Uw groeiambities, onze toegevoegde waarde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw groeiambities, onze toegevoegde waarde"

Transcriptie

1 Uw groeiambities, onze toegevoegde waarde Android Apple Blackberry Partner van 2012 Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V., Grant Thornton Specialist Advisory Services B.V., Grant Thornton Detachering B.V., Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. en Grant Thornton Expatriate Services B.V. Alle rechten voorbehouden.. 1

2 Groei als gemeenschappelijke deler In Nederland zijn gedurende de afgelopen jaren veel ondernemers opgestaan met een heldere visie, veel ervaring en een groot vermogen tot het motiveren van belangrijke spelers binnen en buiten de organisatie. Deze ondernemers staan nu aan het roer van succesvolle, snelgroeiende ondernemingen in sterk uiteenlopende sectoren. Op welke sector uw groeionderneming echter ook is toegespitst, de groeicyclus die u met uw bedrijf doorloopt is voor het overgrote deel gelijk aan die van andere groeiondernemingen. Waar moet u naartoe groeien om het volledige potentieel van uw business-concept te benutten? Grant Thornton begeleidt u probleemloos door de groeicyclus Door haar wijdverspreide netwerk in meer dan 100 landen kan Grant Thornton de expertise van vele experts gebruiken om u te helpen het volledige potentieel van uw concept te benutten en uw onderneming probleemloos door de groeicyclus te begeleiden. Door zich te richten op de specifieke doelgroep van dynamische ondernemingen is Grant Thornton verkozen tot kennispartner van Port4Growth, het onafhankelijke platform dat groeiondernemers en groei-experts bij elkaar brengt. In welke groeifase bevindt uw onderneming zich? De groeicyclus bestaat uit vier verschillende fasen waarin u verschillende groeiknelpunten zult tegenkomen. In de figuur rechts ziet u de verschillende groeifasen en de ontwikkeling van een onderneming. Voorbeelden van groeiknelpunten binnen de groeifasen zijn: Past uw strategie bij de groeifase waarin uw onderneming zich bevindt? Waar moet u naartoe groeien om het volledige potentieel van uw concept te benutten? Heeft u een duidelijk plan voor de financiering van uw groei? Bent u altijd de juiste persoon om uw bedrijf door elke fase van de groeicyclus te begeleiden en wanneer draagt u het stokje over? Wanneer is de tijd aangebroken om uw organisatie eventueel te verkopen en welke partijen zouden hiervoor interessant zijn? Dergelijke groeiknelpunten kunt u wellicht niet altijd zelf herkennen. Het is daarom goed om de geschikte business partners te selecteren die u tijdig kunnen attenderen op uitdagingen in uw omgeving. Bron: Port4Growth

3 Uw uitdagingen, onze meerwaarde De uitdagingen die groeiondernemingen tijdens de vier groeifasen aantreffen, kunnen worden verdeeld over een aantal thema s die u in de figuur hiernaast ziet. Grant Thornton kan met haar gevarieerde dienstenpakket inspelen op elk van deze vraagstukken. In de volgende pagina s zetten wij uiteen welke specifieke diensten van Grant Thornton u hierin kunnen ondersteunen. In alle gevallen staan uw ambities centraal. Privé vs. Zakelijk Geslaagde overnames en financiering Internationale kansen Innovatie & bescherming van uw succes Gecontroleerd groeien Getalenteerd personeel Ambitieuze strategie

4 Ambitieuze strategie: neemt u de juiste beslissingen op het juiste moment? Elke beslissing die u als groeiondernemer maakt, zou in lijn moeten zijn met het strategische plan dat u voor uw onderneming heeft opgesteld om uw ambitie te bereiken. Aangezien u als groeiondernemer innovatief en leidend wil blijven in een frequent veranderende omgeving, moet uw strategie echter ook flexibel van aard zijn. Minstens zo belangrijk is dat u het overzicht houdt en uw strategie voortdurend aanpast aan de groei die u met uw bedrijf ervaart. Hoe bereikt u uw ambitie? De strategie van uw onderneming moet een antwoord geven op kernvragen als: waar wilt u met uw bedrijf naartoe groeien, leidt het te volgen pad tot toegevoegde waarde en hoe gaat u de groei realiseren? Om uw strategische plan op te stellen, is het belangrijk drie stappen te volgen. Allereerst voert u een strategische analyse uit om in kaart te brengen wat uw ambitie precies is, hoe de marktsituatie is en hoe uw bedrijf hierin opereert. De strategische analyse mondt uit in een aantal verschillende opties voor uw onderneming. Tenslotte weegt u de mogelijke scenario's binnen de strategische opties tegen elkaar af. In de figuur rechts ziet u de opbouw van uw strategische plan in schematische vorm. Maximaliseer uw businessconcept; kies de juiste exit-strategie U kunt op eigen kracht waarde toevoegen aan uw onderneming en een behoorlijk eind doorgroeien, door uw businessconcept ten optimale te benutten. Er kan zich echter een moment voordoen waarop u met hulp van derden, zoals een strategische of een financiële partner, nog meer waarde aan uw bedrijf kunt toevoegen. Een andere mogelijkheid is om met een beursgang de waarde van uw bedrijf een boost geven. Hoe bepaalt u wie de juiste partner is? Wanneer is het juiste moment om een partner te kiezen? En hoe onderhandelt u met een nieuwe partner? Hiervoor is het bepalen van de juiste exit-strategie noodzakelijk. In deze en in andere, niet-ingecalculeerde scenario s heeft u behoefte aan advies en begeleiding op het gebied van corporate finance, herstructurering en insolventie. In dit stadium is snelheid, time-to-market, doortastendheid en ervaring van wezenlijk belang. Onze adviseurs kunnen hierbij snel substantiële waarde creëren. Strategische Analyse Strategische Opties Keuze(s) Wat zijn de sterktes en zwaktes van uw bedrijf? Wat zijn de kansen en bedreigingen op de markt? Is de markt nog winstgevend? Waar moet uw bedrijf naartoe groeien om het volledige potentieel van uw concept te benutten? Wat zijn uw ambities? Wat zijn uw financiële mogelijkheden? Bent u altijd de juiste persoon om uw bedrijf door elke fase van de groeicyclus te begeleiden en wanneer draagt u het stokje over? Is het nodig uw organisatie (of onderdelen hiervan) te verkopen en welke partijen zouden hiervoor interessant zijn? Is het nodig bepaalde markten binnen een sector te verlaten en uw bedrijf te richten op andere markten binnen de sector? Welk scenario zorgt voor de meeste toegevoegde waarde? Welk scenario zorgt voor de meeste groei in de omzet en winstgevendheid? Wat is de haalbaarheid van de scenario s, gelet op de concurrentie en de financiële situatie van uw bedrijf? Welke veranderingen zijn er binnen uw organisatie nodig om de scenario s te bereiken? Fusies & Overnames Fasttrack Fusies & Overnames Strategische waarderingen Exit-strategie voor snelle groeiers Werknemersparticipaties

5 Getalenteerd personeel: hoe krijgt en houdt u de juiste mensen? Eén van de belangrijkste activa van een onderneming zijn de personeelsleden. Door de groei van uw bedrijf, de veranderende omgeving en het mogelijk minder transparant worden van uw groeiende organisatie, is het van groot belang dat u een team om u heen bouwt waarmee u het beste uit uw onderneming haalt. Het aantrekken en behouden van getalenteerd personeel brengt toegevoegde waarde voor uw onderneming. Met een goede beloningsstructuur stimuleert u werknemers te handelen om de juiste beweegredenen en worden kansen benut die het maximale resultaat van uw onderneming haalbaar maken. Hoe kunnen prestaties in uw onderneming worden verbeterd? Het is mogelijk dat u zich realiseert dat er versterking nodig is op het gebied van sales of operations, of zelfs in het algemeen management. U kunt dan denken aan een (gedeeltelijke) verkoop van aandelen, een Management-Buy-In (MBI) kandidaat of participatie van het managementteam in het aandelenbelang van de onderneming. Dit is vooral belangrijk in de tweede en derde fase van de groeicyclus. Beloningsstructuur moet het grijpen van kansen stimuleren en niet afstraffen Heeft u wel eens aan key personeel participatie gedacht? Het is van belang dat de beloningsstructuur van uw organisatie in samenhang is met uw strategie. In een onderneming die drijft op ondernemerschap is het belangrijk dat er een beloningsstructuur heerst die het aangrijpen van kansen stimuleert en niet afstraft. Met de juiste vorm van werknemers participatie betrekt u uw belangrijkste werknemers nog meer bij het bedrijf. Bovendien kan een structuur waarin werknemers in een aandeelhouderspool kunnen participeren, leiden tot een verhoogde loyaliteit en daarmee tot verbeterde prestaties. Structurering van Aandelenparticipatie VAN en VANAF methode VAN-methode houdt in dat het Key Personeel de kans krijgt om zich in te kopen voor een bepaald percentage van de huidige waarde van de onderneming. De participant betaalt X% van de huidige waarde en deelt vervolgens met hetzelfde percentage mee in alle fluctuaties van de waarde van de onderneming. Bij de VANAF-methode participeert het Key Personeel vanaf de huidige waarde. De huidige waarde van de onderneming wordt vastgesteld, waarna de werknemer een percentage van bijv inlegt in een nieuwe vennootschap. Vervolgens deelt de werknemer mee in de waardestijging boven de vastgestelde vanaf-waarde. Tevens zal pas dividend worden uitgekeerd boven een van tevoren bepaald bedrag. De VANAF-methode kan zeer aantrekkelijk zijn voor het Key Personeel, aangezien de vereiste investering beperkt is, terwijl bij een waarde-stijging van de onderneming het rendement relatief groot is. Hoe kunt u talent boeien en binden? Als het gaat om tevredenheid, denken uw werknemers niet alleen aan hun huidige salaris of aan de salarisstructuur van de onderneming. Het is belangrijk om ook een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden te hebben, bijvoorbeeld in de vorm van een goede pensioenregeling. Wist u trouwens dat u uw medewerkers ook fiscaal vriendelijk kunt belonen? Met zogenoemde 'employee benefits' kunt u uw medewerkers een extraatje geven. Werknemers boeien door flexibel werk, goede opleidingsmogelijkheden en een goede werksfeer te bieden, zorgt ervoor dat zij trots zijn op de organisatie waar ze voor werken. Het is daarom belangrijk om voldoende aandacht aan uw werknemers te besteden, uw waardering voor hen uit te spreken en coachend op te treden. Loonbelasting en sociale verzekeringen Pensioenadvies HRM-advies, Employee benefits Management-Buy-In

6 Gecontroleerd groeien Uw onderneming groeit. Hierdoor wordt uw bedrijf complexer en dan kunt u zich afvragen of u nog wel in control bent. Dit roept belangrijke vraagstellingen op: Vertrouw ik op informeel management of op procedures? Hoe financier ik de groei van mijn onderneming, zonder de toekomst van mijn onderneming op het spel te zetten? Indien ik op procedures overschakel, kan ik deze dan integreren met mijn huidige ICT-systeem en zullen deze procedures niet het ondernemerschap binnen mijn organisatie aantasten? Ga ik verder onder een centrale of decentrale aansturing en wat past het beste bij mijn situatie? Voldoet mijn organisatie nog wel aan de huidige wet- en regelgeving? IT audit, risicomanagement en internal audit zijn diensten van Grant Thornton die zorgen dat u antwoord krijgt op deze complexe vraagstukken en het risico wordt verkleind. Groeistimulerende organisatiestructuur In een wereld waar de organisatiestructuren steeds complexere vormen aannemen en regels en wetten oneindig lijken, is het van belang om te weten of u wel de juiste organisatiestructuur heeft. Nog belangrijker is het om duidelijkheid te creëren omtrent de taakverdeling van de organisatie. Om succesvol en snel te kunnen doorgroeien, hebben uw werknemers behoefte aan continue terugkoppeling omtrent hun veranderende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarmee samenhangend dient ook de coördinatie van die taken en verantwoordelijkheden helder te worden gecommuniceerd. Op deze manier onderhoudt u een groeistimulerende structuur waarin werknemers groeikansen weten op te pakken. Om succesvolle groei te bereiken, hebben uw werknemers continue terugkoppeling over hun verantwoordelijkheden en bevoegdheden nodig Onze afdeling Restructuring & Performance Improvement helpt bij het analyseren van procesoptimalisatie en bij het ondersteunen in de herstructurering van de onderneming, zodat u groeipijnen kunt voorkomen en verhelpen. Restructuring & Performance Improvement Business Advisory Services Organisatiestructuur & Corporate Governance

7 Betrouwbare rapportages Geautomatiseerde processen en systemen vormen het hart van uw organisatie. Het gebruik van steeds complexere systemen verhoogt de kwaliteit en snelheid van uw informatie. In een wereld waarin complexe geautomatiseerde systemen de boventoon voeren bent u echter wel snel geneigd blindelings op uw ICT-systemen te vertrouwen. Dit brengt veel risico s met zich mee, zoals implementatieproblematiek, fouten in de programmatuur, verkeerd gebruik, storingen, fraude en sabotage. Deze bedreigingen kunnen enorme gevolgen hebben voor uw onderneming en haar reputatie. IT audit is daarom één van de meest kritieke diensten voor uw onderneming. Omgaan met risico s Risico s zijn nooit volledig uit te bannen. U kunt ze echter wel beheersbaar maken. Met een adequaat risicomanagement brengt u evenwicht in risico s en maatregelen. Risicomanagement is onderdeel van goed ondernemerschap en vormt de basis van een sterke concurrentiepositie. Een inventarisatie van de belangrijkste bedreigingen biedt inzicht in de noodzakelijke beheersmaatregelen. Risico s kunnen echter slechts tot op zekere hoogte worden beheerst. Er kan zich namelijk ook een onvoorzien risico voordoen. Heeft u aanwijzingen voor of een vermoeden van onregelmatigheden? Een forensisch onderzoek kan uitkomst bieden. In het algemeen is er een toename te zien van inschakeling van specialisten bij geschilbeslechting, vooral omdat interne en externe toezichthouders steeds meer belang hechten aan extra toezicht. Een voorbeeld daarvan is het bijstaan van organisaties die door mededingingsautoriteiten worden aangesproken. Deze ontwikkelingen vragen om een aanpak van specialisten met zeer specifieke kennis en ervaring en die zijn uitgerust met persoonlijke eigenschappen als doortastendheid en doelgerichtheid. Onze Forensic & Investigation Services specialisten voldoen aan deze kenmerken en kunnen daarom een antwoord bieden op al uw vragen en vermoedens. Forensic & Investigation Services Geschillen en arbitrage waarderingen Due Diligence Jaarrekening en belastingaangiftes Administratieve dienstverlening Audit & Assurance IFRS services Pre-Audit Services IT audit

8 Innovatie & bescherming van uw succes Bescherming van intellectueel eigendom Uw organisatie bestaat uit een verzameling onderdelen die samen uw intellectueel eigendom vormen: uw merk, uw producten en/of diensten, uw personeel en alle innovaties en ideeën die u in uw organisatie heeft doorgevoerd. Dit intellectueel eigendom vormt de kern van het bedrijf. Hiermee onderscheidt u zich van uw concurrenten. Het is dus erg belangrijk om het intellectueel eigendom van uw organisatie zo goed mogelijk te beschermen. Wie vertegenwoordigt uw bedrijf in het buitenland? Als u uw producten of diensten in het buitenland wilt gaan verkopen, heeft u partners in het betreffende land nodig die u hierbij helpen. Een goed en duidelijk opgesteld contract helpt in de relatie met deze partners en bij het beschermen van uw succes. Maar ook met leveranciers, klanten en zelfs met uw personeel en nieuw talent dat u heeft aangetrokken, bent u constant aan het onderhandelen. Het is belangrijk dat u tijdens het onderhandelen precies weet wie u voor u heeft en hoe u het meeste uit deze partij kunt halen. Tijdens het onderhandelproces en het opstellen en sluiten van contracten (nationaal en internationaal) staan onze adviseurs altijd voor u klaar. Maak optimaal gebruik van uw innoverende ideeën De overheid biedt fiscale voordelen voor innoverende ideeën. Naast gebruik van de innovatiebox voor innovatiewinst en de WBSO voor loonkosten, bestaat er per 1 januari 2012 ook een faciliteit voor overige innovatiekosten (Research en Development Aftrek). De RDA voorziet in een extra aftrek van 40 procent van de uitgaven voor innovatie. Wist u hiernaast dat innoverende ondernemers 80 procent korting kunnen krijgen op het Vpb-tarief? Echter, Nederland zou Nederland niet zijn als hier geen strikte voorwaarden voor gelden. De adviseurs van Grant Thornton praten u graag bij over deze voorwaarden, zodat ook u kunt profiteren. Het is belangrijk dat u tijdens het onderhandelen precies weet wie u voor u heeft en hoe u het meeste uit deze partij kunt halen Hoe lost u arbeidsconflicten succesvol op? Om te kunnen groeien heeft u talent nodig waarmee u samenwerkt om het groeiproces van uw onderneming optimaal te begeleiden. Hierdoor moet u zich bezig houden met arbeidsovereenkomsten, aannemen van nieuw talent of ontslaan van personeel dat niet de juiste instelling voor een groeionderneming heeft. Vooral het laatste kan leiden tot arbeidsconflicten. Hoe gaat u hiermee om en nog belangrijker, hoe lost u deze conflicten succesvol op? Juridisch advies HRM advies Geschillen en arbitrage

9 Internationale kansen: maakt u gebruik van alle mogelijkheden? Wanneer u in Nederland een succesvolle onderneming leidt en uw bedrijf zich hier in een gevorderd groeistadium bevindt, wordt het tijd om de mogelijkheden te verkennen van het uitrollen van uw concept in het buitenland. Misschien wilt u wel een onderneming in het buitenland inlijven of onder uw hoede nemen. Maar hoe bepaalt u de juiste waarde van deze dochtervennootschap? De internationalisatie van uw bedrijf biedt uiteraard vele groeikansen in nieuwe markten, maar u krijgt ook te maken met diverse uitdagingen. In- en uitvoeren van goederen Wanneer u goederen de Europese Unie in- of uitvoert, krijgt u te maken met ingewikkelde douaneformaliteiten. Hoe kunt u hier zo efficiënt mogelijk mee omgaan, zodat u zowel tijd als geld bespaart? Naast het in- of uitvoeren van goederen in de Europese Unie, biedt China voor zowel import, export, handel en productie, ook vele kansen. Deze kansen kunt u grijpen indien u thuis bent in de Aziatische cultuur en de manier van zakendoen. Ook is het belangrijk als u weet welke fiscale en juridische spelregels er zijn. Onze adviseurs van de China Desk hebben kennis van de Chinese cultuur en wetgeving en beheersen de taal. Zij kunnen u helpen uw groeikansen te benutten. Personeel uit/naar het buitenland De eerste stap van internationalisatie betekent voor groeiondernemingen vaak dat eigen werknemers enige tijd gestationeerd worden in het buitenland als zogenaamde expatriates. Ook kunnen buitenlandse werknemers tijdelijk in Nederland worden geplaatst. Dergelijke situaties brengen vaak tal van vragen met zich mee. Onze adviseurs van de afdeling Expatriate Services kunnen expatriates en werkgevers ondersteunen op het gebied van belastingen en sociale verzekeringen. Zo kunt u uw buitenlandse medewerkers optimaal tegemoetkomen in hun specifieke situatie. Hoe bereikt u de meest optimale fiscale constructie voor uw onderneming, waarbij ook rekening gehouden is met uw internationale kansen? Internationale standaarden en wetgeving Dankzij de internationalisering van de markt is een systeem ontwikkeld waarbij verschillende landen zich committeren aan één internationale standaard, zoals bijvoorbeeld de International Financial Reporting Standards (IFRS). Het is belangrijk om van ontwikkelingen binnen deze standaard op de hoogte te blijven. Hiernaast wilt u maximaal rendement halen uit fiscale spelregels in binnen- en buitenland. De internationale fiscale wetgeving is echter net als de Nederlandse volop in beweging. U zoekt een heldere kijk op internationale regelingen, voor u en uw (toekomstige) buitenlandse vestigingen of belangen. Eveneens is de fiscale situatie voor ondernemingen die buiten Europa actief zijn een uitdaging. Onze internationaal opererende belastingadviseurs geven u advies op maat ten aanzien van de optimale fiscale constructie, waar nodig samen met specialisten van andere Grant Thornton member firms. IFRS services Corporate tax Transfer pricing Douane advies International Tax Services China Desk Expatriate Services

10 Geslaagde overnames en financiering: bent u alert op kansen? U wilt uw onderneming verder en sneller laten groeien. Maar kunt u zelfstandig doorgroeien of heeft u hulp van derden nodig? Hoe kiest u de juiste optie en wat zijn de bijbehorende stappen? Perfecte match en wereldwijd netwerk Een passende match vinden, tegen optimale voorwaarden: dat is onze doelstelling bij fusie-, alliantie-, overname- en verkooptrajecten. Extra waardetoevoeging komt vanuit de inbedding van Grant Thornton Nederland in het wereldwijde netwerk van Grant Thornton International. Een toegewijd team van internationale overnameprofessionals neemt uiterst zorgvuldige stappen in de verscheidene trajecten en vervult uw specifieke behoeften. Onze Corporate Financeprofessionals werken bij deze trajecten op basis van integraal procesmanagement. Dat betekent een intensieve betrokkenheid vanaf de eerste cruciale informatiefase tot het eindstadium: het beklinken van de deal. Wat is uw onderneming waard en hoe wordt die waarde vastgesteld? Waardebepaling van uw onderneming kan essentieel zijn bij overname of bedrijfsoverdracht, maar ook bij geschillen en disputen. In alle gevallen staan de integriteit, zorgvuldigheid en professionaliteit van onze adviseurs garant voor een objectieve en strikt onafhankelijke waardebepaling. Onze gerespecteerde deskundigen worden dan ook regelmatig opgeroepen als expert in kwesties omtrent waardebepaling. Hoe financiert u een overname? De koop van een onderneming gaat niet geheel vanzelf: vaak is voor (een deel van) de koopsom een financier nodig, bijvoorbeeld een bank of investeerder. U kunt echter ook besluiten in zee te gaan met een private equity-partij. Welke partij is de juiste match voor u, hoe benadert u deze partijen, hoe stelt u het familievermogen veilig en hoe gebruikt u deze financiering om optimaal te groeien? Onze adviseurs hebben deze trajecten vaker begeleid en kunnen voor u dus de juiste match vinden. Met welke financiers gaat u in zee en hoe maakt u hierin een beslissing? Risico s bij de aankoop van een onderneming Bij de aankoop van een andere onderneming in Nederland of daarbuiten wilt u er zeker van zijn dat de onderneming die u koopt ook daadwerkelijk draait zoals dit u vooraf is verteld en dat u niet voor onplezierige verrassingen komt te staan. Onze afdeling Transaction Advisory Services doet onderzoek en maakt analyses van deze mogelijke risico s bij de aankoop van de target-onderneming (door middel van een due diligence onderzoek). Subsidies Een vaak over het hoofd gezien aspect van de bedrijfsvoering is de mogelijkheid tot het aanvragen van subsidies. De overheid stelt namelijk financiële middelen beschikbaar voor ondernemers die durven te vernieuwen en daarmee risico willen lopen. Kennis over de verschillende subsidies is nodig om hier optimaal gebruik van te kunnen maken. Fusies & Overnames Transaction Advisory Services Vendor due diligence Subsidieadvies Debt Advisory Valuation Services

11 High Growth Awards Op 29 november 2011 organiseerde Port4Growth de High Growth Awards, de verkiezing voor de best en snelst groeiende bedrijven in Nederland. Per regio is een winnaar aangewezen en uit de regiowinnaars is eveneens een landelijke winnaar gekozen. Afwijkend van andere competities kijkt bij de High Growth Awards een onafhankelijke jury, waaronder partner Grant Thornton, vooral naar de kwaliteit van de gerealiseerde groei. Verder moeten genomineerden minimaal drie jaar achtereen substantiële groei hebben gerealiseerd. Deze competitie is inmiddels vijf keer georganiseerd door Port4Growth, het onafhankelijke platform dat groeiondernemers en groei-experts bij elkaar brengt. In 2011 was de onbetwiste landelijke winnaar van de High Growth Awards de Opvoedpoli. Thema-award Naast de High Growth Awards worden ook elk jaar thema-awards uitgereikt door de partners van Port4Growth. Zo werd door Grant Thornton dit jaar een award uitgereikt voor de beste Privé en Zakelijke Groei. Dit thema wordt steeds belangrijker voor groeiondernemers. Hoe houdt u een optimale balans tussen uw privé en uw zakelijke situatie? Welke organisatiestructuur en strategie past hier het beste bij? In 2011 was de onderneming met de beste privé-zakelijk verdeling Strootman Group B.V. uit Oudenbosch. Andere groeievenementen Naast de High Growth Awards, organiseert Port4Growth nog enkele andere groeievenementen. Zo kunt u vijf keer per jaar deelnemen aan de Samer Slimmer Groeien-sessies. U kan dan een dag samen met uw collega-ondernemer innovatieve ideeën, kennis en ervaring delen. Aan de hand van enkele inspirerende sprekers en een interactieve sessie wordt samenwerking gestimuleerd en de kans op succes vergroot. Hiernaast organiseert Port4Growth het High Growth Forum. Hier komen groeiondernemers bij elkaar om elkaar te leren kennen en van elkaar te leren, want iedere ondernemer kan iets opsteken van andermans groeiknelpunten en oplossingen. Dit evenement is inmiddels uitgegroeid tot een van de grootste evenementen voor groeiondernemers. U hoeft geen lid te zijn van Port4Growth om deel te nemen aan deze evenementen. Wilt u naar deze evenementen, neem dan contact met ons op en wij melden u aan.

12 Waarom werken met Grant Thornton? Global reach, local touch Wereldwijd bereik Sterk ondernemend internationaal netwerk dat nauw samenwerkt om de best mogelijke service te bieden Uitwisseling van (ver)koopmandaten via internationaal coördinatiepunt in Londen Een lokale structuur met goede marktkennis gecombineerd met een globale ondersteuning van diensten Servicegericht Zeer hoge ratio van senior management of partners op de opdrachten Gemotiveerde werknemers met veel verstand van zaken Zeer breed scala aan (branchegerichte) expertise Ruime ervaring bij het begeleiden van strategische partijen, dga s en management bij (ver)kooptrajecten Unieke oplossingen Gefocust op het leveren van oplossingen in plaats van het leveren van diensten Teams binnen Grant Thornton werken zeer nauw samen om de best mogelijke service te bieden Innovatieve manieren van problemen aanpakken en oplossingen bieden, aangepast aan uw wensen Groot netwerk van (financiële) partijen die klanten verder kunnen helpen

13 Dit is Grant Thornton Grant Thornton is een toonaangevende accountants- en adviesorganisatie in Nederland, die verankerd is in een gerenommeerd internationaal netwerk. Ze is de bereikbare sparringpartner om de hoek, maar tegelijkertijd ook de uitgesproken professional met een brede (inter)nationale kennis en ervaring. Als accountantsorganisatie met een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het verrichten van wettelijke controles (ook bij organisaties van openbaar belang), is onze onafhankelijkheid vanzelfsprekend en ons gedrag onbesproken. Professionaliteit is prioriteit. Grant Thornton is via haar besloten vennootschappen lid van Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International). Grant Thornton International is één van 's werelds grootste, toonaangevende organisaties voor zelfstandig opererende accountants- en advieskantoren. Het wijdverspreide netwerk van zo n 100 landen biedt de expertise van meer dan specialisten en adviseurs, die zich dagelijks inzetten voor nationale en internationale bedrijven in gevestigde economieën en in opkomende markten. Hun nauwe samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring garanderen een actuele kennis van de internationale wet- en regelgeving. Alle soorten dienstverlening die Grant Thornton u biedt, zorgen ervoor dat de dagelijkse bedrijfsvoering vlekkeloos verloopt en dat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Wat u van ons mag verwachten is een proactief advies op maat, innovatieve oplossingen, verstand van zaken en betrokkenheid. Wij zullen er alles aan doen u te helpen uw (inter)nationale ambities te realiseren. Grant Thornton International Internationale accountants- en adviesorganisatie Ranking wereldwijd: Top 5-6 Vertegenwoordigd in meer dan 100 landen Zo n 500 kantoren wereldwijd professionals, wereldwijde omzet ca. $ 4 miljard Grant Thornton Nederland Top 10 positie in menig ranglijst Positionering: Challenger to the Big 4 Ruim 525 werknemers, 8 kantoren in Nederland Omzet meer dan 52 miljoen, 50 partners Download de webapp 'Grant Thornton Nederland' vanaf Apple Store, Blackberry App World of Android Market.

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen.

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen. BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN Omdat mensen tellen. UW VERMOGEN TOT VERANDERING In de nieuwe economie is niets meer vanzelfsprekend. Beproefde business modellen

Nadere informatie

JAARVERSLAG. BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG. BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG en jaarrekening Omdat mensen tellen. 02 Jaarverslag 03 INHOUD 0301 Over BDO Profiel 03 Ambitie 04 Kernwaarden 04 Onze klanten 04 Onze mensen 04 Onze dienstverlening 05 Organisatie 06 Kengetallen

Nadere informatie

wat telt? De Bedrijfscode van BDO

wat telt? De Bedrijfscode van BDO wat telt? De Bedrijfscode van BDO wat telt? De Bedrijfscode van BDO omdat mensen tellen. Integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn essentieel om in de huidige complexe en transparante wereld

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT BDO CONSULTANTS FINANCIEEL MANAGEMENT Omdat mensen tellen. Financieel Management 3 FINANCIEEL MANAGEMENT DE CONTROLE OVER UW FINANCIËN Een effectief financieel beleid anticipeert op toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie

Zakelijke. dienstverlening. het hart van de kenniseconomie Zakelijke dienstverlening het hart van de kenniseconomie 2 De zakelijke dienstverlening vervult een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Zij draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling tot

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

TRAINING & OPLEIDING NAJAAR 2015

TRAINING & OPLEIDING NAJAAR 2015 Onmisbare opleidingen voor ambitieuze financials BEOORDEELD ALS BESTE FINANCIËLE OPLEIDER Bron: Springest.nl (120+ ervaringen) 8,4 TRAINING & OPLEIDING NAJAAR 2015 Controlling & Risicomanagement, Financiële

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld

duurzaamheidsverslag Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheidsverslag 2012 Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort duurzaamheid voor ABN AMRO in 2012 in het kort Als toonaangevende bank in Nederland

Nadere informatie

Transparantieverslag 2013/2014 Deloitte Accountants B.V.

Transparantieverslag 2013/2014 Deloitte Accountants B.V. Transparantieverslag 2013/2014 Deloitte Accountants B.V. 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Onze visie Visie van de Commissie Publiek Belang Commissie Publiek Belang: Wij geven invulling aan de checks & balances

Nadere informatie

Tussen wetenschap en ondernemerschap

Tussen wetenschap en ondernemerschap Tussen wetenschap en ondernemerschap Publieke managementletter over de sector Life Sciences Oktober 2014 De leden van de NBA vormen een brede, pluriforme beroepsgroep van ruim 20.000 professionals werkzaam

Nadere informatie

Kennismaken met Wiertz Personeelsdiensten. Sterk in werk

Kennismaken met Wiertz Personeelsdiensten. Sterk in werk Kennismaken met Personeelsdiensten Sterk in werk Inhoud Personeelsdiensten 4 Filosofie 5 Uitzenden 6 International Recruitment 7 Payroll Plus 8 Gastvrij 9 Maatwerk 10 Werving & Selectie 11 Personeelsadvies

Nadere informatie

de instelling om helderheid te verschaffen.*

de instelling om helderheid te verschaffen.* de instelling om helderheid te verschaffen.* Regels maken ondernemingen niet per definitie transparanter. Ondernemers zullen ook hun goede wil moeten tonen. Niet alleen door juist en volledig te zijn maar

Nadere informatie

Modern Werkgeverschap

Modern Werkgeverschap Whitepaper Modern Werkgeverschap Praktische tips voor toepassing in uw organisatie Inhoud Op de payroll bij Driessen? Modern Werkgeverschap Als werkgever wilt u aantrekkelijk zijn. Aantrekkelijk voor uw

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG

JAAR VERSLA G 2013 201 JAAR 3 VERSLAG 2013 JAARVERSLAG Coverfoto Henriët Veldkamp, Executive Secretary Corporate Projects, USG People Pedro Okken, Operationeel Manager, ASA JAARVERSLAG 2013 FORWARD LOOKING STATEMENT In dit jaarverslag worden

Nadere informatie

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking

Jaarbericht 2007/2008 pwc.nl 2008 PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289). Alle rechten voorbehouden. 2008.09.01.01.291 *connectedthinking *connectedthinking Een nieuwe werkelijkheid* Jaarbericht 2007/2008 Het thema Een nieuwe werkelijkheid is in dit jaarbericht verbeeld door zes verschillende fotografen met verschillende achtergronden (pers,

Nadere informatie

Omdat mensen tellen.

Omdat mensen tellen. BDO Consultants IT Omdat mensen tellen. IT 3 IT De motor van uw business Uw rendement is onze doelstelling. Met deze instelling gaan de IT-consultants van BDO dagelijks aan het werk. Het mag duidelijk

Nadere informatie

BUSINESS PLAN. FAMI marketing consultancy. Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes

BUSINESS PLAN. FAMI marketing consultancy. Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes BUSINESS PLAN FAMI marketing consultancy Gor Hagojan Kevin van den Elzen Michiel den Hartog Milou van den Brand Rémon Walk Steffie Hompes PBD1EV Tutorgroep 24 05-12-2012 Avans Hogeschool 's-hertogenbosch

Nadere informatie

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014

www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 www.pwc.nl Jaarbericht 2013/2014 Inhoudsopgave Voorwoord van onze voorzitter 3 Kerncijfers 7 Interview: Inzichten over megatrends vertalen naar de praktijk 9 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.200 mensen

Nadere informatie

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste

4 vijfen. Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het. tachtig ste 4 vijfen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap over het tachtig ste boekjaar 2014 1 2 Bericht van de raad van commissarissen Verslag van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap

Nadere informatie

WEA Zeeland haalt eruit wat er voor u inzit

WEA Zeeland haalt eruit wat er voor u inzit WEA Zeeland haalt eruit wat er voor u inzit WEA Zeeland Administratie personeel salaris financieel Accountancy samenstellen jaarrekening tussentijdse rapportages waardebepalingen due diligence onderzoek

Nadere informatie

Competentiemanagement

Competentiemanagement Competentiemanagement De schakel tussen kwaliteiten van medewerkers en doelstellingen van de organisatie S.P.G. Hendriks 02-05-2012 Hogeschool NCOI HBO personeelsmanagement Eindopdracht Voorwoord Twee

Nadere informatie