Beleidsplan_spread.indd :13:34

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan_spread.indd 1 24-07-2009 14:13:34"

Transcriptie

1 Beleidsplan_spread.indd :13:34

2 Beleidsplan_spread.indd :13:34

3 Ik ben niet echt lelijk. Ik ben gewoon niet helemaal gelukt Bart de Graaff Beleidsplan_spread.indd :13:35

4 Beleidsplan_spread.indd :13:35

5 Missie Pagina Hoofdstuk 1 Publiek Pagina 1.1 DoelgroeP 1.2 Omgevingsfactoren 1.3 Mediagedrag Hoofdstuk 2 Inhoud Pagina 2.1 Identiteit 2.2 Balans 2.3 Onderscheidendheid 2.4 Jong blijven 2.5 TV 2.6 Radio 2.7 Internet/Nieuwe Media 2.8 Themakanaal 2.9 Innovatie Hoofdstuk 3 Organisatie Pagina 3.1 Algemeen 3.2 Verantwoording 3.3 Verankering 3.4 Doelmatigheid 3.5 Personeelsbeleid 3.6 University 3.7 Samenwerking 3.8 Rapport Visitatiecommissie tot slot Pagina 43 Bijlagen 1. Besluit tot vaststelling aantal leden 2. programmadriehoek BNN (intern) 3. statuten BNN, d.d. 18 mei organogram BNN (2008) Beleidsplan_spread.indd :13:35

6 6 Beleidsplan_spread.indd :13:35

7 BNN wil vanuit haar oprichtingsgedachte binnen het publieke mediadomein structureel en duurzaam tijd, ruimte en aandacht geven aan jongeren (15-35 jaar). BNN wil met media jongeren bereiken, raken, informeren, amuseren en prikkelen. DOEL BNN bereikt, raakt, informeert, amuseert, en prikkelt jongeren en zet ze aan het denken. BNN wil blijvend verjongen en houdt daarbij rekening met de veranderende samenstelling van de Nederlandse samenleving. BNN biedt kleur en duiding aan de voor jonge mensen belangrijke (maatschappelijke) ontwikkelingen. Dit doet BNN op een wijze die bijdraagt aan de brugfunctie die zij vervult tussen generaties. missie KERNWAARDEN BNN houdt om haar missie te bereiken in al haar uitingen rekening met de waarden eigenzinnig, humoristisch, lef, brutaal en lust-for-life. BNN wil onderscheidend zijn, zowel ten opzichte van het aanbod binnen de publieke omroep als het aanbod daarbuiten. VORM BNN wil in haar streven om jongeren te bereiken en te prikkelen een sterk merk zijn en zich op een toegankelijke en spraakmakende wijze profileren. BNN maakt het type programma s dat aansluit op het nieuwe mediagedrag van jongeren: snel, toegankelijk, gefragmenteerd, duidelijk, vernieuwend, humorvol, informerend en prikkelend. De vormkeuze dient hierbij op een voor jongeren geloofwaardige manier plaats te vinden en zich binnen een omgeving af te spelen waar jongeren zich door aangesproken voelen. EN UITERAARD: BNN zoekt in haar crossmediale beleid nadrukkelijk de ruimte om jonge mensen via die nieuwe vormen te bereiken, die zich de komende jaren zullen aandienen. Hierbij zetten we ook in op ontwikkelingen waarbij jongeren zelf (journalistiek) actief zijn en opschuiven van consument naar producent. Meer dan ooit zullen jongeren betrokken worden bij het tot stand komen van onze content. BNN wil daar zijn waar jongeren zijn. 7 Beleidsplan_spread.indd :13:35

8 8 Beleidsplan_spread.indd :13:35

9 1.1 DOELGROEP BNN richt zich op jongeren tussen de 15 en 35 jaar, om precies te zijn: alle jongeren. Om deze doelgroep op de juiste manier te bereiken, heeft BNN duidelijk voor ogen wat hen beweegt en bezighoudt. Op dit moment bestaat de groep jaar in Nederland uit circa 4,2 miljoen personen. Een belangrijke groep, die continu belangrijke keuzes moet maken in het leven. Keuzes op het gebied van studie, werk, relatie, kinderen en woonplek. Zij zijn de toekomst van Nederland en dus van de publieke omroep. publiek BNN is de enige publieke omroep die structureel en exclusief jongeren weet te bereiken en te binden. Gezien het algemene streven van de publieke omroep om meer jongeren te bereiken, moet deze unieke positie van BNN verder gebruikt worden. Met haar merkkracht en met de oorspronkelijkheid van haar presentatoren heeft BNN een grote mate van geloofwaardigheid opgebouwd. De BNN-programmering vervult tevens een brugfunctie waarmee de publieksgroep 35+ wordt geïnformeerd over wat er leeft onder jongeren. BNN streeft verjonging en vernieuwing na. Dat geldt voor kijkers, makers en voor het bestel als geheel. Volgens BNN kan jong zijn worden opgevat als een waardengemeenschap een achterban of doelgroep die zich verbonden voelt door gedeelde opvattingen over wat zinvol en nastrevenswaardig is. Jongeren verschillen enorm van elkaar. Bovendien is jong zijn niet voorbehouden aan jongeren. Jong zijn is voor BNN geen ideologie, maar een manier van in de wereld staan: nieuwsgierig en relativerend. Alles kan nog anders worden. Jong zijn is ongebonden zijn, de mogelijkheid hebben om de wereld te onderzoeken en te experimenteren. Jong zijn is ook bewust naïef durven zijn en humor durven gebruiken als middel om met een complexe, soms bedreigende wereld om te gaan, waar je een plek in moet gaan veroveren. Jong zijn betekent lak hebben aan conventies om de conventies. Kenmerkend voor jongeren is het snel wisselen van stijl en scène. Deze flexibiliteit moet worden ondersteund door een aantrekkelijk en divers programma-aanbod en niet worden miskend door een rigide benadering. In aansluiting op het beleid van de NPO werkt BNN met de leefstijlgroepen en de daaraan gekoppelde netprofielen. BNN is binnen dit model geïnteresseerd in drie leefstijlgroepen: De Zorgeloze Spanningzoeker, De Ambitieuze Pleziermaker en De Tolerante Wereldburger. Binnen de Nederlandse bevolking vanaf 13 jaar zijn er ongeveer 2,0 miljoen Zorgeloze Spanningzoekers, 1,6 miljoen Ambitieuze Pleziermakers en 1,4 miljoen Tolerante Wereldburgers. Naast een incidentele opsplitsing in jong en jong volwassenen heeft verdere opdeling van het BNN-publiek in doelgroepen weinig zin. BNN richt zich niet op de leeftijdsgroep onder de 15 jaar. De kans is dan aanwezig dat programma s van BNN als kinderachtig ervaren worden. Dat werkt het imago van BNN als jongerenmerk tegen. De groep van 35+ is welkom bij de programmering van BNN in het kader van de brugfunctie. BNN vindt het van belang haar diverse doelgroep als een eenheid aan te spreken om de onderlinge samenhang te versterken. Door jongeren volwaardig onderdeel van het publieke bestel te maken, wordt bijgedragen aan de cohesie tussen generaties. Het belang hiervan dient, gezien de naderende vergrijzing, allerminst te worden onderschat. 9 Beleidsplan_spread.indd :13:35

10 1.2 OMGEVINGSFACTOREN In groeien jongeren op in een Nederlandse samenleving met de volgende eigenschappen: - afnemende bevolkingsgroei - vergrijzing en ontgroening - multiculturalisering - huishoudverdunning De generatie die BNN wil bereiken is opgegroeid met computers, Internet, games, mobiele telefoons en TV. De aanwezigheid en het gebruik van die media is een vanzelfsprekendheid. Deze jongeren zijn gewend om de media niet alleen passief maar ook actief te gebruiken. Ze hebben een sterke behoefte aan interactie. Veelal groeien jongeren op in een onderhandelingshuishouding, waarin (drukke) ouders hen geleerd hebben voorwaarden te stellen. Op die manier wordt het gedrag gestuurd en gevormd. Jongeren vinden het zelf van belang weerbaar en mondig te zijn in deze gemedialiseerde maatschappij. BNN wil binnen deze context, zonder het vingertje te heffen, verantwoordelijkheid nemen door jongeren bij dit proces de juiste informatie en duiding mee te geven om hun eigen positie te bepalen en keuzes te maken in deze maatschappij. Een omgevingsfactor van een geheel andere aard, waar ook de publieke omroep niet omheen kan, is de huidige recessie. De omvang en de lengte ervan zijn onzeker. De ernst van de recessie is echter een gegeven. Budgetkortingen lijken ook voor de publieke omroep onontkoombaar. Deze werkelijkheid zal tot keuzes moeten leiden. Nieuwe distributiemogelijkheden vergemakkelijken deze keuzes, maar kunnen ze ook compliceren: toekomstig mediagedrag laat zich niet voorspellen. Wezenlijke veranderingen in mediagedrag doen zich naar verwachting het eerst voor bij jongeren. Cohort onderzoek hiernaar is absolute noodzaak om deze veranderingen tijdig te ontwaren en bij te kunnen benen. Indien de publieke omroep zich niet continu vergewist van deze voor jongeren relevante omgevingsfactoren en daar geen antwoord op weet te formuleren, is het risico groot dat de groep jongeren grotendeels verloren gaat voor de publieke omroep. 1.3 MEDIAGEDRAG Het mediagedrag van jongeren wijkt af van het traditionele mediagedrag. Ze luisteren meer naar eigen muziek en minder naar Radio, lezen minder dagbladen en boeken, kijken minder analoge TV en meer non-linear. Ze communiceren meer via sms / chat / en internetten en gamen meer dan gemiddeld. Het gebruik van sociale netwerken (Hyves, Twitter, Facebook e.d.) is fors gegroeid. BNN heeft daar in de recente grootschalige ledenwerfacties (2008 en 2009) rekening meegehouden en goede ervaringen mee opgedaan. Traditionele lineaire kanalen spelen ook nog een rol in het mediagebruik van jongeren. Beide type media concurreren in tijd, maar kunnen elkaar ook versterken. Sociale netwerken kunnen traditioneel uitgespeelde content onder de aandacht brengen en een bestaand TV- of Radioprogramma kan kijkers en luisteraars doorverwijzen naar interactieve applicaties op Internet. Hiermee zijn oude en nieuwe media bruikbaar om het bereik en impact van alle programma-uitingen van BNN onder de aandacht te brengen en te verbeteren. In de planperiode gaat BNN hier verder mee. Jongeren stemmen hun mediagedrag af op het type programma. Zo betrekken jongeren hun nieuws voornamelijk via (mobiel) Internet of teletekst, maar langer durend amusement/infotainment bekijkt men eerder op de klassieke wijze via TV. Uitzending Gemist is vooral populair onder jongeren. Met name het kunnen inhalen van gemiste afleveringen van een dramaserie of het kort terug kunnen kijken van itemized humorprogrammering is een reden om BNNprogramma s via Internet te bekijken. 10 Beleidsplan_spread.indd :13:35

11 TV Sinds 2006 daalt het aantal kijkminuten van alle Nederlanders. In de groep jaar is de daling het grootst. Deze jongeren keken in 2006 nog 156 minuten per dag TV, in 2008 is dat al gedaald naar 135 minuten. Toch is onder jongeren een blijvende behoefte aan een collectieve mediaconsumptie. Gewoon TV kijken zal de komende jaren inboeten aan populariteit, maar TV is nog altijd het medium waarmee de meeste impact kan worden bereikt. Televisie is en blijft een landelijk mobiliserend medium. publiek Het mediaconsumptiegedrag wordt niet zozeer gekenmerkt door uitsluiting, maar veeleer door versnippering of fragmentatie. Jongeren zullen steeds meer en/en-keuzes gaan maken: individuele interactieve contactmomenten via Internet of mobiel naast gezamenlijke, sociale momenten waarop er TV wordt gekeken met familie of vrienden (al dan niet on demand). Bij verdere verbetering van interactieve mogelijkheden van (digitale) TV, zal het belang van TV als etalageplatform alleen nog maar toenemen. Radio Ook bij Radio is er een teruggang te zien in het aantal jonge FM-luisteraars per dag. Het luisteren via Internet neemt toe. De betekenis van het medium is de laatste jaren veranderd. Internet heeft Radio verdrongen van de tweede plek in de top 3 van meest gebruikte mediaplatforms (TV staat nog steeds op één). In 2008 luisterde 31,7 procent naar Radio via Internet, dit percentage zal tussen 2010 en 2015 uitkomen op ongeveer 40 procent. Het gebruik van de mp3-speler en smartphone zal de komende jaren toenemen, ten koste van de FMbeleving van Radio. Deze fragmentatie biedt BNN kansen. Via apps, podcasts en andersoortige downloads, zal BNN haar programma s actief blijven aanbieden. Tot in 2015 blijven de FM-frequenties echter een grote rol spelen. De kwaliteit en het aanwezige talent, het collectieve (merk-)gevoel rond een zender (bijvoorbeeld 3FM), de bijbehorende budgetten en de ontvangst-mogelijkheden van de FM op locatie, zorgen er voor dat de aantrekkingskracht en de etalagefunctie (net als bij TV) van de publieke omroepzenders ook voor BNN van groot belang blijven. (Mobiel) Internet Het gebruik van Internet onder jongeren blijft stijgen. In 2008 gebruikte de leeftijdsgroep wekelijks 9,9 uur het Internet, tegen 7,3 uur van de groep jaar. Binnen de doelgroep wordt Internet ook gebruikt voor de consumptie van de traditionele media. Het gaat dan om het terugkijken van TV-programma s, Radio luisteren en het bekijken van programmagerelateerde extra s. Het aantal Nederlandse huishoudens met een breedband internetaansluiting neemt verder toe. Het aantal smartphones (telefoons met onder andere een internetfunctie) stijgt de komende jaren ook. BNN beschouwt de verschillende distributievormen als middel. Keer op keer maakt BNN de afweging welke vorm wordt ingezet om de content te presenteren aan de doelgroep. Uiteraard wordt bij de productie wel rekening gehouden met meerdere distributievormen. 11 Beleidsplan_spread.indd :13:36

12 12 Beleidsplan_spread.indd :13:36

13 2.1 IDENTITEIT BNN is dè publieke omroep voor jongeren en heeft daarom een uiterst belangrijke strategische positie binnen het bestel. De omroep staat voor toegankelijk experimenteren, vernieuwen en verjongen. BNN bindt jongeren aan de Nederlandse Publieke Omroep en inspireert andere omroepen. Het is voor BNN belangrijk om een brede blik op ontwikkelingen in de media te houden. De publieke omroep staat niet op zichzelf. Besef van omgeving en de markt zijn essentieel. De waarden van marketing (wie zijn je klanten, wat willen ze) en inzicht in de markt (hoe worden media naast en door elkaar gebruikt) zorgen blijvend voor een vernieuwende impuls binnen de publieke omroep. inhoud BNN ging in 1998 als publieke omroep uitzenden. Het initiatief kwam van Bart de Graaff, die startte met Bart s News Network. Na de dood van Bart de Graaff in 2002 staat de afkorting voor Bart s Neverending Network. BNN krijgt sinds september % van de zendtijd van een A-omroep. De honger van BNN om een groter zendtijdaandeel te verwerven, dat meer in verhouding staat tot de omvang van de groep jongeren in Nederland, was hiermee echter niet gestild. Deze ambitie heeft het afgelopen jaar geleid tot een succesvolle ledenwerfactie waarmee het ledental in korte tijd kon groeien van leden in 2008 naar leden in 2009 (bijlage 1). Met dit ledental wil BNN binnen de nieuwe Erkenningswet in de periode door de glijdende schaalsystematiek een wezenlijk grotere rol spelen binnen het publieke mediadomein. Dit om het bereik onder jongeren verder te verbeteren en het aanbod voor jongeren bij de publieke omroep in lijn te brengen met de omvang van de doelgroep in Nederland. BNN neemt (als enig geloofwaardig publiek mediamerk onder jongeren) geen andere publieke omroepen als referentie. BNN staat in de merkbeleving van jongeren dichterbij merken als ipod, Hyves, Sp!ts, MTV, Nike of MSN. Binnen dit krachtenveld is de rol van TV als etalage nog steeds onovertroffen. Voor BNN zijn de TVuitingen dan ook van groot belang om de zichtbaarheid en geloofwaardigheid onder jongeren op peil te houden. Op deze wijze wordt de doelgroep direct meegetrokken naar andere platforms binnen het publieke domein. TV-programma s blijven zo de merkdragers binnen een nieuwe mediawereld. BNN heeft al doende een eigen identiteit opgebouwd. De aanwezigheid van de grote initiator en inspirator Bart is daarbij nog altijd voelbaar. Gevoel en intuïtie zijn vanaf BNN s beginperiode van onschatbaar belang. De omroep wordt nog altijd gevoed door een (voor de publieke omroep) nieuwe professionele identiteit: die van de laconieke markt- en marketingdenker. BNN stelt kijker en inhoud bij haar programmering altijd centraal: wat wordt gemaakt is zo goed als wat de kijker er van vindt. Door de scherpte van de programma s is de maatschappelijke impact duidelijk aanwezig. Het kijk- en luistergedrag van het publiek is voor BNN leidend. Elk programma, elke website of stream moet zichzelf bewijzen, waarbij de kracht van het merk BNN steeds meer een steun in de rug is. De publieke omroep blijft mede door de programma s van BNN relevant. De publieke omroep doet er toe voor jongeren. 13 Beleidsplan_spread.indd :13:36

14 2.2 BALANS Om de missie van BNN waar te maken is het van groot belang dat de programma s zijn te vinden in een kader dat voor de kijker herkenbaar is. Dit is een voorwaarde om tegenwicht te kunnen bieden aan de commerciële (jongeren-)zenders. Het is voor jonge mensen van belang dat zij zich kunnen identificeren met de afzender. Dit ontstaat door taalgebruik, vormgeving, maar ook en vooral door te tonen gedreven te zijn en te laten zien wat er in de maatschappij speelt. BNN is er in geslaagd de meest herkenbare jongerenomroep van Nederland te worden. Gedreven door de wil om zich te onderscheiden in onderwerpkeuze, presentatorenkeuze, vormgeving en een onconventionele aanpak. Soms moet je om jonge mensen te bereiken het één doen om ook het ander te kúnnen doen. In het programmapakket vormen Onderweg Naar Morgen, Spuiten en Slikken, de Coen en Sander Show en Ranking the Stars de basis waar vanuit jongeren ook afstemmen op (wat zwaardere ) programma s als Je Zal Het Maar Hebben, Over Mijn Lijk, Patrick in Uruzgan, BNN Today, Lijst 0 en de BNN-thema avonden. Als duidelijk geprofileerde omroep richt BNN zich op alle jongeren in de breedste zin. Alle domeinen waar BNN zich op richt moeten voor deze doelgroep beschikbaar zijn. Op die voorwaarde benadert BNN jongeren vanuit het publieke mediadomein. Het is vervolgens aan de jongeren zelf om er wel of niet iets mee te doen. BNN stelt haar kernwaarden centraal om programmakwaliteit te kunnen waarborgen. BNN-producten worden allen beoordeeld op: humor, brutaliteit, eigenzinnigheid, lef, lust for life. Hierbij wordt structureel gelet op: - of humor wordt ingezet als vorm van relativering; - of brutaliteit niet ontaardt in kwetsende uitingen; - of de toon van het programma onderscheidend en nieuwsgierig is; - of de grondtoon van het programma positief is. Deze kernwaarden worden wekelijks in het eindredacteurenoverleg besproken. Door het jaar heen worden ze door de eindredacteuren getoetst met de programmamakers. Dit werkt goed. De komende planperiode gaat BNN dan ook door met deze werkwijze. Naast de waardenkeuze toetst BNN haar programmering aan de zogeheten programmadriehoek. Dit is een (intern) hulpmiddel voor onze eindredactie om de balans in het totale TV- of Radiopakket per intekening in evenwicht te houden. Elk BNN-programma valt ruwweg te plaatsen binnen deze driehoek, waarbij elke hoek staat voor een bepalende karaktereigenschap van dat programma. Ter illustratie is een programmadriehoek met een aantal typische BNN-programma s bijgevoegd (bijlage 2). 2.3 ONDERSCHEIDENDHEID BNN is de enige publieke omroep die structureel en exclusief jongeren als unieke doelgroep en opdracht heeft gekozen. Het is bij onze collega s altijd bijvangst of een tijdelijke keuze. De anderen doen jongeren erbij of bereikt ze door middel van de grote getallen. BNN is daarnaast ook vrijwel de enige omroep die consequent bijzonder streng toeziet op het behoud van het eigen imago. BNN hecht zeer aan het eigen onderscheidende programmaprofiel en de presentatoren die daarbij horen. Tone of voice en vormgeving zijn daarbij net zo leidend als de inhoud. Jongeren erkennen alleen op deze wijze de geloofwaardigheid van het merk. Dat gevoel moet onderhouden worden. BNN heeft een aanzuigende werking voor de publieke omroep. Ze bereikt met haar programma s een jonge doelgroep die overwegend naar commerciële zenders kijkt. Zelfs de Ambitieuze Pleziermaker die vrijwel uitsluitend naar commerciële omroepen kijkt, voelt zich thuis bij BNN. Tegelijkertijd zorgt BNN ervoor dat haar programma s blijven passen binnen het kwaliteitskader van de publieke omroep. 14 Beleidsplan_spread.indd :13:36

15 In het publieke domein gaat het om het centraal stellen van kijker en inhoud, en om het herijken van kwaliteit voor de publieke omroep. De dimensies van de kwaliteitskaart zijn bij het behalen van deze doelstelling een hulpmiddel. De kwaliteitskaart toetst individuele programma s op betrouwbaarheid, innovatie, kwaliteit, maatschappelijke impact en pluriformiteit. De kwaliteitskaart is nog in ontwikkeling, maar BNN ziet wel dat er vooruitgang wordt geboekt en verwacht dat in de toekomst de kwaliteitskaart een nuttig toetsinstrument kan zijn. BNN is van mening dat kwalitatief onderzoek en aandacht voor kwaliteitsdimensies vooral beleidsondersteunend moeten worden gebruikt, terwijl kwantitatief onderzoek zich goed leent voor toetsing van beleid. inhoud Voor BNN zijn absolute aantallen niet zaligmakend. De mate van impact is minstens zo belangrijk. Onze programma s moeten prikkelen. De programmamakers zetten met hun programma liever in op een rapportcijfer 9 met een risico op een 3, dan structureel genoegen te nemen met een 6. De meerderheid van de jongeren zijn nieuwsgierige kijkers die geen onderscheid maken tussen publieke en commerciële omroepen. Dat is voor hen een oude en niet relevante indeling. Voor hen ligt de meerwaarde van BNN in haar merkkracht als cool brand. Een mediamerk dat jonge mediagebruikers regelmatig voorziet van stof om met enige opwinding over door te praten. 2.4 JONG BLIJVEN BNN wil en moet blijven verjongen. Zowel voor als achter de schermen. Dit aandachtspunt vloeit voort uit onze doelstellingen. BNN kan haar missie alleen maar borgen voor de toekomst indien het medewerkersbestand en de presentatoren continu verjongd worden. Deze talentscouting is voor BNN een continue opdracht: we leiden op ten behoeve doorstroming naar de wat breder georiënteerde omroepen. Het is risicovol werk en vraagt veel investering, voornamelijk in tijd en energie. Verjongen in Nederland houdt per definitie ook in dat BNN de diversiteit van alle Nederlandse jongeren moet blijven uitstralen. BNN hanteert daarbij een brede definitie van de term diversiteit. Sinds jaar en dag hanteert BNN daarbij een continu verkleuringsbeleid, waarmee langzaam maar wel zeker dit punt vorm krijgt (om te beginnen in het medewerkersbestand), zowel verweven in generieke als in enkele specifieke projecten (teneinde op de productievloer het verkleuringsmotortje te laten draaien), bijvoorbeeld 101Barz en State Magazine. Verkleuren is een langzaam proces. Meer reflectie op de eigen achtergrond van BNN met haar jongensboekromantiek en een voorkeur voor (provinciale) witte humor is daarvoor nodig. Juist de humor en zelfspot die het BNN-gevoel karakteriseren laten zich niet zo makkelijk vertalen over culturele of religieuze grenzen heen. BNN blijft de komende periode hier aan werken, over alle platforms heen. Het jong zijn van BNN is sterk verbonden met programmaontwikkeling. Er wordt binnen dit kader door BNN continu gezocht naar nieuw presentatietalent. Van oudsher heeft BNN herkenbare en aansprekende persoonlijkheden aan zich weten te binden. Daar neemt BNN ook binnen bepaalde tijd afscheid van om nieuwe talenten weer een plek te kunnen geven. De presentatoren zijn een belangrijke uitwerking van onze waardenkeuze. Zij laden het merk BNN zeer sterk. Een goede mix van jong, aanstormend talent en ervaring is daarbij een wezenlijk aandachtspunt. De doorgestroomde BNN-gezichten : Bridget Maasland, Ruud de Wild, Jeroen Pauw, Paul Rabbering, Martijn Muijs, Kurt Rogiers, Adam Curry, Rob Kamphues, Hannah Verboom, Jeroen Kijk in de Vegte, Wouter van der Goes, Mick Boskamp, Astrid de Jong, Marjolein Dekkers, Marcoen Hopstaken, Laris McPherson, Yolanthe Cabau van Kasbergen, Chris Silos, Annelieke Brouwers, Claudia de Breij, Katja Schuurman, Eddy Zoëy, Lucien Foort, Ruben Nicolai, Sander de Heer, Curt Fortin. Huidige team: Patrick Lodiers, Coen Swijnenberg, Dennis Storm, Eric Corton, Filemon Wesselink, Nicolette Kluijver, Sander Lantinga, Sophie Hilbrand, Willemijn Veenhoven, Valerio Zeno, Timur Perlin, Zarayda Groenhart, Angelo Diop (Rotjoch), Kristel van Eijk, Ajouad el Miloudi, Steyn de Leeuwe, Floortje Dessing, Daphne Bunskoek. 15 Beleidsplan_spread.indd :13:36

16 2.5 TV BNN verzorgt sinds de invoering van het Programmeermodel in 2006 haar programma s voornamelijk op Nederland 3. In dit beleidsplan spreekt BNN de nadrukkelijke wens uit te willen blijven voldoen aan de doelstellingen die door Nederland 3 aan de programma s van BNN worden gesteld. Omdat het Concessiebeleidsplan voor de gehele publieke omroep pas in het najaar van 2009 gereed zal zijn, zullen de doelstellingen voor het geheel nog nader afgestemd moeten worden op die van de afzonderlijke omroepen. Dat neemt niet weg dat de (programmatische) plannen van BNN in lijn liggen met de uitgangspunten zoals die door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en de betrokken omroepen voor Nederland 3 zijn vastgesteld en beschreven in het TV-MJB Ook wil BNN graag ingaan op het verzoek van Nederland 1 om aan de beoogde verjonging van Nederland 1 mee te werken. In het jaarlijkse missiegesprek tussen BNN en de Raad van Bestuur (RvB) vindt de bestuurlijke afstemming plaats over deze twee ambities. De identiteit en waardenkeuze van BNN sluiten naadloos aan op het zenderprofiel van Nederland 3. De Nederland 3-kijkprofielen, en dan met name de Zorgeloze Spanningzoeker en de Ambitieuze Pleziermaker (met als bijvangst de Tolerante Wereldburger), passen goed bij BNN s beeld van jongeren. Nederland 3 mag niet gemarginaliseerd worden, integendeel, er dient een volwaardige plek te zijn en te blijven voor jongeren. BNN is blij met de keuze voor Nederland 3 als een zender met een jong profiel, een zender als platform voor eigenzinnigheid en vernieuwing. Net als bij 3FM (zie hoofdstuk Radio) voelt BNN zich verantwoordelijk voor de toekomst van Nederland 3. In het MJB wordt nadrukkelijk bepaald dat Nederland 3: - verder moet sturen op het bereik van de primaire doelgroepen, - de impliciete aanpak bereik jarigen moet stimuleren, - door moet gaan met ontwikkeling van nieuwe formats en talenten, - de late avond moet versterken. BNN onderschrijft deze doelstellingen van harte. Het kost BNN helaas niet veel moeite om op te vallen op deze diffuse zender. BNN pleit dan ook voor een helderder, jonger en scherper geformuleerd profiel van Nederland 3. De zender moet voor jongeren herkenbaarder en geloofwaardiger worden. Omroepen die minder bedreven zijn in het bereik onder jongeren, zouden weg moeten blijven van dit platform. Er dient daarnaast ook meer budget verlegd te worden om Nederland 3 verder te verbeteren en blijvend te kunnen vernieuwen. BNN staat hier op een grote en onrechtvaardige financiële achterstand: er is geen eigen geld om time slots zelf te kopen of bestaande te verrijken. De ideeën van onze jonge programmamakers denderen door het pand, maar we kunnen er te weinig mee. Om de identiteit en merkkracht van BNN binnen het programmapakket op een geloofwaardige wijze tot uitdrukking te laten komen, hebben we voor een aantal herkenbare programmaspeerpunten gekozen. Pijlers in het programmapakket van BNN zijn: - reizen/avontuur - drama (soap) - informatie/betrokkenheid - humor/improvisatie - muziek 16 Beleidsplan_spread.indd :13:37

17 Reizen/avontuur Met onze specifieke, toegankelijke en onafhankelijke aanpak geven we een ander beeld van wat landen te bieden hebben. BNN heeft zich vanaf het begin van haar bestaan gericht op dit type programma s. Reizen en avontuur zijn binnen de denk- en leefwereld van jongeren extreem belangrijke elementen. Reizen is één van de belangrijkste vrijetijdsbestedingen van jonge mensen. BNN wil jongeren een venster op de wereld bieden. BNN heeft met dit doel in het verleden met programma s als BNN at Work en Weg met BNN stevig aan de weg getimmerd. De serie Try Before You Die heeft naast een reiskarakter, tevens spanning en avontuur in de programmaformule staan. Deze zeer succesvolle serie (de moeder van alle BNN-programma s) loopt sinds 2003 en zal gecontinueerd worden, met enige aanpassingen binnen het format vanaf Onlangs heeft BNN de samenwerking met omroep Llink opgezocht om gezamenlijk het reisslot van Nederland 3 te gaan vullen met 3 op Reis. In de jaren 2009 en 2010 is dit reisprogramma een speerpunt in het BNN-programmapakket. In dat kader hebben we Floortje Dessing (onder jongeren zeer geloofwaardig waar het reizen betreft) en - op projectbasis - Daphne Bunskoek als nieuwe presentatoren in dienst genomen. BNN heeft vervolgens uit het eigen presentatorenteam Dennis Storm toegevoegd aan het 3 op Reis-team. inhoud Drama/soap Drama is een programma-categorie met een grote aantrekkingskracht voor een jong publiek. Het biedt bij uitstek de mogelijkheid om maatschappelijk relevante én realistische thema s op een natuurlijke wijze onder de aandacht van een jong publiek te brengen. Drama is een ultiem genre om de leefwereld van jonge mensen uit te lichten. Het is om die reden een belangrijk speerpunt in het beleid van BNN. In voorbije jaren heeft dat series opgeleverd als Finals, Cut!, Costa, Sprint, Bitches en het Schnitzelparadijs. BNN wil zich de komende jaren nadrukkelijk blijven manifesteren op dit gebied. BNN ontwikkelt in overleg met Nederland 3 voor de programmering twee nieuwe dramaseries (Feuten en Walhalla). Daarnaast blijft ONM (dagelijkse soapserie in de vooravond van Nederland 3, uur) een belangrijk speerpunt voor BNN. De verhaallijnen binnen een soapcontext bieden een uitstekende kapstok om actuele thema s op een geloofwaardige wijze onder de aandacht van jongeren te brengen. Het beschikbare budget voor dit tijdslot staat onder druk. Dit kan betekenen dat BNN samen met Nederland 3 binnenkort moet kiezen voor een (goedkopere) doorontwikkeling van deze soap (of andersoortig horizontaal geprogrammeerd drama - bijvoorbeeld een tele-novelle) zodra het huidige programmacontract afloopt (september 2010). Informatie/betrokkenheid BNN meent dat nieuws, actualiteiten en jongeren op een geloofwaardige wijze aan elkaar verbonden kunnen worden. BNN kent een lange traditie met deze ambitie. Vanaf Lijst 0 (2002) waarin op een laagdrempelige wijze jongeren en politiek aan elkaar verbonden werden, via Couscous & Cola (allochtone jongeren na 11 september 2001), tot aan de De Nieuwste Show (2008, dagelijks satirisch nieuwsprogramma) en VOC (2009), heeft BNN actualiteiten voor jongeren verzorgd. BNN heeft in dit kader het voornemen horizontaal een late night-programma te maken op Nederland 3 (± uur). Horizontaal, omdat dat een vaste afspraak met de kijker betekent. De late avond, omdat we daarin een ideale mogelijkheid zien om de dag en het nieuws op luchtige wijze voor een jong en breed publiek over het voetlicht te brengen. Door de toon- en vormkeuze van dit programma wil BNN informatie voorschotelen op een toegankelijke en amuserende wijze. Door middel van een vaste gastenkeuze zullen de nieuws- amusement- en sportberichten van die dag worden besproken. 17 Beleidsplan_spread.indd :13:37

18 Bij de doorontwikkeling van dit programma komt een aparte weblogapplicatie. In deze internetomgeving maken jongeren kennis met actualiteiten: het dagelijkse nieuws wordt op BNN-wijze toegankelijk geduid en gepositioneerd. Deze online pendant van het programma is van belang omdat jongeren via Internet kennis van de hoofdlijnen van het nieuws: dagelijks, snel, kort en op een eigen gekozen moment. NU.nl is niet voor niks één van de meest populaire Internetsites onder jongeren. Ervaring speelt in deze actualiteitenrubriek een grote rol. BNN zet deze ervaring ook in bij de doorontwikkeling van VOC (Verbond van Ongeleide Correspondenten). Dit format biedt de kijker de kans om op een toegankelijke wijze en met humor kennis te nemen van de opvallende gebeurtenissen van die week. Een team van BNNpresentatoren geeft haar kijk op de wereld, vanuit de studio en met (gescripte) scènes op straat. Dit programma is net gestart en toont aan dat BNN in staat is de juiste toon te raken in het moeilijke genre van politieke en maatschappelijke satire. Deze wetenschap sterkt ons om ook bij de volgende verkiezingen wederom Lijst 0 te programmeren. Minder gerelateerd aan de waan van de dag, maar gekoppeld aan verschillende onder jongeren bestaande interesses en denkbeelden, is het programma Sophie op 3. Deze talkshow draait nu een seizoen en wordt de komende jaren doorontwikkeld. De specifieke talenten van Sophie Hilbrand zullen een belangrijke meerwaarde zijn ten opzichte van bestaande talkshows. Aparte aandacht verdient de continuering van de programmaserie Spuiten en Slikken, gepresenteerd door Filemon Wesselink. Alle denkbare aspecten rond seks en drugs komen in dit programma aan de orde. Voor jongeren zijn dit twee zeer belangrijke elementen uit hun dagelijkse belevingswereld. BNN schotelt informatie voor, geeft duiding, maar laat hierbij ook jongeren zelf aan het woord. Medepresentatoren Nicolette Kluijver en Zarayda Groenhart doen mee en de beelden laten vaak onverbloemd zien waar over gaat. Taboes zijn er om doorbroken te worden, niet bij wijze van effectbejag, maar omdat je pas goed een oordeel over de dingen kunt vormen als alles aangeraakt mag worden. Dit programma is een speerpunt in het TV-aanbod van BNN. Vandaar ook de extensies die BNN van plan is te produceren: Spuiten en Slikken Zomertour (opname van het programma tijdens de zomer bij diverse festivals in Nederland) en Spuiten en Slikken op Reis (seks- en drugsbeleving in het buitenland). BNN blijft met programma s als onder andere Je Zal Het Maar Hebben, Lijst 0, Over Mijn Lijk, Patrick in Uruzgan, maar ook met haar specifieke thema-avonden (bijvoorbeeld over zelfmoord), op haar eigen wijze bijdragen aan specifieke informatievoorziening voor jonge mensen. Zij zien TV vooral als een medium dat vermaakt en ontspant. Dit gegeven wordt nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling van dit type programma s. BNN gaat moeilijke onderwerpen niet uit de weg, maar heeft daarbij wel oog voor de wijze waarop dit wordt verpakt. Zo zijn programma s als Over Mijn Lijk en Je zal Het Maar Hebben voorbeelden van succesvolle programma s die een duidelijke inhoudelijke ambitie laten zien. Het is daarbij zaak niet alleen naar kijkdichtheid te kijken, maar ook naar de impact van onderwerpen die we agenderen. Humor/improvisatie BNN is groot geworden door een sterk relativerend vermogen en door met een humoristische blik naar de wereld te kijken. Dit is voor jonge mensen een belangrijke waarde bij televisie kijken. Daarom zullen wij dit blijvend van toepassing verklaren op onze kernactiviteiten. Met programma s als De Lama s, de BNN Family, het evenement Laughing Matters en voorstellingen van cabaretduo Arie en Sylvester hebben we in het verleden deze eigenschap aan een jong publiek voorgeschoteld. Er is humor op vele vlakken, maar BNN heeft met improvisatie een eigen, en daarmee onderscheidend, genre in handen. Aan de opvolger van De Lama s wordt nu hard gewerkt met een verdere verdieping en doorontwikkeling van het begrip improvisatiehumor, met bijvoorbeeld meer aandacht voor muziek. Onder de naam De Badgasten zal in 2009 en 2010 een nieuwe groep van jonge talenten zich met deze vorm van improvisatie laten zien. 18 Beleidsplan_spread.indd :13:37

19 De ontwikkeltijd om tot een volwaardig Nederland 3-programma te komen, neemt BNN uiterst serieus. Er wordt sinds een jaar in achteraf theatertjes proefgedraaid, met- en zonder publiek. BNN denkt op dit moment na over een vervolg op Tequila, een humoristisch sketchprogramma, met een verborgen camera (echter niet te vergelijken met de algemeen bekende candid cameratoepassing). BNN continueert Doe Maar Normaal, de muziekquiz waarbij humor de boventoon voert. Met name bij het brede amusement dat BNN wil gaan brengen, speelt humor een grote rol: Dennis vs. Valerio, Ranking the Stars en The Boston Tea Party. inhoud Muziek Popmuziek is een wezenlijk onderdeel van de belevingswereld van jongeren. Muziek is emotie en bindt jongeren onderling. Tussen het reguliere en vaak voorspelbare programmeren van videoclips (bijvoorbeeld door TMF of Slam-TV), kiest BNN voor een meer onderscheidende manier van het brengen van muziek in het programmaschema. Registratie van unieke eenmalige live optredens gekoppeld aan interviews met betreffende artiesten. Daarnaast willen wij elke zomer aanwezig zijn op de belangrijkste festivals en evenementen waarbij we verslag doen van de hoogtepunten, met daarbij een actieve rol voor de bezoekers. Hier zullen we de komende jaren mee doorgaan. Speelfilmbeleid BNN wil haar ingezette beleid ten aanzien van het co-produceren van jongerenfilms voortzetten en uitbreiden. Dat heeft de voorbije periode geleid tot speelfilms als Costa!, Volle Maan, Phileine zegt Sorry, Van God Los, Dennis P. en de telefilms Spoor 1 en TBS. Veel eigenzinnige films en grote bioscoophits met hoge bezoekersaantallen in met name de jonge doelgroepen. Het streven van BNN om per jaar deel te nemen in een op jongeren gerichte bioscoopfilm blijft. Voordat BNN haar naam aan een film verbindt, wordt er goed gekeken naar wat voor soort film het is. Een co-productie moet passen bij onze waarden en een groot raakvlak hebben met wat wij doen: opvallen, confronteren en een tijdsbeeld geven. Ook moet de film aantrekkelijk zijn voor een jong en breed publiek, soms tegendraads en vaak met humor. Jonge makers staan bij ons in de volle belangstelling. Films mogelijk maken is de mogelijkheid bij uitstek om niet alleen een impuls te geven aan de Nederlandse Film (en daar, temidden van de andere omroepen met vaak andere voorkeuren, eigenzinnige keuzes in te maken), maar ook om de eerste rechten te verkrijgen. Dit heeft het directe voordeel dat de publieke omroep, in casu BNN, deze films binnen twee jaar als eerste zendgemachtigde kan programmeren. Bijkomend belangrijk aspect is dat het co-produceren van deze films de gelegenheid biedt extra contactmomenten (naast het filmdoek ook Internet) te genereren tussen jong Nederland en BNN. Dat leidt tot meer mogelijkheden om jongeren te bereiken voor de publieke omroep. Algemeen - BNN wil zich blijven onderscheiden door populaire en toegankelijke presentatoren. Deze personen moeten voor jongeren een duidelijk karakter en een eigen identiteit hebben. Ze moeten kunnen interacteren binnen voor jongeren herkenbare situaties. Hiermee ontwikkelen zij zich tot iconen met een grote mate van geloofwaardigheid, die een begrip zijn voor jongeren en alleen al met hun voornaam bij hen bekend zijn. De presentatoren moeten zelfstandig (of samen) een programma kunnen dragen. - BNN wil minstens vier nieuwe formats per jaar ontwikkelen of een nieuwe toon vinden in bestaande programma s. Formats en programma s worden niet eindeloos uitgemolken, maar stoppen tijdig om ruimte te maken voor iets nieuws. 19 Beleidsplan_spread.indd :13:37

20 - BNN wil minstens één keer per jaar een steen-in-de-vijver-programma ontwikkelen, in de traditie van de Grote Donorshow (2007) waarbij op een BNN-wijze maatschappelijk relevante onderwerpen worden geagendeerd. - BNN maakt een groot aantal eigen producties, zowel fictie als non-fictie. Programmateams, inclusief de eigen presentatoren, bevinden zich continu op de vloer, wat het BNN-clubhuisgevoel versterkt. Ondanks het feit dat het makkelijker lijkt een jonge doelgroep te bereiken met aangekochte series, meent BNN dat dat geen onderscheidende manier zou zijn om je vanuit een publieke taak op jonge mensen te richten. Voordeel van een eigen productie is de mogelijkheid een BNN-stempel op een programma te zetten en zelf te kiezen welke informatie je op welke wijze wilt overbrengen. - Documentaires en jongeren lijken geen logische combinatie. Echter, BNN kent wel een ambitie op dit vlak. We willen met vorm en inhoud variëren, waarbij we weg willen blijven van de traditionele documentairevorm. Voor de komende jaren omhelst BNN in de onderwerpkeuze drie mogelijke richtingen (of een combinatie daarvan). Ten eerste wil BNN aandacht besteden aan een voor een jong publiek aansprekende held, het liefst met een controversiële en prikkelende persoonlijkheid. Ten tweede willen we werken met een participerende interviewer die het de kijkers makkelijk maakt om in te stappen en na te denken over een interessante of niet alledaagse arena. Tenslotte wil BNN in het verlengde van de rijke traditie van taboedoorbrekende programma s precaire onderwerpen aansnijden en ontleden. - BNN wil zich meer gaan profileren op Nederland 1. Deze zender, op zoek naar verjonging, biedt ruimte om brede programmering te plaatsen zoals amusement en human interest programma s. De meer ervaren presentatoren zullen deze programma s vorm kunnen geven. Nederland 3 moet ons platform blijven waar we de meeste programma s uitzenden, die omgeving past ook het best bij het karakter van BNN. - BNN wil zich graag twee keer per jaar op een passend moment inzetten voor een goed doel. Niet vaker; beter heel hard de aandacht vragen dan meerdere keren met een minder hoorbaar geluid. Serious Request met het Rode Kruis en de Dansmarathon met Dance4Life zijn de projecten waar BNN nu mee bezig is. - BNN continueert haar (inclusieve) verkleuringsbeleid. Zowel voor als achter de schermen, houdt BNN rekening met een verbeterde afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Dit doen we door middel van onderwerp- en gastenkeuze, de keuze van de presentator en de samenstelling van de programmateams. - BNN zal, evenals in de periode , nadrukkelijk kwalitatief en kwantitatief onderzoek laten doen naar de bereik- en waarderingscijfers van haar programmering (naast de reeds bestaande KLO-cijfers). Dit om te controleren of de programma s die we maken er toe doen, lees: voldoende bereik hebben in onze doelgroep van jaar. Bereiksdoelstelling Binnen NPO-verband is voor 2010 voor Nederland 3 een kijktijdaandeel van 8,0% als doelstelling opgenomen. BNN sluit zich hierbij van harte aan, maar formuleert daarboven voor de eigen doelgroep (15 35 jaar) per programma scherpere doelstellingen. Deze worden vastgelegd in de jaarplannen en ook jaarlijks geëvalueerd. Het huidige verschil in het bereik van de BNN-doelgroep (gemiddeld 12% BNN-kijktijdaandeel op Nederland 3 ten opzichte van 8% bij de oude omroepen) wenst BNN in de planperiode voort te zetten. BNN wil structureel hoger blijven scoren onder jongeren dan de collega-omroepen. Het voorop stellen van het structureel hoger scoren binnen de eigen doelgroep, geldt voor BNN bij alle platforms. Dit beleid wordt ook gehanteerd bij de leefstijlgroepen waar BNN zich voor Nederland 3 aan gecommitteerd heeft: de Ambitieuze Pleziermaker, de Zorgeloze Spanningszoeker en (bijvangst) de Tolerante Wereldburger. Deze leefstijlgroepen behoren tot het NPO-beleidsjargon en, alhoewel deze niet goed naar leeftijd kunnen worden uitgesplitst, worden deze door BNN gehanteerd om de eigen doelstelling (het bereik onder alle jongeren) te laten aansluiten bij die van de NPO. 20 Beleidsplan_spread.indd :13:37

21 2.6 RADIO Radio blijft voor jonge mensen een belangrijk medium (als beschreven in hoofdstuk 1.3). Er wordt hard gevochten om jongeren te bereiken. Daar waar Radio haar betekenis voor jongeren in het verleden vooral had in het uitzenden van muziek en het benadrukken van de generatiekloof, wordt een radiozender meer en meer een uiting van de identiteit van jonge mensen: je bent waar je naar luistert. Het is van groot belang dat BNN verantwoordelijkheid voelt om juist in de huidige agressieve jongerenmarkt haar merkwaarde in te zetten ten behoeve van de Radiozenders die verjonging willen bereiken. Marketing en profielkeuze van een zender is meer dan ooit van belang in de strijd om het winnen en vasthouden van de jonge luisteraar. inhoud BNN verzorgt haar programma s op Radio 1, Radio 2 en 3FM. Het nu geldende uitgangspunt is dit beleid evenals de daaruit voortvloeiende programma s, de komende erkenningsperiode voort te zetten. Alle radiotitels ademen de identiteit van BNN. Op Radio 1, Radio 2 en 3FM zijn alle programma s, hoe verschillend ook, gebaseerd op dezelfde waarden. BNN houdt hierbij uiteraard rekening met de gekozen profielen van genoemde drie zenders. Themakeuze, toon en vormgeving dragen bij aan het compleet maken van de programmamix van de publieke omroep. Onderstaande beschrijving biedt inzicht in de wijze waarop de verschillende programma s ook de komende jaren aansluiting blijven vinden bij de identiteit van BNN. Radio 1 Radio 1 is een toegankelijke zender voor een groot publiek. Een journalistieke, actuele zender, met als prioriteit nieuws, sport en achtergronden. De zender is een graadmeter voor het maatschappelijke debat en een verkenner van nieuwe maatschappelijke trends. Eén van de uitgangspunten van Radio 1 is dat de dynamisering van de zender een blijvend punt van aandacht is. In dit kader ligt tevens de opdracht van BNN voor de periode Naast de programma s en onderwerpkeuze is het bereiken van deze doelstelling mede te realiseren door een ander uitgangspunt van de zender: de muziekkeuze en toegankelijke vormgeving, een frisse manier van presenteren, zonder concessies te doen aan de inhoud. BNN meent dat, luisterend naar de invulling van haar programma s zoals het dagelijkse BNN Today, duidelijk wordt dat zij dit uitgangspunt tot haar verantwoordelijkheden rekent. Dit betekent dat BNN probeert de actieve luisteraar naar Radio 1 te trekken, maar ook dat de totale uitstraling van de zender zich mede verjongt door de aanwezigheid van de BNN-programma s. BNN wil een nieuw geluid laten horen dat gedurfder is dan de luisteraar van de zender gewend is. Een dergelijk geluid wordt gemist tussen alle zichzelf soms wel heel serieus nemende programma s. Door op Radio 1 een ander geluid te laten horen, maakt BNN de zender toegankelijker en zet BNN de andere omroepen aan tot meer innovatie. BNN acht het noodzakelijk dat jonge(re) mensen met de zender hun duiding op dé nieuws- en actualiteitenzender van Nederland kunnen vinden. Ondanks dat de tone of voice van Radio 1 minder natuurlijk aansluiting vindt bij de BNN-waarden, acht BNN het van cruciaal belang dat jongeren temidden van alle commerciële mediaaanbieders, kennis kunnen nemen van nieuws en actualiteiten in een onafhankelijke omgeving zoals door de publieke omroep geborgd. BNN geeft op Radio 1 de brugfunctie die zij tot haar verantwoordelijkheid rekent op overtuigende wijze vorm. Radio 1 is voor deze opdracht dé zender bij uitstek. BNN zal dan ook de komende planperiode een mix van informatieve en amuserende programma s blijven maken. BNN gaat door met de succesvolle weg die in 2008 is ingeslagen met BNN Today op Radio 1. Voor de periode ziet BNN graag uitbreiding van de zendtijd. Gedacht wordt aan twee aandachtsgebieden die voor de doelgroep aantrekkelijk zijn: media en reizen, in de avonduren, laagdrempelig en met een knipoog. Daarbij wil BNN de toegankelijkheid van Radio 1 overdag verbeteren door binnen al bestaande programma s dynamische, korte items toe te voegen. BNN ziet uit naar de samenwerking die hier voor nodig is. 21 Beleidsplan_spread.indd :13:37

22 Radio 2 Radio 2 is een full-service muziekzender, met hits uit de jaren 60, 70 en 80, maar ook met muziek van nu en het betere Nederlandstalige repertoire. Radio 2 staat midden in de ontwikkelingen van de lichte Nederlandstalige muziek. Eén van de speerpunten van Radio 2 is het fris houden van de zender. BNN wil op basis van dit uitgangspunt haar bijdrage blijven leveren, waarbij ze tevens haar brugfunctie op deze zender kan vervullen. BNN levert met de continuering van een wekelijks programma (zoals op dit moment Het Platenpaleis) een belangrijke bijdrage aan deze verfrissing. Deze ambitie komt tot uiting in het programma door een hoog feel good-gevoel te bereiken, met veel inbreng van de luisteraar. De muziekkeuze wordt gedomineerd door dance classics. Dit past bij het uitgangspunt van de zender om hits uit (onder andere) de jaren 80 te willen brengen. Om de verfrissing nog verder door te kunnen voeren, programmeert BNN bovendien ook hits uit de jaren 90. Verder werkt BNN graag mee aan het crossmediale en succesvolle Top 2000-platform. Radio 2 wenst de komende planperiode te verjongen om een betere aansluiting met de uittredende luisteraar van 3FM te realiseren. BNN werkt hier graag aan mee door haar expertise in te zetten bij het maken van plannen voor Radio 2, maar ook door de vrijdagavond nadrukkelijk te programmeren voor de Radio 2 doelgroep jaar, waarbij we als BNN ons richten op de onderkant van deze doelgroep. 3FM 3FM is en blijft een publieke popzender die zich nadrukkelijk onderscheidt van andere aanbieders. 3FM is de maatschappelijk betrokken muziekzender van Nederland voor jongeren tussen de 15 en 35 jaar. De zender is open en positief, met afwisselend een serieuze en humoristische toon. Bij het edgy 3FM staat het nemen van initiatief centraal: de zender zoekt door middel van vernieuwende acties graag zijn grenzen op. Ook de dj s zwengelen regelmatig discussies aan en schromen er zeker niet voor om zelf op onderzoek uit te gaan. 3FM laat zich in zijn keuzes altijd leiden door de liefde voor muziek en de waarde die muziek heeft voor luisteraars. Beginnende bands breken door bij 3FM en luisteraars horen er altijd de nieuwste muziek. De uitgangspunten die BNN op 3FM nastreeft sluiten naadloos aan bij de door de zender gekozen profilering (het lijkt alsof 3FM goed naar de BNN-waarden heeft gekeken). 3FM is voor BNN dé mogelijkheid bij uitstek om haar band met jong Nederland te verankeren. Daarbij is BNN van waarde voor het station maar andersom ook. Het Radiobeleid van BNN ten aanzien van de programmering en aanwending van middelen is er dan ook op gericht het zwaartepunt bij deze zender te leggen. BNN is zeer zichtbaar (hoorbaar) op 3FM. Iedere dag verzorgt BNN programma s op dit station. Op 3FM hanteert BNN twee overkoepelende beleidsoverwegingen: het opbouwen van Radio-personalities en een personalityshow (Ruud de Wild tot 2004, Wouter van der Goes tot 2006, Coen Swijnenberg en Sander Lantinga - heden) en ruimte maken voor live muziek van jonge en relatief onbekende artiesten. Personalityprogramma s staan toe om humor te combineren met duidelijke maatschappelijke betrokkenheid en veel interactie met luisteraars. De BNN-presentatoren zetten aan tot het vormen van een eigen mening van de luisteraar over maatschappelijke ontwikkelingen, van politieke zaken tot items die de persoonlijke leefwereld van jongeren raken. Via deze personalityshows kan de publieke omroep concurreren met commerciële Radio. BNN wenst een grotere rol te spelen op 3FM: naast het al aanwezige BNN-slot uur uur (De Coen en Sander Show) wenst BNN nog een dagelijks prime time slot te vullen. Omdat de doelgroep en de missie van BNN en 3FM één op één op elkaar aansluiten, past een grotere rol van BNN bij deze zender. 22 Beleidsplan_spread.indd :13:37

MEERJARENBEGROTING 2010-2014

MEERJARENBEGROTING 2010-2014 MEERJARENBEGROTING 2010-2014 Colofon September 2009 Uitgave NPO Corporate website Publiekeomroep.nl Vormgeving Studio FC Klap Druk Colorspace, Wijk bij Duurstede Inhoud Pagina: Leeswijzer 6 1. Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 7. IV. Uitgeverij 14

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 7. IV. Uitgeverij 14 JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 7 IV. Uitgeverij 14 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 19 VI.

Nadere informatie

Terugblik 2009 Nederlandse Publieke Omroep

Terugblik 2009 Nederlandse Publieke Omroep 1. Waarom publieke omroep? Terugblik 2009 Nederlandse Publieke Omroep TERUGBLIK 2009 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP Inhoud 1. Algemeen 2. Terugblik platforms 3. Digitale strategie en innovatie 4. Samenwerking

Nadere informatie

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep

advies voor een toekomstbestendige publieke omroep advies voor een toekomstbestendige publieke omroep Inhoud Ten geleide 5 Durf te veranderen 13 1. De urgentie 25 2. Waarom de publieke omroep bestaat 37 3. Een inhoudelijk sterk en open bestel 53 1. Een

Nadere informatie

Inhoud. Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord algemeen directeur 08

Inhoud. Verslag raad van toezicht 05. Voorwoord algemeen directeur 08 Dat er grote veranderingen aankomen is duidelijk voelbaar, maar nog niet zichtbaar in 2011. De organisatie werkt soepel en de acties uit het jaarplan van 2011 realiseert de NCRV ruimschoots. De presentatie

Nadere informatie

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING... 3 2 LOKALE OMROEP EDE... 5 2.1 Radio... 5 2.2 Televisie... 5 2.3 Zendtijd... 6 2.4 Huisvesting... 6 2.5 Relatie met gemeentebestuur...

Nadere informatie

Reactie en zienswijze op het concept Concessiebeleidsplan NPO 2016-2020

Reactie en zienswijze op het concept Concessiebeleidsplan NPO 2016-2020 VOOR ALLE(S) PUBLIEK Reactie en zienswijze op het concept Concessiebeleidsplan NPO 2016-2020 College van Omroepen Hilversum, 15 Mei 2015 Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.

Nadere informatie

Lage Naarderweg 45-47 Postbus 28450 1202 LL Hilversum 035-671 57 15 www.tros.nl

Lage Naarderweg 45-47 Postbus 28450 1202 LL Hilversum 035-671 57 15 www.tros.nl Lage Naarderweg 45-47 Postbus 28450 1202 LL Hilversum 035-671 57 15 www.tros.nl INHOUD Voorwoord 5 Mission statement 6 Televisie 7 Radio 12 Nieuwe media 14 Sterren.nl 16 Financiën 17 Vereniging 30 Interne

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Terugblik NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP

Terugblik NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP Terugblik 2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP 2 Terugblik 2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP Colofon Voorjaar 2013 Eindredactie en productie NPO Corporate website Publiekeomroep.nl Vormgeving Jack and Jones

Nadere informatie

PLAN PUBLIEKE OMROEP Verankering

PLAN PUBLIEKE OMROEP Verankering PLAN PUBLIEKE OMROEP Verankering De visie van de SP op de toekomst van de publieke omroep Fenna Vergeer-Mudde Vincent van der Lem PLAN PUBLIEKE OMROEP Verankering De visie van de SP op de toekomst van

Nadere informatie

Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar

Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar Het nieuwe publieke regionale mediabedrijf: betrokken en betrouwbaar Voorstel van ROOS voor een slagvaardige en efficiënte regionale publieke omroep - April 2015 De regionale omroepen inspireren mensen

Nadere informatie

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 9 IV. Uitgeverij 16 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 21 VI.

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Diversiteitsbeleid, Doen!

Diversiteitsbeleid, Doen! Diversiteitsbeleid, Doen! I n h o u d s o p g a v e 1. Inleiding 1 1.1. Wat vindt u in de brochure 1 2. Diversiteit, wat is het en waarom zouden we? 2 2.1. Wat is het? 2 2.2. Wat zijn de resultaten na

Nadere informatie

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011

Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 Ondernemingsplan woensdag 4 mei 2011 J. Mol S. Proost T. Glansbeek M. Tielemans T. Suurmond Voorwoord Met veel plezier, inspiratie en creativiteit hebben wij met veel plezier aan dit project gewerkt. Echter

Nadere informatie

Als vanzelfsprekend nieuw Communicatie@Breda

Als vanzelfsprekend nieuw Communicatie@Breda Als vanzelfsprekend nieuw Communicatie@Breda Als vanzelfsprekend nieuw Communicatie@Breda SSC/communicatie april 2011 Voorwoord Zakelijk, transparant en dienstverlenend! Dat is de rode draad in het communicatiebeleid

Nadere informatie

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling

Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Succes van sociale media in Gebiedsontwikkeling Whitepaper op basis van case onderzoek Hogeschool Utrecht, juli 2011 Inhoudsopgave Ei van Columbus of doorn in het oog?... 2 Sociale media in gebiedsontwikkeling...

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access

De erkenning door de gemeente is van levensbelang, maar de bekendheid van public access Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Inleiding... 7 Publieke omroep Amsterdam... 7 Divers en laagdrempelig... 7 Broedplaats: leren en experimenteren... 8 Leeswijzer... 9 Programma-aanbod... 11 Radio en TV: van

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP

2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP Jaarverslag 2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP 2 Leeswijzer Jaarverslag Jaarverslag 2012 NEDERLANDSE PUBLIEKE OMROEP Nederlandse Publieke Omroep: Het geheel van landelijke publieke omroepen inclusief het

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

IT S WONDERFUL TO BE HERE, IT S CERTAINLY A THRILL

IT S WONDERFUL TO BE HERE, IT S CERTAINLY A THRILL IT S WONDERFUL TO BE HERE, IT S CERTAINLY A THRILL ROTTERDAM FESTIVALS Cultuurplan 2009-2012 Festivals Dieper in de stad, verder in de wereld Inhoud Inleiding Inleiding 3 1 Festivals voor een vitale stad

Nadere informatie

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic.

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Jaarverslag 2012 Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Inhoud Voorwoord 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie 10 Verslag van

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion'

Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion' Programmamaker converteert eerste scherm naar tweede 'The relevance is the conversion' Auteur: Sophie Hilhorst Studentnummer: 460664 Opleiding: Media en Entertainment Management Onderwijsinstelling: Hogeschool

Nadere informatie