**************************************************************************************************************** JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "**************************************************************************************************************** JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2012-2013"

Transcriptie

1 **************************************************************************************************************** JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR Mixed HockeyClub de Warande ****************************************************************************************************************

2 Inhoudsopgave jaarverslag VERSLAG VOORZITTER. 1.1 Bestuur 1.2 Jaarverslag 2. VERSLAG SECRETARIS 2.1 Ledenbestand. 2.2 Bestuur 2.3 Contributie 2.4 Diversen 3. VERSLAG PENNINGMEESTER. 4. VERSLAG BESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN 5. VERSLAG BESTUURSLID ARBITRAGE, MATERIALEN EN ZAALHOCKEY 5.1 Arbitrage 5.2 Keepersmaterialen 5.3 Overigen materialen 5.4 Zaalhockey 6. VERSLAG BESTUURSLID SPONSORING & HUISVESTING 6.1 Sponsoring 6.2 Huisvesting 7. VERSLAG BESTUURSLID PR & COMMUNICATIE en ACTIVITEITEN 7.1 Website 7.2 App 7.3 Narrowcasting 7.4 FaceBook 7.5 Waranders 7.6 Jeugdbestuur 7.7 Activiteiten langs de lijn 7.8 Overige activiteiten

3 1. VERSLAG VOORZITTER door Cees van den Nieuwenhuijzen 1.1 Bestuur Gedurende het verenigingsjaar (juli juni) bestond het Bestuur uit de volgende personen: Voorzitter: Cees van den Nieuwenhuijzen Penningmeester: Bas van Leijsen Secretaris: Susan Bruil Technische Zaken: Frank Boers PR & Com, Activiteite en vice voorz.: Richard van Dijck Zaal, Arbitrage en Materiaal: Marco Joosen (vanaf 1 januari) Sponsoring en Huisvesting: Martin Brokx Het bestuur werd ondersteun door de verenigingsmanager, Jacqueline van den Dungen. 1.2 Jaarverslag van de voorzitter van MHC de Warande Na de kleine bezetting van het vorige bestuursjaar hebben we dit jaar met een bezetting van zeven Bestursleden gedraaid. Hierdoor zijn we in staat geweest om meer activiteiten op te pakken en ten uitvoer te brengen. Het afgelopen jaar heeft het bestuur acht maal vergaderd. Tijdens die vergaderingen heeft het bestuur naast de gebruikelijke zaken ook de voorzitters van de verschillende commissies in haar vergadering op bezoek gehad. Op de wijze hebben wij ons laten informeren en discussie gevoerd over zaken die bij de diverse commissies speelden. Wij hebben weer veel kampioensteams in zowel de zaal als op het veld gehuldigd. Een aantal jeugdteams is er afgelopen jaar in geslaagd zich in het tophockey klasse te handhaven. De Jongens B1 hebben de Super klasse bereikt. Na twee jaar bouwen is dames 1 geslaagd in haar missie om te promoveren naar de eerste klasse. Dit heeft extra glans gekregen door het behalen van het kampioenschap in de poule. Heren 1 was vorig seizoen nog ontsnapt aan degradatie. Dit jaar hebben ze op een haar naar de promotie naar de eerste klasse gemist. Met de vesterkingen die er dit jaar bij komen en de verdere groei van het team wordt een serieuze gooi gedaan naar het kampioenschap. Dit verenigingsjaar werd de nieuwjaarsreceptie uitgebreid met een drieluik van oud oud Heren 1, oud Heren 1 en Heren 1. Het bestuur was blij met de grote opkomst van de leden en oud-leden, wat zeer in de smaak viel en zonder twijfel aantrekkingkracht heeft uitgeoefend op ouders van leden en leden met kinderen. Wij gaan dit de komende jaren dan ook continueren. De nieuwjaarsreceptie was ook de aftrap voor het hernieuwen van ons beleidsplan. Aanwezigen hebben op flip over vellen hun toekomst beelden geschreven. Om de hernieuwing verder inhoud te geven zijn er avonden georganiseerd met het senioren convent, CV, commissies, leden en ouders van jeugdleden. In de ALV van 7 november 2012 werden de hoofdlijnen van het beleid gepresenteerd en door de vergadering vastgesteld. Er is een Jeugdbestuur aangesteld die met veel enthousiasme activiteiten voor onze jeugd organiseert. Dankzij de organisatie door een aantal heren en dames teams is het op zondagmiddag regelmatig erg gezellig geweest op de hockeyclub. De bijeenkomsten van de Businessclub langs de lijn

4 zorgden voor een leuke ambiance. Ook de kerstbomen actie was weer een daverend succes. Zeker door de aanwezigheid van Dames 1 en Heren 1 is het een gezellige avond geweest. Bijzondere evenementen in het afgelopen jaar blijven het Minikamp in de meivakantie en het veteranen toernooi voor de start van het lente seizoen. 2. VERSLAG SECRETARIS door Susan Bruil 2.1 Ledenbestand De ledenadministratie wordt nu uitgevoerd door Philip Stubenrouch. Na een goede overdracht van Astrid van Hagen (die nog steeds als vraagbaak fungeert) loopt het goed. Een taak die veel tijd in beslag neemt, maar met veel enthousiasme en secuurheid wordt gedaan. De samenwerking tussen de ledenadministratie, secretaris en contributie innners verloopt prima. De ontwikkeling van het ledenbestand van het verenigingsjaar staat in de onderstaande tabel. Er staan momenteel 12 aanmeldingen op de wachtlijst. Overzicht ledenbestand Bron: LISA

5 2.2. Bestuur Het bestuur vergaderde gedurende het seizoen om de zes weken, die allemaal in verslagen zijn vastgelegd. De sfeer onderling is goed. Er is veel werk verzet door iedereen. Structuur is aangebracht en rollen zijn goed verdeeld. Tijdens de vergaderingen zijn diversen commissies op bezoek geweest om met enthousiasme verslag te doen van hun werkzaamheden en het bestuur te adviseren over verbeteringen. Het gaat goed, maar op een aantal plekken binnen de organisatie is ruimte voor verbetering. 2.3 Contributie Afgelopen seizoen is de contributie-inning gedaan door Jean Paul Verhulst en Frank Niessen, in samenwerking met de penningmeester, ledenadministratie en de secretaris. De invoering van de automatische incasso is de inning werkt goed. Er is een oproep uitgegaan voor leden om facturen om te zetten in automatische incasso, hetgeen een hoop werk scheelt voor onze vrijwilligers. Afgelopen seizoen is, op één lid na (die nu een speelverbod heeft), alle contributie hebben geind. 2.4 Diversen De ouders die de infotafel bemannen, zijn onmisbaar en hebben veel werk verricht om alles op zaterdag goed te laten verlopen (vooral het geregel rond de scheidsrechters). Door een andere aanpak van het toewijzen van scheidsrechters en betere opkomst van de scheidsrechters zijn de werkzaamheden voor de Infotafel verbeterd. Riet Oomen heeft zich wederom gedurende het hele seizoen er voor gezorgd dat de infotafel goed georganiseerd was. De coördinatie van en communicatie met vrijwilligers is verbeterd dit jaar. Maar het moet nog in betere banen worden geleid door middel van een coördinator Vrijwilligers. Op die manier worden meer enthousiastelingen van de vereniging bereikt en kan het werk meer verdeeld worden. Vanuit de KNHB worden er richtlijnen en materiaal aangeleverd voor alle verenigingen om Sportiviteit & Respect te integreren in het beleid van de club. Daar hebben we tijdens het seizoen nog niet genoeg aandacht aan kunnen besteden. We zijn bezig om een commissie voor S&R op te zetten, zodat we het komend seizoen hier meer vorm aan kunnen geven. We hebben inmiddels een vrijwilliger gevonden vanuit de Arbitrage Commissie, maar we zoeken nog een trekker en meer vrijwilligers om het goed van de grond te krijgen. Met de Grote ClubActie 2012 hebben we bijna Euro met behulp van veel E/D spelers binnen gehaald. Een enorm goed resultaat! 8 teams scoorden zodanig goed, dat zij als team een leuk teamuitje mochten organiseren. De enthousiaste commissie bestaande uit Isolde Aerts, Jacinta Snoeren en Carolien Vasen bedanken wij hiervoor. 3. VERSLAG PENNINGMEESTER door Bas Leijsen Per 1 oktober 2012 heb ik het Penningmeesterschap van MHC De Warande op mij genomen, inmiddels al weer een jaar geleden. Wat mij intussen duidelijk geworden is dat veel zaken voor het nieuwe seizoen (en boekjaar) al ruim voor aanvang voor het opvolgende seizoen vastgelegd worden. Met de start in oktober waren de meeste zaken al vastgelegd. De eerste verandering die ik heb doorgevoerd is het feit dat geen enkele factuur meer betaald wordt zonder voorafgaande goedkeuring van verantwoordelijk bestuurslid. Dit heeft ertoe geleid dat we de uitgaven beter onder controle hebben gekregen.

6 Het hierna gepresenteerde overzicht moeten we voor het boekjaar een verlies presenteren van EUR ,-. Een enorm verlies, waar echter een drietal belangrijke kanttekeningen gemaakt dienen te worden: 1. Een behoorlijk aantal verplichtingen waren niet opgenomen in de zogenaamde overlopende posten. Kort gezegd: ruim EUR ,- aan kosten horen niet thuis in dit seizoen maar in vorig seizoen. Dus eigenlijk was verlies vorig jaar EUR ,- en dit jaar EUR ! Ik zal dit in de ledenvergadering nader toelichten. 2. Het grootste deel van het echte operationele verlies van EUR ,- is toe te schrijven aan budgetoverschrijding bij personeelskosten. Met name het niet budgetteren van BTW en sociale lasten over bepaalde verplichtingen hebben geleid tot deze overschrijding. Dit is voor komend seizoen veel strakker geregeld, zoals u ziet in de begroting die ook is bijgevoegd. 3. En last but not least: helaas hebben ook een aantal sponsoren het contract opgezegd, heeft de gemeente de subsidiekraan verder dichtgedraaid en loopt verhuur velden ook terug. Gelukkig is er ook goed nieuws: de baromzet is verhoogd en (belangrijker nog) de dekking is ook verbeterd. Dank aan Jacqueline met haar team om de gestegen omzet ook zo netjes vast te leggen. Dank ook aan Jean-Paul, Frank en Edwin die ook pas afgelopen seizoen gestart zijn maar inmiddels prima werk leveren met het factureren en binnenhalen van de diverse bijdragen van leden en sponsoren. Inmiddels is het nieuwe seizoen al weer volop in gang. Wij verwachten dat de baromzet komend seizoen verder doorstijgt. Samen met de extra inspanningen van de sponsorcommissie om meer support te krijgen voor onze mooie vereniging zie ik lopend seizoen met vertrouwen tegemoet.

7

8 4. VERSLAG BESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN door Frank Broers Warande moest weer op de hockeykaart komen te staan. Dat was een van de speerpunten van afgelopen seizoen. Na een succesvol verlopen seizoen kunnen we zeggen dat de vereniging weer vol in beweging is. Dames 1 is glansrijk kampioen geworden in de 2 e klasse en onze Heren 1 is het net niet gelukt om te promoveren naar de 1e klasse. Ook onze jeugdteams hebben het afgelopen seizoen uitstekend gepresteerd. We hebben vele teams mogen huldigen met het behaalde kampioenschap. Het feit dat ook nog eens diverse teams mee gaan doen voor de play-offs voor de landelijke competities wil zeggen dat het niveau bij de Warande goed is. De wisselwerking tussen senioren teams en de jeugd heeft het afgelopen seizoen veel positiviteit opgeleverd. Deze lijn gaan we doorzetten en om dit te bereiken zijn er veel spelers/speelsters uit onze senioren teams ook ingezet als trainer /coach in de jeugdafdeling. Het continueren van het breedte beleid zal komend jaar nog zichtbaarder worden. Breedte hockey en prestatiehockey zal zich komend jaar verder door ontwikkelen met diverse kwaliteitsinjecties. Spelplezier in teams is en blijft enorm belangrijk. Hockeyvereniging De Warande heeft de Prestatie Hockey Commissie (PHC) in het leven geroepen om de kwaliteit voor de prestatieteams te verbeteren met behoud van de goed functionerende Warandeverenigingsstructuur. De PHC conformeert zich dan ook aan de inhoud en codes van de tot op heden geschreven en geaccordeerde beleidsdocumenten van het bestuur. Vanaf seizoen valt de organisatie van de volgende selecties onder de PHC: alle eerste en tweede teams van de jongens en meisjes D tot en met A en heren 1 en 2 en dames 1 en 2. Om een goed functionerende verenigingsstructuur te behouden is goede communicatie met niet alleen de trainers en coaches van genoemde teams, maar ook met de andere commissies binnen de Warande nodig. Hier gaan we de komende periode veel aandacht aan geven. We praten met elkaar en niet over elkaar. Ook het succes van G-hockey is niet zonder publiciteit gebleven. De sportstimuleringsprijs door de gemeente Oosterhout is afgelopen jaar toegekend aan het G hockeyteam van de Warande waarvoor hulde. 5. VERSLAG ARBITRAGE, MATERIALEN EN ZAALHOCKEY door Marco Joosen 5.1 Arbitrage Uitbreiding arbitrage commissie Door uitbreiding van de commissie naar totaal 7 personen, hopen we meer problemen op te lossen en meer scheidsrechters te krijgen, die daarnaast ook beter van kwaliteit zijn. Op alle vlakken (jongste jeugd, junioren, senioren en ouders) moeten er zaken beter aangepakt worden.. Op de Jongste Jeugdavond is er uitleg gegeven, omdat er veel meer ouders geworven moeten worden voor de begeleiding van hun kinderen. Op die manier zullen deze ouders het leuk gaan vinden om door te stromen naar de 11-tallen om daar te fluiten. Er is ook gestart met begeleiding van nieuwe scheidsrechters. De commissie bestaat nu uit Robert Wilting, Rob Patijn, Bart Stegwee, Philip Stubenrouch, Han van de Sande en Edwin van Langh (als klankbord).

9 Opleidingen In het seizoen hebben Jan-Hein van den Bergh en Bart Stegwee een aantal cursussen nieuwe stijl gegeven. De cursusavonden behoren namelijk (bijna) tot het verleden. De KNHB heeft besloten de cursussen via het internet aan te bieden. Het examen wordt wel als vanouds afgenomen in het clubhuis. Hierbij zal een KNHB-examinator aanwezig zijn. Bart Stegwee en Jan- Hein van de Bergh blijven als docent bij de opleiding betrokken. De eerste online cursus is inmiddels geweest. Het examen is op 23 oktober 2012 afgenomen en heeft ons doen besluiten om toch meer cursusavonden op de club te geven gecombineerd met e- learningmodules. Cursisten starten namelijk veel te laat met leren, omdat ze nu zelf verantwoordelijk zijn. Momenteel worden als onderdeel van de opleiding soms de cursisten langs de lijn geplaatst bij wedstrijden met bondsscheidsrechters. Door het kijken naar deze scheidsrechters leren de cursisten hoe het in werkelijkheid gaat. Van begeleiding jongste jeugd naar scheidsrechter Om extra scheidsrechters te krijgen vanaf de D-jeugd is besloten om ook meer aandacht te besteden aan de Jongste Jeugd-ouders die hun kinderen begeleiden. Het verzoek is om hierin vaker (liefst per wedstrijd) te rouleren, zodat er meer ouders deze eenvoudige startregels leren kennen. Vaak zien we dezelfde ouders begeleiden. Doordat nu meer ouders de regels kennen bij de Jongste Jeugd zullen er meer scheidsrechters mee stromen naar de D jeugd. Scheidsrechtersbegeleiding (nieuw) Spelers die voor de eerste keer moeten fluiten willen we een betere ondersteuning gaan geven door het inzetten van scheidsrechterbegeleiders. Deze begeleiders leggen vooraf aan de wedstrijd door middel van enkele tips uit hoe deze nieuwe scheidsrechters sterker kunnen fluiten. Vaak weten ze de regels al wel, omdat ze zelf spelen. Maar zijn ze vaak angstig voor de reacties vanaf de zijlijn. Daarnaast kunnen ze in de rust vragen stellen en zullen extra tips gegeven worden. Na de wedstrijd volgt dan de evaluatie. Met enkele testzaterdagen is erbij ons een goed gevoel gekregen in dit begeleiders concept. Naar aanleiding van een mail naar bewust uitgekozen personen zijn er enkele positieve reacties gekomen. Helaas nog te weinig om een echte poule op te zetten, zoals gebeurd met bijvoorbeeld de wedstrijdtafel. We blijven hieraan werken en gaan op sommige zaterdagen de begeleiding toepassen. Scheidsrechters tenue Om duidelijk aan te geven wie de scheidsrechters zijn bij thuiswedstrijden is gekozen om een 40- tal opvallende jassen bedrukt met 'scheids' op de rugzijde te bestellen. Een sponsor heeft zich aangemeld voor het leveren van deze scheidsrechters tenues, zelfs zonder sponsornaam opdruk. Het toewijzen van de scheidsrechters aan de wedstrijden Deze taak is lange tijd uitgevoerd door het wedstrijdsecretariaat (Jacqueline van den Dungen) omdat vervanging van Bas van Bekhoven langer op zich liet wachten. Inmiddels is deze taak over genomen door Inger van der Sande. De aanpak waarin teams aan het begin van het seizoen wordt gevraagd om een indeling in te leveren wie wanneer beschikbaar moet zijn om te fluiten heeft ook dit jaar goed uitgepakt en wordt uiteraard voortgezet. Omdat ook de D-teams twee scheidsrechters moeten hebben, wordt er een zwaarder beroep gedaan op B-junioren. Het aantal spelers in deze groep dat beschikt over een scheidsrechterskaart is nog relatief laag. Hiervoor zullen spoedig extra examen mogelijkheden worden voorgelegd. De scheidsrechtersindeler/ster kan alleen verantwoordelijk gesteld worden voor het toewijzen van scheidsrechters van de reguliere competitiewedstrijden (D-jeugd en ouder). Voor wedstrijden die verplaatst worden naar trainingsavonden is het team zelf verantwoordelijk voor de arbitrage. Er kan

10 wel geholpen worden bij het zoeken naar geschikte scheidsrechters. Bij toernooien, drieluikjes, oefenwedstrijden zal ook voor het fluiten ook een beroep gedaan worden op het bezoekende team. Zowel de coaches als de aanvoerders hebben een rol om ervoor te zorgen dat geplande scheidsrechters ook daadwerkelijk verschijnen. Hiervoor kan mogelijk de teampagina gebruikt gaan worden, de optie Scheidsrechter onder menuoptie Taken moet dan wel worden toegevoegd. Door het aanwijzen van scheidsrechters door het team vergelijkbaar met rijden weet een speler lang van te voren op welke dag er gefloten moet worden. Clubscheidsrechter+ De KNHB is gestart met een opleiding voor scheidsrechter+. De bedoeling is om meer scheidrechters te krijgen die vaker willen fluiten en ook een hoger niveau goed aankunnen. De opleidingen vinden plaats onder begeleiding van leercoaches. Binnen MHC de Warande hebben zich vijf personen aangemeld om als leercoach op te treden. Samenwerking met andere clubs wordt door de KNHB gestimuleerd, met name als het gaat over het afnemen van de examens. Hiervoor heeft zich inmiddels ook een club gemeld, die gebruik willen maken van onze leercoaches. Ruben Joosen geslaagde CS+ scheidsrechter van MHC de warande. Daarom zullen er meer personen zich moeten gaan aanmelden en er zal meer geworven gaan worden. Ook ouders met kaart worden uitgenodigd deze leuke opleiding te gaan volgen. Langs de lijn Niet onbelangrijk voor het hockey waren zeker ook de gebeurtenissen welke de laatste tijd steeds meer in het nieuws waren bij het voetbal en de ongeregeldheden daarbij. Het is de taak van iedereen die bij de hockeysport betrokken is hiervoor te waken. Scheidsrechters dienen duidelijk te fluiten en te straffen, zodat voor iedereen de regels duidelijk zijn. Ook de bond heeft de regels strenger gemaakt voor spelers, teams en begeleiding. Kaarten en de bijbehorende boetes zullen zeker verhaald worden op de spelers en betrokken teams, zoals ook in ons huishoudelijk reglement is geschreven. Hierbij een oproep aan alle coaches. Ook de (beginnend) scheidsrechters mogen fouten maken. Coaches wordt gevraagd hier begripvol mee om te gaan, net als met de fouten van de eigen teamspelers. Ouders die vervelende opmerkingen maken kunnen daar door de coach op aangesproken worden Keepersmaterialen De materialencommissie voor de keeperspullen bestaat uit Hans Baijens en Quintijn Meeussen. Rob Bergevoet heeft dit jaar de commissie verlaten. Uitbreiding met één extra lid is gedurende de drukke periode van inname en uitgifte wenselijk. Na coderen, registreren en koppelen, is het tijd voor up-daten van de keepermaterialen. Niet alleen de prestatieteams, maar ook de breedte teams en (jongste) jeugd moeten goed beschermd en representatief te voorschijn kunnen komen. De materialen die op voorraad zijn liggen overzichtelijk gerangschikt. De registratie is nu gekoppeld aan een bruikleenovereenkomst om te waarborgen dat er zorgvuldig met de spullen omgegaan wordt. Leden, die materialen in bruikleen hebben, kunnen dat onder MATS via Mijn Warande volgen. Gedurende het seizoen is de investering afgeremd in nieuwe keepermaterialen en zeer bewust gekeken naar manieren van inkopen en (her)gebruik om zo te besparen. Uiteraard mag dit niet ten kosten gaan van de veiligheid van de keepers en/of spelers.

11 Ook komend seizoen hopen we de keepers goed van dienst te kunnen blijven. Bij problemen kan met Hans Baijens contact opgenomen worden om op dinsdagavond een afspraak te maken, tel (na 17:00 uur). 5.3 Overige materialen Walter Korte verzorgd de materialen buiten de keepersspullen en grotere materialen (bv. goals). Hij verzorgd dat iedere trainer/coach voldoende materialen (ballen, pylonen, hesjes, etc.) en een kluisje ter beschikking heeft. De hockeyballen zijn wederom de grootste uitgave post. Per seizoen verdwijnen tussen en 1000 en 1500 ballen. Voor dit seizoen staan helaas nog enkele materialen op het verlanglijstje te wachten. Aparte vermelding behoeft het moeizaam terugkrijgen van de kluissleuteltjes. Misschien is hier een extra prikkel in de vorm van een borg gewenst. Voor de aanschaf van de grotere materialen gaan we eerst op zoek naar sponsoren, voordat er aanschaf plaats vindt Zaalhockey Nadat Wim van Hagen deze commissie geleidelijk heeft overgedragen aan de nieuwe commissie vorig jaar bestaande uit Marco Joosen, Anet van Riet en Rick Heerdink is het over het algemeen een zeer geslaagd indoorseizoen geworden. Er werd al snel gekozen om het concept uit te breiden naar de mogelijkheid om alle teams (43!) die graag indoor wilde spelen te laten zaal hockeyen. Hierdoor moest uiteraard meer zaalcapaciteit worden gezocht voor de competitie en uiteraard ook naar trainingscapaciteiten. Voor de competitie konden we gelukkig de gemeente zover krijgen dat we gebruik konden gaan maken van een tweede zaal (Oosterheidehal) met houten vloer en mooie tribunes. Samen met de normale locatie Arkendonk voldoende ruimte voor de competitie. Voor trainingsruimte moesten we echter veel puzzelen en wederom buiten Oosterhout zoeken omdat de gemeente voorrang geeft aan verenigingen die het hele jaar huren. Hierdoor waren we aangewezen op Raamsdonksveer (Parkzicht), Wagenberg (Driedorp) en Dongen (De Salamander). Derhalve is gekozen om alleen de prestatieteams wekelijks te laten trainen; de overige teams hebben om de week getraind. De organisatie in de zaalhockey competitie zelf kende verschillende aspecten: We hebben de teams gevraagd om scheidsrechters te regelen en ook de zaalwacht. Ondanks dat dit soms wennen was, is dat toch redelijk gelukt. Veel teams is het ook gelukt om met eigen trainer en coach het zaalhockey seizoen te doen. Ondanks dat, zijn merendeel van de wedstrijden goed en probleemloos verlopen. Ondanks de koude is het allemaal goed verlopen. De commissie zelf heeft ervoor gezorgd dat er altijd iemand opstartte en afsloot; dit is prima verlopen. Er zijn eigenlijk geen noemenswaardige problemen geweest, op 1 keer, na, waarbij de wedstrijd langer duurde, dan de geplande zaalhuur toereikend was. Door overleg met de gemeente en beheerders zal dit probleem volgende keer niet meer mogelijk zijn. Aan het einde is de balans opgemaakt middels een evaluatie: Financieel zijn uitgaven en kosten redelijk in balans gebleven. De betrokken partijen zijn allen grotendeels tevreden over het verloop van het seizoen. Kortom, een geslaagd jaar, met mooie momenten. En natuurlijk mogen we trots zijn op de teams die zich hebben geprofileerd op de zaalvelden.

12 6. VERSLAG BESTUURSLID SPONSORING en HUISVESTING door Martin Brokx 6.1 Sponsoring Een terugblik op het eerste halfjaar als bestuurslid sponsoring met een geheel frisse en nieuwe commissieleden. De commissie heeft eerst geprobeerd inzicht en overzicht te verkrijgen in de afspraken die er reeds waren. Dit was een flinke klus, daar er al enige tijd weinig aandacht aan was geschonken. Wat heeft u kunnen merken van onze sponsoractiviteiten: we hebben compleet nieuwe sponsor contractformats laten maken door Floris Wubbema van Rijppaert & Peeters advocaten. We hebben een keuze gemaakt voor een nieuwe leverancier voor ons tenue, zijnde Sport2000. De afspraak met Sport2000 is ook dat van iedere besteding in de winkel, de club er ook financieel beter van wordt. De kledinglijn is vernieuwd in de vorm van het merk Reece, tevens voor iedereen een meer gunstige prijs voor de totale kledinglijn. Brokx en ESJ zijn de nieuwe kledingsponsoren in de B-C-D prestatielijn voor de komende 3 jaar, middels shirts en trainingspakken. Een aantal nieuwe sponsoren zijn gevonden als kledingsponsor, breedteteams en bordsponsors. De duidelijkheid over afspraken, wat er wel en wat er niet kan zijn aangescherpt, zodat we hier helder in zijn in communicatie. Een aantal leuke events met de businessclub (mosselavond, kerstboomavond, spreekster Maartje Paumen). De Rabobank is behouden als hoofdsponsor voor de komende jaren. Ook de club van 100 is weer actief geworden, we hebben inmiddels een kleine 50 leden, een bord is gemaakt waar de namen op staan en er is een prachtige bank gemaakt door Mooi Bouw, dit was de bestemming voor een gedeelte van de opbrengst van de club van 100 Wat kunt u verwachten het komende jaar: We zullen proberen meer sponsoren binnen te halen voor onze club. We zullen proberen nog beter te communiceren over mogelijke vormen van sponsoring. Meer teams in uniforme kleding. Meer borden langs de velden. Een dynamische businessclub. Kortom we zijn op de goede weg. 6.2 Huisvesting Het bestuur heeft mij gevraagd ook toe te treden als bestuurslid huisvesting. Wat hebben we afgelopen jaar gedaan: Er is een schetsontwerp gemaakt voor een renovatie en uitbreiding van het clubhuis, dit is gedaan door architect Pascal Grosfeld. We zijn nog bezig dit verder te onderzoeken, wat de verschillende consequenties zijn voor de club en uiteraard of het financieel haalbaar is. Het komende jaar zullen we hier verder mee doorgaan en als alles duidelijk is zullen we dit verder met de leden communiceren. 7. VERSLAG BESTUURSLID PR & COMM en Activiteiten door Richard van Dijck 7.1 Website We hebben dit jaar hard gewerkt aan een nieuwe, meer toegankelijkere, website voor onze vereniging. Deze is ontwikkeld en zal binnenkort geïntroduceerd worden. Een aantal leden van de commissie heeft hier echt heel veel energie in gestopt. Maar ik denk dat we straks erg trots kunnen zijn op het resultaat.

13 7.2 APP Ook zijn we er in geslaagd om onze eigen Warande app te maken. Deze app geeft ons diversen voordelen: - Instellen van je eigen team pagina, - Berichten pushen per team (afgelastingen, uitslagen etc) - Standen - Bierpot functie - Club nieuws - En nog veel meer De app is te downloaden in de app store en ook voor android. 7.3 Narrowcasting We hebben ook de beschikking over nieuwe schermen in het clubhuis waarop we diversen zaken met onze leden kunnen communiceren. Hierdoor hebben we de mogelijkheid gekregen om op een veel actievere manier de Warande onder de aandacht te brengen. 7.4 Facebook Naast de diverse eigen teampagina s die er al waren heeft de Warande nu ook haar eigen FBpagina. Hiermee willen we graag stimuleren, dat onze leden met elkaar gaan communiceren en leuke zaken met elkaar gaan delen. We hebben op dit moment al vele volgers en hierop vinden we regelmatig leuke berichten en fotoreportages terug. 7.5 De Waranders Dit jaar is er ook weer een mooie editie van ons clubblad verschenen. De commissie die dit altijd weer met veel enthousiasme maakt heeft besloten dat het blad toch weer een re-styling nodig heeft. We gaan proberen om in 2014 met een compleet nieuwe editie te komen. De verwachting is dat deze nog meer aan zal sluiten bij de verwachting van de lezers. 7.6 Jeugdbestuur Sinds dit jaar is er weer een jeugdbestuur actief bij de Warande. We zijn erg blij dat we een aantal zeer enthousiaste jeugdleden hebben gevonden om deze taak te gaan invullen. Zij hebben met veel succes een C/D feest georganiseerd afgelopen seizoen. Daarnaast hebben ze geassisteerd bij verschillende activiteiten op de vereniging. Zij hebben al weer veelbelovende plannen voor het komende seizoen. 7.7 Activiteiten langs de lijn We hebben dit seizoen, meer nog dan andere jaren, geprobeerd om meer mensen op de club te mogen ontvangen. Hiervoor zijn diversen borrels langs de lijn georganiseerd. Ook hebben we het seizoen erg feestelijk kunnen afsluiten. De combinatie van de vrijwilligersdag met de BBQ van onze Businessclub en huldiging van onze teams zorgde voor een hele leuke afsluiting van vorig seizoen. Ook hebben we het seizoen officieel geopend met het voorstellen van onze eerste teams aan het publiek. We zien dat de opkomst langs de lijn op de zondagen nog steeds groeit. Warande Leeft!! 7.8 Overige activiteiten Gelukkig hebben we ook onze succesvolle activiteiten gewoon kunnen voortzetten. Enkele andere activiteiten die we dit jaar georganiseerd hebben zijn: Sinterklaasfeest voor de jongste jeugd Jongste Jeugd dag Mini van de Week Mini hockey kamp

14 Clinic voor de jeugd door D1 en H1 Diverse teams die iets leuks hebben georganiseerd, Dames Vet A met hun spelmiddag voor de jeugd, Heren Vet A met hun bierfeest, Heren 3 met de blaaskappel bij de afsluiting. Etc etc. Familie toernooi Trimhockey toernooi in oktober Veteranen toernooi, helaas niet doorgegaan vanwege de vorst Ongetwijfeld vergeten we nog zaken. Concluderend denk ik, dat we weer mogen terugkijken op een geslaagd seizoen. Waarin we wederom hebben aangetoond dat we met veel enthousiaste leden en vrijwilligers in staat zijn om van de Warande een nog leukere en gezelligere club te maken dan dat hij al is. Wij zijn er ons van bewust, dat een goede communicatie van essentieel belang is, zeker ook bij een mooie en grote vereniging als de onze. Dat dit nog niet altijd helemaal naar een ieders tevredenheid gaat is ons bekend. Hieraan zullen we dan ook komend jaar heel hart blijven werken.

15 ****************************************************************************************************** Notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering Gehouden op 7 november 2012 ******************************************************************************************************

16 M.H.C. DE WARANDE Oosterhout Algemene ledenvergadering M.H.C. De Warande gehouden op 7 november 2012 om u. in het Clubhuis Aanwezig zijn ca. 30 leden. 1. OPENING / MEDEDELINGEN VOORZITTER De voorzitter, de heer C. van den Nieuwenhuijzen, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 2. VASTSTELLING AGENDA De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 3. INGEKOMEN STUKKEN Er zijn 2 ingekomen stukken die beide aan de orde zullen komen bij de rondvraag. 4. VASTSTELLING VERSLAG ALV 13 OKTOBER 2011 De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 5. JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR Aan de hand van een aantal sheets neemt de voorzitter het afgelopen jaar in vogelvlucht door. De start was moeizaam en hectisch vanwege het feit dat het bestuur maar uit 3 leden bestond. Gelukkig is er in de loop van het jaar sprake van positieve ontwikkelingen zodat er in de loop van deze avond een aantal nieuwe bestuursleden voorgesteld worden. Naast positieve ontwikkelingen binnen het bestuur is er ook sprake van toename van het aantal vrijwilligers. De Nieuwjaarsborrel was niet alleen de start van een nieuw kalenderjaar, maar ook van een nieuwe start binnen de vereniging. Er zijn weer nieuwe (oude) activiteiten georganiseerd zoals de A/B- en C/D-feesten. Ook heeft de Grote Clubactie weer een mooi bedrag opgeleverd van ca ,=.

17 Het probleem met de glibberige velden vanwege de algengroei heeft vorig jaar de kop op gestoken. Ondanks alle inzet zijn deze problemen nog niet voorbij. Ook dit jaar worden de nodige inspanningen verricht om het probleem te tackelen. In het afgelopen jaar is Funkey Hockey opgestart. Dit is succesvol verlopen. Ook in het huidige seizoen loopt dit goed. Gelukkig worden hierdoor ook weer meer 4 en 5 jarige jongens lid. Mede dankzij de inspanningen van de HOT s gaat alles goed met de teams. Anet van Riet en Chris Bossers voor de breedtehockey en Dick Oomen, Sjoerd van den Boezem en Oskar Zwart voor de prestatieteams. D1 en H1 hebben zich in het afgelopen jaar goed gehandhaafd in de 2 de klasse. Bij het zaalhockey is goed gepresteerd. Helaas zijn er te weinig zalen in Oosterhout om alle teams te laten spelen in de zaal. Vragen: D. van de Schoof: speciale vermelding voor de B-junioren. Antwoord: D. Oomen: alle teams spelen op een goed niveau. 6. VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE Het verslag van de kascommissie, bestaande uit de heren H.P. van Eck en R. Kuiper wordt voorgelezen door de heer Van Eck. Na kennisneming van de bevindingen van de kascommissie wordt door de vergadering decharge verleend aan de Penningmeester en het Bestuur. 7. VASTSTELLING JAARREKENING De penningmeester geeft een toelichting op de jaarcijfers. Er zijn geen bijzonderheden te melden. Na de toelichting van de penningmeester en het verslag van de kascontrolecommissie wordt de jaarrekening vastgesteld. 8. BENOEMING KASCOMMISSIE VOOR HET BOEKJAAR De heer Van Eck is bereid opnieuw plaats te nemen in de kascommissie. Als 2 de lid meldt de heer R. Beukers zich aan. 9. BESTUURSFUNCTIES Op 1 oktober 2012 is Peter Willemen teruggetreden als penningmeester. Hij is opgevolgd door Bas van Leijsen. Aftredend als secretaris is Wim van Hagen; hij heeft zich niet herkiesbaar gesteld. In zijn plaats is toegetreden Susan Bruil-Koertshuis als secretaris. Op 8 oktober 2012 zijn tot het bestuur toegetreden: De heren Richard van Dijck en Martin Brokx.

18 Met voor ieder een passend woord, een cadeaubon en een boeket neemt de voorzitter afscheid van Peter Willemen, Wim van Hagen en Miek Storm van Leeuwen-van Wuijckhuijse (neemt afscheid als notuliste). Tevens wordt Astrid van Hagen bedankt voor al haar inzet voor de ledenadministratie. Ook zij ontvangt een boeket en cadeaubon. Het nieuwe bestuur is als volgt samengesteld: Voorzitter Cees van den Nieuwenhuijzen Penningmeester Bas van Leijsen Secretaris Susan Bruil-Koertshuis Hockey technische zaken Frank Broers Activiteiten, PR&COM, jeugdbestuur, plv voorzitter Richard van Dijck Sponsorcommissie, BC en huisvesting Martin Brokx 10. NIEUW BELEIDSPLAN Aan de hand van sheets geeft de voorzitter een toelichting op de toekomstvisie Met name zaken als Respect Sportiviteit Discipline Betrokkenheid Clubgevoel worden de nieuwe speerpunten in het beleid. Gestreefd wordt, voor zowel D1 als H1, naar een stabiele plaats in de 1 ste klasse. Op dit moment zijn we op de goede weg. Ook de prestatieteams van de jeugdlijn bereiken goede resultaten. Dit wekt hoop en verwachting voor de toekomst. Frank Broers geeft aan de hand van sheets een toelichting op de hockeytechnische zaken. Aan de problematiek inzake de beschikbare faciliteiten bij de jonge senioren wordt gewerkt. Wel is gebleken dat de motivatie (training) bij deze groep vaak te wensen over laat. De resultaten van de prestatieteams zijn goed, evenals de vooruitzichten. De groep trimhockeyers is groeiend en vraagt aandacht. Er worden gesprekken gevoerd om de zaken beter in balans te brengen. De zaalhockey is geen doel op zich, maar ondersteunend aan het veldhockey. Helaas is er binnen Oosterhout een gebrek aan zaalcapaciteit. Naast de nodige inspanningen (Oosterheidehal komt eraan ) moet helaas ook gehoopt worden op betere tijden om alles een plaats te kunnen geven. De arbitrage vraagt de nodige aandacht. Naast het stimuleren van de jeugd om hun kaart te halen, vraagt het gedrag van spelers en toeschouwers om de nodige aandacht. Geef de scheidrechters het respect wat ze verdienen en gedraag je normaal als je naar een wedstrijd staat te kijken. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook aan een ander niet! Hoe wil je nu dat de jeugd gemotiveerd blijft om te fluiten, als ze regelmatig voor rotte vis worden uitgemaakt. Spreek elkaar aan op het gedrag.

19 Er wordt momenteel gewerkt aan het aanstellen van ambassadeurs binnen de vereniging die fungeren als aanspreekpunt bij situaties van disrespect en het niet nemen van verantwoordelijkheid. Marco Joossen vraagt of het niet mogelijk is om jonge scheidsrechters het eerste jaar te begeleiden. Riet Oomen vraagt of het geen optie is om de ouders van de C- en D-jeugd aan te moedigen om hun kaart te halen. Chris Bossers geeft de suggestie om de jongere jeugd ook al te laten fluiten bij de benjamins. Martijn ten Hakke vraagt of het mogelijk is om bij de aanwijzing van de scheidsrechters al rekening te houden met mogelijke risico s. Op het gebied van communicatie is het van belang dat er niet alleen gebruik wordt gemaakt van de mail; maar dat we elkaar ook kennen van gezicht. Er wordt naar gestreefd om elke maandagavond aanwezig te zijn in het clubhuis zodat er face to face overlegd en gesproken kan worden over zaken die op dat moment van belang zijn. Riet Oomen vraagt of het niet te voorkomen is dat D1 en H1 altijd gelijktijdig uit/thuis spelen. Bij om en om spelen zou er wekelijks een trekker zijn op zondag wat ook het clubgevoel ten goede zal komen. Dit zal overlegd moeten worden met de Bond. Een belangrijk punt voor de toekomst is het oppimpen van het clubhuis. Daar wordt aan gewerkt, maar is sterk afhankelijk van financiën en vrijwilligers. Wat financiën betreft: er wordt naar gestreefd om de contributie alleen te verhogen met de jaarlijkse indexatie. Ook zal de toeslag voor prestatiehockey worden heroverwogen, maar dat kan alleen maar als het budgetneutraal aangepast kan worden. Bas van den Dungen vraagt of het niet mogelijk is om de A-jeugd op zondag te laten spelen. Deze suggestie wordt mede ingegeven door het feit dat deze categorie spelers gedurende het seizoen vaak open dagen van vervolgopleidingen moet bezoeken die altijd op zaterdag vallen. Dit is echter een zaak van de Bond. Aankaarten en meedenken is altijd mogelijk. Vanuit de zaal komt ook de opmerking dat er senioren zijn die liever op vrijdagavond dan op zondag spelen. Is dat mogelijk? Ook hier geldt: dat is een zaak van de Bond. 11. BEGROTING De nieuwe penningmeester, Bas van Leijsen, geeft aan de hand van de sheets een toelichting op de begroting voor het komende seizoen. Aandachtspunt voor het komende seizoen: verhogen van de inkomsten. Dit zal dan met name moeten komen uit een verhoging van de baromzet door meer activiteiten. Ook wordt gewerkt aan een grotere sponsoring via de BC. Daarnaast blijft de contributie natuurlijk de grootste bron van inkomen. Door een strengere controle op de uitgaven zal getracht worden deze kant van de begroting in de hand te houden. Een van de consequenties zal zijn dat er geen enkele factuur wordt uitbetaald als de paraaf van de verantwoordelijke en de penningmeester ontbreekt.

20 Op dit moment wordt de gehele administratie nog verwerkt door ESJ Accountants en Belastingadviseurs. Op korte termijn zal overgegaan worden naar Exact Online; hierdoor zal de administratie meer in eigen beheer gedaan kunnen worden. INTERMEZZO Bas van Bekhoven is gearriveerd. Ook van hem wordt afscheid genomen. De voorzitter bedankt hem voor al zijn inzet om ervoor te zorgen dat er voor elke te spelen wedstrijd scheidsrechters aanwezig zijn. Als bij aanvang van een wedstrijd een scheids ontbrak vulde Bas zelf, indien mogelijk, de opengevallen plek in. Hulde en dank daarvoor! Ook hij ontvangt een boeket en cadeaubon. 12. VOORSTEL CONTRIBUTIEAANPASSING Er wordt voorgesteld de contributie te verhogen conform de voorgestelde indexering van de KNHB. Er zijn geen bezwaren. 13. JUBILARISSEN Dit jaar zijn er slechts 2 jubilarissen; maar dan wel 2 met een respectabel verleden. John Oomen en Hans Janssen zijn beiden 60 jaar lid van de vereniging en hebben samen 68 jaar bestuurservaring! Wim van Hagen heeft voor beiden een passende toespraak, een onderscheiding en een boeket bloemen. 14. RONDVRAAG George Martens: is het mogelijk om voor vaste scheidsrechters kleding aan te schaffen? Als de vereniging voor een kleine vaste groep scheidsrechters kleding, voorzien van een sponsornaam, zou kunnen verstrekken heeft dat een mooie uitstraling naar buiten. Is het niet mogelijk dit op naam te verstrekken? Ieder is dan verantwoordelijk voor zijn eigen kleding. Voor de zaterdag is het nog niet mogelijk. Er is dan teveel nodig, en dat is niet te realiseren. Voor de zaterdag zou gedacht kunnen worden aan hesjes met een sponsornaam. De onderscheidende kleding geeft in ieder geval duidelijk aan wie de baas is in het veld. Via de mail is er van Pim Nuijten de suggestie binnengekomen om een database van de bestaande contracten aan te leggen. Deze kunnen dan ook tijdig juridisch gescreend worden. Astrid van Hagen vraagt of heroverwegen (van de prestatiehockeytoeslag) ook betekent dat deze toeslag wordt afgeschaft. Daar is op dit moment nog niets over te zeggen. De toekomst zal het uitwijzen. 15. SLUITING Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje.

21 Oosterhout, 11 november 2012 Miek Storm van Leeuwen-van Wuijckhuijse

Betreft: JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING (ALV)

Betreft: JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING (ALV) Oosterhout, 12 oktober 2015 Betreft: JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING (ALV) Beste leden en ouders van jeugdleden van MHC De Warande, Zoals al eerder aangekonigd op de website, nodig ik u namens het bestuur

Nadere informatie

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015

Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Verslag (bijzondere) Algemene Ledenvergadering v.v. WODAN van 30 maart 2015 Dagelijks bestuur Karel Evers John Martens (afwezig) Commissieleden Mirjam Frijters Jan de Koning Geert van Almen Functie Voorzitter

Nadere informatie

Overzicht commissies en vrijwilligerstaken binnen Ring Pass Delft

Overzicht commissies en vrijwilligerstaken binnen Ring Pass Delft Overzicht commissies en vrijwilligerstaken binnen Ring Pass Delft Ring Pass is een vereniging die bijna volledig draait op vrijwilligers. Het lukt elk jaar weer om 1300 leden 10 maanden lang elke week

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Plan Van Aanpak Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Hoe ziet het nieuwe bestuur er uit Organogram MHC Epe Bestuur AB AB AB AB AB AB Voorzitter Frank Bieze Vice voorzitter Rob Schuyt Penningmeester

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Uitreiking JIC bokaal, SIC bokaal 4. Notulen van

Nadere informatie

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.?

MHC-Liberty. Vereniging of n B.V.? Algemene Leden Vergadering 2014 MHC-Liberty Vereniging of n B.V.? dinsdag 2 december 2014, aanvang 20.00 uur Het programma van de avond 1: Opening door de voorzitter. Vaststellen notulen van de vorige

Nadere informatie

informatie voor jou...

informatie voor jou... informatie voor jou... hockey vereniging de westerduiven met elkaar! Welkom bij hockeyvereniging Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

om iedereen mee te laten spelen, hebben we sponsors nodig die mee willen doen

om iedereen mee te laten spelen, hebben we sponsors nodig die mee willen doen speel mee. doe mee. ONZE HUIDIGE SPONSOREN inhoud voorwoord sponsor mogelijkheden evenementen kalender vrienden van MHC Soest algemene voorwaarden contactgegevens om iedereen mee te laten spelen, hebben

Nadere informatie

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs ALV d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs 1. Opening Hartelijk welkom iedereen. 2. Vaststelling agenda De agenda voor deze vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3.

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 Voorzitter: IJmert de Vries E-mail : ijmert@zod.nl Vice-voorzitter: Rob van Son E-mail : rob.son@planet.nl Secretariaat : Marianne Braakman-Kooiker E-mail : mhccsecretariaat@gmail.com

Nadere informatie

Voorwaarden zaalhockey 2015-2016

Voorwaarden zaalhockey 2015-2016 Voorwaarden zaalhockey 2015-2016 Binnenkort start het zaalhockeyseizoen 2015-2016 en zal de Almeerse Hockeyclub met naar onze verwachting ongeveer 72 wedstrijdteams deelnemen. Zaalhockey valt onder de

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Herziene organisatiemodel MHC Forescate 2013

Herziene organisatiemodel MHC Forescate 2013 Herziene organisatiemodel MHC Forescate 2013 BESTUUR Voorzitter Secretaris Penningmeester Commercie, marketing & communicatie Faciliteiten & beheer HTZ Kader HTZ Jeugd HTZ veteranen-, trimhockey en arbitrage

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

HOOFDSTUK 12 BEHEERGROEP KLEDING

HOOFDSTUK 12 BEHEERGROEP KLEDING HOOFDSTUK 12 BEHEERGROEP KLEDING 12.1 KLEDINGSPONSORING Shirtsponsoring, beter gezegd kledingsponsoring, is één van de sponsorvormen bij de s.v. Grol. In principe kan voor alle teams gewerkt worden met

Nadere informatie

Notulen Algemene Vergadering van de American Footballclub Lelystad Commanders d.d. 24 juni 2015 Locatie: Clubhuis Commanders Kofschip Lelystad

Notulen Algemene Vergadering van de American Footballclub Lelystad Commanders d.d. 24 juni 2015 Locatie: Clubhuis Commanders Kofschip Lelystad Notulen Algemene Vergadering van de American Footballclub Lelystad Commanders d.d. 24 juni 2015 Locatie: Clubhuis Commanders Kofschip Lelystad Agenda: 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststelling notulen

Nadere informatie

Sponsorpakketten en mogelijkheden

Sponsorpakketten en mogelijkheden Sponsorpakketten en mogelijkheden HBR (Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs) HBR bestaat inmiddels al 40 jaar, heeft ruim 1300 actieve leden en is één van de snelst groeiende verenigingen in Nederland!

Nadere informatie

Vacatures Vrijwilligers

Vacatures Vrijwilligers Vacatures Vrijwilligers V rijwilligers Xenios 1 juni 2015 V o l u me 1, Issu e 1 Zonder vrijwilligers geen hockey! Wij zijn ontzettend blij met alle vrijwilligers die het elke week weer mogelijk maken

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk

Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Buitengewone ledenvergadering ASV de Dijk Amsterdam, 15 juni 2011 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Notulen jaarlijkse ledenvergadering d.d. 21 januari 2011 4. Voordracht bestuurslid

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda

Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda Algemene Ledenvergadering Vrijdag 26 september 2013 Kantine Sporthal Interweij, aanvang 19:45 uur (de koffie staat klaar!) Agenda 1. Opening 2. Notulen ALV d.d. 26 september 2013 (bijgevoegd) 3. Jaarverslagen,

Nadere informatie

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken.

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken. Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult voelen. Daarom is

Nadere informatie

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland

Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Sponsorbrochure vv Kethel Spaland Introductie vv Kethel-Spaland vv Kethel Spaland is in de zomer van 2013 ontstaan uit een fusie tussen VVK 68 en SC Spaland. De nieuwe vereniging heeft 900 leden waarvan

Nadere informatie

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten!

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten! : Tijd om te oogsten! Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2014-2015? Wat zijn de plannen 2015-2016? Bijlage: resultaten 2014-2015 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

V E R S L A G. 1. Opening en mededelingen De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

V E R S L A G. 1. Opening en mededelingen De voorzitter heet de aanwezigen welkom. V E R S L A G Vergadering : Algemene Ledenvergadering Hockeyvereniging Westland Datum : 23 juni 20015 Tijd : 20.15 uur Locatie : Clubhuis Hockeyvereniging Westland Aanwezig : 45 aanwezigen waarvan 34 stemgerechtigde

Nadere informatie

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 We kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten bestuurlijk gezien hebben we vooruitgang geboekt maar

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015

Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015 Algemene Ledenvergadering SIOL woensdag 23 september 2015 Agenda (1) 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen 2. Notulen vergadering 6 oktober 2014 3. Jaarverslag seizoen 2014/2015 en vooruitblik

Nadere informatie

Myra /MHCAmstelveen Witte Rook Sessie C & D team. 26 juni 2015

Myra /MHCAmstelveen Witte Rook Sessie C & D team. 26 juni 2015 Myra /MHCAmstelveen Witte Rook Sessie C & D team 26 juni 2015 Agenda Even voorstellen Waarom gemengde teams Organisatie en rollen rond het team Trainingen & wedstrijden Zaalhockey Tenue Administratieve

Nadere informatie

VOORWOORD. Heeft u een goede reden of twijfelt u? Dan nodigen wij u van harte uit deze flyer te bekijken!

VOORWOORD. Heeft u een goede reden of twijfelt u? Dan nodigen wij u van harte uit deze flyer te bekijken! VOORWOORD Er zijn wellicht honderd redenen om niet te sponsoren. Maar er is soms maar één reden nodig om het wel te doen. Voor een ieder verschillend en persoonlijk. Heeft u een goede reden of twijfelt

Nadere informatie

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden

BESTUURSFUNCTIES. Taken en verantwoordelijkheden BESTUURSFUNCTIES Taken en verantwoordelijkheden Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissie Wedstrijdzaken Technische Commissie Jeugdcommissie Interne Coördinator Mei 2012 VOORZITTER De taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Groninger Frisbeevereniging Gronical Dizziness. Beleidsplan 2015-2016

Groninger Frisbeevereniging Gronical Dizziness. Beleidsplan 2015-2016 Groninger Frisbeevereniging Gronical Dizziness Beleidsplan 2015-2016 Groningen, 5 maart 2015 Inhoud 1 Doelstellingen voor 2015-2016 3 2 Het bestuur 3 3 Competitie en toernooien 3 3.1 Competities 3 3.2

Nadere informatie

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014

Basketbalvereniging Jump 80. Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Basketbalvereniging Jump 80 Algemene Ledenvergadering Maandag 13 oktober 2014 Agenda: Welkom en opening Verslag seizoen 2013/2014 Financieel verslag seizoen 2013/2014 Doelstellingen seizoen 2014/2015 Begroting

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013

BELEIDSPLAN. Versie oktober 2013 BELEIDSPLAN Versie oktober 2013 Op- of aanmerkingen op dit beleidsplan graag schriftelijk indienen bij het bestuur. Dit zal dan besproken worden in de bestuursvergadering. Na de volgende ledenvergadering

Nadere informatie

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015

Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019. Versie 12 maart 2015 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 Versie 12 maart 2015 1 Algemeen Beleidsplan BC Iduna 2015-2019 1. Financieel gezond en betaalbaar 2. Gezelligheid 3. Sportieve ambitie 4. Voldoende zaalcapaciteit

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Notulen van de Algemene Leden Vergadering van FC op 18 november 2013. 1. Opening & inleiding vergadering door de voorzitter. Hans van Collenburg opent de vergadering met een woord van welkom voor alle

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD

Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Functiebeschrijvingen Basketballvereniging FAST 4WARD Oosterhout, oktober 2006 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 Jeugdcommissie 4 Secretariaat 4 Penningmeester 5 Kascommissie 5 Publiciteitscommissie 6 Scheidsrechters

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009

MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 MHC Dieren Financieel jaarverslag 2008-2009 B. Grijpma 1 juni 2009 Inhoud: Balans per 1-6-2009 Realisatieoverzicht 2008-2009 Toelichting op het overzicht en begroting Meerjarenbegroting 2005-2017 Voorstel

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk

Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Algemene ledenvergadering Volleybalvereniging Relay Langedijk Noord- Scharwoude, 26 november 2014 Verslag/notulen 1 Opening Voorzitter opent de vergadering en meldt de personen die zich hebben afgemeld.

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75

Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 Huishoudelijk Reglement Handbal Vereniging Born 75 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging is opgericht op., 1975. Zij stelt zich ten doel het beoefenen van de handbalsport te bevorderen. Artikel 2

Nadere informatie

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Visie en Beleids document Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Versie 1.0 Geschreven door Alexander Vos, Nicole Schreuder, Mila Prins & Julia Marijnen Inhoud 1 Inleiding 2.1 Doelstelling 2.2 Doelgroepen

Nadere informatie

INFORMATIE RHC SEIZOEN 2014-2015

INFORMATIE RHC SEIZOEN 2014-2015 Seniorenspecial Uitgave voor nieuwe leden van de Rijswijksche Hockey Club INFORMATIE RHC SEIZOEN 2014-2015 Secretariaat: 015-213 67 67 Bankrelatie: Postbus 666 info@rijswijkschehc.nl Rabobank 16.68.95.709

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Achtergrondinformatie (spel)regels

Achtergrondinformatie (spel)regels Achtergrondinformatie (spel)regels De spel- en teambegeleider Ieder seizoen stappen weer veel nieuwe kinderen het veld op. Vol enthousiasme om te leren hockeyen. Deze kinderen nemen natuurlijk ook hun

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

SPONSORBROCHURE 2014-2015. Sponsorbrochure 2013-2014

SPONSORBROCHURE 2014-2015. Sponsorbrochure 2013-2014 SPONSORBROCHURE 2014-2015 Sponsorbrochure 2013-2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Sponsormogelijkheden Sponsoruitingen 4 Algemene & Hoofdsponsoring 5 Sponsormatrix 6 Kledingsponsoring 7 Overige sponsoring

Nadere informatie

een familieclub met ambitie Nieuwsbrief april 2014

een familieclub met ambitie Nieuwsbrief april 2014 een familieclub met ambitie Nieuwsbrief april 2014 Geachte (ouders van) leden, Met de paasdagen en toernooien op de Loenense MHC in gang en in aantocht, de hoogste tijd voor een update via deze nieuwsbrief:

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom!

Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Ledenvergadering maart 2013 Van harte welkom! Webversie presentatie 21 maart 2013 Agenda 19.30 19.40 Welkom 19.40 20.20 Presentatie 20.20 21.00 Vragen en antwoorden 21.00 Sluiting Aanleiding tot de herinrichting

Nadere informatie

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave:

Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd. Inhoudsopgave: Bijlage 4: Scheidsrechterplan VVR-jeugd Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Organisatie en structuur 4. Profielschets verenigingscheidsrechter 5. Organisatie rond wedstrijden 6. Werving, selectie

Nadere informatie

Plaats van Breedtesport binnen HOD

Plaats van Breedtesport binnen HOD In dit document wordt de breedtesport hockey organisatie binnen HOD beschreven. Het document is bedoelt als een aanzet van de verschillende rollen en functies binnen de vereniging. Het dient niet te worden

Nadere informatie

Organigram DEV-Arcen. Bestuur

Organigram DEV-Arcen. Bestuur Organigram DEV-Arcen Bestuur Vertrouwens- en klachtencommissie PR/Sponsor Technische Accommodatie Activiteiten Vrijwilligers Leden Financiën Veteranen Senioren Jeugd Organigram DEV-Arcen Bestuur Commissies

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Algemeen Artikel 1 Algemene bepaling 1. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van het bepaalde in artikel 20 van de statuten van de volleybalvereniging

Nadere informatie

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 26 september 2013 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Jasper de Munck (bestuurslid), Johan Klein (bestuurslid recreanten),

Nadere informatie

VERSIE oktober 2013 sponsorcommissie@hcvoorne.nl. Sponsorgids

VERSIE oktober 2013 sponsorcommissie@hcvoorne.nl. Sponsorgids VERSIE oktober 2013 sponsorcommissie@hcvoorne.nl Sponsorgids Welkom bij Hockey Club Voorne Hockeyclub Voorne is opgericht in 1971 en het complex is momenteel nog steeds gevestigd aan de Boerseweg in Hellevoetsluis.

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 6 oktober 2015 Aanwezig: Wil Schoonderbeek Erik van der Loo Roland van der Loo Adrien Esselmann Hennie Straakenbroek Ben Peelen Bert van de Poll Marcel Wilgenburg

Nadere informatie

Jeugd bij Oranje Nassau.

Jeugd bij Oranje Nassau. . Datum: 08 april 2006 Sietze Ketelaar Inleiding. Ongeveer 10 jaar geleden is ON gestopt met het geven van trainingen aan jeugdspelers. Destijds is ON hiermee gestopt omdat de instroom van nieuwe jeugd

Nadere informatie

Sponsormap Mixed Hockey Club Leeuwarden

Sponsormap Mixed Hockey Club Leeuwarden Sponsormap Mixed Hockey Club Leeuwarden Mixed Hockey Club Leeuwarden Sponsoren bij de Mixed Hockey Club Leeuwarden. Dat is zakelijk en sportief scoren! MHCL is in de loop der jaren uitgegroeid naar een

Nadere informatie

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013

Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club. 27 november 2013 Welkom op de Algemene Ledenvergadering van de Goudse Mixed Hockey Club 27 november 2013 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Vaststelling Agenda 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 23 juni 2013 4. Jaarrekening

Nadere informatie

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 augustus 2014 BV SQUIRRELS Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 Van de voorzitter Hallo allemaal, Nog eventjes en dan is de vakantie weer voorbij. Natuurlijk hoop

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte

Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Notulen Algemene Ledenvergadering Almonte Datum: 14-06-2015 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 19:00-22:00 uur 1. Opening (HD) Henk bedankt iedereen en is blij met de grote

Nadere informatie

Penningmeester. THCC De Kromhouters

Penningmeester. THCC De Kromhouters Penningmeester Functie-inhoud: - Lid dagelijks bestuur met Voorzitter, Vice-voorzitter en Secretaris - Sparringpartner voor gehele Bestuur (verder bestaande uit Sponsoring, TC, Bar, Algemene Zaken) - Fiscale

Nadere informatie

PSV Poortugaal. Kledingvoorschrift en kledingprocedure

PSV Poortugaal. Kledingvoorschrift en kledingprocedure Kledingvoorschrift en kledingprocedure PSV Poortugaal 1. Kleding 2. Wedstrijdtenue PSV Poortugaal 3. Aanschaf sportkleding 4. Tenues en trainingspakken met sponsoruitdrukkingen 5. Sponsoring 6. Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Zaalhockey briefing. 25 november 2014

Zaalhockey briefing. 25 november 2014 Zaalhockey briefing 25 november 2014 Welkom! Zaalhockey organisatie Opbouw competitie Materiaal uitrusting DWF Zaalhockey spelregels Vragen Zaalhockey algemeen Enorme groei: 2014/2015 2.326(2013/2014 2.193,

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen

BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL. Versie 15112012. O.Roukens. Algemeen 1 BELEIDSDOCUMENT JEUGDCOMMISSIE HANDBAL Versie 15112012 O.Roukens Algemeen In dit document worden taken en verantwoordelijkheden van de jeugdcommissie van de afdeling handbal van Avanti Wilskracht vastgelegd.

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2013

Nieuwsbrief November 2013 Nieuwsbrief November 2013 Inhoud: Uitgelicht: Zaalhockey Zaalscheidsrechters per team Events: Mossel avond Algemene ledenvergadering Pagina 1 Pagina 2 Pagina 1 Pagina 3 Huishoudelijke mededelingen: HVB

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609

GV DOS K.v.K. : 40532716 KNGU nummer: 01081609 Jaarverslag GV DOS 2009-2010 DOS Amsterdam maakt een turbulent jaar mee. Na de noodoproep van het vorige bestuur zijn drie nieuwe bestuursleden gevonden die onze vereniging een stap vooruit willen helpen.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bestuursleden Bestuurslid Financiën: Bestuurslid verenigingszaken Voetbalzaken

Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bestuursleden Bestuurslid Financiën: Bestuurslid verenigingszaken Voetbalzaken Vacatures Baronie seizoen 2015/2016 versie 2 juli Bent u op zoek naar een uitdagende en leuke invulling van uw vrije tijd. Wij hebben voldoende uitdagingen. We gaan graag met u in gesprek om te kijken

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

Doel Stichting ZwemSupport

Doel Stichting ZwemSupport Sponsorplan 2009-2011 Stichting ZwemSupport Alkemade Z&PC Alkemade Sponsorplan 2009-2011 Pagina 1 Doel Stichting ZwemSupport Het bieden van continuïteit aan de ontwikkeling en de beoefening van de zwemsport

Nadere informatie

Jaarplan technische commissie 2015-2016

Jaarplan technische commissie 2015-2016 Jaarplan technische commissie 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Technische commissie... 4 2.1 taken en verantwoordelijkheden... 4 2.2 samenstelling en aanspreekpunt... 4 2.3 planning en overleg...

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010

Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Jaarverslag Sportvereniging OKK 2009 Uitnodiging en agenda jaarvergadering 2010 Het bestuur van Sportvereniging OKK te Nieuwkoop nodigt alle leden van de vereniging uit tot het bijwonen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Uitnodiging ledenvergadering!!! 17 november 2015. Oktober 2015.

In deze nieuwsbrief: Uitnodiging ledenvergadering!!! 17 november 2015. Oktober 2015. Oktober 2015. In deze nieuwsbrief: Uitnodiging algemene ledenvergadering. Jubileumfeest. Nieuwe kleding. Sponsoring. Opmerking. Zaalwacht. Uitnodiging ledenvergadering!!! Wie kent hem niet, de welbekende

Nadere informatie

Clubblad JHC Stix Voorjaarseditie 2014

Clubblad JHC Stix Voorjaarseditie 2014 Scoop Voorjaarseditie 2014 Deze editie wordt mede mogelijk gemaakt door: Inleiding Welkom bij de tweede editie van ons clubblad! Na de uitgifte van het allereerste clubblad hebben we veel positieve reacties

Nadere informatie

Sponsorvoorstel trainingsgoals HC De Pelikaan. Najaar 2015

Sponsorvoorstel trainingsgoals HC De Pelikaan. Najaar 2015 Sponsorvoorstel trainingsgoals HC De Pelikaan Najaar 2015 Inleiding Geachte geintereseerde HC De Pelikaan is al>jd op zoek naar sponsoren die voor de club iets extra s willen doen. Dank voor je interesse.

Nadere informatie

SV BAARN VOETBAL - NIEUWSBRIEF

SV BAARN VOETBAL - NIEUWSBRIEF Beste vrienden van SV Baarn, Nu het seizoen vrijwel ten einde is en we allemaal nog maar nèt bekomen zijn van het fantastische eindfeest vorige week, sturen we je hierbij alvast de nodige informatie voor

Nadere informatie

Coachavond Junioren. 18 februari 2014

Coachavond Junioren. 18 februari 2014 Coachavond Junioren 18 februari 2014 AGENDA Deel I Informa-e: Algemene punten TC punten Deel II Interac-e Deel III Rondvraag & afspraken WELKOM! Voorstelrondje Wie ben ik? Wat doe ik binnen HC Scoop? Wat

Nadere informatie

samen scoren! We hebben u echt nodig... Kleding sponsoring... De drie pakketten... Reclamedoeken Rondweg...

samen scoren! We hebben u echt nodig... Kleding sponsoring... De drie pakketten... Reclamedoeken Rondweg... samen scoren! We hebben u echt nodig... Kleding sponsoring... De drie pakketten... Reclamedoeken Rondweg... sponsorgids 2015 Huis & Hypotheek Al 10 jaar Hoofdsponsor. Huis & Hypotheek begon ruim 10 jaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Het jaar opstarten 2. Afgelastingen 4. Voor de wedstrijd 5. Tijdens de wedstrijd 6. Rust 6.

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Het jaar opstarten 2. Afgelastingen 4. Voor de wedstrijd 5. Tijdens de wedstrijd 6. Rust 6. Inhoudsopgave pag. Voorwoord 2 Het jaar opstarten 2 Afgelastingen 4 Voor de wedstrijd 5 Tijdens de wedstrijd 6 Rust 6 Na de wedstrijd 6 Speeltijden 7 Overige belangrijke informatie 8 Invullen officiële

Nadere informatie

Kledingbeleid en Teamsponsoring Avanti Wilskracht

Kledingbeleid en Teamsponsoring Avanti Wilskracht Kledingbeleid en Teamsponsoring Avanti Wilskracht 1. Algemeen 2. Wedstrijdtenue Avanti Wilskracht 3. Tenues, trainingspakken, tassen en andere voetbal gerelateerde items 4. Hoe om te gaan met de in bruikleen

Nadere informatie

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden

Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl. Informatie voor nieuwe jeugdleden Korfbalvereniging IJsselvogels Sportlaan 9 2841 EB Moordrecht www.ijsselvogels.nl Informatie voor nieuwe jeugdleden JTC IJsselvogels jtc@ijsselvogels.nl December 2008 Korfballen bij IJsselvogels: echt

Nadere informatie