Afscheid van een strateeg. einde voor vijftien groepen, brede bachelors, minder faculteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afscheid van een strateeg. einde voor vijftien groepen, brede bachelors, minder faculteiten"

Transcriptie

1 Weekblad van de Universiteit Twente nummer 36 - Donderdag 16 december 2010 UT N I E U W S Geluk, gezondheid, passie, koppigheid en dynamiek Afscheid van een strateeg Survivalbaan klaar voor gebruik ADVERTENTIE CARRIÈRE SWITCH? PRIJS. Het CDA reikt vanavond (donderdag) aan moresgenootschap Ius Sanctus van studentenvereniging Taste de Studentenstadprijs uit. De partij waardeert de actie van het genootschap tijdens Prinsjesdag. De studenten kwamen toen in het nieuws met het spandoek Uwe Majesteit, tijd voor Twente. Een duidelijke boodschap: het is hoog tijd dat de Koningin eens naar Twente komt om Koninginnedag te vieren. De prijs bestaat uit een oorkonde en een cheque van 250 euro. PROTEST. Dit kan niet door de beugel, trek de rector uit de Vleugel. Onder dit motto ontvoerden protesterende UT-studenten rector magnificus Ed Brinksma uit de bestuursvleugel om hem verderop, in de Bastille, stelling te laten nemen tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Dat lukte. Zie het artikel op pagina 3. Foto's: Arjan Reef Uitstel instemming reorganisatie C-kolom De Universiteitsraad heeft gistermiddag tijdens de overlegvergadering met het college van bestuur het besluit om al dan niet in te stemmen met het reorganisatieplan voor de communicatiekolom met dertig dagen uitgesteld. De raad is niet tevreden over het huidige voorstel tot reorganiseren van de C-kolom. Daar bestaat onvoldoende draagvlak voor bij de faculteiten, volgens de raad. Dat draagvlak is essentieel voor het slagen van de beoogde bezuiniging, die onder meer inhoudt dat alle marketing- en communicatiewerkzaamheden in een concerndirectie worden gecentraliseerd. Na een fikse discussie kwamen raad en CvB overeen dat er bestuurlijke afspraken moeten komen tussen faculteiten en college. Daarin wordt vastgelegd wat de behoefte is van faculteiten op het gebied van communicatie en welke capaciteit daarvoor nodig is. Selma Laarhoven, hoofd Communicatie, noemde het goed dat deze afspraken gemaakt gaan worden. Maar vooral moeten de medewerkers communicatie snel weten waar zij aan toe zijn. NIEUWJAARSRECEPTIE. Met cabaret en een fotoexpositie over vijftig jaar UT en veertig jaar UT Nieuws wordt op maandag 10 januari in de Waaier het nieuwe jaar ingeluid. Het programma begint om vier uur met een toespraak van CvB-voorzitter Anne Flierman. Daarna is er een optreden van het duo Rob Urgert en Joep van Deudekom. Om vijf uur begint de receptie en is de fotoexpositie te bezichtigen. De tentoonstelling, die vorige week donderdag werd geopend (foto), is tot die tijd nog te zien in de Vrijhof. Foto: Arjan Reef einde voor vijftien groepen, brede bachelors, minder faculteiten UT aan vooravond van grote reorganisatie De UT staat voor een omvangrijke reorganisatie van haar onderwijs en onderzoek. Om de kwaliteitsslag naar excellentie te maken en tevens een bedrag van vijftien miljoen te bezuinigen dienen de vijftien minst presterende onderzoeksgroepen binnen de instituten te verdwijnen. Dat zal zeer waarschijnlijk leiden tot gedwongen ontslagen. Verder worden de twintig bestaande bacheloropleidingen omgevormd tot tien brede bachelors en komt er op de campus een university college voor excellente studenten. Dat liet CvB-voorzitter Anne Flierman weten na afloop van een tweedaagse meeting van het universitair managementteam UMT, dat bestaat uit het college, de faculteitsdecanen en de wetenschappelijk directeuren van de zes onderzoeksinstituten. We praten al langer over aanscherping van Route14. We willen scherper gaan koersen en meer focus in het onderzoek aanbrengen. Dat proces krijgt versneld vorm nu we terecht komen in financieel zwaar weer, waarvan we de volle omvang nog niet geheel kunnen overzien. Het ITC verwacht een miljoenenreductie omdat het kabinet kort op ontwikkelingssamenwerking (zo werd gisteren in de U-raad meegedeeld). De kwaliteitsslag in het onderzoek (de zogenaamde 10% bottom up-operatie) was al eerder aangekondigd in de nota sturing van onderzoek. De faculteitsdecanen is tijdens de meeting gevraagd om de komende maanden de zwakste groepen te identificeren. Hoe dat proces zich zal gaan voltrekken wordt nog nader uitgewerkt, maar criteria als visitatie-uitkomsten, citaties en inverdiencapaciteit zijn zeker bepalende factoren. Het getal vijftien is volgens Flierman gebaseerd op de gemiddelde kosten van een onderzoeksgroep - één miljoen - inclusief administratieve en technische ondersteuning, afgezet tegen de al eerder bekend gemaakte vijftien miljoen bezuiniging vanaf Het is volgens de CvBvoorzitter ondenkbaar dat deze afslankoperatie alleen met natuurlijk verloop is te realiseren. Er staan dus zeker banen op het spel, niet alleen bij de onderzoekers maar ook bij het ondersteunend personeel. Het gaat om een reguliere reorganisatie, bevestigt Flierman. Om die te realiseren is volgend jaar de instemming van de UR nodig. De raad werd gisteren al door het CvB ingelicht. De voorzitter van de raad van toezicht, Heino van Essen, woonde een deel van de UMT-vergadering bij. Een algemene mail over het CvB-besluit is deze week te verwachten. Nieuw is verder dat de huidige twintig bachelors worden ingedikt tot tien brede bachelors, met minder vakjes en grotere blokken. Het UT-onderwijs krijgt een interdisciplinair concept waarin nadrukkelijk de drie o s - van onderzoeken, ondernemen en ontwerpen - worden verwerkt. Naarmate deze bacheloroperatie zijn beslag krijgt wordt volgens Flierman ook duidelijk vanuit hoeveel faculteiten deze opleidingen verzorgd gaan worden. Daar wordt dus nog aan gewerkt, maar het zullen er, los van het ITC, zeker minder zijn dan de huidige vijf. De nadruk in de driejarige brede bacheloropleidingen ligt vooral op nieuwe technologie in het leerproces en minder op het vergaren van kennis. Het UT-onderzoek zal ook anders worden gefinancierd. Of instituten worden afgebouwd of dienen te fuseren, daarover wenst Flierman geen mededelingen te doen omdat daar nog geen besluit over is genomen. Maar Flierman bevestigt wel dat MESA+ en MIRA bestuurlijke prioriteiten zijn van het CvB. Het funderend onderzoek, met een horizon van tien jaar, blijft voorbehouden aan de speerpuntinstituten (nano, biomedisch, ICT, governance, groene energie/ processen). Dat moet volgens Flierman van excellente kwaliteit zijn. Het andere onderzoek (onderwijsgerelateerd en toegepast) gaat weer terug naar de faculteiten. REORGANISATIE, vervolg op pagina 3 International 6PAGE

2 2 Donderdag 16 december 2010 utnieuws de beste wensen van studenten en medewerkers voor het lustrumjaar Geluk, gezondheid, passie, koppigheid en dynamiek We moeten de kerstboom nog optuigen, kalkoenen kopen en vuurwerk bestellen, maar dan zijn we ook klaar voor het kerstreces. UT-Nieuws vroeg een paar UT ers om alvast verder te kijken dan het reces lang is en een nieuwjaarswens te formuleren voor hun collega s en de komend jaar 50-jarige - UT. Ik wens de UT een jaar met veel beweging toe. Veel beweging vanwege alle evenementen die in het kader van het lustrum worden georganiseerd, maar ook veel beweging omdat het een jaar wordt, waarin keuzes gemaakt moeten worden over de toekomst. Ik zou het mooi vinden als met het honderdjarig bestaan van de UT teruggekeken wordt op 2011 als een jaar waarin keuzes werden gemaakt die de universiteit klaarstoomden voor de toekomst: herwaardering van de campus als plek waar studenten en medewerkers gezamenlijk wonen, werken en leven. Een duidelijk profiel dat ook buiten de regio bekend is en geroemd wordt. Ik wens de UT en iedereen die daar aan verbonden is een fijn 2011 en veel plezier bij de lustrumactiviteiten! Beweeg ze! Beer Sijpesteijn, student technische informatica en lid universiteitsraad *** De UT heeft zich in vijftig jaar ontwikkeld tot een heel bijzondere instelling voor onderwijs en onderzoek, in en tussen bèta en gamma. De blik vooruit, op weg naar een mooi lustrumjaar. Foto: Arjan Reef Ik zou willen dat de UT daarmee koppig doorgaat. We hebben de infrastructuur het prachtige O&O-plein en de campus en belangrijker: we hebben de mensen. En als ik in deze tijd van bezuinigingen ook een echte governancewens mag doen vanuit mijn onderzoeksinstituut, citeer ik graag de Oude Meester Lao- Tzu: Een grote staat besturen is als het koken van een kleine vis. Is dat niet iets om boven de ingang van de Faculty Club te hangen? Een goed lustrumjaar gewenst! Kees Aarts, hoogleraar politicologie en wetenschappelijk directeur IGS *** Ik wens dat er een einde komt aan het spreadsheet management op basis waarvan onze geliefde universiteit wordt bestuurd. Ik wens de universiteit bestuurders die een passie hebben voor onderwijs en onderzoek en die durven kiezen voor kwaliteit in kleinschaligheid. Ik wens dat er gekozen wordt voor inhoud en niet voor vorm. Ik wens dat daar in 2011 een begin mee wordt gemaakt, zodat de universiteit ook over 50 jaar bestaansrecht heeft. Martijn van Velzen, universitair docent HRM, faculteit MB *** Ik wens de UT een divers personeelsbestand toe, zodat kwaliteit en innovatie uit verschillende hoeken een impuls zullen krijgen. De voordelen van diversiteit zijn merkbaar bij een vertegenwoordiging van 30 procent. De UT is nu goed op weg om de streefcijfers 13 procent voor WP en 32 procent voor OBP in 2014 te halen. Voor de komende 50 jaar wens ik de UT tenminste 30 procent vrouwen in alle toplagen toe. Monique Duyvestijn, beleidsmedewerker diversiteit bij PA&O *** Ik hoop dat de UT de komende 50 jaar zal doorgroeien naar DE Universiteit waar vrouwelijke talent, naast het mannelijk talent, optimale kansen zal krijgen om wetenschappelijk goed te presteren. Op deze manier binden we namelijk de beste mensen aan de universiteit zodat we uiteindelijk het beste wetenschappelijk werk afleveren. Suzanne Hulscher, hoogleraar Waterbeheer, faculteit CTW *** Het jaar 2011 wordt bijzonder voor de UT. We zijn met vijftig jaar nog steeds een jonge en ambitieuze universiteit. Ik verwacht dat het lustrumjaar een gedenkwaardige start zal zijn voor de volgende vijftig jaar. De campus gaat niet alleen in 2011 een prominente rol vervullen, maar ook in de komende jaren. De campus als studielandschap, als living lab en als ontmoetingsplek voor studenten, medewerkers en werknemers van bedrijven. Kortom we gaan als UT-gemeenschap een dynamische periode tegemoet, waarin de campus een centrale rol gaat spelen. Daarvoor is wel de medewerking van iedereen nodig. Ik kijk er naar uit. Patrick Welman, campusmanager *** Studievereniging Communiqué hoopt dat de UT geen geld meer weggooit met zinloze openingsfeesten, zoals die van het O&O-plein. We hopen ook dat de UT ophoudt te pretenderen dat er alleen maar technische studies zijn. Dit is niet het geval! Yorick Reuvekamp, secretaris studievereniging Communiqué Wij wensen de hele UT-gemeenschap in de eerste plaats een gezond en gelukkig 2011 toe. Het wordt een bijzonder jaar: lustrum vieren en tegelijkertijd werken aan een scherper en meer wervend profiel. Zo gaan we de UT nog meer op de internationale kaart zetten. Laten we ervoor gaan! College van bestuur Onafhankelijk weekblad voor personeel en studenten van de Universiteit Twente jaargang 47. Verschijnt donderdag op de campus; vrijdag/zaterdag buiten de UT. Oplage: exemplaren. Redactie-adres: Vrijhof kamers 315, 316, 317, 328, 319. Postadres: Postbus 217, 7500 AE Enschede. Telefoon: ( ) 2029 zie verder onder redactie. Fax: ( ) redactie: Internet: of via de homepage van de UT. Redactie: Bert Groenman (hoofdredacteur, 2030) Menno van Duuren (2028) Paul de Kuyper (4084) Maaike Platvoet (3815) Sandra Pool (2936) Office-management: Brigitte Boogaard (2029) Vaste medewerkers: Cariene van Aart, Giels Brouwer, Nynke Dirven, Henriëtte van Dorp, Robbin Engels, Latifa van Heerde, Janneke Kobus, Hans van de Kolk, Catherine Ann Lombard, Rayke Derksen en Maaike Endedijk Automatisering/internet: Martijn Baars, Ivar Engel, Christina Höfer, Foto's: Arjan Reef en Gijs van Ouwerkerk, Redactieraad: prof.dr. E.R. Seydel (vz). Advertenties: Bureau Van Vliet BV, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, Tel Site: Advertentietarieven op aan vraag. HOP: UT Nieuws is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP). Adreswijzigingen: Abonnees (ook studenten) dienen deze schriftelijk door te geven aan de redactie UT-Nieuws Postbus 217, 7500 AE Enschede of per Stage of buitenlands studieverblijf: studenten die op stage gaan of in het buitenland gaan studeren kunnen UT-Nieuws op schriftelijk verzoek opgestuurd krijgen. Wie prijs stelt op deze (gratis) service zendt een adreswijziging naar de redactie o.v.v. faculteit, stagelocatie en periode (zo nauwkeurig mogelijk). Kopij: Bestemd voor de Infomededelingenrubriek dient per maandag voor uur in het bezit te zijn van de redactie UT-Nieuws. Abonnementen: Jaarabonnement: 44 euro. Abonnementen schriftelijk aan te vragen met vermelding van naam, adres, postcode, plaats en telefoonnummer. Abonnementen kunnen wekelijks ingaan. Betaling via factuur. Het jaarabonnement wordt automatisch verlengd, tenzij men minimaal 1 maand voor afloop van de abonnementsperiode schriftelijk opzegt. Technische vervaardiging: Wegener SpeciaalMedia Bezorging Campus: Motorsportgroep UT, coördinator Stefan Dams, tel Copyright UT-Nieuws: Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden zonder toestemming van de hoofdredacteur artikelen schema's foto's of illustraties geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te maken in enigerlei vorm of wijze. Naam: Gerrald Gelderblom (22) Studie: werktuigbouwkunde Op weg naar: Bastille Ik ben sinds juni commissaris externe contacten van RSK Enschede, vertelt Gerrald. Hij parkeert zijn fiets aan de Boulevard. RSK staat voor Reformatorische Studentenkring. Ik ben op weg naar onze bestuurskamer, bovenin de Bastille. Daar zitten we pas sinds drie weken. Voor die tijd hadden we geen eigen ruimte. We hebben ook geen sociëteit of zo. Vergaderen deden we altijd bij iemand thuis. Maar alles begon een beetje uit te dijen. We hebben veel verenigingsattributen en het archief moeten we ook ergens laten. Het werd dus tijd voor een eigen kamer. En na overleg met de Student Union kunnen we nu in de Bastille terecht. In zijn hand houdt Gerrald twee haaks op elkaar geslagen plankjes, een soort grote boekensteun. Nee, dat wordt onze kapstok. Die hebben we nog niet. Dit bevestigen we bovenaan een kast en dan maken we er een stang aan met kleerhangers zodat we onze jassen op kunnen hangen. Ja, daar ben ik de WB er voor hè. Op zich is onze kamer wel ingericht hoor, de inventaris is vrijwel compleet. Alleen kleine dingetjes, zoals een kapstok dus, moeten we nog regelen. Waar gaat dat heen...? Foto: Arjan Reef

3 3 Donderdag 16 december 2010 harde spelregels voor aanschaf goederen en diensten Scherpe inkoop, forse besparingen De inkoopfunctie van de UT krijgt de komende tijd steeds meer gestalte. Het CvB ging onlangs akkoord met de notitie waarin staat aangegeven hoe de inkoop zich verder zal gaan professionaliseren en welke slagen er kunnen worden gemaakt. Over 2010 is al een besparing geboekt van 8,5 ton euro, oplopend naar 4 miljoen structureel in Bert Groenman Martin Akkerman `Het inkooplandschap binnen de UT zal drastisch veranderen', voorspelde hoofd inkoop Martin Akkerman in mei dit jaar al. Langzaam maar zeker gaat het die kant op. Een scherper inkoopbeleid is volgens hem `absoluut noodzakelijk omdat het kostenniveau binnen de UT de laatste jaren gierend uit de bocht is gevlogen. Het inkoopvolume is volgens Akkerman in korte tijd gestegen van zeventig miljoen in 2007 tot honderd miljoen in `Het uitgavenpatroon moet en kan met zes tot zeven procent structureel terug. Dat is zes tot zeven miljoen euro. Menigeen binnen deze universiteit nam hem die opmerkelijke uitspraken niet in dank af, maar nu, amper een half jaar later, heeft het CvB een nota vastgesteld waarin de inkoopfunctie wordt doorontwikkeld. De aantekening is wel dat de UT vooralsnog niet inzet op een besparing van zes of zeven miljoen per jaar maar een veiligheidsmarge inbouwt en aanstuurt op vier miljoen. Akkerman: Het gaat om bezuinigingen op de inkoop van alle goederen en diensten. Meer krijgen voor hetzelfde geld, dat is ook een optie; vooral de specifieke inkoopbehoeften binnen de onderzoek- en onderwijsvelden. Een hechte(re) samenwerking met het primair proces is hierbij van groot belang. Op de meer generieke inkopen zoals drukwerk, opleidingen en uitzendkrachten is het zaak om vooral vernieuwend na te denken over het inkoopproces. Daar ligt een fors deel van de besparingsmogelijkheden en UT-breed zijn hier forse, substantiële besparingen te realiseren. Lopende contracten worden tegen het licht gehouden en beter gemanaged, nieuwe contracten moeten slimmer aangepakt worden en meer geld opleveren; er gaan heldere inkoopspelregels gelden. Een simpel voorbeeld. Op het contract voor de bewassing van de kleding van de cleanroom hebben we na stevig onderhandelen 35 duizend euro verdiend op een oorspronkelijk bedrag van 65 mille. Ook de inkoop van kantoorartikelen is door middel van een inkoopveiling uitgevoerd, waardoor ook hier kortingen tot maar liefst 92% op zijn behaald! Een flinke kostenpost vormen ook de dienstreizen, nu zo n vier miljoen per jaar. Dat bedrag kan omlaag, al is het maar met vijf procent. Dat is nog altijd twee ton; structureel. Niet door mensen minder te laten reizen - daar gaan wij niet over maar door kortingen te bedingen bij vliegmaatschappijen, autoverhuur en hotelreserveringen. Je zou kunnen denken aan één loket binnen de UT, een zogenaamde traveldesk, dat over systemen beschikt die voor secretaresses die dat werk nu veelvuldig doen, niet toegankelijk zijn. Dan kunnen we ook patronen en volumes ontdekken en op basis daarvan zaken doen. Zo doen inmiddels vele grote bedrijven dat ook. Verder wordt gewerkt aan een website voor inkoop naast de digitale productenen dienstencatalogus van het FB nu. De inkoopafdeling, sinds kort gehuisvest op de tweede vloer van de Spiegel, ondergaat een verdere professionalisering. De gehele UT-organisatie zal naar alle waarschijnlijkheid uiteindelijk de zogenaamde E(lectronic)- procurement systematiek gaan gebruiken. Bestellen via internet bij vooraf geselecteerde leveranciers, volgens bepaalde spelregels maar nadrukkelijk ook naar de wensen en specificaties van de klant. Eerdere artikelen over inkoop: 12 mei 2010 rector steunt actievoerende studenten Kabinet schetst vals beeld Meer dan honderd studenten trokken dinsdag naar de Vleugel, wikkelden daar rector Ed Brinksma in rood-wit afzetlint en ontvoerden hem vervolgens naar de Bastille waar hij zich moest uitspreken tegen de plannen van de regering. Dat deed hij. Het kabinet schetst een vals beeld, hield hij de studenten voor. En: Meneer Rutte, hou op met de langstudeerdersregeling, want u spant het paard achter de wagen. Regeerakkoord is studentenmoord en Nederland kennisland, ambities in de prullenmand. Kreten als deze worden door een megafoon over de campus geschreeuwd, tijdens een verder kalme tocht van Bastille naar Vleugel. Onder het motto Dit kan niet door de beugel, trek de rector uit de Vleugel willen de studenten dat Ed Brinksma zich schaart achter hun acties tegen de kabinetsplannen. Focus in onderzoek, brede bachelors Waarnemers, die tien jaar geleden aan de wieg van de onderzoeksinstituten stonden, zullen in de nieuwe plannen een zekere terugkanteling herkennen. In de scherpere UT-koers zal er volgens het CvB een evenwicht zijn tussen de technische component en de sociale wetenschappen voorzover van belang voor de maatschappelijke inbedding van die techniek. De UT zou, als het sein daartoe is gegeven, in september 2012 willen starten met een eigen university college, gericht op excellente studenten, die net als de docenten worden geselecteerd. Of de studenten op de campus moeten wonen en hoeveel dat er zijn, is nog niet bekend. De onderwijsinhoud zal een afspiegeling worden van het UT-aanbod en wordt ook in een of meer brede bachelors gegeven. Bert Groenman (vervolg van voorpagina) Een groep van vijftien studenten stormt de Vleugel in, enkele anderen houden de achteringang in de gaten. Brinksma laat zich vervolgens lachend inwikkelen met rood-wit afzetlint en door vier studenten richting Bastille ontvoeren, gevolgd door de hele stoet inclusief een meterslang spandoek met de tekst Universiteiten in de knel, Soms staan college en studenten wel eens tegenover elkaar. Dat is nu niet het geval, houdt Brinksma in het Atrium van de Bastille de actievoerders voor. Hij beschuldigt het kabinet van het schetsen van een vals beeld en ordinaire bezuinigingen. Dat terwijl de regering tot de top-5 van kenniseconomieën wil horen. Dit is geen goed begin voor het kabinet- Rutte. Logisch denken is niet iets dat hem goed ligt. Brinksma beloofde zich in te spannen om Den Haag op andere gedachten te brengen. Maar, zo adviseerde hij de protesterende studenten: Ik kan meer doen als jullie veel doen. Die 21e januari zou ik dus maar naar Den Haag gaan. Ook de mensen die hier niet zijn. Vanmiddag (donderdag) vindt een grote demonstratie tegen de kabinetsplannen plaats op de Oude Markt. Vrijdag 21 januari trekken studenten uit het hele land naar het Malieveld in Den Haag. Paul de Kuyper met bundeling van vakken en nieuwe website Strijd tegen dalende instroom onderwijskunde Negentien eerstejaars telt de opleiding onderwijskunde, terwijl twintig als minimum wordt gezien om vakken rendabel te houden. Daarom wordt een deel van het programma van de premaster samengevoegd met de bachelor. De studenten hebben zelf ook initiatief genomen om onderwijskunde in Twente op de kaart te houden, met een nieuwe website: Al een paar jaar valt de instroom bij onderwijskunde tegen. Vorig jaar waren er nog 23 eerstejaars. Nu ligt dat aantal voor het eerst onder de kritische grens van twintig. Dat is wel zo n beetje het minimum wil je goed onderwijs aanbieden, erkent opleidingsdirecteur Irene Visscher-Voerman. Dertig zou beter zijn. Ze bedacht daarom een constructie waarbij de premasterstudenten vijf vakken gezamenlijk volgen met de bachelorstudenten, in plaats van voor de pre-master een volledig apart programma in stand te houden. Daarmee zijn we echt rendabel, die vakken kunnen zo meer dan uit, aldus Visscher. Consequentie is dat die vakken in het Engels worden aangeboden, maar dat is voor de bachelorstudenten een goede voorbereiding op een mogelijke Engelstalige master of baan. Twente is niet de enige universiteit die kampt met tegenvallende instroom bij onderwijskunde. Amsterdam en Utrecht, de twee andere steden die de bachelor aanbieden, kennen hetzelfde probleem. De Utrechtse opleidingsmanager Gijsbert Erkens vertelde anderhalve week geleden aan het Digitaal Universiteitsblad DUB dat Utrecht en Twente de handen ineen hebben geslagen. De intentie is uitgesproken, maar we moeten nog samen om tafel gaan zitten, zegt Erkens. Volgens Visscher gaat het niet om inhoudelijk samenwerking tussen de twee opleidingen. Ik heb een keer met Erkens gebrainstormd over hoe we het imago onderwijskunde onder middelbare scholieren kunnen verbeteren. Onbekendheid is volgens Visscher een belangrijke reden voor de lage instroom. En onbekend maakt onbemind. Veel scholieren denken nog dat je met onderwijskunde leraar wordt. Je wordt opgeleid voor veel rollen in het onderwijs of arbeidsorganisaties, behalve voor leraar. Een van de ideeën die Visscher met haar collega uit Utrecht besprak, was het opzetten van een website. Haar eigen studenten waren haar voor. Ze zijn bezorgd over de lage instroom, terwijl ze zelf enthousiast zijn over de opleiding. Vanuit studievereniging Dimensie is een commissie DIOP (Dit Is Onderwijskunde Punt) opgericht en die heeft de S M A K E L O O S. Het is een week vol protesten. De studieverenigingen van de faculteit EWI wilden hun leden ook bewust maken van de op handen zijnde veranderingen in onderwijsland. Dat deden ze met het uitdelen van broodjes knakworst en een bekertje glühwein in de woensdagmiddagpauze. De zeshonderd bolletjes waren na een uurtje bijna op. Motto van de bijeenkomst was Word geen magnetronstudent: snel en smakeloos. Foto: Arjan Reef website gelanceerd. De site wordt gevuld met verhalen van studenten, docenten en alumni over waarom de opleiding zo belangrijk is en waarom er onder werkgevers veel vraag is naar Twentse onderwijskundigen. Visscher: Heel gaaf dat de studenten dit initiatief hebben genomen. De opleidingsdirecteur is hoopvol gestemd over de toekomst van haar opleiding. Je moet altijd optimistisch blijven en ik heb het idee dat we er alles aan doen om zichtbaarder te worden. Bij de laatste bachelorvoorlichting waren veel meer scholieren dan voorgaande jaren, dus dat is hoopgevend. Waar ik niet optimistisch over ben is de reorganisatie van de voorlichtingsfuncties. Als je alles gaat centraliseren, wat weten de communicatiespecialisten dan nog over een specifieke opleiding? Dat zie ik als potentiële bedreiging. Paul de Kuyper

4 ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente 4 Donderdag 16 december 2010 LAUREATEN. Alle UT ers die het afgelopen jaar een onderscheiding, prijs - groot of klein of beurs in de wacht sleepten, werden gisteren (woensdag) in de Vleugel in het zonnetje gezet door het college van bestuur. Er waren ruim honderd prijswinnaars aanwezig van de uitgenodigde 140. Rector Ed Brinksma sprak enkele laureaten persoonlijk toe en zei trots te zijn: Jullie zijn de olie van de UT en het talent dat we nodig hebben om te overleven en productief te zijn. De winnaars gingen met een bos bloemen en fles wijn naar huis. Foto: Arjan Reef Mijn job Wie: Björn Harink (27) Functie: promovendus bij de vakgroep Tissue Regeneration Locatie: Zuidhorst kamer 129 Björn Harink (27) Foto: Arjan Reef Nadat ik afstudeerde in biomedische technologie, heb ik eerst een jaartje rondgekeken. Ik werkte onder andere aan de Universiteit Utrecht als medewerker onderzoek, en later kwam ik weer naar de UT bij de BIOS Lab-on-a-chip-group. Daaruit rolde mijn promotie voort. Ik doe onderzoek naar bot en probeer stoffen te vinden die lichaamseigen cellen aanmoedigen bot te vormen. En dat weer door middel van lab-on-a-chip. Promoveren is leuk, maar af en toe ook frustrerend. Ik ben nu halverwege en kreeg te maken met de bekende tweedejaars dip. Nu gaat het weer goed. Je werkt namelijk aan iets helemaal nieuws, en als je het dan niet goed doet, dan moet je dus naar jezelf kijken. Des te mooier is het ook weer als dingen wel lukken. Naast het promoveren ben ik ook actief in de Universiteitsraad voor ProUT. Daar behartig ik vooral de belangen voor de promovendi op de UT. Vanuit de promovendi-organisatie P-NUT was al langere tijd behoefte aan een betere informatiestroom naar en van de Uraad. Een issue dat momenteel erg speelt onder aio s is internationalisering, dus daar zet ik me nu voor in. Boos maak ik me ook wel eens, maar dan vooral tijdens interne vergaderingen. Ik vind het namelijk belangrijk dat we een pro-actieve houding hebben. Als die instelling ontbreekt, dan trek ik aan de bel. We moeten toch samen door, er moet vooruitgang in zitten. Uiteindelijk hebben het college van bestuur en de Uraad ook hetzelfde doel. Ik heb dan ook niet het idee dat het CvB niet naar de raad luistert, al zou dat soms wel beter kunnen. Het komende jaar wordt zwaar voor de UT, er moet flink bezuinigd worden. Promovendi zullen in ieder geval niet hun baan verliezen, dat is allemaal al gefinancierd. Wel worden misschien vakgroepen opgeheven, en moeten aio s naar een andere plek. En er zal bezuinigd worden op faciliteiten. De omstandigheden worden er dus niet beter op.

5 ut Nieuws weekblad van de Universiteit Twente 5 Donderdag 16 december 2010 De bladen De Groningse studentenverenigingen gaan zich meer richten op studieondersteuning. Ze willen studiemiddagen organiseren, mentoren aanstellen en zelfs feesten vervroegen om leden sneller af te laten studeren. De gezelligheidsverenigingen slaan deze weg in onder druk van de invoering van het bindend studieadvies. De studieverenigingen (van de opleidingen) zijn niet blij met deze plannen. Zij vinden dat inhoudelijke ondersteuning bij hen moet liggen, omdat zij meer expertise en een groter netwerk hebben. Ellen Giebels: Mensen overschatten hun winstkans in een rechtszaak. Rationele gedachten overheersen dan vaak niet, wraak wel. Foto: Gijs van Ouwerkerk ellen giebels, hoogleraar sociale psychologie van conflict en veiligheid Rechtspraak zwaar belast door geëscaleerde ruzies Soms lijkt het of technologische ontwikkelingen oplossingen bieden voor alles, maar één ding wordt vaak over het hoofd gezien. Dat is de menselijke aard, en die kun je niet zomaar uitschakelen. Het is precies dat aspect, dat Ellen Giebels (41) zo fascineert. Onlangs werd ze benoemd tot hoogleraar Sociale Psychologie van Conflict en Veiligheid. Maaike Platvoet Ellen Giebels studeerde psychologie in Groningen, werkte een tijdje als projectleider in het bedrijfsleven en keerde weer terug naar de RUG om te promoveren. Daarna werkte ze er als universitair docent, met wat uitstapjes naar het buitenland. In september 2004 vertrok ze naar de UT. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om feeling te houden met de werkvloer en de cultuur waarnaar je onderzoek doet, vertelt Giebels. Zo zat ik een tijd bij de Rijkswacht in Brussel. Dat was een cultuurshock, vooral omdat deze federale politie erg hiërarchisch is. Al voordat Giebels in 1999 promoveerde op een onderzoek naar zakelijk onderhandelen, werd ze benaderd om ook onderzoek te doen naar crisisonderhandelingen bij de politie. Als een van de eersten kreeg zij daardoor toegang tot deze gevoelige informatie. Dat voelde als een wetenschappelijke speeltuin. Het was een kans die ik wilde grijpen. Daarnaast zag ik ook de maatschappelijke relevantie; het is natuurlijk fantastisch als je weet dat jouw onderzoek kan bijdragen aan betere onderhandelingen tijdens crisissituaties. Giebels interviewde tientallen slachtoffers van gijzelings- en ontvoeringszaken, en enkele daders. Daarnaast evalueerde ze gesprekken die tijdens crisissituaties standaard worden opgenomen.volgens haar is het in eerste instantie belangrijk om het type crisissituatie vast te stellen. Een overspannen meneer die dreigend rondloopt in een stadhuis vraagt om een andere, zachtere benadering dan een ontvoering die puur om geld draait.verder kunnen culturele verschillen een rol spelen. In meer dan de helft van de gevallen zijn er mensen betrokken die een andere culturele achtergrond hebben. De focus van mijn onderzoek lag op dat soort elementen. Hoe ga je daarmee om als zorgvuldig opererende gegeven in een aantal crisissituaties. Ik ben wel eens ergens bijgeroepen, ja. Dat doe ik graag en natuurlijk is dat spannend. Het is daarbij wel van belang om te kijken waar mijn expertise ligt en waar niet. Over haar adviseursfunctie bij specifieke zaken wil Giebels niet uitwijden, behalve over één geval. Door het ministerie van Buitenlandse Zaken werd haar hulp ingeroepen tijdens de ontvoering van Arjan Erkel, die als hulpverlener voor Artsen zonder Grenzen bijna twee jaar gevangen zat in Dagestan. Ik heb zijn familie bijgestaan die veel vragen had over zijn gevangenschap, en had dus meer een ondersteunende rol waarin ik mijn expertise op een geheel andere manier kon inzetten. Van andere orde maar niet minder belangrijk, zegt Giebels, is haar onderzoek naar conflictbemiddeling. Dat is natuurlijk heel wat anders Slachtoffers kunnen invloed hebben op een onderhandelproces en zelfs het proces bemoeilijken. overheid, in het belang van alle betrokkenen? Een belangrijke conclusie uit Giebels onderzoek is dat het bij een crisisonderhandeling tussen politie en dader altijd moet draaien om de mensen, en niet om bijvoorbeeld - het geld. Slachtoffers kunnen invloed hebben op een onderhandelproces en zelfs het proces bemoeilijken. Onderhandelaars zien de gegijzelden soms als lastig. Maar het draait juist om hen. Dat inzicht levert in de trainingen die ik voor politieonderhandelaars verzorg veel leermomenten op. De hoogleraar heeft in de afgelopen jaren vaker advies dan een crisissituatie met gegijzelden, maar de impact van bijvoorbeeld een burenruzie is enorm. Niet voor niets zijn daar tv-programma s over. Dergelijke conflicten, maar ook arbeidsconflicten en klantenconflicten escaleren snel, waarna mensen al gauw naar een rechter stappen. De vraag is of dat wel altijd nodig is. Mensen overschatten hun winstkans in een rechtszaak; rationele gedachten overheersen dan vaak niet, wraak wel. Het rechtssysteem wordt door dit soort zaken vaak zwaar belast, vindt Giebels. Het is in zo n geval goed om mensen een spiegel voor te houden. Daarom werken we nu samen met de Universiteit van Tilburg aan de ontwikkeling van een tool, een website, waarop mensen een test kunnen doen of de gang naar de rechtszaal inderdaad wel zo zinvol is. Het is een prima voorbeeld van hoe de technologie samengaat met mijn onderzoek naar het gedrag van mensen. Een ander voorbeeld van de samensmelting met technologie noemt Giebels het onderzoek naar leugendetectie dat ze aan het opstarten is in samenwerking met de vakgroep Human Media Interaction op de UT en de Universiteit van Lancaster. Doel hiervan is om zogenaamde marks te vinden die leugenachtig gedrag verraden. In sommige landen wordt nog gewerkt met een leugendetector. Dat meet fysiologische spanning, alleen zegt dat niet zoveel - behalve dat het onderwerp iemand raakt. Als mensen liegen, kost dat wel veel cognitieve inspanning. Er moet dus veel denkwerk aan te pas komen. Samen met onze partners willen we nu een systeem ontwikkelen om dit te meten. Giebels zegt vaak spontaan ideeën op te doen voor onderzoek. Zoals dit weekend nog, toen ze naar een tvuitzending over leiderschap zat te kijken waarin werd gezegd dat managers steeds meer via interface zullen gaan communiceren. Interessant, maar er werd compleet voorbij gegaan aan het feit dat de aard van de interactie substantieel verandert bij een gebrek aan non-verbale communicatie. Dus hoe zegt iemand iets? Wat is zijn of haar houding? Doordat boodschappen steeds meer ambigue zijn is de kans op miscommunicatie en conflictescalatie veel groter, vooral als de mensen elkaar niet goed kennen of elkaar niet vertrouwen. Daarmee wil ik vooral zeggen dat je nooit alleen naar de techniek kunt kijken, de menselijke aard is niet uit te schakelen. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht hebben het gen gelokaliseerd dat hartfalen veroorzaakt. Ook hebben ze ontdekt hoe dit gen (microrna-199b) kan worden uitgeschakeld. Het hart blijkt dan onmiddellijk te herstellen. Hartfalen is een combinatie van klachten die het gevolg zijn van een tekortschietende functie van het hart. Maar of het nu gaat om hoge bloeddruk, een vernauwde opening van de aortaklep of een hartaanval, de boosdoener is volgens de wetenschappers steeds het bewuste gen. Microbioloog en onderzoeksleider Leon de Windt benadrukt dat hun vinding een experimenteel, maar uiterst veilig medicijn is. Deze therapie werkt zelfs bij vergevorderd hartfalen. Het zal nog een jaar of drie duren voordat het middel beschikbaar komt. De Delftse onderzoeker Shahid Suddle heeft een app ontworpen waar mee je op de foto kunt met een celebrity. Met de app Celeb and Me kun je uit een bibliotheek met vierhonderd foto s van beroemdheden je favoriet kiezen en die monteren in een foto van jezelf. Het is een hit, verzekert Suddle die naast universitair docent ook een eigen consultancybedrijf heeft. Waarom hij een celebapp ontwikkelde? Als ondernemer doe je soms iets buiten je eigen vakgebied. Zelf heb ik niks met celebs, maar iets met beroemdheden willen mensen wel hebben. En zo n app was er nog niet. Speeksel bevordert de genezing van mondwonden dankzij het eiwit histatine. Dat blijkt uit onderzoek van biochemicus Menno Oudhoff die hier vorige week op promoveerde aan de Vrije Universiteit. Het is allang bekend dat mondwonden dankzij speeksel sneller genezen. Het helpt dus echt je wonden te likken. Waarom speeksel zo heilzaam is, dat wist nog niemand. Histatine bevat een simpele moleculaire structuur en kan in grote hoeveelheden goedkoop worden geproduceerd. Het eiwit kan worden toegepast bij moeilijk helende wonden zoals bij diabetespatiënten of doorligwonden, aldus Oudhoff. Joodse studenten uit Amsterdam die met elkaar onder één dak willen wonen, kunnen dat sinds kort doen. De hoofdstad heeft namelijk een joods studentenhuis, gevestigd in De Pijp. Op 1 december werd het studentenhuis officieel geopend. Het huis, van een woningbouwvereniging, biedt plaats aan zestien studenten, verdeeld over twee panden. In Leiden en Delft bestaan al dergelijke studentenhuizen. De grote panden hebben allebei een koosjere keuken, zodat de bewoners (eventueel) koosjer kunnen eten. KERSTRECES. Dit is de laatste editie van het UT-Nieuws voor het kerstreces. De eerstvolgende gedrukte uitgave verschijnt in het nieuwe jaar, op donderdag 13 januari. Waddenprijs Bas van Leeuwen, dit jaar afgestudeerd bij civiele techniek, heeft vorige week de Universitaire Masterscriptie Waddenacademieprijs 2010 gewonnen. Hij kreeg de prijs, een bedrag van 5000 euro, voor een modelleringsonderzoek naar de invloed van mosselen op de sedimenthuishouding van een intergetijdengebied. De Waddenacademieprijs wordt sinds 2009 jaarlijks uitgereikt om het onderzoek naar het waddengebied te stimuleren. HOOFDREDACTEUR. De vacature voor hoofdredacteur van het UT-Nieuws is nu toch door het CvB vrijgegeven. Dat is gisteren in de U-raad bevestigd. De opvolging van scheidend hoofdredacteur Bert Groenman werd in eerste instantie aangehouden met het oog op een flinke bezuinigingsoperatie die het blad boven het hoofd hangt. Nu echter ook waarnemend hoofdredacteur Menno van Duuren vertrekt hij wordt in februari staflid bij het Orkest van het Oosten wordt de wervingsprocedure alsnog gestart.

6 6 Thursday 16 December 2010 International page Coordinator: Robbin Engels/UT-Nieuws Contributors: Catherine Ann Lombard and Marloes van Amerom For comments and suggestions, For previous editions, see: STAYING WIRED TO HOME OVER THE HOLIDAYS The brave new world of digital communication or not? Facebook: a social life? Triple phone power Just Voip Didem Akcay Perdahcidglu, 30, who hails from Ankara, Turkey, is a post doctoral researcher in the Applied Mechanics group, specializing in the area of generic linking of finite element based models. How does she stay in touch? With her long-distant friends, she connects occasionally using Skype and sends text messages on average three to four times a day. She owns a HTC mobile phone with a plan through Spartele.com, which she purchased because it allows her to call people abroad and talk to her parents in Turkey at a low rate. My parents aren t using computers much, she adds. The researcher says she finds arbitrary surfing of the internet or investing large amounts of time in social networks isn t worth the effort and often results in a less gratifying experience than getting out from behind the computer to socialize with people face- to- face. It can be a major waste of valuable time. I feel it keeps you too preoccupied. I prefer social activities. It feels much more real. Electrical Engineering PhD student Pinar Santemiz often uses MSN to communicate with her family and friends in Turkey. Good old also remains a favorite, particularly when she is unavailable to pick up the phone due to her courses or other activities. As a result, she may end up typing for about three hours a day on weekdays. Although highly popular in Turkey, Pinar has decided not to Twitter and is critical of Facebook, saying, Once you have an account, you can never get out. Weekends are the time for calling abroad, for which 29 -year-old Pinar is triple equipped to communicate. She owes a landline, a regular, Lebara- powered mobile phone and an HTC smart phone. Though modern communication means can help to bridge distances she feels it is never enough to connect. For her, face-toface contact remains the best option. Fortunately, this is easy to realize with her Turkish friends in Enschede, where as she says, it is so much more compact than in Istanbul. Chinese PhD student Dongshuang Hou, who is currently completing a PhD in the area of Game Theory in the Faculty of Applied Mathematics, uses internet and to stay in touch with especially his parents. He informs us that while there is no Facebook in China, QQ is highly popular as a chatting instrument. In addition, the 27-year old Dongshuang spends at least two hours weekly on the phone to call home. To ensure expenditures do not get out of hand, he uses 12voip, a Skype-like service, through which you can call landlines and on-line friends for free and mobile phones relatively cheap. In combination with making calls from his Nokia, he feels it is easy to stay in touch while enjoying his time in the Netherlands and- in the coming holidays other parts of Europe. Android to Istanbul When urgent, Özlem Sardan Sukas simply picks up her Android mobile phone to call home, which can sometimes lead to rather high phone bills. In addition, she sometimes uses Skype in combination with a webcam to communicate to Turkey, but increasingly less due to frequent connection problems. Her landline serves as a substitute, as well as Facebook, which Özlem sometimes uses to keep track of her brother s activities or to place informative links. All in all, Özlem considers modern communication a means not a viable alternative to face-toface contact and staying connected certainly won t hinder her and her husband from integrating and enjoying real life in Enschede. The 28-year-old micro-and nanotechnology post doctoral researcher is a careful and critical Facebook user. I would rather get in touch through a private message than a public posting. Özlem is particularly allergic to nonsense updates of the I m here and, hey, now I m there types. She says, When you are close to your friends then you will know where they are. What s QQ? It s a noisy world nowadays online. In the Waaier building during the hustle and bustle of lunchtime, we randomly interviewed seven people about their use of social media sites and mobile phones to stay in touch with family and friends near and far away over the holiday break. Here s what they had to add to the growing discussion on digital communications. Marloes van Amerom and Robbin Engels Internet café trend Blackberry ping, ping! Hyves helps me integrate into Dutch culture, says Kelvin de Haseth Kleist who was born and raised on the island of Curaçao and sees some benefits to using social networks. Now he s earning his master s degree in Financial Engineering and Management and like most native Dutch his age, he connects on Hyves, the only social network where he is an active member on a monthly basis. By and large, the 23-year-old conducts his daily conversations on his Blackberry phone through texting and pinging back and forth to other Blackberry pals. On his phone, he sends photographs for free to family members and to many of his close friends who reside in Asia. Quite honestly, he says, I couldn t live without my Blackberry; it s my way of life. I sometimes text my father when he s in a board meetings, he says with a cheeky smile. All told, his mobile phone serves as an efficient and quick means of having fun with instantaneous dialogue to people and circumvents any restrictions placed by governments that might not allow information to be openly shared and exchanged on social networks. Facebook has been banned in the People s Republic of China, along with several other sites, which have been either blocked entirely or censored and edited for content. Fully integrated, Kelvin hasn t booked tickets to go anywhere for the holidays, but instead, he plans to hang out to catch the local scene. A researcher from the Nanjing Normal University, Xiaoyan Zhang, 32, studies in the area of Applied Mathematics, and is spending his PhD years flying back and forth from China to the Netherlands in a collaborative exchange program which allows him to earn credits towards his degree in both countries. In reality, Xiaoyan rarely finds spare time in his schedule to bother with social network sites, and he hasn t registered as a member yet. He stays wired to home on his Nokia mobile phone and online through Skype. I can t say how often I call, but when I miss them, I pick up the phone, he reflects on his limited use of digital technology to keep in contact with people back home and locally. In China, he and friend Dongshuang explain that most people use an instant text messaging system called QQ which allows users to engage in private oneon-one chats using Chinese characters. Unlike many of his contemporaries, Xiaoyan plans to crack the books over the holiday break, affording him plenty of free time to read and delve into new topics. Industrial Engineering and Management master s student Mersha TeTemke Tsige, 23, mainly uses Facebook to stay in touch with family and friends back home. Yes, most of the time I have contact like that. Ethiopians are very social people, so social networks like Facebook are a big hit in my country, says Mersha. On the other hand, Ethiopia is a poor country where most people do not have a computer. For this reason internet cafes are booming. Fortunately, many of his friends have university jobs and good access to computers. In addition to Facebook, Mesha uses Skype or says hi through his regular Nokia mobile phone, using the economical Lebara mobile network to call home. Altogether Mersha estimates he is wired for about an hour a day, he finds moments between Facebooking to study hard or cook with friends his favorite food Doro wot chicken. This is the last issue of the International Page in We wish our readers a restful, joyful holiday break and look forward to a new year and hearing what you have to say in Catherine Lombard, Marloes van Amerom and Robbin Engels

7 7 Donderdag 16 december 2010 pieter binsbergen vertrekt na bijna dertig jaar Afscheid van een strateeg Acht jaar lang was hij secretaris van het CvB en van de UT, daarvóór had hij als alumnus bestuurskunde allerlei beleids- en bestuursfuncties, steeds in de directe nabijheid van het college van bestuur. Vorig jaar stopte Pieter Binsbergen (48) als secretaris. De scherpte was er af, het was klaar, ik wilde weg. Dat lukte niet. De campus werd vervolgens een jaar zijn nieuwe werkterrein, maar als manager kon hij daar zijn draai niet echt vinden. Donderdag 13 januari neemt hij met een receptie na bijna dertig jaar afscheid van de UT. Bert Groenman Over je vertrek naar de (toekomstige eenheid) campus is destijds driftig gespeculeerd. Het zou een parkeerbaan zijn. Hoe zit het precies? Het was inderdaad een nieuwe functie, maar die was er anders ook gekomen. Nee, ik had al veel eerder meerdere malen aangegeven dat ik weg wilde. Zelfs nog voor ik secretaris van het CvB werd. Ik had mijn opvolging al geregeld, maar te weinig aan mezelf gedacht. Maar zoals steeds in mijn loopbaan hier, werd ik door het CvB steeds gevraagd voor een baan met net weer andere accenten. Men wilde mij kennelijk nog niet kwijt. Ik denk vanwege mijn vermogen om deze universiteit te lezen en het CvB van advies te dienen in strategische keuzes. Ik werd uiteindelijk de baas der bazen, een baan die ik diep in mijn hart niet eens ambieerde, maar toch aanvaardde. Want de UT, dat was mijn domein, daar hield ik van en dan is het lastig om daar van los te komen. Als campusmanager zat hij het afgelopen jaar niet bepaald lekker in zijn vel. Ik verschilde met het CvB van mening over de aanpak van bepaalde zaken en dan wordt het lastig. Ik was jarenlang hun eerste adviseur geweest en dan sta je opeens recht tegenover elkaar. Dat is onthullend en vreemd tegelijk. Ik dacht: zo kan het dus lopen, zo snel kan het gaan. Er ontstonden fricties en dan kan je maar beter opstappen. Achteraf was die laatste baan niet zo n handige keus. En nu? Ik ga eerst alles op een rij zetten en kijk om me heen. Wellicht zijn er adviesklussen in het hoger onderwijs waar ik mijn kennis op kan inzetten. Ik hoef niet zo nodig ergens voorzitter te worden, dat ligt niet zo zeer in mijn aard. Maar een bestuursfunctie van bijvoorbeeld een grote scholengemeenschap, ja dat lijkt me wel wat. Daarbij, ik hecht zeer aan deze regio, dat maakt de banenspoeling wat dunner, maar dat is niet anders. Ik heb hoe dan ook besloten om weer voetbaltrainer te worden, als hobby. Dat werk heb ik jarenlang niet kunnen doen vanwege mijn baan. Een betaalde functie in de voetballerij is denk ik mijn grootste ambitie. Hoe voelde het toen je uit de Vleugel vertrok? Wil je dat echt weten? Ik voelde me opgelucht, vrij, zonder die strakke setting. Die knelt zonder dat je het in de gaten hebt. Je bent dag in dag uit gefocust op beleidszaken, je vertaalt beleid naar Den Haag en hebt alleen daar oog voor. Wat me aan het hart ging was om afscheid te moeten nemen van de dames van de Vleugel. Een strak keurslijf in een ivoren toren? Je moet het niet verkeerd opvatten, ik heb er jaren met veel plezier gewerkt. Maar je moet het zo zien: we prijzen ons hier gelukkig met de korte, bestuurlijke lijnen vanwege de compactheid van de campus. We zijn als universiteit voor de buitenwacht gastvrij, open en vriendelijk. Maar toch blijkt men er in de faculteiten een hele andere belevingswereld op na te houden dan die in de bestuursvleugel. Dat besef je pas als je er niet meer werkt. Je hebt, als je opereert vanuit de Vleugel invloed, zeker: je doen en laten heeft impact. Maar je moet er wel voor zorgen dat je bij de werkelijkheid blijft en dat is lastig. Pieter groeide op in Spijkenisse en t Gooi en koos in 1981 voor bestuurskunde in Twente. Enschede was de enige universiteit met die opleiding, het was een bewuste keus. Bovendien was ik door de kamergarantie zeker van een dak boven mijn hoofd. Vijf jaar lang woonde hij aan de Witbreuksweg 377 laag, een hele bijzondere, zeer sociale flat met dertien bewoners. Tijdens zijn studie, die hij in 1988 afrondde met een negen, was hij student-assistent, leerde er een andere UT-icoon Leo Goedegebuure kennen en was er getuige van hoe de latere rector magnificus Frans van Vught en diens collega Peter Maassen de oprichting realiseerden van het instituut dat tegenwoordig CHEPS heet en toen CSHOB, gespecialiseerd in onderzoek van het hoger onderwijs. Een kleine, fantastische club van gedreven mensen, die snel groeide. Je zou kunnen zeggen dat Frans vanaf dat moment steeds de hand heeft gehad in mijn loopbaan binnen de UT. Ik werd overal voor gevraagd, hoefde nergens naar te solliciteren. Omdat Binsbergen na zijn afstuderen wel geïnteresseerd was in hoger onderwijs problematiek, maar niet als onderzoeker, besloot hij eind jaren tachtig zijn geluk te beproeven in Amerika. Misschien was er in het Pieter Binsbergen. Foto: Arjan Reef land van de onbegrensde mogelijkheden wel een plek te vinden waar hij een baan kon combineren met het trainerschap van een universitair voetbalelftal. In zijn studietijd was hij namelijk een verdienstelijk keeper/ aanvoerder van het eerste zaalteam van v.v. Drienerlo en daarnaast bestuurslid en trainer. Ik studeerde er ook nog bij. Vandaar dat ik in 1988 de Stheemanbokaal kreeg uitgereikt. Afijn, de missie in Amerika slaagde niet. Het voetbal stond er nog in de kinderschoenen en ik was veel te ambitieus. Terug in Nederland, we schrijven inmiddels 1990, stuurde hij zeven sollicitatiebrieven naar zeven grote gemeenten in Twente. Dat was de eerste en tevens laatste keer dat hij solliciteerde, daarna kwamen de banen als bijna vanzelf voorbij. Die nijvere schrijfexplosie leverde hem meteen een baan op in Hellendoorn, als beleidsmedewerker sport en cultuur. Een hele leuke club, maar ik had al snel het gevoel dat ik tegen mijn grenzen zou aanlopen. Op dat moment verscheen Frans van Vught weer aan het firmament. Dit keer met het, zoals Pieter het noemt verleidelijke aanbod om hem te assisteren bij het runnen van het bloeiende CHEPS-instituut, dat inmiddels was doorgedrongen tot de wereldtop. Dat heb ik vijf jaar gedaan. Tijdens het rectoraat van Frans van Vught ( ) had Binsbergen allerlei interne functies, dicht tegen het CvB aan. Eerst was hij medewerker van het toenmalige beleidsbureau, dat voor die tijd al diverse naamgevingen had ondergaan. Van bureau van de universiteit tot stafbureau en allerlei mengvormen daartussen. Later werd ik assistentdirecteur beleidsbureau en na het vertrek van Michiel van Buchem, directeur. Zonder dat ik veel ervaring had als eerste man. Binsbergen herinnert zich uit die tijd (1997) de werkreis van zijn beleidsbureau naar Leuven, samen met de redactie van dit blad. Ik had allerlei zeer talentvolle mensen in mijn groep, die later uitstekend terecht zijn gekomen buiten de UT. Daar was ik trots op: ze kwamen bij mij vandaan, ik voelde me een soort coach. Dat gevoel heb ik eigenlijk mijn hele werkzame UT-tijd gehad. Het aangename en nuttige aspect van de trip naar Leuven (UT-Nieuws maakte een reportage van deze illustere universiteit, red.) was een versterking van het onderlinge UT-gevoel. We leerden elkaar beter kennen, kregen waardering voor elkaars werk en legden bovendien nuttige contacten. We hebben dit soort trips vorig jaar nog een keer herhaald met een geslaagd tweedaags bezoek aan Maastricht- met alle eenheden die onder de eenheid Secretaris vielen. Maar het ziet er naar uit dat het daarbij voorlopig zal blijven. Er wordt geen geld meer voor beschikbaar gesteld. Jammer, want de meerwaarde van dit soort loyaliteitsreizen staat voor mij vast. Hoe kijk je, vlak voor je vertrek, aan tegen de UT? Binsbergen is op z n sterkst als hij een referaat houdt over historie, groei en toekomst van de UT. Zolang het gaat over content is-ie lastig van de bal te krijgen. Dan start hij de denkbeeldige film ergens middenin met het veelbesproken strategisch overleg van het toen nog vijfkoppige CvB in het Zwitserse Davos (het land waar hij vaak al of niet in de sneeuw- met zijn gezin vakantie houdt). Hartslag heette destijds de uitgezette koers en die bleek voor de UT veel te hoog gegrepen. De weerstand binnen de universiteit was groot, de plannen verdwenen in de ijskast. Veel van wat we destijds verkondigden zie je nu terug in de aangescherpte koers van de UT. Met minder faculteiten en instituten. Ja, dat klopt. Je moet inzetten op je allersterkste punten. Met de instituten MIRA en MESA+ als de smaakmakers. Daar scoor je mee op wereldniveau. De kunst is om die twee, qua domeinen, dicht bij elkaar te houden. Dan beperk je het risico. Ik ben ook een groot voorstander van transfers. Haal continu topwetenschappers naar Twente, week ze ergens ter wereld los. In nationaal verband deed de TU/e dat laatst ook met de groep van Kuipers. Twente moet dat ook willen. Dan ga je de top halen. Kijk naar FC Twente. Er spelen nauwelijks Tukkers in het eerste, maar dat boeit niemand. De verbondenheid van de club met de regio is groter dan ooit. Dat is knap gedaan. De UT kan er een voorbeeld aan nemen. Binsbergen noemt de UT een ruwe diamant die voortvarend bijgeslepen moet worden. Dat vergt leiderschap, maar ook eigenzinnigheid en ondernemendheid. De campus is een voor Nederlandse maatstaven unieke locatie die veel beter verkocht kan worden. Een plek waar je woont, werkt en studeert. Klein maar fijn, met uiteindelijk maar één faculteit in plaats van tien, vijf of drie. Het lastige punt is dat deze bijzondere technische universiteit steeds zijn bestaansrecht lijkt te moeten bevechten. Ik denk dat we moeten stoppen met al die discussies over imago en branding. Laat de buitenwacht maar over ons oordelen, daar hebben we veel meer aan. Het afscheid van Pieter Binsbergen is donderdag 13 januari, om uur in de Faculty Club.

Op biodiesel naar Mongolië. binnen hun vakgebied, maar volgens velen zijn de doorgroeimogelijkheden

Op biodiesel naar Mongolië. binnen hun vakgebied, maar volgens velen zijn de doorgroeimogelijkheden Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.utwente.nl nummer 1 - Donderdag 21 januari 2010 UT N I E U W S 3 9 14 Nieuwe telefoonprovider voor UT Op biodiesel naar Mongolië Sprintkanon met podiumkansen

Nadere informatie

Aio's strijden om tienduizend euro

Aio's strijden om tienduizend euro Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.utwente.nl nummer 37 - Donderdag 10 december 2009 UT N I E U W S 5 9 14 Pas verhoor aan op achtergrond van verdachte Aio's strijden om tienduizend euro

Nadere informatie

Dromen van triatlon in Hawaï

Dromen van triatlon in Hawaï Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.utwente.nl nummer 1 - Donderdag 14 januari 2010 UT N I E U W S 2 14 15 Meer aandacht voor bèta Dromen van triatlon in Hawaï Zwerfstoelen reizen door Twente

Nadere informatie

Marketingmoorden. campusthriller. flierman: we leven niet op een eiland Meer gedwongen ontslagen

Marketingmoorden. campusthriller. flierman: we leven niet op een eiland Meer gedwongen ontslagen Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.nl nummer 23 - Donderdag 15 september 2011 UT N I E U W S Het voelt weer zo vertrouwd allemaal 2 Marketingmoorden in campusthriller 4 7 Antarctica icebergs

Nadere informatie

Hersenen besturen robotbenen. Verhuizing MB

Hersenen besturen robotbenen. Verhuizing MB Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.utwente.nl nummer 3 - Donderdag 28 januari 2010 UT N I E U W S 2 4 5 Drie TG-studenten starten eigen bedrijf Hersenen besturen robotbenen Inteelt panda

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Topatleet met ijzeren discipline

www.utnws.utwente.nl Topatleet met ijzeren discipline weekblad van de Universiteit Twente nummer 21 donderdag 26 juni 2008 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 11 18 Ik dacht, ik geef me gewoon op Topatleet met ijzeren discipline Nieuwe schaatshal forse

Nadere informatie

Onderhoud is weer hot. energievisie sluit aan op meerjarenafspraken universiteiten. UT wil drastisch besparen op energie

Onderhoud is weer hot. energievisie sluit aan op meerjarenafspraken universiteiten. UT wil drastisch besparen op energie Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.utwente.nl nummer 21 - Donderdag 26 augustus 2010 UT N I E U W S 2 5 15 Braindrain is een natuurlijk fenomeen Onderhoud is weer hot Titelstrijd op het strand

Nadere informatie

De uitslag van de verkiezingen voor de universiteitsraad

De uitslag van de verkiezingen voor de universiteitsraad Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.utwente.nl nummer 18 - Donderdag 10 juni 2010 UT N I E U W S 2 9 14 Ik vergelijk opvoeden met wiskundetheorie Voetbal spannender door sociale heffing Sprinter

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Integratiebeleid: Flierman spreekt de aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie in de Faculty club toe.

www.utnws.utwente.nl Integratiebeleid: Flierman spreekt de aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie in de Faculty club toe. weekblad van de Universiteit Twente nummer 01 donderdag 10 januari 2008 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 5 10 Niemand lijkt het te weten Integratiebeleid: vallen en opstaan Eerlijk en niet geniepig

Nadere informatie

Betere diagnose met flexibele naald. Ik wens iedereen een uiterst productief en succesvol studiejaar.

Betere diagnose met flexibele naald. Ik wens iedereen een uiterst productief en succesvol studiejaar. Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.utwente.nl nummer 23 - Donderdag 9 september 2010 UT N I E U W S 3 4 15 Afstuderen op een Nederlandse ambassade Betere diagnose met flexibele naald Dweilen

Nadere informatie

Maak student partner in onderwijs. student krijgt er vanaf 2014 dertig punten voor

Maak student partner in onderwijs. student krijgt er vanaf 2014 dertig punten voor Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.utwente.nl nummer 12 - Donderdag 15 april 2010 UT N I E U W S 2 7 18 Tour langs Golfambassades Maak student partner in onderwijs Drienerlo jaagt op nacompetitie

Nadere informatie

Plastic uit aardgas, een eerste stap. Tegelijkertijd is 3TU een bijzonder samenwerkingsverband

Plastic uit aardgas, een eerste stap. Tegelijkertijd is 3TU een bijzonder samenwerkingsverband Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.utwente.nl nummer 8 - Donderdag 11 maart 2010 UT N I E U W S 2 5 11 Betere brains dan legs Plastic uit aardgas, een eerste stap Vier ballen, veeertig kinderen

Nadere informatie

'Ik wil graag een voorbeeld zijn'

'Ik wil graag een voorbeeld zijn' Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.nl nummer 07 - Donderdag 24 maart 2011 UT N I E U W S 2 4 8 Met zijn tweeën de Bata te lijf 'Ik wil graag een voorbeeld zijn' On the people s revolution

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Het golfen is helemaal niet belangrijk

www.utnws.utwente.nl Het golfen is helemaal niet belangrijk weekblad van de Universiteit Twente nummer 29 donderdag 11 oktober 2007 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 10/ 11 19 Verder kijken dan Enschede Het golfen is helemaal niet belangrijk Jezelf op tv zien,

Nadere informatie

Vergroot je volgafstand naar twee seconden

Vergroot je volgafstand naar twee seconden Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.nl nummer 05 - Donderdag 10 februari 2011 UT N I E U W S 2 5 7 Veel cultuur voor zacht studentenprijsje Vergroot je volgafstand naar twee seconden Year

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Hersens, handen en historie

www.utnws.utwente.nl Hersens, handen en historie weekblad van de Universiteit Twente nummer 12 Donderdag 2 april 2009 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 7 14 CvB volgt architect bij keuze kunstenaar Hersens, handen en historie Zwarte band als bekroning

Nadere informatie

De drie kandidaten belangen te kunnen behartigen. studenten een aantrekkelijke

De drie kandidaten belangen te kunnen behartigen. studenten een aantrekkelijke weekblad van de Universiteit Twente nummer 16 donderdag 22 mei 2008 UT De kandidaten van UReka 1. Rimmert van der Kooij, student TBK, en lijsttrekker UReka UReka is van mening dat je niet alleen kritisch

Nadere informatie

N I E U W S. Servicecentrum krijgt centrale plek in Spiegel. TCW overweegt taaltoets student. IK-thema presentatie

N I E U W S. Servicecentrum krijgt centrale plek in Spiegel. TCW overweegt taaltoets student. IK-thema presentatie weekblad van de Universiteit Twente nummer 05 donderdag 7 februari 2008 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 9 14 Brosse koek voor broze botten De kunst om honderd studenten vast te houden Even een schijnbeweging,

Nadere informatie

Al zijn ziel en zaligheid

Al zijn ziel en zaligheid weekblad van de Universiteit Twente nummer 12 donderdag 10 april 2008 UT Al zijn ziel en zaligheid N I E U W S Hevig transpirerend passeer je het poortje bij wisselpunt vijf van de HOE LOPEN DE DATASTROMEN

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Huisbaas kan het zo verknallen

www.utnws.utwente.nl Huisbaas kan het zo verknallen weekblad van de Universiteit Twente nummer 13 donderdag 17 april 2008 UT 2 N I E U W S www.utnws.utwente.nl 8/9 18 Biertje gewoon eenvijftig Huisbaas kan het zo verknallen Bata zonder topfavoriet ADVERTENTIE

Nadere informatie

N I E U W S. www.utnws.utwente.nl. Dit is een levenslange passie

N I E U W S. www.utnws.utwente.nl. Dit is een levenslange passie weekblad van de Universiteit Twente nummer 18 donderdag 7 juni 2007 UT N I E U W S Wij zijn er voor de studenten www.utnws.utwente.nl 2 8 10/11/12 Dit is een levenslange passie SPECIAL Kraakbeen op kweek

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Bedrijven moeten harder groeien

www.utnws.utwente.nl Bedrijven moeten harder groeien weekblad van de Universiteit Twente nummer 32 donderdag 6 november 2008 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 10/11 15 UT levert al weer een ISO-voorzitter Bedrijven moeten harder groeien Muziek uit een

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Toekomst voor robotica en telemedicine directeur Peter Vooijs van de opleiding technische geneeskunde.

www.utnws.utwente.nl Toekomst voor robotica en telemedicine directeur Peter Vooijs van de opleiding technische geneeskunde. weekblad van de Universiteit Twente nummer 35 donderdag 27 november 2008 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 4 10/11 12 Ik ben een dienstverlener Toekomst voor robotica en telemedicine We blijven altijd

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Beeld over afvallen vaak onrealistisch

www.utnws.utwente.nl Beeld over afvallen vaak onrealistisch weekblad van de Universiteit Twente nummer 29 donderdag 9 oktober 2008 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 8 18 Sport moet weer het uithangbord van de UT worden Beeld over afvallen vaak onrealistisch

Nadere informatie

Fiets als prijs voor actieve studenten

Fiets als prijs voor actieve studenten Weekblad van de Universiteit Twente www.utnieuws.utwente.nl nummer 29 - Donderdag 15 oktober 2009 UT N I E U W S 3 10 14 Mensa verhuist vanbastille naar Waaier Fiets als prijs voor actieve studenten Niet

Nadere informatie

www.utnieuws.utwente.nl De beuk moet er weer in Erwin Seydel spreekt achthonderd Lowlandgangers toe. Foto: Arjan Reef

www.utnieuws.utwente.nl De beuk moet er weer in Erwin Seydel spreekt achthonderd Lowlandgangers toe. Foto: Arjan Reef weekblad van de Universiteit Twente nummer 23 Donderdag 27 augustus 2009 UT N I E U W S www.utnieuws.utwente.nl 3 10 15 UTduurzaam wil groenere universiteit De beuk moet er weer in Geuzenpop als experience

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Rubbertop in de States

www.utnws.utwente.nl Rubbertop in de States weekblad van de Universiteit Twente nummer 31 donderdag 30 oktober 2008 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 8/9 14 Algen hebben de toekomst Rubbertop in de States Trial: wankel evenwicht UT-netwerk plat

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Liefde voor natuur zat er al vroeg in

www.utnws.utwente.nl Liefde voor natuur zat er al vroeg in weekblad van de Universiteit Twente nummer 36 donderdag 29 november 2007 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 10 15 Dirigent die weet wat ze wil Liefde voor natuur zat er al vroeg in Veertigstemmige gok

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Seed Money biedt focus en vrijheid

www.utnws.utwente.nl Seed Money biedt focus en vrijheid weekblad van de Universiteit Twente nummer 33 donderdag 8 november 2007 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 10/11/12 18 Puchjesrace op de campus Seed Money biedt focus en vrijheid Tien keer in de blubber

Nadere informatie

www.utnws.utwente.nl Ondernemendheid uitbaten

www.utnws.utwente.nl Ondernemendheid uitbaten weekblad van de Universiteit Twente nummer 26 donderdag 18 september 2008 UT N I E U W S www.utnws.utwente.nl 2 7 14 Studieverenigingen zijn weer één blok Ondernemendheid actiever uitbaten Spieren los

Nadere informatie