nw gebrek aan schaartse vs :27 Pagina 3 Gebrek aan schaarste Paul Gerbrands

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nw gebrek aan schaartse vs2 13-10-2005 11:27 Pagina 3 Gebrek aan schaarste Paul Gerbrands"

Transcriptie

1 nw gebrek aan schaartse vs :27 Pagina 3 Gebrek aan schaarste Paul Gerbrands

2 nw gebrek aan schaartse vs :27 Pagina 5 Inhoudsopgave Voorwoord 7 1. De blankenplaag Geluk telt niet zwaar genoeg Kiezen of delen Geluid en licht als vervuiling van leefklimaat Zonder historische vijanden Godsdienstoorlogen op de loer Het kindertal Liever vijf dan tien miljoen Nederlanders Een morele Veiligheidsraad Schooljeugd mist erkenning De Raad van Hoeders Verhuizen of verdrinken Naar minder Europeanen Leve de economische crisis Hogepriesters van de toekomst Rome en Mekka Gebrek aan schaarste Krokodillentranen en leugens Een Volkskrantlezer Moord op Valkenswaard 133

3 nw gebrek aan schaartse vs :27 Pagina 7 7 Voorwoord Gebrek aan schaarste is een kritiek op de westerse mens die leeft in een roes. Er wordt te weinig diep nagedacht over wezenlijke zaken en hij beseft niet dat er ooit een einde aan zijn welvaart kan komen. Zolang hij geen schaarste kent, zal hij niet gedwongen worden tot maatregelen ter beteugeling van zijn overproductie, overconsumptie en overbevolking. Gebrek aan schaarste wordt de ondergang van de mensheid. Hij leeft al eeuwen ten koste van de aarde. Die wordt door het huidige aantal van zes miljard inwoners sterk overvraagd. De grootste godsdiensten in de wereld spelen de hoofdrol in het drama dat overbevolking heet. De helft van de mensen kent volstrekt geen welvaart. De wereldbevolking groeit desondanks naar verwachting van de Verenigde Naties door naar elf miljard. De roep om welvaart groeit mee, zowel in de arme als in de rijke delen van de wereld. Het zou sociaalvoelend zijn én een kwestie van zelfbehoud om een verdelingsplan voor de rijkdom van de aarde op te stellen. Economisch onbeperkt groeien is immers uit den boze. Bij een verdere groei van het aantal mensen en daarmee van hun economische activiteiten zijn er straks zelfs meerdere aarden nodig om de mens te voorzien in al zijn behoeften. Het is domweg noodzakelijk het besef te ontwikkelen, dat de westerse blanke cultuur in feite nog steeds profiteert van zijn eeuwenlange overheersing over andere delen van de wereld. Geen enkele beschaving is zo arrogant gebleven tegenover andere culturen, zo sterk in de meerderheid qua aantal mensen, zo dominant en zo rijk als die van de blanken uit het westen. Zolang de toeleverende landen meer heil zien in de verkoop van hun eigen waar aan het westen, zal er in het rijke westen geen sprake zijn van schaarste aan goederen. Zodra de zich ontwikkelende landen echter gedwongen worden hun grondstoffen voor eigen gebruik aan te wenden, zal het probleem van de economische schaarste in het rijke westen per product schoksgewijs toeslaan en voor de nodige rampscenario s zorgen. Voorlopig lijkt er niets aan de hand en een lange termijn politieke visie ontbreekt. Het enige wat soms irriteert, is het grote aantal auto s met al hun uitlaatgassen. Dat is vervelend. Zonder enig besef van het naderende onheil schroeft bijna ieder westers individu intussen zijn aandeel in het opeisen van de wereldkoek vrolijk op. Zelfs eerder serieus geformuleerde milieu-eisen voor Schiphol worden opgeofferd aan de heilige groei. Hoe groot

4 nw gebrek aan schaartse vs :27 Pagina 8 8 zal straks de frustratie zijn, als de westerling niet heeft leren anticiperen op schaarste. Dit boek laat zien dat mensen nu al vaak doodongelukkig, depressief of ontevreden kunnen zijn vanwege het ontberen van dat kleine beetje luxe dat de buren meer hebben dan zij. Hun referentiekader is zeer beperkt. Een beetje tegenslag geeft hen nu al vaak de nekslag. Een paar miljoen van hen gebruiken dagelijks slaap- en verdovingsmiddelen of zoeken andere vluchtwegen uit hun relatieve misère. Maar velen geven liever hun regering, extremistische moslims of criminelen de schuld van hun eigen onvrede dan dat ze eens bij zich zelf naar binnen kijken. De buitenlucht in Nederland is vaak heel smerig en ongezond. Dat veroorzaken de inwoners veelal zelf. Een op de drie Nederlanders heeft een vorm van kanker. Alleen een diepe economische crisis zou hen uit die ongelukkige droom kunnen halen. Want alleen door echte schaarste zouden ze minder vervuiling krijgen en weer kunnen gaan nadenken over hun economische zeepbel. Maar een crisis willen ze juist tegen elke prijs afwenden. Liever gewoon de aarde kaal vreten dan zich af vragen of ze wellicht de tak afzagen waar ze zelf op zitten. Op school leert de jeugd rationeel omgaan met historische teksten over vroegere vijanden en gevaarlijke totalitaire systemen elders in de wereld. Maar van een sociaal-emotionele beleving, bewustwording of zelfkritiek is meestal slechts marginaal sprake. Het westerse zelfbeeld en het Europa-centrische denken blijven in ieder geval onaangetast. Bovendien ontbreekt het de westerling steeds meer aan idealen. Hij consumeert. Hij leert en werkt bijna uitsluitend voor de verbetering van zijn eigen positie. En hij hecht verkrampt aan zijn heilige verworvenheden, terwijl de rest van de wereld crepeert. Bij de minste aanleiding moet worden gestaakt om het geluk te redden ten koste van alles en iedereen. Al die tijd zitten ze zich zelf en anderen in de weg in dit overvolle land. Ze maken met zijn allen steeds meer herrie en slapen gemiddeld per persoon steeds slechter. De criminaliteit neemt toe en de roep om meer politie moet alleen maar nog erger voorkomen. Minder dan twee procent van de bevolking heeft wezenlijk belangstelling voor zaken als overbevolking, de relatie tussen de christelijke kerken en de islam, een mogelijke derde wereldoorlog, de kans op een volgende kruistocht tegen de Islam, een betere Veiligheidsraad zonder Amerika en Frankrijk, een einde aan de economische groei, de voordelen van de vergrijzing of dat blanken zo talrijk en zo schadelijk zijn. De meerderheid zoekt liever verstrooiing in spelletjes en bier.

5 nw gebrek aan schaartse vs :27 Pagina 9 9 Steeds meer, beter of duurder onderwijs helpt allang niet meer. Het onderwijs is de gevangene geworden van het politieke systeem, terwijl onderwijs mensen juist kritisch moet maken op de samenleving. Het zou voor de hand liggen dat scholieren en studenten zich gevangen voelen en tekort gedaan door de regelzucht en het conservatisme van de heersende moraal. Helaas, zij laten zich klaarstomen voor een samenleving die vaak de hunne niet is. Psychologen en allerhande sociaalwerkers hebben er hun handen vol aan. Nu de immigratie is stopgezet, zou de meeste ellende toch voorbij moeten zijn. Dat dachten althans zeer velen. Maar het blijkt tegen te vallen. Het zit toch in de mensen zelf. Toverwoorden als privatisering, deregulering, transparantie, diervriendelijkheid en liberalisering zijn prachtige begrippen, maar blijken bij nadere invulling holle frasen. Het wezenlijke probleem, de overbevolking, blijft onaangetast. En de overheid kan niet anders dan op steeds meer terreinen optreden als politieagent, als een soort raad van hoeders, omdat zowel het individuele als het collectieve verantwoordelijkheidsbesef zoek zijn. Onafhankelijk denken wordt zeldzaam. Het wordt tijd, dat de mens zich bewust wordt van zijn eigen schadelijkheid en domheid. De mens neemt in de hele schepping een veel te eenzijdige en overheersende plaats in. Hij kan nog steeds kiezen. Straks zal schaarste aan voedsel, grondstoffen en andere levensbenodigdheden de mens dwingen te overleven via een strijd op wereldschaal, burgeroorlog en oorlog. Wie erop rekent, dat de techniek en de wetenschap voor alle menselijke problemen een oplossing zullen vinden, zal bedrogen uitkomen. Hij moet accepteren, dat kerncentrales en genetisch gemanipuleerd voedsel straks even geaccepteerd als schadelijk blijken te zijn. Dan liggen grote rampen in het verschiet. drs. Paul J. Gerbrands

6 nw gebrek aan schaartse vs :27 Pagina De blankenplaag De blanken, voornamelijk West-Europeanen, hebben vanaf het einde van de 14 e eeuw serieuze pogingen ondernomen om de rest van de wereld stapje voor stapje aan zich te onderwerpen. Door massaal in allerlei uithoeken van de wereld te gaan wonen en zich daar onbeperkt voort te planten werd de basis gelegd voor de huidige westerse hegemonie. Dit proces van koloniseren duurt nog steeds voort. De White Man s Burden, de goddelijke opdracht aan het blanke ras, werd eind 19 e eeuw als niet meer gepast ter zijde geschoven. Maar heimelijk bleef de Mission Civilatrice als onmisbaar voor de vooruitgang van de wereld voortleven in de gedachten van menig Europeaan. En het ziet er inderdaad naar uit, dat het imperialisme nog steeds niet dood is. De egoïstische arrogantie van weleer inspireert de nakomelingen van het Europese expansionisme kennelijk nog altijd. Alleen de manier, waarop de blanke belangen nu veilig worden gesteld, is anders. Hier volgt een onvolledig overzicht met daarin een aantal niet onwaarschijnlijke vooruitzichten. Voorlopig is er geen gebrek aan blanken. Ongeveer 500 jaar geleden begonnen de eerste Europese ontdekkingsreizen. West-Europeanen zijn in die tijd de hele wereld overgegaan op zoek naar de rijkdom van het tot dan toe onvindbare of moeilijk te bereiken Indië van Marco Polo. Hun zucht naar avontuur en welvaart werd zeker ook gevoed door de christelijke beperkingen die voortkwamen uit de middeleeuwse samenleving. Pauselijke aansporingen om in één moeite door het christendom daar verplicht te stellen, waar de Europeanen voet aan wal zetten, maakten paradoxaal genoeg ook veel geestelijken reislustig om zo te kunnen ontsnappen aan de westerse benepenheid. Samen met moordlustige en begerige zeelui vertrokken zij met dezelfde onbekende bestemming. De doopvont ging ook mee. Duizenden inwoners van Engeland, Frankrijk, Italië, Nederland, Portugal en Spanje verlieten hun vaderland en daarmee hun zekerheid. Wat wachtte was ziekte, onheil, oorlog en de dood. Hun motivatie moet enorm zijn geweest. De helft van deze avonturiers overleefde de oversteek over de oceanen niet of bezweek aan de andere kant van de wereldzee alsnog vanwege zware ontberingen. Besmettelijke ziekten als gevolg van ongezond voedsel onderweg en gebrek aan iedere vorm van hygiëne en verzorging waren

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Essay door Jojanneke Scheepers

Essay door Jojanneke Scheepers Waarom is er (nog steeds) op grote schaal honger en armoede in de wereld en hoe kunnen armoede en onderontwikkeling worden bestreden in een globaliserende wereld? Essay door Jojanneke Scheepers September

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt

Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt. Stop uitstelgedrag. Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag- Albert Sonnevelt Stop uitstelgedrag Albert Sonnevelt 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 - Uitstelgedrag? 3 Hoofdstuk 2 - Uitstellen is menselijk 16 Hoofdstuk 3 - Leer keuzes maken 28 Hoofdstuk

Nadere informatie

Heel de mens. Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999

Heel de mens. Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999 Heel de mens Kernvisie van de SP, zoals vastgesteld door het 9e congres op 18 december 1999 Op weg naar Brutopia? De staat van Nederland, Europa en de wereld bij het begin van de 21e eeuw Het laatste kwart

Nadere informatie

Werkvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?)

Werkvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?) Werkvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?) Toelichting op de opdracht In deze opdracht gaan jullie kijken naar grensoverschrijdende problemen. Dit doen jullie

Nadere informatie

DE GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING DEEL6 ALLES IS HIER EN NU

DE GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING DEEL6 ALLES IS HIER EN NU DE GROTE BEWUSTZIJNS VERANDERING DEEL6 ALLES IS HIER EN NU De aarde is HIER 2002 is NU De maan is HIER 1945 is NU De Zon is HIER 2012 is NU 0 is HIER en NU Het begin en einde zijn OVERAL in het HIER en

Nadere informatie

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers

Beren op de weg. Dieptepunten op de beurs. Profielwerkstuk Beren op de weg Dieptepunten op de beurs. Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers Beren op de weg Dieptepunten op de beurs Door: Wouter van Erve Gijs Spijkers V6C V6C Gekozen vakken: Geschiedenis, economie Begeleider: H. van der Burght Vakdocenten: F. van Gils (geschiedenis) C. Mol

Nadere informatie

NatuursteenVakdag 2014. De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken

NatuursteenVakdag 2014. De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken NatuursteenVakdag 2014 De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken De uitvaart van de toekomst en de rol van het gedenkteken HBA Januari 2013 ing. Florens van der Gaag drs. Marjon Drenth

Nadere informatie

Economie. Thijs Knaap

Economie. Thijs Knaap Economie Thijs Knaap 15 februari 2011 Hoofdstuk 1 Andere mensen Wie alles zelf doet hoeft met niemand iets te delen. Het kan, een hardwerkende man op een verlaten stuk land, alle dagen bezig met overleven.

Nadere informatie

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN

GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN GEBRUIK TALEN OM TE LEREN EN LEER OM TALEN TE GEBRUIKEN Anne Maljers De toekomst, die maak je zelf! 2 Een introductie tot tweetalig onderwijs voor jongeren en hun ouders Deze folder gaat over het leren

Nadere informatie

Brieven Aan Mijn Vrienden. Silo

Brieven Aan Mijn Vrienden. Silo Brieven Aan Mijn Vrienden Silo Brief 1. Beste vrienden, Sedert enige tijd ontvang ik uit diverse landen brieven waarin mij wordt gevraagd om bepaalde thema's die ik in mijn boeken behandel, nader toe te

Nadere informatie

kiezen om te delen een verzorgingsstaat die werkt

kiezen om te delen een verzorgingsstaat die werkt kiezen om te delen een verzorgingsstaat die werkt Inleiding: waarom dit essay Op weg in Nederland Onlangs was ik in de Eemshaven. In de auto van vakbondsveteraan Hermen Pol scheurden we vanuit Groningen

Nadere informatie

Waarom zijn we vergeten wat belangrijk is in het leven?

Waarom zijn we vergeten wat belangrijk is in het leven? Rob Riemen Waarom zijn we vergeten wat belangrijk is in het leven? Lowlandslezing 2011 In dit college over waarom zijn we vergeten wat belangrijk is in het leven? komen eigenlijk drie grote vragen aan

Nadere informatie

De interculturele paradox 1

De interculturele paradox 1 De interculturele paradox 1 Bunnik NL 2007, Evelien van Asperen 2 Ph.D Inleiding De mens is een bijzonder wezen. Hij is in staat tot behulpzaamheid, maar evengoed tot onverdraagzaamheid. Heeft cultuur

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE. Kun je je voorstellen?

KINDEREN IN ARMOEDE. Kun je je voorstellen? informatieblad voor jongeren KINDERRECHTEN KINDEREN IN ARMOEDE Voor wie? Dit informatieblad is bedoeld voor jongeren van de tweede en derde klas van het voortgezet onderwijs die meer willen weten over

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?)

Docentenvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?) Docentenvel opdracht 17 (Wat kunnen wij in Europa aan grensoverschrijdende problemen doen?) Als voorbereiding op de opdracht kunt u onderstaande teksten lezen. Europa in de wereld De Europese Unie houdt

Nadere informatie

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan

Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Als het niet kan zoals het hoort, zijn er nog duizenden manieren waarop het wél kan Eerste druk Schrijf- en Adviesbureau Yvette den Brok, juli 2014. Alles uit deze brochure mag worden gebruikt of openbaar

Nadere informatie

ten geleide kwartaalbericht 2010 4 continu onderzoek burgerperspectieven 1

ten geleide kwartaalbericht 2010 4 continu onderzoek burgerperspectieven 1 ten geleide Dit is het twaalfde kwartaalbericht van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven (cob) en betreft enquête- en focusgroeponderzoek in het vierde kwartaal van 2010. Met combinaties van kwantitatief

Nadere informatie

Sjaak de Ligt. Directeur, Trees for All

Sjaak de Ligt. Directeur, Trees for All Sjaak de Ligt Directeur, Trees for All Werken aan balans Mijn ideale wereld is er één die in balans is. Los van wereldvrede en economie, die natuurlijk ook belangrijk zijn, is daar voor mij sprake van

Nadere informatie

Ontdekkingsreis. naar een duurzame. toekomst

Ontdekkingsreis. naar een duurzame. toekomst Ontdekkingsreis naar een duurzame toekomst Ontdekkingsreis naar een duurzame \toekomst Tekst: Matty van Ewijk Illustraties: Kees Wijnmaalen Als we opereren zonder conceptuele consensus, dolen we in duisternis.

Nadere informatie

Mens en werk in een inclusieve samenleving

Mens en werk in een inclusieve samenleving Mens en werk in een inclusieve samenleving Van ik en jij naar wij Lia Hol September 2007 Leergang MVO ABK, Radboud Universiteit Nijmegen, Nijmegen School of Management Inhoudsopgave Woord vooraf: vanwaar

Nadere informatie

Rondblik. Is er een toekomst voor de gereformeerde school? H. van Leeuwen

Rondblik. Is er een toekomst voor de gereformeerde school? H. van Leeuwen Rondblik Is er een toekomst voor de gereformeerde school? H. van Leeuwen Halverwege de vorige eeuw werd op steeds meer plaatsen in ons land gestart met gereformeerde scholen. Dat gebeurde in een concept

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

Ook oude bomen moeten soms worden verplant. Een onderzoek onder ouderen naar gedwongen verhuizingen als gevolg van herstructurering

Ook oude bomen moeten soms worden verplant. Een onderzoek onder ouderen naar gedwongen verhuizingen als gevolg van herstructurering Ook oude bomen moeten soms worden verplant Een onderzoek onder ouderen naar gedwongen verhuizingen als gevolg van herstructurering Anke de Bruijn Studentnummer: 3115348 Masterscriptie Stadsgeografie /

Nadere informatie

Theorieboek. Beste lezer, laten we eens beginnen met de vraag waar het allemaal om draait in dit boek:

Theorieboek. Beste lezer, laten we eens beginnen met de vraag waar het allemaal om draait in dit boek: 2 Jouw toekomst Beste lezer, laten we eens beginnen met de vraag waar het allemaal om draait in dit boek: Hoe zie jij je toekomst? Nu hoor ik sommigen van jullie denken: ach boeien, ach ik zie wel, interesseert

Nadere informatie

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100).

Aan de orde is de het. Verantwoordingsdebat. jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). Aan de orde is de het over de jaarverslagen over het jaar 2004 en de rapporten van de Algemene Rekenkamer bij de jaarverslagen (30100). De beraadslaging wordt geopend. De voorzitter: Bij deze uitzonderlijke

Nadere informatie

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015

Embargo tot woensdag 20 mei. 13:30 uur. Dutch Wealth Report 2015 Dutch Wealth Report 2015 Zonder vermogen geen groei Voor de derde keer bieden wij u het rapport Vermogend Nederland aan. Dit rapport biedt inzicht in de wereld van de vermogende Nederlander, samen gesteld

Nadere informatie

MIGRANTENWEEK: IMMIGRATIE

MIGRANTENWEEK: IMMIGRATIE Derde week in november MIGRANTENWEEK De Nederlandse samenleving is de laatste decennia sterk van samenstelling veranderd. Een groeiend gedeelte van de bevolking is niet in Nederlands geboren of heeft ouders

Nadere informatie