Diner Pensant Locatie: Inktpot Gastheer: ProRail

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diner Pensant 11-11-2009 Locatie: Inktpot Gastheer: ProRail"

Transcriptie

1 Diner Pensant Locatie: Inktpot Gastheer: ProRail Op 11 november 2009 organiseerde de Stuurgroep van het Opdrachtgeversforum in de Bouw een diner pensant in de Inktpot, het hoofdkantoor van ProRail, in Utrecht. Patrick Buck, directeur Projecten van ProRail, trad op als gastheer. Doel was de mening van de overige (semi-) publieke opdrachtgevers over opdrachtgeverschap en over de rol van het Opdrachtgeversforum in de bouw te inventariseren en te discussiëren over onderwerpen in het veld. Hans de Jonge (hoogleraar Vastgoed TU Delft) was dagvoorzitter. 1

2 2

3 Programma Peter Jägers, directeur-generaal Rijksgebouwendienst en voorzitter van de Stuurgroep van het Opdrachtgeversforum, leidde de avond in. Lenny Vulperhorst, adviseur en bouwdeskundige, hield een voordracht over zijn visie op het opdrachtgeverschap in de bouw en infrastructuur in Nederland. Tijdens het diner werd in drie rondes, gedurende drie gangen, gediscussieerd over drie onderwerpen. 3

4 Impressie 4

5 Impressie 5

6 Impressie 6

7 Impressie 7

8 Deelnemerslijst Diner Pensant Inktpot Dhr. Maurits Arnolds Dhr. Jaap Balkenende Dhr. drs. Dries G.J. Berendsen Dhr. drs. Tom J.P.N. Boot Dhr. ir. Patrick E.M. Buck Mw. Alijd Bunge Dhr. prof. ir. Hans de Jonge Dhr. prof.dr.ir. Hennes de Ridder Dhr. Willem Dedden Dhr. ir. Frans Dekker Mw. Margriet Drijver Dhr. Jan H.M.A. Erven Mw. Ilse A.D. Fatehmahomed Dhr. ir. drs. Antoine N. Fraaij Dhr. Cor Geense Dhr. Aart Haitjema Dhr. drs. Jelle A. Hekman Dhr. Remco Hoeboer Dhr. Willem J.C. Hoeffnagel Dhr. drs. Wim F.S. Holleman Dhr. mr. Hans. J.G. Huisman Dhr. drs. Peter Jägers Dhr. Nico W. Kamphorst Dhr. Maarten Kaster Tendermanager AKI ProRail Programmamanager Hanzelijn ProRail Directeur Vastgoed en Campusontwikkeling Universiteit Utrecht Directeur Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Gemeente Rotterdam Directeur projecten ProRail Projectleider PIANOo Hoogleraar Real Estate & Housing TU Delft Hoogleraar Integraal Ontwerpen TU Delft Hoofd Realisatie Infrastructuur Havenbedrijf Rotterdam Directeur Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden Bestuurder COM-Wonen Plv. directeur Dienst Vastgoed Defensie Secretariaat Opdrachtgeversforum Directeur Cluster Facilitair Radboud Universiteit Nijmegen Programmadirecteur Kust Provincie Zuid-Holland Secretaris-Algemeen Directeur Hoogheemraadschap van Rijnland Wethouder Gemeente Amersfoort Projectmanager ProRail Spoorzone Delft Wethouder Gemeente Arnhem Stafdirecteur Markt & inkoop Rijkswaterstaat Hoofd Verwerving Dienst Vastgoed Defensie Directeur-generaal Rijksgebouwendienst Directeur Stedelijke Ontwikkelingen en Bedrijven Gemeente Amersfoort Secretaris Opdrachtgeversforum 8

9 Deelnemerslijst Diner Pensant Inktpot Dhr. ir. Bert L.H. Keijts Mw. Eva Klein Schiphorst Dhr. ing. Wim Knopperts MBA Dhr. Cdre. Ton. A.F. Kraak Dhr. Luuk J. Kuiper Dhr. mr. Stan J.P. Lyczak Dhr. ir. Erik Maatjes Dhr. ir. Eppe F.M. Nieuwenhuis Dhr. Ronald Paul Dhr. Harry Pegel Dhr. Jan Ploeger Dhr. Louis Prompers Mw. mr. Trees Raas MBA Dhr. Jaap Reijnders Dhr. Jan Roelofs Dhr. Peer J. Rooijmans Dhr. Paul Rutte Mw. mr. Jaqueline A.M. Schlangen Dhr. Stefan J. Schuwer Dhr. drs. Jim G.C.M. Schuyt Dhr. Paul J. Smaling Dhr. drs. Wouter A.B. Stolwijk Dhr. Ir. Bgen Richard Tieskens Dhr. Jaap Uithof Dhr. Marc Unger Directeur-generaal Rijkswaterstaat Directeur Vastgoed Rijksgebouwendienst Adjunct-directeur ProRail Souschef Behoeftestelling Dienst Vastgoed Defensie Wethouder Gemeente Rheden Wethouder Gemeente Alphen aan den Rijn Clustermanager Kwaliteit en onderzoek ProRail Directeur Hoogheemraadschap van Delfland Directeur Projectorganisatie Maasvlakte 2 Havenbedrijf Rotterdam N.V. Hoofdafd. Inkoop Management GWW Rijkswaterstaat Directeur Interprovinciaal Overleg Projectdirecteur Projectbureau A2 Maastricht Directeur Vastgoed Hogeschool InHolland Directeur Vastgoed Vermogensbeheer NS Poort Bedrijfsjurist/advocaat NS Poort Projectdirecteur Projectorganisatie RijnGouwelijn Provincie Zuid-Holland Directeur NS Poort Ontwikkeling Secretaris/directeur Regieraad Bouw Lid Raad van Bestuur Ymere Directievoorzitter de Alliantie Directeur Bouw Isala Kliniek Directeur PIANOo Directeur Dienst Vastgoed Defensie Directeur Ontwikkeling Staedion Projectmanager NSP Utrecht C.S. ProRail 9

10 Deelnemerslijst Diner Pensant Inktpot Dhr. Jan van Barneveld Dhr. mr. Ronald van Broeckhuysen Mw. mr. Gea E.A. van Craaikamp Dhr. Alfred van de Bosch MRE Dhr. mr. Frank R. van Herwijnen Dhr. drs. André van den Berg MRE Dhr. Jeroen van der Meijde Dhr. drs. ir. Koos J. van der Vaart Dhr. ing. Ger K. van der Wal Dhr. drs. ing. Adri G. van Dien Dhr. Joost van Hoek Dhr. Ewald H. van Vliet Dhr. Alex H.M. Vermeulen Mw. Greta Versteeg Dhr. Ruud Viergever Dhr. ir. Harry C.A.M. Vink Dhr. ir. Ron A.W. Voskuilen Dhr. Lenny Vulperhorst Dhr. ir. H.L.J.M. Henk Wijnen Dhr. Ted Zwietering Directeur de Alliantie Ontwikkeling Interdepartementaal Kennismanager Vastgoed Ministerie van Financien Directeur Projecten Rijksgebouwendienst Directeur Vastgoed en Ontwikkeling de Alliantie Afdelingshoofd Pps procesmanagement Rijksgebouwendienst Algemeen Directeur Schiphol Real Estate Fotograaf Fotogeniek Directeur Projectdirectie Vastgoed RVR Ministerie van Financien Manager AKI ProRail Adjunct Directeur Vastgoed Dienst Vastgoed Defensie Coördinator Kennismanagement en Communicatie Rijksgebouwendienst Burgemeester Gemeente Lansingerland Directeur Advies en Architecten Ministerie VROM Directiesecretaresse de Alliantie Secretaris directeur Waterschap de Dommel Directeur directie Huisvesting Erasmus Medisch Centrum Algemeen directeur Gemeentewerken Rotterdam Partner Andersson Elffers Felix Projectleider PIANOo Programmadirecteur Krachtwijken Gemeente Den Haag 10

11 Onderwerpen In discussieronde 1 werd gediscussieerd over "verdiepen": hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om een excellent opdrachtgever te worden? In de tweede ronde stond "verbreden" centraal: verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. De derde discussieronde ging over "de verklaring van ". Gevraagd werd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Opdrachtgeversforum. 11

12 Tafel 1 Tafelvoorzitter: Patrick Buck Verslaglegger: Maurits Arnolds 12

13 Tafel 1 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Vakmensen: vakinhoudelijke kennis Affiniteit/bewustzijn van (project)management opdrachtgever te zijn. Vernieuwend opdrachtgeverschap stimuleren: traditionele vorm loslaten en markt ruimte geven met innovatieve oplossingen te komen. Luister naar jonge/nieuwe mensen. Bevorder co-makership. Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Stimuleer dat organisaties met dezelfde soort werken en diensten elkaar opzoeken (netwerk). Ontwikkel een sectorale structuur die door een centrale stuurgroep wordt aangestuurd. Kennisdeling van grotere, reeds aangesloten, opdrachtgevers met kleinere en middelgrote bedrijven. Dat versterkt de positie van het Opdrachtgeversforum in de markt. 13

14 Tafel 1 Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Het idee van de verklaring wordt ondersteund. De verklaring onderschrijven betekent dat ook de interne organisatie daarop ingericht moet worden. Dat vergt veel. Laat eerst de eerste 25 organisaties tekenen die al op deze manier georganiseerd zijn, alvorens verder uit te breiden. 14

15 Tafel 2 Tafelvoorzitter: Peter Jägers Verslaglegger: Joost van Hoek 15

16 Tafel 2 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Erkenning en ondersteuning door het bestuur/management/de politiek. Vakmanschap: nieuwe vormen van aanbesteden leiden tot kennis en competentieontwikkeling. ProRail kent een team van juristen, kostendeskundigen en tendermanagers voor nieuwe aanbestedingsvormen. Goede voorbeelden delen Uitwisseling van personeel is de beste wijze van kennis delen Voedt externe adviseurs op, die vooral kleinere gemeentes adviseren. Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Draag duidelijk uit wat het Opdrachtgeversforum allemaal doet; het informele karakter is essentieel. Richt een tenderboard voor lagere overheden in. Er is behoefte aan een plek waar kleinere opdrachtgevers, die weinig aanbesteden, in gesprek kunnen over hun aanbestedingsstrategie. Goed voorbeeld van concrete en efficiënte kennisoverdracht, maar wel halen en brengen van kennis. Zorg dat ook middelgrote gemeenten elkaar vinden. Steun het initiatief van Onno van Veldhuizen, burgemeester Hoorn, om met lokale bestuurders samen te werken aan de professionalisering van het opdrachtgeverschap. Lokale bestuurders zoeken zekerheid als ze een nieuwe aanbestedingsvorm toe kunnen passen. 16

17 Tafel 2 Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Het Opdrachtgeversforum moet voor actieve voorlopers zijn. De stuurgroep moet een kleine groep met ervaring zijn, die de vernieuwing van het aanbesteden steeds weer op de agenda zet. Dat leidt tot modernisering. Richt het netwerk van het Opdrachtgeversforum 'peer to peer' in. Faciliteren dat mensen elkaar weten te vinden op het moment dat zij een gezamenlijk belang hebben. Dus geen centrale sturing, maar faciliteren dat men elkaar weet te vinden. Moet ook interessant zijn voor opdrachtgevers die slechts eenmalig een project uitvoeren. Wil niet te veel in één keer. 17

18 Tafel 3 Tafelvoorzitter: Bert Keijts Verslaglegger: Harry Pegel 18

19 Tafel 3 Discussieronde 1. Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Ontwikkel kennis over de markt en zorg dat opdrachtgevers die met elkaar kunnen uitwisselen. Stel ervaringen van ervaren opdrachtgevers beschikbaar. Vooral hun instrumentarium (innovatieve contracten, gunning op prijs en kwaliteit) Investeer in opleidingen. Ontwikkel een loket voor bijvoorbeeld DBFM. Richt een regionaal netwerk in en deel zo kennis. Stel een "vetlederen medaille" voor de beste opdrachtgever in. Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Participanten moeten kunnen brengen én halen. Maak de opbrengsten van lidmaatschap expliciet. Wissel ervaringen uit. Het Opdrachtgeversforum moet uit koplopers bestaan. De verdere verspreiding van goed opdrachtgeverschap moeten de koepels als IPO en VNG doen. Het Opdrachtgeversforum moet wel exclusief voor opdrachtgevers blijven. Ontplooi meer wervende initiatieven, bijvoorbeeld Symposia. 19

20 Tafel 3 Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Organiseer voor kleinere opdrachtgevers een tender adviesclub. Wat krijg ik voor het lidmaatschap van het opdrachtgeversforum? Geld vragen kan tegen je werken. Waarom subsidieert de overheid dit niet? Richt een Tenderboard op, zodat je waar voor je geld krijgt. Bewerk standaardisatie. Ontwikkel een keurmerk. Verspreid best proven practice. Beter goed gejat dan slecht bedacht. 20

21 Tafel 4 Tafelvoorzitter: Jim Schuijt Verslaglegger: Greta Versteeg 21

22 Tafel 4 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Vakmensen: vakinhoudelijke kennis Wissel kennis uit over aanbestedingstechnieken. De kennis is nu "versnipperd" aanwezig. Maak een "etalage" met producten. Gebruik standaards. Corporaties: een gestandaardiseerd huis (Zwolse concept). Andere optie om goedkoop te bouwen is het modulair ontwikkelen. Maak opdrachtgevers bewust dat zij opdrachtgevers zijn. Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Probeer de politiek voor professioneel opdrachtgeverschap te interesseren. Standaardiseer contractvormen Gebruik zo min mogelijk de koepels (som der delen is meer dan het geheel) Stimuleer de dialoog over modern/professioneel opdrachtgeverschap Zorg voor vertrouwen en investeer niet alleen horizontaal (breed) maar ook vertikaal (diep = kennis). Betrek marktpartijen bij de discussie. 22

23 Tafel 4 Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Benadruk het belang van goede omgangsvormen in de branche. Beloon medewerkers die goed "jatten" en "straf" degenen die zelf het wiel gaan uitvinden. Professioneel opdrachtgeverschap betekent ook reflecteren op het gedrag van de eigen organisatie. Bevorder bouwteams en co-makership (werk samen met huurders/aannemers). 23

24 Tafel 5 Tafelvoorzitter: Richard Tieskens Verslaglegger: Adri van Dien 24

25 Tafel 5 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? De belangrijkste onderwerpen zijn: nieuwe contractvormen, duurzaam inkopen en effectiviteit van prikkels naar de markt (fictieve kortingen, prestatiemeting, etc.) Richt een pool van professionele medewerkers in voor grote maar ook voor middelgrote opdrachtgevers om kennis te delen. Het Opdrachtgeversforum kan functioneren als contactpunt/centrum. Wissel best practises via de website, koppel hieraan per onderwerp contactpersonen. Werk samen op een lager niveau dan alleen de stuurgroep. Bijvoorbeeld per thema, zoals nieuwe contractvormen. Vraag naar het inbrengen van prikkels naar de markt en anderzijds de vraag over het verwerken van de criteria voor duurzaam inkopen in (nieuwe) contractvormen en projecten. Organiseer praktijkgerichte themasessies voor deze groep. Verzin methodes om talent aan te trekken en te behouden. Neem in elkaars tenderboards zitting bij Europese aanbestedingen. 25

26 Tafel 5 Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Nieuwe toetreders moeten weten: what's in it for me. Ga niet institutionaliseren: faciliteer Maak gebruik van het netwerk van leden/toetreders. Ze beschikken over een eigen netwerk in hun sector. Bijvoorbeeld een netwerk van universiteiten, een netwerk van waterschappen, een netwerk van ziekenhuizen. Met deze sectorale netwerken gelinkd aan het Opdrachtgeversforumnetwerk wordt landelijke dekking gevonden. Wordt een belangenbehartiger van de opdrachtgevers en zet vernieuwing op de agenda. Zorg dat ook middelgrote gemeenten elkaar vinden. Steun het initiatief van Onno van Veldhuizen, burgemeester van Hoorn, om met een lokale bestuurders samen te werken aan de professionalisering van het opdrachtgeverschap. Lokale bestuurders zoeken zekerheid als ze een nieuwe aanbestedingsvorm toe kunnen passen. Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Het bereiken van minimaal de top 100 is een middel en moet geen doel zijn. Men wil aanhaken bij succes, maar wat is het succes van het Opdrachtgeversforum? 26

27 Tafel 6 Tafelvoorzitter: Paul Rutte Verslaglegger: Alijd Bunge 27

28 Tafel 6 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Over nieuwe contractvormen. Cultuur is belangrijker dan structuur. Stimuleer ontwikkelingen op drie niveaus: - politiek/bestuurlijk (angst wegnemen, transitie vormgeven), - leiding (durven loslaten en consequent volharden) en - medewerkers (er worden andere competenties gevraagd van de medewerkers). Over duurzaamheid. Moet op een hoger level gebracht worden dan productniveau. Een gebied waarin iedereen nog veel moet leren. Top drie Opdrachtgeversforum 2012: - kennisdelen, - duurzaam inkopen en - functioneel uitvragen. 28

29 Tafel 6 Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Maak de stuurgroep niet te groot. Vorm commissies/kringen/intervisie om gefocust over inhoud te discussiëren. Het Opdrachtgeversforum is geen politiek orgaan, maar gaat over de inhoud van het werk. Voorbeeld van een thema: de (te) grote rol van de consultants. Let op de kloof tussen grote en kleine opdrachtgevers. Die moet niet te groot worden. Kleine organisaties mogen kennis halen bij de grote. Hanteer in het Opdrachtgeversforum geen consensus model. De meest professionele organisaties zijn leading. Zij zijn bereid om hun kennis te delen. Geef een bepaalde autoriteit aan het Opdrachtgeversforum, zodat anderen de aanpak/visie van het Opdrachtgeversforum volgen. 29

30 Tafel 6 Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Deelnemers hebben moeite met de financiële paragraaf in de verklaring, omdat onduidelijk is hoe hoog deze is en hoe inkomsten en uitgaven zijn opgebouwd. Paradox? De kracht van het Opdrachtgeversforum zit in informele kennisuitwisseling. Discussie is dat men kennis beschikbaar wil stellen aan een brede groep, maar men tegelijkertijd geen voorstander is van ongebreidelde groei van het platform. Verbreed de toegang tot de projectacademie. Nu alleen voor het rijk. Decentrale overheden willen graag meedoen. Verklaring mag ambitieuzer: het Opdrachtgeversforumkan maatschappelijk iets betekenen. 30

31 Tafel 7 Tafelvoorzitter: Ron Voskuilen Verslaglegger: Maarten Kaster 31

32 Tafel 7 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Pas de huidige producten toe. Ontwikkel niet alleen producten, zorg dat huidige worden toegepast/ onderschreven. Ook de "2 e kring" moet er gebruik van maken (gedragscode, CO2 ladder, rijksacademie etc. Ontwikkel kengetallen. Richt een database in voor vooral de kleinere opdrachtgevers voor standaarddata in de bouw. Zoals: wat kost een parkeerplaats? Zorg voor vergelijkingsmateriaal. Lever standaards aan Voorop lopen is relatief. Geef de gelegenheid de huidige kennis/stand van zaken te benutten. Zoals: standaardcontracten, bestekken, ervaringen, practises. Meet mijlpalen breed uit. Maak gebruik van bijvoorbeeld de pers, nieuwsbrieven, websites etc. om tot stand gebrachte producten onder de aandacht te brengen. Dat beïnvloedt in positieve zin de positie en het imago van opdrachtgevers. Set the trend. Dat zet ook de opvattingen over goed ondernemerschap onder druk. 32

33 Tafel 7 Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Sta stil bij "kleinere" opdrachtgevers. De kleinere opdrachtgevers, zoals hogescholen, ziekenhuizen en de wat kleinere gemeenten, hebben een enkele keer in jaren een grote bouwopdracht. Ontwikkelen instrumenten voor kleinere opdrachtgevers. Kan het forum bijvoorbeeld een rol spelen tijdens het overleg van vastgoedmanagers van hogescholen? Stel een onafhankelijke partij in die over contractvormen adviseert, geschikt voor kleinere opdrachtgevers. Betrek de hele keten. Ook opdrachtnemers zijn natuurlijk weer opdrachtgevers voor onderaannemers. Vernieuwing doorvoeren moet binnen de hele keten. Ontwikkel daar instrumenten (contractvormen) voor. Past performance is mooi, maar betreft slechts een deel van de keten. 33

34 Tafel 7 Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Reacties op de overweging: Het samenwerkingsverband Opdrachtgeversforum moet niet als motorblok maar als oliemannetje (olievlek) functioneren. Reacties op de verklaring: Men wil (eventueel) financieel bijdragen voor best practises en het benutten van een netwerk. Een Tenderboard met deelnemers afkomstig van verschillende (ervaren) opdrachtgevers is "geld" waard. De soorten opdrachtgevers zijn te divers; derhalve de benodigde competenties. wees als opdrachtgever kritisch naar de markt: samen sterk. 34

35 Tafel 8 Tafelvoorzitter: Ted Zwietering Verslaglegger: Henk Wijnen 35

36 Tafel 8 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Meer inschakelen van de markt. Deze trendbreuk is alleen bij de grote opdrachtgevers merkbaar. Dit vergt ontwikkeling en stimulering van andere competenties, kernactiviteiten en begrijpen wat deze andere rol inhoudt. Publieke opdrachtgevers moeten meer leren van private opdrachtgevers. Onderhoud (maintenance) en/of exploitatie moet vaker onderdeel worden van een contract als prikkel voor de markt. Aandacht voor de positie en rol van de adviseur. Aandacht voor esthetiek. Aandacht voor professioneel opdrachtgeverschap van traditionele aanbestedingen. Aandacht voor concurrentiegerichte dialoog. Uit de lijst van 8 thema's zijn vooral 'effectiviteit van de prikkels naar de markt' en 'functioneel uitvragen' genoemd. 36

37 Tafel 8 Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Let bij verbreding op de koppositie van de grote drie (Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat en ProRail). Hun ontwikkeling moet doorgaan en andere deelnemers moeten de verschillen tussen de koplopers en overige erkennen. Verbreding is: kennisdelen, ervaring uitwisselen, brainstormen over ontwikkelingen, detachering, stages e.d.. Maak gebruik van expertise. Bijvoorbeeld expertise over risicomanagement van de scope, omgeving en vergunningen maakt de stap naar professionalisering van het opdrachtgeverschap mogelijk. Besteed aandacht aan de kleine of incidentele opdrachtgever. Hoe kan de grote professionele opdrachtgever de niet-professionele incidentele opdrachtgever bijstaan? De grote drie zijn hier niet op ingericht, staan niet te trappelen om aan deze vraag tegemoet te komen (Markt & Overheid?). Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Er zijn wel beelden gewisseld over de mate van ontwikkeling van verschillende opdrachtgevers: van zeer professioneel (ProRail), volop in ontwikkeling (corporaties) en achterblijvers. Bij ProRail wordt soms een taak weer teruggenomen van de markt omdat uitbesteding toch niet goed werkt. Enkele opmerkingen. Het Opdrachtgeversforum moet meer naar buiten treden. Goed opdrachtgeverschap moet centraal staan en niet het publieke opdrachtgeverschap. 37

38

GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVER- SCHAP

GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVER- SCHAP GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVER- SCHAP Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een netwerkorganisatie van (semi-)publieke opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur. Deelnemers zijn: de Alliantie, Dienst

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Diner Pensant 12-11-2007 Locatie: Paleis Soestdijk Gastheer: Rijksgebouwendienst

Diner Pensant 12-11-2007 Locatie: Paleis Soestdijk Gastheer: Rijksgebouwendienst Diner Pensant 12-11-2007 Locatie: Paleis Soestdijk Gastheer: Rijksgebouwendienst Op 12 november 2007 organiseerde de Stuurgroep van het Opdrachtgeversforum in de Bouw in de Oranjerie van Paleis Soestdijk

Nadere informatie

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag!

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Johan van Dalen, ProRail, Cindy de Groot, Provincie Zuid-Holland Esther Veendendaal, RVO 5 juni 2014 Ontstaan van Duurzaam GWW Het begon met Duurzaam Inkopen Nu verder

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie

contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011

contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011 Innovatieve contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011 Servicecentrum Scholenbouw Opdrachtgevers OCW VNG VO raad PO raad Ketenpartners Steunpunt Seu brede scholen

Nadere informatie

Vormgeven aan Vernieuwend Opdrachtgeverschap. 11 september 2013

Vormgeven aan Vernieuwend Opdrachtgeverschap. 11 september 2013 Vormgeven aan Vernieuwend schap september 203 Waarom vernieuwing? Wat bereiken met vernieuwend opdrachtgeverschap? Afwenden onnodige kosten, naar lagere prijs Vermijden tegenvallende kwaliteit, meer kwaliteit

Nadere informatie

Overheden als moderne opdrachtgever

Overheden als moderne opdrachtgever Overheden als moderne opdrachtgever Organisatorische randvoorwaarden voor professioneel opdrachtgeverschap bij nieuwe samenwerkingsvormen bij Waterschappen Prof.dr.ir. Marleen Hermans, TU Delft, Bouwkunde,

Nadere informatie

Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers. beweegt mensen

Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers. beweegt mensen Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers beweegt mensen Juni 2013 2 Waar het om gaat; worden wie je bent PublicSpirit Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers U bent een ervaren topmanager of bestuurder

Nadere informatie

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Prof.dr.ir. Marleen Hermans Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw, TU Delft Managing Partner, Brink Management & Advies mede mogelijk

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

-Prestatieladder. Seminar CO 2. meld je nu aan. 15 en 27 november 2012. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren

-Prestatieladder. Seminar CO 2. meld je nu aan. 15 en 27 november 2012. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren 2 2 Seminar CO 2 -Prestatieladder Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren 15 en 27 november 2012 meld je nu aan De CO 2 -Prestatieladder De CO 2 -Prestatieladder is een instrument

Nadere informatie

Innovatief aanbesteden

Innovatief aanbesteden Innovatief aanbesteden Bijeenkomst Ondernemend Aanbesteden - Haarlem, 28 oktober 2013 1 De weg naar succes verander de wereld begin bij jezelf 2 Even voorstellen: Coos Koster Leusden Getrouwd, 3 kinderen

Nadere informatie

Uitnodiging/ aankondiging: Congres Resilience, Veiligheidsregio Kennemerland, project Miracle

Uitnodiging/ aankondiging: Congres Resilience, Veiligheidsregio Kennemerland, project Miracle Uitnodiging/ aankondiging: Congres, Veiligheidsregio Kennemerland, project Crisismanagement is netwerk management. Overheidsorganisaties en hulpdiensten zijn normaal gesproken de first responders bij incidenten

Nadere informatie

Apeldoorn, de meest vernieuwende opdrachtgever

Apeldoorn, de meest vernieuwende opdrachtgever Apeldoorn, de meest vernieuwende opdrachtgever Sander Lubberhuizen Jos van Nuenen Teamleiders afdeling Ingenieursbureau Keuze voor nieuwe contractvormen Projectspecifieke omstandigheden Geen systematische

Nadere informatie

Amsterdamse Inkoop op de schop!

Amsterdamse Inkoop op de schop! Amsterdamse Inkoop op de schop! Hans Dussel, Hoofd Inkoop Gemeente Amsterdam PIANOo-congres 6 juni 2013 Resultaat: Een professionele inkooporganisatie die bijdraagt aan de (beleids)doelen en de (bezuinigings)opgave

Nadere informatie

ons kenmerk FLO/U201301148 Lbr. 13/071

ons kenmerk FLO/U201301148 Lbr. 13/071 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Visitatiecommissie samenwerking in de waterketen uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201301148 Lbr. 13/071 bijlage(n)

Nadere informatie

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Marktdag 22 november 2012 Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Even voorstellen Paul Kuijpers (1961) Partner bij Balance & Result adviseurs, (Deventer) Ervaringen Haal het beste

Nadere informatie

Diner Pensant 09-11-2011 Locatie: Academiegebouw Gastheer: Universiteit Leiden

Diner Pensant 09-11-2011 Locatie: Academiegebouw Gastheer: Universiteit Leiden Diner Pensant 09-11-2011 Locatie: Academiegebouw Gastheer: Universiteit Leiden Op 9 november 2011 organiseerde de Stuurgroep van het Opdrachtgeversforum in de bouw zijn 6e diner pensant. Dit jaar waren

Nadere informatie

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Management Advies Automatisering Bouw Huisvesting Vastgoed @brinkgroep NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Als u zoekt naar samenwerking en vertrouwen Specialisten geïntegreerde contracten en

Nadere informatie

-Prestatieladder. Seminar CO 2. meld je nu aan. 15 en 27 november 2012. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren

-Prestatieladder. Seminar CO 2. meld je nu aan. 15 en 27 november 2012. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren 2 2 Seminar CO 2 -Prestatieladder Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren 15 en 27 november 2012 meld je nu aan Op 15 en 27 november 2012 organiseren Stichting Klimaatvriendelijk

Nadere informatie

Rolbewust handelen bij nieuwe samenwerkingsvormen een uitdaging voor opdrachtgevers (en ketenpartners)

Rolbewust handelen bij nieuwe samenwerkingsvormen een uitdaging voor opdrachtgevers (en ketenpartners) Rolbewust handelen bij nieuwe samenwerkingsvormen een uitdaging voor opdrachtgevers (en ketenpartners) Prof.dr.ir. Marleen Hermans Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw, TU Delft 1 Publiek opdrachtgeverschap

Nadere informatie

Regionale Samenwerking Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Regionale Samenwerking Metropoolregio Rotterdam Den Haag Programmasponsors: Inleiding In dit wordt uiteengezet hoe we tot nauwere regionale samenwerking kunnen komen op het gebied van binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Op 1 maart 2012 hebben

Nadere informatie

Innovatief opdrachtgeverschap

Innovatief opdrachtgeverschap Innovatief opdrachtgeverschap CBZ Bouwdag Verpleging en Verzorging Bussum, 6 maart 2008 Inhoud TNO en innovatief opdrachtgeverschap Waarom geïntegreerd contract? Wat kunnen we leren uit andere sectoren?

Nadere informatie

A3 Publiek Leiderschap

A3 Publiek Leiderschap A3 Publiek Leiderschap Ron Voskuilen Algemeen directeur Stadsontwikkeling, gemeente Rotterdam Voorzitter: Peter Pol Stadsontwikkeling Rotterdam / MCD MCD Lustrum 11 april 2013 Publiek Leiderschap Ron Voskuilen,

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

LEI NO. 4 SEP i:i. iixih-lhil'l-'i'i-li-'li-'li'-l-ll INGEK.

LEI NO. 4 SEP i:i. iixih-lhil'l-'i'i-li-'li-'li'-l-ll INGEK. WATE NO. 11 I 2012.18187 LEI INGEK. 4 SEP i:i > Retouradres Postbus 90653 2509 LR Den Haag Waterschap Peel en Maasvallei De weledelgestrenge heer mr. A.M.G. Gresel Postbus 3390 5902 PJ Venlo iixih-lhil'l-'i'i-li-'li-'li'-l-ll

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen RWS. PIANOo congres Den Haag, 7 juni 2012. Leendert van Geldermalsen Projectmanager Duurzaam Inkopen RWS

Duurzaam Inkopen RWS. PIANOo congres Den Haag, 7 juni 2012. Leendert van Geldermalsen Projectmanager Duurzaam Inkopen RWS Duurzaam Inkopen RWS PIANOo congres Den Haag, 7 juni 2012 Leendert van Geldermalsen Projectmanager Duurzaam Inkopen RWS Wat vooraf ging Rijkswaterstaat wil in 2012 dé toonaangevende, publieksgerichte en

Nadere informatie

Platform WOW en PIANOo Resultaten onderzoek aanbieders (GWW) inkoopopleidingen

Platform WOW en PIANOo Resultaten onderzoek aanbieders (GWW) inkoopopleidingen Platform WOW en PIANOo Resultaten onderzoek aanbieders (GWW) inkoopopleidingen Drs. Lydia Vunderink en dr. ir. Fredo Schotanus (fredo.schotanus@significant.nl) 10 december 2013 Is er behoefte is aan een

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Regievoeren met creatiemacht

Regievoeren met creatiemacht 06-02-15 Regievoeren met creatiemacht PGM Open 2015 Wat is regievoeren? Regievoeren is de beïnvloeding van een systeem met meerdere partijen (of organisatieonderdelen) om een doel te bereiken Beïnvloeding

Nadere informatie

Diner Pensant 14-11-2012 Locatie: Escher museum Gastheer: Gemeente Den Haag

Diner Pensant 14-11-2012 Locatie: Escher museum Gastheer: Gemeente Den Haag Diner Pensant 14-11-2012 Locatie: Escher museum Gastheer: Gemeente Den Haag Op woensdag 14 november 2012 organiseerde het Opdrachtgeversforum in de bouw zijn 7e Diner Pensant. Dit jaar waren de genodigden

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE NEVI CONTACTDAG 2015

WELKOM BIJ DE NEVI CONTACTDAG 2015 WELKOM BIJ DE NEVI CONTACTDAG 2015 Agenda Welkom Welkom door Ton Trommelen Toelichting op de NCD door Hans Bax Toekomst van het vak inkoop Prof. Dr. Arjan van Weele NEVI Beleidsvisie Erik de Bruine en

Nadere informatie

Efficiency door de BRP?

Efficiency door de BRP? Efficiency door de BRP? VIAG Congres 7 oktober 2013 Efficiency door de BRP? Samenwerking in de regio Alkmaar Door Alex Huisman (adviseur Informatievoorziening & automatisering gemeente Langedijk) Applicatiesanering

Nadere informatie

meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland

meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland meer werk of meerwaarde? Pps bij scholenbouw in Nederland Overweegt u nieuwbouw of renovatie van een school? Deze folder geeft u inzicht in wat publiekprivate samenwerking (pps) bij scholen inhoudt. Wanneer

Nadere informatie

10/09/2013. 4 Maatregelen Nederrijn. Wie zijn we. Wat doen we. Wat doen we anders. Waarom doen we dit? Rijkswaterstaat Boskalis.

10/09/2013. 4 Maatregelen Nederrijn. Wie zijn we. Wat doen we. Wat doen we anders. Waarom doen we dit? Rijkswaterstaat Boskalis. Nederland efficiënter beschermen tegen hoogwater 4 Maatregelen Nederrijn 10 september 2013 Waterschap Rivierenland, Tiel Dirk-Jan Zwemmer (PM Boskalis) Jeroen Eikholt (CM ) Wie zijn we Wat doen we Wat

Nadere informatie

Fuseren, samenwerken en concurreren

Fuseren, samenwerken en concurreren Fuseren, samenwerken en concurreren 21 maart 2013 Schaal en zorg: enkele inleidende overwegingen dr ir Joost Zuurbier (Q-Consult Arnhem/ Erasmus CMDZ) Aanleiding Actualiteit in de curatief somatische omgeving

Nadere informatie

ļll II ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll Deltacommissaris

ļll II ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll Deltacommissaris Deltacommissaris > Retouradres Postbus 9Ũ653 2509 LR Den Haag Waterschap Peel en Maasvallei De weledelgestrenge heer mr. A.M.G. Gresel Postbus 3390 5902 RJ Venlo ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll

Nadere informatie

Professioneel opdrachtgeverschap? Over keuzes & eigen professionaliteit

Professioneel opdrachtgeverschap? Over keuzes & eigen professionaliteit Professioneel opdrachtgeverschap? Over keuzes & eigen professionaliteit Prof.dr.ir. Marleen Hermans Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw, TU Delft Managing Partner Brink Management & Advies

Nadere informatie

Wel transformatie; meer service

Wel transformatie; meer service Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) Initiatief toenmalig ministerie van VROM en aantal marktpartijen. In 2013 20 publieke en private partijen plus Kring van Adviseurs. Bevorderen Uitstekend opdrachtgeverschap

Nadere informatie

Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland

Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland Opdracht Op 13 augustus 2013 heeft het voltallige bestuur van de Gelderse afdeling van GroenLinks haar functie te beschikking

Nadere informatie

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009

VISIEdocument. Innovatie in de bouw. April 2009 VISIEdocument April 2009 Innovatie in de bouw Innovatie in de bouw steeds belangrijker Innovatie is voor bouwbedrijven van steeds groter belang om zich in een snel veranderende samenleving te profileren

Nadere informatie

De Aanbestedingswet 1 jaar later!

De Aanbestedingswet 1 jaar later! UITNODIGING Precies 1 jaar geleden, 1 april 2013, is de Aanbestedingswet in werking getreden. Tijd om de stand van zaken op te nemen. Wat hebben we geleerd, waar hebben we nog veel te leren en wat kunnen

Nadere informatie

Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren van bouwwerken met BIM Beheren van bouwwerken met BIM Afstudeerpresenta9e Arnold Bosch 31 Januari 2014 Hoofdmentor: Dr. Ir. A. (Alexander) Koutamanis Mentor: Dr. Ir. L. (Leentje) Volker Afstudeerbedrijf: Brink Groep Ir. O. (Onno)

Nadere informatie

Jan Hendrik Dronkers. 62 50 oktober 2010

Jan Hendrik Dronkers. 62 50 oktober 2010 62 50 oktober 2010 Jan Hendrik Dronkers Tekst: Armand Landman Ingrid Koenen Beeld: Guido Benschop Wij zijn koplopers Het ministerie van Ruimte is er niet gekomen, maar voor de topmannen van Rijkswaterstaat,

Nadere informatie

Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp

Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp Apeldoorn (Omnisport) 21 en 22 februari NK Indoor senioren

Nadere informatie

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik

Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Kennis van de Overheid Junior projectleider Ruimte en Infra met integrale blik Talentprogramma Investeer in de ontwikkeling en toekomst van uw afdeling projecten Junior talenten kunnen een bijzondere rol

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Duurzaamheid. Ervaringen van een Rijkswaterstaat medewerker. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam

Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Duurzaamheid. Ervaringen van een Rijkswaterstaat medewerker. Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam Duurzaamheid Ervaringen van een Rijkswaterstaat medewerker Harald Versteeg Programmamanager RWS Duurzaam Duurzaamheid maatschapelijke meerwaarde leveren PPP samenhang (met alle maatschappelijke doelen)

Nadere informatie

Bijlage overeenkomst

Bijlage overeenkomst Bijlage overeenkomst tussen gemeente Utrecht & de in Utrecht werkzame corporaties & particuliere verhuurorganisaties, werkzaam binnen de gemeente Utrecht 5 juli 2011. Colofon: Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling,

Nadere informatie

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7

Voorwoord 3. Publiciteit en activiteiten 4. Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5. Kennisontwikkeling 6. Interne organisatie 7 Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Publiciteit en activiteiten 4 Externe contacten, partners en Comité van aanbeveling 5 Kennisontwikkeling 6 Interne organisatie 7 Financiën 8 2 Voorwoord Samen

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

Verklaring van Hoog & Droog

Verklaring van Hoog & Droog Verklaring van Hoog & Droog Aangenomen bij acclamatie op woensdag 6 juni bij Burgers Zoo te Arnhem Over de andere kant van de Delta Verklaring van Hoog & Droog Conclusies en adviezen geformuleerd tijdens

Nadere informatie

Adviezen Vernieuwing BBV

Adviezen Vernieuwing BBV Adviezen Vernieuwing BBV Tussenstand werkgroepen Sabine Galjé (BZK): vicevoorzitter stuurgroep Melchior Kerklaan (VNG): (co)secretaris stuurgroep Rapport gepubliceerd in mei 2014 Aangeboden aan VNG Bestuur

Nadere informatie

Duurzaamheid bij RWS. Van visie naar praktijk. Annette Augustijn. Symposium Duurzame Infrastructuur 28 april 2011, Woerden

Duurzaamheid bij RWS. Van visie naar praktijk. Annette Augustijn. Symposium Duurzame Infrastructuur 28 april 2011, Woerden Ministerie van Infrastructuur en Milieu Duurzaamheid bij RWS Van visie naar praktijk Symposium Duurzame Infrastructuur 28 april 2011, Woerden Annette Augustijn Programmadirecteur Duurzaam RWS 28 april

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten van de enquête over (semi-)publieke opdrachtgevers in Nederland

De belangrijkste resultaten van de enquête over (semi-)publieke opdrachtgevers in Nederland De belangrijkste resultaten van de enquête over (semi-)publieke opdrachtgevers in Nederland Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Delft Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap Mede mogelijk gemaakt

Nadere informatie

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015

III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 III IIIIIIIIII III IINil 15IN015993-08/05/2015 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Waterschap Brabantse Delta T.a.v. Algemeen bestuur Postbus 5520 4801 DZ BREDA Datum 6 mei 2015 Betreft De BGT: ligt

Nadere informatie

Gastheer Koninklijke BAM Groep

Gastheer Koninklijke BAM Groep Gastheer Koninklijke BAM Groep William van Niekerk Director Corporate Social Responsibility Opening Jacqueline Schlangen Directeur Vernieuwing Bouw Vernieuwing Bouw ontwikkelt door in de Bouwcampus Vrije

Nadere informatie

Klankbordgroep nhwbp en nieuwe normering Op 9 maart vond een klankbordbijeenkomst plaats over de voortgang van het nhwbp en de nieuwe normering.

Klankbordgroep nhwbp en nieuwe normering Op 9 maart vond een klankbordbijeenkomst plaats over de voortgang van het nhwbp en de nieuwe normering. Nieuwsbrief voorzitters en secretarissendirecteuren week 10 Landelijke toetsdag waterkeringen Op deze dag werden door het ministerie van I&M de resultaten van de 3e toetsing gepresenteerd. Ook werd uitleg

Nadere informatie

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5

Ons kenmerk 1220039-005-VEB-0007. Aantal pagina's 5 Verslag Datum verslag Project 1220039-005 Opgemaakt door Eric Huijskes Datum bespreking 16 juni 2015 Aantal pagina's 5 Vergadering Bijeenkomst "Noodmaatregelen bij hoogwater" - 16 juni 2015 Aanwezig Zie

Nadere informatie

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 april 2015

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 april 2015 Griffie Griffier Luuk van Luijk Provinciesecretaris/ Algemeen directeur Jan Herman de Baas (a.i.) Concern Control Leny Werkhoven-Verheij Eenheid Audit en Advies Jacques van Kempen Directie Ruimte en Mobiliteit

Nadere informatie

Seminar Slim Transformeren 12 maart 2015

Seminar Slim Transformeren 12 maart 2015 Seminar Slim Transformeren 12 maart 2015 Gebouw Bakenmonde in Nieuwegein werd op 12 maart 2015 voor één dag getransformeerd tot vergaderlocatie, restauratie én het meest belangrijke: een plek voor inspiratie.

Nadere informatie

Overeenkomst ter uitwerking van de Collectieve regeling zoals bedoeld in het Akkoord Collectieve regeling bouwnijverheid d.d. 24 juni 2005.

Overeenkomst ter uitwerking van de Collectieve regeling zoals bedoeld in het Akkoord Collectieve regeling bouwnijverheid d.d. 24 juni 2005. CONVENANT COLLECTIEVE REGELING BOUWNIJVERHEID Overeenkomst ter uitwerking van de Collectieve regeling zoals bedoeld in het Akkoord Collectieve regeling bouwnijverheid d.d. 24 juni 2005. ONDERGETEKENDEN

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 december 2015

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, 1 december 2015 Griffie Griffier Luuk van Luijk Provinciesecretaris/ Algemeen directeur Jan Herman de Baas (a.i.) Concern Control Eenheid Audit en Advies Jacques van Kempen Directie Ruimte en Mobiliteit Gemma Smid-Marsman

Nadere informatie

Jonge Geesten in de Bouw 1 oktober 2010

Jonge Geesten in de Bouw 1 oktober 2010 Jonge Geesten in de Bouw 1 oktober 2010 Jonge Geesten in de Bouw, 1 oktober 2010, Nieuwegein Verslag Jouw talent is de toekomst van de bouw Bijeenkomst wordt geopend door dagvoorzitters Marjet Rutten en

Nadere informatie

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas

Duurzame energie. Leveranciersdag Rijk 27 november 2015. Piet Glas Duurzame energie Leveranciersdag Rijk 27 november 2015 Piet Glas P.Glas@mindef.nl Categoriemanager Energie Frans van Beek frans.beek@minbzk.nl BZK - DG Organisatie Bedrijfsvoering Rijk Opzet workshop 1.

Nadere informatie

InnoTeP 2013. Innovatie als wereldgerecht Een kijkje in onze keuken

InnoTeP 2013. Innovatie als wereldgerecht Een kijkje in onze keuken InnoTeP 2013 Innovatie als wereldgerecht Een kijkje in onze keuken Fredo Schotanus, Jan-Pieter Papenhuijzen & Alexander Degenkamp 27 september 2013 Inhoud 3. 1. 2. Inhoud Pagina 2 van 17 Introductie Innovatie

Nadere informatie

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper Leegstand Kantoren Jobinside 5 november 2010 Sacha Klinkhamer Floor Schipper Presentatie Jobinside Inleiding door Sacha Klinkhamer (Infrastructuur & Milieu) Aanleiding, cijfers, probleemanalyse, oorzaken,

Nadere informatie

BUILDING G100. donderdag 19 juni 2014 Ministerie van Defensie Lunettenkazerne Vught

BUILDING G100. donderdag 19 juni 2014 Ministerie van Defensie Lunettenkazerne Vught BUILDING G100 donderdag 19 juni 2014 Ministerie van Defensie Lunettenkazerne Vught Uw gastheer ing. Roelof Schoonebeek teamleider werktuigbouwkunde Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie Eerst

Nadere informatie

Professionalisering Projectmanagement bij Rijkswaterstaat

Professionalisering Projectmanagement bij Rijkswaterstaat Professionalisering Projectmanagement bij Freek Wermer Teamleider projectmanagers Dienst Infrastructuur Afdeling Projectmanagement RIJKSWATERSTAAT AL MEER DAN 200 JAAR PROJECTEN 2 ipma-nl 1 3 ipma-nl Ambitie

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Risicomanagement bij geïntegreerde contractvormen. IPMA-NL Interessegroep Risicomanagement

Risicomanagement bij geïntegreerde contractvormen. IPMA-NL Interessegroep Risicomanagement Risicomanagement bij geïntegreerde contractvormen IPMA-NL Interessegroep Risicomanagement Jeroen Mieris, Project Manager 1 Inhoud Even voorstellen.. Veranderende bouwwereld Geïntegreerde contracten Risicomanagement

Nadere informatie

Regel die burgerinitiatieven

Regel die burgerinitiatieven Regel die burgerinitiatieven Meedoen met vervolgacties eindadvies onderzoek burgerinitiatieven en aansprakelijkheid November 2013 1 2 Regel die Burgerinitiatieven Aansprakelijkheid als belemmering? We

Nadere informatie

Focus op AANBESTEDEN

Focus op AANBESTEDEN AANBESTEDEN Focus op AANBESTEDEN Vier thema s voor het Diner Pensant van het Opdrachtgeversforum in de bouw van 9 november 2011 A S op aanbesteden / november 2011 Het Opdrachtgeversforum is een actieve

Nadere informatie

Speech commissaris van de koningin/voorzitter Noordelijke Regieraad Bouw Max van den Berg, bijeenkomst over BrigID op 11 april 2011, Groningen

Speech commissaris van de koningin/voorzitter Noordelijke Regieraad Bouw Max van den Berg, bijeenkomst over BrigID op 11 april 2011, Groningen Speech commissaris van de koningin/voorzitter Noordelijke Regieraad Bouw Max van den Berg, bijeenkomst over BrigID op 11 april 2011, Groningen [Inleiding] MKB gebukt onder zware administratieve lasten.

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Inhuur van civieltechnisch personeel

Inhuur van civieltechnisch personeel Inhuur van civieltechnisch personeel Marktconsultatiedocument Zwolle, 11 december 2015 Status: Definitief Versie: 1.0 Marktconsultatiedocument pagina 1 van 7 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Onderwerpen voor de

Nadere informatie

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard

Profielschets. Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard Profielschets Procesmanager Bouw & Onderhoud Woonwaard ERLY the consulting company Opdrachtgever: Woonwaard Datum: maart 2015 Inleiding Woonwaard is een klantgerichte en vernieuwende woningcorporatie,

Nadere informatie

De kracht van pps in lightrail

De kracht van pps in lightrail De kracht van pps in lightrail Over de groeiende noodzaak van lightrail in stedelijke gebieden, de voordelen van publiek-private samenwerking en de gebundelde krachten van Strukton. Strukton pleit voor

Nadere informatie

Contractvormen op golfbanen en sportvelden

Contractvormen op golfbanen en sportvelden Contractvormen op golfbanen en sportvelden Bij de landelijke aannemers komen steeds vaker vragen binnen over de toepasbaarheid van verschillende contractvormen voor de realisatie en eventueel onderhoud

Nadere informatie

Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen (1 = volstrekt mee oneens, 5 = helemaal mee eens)

Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen (1 = volstrekt mee oneens, 5 = helemaal mee eens) Knowledge Performance Scan De Knowledge Performance Scan geeft relatief snel en goedkoop inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de manier waarop met kennis wordt omgegaan in een organisatie(onderdeel).

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Consortiumdag blok voor blok

Hartelijk welkom. Consortiumdag blok voor blok Hartelijk welkom Consortiumdag blok voor blok welkom Uw dagvoorzitters: Roderik van den Bos Harry Boschloo Stel vandaag individueel uw eigen vraag aan Ruud Rensink, mindmapper 2 Twitter met hashtag: #blokvoorblok

Nadere informatie

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013

Het Waterschapshuis2.0. 25 april 2013 Het Waterschapshuis2.0 25 april 2013 Doel klankbordgroep Foto van Johan van Cranenburgh Aanleiding Aanbevelingen evaluatie TAX-i Transitie GR Opdrachtin AB van 17 december2012 EvaluatieTax-i Er was sprake

Nadere informatie

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION

DUTCH DATACENTER ASSOCIATION DUTCH DATACENTER ASSOCIATION Onze missie: De DDA verbindt de marktleidende datacenters in Nederland met als missie het versterken van de economische groei en het profileren van datacenters in de samenleving.

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

17 t/m 20 januari 2017 Ahoy Rotterdam SLIM VERBINDEN. www.infratech.nl GASTHEREN STRATEGISCHE PARTNERS ORGANISATOR

17 t/m 20 januari 2017 Ahoy Rotterdam SLIM VERBINDEN. www.infratech.nl GASTHEREN STRATEGISCHE PARTNERS ORGANISATOR 17 t/m 20 januari 2017 Ahoy Rotterdam SLIM VERBINDEN www.infratech.nl GASTHEREN STRATEGISCHE PARTNERS ORGANISATOR Slim verbinden is het thema van InfraTech 2017 in Ahoy Rotterdam. Letterlijk en figuurlijk.

Nadere informatie

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036

ons kenmerk ECFE/U201401021 Lbr. 14/036 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Rapport Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201401021

Nadere informatie

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, januari 2015

ORGANOGRAM PROVINCIE ZUID-HOLLAND, januari 2015 Griffie Griffier Luuk van Luijk Provinciesecretaris/ Algemeen directeur José Hilgersom Eenheid Audit en Advies Jacques van Kempen Directie Ruimte en Mobiliteit Gemma Smid-Marsman Directie Leefomgeving

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC

Project-, Programma- en AdviesCentrum. Resultaten die eruit springen PPAC Project-, Programma- en AdviesCentrum Resultaten die eruit springen PPAC Binnen Veiligheid en Justitie groeit het belang van projectmatig en programmatisch werken. Ook neemt de behoefte toe om medewerkers

Nadere informatie

EMVI tenzij. Aanbesteden doe je samen!

EMVI tenzij. Aanbesteden doe je samen! UITNODIGING Geachte heer, mevrouw, Met trots laten wij u weten dat Stadswerk regio Gelderland/Utrecht, Bouwend Nederland Regio Oost en de Regieraad Bouw Oost Nederland in samenwerking met de gemeente Apeldoorn

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

PPS/Esco Praktijkdag 2014

PPS/Esco Praktijkdag 2014 PPS/Esco Praktijkdag 2014 Samenwerken als driver voor innovatie 10 december 2014 Private financiering en PPS financieringsprogramma Bert Mulders en Ronald Pereboom 1 1 Innovatieve financieringsvormen Inventarisatie

Nadere informatie

wat gemeten wordt, wordt gedaan Hoe de CO 2 -Prestatieladder kan bijdragen aan 50% minder CO 2 in 2030

wat gemeten wordt, wordt gedaan Hoe de CO 2 -Prestatieladder kan bijdragen aan 50% minder CO 2 in 2030 wat gemeten wordt, wordt gedaan Hoe de CO 2 -Prestatieladder kan bijdragen aan 50% minder CO 2 in 2030 Erik Bronsvoort de groene draad van morgen 26/05/2012 06-81118061 erik@degroenedraadvanmorgen.nl Inhoud

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten

Curriculum Vitae. Profiel. Opleiding Training. Kennis Vaardigheden. Nevenactiviteiten Curriculum Vitae Jaap Bregman MSc 17 september 1985, woonachtig te Rotterdam 06 14 05 58 43 j.bregman@facilityestate.nl Enthousiast Sociaal Onderzoekend Nuchter Eigenwijs Profiel Door zijn studie en werkervaring

Nadere informatie

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard

Profielschets. Manager Vastgoedbeheer. Woonwaard. ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Profielschets Manager Vastgoedbeheer Woonwaard ERLY the consulting company Datum: Augustus 2015 Opdrachtgever: Woonwaard Adviseur ERLY: mr. drs. Tristan Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Inleiding Woonwaard

Nadere informatie

diepgaande analyse en inzicht in besparingspotentieel

diepgaande analyse en inzicht in besparingspotentieel HR benchmark: diepgaande analyse en inzicht in besparingspotentieel KPMG ziet veel corporaties die gedwongen zijn, of anticiperen op schaarser wordende middelen en veranderende kerntaken. Aangezien de

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie