Uw groeiambities, onze toegevoegde waarde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw groeiambities, onze toegevoegde waarde"

Transcriptie

1 Uw groeiambities, onze toegevoegde waarde Android Apple Blackberry Partner van 2012 Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V., Grant Thornton Specialist Advisory Services B.V., Grant Thornton Detachering B.V., Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. en Grant Thornton Expatriate Services B.V. Alle rechten voorbehouden.. 1

2 Groei als gemeenschappelijke deler In Nederland zijn gedurende de afgelopen jaren veel ondernemers opgestaan met een heldere visie, veel ervaring en een groot vermogen tot het motiveren van belangrijke spelers binnen en buiten de organisatie. Deze ondernemers staan nu aan het roer van succesvolle, snelgroeiende ondernemingen in sterk uiteenlopende sectoren. Op welke sector uw groeionderneming echter ook is toegespitst, de groeicyclus die u met uw bedrijf doorloopt is voor het overgrote deel gelijk aan die van andere groeiondernemingen. Waar moet u naartoe groeien om het volledige potentieel van uw business-concept te benutten? Grant Thornton begeleidt u probleemloos door de groeicyclus Door haar wijdverspreide netwerk in meer dan 100 landen kan Grant Thornton de expertise van vele experts gebruiken om u te helpen het volledige potentieel van uw concept te benutten en uw onderneming probleemloos door de groeicyclus te begeleiden. Door zich te richten op de specifieke doelgroep van dynamische ondernemingen is Grant Thornton verkozen tot kennispartner van Port4Growth, het onafhankelijke platform dat groeiondernemers en groei-experts bij elkaar brengt. In welke groeifase bevindt uw onderneming zich? De groeicyclus bestaat uit vier verschillende fasen waarin u verschillende groeiknelpunten zult tegenkomen. In de figuur rechts ziet u de verschillende groeifasen en de ontwikkeling van een onderneming. Voorbeelden van groeiknelpunten binnen de groeifasen zijn: Past uw strategie bij de groeifase waarin uw onderneming zich bevindt? Waar moet u naartoe groeien om het volledige potentieel van uw concept te benutten? Heeft u een duidelijk plan voor de financiering van uw groei? Bent u altijd de juiste persoon om uw bedrijf door elke fase van de groeicyclus te begeleiden en wanneer draagt u het stokje over? Wanneer is de tijd aangebroken om uw organisatie eventueel te verkopen en welke partijen zouden hiervoor interessant zijn? Dergelijke groeiknelpunten kunt u wellicht niet altijd zelf herkennen. Het is daarom goed om de geschikte business partners te selecteren die u tijdig kunnen attenderen op uitdagingen in uw omgeving. Bron: Port4Growth

3 Uw uitdagingen, onze meerwaarde De uitdagingen die groeiondernemingen tijdens de vier groeifasen aantreffen, kunnen worden verdeeld over een aantal thema s die u in de figuur hiernaast ziet. Grant Thornton kan met haar gevarieerde dienstenpakket inspelen op elk van deze vraagstukken. In de volgende pagina s zetten wij uiteen welke specifieke diensten van Grant Thornton u hierin kunnen ondersteunen. In alle gevallen staan uw ambities centraal. Privé vs. Zakelijk Geslaagde overnames en financiering Internationale kansen Innovatie & bescherming van uw succes Gecontroleerd groeien Getalenteerd personeel Ambitieuze strategie

4 Ambitieuze strategie: neemt u de juiste beslissingen op het juiste moment? Elke beslissing die u als groeiondernemer maakt, zou in lijn moeten zijn met het strategische plan dat u voor uw onderneming heeft opgesteld om uw ambitie te bereiken. Aangezien u als groeiondernemer innovatief en leidend wil blijven in een frequent veranderende omgeving, moet uw strategie echter ook flexibel van aard zijn. Minstens zo belangrijk is dat u het overzicht houdt en uw strategie voortdurend aanpast aan de groei die u met uw bedrijf ervaart. Hoe bereikt u uw ambitie? De strategie van uw onderneming moet een antwoord geven op kernvragen als: waar wilt u met uw bedrijf naartoe groeien, leidt het te volgen pad tot toegevoegde waarde en hoe gaat u de groei realiseren? Om uw strategische plan op te stellen, is het belangrijk drie stappen te volgen. Allereerst voert u een strategische analyse uit om in kaart te brengen wat uw ambitie precies is, hoe de marktsituatie is en hoe uw bedrijf hierin opereert. De strategische analyse mondt uit in een aantal verschillende opties voor uw onderneming. Tenslotte weegt u de mogelijke scenario's binnen de strategische opties tegen elkaar af. In de figuur rechts ziet u de opbouw van uw strategische plan in schematische vorm. Maximaliseer uw businessconcept; kies de juiste exit-strategie U kunt op eigen kracht waarde toevoegen aan uw onderneming en een behoorlijk eind doorgroeien, door uw businessconcept ten optimale te benutten. Er kan zich echter een moment voordoen waarop u met hulp van derden, zoals een strategische of een financiële partner, nog meer waarde aan uw bedrijf kunt toevoegen. Een andere mogelijkheid is om met een beursgang de waarde van uw bedrijf een boost geven. Hoe bepaalt u wie de juiste partner is? Wanneer is het juiste moment om een partner te kiezen? En hoe onderhandelt u met een nieuwe partner? Hiervoor is het bepalen van de juiste exit-strategie noodzakelijk. In deze en in andere, niet-ingecalculeerde scenario s heeft u behoefte aan advies en begeleiding op het gebied van corporate finance, herstructurering en insolventie. In dit stadium is snelheid, time-to-market, doortastendheid en ervaring van wezenlijk belang. Onze adviseurs kunnen hierbij snel substantiële waarde creëren. Strategische Analyse Strategische Opties Keuze(s) Wat zijn de sterktes en zwaktes van uw bedrijf? Wat zijn de kansen en bedreigingen op de markt? Is de markt nog winstgevend? Waar moet uw bedrijf naartoe groeien om het volledige potentieel van uw concept te benutten? Wat zijn uw ambities? Wat zijn uw financiële mogelijkheden? Bent u altijd de juiste persoon om uw bedrijf door elke fase van de groeicyclus te begeleiden en wanneer draagt u het stokje over? Is het nodig uw organisatie (of onderdelen hiervan) te verkopen en welke partijen zouden hiervoor interessant zijn? Is het nodig bepaalde markten binnen een sector te verlaten en uw bedrijf te richten op andere markten binnen de sector? Welk scenario zorgt voor de meeste toegevoegde waarde? Welk scenario zorgt voor de meeste groei in de omzet en winstgevendheid? Wat is de haalbaarheid van de scenario s, gelet op de concurrentie en de financiële situatie van uw bedrijf? Welke veranderingen zijn er binnen uw organisatie nodig om de scenario s te bereiken? Fusies & Overnames Fasttrack Fusies & Overnames Strategische waarderingen Exit-strategie voor snelle groeiers Werknemersparticipaties

5 Getalenteerd personeel: hoe krijgt en houdt u de juiste mensen? Eén van de belangrijkste activa van een onderneming zijn de personeelsleden. Door de groei van uw bedrijf, de veranderende omgeving en het mogelijk minder transparant worden van uw groeiende organisatie, is het van groot belang dat u een team om u heen bouwt waarmee u het beste uit uw onderneming haalt. Het aantrekken en behouden van getalenteerd personeel brengt toegevoegde waarde voor uw onderneming. Met een goede beloningsstructuur stimuleert u werknemers te handelen om de juiste beweegredenen en worden kansen benut die het maximale resultaat van uw onderneming haalbaar maken. Hoe kunnen prestaties in uw onderneming worden verbeterd? Het is mogelijk dat u zich realiseert dat er versterking nodig is op het gebied van sales of operations, of zelfs in het algemeen management. U kunt dan denken aan een (gedeeltelijke) verkoop van aandelen, een Management-Buy-In (MBI) kandidaat of participatie van het managementteam in het aandelenbelang van de onderneming. Dit is vooral belangrijk in de tweede en derde fase van de groeicyclus. Beloningsstructuur moet het grijpen van kansen stimuleren en niet afstraffen Heeft u wel eens aan key personeel participatie gedacht? Het is van belang dat de beloningsstructuur van uw organisatie in samenhang is met uw strategie. In een onderneming die drijft op ondernemerschap is het belangrijk dat er een beloningsstructuur heerst die het aangrijpen van kansen stimuleert en niet afstraft. Met de juiste vorm van werknemers participatie betrekt u uw belangrijkste werknemers nog meer bij het bedrijf. Bovendien kan een structuur waarin werknemers in een aandeelhouderspool kunnen participeren, leiden tot een verhoogde loyaliteit en daarmee tot verbeterde prestaties. Structurering van Aandelenparticipatie VAN en VANAF methode VAN-methode houdt in dat het Key Personeel de kans krijgt om zich in te kopen voor een bepaald percentage van de huidige waarde van de onderneming. De participant betaalt X% van de huidige waarde en deelt vervolgens met hetzelfde percentage mee in alle fluctuaties van de waarde van de onderneming. Bij de VANAF-methode participeert het Key Personeel vanaf de huidige waarde. De huidige waarde van de onderneming wordt vastgesteld, waarna de werknemer een percentage van bijv inlegt in een nieuwe vennootschap. Vervolgens deelt de werknemer mee in de waardestijging boven de vastgestelde vanaf-waarde. Tevens zal pas dividend worden uitgekeerd boven een van tevoren bepaald bedrag. De VANAF-methode kan zeer aantrekkelijk zijn voor het Key Personeel, aangezien de vereiste investering beperkt is, terwijl bij een waarde-stijging van de onderneming het rendement relatief groot is. Hoe kunt u talent boeien en binden? Als het gaat om tevredenheid, denken uw werknemers niet alleen aan hun huidige salaris of aan de salarisstructuur van de onderneming. Het is belangrijk om ook een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een goede pensioenregeling. Wist u trouwens dat u uw medewerkers ook fiscaal vriendelijk kunt belonen? Met zogenoemde 'employee benefits' kunt u uw medewerkers een extraatje geven. Werknemers boeien door flexibel werk, goede opleidingsmogelijkheden en een goede werksfeer te bieden, zorgt ervoor dat zij trots zijn op de organisatie waar ze voor werken. Het is daarom belangrijk om voldoende aandacht aan uw werknemers te besteden, uw waardering voor hen uit te spreken en coachend op te treden. Loonbelasting en sociale verzekeringen Pensioenadvies HRM-advies, Employee benefits Management-Buy-In

6 Gecontroleerd groeien Uw onderneming groeit. Hierdoor wordt uw bedrijf complexer en dan kunt u zich afvragen of u nog wel in control bent. Dit roept belangrijke vraagstellingen op: Vertrouw ik op informeel management of op procedures? Hoe financier ik de groei van mijn onderneming, zonder de toekomst van mijn onderneming op het spel te zetten? Indien ik op procedures overschakel, kan ik deze dan integreren met mijn huidige ICT-systeem en zullen deze procedures niet het ondernemerschap binnen mijn organisatie aantasten? Ga ik verder onder een centrale of decentrale aansturing en wat past het beste bij mijn situatie? Voldoet mijn organisatie nog wel aan de huidige wet- en regelgeving? IT audit, risicomanagement en internal audit zijn diensten van Grant Thornton die zorgen dat u antwoord krijgt op deze complexe vraagstukken en het risico wordt verkleind. Groeistimulerende organisatiestructuur In een wereld waar de organisatiestructuren steeds complexere vormen aannemen en regels en wetten oneindig lijken, is het van belang om te weten of u wel de juiste organisatiestructuur heeft. Nog belangrijker is het om duidelijkheid te creëren omtrent de taakverdeling van de organisatie. Om succesvol en snel te kunnen doorgroeien, hebben uw werknemers behoefte aan continue terugkoppeling omtrent hun veranderende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarmee samenhangend dient ook de coördinatie van die taken en verantwoordelijkheden helder te worden gecommuniceerd. Op deze manier onderhoudt u een groeistimulerende structuur waarin werknemers groeikansen weten op te pakken. Om succesvolle groei te bereiken, hebben uw werknemers continue terugkoppeling over hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden nodig Onze afdeling Restructuring & Performance Improvement helpt bij het analyseren van procesoptimalisatie en bij het ondersteunen in de herstructurering van de onderneming, zodat u groeipijnen kunt voorkomen en verhelpen. Restructuring & Performance Improvement Business Advisory Services Organisatiestructuur & Corporate Governance

7 Betrouwbare rapportages Geautomatiseerde processen en systemen vormen het hart van uw organisatie. Het gebruik van steeds complexere systemen verhoogt de kwaliteit en snelheid van uw informatie. In een wereld waarin complexe geautomatiseerde systemen de boventoon voeren bent u echter wel snel geneigd blindelings op uw ICT-systemen te vertrouwen. Dit brengt veel risico s met zich mee, zoals implementatieproblematiek, fouten in de programmatuur, verkeerd gebruik, storingen, fraude en sabotage. Deze bedreigingen kunnen enorme gevolgen hebben voor uw onderneming en haar reputatie. IT audit is daarom één van de meest kritieke diensten voor uw onderneming. Omgaan met risico s Risico s zijn nooit volledig uit te bannen. U kunt ze echter wel beheersbaar maken. Met een adequaat risicomanagement brengt u evenwicht in risico s en maatregelen. Risicomanagement is onderdeel van goed ondernemerschap en vormt de basis van een sterke concurrentiepositie. Een inventarisatie van de belangrijkste bedreigingen biedt inzicht in de noodzakelijke beheersmaatregelen. Risico s kunnen echter slechts tot op zekere hoogte worden beheerst. Er kan zich namelijk ook een onvoorzien risico voordoen. Heeft u aanwijzingen voor of een vermoeden van onregelmatigheden? Een forensisch onderzoek kan uitkomst bieden. In het algemeen is er een toename te zien van inschakeling van specialisten bij geschilbeslechting, vooral omdat interne en externe toezichthouders steeds meer belang hechten aan extra toezicht. Een voorbeeld daarvan is het bijstaan van organisaties die door mededingingsautoriteiten worden aangesproken. Deze ontwikkelingen vragen om een aanpak van specialisten met zeer specifieke kennis en ervaring en die zijn uitgerust met persoonlijke eigenschappen als doortastendheid en doelgerichtheid. Onze Forensic & Investigation Services specialisten voldoen aan deze kenmerken en kunnen daarom een antwoord bieden op al uw vragen en vermoedens. Forensic & Investigation Services Geschillen en arbitrage waarderingen Due Diligence Jaarrekening en belastingaangiftes Administratieve dienstverlening Audit & Assurance IFRS services Pre-Audit Services IT audit

8 Innovatie & bescherming van uw succes Bescherming van intellectueel eigendom Uw organisatie bestaat uit een verzameling onderdelen die samen uw intellectueel eigendom vormen: uw merk, uw producten en/of diensten, uw personeel en alle innovaties en ideeën die u in uw organisatie heeft doorgevoerd. Dit intellectueel eigendom vormt de kern van het bedrijf. Hiermee onderscheidt u zich van uw concurrenten. Het is dus erg belangrijk om het intellectueel eigendom van uw organisatie zo goed mogelijk te beschermen. Wie vertegenwoordigt uw bedrijf in het buitenland? Als u uw producten of diensten in het buitenland wilt gaan verkopen, heeft u partners in het betreffende land nodig die u hierbij helpen. Een goed en duidelijk opgesteld contract helpt in de relatie met deze partners en bij het beschermen van uw succes. Maar ook met leveranciers, klanten en zelfs met uw personeel en nieuw talent dat u heeft aangetrokken, bent u constant aan het onderhandelen. Het is belangrijk dat u tijdens het onderhandelen precies weet wie u voor u heeft en hoe u het meeste uit deze partij kunt halen. Tijdens het onderhandelproces en het opstellen en sluiten van contracten (nationaal en internationaal) staan onze adviseurs altijd voor u klaar. Maak optimaal gebruik van uw innoverende ideeën De overheid biedt fiscale voordelen voor innoverende ideeën. Naast gebruik van de innovatiebox voor innovatiewinst en de WBSO voor loonkosten, bestaat er per 1 januari 2012 ook een faciliteit voor overige innovatiekosten (Research en Development Aftrek). De RDA voorziet in een extra aftrek van 40 procent van de uitgaven voor innovatie. Wist u hiernaast dat innoverende ondernemers 80 procent korting kunnen krijgen op het Vpb-tarief? Echter, Nederland zou Nederland niet zijn als hier geen strikte voorwaarden voor gelden. De adviseurs van Grant Thornton praten u graag bij over deze voorwaarden, zodat ook u kunt profiteren. Het is belangrijk dat u tijdens het onderhandelen precies weet wie u voor u heeft en hoe u het meeste uit deze partij kunt halen Hoe lost u arbeidsconflicten succesvol op? Om te kunnen groeien heeft u talent nodig waarmee u samenwerkt om het groeiproces van uw onderneming optimaal te begeleiden. Hierdoor moet u zich bezig houden met arbeidsovereenkomsten, aannemen van nieuw talent of ontslaan van personeel dat niet de juiste instelling voor een groeionderneming heeft. Vooral het laatste kan leiden tot arbeidsconflicten. Hoe gaat u hiermee om en nog belangrijker, hoe lost u deze conflicten succesvol op? Juridisch advies HRM advies Geschillen en arbitrage

9 Internationale kansen: maakt u gebruik van alle mogelijkheden? Wanneer u in Nederland een succesvolle onderneming leidt en uw bedrijf zich hier in een gevorderd groeistadium bevindt, wordt het tijd om de mogelijkheden te verkennen van het uitrollen van uw concept in het buitenland. Misschien wilt u wel een onderneming in het buitenland inlijven of onder uw hoede nemen. Maar hoe bepaalt u de juiste waarde van deze dochtervennootschap? De internationalisatie van uw bedrijf biedt uiteraard vele groeikansen in nieuwe markten, maar u krijgt ook te maken met diverse uitdagingen. In- en uitvoeren van goederen Wanneer u goederen de Europese Unie in- of uitvoert, krijgt u te maken met ingewikkelde douaneformaliteiten. Hoe kunt u hier zo efficiënt mogelijk mee omgaan, zodat u zowel tijd als geld bespaart? Naast het in- of uitvoeren van goederen in de Europese Unie, biedt China voor zowel import, export, handel en productie, ook vele kansen. Deze kansen kunt u grijpen indien u thuis bent in de Aziatische cultuur en de manier van zakendoen. Ook is het belangrijk als u weet welke fiscale en juridische spelregels er zijn. Onze adviseurs van de China Desk hebben kennis van de Chinese cultuur en wetgeving en beheersen de taal. Zij kunnen u helpen uw groeikansen te benutten. Personeel uit/naar het buitenland De eerste stap van internationalisatie betekent voor groeiondernemingen vaak dat eigen werknemers enige tijd gestationeerd worden in het buitenland als zogenaamde expatriates. Ook kunnen buitenlandse werknemers tijdelijk in Nederland worden geplaatst. Dergelijke situaties brengen vaak tal van vragen met zich mee. Onze adviseurs van de afdeling Expatriate Services kunnen expatriates en werkgevers ondersteunen op het gebied van belastingen en sociale verzekeringen. Zo kunt u uw buitenlandse medewerkers optimaal tegemoetkomen in hun specifieke situatie. Hoe bereikt u de meest optimale fiscale constructie voor uw onderneming, waarbij ook rekening gehouden is met uw internationale kansen? Internationale standaarden en wetgeving Dankzij de internationalisering van de markt is een systeem ontwikkeld waarbij verschillende landen zich committeren aan één internationale standaard, zoals bijvoorbeeld de International Financial Reporting Standards (IFRS). Het is belangrijk om van ontwikkelingen binnen deze standaard op de hoogte te blijven. Hiernaast wilt u maximaal rendement halen uit fiscale spelregels in binnen- en buitenland. De internationale fiscale wetgeving is echter net als de Nederlandse volop in beweging. U zoekt een heldere kijk op internationale regelingen, voor u en uw (toekomstige) buitenlandse vestigingen of belangen. Eveneens is de fiscale situatie voor ondernemingen die buiten Europa actief zijn een uitdaging. Onze internationaal opererende belastingadviseurs geven u advies op maat ten aanzien van de optimale fiscale constructie, waar nodig samen met specialisten van andere Grant Thornton member firms. IFRS services Corporate tax Transfer pricing Douane advies International Tax Services China Desk Expatriate Services

10 Geslaagde overnames en financiering: bent u alert op kansen? U wilt uw onderneming verder en sneller laten groeien. Maar kunt u zelfstandig doorgroeien of heeft u hulp van derden nodig? Hoe kiest u de juiste optie en wat zijn de bijbehorende stappen? Perfecte match en wereldwijd netwerk Een passende match vinden, tegen optimale voorwaarden: dat is onze doelstelling bij fusie-, alliantie-, overname- en verkooptrajecten. Extra waardetoevoeging komt vanuit de inbedding van Grant Thornton Nederland in het wereldwijde netwerk van Grant Thornton International. Een toegewijd team van internationale overnameprofessionals neemt uiterst zorgvuldige stappen in de verscheidene trajecten en vervult uw specifieke behoeften. Onze Corporate Financeprofessionals werken bij deze trajecten op basis van integraal procesmanagement. Dat betekent een intensieve betrokkenheid vanaf de eerste cruciale informatiefase tot het eindstadium: het beklinken van de deal. Wat is uw onderneming waard en hoe wordt die waarde vastgesteld? Waardebepaling van uw onderneming kan essentieel zijn bij overname of bedrijfsoverdracht, maar ook bij geschillen en disputen. In alle gevallen staan de integriteit, zorgvuldigheid en professionaliteit van onze adviseurs garant voor een objectieve en strikt onafhankelijke waardebepaling. Onze gerespecteerde deskundigen worden dan ook regelmatig opgeroepen als expert in kwesties omtrent waardebepaling. Hoe financiert u een overname? De koop van een onderneming gaat niet geheel vanzelf: vaak is voor (een deel van) de koopsom een financier nodig, bijvoorbeeld een bank of investeerder. U kunt echter ook besluiten in zee te gaan met een private equity-partij. Welke partij is de juiste match voor u, hoe benadert u deze partijen, hoe stelt u het familievermogen veilig en hoe gebruikt u deze financiering om optimaal te groeien? Onze adviseurs hebben deze trajecten vaker begeleid en kunnen voor u dus de juiste match vinden. Met welke financiers gaat u in zee en hoe maakt u hierin een beslissing? Risico s bij de aankoop van een onderneming Bij de aankoop van een andere onderneming in Nederland of daarbuiten wilt u er zeker van zijn dat de onderneming die u koopt ook daadwerkelijk draait zoals dit u vooraf is verteld en dat u niet voor onplezierige verrassingen komt te staan. Onze afdeling Transaction Advisory Services doet onderzoek en maakt analyses van deze mogelijke risico s bij de aankoop van de target-onderneming (door middel van een due diligence onderzoek). Subsidies Een vaak over het hoofd gezien aspect van de bedrijfsvoering is de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidies. De overheid stelt namelijk financiële middelen beschikbaar voor ondernemers die durven te vernieuwen en daarmee risico willen lopen. Kennis over de verschillende subsidies is nodig om hier optimaal gebruik van te kunnen maken. Fusies & Overnames Transaction Advisory Services Vendor due diligence Subsidieadvies Debt Advisory Valuation Services

11 High Growth Awards Op 29 november 2011 organiseerde Port4Growth de High Growth Awards, de verkiezing voor de best en snelst groeiende bedrijven in Nederland. Per regio is een winnaar aangewezen en uit de regiowinnaars is eveneens een landelijke winnaar gekozen. Afwijkend van andere competities kijkt bij de High Growth Awards een onafhankelijke jury, waaronder partner Grant Thornton, vooral naar de kwaliteit van de gerealiseerde groei. Verder moeten genomineerden minimaal drie jaar achtereen substantiële groei hebben gerealiseerd. Deze competitie is inmiddels vijf keer georganiseerd door Port4Growth, het onafhankelijke platform dat groeiondernemers en groei-experts bij elkaar brengt. In 2011 was de onbetwiste landelijke winnaar van de High Growth Awards de Opvoedpoli. Thema-award Naast de High Growth Awards worden ook elk jaar thema-awards uitgereikt door de partners van Port4Growth. Zo werd door Grant Thornton dit jaar een award uitgereikt voor de beste Privé en Zakelijke Groei. Dit thema wordt steeds belangrijker voor groeiondernemers. Hoe houdt u een optimale balans tussen uw privé en uw zakelijke situatie? Welke organisatiestructuur en strategie past hier het beste bij? In 2011 was de onderneming met de beste privé-zakelijk verdeling Strootman Group B.V. uit Oudenbosch. Andere groeievenementen Naast de High Growth Awards, organiseert Port4Growth nog enkele andere groeievenementen. Zo kunt u vijf keer per jaar deelnemen aan de Samer Slimmer Groeien-sessies. U kan dan een dag samen met uw collega-ondernemer innovatieve ideeën, kennis en ervaring delen. Aan de hand van enkele inspirerende sprekers en een interactieve sessie wordt samenwerking gestimuleerd en de kans op succes vergroot. Hiernaast organiseert Port4Growth het High Growth Forum. Hier komen groeiondernemers bij elkaar om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren, want iedere ondernemer kan iets opsteken van andermans groeiknelpunten en oplossingen. Dit evenement is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste evenementen voor groeiondernemers. U hoeft geen lid te zijn van Port4Growth om deel te nemen aan deze evenementen. Wilt u naar deze evenementen, neem dan contact met ons op en wij melden u aan.

12 Waarom werken met Grant Thornton? Global reach, local touch Wereldwijd bereik Sterk ondernemend internationaal netwerk dat nauw samenwerkt om de best mogelijke service te bieden Uitwisseling van (ver)koopmandaten via internationaal coördinatiepunt in Londen Een lokale structuur met goede marktkennis gecombineerd met een globale ondersteuning van diensten Servicegericht Zeer hoge ratio van senior management of partners op de opdrachten Gemotiveerde werknemers met veel verstand van zaken Zeer breed scala aan (branchegerichte) expertise Ruime ervaring bij het begeleiden van strategische partijen, dga s en management bij (ver)kooptrajecten Unieke oplossingen Gefocust op het leveren van oplossingen in plaats van het leveren van diensten Teams binnen Grant Thornton werken zeer nauw samen om de best mogelijke service te bieden Innovatieve manieren van problemen aanpakken en oplossingen bieden, aangepast aan uw wensen Groot netwerk van (financiële) partijen die klanten verder kunnen helpen

13 Dit is Grant Thornton Grant Thornton is een toonaangevende accountants- en adviesorganisatie in Nederland, die verankerd is in een gerenommeerd internationaal netwerk. Ze is de bereikbare sparringpartner om de hoek, maar tegelijkertijd ook de uitgesproken professional met een brede (inter)nationale kennis en ervaring. Als accountantsorganisatie met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het verrichten van wettelijke controles (ook bij organisaties van openbaar belang), is onze onafhankelijkheid vanzelfsprekend en ons gedrag onbesproken. Professionaliteit is prioriteit. Grant Thornton is via haar besloten vennootschappen lid van Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International). Grant Thornton International is één van 's werelds grootste, toonaangevende organisaties voor zelfstandig opererende accountants- en advieskantoren. Het wijdverspreide netwerk van zo n 100 landen biedt de expertise van meer dan specialisten en adviseurs, die zich dagelijks inzetten voor nationale en internationale bedrijven in gevestigde economieën en in opkomende markten. Hun nauwe samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring garanderen een actuele kennis van de internationale wet- en regelgeving. Alle soorten dienstverlening die Grant Thornton u biedt, zorgen ervoor dat de dagelijkse bedrijfsvoering vlekkeloos verloopt en dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Wat u van ons mag verwachten is een proactief advies op maat, innovatieve oplossingen, verstand van zaken en betrokkenheid. Wij zullen er alles aan doen u te helpen uw (inter)nationale ambities te realiseren. Grant Thornton International Internationale accountants- en adviesorganisatie Ranking wereldwijd: Top 5-6 Vertegenwoordigd in meer dan 100 landen Zo n 500 kantoren wereldwijd professionals, wereldwijde omzet ca. $ 4 miljard Grant Thornton Nederland Top 10 positie in menig ranglijst Positionering: Challenger to the Big 4 Ruim 525 werknemers, 8 kantoren in Nederland Omzet meer dan 52 miljoen, 50 partners Download de webapp 'Grant Thornton Nederland' vanaf Apple Store, Blackberry App World of Android Market.

An invitation to grow Grant Thornton Nederland

An invitation to grow Grant Thornton Nederland An invitation to grow Grant Thornton Nederland Accountancy Belastingen Advies Alleen verstand en intuïtie samen leiden tot groei. Daarmee is de aanpak van Grant Thornton kernachtig verwoord. De bereikbare

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

GRANT THORNTON. Merkbaar anders. Waar Grant Thornton voor staat.

GRANT THORNTON. Merkbaar anders. Waar Grant Thornton voor staat. GRANT THORNTON Merkbaar anders. Waar Grant Thornton voor staat. Uw keuze. Wat geeft voor u de doorslag bij de keuze van een accountancy- en adviesorganisatie? Vaak wordt deze keuze ingegeven door uw beeld

Nadere informatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Ruimte voor ondernemen. uw bedrijf ook in acconditie? Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Gezonde financiële huishouding accountancy belastingadvies strategisch advies accountantscontrole

Nadere informatie

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen

U regelt een goede bak koffie voor uw mensen U regelt een goede bak koffie voor uw mensen Wij regelen de rest www.hlbvandaal-hrservices.nl klik op het huisje om terug te gaan naar dit menu klik op elk kopje voor meer informatie OVER HLB VAN DAAL

Nadere informatie

De Hooge Waerder Corporate Finance

De Hooge Waerder Corporate Finance De Hooge Waerder Corporate Finance Aankoop van een bedrijf Of u nu een bedrijf wilt overnemen, omdat het een minder risicovolle manier is om een bedrijf te starten of omdat u uitbreidingsmogelijkheden

Nadere informatie

Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie

Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe KRACHTIG mag advies zijn? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Onze adviezen zijn gericht op effect. Goed gemotiveerde aanbevelingen voor

Nadere informatie

EEN BEDRIJF KOPEN. Management Buy Out. Management Buy In. Strategische overname

EEN BEDRIJF KOPEN. Management Buy Out. Management Buy In. Strategische overname EEN BEDRIJF KOPEN? EEN BEDRIJF KOPEN Management Buy Out Het overnemen van een bedrijf is zeker geen eenvoudig proces. Een bedrijfsovername kan op verschillende manieren worden ingezet. De meeste bedrijfsovernames

Nadere informatie

De kredietverzekering

De kredietverzekering Euler Hermes Nederland De kredietverzekering Met een gerust hart zaken doen. Exclusief voor klanten van de Rabobank www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren

Nadere informatie

Innovatie support gids

Innovatie support gids Innovatie support gids Uw gids naar resultaat 1 Uw gids naar resultaat Innovatief duurzaam drukwerk Het drukwerk van deze gids is uitgevoerd in waterloos offset met inkt op plantaardige basis, dit resulteert

Nadere informatie

Versterk uw onderneming door de juiste bedrijfsovername en/of (financiële) partner

Versterk uw onderneming door de juiste bedrijfsovername en/of (financiële) partner Versterk uw onderneming door de juiste bedrijfsovername en/of (financiële) partner 21 januari 2014 Luc Daemen Partner Corporate Finance M 06 15 220 875 E luc.daemen@gt.nl Arjan Visser Manager Corporate

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

professionals met een persoonlijke aanpak

professionals met een persoonlijke aanpak professionals met een persoonlijke aanpak Bij Vanbreda zijn we gedreven om onze kennis en ervaring in te zetten om één gezamenlijk doel te bereiken: uw organisatie nog beter maken. Dit doen we door uw

Nadere informatie

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING

FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING FISCOUNT LOONSERVICE UW PARTNER IN SALARIS- VERWERKING > Wij werken al vele jaren samen met Fiscount Loonservice, en dat tot volle tevredenheid. Bij salarissen gaat het om geld, vaak veel geld, en tevreden

Nadere informatie

Eric Biemans, registeraccountant/ partner ESJ

Eric Biemans, registeraccountant/ partner ESJ 26 Eric Biemans, registeraccountant/ partner ESJ ESJ Audits met ESJ VERTROUWEN IS GOED, CONTROLE BETER Als eigenaar of directie van een winkelketen wilt u natuurlijk zo veel mogelijk grip op uw bedrijf

Nadere informatie

Strategische Issues in Dienstverlening

Strategische Issues in Dienstverlening Strategische Issues in Dienstverlening Strategisch omgaan met maatschappelijke issues Elke organisatie heeft issues. Een definitie van de term issue is: een verschil tussen de verwachting van concrete

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

RSM S LITTLE BIG BOOK

RSM S LITTLE BIG BOOK RSM S LITTLE BIG BOOK THE POWER OF BEING UNDERSTOOD THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING WIJ LUISTEREN Onze belofte We luisteren naar uw wensen. We nemen de tijd om uw business echt te begrijpen.

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence

Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Exact Insights powered by QlikView Haal het beste uit uw gegevens met geïntegreerde Business Intelligence Met Exact Insights zet u grote hoeveelheden data moeiteloos om in organisatiebrede KPI s en trends.

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl

Euler Hermes Nederland. Corporate. Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd. www.eulerhermes.nl Euler Hermes Nederland Corporate Uw waardevolle en kwetsbare business beschermd www.eulerhermes.nl Euler Hermes is wereldmarktleider op het gebied van kredietverzekeren en corporate incasso en is onderdeel

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

Ondernemen in China: Minimizing Risk / Maximizing Profit

Ondernemen in China: Minimizing Risk / Maximizing Profit UITNODIGING Ondernemen in China: Minimizing Risk / Maximizing Profit 22 Maart, 2013 Kamer van Koophandel Rotterdam Veel Nederlandse ondernemers denken na over het opzetten van een eigen vestiging in China,

Nadere informatie

Meer dan kennis alleen. Next

Meer dan kennis alleen. Next Meer dan kennis alleen Next Ambitie Uitdaging Ontwikkeling Shift Ambitie Een ambitieus accountantskantoor heeft meer in huis dan alleen kennis van zaken. Bij Horlings dagen we elkaar voortdurend uit om

Nadere informatie

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd Specialisten bedrijfsovernames Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk Al meer dan 15 jaar ondersteunt Company Brokers ondernemers bij de overdracht of aankoop van de onderneming en richt zich

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

inzicht in uw bedrijf

inzicht in uw bedrijf Niet zomaar cijfers inzicht in uw bedrijf accounting - auditing - consulting Kennis en maatwerk voor uw business Over Baker Tilly Belgium Baker Tilly Belgium is de merknaam van een groep vennootschappen

Nadere informatie

Growth Capital Fund BV

Growth Capital Fund BV Growth Capital Fund BV Groei en ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groeibedrijven vormen een belangrijke aanjager van de economie. Sommige bedrijven groeien spectaculair, anderen laten

Nadere informatie

Portfolio Manager Hosted Desktop

Portfolio Manager Hosted Desktop Portfolio Manager Hosted Desktop Over IS Group IS (internedservices) Group is de grootste onafhankelijke Nederlandse aanbieder van IT en Cloud solutions. Opgericht in 1996 en door fusies en overnames gegroeid

Nadere informatie

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL

DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL DIE EXTRA STAP MAAKT HET VERSCHIL VanSoestDolmans & Associates VanSoestDolmans is een onafhankelijke business management organisatie die pragmatische en sterk oplossingsgerichte ondersteuning biedt aan

Nadere informatie

Accountancy. Profinis verzorgt:

Accountancy. Profinis verzorgt: Accountancy Wilt u weten hoe uw onderneming er financieel voor staat. Vraagt u zich af welke risico s uw onderneming loopt. Heeft u ondersteuning nodig in uw besprekingen met de bank of belastingdienst.

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

management consultants De Innovatiebox partners in innovatie

management consultants De Innovatiebox partners in innovatie management consultants De Innovatiebox partners in innovatie VOORWOORD Beste lezer, Met enige trots presenteer ik u de samenwerking tussen De Breed & Partners en de internationaal gerespecteerde fiscalisten

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Overwegingen voor verkoop

Overwegingen voor verkoop VERTROUWELIJK VOOR DISCUSSIE Overwegingen voor verkoop Presentatie Navius Corporate Finance & Strategy Utrecht, februari 2006 AGENDA Introductie Navius Rationale van verkoop Het verkoopproces Enkele suggesties

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bedrijfsfilosofie... 3. Liberforte Pensioen... 4. Liberforte Hypotheek... 5. Liberforte Werkgeversdiensten... 6

Inhoudsopgave. Bedrijfsfilosofie... 3. Liberforte Pensioen... 4. Liberforte Hypotheek... 5. Liberforte Werkgeversdiensten... 6 2 Inhoudsopgave Bedrijfsfilosofie...................... 3 Liberforte Pensioen...................... 4 Liberforte Hypotheek...................... 5 Liberforte Werkgeversdiensten..................... 6 3

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom

Een deal is in onze ogen meer dan een transactie, het gaat. om wat je belooft en waar je expertise ligt. Welkom bij Transcom Welkom bij Transcom Voor welke uitdaging u ook te staan komt op het gebied van customer service, Transcom biedt u de mogelijkheden van een geavanceerd customer contact center, en dat voor een betaalbare

Nadere informatie

Marktlink Fusies & Overnames

Marktlink Fusies & Overnames Marktlink Fusies & Overnames Workshop Zoeken en vinden van een koper / verkoper Jeroen Oldengarm j.oldengarm@marktlink.nl 06 30 39 42 11 Mei 2013 Inhoud Doel Introductie Marktlink Marktontwikkelingen en

Nadere informatie

Van Weijs. Doelgericht naar een succesvolle toekomst.

Van Weijs. Doelgericht naar een succesvolle toekomst. Van Weijs. Doelgericht naar een succesvolle toekomst. V Verkeert u als MKB ondernemer in zwaar weer, dan is Van Weijs de juiste partner voor u. Meestal komen de problemen pas aan het licht op het moment

Nadere informatie

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT.

MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD DAT TELT. MEER GRIP OP UW BEDRIJFSVOERING IN EEN SNEL VERANDERENDE WERELD Omdat mensen tellen. DE TIJD VOOR VERANDERING IS NU De wereld verandert. Misschien wel sneller dan ooit. Snel schakelen wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel

Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Succesvol innoveren met fiscaal voordeel Inhoudsopgave Pagina Inleiding stimuleringsregelingen in het kort 3 1 Afdrachtvermindering loonbelasting voor speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) 4 2 De Innovatiebox

Nadere informatie

NDL Slotbijeenkomst Propositie Spare Parts

NDL Slotbijeenkomst Propositie Spare Parts NDL Slotbijeenkomst Propositie Spare Parts Intro Crowe Horwath Peak 7 maart 2017 Geert-Jan Krol en Xander Wamelink 2016 Crowe 2017 Crowe Horwath Horwath Peak Peak Wie is Crowe Horwath Peak Ondersteunt

Nadere informatie

Alles, behalve zwart-wit

Alles, behalve zwart-wit Alles, behalve zwart-wit Regionaal betrokken, wereldwijd bekend U kent het spel. Maar niet zoals wij het spelen Accountants en belastingadviseurs: het zijn dienstverleners op een speelveld dat u bekend

Nadere informatie

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Rabobank Utrechtse Heuvelrug, de bank die ambities waarmaakt... Het is tijd voor de Rabobank. Een dynamische bank in een dynamische regio De Rabobank is één van de grootste financiële dienstverleners van

Nadere informatie

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3

Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 Inhoud EEN NIEUWE FORMULE 3 WAT IS BURO LUIKEN? 5 UW VOORDEEL 7 VOOR WIE INTERESSANT? 9 UW INVESTERING 11 DIGITAAL ONDERNEMEN 13 BUSINESSPARTNERS 15 PASSIE, MISSIE, VISIE 17 CONTACT 19 Welkom! Buro Luiken

Nadere informatie

the european customs network

the european customs network the european customs network the european customs network Uw partner in douanezaken Heeft u handel met landen buiten de Europese Unie en dat zijn ook Zwitserland en Noorwegen? Dan weet u hoe belangrijk

Nadere informatie

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid

Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Financiële regelingen, fiscale voordelen en adviesdiensten voor de ondernemer Ondernemen en innoveren in 2013 Geld verdienen met hulp van de overheid Als ondernemer wilt u vooruit. Voor sommigen van u

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht, geen afbouwen maar opbouwen

Bedrijfsoverdracht, geen afbouwen maar opbouwen Bedrijfsoverdracht, geen afbouwen maar opbouwen Bedrijfsoverdracht of -aankoop Een eigen bedrijf is vaak een levenswerk. Maar er komt een moment dat u de touwtjes uit handen zult geven. Moeilijk? Soms.

Nadere informatie

Hoe AMBITIEUS. Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het.

Hoe AMBITIEUS. Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Hoe AMBITIEUS kun jij zijn? Werken bij Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Hoe confronterend kun jij zijn? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Adviseren is soms ook confronteren. De kunst is om

Nadere informatie

Van cijfers naar visie

Van cijfers naar visie Van cijfers naar visie De ontwikkeling van KroeseWevers heden 2008 Aantal werknemers 350 De missie van KroeseWevers Het is de missie van KroeseWevers om onze positie in de top van de accountants- en belastingadviesorganisatie

Nadere informatie

Wij bieden de top in laboratorium personeel. Boundless in laboratory staffing

Wij bieden de top in laboratorium personeel. Boundless in laboratory staffing Wij bieden de top in laboratorium personeel Boundless in laboratory staffing Ons profiel International specialist in laboratory staffing ScientiQ Staffing is een dynamisch en innoverend bedrijf, gespecialiseerd

Nadere informatie

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later

Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact. Voor nu en later Het Flexibel Werknemers Pensioen Compact Voor nu en later Inkomenszekerheid voor uw medewerkers Voor nu en later Als uw medewerkers stoppen met werken, willen ze kunnen vertrouwen op de zekerheid van

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling De economie is voortdurend in beweging. Voor de groei en continuïteit van uw bedrijf is het noodzakelijk snel en flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden.

Nadere informatie

Herstel én versterk de relatie met uw klant op de meest effectieve en simpele manier. Simply Thank You.

Herstel én versterk de relatie met uw klant op de meest effectieve en simpele manier. Simply Thank You. Herstel én versterk de relatie met uw klant op de meest effectieve en simpele manier. Benut de kans om de relatie met uw klant te herstellen én te verbeteren. Simply Thank You ondersteunt u daarbij, effectief

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer

Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer samenvatting onderzoek Concurrentiekracht van de Nederlandse ondernemer Kwalitatief internationaal onderzoek onder ondernemers in buurlanden over zakendoen met Nederlandse bedrijven Hoe is het gesteld

Nadere informatie

Een kijkje achter de schermen, kennismaken met een zesde zintuig

Een kijkje achter de schermen, kennismaken met een zesde zintuig Een kijkje achter de schermen, kennismaken met een zesde zintuig Onze dienstverlening in vogelvlucht Accountancy De toekomst begint met het heden. Actuele objectieve financiële informatie is daarom van

Nadere informatie

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence

Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence Van de Groep Olsthoorn Finding Excellence technology / industry / logistics 2 1 Management search Executive search International management search Interim management Missie Van de Groep & Olsthoorn staat

Nadere informatie

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit.

Alleen dan kan een project slagen, dat wil zeggen: op tijd, binnen budget en vooral met de juiste functionaliteit. ICT MET RENDEMENT Welkom bij de Caesar Groep De Caesar Groep is dé specialist in Nederland als het gaat om ICT-projecten met rendement. Met meer dan 300 professionals werken wij voor onze klanten aan ICT-toepassingen

Nadere informatie

Hoe verzeker ik mijn buitenlandse vestigingen?

Hoe verzeker ik mijn buitenlandse vestigingen? Hoe verzeker ik mijn buitenlandse vestigingen? Verzekeren over de grens INFoRMATIE over MEEùs INTERNATIoNAl DEsK Verzekeren over de grens Wilt u als bedrijf blijven groeien? Dan is de Nederlandse markt

Nadere informatie

Actueel. Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning

Actueel. Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning Actueel EEN UITGAVE VAN zoys ACCOUNTANts & BELASTINGADVISEURS jaargang 1 NR. 2 SEPTEMBER 2011 Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning Zoys Actueel is een uitgave voor

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames

Titel presentatie. Inhoud. 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames Titel presentatie Juni 2015 Door NAAM Inhoud 1. Even voorstellen 2. Bedrijfsovernames het proces 3. Inzoomen: de waardering 4. Tips & Tricks bijovernames 1 Bedrijfsovername in de praktijk 15 September

Nadere informatie

Onze relatie met u! Een goed gesprek over

Onze relatie met u! Een goed gesprek over Een goed gesprek over Onze relatie met u! Wij houden van ons vak. Ons vak is u te helpen bij het organiseren van uw financiële zekerheid. Daar praten we veel en graag met u over. In die gesprekken stellen

Nadere informatie

ELKE ONDERNEMING TOPFIT

ELKE ONDERNEMING TOPFIT ELKE ONDERNEMING TOPFIT ONDERNEMERS- VERWACHTINGEN DE STRATEGIE VAN MKBTR Je bent ondernemer. Je gelooft in je eigen kunnen en succes. Misschien ben je al jaren actief of sta je klaar om te beginnen. Je

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij

NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij NIEUWE REGELGEVING VOOR ORGANISATIES VAN OPENBAAR BELANG De gevolgen voor uw organisatie op een rij Omdat mensen tellen. Nieuwe regelgeving voor Organisaties van Openbaar Belang 3 Invoering nieuwe regelgeving

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt

Inhoud. In het kort. Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht. Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen. Uw wens is ons startpunt VERMOGENS PLANNING Inhoud In het kort Het vermogensplanningsproces in vogelvlucht Persoonlijke planning en begeleiding van uw vermogen Uw wens is ons startpunt Adequate vermogensplanning voor directeuren/grootaandeelhouders

Nadere informatie

Een bankiersblik op de grafische industrie

Een bankiersblik op de grafische industrie Een bankiersblik op de grafische industrie Visie van de Rabobank Steffanie van der Maas en Bert Sikken Rabobank Nederland 29 februari 2012 Programma 1. Trends en ontwikkelingen de markt 2. Kansen en innovaties

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Score DRN BV. Opvallende succesfactoren

Score DRN BV. Opvallende succesfactoren Score DRN BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen positie

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis

Profiel. Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis. 21 mei 2015. Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Profiel Hoofd Communicatie Spaarne Gasthuis 21 mei 2015 Opdrachtgever Spaarne Gasthuis Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Mediakaart 2016 VOOR GROEI, FINANCIERING & BEDRIJFSOVERNAME

Mediakaart 2016 VOOR GROEI, FINANCIERING & BEDRIJFSOVERNAME CROSSMEDIAAL PLATFORM VOOR GROEI, FINANCIERING & BEDRIJFSOVERNAME 1 Magazine INSPIRATIE & INFORMATIE OVER BELANGRIJKE STRATEGISCHE ISSUES Brookz groei, durfkapitaal & bedrijfsovername groei, durfkapitaal

Nadere informatie

Goed voorbereid zakendoen met het buitenland De kansen en valkuilen!

Goed voorbereid zakendoen met het buitenland De kansen en valkuilen! Een eerste stap naar succesvol internationaal ondernemen Goed voorbereid zakendoen met het buitenland De kansen en valkuilen! Bent u op zoek naar nieuwe afzetmarkten voor uw producten of diensten? Wilt

Nadere informatie

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld

Financiële Diensten. Uw financiën efficiënt en goed geregeld Financiële Diensten Uw financiën efficiënt en goed geregeld n of diensten? Neem dan contact met ons op: rtfondsen.nl - www.sportfondsen.nl Wilt u meer weten over een van onze producte Telefoon: (020) 3550

Nadere informatie

Professionele opvolging met debiteurenmanagement van Vesting Finance

Professionele opvolging met debiteurenmanagement van Vesting Finance Professionele opvolging met debiteurenmanagement van Vesting Finance Voor het voortbestaan en de groei van uw organisatie is het noodzakelijk dat uw debiteurenbeheer professioneel en efficiënt is ingericht.

Nadere informatie

ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens"

ENTRY2MARKET biedt u aan Groeikansen over de grens ENTRY2MARKET biedt u aan "Groeikansen over de grens" Denkt u al na over internationaliseren? Weet u niet waar u moet beginnen? Starters International Business Gratis coaching door Experts Wat is Starters

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Krijg grip op verzuim

Krijg grip op verzuim Aon Risk Solutions Health & Benefits Corporate Wellness Krijg grip op verzuim Aon verzuimadvies Risk. Reinsurance. Human Resources. Krijg grip op verzuim Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk

Nadere informatie

StepStone in cijfers Augustus 2014

StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone in cijfers Augustus 2014 StepStone feiten & cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 961,662 Aantal bezoeken 342,486 Unieke bezoekers 236,063 Aantal vacatures 957 Afgelopen maand in een notendop

Nadere informatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie

Habilis Executive Search - Interim Management. Marketing, Sales en Communicatie Habilis Executive Search - Interim Management Marketing, Sales en Communicatie Habilis Mens en Organisatie Mensen zijn voortdurend in beweging. Organisaties zijn continu in beweging. Met als hoogste doel

Nadere informatie

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM

Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets voor de vacature Sales Manager Rond consulting & PurpleHRM Profielschets Sales Manager Pagina 1 Karakteristieken van de organisaties Rond consulting is opgericht in 2007 en is de eerste 100%

Nadere informatie

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling

Uitzenden Detacheren Werving+Selectie Payrolling Onze specialistische vakkennis en toewijding voor zowel klant als kandidaat zijn evident. Wij zijn een uitzendbureau, dat in de loop der jaren is uitgegroeid tot een degelijke en betrouwbare HR dienstverlener

Nadere informatie

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen

SAP Risk-Control Model. Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen SAP Risk-Control Model Inzicht in financiële risico s vanuit uw SAP processen Agenda 1.Introductie in Risicomanagement 2.SAP Risk-Control Model Introductie in Risicomanagement Van risico s naar intern

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie