onderdelen en multimediaelementen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onderdelen en multimediaelementen"

Transcriptie

1 microproject Omzetten blokboek naar ibook In dit microproject zal een blokboek worden omgezet naar een ibook voor de ipad, zodat studenten alles in één multimediadocument bij elkaar hebben. Het gaat om een blokboek voor intensieve training in het vierde jaar van de Vertaalacademie, dat tevens is opgezet als naslagwerk voor studenten na de opleiding. Het boek bevat interactieve onderdelen en multimediaelementen zoals Youtubefilmpjes, Powerpointpresentaties en beeldmateriaal van externe sprekers. Met het ibook zal een proof of concept ontwikkeld worden dat als voorbeeld kan dienen voor andere docenten. Projectleider Paulien Copper Faculteit International Business and Communication / Vertaalacademie

2 microproject Rendement en studiesucces De opleiding Social Work doet met het oog op rendement en studiesucces al veel om meer inzicht te krijgen in de studentpopulatie: voorgangscijfers, uitval, de samenhang tussen toetsresultaten en de achtergrond van de studentenpopulatie bijhouden. De samenhang ontbreekt echter. In het microproject zullen de losse data van het propedeusejaar samengebracht worden in één databestand. De data en informatie die verzameld worden zijn toegankelijk voor andere opleidingen. De aanpak kan door anderen worden gebruikt voor de eigen studentenpopulatie. Projectleiders Leo Montis / Laetitia Gardeniers Faculteit Sociale Studies en Educatie

3 microproject Vierstappenmodel voor vaardigheidsonderwijs Vaardigheidsonderwijs wordt in de meeste gevallen gegeven door vakdocenten. Inhoudelijk zijn deze docenten vaak zeer deskundig, maar didactisch vraagt vaardigheidsonderwijs om een specifieke aanpak. De faculteit Verloskunde zal in dit microproject het vierstappenmodel introduceren. Dit is een beproefde methode die internationaal wordt gehanteerd om vaardigheden aan te leren. Met de implementatie verwacht de faculteit dat de kwaliteit van het onderwijs aanzienlijk zal verhogen. Het model is ook goed toepasbaar binnen andere faculteiten. Projectleiders Frans Huijberts / Karin Theeuwen Faculteit Verloskunde

4 microproject ICT-applicaties bij toetsinzage Momenteel besteden studenten en docenten veel tijd aan de inzage van schriftelijke toetsresultaten en de organisatie daarvan. Dit kan handiger, efficiënter en flexibeler worden georganiseerd door de inzet van ICT-applicaties. In het microproject wordt Inzage 2.0 ontwikkeld, waardoor studenten een geautomatiseerde vorm van inzage krijgen. De verwachting is dat door inzet van Inzage 2.0 het aantal studenten dat gebruik zal maken van individuele behandeling en uiteindelijk in beroep zal gaan bij de examencommissie en/of het College van Beroep, aanzienlijk zal verminderen. Projectleider Jos Maas Faculteit Hotel en Facility Management

5 microproject Narrowcasting voor betere communicatie Om elkaar te leren kennen, moet je met elkaar communiceren. De docenten en studenten van de faculteit van de Kunsten maken vaak grensverleggende producten, maar ze weten en zien te weinig van elkaar. Door de rijke communicatieproducten van de opleidingen - tekst, beeld, video én geluid - aan te bieden op schermen wil de faculteit van de Kunsten de opleidingen meer met elkaar verbinden. Een andere vernieuwing is de mogelijkheid tot interactie: de gebruiker kan zappen door de informatie, bijvoorbeeld door het maken van een simpele handbeweging. De oplossing zal zeer schaalbaar worden en kan tegen relatief lage kosten uitgerold worden binnen een faculteit of heel Zuyd. Projectleider Dave Krapels Faculteit van de Kunsten

6 microproject Muziekcursus voor autistische kinderen In dit project zal een reeds bestaande muziekcursus voor autistische kinderen en hun ouders opnieuw worden opgestart en doorontwikkeld. In de cursus ervaren kinderen en ouders wat muzikaal spel voor ze kan betekenen en raken ze bekend met de effecten van muziek. De cursus kan een opstap zijn naar muziektherapie. Vierdejaarsmuziektherapiestudenten geven de cursus, zorgen zelf voor acquisitie, samenwerking met muziekscholen en administratie, waardoor ze leren interdisciplinair samen te werken en een eigen praktijk te runnen. Tijdens de cursus worden videodata verzameld voor een postdoc onderzoek naar de effectiviteit van muziektherapeutische interventies bij autisme. Projectleider Kathinka Poismans Faculteit Gezondheidszorg

7 microproject Een onderwijstraject voor CEE-specialisten Er is veel vraag naar studenten met kennis van politiek, recht, business, talen en culturen van Midden- en Oost Europa (CEE). Binnen Zuyd bestaan er allerlei initiatieven op dit gebied, zoals keuzevakken, uitwisselingen en stages, maar nog geen doorlopende leerlijn of een minor waarin deze onderwerpen samenkomen. In dit project zal de haalbaarheid worden onderzocht van een CEE-traject voor multidisciplinaire CEEspecialisten met interculturele competenties. Projectleider Robin Sterk Faculteit International Business and Communication

8 macroproject Meten aan de mens Dit macroproject maakt deel uit van het meerjarenonderwijsinnovatieprogramma van de faculteit Bèta Sciences and Technology. Studenten en professies staan centraal, docenten worden interactieve en activerende coaches met uitstekende kennis van het vak en aangrenzende vakken. In de komende jaren werkt de faculteit aan een curriculum waarin innovatie in toetsing, leren in/voor de professie en inzet van nieuwe technologieën centraal staan en ontwikkelt thematisch onderwijs dat aansluit op de zwaartepunten, zodat studenten weten wat ze leren en waarvoor. Het project is een eerste stap in die richting en ontwikkelt een traject voor tweedejaarsstudenten Elektrotechniek dat alle kenmerken heeft van het toekomstige curriculum. Met de kennis en informatie die het project oplevert kan vervolgens de rest van het programma voor eerste en tweedejaars Bètastudenten worden vormgegeven. Projectleiders Harald Theunissen / Joost Ruland Faculteit Bèta Sciences and Technology

9 macroproject Implementatie van interprofessioneel opleiden en samenwerken in de faculteit Gezondheidszorg Het aantal mensen met een chronische ziekte stijgt. Deze mensen komen in aanraking met meerdere professionals. Om professionals voor te bereiden op deze ontwikkelingen is interprofessioneel opleiden nodig, zodat studenten interprofessionele competenties ontwikkelen. In dit project werkt de faculteit een integrale leerlijn uit, gebaseerd op interprofessionele competenties. Voor twee opleidingen (Logopedie en Verpleegkunde) worden deze competenties verder afgestemd op specifieke beroepscompetenties. Van elke opleiding wordt een aantal docenten bijgeschoold over interprofessioneel samenwerken. Projectleider Albine Moser Faculteit Gezondheidszorg

10 macroproject Massive Open Online Courseware (MOOC) Als de faculteit ICT in 2014 start met de brede bacheloropleiding, vervallen de huidige voltijd-, duale en deeltijdopleidingen. Om studenten met interesse in een deeltijd of duale bacheloropleiding te kunnen blijven voorzien van een opleiding op maat, wil de faculteit een vrij toegankelijk onlineplatform - een MOOC - inzetten, waarbinnen studenten, docenten en het werkveld samen (onderwijs) activiteiten kunnen uitvoeren. Met open leermaterialen die online vrij beschikbaar zijn (Open Educational Resources) kan een kennisomgeving ontstaan waarbinnen iedereen actief participeert. In dit project doet de faculteit onderzoek naar het opzetten van een MOOC, om de technische, didactische, culturele en organisatorische consequenties in kaart te brengen. Er worden een aantal onderwijseenheden ontworpen voor gebruik in de vorm van een MOOC. Projectleiders Priscilla Machils / Marcel Schmitz Faculteit ICT

11 macroproject Operawerktheater In dit project ontstaat door het intensiveren van de samenwerking met de Toneelacademie en Opera Zuid een Operawerktheater. Samen met de opleidingen voor acteur, regie, performance, theatervormgever/ontwerper en de masters regie/scenografie en theaterkostuumontwerp (Toneelacademie) en workshops/producties (van en met Opera Zuid) werkt het Conservatorium aan de ontwikkeling van een curriculum voor professionele opera- en muziektheaterzangers. Zo is het Operawerktheater de eerste stap in de ontwikkeling van een interdisciplinaire Europese Opera-academie. Projectleiders John Slangen / Theo Geene Faculteit van de Kunsten

12 macroproject Business game voor proactieve rechtspleging De faculteit Management en Recht ontwikkelt een business game waarmee studenten leren hoe ze juridische kennis kunnen inzetten om juridische problemen van organisaties te voorkomen. Nu zijn juridische opleidingen te veel gericht op het achteraf (reactief) oplossen van juridische problemen, waardoor juristen niet of maar weinig bijdragen aan het daadwerkelijk en duurzaam oplossen van (organisatie) problemen. Met dit project wil de faculteit door de ontwikkeling van een business game ervoor zorgen dat toekomstige juristen organisaties actief (juridisch) kunnen begeleiden bij belangrijke beslissingen. Het gebruik van een business game stimuleert niet alleen kennisinnovatie, maar ook een innovatieve houding en samenwerking. Projectleider Eric van de Luytgaarden Faculteit Management en Recht

13 macroproject De nieuwe professional in de pedagogische civil society De jeugdzorg in Nederland maakt een belangrijke verandering door. Vanaf 2015 ligt een groot deel van de verantwoordelijkheid voor de zorg voor jongeren bij de gemeenten. Bovendien moeten burgers minder afhankelijk worden van jeugdzorg, onder meer door de eigen kracht van het gezin te versterken en het sociale netwerk rondom het gezin beter te benutten. Deze verandering heeft gevolgen voor de werkwijze van de sociale professional. Met het project wil de faculteit een intensieve, structurele interactie tussen de opleiding en de professionals in de jeugdzorg opzetten, zodat beiden - opleiding en beroepenveld - kunnen voldoen aan de veranderende eisen. De nieuwe ideeën en werkwijzen die in deze community of learning ontstaan, worden verankerd binnen de organisatie en handelswijze van professionals, binnen het curriculum van de opleiding en bijscholing van docenten. Projectleiders Goos Cardol / Miriam Stuijts Faculteit Sociale Studies en Educatie

14 macroproject Samen interprofessional education mogelijk maken Overal in de gezondheidszorg groeit het belang van interprofessionele samenwerking. Zorgverleners zullen veel intensiever moeten samenwerken met andere professionals in de zorg. De Academie Verloskunde Maastricht (AVM) zet met dit project een eerste stap om een goede en stabiele samenwerkingsrelatie op te bouwen met opleiders van o.a. gynaecologen. Een survey in Zuidoost- Nederland moet een beeld schetsen van kansrijke samenwerkingspartners. De AVM wil vanaf september 2014 met minstens één (gynaecologen) opleiding een structurele en stabiele samenwerking hebben, zodat interprofessioneel onderwijs onderdeel kan worden van het curriculum van de opleidingen. Projectleiders Marianne Nieuwenhuijze Faculteit Verloskunde

Kennismaken om kennis te maken

Kennismaken om kennis te maken Kennismaken om kennis te maken Verbindingen tussen onderzoek en onderwijs Sylvia Schoenmakers 1 Kennismaken om kennis te maken Verbindingen tussen onderzoek en onderwijs Sylvia Schoenmakers Zuyd oktober

Nadere informatie

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten.

Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten. 1. Samenvatting Scholieren willen LOB! Dat is goed want loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) is belangrijk.

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict

Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict Professionaliseringsaanpak Leren en lesgeven met ict Juli 2014 Anne-Marieke van Loon (red.) Dit document is opgesteld door de werkgroep Lerarenopleiding 21 ste eeuw en in mei-juni 2014 besproken met de

Nadere informatie

Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? Voor wie is het project bedoeld?

Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? Voor wie is het project bedoeld? Waarom het project Netwerk onderwijs-gemeenten? De samenwerking tussen onderwijs en gemeenten is een heel belangrijke sleutel om het imago van gemeenten te verbeteren. Ook de arbeidsmarkt vraagt om dit

Nadere informatie

Jaarverslag studiejaar 2012-2013

Jaarverslag studiejaar 2012-2013 Jaarverslag studiejaar 2012-2013 Studiejaar 2012-2013 / 1 Inhoudsopgave 0 Management Summary - Verslag College van Bestuur 03 1 Zuyd - Strategisch Beleid 05 2 Kwaliteit 14 3 Onderwijs en Onderzoek 20 4

Nadere informatie

Implementatie en opschaling ehealth: van masterclass naar masterplan. Adviezen en oplossingsrichtingen

Implementatie en opschaling ehealth: van masterclass naar masterplan. Adviezen en oplossingsrichtingen Implementatie en opschaling ehealth: van masterclass naar masterplan Adviezen en oplossingsrichtingen Initiatief GGZ Nederland Projectleider Fianne Bremmer (GGZ Nederland) Begeleiding & Advies Stichting

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren

Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren Nog veel onzekerheid hoe jeugdzorg moet transformeren 1 Erna Hooghiemstra en Lisbeth Verharen 2 Al jarenlang kampt de jeugdzorg met het probleem dat teveel kinderen en hun gezinnen terecht komen in de

Nadere informatie

Presteren in Verbinding

Presteren in Verbinding restatieafspra fspraken Prest restatieafspra fspraken Prest restatieafspra Presteren in fspraken Verbinding Prest restatieafspra fspraken Prest restatieafspra fspraken Prest 3 mei 2012 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Opleiding: Communication & Multimedia Design, hbo-bachelor; Croho: 34092 Variant: Voltijd Visitatiedatum: 10 juli 2007 Netherlands Quality Agency (NQA) Utrecht, december

Nadere informatie

Public Scrum: het einde van de eindeloze vergadercultuur

Public Scrum: het einde van de eindeloze vergadercultuur SOLUTiON PAPER Public Scrum: het einde van de eindeloze vergadercultuur Snel, goedkoop en effectief van beleid naar uitvoering Changing public services. Een schets van de achtergrond Maximale grip op beleid

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF

MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF MEERJARENPLAN 2014-2017 RUTGERS WPF Utrecht, januari 2014 2014 Rutgers WPF www.rutgerswpf.nl Inleiding Rutgers WPF heeft eind 2013 een Meerjarenplan vastgesteld voor

Nadere informatie

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS

STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS STUDIEGIDS 2015-2016 Toegepaste Psychologie DEEL 1 EN 3 VAN HET OPLEIDINGSSTATUUT IVPS 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 5 Deel 1: Studiegids... 6 Hoofdstuk 1 Visie op het onderwijs... 7

Nadere informatie

tussen onderzoek en samenleving

tussen onderzoek en samenleving d e j o n g e a k a d e m i e tussen onderzoek en samenleving aanbevelingen voor optimale wetenschapscommunicatie advies tussen onderzoek en samenleving voetregel 1 2012 De Jonge Akademie Sommige rechten

Nadere informatie

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Kerngroep Zelfmanagement, 17 april 2012 Routekaart Implementatie Zelfmanagement 1 17-4-2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Doel van de routekaart

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in de VVT branche. Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden

Competentiegericht opleiden in de VVT branche. Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden Competentiegericht opleiden in de VVT branche Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden December 2009 1 Uitgave: Stichting A+O VVT ( Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg)

Nadere informatie

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing

Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Slimmer Leven 2020 Innovation network for Active and Healthy Ageing Business plan 22 maart 2012 Business plan Slimmer Leven 2020 Inhoudsopgave pagina Introductie 4 0.1 Aanleiding 0.2 Totstandkoming business

Nadere informatie

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg

Provincie Limburg, oktober 2012. Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Provincie Limburg, oktober 2012 Human Capital Agenda Life Sciences & Health Limburg Inhoudsopgave 1 Inleiding p. 3 2 Het belang van de sector Life Sciences & Health voor Limburg p. 6 2.1 Bedrijvigheid

Nadere informatie

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict!

(ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl 30 november 2009 (ver)rijk onderwijs, natuurlijk met ict! Jaarplan2010.kennisnet.nl Zoals in het Meerjarenplan 2009 2012 beschreven wordt

Nadere informatie

Verbetering pleegzorg in Limburg

Verbetering pleegzorg in Limburg Verbetering pleegzorg in Limburg Prima Pleegzorg. Een kreet die u het komende jaar en in 2012 steeds vaker zult horen, als het gaat om de pleegzorg in Limburg en de pleegzorg die Rubicon jeugdzorg aanbiedt

Nadere informatie

Mediawijsheid. Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid. Peter Nikken, Lydia Jongmans

Mediawijsheid. Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid. Peter Nikken, Lydia Jongmans Mediawijsheid Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid Peter Nikken, Lydia Jongmans Mediawijsheid Informatie en inspiratie voor gemeentelijk beleid Peter Nikken, Nederlands Jeugdinstituut Lydia

Nadere informatie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Human Capital Agenda voor de Topsector Creatieve

Nadere informatie

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013

BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 BEROEPSCOMPETENTIES ERGOTHERAPIE 2013 Joan Verhoef, Hogeschool Rotterdam (voorzitter) Annerie Zalmstra, Hogeschool Zuyd Marie-Antoinette Minis, Hogeschool Arnhem en Nijmegen Ruth Zinkstok, Hogeschool van

Nadere informatie

Beroepstaakgestuurd Leren (BGL)

Beroepstaakgestuurd Leren (BGL) Beroepstaakgestuurd Leren (BGL) Een nieuw ontwerp voor techniekopleidingen niveau 1 en 2 BOL en BBL s-hertogenbosch, maart 2003 José van den Berg, Frouwke Ebbens, Joke Huisman en Annemieke Kikstra Met

Nadere informatie

Studiegids International Lifestyle Studies

Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids International Lifestyle Studies Studiegids Propedeuse International Lifestyle Studies 2010-2011 Voorwoord Gefeliciteerd met je keuze voor International Lifestyle Studies aan de Fontys Academy

Nadere informatie