C U R RI C U L U M VI T A E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C U R RI C U L U M VI T A E"

Transcriptie

1 Naam: Roepnaam: Bedrijfsnaam: Adres: Geboortedatum: Telefoonnr.: Mobielnr.: Website: Beschikbaar: Tarief: C. van der Klift Kees VDK financieel interim management Dennenlaan KK Veenendaal 18 november Ntb Hoge mate van probleemoplossend vermogen. Pragmatische, daadkrachtige en doelgerichte aanpak van zaken. Streeft naar efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit. Stressbestendig. No nonsens mentaliteit. Veel affiniteit met automatisering. Zeer ervaren op talrijke administratieve en organisatorische gebieden. Hanteert mensgericht leiderschap. Ondernemersmentaliteit met commercieel inzicht. Doorzettingsvermogen, proactief, initiatiefrijk, gedreven, inzet, veel energie, expertise, flexibel, analytisch, betrokken, oplossingsgericht, zelfstandig, onafhankelijk, organisatiesensitiviteit, motiveren, collegialiteit, consciëntieus, helikopterview, initiatiefrijk, integer, klantgericht, positief kritisch, kwaliteitsgericht, loyaal. Alle facetten van de financiële administratie en tevens het opzetten van verschillende soorten administraties. Ervaring met logistieke trajecten, salarisadministratie, personeelszaken, projectadministratie, projectcontrol, subsidies (NWO, STW, Agentschap NL, SenterNovem, EU Kaderprogramma 6 en 7, EFRO, SIA Raak), voorraadadministratie, debiteurenbewaking, CBS aangiften mbv Iris. Aangifte intracommunautaire leveringen. Fiscale aangiften (BTW, loonheffing, IB, VPB) tussentijdse verslaglegging en het opstellen van de jaarrekening. Veel ervaring opgedaan bij bedrijven die doorstarten, fuseren en reorganiseren. Voor eigen rekening een failliet watersnijbedrijf bedrijf opgekocht, renderend gemaakt en doorverkocht. MAVO-D MEAO BA MBA SPD C U R RI C U L U M VI T A E Materieel beheer Hulp materieel D-baseIV D-train Siemens Nixdorf, Unit4, Multivers, Accountview, (Globe), Baan, Sap (FI/PS/SD), CODA, Siebel, Business objects, MS office applicaties ( specialist), D-base4, Free-pack, Multilink, D-basics, ADP salarisverwerking. Nederlands Engels Duits Goed in woord en geschrift Goed in woord en geschrift Goed in woord en geschrift Werkervaring

2 2013 (maart) (september) Teamleider BGFO (Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen) 8 maanden Uitvaartverzekeraar (> 800 werknemers) / profit /Siebel Aansturen van 2 medewerkers. Waar nodig geassisteerd bij de facturatie van de advies- en distributiekosten. Nakijken van handmatige facturatie. Geassisteerd en gestuurd op het wegwerken achterstanden. Sturen op hoeveelheden en kwaliteit. Diverse aanpassingen gedaan en initiatieven genomen om op de factuurlay-outs te verbeteren en te professionaliseren. Inventarisatie onvolkomenheden betreffende de invoer in Siebel en hier registraties van gemaakt. Inventarisatie problematiek automatische facturatie ADK. Gewerkt aan een volledig geautomatiseerd facturatie proces. Dit in samenwerking met ICT en functioneel beheer. Diverse verzoeken tot wijzigingen ingediend ter verbetering van de bedrijfsprocessen. Controle- en ijkpunten opgezet op de volledigheid van opbrengsten te waarborgen. Nauw overleg met de afdeling controlling. Gebruikmakend van Excel. Binnen Excel complexe controle bestanden aangemaakt met behulp van bestanden aangemaakt in Datawarehouse. Proactief actie genomen en achterstallige facturatie opgepakt en weggewerkt. Veel contacten met EVO adviseurs en call-agents. Gewerkt aan een structurele oplossing om de volledigheid van opbrengsten te waarborgen. Verbeteringen doorgevoerd betreffende het handmatig verwerken van ADK facturatie en het verrekenen van afkoopwaarden. Bel actie voorbereid en belscripts opgezet en verbeterd. Actie genomen vanuit de resultaten van deze belrondes. Dit in samenwerking met de afdeling outbound. Analyse overzichten van de facturatie van de adviesen distributiekosten laten opzetten in middels Logicity Chrystal Viewer. Stuurinformatie ontwikkeld voor het management. Rapportages verstrekt aan het management betreffende de advies- en distributiekosten. Rapportages verstrekt mbt fysiek aanwezige ADK dossiers. Rapportages betreffende verstuurde herinneringen. Controle lijsten overlijdensmeldingen gedraaid en hier actie in genomen richting de gefactureerde ADK. Analyse overzichten verstrekt betreffende gestorneerde incasso s Divers lijstwerk ontworpen in. OHW positie naar beneden gebracht door te meten en de processen beter op elkaar aan te laten sluiten. Bewust maken van medewerkers en het verbinden van betrokken personen en afdelingen. Aanspreken van mensen op hun verantwoordelijkheid. No Cure Yes Pay geïnventariseerd en geïmplementeerd. Verzoek tot wijziging ingediend om dit proces volledig geautomatiseerd te laten verlopen. Teksten en procedure gemaakt voor Accept- . Factuur lay-out s ontwikkeld voor SEPA en getest in de acceptatie omgeving. Diverse werkinstructies gemaakt betreffende afboeken creditnota s, controle overleden personen, herinneringen en No Cure Yes Pay. Risico inventarisatie gemaakt betreffende het opheffen van het team BGFO.

3 2012 (mei) (januari) Junior interim projectcontroll er 9 maanden Hoge School - Onderzoek instituut (>250 werknemers) / non-profit Coda/business objects Voor het Instituut voor Onderzoek en Innovatie van de Hogeschool Rotterdam de projectadministratie op orde gebracht, projectanalyses gemaakt en het tijdschrijven geïmplementeerd. Geassisteerd bij de professionalisering van de bedrijfsvoering. Voor de meer dan 250 medewerkers verdeeld over zes kenniscentra de financiële vertaling gemaakt van de geschreven uren naar de verschillende extern geldprojecten, onderzoekslijnen, innovatiefondsprojecten en promotievouchers. Dit vond plaats door middel van journalisering in CodaXL. Ter voorbereiding van deze journalisering een spreadsheet ontwikkeld. De structuur van de inhoud digitale projectdossiers ontwikkeld. Van alle lopende projecten de (digitale) projectdossiers op orde gemaakt en binnen de ontwikkelde structuur opgeslagen. Aan de hand van de (digitale) projectdossiers de projectanalyses gemaakt van de 6 verschillende kenniscentra. Een totale risico inventarisatie van alle lopende projecten gemaakt. Dit alles om inzicht te krijgen in de financiële situatie van het IOI. Diverse projectbegrotingen opgesteld. Gewerkt aan de gewijzigde begroting 2012 en de begroting Uitnuttingsoverzichten voor de verschillende kenniscentra gemaakt. Voor ruim 300 medewerkers urenstaten (per maand) op maat gemaakt. Er voor gezorgd dat deze urenstaten werden ingevuld en retour kwamen nadat alle verantwoordelijke personen deze urenstaten hadden ondertekend. Projectleiders geïnstrueerd over en begeleidt bij de lopende projecten. De projecten werden voornamelijk gefinancierd met SIA Raak subsidies. Naast deze werkzaamheden alle voorkomende werkzaamheden en problemen opgepakt (o.a. aanmaningen, vragen over de te volgen procedures, personele aanstellingen, correcties in P-view, interne en externe tarieven) (maart) (maart) Projectadministrateur/ projectcontroll er 13 maanden Universiteit (USI/GEO) / non-profit (>6000 werknemers) SAP FI/PS Voor een groot ambitieus programma (USI) de administratie ingericht en opgezet in SAP. Verder de fysieke administratie ingericht en procedures m.b.t. urenverantwoording geïmplementeerd. Voortgangsrapportages voor de EFRO subsidie opgesteld. Kritisch opgesteld ten aanzien van de manier van werken bij de Universiteit. Initiatieven genomen en draagvlak gecreëerd voor het gebruiken van sub wbs-elementen. Begeleiding en assistentie bij het opstellen van de jaarrekening van de afdeling UCE. Correctie van oude jaarrekeningen UCE in verband met verkeerde uitgangspunten. Overdracht van de afdeling UCE begeleidt en financieel verwerkt. Opzetten van contracten. Uitzoeken tussenrekeningen en voorzieningen. Assisteren van de projectcontrollers. Beschrijven van de AO. Beschrijven mogelijkheden SD module. Calculatieschema s opgezet en verwerkt in SAP. Voorbereiden overname departement NW&S vanuit Bèta naar Geo Wetenschappen. Controle en inventarisatie NW&S projecten. Overdracht USI administratie en activiteiten. Balans dossiers gemaakt voor het jaar 2011 aan de hand van PBC lijst KMPG. Financiële boekingen voor de inbreng van de NW&S projecten verricht. Controle financiële afwikkeling

4 NW&S. Aanpassing gemaakt van de stamgegevens van SAP. Controle lijsten gegenereerd voor de ingevoerde gegevens (WSPL). Reallocatie boekingen verricht (oktober) (februari) / Assistent controller 4 maanden Onderzoeksinstelling / Dierproeven instituut / profit (240 werknemers) Globe Het vervangen van 2 gelijktijdig zwangere dames op de administratie. Legde verantwoording af bij de controller. Het overnemen van alle dagelijkse activiteiten. Tevens achterstanden weggewerkt en structurele verbeteringen aangebracht ten behoeve van de administratie. De dagelijkse werkzaamheden bestonden uit: Alle voorkomende administratieve werkzaamheden, tevens fungeerde ik als vraagbaak voor het overig personeel. Kas beheer/boekingen, creditcardboekingen, automatische betalingen, liquiditeitsoverzichten maken, CBS aangiften, BTW aangiften, aangifte intracommunautaire prestaties, maandrapportage (50 blz). Loon journaalposten geboekt en gecontroleerd. Aanmaken van nieuwe crediteuren. Investeringsoverzichten gemaakt. Controle van de pensioenen, verwerken pensioen mutaties controle en aansluiten pensioenboekingen. Boeken en controle van het uitbestede werk. Diverse tussen rekeningen bijgehouden en gecontroleerd. Verder heb ik geassisteerd bij het jaarwerk. Div. specificaties gemaakt en aansluitingen gemaakt. Ik heb de volgende structurele verbeteringen aangebracht: aanpassen crediteuren stambestanden. Installatie update, automatische betalingen verfijnt en geschikt gemaakt voor buitenlandse betalingen. Automatisch inlezen van de loon journaalpost (ingericht en geïmplementeerd). Update ten behoeve van het telebankierpakket. rechten ingedeeld en toegewezen voor alle gebruikers. Hulp en assistentie bij inrichten nieuwe exact omgeving. Div. oude lopende kwesties opgelost (maart) (augustus) Hoofdadministratie 5 maanden Uitzendbureau (30 werknemers, wekelijkse verloning van meer dan 1200 mensen) / profit Globe Het vervangen van de ontslagen hoofdadministratie. Het wegwerken van achterstanden die waren ontstaan. Het overnemen van alle dagelijkse activiteiten. Leiding gegeven aan 3 personeelsleden die grotendeels bezig zijn met het verlonen van het personeel. Rust gebracht op de afdeling administratie. Gezien de gespannen situatie was dit nodig. Structurele verbeteringen doorvoeren ten aanzien van de administratie. Deel uitgemaakt van het management team. Alle fiscale en financiële handelingen verricht van 6 B.V. s waaronder de loonheffingen en btw. Een grote verzekeringsclaim afgewikkeld.

5 2009 (oktober) (februari) Projectadministrateur/project -controller 2007 (nov.) (juni) Projectadministrateur/project -controller 4 maanden Universiteit (Bèta) / non-profit (>6000 werknemers) SAP FI/PS Universiteit breed geïmplementeerd. Zie hieronder. Ben gevraagd om weer voor de Universiteit te komen werken. Er is mij gevraagd om de oude werkzaamheden weer op te pakken en heb een inhaalslag gemaakt met betrekking tot achterstallige werkzaamheden. Er is gevraagd om extra aandacht te geven aan de punten die ik in het overdrachtsdocument had gezet. Wederom structurele verbeteringen met betrekking tot de implementatie van SAP PS geïnitieerd en geïmplementeerd. Diverse procedures beschreven en na goedkeuring geïmplementeerd. 20 maanden Universiteit (bèta) / non-profit (>6000 werknemers) SAP FI/PS Voorbereidende werkzaamheden verricht met betrekking tot de invoering van SAP PS. In kaart brengen van de stamgegevens van de te converteren projecten. Het maken van sjablonen voor de projectstructuren. Het schrijven van handleidingen. Alle voorkomende werkzaamheden die verband houden met administreren en beheren van projecten in de functie van projectadministrateur/-controller. Dit waren eenvoudige projecten tot projecten met zeer complexe financieringsstructuren. Tevens talrijke structurele verbeteringen aangebracht met betrekking tot het de procedures voor het openen, beheren en afsluiten van projecten. Veel initiatieven genomen met betrekking tot structurele verbeteringen en veranderingen van de AO (apr.) (mei) 2 maanden Verkoop en ontwikkeling van industriële automatisering, test, meetapparatuur en industriële services (>6000 werknemers) / profit SAP FI/PS 2005 (sept.) (apr.) Projectadministrateur Met een team van 3 mensen de complete financiële- en projectadministratie overgenomen. Mijn werkzaamheden waren voornamelijk toegespitst op de projectadministratie. De hieruit voortvloeiende cijfers waren de basis voor de maandelijkse financiële rapportage die aan het hoofdkantoor in Japan werden doorgespeeld. Door een interne organisatie van het bedrijf werd de vestiging in Houten opgeheven. De financiële- en projectadministratie werden in SAP beheerd 20 maanden Kennis ontwikkeling centrum non-profit (>4000 werknemers) SAP FI/PS/SD

6 Opzetten van projectstructuren en alle voorkomende werkzaamheden die verband houden met administreren en beheren van projecten. Dit waren eenvoudige projecten tot projecten met zeer complexe financieringsstructuren. Al deze projecten werden in SAP beheerd. Tevens de verkoop/overdracht van de meetploeg begeleidt (jan.) (juli) Controller/ administrateur 18 maanden Productiebedrijf (> 20 werknemers) / profit Doorstarten vanuit een faillissement. Opzetten en herstructureren van administratieve organisatie. Ondersteunen van staf en management. Stuurde hier de financiële (1 persoon) en de orderadministratie aan (3 personen). De zittende administrateur is uit dienst getreden. Tevens hield ik toezicht op alle logistieke trajecten binnen het bedrijf met de daarbij behorende functies. Initiëren en doorvoeren van veranderingen. Afstemming tussen de automatiseringssystemen en de administratieve bedrijfsprocessen. Doorvoeren van efficiency. Implementeren van verschillende procedures. Reorganisatie van de geautomatiseerde systemen. Inrichten en implementeren van. Toepasbaar maken en implementeren van verschillend office applicaties afgestemd op de bedrijfssituatie. Verwerken van alle financiële mutaties. Loonadministratie en personeelszaken. Maandelijkse rapportage. Begeleiding en voorbereiding van de verkoop van het gereorganiseerde bedrijf (okt.) (dec.) 3 maanden Beheer en ontwikkeling van woningen voor senioren (>700 werknemers) / non-profit n.v.t. Ondersteunende werkzaamheden betreffende een reorganisatie. Inzichtelijk maken van de te realiseren, lopende en afgewikkelde projecten (jan.) (juli) Hoofdadministratie 6 maanden Mailbedrijf / profit Het voeren van de volledige financiële administratie. Rapportages verzorgen voor het herfinancieren van het bedrijf. Bedrijf verkeerde in zwaar weer (juli) (jan.) Debiteurenbewaking/hoof d- administratie 18 maanden Amerikaans beursgenoteerd biotechnologiebedrijf / profit (>35 werknemers) Baan en Multivers

7 Intensief debiteurenbeheer. Herstructureren van de administratieve organisatie. Vervanging van de hoofdadministratie. Deze stuurde 1 persoon aan. Opstellen en implementeren van verschillende procedures. Afstemming tussen de automatiseringssystemen en de administratieve bedrijfsprocessen binnen Baan en Multivers. Doorvoeren van efficiency. Controleerbaar maken van de bedrijfsprocessen. Controle van de volledigheid van de omzet. Opstellen en implementeren van verschillende procedures. Installeren, inrichten en implementeren van diverse financiële pakketten. Toepasbaar maken van de mogelijkheden binnen Baan. Financieel inzichtelijk maken van een grote overnameverregaande voorbereiden van de jaarrekening. Verzorgen van de aangifte BTW voor de hoofdvestiging in Engeland. Verzorgen van de aangifte betreffende intrastat gegevens (dec.) (mei) 5 maanden Omroep (>500 werknemers) / profit Baan Wegwerken van achterstanden betreffende de inkoopfacturen. Indienen van de Duitse omzetbelasting (mei) (nov.) Hoofdadministratie/ administrateur 18 maanden Dienstverlening betreffende pechmeldingen in Europa (>75 werknemers) / profit UNIT 4 Wegwerken van achterstanden. Herstructureren van de administratieve organisatie. Volledig bijhouden van de financiële administraties van de diverse BV s. Opvolging en vervanging van de hoofdadministratie. Het hoofdadministratie stuurde een team van 6 administratief medewerkers aan. Volledig bijhouden van de financiële administraties van diverse Belgische BV s. Verzorgen van de BTW aangiften voor de meeste Europese lidstaten. Het verzorgen van de loonadministratie en personeelszaken. Toepasbaar maken en implementeren van verschillende office applicaties afgestemd op de bedrijfssituatie Begeleiding van de overname door de verzekeraarhulpdienst (VHD) (febr.) (mei) 4 maanden Internationaal opererend telecombedrijf / profit Excel Verzorgen van de facturatie als gevolg van een overname. Verzorgen van de salarisadministratie voor een deel van het personeel. Begeleiding van de overname van S.B telecom B.V (jun.) (mei) Controller/ administrateur 24 maanden Telecombedrijf (>20 werknemers) / profit interim

8 Opzetten en herstructureren van de administratieve organisatie. Vervanging van de administratrice. Bijhouden van alle financiële mutaties. Fiscale aangiften. Opzetten en controleerbaar maken van de logistieke trajecten. Ondersteunen van staf en management. Opzetten van nieuwe vestigingen. Verzorgen van de salarisadministratie. Verzorgen van personeelszaken. Initiëren en doorvoeren van veranderingen. Opstellen en implementeren van verschillende procedures. Afstemming tussen de automatiseringssystemen en de administratieve bedrijfsprocessen. Installeren, inrichten en implementeren van diverse financiële pakketten. Begeleiding en voorbereiding van de overname door een internationaal opererend telecombedrijf (jun.) 1997 (jun.) Controller / specialist 12 maanden Automatiseringsbedrijf (>30 werknemers) / profit interim Verantwoordelijk voor de volledige administratie, de administratieve organisatie en de consultancy. Leiding geven aan de financiële administratie en het secretariaat (totaal 3 personen) Verzorgen van weekrapportages: orderintake, order in portefeuille, openstaande servicemeldingen en liquiditeitsoverzicht. Verzorgen van maandrapportages: resultatenoverzicht per BU, balans en toelichting, openstaande postenlijsten, voorraadoverzichten, omzet en toegevoegde waarde specificaties. Opstellen van de jaarrekening. Fiscale aangiften (OB/LB). Personeel- en salarisadministratie. Controle en ondersteuning van de inkoop-, verkoop- en voorraadadministratie. Controle en ondersteuning van het betalingsverkeer en de administratie van de tijdsverantwoordingen. Verzorgen van werkplekondersteuning. Het ondersteunen van cliënten bij de implementatie van modulen. Het fungeren als helpdesk betreffende modulen (jan.) (jun.) Hoofdadministratie 18 maanden Transportbedrijf (>40 werknemers) / profit vast Multilink Verantwoordelijk voor de volledige financiële- en salarisadministratie. Personeelszaken. Fiscale aangiften. Beheer van de pensioenen. Debiteurenbewaking. Aansturen en hands-on ondersteunen van 2 medewerkers. Opstellen van kosten- en opbrengst overzichten per vrachtwagen. Controle en verwerking van de uren en onkostenvergoedingen. Controle van de volledigheid van de opbrengsten. Opstellen van management rapportages. Voorbereiden van de jaarrekening (jan.) (jan.) Projectadministrateur 2 jaar Schilders- en grootonderhoudsbedrijf (>150 werknemers) / profit vast Verantwoordelijk voor de volledige projectadministratie en wagenparkadministratie. Controle van de urenregistratie en het melden van afwijkingen via het black-box systeem. Het opzetten en onderhouden van een orderadministratie.

9 1989 (aug.) (jan.) Projectadministrateur 2,5 jaar Bouwmaatschappij (>150 werknemers) / profit vast Siemens Nixdorf Verantwoordelijk voor de volledige projectadministratie. Controle bestek, begroting (voorcalculatie) met de realisatie. Opstellen en analyse van projectrapportages. Termijn facturatie en afrekenen regie werkzaamheden. Opstellen meer- minderwerk overzichten en facturatie van deze werkzaamheden. Debiteurenbewaking. Beheer, codering van de kas. Contacten met de uitvoerders, projectleiders, het bedrijfsbureau en de afdeling calculatie betreffende lopende projecten. Bepalen van het onderhandenwerk. Toezicht houden en naleving van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Assisteren bij de eindejaarswerkzaamheden. Aansluiten balansspecificaties en subadministraties.

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat. GSU Eneco Installatiebedrijven 2009 (April) 2010 (Januari)

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat. GSU Eneco Installatiebedrijven 2009 (April) 2010 (Januari) CURRICULUM VITAE Persoonsgegevens Naam M. Heringa (Marc) Geboortedatum 03 september 1965 Adres Sonia Gaskellstraat 12 Postcode+Woonplaats 2331BJ Leiden Telefoonnummer 06-38931221 Emailadres marcheringa@stayincontrol.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Administrateur SPD 1 & 2. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae. Interim Administrateur SPD 1 & 2. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Administrateur SPD 1 & 2 Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K803 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat CURRICULUM VITAE Persoonsgegevens Naam M. Heringa (Marc) Geboortedatum 03 september 1965 Adres Sonia Gaskellstraat 12 Postcode+Woonplaats 2331BJ Leiden Telefoonnummer 06-38931221 Emailadres marcheringa@stayincontrol.nl

Nadere informatie

Acctrolling Consultant Your partner in Accounting and Controlling solutions

Acctrolling Consultant Your partner in Accounting and Controlling solutions Curriculum Vitae Anthony Sewnath Puck van Heelstraat 62 3077MG ROTTERDAM Tel: 06-55820103 E-mail: info@acctrolling.nl Website: www.acctrolling.nl Geboorte datum: 27-08-1980 OPLEIDING Jaar OPLEIDING Diploma

Nadere informatie

Curriculum Vitae Albert Verhaar

Curriculum Vitae Albert Verhaar Curriculum Vitae Albert Verhaar Persoonlijke gegevens Naam : Albert Verhaar Woonplaats : s-gravenhage Geboortedatum : 08-07-1967 Telefoonnummer : 06-51520667 Opleiding Cursussen MEAO SPD Inspirerend leidinggeven

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Assistent Controller. Interim Financial Accountant

Curriculum Vitae. Interim Assistent Controller. Interim Financial Accountant Curriculum Vitae Interim Assistent Controller Interim Financial Accountant Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE Curriculum Vitae Interim Business Controller Plant Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

CV van Erik. Abin Accountants B.V. Functie: Jr. Teamleader Audit 10-2014 4-2015

CV van Erik. Abin Accountants B.V. Functie: Jr. Teamleader Audit 10-2014 4-2015 CV van Erik Profiel Erik is een finance professional met een brede ervaring bij diverse bedrijven en diens administraties. Hij is commercieel, cijfermatig en analytisch sterk. Hij heeft ruime ervaring

Nadere informatie

CV van Sjana. Functie: medewerker Backoffice 07-2014 09-2015

CV van Sjana. Functie: medewerker Backoffice 07-2014 09-2015 CV van Sjana Profiel Sjana is een enthousiaste dame die van aanpakken en doorzetten weet. Sjana werkt al ruim zeven jaar in de detachering en kan zich daardoor snel aanpassen aan veranderende situaties.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control Curriculum Vitae Interim Financial Controller Master Finance & Control Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller SAP Expert HBO BE. Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E- mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae. Interim Controller SAP Expert HBO BE. Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E- mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Controller SAP Expert HBO BE Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Aantal jaren ervaring Samenvatting

Nadere informatie

CV van Hanno. Profiel. Werkervaringen

CV van Hanno. Profiel. Werkervaringen CV van Hanno Profiel Hanno is een Financial die zich door zijn open houding en vriendelijke voorkomen en manier van communiceren makkelijk binnen een team/organisatie weet te bewegen. Het doel en het te

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Sander Mol

Curriculum Vitae drs. Sander Mol Curriculum Vitae drs. Sander Mol Naam S. Mol Voornaam Sander Geboortedatum 30 augustus 1972 Woonplaats Stompetoren Email info@openeyes-ifc.nl Website www.openeyes-ifc.nl Opleiding 2004 Doctoraal Controlling

Nadere informatie

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer CVK3352 Ervaring Samenvatting

Nadere informatie

CV van Sander. Functie: Assistent Controller

CV van Sander. Functie: Assistent Controller CV van Sander Profiel Sander is een kritische en ondernemende financial met een goed analytisch vermogen. Hij vindt het belangrijk om in zijn werk uitgedaagd te worden, kwaliteit te leveren en nieuwe dingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim (Assistent) Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim (Assistent) Controller WO BE Curriculum Vitae Interim (Assistent) Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

CV van Wouter. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: KWS Infra BV. Functie: Administratief medewerker 06-2015 07-2015

CV van Wouter. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: KWS Infra BV. Functie: Administratief medewerker 06-2015 07-2015 CV van Wouter Profiel Wouter is een servicegericht persoon die van hard werken houdt, leergierig is en dingen zich snel eigen maakt. Hij heeft een net voorkomen en goede manieren. Zijn kracht ligt in het

Nadere informatie

CV van Martijn. Functie: Debiteuren beheer 04-2015 07-2015

CV van Martijn. Functie: Debiteuren beheer 04-2015 07-2015 CV van Martijn Profiel Martijn wil graag veel leren door bij verschillende keukens mee te kijken. Hierdoor wil hij er achter komen welke onderdeel hij het leukst vind op financieel gebied. Hij wil altijd

Nadere informatie

CV van Daniël. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Van Ameyde International B.V.

CV van Daniël. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Van Ameyde International B.V. CV van Daniël Profiel Daniël is een sociale en leergierige financial die door zijn enthousiaste en open houding zich makkelijk binnen een team/organisatie weet te bewegen. Hij past zich snel aan en door

Nadere informatie

CIAD in de praktijk. Factsheets

CIAD in de praktijk. Factsheets CIAD in de praktijk Factsheets Inhoud 1. Introductie 2. Dienstverlening 3. Casussen 1.1 Introductie CIAD is expert op het gebied van in control vraagstukken: van interim controlling tot adviestrajecten.

Nadere informatie

Sander Storm. s Gravenmoer

Sander Storm. s Gravenmoer PERSOONLIJKE GEGEVENS: NAAM: Sander Storm GESLACHT: Mannelijk GEBOORTEDATUM: 23-10-1990 WOONPLAATS: s Gravenmoer OPLEIDINGEN: 2016 heden Nivé HOFAM QC Studerend 2008 2012 Avans Hogeschool, Breda HBO Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Nick van Velzen. Mannelijk. Waalre InHolland Alkmaar HBO Bedrijfseconomie Diploma behaald

Nick van Velzen. Mannelijk. Waalre InHolland Alkmaar HBO Bedrijfseconomie Diploma behaald PERSOONLIJKE GEGEVENS: NAAM: Nick van Velzen GESLACHT: Mannelijk GEBOORTEDATUM: 10-06-1988 WOONPLAATS: Waalre OPLEIDINGEN: 2005 2009 InHolland Alkmaar HBO Bedrijfseconomie Diploma behaald 2000 2005 Bertrand

Nadere informatie

CV van Bram. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Facturis B.V.

CV van Bram. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Facturis B.V. CV van Bram Profiel Bram is een teamplayer maar kan ook prima zelfstandig acteren. Hij neemt zijn werk serieus en hij werkt met veel verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid richting zijn opdrachtgever.

Nadere informatie

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623

AccountView Huurbundels. 9 mei 2014. AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 AccountView Huurbundels 9 mei 2014 AccountOne Ethaanstraat 2c 7463 PC Rijssen www.accountone.nl t: 0548-512513 f: 0548-364623 Inhoud Hieronder ziet u de opzet van dit Overzicht Huurbundels. U kunt direct

Nadere informatie

CV van Cherish. Functie: Assistent Controller 03-2013 09-2014

CV van Cherish. Functie: Assistent Controller 03-2013 09-2014 CV van Cherish Profiel Cherish is een leergierige dame die weinig uitdagingen uit de weg gaat. Haar korte termijn doelstelling is het zoveel mogelijk opdoen van ervaring op het gebied van controlling en

Nadere informatie

Curriculum Vita H.N. Kisjes

Curriculum Vita H.N. Kisjes Curriculum Vita H.N. Kisjes PRIVEGEGEVENS Voornaam : Harold Geboortedatum : 9 september 1962 Adres/Woonplaats : Meerkoet 2 8532 BD Lemmer Mobiel : 06-41247199 Email : info@ficonsult.nl OPLEIDING VWO NIVRA

Nadere informatie

Curriculum Vitae Paul Spaans

Curriculum Vitae Paul Spaans Curriculum Vitae Paul Spaans Achternaam Spaans Voornaam Paul Geboortedatum 15 augustus 1970 Woonplaats Almere Telefoon 06 42218876 E-mail paul@financeondemand.nl Bedrijfsnaam Finance On Demand Zelfstandig

Nadere informatie

Functies level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 level 8 level 9 Service Desk 600 Compleet Compleet

Functies level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 level 8 level 9 Service Desk 600 Compleet Compleet ALGEMEEN EXTRA Invoeren en Meekijken Systeem- invoerverslag der Systeem Administratie Wisselen Bestands Statistieken Ingelogde gebruikers Favorieten Omgeving Instellingen Administratiegroepen Fiscale eenheden

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. drs. Roderick Eggermont MMC. Persoonlijk. Geboortedatum 01-05-1973. Telefoonnummer 06 289 099 12

CURRICULUM VITAE. drs. Roderick Eggermont MMC. Persoonlijk. Geboortedatum 01-05-1973. Telefoonnummer 06 289 099 12 CURRICULUM VITAE drs. Roderick Eggermont MMC Persoonlijk Achternaam Eggermont Voornaam Roderick Geslacht Man Woonplaats Rotterdam Geboortedatum 01-05-1973 Nationaliteit Nederlandse Telefoonnummer 06 289

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Financial Analyst QC

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Financial Analyst QC Curriculum Vitae Interim Financial Controller Financial Analyst QC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Aantal jaren

Nadere informatie

CV van Bekir. Functie: Medewerker Financial Services

CV van Bekir. Functie: Medewerker Financial Services CV van Bekir Profiel Bekir is een ambitieuze, resultaatgerichte finance professional met flexibele instelling. Hij neemt zijn werk altijd serieus en probeert zo goed mogelijk werk te verrichten met veel

Nadere informatie

Nick van Velzen. Waalre (regio Eindhoven)

Nick van Velzen. Waalre (regio Eindhoven) PERSOONLIJKE GEGEVENS: NAAM: Nick van Velzen GESLACHT: Mannelijk GEBOORTEDATUM: 10-06-1988 WOONPLAATS: Waalre (regio Eindhoven) OPLEIDINGEN: 2005 2009 InHolland Alkmaar HBO Bedrijfseconomie Diploma behaald

Nadere informatie

Talen : Nederlands Mondeling: goed Schriftelijk: goed Engels Mondeling: voldoende Schriftelijk: voldoende

Talen : Nederlands Mondeling: goed Schriftelijk: goed Engels Mondeling: voldoende Schriftelijk: voldoende CURRICULUM VITAE Naam : Martijn van Dam Adres : Kloosterlaan 20 Woonplaats : 4871 TK Etten-Leur Mobiel : 06-55756884 E-mail : martijn@mvdinterim.nl LinkedIn : http://nl.linkedin.com/in/mvdinterim Website

Nadere informatie

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services CV van Harrie Profiel Harrie heeft 18 jaar ervaring in diverse financiële functies in verscheidene branches. Naast HEAO fiscale economie heeft hij de HOFAM post-hbo controller en Projectcontrol opleidingen

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Onze Project oplossing

Onze Project oplossing 1 SalesManager Online Onze Project oplossing Hoe kunnen wij uw keten optimaliseren? SalesManager Online maakt het eenvoudig om uw klanten en relaties structureel en overzichtelijk te beheren en te bedienen.

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL

3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL !CCEPTå!UTOMATISERING 3NELåKANåOOKåBETROUWBAAR METå!CCEPTå&INANCIEEL - / / ) %æ#) * & %2 3 De boeken bijhouden in een mooie, moderne en snelle omgeving? Accept Financieel is dé complete software voor iedere

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleiding. Aanvullende opleidingen en cursussen. Werkervaring

Curriculum Vitae. Opleiding. Aanvullende opleidingen en cursussen. Werkervaring Curriculum Vitae Joop Vermeij Minnaertweg 88 3328 HN Dordrecht Geb.datum: 2 maart 1954 E-mail: info@vermeij-interim.nl www.vermeij-interim.nl Opleiding HBO SPD 1 & 2, diploma behaald in 1990 MBA Moderne

Nadere informatie

6 Financiële afhandeling

6 Financiële afhandeling 6 Financiële afhandeling 6.1 Algemeen Samenvattend worden de volgende stappen m.b.t. de financiële afhandeling doorlopen: 1) Met behulp van de SAP training & event module wordt bepaald welke deelnemers

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

PORTOFOLIO. Dit document bevat informatie over de heer G.J.P. Vermeulen, de punten die aan bod komen in dit document zijn;

PORTOFOLIO. Dit document bevat informatie over de heer G.J.P. Vermeulen, de punten die aan bod komen in dit document zijn; PORTOFOLIO Dit document bevat informatie over de heer G.J.P. Vermeulen, de punten die aan bod komen in dit document zijn; Persoonlijke gegevens Informatie ten behoeve van u en uw bedrijf. Zakelijke gegevens

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime

Volledig grip op uw projecten met. Dynamics InTime Volledig grip op uw projecten met Dynamics InTime en zijn mensenwerk Het uitvoeren van projecten is mensenwerk. De juiste persoon op het juiste project, daar gaat het om. Die krijgt te maken met zaken

Nadere informatie

Personalia. Samenvatting

Personalia. Samenvatting Personalia Naam : Ab Gideonse Geslacht : Man Geboortedatum : 07/02/1972 Woonplaats : s-gravenzande Rijbewijs : Ja Woon/Werk vervoer : In bezit van eigen vervoer Inzet : 40 uur per week Samenvatting Rollen

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK OPLEIDING WERKERVARING OPDRACHTEN VOOR BAS CONSULTANCY. Geboortedatum 13 januari 1986

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK OPLEIDING WERKERVARING OPDRACHTEN VOOR BAS CONSULTANCY. Geboortedatum 13 januari 1986 CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK Achternaam Krijnsen Voornaam Belinda Geslacht Vrouw Woonplaats Amersfoort Geboortedatum 13 januari 1986 OPLEIDING WO Master of Management Control 2010 heden HEAO Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden:

Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Waarom is Financial Fitness zo belangrijk? Een paar voorbeelden: Tussentijds actueel inzicht Wij zijn van mening dat tussentijdse cijfers van cruciaal belang zijn bij het nemen van beslissingen. Dit inzicht

Nadere informatie

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. coördinator financiële afdeling (m/v)

Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland. coördinator financiële afdeling (m/v) Vacaturemelding Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland Informatie algemeen Het werkgebied van de Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) omvat de provincies Gelderland en Overijssel, enkele

Nadere informatie

Bedrijfsadministrateur

Bedrijfsadministrateur Bedrijfsadministrateur Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Libera-l anima FINANCIAL CONSULTANCY / INTERIM MANAGEMENT

Libera-l anima FINANCIAL CONSULTANCY / INTERIM MANAGEMENT Libera-l anima FINANCIAL CONSULTANCY / INTERIM MANAGEMENT Naam : Helen de Vries Woonplaats : Amsterdam Geboortejaar : 1967 Burgerlijke staat : ongehuwd Nationaliteit : Nederlandse Bereikbaarheid : 06-12355221

Nadere informatie

CV van Jeroen. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: TinQwise B.V. Functie: Senior Medewerker Accounting & Control 09-2015 - 06-2016

CV van Jeroen. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: TinQwise B.V. Functie: Senior Medewerker Accounting & Control 09-2015 - 06-2016 CV van Jeroen Profiel Jeroen wil uitgroeien tot een ervaren financial die op elke financiële afdeling een meerwaarde kan zijn. Zijn studie Bedrijfseconomie en reeds opgedane werkervaring in de accountancy

Nadere informatie

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren

2thePoint Project Software. Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor projectmatig produceren 2thePoint Project Software Software voor bedrijven die projectmatig werken 2thePoint software 2thePoint Software heeft een geheel nieuw

Nadere informatie

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten:

Stamgegevens: Voorcalculatie: Contracten: Stamgegevens: In de stamgegevens worden vaak terugkerende gegevens ingevoerd. Bij nieuwe Qbil Trade gebruikers is het in de meeste gevallen mogelijk om (een deel van) de huidige stamgegevens te exporteren

Nadere informatie

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden WIE ZIJN WIJ? Accountnet is een combinatie van accountants, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs, advocaten, gestors

Nadere informatie

ACCOUNTANTS BELASTINGADVISEURS. Growing into business met Young B&L. Voor ondernemers met ambitie

ACCOUNTANTS BELASTINGADVISEURS. Growing into business met Young B&L. Voor ondernemers met ambitie ACCOUNTANTS BELASTINGADVISEURS Growing into business met Young B&L Voor ondernemers met ambitie Growing into business met Young B&L Je talenten en ambities komen soms pas echt tot hun recht in een eigen

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen BTW Hoog 19% wordt 21% - Pag 1 BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen Inleiding Per 1 oktober 2012 wijzigt het percentage voor het hoge BTW tarief van 19% naar 21%. De belastingdienst

Nadere informatie

Online Boekhouden. Welke mogelijkheid u ook kiest, u staat er bij ons niet alleen voor. U kunt bij ons altijd terecht voor ondersteuning.

Online Boekhouden. Welke mogelijkheid u ook kiest, u staat er bij ons niet alleen voor. U kunt bij ons altijd terecht voor ondersteuning. Online Boekhouden Online boekhouden is ideaal als u overal en altiid inzicht wilt in uw administratie. De rapportage die u krijgt bevat niet meer gegevens die drie maanden oud zijn. Het geeft u de kans

Nadere informatie

Automatiseringskennis Beaufort/Gemal AFAS Profit SAP HR SAP Payroll Apollo PMS/Payfact Paymaster DRP Harmony (Rooster Pakket)

Automatiseringskennis Beaufort/Gemal AFAS Profit SAP HR SAP Payroll Apollo PMS/Payfact Paymaster DRP Harmony (Rooster Pakket) Personalia Roepnaam Gerard Geboortedatum 29 mei 1972 Woonplaats Almere Geslacht man Nationaliteit Nederlandse Rijbewijs B NIRPA registratie Registered Payroll Professional RPP Opleidingen Mei 2014 De werkkostenregeling

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs.

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Curriculum Vitae Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Algemeen. Naam : Erik Stolk. Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda. Introductie

CURRICULUM VITAE. Algemeen. Naam : Erik Stolk. Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda. Introductie CURRICULUM VITAE Algemeen Naam : Erik Stolk Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda Introductie Ik ben een professioneel en gedreven persoon met humor. Tevens ben ik een sterke teamplayer, beschik ik over

Nadere informatie

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring

Zie verder mijn gespecificeerde werkervaring Curriculum Vitae Personalia Voornaam : Achternaam : Adres : PC + woonplaats : Telefoonnummer : E-mail : Geboortedatum en plaats : Burgerlijke staat : Nationaliteit : Skills / Expertise Werkervaring Optimalisatie

Nadere informatie

CV van Quincy. Bluecielo ECM Solutions. Functie: Financial Accountant

CV van Quincy. Bluecielo ECM Solutions. Functie: Financial Accountant CV van Quincy Profiel Quincy beschikt over een goede mix van stabiliteit en vooruitstrevend werken. Zijn motivatie haalt hij uit het behalen van gezamenlijk resultaat, de groei en ontwikkeling in het proces

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB

Procedure jaarafsluiting. Unit 4 Multivers CB Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers CB Unit 4 Multivers CB is een product van: Unit 4 Agresso Software Telefoon 0184 444444 B.V. Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 0184

Nadere informatie

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com

De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com De kracht van 500+ uitzendbureaus. Maak kennis met UBplus op www.uitzendsoftware.com UBplus versimpelt en versnelt Met UBplus haalt u een compleet softwarepakket in huis. Het programma is volledig toegespitst

Nadere informatie

Curriculum Vitae Marc Neijsen

Curriculum Vitae Marc Neijsen Financieel Management Burg. Goldbergstraat 14 7051 CD VARSSEVELD Tel. 06-25286331 E-mail: marc@neijsen-finance.nl Website: www.neijsen-finance.nl KVK-nr. 09166289 Curriculum Vitae Marc Neijsen www.neijsen-finance.nl

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

Steven Telen. Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Steven Telen. 30 oktober Utrecht. Mannelijk GEBOORTEDATUM NAAM WOONPLAATS GESLACHT

Steven Telen. Curriculum vitae. Persoonlijke gegevens. Steven Telen. 30 oktober Utrecht. Mannelijk GEBOORTEDATUM NAAM WOONPLAATS GESLACHT Steven Telen Curriculum vitae Persoonlijke gegevens NAAM Steven Telen GESLACHT Mannelijk GEBOORTEDATUM 30 oktober 1991 WOONPLAATS Utrecht Opleidingen Bachelor Taxes and Management Accounting, Specialisatie:

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Marcel Geboortedatum: 12 mei 1972

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Marcel Geboortedatum: 12 mei 1972 Curriculum Vitae Personalia Naam: Boersma Voornaam: Marcel Geboortedatum: 12 mei 1972 Profiel Marcel Boersma heeft als senior adviseur financiën, hoofd financiële administratie en business- en concerncontroller

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 3 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 3 1.2.

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK OPLEIDING DE WIT FINANCIALS OPDRACHTEN DE WIT FINANCIALS (NOVEMBER 2014 HEDEN)

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK OPLEIDING DE WIT FINANCIALS OPDRACHTEN DE WIT FINANCIALS (NOVEMBER 2014 HEDEN) CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK Achternaam de Wit Voornaam Marco Geslacht Man Woonplaats Ouderkerk aan den IJssel Geboortedatum 11-09-1981 Nationaliteit Nederlandse OPLEIDING HEAO Accountancy 2006 HAVO 1999

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Financiële beroepen Kwalificatie: Bedrijfsadministrateur Niveau: 4 Crebonummer: 93212 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

CV van Barend. Functie: International Finance Manager (CFO) 08-2014 09-2015

CV van Barend. Functie: International Finance Manager (CFO) 08-2014 09-2015 CV van Barend Profiel Barend is een open persoonlijkheid die in staat is op alle niveaus binnen de organisatie te communiceren. In de afgelopen elf jaar als interim finance specialist heeft Barend diverse

Nadere informatie

Inhoud in vogelvlucht

Inhoud in vogelvlucht Inhoud in vogelvlucht Over de auteur... xiii Inleiding... 1 Deel I: Waarom boekhouden? De basis... 5 Hoofdstuk 1: Boekhouden moet je doen... 7 Hoofdstuk 2: Een duik in de basisbegrippen... 17 Hoofdstuk

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl Inleiding

Nadere informatie

Programma. Golfclinic. Borrel

Programma. Golfclinic. Borrel 18 september 2014 Programma Wie is wie? Onze visie op boekhouden Hoe werkt Actan Online Praktijkvoorbeelden Voordelen van Actan Online Uw investeringen Aanvulling Exact Vragen Golfclinic Borrel Wie is

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

CV van Arjen. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Bindinc. Functie: Finance Manager 11-2013 03-2014

CV van Arjen. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Bindinc. Functie: Finance Manager 11-2013 03-2014 CV van Arjen Profiel Arjen is een vrolijke en open persoonlijkheid die in staat is op alle niveaus binnen de organisatie te communiceren. In de afgelopen dertien jaar als interim finance specialist heeft

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Service Pack Editie DATUM 1 november 2013 AUTEUR J. van Heeren UNIT4 Multivers Extended is een product van: UNIT4

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae. Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Referentie Ervaring Samenvatting K128 > 6 jaar

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Financieel Medewerker. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 8 June 2016 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Sander Mol

Curriculum Vitae drs. Sander Mol Curriculum Vitae drs. Sander Mol Naam S. Mol Voornaam Sander Geboortedatum 30 augustus 1972 Woonplaats Stompetoren Email info@openeyes-ifc.nl Website www.openeyes-ifc.nl Opleiding 2004 Doctoraal Controlling

Nadere informatie

VISMA TELEBOEKHOUDEN

VISMA TELEBOEKHOUDEN VISMA TELEBOEKHOUDEN Wat is nieuw in VISMA Teleboekhouden 7.3a t.o.v. versie 7.2C Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze

Nadere informatie

ABAB Accountants en Adviseurs

ABAB Accountants en Adviseurs ABAB Accountants en Adviseurs Sinds 2012 maakt ABAB Accountants en Adviseurs gebruik van onze ImageCapture software voor het geautomatiseerd verwerken van facturen in koppeling met AccountView. Senior

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim (Project) Controller WO BE RC

Curriculum Vitae. Interim (Project) Controller WO BE RC Curriculum Vitae Interim (Project) Controller WO BE RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K164 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie