Huis ter Leede: modern zorgcentrum in jaren 70 casco. Haast geboden. December 2008 jaargang 7 nr. 13

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huis ter Leede: modern zorgcentrum in jaren 70 casco. Haast geboden. December 2008 jaargang 7 nr. 13"

Transcriptie

1 is een uitgave van habion, bouwen aan wonen met zorg In dit nummer: Haast geboden 1 Peter Boerenfijn: nieuwe directeur Habion 2 Op pad met bewoners 2 Nieuw woonzorgcomplex De Cope 3 Vijverhof krijgt verjongingskuur 4 Verrassende transformatie binnen bestaande muren 5 Woongenot in De Triangel 6 Workshops met omwonenden over vernieuwing De Boomberg 7 Duurzame Energie-dag 8 Kunst in Eibergen 8 Prachtig en verzorgd wonen in De Gouden Leeuw 9 Studiereis met zorgpartners 10 Bouwfonds en Habion werken samen in Schuytgraaf 10 Cultuurhappen voor 55-plussers groot succes 11 Nieuw bij Habion 12 Grootschalige inkoop biedt voordeel voor bewoners 12 Nieuw wonen voor senioren 12 de Boomberg De Boomberg Flank II Met zorg wonen Denk mee tijdens workshops Geef uw mening over Flank II en denk mee Daarover organiseren wij workshops Schrijf u nu in, de eerste workshop is op 11 november a.s Wij horen graag van u welke zaken u belangrijk vindt voor de workshops U kunt dat aangeven op het inschrijfformulier 6 Woongenot in De Triangel Workshop met omwonende 7 11 over vernieuwing De Boomberg December 2008 jaargang 7 nr. 13 Uitbureau in De Bilt Haast geboden Soms val je met je neus in de boter. In de eerste twee maanden bij Habion heb ik twee openingen van nieuwe complexen mogen bijwonen. Twee heel verschillende woonvormen voor ouderen: zelfstandig wonen met zorg op afroep in De Cope in Kamerik en onze private woonzorg voorziening De Gouden Leeuw in Zelhem. Opvallend was het enthousiasme onder de partners waar we dit mee realiseerden. De zorg kent veel inspirerende mensen, weet ik inmiddels. Huis ter Leede: modern zorgcentrum in jaren 70 casco Wel zijn er grote verschillen. Van ondernemend, kansen creërend en denkend vanuit mensen tot aan erg behoudend. Uit allerlei onderzoeken denk maar eens aan ons eigen jubileumonderzoek Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen blijkt dat laatste geen optie. Vasthouden aan huidige gebouwen, aan de zorginstellingsfeer, aan bestaande structuren en aan gedwongen winkelnering van de zorg is een doodlopende weg. Toekomstige ouderen willen iets totaal anders. Ze willen zelfstandig wonen, kunnen kiezen, zelf regie voeren. Ook als het gaat om zorg. Dus gaan we nog harder nieuwe woonvormen ontwikkelen. Want haast is geboden. Niet alleen toekomstige ouderen willen het anders. In De Cope kwam een 89-jarige mevrouw naar me toe. Verhuisd vanuit een verzorgingshuis naar een appartement. Van intramuraal naar zelfstandig wonen in een beschermde omgeving. Fantastisch dat iemand het lef heeft om die stap op die leeftijd te maken; fantastisch dat wij met De Cope haar die mogelijkheid kunnen bieden. Peter Boerenfijn, directeur Lees dit artikel op pagina 5

2 Peter Boerenfijn, nieuwe directeur Habion Wonen is een emotie, een beleving Hij heeft, zoals de voormalige Aedes-directeur zelf zegt, alle hoeken van Aedes gezien. Van WoonEnergie tot de Vast stellingsovereenkomst met de belastings dienst; van huurprijs beleid tot de Grote Beweging; van bestuurlijk overleg met ministers tot advisering van fusiecorporaties. En het ontwikkelen van ketens tussen wonen en zorg. Golfoorlog Peter Boerenfijn studeerde lucht- en ruimtevaartrecht in Leiden. De Golfoorlog trok een streep door zijn toekomst in de luchtvaart. Vliegmaatschappijen maakten een pas op de plaats. Zelf was hij lid van de Leidse studentenzweefvliegclub en daar ontmoette hij ook zijn vrouw. Nee, we vliegen niet meer. Het wordt te druk. We hebben twee kinderen. Bij een zweefvliegclub ben je zo een hele dag kwijt. Bovendien ben ik geen sleutelaar, zegt hij lachend. Ondernemersgezin Aan werken in de corporatiewereld na de studie had hij nooit gedacht. Totdat hij in een café de directeur van Stichting Studentenhuisvesting Leiden tegenkwam. Die zocht een jurist. De twee daaropvolgende jaren deed hij veel praktische ervaring op: administratie, kantonrecht, huurcommissie. In 92 begon hij als huurprijsjurist bij Aedes-rechtsvoorganger NCIV. De corporaties hebben zich in vijftien jaar ontwikkeld van subsidieorganisaties naar meer ondernemerschap. Dat spreekt mij erg aan. Misschien wel omdat ik uit een ondernemersgezin kom. Bewondering Een zelfde ontwikkeling ziet hij nu in de zorgwereld. Ruim een half jaar is hij directeur van Habion. Mr. Peter Boerenfijn Neem de initiatief nemers MRE (45) maakte de overstap van de koepel van corporaties Aedes naar van ons zorghotel De Gouden het veld ; van het meer beleidsmatig en conceptueel werken en denken Leeuw in Zelhem. Ze zijn naar praktisch ontwikkelen en maatschappelijk ondernemen. gedreven en durven risico s Ouderen moeten keuze hebben, ze hebben recht op het beste. te nemen, hebben al hun spaargeld geïnvesteerd. Ze hebben vanuit hun visie een zorgconcept ontwikkeld dat staat als een huis. Ook bedrijfsmatig. Hij heeft daar bewondering voor. In de zorg zie je aan de ene kant initiatieven zoals in Zelhem, aan de andere kant heerst vaak nog veel geloof in systemen, in de overheid, in instituties. De verschillen tussen zorgorganisaties zijn groot. Emotie Hij wil met Habion bijdragen aan maatschappelijk onder nemerschap in de zorg. Maar Toekomstige ouderen willen niet in een bejaardenhuis. Die willen zelfstandig wonen, het liefst onder gelijkgestemden. Ik hoor zorgdirecteuren praten over ouderen die verblijven. Verblijven doe je ergens op vakantie of in een ziekenhuis, niet in je eigen woning. Daar woon je. En wonen is een emotie, een beleving. Dat is een heel ander uitgangspunt. Casco Het wonen als vertrekpunt Nieuwe woonvormen is voor Boerenfijn moeten uit de sfeer essentieel. We moeten van de zorginstelling uit de sfeer van de groot schalige zorginstelling. Wij willen bijvoorbeeld meer woningen ontwikkelen in cascosfeer, multifunctioneel. Woningen die helemaal voorbereid zijn, waar voorzieningen zo in te pluggen zijn, waar ook verzorging en verpleging mogelijk is. En dat in appartement gebouwen of wijken waar iedereen door elkaar woont: ouderen, jongeren, zorgpersoneel, goedkopere huur, duurdere penthouses, huur en koop. En met een andere uitstraling: van buiten zie je niet wie waar woont. Daar gaan we aan werken. Die woningen behouden ook waarde; op de groot schalige woonzorgcentra die we vroeger bouwden schrijf je alleen maar af. We zijn ook op zoek naar écht grote locaties Samenwerken Habion werkt een dergelijk plan bijvoorbeeld uit in Kesteren. Maar we zijn ook op zoek naar veel grotere locaties. Die zijn te koop in ons land. We kunnen en willen dat niet alleen, we zullen dan ook meer gaan samenwerken. Met ontwikke laars, andere corporaties, gemeenten, zorg instellingen. Ik geloof in joint ventures. Gegroeid Boerenfijn heeft de ambitie om Habion in tien jaar tijd flink te laten groeien van naar verhuureenheden volgens vernieuwende concepten. We zijn er klaar voor, we ontwikkelen al nieuwe concepten, zijn in onze transformatieopdracht een eind op weg. We zijn in twee jaar tijd gegroeid met 21 medewerkers, onder wie veel ontwikkelaars. Dat zegt wel wat. Anders Het ontwikkelen spreekt hem erg aan. Hij heeft de vastgoedtitel MRE gehaald. Bij Aedes ben ik vooral conceptueel bezig geweest. Tot ik betrokken raakte bij de herontwikkeling van een kraakpand in Amsterdam tot het huidige kunstenaarscentrum Pakhuis Wilhelmina. Ik kreeg de kans om concreet maatschappelijk te ondernemen, verbindingen te maken op lokaal niveau. Dat motiveert enorm. Helemaal als je dat kunt doen voor een kwetsbare groep als ouderen. Toen mijn moeder in een verpleeghuis op een kamer voor twee terechtkwam, kreeg ik te horen dat we enorm boften: het had ook een kamer voor zes kunnen zijn. Ik dacht: dat moet anders kunnen. En toen kwam Habion op mijn pad Op pad met bewoners Moe maar enorm gezellig 2 Koffie, taart, muziek, een pannenkoekenlunch en een bezoek aan Familiepark Cactus Oase. Op Internationale Ouderendag (1 oktober) hebben we ruim veertig bewoners van zorgcentrum De Bleijke een gezellige dag aangeboden. Zo n twintig Habionmedewerkers en even zoveel andere vrijwilligers zijn met hen op stap gegaan. De dag bood ons een mooie gelegenheid om in contact te komen met de eindgebruikers van onze gebouwen. Dat vinden we belangrijk, we bouwen immers voor hen, vertelt Habion-directeur Peter Boerenfijn, een van de vrijwilligers. Daarom organiseren we elk jaar een ontmoetingsactiviteit in een van onze complexen. Ook hier in Hengelo hebben we genoten van het contact met bewoners, je hoort prachtige persoonlijke verhalen. En je ziet hoe betrokken en gedreven de zorgmedewerkers en vrijwilligers hun werk doen. De dag is georganiseerd in nauwe samenwerking met Stichting Markenheem, de zorgaanbieder in De Bleijke. Onze bewoners waren moe maar vonden het enorm gezellig, vertelt activiteiten coördinator Jeroen Garritsen van Markenheem, zo n activiteit is ook altijd iets waar nog veel over nagepraat wordt.

3 Nieuw woonzorgcomplex De Cope Een gouden samenwerking tussen drie lokale partijen en Habion leidde in Kamerik tot de bouw van De Cope. Een mooi uitgevoerd woonzorgcomplex met een dienstencentrum voor de hele gemeenschap. Waar ouderen zelfstandig wonen, elkaar ontmoeten, tal van activiteiten gehouden worden en eventuele zorg voorhanden is. In buurdorpen hoor je: waarom kan zo iets niet bij ons? Resultaat van een gouden samenwerking Op vrijdag 31 oktober is mevrouw Van Leeuwen plotseling overleden. In overleg met de familie is besloten haar visie over De Cope in dit artikel te laten staan. We zijn dankbaar dat ze deze mooie tijd in De Cope heeft gehad, aldus de familie. Ze zit heerlijk in het najaarszonnetje op haar eigen terras aan het idyllisch water naast De Cope. Mevrouw Van den Hengel woonde meer dan dertig jaar in een eengezins woning. Mijn man en ik vinden het hier geweldig, de huiskamer is veel groter, ik kijk prachtig op het water. En we konden in het dorp blijven. Atrium Ze bewoont één van de 39 ruime drie kamer apparte menten in De Cope. Het complex bestaat uit een mix van huur en koop in verschillende prijsklassen, verdeeld over drie verdiepingen. Alle voordeuren komen uit in het grote, imposante atrium waar enkele bewoners kranten lezen in één van de zitjes. Eigenlijk is het atrium een te grote investering voor 39 appartementen. We zijn blij dat Habion de bouw ervan toch doorgezet heeft, vertelt Jan Stol, terwijl hij de deur naar het 360 m 2 grote dienstencentrum aan de rand van het atrium opent. Eigenaar dienstencentrum Stol is voorzitter van Stichting Huisvesting en Voorzieningen voor Ouderen (SHVO). Samen met SHVO, Stichting Welzijn Ouderen (SWO) en Zorggroep Utrecht West (Zuwe) is De Cope gerealiseerd. Een gouden samenwerking, vertelt Stol. SHVO is eigenaar van het dienstencentrum en verhuurt de woningen. Stol: We hadden enkele aanleunwoningen en een dienstencentrum in Kanis, een woonkern een kilometer verderop. Zuwe besloot het verouderde verzorgingshuis daar te sluiten en vroeg Habion voor eigen rekening en risico in Kamerik een woonzorgcomplex te bouwen. Ons dienstencentrum in Kanis zou dan wel erg geïsoleerd komen te liggen. Toen hebben we bij dit project aangehaakt. Dat was ook nodig om het nieuwe complex financieel rond te krijgen. Voor heel Kamerik De bewoners zijn een goede basis voor het organiseren van tal van activiteiten. Activiteiten waar ook anderen van buiten op afkomen. Het dienstencentrum is voor heel Kamerik en omgeving. De SHVO verhuurt het dienstencentrum aan de SWO en aan de zorggroep. Mijn woning is een paleisje. Deze laatste heeft daar een zusterpost, ruimte voor kortdurende opname en dagopvang. De dagopvang is vier dagen per week volop in bedrijf met deelnemers uit Kamerik en omgeving. Alarmering bij de hand Van die dagopvang maakt ook bewoonster mevrouw Van Leeuwen (84) gebruik. En s morgens ga ik koffie drinken in het dienstencentrum. De bewoonster maakte de omgekeerde beweging van verzorgingshuis naar zelfstandig wonen. Dat betekent thuiszorg, zelf eten en dus minder mensen over de vloer. Dat gaat prima. Ik kan goed op mezelf zijn, een boekje lezen. Ik ben één keer gevallen, ik heb toen op de mijn alarmknop gedrukt. Ze waren hier zo. Dat de zorg niet 24 uur per dag aanwezig is, vindt ze niet erg. Zolang ik maar mijn alarmering altijd binnen handbereik heb. Haar woning noemt ze een paleisje. Zondags zitten we met de hele familie na de kerk in de kamer. Vroeger had ik daar geen plaats voor. De kracht is de bundeling van de landelijke expertise van Habion en onze lokale contacten. De SWO huurt de recreatiezaal van het dienstencentrum van de SHVO. En organiseert daar een groeiend aantal activiteiten. Jan Stol: Als bewoners dat zelf moeten doen, komt het vaak moeizaam van de grond. Naast aan SWO verhuren we ook aan derden. Zo proberen we de exploitatie rond te krijgen. Daarbij krijgen we steun van Habion. Zij denken mee, hebben ons de basis verhuurcontracten geleverd en dergelijke. Dit gebouw is echt tot stand gekomen dankzij voortdurend overleg met alle betrokken partijen. Open voor argumenten Hij wijst naar één van de twee liften aan de kopse kant van het atrium. Een tweede lift is veel voor slechts 39 appartementen. Maar is er een storing of onderhoud nodig, dan kunnen minder mobiele bewoners geen kant meer op. Habion was het daar mee eens en heeft de tweede lift niet geschrapt. Ze staan open voor argumenten. Bundeling De samenwerking met lokale partijen heeft In buurdorpen hoor veel voordelen gebracht, stelt Stol. Door je: waarom kan zo onze deelname heeft de gemeente zich iets niet bij ons? flexibeler opgesteld, bijvoorbeeld over wat er gebouwd is. Ook is er meer ruimte in de toewijzing gekomen. De kracht was de bundeling van de landelijke expertise van Habion in het bouwen van vernieuwde woonzorgvormen en onze lokale kennis en ingangen. Dat heeft uiteindelijk tot De Cope geleid. Uitstraling werkt motiverend Kamerik en omgeving zijn trots op het fraaie woonzorgcomplex. Stol: De Cope leeft hier enorm: dat zo iets mogelijk is in ons dorp. In buurdorpen hoor je: waarom kan zo iets niet bij ons? Je ziet het ook aan het plezier dat de vrijwilligers hebben. Zo n nieuw en mooi gebouw lijkt extra te motiveren en leidt tot meer activiteiten. Dat komt ook door de centrale ligging en juist door die combinatie van wonen, zorg en welzijn in één complex. 3

4 Vijverhof krijgt verjongingskuur De Delftse Vijverhof is populair. Mensen wonen er zo graag dat ze eerst een tijdje moeten wachten voor ze aan de beurt zijn voor een van de 137 woningen. De ligging is ideaal: met een winkelcentrum om de hoek, het historische stadshart goed bereikbaar en openbaar vervoer voor de deur. In het activiteitencentrum is altijd wat te doen. Maar de woningen zijn dringend aan een flinke opknapbeurt toe. Bewoners willen we daarover actief laten meepraten, aldus Danny de Vries, projectleider van Habion. Bewoners beslissen mee Toegegeven, velen zullen enorm opzien tegen de gevolgen van zo n grote onderhoudsbeurt. Toch willen we het werk doorzetten. Habion heeft als eigenaar namelijk de plicht om woningen goed te onderhouden. Zo simpel is het. Het gebouw dateert uit de jaren 70. De woningen zijn vrij klein, het sanitair is sterk verouderd en aan vervanging toe. In de meeste badkamers staan wasmachines opgesteld, zodat het bijna geen doen is om er met een rollator in te manoeuvreren. Ook thuiszorghulpen hebben de grootste moeite om mensen in die krappe ruimtes bij het douchen te assisteren. Als je langer zelfstandig thuis wilt blijven wonen, moet je een woning anders bekijken. Meer oog voor comfort hebben. Daarom wil Habion de grootonderhoudsbeurt die sowieso nodig is, combineren met een aantal andere aanpassingen. Dat is hét moment! Woonconsulent Zo wil Habion stapsgewijs bereiken dat bewoners een steeds beter beeld krijgen van alle plannen en mogelijkheden. Het is een eerste voorwaarde om mensen actief bij het project te betrekken. Een speciale woonconsulent treedt in dienst om de Vijverhof bewoners tijdens het hele karwei te begeleiden. Danny de Vries vindt het een geweldig leuke klus. Alle voorbereidingen, alle overleg met bewonerscommissie, bewoners en bestuur kosten veel tijd, maar het is volgens ons de beste manier om het werk aan te pakken. Zodat bewoners achteraf zullen toegeven dat het een vreselijke rommel gaf, maar dat ze blij zijn met het resultaat. Dán hebben we ons doel bereikt! Een heel karwei Het gaat er dus om de Vijverhof toekomstbestendig te maken, zodat niet alleen huidige maar ook toekomstige bewoners er met veel plezier wonen. Het is de beste garantie voor een goede verhuurbaarheid. Nu is het de kunst om mensen mee te krijgen. Zodat ze actief gaan nadenken over hun toekomstige woning. Allereerst willen we twee proefwoningen gaan inrichten, zodat iedereen met eigen ogen kan zien welke werkzaamheden mogelijk zijn. En hoe hun woningen erdoor kunnen opknappen. Daarna gaan we een enquête houden naar meningen en wensen. De uitkomsten nemen we mee bij het ontwikkelen van de verdere plannen. Vervolgens organiseren we een informatiemarkt waar bewoners individueel alle denkbare informatie kunnen krijgen en al hun vragen kunnen stellen. 4

5 Dat nieuwbouw niet altijd dé oplossing hoeft te zijn, bewijzen we samen met Huis ter Leede in Leerdam. De transformatie van een verzorgingshuis naar een modern woonzorgcentrum hebben we daar vooral binnen de bestaande muren gerealiseerd. Er wordt vaak snel gezegd: slopen maar. Maar een bestaand gebouw heeft ook mogelijkheden. Verrassende transformatie binnen bestaande muren Zo n gebouw heeft een verleden. Er is een sauna en een whirlpool, een beautycenter, een pedicure en een kapsalon. Het heeft wat van een welnessconcept, stelt directeur Dick van Hemert van Huis ter Leede in Leerdam. We willen meer bieden dan alleen wonen en zorg. We organiseren activiteiten; hebben bijvoorbeeld ook kinderopvang, dagopvang, fysiotherapie, een activiteitencentrum, een dienstencentrum en een computerlesruimte. En een apart restaurant met catering voor verjaardagen, feesten en partijen. Zo haal je de buurt in huis en ontstaat meer leven. Jaren zeventig gevel Wie aan komt rijden, vermoedt achter de grote jaren zeventig gevel geen modern zorgcentrum met een breed palet aan kleinschalig wonen, welzijn, zorg en dienstverlening. Een locatie met praktisch alle woonzorgvormen: 49 éénkamerappartementen voor verpleging, 40 ruime tweekamerappartementen voor verzorging, 37 huurwoningen beschermd wonen en 113 woningen in zowel sociale als dure huur. En tal van (buurt)voorzieningen. Van Hemert: Bewoners hoeven niet meer te verhuizen als zij meer zorg nodig gaan hebben. Zonde om plat te gooien De plannen dateren al van tien jaar geleden. Uitgangspunt vormden het afbouwen van de intramurale zorg, het scheiden van wonen en zorg en de lange wachtlijsten. Van Hemert: We wilden om die laatste reden wel intramuraal afbouwen, maar zonder capaciteit in te leveren. Nieuwbouw was geen optie voor Van Hemert. Het gebouw is nog goed, zonde om dat na dertig jaar al weer te slopen. Het lijkt wel of alles wat in de jaren 70 gebouwd is plat moet. Onzin. Zo n gebouw heeft een verleden en een band met zijn omgeving. Er wordt vaak te snel voor nieuwbouw gekozen. Wij hebben laten zien dat het anders kan. Het gewone leven Transformeren binnen de bestaande muren betekende een langdurig en complex proces, vertelt Dietward Bruin, projectmanager Habion. Nieuwbouw of renovatie is afhankelijk van lokale factoren. Onze grootste uitdaging was om een faseringsplan te maken, rekening houdend met de wens van de zorginstelling om de capaciteit intact te houden. Daarna hebben we gezamenlijk oplossingen gezocht voor zaken als logistiek, verhuizingen, de verschillende technische voorzieningen per verdieping; het zoveel mogelijk beperken van de overlast voor bewoners en medewerkers. Het gewone leven moest zoveel mogelijk zijn gang blijven gaan. Oordopjes Begonnen werd met de bouw van een toren met 37 extramurale zorgwoningen, tussen het verzorgingshuis en de aanleunappartementen. Daarin kwam ruimte voor bewoners van het verzorgingshuis die er tijdelijk konden wonen. Vervolgens is zeven jaar lang in vier fases gerenoveerd. Zeven jaar van slopen, boren, van overlast voor bewoners. We kregen oordopjes, maar die heb ik nooit gebruikt, hoor. Ik ging vaak kijken, sprak met de werk- lieden. Ik heb zelf ook in de bouw gezeten, vertelt bewoner Den Braber (80). Het gaf afleiding. Van Hemert: Natuurlijk gaf het overlast: stof, water, lawaai. Je hoefde door het getril in huis soms niet eens zelf je koffie te roeren. Toch heb ik gemerkt dat actie rondom een verzorgingshuis ook leidt tot verhoging van het welbevinden. Het is een tegenstelling: aan de ene kant overlast, aan de andere kant daalt het sterftecijfer. Het dagelijkse leven, wat je ziet en ruikt, alles is anders. Blijkbaar doet dat iets met mensen. Er is ook helemaal niet zoveel geklaagd. Grenzen opgezocht Het zorgcentrum bestaat uit zeven verdiepingen. De bovenste vier zijn voor de zorgappartementen, daaronder de drie verpleeg huisafdelingen. Alle verdiepingen zijn onderhanden genomen. Bruin: Door van twee kamers één appartement te maken, creëerden we royale. En bleven er op iedere verdieping ruimtes over voor bijvoorbeeld kantoren, opslag, huiskamer en ook de sauna. Daarbij hebben we steeds de grenzen opgezocht van wat mogelijk is. Actie rondom een verzorgingshuis leidt ook tot verhoging van het welbevinden. Je hoefde soms niet eens zelf je koffie te roeren. Gewonnen strijd Bijvoorbeeld bij de inzet van de gelden voor vergroting van de recreatiezaal. Van Hemert: Die hebben we uiteindelijk gebruikt voor de bouw van een nieuw restaurant. Nu hebben we dus twee van die ruimtes. Habions expertise kwam ook tot uiting bij contacten met het Bouwcollege. Dat wilde grotere badkamers. Wij wilden ruimte voor een halletje, meer leefruimte en wooncomfort. Die strijd hebben we samen met Habion gewonnen. Meer dan waard Bewoner Den Braber: En als je ziet wat voor ruimte ik nu heb. Ik kan al mijn spullen kwijt. Het is de overlast meer dan waard geweest. Zeker ook voor de zorg, stelt Jantine Roza, team verant woordelijke voor één van de verpleegafdelingen. Voorheen was het allemaal veel krapper. Het was veel moeilijker om iemand op de wc te helpen. Nu hebben we echt ruimte om zorg te verlenen. 5

6 De Triangel is een nieuw complex van zestien huurappartementen aan de rand van Franeker, vlakbij het NS-station en niet ver van het stadscentrum. We wilden af van de rompslomp van een eigen woning, zegt bewoonster mevrouw Maaike Miedema (60). We wonen hier heel fijn. Voor ons is het belangrijk dat de woning gelijkvloers is, aldus mevrouw Antje Oosterhaven (81). Er moet wel iets héél moois langskomen voor we weer verhuizen Woongenot in De Triangel Mevrouw Oosterhaven zit in haar stoel met een breiwerkje op haar schoot. Sokken, zegt ze. Lekker makkelijk, en ik kan ze altijd wel kwijt. Prachtige patchworkkleden aan de wand laten zien dat ze ook uitdagende klussen aankan. Haar man Jan (84) zit in een andere stoel. Op tafel ligt De hearen fan Frieslân, momenteel een van de bestsellers in de Friese taal. Ik lees graag, zegt meneer Oosterhaven. Altijd gedaan, ook toen ik nog boer was. Vanuit hun appartement hebben ze uitzicht op hun oude woning, aan de overkant van de Anna Maria van Schurmansingel. Toen ze zagen dat De Triangel in aanbouw was, besloten ze in te schrijven voor een woning. Mevrouw Oosterhaven heeft een lichte vorm van de ziekte van Parkinson. Veel last heeft ze er nog niet van, al is ze wel minder vast ter been dan vroeger. Het leek hen verstandig om te verhuizen naar een woning zonder trappen. Altijd bezig Aan de andere kant van De Triangel woont het echtpaar Pieter en Maaike Miedema. Zij verruilden een vrijstaande woning met een rieten kap en een tuin van duizend vierkante meter voor het appartement. Het was een mooi huis, ons oude huis, zegt mevrouw Miedema. Maar we waren er altijd mee bezig. Wat moet dat als mijn man iets overkomt, vroeg ik me wel eens af. We worden toch wat ouder. Ze schreven zich in voor een woning in een bestaand complex voor 55-plussers, maar er was een wachtlijst van zeven jaar. Toen kwam dit en hebben we ons hiervoor ingeschreven. Dit appartement was onze eerste keus, en we kregen het nog ook. En ons oude huis was binnen een uur verkocht. Nu hebben we een aardig spaarcentje. Meneer Miedema had wat meer moeite dan zijn vrouw om de oude woning achter zich te laten. Zo moest hij afscheid nemen van een groot deel van zijn verzameling oude radio s. Maar de vier mooiste hebben een plekje gevonden in het nieuwe appartement. Inmiddels heeft ook hij oog voor de voordelen. Het complex is met zestien woningen niet te groot. We hebben een mooi uitzicht. Er is veel licht en de woning is van goede kwaliteit; daar hebben we na al die jaren in een eigen huis wel kijk op gekregen. Thuis Mevrouw Miedema is blij dat ze van de beslommeringen van de eigen woning verlost is. Het voelt een stuk vrijer. En je merkt dat er goed is nagedacht over de indeling van het appartement. Over de plek van de badkamer en het gastentoilet, over de ruimte voor de motor van het ventilatiesysteem en de bergruimte met aansluitingen voor de wasmachine en de droger. Het klopt allemaal. Ik voel me hier thuis. Hij: Er moet wel iets héél moois langskomen voordat we weer verhuizen. Het klopt allemaal. Ik voel me hier thuis. Vertrouwd We hopen dat we in dit appartement lang zelfstandig kunnen blijven, zegt mevrouw Oosterhaven. In ons oude huis werd het moeilijker. Hij: Voor onze keus maakte het wel uit In ons oude huis werd het moeilijker. dat we in dezelfde straat konden blijven wonen. Het is hier vertrouwd. Anders hadden we nog wel even gewacht, denk ik. Ik ben nog gezond, maar voor mijn vrouw is dit veel beter. 6 Het is een mooi appartement, vindt meneer Oosterhaven, met 109 vierkante meter niet eens veel kleiner dan hun vorige woning. Al mist hij zijn tuin soms nog wel. Mevrouw Oosterhaven is vooral blij met de moderne keuken; ze kookt nog elke dag zelf. Het is wel even wennen om elektrisch te koken, maar dat gaat nu prima.

7 Workshops met omwonenden over vernieuwing De Boomberg Als in je buurt gebouwd gaat worden, wil je precies weten wat er verandert. Hoe zien de bouwplannen eruit? Hoe verandert het aanzicht van de wijk? Komen er parkeerplaatsen? En vooral: kan ik meepraten? Zorgvuldig informeren en luisteren naar wijkbewoners is dus essentieel. In Hilversum doen we dat door het organiseren van een informatiemarkt en workshops voor en met omwonenden. Voor de locatie van woonzorgcomplex De Boomberg in Hilversum werken we aan vernieuwingsplannen. Uiteindelijk komt daar een multifunctioneel woondienstencentrum met woningen. Dat doen we in nauw overleg met omwonenden. Zij kunnen beter aangeven wat anders en beter kan in de buurt dan wij van achter ons bureau, vertelt Floor Mattijssen, consulent maatschappelijke aanbesteding van Habion. Ruwe schetsen Er staat nog niets vast. Ja, er zijn uitgangs punten. Bijvoorbeeld het scheiden van wonen en zorg en dat de plannen aansluiten op de woonvisie van de gemeente. De Boomberg is sterk verouderd en dat geldt ook voor de aanleunwoningen. Het eerste idee van zorgorganisatie HilverZorg en Habion voor het terrein is zelfstandige woningen in diverse prijsklassen en voor verschillende doelgroepen te realiseren, maar ook andere woonvormen zoals kleinschalig groepswonen met verpleging. En voorzieningen zoals een apotheek, huisartsenpost, restaurant, een geldautomaat. Bewoners hoeven niet meer te verhuizen en er ontstaat dankzij de voorzieningen meer levendigheid en ontmoeting. Floor Mattijssen: Wat we gaan bouwen, hoe het eruit gaat zien en welke voorzieningen er komen, bepalen we in samenspraak met om wonenden. De vernieuwing wordt gefaseerd uitgevoerd en duurt tot circa Oude villa wijk Het complex ligt tegen een prachtige Draagvlak in de buurt is oude villa wijk. Draagvlak in de essentieel om de plannen buurt is essentieel om de plannen tot tot een succes te maken een succes te maken. We gaan dus heel zorgvuldig naar de wijkbewoners luisteren. Daarbij zullen we honderden omwonenden betrekken. Dat doen we door nieuwskranten uit te geven en een informatiemarkt te houden. Op die markt (eind oktober) stonden kraampjes en infoborden van diverse partijen, zoals HilverZorg, de gemeente en wij. In november starten we vervolgens met een eerste serie workshops. Mattijssen: Bewoners kunnen aan de hand van thema s meedenken en meepraten. Bijvoorbeeld over de gewenste voor zieningen. En over praktische oplossingen voor verkeers stromen en het parkeren. Woonconcept Ook willen we gezamenlijk het woonconcept voor De Boomberg uitwerken. Voor welk type bewoners gaan we bouwen? Kunnen we met het concept een oplossing bieden voor het tekort aan zorgpersoneel en aan starterswoningen? Hoe denkt de buurt daarover? Welke mogelijkheden zien bewoners en omwonenden? Hun inbreng tijdens de workshops zullen we verwerken en op basis daarvan organiseren we in het eerste kwartaal van volgend jaar weer workshops. Zo willen we steeds stap voor stap de plannen verder uitwerken. Bewoners kunnen in workshops meedenken en meepraten Oog voor wijkbewoners Habion laat zich bij het hele inspraaktraject door een gespecialiseerd bureau begeleiden. We laten ons vertegenwoordigen door een bureau dat ruime ervaring heeft in vergelijkbare processen en oog heeft voor wijkbewoners. Zo weten we zeker dat de ideeën en wensen uit de wijk tot hun recht komen. En gaan we heel zorgvuldig te werk, aldus Mattijssen. 7

8 Duurzame Energie-dag De kracht van windenergie Hij was één van de zestig deelnemers aan de door ons georganiseerde Energie-dag in juni op het strand van Wijk aan Zee. Elke twee jaar organiseert Habion een thema-doe-dag voor de medewerkers technische dienst van de zorgorganisaties waar we mee samenwerken. Thema was dit jaar energie. Een actueel onderwerp nu we bezig zijn onze zorgcentra te voorzien van een energielabel. Energiezuinig beleid Belangrijk onderdeel van de dag was een educatief ochtendprogramma met sprekers van Essent Energiediensten en Cycle Systems, een bedrijf dat de energieprestatie van onze complexen inventariseert. Daarvoor benadert Cycle Systems ook de medewerkers van de technische dienst. Uiteindelijk willen we komen tot een duurzaam energiezuinig beleid. De dag was dus een goede gelegenheid om hen daarover meer te informeren, aldus John Boers, vastgoedbeheerder van Habion. Ook het belang van energiebesparing, de nieuwste technieken daarvoor zoals warmte-koude opslag en andere recente ontwikkelingen op het gebied van energie kwamen aan bod. Derde keer Harmen de Groot: Wij werken in Mariposa ook met een energieplan. Het was goed om met collega-medewerkers van andere zorginstellingen over dit onderwerp te praten, het leeft. Langzamerhand leren ze elkaar ook kennen. Dit was de derde keer dat we zo n dag met elkaar hadden. En steeds met een thema waar je wat aan hebt voor je werk. De vorige keren waren de thema s water en brandveiligheid, nu dus energie. Het vliegeren s middags paste daar mooi bij. Je moest echt heel goed op je benen blijven staan met windkracht zes. Je voelde de kracht van de wind in de vlieger. En ook de volgende dag nog in je spieren, lacht Harmen de Groot, huismeester/technische dienst van zorgcentrum Mariposa. Kunst in Eibergen Het verzoek kwam out of the blue, maar we werkten er graag aan mee. In Eibergen bouwen we een voormalige weeffabriek om tot een woon- en werkgemeenschap met als thema kunst. Er komen appartementen, ateliers, expositieruimtes. De planvorming is in volle gang maar op dit moment staat het pand ongebruikt. Reden voor de organisatoren van het kunstproject D. Out of the Blue ons te vragen of ze de ruimte tot aan de zomer konden gebruiken. D. Out of the Blue D. Out of the Blue is een kunstproject, waarbij 2600 jongeren uit de hele Achterhoek betrokken waren. D. is een fictief personage dat out of the blue aankomt in een willekeurige stad of dorp. In acht gemeenten gaven de jongeren samen met professionele kunstenaars vorm aan zijn woonomgeving, zijn kleding, zijn manier van bewegen, zijn lievelingsmuziek, lievelingsvoertuig en andere voorkeuren. Dat gebeurde in iedere gemeente in een leeg stand pand. Daar ontmoetten de jongeren elkaar en bedachten ze ideeën en activiteiten samen met kunstenaars. De jongeren bedenken de wereld van D. en geven die vorm. Als personage verbeeldt D. de zoektocht van jongeren naar een eigen, unieke identiteit, aldus de organisatie van het kunstproject. Voor de uitvoering is per gemeente een werkgroep geformeerd met daarin allerlei betrokkenen en het onderwijs. Daardoor is het jongerenproject ook een instrument om de plaatselijke cultuur en samenwerking te versterken. 8 Janneke Welschen, medewerker kwaliteit en innovatie van Habion: Het project past precies in het kunstconcept dat wij voor het pand voor ogen hebben. Waar wij ontwikkelen doen we dat met lokale partijen en voelen we ons betrokken. Voor ons alle reden om medewerking te verlenen.

9 Prachtig en verzorgd wonen in De Gouden Leeuw Elkaars expertise benutten De Gouden Leeuw Groep was de winnaar van een prijsvraag die gemeente Bronckhorst uitschreef voor een woonzorg voorziening op de locatie van het voormalige gemeentehuis. De zorgorganisatie koos voor samenwerking met Habion. Habion is nu eigenaar van het complex, De Gouden Leeuw Groep huurt. Daardoor zijn de kosten voor ons iets lager en zit ons geld niet vast in de stenen, aldus Hans Horstik van De Gouden Leeuw. Bovendien hebben we elkaars expertise kunnen benutten. Daardoor is het een betere voorziening geworden. Het was misschien nog niet echt nodig, zegt mevrouw Schoon (84), maar als je wacht tot het wél nodig is, kom je misschien in een kamertje waarvoor je zelf nooit zou hebben gekozen. We hebben daarom iets gezocht dat vergelijkbaar is met wat we hadden. De heer en mevrouw Schoon zijn in mei 2008 in De Gouden Leeuw in Zelhem komen wonen, dat toen net was opgeleverd. We woonden met veel plezier in Hummelo, vertelt de heer Schoon (86). Maar het leek ons verstandig om hier te komen wonen, nu we nog samen zijn. Hier is zorg binnen handbereik, en dit is ook een prachtig appartement. De Gouden Leeuw in Zelhem telt 33 appartementen en 7 zorgstudio s voor tijdelijk verblijf. Het is het tweede woonzorgproject van De Gouden Leeuw Groep. Het eerste, het eerste particuliere zorghotel in Nederland, staat in Laag-Keppel. Daarnaast omvat de groep thuiszorgorganisatie Rijn en IJssel en dagverzorging op drie locaties. De Gouden Leeuw Groep wil in de toekomst ook een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie opzetten. Mevrouw Schoon leerde De Gouden Leeuw enkele jaren geleden kennen. Ze verbleef toen tijdelijk in het zorghotel De Gouden Leeuw in Laag-Keppel. Ik was onder de indruk van de manier waarop ze het daar aanpakken. Je bent er echt een gast en de mensen zorgen ontzettend goed voor je. Toen ze hoorden dat dezelfde organisatie in Zelhem een woonzorg voorziening zou openen, besloten ze een kijkje te nemen. Al snel daarna namen ze de beslissing hun appartement in Hummelo te verkopen en dat te verruilen voor een appartement in De Gouden Leeuw. Prima aanvulling Uit het hart Het is hier buitengewoon, vertelt mevrouw Schoon. We zijn hier erg tevreden. Hij: Ik miste ons oude appartement eerst wel. En je zit hier toch tussen oude mensen, van wie sommige met gebreken. Maar we zitten er nu een tijdje en we krijgen contacten. Ik zie dat nu anders. Zij: En de mensen die hier werken zijn zo aardig. Dat is niet gemaakt, het komt uit het hart. Het echtpaar is ook zeer De Gouden Leeuw is een prima aanvulling op de aanwezige voorzieningen en een geweldige invulling voor het oude gemeente huis, zieningen in De Gouden te spreken over de voor- vindt wethouder André Baars van de gemeente Bronckhorst die de Leeuw. Zij: Elke week prijsvraag uitschreef. Het ontwerp is goed doordacht, het past goed komt er een pedicure. in de omgeving en er is met respect omgegaan met het oude deel. Er komt ook een kapster We zijn heel tevreden. en een schoonheid specialiste, in het souterrain is een salon. En er is een mevrouw die regelmatig zorgt voor leuke activiteiten. Hij: En in het bioscoop zaaltje vertelt een musicus eens in de week over muziek. Hij legt heel veel uit. Daar gaan we graag naartoe. Ook voor tijdelijk verblijf. Uit eten En dan het restaurant. Mevrouw Schoon: We gingen vroeger regelmatig uit eten. Maar toen mijn man op onze trouwdag vroeg of we uit eten zouden gaan, zei ik: Welnee, we gaan helemaal niet uit eten. We kunnen hier heerlijk eten. We kunnen kiezen uit verschillende menu s en de bediening is uitstekend. Beter dan in veel restaurants. Prettig verblijf De tevredenheid van het echtpaar Schoon is precies wat de oprichters van De Gouden Leeuw willen bereiken, vertelt Hans Horstik, een van de directieleden. We proberen de woon- en leefomgeving van onze cliënten zo aangenaam mogelijk te maken, met de zorg altijd aanwezig, maar nooit op de voorgrond. We bieden mensen een prettig verblijf in een hotelmatige setting. Eten en drinken moeten heel goed verzorgd zijn. Dat, gecombineerd met een mooie plek in het dorp, aangevuld met 24-uurs zorg, is wat ons bijzonder maakt. 9

10 Studiereis met zorgpartners Woonzorgvormen in Portugal: van armenzorg tot uiterst luxe In april bezochten wij met zo n dertig directeuren en managers van zorgorganisaties waar Habion mee samenwerkt de Portugese hoofdstad. Elk jaar organiseren we een dergelijke korte studiereis naar een Europees land. Uiteraard ontbreken dan de highlight s niet. Maar we kijken vooral hoe het wonen met zorg voor ouderen georganiseerd is. Om te vergelijken en van te leren. In en rond Lissabon zijn verschillende woonzorgvormen voor ouderen bezocht. Opvallend is het grote contrast tussen arm en rijk, tussen overheids gefinancierde en private woonzorgvormen, vertelt Leo Simons, directeur bedrijfsvoering van Zorg Compas, één van onze zorgpartners. De meeste Portugezen zitten onder het modale inkomen. Je ziet veel schrijnende situaties. We bezochten een klooster, waar in een grote zaal hokjes waren gemaakt met niet meer ruimte dan een bed en een klerenkastje. Hotelmatige aanpak Er is in Portugal vaak sprake van een soort armenzorg. Maar er ontstaan ook steeds meer hoogwaardige, moderne woonzorgketens met een hotelmatige aanpak. Het zijn woonvormen waar je de zorgfunctie niet aan het gebouw en de uitstraling herkent. Habion steunt die richting om ook in ons land toe te passen, waarbij de betaalbaarheid voor iedereen een belangrijk aandachtspunt is. Volop mogelijkheden Simons beaamt dat. We hebben lang gebouwd en zorg verleend zoals de overheid dat wilde. Er ontstaat nu meer ruimte voor eigen initiatief. Ik zie volop mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe pakketten aan dienstverlening. In Portugal zijn ze daar verder mee. Inkopen Er vielen in Portugal nog twee zaken op. Private woonzorgvormen voor ouderen zijn er vaak initiatieven van banken. En er worden financieringsconstructies gebruikt die wij niet kennen. Zo zijn er private complexen waar ouderen zich in kunnen kopen. Ze betalen aan het begin een entry fee voor een appartement op basis van hun leeftijd. Bijvoorbeeld euro bij een leeftijd van 65 jaar en euro bij 80 jaar. Vervolgens kan iemand er tot zijn dood blijven wonen. Je koopt het wonen dus af en weet precies waar je aan toe bent. Perfecte mix Simons is zeer tevreden over de Klantendagen, zoals Habion de studiereis aanduidt. Het is een perfecte mix van een inhoudelijk en een sociaal programma. Een goede gelegenheid om te netwerken met collega zorgaanbieders en met Habion. Het is de derde keer dat ik nu ben meegegaan. Ik kom steeds weer met nieuwe energie terug. Bouwfonds en Habion werken samen in Schuytgraaf De relatie tussen beide organisaties vloeide voort uit eerdere contacten tussen Habion en de Rabobank. Bouwfonds is een 100%-dochter van Rabobank Nederland. We hebben uitgewisseld wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen, vertelt Anneke Bochem van Bouwfonds. Daarbij kwamen we uit in Schuytgraaf. Bouwfonds realiseert in samenwerking met Habion een appartementengebouw met 21 apparte menten in de Arnhemse nieuwbouwwijk Schuytgraaf. Dit partnership is nieuw, beide organisatie hopen in de toekomst vaker samen te werken. Het gevoel is goed. 10 Schuytgraaf is een nieuwbouwwijk ten zuidwesten van Arnhem, grenzend aan de Betuwe. De landelijke ligging geeft Schuytgraaf de uitstraling van een dorp. Tot 2012 wordt er flink gebouwd. Er komen zowel huur- als koopwoningen, en in verschillende buurten worden bouwkavels uitgegeven. Bouwfonds heeft in Schuytgraaf ontwikkelrechten voor circa duizend woningen. Aangepast Het complex van 21 woningen stond in hoofdlijnen al op papier. Het ontwerp is in overleg met Habion aangepast aan de specifieke wensen van de doel - groep senioren. Zo zijn de plattegronden veranderd om de draaicirkels te vergroten, de toegankelijkheid te verbeteren en de woonbeleving te verhogen. De bedoeling is dat de bouw voor het einde van 2008 begint, zodat de woningen in het najaar van 2009 kunnen worden opgeleverd. Het complex staat in Campus Veste, een woonbuurt met een grote diversiteit aan huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen. Het seniorencomplex ligt aan de rand van de wijk, aan het water. Gunstig vlakbij ligt het centrum van Schuytgraaf, met onder meer een winkelcentrum en een gezondheids centrum. Goed gevoel Lex Roders, adjunct-directeur Oost bij Habion, is blij met de samenwerking met Bouwfonds. Het is een grote, betrouwbare partner die openstaat voor onze wensen. Wij zijn altijd op zoek naar locaties om hoogwaardige senioren\ huisvesting te realiseren, en Bouwfonds heeft die locaties. Bochem ziet ook mogelijkheden voor verdere samenwerking. We zijn al bezig met een project in Elst, waar we veertig appartementen in twee gebouwen ontwikkelen. We voelen elkaar aan, en in de toekomst zullen we elkaar wel weer weten te vinden. Je moet niet met twintig projecten tegelijk beginnen. Maar het gevoel is goed.

11 Cultuurhappen voor 55-plussers groot succes Stel je voor. In juli naar Evita, Kijkduin en een dagje varen over de Maas. In augustus naar Tineke Schouten, Avifauna en het Nationaal Koreaans Zomercircus. En in oktober naar Tosca, Händel en het Metropole Orkest. Wie via UITbureau voor Ouderen een cultureel arrangement boekt, boekt bovendien een VIP-(volledig verzorgd) arrangement. Dus worden de kaarten geregeld. Haalt de gastheer of vrouw je thuis op. In de Schouwburg heb je geen omkijken naar je jas en eersterangsplaats: alles is geregeld. In de pauze krijg je koffie of een drankje. En na de voorstelling wordt je naar huis gebracht. Bij de middag- en dagarrangementen is meestal een lunch of koffie met gebak inbegrepen en ook dan geldt dat de VIP-pers zelf niets horen te doen. Ja, het UITbureau is nu al een succes. En daar zijn we best trots op. Een interview met directeur/bestuurder Harm Hoekstra van Stichting De Bilthuysen en coördinator UITbureau, Arjan Walraven. UITbureau voor Ouderen in De Bilt biedt aantrekkelijke VIP-arrangementen Stichting De Bilthuysen is een organisatie die met 270 medewerkers huisvesting, verpleging en andere vormen van ondersteuning en dienstverlening biedt aan ouderen in de gemeente De Bilt. De zorgorganisatie exploiteert drie woon- en zorgcentra in De Bilt, waaronder De Koperwiek waarvan Habion de eigenaar is, en biedt thuiszorg. Een gelikte brochure met een uiterst aantrekkelijk cultureel programma is niet direct wat je verwacht van een dergelijke organisatie. Harm Hoekstra: Dat we dit doen, is omdat onze activiteiten niet alleen intern gericht moeten zijn. In onze visie staan de woorden passie, professie en respect. Met als doel dat onze cliënten echt genieten, dat ze gelukkig kunnen zijn. Deze gedachte proberen we op diverse manieren concreet te maken. Het UITbureau is hier een goed voorbeeld van. Zo ook de wijze waarop we onze restauratieve activiteiten uitbreiden en bezig zijn met een domoticaproject. Het gaat erom dat onze cliënten lekker wonen, lekker in hun vel zitten, anderen ontmoeten. De panden zijn gerenoveerd, de appartementen zijn ruim. We kunnen ons nu nog meer op het welzijn en welbevinden van onze cliënten focussen. Succesnummer De Bilthuysen zet zich met activiteiten als het UITbureau zeer actief in voor alle ouderen in gemeente De Bilt. Dit tot groot genoegen van de gemeente. Niet in de laatste plaats vanwege de voortvarende aanpak. Harm: Wij zijn niet van lang neuzelen. We proberen het een jaar. En als het niets is, stoppen we ermee. Het idee van het UITbureau hebben we overgenomen van Laurens uit Rotterdam. Samen met Mirella Boumans van Laurens, zij is hier 1 dag in de week gedurende het afgelopen jaar geweest, is het concept naar De Bilt gehaald. Hier heeft Arjan de organisatie op zich genomen. Arjan Walraven: En het slaat aan. De reacties zijn overweldigend. Normaal willen ouderen vooral ouderen die alleen zijn s avonds de deur niet meer uit. Sommigen zijn al jaren niet uit geweest. Nu boeken ze in een hand omdraai een aantrekkelijk en volledig verzorgd cultureel arrangement en ontmoeten ze ook nog eens veel mensen. De binnen activiteiten die we organiseren waren al een hit. Nu hebben we er nog een succesnummer bij! Professioneel De programmering van het UITbureau is niet kinderachtig. Hoe pak je zoiets aan? En hoe weet je dat het werkt? Walraven: Omdat ik zelf naast het UITbureau verant woordelijk ben voor meerzorg en dagzorg in ons woonen zorgcentrum De Bremhorst, weet ik wat onze cliënten willen. Bovendien houden we één keer per jaar een enquête of we op het juiste spoor zitten. En we zitten er wel eens naast. Dachten we dat een klassiek concert een topper zou zijn, bleek dat juist opera hot was. Verder hebben we onze doelstelling duidelijk gemaakt aan de theaters en verschillende producenten in de regio. Het contact is goed, men is enthousiast. Men benadert nu ons, in plaats van andersom. We pakken het professioneel aan, en bedienen de inwoners van de gehele gemeente. Op deze manier komen we bovendien in contact met toekomstige cliënten. Zij weten dankzij onze activiteiten wie we zijn, dat we er zijn als ze daar in de toekomst behoefte aan hebben en dat we het goed doen. Hoekstra vult aan: En we vinden het zelf leuk. We zijn zeer actief in het bedenken van ideeën hoe mensen zo lang mogelijk en op een plezierige manier thuis kunnen blijven wonen. Ik ga zelf ook mee! De Bilthuysen heeft een uitgebreid netwerk van ruim 200 vrijwilligers die de diverse activiteiten mede mogelijk maken. Overigens, de vrijwilligers behoren vaak eveneens tot de doelgroep op wie men zich richt. Dat geldt ook voor de 79-jarige Ineke Marée-van Doorn die in een aanleunwoning van De Bremhorst woont en als vrijwilliger één dagdeel in de week het UITbureau helpt met het verwerken van de inschrijvingen in de computer en het beantwoorden van de telefoon. Op het moment dat we bij haar binnenlopen is ze druk met een stapel inschrijfformulieren: Mensen zijn zelf verant woordelijk voor de inschrijvingen. De rest regelt het UITbureau. Zelf ben ik mee geweest met een dagtocht naar Volendam en Amsterdam en met een dagtocht naar Kijkduin. Nu heb ik me ingeschreven voor een dagtocht naar het Omniversum. Het is heel gezellig en uitstekend verzorgd. Sommigen gaan met elk uitje mee, in plaats van dat ze met vakantie gaan. Op de vraag op welk arrangement het meest enthousiast wordt gereageerd, antwoordt ze: Dat durf ik niet te zeggen, maar ik heb lovende berichten over het Nationaal Koreaans Zomercircus in Carré binnengekregen. Via de lazen we dat een mevrouw het zó indrukwekkend had gevonden, dat ze van opwinding nauwelijks had kunnen slapen! Sponsors zijn welkom! De bedoeling is dat het UITbureau over niet al te lange tijd kostendekkend draait. Maar, vooral het taxivervoer doet een aardige aanslag op het budget. Om meer armslag te hebben, worden sponsoren geworven. Wie interesse heeft, neemt voor sponsormogelijkheden contact op met: Arjan Walraven Culturele ontmoeting Twee keer per jaar verschijnt het programmaboekje dat onder meer via huisartsen, woonzorgcentra en bibliotheken wordt verspreid. Mensen die in het bestand staan, krijgen het automatisch toegezonden. Goedkoop is een arrangement overigens niet, maar de behandeling is koninklijk. Walraven: En dat wordt gewaardeerd. We krijgen bedankkaartjes, brieven, foto s. De mensen vinden het heerlijk, ze genieten volop. Mooi dat je elkaar op een andere manier ontmoet. Sommigen spreken na een paar dagen met elkaar af. Men woont vaak vlak bij elkaar in de buurt, maar kent elkaar niet. Dankzij een culturele ontmoeting als deze leren ze elkaar kennen. Ook een UITbureau opzetten? Zoals vermeld: het concept UITbureau voor Ouderen is in handen van Laurens Rotterdam. Maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Wie dit concept in de eigen regio wil opzetten, kan hierover contact opnemen met Mirella Boumans , 11

12 Nieuw bij Habion Habion groeit. Dat is geen doel op zich maar een gevolg van onze ambitie. Ook in de afgelopen maanden konden we nieuwe medewerkers in onze organisatie verwelkomen. Stefan Kusters is de nieuwe manager van de afdeling Strategie & Markt. Willeke Janssen versterkt deze afdeling in de nieuwe functie van projectmanager specials, ze brengt expertise in bij het organiseren en realiseren van innovatieve woon- en leefconcepten. Joseph Soerjoatmodjo en Barry van Oostrum zijn onze nieuwe medewerkers financiële administratie. Als vastgoedbeheerder regio oost verwelkomden we Eddy Buring en als projectmanager regio oost Mirjam van der Linden. Karin Choufoer is de nieuwe regiosecretaresse west. En tot slot vond het directiesecretariaat versterking in de persoon van Wilma Frankvoort. Barry Eddy Karin Mirjam Stefan Willeke Wilma Joseph Nieuw wonen voor senioren Aan de slag met vernieuwende woonconcepten Vorig jaar publiceerde Habion de uitkomsten van ons grootschalige jubileum onderzoek naar de woonwensen van toekomstige ouderen (www.degrijzemotor.nl). Die bevindingen vormen sindsdien een leidraad voor onze activiteiten. Het realiseren van concrete projecten vergt tijd, maar er is al veel in werking gezet. Een jaar later leek ons een mooi moment om te vertellen over de (tussen)stand. Dat doen we in de brochure Nieuw wonen voor senioren. Nog niet ontvangen? We sturen u er graag een toe. Downloaden kan ook, via onze site onder publicaties. Habits nummer 13, december 2008 Habits is een uitgave van Habion, specialist in ouderenhuisvesting. Habion is opgericht in 1952 en actief in 62 gemeenten in Nederland. De stichting ontwikkelt en realiseert een diversiteit aan woon vormen voor senioren en verzorgt het technisch beheer. Het bezit wordt verhuurd aan lokale (zorg)organisaties, waarmee ook nieuwe initiatieven worden ontwikkeld. 12 Grootschalige inkoop biedt voordeel voor bewoners Afspraak over liften Liften vormen in het vastgoed van Habion een belangrijk element. Voor veel bewoners is de trap immers geen optie. Kwaliteits-producten, goed onderhoud en het voorkomen van storingen of het zonodig snel oplossen daarvan zijn daarom extra belangrijk. In dat licht tekenden de directies van Habion en Otis dit najaar een intentieverklaring over de levering van kwaliteitsliften. In de verklaring is het voornemen vastgelegd dat Otis in de komende jaren 50 liften plaatst en beheert in de door Habion nieuw te bouwen of te renoveren woonvormen voor ouderen. Habion werkt landelijk en is actief in 62 gemeenten waardoor groter inkopen mogelijk wordt. Otis is door deze afspraak in staat tegen gunstige tarieven te leveren. Gunstig voor Habion, maar vooral ook voor de plaatselijke (zorg)organisaties die ons vastgoed huren en voor de bewoners van onze woningen. Het voordeel wordt verrekend in de huur. Habion 2008 Reactie-adres: De Molen 94, Postbus 274, 3990 GB Houten Telefoon (030) Fax (030) Internet Tekst: Bob Gaster Jos Leyen Barbara Schilperoort Marjolijn van Someren Habion Concept en productie: Luminus Communicatie, Nieuwegein Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of vermenigvuldigd zonder toestemming van Habion. Aan de tekst kunnen geen rechten worden ontleend.

Eenvoudig, snel en accuraat Primeur elektronische zorgtijdregistratie in Mariposa t Harde

Eenvoudig, snel en accuraat Primeur elektronische zorgtijdregistratie in Mariposa t Harde November 2007 Jaargang 6, nr. 11 Een uitgave van Habion In dit nummer: Primeur zorgtijdregistratie 1 Het nieuwe ouder worden, het nieuwe wonen 2 Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Bert de Jong 3

Nadere informatie

Een halve eeuw Habion was in 2002 voor ons reden om, naast allerlei feestelijkheden, onderzoek

Een halve eeuw Habion was in 2002 voor ons reden om, naast allerlei feestelijkheden, onderzoek o k t o b e r 2 0 0 6 n u m m e r 9 E e n u i t g a v e v a n H a b i o n In dit nummer: Habion wordt senior 1 Uitbreiding 1 Nieuwbouw De Amandelboom Kampen 2 WTZi brengt nieuwe relatie 3 Nieuwe woonzorgvoorziening

Nadere informatie

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland NUMMER 1 APRIL 2009 Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd w w w.w o o n p a r t n e r s - m

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d

Nieuwsbrief. Heistraatbraderie. Inhoud. H e l m o n d b i n n e n s t a d H e l m o n d b i n n e n s t a d Nieuwsbrief n a j a a r 2 0 1 3 Inhoud Semibungalows in aanbouw... 2 Buurtfeest Vossenberg... 3 Kunstwerk in Weverspark... 4 Binnen kijken in de groepswoningen... 5 Bouwen

Nadere informatie

Jaargang 01 Juni 2013

Jaargang 01 Juni 2013 Jaargang 01 Juni 2013 Breed aanbod bij De Waard De nieuwe Notenhoff Brand meester in 2012 Het menu van restaurant De Waard wisselt regelmatig. U kunt dagelijks terecht voor voedzame maaltijden, eventueel

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

Sterke verhalen. Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen. Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat

Sterke verhalen. Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen. Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat Sterke verhalen Burgerinitiatieven voor voorzieningen in kleine dorpen Auteurs: Hilde van Xanten Jannie Schonewille Jel Engelen Jan Willem van de Maat Rotterdam, juli 2011 Dit is een publicatie van de

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. Nieuw huis, nieuw dorp. Erg zuinig. 2 Extreem energiezuinige woningen krijgen het PEPhuis-label. 4 U kunt inbraken helpen voorkomen!

Inhoud. Colofon. Nieuw huis, nieuw dorp. Erg zuinig. 2 Extreem energiezuinige woningen krijgen het PEPhuis-label. 4 U kunt inbraken helpen voorkomen! Inhoud PEPhuis maakt huu 2 Extreem energiezuinige woningen krijgen het PEPhuis-label 4 U kunt inbraken helpen voorkomen! 5 Wat gaan we allemaal in uw wijk doen? 6 Welk onderhoud moet u als huurder zelf

Nadere informatie

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars november 2014 zie ook: www.nvm.nl SPECIAL OUDERENHUISVESTING inhoudsopgave Pagina 2 NVM-makelaar Albrecht Kok: Nu anticiperen op toekomstige woonwensen

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg

Mensen met aandacht C 80 - M 100 - Y 40 - K 10. 40% grijs. Jos Meijerink Voorzitter Raad van Bestuur MeanderGroep Zuid-Limburg Jaarverslag 2 01 3 C 80 - M 100 - Y 40 - K 10 40% grijs Mensen met aandacht De belangrijkste doelstelling van Meander is om klanten ondanks beperkingen door ziekte of handicap, in staat te stellen hun

Nadere informatie

Maatschappelijk rendement is onbetaalbaar

Maatschappelijk rendement is onbetaalbaar In gesprek oktober 2010 nr 1 Maatschappelijk rendement is onbetaalbaar Risicomanagement is het sleutelwoord We zijn zelden zo welkom geweest Woonstichting SSW Waterman 45 3721 WE Bilthoven Postbus 265

Nadere informatie

10 jaar. wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is

10 jaar. wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is Juni 2012 Vijfde jaargang Huurdersmagazine 10 jaar wonen op IJburg! De échte Amsterdammer Aaf Brandt Corstius zoekt uit wie dat is Ontmoeten, eten en werken op één plek Korting bij de Krugerkamer in Oost

Nadere informatie

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8

Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Opening De Lommer kijk op pag. 4 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR september 2011 NR. 4 11 Kus me nog eens wakker kijk op pagina 8 Inhoud Vier Vier miljoen 2 vitaal vitaal

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel

Een lang gekoesterde droom. Veel nieuwe woningen senioren op stapel toekomstdromen over bouwprojecten voor senioren in de westelijke mijnstreek Deze krant is een uitgave van Vivantes - www.vivantes.nl - uitgave 1 - augustus 2011 Column Oud worden, maar niet ouder. Nog

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

De reis naar Malawi, het warme hart van Afrika. zomer 2015

De reis naar Malawi, het warme hart van Afrika. zomer 2015 De reis naar Malawi, het warme hart van Afrika zomer 2015 Werken en afscheid In het voorjaarsnummer van Margazine schreef de heer Plessius het belang en de betekenis van werk. Op dat moment wisten wij

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Onderwijsvastgoed en kennis delen. Marianne van der Harten over doorbreken van tradities. Fijn Wonen Kom kijken en ervaar! nummer 3 december 2014

Onderwijsvastgoed en kennis delen. Marianne van der Harten over doorbreken van tradities. Fijn Wonen Kom kijken en ervaar! nummer 3 december 2014 nummer 3 december 2014 REPORTAGE Onderwijsvastgoed en kennis delen INTERVIEW Marianne van der Harten over doorbreken van tradities PROJECT Fijn Wonen Kom kijken en ervaar! DECEMBER 2014 1 INHOUD Inhoud

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie

van nu naar later Samen maken wij het verschil

van nu naar later Samen maken wij het verschil van nu naar later Samen maken wij het verschil BEKIJK HET FILMPJE 1 2 Layar De meeste foto s in dit inspiratiemagazine zijn interactief gemaakt via LAYAR, een app voor ios of Android (www.layar.com) die

Nadere informatie

De Stratummer. In dit nummer: Bouw nieuw winkelcentrum Boulevard Zuid van start Interview: Piet van den Broek Sport in Stratum Zeven jaar Ons Huis

De Stratummer. In dit nummer: Bouw nieuw winkelcentrum Boulevard Zuid van start Interview: Piet van den Broek Sport in Stratum Zeven jaar Ons Huis Stadsdeelmagazine 3e jaargang No. 02 De Stratummer Foto: Inge Vlasman www.studiobnw.nl In dit nummer: Bouw nieuw winkelcentrum Boulevard Zuid van start Interview: Piet van den Broek Sport in Stratum Zeven

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Hoe is het uitzicht? 16 visies op wonen met zorg voor ouderen

Hoe is het uitzicht? 16 visies op wonen met zorg voor ouderen Hoe is het uitzicht? 16 visies op wonen met zorg voor ouderen Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 6 Klant en trends 9 Goed woon/zorg-aanbod vereist ketenvorming Jeroen Singelenberg, Stuurgroep Experimenten

Nadere informatie

Opening Klein Gulpen kijk op pag. 13 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Week van de Ouderen kijk op pagina 16 &17

Opening Klein Gulpen kijk op pag. 13 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR. Week van de Ouderen kijk op pagina 16 &17 Opening Klein Gulpen kijk op pag. 13 VITAAL IS EEN UITGAVE VAN VIVRE EN VERSCHIJNT VIER KEER PER JAAR NOV 2013 NR. 4 19 Week van de Ouderen kijk op pagina 16 &17 2 vitaal Inhoud 03 ) 04 ) 06 ) 07 ) 07

Nadere informatie

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft

Boeijend Nieuws. Vanboeijen investeert in digitale communicatie. Het voelt als vrijheid. Ik hoop dat zingeving belangrijk blijft Boeijend Nieuws Relatieblad Vanboeijen Optimale communicatie met onze doelgroepen Vanboeijen investeert in digitale communicatie Levensverhaal Het voelt als vrijheid Interview Ik hoop dat zingeving belangrijk

Nadere informatie

magazine voor huurders van vidomes

magazine voor huurders van vidomes magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes Februari 2010 NR. 1 Duo de Wit onthult kunst Stolberglaan Muziekbuurt scoort met Cruyff Court Stuur uw idee in vóór 1 mei Maak uw buurt nog mooier!

Nadere informatie

InDetail. Hof Meermansburg Er zijn wel mensen met een kat, maar die mag niet naar buiten. Het merkwaardigste café in de merkwaardigste straat van Velp

InDetail. Hof Meermansburg Er zijn wel mensen met een kat, maar die mag niet naar buiten. Het merkwaardigste café in de merkwaardigste straat van Velp InDetail Magazine van het Restauratiefonds JAARGANG 4 / NR 7 / 2013 Hof Meermansburg Er zijn wel mensen met een kat, maar die mag niet naar buiten Het merkwaardigste café in de merkwaardigste straat van

Nadere informatie