Belastingaangifte. Test uw fiscale kennis Juist of fout? Een beetje energie voor uw spaargeld Zorgeloos op vakantie Met nuttige reisgezellen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belastingaangifte. Test uw fiscale kennis Juist of fout? Een beetje energie voor uw spaargeld Zorgeloos op vakantie Met nuttige reisgezellen"

Transcriptie

1 NR 3 juni 2013 uw magazine boordevol financiële informatie en voordelen Belastingaangifte Test uw fiscale kennis Juist of fout? Een beetje energie voor uw spaargeld Zorgeloos op vakantie Met nuttige reisgezellen

2 inhoud 4 / Belastingaangifte Test uw fiscale kennis Juist of fout? 11 / Zo lang mogelijk zelfstandig wonen : een realistische droom 13 / Wist u dat? 14 / Zorgeloos op vakantie Met nuttige reisgezellen 16 / Een beetje energie voor uw spaargeld 18 / De overvloed aan liquiditeiten wint het van de cyclische onzekerheid Gaat u verhuizen? Wilt u uw happy you magazine op een ander adres in België of in een andere taal ontvangen? Wilt u uw adres laten verbeteren? Neem in ieder geval contact op met uw verzekeringsmakelaar om de nodige aanpassingen te melden. Alvast bedankt voor uw medewerking 2

3 HAPPY YOU juni 2013 Beste happy you klant, Elk jaar is ze daar terug, op dezelfde datum de belastingaangifte. En dit jaar in het bijzonder vragen de fi scale veranderingen dat we enkele pagina s bij deze aangifte stilstaan. Om deze verplichte oefening vanuit een minder vervelende hoek te bekijken, stellen wij een test van uw fiscale kennis voor. Daarin worden onderwerpen aangekaart die ongetwijfeld ook op u betrekking zullen hebben. Belastingvermindering, -aftrek, -vrijstelling : dit alles mag u niet doen vergeten dat de tijden steeds gunstiger beginnen te worden voor beleggingen gekoppeld aan beleggingsfondsen. Uit het interview met een beheerder van de Ethna-fondsen blijkt dat er mogelijkheden zijn om uw spaargeld een boost te geven, en tegelijk op veilig te spelen. En indien u er met mij wenst over te spreken, ben ik uiteraard beschikbaar. Tot slot nadert voor velen onder u de vakantie met rasse schreden. Zee of bergen, ontspanning, wandelingen of ontdekkingstochten? Wat ook uw bestemming is of uw activiteiten zijn, er zijn reisgezellen die zeker niet mogen ontbreken in uw bagage : bijvoorbeeld wegen- en personenhulp. Ik wens u een aangename vakantie, waar ook ter wereld. Uw verzekeringsmakelaar Uw happy you-voordelen tot euro voordeelcheques happy you uitzonderlijke tarieven op een woonkrediet, voor u en uw kinderen het happy you magazine gratis een voordelig proefabonnement op het financiële krant De Tijd een fikse korting voor een jaarabonnement op het dagblad Plus Magazine. Colofon Ofschoon de gegevens in dit magazine (en in de bijlage) uit betrouwbaar geachte bronnen worden geput en prognoses gebaseerd zijn op zorgvuldige analyses, worden zij louter bij wijze van informatie verstrekt en kan AXA de juistheid ervan niet garanderen. Ze kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien sommige gegevens of prognoses achteraf onjuist, of sommige aanbevelingen onterecht blijken te zijn. U wordt aangeraden om de in dit tijdschrift vermelde beleggingsproducten steeds te toetsen aan het risico dat u bereid bent te nemen en aan uw beleggingshorizon. U geniet de voordelen van het programma happy you aangezien uw beleggingsportefeuille bij AXA gemiddeld meer dan euro bedroeg in Niets uit dit magazine mag worden gebruikt, gepubliceerd of verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Werkten mee aan dit nummer : N. Belien, F. Corty, C. Frutsaert, D. de Villenfagne, R. de Wergifosse, Ch. Hofmans, M. Van Malder, M. Willo, D. Wisimus. Hoofdredacteur : Nicole Remans. Verantwoordelijke uitgever : Olivier Lamarque. Redactie afgesloten op 17/05/2013. Suggesties en opmerkingen kunt u mailen naar Lay-out & realisatie : Marketing AXA 3

4 Focus Speciaal 4

5 HAPPY YOU juni 2013 Test uw fiscale kennis of? Behalve een evaluatie van uw kennis op het ogenblik dat u uw belastingaangifte invult, valt er niets te winnen. Met deze toelichtingen en tips zult u echter in staat zijn om ze zo efficiënt mogelijk in te vullen en zo veel mogelijk geld te besparen of terug te trekken. Redactie : Frida Deceunynck 1. Dit jaar is iedere belastingplichtige (eenmalig) verplicht om zijn roerende inkomsten aan te geven. Juist - Fout 2. Het fi scaal voordeel van giften wordt vanaf dit aanslagjaar niet meer berekend tegen het belastingtarief dat verschuldigd is op de hoogste schijf van uw inkomsten. Juist - Fout 3. Fiscaal co-ouderschap is een voordelige regeling voor alle gescheiden ouders die de huisvesting van hun kinderen gelijkmatig verdelen. Juist - Fout 4. Als ik minstens 35 km van mijn werk woon, is het voordeliger om mijn werkelijke beroepskosten te bewijzen (i.p.v. voor het wettelijk kostenforfait te kiezen). Juist - Fout 5. De belastingvermindering voor woonkredieten (woonbonus) wordt vanaf dit aanslagjaar (inkomstenjaar 2012) verlaagd tot 45%. Juist - Fout 6. Belastingvermindering voor pensioensparen bedraagt vanaf dit jaar nog maar 30%. Juist - Fout 7. Ik doe al aan pensioensparen. Daarnaast kan ik op fi scaal voordelige wijze ook nog een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen via een individuele levensverzekering. Juist - Fout 8. Uitgaven voor milieubesparende investeringen mogen niet meer ingevuld worden op de belastingaangifte. Juist - Fout 9. Een dienstencheque kost 8,50 euro per uur. Na verrekening van de belastingvermindering kost huishoudhulp met dienstencheques nog slechts 5,95 euro per uur. Juist - Fout 10. Vanaf dit jaar moeten buitenlandse levensverzekeringen worden gemeld op de belastingaangifte. Juist - Fout 5

6 1. Dit jaar is iedere belastingplichtige (eenmalig) verplicht om zijn roerende inkomsten aan te geven. Belastingplichtigen die in 2012 minder dan euro aan roerende inkomsten hebben ontvangen, zijn vrijgesteld van de eenmalige aangifteplicht voor roerende inkomsten. Blijft u bij al uw bankrelaties samen beneden deze grens dan volstaat het om op het einde in vak VII (inkomsten van kapitalen en onroerende goederen) onder punt 3. de verklaring op eer aan te vinken dat u geen andere dan in de aangifte vermelde inkomsten heeft verkregen die nog aanleiding kunnen geven tot de bijkomende heffi ng van 4%. Belastingplichtigen die meer dan euro aan roerende inkomsten hebben ontvangen, moeten hun interesten en dividenden dit jaar wel invullen in vak VII. Hierop worden twee uitzonderingen gemaakt. 1. Een eerste vrijstelling geldt voor de interesten van spaarrekeningen beneden de fiscaal vrijgestelde schijf van euro (waarop geen roerende voorheffi ng werd ingehouden). 2. Verder bent u evenmin verplicht om de inkomsten aan te geven waarop u vorig jaar de bijkomende heffing van 4% heeft laten inhouden. Tot slot is het ook belangrijk om weten dat u bij de beoordeling van de grens van euro geen rekening moet houden met de interesten op spaarrekeningen beneden de vrijgestelde schijf van euro en met de interesten die u heeft ontvangen op de staatsbon Leterme uitgegeven in de periode van 24 november tot 2 december Het fiscaal voordeel van giften wordt vanaf dit aanslagjaar niet meer berekend tegen het belastingtarief dat verschuldigd is op de hoogste schijf van uw inkomsten. Tot vorig jaar werden giften afgetrokken van uw belastbaar inkomen. Dat resulteerde in een voordeel berekend op basis van het marginaal tarief van de belastingplichtige (het belastingtarief van toepassing op de hoogste schijf van het inkomen). Dat bedroeg voor de meeste belastingplichtigen 45% (v.a. belastbaar netto-inkomen van euro) of 50% (v.a euro). Vanaf dit aanslagjaar (inkomstenjaar 2012) geldt er een eenvormige belastingvermindering van 45% voor giften. Giften vanaf 40 euro waarvoor een fi scaal attest werd afgeleverd komen hiervoor in aanmerking. Dit minimum bedrag is ongewijzigd gebleven ten opzichte van vorig jaar. Opmerking : Ook voor de kosten van kinder opvang wordt de belastingaftrek vanaf dit jaar vervangen door een eenvormige belasting vermindering van 45%. 6

7 HAPPY YOU juni Fiscaal co-ouderschap is een voordelige regeling voor alle gescheiden ouders die de huisvesting van hun kinderen gelijkmatig verdelen. Fiscaal co-ouderschap is voor vele gescheiden ouders géén interessante regeling. Concreet houdt deze regeling in dat de gescheiden partners de verhoging van de belastingvrije som voor kinderen ten laste onder elkaar verdelen. De som van de individuele fi scale voordelen valt hierbij echter vaak lager uit dan de belasting besparing die anders gerealiseerd wordt door de partner die de kinderen volledig ten laste neemt. De pluspunten van fi scaal co-ouderschap zijn dat beide ouders dan recht hebben om hun uitgaven voor kinderopvang in te brengen en dat ouders die als alleenstaande worden belast dan recht hebben op een bijkomende fi scaalvrije toeslag van euro. Een nadeel is dan weer dat onderhoudsgeld niet aftrekbaar is als men voor fi scaal co-ouderschap opteert. 4. Als ik minstens 35 km van mijn werk woon, is het voordeliger om mijn werkelijke beroepskosten te bewijzen (i.p.v. voor het wettelijk kostenforfait te kiezen). Pas vanaf 50 km (enkele reis) mag u daar in principe vanuit gaan. Vanaf die afstand over stijgen de werkelijke kosten van de woon-werk verplaatsing a rato van de officiële kostprijs van 0,15 euro per afgelegde km het wettelijk kostenforfait. Wel is het vanaf 35 km aan te raden om de aangifte van werkelijke kosten te onderzoeken. Naast de kosten van uw woon-werkverkeer kunt u immers mogelijk ook andere kosten in rekening brengen. Werkt u af en toe thuis dan is ook uw kantoorruimte fi scaal aftrekbaar (afschrijving, nutsvoorziening, rentelasten van de hypotheeklening, meubilair, laptop, kantoorbenodigdheden, verbouwing, enz.). Verder kunt u ook representatiekosten inbrengen, de kosten van bijscholing en opleiding, van vakliteratuur, enz. Om de plus- en minpunten tegen elkaar af te wegen, is het altijd aan te raden om met een belastingcdrom of met de hulp van een specialist te simuleren of de toepassing van fi scaal co-ouderschap de moeite loont. Wil u fiscaal co-ouderschap toepassen dan moeten u en uw ex dat aangeven in vak II van de aangifte (persoonlijke gegevens en gezinslasten) onder de code 1034 en Zodra één van beide ouders deze code invult, past de fiscus automatisch fiscaal co-ouderschap toe (op voorwaarde dat voldaan is aan een aantal voorwaarden zoals bijvoorbeeld gelijkmatig verdeelde huisvesting). Vraagt één van de ouders de aftrek van betaalde onderhoudsuitkeringen dan krijgt dit echter voorrang en is fiscale co-ouderschap uitgesloten voor dat jaar. Nuttig om weten is bovendien dat niet alleen het gebruik van de eigen wagen recht geeft op een woon-werkaftrek van 15 cent per km maar dat ook carpoolers, gebruikers van het openbaar vervoer, voetgangers, daar gebruik van kunnen maken. Voor elke gefietste kilometer mag u 21 cent aftrekken als woon-werkkost. Opmerking : Geeft u uw werkelijke kosten aan dan wordt de woon-werkvergoeding die u ontvangt van uw werkgever integraal mee belast. Kiest u voor het wettelijk forfait dan is deze vergoeding meestal geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van belasting. 7

8 5. De belastingvermindering voor woonkredieten (woonbonus) wordt vanaf dit aanslagjaar (inkomstenjaar 2012) verlaagd tot 45% Deze maatregel werd begin vorig jaar aange kondigd door de regering maar werd op het einde van het jaar teruggedraaid. Voorlopig blijft alles dus bij het oude en wordt de woonbonus dus nog altijd berekend tegen het marginaal tarief van de belastingplichtige. Dat kan oplopen tot 50%. Concreet wordt de woonbonus berekend op basis van de jaarafl ossing van uw woonkrediet, waarbij het afl ossingsbedrag dat in aanmerking wordt genomen voor dit aanslagjaar geplafonneerd is op euro per kredietnemer of mede-eigenaar. Dat bedrag mag tijdens de eerste 10 jaar verhoogd worden met 750 euro zolang het de enige woning van de kredietnemer is en nogmaals met 80 euro voor gezinnen met minstens drie kinderen ten laste (op 1 januari volgend op het jaar waarin het krediet wordt afgesloten). Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Let wel op : Vanaf 2014 wordt de woningfi scaliteit overgeheveld naar de gewesten en zal er wellicht grondig gesleuteld worden aan de belastingvoordelen van woonkredieten. 6. Belastingvermindering voor pensioensparen bedraagt vanaf dit jaar nog maar 30%. De belastingvermindering voor pensioensparen wordt vanaf dit aanslagjaar (stortingen gedaan in 2012) berekend tegen een eenvormige tarief van 30%. Tot vorig jaar werd deze belastingvermindering berekend tegen de verbeterde gemiddelde aanslagvoet van de belastingplichtige (minimum 30% en maximum 40%). De maximale storting waarop deze belastingvermindering wordt toegekend bedraagt voor dit aanslagjaar (storting 2012) 910 euro, wat overeenkomt met een belastingvermindering van 273 euro. Voor uw stortingen van dit jaar bedraagt het plafond 940 euro. Via de belastingvermindering van 30% kunt u hiervan 282 euro recupereren. 7. Ik doe al aan pensioensparen. Daarnaast kan ik op fiscaal voordelige wijze ook nog een aanvullend pensioenkapitaal opbouwen via een individuele levensverzekering. Via een individuele levensverzekering (langetermijnsparen) kunt u op fi scaal aangemoedigde wijze sparen voor uw pensioen. Of u al dan niet aan pensioensparen doet, verandert hier niets aan. Net als bij pensioensparen wordt de belastingvermindering voor het langetermijnsparen vanaf dit jaar berekend tegen 30% van uw storting. De fiscale maximumstorting die in aanmerking komt voor deze belastingvermindering bedraagt euro voor uw stortingen van dit jaar (aanslagjaar 2014). Voor de stortingen van vorig jaar, in te vullen op uw aangifte van dit jaar, bedraagt dit plafond euro (aanslagjaar 2013). 8

9 HAPPY YOU juni 2013 Houd er wel rekening mee dat eerst uw woonkrediet wordt aangerekend op dit plafond. Enkel de fi scale ruimte die daarna nog rest kunt u opvullen met stortingen in het kader van het langetermijnsparen. Tip. Zelfstandigen hebben daarnaast ook nog de mogelijkheid om aan pensioensparen te doen via het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Dit is voor zelfstandigen de meest voordelige vorm van pensioensparen want VAPZ-premies mogen integraal ingebracht worden als beroepskost. Dat resulteert in een dubbele besparing : enerzijds op zijn belastingbrief, en anderzijds op zijn sociale lasten. Zelfstandigen die met een vennootschap werken, kunnen tot slot ook nog via een groeps verzekering op fi scaal aantrekkelijke wijze een pensioen kapitaal opbouwen. Verder dient aangestipt te worden dat investeringen in dakisolatie de hakbijl van de regering overleefd hebben. De belastingvermindering voor deze categorie van milieubesparende investeringen bedraagt sinds 28 november % van de betaalde factuur. Voor uitgaven gedaan in 2012 (aan te geven in 2013) wordt de belastingvermindering echter geplafonneerd op euro. Voor de uitgaven van dit jaar (aanslagjaar 2014) bedraagt maximale belastingvermindering euro per woning. Heeft u het maximumbedrag voor dat jaar bereikt dan mag u het resterende deel van de belasting vermindering niet langer overdragen naar de volgende jaren. 8. Uitgaven voor milieubesparende investeringen mogen niet meer ingevuld worden op de belastingaangifte. Uitgaven voor groene investeringen die in 2012 werden betaald maar die kaderen in een contract dat vóór 28 november 2011 werd afgesloten mogen dit jaar nog ingevuld worden op de belastingaangifte (uiteraard voor zover de investeringen in aanmerking komen voor de aftrek). Ook overdraagbare verminderingen voor uitgaven gedaan in 2009, 2010 of 2011 kunnen dit jaar nog aangegeven worden. 9. Een dienstencheque kost 8,50 euro per uur. Na verrekening van de belastingvermindering kost huishoudhulp met dienstencheques nog slechts 5,95 euro per uur. Het bedrag dat u betaalt voor dienstencheques geeft recht op een belastingvermindering van 30%. Na verrekening van deze belastingvermindering bedraagt de werkelijke kost van een dienstencheque nog 5,95 euro. Ook dit voordeel is weliswaar geplafonneerd. 9

10 Het maximaal aftrekbare bedrag voor de uitgaven van vorig jaar bedraagt euro per persoon (aanslagjaar 2013). Voor uw uitgaven van dit jaar ligt het plafond op per persoon (aanslagjaar 2014). Dat plafond wordt dit jaar bereikt met de aankoop van 320 cheques. Gezinnen die meer cheques gebruiken, doen er goed aan hun aankopen te spreiden over beide partners. Anders gaat een deel van de belasting vermindering verloren. Opmerking : Ook wie geen of weinig belasting betaalt, kan genieten van de belastingvermindering voor dienstencheques. Wordt er te weinig belasting betaald om het voordeel te verrekenen dan wordt de belastingvermindering toegekend via een terug betaalbaar belastingkrediet 10. Vanaf dit jaar moeten buitenlandse levensverzekeringen worden gemeld op de belastingaangifte Buitenlandse levensverzekeringen moeten vanaf dit aanslagjaar gemeld worden op de belastingaangifte. In deel 1 van de aangifte werd hiervoor op het einde een extra rubriek toegevoegd in vak XIII, waar ook buitenlandse rekeningen gemeld moeten worden. De verplichting om buitenlandse levensverzekeringen aan te geven, kadert in de verstrengde antifraude aanpak van de regering. Belastingplichtigen die verdoken kapitaal ondergebracht hebben in een buitenlandse levensverzekering doen er goed aan om dat in de loop van dit jaar te regulariseren. Doen ze dat niet dan kan het in de toekomst moeilijk worden om het kapitaal repatriëren. Vragen over uw belastingaangifte? Aarzel niet om uw verzekeringsmakelaar te raadplegen! Tax-on-web : al meer dan gebruikers! En u? Tax-on-web heeft jaar na jaar steeds meer aanhangers. Dat is normaal want de voordelen zijn talrijk : toegang tot uw elektronische aangifte die grotendeels vooraf is ingevuld opsporing van de meest courante fouten die u onmiddellijk worden gemeld onlinehulp bij twijfel persoonlijke en beveiligde toegang, met automatische bevestiging van de ontvangst van uw aangifte. En door deze elektronische service te gebruiken, draagt u ook uw steentje bij tot de kwaliteit van het milieu. De meeste belastingplichtigen kunnen er gebruik van maken. Zijn voorlopig uitgesloten van Tax-on-web : de aangifte van een persoon die in 2013 is overleden, een belastingplichtige die in 2013 weduwnaar is geworden, belastingplichtigen die minder dan een jaar feitelijk gescheiden zijn op 1 januari 2013 en die afzonderlijk een aangifte willen indienen. Recent toegevoegde functie in Tax-on-web : sinds 2012 kunt u Tax-on-web invullen via Zoomit. Bijna belastingplichtigen hebben Zoomit gekozen om hun aanslagbiljet op hun PC banking te ontvangen. Te onthouden data 2013 : 17 juli voor uw aangifte via Tax-on-web en 26 juni indien u de papieren aangifte invult. Let op! Dit jaar zullen laatkomers zwaarder worden bestraft... 10

11 HAPPY YOU juin juni 2013 K Zo lang mogelijk zelfstandig wonen : een realistische droom De meeste Belgen hebben niet alleen een baksteen in de maag, ze willen ook het liefst zo lang mogelijk zelfstandig in hun huis blijven wonen. Gelukkig kan dat op verschillende manieren. Kangoeroewonen: mens- en budgetvriendelijk De formule van kangoeroewonen, ook zorgwonen genoemd, is eenvoudig : een eengezinswoning wordt opgesplitst in twee zelfstandige woongedeeltes. Het ene gedeelte wordt bewoond door een ouder echtpaar, in het andere neemt een jong koppel zijn intrek. Dit kan naast of boven elkaar zijn. Twee generaties wonen dus samen en toch afzonderlijk en kunnen altijd op elkaar rekenen. Een kangoeroewoning creëren kan op twee manieren : u verbouwt een bestaande woning - meestal het ouderlijk huis - of u bouwt een nieuwe woning. Financieel biedt een kangoeroewoning een groot voordeel. Het jonge gezin heeft een betaalbare woning en de oudere generatie kan langer zelfstandig blijven wonen. Meer informatie vindt u op T Toekomstgericht aanpassen van uw woning Daarnaast kunt u anticiperen op de wijzigende behoeftes door uw bestaande woning tijdig aan te passen. Comfort en veiligheid spelen hierbij een cruciale rol. Enkele eenvoudige ingrepen kunnen al voldoende zijn voor het behoud van een maximum aan autonomie en levenskwaliteit. Denk bijvoorbeeld aan onderhoudsvriendelijke materialen, aangepaste verlichting, drempelvrije woonruimtes, makkelijke deurklinken, thermostatische mengkranen, verhoogde toiletten, slipvrije vloerbedekking, ononderbroken trapleuningen en voldoende bergruimte om rondslingerende voorwerpen te vermijden. Op de website van De Zilveren Sleutel vindt u concrete tips om uw woning aan te passen (www.pwo.be). Steek uw licht op bij het UD Woonlabo In een gerenoveerde stadswoning in het centrum van Hasselt ziet u met eigen ogen hoe u een woning kunt bouwen of verbouwen die voor iedereen geschikt is en waarin men comfortabel en zorgeloos oud kan worden. Naast de bezichtiging van de modelwoning kunt u bij een team van deskundigen terecht voor informatie en advies. 11

12 Een van uw voorddelen

13 Goed om weten Schone was, schoon milieu Dat u het leefmilieu én uw portemonnee een plezier doet door thuis de verwarming een graadje lager te zetten, wist u natuurlijk al. Maar ook wassen en afwassen kan perfect aan een lagere temperatuur. Normale textielwas is doorgaans al proper bij een wastemperatuur van 30 C en de vaat kan gewassen worden aan 50 C. Verder doet u er goed aan geconcentreerde onderhoudsproducten te gebruiken. Die zijn beter voor het milieu dan niet geconcentreerde versies, ze kosten niet méér en ze bezorgen u minder verpakkingsafval. Let er ook op dat u de juiste dosis schoonmaakmiddel gebruikt. Een overdosis heeft geen extra proper effect maar veroorzaakt enkel verspilling. Meer nuttige tips vindt u op HAPPY YOU juni 2013 Schone energie weldra verplicht in nieuwbouw Nieuwbouwwoningen moeten vanaf 2014 een minimumpercentage schone energie produceren. Ook de isolatienormen worden strenger. Hiermee streeft de Vlaamse Overheid naar nieuwe woningen die bijna geen verwarming nodig hebben en dus haast even goed geïsoleerd zijn als een passiefhuis. Wanneer er dan toch verwarmd wordt, moet de warmte zoveel mogelijk op een energiezuinige manier opgewekt worden, bijvoorbeeld door zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels of warmtekrachtkoppeling. De ambitie is het halen van de Europese doelstelling van een bijna energieneutrale woning tegen Geen pensioenmalus voor zelfstandigen meer vanaf 2014 Vanaf 2014 hoeven zelfstandigen die vervroegd stoppen met werken niet meer in te leveren op hun pensioen. Zo worden ze hierin eindelijk gelijkgesteld aan loontrekkenden. Tot 2013 werd bij een zelfstandige die geen loopbaan van 42 jaar had het pensioen verminderd van 25% indien hij 60 jaar was, tot 3% bij een 64-jarige. Sedert 2013 is die malus reeds afgeschaft voor zelfstandigen die hun pensioen opnemen op hun 63ste, of wanneer ze het opnemen voor hun 63 ste met een loopbaan van minstens 41 jaar achter de rug. 13

14 Zorgeloos op vakantie Voor u op vakantie vertrekt, is het een goed idee de nodige informatie in te winnen en u grondig voor te bereiden. Zo kunt u met een gerust gemoed de huisdeur achter u dichttrekken. V Vertrekkensklaar dankzij een goede reisvoorbereiding Wist u dat er landen bestaan waar pijnstillers beschouwd worden als verdovende middelen en dus streng verboden zijn? Of dat ongehuwde koppels niet overal eenzelfde kamer mogen delen? Als u op uw vakantiebestemming niet met onaangename verrassingen wilt geconfronteerd worden, raadpleeg dan vooraf de website van FOD Buitenlandse zaken (www.diplomatie.belgium.be). U vindt er per land alle nuttige inlichtingen over de plaatselijke zeden en gewoonten, maar ook over de veiligheidssituatie, hygiëne en gezondheid. P Pillen en papieren Over gezondheid gesproken, een goed gevulde reisapotheek is geen overbodige luxe, zeker in landen waar courante geneesmiddelen moeilijk verkrijgbaar zijn. Vertrek niet zonder een pijn- en koortswerend middel, een middel tegen buikloop, een medicijn tegen reisziekte, zonnecrème met hoge beschermingsfactor, ontsmettingsproduct, pleisters, kompressen en zwachtels, aangevuld met medicatie die afgestemd is op uw bestemming, bijvoorbeeld malariapillen. Heeft u dagelijks geneesmiddelen nodig, neem daar dan ruim voldoende van mee, inclusief een reservevoorschrift. Zorg er ook voor dat u tijdig alle geldige reisdocumenten in uw bezit heeft, zoals het Kids ID indien u reist met kinderen jonger dan 12 jaar. Voor reizen naar het buitenland is dit identiteitsdocument verplicht. GGeef inbrekers geen kans Tijdens de vakantieperiodes stijgt het aantal woninginbraken aanzienlijk. U doet er dus goed aan uw huis extra te beveiligen. Verder kunt u buren of familieleden inschakelen om uw woning in de gaten te houden. Op de portaalsite van de Belgische overheid vindt u een checklist met preventiemaatregelen (www.belgium.be). En dankzij de toepassing kunt u op een eenvoudige manier aan de politie meedelen dat u afwezig bent en vragen om toezicht te houden op uw huis. ERijden maar! Reist u met de auto, dan moet uw voertuig in uitstekende staat verkeren. U kunt zelf een aantal zaken controleren, zoals de bandenspanning en de olie- en watervoorraad, of u kunt uw auto naar de garagist brengen voor een onderhoud. Ga ook na of uw wagen voorzien is van een reserveband of herstelkit voor een lekke band, een gevarendriehoek, een veiligeidshesje enz. Bestudeer op voorhand de reisroute en zorg ervoor dat niets in de auto het zicht van de chauffeur kan belemmeren. Tarieven van tolwegen : naar omhoog Trek je naar Frankrijk? De toltarieven op de Franse autowegen zijn begin 2013 (opnieuw) gestegen : gemiddeld 2 %. Andere Zuid-Europese landen (Italië, Spanje, Portugal) volgen het voorbeeld met een gemiddelde stijging van 2,5 %. 14

15 HAPPY YOU juni 2013 Praat er tijdig over met uw verzekerings makelaar. Hij is een goed adviseur om u de rompslomp in dergelijke situaties te besparen, door u de formule voor te stellen die het best geschikt is voor u. In de voorbereiding van een vakantie in het buitenland is een bijstand auto en personen een nuttige reisgezel. Nuttig? Of zeg maar nood-za-ke-lijk indien u met een gerust gemoed wilt vertrekken - met de wagen, de trein of het vliegtuig. IIs uw wagen verzekerd bij AXA? Bent u ouder dan 50 jaar, dan geniet u onder meer de kwaliteitsgarantie waarmee u zeer volledige dekkingen geniet zoals eerste hulp, een uitgebreid net van partnergarages alsook de mobiliteitsgarantie die u recht geeft op een vervangwagen gedurende maximaal 30 dagen bij een ongeval, diefstal of totaalverlies. Aogenblik gebeuren, zowel in België als in het buitenland. AXA Assistance : maxidekkingen tegen miniprijs Het slachtoffer zijn van een ongeval, een panne, een diefstal of ziek worden op vakantie : het kan op ieder Een ongeval onderweg? Uw wagen wordt gesleept naar de dichtstbijzijnde garage in het buitenland of naar de geconventioneerde garage die u hebt aangewezen in België. U krijgt een vervangwagen tijdens de duur van de herstellingen : maximaal 30 dagen in België en 7 dagen in het buitenland. Een brandstoftekort, verkeerd getankte brandstof, een lekke band, verloren autosleutels? AXA Assistance stuurt en betaalt een pechverhelper. Een wagen gestolen in het buitenland? U krijgt een vervangwagen gedurende 7 opeenvolgende dagen of indien u naar België wenst terug te keren, organiseert AXA Assistance uw terugkeer en neemt de kosten van het vliegtuig, de trein of een huurwagen ten laste. U breekt een been in Turkije? Uw echtgenoot moet worden gehospitaliseerd voor een appendicitis of een voedselvergiftiging? AXA Assistance neemt de repatriëring of de hospitalisatie ter plaatse ten laste alsook de medische kosten en vervoerkosten tot euro per schadegeval. Dit zijn enkele voorbeelden van situaties die maar al te vaak voorkomen op vakantie. Met AXA Assistance kunt u rekenen op een betrouwbare bijstand die u 24u per dag begeleidt. En bovendien geniet u gunstige voorwaarden indien u 50 jaar of ouder bent. 15

16 Een beetje energie voor uw spaargeld? Hoewel de bescherming van het kapitaal de hoofdbekommernis blijft voor spaarders, komt de vraag naar rendement voor hen op de tweede plaats. 20 % van de spaarders is bereid een berekend risico te nemen in ruil voor een hoger rendement. De redactie van Happy you had in deze context een ontmoeting met Guido Barthels, Portfolio Manager van de Ethna-fondsen en Chief Information Officer van ETHENEA. Tijdens dit interview legt hij zijn duidelijke beheersstrategie uit die interessant is voor beleggers die mikken op een langetermijnrendement en voorrang geven aan een lage volatiliteit. Eerst en vooral, wat is ETHENEA? Guido Barthels : ETHENEA Independent Investors is een onafhankelijke beleggingsvennootschap die de Ethna-fondsen beheert. De vennootschap telt momenteel 44 medewerkers in haar hoofd vestigingen in Luxemburg, Duitsland en Zwitserland, en in haar agentschappen in Italië en Oostenrijk. Welke fondsen worden door ETHENEA beheerd en wat zijn de kenmerken ervan? Guido Barthels : ETHENEA beheert actief drie fondsen: Ethna-GLOBAL Defensiv, Ethna-AKTIV E en Ethna-GLOBAL Dynamisch. Het gaat uitsluitend om conservatieve fondsen die duidelijk gericht zijn op het behoud van het kapitaal en permanent rendement. Ze worden beheerd door drie personen, waaronder ikzelf. Op 30 april 2013 loopt het huidige totaalbedrag van onze beheerde activa op tot meer dan 5,2 miljard euro en we zijn ons ook heel bewust van het vertrouwen van onze beleggers. De meeste activa worden belegd in het topproduct van de vennootschap, namelijk Ethna-AKTIV E. Dit werd in 2002 gelanceerd en kent een enorm succes, zelfs in moeilijke tijden. Wat zijn uw huidige argumenten om te beleggen in de Ethna-fondsen? Guido Barthels : Er zijn altijd goede argumenten om te beleggen in de Ethna-fondsen. Door het actieve beheer is elk moment het goede. Zijn er risico s verbonden aan het beleggen in de Ethna-fondsen? Guido Barthels : Onze strategie bestaat erin de risico s te spreiden door de portefeuille te diversifiëren in termen van activaklassen, sectoren, munteenheden, enz. We volgen de markten altijd van dichtbij, en aangezien we onze fondsen echt actief beheren, kunnen we altijd heel snel reageren. Er zijn geen risicoloze beleggingen. Momenteel is het echt belangrijk dat de beleggers rekening houden met de risico s, en niet alleen met de opportuniteiten. 16

17 HAPPY YOU juni 2013 Oxylife is een levensverzekeringsproduct dat kan bestaan uit een tak21 (oxylife secure) en/of tak23 (oxylife invest) verzekering. Via oxylife invest hebben spaarders toegang tot een evenwichtig gamma van interne beleggingsfondsen. Hun onderliggende fondsen werden nauwkeurig geselecteerd door AXA Belgium in het aanbod van gereputeerde beheerders van internationale fondsen. In het huidige aanbod van oxylife invest-fondsen staan onder meer Ethna-fondsen. Indien u meer informatie wenst over oxylife, (her)lees dan het artikel in de editie van januari 2013 of op maar vooral, praat erover met uw verzekeringsmakelaar. Hij kan u de best geschikte oplossing aanreiken naargelang uw behoeften en verwachtingen. De volatiliteit van de fondsen is blijkbaar nogal laag. Maakt dat deel uit van uw strategie? Guido Barthels : Ja, inderdaad, het is een van onze belangrijkste beleggingsdoelstellingen om een lage volatiliteit te bereiken. We vinden immers dat een hoge volatiliteit geen enkel rendement oplevert voor de belegger, enkel onzekerheid. Voor het fonds Ethna-AKTIV E willen we onder de 6 % blijven. Hoe is het rendement van de fondsen geëvolueerd? Guido Barthels : Naast een behoud van het kapitaal mikken we op een stabiele en permanente ontwikkeling van onze fondsen, alsook een blijvende groei. De prestatie van de Ethna-fondsen bewijst dat onze fi losofi e de juiste aanpak was, vooral in moeilijke marktomstandigheden. Welke zijn de rendementsvooruitzichten? Guido Barthels : We kunnen uiteraard de toekomstige evoluties niet garanderen. Ons doelrendement voor Ethna-AKTIV E ligt tussen 5 en 10 %. Onze fondsen worden beheerd voor beleggers die focussen op lange termijn en die de voorkeur geven aan een lage volatiliteit. Guido Barthels CIO van ETHENEA Independent Investors N.V. en Portfolio Manager van de Ethna-fondsen Guido Barthels heeft meer dan 25 jaar ervaring in de internationale fi nanciële markten en is een expert in vastrentende beleggingen. In 2008 ging hij naar het Portfolio Management van de Ethna-fondsen. 17

18 De overvloed aan liquiditeiten wint het van de cyclische onzekerheid De basiselementen van de wereldeconomie zijn aan het verbeteren. Eén bron van onzekerheid blijft echter bestaan : de kloof tussen de VS en de eurozone op het vlak van economische groei wordt dieper. Diane de Villenfagne werkt bij AXA Investment Managers, de divisie vermogensbeheer van de groep AXA. Economische context : verbeteringen en verschillen In Japan is de regimewijziging inzake het monetaire beleid die is aangekondigd door de nieuwe gouverneur van de Centrale Bank van Japan, hét nieuws van de voorbije weken. Hij wil de monetaire basis (de som van de biljetten in omloop en de deposito s van de handelsbanken bij de Centrale Bank) tegen 2014 verdubbelen. Dit moet het mogelijk maken miljard yen aan staatsobligaties te kopen. De doelstelling van 2 % infl atie over twee jaar is bevestigd. Het nieuwe streefi nfl atiecijfer is bedoeld om ondernemingen ervan te overtuigen dat ze de prijzen en de lonen kunnen verhogen. In de VS houdt het herstel aan. De groei van het bruto binnenlands product heeft in het eerste kwartaal de 3,5 % overschreden dankzij een stijging van de consumptie door de gezinnen, ondanks de belastingverhogingen in januari. Deze consumptiegroei zal naar verwachting ook in het tweede semester aanhouden met de stijging van de vastgoedprijzen en de aandelenkoersen, de betere beschikbaarheid van krediet en een toename van de werkgelegenheid. In de eurozone blijft het economisch nieuws wisselvallig. De eerste conjunctuurenquêtes voor het tweede kwartaal tonen globaal geen verbetering. Begin mei heeft de ECB haar herfinancieringsrente verlaagd tot 0,50 %. Die verlaging zou in het financiële circuit moeten doorwerken en moeten leiden tot soepelere financieringsvoorwaarden voor ondernemingen. De eurozone blijft in 2013 desondanks globaal in recessie. De verschillen tussen de landen zijn groot. Wat de staatsschuldencrisis betreft, heeft de aangekondigde regeringsvorming in Italië de markten enigszins gerustgesteld. De Cypriotische beslommeringen en het omstreden reddingsplan voor het eiland lijken ook te zijn verwerkt. Wat meer reden tot onrust geeft, is de algemene mobilisatie tegen de bezuinigingsmaatregelen in Europa: Spanje, Portugal, Frankrijk en Nederland hebben hun beoogde overheidstekorten voor substantieel naar boven toe bijgesteld. Wat de opkomende economieën betreft, vordert het herstel langzaam maar gestaag. De export uit Azië zal weinig te lijden hebben onder de koersdaling van de Japanse yen, want die bevindt zich stroomopwaarts in de toegevoegde waardeketen, en China, de voornaamste economische partner van het land, maakt een bescheiden groei door. In de toekomst zal een herstel van de binnenlandse vraag, gecombineerd met handelsgroei, zich in het eerste kwartaal van 2013 naar verwachting vertalen in een groei van 10 % in opkomend Azië, 3,8 % in Latijns-Amerika en 4,3 % in Centraal- en Oost-Europa. 18

19 HAPPY YOU juni 2013 Gevolgen voor de beleggers We blijven ervan overtuigd dat de wereldeconomie zich geleidelijk aan zal herstellen, hoewel de macro-economische context in Europa kwetsbaar blijft als gevolg van de nieuwe politieke onzekerheid in Europa (Frankrijk, Italië) en het mogelijke uitstel van belangrijke regeringsbeslissingen in de eurozone tot na de verkiezingen in Duitsland. De liquiditeit wereldwijd zal verrassend hoger uitkomen en zo de relatieve zwakte van de wereldwijde macro-economische cijfers compenseren. In die context zal die liquiditeitsgroei de blootstelling aan risicovolle activa ondersteunen, met name wat de aandelen betreft waarin wij extra zullen investeren. Obligaties : we blijven voorzichtig In de Verenigde Staten verwachten we een lichte stijging van de rente op tien jaar : die zal tegen eind ,3 % benaderen. We blijven dus onderwogen, net als wat de obligaties van de veilige landen in de eurozone betreft : die hebben een nieuw dieptepunt bereikt en dat zal nog even zo blijven. We adviseren voordeel te halen uit de perifere Europese obligaties (Italië, Spanje, Portugal) met het oog op de verstrakking van de spreads (rendementsverschil tussen bedrijfsobligaties en staatsleningen) na de recente rally ondersteund door de liquiditeit. Het blijvende politieke risico zou gemakkelijk tot nieuwe spanningen kunnen leiden in zowel Italië als Spanje. Wat het krediet betreft, blijven we neutraal inzake het krediet van goede kwaliteit en positief wat de High Yield betreft, zolang de rekeningen van de ondernemingen gezond blijven en het risico op wanbetaling globaal laag blijft. Aandelen De door de Bank van Japan aangekondigde versoepeling zal onmiddellijk een stijging van de omzet en de winst van de Japanse ondernemingen tot gevolg hebben. Daarnaast zal een rentedaling voor de Japanse obligaties de verzekeraars en pensioenfondsen ertoe brengen zich tot de lokale aandelenmarkt te wenden. Daarom bevelen we aan voor Japan naar overweging te gaan. Wat de eurozone betreft, blijven we voorzichtig met het oog op de politieke onzekerheid en de teleurstellende macroeconomische cijfers. We bevelen aan om een positieve positie te behouden voor Zwitserland. Daar is de economische context nog altijd gunstig voor defensieve in plaats van cyclische beleggingen. We stellen voor om neutraal te blijven voor de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De Amerikaanse markt is duur, maar de economie begint zich daar te versnellen, wat de omzet zal versterken. Tegelijk blijven fl inke marges bestaan dankzij de loonbeperking. Naar onze mening zijn de basiselementen van opkomend Azië nog altijd gunstig. De winst neemt in 2013 met 10 tot 15 % toe en de valorisaties blijven aantrekkelijk. De toegenomen risico s inzake Korea en China zijn naar onze mening echter voldoende om een neutrale positie in te nemen inzake de Aziatische groei-economieën. Voor Latijns- Amerika geldt hetzelfde. Voor de Europese groei-economieën blijven we onderweging aanbevelen. Kernpunten Het economisch herstel is op de goede weg, ondanks terugkerende schokken. De kloof tussen de Verenigde Staten en de eurozone wordt echter dieper. In Japan is de verdubbeling van de monetaire basis, met terugkeer naar infl atie als doel, een zeer hoopvol teken. De voortzetting van de versoepeling van het monetaire beleid en de nieuwe liquiditeitsinjecties zouden de vrees inzake de groei voor de VS en Europa moeten verzachten. Blijf overwogen in Japan en ruil daarbij de opkomende Aziatische landen om voor Japan. Obligaties : wees voorzichtig met veilige obligaties en haal voordeel uit de perifere eurolanden. Rally Een beursrally is een sterke opwaartse beweging voor een aandeel, een markt of een activiteitssector. Beleggers zijn gedurende een langere of kortere periode gefocust op de aankoop van deze aandelen of op deze markt. Redactie beëindigd op 8 mei 2013 Dit document is uitsluitend opgesteld voor informatiedoeleinden. De informatie in dit document is strikt vertrouwelijk. Doordat ze vereenvoudigd is, is de informatie in dit document gedeeltelijk. Ze is subjectief en kan zonder opzeg worden gewijzigd. AXA IM kan niet aansprakelijk worden gesteld omwille van beslissingen genomen op basis van deze informatie. De geadresseerden verbinden zich ertoe dat het gebruik van de informatie beperkt is tot enkel het evalueren van hun belang in de beoogde strategieën en dat deze informatie aan niemand wordt verspreid. 19

20 AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB , BS ) - Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België) Internet : - Tel. : Fax : KBO nr. : BTW BE RPR Brussel

Kinderen helpen bij de aankoop van een huis. Een financieel duwtje via een schenking, een lening of een huizenruil

Kinderen helpen bij de aankoop van een huis. Een financieel duwtje via een schenking, een lening of een huizenruil NR 4 OKTOBER 2013 uw magazine boordevol financiële informatie en voordelen Kinderen helpen bij de aankoop van een huis Een financieel duwtje via een schenking, een lening of een huizenruil Zin om uw huis

Nadere informatie

Een financiële kijk op langer leven Ontdek de online mogelijkheden van AXA

Een financiële kijk op langer leven Ontdek de online mogelijkheden van AXA uw magazine boordevol financiële informatie en voordelen Nr. 2 juni 2014 Een financiële kijk op langer leven Ontdek de online mogelijkheden van AXA Voorkom financiële problemen bij kankerdiagnose met think2protect

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6

voorzie! Zo kiest u de beste spaarrekening Karel Puttemans Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck p. 6 met praktische tips voor uw spaargeld oktober 2013 Karel Puttemans Product Manager Sparen Zo kiest u de beste spaarrekening p. 9 voorzie! Zorgen voor een financiële buffer De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen Uw Beleggingen oktober mei 2015 2013 ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen COACHING Laat geen fiscaal voordeel liggen in uw personenbelasting FOCUS Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen

Nadere informatie

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst Uw Beleggingen november oktober 2013 2014 ACTUA Pensioensparen: een appeltje voor de dorst FOCUS Alle expertise van promotor Candriam in één fonds via Belfius Fullinvest! FOCUS Azië: de groeipool onder

Nadere informatie

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd HOE AANGIFTE PERSONENBELASTING OPTIMALISEREN? Inhoudsopgave Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd...1 Ook fiscaal voordeel voor ouderopvang!...3 Welk fiscaal voordeel levert huishoudelijke

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

vertrouwen verbetert de prestaties

vertrouwen verbetert de prestaties Money Expert vertrouwen verbetert de prestaties n 4% + 1% Slim sparen blijft rendabel n Nieuwe beleggingskansen Voor elk wat wils n Een echte, gepersonaliseerde en democratische relatie: Private Investment

Nadere informatie

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14

Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 over bewust omgaan met spaargeld december 2013 Ann Moerman Customer Care Manager Onze medewerkers beantwoorden uw vragen persoonlijk en volledig. p. 14 Uw geld uit de sluimerstand houden Enkele tips op

Nadere informatie

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6

start! magazine Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck p. 6 magazine met praktische tips voor uw spaargeld april 2013 Patricia Boydens Head Product Management Kies het pensioenspaarfonds dat bij u past p. 16 start! Heeft sparen nog zin? De visie van Frida Deceunynck

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Beleggingen. Kwaliteit loont, ook op de beurs OPTIMUM QUALITY. ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen!

Beleggingen. Kwaliteit loont, ook op de beurs OPTIMUM QUALITY. ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen! Uw Beleggingen oktober juni 2015 2013 ACTUA Nieuwe namen in het gamma beleggingsverzekeringen! COACHING Hoe beleggen voor een minderjarige? OPTIMUM QUALITY OPTIMUM QUALITY OPTIMUM QUALITY FOCUS Kwaliteit

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten Uw Beleggingen oktober januari 2014 2013 strategie 2014, boeiend voor de financiële markten coaching Beleggen volgens de economische cyclus focus Combineer expertise met optimale spreiding in Europese

Nadere informatie

Beleggingen. Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden. Technologie: een sector in volle ontwikkeling. Waarom blijft de USD zo zwak?

Beleggingen. Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden. Technologie: een sector in volle ontwikkeling. Waarom blijft de USD zo zwak? Uw Beleggingen oktober juni 2014 2013 FOCUS Technologie: een sector in volle ontwikkeling ACTUA Waarom blijft de USD zo zwak? FOCUS Tak 44-verzekeringen: het beste van twee werelden EDITO Het is alweer

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie

Rabo magazine FISCAAL DOSSIER. Minister Vande Lanotte De consument heeft recht op duidelijkheid. Test-Aankoop Modelportefeuilles voor Raboklanten

Rabo magazine FISCAAL DOSSIER. Minister Vande Lanotte De consument heeft recht op duidelijkheid. Test-Aankoop Modelportefeuilles voor Raboklanten # 2 FISCAAL DOSSIER 2012 Een handig overzicht Minister Vande Lanotte De consument heeft recht op duidelijkheid Test-Aankoop Modelportefeuilles voor Raboklanten Bankieren op vakantie Snel en veilig met

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10

Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 over bewust omgaan met spaargeld april 2014 Eva Neirinckx Legal Advisor Aan het opstellen van het nalatenschapdossier, zijn bij Rabobank.be geen kosten verbonden. p. 10 U erft? Zo gebeurt de verdeling

Nadere informatie

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS Uw Beleggingen januari oktober 2015 2013 STRATEGIE 10 voorspellingen voor 2015 FOCUS De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen FOCUS Investeren in vastgoed? EDITO Is vastgoed nog interessant

Nadere informatie

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren!

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! Lente 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Ons advies om uw spaargeld te laten groeien U Lage rente? Een buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! U Beleggen in vreemde munten: leer de risico's

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering.

Strategie Accenten. E-beheer van uw vermogen E-BEHEER. ... v o o r h e t b e h e e r v a n. Uitgave van KBC Bank & Verzekering. Uitgave van KBC Bank & Verzekering September 2008 E-BEHEER... v o o r h e t b e h e e r v a n u w p e r s o o n l i j k e n f a m i l i a a l v e r m o g e n & Strategie Accenten E-beheer van uw vermogen

Nadere informatie

Met pensioen gaan. goed geïnformeerd

Met pensioen gaan. goed geïnformeerd Met pensioen gaan goed geïnformeerd Met pensioen gaan Inhoud Met pensioen gaan 3 Drie pensioenstelsels 4 Vaak gestelde vragen Het pensioen bij echtscheiding 7 Van wettelijk pensioen naar netto-inkomen

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België

Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België Activiteitenverslag 2004 voor AXA in België FINANCIËLE BESCHERMING Leef vol vertrouwen INHOUD Leef vol vertrouwen 1 Kerncijfers van de AXA Groep in de wereld 1 De AXA-Visie 2 Boodschap van Jean-Pierre

Nadere informatie