Prijs 2, Special Beatrix

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prijs 2, Special Beatrix"

Transcriptie

1 lgm Halsbla 828) Niuw Rottramsch Courat 844) Jaarga 43 o. 101 Prijs 2, Disag 29 jauari & Wo s a g 30 jauari 2013 Spcial Batrix Foto Vict Mtzl Tij voor iuw grati Door ozr ractur mstram. Haar taa vil haar it t zwaar. Maar ht wr tij voor iuw grati. Dat zi oii Batrix gistr bij bmai va haar troosafsta. Ht is mt ht grootst vrtrouw at i op 30 april va it jaar ht oischap zal ovrrag aa mij zoo, Pris va Oraj. Om zv uur, maaagavo 28 jauari, maat oii Batrix op tlvisi haar aftr b. Z ws rop at z 75 jaar wort at ht oirij Nrla i it jaar 200 jaar bstaat. Di tw bijzor gburtiss sam maat it jaar voor haar gschit om af t tr. Batrix zi abicati al ig jar t ovrwg. Op 30 april is zij prcis 33 jaar oii. Prmir Rutt om Batrix irct a aaoigi icoo va Nrla zi at zij zich mt hart zil hft izt voor Nrlas samlvi. Oo ar politici ragr mt rspct, abaarhi warmt op aaoigi. D66-lir Pchtol om Batrix harwr profssiol staatshoof, at op waarig mair ivulli hft ggv aa rct vrari. Op iitiatif va D66 vrloor oii vorig jaar haar rol bij abitsformatis. PVV-lir Grt Wilrs, i afglop jar rglmatig Batrix rsttospra ritisr, at vorsti voor 33 jaar trouw ist aa ht Nrlas vol. Vicprmir miistr va Social Za Lowij sschr (Pv) hft vl waarri voor wijz waarop oii haar rol ivul. Hij zi zich t vrhug op iuw grati op troo. Willm-lxar gaat oi Wi l l m - l x a r ht, it Willm IV. I 1997 zi hij og i vraaggspr at ht i lij r v r wa ch t i g zou ligg at hij zich Wi l l m zou gaa om. iiag ht voortaa isag wort vaaf 2014 ghou op 27 april, vrjaarag va Willm- lxar. Op rst isag i ovrigs op 26 april zal plaatsvi omat 27 april op zoag valt bzot Willm-lxar mstlv D Rijp, plaats i Batrix it jaar zou bzo. D oi blijft voorlopig wo op Eihorst i Wassaar, zal op trmij vrhuiz aar Huis t Bosch i D Haag. Batrix, a wr priss, zal trugr aar astl Drasty i Lag Vuursch, waar zij oo rst jar va haar huwlij oorbracht. D abicati zal op 30 april plaatsvi i mstram, t als abicatis va 1948 (Wilhlmia) 1980 (Juliaa). D mstrams burgmstr Va r Laa lit wt at ht ovrgtlij ag wort. Dzlf ag vit ihuligi va Willm-lxar plaats i Niuw Kr i mstram. Jorg Zorrguita, var va Máxima, zal hir it bij zij, zo hft Máxima volgs Rijsvoorlichtisist lat wt aa prmir Rutt. Zorrguita was rr it wlom bij ht huwlij va zij ochtr. Máxima rijgt titl va oii, maar rijgt zlf rcht bvogh als pris Claus. Priss malia wort roopriss rijgt titl priss va Oraj. ii Batrix stopt op ht hoogtput va haar popularitit. Zij is bija t zo glif als priss Máxima, i al jar ht populairst li va ht ilij Huis is. Bzorgiformati: of ma t/m vr uur, zat uur Prijs 2,00 w w w. rc. l x(7b0bb4*kklkkt( BELGIË & LUXEMBURG 2,50

2 2 S P EC IL B atrix NRC W Disag 29 jauari &Wo s a g 30 jauari Zij hft zich lat als btro vorsti. Zij wist wt ms t ra mt haar mlv i moilij tij. Pv-lir Diri Samsom D laatst jar hft Batrix oo ghoor ggv aa ws uit Tw Kamr om mr ophi t gv. SP-lir Emil Romr Oas ht fit at ip l haar op prsoolij vla it wr bspaar, hft Har Majstit t all tij os varla vol plichtsbsf gi. PVV-lir Grt Wilrs Zij is mor vorsti i ht oischap op igtijs mair vorm gft. lxar Pchtol Op momt va groot vrrit of bij its vrug was zij r voor ht hl vol. Sybra va Harsma Buma B atrix rfis Ht irij bstaat 200 jaar ht staatshoof wort 75. Mt z bas i zicht bsloot oii Batrix gistr haar aftr aa t oig ht oischap ovr t rag aa haar oust zoo, pris va Oraj. I Nrlas staatsrchtlij traiti am zij aarm ig politi bslissi waarovr zij aa ima vratwoori is vrschulig. Prmir Rutt lui haar gistr uit i go goz bwoori i wij hir va hart orschrijv: rspct bwori voor haar btrohi. Z maat iru mt haar wrlust, profssioalitit, btrohi iscipli, zr. Z was r iraa, a l t ij. a is i prmir toschrf aa opvatti va haar opvolgr, Willm-lxar, vol zij ruimschoots. Z bo ati sam, vrtgwoorig haar i ht buitla moig ati aa. Howl roopris mt at laatst vrmolij mr aa zichzlf aa sportcomptitis mot hbb gacht. Batrix bémoig rr a at z aamoig. Daarbij putt z uit haar prsoolij lv, haar rlati mt gëagr pris Claus, haar gzi haar gloof. Z hil ht ruim ri cia vol, wat volstrt uitzorlij is i gwo publi fuctis. Ituss vrar ati om haar h rastisch. Europs wori, tostroom va mirh, itrtrvoluti, opsta r burgrs or Fortuy, trrurast. D politi cojuctuur wr laatst ti jaar i tom mat istabil. Haar positi als avisur va aspirat-prmirs wifl miistrs, haar rol als O b r i s p l ij, btro profssiol s t a a t s r ch t l ij zwaartput voor oof fractilirs brol zirog af. Bij formati va ht rst abit- Rutt was haar rol, i va haar avisurs, vrzwat. D formati va ht huiig abit vrlip rimplloos ghl buit haar om. Politi tro zij laatst jar riti aa va PVV, mstal room Krst. Da lg zij aru op tolrati, bschavi of rspct. Di i zich oo uit t str tot moslims. Oo haar btrohi mt ht miliu was a ops cotrovrsil. Nrla r aar bi, trwijl ht staatshoof itratioaal goriëtr blf. D rop om Scaiavisch mol mt vooral crmoil oischap wo laatst jar a oo aa politi gloofwaarighi. Ht oischap was voor haar historisch, haast rligius gwortl plicht waarm zij zich vollig itificr. Batrix hrstl i zr zi oo rol va moarchi oor ht fuctiolr afstalijr t prstr. Zij oos uitrlij str symbolisch stijl i haar als staatshoof hrbaar maat, i omgvi i sts mr op bl lu. Z wist bhalv ht vol oo maatschapplij lit aa zich t bi. Or mr oor zich arulij mt jo ustaars wtschapprs t agr. E prstati, a rorig aaloop aar ihuligi haar stijs cotrovrsiël huwlij. Publi cotrovrss i cia i volg, gi ooit ovr haar prsoo, maar altij ovr ar li va ht Huis va Oraj. Of i u vrborg microfootjs va RVD vrmo of alsog buitchtlij blovrwat othul, Batrix blf publilij oaaaa. Daaroor was zij oo i zr zi raasl wat Batrix wrlij vit of volt, blf go vrborg. Dat gol oo ramp i pris Friso trof. Zij was otwijfl gslag mt otztti, maar blf i haar officiël roll obrisplij. Dat alls rog bij aa waarighi va ht ambt, haar utralitit, haar vrist voor ati aarm oo aa haar houbaarhisatum als fuctioaris. ls staatshoof was zij topiplomaat voor BV Nrla, bmilaar tijs abitsformatis, ovrmoibaar milput va iloz sris opi, otvast, uitrii cocrt. Symbool va Nrla, lv ba mt varlas gschiis. Maar oo ovrtuig Europaa i zich it all thuis vol i Duitsla, maar oo i Zui-Europa. Zij hilp zo ur ophou. Maar oo was z troostr va ati als r lap vrwrt most wor. Bij aaslag i ploor zag ati staatshoof at mt éé zucht hart va gschot burgrs raat. Zij mt u afschi mt mlacholi glimlach. Oo i wort bgrp. HM wort ZM G Willm IV, malia roopriss, I OC-fucti rglg. Vaaf 30 april vrart vl. bicati op 30 april ii Batrix blijft tot 30 april 2013 ii r Nrla. I mstram zal z i ag afsta o va troo. Dat gaat als volgt: z ortt i ht ilij Palis op Dam t va bicati. Dat is staatsrchtlij hali waarm oii forml afsta ot va troo. Dirct a ht ort og vóór officiël ihuligi is Willm-lxar, u Pris va Oraj, staatsrchtlij iuw oi. D truggtr oii iuw oi zull vrvolgs vaaf ht balo va ht palis ort tospraa hou. Daara vrschijt ht iuw oispaar mt hu ri ochtrs op ht balo. I hft abicati oo i mstram plaatsgvo. D abicati va 1840 vo plaats i Palis ht Loo i ploor. Scptr rijsappl D iuw i zal it groo wor. Howl ht staatshoof volgs officiël ocumt wl glij rgrt bij grati Gos wr roi al i 19 uw bstmpl als t sacraal t vl als symbool at hoor bij hcht rlati tuss Rooms r rgr vorst. Va i gschiis wil protstats Oraj-lit i oorlij Nrla vrr blijv. D roo ligt tijs ihuligisplchtighi op zogom crtafl, als symbool va sovriitit waarighi. Eraast ligg scptr (staat voor: gzag) r ij s a p p l (als zibl voor ht Nrlas grogbi). Niuw Kr El ur a baloscè maat ht iuw staatshoof zij opwachti i Niuw Kr, waar l va Erst Tw Kamr bij zij i Vrig Vrgari. i Willm-lxar zal hir trouw zwr aa Growt. D volsvrtgwoorigrs vrlar stu voor stu at zij all rcht va i zull bschrm pal staa voor zij oschbaarhi. I z laatst trm ligt r bslot va Nrlas costitutiol moarchi, waarbij vorst oprr or vollig vratwoorlijhi va miistrs. Roostuum ls roopris vrschijt Willm-lxar bij officiël glgh vaa i militair tu. Op 30 april zal hij roostuum rag: plchtighi hft vooral politi g militair aratr. Ovr zij ostuum zal iuw oi zogom oismatl rag: gwaa va roo fluwl, mt ra cap va wit bot (hrmlij). i Willm-lxar Opvall is at Willm-lxar it titl i Willm IV zal rag, maar gwoo Wi l l m - l x a r. i Willm II, i va 1840 tot 1849, staatshoof was, htt oo Willm-lxar maar om zich als opvolgr va zij var, i Willm I, wèl gwoo i Willm II. Zij zoo wr i Willm III, waara ri vrouwlij rfgam ht ischap ovram. Willm-lxar wort oi Máxima wort oii. L o g i s ch is it it: pris Claus blf pris to priss Batrix i 1980 oii wr. Ht is va ou gbrui i allij ri: vrouw volg hu ma i titlatuur, maar omgr is it g automatism. rt a ht huwlij va Willm-lxar Máxima is, zowl i Tw Kamr als i ivrs mia, gbattr ovr vraag of Máxima maar btr priss zou u blijv a troobstijgi va haar ma. Ht zou aa va macipati, vorm va morisri va moarchi zij. Gistr bl at z rop it is gvolg. mlia Priss va Oraj ii Batrix zal vaaf 30 april wr priss Batrix zij. Ht is haar ig uz. Z ha oo u iz voor i g i - M o r : titl i aa ht Nrlas hof it mr wort gbruit sis oii Wilhlmia i 1948 oos voor priss, zoals oo haar ochtr Juliaa i Wilhlmia s mor, Emma ) was laatst ii-mor va ht Nrlas irij. D oust ochtr va oi Willm-lxar oii Máxima, malia, wort op 30 april Priss va Oraj. Ht is titl i va oushr wort gvor oor Nrlas roopris(s). Kir Margrit Door trooswissli vrart forml positi va ir va priss Margrit. Zij zull g l mr uitma va ht ilij Huis, wat btt at zij it lar i aamri om voor trooopvolgi it mr or irct miistriël vratwoorlijhi vall. Dit staat los va hu positi als li va ilij famili; lv i schijwrprs zal voor h it voorbij zij. Rgrislir i Willm-lxar wort stras staatshoof maat officil l uit va rgri. Ht is vraag ho la og. Sis l jar lit rop voor ht hrvorm va positi va moarch sts luir. Bij formati va ht tw abit-rutt sto vorst voor ht rst buitspl. Maar sommig partij will macht va oi og vrr ipr. PVV-lir Grt Wilrs bijvoorbl wil at oi uit rgri gaat. Ovr oii Batrix zi hij s: ls haas uit rgri. D PVV brit iitiatifwt voor om ht ishuis l crmoiël rol to t icht. Traitiol will VVD, CD, SGP ChristUi it tor aa positi va moarch. SP, GroLis, D66 PVV will at wl. D Pv mt tusspositi i. Pa l i z i Willm-lxar oii Máxima blijv vooralsog wo i hu villa Eihorst i Wassaar. Latr vrhuiz zij aar Palis Huis t Bosch, rsiti va oii Batrix. Dit palis blijft ituss wl i gbrui voor officiël otvast bijomst. Palis Noori zal ist o als w r p a l i s. Na haar abicati zal priss Batrix op ggv momt op Kastl Drasty, i Lag Vuursch (gmt Baar) gaa wo. Ht is og it b war prcis. ls priss rt Batrix a trug aar pl waar zij tuss hft gwoo: ht achthoig huis Drasty, gbouw op pl waar al sis 14 uw statig hofst staat. D pris Willm-lxar 967), Friso 968) Costatij 969) zij rst twaalf tot vrti jaar va hu lv i Baars boss opggroi. i g s a g Mt ia va 2014 wort isag gvir op 27 april, vrjaarag va i Willm-lxar. Omat rst isag op zoag valt, wort i ag i 2014 vrruilt voor 26 april. Kabit s is Hl wat Nrlas istitutis zull a 30 april iuw aambor, brifpapir visitaartjs mot lat ma. Ht Kabit r ii, ht scrtariaat at bstuurlij za ta va ht staatshoof rglt, ht voortaa Kabit s is. D Commissariss va ii ra laatst tw lttrs va hu ambt wijt. Vaartuig va mari, waarva aam u bgit mt H.M. ( Harr Majstits ) rijg Z va Zijr voor hu aam. Olympisch Comité Willm-lxar zal als oi afsta o va zij limaatschap va ht Itratioaal Olympisch Comité (IOC). Dat is coform afspraa i roopris bij zij aatr i 1998 mt ht tomalig abit or lii va prmir Wim hft gmaat. Howl r forml g obstals zij IOC-li t blijv, vit Willm-lxar combiati mt ht oischap it zuivr. I 2009 zi hij i z rat: ls i stras oi va Nrla b, a i omoglij ar orgaisati i Nrla vrtgwoorig. D pris is stras 15 jaar IOC-li gwst. NOC*NSF-voorzittr ré Bolhuis (66) zou hm will opvolg. Zoals u all wt, Zoals u all wt, hoop i ovr l ag mij 75st vrjaarag t vir. I b abaar at ht mij ggu is z ag i go gzohi tgmot t gaa. a ht i va it jaar zull wij hr at os la twhor jaar gl oirij wr, waarm i oz gschiis iuw tijpr aabra. Ht samvall va z tw bijzor gburtiss is voor mij aalii gwst t bsluit it jaar uit mij ambt trug t tr. Ht lijt mij go momt om z stap, i i al ig jar ovrwg, u aawrlij t m. I hb ht altij als uitzorlij voorrcht bschouw groot l va mij lv i ist va Zojuist hft ii Batrix, Zojuist hft ii Batrix haar aftr aaoig. Op it bijzor momt voor ii voor os la wil i allrrst mij grot rspct bwori uitspr. Rspct bwori voor buitwo izt va ii i voor Nrla Nrlars gur mr a rtig jaar. Vaaf haar ihuligi i 1980 hft zij zich mt hart zil izt voor Nrlas samlvi. Zichtbaar, btro mt orm rgi. Daarom ropt tospraa i zij t hil i ht hl irij warm gvols op va grot abaarhi. Oo bij mij prsoolij bij ar l va ht abit. W m stras afschi va ii i ht hart va samlvi. ii Batrix os la t u stll ovromstig mij opracht ivulli t mog gv aa ht oischap. Daarbij was Pris Claus mij vl jar tot grot stu. Tot op ag va vaaag hft z mooi taa mij vl voloi gscho. Ht is ispirr zich bij ms btro t vol, m t lv mt vrrit t l i tij va vrug atioal trots. Dat hb i vs mog rvar i Caraïbisch l va os oirij, waar i oo altij vl warmt hartlijhi hb orvo. I tr a oo it trug omat ht ambt mij t zwaar zou vall, maar vauit ovrtuigi at vratwoorlijhi voor os la u i ha va iuw ii Batrix roopris Willm-lxar lach om lasvlig ballo, Prisjsag Foto Michal or was r altij. Zij was r op fstlij momt, bij viri va sportiv succss culturl hoogtput. Maar zij was r oo vooral op moilij ogbli. Bijvoorbl to ht oolot toslog i Bijlmrmr, i Esch, atuurlij op i ramatisch iiag Haar iri woor irct a afschuwlij aaslag i ploor staa voor altij i os collctiv ghug ggrift. Ir i ii prsoolij hft otmot of mgmaat zal bam at zij mt haar is rvari haar grot blastlli btrohi ms raat vrr hlpt. Oo i ht buitla maat zij bij talloz officiël glgh ip iru. Zo groi oz ii uit tot icoo va Nrla. Zij am haar taa buitwoo srius, oo or moilij omstaigh. Oo i jar waari zij stu va Pris Claus most miss. Oo a ht vrschrilij oval va haar zoo Pris Friso. Ht maat oz waarri voor ovrmoibar izt va ii all maar grotr. Natuurlij wij vaaag oo aa Pris Willm-lxar, i zij mor a jar va itsiv voorbrii op zal volg. Hm wacht blarij vlis taa. Zoals Pris ht zlf zi bij glghi va zij vrtigst vrjaarag: moarchi mot ms sambi aamoig Nrla vrtgwoorig i ht buitla. I wt zr at Pris Priss als i Willm-lxar ii grati mot ligg. Ht is mt ht grootst vrtrouw at i op 30 april va it jaar ht oischap zal ovrrag aa mij zoo, Pris va Oraj. Hij Priss Máxima zij t voll op hu toomstig taa voorbri. Zij zull os la mt towiji i, gtrouw growt orhou mt al hu talt ig ivulli gv aa ht ois ch a p. Gstrt vol i mij oor gacht at ht plaats ma voor mij opvolgr it btt at i afschi m va u. I hoop at i vl va u og iwijls a otmot. I b u ip abaar voor ht vrtrouw at u mij hft ggv i vl mooi jar waari i uw oii mocht zij." ii Batrix Máxima op ovrtuig mair ivulli zull gv aa hu iuw taa rol. I bst traiti va ii Batrix gratis Orajs voor h. D abicati ihuligi vi op 30 april plaats. Laat os aar i hl ht irij ovrgtlij fst va ma, uitraar op sobr wijz i past bij z tij. E fst at rcht ot aa oz gvols va vaaag. Gvols va vrbohi mt ht Huis va Oraj va ip ghi voor vorsti i zich ruim ri cia vol ovrgav hft izt voor Nrla. Miistr-prsit Mar Rutt

3 4 S P EC IL B atrix NRC W Disag 29 jauari &Wo s a g 30 jauari Z wt vl, aagt j uit praat j it aar mo. Ja Pro, ou-miistr Z wil altij tmpo. Oo bij staatsbatt. Els Borst, ou-miistr Z is zich schrp bwust va grz va haar macht. Wim, ou-prmir Z wt als g ar ho publicitit wrt. Joris Voorhov, ou-miistr Z bstur alls mt bloig rst. Bram Stmri, ou-staatsscrtaris I hof immr t twijfl aa waar oii sto. Wim Bij voorur wist z ht btr I tgstlli tot haar mor wil Batrix g gwo mvrouw zij, maar vorsti mt gzag. Jo Mat Daill Pio Haar baa. Dat is voor Batrix ht oischap. I this fuy job of mi you mt so may itrsti popl, hoor ou-miistr Els Borst haar s zgg tg buitlas gast. Juliaa was mor, z straal warmt uit, zgt ou-miistr Ja Pro. Batrix is CEO. E i haar wr zr srius mt. Politici i haar va abij aa ht wr zag, spr va ijzr iscipli. Batrix is profssiol, grv, buitwoo cosciëtius z mist g tail. Bzo staatshoof rgrislirs to zich altij or iru. Z hout it va improvisati. Dossiris oprcht btrohi mr haar optr. Na haar aatr mt Batrix al sl afsta va stijl va haar mor. Juliaa stl zich ht lifst op als gwo mvrouw. Z rsir i ht lalij glg palis Sostij, waar z op iiag ht vol i filé otvi. Batrix btrt paliz i sta maat zo ht oischap zichtbaarr. Op iiag bzot z st orp, mstal tw pr r. Tglijrtij vrgroot z afsta tot ht vol. Z laat zich wr majstit om maat va ht hof lir, profssiol orgaisati. Mt forml afgmt optr blijft z la wat ill iru ma bij ht publi. Pas a uwwissli vrart at imago. Miistrs, i traitigtrouw paar r pr jaar lasgaa op Huis t Bosch, trff sriuz gsprspartr mt blocot op ië. Er is bprt ruimt voor otjs alfjs. Zo lt Batrix mt CD-miistr s haar zorg ovr haar mor, i al bov tachtig is toch og wil sië. Maar z a oo itimir zij. ltij blijt z prfct op hoogt va list tails. Z ha soms iuwsgirighi voor orl va bli waarva i acht: ou ja, i i mat itrssr í m r it s voor, zgt ou-miistr. Bram Stmri, bgi jar tachtig staatsscrtaris va Dfsi, vol zich gwo gspr go voor t bri. I wist at z alls mt bloig rst bstur bij voorur alls btr wil wt a gast. Howl at atuurlij volstrt ovrboig was. D oii is stmplmachi. Ht bracht voor mij vl ovrboig xtra wr m. Latr omt Stmri haar s ovrwachts tg bij otsrac op hi. Mt stral lach uitgsto ha wam z op m to. Ohrbaar als i ht vrglij mt i forml gspr. Daari ha z bija its mchaisch. Dat lag misschi oo aa i jur mt stijv plooi altij at apsl. Mt zr morlijhi waat Batrix it all ovr ht la, maar oo ovr haar miistrs. D avo voorat Els Borst als miistr va Volsgzohi oor parlmtair commissi zal wor vrhoor ovr Bijlmrramp, woot z staatsbat bij. Gbruilij is at miistrs blijv tot oii laat mr at avo voorbij is. Dat a wl uur of wor, zgt Borst. Glaasj wij, go gspr, at hout z iloos vol. Maar it r omt halvrwg avo grootmstrs aar haar to mt bricht va oii: zij zou ht prima vi als Borst u aar huis gaat, wat volg ag zou z ht zwaar rijg. I jar tig suggrr l icit at Batrix mr ivlo probrt t rijg. Bij opi va Nrlas ambassa i mma zgt miistr Va Mirlo va Buitlas Za at i r is gom op aari va Batrix, i vrischapplij rlati orhout mt ht Joraas oishuis. Latr at jaar omt aar buit at zij Va Mirlo or ru zou hbb gzt ambassaur i Zui-fria t lat ovrplaats, wgs is buitchtlij rlati. Va Mirlo Batrix ot. Ou-bwisli glov it at Batrix cht mr ivlo zocht. Z is zich buitwoo schrp bwust va grz va haar macht, zgt ou-prmir Wim. Zij mt costitutiol grz auwgzt i acht. Z hft ivlo omat z ivlo rijgt, zgt Ja Pro. Dat was bij Juliaa oo zo. Maar Batrix is rachtig vrouw. Va Juliaa wr ooit gacht at zij übrhaupt zou will stur. Wat Batrix oo mrt, is zr oul. Brt Vris, miistr va Social Za i ht r abit-lubbrs: I hb wl s mot uitlgg waarom i la uur of it ars gi. Els Borst: Z zi bijvoorbl at haar tr or was gom at m t la most wacht op i i oozalij misch bhali. E z vrog waarom at zo wa s. I abitsformatis gaf Batrix uilij blij va tlurstlli als r g voortga was, zgt Borst, i als iformatur voor Paars II wla vrslag uitbracht aa oii. Z wil altij tmpo. Oo bij staatsbatt. Di ri ga war r i o tim oorh. Schooochtrs I tij at Borst mt Batrix t ma ha ), zag z haar lossr wor. Borst vrmot vrba mt tr t paliz va ri schooochtrs: rst Laurti Brihorst, to Mabl Wiss Smit als laatst Máxima Zorrguita. Dri itlligt burgrmisjs i hu ig broo ha vri. Zij otmott schoomor i i l opzicht toch it hlmaal va z tij was. Zo ht hof rgl at all wttig ghuw wr uitgoig voor staats- Har majstit vit ht prima i at u u aar huis gaat, vrog aar b batt. Ms i ohuw samwoo, wr gacht hu partr thuis t lat. I loop va jar 90 wr i oschrv rgl stilzwijg gschrapt, al ostt at volgs irct btro vl ovrtuigisracht. Voortaa lit ht hof samstlli va zogom ijzr lijst va vast goig ovr aa ht miistri va lgm Za, zij ht or voorwaar at spra was va volo bstig rlatis. Bij bijztti va pris Claus bl at critrium oo t gl bi oilij famili. Mabl, to og it gtrouw mt Friso, aal mt famili af i Dlfts graftomb. Batrix accptr oo ht vrl va Mabl, to i latr i opspraa wam wgs haar omga mt crimil Klaas Bruisma. Bhou blf oii i haar miabli. Nooit tra z op i praatshows of actualititrubri, itrviws wr zorgvulig gëscr. Pas i 2000 gi z r als va laatst Europs vorst to ovr haar rsttospraa op tv t hou. Waar Juliaa aar vrluit portrt va vartj Drs op haar schrijftafl ha staa, hft Batrix haar politi opvatti altij voor zich ghou. Dat is str profssiol, om j prsoolij opvatti zo voor j t hou, zgt ou-prmir Wim. Wl vort z graag ihoulij iscussis ovr orwrp i haar a aa ht hart ligg. E got, hrirt Ja Pro zich, ou-miistr va Otwilissamwri. Z wt vl, aagt j uit, praat j it aar mo. Bgi jar zvtig sch Claus Batrix gul aa ht Dfs & i Fu va Wrlraa va Kr, zgt Pro. Zo gaf z oo aa waar haar commitmt ligt. Oo misch thi, abortus, aopti oor ms va htzlf gslacht zorg ro ht lvsi zij orwrp i oii bzighou. I 2002 tt Batrix wt i uthaasi lgaal maat. Borst: I ht bgi ha z r vrag bij, vrag i ir ha. Is ht volo omar? Is ht g vluchthuvl? Op uitoigi va Borst bzot Batrix mt miistr hospic, afli palliativ zorg i ocologisch zihuis tw vrplghuiz praat aar zr Priss Batrix tijs haar ihuligi als vorsti i Niuw Kr t mstram, op 30 april Foto Capital Photos btro mt patiët. Oo ovr ais gft Batrix implicit blij va haar opvatti. I Mozs- äror hft z s oozi misj mt ais gspro omhls. I tij at gacht wr at at lvsgvaarlij was. Zij hft zich r cht voor izt at bl t vrar. B atrix profssioalitit wr misschi ht mst op prof gstl to Willm-lxar vil voor rgtijs Máxima prmir bsloot at haar var, i miistr was gwst i ht Vila-rgim, it wlom was bij ht huwlij. zgt at ht risico at z wsti tot costitutiol crisis zou li aamrlij wr vrli oorat Batrix vaaf ht bgi uilij lit blij oo i z prsoolij gvolig zaa grz va ht staatsrcht t rspctr. I hof immr t twijfl aa waar oii sto, maar zr is at zij ht i z prio als mor soms hl rg lastig hft gha. Loch-affair Nit als oii, maar als roopriss wam Batrix ht ichtst bij costitutiol crisis. I Loch-affair, ro stpi i haar var zou hbb aaom va vligtuigbouwr, stu z Brhar. Z oig aa Juliaa it t zull opvolg als i zou aftr wgs grchtlij procur tg haar ma. Mt haar str optr vrstrt Batrix moarchi, waar i i ar la oor schaal juist aa racht vrloor. Z wt als g ar ho publicitit wrt, zgt ou-miistr Joris Voorhov. To buitlas gast haar s vrog ho zij acht ovr bpaal Nrlas politicus, zij Nrlas taflgot, or wi Voorhov, oorri aa: I zg its, gft u maar atwoor. M hoort staatshoof it om mi t vrag ovr volsvrtgwoorigrs, maar at bgrp buitlas gast it, zgt Voorhov. I gaf to maar mij prsoolij mi vrar ht o r w r p. Na moor op politicus Pim Fortuy hil Batrix zich op achtrgro uitt all tgovr prmir, i bl om haar t iformr, hoop at ar it allochtoo was. Nt als ar wl ms was zij ba at ht aarm xtra imsi zou rijg, zgt. Zlzam riti rg Batrix to zij i 2000 haar jaarlijs sivaati i Lch oorztt, aat populistisch partij va Jörg Hair was togtr tot Oostrijs rgri. I al i jar wt all PVV-lir Grt Wilrs, googpartr va ht abit-rutt I, Batrix s t vrli tot publi racti. Naat hij oii bgi 2012 hft aavall op ht rag va hoofo bij staatsbzo aa Vrig rabisch Emirat, omt Batrix ht i racti op vrag va jouralist cht ozi at ht rag va hoofo t va vrouworrui zou zij. Volgs z rat brt z miistriël vratwoorlijhi i ht gi prmir, vratwoorlij voor haar uitlati, zou zoits ooit ovr zij googpartr hbb gzg. Maar Ja Pro sprt va iplomati voorzichtig racti. Mag z, ggv harhi va alls wat r ovr haar wort gzg i Nrlas politi, misschi soms zitj wat uilijr uitspr a z vrogr? Om Batrix h vrar wrl. D Europs itgrati schr voort, maar voor groot l va ht Nrlas vol bl ht va r l a blarijr a gacht. Voor Batrix, als uitgspro Europaa, is at toch lastig, zgt Joop va Brg, ou-hooglraar parlmtair gschiis. Toch slaagt z r volgs hm mt glas i ht oischap t bhou als atioaal symbool als rustput. Va Brg: I bvoli wort, itwat paraoxaal, haar Europs gzihi it gzi als strijig mt haar status va atioaal symbool. Cruciaal is voor Els Borst at Batrix lr haar mslij at t lat zi. Z mot gmrt hbb ho at ht orajgvol aawart. Z hft it zo vl mt orajgvol, it i zi va ritiloos rbuig. Maar vri orajgvol, at vit z, i, wl blarij jauari Op avo va vrjaarag va Batrix maat oii Juliaa voor Nrlas tlvisi haar aftr b. 30 april ii Juliaa tt at va abicati waaroor priss Batrix, 42 jaar ou, ii r Nrla wort Maart Batrix lgt haar rst staatsbzo af: aa Luxmburg. ugustus D oilij famili vrhuist va astl Drasty i Lag Vuursch aar palis Huis t Bosch i D Haag, va oushr oilij rsiti Otobr Pris Claus wort wgs prssi opgom i lii i Bazl Sptmbr Batrix otvat mriaas prsitsaiaat Jss Jacso op Huis t Bosch. Juli Op wg aar haar vaatibstmmi i Italië raat Batrix mt tw va haar zoos btro bij auto-olu i buurt va Pisa. Zij blijv all o g r Sptmbr Palis Noori i D Haag wort ht wrpalis va oii. Otobr Bij bzo aa Groi gooit mostrat i aar oii. Hij mist t Novmbr Batrix wort uitgrop tot Vrouw va ht Jaar. Prmir Lubbrs wort Ma va ht J a a r Otobr Batrix opt pijlram i Oostrschl ugustus Batrix loopt licht hrsvlisotsti op tijs cruis las Fras Rivièra mt haar gzi, op ht jacht va birmagaat Fry Hi pril D NOS zt portrt uit va Batrix, Claus hu ri zoos. E ag latr wort Batrix op Vrijmart spotaa gust oor mstrammr. Sptmbr Ophf ovr troor, waari Batrix zgt at ht miliu rgri zorg baart, howl ht la schor wort, mt am lucht watr. Prmir Lubbrs mot zich vratwoor Maart Batrix otvat Egyptisch prsit Mubara op Huis t Bosch. Dcmbr I haar rstbooschap zgt Batrix, rfrr aa val va Muur, at wij u i rst plaats oz hbzucht mot lr bhrs.

4 6 S P EC IL B atrix NRC W Disag 29 jauari &Wo s a g 30 jauari DE KEUZE VN VINCENT MENTZEL Ho Macht mt haar waarighi omgaat Ht portrttr va oz oii is altij omgv mt mysti. J ut r hl vl ovr vrtll hl wiig. Wat is wijshi? Pris Claus, chtgoot va oii Batrix, spra ooit historisch woor: Wij hbb vri, tot wij rgs zi of lz at ht oz vri it mr zij. Dat is wijshi. Oo i i hb paar maal oz oii o ff i c i l gportrttr b va pla gwst ht u s hlmaal ars t o. Maar oo i wam uit op ht alou, vrtrouw bl va ima i macht gzag vrtrouw mot uitstral. D waarighi va Macht ho Macht wr mt zij of haar waarighi omgaat, at zij itrssat momt om vast t lgg. Waarom sprooj va Grimm will otl? Otluistri va Macht is vrritig om t zi. Maar staatshoof at glif vrtrouw is, will wij zi zoals ht sprooj os at gbit. Vict Mtzl Voormalig staffotograaf va NRC Halsbla ii Batrix pris Claus mt hu zoos Willm-lxar, Friso Costatij bij palis Huis t Bosch, i augustus Tijs fotosssi op astl Drasty voor Nrlas postzgl i 1979, op bzo bij Chis commu i Op staatsbzo i Iosië, rt voor ht bstijg va troo, Batrix, a og roopriss, filmt labouwcommu op roris mt pris Claus oor Volsrpubli Chia, i pril Batrix othult moumt voor slachtoffrs va ht coctratiamp Vught. Jui I Lo mt oii Elizabth II va ht Vrig irij Batrix op als Dam i Or va usba. Otobr Batrix otvat prsit D Klr va Zui-fria Fbruari Batrix Claus wo i mstram 50st hri va Fbruaristai bij. Maart Batrix Claus lat zich op tlvisi bij NOS itrviw oor publicist W.L. Brugsma, tr glghi va hu 25-jarig huwlij. pril Batrix brt als rst buitlas staatshoof bzo aa ht hrig Duitsla. Mi ii Batrix pris Claus bi ht Nrlas vol tr glghi va hu 25-jarig huwlijsfst balltvoorstlli aa i ht mstrams Muzithatr. Juli Claus wort opgom i ht Broovo Zihuis wgs p r s s i. ugustus Batrix brt haar rchtruitb tijs privébzo i Portugal. Otobr C o t ro v r s i l staatsbzo aa Japa. Kraslggi op rbgraafplaats i Hoogaya, waar achthor rijgsgva uit Tw Wrloorlog bgrav ligg, or wi vrti Nrlars. Novmbr Gorg Barbara Bush ir ovracht op palis Noori. Batrix mt oilij bus i gbrui. Z bschit al ovr oilij tri. Dcmbr Batrix vrlaart zich i luchtospraa tot EG-lirs i Maastricht bri haar bltis op Nrlas mut t offr voor gmschapplij Europs mut pril Batrix opt ht iuw gbouw va Tw Kamr. Sptmbr I haar troor ropt Batrix ht Fras vol op zich uit t spr voor ht vrrag va Maastricht om Europa vrr gstalt t gv. Otobr Batrix bzot Bijlmr i mstram aat aar vligtuig va Israëlisch luchtvaartmaatschappij El l is rg s t o r t. Novmbr Tijs wrbzo aa Nrlas till ruba, mt Claus hu ri zoos, btuigt Batrix haar mlv mt slachtoffrs va Bijlmrramp. Dcmbr I ht Rijsmusum opt ttoostlli va fotograaf Wrry Cro ovr Batrix i haar fucti als oii Maart D Israëlisch prsit Hrzog bzot mt Batrix ht voormalig amp Wstrbor. Mi Batrix lucht mt Michail Gorbatsjov, x-prsit va Sovjt-Ui, tijs is bzo aa Nrla. Novmbr Tijs bzo aa Zwitsrla oigt Batrix Zwitsrs uit to t tr tot Europs Gmschap Maart Erst staatsbzo va ht oilij paar aa Tsjchië. I zij hilro omt prsit Havl Batrix wijz bmilij vorsti. Mi D Tw Kamr rijgt omstr sculptuur va blhouwr u Vris waaraa Batrix hft mgwrt. Jui Volgs quêt va burau Lagij strft Batrix voor ht rst haar mor Juliaa voorbij i popularitit or ht Nrlas vol. Juli I afwiji va ht avis va iformatur Hrma Tj Willi bomt Batrix Wim tot iformatur, waarm ur opstaat voor vormi va ht rst paars abit.

5 8 S P EC IL B atrix NRC W Disag 29 jauari &Wo s a g 30 jauari I bija 33 jaar at Batrix l uitmaat va rgri, maat zij vijf prmirs m. Voor was zij labor, voor ar stupilaar. Mt am Ruu Lubbrs gu haar ruimt waaraa zij bhoft ha. Joh Kroo Mr rvari a mst prmirs Z wr staatshoof to CD VVD sam rgr mt 77 ztls o r op rapp mrrhi i Tw Kamr. E at iglij it s, wat acht l va ht CD goog slchts at abit va prmir Va gt vicprmir Wigl. Dat was i E u, ao 2013, is VVD oo wr aa macht, zij ht itmaal als grootst partij i coaliti mt Pv. Di hft wl mrrhi i Tw Kamr, maar it i Erst Kamr. Googstu is oo voor ht tw abit-rutt va bla. Zo is r i bija 33 jaar waari Batrix l uitmaat va rgri vl vrar vl oo it. Rutt II is wl ht rst abit at wr gformr zor at ht staatshoof r rol bij spl. fgzi va bëigi wr Batrix its gvraag. Toch was is Batrix oor haar aciëitit mst rvar rgrr va mst abitt waarm z t ma ha. Z maat vijf vrschill prmirs m, Va gt, Lubbrs,, Bal Rutt, va ri vrschill partij: CD, Pv VVD. Sam li z prmirs vrti abitt, i ogal s i missioair staat vrr. Doorat z haar rvari oppl aa haar wrzi om ht oischap slchts uit crmoiël hali t lat bstaa, was Batrix al i tij, is zij og sts, go gïformr vorsti. Dat gft haar, ovromstig haar growttlij positi, g zichtbar macht, maar wl ivlo, zij ht va ht omtbar soort. Prmirs praatt prat haar wlijs bij, op maaagmiag va tw tot vir uur. fzorlij miistrs i bij haar op th of its ars om, o r go aa hu ossirs groig t majstit t z oo. E bwisprsoo mot r bovi ri m hou at ht staatshoof it sl glooft at z olij a hbb. E atuurlij hft z haar voorur, al stijg i bov partijpoliti proccupatis uit. Zo is Batrix uitgspro pro-europa hft z aaroor opvatti i i ht huiig politi tijsgwricht it pr s gmo zij. Va haar Europs gzihi waar i z hcht aa gmschapplijhi burgrzi, gaf z al als 23-jarig blij, to t i Li afgstur priss (rcht) Europs jor tospra aa Uivrsitit va Toulous. Kust va ht balacr Ht bl oo to z als rst staatshoof i 2004 i Straatsburg i ht Europs Parlmt optra, ort aat Europs Ui tot 25 listat was uitgbri. l i 1996 ha z pliooi ghou voor uitbrii va EU mt la uit Mi- Oost-Europa. Dat was aat z Itratioal Karlsprijs va Duits sta ha otva voor haar izt voor Europs wori. Trwijl Ui op ht put sto om t bsliss of zij totrisorhali mt Turij zou bgi, omstr i, plitt ht Nrlas staatshoof i Straatsburg mt gistir passi voor uitbrii. D Ui hft op haar grogbi oorlog uitgba, macht orgschit gmaat aa rcht lm la o wlvaart gbracht. I haar laatst rsttospraa (2012) r z zich tg ati-europa-stmmi i hir aar hrst: Bvriji uit i ativ istlli bgit mt ht bsf at Europa it vrm moghi is maar oz ig gmschap i it wrll. Europa, at zij wij zlf. D oii va Nrla is cht Europaa. Ht was ws va Batrix om i costitutiol moarchi i Nrla is, mr t zij a vorsti i aar ht vol wuift of champagflss aar schp wrpt. Gvog bij oozaa i pas t lop mt ht oor politici vastgstl rgrisbli, vrg it va Batrix at zij ust va ht balacr bhrst. Zij is wliswaar oschbaar, maar it owtsbaar. Z wort aarom omri oor avisurs i altij wl gouschaaltj bij zich hbb waarop z haar woor a wg. I haar iauguratir i 1980 too z zich bwust va bpri i ht ambt haar zou oplgg. I mij opracht: t hal buit ig voorur t staa bov partij- gropsbla. Di opracht wil i vrvull aar plicht gwt, vauit ht vast gloof at Go mij lv lit. Mt am CD r Ruu Lubbrs gu als prmir ) haar ruimt waaraa z bhoft ha i z bijvoorbl gbruit i haar jaarlijs rstrs. Zij is immrs mr a tol va haar miistrs, vo Lubbrs. I loop va haar rgrprio is moarchi mir vazlfspr zaa gwor a jar i Nrla ht gval was. I jar zvtig tachtig was r vooramlij PSP, i 1990 opggaa i GroLis, i pricipil rpubliis was, maar ht i ht parlmt ooit vrr schopt a paar ztls. Va huiig partij vit SP at ht staatshoof goz hoort t wor, maar groot put maat z partij aar it va. Wl groit twijfl ovr lam va oii aa rgri. D PVV bijvoorbl is aar rouit tg, maar oo partij als D66 GroLis m at vorsti zich hooguit mt crmoiël plichtplgi zou mot ilat. Nittmi bvstig zitt prmir, VVD r Mar Rutt, i 2010 og waar i costitutiol moarchi volgs hm vrtgwoorigt, r is i Tw Kamr g mrrhi i hm tgsprt. Rutt volg lij i Pv r Wim als prmir ) oo aahil. D sociaal-mocraat zag mrwaar i va ht oischap zoals Batrix at vrvult, m azij ht opj th at hij wlijs mt haar ro. Eorm twr I ht bo Batrix, roo op rpubli (2005) va historicus x-kamrli Coos Huijss zi : Bij ivulli va zij vratwoorlijhi a prmir orm baat hbb om obva va gacht t u wissl mt vrouw i haar taa zit zoals zij. Bhalv at z zich altij bijzor gïtrssr toot blij gft va schrp izicht, wt z go wat r i Nrla splt oo itratioaal is z uitst op hoogt. Daaraast bschit z ovr orm twr. Voor was Batrix labor, voor Lubbrs ima i vl bgrip ha voor zij Batrix was qualitat qua mor s va r l a s problm stupilaar o zij. Dris va gt hrir zich haar str ghug gvo oor aati i z altij tijs gspr maat. Wat soms lastig was voor gsprspartr i at zlf ha aglat. Vooral t tij va ht prmirschap va C D r Ja Ptr Bal ( ) was ht ilij Huis var a i vorig uw orwrp va publi politi iscussi. Vroorzaat oor ivrs affairs, waarbij Batrix prsoolij ovrigs zl irct btro was. ii Batrix mt tomalig prmir Lubbrs i Lubbrs gu haar ruimt waaraa z bhoft ha: Zij is immrs mr a tol va haar miistrs. Foto s Vict Mtzl D roi va Batrix 980) li i mstram tot vlslag tuss politi militat rars, i protstr tg woioo. Dat li tot mr ophi ovr rijsuitgav t bhov va ht ilij Huis vroorzaat, bijvoorbl, at roopris Willm-lxar zij vaativilla i Mozambiqu vrocht. Bhalv sparripartr va miistr-prsit was oii qualitat qua mor s varlas. Di haar gzicht lit zi haar mlv wam btuig bij ramp, zoals vuurwrbra i Esch, vligtuigcrash i Bijlmr, cafébra i Volam bij ovrstromi va grot rivir. Va ht ffct oozaa va haar publi optrs was Batrix zich al jo bwust. Z was pas 13 jaar ou to z zi: ii zij is mor va j la. Ir zit aar oii op zoals i aar zij mor. Z mot ht go voorbl gv. Dat is vrslij vratw o o r l ij h i. Dat ht oischap voor haar mr voortwam uit plichtsbsf a at ht vrvulli va iaal was, bl oo uit woor i z spra to z vijftig jaar wr: I hb ht aavaar als opracht i mij lv. Daarva wt z zich op ar mair a haar mor, Juliaa. Di was zo gwoo, lui myth, trwijl Batrix zich rva bwust was ho ówoo oii juist is. D waarighi va haar ambt maat volgs haar aarom at zij mt majstit mot wor aaspro. D laatst jar zij voor Batrix zwaar gwst, zr aat z oor oo va pris Claus i 2002 op 64-jarig lftij wuw wr. Daarm vrw háár labor uit ht lv. Tw jaar latr stirv haar ours. Na aaslag op iiag 2009, mt acht o tot gvolg, vrsch z mt ip zucht op tv. Ht siolu i 2012 va haar zoo pris Friso was volg rama i haar privélv. Batrix wr op 42-jarig lftij oii lgt stras ht ambt als 75-jarig r. Ht schlt it zovl mt haar mor, Juliaa, i 39 jaar was to z tot oii wr groo 71 to z abicr. Ht is tij voor 45-jarig Willm-lxar. Batrix, mor va ri ir grootmor va acht liir, mag gaa git va luwt Juli Batrix vraagt i brif aa prsit O T Cho va Siapor clmti voor Johas va Damm, Nrlas zama i is vroorl wgs rugssmol. Tw maa latr wort Va Damm toch gëxcutr. Dcmbr Historici ou-vrztsms uit waarri voor Batrix rsttospraa ovr ht orschi tuss go fout i oorlog. Ht schrp bl va go fout at u zo iwijls os oorl ovr oorlog bpaalt, brust op wijshi achtraf. To was alls mir uilij Jauari Batrix Claus wo i Pol vijftigst hri bij va bvriji va coctratiamp uschwitz. Maart Staatsbzo aa Israël ht rst va Nrlas staatshoof. Batrix sprt ht Israëlisch parlmt to, or mr ovr ht lot va Nrlas Jo tijs Tw Wrloorlog. Mi I r tr glghi va vijftigst hri va Bvrijisag zgt Batrix at maatschappij i otbii r i g t t ra. Er zij t i wijz op rël gvaar va lazaam afglij aar goctrisch hal at vrijhi va mms aatast. ugustus Gvolig staatsbzo aa Iosië, ht rst sis oafhalijhi. Batrix sprt i taflr ovr litts va oloisati. Novmbr Batrix woot bgrafis bij va vrmoor Israëlisch prmir Rabi. Dcmbr I haar rsttospraa ropt Batrix op tot vrraagzaamhi jgs arsglovig, vrmli, ms mt ar huislur, tisch oorspro of cultuur Jauari Bij opi va Nrlas ambassa i Joraas hoofsta mma zgt miistr Va Mirlo (Buitlas Za, D66) at i r is gom op aari va Batrix, i vrischapplij rlati mt ht Joraas oishuis orhout. Mi Batrix otvat i Itratioal Karlsprijs voor haar izt voor wori va E u ro p a. ugustus Batrix opt ht iuw jaxstaio, mstram ra, mt l aa wav. Ht publi scart Ba bat. Sptmbr Batrix rijgt riti omat zij miistr Va Mirlo or ru zou hbb gzt ambassaur i Zui-fria ovr t lat plaats wgs is buitchtlij rlati. Va Mirlo Batrix ot latr at it is g b u r. Oprichti va ht Rpubliis Gootschap, or voorzittrschap va ou-elsvir-topma Pirr Vi Mi D rchtba va D Bosch vroorlt 51-jarig ma tot jaar cl wgs jarla brigi va oilij famili. ugustus Hoofractur H Krol va Gay Krat it lacht i bij Commissi Glij Bhali omat Batrix wigrt ohuw homossul partrs t otva Jauari Batrix virt haar zstigst vrjaarag mt bslot oilij bal i ht Palis op Dam voor 160 bi- buitlas gast. E ruim tw uur ur tv-uitzi ovr jubilr vorsti wort oor ruim miljo ms b.

6 10 S P EC IL B atrix NRC W Disag 29 jauari &Wo s a g 30 jauari Bij otmoti mt ora was Batrix oraat ivol. Zv va h bli trug. I rg ht i at z ht op prijs stl at i rlij was. Jo Mat Daill Pio Fo t o ' s Mrli Dalma Fo t o Wilrstr Maria Vos 987) otmott Batrix tw r: a Olympisch Spl va Pi i 2008 i i Lo i D rst r was i rg zuwachtig: als i maar g vrr opmri maa. Maar to i haar zag, vil spai wg. I hb rg mt j mglf, zi Batrix, vrwijz aar slcht wrsomstaigh tijs wgwstrij (waar Vos zs wr). Ht l haar rg als a jarla traii ht wr rot i ht t gooit. Na Lo sto Vos aast Batrix to foto va maillwiaars wr gmaat. Wat z tg m zi? Dat sportrs wiig tij m voor foto s. Julli hou r it va om t staa, coclur z. Zo wij haar Moiqu Dommascht lxara Raius Ha Ebblaar Hospl Homar Moiqu Dommascht 963) was ooit zo orajgzi, maar foto s va haar otmoti mt oii Batrix ha promit i haar atlir. Op vrzo va gmt Gos orgaisr z i 2005 miihopara to oii sta bzocht, op tor oor provicis voor haar 25-jarig rgrisjubilum. Va tvor rg z prcis t hor ho z zich most grag. J mag it uit jzlf its zgg z hft ht lifst at j majstit zgt. Géé mvrouw, at wr arulij gzg. Maar at was i toch al it va pla. Tw Zuws i bi Miss Nrla war, show voor oii ho op Grot Mart va Gos. Halvrwg wam r v wivlaag or ho. D miss o haar ho og t va s t p a. Na afloop was r bijomst i ht stahuis. Batrix wam mt glaasj wij afstapj af lip lia rcta aar os to. Z bgo zlf praatj. Wij mocht iglij its vrag, maar ht wr zo los gspr at va miss haar vrog of haar ho oo wl s rig af t waai. Z zi:, aar hb i trucj voor. Dat is at z ho vastmaat mt hospl. Z vrtl at z hl vl hospl hft, oo og va haar grootmor, oii Wilhlmia. I hb haar g ho aabo at vrbaas sommig ms. Maar t rst wt i haar maat it t tw zij mij ho haar smaa it. Haar ho zij vrvai voor roo, at zi z oo og. Mij ho zij flamboyat, pothomol, jar rtig. Daar zi i haar cht it m lop. Vu u r w r r a m p Nog op ag va vuurwrramp i Esch, zatrag 13 mi 2000, wr burgmstr Ja Mas 940) gbl at Har Majstit volg ag wil lasom. Hij omt haar optr tr pl zr oraat. Zij wil irct a aaomst ht ramptrri op zor moapj. W hbb aar uur ro glop, i mot zgg at ht voor os allbi zr cofrotr was. W lip las sltt uitgbra auto s. D oo hi i lucht. E oii maar vrag stll aa brawrli politiagt. Op ggv momt wil z wt waar i i vijfhor ovrlv ha glat. I hall, atwoor i. Waar is at, vrog z. Da ga i r aar to. Normaal wort ri maa voorbriistij uitgtro voor zoits, u was ht mt éé tlfootj grgl. Batrix stl zich op als warm mor. Ms huil lttrlij op haar schour uit. Bij ht afschi bloof zij burgmstr jaar latr trug t om, wat z iraa. Mas: Di r am zij rti slachtoffrs apart i, voor zovr i o agaa, va tvor zorgvulig war gslctr oor haar mwrrs. D ur gi icht. Hofams, commissariss wthours wr wggstuur, all i mocht rbij zij. Ht most prsoolij momt zij. Mas maat oo is mt harr at va Batrix. To i haar half jaar a ramp tgwam bij iuwjaarsrcpti, rg i t hor at ht it cht opschit aar i Esch. Trwijl i juist zo trots was at wij all procurs voor wropbouw zo sl i ga ha gzt. B alltls Balltoppl lxara Raius 942) Ha Ebblaar 943) tra op uitoigi va Batrix op tijs staatsbzo, or mr i Caaa, Duitsla Vrig Stat. To Batrix zstig wr, vrzorg zij balltgala i ht mstrams muzithatr. Raius: Vrijwl all Europs moarch war uitgoig, w bschouw ht als grot r. Volgs Raius is Batrix groot lifhbbr va as. Z stt haar voorur it or stol of ba, al blijft z iplomati. Z hout va lassi as, maar oo va haags. Ebblaar vrtlt at oii balltls hft gha als tir voorstlli va ht Nw Yor City Ballt hft gzi, mt grot chorograaf Gorg Balachi, i zij oo prsoolij hft otmot. Z wt ho zwaar ht va is, hovl j rvoor ovr mot hbb. Va vrischap mt vorsti will zij it spr, wl va wrzijs rspct oprcht blastlli. Raius: ls wij haar i ht Cocrtgbouw of ht thatr tgom, bgrot zij os allrhartl ij s t. Ebblaar: E at gol oo voor pris Claus. I wt og go at hij lxara r complimtr mt haar p r á ch - tig og. Dat o j all als j j op j gma volt bij ima. Brif Maria Vos Mari Schilr-Plat 954) is mor va Tom, i zwaargwo raat tijs bra i café t Hmltj i Volam, i iuwjaarsacht va 2000 op Zij bi ha raat vrbra oo zij lo raat bschaig. ii Batrix bracht bzo aa ht MC i mstram to Tom aar lag, mt zo zvtig ar slachtoffrs va bra. W zat aa tafltjs i grot zaal, vrtlt Mari Schilr. Batrix wam bi: auwlijs opgmaat, i orgrijs matlpa. Z pat stol, gi aa os tafltj zitt vrtl at Willm-lxar oo i t Hmltj wam la gl, og voor hij Máxima otmott. E vrrass prsoolij tail. Batrix spra als mor tot aawzig. lsof r masr afvil, zo vol at. Tot i tij i haar als zalij, itwat ol oii. D mor va ar slachtoffr vrtl Batrix at haar zoo was ovrl oorat g zihuis hm wil opm; hij ha zihuisbactri opglop. Z zi: ls ht uw zoo was gwst, ha hij wél bst zorg gha. D oii o it ars a at bam. Latr wr Mari Schilr op palis Noori uitgoig, sam mt vijf ar Nrlars i ramp ha mgmaat. Z ro wijtj mt Batrix, i hl mooi amr, praatt ovr huisir liir. I ha brif mgom va Tom, i oas zij brawo op hoog ivau is gaa haball. Tw w latr lag r brif va oii op urmat: ho blij zij voor Tom was ho vl bwori zij ha voor zij oorzttisvrmog. Schilr: Haar mlv hft os go gaa i at i ams all Volammrs a spr. Omgr stu wij haar i moilij tij. Na ht olu va Friso hbb w aars gbra gb voor zij hrstl. Jaspr Hagaar B atma Dals Emi yi rt a moor op Pim Fortuy, i 2002, bracht Batrix vrrassisbzo aa Haags achtrstasbuurt Schilrswij Trasvaalwartir. Emi yi 963), l ag rr ilicht, otvi haar i 2002 i biblioth waar z filiaalhoof is. Z ijt j mt ip i og. Di warm bli va haar zal i it vrgt. Z raat oo v mij arm aa. Tijs rolii oor biblioth blf oii staa prat mt vrouw i rolstol ma i rat zat t lz. Vrvolgs was r i wrruimt gspr mt buurtbwors. yi: Z at als. Di ha i gwoo rgzt i schaaltjs, zoals i voor ir o. Daar z it va op. Z alsof z thuis was. Bij ht afschi blf Batrix og v staa bij yis collga s. U wrt i mooi biblioth, zi z. Z was os abaar voor os wr. Dat gvol gaf z os. Ja Mas Bl ustaar Jaspr Hagaar 977) hft Batrix vijf r ort otmot, sts bij uitrii va ilij Prijs voor Vrij Schilrust, waarvoor hij vijf r gomir was i hij i 2012 wo. D oii ocht tw r wr va hm aa. Mij rst gsprj mt haar was ht mst prsoolij. I sto aast mij schilrij, palmboom i grijz tit. Z bgo ovr its wat haar opvil bij atuurschilrs. Daaroor mrt i at z ht schilrij ars opvatt a i ht ha bol. Ht gi mij it om ht atuurlij, maar om wat ht bl va palmboom opropt. Daar hbb w ht ovr gha. I rg ht i at z ht op prijs stl at i staput iam gwoo rlij zi wat i acht. Batrix lit haar voorur uilij blij. I o mr at z mir ha mt mij schilrij va Batma op ht stra va Malibu, of uitgmrgl cowboy op sol. E wr mr mt ht schilrij va stapl st i vitri. Z vrog ho at bol was. Hagaar is o o r s p r o l ij it zo royalistisch istl, maar omt ht blarij at ima als oii laat mr at z ust blarij vit. Soms lit z i haar tospraa bij prijsuitrii riti oorschmr, bijvoorbl op afalvi va ustsubsiis. Dat waarr i zr. Mari Schilr-Plat Mi Miistr Zalm (Fiacië, VVD) othult Nrlas zij va i 2002 i t vor uromut. D bltis va Batrix wort ghahaaf. Dcmbr Batrix slaat rst uromut bij D Mut i Utrcht Maart Op vligvl Valburg otvat Batrix Zui-friaas prsit Mala, i twaags staatsbzo aa Nrla brt. pril Batrix brt aags staatsbzo aa Chia. Critici is opbaar protst va rgri tg schi va msrcht. Dit blijft uit. Otobr Batrix Claus vir i ht Tropmusum i mstram ht vijftigjarig bstaa va Nrlas otwilishulp. Novmbr Batrix is voor ht rst liv op itrt, bij opi va grstaurr Grois statioshal. Tijs wrbzo aa till bzot Batrix slachtoffrs va oraa Ly, i op at momt ila tistrt. Batrix costatrt tijs bijomst va ht Gootschap va Hoofractur at lug rgrt i Nrlas jouralisti. NRC Halsbla citrt oii lttrlij, tg gwoot i Fbruari Batrix otvat op palis Noori Iosisch prsit Wahi voor staatsbzo aa Nrla. D populistisch partij va Jörg Hair trt to tot Oostrijs rgri. D oilij famili gaat soas sië i Lch. Er otstaat ophf. Volgs rgri btrft ht privébzo. Maart Batrix Willm-lxar spr mt Iisch Nrlars ovr hu rvari i oorlog. alii is ht gpla staatsbzo va Japas izr ihito i mi, waarovr orust bstaat or slachtoffrs va Japas bztti. pril Batrix is it mr zo glif als opiipili os will o glov. Dit coclurt ht Historisch Niuwsbla op gro va ig opiiorzo. Slchts 1,3 proct va orvraag omt haar sympathi. D66-fractilir Thom D Graaf plit voor crmoiël rol voor opvolgr va Batrix. Er volgt vrhit bat. D Haags loal omrop Raio Hofsta bgit acti R Batrix, om stu t vrzaml voor ht oishuis. I oor NOS uitgzo vraaggspr mt Batrix, at voor uitlati va D Graaf wr opgom, bagatllisrt Batrix haar vrm ocotrolr politi ivlo. Mi ii Batrix brt sam mt prmir bzo aa Esch a otploffi va vuurwrfabri. D Japas izr ihito sprt tijs staatsbat zij vrrit uit ovr rol va zij la tijs Tw Wrloorlog. Novmbr D ours va Máxima Zorrguita ma is mt Batrix Claus, op palis N o o r i. Dcmbr Ht Stlij Musum i mstram opt ttoostlli i is iricht oor gastcosrvator Batrix. Voor ht rst wort rsttospraa va Batrix liv uitgzo op tv Jauari Batrix bzot ht MC i mstram voor gspr mt (familil va ) slachtoffrs va bra i ht Volams café t Hmltj. Bij officil bzo aa Nrlas till ragrt Batrix gpir op vraag va jouralist ovr Jorg Zorrguita, var va Máxima.

7 12 S P EC IL B atrix NRC W Disag 29 jauari &Wo s a g 30 jauari Tijs haar vl staatsbzo was Batrix ovrmoibaar. ls risgot ibol, zij og l o m p a s. Daill Pio D aar ro i 33 jaar Iia. Japa. Niuw-Zla. Egypt. Litouw. ii Batrix lg afglop cia 54 staatsbzo af. Zlf otvi zij zo vrtig prsit, oi groothrtog. E iruw scor. Maar wat lvr z op, al i bzo? Ho blarij was ibr va Har Majstit? E: ist oi Willm- lxar voor zlf aapa? Staatsbzo gl als hoogtput i btri tuss tw la, zgt E Kroburg, i als grootmstr va oii vijf staatsbzo hilp voorbri. Nrla zt, t als ir ar la, zij walitit i talag. Maar oorat r oii aa ht hoof va rgri staat, rijgt zo bzo volgs voormalig rchtrha va Batrix xtra cacht. Zij hft wrlwij aazi. Prmirs, miistrs, prsit va Hog Raa, prsit va Raa va Stat: z otmot laar tijs staatsbzo. E at lit tot sl subtil zao, alus B Bot, miistr va Buitlas Za i abitt-bal II III. Tijs bzo aa Thaila i 2004 brit Bot ovrstmmi mt miistr va Justiti ovr vrijlati va tw tr oo vroorl. Of at i ar cotxt oo was glut, btwijflt hij. Luchtvaartmaatschappij KLM ha vl baat bij ht staatsbzo aa Chia, i I i tij vloog KLM all op Taiwa, at oor Chia als opstaig provici wort bschouw. Tomalig topma Lo Va Wij wil oo laisrcht voor Chia zi t rijg. Maar maal aar ws ovrhisfuctioaris hm op ht voorm va Nrla om tw orzërs aa Taiwa t lvr. I hb vrilij gglimlacht, maar a ht staatsbzo zij w om tafl gaa zitt om tot oplossi t om. Ht compromis wam jaar of tw latr: Martiair mocht op Taiwa vlig, KLM op Chia. Wat staatsbzo i fiaciël zi oplvr is moilij t bwijz. Maar algm a wor gstl at z brijv opi bi. E staatsbzo a ht bgi zij va go zalij rlati, zgt voormalig topormr, i aoim wil blijv. Ht a ztj gv aa op ha zij ovromst. E soms wor tijs staatsbzo hati gzt or al waaraa al la wr gwrt. Tijs zo bzo rijgt ovromst mr lur br j hm bij ht grot publi or aaacht. Dat hft zr voorl. Omat r soms grot zalij bla op ht spl staa, wort staatsbzo tot i putjs voorbri. Wi staat waar, ho loop j vligtuigtrap af, wi stapt war i wl auto: ht wort va miuut tot miuut vastglg. B Bot: Vooral spch va oii is blarij. Wl grapp a zij wl it ma? Dat luistrt auw. Volgs Kroburg is Batrix tot i tail bij ht programma btro. Hij somt op: waar bstaat cotraprstati uit, wl thma s om aa or? Nits wort bslot zor haar gouri. Kroburg bschrijft ho Batrix zich op bzo aa Slowaij voorbri, i D oii zou tijs ht staatsbat r hou. Daari wil zij oo vrouw va prsit Iva Gasparovic ba, maar haar aam was moilij uit t spr. I raa haar aa uw chtgot t zgg, maar aar wil zij its va wt. D oii blééf maar of. Op avo zlf struil zij alsog ovr haar aam. I was og zó gwaarschuw, vrzuchtt zij. D CEO s i Batrix vrgzl op haar riz, zij or iru va haar is, timi tact. D oii wslijstjs va brijv wist i go ovr ht votlicht t br. E voormalig prsit-irctur va multiatioal: I hb wl s mgmaat at zij tijs rcpti sto t prat mt hoogwaarighisblr va otva partij hofam mij wt: m r, omt u r v bij? Vrvolgs most i i éé of tw miut to th poit om: it wil i zo i rovr. N, j mag it gïmpor zij oor situati. Gwoo: bom. D oii paart wijshi aa charm, zgg gïtrviw. I oor ma gomir zawrl ztt zij als vrouw ar too. B Bot: Zij zorg rvoor at ms zich op hu gma vol. ls rst va ht gzlschap op r ag ibol bij llla vrhaal ovr opgravi, zij og m aa lompasj. Kroburg: Wat zij ot is ooit formalitit. Dat staatsbzo or Willm-lxar Máxima ar aratr rijg, staat volgs vl vast. I vrwacht at zij rgls wat soplr zull hatr, zgt B Bot. Mt am Máxima staat r vl otspar i. Bot vit at wijs, wat i coomisch zwar tij vol otva la volgs x-bwisma wiig voor ovraig otvast. I Zui-mria vi z gou srviz rwacht misschi prachtig, maar i oorlij la hoor j vaa: ht mag wl osj mir. W zitt it t wacht op ti-uws oprtt.

8 14 S P EC IL B atrix NRC W Disag 29 jauari &Wo s a g 30 jauari ii Batrix lg tijs haar rgrprio 54 staatsbzo af, maar als vorsti ooit Suriam aa. Opmrlij, gzi historisch ba tuss Nrla x-oloi. a Suriaams bvoli a ht it glg hbb; ba mt ht oishuis was altij str. I oloial prio wr oi Willm III oor ( l va) Crools bvoli gzi als ma i slav hu vrijhi gaf. D oloial autoritit lit Suriamrs graag glov at it oilij gsch was. I Tw Wrloorlog lf Suriamrs m mt ht morla. I 1943 bzocht priss Juliaa Suriam vauit Caaa, waar zij to vrblf. Pris Brhar was r jaar rr al gwst Suriam was mt z bauxit blarij grostofflvracir voor oorlogsiustri. Z bzocht i 1955 oo sam Suriam Juliaa was ituss oii ort a totstaomi va ht irijsstatuut at Suriam mr autoomi vrschaft. I 1978 bracht Juliaa (mt Brhar) als rst buitlas staatshoof bzo aa ht to ri jaar oafhalij Suriam. Oo rst grot ris i priss Batrix zlfstaig maat, gi i 1958 aar Suriam ( Nrlas till). Z volg i Li spcial collgs ovr cultuur va Suriam till. cht jaar latr, i 1966, bzocht Batrix Suriam mt pris Claus. Ht bzo was i fit orl va hu huwlijsris. Batrix wr op ha grag, t als Máxima u, zgt ou-kamrli Kathl Frrir. Wat m oo og bijstaat, was haar grot blastlli. Frrir, ochtr va rst prsit va Rpubli Suriam, hft jughriri aa at bzo, omat ht paar bij h thuis wam. Haar var, Joha Frrir, Batrix al sis hij haar i 1958 als prmir i Suriam bgli. Volgs Kathl Frrir vol hij zich als var vratwoorlij voor to pas twitigjarig priss. I 1966 gi ht prislij paar voor ht bzo aa Frrirs aar ht istrict Para, waar Joha Frrir op at momt irctur va mijmaatschappij Billito was. Hoogtput was at mij mor brui bo mt rijst voor h oot, vrtlt Kathl Frrir. Z hrirt zich oo at zij zus Joa ho va Batrix mocht rag, to priss voor hu woi i Billitoorp uit auto stapt. Batrix Claus bzocht, pr orjaal ( boot gmaat uit boomstam), Dritabbtj, glg op ri ilajs, waar z wr otva oor ht stamhoof va uar Marros azat va friaas slav i va platags ht orwou i war gvlucht. Op bl va ht Polygoo-jouraal is vrolij lach Claus t zi, i zich wr i fria lijt t wa, waar hij jar als iplomaat wrt. E v opgwt Batrix maat schatr filmopam bij Marowijrivir. Bij sovriititsovrracht op 25 ovmbr 1975 war Batrix Claus wr i Suriam. Z logr bij Frrirs i ht gouvrurspalis, at a miracht ht prsitil palis was gwor. Dat Batrix ooit staatsbzo aa Suriam bracht hft alls t ma mt Batrix bzocht Suriam mrr r, maar ooit als oii. D staatsgrp va Dsi Boutrs sto at la tij i wg. Has Buih E pijlij lg stol staatsgrp va zsti srgat or lii va Dsi Boutrs i 1980, ht jaar at Batrix troo bstg. Boutrs blf tot 1987 aa macht, waara ht lgr or zij lii i 1990 opiuw coup plg. Na ht hrstl va mocrati wr Roal Vtiaa prsit va Suriam. I 1992 bracht hij mt zij chtgot staatsbzo aa Nrla. Z wr oor Batrix Claus op Palis Noori otva. Tijs at bzo wr ht Raamvrrag iza vrischap auwr samwri ort. Tot tgbzo va Batrix wam ht ooit, oas hrhaal uitoigi va Suriaams zij. To partij va Boutrs a vrizi va 1996 aa macht wam, wr zo bzo politi omoglij. Boutrs wr i Nrla ituss vracht ( vroorl) wgs rugshal. Maar to Vtiaa vir jaar latr opiuw prsit wr, ha zo bzo alsog u plaatsvi. D viri va 25 jaar oafhalijhi i 2000 l uitglz glghi. D alom grspctr (imils ovrl) Hiostaas lir Jagrath Lachmo too zich tlurgstl ovr Batrix afwzighi bij i glghi. Dat ht oishuis it vrtgwoorig zal zij, is lmt. E stol i grsrvr was, blijft obzt, schrf hij l ag voor viri i opiiartil i z rat. D migrati va vl Suriamrs aar Nrla ha volgs Lachmo ba tuss bi la vrstrt. Hij spra oo va rol va b s ch r m v r o u w i Nrlas oii voor oafhalijhi ha gspl i rlatis tuss tisch grop i Suriam. Oo Suria- Priss Batrix i 1975 bij oafhalijhi va Suriam. Naast haar (v.l..r.) prmir rro, vicprmir Va G r, prsit Frrir oppositilir Lachmo. Foto or: Batrix i Hiostaas lij bij bzo aa Suriam i Foto s fo NP mrs i Nrla uitt hu oog ovr afwzighi va oii. I jar ra wam ht r it va. Wl too oii Batrix i 2006 i tlgram aa rgri i Paramaribo mlv, to ihms bvoli Marros wr gtroff oor zwar ovrstromi. I 2009 ws prsit Vtiaa r bij ht bzo va Nrlas parlmtair lgati op at mrmal uitoigi voor staatsbzo was uitggaa. D oii was og altij mr a wlom. E iuw glghi voor staatsbzo maar a va Willm-lxar Máxima ot zich moglij voor i 2015, war Suriam vrtig jaar oafhalij is. Maar a mot Natioaal Dmocratisch Partij va prsit Boutrs at jaar wl rst vrizi vrliz. Nit uit ht hart Nrgs lag bzo va oii zo gvolig als i (voormalig) ovrzs gbisl. Oo hir too Batrix balacrust, áls z r was. Tr i x ila ii Batrix raagt voormalig Nrlas till warm hart to. I prio va politi spai str zij plooi gla. Dat zgg tw ivlorij Curaçaoëaars i haar va ichtbij mmaat. D popularitit va Tr i x, zoals zij op ila wort gom, is it stu t rijg, zgt Migul Pourir, tuss tuss miistr-prsit va Nrlas till. Volgs Jaim Salh is r g oi of oii i btr rlatis mt ila orhil a Batrix. Salh was prsit va ht Gmschapplij Hof va Justiti va Nrlas till ruba, va 1980 tot Va 1990 tot 2002 was hij gouvrur va till. Pourir vrtlt ovr voorval at wrlwij aaacht rg: ht bzo va I 1995 bracht oii Batrix staatsbzo aa Iosië. Ht was succs é gmist as. Op 17 augustus at jaar was ht vijftig jaar gl at Soaro Hatta oafhalijhi uitrip, at wr groots gvir. Vl Iosiërs i hu vrijhi ha bvocht op Nrlars, hoopt op Batrix aawzighi bij hu viri. Maar D Haag wil at it. Batrix mor Juliaa ha hu pas i 1949 sovriitit vrl. E Nrlas solat ha i toch it voor its gvocht? Batrix, Claus Willm-lxar arrivr aarom pas op 21 augustus. Wl rg z og its m va fstsfr i ht vrsir Jaarta. I haar taflr i ht staatspalis r Batrix at Iosië zij vrijhi lit bgi i 1945 aarom 17 augustus als Bzo aa atuurpar op ruba, Foto WF Batrix aa wij Boca Sami, i 1994, op ht momt at oraa Ly r wo. Boca Sami ligt icht bij ust. D oii wil icogito poolshoogt m. Mij vilighisms waarschuw mij: m it t ichtbij, wat hog golv slur orm rotsblo m. Ht bzo va Har Majstit was als lop vuurtj ovr ht ila ggaa: r sto la fil voor Boca Sami, grot migt ha zich tr pl vrzaml. D z gi iraa hvig tr, maar vilighisms wil at oii go zag wat zich or haar afspl. Nt to i haar wil waarschuw, wr wij vrrast oor golf i mij at pa bzorg ht apsl va oii totaal otrgl. Ir schro, maar oii schu ha alsof r its gbur was. Ht publi was volgs Pou- atioal fstag vir. Prsit Soharto it. Dat hij wr to Batrix spra ovr ht mslij l als gvolg va ht laurig schiisprocs va bi la. E hij lapt to oii rlati tuss bi la omschrf i ht Iosisch: jauh i mata, at i hati (uit ht oog, maar it uit ht hart). Oo voorzittr va ht Natioal Hriscomité was tvr. D oii ha rir mt stomhi gslag. Spotaa hiv omstars ht Curaçaos volsli aa. I hb iru at popularitit va oii Batrix sis i gburtis op Curaçao it mr stu t rijg is. chtr schrm wam Batrix vaa op voor ilabwors, zgg Pourir Salh. Naat oraa Luis Bovwis Eila i 1995 ha gtroff, tro Nrlas rgri miljo guls uit voor oohulp. Salh: Dat was voor groot l aa imi va Batrix t a. Bij staatuig hrvormi plitt zij rvoor ri t hou mt gvols va ilabwors. Di wil bijvoorbl voor l ila gouvrur, waar Nrla aavalij éé gouvrur voor all ila wil. B atrix o zich voorstll at ila hu vrijhi wil bhou, zgt Salh. volgs hm trcht r at Nrla la tij wiig aaacht ha gscho aa ht vrla aar oafhalijhi. Wat i 1995 og it moglij was, o ti jaar latr wl. To woo miistr va Buitlas Za B Bot, als vrtgwoorigr va Nrlas rgri, 17 augustus-fst bij i Jaarta. Dir Vlasblom D oii schro r it voor trug haar ivlo aa t w als zij ht gvol ha at ilabwors i ht vromhoj zat. Haags politici r it va op als i zo gval tlfoo gi. Salh: Zoals i jar tig, to r voor oolij till ruba fiacil programma wr opgstl om ovrhisuitgav t sar. Volgs ht IMF vol ila voor 90 proct aa voorwaar, maar Nrla ist 100 proct. D oii hft stllig haar bst gaa om via tomalig prmir staatsscrtaris Gijs Vris va irijsza tot coulatr opstlli t bwg. D ila hbb hu bst gaa, zi zij. Waarom zou wij z i st lat? Daill Pio Jauari D mriaas ou-miistr va Buitlas Za Christophr schrijft i zij mmoirs at Batrix zich i 1995 bij prsit Clito blaag to hij ou-prmir Lubbrs ha afgwz als scrtaris-graal va N V O. Máxima Zorrguita virt vrjaarag va oii Batrix m i ht Stlij Musum. Ht is haar rst opbar optr. Fbruari Ht bl va alls b s t i r oii Batrix is ojuist. Dit zgt vicprsit va Raa va Stat, Hrma Tj Willi, bij prstati va l tw va Wilhlmiabiografi va Cs Fassur. Maart Batrix maat vrlovi ht aastaa huwlij va Máxima Zorrguita pris Willm-lxar b i tospraa voor raio tlvisi. pril Batrix zit af va haar bzo aa Mppl Hoogv op iiag wgs risico s va ht mo- lauwzrvirus. Mi Batrix maat b at Máxima op haar rtigst vrjaarag Nrlas staatsburgr is gw o r. Jui D Dirbschrmi royrt Batrix als bschrmvrouw. D orgaisati vit at ht bschrmvrouwschap it stroot mt jaarlijs plzirjacht op wil zwij i Vluws rooomi. Forbs lijst va miljarairs schat ht vrmog va Batrix ht huis va Oraj op ruim 8 miljar gul. Zij is aarm rijst vorsti va wrl. Novmbr Tijs staatsbzo aa Romië zgt Batrix tg jouralist at z og la it aa aftr t. Zij wil Willm-lxar Máxima as gv gzi t sticht Fbruari Bij ht huwlij va Willm-lxar Máxima is Batrix gtuig va Máxima. Mi Batrix stuurt tlgram aa famili va vrmoor LPF-lijsttrr Pim Fortuy. Na oosbrigi wort zij xtra bvilig. Jui Ht rst lii va Batrix wort gbor Elois gom. Z is ochtr va pris Costatij priss Laurti. Tijs r voor Parlmtair ssmbl va Raa va Europa waarschuwt Batrix tg atioalism machtspoliti. Otobr Pris Claus ovrlijt i ht MC i mstram. Zij ist wort ruim w latr bijgzt i Niuw Kr i Dlft. E ag latr bit prmir Bal ht otslag va zij rst abit aa vorsti aa Jauari Batrix wort 65. Z gft haar OW aa go ol. Fbruari Priss Margarita Bourbo Parm lapt i HP/D Tij uit school ovr itr familiwstis. Z bticht Batrix va machtsmisbrui. Bal gft to at ht Kabit r ii Bilas Vilighisist hft opgrag orzo t o aar Ewi Roy va Zuywij, chtgoot va Margarita. Er volgt Kamrbat. Ht tot a to zlfstaig oprr Kabit r ii wort or irct vratwoorlijhi va ht miistri va lgm Za gbracht. Mi Batrix mot Máxima Willm-lxar voor lat gaa i popularitit. D oii iigt op r plaats i NIPO-quêt. Dcmbr Gboort va malia, rst i va Willm-lxar Máxima. I haar rsttospraa bsprt Batrix risico s va vrijhi va misuiti. Dz a g vrijbrif zij om t wts och om schaamtloos oorl t vroig ovr ms.

9 16 S P EC IL B atrix NRC W Disag 29 jauari &Wo s a g 30 jauari Erst foto va priss Batrix Claus vo msbrg i tui va astl Drasty t Lag Vuursch. Dz foto wr himlij gom oor fotograaf Joh Rooy op 1 mi Pris Claus baar opzi to hij i 1998 tijs uitrii va Pris Claus Prijs zij as losmaat op gro gooi. Hij vrgl ht rag va as mt sla i om hals graai is. (Still uit vio NOS) Pris Claus bij viri va iiag i Hout, op 29 april 1999, mt misj achtrop fits. Foto NP ii Batrix pris Claus bij ht Palis op Dam op 2 fbruari 2002, huwlijsag va Willm-lxar Máxima. Foto NP E o a f h a l ij r, loyaal uit profssioalitit qua p r s o o l ij h i. Pris Claus was compagostratg va B atrix. Marc Chavas Stupilaar ompas ii Batrix gaf hm zij plaats als rst maar was bschibaar voor ovrlg ovr- oii. Hij lit haar aari volom vrij, raagvr i haar abicatiaaoigi wgi war zij at wst. Claus was mt éé zitj: Daarbij was Pris Claus chcs a balacs va rgi Batrix mij vl jar tot grot stu. mt ht wrgaloz plichtsbsf. ll zij wt ho groot at urstatmt was. ll zij wt wl vrrit zij bho voor al t sll ractis. Hij was Soms hft hij oii u most ovrwi é ho str zij oozaa vol om i woor uit t spr. zuivr volsiplomati ffctiv altr- go i ht b va staatsrchtlij Maar zij war omisbaar. Zor pris ativ aapa va tlig problm. Daar Claus it z oii Batrix. hft oii otwijfl vl aa Bij ht ghim va Drasty, latr gha. Latr to hij zi was a 2002, Huis t Bosch hoort at wij it wt ho to hij r it mr was, zal zij hm blig og migmaal hbb graa- go ht huwlij was va priss, latr oii haar uit Duitsla afomstig plg. chtgoot. Op prsoolij ivau gaat Zij rol als stubr ompas va ht os it aa, maar staatuig wl voorzovr ht fuctior va oii oor mt humor, maar vooral rustig ovrtui- majstit vrvul hij srius, itgr hm wr bïvlo gstu. Naar uit g. lls hft tw at. Wat zou r all sigal blijt i bijzor gbur als j ht zo aapat? Ho zou j gluig huwlij. ht u formulr? Hij bgrp Nrla was ht s mt ht bla va Kij wr aar vrlovisfoto s. Claus vo msbrg, app, rlij itlligt og ma. a zij va g. Maar oo aarovr was hij ralistisch. moarchi i Nrlas vrhoui- thousiast roopriss mt toval Go i at ooz vorsthuis, va Lis stut ambiti ht zola ms ht will. Oraj-omi opiuw glas staatuig rlvati t gv. E hrir ho achtr aastaa vorsti. Nu wort hij Claus was al sl compago-stratg sl hij Nrlas spra at zij vaa hrir als va rst i officil Nrla i ll schoovar i schauw stl. E prs- stropas tati va formaat. D oii rip gistr zij rol i hriri bij ht bgi va haar afali va troo. I loop r jar hbb schrijvrs, musici, politici, ruim ri va Nrlars, tot vr buit ht voor hm vrtrouw circuit va otwilissamwri Claus al gprz als uitzorlij togwij aa Nrla zij oilij huis. Pris Claus was bst pris-gmaal i Nrla hft g. E oafhalij r, loyaal uit profssioalitit qua prsoolijhi. Door zij is vwichtig oorlsvrmog is hij jarla blarijst avisur va oii gwst. Mt friss bli va iuwomr, ht sll ilvisvrmog va Duits topiplomaat i hij ha u wor. Ht bst is ht aa hm togschrv gvol gooi itllctul t zij. Vl mir gtuigiss zij r va zij ovrmoibar rol als mr va afwirp ultim provoaa. Dstijs stu hij pla om ht oishuis waarigr morr t orgaisr. Nit omat hij ftig ol vo maar om sambi fucti va ht oischap ht gzag t gv at ht vrilij Sostij va oii Juliaa was gaa miss, m oor too va wat al t lurrij pris Brhar. Ms i hm hbb mgmaat vrtll oo ovr zij afr va protocol. ls ht most a most ht, maar hij o ipoog vaa it orru. Op ris oor fria vol hij zich vrijr. Da wil hij lifst sl mt cht ms prat. Hij vo ht ballast at otva hoogwaarighisblrs hm oo aar i rst plaats zag als mr Batrix, chtgoot va ht Nrlas staatshoof. Rattoi Ht succs wam it vazlf. Claus was zr it irct wlom. Claus raus C l a u s ch w i t z alt mstrams activorrs op mur. VVD r Has Gruijtrs, latr D66-miistr Harry Mulisch ( Bricht aa Rattoi ) bhoor tot ht afwijzisfrot. Dat hft it la staghou. Ovr zij limaatschap va Hitlrjug Whrmacht wil al vrij sl ima mr its hor. Ht bl irrlvat. Pris Claus vrovr Nrla als iplomaat op iuw post i rol va schoozoo r bij. Hij hilp it vol vast go-fout-schma s ovr oorlog t rlativr. Mt oor zij too b gwor tospraa va Duits Bosprsit Vo Wizsäcr uit 1985, waari omtlij Duits schul wr r, maat hij ht moglij at sts mr ms Duitsla gi zi als la waar ms wo. Hij hil va oorthoox gst, zoals to hij gi prat op Duits school i D Haag. Daar hoor hij wat Duits ir i Nrla ovr zich h rg op straat of ht sportvl. Dz tovallig pris-gmaal bl ial vrtolr va i misvrsta. Zij rol va mtal coach va ati spl pris Claus bij voorur op zij vrtrouw trri va otwilissamwri. D gluigst jar va zij lv war i mt zij ours i Taajia, ht latr Tazaia. Hij vol zich latr vvl friaa Duitsr als Nrlar. Dat rst was g ottri maar ip gvol bsf at cultur rijr zij aarmat zij mr va laar bgrijp. I al zij hoaigh aag Claus Nrlas tvrhi mt zichzlf va jar uit, bijvoorbl op ht gbi va itratioal btri, la voorat at i mo wam. Oz globtrottrtrots is va vrm tal totst hij voor go vrstaar op waarhisghalt. D lis riti op zij omst slog i loop va paar jaar om i grot waarri. a ht hoof va Natioal Commissi voor Otwilisstratgi (NCO) gi hij om mt warsoors va Nrlas bvoli. Juist bij jo lis Nrla o hij op uur g waa mr o. Ht was a oo iroisch at ht ig lis abit, ht abit-d Uyl, i most ma aa Claus btrohi bij NCO. Ht lis, i friaas za pro-rvolutioair imago va commissi zou oii Batrix aazi als bov partij staa staatshoof u scha. Zij gwo vrtr bij NCO pris Claus vrrit. Maar hij hft scha u ihal bij Stichti Nrlas Vrijwilligrs latr als ispctur-graal otwilissamwri. I i laatst hoaighi o hij aviz gv riz. Hij wam vl op ht miistri va Buitlas Za braistorm gpassior m ovr iuw bli op ht gbi va otwilissamwri. Daar wr hij gwaarr als suig, gpassior plitbzorgr va iuw twrichtisvrr. Hij was bachtzaam, maar j most wl aar hm luistr. Vi o o l a g Hij lr oo oii Batrix, mr vrtrouw mt bl ust, luistr aar muzi i br zi. Zij muzial smaa gi vl vrr a Bach Mozart, zoals compoist Siuwrt Vrstr uit jarla cotact mt pris Claus gtuig. Hij spl zlf g istrumt maar goot va cotact mt ht Cocrtgbouworst Jors Vioolag. Oo i at opzicht is priss Máxima zij opvolgstr. Claus vo msbrg, i 1926 gbor op ht Duits lago Dötzi, wr i 1965 voor ht rst mt Batrix gsigalr. Na ht huwlij i 1966 wr hij sl g w a a r r. Dz foto is uit Foto Vict Mt zij is va gschiis, litratuur actul vrhoui i wrl was ir gspr at pris Claus vor al sl srius. Hij o otjs alfjs, maar prfrr ihou. Zoals vic-prsit va Raa va Stat Tj Willi i 2002 bij ht ovrlij va Claus mmorr: Ht gi ooit rgs ovr. Claus was mstr va ht gspr i li ri. Hij stl g vrag i hij zlf o batwoor, hij wil hor wat iuwst otwili war pas als zij gsprspartr volo aa bo was gom, gaf hij zij ig mi, vaa i vorm va opracht. Mt i filosofisch talt was hij ui var mtor voor zij zoos. D wrl was zij atuurlij habitat. Hij blichaam ht grot Europa waari Orajs zich thuis vol. Hij trai jos i ht bat at hoor bij hu aastaa vratw o o r l ij h. Zoals Tj Willi stijs zi: Hij wist wat z o wat z btr o lat. Hij wist wat r maatschapplij oig was waar moglij rol voor h was wgglg. Zor pris Claus zou misschi ima va watrmaagmt hbb ghoor. Om r aa to t vog: Pris Claus wist ho vr hij t vr o gaa. Zij wap was aarbij iroi uac. Zij wi ht uitilij va clichés ht zogaam frm staput. E ial pris? Natuurlij it. Hij o orrig zij, la va stof, vlis voor ambtar é zij zoos. Hij was str var, maar hij gu zij zoos gzlligr jug a hij zlf ha got. aachtig, mt wiig maar ra woor, zorgzaam voor oii als staatshoof chtgot. Zo zull vl i pris Claus hbb mgmaat zich hm hrir. Nu rgrprio-batrix biort wort afgslot, zal oo ma aa haar zij opiuw wor gwog. Vooralsog zit ht r aar uit at hij Oraj-moarchi half uwtj vrr hft gholp, wg va cotrovrs, uitilij oo wg va t vl praal t vl pracht. Ht Rpubliis gootschap hft ht afglg tg, m oor pris Claus gvo aasluiti va moarchi bij libraal-humaistisch Europs cultuur. Nit slcht voor irratiol projct Maart Priss Juliaa ovrlijt, i haar slaap. pril Pris Joha Friso, tw zoo va Batrix, trouwt i Dlft, mt Mabl Wiss Smit. Ht abit hft g tostmmiswt ii bij ht parlmt, omat ht paar ht abit ovollig ojuist hft gïformr ovr Mabls vrl. Ht btrft mt am cotact mt topcrimil Klaas Bruisma. Friso is oor zij huwlij g li mr va ht ilij Huis. Hij bhout wl prsoolij titl Pris va Oraj-Nassau. Jui Batrix zou hbb vrbo om ht Wilhlmus i haar afwzighi t spl bij otvast. Ophf i Tw Kamr. Via wbsit va ht ilij Huis laat Batrix wt at zij ooit bwr hft at ht Wilhlmus va haar is. ugustus Priss Margarita hft spijt at zij haar famili ooig gwtst hft. Z gaat schi va Ewi Roy va Zuywij. Batrix laat via Rijsvoorlichtisist wt at famili hoopt at Margarita rust rijgt iuw bstaa op t bouw. Sptmbr Tw Kamrvoorzittr Fras Wisglas bit zij xcuss aa Batrix aa aat Kamrl aa prs ha vrtl at zij zich ritisch uitlit ovr walitit va troor. Otobr Batrix sprt zich i tospraa voor ht Europs Parlmt uit voor vrr uitbrii va Europs Ui. Dcmbr Pris Brhar ovrlijt. Vla aara blijt at hij tuss buit mwt va rgri Batrix uitgbri mt Volsrat hft g s p ro Jauari Batrix hft substatil brag ovrgmaat aa giro 555, voor slachtoffrs va zbvi i zië, mlt RVD. Fbruari Batrix wort roctor va Uivrsitit Li, wgs mair waarop zij ht bla va vrijhi va ms aa or hft gstl. Tijs haar r maat zij uilij its t vol voor ht crmoil oischap. pril Batrix is it aawzig bij uitvaart va paus Johas Paulus II i Rom. Dat lit tot riti va politici, mt am uit CD-ri. Volgs RVD hft oii wl glij rspct btoo aa ovrl paus aa atholi i os la. Batrix virt haar 25-jarig rgrisjubilum mt bijomst i Rirzaal i D Haag. Mi Batrix bgit aa maala jubilumtour oor p ro v i c i s. Jui Vrrassisbzo aa lbrt Cuypmart i mstram, tr glghi va ht horjarig bstaa va mart. ugustus Historicus Cs Fassur rijgt va Batrix toga tot archifstu ovr Grt Hofmas-zaa. Novmbr Tijs staatsbat i Palis Noori prijst Batrix Russisch prsit Poti. Dcmbr Batrix mist haar iuwjaarsrcpti omat z ioprati mot orgaa Maart Batrix brt mt Willm-lxar Máxima staatsbzo aa rgtiië. Tijs taflr sprt Batrix ovr ht Vilargim: D sympathi mt vrvolg is i os la ovrmir blijv bstaa. pril Ht tv-programma Bar & Va Dorp opbaart ihou va twistgspr tuss Batrix priss Margarita. Batrix omt Margarita t t rg. Er zou uivltj i haar icht zij grop. Jui PVV-lir Wilrs stlt Kamrvrag ovr ht bzo va Batrix aa Haags mos. Hij vraagt zich af waarom zij g ha schu va moslimma. Batrix mot volgs Wilrs Nrlas orm waar v r i g.

10 18 S P EC IL B atrix NRC W Disag 29 jauari &Wo s a g 30 jauari I 1988 wr Batrix gust oor ma i Joraa. Sommig m at acti i scè wr gzt. Daill Pio Mystri ro us Portrtt va Batrix Phil Bloom, Bauty Qu, collag 998) Ptr Dim, Gr of Holla, oli acryl op li Luc Tuymas, H.M. muurschilri i ht Stlij Musum, I 1988 bracht Batrix ovrwacht bzo aa mstram. Nou ja, ovrwacht. W ha ht bzo al vijf w va tvor gpla, vrtlt voormalig burgmstr E va Thij. I ht ipst ghim. ll hoofcommissaris was ilicht. Batrix ha haat-lifvrhoui mt hoofsta. Haar ihuligi i 1980 was ovrschauw oor vlslag tuss rars ME i mstrams bista. Gzi at vrl zag ht abit-lubbrs its i officil bzo, vrtlt Va Thij. Er was vto uitgspro. To hb i tg oii gzg: wat t u va iforml bzo? E mooi i, vo zij. Voor Batrix was ht prstigwsti. Zij wil ht vrl achtr zich lat. Di ag vir Batrix iiag i Kamp. Z wr vrij abrupt ht programma i Kamp was ampr voltooi pr hlioptr aar mstram gvlog. Erst zou z all boottocht ma, maar op ht laatst momt wr aar bzo aa Joraa aa goppl. Er war maar paar agt bij, us ht was bst vilighisrisico, rt Va Thij, i zgt at hij bhoorlij zuwachtig was, wat i am ogal wat vratwoorlijhi op m. ls z oo was ggaa ha i ht it la als burgmstr uitghou. E gloof m, op zo ag lop r vl g ro i sta. I Joraa wr oii spotaa gust oor bzor. Ht icit zou gschiis iaa als zo va mstram lvr haar arha vl goowill op. Batrix was i opprbst stmmi, zgt Va Thij, i schui achtr haar lip to ht gbur. Z bat burgmstr a afloop uitvorig. Ht fit at ht bzo zor icit was vrlop, bt voor bi partij vorm va rhabilitati. I hrir mij at i vrvul was va trots. Batrix haar gratigoot Va Thij ha tamlij hcht rlati tijs zij burgmstrschap. Z is orglij, spotaa hft is va za. Of zij ou gbouw of ttoostlli opt: haar vrag zij to th poit. Z is altij go voorbri. ii Juliaa was volgs voormalig burgmstr mr gvolsms. Zij vil op oor haar mpathisch vrmog. l mot i zgg at Batrix ms oo go troost als ht rop aaomt. To zij ag a Bijlmrramp i ht opvactrum mt abstaa hulpvrlrs spra ovr hu rvari, mrt i at i zich r vol i hu vrrit. Zlf was zij oo bijzor aaaa. I hrir mij at wij auwlijs woor mt laar hbb gwissl. Volgs J.G. Kirt, historicus Orajr, is zo va mstram i scè gzt. Hij hoor va oorgaas zr btrouwbar bro at uss ma KLM-mwrr was i al lar tij mt sta-i ha gof. Kirt: Of Batrix hir op hft aaro, btwijfl Maart Rijrs is r hlmaal laar m at aaacht voor zij us sts oplaait i. I rr at zij ht pla rg voorglg haar zg gaf. Volgs historicus is ht it s Batrix om za aa ht toval ovr t lat. Zij is prfctioist i alls va tvor rglt. I hb wl s ghoor ho zij ragr a ispcti va rwacht. Na afloop lit zij olol aaru: of mr wl wist at r ma op tw rij zich it ha gschor? Va Thij ot lzi va Kirt af als ozi. D zo is it i scè gzt hij a zich it voorstll at ht buit hm om is grgl. I hb ht bzo va bgi tot i gorgaisr us maat g l uit va ht programma. E trouws: pas i laat staium wr bslot om i Joraa las t gaa. Dat maat ht r allmaal it waarschijlijr op. D uss ma, hij ht Maart Rijrs was stijs twitigr, wil it ragr. Nit omat hij mwrt aa tolstuj, barut zij ichtj Katia. I a u vrzr at hij óóit zoits zou o. Ht was volgs haar gwoo spotaa gbaar op f s t l ij ag. Haar oom is rg gschro va all publicitit ro us. Hij is gstl op zij privacy is r hlmaal laar m. Katia: Prsoolij vi i ht wl grappig at D Kus mythisch proportis hft aaom; ir jaar ro iiag splt ht thma wr op. Mij oom is r mir blij m. riaa Dor, Batrix, oli op li 998) Carla Robrg, Batrix, zfru 995) Jaap Kuijprs, Ht wrbzo, acryl op li Ré Boi, Trix, lurpotlooti B atrix portrtt u r op aaacht Z is opgbouw uit potloorijt, haalt mutstu uit li amsburs trwijl at zij witt vacht lit. Naast z casual Batrix staat booschapptas va lbrt Hij, pri stt ruit. I wil oii s i stti ztt waar z ooit i vrrt. ll, bij glasba, mt opj offi. lus taar, Ré Boi. Hij maat prt, va 35 bij 45 ctimtr, tr glghi va zstigst vrjaarag va oii, u alwr bija vijfti jaar gl. Hij wt it wat z r zlf va vo. Wl at z ti hft gzi. Boi: Omat-i gëxposr was, mt ar portrtt va haar, i galri op ht Noori i D Haag. D oii hft i ttoostlli bzocht. D ti, zo wt Boi oo, is vrocht aa ima uit haar gvolg. Wi prcis, at wt hij it. Boi rg opvall vl opmri ovr juist z ti, vl mr a ovr ar va zij portrtt. Olas hb i oo ti gmaat va Willm-lxar Máxima op campi, mt htzlf vrvrm ffct. Daar rg i oo vl ractis op. Ht wrt lij, oii portrttr. lthas, als ustaar aaacht voor zij wr wil. Dat glt zlfs voor b ustaars, als Luc Tuymas. Is zij Batrixportrt at aoim gvrs i 2012 aa ht Stlij scho (zi hirbov), imils zij bst wr? Or Nrlars waarschijlij wl. D oii a schilrij waar vrl. maturs bgrijp at oo. Boi wijst op acti va Palis ht Loo, at mt hulp va NOS ms vrog hu zlf gschilr Batrixportrt op t stur. Ht lvr i éé w mr a 250 wr op Mi Ht tv-programma Nova haalt virtwitig vuilisza uit afvalcotair va ht Kabit r ii. Coclusi: Batrix hft tot 2011 staatsbzo gpla trt us voor i tij it af. Juli Ht Opbaar Miistri i mstram vrvolgt ma wgs majstitsschis. Hij rijgt bot va 400 uro clstraf va zv ag. Sptmbr Er uit brif op waari Batrix zich achtr homomaifstati Roz Zatrag schaart, mt bijbhor rist. Orthoox protstat zij vrotwaarig. Dcmbr I haar rsttospraa ropt Batrix op tot mr vrraagzaamhi. Oz ig vilig, vrtrouw vrraagzam samlvi wort va ag tot ag op prof gstl. PVV-lir Wilrs wil Batrix buit rgri plaats. Ht oor hm vrla spobat blijft uit Jauari D hlft va Nrlars vit at ht staatshoof all og maar crmoiël ta mot vrvull, blijt uit pili va Mauric Ho. Mi Priss Margarita trouwt mt avocaat Tjalli t Cat. Batrix is aawzig bij ht burgrlij huwlij. Jui D vollig bgroti va ht ilij Huis valt vaaf 2010 or lgm Za, blooft prmir Bal i Kamrbat. D ost war it vollig t achtrhal, oorat z ovr zv miistris war v r s i p p r pril Op iiag rijt zwart Suzui Swift i op optocht i ploor waar oo oilij famili l va uitmaat. Er vall acht o. I tv-tospraa toot Batrix zich ip gschot. Mi Batrix vrhft apiti Marco Kroo tot rir i Militair Willmsor. Ht is voor ht rst i mr a vijftig jaar at orschii wort uitgrit. Jui Batrix opt ht Palis op Dam a jarla rovati r s t a u r a t i. Otobr a salariss va oii, roopris priss vrart its. Maar i privévligriz wort rastisch gs, mlt prmir Bal aa Tw Kamr. D oppositi vit at crisis offrs vraagt va áll Nrlas burgrs, us oo va Batrix. Novmbr Zabla Quot schat ht vrmog va Batrix op 800 miljo uro. Ojuist, mlt RVD. Ho hoog ht brag wl is, wil ist it zgg Jauari D rchtrha va Batrix, Flix Rhoius, hft i 2001 avraag lat o aar wrzaamh va Ewi Roy va Zuywij bij Bouwfos. Dol was chtr it zij rlati mt priss Margarita t ormij. Dat coclurt Natioal Ombusma i orzo a lacht va D Roy va Zuywij. Mi D Natioal Dohri wort vrstoor oor schruw. D l va ht ilij Huis wor i vilighi gbracht, maar r trug als r g gvaar blijt t zij. Batrix oogst lof voor haar ovrschro o p t r. Juli Mt vrrass aastlli va miistr va Staat Ruu Lubbrs als iformatur zt Batrix rachtig stmpl op abitsformati.

11 20 S P EC IL B atrix NRC W Disag 29 jauari &Wo s a g 30 jauari Máxima a haar tra it bwi als tijs izgi va haar huwlij mt Willm-lxar (2002) taomuzi wort gspl. Foto P Bij ht to va zij rstgbor ochtr malia omt pris Willm-lxar haar trots mooist baby tr wrl (2003). Foto NP Willm-lxar, Máxima malia moig ht Nrlas mahocytam aa tijs Olympisch Spl va 2012 i Lo. Foto Rutrs. Máxima Willm-lxar vrgzll oii Batrix bij haar laatst staatsbzo, aa Brui Siapor, i jauari Foto FP Wat voor oi wort Willm-lxar? Sociaal, hft hij gzg. Daarachtig zalij, zgg ar. E war morisrt hij ht o i g s ch a p? Jo Mat Daill Pio Mi i wrl Charmat. Daarachtig. ppig. Dat zij mst gbruit trm voor aastaa oi Willm-lxar. Mir itllctul a zij mor, maar zr it om. Hij is bhoorlij slimm jo, zgt ou-sator Joop va Brg (Pv), i hm staatsrcht gaf tijs zij stui gschiis. Misschi g groot staatsglr, maar hij a wl glij hl schrp zij. ls j hm its vrtlt, wt hij ht jar latr og. Volgs jouralist Pitr Ja Hags, i pris tw r itrviw, is hij oo comptitif. Zozr at hij wschap mt Hags sloot to tw va mi vrschil ovr vraag wi voor rportag ovr Willm-lxar i Zui-fria bl ha gmaat va Taflbrg. To bl at ht om NOS-mwrr gi, otvi Hags oilij fls w ij. Paul Schabl icht Willm-lxar saroisch gvol voor humor to. Volgs irctur va ht Sociaal Culturl Plaburau stlt ht toomstig staatshoof ms sl op hu gma laat hij g momt va vrlghi otstaa. S t ij l Willm-lxar zal zich afwacht opstll pas latr ovrgaa tot morisri va ht oischap, ms i hm go. Hij wil g afbru o aa wat zij mor zorgvulig hft opgbouw, zgt B Bot, ou-miistr va Buitlas Za. Maar Máxima hij zull zich wl will profilr. vocaat Marry Gaay Fortma, i Willm-lxar t sis hu jug: I vrwacht at hij staf morisrt. D vraag is bijvoorbl of hofams og op z mair blijv bstaa. Zlf hft pris gzg at hij tuss ms wil staa, zoals zij grootmor Juliaa. B atrix hft ht oischap str gprofssioalisr, zgt D Gaay Fortma. I at ht i z tij past at afsta wat mir groot wort. Willm-lxar lgt gmalij cotact mt ms va all social ivaus, zo lit ht i zij omgvi. Op lossr wijz a zij mor, va wi it oo str put is. Historica Dori Hrmas mmorrt ho pris ragr to Cora va Mora hm op iiag i Wrt, mt ibla vol rott, torip at z va hm hil: I oo va jou liv schat. Hrmas: Dat zi j Batrix toch it zgg. Kusthistoricus H va Os, i op vrzo bijrog aa culturl vormi va Willm-lxar: To w i Rottram s foti bzocht, zat aar wat agrssiv Maroaas jor. Hij stapt op h af bgo praatj. Z war vrbijstr. Willm-lxar hft volgs Va Os vl blastlli voor ustmaagmt culturl programmri, waar Batrix mr hout va ust zlf. Wat z gm hbb, is at ustuiti als istallatis vio va h it zo hov. Wa t r b h r Op zij rtigst vrjaarag vrtlt Willm-lxar i gspr mt Paul Wittma at hij zich wil vrip i watrmaagmt. Watr is primair lvsbhoft, zgt pris, o r- H o l - las. I ht bgi war zij optrs og wat wifl, zgt voormalig burgmstr va mstram Job Coh, i wa t r p r s t a t i va pris aa gmtambtar bijwoo. Hij was rvus, maar i iscussi ra was hij a wl wr hl go. D pris lrt sl. ls voorzittr va visraa voor Watr Saitati va Scrtaris-Graal va Vrig Natis (UNSGB) zt hij ht thma itratioaal hoog op politi aga. Emritus hooglraar algm gschiis H Wssli hoor pris spr op watrcors i Marrash. Dat was iruw. Hij too gwlig is va za. I tv-itrviw uit 2008 rt Willm-lxar at hij als oi mir bwgisruimt zal hbb op watrgbi, maar i zal altij bij it thma btro blijv. Volgs Joop va Brg sprt watrbhr hm oo aa omat ht moiaal problm is. Hij is misschi its mr op wrl goriëtr a op Europa, zoals zij mor. Dat glt oo voor Máxima [i Vrig Natis avisrt ovr microrit]. Marry Gaay Fortma omt ht paar oo i i zi i g t ij s. Zowl coomisch als politi is os la sts mr moial splr. Mt hu wrlwij cotact pass zij aar go i. Ht zij uilij ms i bli aar buit richt. Sociaal oischap I itrviw mt E va Wstrloo zi Willm-lxar i 1993 at hij symboolfucti va ht oischap hl blarij vit, maar at zij fucti zor ihou m o i l ij - r t aavaar is. Paul Schabl sluit it uit at i taaopvatti problm gaat oplvr. Schabl: I it at ht zo vaart loopt mt i zogaam morisri va ht oischap politi schrit vooralsog trug voor grot irp maar i thori zou it voor problm u zorg. I hb wl s gzg at ht it obaar is at ht oishuis a zlf ooit zgt: w stopp rm. Ou-prmir Wim voorsplt at ht oishuis mir ivlorij wort or Priss Máxima roopriss Willm-lxar tijs fotosssi va ht ilij Huis i Foto Robi Utrcht Willm-lxar. Di bwgi zag j or Batrix al. ls i tr zich zou voortztt, zou op trmij zlfs ht limaatschap va rgri voor ht staatshoof i gvaar u om. I b r it va ovrtuig at at go is voor Nrla. I z tij is r grot bhoft aa bi ihoulij o i g s ch a p. Ovr zij taa hft Willm-lxar zlf oo uilij ië. I 2007 zi hij tg jouralist Pitr Ja Hags at hij als oi sambi, vrtgwoorig aamoig wil zij. Hags: D vuurwrramp i Esch iuwjaarsbra i Volam gaf hij als voorbl va tragisch icit waarbij ht staatshoof troost a bi. Maar ht gaat hm it all om ramp. Hij ha ht oo ovr projct voor ms i ovolo aaacht rijg i oz samlvi. D voorur va Willm-lxar voor sociaal oischap blijt oo uit zij izt voor ht Orajfos, at social iitiativ fiacil orstut. Máxima matriarchaat Ir zgt ht: Máxima is zij stupilaar. Mr a mig t, mt Wim. Máxima groi razsl uit tot ht populairst li va ht oishuis. Tot zichtbar trots va haar glif. I wt og at wij tijs hu vrlovistor tocht pr op tram oor mstram maat, zgt Job Coh, i ht paar trouw. Wi l l m - l x a - r i sto aa at va tram, Máxima aa ar at. Pch ms, rip hij aar ht publi. Julli staa aa vrr at, áár staat Máxima. Dat vi i ap voor ima i gw is i schijwrprs t staa. I o to al mr at zij als go tam oprr. D uz voor rachtig, charismatisch vrouw is blarij omat Nrla voor ht rst i la tij malij staatshoof rijgt. Politici zij coulatr tgovr vrouw, t Joop va Brg. T g o v r ma iz zij sllr voor vchthoui. Daarom is i voortur uitwissli mt Máxima voor Willm-lxar blar ij. Volgs Dori Hrmas zt hu mr zalij uitstrali malij moarch op achtrsta. Bij ma is r mir om aar t ij. Ht uiform is altij htzlf. Maar Máxima compsrt at totaal. Vo l - gs ht toomstig staatshoof zlf is zij ss it va bla bij uitofi va zij ambt. Ht vrschil tuss mij grootmor mor is oo hl groot, zi hij i 1997 tg Paul Wittma. I at j sowiso mt j voorgars vrgl wort, of at ou ma of vrouw zij. Privacy Willm-lxar Máxima hcht aa hu privacy. Dáárom ocht z i 2008 vaativilla i Mozambiqu, zgt jugvrii Marry Gaay Fortma. E vawg zij ba mt fria. Uitilij b j op zo aar pl waar j j als gzi ut trugtr, t als Batrix at i Tosca. Gluig hbb z i pl i Grila gvo. Zij rcht op privacy zal pris t vuur t zwaar vrig, zi hij i 2007 i itrviw. Op zij aari wr i 2005 miaco istl. L va ht ilij Huis wor it mt camra s of arszis gvolg op momt at zij it op gro va hu officiël fuctis aar buit tr, staat ri. Jouralist fotograf i zich aa co hou, wor bloo mt uitoigi voor miamomt va l va ht ilij Huis, oo i prsoolij lvssfr. Mt i miaco bwijst Willm-lxar ho aarachtig zalij hij is, zgt Hrmas. Juliaa rgr zich blauw aa mia. Hij ropt, hop, i miaco i ht lv. I 2010 stuur RVD op zij aari twt wrl i a publicati i Volsrat ovr aavraag va sloopvrgui voor tw borrij op lago D Horst. D rat zou ozi vrspri, alus twt. Va l u i l D iuw oi hft paar igschapp i hm i problm u br. Hij a oppig zij hout r stvig opiis op a. Hij wam op voor zij toomstig schoovar, Jorg Zorrguita, oor t vrwijz aar izo brif va x-ictator Vila i ht rgtijs agbla La Nació. Dat was atuurlij schattig maar wél ohaig, zgt ou-miistr Els Borst. D vraag is of pris als oi altij zal aavol war hij r ht zwijg to mot o. Volgs Paul Schabl zij oi btr bschrm tg fout a roopris: Er is bhalv miistriël vratwoorlijhi oo zoits als zrhistj va avisurs. D grootst rl ro pris btrof zij vastgoprojct i Mozambiqu. Na aahou orust zou hij t la hbb gwacht mt vroop va omstr vaativilla, wat brori rt. Coh: Hij hft at cht it go aapat. Dat soort fout a hij zich als oi it t vaa prmittr. Mozambiqu, waar ht gzi zou vrblijv i clav va zr rij, vrraa voorur voor jtstlv i volgs vl it past bij social ambitis va pris. Maar volgs Joop va Brg wr oo Batrix i haar jo jar mt jtst gassocir. Zij ha vl oilij vrijs vriitjs gi graag splvar mt birbrouwr Hi. Paul Schabl t at pris zij lsj hft glr. Hij wt u at ghim altij uitom at ru va mia groot i s. Volgs historica Hrmas was Mozambiqu zlfs ht bst wat Willm-lxar o ovrom. Ht lr hm ho ht it mot Sptmbr D Gou ts mt Batrix, Máxima Willm-lxar wort gtroff oor waxilichtjshour. D wrpr, vrwar ma, wort sl ovrmstr. Sptmbr Ht ilij Huis gaat twittr. I haar rst twt mlt Batrix at zij aars gaat aast voor slachtoffrs va gwlslict. Otobr Maabla Opzij ro p t Batrix uit tot machtigst vrouw va Nrla. D oii mot li blijv va rgri. Ht abit-rutt wijst voorstl va PVV-lir Wilrs om aar i aa t ma af. Dcmbr Nt als i 2007 uit PVV-lir Wilrs riti op rsttospraa va Batrix. Daari stlt zij at racht i Nrlas samlvi mot wor gzocht i at wat vrbit i plaats va i ht vrgrot vrhar va tgstlli Maart E staatsbzo va Batrix aa Oma wort uitgstl wgs orust i Golfstaat. D oii bsluit toch t gaa, voor privéir mt sulta. Prmir Rutt mot zich vratwoor i Kamr. pril Batrix mt mt grot vrslaghi is va schitpartij i wilctrum i lph aa Rij. D oii lft its m mt slachtoffrs abstaa. Tijs staatsbzo aa Duitsla mt Batrix zich i ht islambat. Iirct prijst zij prsit Christia Wulff voor zij omstr uitlati at islam bij Duitsla hoort. Otobr Kamrbat ovr ht ilij Huis. Uitomst: r omt g crmoil oischap oii blijft voorzittr va Raa va Stat. Ht SBS-programma Showiuws mlt abusivlij op Twittr at oii Batrix hrsbloi hft gha Jauari Batrix, Willm-lxar Máxima br staatsbzo aa Oma Vrig rabisch Emirat. D PVV stlt Kamrvrag ovr hoofo i oii raagt i mos. Zij zou aarm orrui va islamitisch vrouw lgitimr. Echt ozi, ragrt Batrix. Fbruari Pris Joha Friso omt or lawi i Lch raat i coma. Hij loopt zwar hrsscha op. Maart Friso wort ovrgbracht aar lii i Lo. Batrix hrvat haar wrzaamh. D Tw Kamr bsluit voortaa zlf (i)formatur t iz bij abitsformatis. Batrix vrlist zo haar rol bij formati. pril D Turs prsit Gül brt staatsbzo aa Nrla. PVV-lir Wilrs hft i opiistu gschrv at Gül it wlom is. Batrix omt Turij stabil factor i rorig gbi. Op iiag bzot Batrix Rh Vaal. Op vrzo va oilij famili is ht programma it vrsobr. Sptmbr Howl Batrix forml g rol mr hft bij formati br iformaturs H Kamp (VVD) Woutr Bos (Pv) va ht abit-rutt II haar bzo. Dcmbr Elsvir ropt Batrix uit tot Nrlar va ht jaar Jauari Batrix brt staatsbzo aa Brui Siapor. Willm-lxar Máxima vrgzll haar. 28 jauari Batrix oigt haar aftr aa.

12 NRC W Disag 29 jauari & Wosag 30 jauari S P EC IL Batrix Haar soort stavastighi zi w graag Orajvrigi spra gistravo ovr abicati. W vir al haar vrjaarag u iuw oi. Shila Kamrma Frri Wa Z o str vrouw, i altij maar oorgaat. E zo oprcht. ii Batrix lft bij arighi cht m mt bvoli, zgt Tho va Ypr (54). Z gft hm stvast warm gvol wat z straalt saamhorighi uit. Va Ypr is chf va machiwrplaats i Niuw-Vp. E hij is vicvoorzittr va Orajvrigi Batrix Niuw-Vp i z w 75 jaar bstaat. W vir haar vrjaarag al u oo iuw oi. Ovral i ht la wam gistravo vrijwilligrs bij om a t prat ovr aaoig abicati va oii Batrix. llmaal om z ht go bslissi va vorsti. Maar ghuil wr r oo wl btj. Eé va bstuursl va Orajvrigi Wsp hft traatj wggvg. Wat r is tóch wr prio va bija 33 jaar voorbij. Voorzittr Has Burggraaf, huisarts va brop, is spotaa mt ht bstuur bijom om t prat ovr abicati fstivitit i april. Wat hij zo bijzor vit aa Batrix, zgt hij, is haar profssioalitit. Z wrt oor tot haar 75st iglij is z og it mo, zgt z. Oo a aaslag i ploor, a ht olu va haar zoo zij gi gwoo oor. Dat is toch ht soort stavastighi at wij Nrlars graag zi i os oishuis. Burggraaf t riti op ht istituut oishuis wl at rflij oischap it mr va z tij zou zij maar hij lt i zr it. E vorst bit bvoli tijs ramp tij va vrrit. Oo i ht buitla is z 23 Stamboom va Nrlas trooopvolgi BEELD RUBEN L. OPPENHEIMER Lga Rgr B Bl B a l a rij r j gb g bur u t t iss t iss Lo L o wi w wij ijj Nap Napol Na ol o lo o wo tt o wor o o oi va va h tt oi o o i ri rij Holl ollla a Nap Nap pol o o o Bo Bo oapa apart apa pa art t lijjft Hol Ho o la a i bij a bij ij Fra rra r rrij iij jj oi i gw i l il lm m IIII i Willm ) ) Hriëtt Oultrmot Wégimot ) ( ) ) 90 B gis B Bl g ch gi h r rvol vo v olutii B lg Bl gië i o oa affh afh f a a li l liij li lij. j... E E Er rrst rst st tr tri tri i ttu uss s ms m m tr tram t ram am m H Ha aarl a m ar m Mar aria ia a Maria ) ) 188 3)) a aa P aulo au low lo wa w Paulowa ) ( ) Hri H ri r ri Hri ) )) oi gw illm il lm III l II i Willm III EEr rst Casimir Erst ) Sophi ) S Soph So ophhi vva a W ü tttm ür mb b Sophi Württmbrg ( ) ) 77) Gro G ro o ow w th thrz hr rzi rz i i ii i i oo o oo or Tho hor h orb or b bc c Bg Bg B gi i i i us ust u s ria ri lis liisati isati is atti t P Pa Pau l a li Paulia ) ) 6 l lxa xa ar ar a lxar ) ( ) 848) W Wil llm lm m m Willm ) ) Oprichti Opr ich ich hti ti ti g N rla a s ch h Ha a l -Ma Ma aatscha atssch cha happ pp p ppi pij Maurit Mau rrit ri its ts Maurits ( ) ) l xa xar xa lxar ) EEm mmaa va va a W a al c Emma Walc-Pyrmot ) ) oi i gi E mma mm ii Emma ( ) ) 4) Emm mm m ma w a rg as r gt t i Emma was rgts pr pprio rio i 18 io Errst Er st voo vo or ha hhaar aarr zzi aa aar i Erst voor zi ch cchhtg t o oo ooo ot ((33 ag) a ag chtgoot aa aara r a vo vvoor oor oor or hha aaaar m aara haar mirjar arig arig ar g o ochtr. ocht chttr cht r.rr. jarig fs fsscha ch ha h afffi aff ffii sla la avr ij ijj o oo o oor oor N rla rla Bg Bg i tj ttjj h hh-oor o log l g E st E Er t op op b b ba arrr ar t tl lfo fo foo tw tw t r r mstr ms msstr tram r am ams bv v vol li i g sch sc sch t oi oii i Wilh Wilh ilhlm lhlm mia i a a G Gou ou o ts tts Vastst Va Vas tst ts stll i l ll g w wstlij st lij liij i gr g r s Sur Suria uri iia am m K oi i i i W iillh hlm lm lmi lmi a ii Wilhlmia )) ) H H r r va Mclburg-Schwri Hri ) B B Brhar rh rh va Lipp-Bistrfl ) i ii gi i J ullia u lia aa a ii Juliaa ) ) 1910 N N N r rl rla a ut uttrraal utr all ii Er rrsst tt W Wrl rloo r o oorlo oo oorlo rlo og lg l lg m m ii ssr i r cht h ma ma ma lg lg gm m m m m iisr i srrcht cht vrouw vrrouw ouw uw u w NSB NSB NS S o op pgr pg grich ich cch ht IIr r rr Ir ) Tw Tw Tw w Wr W r r l l loor l oorrllog oo lo o Pol Po P o iti itttiio o l l l ac act cctis i ss Io I o osi ë si N N rl rl rlla a r r t sovr so so ovr o ri ii iit iit ttit I o o o sië ë Wat Wa W attrs a rsoo r oo o ra ra amp i was pas aarig. ls z al s uit ba spro, zoals i r to z zich i Joraa lit zo op iiag oor joma uit ht publi, twijfl w aa haar spotaitit. Was ht tafrl it oor RVD i scè gzt om os t vrtr? Voor haar brill haar schrpziig gst ha w wiig oog; i am w voor isgvi aa. Pas to a ar tragi haar i haar prsoolij lv trof z soas ovrrot oorgi mt ht ooripp va oz lit, bgo w haar sts mr t waarr. Ba was alsog tof ms gwor. Nu z wggaat, om w haar icoo. Volgs Grt Wilrs is z zlfs groot voorbl voor vl. Olas vrog hij zich og af wat z i mos i bu Dhabi t zo ha, maar misschi mag z voortaa va hm hoofoj rag ht a g waa mr. Waarom zou z prcis aftr? Zou r og motiv zij i z achtr haag va haar ta hil omat z ht afschi lu wil hou? R maar. D historici zull aar og hl luif aa rijg; u al staat vast at z rovr va mi zull vrschill: zoals zo vaa als ht om ht oishuis gaat, zull spculatis la tij strr zij a bwijz. Gaa w haar miss? I vrs va wl. Sam mt haar ma was Batrix jarla ht oschrv gwt va Nrla ima wist wat ht prcis ihil, maar w bsft at zij morl staaar vrtgwoorig waar w altij op o r. Ht war itlligt ms mt vl orschiisvrmog groot vratwoorlijhisgvol. Dat ha w w wt og it wat w rvoor trugrijg. E vrilij oi hartlij oii, at is zr. Maar zal at oo volo zij? Frits brahams Christia 947) K oi i i B i atr a trix trix tr x ii Batrix Claus vo msbrg ) Emma (2005) Joaa (2006) Pr P ri is s va va va Oraj Orra O j Pris Willm-lxar Wi W Will illllm m- l xa a ( ) 9667) 7) 967) Ni N i uwuw uwwg Gu Gui ui a ov vrg rg gr rag rag ag g aa aa a a I o o os o si s sië Máxima Zorrguita 971) Suria Sur iam i iam m oa o fha a li lij liijj lij Krrar Kra rrsr srll sr ll tij js j rro ro oi i g Bat atr atrix rix ri ix N N rl rl rla as as a vo v vo o o tba ba all llftal fta ft fta tal wit tt E EK K lxia (2005) ( 4 ria (2007) Bij Bij ijllm mrra rramp ramp p Pim Pi Pim mf Fo ortuy rtu uy y vr rrmoo mo m oor r Th T ho va h a Gog Go ogh vrm moor o r oo asla a a slla sla ag op oii i gi i a ag ag i i pl p lo oo oor o fftr ft r r o o o oi gi B Battri Ba rix 5 Joha Mabl Wiss Smit JJoh ha Friso 968) 968) ( Op Opr O prrich p ichti ch htti i g EEG i i G Grrot Gro G ro o p p p a aar ar Ni N i u uw uwwg wgui Gu uiia u Margrit 943) ( ) 8) 938) Gaa w haar miss? I vrs va wl D oii trt af, i mot aar huis Wilhlmia va Pruis ) ) Frr Fr rr i Frri ) ) 188 1)) F as Fra s iz iz rrri rrr j v va val allt uit a alt iit tt K o i i rrij ijj r r r N N rl rrl rl rla a a DG E wég was i. I tri aar huis wr i t zo stimtl als al i Nrlars i i latr op tv zag. I ha og bst paar jaar mt Batrix als oii will oorlv. D wg va oz gvols zij u maal ooorgrolij. Wat hbb w vrogr it op haar afggv! Soms l ht wl of z g go o o. W vo at z bat praatt, at z t maifst haar mi vtilr at z haar frivol var ha bov ht hoof hil. Oz cabartirs vo ht lu om haar acct t imitr. Was z bovi it vl afstalijr a haar mor ooit gwst was? Ha z ht soms t hoog i haar oilij bol? N, Claus, i ma va haar, Lv os gzicht. E z is it op haar moj gvall. Dat bl to politicus hir riti ha op sluir i z rog i ht Mi-Oost. Nit op j moj gvall zij is óó hl Nrlas. Nit all oii maar hl oilij famili haalt btrohi bij ms aar bov, zgt Carla B-Ptrs (50), voorzittr va Orajvrigi i Dosburg. Ht maat i 2009 ip iru op haar to ht fst i Dosburg ops uitoof to b wr at i ploor aaslag was gplg. Er was hlmaal g go. Ir ha rspct bgrip. Ir gi gwoo rustig aar huis. I cafébar o 1890 i mstlv zat gistravo Joop Battfl mt zij ochtr schoozoo, zij vrouw bvri chtpaar. Tr r va zij vrjaarag. Hij vit ht otztt bijzor at oii prcis op zij 68st vrjaarag aaoigt at z afsta mt va troo. Zij ochtr is zwar. ls ht misj wort, mot j haar Ba om, zgt haar var. Ir lacht. ls ht jo wort, Willm. Ir gut oii ilij rust. Z hft ht toch ti jaar lar volghou a mst Nrlars, zgt vrouw. E at trwijl z hl zwaar jaar achtr rug hft. Mt Friso zo. Cafébar o 1890 zit prcis op grs va mstram mstlv. D oii zou op iiag aar mstlv om. Zou at og oorgaa, vrag cafégast zich af. Of splt zo trooswissli zich af op Dam i mstram? a tafl va Joop Battfl hft it ir v hog vrwachti va Willm-lxar. Hij omt it mpathisch ovr, vit Battfl. Bij Claus ha j ht gvol at hij cht i ms gïtrssr was. Schoozoo Bas Lazaat mot w aa ma i op troo omt: Wij zij vrouw gw i Nrla. E oii is lur. a bar zgt Jaap Schipprs: W zij vl btr af mt oii a mt prsit. Z a ir bll. Z hat zo mt Obama aa lij. Waar was j to j ht iuws ovr oii hoor? I mij gval mot ht atwoor aa ht baal grz. I zat op mtr afsta va mij ochtr, i juist i haar u rwtsop sto t o. Ht aroma va sop ht rsvrs iuws ovr oii op mij laptop vorm opvall combiati, i mij Nrlarschap op owo wijz bvstig. ht Hollasr? Wat is r?, vrog mij ochtr, i mij zag vrstra trwijl i tst op mij laptop las. D oii trt af, i mot aar huis, zi i mt vrm i i mij stm. Dus j laat m mt i rwtsop zitt? Ht lo alsof r oovois ovr haar maaltij wr uitgspro. I a it ars, it is ht laatst wat i voor oii a o. Mij ig ochtr tlurstll ag rr zou i it hbb gacht at i it offr ooit voor ht oishuis wil br. g Willm I i 433) ) P Pr ri s s Catharia-malia Ca ath tha Priss (( )) (2003) E Elois (2002) ( Costatij C Laurti Brihorst 969) 966) C Claus-Casimir (2004) 8 LLoor (2006)

ACTU EEL. Transport staat voor revolutie. Vrachtwagenherstel gaat digitaal. Het is meedoen of afhaken. Plus:

ACTU EEL. Transport staat voor revolutie. Vrachtwagenherstel gaat digitaal. Het is meedoen of afhaken. Plus: ACTU EEL Trsport stt voor rvoluti Ht is mo of fhk Vrchtwghrstl gt igitl Plus: CFO Dirk J Kli Essik: Go jr voor TVM - Joop Brkhkk volt zich Mx Vrstpp i Mii - Stormsch zorgt voor ACTU vrkrschos EL www.tvm.l

Nadere informatie

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken

Nieuwe serie: Op zoek naar God in Bussum. Mary Hartkamp 60 jaar diacones. Samengaan Verlosserkerk en Wilhelminakerk besproken 3 Krkblad va d Protstats Gmt t Jrgag 26, r. 3 20 mrt 2015 Mary Hartkamp 60 jr diacos Niuw sri: Op zok r God i Samg Vrlossrkrk Wilhlmiakrk bsprok pagia 5 pagia 8 pagia 11 Pas: lifd, gad vrgvig zull altijd

Nadere informatie

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te Zobril lvrt iuw fits op Mt muzik vrtl j j ig vrhaal P4 Votbal bgit mt bkrtorooi P 11 P7 Wstr krat 36 Sids 19 Disdag - jaargag 78 - wk 35 - ummr 30 - oplag 14.100 - laatst iuws op www.wstrkrat.t volg os

Nadere informatie

BoatHouse Events. Een inspirerende omgeving. Onder het genot van een drankje maken we de overall winnaar bekend, maar ook de beste speler per spel.

BoatHouse Events. Een inspirerende omgeving. Onder het genot van een drankje maken we de overall winnaar bekend, maar ook de beste speler per spel. BoatHous Evts Noorrplasswg 150 Almr T. 036 530 50 00 ifo@boathous.l www.boathous-vts.l Erst jrgag E ispirr omgvig Wr ars a ovrs va ht watr hoort z accommoati thuis? W om ht BoatHous, irukwkk gbouw, at

Nadere informatie

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven

naar dienstverlener jaarverslag 2012 www.presikhaaf.org Twitter.com/PresikhaafBedr Communicatie Presikhaaf Bedrijven jaarvrslag 2012 www.prsikhaaf.org Twittr.com/PrsikhaafBdr Commuicati Prsikhaaf Bdrijv Bruigwg 10 6827 BM Arhm Postbus 9038 6800 EX Arhm Tlfoo: 026-368 51 11 E-mail: ifo@prsikhaaf.org Itrt: www.prsikhaaf.org

Nadere informatie

INGELICHT. MIVD brengt jaarverslag 2005 uit. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst april 2006 - Nr 2

INGELICHT. MIVD brengt jaarverslag 2005 uit. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst april 2006 - Nr 2 2455_Prk 25-04-2006 06:42 Paia 1 INGELICHT Iformatimaazi voor Militair Ilichti- Vilihiit april 2006 - Nr 2 MIVD brt jaarvrla 2005 uit 2455_Prk 25-04-2006 06:42 Paia 2 colofo I N H O U D S O P G A V E INGELICHT

Nadere informatie

Zjaak: in de zorg, uit de zorg!

Zjaak: in de zorg, uit de zorg! E uitgav va d Stichtig Bworsodrstuig Prislad, Postadrs: Lilia Ngoyiwg 102, 3065 EG Rottrdam, Tlfoo 06-14231171, sbprislad@xs4all.l, Itrt: www.sbprislad.l I dz krat: Zjaak: i d zorg, uit d zorg! Als wijkctrum

Nadere informatie

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt Mdia Magazi Q4 2012 & 2013 smart pho 5 IAL SPEC va jkhid COM twoorli vra E TELE ctiol r rda ONAL it o NATI valt 1 raaf D Tlg iël bijlag Dz commrc Cum ssqui rria doluptas tur? Sd mos dolupita voluptassi

Nadere informatie

Ingenieursbarometer 2015 Zoektocht naar ingenieur duurt meer dan zes maanden

Ingenieursbarometer 2015 Zoektocht naar ingenieur duurt meer dan zes maanden Op zk aar g mr jbs? Surf aar Jbat.b Igiursbarmtr 2015 Zktcht aar igiur uurt mr a zs maa Ampr 12 prct va brijv wt bi ht halfjaar zij pstaa igiursfuctis i t vull. D schaarst is rzaak, maar brijv lgg lat

Nadere informatie

dat zo mooi heet, dechargeverleend. Nieuw bestuurslid De A31 naar Leeuwarden kant van Franeker,een plek die me zo bekend

dat zo mooi heet, dechargeverleend. Nieuw bestuurslid De A31 naar Leeuwarden kant van Franeker,een plek die me zo bekend I it ummrr V voorzittr 1 ImprssisALV 2 Hlpsk 3 H t r s t k w r t l i s i m i l s l w r v o o r b i j h t t w i s rsi vollgg.toch is r st ht mooi wr l wr hl vl gbur. Z o l s f g s p r o k h f t h t b s

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

Frankrijk wil Sparen,

Frankrijk wil Sparen, ZONDAG 8 APRIL 1934. 40 CENTIEMEN. 30 JAAR. Nr. 14, ABONNEMENTSPRIJS i AANKONDIGINGEN Voor Blgië ( I jaar) 2 0 (rank Buitland...... 35 dank StsUn. > 2 (pr rgl) Gwon Notaril fr> 1.00 Kl aankondigg» 1.25

Nadere informatie

Dus hier wonen onze hoogleraren

Dus hier wonen onze hoogleraren HENK JAN OUT HEEFT NIETS TE VERBERGEN / VRIJ WILLIG AAN EEN STERFBED / SPITTEN DOOR TWITTER NAAR NIEUWS EN BEDREIGINGEN / GERARD MEIJER: MIJN VADER ZEI: JIJ GAAT GEWOON STUDEREN nummr 4 / jaaran 13 / 22

Nadere informatie

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010

PLATOON VERZAMELD WERK. Plato APOLOGIE. Oktober 2010 PLATOON VERZAMELD WERK Plato APOLOGIE Oktor 2010 Dz tkst is uitsluitn voor prsoonlijk gruik. Commril gruik is nit togstaan. Evnmin is ht togstaan tkst t wijzign, wrkn, ghl of gltlijk t pulirn, of anrszins

Nadere informatie

Ontwerp Druk Print Reclame

Ontwerp Druk Print Reclame Otwp Druk Prit Rcla Tom Bma v fm: Bij Kl zit ht wo alt gd Batavia wil xclusv uitstrali g kwaliit Irvos al mr d 30 jaar vas pa Kl 1 9 7 8-2 0 1 3 35 J A A R D r u k k r i j K l Drukkij Kl 35 jaar vtrouwd

Nadere informatie

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant?

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant? Tl: 0297-581698 Fax: 0297-581509 diti: Mijdrcht, Wilnis, Vinkvn 11 augustus 2010 2 Vanaf nú ook op maandagmiddag opn! 12.00 tot 18.00 uur RNT 10 JAAR VAST Hypothkn mt vast rntprcntags Bij Financiël Dinstn

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Aardverschuiving in IT

Aardverschuiving in IT B+P =100% Projc slag 100%, zoals h hoor Ga op zkr, ga voor B+P www.bp.l 2 4 s p m b r 2 0 1 0 u m m r 0 3 j a a r g a g 4 w w w. i - x c u i v. l Aardvrschuivig i IT IN HET NIEUWS IPAD OOK VOOR WERK Appl

Nadere informatie

int Harderwijk Winterstad De intocht Sintdorp op de Vischmarkt t Pietenpad: expeditie door de stad t Pietenhuis Shoppen voor munten IJsbaan

int Harderwijk Winterstad De intocht Sintdorp op de Vischmarkt t Pietenpad: expeditie door de stad t Pietenhuis Shoppen voor munten IJsbaan 1 & D itocht it Sitdorp op d Vischmrkt t Pitpd: xpditi door d std t Pithuis Shopp voor mut IJsb Glijb 40m. lg Niuwjrsduik 01-09-10 22:36 Hrdrwijk Witrstd 2 Cocpt Tbl UNIEK!! BNI-prijs wir 2010 www.tbovldt.l

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Afgiftekantoor: GENT X P4A9074

Afgiftekantoor: GENT X P4A9074 Afgiftktoo: GENT X P4A9074 Mlijks uitgv (bhlv ugustus) Jgg 4. 11 ovmb 2007 1,25 uo V. uitg.: Fk Vhck, Moupli 8 bus 9 t 1210 Bussl Stop i komi! VRIJE TRIBUNE Dz m is oz gstcommtto Filip D M, volksvtgwooig

Nadere informatie

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna

T GIBOKE. vergaderingen, zijn nu de allerlaatste onderhandelingen met de bouwheren aan de gang. Daarna T GIBOKE D R I E M A A N D E L I J K S E N I E U W S B R I E F U I T G E G E V E N D O O R D E O U D E R V E R E N I G I N G VA N G I B O M A R I A B U R G april 09 INHOUD Opzij opzij opzij... Voorwoord

Nadere informatie

Lenteaanbod. Wat is Vormingplus?

Lenteaanbod. Wat is Vormingplus? Blgië - Blgiqu PB - PP BC 30586 3500 Drimlijks vrmigpluskrt b pril- mi -jui 2012 Hb j g itrt wil j grg mr ifrmti? Sprig v bij s bi f bl r 011 560 100. W stur j mt vl plzir mr ifrmti p. Wt is Vrmigplus?

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

WIJNEN, heerlijk bij deze gerechten Een lekker gerecht en daarbij de perfecte wijn, dat is genieten.

WIJNEN, heerlijk bij deze gerechten Een lekker gerecht en daarbij de perfecte wijn, dat is genieten. Smaakvol ipiratikratj va JAVA Foodrvic voor profioal oktobr 2015 ummr 07 Foodrvic w 4 HUIVERIGWEKKEDE HALLOWEERECEPTE - ACHTER DE SCHERME BIJ LEVERACIERS MELI, BOERMARKE E TIESE SUIKER - OPMERKELIJKE PROMOTIES

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

Onafhankelijk studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. maandag 8 november 2004 jaargang 31 2004-2005 www.veto.

Onafhankelijk studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. maandag 8 november 2004 jaargang 31 2004-2005 www.veto. WWW.VETO.BE Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati? h????? g 30??????? jaar?? nummr 06 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt nit van juni tot

Nadere informatie

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl

ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER. Nascholingscentrum Maatschappelijk Werk www.ncmw.nl ONLINE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN EMPOWERMENT VOOR CLIËNT EN HULPVERLENER Naschoigsctrum Maatschappijk Wrk www.cmw. WAT IS DE KORTE OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE? D Soutio- Focussd Thrapy is otwikkd door Isoo

Nadere informatie

Wie zorgt er in Zuid?

Wie zorgt er in Zuid? voor Butvldrt & Prnss Irbuurt utgav van ht Wjkontmotngsctrum Butvldrt jaargang 27 nr. 2 maart 2013 W zorgt r n Zud? Column Marann Bronkhorst In d nota Zorg voor Zud zt stadsdl Zud ut, ho ht d zorg voor

Nadere informatie

Geduld van hogescholen raakt op

Geduld van hogescholen raakt op WWW.VETO.BE Erst Kordisch Huis, nu Kordisch Staat nog Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati Frit in Vlaandrn: hovl kr pr wk? 17 novmbr 2003 jaargang 30 2003-2004 Blgië-Blgiqu

Nadere informatie