Diner Pensant Locatie: Inktpot Gastheer: ProRail

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diner Pensant 11-11-2009 Locatie: Inktpot Gastheer: ProRail"

Transcriptie

1 Diner Pensant Locatie: Inktpot Gastheer: ProRail Op 11 november 2009 organiseerde de Stuurgroep van het Opdrachtgeversforum in de Bouw een diner pensant in de Inktpot, het hoofdkantoor van ProRail, in Utrecht. Patrick Buck, directeur Projecten van ProRail, trad op als gastheer. Doel was de mening van de overige (semi-) publieke opdrachtgevers over opdrachtgeverschap en over de rol van het Opdrachtgeversforum in de bouw te inventariseren en te discussiëren over onderwerpen in het veld. Hans de Jonge (hoogleraar Vastgoed TU Delft) was dagvoorzitter. 1

2 2

3 Programma Peter Jägers, directeur-generaal Rijksgebouwendienst en voorzitter van de Stuurgroep van het Opdrachtgeversforum, leidde de avond in. Lenny Vulperhorst, adviseur en bouwdeskundige, hield een voordracht over zijn visie op het opdrachtgeverschap in de bouw en infrastructuur in Nederland. Tijdens het diner werd in drie rondes, gedurende drie gangen, gediscussieerd over drie onderwerpen. 3

4 Impressie 4

5 Impressie 5

6 Impressie 6

7 Impressie 7

8 Deelnemerslijst Diner Pensant Inktpot Dhr. Maurits Arnolds Dhr. Jaap Balkenende Dhr. drs. Dries G.J. Berendsen Dhr. drs. Tom J.P.N. Boot Dhr. ir. Patrick E.M. Buck Mw. Alijd Bunge Dhr. prof. ir. Hans de Jonge Dhr. prof.dr.ir. Hennes de Ridder Dhr. Willem Dedden Dhr. ir. Frans Dekker Mw. Margriet Drijver Dhr. Jan H.M.A. Erven Mw. Ilse A.D. Fatehmahomed Dhr. ir. drs. Antoine N. Fraaij Dhr. Cor Geense Dhr. Aart Haitjema Dhr. drs. Jelle A. Hekman Dhr. Remco Hoeboer Dhr. Willem J.C. Hoeffnagel Dhr. drs. Wim F.S. Holleman Dhr. mr. Hans. J.G. Huisman Dhr. drs. Peter Jägers Dhr. Nico W. Kamphorst Dhr. Maarten Kaster Tendermanager AKI ProRail Programmamanager Hanzelijn ProRail Directeur Vastgoed en Campusontwikkeling Universiteit Utrecht Directeur Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Gemeente Rotterdam Directeur projecten ProRail Projectleider PIANOo Hoogleraar Real Estate & Housing TU Delft Hoogleraar Integraal Ontwerpen TU Delft Hoofd Realisatie Infrastructuur Havenbedrijf Rotterdam Directeur Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden Bestuurder COM-Wonen Plv. directeur Dienst Vastgoed Defensie Secretariaat Opdrachtgeversforum Directeur Cluster Facilitair Radboud Universiteit Nijmegen Programmadirecteur Kust Provincie Zuid-Holland Secretaris-Algemeen Directeur Hoogheemraadschap van Rijnland Wethouder Gemeente Amersfoort Projectmanager ProRail Spoorzone Delft Wethouder Gemeente Arnhem Stafdirecteur Markt & inkoop Rijkswaterstaat Hoofd Verwerving Dienst Vastgoed Defensie Directeur-generaal Rijksgebouwendienst Directeur Stedelijke Ontwikkelingen en Bedrijven Gemeente Amersfoort Secretaris Opdrachtgeversforum 8

9 Deelnemerslijst Diner Pensant Inktpot Dhr. ir. Bert L.H. Keijts Mw. Eva Klein Schiphorst Dhr. ing. Wim Knopperts MBA Dhr. Cdre. Ton. A.F. Kraak Dhr. Luuk J. Kuiper Dhr. mr. Stan J.P. Lyczak Dhr. ir. Erik Maatjes Dhr. ir. Eppe F.M. Nieuwenhuis Dhr. Ronald Paul Dhr. Harry Pegel Dhr. Jan Ploeger Dhr. Louis Prompers Mw. mr. Trees Raas MBA Dhr. Jaap Reijnders Dhr. Jan Roelofs Dhr. Peer J. Rooijmans Dhr. Paul Rutte Mw. mr. Jaqueline A.M. Schlangen Dhr. Stefan J. Schuwer Dhr. drs. Jim G.C.M. Schuyt Dhr. Paul J. Smaling Dhr. drs. Wouter A.B. Stolwijk Dhr. Ir. Bgen Richard Tieskens Dhr. Jaap Uithof Dhr. Marc Unger Directeur-generaal Rijkswaterstaat Directeur Vastgoed Rijksgebouwendienst Adjunct-directeur ProRail Souschef Behoeftestelling Dienst Vastgoed Defensie Wethouder Gemeente Rheden Wethouder Gemeente Alphen aan den Rijn Clustermanager Kwaliteit en onderzoek ProRail Directeur Hoogheemraadschap van Delfland Directeur Projectorganisatie Maasvlakte 2 Havenbedrijf Rotterdam N.V. Hoofdafd. Inkoop Management GWW Rijkswaterstaat Directeur Interprovinciaal Overleg Projectdirecteur Projectbureau A2 Maastricht Directeur Vastgoed Hogeschool InHolland Directeur Vastgoed Vermogensbeheer NS Poort Bedrijfsjurist/advocaat NS Poort Projectdirecteur Projectorganisatie RijnGouwelijn Provincie Zuid-Holland Directeur NS Poort Ontwikkeling Secretaris/directeur Regieraad Bouw Lid Raad van Bestuur Ymere Directievoorzitter de Alliantie Directeur Bouw Isala Kliniek Directeur PIANOo Directeur Dienst Vastgoed Defensie Directeur Ontwikkeling Staedion Projectmanager NSP Utrecht C.S. ProRail 9

10 Deelnemerslijst Diner Pensant Inktpot Dhr. Jan van Barneveld Dhr. mr. Ronald van Broeckhuysen Mw. mr. Gea E.A. van Craaikamp Dhr. Alfred van de Bosch MRE Dhr. mr. Frank R. van Herwijnen Dhr. drs. André van den Berg MRE Dhr. Jeroen van der Meijde Dhr. drs. ir. Koos J. van der Vaart Dhr. ing. Ger K. van der Wal Dhr. drs. ing. Adri G. van Dien Dhr. Joost van Hoek Dhr. Ewald H. van Vliet Dhr. Alex H.M. Vermeulen Mw. Greta Versteeg Dhr. Ruud Viergever Dhr. ir. Harry C.A.M. Vink Dhr. ir. Ron A.W. Voskuilen Dhr. Lenny Vulperhorst Dhr. ir. H.L.J.M. Henk Wijnen Dhr. Ted Zwietering Directeur de Alliantie Ontwikkeling Interdepartementaal Kennismanager Vastgoed Ministerie van Financien Directeur Projecten Rijksgebouwendienst Directeur Vastgoed en Ontwikkeling de Alliantie Afdelingshoofd Pps procesmanagement Rijksgebouwendienst Algemeen Directeur Schiphol Real Estate Fotograaf Fotogeniek Directeur Projectdirectie Vastgoed RVR Ministerie van Financien Manager AKI ProRail Adjunct Directeur Vastgoed Dienst Vastgoed Defensie Coördinator Kennismanagement en Communicatie Rijksgebouwendienst Burgemeester Gemeente Lansingerland Directeur Advies en Architecten Ministerie VROM Directiesecretaresse de Alliantie Secretaris directeur Waterschap de Dommel Directeur directie Huisvesting Erasmus Medisch Centrum Algemeen directeur Gemeentewerken Rotterdam Partner Andersson Elffers Felix Projectleider PIANOo Programmadirecteur Krachtwijken Gemeente Den Haag 10

11 Onderwerpen In discussieronde 1 werd gediscussieerd over "verdiepen": hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om een excellent opdrachtgever te worden? In de tweede ronde stond "verbreden" centraal: verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. De derde discussieronde ging over "de verklaring van ". Gevraagd werd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Opdrachtgeversforum. 11

12 Tafel 1 Tafelvoorzitter: Patrick Buck Verslaglegger: Maurits Arnolds 12

13 Tafel 1 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Vakmensen: vakinhoudelijke kennis Affiniteit/bewustzijn van (project)management opdrachtgever te zijn. Vernieuwend opdrachtgeverschap stimuleren: traditionele vorm loslaten en markt ruimte geven met innovatieve oplossingen te komen. Luister naar jonge/nieuwe mensen. Bevorder co-makership. Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Stimuleer dat organisaties met dezelfde soort werken en diensten elkaar opzoeken (netwerk). Ontwikkel een sectorale structuur die door een centrale stuurgroep wordt aangestuurd. Kennisdeling van grotere, reeds aangesloten, opdrachtgevers met kleinere en middelgrote bedrijven. Dat versterkt de positie van het Opdrachtgeversforum in de markt. 13

14 Tafel 1 Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Het idee van de verklaring wordt ondersteund. De verklaring onderschrijven betekent dat ook de interne organisatie daarop ingericht moet worden. Dat vergt veel. Laat eerst de eerste 25 organisaties tekenen die al op deze manier georganiseerd zijn, alvorens verder uit te breiden. 14

15 Tafel 2 Tafelvoorzitter: Peter Jägers Verslaglegger: Joost van Hoek 15

16 Tafel 2 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Erkenning en ondersteuning door het bestuur/management/de politiek. Vakmanschap: nieuwe vormen van aanbesteden leiden tot kennis en competentieontwikkeling. ProRail kent een team van juristen, kostendeskundigen en tendermanagers voor nieuwe aanbestedingsvormen. Goede voorbeelden delen Uitwisseling van personeel is de beste wijze van kennis delen Voedt externe adviseurs op, die vooral kleinere gemeentes adviseren. Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Draag duidelijk uit wat het Opdrachtgeversforum allemaal doet; het informele karakter is essentieel. Richt een tenderboard voor lagere overheden in. Er is behoefte aan een plek waar kleinere opdrachtgevers, die weinig aanbesteden, in gesprek kunnen over hun aanbestedingsstrategie. Goed voorbeeld van concrete en efficiënte kennisoverdracht, maar wel halen en brengen van kennis. Zorg dat ook middelgrote gemeenten elkaar vinden. Steun het initiatief van Onno van Veldhuizen, burgemeester Hoorn, om met lokale bestuurders samen te werken aan de professionalisering van het opdrachtgeverschap. Lokale bestuurders zoeken zekerheid als ze een nieuwe aanbestedingsvorm toe kunnen passen. 16

17 Tafel 2 Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Het Opdrachtgeversforum moet voor actieve voorlopers zijn. De stuurgroep moet een kleine groep met ervaring zijn, die de vernieuwing van het aanbesteden steeds weer op de agenda zet. Dat leidt tot modernisering. Richt het netwerk van het Opdrachtgeversforum 'peer to peer' in. Faciliteren dat mensen elkaar weten te vinden op het moment dat zij een gezamenlijk belang hebben. Dus geen centrale sturing, maar faciliteren dat men elkaar weet te vinden. Moet ook interessant zijn voor opdrachtgevers die slechts eenmalig een project uitvoeren. Wil niet te veel in één keer. 17

18 Tafel 3 Tafelvoorzitter: Bert Keijts Verslaglegger: Harry Pegel 18

19 Tafel 3 Discussieronde 1. Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Ontwikkel kennis over de markt en zorg dat opdrachtgevers die met elkaar kunnen uitwisselen. Stel ervaringen van ervaren opdrachtgevers beschikbaar. Vooral hun instrumentarium (innovatieve contracten, gunning op prijs en kwaliteit) Investeer in opleidingen. Ontwikkel een loket voor bijvoorbeeld DBFM. Richt een regionaal netwerk in en deel zo kennis. Stel een "vetlederen medaille" voor de beste opdrachtgever in. Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Participanten moeten kunnen brengen én halen. Maak de opbrengsten van lidmaatschap expliciet. Wissel ervaringen uit. Het Opdrachtgeversforum moet uit koplopers bestaan. De verdere verspreiding van goed opdrachtgeverschap moeten de koepels als IPO en VNG doen. Het Opdrachtgeversforum moet wel exclusief voor opdrachtgevers blijven. Ontplooi meer wervende initiatieven, bijvoorbeeld Symposia. 19

20 Tafel 3 Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Organiseer voor kleinere opdrachtgevers een tender adviesclub. Wat krijg ik voor het lidmaatschap van het opdrachtgeversforum? Geld vragen kan tegen je werken. Waarom subsidieert de overheid dit niet? Richt een Tenderboard op, zodat je waar voor je geld krijgt. Bewerk standaardisatie. Ontwikkel een keurmerk. Verspreid best proven practice. Beter goed gejat dan slecht bedacht. 20

21 Tafel 4 Tafelvoorzitter: Jim Schuijt Verslaglegger: Greta Versteeg 21

22 Tafel 4 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Vakmensen: vakinhoudelijke kennis Wissel kennis uit over aanbestedingstechnieken. De kennis is nu "versnipperd" aanwezig. Maak een "etalage" met producten. Gebruik standaards. Corporaties: een gestandaardiseerd huis (Zwolse concept). Andere optie om goedkoop te bouwen is het modulair ontwikkelen. Maak opdrachtgevers bewust dat zij opdrachtgevers zijn. Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Probeer de politiek voor professioneel opdrachtgeverschap te interesseren. Standaardiseer contractvormen Gebruik zo min mogelijk de koepels (som der delen is meer dan het geheel) Stimuleer de dialoog over modern/professioneel opdrachtgeverschap Zorg voor vertrouwen en investeer niet alleen horizontaal (breed) maar ook vertikaal (diep = kennis). Betrek marktpartijen bij de discussie. 22

23 Tafel 4 Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Benadruk het belang van goede omgangsvormen in de branche. Beloon medewerkers die goed "jatten" en "straf" degenen die zelf het wiel gaan uitvinden. Professioneel opdrachtgeverschap betekent ook reflecteren op het gedrag van de eigen organisatie. Bevorder bouwteams en co-makership (werk samen met huurders/aannemers). 23

24 Tafel 5 Tafelvoorzitter: Richard Tieskens Verslaglegger: Adri van Dien 24

25 Tafel 5 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? De belangrijkste onderwerpen zijn: nieuwe contractvormen, duurzaam inkopen en effectiviteit van prikkels naar de markt (fictieve kortingen, prestatiemeting, etc.) Richt een pool van professionele medewerkers in voor grote maar ook voor middelgrote opdrachtgevers om kennis te delen. Het Opdrachtgeversforum kan functioneren als contactpunt/centrum. Wissel best practises via de website, koppel hieraan per onderwerp contactpersonen. Werk samen op een lager niveau dan alleen de stuurgroep. Bijvoorbeeld per thema, zoals nieuwe contractvormen. Vraag naar het inbrengen van prikkels naar de markt en anderzijds de vraag over het verwerken van de criteria voor duurzaam inkopen in (nieuwe) contractvormen en projecten. Organiseer praktijkgerichte themasessies voor deze groep. Verzin methodes om talent aan te trekken en te behouden. Neem in elkaars tenderboards zitting bij Europese aanbestedingen. 25

26 Tafel 5 Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Nieuwe toetreders moeten weten: what's in it for me. Ga niet institutionaliseren: faciliteer Maak gebruik van het netwerk van leden/toetreders. Ze beschikken over een eigen netwerk in hun sector. Bijvoorbeeld een netwerk van universiteiten, een netwerk van waterschappen, een netwerk van ziekenhuizen. Met deze sectorale netwerken gelinkd aan het Opdrachtgeversforumnetwerk wordt landelijke dekking gevonden. Wordt een belangenbehartiger van de opdrachtgevers en zet vernieuwing op de agenda. Zorg dat ook middelgrote gemeenten elkaar vinden. Steun het initiatief van Onno van Veldhuizen, burgemeester van Hoorn, om met een lokale bestuurders samen te werken aan de professionalisering van het opdrachtgeverschap. Lokale bestuurders zoeken zekerheid als ze een nieuwe aanbestedingsvorm toe kunnen passen. Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Het bereiken van minimaal de top 100 is een middel en moet geen doel zijn. Men wil aanhaken bij succes, maar wat is het succes van het Opdrachtgeversforum? 26

27 Tafel 6 Tafelvoorzitter: Paul Rutte Verslaglegger: Alijd Bunge 27

28 Tafel 6 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Over nieuwe contractvormen. Cultuur is belangrijker dan structuur. Stimuleer ontwikkelingen op drie niveaus: - politiek/bestuurlijk (angst wegnemen, transitie vormgeven), - leiding (durven loslaten en consequent volharden) en - medewerkers (er worden andere competenties gevraagd van de medewerkers). Over duurzaamheid. Moet op een hoger level gebracht worden dan productniveau. Een gebied waarin iedereen nog veel moet leren. Top drie Opdrachtgeversforum 2012: - kennisdelen, - duurzaam inkopen en - functioneel uitvragen. 28

29 Tafel 6 Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Maak de stuurgroep niet te groot. Vorm commissies/kringen/intervisie om gefocust over inhoud te discussiëren. Het Opdrachtgeversforum is geen politiek orgaan, maar gaat over de inhoud van het werk. Voorbeeld van een thema: de (te) grote rol van de consultants. Let op de kloof tussen grote en kleine opdrachtgevers. Die moet niet te groot worden. Kleine organisaties mogen kennis halen bij de grote. Hanteer in het Opdrachtgeversforum geen consensus model. De meest professionele organisaties zijn leading. Zij zijn bereid om hun kennis te delen. Geef een bepaalde autoriteit aan het Opdrachtgeversforum, zodat anderen de aanpak/visie van het Opdrachtgeversforum volgen. 29

30 Tafel 6 Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Deelnemers hebben moeite met de financiële paragraaf in de verklaring, omdat onduidelijk is hoe hoog deze is en hoe inkomsten en uitgaven zijn opgebouwd. Paradox? De kracht van het Opdrachtgeversforum zit in informele kennisuitwisseling. Discussie is dat men kennis beschikbaar wil stellen aan een brede groep, maar men tegelijkertijd geen voorstander is van ongebreidelde groei van het platform. Verbreed de toegang tot de projectacademie. Nu alleen voor het rijk. Decentrale overheden willen graag meedoen. Verklaring mag ambitieuzer: het Opdrachtgeversforumkan maatschappelijk iets betekenen. 30

31 Tafel 7 Tafelvoorzitter: Ron Voskuilen Verslaglegger: Maarten Kaster 31

32 Tafel 7 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Pas de huidige producten toe. Ontwikkel niet alleen producten, zorg dat huidige worden toegepast/ onderschreven. Ook de "2 e kring" moet er gebruik van maken (gedragscode, CO2 ladder, rijksacademie etc. Ontwikkel kengetallen. Richt een database in voor vooral de kleinere opdrachtgevers voor standaarddata in de bouw. Zoals: wat kost een parkeerplaats? Zorg voor vergelijkingsmateriaal. Lever standaards aan Voorop lopen is relatief. Geef de gelegenheid de huidige kennis/stand van zaken te benutten. Zoals: standaardcontracten, bestekken, ervaringen, practises. Meet mijlpalen breed uit. Maak gebruik van bijvoorbeeld de pers, nieuwsbrieven, websites etc. om tot stand gebrachte producten onder de aandacht te brengen. Dat beïnvloedt in positieve zin de positie en het imago van opdrachtgevers. Set the trend. Dat zet ook de opvattingen over goed ondernemerschap onder druk. 32

33 Tafel 7 Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Sta stil bij "kleinere" opdrachtgevers. De kleinere opdrachtgevers, zoals hogescholen, ziekenhuizen en de wat kleinere gemeenten, hebben een enkele keer in jaren een grote bouwopdracht. Ontwikkelen instrumenten voor kleinere opdrachtgevers. Kan het forum bijvoorbeeld een rol spelen tijdens het overleg van vastgoedmanagers van hogescholen? Stel een onafhankelijke partij in die over contractvormen adviseert, geschikt voor kleinere opdrachtgevers. Betrek de hele keten. Ook opdrachtnemers zijn natuurlijk weer opdrachtgevers voor onderaannemers. Vernieuwing doorvoeren moet binnen de hele keten. Ontwikkel daar instrumenten (contractvormen) voor. Past performance is mooi, maar betreft slechts een deel van de keten. 33

34 Tafel 7 Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Reacties op de overweging: Het samenwerkingsverband Opdrachtgeversforum moet niet als motorblok maar als oliemannetje (olievlek) functioneren. Reacties op de verklaring: Men wil (eventueel) financieel bijdragen voor best practises en het benutten van een netwerk. Een Tenderboard met deelnemers afkomstig van verschillende (ervaren) opdrachtgevers is "geld" waard. De soorten opdrachtgevers zijn te divers; derhalve de benodigde competenties. wees als opdrachtgever kritisch naar de markt: samen sterk. 34

35 Tafel 8 Tafelvoorzitter: Ted Zwietering Verslaglegger: Henk Wijnen 35

36 Tafel 8 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Meer inschakelen van de markt. Deze trendbreuk is alleen bij de grote opdrachtgevers merkbaar. Dit vergt ontwikkeling en stimulering van andere competenties, kernactiviteiten en begrijpen wat deze andere rol inhoudt. Publieke opdrachtgevers moeten meer leren van private opdrachtgevers. Onderhoud (maintenance) en/of exploitatie moet vaker onderdeel worden van een contract als prikkel voor de markt. Aandacht voor de positie en rol van de adviseur. Aandacht voor esthetiek. Aandacht voor professioneel opdrachtgeverschap van traditionele aanbestedingen. Aandacht voor concurrentiegerichte dialoog. Uit de lijst van 8 thema's zijn vooral 'effectiviteit van de prikkels naar de markt' en 'functioneel uitvragen' genoemd. 36

37 Tafel 8 Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Let bij verbreding op de koppositie van de grote drie (Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat en ProRail). Hun ontwikkeling moet doorgaan en andere deelnemers moeten de verschillen tussen de koplopers en overige erkennen. Verbreding is: kennisdelen, ervaring uitwisselen, brainstormen over ontwikkelingen, detachering, stages e.d.. Maak gebruik van expertise. Bijvoorbeeld expertise over risicomanagement van de scope, omgeving en vergunningen maakt de stap naar professionalisering van het opdrachtgeverschap mogelijk. Besteed aandacht aan de kleine of incidentele opdrachtgever. Hoe kan de grote professionele opdrachtgever de niet-professionele incidentele opdrachtgever bijstaan? De grote drie zijn hier niet op ingericht, staan niet te trappelen om aan deze vraag tegemoet te komen (Markt & Overheid?). Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Er zijn wel beelden gewisseld over de mate van ontwikkeling van verschillende opdrachtgevers: van zeer professioneel (ProRail), volop in ontwikkeling (corporaties) en achterblijvers. Bij ProRail wordt soms een taak weer teruggenomen van de markt omdat uitbesteding toch niet goed werkt. Enkele opmerkingen. Het Opdrachtgeversforum moet meer naar buiten treden. Goed opdrachtgeverschap moet centraal staan en niet het publieke opdrachtgeverschap. 37

38

CHANGING ROLES; New Roles, New Challenges. Industry Day 08.10.2009 >>>

CHANGING ROLES; New Roles, New Challenges. Industry Day 08.10.2009 >>> CHANGING ROLES; New Roles, New Challenges Industry Day 08.10.2009 >>> Colofon Rapportage Centre for Process Innovation in Building & Construction (CPIBC) Postbus 134 2600 AC Delft Phone: +31 (0) 15 278

Nadere informatie

Projectmanagement. Even voorstellen... Peter Jägers. Rijksacademie voor. Nieuwsbrief 4, oktober 2009

Projectmanagement. Even voorstellen... Peter Jägers. Rijksacademie voor. Nieuwsbrief 4, oktober 2009 Rijksacademie voor Projectmanagement Nieuwsbrief 4, oktober 2009 In de rubriek Even voorstellen laten we Peter Jägers (DG Rijksgebouwendienst) aan het woord. Tevens leest u in deze editie interviews met

Nadere informatie

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl Forte#11 Inkoopsamenwerking, een kwestie van organiseren 06 ICT met de i van inkoop 08 Rijksbouwmeester: Weg met die strenge eisen 10 Leidraad aanbesteden: professionele standaard 12 Hoe werf je inkoopprofessionals?

Nadere informatie

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap Eindverslag 12 december 2014 Er wordt veel gestuurd op prijs en te weinig op prestatie. Zelfs weerstand om fact-based projecten tegen het licht te houden.

Nadere informatie

De King-methode. Kennis managen à la King. Een product van King staat nooit alleen. Kennis in het groot.

De King-methode. Kennis managen à la King. Een product van King staat nooit alleen. Kennis in het groot. Een product van King staat nooit alleen Uitwisseling van ervaringen in de grote projecten in Nederland, is de basis van de activiteiten van het programma Kennis in het groot (King). Samen met de projecten

Nadere informatie

VPNG. De achterkant van Programmasturing en. Opdrachtgeverschap EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT

VPNG. De achterkant van Programmasturing en. Opdrachtgeverschap EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT De achterkant van Programmasturing en VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten Opdrachtgeverschap 1 De achterkant van Programmasturing en

Nadere informatie

Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Publiek en privaat komen samen

Publiek en privaat komen samen marktonderzoek Werken voor de overheid 2012 pm select is een uitgave van sdu uitgevers - december 2012 tns nipo meet prestaties externen Publiek en privaat komen samen Zzp ers en ZPP ers winnen prijzenslag

Nadere informatie

De zoektocht naar het vak: Omgevingsmanagement

De zoektocht naar het vak: Omgevingsmanagement Systeemintegratie Omgevingsmanagement Omgevingsmanagement Een product van King staat nooit alleen Via uitwisseling van gedachten en gezamenlijk nadenken in de 10 domeinen van King worden hierin stappen

Nadere informatie

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID OVERHEID & ICT.

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID OVERHEID & ICT. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ HET FINANCIEELE DAGBLAD. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID NR. 1 SEPTEMBER 2013 OVERHEID & ICT RONDETAFE LGESPREK MET INDRING E BETOGEN

Nadere informatie

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik Ellie Roetgerink MPM Dr. Gerard Evers September 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, probleemstelling,

Nadere informatie

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid.

Verder Werken... ... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligersbeleid. Verder Werken...... er is nog een wereld te winnen! Eindrapport van de Commissie Vrijwilligersbeleid Commissie Vrijwilligersbeleid Geen mens is een Eiland, geheel op zichzelf John Donne 1572/1631 Uit:

Nadere informatie

De energietransitie is van iedereen. Kansen benoemd vanuit het congres Energieakkoord in de praktijk

De energietransitie is van iedereen. Kansen benoemd vanuit het congres Energieakkoord in de praktijk De energietransitie is van iedereen Kansen benoemd vanuit het congres Energieakkoord in de praktijk Energieakkoord in de praktijk In Nederland heeft het thema energie en klimaat een stevige plek verworven

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Werkplan Futura 2013

Werkplan Futura 2013 Werkplan Futura 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 2. Governance en legitimatie 9 2.1 Bestuurlijk platform 10 2.2 Platform commissarissen 10 2.3 Platform corporaties, gemeenten en maatschappelijk middenveld

Nadere informatie

kwaliteitenmotivatie

kwaliteitenmotivatie kwaliteitenmotivatie in de verpleeghuiszorg Verslag van de werkconferentie Kwaliteit en motivatie in de verpleeghuiszorg 27 juni 2006 Antropia te Driebergen Achtergrond van de werkconferentie Aan alle

Nadere informatie

IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor. Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties?

IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor. Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties? IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties? Inhoud De eerste Infra Asset Management Monitor 1 Asset management 3 De monitor: resultaten

Nadere informatie

Sleutelpublicatie. Bouwen aan het vak. Sleutelpublicatie. Bouwonderwijs

Sleutelpublicatie. Bouwen aan het vak. Sleutelpublicatie. Bouwonderwijs Sleutelpublicatie Bouwen aan het vak Sleutelpublicatie Bouwonderwijs Sleutelpublicatie Bouwonderwijs Bouwen aan het vak Regieraad Bouw & PSIBouw Voorwoord De vernieuwing in de bouw komt de laatste jaren

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV

Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Duurzaamheidsverslag 2011 DHV Altijd een oplossing verder 2 Duurzaamheidsverslag 2011 DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2011 DHV Duurzaamheidsverslag 2011 3 Leeswijzer Dit duurzaamheidsverslag

Nadere informatie

DURF 9. Het programma PSIBouw. DURF 3 Samenwerken en ketenintegratie. DURF 4 Aanbesteden en benchmarken. DURF 8 Toekomstvisie bouwsector

DURF 9. Het programma PSIBouw. DURF 3 Samenwerken en ketenintegratie. DURF 4 Aanbesteden en benchmarken. DURF 8 Toekomstvisie bouwsector DURF 1 Cultuur en gedrag DURF 2 Bouwen voor de gebruiker DURF 3 Samenwerken en ketenintegratie DURF 4 Aanbesteden en benchmarken DURF 5 Bouw en ICT DURF 6 Kennis en onderwijs DURF 7 Praktijkprojecten DURF

Nadere informatie

LEREN ONTMOETEN VERBINDEN VERNIEUWEN

LEREN ONTMOETEN VERBINDEN VERNIEUWEN LEREN ONTMOETEN VERBINDEN VERNIEUWEN Aangeboden: Baanbrekers in de Bouw Baanbrekers is de opleiding voor vernieuwingsgezinde en ambitieuze professionals in de bouw. De opleiding Baanbrekers in de Bouw

Nadere informatie

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES Managementboek voor professionals in de NME-sector IN WOORD ÉN BEELD BEKIJK DIRECT FILMPJES MET DE QR-CODES!

Nadere informatie

Een duurzame samenleving VROM maakt het mogelijk

Een duurzame samenleving VROM maakt het mogelijk Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Een duurzame samenleving VROM maakt het mogelijk Duurzaamheid begint met betrokkenheid Duurzaamheid is voor dit kabinet een belangrijk

Nadere informatie

Conditionering. Organisatie & Besturing. Conditionering. Organisatie & Besturing. Projectbeheersing Politiek/bestuurlijk.

Conditionering. Organisatie & Besturing. Conditionering. Organisatie & Besturing. Projectbeheersing Politiek/bestuurlijk. Conditionering Projectbeheersing Contractering Innovatie Systeemintegratie Omgevingsmanagement Organisatie & Besturing Politiek/bestuurlijk Projectmanagement Cultuur Communicatie Conditionering Organisatie

Nadere informatie

Organisatieverhalen van grote infrastructurele projecten

Organisatieverhalen van grote infrastructurele projecten Een product van King staat nooit alleen Via uitwisseling van gedachten en gezamenlijk nadenken in de 10 domeinen van King worden hierin stappen gezet. In de producten van King, zoals in dit boekje, worden

Nadere informatie

Verslag Wereldcafè. Informatieveiligheid. Vrijdag 7 februari 2014. Wereldcafé. Informatieveiligheid

Verslag Wereldcafè. Informatieveiligheid. Vrijdag 7 februari 2014. Wereldcafé. Informatieveiligheid Verslag Wereldcafè Informatieveiligheid Vrijdag 7 februari 2014 Wereldcafé Informatieveiligheid Met dank aan alle deelnemers voor hun inhoudelijke bijdrage! Gilles Ampt HP Frans Backhuijs Gemeente Nieuwegein

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Vereniging van Gemeentesecretarissen

Jaarverslag 2011. Vereniging van Gemeentesecretarissen Jaarverslag 2011 Vereniging van Gemeentesecretarissen 14 juni 2012 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke en financiële zaken 1.1 Bestuursbesluiten en stellige bestuurlijke voornemens 1.2 Begroting 2011 1.3 Beleid

Nadere informatie