Diner Pensant Locatie: Inktpot Gastheer: ProRail

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diner Pensant 11-11-2009 Locatie: Inktpot Gastheer: ProRail"

Transcriptie

1 Diner Pensant Locatie: Inktpot Gastheer: ProRail Op 11 november 2009 organiseerde de Stuurgroep van het Opdrachtgeversforum in de Bouw een diner pensant in de Inktpot, het hoofdkantoor van ProRail, in Utrecht. Patrick Buck, directeur Projecten van ProRail, trad op als gastheer. Doel was de mening van de overige (semi-) publieke opdrachtgevers over opdrachtgeverschap en over de rol van het Opdrachtgeversforum in de bouw te inventariseren en te discussiëren over onderwerpen in het veld. Hans de Jonge (hoogleraar Vastgoed TU Delft) was dagvoorzitter. 1

2 2

3 Programma Peter Jägers, directeur-generaal Rijksgebouwendienst en voorzitter van de Stuurgroep van het Opdrachtgeversforum, leidde de avond in. Lenny Vulperhorst, adviseur en bouwdeskundige, hield een voordracht over zijn visie op het opdrachtgeverschap in de bouw en infrastructuur in Nederland. Tijdens het diner werd in drie rondes, gedurende drie gangen, gediscussieerd over drie onderwerpen. 3

4 Impressie 4

5 Impressie 5

6 Impressie 6

7 Impressie 7

8 Deelnemerslijst Diner Pensant Inktpot Dhr. Maurits Arnolds Dhr. Jaap Balkenende Dhr. drs. Dries G.J. Berendsen Dhr. drs. Tom J.P.N. Boot Dhr. ir. Patrick E.M. Buck Mw. Alijd Bunge Dhr. prof. ir. Hans de Jonge Dhr. prof.dr.ir. Hennes de Ridder Dhr. Willem Dedden Dhr. ir. Frans Dekker Mw. Margriet Drijver Dhr. Jan H.M.A. Erven Mw. Ilse A.D. Fatehmahomed Dhr. ir. drs. Antoine N. Fraaij Dhr. Cor Geense Dhr. Aart Haitjema Dhr. drs. Jelle A. Hekman Dhr. Remco Hoeboer Dhr. Willem J.C. Hoeffnagel Dhr. drs. Wim F.S. Holleman Dhr. mr. Hans. J.G. Huisman Dhr. drs. Peter Jägers Dhr. Nico W. Kamphorst Dhr. Maarten Kaster Tendermanager AKI ProRail Programmamanager Hanzelijn ProRail Directeur Vastgoed en Campusontwikkeling Universiteit Utrecht Directeur Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting Gemeente Rotterdam Directeur projecten ProRail Projectleider PIANOo Hoogleraar Real Estate & Housing TU Delft Hoogleraar Integraal Ontwerpen TU Delft Hoofd Realisatie Infrastructuur Havenbedrijf Rotterdam Directeur Vastgoedbedrijf Universiteit Leiden Bestuurder COM-Wonen Plv. directeur Dienst Vastgoed Defensie Secretariaat Opdrachtgeversforum Directeur Cluster Facilitair Radboud Universiteit Nijmegen Programmadirecteur Kust Provincie Zuid-Holland Secretaris-Algemeen Directeur Hoogheemraadschap van Rijnland Wethouder Gemeente Amersfoort Projectmanager ProRail Spoorzone Delft Wethouder Gemeente Arnhem Stafdirecteur Markt & inkoop Rijkswaterstaat Hoofd Verwerving Dienst Vastgoed Defensie Directeur-generaal Rijksgebouwendienst Directeur Stedelijke Ontwikkelingen en Bedrijven Gemeente Amersfoort Secretaris Opdrachtgeversforum 8

9 Deelnemerslijst Diner Pensant Inktpot Dhr. ir. Bert L.H. Keijts Mw. Eva Klein Schiphorst Dhr. ing. Wim Knopperts MBA Dhr. Cdre. Ton. A.F. Kraak Dhr. Luuk J. Kuiper Dhr. mr. Stan J.P. Lyczak Dhr. ir. Erik Maatjes Dhr. ir. Eppe F.M. Nieuwenhuis Dhr. Ronald Paul Dhr. Harry Pegel Dhr. Jan Ploeger Dhr. Louis Prompers Mw. mr. Trees Raas MBA Dhr. Jaap Reijnders Dhr. Jan Roelofs Dhr. Peer J. Rooijmans Dhr. Paul Rutte Mw. mr. Jaqueline A.M. Schlangen Dhr. Stefan J. Schuwer Dhr. drs. Jim G.C.M. Schuyt Dhr. Paul J. Smaling Dhr. drs. Wouter A.B. Stolwijk Dhr. Ir. Bgen Richard Tieskens Dhr. Jaap Uithof Dhr. Marc Unger Directeur-generaal Rijkswaterstaat Directeur Vastgoed Rijksgebouwendienst Adjunct-directeur ProRail Souschef Behoeftestelling Dienst Vastgoed Defensie Wethouder Gemeente Rheden Wethouder Gemeente Alphen aan den Rijn Clustermanager Kwaliteit en onderzoek ProRail Directeur Hoogheemraadschap van Delfland Directeur Projectorganisatie Maasvlakte 2 Havenbedrijf Rotterdam N.V. Hoofdafd. Inkoop Management GWW Rijkswaterstaat Directeur Interprovinciaal Overleg Projectdirecteur Projectbureau A2 Maastricht Directeur Vastgoed Hogeschool InHolland Directeur Vastgoed Vermogensbeheer NS Poort Bedrijfsjurist/advocaat NS Poort Projectdirecteur Projectorganisatie RijnGouwelijn Provincie Zuid-Holland Directeur NS Poort Ontwikkeling Secretaris/directeur Regieraad Bouw Lid Raad van Bestuur Ymere Directievoorzitter de Alliantie Directeur Bouw Isala Kliniek Directeur PIANOo Directeur Dienst Vastgoed Defensie Directeur Ontwikkeling Staedion Projectmanager NSP Utrecht C.S. ProRail 9

10 Deelnemerslijst Diner Pensant Inktpot Dhr. Jan van Barneveld Dhr. mr. Ronald van Broeckhuysen Mw. mr. Gea E.A. van Craaikamp Dhr. Alfred van de Bosch MRE Dhr. mr. Frank R. van Herwijnen Dhr. drs. André van den Berg MRE Dhr. Jeroen van der Meijde Dhr. drs. ir. Koos J. van der Vaart Dhr. ing. Ger K. van der Wal Dhr. drs. ing. Adri G. van Dien Dhr. Joost van Hoek Dhr. Ewald H. van Vliet Dhr. Alex H.M. Vermeulen Mw. Greta Versteeg Dhr. Ruud Viergever Dhr. ir. Harry C.A.M. Vink Dhr. ir. Ron A.W. Voskuilen Dhr. Lenny Vulperhorst Dhr. ir. H.L.J.M. Henk Wijnen Dhr. Ted Zwietering Directeur de Alliantie Ontwikkeling Interdepartementaal Kennismanager Vastgoed Ministerie van Financien Directeur Projecten Rijksgebouwendienst Directeur Vastgoed en Ontwikkeling de Alliantie Afdelingshoofd Pps procesmanagement Rijksgebouwendienst Algemeen Directeur Schiphol Real Estate Fotograaf Fotogeniek Directeur Projectdirectie Vastgoed RVR Ministerie van Financien Manager AKI ProRail Adjunct Directeur Vastgoed Dienst Vastgoed Defensie Coördinator Kennismanagement en Communicatie Rijksgebouwendienst Burgemeester Gemeente Lansingerland Directeur Advies en Architecten Ministerie VROM Directiesecretaresse de Alliantie Secretaris directeur Waterschap de Dommel Directeur directie Huisvesting Erasmus Medisch Centrum Algemeen directeur Gemeentewerken Rotterdam Partner Andersson Elffers Felix Projectleider PIANOo Programmadirecteur Krachtwijken Gemeente Den Haag 10

11 Onderwerpen In discussieronde 1 werd gediscussieerd over "verdiepen": hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om een excellent opdrachtgever te worden? In de tweede ronde stond "verbreden" centraal: verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. De derde discussieronde ging over "de verklaring van ". Gevraagd werd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van het Opdrachtgeversforum. 11

12 Tafel 1 Tafelvoorzitter: Patrick Buck Verslaglegger: Maurits Arnolds 12

13 Tafel 1 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Vakmensen: vakinhoudelijke kennis Affiniteit/bewustzijn van (project)management opdrachtgever te zijn. Vernieuwend opdrachtgeverschap stimuleren: traditionele vorm loslaten en markt ruimte geven met innovatieve oplossingen te komen. Luister naar jonge/nieuwe mensen. Bevorder co-makership. Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Stimuleer dat organisaties met dezelfde soort werken en diensten elkaar opzoeken (netwerk). Ontwikkel een sectorale structuur die door een centrale stuurgroep wordt aangestuurd. Kennisdeling van grotere, reeds aangesloten, opdrachtgevers met kleinere en middelgrote bedrijven. Dat versterkt de positie van het Opdrachtgeversforum in de markt. 13

14 Tafel 1 Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Het idee van de verklaring wordt ondersteund. De verklaring onderschrijven betekent dat ook de interne organisatie daarop ingericht moet worden. Dat vergt veel. Laat eerst de eerste 25 organisaties tekenen die al op deze manier georganiseerd zijn, alvorens verder uit te breiden. 14

15 Tafel 2 Tafelvoorzitter: Peter Jägers Verslaglegger: Joost van Hoek 15

16 Tafel 2 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Erkenning en ondersteuning door het bestuur/management/de politiek. Vakmanschap: nieuwe vormen van aanbesteden leiden tot kennis en competentieontwikkeling. ProRail kent een team van juristen, kostendeskundigen en tendermanagers voor nieuwe aanbestedingsvormen. Goede voorbeelden delen Uitwisseling van personeel is de beste wijze van kennis delen Voedt externe adviseurs op, die vooral kleinere gemeentes adviseren. Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Draag duidelijk uit wat het Opdrachtgeversforum allemaal doet; het informele karakter is essentieel. Richt een tenderboard voor lagere overheden in. Er is behoefte aan een plek waar kleinere opdrachtgevers, die weinig aanbesteden, in gesprek kunnen over hun aanbestedingsstrategie. Goed voorbeeld van concrete en efficiënte kennisoverdracht, maar wel halen en brengen van kennis. Zorg dat ook middelgrote gemeenten elkaar vinden. Steun het initiatief van Onno van Veldhuizen, burgemeester Hoorn, om met lokale bestuurders samen te werken aan de professionalisering van het opdrachtgeverschap. Lokale bestuurders zoeken zekerheid als ze een nieuwe aanbestedingsvorm toe kunnen passen. 16

17 Tafel 2 Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Het Opdrachtgeversforum moet voor actieve voorlopers zijn. De stuurgroep moet een kleine groep met ervaring zijn, die de vernieuwing van het aanbesteden steeds weer op de agenda zet. Dat leidt tot modernisering. Richt het netwerk van het Opdrachtgeversforum 'peer to peer' in. Faciliteren dat mensen elkaar weten te vinden op het moment dat zij een gezamenlijk belang hebben. Dus geen centrale sturing, maar faciliteren dat men elkaar weet te vinden. Moet ook interessant zijn voor opdrachtgevers die slechts eenmalig een project uitvoeren. Wil niet te veel in één keer. 17

18 Tafel 3 Tafelvoorzitter: Bert Keijts Verslaglegger: Harry Pegel 18

19 Tafel 3 Discussieronde 1. Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Ontwikkel kennis over de markt en zorg dat opdrachtgevers die met elkaar kunnen uitwisselen. Stel ervaringen van ervaren opdrachtgevers beschikbaar. Vooral hun instrumentarium (innovatieve contracten, gunning op prijs en kwaliteit) Investeer in opleidingen. Ontwikkel een loket voor bijvoorbeeld DBFM. Richt een regionaal netwerk in en deel zo kennis. Stel een "vetlederen medaille" voor de beste opdrachtgever in. Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Participanten moeten kunnen brengen én halen. Maak de opbrengsten van lidmaatschap expliciet. Wissel ervaringen uit. Het Opdrachtgeversforum moet uit koplopers bestaan. De verdere verspreiding van goed opdrachtgeverschap moeten de koepels als IPO en VNG doen. Het Opdrachtgeversforum moet wel exclusief voor opdrachtgevers blijven. Ontplooi meer wervende initiatieven, bijvoorbeeld Symposia. 19

20 Tafel 3 Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Organiseer voor kleinere opdrachtgevers een tender adviesclub. Wat krijg ik voor het lidmaatschap van het opdrachtgeversforum? Geld vragen kan tegen je werken. Waarom subsidieert de overheid dit niet? Richt een Tenderboard op, zodat je waar voor je geld krijgt. Bewerk standaardisatie. Ontwikkel een keurmerk. Verspreid best proven practice. Beter goed gejat dan slecht bedacht. 20

21 Tafel 4 Tafelvoorzitter: Jim Schuijt Verslaglegger: Greta Versteeg 21

22 Tafel 4 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Vakmensen: vakinhoudelijke kennis Wissel kennis uit over aanbestedingstechnieken. De kennis is nu "versnipperd" aanwezig. Maak een "etalage" met producten. Gebruik standaards. Corporaties: een gestandaardiseerd huis (Zwolse concept). Andere optie om goedkoop te bouwen is het modulair ontwikkelen. Maak opdrachtgevers bewust dat zij opdrachtgevers zijn. Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Probeer de politiek voor professioneel opdrachtgeverschap te interesseren. Standaardiseer contractvormen Gebruik zo min mogelijk de koepels (som der delen is meer dan het geheel) Stimuleer de dialoog over modern/professioneel opdrachtgeverschap Zorg voor vertrouwen en investeer niet alleen horizontaal (breed) maar ook vertikaal (diep = kennis). Betrek marktpartijen bij de discussie. 22

23 Tafel 4 Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Benadruk het belang van goede omgangsvormen in de branche. Beloon medewerkers die goed "jatten" en "straf" degenen die zelf het wiel gaan uitvinden. Professioneel opdrachtgeverschap betekent ook reflecteren op het gedrag van de eigen organisatie. Bevorder bouwteams en co-makership (werk samen met huurders/aannemers). 23

24 Tafel 5 Tafelvoorzitter: Richard Tieskens Verslaglegger: Adri van Dien 24

25 Tafel 5 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? De belangrijkste onderwerpen zijn: nieuwe contractvormen, duurzaam inkopen en effectiviteit van prikkels naar de markt (fictieve kortingen, prestatiemeting, etc.) Richt een pool van professionele medewerkers in voor grote maar ook voor middelgrote opdrachtgevers om kennis te delen. Het Opdrachtgeversforum kan functioneren als contactpunt/centrum. Wissel best practises via de website, koppel hieraan per onderwerp contactpersonen. Werk samen op een lager niveau dan alleen de stuurgroep. Bijvoorbeeld per thema, zoals nieuwe contractvormen. Vraag naar het inbrengen van prikkels naar de markt en anderzijds de vraag over het verwerken van de criteria voor duurzaam inkopen in (nieuwe) contractvormen en projecten. Organiseer praktijkgerichte themasessies voor deze groep. Verzin methodes om talent aan te trekken en te behouden. Neem in elkaars tenderboards zitting bij Europese aanbestedingen. 25

26 Tafel 5 Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Nieuwe toetreders moeten weten: what's in it for me. Ga niet institutionaliseren: faciliteer Maak gebruik van het netwerk van leden/toetreders. Ze beschikken over een eigen netwerk in hun sector. Bijvoorbeeld een netwerk van universiteiten, een netwerk van waterschappen, een netwerk van ziekenhuizen. Met deze sectorale netwerken gelinkd aan het Opdrachtgeversforumnetwerk wordt landelijke dekking gevonden. Wordt een belangenbehartiger van de opdrachtgevers en zet vernieuwing op de agenda. Zorg dat ook middelgrote gemeenten elkaar vinden. Steun het initiatief van Onno van Veldhuizen, burgemeester van Hoorn, om met een lokale bestuurders samen te werken aan de professionalisering van het opdrachtgeverschap. Lokale bestuurders zoeken zekerheid als ze een nieuwe aanbestedingsvorm toe kunnen passen. Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Het bereiken van minimaal de top 100 is een middel en moet geen doel zijn. Men wil aanhaken bij succes, maar wat is het succes van het Opdrachtgeversforum? 26

27 Tafel 6 Tafelvoorzitter: Paul Rutte Verslaglegger: Alijd Bunge 27

28 Tafel 6 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Over nieuwe contractvormen. Cultuur is belangrijker dan structuur. Stimuleer ontwikkelingen op drie niveaus: - politiek/bestuurlijk (angst wegnemen, transitie vormgeven), - leiding (durven loslaten en consequent volharden) en - medewerkers (er worden andere competenties gevraagd van de medewerkers). Over duurzaamheid. Moet op een hoger level gebracht worden dan productniveau. Een gebied waarin iedereen nog veel moet leren. Top drie Opdrachtgeversforum 2012: - kennisdelen, - duurzaam inkopen en - functioneel uitvragen. 28

29 Tafel 6 Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Maak de stuurgroep niet te groot. Vorm commissies/kringen/intervisie om gefocust over inhoud te discussiëren. Het Opdrachtgeversforum is geen politiek orgaan, maar gaat over de inhoud van het werk. Voorbeeld van een thema: de (te) grote rol van de consultants. Let op de kloof tussen grote en kleine opdrachtgevers. Die moet niet te groot worden. Kleine organisaties mogen kennis halen bij de grote. Hanteer in het Opdrachtgeversforum geen consensus model. De meest professionele organisaties zijn leading. Zij zijn bereid om hun kennis te delen. Geef een bepaalde autoriteit aan het Opdrachtgeversforum, zodat anderen de aanpak/visie van het Opdrachtgeversforum volgen. 29

30 Tafel 6 Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Deelnemers hebben moeite met de financiële paragraaf in de verklaring, omdat onduidelijk is hoe hoog deze is en hoe inkomsten en uitgaven zijn opgebouwd. Paradox? De kracht van het Opdrachtgeversforum zit in informele kennisuitwisseling. Discussie is dat men kennis beschikbaar wil stellen aan een brede groep, maar men tegelijkertijd geen voorstander is van ongebreidelde groei van het platform. Verbreed de toegang tot de projectacademie. Nu alleen voor het rijk. Decentrale overheden willen graag meedoen. Verklaring mag ambitieuzer: het Opdrachtgeversforumkan maatschappelijk iets betekenen. 30

31 Tafel 7 Tafelvoorzitter: Ron Voskuilen Verslaglegger: Maarten Kaster 31

32 Tafel 7 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Pas de huidige producten toe. Ontwikkel niet alleen producten, zorg dat huidige worden toegepast/ onderschreven. Ook de "2 e kring" moet er gebruik van maken (gedragscode, CO2 ladder, rijksacademie etc. Ontwikkel kengetallen. Richt een database in voor vooral de kleinere opdrachtgevers voor standaarddata in de bouw. Zoals: wat kost een parkeerplaats? Zorg voor vergelijkingsmateriaal. Lever standaards aan Voorop lopen is relatief. Geef de gelegenheid de huidige kennis/stand van zaken te benutten. Zoals: standaardcontracten, bestekken, ervaringen, practises. Meet mijlpalen breed uit. Maak gebruik van bijvoorbeeld de pers, nieuwsbrieven, websites etc. om tot stand gebrachte producten onder de aandacht te brengen. Dat beïnvloedt in positieve zin de positie en het imago van opdrachtgevers. Set the trend. Dat zet ook de opvattingen over goed ondernemerschap onder druk. 32

33 Tafel 7 Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Sta stil bij "kleinere" opdrachtgevers. De kleinere opdrachtgevers, zoals hogescholen, ziekenhuizen en de wat kleinere gemeenten, hebben een enkele keer in jaren een grote bouwopdracht. Ontwikkelen instrumenten voor kleinere opdrachtgevers. Kan het forum bijvoorbeeld een rol spelen tijdens het overleg van vastgoedmanagers van hogescholen? Stel een onafhankelijke partij in die over contractvormen adviseert, geschikt voor kleinere opdrachtgevers. Betrek de hele keten. Ook opdrachtnemers zijn natuurlijk weer opdrachtgevers voor onderaannemers. Vernieuwing doorvoeren moet binnen de hele keten. Ontwikkel daar instrumenten (contractvormen) voor. Past performance is mooi, maar betreft slechts een deel van de keten. 33

34 Tafel 7 Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Reacties op de overweging: Het samenwerkingsverband Opdrachtgeversforum moet niet als motorblok maar als oliemannetje (olievlek) functioneren. Reacties op de verklaring: Men wil (eventueel) financieel bijdragen voor best practises en het benutten van een netwerk. Een Tenderboard met deelnemers afkomstig van verschillende (ervaren) opdrachtgevers is "geld" waard. De soorten opdrachtgevers zijn te divers; derhalve de benodigde competenties. wees als opdrachtgever kritisch naar de markt: samen sterk. 34

35 Tafel 8 Tafelvoorzitter: Ted Zwietering Verslaglegger: Henk Wijnen 35

36 Tafel 8 Discussieronde 1: Verdiepen Hoe kan er verder geprofessionaliseerd worden om excellent opdrachtgever te worden? Meer inschakelen van de markt. Deze trendbreuk is alleen bij de grote opdrachtgevers merkbaar. Dit vergt ontwikkeling en stimulering van andere competenties, kernactiviteiten en begrijpen wat deze andere rol inhoudt. Publieke opdrachtgevers moeten meer leren van private opdrachtgevers. Onderhoud (maintenance) en/of exploitatie moet vaker onderdeel worden van een contract als prikkel voor de markt. Aandacht voor de positie en rol van de adviseur. Aandacht voor esthetiek. Aandacht voor professioneel opdrachtgeverschap van traditionele aanbestedingen. Aandacht voor concurrentiegerichte dialoog. Uit de lijst van 8 thema's zijn vooral 'effectiviteit van de prikkels naar de markt' en 'functioneel uitvragen' genoemd. 36

37 Tafel 8 Discussieronde 2: Verbreden Het verbreden van het Opdrachtgeversforum om impact op de markt te creëren. Let bij verbreding op de koppositie van de grote drie (Rijksgebouwendienst, Rijkswaterstaat en ProRail). Hun ontwikkeling moet doorgaan en andere deelnemers moeten de verschillen tussen de koplopers en overige erkennen. Verbreding is: kennisdelen, ervaring uitwisselen, brainstormen over ontwikkelingen, detachering, stages e.d.. Maak gebruik van expertise. Bijvoorbeeld expertise over risicomanagement van de scope, omgeving en vergunningen maakt de stap naar professionalisering van het opdrachtgeverschap mogelijk. Besteed aandacht aan de kleine of incidentele opdrachtgever. Hoe kan de grote professionele opdrachtgever de niet-professionele incidentele opdrachtgever bijstaan? De grote drie zijn hier niet op ingericht, staan niet te trappelen om aan deze vraag tegemoet te komen (Markt & Overheid?). Discussieronde 3: De verklaring van In de verklaring van wordt gevraagd te discussiëren over, onder andere, het streven naar professionalisering van het opdrachtgeverschap, het toepassen van door het Opdrachtgeversforum ontwikkelde instrumenten, zoals de gedragscode publiek opdrachtgeverschap, en het ontwikkelen van competenties van personeel volgens overeengekomen profielen. Er zijn wel beelden gewisseld over de mate van ontwikkeling van verschillende opdrachtgevers: van zeer professioneel (ProRail), volop in ontwikkeling (corporaties) en achterblijvers. Bij ProRail wordt soms een taak weer teruggenomen van de markt omdat uitbesteding toch niet goed werkt. Enkele opmerkingen. Het Opdrachtgeversforum moet meer naar buiten treden. Goed opdrachtgeverschap moet centraal staan en niet het publieke opdrachtgeverschap. 37

38

Diner Pensant 08-11-2010 Locatie: Kasteel in Breda Gastheer: Nederlandse Defensie Academie

Diner Pensant 08-11-2010 Locatie: Kasteel in Breda Gastheer: Nederlandse Defensie Academie Diner Pensant 08-11-2010 Locatie: Kasteel in Breda Gastheer: Nederlandse Defensie Academie Het Opdrachtgeversforum in de bouw organiseerde op 18 november 2010 zijn 4e diner pensant. Ruim tachtig genodigden

Nadere informatie

GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVER- SCHAP

GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVER- SCHAP GEDRAGSCODE PUBLIEK OPDRACHTGEVER- SCHAP Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een netwerkorganisatie van (semi-)publieke opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur. Deelnemers zijn: de Alliantie, Dienst

Nadere informatie

Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap. Het Opdrachtgeversforum in de bouw

Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap. Het Opdrachtgeversforum in de bouw Gedragscode Publiek Opdrachtgeverschap Het Opdrachtgeversforum in de bouw Het Opdrachtgeversforum in de bouw is een netwerkorganisatie van (semi-)publieke opdrachtgevers in de bouw en infrastructuur. Deelnemers

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag!

Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Aanpak Duurzaam GWW- Aan de slag! Johan van Dalen, ProRail, Cindy de Groot, Provincie Zuid-Holland Esther Veendendaal, RVO 5 juni 2014 Ontstaan van Duurzaam GWW Het begon met Duurzaam Inkopen Nu verder

Nadere informatie

Diner Pensant 12-11-2007 Locatie: Paleis Soestdijk Gastheer: Rijksgebouwendienst

Diner Pensant 12-11-2007 Locatie: Paleis Soestdijk Gastheer: Rijksgebouwendienst Diner Pensant 12-11-2007 Locatie: Paleis Soestdijk Gastheer: Rijksgebouwendienst Op 12 november 2007 organiseerde de Stuurgroep van het Opdrachtgeversforum in de Bouw in de Oranjerie van Paleis Soestdijk

Nadere informatie

Duurzaam inkopen, gewoon doen!

Duurzaam inkopen, gewoon doen! Duurzaam inkopen, gewoon doen! Duurzaam Inkopen, 27 januari 2010 ir. Mark Hoogbergen Adviseur Agenda 1 Introductie 4 Criteria 2 Waarom 5 Aan de slag 3 Doelstelling > Menu extra s Agentschap NL Als het

Nadere informatie

Seminar CO2-Prestatieladder Voor aanbesteders en bedrijven in de bouw en andere sectoren

Seminar CO2-Prestatieladder Voor aanbesteders en bedrijven in de bouw en andere sectoren CO2-PRESTATIELADDER Samen zorgen voor minder CO 2 Seminar CO2-Prestatieladder Voor aanbesteders en bedrijven in de bouw en andere sectoren In één dag leren wat de CO2-Prestatieladder kan betekenen voor

Nadere informatie

Voorsprong door gebundelde kennis

Voorsprong door gebundelde kennis Advies- en ingenieursbureau dhv.nl Voorsprong door gebundelde kennis samenwerking bij complexe mobiliteitsprojecten Altijd een oplossing verder Een opdrachtgever met raad en daad bijstaan betekent meer

Nadere informatie

Recent is het Consortium Maatschappelijk Vastgoed (zie

Recent is het Consortium Maatschappelijk Vastgoed (zie Recent is het Consortium Maatschappelijk Vastgoed (zie www.consortiummvg.nl) gestart vanuit een RAAK aanvraag door de Hanzehogeschool. Doel van het tweejarig project is het onderwijs en bedrijfsleven kennis

Nadere informatie

UNIĽ VAN WATTRSCHAPPĽN

UNIĽ VAN WATTRSCHAPPĽN UNIĽ VAN WATTRSCHAPPĽN WATfcffêC/ÍAl MO. «806 is m M 2014.15966 Bezoekadres Koningskade 40 2596 AA Den Haag Postadres Postbus 93218 2509 AE Den Haag Telefoon 070 3519751 Fax 070 354 46 42 De leden waterschappen

Nadere informatie

SLIMMER AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN PARKEREN. 12 mei 2016

SLIMMER AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN PARKEREN. 12 mei 2016 SLIMMER AANBESTEDEN EN CONTRACTEREN PARKEREN 12 mei 2016 AANLEIDING Parkeren én de rol van de overheid is veranderd: Professioneler; van dozenschuiver naar partner Meer IT-gerelateerde spelers op parkeermarkt

Nadere informatie

Keuzes bij contractering. Ir. Remco M. Hoeboer MBA Coördinerend Projectmanager grote Stationsprojecten

Keuzes bij contractering. Ir. Remco M. Hoeboer MBA Coördinerend Projectmanager grote Stationsprojecten Keuzes bij contractering Ir. Remco M. Hoeboer MBA Coördinerend Projectmanager grote Stationsprojecten Inhoud Grote stationsprojecten van ProRail Project Spoorzone Delft Karakteristieke vraagstukken Bepalende

Nadere informatie

Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen

Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen Masterclass KIVI: Beter scoren op openbare aanbestedingen 9 februari 2017 Wat is de toegevoegde waarde van een b-to-b marketeer? www.vanemdenmc.nl Programma 9.00 uur Inleiding Bart v Emden 9.15 uur Ontwikkelingen

Nadere informatie

Overheden als moderne opdrachtgever

Overheden als moderne opdrachtgever Overheden als moderne opdrachtgever Organisatorische randvoorwaarden voor professioneel opdrachtgeverschap bij nieuwe samenwerkingsvormen bij Waterschappen Prof.dr.ir. Marleen Hermans, TU Delft, Bouwkunde,

Nadere informatie

Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar!

Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar! Meer duurzaamheid in de GWW: Laat je inspireren en leer van elkaar! Lie Chahboun 14 april 2015 Programmabureau Duurzaam GWW RVO.nl Wie heeft (nog) Duurzaam Inkopen beleid? Wie koopt 100% duurzaam in? Wie

Nadere informatie

4 juni Ministerie van Financiën, PPS & Asset management

4 juni Ministerie van Financiën, PPS & Asset management De Waarheid over DBFM PIANOo-congres 4 juni 2009 Wie zijn wij? Erik Jan Snik Merlijn Nijhof Ministerie van Financiën, PPS & Asset management www.minfin.nl/onderwerpen/publiek_private_samenwerking Voorheen:

Nadere informatie

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw

NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Management Advies Automatisering Bouw Huisvesting Vastgoed @brinkgroep NEC3 als alternatieve contractvorm in de bouw Als u zoekt naar samenwerking en vertrouwen Specialisten geïntegreerde contracten en

Nadere informatie

Innovatief opdrachtgeverschap

Innovatief opdrachtgeverschap Innovatief opdrachtgeverschap CBZ Bouwdag Verpleging en Verzorging Bussum, 6 maart 2008 Inhoud TNO en innovatief opdrachtgeverschap Waarom geïntegreerd contract? Wat kunnen we leren uit andere sectoren?

Nadere informatie

Samen werken aan lokale bereikbaarheid

Samen werken aan lokale bereikbaarheid Samen werken aan lokale bereikbaarheid Aanbod van de VOC aan gemeenten voor een gezamenlijk geluid in het beleidsveld mobiliteit en infrastructuur. Doet u mee? 1 Wat is de VOC? De Vereniging Openbaar Vervoer

Nadere informatie

Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers. beweegt mensen

Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers. beweegt mensen Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers beweegt mensen Juni 2013 2 Waar het om gaat; worden wie je bent PublicSpirit Carrièremanagement, speciaal voor werkgevers U bent een ervaren topmanager of bestuurder

Nadere informatie

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten

Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden. Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden van Vliet Een interactieve kennismaking met DBFMOcontracten April 2011 7 april 2009 2 April 2011 - Slimmer met vastgoed - innovatief aanbesteden 3 April 2011

Nadere informatie

contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011

contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011 Innovatieve contractvorming in de onderwijshuisvesting Louk Heijnders Congres PIANOo 26 mei 2011 Servicecentrum Scholenbouw Opdrachtgevers OCW VNG VO raad PO raad Ketenpartners Steunpunt Seu brede scholen

Nadere informatie

Vormgeven aan Vernieuwend Opdrachtgeverschap. 11 september 2013

Vormgeven aan Vernieuwend Opdrachtgeverschap. 11 september 2013 Vormgeven aan Vernieuwend schap september 203 Waarom vernieuwing? Wat bereiken met vernieuwend opdrachtgeverschap? Afwenden onnodige kosten, naar lagere prijs Vermijden tegenvallende kwaliteit, meer kwaliteit

Nadere informatie

Uitnodiging/ aankondiging: Congres Resilience, Veiligheidsregio Kennemerland, project Miracle

Uitnodiging/ aankondiging: Congres Resilience, Veiligheidsregio Kennemerland, project Miracle Uitnodiging/ aankondiging: Congres, Veiligheidsregio Kennemerland, project Crisismanagement is netwerk management. Overheidsorganisaties en hulpdiensten zijn normaal gesproken de first responders bij incidenten

Nadere informatie

Apeldoorn, de meest vernieuwende opdrachtgever

Apeldoorn, de meest vernieuwende opdrachtgever Apeldoorn, de meest vernieuwende opdrachtgever Sander Lubberhuizen Jos van Nuenen Teamleiders afdeling Ingenieursbureau Keuze voor nieuwe contractvormen Projectspecifieke omstandigheden Geen systematische

Nadere informatie

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen

Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen Leergang Regiegemeente worden: effectiever (be)sturen De gemeentelijke regierol Veel gemeenten ontwikkelen zich vandaag de dag tot regiegemeente. Dat betekent veelal dat ze meer taken uitbesteden, waarbij

Nadere informatie

-Prestatieladder. Seminar CO 2. meld je nu aan. 15 en 27 november 2012. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren

-Prestatieladder. Seminar CO 2. meld je nu aan. 15 en 27 november 2012. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren 2 2 Seminar CO 2 -Prestatieladder Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren 15 en 27 november 2012 meld je nu aan De CO 2 -Prestatieladder De CO 2 -Prestatieladder is een instrument

Nadere informatie

Bedrijfsplan

Bedrijfsplan Opdrachtgeversforum in de Bouw Bedrijfsplan 2013 2015 Definitief 19 juni 2013 Jan Hendrik Dronkers Leentje Volker Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Historie 1 1.2 Evaluatie 2010-2012 1 1.3 Komende periode

Nadere informatie

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw

Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Veranderende informatiebehoefte bij opdrachtgevers in de bouw Prof.dr.ir. Marleen Hermans Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw, TU Delft Managing Partner, Brink Management & Advies mede mogelijk

Nadere informatie

Expert meeting geintegreerde contracten

Expert meeting geintegreerde contracten Expert meeting geintegreerde contracten 18-10-2012 Delft University of Technology Challenge the future Programma 15.30-15.45 uur: Opening door de decaan van de faculteit Bouwkunde, prof.ir. Karin Laglas

Nadere informatie

WELKOM BIJ DE NEVI CONTACTDAG 2015

WELKOM BIJ DE NEVI CONTACTDAG 2015 WELKOM BIJ DE NEVI CONTACTDAG 2015 Agenda Welkom Welkom door Ton Trommelen Toelichting op de NCD door Hans Bax Toekomst van het vak inkoop Prof. Dr. Arjan van Weele NEVI Beleidsvisie Erik de Bruine en

Nadere informatie

BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV. PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed?

BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV. PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed? BIJEENKOMST KMVG 26 JANUARI 2012 FREYA VAN DER KROEF, DIRECTEUR TENMAN BV PPS-DBFM(O) kansen voor maatschappelijk vastgoed? OVERZICHT PRESENTATIE Wat is PPS Integrale contactvormen Kenmerken Toepassingen

Nadere informatie

Amsterdamse Inkoop op de schop!

Amsterdamse Inkoop op de schop! Amsterdamse Inkoop op de schop! Hans Dussel, Hoofd Inkoop Gemeente Amsterdam PIANOo-congres 6 juni 2013 Resultaat: Een professionele inkooporganisatie die bijdraagt aan de (beleids)doelen en de (bezuinigings)opgave

Nadere informatie

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6

Marktdag 22 november 2012. Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Marktdag 22 november 2012 Ondernemend aanbesteden gericht op lage TCO WELKOM SESSIE 6 Even voorstellen Paul Kuijpers (1961) Partner bij Balance & Result adviseurs, (Deventer) Ervaringen Haal het beste

Nadere informatie

Life Cycle Denken & Integraal Ontwerpen. Amersfoort Roderik Schunck Eric Bom Danny Boers

Life Cycle Denken & Integraal Ontwerpen. Amersfoort Roderik Schunck Eric Bom Danny Boers Life Cycle Denken & Integraal Ontwerpen Amersfoort 2-2-2009 Roderik Schunck Eric Bom Danny Boers Agenda Deel 1 Terugblik bijeenkomst 2008 Waarom Life Cycle Denken en Integraal Ontwerpen? (Marktvraag) Verbinding

Nadere informatie

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy

CHARTER. Netherlands Academy of Philanthropy CHARTER Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy De Netherlands Academy of Philanthropy (NAP) is een samenwerkingsverband tussen de Maatschappelijke Alliantie en hoogleraren

Nadere informatie

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl

contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Van contractbeheer naar contractmanagement PIANOo Congres 2011 Ir. Ing Harry Verkooijen Hoofd SBO-ICM Harry.verkooijen@minbzk.nl Doel van de presentatie (1) Waarom verdient contractmanagement een speciale

Nadere informatie

Gastheer Koninklijke BAM Groep

Gastheer Koninklijke BAM Groep Gastheer Koninklijke BAM Groep William van Niekerk Director Corporate Social Responsibility Opening Jacqueline Schlangen Directeur Vernieuwing Bouw Vernieuwing Bouw ontwikkelt door in de Bouwcampus Vrije

Nadere informatie

Innovatief aanbesteden

Innovatief aanbesteden Innovatief aanbesteden Bijeenkomst Ondernemend Aanbesteden - Haarlem, 28 oktober 2013 1 De weg naar succes verander de wereld begin bij jezelf 2 Even voorstellen: Coos Koster Leusden Getrouwd, 3 kinderen

Nadere informatie

PPS en maatschappelijk vastgoed

PPS en maatschappelijk vastgoed PPS en maatschappelijk vastgoed 19 april 2011 Peter Oussoren Tenman Inhoud: Is er een probleem? Wat verwachten we van een oplosssing Even herhalen :PPS PPS nieuwe stijl : lean en mean Probleemstelling:

Nadere informatie

Marktdialoog Technische adviesdiensten

Marktdialoog Technische adviesdiensten Marktdialoog Technische adviesdiensten 21 maart 2017 Agenda 1. Welkom en kennismaking 2. Aanleiding en doelen marktdialoog 3. Waarom een raamovereenkomst? 4. Dialoog Aanbestedingsstrategie 4.1 DAS 4.2

Nadere informatie

Innovatie in de bouw

Innovatie in de bouw Innovatie in de bouw Voorstellen Rienk Hiddema Adviseur Installatietechniek Ron de Vrieze NoorderRuimte Pagina 2 Agenda 1. Introductie Valstar Simonis 2. Thesis innovatie in de bouw 3. Platform innovatie

Nadere informatie

ons kenmerk FLO/U201301148 Lbr. 13/071

ons kenmerk FLO/U201301148 Lbr. 13/071 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Visitatiecommissie samenwerking in de waterketen uw kenmerk ons kenmerk FLO/U201301148 Lbr. 13/071 bijlage(n)

Nadere informatie

-Prestatieladder. Seminar CO 2. meld je nu aan. 15 en 27 november 2012. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren

-Prestatieladder. Seminar CO 2. meld je nu aan. 15 en 27 november 2012. Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren 2 2 Seminar CO 2 -Prestatieladder Voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouw en andere sectoren 15 en 27 november 2012 meld je nu aan Op 15 en 27 november 2012 organiseren Stichting Klimaatvriendelijk

Nadere informatie

Diner Pensant 09-11-2011 Locatie: Academiegebouw Gastheer: Universiteit Leiden

Diner Pensant 09-11-2011 Locatie: Academiegebouw Gastheer: Universiteit Leiden Diner Pensant 09-11-2011 Locatie: Academiegebouw Gastheer: Universiteit Leiden Op 9 november 2011 organiseerde de Stuurgroep van het Opdrachtgeversforum in de bouw zijn 6e diner pensant. Dit jaar waren

Nadere informatie

Wel transformatie; meer service

Wel transformatie; meer service Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) Initiatief toenmalig ministerie van VROM en aantal marktpartijen. In 2013 20 publieke en private partijen plus Kring van Adviseurs. Bevorderen Uitstekend opdrachtgeverschap

Nadere informatie

Anna Schoemakers Klimaat voor Ruimte

Anna Schoemakers Klimaat voor Ruimte Workshop: De klimaatrobuuste stad Voorzitter: Prof. dr.ir. C. Zevenbergen (Chris), Dura Vermeer/UNESCO IHE Sprekers en presentaties: Drs. A.J. Schoemakers (Anna) Projectbegeleider Klimaat voor Ruimte,

Nadere informatie

Regionale Samenwerking Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Regionale Samenwerking Metropoolregio Rotterdam Den Haag Programmasponsors: Inleiding In dit wordt uiteengezet hoe we tot nauwere regionale samenwerking kunnen komen op het gebied van binnen de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH). Op 1 maart 2012 hebben

Nadere informatie

ļll II ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll Deltacommissaris

ļll II ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll Deltacommissaris Deltacommissaris > Retouradres Postbus 9Ũ653 2509 LR Den Haag Waterschap Peel en Maasvallei De weledelgestrenge heer mr. A.M.G. Gresel Postbus 3390 5902 RJ Venlo ii l i.»j 'i! l ľ l! l ľlľ l lľ l!ih»ll

Nadere informatie

Organisatieaspecten van publiek opdrachtgeverschap in de bouw

Organisatieaspecten van publiek opdrachtgeverschap in de bouw Organisatieaspecten van publiek opdrachtgeverschap in de bouw Prof.dr.ir. Marleen Hermans Dr.ir. Leentje Volker TU Delft / Bouwkunde / RE&H Leerstoel Publiek Opdrachtgeverschap in de Bouw Publiek opdrachtgeverschap

Nadere informatie

VISI - Gebruikersbijeenkomst

VISI - Gebruikersbijeenkomst Welkom bij de VISI - Gebruikersbijeenkomst 12 september 2013 Namens het VISI-Gebruikerscomité Flip Rosdorff (voorzitter Gebruikerscomité) Paul Jansen (projectmanager VISI) Programma 13.30 Flip Rosdorff

Nadere informatie

Lanenbuurt Elst Nieuwbouw 110 woningen. Giesbers-Arnhem Bouw

Lanenbuurt Elst Nieuwbouw 110 woningen. Giesbers-Arnhem Bouw PROFIEL Giesbers Groep Sporthal de Streepen Sint-Oedenrode Nieuwbouw sporthal met cultureel en maatschappelijk cluster BeLeef Buitendijks Uithoorn, Legmeer-West Woongebied 34 woningen Lanenbuurt Elst Nieuwbouw

Nadere informatie

A3 Publiek Leiderschap

A3 Publiek Leiderschap A3 Publiek Leiderschap Ron Voskuilen Algemeen directeur Stadsontwikkeling, gemeente Rotterdam Voorzitter: Peter Pol Stadsontwikkeling Rotterdam / MCD MCD Lustrum 11 april 2013 Publiek Leiderschap Ron Voskuilen,

Nadere informatie

Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland

Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland Voordracht Kandidaatbestuur aan de Provinciale ledenvergadering GroenLinks Gelderland Opdracht Op 13 augustus 2013 heeft het voltallige bestuur van de Gelderse afdeling van GroenLinks haar functie te beschikking

Nadere informatie

Rolbewust handelen bij nieuwe samenwerkingsvormen een uitdaging voor opdrachtgevers (en ketenpartners)

Rolbewust handelen bij nieuwe samenwerkingsvormen een uitdaging voor opdrachtgevers (en ketenpartners) Rolbewust handelen bij nieuwe samenwerkingsvormen een uitdaging voor opdrachtgevers (en ketenpartners) Prof.dr.ir. Marleen Hermans Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw, TU Delft 1 Publiek opdrachtgeverschap

Nadere informatie

Bijlage overeenkomst

Bijlage overeenkomst Bijlage overeenkomst tussen gemeente Utrecht & de in Utrecht werkzame corporaties & particuliere verhuurorganisaties, werkzaam binnen de gemeente Utrecht 5 juli 2011. Colofon: Gemeente Utrecht Dienst Stadsontwikkeling,

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Voorbereidingstrajecten Participatiebudget

Voorbereidingstrajecten Participatiebudget Voorbereidingstrajecten Participatiebudget Landelijke Bijeenkomst, Utrecht Programma 09:30 09:45 Opening / toelichting programma 09:45 10:15 Stand van zaken wetgevingstraject 10:15 10:45 Voorstellen en

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

leveren ...op het koppelvlak tussen overheid en marktpartij Significant B.V. Jan-Pieter Papenhuijzen 19 april 2011

leveren ...op het koppelvlak tussen overheid en marktpartij Significant B.V. Jan-Pieter Papenhuijzen 19 april 2011 Laat de markt haar waarde leveren...op het koppelvlak tussen overheid en marktpartij Significant B.V. 19 april 2011 Jan-Pieter Papenhuijzen Agenda Waardecreatie in de publieke sector Benaderen van een

Nadere informatie

Rendabel ontwikkelen door opdrachtgeversrol anders in te vullen

Rendabel ontwikkelen door opdrachtgeversrol anders in te vullen Rendabel ontwikkelen door opdrachtgeversrol anders in te vullen Nieuwe invulling opdrachtgeversrol reduceert stichtingskosten en lifecycle costs en leidt tot het verdwijnen van de onrendabele top 1 Traditionele

Nadere informatie

Duurzaamheid in overheidsopdrachten met de Aanpak Duurzaam GWW

Duurzaamheid in overheidsopdrachten met de Aanpak Duurzaam GWW Duurzaamheid in overheidsopdrachten met de Hoe werkt het en wat betekent dat voor U? Johan van Dalen, ProRail Seminar Duurzaamheid in Funderingen 10 april 2013 Inhoud - - Instrumenten en aanbesteden -

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Inhoud. context van parkeren als beleidsterrein; nieuwe keuze voor gemeenten; van oud naar nieuw; werkwijze;

Inhoud. context van parkeren als beleidsterrein; nieuwe keuze voor gemeenten; van oud naar nieuw; werkwijze; Kennismaking Inhoud context van parkeren als beleidsterrein; nieuwe keuze voor gemeenten; van oud naar nieuw; werkwijze; Context parkeren druk op schaarse openbare ruimte; parkeren, leefbaarheid, mobiliteit

Nadere informatie

Duurzaam Inkopen RWS. PIANOo congres Den Haag, 7 juni 2012. Leendert van Geldermalsen Projectmanager Duurzaam Inkopen RWS

Duurzaam Inkopen RWS. PIANOo congres Den Haag, 7 juni 2012. Leendert van Geldermalsen Projectmanager Duurzaam Inkopen RWS Duurzaam Inkopen RWS PIANOo congres Den Haag, 7 juni 2012 Leendert van Geldermalsen Projectmanager Duurzaam Inkopen RWS Wat vooraf ging Rijkswaterstaat wil in 2012 dé toonaangevende, publieksgerichte en

Nadere informatie

Diner Pensant 14-11-2012 Locatie: Escher museum Gastheer: Gemeente Den Haag

Diner Pensant 14-11-2012 Locatie: Escher museum Gastheer: Gemeente Den Haag Diner Pensant 14-11-2012 Locatie: Escher museum Gastheer: Gemeente Den Haag Op woensdag 14 november 2012 organiseerde het Opdrachtgeversforum in de bouw zijn 7e Diner Pensant. Dit jaar waren de genodigden

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie

CO2-Prestatieladder Participatieplan Invalshoek D: Participatie Titel: CO2-Prestatieladder Participatieplan Datum: 07-03-2016 Auteur: J.A.C. van Dijk Verificateur: A.L.J. Timmermans Bredaseweg 43, 4844 CK Terheijden Postbus 110, 4844 ZJ Terheijden Telefoon: 076 5933450

Nadere informatie

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM

ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM ERVARING MET BEST VALUE PROCUREMENT ALS OPDRACHTGEVER BIJ GEMEENTE SCHIEDAM Even voorstellen 1. Jan Hendrik Bouman 2. Werkzaam bij Inter Project Management 3. Gedetacheerd als Algemeen projectleider bij

Nadere informatie

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Aanleiding Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren gezamenlijk ongeveer 6,5 miljard euro per jaar in hun woningvoorraad gestoken. Van dit bedrag ging ongeveer

Nadere informatie

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap

Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap Aanleiding Woningcorporaties hebben de afgelopen jaren gezamenlijk ongeveer 6,5 miljard euro per jaar in hun woningvoorraad gestoken. Van dit bedrag ging ongeveer

Nadere informatie

Regionale keringen versneld verbeteren. (Freek Benning) (Ludolph Wentholt)

Regionale keringen versneld verbeteren. (Freek Benning) (Ludolph Wentholt) Regionale keringen versneld verbeteren Organisatie: i Arcadis GMB STOWA (Marco Veendorp) (Freek Benning) (Ludolph Wentholt) 12.00 12.45 13.00 14.30 14.30 14.45 14.45 15.05 15.05 16.05 16.15 16.45 16.45

Nadere informatie

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland

Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland Dé ondernemingsvereniging van Brabant en Zeeland VERBINDT VERSTERKT VERTEGENWOORDIGT BRABANT ZEELAND IS HET STERKSTE ONDERNEMINGSNETWERK VAN UW REGIO. We hebben een voortrekkersrol in vernieuwing en innovatie,

Nadere informatie

BUILDING G100. donderdag 19 juni 2014 Ministerie van Defensie Lunettenkazerne Vught

BUILDING G100. donderdag 19 juni 2014 Ministerie van Defensie Lunettenkazerne Vught BUILDING G100 donderdag 19 juni 2014 Ministerie van Defensie Lunettenkazerne Vught Uw gastheer ing. Roelof Schoonebeek teamleider werktuigbouwkunde Ministerie van Defensie Dienst Vastgoed Defensie Eerst

Nadere informatie

Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever

Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever Bouwstenen voor Shared Services De relatie opdrachtnemer en opdrachtgever Den Haag 9 december 2004 Almar-Wimer Siebenga MBA directeur ICT Samenwerkingsverband Zuidwest Fryslân Taken ISZF Werkplek-, netwerk-

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Hoogwaterbescherming Waterschap Peel- en Maasvallei

Hoogwaterbescherming Waterschap Peel- en Maasvallei Hoogwaterbescherming Waterschap Peel- en Maasvallei Optimalisatie scope Samenwerking met de markt Zo snel mogelijk Basisveligheid op orde Maximaal intern en extern draagvlak Een samenwerking tussen Waterschap

Nadere informatie

wat gemeten wordt, wordt gedaan Hoe de CO 2 -Prestatieladder kan bijdragen aan 50% minder CO 2 in 2030

wat gemeten wordt, wordt gedaan Hoe de CO 2 -Prestatieladder kan bijdragen aan 50% minder CO 2 in 2030 wat gemeten wordt, wordt gedaan Hoe de CO 2 -Prestatieladder kan bijdragen aan 50% minder CO 2 in 2030 Erik Bronsvoort de groene draad van morgen 26/05/2012 06-81118061 erik@degroenedraadvanmorgen.nl Inhoud

Nadere informatie

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden.

Executive onderwijs. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Juridisch inzicht is essentieel voor succesvolle samenwerking tussen overheden. Mr. Willem Janssen i Executive onderwijs Samenwerking tussen lokale en regionale overheden 2018 Masterclass voor professionals

Nadere informatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie

Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie Erasmus Research & Business Support Voor de verdere ontwikkeling van uw organisatie 01 Wat doet ERBS? ERBS Erasmus Research & Business Support - vormt de schakel tussen wetenschappelijke kennis van de

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

LEI NO. 4 SEP i:i. iixih-lhil'l-'i'i-li-'li-'li'-l-ll INGEK.

LEI NO. 4 SEP i:i. iixih-lhil'l-'i'i-li-'li-'li'-l-ll INGEK. WATE NO. 11 I 2012.18187 LEI INGEK. 4 SEP i:i > Retouradres Postbus 90653 2509 LR Den Haag Waterschap Peel en Maasvallei De weledelgestrenge heer mr. A.M.G. Gresel Postbus 3390 5902 PJ Venlo iixih-lhil'l-'i'i-li-'li-'li'-l-ll

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS 1+1=3 Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen (1 = volstrekt mee oneens, 5 = helemaal mee eens)

Geef aan in hoeverre u het eens bent met onderstaande stellingen (1 = volstrekt mee oneens, 5 = helemaal mee eens) Knowledge Performance Scan De Knowledge Performance Scan geeft relatief snel en goedkoop inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de manier waarop met kennis wordt omgegaan in een organisatie(onderdeel).

Nadere informatie

Verlenging en wijziging Samenwerkingsovereenkomst duurzame Warmte en Koude Zuid-Holland

Verlenging en wijziging Samenwerkingsovereenkomst duurzame Warmte en Koude Zuid-Holland Verlenging en wijziging Samenwerkingsovereenkomst duurzame Warmte en Koude Zuid-Holland De ondergetekenden, 1. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, gevestigd te Arnhem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS

ÉÉN VAN ONZE EXPERTS ÉÉN VAN ONZE EXPERTS Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste uit

Nadere informatie

10/09/2013. 4 Maatregelen Nederrijn. Wie zijn we. Wat doen we. Wat doen we anders. Waarom doen we dit? Rijkswaterstaat Boskalis.

10/09/2013. 4 Maatregelen Nederrijn. Wie zijn we. Wat doen we. Wat doen we anders. Waarom doen we dit? Rijkswaterstaat Boskalis. Nederland efficiënter beschermen tegen hoogwater 4 Maatregelen Nederrijn 10 september 2013 Waterschap Rivierenland, Tiel Dirk-Jan Zwemmer (PM Boskalis) Jeroen Eikholt (CM ) Wie zijn we Wat doen we Wat

Nadere informatie

WERKCONFERENTIE 13 oktober 2016

WERKCONFERENTIE 13 oktober 2016 WERKCONFERENTIE 13 oktober 2016 SAMENWERKEN AAN EEN LEEFBARE REGIO DUURZAME LOGISTIEK IN DE BOUW Aftrap door Ruud van Harten, Wethouder Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu in gemeente Vlaardingen WAAROM

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio

B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio B-140 Green Deal: Groene Gevangenis Veenhuizen: naar een gevangenis voorzien van duurzame energie uit de regio Partijen: De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen,

Nadere informatie

Beheren van bouwwerken met BIM

Beheren van bouwwerken met BIM Beheren van bouwwerken met BIM Afstudeerpresenta9e Arnold Bosch 31 Januari 2014 Hoofdmentor: Dr. Ir. A. (Alexander) Koutamanis Mentor: Dr. Ir. L. (Leentje) Volker Afstudeerbedrijf: Brink Groep Ir. O. (Onno)

Nadere informatie

Wij zijn Procap. adviseurs en projectmanagers die werken aan ruimtelijke projecten

Wij zijn Procap. adviseurs en projectmanagers die werken aan ruimtelijke projecten Wij zijn Procap adviseurs en projectmanagers die werken aan ruimtelijke projecten Procap in feiten Geboren november 1995 Omvang Werkgebied Goed in Hoe? Vakgebieden Opdrachtgevers Specialiteiten Droom Succesfactoren

Nadere informatie

Verlenging en wijziging Samenwerkingsovereenkomst duurzame Warmte en Koude Zuid-Holland

Verlenging en wijziging Samenwerkingsovereenkomst duurzame Warmte en Koude Zuid-Holland Verlenging en wijziging Samenwerkingsovereenkomst duurzame Warmte en Koude Zuid-Holland De ondergetekenden, 1. Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling, gevestigd te Arnhem, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Professioneel opdrachtgeverschap? Over keuzes & eigen professionaliteit

Professioneel opdrachtgeverschap? Over keuzes & eigen professionaliteit Professioneel opdrachtgeverschap? Over keuzes & eigen professionaliteit Prof.dr.ir. Marleen Hermans Leerstoel Publiek opdrachtgeverschap in de bouw, TU Delft Managing Partner Brink Management & Advies

Nadere informatie

Fuseren, samenwerken en concurreren

Fuseren, samenwerken en concurreren Fuseren, samenwerken en concurreren 21 maart 2013 Schaal en zorg: enkele inleidende overwegingen dr ir Joost Zuurbier (Q-Consult Arnhem/ Erasmus CMDZ) Aanleiding Actualiteit in de curatief somatische omgeving

Nadere informatie

Klankbordgroep nhwbp en nieuwe normering Op 9 maart vond een klankbordbijeenkomst plaats over de voortgang van het nhwbp en de nieuwe normering.

Klankbordgroep nhwbp en nieuwe normering Op 9 maart vond een klankbordbijeenkomst plaats over de voortgang van het nhwbp en de nieuwe normering. Nieuwsbrief voorzitters en secretarissendirecteuren week 10 Landelijke toetsdag waterkeringen Op deze dag werden door het ministerie van I&M de resultaten van de 3e toetsing gepresenteerd. Ook werd uitleg

Nadere informatie

Collegeadvies (verkort) *

Collegeadvies (verkort) * Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Collegeadvies (verkort) 17.07506* Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Koos Alebregtse, afdeling Directie Collegevergadering: 18 april

Nadere informatie

CO2-prestatieladder. Sebastiaan van der Haar 088 3485 426 sebastiaan.vanderhaar@dhv.com

CO2-prestatieladder. Sebastiaan van der Haar 088 3485 426 sebastiaan.vanderhaar@dhv.com CO2-prestatieladder Sebastiaan van der Haar 088 3485 426 sebastiaan.vanderhaar@dhv.com DHV, en wie ben ik? - Advies en ingenieursbureau (internationaal, straks Royal Haskoning DHV) - Hoofdkantoor Amersfoort

Nadere informatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie

Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie Samenwerking vanuit het perspectief van de Shared Service Organisatie 10 juni 2010 A.W. Siebenga MBA Directeur van ICT Samenwerking Zuidwest Fryslân De andere overheid werkt samen! ICT shared services

Nadere informatie