JAARVERSLAG MHC OSS over het verenigingsjaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG MHC OSS over het verenigingsjaar 2011-2012"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG MHC OSS over het verenigingsjaar Inleiding: Het jaarverslag geeft een beknopt overzicht van belangrijke feiten van het afgelopen verenigingsjaar en is een overzicht/samenvatting van de aangeleverde gegevens van de bestuursleden van MHC Oss. 2. Algemeen: MHC Oss blijft zich als club positief ontwikkelen; qua aantal leden groeien we nog steeds. Het afgelopen jaar hebben we Funkey hockey voor kinderen vanaf 5 jaar ontwikkeld, dat in het nieuwe seizoen zeer succesvol van start is gegaan. Daarnaast zijn ook voor de senioren de voorbereidingen zodanig geweest dat we dit jaar met een extra dames senioren team kunnen starten. Sportief is het seizoen een seizoen met gemengde gevoelens. Positief was dat Heren 1 de promotiepoule van de Overgangsklasse haalde en daarin veel ervaring op heeft kunnen doen in een aantal aantrekkelijke wedstrijden. Minder positief was dat Dames 1 er helaas niet in geslaagd is om zich in de Overgangsklasse te handhaven. Met een nog jonger en talentvol team dan vorig jaar ontwikkelen zij zich nu goed in de 1ste klasse. Ook bij de jeugd zijn de resultaten wisselend. Goede lichtingen wisselen zich hier af met minder goede. Onze inzet is er op gericht om deze fluctuaties wat minder te maken. Financieel hebben we met name door een tegenvallend After Exam Toernooi een verlies van ,-- geleden. We hebben in de begroting van dit lopende jaar maatregelen getroffen om positief uit te komen. Als bestuur van MHC Oss vinden we het nodig regelmatig onze visie op de ontwikkeling van de club te toetsen. Uiteraard stemmen we dat jaarlijks in de ledenvergadering met u af. Het afgelopen seizoen hebben we dat veel uitgebreider gedaan. Samen met TC Jeugd en Bestuur hebben we een missie en visie opgesteld met daarbij ook een aantal kernwaarden,die wij als een leidraad zien voor onze gedragingen. Dit geldt voor Bestuur, Commissies maar uiteraard ook voor alle leden. Ook heeft de nieuwe missie en visie tot een structuurwijziging geleid. Om beide aspecten Breedtesport en Prestatiesport goed tot hun recht te laten komen hebben we de bestuursfuncties Breedtesport Jeugd en Breedtesport Senioren naast de functie van Prestatiesport gecreëerd. Verder zijn de functies Accommodatie en Clubhuis samengevoegd tot een functie Facilitair Beheer. Wij hebben deze al met u via de nieuwsbrief gecommuniceerd, maar willen daar graag in de ledenvergadering met u op terugkomen. Als club hebben we ook te maken met de veranderende wereld om ons heen. De crisis heeft ook impact op ons. Niet zozeer op onze inkomsten uit sponsoring: die groeien nog steeds en ook onze hoofdsponsor, Hema/familie Sanders heeft het contract met 3 jaar verlengd. Waarvoor uiteraard veel dank! Maar wel op bijvoorbeeld subsidies. De uren voor de combinatiefunctionaris, aan het begin van het afgelopen seizoen gestart, zijn vanaf september dit jaar weer drastisch terug gebracht en de subsidie van de gemeente voor onze onderhoudsman Piet Nederkoorn stopt met ingang van 1/01/2014. Daarbij moeten we ons ook nog realiseren dat het steeds moeilijker wordt om de club met uitsluitend vrijwilligers te laten functioneren. Jaarverslag MHC Oss Pagina 1 van 12

2 Afgelopen seizoen hebben we ook weer veel aandacht aan onze accommodatie besteed. De onderlaag voor veld 1 moest vervangen worden en van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de bult te verwijderen. Met twee nieuwe watervelden staan we wat dat betreft er goed voor; echter we hebben dringend uitbreiding nodig. De gemeente heeft daarvoor geld gereserveerd en we zijn nu in discussie waar dat veld moet komen. De gemeente heeft een voorkeur voor een samenwerking met DOT en dus voor een combinatieveld hockey/korfbal. Vanuit de locatie gezien gaat ook onze voorkeur daar naar uit,maar alleen als het ook een oplossing biedt t.a.v. het aantal uren dat we daar kunnen spelen. Samen met DOT en de gemeente loopt hiernaar een onderzoek. Uiteraard hebben ook het clubhuis en de kleedkamers onze aandacht. Er lopen gesprekken over samenwerking met anderen als Het Hooghuis. Wij gaan ervan uit dat we binnen een half jaar daar duidelijkheid over hebben en u dan kunnen presenteren wat uiteindelijk de plannen worden. Duidelijk mag zijn dat het stoppen van subsidies, het moeilijker vullen van functies met vrijwilligers en het investeren in nieuwbouw voor clubhuis/kleedkamers geld kost. Daarbij zal ook goed gekeken moeten worden naar de contributiebijdragen. Wij willen daarom in het voorjaar van 2013 graag met u in een speciale ledenvergadering naar ons contributiehuis kijken. Het afgelopen seizoen heeft ook geleid tot het afscheid van twee bestuursleden. Marjo van IJzendoorn, voorzitter TC Jeugd, heeft helaas moeten besluiten haar functie neer te leggen. De taken en verantwoordelijkheden die behoren bij het voorzitterschap van de TC Jeugd kosten heel veel tijd. Voor de invulling en de ontwikkeling van de nieuwe Commissie Breedtesport Jeugd wordt opnieuw veel tijd en inzet van de voorzitter gevraagd. Marjo heeft de conclusie getrokken dat haar de tijd ontbreekt, naast haar drukke baan overdag, om die bestuursfunctie ook op een goede manier inhoud te kunnen blijven geven. Ik betreur dat Marjo afscheid heeft genomen en bedank haar nu alvast voor het vele goede werk dat zij verricht heeft. Door de samenvoeging van commissies accommodatie, materialen en clubhuis wordt het bestuur verminderd met een bestuurslid. Over de wijze waarop de herverdeling van commissies en taken zou gaan plaatsvinden is binnen het bestuur van gedachten gewisseld. Gebleken is daarbij dat een verschil van inzicht is ontstaan dat niet meer kon worden opgelost. Als uitvloeisel daarvan heeft Han Acke besloten, na meer dan dertig jaar, zijn taken ten behoeve van de bar en het clubhuis ter beschikking te stellen en terug te treden als bestuurslid. Uiteraard komen we nog uitgebreid terug op de vele jaren die Han als bestuurslid van Keep Fit en MHC Oss heeft gefunctioneerd en de vele goede dingen die hij daarbij heeft gerealiseerd. Ontelbaar zijn de uren die Han aan onze vereniging heeft besteed. Graag spreek ik hiervoor reeds mijn grote dank en bewondering uit. Vanzelfsprekend komen we in de ledenvergadering terug op het afscheid van Marjo en Han. Het afgelopen seizoen hebben we veel aandacht aan de interne organisatie gegeven. De bedoeling is dat we nu met veel elan aan de uitwerking hiervan gaan beginnen. Daarbij hebben we vele vrijwilligers nodig. Ik heb het al vaker gezegd maar daardoor is het niet minder waar. We hebben vele goede vrijwilligers,die ik erg dankbaar ben,maar we hebben er nog veel nodig. Ik hoop dat u meedenkt als er een beroep op u gedaan wordt. Jaarverslag MHC Oss Pagina 2 van 12

3 3. Bestuur: Tijdens de ALV van 7 november 2011 zijn er geen wisselingen in het bestuur aan de orde geweest. Vlak voor het einde van het seizoen heeft Marjo van IJzendoorn haar portefeuille voorzitter TC Jeugd neergelegd, in verband met de verwachting dat het op de rit zetten in een nieuwe structuur van de TC breedtesport junioren meer tijd zal vergen dan zij zou kunnen besteden aan deze klus. Als bestuur hebben we haar beslissing betreurd, juist omdat zij met veel enthousiasme haar taak was begonnen. Ook Han Acke heeft de keuze gemaakt om zijn taken als bestuurslid neer te leggen, na ruim dertig jaar in diverse functies actief te zijn geweest voor de bar en de accommodatie. Aan zijn beslissing lag een verschil van inzicht ten grondslag over de invulling van taken in een nieuwe structuur en helaas is dat verschil onoverbrugbaar gebleken. Voor de vele jaren waarin Han zich, eerst voor Keep Fit en later voor MHC Oss, heeft ingezet als vrijwilliger en de laatste jaren als bestuurslid, is het bestuur hem zeer dankbaar. 4. Ledenbestand: Het ledenbestand van MHC Oss is het afgelopen jaar in dezelfde constante lijn als de voorgaande jaren, gegroeid. Met zo n 1277 leden was er opnieuw een groei van 3%. 5. Financiën: De financiële administratie van de vereniging wordt uitgevoerd door Hendriks van Bergen & Smulders. Zij verzorgen tevens de loonadministratie en voeren in opdracht van de penningmeester alle betalingen uit. Daarnaast verzorgen zij de aangiften loonheffing en omzetbelasting en stellen zij de jaarrekening van MHC Oss samen. Nagtzaam accountants heeft de controle op 12 oktober 2012 uitgevoerd. Van hun bevindingen wordt verslag gedaan tijdens de ALV van 1 november De inkomsten van MHC Oss bestaan uit de contributie, sponsoring, baromzet, detachering en subsidie. Zowel de contributie als de sponsoring is conform de begroting gerealiseerd. De baromzet en de gemeentelijke subsidie blijven achter. De baromzet is lager dan gepland vanwege een lage bezetting van het After Exam Toernooi waardoor er minder dan begroot is omgezet. Ook de vaste kosten van het toernooi zijn niet volledig gedekt. De kosten van de baromzet zijn hoger geweest dan begroot. Opgemerkt wordt dat de korting op de barinkoop is toegevoegd aan de sponsorinkomsten. De subsidie van de gemeente Oss is verlaagd. De uitgaven van MHC Oss bestaan uit afdracht aan de stichting, lonen en vrijwilligersvergoedingen, verzekering en administratiekosten, gemeentelijke belastingen, bankkosten en rentes en kosten standaardteams en sponsoring. De kosten zijn min of meer conform de begroting uitgevoerd. De kosten van zaalhuur zijn gestegen. MHC Oss heeft in seizoen een verlies van ,-. Het aantal debiteuren loopt op en een toenemend deel daarvan lijkt niet te innen. De ledenadministratie is gekoppeld aan het incassosysteem. De ledenadministratie wordt in All United beheerd. De complexiteit van het systeem leidt tot stagnatie van de ledenadministratie en de incasso s. Daardoor is in 2011 de eerste incassoronde met 1 maand uitgesteld. Het vreemd vermogen (de leningen) loopt terug. De rekeningcourant laat daarentegen een dalende lijn zien. Het volledige accountantsverslag is bij het schrijven van dit verslag nog niet voorhanden. Jaarverslag MHC Oss Pagina 3 van 12

4 6. Competitie/Technische zaken senioren: Prestatiehockey Dames 1 Dames 1 heeft aan het begin van het seizoen een nieuwe start gemaakt met Bart Jan van Collenburg als trainer/coach. Bart Jan werd bijgestaan door Dave van Druten (assistent-trainer/coach), Cor van der Tas (assistent-trainer), Joop Konings (keeperstrainer) en Nancy van der Leest (manager). Dames 1 heeft een moeilijk seizoen gehad. Dames 1 heeft er alles aan gedaan om degradatie te ontlopen. In eerste instantie leek dit ook te lukken. Rechtstreekse degradatie werd voorkomen en er moesten (voor het eerst in de geschiedenis van MHC Oss) play-out/play-off wedstrijden gespeeld worden, tegen MHC Alliance. Helaas redde Dames 1 het niet, ondanks een fantastische sfeer en de vele aanmoedigingen tijdens de thuiswedstrijd. Degradatie naar de eerste klasse was een feit. Sara Luiten, Sietske van Sommeren, Jara van der Steen en Anne Ligthart hebben na vele jaren hockey in Dames 1 afscheid genomen (en zijn aan het begin van het nieuwe seizoen in het zonnetje gezet). Dames 2 Dames 2 heeft onder leiding van Lieke Swaans (coach), Ingrid Verhoeven (trainer), Frank Schellen (trainer) en Cees Sanders (manager; 1 e helft van het seizoen) lang meegedaan om het kampioenschap in de overgangsklasse. Helaas zat het kampioenschap er niet in. Lieke, Ingrid en Frank hebben aan het einde van het seizoen afscheid genomen. Heren 1 Heren 1 heeft na het teleurstellende tweede jaar in de overgangsklasse een nieuwe start gemaakt onder leiding van Rob Smits. Rob heeft na drie jaren Dames 1 de overstap gemaakt naar de heren. Rob werd bijgestaan door Bert Zonnenberg (assistent-trainer/coach), Leon Mathijssen (assistent-trainer), Pim van der Kroef (assistent-trainer), Joop Konings (keeperstrainer), Anette Langenhuijsen (manager) en Yavuz Gunaydin (manager). Heren 1 heeft fantastisch gepresteerd in de nieuwe overgangsklasse. Na een mooie strijd met Tilburg en Breda werd de promotiepoule gehaald, de poule met de beste acht teams uit de overgangsklasse. Kortom: een fantastisch resultaat. Helaas was de promotiepoule nog te hoog gegrepen. Bram Dierkes heeft aan het einde van het seizoen afscheid genomen van Heren 1. Heren 2 Heren 2 heeft onder leiding van Jacques Duiven de kans gekregen om in de reserve hoofdklasse mee te doen. Hoewel het hockey en de uitslagen zeker niet slecht waren, zat er niet meer in dan de 11 e plaats (en dus degradatie naar de reserve overgangsklasse). Prestatiecommissie De prestatiecommissie heeft dit seizoen bestaan uit Henk de Bruijn, Rob Suppers en Rob Teerink (voorzitter). Jaarverslag MHC Oss Pagina 4 van 12

5 Recreatiehockey Senioren dames Naast dames 1 en dames 2 hebben zes damesteams afgelopen jaar in verschillende poules gespeeld, waaronder vier teams in de 18+ competitie. De resultaten van twee teams sprongen eruit. Zowel dames 6 als dames 8 zijn kampioen geworden! Senioren heren Naast heren 1 en heren 2 hebben zes herenteams afgelopen jaar in verschillende poules gespeeld, waaronder één team in de 18+ competitie, namelijk heren 8. Helaas zijn er geen herenteams kampioen geworden. Veterinnen De veterinnen hebben zoals vertrouwd - op donderdag met twee teams meegedaan aan de competitie. Veteranen De veteranen hebben afgelopen seizoen wederom met drie teams meegedaan aan de competitie. De resultaten van HVA sprongen eruit. Met een geweldig doelsaldo werd HVA ongeslagen kampioen. Volgend seizoen speelt HVA in de overgangsklasse. MaesHaCkers De MaesHaCkers hebben op zondagmorgen om uur hun gebruikelijke onderlinge wedstrijd gespeeld. Natuurlijk was Henk Jansen ook weer als vertrouwd aanwezig. Trimmers Na het afscheid van Tanja de Blaauw hebben we geen trainer kunnen vinden voor de trimmers. De trimmers hebben echter mee kunnen trainen met de veterinnen, onder leiding van Ingrid Verhoeven. TC Senioren De TC-Senioren heeft afgelopen seizoen uit twee commissieleden bestaan, namelijk Bram van den Heuvel en Rob Teerink (voorzitter). Luuk de Blaauw (veteranen) en Wil van Druten (MaesHaCkers) zijn coördinatoren geweest. Zaalhockey De zaalhockeycompetitie is, onder leiding van Renate Gravemeijer (voorzitter), Nancy van der Leest (wedstrijdsecretaris) en Grace Brands (lid) en Tess Hagen (lid), prima verlopen. Helaas waren er te weinig uren in Oss beschikbaar, maar konden we in Berghem terecht. De opkomst van de scheidsrechters en zaalwachten was redelijk goed. Er was meer trainingstijd dan eerdere seizoenen, maar toch blijven de trainingsuren een belangrijk aandachtspunt. Helaas zijn er geen teams in de zaal kampioen geworden. Jaarverslag MHC Oss Pagina 5 van 12

6 7. Competitie/technische zaken TC Jeugd: Ontwikkelingen: In mei 2012 heeft Marjo van IJzendoorn vanwege drukke werkzaamheden haar functie als voorzitter van de TC-Jeugd neergelegd. Jeroen Muller heeft een gedeelte van haar werkzaamheden als interimvoorzitter overgenomen. Ook Wim Rooijakkers heeft aan het einde van het seizoen, na bijna 10 jaar inzet voor de TC-Jeugd, afscheid genomen als coördinator van de B-jongens. Gedurende het seizoen is er samen met het bestuur van MHC Oss een aantal keren overleg gevoerd over wijzigingen in de organisatiestructuur. In de loop van het seizoen zal dit verder zijn beslag krijgen. Door het toegenomen aantal jeugdteams zitten de velden zowel op zaterdag voor de competitie als doordeweeks voor trainingen op de grens van hun capaciteit. Gebruik van de velden van DOT voor de proeflessers op zaterdag biedt daarbij slechts een beperkte oplossing. Vanuit de TC-Jeugd wordt aangedrongen op snelle duidelijkheid ten aanzien van de uitbreiding van de velden. Anders is een ledenstop c.q. wachtlijst voor de jeugdleden onontkoombaar. Training: Alle teams trainen 1 x per week. De 1 e en 2 e teams trainen (minimaal) 2 x per week en ook de D-elftallen trainen zo mogelijk 2 x per week om te zorgen voor een goede basis. Elk jaar vergt het een grote inspanning om alle teams te voorzien van trainers en coaches. Met name door de inspanningen van Ingrid Verhoeven en Sylvia van der Burgt is dat ook dit seizoen weer gelukt. De inzet en betrokkenheid van vele trainers stemt ons tevreden. Wel is de kwaliteit van de trainers een aandachtspunt. In de loop van het seizoen is bij MHC Oss een trainerscursus gestart die voor een uitbreiding van het aantal gekwalificeerde trainers heeft gezorgd. De komende jaren zal er nadrukkelijk meer aandacht aan de opleiding en de begeleiding van de trainers besteed worden. Dit is noodzakelijk om de kwaliteit van de jeugd zowel in de prestatielijn als in de recreatieve lijn naar een hoger plan te tillen. De keeperschool draait op twee avonden per week. De trainingen onder leiding van Joop Konings werpen hun vruchten af. Steeds meer teams hebben een goed opgeleide vaste keeper. Ook de capaciteit van de keepersschool zit inmiddels aan haar grenzen. Er wordt gezocht naar uitbreiding om meer keepers gelegenheid te geven om te training onder leiding van specialisten. Elftallen: In de Meisjes A-categorie is met zes elftallen aan de competitie deel genomen. MA1 werd kampioen in de Sub Topklasse. MA2 handhaafde zich prima in de 1 e klasse. Deze leeftijdscategorie, met examens, baantjes en drukke sociale bezigheden beleeft veel plezier aan de hockeysport en de activiteiten die daarmee samen hangen. Aan het einde van het seizoen is dan ook een groot aantal meisjes ingestroomd in een senioren elftal, variërend van Dames 1 tot dames 8. Bij de B-meisjes zijn dit seizoen acht teams ingeschreven. De resultaten waren wisselend, maar zowel voor de winter als na de winter konden we 2 kampioensteams noteren: MB2 en MB8, MB1 en MB5 lieten zien dat er in de volle breedte met plezier en enthousiasme maar ook voor de winst wordt gehockeyd. MB3 miste het kampioenschap na een door de tegenstander verkeerd ingevulde uitslag, wat mij betreft een sportief dieptepunt voor de betreffende club. Bij meisjes C deden er dit seizoen maar liefst negen teams mee aan de competitie. In deze categorie werd MC3 na de winter kampioen. Jaarverslag MHC Oss Pagina 6 van 12

7 Meisjes D heeft in de breedte van haar categorie in het seizoen prima gepresteerd, al is de doelstelling voor MD1 (terug in de topklasse) niet bereikt. Dit seizoen is het laatste seizoen dat er sprake is van D8-tallen en is het eerste seizoen met twee leeftijden in de D11-tallen. Het gevolg is uiteraard een toenemend aantal teams in de D11-tallen. Dit seizoen hebben we met vier A jongensteams meegedaan in de veldcompetitie. Dit was mede het gevolg van een "invasie" van een aantal spelers van MHC Heesch die samen met de overgebleven spelers van JA3 een nieuw en zeer succesvol JA4 mogelijk maakten. Alle teams wisten zich goed staande te houden, al had JA2 het in het tweede seizoensgedeelte wel zwaar. JA1 werd heel knap 2 e in de topklasse o.l.v. Camille van Emstede en Kewali Zonneveld. JA2 speelde vooral de eerste seizoenshelft mooi hockey o.l.v. Rick de Vries. JA3 redde zich met beperkte middelen, maar dankzij de bezielende coaching van Peter Wittenberg in de 2e klasse. JA4 werd winterkampioen (wat op passende wijze gevierd werd) en 2 e in de tweede seizoenshelft en deed dat onder de inspirerende leiding van Bart Kruijning. In de jongens B-categorie deden dit seizoen vier teams mee die met wisselend succes maar veel enthousiasme hebben gepresteerd. Dit seizoen hadden we vier jongens C teams in de veldcompetitie. Het aantal spelers voor deze vier teams aan het begin van het seizoen was krap maar door aanvulling vanuit de D-leeftijd en ook door nieuwe C-leden is het uiteindelijke toch gelukt om getalsmatig volwaardige teams te vormen. Jongens C1 had het heel zwaar in de eerste helft van het seizoen, ondanks de gedreven training en coaching van Dirk Ruijs, maar richtte zich op in de zaal, waar ze net geen kampioen werden. Na de winterstop wisten ze zich door hard werken en met de ondersteuning van Willem Weening wel te handhaven. Jongens C2 had het heel zwaar in de eerste helft onder leiding van Dennis Janssen, Dennis Welten en Rick van Boekel, maar draaide na de winterstop goed en wist zich te handhaven. Jongens C3 had een heel leuk team dat zich knap wist te handhaven onder leiding van Ben Steemers. Jongens C4 had een moeilijke start van het seizoen, maar door de bezielende inzet van Stephan Schouten en Werner Stolle herstelde dat en werd het een leuk seizoen. In de jongens D-categorie hebben dit seizoen vier elftallen meegedaan aan de competitie. JD1 is 2 e geworden in de 1 e klasse, met Gijs Campbell als coach. Daarnaast hebben de trainingen samen met Frank Erren en Jelle de Blaauw de jongens duidelijk vooruit geholpen in het hockey. Ook JD2 heeft het uitstekend gedaan in de 2 e klasse. Onder de bezielende leiding van Bert de Vet en Maarten Mulder hebben de jongens de 2 e plek bereikt. JD3 en JD4 hebben met veel enthousiasme en plezier gespeeld met dank aan de stimulerende coaching van Dick Bakker en Henri Kuiper (JD3) en van Harm van de Pas en Anthony van de Giessen (JD4). G-Hockey: Het G-hockey is vorig jaar gestart met 8-tal hockey in competitieverband en doorgegaan met 6tal hockey in de competie. Ook nieuw dit seizoen was de training op woensdagavond. Het G-hockey is gegroeid naar 18 deelnemers in de leeftijd van 11 tot 44 jaar die begeleid worden door 2 coaches en 3 trainers (die ook coachen). Er is altijd ruimte voor trainers... Er waren dit jaar weer vele hoogte punten maar ook moeilijke zaken in het team. De hoogtepunten waren zonder meer het Zuid-Nederlands kampioenschap 6-tal G hockey en de gouden plak op de Special Olympics 2012 in Den Bosch met het 8-tal. Deze gouden plak is opgedragen aan de coach Andre Scheepstra die veel te jong dit jaar is overleden. Jaarverslag MHC Oss Pagina 7 van 12

8 Jongste jeugd: Aan de grote groep jongste jeugd, F-jes, 6-tallen en 8-tallen is dit seizoen een categorie toegevoegd namelijk Funkey hockey. Doelgroep zijn kinderen van 5 jaar die met speelse materialen alvast een beetje de sfeer proeven van het hockeyen. Dit seizoen hadden we zeven F-teampjes die iedere woensdag trainen en op zondag een wedstrijdje tegen MHC Heesch of een ander MHC Oss team hockeyen. Met de 6-tallen hebben we met drie jongensteams en vijf meisjesteams meegedaan aan de competitie. Voor de 8-tallen waren dit drie jongensteams en zes meisjesteams. Bij de jongste jeugd staat ontwikkeling en plezier centraal, de stand wordt bijgehouden maar niet gepubliceerd. Nieuw dit jaar was de extra inlooptraining die voor alle 6-tallen en 8-tallen op de vrijdag georganiseerd werd en met veel enthousiasme werd ontvangen. Zaalhockey: Dit seizoen hebben alle eerste en tweede teams van de A- /tm D-elftallen, alsmede MB3 en MC3 deelgenomen aan deze competitie. Zaalhockey is een geweldige sport en is goed voor de ontwikkeling van de techniek en inzicht van spelers, maar mede door de zeer beperkte trainingsmogelijkheden en tijden werd het niet echt een succes. Hopelijk krijgt het zaalhockey in de komende jaren meer aandacht en komt er ook meer ruimte om te trainen. Activiteiten: Ook dit jaar waren er weer de vaste activiteiten voor de jeugd. De feesten voor de A/B Jeugd, werden georganiseerd door de jeugdraad, die dit prima en vol enthousiasme doet. Voor het eerst is er dit seizoen ook met oud-en-nieuw een feest georganiseerd. De feesten werden weer goed bezocht en verliepen gezellig. Het After Exam Toernooi kende dit jaar minder deelnemende teams, mede door het in een laat stadium wisselen van datum. Voor volgend jaar zal de organisatie weer alles op alles zetten om er opnieuw een succes van te maken. Voor de 9 e keer werd onder leiding van Jeroen Muller en een grote groep vrijwilligers het hockeykamp georganiseerd, dit jaar in het Pinksterweekend. De doelgroep is dit jaar aangepast naar de 1 e en 2 e jaars D-teams. Voor het komende 10-jarig lustrum zijn al volop ideeën. Op zaterdag 16 juni was de minislotdag bij MHC Oss. Deze is prima verlopen en de organisatie heeft veel complimenten gekregen voor haar originele aanpak en het verloop van deze dag. Tot slot een woord van dank aan alle leden van de TC-Jeugd, de Minicommissie en de coördinatoren van het G-hockey. Zij zijn het hele seizoen in de weer om er voor te zorgen dat alle jeugd bij MHC Oss kan trainen en haar wedstrijden kan hockeyen. Daarbij worden zij uiteraard ondersteund door talloze vrijwilligers die zich als trainer, coach, teambegeleider, scout of fluitist inzetten. Vanuit MHC Oss beseffen we wel degelijk dat wij niet zonder deze grote groep vrijwilligers kunnen. Een chocoladeletter, een fles wijn en een bescheiden feestavond aan het eind van het seizoen zijn bij lange na niet voldoende om hun te bedanken. Zonder hen zou onze hockeyclub niet draaien. Wij hebben er vanuit de TC-Jeugd voor gepleit dat er komende jaren meer aandacht aan het vrijwilligersbeleid binnen onze vereniging wordt besteed. Dat is hard nodig omdat we met de jeugdafdeling nog steeds groeien én omdat we nog te vaak een beroep moeten doen op dezelfde groep mensen. Jaarverslag MHC Oss Pagina 8 van 12

9 Scheidsrechters & Wedstrijdsecretariaten: Voor de scheidsrechters kon gelukkig een nieuwe start gemaakt worden voor een commissie met twee enthousiaste nieuwe leden, Remco van de Schans en Edward Sliwinski. Remco heeft zich bezig gehouden met de indelingen van scheidsrechters voor de jeugdwedstrijden en Edward heeft de wedstrijden van de mini s van leiding voorzien. Door een gedegen en creatieve inzet van de scheidsrechterscommissie is het scheidsrechtersgebeuren weer gaan leven. Er zijn ook drie trainingssessies geweest voor nieuwe scheidsrechters onder de deskundige leiding van Hans van Weert. Alle scheidsrechters hebben hun kaart gehaald! Voor de scheidsrechterscommissie was het een grote schok toen eind mei het bericht kwam dat Reinier Swaans plotseling was overleden. Reinier was een gedreven scheidsrechter die op zaterdag een vaste kracht was voor het fluiten van eerstelijnswedstrijden en andere wedstrijden en die op zondag als bondsscheidsrechter actief was. Het wedstrijdsecretariaat junioren is nog steeds in de vertrouwde handen van Anjo Schuurmans. Rob Teerink heeft het wedstrijdsecretariaat senioren opnieuw voor zijn rekening genomen. Vrijwilligers: Het blijft moeilijk om mensen binnen onze vereniging te vinden die structureel bij willen dragen aan de organisatie binnen onze vereniging. Neemt niet weg dat wij enorm dankbaar zijn voor de mensen die dit wel doen en diegene die incidenteel vrijwilligers taken verrichten. De groep vrijwilligers is dan ook wel weer uitgebreid met een aantal nieuwe mensen, deze zijn te vinden in de TC jeugd, jeugdcrew en bij de activiteitencommissie. Ook voor de materialencommissie is er uitbreiding gekomen, door een betere onderlinge afstemming en overleg worden problemen eerder gesignaleerd. Dit alles draagt eraan bij dat we steeds slagvaardiger worden. Als bedankje en afsluiting van het seizoen hebben we een avond georganiseerd die helaas niet druk bezocht is geweest maar die wel erg gezellig was. Het bestuur roept dan ook onze vrijwilligers graag op om op de volgende After Season Party aanwezig te zijn. 8. Clubhuis, Accommodatie en materialen: Het terrein ziet er goed uit, helaas hebben we nog vaak te maken met vandalisme (vernielingen) door externen maar helaas ook door eigen mensen. Regelmatig zijn we dan ook bezig om dit soort mankementen weer op te lossen, alleen kosten deze onnodig geld en inspanning. We zijn ons terdege bewust geweest van het te geringe aantal van keeperslockers en kunnen dan ook melden dat, wanneer jullie dit lezen, er een nieuwe ruimte is ingericht met nog meer lockers. Deze lockers zullen door de verantwoordelijke worden toegewezen. Neem dus zelf geen locker in beslag, deze wordt dan door ons leeggehaald. Velden: deze zijn op orde. Na wat problemen dat niet iedere sproeier draaide kunnen we nu zeggen dat het ok is. Er zijn nog ideeën voor een vijfde veld en wanneer daar duidelijkheid over is zullen wij deze plannen aan jullie kenbaar maken. Jaarverslag MHC Oss Pagina 9 van 12

10 Kleedkamers: deze zijn allemaal geschilderd, in ieder geval het douche gedeelte en dit willen we dan ook graag bijhouden. Nieuwbouw hiervoor en ook voor het clubhuis laat nog even op zich wachten en zodra daar meer over bekend is dan horen jullie dat ook, maar ga er vanuit dat er achter de schermen volop wordt gewerkt aan plannen. Bar: We hebben een gezellig en redelijk goed seizoen achter de rug. Er zijn veel evenementen georganiseerd door zowel de jeugdcrew als door de activiteitencommissie, zoveel zelfs dat er soms wel werd geroepen: Hebben we alweer disco en vervolgens blijven we weer met ons allen hangen en maken we re een leuke zondag van, TOP! Helaas is het After Exam Toernooi niet geworden wat we ervan gedacht hebben. Door een tegenvallend aantal aanmelding (o.a. te wijten aan het moeten verplaatsen van de datum en een te late communicatie) zijn wel de kosten gemaakt maar heeft het niet opgebracht wat het zou moeten zijn. Verder is er, voor het eerst sinds lange tijd, weer een A en B nieuwjaarsfeest georganiseerd door de jeugdcrew. Met een kleine honderd bezoekers nog niet wat we wilden maar een gezellig feest en een opstap naar komend jaar waar we weer een nieuwjaarsfeest organiseren voor de A en B jeugd. Dit zijn allemaal prima initiatieven die zeker een vervolg zullen hebben. Voor het komende jaar staat er in januari alweer een feest op stapel dat wordt georganiseerd door de Goodfellas heren 4. Dit zijn leuke dingen en hier staan wij als club dan ook graag voor open om mee te denken. 9. Promocommissie. Wij als promocommissie kijken redelijk tevreden terug op het seizoen 2011/2012. Redelijk omdat de gestelde doelen niet helemaal gehaald zijn. Tevreden we in deze economische moeilijke tijden toch in staat zijn onze bestaande sponsoren te behouden en enkele nieuwe sponsoren aan ons te binden. Helaas hebben ook enkele sponsoren hun contract beëindigt. Wij willen deze sponsoren hartelijk bedanken voor de steun die we als club van hun gehad hebben. Naast de contributie en inkomsten uit de bar is vormt sponsoring een onmisbare bron van inkomsten voor onze club. Het gaar hierbij om het voortbestaan en de ontwikkeling van onze club. De business club speelt een cruciale rol binnen ons sponsorbeleid. Door de sponsoren op een informele en gezellige manier met elkaar in contact te brengen wordt hun betrokkenheid bij de club vergroot en groeit de bereidheid om de club te gaan sponsoren of te blijven sponsoren. Op dit moment staat de teller van de business club op 49 leden (doelstelling was 55) en voor het seizoen 2012/2013 willen we doorgroeien naar 55 leden. Naast een wederom zeer gezellig Running Diner werd voor de eerste keer een race event gehouden. Een geringe opkomst maar wel zeer veel lovende woorden. Voor het nieuwe seizoen gaan we kijken of we dit event door kunnen zetten naast het eerder genoemde Running Diner en de Golfdag. Een aantal zaken komen nog niet goed van de grond maar door nieuwe leden binnen de promocommissie moeten deze ook worden aangepakt in 2012/2013, met name de borden rondom de velden en het Jaarverslag MHC Oss Pagina 10 van 12

11 sponsorbord in het clubhuis verdienen de aandacht. Daarnaast wordt er gekeken naar een manier om de website aantrekkelijker te maken voor sponsoren die graag meer in contact willen komen met de leden. Trots zijn we op het feit dat we de Hema wederom voor langere periode aan onze club hebben kunnen binden. Daarnaast heeft ook de Rabobank het huidige contract voor drie jaar verlengd. De A1 en B1 bij de jongens en meisjes mogen zich weer Rabo team noemen. Ook heeft Rabobank Oss e.o. voor de derde keer de Raboclinic tijdens de Van Driel seizoensopening mogelijk gemaakt. Met Volvo Vos Oss is een mooie deal gesloten. Naast een vast bedrag gaat voor iedere verkochte nieuwe Volvo aan een lid van de club of aan de ouder van een lid van de club een netto bijdrage van 1.000,00 naar de club! Bovendien gaan de jongens D1 in Volvo pakken lopen. Ook Van den Udenhout Oss BV (Audi & VW) heeft haar sponsorpakket uitgebreid door vervoer beschikbaar te stellen aan onze Heren 1. Nieuwe leden van de Business Club zijn Flexspecialisten, Fitland, Wijn van Cave, Van Doorn exclusieve Catering, Dotcombusiness en Schoot Natuursteen. 10. Communicatie De 5 e uitgave van het Oss Hockey magazine zal begin november verschijnen. Door het bestuur is besloten dat dit het laatste magazine wordt wat in deze vorm wordt uitgegeven. De nieuwere media zoals narrowcasting en social media zullen meer ingezet worden ten behoeve van leden en sponsors. We gaan 3 TV-schermen aanschaffen ten behoeve van de narrowcasting. Hierop wordt verschillende items geplaatst; wedstrijdschema, clubnieuws, regionaal nieuws, sponsor-advertenties, verjaardagen, pouleschema s 1 e teams, etc. Eén en ander heeft echter wel gevolgen voor de samenstelling van de Commissie Communicatie. Waar nu een groot deel van de Commissie voor het magazine wordt ingezet zal deze moeten worden gewijzigd naar een Commissie met meer technische kennis. Gekeken zal worden of deze binnen de huidige samenstelling aanwezig is, is dit draagvlak er niet zullen we hier naar op zoek moeten. All United, ons ledensysteem, blijft een continue proces van ontdekken en verbeteren. Ondanks d toevoegingen en verbeteringen die doorgevoerd worden door All United blijven wij wensen houden. In samenspraak met All United worden deze op korte of langere termijn doorgevoerd. Soms is dit maatwerk, een andere keer wordt onze wens als zodanig opgepakt dat deze voor alle gebruikers een waardevolle toevoeging aan het systeem is. Dit wordt dan algemeen opgepakt, uitgewerkt en in een volgende update meegenomen. 11. Activiteiten: Gedurende het gehele seizoen vonden weer vele activiteiten voor alle leeftijden plaats. Deze evenementen werden georganiseerd door zowel de nieuwe Activiteitencommissie alsook door enkele (jeugd)commissies, (senioren)teams en actieve leden en ouders. Jaarverslag MHC Oss Pagina 11 van 12

12 Aan het begin van het seizoen hebben we met een zeer geslaagd Mega-Reünie-diner herdacht dat Oss sinds 75 jaar met hockey is verrijkt. Vele oud-leden van de oude verenigingen Keep Fit en Rapidity hebben zich voor dit diner ingeschreven, om samen met de huidige generatie deze mijlpaal te gedenken. Opnieuw werden feesten georganiseerd voor de A/B jeugd, B/C jeugd, het Lentefeest voor senioren en A-jeugd en borrels en disco s voor senioren. Een nieuwjaarsborrel op nieuwjaarsnacht voor de A-jeugd was een nieuw initiatief, dat nog een gezicht moet krijgen, maar dat zeker de moeite waard is om een vervolg te geven op 1 januari 2013! Voor de veteranen was er het jaarlijkse IJsmutsentoernooi. De jonge jeugd kon genieten van pannenkoeken tijdens hun wintercircuit en werd op onze velden gespeeld voor de Schoolsport Olympiade en de Shell schoolhockey voorrondes. Het seizoen werd afgesloten door de traditionele Minislotdagen voor de mini s, het inmiddels landelijk bekende After Exam toernooi voor de A-jeugd (met helaas, zoals al opgemerkt, een minder groot aantal aanmeldingen) en een hockeykamp voor de D/E jeugd. A.G. Kerkhof, secretaris oktober 2012 Jaarverslag MHC Oss Pagina 12 van 12

JAARVERSLAG MHC OSS over het verenigingsjaar 2012-2013

JAARVERSLAG MHC OSS over het verenigingsjaar 2012-2013 JAARVERSLAG MHC OSS over het verenigingsjaar 2012-2013 1. Inleiding: Het jaarverslag geeft een beknopt overzicht van belangrijke feiten van het afgelopen verenigingsjaar en is een overzicht/samenvatting

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC OSS d.d. 7 november 2011

VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC OSS d.d. 7 november 2011 VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING MHC OSS d.d. 7 november 2011 Aanwezig bestuur: Han Acke, Henk de Bruijn, Hans Terpstra, Ad Kerkhof, Stephan Bombeeck, Marjo van IJzendoorn, WillemJan Derijks, Mark van

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte!

Dan ben je altijd op de hoogte! De Muis www.hcliempde.nl Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de drieëntwintigste muis van het hockeyseizoen 2012-2013. In deze muis : 115 jaar KNHB Dames 2 : zaalkampioen! DWF = Digitaal Wedstrijd

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Uitreiking JIC bokaal, SIC bokaal 4. Notulen van

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 Voorzitter: IJmert de Vries E-mail : ijmert@zod.nl Vice-voorzitter: Rob van Son E-mail : rob.son@planet.nl Secretariaat : Marianne Braakman-Kooiker E-mail : mhccsecretariaat@gmail.com

Nadere informatie

informatie voor jou...

informatie voor jou... informatie voor jou... hockey vereniging de westerduiven met elkaar! Welkom bij hockeyvereniging Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Bij de senioren is de verdeling van Dames en Heren goed in evenwicht.

Bij de senioren is de verdeling van Dames en Heren goed in evenwicht. Visie op seniorenhockey 2011-2014 (vertrouwelijk&clubintern) MHC Forescate Pag. 1 van 8. Visie op seniorenhockey 2011-2014 1.A Ledenopbouw - huidige situatie Bij de senioren is de verdeling van Dames en

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs ALV d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs 1. Opening Hartelijk welkom iedereen. 2. Vaststelling agenda De agenda voor deze vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3.

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Zaalseizoen 2014-2015. MHC Rosmalen

Zaalseizoen 2014-2015. MHC Rosmalen Zaalseizoen 2014-2015 MHC Rosmalen Aantal deelnemende teams 1 seniorenteams (D1) 20 juniorenteams (+2) 4 mini teams (+2) 7 juniorenteams in drieluik (subtopklasse) JA1-JB1-JC1-JD1-MB1-MC1-MD1 Overige teams

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING MHC OSS D.D. 30 oktober 2013

VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING MHC OSS D.D. 30 oktober 2013 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING MHC OSS D.D. 30 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Henk de Bruijn, Hans Terpstra, Ad Kerkhof, Stephan Bombeeck, Rob Teerink, Mark van der Leest Notulist: Ad Kerkhof / Cathelijn

Nadere informatie

Kick ff Seizoen

Kick ff Seizoen Kick ff Seizoen 2015-2016 Programma Kick Off 18.30-19.30 uur ontvangst en buffet 19.30-20.00 uur presentatie visie en voorstelronde 20.00-21.00 uur onderlinge afstemming 21.00-21.15 uur conclusies 21.15-22.00

Nadere informatie

22 SEPTEMBER Beste leden,

22 SEPTEMBER Beste leden, 22 SEPTEMBER 2017 Beste leden, Graag willen wij jullie door middel van deze brief op de hoogte brengen van de belangrijkste zaken die momenteel spelen op onze hockeyclub. Nieuw bestuur Het nieuwe bestuur

Nadere informatie

Nieuwsflits 8 week 23 naar de website

Nieuwsflits 8 week 23 naar de website Nieuwsflits 8 week 23 nieuwsbrief@huizerhc.nl naar de website Huldiging der kampioenen A.s. zondag vindt vanaf ongeveer 14.00 uur de huldiging plaats van de jeugd en senioren teams die kampioen zijn geworden

Nadere informatie

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v

WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v WKV Reflex Vrijwilligersbeleid v2016 0.4 1.1 Aanleiding Binnen onze vereniging worden diverse activiteiten verricht. Uiteraard zijn dit hoofdzakelijk korfbalactiviteiten, maar daarnaast maken we ook graag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen

Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen 2015 2016. De samenstelling: De TC heeft het afgelopen seizoen uit de volgende leden bestaan: Niesko Veenker : Dames afdeling Koos van Delden: Jeugd en CMV.

Nadere informatie

Informatie Avond HCS

Informatie Avond HCS Klik om de modelstijlen te bewerken Informatie Avond HCS HCS teamindelingen Door werkgroep hockey Locatie: SH Spirit 14-12-2015 Voor dat we beginnen. 14-12-2015 www.hcschiedam.nl 2 Voor dat we beginnen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief september 2014 Nieuwsbrief september 2014 Beste MHCU'ers, De zomervakantie is achter de rug en het nieuwe seizoen staat op het punt van losbarsten! We hebben een roerige zomer achter de rug met ups en downs. Iedereen

Nadere informatie

1. Opening/mededelingen. 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013

1. Opening/mededelingen. 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013 ALV 21 mei 2014 Agenda ALV 1. Opening/mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013 4. Missie en visie, ambitie en technisch beleid 2014-2018 5. Financiële consequenties, incl.

Nadere informatie

Zaalhockey 2015-2016. Coach avond junioren Woensdag 4 november 2015

Zaalhockey 2015-2016. Coach avond junioren Woensdag 4 november 2015 Zaalhockey 2015-2016 Coach avond junioren Woensdag 4 november 2015 Agenda 20.00 uur Opening - Opzet Zaalhockey 2015-2016 - CompeEEe - CompeEEe organisaee - Weekendtrainingen 20.45 uur Zaalhockey regels

Nadere informatie

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen.

Wat heb je allemaal nodig om te kunnen honkballen of softballen. Informatie voor de ouders van onze jeugdleden. Allereerst willen wij jullie van harte welkom heten bij onze vereniging. D.m.v. dit informatie bulletin willen wij jullie alvast een beetje wegwijs maken

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE MHCC

INFORMATIEBOEKJE MHCC INFORMATIEBOEKJE MHCC SEIZOEN 2013-2014 informatie 2013-2014 Pagina 1 van 7 Informatie van de Mixed Hockey Club te Coevorden Welkom bij de gezelligste hockeyclub van Zuid-Oost Drenthe, In dit informatieboekje

Nadere informatie

Hier is de vierde nieuwsbrief van Hockeyclub Oude IJsselstreek, de laatste van dit seizoen.

Hier is de vierde nieuwsbrief van Hockeyclub Oude IJsselstreek, de laatste van dit seizoen. Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 4, juli 2012 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Hier is de vierde nieuwsbrief van Hockeyclub Oude IJsselstreek, de laatste van dit seizoen. Veel leesplezier en een

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE MHCC

INFORMATIEBOEKJE MHCC INFORMATIEBOEKJE MHCC SEIZOEN 2015-2016 informatie 2015-2016 Pagina 1 van 7 Informatie van de Mixed Hockey Club te Coevorden Welkom bij de gezelligste hockeyclub van Zuid-Oost Drenthe, In dit informatieboekje

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Waterpolo

Jaarverslag 2016 Waterpolo Jaarverslag 2016 Waterpolo Samenstelling van Kader Waterpoloafdeling 2016 - Stefan Doets Voorzitter TC waterpolo - Tom Possel Assistent voorzitter - Arnold Witteveen Trainer/Coach - Danny van Zoen Trainer/Coach

Nadere informatie

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10

Sponsor All In. Opbrengst Dec 11.24. Nieuwsbrief februari 2013 nr.93 Pagina 1 van 10 Nieuwsbrief nr. 93 jaargang 9 februari 2013 Hallo allemaal, In deze uitgave aandacht voor de algemene ledenvergadering. Iedereen is van harte harte welkom! In de bijlage staan de notulen van vorig jaar.

Nadere informatie

Zaalhockey briefing. 25 november 2014

Zaalhockey briefing. 25 november 2014 Zaalhockey briefing 25 november 2014 Welkom! Zaalhockey organisatie Opbouw competitie Materiaal uitrusting DWF Zaalhockey spelregels Vragen Zaalhockey algemeen Enorme groei: 2014/2015 2.326(2013/2014 2.193,

Nadere informatie

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten!

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten! : Tijd om te oogsten! Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2014-2015? Wat zijn de plannen 2015-2016? Bijlage: resultaten 2014-2015 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

Nieuwsbrief MHCU. Oktober 2017

Nieuwsbrief MHCU. Oktober 2017 Nieuwsbrief MHCU Oktober 2017 Van de voorzitter Gelukkig nieuwjaar voor alle MHCUleden en betrokkenen! Dat klinkt misschien vreemd, maar het is een nieuw hockeyjaar en daar horen ook goede voornemens bij.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Waterpolo

Jaarverslag 2014 Waterpolo Jaarverslag 2014 Waterpolo Jaarverslag waterpolo 2014.docx ZV De Waterwolf Pagina 1 Samenstelling van Kader Waterpoloafdeling 2014 - Stefan Doets Voorzitter TC waterpolo/trainer/coach - Jessica Stricker

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Visie en Beleids document Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Versie 1.0 Geschreven door Alexander Vos, Nicole Schreuder, Mila Prins & Julia Marijnen Inhoud 1 Inleiding 2.1 Doelstelling 2.2 Doelgroepen

Nadere informatie

Basketball Vereniging Leiderdorp Jaarverslag Jaarverslag commissies Seizoen Leiderdorp, 1 november 2006

Basketball Vereniging Leiderdorp Jaarverslag Jaarverslag commissies Seizoen Leiderdorp, 1 november 2006 Jaarverslag commissies Seizoen 2005 2006 Leiderdorp, 1 november 2006 Verslagen van de commissies: technische commissie WMS (wedstrijden, materialen en scheidsrechters) commissie activiteitencommissie Technische

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Plan Van Aanpak Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Hoe ziet het nieuwe bestuur er uit Organogram MHC Epe Bestuur AB AB AB AB AB AB Voorzitter Frank Bieze Vice voorzitter Rob Schuyt Penningmeester

Nadere informatie

Resultaten leden-enquête 2015. Algemene Leden Vergadering 18 juni 2015

Resultaten leden-enquête 2015. Algemene Leden Vergadering 18 juni 2015 Resultaten leden-enquête 2015 Algemene Leden Vergadering 18 juni 2015 Respons 177 e-mail uitnodigingen verstuurd (225 leden) Overige leden zijn uitgenodigd via website en FaceBook 80 enquêtes zijn ingevuld

Nadere informatie

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond.

Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Speech gegeven door de Voorzitter tijdens de Informatie avond. Afgelopen vrijdagavond hebben wij als bestuur van Sportclub Franeker in een extra bestuursvergadering het besluit genomen om met ingang van

Nadere informatie

Jeugd bij Oranje Nassau.

Jeugd bij Oranje Nassau. . Datum: 08 april 2006 Sietze Ketelaar Inleiding. Ongeveer 10 jaar geleden is ON gestopt met het geven van trainingen aan jeugdspelers. Destijds is ON hiermee gestopt omdat de instroom van nieuwe jeugd

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte!

Dan ben je altijd op de hoogte! De Muis www.hcliempde.nl Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de eenentwintigste muis van het hockeyseizoen 2013-2014. In deze Muis : In Memoriam : Wim van Pelt Vooraankondiging Opening tweede Veld!

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige

Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige SVZ 2015/2016 Opening Jaarverslag 2014/2015 Jeugd Zaalvoetbal Selectie (heren) Lagere elftallen (heren) Dames Terreinen en accommodatie Kantine Sponsoring Overige bijzonderheden Financiën Verslag kascommissie

Nadere informatie

een familieclub met ambitie Nieuwsbrief april 2014

een familieclub met ambitie Nieuwsbrief april 2014 een familieclub met ambitie Nieuwsbrief april 2014 Geachte (ouders van) leden, Met de paasdagen en toernooien op de Loenense MHC in gang en in aantocht, de hoogste tijd voor een update via deze nieuwsbrief:

Nadere informatie

Sportiviteit wint altijd!

Sportiviteit wint altijd! t oernooi 2017 Sportiviteit wint altijd! Zaterdag 24 juni 2017 C-toernooi Sportieve jongens en meisjes, coaches, teammanagers, scheidsrechters en ouders Wat enorm leuk dat jullie dit jaar meedoen aan het

Nadere informatie

zaterdag 23 augustus 2014 Z.S.V. Schaerweijde Zeist

zaterdag 23 augustus 2014 Z.S.V. Schaerweijde Zeist zaterdag 23 augustus 2014 Z.S.V. Schaerweijde Zeist 1 mede mogelijk gemaakt door: s p o r t s p e c i a l i s t zeist www.sunnycamp.nl Schaerweijde Horeca Redactie: Opmaak/drukwerk: Commissie Valkentoernooi

Nadere informatie

Triade nieuwsbrief Editie

Triade nieuwsbrief Editie Triade nieuwsbrief Editie 4 09-09-2016 DE ZOMERVAKANTIE IS VOORBIJ, DUS NIEUW SEIZOEN IS BEGONNEN! We hopen dat jullie allemaal een goede, leuke en vooral ontspannende zomervakantie hebben gehad en dat

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de eenentwintigste muis van het hockeyseizoen 2011-2012. In deze muis : Zaterdag 3 maart 2012

Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de eenentwintigste muis van het hockeyseizoen 2011-2012. In deze muis : Zaterdag 3 maart 2012 De Muis Dan ben je altijd op de hoogte! Seizoen 2011-2012 Nummer 21 www.hcliempde.nl Hierbij de eenentwintigste muis van het hockeyseizoen 2011-2012. In deze muis : Hockeyclinic op zaterdag 3 maart 2012

Nadere informatie

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer

Indien je input hebt mag je deze altijd delen met Joukje Deinum. Dames 5. Nieuwsbrief Volleybalvereniging LVC Lemmer Voorwoord: Hierbij de laatste nieuwsbrief van LVC volleybalvereniging van dit speelseizoen. Het seizoen hebben we afgesloten met een knal feest georganiseerd door onze heren 1 waar heel RIO bij aanwezig

Nadere informatie

Vacatures HCKZ Februari 2017

Vacatures HCKZ Februari 2017 Vacatures HCKZ Februari 2017 Hieronder de vacatures: 1) mini commissie 2) wedstrijdsecretariaat jeugd 3) senioren commissie 4) commissie Sportiviteit en Respect 5) technische commissie Jeugd 6) Communicatie

Nadere informatie

Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven

Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven Informatie indeling jeugd seizoen 2014-2015 Welkom bij hockeyvereniging MHC De Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met respect en plezier.

Nadere informatie

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Handbalseizoen 2013-2014 zijn we gestart met in totaal 19 teams. Vier damesteams, 1 recreantenteam, 1 G-handbalteam, 1 A-team, twee B-teams, drie C-teams, twee D- teams,

Nadere informatie

VOORWOORD. Heeft u een goede reden of twijfelt u? Dan nodigen wij u van harte uit deze flyer te bekijken!

VOORWOORD. Heeft u een goede reden of twijfelt u? Dan nodigen wij u van harte uit deze flyer te bekijken! VOORWOORD Er zijn wellicht honderd redenen om niet te sponsoren. Maar er is soms maar één reden nodig om het wel te doen. Voor een ieder verschillend en persoonlijk. Heeft u een goede reden of twijfelt

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013

Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Notulen Algemene Ledenvergadering 2012-2013 Opening Algemene ledenvergadering op 11 juni 2013 bij Dekker Glascultures. Afwezig met afbericht: Patricia, Mariska, Willeke, Henry, Minko, Sharon, Sam en Henk.

Nadere informatie

Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen:

Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen: Verslag secretariaat Haaften Kwiek seizoen 2014-2015 Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen: Vacature Jan Poppelier Angela de Best Alie van der Moore John van der Meer

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully:

B U L L Y. bully@ddhc.nl. W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5. In deze Bully: B U L L Y W E E K 2 7 2 9 j u n i 2 0 1 5 In deze Bully: ME8-1 bezoekt de Hockey World League in Brasschaat. Nieuwe jas???? TEAMINDELING INFORMATIE Aanleveren van kopij (maandag vóór 20.00 uur) Wijzigingen

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg

Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Nieuwsbrief 4, 3 mei 2014 Stichting HandbalSchool Brabant, Tilburg Secretariaat: Linge 23 5172 DP Kaatsheuvel handbalschoolbrabant@gmail.com www.handbalschoolbrabant.nl Geplande activiteiten 03-05-2014

Nadere informatie

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS

BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 10 augustus 2014 BV SQUIRRELS BV Squirrels - Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 augustus 2014 BV SQUIRRELS Nieuwsbrief seizoen 2014-2015 Van de voorzitter Hallo allemaal, Nog eventjes en dan is de vakantie weer voorbij. Natuurlijk hoop

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl

NIEUWSBRIEF. November 2014. Inhoud. Algemeen. jeugdvoorzitter@wvwweurt.nl NIEUWSBRIEF November 2014 Inhoud Algemeen Huidige stand teams Activiteiten op de planning De Hunt Zaalvoetbaltoernooi Zaaltraining Activiteiten terugblik Penaltybokaal Grote Clubactie Aandachtspunten Introductie

Nadere informatie

Sportvereniging BLAUW-WIT

Sportvereniging BLAUW-WIT Sportvereniging BLAUW-WIT Opgericht 14 november 1914, K.v.K. nr. 40144551 Pagina 1 Algemeen: Onderstaand bieden wij u het jaarverslag aan over het seizoen 2014-2015. Met dit verslag willen wij zoals gewoonlijk

Nadere informatie

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER

ALV MAANDAG 18 NOVEMBER ALV: 18 november Nieuws vanuit de mini s Foto uit de oude doos Activiteitencommissie Standenlijst ALV MAANDAG 18 NOVEMBER Op maandag 18 november om 21:15 uur is de algemene ledenvergadering in de kantine

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief geven we voor nu de belangrijkste punten weer. Via Facebook en de website volgt er later meer.

In deze nieuwsbrief geven we voor nu de belangrijkste punten weer. Via Facebook en de website volgt er later meer. Voorwoord: YES! Het volleybalseizoen gaat weer van start! Na een lange zomerstop gaat het dan eindelijk weer van start. Heb je ook aan beach toernooien meegedaan? Of misschien heb je wel lekker niks gedaan

Nadere informatie

Arbitrage Beleidsplan

Arbitrage Beleidsplan Arbitrage Beleidsplan 2006 -.. Inleiding Gedurende de laatste maanden heeft de scheidsrechters-commissie van HCN een voorstel voor beleid rondom de arbitrage geformuleerd. Dit voorstel is in dit discussiestuk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

1. Waar staat Midlandia voor?

1. Waar staat Midlandia voor? Sponsoring Deze map geeft informatie over de sponsormogelijkheden van korfbalvereniging Midlandia. Midlandia is op zoek naar sponsoren die zich kunnen identificeren met onze visie en onze activiteiten

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

WELKOM OP DE OUDERAVOND VAN HOCKEYCLUB UNO

WELKOM OP DE OUDERAVOND VAN HOCKEYCLUB UNO WELKOM OP DE OUDERAVOND VAN HOCKEYCLUB UNO IN EEN JAAR KAN VEEL VERANDEREN! Olympische Spelen 2016 EK 2017 in Amsterdam AGENDA Hockeyclub UNO, wie zijn wij De wedstrijddagen De Training Teams en Teambegeleiders

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte! Wil jij ook graag het clubblad : De Muis ontvangen??

Dan ben je altijd op de hoogte! Wil jij ook graag het clubblad : De Muis ontvangen?? De Muis Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de derde muis van het hockeyseizoen 2014 2015 In deze Muis: géén Muis ontvangen??? belangrijke oproep m.b.t. zaalhockey competitie eerste trainingen weer

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Missie v.v. Vorden:...2 2. Organogram "voetbalvereniging Vorden"...2 3. Organogram "Jeugdcommissie"...2 4. Huidige situatie jeugdafdeling...3

Nadere informatie

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal

Voetbalvereniging de Blokkers. Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Voetbalvereniging de Blokkers Beleidsplan Meisjes- en Damesvoetbal Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Missie pag. 3 Organisatie pag. 4 Beleidsdoelstellingen pag. 5 1. Inleiding Het meisjes- en damesvoetbal

Nadere informatie

Zomer 2016 VAN DE VOORZITTER. Sportieve groet, Karen Langevoort Voorzitter MHC Steenwijk

Zomer 2016 VAN DE VOORZITTER. Sportieve groet, Karen Langevoort Voorzitter MHC Steenwijk Zomer 2016 VAN DE VOORZITTER Dag allemaal! Het seizoen loopt al weer ten einde. De spannendste dagen van het seizoen kwamen eind juni; fantastisch dat onze dames 1 de enige wildcard bemachtigden voor de

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Weekbrief No 16 Seizoen 2009 2010 7 december 2009. Secretariaat: estria.jeugdsecretariaat@planet.nl MEDEDELINGEN

Weekbrief No 16 Seizoen 2009 2010 7 december 2009. Secretariaat: estria.jeugdsecretariaat@planet.nl MEDEDELINGEN Weekbrief No 16 Seizoen 2009 2010 7 december 2009 Secretariaat: estria.jeugdsecretariaat@planet.nl MEDEDELINGEN Verandering procedure afgelastingen. Nu de nieuwe website in gebruik is genomen gaan wij

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 6, december 2012

Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 6, december 2012 Nieuwsbrief HCOIJ, nummer 6, december 2012 Voor iedereen die ons een warm hart toedraagt. Later dan gepland maar hier is de vijfde nieuwsbrief van Hockeyclub Oude IJsselstreek, de laatste van dit kalenderjaar.

Nadere informatie

WELKOM Oranje Zwart Ouderavond F3 tallen

WELKOM Oranje Zwart Ouderavond F3 tallen WELKOM Oranje Zwart Ouderavond F3 tallen 28 Januari 2014 Michael van Helvoort Frans de Jong Agenda Waar staan we F3 binnen OZ Rollen: Wie is wie Uitslag enquête / evaluatie Programma Jaarkalender Zaalprogramma

Nadere informatie

Clubblad JHC Stix Voorjaarseditie 2014

Clubblad JHC Stix Voorjaarseditie 2014 Scoop Voorjaarseditie 2014 Deze editie wordt mede mogelijk gemaakt door: Inleiding Welkom bij de tweede editie van ons clubblad! Na de uitgifte van het allereerste clubblad hebben we veel positieve reacties

Nadere informatie

Per competitie word het wedstrijdschema op de DES site gepubliceerd. De rust is ongeveer 5 tot 10 minuten.

Per competitie word het wedstrijdschema op de DES site gepubliceerd. De rust is ongeveer 5 tot 10 minuten. Ditjes en Datjes voor (nieuwe ) coaches Onderwerp Plezier met leren hockeyen Spelbegeleiders / Scheidsrechters Wedstrijdschema Spelduur wedstrijden Toelichting Minihockey is bedoeld om kinderen op een

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden Vergadering MHC Oss d.d. 22 april 2013

Verslag Algemene Leden Vergadering MHC Oss d.d. 22 april 2013 Verslag Algemene Leden Vergadering MHC Oss d.d. 22 april 2013 Aanwezig bestuur: Henk de Bruijn, Hans Terpstra, Ad Kerkhof, Stephan Bombeeck, Rob Teerink, Willem-Jan Derijks Notulist: Ad Kerkhof Aanwezige

Nadere informatie

Informatie Jongste Jeugd

Informatie Jongste Jeugd M.H.C.Rosmalen Minihockey seizoen 2013 2014 Informatie Jongste Jeugd Spelers van de 3-, 6- en 8-tal competitie Door: MiniCommissie MHC Rosmalen, september 2013 Beste ouders, Hierbij ontvangt u informatie

Nadere informatie

Heb je nog leuke foto s voor de niewsbrief of website? Stuur deze dan met een korte beschrijving naar

Heb je nog leuke foto s voor de niewsbrief of website? Stuur deze dan met een korte beschrijving naar TVC Breda, NIEUWSBRIEF nr. 1, februari 2017 Beste jeugdleden van TVC Breda, De winter is ver voorbij, de feestneus kan uit de kast. Bij TVC is dit het moment om te gaan denken aan het volgende seizoen.

Nadere informatie

Infoavond. Hockey. Welkom. bij SV Kampong Hockey

Infoavond. Hockey. Welkom. bij SV Kampong Hockey Infoavond Welkom bij SV Kampong Kampong omni-vereniging 3.300 hockeyleden 110 jeugdteams / 90 seniorenteams doelgroepen o.a. rolstoel- en G/LG-hockey 500 vrijwilligers Kampong zijn we samen! Aanleiding

Nadere informatie

Hieronder nog een aantal activiteiten die mede door een zeer goede samenwerking binnen de TC met succes zijn uitgevoerd.

Hieronder nog een aantal activiteiten die mede door een zeer goede samenwerking binnen de TC met succes zijn uitgevoerd. TC verslag seizoen 2009-2010 Het afgelopen seizoen 2009-2010 is er door de TC weer veel gerealiseerd om het seizoen zo goed mogelijk te laten verlopen en iedereen met plezier te laten hockeyen. Ondanks

Nadere informatie

Nieuwsbrief februari 2015

Nieuwsbrief februari 2015 Nieuwsbrief februari 2015 Beste schaatsliefhebber, De eerste nieuwsbrief is goed ontvangen dus de hoop is er, dat ik regelmatig wat stof binnenkrijg voor een mooi stukje in de nieuwsbrief. Een aantal van

Nadere informatie

Beleidsplan Arbitrage VMHC Spitsbergen juni 2013

Beleidsplan Arbitrage VMHC Spitsbergen juni 2013 Beleidsplan Arbitrage VMHC Spitsbergen juni 2013 1. INLEIDING Voor u ligt het Vereniging Arbitrage Plan (VAP) van hockeyvereniging Spitsbergen. Dit plan beschrijft het beleid voor de arbitrage binnen de

Nadere informatie

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015)

beleidsplan vv Musketiers (juli 2015) Elst, juli 2015 Voorwoord De voetbal vereniging Musketiers is opgericht in januari 1952. Wij mogen ons gelukkig prijzen met een goede ledenaanwas en zijn een financieel gezonde vereniging. Zoals bij veel

Nadere informatie

MHC Leusden. Naast de A Leden Gezelligste club. Regionale & lokale ondernemers

MHC Leusden. Naast de A Leden Gezelligste club. Regionale & lokale ondernemers SPONSOR CONTRACT MHC Leusden MHC Leusden is een club waar families al jaren samen komen om te hockeyen, plezier te hebben en te genieten. Het is een club met clubgevoel. Kernwoord? Gezelligheid! Daarom

Nadere informatie

Hurley Arbitrage Huis

Hurley Arbitrage Huis Hurley Arbitrage Huis I. Het belang van arbitrage 1. De KNHB definieert het belang van de arbitrage als volgt: Scheidsrechters zorgen ervoor dat wedstrijden op een sportieve manier en volgens de spelregels

Nadere informatie