Jaarverslag 2012 Inclusief jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Inclusief jaarrekening"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Inclusief jaarrekening Voorzitter Europees Parlement de heer Martin Schulz noemt de Liberation Route Europe van groot belang voor Europa ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS

2 2 JAARVERSLAG 2012 Evenementen als de Vierdaagse trekken veel bezoekers naar de regio Arnhem Nijmegen Inhoud Voorwoord 3 Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen, de organisatie 4 Personele samenstelling 5 Inleiding 6 Business Unit Toeristische Marketing 7 Business Unit Zakelijke Marketing 14 Business Unit Projecten 16 Business Unit Informatiediensten 20 Corporate Communicatie 24 Overlegstructuren 25 Jaarrekening Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen BV 26 Accountantsverklaring 32 Jaarrekening Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen 34

3 JAARVERSLAG Voorwoord Samen werken en samenwerken Als er één thema is dat te pas en te onpas gebruikt wordt, dan is dat het thema samenwerken. Samenwerken is in een open-online-24-uurs-economie van groot belang. Dit wordt door een ieder onderschreven. Maar échte samenwerking levert meer op dan samen werken Voor RBT KAN is 2012 het jaar van de samenwerking geworden. Samenwerking die zorgt voor een betere positie voor de toeristische regio Arnhem Nijmegen. Zo werd een pilot gestart om te komen tot een intensievere samenwerking tussen de vier toeristische regio s in Gelderland en met de Veluwe in het bijzonder. De concrete resultaten uit deze pilot hebben geleid tot de start van de multimediale marketing campagne Gelderse Streken. Een campagne waarin het toeristisch bedrijfsleven, de regionale bureaus voor toerisme en de (regionale) overheid samenwerken om het toeristisch marketingaandeel van de Gelderse regio s te vergroten. Ook de samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), Expedia en Ryanair heeft voor meer buitenlandse gasten in onze regio gezorgd. De regio Arnhem Nijmegen ontwikkelt zich steeds meer als een echte short break-bestemming. Op 9 oktober 2012 verklaarde de voorzitter van het Europees Parlement, de heer Martin Schulz, de Liberation Route Europe tot één van de belangrijkste projecten in Europa. Een route waar meer dan zestig (!) partners uit zes landen samen aan werken met de Tweede Wereldoorlog als onderwerp is een unieke gebeurtenis. Ook hier is écht samenwerken het thema. RBT KAN is een publiek-private samenwerking tussen meer dan zevenhonderd bedrijven uit de toeristisch-recreatieve branche en (lokale) overheden. In 2012 is een budget voor marketing en promotie bijeen gebracht van ruim 3 miljoen euro. Hiermee is de regio Arnhem Nijmegen nadrukkelijker op de toeristische kaart gezet in Nederland en in onze buurlanden. RBT KAN sluit het jaar af met een batig saldo. Jurriaan J. de Mol directeur Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Jurriaan J. de Mol

4 4 JAARVERSLAG 2012 Organisatie Het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN) is de (toeristische) marketingorganisatie voor de regio Arnhem Nijmegen. RBT KAN verzorgt de marketing en promotie in binnen- en buitenland voor de domeinen recreatie, (zakelijk) toerisme en cultuur(historie). Daarnaast verzorgt RBT KAN de receptieve & informatieve functie in de regio (VVV). Visie De vrijetijdseconomie vormt een belangrijk onderdeel van de economie in de regio Arnhem Nijmegen. Het streven naar economische groei binnen recreatie en toerisme zorgt voor meer bestedingen en werkgelegenheid. Hierdoor ontstaat een kwalitatief goed verblijfsklimaat. Een klimaat dat uitnodigt om te bezoeken, in te wonen en in te werken. RBT KAN heeft de ambitie een belangrijke partner en initiator te zijn in deze regionale ontwikkelingen. Missie De missie van RBT KAN is het initiëren en aanreiken van een collectieve marketingaanpak die ingezet kan worden om duurzame groei te realiseren in de vrijetijdseconomie van de regio met een grote hoeveelheid aan partners binnen en buiten de regio. RBT KAN als marketingorganisatie RBT KAN werkt samen met 20 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen alsmede met de Duitse gemeente Kranenburg. Naast gemeenten werkt RBT KAN samen met ca. 700 bedrijven uit de toeristische-recreatieve sector. Teneinde zo veel mogelijk recht te doen aan lokale en sub regionale belangen is het werkgebied van RBT KAN opgedeeld in een aantal deelregio s te weten: Arnhem, Rijk van Nijmegen, Veluwezoom, Betuwe, Land van Maas en Waal, Gelderse Poort en De Liemers. Elke geografische deelregio heeft een overlegstructuur met RBT KAN. Binnen deze overlegstructuur vindt afstemming plaats over het toeristisch marketingbeleid. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de strategische partners met wie RBT KAN structureel samenwerkt. RBT KAN als gastheer; de VVV functie In de regio Arnhem Nijmegen zijn verschillende VVV s waar bezoekers diensten en producten kunnen afnemen. De VVV s in de regio Arnhem Nijmegen vervullen de toeristische informatiefunctie voor RBT KAN. RBT KAN beschikt daarvoor over de door VVV Nederland uitgegeven licenties voor het gebruik van de merknaam VVV. De VVV s zijn in verschillende typen onder te verdelen, te weten de VVV vestiging, VVV agenschap en een VVV i-point. De toeristische informatie van de VVV is tevens 7 dagen in de week, 24 uur per dag (of liever 24/7) online bereikbaar. Stichting Routebureau Arnhem Nijmegen Financiën Business Unit Toeristische Marketing Marketing & Communicatie Pers & PR UIT in Gelderland Business Unit Informatiediensten VVV Informatiediensten Reserveringen Vierdaagsebed Nijmegen Toeristische bewegwijzering Stichting RBT KAN RBT KAN B.V. Stichting Liberation Route Europe Secretariaat Business Unit Projecten Diverse projecten o.a. Spannende Geschiedenis, Cool Breaks, Toerisme rondom de Rivieren Business Unit Zakelijke Marketing Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen Sales Acquisitie Bedrijfsstructuur RBT KAN B.V. kent één aandeelhouder, de Stichting RBT KAN. De Stichting beheert de publieke gelden die vanuit de lokale overheden jaarlijks aan RBT KAN betaald worden. De Stichting RBT KAN geeft jaarlijks, na goedkeuring van het marketingactiviteitenprogramma, de B.V. RBT KAN de opdracht om dit marketingactiviteitenprogramma uit te voeren. De B.V. RBT KAN kent een statutair directeur. De Stichting RBT KAN kent een bestuur. RBT KAN wordt jaarlijks geadviseerd door een onafhankelijke Raad van Advies, waarin diverse partners uit het (toeristisch) bedrijfsleven gevraagd en ongevraagd advies geven. Binnen de regio Arnhem Nijmegen werkt RBT KAN samen met bedrijven uit de toeristisch-recreatieve sector. Tevens werkt RBT KAN in opdracht van de gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen. Per geografische deelregio kent het RBT KAN een overlegstructuur. Binnen deze overlegstructuur vindt afstemming plaats met betrekking tot het toeristisch marketingbeleid.

5 JAARVERSLAG Personele samenstelling Directie Dhr. J.J. de Mol (statutair directeur) Managementteam Mw. J.M.A. Oosting- Adriaansens (adjunct directeur) Dhr. M.E.J. Franken (controller) Secretariaat Mw. S.D.M. van Eijck (vanaf ) Mw. R.M.J. Guldenaar Mw. K. Hendriks-Korthof Dhr. J. Jansen (van tot ) Mw. A. Kurvers- Lubeek (tot ) Dhr. D.S. Pesulima (vanaf ) Dhr. B.E. van der Winkel (tot ) Toeristische Marketing Dhr. E. Akkerman (vanaf ) Mw. B. Blaauw Dhr. T.M. Bisschops Mw. E.W.J. Gijsbers Mw. C. de Groot Mw. M. Maas Dhr. P.P.J. Nouwens Mw. M.E. Pouwels-Blom Mw. M.P. Vincken (tot ) Dhr. R. van Zadelhoff Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen Mw. M.L. Buckens Mw. E.T. de Kuijper-Nahuijsen Projectbureau Dhr. R. Kwant (tot ) Dhr. W.P. Kruk (vanaf ) Mw. G.W. Suppers Stand per totaal 26,2 FTE Informatiedienst Mw. F. Bloo (vanaf ) Mw. D. Cuppen-Schoonenberg Mw. E.M.A. Dam Mw. E. Flores-Climent (tot ) Mw. C. Geurts Mw. A.F.M. Grefkens Dhr. F. Jansen Mw. H.H. de Jong Mw. A. J. Kooistra (tot ) Mw. S. Koster Mw. N. Pruijn-Kruit Mw. J.B.R. Reerink (tot ) Dhr. H.J. Veenendaal VVV Gidsen Mw. H.H.P.A. Cillessen Mw. M.T.E. Daamen-van Koolwijk Mw. M. Frank Dhr. J. van Heese Dhr. J. van Helden Mw. M. Maertens Mw. M.T.F.J. Rosier-Niels Mw. C.M. Schönberger-Dröge Mw. M. Thiecke Bestuur Stichting RBT KAN (Stand per ) Leden namens Dhr. J.A. den Bieman Kamer van Koophandel Centraal Gelderland / Bedrijfsleven Dhr. H.B. Carlier Stadsregio Arnhem Nijmegen / Overheid Drs. Dhr. A.P.J.M. van Hooff Kamer van Koophandel Centraal Gelderland / Bedrijfsleven Dhr. P.J.J.M. Peters Stadsregio Arnhem Nijmegen / Overheid Drs. Dhr. J.J.M. Vissers Onafhankelijk voorzitter (tot ) Mw. E. Tuijnman Onafhankelijk voorzitter (vanaf ) Het bestuur werkt onbezoldigd, jaarlijks wordt 300,- aan vacatiegeld per bestuurslid toegekend.

6 6 JAARVERSLAG 2012 Inleiding Belang toerisme en recreatie voor werkgelegenheid neemt toe Toeristen en recreanten in de regio Arnhem Nijmegen gaven in ,3 miljard euro uit, vooral aan recreatief winkelen (39 procent) en horecabezoek (27 procent). De werkgelegenheid die voortvloeit uit deze bestedingen is met 5 procent toegenomen ten opzichte van Dat bleek 7 juni 2012 tijdens de presentatie van de uitkomsten van de tweejaarlijkse Toeristisch-Recreatieve Monitor Regio Arnhem Nijmegen door ZKA Consultants. Tijdens deze bijeenkomst van RBT KAN op 7 juni in Hotel- en Congrescentrum Papendal presenteerde directeur Jurriaan de Mol tevens de Strategische Marketingvisie In 2011 werd in de regio Arnhem Nijmegen 1,3 miljard besteed door toeristen en recreanten De sector toerisme en recreatie in Arnhem Nijmegen was in 2011 goed voor ruim fte, oftewel circa banen. Dit is zo n 7 procent van de totale werkgelegenheid in de regio. De stijging van de werkgelegenheid als gevolg van de toeristisch-recreatieve bestedingen (spin off) is met 5 procent tien keer zo groot als de groei van de totale werkgelegenheid in de regio, die 0,5 procent bedroeg in Het belang van toerisme en recreatie voor de werkgelegenheid in de regio Arnhem Nijmegen neemt dus toe. Dat is een opsteker in deze tijd van neergaande conjunctuur, waarbij de toeristische markt steeds meer een verdringingsmarkt is geworden. Enkele cijfers uit de Toeristisch-Recreatieve Monitor Regio Arnhem Nijmegen (2011): 42 miljoen dagbezoeken in ,9 miljoen zakelijke bezoeken in ,7 miljoen overnachtingen in 2011, waarvan 60% in hotels. Ca. 1,1 miljoen overnachtingen zijn toeristisch van aard. De meest overnachtingen, , vinden plaats in het Rijk van Nijmegen. Short Breaks, groeimarkt nu en straks Het promoten van de regio Arnhem Nijmegen als bestemming voor een short break (weekendje uit, korte vakantie) daarop ligt de komende jaren de focus van het RBT KAN en zijn partners. Het toeristisch aanbod in de Regio Arnhem Nijmegen is aantrekkelijk voor short breaks, de groeimarkt nu en straks, benadrukt Jurriaan de Mol, directeur RBT KAN. Aan senioren en tussenpersonen, zoals touroperators en de cruisvaart, besteedt RBT KAN de komende jaren eveneens extra aandacht. Beleving en het vertellen van verhalen blijven belangrijk, zoals bij de projecten Liberation Route, Spannende Geschiedenis en Verdronken Dorpen. Daarnaast worden er steeds meer projecten Gelderland-breed opgezet, voorbeelden zijn de projecten Gelderse Streken en Uit in Gelderland. Meer informatie: rbtkan.nl/marketingvisie en rbtkan.nl/monitortoerisme2011 RBT KAN zal samen met overheid en ondernemers de nieuwe strategische visie gebruiken om het (toeristisch) marktaandeel van de regio verder uit te bouwen

7 JAARVERSLAG Foto: Ivar Gloudemans RBT KAN verzorgt pers & publiciteitsactiviteiten, extra exposure in de regionale en landelijke pers voor de Arnhem modeweken Beeld: Klavers van Engelen. Foto: Marc de Groot Foto: Louise te Poule Arnhemse Modeweken Business Unit Toeristische Marketing City- en regiomarketing Om op de Nederlandse markt de (potentiële) toeristische en recreatieve bezoeker op een onderscheidende manier aan te spreken, zijn er door RBT KAN specifieke marketingcampagnes ontwikkeld voor zowel de verschillende deelregio s als de twee steden. Made in Arnhem De citymarketingcampagne Made in Arnhem met als basiswaarden groen en creatief is door RBT KAN geïniteerd en uitgerold in opdracht van de gemeete Arnhem. Eén van de jaarlijkse activiteiten onder de vlag van deze campagne is de uitreiking van de Made in Arnhem Bokaal. Deze bokaal wordt uitgereikt aan een persoon of instelling, die de stad Arnhem op bijzondere wijze (internationaal) heeft gepromoot. Robert Wittenberg, bedrijfsleider van Café Brasserie Dudok in de binnenstad van Arnhem ontving de Made in Arnhem Bokaal Made in Arnhem is ook al enkele jaren zichtbaar tijdens de presentatie van de Collectie Arnhem van derdejaars ArtEZstudenten Fashion Design in Amsterdam. De Collectie Arnhem 2012 werd aan de vooravond van de Amsterdam Fashion Week geshowd in Studio Umsjatka, en ook dit jaar was er weer een Made in Arnhem pop-up store. Gedurende de zomermaanden was iedereen die van mode en vormgeving hield, in Arnhem op de juiste plek. Diverse mode evenementen en activiteiten werden collectief gepromoot onder de noemer Arnhemse Modeweken.

8 8 JAARVERSLAG 2012 Project cruisevaart om meer cruisevaartpassagiers te trekken en die meer te laten besteden tijdens een bezoek aan Nijmegen Het Nederlands Openluchtmuseum vierde afgelopen jaar haar honderdjarig jubileum. Voor RBT KAN extra reden om het Openluchtmuseum in 2012 prominent in haar marketingactiviteiten mee te nemen. Naast opname in een tv commercial en prominente vertegenwoordiging op diverse consumenten beurzen heeft RBT KAN ook extra exposure verzorgt bij de Nederlandse, Duitse en Belgische pers alsmede een speciale jubileum fietsroute vanuit het museum uitgezet. Op het Velperplein in Arnhem is op 15 juni de grootste Kijkdoos van Nederland onthult. Ook dit gebeurde ter gelegenheid van het jubileum jaar en in het kader van de Made in Arnhem campagne. De kijkdoos bood jong en oud twee weken lang een kijkje in het jarige museum Vorig jaar werden felicitaties geplaatst in de Gelderlander, gericht aan de Olympische sporters, die tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Londen bijzondere prestaties leverden. Het Nationaal Sportcentrum Papendal en NOC*NSF in Arnhem bieden beide groepen sporters trainingsfaciliteiten en begeleiding bij hun sportieve loopbaan. Altijd Nijmegen De oudste stad van Nederland communiceert via de campagne Altijd Nijmegen het verleden, heden en de toekomst van de stad. RBT KAN verzorgt jaarlijks de binnenstadcampagne waarbij de nadruk gelegd wordt op de koopzondagen en de vele evenementen die in Nijmegen georganiseerd worden. Opdrachtgever voor de binnenstadcampagne is het Huis voor de Binnenstad. Het doel van de campagne is meer mensen naar de binnenstad te trekken (winkels, horeca, cultuur, evenementen). In het kader van de campagne zijn diverse communicatiemiddelen (online en offline) en promotie activiteiten ingezet. Via o.a. raamposters, advertenties, banieren, radiocommercials, flyers, promotieteams en free publicity wordt de aandacht gevestigd op het centrum van Nijmegen. De uitingen en acties zijn voornamelijk ingezet rondom de thematische koopzondagen en evenementen in de stad. Voorbeelden hiervan zijn Valentijn (chocolade hartjes uitdelen), Pasen (puzzeltocht langs etalages), Groenmarkt (gratis Greencard met bloemzaadjes), Zomer (gratis ijsjes), Vierdaagsefeesten SuperSale (kortingsflyer en giveaways), Olympische Spelen (krasloten). Het betrekken van de ondernemers in de binnenstad bij de diverse acties is een belangrijk onderdeel van de campagne. Meer informatie: centrumnijmegen.nl

9 JAARVERSLAG Cruisevaart Nijmegen Voor Nijmegen ziet RBT KAN vanuit toeristisch-economisch oogpunt kansen voor de groei van cruisevaart vanuit en naar Nijmegen. Uit onderzoek blijkt dat de markt voor cruisevaart groeit en relatief conjunctuur-ongevoelig is. RBT KAN heeft daarom in de zomer van 2011 bij het Ondernemersfonds Nijmegen het projectplan Cruisevaart ingediend. Het project is begin 2012 van start gegaan. Het doel van het plan is de reisindustrie en de cruisepassagiers beter te informeren over de mogelijkheden van Nijmegen en het intensiveren van het accountmanagement richting reisindustrie. RBT KAN heeft onder meer de dagrecreatieve mogelijkheden van de Nijmeegse binnenstad gepromoot bij de passagiers van de cruiseschepen. Daarvoor is een flyer ontwikkeld met een handzame centrumplattegrond, leuke tips en kortingsbonnen voor diverse attracties en ondernemers in de binnenstad van Nijmegen. Daarnaast zijn er salesguides ontwikkeld voor rederijen en touroperators met informatie over Nijmegen en arrangementen met partners uit het bedrijfsleven in de stad. En er is begin augustus een promotiefilm opgenomen, welke aan boord wordt vertoond. Travel! The Workshop heeft plaatsgevonden op 20 oktober 2012 in Brussel. Doelgroep zijn Belgische touroperators, busbedrijven en andere bedrijven die actief zijn binnen de branche. Cruisevaart Nijmegen was tijdens deze beurs vertegenwoordigd met een desk om de stad te presenteren. Ook op de World Travel Market Londen (5-8 november), internationaal gezien de op één na grootste reisvakbeurs (businesstot-business) met ca bezoekers, waaronder de Britse en internationale reiswereld, was cruisevaart Nijmegen vertegenwoordigd. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met onder andere Rail Europe, European Connoisseurs Travel en P&O Ferries tijdens de beurs. Meer informatie: rbtkan.nl/cruise Rijk van Nijmegen Toerisme en recreatie vormen van oudsher een belangrijke inkomstenbron voor de regio Rijk van Nijmegen. Aangezien de aantrekkingskracht van dit toeristisch-recreatieve product ook voor de toekomst moet worden gewaarborgd, hebben het bedrijfsleven, lokale overheden en RBT KAN gezamenlijk besloten een Toeristische Herpositioneringsnota te laten opstellen door een extern bureau. Van Assendelft & Partners Adviesbureau voor Leisure & Cultuur is door RBT KAN gevraagd onderzoek te doen en aan de hand daarvan een visiedocument plus een investeringsagenda op te stellen. Als eerste fase van het onderzoek heeft Van Assendelft gesproken met een aantal stakeholders, waarbij uitgangspunten voor het verdere onderzoek zijn geformuleerd. De uitkomsten van het onderzoek worden in juni 2013 gepresenteerd. Veluwezoom RBT KAN onderhoudt een nauwe samenwerking met het Toeristisch Platform Zuidoost Veluwezoom en de gemeente Rheden. Ook in 2012 kwam dit tot uiting, onder andere binnen specifieke projecten. Zo is RBT KAN betrokken geweest bij de ontwikkeling van filmpjes in het kader van Kijk op de Veluwzoom, wat in 2013 verder gerealiseerd wordt. Daarnaast voert RBT KAN de redactie over lekkerpaardrijden. nl en is er extra aandacht geschonken aan de kleinere verblijfslocaties in de gemeente. Op verzoek van de gemeente Rheden heeft RBT KAN onder andere een workshop praktische promotie gegeven. De Veluwezoom wordt gekenmerkt door zijn vele landgoederen en buitenplaatsen, ook wel Gelders Arcadië genoemd. Cultuurpact Arnhem organiseerde een aantal publieksevenementen met als thema Flaneren voor iedereen, zien en gezien worden. Om te kunnen genieten van de buitenplaatsen vonden gedurende mei tot en met september flaneeractiviteiten plaats op de buitenplaatsen van Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en Wageningen. RBT KAN heeft hier de marketingcommunicatie voor verzorgt alsmede twee thematische fietsroutes, te weten Historische Buitenplaatsen Oost en West. Liemers De Liemers, helemaal goed! luidt de slogan van de nieuwe regiomarketingcampagne voor De Liemers, bestaande uit de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. Deze campagne is de opvolger van de toeristische marketingcampagne Liemers Leven. De nieuwe slogan verwijst naar de diversiteit van het gebied, bestaande uit het fraaie rivierengebied met zijn dijken, dorpjes, uiterwaarden en flora en fauna, dat zowel een prettige woonomgeving met een rijk verenigingsleven als een goede vestigingsplaats voor het bedrijfsleven is. Kortom: naar een gebied waar het prima wonen, werken, recreëren en leven is. RBT KAN heeft eind 2012 de projectcoördinatie van de regiomarketing van de Liemers, helemaal goed! op zich genomen. Er is een projectgroep gevormd bestaande uit een aantal ondernemers uit De Liemers, de verantwoordelijke portefeuillehouders uit de deelnemende gemeenten en RBT KAN. RBT KAN voert de activiteiten uit, onderhoudt contact met relevante partijen en geeft advies over de integratie van de campagne in de gemeentelijke communicatie. De campagne steunt op zamenwerking. Ruim honderd ondernemers en verenigingen uit De Liemers hebben zich aangemeld voor deelname aan de campagne de Liemers, helemaal goed! Zij kunnen het logo gratis downloaden en uitdragen bijvoorbeeld via hun website, drukwerk of op een andere manier. Verenigingen kunnen ambassadeur worden

10 10 JAARVERSLAG 2012 van de campagne. Ook zij kunnen het logo en de gedachte achter de campagne verder bekend maken. Verenigingen die dat op een bijzondere en/of ludieke manier doen, maken kans op een bijdrage voor de clubkas. Één van de vele activiteiten die ontplooid is; circa freecards met het logo de Liemers, helemaal goed! zijn begin juli uitgedeeld op het festival Dreamfields in Lathum (Zevenaar). Meer informatie: RBTKAN.nl/dlhg Marketing activiteiten Binnenland Online Marketing De digitale wereld is continu in verandering. RBT KAN speelt hierop in door aan te haken op belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van online marketing. De internetpopulatie in Nederland bestond in 2012 uit 12 miljoen personen. Nederlanders zijn gemiddeld 30,6 uur per maand online te vinden. Alleen Groot-Brittannië en Turkije scoren binnen Europa hoger. In Nederland komt 86,5% van alle pageviews vanaf een pc, 5,2 % van een smartphone en 8,1% van een tablet. Europees gezien is 14,9% afkomstig van een smartphone en 4,4% van een tablet. Op de toeristische portalen van RBT KAN was al langer te zien dat het aandeel van smartphones groeide. Dit heeft ertoe geleid dat in 2012 de koppeling tussen de normale en mobiele website van regioarnhemnijmegen.nl sterker is gemaakt. Vanaf een groeiend aantal pagina s werd een bezoeker naar de mobiele website doorgestuurd. Zo kwam in % van het bezoek op regioarnhemnijmegen.nl via een mobiel apparaat. De mobiele website regioarnhemnijmegen.nl werkt location-based. Dit betekent dat de site via de mobiele telefoon of de tablet informatie geeft over de dichtst bij zijnde toeristisch-recreatieve voorzieningen in de regio Arnhem Nijmegen. Ook sociale media namen in 2012 een steeds belangrijker plaats in. Via sociale media geeft RBT KAN tips voor uitjes in de regio Arnhem Nijmegen of voor een (korte) vakantie. Deze platformen werden in 2012 tevens meer gebruikt voor toeristische informatievoorziening. Gebruikers van sociale media stellen vragen en verwachten binnen niet al te lange tijd een antwoord. Facebook wordt hiervoor het meest gebruikt, waarbij er voornamelijk vragen worden gesteld over openingstijden en overnachtingslocaties. Naast de reguliere toeristische portalen, mobiele websites en sociale media beoogt RBT KAN de toerist of recreant op locatie ook te voorzien van actuele informatie. Dit gebeurt door middel van digitale VVV-informatiezuilen. Informatie over accommodaties, attracties en bezienswaardigheden in de regio Arnhem Nijmegen is op deze zuilen via een touchscreen of via een toetsenbord en muis op te roepen. De informatie wordt, net zoals op de mobiele website, weergegeven op basis van de locatie van het informatiepunt. Zo kan de route worden weergegeven, maar wordt er ook aangegeven welke evenementen er op korte termijn zijn. Sinds 2011 heeft de stad Arnhem een eigen app met informatie over wat er in de stad te doen is. In 2012 hebben de Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA), RBT KAN en het bedrijf Luminis (bouwer van de app) samen een nieuwe versie van de app ontwikkeld en gelanceerd. Zo is de gehele presentatie vernieuwd en zijn er nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen. De app is beschikbaar voor Apple- en Android-toestellen, tevens is er een ipad-variant beschikbaar. Het belangrijkste toeristische portal regioarnhemnijmegen.nl is in 2012 grondig verbouwd. Dit portal is vanaf 2012 volledig aangesloten op de Nationale Databank voor Toerisme Recreatie en Cultuur (NDTRC). Deze nationale databank zorgt er voor dat alle destinatiemarketingorganisaties en VVV s toeristische informatie op eenzelfde wijze en in één databank opslaan. Het beheren en aanbieden van deze data aan bijvoorbeeld pers wordt dan vergemakkelijkt. Een andere verbetering is de presentatie van accommodaties, attracties en bezienswaardigheden binnen thema s. In 2012 heeft RBT KAN besloten zich aan te sluiten bij de landelijke toeristische thema-indeling. Dit is gebeurd in samenwerking met een in SEO (zoekmachineoptimalisatie) gespecialiseerd bedrijf. Het behoud van de huidige zoekmachineposities en een hogere score daarbij op termijn is het doel van deze samenwerking. In 2012 is RBT KAN gestart met de customer journey. Deze klantreis brengt in beeld hoe bezoekers aan de regio Arnhem Nijmegen (en onderlinge organisaties) orïenteren, boeken, bezoeken en evalueren. Er is een inventarisatie gedaan bij attracties en hotels hoe deze bedrijven de klantreis hebben ingericht. Doel hierbij is om de kennis rondom de klantreis en loyaliteitsprogramma s te vergroten. Er wordt binnen dit traject gekeken naar bestaande loyaliteitsprogramma s en onderzocht of deze van toepassing zijn voor de regio en onderliggende organisaties. Samen met een aantal partners wordt dit traject in 2013 voortgezet. In 2012 kwam 16% van het totale webbezoek op regioarnhemnijmegen.nl via mobiel

11 JAARVERSLAG Beurzen De vier Gelderse regionale bureaus voor toerisme Arnhem Nijmegen, Veluwe, Achterhoek en Rivierenland hebben zich op diverse toeristische beurzen gezamenlijk gepresenteerd in het nieuwe Gelderse Streken Paviljoen. Belangrijke thema s waren fietsen, wandelen en kamperen, maar ook dagjes uit of een weekendje weg in Arnhem en Nijmegen. De volgende beurzen zijn gezamenlijk bezocht Vakantiebeurs Utrecht, 11 t/m 15 januari in de Jaarbeurs te Utrecht, met bezoekers de grootste consumentenreisbeurs ter wereld Vakantiesalon Brussel, 2 t/m 6 februari in Brussel, bezoekers De Reise & Camping Messe, 22 t/m 26 februari in Essen, circa bezoekers Daarnaast heeft RBT KAN de regio Arnhem Nijmegen ook de volgende beurzen gepresenteerd: Fiets- en Wandelbeurs, 11 en 12 februari in Amsterdam, circa bezoekers Libelle Zomerweek, 7 t/m 13 in Almere, circa bezoekers 50Plusbeurs, 11 t/m 15 september in Utrecht, circa bezoekers Niederrheinische Tourismus und Freizeit Messe Weeze, 11 en 12 februari, circa bezoekers Fahradtag, 23 juni in Düsseldorf, circa bezoekers World Travel Market Londen, 5 t/m 8 november, cruisevaart en touroperators Travel! The Workshop, 20 oktober in Brussel, cruisevaart en touroperators Drukwerk Naast alle digitale mogelijkheden om toeristisch-recreatieve informatie te vergaren, houdt de consument ook behoefte aan informatieve brochures en folders. De marketinginspanningen van RBT KAN zijn in 2012 ondersteund door verschillende drukwerken, waaronder brochures (wervend en informatief) en diverse wandel- en fietsroutes. RBT KAN Folder Service verzorgt de distributie van toeristische folders van o.a. attracties, bezienswaardigheden. In het voorjaar zijn er circa gratis folders bezorgd bij meer dan 350 hotels, campins, b&b s, restaurants, bibliotheken, gemeentehuizen en VVV-kantoren. Marketingpakket RBT KAN ontwikkelt en onderhoudt tal van marketing- en promotieactiviteiten ten bate van het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven en de regionale overheden in de regio Arnhem Nijmegen. Daarbij wordt ingespeeld op actuele trends. Bedrijven actief op de toeristisch-recreatieve markt en de RBT KAN vertegenwoordigt de regio Arnhem Nijmegen op vele (consumenten) beurzen in binnen- en buitenland

12 12 JAARVERSLAG 2012 zakelijke markt kunnen deelnemen aan de activiteiten van RBT KAN door het afnemen van een marketingpakket. Voor bedrijven die daar meer over wilden weten, was er op 18 september een informatieve bijeenkomst. Meer informatie: rbtkan.nl/deelnemen Pers en publiciteit Doel van RBT KAN is zoveel mogelijk free publicity te behalen in binnen- en buitenland. Dit gebeurt onder meer door organisatie van persreizen naar de regio, versturen van perberichten, actief benaderen van de individuele pers en persgenootschappen. De regio Arnhem Nijmegen is in 2012 met in totaal negenhonderd tv-spots te zien geweest op regionale tv-zenders in het hele land. De spots van de Liemers, Veluwezoom en Gelderse Poort zijn 13 maart in première gegaan en waren tot en met 15 mei te zien op onder meer AT5, TV Gelderland, TV West, TV NH, TV Flevoland en TV Rijnmond. De tv-spots over Arnhem Nijmegen en het Rijk van Nijmegen en zijn uitgezonden rondom de zomer- en de herfstvakantie. Regio Arnhem Nijmegen in de media voorbeelden van publicaties: Regionale media Dagblad de Gelderlander, bijlage de Ondernemer van de Gelderlander, Omroep en TV Gelderland, huis-aan-huisbladen, Floris (tijdschrift van kasteel Doornenburg, Arnhemse uitgave van magazine Eigen!, Arnhem Business, Nijmegen Business, regionale huis-aan-huis bladen, Radio TV Arnhem en Nijmegen Nationale media Dagblad De Telegraaf, luxe lifestyle magazine Talkies, OntmoetNL bijlage van 100% NL Magazine, 55-plus-magazine Okra, vakbladen Meeting Magazine, Eventbranche, B2B magazine Recreatie & Toerisme, Toeractief (ANWB), Kampioen, Libelle. Marketing activiteiten Buitenland Voor de marketing en promotie in Europa heeft RBT KAN in samenwerking met Veluwe, Achterhoek en Rivierenland de regio in de markt gezet onder het motto Das Andere Holland (Duitsland), Het Andere Holland (België) en The Other Holland (Groot-Brittannië). Hiervoor is aangehaakt bij de internationale campagnes van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), zoals Actief Genieten in de Natuur en de Citybreak-campagne. De Citybreak campagne richt zich op acht landen, te weten: Duitsland, België, Groot- Brittannië, Frankrijk, Spanje, Italië, Zweden en Denemarken, op in totaal zo n 31,3 miljoen personen uit de doelgroepen Postmoderns, Achievers en Upper Class (keuze in doelgroepen verschilt per land). De Actief genieten in de Natuurcampagne is gericht op de Nederlandse, Duitse en Belgische markt. Voor de buitenlandse campagnes is onder meer samengewerkt met partijen als Expedia, Ryanair, Deutsche Bahn, Gazet van Antwerpen en Holland.com. In 2012 heeft de Citybreak campagne in totaal extra bezoekers voor Nederland opgeleverd. Hiervan is 10% voor de regio Arnhem Nijmegen, extra bezoekers. Het betreft bezoekers waarbij de campagne een zeer grote rol heeft gespeeld in de keuze om onze regio te bezoeken voor een stedentrip. Dit aantal extra s bezoekers is dus los van de bezoekers die sowieso onze regio voor een stedentrip zouden bezoeken. Gemiddelde besteding per citybreak naar Holland is 432 euro. Totaal extra bestedingen voor de regio Arnhem Nijmegen worden geschat op ,-. De citybreaks campagne in de Europese landen resulteert in bijna 15 miljoen extra bestedingen voor de regio Arnhem Nijmegen Internationale media WDR (West-Deutscher Rundfunk), The Whart (Ierland), Belfast Telegraph (nationaal dagblad Noord- Ierland) en website Alwaystraveller.com (Ierland), weekblad De Zondag (België), magazine Papillo (België, regio s Kortrijk en Deizen), Japanse Travelguide Netherlands.

13 JAARVERSLAG Ontvangst van journalisten en persgroepen in de regio Arnhem Nijmegen om zoveel mogelijk free publicity voor de regio te behalen

14 14 JAARVERSLAG 2012 Business Unit Zakelijke Marketing Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen promoot de regio Arnhem Nijmegen als bestemming voor zakelijke en feestelijke bijeenkomsten zoals vergaderingen, congressen, symposia, evenementen, incentives. Het Convention Bureau ondersteunt decisionmakers bij het vinden van geschikte locaties en initieert diverse projecten ter bevordering van de organisatie van zakelijke bijeenkomsten in de regio Arnhem Nijmegen. Pers en publiciteit Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen en zijn partners hebben ook in 2012 regelmatig de publiciteit gezocht om de regio als zakelijke en feestelijke bestemming te promoten. Er verschenen artikelen over allerlei onderwerpen, van de campagne Gelderland levert jou mooie streken, powerlunches met de promotiecaravan, kennismakingsdagen of weekenden voor meetingplanners, beurspresentaties, interviews en regiospecials. De column van het Convention Bureau in de magazines Arnhem Business en Nijmegen Business is in 2012 vervangen door een kijkje achter de schermen bij partners van het Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen. Daarnaast heeft het b2b-magazine Quality in Meetings (QM) een regiospecial over Arnhem Nijmegen gepubliceerd alsmede in elke uitgave een interview tussen een general manager van een locatie in de regio Arnhem Nijmegen en een general manager van een locatie op de Veluwe. Tevens is namens de campagne Gelderland levert je mooie streken in elke uitgave een advertentie geplaatst, een banner op de website qualityinmeetings.nl en zijn er regelmatig persberichten aangeleverd. Het b2b-magazine Meeting Magazine heeft ook twee regiospecials gepubliceerd over Arnhem Nijmegen als zakenbestemming. Namens Gelderland levert je mooie streken is in elke editie geadverteerd en er zijn diverse persberichten opgenomen in het magazine. In Meeting Magazine zijn ook elke editie twee regio Arnhem Nijmegen advertentiepagina s ingericht gezamenlijk met de partners. Feiten en cijfers De regio Arnhem Nijmegen is op initiatief van Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen in 2011 onder de loep genomen tijdens het Continu Zakenreis Onderzoek (CZO) van NBTC-NIPO. De resultaten kwamen vorig jaar beschikbaar. Een greep uit dit onderzoek: Gelderland is na Utrecht de populairste provincie voor georganiseerde zakenreizen Zakenreizigers verblijven bij voorkeur in 3- of 4-sterrenaccommodaties Bij drie van de zes zakenreizen wordt per auto gereisd Een zakenreiziger geeft in Nederland gemiddeld 319 euro uit tijdens een meerdaagse reis Nederlanders geven per jaar circa 1,45 miljard euro uit aan meerdaagse zakenreizen in eigen land bestedingen zakelijk toerisme regio Arnhem Nijmegen 42,3 miljoen Gelderland levert je mooie streken Onder het motto Gelderland levert je mooie streken verzorgde Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen vorig jaar in samenwerking met Congresbureau Veluwe de promotie van de regio s Arnhem, Nijmegen en Veluwe op nationaal en internationaal niveau. Dat gebeurde in samenwerking met ruim 75 partners, zoals congrescentra, hotels en evenementenorganisatoren, uit deze regio s Arnhem, Nijmegen en Veluwe.

15 JAARVERSLAG Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen promoot de regio als bestemming voor zakelijke en feestelijke bijeenkomsten Zo werd er in september een kennismakingsweekend voor Belgische meetingplanners gehouden, waarbij zij konden ervaren wat beide regio s zoal te bieden hebben. Na afloop van het kennismakingsweekend is een Gelderse Streken-krant naar hen opgestuurd met alle contactgegevens van de locaties, die zijn bezocht. Tevens heeft er follow up plaatsgevonden en zijn er diverse aanvragen gedaan voor bijeenkomsten. De activiteiten voor de Belgische markt hebben als doel meer zakelijke bezoekers uit België naar Gelderland te halen. Evenementen en bijeenkomsten Ruim zeventig decisionmakers uit de vergader-, trainings- en evenementenbranche bezochten op 1 maart 2012 de jaarlijkse kennisdag van het Convention Bureau. Deze zevende editie stond in het teken van Energie. Energie is een belangrijk thema op het gebied van kennis(-overdracht) voor Arnhem. De groep werd door directeur Alex van Hooff van Burgers Zoo en Michiel van Wessem, wethouder Economie en Toerisme van Arnhem, ontvangen in het Safari Meeting Center van het dierenpark. Van Hooff bood de bezoekers een uniek kijkje achter de schermen van Burgers Zoo, dat met circa 1,5 miljoen bezoekers de vijfde dagatractie van ons land is. Daarna werd per touringcar een aantal interessante locaties bezocht, waarna de dag in Postillion Hotel Arnhem werd afgesloten. Zakelijke bestemming Gelderland is steeds meer in trek als zakelijke bestemming, waardoor de zakelijke markt een belangrijke inkomstenbron is voor hotels, musea en evenementenbedrijven in de regio Arnhem Nijmegen. Van alle Duitsers die Nederland bezoeken, komt ongeveer 8 procent als zakelijke bezoeker. Dat zijn bezoekers per jaar. Duitsland staat daarmee volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme op de vierde plaats van herkomstlanden van zakelijke bezoekers. Convention Bureau heeft eind 2011 een onderzoek laten verrichten naar de interesse en potentie van de Duitse markt inzake het organiseren van bijeenkomsten in de regio Arnhem Nijmegen. Dit gegeven was voor Convention Bureau en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland aanleiding om voor ondernemers uit de regio Arnhem Nijmegen op 19 maart 2012 een studiemiddag te organiseren bij Viller Mühle in Goch. Onderwerpen als waarmee spreekt een Nederlandse ondernemer de Duitse markt aan en wat zijn unique selling points voor de Duitse markt kwamen uitgebreid aan de orde. Event 12 Op de beurs Event 12 op 4 en 5 april, de vakbeurs voor evenementen- en congresorganisatoren, waren Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen en Congresbureau Veluwe samen met veertien partners prominent aanwezig met de stand Gelderland levert je mooie streken en de Gelderland-promotiecaravan. De beurs met onder meer de Meet Gelderland-borrel van streekproducten leverde een goede hoeveelheid contacten op. Follow ups hebben zowel door de beide bureaus als door de partners via salescalls, afspraken en nieuwsbrieven plaatsgevonden. Diverse boekingen zijn het resultaat van deze inspanningen.

16 16 JAARVERSLAG 2012 Business Unit Projecten Liberation Route Europe Vanuit de regio Arnhem Nijmegen ging in 2008 de Liberation Route van start, de herdenkingsroute langs historische locaties die tijdens de bevrijding van Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol hebben gespeeld. Dit initiatief van het Nationaal Bevrijdingsmuseum , Airborne Museum Hartenstein en het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen, RBT KAN, heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Na aansluiting van de Veluwe, het Rivierengebied en Noord-Brabant krijgt de Liberation Route in 2013 het gedroomde vervolg in de andere Europese landen die bij de Tweede Wereldoorlog betrokken waren. Dit is mogelijk gemaakt door het vfonds, Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. In 2012 besloot het vfonds om de SLRE de komende 3 jaar financieel te ondersteunen. Het vfonds wil de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden en zo vrede, democratie, de rechtsstaat en de internationale rechtsorde bevorderen. Nieuwe luisterplekken en lespakket In Huissen, Doornenburg en Zevenaar zijn in 2012 nieuwe luisterplekken langs de Liberation Route in gebruik genomen. Wethouder Ellen de Swart van de gemeente Heumen heeft het nieuwe Liberation Route Lespakket in ontvangst genomen tijdens een bijeenkomst met abseilende scholieren bij groepsaccommodatie Het Buitencentrum. Vrijheid valt uit de lucht & Josephine Baker treedt op! is de titel van het lespakket dat draait om de vraag wat het betekent om te leven in en langs de frontlinie van de tweede Wereldoorlog. De scholieren luisteren onder meer naar de verhalen die worden verteld door de luisterkeien in Nederasselt en Overasselt. Het lespakket voor Overasselt is samengesteld door EDU- ART in samenwerking met het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek, Groepsaccommodatie Het Buitencentrum en RBT KAN. Meet informatie: liberationroute.com Met de bijdrage van het vfonds kan de SLRE een projectorganisatie opbouwen, die de internationale uitbreiding van de route ter hand neemt en bekend maakt bij het grote publiek. Samen met andere organisaties levert SLRE een aandeel aan de herdenkingsactiviteiten rond 70 jaar D-Day en Market Garden in Victoria van Krieken is de directeur, die samen met haar medewerkers aan de slag gaat om de ambities van SLRE de komende jaren waar te maken. Presentatie Open Days Europese Unie De presentatie van het project Liberation Route Europe tijdens de Open Days voor Europese regio s op 9 oktober in Brussel was een succes. Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, noemde het project van groot belang voor Europa. De reacties op de inhoud van de plannen en de aanpak ervan waren enthousiast. Daarmee zijn de verwachtingen voor de toekenning van een tweede subsidie voor Stichting Liberation Route Europe (SLRE) hooggespannen. Liberation Route Europe van groot belang voor Europa aldus de heer Martin Schulz voorzitter Europees Parlement

17 JAARVERSLAG Nieuwe luisterplek Liberation Route bij Buitengoed de Panoven in Zevenaar fotograaf Henk Rodrigo Gelderse Streken Gelderland is de afgelopen jaren de populairste binnenlandse vakantieprovincie in Nederland. Met de campagne Gelderse Streken werkt RBT KAN samen met de Gelderse regionale bureau s voor Toerisme, Veluwe, Achterhoek en Rivierenland, aan het uitdragen van het omvangrijke en veelzijdige toeristische recreatieve aanbod in Gelderland. Gelderland kent verschillende toeristische regio s, met elk hun eigen kenmerken. De regio s werken samen voor een herkenbare profilering met de paraplu-campagne Gelderland levert je mooie streken. De website neemt een centrale plaats in binnen de campagne. De website bundelt het omvangrijke en veelzijdige toeristische aanbod voor de consument en stimuleert de consument tot interactie. Naast het reguliere aanbod, zijn er speciale actiethema s en onverwachte voorstellen voor dagjes uit of andere activiteiten in de verschillende regio s. RBT KAN geeft samen met de Regionale Bureaus voor Toerisme en de Provincie Gelderland mede invulling geven aan deze cross mediale campagne in binnen- en buitenland was het landelijk jaar van de historische buitenplaatsen. In Gelderland zijn vele prachtige historische buitenplaatsen te vinden. Op deze locaties was tot eind november een buitenplaats estafette. Ieder weekend een evenement of activiteit plaatsvind op een van de historische buitenplaatsen. Bezoekers konden zich laten verrassen door bijzondere verhalen over de locaties tijdens een lezing, tentoonstelling, concerten, rondleidingen, wandeling of één van de andere evenementen. RBT KAN heeft samen de regionale bureau s in de provincie de communicatie verzorgd onder de noemer Gelderland levert je historische buitenplaatsen.

18 18 JAARVERSLAG 2012 Één uitportal voor kunst, cultuur en uitgaan in Gelderland; uit in Arnhem.nl, uitinnijmegen.nl, uitingld.nl Cool Breaks De Cool Breaks-campagne (eind 2009 tot en met juni 2012) is een Nederlands-Duitse toeristisch-recreatieve samenwerking, die zich richt op short breaks (korte vakanties) in de grensstreek van Zuidoost-Nederland en de Duitse Niederrhein. De campagne is uitgezet op de Nederlandse, Duitse, Britse, Italiaanse, Spaanse en Zweedse markt. Uit de eindmeeting blijkt dat het totale buitenlandse verblijf in deze periode is toegenomen met 9 procent, het aantal toeristen uit Groot-Brittannië, Spanje, Italië en Zweden is met 8 procent gestegen. In 2011 hebben ruim 6 miljoen vakantiegangers en zakelijke bezoekers één of meer nachten doorgebracht in de Cool Breaks-regio. Dat is 6 procent meer dan in Het gaat om 4,4 miljoen in het Nederlandse deel en 1,7 miljoen in het Duitse deel. De website coolbreaks.com is door ruim unieke bezoekers bezocht, van wie 33 procent uit Nederland kwam, 30 procent uit Duitsland en 23 procent uit Groot- Brittannië, Italië, Spanje of Zweden. De boekingen die direct via coolbreaks.com zijn gegenereerd, waren goed voor 2,3 miljoen euro omzet. Vanaf 2013 wordt het coolbreaks.com -platform via diverse andere projecten geladen. Via de Cool Breaks-campagne heeft RBT KAN samengewerkt met de Floriade, de Wereld Tuinbouw Expo die van 5 april tot en met 7 oktober in Venlo werd gehouden. Op de website coolbreaks.com is een speciale sectie met informatie, hotelarrangementen, boekingsmogelijkheden voor tickets en een koppeling naar de regio Arnhem Nijmegen gemaakt. In samenwerking met Expedia en Ryanair hebben Cool Breaks en de Floriade een uitgebreide promotiecampagne in diverse Europese landen ingezet, zoals Groot-Brittannië, Spanje, Italië en Zweden. Beleef de Spannende Geschiedenis van Gelderland Gelders Erfgoed en de vier Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT s) in Gelderland rollen tussen 2012 en 2014 het succesvolle concept Spannende Geschiedenis uit in heel Gelderland. Het belevenisnetwerk wordt uitgebreid met in totaal 120 nieuwe locaties, verdeeld over de acht tijdslijnen: Prehistorie, Romeinen & Bataven, Middeleeuwen & Hertogdom Gelre, Buitenplaatsen & Landgoederen, Industriële Revolutie, Leven langs de Linie/ Hollandse Waterlinie, Tweede Wereldoorlog/Liberation Route en Koude Oorlog. De nieuwe locaties worden op de bestaande websites voorzien van informatie in de vorm van audiofragmenten, videofilmpjes, animaties, arrangementen, routes, evenementen, links en andere tips voor een langer verblijf. Via de routes kunnen bezoekers en bewoners uitgebreid kennis maken met de regionale cultuurhistorie. Via een speciale routeplanner kunnen zelfs routes geheel naar eigen wens worden samengesteld. Een internetspel met aangepaste informatie betrekt de jeugd bij Spannende Geschiedenis. Eveneens verschijnt er een overzichtsfolder met alle locaties in Gelderland en tips voor een langer verblijf in de regio. Meer informatie: spannendegeschiedenis.nl Binnen het project Spannende Geschiedenis wordt de rijke cultuurhistorie van de regio op vernieuwende wijze belicht

19 JAARVERSLAG Warme Winterweken Arnhem In de feestelijke maand december vinden in Arnhem vele bijzondere evenementen, concerten, voorstellingen en activiteiten plaats. Warme Winter Weken is de paraplu voor de collectieve marketing en promotie van alles wat er zich in de decembermaand afspeelt in Arnhem. RBT KAN organiseert in samen werking met Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA), Gemeente Arnhem en diverse ondernemers dit project. UIT in Gelderland RBT KAN biedt in samenwerking met de RBT s in Gelderland en de culturele aanbieders een nieuw webplatform aan. UITinGld.nl is het online uitplatform voor heel Gelderland. Een One-stop-shop met informatie en reserveringsmogelijkheid op het gebied van kunst, cultuur en uitgaan in Gelderland. Daarnaast is de actuele content ook via een mobiele site zichtbaar. Het ruime vrijetijdaanbod van de verschillende gemeente (uitingld.nl, uitinarnhem.nl, uitinnijmegen.nl et cetera ), is per 2 september 2012 via de nieuwe Gelderse site zichtbaar geworden. Toeristische ontwikkeling rond de Rivieren De rivieren Waal, Maas, Rijn en IJssel en het omringende landschap in de regio Arnhem Nijmegen lenen zich uitstekend voor toeristische activiteiten. Via het projectplan Het Blauwe Goud, Toeristische ontwikkeling rond de Rivieren besteedt RBT KAN daar in 2012 en 2013 extra aandacht aan. Met als hoofddoel de rivieren als sterk item aan het toeristisch palet van de regio toe te voegen en landelijk meer bekend te maken. En om de vele recreatiemogelijkheden op, aan, rond en met het water te verkondigen. Ondernemers en attracties worden met elkaar te verbonden en het varen over de rivieren wordt als beleving aan de thema s voor een dagje uit toegevoegd. Een nieuw te introduceren toeristische pendelboot die verschillende locaties langs het water aandoet, dient als een van de verbindende elementen. Een te houden pilot in augustus 2013 zal uitsluitsel geven over de haalbaarheid van de pendelboot. Dit bovenop het reeds bestaande rijke pakket van vaar- en andere recreatieproducten langs het water. De Verdronken Dorpen-fietsroutes zijn inmiddels met tien locaties uitgebreid. De online applicatie, waarmee de toerist de verhalen achter vele eeuwen aan watergeschiedenis kan beleven, is in ontwikkeling. Het onderzoek naar de fietspendelboot over de Waal, de Rijn en de IJssel is afgelopen jaar uitgevoerd. Met als resultaat dat de pendelboot in 2013 als pilot gaat varen. Het bijzondere is, dat de toerist zijn fiets mee kan nemen aan boord en op verschillende plekken kan in- en uitstappen. Voor het project Toeristische ontwikkeling van de Rivieren is een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de deelnemende gemeenten en van belangenverenigingen. Er wordt een netwerk van Struinroutes ontwikkeld, waarvan de eerste routes in de IJsselkop & Rijn en Maas in het voorjaar van 2013 worden opgeleverd. Van de Struinroutes wordt een app gemaakt, waardoor de route ook leuker en interessanter door extra informatie die wordt gegeven. Al deze activiteiten worden middels een cross-mediale campagne onder de aandacht van toeristen en recreanten gebracht. Het projectplan wordt onder meer gefinancierd door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Voor meer informatie: geldersestreken.nl/rivieren Van Gogh Europe Het leven en de werken van Vincent van Gogh inspireren wereldwijd grote aantallen mensen, exposities van werk trekken jaarlijks 4,5 miljoen bezoekers. Vertegenwoordigers van 29 Nederlandse, Belgische en Franse musea en toeristische organisaties besloten eind 2012 om samen te werken in het project Van Gogh Europe. Het doel is het leven en het werk van de schilder Vincent van Gogh op een eigentijdse manier toegankelijk te maken voor een groot publiek. De komende jaren worden (meerdaagse) arrangementen en routes ontwikkeld en in de markt gezet voor bezoekers uit de hele wereld. Het Kröller-Müller Museum in Het Nationaal Park De Hoge Veluwe speelt een belangrijke rol bij deze Europese samenwerking, evenals RBT KAN. Meer informatie: rbtkan.nl/vangogh

20 20 JAARVERSLAG 2012 Business Unit Informatiediensten VVV Informatiediensten Het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN) is verantwoordelijk voor het VVV-netwerk dat bestaat uit 10 VVV-vestigingen, 40 VVV-agentschappen en bijna 20 digitale VVV-informatiepunten. Daarmee zorgt de VVV voor de promotie van de regio Arnhem Nijmegen en het verstrekken van toeristisch-recreatieve informatie van bedrijfsleven, overheden en streken aan bezoekers in de regio Arnhem Nijmegen. De VVV Arnhem en VVV Rijk van Nijmegen zijn de VVV vestigingen waar professionele medewerkers bezoekers aan de regio voorzien van toeristische informatie. In de regio wordt het uitgebreide VVV-netwerk mogelijk gemaakt door de medewerking van meer dan 120 VVV-vrijwilligers. Binnen de regio bieden zij bezoekers specifieke toeristische informatie van de lokale omgeving. Met de plaatsing van diverse nieuwe VVV Agentschapsmeubels (onder meer in de gemeenten Arnhem, Rheden, Lingewaard, Overbetuwe, Mook en Middelaar, Wijchen, Beuningen en Rijnwaarden) heeft RBT KAN verder gewerkt aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van toeristische informatie over accommodaties, attracties en bezienswaardigheden in de regio Arnhem Nijmegen. De meubels bestaan uit een zuil voorzien van de VVV-huisstijl met toeristische informatie in print (folders met wandel- en fietsroutes, brochures van attracties en kaarten) en digitale informatie, die via een bijzonder gebruikersvriendelijk touchscreen op te roepen is. Voor meer informatie: rbtkan.nl/agentschapsmeubels Het VVV-merk is door consumenten gewaardeerd als het meest bekende en betrouwbare merk voor toeristische informatie VVV online Naast het fysieke VVV-netwerk verzorgt RBT KAN 24 uur per etmaal, zeven dagen in de week online bereikbaarheid van toeristisch-recreatieve informatie via de VVV-websites (regioarnhemnijmegen.nl, vvvarnhem.nl, vvvnijmegen.nl, vvvwijchen.nl, vvvzevenaar.nl etcetera) en de verschillende thema-websites (lekkerfietsen.nl, spannendegeschiedenis.nl, liberationroute.nl, UITinGLD.nl etcetera). RBT KAN is in 2012 van start gegaan met diverse mobiele websites die locationbased werken. Dit betekent dat de site via de mobiele telefoon of de tablet informatie geeft over dichtst bij zijnde toeristischrecreatieve voorzieningen in de regio Arnhem Nijmegen. Voor meer informatie: rbtkan.nl/vvvonline VVV-formule, VVV-idee VVV Nederland is de franchise-formulegever van het VVV merk. Het VVV-merk is door consumenten gewaardeerd als het meest bekende en betrouwbare merk voor toeristische informatie. In de regio Arnhem Nijmegen is RBT KAN de VVV-formulenemer en exploiteert daarmee de VVV vestigingen, VVV agentschappen bij ondernemers (shop-in-shop) en de digitale VVV informatiepunten. Met het VVV-merk communiceert RBT KAN uiteenlopende toeristische informatie met consumenten zowel in drukwerk als online. Het VVVidee is de kern van het VVV-merk. Met het VVV-idee worden bezoekers geïnspireerd en verleidt naar de geheime plekjes en/of activiteiten van de stad of streek. Een belangrijke ontwikkeling binnen de VVV-formule is de aansluiting op de Nationale Databank voor Toerisme, Recreatie en Cultuur (NDTRC). Door middel van dit digitale logistieke systeem ontsluit RBT KAN toeristische informatie over toeristisch-recreatieve bedrijven, attracties en bezienswaardigheden naar diverse online kanalen zoals de VVV website, de mobiele website, digitale VVV informatiezuilen.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/vaststelling subsidie 2011 Stichting Regionaal Bureau Toerisme KAN Programma / Programmanummer Economie & Toerisme 1041

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS

Jaarverslag 2013 ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS Jaarverslag 2013 Jurriaan de Mol interviewt Margot Ribberink bij de eerste vaart van de Toeristische Pendelboot over de grote Gelderse rivieren. ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT

Nadere informatie

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen arnhem rijk van nijmegen veluwezoom betuwe gelderse poort land van maas en waal de liemers regionaal bureau voor toerisme arnhem nijmegen

Nadere informatie

MARKETING DOET U MEE? ACTIVITEITEN REGIO ARNHEM NIJMEGEN ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS

MARKETING DOET U MEE? ACTIVITEITEN REGIO ARNHEM NIJMEGEN ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS MARKETING ACTIVITEITEN REGIO ARNHEM NIJMEGEN DOET U MEE? 2013 ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS INHOUDSOPGAVE: ONDERDEEL ZIJN IN EEN MARKETINGACTIVITEITENPLAN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Voorwoord. 4 Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen, 5 Personele samenstelling. 20 Overlegstructuren

Inhoudsopgave. 3 Voorwoord. 4 Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen, 5 Personele samenstelling. 20 Overlegstructuren Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave pagina 3 Voorwoord 4 Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen, de organisatie 5 Personele samenstelling 6 Business Unit Marketing 18 Business Unit Operations 20 Overlegstructuren

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com

Jaarverslag 2011. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com Den Haag Marketing www.denhaagmarketing.com 03 1. Voorwoord 05 2. Samenvatting 07 3. Resultaten 09-11 4. Marketing 13-25 5. Haags Uitburo 27-29 6. VVV Uitburo Den Haag 31-33 7. Den Haag Topsport 35-39

Nadere informatie

Voorwoord 2. 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten

Voorwoord 2. 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten 2. Strategie & Beleid 6 2.1 Marketingstrategie en onderzoek 2.2 Pers & PR 2.3 Marketingservices

Nadere informatie

1. Voorwoord 3. 2. Doelstellingen en resultaat 2008 5. 3. Marketing, Strategie & Beleid 7. 4.1 Marketing Recreatief Toerisme 11

1. Voorwoord 3. 2. Doelstellingen en resultaat 2008 5. 3. Marketing, Strategie & Beleid 7. 4.1 Marketing Recreatief Toerisme 11 Inhoudsopgave pagina 1. Voorwoord 3 2. Doelstellingen en resultaat 2008 5 3. Marketing, Strategie & Beleid 7 4. Business to Consumer 4.1 Marketing Recreatief Toerisme 11 4.2 Marketing Cultuur 20 5. Business

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: Maurice Haak

Jaarverslag 2012. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: Maurice Haak Den Haag Marketing www.denhaagmarketing.com foto: Maurice Haak 03 Inhoud 1. Voorwoord 05 2. Samenvatting 07 3. Resultaten 09 4. Marketing 13 5. Haags Uitburo 27 6. VVV Uitburo Den Haag 31 7. Den Haag Topsport

Nadere informatie

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010

Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 Kwartaalrapportage januari 2010 - maart 2010 denhaag.com Den Haag Marketing Kwartaalrapportage Eerste kwartaal 30 april 2010 Inhoudsopgave Bladzijde Highlights 3 1. Strategie en beleid 4 2. Business to

Nadere informatie

Directieverslag 1. 1. Doelstellingen en resultaten 3. 2. Strategie & Beleid 7

Directieverslag 1. 1. Doelstellingen en resultaten 3. 2. Strategie & Beleid 7 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Directieverslag 1 1. Doelstellingen en resultaten 3 2. Strategie & Beleid 7 3. Business to Consumer 3.1 Marketing Recreatief Toerisme 13 3.2 Cultuur Marketing 22 4. Business

Nadere informatie

Den Haag Marketing Beleidsplan 2009

Den Haag Marketing Beleidsplan 2009 Beleidsplan 2009 Den Haag Marketing Beleidsplan 2009 15 december 2008-1 - Waarom iedereen naar Den Haag moet komen? Omdat Den Haag in Nederland de enige grote stad is aan zee. We hebben topattracties en

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie Presentaties en gastcollege s Acties voor Inwoners Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Internet Markt onderzoek (Eu)regionale

Nadere informatie

Leisure Port. Jaarplan 2013

Leisure Port. Jaarplan 2013 1 Leisure Port Jaarplan 2013 Voorwoord Voor u ligt het jaarplan 2013 van Stichting Leisure Port, een samengaan van activiteiten tussen Stichting Toerisme Noord-Limburg en Stichting Promotie Noord-Limburg.

Nadere informatie

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief

Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Ons kenmerk EZ30/14.0001522. Datum uw brief Economie Ingekomen stuk D4 (PA 12 maart 2014) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: curlyxstraight

Jaarverslag 2013. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: curlyxstraight Den Haag Marketing www.denhaagmarketing.com foto: curlyxstraight foto: Jurjen Drenth 03 Inhoud 1. Voorwoord 05 2. Samenvatting 07 3. Resultaten 09 4. Marketing 13 5. Haags Uitburo 27 6. VVV Uitburo Den

Nadere informatie

Recreatie en toerisme midden in Limburg

Recreatie en toerisme midden in Limburg Regiopromotie Midden-Limburg 2012-2016 Recreatie en toerisme midden in Limburg Verenigen Verbinden Verleiden December 2011 VVV Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een sterke regio 1.2 Regiopromotie

Nadere informatie

VVV Maastricht Marketingplan 2014. Inhoudsopgave

VVV Maastricht Marketingplan 2014. Inhoudsopgave Marketingplan 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Onze visie, missie en organisatie 4 Kerncijfers toerisme Maastricht 8 Trends 9 Onze omgeving 11 Marketingvisie en doelstellingen 12 Speerpunten 2014 14 Regiefunctie

Nadere informatie

Partnerplan. Den Haag Marketing. > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. denhaag.

Partnerplan. Den Haag Marketing. > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. denhaag. Partnerplan 2015 1 Den Haag Marketing > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. 2 foto: Jurjen Drenth partnerplan 2015 Inhoud 3 01. Voorwoord

Nadere informatie

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag

Marketing-activiteitenplan 2007. Den Haag Marketing & Events. Den Haag Marketing & Events. Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag Marketing-activiteitenplan 2007 Den Haag Marketing & Events Den Haag Marketing & Events Nassaulaan 25 Postbus 85456 2508 CD Den Haag T: +31 (070) 3618888 F: +31 (070) 3615459 E: info@denhaag.com I: www.denhaag.com

Nadere informatie

Citymarketing visie 2014-2018

Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Citymarketing visie 2014-2018 Woerden Marketing Strategisch marketingplan van Stichting Woerden Marketing Maart 2014 Stichting Woerden Marketing De Bleek 6 3447 GV Woerden

Nadere informatie

Live like a local Perspectief Toerisme 2020

Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Live like a local Perspectief Toerisme 2020 Utrecht.nl Inhoud Beleidscontext en inleiding 3 Huidige toeristische vraag en economische betekenis 6 Relevante markttrends 12 Verwachte vraagontwikkeling tot

Nadere informatie

Inhoudsopgave: VVV Maastricht Marketing & Communicatie Plan 2009

Inhoudsopgave: VVV Maastricht Marketing & Communicatie Plan 2009 Inhoudsopgave: VVV Maastricht Marketing & Communicatie Plan 2009 Voorwoord 3 Organisatie, missie en doelstellingen 5 Facts & Figures toerisme Maastricht 7 Overnachtingscijfers Maastricht 9 Trends 10 SWOT

Nadere informatie

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?!

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?! Marketingplan 2015 2 Voorwoord Voor u ligt het Marketingplan 2015 van Leiden Marketing. Een voortzetting van de ingezette koers, want u weet: wie geen koers bepaalt, wordt speelbal van de golven. Weliswaar

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2013

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2013 Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2013 Wat doen wij in 2013 Hier vindt u meer informatie over de organisatie, haar doelen, activiteiten en gezichten in de markt. Wat doet VVV Zuid-Limburg nu precies

Nadere informatie

Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2

Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2 Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen

Nadere informatie

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland

Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland Meerjaren Marketing & Promotie Strategie VVV Ameland 2014-2017 Ameland AME10608 Meerjarenplan.indd 1 09-06-10 07:42 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Evaluatie stakeholders MPS 2010 tot en met 2013 4 3.

Nadere informatie

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel

8661 Geraadpleegd. B. Duindam, Elise van Andel VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: C.M. van Dam Tel.nr. : Datum: 16 december 2013 Tekenstukken: Ja Bijlagen: 5 Afschrift aan: B. Duindam, Elise van Andel N.a.v. (evt. briefnrs.): 26967, 30184,

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie