Welkom! VNO-NCW Westland-Delfland - Gemeente Naaldwijk. 13 november Van der Waal en Partners. Workshop Ruimtelijke Ordening VNO-NCW WEST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom! VNO-NCW Westland-Delfland - Gemeente Naaldwijk. 13 november 2013 - Van der Waal en Partners. Workshop Ruimtelijke Ordening VNO-NCW WEST"

Transcriptie

1 Welkom! Workshop Ruimtelijke Ordening - Ontslakking van gebiedsontwikkeling - Nieuwe financieringsvormen VNO-NCW WEST BDO Debt Advisory Strategisch financieringsadvies november Drs. Roel G.J. van der Sar RC RV BDO Corporate Finance B.V. Postbus 67, HD Utrecht Winthontlaan, 6 KV Utrecht Nederland Tel. + () Fax: + () De bank (I) Banken hebben te maken met nieuwe regelgeving (Basel III): Men dient additioneel eigen aan te houden Banken dienen hun funding voor langere termijn zeker te stellen Investeerders (waaronder verzekeraars) investeren door nieuwe regelgeving meer in korte termijn producten De economische groei staat onder druk: De overheid bezuinigt Onzekerheid op de huizenmarkt en bij consumenten Werkloosheid in Nederland stijgt Pagina De bank (II) Gevolgen: Bank worden terughoudender en wordt schaarser zie ook recente berichtgeving van de Nederlandsche Bank ( DNB ) Volgens het Ministerie van Economische Zaken wordt bij het kleinbedrijf c. % van de kredietaanvragen afgewezen tegen % bij het grootbedrijf Ondernemingen blijven toegang tot zoeken Ondernemingen zijn met elkaar in concurrentie om toegang te krijgen Het wordt steeds belangrijker om de bank goed voorbereid te benaderen De bank (III) Voorspelbaarheid van banken De bereidheid van banken om bedrijven te financieren is de laatste jaren sterk afgenomen. Als de bank bereid is om een financiering te verstrekken, worden hoge eisen gesteld aan voorwaarden, zekerheden en convenanten. Een jarenlang track record van de onderneming en / of een jarenlange bankrelatie zijn geen garantie meer voor een passende financiering. Pagina Pagina 6

2 Zekerheid van financiering De bank kijkt naar verschillende zaken, kort samengevat: De vent De tent Het rendement Serieuzer beschouwd: De kwaliteit van het management Character De geldstroom die de onderneming genereert Capacity Eigen inbreng van een koper en / of verkoper Capital Oorsprong van de kredietbehoefte en omgevingsfactoren Conditions Omvang en de kwaliteit van de zekerheden Collateral 8 Pagina 8 Conditions Zekerheid van financiering Regelgeving Regelgeving Basel II richt zich vooral op de debet zijde (assets) van de bankbalans Basel III richt zich vooral op de credit zijde (liabilities) van de bankbalans Wijzigingen als gevolg van Basel III De kwaliteit van het kapitaal van de bank moet omhoog Er dient meer kapitaal aangehouden te worden door banken De funding van banken dient voor langere termijn te worden vastgelegd Zekerheid van financiering en Bancaire financiering is een belangrijke bron van ondernemingsfinanciering Een tekort aan financiering kan de groei van een onderneming afremmen of zelfs leiden tot een deconfiture Het bancaire landschap neemt af in zowel aantal als omvang waardoor de afhankelijkheid van een aantal grote spelers toeneemt Zoals eerder is genoemd staat onder druk door zowel regelgeving als de algemene economische situatie Hierdoor is de verhouding tussen ondernemers en de bank gewijzigd Voorheen waren banken met elkaar in concurrentie om ondernemingen te financiering Tegenwoordig zijn ondernemingen met elkaar in concurrentie om financiering te verkrijgen De leverage van banken gaat omlaag Pagina 9 Pagina Zekerheid van financiering Bancair landschap Toezicht Bank De markt (Accountants) Stakeholders Cliënten Medewerkers Media Politiek Publiek Risico beheer Commercie Pagina

3 Rendement in x mld Bron: Thomson One VNO-NCW Westland-Delfland - Financieringsalternatieven (I) Financieringsalternatieven (II) Groei Het financieringslandschap is gewijzigd Herfinancieringsbehoefte Europese ondernemingen 8 Start - Friends, Family & Fools - Venture capital Groei Stabilisatie - Eigen Stagnatie Herstructurering Krimp - Friends, Family & Fools Beëindiging Boele Staal (voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken NVB ) meldde in in de pers: Nederlandse bedrijven moeten afkicken van hun verslaving aan bankleningen Nieuwe regelgeving, de financiële- en Eurocrisis, leiden allen tot een toegenomen cost of funding voor de banken Deze hogere kosten leiden ertoe dat banken kritischer worden en ook minder krediet kunnen uitzetten 6 Vraag naar leningen: 6 7 Pagina Pagina Financieringsalternatieven (III) Financieringsalternatieven (IV) Pre-crisis Floating-to-fixed (Y) Post-crisis Floating-to-fixed (Y) Bancair krediet Obligaties (High Yield tot Investment Grade) MKB Obligatie Pensioenfondsen 6 6 Crowd funding Convertibles Leasing US Private Placements Factoring IPO Family Offices Mittelstand bunds M-EURIBOR 6... M-EURIBOR Mezzanine Informal investors Cumprefs Financieringsfondsen... woensdag november Pagina 6 Financieringsbronnen Eigen Familie, Private Equity of publieke aandeelhouders via beursgang Lange termijn risicodragende financiering Eventueel (gedeeltelijk) verlies zeggenschap bij Private Equity of beursgang Exit dwang Private Equity (binnen tot 7 jaar) Publieke aandeelhouders verlangen (periodiek) toegang tot bedrijfsinformatie Junior schuld (Mezzanine) Hybride financieringsvorm Veelal achtergesteld in plaats van zekerheden Verhoogd risicoprofiel voor financier Hoger rendement vereist Kapitaal structuur Eigen Cum. prefs Mezzanine met conversie Mezzanine met warrants Mezzanine (blanco) (dekking) Lineaire financieringsvorm Traditionele zekerheden zoals hypotheek en pandrecht Rendement gebaseerd op inkoop plus opslag Risico Pagina 8

4 Financieringsbronnen (I) De druk op beschikbaarheid van draagt er aan bij dat de markt alternatieven zoekt waaronder: Kredietunies (MKB) Obligaties Crowdfunding Asset based finance (waaronder factoring) Leningenfondsen (waaronder het nieuwe initiatief voor mid-market financieringen van Delta Lloyd en NIBC met een potentiele omvang van 7mio) Informal investors & family offices Pensioenfondsen Financieringsbronnen (II) De druk op beschikbaarheid van draagt er aan bij dat de markt alternatieven zoekt waaronder: Projectfinanciering met Publiek Private Samenwerking ( PPS ) januari consortium BAM/PGGM winnen nieuwbouw Hoge Raad in Den Haag (BDO model auditor voor de banken SMBC en BNG) 8 juli Ballast Nedam wint m PPS project voor nieuwbouw gevangenis in Zaanstad (funding van 9mio verstrekt door ING en NIBC) Overheidsregelingen (Qredits, garantieregelingen, subsidies) BMKB garantiepercentage voor leningen tot K omhoog naar 66% Qredits financieringsbedrag van K naar K MKB Innovatiefonds inclusief co-investeringsfonds voor informals Pagina 9 Pagina Financieringsbronnen - Crowd Funding Financieringsbronnen - Factoring Kleine ondernemingen of projecten in start-up fase Vaak geen of zeer beperkt track record aanwezig Behoefte aan werkkapitaal financiering. Kunnen ondernemingen zijn met een sterk seizoenspatroon Zowel eigen als leningen zijn Wel of geen onderpand van de kredietnemer; Recourse of non-recourse basis Verschillend, in sommige gevallen wordt zelfs de eigen component einde looptijd afgelost Geen vast aflossingschema maar op basis van borrowingbase. Doorgaans hoger renderend tot wel % Geen convenanten s komen niet voor Alternatief voor Doorgaans hoger Vaak enige financieringsbron voor de onderneming Geen liquide aftermarkt voor investeerders Vaak beperkt of geen track record van emittenten Hoog risico voor investeerders Een percentage van het onderpand als maandelijks factorloon Afsluitprovisie Interest over uitstaand krediet Voorraden en / of vorderingen dienen als onderpand Geen of weinig convenanten Het factoringbedrijf voert een audit uit op het onderpand om de kwaliteit daarvan vast te stellen. Een separate credit rating is niet van toepassing Toegang tot werkkapitaal financiering en groei financiering Meer bevoorschotting vergeleken met de klassieke rekening courant faciliteit Past goed in Basel III Door Basel III en it verbeteringen is de prijsstelling competitiever Het bedrijf geeft controle uit handen aan de factormaatschappij Kan duurder zijn dan bankfinanciering Indien toegepast om lange assets te financieren kan een squeeze ontstaan in de liquiditeit Page Page Financieringsbronnen - MKB Obligaties Financieringsbronnen - Mezzanine Doorgaans private MKB ondernemingen Kan ook een SPV zijn (CE Credit Management) Vaak middelgrote of grote ondernemingen in een snelle groeifase of turn-around De structuur is tailor-made op te zetten Hoger risicoprofiel / meer richting eigen Omvang varieert van c. mio c. mio Kan zowel via preferente aandelen structuren als leningen met eventueel warrants Omvang van mio tot 7mio Zowel bullet als tussentijdse aflossingen Looptijd doorgaans vijf jaar Verschillend, soms klein gedeelte aflossing tijdens looptijd en volledige hoofdsom einde looptijd doch na aflossing bancaire financieringen (7 jaar) Een gemiddelde coupon van 7 a 8% per jaar Geen of zeer weinig convenanten opgenomen AFM goedgekeurd prospectus niet in alle gevallen noodzakelijk s komen doorgaans niet voor Alternatief voor Doorgaans hoger Door de differentiatie van funding bestaat de heid dat banken competitiever prijzen Gegeven de omvang is een liquide aftermarkt vaak niet van toepassing Doordat de instrumenten publiek zijn dient de onderneming financials openbaar te maken Doorgaans hoger renderend tot wel % soms door conversie / verkoop warrants Gedeeltelijk cash en non-cash (optellen bij hoofdsom) interest Financierings- en rentedekkingsconvenanten van toepassing s komen doorgaans niet voor Equity like kapitaal structuur waardoor andere financiers meer zekerheid hebben Lange looptijden Tailor made te maken op situatie van onderneming Kostprijs voor de onderneming kan hoog zijn Omvang is vaak relatief groot Page Page

5 Financieringsbronnen Leningen fonds Financieringsbronnen Pensioenfondsen Nederlandse MKB ondernemingen Dient winstgevend te zijn Minimaal middelgrote ondernemingen Projecten / SPV s Kan zowel via aandelen als achtergestelde leningen Minderheidsbelangen zijn Omvang financiering vanaf K Langjarige financiering van Publiek Private Samenwerking ( PPS ) Omvang vanaf grofweg á mio Afhankelijk van de keuze voor eigen of vreemd en de specifieke financieringsstructuur Afhankelijk van de wijze van structurering. gedurende de looptijd is niet persé noodzakelijk Gezien het risicoprofiel doorgaans hoger renderend. Exacte pricing range is ons nog niet bekend Afhankelijk van de gekozen structuur s zijn niet van toepassing Alternatief voor Doorgaans hoger Minderheids aandelenbelangen zijn Geen financierings van management buy outs en zeer terughoudend bij management buy ins Geen co-investering met private equity partijen De fondswerving is gestart per september. Men is nog niet live Afhankelijk van het risicoprofiel / rating en gekozen structuur Focus of Debt Service Coverage Ratios s hoeven niet noodzakelijk te zijn maar zullen de plaatsing ten goede komen Alternatief voor Tailor-made structuur Voorkeur voor langjarige financiering Langdurig onderhandelingstraject Voorkeur voor gevestigde namen Grote ticket-sizes worden verlangd Risico avers Page Page 6 Contactgegevens Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: drs. ROEL G.J. VAN DER SAR RC RV Senior Manager Tel.: + () GSM: + ()6-9 Contactgegevens BDO Corporate Finance Winthontlaan, 6 KV Utrecht Postbus 67, HD Utrecht Tel: Fax: Pagina 8

De bank trekt zich terug. Welke alternatieven heb ik als onderneming?

De bank trekt zich terug. Welke alternatieven heb ik als onderneming? De bank trekt zich terug. Welke alternatieven heb ik als onderneming? Banken zijn nog steeds de voornaamste bron van financiering voor Nederlandse ondernemingen. Ondernemingen doen er goed aan tijdig alternatieve

Nadere informatie

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN Financiering (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden Financiering - MCN De kapitaalmarkt in Beweging Toegang tot bancaire financiering meer onder druk Investeerders schuiven op in het gat dat banken

Nadere informatie

MKB EN DE TOEGANG TOT GROEIFINANCIERING

MKB EN DE TOEGANG TOT GROEIFINANCIERING Februari 2013 KEIJSER CAPITAL MKB EN DE TOEGANG TOT GROEIFINANCIERING Keijser Capital N.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam www.keijsercapital.nl Vermogensbeheer MKB Advies & Financiering Effectenhandel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 25 juni 2013 Betreft Rapportage Ondernemingsfinanciering

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 25 juni 2013 Betreft Rapportage Ondernemingsfinanciering > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk

Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk Trends in werkkapitaal Op zoek naar de optimale mix van financieringsvormen Creëren van meer liquiditeit ook in 2013 mogelijk De meeste ondernemers staan ook in 2013 weer voor grote uitdagingen in hun

Nadere informatie

Naar een gezonde basis: bedrijfsfinanciering na de crisis. Advies van de expertgroep bedrijfsfinanciering

Naar een gezonde basis: bedrijfsfinanciering na de crisis. Advies van de expertgroep bedrijfsfinanciering Naar een gezonde basis: bedrijfsfinanciering na de crisis Advies van de expertgroep bedrijfsfinanciering Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Advies expertgroep bedrijfsfinanciering 3 Position paper prof. Duffhues

Nadere informatie

Investeren in Nederland

Investeren in Nederland Februari 2013 Position paper Investeren in Nederland Nederland staat voor grote uitdagingen. Bij zowel banken als de overheid ontbreken de financiële middelen om een impuls te geven aan de economie. Verzekeraars

Nadere informatie

KENNISBANK TERMINOLOGIE. Specialisten in Bedrijfsovername Advies Financiering & Reorganisatie Interim Management http://www.eagletradevision.

KENNISBANK TERMINOLOGIE. Specialisten in Bedrijfsovername Advies Financiering & Reorganisatie Interim Management http://www.eagletradevision. KENNISBANK Inleiding Er wordt in onze wereld veel met vaktermen en specifiek jargon gesproken. Wij proberen in onze communicatie, zoveel mogelijk dit jargon te vermijden. Onderstaande lijst bevat veel

Nadere informatie

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT

ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT ALTERNATIEVE FINANCIERINGSMETHODEN VOOR COMMERCIEEL VASTGOED VANUIT DE PARTICULIERE KAPITAALMARKT Auteur: ing. R.W.B. Meeuwssen Amsterdam School of Real Estate I would say raising capital is one of the

Nadere informatie

Financiering door participatiemaatschappijen

Financiering door participatiemaatschappijen Fiscaal Financiering door participatiemaatschappijen Ferdi Kramer 1 uur nettoonderwijs Drs. F.T. Kramer is partner bij Rembrandt Fusies & Overnames. Trefwoorden: overnamefinanciering, financieringsbron,

Nadere informatie

Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. 24 september 2013 1 1

Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven. 24 september 2013 1 1 Alternatieve financieringen voor middelgrote bedrijven 24 september 2013 1 1 1 Inhoud Alternatieve vormen van financiering Een Europese Private Placement? Financiering van NPEX Contact: Victor Meijer (victor.meijer@nibc.com)

Nadere informatie

Permeduc: 12 juni 2013. Wat te doen in tijden van kredietschaarste? Johan Jol. Alternatieve Vormen Van financiering

Permeduc: 12 juni 2013. Wat te doen in tijden van kredietschaarste? Johan Jol. Alternatieve Vormen Van financiering Permeduc: 12 juni 2013 Wat te doen in tijden van kredietschaarste? Johan Jol Alternatieve Vormen Van financiering 1 Prelude PROGRAMMA (i) Schuld versus Eigen Vermogen Uitgangspunt Openbare en Onderhandse

Nadere informatie

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Met de helpende hand van de overheid meer kans van slagen Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u

Nadere informatie

MKB Obligaties. Prospectus

MKB Obligaties. Prospectus MKB Obligaties Prospectus Colofon Dit Prospectus is op 1 juli 2015 gepubliceerd in verband met de Aanbieding en Uitgifte van MKB Obligaties door MKB Mixfonds III B.V. De MKB Obligaties zijn een initiatief

Nadere informatie

Basis Prospectus. totaal maximaal 50.000.000 (de Obligatielening ) Aangeboden en uitgegeven door: TRFI Funding B.V.

Basis Prospectus. totaal maximaal 50.000.000 (de Obligatielening ) Aangeboden en uitgegeven door: TRFI Funding B.V. 1 Basis Prospectus Dit Prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en meerdere uitgiften van maximaal 50.000 senior gedekte obligaties met een nominale waarde van 1.000 per stuk (de Obligaties

Nadere informatie

Breaking Financial Barriers Over de financiële barrières die innovatieve groeiondernemers ervaren, en hoe deze te slechten zijn

Breaking Financial Barriers Over de financiële barrières die innovatieve groeiondernemers ervaren, en hoe deze te slechten zijn Breaking Financial Barriers Over de financiële barrières die innovatieve groeiondernemers ervaren, en hoe deze te slechten zijn Auteurs: Hendrik van der Meulen, Michiel Strijland, Sascha Bloemhoff, Marcel

Nadere informatie

Europese kapitaalmarktunie

Europese kapitaalmarktunie April 2015 Position paper Europese kapitaalmarktunie Hoe een Europese kapitaalmarktunie kan leiden tot groei van de Europese economie en hoe verzekeraars hieraan kunnen bijdragen. Het Verbond ondersteunt

Nadere informatie

Quick Scan Hypotheekrente. Een onderzoek naar de marges op hypotheken

Quick Scan Hypotheekrente. Een onderzoek naar de marges op hypotheken Quick Scan Hypotheekrente Een onderzoek naar de marges op hypotheken Inhoudsopgave 1 Inleiding...4 1.1 Aanleiding en doel...4 1.2 Opbouw...6 1.3 Proces...6 2 De hypotheekmarkt... 7 2.1 Wat zijn hypotheken?...

Nadere informatie

Financiering Nederlandse woningmarkt onder druk

Financiering Nederlandse woningmarkt onder druk Position paper Financiering Nederlandse woningmarkt onder druk November 2011 De financiering van de hypotheekmarkt geschiedt voor een deel door middel van spaargeld. Voor het andere gedeelte zijn banken

Nadere informatie

Asset Based Finance. Najaarsseminar VAB. Wolfheze, 7 november 2013. Bart van Someren Head Debt & Equity Advisory Grant Thornton Nederland

Asset Based Finance. Najaarsseminar VAB. Wolfheze, 7 november 2013. Bart van Someren Head Debt & Equity Advisory Grant Thornton Nederland Asset Based Finance Najaarsseminar VAB Wolfheze, 7 november 2013 Bart van Someren Head Debt & Equity Advisory Grant Thornton Nederland 1 Agenda Marktontwikkelingen Alternatieve financieringsmogelijkheden

Nadere informatie

Persoonlijk en vertrouwelijk. Businessplan

Persoonlijk en vertrouwelijk. Businessplan Persoonlijk en vertrouwelijk Businessplan Vrijdag 27 juli 2012 Kredietunie Nederland www.kredietunienederland.nl p/a Mesdagstraat 57 2586 XV DEN HAAG tel: 070-3604411 fax: 070-3658139 email: info@kredietunienederland.nl

Nadere informatie

Nieuwe financieringsvormen voor. het MKB. Verslag van een microconferentie. Ro Braaksma Lia Smit

Nieuwe financieringsvormen voor. het MKB. Verslag van een microconferentie. Ro Braaksma Lia Smit Nieuwe financieringsvormen voor het MKB Verslag van een microconferentie Ro Braaksma Lia Smit Zoetermeer, juli 2012 ISBN: 978-90-371-1041-8 Bestelnummer: A201208 Prijs: 30,- Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

2 Overzicht van de theoretische en empirische literatuur

2 Overzicht van de theoretische en empirische literatuur 1 Inleiding Het bedrijfsleven in Europa is voor externe financiering sterk afhankelijk van banken. Als bancaire kredietverlening om de een of andere reden terugloopt, kunnen alternatieve financieringsbronnen

Nadere informatie

Raad R/2733 8 oktober 2014

Raad R/2733 8 oktober 2014 Raad R/2733 8 oktober 2014 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. d.d. vrijdag 17 oktober 2014 Verbreding en versterking financiering MKB Commissie Sociaal-Economische Aangelegenheden 2 oktober 2014 Verbreding

Nadere informatie

Heden De groei van de kredietverlening blijft achter maar er is geen sprake van kredietrantsoenering

Heden De groei van de kredietverlening blijft achter maar er is geen sprake van kredietrantsoenering Visie Rabobank: Kredietverlening MKB mag niet in gevaar komen (Inbreng bij rondetafelgesprek Tweede Kamer, uitgesproken door P. Dirken op 13 februari 2013) Drs. P.H.J.M. Dirken, Directeur Bedrijven Rabobank

Nadere informatie

Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook! Nieuwe financieringsvormen voor het MKB, een update. Ro Braaksma Lia Smit

Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook! Nieuwe financieringsvormen voor het MKB, een update. Ro Braaksma Lia Smit Bedrijfsfinanciering: zó kan het ook! Nieuwe financieringsvormen voor het MKB, een update Ro Braaksma Lia Smit Zoetermeer, 23 juli 2013 ISBN : 978-90-371-1076-0 Rapportnummer : A201338 Dit onderzoek is

Nadere informatie

3 Analyse knelpunten mkb-financiering

3 Analyse knelpunten mkb-financiering 3 Analyse knelpunten mkb-financiering 3.1 Knelpunten bij het mkb De Nederlandse Investeringsinstelling (NII) is opgericht om structurele financieringsproblemen in de Nederlandse economie te helpen adresseren.

Nadere informatie

De rendementseis. voor preferente aandelen bij bedrijfsopvolging. PE-artikel. Fiscaal. 1. Inleiding. Kennistoets

De rendementseis. voor preferente aandelen bij bedrijfsopvolging. PE-artikel. Fiscaal. 1. Inleiding. Kennistoets De rendementseis voor preferente aandelen bij bedrijfsopvolging 1 uur nettoonderwijs Henry Meijer en Chris Denneboom Drs. H.J. Meijer is directeur van MFAS/Meijer Fiscale Adviessystemen bv te Noordwijk.

Nadere informatie

Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten

Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten 31 januari 2012 Het scheiden van nuts- en zakenbanken leidt voor de Nederlandse samenleving tot meer lasten dan lusten 1. Inleiding 1. In het najaar van 2008 werd de wereld getroffen door een financiële

Nadere informatie