Jaarverslag Rijswijksche Hockey Club

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Rijswijksche Hockey Club"

Transcriptie

1 Jaarverslag Rijswijksche Hockey Club Seizoen RHC missie: Hockeyprestatie & -ambitie onder voorwaarde van hockeyplezier Voor vragen over dit jaarverslag, gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2014, kunt u contact opnemen met de secretaris. Eindversie

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord voorzitter... pagina 3 2. Secretaris Penningmeester Jeugdhockey Seniorenhockey Technische Commissie Organisatie Commissies 8.1. Communicatiecommissie WK 2014 commissie Redactie en webcommissie Wedstrijdsecretariaat Zaalcommissie Sponsorcommissie Arbitragecommissie Barcommissie Evenementencommissie Jeugdkampcommissie Toernooicommissie Strafcommissie Bridge Bijlagen: Commissieoverzicht via de website van RHC Overzicht sponsoren via de website van RHC - 2 -

3 1. VOORWOORD VOORZITTER Beste Leden, Op dit moment zijn we nog aan het bekomen van het WK Hockey dat in Den Haag werd gespeeld. We konden van dichtbij meemaken hoe er twee weken lang reclame werd gemaakt voor de hockeysport. Veel van ons zijn in het stadion geweest en hebben genoten van de unieke sfeer die rondom dit evenement hing. Behalve op het WK terrein waren er in de hele regio activiteiten in het kader van het WK hockey. Ook de Rijswijksche Hockey Club heeft een aantal side events georganiseerd of gehuisvest. Zo waren er de jeugdclinics tijdens de speelweekenden van het WK, hebben we het NK Golfhockey georganiseerd en een WK toernooi voor breedte teams uit de D en E jeugd. Zo kwamen we met de hele vereniging in WK stemming. Een bijzondere vermelding waard zijn de mensen van het karretje die het hele seizoen op de club en op markten in Rijswijk met hun merchandising geld hebben opgehaald voor het goede doel Het Vergeten Kind. Het lijkt al weer lang geleden, maar we begonnen het seizoen met de opening van twee nieuwe velden. Dankzij de Gemeente Rijswijk en de inzet van de vrijwilligers van de Stichting Sportaccommodatie Rijswijksche Hockey Club(SSRHC) hebben we nu een prachtig complex met drie besproeide velden. De meningen zijn verdeeld over wat nu het beste veld is, en dat was eigenlijk precies de bedoeling. Iedereen kan zijn wedstrijden en trainingen op een lekker veld afwerken en door de aanleg van een opvangsysteem van drainagewater hoeven we ons ook niet zo schuldig te voelen als we de sproeiers aanzetten. Trainers Ook dit jaar is veel werk verzet om trainers en spelers beter te maken. De jeugdtrainers kregen versterking van een externe trainersadviseur, die de hoofdtrainers en lijntrainers met feedback, bijscholing en advies bijstond. Hierdoor hebben ook onze betere trainers weer extra stappen kunnen maken. Er zijn weer de nodige trainersdiploma s behaald en er waren geregeld cursusavonden voor coaches en trainers. Deze avonden waren inhoudelijk erg interessant, maar de opkomst viel tegen. Inmiddels is er een RHC speelstijl ontwikkeld. De Technische Commissie zet in op: dominant hockey. Ik neem aan dat iedere RHC-er daar wel warm voor te krijgen is, maar dat vraagt wel dat trainers en coaches zich laten bijscholen. Jeugd Hockey is een populaire sport en dat merken wij aan de inschrijvingen. De Rijswijksche Hockey Club passeerde dit seizoen de grens van duizend leden. Op dit moment hebben we 191 aanmeldingen waarvan we er zo n 80 a 90 kunnen plaatsen. Vooral het aantal meisjes op de wachtlijst baart zorgen. Het is goed mogelijk dat een groot aantal meiden helemaal nooit bij RHC kunnen komen hockeyen. Het aantal opzeggingen in de jeugd daalt, maar blijft relatief hoog in de A-jeugd. Hiermee sluiten we aan bij een landelijke trend. De KNHB kampt met een grote uitval van leden op jarige leeftijd. Er wordt ook binnen de bond hard nagedacht om deze trend te keren. Zo wordt er al een jongeren competitie op de zondag georganiseerd voor spelers onder 21 jaar en wordt nagedacht over een verschuiving van de leeftijdsgrens voor senioren zodat spelers eerder overstappen naar de zondag. Wij merken dat het einde van de jeugd een soort natuurlijke grens is voor ongeveer de helft van de spelers. Zij gaan er van uit dat ze na de A zullen stoppen. Dit seizoen stappen 10 spelers over vanuit de jeugd naar de senioren. Daar zijn we erg blij mee. Senioren In het begin van dit seizoen werden wij blij verrast met de inschrijving van een nieuw damesteam. Dit team bestaat uit een paar oudgedienden en een flink aantal speelsters dat nog nooit gehockeyd heeft. De dames wisten zich onder leiding van Jan en Elise Réparon knap te handhaven in de vierde klasse en zijn helemaal ingeburgerd in de Rijswijksche Hockey Club. Heren 2 leverde een unieke prestatie door in één seizoen twee keer te promoveren. Oppermachtig werden zij kampioen in de 2 e klasse, waarin ze mochten uitkomen vanwege een opengevallen plek

4 Er waren dit seizoen weer de nodige Thé Dansants en een prachtig fout kerstgala door Veterinnen A. De speelweekenden waren wat onevenwichtig ingedeeld waardoor het ene weekend veel drukker was dan het andere. Gelukkig hebben de uitspelende teams altijd nog wel zin om even terug te komen na hun wedstrijd voor een borreltje op RHC. Vrijwilligers In januari organiseerden wij de conferentie: RHC: dat zijn wij. Directe aanleiding was de inschrijving van het duizendste lid. De vereniging is eigenlijk nog steeds zo georganiseerd als toen er 300 leden waren. Kunnen we ook met duizend leden die familieclub zijn waar de leden alles met elkaar organiseren. Met een doorsnede van de RHC leden en ouders zijn we hierover een hele dag aan de slag geweest. De uitkomst voor mij was dat we eigenlijk heel graag die vrijwilligersvereniging zijn waar je met elkaar de vereniging bent. Wij merken echter dat het steeds moeilijker wordt om de zwaardere functies binnen de vereniging te vervullen. Heel veel mensen willen wel iets voor de club doen, maar het liefst niet structureel. De meeste commissietaken kosten toch snel een paar uur per week en dat wordt toch gezien als een zware verplichting. Het gevolg is dat een aantal leden wel erg veel tijd in de club investeert om te zorgen dat we op het huidige niveau kunnen blijven. We verbruiken op dit moment vrijwilligers en komen vanzelf aan op het moment dat we gaan merken dat bepaalde zaken niet meer geregeld zijn. Zo vinden we het heel normaal dat er ieder weekend wedstrijden worden ingepland en dat het clubhuis open is als we moeten spelen. We vinden het ook heel normaal dat als we een vraag stellen via de mail, dat er ook op geantwoord wordt. Maar wie regelt dat eigenlijk allemaal en wie zit er achter zo n mailadres? Dat zouden we allemaal moeten kunnen zijn. Maar laten we onze zegeningen tellen. Er zijn meer dan tweehonderd vrijwilligers actief op de Rijswijksche Hockey Club. Toen ik dit vertelde op een bijeenkomst van sportverenigingen in Rijswijk sloeg men steil achterover. Dit jaar had het bestuur besloten om de keuze voor vrijwilliger van het jaar over te laten aan de leden. Men kon per mail vrijwilligers nomineren en vervolgens werd tijdens de vrijwilligersborrel door de aanwezigen gestemd. Gerda Heijdra en Pim Koersen mochten namens de club met vrienden of familie naar de finale van het WK Hockey. SSRHC Behalve de aanleg van twee nieuwe velden zijn er ook weer andere verbeteringen aan de accommodatie aangebracht. De deuren naar de kleedkamers zijn vervangen door één deur en een raam, hetgeen gelijk een professionele uitstraling geeft. Er werd een videotoren gebouwd, zodat we onze wedstrijden nu digitaal kunnen analyseren en de banken beneden zijn vervangen. Verder werden nog allerlei kleine verbouwingen en regulier onderhoud uitgevoerd. Het gebouw staat er prima bij en noodzakelijk onderhoud wordt tijdig onderkend en aangepakt. Verder spant de SSRHC zich in om de accommodatie aan externen te verhuren zodat een deel van de kosten van afschrijving en onderhoud door derden worden opgebracht. Zo was er dit jaar weer het NK Disc Golf, Vollemaan toernooi en zal aan het eind van het seizoen de ING een toernooi bij ons organiseren. Gemeente Dit seizoen stonden de gesprekken met de Gemeente Rijswijk in het teken van de veiligheidscontouren rondom TNO. Door de munitieopslag daar vallen wij onder een veiligheidsregime waardoor we onze accommodatie en velden niet meer mogen uitbreiden. Gesprekken met de Burgemeester, Wethouder en ambtenaren van de Gemeente Rijswijk verliepen constructief, maar de Gemeente kan op dit moment geen uitbreiding gedogen en ook het kamperen op de accommodatie is niet meer toegestaan. Op dit moment onderzoekt de Burgemeester in overleg met het Ministerie van Infrastructuur of er mogelijkheid is om ontheffing te verlenen. Dit traject kan mogelijk jaren in beslag nemen. In 2021 zullen de activiteiten van TNO worden overgebracht naar een andere locatie waardoor de contouren kunnen worden opgeheven. De aanleg van Rijswijk Buiten verloopt gestaag. Aangezien we verwachten dat in deze wijk veel jonge gezinnen zullen gaan wonen zal dit de druk op de wachtlijst in de toekomst nog doen toenemen. Ook hierover voeren we gesprekken met de Gemeente. De wijk wordt aangeprezen met de aanwezigheid van sportaccommodaties. Op dit moment kunnen wij die belofte niet waarmaken

5 We hebben een intensief jaar achter de rug met veel activiteiten. Ik wens jullie veel plezier met het lezen van het jaarverslag Namens het bestuur van RHC, Geert-Willem van Weert Voorzitter - 5 -

6 2. SECRETARIS Bestuur Het bestuur heeft dit verenigingsjaar circa 25 keer vergaderd. Op regelmatige basis vindt er in de bestuursvergaderingen ook afhankelijk van de agenda en indien nodig- overleg plaats met vertegenwoordigers vanuit bijvoorbeeld de SSRHC of verschillende commissies (bijv. WK 2014 commissie, sponsorcie, jeugdkamp etc.). In het seizoen zijn er geen Jeugd Ledenvergaderingen (JLV) gehouden, maar wel aanvoerdersoverleg (zie verder hoofdstuk 4 van dit jaarverslag onder jeugdzaken). Het bestuur bestaat uit: Geert-Willem van Weert Voorzitter Ann-Marie Kühler Secretaris George Dessing Penningmeester Vacature* Jeugdhockey Boris Gooskens Seniorenhockey Wendy Batist Organisatie *Interim ingevuld door Geert-Willem van Weert Zie voor de portefeuilleverdeling van de bestuursleden ook het commissieoverzicht op de website van RHC. De diverse jaarrapportages vanuit de verschillende, onder de bestuursleden ressorterende commissies, zijn terug te vinden onder hoofdstuk 8 van dit jaarverslag. De agenda van de tweewekelijkse bestuursvergaderingen worden ook op de website geplaatst. Hiermee, en met het in 2014 ingevoerde inloop(best)uurtje, hoopt het bestuur nog meer laagdrempelig, ledengericht en transparant te kunnen handelen. Huisleverancier Sinds 2012 is Sport2000 (Voorburg), als opvolger van HockeyArena, de kledingsponsor en exclusieve huisleverancier van het RHC tenue. LISA Zie over het gebruik van LISA ook paragraaf 8.1 (communicatie) en 8.4 (wedstrijdsecretariaat). Ledenadministratie De ledenadministratie is ook dit seizoen weer gevoerd door Patrick van Hijkoop. Inschrijvingen geschieden alleen nog via onze website en in de periode 1 juli juni 2014 zijn 253 inschrijvingen verwerkt. Op 31 oktober moeten we altijd het aantal leden aan de KNHB doorgeven. Dit seizoen waren dit er Maxine de Graaf uit ME3 is ons duizendste lid en zij is op de nieuwjaarsreceptie in het zonnetje gezet. Op het hoogtepunt (13 juni 2014) telt RHC 1032 leden, waarvan 998 spelend en 34 niet-spelend. 94 leden hebben het lidmaatschap tijdig opgezegd. Daartegenover kunnen we komend seizoen sowieso al weer 52 nieuwe leden begroeten. Dit aantal zal nog stijgen, maar voordat we nog meer nieuwe leden kunnen oproepen, moeten we even de teamindelingen afwachten om te zien hoeveel personen we in welke categorie nog kwijt kunnen. Aan de wachtlijst zal het niet liggen, op 13 juni telt deze 138 mensen die staan te popelen om bij RHC aan de slag te gaan. Helaas zal er niet voor iedereen een plekje zijn

7 Een grafische weergave van ons ledenaantal van de afgelopen 17 seizoenen: ATTRACTIO Op zondag 13 april 2014 heeft de eerste zogeheten Attractio bijeenkomst plaatsgevonden. Dit betreft een initiatief om (oud) leden uit het heden en het verleden met elkaar te verbinden. Het is de bedoeling om dit jaar in september of oktober een tweede bijeenkomst te organiseren. 3. PENNINGMEESTER De penningmeester zal tijdens de financiële ALV in september 2014 verslag doen van het financiële reilen en zeilen van RHC in het seizoen Grote Clubactie Dit jaar hebben we met elkaar van de 600 ingekochte loten bijna alle loten verkocht! Op 28 november 2013 heeft de trekking plaatsgevonden. Naast dat er mooie prijzen gewonnen konden worden hebben we ook een bedrag van bijna 1200,- opgehaald voor RHC onze club. Van de 55 jeugdteams hebben 26 teams loten verkocht. Daarnaast hebben 6 senioren teams hun steentje bijgedragen. Voor de 29 teams die dit jaar niet hebben meegedaan: wie weet volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen! Het is een kleine moeite maar met veel resultaat. Want ook volgend jaar doet RHC mee met de Grote Clubactie! - 7 -

8 4. JEUGDHOCKEY Inleiding De jeugdafdeling van de Rijswijksche Hockey Club (RHC) heeft een goed seizoen achter de rug. De Jeugdcommissie (JC) vergaderd eens in de 4 weken en in totaal werd er zo'n 10 keer vergaderd. Alle werkzaamheden van de JC gedurende het hockeyseizoen zijn gebundeld in het RHC jaarplan jeugd. Hierdoor hoeven we niet maandelijks het wiel uit te vinden, worden alle geplande activiteiten georganiseerd en kunnen we ons gaan richten op zaken die wat verder in de toekomst liggen. De rolverdeling tussen de Technische Commissie (TC) en de JC is steeds duidelijker afgebakend. De TC is verantwoordelijk voor alle hockeytechnische zaken terwijl de JC zich steeds meer bezig houdt met de sociale aspecten rondom hockey. Het streven van beide commissies is om het jeugdhockey naar een hoger hockeyniveau te brengen waarbij plezier en beleving voorop staan. In het jaarverslag zal de TC een eigen hoofdstuk hebben. De hoogtepunten van het afgelopen seizoen in het veld en de zaal: Kampioenschap op het veld voor meisjes C4; Kampioenen in de zaal, totaal 10 teams, JC12, JD2, JD3, JD4, MB1, MB12, MB2, MC1, MC4, MD2; Feesten op RHC zijn weer in, druk bezocht en geslaagd; KNHB Shoot-out landskampioenschap - Joelle Dekker (K) (MC3) en Lisa Slinkert (MD1) doen mee namens RHC en haalden de landelijke finaledag. Lisa haalde zelfs de halve finale; MB1 naar NK Super B, uniek in de historie van RHC; JJ (JE5/JE6/JE1 en ME7/9) speelt eerste interland op RHC tegen het Franse Hockey Sporting Club St. Maur; Aanvoerdersoverleg en teamgesprekken (2x per jaar); Aandachtspunten: Leden behouden en aantrekken in de jongens lijn; Mobiliseren van vrijwilligers voor de veelheid van taken binnen de jeugd; Samenwerking JC en TC. Veldseizoen De voorcompetitie is gestart met 27 jeugdteams (A-D), 29 Jongste Jeugd (JJ) teams en tientallen Benjamins en Kabouters. De jeugd (A-D) van RHC is na de voorcompetitie voor het reguliere veldseizoen als volgt ingedeeld: Super B: 1 team Top: 1 team Sub-Top: 2 teams 1 e klasse: 7 teams 2 e klasse: 6 teams 3 e klasse: 9 teams 4 e klasse: 1 team Vier teams spelen sub-top of hoger. Dit is voor onze club positief. Het halen van de (sub)top-klasse geeft aan dat de jeugd van onze vereniging op de goede weg is en heeft een positieve uitstraling in de hockeywereld. Dit is onder meer te danken aan de inzet van trainers en coaches, maar ook aan het feit dat trainers en coaches in de gelegenheid worden gesteld om een opleiding te volgen. Voor de 1e teams blijft het streven een gediplomeerde trainer/coach op het team te plaatsen

9 Over het algemeen geven alle speelsters in de teamgesprekken met de lijncoördinatie aan tevreden te zijn over de Rijswijksche Hockey Club als vereniging. Er zijn weinig opzeggingen en er worden voldoende activiteiten georganiseerd. Alle teams hechten veel waarde aan goede trainers en trainingen. Ook geven diverse spe(e)l(st)ers aan te verlangen naar gelijkwaardige hockeybeleving en trainingsintensiteit binnen teams. Meerdere coaches op één team wordt niet altijd als wenselijk beschouwd. A-jeugd Meisjes: 3 teams, in totaal 43 spelers. MA1 heeft een zwaar seizoen achter de rug. Na jaren van goede prestaties wisten spelers en begeleiders het hoge niveau helaas niet vast te houden, en eindigde het team op een laatste plaats. MA2: heeft in sportief opzicht een zeer tevredenstellend seizoen achter de rug, resulterend in een fraaie 4e positie op de ranglijst. Teleurstellend was het dat de trainer die al jaren aan dit team verbonden is opstapte wegens het gedrag van een aantal speelsters. MA3: bestond voor een belangrijk deel uit meisjes die vervroegd zijn doorgestroomd naar de A-lijn. Ondanks dat heeft het team uitstekend gepresteerd met een 4 e positie in de poule als gevolg. Jongens: Dit jaar zijn 2 teams in stelling gebracht, met in totaal 27 spelers. Dat is 9 spelers meer dan het seizoen Dit laat onverlet dat de werving van (oudere) jongens een punt van aandacht en zorg blijft. Jongens A1 heeft een goed seizoen achter de rug en is als goede middenmoter geëindigd. Het was een leuk team met veel jongens die zich ook als trainer verdienstelijk hebben gemaakt. Veel spelers waren ook op zondag in hockeyplunje te vinden om mee te doen met de hoogste bieder. Jongens A2 bestond uit een zeer gemotiveerde en een minder gemotiveerde groep spelers. Dit vormt wellicht de verklaring voor de lage eindstand in de poule. De gemotiveerde groep heeft meegetraind met MB2 zodat zij aan hun hockeyvaardigheden en conditie hebben kunnen blijven werken. B-jeugd Meisjes: Dit jaar met 3 teams de competitie begonnen. De teams waren op het goed niveau ingedeeld. MB1 heeft een uitstekend seizoen gehad, resulterend in een 2e plaats in de Super B waardoor zij mee mochten doen met de play offs. Een uniek resultaat voor een RHC team! MB2: prima seizoen, resultaat prima en positieve feedback vanuit het team. MB3 ondervond in het begin startproblemen doordat er geen trainer beschikbaar was en nog geen teambegeleiding. Mede dankzij een vader die dit heeft opgepakt zijn de randvoorwaarden uiteindelijk ingevuld. Jongens B: Het was een vrij geruisloos seizoen, in positieve zin. De teams waren op het goede niveau ingedeeld. Ondanks een krappe bezetting in de 2 JB teams zijn er nooit problemen opgetreden. Het heeft geholpen dat voor aanvang van het seizoen met alle betrokkenen afspraken zijn gemaakt over invallers. Beide teams behaalden prima resultaten. C-jeugd MC1: Onder de bezielende leiding van trainer/coach Mike Smeele en teamcoach Sabine Reinigert hebben de meiden een verdienstelijke 3 e plek behaald in de Topklasse. Een mooie prestatie van een team met veel spirit! MC2: Na de voorcompetitie te hebben afgesloten met een promotie naar de 1 e klasse behaalde MC2 een keurige plek in de middenmoot van hun poule. Trainer/coach Pim heeft er samen met de meiden een mooi seizoen van gemaakt! MC3: Ook dit team eindigde in de middenmoot van hun poule in de 2 e klasse. Trainsters Charlotte en Madelon hebben er werkelijk alles aan gedaan om er dit seizoen een leuk seizoen van te maken. Dat is meer dan gelukt! MC4: Op de laatste speeldag werd het kampioenschap in hun poule in de 3 e klasse op doelsaldo binnengesleept. Trainer/coach Ilona is het gelukt om een goed team te smeden, en met succes! - 9 -

10 MC5: Het jaar begon lastig. Veel meiden die dit seizoen voor het eerst kennismaakten met de hockeysport, en een team met te weinig speelsters. Gelukkig zijn er gaandeweg het seizoen nog een paar meiden bijgekomen. Met de nodige invalsters uit de MC 4, en onder de bezielende leiding van Ilona, is het toch gelukt er in de 3 e klasse een leuk seizoen van te maken en 7 e in de poule te eindigen! Jongens: De jongens C-lijn bestond uit twee teams, maar JC2 had een hele krappe bezetting. Ook moest de keeper na korte tijd afhaken. Uit de D-lijn werden er elke week jongens gevraagd om in te vallen. JC1 speelde in de A-poule van de 1 ste klasse en werd daar 4 de. Het team draaide als een hechte groep en had uitzicht op de tweede plaats, maar moest de laatste wedstrijden punten inleveren. Helaas kreeg 1 van de spelers dit seizoen een rode kaart. JC2 speelde in de 3 de klasse en werd daar 6 de. Het team was divers in samenstelling en had ook nog een moeilijk seizoen door de vele invallers die nodig waren. D-jeugd Deze volle lijn bestond dit seizoen uit 85 leden verdeeld over 6 teams: 5 teams met 14 speelsters en 1 team met 15. Gedurende het gehele seizoen gold een wachtlijst. Een aantal meisjes zijn dit jaar van de wachtlijst afgegaan i.v.m. het vinden van een andere club of sport. Op dit moment (mei 2014) geldt een wachtlijst van 18 geïnteresseerden voor de MD-lijn die waarschijnlijk volgend seizoen niet geplaatst kunnen worden. Met huidige 1 e jaars D en 2 e jaars E-leden zullen komend seizoen 7 MD-teams worden gevormd. De meeste teams blijken na de voorcompetitie in een juiste poule te zijn ingedeeld. MD1 werd na de voorcompetitie in de Top-poule gedeeld 3 e in de 1 e klasse. MD2 werd overtuigend winnaar in de voorcompetitie in de 2 e klasse en mocht ook in de 1 e klasse starten. Dit bleek toch te hoog gegrepen en het team werd 8 e. Wel werd MD2 zeer fraai zaalkampioen. MD3 werd netjes 5 e in de 2 e klasse. MD4 (2 e klasse) en MD6 (3 e klasse) leverden een goede prestatie door 3 e te worden. MD5 werd 8 e in de 3 e klasse. Dit team bestond volledig uit meisjes met een 1 e jaars D leeftijd maar zij speelden voornamelijk tegen teams met een 2 e jaars D leeftijd. De jongens D-lijn bestond dit jaar uit vier teams, wat 1 meer was dan het jaar ervoor. Een grote groep 1 ste jaars spelers mocht het op het grote veld gaan proberen. JD1 speelde een uitstekende voorronde door knap 2 de te worden met daardoor een plaats in de Subtop poule. Ze werden daar 7 de. JD2 was een gemengd team van 1 ste en 2 de jaars spelers. Dit team was ook zeer divers in groepssamenstelling en spelbeleving. Ze speelden in de 2 de klasse en werden daar 6 de. JD3 speelde ook een uitstekende voorronde en ze werden ingedeeld in een aparte 1 ste klasse poule van opleidingsteams. Hier werden ze 6 de. In de zaal werden ze kampioen. JD4 als 1 ste jaars team speelde in de 4 de klasse en werd 3 de in de poule. Overzicht jeugd op het veld Veld A-D Positie Aantal teams % Super B klasse top subtop 1e 2e 3e 4e 1 1 3,7% MC ,4% MB1 MB ,2% MC1 JB1 MD1 MD4 MD6 JD ,5% JA1 JC1 MA2 JB2 MA ,8% MC2 MC3 MD3 MB ,1% JD3 JD2 JC ,1% JD1 JA2 MC ,1% MA1 MD2 MD ,0%

11 Veld JJ Positie Aantal teams % 1e 2e 3e 4e 1 2 7,4% JE5 ME ,4% JE4 JF ,8% M8E4 JE6 M8E2 ME ,9% M8E1 M8E4 MF1 M8E6 JE7 JF1 JF ,7% ME ,5% J8E1 MF4 J8E2 MF5 ME ,4% MF2 J8E ,5% ME7 ME9 M8E5 MF3 MF6 28 Alle jeugdteams, incl. de JJ teams, waren voorzien van een trainer en een coach. Punt van aandacht blijft om voldoende kwalitatief kader te houden binnen de opleiding van de jeugd. De groei in de jeugdafdeling zal afnemen en stabiliseren, mede door de uitstel van de aanleg van veld 4 als gevolg van de plofcirkel. Tevens wordt er aandacht besteed aan de hogere jeugdteams (A en B-lijn) om een kwalitatief goede aansluiting te krijgen met de seniorenlijn. Daarbij is de inzet van spelers/speelsters als trainers/coaches uit de eerste seniorenteams van essentieel belang. Zaalseizoen Gedurende het zaalseizoen doen alle jeugdleden in de categorieën A tot en met de tweedejaars E mee aan de zaalhockeycompetitie van de KNHB. De eerstejaars E-jeugd, de F-jeugd en de Benjamins trainen door en nemen deel aan de midwintercompetitie. Dit seizoen werden 10 teams (JC12, JD2, JD3, JD4, MB1, MB12, MB2, MC1, MC4, MD2) kampioen in de zaal. Alle kampioenen werden op 15 februari 2014 gehuldigd, met (kinder-)champagne en een vaantje. Een grote taart van Bakkerij Bosman met teamfoto s erop completeerde de feestvreugde. Zaalbeleid Voor zaalseizoen heeft de JC per lijn het aantal veldteams + 1 ingeschreven. Zaalbehoefte Gedurende de zaalperiode hebben alle teams voldoende kunnen trainen dankzij het feit dat er voldoende zaalruimte was toegewezen. Echter, de veldbezetting is, als gevolg van het handhaven van volledige veldteams, erg vol doordat twee teams op één zaalveld trainen. Overzicht jeugd in de zaal (A-2 e jrs E) Zaal A-D + 2e jrs E klasse Positie Aantal % subtop 1e 2e 3e 4e 1 teams 10 23,8% MB1 MC1 JD3 MB12 MD2 JD2 MB2 MC4 JC12 JD ,3% JB1 JC1 M8E4 JA2 JB2 JC ,9% JD1 JA1 JB12 MD5 M8E ,9% J8E1 MD14 MA3 JD5 MB ,0% MD1 MA2 MD4 M8E1 J8E2 MD3 M8E3 MD ,1% MC3 MC5 M8E ,9% MA1 MC12 MC2 M8E2 J8E ,0% Trainers- en coachgilde De Technische Commissie heeft de taken aangaande de trainersgilde sinds seizoen overgenomen van de JC. De schakel tussen de JC en de TC is de voorzitter van de JC. Het streven was om op

12 elk team één of twee trainers te plaatsen. Het is een hele klus om voor elk team de juiste bezetting te vinden. De JJ en de D-lijn hebben een hoofdtrainer. Alle teams hebben een vaste trainer, deze worden begeleid en opgeleid door de hoofdtrainer die altijd aanwezig is bij een training. Zo kan RHC haar trainers en jeugd op niveau opleiden en de kwaliteit waarborgen. Selecties worden in deze lijnen niet meer gedaan. De hoofdtrainer stelt, in samenspraak met de trainers en coaches van de betreffende teams, de teamindelingen samen. Hierdoor vervalt de selectieprocedure t/m de D-jeugd. Organisatie JC De JC begon seizoen met een vaste en stabiele club. De voorzitter, Tim de Gier, heeft begin van het seizoen afscheid genomen van de JC. Zijn taken zijn a.i. waargenomen door Geert van Weert. Met het steeds groter wordende aantal jeugdleden moet de JC zich zo organiseren dat vele taken over vele mensen verdeeld worden. Alleen dan kan met plezier een heel seizoen goed invulling gegeven worden aan jeugdhockey. Het organogram van de JC Invulling JC Jeugdcommissie (JC): Voorzitter A-lijn B-lijn C/D-lijn jongens C-lijn meisjes D-Lijn meisjes Jongste Jeugd Communicatie Jongste Jeugdcommissie(JJC): Voorzitter E-lijn jongens E-lijn meisjes F-lijn Benjamins Kabouters Geert van Weert a.i. Paul Esveld Richard Reinigert Martin Hogendoorn Erwin Wupkes Leo Slinkert Jean van der Bijl Esther Dekker Jean van der Bijl Jeroen Jongenelen Martine van der Goot / Yvette Filipiak Jean van der Bijl / Assal Fransen Nikki en Patrick van Hijkoop Ellen van Weert

13 Evenementen/toernooien Yvonne de Haas / Annet Claassen / Laure van der Westerlaken Lijncoördinatoren De lijncoördinatoren zijn het hele seizoen het eerste aanspreekpunt voor coaches en ouders. Ook dit jaar hebben lijncoördinatoren weer gesprekken gevoerd met het team; zonder dat de coach en trainer er bij waren. De spelers werden vooraf op de hoogte gebracht van het gesprek. Op deze manier werd op ongedwongen wijze hockey en niet-hockeyzaken besproken. Diversen Nieuwe leden Voor de ouders van nieuwe leden is in september 2013 een bijeenkomst georganiseerd. Tijdens de druk bezochte avond is een uitgebreide presentatie gehouden over hoe e.e.a. bij RHC georganiseerd is. Open Dag Op zondag 11 mei werd de Open Dag georganiseerd. Hier zijn potentiële nieuwe leden welkom om een kijkje nemen in wat hockey inhoudt op RHC. Selectie Zuid-Holland In totaal is er 1 RHC-lid uitgezonden naar de voorronde District Zuid-Holland. Lisa Slinkert (MD1) heeft daar inmiddels de tweede ronde gehaald. Selecties voor seizoen Momenteel zijn de selecties voor komend seizoen, onder leiding van de Technische Commissie, in volle gang. Aantal jeugdleden (t/m ) Totaal hebben 54 jeugdleden opgezegd. Daarnaast zijn er 155 nieuwe aanmeldingen waarvan 15 nog te jong

14 5. SENIORENHOCKEY De seniorencommissie bestond in het seizoen uit: Boris Gooskens voorzitter Maarten Broesterhuizen lijncoördinator prestatiehockey 1 Lisette t Hoen lijncoördinator dames recreatie Sebastiaan Boone lijncoördinator heren recreatie Mirjam van Amerongen - De Gier lijncoördinator veteranen Henk Demkes lijncoördinator trimhockey In het seizoen worden de taken van Lisette t Hoen overgenomen door Jard Schiphorst. Jörgen Waagenaar neemt de taken over van Henk Demkes, die per 1 februari 2014 gestopt is in de seniorencommissie. Realisatie beleid Het meerjarenbeleid (3 jaar) van de seniorencommissie werd in de ALV van 28 juni 2011 gepresenteerd. Het beleid werd opgehangen aan de RHC missie: Betere hockeyprestatie, onder voorwaarde van plezier. Hieronder een toelichting op de stand van zaken op de verschillende onderdelen van het beleid. Betere hockeyprestatie Onder voorwaarde van plezier D1 en H1 op termijn in 2e klasse Aansluiting tussen eerste en tweede teams D2 en H2 in res. 2 e klasse Vergroten van betrokkenheid senioren bij RHC Groei in de breedte naar 8 teams per lijn Meer levendigheid op trainings- en wedstrijddagen Acties Stabiele doorstroom vanuit de jeugd Geschikt kader voor prestatieteams Gezamenlijke trainingen H1/2 en D1/2 Meer trainers/coaches uit seniorenteams Werving oud-leden via huidige leden Werving TUD, HHS Regelmatig activiteiten op zondag (Thé Dansant, maar ook ongepland) Doelstellingen Randvoorwaarden Organisatie: wedstrijdplanning, trainingsschema, sleutelbeleid, scheidsrechters Communicatie: zenden & ontvangen, eigen initiatief & eigen verantwoordelijkheid, teambijeenkomsten 2x per jaar, transparantie selectieproces en teamindeling. Doelstellingen betere hockeyprestatie Dames 1 deed lang mee om het kampioenschap, maar eindige uiteindelijk op de 3 e plaats in de derde klasse. Met deze prestatie werd voldaan aan de top-3 doelstelling en ligt het team op koers voor de doelstelling om volgend seizoen te promoveren naar de tweede klasse. Bovendien is deze prestatie een sterke verbetering ten opzichte van de vorige twee seizoenen (7 e positie). Ondanks het vertrek van een aantal bepalende spelers en meerdere blessures eindige Heren 1 op de 6 e plaats in de tweede klasse; een verbetering van twee posities ten opzichte van vorig seizoen. Dames 2 werd met een verjongd team 5 e in de reserve 2 e klasse. Dit is een enigszins teleurstellend resultaat na de twee 3 e plaatsen in de vorige twee seizoenen. Er moet nog een forse stap worden gezet om de doelstelling voor het seizoen (promotie naar de reserve 1 e klasse) te bereiken. Heren 2 werd de vorige twee seizoenen net geen kampioen in de reserve 3 e klasse, maar werd op basis van de sterke prestaties aan het begin van het seizoen door de KNHB toch ingedeeld in de reserve 2 e klasse. Het team verraste door direct kampioen te worden en komt volgend seizoen uit in de reserve 1 e klasse. 1 Prestatiehockey bestaat uit Dames 1-2 en Heren

15 Er is een goede stap gezet in de samenwerking tussen Heren 1 en Heren 2: meerdere spelers van Heren 2 vielen regelmatig in bij Heren 1, spelers die weinig speeltijd kregen bij Heren 1 vielen in bij Heren 2 en in de tweede seizoenshelft trainde een aantal spelers van Heren 2 éénmaal per week mee bij Heren 1. Een viertal spelers dat na vorig seizoen afscheid nam bij Heren 1 versterkte dit seizoen uit in Heren 2, in plaats van direct over te stappen naar de recreatieteams of veteranen. De bedoeling is deze lijn de komende jaren door te zetten. Vanuit Dames 2 hebben twee spelers de overstap gemaakt naar Dames 1, maar er is minder sprake van structurele samenwerking dan in de herenlijn. Afgelopen seizoen waren daar ook minder mogelijkheden voor. Acties betere hockeyprestatie Er is in samenspraak met de jeugdcommissie en de technische commissie meer aandacht besteedt aan het behouden van jeugdleden die de senioren-leeftijd bereiken. Het overgrote deel van deze leden heeft meerdere malen meegetraind en ingevallen. Dames 1, Heren 1, Heren 2, Heren 3 en Heren 5 maken op wekelijkse basis gebruik van invallers uit de jeugd. Er is een duidelijke structuur neer gezet, waarin de begeleiding van de prestatieteams en de eerste jeugdteams elkaar weten te vinden. De seniorencommissie was aanwezig bij teamgesprekken in de tweede seizoenshelft en vanuit de jeugdcommissie is er persoonlijk contact geweest met alle spelers. Het aantal opzeggingen van de tweedejaars A-jeugd is ten opzichte van vorig seizoen sterk verminderd (2 van de 5 in de jongenslijn, 8 van de 17 in de meisjeslijn) en ligt onder het gemiddelde van de KNHB. Met name het behoud van jeugdleden in de breedtelijn blijft echter een aandachtspunt voor volgend seizoen. Alle prestatieteams werden getraind door ervaren trainers. De trainer van H2 stopte in de winterstop, waardoor een vacature ontstond. Het structureel vervullen van de positie van trainer/(coach) van D2 en H2 vormt een aandachtspunt voor volgend seizoen. Door de grotere aantallen konden Dames 2 en Heren 2 afgelopen seizoen doorselecteren met een aanzienlijke kwaliteitsverbetering als gevolg. Door het verschil tussen prestatie- en recreatiehockey blijkt het lastig om voor de afvallers van de selecties een geschikt team te vinden qua spelbeleving en niveau. Doelstellingen onder voorwaarde van plezier Betrokkenheid van de senioren blijft een aandachtspunt. Er is een groot gat tussen wat van de club wordt gevraagd (trainers, coaches, goede arbitrage, feestjes, clubgevoel) en wat met bereid is daar tegenover te leveren (leveren van trainers, bereidheid om te fluiten, opruimen na een feestje, bereidheid om elkaar aan te spreken op wangedrag). Ondanks de inspanningen van de hockeycommissie is het aantal seniorleden dat training geeft te beperkt. Dit geldt met name voor de prestatieteams. Er is ten opzichte van het seizoen een extra damesteam ingeschreven, veelal bestaand uit nieuwe leden zonder hockeyervaring. De herenlijn heeft te maken met een krappe bezetting die met name het gevolg is van een beperkte doorstroom vanuit de jeugd na vorig seizoen. Het aantal trimhockeyers is afgelopen seizoen gestegen van 60 tot 66. Er is sprake van een merkbare verbetering van de levendigheid op wedstrijddagen, hoewel dit wel sterk afhankelijk is van het wedstrijdschema. Mede als gevolg van de vroegere sluitingstijden op de vrijdagavond, wordt deze avond minder populair als trainingsavond. Acties onder voorwaarde van plezier Door goede samenwerking tussen de verschillende herenteams en JA1 zijn de krappe aantallen in de herenlijn redelijk opgevangen. Veterinnen B heeft het hele seizoen te weinig spelers gehad. Dit probleem is deels ondervangen door trimmers de mogelijkheid te geven om maximaal zes keer in te vallen. Na het seizoen zijn echter meer opzeggingen ontvangen (mede als gevolg van leeftijd en blessures), waardoor het een uitdaging wordt om volgend seizoen een volwaardig team op been te brengen. Er wordt in overleg met de dames gewerkt aan een oplossing. Er is vanuit Dames 1 en Heren 1 meer aandacht voor het werven van oud-leden. Op 18 mei is de tweede open dag voor senioren georganiseerd. Alle prestatieteams organiseren open trainingen

16 Er zijn vier Thé Dansant s georganiseerd. Seniorenteams melden zich aan om deze evenementen te organiseren. Eindstanden competitie Team Begeleiding Klasse Eindstand Status Dames 1 Maarten Morrien (t/c) Dennis van Toorn 3 e 3 e Dirk Gabler (manager) Dames 2 Remco van Oyen (t) Res 2 e 5 e Chantal Beukers (c) Dames 3 Bas Mientjes (t) Res 4 e 10 e Hans Raben (c) Dames 4 Elise Réparon (t) Res 4 e 9 e Jan Réparon (c) Veterinnen A Carolie Caminada (t) 1 e 2 e Marjolein Wiegman (c) Veterinnen B Lex Stijl (trainer) 2 e 6 e Heren 1 Marc Nota (t/c) Tim Konings 2 e 6 e Job Kramer Eric Boone (manager) Heren 2 Alexander Beukers (t) Tim de Gier (c) Res 2 e 1 e Gepromoveerd Elise Réparon (manager) Heren 3 Pim Eindhoven (t/c) Res 3 e 9 e Heren 4 Wim de Korte (t/c) Res 3 e 5 e Heren 5 Pim Eindhoven (t) Res 4 e 4 e Veteranen A Cees ten Velthuis (manager) 2 e 7 e Veteranen B - 2 e 7 e Trimhockey 1 Esther Burger (t) 6 e Irma de Vries (manager) Trimhockey 2 Esther Burger (t) 5 e Ron van Gestel (manager) Trimhockey 3 Henk Demkes (t) Iris Joele (manager) 4 e Zaalhockey senioren Voor het zaalseizoen werden 4 damesteams en 2 herenteams ingeschreven. Helaas bleek dat uiteindelijk minder spelers wilden zaalhockeyen dan vooraf was ingeschat, waardoor 2 damesteams alsnog moesten worden terug getrokken. Vermeldenswaardig is het tweede achtereenvolgende kampioenschap dat werd behaald door Heren 3. De seniorencommissie beraad zich op mogelijkheden om de aantrekkelijkheid van zaalhockey te vergroten. Mede door de trainingstijden en de beperkte horeca is het animo voor zaalhockey de laatste jaren sterk verminderd, waardoor RHC in het zaalhockey niet meer de gebruikelijke voortrekkersrol vervult. Bovendien geven spelers van de prestatieteams in toenemende mate aan behoefte te hebben aan een rustperiode in de winter (al dan niet gedwongen door blessures). De seniorencommissie is in ieder geval van plan de aanmeldprocedure voor zaalhockey komend seizoen te wijzigen, waardoor er vooraf meer zekerheid is over het aantal spelers, het aantal in te schrijven teams en de te reserveren zaaluren. Ook is er voor het seizoen na twee jaar weer een H1 ingeschreven in de standaardklasse

17 6. TECHNISCHE COMMISSIE (TC) Hockey is fun, sport en plezier. Dit zijn voor de TC uitwisselbare en gelijke begrippen. De TC werkt vanuit het RHC Hockeyplan Een plan hebben is mooi, het wordt pas echt wat als je daar ook met elkaar gericht op stuurt, resultaten boekt, soms de rust bewaart, over eigen belangen heen stapt en mensen meeneemt. De doelstelling die we hanteren: 'Iedere speler komt met een rood hoofd het veld af en straalt uit te balen dat het alweer voorbij is'. Doelstelling : Focus op jongste jeugd t/m D en opleidingen We volgen hier chronologisch de 5 resultaatgebieden en doelstellingen uit het RHC Hockeyplan. Resultaat Gebied 1 Resultaat Gebied 2 Doel / waar staan we? Vaste oefenstof in blokken van 6 weken leidt tot vaste en objectief meetbare hockeytechniek en vaardigheden Benjamin t/m E-jeugd Oefenstof wordt goed uitgevoerd, techniek heeft nadruk en dat betaalt zich uit. Betere en dynamische oefenstof voorbereid, Nieuwe portal (THF) aangeschaft en afscheid genomen van oude portal (HA) Vaste oefenstof in blokken van 6 weken leidt naar vaste en objectief meetbare hockeytechniek en vaardigheden D-jeugd Door ontwikkelen van dynamische oefenstof (meer spelsituatief) en makkelijker toegankelijk voor trainer. Vanaf augustus beschikbaar Objectieve en meetbare inzichten in ontwikkeling Benjamin t/m D speler vastgelegd in spelersvolgsysteem Dit seizoen gestart met spelersformulier (ABCDE). Objectiverende vragen aan trainers, HT s en coaches tweemaal per seizoen. Naast het beeld dat TC heeft Objectieve en meetbare inzichten in ontwikkeling D en C jeugd vastgelegd in spelersvolgsysteem Zie ook hierboven. Spelersvolgsysteem is niet aan de orde. Moeilijk om objectief te vergelijken tussen spelers in verschillende teams. Kan meer kwaad dan goed doen Hoofdtrainers hebben mandaat in ontwikkeling trainers en spelers, evaluatie zorgt voor constante verbetering en verscherping Rol HT moet steviger (meer hockey/minder organisatie). Model en inhoud is goed en wordt als zodanig ervaren. Te dunne scheidslijn in verantwoordelijkheden die bij (J)JC thuishoort (sociale cohesie, ouders, gedrag om het veld). Rol HT D-jeugd komt waarschijnlijk en helaas te vervallen. Reden is de te beperkte veldruimte om de D-jeugd gezamenlijk te laten trainen. Doel / waar staan we? Meer trainingsuren in de E-jeugd, tweemaal trainen 1e jaar E, vakantie- en zaalperiode in teken van veldhockey Volgens plan en doelstelling > Veel trainingsuren gemaakt dit jaar, mede door zeer zachte winter. Alert zijn op verhouding arbeid-rust Stap van E naar D wordt niet meer als groot ervaren Nog niet objectief vast te stellen, alle randvoorwaarden zijn afgelopen 2 seizoenen gerealiseerd; meetbaar vanaf moment spelers F, E6, E8 naar D gaan Vaste oefenstof in blokken van 6 weken leidt naar vaste en objectief meetbare hockeytechniek en vaardigheden D jeugd Is succes en toe aan volgende inhoudelijke stap. Staat klaar, bij start volgend seizoen uitrollen via nieuwe app / portal THF Resultaten RHC met omliggende en vergelijkbare verenigingen zijn minimaal gelijk Doelstelling niet bereikt, Herhaaldelijk verzoek tot spelen van oefenwedstrijden tegen vaste tegenstanders niet gehonoreerd

18 Resultaat Gebied 3 Resultaat Gebied 4 Doel / waar staan we? 12 cursisten HT2, minimaal 10 diploma gehaald 4 HT3 en 10 HT2, 10 diploma gehaald (aantal nog bezig) we gaan door met het bieden van trainersopleidingen voor de ambitieuze trainers waarin wij het geloof hebben dat zij een stap verbeteren en kunnen groeien Objectivering trainerskwaliteiten van F t/m D teams vastgelegd in trainersvolgsysteem Het nieuwe aanstellingsbeleid werkt. We hebben stappen gezet in de kwaliteit van ons trainersgilde. (zie ook figuren). Waar 3 seizoenen geleden het stramien was kwantiteit boven kwaliteit, nu matchen we de juiste kwaliteit trainer, spelers en niveau Vaste oefenstof voor jeugd vanaf Benjamins t/m D Waar we twee jaar geleden zijn gestart met vaste oefenstof, zijn we nu op het punt dat verder te moderniseren (dynamiek, spelvormen, technieken en tactieken). Deze behoefte leeft ook bij trainers wat ook aangeeft dat we inhoudelijk zijn gegroeid Doel / waar staan we? Inzet jongste jeugd meer aandacht voor ontwikkeling en opleiding trainers en spelers Veel meer aandacht voor hockeyontwikkeling en -beleving, juiste match trainers, spelers en niveau. Afgelopen seizoen goede stap gezet in aansluiting naar boven. Deze blijven we doorvoeren. Ondanks de smalte (kwantiteit) in de jongenslijn, presteren we relatief boven verwacht niveau Kwantitatieve groei jongens heeft voorrang op meisjes bij beperkt technisch kader Juiste match trainers op de jongenslijn. Meer aandacht voor indeling in competities en inbrengen van meer ervaring in technische begeleiding teams Constante evaluatie en bijsturing jongste jeugd en oefenstof Gebeurt volgens plan en planning en leidt tot steeds meer verbetering voor spelers en trainers (zie eerder). Evaluaties meegenomen in vernieuwde oefenstof THF Vergelijkbare resultaten jongens en meisjes van Benjamins t/m D-jeugd Nog niet vast te stellen (zie eerder). Tegelijkertijd trainen van de jongens en meisjes van Benjamins en F, levert goede inzichten om elke week maatwerk te bieden Resultaat Gebied 5 Doel / waar staan we? Beschreven taken, verantwoordelijkheden en resultaatgebied hockey Technische Commissie, Jeugd Commissie en Senioren Commissie diens leden Alle functies van TC, trainersgilde, coaches etc. beschreven en openbaar via website. Geen vordering op JC/SC m.u.v. aanzet verantwoordelijkheden teammanager Beschreven taken, verantwoordelijkheden en resultaatgebied hockey hoofdtrainers jongste jeugd HTO (Hockey, Techniek en Opleiding) functies beschreven en openbaar via website Beschreven taken, verantwoordelijkheden en resultaatgebied hockey betaalde krachten Alle trainers contracten geüniformeerd en transparant gemaakt Werken vanuit blokken van 6 weken planningen, resultaten en evaluatie Evaluaties hebben geleid tot verdere verbetering en verscherping. Deze zijn ook goed

19 gerelateerd aan de ontwikkelde RHC Speelwijze: Dominant Hockeyen. Uitrol van nieuwe oefenstof en Speelwijze RHC vanaf augustus Een gezamenlijk hockeybeleid, doelstellingen en resultaatgebieden, integraal Dit is een lastig punt. Weinig schouders dragen heel veel lasten en verantwoordelijkheden. Tegelijkertijd zijn velen die de vooruitgang frustreren, niet meedoen, tegenwerken en wel een dwingende mening hebben. Dit punt is groter dan TC beleid en vraagt om de stelregel: wie levert bepaalt. De discussies gaan nu veel over middelen en organiseren in plaats van sport, visie, resultaten en lange termijn Informatie voor technisch kader beschikbaar: webpagina: Hockey Technische Commissie Algemeen Onderwerp Sterke punten (boven verwachting en plan) Leerpunten Speelwijze Speelwijze RHC ontwikkeld: Dominant Hockeyen (3-, 6-, 8- en 11-tal). Logische lijn voor trainers/coaches en spelers inclusief accenten bij verschillende spelsituaties en een standaard Actieve uitrol volgend seizoen in workshops per doelgroep opstelling. Gelinkt aan leerdoelen, oefenstof en technieken Oefenstof Leerdoelen, technieken en vaste oefenstof > logische leerlijn > KNHB HockeyVisie bevestigd dit als beste vorm Nieuwe stap via meer spelvormen in THF Technisch Technisch Adviseur, Remco Hartgers: Opleiding en begeleiding Meer POP gericht kader trainers lijnteams en interne trainers cursussen Training Manager, Remco van Oyen: Opleiding en begeleiding Meer POP gericht trainers breedte teams en -vernieuwde- oefenstof Externe trainer MA1, Janco Duvekot, aangetrokken. Naast prestatiedoelstellingen, opleidingsdoelstellingen voor trainer(s) Sportmentaliteit opkrikken Trainers Aanstellen van trainers in maatwerk met spelers en niveau. Eigen kweek en opleiding. Trainersgilde samengesteld. Trainers continu volgen en eerder aanstellen Hoofdtrainers, systeem werkt, sterk afhankelijk van personen en resultaatgerichtheid; Betere aansturing en taakomschrijving Toename kwaliteit trainers, door persoonlijke begeleiding, clinics, oefenstof, opleidingen en linietrainingen (proef) Doorzetten en vasthouden Sterke binding met lijntrainers > levert enthousiasme op, zie Vasthouden Opleiding Selecties Bijscholing Trainingen mooie lijst trainers voor komend seizoen; HT 2 10 cursisten 8 diploma (1 volgt nog) HT 3 4 cursisten 4 diploma HT 4 1 cursist (crowd funding) We zijn gestopt met selectietrainingen met rugnummers. Een systeem waarin onafhankelijke trainers via scorelijstjes eenmalig een momentopname gaven. Nu volgen we spelers hele jaar en hebben einde seizoen selectietrainingen ABC met nieuwe trainer(s). DEF gebeurt door HT. Workshops (6) en clinics (4). Inhoudelijk sterk en goed beoordeeld. Echter opkomst valt tegen. Workshops specifiek voor coaches JJ. Inhoudelijk sterk, leren van elkaar. Coaches zijn nog wel erg gericht op organisatie (dat is eigenlijk de rol van teammanager). Groei in trainingsarbeid: meer trainingsweken, E6 tweemaal training, altijd trainen tenzij. Door zachte winter veel kunnen trainen. Linietraining (proef) voor MB1/MC1 en JA1/JB1 succes voor Blijven investeren in opleidingen (5 x HT2 en 3 x HT3) M.n. in breedte teams de selecties naast hockeyprestaties ook laten leiden door sociale cohesie Vorm en inhoud vasthouden. Niveau coaches moet beter. Bij aanstelling moet dit duidelijk zijn. Arbeid-rust beter afstemmen, m.n. winterperiode Proef omzetten in

20 zowel groei spelers, posities als trainers. planning en plan Onderwerp Punten van zorg (onder verwachting) Leerpunten Trainers Altijd te (weinig) persoonlijke aandacht en begeleiding Hulp gevraagd! Beperkende factor trainers kwaliteit en ontwikkeling Blijven investeringen in opleiding&ontwikkeling; Eigen kweek: te veel inteelt gedachten en niet scherp genoeg voor Aantrekken van externen verbeteren, aanspreken en complimenteren Hoofdtrainersfunctie D komt waarschijnlijk te vervallen i.v.m. te beperkte veldruimte Groot verlies voor ontwikkeling Bijscholing Opkomst te laag en te vrijblijvend gedrag Verplicht stellen. Tijdens trainingstijden Organisatie Samenwerking vanuit RHC hockeyplan ontbreekt bij aanpalende commissies > samenwerken vanuit gezamenlijke doelstelling en elkaar aanvullen ontbreken Advies aan bestuur: maak verenigingsplan (waarom, wat en hoe) Middelen Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Te veel en vaak ontbreken van verantwoordelijkheid nemen en uitvoeren (beter een goede vacature dan een slechte invulling) Grote werkdruk HT > in beeld van anderen alles heeft met hockey te maken. Daardoor moeten steken die anderen laten vallen veelal ad hoc worden opgelost door TC en HT Grote werkdruk, kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid TC > Verantwoordelijkheden worden steeds groter (geld, aantallen trainers, spelers, belang van selecties, over enthousiaste ouders) en samenwerking met andere commissies steeds zwakker. Dit naast hun inzet als lijntrainer op het veld Veldruimte wordt (relatief) steeds minder in onze groeiende vereniging. Daardoor wordt speelveld waarin we goed hockey aan kunnen bieden steeds kleiner Door beperkte veldruimte zullen we helaas praktisch met dit gegeven om moeten gaan en niet iedereen meer evenveel hockey kunnen bieden Advies aan bestuur: Strakkere aansturing en keuzen maken Advies aan bestuur: Beschrijf functies en handel er ook naar Advies aan bestuur: (1) verbeter organisatorische randzaken, (2) strakkere verantwoordelijkheden (3) samen i.p.v. tegen werken Advies aan bestuur: (1) manage de verwachtingen, (2) maak scherpere keuzen breedte en lijn hockey De TC gaat twee stappen vooruit en soms een stapje terug. Vaak willen we sneller dan we met elkaar bij houden. Er liggen veel kansen. We missen binnen de vereniging de slagkracht, eigenwijsheid, en Rijswijkse bluf om ook echt stil te staan bij hetgeen we met elkaar hebben (bereikt). Kijk naar de positie die we in het district innemen, met welke resultaten uit eigen kweek we trainen en spelen, met welke gedrevenheid velen zich inzetten voor hockey = fun! Op het veld gaat het steeds beter met uitschieters: MB1, HT2, HT3, bevlogenheid van de vele trainers, de wil te verbeteren en de aantrekkingskracht daarvan. De knelpunten die we hebben zijn intern, die zijn toch eenvoudig bij te stellen? De TC dankt iedereen die zich afgelopen seizoen heeft ingezet voor het beter willen maken van onze spelers. 7. ORGANISATIE De relevante onderdelen betreffende de bestuursportefeuille organisatie komen allemaal terug onder hoofdstuk

21 8. COMMISSIES 8.1. Communicatiecommissie Het bestuur heeft het communicatieplan half mei 2013 in de bestuursvergadering goedgekeurd. Dit communicatieplan is de basis waarop de communicatie in het seizoen wordt vormgegeven. Het plan luidt in vogelvlucht: op basis van de jaarplanning wordt aan het begin van het seizoen bepaald welke activiteiten met communicatie ondersteund gaan worden, welke middelen daarbij worden ingezet en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering. Hierbij is het niet zo dat de communicatiecommissie alle communicatiewerkzaamheden verricht. Aangezien de verschillende commissies eigen verantwoordelijkheden hebben, is het noodzakelijk om bij iedere commissie een vast aanspreekpunt voor de communicatie te hebben. Samen met deze aanspreekpunten moet de communicatie in een seizoen dan meer volgens plan en minder ad hoc uitgevoerd worden. Twee belangrijke algemene punten die in dit communicatieplan staan: Handel altijd in het belang van RHC Met als doel de naamsbekendheid van RHC te vergroten. Dit geldt voor zowel de interne als de externe communicatie. Open en transparante communicatie is de strategie die wij hanteren. Door open met elkaar te communiceren ontstaat transparantie. Onvrede maar vooral successen moeten worden gedeeld ten einde ze op te lossen en zeker te vieren. De communicatie binnen de club willen wij het liefst zo open en transparant mogelijk laten verlopen. Door een open structuur creëer je minder wantrouwen en waardoor een goede sfeer ontstaat. Stimuleren van goede communicatie binnen RHC, zowel persoonlijk (1 op 1 en in team/commissie verband) als schriftelijk (verslagen, , website nieuws), is een belangrijk punt. Een ieder die het veld betreedt in het tenue van RHC is een ambassadeur voor onze club en moet zich er van bewust zijn dat hij/zij het imago en de sfeer van RHC bepaalt met zijn/haar gedrag. Dit geldt ook voor toeschouwers langs de lijn. Een positieve sfeer is onmisbaar voor een plezierige sportomgeving. Wij zijn een familieclub waar sportiviteit, prestatie en gezelligheid hand in hand gaan. Het clubhuis vormt de huiskamer van de vereniging en is een prettige werkomgeving voor onze trainers, spelers en ouders. RHC is een breedtesportvereniging. Dat betekent dat de volgende uitgangspunten zo veel mogelijk worden gehanteerd: We zijn allemaal toppers op ons eigen niveau; Hockeyen moet leuk zijn en blijven; Leden zijn altijd aanwezig bij trainingen en wedstrijden; Leden houden zich aan teamafspraken en gedragsregels. Hier gaan wij met z n allen aan werken: Samen zijn wij RHC. Middelen Voor ieder van de doelgroepen werd vastgesteld wat de communicatiedoelstelling is en op welke manier ze het beste benaderd kunnen worden. De middelen die ingezet gaan worden zijn over het algemeen bestaande middelen van RHC, op enkele uitzonderlingen na. Er zijn twee nieuwe middelen toegevoegd aan de middelenmix: social media en de LISA-app met narrowcasting. RHC en social media Veelal is het afgelopen jaar gebruik gemaakt van onze eigen website waarop alle need-to-know informatie staat en de facebook-pagina met daarop alle nice-to-know informatie. Het beheer van Facebook en Twitter ligt bij de redactiecommissie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 24 juni 2014 verkorte webversie d.d. 15714 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Uitreiking JIC bokaal, SIC bokaal 4. Notulen van

Nadere informatie

Functieomschrijvingen en aanstellingsbeleid

Functieomschrijvingen en aanstellingsbeleid Functieomschrijvingen en aanstellingsbeleid Alle functies die rechtstreeks bijdragen aan HTO Onderdeel van RHC-Hockeyplan Iedere speler komt met een rood hoofd het veld af en straalt uit te balen dat het

Nadere informatie

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend

Visie en Beleids document. Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Visie en Beleids document Jeugdcommissie Mixed Hockey Club Purmerend Versie 1.0 Geschreven door Alexander Vos, Nicole Schreuder, Mila Prins & Julia Marijnen Inhoud 1 Inleiding 2.1 Doelstelling 2.2 Doelgroepen

Nadere informatie

Functieomschrijvingen en aanstelling

Functieomschrijvingen en aanstelling Functieomschrijvingen en aanstelling Technisch kader Hockey, Techniek en Opleiding Onderdeel van RHC-Hockeyplan Functiebeschrijvingen Technisch Kader Pagina 1 Technisch Kader: Functies worden specifiek

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugd Doelstelling van Quick Stick is dat elk lid

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 26 juni 2012

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 26 juni 2012 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 26 juni 2012 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Uitreiking JIC bokaal, SIC bokaal en Golden Goalie 4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Selectieplan MHC Purmerend. Versie 0.9

Selectieplan MHC Purmerend. Versie 0.9 Selectieplan 2015 MHC Purmerend Versie 0.9 Versiebeheer Seizoen 2006-2007 1 e versie: 27 maart 2007 Seizoen 2007-2008 Herziene versie: 26 februari 2008 Seizoen 2008-2009 Herziene versie: 15 april 2009

Nadere informatie

Bij de senioren is de verdeling van Dames en Heren goed in evenwicht.

Bij de senioren is de verdeling van Dames en Heren goed in evenwicht. Visie op seniorenhockey 2011-2014 (vertrouwelijk&clubintern) MHC Forescate Pag. 1 van 8. Visie op seniorenhockey 2011-2014 1.A Ledenopbouw - huidige situatie Bij de senioren is de verdeling van Dames en

Nadere informatie

INFORMATIE RHC SEIZOEN 2014-2015

INFORMATIE RHC SEIZOEN 2014-2015 Seniorenspecial Uitgave voor nieuwe leden van de Rijswijksche Hockey Club INFORMATIE RHC SEIZOEN 2014-2015 Secretariaat: 015-213 67 67 Bankrelatie: Postbus 666 info@rijswijkschehc.nl Rabobank 16.68.95.709

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

Zaalhockey 2015-2016. Coach avond junioren Woensdag 4 november 2015

Zaalhockey 2015-2016. Coach avond junioren Woensdag 4 november 2015 Zaalhockey 2015-2016 Coach avond junioren Woensdag 4 november 2015 Agenda 20.00 uur Opening - Opzet Zaalhockey 2015-2016 - CompeEEe - CompeEEe organisaee - Weekendtrainingen 20.45 uur Zaalhockey regels

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 25 juni 2013

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering 25 juni 2013 Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 25 juni 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Uitreiking JIC bokaal, SIC bokaal 4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d.

Nadere informatie

Coachavond Jongste Jeugd WELKOM!

Coachavond Jongste Jeugd WELKOM! Coachavond Jongste Jeugd WELKOM! Agenda Ontwikkelingen Commissies (Jeugd-, Jongste Jeugd en Hockey) Communicatie Teams Teamindeling Hockey Jongste Jeugd Jongste Jeugd teams Spelbegeleiding Start seizoen

Nadere informatie

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs

ALV. d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs ALV d.d. 15-06-2009 Hockeyvereniging Berkel en Rodenrijs 1. Opening Hartelijk welkom iedereen. 2. Vaststelling agenda De agenda voor deze vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3.

Nadere informatie

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten!

Jaarplan Kalinko 2015-2016. Tijd om te oogsten! : Tijd om te oogsten! Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2014-2015? Wat zijn de plannen 2015-2016? Bijlage: resultaten 2014-2015 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

een bloeiende vereniging

een bloeiende vereniging een bloeiende vereniging Waarom dit jaarplan? Waar willen we ook alweer naartoe? Wat zijn resultaten 2013-2014? Wat zijn de plannen 2014-2015? Bijlage: resultaten 2013-2014 in detail Waarom dit jaarplan?

Nadere informatie

4. Selecties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces.

4. Selecties. Zo hoog mogelijk spelen met eigen kweek betekent ook dat we kritisch moeten kijken naar het huidige selectie proces. HDS Strategie voor de komende vier jaar. 1. Algemeen. Uitgangspunt voor een vereniging met zo n 900 leden moet zijn dat we ambitie hebben. We willen met Dames, Heren en junioren zo hoog mogelijk spelen.

Nadere informatie

informatie voor jou...

informatie voor jou... informatie voor jou... hockey vereniging de westerduiven met elkaar! Welkom bij hockeyvereniging Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4

Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4 Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Mei 2011 Versie1.4 Vrijwilligersbeleid MHC Forescate Geen enkele sportclub kan zonder de inzet van vrijwilligers. Immers, er zijn vele taken te verrichten en daarbij vormen

Nadere informatie

Plaats van Breedtesport binnen HOD

Plaats van Breedtesport binnen HOD In dit document wordt de breedtesport hockey organisatie binnen HOD beschreven. Het document is bedoelt als een aanzet van de verschillende rollen en functies binnen de vereniging. Het dient niet te worden

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020

Opbouw Presentatie. Missie. Kernwaarden. Do better. Did well. Bewust voortzetten. Projecten richting 2020 Opbouw Presentatie Missie Kernwaarden Norm Gedrag Did well Do better Bewust voortzetten Projecten richting 2020 Missie HV Abcoude is een familieclub waar sportiviteit, prestatie en plezier hand in hand

Nadere informatie

Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen

Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen Jaarverslag Technische Commissie (TC) seizoen 2015 2016. De samenstelling: De TC heeft het afgelopen seizoen uit de volgende leden bestaan: Niesko Veenker : Dames afdeling Koos van Delden: Jeugd en CMV.

Nadere informatie

Indelingsprocedures. HCWV Jeugd en Jongste Jeugd

Indelingsprocedures. HCWV Jeugd en Jongste Jeugd HCWV Jeugd en Jongste Jeugd Hoe de teamsamenstelling tot stand komt bij de Jeugd (A, B, C en D) en Jongste Jeugd (E en F) van HCWV Inleiding Onderstaande indelingsprocedures zijn ingesteld voor de jeugdteams

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte!

Dan ben je altijd op de hoogte! De Muis www.hcliempde.nl Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de eenentwintigste muis van het hockeyseizoen 2013-2014. In deze Muis : In Memoriam : Wim van Pelt Vooraankondiging Opening tweede Veld!

Nadere informatie

Myra /MHCAmstelveen Witte Rook Sessie C & D team. 26 juni 2015

Myra /MHCAmstelveen Witte Rook Sessie C & D team. 26 juni 2015 Myra /MHCAmstelveen Witte Rook Sessie C & D team 26 juni 2015 Agenda Even voorstellen Waarom gemengde teams Organisatie en rollen rond het team Trainingen & wedstrijden Zaalhockey Tenue Administratieve

Nadere informatie

1. Opening/mededelingen. 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013

1. Opening/mededelingen. 2. Ingekomen stukken. 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013 ALV 21 mei 2014 Agenda ALV 1. Opening/mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Notulen ALV d.d. 14 september 2013 4. Missie en visie, ambitie en technisch beleid 2014-2018 5. Financiële consequenties, incl.

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering. TiVoC

Algemene ledenvergadering. TiVoC Algemene ledenvergadering TiVoC Agenda Extra algemene ledenvergadering Het bestuur stelt zich voor Stemming nieuwe bestuursleden Presentatie Beleidsplan 2015-2020 Borrel Even voorstellen Voorzitter Harald

Nadere informatie

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017

Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH. Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Beleidsplan Jongste Jeugd en Junioren HCH Hockey met plezier én uitdaging 2012-2017 Werkgroep Jeugdbeleid HCH april 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie

Nadere informatie

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden 1 Inleiding MHCW streeft ernaar om de teamindelingen van de jeugd transparant en objectief te laten verlopen. U vindt hier een korte samenvatting uit het Jeugdopleidingsprogramma

Nadere informatie

Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel

Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel Versie 1.0 13 juni 2016 Inhoudsopgave 1. Richtlijnen Arbitrage NHC de IJssel...3 1.1. Behoefte aan scheidsrechters!...3 1.2. Hoe is de arbitrage geregeld bij NHC de

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen

Voetbalbeleidsplan 2011-2015. Oog op de toekomst, actie voor morgen Oog op de toekomst, actie voor morgen Agenda 1. Opening/inleiding 2. Terugblik opbrengst beleidsavond februari 2010 3. Doelstellingen voetbal beleidsplan 2011 2015 4. Vragenronde 5. Afsluiting Overige

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017

Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Vrijwilligersbeleidsplan HCV`90 2015-2017 Kiest voor vrijwilligerswerk! Carola Arxhoek Ellen Leussink oktober 2015 1 Voorwoord HCV`90 heeft, net als veel andere verenigingen, een tekort aan enthousiaste

Nadere informatie

Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012

Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 pagina 1 van 6 Procedure indelingen teams en selectietrainingen seizoen 2011-2012 Inleiding Ieder jaar weer staat de commissie Hockey

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

RHC-Hockeyplan 2012-2014

RHC-Hockeyplan 2012-2014 RHC-Hockeyplan 2012-2014 Iedere speler komt met een rood hoofd het veld af en straalt uit te balen dat het alweer voorbij is. Aanpassingen versie 2.0 versus 1.0: 1. Een aantal bijdragen zijn verwijderd

Nadere informatie

Arbitragebeleid MHC Made 2014

Arbitragebeleid MHC Made 2014 Arbitragebeleid MHC Made 2014 Geen wedstrijd zonder scheidsrechters, daar zijn we ons allemaal van bewust. Helaas is op dit moment de verdeling tussen jeugdleden en volwassenenleden binnen MHC Made onevenredig.

Nadere informatie

Een uitgave van de sponsorcommissie. Scoren. met de. Rijswijksche Hockey Club

Een uitgave van de sponsorcommissie. Scoren. met de. Rijswijksche Hockey Club Een uitgave van de sponsorcommissie Scoren met de Rijswijksche Hockey Club Scoren met de Rijswijksche Hockey Club 2 Scoren met de Rijswijksche Hockey Club Het zal u niet zijn ontgaan: met bijna 1.100 leden

Nadere informatie

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid 2016-2020 Ring Pass Delft, Vrijwilligersbeleid 2016-2020, versie 2016-01-26 blz. 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Doelstellingen van het vrijwilligersbeleid...3

Nadere informatie

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014

Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Jaarverslag KSV seizoen 2013 2014 Handbalseizoen 2013-2014 zijn we gestart met in totaal 19 teams. Vier damesteams, 1 recreantenteam, 1 G-handbalteam, 1 A-team, twee B-teams, drie C-teams, twee D- teams,

Nadere informatie

Jaarverslag Rijswijksche Hockey Club

Jaarverslag Rijswijksche Hockey Club Jaarverslag Rijswijksche Hockey Club Seizoen 2014-2015 RHC missie: Hockeyprestatie & -ambitie onder voorwaarde van hockeyplezier Voor vragen over dit jaarverslag, gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick

Selectiebeleid HHC Quick Stick Selectiebeleid HHC Quick Stick 2016-2017 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugdelftallen Doelstelling van Quick Stick is dat

Nadere informatie

Informatie Avond HCS

Informatie Avond HCS Klik om de modelstijlen te bewerken Informatie Avond HCS HCS teamindelingen Door werkgroep hockey Locatie: SH Spirit 14-12-2015 Voor dat we beginnen. 14-12-2015 www.hcschiedam.nl 2 Voor dat we beginnen.

Nadere informatie

TBV Technische Commissie

TBV Technische Commissie TBV Technische Commissie Voor iedere commissie geldt: De commissie brengt verslag uit van haar vergadering en activiteiten aan het bestuur, dan wel het direct verantwoordelijke bestuurslid c.q. portefeuillehouder.

Nadere informatie

PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING JUNIOREN VELDHOCKEY SEIZOEN ZUID NEDERLAND

PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING JUNIOREN VELDHOCKEY SEIZOEN ZUID NEDERLAND PROMOTIE- EN DEGRADATIEREGELING JUNIOREN VELDHOCKEY SEIZOEN 2016-2017 ZUID NEDERLAND In dit document is de promotie- en degradatieregeling opgenomen voor de districtscompetities van Zuid Nederland die

Nadere informatie

Kaders en afspraken zaalhockey OHC Bully 2014 2015

Kaders en afspraken zaalhockey OHC Bully 2014 2015 Zaalhockey Commissie: De zaalhockey Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van het zaalhockey programma bij OHC Bully. Haar taak is het verzorgen van alle voorwaarden om te komen tot een aantrekkelijk

Nadere informatie

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015

Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 Jaarverslag handbal valken Alpha Tours 2014-2015 We kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten bestuurlijk gezien hebben we vooruitgang geboekt maar

Nadere informatie

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018

Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Plan van Aanpak Technisch kader jeugdafdeling 2015-2018 Inhoudsopgave 1. Missie v.v. Vorden:...2 2. Organogram "voetbalvereniging Vorden"...2 3. Organogram "Jeugdcommissie"...2 4. Huidige situatie jeugdafdeling...3

Nadere informatie

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015

ALV HC Nuenen. 22 Juni 2015 ALV HC Nuenen 22 Juni 2015 Agenda Opening en vaststelling agenda Ingekomen stukken Notulen voorgaande ALV Terugblik op het afgelopen seizoen Vooruitblik naar komend seizoen Verkiezing nieuwe voorzitter

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan

Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld. Beleidsplan Meisjes- en vrouwenvoetbal SDV Barneveld Beleidsplan 2016 2019 Versie 2.0 17 november 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal... 4 2.1 Doelstellingen...

Nadere informatie

CONTRIBUTIE 2014-2015

CONTRIBUTIE 2014-2015 CONTRIBUTIE 2014-2015 Lidmaatschap Het lidmaatschap van MHCZ staat open vanaf de leeftijd van 5 jaar. Men is lid van MHCZ voor een heel verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Nadere informatie

TEAMINDELINGSBELEID. Hockeyclub Montfoort

TEAMINDELINGSBELEID. Hockeyclub Montfoort TEAMINDELINGSBELEID Hockeyclub Montfoort Mei 2016 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE ACHTERGROND VAN DIT DOCUMENT 3 WAT ZIJN ONZE INTENTIES? 3 ROL VAN DE TECHNISCHE COMMISSIE 4 TEAMINDELINGSCRITERIA 4 LEEFTIJD 4 HET

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012

INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 INFORMATIEBOEK SEIZOEN 2011 2012 Voorzitter: IJmert de Vries E-mail : ijmert@zod.nl Vice-voorzitter: Rob van Son E-mail : rob.son@planet.nl Secretariaat : Marianne Braakman-Kooiker E-mail : mhccsecretariaat@gmail.com

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo

Beleidsplan 2013-2018. Beleidsplan 2013-2018. Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Beleidsplan 2013-2018 Technische Commissie Webton Hengelo Auteur: Barry Leuverman Laatste wijziging: 29 december 2012 Webton Hengelo: volleyballend

Nadere informatie

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Basketball Vereniging Leiderdorp Jaarverslag Jaarverslag commissies Seizoen Leiderdorp, 1 november 2006

Basketball Vereniging Leiderdorp Jaarverslag Jaarverslag commissies Seizoen Leiderdorp, 1 november 2006 Jaarverslag commissies Seizoen 2005 2006 Leiderdorp, 1 november 2006 Verslagen van de commissies: technische commissie WMS (wedstrijden, materialen en scheidsrechters) commissie activiteitencommissie Technische

Nadere informatie

Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis

Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis Inleiding Hisalis streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij

Nadere informatie

Voorwaarden zaalhockey 2015-2016

Voorwaarden zaalhockey 2015-2016 Voorwaarden zaalhockey 2015-2016 Binnenkort start het zaalhockeyseizoen 2015-2016 en zal de Almeerse Hockeyclub met naar onze verwachting ongeveer 72 wedstrijdteams deelnemen. Zaalhockey valt onder de

Nadere informatie

Blue Arrows Basketball

Blue Arrows Basketball Blue Arrows Basketball Dé coolste sport op de Heuvelrug! Sponsormogelijkheden Seizoenen 2010 2014 Hoofdsponsor Stersponsor Teamsponsor Specials Donateur Draag ook bij aan een sportieve en succesvolle samenwerking!

Nadere informatie

Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015

Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015 Procedure indelingen jeugdteams en selectietrainingen seizoen 2014-2015 Inleiding Ieder jaar weer staat de Technische Commissie Junioren voor het gigantische karwei om de spelers opnieuw in teams in te

Nadere informatie

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5

1 Voorwoord 3. 2 Algemene informatie 4. 3 Bestuursfuncties 5 Vrijwilligersboek Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Algemene informatie 4 3 Bestuursfuncties 5 3.1 Voorzitter 6 3.2 Secretaris 7 3.3 Penningmeester 8 3.4 Scheidsrechters coördinator 9 3.5 Sponsoring 10 3.6

Nadere informatie

Zaalhockey briefing. 25 november 2014

Zaalhockey briefing. 25 november 2014 Zaalhockey briefing 25 november 2014 Welkom! Zaalhockey organisatie Opbouw competitie Materiaal uitrusting DWF Zaalhockey spelregels Vragen Zaalhockey algemeen Enorme groei: 2014/2015 2.326(2013/2014 2.193,

Nadere informatie

Teamindeling Jeugd HCIJ Seizoen 2017/2018

Teamindeling Jeugd HCIJ Seizoen 2017/2018 Teamindeling Jeugd HCIJ Seizoen 2017/2018 Beste ouders en spelers, Met dit schrijven willen we helderheid verschaffen rondom de te volgen teamindelingsprocedure en data van de jeugd voor het seizoen 2017/2018.

Nadere informatie

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 1. Inleiding Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, focussen op de jeugd. MHCV

Nadere informatie

WFHC-CLUB. Ouderinformatie

WFHC-CLUB. Ouderinformatie WFHC-CLUB Ouderinformatie WFHC locatie Hoorn & Hoogwoud - www.wfhc.nl Kinderen kunnen al op jonge leeftijd starten met kennis maken met hockey bij WFHC. Bij aanvang van het hockeyseizoen moet uw kind in

Nadere informatie

Witterooksessie. Wat kun je komend seizoen verwachten? 29 juni 2017 PLEZIER PRESTATIE RESPECT 1

Witterooksessie. Wat kun je komend seizoen verwachten? 29 juni 2017 PLEZIER PRESTATIE RESPECT 1 Witterooksessie Wat kun je komend seizoen verwachten? 29 juni 2017 1 Introductie Verloop van het seizoen Organisatie rondom het team Myra Hockey Academy & selectie Tips voor volgend jaar Vragen 2 Hoe verloopt

Nadere informatie

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit

Organisatie Jeugdbestuur en Jeugdcommissies B.N.M.H.C. Zwart-Wit Overzicht Jeugdbestuur en Commissies Het Jeugdbestuur bestaat uit 3 personen; voorzitter, de vertegenwoordiger namens de Jeugdcommissie en de vertegenwoordiger namens de Commissie Jongste Jeugd (= voorzitter

Nadere informatie

Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018

Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018 Voordaan Jeugdbeleid 2015 2018 Opgesteld door: DB-Jeugd 2 november 2015 Agenda 1. Welkom en kennismaking 2. Toelichting plan 3. Vragenronde 4. Vervolgstappen 5. Wie doet er mee Toelichting plan Introductie

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick

Selectiebeleid HHC Quick Stick Selectiebeleid HHC Quick Stick 2017-2018 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren 1) Jeugdelftallen Doelstelling van Quick Stick is

Nadere informatie

Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014. Van harte welkom

Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014. Van harte welkom Coachavond Jongste Jeugd 17 maart 2014 Van harte welkom Jongste Jeugd Commissie agenda Teamindeling seizoen 2014 2015 Doel Indelingscriteria Prognose aantal teams Procedure Van E8-tal naar D-elftal Van

Nadere informatie

Selectiebeleid/teamindeling Jeugd

Selectiebeleid/teamindeling Jeugd Selectiebeleid/teamindeling Jeugd 2017-2018 02 jun 2017 Inleiding HGC streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij is dat

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID 2010-2015 Gepresenteerd in de ALV op 30 juni 2010

TECHNISCH BELEID 2010-2015 Gepresenteerd in de ALV op 30 juni 2010 TECHNISCH BELEID 2010-2015 Gepresenteerd in de ALV op 30 juni 2010 Technische Beleid 2010-2015 1. Inleiding 2. Ambitie en doelstellingen 3. Strategie 4. Waar staan we nu en waar willen we naar toe Hockeyopleiding

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE MHCC

INFORMATIEBOEKJE MHCC INFORMATIEBOEKJE MHCC SEIZOEN 2015-2016 informatie 2015-2016 Pagina 1 van 7 Informatie van de Mixed Hockey Club te Coevorden Welkom bij de gezelligste hockeyclub van Zuid-Oost Drenthe, In dit informatieboekje

Nadere informatie

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie.

Voorzitter JC. De voorzitter TCJ (Technische Commissie Jeugd) heeft structureel een eigen commissie en neemt zitting in de Jeugdcommissie. Samenstelling, werkwijze en taken Jeugdcommissie 1) Algemeen De Jeugdcommissie is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het gehele jeugdvoetbal van de vereniging. De Jeugdcommissie moet vooral

Nadere informatie

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum

Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Beleid meisjes- en vrouwenvoetbal csv Be Quick Dokkum Wij gaan voor goud, zilver en brons, meisjes- en vrouwenvoetbal hoort bij ons - 1 - Voorwoord Voor u ligt de beschrijving van het beleid voor het meisjes-

Nadere informatie

Dan ben je altijd op de hoogte!

Dan ben je altijd op de hoogte! De Muis www.hcliempde.nl Dan ben je altijd op de hoogte! Hierbij de drieëntwintigste muis van het hockeyseizoen 2012-2013. In deze muis : 115 jaar KNHB Dames 2 : zaalkampioen! DWF = Digitaal Wedstrijd

Nadere informatie

Selectie- en indelingsproces veld

Selectie- en indelingsproces veld Selectie- en indelingsproces veld In dit document wordt de procedure volledig beschreven zoals die van toepassing is op de jeugd. Voor senioren gelden enkele specifieke bepalingen. Ook wordt separaat ingegaan

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2013

Nieuwsbrief November 2013 Nieuwsbrief November 2013 Inhoud: Uitgelicht: Zaalhockey Zaalscheidsrechters per team Events: Mossel avond Algemene ledenvergadering Pagina 1 Pagina 2 Pagina 1 Pagina 3 Huishoudelijke mededelingen: HVB

Nadere informatie

Jaarverslag Rijswijksche Hockey Club

Jaarverslag Rijswijksche Hockey Club Jaarverslag Rijswijksche Hockey Club Seizoen 2015-2016 RHC missie: Hockeyprestatie & -ambitie onder voorwaarde van hockeyplezier Voor vragen over dit jaarverslag, gepresenteerd tijdens de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex)

SAMEN SCOREN. Beleidsplan Fc. Grootegast 2015-2020. Fc. Grootegast Provincialeweg 139 9863 PE Doezum 0594 612608 (sportcomplex) SAMEN SCOREN Beleidsplan 2015-2020 is een grote, ambitieuze dorpsvereniging uit Grootegast/Doezum en telt in 2015 ongeveer 520 leden, 33 teams en ruim 100 vrijwilligers. De vereniging heeft een regionale

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Beleid Meetrainen Hogere Teams

Beleid Meetrainen Hogere Teams 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het jeugdbeleid van HV Myra beter uit te kunnen leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. Het document is onderdeel van een serie beleidsdocumenten die bedoeld

Nadere informatie

Visie jeugdhockey

Visie jeugdhockey Visie op jeugdhockey 2011-2014 (vertrouwelijk&clubintern) MHC Forescate Pag. 1 van 13. Visie jeugdhockey 2011-2014 Doel van deze visie op het jeugdhockey is om een ieder te informeren over een 6-tal essentiële

Nadere informatie

Plaats van TopHockey binnen HOD

Plaats van TopHockey binnen HOD Plaats van TopHockey binnen HOD 1 Hockey Technisch Bestuur (algemeen overzicht) Het hockey technisch bestuur (HTB) is verantwoordelijk voor het opstellen en handhaven van de hockey technische doelstellingen

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Herindelingsdocument jeugd district Zuid Nederland

Herindelingsdocument jeugd district Zuid Nederland Herindelingsdocument jeugd district Zuid Nederland In dit document zijn de herindelingscriteria opgenomen voor de districtscompetities van Zuid Nederland van seizoen 2017 2018. Onder de districtscompetities

Nadere informatie

Ambitieplan Spaarnestad Inleiding

Ambitieplan Spaarnestad Inleiding Ambitieplan Spaarnestad 2015-2020 1. Inleiding Dit ambitieplan is geschreven om een koers aan te brengen in de ontwikkeling van het Haarlems volleybal en toe te treden tot het talent ontwikkeling programma

Nadere informatie

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering

Rijswijksche Hockey Club. Algemene Ledenvergadering Rijswijksche Hockey Club Algemene Ledenvergadering 13 september 2011 Relevante financiële detail gegevens zijn bewust uit deze publieke presentatie weggelaten 1 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Selectiebeleid HV Myra Jeugd

Selectiebeleid HV Myra Jeugd Selectiebeleid HV Myra Jeugd 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het selectiebeleid van Myra uit te leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. 2. Uitgangspunten teamindelingen Voor het opstellen

Nadere informatie

Vacatures HCKZ Februari 2017

Vacatures HCKZ Februari 2017 Vacatures HCKZ Februari 2017 Hieronder de vacatures: 1) mini commissie 2) wedstrijdsecretariaat jeugd 3) senioren commissie 4) commissie Sportiviteit en Respect 5) technische commissie Jeugd 6) Communicatie

Nadere informatie

Richtlijnen indelingen en selecties jeugdteams MOP seizoen 2010-2011

Richtlijnen indelingen en selecties jeugdteams MOP seizoen 2010-2011 Richtlijnen indelingen en selecties jeugdteams MOP seizoen 2010-2011 Inleiding De indeling van de jeugdteams is een jaarlijkse taak van de Jeugdcommissie (JC) en de TOP Hockey Commissie (THC). De Jeugdcommisie

Nadere informatie

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013

Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Informatie indeling jeugdteams Laren 2012-2013 Hierbij brengen wij iedereen graag op de hoogte van de uitgangspunten en procedures bij de teamindelingen en teamselecties voor de diverse jeugdcategorieën

Nadere informatie