Dr. Rob van der Zwan Directeur MST. Inhoud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dr. Rob van der Zwan Directeur MST. Inhoud"

Transcriptie

1 Jaarbeeld 2012 Toekomst in de Spoorzone Voor het MST was 2012 een bijzonder jaar. Het betekende afscheid van het Huis van de Wereld aan de Spoorlaan en het verhuizen naar een nieuwe huisvesting. De toekomst voor het MST ligt de komende jaren in de Spoorzone (zie blz.8). Het jaarbeeld 2012 geeft een beschrijving van de organisatie ( MST werkvloer ) en de werkwijze (blz. 1,3). Het geeft een cijfermatig overzicht van het personenverkeer (blz. 2-3). Het MST werkt samen met allerlei partners binnen en buiten Tilburg; een samenvatting daarvan is te lezen op blz. 4. Daarna worden de verschillende activiteiten soms kort, soms uitgebreider voor het voetlicht gebracht. Vrijwilligers nemen een belangrijke plaats in bij het MST (zie blz. 10). Het Jaarbeeld sluit af met Blikvangers 2012 (blz. 11) en een overzicht van medewerkers en bestuursleden in 2012 (blz. 12). Verschillende medewerkers dachten mee met de samenstelling van het jaarbeeld Net als in eerdere jaren was dit jaarbeeld niet mogelijk geweest zonder het denk - en telwerk van Theo Veltman. Dr. Rob van der Zwan Directeur MST Inhoud Overzicht MST Samenwerking en projecten 4 MST werkvloer Een nieuw dak boven het hoofd 8 MST en vrijwilligers 10 Blikvangers Functies & namen 12 Missie Mensen in beeld houden Mensen in beeld houden, is kortweg de missie van het Missionair Servicecentrum Tilburg (MST). Het begint met het organiseren van een sociale omgeving waar mensen in processen betrokken worden, voor velen een niet te onderschatten ervaring. Het MST wil mensen ten dienste zijn, waar nodig ondersteunen en bemoedigen. Dat gebeurt met de inzet van vrijwilligers, in een informele sfeer, een beetje onconventioneel en doorgaans opgewekt. Maatschappelijke aanlegsteiger Het MST is een maatschappelijke aanlegsteiger. Tilburgers leggen vanuit verschillen motieven aan bij deze aanlegsteiger. Sommigen komen iets halen (kennis, advies, hulp, gezelschap, aanspraak); anderen komen iets brengen (inzet, kennis, vaardigheden). Er is niet alleen druk sociaal verkeer op de MST-aanlegsteiger, tevens biedt het toegang tot dienstverlening die verscheidene werkgebieden bestrijkt. Makelaar van sociale kansen Het MST organiseert educatie zonder dat het daarmee een onderwijsinstelling is. Het MST organiseert hulpverlening en ondersteuning, maar is geen hulpverleningsinstelling. Het MST activeert mensen, maar is geen re-integratiebedrijf. Er is afwisselend een dimensie van hulpverlening, ondersteuning, educatie en ontmoeting aan de orde. Al naargelang wat mensen nodig hebben om vooruit te komen. Op geheel eigen manier makelt het MST sociale kansen voor mensen in de Tilburgse samenleving. Bezielde aanwezigheid Materiële hulp en praktische ondersteuning zijn niet altijd toereikend om problemen op te lossen. Persoonlijke betrokkenheid is minstens zo belangrijk om mensen te bemoedigen. Het MST streeft naar een bezielde aanwezigheid in de Tilburgse samenleving. Ze is hierin schatplichtig aan de traditie van de twee religieuze congregaties (MSC en FDNSC) die het MST eind jaren tachtig hebben opgericht. Betrokken vrijwilligers hebben een sleutelrol. Zij geven de bezielde aanwezigheid van het MST in Tilburg daadwerkelijk vorm.

2 MST Overzicht 2012 MAN - VROUW - LEEFTIJD Sekse en leeftijdsverdeling 2012 leeftijdsgroep man vrouw totaal ,5 4,3 4, ,4 15,2 19, ,1 22,6 21, ,0 16,4 16, ,7 13,4 12, ,4 15,2 14, ,7 10,5 10, ,1 2,3 1,8 Sekse 2012 % man 42 vrouw WAAR VANDAAN Waar vandaan 2012 landen Europa...24 Afrika...28 West- Azië...11 Oost- Azië...13 Noord-Amerika... 1 Zuid-Amerika incl. nat. onbekend...>_ 93 Top tien landen van herkomst Roemenië (1)* Somalië (2) Polen (5) China (incl.h.k) (4) Afghanistan (3) Marokko (6) Turkije (7) Irak (8) Iran (9) Siërra Leone (10)/indonesië *positie 2011 Waar vandaan in Tilburg % : Oude Stad, Centrum & Sint Anna : West, Het Zand : Noord, Heikant : Oude Stad, Korvel & Sint Anna, Oerle : Oude Stad, Hasselt & Goirke : Noord, Stokhasselt : Oude Stad, Broekhoven/Fatima : Oude Stad, Loven/ Besterd, Groeseind : West, Wandelbos : Oude Stad, Groenewoud & Stappegoor... 6 Overig Mensen in beeld NATIONALITEITEN PERIODE Gemiddeld personen /jaar over de jaren Domin.rep. Duitsland Armenië Brazilië Colombia Eritrea Ethiopië Frankrijk Guinee Hongarije Kongo Portugal Roemenië Soedan Suriname Syrië Vietnam Burundi Guinee Bissau Indonesië Ned. AntillenNigeria Thailand Afghanistan China Iran Marokko Sierra Leone Turkije Irak Polen Somalië 2

3 Organisatie De MST-werkvloer staat op 3 pijlers die de activiteiten organiseren. De pijlernamen typeren de onderliggende activiteiten; alles samen vormen zij de core business van het MST. Het gaat dus om Informeel leren (I), Gastvrijheid (II), en Participatie en Ondersteuning (III). Er zijn zes activiteitenkernen over de pijlers verdeeld: De Huiskamer (II), Taalhuis, Digitaal Trapveld en (re-)creatief programma (I), Sociale activering en Gasthuis (III). Het cijfer tussen haakjes geeft de pijler aan waartoe zij behoren. Daarnaast is er een balie en secretariaat, waar vrijwilligers actief zijn. Bezoekers zijn vaak actief in verschillende activiteitenkernen. De uitwisseling en personenverkeer tussen deze activiteitenkernen, maakt de MST-werkvloer mogelijk. Op de volgende bladzijden worden de activiteitenkernen voor het voetlicht gebracht. INFORMEEL LEREN GASTVRIJHEID PARTICIPATIE EN ON- DERSTEUNING Taalhuis Sociale activering Digitaal trapveld Huiskamer Gasthuis (Re)creatief programma Mensen in beeld 2012 Het afscheid van het Huis van de Wereld en de verhuizing naar het nieuwe pand maakte van 2012 een enerverend jaar. Afbouw en opbouw vroeg veel tijd en energie van bestuur, staf en vrijwilligers. In de laatste maanden van 2012 was het MST minder vaak open dan in andere jaren. In vergelijking met 2011 levert 2012 geen grote afwijkingen op. Meer dan duizend mensen hebben meegedaan aan cursussen en activiteiten. Het aantal vrijwilligers schommelt rond de 160. Het aantal bezoeken ligt op het niveau van Het aantal nationaliteiten ligt op (minimaal) 93. Opvallend is de toename van het aantal Polen (van 40 in 2011, naar 78 in 2012). Dat heeft te maken met de toegenomen werkeloosheid. Roemenen en Somaliërs blijven de toptienlijst van nationaliteiten aanvoeren. Over de periode zijn het de Somaliërs die het meest talrijk zijn met een gemiddelde dat ligt tussen de personen per jaar. Van de Tilburgers die het MST bezoeken, komt het overgrote deel uit het centrum van de stad, uit West en Tilburg Noord. MST in beeld 3

4 Samenwerking & projecten Huis van de Wereld De kernactiviteiten van de MST-werkvloer vormen een belangrijke basis voor projecten en samenwerkingsverbanden. Zij verstevigen de MST-werkvloer, maar stimuleren ook verdere ontwikkeling. In het kader van het Huis van de Wereld heeft het MST mede het programma Waar het Werkelijk om Draait gerealiseerd. Dit is verantwoord in de rapportage 2012 van het Huis van de Wereld. De Summerschool vormt daarin een belangrijk project. In samenwerking met de Gemeente Tilburg is het programma Maatschappelijke Integratie mede gerealiseerd. De verantwoording van dit programma is eveneens opgenomen in de rapportage 2012 van het Huis van de Wereld. Sociale activering In samenwerking met de Gemeente Tilburg en de Tilburgse partners SEW, La Poubelle, Feniks, Contour, Traverse heeft het MST trajecten van sociale activering gerealiseerd. Partners en fondsen Tiwos en Taxibedrijf Bert Korthout maakten mogelijk dat in 2012 de MST-bus kon gaan rijden. In 2012 is het eerste projectjaar Gasthuis afgerond dat het MST in staat stelde het Gasthuis te ontwikkelen, te verdiepen en realiseren. PIN, Cordaid en verschillende kleinere fondsen hebben dat mede mogelijk gemaakt. Het MST doet regelmatig een beroep op Rabobank, Oranjefonds en Skanfonds. Het MST werkt samen met de stg. De Zelfkrant te s-hertogenbosch in het kader van de verspreiding van de Zelfkrant. Verder bestaan er nauwe contacten met het Ronde Tafelhuis en het Wereldpodium. Vuurhaard Vanuit het Gasthuis/VLOT wordt intensief samengewerkt met de communiteit De Vuurhaard van de fraters van Tilburg inzake de opvang van vluchtelingen. Mensen raken soms in zwaar weer en hebben geld nodig om vooruit te komen. De Vincentiusvereniging, Protestantse kerk, Tilburgse katholieke parochies, congregaties, lokale fondsen, maar ook particulieren zijn vaak bereid hieraan bij te dragen. Overig Overleg en uitwisseling vond plaats met wattwest dat actief is in de Kruiden - en Kleurenbuurt. Oplopende wachtlijsten van het Taalhuis gaven aanleiding voor contacten met ROC, school voor educatie en inburgering. Dit is slechts een greep van de instellingen waarmee het MST contact heeft. Vooruitzichten 2013 In het kader van samenwerking met de Gemeente Tilburg zal in 2013 samen met SEW, Ronde tafelhuis en enkele andere organisaties een samenwerkingsverband gemaakt worden rondom het gemeentebeleidsprogramma Meedoen en sociale stijging. 4

5 MST werkvloer 2012 Hans Poort over het belang van het leren van de Nederlandse taal Meer aandacht voor basisvaardigheden Rob: Ook in 2012 heb jij in het Taalhuis met veel mensen te maken gehad die taalles wilden volgen bij het MST. Is jou in 2012 iets speciaals opgevallen? Hans: Veel mensen zijn werkeloos geraakt. Vooral Poolse mensen kregen daarmee te maken. In het voorjaar 2012 was er een lijst van 105 mensen die we niet konden plaatsen. Dan moet je weten dat er dan al 300 tot 350 mensen op les zitten. Van die 105 waren maar liefst 41 Pools. Het zijn mensen die vaak een goede opleiding hebben genoten. Uitzonderingen daargelaten zijn ze gemiddeld rond de dertig. Rob: Hoe staat het met die lijst? Hans: De volhouders hebben later in het jaar een plaatsje kunnen bemachtigen. Anderen heb ik geprobeerd door te verwijzen naar andere instanties in de stad, zoals het ROC. Maar er zijn niet veel plekken waar mensen tegen een betaalbaar tarief terecht kunnen. Hans: Maar er is iets anders dat mij al langer opvalt en ook zorgen baart. Rob: Vertel... Hans: Er wordt veel gepraat over inburgering en het belang van een goede beheersing van het Nederlands. Intussen krijg ik steeds meer de indruk dat er per saldo steeds minder taalles gegeven en gevolgd wordt. Rob: Dat heeft met de bezuinigingen te maken. Hans: Dat is een deel van het verhaal. Er wordt te gemakkelijk gedacht over taalverwerving en krijgt daardoor niet de aandacht die het verdient. Als mensen werken, moet de baas het goed vinden dat ze op cursus gaan. Als mensen in trajecten zitten, staat werktraining centraal. Ik heb stellig de indruk dat zelfs bij inburgeringcursussen het leren van Nederlands er soms bij inschiet. Een taal doe je er niet zomaar bij, tenminste dat geldt voor de meeste mensen. Rob: Meer ruimte voor taal dus. Hans: Ja. Dat is vooral belangrijk voor mensen die geen of weinig leerervaring hebben. Er komen heel wat mensen langs mijn bureau die basisvaardigheden missen, dat geldt ook voor rekenen bijvoorbeeld. Ik schrik daar elke keer weer van. Zeker als je ziet wat mensen zouden moeten weten op basis van de cursussen of trajecten die ze eerder gevolgd hebben. Meer ruimte voor taal, maar ook veel meer aandacht voor basisvaardigheden als rekenen. Hans Poort is coördinator van het MST-Taalhuis. Dagelijks heeft hij te maken met de mensen die bezig zijn om hun Nederlands te verbeteren. MST-Taalhuis Per halfjaar (voorjaar c.q. najaar) nemen rond de 300 leerlingen deel aan één van de taallessen van het MST-taalhuis. Op jaarbasis volgen ongeveer 500 verschillende leerlingen les. Het taalonderwijs van het MST-Taalhuis kent 2 verschillende stromen: de participatiestroom en de leerstroom. Op basis van het taalniveau van de leerling, de onderwijservaring in Nederland en het land van herkomst en ambities, wordt besloten in welke stroom de leerling les zal krijgen. De leerstroom is bedoeld voor leerlingen die ervaring hebben met studeren. Wij verwachten dat zij minimaal niveau B1 kunnen halen en waarschijnlijk staatsexamen kunnen doen. Door regelmatige toetsing wordt de doorstroom en instroom van leerlingen bepaald.. In de participatiestroom wordt les gegeven aan leerlingen die weinig tot geen onderwijservaring hebben. Zij zijn vaak geheel of gedeeltelijk analfabeet. Ook leerlingen die geschoold zijn in een ander alfabet komen in de alfabetiseringstrajecten terecht. Digitaal trapveld en (Re)creatief programma De snelle digitale veranderingen werken door in het digitale cursusaanbod dat in 2012 verder is aangepast. Voorheen waren er twee cursussen gericht op basaal computergebruik. Nu is het aanbod gevat in modules. In periodes van 9 weken komt telkens een ander aspect van het computergebruik aan bod. Dit begint nog steeds bij de absolute basis, maar het werken met modules biedt ruimte om vraaggericht het materiaal uit te breiden. Het MST zal in de nabije toekomst gaan starten met een training gericht op het behalen van een ECDL certificaat (Europan Computer Drivers Licence). Deze training richt zich op mensen die al wel ervaring hebben op de computer maar deze vaardigheden, met het oog op werk, willen vergroten. Naast het Digitaal trapveld, blijft er altijd behoefte aan een recreatief programma. Het MST-aanbod varieerde van naailes, tekenen en schilderen, hobbyclub, Spaans, Engels en Frans. In 2012 waren bij het Digitaal trapveld en het (re)creatief programma cursisten betrokken. 5

6 MST werkvloer 2012 Lydia Verhagen over hulp - en dienstverlening via het Gasthuis Soms zijn mensen al geholpen wanneer de mogelijkheden op een rijtje zijn gezet Rob: Het Gasthuis is een redelijk nieuw project binnen het MST, hoewel het inmiddels al een aantal jaren draait. Kun je uitleggen wat het Gasthuis doet? Lydia: Het Gasthuis combineert gastvrijheid met ondersteuning en hulpverlening. Mensen kunnen er terecht met allerlei problemen. Rob: Om wat voor problemen gaat het? Lydia: You name it Uitkering, schulden, verblijfsvergunning, gezinsproblemen. Dat kan echt van alles zijn. Rob: en die lossen jullie allemaal op? Lydia: Dat zou mooi zijn, maar dat is niet zo. Hoewel veel concrete problemen die we op het spreekuur tegenkomen, opgelost worden door onze vrijwilligers Marion, Gerard en Tracy. Zij klimmen in de telefoon en bellen met allerlei instanties of hulpverleners. De ene keer kan dat de sociale dienst zijn, een school, een arts of tandarts, of een advocaat. Rob: Daar is maatschappelijk werk toch voor? Lydia: Natuurlijk. Maar die zitten vaak aan hun tax. Voor veel mensen is de samenleving zo complex geworden dat een bezoek aan een spreekuur niet toereikend is. Wij kunnen wat meer tijd voor mensen nemen door ons spreekuur in te bedden in een gastvrije omgeving. Dat kunnen we natuurlijk alleen maar doen omdat we vrijwilligers inzetten. Rob: Wat voor soort mensen bezoeken het Gasthuis? Lydia: Dat is een gevarieerd publiek. Migranten, ex-ama s, maar ook Roma s, Oost-Europeanen, rasechte Tilburgers, stadsnomaden. Rob: Stadsnomaden? Lydia: Daarmee bedoelen we mensen die enerzijds wel een dak boven het hoofd hebben, maar anderzijds niet lijken te bestaan in de bureaucratie of daarin zijn zoekgeraakt. De problemen zijn vaak gigantisch en die los je niet 1,2,3 op. Contact houden, vertrouwen opbouwen en zo mensen in beeld houden is dan al heel wat. Rob: Is dat bij elkaar niet erg complex? Lydia: Je hoeft niet alles op te lossen, je kunt niet alles oplossen! Het feit dat we er zijn, wordt gewaardeerd. Het Gasthuis werkt bovendien als een platform. Mensen ontmoeten elkaar en helpen ook elkaar met suggesties. Soms zijn mensen al geholpen wanneer de mogelijkheden eens op een rijtje zijn gezet. Rob: en de vrijwilligers? Lydia: de betaalde mensen, zoals Lilian, Bic en ik vormen de achterwacht en coachen vrijwilligers. Je merkt dat vrijwilligers van het spreekuur kennis en ervaring opdoen, leren relativeren. Kortom ze ontwikkelen professionaliteit inclusief incasseringsvermogen en het eelt op de ziel. Onze aanpak heeft toekomst, daar ben ik van overtuigd. Lydia Verhagen is coördinator Gasthuis/Vlot Gasthuis De (tweede) Huiskamer van het Gasthuis is in 2012 in totaal 75 keer open geweest, op dinsdag en donderdag, en werd gemiddeld door 28 personen per keer bezocht. Huiskamer Voor de Huiskamer was 2012 het laatste jaar in het Huis van de Wereld waarin het het trefpunt was van cursisten, bezoekers en mensen die een afspraak hadden bij één van de organisaties in het Huis van de Wereld. Er is een kleine 300 kg (288) aan koffie weggeschonken en er werden iets meer dan 6700 (6710) theezakjes gebruikt. Dat geeft al aan dat in de lijn met voorgaande jaren tienduizenden bezoeken aan de Huiskamer zijn gebracht. 35 vrijwilligers onder de leiding van twee beroepskrachten maakten dit mogelijk. 6

7 MST werkvloer 2012 AanZet: Sociale activering Marij van Sprang als vrijwilligster, Fieke Pistorius en Bic Driessen als beroepskrachten waren verantwoordelijk voor sociale activering. Het zijn trajecten voor mensen die een uitkering hebben van Sociale Zaken en die hun participatie aan de maatschappij willen vergroten via cursussen en vrijwilligerswerk. Het MST bemiddelde in mensen via een AanZet-traject; 10 mensen zijn aangemeld voor een duaal traject: taal leren bij het MST en taal oefenen via vrijwilligerswerk (met een uitloop naar 2013) zal het laatste jaar zijn waarin sociale activering in deze vorm zal plaatsvinden. Bezuinigingen hebben de gemeente genoodzaakt zaken anders te organiseren. Aspecten van sociale activering keren terug in het nieuwe programma Meedoen en sociale stijging waaraan ook het MST aan meedoet en najaar 2013 begin 2014 van start zal gaan. Lilian van der Plaats over het asielbeleid, VLOT-trajecten en mensenhandel Het gaat erom dat mensen hun leven weer in eigen hand nemen Rob: Lilian, jij werkt met mensen die te maken hebben met het asielbeleid. In de loop van de jaren heeft de politiek daar flink aan gesleuteld. Wat is jouw indruk? Lilian: Interessant is het kinderpardon. Het is een erkenning van de situatie van in Nederland gewortelde kinderen. Het asielbeleid is echter niet sluitend. Helaas is dat ook in 2012 onze ervaring. Mensen blijven op straat belanden met het gevoel dat ze klem zitten. Ze zitten gevangen in een net van bureaucratische regels. Het systeem geeft geen passend antwoord op hun specifieke situatie. Rob: Verwacht je dan niet te veel? Lilian: Wacht even. Ik bedoel dat niet in de zin van een gespreid bedje. Rob: Hoe dan wel? Lilian: Het draait echt om basale zaken. Mensen zijn vaak lamgeslagen. Het gaat erom dat mensen hun leven weer in eigen hand nemen en zelf werken aan hun toekomst. Die toekomst kan ook liggen in het land van waar ze vandaan komen. Rob: Wat valt je verder op in 2012? Lilian: Dat er veel zieke mensen om hulp vroegen. In de tweede helft van het jaar vielen de slachtoffers van mensenhandel op. Vooral de Afrikaanse vrouwen die voor de seksindustrie naar Nederland zijn gehaald. Ze krijgen hier een tijdelijke verblijfsvergunning om beschikbaar te zijn bij het opsporen en indien mogelijk berechten van de daders. Als dit niet lukt en de zaak wordt geseponeerd, bijv. door gebrek aan bewijs, verliezen deze vrouwen hun verblijfsvergunning. Zij raken alles weer kwijt: huis, inkomen. En ze hebben dan al het nodige meegemaakt! Rob: Wat kan je doen? Lilian: In een VLOT-traject zoeken we samen met de mensen naar passende antwoorden; zo goed en zo kwaad als dat kan. Bemoedigend vond ik de conclusie van de Nationale Ombudsman, toen hij zich in augustus 2012 positief uitliet over de ontwikkeling om de aanpak van drang en dwang om te zetten in meedenken en faciliteren. Lilian van der Plaats is coördinator Gasthuis/Vlot. Zij richt zich op vluchtelingen. VLOT-trajecten 58 hulpaanvragen waarbij 78 personen betrokken waren met 24 verschillende nationaliteiten (nr. 1: Irak). Mannen: 60%, vrouwen 40%. Daarbij waren 10 minderjarige kinderen, de jongste was een baby van 4 maanden. Verder waren er 6 slachtoffers van mensenhandel. 7

8 EEN NIEUW DAK BOVEN HET HOOFD Het MST aan de Gasthuisring Twee keer verhuizen Voor de tweede keer in zijn bestaan is het MST verhuisd. Wij kwamen van de Bredaseweg, het klooster van de MSC, beter bekend als het Missiehuis. Hier ligt het begin van het MST. Met de hulp van de twee ondersteunende congregaties heeft het MST zich ontwikkeld tot een stedelijk centrum waar veel mensen voor allerlei activiteiten terecht kunnen. Toen bekend werd dat de MSC het klooster zou afstoten omdat het te groot werd, moest het MST op zoek naar een nieuwe huisvesting. Huis van de Wereld Met twee organisaties in vergelijkbare omstandigheden (COS Brabant en Stg. Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal) werd, samen met de Gemeente Tilburg, het Huis van de Wereld van de grond getild. In 2008 opende het Huis van de Wereld zijn deuren. Het MST kende vijf intensieve jaren aan de Spoorlaan, waar vele mensen niet alleen het Huis van de Wereld ontdekten maar ook het MST. In 2012 liep het experiment ten einde. Duidelijk werd dat een verlenging van het experiment er niet in zat. Het maatschappelijke klimaat was intussen ook veranderd. De crisis had flink toegeslagen. Bovendien stond het pand op de nominatie gesloopt te worden. Er moest dus worden uitgezien naar andere huisvesting. Naar de Gasthuisring Het MST vond die huisvesting aan de Gasthuisring. Op donderdag 20 december 2012 vond de verhuizing plaats naar Gasthuisring 54a. Daarmee kwam een einde aan ruim vijf jaar (en één dag) Huis van de Wereld aan de Spoorlaan! De toekomst voor het MST ligt nu aan de Gasthuisring. De nieuwe locatie is om twee redenen een bijzondere plek. Het MST is weer in de buurt van een klooster gevestigd, namelijk dat van de Fraters van Tilburg. De fraters waren verheugd met de komst van het centrum omdat het werk van het MST ook aan sluit bij hun gedachtengoed. Spoorzone De andere reden is dat de nieuwe locatie middenin de Spoorzone ligt. De ontwikkeling van de Spoorzone is de grootste stedenbouwkundige ingreep in Tilburg sinds de jaren zestig. Met een vernieuwde Spoorzone wil Tilburg haar centrum verder uitbreiden en de kennis- en cultuurfunctie verder te verstevigen. De ongeveer 75 hectare ruimte biedt mogelijkheden voor een Stadscampus waar ondermeer onderwijs, een hotel en congrescentrum en de bibliotheek van de toekomst samen komen. In de Spoorzone kan gewoond en gewerkt worden, maar ook creatieve initiatieven krijgen de ruimte. (www.tilburgspoorzone.nl/home) 8

9 Presentie als kwaliteit Het MST als een laagdrempelige, sociale omgeving die mensen niet alleen aantrekt, maar ook stimuleert om actief te worden, kan iets toevoegen aan de Spoorzone. Presentie als kwaliteit: maatschappelijke aanwezigheid bij groepen in de samenleving die het moeilijk hebben. Belangrijk is verder om op een natuurlijke manier leefwerelden met elkaar te verbinden en om zo de dialoog van het alledaagse los te maken. Drie lagen MST Het MST heeft de beschikking over circa 831 m2 verdeeld over drie lagen: begane grond, 1e en 2e etage. De begane grond wordt gevormd door een ontvangstruimte (huiskamer), spreekkamers en een grote werkkamer. De 1e etage bevat een mix van kantoren, leslokalen, balie en het secretariaat. Op de 1e etage is ook het kantoor gevestigd van I.O.M. (International Organization voor Migration) een interessante organisatie voor de vele migranten die ons centrum bezoeken. De 2e etage heeft vier leslokalen en een atelier. Dicht bij het station De locatie is op loopafstand van het station (ca. tien minuten) en is gezien de centrale ligging, goed geschikt als vergaderruimte voor externe partijen. 9

10 MST en VRIJWILLIGERS 160 vrijwilligers = 24 beroepskrachten MST en vrijwilligers Dat de vrijwilliger niet bestaat, klinkt inmiddels als een gevleugelde uitdrukking. Het geldt bij uitstek voor het MST. Vrijwilligers zijn nauwelijks op een noemer te brengen, behalve dan dat het allemaal mensen die geen loon ontvangen voor hun inspanningen en betrokkenheid. De vrijwilligers die actief zijn binnen het centrum hebben zeer uiteenlopende achtergronden. Sommigen zijn met pensioen of hebben een baan; voor anderen is vrijwilligerswerk een stap uit het isolement of een opstap naar betaald werk. In 2012 zijn binnen het MST ongeveer 160 vrijwilligers actief. Rond de 30 werken als docent Nederlands, 10 personen geven Engels, Spaans of Frans. Daarnaast zijn er 20 betrokken als computerdocent. In de kring van de Huiskamer/ straatkrant/ Roma-project zijn er 35 actief. Het MST- Gasthuis kent 20 vrijwilligers. In de creatieve sfeer zijn 10 vrijwilligers actief bij de teken-, schilder-, en naailessen. Bij de balie, ICT, administratie, bibliotheek, transport etc. zijn 35 mensen actief als dienstverlenende vrijwilligers. Het MST kent 9 betaalde medewerkers. Tegenover 1 medewerker staan ruim 17 vrijwilligers. Vrijwilligers zijn maximaal betrokken bij de gang van zaken in het centrum. Dat is altijd al zo geweest. Eigenaar Vrijwilligers, zeker die al langere tijd verbonden zijn met het MST, voelen zich eigenaar en mede verantwoordelijk voor het MST. Tijdens de verhuizing in december 2012 naar de nieuwe locatie werd dat weer duidelijk. Er is enorm gesjouwd en opgeruimd. Ook het op orde brengen van het nieuwe pand was onbetaalbaar geweest zonder inzet van vrijwilligers. Naar schatting verzetten 160 MST-vrijwilligers het werk van 24 beroepskrachten. De grote variëteit leidt vaak tot verrassende combinaties en het mede-eigenaarschap lokt nieuwe initiatieven uit die variëren van kookprojecten, nieuw cursusaanbod, het verspreiden van de Zelfkrant en een MST-bus. Behalve dat vrijwilligers uiteenlopende achtergronden hebben, komen mensen langs verschillende routes bij het MST terecht. Zo kan een activiteit waar men als cursist aan meedeed de opstap zijn naar vrijwilligerswerk; anderen komen via een traject. De meeste vrijwilligers komen via mond tot mond reclame bij het MST terecht. Er worden nauwelijks advertenties geplaatst om vrijwilligers te werven. Dat dit bestaat! Wekelijks wordt het MST door honderden mensen bezocht. De variëteit aan vrijwilligers en bezoekers gecombineerd, creëert een grote culturele diversiteit waarin mensen op een ontspannen manier met elkaar omgaan. Uiteenlopende leefwerelden komen bij elkaar en raken aan elkaar. Dat maakt doorgaans grote indruk op stagiaires die, vooral vanuit mbo-opleidingen, soms HBO of WO, hun stages vervullen. In hun kennismaking met de leefwerelden krijgen zij niet alleen te maken met de leuke culturele aspecten. Indringend is de confrontatie met de problematiek waar jonge vluchtelingen (Exama s), veelal leeftijdgenoten van de stagiaires, mee kampen. De complexiteit van het leven van de Romafamilies met de worsteling met hun eigen traditie enerzijds en de eisen van de Nederlandse samenleving anderzijds, is een vervreemdende bijna exotische ervaring. Het ontlokte een stagiaire, vol van indrukken, de verzuchting: Dat dit bestaat! 10

11 BLIKVANGERS 2012 Op 27 februari bracht het CDA-raadslid Marie-Thérèse Blomme een werkbezoek aan het MST. Zij deed mee aan een aantal activiteiten, waaronder een taalles. Haar werkbezoek werd gefilmd in het kader van de serie TilburgSpreekt en is te zien op YouTube onder de titel: Marie-Thérèse Blomme (CDA) en het Huis van de Wereld. Nico Willemse was de 80 gepasseerd toen hij op 5 juli overleed. Hij was een gewaardeerd vrijwilliger die meer dan tien jaar actief was bij het MST als gastheer in de Huiskamer. Op 11 november overleed broeder Gerard van den Bosch op 78- jarige leeftijd. Broeder Gerard, die iedereen kende als de vriendelijkheid zelf, heeft lange tijd met name op de Bredaseweg hand- en spandiensten verricht voor het MST. Een compleet orkest nam op 13 oktober bezit van de Huiskamer om er een uitvoering te geven. Het Ricciotti Ensemble is een symfonieorkest bestaande uit veertig studenten. Het merendeel van de leden is student aan een Nederlands of buitenlands conservatorium; een aantal is vergevorderd amateur. Het Ricciotti Ensemble kan binnen twee minuten opstellen en heeft geen podium, stoelen of kleedkamers nodig, daardoor is het orkest in staat om daadwerkelijk overal op te treden. algemeen overste) namens de Fraters van Tilburg en Anton van Opdorp (voorzitter van bestuur) namens het Missionair Servicecentrum Tilburg (MST) tekenden op 12 november het huurcontract. In november en december werden voorbereidingen getroffen voor de verhuizing naar de Gasthuisring. In het pand aan de Gasthuisring moesten ook een aantal aanpassingen worden gedaan. De afsluitende bijeenkomst van het Huis van de Wereld vond plaats op donderdag 13 december. Besturen, stafleden en vrijwilligers van de betrokken organisaties waren aanwezig. Het betekende een afscheid van collega s die jaren nauw hadden samengewerkt. De resultaten van het Huis van de Werelden werden gepresenteerd. Er werden verschillende toespraken gehouden. Namens de gemeente was wethouder Auke Blaauwbroek aanwezig; ook oudwethouder Jan Hamming was aanwezig. Op 2 november werd de MST-Bus in gebruik genomen. Toen Pater Poels in 2010 tachtig jaar werd, besloten enkele Tilburgse organisaties om iedere twee jaar een project te gaan ondersteunen In de geest van pater Poels. Woningstichting Tiwos was dit jaar aan de beurt om een project te ondersteunen en nodigde Tilburgers via een ideeënwedstrijd uit. Het busproject werd winnaar en de corporatie stelde vijfduizend euro beschikbaar om de bus via taxi bedrijf Bert Korthout aan te schaffen. De bus wordt gebruikt voor mensen die verhuizingen en transporten niet kunnen betalen. Begin november kwamen het MST en de Fraters van Tilburg overeen dat het MST een deel van de voormalige bibliotheek van de fraters aan de Gasthuisring gaat betrekken. MST en de Congregatie CMM hebben de intentie een langjarige verbintenis aan te gaan. Frater Edward Gresnigt (plaatsvervangend Mee naar Gasthuisring Op 20 december verhuist het MST naar de Gasthuisring. 11

12 Personeelsbezetting aanvang 2013 Naam Functie fte uren Driessen, Bic Beleidsmw./proj. AanZet 0,78 28 Geelen, Marieke van Mw ondersteuning organisatie 1,00 36 Kemper, Nienke Financieel administratief mw 0,67 24 Pistorius, Fieke Stafmw. organisatie/aanzet 0,89 32 Plaats, Lilian van de Coördinator Gasthuis/Vlot 0,54 19,5 Poort, Hans Coördinator MST-Taalhuis 0,89 32 Theuvenet, William Huismeester 0,89 32 Verhagen, Lydia Coördinator Gasthuis/Vlot 0,78 28 Zwan, Rob van der Directeur 1, ,44 267,5 Stichtingsbestuur aanvang 2013 Dhr. Anton van Opdorp voorzitter Zr. Lies Alkemade fdnsc vicevoorzitter Dhr. Paul van Hattem penningmeester Dhr. Cas de Quay secretaris Mw. Tine Ansems bestuurslid Dhr. Ben Beljaars bestuurslid P. Theo te Wierik msc bestuurslid MST Gasthuisring 54a 5041 DT Tilburg tel fax Rabobank:

Jaarbeeld 2013. missie. Een nieuwe naam: MST Mensen in beeld houden. Inhoud

Jaarbeeld 2013. missie. Een nieuwe naam: MST Mensen in beeld houden. Inhoud Jaarbeeld 2013 Een nieuwe naam: MST Mensen in beeld houden Inhoud MST mensen in beeld 2013 2-3 Meedoen & sociale stijging 4 Sinds medio 2013 heeft het MST een nieuw beeldmerk en een nieuwe naam. Hoewel

Nadere informatie

Bijlage

Bijlage Bijlage Tabel i Immigratie naar Nederland van niet in Nederland geboren vreemdelingen, naar land van herkomst ^995-2002) Totaal Westerse landen 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 74.703 86.183 87.145

Nadere informatie

Jaarbeeld Inhoud

Jaarbeeld Inhoud Jaarbeeld 2015 Voor u ligt het MST Jaarbeeld 2015. Dit jaarbeeld biedt een overzicht van de activiteiten van het MST in 2015. De getallen en de staatjes geven een beeld van het volume en het bereik van

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013

Stichting Z11 Jongerencoaching. Jaarverslag 2013 Stichting Z11 Jongerencoaching Jaarverslag 2013 Inhoud Visie en Missie Z11 Hoofdstuk 1 - Activiteiten - Samenwerking - Resultaat en kosten - Organisatie Hoofdstuk 2 - Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 - Financiële

Nadere informatie

Samenspraak, het taalcoach project van Buurthuis het Vrouweveld beleefde in 2016 alweer haar 14e levensjaar.

Samenspraak, het taalcoach project van Buurthuis het Vrouweveld beleefde in 2016 alweer haar 14e levensjaar. Inleiding De huidige samenleving kenmerkt zich door individualisering. Mensen hebben veel individuele keuzevrijheid gekregen. Hoger opgeleiden vinden in die samenleving veelal hun weg, maar mensen met

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: maart 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Halderberge Introductie VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. De

Nadere informatie

Spreekuur. Werklozenkrant

Spreekuur. Werklozenkrant Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave: Intro: pagina 3 Spreekuur: pagina 4 Werklozenkrant: pagina 4 Weekje Weg: pagina 5 Jeugdsportfonds: pagina 5 Organisatie: pagina 6 Financieel overzicht: pagina 7 Intro In

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Oss

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Oss VLUCHTELINGENWERK OSS IN 2013 VluchtelingenWerk probeert zoveel mogelijk in te spelen op veranderingen in de maatschappij. In 2013 hebben we ons vooral gericht op de toename van financiële problemen bij

Nadere informatie

Kennismaking. Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Syrische vluchteling. Den Haag. Verblijft op dit moment in de noodopvang

Kennismaking. Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel. Syrische vluchteling. Den Haag. Verblijft op dit moment in de noodopvang Kennismaking Elise Schutte Coordinator Vrijwilligerswerk Vluchtelingenwerk Zuidvleugel Den Haag Samaan Samaan Syrische vluchteling Verblijft op dit moment in de noodopvang Wat zouden jullie graag willen

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Schijndel Introductie In de gemeente Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017

Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017 Jaarverslag 2016 Oss, maart 2017 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van HOI over 2016. De drie deelnemende geloofsgemeenschappen, Paaskerk, Titus Brandsmaparochie en H. Hartparochie hebben hun vertrouwen

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Geertruidenberg. Locatie Geertruidenberg VluchtelingenWerk WOBB 1 VLUCHTELINGENWERK WOBB- LOCATIE GEERTRUIDENBERG Het Vluchtelingenwerk in de kernen Raamsdonksveer en Geertruidenberg is ontstaan doordat betrokken burgers zich wilden inzetten

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2014 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel 1 Introductie In Schijndel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de gemeente komen wonen.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Waalwijk Introductie VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. We zetten ons als onafhankelijke organisatie in voor

Nadere informatie

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard

Jaarverslag. Humanitas. ThuisAdministratie. Bommelerwaard Jaarverslag Humanitas ThuisAdministratie Bommelerwaard 2009 1 Inleiding April 2007 is de afdeling Bommelerwaard van de Vereniging Humanitas gestart met het Project Thuisadministratie. Inmiddels draaien

Nadere informatie

Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk

Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk Programma 1. Welkom 2. Voorstellen 3. Informatie over vluchtelingenwerk 4. Geen tijd te verliezen 5. Inburgeren 6. (Vrijwilligers)Werk is integreren

Nadere informatie

Foto: V.l.n.r. Bas van der Veldt (Algemeen Directeur AFAS), Margriet Jongerius (wethouder Gemeente Utrecht) en Jan Bogerd Vz CvB Hogeschool Utrecht

Foto: V.l.n.r. Bas van der Veldt (Algemeen Directeur AFAS), Margriet Jongerius (wethouder Gemeente Utrecht) en Jan Bogerd Vz CvB Hogeschool Utrecht Hogeschool Utrecht, AFAS Software en de gemeente Utrecht hebben de pilot in samenwerking ontwikkeld. Deze Utrechtse partners maken gebruik van de expertise van de Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF

Nadere informatie

Taalhuis Haarlemmermeer

Taalhuis Haarlemmermeer Taalhuis Haarlemmermeer Wat is een Taalhuis? Het Taalhuis in de Bibliotheek Haarlemmermeer is een plek waar volwassenen beter kunnen leren lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Burgers kunnen

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Schijndel. Locatie Schijndel 1 2013 2013 was een jaar van veranderingen voor VluchtelingenWerk Schijndel. Naast dat de locatie Schijndel afgelopen jaar veel nieuwe vrijwilligers heeft mogen verwelkomen, hebben we hard gewerkt om nieuwe

Nadere informatie

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop

Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Probus Heerlen 1 Khaldoun Salim en Wiel Regtop Ervaringen van een taalcoach en zijn cliënt. Presentatie 20/1/16 Hoe is het zo gekomen? Enige ervaringen. Interview De Drie Ringen, 19/1/2015 Het wil een onafhankelijke en breed samengestelde organisatie

Nadere informatie

ICT Niveau 2. ICT Niveau 3 en 4

ICT Niveau 2. ICT Niveau 3 en 4 ict COLLEGE Als ICT er ben je ook veel bezig met het uitleggen van technische zaken aan gebruikers. ICT is techniek én communicatie. >> PAG. 4 HELP ZONDER DESK De computer en jij zijn twee handen op één

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: februari 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gewerkt in je land van herkomst? Hoe heb je die baan gevonden? Heb je wel eens in Nederland naar werk gezocht? Hoe heb je dat gedaan? Hoofditem

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707

INHOUD. RSIN- identificatienummer: NL 8504 01 422 KVK 52337707 INHOUD Ontstaan van de Stichting... 3 Activiteiten 2012... 3 Publiciteit... 4 Hulpvragers naar afkomst... 4 Vrijwilligers werkzaam in Vlissingen en Goes.... 4 Hulpvragen... 5 Tegenvallers in 2012... 5

Nadere informatie

Het verhaal van de Actielessen

Het verhaal van de Actielessen http://www.edusom.nl Het verhaal van de Actielessen In de Actielessen ontmoeten acht mensen elkaar. Ze kennen elkaar van een taalcursus. 1. Overal kun je de taal leren In de eerste Actieles ontmoeten Mounir

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Aflevering 2: Solliciteren

Aflevering 2: Solliciteren Aflevering 2: Solliciteren Vragen vooraf: Heb je wel eens gesolliciteerd naar een baan? Hoe deed je dat? Heb je een curriculum vitae? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud: Milouska en Bayu kijken hoe je kunt

Nadere informatie

Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د. Jaarverslag 2014. Adres

Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د. Jaarverslag 2014. Adres Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د Jaarverslag 2014 vlag van Nederland vlag van Irak Adres Stichting ICMP Kruisstraat 103, 6411 BS Heerlen

Nadere informatie

Natuurlijk heet ik onze a.s. vertrouwenspersonen hartelijke welkom en u allen die zich betrokken voelt bij deze uitreiking!

Natuurlijk heet ik onze a.s. vertrouwenspersonen hartelijke welkom en u allen die zich betrokken voelt bij deze uitreiking! Geachte Wethouder, Hartelijk welkom! We zijn verheugd over uw komst in het Dialooghuis, waarin u in een feestelijke sfeer voor het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) het Certificaat Vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten

Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten Stip op de horizon Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten Inleiding De grotere toestroom van vluchtelingen in Nederland en in Asten en Someren roept nieuwe vraagstukken op. De

Nadere informatie

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt

Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Evaluatie Meldpunt Zorg en Welzijn 2016 Stichting Samen Onbeperkt Januari 2017 Inleiding Het Meldpunt Zorg is een initiatief van de Stichting Samen Onbeperkt in samenwerking het Buurtloket 6211. Naast

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: april 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

KansenNet Jaarverslag.

KansenNet Jaarverslag. KansenNet Jaarverslag 2016 www.kansennet.nl INLEIDING Met Energie en Enthousiasme KansenNet heeft het jaar 2016 met trots en tevredenheid afgesloten. Opnieuw hebben 167 vrijwilligers bestuur, coördinatoren

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 22-05-2014 IN OPDRACHT VAN: Dienst Uitvoering Onderwijs UITGEVOERD DOOR: MWM2, Anuschka Sital 2 SAMENVATTING ACHTERGROND MWM2 heeft in opdracht

Nadere informatie

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars SI--ART Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars Voorwoord zoeken die in aanmerking komen voor stimulering vanuit st-art. Wij voelen ons erg betrokken bij kunst en willen via stichting st-art

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013

Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Taalles werkt! Een fotoserie in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013 Deze fotoserie is ontwikkeld in het kader van de Week van de Alfabetisering 2013. In Utrecht wonen zo n 30.000 mensen die

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Smoelenboek Bestuursleden

Smoelenboek Bestuursleden Smoelenboek Bestuursleden Het bestuur van Taal aan Zee bestaat uit: Rob Wiegman (voorzitter), Jurrie Vos (penningmeester), Ingrid Sijlbing (secretaris), Marianne Beelaerts, Donny Brandon, Ed de Bruyn Kops

Nadere informatie

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016

Sectorgids Educatie OnderwijsBoulevard 2015-2016 : specialisten in maatwerk Sectorgids Educatie 2015-2016 Sector Educatie - 2 Inhoudsopgave pagina Inleiding 1 BasisEducatie in de 2 Nederlands als tweede Taal (NT2) en inburgering in de 3 4 6 3 MBO opleidingen

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen De Stichting voor Vluchteling- Studenten UAF De Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF is een mensenrechtenorganisatie die financiële, praktische en

Nadere informatie

Werkblad 2 2 Solliciteren Vanaf halverwege Niveau A1...

Werkblad 2 2 Solliciteren Vanaf halverwege Niveau A1... Vragen vooraf Heb je wel eens gewerkt in je land van herkomst? Hoe heb je die baan gevonden? Heb je wel eens in Nederland naar werk gezocht? Hoe heb je dat gedaan? Hoofditem Fragment 1 Korte inhoud Milouska

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

Vrijwilligerscollege Roosendaal

Vrijwilligerscollege Roosendaal Vrijwilligerscollege Roosendaal Wie zijn wij? Wat doen wij? Wat kunnen wij voor jou betekenen? Wat is het vrijwilligerscollege? Onze missie en visie Het motto is leren van elkaar. Het vrijwilligerscollege

Nadere informatie

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016

Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Wij slaan graag een brug tussen mensen die willen helpen en zij die dat nodig zijn Jaarverslag Stichting Present Zuid-Oost Groningen 2016 Stichting Present Zuid-Oost Groningen Postbus 12 9665 ZG Oude Pekela

Nadere informatie

NEDwerk! van TWiNburgering WIE? WAAROM? WAT? HOE?

NEDwerk! van TWiNburgering WIE? WAAROM? WAT? HOE? WIE? WAAROM? WAT? HOE? TWiNburgering zie www.twinburgering.nl WIE? ELLEN Jurist Coach Trainer Werknemersvaardigheden ONA-trainer EVELYN Docent NT1 en NT2 Strategisch opleider Aanjager en verbinder Nederlands

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

Boven Oosterdiep JP Veendam Tel.: Mob.:

Boven Oosterdiep JP Veendam Tel.: Mob.: 0 Boven Oosterdiep 125 9641 JP Veendam Tel.: 0598-617 398 Mob.: 06-158 970 41 www.stichting-goedbezig.nl info@stichting-goedbezig.nl Even voorstellen. Ineke Wubs: Mattie van der Veer: Lianne Hamming: Mariska

Nadere informatie

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar)

02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) BELLA (II) 02-01-2006-28-04-2014 (8 jaar) In 2007 kwam je voor het eerst lessen op onze hondenschool. Je had als pup eerder getraind op een andere school maar moest daar stoppen vanwege ED operaties aan

Nadere informatie

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT?

STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? STICHTING DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT BELEIDSPLAN I WAT IS DE DAG VAN DE BEDREIGDE ADVOCAAT? * Inleiding Sedert 1990 zetten de advocaten Symone Gaasbeek-Wielinga en Hans Gaasbeek zich in voor bedreigde

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Stichting Werken met Eric en Cindy

Stichting Werken met Eric en Cindy Jaarverslag 2007 Stichting Werken met Eric en Cindy Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De Stichting a. aanleiding b.bestuursleden c. doelstelling d. werkwijze 3. Ontwikkelingen in 2007 a. bestuur b. scholen

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Informatie Vrijwilligerswerk 1 Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.vtvmiddenholland.nl E-mail info@vtvmiddenholland.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 2015 Algemeen Vanaf de statutenwijziging per 8 december 2015 is de officiële naam: stichting Vluchtelingenwerk Samenspraak Bunnik, afgekort tot VWSB. De kerntaak is de begeleiding

Nadere informatie

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool

Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool Achtergrond informatie Toolkit Ouderbetrokkenheid vakantieschool De vakantieschool is een bijzonder moment, waarbij de sfeer op school anders is dan anders. Er is extra aandacht voor de leerlingen en de

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Inhoud: Hulpvragers Maatjes Coördinatoren Sponsors Financiën Bestuur Toekomst Namens het bestuur mag ik u verslag uitbrengen van de activiteiten van Schuldhulpmaatje-WF

Nadere informatie

taal in veenendaal verbeter je nederlands Hollandaca ögrenmek istiyorsaniz Wanaaji Holandeeskaaga

taal in veenendaal verbeter je nederlands Hollandaca ögrenmek istiyorsaniz Wanaaji Holandeeskaaga taal in veenendaal verbeter je nederlands Hollandaca ögrenmek istiyorsaniz Wanaaji Holandeeskaaga Verbeter je Nederlands! Wil jij ook beter Nederlands leren? Ga dan naar de bibliotheek in De Cultuurfabriek.

Nadere informatie

- Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart. - Ontstaan, kracht en missie. - De mensen van Nisa for Nisa. - Stage lopen. - Financiën - ANBI

- Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart. - Ontstaan, kracht en missie. - De mensen van Nisa for Nisa. - Stage lopen. - Financiën - ANBI 1. - Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart - Ontstaan, kracht en missie - De mensen van Nisa for Nisa - Stage lopen - Financiën - ANBI De Vertaling : لمن التسج ل وبطالة االشتران النشاة الموة و المهمة

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2009

VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2009 VLUCHTELINGEN IN GETALLEN 2009 Inhoudsopgave A. VLUCHTELINGEN IN NEDERLAND Vluchtelingen in Nederland: grootste groepen 2 Asielaanvragen 3 Beslissingen 4 Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv en)

Nadere informatie

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik

Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en zorggebruik ITS, Radboud Universiteit Nijmegen Roelof Schellingerhout 024 3653500 r.schellingerhout@its.ru.nl 5 februari 2013 Allochtonen in Nijmegen Gezondheid en

Nadere informatie

JOBHULPMAATJE. Workshop Studiedag Kerk-Werk

JOBHULPMAATJE. Workshop Studiedag Kerk-Werk JOBHULPMAATJE Workshop Studiedag Kerk-Werk Even voorstellen Wat heb jij met kerk(en)werk? Onderwerpen 1. Werkloos: ramp of kans? Twee perspectieven 2. Werkloosheid in Nederland 3. Persoonlijke gevolgen

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter Landelijk politiek Stedelijk politiek Media info@onsutrecht.nl www.onsutrecht.net Lijsttrekker-Voorzitter Ufuk Dogerle Sinds 1984 werkzaam in de pipeline industrie in Engeland, Canada, Irak, Dubai, Amerika

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel

Jaarverslag 2015 VluchtelingenWerk WOBB, Locatie Sint-Michielsgestel Introductie In de gemeente Sint-Michielsgestel werkt een zeer enthousiaste groep vrijwilligers onder leiding van de coördinator. Het dagelijks werk is het ondersteunen van vluchtelingen die nieuw in de

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 2

Inhoudsopgave hoofdstuk 2 -46- Inhoudsopgave hoofdstuk 2 Samenvatting hoofdstuk 2 Tabellen: 2.1 Loop van de bevolking 2.2 Loop van de bevolking in Haaglanden per gemeente, Zuid-Holland en Nederland in 2013 2.3 Loop van de bevolking

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen)

Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Jaarverslag stichting AZIZ 2013 Stichting AZIZ (Asielzoekers Zichtbaar In Zorgen) Waarom stichting AZIZ? De stichting Aziz is vorig jaar, in december 2012, opgericht. De aanleiding daarvoor was dat we

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 2018

Beleidsplan 2014 2018 BELEIDSPLAN 2014-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... - 2 - INLEIDING... - 3 - DOELSTELLING... - 3 - DOELGROEP EN WERKGEBIED... - 3 - DE ACCOMODATIE... - 3 - BESTUURSORGANISATIE... - 4 - BELEID... - 4 -

Nadere informatie

Beantwoording vragen ex art. 41 RvO VVD, CDA en Stadspartij overbed Bad Brood. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Beantwoording vragen ex art. 41 RvO VVD, CDA en Stadspartij overbed Bad Brood. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Beantwoording vragen ex art. 41 RvO VVD, CDA en Stadspartij overbed Bad Brood G.P. de Jong De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 62 96 1 6340358 03-05-2017 Geachte heer,

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: mei 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1 januari

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Leren & Werken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Leren & Werken Steeds opnieuw raak ik mijn baan kwijt. Waar ligt dat nou aan? Welke vervolgopleiding zou iets voor mij zijn? Is er voor mij extra ondersteuning

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Stichting VLUCHTELINGENORGANISATIE MAI MI BATH

JAARVERSLAG 2012. Stichting VLUCHTELINGENORGANISATIE MAI MI BATH Vluchtelingenorganisatie JAARVERSLAG 2012 Stichting VLUCHTELINGENORGANISATIE MAI MI BATH Augustus 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 3-4 HULPVERLENING 5-6 FINANCIEN 6-7 SLOTWOORD VAN HET BESTUUR 7 Stichting vluchtelingenorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

1. Inleiding Aanmeldingen bij CoMensha... 3

1. Inleiding Aanmeldingen bij CoMensha... 3 Rapportage januari t/m mei 215 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Aanmeldingen bij CoMensha... 3 2.1. Aanmeldingen in de periode 1 januari t/m 31 mei 215... 3 2.2. Aanmeldingen per categorie... 3 2.2.1.

Nadere informatie

De Taaleis U begrijpt, leest, praat en schrijft Nederlands

De Taaleis U begrijpt, leest, praat en schrijft Nederlands De Taaleis U begrijpt, leest, praat en schrijft Nederlands U kunt al Nederlands Uw Nederlands is onvoldoende U gaat Nederlands leren Het Taalhuis Kunt u Nederlands? Uw Nederlands is voldoende Uw Nederlands

Nadere informatie

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION

BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION BELEIDSPLAN LEMON FOUNDATION Dit plan bevat een overzicht van de belangrijkste beleidsvoornemens van het bestuur van LEMON FOUNDATION / STICHTING LEMON (de Stichting ) ten aanzien van: A. de te verrichten

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel

Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maandelijkse rapportage cijfers (mogelijke) slachtoffers mensenhandel Maand: augustus 2012 Deze rapportage beschrijft het aantal aangemelde (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel bij CoMensha van 1

Nadere informatie

Kenningsmakingsdag SV-CIBO 20 december 2014. Jaarplan 2015. Vluchtelingen en nieuwkomers de weg wijzen in de Belgische samenleving

Kenningsmakingsdag SV-CIBO 20 december 2014. Jaarplan 2015. Vluchtelingen en nieuwkomers de weg wijzen in de Belgische samenleving Jaarplan 2015 Vluchtelingen en nieuwkomers de weg wijzen in de Belgische samenleving Inhoudsopgave Inleiding Wie? Wat? Waarom? Programma 2015 Welke activiteiten plannen we volgend jaar? Sport en cultuur

Nadere informatie

De Taaleis U begrijpt, leest, praat en schrijft Nederlands

De Taaleis U begrijpt, leest, praat en schrijft Nederlands Kom oefenen met de taal in het Taalhuis! Ik kan niet goed lezen Ik wil beter leren schrijven Ik wil oefenen met spreken De Taaleis U begrijpt, leest, praat en schrijft Nederlands Waar kunt u naartoe? Naar

Nadere informatie

Stichting Leerhulp Roermond

Stichting Leerhulp Roermond Stichting Leerhulp Roermond JAARVERSLAG 2011 1. Algemene informatie Rechtspersoon Stichting Leerhulp Roermond (SLR) is opgericht bij notariële akte van 27 augustus 2004, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL

ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST. Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL ALTRA COLLEGE NOORD / ZUIDOOST Leren en werken voor je toekomst WWW.ALTRA.NL Beste leerling, welkom bij Altra College! Mentor Goedemorgen, goed dat je er bent! We zijn blij dat je er bent. Bij de beroepsopleiding

Nadere informatie

Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding

Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard. Inleiding. Schuldhulpmaatjes. Hulpvragen. Tijdsbesteding Verslag coördinatie van het Project Schuldhulpmaatje in Heerhugowaard 2016 Inleiding Schuldhulpmaatjes Hulpvragen Tijdsbesteding Relaties / Ketenpartners Bedrijfsmaatje Conclusie Januari 2017 Pagina 1

Nadere informatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie

Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant Op zoek naar een fysieke locatie De sector logistiek groeit; internationaal, nationaal en zeker ook regionaal. Dat biedt kansen voor Noordoost-Brabant. Met sterke

Nadere informatie