aan het zicht van de mensen die aan de andere kant wonen. De nieuwe infrastructuur, die er eind 2015 moet liggen, en de kleinere aanpassingen elders kosten naar schatting 15 miljoen euro. De projectleider: De provincie draagt daar 4,5 miljoen aan bij, het rijk een half miljoen en de rest komt ten laste van de 14 HERSTRUCTURERING WERKT!

15 De nieuwe buur Het huidig gebruik van het gebied Nieuw Reijerwaard (agrarisch en glastuinbouw) gaat in de komende jaren plaatsmaken voor bedrijvigheid in de agro/vers/food-sector. Deze sector richt zich op het importeren, verwerken en leveren van verse groente en fruit aan heel Europa. De vraag naar verse producten blijft onverminderd groot, wat enorme kansen biedt voor deze sector. Simpel gezegd: iedereen eet sla en blijft sla eten. Daarnaast is er grote vraag naar gemaksvoedsel, voorgesneden groente en fruit. Nieuw Reijerwaard is een uitbreiding van het huidige cluster op BT-Oost, het grootste gespecialiseerde agro/vers/ food-cluster in Nederland. Bijna alle supermarktketens in Nederland worden via dit bedrijventerrein voorzien van verse en bewerkte groenten en fruit. Bedrijven die zich op Nieuw Reijerwaard gaan vestigen verrichten aanvullende of vergelijkbare werkzaamheden in deze sector. In het eerste kwartaal van 2014 moet de eerste paal geslagen worden op dit nieuwe terrein. Meer informatie is te vinden op gemeente. Hij hoopt een deel daarvan, ongeveer 3 miljoen, te dekken met de uitgifte van drie kavels. De nieuwe projectleider, Matteo de Visser, schat in dat de investeringen behoorlijk zullen meevallen, gezien het feit dat aannemers zitten te springen om werk. Maar grondopbrengsten dalen ook, zodat het per saldo niet zoveel uitmaakt. De Visser onderstreept dat de betrokken ondernemers een veelvoud investeren van wat de overheid in Oost steekt. Zij gaan bouwen en verbouwen om goed in het nieuwe stratenplan te passen en om nieuwe ontwikkelingen in de sector bij te houden. De grote operatie maakt Oost klaar voor groei. Groei die niet alleen op het terrein zelf verwacht wordt, maar ook op een andere plek. Ten oosten van de Bedrijventerreinen-Oost (in de gemeente Ridderkerk) strekken zich in de oksel van de Ridderster weilanden en kassen uit, die het veld zullen ruimen voor het nieuwe bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Een terrein van 90 hectare op grotendeels Ridderkerks grondgebied, maar te ontwikkelen door een samenwerking tussen Ridderkerk, Barendrecht en Rotterdam. HERSTRUCTURERING WERKT! 15

16 halfweg/ molenwatering spijkenisse Parkmanager moet elke dag meerwaarde bewijzen Parkmanagement is mooi, maar parkmanagement uitbesteed aan een bedrijf dat erin is gespecialiseerd, is nog mooier. Dat is de ervaring op het Spijkenisser bedrijventerrein Halfweg/Molenwatering. Op het bedrijventerrein is duidelijk te zien dat de kavels in fasen zijn uitgeven. De oudste bedrijven stammen uit de jaren zestig, de nieuwste zijn vijftig jaar jonger. Er zitten behoorlijk wat grote namen op het terrein, zoals de hoofdkantoren van TopMovers (internationaal verhuisbedrijf), De Rijke (internationaal transportbedrijf), SGS (laboratorium/certificatie) en Spykstaal (elektrische voertuigen). Baksteen svp Halfweg/Molenwatering lijkt niet bepaald dringend toe aan een herstructurering: het terrein ademt Hollands welvaren. Bij de uitgifte was dit allemaal gemeentegrond. Een groot voordeel want dan kun je als overheid voorwaarden stellen, zegt Ger Klapwijk, senior adviseur economische zaken bij de gemeente Spijkenisse. Bijvoorbeeld op het vlak van werkgelegenheid en duurzaamheid. Of aan de uitstraling van het pand dat de ondernemer wil bouwen. Je kunt bijvoorbeeld zeggen: Als u een pand van damwanden wilt optrekken, dan gaat de koop niet door. Het moet in baksteen. Hoe welvarend Halfweg/ Molenwetering ook oogt, uit een peiling onder de 268 ondernemers kwam naar voren dat zij zich kwetsbaar voelen voor narigheid. Boyd Bartels, die er sinds 2010 als parkmanager rondloopt (zie kader), weet hoe precair het is: Het veiligheidsgevoel van ondernemers luistert nogal nauw. Uiteindelijk draagt het opgeschoten groen tussen de tegels al bij aan een gevoel van onbehagen en onveiligheid. Het moet er keurig uitzien. Het budget dat de gemeente steekt in het opknappen van het terrein bedraagt Daarvan is afkomstig van de provincie Zuid-Holland, de rest komt uit het gemeentelijk onderhoudsbudget. Maar met een piekfijne openbare ruimte 16 HERSTRUCTURERING WERKT!

17 Naam Halfweg/Molenwatering Gemeente Spijkenisse Omvang 107 ha. bruto, 68,5 ha. netto Dateert van jaren 60 Aantal bedrijven 268 Arbeidsplaatsen Leegstand 6% Budget Aanpak revitalisering en opzet parkmanagement alleen kom je er niet. Er moet meer gebeuren, en daarvoor doet de gemeente een dringend beroep op de bereidwilligheid van de ondernemers om samen te werken. Lange lijst De ondernemers van Halfweg/Molenwatering hebben hun beveiligingsbelangen al jaren geleden gebundeld: in 1998 richtten ze daartoe een stichting op, waarin ook de gemeente, de politie en de Kamer van Koophandel participeerden. Twee jaar geleden zette de stichting, gestimuleerd door de gemeente, een veel grotere stap door zichzelf om te vormen tot de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Spijkenisse. Die stichting, waarvan het bestuur wordt gevormd door vijf ondernemers onder voorzitterschap van de Spijkenisser wethouder Christel Mourik, regelt de gemeenschappelijke inkoop van een indrukwekkende lijst diensten en producten: beveiliging, afvalinzameling, energie, ICT-beveiliging, kantoorbenodigdheden, groenonderhoud, BHV-trainingen, AEDapparatuur, communicatiediensten en verzekeringen. Voor de dagelijkse uitvoering is het bedrijf Ecoplanet ingehuurd, waar Bartels werkzaam is. Voortouw De eerste drie jaar is de nieuwe stichting mede bekostigd met geld van de gemeente en de provincie, vanaf volgend jaar moet ze op eigen benen staan. De praktijk is dat gemeenten in dit soort trajecten het voortouw moeten nemen, aldus Klapwijk. Het is doorgaans geen prioriteit van ondernemers, die zit namelijk bij hun eigen business. Er zijn altijd wel een paar die iets gezamenlijk van de grond willen krijgen, maar hun bindend vermogen is niet altijd zo groot als dat van een externe kracht, bijvoorbeeld de overheid. Eigenwijsheid is een kerncompetentie van ondernemers. Daar schuilt ook hun succes in. Maar het verklaart ook waarom ze terughoudend zijn om dit soort gezamenlijkheid aan te gaan. 30% van de bedrijven is inmiddels aangehaakt. Bartels verwacht dat dat binnen een jaar kan worden verhoogd tot 50%. Hij denkt dat op de wat langere duur 75% het hoogst haalbare is. Solisten en free riders zullen altijd blijven bestaan. Profi s op het park Boyd Bartels werkt voor Ecoplanet, een bedrijf dat op verschillende bedrijventerreinen in de regio Rotterdam zorg draagt voor de uitvoering van parkmanagement. Hij is niet alleen parkmanager van Halfweg, maar doet dit werk ook op Hordijk (Rotterdam), Gadering (Hoogvliet) en Kickersbloem 1 en 2 (Hellevoetsluis). Op Gadering draait het parkmanagement al het langst: acht jaar, met succes. Daar is het al bijna vanzelfsprekend dat ondernemers meedoen, vertelt Bartels. Driekwart van de bedrijven is aangesloten. Maar je moet als parkmanager elke dag je meerwaarde blijven bewijzen. Steeds weer met iets nieuws komen, in contact blijven met de ondernemers en ze wijzen op de voordelen van de samenwerking. De markt voor bedrijven als Ecoplanet is nog betrekkelijk jong, maar groeit als kool. Ik denk dat er op 30% van de Nederlandse bedrijventerreinen een bepaalde vorm van parkmanagement is geregeld, zegt de parkmanager. Dat zijn er dus zo n Dat veel samenwerkingsinitiatieven sterven in schoonheid, is volgens hem vaak een kwestie van mankracht en management. Met een vrijwilliger die het erbij doet, red je het niet. Wij laten zien dat professionele, gespecialiseerde mensen nodig zijn voor de continuïteit van parkmanagement. Op de meeste nieuw op te leveren terreinen wordt tegenwoordig parkmanagement verplicht gesteld. HERSTRUCTURERING WERKT! 17

18 wilhelminahaven & Nieuw-mathenesse schiedam Dubbele industriële roem krijgt een boost Een van de eerste industriesteden van Nederland verjongt zichzelf. Schiedam is trots op zijn industriële faam en laat zijn sterke punten glimmen: de bedrijventerreinen Wilhelminahaven en Nieuw-Mathenesse wacht een boost. 18 HERSTRUCTURERING WERKT!

19 Namen wilhelminahaven en Nieuw-Mathenesse Gemeente Schiedam Omvang 71 ha. netto, 23,5 ha. netto Dateert van de jaren 50 c.q Aantal bedrijven 87 en 69 Arbeidsplaatsen en Leegstand 2,8% c.q. 3% Budget nog niet bekend Aanpak duurzame herstructurering voor Nieuw-Mathenesse Zwart Nazareth, zo luidde de bijnaam van Schiedam eind negentiende eeuw. De stad zag in die tijd zwart van de kolenrook. De rook is opgetrokken, maar Schiedam koestert de twee bedrijfstakken waarin nog steeds veel inwoners hun brood verdienen: jenever en schepen. De twee bedrijventerreinen weerspiegelen het verleden perfect. De nadruk in Wilheminahaven ligt op de offshore industrie: het is de thuishaven van grote namen als Damen (scheepsreparatie), Huisman (zware offshore-constructies) en Mammoet (o.a. maritieme hijsinstallaties). In Nieuw-Mathenesse geven de distillateurs Nolet en De Kuijper, de glasfabriek O-I en een aantal drankendistributeurs de toon aan. Beide terreinen liggen aan de Nieuwe Waterweg. Verbinding De afgelopen decennia is er ten oosten van Nieuw-Mathenesse, op Rotterdamse bodem, veel veranderd. Veel oude, watergebonden bedrijvigheid heeft er plaats gemaakt voor hippe woon/werkwijken. En het ambitieuze project Stadshavens heeft nog meer in petto. De herontwikkeling kruipt richting Schiedam. De gemeente erkent net als Rotterdam dat water een belangrijk omgevingskwaliteit is, zegt Rob Christiaanse, programmamanager economie van de gemeente Schiedam. Maar tegelijkertijd hecht ze een groot belang aan de bedrijvigheid van Nieuw-Mathenesse. Niet in de laatste plaats vanwege de werkgelegenheid. Zijn vinger trekt een lijn over de kaart, van het historische stadscentrum naar de Nieuwe Waterweg. Deze route maakt de verbinding tussen stad en water. Dat moet een weg worden die mensen graag afleggen. Wat niet betekent dat de industrie moet inschikken, laat staan verhuizen. Mooi tapijt Het gaat om de Buitenhavenweg, de ruggengraat van Nieuw- Mathenesse. Daaraan ligt het een en ander aan industrieel erfgoed, zoals de statige oude De Kuyper-fabriek. Er bestaat hier al een zeker jenevertoerisme, maar er zit meer in, denkt de gemeente. De weg zou moeten veranderen in een mooie wandel- en fietskade. Daarbij is ook uitdrukkelijk voor de industrie een rol weggelegd. Christiaanse: Wij kunnen wel een mooi tapijt uitrollen, maar als er verder niks te zien is, mislukt de opzet. We willen goede afspraken maken over wat de industrie kan laten zien aan de voorbijganger. Dan is er nog een tweede belangrijke weg, die moet worden aangepakt: de Nieuw-Mathenesserstraat, een verouderde weg waarlangs slordig wordt geparkeerd. De gemeente wil dat mensen zich hier weer welkom voelen. Daartoe wordt de bestrating vernieuwd en komen er trottoirs en fietspaden. Parkeren mogen de ondernemers straks alleen op eigen terrein. Het dak op Intensief en zorgvuldig ruimtegebruik staat hoog in het Schiedamse vaandel. Dat kan ook haast niet anders, want de gemeente heeft haast geen ruimte meer voor nieuwe bedrijvigheid. We zijn nu met twee garagebedrijven, een horecainstallateur en een vastgoedexploitant plannen aan het ontwikkelen voor het creëren van parkeerruimte op het dak, vertelt Christiaanse. We kunnen ook ruimte winnen door kantoorruimte op loodsen te zetten in plaats van ernaast. Ook duurzaamheid staat op de agenda. Op dat vlak moet Nieuw-Mathenesse gaan scoren. Zo moet nieuwbouw herbruikbaar zijn. Op het punt van energie wordt nagedacht over benutting van de restwarmte van de glasfabriek. De straatverlichting zal zoveel mogelijk door LED-lampen worden geleverd. Christiaanse: Op het gebied van ruimtegebruik, kun je als gemeente wel het een en ander voorschrijven, maar voor duurzaamheid kun je geen strengere eisen stellen dan bestaande wetgeving. We moeten ondernemers overtuigen van de voordelen van duurzaamheid. Daartoe heeft de gemeente samen met de stadsregio een rekenmodel ontworpen dat het rendement van investeringen in duurzaamheid in harde euro s uitdrukt. Een soort financiële cockpit die de effecten op de vastgoedwaarde en de exploitatiekosten aanschouwelijk maakt. Lees verder >> HERSTRUCTURERING WERKT! 19

20 Bagger De plannen voor bedrijventerrein Wilhelminahaven zijn nog niet zo ver gevorderd. De aandacht is daar vooral gericht op een intensiever gebruik van de grond. In het midden van het gebied ligt een slibdepot van ruim zeven hectare: momenteel een plek met weinig economische potentie. De grond is niet van de gemeente. Daar vlak bij ligt nog een stuk van bijna twee hectare gemeentegrond braak. Schiedam zou deze grond het liefst herontwikkelen. Het zou mooi zijn als we er maritieme bedrijvigheid uit de regio kunnen clusteren. Het slib komt uit de Schiedamse havens zelf en zou volgens het oorspronkelijk plan op termijn naar het nationale depot De Slufter moeten verhuizen. Maar inmiddels is de milieuregelgeving versoepeld en dat opent wellicht perspectieven. Zo zou het inpakken van slib tot de mogelijkheden kunnen behoren. Binnen afzienbare tijd vindt er voor Wilhelminahaven een haalbaarheidsstudie plaats. De subsidie voor dat onderzoek is inmiddels aangevraagd. 20 HERSTRUCTURERING WERKT!

21 Naam Rodenrijs Gemeente Lansingerland Omvang 23 ha. bruto, 18 ha. netto Dateert van de jaren 50 Aantal bedrijven 86 Arbeidsplaatsen 988 Leegstand 3% Budget 1,8 miljoen Aanpak verbetering openbare ruimte rodenrijs lansingerland de gewonnen strijd tegen de sjofelheid Een klassiek geval van achterstallig onderhoud met alle narigheid van dien: dat was bedrijventerrein Rodenrijs in de gemeente Lansingerland enkele jaren geleden nog. Door gezamenlijke inspanningen kunnen gemeente en ondernemers weer trots zijn op hun terrein. En bleef een bedrijf van wereldfaam gevestigd op Rodenrijs. Het langwerpige bedrijventerrein ligt in de zuidelijke hoek van Rodenrijs, langs het spoor van de metro tussen Den Haag en Rotterdam. Begin deze eeuw was het niet best gesteld met het terrein. Kuilen in de weg, verwilderde borders, kapotte straatverlichting, foutparkeerders, troep aan de straat: Rodenrijs bood een sjofele aanblik. Een armoedige bedoening was het, aldus Arjan Koopman, adviseur economische zaken van de gemeente Lansingerland. Verder moest de gemeente hier en daar openbare ruimte weer opeisen. Ondernemers hadden in de loop der tijd bewust of onbewust stukjes gemeentegrond bij hun terrein ingelijfd. Het ging niet om hele grote lappen, maar meer om een reepje hier en een reepje daar. Maar die hadden we wel nodig om orde op zaken te stellen. Een aantal stukjes werd verkocht of uitgeruild tegen particuliere grond die de gemeente nodig had voor een verbetering van de openbare ruimte. Opleggers Een van de problemen was dat een transportbedrijf, dat op een naburig terrein was gevestigd, de openbare weg op Rodenrijs gebruikte als stalling voor opleggers. Die stonden er zo lang, dat er hoog gras tussen de wielen groeide, niet direct een teken van bedrijvigheid. Er moest een dwangbevel aan te pas komen om de praktijken te beëindigen. Koopman: We hebben de ondernemer een ultimatum gesteld: zou hij niet in beweging komen, dan zouden brandweer en politie alles wegslepen. Op zijn kosten wel te verstaan. Dat dreigement heeft geholpen. Rood, zwart, geel De bestrating werd grondig vernieuwd. Dankzij een nieuwe indeling kwamen meer parkeerplaatsen, zo vormgegeven dat parkeren minder moeite kost dan voorheen. De trottoirs werden omgeturnd in stroken die behalve voetgangers ook ladende en lossende auto s kunnen dragen. Voor de fietsers zijn op de drukste weg veilige stroken aangelegd. De straten zien er niet alleen mooier uit, maar ook uitermate overzichtelijk, want elke functie heeft zijn eigen kleur. De rijbaan is rood, de parkeervakken zijn zwart en de fietsstroken geel. Lees verder >> HERSTRUCTURERING WERKT! 21

22 Lunchbanken Koopman: Moet je nu eens zien hoe goed alles er nu bij ligt. Dat is een gezamenlijke verdienste van gemeente en bedrijven. Bijna alle ondernemers hebben hun voorterrein opnieuw laten inrichten en afstemmen op de nieuwe uitstraling van de bestrating. Een groot aantal heeft bovendien een stukje van hun voorterrein beschikbaar gesteld aan de gemeente om de aanplant van bomen mogelijk te maken. De ambtenaar: Het probleem was namelijk dat op verschillende plekken aan de weg zoveel leidingen in de grond zitten, dat er geen ruimte is voor bomen. De wortels zouden daar voor grote problemen zorgen. Behalve nieuwe lantarens, zijn er ook bankjes en prullenbakken geplaatst voor lunchende werknemers. De kruising van hoofdwegen ten zuiden van het terrein is zo gerenoveerd dat verkeer naar en van het bedrijventerrein voorrang heeft. De kruising biedt nu ruimte genoeg voor de verlengde vrachtwagencombinaties. Ten slotte is er aan de noordzijde van het bedrijventerrein een nieuwe ontsluitingsweg aangelegd. Rodenrijs heeft zichzelf weer hervonden en kan er weer decennia tegen. Koppert bleef De firma Koppert Biological Systems, wereldwijd leverancier van insecten voor bestuiving en bestrijding van schadelijke beestjes in de glastuinbouw, is een van de grootste ondernemers op Rodenrijs. Aanvankelijk was het van plan om te verhuizen naar een andere locatie in de gemeente. De grond was al gekocht, maar bezwarenprocedures tegen de bouwen milieuvergunning vertraagden het nieuwbouwplan zo ernstig, dat Koppert besloot om het huidige gebouw voor enkele tientallen miljoenen op te knappen en uit te breiden. Koppert voelt zich, zeker ook dankzij de herstructurering, weer helemaal thuis op Rodenrijs. Het terrein ziet er weer overzichtelijk en aantrekkelijk uit, aldus Leo Hofman, arbodeskundige bij Koppert. Hofman is secretaris van de stichting BIZ Bedrijvenpark Rodenrijs. Sinds 1 januari van dit jaar zijn de ondernemers georganiseerd als een Bedrijven Inversteringszone en loopt er wekelijks een parkschout rond om de algemene belangen te bewaken. We hebben er hard aan moeten trekken om daar genoeg draagvlak voor te organiseren, vertelt hij. Iedereen weet wel dat gezamenlijk parkmanagement vaak mislukt is. Er waren veel vragen. En ook echte tegenstand van sceptici. Maar het is gelukt en ik denk niet dat iemand daar spijt van heeft. 22 HERSTRUCTURERING WERKT!

23 kickersbloem 1 hellevoetsluis Kickersbloem bloeit als nooit tevoren Particuliere initiatieven op bedrijventerreinen sukkelen soms in. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Hellevoetsluis. Het was de gemeente die een stichting van ondernemers weer nieuw leven inblies. Bedrijventerrein Kickersbloem 1 bloeit weer. Naam Kickersbloem 1 Gemeente Hellevoetsluis Omvang 42,2 ha. bruto, 22,1 ha. netto Dateert van begin jaren 80 Aantal bedrijven 90 Arbeidsplaatsen 947 Leegstand 1,5% Budget 1,4 miljoen Aanpak revitalisering en verkeerskundige ingrepen HERSTRUCTURERING WERKT! 23

24 Kickersbloem 1 is het grootste van de vijf bedrijventerreinen die Hellevoetsluis rijk is. Het naastgelegen Kickersbloem 2, kleiner en tien jaar jonger, past eigenlijk iets beter in de huidige tijd. Jan van den Handel, als bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente nauw betrokken bij de herstructurering, licht toe: Het oude Kickersbloem is aangelegd in een tijd dat de economie in het slop zat. Dat zie je terug in de verkaveling: sommige kavels zijn erg krap, zo n 500 m², terwijl tegenwoordig m² toch wel als minimum geldt. Erfpacht Overigens zijn er ook bijzonderheden op Kickersbloem1 die juist gekoesterd moeten worden. Vooral het erfpachtsysteem: De bedrijfskavels werden destijds tegen grondkosten uitgegeven. Ondernemers werden niet verplicht om het te kopen, vertelt Van den Handel. De gedachte daarachter was dat zij hun geld in plaats van in de grond in de exploitatie konden steken: hun gebouwen, hun machinepark, etc. Maar de mogelijkheid tot koop bleef nog tien jaar na de verwerving open. De ondernemers konden het binnen die termijn alsnog in eigendom krijgen voor de oude prijs. Dit was een uniek systeem, dat helaas geen navolging heeft gekregen elders in Nederland. Een gunstiger regeling kun je je als ondernemer niet wensen, zegt Van den Handel. Hier is de waardevermeerdering niet ten goede gekomen aan de gemeenschap, maar aan de ondernemers, dat was echt iets heel bijzonders. Wakker gekust De gemeente heeft niet alleen het bedrijventerrein zelf nieuw leven ingeblazen, maar ook de diep slapende stichting wakker gekust die ondernemers ooit hadden opgericht om de gemeenschappelijke belangen te behartigen. De gemeente bekostigde een draagvlakonderzoek naar nauwere samenwerking tussen de ondernemers. Dat heeft ertoe geleid dat de stichting per 1 januari een nieuw, actief bestuur heeft en dat het bedrijf Ecoplanet is ingehuurd voor parkmanagement. Eerdere pogingen om de ondernemers in beweging te brengen, leverden niets op. Van den Handel: Ondernemers zijn best eigenwijs en op zichzelf. Dat is wel jammer, want voor ons als gemeente was het wel handig geweest als we een partner hadden gehad om plannen te maken voor de revitalisering. Maar kennelijk was toen de tijd nog niet rijp. Van den Handel glimlacht: Van de andere kant, we hoefden met niemand te overleggen, ook wel makkelijk Strak De parkeervakken, in het verleden haveloos en nogal eens geclaimd door bedrijven met een bordje in de trant van alleen parkeren voor klanten van bedrijf X, liggen er nu netjes bij: mooi strak stratenmakerswerk en zonder uitzondering openbaar; ze liggen immers allemaal op gemeentegrond. Soms willen ondernemers er nog wel een bordje bij zetten, maar dat halen wij dan weer weg, zegt Van den Handel droogjes. Kijk: 24 HERSTRUCTURERING WERKT!

25 dit is zo n detail dat het hem doet. Hij wijst op geparkeerde auto s die door een klein groenstrookje zijn gescheiden van de stoep. Daardoor steken de neuzen niet over de stoep. Het is maar een detail, maar staat meteen veel ordelijker en vriendelijker. Weelderig plantsoen Heggetjes en rozenstruikjes, aangelegd in het kader van een leerwerkproject, regelmatige bezoeken van de buitendienstcollega s, schuine inrijstroken bij de parkeervakken: alles zorgt ervoor dat het terrein er verzorgd uitziet. Dat is nou precies waar het volgens de gemeente Hellevoetsluis om draait. Want als het er netjes uitziet, blijven bezoekers en ondernemers zich ook netjes gedragen. Ook grotere, verkeerskundige ingrepen hebben Kickersbloem goed gedaan. Haalde een gevaarlijke T-kruising vóór de revitalisering nog de flow uit de hoofdader van het terrein - die geheel volgens de traditie Nijverheidsweg is gedoopt -, nu stroomt het verkeer veel gelijkmatiger en veiliger over een rotonde. En wat voor een! Een rotonde zonder obligate stalen rotondekunst, maar met een glooiend plantsoen van allerlei tinten exotische grassen, weelderige lavendel en kunstig gesnoeide taxus, waarop menig woonwijk jaloers zou zijn. Stadsregio Met het onderhoud is op Kickersbloem 1 iets bijzonders aan de hand. Van den Handel: Laten we eerlijk zijn: gemeenten lopen niet voorop als het om onderhoud van openbare ruimte gaat, dat is gewoon overal zo. Iets extra s doen zit er gewoon niet in. Een optie is dat de gemeente het onderhoud overdraagt aan een stichting van ondernemers. De stichting bepaalt zelf wat er moet gebeuren en huurt voor de uitvoering weer de gemeente in. De stadsregio Rotterdam heeft voor Hellevoetsluis vooral de kracht geleverd om processen zo nu en dan het beslissende zetje te geven, maar leverde ook met de bedrijventerreinenstrategie het kader voor de opknapbeurt. En, ook niet onbelangrijk, de stadsregio heeft met ons een prioriteitenlijst opgesteld en uitgestippeld wanneer we die moesten opvoeren om optimaal te profiteren van provinciale geldstromen. Het contact met de stadsregio noemt wethouder Evert Taal (economische zaken) prettig en noodzakelijk. We zijn nu bezig met de ontwikkeling van Kickersbloem 3, met een oppervlak van 65 hectare meteen ons grootste terrein. Je kunt zoiets niet zonder om je heen te kijken in de regio. En vooral ook naar het marktonderzoek van de stadsregio naar de behoefte aan bedrijventerreinen op de linker Maasoever. Volgens Taal is de tijd voorbij dat bestuurders hun eigen gang gingen met bedrijventerreinen om te scoren voor hun achterban. Onderlinge afstemming is van wezenlijk belang voor het welslagen van een nieuw terrein. En we hebben de stadsregio nodig om nieuwe ontwikkelingen bij te benen. Bijvoorbeeld als het gaat om de Metropoolregio. Wij willen niet vergeten worden. HERSTRUCTURERING WERKT! 25

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011

BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 1 BusinessPARK jaargang 10, maart 2011 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie De staten zijn aan zet 6 x BIZ in Westlandt Duurzaam duurt het langst Seminar Bedrijventerreinen Goed

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010

BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 3 BusinessPARK jaargang 9, oktober 2010 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie BIZ op Spoorzicht Samen Lokaal Ondernemen Roadmap voor verzakelijking Masterclass Industrieel Erfgoed

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 8, april 2009

BusinessPARK jaargang 8, april 2009 1 BusinessPARK jaargang 8, april 2009 magazine Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen Staatssecretaris Heemskerk Gelderlandkatern over wet BIZ Kom naar regionale Diepinfiltratie praktijkseminars

Nadere informatie

Financieringsalternatieven voor kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen

Financieringsalternatieven voor kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen Financieringsalternatieven voor kwaliteitsverbetering bedrijventerreinen Ondernemers aan het woord Januari 2013 Voorwoord Iedere ondernemer kan het beamen: een bedrijventerrein met kwaliteit doet het eigen

Nadere informatie

Revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid stedenbouwkundige randvoorwaarden

Revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid stedenbouwkundige randvoorwaarden Revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid stedenbouwkundige randvoorwaarden revitalisatie Spaanse Polder en s-graveland-zuid p 1 Samengesteld door: Jeroen van der Burg Marco de Brabander Lex Boersma

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam

leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam amsterdam leren van de stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam Vier cases uit het hele land Met praktische tips amsterdam leren van de Stad Duurzaamheidscoalities buiten Amsterdam leren van de stad amsterdam

Nadere informatie

Het ideale moment om de boel op te knappen!

Het ideale moment om de boel op te knappen! Kamer van Koophandel Midden-Nederland Postbus 48 3500 AA Utrecht www.kvk.nl/middennederland 030-2396600 Kantoren: Tiel, Laan van Westroyen 6 Utrecht, Kroonstraat 50 Het ideale moment om de boel op te knappen!

Nadere informatie

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek

ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010. De juiste mensen op de juiste plek ALGEMEEN COMMERCIEEL SOCIAAL EN MVO FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 De juiste mensen op de juiste plek DE FACILITAIRE COMBINATIE Facilicom Services Group is 45 jaar geleden begonnen als schoonmaakbedrijf.

Nadere informatie

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen

Jasper Veldhuis. De kracht van kleine kernen Vrijwilligers vertellen hoe zij voor leven in de brouwerij zorgen in hun dorp. Dat doen ze door een zorgcoöperatie op te zetten, hun dorpshuis een metamorfose te geven, een eigen jeugdsoos te runnen of

Nadere informatie

Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede. Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer. Freeriders: wie profiteert, moet ook betalen

Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede. Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer. Freeriders: wie profiteert, moet ook betalen jaargang 4, oktober 2005 3 Magazine over duurzaam beheer van bedrijventerreinen Masterplan voor herstructurering Havengebied Enschede Apeldoorn optimaliseert duurzaam beheer Freeriders: wie profiteert,

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 9, april 2010

BusinessPARK jaargang 9, april 2010 1 BusinessPARK jaargang 9, april 2010 magazine Platform voor duurzaam beheer van bedrijventerreinen Duurzame raadsleden Collectieve beveiliging Trigion Duurzaam bouwen met subsidie Vijfsluizen: eerste

Nadere informatie

BusinessPARK jaargang 10, december 2011

BusinessPARK jaargang 10, december 2011 4 BusinessPARK jaargang 10, december 2011 magazine Platform voor duurzaam ondernemen en lokale economie Citymarketing Trianel Energie Samen Lokaal Ondernemen voor minister Verhagen Hans van Breukelen over:

Nadere informatie

Een halve eeuw Habion was in 2002 voor ons reden om, naast allerlei feestelijkheden, onderzoek

Een halve eeuw Habion was in 2002 voor ons reden om, naast allerlei feestelijkheden, onderzoek o k t o b e r 2 0 0 6 n u m m e r 9 E e n u i t g a v e v a n H a b i o n In dit nummer: Habion wordt senior 1 Uitbreiding 1 Nieuwbouw De Amandelboom Kampen 2 WTZi brengt nieuwe relatie 3 Nieuwe woonzorgvoorziening

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart

Cadenza: de laatste grote uitbreiding van het Stadshart NIEUWS RVOZ-nieuws verschijnt vier maal per jaar en is bestemd voor leden en relaties van de ondernemersvereniging Raad voor Ondernemend Zoetermeer. Nummer 4 / december 2007 Samenwerken Belangenbehartiging

Nadere informatie

DE STADSWACHTER. Uitgave: Politieke Vereniging Sterk Meppel 31e jaargang no. 3, Zomer 2012 GRACHTENFESTIVAL WEER EEN MOOI FEEST

DE STADSWACHTER. Uitgave: Politieke Vereniging Sterk Meppel <www.sterkmeppel.nl> 31e jaargang no. 3, Zomer 2012 GRACHTENFESTIVAL WEER EEN MOOI FEEST DE STADSWACHTER Uitgave: Politieke Vereniging Sterk Meppel 31e jaargang no. 3, Zomer 2012 GRACHTENFESTIVAL WEER EEN MOOI FEEST De lange baan Sterk Meppel is een partij met hart voor

Nadere informatie

Lovende woorden voor vertrekkend voorzitter

Lovende woorden voor vertrekkend voorzitter In het nieuwsd Februari 2008 In deze uitgave: Kantorenlocaties en bedrijventerreinen in Dordrecht Afscheid Jan Laurijssens Nieuws bestuur WD Herontwikkeling van het Zeehavengebied - Het Zonnebeheerplan

Nadere informatie

NOORDNIEUWS. Noord-Nederland en de wereldwijde crisis MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 1 > 2009

NOORDNIEUWS. Noord-Nederland en de wereldwijde crisis MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 1 > 2009 NOORDNIEUWS MAGAZINE VAN VNO-NCW NOORD JAARGANG 14 NUMMER 1 > 2009 Noord-Nederland en de wereldwijde crisis > Bernard Wientjes: Geniale mensen zullen ons telkens opnieuw een crisis bezorgen > Friese voedingsindustrie

Nadere informatie

Sterke verhalen. Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen. Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat

Sterke verhalen. Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen. Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat Sterke verhalen Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen Auteurs: Hilde van Xanten Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat Rotterdam, juli 2011 Dit is een publicatie van de

Nadere informatie

Jij maakt het verschil! Stem

Jij maakt het verschil! Stem En verder in deze Vrije Rotterdammer VVD wil niet met PvdA De PvdA wil veel voorstellen van de afgelopen vier jaar terugdraaien. De VVD wil verder! Pag. 2 Integreren, hoe doe je dat? Succesvolle integratie

Nadere informatie

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden 1 inhoudsopgave voorwoord 5 deel i: vormen van regie 7 inleiding van theorie naar praktijk 9 1. Geld als vliegwiel

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 WEK Dordrecht Verkiezingsprogramma 2014 2018 Inhoudsopgave Voorwoord Met trots presenteren wij het verkiezingsprogramma 2014-2018 van WEK Dordrecht: 4 Maak het verschil!

Nadere informatie

company good 4 Claudia Zuiderwijk over de nieuwe Kamer van Koophandel Jetta Klijnsma over het Sociaal Akkoord en zzp ers

company good 4 Claudia Zuiderwijk over de nieuwe Kamer van Koophandel Jetta Klijnsma over het Sociaal Akkoord en zzp ers good 4 company Claudia Zuiderwijk over de nieuwe Kamer van Koophandel Jetta Klijnsma over het Sociaal Akkoord en zzp ers Cees van Eijk ondernemende bestuurder in innovatieve gemeente voorjaar 2013 nummer

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als onderneming. SIEA: Inkoopcombinatie voor energie in de praktijk

Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als onderneming. SIEA: Inkoopcombinatie voor energie in de praktijk BPm 9-2003 05-09-2003 16:13 Pagina 1 jaargang 2, september 2003 3 Magazine over duurzaam beheer van bedrijventerreinen Parkmanagement: Mismatch tussen vraag en aanbod? Grontmij: Het bedrijventerrein als

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

STARTERS EN WOONRUIMTE TWEEDE LEVEN VOOR LEEGSTAANDE KANTOORPANDEN RISICOCOMMUNICATIE, ZOMER 2007 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven

STARTERS EN WOONRUIMTE TWEEDE LEVEN VOOR LEEGSTAANDE KANTOORPANDEN RISICOCOMMUNICATIE, ZOMER 2007 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven FOCUS HAAGLANDEN jaargang 4 [ THEMA: WONEN] STARTERS EN WOONRUIMTE Minister Vogelaar aan het woord TWEEDE LEVEN VOOR LEEGSTAANDE KANTOORPANDEN Wonen in een leeg kantoor RISICOCOMMUNICATIE, een verplichte

Nadere informatie