Feeling at home? Facilitating expats in the process of settling, working and living in the City Region Arnhem Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feeling at home? Facilitating expats in the process of settling, working and living in the City Region Arnhem Nijmegen"

Transcriptie

1 Feeling at home? Facilitating expats in the process of settling, working and living in the City Region Arnhem Nijmegen A study on the composition, perceptions and needs of expats and their employers Samenvatting This study was assigned by City Region Arnhem Nijmegen in cooperation with the Municipality of Arnhem and the Municipality of Nijmegen drs. B.J. Buiskool drs. L. Boer Project number: B3459 Zoetermeer, September 19, 2008

2 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Research voor Beleid. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Research voor Beleid. Research voor Beleid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden.

3 Samenvatting Dit onderzoek, in opdracht van Stadsregio Arnhem Nijmegen, Gemeente Arnhem en Gemeente Nijmegen, heeft beoogd de verwachtingen en percepties van expats in de regio te peilen en nieuwe manieren te verkennen om aan hun behoeften tegemoet te komen. Daarmee dient dit onderzoek als basis voor nieuw beleid. Schatting van het aantal expats werkzaam in de Stadsregio Arnhem Nijmegen Om een beeld te verkrijgen van het totaal aantal werkzame expats in de Stadsregio Arnhem Nijmegen, is een internetonderzoek gehouden onder 58 organisaties waar, naar verwachting, de meeste expats werkzaam zijn. Van deze 58 organisaties gaven er 44 informatie over het aantal werkzame expats (respons van 76%). Deze studie kan in principe alleen betrouwbare uitspraken doen over het aantal expats die voor deze 44 organisaties werken en niet over het totaal aantal expats in de Stadsregio. Om een (ruwe) schatting te kunnen maken van het totaal aantal expats, is het aantal expats werkzaam bij de 44 responderende organisaties vermenigvuldigd met Die factor is gebaseerd op de aanname dat de steekproef 80% van de expats omvat. Op grond van deze aanname werken er (in 2008) ongeveer expats in de Stadsregio (Arnhem: 150 expats; Nijmegen: 850 expats; rest van de Stadsregio, inclusief Boxmeer, Oss en Wageningen: 600 expats). Naar schatting neemt dit aantal toe met 33% naar in Daarmee neemt het belang toe van beleid specifiek gericht op deze groep. Achtergrond en kenmerken van expats Een meerderheid (ongeveer 60%) van de expats is man. In de private sector zijn relatief veel mannen (70%) werkzaam. Bij expats werkzaam voor de universiteit is de verdeling praktisch gelijk (50%). De expats zijn relatief jong, met name op de universiteit. De helft van alle expats is jonger dan 40 jaar. Een kwart is tussen de veertig en vijftig jaar. Van een kwart van de expats zijn partner en kinderen naar Nederland overgekomen. In nog eens een vijfde van de gevallen ging het alleen om de partner. Het laten overkomen van alleen de kinderen komt nauwelijks voor. Twee van de drie expats in de private sector hebben kinderen, en één op de vijf expats die werkzaam zijn op de universiteit. De meeste expats (ongeveer 81%) hebben ten minste een Mastertitel. Op de universiteit ligt het opleidingsniveau van de expats hoger dan in de private sector. Mobiliteitspatroon van expats in de Stadsregio Arnhem Nijmegen Twee van de drie expats zijn in de Stadsregio gaan werken omdat zij dit als een carrièrekans beschouwen. Een derde heeft aangegeven dat het aantrekkelijke wetenschappelijke klimaat de reden was zich in de regio te vestigen. Bijna een vijfde van hen zegt dat de studie de reden was. Andere genoemde redenen, genoemd door een tiende van de expats, zijn: het sociale, economische, politieke en culturele klimaat in Nederland; een kans om internationale ervaring op te doen; gedwongen mobiliteit door de werkgever; de regio als woon- en leefomgeving; de aanwezigheid van familie en/of vrienden in de regio. De cijfers laten zien dat de meeste informatie is uitgewisseld tijdens informele contacten tussen collega s, academici en vrienden/kennissen. Ongeveer de helft van de expats heeft academische of professionele contacten gebruikt om informatie over hun huidige baan te krijgen. Internet (vacaturesites en bedrijfspagina s) is door tweevijfde genoemd, een derde heeft informele persoonlijke contacten gebruikt. 3

4 Bijna de helft van de expats is na 2006 naar Nederland gekomen. Ongeveer 16% kwam al voor het jaar Een vijfde verwacht korter dan twee jaar in Nederland te blijven. Een derde denkt aan een periode tussen twee en vijf jaar, terwijl ongeveer 13% tussen de vijf en tien jaar wil blijven. Ongeveer 16% noemt een periode langer dan tien jaar. Eén op de vijf heeft geen idee. Faciliteiten voor expats in de Stadsregio Arnhem Nijmegen De lokale autoriteiten bieden allerlei informatie aan over wonen, werken en leven. Nijmegen is op dit moment het beste toegerust met een Engelstalige website, een Hospitality Centre en een Meeting Point. Arnhem heeft recentelijk een Engelstalige website voor expats gelanceerd. Arnhem en Nijmegen werken samen met de Stadsregio om nieuw beleid te ontwikkelen en (eventueel) de faciliteiten voor expats uit te breiden. Los van de herplaatsingsbureaus die assisteren bij wonen, werken en leven, bieden particuliere initiatieven vooral hulp bij en informatie over zowel kinderopvang en onderwijs, als sociale activiteiten en vrije tijd. De International School in Arnhem is de enige internationale school in de regio. De Radboud Universiteit biedt bezoekende studenten accommodatie aan. Op regioniveau faciliteren o.a. de Foreign Exchange, de International School in Arnhem en de Internationale Ouderraad van AIS sociale activiteiten voor expats. In Nijmegen bestaat een lokale Amerikaanse Meetup Group. Vestiging in de Stadsregio Arnhem Nijmegen De meeste expats vinden dat hun werkgever voldoende ondersteuning heeft geboden wat betreft visas, werkvergunningen en verzekeringen op het gebied van ziektekosten en sociale premies (zoals pensioenopbouw). De expats zijn iets minder positief over de ondersteuning door hun werkgever op een meer persoonlijke niveau (wonen en leven). Een kwart van de expats is tijdens de verhuizing naar de Stadsregio ondersteund door een herplaatsingsbureau. Tussen werknemers van bedrijven en de universiteit bestaat een groot verschil. Waar de helft van de expats in dienst van bedrijven ondersteund is door een dergelijk bureau, kwam dit bij werknemers van de universiteit vrijwel niet voor. Een op de drie expats heeft naar eigen zeggen ontoereikende tot zeer ontoereikende informatie gekregen over officiële procedures. Een even grote groep vindt de informatie juist goed toereikend tot zeer goed toereikend. Over het algemeen is de meerderheid tevreden over gemeentelijke diensten. Werken in de Stadsregio Arnhem Nijmegen De meeste expats (79%) zijn sinds hun aankomst in Nederland niet van baan gewisseld. De helft van de werknemers werkt op tijdelijke basis, de andere helft heeft een vast contract. Werknemers in dienst van de universiteit hebben vaker een tijdelijk contract. Voor beleidsmakers is het nuttig de professionele condities in kaart te brengen die de komende jaren verbeterd, uitgebreid, behouden of gemonitord dienen te worden om de regio aantrekkelijk te houden voor expats. Door het belang te combineren met de mate van tevredenheid, kunnen prioriteiten worden benoemd. De onderstaande figuur laat zien dat de tevredenheid op vrijwel alle aspecten achterblijft bij het belang dat men aan die aspecten hecht. Met name carrièrekansen zijn vatbaar voor verbetering. Tegelijk is het nuttig te bekijken hoe het wetenschappelijk klimaat en kwaliteit/inhoud van het werk verder zijn te verbeteren. Het internationale bedrijfsklimaat en (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden zijn onderwerp van monitoring. 4

5 Dat expats minder tevreden zijn met carrièrekansen, komt overeen met de bevindingen uit ander onderzoek over dit onderwerp. Omdat minder grote bedrijven zich vestigen in het Oosten van Nederland, is het carrièreperspectief voor (internationale) kenniswerkers in die regio relatief laag vergeleken bij de Randstad of het buitenland. Professional conditions in Arnhem Nijmegen Region 90% 85% 80% Priority IV: Maintain Priority II: Expand Quality and content of your work 75% Scientific climate Satisfaction % 70% 65% 60% 55% International business climate Primary and secondary package of benefits Career Opportunities 50% 45% Priority III: Monitor Priority I: Improve 40% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% Importance % Wonen in de Stadsregio Arnhem Nijmegen Een derde van de expats woont in een flat, een vijfde in een eengezinswoning. Van de expats in dienst van bedrijven woont 69% in een eengezinswoning. Een derde van de expats in dienst van de universiteit heeft een kamer, een sociale huurwoning of woont in een studentenhuis. Van de expats huurt 67% woonruimte, terwijl 28% eigenaar van een woning is. Voor 60% van de expats kostte het minder dan een half jaar om geschikte woonruimte te vinden, bij 30% rest was dat langer. Ruim de helft is (zeer) ontevreden over de woningprijzen. Bij werknemers aan de universiteit is dit percentage nog hoger (70%). Een deel van de expats is verder ontevreden over het aantal woningen en de diversiteit daarvan (37%), de informatie in het Engels over de woningvoorraad (34%) en de kwaliteit van makelaars (31%) en aangeboden woningen (23%). Over de kwaliteit van hun huidige woning is 60% tevreden. Ook de kwaliteit van de leefomgeving beoordeelt men overwegend (73%) als goed of zeer goed. Scholen in de Stadsregio Arnhem Nijmegen Bijna de helft van de expats met schoolgaande kinderen stuurt deze naar een Nederlandse basisschool en ongeveer een derde stuurt naar de Arnhem International School (AIS) primary department. Een tiende van de expats heeft kinderen in het Nederlandse voortgezet onderwijs, terwijl vier tiende schoolgaande kinderen heeft op de AIS secondary department. Kinderen in het tertiair onderwijs komen voor bij 6% van de expats. Werknemers van universiteiten sturen hun kinderen nauwelijks naar AIS, terwijl de helft van de werknemers van particuliere bedrijven dat wel doet. 5

6 Afstand is voor 57% van de expats een belangrijke reden om kinderen niet naar een internationale school te sturen. Het belang van de Nederlandse taal wordt genoemd door 43%. Ook de kosten spelen een rol (26%). Van de expats die hun kinderen wel naar AIS sturen, vindt 51% de kwaliteit van het lesprogramma doorslaggevend en 78% de internationale omgeving. Fysieke nabijheid wordt genoemd door 24%. Ten aanzien van basisschoolonderwijs zijn expats over het algemeen tevreden over de kwaliteit van het lesprogramma, de lerarenstaf, de fysieke nabijheid, veiligheid en de communicatie naar ouders toe. De groep expats met kinderen op de internationale basisschool zijn minder tevreden over de kwaliteit van het gebouw (door 40% onvoldoende beoordeeld), hygiëne (53% onvoldoende) en studiekosten (20% onvoldoende). Ten aanzien van basisschoolonderwijs zijn expats over het algemeen tevreden over de kwaliteit van het lesprogramma, veiligheid en hygiëne. De groep expats met kinderen op een internationale middelbare school zijn minder tevreden over de kwaliteit van het gebouw (door 35% onvoldoende beoordeeld), de lerarenstaf (19% onvoldoende), naschoolse opvang (33% onvoldoende), communicatie (20% onvoldoende) en studiekosten (27% onvoldoende). De AIS heeft de wens om sociale activiteiten uit te breiden en de huisvesting te verbeteren. Arnhem en Nijmegen en andere regionale overheden en partners zijn geinteresseerd en willen in overleg met de AIS over deze ideeen. Vrije tijd in de Stadsregio Arnhem Nijmegen Expats zijn overwegend tevreden over de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding, de organisatie en de evenementen in de regio. Onderstaande figuur toont mogelijke prioriteiten voor beleidsmakers. Facilities and services in the Arnhem Nijmegen Region 90% 85% Priority IV: Maintain Natural environment Priority II: Expand 80% Shopping facilities Satisfaction % 75% 70% 65% 60% Pubs/nightlife/restaurants Amusement parks and play areas Theatre Museum Non-organised sports activities Cinema Library Festivals/events Organised sports activities 55% Classical concerts Popular concerts/ (pop, rock, jazz) 50% 45% Priority III: Monitor Religious services (e.g. churches, mosque) Priority I: Improve 40% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% Importance % De figuur laat zien dat de natuurlijke omgeving, bibliotheek, bioscoop, al dan niet georganiseerde sportmogelijkheden, festivals en evenementen als erg belangrijk worden beschouwd voor de aantrekkelijkheid van de regio voor expats. Musea, pretparken, speelvelden, winkelcentra en populaire concerten werden iets minder belangrijk gevonden. De figuur laat zien dat geen van de aspecten direct verbetering behoeft. Wel kan (nog) meer nadruk worden gelegd op de natuurlijke omgeving om de regio verder te promoten. 6

7 Het is belangrijk de winkelmogelijkheden op hetzelfde niveau te handhaven. Omdat de tevredenheid met de huidige voorzieningen groter is dan het toegekende belang, is uitbreiding niet nodig. Van de andere aspecten is het zaak in de gaten te houden of de tevredenheid niet zakt. Speciale aandacht is nodig voor religie, klassieke en populaire concerten, theater, musea, speelvelden, georganiseerde sport, festivals en evenementen en de bibliotheek, omdat er een gat van 5% tot 15% zit tussen de mate van tevredenheid en de mate van belang. De meest gebruikte bron om informatie te vinden over vrijetijdsbesteding is het internet (19%), op ruime afstand gevolgd door persoonlijke contacten (57%). Kranten, folders en /digitale nieuwsbrieven worden gebruikt door 20% tot 40% van de expats. Bijna een vijfde gebruikt internet op het werk en gebruikt lokale televisie. Sociale contacten in de Stadsregio Arnhem Nijmegen Expats beoordelen hun sociale contacten op het werk en met andere kenniswerkers overwegend (70%) als goed tot zeer goed. Tussen werknemers op universiteiten en in het bedrijfsleven zit geen verschil. Ongeveer de helft van de expats is tevens positief over hun sociale contacten binnen religieuze organisaties, clubs/verenigingen, buurt, met mensen uit de regio, en personen met wie alleen oppervlakkig contact bestaat (zoals winkeliers). Daar staat tegenover dat één op de vijf expats deze contacten juist als onvoldoende bestempeld. De meerderheid (60%) vindt de vriendelijkheid van de lokale bevolking goed tot zeer goed. Nog geen 10% vindt de mate van vriendelijkheid onder de maat. Een aantal expats heeft opmerkingen gemaakt over het gebrek aan openheid en acceptatie van vreemdelingen in de maatschappij. Andere studies laten zien dat expats goed zijn te spreken over de omgang met Nederlanders in de dagelijkse omgang. Zij ervaren echter wel problemen om meer dan oppervlakkig contact met ze te krijgen. Andere vormen van dienstverlening in de regio De meeste expats zijn tevreden met de verkeersinfrastructuur, het openbaar vervoer en de internationale verbindingsmogelijkheden in de regio. Ongeveer een vijfde van de respondenten is ontevreden over de aansluiting op internationaal vervoer, een tiende over de verkeersinfrastructuur en eveneens een tiende is niet tevreden met het openbaar vervoer. De meningen van expats over gezondheidszorg en medische verzekeringen lopen uiteen. Eén op de drie is tevreden en één op de vijf is ontevreden. Bijna 40% van de expats beoordeelt de kwaliteit van medische diensten goed tot zeer goed, terwijl een kwart ontevreden is. De meeste klachten houden verband met de lange wachtlijsten en de inflexibiliteit van verzekeringen/verzekeringsmaatschappijen. Expats zijn overwegend tevreden over de aanbieders van financiële diensten. De helft beoordeelt die diensten als goed tot zeer goed. Mening van werkgevers over het aantrekken en inbedden van expats Ongeveer 38% van de werkgevers heeft geen moeite met het aantrekken van expats tegenover 14% die het wel moeilijk vindt. De rest zit daar tussenin. Om expats aan te trekken gebruiken werkgevers zeer uiteenlopende instrumenten. Het meest populair zijn het eigen netwerk binnen de universitaire wereld of het bedrijfsleven (67%) en advertenties (62%), gevolgd door mobiliteit binnen het eigen bedrijf (43%). Ook zijn er bedrijven die premies uitloven voor het werven van nieuwe werknemers (38%). Het minst gebruikt zijn buitenlandse intermediairs (10%). Meer dan 80% van de werkgevers voelt zich verantwoordelijk voor het bieden van voldoende ondersteuning aan expats en investeert daar ook in. 7

8 De meeste werkgevers bieden ondersteuning bij een verhuizing naar de Stadsregio. Zo ondersteunen zij de werknemer bij vergunningen op het gebied van wonen en werken en andere administratieve zaken die met de lokale autoriteiten geregeld moeten worden. Afgezien van het vinden van een huis en kinderopvang, biedt tweederde van de bedrijven zelf de ondersteuning. Het inhuren van externe partijen (zoals een verhuisbedrijf, makelaar, notaris) gebeurt vooral bij de verhuizing zelf, het vinden van woonruimte en het afwikkelen van financiële zaken. Het meest tevreden zijn werkgevers over het wetenschappelijk klimaat in de Stadsregio, gevolgd door het aanbod van (primair en secundair) onderwijs en daarnaast culturele activiteiten. Minder tevreden zijn ze met het woningaanbod, publieke dienstverlening en het internationale investeringsklimaat. De kwaliteit van de woonomgeving scoort het laagst; een derde noemt het (zeer) onvoldoende, 57% gemiddeld, 10% goed. De publieke dienstverlening scoort 19% onvoldoende, 43% gemiddeld en 29% goed. Discussie Een interessante vraag voor beleidsmakers is hoe de uitkomsten van dit onderzoek zijn te interpreteren. Doet de Stadsregio het goed of zijn de uitkomsten teleurstellend? Op welke terreinen moet de regio progressie boeken om aantrekkelijk te blijven voor expats? Idealiter zouden deze uitkomsten in een benchmark moeten worden vergeleken met onderzoeken in andere, concurrerende regio s binnen en buiten Nederland. Deze studie noemt een aantal faciliteiten, activiteiten en vormen van dienstverlening gericht op de vestiging, het werk en leven van expats in de Stadsregio die kunnen worden verbeterd. Sommige knelpunten zijn alleen op de lange termijn oplosbaar, omdat hiervoor concrete aanpassingen van beleid of duurzame investeringen nodig zijn (bijvoorbeeld huizenaanbod). Voor lange termijn verbeteringen is het nodig dat de lokale overheden eerst hun prioriteiten bepalen. Uit het internetonderzoek en de suggesties voor verbeteringen van expats en hun werkgevers, komen wel een aantal korte termijn oplossingen naar voren, die tegen relatief lage kosten kunnen worden gerealiseerd. Het gaat met name om verbeteringen in communicatie en informatievoorziening richting expats. De verantwoordelijkheid voor deze verbeteringen ligt bij verschillende actoren (lokale overheden, werkgevers, AIS, makelaars en woningbouwverenigingen, head hunters en uitzendbureaus). Bij het formuleren van gericht beleid is het onderscheid van belang tussen expats die werken in het bedrijfsleven en voor de universiteit. Deze groepen verschillen van elkaar zowel in samenstelling als percepties en verwachtingen. Voor het maken van effectief beleid is het raadzaam om doelen te stellen en deze te monitoren. Monitoring van de groep expats in de Stadsregio maakt het mogelijk om beleidsmaatregelen te evalueren. Deze studie naar de behoeften en wensen van expats is een eerste stap. Het herhalen van dergelijke metingen in de toekomst verschaft beleidsmakers meer gedetailleerde informatie over de effectiviteit en efficiëntie van het beleid. 8

9 Research voor Beleid Bredewater 26 Postbus MG Zoetermeer tel: fax:

AGENDAPUNT NR: 2008.0.094.249. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 21 oktober 2008. 1 van 20

AGENDAPUNT NR: 2008.0.094.249. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 21 oktober 2008. 1 van 20 AGENDAPUNT NR: 2008.0.094.249 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 21 oktober 2008 1 van 20 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2008.0.094.249 Datum Zaaknummer 2008-10-01507 Datum

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010)

Toerisme en recreatie in zicht. Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Toerisme en recreatie in zicht Toeristisch-recreatief beleid gemeenten, tweede meting (2010) Colofon Uitgever: Kronenburgsingel 525 Postbus 9292 6800 KZ Arnhem internet: www.arnhem.kvk.nl Auteurs: Drs.

Nadere informatie

BNA Conjunctuurmeting

BNA Conjunctuurmeting BNA Conjunctuurmeting September 2011 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66 F 020 555 36

Nadere informatie

MKB-index april 2017

MKB-index april 2017 MKB-index april 2017 Zoetermeer, 4 mei 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en

Nadere informatie

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten

Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Imago-onderzoek Rotterdam onder studenten Rotterdam, februari 2013 Onderzoek uitgevoerd door studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam Contacten: Professor Luit Kloosterman, Bart van Putten, Tim

Nadere informatie

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913

Tevredenheid over MEE. Brancherapport 2011. Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland. Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Tevredenheid over MEE Brancherapport 2011 Een onderzoek in opdracht van MEE Nederland Marieke Hollander Betty Noordhuizen BA3913 Zoetermeer, 21 december 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust

Nadere informatie

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT

VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT VRIJETIJDSONDERZOEK ZUIDOOST BRABANT Rapport BUR^.AUBUITEN econo nie Si omgeving SAMENVATTING Opzet onderzoek en respons SRE en ANWB zijn gezamenlijk opdrachtgever voor dit onderzoek naar het gebruik

Nadere informatie

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007

Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 Bijlage 2 Onderzoek naar Chinese bedrijven sinds 2007 In opdracht van: WestHolland Foreign Investment Agency 11-11-2013 1. Opdrachtformulering en totstandkoming opdracht ScoutOut is door WFIA benaderd

Nadere informatie

De vraag van studenten naar huisvesting

De vraag van studenten naar huisvesting Vastgoedmarkten De vraag van studenten naar huisvesting Groep 7 Fariez Alyan Arjen Kalkhoven Mina Karami Maikel Lankreijer Danny van Sas Mirte Tuinenberg Specialisatie/Minor Real Estate & Makelaardij 2011-2012

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA4883. Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA4883 Flash Eurobarometer 247 (Family life and the needs of an ageing population) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) 2008 EUROBAROMETER ON FAMILIES, AND ADAPTING TO THE NEEDS OF AN AGEING

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Periodieke monitor Digitale verplichtingen Wro bij gemeenten

Periodieke monitor Digitale verplichtingen Wro bij gemeenten Periodieke monitor Digitale verplichtingen Wro bij gemeenten Resultaten eerste meting Een onderzoek in opdracht van het ministerie van VROM J. Wils Projectnummer: B3490 Zoetermeer, 27 oktober 2008 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, oktober 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Check Je Kamer Rapportage 2014

Check Je Kamer Rapportage 2014 Check Je Kamer Rapportage 2014 Kwantitatieve analyse van de studentenwoningmarkt April 2015 Dit is een uitgave van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of extra informatie kan gemaild worden

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK

UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK UITKOMSTEN MARKTONDERZOEK OMGANG MET PSYCHISCHE PROBLEMEN OP HET WERK Bron: TNS NIPO Drs. R. Hoffius Drs. I.N. Hento november 2004 Bureau AStri Stationsweg 26 2312 AV Leiden Tel.: 071 512 49 03 Fax: 071

Nadere informatie

Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE!

Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE! Rotterdam: er werken is OK, er wonen NEE! OBR onderzoek naar HBO-jongeren en de arbeidsmarkt Dick Markvoort, Guido Walraven en anderen, Hogeschool INHolland 1 HBO-studenten die wonen en studeren in de

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie

Standaard Eurobarometer 84. Die publieke opinie in de Europese Unie Die publieke opinie in de Europese Unie Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie. Dit werd opgesteld voor de Vertegenwoordiging van de Europese

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wbtv 1 Juni 1 Doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige mate van tevredenheid van tolken en vertalers, afnemers van tolk- en vertaaldiensten

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Weinig mensen sociaal aan de kant

Weinig mensen sociaal aan de kant Weinig mensen sociaal aan de kant Tevredenheid over de kwaliteit van relaties Hoge frequentie van contact met familie en vrienden Jongeren spreken of schrijven hun vrienden elke week 15 Drie op de tien

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Onderzoek Alumni Bètatechniek

Onderzoek Alumni Bètatechniek Onderzoek Alumni Bètatechniek 0 meting - Achtergrond Eén van de knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt is een tekort aan technisch geschoolden. De Twentse situatie is hierin niet afwijkend. In de analyse

Nadere informatie

Inwoners grote steden mopperen meer over hun stad

Inwoners grote steden mopperen meer over hun stad Inwoners grote steden mopperen meer over hun stad Bewoners van grote steden zijn veel kritischer over hun woonplaats dan in kleinere steden. Ze klagen met name over de onveiligheid en onrust. Ook de medebewoners

Nadere informatie

Meest Gastvrije Stad 2010

Meest Gastvrije Stad 2010 Meest Gastvrije 200 Colofon Samensteller: Lennert Rietveld Van Spronsen partners horeca-advies Herenweg 83 2362 EJ Warmond T: 07-548867 E: lennertrietveld@spronsen.com W: www.spronsen.com In samenwerking

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl. Geluk op de werkplek. Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016

Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl. Geluk op de werkplek. Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016 Begrijpen Beleven Bouwen www.steda.nl Geluk op de werkplek Peiling onder Nederlandse werknemers 5 januari 2016 Inleiding Mensen die gelukkig zijn in hun werk zijn gezonder, creatiever, innovatiever en

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek

arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo het beeld van het hbo als werkgever onder hoogopgeleide professionals Samenvatting imago-onderzoek Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: onderzoeksvraag

Nadere informatie

Re-integratie door Keerpunt. Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers

Re-integratie door Keerpunt. Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers Re-integratie door Keerpunt Effectiviteit bij het voorkomen van WGA-instroom en ervaringen van werkgevers 9 mei 2017 Levert private WIA verzekering meerwaarde op voor de klant ten opzichte van publieke

Nadere informatie

Rapporteigenschappen. Netto respons

Rapporteigenschappen. Netto respons Rapporteigenschappen Dit is de POK rapportage van het jaar: 2016 De laatste meting voor Terneuzen ging over het jaar: Aantal organisaties in de totale benchmark 20 Gekozen selectiegroep in dit rapport

Nadere informatie

Werkdruk in het onderwijs

Werkdruk in het onderwijs Rapportage Werkdruk in het primair en voortgezet onderwijs DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven dr. Eric Elphick drs. Liesbeth van der Woud Maart 2012 tel: 030-2631080 fax: 030-2616944 email:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage drs. C.M. Wiggers Zoetermeer, augustus 2003 Nummer: M200304 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

De (on)zichtbare kracht van het landelijk gebied in Zuid-Holland - samenvatting onderzoeksresultaten

De (on)zichtbare kracht van het landelijk gebied in Zuid-Holland - samenvatting onderzoeksresultaten De (on)zichtbare kracht van het landelijk gebied in Zuid-Holland - samenvatting onderzoeksresultaten 1 Voor wat betreft de relatie economie-wonen in de landelijke gebieden in Zuid-Holland spelen op dit

Nadere informatie

worden door de helft van de panelleden

worden door de helft van de panelleden Inwoners van Enschede beoordelen leefklimaat en imago De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van de inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

''Hoe besteedt u het liefste uw vrije tijd?''

''Hoe besteedt u het liefste uw vrije tijd?'' Introductie Uw voorkeuren ten aanzien van uw vrijetijdsbesteding Geachte heer mevrouw, Het begon eigenlijk als een 'grap'. In de beginperiode van P-research (voorheen Priority Search Benelux) hebben wij

Nadere informatie

Oosterhout (2007) vestigingslocatie 6,6 6,9 7,1 bedrijfsomgeving 6,5 6,5 7,1 veiligheidssituatie 6,6 6,6 6,6 dienstverlening gemeente 6,1 6,2 6,3

Oosterhout (2007) vestigingslocatie 6,6 6,9 7,1 bedrijfsomgeving 6,5 6,5 7,1 veiligheidssituatie 6,6 6,6 6,6 dienstverlening gemeente 6,1 6,2 6,3 Bedrijven tevreden over dienstverlening gemeente Eind 2007 is in alle gemeenten in West-Brabant een bedrijvenenquête gehouden onder alle bedrijven en instellingen met 10 werknemers of meer. Voor betekende

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002)

rapportage Producentenvertrouwen kwartaal 1. Deze resultaten zijn tevens gepubliceerd in de tussenrapportage economische barometer (5 juni 2002) Rapportage producentenvertrouwen oktober/november 2002 Inleiding In de eerste Economische Barometer van Breda heeft de Hogeschool Brabant voor de eerste keer de resultaten gepresenteerd van haar onderzoek

Nadere informatie

Diversiteit binnen de loonverdeling

Diversiteit binnen de loonverdeling Diversiteit binnen de loonverdeling Osman Baydar en Karin Hagoort Doordat meer vrouwen en niet-westerse werken, wordt de arbeidsmarkt diverser. In de loonverdeling is deze diversiteit vooral terug te zien

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Highlights resultaten partnerenquête DNZ

Highlights resultaten partnerenquête DNZ Highlights resultaten partnerenquête DNZ Peter Brouwer 28 mei 2015 1 van 8 Inleiding Jaarlijks organiseert De Normaalste Zaak (DNZ) een enquête onder haar leden. De enquête levert nuttige informatie op

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding. Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2016 kwartaal 3 Discrepantie opleiding en functie, vooruitzichten baan en opleiding Randstad Nederland September 2016 INHOUDSOPGAVE Discrepantie werk en opleiding

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company Tevredenheidsonderzoek 2014 Jobcoach Company Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Jobcoach Company De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

De oudere starter in Nederland Quick Service

De oudere starter in Nederland Quick Service De oudere starter in Nederland Quick Service Heleen Stigter Zoetermeer, januari 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

De mensen van de Vierdaagse. Hidde Bekhuis en Koen Breedveld

De mensen van de Vierdaagse. Hidde Bekhuis en Koen Breedveld De mensen van de Vierdaagse Hidde Bekhuis en Koen Breedveld Inleiding / achtergrond Met jaarlijks tegen de één miljoen bezoekers behoort De Vierdaagse van Nijmegen jaar in jaar uit tot de allergrootste

Nadere informatie

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann

Ouderschapsverlof. Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ouderschapsverlof Ingrid Beckers en Clemens Siermann Ruim een kwart van de werknemers in Nederland die in 24 recht hadden op ouderschapsverlof, hebben daarvan gebruik gemaakt. nemen veel vaker ouderschapsverlof

Nadere informatie

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen

Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Waarom een techniekpact in Twente? Programmalijnen Jaarverslag 2016 Techniekpact Twente: wat is dat ook alweer? Techniekpact Twente klinkt steeds meer mensen bekend in de oren. Maar wat is het ook alweer? Techniekpact Twente is een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Voorzieningenatlas gemeente Oosterhout

Voorzieningenatlas gemeente Oosterhout Voorzieningenatlas gemeente Thema 1: Gezondheid en welzijn huisartsenpraktijk (2008) apotheek (2009) rapportcijfer gezondheidsvoorzieningen (2011) Hoogeveen 1,4 Smallingerland 0,9 Terneuzen 1,1 Dongen

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen.

Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste reden om te wisselen. Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen, Anne Brabers & Judith de Jong. Bijna 8% wisselt van zorgverzekeraar. Premie is de belangrijkste

Nadere informatie

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar

Percentage overstappers van zorgverzekeraar 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van zorgverzekeraar Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (L. Vos & J. de Jong. Percentage overstappers van 3%. Ouderen wisselen nauwelijks van. Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt.

Nadere informatie

Expatspeiling Interesse internationale school Gemeente Arnhem Provincie Gelderland. April 2014

Expatspeiling Interesse internationale school Gemeente Arnhem Provincie Gelderland. April 2014 Expatspeiling Interesse internationale school Gemeente Arnhem Provincie Gelderland April 2014 Colofon Uitgave: I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Tel. (053) 48 25 000 www.ioresearch.nl Datum: April

Nadere informatie

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten Evaluatie campagne Doe meer met Afval mening betrokken gemeenten Zoetermeer, 10 maart 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie