Jaarverslag 2012 Inclusief jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 Inclusief jaarrekening"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Inclusief jaarrekening Voorzitter Europees Parlement de heer Martin Schulz noemt de Liberation Route Europe van groot belang voor Europa ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS

2 2 JAARVERSLAG 2012 Evenementen als de Vierdaagse trekken veel bezoekers naar de regio Arnhem Nijmegen Inhoud Voorwoord 3 Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen, de organisatie 4 Personele samenstelling 5 Inleiding 6 Business Unit Toeristische Marketing 7 Business Unit Zakelijke Marketing 14 Business Unit Projecten 16 Business Unit Informatiediensten 20 Corporate Communicatie 24 Overlegstructuren 25 Jaarrekening Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen BV 26 Accountantsverklaring 32 Jaarrekening Stichting Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen 34

3 JAARVERSLAG Voorwoord Samen werken en samenwerken Als er één thema is dat te pas en te onpas gebruikt wordt, dan is dat het thema samenwerken. Samenwerken is in een open-online-24-uurs-economie van groot belang. Dit wordt door een ieder onderschreven. Maar échte samenwerking levert meer op dan samen werken Voor RBT KAN is 2012 het jaar van de samenwerking geworden. Samenwerking die zorgt voor een betere positie voor de toeristische regio Arnhem Nijmegen. Zo werd een pilot gestart om te komen tot een intensievere samenwerking tussen de vier toeristische regio s in Gelderland en met de Veluwe in het bijzonder. De concrete resultaten uit deze pilot hebben geleid tot de start van de multimediale marketing campagne Gelderse Streken. Een campagne waarin het toeristisch bedrijfsleven, de regionale bureaus voor toerisme en de (regionale) overheid samenwerken om het toeristisch marketingaandeel van de Gelderse regio s te vergroten. Ook de samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), Expedia en Ryanair heeft voor meer buitenlandse gasten in onze regio gezorgd. De regio Arnhem Nijmegen ontwikkelt zich steeds meer als een echte short break-bestemming. Op 9 oktober 2012 verklaarde de voorzitter van het Europees Parlement, de heer Martin Schulz, de Liberation Route Europe tot één van de belangrijkste projecten in Europa. Een route waar meer dan zestig (!) partners uit zes landen samen aan werken met de Tweede Wereldoorlog als onderwerp is een unieke gebeurtenis. Ook hier is écht samenwerken het thema. RBT KAN is een publiek-private samenwerking tussen meer dan zevenhonderd bedrijven uit de toeristisch-recreatieve branche en (lokale) overheden. In 2012 is een budget voor marketing en promotie bijeen gebracht van ruim 3 miljoen euro. Hiermee is de regio Arnhem Nijmegen nadrukkelijker op de toeristische kaart gezet in Nederland en in onze buurlanden. RBT KAN sluit het jaar af met een batig saldo. Jurriaan J. de Mol directeur Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Jurriaan J. de Mol

4 4 JAARVERSLAG 2012 Organisatie Het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN) is de (toeristische) marketingorganisatie voor de regio Arnhem Nijmegen. RBT KAN verzorgt de marketing en promotie in binnen- en buitenland voor de domeinen recreatie, (zakelijk) toerisme en cultuur(historie). Daarnaast verzorgt RBT KAN de receptieve & informatieve functie in de regio (VVV). Visie De vrijetijdseconomie vormt een belangrijk onderdeel van de economie in de regio Arnhem Nijmegen. Het streven naar economische groei binnen recreatie en toerisme zorgt voor meer bestedingen en werkgelegenheid. Hierdoor ontstaat een kwalitatief goed verblijfsklimaat. Een klimaat dat uitnodigt om te bezoeken, in te wonen en in te werken. RBT KAN heeft de ambitie een belangrijke partner en initiator te zijn in deze regionale ontwikkelingen. Missie De missie van RBT KAN is het initiëren en aanreiken van een collectieve marketingaanpak die ingezet kan worden om duurzame groei te realiseren in de vrijetijdseconomie van de regio met een grote hoeveelheid aan partners binnen en buiten de regio. RBT KAN als marketingorganisatie RBT KAN werkt samen met 20 gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen alsmede met de Duitse gemeente Kranenburg. Naast gemeenten werkt RBT KAN samen met ca. 700 bedrijven uit de toeristische-recreatieve sector. Teneinde zo veel mogelijk recht te doen aan lokale en sub regionale belangen is het werkgebied van RBT KAN opgedeeld in een aantal deelregio s te weten: Arnhem, Rijk van Nijmegen, Veluwezoom, Betuwe, Land van Maas en Waal, Gelderse Poort en De Liemers. Elke geografische deelregio heeft een overlegstructuur met RBT KAN. Binnen deze overlegstructuur vindt afstemming plaats over het toeristisch marketingbeleid. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de strategische partners met wie RBT KAN structureel samenwerkt. RBT KAN als gastheer; de VVV functie In de regio Arnhem Nijmegen zijn verschillende VVV s waar bezoekers diensten en producten kunnen afnemen. De VVV s in de regio Arnhem Nijmegen vervullen de toeristische informatiefunctie voor RBT KAN. RBT KAN beschikt daarvoor over de door VVV Nederland uitgegeven licenties voor het gebruik van de merknaam VVV. De VVV s zijn in verschillende typen onder te verdelen, te weten de VVV vestiging, VVV agenschap en een VVV i-point. De toeristische informatie van de VVV is tevens 7 dagen in de week, 24 uur per dag (of liever 24/7) online bereikbaar. Stichting Routebureau Arnhem Nijmegen Financiën Business Unit Toeristische Marketing Marketing & Communicatie Pers & PR UIT in Gelderland Business Unit Informatiediensten VVV Informatiediensten Reserveringen Vierdaagsebed Nijmegen Toeristische bewegwijzering Stichting RBT KAN RBT KAN B.V. Stichting Liberation Route Europe Secretariaat Business Unit Projecten Diverse projecten o.a. Spannende Geschiedenis, Cool Breaks, Toerisme rondom de Rivieren Business Unit Zakelijke Marketing Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen Sales Acquisitie Bedrijfsstructuur RBT KAN B.V. kent één aandeelhouder, de Stichting RBT KAN. De Stichting beheert de publieke gelden die vanuit de lokale overheden jaarlijks aan RBT KAN betaald worden. De Stichting RBT KAN geeft jaarlijks, na goedkeuring van het marketingactiviteitenprogramma, de B.V. RBT KAN de opdracht om dit marketingactiviteitenprogramma uit te voeren. De B.V. RBT KAN kent een statutair directeur. De Stichting RBT KAN kent een bestuur. RBT KAN wordt jaarlijks geadviseerd door een onafhankelijke Raad van Advies, waarin diverse partners uit het (toeristisch) bedrijfsleven gevraagd en ongevraagd advies geven. Binnen de regio Arnhem Nijmegen werkt RBT KAN samen met bedrijven uit de toeristisch-recreatieve sector. Tevens werkt RBT KAN in opdracht van de gemeenten in de regio Arnhem Nijmegen. Per geografische deelregio kent het RBT KAN een overlegstructuur. Binnen deze overlegstructuur vindt afstemming plaats met betrekking tot het toeristisch marketingbeleid.

5 JAARVERSLAG Personele samenstelling Directie Dhr. J.J. de Mol (statutair directeur) Managementteam Mw. J.M.A. Oosting- Adriaansens (adjunct directeur) Dhr. M.E.J. Franken (controller) Secretariaat Mw. S.D.M. van Eijck (vanaf ) Mw. R.M.J. Guldenaar Mw. K. Hendriks-Korthof Dhr. J. Jansen (van tot ) Mw. A. Kurvers- Lubeek (tot ) Dhr. D.S. Pesulima (vanaf ) Dhr. B.E. van der Winkel (tot ) Toeristische Marketing Dhr. E. Akkerman (vanaf ) Mw. B. Blaauw Dhr. T.M. Bisschops Mw. E.W.J. Gijsbers Mw. C. de Groot Mw. M. Maas Dhr. P.P.J. Nouwens Mw. M.E. Pouwels-Blom Mw. M.P. Vincken (tot ) Dhr. R. van Zadelhoff Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen Mw. M.L. Buckens Mw. E.T. de Kuijper-Nahuijsen Projectbureau Dhr. R. Kwant (tot ) Dhr. W.P. Kruk (vanaf ) Mw. G.W. Suppers Stand per totaal 26,2 FTE Informatiedienst Mw. F. Bloo (vanaf ) Mw. D. Cuppen-Schoonenberg Mw. E.M.A. Dam Mw. E. Flores-Climent (tot ) Mw. C. Geurts Mw. A.F.M. Grefkens Dhr. F. Jansen Mw. H.H. de Jong Mw. A. J. Kooistra (tot ) Mw. S. Koster Mw. N. Pruijn-Kruit Mw. J.B.R. Reerink (tot ) Dhr. H.J. Veenendaal VVV Gidsen Mw. H.H.P.A. Cillessen Mw. M.T.E. Daamen-van Koolwijk Mw. M. Frank Dhr. J. van Heese Dhr. J. van Helden Mw. M. Maertens Mw. M.T.F.J. Rosier-Niels Mw. C.M. Schönberger-Dröge Mw. M. Thiecke Bestuur Stichting RBT KAN (Stand per ) Leden namens Dhr. J.A. den Bieman Kamer van Koophandel Centraal Gelderland / Bedrijfsleven Dhr. H.B. Carlier Stadsregio Arnhem Nijmegen / Overheid Drs. Dhr. A.P.J.M. van Hooff Kamer van Koophandel Centraal Gelderland / Bedrijfsleven Dhr. P.J.J.M. Peters Stadsregio Arnhem Nijmegen / Overheid Drs. Dhr. J.J.M. Vissers Onafhankelijk voorzitter (tot ) Mw. E. Tuijnman Onafhankelijk voorzitter (vanaf ) Het bestuur werkt onbezoldigd, jaarlijks wordt 300,- aan vacatiegeld per bestuurslid toegekend.

6 6 JAARVERSLAG 2012 Inleiding Belang toerisme en recreatie voor werkgelegenheid neemt toe Toeristen en recreanten in de regio Arnhem Nijmegen gaven in ,3 miljard euro uit, vooral aan recreatief winkelen (39 procent) en horecabezoek (27 procent). De werkgelegenheid die voortvloeit uit deze bestedingen is met 5 procent toegenomen ten opzichte van Dat bleek 7 juni 2012 tijdens de presentatie van de uitkomsten van de tweejaarlijkse Toeristisch-Recreatieve Monitor Regio Arnhem Nijmegen door ZKA Consultants. Tijdens deze bijeenkomst van RBT KAN op 7 juni in Hotel- en Congrescentrum Papendal presenteerde directeur Jurriaan de Mol tevens de Strategische Marketingvisie In 2011 werd in de regio Arnhem Nijmegen 1,3 miljard besteed door toeristen en recreanten De sector toerisme en recreatie in Arnhem Nijmegen was in 2011 goed voor ruim fte, oftewel circa banen. Dit is zo n 7 procent van de totale werkgelegenheid in de regio. De stijging van de werkgelegenheid als gevolg van de toeristisch-recreatieve bestedingen (spin off) is met 5 procent tien keer zo groot als de groei van de totale werkgelegenheid in de regio, die 0,5 procent bedroeg in Het belang van toerisme en recreatie voor de werkgelegenheid in de regio Arnhem Nijmegen neemt dus toe. Dat is een opsteker in deze tijd van neergaande conjunctuur, waarbij de toeristische markt steeds meer een verdringingsmarkt is geworden. Enkele cijfers uit de Toeristisch-Recreatieve Monitor Regio Arnhem Nijmegen (2011): 42 miljoen dagbezoeken in ,9 miljoen zakelijke bezoeken in ,7 miljoen overnachtingen in 2011, waarvan 60% in hotels. Ca. 1,1 miljoen overnachtingen zijn toeristisch van aard. De meest overnachtingen, , vinden plaats in het Rijk van Nijmegen. Short Breaks, groeimarkt nu en straks Het promoten van de regio Arnhem Nijmegen als bestemming voor een short break (weekendje uit, korte vakantie) daarop ligt de komende jaren de focus van het RBT KAN en zijn partners. Het toeristisch aanbod in de Regio Arnhem Nijmegen is aantrekkelijk voor short breaks, de groeimarkt nu en straks, benadrukt Jurriaan de Mol, directeur RBT KAN. Aan senioren en tussenpersonen, zoals touroperators en de cruisvaart, besteedt RBT KAN de komende jaren eveneens extra aandacht. Beleving en het vertellen van verhalen blijven belangrijk, zoals bij de projecten Liberation Route, Spannende Geschiedenis en Verdronken Dorpen. Daarnaast worden er steeds meer projecten Gelderland-breed opgezet, voorbeelden zijn de projecten Gelderse Streken en Uit in Gelderland. Meer informatie: rbtkan.nl/marketingvisie en rbtkan.nl/monitortoerisme2011 RBT KAN zal samen met overheid en ondernemers de nieuwe strategische visie gebruiken om het (toeristisch) marktaandeel van de regio verder uit te bouwen

7 JAARVERSLAG Foto: Ivar Gloudemans RBT KAN verzorgt pers & publiciteitsactiviteiten, extra exposure in de regionale en landelijke pers voor de Arnhem modeweken Beeld: Klavers van Engelen. Foto: Marc de Groot Foto: Louise te Poule Arnhemse Modeweken Business Unit Toeristische Marketing City- en regiomarketing Om op de Nederlandse markt de (potentiële) toeristische en recreatieve bezoeker op een onderscheidende manier aan te spreken, zijn er door RBT KAN specifieke marketingcampagnes ontwikkeld voor zowel de verschillende deelregio s als de twee steden. Made in Arnhem De citymarketingcampagne Made in Arnhem met als basiswaarden groen en creatief is door RBT KAN geïniteerd en uitgerold in opdracht van de gemeete Arnhem. Eén van de jaarlijkse activiteiten onder de vlag van deze campagne is de uitreiking van de Made in Arnhem Bokaal. Deze bokaal wordt uitgereikt aan een persoon of instelling, die de stad Arnhem op bijzondere wijze (internationaal) heeft gepromoot. Robert Wittenberg, bedrijfsleider van Café Brasserie Dudok in de binnenstad van Arnhem ontving de Made in Arnhem Bokaal Made in Arnhem is ook al enkele jaren zichtbaar tijdens de presentatie van de Collectie Arnhem van derdejaars ArtEZstudenten Fashion Design in Amsterdam. De Collectie Arnhem 2012 werd aan de vooravond van de Amsterdam Fashion Week geshowd in Studio Umsjatka, en ook dit jaar was er weer een Made in Arnhem pop-up store. Gedurende de zomermaanden was iedereen die van mode en vormgeving hield, in Arnhem op de juiste plek. Diverse mode evenementen en activiteiten werden collectief gepromoot onder de noemer Arnhemse Modeweken.

8 8 JAARVERSLAG 2012 Project cruisevaart om meer cruisevaartpassagiers te trekken en die meer te laten besteden tijdens een bezoek aan Nijmegen Het Nederlands Openluchtmuseum vierde afgelopen jaar haar honderdjarig jubileum. Voor RBT KAN extra reden om het Openluchtmuseum in 2012 prominent in haar marketingactiviteiten mee te nemen. Naast opname in een tv commercial en prominente vertegenwoordiging op diverse consumenten beurzen heeft RBT KAN ook extra exposure verzorgt bij de Nederlandse, Duitse en Belgische pers alsmede een speciale jubileum fietsroute vanuit het museum uitgezet. Op het Velperplein in Arnhem is op 15 juni de grootste Kijkdoos van Nederland onthult. Ook dit gebeurde ter gelegenheid van het jubileum jaar en in het kader van de Made in Arnhem campagne. De kijkdoos bood jong en oud twee weken lang een kijkje in het jarige museum Vorig jaar werden felicitaties geplaatst in de Gelderlander, gericht aan de Olympische sporters, die tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Londen bijzondere prestaties leverden. Het Nationaal Sportcentrum Papendal en NOC*NSF in Arnhem bieden beide groepen sporters trainingsfaciliteiten en begeleiding bij hun sportieve loopbaan. Altijd Nijmegen De oudste stad van Nederland communiceert via de campagne Altijd Nijmegen het verleden, heden en de toekomst van de stad. RBT KAN verzorgt jaarlijks de binnenstadcampagne waarbij de nadruk gelegd wordt op de koopzondagen en de vele evenementen die in Nijmegen georganiseerd worden. Opdrachtgever voor de binnenstadcampagne is het Huis voor de Binnenstad. Het doel van de campagne is meer mensen naar de binnenstad te trekken (winkels, horeca, cultuur, evenementen). In het kader van de campagne zijn diverse communicatiemiddelen (online en offline) en promotie activiteiten ingezet. Via o.a. raamposters, advertenties, banieren, radiocommercials, flyers, promotieteams en free publicity wordt de aandacht gevestigd op het centrum van Nijmegen. De uitingen en acties zijn voornamelijk ingezet rondom de thematische koopzondagen en evenementen in de stad. Voorbeelden hiervan zijn Valentijn (chocolade hartjes uitdelen), Pasen (puzzeltocht langs etalages), Groenmarkt (gratis Greencard met bloemzaadjes), Zomer (gratis ijsjes), Vierdaagsefeesten SuperSale (kortingsflyer en giveaways), Olympische Spelen (krasloten). Het betrekken van de ondernemers in de binnenstad bij de diverse acties is een belangrijk onderdeel van de campagne. Meer informatie: centrumnijmegen.nl

9 JAARVERSLAG Cruisevaart Nijmegen Voor Nijmegen ziet RBT KAN vanuit toeristisch-economisch oogpunt kansen voor de groei van cruisevaart vanuit en naar Nijmegen. Uit onderzoek blijkt dat de markt voor cruisevaart groeit en relatief conjunctuur-ongevoelig is. RBT KAN heeft daarom in de zomer van 2011 bij het Ondernemersfonds Nijmegen het projectplan Cruisevaart ingediend. Het project is begin 2012 van start gegaan. Het doel van het plan is de reisindustrie en de cruisepassagiers beter te informeren over de mogelijkheden van Nijmegen en het intensiveren van het accountmanagement richting reisindustrie. RBT KAN heeft onder meer de dagrecreatieve mogelijkheden van de Nijmeegse binnenstad gepromoot bij de passagiers van de cruiseschepen. Daarvoor is een flyer ontwikkeld met een handzame centrumplattegrond, leuke tips en kortingsbonnen voor diverse attracties en ondernemers in de binnenstad van Nijmegen. Daarnaast zijn er salesguides ontwikkeld voor rederijen en touroperators met informatie over Nijmegen en arrangementen met partners uit het bedrijfsleven in de stad. En er is begin augustus een promotiefilm opgenomen, welke aan boord wordt vertoond. Travel! The Workshop heeft plaatsgevonden op 20 oktober 2012 in Brussel. Doelgroep zijn Belgische touroperators, busbedrijven en andere bedrijven die actief zijn binnen de branche. Cruisevaart Nijmegen was tijdens deze beurs vertegenwoordigd met een desk om de stad te presenteren. Ook op de World Travel Market Londen (5-8 november), internationaal gezien de op één na grootste reisvakbeurs (businesstot-business) met ca bezoekers, waaronder de Britse en internationale reiswereld, was cruisevaart Nijmegen vertegenwoordigd. Er hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met onder andere Rail Europe, European Connoisseurs Travel en P&O Ferries tijdens de beurs. Meer informatie: rbtkan.nl/cruise Rijk van Nijmegen Toerisme en recreatie vormen van oudsher een belangrijke inkomstenbron voor de regio Rijk van Nijmegen. Aangezien de aantrekkingskracht van dit toeristisch-recreatieve product ook voor de toekomst moet worden gewaarborgd, hebben het bedrijfsleven, lokale overheden en RBT KAN gezamenlijk besloten een Toeristische Herpositioneringsnota te laten opstellen door een extern bureau. Van Assendelft & Partners Adviesbureau voor Leisure & Cultuur is door RBT KAN gevraagd onderzoek te doen en aan de hand daarvan een visiedocument plus een investeringsagenda op te stellen. Als eerste fase van het onderzoek heeft Van Assendelft gesproken met een aantal stakeholders, waarbij uitgangspunten voor het verdere onderzoek zijn geformuleerd. De uitkomsten van het onderzoek worden in juni 2013 gepresenteerd. Veluwezoom RBT KAN onderhoudt een nauwe samenwerking met het Toeristisch Platform Zuidoost Veluwezoom en de gemeente Rheden. Ook in 2012 kwam dit tot uiting, onder andere binnen specifieke projecten. Zo is RBT KAN betrokken geweest bij de ontwikkeling van filmpjes in het kader van Kijk op de Veluwzoom, wat in 2013 verder gerealiseerd wordt. Daarnaast voert RBT KAN de redactie over lekkerpaardrijden. nl en is er extra aandacht geschonken aan de kleinere verblijfslocaties in de gemeente. Op verzoek van de gemeente Rheden heeft RBT KAN onder andere een workshop praktische promotie gegeven. De Veluwezoom wordt gekenmerkt door zijn vele landgoederen en buitenplaatsen, ook wel Gelders Arcadië genoemd. Cultuurpact Arnhem organiseerde een aantal publieksevenementen met als thema Flaneren voor iedereen, zien en gezien worden. Om te kunnen genieten van de buitenplaatsen vonden gedurende mei tot en met september flaneeractiviteiten plaats op de buitenplaatsen van Arnhem, Renkum, Rheden, Rozendaal en Wageningen. RBT KAN heeft hier de marketingcommunicatie voor verzorgt alsmede twee thematische fietsroutes, te weten Historische Buitenplaatsen Oost en West. Liemers De Liemers, helemaal goed! luidt de slogan van de nieuwe regiomarketingcampagne voor De Liemers, bestaande uit de gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. Deze campagne is de opvolger van de toeristische marketingcampagne Liemers Leven. De nieuwe slogan verwijst naar de diversiteit van het gebied, bestaande uit het fraaie rivierengebied met zijn dijken, dorpjes, uiterwaarden en flora en fauna, dat zowel een prettige woonomgeving met een rijk verenigingsleven als een goede vestigingsplaats voor het bedrijfsleven is. Kortom: naar een gebied waar het prima wonen, werken, recreëren en leven is. RBT KAN heeft eind 2012 de projectcoördinatie van de regiomarketing van de Liemers, helemaal goed! op zich genomen. Er is een projectgroep gevormd bestaande uit een aantal ondernemers uit De Liemers, de verantwoordelijke portefeuillehouders uit de deelnemende gemeenten en RBT KAN. RBT KAN voert de activiteiten uit, onderhoudt contact met relevante partijen en geeft advies over de integratie van de campagne in de gemeentelijke communicatie. De campagne steunt op zamenwerking. Ruim honderd ondernemers en verenigingen uit De Liemers hebben zich aangemeld voor deelname aan de campagne de Liemers, helemaal goed! Zij kunnen het logo gratis downloaden en uitdragen bijvoorbeeld via hun website, drukwerk of op een andere manier. Verenigingen kunnen ambassadeur worden

10 10 JAARVERSLAG 2012 van de campagne. Ook zij kunnen het logo en de gedachte achter de campagne verder bekend maken. Verenigingen die dat op een bijzondere en/of ludieke manier doen, maken kans op een bijdrage voor de clubkas. Één van de vele activiteiten die ontplooid is; circa freecards met het logo de Liemers, helemaal goed! zijn begin juli uitgedeeld op het festival Dreamfields in Lathum (Zevenaar). Meer informatie: RBTKAN.nl/dlhg Marketing activiteiten Binnenland Online Marketing De digitale wereld is continu in verandering. RBT KAN speelt hierop in door aan te haken op belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van online marketing. De internetpopulatie in Nederland bestond in 2012 uit 12 miljoen personen. Nederlanders zijn gemiddeld 30,6 uur per maand online te vinden. Alleen Groot-Brittannië en Turkije scoren binnen Europa hoger. In Nederland komt 86,5% van alle pageviews vanaf een pc, 5,2 % van een smartphone en 8,1% van een tablet. Europees gezien is 14,9% afkomstig van een smartphone en 4,4% van een tablet. Op de toeristische portalen van RBT KAN was al langer te zien dat het aandeel van smartphones groeide. Dit heeft ertoe geleid dat in 2012 de koppeling tussen de normale en mobiele website van regioarnhemnijmegen.nl sterker is gemaakt. Vanaf een groeiend aantal pagina s werd een bezoeker naar de mobiele website doorgestuurd. Zo kwam in % van het bezoek op regioarnhemnijmegen.nl via een mobiel apparaat. De mobiele website regioarnhemnijmegen.nl werkt location-based. Dit betekent dat de site via de mobiele telefoon of de tablet informatie geeft over de dichtst bij zijnde toeristisch-recreatieve voorzieningen in de regio Arnhem Nijmegen. Ook sociale media namen in 2012 een steeds belangrijker plaats in. Via sociale media geeft RBT KAN tips voor uitjes in de regio Arnhem Nijmegen of voor een (korte) vakantie. Deze platformen werden in 2012 tevens meer gebruikt voor toeristische informatievoorziening. Gebruikers van sociale media stellen vragen en verwachten binnen niet al te lange tijd een antwoord. Facebook wordt hiervoor het meest gebruikt, waarbij er voornamelijk vragen worden gesteld over openingstijden en overnachtingslocaties. Naast de reguliere toeristische portalen, mobiele websites en sociale media beoogt RBT KAN de toerist of recreant op locatie ook te voorzien van actuele informatie. Dit gebeurt door middel van digitale VVV-informatiezuilen. Informatie over accommodaties, attracties en bezienswaardigheden in de regio Arnhem Nijmegen is op deze zuilen via een touchscreen of via een toetsenbord en muis op te roepen. De informatie wordt, net zoals op de mobiele website, weergegeven op basis van de locatie van het informatiepunt. Zo kan de route worden weergegeven, maar wordt er ook aangegeven welke evenementen er op korte termijn zijn. Sinds 2011 heeft de stad Arnhem een eigen app met informatie over wat er in de stad te doen is. In 2012 hebben de Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA), RBT KAN en het bedrijf Luminis (bouwer van de app) samen een nieuwe versie van de app ontwikkeld en gelanceerd. Zo is de gehele presentatie vernieuwd en zijn er nieuwe functionaliteiten beschikbaar gekomen. De app is beschikbaar voor Apple- en Android-toestellen, tevens is er een ipad-variant beschikbaar. Het belangrijkste toeristische portal regioarnhemnijmegen.nl is in 2012 grondig verbouwd. Dit portal is vanaf 2012 volledig aangesloten op de Nationale Databank voor Toerisme Recreatie en Cultuur (NDTRC). Deze nationale databank zorgt er voor dat alle destinatiemarketingorganisaties en VVV s toeristische informatie op eenzelfde wijze en in één databank opslaan. Het beheren en aanbieden van deze data aan bijvoorbeeld pers wordt dan vergemakkelijkt. Een andere verbetering is de presentatie van accommodaties, attracties en bezienswaardigheden binnen thema s. In 2012 heeft RBT KAN besloten zich aan te sluiten bij de landelijke toeristische thema-indeling. Dit is gebeurd in samenwerking met een in SEO (zoekmachineoptimalisatie) gespecialiseerd bedrijf. Het behoud van de huidige zoekmachineposities en een hogere score daarbij op termijn is het doel van deze samenwerking. In 2012 is RBT KAN gestart met de customer journey. Deze klantreis brengt in beeld hoe bezoekers aan de regio Arnhem Nijmegen (en onderlinge organisaties) orïenteren, boeken, bezoeken en evalueren. Er is een inventarisatie gedaan bij attracties en hotels hoe deze bedrijven de klantreis hebben ingericht. Doel hierbij is om de kennis rondom de klantreis en loyaliteitsprogramma s te vergroten. Er wordt binnen dit traject gekeken naar bestaande loyaliteitsprogramma s en onderzocht of deze van toepassing zijn voor de regio en onderliggende organisaties. Samen met een aantal partners wordt dit traject in 2013 voortgezet. In 2012 kwam 16% van het totale webbezoek op regioarnhemnijmegen.nl via mobiel

11 JAARVERSLAG Beurzen De vier Gelderse regionale bureaus voor toerisme Arnhem Nijmegen, Veluwe, Achterhoek en Rivierenland hebben zich op diverse toeristische beurzen gezamenlijk gepresenteerd in het nieuwe Gelderse Streken Paviljoen. Belangrijke thema s waren fietsen, wandelen en kamperen, maar ook dagjes uit of een weekendje weg in Arnhem en Nijmegen. De volgende beurzen zijn gezamenlijk bezocht Vakantiebeurs Utrecht, 11 t/m 15 januari in de Jaarbeurs te Utrecht, met bezoekers de grootste consumentenreisbeurs ter wereld Vakantiesalon Brussel, 2 t/m 6 februari in Brussel, bezoekers De Reise & Camping Messe, 22 t/m 26 februari in Essen, circa bezoekers Daarnaast heeft RBT KAN de regio Arnhem Nijmegen ook de volgende beurzen gepresenteerd: Fiets- en Wandelbeurs, 11 en 12 februari in Amsterdam, circa bezoekers Libelle Zomerweek, 7 t/m 13 in Almere, circa bezoekers 50Plusbeurs, 11 t/m 15 september in Utrecht, circa bezoekers Niederrheinische Tourismus und Freizeit Messe Weeze, 11 en 12 februari, circa bezoekers Fahradtag, 23 juni in Düsseldorf, circa bezoekers World Travel Market Londen, 5 t/m 8 november, cruisevaart en touroperators Travel! The Workshop, 20 oktober in Brussel, cruisevaart en touroperators Drukwerk Naast alle digitale mogelijkheden om toeristisch-recreatieve informatie te vergaren, houdt de consument ook behoefte aan informatieve brochures en folders. De marketinginspanningen van RBT KAN zijn in 2012 ondersteund door verschillende drukwerken, waaronder brochures (wervend en informatief) en diverse wandel- en fietsroutes. RBT KAN Folder Service verzorgt de distributie van toeristische folders van o.a. attracties, bezienswaardigheden. In het voorjaar zijn er circa gratis folders bezorgd bij meer dan 350 hotels, campins, b&b s, restaurants, bibliotheken, gemeentehuizen en VVV-kantoren. Marketingpakket RBT KAN ontwikkelt en onderhoudt tal van marketing- en promotieactiviteiten ten bate van het toeristisch-recreatieve bedrijfsleven en de regionale overheden in de regio Arnhem Nijmegen. Daarbij wordt ingespeeld op actuele trends. Bedrijven actief op de toeristisch-recreatieve markt en de RBT KAN vertegenwoordigt de regio Arnhem Nijmegen op vele (consumenten) beurzen in binnen- en buitenland

12 12 JAARVERSLAG 2012 zakelijke markt kunnen deelnemen aan de activiteiten van RBT KAN door het afnemen van een marketingpakket. Voor bedrijven die daar meer over wilden weten, was er op 18 september een informatieve bijeenkomst. Meer informatie: rbtkan.nl/deelnemen Pers en publiciteit Doel van RBT KAN is zoveel mogelijk free publicity te behalen in binnen- en buitenland. Dit gebeurt onder meer door organisatie van persreizen naar de regio, versturen van perberichten, actief benaderen van de individuele pers en persgenootschappen. De regio Arnhem Nijmegen is in 2012 met in totaal negenhonderd tv-spots te zien geweest op regionale tv-zenders in het hele land. De spots van de Liemers, Veluwezoom en Gelderse Poort zijn 13 maart in première gegaan en waren tot en met 15 mei te zien op onder meer AT5, TV Gelderland, TV West, TV NH, TV Flevoland en TV Rijnmond. De tv-spots over Arnhem Nijmegen en het Rijk van Nijmegen en zijn uitgezonden rondom de zomer- en de herfstvakantie. Regio Arnhem Nijmegen in de media voorbeelden van publicaties: Regionale media Dagblad de Gelderlander, bijlage de Ondernemer van de Gelderlander, Omroep en TV Gelderland, huis-aan-huisbladen, Floris (tijdschrift van kasteel Doornenburg, Arnhemse uitgave van magazine Eigen!, Arnhem Business, Nijmegen Business, regionale huis-aan-huis bladen, Radio TV Arnhem en Nijmegen Nationale media Dagblad De Telegraaf, luxe lifestyle magazine Talkies, OntmoetNL bijlage van 100% NL Magazine, 55-plus-magazine Okra, vakbladen Meeting Magazine, Eventbranche, B2B magazine Recreatie & Toerisme, Toeractief (ANWB), Kampioen, Libelle. Marketing activiteiten Buitenland Voor de marketing en promotie in Europa heeft RBT KAN in samenwerking met Veluwe, Achterhoek en Rivierenland de regio in de markt gezet onder het motto Das Andere Holland (Duitsland), Het Andere Holland (België) en The Other Holland (Groot-Brittannië). Hiervoor is aangehaakt bij de internationale campagnes van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), zoals Actief Genieten in de Natuur en de Citybreak-campagne. De Citybreak campagne richt zich op acht landen, te weten: Duitsland, België, Groot- Brittannië, Frankrijk, Spanje, Italië, Zweden en Denemarken, op in totaal zo n 31,3 miljoen personen uit de doelgroepen Postmoderns, Achievers en Upper Class (keuze in doelgroepen verschilt per land). De Actief genieten in de Natuurcampagne is gericht op de Nederlandse, Duitse en Belgische markt. Voor de buitenlandse campagnes is onder meer samengewerkt met partijen als Expedia, Ryanair, Deutsche Bahn, Gazet van Antwerpen en Holland.com. In 2012 heeft de Citybreak campagne in totaal extra bezoekers voor Nederland opgeleverd. Hiervan is 10% voor de regio Arnhem Nijmegen, extra bezoekers. Het betreft bezoekers waarbij de campagne een zeer grote rol heeft gespeeld in de keuze om onze regio te bezoeken voor een stedentrip. Dit aantal extra s bezoekers is dus los van de bezoekers die sowieso onze regio voor een stedentrip zouden bezoeken. Gemiddelde besteding per citybreak naar Holland is 432 euro. Totaal extra bestedingen voor de regio Arnhem Nijmegen worden geschat op ,-. De citybreaks campagne in de Europese landen resulteert in bijna 15 miljoen extra bestedingen voor de regio Arnhem Nijmegen Internationale media WDR (West-Deutscher Rundfunk), The Whart (Ierland), Belfast Telegraph (nationaal dagblad Noord- Ierland) en website Alwaystraveller.com (Ierland), weekblad De Zondag (België), magazine Papillo (België, regio s Kortrijk en Deizen), Japanse Travelguide Netherlands.

13 JAARVERSLAG Ontvangst van journalisten en persgroepen in de regio Arnhem Nijmegen om zoveel mogelijk free publicity voor de regio te behalen

14 14 JAARVERSLAG 2012 Business Unit Zakelijke Marketing Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen promoot de regio Arnhem Nijmegen als bestemming voor zakelijke en feestelijke bijeenkomsten zoals vergaderingen, congressen, symposia, evenementen, incentives. Het Convention Bureau ondersteunt decisionmakers bij het vinden van geschikte locaties en initieert diverse projecten ter bevordering van de organisatie van zakelijke bijeenkomsten in de regio Arnhem Nijmegen. Pers en publiciteit Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen en zijn partners hebben ook in 2012 regelmatig de publiciteit gezocht om de regio als zakelijke en feestelijke bestemming te promoten. Er verschenen artikelen over allerlei onderwerpen, van de campagne Gelderland levert jou mooie streken, powerlunches met de promotiecaravan, kennismakingsdagen of weekenden voor meetingplanners, beurspresentaties, interviews en regiospecials. De column van het Convention Bureau in de magazines Arnhem Business en Nijmegen Business is in 2012 vervangen door een kijkje achter de schermen bij partners van het Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen. Daarnaast heeft het b2b-magazine Quality in Meetings (QM) een regiospecial over Arnhem Nijmegen gepubliceerd alsmede in elke uitgave een interview tussen een general manager van een locatie in de regio Arnhem Nijmegen en een general manager van een locatie op de Veluwe. Tevens is namens de campagne Gelderland levert je mooie streken in elke uitgave een advertentie geplaatst, een banner op de website qualityinmeetings.nl en zijn er regelmatig persberichten aangeleverd. Het b2b-magazine Meeting Magazine heeft ook twee regiospecials gepubliceerd over Arnhem Nijmegen als zakenbestemming. Namens Gelderland levert je mooie streken is in elke editie geadverteerd en er zijn diverse persberichten opgenomen in het magazine. In Meeting Magazine zijn ook elke editie twee regio Arnhem Nijmegen advertentiepagina s ingericht gezamenlijk met de partners. Feiten en cijfers De regio Arnhem Nijmegen is op initiatief van Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen in 2011 onder de loep genomen tijdens het Continu Zakenreis Onderzoek (CZO) van NBTC-NIPO. De resultaten kwamen vorig jaar beschikbaar. Een greep uit dit onderzoek: Gelderland is na Utrecht de populairste provincie voor georganiseerde zakenreizen Zakenreizigers verblijven bij voorkeur in 3- of 4-sterrenaccommodaties Bij drie van de zes zakenreizen wordt per auto gereisd Een zakenreiziger geeft in Nederland gemiddeld 319 euro uit tijdens een meerdaagse reis Nederlanders geven per jaar circa 1,45 miljard euro uit aan meerdaagse zakenreizen in eigen land bestedingen zakelijk toerisme regio Arnhem Nijmegen 42,3 miljoen Gelderland levert je mooie streken Onder het motto Gelderland levert je mooie streken verzorgde Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen vorig jaar in samenwerking met Congresbureau Veluwe de promotie van de regio s Arnhem, Nijmegen en Veluwe op nationaal en internationaal niveau. Dat gebeurde in samenwerking met ruim 75 partners, zoals congrescentra, hotels en evenementenorganisatoren, uit deze regio s Arnhem, Nijmegen en Veluwe.

15 JAARVERSLAG Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen promoot de regio als bestemming voor zakelijke en feestelijke bijeenkomsten Zo werd er in september een kennismakingsweekend voor Belgische meetingplanners gehouden, waarbij zij konden ervaren wat beide regio s zoal te bieden hebben. Na afloop van het kennismakingsweekend is een Gelderse Streken-krant naar hen opgestuurd met alle contactgegevens van de locaties, die zijn bezocht. Tevens heeft er follow up plaatsgevonden en zijn er diverse aanvragen gedaan voor bijeenkomsten. De activiteiten voor de Belgische markt hebben als doel meer zakelijke bezoekers uit België naar Gelderland te halen. Evenementen en bijeenkomsten Ruim zeventig decisionmakers uit de vergader-, trainings- en evenementenbranche bezochten op 1 maart 2012 de jaarlijkse kennisdag van het Convention Bureau. Deze zevende editie stond in het teken van Energie. Energie is een belangrijk thema op het gebied van kennis(-overdracht) voor Arnhem. De groep werd door directeur Alex van Hooff van Burgers Zoo en Michiel van Wessem, wethouder Economie en Toerisme van Arnhem, ontvangen in het Safari Meeting Center van het dierenpark. Van Hooff bood de bezoekers een uniek kijkje achter de schermen van Burgers Zoo, dat met circa 1,5 miljoen bezoekers de vijfde dagatractie van ons land is. Daarna werd per touringcar een aantal interessante locaties bezocht, waarna de dag in Postillion Hotel Arnhem werd afgesloten. Zakelijke bestemming Gelderland is steeds meer in trek als zakelijke bestemming, waardoor de zakelijke markt een belangrijke inkomstenbron is voor hotels, musea en evenementenbedrijven in de regio Arnhem Nijmegen. Van alle Duitsers die Nederland bezoeken, komt ongeveer 8 procent als zakelijke bezoeker. Dat zijn bezoekers per jaar. Duitsland staat daarmee volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme op de vierde plaats van herkomstlanden van zakelijke bezoekers. Convention Bureau heeft eind 2011 een onderzoek laten verrichten naar de interesse en potentie van de Duitse markt inzake het organiseren van bijeenkomsten in de regio Arnhem Nijmegen. Dit gegeven was voor Convention Bureau en de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland aanleiding om voor ondernemers uit de regio Arnhem Nijmegen op 19 maart 2012 een studiemiddag te organiseren bij Viller Mühle in Goch. Onderwerpen als waarmee spreekt een Nederlandse ondernemer de Duitse markt aan en wat zijn unique selling points voor de Duitse markt kwamen uitgebreid aan de orde. Event 12 Op de beurs Event 12 op 4 en 5 april, de vakbeurs voor evenementen- en congresorganisatoren, waren Convention Bureau regio Arnhem Nijmegen en Congresbureau Veluwe samen met veertien partners prominent aanwezig met de stand Gelderland levert je mooie streken en de Gelderland-promotiecaravan. De beurs met onder meer de Meet Gelderland-borrel van streekproducten leverde een goede hoeveelheid contacten op. Follow ups hebben zowel door de beide bureaus als door de partners via salescalls, afspraken en nieuwsbrieven plaatsgevonden. Diverse boekingen zijn het resultaat van deze inspanningen.

16 16 JAARVERSLAG 2012 Business Unit Projecten Liberation Route Europe Vanuit de regio Arnhem Nijmegen ging in 2008 de Liberation Route van start, de herdenkingsroute langs historische locaties die tijdens de bevrijding van Tweede Wereldoorlog een belangrijke rol hebben gespeeld. Dit initiatief van het Nationaal Bevrijdingsmuseum , Airborne Museum Hartenstein en het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen, RBT KAN, heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Na aansluiting van de Veluwe, het Rivierengebied en Noord-Brabant krijgt de Liberation Route in 2013 het gedroomde vervolg in de andere Europese landen die bij de Tweede Wereldoorlog betrokken waren. Dit is mogelijk gemaakt door het vfonds, Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg. In 2012 besloot het vfonds om de SLRE de komende 3 jaar financieel te ondersteunen. Het vfonds wil de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend houden en zo vrede, democratie, de rechtsstaat en de internationale rechtsorde bevorderen. Nieuwe luisterplekken en lespakket In Huissen, Doornenburg en Zevenaar zijn in 2012 nieuwe luisterplekken langs de Liberation Route in gebruik genomen. Wethouder Ellen de Swart van de gemeente Heumen heeft het nieuwe Liberation Route Lespakket in ontvangst genomen tijdens een bijeenkomst met abseilende scholieren bij groepsaccommodatie Het Buitencentrum. Vrijheid valt uit de lucht & Josephine Baker treedt op! is de titel van het lespakket dat draait om de vraag wat het betekent om te leven in en langs de frontlinie van de tweede Wereldoorlog. De scholieren luisteren onder meer naar de verhalen die worden verteld door de luisterkeien in Nederasselt en Overasselt. Het lespakket voor Overasselt is samengesteld door EDU- ART in samenwerking met het Nationaal Bevrijdingsmuseum in Groesbeek, Groepsaccommodatie Het Buitencentrum en RBT KAN. Meet informatie: liberationroute.com Met de bijdrage van het vfonds kan de SLRE een projectorganisatie opbouwen, die de internationale uitbreiding van de route ter hand neemt en bekend maakt bij het grote publiek. Samen met andere organisaties levert SLRE een aandeel aan de herdenkingsactiviteiten rond 70 jaar D-Day en Market Garden in Victoria van Krieken is de directeur, die samen met haar medewerkers aan de slag gaat om de ambities van SLRE de komende jaren waar te maken. Presentatie Open Days Europese Unie De presentatie van het project Liberation Route Europe tijdens de Open Days voor Europese regio s op 9 oktober in Brussel was een succes. Martin Schulz, voorzitter van het Europees Parlement, noemde het project van groot belang voor Europa. De reacties op de inhoud van de plannen en de aanpak ervan waren enthousiast. Daarmee zijn de verwachtingen voor de toekenning van een tweede subsidie voor Stichting Liberation Route Europe (SLRE) hooggespannen. Liberation Route Europe van groot belang voor Europa aldus de heer Martin Schulz voorzitter Europees Parlement

17 JAARVERSLAG Nieuwe luisterplek Liberation Route bij Buitengoed de Panoven in Zevenaar fotograaf Henk Rodrigo Gelderse Streken Gelderland is de afgelopen jaren de populairste binnenlandse vakantieprovincie in Nederland. Met de campagne Gelderse Streken werkt RBT KAN samen met de Gelderse regionale bureau s voor Toerisme, Veluwe, Achterhoek en Rivierenland, aan het uitdragen van het omvangrijke en veelzijdige toeristische recreatieve aanbod in Gelderland. Gelderland kent verschillende toeristische regio s, met elk hun eigen kenmerken. De regio s werken samen voor een herkenbare profilering met de paraplu-campagne Gelderland levert je mooie streken. De website neemt een centrale plaats in binnen de campagne. De website bundelt het omvangrijke en veelzijdige toeristische aanbod voor de consument en stimuleert de consument tot interactie. Naast het reguliere aanbod, zijn er speciale actiethema s en onverwachte voorstellen voor dagjes uit of andere activiteiten in de verschillende regio s. RBT KAN geeft samen met de Regionale Bureaus voor Toerisme en de Provincie Gelderland mede invulling geven aan deze cross mediale campagne in binnen- en buitenland was het landelijk jaar van de historische buitenplaatsen. In Gelderland zijn vele prachtige historische buitenplaatsen te vinden. Op deze locaties was tot eind november een buitenplaats estafette. Ieder weekend een evenement of activiteit plaatsvind op een van de historische buitenplaatsen. Bezoekers konden zich laten verrassen door bijzondere verhalen over de locaties tijdens een lezing, tentoonstelling, concerten, rondleidingen, wandeling of één van de andere evenementen. RBT KAN heeft samen de regionale bureau s in de provincie de communicatie verzorgd onder de noemer Gelderland levert je historische buitenplaatsen.

18 18 JAARVERSLAG 2012 Één uitportal voor kunst, cultuur en uitgaan in Gelderland; uit in Arnhem.nl, uitinnijmegen.nl, uitingld.nl Cool Breaks De Cool Breaks-campagne (eind 2009 tot en met juni 2012) is een Nederlands-Duitse toeristisch-recreatieve samenwerking, die zich richt op short breaks (korte vakanties) in de grensstreek van Zuidoost-Nederland en de Duitse Niederrhein. De campagne is uitgezet op de Nederlandse, Duitse, Britse, Italiaanse, Spaanse en Zweedse markt. Uit de eindmeeting blijkt dat het totale buitenlandse verblijf in deze periode is toegenomen met 9 procent, het aantal toeristen uit Groot-Brittannië, Spanje, Italië en Zweden is met 8 procent gestegen. In 2011 hebben ruim 6 miljoen vakantiegangers en zakelijke bezoekers één of meer nachten doorgebracht in de Cool Breaks-regio. Dat is 6 procent meer dan in Het gaat om 4,4 miljoen in het Nederlandse deel en 1,7 miljoen in het Duitse deel. De website coolbreaks.com is door ruim unieke bezoekers bezocht, van wie 33 procent uit Nederland kwam, 30 procent uit Duitsland en 23 procent uit Groot- Brittannië, Italië, Spanje of Zweden. De boekingen die direct via coolbreaks.com zijn gegenereerd, waren goed voor 2,3 miljoen euro omzet. Vanaf 2013 wordt het coolbreaks.com -platform via diverse andere projecten geladen. Via de Cool Breaks-campagne heeft RBT KAN samengewerkt met de Floriade, de Wereld Tuinbouw Expo die van 5 april tot en met 7 oktober in Venlo werd gehouden. Op de website coolbreaks.com is een speciale sectie met informatie, hotelarrangementen, boekingsmogelijkheden voor tickets en een koppeling naar de regio Arnhem Nijmegen gemaakt. In samenwerking met Expedia en Ryanair hebben Cool Breaks en de Floriade een uitgebreide promotiecampagne in diverse Europese landen ingezet, zoals Groot-Brittannië, Spanje, Italië en Zweden. Beleef de Spannende Geschiedenis van Gelderland Gelders Erfgoed en de vier Regionale Bureaus voor Toerisme (RBT s) in Gelderland rollen tussen 2012 en 2014 het succesvolle concept Spannende Geschiedenis uit in heel Gelderland. Het belevenisnetwerk wordt uitgebreid met in totaal 120 nieuwe locaties, verdeeld over de acht tijdslijnen: Prehistorie, Romeinen & Bataven, Middeleeuwen & Hertogdom Gelre, Buitenplaatsen & Landgoederen, Industriële Revolutie, Leven langs de Linie/ Hollandse Waterlinie, Tweede Wereldoorlog/Liberation Route en Koude Oorlog. De nieuwe locaties worden op de bestaande websites voorzien van informatie in de vorm van audiofragmenten, videofilmpjes, animaties, arrangementen, routes, evenementen, links en andere tips voor een langer verblijf. Via de routes kunnen bezoekers en bewoners uitgebreid kennis maken met de regionale cultuurhistorie. Via een speciale routeplanner kunnen zelfs routes geheel naar eigen wens worden samengesteld. Een internetspel met aangepaste informatie betrekt de jeugd bij Spannende Geschiedenis. Eveneens verschijnt er een overzichtsfolder met alle locaties in Gelderland en tips voor een langer verblijf in de regio. Meer informatie: spannendegeschiedenis.nl Binnen het project Spannende Geschiedenis wordt de rijke cultuurhistorie van de regio op vernieuwende wijze belicht

19 JAARVERSLAG Warme Winterweken Arnhem In de feestelijke maand december vinden in Arnhem vele bijzondere evenementen, concerten, voorstellingen en activiteiten plaats. Warme Winter Weken is de paraplu voor de collectieve marketing en promotie van alles wat er zich in de decembermaand afspeelt in Arnhem. RBT KAN organiseert in samen werking met Stichting Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA), Gemeente Arnhem en diverse ondernemers dit project. UIT in Gelderland RBT KAN biedt in samenwerking met de RBT s in Gelderland en de culturele aanbieders een nieuw webplatform aan. UITinGld.nl is het online uitplatform voor heel Gelderland. Een One-stop-shop met informatie en reserveringsmogelijkheid op het gebied van kunst, cultuur en uitgaan in Gelderland. Daarnaast is de actuele content ook via een mobiele site zichtbaar. Het ruime vrijetijdaanbod van de verschillende gemeente (uitingld.nl, uitinarnhem.nl, uitinnijmegen.nl et cetera ), is per 2 september 2012 via de nieuwe Gelderse site zichtbaar geworden. Toeristische ontwikkeling rond de Rivieren De rivieren Waal, Maas, Rijn en IJssel en het omringende landschap in de regio Arnhem Nijmegen lenen zich uitstekend voor toeristische activiteiten. Via het projectplan Het Blauwe Goud, Toeristische ontwikkeling rond de Rivieren besteedt RBT KAN daar in 2012 en 2013 extra aandacht aan. Met als hoofddoel de rivieren als sterk item aan het toeristisch palet van de regio toe te voegen en landelijk meer bekend te maken. En om de vele recreatiemogelijkheden op, aan, rond en met het water te verkondigen. Ondernemers en attracties worden met elkaar te verbonden en het varen over de rivieren wordt als beleving aan de thema s voor een dagje uit toegevoegd. Een nieuw te introduceren toeristische pendelboot die verschillende locaties langs het water aandoet, dient als een van de verbindende elementen. Een te houden pilot in augustus 2013 zal uitsluitsel geven over de haalbaarheid van de pendelboot. Dit bovenop het reeds bestaande rijke pakket van vaar- en andere recreatieproducten langs het water. De Verdronken Dorpen-fietsroutes zijn inmiddels met tien locaties uitgebreid. De online applicatie, waarmee de toerist de verhalen achter vele eeuwen aan watergeschiedenis kan beleven, is in ontwikkeling. Het onderzoek naar de fietspendelboot over de Waal, de Rijn en de IJssel is afgelopen jaar uitgevoerd. Met als resultaat dat de pendelboot in 2013 als pilot gaat varen. Het bijzondere is, dat de toerist zijn fiets mee kan nemen aan boord en op verschillende plekken kan in- en uitstappen. Voor het project Toeristische ontwikkeling van de Rivieren is een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, de deelnemende gemeenten en van belangenverenigingen. Er wordt een netwerk van Struinroutes ontwikkeld, waarvan de eerste routes in de IJsselkop & Rijn en Maas in het voorjaar van 2013 worden opgeleverd. Van de Struinroutes wordt een app gemaakt, waardoor de route ook leuker en interessanter door extra informatie die wordt gegeven. Al deze activiteiten worden middels een cross-mediale campagne onder de aandacht van toeristen en recreanten gebracht. Het projectplan wordt onder meer gefinancierd door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Voor meer informatie: geldersestreken.nl/rivieren Van Gogh Europe Het leven en de werken van Vincent van Gogh inspireren wereldwijd grote aantallen mensen, exposities van werk trekken jaarlijks 4,5 miljoen bezoekers. Vertegenwoordigers van 29 Nederlandse, Belgische en Franse musea en toeristische organisaties besloten eind 2012 om samen te werken in het project Van Gogh Europe. Het doel is het leven en het werk van de schilder Vincent van Gogh op een eigentijdse manier toegankelijk te maken voor een groot publiek. De komende jaren worden (meerdaagse) arrangementen en routes ontwikkeld en in de markt gezet voor bezoekers uit de hele wereld. Het Kröller-Müller Museum in Het Nationaal Park De Hoge Veluwe speelt een belangrijke rol bij deze Europese samenwerking, evenals RBT KAN. Meer informatie: rbtkan.nl/vangogh

20 20 JAARVERSLAG 2012 Business Unit Informatiediensten VVV Informatiediensten Het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen (RBT KAN) is verantwoordelijk voor het VVV-netwerk dat bestaat uit 10 VVV-vestigingen, 40 VVV-agentschappen en bijna 20 digitale VVV-informatiepunten. Daarmee zorgt de VVV voor de promotie van de regio Arnhem Nijmegen en het verstrekken van toeristisch-recreatieve informatie van bedrijfsleven, overheden en streken aan bezoekers in de regio Arnhem Nijmegen. De VVV Arnhem en VVV Rijk van Nijmegen zijn de VVV vestigingen waar professionele medewerkers bezoekers aan de regio voorzien van toeristische informatie. In de regio wordt het uitgebreide VVV-netwerk mogelijk gemaakt door de medewerking van meer dan 120 VVV-vrijwilligers. Binnen de regio bieden zij bezoekers specifieke toeristische informatie van de lokale omgeving. Met de plaatsing van diverse nieuwe VVV Agentschapsmeubels (onder meer in de gemeenten Arnhem, Rheden, Lingewaard, Overbetuwe, Mook en Middelaar, Wijchen, Beuningen en Rijnwaarden) heeft RBT KAN verder gewerkt aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van toeristische informatie over accommodaties, attracties en bezienswaardigheden in de regio Arnhem Nijmegen. De meubels bestaan uit een zuil voorzien van de VVV-huisstijl met toeristische informatie in print (folders met wandel- en fietsroutes, brochures van attracties en kaarten) en digitale informatie, die via een bijzonder gebruikersvriendelijk touchscreen op te roepen is. Voor meer informatie: rbtkan.nl/agentschapsmeubels Het VVV-merk is door consumenten gewaardeerd als het meest bekende en betrouwbare merk voor toeristische informatie VVV online Naast het fysieke VVV-netwerk verzorgt RBT KAN 24 uur per etmaal, zeven dagen in de week online bereikbaarheid van toeristisch-recreatieve informatie via de VVV-websites (regioarnhemnijmegen.nl, vvvarnhem.nl, vvvnijmegen.nl, vvvwijchen.nl, vvvzevenaar.nl etcetera) en de verschillende thema-websites (lekkerfietsen.nl, spannendegeschiedenis.nl, liberationroute.nl, UITinGLD.nl etcetera). RBT KAN is in 2012 van start gegaan met diverse mobiele websites die locationbased werken. Dit betekent dat de site via de mobiele telefoon of de tablet informatie geeft over dichtst bij zijnde toeristischrecreatieve voorzieningen in de regio Arnhem Nijmegen. Voor meer informatie: rbtkan.nl/vvvonline VVV-formule, VVV-idee VVV Nederland is de franchise-formulegever van het VVV merk. Het VVV-merk is door consumenten gewaardeerd als het meest bekende en betrouwbare merk voor toeristische informatie. In de regio Arnhem Nijmegen is RBT KAN de VVV-formulenemer en exploiteert daarmee de VVV vestigingen, VVV agentschappen bij ondernemers (shop-in-shop) en de digitale VVV informatiepunten. Met het VVV-merk communiceert RBT KAN uiteenlopende toeristische informatie met consumenten zowel in drukwerk als online. Het VVVidee is de kern van het VVV-merk. Met het VVV-idee worden bezoekers geïnspireerd en verleidt naar de geheime plekjes en/of activiteiten van de stad of streek. Een belangrijke ontwikkeling binnen de VVV-formule is de aansluiting op de Nationale Databank voor Toerisme, Recreatie en Cultuur (NDTRC). Door middel van dit digitale logistieke systeem ontsluit RBT KAN toeristische informatie over toeristisch-recreatieve bedrijven, attracties en bezienswaardigheden naar diverse online kanalen zoals de VVV website, de mobiele website, digitale VVV informatiezuilen.

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

ONZE VisiE ONZE MissiE ONZE DOElstElliNg ONZE DOElgROEPEN

ONZE VisiE ONZE MissiE ONZE DOElstElliNg ONZE DOElgROEPEN Company Profile Regionaal Bureau voor Toerisme Welkom bij het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen. Als dé (toeristische) marketingorganisatie in de regio informeren wij u graag waar we staan.

Nadere informatie

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA

WAT IS DE LIBERATION ROUTE EUROPA EUROPA INHOUDSOPGAVE Inhoud Liberation Route Europa 3 Stichting 4 Route 4 Arrangementen 5 Evenementen 5 Luisterplekken 6 App 7 Financiele ondersteuning 7 Pagina 2. Liberation Route Europa Liberation Route

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/ vaststelling subsidie 2013

Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/ vaststelling subsidie 2013 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/ vaststelling subsidie 2013 Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 Portefeuillehouder Turgay Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Marketing Nieuws Voorzitter EU beschermheer Liberation Route Europe Strategische Visie 2013 2016 verschenen Gelderland: Nederlands mooiste waterkant

Marketing Nieuws Voorzitter EU beschermheer Liberation Route Europe Strategische Visie 2013 2016 verschenen Gelderland: Nederlands mooiste waterkant APRIL 2013 Marketing Nieuws Voorzitter EU beschermheer Liberation Route Europe Strategische Visie 2013 2016 verschenen Gelderland: Nederlands mooiste waterkant ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

MARKETING DOET U MEE? ACTIVITEITEN REGIO ARNHEM NIJMEGEN ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS

MARKETING DOET U MEE? ACTIVITEITEN REGIO ARNHEM NIJMEGEN ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS MARKETING ACTIVITEITEN REGIO ARNHEM NIJMEGEN DOET U MEE? 2013 ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS INHOUDSOPGAVE: ONDERDEEL ZIJN IN EEN MARKETINGACTIVITEITENPLAN

Nadere informatie

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling

Gevolgen voor onze BV uitkomsten. Amsterdam bezoeken, Holland zien 31-1-2011. Metropool Amsterdam Toeristische Marketing & Productontwikkeling Gevolgen voor onze BV uitkomsten In 2012 één regio met een integraal werkende organisatie (ATCB/MTCB) Hoger rendement op ingezette mensen en middelen Extra jaarlijkse overheidsomzet 0,7-1 miljoen Extra

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=b46a4676c3...

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=b46a4676c3... pagina 1 van 11 Subscribe Share Past Issues Tra Blijf op de hoogte van het toeristisch nieuws midden in Limburg View this email in your browser In deze nieuwsbrief Limburg officieel aangesloten bij de

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

A.van Beerendonk. marketing Verzonden: maandag 7 juli 2014 9:32. Onderwerp: FW: Nieuwsbrief juni 2014

A.van Beerendonk. marketing <marketing@vvvmiddenlimburg.nl> Verzonden: maandag 7 juli 2014 9:32. Onderwerp: FW: Nieuwsbrief juni 2014 A.van Beerendonk Van: marketing Verzonden: maandag 7 juli 2014 9:32 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Nieuwsbrief juni 2014 1 Inhoud juni 2014 Liberation Route Toeristische

Nadere informatie

Productkaarten Connectprogramma

Productkaarten Connectprogramma Productkaarten Connectprogramma De kracht van het netwerk: sámen maken we Brabant Brabant op de kaart zetten als de meest gastvrije en innovatieve regio van Europa. Zodat meer bezoekers naar Brabant komen,

Nadere informatie

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011 Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie 11 januari 2011 Innovatielab Dit HSMAI NBTC NHTV initiatief (met steun van EZ) heeft als doel het antwoord te vinden op deze vraag: Hoe kan

Nadere informatie

HOE KAN UW BEDRIJF MEE DOEN

HOE KAN UW BEDRIJF MEE DOEN Marketingactiviteiten 2011 HOE KAN UW BEDRIJF MEE DOEN Regio Arnhem Nijmegen marketingpakketten 2011 toeristisch-recreatieve markt binnenlandse markt beurzen drukwerk buitenlandse markt zakelijke markt

Nadere informatie

Toeristen in Nederland

Toeristen in Nederland Toeristen in Nederland Het is bijna zomer. Veel Nederlanders gaan lekker op vakantie naar het buitenland. Maar er komen ook heel veel buitenlandse toeristen naar Nederland. Hoeveel zijn dat er eigenlijk?

Nadere informatie

Herinneringstoerisme Gelderland 40-44-45

Herinneringstoerisme Gelderland 40-44-45 Herinneringstoerisme Gelderland 40-44-45 Herinneringstoerisme Bevrijdingstoerisme? Slagveldtoerisme? Kernteam Marc Wingens Jurriaan de Mol Victoria van Krieken Joost Rosendaal Werkwijze Inventarisatie

Nadere informatie

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015

Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Prestatieindicatoren Twents Bureau voor Toerisme 2012-2015 Activiteit Doelstelling Samenwerking Prestatie-Indicatoren 2012-2015 1) Campagne Algemene imagocampagne waarbij het betere landleven, kwaliteit

Nadere informatie

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games

Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Nieuw recreatief concept RouteApp. Meer zien, meer beleven Titel: RouteApps: de toekomst is begonnen Wandelroutes, fietsroutes, themaroutes, educatieve routes en Outdoor games Buro Kloeg RouteApp. Meer

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=3cc3a7cc13...

In deze nieuwsbrief. http://us7.campaign-archive2.com/?u=1afd9e68330787993d815b9e1&id=3cc3a7cc13... pagina 1 van 9 Subscribe Share Past Issues Tra Blijf op de hoogte van het toeristisch nieuws midden in Limburg View this email in your browser In deze nieuwsbrief Maasplassen Nautique Fietsnetwerk provincie

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/vaststelling subsidie 2010 Stichting RBT KAN Programma / Programmanummer Economie & Toerisme / 1041 BW-nummer Portefeuillehouder B.Jeene

Nadere informatie

ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS

ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS Jaarverslag 2011 inclusief jaarrekening ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS Inhoudsopgave Inhoud pagina 2 Voorwoord pagina 3 Regionaal Bureau voor

Nadere informatie

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN

TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Kerncijfers TOERISME EN RECREATIE ALGEMEEN Vakanties van Nederlanders Ontwikkeling vakantieparticipatie* (%) van de Nederlandse bevolking 81% 82% 81% 4 28% 29% 28% 31% 33% 33% 21% 21% Alleen in buitenland

Nadere informatie

Metropool Amsterdam Festivals Participatie 2011

Metropool Amsterdam Festivals Participatie 2011 Wilt u ook zichtbaar zijn met uw festival in Amsterdam Festivals? Wilt u ook extra bezoekers trekken? Doe dan mee aan de multimediale marketingcampagne, ontwikkeld door Amsterdam Toerisme & Congres Bureau

Nadere informatie

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research

Toerisme in perspectief. NBTC Holland Marketing Afdeling Research Toerisme in perspectief NBTC Holland Marketing Afdeling Research Inleiding In dit rapport wordt op hoofdlijnen een beeld geschetst van trends en ontwikkelingen in het (internationaal) toerisme en de factoren

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/vaststelling subsidie 2011 Stichting Regionaal Bureau Toerisme KAN Programma / Programmanummer Economie & Toerisme 1041

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend

Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Wat Heerhugowaard uniek maakt, is buiten heerhugowaard te weinig bekend Daarom wordt er gewerkt aan een sterke destinatiemarketingstrategie, die Noord Holland Noord bestrijkt VAN: De regio Noord Holland

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars!

Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars! Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars! Over de Vuurtorenloop Programma Mooi en zwaar is de Vuurtorenloop Vlieland zeker! En je kunt zelf bepalen hoe zwaar, want de Vuurtorenloop combineert een uitdagende

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

DOET U MEE MET DE VVV?

DOET U MEE MET DE VVV? 2015 DOET U MEE MET DE VVV? VVV verzamelt en verspreidt informatie. VVV is de plek waar alle toeristisch-recreatieve informatie samenkomt waardoor er samenhang ontstaat in het toeristisch-recreatief product.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Jaarrekening en jaarverslag Stichting RBT KAN/vaststelling subsidie 2009 Stichting RBT KAN Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B.Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Amersfoort klimt naar de top

Amersfoort klimt naar de top Amersfoort klimt naar de top Niet alleen Utrecht stad maar ook Amersfoort timmert flink aan de weg als zakelijke bestemming. Al drie jaar na de start van de campagne Locatie Amersfoort where minds meet

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 Welkom Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 1 Inhoud Terugblik uitkomst naamsbekendheid onderzoek t.b.v. promotie campagne Ingezette promotie campagne Gemeente Soest

Nadere informatie

BUITENGOED DE PANOVEN Zevenaar Beleef het Nederlands baksteen en dakpanmuseum

BUITENGOED DE PANOVEN Zevenaar Beleef het Nederlands baksteen en dakpanmuseum DE BASTEI Natuurmuseum, Nijmegen Van klei tot baksteen STIENEO Het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Geschiedenis ontwikkeling baksteenindustrie in beeld BUITENGOED DE PANOVEN Zevenaar Beleef het Nederlands

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE

FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE FLOWERS OF AMSTERDAM 12 JANUARI 2015, LISSE 1 Lies Spruit Burgemeester gemeente Lisse 2 Frans van der Avert Algemeen directeur Amsterdam Marketing 3 Fusie tot Amsterdam Marketing Congressen Cultuur marketing

Nadere informatie

MARKETING ACTIVITEITEN 2012 DOE MEE MET UW BEDRIJF!

MARKETING ACTIVITEITEN 2012 DOE MEE MET UW BEDRIJF! MARKETING ACTIVITEITEN 2012 DOE MEE MET UW BEDRIJF! Liberation ROUTE A R N H E M R I J K VA N N I J M E G E N V E L U W E ZO O M B E T U W E G E L D E R S E P O O RT L A N D VA N M A A S E N WA A L D E

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

DOET U MEE MET DE VVV?

DOET U MEE MET DE VVV? 2015 DOET U MEE MET DE VVV? VVV verzamelt en verspreidt informatie. VVV is de plek waar alle toeristisch-recreatieve informatie samenkomt waardoor er samenhang ontstaat in het toeristisch-recreatief product.

Nadere informatie

Efteling 60 jaar. Voor meer informatie. Promotie op locatie. en activiteiten voor bezoekers en bewoners.

Efteling 60 jaar. Voor meer informatie. Promotie op locatie. en activiteiten voor bezoekers en bewoners. Online Promotie - Triple I (Innovatie, Inspiratie, Informatie). E datawarehouse op regionaal niveau waar alle informatie op gebied vrije tijd Brabant wordt verzameld onderhoud. Diverse digitale platform

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen arnhem rijk van nijmegen veluwezoom betuwe gelderse poort land van maas en waal de liemers regionaal bureau voor toerisme arnhem nijmegen

Nadere informatie

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels Activiteitenverslag Inleiding 2014 werd in het kader van de regionalisering van het toerisme als een scharnierjaar aangekondigd. Het is ook een jaar van consolidatie geweest voor het toerisme in Brussel.

Nadere informatie

Programmabureau werkorganisatie Stuurgroep verenigt mooi én vitaal Groene Hart ruimte voor ontwikkeling (geen museum!), Groene Hart kwaliteit

Programmabureau werkorganisatie Stuurgroep verenigt mooi én vitaal Groene Hart ruimte voor ontwikkeling (geen museum!), Groene Hart kwaliteit Mijn naam is Peter van Steensel Directeur van het Programmabureau Groene Hart Programmabureau Groene Hart is de werkorganisatie van De Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart De Stuurgroep verenigt

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

open mind sharp business

open mind sharp business open mind sharp business De kracht van Amsterdam als (inter)nationale congresstad foto Siebe Swart Investeren in congresmarketing is goed voor de economische en maatschappelijke waarde van de metropool

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014

Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 Beleidsonderzoek & Analyse BOA Feitenblad draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Toeristisch bezoek aan Leiden 2006-2014 1. Inleiding Al vele jaren laat Leiden het onderdeel Toeristisch

Nadere informatie

Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006

Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006 Aan de leden van Provinciale Staten Nr.: 2006-18.103a/44/A.16, EZ Groningen, 2 november 2006 Behandeld door : A.J. Westerink Telefoonnummer : (050) 316 4078 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp : Toeristische

Nadere informatie

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9 Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Samenstelling 2014 Pagina 3 Raad van Toezicht 2014 Pagina 3 Team Woerden Marketing 2014 Pagina 5 Samenwerking TIP 2014 Pagina 6 Projectverslagen Woerden marketing 2015

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Unieke sponsorpropositie bedrijfsleven. Bereik én beraak 600.000 wandelaars! 1.000 unieke evenementen 100.000 km genieten

Unieke sponsorpropositie bedrijfsleven. Bereik én beraak 600.000 wandelaars! 1.000 unieke evenementen 100.000 km genieten Unieke sponsorpropositie voor bedrijfsleven Bereik én beraak 600.000 wandelaars! 1.000 unieke evenementen 100.000 km genieten Egmond wandelmarathon Landelijk Wandelprogramma: 1.000 unieke evenementen,

Nadere informatie

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013

TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID GEMEENTE SOEST resultaten internetenquête 2013 TOERISTISCHE NAAMSBEKENDHEID resultaten internetenquête 2013 Opdrachtgever : Gemeente Soest, Nynke Minkema Auteur : VVV Soest, Carla van Asten Datum : 24 april 2013 Inhoud Doel onderzoek Conclusies en

Nadere informatie

Martine Willekens 17 juni 2014

Martine Willekens 17 juni 2014 Martine Willekens 17 juni 2014 Van Gogh Alliantie Doelen Het Van Gogh-themajaar inzetten als instrument om het bezoek aan Nederland in 2015 in het algemeen te bevorderen, en specifiek richting de locaties

Nadere informatie

Stars for Europe Once Upon a Star

Stars for Europe Once Upon a Star Stars for Europe Once Upon a Star 2014 The Netherlands Once Upon a Star in Nederland Het thema is gefocust op drie sprookjes: Sneeuwwitje Roodkapje Doornroosje Persactiviteiten 2014 Onderzoek naar najaar-

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Noord-Holland COLOFON Dit onderzoek is uitgevoerd door Amsterdam Marketing in samenwerking met De Afdeling Onderzoek. De opdracht tot

Nadere informatie

Monitoring Sail Kampen 2014. basisdashboard

Monitoring Sail Kampen 2014. basisdashboard Monitoring Sail Kampen 2014 basisdashboard Onderdelen Bezoekersaantallen Sponsoren Communicatiemiddelen IJsseldelta Marketing Werkgelegenheid Publiciteitsbereik- en waarde online en offline SEO campagne

Nadere informatie

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1

Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 1 Informatie voor partners van de Liemers, helemaal goed! pagina 2 De Liemers, helemaal goed! De promotie van de Liemers richt zich op vier

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is

1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is Convenant Overheid Toeristische Sector Veluwe PARTIJEN: 1. De provincie Gelderland te dezen vertegenwoordigd door J.J. van Dijk, die hiertoe is aangewezen op grond van artikel 158, eerste lid onder a van

Nadere informatie

Onderzoek vrienden- en familiebezoek. SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership. Juni 2011

Onderzoek vrienden- en familiebezoek. SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership. Juni 2011 Onderzoek vrienden- en familiebezoek SusTRIP Sustainable Tourism Research and Intelligence Partnership Juni 2011 Contactgegevens Tracey Parker Research Manager Visit Kent / Kent County Council 28/30 St

Nadere informatie

Sponsorpropositie 2013

Sponsorpropositie 2013 30 aug. t/m 1 sept. 2013 Sponsorpropositie 2013 Voorwoord Geachte fijnproever Na twee succesvolle edities van Dordt op je bord in het park, worden ook dit jaar weer de tenten voor Dordt op je bord opgeslagen

Nadere informatie

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland

Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014. Gelderland Eerste uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2014 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland - 1 - De uitvoering van de PWE 2014 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: Gemeenten

Nadere informatie

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam

Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Hoe kan ik profiteren van de aantrekkingskracht van Amsterdam? Boudewijn Bokdam Programma 15.00-16.00 Workshop 16.00-16.30 Pauze 16.30-17.30 Themabijeenkomst 17.30-18.30 Borrel 2 Amsterdam Bezoeken, Holland

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

Welkom bij Youropi.com

Welkom bij Youropi.com Welkom bij Youropi.com Youropi.com is jouw online city guide. Sinds november 2007 is de website live en kun je er over meer dan 75 steden informatie vinden. Of het nu gaat om een middagje shoppen in Maastricht

Nadere informatie

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most

De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting. Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most De Nederlandse vakantiemarkt Trends & verwachting Vakantiebeurs 12 januari 2016 Ad Schalekamp & Kees van der Most Over NBTC-NIPO Research Wij zijn een full service onderzoeksbureau op het gebied van vakantie,

Nadere informatie

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE

Creat4u. www.icreat4u.nl COMPLETE WEBSITE. voor ondernemers. 47,50,- per maand zonder opstartkosten. ONZE VOORDELEN! EEN ALL-IN WEBSITE COMPLETE WEBSITE voor ondernemers 47,50,- per maand zonder opstartkosten. Een complete website voor uw onderneming en die ook nog goed vindbaar is, dat is wat we willen! Maar hoe? EEN ALL-IN WEBSITE ONZE

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS

Jaarverslag 2013 ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT LAND VAN MAAS EN WAAL DE LIEMERS Jaarverslag 2013 Jurriaan de Mol interviewt Margot Ribberink bij de eerste vaart van de Toeristische Pendelboot over de grote Gelderse rivieren. ARNHEM RIJK VAN NIJMEGEN VELUWEZOOM BETUWE GELDERSE POORT

Nadere informatie

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016 VVV Maastricht lidmaatschap 2016 1 facts & figures BEZOEKEN 3.000.000 IN MAASTRICHT, PER JAAR 2E HOTELSTAD VAN NEDERLAND 2E TOERISTENSTAD VAN NEDERLAND 2E MONUMENTENSTAD VAN NEDERLAND STERKSTE TOERISTISCHE

Nadere informatie

Amsterdam Beach. 3 maart 2015

Amsterdam Beach. 3 maart 2015 Amsterdam Beach 3 maart 2015 Annette Baerveldt Wethouder gemeente Velsen Frans van der Avert Algemeen Directeur Amsterdam Marketing 4 Voor wie? Beslissers Internationale bedrijven (zakelijke) bezoekers

Nadere informatie

Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2011 Economische betekenis sector anno 2011 en ontwikkeling 2009-2011

Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2011 Economische betekenis sector anno 2011 en ontwikkeling 2009-2011 Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2011 Economische betekenis sector anno 2011 en ontwikkeling 2009-2011 Rapportage in opdracht van Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Mei

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

S p o n s o r b r o c h u r e

S p o n s o r b r o c h u r e S p o n s o r b r o c h u r e Het evenement Haarlemmermeer Culinair is een arlijks terugkerend culinair spektakel met als doel de inwoners van de Haarlemmermeer e.o. een onvergetelijke culinaire ervaring,

Nadere informatie

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties

Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Be good & sell it! 10 tips voor heldere communicatie over duurzame locaties Inleiding Be good & sell it! Goed dat je dit e-book hebt gedownload! Hoe belangrijk is het voor jou om helder te communiceren

Nadere informatie

RIS.4679. Plan van aanpak Citymarketing Emmen

RIS.4679. Plan van aanpak Citymarketing Emmen RIS.4679 Plan van aanpak Citymarketing Emmen Auteur: Eline Faber Datum: november 2010 1 Inleiding Citymarketing is in gemeenten in Nederland sterk in ontwikkeling. Menig gemeente heeft een citymarketeer,

Nadere informatie

Bijeenkomst Metropool 8 september 2011

Bijeenkomst Metropool 8 september 2011 Bijeenkomst Metropool 8 september 2011 Loes Trip Boudewijn Bokdam Metropool Amsterdam Agenda Laatste toeristische cijfers Update Consumenten- & Tradebewerking en Onderzoek Thematische Routes Input van

Nadere informatie

Eindverantwoording Marketing en promotie Utrechtse Heuvelrug 2011-2012

Eindverantwoording Marketing en promotie Utrechtse Heuvelrug 2011-2012 Eindverantwoording Marketing en promotie Utrechtse Heuvelrug 2011-2012 24 juni 2013 www.heuvelrug.nl Bankrekeningnummer 28.51.20.808 BNG IBAN NL64BNGH0285120808 1. Inleiding Bij beschikking d.d.17 februari

Nadere informatie

De woningen die wij aanbieden voldoen zoveel mogelijk aan de volgende criteria:

De woningen die wij aanbieden voldoen zoveel mogelijk aan de volgende criteria: 0 Wie is Dutchen? Dutchen is een professionele verhuurorganisatie gespecialiseerd in de verhuur van bijzondere accommodaties in binnen- en buitenland aan veeleisende consumenten. Dit doen wij op basis

Nadere informatie

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers!

BOOST VOOR REIZEN. Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! BOOST VOOR REIZEN Toegang tot meer dan 8 000 000 potentiële Belgische reizigers! OVER ONS: ONLINE REISBUREAU TOERISTISCHE INFORMATIE TOERISTISCHE AANBIEDINGEN TECHNOLOGIE BESTE BELGISCHE R.O.I.! Volledig

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter

Inhoud. Voorwoord van de voorzitter Inhoud Voorwoord van de voorzitter Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten

Nadere informatie

Actieplan toerisme 2011 2015

Actieplan toerisme 2011 2015 Actieplan toerisme 2011 2015 Purmerend, juli 2011 INHOUD Onderwerp Pagina Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Verblijfsaccommodaties 4 Hoofdstuk 2: Evenementen 7 Hoofdstuk 3: Productverbetering 9 Hoofdstuk 4: Watertoerisme

Nadere informatie

Kaart hertogdom Gelre en Kleef, 1350. Eeuwenlang land in het middelpunt van machten Een belangrijk cultuurgebied tussen Utrecht en Keulen

Kaart hertogdom Gelre en Kleef, 1350. Eeuwenlang land in het middelpunt van machten Een belangrijk cultuurgebied tussen Utrecht en Keulen Kaart hertogdom Gelre en Kleef, 1350 Eeuwenlang land in het middelpunt van machten Een belangrijk cultuurgebied tussen Utrecht en Keulen Gelre en Kleef, 1350 / Euregio Rijn Waal 2009 Kalender met hele

Nadere informatie

Vraag 1a. Wat is de hoofdstad van Gelderland? ... Vraag 1b. Wat is de grootste stad in Gelderland? Vraag 1c. Wat is de Veluwe?

Vraag 1a. Wat is de hoofdstad van Gelderland? ... Vraag 1b. Wat is de grootste stad in Gelderland? Vraag 1c. Wat is de Veluwe? Naam: _ GELDERLAND BOS EN WATER Gelderland is een provincie in Midden-Nederland en is de grootste provincie van Nederland. Arnhem is de hoofdstad van de provincie. Nijmegen is de grootste stad. Gelderland

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN

Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN Hét Grootste Landelijke Ondernemers Business Support Event 16 & 17 maart 2016 World Forum Den-Haag www.inspirar.eu INFORMATIESET EXPOSANTEN Ontdek de Inspirar experience! Exposeren op Inspirar: Ontmoet

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Hoofdstuk 2 Citymarketingplan 2015 Pagina 6 2.1 Woerden Marketing Pagina 6 2.2 Diverse projecten Citymarketing Pagina 8 2.3 Woerden Marketing.nl

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN APPLEFIELD : THE BEST LOCAL DEALS! Applefield brengt uw product of dienst tot leven door gebruik te maken van video aanbiedingen in plaats van statische teksten en

Nadere informatie