In 12 stappen naar een risico top 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In 12 stappen naar een risico top 10"

Transcriptie

1 Risicomanagement Faciliteren van risicoanalyses: taak voor de controller? In 12 stappen naar een risico top 10 Het vak Risicomanagement staat nog in de kinderschoenen en is omgeven met een zweem van mystiek en complexiteit. De auteurs willen laten zien dat operationeel risicomanagement geen hogere wiskunde hoeft te zijn. Gebaseerd op praktijkervaringen bij het faciliteren van CRSA-workshops (control risk selfassessment) en de ontwikkelingen binnen het vakgebied auditing en interne beheersing, ontwikkelden zij een 12- stappenplan, waarmee zij het projectmanagement helpen een goede start met risicomanagement te maken. DOOR ADRIAAN BOUWDEWIJN EN FRITS ENGEl Als operational auditors bij een interne accountantsdienst (not for profit) voeren we regelmatig (audit)gesprekken met (project)managers over de manier waarop zij aan risicomanagement doen. Over het algemeen blijkt dat men het belang ervan inziet, maar dat er van een gestructureerde aanpak geen sprake is. Zie ook kadertekst Risicomanagement, daar doen we de hele dag aan. Door deze gesprekken zijn we er wel van overtuigd geraakt dat managers heel goed in de gaten hebben dat risicomanagement of risicobeheersing kan helpen om meer grip te krijgen op het Risicomanagement, daar doen we de hele dag aan Wij: Hoe heeft u het proces van risicomanagement bij uw programma/project ingericht? Zij : Risicomanagement, daar doen we de hele dag aan! Wij: Zo, dat lijkt ons erg vermoeiend, laten we wat specifieker worden. Hoe bent u tot de risico top 5 in uw projectplan gekomen? Zij : Die hebben we als projectteam in een speciale risicosessie benoemd. Wij: Mooi, dan heeft u voor ons vast de resultaten van die sessie. We zijn erg benieuwd wie er aan tafel hebben gezeten, vanuit welke invalshoeken u naar risico s heeft gekeken en hoe u de prioriteitstelling of weging hebt gedaan? Heeft u misschien ook nog kansen onderkend waar het project en misschien wel de organisatie z n voordeel mee kan doen? Zij : Nou, euh??? programma of project waarvoor ze verantwoordelijk zijn (betere planning, slimmere inzet van middelen, minder rampen en verstoringen, zicht op kansen, betere besluitvorming e.d.). Ze slagen er echter om allerlei redenen niet in om een goede start te maken. Hoe doe je dat dan precies, het identificeren van risico s? Wat bedoelt u met het wegen van risico s? Hoezo, een risicostrategie bepalen? Wat voor opties heb ik dan? Invalshoeken? Welke invalshoeken zijn er, en wat levert me dat dan op? Om het (project)management op weg te helpen hebben wij, gebaseerd op onze ervaringen met het faciliteren van riskbased CRSA-workshops en onze kennis van auditing en interne beheersing, een 12-stappenplan ontwikkeld (zie figuur 1). In dit 12-stappenplan gaat een vooraf geselecteerde groep medewerkers onder begeleiding van een objectieve en liefst interne facilitator op zoek naar de belangrijkste risico s en of bedreigingen. Het proces risicoanalyse start met een intakegesprek met het management. Wat willen ze met het CRSA bereiken, welke doelstelling staat er in de groepssessie centraal, hoeveel tijd is er beschikbaar, wie gaan er meedoen en wat hebben we nodig? Ook bespreken we de methodiek en geven we toelichting op het groepsproces. Het groepsproces verloopt volgens het vaste protocol van het 12-stappenmodel en zal in de praktijk veelal uit meerdere sessies bestaan. Stap 1 Samenstellen van de groep De eerste stap is het selecteren van de deelnemers aan de risicoanalyse. Wij starten een sessie altijd met de vraag: zijn jullie 22 december 2010 FC332 Engel 22

2 Het uitvoeren van een risicoanalyse in 12 stappen Stap 12: Manage de grootste risico s (rapportage, voortgang, monitoring). Pas op voor spreadsheetfetisjisme en waak voor de bureaucratie (niet elke week op de agenda). Maak afspraken over monitoring op de gemaakt afspraken. Stap 1: Zorg voor de juiste deelnemers (directbetrokkenen + inhouddeskundigen + eindgebruikers + specialisten + management + kwaliteit + controle +...). Met de inzet van control risk self assessment (CRSA). Stap 2: Besteed aandacht aan de doelstellingen van de organisatie. De groep moet weten waar de organisatie naartoe wil (doelstellingen op organisatieniveau + visie + missie + strategie). Stap 11: Bepaal op basis van de nettoscores de top 10 (liever nog een top 3) met de belangrijkste risico s. Deze risico s gaan we managen. Waarom tien? Meer kunt u er toch niet aan. Als u alle risico s wilt beheersen, staat u stil. Stap 10: Geef op basis van de aanwezige beheersing een nieuwe nettoscore. Let wel dat je iets moet weten over opzet, bestaan en werking van de beheersmaatregel. Stap. 9: Ga op zoek naar de beheersmaatregelen (bestaande en nieuwe/harde en zachte) die we al rond het mogelijke risico georganiseerd hebben. Stap 8: Geeft de eerste (bruto)score. Doe dit geheel op gevoel. Vergeet bij het geven van de score de organisatie en al haar interne beheersing. Gebruik cijfers. Stap 3: Zorg dat de groep de proces-, project- of afdelingsdoelen op het netvlies heeft (SMART maken). Wat gaan we doen en hoe draagt wat we gaan doen bij aan de realisatie van de (strategische) doelen van de organisatie? Stap 4: Voer een stakeholdersanalyse uit. Wie profiteren van ons resultaat? Wie zijn de grootste sponsoren? Van wie hebben we (mogelijk) last? Moeten we actie ondernemen? Stap 5: Benoem de invalshoeken van waaruit je naar de risico s gaat kijken. Gebruik controlmodellen zoals COSO, COBIT, INK, ISO of handige rijtjes als COPAIJH en PEST. Stap 6: Identificeer vanuit de invalshoeken de risico s of bedreigingen. We gaan de doelstelling [X] vanuit de invalshoek [Y] niet halen, omdat...? Stap 7: Analyseer de geïdentificeerde risico s. Haal de overlap eruit, voeg risico s met eenzelfde strekking samen. Bepaal de eigenaar, bepaal de strategie en het soort maatregel. Figuur 1 12-stappenplan de goede groep voor het uitvoeren van deze risicoanalyse? We helpen de groep met vragen als: wat is de dominantie? Moet er veranderd worden? Gaat het om de realisatie van een nieuw systeem? Als dat het geval is, heb je architecten en informatieanalisten nodig. Is er sprake van nieuwe wetgeving of interne regels, dan zijn de juristen handig. Kortom, zorg voor een breed georiënteerde groep medewerkers en experts (juristen, kwaliteits- en beleidsmedewerkers, controllers, eindgebruikers, management, e.d.). Definitie van control risk self assessment (CRSA) Een gestructureerd proces, waarmee de effectiviteit van de interne beheersmaatregelen ten aanzien van één of meerdere bedrijfsprocessen wordt beoordeeld, door medewerkers die bij de uitvoering en beheersing van het proces betrokken zijn, met als doel een bijdrage te leveren aan de zekerheid of de organisatiedoelen worden gehaald. Stap 2 Relatie met de organisatiedoelen De deelnemers aan de risicosessie moeten, voordat we risico s gaan identificeren, de organisatiedoelstellingen duidelijk hebben. Wat is de missie, visie van de organisatie? Wat zijn de doelstellingen en welke strategie is er gekozen om die te realiseren? Als er, zoals steeds vaker het geval is, in ketens wordt gewerkt, dan moet er aandacht zijn voor de ketendoelstellingen. Een belangrijk onderdeel, want in de volgende stap staan de programma- en projectdoelstellingen centraal en die moeten toch in het verlengde liggen van waar de organisatie naartoe wil. In managementtaal: benoemen, focus aanbrengen en zorgen voor alignment. Stap 3 De programma- of projectdoelstelling De deelnemers moeten weten waar het bij het project om gaat. Wat is de opdracht, wat zijn de projectdoelstellingen? Welke mijlpalen hebben we afgesproken? Welke producten gaan we maken? Als we later op zoek gaan naar de risico s moet de groep wel weten wat er van het project verwacht wordt. Moeten de producten aan speciale kwaliteitseisen voldoen? Zijn er acceptatiecriteria benoemd? Past het wel in de IT-architectuur? Wanneer moet het af? Kan het eigenlijk wel? Wat is de toegevoegde waarde voor de klant? Wat zijn de baten? Hoe meer doelstellingen er geformuleerd zijn, des te meer tijd deze stap vergt. Stap 4 Stakeholdersanalyse Wie profiteert van het projectresultaat? Welke partijen (stakeholders) kan de groep benoemen? We maken onderscheid tussen interne en externe stakeholders. Probeer het specifiek te maken. De klant aanwijzen als stakeholder is niet genoeg; er zijn vast meer specifieke doelgroepen te vinden. Vergeet ook de staf- en steundiensten niet, die de resultaten straks in beheer moeten gaan nemen. Denk ook aan de externe leveranciers waarmee afspraken zijn gemaakt over bijvoorbeeld licentiebeheer of de oplevering van het (nieuwe) systeem. Wie moeten er over het resultaat geïnformeerd worden, zijn er speciale sponsors of juist december FC332 Engel 23

3 concurrenten te vinden? Kortom, alle partijen in de breedste zin van het woord, moeten door de groep beschreven worden. Stap 5 Invalshoeken bepalen Het is verstandig om voorafgaand aan het identificeren van de risico s die de realisatie van de projectdoelstellingen kunnen bedreigen, een aantal invalshoeken te benoemen. Het is beter om vooraf een indeling te maken, dan om achteraf tientallen ongestructureerde risico s te categoriseren. De lol is er dan al snel vanaf. Wij gebruiken de volgende controlmodellen en handige rijtjes voor het bepalen van de invalshoeken: COSO/ ERM, ISO, COBIT, INK, TQM, BSC, PEST, COPAFIJTH. Zorg ervoor dat je invalshoeken kiest die passen bij het project. Het projectmanagement neemt de uiteindelijke beslissing, maar zorg ervoor dat het aantal invalshoeken beperkt blijft. Hoe meer invalshoeken, des te langer het proces duurt. Zorg ervoor dat er aandacht is voor integriteit (interne fraude, machtsmisbruik en andere integriteitschendingen rond projecten). Dat is misschien niet leuk, maar je weet maar nooit. Stap 6 Identificeren van (mogelijke) risico s De groep is nu gefocust, weet waar de organisatie heen wil en hoe het project daar een bijdrage aan kan leveren. Het proces van het identificeren van de risico s gaat als volgt. De facilitator vraagt of de voorliggende doelstelling voor iedereen duidelijk is en stelt dan de volgende vraag: we gaan de doelstelling xxx, vanuit de invalshoek yyy gezien, niet realiseren omdat? Vervolgens krijgt elke deelnemer de gelegenheid om vanuit zijn eigen ervaring of specialisatie een mogelijk risico te benoemen. Deelnemers mogen hun beurt voorbij laten gaan, maar niet te vaak. Het identificeren van risico s is immers een groepsproces. De facilitator stuurt op het specifiek maken van de risico s en op interactie in de groep. Als het risico zich daadwerkelijk voordoet, wat is dan de schade? Hoe zien de andere deelnemers dit risico? Er bestaat bij het identificeren geen definitie of voorwaarde waaraan een risico moet voldoen. Elke inbreng is goed. Consensus van de groep is bij deze stap niet nodig, elke deelnemer heeft een eigen inbreng. Maar pas op: een enthousiaste en creatieve groep kan al snel tientallen risico s verzinnen. Heeft de groep moeite met het benoemen van risico s? Vraag de groepsleden dan om verhalen te vertellen over activiteiten of projecten die in het verleden zijn misgegaan, of juist heel goed zijn verlopen (story telling). U zult zien dat het identificeren dan als vanzelf op gang komt. Een belangrijk punt in het groepsproces is: er mag gelachen worden. Als de groep experts doorkrijgt hoeveel kennis en ervaring er aan tafel zit en hoe de deelnemers elkaar kunnen helpen bij het bereiken van de doelstelling, dan kunnen er mooie dingen gebeuren. De stap identificeren risico s stopt als alle invalshoeken aan bod zijn geweest en de deelnemers geen (mogelijke) risico s of bedreigende gebeurtenissen meer weten te benoemen. Stap 7 Analyseer de (mogelijke) risico s De door de groep genoemde risico s moeten aan een nadere analyse worden onderworpen. Waarschijnlijk kunnen er risico s van gelijke strekking samengevoegd worden en zijn er overlappingen te vinden. Als we de risico s als containers zien, dan is het nu tijd om eens goed te kijken naar de inhoud van de container. Bepaal met de groep, of later in een wat kleiner groepsverband, per risico de eigenaar. Een belangrijke stap, want als u het risico niet kunt beïnvloeden, dan bent u zeer waarschijnlijk geen eigenaar en bent u na een overdracht aan de eigenaar klaar met dit risico. De facilitator moet de groep laten zien dat er keuzes gemaakt moeten worden. Als u alles wilt beheersen, staat u stil! Vergeet niet, we zijn op weg naar een top 10 en er moeten dus risico s afvallen. Voor de risico s die overblijven moeten we nadenken over de te volgen strategie rondom het risico. Als het risico zich daadwerkelijk voordoet, wat voor last hebben we er dan van? Welke keuzen heeft u? Gaat u het risico accepteren, delen, overdragen, negeren of verminderen? En als u de strategie hebt bepaald, wat voor soort maatregelen gaat u dan inzetten, mocht het risico zich voordoen? Bij het analyseren van de risico s moet er ook aandacht zijn voor eventuele kansen. Draai het risico eens om. Het gaat wel lukken omdat...? Het gaat om kansen voor het programma of project, maar ook voor de organisatie als geheel. Een waarderende insteek bij het faciliteren van een risicoanalyse kan heel verfrissend zijn. Wat ging er goed bij het vorige project waaraan de deelnemers hebben meegewerkt? Welke randvoorwaarden waren oorzaak van dit succes en wat kunnen we daar voor dit project van leren? Vaak komt de groep tot verrassend goede invallen en ideeën. Let daar bij het analyseren goed op! Waarom een facilitator? De facilitator moet zorgen voor een veilige maar dynamische omgeving, waarin iedereen vrijuit kan praten. Er zijn altijd dubbele agenda s en daarom is het handig als de facilitator geen direct belang bij het risico-object, het project heeft. Iemand moet, namens de groep, de vervelende vragen durven stellen. Een (interne) facilitator met verstand van interne beheersing, zoals de controller of de internal auditor, is een belangrijke kandidaat voor deze rol. Zij kunnen als geen ander de relatie met het systeem van interne beheersing van de organisatie maken en weten waar de grenzen liggen. Wat mag/kan je als facilitator wel, wat moet je met de opdrachtgever afspreken en wat mag/kan je als facilitator absoluut niet doen? Het eindresultaat, de risico-top 10, moet immers het resultaat zijn van het groepsproces en niet de persoonlijke top 10 van de facilitator. 24 december 2010 FC332 Engel 24

4 Stap 8 Prioriteren op gevoel (brutoscore) De risico s die na de analyse zijn overgebleven moeten door de deelnemers van een eerste prioritering worden voorzien. De formule voor het prioriteren van de risico s is de volgende: K x S = P (kans x schade = prioriteit). Deze eerste prioritering noemen wij de brutoscore. Dit is een score waarbij we de deelnemers vragen alle interne beheersing die al binnen de organisatie of het project aanwezig is te vergeten. Het moet een individuele score op gevoel zijn, waarbij niet te lang nagedacht moet worden. De brutoscore gebruiken we voornamelijk om risico s te schrappen. Durft de groep bijvoorbeeld alle risico s met een score van 30 te schrappen? Als het proces hier stopt, (hoera, we hebben een lijstje met risico s!), is de kans zeer groot dat het resultaat niet de belangrijkste risico s bevat. We hebben immers nog helemaal geen aandacht gegeven aan wat de organisatie of het projectmanagement al doet aan interne beheersing. Gebruik voor het toekennen van de brutoscore overigens altijd cijfers. Vergeet de vaak gebruikte indicaties hoog, midden en laag. Deze indicatoren laten zich maar moeilijk vermenigvuldigen. Wat is de uitkomst van H x M? Wij zouden het niet kunnen zeggen. De door de deelnemers gegeven brutoscores per (mogelijk) risico moeten verwerkt worden. Enige nuancering is hier op z n plaats. Hoe verwerk je de scores? Waar moet je op letten? De scores zijn niet anoniem, maar wel vertrouwelijk; alleen de facilitator kent ze. Waarom niet anoniem? Voordat we de gemiddelden gaan uitrekenen, analyseren we de gegeven scores per risico op afwijkingen. Wij noemen dit proces: de ruis eruit halen. We kijken goed of er deelnemers zijn die een duidelijk afwijkende (hogere of lagere) score hebben gegeven. Als we die vinden, dan vragen we de deelnemer om een toelichting. Is de toelichting waarschijnlijk, dan laten we de score meewegen bij het bepalen van het gemiddelde. Is de toelichting niet waarschijnlijk, dan vragen we een nieuwe score of halen we de score van de lijst. Speciale aandacht hebben wij voor de toegekende hoogste waarden. Risico s waarbij de kans laag is beoordeeld, maar waarbij de schade hoog of risico s met een hoge kans maar de schade laag (vele kleine verstoringen veroorzaken ook een grote schade), nemen we nog eens goed onder de loep, om extra zekerheid te krijgen dat we een goede eerste prioritering hebben uitgevoerd. Het eindresultaat is een overzicht van de geprioriteerde risico s, die we in de volgende stappen zullen verfijnen. Stap 9 Op zoek naar beheersing Met de resultaten van de eerste prioriteringsronde gaan we op zoek naar de interne beheersing die we al op het (mogelijke) risico hebben georganiseerd. Hierbij stellen we ons de vraag of die maatregelen ook daadwerkelijk aanwezig zijn en werken en of het de juiste maatregelen zijn. In audittaal noemen we dat: opzet, bestaan en werking. Gevoel alleen is niet voldoende. Welke activiteiten heeft het projectmanagement al uitgevoerd Kans Risicodiagram programma XXXXX Risico s op programmaniveau Top 9 risico s Schade 1. (concept)wetsvoorstel niet op tijd klaar 5. Politieke issues 2. Betrouwbaarheid van (schuiven van prioritering) de uitgevoerde U-toets(en) 6. Starheid releaseteams 3. Integratie-issues systeem complexen (samenwerking lukt niet) 7. Big bang-scenario als strategie 4. Capaciteit staf- en steundiensten 8. Variatie in (werk) processen 9. Budgettering en financiering Figuur 2 Spreidingsdiagram 2 om de kans te verkleinen dat het geïdentificeerde risico zich daadwerkelijk voordoet? En, als het risico zich daadwerkelijk voordoet, hoe houdt u dan de schade beperkt? Er zijn vaak al meer maatregelen voor risicobeheersing aanwezig dan vooraf wordt aangenomen. Denk hierbij aan (harde) maatregelen als systemen, structuren, processen, procedures, functiebeschrijvingen, handboeken, methodes en technieken (allemaal beheersing), maar ook aan (zachte) maatregelen als managementstijlen, integriteit, cultuur, mens en vertrouwen. Vergeet de centrale of corporate richtlijnen en kaderstellingen in de organisatie, zoals de HRM- en inkoop afspraken, niet. Heeft de groep problemen met het definiëren van de al aanwezige beheersing, vraag de groepsleden dan om scenario s te bedenken. Wat gebeurt er als het risico zich voordoet, wat kan de oorzaak van de verstoring zijn? Waarom hebben we het niet zien aankomen? Wat zouden we nu anders doen? De verbetervoorstellen komen dan als vanzelf. Vergeet niet dat het niet alleen om de bestaande beheersmaatregelen gaat. Het gaat er ook om of het de juiste maatregelen zijn en om de vraag of het voldoende is. Stap 10 Prioriteren met kennis van beheersing (nettoscore) Nu we zicht hebben op de mate van beheersing, is het tijd voor het uitvoeren van een tweede en definitieve prioriteringsronde december FC332 Engel 25

5 We zijn op weg naar de top 10 met de belangrijkste risico s, en die hebben we nog niet vastgesteld. We gaan met de groep opnieuw een prioritering uitvoeren, alleen houden we nu bij het geven van de score rekening met wat er al rond het risico aan beheersing is georganiseerd. Het definitieve resultaat is een overzicht met wat wij de nettorisico s noemen. De definitieve of nettoscore is kort geformuleerd de brutoscore, minus de gevonden mate van interne beheersing op het risico. Als deze belangrijke tweede scoringsronde achter de rug is, beschikt het projectmanagement over een spreidingsdiagram (figuur 2) met een definitieve prioritering van (alle) overgebleven risico s. Zijn we in stap 7 met het vullen van de risicocontainers gestart, dan ronden we dit proces nu af. De containers kunnen dicht. We weten hoeveel we er hebben, van wie ze zijn en wat erin zit. Stap 11 Het bepalen van de top 10 (spreidingsdiagram) Op basis van het spreidingsdiagram is het vrij eenvoudig om een top 10 samen te stellen. Waarom een top 10 en geen top 20? Over het algemeen kan een projectmanager er gewoonweg niet meer dan tien aan. Er moeten nu eenmaal keuzes gemaakt worden. Dit is het moment om als projectmanagement stil te staan bij de risicobereidheid. Wat durven we aan? Welke acties gaan we uitzetten? Heb vertrouwen in de resultaten van het groepsproces. Wij zien elke keer opnieuw hoe groepen medewerkers echt de goede risico s in kaart krijgen. Management wordt wel wat onzeker: wat doen we met de risico s die de top 10 niet gehaald hebben? Moeten we daar geen verdere aandacht aan geven? En, wat moeten we met de kansen? Projecten worden vaak fasegewijs georganiseerd. Een faseovergang is een mooi moment om stil te staan bij risico s die de top 10 niet gehaald hebben. De keuze om lagere risico s of (juist) de kansen door individuele projectmedewerkers te laten managen is wellicht ook een optie. Een mooi gebaar van vertrouwen, toch? Stap 12 Het managen van de top 10 Nu we een top 10 hebben benoemd, is het tijd om afspraken te maken over hoe de top 10 gemanaged gaat worden. We willen hierbij waarschuwen voor een drietal valkuilen. Ten eerste: het management is bang dat risicomanagement te veel beslag legt op kostbare tijd. Maak er geen circus van, is een opmerking die wij regelmatig horen. Pas dus op voor onnodige bureaucratie en ga niet elke week over de top 10 praten. Vertrouw op de gemaakte afspraken. De tweede valkuil is wat wij spreadsheetfetisjisme noemen. Het spreadsheet met daarin tientallen risico s plus tien kolommen met aanvullende informatie ziet er prachtig uit, maar ondertussen is risicomanagement verworden tot vakken vullen en weet niemand precies wat de stand van zaken is. Durf dus te kiezen. De derde en laatste valkuil is de structuur. Voor u het weet zijn er risicomanagers benoemd die het dan maar even moeten gaan doen. Wij werken in de non-profitsector en daar heb je, anders dan bij financiële instanties en multinationals, echt geen risicomanagers nodig. Het (top)management is over het algemeen integraal verantwoordelijk en dus per definitie verantwoordelijk voor het proces operationeel risicomanagement. Ideale programma (wat kost het?) Het uitvoeren van een risicoanalyse is maatwerk. Ons ideale traject is als volgt. Als we genoeg tijd beschikbaar hebben, starten we het risicoanalysetraject met een workshop risicomanagement. Met het management en de geselecteerde medewerkers gaan we in een paar uurtjes door de theorie van risicomanagement, waarbij we aandacht besteden aan de belangrijkste begrippen en ontwikkelingen in het vakgebied, aangevuld met onderwerpen zoals ketensamenwerking en zelfbeoordeling (CRSA). We sluiten de workshop af met een introductie van het 12-stappenplan, waarbij we de tijd nemen om de stappen met een leuke en veilige doelstelling te oefenen. Een groot voordeel van het starten met de workshop is dat de deelnemers elkaar voorafgaand aan de risicoanalyse leren kennen. Iets waar we als facilitators later veel voordeel van kunnen ondervinden. Ter indicatie voor het verdere groepsproces adviseren wij het projectmanagement twee dagen te reserveren voor de risicoanalyse en afhankelijk van wat er mogelijk is, nog één dag voor de afsluiting en evaluatie. Het tijdsbeslag voor de facilitator is ongeveer het dubbele. Als er niet gebruikgemaakt wordt van technische hulpmiddelen zoals stemkastjes, gekoppelde pc s of versnellingskamers, dan heeft u naast de capaciteit (deelnemers en ondersteuning) niet veel middelen nodig. Een goede locatie helpt en verder zijn een whiteboard en flip-overs, veel viltstiften en een fototoestel om alles vast te leggen voldoende. Afsluiting Stel, u maakt gebruik van de 12 stappen voor het inrichten van risicomanagement binnen uw project. Als de auditor later je weet het maar nooit langskomt met de vraag hoe u het risicomanagement in uw project heeft ingericht, dan heeft u de antwoorden klaar. Kijk, dit is onze top 10, het resultaat van onze risicosessie. Het zijn overigens onze nettorisico s. Wilt u de documentatie zien, waaruit blijkt hoe we tot de top 10 gekomen zijn en hoe we dat gedaan hebben? O ja, de eerstvolgende risicosessie staat gepland net voor de start van onze volgende projectfase. Adriaan Bouwdewijn MBA is bedrijfskundige. Frits Engel RO CCSA is operational auditor. Beiden werken als senior auditor bij de Accountantsdienst van UWV. 26 december 2010 FC332 Engel 26

6. Project management

6. Project management 6. Project management Studentenversie Inleiding 1. Het proces van project management 2. Risico management "Project management gaat over het stellen van duidelijke doelen en het managen van tijd, materiaal,

Nadere informatie

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam

Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Risicomanagement en NARIS gemeente Amsterdam Robert t Hart / Geert Haisma 26 september 2013 r.hart@risicomanagement.nl / haisma@risicomanagement.nl 1www.risicomanagement.nl Visie risicomanagement Gemeenten

Nadere informatie

Sturen of Avonturen. Nieuwegein 30 November 2010

Sturen of Avonturen. Nieuwegein 30 November 2010 Sturen of Avonturen Nieuwegein 30 November 2010 1 Agenda Inleiding Projectbesturing Workshop Sturen of Avonturen BREAK Conclusies Workshop De workshop in de praktijk Afronding BORREL 2 Productvernieuwing

Nadere informatie

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw

OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT. Groningen, maart 2016 Wim Pauw OPERATIONEEL RISKMANAGEMENT Groningen, maart 2016 Wim Pauw Risicomanagement Risicomanagement is steeds meer een actueel thema voor financiële beleidsbepalers, maar zij worstelen vaak met de bijbehorende

Nadere informatie

Informele raadsbijeenkomst over de risico s van de 3 decentralisaties in het sociaal domein. Heerenveen, 17 oktober 2013

Informele raadsbijeenkomst over de risico s van de 3 decentralisaties in het sociaal domein. Heerenveen, 17 oktober 2013 Informele raadsbijeenkomst over de risico s van de 3 decentralisaties in het sociaal domein Heerenveen, 17 oktober 2013 Programma over risico s 3D s - Welkom. Door Frederike Gossink. - Wat zijn risico

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Hoezo dé nieuwe ISO-normen?

Hoezo dé nieuwe ISO-normen? De nieuwe ISO-normen Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Hoezo dé nieuwe ISO-normen? 2 1 De cijfers voor Nederland (eind 2013) Norm Aantal

Nadere informatie

Het belang van risicomanagement voor maatschappelijke organisaties Beheersing of buikpijn?

Het belang van risicomanagement voor maatschappelijke organisaties Beheersing of buikpijn? Het belang van risicomanagement voor maatschappelijke organisaties Beheersing of buikpijn? 7 september 2017 Erik Breijer 1 Waarom Risicomanagement? Wat is aanleiding om met risicomanagement te starten:

Nadere informatie

Interne audits vanuit risico denken. Kleemans Organisatieadvies Ingrid van Rijckevorsel

Interne audits vanuit risico denken. Kleemans Organisatieadvies Ingrid van Rijckevorsel Interne audits vanuit risico denken Kleemans Organisatieadvies Ingrid van Rijckevorsel Agenda Opening, verwachtingen Theorie risicomanagement Risicogericht auditen Opdracht Opening, verwachtingen Opening

Nadere informatie

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT WHITEPAPER BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT RISICOMANAGEMENT IN BALANS Ondernemen betekent risico s nemen om de

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

Scenario bijeenkomst studiekeuzegesprekken (SKG)

Scenario bijeenkomst studiekeuzegesprekken (SKG) Scenario bijeenkomst studiekeuzegesprekken (SKG) zomer 2009 Algemene tijdsvolgorde van de gesprekken Tijd Locatie Wat Wie Opmerkingen a. Een presentielijst wordt bijgehouden 9.30-10.00 T3 hal Ontvangst

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 121 Literatuur 144

Inhoudsopgave. Bijlagen 121 Literatuur 144 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Ten geleide 9 1 Inleiding 11 2 De risicoanalyse 25 3 Uitvoeren van de risicoanalyse 65 4 Risicomanagement 77 5 Uitvoeren van risicomanagement 85 6 Implementatie van risicomanagement

Nadere informatie

DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK?

DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK? WHITEPAPER DOORSTAAT UW RISICOMANAGEMENT DE APK? DOOR M. HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONS ULTANT Risicomanagement is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. Dagelijks wordt er aandacht

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid

Actieplan Duurzame Inzetbaarheid plan Duurzame Inzetbaarheid Stappenplan en format Dit actieplan Duurzame Inzetbaarheid is gemaakt door Berenschot in opdracht van A+O in het kader van het Sectorplan Metalektro. Introductie Voor je ligt

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard 6 Aan de raad van de gemeente Lingewaard *14RDS00194* 14RDS00194 Onderwerp Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen 2014-2017 1 Samenvatting In deze nieuwe Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen

Nadere informatie

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering.

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering. Benchmarken In feite is benchmarken meten, vergelijken, leren en vervolgens verbeteren. Dit kan op zeer uiteenlopende gebieden. Van de behandelresultaten van een zorgmedewerker tot de resultaten van het

Nadere informatie

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd

Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Doen of laten? Een dag zonder risico s is een dag niet geleefd Wie, wat en hoe Eric Lopes Cardozo & Rik Jan van Hulst sturen naar succes Doel Delen van inzichten voor praktisch operationeel risico management

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie

PRESTATIEVERKOOP BENT U ER KLAAR VOOR?

PRESTATIEVERKOOP BENT U ER KLAAR VOOR? PRESTATIEVERKOOP BENT U ER KLAAR VOOR? Utrecht, 4 oktober 2012 BEST VALUE PROCUREMENT / PRESTATIEINKOOP Een aanbieder vinden die boven het maaiveld uitsteekt en die weet waar hij het over heeft Waardevermeerdering

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE

Nadere informatie

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE

PROJECTMANAGEMENT 1 SITUATIE PROJECTMANAGEMENT George van Houtem 1 SITUATIE Het werken in en het leidinggeven aan projecten is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering voor de hedendaagse manager. In elk bedrijf of organisatie komen

Nadere informatie

Integraal risicomanagement

Integraal risicomanagement Samenvatting Integraal risicomanagement in 40 Nederlandse ziekenhuizen Inhoud Inleiding 3 Onderzoeksvragen 3 Integraal risicomanagement onvoldoende beschreven 4 Aanbevelingen 5 Over VvAA 7 2 VvAA Risicomanagement

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Grip op uw bedrijfscontinuïteit

Grip op uw bedrijfscontinuïteit Grip op uw bedrijfscontinuïteit Hoe omgaan met risico s 1 Grip op uw bedrijfsdoelstellingen: risicomanagement Ondernemen is risico s nemen. Maar bedrijfsrisico s mogen ondernemen niet in de weg staan.

Nadere informatie

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden

Timemanagement Kerngebieden onderscheiden Timemanagement Als manager heb je veel verschillende werkzaamheden: je geeft leiding aan je medewerkers, maar je hebt ook je eigen taken. Je hebt met je medewerkers te maken, met andere collega s en afdelingen

Nadere informatie

Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis. Eli de Vries

Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis. Eli de Vries Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis Eli de Vries Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT. Wat voegt risicomanagement toe?

RISICOMANAGEMENT. Wat voegt risicomanagement toe? RISICOMANAGEMENT Risicomanagement ondersteunt op een gestructureerde manier het behalen van doelstellingen en het opleveren van projectresultaten. Dit kan door risico s expliciet te maken, beheersmaatregelen

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement

Prince2 audit. Kwaliteitsmaatregel met rendement Prince2 audit Kwaliteitsmaatregel met rendement Niek Pluijmert Dga INQA (samen met Hans) Project- en kwaliteitmanagement Sedert 1979 in ICT Bestuurslid Spider Bestuurslid KvK Midden Nederland TU Delft

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Het wat en hoe van risicomanagement. LOKmml-bijeenkomst donderdag 24 maart 2016

Het wat en hoe van risicomanagement. LOKmml-bijeenkomst donderdag 24 maart 2016 Het wat en hoe van risicomanagement LOKmml-bijeenkomst donderdag 24 maart 2016 Opbouw presentatie Introductie Douwe Meetsma Normvereisten uit ISO 15189 en context Wat is Risico management Operationeel

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein 15 september 2016 Programma Voorstellen en verwachtingen Interne beheersing en interne controle Relatie met de externe accountant Belangrijkste

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Project Dijkversterking Krimpen

Project Dijkversterking Krimpen Project Dijkversterking Krimpen Dijkversterking & UAV-gc Samenwerken met de opdrachtnemer Huub Verbruggen Projectmanager Dijkversterking Krimpen Even voorstellen Huub Verbruggen Projectmanager van beroep

Nadere informatie

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!

Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system! Seminar! BETEKENIS VAN INTERNE AUDIT voor specifieke verzekeraars! Internal Audit en doeltreffendheid van! risk management system!! Tom Veerman! Triple A Risk Finance B.V.! 1! Programma! Solvency II stand

Nadere informatie

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties

Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Zelfdiagnostische vragenlijst verandercompetenties Het gaat om de volgende zeven verandercompetenties. De competenties worden eerst toegelicht en vervolgens in een vragenlijst verwerkt. Veranderkundige

Nadere informatie

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN

BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN BASISCOMPETENTIES VOOR FACILITATOREN ACHTERGROND De International Association of Facilitators (IAF) is een internationale organisatie met als doel om de kunst en de praktijk van het professioneel faciliteren

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

Interne audits, het rendement

Interne audits, het rendement Interne audits, het rendement HKZ Kwaliteitsdag Olav Kloek 8 april 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Strategie van de organisatie Herontwerp van organisaties, door: Nieuw financieringsstelsel Zelfsturende/zelfregulerende

Nadere informatie

DE WENDBARE ORGANISATIE

DE WENDBARE ORGANISATIE DE WENDBARE ORGANISATIE 16E BPUG SEMINAR 4 JUNI 2013 PRINCE2, MSP, MoP, M_o_R, MoV and P30 PRINCE2, MSP, MoP, M_o_R, MoV and P30 2 Wat is een pop-up shop? Een tijdelijk winkel die opeens ergens verschijnt,

Nadere informatie

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen.

Praktijkplein Titel: Toepassing: Koppeling met het Operational Excellence Framework: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Praktijkplein Titel: Implementatiemethodieken: ontwerpen en ontwikkelen. Toepassing: Beknopte samenvatting van twee implementatiemethodieken en hun toepassing bij het implementeren van een operational

Nadere informatie

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Projectleider Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Voorbereiden en opzetten van projecten en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen

Nadere informatie

Een project, weet waar je aan begint!

Een project, weet waar je aan begint! Een project, White paper Projectmanagement Auteur: Natascha Leeuwenkuijl Januari 2013 Bedrijfskunde www.avansplus.nl Een project, Je hebt t vast ooit meegemaakt, dat je op een gegeven moment in een project

Nadere informatie

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel

PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Trefwoorden: projectmanagement, risicomanagement, risico-identificatie PROJECTRISICO S EENVOUDIG IN KAART De Project Risico Meter als hulpmiddel Samenvatting In elke organisatie wordt gewerkt aan projecten.

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Welkom. Doel van workshop. LoopbaanNed. Dr. Dieta Mietus

Welkom. Doel van workshop. LoopbaanNed. Dr. Dieta Mietus Welkom Doel van workshop Oplossingsgericht werken LoopbaanNed Dr. Dieta Mietus Kennismaking Wat zou je willen doen zodat deze workshop nuttig voor je is? Oplossingsgericht werken aan project Projectmanager:

Nadere informatie

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002

Module Assetmanagement. Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Module Assetmanagement Module XX / verkorte versie & ref. ISO 55002 Ton Beckers, 21/10/2014 Structuur ISO 9001 5. Directieverantwoordelijkheid 8. meting, analyse en verbetering 4. Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Handleiding Verbetercheck in teams

Handleiding Verbetercheck in teams Handleiding Verbetercheck in teams Praktisch hulpmiddel om de Verbetercheck in een team toe te passen 22 maart 2011 Betrokken partijen: Teksten en advies: Huub Pennock en Alex van der Wal 1 Inleiding De

Nadere informatie

Corporaties In Control

Corporaties In Control Corporaties In Control D A T U M : 3 0 M E I 2 0 1 3 Leonie van Meel & Frank Bieleman Agenda 1. Speelveld 2. Risicomanagement / Governancecode 3. Projectfasering ICS 4. Onafhankelijke rol / verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Commitment without understanding is a liability Strategisch Risicomanagement Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA Accent Organisatie Advies Effectief en efficiënt risicomanagement op bestuursniveau Risicomanagement

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1

SWOT-ANALYSE. SWOT en confrontatiematrix aangeboden door www.managementmodellensite.nl 1 SWOT-ANALYSE De SWOT-analyse is een breed toegepaste manier om kansen en bedreigingen voor en sterkten en zwakten van de organisatie in beeld te brengen. Vaak blijft het bij het benoemen van deze vier

Nadere informatie

Resultaatgerichtheid van de adviseur. Michiel van Geloven en Melle de Vries

Resultaatgerichtheid van de adviseur. Michiel van Geloven en Melle de Vries Resultaatgerichtheid van de adviseur Michiel van Geloven en Melle de Vries Workshop tijdens CRWO-conferentie 2003 Programma 10:15 Introductie workshop 10:20 Resultaatgerichtheid 10:30 Product van het advies

Nadere informatie

Bedrijfsplan mkb. hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen. analyse. speerpunten. actieplannen

Bedrijfsplan mkb. hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen. analyse. speerpunten. actieplannen Bedrijfsplan mkb hoe maak je een Verbeterplan..? visie/doelen analyse speerpunten actieplannen inleiding Binnen veel mkb-ondernemingen worden beschikbare middelen lang niet altijd even efficiënt en verstandig

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

OPENING DOOR ERIC HOLKERS DIRECTEUR LENTIS SERVICE & ADVIES

OPENING DOOR ERIC HOLKERS DIRECTEUR LENTIS SERVICE & ADVIES OPENING DOOR ERIC HOLKERS DIRECTEUR LENTIS SERVICE & ADVIES WELKOM NAMENS BEST VALUE KENNISTEAM LENTIS/ BEST VALUE NEDERLAND KENNIS SESSIE BEST VALUE Best Value is meer dan Inkoop!! Management tool; Cultuur

Nadere informatie

SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern

SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern SEMINAR PRAKTISCH RISICOMANAGEMENT d.d. 1 juni 2010 in De Meern Programma 13.30 uur Opening 13.40 uur Risicomanagement in het onderwijs door Marien Rozendaal RA 14.30 uur Pauze 15.00 uur Risicomanagement

Nadere informatie

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT

INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ RIJKSWATERSTAAT Integraal Projectmanagement bij Rijkswaterstaat Beknopte leaflet voor externen Versie: februari 2012 Voor meer informatie: Freek Wermer specialist projectmanagement

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij

De essentie van de nieuwe ISO s. Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij De essentie van de nieuwe ISO s Dick Hortensius, NEN Milieu & Maatschappij 1 Waar ik het over ga hebben De uitdaging en de oplossing De HLS voor iedereen De HLS voor wie het wil Waar we staan en wat er

Nadere informatie

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling

Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling PAPI PAPI Coachingsrapport Persoonlijk Actieplan voor Ontwikkeling Alle rechten voorbehouden Cubiks Intellectual Property Limited 2008. De inhoud van dit document is relevant op de afnamedatum en bevat

Nadere informatie

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012

EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012. 29 mei 2012 EFP CONGRES 'THE FUTURE OF FORENSIC CARE, SOLUTIONS WORTH SHARING' 1 MANAGEMENT IN PROGRESS WOUTER TEN HAVE 7 JUNI 2012 2 DE STRATEGY-TO-PERFORMANCE GAP (MANKINS EN STEELE) 3 37% Gemiddelde prestatie verliezen

Nadere informatie

Wel of niet certificatie? K. de Jongh

Wel of niet certificatie? K. de Jongh K. de Jongh Tijdsduur: 30 minuten Certificatie; ondermeer status 2015 versies De nieuwe norm; HLS en 2015 versies Voorbeelden uit de praktijk HLS en 2015 versies in de praktijk Conclusies? 9-3-2015 2 Certificatie:

Nadere informatie

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ----------------------

TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN. Volmacht Overig. Bijlage E10 ---------------------- TOETSTERMEN INHAAL-/PE-EXAMEN Volmacht Overig Bijlage E10 ---------------------- College Deskundigheid Financiële Dienstverlening Juni 2013, Den Haag 1 ALGEMENE KENNIS EN VAARDIGHEDEN KENNIS Eindterm 1a

Nadere informatie

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER

E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden WHITE PAPER E-HRM systemen die strategie met HR processen verbinden De nieuwe generatie E-HRM systemen onderscheidt zich niet alleen door gebruikersgemak

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

Definitiefase fase 2

Definitiefase fase 2 Definitiefase fase 2 Nu dat jullie als projectteam de startnotitie af hebben, kunnen jullie beginnen met de volgende fase: jullie gaan de startnotitie uitbreiden tot een projectplan en jullie gaan de rollen

Nadere informatie

Van het onbegrepen leerlinggedrag VIA COACHEN naar een bijstelling van het groepsplan of van je klassenmanagement

Van het onbegrepen leerlinggedrag VIA COACHEN naar een bijstelling van het groepsplan of van je klassenmanagement IB-Support #1 Van het onbegrepen leerlinggedrag VIA COACHEN naar een bijstelling van het groepsplan of van je klassenmanagement De gedachte achter de praktijkopdracht is in het onderstaande verhaal gecombineerd

Nadere informatie

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken.

Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. The Orange Code Wij zijn ING. En wij hebben samen een doel: mensen in staat stellen een stap voor te blijven, in het leven en in zaken. De Orange Code is ons manifest waarin we hebben vastgelegd hoe we

Nadere informatie

Effectief investeren in management

Effectief investeren in management Effectief investeren in management Veel organisaties zijn in verandering. Dat vraagt veel van de leidinggevenden/managers. Zij moeten hun medewerkers in beweging krijgen om mee te veranderen. En dat gaat

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Versie 1.2 Oktober 2014

Dienstbeschrijving Versie 1.2 Oktober 2014 Dienstbeschrijving Versie 1.2 Oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Belangrijkste voordelen... 4 3 RiskID, dé risicoanalyse software... 4 3.1 Sessie beheer... 4 3.1.1 Sessie ontwerp... 5 3.1.2

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Titel: Competentiemanagement (T.O.P.) *** KWALITEITSDOCUMENT KINDEROPVANG SNOOPY *** Document code: 5.44 Soort document: Protocol Aantal pagina s: 7 Aantal bijlagen: 2 Status: Vastgesteld Actie: Datum:

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Stek 1 Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe

Nadere informatie

Checklist Slimme vragenlijst regievoering

Checklist Slimme vragenlijst regievoering Checklist Slimme vragenlijst regievoering versie 2.0 Slimme vragenlijst Leveranciersselectie Hoe stel ik vast dat dit beste leverancier is? Welke criteria hanteer ik daarbij? Wat als het selectieproces

Nadere informatie

PRINCE2 2009 is overzichtelijker

PRINCE2 2009 is overzichtelijker PRINCE2 2009 is overzichtelijker 29 mei 2009 door: Lia de Zoete en Reinier de Koning Half juni presenteert het Office of Government Commerce in Londen PRINCE2 2009. Het grote voordeel van de nieuwe versie

Nadere informatie

process mapping, waarom?

process mapping, waarom? process mapping 1 process mapping, waarom? systeem van bedrijfsprocessen, mensen, middelen, wetgeving centraal stellen samenhang tussen alle aspecten processen wetgeving systemen informatie documentatie

Nadere informatie

Projeffect Issuemanagement proces [Setup]

Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Projeffect Issuemanagement proces [Setup] Versie Documentnaam Datum 20-10-2014 Auteur M.S.Smilde Versie 1.0 concept Projeffect_Issuemanagement_processetup_v1_0.doc copyleft Projeffect BV: alles uit deze

Nadere informatie

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf

Plan van Aanpak Format. Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Plan van Aanpak Format Pilot functiecreatie gemeente/provincie SW bedrijf Inhoudsopgave 1 Naar een inclusieve arbeidsorganisatie met functiecreatie. 1 2 Plan van aanpak pilot functiecreatie... 2 3 Projectstructuur

Nadere informatie

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief.

Brochure. Groepstraining - maatwerk. Modern Timemanagement Effectief Werken. 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Brochure Groepstraining - maatwerk Modern Timemanagement Effectief Werken 100% overzicht. De juiste focus. In control. Heerlijk productief. Modern Timemanagement 100% overzicht. De juiste focus. In control.

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK

RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK RISICOMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK 16-3-2017 Michel Kee 10e Nationale Dag van Commissarissen en Toezichthouders Doorn Discussie over hoe risicomanagement waardevol vorm te geven aan de hand van praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014

Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014 Presentatie Decentralisaties voor gemeenteraad 23 juni 2014 Themabijeenkomsten raad 3 D s Aanleiding 3 bijeenkomsten voor de hele raad 1. Juni: Risico s en meicirculaire 2. Augustus: Uitleg over de toegang,

Nadere informatie

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie Doel introductiebijeenkomst: 1. Vertrouwd raken met competentiedenken t.a.v. Crisis Management Teams. 2. Inzicht krijgen in doel, functie, opzet

Nadere informatie

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017

Meerwaarde Internal Audit functie. 16 maart 2017 Meerwaarde Internal Audit functie Even voorstellen: Jantien Heimel 2 Even voorstellen: Jeannette de Haan 3 Inhoud 1. Kennismaking 2. Hoe kijken commissarissen aan tegen Internal Audit? Filmpje 3. Wat is

Nadere informatie

Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid.

Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. Leren uit het buitenland Risicomanagement en interne audit bij de Nederlandse Rijksoverheid. SBOV workshop Mark Vandersmissen, manager-auditor Interne Audit 31 januari 2005 1 Opbouw presentatie Situering

Nadere informatie

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL

BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL 26 BETERE INTERNE BEHEERSING DANKZIJ INTEGRAAL RISICOMODEL De invoering van een geïntegreerd risicomodel leidde tot versterking van de interne beheersing bij Kempen & Co. Een risicomodel waarin risk, compliance

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie