C U R RI C U L U M VI T A E

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "C U R RI C U L U M VI T A E"

Transcriptie

1 Naam: Roepnaam: Bedrijfsnaam: Adres: Geboortedatum: Telefoonnr.: Mobielnr.: Website: Beschikbaar: Tarief: C. van der Klift Kees VDK financieel interim management Dennenlaan KK Veenendaal 18 november Ntb Hoge mate van probleemoplossend vermogen. Pragmatische, daadkrachtige en doelgerichte aanpak van zaken. Streeft naar efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit. Stressbestendig. No nonsens mentaliteit. Veel affiniteit met automatisering. Zeer ervaren op talrijke administratieve en organisatorische gebieden. Hanteert mensgericht leiderschap. Ondernemersmentaliteit met commercieel inzicht. Doorzettingsvermogen, proactief, initiatiefrijk, gedreven, inzet, veel energie, expertise, flexibel, analytisch, betrokken, oplossingsgericht, zelfstandig, onafhankelijk, organisatiesensitiviteit, motiveren, collegialiteit, consciëntieus, helikopterview, initiatiefrijk, integer, klantgericht, positief kritisch, kwaliteitsgericht, loyaal. Alle facetten van de financiële administratie en tevens het opzetten van verschillende soorten administraties. Ervaring met logistieke trajecten, salarisadministratie, personeelszaken, projectadministratie, projectcontrol, subsidies (NWO, STW, Agentschap NL, SenterNovem, EU Kaderprogramma 6 en 7, EFRO, SIA Raak), voorraadadministratie, debiteurenbewaking, CBS aangiften mbv Iris. Aangifte intracommunautaire leveringen. Fiscale aangiften (BTW, loonheffing, IB, VPB) tussentijdse verslaglegging en het opstellen van de jaarrekening. Veel ervaring opgedaan bij bedrijven die doorstarten, fuseren en reorganiseren. Voor eigen rekening een failliet watersnijbedrijf bedrijf opgekocht, renderend gemaakt en doorverkocht. MAVO-D MEAO BA MBA SPD C U R RI C U L U M VI T A E Materieel beheer Hulp materieel D-baseIV D-train Siemens Nixdorf, Unit4, Multivers, Accountview, (Globe), Baan, Sap (FI/PS/SD), CODA, Siebel, Business objects, MS office applicaties ( specialist), D-base4, Free-pack, Multilink, D-basics, ADP salarisverwerking. Nederlands Engels Duits Goed in woord en geschrift Goed in woord en geschrift Goed in woord en geschrift Werkervaring

2 2013 (maart) (september) Teamleider BGFO (Besluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen) 8 maanden Uitvaartverzekeraar (> 800 werknemers) / profit /Siebel Aansturen van 2 medewerkers. Waar nodig geassisteerd bij de facturatie van de advies- en distributiekosten. Nakijken van handmatige facturatie. Geassisteerd en gestuurd op het wegwerken achterstanden. Sturen op hoeveelheden en kwaliteit. Diverse aanpassingen gedaan en initiatieven genomen om op de factuurlay-outs te verbeteren en te professionaliseren. Inventarisatie onvolkomenheden betreffende de invoer in Siebel en hier registraties van gemaakt. Inventarisatie problematiek automatische facturatie ADK. Gewerkt aan een volledig geautomatiseerd facturatie proces. Dit in samenwerking met ICT en functioneel beheer. Diverse verzoeken tot wijzigingen ingediend ter verbetering van de bedrijfsprocessen. Controle- en ijkpunten opgezet op de volledigheid van opbrengsten te waarborgen. Nauw overleg met de afdeling controlling. Gebruikmakend van Excel. Binnen Excel complexe controle bestanden aangemaakt met behulp van bestanden aangemaakt in Datawarehouse. Proactief actie genomen en achterstallige facturatie opgepakt en weggewerkt. Veel contacten met EVO adviseurs en call-agents. Gewerkt aan een structurele oplossing om de volledigheid van opbrengsten te waarborgen. Verbeteringen doorgevoerd betreffende het handmatig verwerken van ADK facturatie en het verrekenen van afkoopwaarden. Bel actie voorbereid en belscripts opgezet en verbeterd. Actie genomen vanuit de resultaten van deze belrondes. Dit in samenwerking met de afdeling outbound. Analyse overzichten van de facturatie van de adviesen distributiekosten laten opzetten in middels Logicity Chrystal Viewer. Stuurinformatie ontwikkeld voor het management. Rapportages verstrekt aan het management betreffende de advies- en distributiekosten. Rapportages verstrekt mbt fysiek aanwezige ADK dossiers. Rapportages betreffende verstuurde herinneringen. Controle lijsten overlijdensmeldingen gedraaid en hier actie in genomen richting de gefactureerde ADK. Analyse overzichten verstrekt betreffende gestorneerde incasso s Divers lijstwerk ontworpen in. OHW positie naar beneden gebracht door te meten en de processen beter op elkaar aan te laten sluiten. Bewust maken van medewerkers en het verbinden van betrokken personen en afdelingen. Aanspreken van mensen op hun verantwoordelijkheid. No Cure Yes Pay geïnventariseerd en geïmplementeerd. Verzoek tot wijziging ingediend om dit proces volledig geautomatiseerd te laten verlopen. Teksten en procedure gemaakt voor Accept- . Factuur lay-out s ontwikkeld voor SEPA en getest in de acceptatie omgeving. Diverse werkinstructies gemaakt betreffende afboeken creditnota s, controle overleden personen, herinneringen en No Cure Yes Pay. Risico inventarisatie gemaakt betreffende het opheffen van het team BGFO.

3 2012 (mei) (januari) Junior interim projectcontroll er 9 maanden Hoge School - Onderzoek instituut (>250 werknemers) / non-profit Coda/business objects Voor het Instituut voor Onderzoek en Innovatie van de Hogeschool Rotterdam de projectadministratie op orde gebracht, projectanalyses gemaakt en het tijdschrijven geïmplementeerd. Geassisteerd bij de professionalisering van de bedrijfsvoering. Voor de meer dan 250 medewerkers verdeeld over zes kenniscentra de financiële vertaling gemaakt van de geschreven uren naar de verschillende extern geldprojecten, onderzoekslijnen, innovatiefondsprojecten en promotievouchers. Dit vond plaats door middel van journalisering in CodaXL. Ter voorbereiding van deze journalisering een spreadsheet ontwikkeld. De structuur van de inhoud digitale projectdossiers ontwikkeld. Van alle lopende projecten de (digitale) projectdossiers op orde gemaakt en binnen de ontwikkelde structuur opgeslagen. Aan de hand van de (digitale) projectdossiers de projectanalyses gemaakt van de 6 verschillende kenniscentra. Een totale risico inventarisatie van alle lopende projecten gemaakt. Dit alles om inzicht te krijgen in de financiële situatie van het IOI. Diverse projectbegrotingen opgesteld. Gewerkt aan de gewijzigde begroting 2012 en de begroting Uitnuttingsoverzichten voor de verschillende kenniscentra gemaakt. Voor ruim 300 medewerkers urenstaten (per maand) op maat gemaakt. Er voor gezorgd dat deze urenstaten werden ingevuld en retour kwamen nadat alle verantwoordelijke personen deze urenstaten hadden ondertekend. Projectleiders geïnstrueerd over en begeleidt bij de lopende projecten. De projecten werden voornamelijk gefinancierd met SIA Raak subsidies. Naast deze werkzaamheden alle voorkomende werkzaamheden en problemen opgepakt (o.a. aanmaningen, vragen over de te volgen procedures, personele aanstellingen, correcties in P-view, interne en externe tarieven) (maart) (maart) Projectadministrateur/ projectcontroll er 13 maanden Universiteit (USI/GEO) / non-profit (>6000 werknemers) SAP FI/PS Voor een groot ambitieus programma (USI) de administratie ingericht en opgezet in SAP. Verder de fysieke administratie ingericht en procedures m.b.t. urenverantwoording geïmplementeerd. Voortgangsrapportages voor de EFRO subsidie opgesteld. Kritisch opgesteld ten aanzien van de manier van werken bij de Universiteit. Initiatieven genomen en draagvlak gecreëerd voor het gebruiken van sub wbs-elementen. Begeleiding en assistentie bij het opstellen van de jaarrekening van de afdeling UCE. Correctie van oude jaarrekeningen UCE in verband met verkeerde uitgangspunten. Overdracht van de afdeling UCE begeleidt en financieel verwerkt. Opzetten van contracten. Uitzoeken tussenrekeningen en voorzieningen. Assisteren van de projectcontrollers. Beschrijven van de AO. Beschrijven mogelijkheden SD module. Calculatieschema s opgezet en verwerkt in SAP. Voorbereiden overname departement NW&S vanuit Bèta naar Geo Wetenschappen. Controle en inventarisatie NW&S projecten. Overdracht USI administratie en activiteiten. Balans dossiers gemaakt voor het jaar 2011 aan de hand van PBC lijst KMPG. Financiële boekingen voor de inbreng van de NW&S projecten verricht. Controle financiële afwikkeling

4 NW&S. Aanpassing gemaakt van de stamgegevens van SAP. Controle lijsten gegenereerd voor de ingevoerde gegevens (WSPL). Reallocatie boekingen verricht (oktober) (februari) / Assistent controller 4 maanden Onderzoeksinstelling / Dierproeven instituut / profit (240 werknemers) Globe Het vervangen van 2 gelijktijdig zwangere dames op de administratie. Legde verantwoording af bij de controller. Het overnemen van alle dagelijkse activiteiten. Tevens achterstanden weggewerkt en structurele verbeteringen aangebracht ten behoeve van de administratie. De dagelijkse werkzaamheden bestonden uit: Alle voorkomende administratieve werkzaamheden, tevens fungeerde ik als vraagbaak voor het overig personeel. Kas beheer/boekingen, creditcardboekingen, automatische betalingen, liquiditeitsoverzichten maken, CBS aangiften, BTW aangiften, aangifte intracommunautaire prestaties, maandrapportage (50 blz). Loon journaalposten geboekt en gecontroleerd. Aanmaken van nieuwe crediteuren. Investeringsoverzichten gemaakt. Controle van de pensioenen, verwerken pensioen mutaties controle en aansluiten pensioenboekingen. Boeken en controle van het uitbestede werk. Diverse tussen rekeningen bijgehouden en gecontroleerd. Verder heb ik geassisteerd bij het jaarwerk. Div. specificaties gemaakt en aansluitingen gemaakt. Ik heb de volgende structurele verbeteringen aangebracht: aanpassen crediteuren stambestanden. Installatie update, automatische betalingen verfijnt en geschikt gemaakt voor buitenlandse betalingen. Automatisch inlezen van de loon journaalpost (ingericht en geïmplementeerd). Update ten behoeve van het telebankierpakket. rechten ingedeeld en toegewezen voor alle gebruikers. Hulp en assistentie bij inrichten nieuwe exact omgeving. Div. oude lopende kwesties opgelost (maart) (augustus) Hoofdadministratie 5 maanden Uitzendbureau (30 werknemers, wekelijkse verloning van meer dan 1200 mensen) / profit Globe Het vervangen van de ontslagen hoofdadministratie. Het wegwerken van achterstanden die waren ontstaan. Het overnemen van alle dagelijkse activiteiten. Leiding gegeven aan 3 personeelsleden die grotendeels bezig zijn met het verlonen van het personeel. Rust gebracht op de afdeling administratie. Gezien de gespannen situatie was dit nodig. Structurele verbeteringen doorvoeren ten aanzien van de administratie. Deel uitgemaakt van het management team. Alle fiscale en financiële handelingen verricht van 6 B.V. s waaronder de loonheffingen en btw. Een grote verzekeringsclaim afgewikkeld.

5 2009 (oktober) (februari) Projectadministrateur/project -controller 2007 (nov.) (juni) Projectadministrateur/project -controller 4 maanden Universiteit (Bèta) / non-profit (>6000 werknemers) SAP FI/PS Universiteit breed geïmplementeerd. Zie hieronder. Ben gevraagd om weer voor de Universiteit te komen werken. Er is mij gevraagd om de oude werkzaamheden weer op te pakken en heb een inhaalslag gemaakt met betrekking tot achterstallige werkzaamheden. Er is gevraagd om extra aandacht te geven aan de punten die ik in het overdrachtsdocument had gezet. Wederom structurele verbeteringen met betrekking tot de implementatie van SAP PS geïnitieerd en geïmplementeerd. Diverse procedures beschreven en na goedkeuring geïmplementeerd. 20 maanden Universiteit (bèta) / non-profit (>6000 werknemers) SAP FI/PS Voorbereidende werkzaamheden verricht met betrekking tot de invoering van SAP PS. In kaart brengen van de stamgegevens van de te converteren projecten. Het maken van sjablonen voor de projectstructuren. Het schrijven van handleidingen. Alle voorkomende werkzaamheden die verband houden met administreren en beheren van projecten in de functie van projectadministrateur/-controller. Dit waren eenvoudige projecten tot projecten met zeer complexe financieringsstructuren. Tevens talrijke structurele verbeteringen aangebracht met betrekking tot het de procedures voor het openen, beheren en afsluiten van projecten. Veel initiatieven genomen met betrekking tot structurele verbeteringen en veranderingen van de AO (apr.) (mei) 2 maanden Verkoop en ontwikkeling van industriële automatisering, test, meetapparatuur en industriële services (>6000 werknemers) / profit SAP FI/PS 2005 (sept.) (apr.) Projectadministrateur Met een team van 3 mensen de complete financiële- en projectadministratie overgenomen. Mijn werkzaamheden waren voornamelijk toegespitst op de projectadministratie. De hieruit voortvloeiende cijfers waren de basis voor de maandelijkse financiële rapportage die aan het hoofdkantoor in Japan werden doorgespeeld. Door een interne organisatie van het bedrijf werd de vestiging in Houten opgeheven. De financiële- en projectadministratie werden in SAP beheerd 20 maanden Kennis ontwikkeling centrum non-profit (>4000 werknemers) SAP FI/PS/SD

6 Opzetten van projectstructuren en alle voorkomende werkzaamheden die verband houden met administreren en beheren van projecten. Dit waren eenvoudige projecten tot projecten met zeer complexe financieringsstructuren. Al deze projecten werden in SAP beheerd. Tevens de verkoop/overdracht van de meetploeg begeleidt (jan.) (juli) Controller/ administrateur 18 maanden Productiebedrijf (> 20 werknemers) / profit Doorstarten vanuit een faillissement. Opzetten en herstructureren van administratieve organisatie. Ondersteunen van staf en management. Stuurde hier de financiële (1 persoon) en de orderadministratie aan (3 personen). De zittende administrateur is uit dienst getreden. Tevens hield ik toezicht op alle logistieke trajecten binnen het bedrijf met de daarbij behorende functies. Initiëren en doorvoeren van veranderingen. Afstemming tussen de automatiseringssystemen en de administratieve bedrijfsprocessen. Doorvoeren van efficiency. Implementeren van verschillende procedures. Reorganisatie van de geautomatiseerde systemen. Inrichten en implementeren van. Toepasbaar maken en implementeren van verschillend office applicaties afgestemd op de bedrijfssituatie. Verwerken van alle financiële mutaties. Loonadministratie en personeelszaken. Maandelijkse rapportage. Begeleiding en voorbereiding van de verkoop van het gereorganiseerde bedrijf (okt.) (dec.) 3 maanden Beheer en ontwikkeling van woningen voor senioren (>700 werknemers) / non-profit n.v.t. Ondersteunende werkzaamheden betreffende een reorganisatie. Inzichtelijk maken van de te realiseren, lopende en afgewikkelde projecten (jan.) (juli) Hoofdadministratie 6 maanden Mailbedrijf / profit Het voeren van de volledige financiële administratie. Rapportages verzorgen voor het herfinancieren van het bedrijf. Bedrijf verkeerde in zwaar weer (juli) (jan.) Debiteurenbewaking/hoof d- administratie 18 maanden Amerikaans beursgenoteerd biotechnologiebedrijf / profit (>35 werknemers) Baan en Multivers

7 Intensief debiteurenbeheer. Herstructureren van de administratieve organisatie. Vervanging van de hoofdadministratie. Deze stuurde 1 persoon aan. Opstellen en implementeren van verschillende procedures. Afstemming tussen de automatiseringssystemen en de administratieve bedrijfsprocessen binnen Baan en Multivers. Doorvoeren van efficiency. Controleerbaar maken van de bedrijfsprocessen. Controle van de volledigheid van de omzet. Opstellen en implementeren van verschillende procedures. Installeren, inrichten en implementeren van diverse financiële pakketten. Toepasbaar maken van de mogelijkheden binnen Baan. Financieel inzichtelijk maken van een grote overnameverregaande voorbereiden van de jaarrekening. Verzorgen van de aangifte BTW voor de hoofdvestiging in Engeland. Verzorgen van de aangifte betreffende intrastat gegevens (dec.) (mei) 5 maanden Omroep (>500 werknemers) / profit Baan Wegwerken van achterstanden betreffende de inkoopfacturen. Indienen van de Duitse omzetbelasting (mei) (nov.) Hoofdadministratie/ administrateur 18 maanden Dienstverlening betreffende pechmeldingen in Europa (>75 werknemers) / profit UNIT 4 Wegwerken van achterstanden. Herstructureren van de administratieve organisatie. Volledig bijhouden van de financiële administraties van de diverse BV s. Opvolging en vervanging van de hoofdadministratie. Het hoofdadministratie stuurde een team van 6 administratief medewerkers aan. Volledig bijhouden van de financiële administraties van diverse Belgische BV s. Verzorgen van de BTW aangiften voor de meeste Europese lidstaten. Het verzorgen van de loonadministratie en personeelszaken. Toepasbaar maken en implementeren van verschillende office applicaties afgestemd op de bedrijfssituatie Begeleiding van de overname door de verzekeraarhulpdienst (VHD) (febr.) (mei) 4 maanden Internationaal opererend telecombedrijf / profit Excel Verzorgen van de facturatie als gevolg van een overname. Verzorgen van de salarisadministratie voor een deel van het personeel. Begeleiding van de overname van S.B telecom B.V (jun.) (mei) Controller/ administrateur 24 maanden Telecombedrijf (>20 werknemers) / profit interim

8 Opzetten en herstructureren van de administratieve organisatie. Vervanging van de administratrice. Bijhouden van alle financiële mutaties. Fiscale aangiften. Opzetten en controleerbaar maken van de logistieke trajecten. Ondersteunen van staf en management. Opzetten van nieuwe vestigingen. Verzorgen van de salarisadministratie. Verzorgen van personeelszaken. Initiëren en doorvoeren van veranderingen. Opstellen en implementeren van verschillende procedures. Afstemming tussen de automatiseringssystemen en de administratieve bedrijfsprocessen. Installeren, inrichten en implementeren van diverse financiële pakketten. Begeleiding en voorbereiding van de overname door een internationaal opererend telecombedrijf (jun.) 1997 (jun.) Controller / specialist 12 maanden Automatiseringsbedrijf (>30 werknemers) / profit interim Verantwoordelijk voor de volledige administratie, de administratieve organisatie en de consultancy. Leiding geven aan de financiële administratie en het secretariaat (totaal 3 personen) Verzorgen van weekrapportages: orderintake, order in portefeuille, openstaande servicemeldingen en liquiditeitsoverzicht. Verzorgen van maandrapportages: resultatenoverzicht per BU, balans en toelichting, openstaande postenlijsten, voorraadoverzichten, omzet en toegevoegde waarde specificaties. Opstellen van de jaarrekening. Fiscale aangiften (OB/LB). Personeel- en salarisadministratie. Controle en ondersteuning van de inkoop-, verkoop- en voorraadadministratie. Controle en ondersteuning van het betalingsverkeer en de administratie van de tijdsverantwoordingen. Verzorgen van werkplekondersteuning. Het ondersteunen van cliënten bij de implementatie van modulen. Het fungeren als helpdesk betreffende modulen (jan.) (jun.) Hoofdadministratie 18 maanden Transportbedrijf (>40 werknemers) / profit vast Multilink Verantwoordelijk voor de volledige financiële- en salarisadministratie. Personeelszaken. Fiscale aangiften. Beheer van de pensioenen. Debiteurenbewaking. Aansturen en hands-on ondersteunen van 2 medewerkers. Opstellen van kosten- en opbrengst overzichten per vrachtwagen. Controle en verwerking van de uren en onkostenvergoedingen. Controle van de volledigheid van de opbrengsten. Opstellen van management rapportages. Voorbereiden van de jaarrekening (jan.) (jan.) Projectadministrateur 2 jaar Schilders- en grootonderhoudsbedrijf (>150 werknemers) / profit vast Verantwoordelijk voor de volledige projectadministratie en wagenparkadministratie. Controle van de urenregistratie en het melden van afwijkingen via het black-box systeem. Het opzetten en onderhouden van een orderadministratie.

9 1989 (aug.) (jan.) Projectadministrateur 2,5 jaar Bouwmaatschappij (>150 werknemers) / profit vast Siemens Nixdorf Verantwoordelijk voor de volledige projectadministratie. Controle bestek, begroting (voorcalculatie) met de realisatie. Opstellen en analyse van projectrapportages. Termijn facturatie en afrekenen regie werkzaamheden. Opstellen meer- minderwerk overzichten en facturatie van deze werkzaamheden. Debiteurenbewaking. Beheer, codering van de kas. Contacten met de uitvoerders, projectleiders, het bedrijfsbureau en de afdeling calculatie betreffende lopende projecten. Bepalen van het onderhandenwerk. Toezicht houden en naleving van de Wet Ketenaansprakelijkheid. Assisteren bij de eindejaarswerkzaamheden. Aansluiten balansspecificaties en subadministraties.

CV van Sander. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Zadkine. Functie: Proces Controller 1-2015 4-2015

CV van Sander. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Zadkine. Functie: Proces Controller 1-2015 4-2015 CV van Sander Profiel Sander is een Financiële Professional met hart voor de zaak. Hij is zeer betrokken bij zijn opdracht en hij geeft altijd het maximale om de kwaliteit van zijn werk te waarborgen.

Nadere informatie

CV van Myriam. Detachering Opdrachtgever: IHC Holland B.V. Functie: Medewerker Finance & Control 11-2014 7-2015

CV van Myriam. Detachering Opdrachtgever: IHC Holland B.V. Functie: Medewerker Finance & Control 11-2014 7-2015 CV van Myriam Profiel Door vele interim opdrachten met succes te vervullen wil Myriam groeien tot een ervaren allround Financial. Door haar rustige karakter kan zij een zeer stabiele factor zijn in een

Nadere informatie

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014 CV van Rick Profiel Rick is een gedreven en enthousiaste professional met tien jaar ervaring in diverse branches en organisaties, waarbij de nadruk van zijn ervaringen ligt op het gebied van Business Control,

Nadere informatie

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s)

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s) CV van Ali Profiel Ali is een afgestudeerde HEAO-er met vervolgstudies Post HBO -Controlling en Project Control. Hij beschikt over een sterk analytisch vermogen, flexibiliteit, kwaliteitsgerichtheid en

Nadere informatie

Nota Universiteitsraad

Nota Universiteitsraad Nota Universiteitsraad UR nummer Corsanummer 12/031 FCA / 12.30143 Aan : Universiteitsraad Van : College van Bestuur Opsteller : Michel de Bekker Onderwerp : Verbetering projectbeheer UU Status : ter kennisname

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Algemeen. Naam : Erik Stolk. Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda. Introductie

CURRICULUM VITAE. Algemeen. Naam : Erik Stolk. Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda. Introductie CURRICULUM VITAE Algemeen Naam : Erik Stolk Geboortejaar : 1977 Woonplaats : Gouda Introductie Ik ben een professioneel en gedreven persoon met humor. Tevens ben ik een sterke teamplayer, beschik ik over

Nadere informatie

CURRICULUM VITEA PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN

CURRICULUM VITEA PERSOONLIJKE GEGEVENS. A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam A.W.J. Knipping Roepnaam Anton Adres Elburgerweg 26-1 Postcode 8181 EN Plaats Heerde Telefoon 06-17806335 / 0578-695302 E-mail Anton.Knipping@im2it.nl Geboortedatum 26 maart

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

CV van Jordy. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: CNV Onderwijs. Functie: Interim vakspecialist

CV van Jordy. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: CNV Onderwijs. Functie: Interim vakspecialist CV van Jordy Profiel Door zijn ervaring met het controleren van jaarrekeningen van grote beursgenoteerde bedrijven in combinatie met het maken van kleine jaarrekeningen en het boeken van administraties

Nadere informatie

Professionalisering bedrijfsvoering

Professionalisering bedrijfsvoering Professionalisering bedrijfsvoering Titel: Globaal Ontwerp IT Datum: 24 Mei 2002 Versie: 0.4 Inhoudsopgave 1. DOCUMENTBEHEER... 5 1.1 VERSIE BEHEER... 5 1.2 DISTRIBUTIE LIJST... 5 1.3 GOEDKEURING... 5

Nadere informatie

Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven

Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Marco van de Donk Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Wie is Marco Marco is als financiële Experis Expert in vaste dienst van Experis. Hij heeft in ruim 20 jaar alle facetten van de financiële

Nadere informatie

Curriculum Vitae. 1986 t/m 1987 MBA Vakkenpakket: Bedrijfseconomie, Bedrijfsrecht, Statistiek, Ondernemingswetgeving, Bedrijfsadministratie Diploma Ja

Curriculum Vitae. 1986 t/m 1987 MBA Vakkenpakket: Bedrijfseconomie, Bedrijfsrecht, Statistiek, Ondernemingswetgeving, Bedrijfsadministratie Diploma Ja Curriculum Vitae Philip Haring Philip Haring is een dynamische, representatieve interim manager met een brede ervaring in financieel en niet-financieel beheer. Een echte Teamleider met oog voor innovatie

Nadere informatie

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift)

Cursussen Web analyses Essbase Excel Coda Oracle Financials Proactis (Inkooporder systeem) Engels (woord & schrift) Duits (woord & schrift) Curriculum Vitae Naam Baldew Voornaam Amar Geboortedatum 31 juli 1971 Woonplaats Zoetermeer Tel 0654-734280 Functies o.a. Controller/ Hoofd bedrijfsvoering Opleidingen 2014 2012 1997 Master in Controlling

Nadere informatie

Deel I Verslag van bevindingen 2012 Rapportage aan het Bestuur van Servicepunt71

Deel I Verslag van bevindingen 2012 Rapportage aan het Bestuur van Servicepunt71 Deel I Verslag van bevindingen 2012 Rapportage aan het Bestuur van Servicepunt71 Deel II Servicepunt71 Assurance-rapport 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636

Nadere informatie

CV van Erik. Abin Accountants B.V. Functie: Jr. Teamleader Audit 10-2014 4-2015

CV van Erik. Abin Accountants B.V. Functie: Jr. Teamleader Audit 10-2014 4-2015 CV van Erik Profiel Erik is een finance professional met een brede ervaring bij diverse bedrijven en diens administraties. Hij is commercieel, cijfermatig en analytisch sterk. Hij heeft ruime ervaring

Nadere informatie

Financial Shared Service Center

Financial Shared Service Center n i e u w s b r i e f o k t o b e r 2 0 0 4 GEACHTE RELATIE Financial Shared Service Center Achtergrond Sinds het midden van de jaren negentig heeft een toenemend aantal ondernemingen in Nederland één

Nadere informatie

CV van Robert. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Van Hattum en Blankevoort B.V.

CV van Robert. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Van Hattum en Blankevoort B.V. CV van Robert Profiel Robert is een evenwichtige, vakbekwame en discrete (project) controller. Hij is zeer correct en weet zich ook in politiek lastige situaties goed staande te houden. Met de juiste begeleiding

Nadere informatie

CV van Edwin. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Stichting Cardea Jeugdzorg.

CV van Edwin. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Stichting Cardea Jeugdzorg. CV van Edwin Profiel Een gedreven, flexibele en sociale finance & control professional die graag werkt in een organisatie dat zich continue wil verbeteren. Edwin is kritisch naar eigen werk maar met groot

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

CV van Daisy. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: JED Textiles BV & Stitch Fashion BV. Functie: Financieel Administratief Medewerker

CV van Daisy. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: JED Textiles BV & Stitch Fashion BV. Functie: Financieel Administratief Medewerker CV van Daisy Profiel Daisy is een financial die zich door haar vriendelijke voorkomen en manier van communiceren makkelijk binnen een team/organisatie weet te bewegen. Het doel en het te behalen resultaat

Nadere informatie

Personalia/Profielschets. Opleidingen. Vakinhoudelijke trainingen. Salarisproducten. Overige computer programma s. Geboortedatum: 4 februari 1970

Personalia/Profielschets. Opleidingen. Vakinhoudelijke trainingen. Salarisproducten. Overige computer programma s. Geboortedatum: 4 februari 1970 Personalia/Profielschets Naam: Barnhoorn Roepnaam: Peter Geboortedatum: 4 februari 1970 Woonplaats: Noordwijk (ZH) Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Gehuwd en 2 kinderen Opleidingen MAVO Geslaagd

Nadere informatie

Servicepunt71 Managementletter 2013

Servicepunt71 Managementletter 2013 Servicepunt71 Managementletter Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel: +31 88 (0) 407 88 10 40700 1000 Fax: +31 88 (0) 407 88 41 40787 4187

Nadere informatie

CV van Lennart. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: BP Raffinaderij. Functie: Management Information Specialist

CV van Lennart. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: BP Raffinaderij. Functie: Management Information Specialist CV van Lennart Profiel Lennart is een echte professional die door zijn brede ervaring binnen vrijwel iedere organisatie uit de voeten kan. Door zijn klantgerichte aanpak, doorzettingsvermogen en flexibiliteit

Nadere informatie

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993.

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993. Curriculum Vitae Naam: K.L. Verhoeven Pater van den Elsenstraat 20 5062 CX Oisterwijk Tel.nr. 013-5287663 / 06-10889231 Geboortedatum: 1 juni 1968 Roepnaam: Cantor Algemeen: Allround financieel adviseur

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex. Managementletter 2011

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex. Managementletter 2011 Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex Managementletter 2011 Formatted: Font: Bold, German (Germany) Deleted: Aan de directie van de Gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Avalex Laan

Nadere informatie

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP)

Eindrapportage. Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Eindrapportage Project LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) Generale Synode November 2011 AZ 11-28 20 oktober 2011 Uitgebracht door: Bestuur van de Dienstenorganisatie Protestantse Kerk Pagina 3 van

Nadere informatie

Curriculum Vitae: Philip Haring. Curriculum Vitae. Philip Haring

Curriculum Vitae: Philip Haring. Curriculum Vitae. Philip Haring Curriculum Vitae: Philip Haring Curriculum Vitae Philip Haring Philip Haring is een dynamische, representatieve interim manager met een brede ervaring in financieel en niet-financieel beheer. Een echte

Nadere informatie

1999-2001: POST-HBO Financial Controller. Open Universiteit. 1995: Basiscursus salarisadministratie. Loonconsult Amersfoort.

1999-2001: POST-HBO Financial Controller. Open Universiteit. 1995: Basiscursus salarisadministratie. Loonconsult Amersfoort. Curriculum Vitae Naam: Jos Kuijper Adres: Kapelweg 32, 6121 JC Born Geboortedatum/plaats: 13-04-1969 te Heerlen Telefoon: 06-53923044 E-mail: info@joskuijper.nl Website: www.joskuijper.nl Gevolgde Opleidingen:

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81. fkf. Blad 1 van 5

Curriculum Vitae. Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81. fkf. Blad 1 van 5 damesopbezoek Curriculum Vitae Madelon Roeleveld 14 juni 1965 06-22755849 iepenlaan 81 madelon@damesopbezoek.nl 3723 xe bilthoven Als projectleider en interim manager heb ik de afgelopen vijftien jaar

Nadere informatie