Belastingaangifte. Test uw fiscale kennis Juist of fout? Een beetje energie voor uw spaargeld Zorgeloos op vakantie Met nuttige reisgezellen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingaangifte. Test uw fiscale kennis Juist of fout? Een beetje energie voor uw spaargeld Zorgeloos op vakantie Met nuttige reisgezellen"

Transcriptie

1 NR 3 juni 2013 uw magazine boordevol financiële informatie en voordelen Belastingaangifte Test uw fiscale kennis Juist of fout? Een beetje energie voor uw spaargeld Zorgeloos op vakantie Met nuttige reisgezellen

2 inhoud 4 / Belastingaangifte Test uw fiscale kennis Juist of fout? 11 / Zo lang mogelijk zelfstandig wonen : een realistische droom 13 / Wist u dat? 14 / Zorgeloos op vakantie Met nuttige reisgezellen 16 / Een beetje energie voor uw spaargeld 18 / De overvloed aan liquiditeiten wint het van de cyclische onzekerheid Gaat u verhuizen? Wilt u uw happy you magazine op een ander adres in België of in een andere taal ontvangen? Wilt u uw adres laten verbeteren? Neem in ieder geval contact op met uw verzekeringsmakelaar om de nodige aanpassingen te melden. Alvast bedankt voor uw medewerking 2

3 HAPPY YOU juni 2013 Beste happy you klant, Elk jaar is ze daar terug, op dezelfde datum de belastingaangifte. En dit jaar in het bijzonder vragen de fi scale veranderingen dat we enkele pagina s bij deze aangifte stilstaan. Om deze verplichte oefening vanuit een minder vervelende hoek te bekijken, stellen wij een test van uw fiscale kennis voor. Daarin worden onderwerpen aangekaart die ongetwijfeld ook op u betrekking zullen hebben. Belastingvermindering, -aftrek, -vrijstelling : dit alles mag u niet doen vergeten dat de tijden steeds gunstiger beginnen te worden voor beleggingen gekoppeld aan beleggingsfondsen. Uit het interview met een beheerder van de Ethna-fondsen blijkt dat er mogelijkheden zijn om uw spaargeld een boost te geven, en tegelijk op veilig te spelen. En indien u er met mij wenst over te spreken, ben ik uiteraard beschikbaar. Tot slot nadert voor velen onder u de vakantie met rasse schreden. Zee of bergen, ontspanning, wandelingen of ontdekkingstochten? Wat ook uw bestemming is of uw activiteiten zijn, er zijn reisgezellen die zeker niet mogen ontbreken in uw bagage : bijvoorbeeld wegen- en personenhulp. Ik wens u een aangename vakantie, waar ook ter wereld. Uw verzekeringsmakelaar Uw happy you-voordelen tot euro voordeelcheques happy you uitzonderlijke tarieven op een woonkrediet, voor u en uw kinderen het happy you magazine gratis een voordelig proefabonnement op het financiële krant De Tijd een fikse korting voor een jaarabonnement op het dagblad Plus Magazine. Colofon Ofschoon de gegevens in dit magazine (en in de bijlage) uit betrouwbaar geachte bronnen worden geput en prognoses gebaseerd zijn op zorgvuldige analyses, worden zij louter bij wijze van informatie verstrekt en kan AXA de juistheid ervan niet garanderen. Ze kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien sommige gegevens of prognoses achteraf onjuist, of sommige aanbevelingen onterecht blijken te zijn. U wordt aangeraden om de in dit tijdschrift vermelde beleggingsproducten steeds te toetsen aan het risico dat u bereid bent te nemen en aan uw beleggingshorizon. U geniet de voordelen van het programma happy you aangezien uw beleggingsportefeuille bij AXA gemiddeld meer dan euro bedroeg in Niets uit dit magazine mag worden gebruikt, gepubliceerd of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Werkten mee aan dit nummer : N. Belien, F. Corty, C. Frutsaert, D. de Villenfagne, R. de Wergifosse, Ch. Hofmans, M. Van Malder, M. Willo, D. Wisimus. Hoofdredacteur : Nicole Remans. Verantwoordelijke uitgever : Olivier Lamarque. Redactie afgesloten op 17/05/2013. Suggesties en opmerkingen kunt u mailen naar Lay-out & realisatie : Marketing AXA 3

4 Focus Speciaal 4

5 HAPPY YOU juni 2013 Test uw fiscale kennis of? Behalve een evaluatie van uw kennis op het ogenblik dat u uw belastingaangifte invult, valt er niets te winnen. Met deze toelichtingen en tips zult u echter in staat zijn om ze zo efficiënt mogelijk in te vullen en zo veel mogelijk geld te besparen of terug te trekken. Redactie : Frida Deceunynck 1. Dit jaar is iedere belastingplichtige (eenmalig) verplicht om zijn roerende inkomsten aan te geven. Juist - Fout 2. Het fi scaal voordeel van giften wordt vanaf dit aanslagjaar niet meer berekend tegen het belastingtarief dat verschuldigd is op de hoogste schijf van uw inkomsten. Juist - Fout 3. Fiscaal co-ouderschap is een voordelige regeling voor alle gescheiden ouders die de huisvesting van hun kinderen gelijkmatig verdelen. Juist - Fout 4. Als ik minstens 35 km van mijn werk woon, is het voordeliger om mijn werkelijke beroepskosten te bewijzen (i.p.v. voor het wettelijk kostenforfait te kiezen). Juist - Fout 5. De belastingvermindering voor woonkredieten (woonbonus) wordt vanaf dit aanslagjaar (inkomstenjaar 2012) verlaagd tot 45%. Juist - Fout 6. Belastingvermindering voor pensioensparen bedraagt vanaf dit jaar nog maar 30%. Juist - Fout 7. Ik doe al aan pensioensparen. Daarnaast kan ik op fi scaal voordelige wijze ook nog een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen via een individuele levensverzekering. Juist - Fout 8. Uitgaven voor milieubesparende investeringen mogen niet meer ingevuld worden op de belastingaangifte. Juist - Fout 9. Een dienstencheque kost 8,50 euro per uur. Na verrekening van de belastingvermindering kost huishoudhulp met dienstencheques nog slechts 5,95 euro per uur. Juist - Fout 10. Vanaf dit jaar moeten buitenlandse levensverzekeringen worden gemeld op de belastingaangifte. Juist - Fout 5

6 1. Dit jaar is iedere belastingplichtige (eenmalig) verplicht om zijn roerende inkomsten aan te geven. Belastingplichtigen die in 2012 minder dan euro aan roerende inkomsten hebben ontvangen, zijn vrijgesteld van de eenmalige aangifteplicht voor roerende inkomsten. Blijft u bij al uw bankrelaties samen beneden deze grens dan volstaat het om op het einde in vak VII (inkomsten van kapitalen en onroerende goederen) onder punt 3. de verklaring op eer aan te vinken dat u geen andere dan in de aangifte vermelde inkomsten heeft verkregen die nog aanleiding kunnen geven tot de bijkomende heffi ng van 4%. Belastingplichtigen die meer dan euro aan roerende inkomsten hebben ontvangen, moeten hun interesten en dividenden dit jaar wel invullen in vak VII. Hierop worden twee uitzonderingen gemaakt. 1. Een eerste vrijstelling geldt voor de interesten van spaarrekeningen beneden de fiscaal vrijgestelde schijf van euro (waarop geen roerende voorheffi ng werd ingehouden). 2. Verder bent u evenmin verplicht om de inkomsten aan te geven waarop u vorig jaar de bijkomende heffing van 4% heeft laten inhouden. Tot slot is het ook belangrijk om weten dat u bij de beoordeling van de grens van euro geen rekening moet houden met de interesten op spaarrekeningen beneden de vrijgestelde schijf van euro en met de interesten die u heeft ontvangen op de staatsbon Leterme uitgegeven in de periode van 24 november tot 2 december Het fiscaal voordeel van giften wordt vanaf dit aanslagjaar niet meer berekend tegen het belastingtarief dat verschuldigd is op de hoogste schijf van uw inkomsten. Tot vorig jaar werden giften afgetrokken van uw belastbaar inkomen. Dat resulteerde in een voordeel berekend op basis van het marginaal tarief van de belastingplichtige (het belastingtarief van toepassing op de hoogste schijf van het inkomen). Dat bedroeg voor de meeste belastingplichtigen 45% (v.a. belastbaar netto-inkomen van euro) of 50% (v.a euro). Vanaf dit aanslagjaar (inkomstenjaar 2012) geldt er een eenvormige belastingvermindering van 45% voor giften. Giften vanaf 40 euro waarvoor een fi scaal attest werd afgeleverd komen hiervoor in aanmerking. Dit minimum bedrag is ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. Opmerking : Ook voor de kosten van kinder opvang wordt de belastingaftrek vanaf dit jaar vervangen door een eenvormige belasting vermindering van 45%. 6

7 HAPPY YOU juni Fiscaal co-ouderschap is een voordelige regeling voor alle gescheiden ouders die de huisvesting van hun kinderen gelijkmatig verdelen. Fiscaal co-ouderschap is voor vele gescheiden ouders géén interessante regeling. Concreet houdt deze regeling in dat de gescheiden partners de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste onder elkaar verdelen. De som van de individuele fi scale voordelen valt hierbij echter vaak lager uit dan de belasting besparing die anders gerealiseerd wordt door de partner die de kinderen volledig ten laste neemt. De pluspunten van fi scaal co-ouderschap zijn dat beide ouders dan recht hebben om hun uitgaven voor kinderopvang in te brengen en dat ouders die als alleenstaande worden belast dan recht hebben op een bijkomende fi scaalvrije toeslag van euro. Een nadeel is dan weer dat onderhoudsgeld niet aftrekbaar is als men voor fi scaal co-ouderschap opteert. 4. Als ik minstens 35 km van mijn werk woon, is het voordeliger om mijn werkelijke beroepskosten te bewijzen (i.p.v. voor het wettelijk kostenforfait te kiezen). Pas vanaf 50 km (enkele reis) mag u daar in principe vanuit gaan. Vanaf die afstand over stijgen de werkelijke kosten van de woon-werk verplaatsing a rato van de officiële kostprijs van 0,15 euro per afgelegde km het wettelijk kostenforfait. Wel is het vanaf 35 km aan te raden om de aangifte van werkelijke kosten te onderzoeken. Naast de kosten van uw woon-werkverkeer kunt u immers mogelijk ook andere kosten in rekening brengen. Werkt u af en toe thuis dan is ook uw kantoorruimte fi scaal aftrekbaar (afschrijving, nutsvoorziening, rentelasten van de hypotheeklening, meubilair, laptop, kantoorbenodigdheden, verbouwing, enz.). Verder kunt u ook representatiekosten inbrengen, de kosten van bijscholing en opleiding, van vakliteratuur, enz. Om de plus- en minpunten tegen elkaar af te wegen, is het altijd aan te raden om met een belastingcdrom of met de hulp van een specialist te simuleren of de toepassing van fi scaal co-ouderschap de moeite loont. Wil u fiscaal co-ouderschap toepassen dan moeten u en uw ex dat aangeven in vak II van de aangifte (persoonlijke gegevens en gezinslasten) onder de code 1034 en Zodra één van beide ouders deze code invult, past de fiscus automatisch fiscaal co-ouderschap toe (op voorwaarde dat voldaan is aan een aantal voorwaarden zoals bijvoorbeeld gelijkmatig verdeelde huisvesting). Vraagt één van de ouders de aftrek van betaalde onderhoudsuitkeringen dan krijgt dit echter voorrang en is fiscale co-ouderschap uitgesloten voor dat jaar. Nuttig om weten is bovendien dat niet alleen het gebruik van de eigen wagen recht geeft op een woon-werkaftrek van 15 cent per km maar dat ook carpoolers, gebruikers van het openbaar vervoer, voetgangers, daar gebruik van kunnen maken. Voor elke gefietste kilometer mag u 21 cent aftrekken als woon-werkkost. Opmerking : Geeft u uw werkelijke kosten aan dan wordt de woon-werkvergoeding die u ontvangt van uw werkgever integraal mee belast. Kiest u voor het wettelijk forfait dan is deze vergoeding meestal geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van belasting. 7

8 5. De belastingvermindering voor woonkredieten (woonbonus) wordt vanaf dit aanslagjaar (inkomstenjaar 2012) verlaagd tot 45% Deze maatregel werd begin vorig jaar aange kondigd door de regering maar werd op het einde van het jaar teruggedraaid. Voorlopig blijft alles dus bij het oude en wordt de woonbonus dus nog altijd berekend tegen het marginaal tarief van de belastingplichtige. Dat kan oplopen tot 50%. Concreet wordt de woonbonus berekend op basis van de jaarafl ossing van uw woonkrediet, waarbij het afl ossingsbedrag dat in aanmerking wordt genomen voor dit aanslagjaar geplafonneerd is op euro per kredietnemer of mede-eigenaar. Dat bedrag mag tijdens de eerste 10 jaar verhoogd worden met 750 euro zolang het de enige woning van de kredietnemer is en nogmaals met 80 euro voor gezinnen met minstens drie kinderen ten laste (op 1 januari volgend op het jaar waarin het krediet wordt afgesloten). Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Let wel op : Vanaf 2014 wordt de woningfi scaliteit overgeheveld naar de gewesten en zal er wellicht grondig gesleuteld worden aan de belastingvoordelen van woonkredieten. 6. Belastingvermindering voor pensioensparen bedraagt vanaf dit jaar nog maar 30%. De belastingvermindering voor pensioensparen wordt vanaf dit aanslagjaar (stortingen gedaan in 2012) berekend tegen een eenvormige tarief van 30%. Tot vorig jaar werd deze belastingvermindering berekend tegen de verbeterde gemiddelde aanslagvoet van de belastingplichtige (minimum 30% en maximum 40%). De maximale storting waarop deze belastingvermindering wordt toegekend bedraagt voor dit aanslagjaar (storting 2012) 910 euro, wat overeenkomt met een belastingvermindering van 273 euro. Voor uw stortingen van dit jaar bedraagt het plafond 940 euro. Via de belastingvermindering van 30% kunt u hiervan 282 euro recupereren. 7. Ik doe al aan pensioensparen. Daarnaast kan ik op fiscaal voordelige wijze ook nog een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen via een individuele levensverzekering. Via een individuele levensverzekering (langetermijnsparen) kunt u op fi scaal aangemoedigde wijze sparen voor uw pensioen. Of u al dan niet aan pensioensparen doet, verandert hier niets aan. Net als bij pensioensparen wordt de belastingvermindering voor het langetermijnsparen vanaf dit jaar berekend tegen 30% van uw storting. De fiscale maximumstorting die in aanmerking komt voor deze belastingvermindering bedraagt euro voor uw stortingen van dit jaar (aanslagjaar 2014). Voor de stortingen van vorig jaar, in te vullen op uw aangifte van dit jaar, bedraagt dit plafond euro (aanslagjaar 2013). 8

9 HAPPY YOU juni 2013 Houd er wel rekening mee dat eerst uw woonkrediet wordt aangerekend op dit plafond. Enkel de fi scale ruimte die daarna nog rest kunt u opvullen met stortingen in het kader van het langetermijnsparen. Tip. Zelfstandigen hebben daarnaast ook nog de mogelijkheid om aan pensioensparen te doen via het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Dit is voor zelfstandigen de meest voordelige vorm van pensioensparen want VAPZ-premies mogen integraal ingebracht worden als beroepskost. Dat resulteert in een dubbele besparing : enerzijds op zijn belastingbrief, en anderzijds op zijn sociale lasten. Zelfstandigen die met een vennootschap werken, kunnen tot slot ook nog via een groeps verzekering op fi scaal aantrekkelijke wijze een pensioen kapitaal opbouwen. Verder dient aangestipt te worden dat investeringen in dakisolatie de hakbijl van de regering overleefd hebben. De belastingvermindering voor deze categorie van milieubesparende investeringen bedraagt sinds 28 november % van de betaalde factuur. Voor uitgaven gedaan in 2012 (aan te geven in 2013) wordt de belastingvermindering echter geplafonneerd op euro. Voor de uitgaven van dit jaar (aanslagjaar 2014) bedraagt maximale belastingvermindering euro per woning. Heeft u het maximumbedrag voor dat jaar bereikt dan mag u het resterende deel van de belasting vermindering niet langer overdragen naar de volgende jaren. 8. Uitgaven voor milieubesparende investeringen mogen niet meer ingevuld worden op de belastingaangifte. Uitgaven voor groene investeringen die in 2012 werden betaald maar die kaderen in een contract dat vóór 28 november 2011 werd afgesloten mogen dit jaar nog ingevuld worden op de belastingaangifte (uiteraard voor zover de investeringen in aanmerking komen voor de aftrek). Ook overdraagbare verminderingen voor uitgaven gedaan in 2009, 2010 of 2011 kunnen dit jaar nog aangegeven worden. 9. Een dienstencheque kost 8,50 euro per uur. Na verrekening van de belastingvermindering kost huishoudhulp met dienstencheques nog slechts 5,95 euro per uur. Het bedrag dat u betaalt voor dienstencheques geeft recht op een belastingvermindering van 30%. Na verrekening van deze belastingvermindering bedraagt de werkelijke kost van een dienstencheque nog 5,95 euro. Ook dit voordeel is weliswaar geplafonneerd. 9

10 Het maximaal aftrekbare bedrag voor de uitgaven van vorig jaar bedraagt euro per persoon (aanslagjaar 2013). Voor uw uitgaven van dit jaar ligt het plafond op per persoon (aanslagjaar 2014). Dat plafond wordt dit jaar bereikt met de aankoop van 320 cheques. Gezinnen die meer cheques gebruiken, doen er goed aan hun aankopen te spreiden over beide partners. Anders gaat een deel van de belasting vermindering verloren. Opmerking : Ook wie geen of weinig belasting betaalt, kan genieten van de belastingvermindering voor dienstencheques. Wordt er te weinig belasting betaald om het voordeel te verrekenen dan wordt de belastingvermindering toegekend via een terug betaalbaar belastingkrediet 10. Vanaf dit jaar moeten buitenlandse levensverzekeringen worden gemeld op de belastingaangifte Buitenlandse levensverzekeringen moeten vanaf dit aanslagjaar gemeld worden op de belastingaangifte. In deel 1 van de aangifte werd hiervoor op het einde een extra rubriek toegevoegd in vak XIII, waar ook buitenlandse rekeningen gemeld moeten worden. De verplichting om buitenlandse levensverzekeringen aan te geven, kadert in de verstrengde antifraude aanpak van de regering. Belastingplichtigen die verdoken kapitaal ondergebracht hebben in een buitenlandse levensverzekering doen er goed aan om dat in de loop van dit jaar te regulariseren. Doen ze dat niet dan kan het in de toekomst moeilijk worden om het kapitaal repatriëren. Vragen over uw belastingaangifte? Aarzel niet om uw verzekeringsmakelaar te raadplegen! Tax-on-web : al meer dan gebruikers! En u? Tax-on-web heeft jaar na jaar steeds meer aanhangers. Dat is normaal want de voordelen zijn talrijk : toegang tot uw elektronische aangifte die grotendeels vooraf is ingevuld opsporing van de meest courante fouten die u onmiddellijk worden gemeld onlinehulp bij twijfel persoonlijke en beveiligde toegang, met automatische bevestiging van de ontvangst van uw aangifte. En door deze elektronische service te gebruiken, draagt u ook uw steentje bij tot de kwaliteit van het milieu. De meeste belastingplichtigen kunnen er gebruik van maken. Zijn voorlopig uitgesloten van Tax-on-web : de aangifte van een persoon die in 2013 is overleden, een belastingplichtige die in 2013 weduwnaar is geworden, belastingplichtigen die minder dan een jaar feitelijk gescheiden zijn op 1 januari 2013 en die afzonderlijk een aangifte willen indienen. Recent toegevoegde functie in Tax-on-web : sinds 2012 kunt u Tax-on-web invullen via Zoomit. Bijna belastingplichtigen hebben Zoomit gekozen om hun aanslagbiljet op hun PC banking te ontvangen. Te onthouden data 2013 : 17 juli voor uw aangifte via Tax-on-web en 26 juni indien u de papieren aangifte invult. Let op! Dit jaar zullen laatkomers zwaarder worden bestraft... 10

11 HAPPY YOU juin juni 2013 K Zo lang mogelijk zelfstandig wonen : een realistische droom De meeste Belgen hebben niet alleen een baksteen in de maag, ze willen ook het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in hun huis blijven wonen. Gelukkig kan dat op verschillende manieren. Kangoeroewonen: mens- en budgetvriendelijk De formule van kangoeroewonen, ook zorgwonen genoemd, is eenvoudig : een eengezinswoning wordt opgesplitst in twee zelfstandige woongedeeltes. Het ene gedeelte wordt bewoond door een ouder echtpaar, in het andere neemt een jong koppel zijn intrek. Dit kan naast of boven elkaar zijn. Twee generaties wonen dus samen en toch afzonderlijk en kunnen altijd op elkaar rekenen. Een kangoeroewoning creëren kan op twee manieren : u verbouwt een bestaande woning - meestal het ouderlijk huis - of u bouwt een nieuwe woning. Financieel biedt een kangoeroewoning een groot voordeel. Het jonge gezin heeft een betaalbare woning en de oudere generatie kan langer zelfstandig blijven wonen. Meer informatie vindt u op T Toekomstgericht aanpassen van uw woning Daarnaast kunt u anticiperen op de wijzigende behoeftes door uw bestaande woning tijdig aan te passen. Comfort en veiligheid spelen hierbij een cruciale rol. Enkele eenvoudige ingrepen kunnen al voldoende zijn voor het behoud van een maximum aan autonomie en levenskwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan onderhoudsvriendelijke materialen, aangepaste verlichting, drempelvrije woonruimtes, makkelijke deurklinken, thermostatische mengkranen, verhoogde toiletten, slipvrije vloerbedekking, ononderbroken trapleuningen en voldoende bergruimte om rondslingerende voorwerpen te vermijden. Op de website van De Zilveren Sleutel vindt u concrete tips om uw woning aan te passen (www.pwo.be). Steek uw licht op bij het UD Woonlabo In een gerenoveerde stadswoning in het centrum van Hasselt ziet u met eigen ogen hoe u een woning kunt bouwen of verbouwen die voor iedereen geschikt is en waarin men comfortabel en zorgeloos oud kan worden. Naast de bezichtiging van de modelwoning kunt u bij een team van deskundigen terecht voor informatie en advies. 11

12 Een van uw voorddelen

13 Goed om weten Schone was, schoon milieu Dat u het leefmilieu én uw portemonnee een plezier doet door thuis de verwarming een graadje lager te zetten, wist u natuurlijk al. Maar ook wassen en afwassen kan perfect aan een lagere temperatuur. Normale textielwas is doorgaans al proper bij een wastemperatuur van 30 C en de vaat kan gewassen worden aan 50 C. Verder doet u er goed aan geconcentreerde onderhoudsproducten te gebruiken. Die zijn beter voor het milieu dan niet geconcentreerde versies, ze kosten niet méér en ze bezorgen u minder verpakkingsafval. Let er ook op dat u de juiste dosis schoonmaakmiddel gebruikt. Een overdosis heeft geen extra proper effect maar veroorzaakt enkel verspilling. Meer nuttige tips vindt u op HAPPY YOU juni 2013 Schone energie weldra verplicht in nieuwbouw Nieuwbouwwoningen moeten vanaf 2014 een minimumpercentage schone energie produceren. Ook de isolatienormen worden strenger. Hiermee streeft de Vlaamse Overheid naar nieuwe woningen die bijna geen verwarming nodig hebben en dus haast even goed geïsoleerd zijn als een passiefhuis. Wanneer er dan toch verwarmd wordt, moet de warmte zoveel mogelijk op een energiezuinige manier opgewekt worden, bijvoorbeeld door zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels of warmtekrachtkoppeling. De ambitie is het halen van de Europese doelstelling van een bijna energieneutrale woning tegen Geen pensioenmalus voor zelfstandigen meer vanaf 2014 Vanaf 2014 hoeven zelfstandigen die vervroegd stoppen met werken niet meer in te leveren op hun pensioen. Zo worden ze hierin eindelijk gelijkgesteld aan loontrekkenden. Tot 2013 werd bij een zelfstandige die geen loopbaan van 42 jaar had het pensioen verminderd van 25% indien hij 60 jaar was, tot 3% bij een 64-jarige. Sedert 2013 is die malus reeds afgeschaft voor zelfstandigen die hun pensioen opnemen op hun 63ste, of wanneer ze het opnemen voor hun 63 ste met een loopbaan van minstens 41 jaar achter de rug. 13

14 Zorgeloos op vakantie Voor u op vakantie vertrekt, is het een goed idee de nodige informatie in te winnen en u grondig voor te bereiden. Zo kunt u met een gerust gemoed de huisdeur achter u dichttrekken. V Vertrekkensklaar dankzij een goede reisvoorbereiding Wist u dat er landen bestaan waar pijnstillers beschouwd worden als verdovende middelen en dus streng verboden zijn? Of dat ongehuwde koppels niet overal eenzelfde kamer mogen delen? Als u op uw vakantiebestemming niet met onaangename verrassingen wilt geconfronteerd worden, raadpleeg dan vooraf de website van FOD Buitenlandse zaken (www.diplomatie.belgium.be). U vindt er per land alle nuttige inlichtingen over de plaatselijke zeden en gewoonten, maar ook over de veiligheidssituatie, hygiëne en gezondheid. P Pillen en papieren Over gezondheid gesproken, een goed gevulde reisapotheek is geen overbodige luxe, zeker in landen waar courante geneesmiddelen moeilijk verkrijgbaar zijn. Vertrek niet zonder een pijn- en koortswerend middel, een middel tegen buikloop, een medicijn tegen reisziekte, zonnecrème met hoge beschermingsfactor, ontsmettingsproduct, pleisters, kompressen en zwachtels, aangevuld met medicatie die afgestemd is op uw bestemming, bijvoorbeeld malariapillen. Heeft u dagelijks geneesmiddelen nodig, neem daar dan ruim voldoende van mee, inclusief een reservevoorschrift. Zorg er ook voor dat u tijdig alle geldige reisdocumenten in uw bezit heeft, zoals het Kids ID indien u reist met kinderen jonger dan 12 jaar. Voor reizen naar het buitenland is dit identiteitsdocument verplicht. GGeef inbrekers geen kans Tijdens de vakantieperiodes stijgt het aantal woninginbraken aanzienlijk. U doet er dus goed aan uw huis extra te beveiligen. Verder kunt u buren of familieleden inschakelen om uw woning in de gaten te houden. Op de portaalsite van de Belgische overheid vindt u een checklist met preventiemaatregelen (www.belgium.be). En dankzij de toepassing kunt u op een eenvoudige manier aan de politie meedelen dat u afwezig bent en vragen om toezicht te houden op uw huis. ERijden maar! Reist u met de auto, dan moet uw voertuig in uitstekende staat verkeren. U kunt zelf een aantal zaken controleren, zoals de bandenspanning en de olie- en watervoorraad, of u kunt uw auto naar de garagist brengen voor een onderhoud. Ga ook na of uw wagen voorzien is van een reserveband of herstelkit voor een lekke band, een gevarendriehoek, een veiligeidshesje enz. Bestudeer op voorhand de reisroute en zorg ervoor dat niets in de auto het zicht van de chauffeur kan belemmeren. Tarieven van tolwegen : naar omhoog Trek je naar Frankrijk? De toltarieven op de Franse autowegen zijn begin 2013 (opnieuw) gestegen : gemiddeld 2 %. Andere Zuid-Europese landen (Italië, Spanje, Portugal) volgen het voorbeeld met een gemiddelde stijging van 2,5 %. 14

15 HAPPY YOU juni 2013 Praat er tijdig over met uw verzekerings makelaar. Hij is een goed adviseur om u de rompslomp in dergelijke situaties te besparen, door u de formule voor te stellen die het best geschikt is voor u. In de voorbereiding van een vakantie in het buitenland is een bijstand auto en personen een nuttige reisgezel. Nuttig? Of zeg maar nood-za-ke-lijk indien u met een gerust gemoed wilt vertrekken - met de wagen, de trein of het vliegtuig. IIs uw wagen verzekerd bij AXA? Bent u ouder dan 50 jaar, dan geniet u onder meer de kwaliteitsgarantie waarmee u zeer volledige dekkingen geniet zoals eerste hulp, een uitgebreid net van partnergarages alsook de mobiliteitsgarantie die u recht geeft op een vervangwagen gedurende maximaal 30 dagen bij een ongeval, diefstal of totaalverlies. Aogenblik gebeuren, zowel in België als in het buitenland. AXA Assistance : maxidekkingen tegen miniprijs Het slachtoffer zijn van een ongeval, een panne, een diefstal of ziek worden op vakantie : het kan op ieder Een ongeval onderweg? Uw wagen wordt gesleept naar de dichtstbijzijnde garage in het buitenland of naar de geconventioneerde garage die u hebt aangewezen in België. U krijgt een vervangwagen tijdens de duur van de herstellingen : maximaal 30 dagen in België en 7 dagen in het buitenland. Een brandstoftekort, verkeerd getankte brandstof, een lekke band, verloren autosleutels? AXA Assistance stuurt en betaalt een pechverhelper. Een wagen gestolen in het buitenland? U krijgt een vervangwagen gedurende 7 opeenvolgende dagen of indien u naar België wenst terug te keren, organiseert AXA Assistance uw terugkeer en neemt de kosten van het vliegtuig, de trein of een huurwagen ten laste. U breekt een been in Turkije? Uw echtgenoot moet worden gehospitaliseerd voor een appendicitis of een voedselvergiftiging? AXA Assistance neemt de repatriëring of de hospitalisatie ter plaatse ten laste alsook de medische kosten en vervoerkosten tot euro per schadegeval. Dit zijn enkele voorbeelden van situaties die maar al te vaak voorkomen op vakantie. Met AXA Assistance kunt u rekenen op een betrouwbare bijstand die u 24u per dag begeleidt. En bovendien geniet u gunstige voorwaarden indien u 50 jaar of ouder bent. 15

16 Een beetje energie voor uw spaargeld? Hoewel de bescherming van het kapitaal de hoofdbekommernis blijft voor spaarders, komt de vraag naar rendement voor hen op de tweede plaats. 20 % van de spaarders is bereid een berekend risico te nemen in ruil voor een hoger rendement. De redactie van Happy you had in deze context een ontmoeting met Guido Barthels, Portfolio Manager van de Ethna-fondsen en Chief Information Officer van ETHENEA. Tijdens dit interview legt hij zijn duidelijke beheersstrategie uit die interessant is voor beleggers die mikken op een langetermijnrendement en voorrang geven aan een lage volatiliteit. Eerst en vooral, wat is ETHENEA? Guido Barthels : ETHENEA Independent Investors is een onafhankelijke beleggingsvennootschap die de Ethna-fondsen beheert. De vennootschap telt momenteel 44 medewerkers in haar hoofd vestigingen in Luxemburg, Duitsland en Zwitserland, en in haar agentschappen in Italië en Oostenrijk. Welke fondsen worden door ETHENEA beheerd en wat zijn de kenmerken ervan? Guido Barthels : ETHENEA beheert actief drie fondsen: Ethna-GLOBAL Defensiv, Ethna-AKTIV E en Ethna-GLOBAL Dynamisch. Het gaat uitsluitend om conservatieve fondsen die duidelijk gericht zijn op het behoud van het kapitaal en permanent rendement. Ze worden beheerd door drie personen, waaronder ikzelf. Op 30 april 2013 loopt het huidige totaalbedrag van onze beheerde activa op tot meer dan 5,2 miljard euro en we zijn ons ook heel bewust van het vertrouwen van onze beleggers. De meeste activa worden belegd in het topproduct van de vennootschap, namelijk Ethna-AKTIV E. Dit werd in 2002 gelanceerd en kent een enorm succes, zelfs in moeilijke tijden. Wat zijn uw huidige argumenten om te beleggen in de Ethna-fondsen? Guido Barthels : Er zijn altijd goede argumenten om te beleggen in de Ethna-fondsen. Door het actieve beheer is elk moment het goede. Zijn er risico s verbonden aan het beleggen in de Ethna-fondsen? Guido Barthels : Onze strategie bestaat erin de risico s te spreiden door de portefeuille te diversifiëren in termen van activaklassen, sectoren, munteenheden, enz. We volgen de markten altijd van dichtbij, en aangezien we onze fondsen echt actief beheren, kunnen we altijd heel snel reageren. Er zijn geen risicoloze beleggingen. Momenteel is het echt belangrijk dat de beleggers rekening houden met de risico s, en niet alleen met de opportuniteiten. 16

17 HAPPY YOU juni 2013 Oxylife is een levensverzekeringsproduct dat kan bestaan uit een tak21 (oxylife secure) en/of tak23 (oxylife invest) verzekering. Via oxylife invest hebben spaarders toegang tot een evenwichtig gamma van interne beleggingsfondsen. Hun onderliggende fondsen werden nauwkeurig geselecteerd door AXA Belgium in het aanbod van gereputeerde beheerders van internationale fondsen. In het huidige aanbod van oxylife invest-fondsen staan onder meer Ethna-fondsen. Indien u meer informatie wenst over oxylife, (her)lees dan het artikel in de editie van januari 2013 of op maar vooral, praat erover met uw verzekeringsmakelaar. Hij kan u de best geschikte oplossing aanreiken naargelang uw behoeften en verwachtingen. De volatiliteit van de fondsen is blijkbaar nogal laag. Maakt dat deel uit van uw strategie? Guido Barthels : Ja, inderdaad, het is een van onze belangrijkste beleggingsdoelstellingen om een lage volatiliteit te bereiken. We vinden immers dat een hoge volatiliteit geen enkel rendement oplevert voor de belegger, enkel onzekerheid. Voor het fonds Ethna-AKTIV E willen we onder de 6 % blijven. Hoe is het rendement van de fondsen geëvolueerd? Guido Barthels : Naast een behoud van het kapitaal mikken we op een stabiele en permanente ontwikkeling van onze fondsen, alsook een blijvende groei. De prestatie van de Ethna-fondsen bewijst dat onze fi losofi e de juiste aanpak was, vooral in moeilijke marktomstandigheden. Welke zijn de rendementsvooruitzichten? Guido Barthels : We kunnen uiteraard de toekomstige evoluties niet garanderen. Ons doelrendement voor Ethna-AKTIV E ligt tussen 5 en 10 %. Onze fondsen worden beheerd voor beleggers die focussen op lange termijn en die de voorkeur geven aan een lage volatiliteit. Guido Barthels CIO van ETHENEA Independent Investors N.V. en Portfolio Manager van de Ethna-fondsen Guido Barthels heeft meer dan 25 jaar ervaring in de internationale fi nanciële markten en is een expert in vastrentende beleggingen. In 2008 ging hij naar het Portfolio Management van de Ethna-fondsen. 17

18 De overvloed aan liquiditeiten wint het van de cyclische onzekerheid De basiselementen van de wereldeconomie zijn aan het verbeteren. Eén bron van onzekerheid blijft echter bestaan : de kloof tussen de VS en de eurozone op het vlak van economische groei wordt dieper. Diane de Villenfagne werkt bij AXA Investment Managers, de divisie vermogensbeheer van de groep AXA. Economische context : verbeteringen en verschillen In Japan is de regimewijziging inzake het monetaire beleid die is aangekondigd door de nieuwe gouverneur van de Centrale Bank van Japan, hét nieuws van de voorbije weken. Hij wil de monetaire basis (de som van de biljetten in omloop en de deposito s van de handelsbanken bij de Centrale Bank) tegen 2014 verdubbelen. Dit moet het mogelijk maken miljard yen aan staatsobligaties te kopen. De doelstelling van 2 % infl atie over twee jaar is bevestigd. Het nieuwe streefi nfl atiecijfer is bedoeld om ondernemingen ervan te overtuigen dat ze de prijzen en de lonen kunnen verhogen. In de VS houdt het herstel aan. De groei van het bruto binnenlands product heeft in het eerste kwartaal de 3,5 % overschreden dankzij een stijging van de consumptie door de gezinnen, ondanks de belastingverhogingen in januari. Deze consumptiegroei zal naar verwachting ook in het tweede semester aanhouden met de stijging van de vastgoedprijzen en de aandelenkoersen, de betere beschikbaarheid van krediet en een toename van de werkgelegenheid. In de eurozone blijft het economisch nieuws wisselvallig. De eerste conjunctuurenquêtes voor het tweede kwartaal tonen globaal geen verbetering. Begin mei heeft de ECB haar herfinancieringsrente verlaagd tot 0,50 %. Die verlaging zou in het financiële circuit moeten doorwerken en moeten leiden tot soepelere financieringsvoorwaarden voor ondernemingen. De eurozone blijft in 2013 desondanks globaal in recessie. De verschillen tussen de landen zijn groot. Wat de staatsschuldencrisis betreft, heeft de aangekondigde regeringsvorming in Italië de markten enigszins gerustgesteld. De Cypriotische beslommeringen en het omstreden reddingsplan voor het eiland lijken ook te zijn verwerkt. Wat meer reden tot onrust geeft, is de algemene mobilisatie tegen de bezuinigingsmaatregelen in Europa: Spanje, Portugal, Frankrijk en Nederland hebben hun beoogde overheidstekorten voor substantieel naar boven toe bijgesteld. Wat de opkomende economieën betreft, vordert het herstel langzaam maar gestaag. De export uit Azië zal weinig te lijden hebben onder de koersdaling van de Japanse yen, want die bevindt zich stroomopwaarts in de toegevoegde waardeketen, en China, de voornaamste economische partner van het land, maakt een bescheiden groei door. In de toekomst zal een herstel van de binnenlandse vraag, gecombineerd met handelsgroei, zich in het eerste kwartaal van 2013 naar verwachting vertalen in een groei van 10 % in opkomend Azië, 3,8 % in Latijns-Amerika en 4,3 % in Centraal- en Oost-Europa. 18

19 HAPPY YOU juni 2013 Gevolgen voor de beleggers We blijven ervan overtuigd dat de wereldeconomie zich geleidelijk aan zal herstellen, hoewel de macro-economische context in Europa kwetsbaar blijft als gevolg van de nieuwe politieke onzekerheid in Europa (Frankrijk, Italië) en het mogelijke uitstel van belangrijke regeringsbeslissingen in de eurozone tot na de verkiezingen in Duitsland. De liquiditeit wereldwijd zal verrassend hoger uitkomen en zo de relatieve zwakte van de wereldwijde macro-economische cijfers compenseren. In die context zal die liquiditeitsgroei de blootstelling aan risicovolle activa ondersteunen, met name wat de aandelen betreft waarin wij extra zullen investeren. Obligaties : we blijven voorzichtig In de Verenigde Staten verwachten we een lichte stijging van de rente op tien jaar : die zal tegen eind ,3 % benaderen. We blijven dus onderwogen, net als wat de obligaties van de veilige landen in de eurozone betreft : die hebben een nieuw dieptepunt bereikt en dat zal nog even zo blijven. We adviseren voordeel te halen uit de perifere Europese obligaties (Italië, Spanje, Portugal) met het oog op de verstrakking van de spreads (rendementsverschil tussen bedrijfsobligaties en staatsleningen) na de recente rally ondersteund door de liquiditeit. Het blijvende politieke risico zou gemakkelijk tot nieuwe spanningen kunnen leiden in zowel Italië als Spanje. Wat het krediet betreft, blijven we neutraal inzake het krediet van goede kwaliteit en positief wat de High Yield betreft, zolang de rekeningen van de ondernemingen gezond blijven en het risico op wanbetaling globaal laag blijft. Aandelen De door de Bank van Japan aangekondigde versoepeling zal onmiddellijk een stijging van de omzet en de winst van de Japanse ondernemingen tot gevolg hebben. Daarnaast zal een rentedaling voor de Japanse obligaties de verzekeraars en pensioenfondsen ertoe brengen zich tot de lokale aandelenmarkt te wenden. Daarom bevelen we aan voor Japan naar overweging te gaan. Wat de eurozone betreft, blijven we voorzichtig met het oog op de politieke onzekerheid en de teleurstellende macroeconomische cijfers. We bevelen aan om een positieve positie te behouden voor Zwitserland. Daar is de economische context nog altijd gunstig voor defensieve in plaats van cyclische beleggingen. We stellen voor om neutraal te blijven voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De Amerikaanse markt is duur, maar de economie begint zich daar te versnellen, wat de omzet zal versterken. Tegelijk blijven fl inke marges bestaan dankzij de loonbeperking. Naar onze mening zijn de basiselementen van opkomend Azië nog altijd gunstig. De winst neemt in 2013 met 10 tot 15 % toe en de valorisaties blijven aantrekkelijk. De toegenomen risico s inzake Korea en China zijn naar onze mening echter voldoende om een neutrale positie in te nemen inzake de Aziatische groei-economieën. Voor Latijns- Amerika geldt hetzelfde. Voor de Europese groei-economieën blijven we onderweging aanbevelen. Kernpunten Het economisch herstel is op de goede weg, ondanks terugkerende schokken. De kloof tussen de Verenigde Staten en de eurozone wordt echter dieper. In Japan is de verdubbeling van de monetaire basis, met terugkeer naar infl atie als doel, een zeer hoopvol teken. De voortzetting van de versoepeling van het monetaire beleid en de nieuwe liquiditeitsinjecties zouden de vrees inzake de groei voor de VS en Europa moeten verzachten. Blijf overwogen in Japan en ruil daarbij de opkomende Aziatische landen om voor Japan. Obligaties : wees voorzichtig met veilige obligaties en haal voordeel uit de perifere eurolanden. Rally Een beursrally is een sterke opwaartse beweging voor een aandeel, een markt of een activiteitssector. Beleggers zijn gedurende een langere of kortere periode gefocust op de aankoop van deze aandelen of op deze markt. Redactie beëindigd op 8 mei 2013 Dit document is uitsluitend opgesteld voor informatiedoeleinden. De informatie in dit document is strikt vertrouwelijk. Doordat ze vereenvoudigd is, is de informatie in dit document gedeeltelijk. Ze is subjectief en kan zonder opzeg worden gewijzigd. AXA IM kan niet aansprakelijk worden gesteld omwille van beslissingen genomen op basis van deze informatie. De geadresseerden verbinden zich ertoe dat het gebruik van de informatie beperkt is tot enkel het evalueren van hun belang in de beoogde strategieën en dat deze informatie aan niemand wordt verspreid. 19

20 AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) - Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) Internet : - Tel. : Fax : KBO nr. : BTW BE RPR Brussel

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

uw autoverzekering op maat

uw autoverzekering op maat uw autoverzekering op maat Bij AXA stellen we u geen gewone autoverzekering voor, we bieden u een autoverzekering die op u persoonlijk is afgestemd. Sinds hoeveel jaar hebt u uw rijbewijs? Wanneer had

Nadere informatie

overal en altijd... 2

overal en altijd... 2 Gerust op reis 2 overal en altijd... Overal en altijd... Wat er ook gebeurt, Inter Partner Assistance staat u bij met raad en daad, waar u ook bent, de klok rond, het jaar rond. Thuis, op reis of onderweg,

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 3,51 % gemiddeld over de laatste 8 jaar 1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Voor meer informatie over de voorwaarden van happy family 2013 en van de producten van AXA of om het reglement van happy family te ontvangen, raadpleeg

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1

Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 Financiële infofiche levensverzekering van tak 23 TwinStar Today 1 TYPE LEVENSVERZEKERING TwinStar Today is een levensverzekeringsproduct (tak 23) van AXA Belgium, waaraan verschillende interne beleggingsfondsen

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond Raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar voor meer informatie over de voorwaarden van happy family

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale gvk Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten

Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten Toelichting bij het jaaroverzicht van dividenden en interesten U ontvangt/ontving in de loop van de maand april/mei van KBC een jaaroverzicht van dividenden en interesten, eventueel samen met de eigenlijke

Nadere informatie

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules.

CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. CertiFlex: drie veilige en slimme spaarformules. Uw Ethias-adviseur helpt u de formule te kiezen die het best bij u past. CERTIFLEX-8 CERTIFLEX PENSIOEN CERTIFLEX FISCAAL Integrale nv Verzekeraar Ethias

Nadere informatie

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging!

3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1. Top Rendement Invest. Pluk de vruchten van uw belegging! 3,21 % gemiddeld over de laatste 8 jaar1 Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Uw nettopremie is steeds volledig beschermd Uw belegging is volledig veilig. U kunt uw nettopremie (= gestorte

Nadere informatie

Managed Funds Balanced Fund 1

Managed Funds Balanced Fund 1 Managed Funds Balanced Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag werk van een goed pensioen Pension Invest Plan - VAPZ Uw pensioenplanning snel geregeld. Met één jaarlijkse inspanning regelt

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later.

UNIEK IN BELGIË. TWINSTAR Tomorrow. Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. UNIEK IN BELGIË TWINSTAR Tomorrow Vandaag investeren in een LEVENSLANG extra inkomen voor later. 1 2 Levenslang een gegarandeerd extra maandelijks inkomen. Een innovatief product voor een inventieve generatie.

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten.

Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten. spaarverzekering Tijdelijk aanbod tot volledige afkoop van crest 20 contracten die vóór 31 januari 2002 werden afgesloten. Aanbod geldig van 24 augustus 2016 tot en met 21 oktober 2016. Informatiebrochure.

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1!

Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! 4,67 % gemiddeld over de laatste 9 jaar 1! Top Rendement Invest Pluk de vruchten van uw belegging! Top Rendement Invest is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance. Raadpleeg de Financiële

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier mei - juni Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave U ONTVING DE BELASTINGAANGIFTE? WAT

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 15/4/2016 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be

many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be many lives blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen pension plan www.axa.be Beleef verschillende levens in één leven Op een serene manier verschillende levens beleven in één leven vol ervaringen

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1

HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 HAPPY LIFE AXA BELGIUM NV. 1 SOORT LEVENSVERZEKERING Happy life AXA Belgium nv, hierna happy life, is een levensverzekering tak 23 van AXA Belgium die bepaalde dekkingen biedt (een gewaarborgde periodieke

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand

tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Actie Auto tot en met 31/08/2014 * 1 + 2 + 3 maanden gratis * 1 maand gratis BA Auto 2 maanden gratis Top Omnium of Top Occasium 3 maanden gratis Top Bijstand Onderschrijf een contract BA Auto en ontvang

Nadere informatie

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN

BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN BEGROTINGSAKKOORD 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 1) Bedrijfswagens worden strenger aangepakt Vanaf 2012 zullen de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Managed Funds Aggressive Fund 1

Managed Funds Aggressive Fund 1 Managed Funds Aggressive Fund 1 LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Er kunnen

Nadere informatie

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen

Pension Invest Plan. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Maak vandaag al werk van een goed pensioen Pension Invest Plan Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Maak vandaag al werk van een goed pensioen Een beter pensioen Leg nu de fundamenten voor een goed inkomen bij pensioen Met één jaarlijkse

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be

TOP OMNIUM. Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel. www.aginsurance.be TOP OMNIUM Kies de beste omnium voor uw nieuwe wagen! Spaar en behaal maximaal fiscaal voordeel www.aginsurance.be Met Top Omnium kiest u de beste bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Met Top Omnium kiest u de volledige bescherming voor uw nieuwe wagen Uw verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto zorgt ervoor dat

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN

Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Managed Funds FFG Architect Strategy Fund 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET- FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met een rendement dat gekoppeld is aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan

vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen stars for life praktische gids het pensioenplan inhoud : 1. iedere zelfstandige zijn VAPZ 2. het gemiddeld wettelijk pensioen van een zelfstandige 3. het VAPZ

Nadere informatie

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012

DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 DE NIEUWE FISCALE MAATREGELEN 2012 1) Belastbaar voordeel voor bedrijfswagens Vanaf 1 januari 2012 worden de belastbare voordelen voor de gratis terbeschikkingstelling van bedrijfsvoertuigen berekend op

Nadere informatie

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen.

TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. TopPerformance Plan Beloon uw medewerkers optimaal door minder belastingen te betalen. Voor elke bonus die u aan uw medewerkers geeft, betaalt u het drievoudige. Vindt u dat normaal? Om de groei en de

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV Een levensverzekering van AXA Belgium met als doel de geconventioneerde

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen

CAPI 23 1. Type levensverzekering. Waarborgen CAPI 23 1 Type levensverzekering Waarborgen Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Met betrekking tot de winstdeelname wordt dit gecombineerd met een rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen

Nadere informatie

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld

Het leven zit vol risico s. Speel op zeker met uw spaargeld Het leven zit vol risico s Speel op zeker met uw spaargeld Veilige en sterke prestaties voor uw spaargeld De DL Eternal en DL Eternal Alpha fondsen van DL Strategy 1 Uw spaargeld is veilig, rendabel en

Nadere informatie

pension plan focus blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen spaar- en beleggingsverzekering many lives

pension plan focus blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen spaar- en beleggingsverzekering many lives many lives technisch commerciële fiche pension plan focus spaar- en beleggingsverzekering blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen Het is een vaststaand feit: we leven steeds langer door een samenloop

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

2. Voordelen van een doktersvennootschap

2. Voordelen van een doktersvennootschap 2. Voordelen van een doktersvennootschap 2.1 Samenwerken Een belangrijke reden om te starten met een vennootschap is de samenwerkingsfactor. De vennoten kunnen elkaar bijstaan in raad en daad. Het is natuurlijk

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen!

Top Omnium. Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium Volledige bescherming voor uw nieuwe wagen! Top Omnium is een verzekeringsproduct van AG Insurance. Het betreft een verzekeringscontract voor een duur van één jaar, stilzwijgend verlengd voor

Nadere informatie

pension plan fisc spaar- en beleggingsverzekering met fiscale voordelen

pension plan fisc spaar- en beleggingsverzekering met fiscale voordelen many lives technisch commerciële fiche pension plan fisc spaar- en beleggingsverzekering met fiscale voordelen blijf uw leven beleven ook tijdens uw pensioen Het is een vaststaand feit: we leven steeds

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond

ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond ik bundel mijn verzekeringen en ik word extra beloond happy family 2009 welkom bij happy family, de verzekeringsformule die uw trouw beloont U hebt het zeker al vaak gemerkt, dikwijls wordt tijd noch moeite

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten

Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten Bijstand en reisverzekering: jaarcontracten World Gold met jaarannulering World Full Comfort Classic Auto territorialiteit wereldwijd wereldwijd Europa wereldwijd medische kosten in het buitenland onbeperkt

Nadere informatie

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen

FIRST Pensioensparen. Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar voor uw pensioen en betaal minder belastingen FIRST Pensioensparen Spaar vandaag met een flink fiscaal voordeel Uw pensioen is misschien nog niet voor nu meteen, maar het is

Nadere informatie

Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval

Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval Zeker van elkaar. Laat uw zaak niet ten onder gaan aan ziekte of ongeval p.2 Inleiding p.2 Uitkering ontoereikend p.3 De oplossingen van VIVIUM p.4 Nog meer voordelen van VIVIUM p.5 Besluit Laat uw zaak

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1

Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Safe Return+ Laat uw belegging veilig groeien! 3,40 % in 2010! 1 Een vaste gewaarborgde rentevoet gedurende 8 jaar Met Safe Return+ kiest u voor de absolute zekerheid van een aantrekkelijk rendement op

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1

Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI. Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Presentatie beleggingsresultaten over eerste kwartaal van 2017 van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Agenda Financiële markten Resultaten Vooruitzichten Bron: Bloomberg,

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering

Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23. AG Fund+ 1. Type levensverzekering Financiële infofiche Levensverzekering voor Tak 23 AG Fund+ 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden

Nadere informatie

www.axa.be 7.04.9215-0110 - V.U. : Mieke Debeerst, AXA Belgium nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel

www.axa.be 7.04.9215-0110 - V.U. : Mieke Debeerst, AXA Belgium nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel Voor meer informatie over de voorwaarden van happy family 2010 en van de producten van AXA of om het reglement van happy family te ontvangen, raadpleeg uw AXA bankagent of verzekeringsmakelaar of surf

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

gordel aan, helm op met een gerust gemoed de baan op

gordel aan, helm op met een gerust gemoed de baan op auto- & motorverzekering gordel aan, helm op met een gerust gemoed de baan op veiligheid van de bestuurder Waarom draagt u uw veiligheidsgordel of uw motorhelm? Omdat u zich bewust bent van de gevolgen

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

autopech of ongeval we blijven relax

autopech of ongeval we blijven relax uw verzekeringsmakelaar of uw AXA Bankagent u bent in het buitenland wegenhulp Aarzel niet om een beroep te doen op uw verzekeringsmakelaar of uw AXA Bankagent voor meer informatie. Hij staat voor u klaar

Nadere informatie