Welkom. Fiscale emigratie naar Zwitserland of Zuid-Europa

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. Fiscale emigratie naar Zwitserland of Zuid-Europa"

Transcriptie

1 Welkom

2 Welkom Fiscale emigratie naar Zwitserland of Zuid-Europa

3 Programma Opening Introductie ESJ Accountants & Belastingadviseurs Introductie ABN AMRO Mees Pierson Lezing ESJ: Het kan veel beter in het buitenland / Maurice de Clercq ABN AMRO: Fiscale emigratie naar Zwitserland of Zuid-Europa / Jan van Bueren Sluiting

4 1. Introductie ESJ ESJ Accountants & Belastingadviseurs is een full service accountants- en belastingadvieskantoor met een sterke fiscale focus. Voor MKB-ondernemingen alsmede voor vermogende particulieren verrichten wij onze diensten vanuit MKB accountants, Audit & Assurance Services, Tax Corporate en Private en Advisory. Wij hebben zo n 200 medewerkers verspreid over 5 vestigingen.

5 1. Introductie ABN AMRO ABN AMRO MeesPierson ABN AMRO Bank (Switzerland) AG Vermogensstructurering / Wealth Structuring Emigratie naar Zwitserland of andere landen Internationale structureringen Overdracht van vermogen naar de volgende generatie in een internationale context

6 Het kan veel beter in het buitenland

7 Agenda - deel 1 1. Inleiding 2. Systeem van heffing 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting 4. Mogelijkheden vennootschapsbelasting 5. Mogelijkheden schenk- en erfbelasting 6. Op zoek naar het beloofde land (binnen het rijk) 7. Conclusie

8 1. Inleiding Grensoverschrijdende aspecten Mogelijkheden in het buitenland vanuit Nederland Met betrekking tot: Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Schenk- en erfbelasting

9 2. Systeem van heffing Nationale wet (land van vertrek): Binnenlandse belastingplicht: wereldinkomen Buitenlandse belastingplicht: beperkt aantal met land verbonden inkomensbronnen Emigratie: afrekenen aan de grens of conserverende aanslag

10 2. Systeem van heffing Bilateraal verdrag: Voorkoming dubbele belasting tussen twee landen Toewijzingsregels Vrijstelling van buitenlands inkomen of verrekenen buitenlandse belasting Progressie voorbehoud: buitenlandse inkomen weegt mee in progressie.

11 2. Systeem van heffing Multilateraal EG recht Vrijheid van kapitaalverkeer Vrijheid van personenverkeer Uitsluiten van discriminatie tussen buiten- en binnenlanders

12 2. Systeem van heffing Nationale wet (land van aankomst) Step up voor vermogenswinst bij aanvang belastingplicht (nieuw begin of voortgang met verleden)

13 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Inkomsten uit arbeid: Belast in werkland Bij ambtenaren belast in land dat zij dienen

14 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Mogelijkheid: Ontslaguitkering kan worden gestald bij verzekeringsmaatschappij, bank of eigen B.V. Indien ontslaguitkering tot uitkering komt belast in werkland, indien deze dient ter vervanging arbeidsinkomsten. Belast in woonland, indien deze dient ter aanvulling van het pensioen.

15 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Mogelijkheden: Indien iemand in meerdere landen heeft gewerkt is alleen de aan de Nederlandse periode toe te rekenen ontslagvergoeding in Nederland belast (mits binnen concern aan andere vestigingen doorbelast) Bij emigratie alleen conserverende aanslag over aan Nederland toe te rekenen gedeelte.

16 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Pensioen: Fiscaal gefacilieerd opgebouwd (omkeerregel), aanspraak onbelast, uitkering belast. Omdat opbouw pensioen door Nederland is gesponsord, vindt er bij emigratie een fictieve afkoop plaats. De aanslag over de fictieve afkoop wordt niet ingevorderd (conserverende aanslag). Aanslag wordt alleen ingevorderd bij afkoop pensioen, verpanden of overdragen naar buitenlandse verzekeringsmaatschappij

17 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Mogelijkheden A: Pensioenuitkering is belast in het woonland (behalve dat van de ambtenaar, belast in het land wat gediend werd) Recente belastingverdragen bepalen, indien pensioen te laag belast is in woonland, mag opbouwland heffen (België, Portugal). Oude verdragen bieden mogelijkheden.

18 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Mogelijkheden B: Pensioenoverdracht naar buitenland (gevolgd door eventueel afkoop) leiden tot invorderen conserverende aanslag In oude verdragen staat vermeld dat pensioenafkoop belast is in woonland (in nieuwe verdragen staat bronland)

19 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Mogelijkheden B: Indien belastingverdrag is gesloten voor opnemen in de wet van fictie afkoop pensioen bij overdracht buitenlandse verzekeraar geldt de bepaling van de fictieve afkoop niet. Volgens HR moet op grond goede trouw tussen twee landen het inkomstenbegrip gehanteerd worden op moment van totstandkoming verdrag (mits aanpassing/aanvulling in onderling overleg). Een land kan heffingsbereik niet door wetswijziging uitbreiden

20 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Lijfrentecontracten: Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule Premie afgetrokken, uitkering belast Gelijksoortige conserverende aanslag als bij pensioen

21 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Mogelijkheden: idem als bij pensioen Wetgever heeft vergeten in 2001 overgangsrecht pre brede herwaardering polissen van toepassing te verklaren (polissen voor 1990) zodat die polissen vrij afkoopbaar zijn volgens Rechtbank Breda, hoger beroep loopt. Per wet hierop aangepast, gat gerepareerd Bij afkoop max. 52% heffing + 20% revisierente

22 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Eigen woning en overig onroerend goed: Onroerend goed is belast in het land waar het is gelegen. Kapitaalverzekering eigen woning. Bij emigratie conserverende aanslag over aangroei polis (woningsparen) Conserverende aanslag wordt na 3 jaar ingevorderd bij niet laten doorlopen polis nieuwe woning

23 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Mogelijkheden: Bij werken in Nederland en wonen in buitenland in een aldaar gelegen woning kan de hypotheekrente in Nederland aftrekbaar zijn kiezen voor fictieve binnenlandse belastingplicht. Echter bij verlaten keuze moet je genoten fiscaal voordeel 8 jaar teruggeven (sanctieregeling)

24 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Of bij genieten in woonland belaste inkomsten moet je genoten voordeel eerst verrekenen met je in het woonland belaste inkomen (inhaalregeling) Kortom in de toekomst moet je over het genoten voordeel alsnog belasting betalen (eerst in Nederland werken en later met pensioen). Regeling in strijd met Europees recht (renneberg). Er lopen hier procedures over.

25 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Banktegoeden en effecten (box 3): Geen conserverende aanslagen Na emigratie deposito s, obligaties en aandelen belast in woonland. Wel dividend belasting in bronland. Informatieuitwisseling

26 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Aandelen in eigen B.V. (box 2): Bij emigratie wordt je geacht je aandelen fictief verkocht te hebben. Dit leidt tot een conserverende aanslag over de waarde in het economisch verkeer van de aandelen. Invordering vindt plaats bij verkoop aandelen binnen 10 jaar na belastingjaar van emigratie.

27 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Aandelen in eigen B.V. (box 2): Heffing niet in strijd met verdragenrecht en EU-recht echter binnen EU mag niet om zekerheid gevraagd worden, buiten EU wel.

28 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Zetelverplaatsen vennootschap na emigratie is ook fictieve verkoop van aandelen. Echter deze aanslag kan wanneer een belastingverdrag van toepassing is niet opgelegd worden. Na emigratie is heffing voorbehouden aan woonland.

29 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Mogelijkheden: Zetelverplaatsen vennootschap en emigreren naar een land met een vriendelijk inkomsten uit aandelen regime. Op grond invorderingsweg wordt de conserverende aanslag pas ingevorderd bij verkoop aandelen of indien meer dan 90% van de winstreserves wordt uitgekeerd.

30 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Winst A. een natuurlijk persoon geniet winst Eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma Bij activiteit in Nederland laten blijft de winst hier belast vaste inrichting

31 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Winst Bij activiteit meenemen naar het buitenland afrekenen aan de grens over stille reserves en goodwill ligt voor bij Europees hof ivm strijd vrij verkeer van kapitaal Bij activiteit meenemen naar het buitenland is de winst daar belast.

32 4. Mogelijkheden vennootschapsbelasting B. Een rechtspersoon geniet winst Bij (vennootschap en) activiteit in Nederland laten blijft de winst hier belast Bij (vennootschap en) activiteit meenemen afrekenen aan de grens over stille reserves en goodwill ligt voor bij Europees hof ivm strijd vrij verkeer van kapitaal. Bij (vennootschap en) activiteit meenemen winst aldaar belast.

33 4. Mogelijkheden vennootschapsbelasting Mogelijkheid: Vennootschap en activiteit verhuizen naar een fiscaal vriendelijk land (let op pensioen- en stamrechtvoorzieningen) De vennootschap kan naar een ander land emigreren dan de aandeelhouder.

34 5. Mogelijkheden schenk- en erfbelasting Per 1 januari successierecht vervangen door Schenken Erfbelasting Gehandhaafd blijft 10 jaars fictie: indien iemand Nederlandse nationaliteit heeft, valt hij gedurende 10 jaar nog onder de Nederlandse schenk- en erfbelasting. Recht van overgang afgeschaft: Bij buitenlanders en Nederlanders die meer dan 10 jaar weg waren, kon Nederland nog heffen over situsgoederen (bv onroerend goed)

35 5. Mogelijkheden schenk- en erfbelasting Transparantie wetgeving. Ten aanzien van afgezonderd particulier vermogen (trust, Stichting Particulier Fonds) Toerekening vindt plaats aan inbrenger. Bij overlijden worden regels erfrecht gevolgd. Fiscaal is de Trust en SPF er voor de inbrenger niet, juridisch is die er wel.

36 5. Mogelijkheden schenk- en erfbelasting Mogelijkheden: 10 jaars termijn: Wijzigen nationaliteit Verhuizen naar curaçao (BRK, overlijden meteen, schenken 1 jaar)

37 5. Mogelijkheden schenk- en erfbelasting Mogelijkheden: Onroerend goed in Nederland Schenken bloot eigendom aan de kinderen Zelf voorhouden vruchtgebruik Gedurende leven inkomsten en genot Bij overlijden vol eigendom voor de kinderen Alleen overdrachtsbelasting over blooteigendomswaarde verschuldigd.

38 5. Mogelijkheden schenk- en erfbelasting Trust en Stichting Particulier Fonds Voor emigratie je hele vermogen in een Trust of SPF inbrengen Voor Nederland doe je niets. In het buitenland kom je arm aan indien daar Trust of SPF erkend word.

39 6. Op zoek naar het beloofde land (binnen het rijk) Curaçao kent nog steeds pensionadoregeling: Ouder dan 50 jaar Huis duurder dan nafl Belastingtarief 10% Ideaal voor vermogende mensen en mensen met hoge pensioen- en stamrechtuitkering

40 6. Op zoek naar het beloofde land (binnen het rijk) Curaçao erkent SPF Casus: - Je weet dat je spoedig gaat sterven - Je besluit je hele vermogen in een SPF te stoppen - Je emigreert naar Curaçao - Geen termijn van toepassing - Je gaat dood. Je vermogen vererft onbelast.

41 7. Conclusie Klaar voor vertrek De wereld gaat bij Jan van Bueren voor u open.

42

43 Agenda- deel 2 8. Emigreren naar.. 9. Emigreren naar Zwitserland 10.Emigreren naar Malta 11.Emigreren naar Portugal 12. Emigreren naar Italië 13. Emigreren naar Frankrijk 14. Andere opties

44 8. Emigreren naar...

45 9. Emigreren naar Zwitserland

46 9. Emigreren naar Zwitserland

47 9. Emigreren naar Zwitserland Fiscale en niet fiscale motieven om u te vestigen in Zwitserland Meertalige bevolking (Duits, Frans, Italiaans) Diversiteit in klimaat Schengen, vrij verkeer van personen Buiten de EU Neutraal, veilig, economisch en politiek stabiel Lage belastingen Medische zorg van het hoogste niveau Pauschale / Forfait Belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland

48 9. Emigreren naar Zwitserland Verblijfsvergunning: B-vergunning (5 jaar geldig) Op 3 niveaus wordt belasting geheven: Federaal, Kantonaal en Gemeentelijk Inkomstenbelasting: ja, per kanton verschillend Vermogensbelasting: ja, per kanton verschillend Belasting op vermogenswinsten: nee Belasting op pensioen: ja, geen bijzonder tarief Schenkingsrecht: ja, per Kanton verschillend, partner en kinderen in 21 van de 26 Kantons vrijgesteld Successierecht: ja, zie onder schenkingsrecht Exit belasting: nee

49 9. Emigreren naar Zwitserland Bern 15.5% 23.0% 26.0% Vaud Geneve Wallis Ticino Zurich Obwalden 15.0% 22.0% 27.0% 10.3% 23.0% 27.0% 12.0% 22.0% 24.0% 10.0% 20.0% 24.0% 10.0% 18.0% 22.0% 11.0% 13.5% 14.0% Schwyz Zug 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 7.0% 12.0% 13.0% 6.8% 11.8% 12.5% Bij een inkomen van CHF CHF CHF

50 9. Emigreren naar Zwitserland Obwalden 0.11% % 0.14% % 0.16% % Schwyz Zurich Ticino Valais Vaud Geneva 0.03% % 0.10% % 0.16% % 0.02% % 0.16% % 0.46% % 0.13% % 0.35% % 0.57% % 0.28% % 0.47% % 0.65% % 0.30% % 0.60% % 0.72% % 0.15% % 0.50% % 0.89% % Bij vermogen van CHF CHF 1 Mio. CHF 10 Mio.

51 9. Emigreren naar Zwitserland Pauschale / Forfait Er is een mogelijkheid om de belastbare grondslag voor de inkomsten- en vermogensbelasting te onderhandelen met de Zwitserse fiscus Wie komt in aanmerking: Bij binnenkomst in Zwitserland Geen winstgevende activiteit in Zwitserland Belastbare grondslag: Inkomstenbelasting: 5 x jaarlijkse huur/huurwaarde of de hogere jaarlijkse uitgaven Vermogensbelasting: Onroerende goederen in Zwitserland gelegen, aandelen in Zwitserse vennootschappen Successie- en schenkingsrechten niet inbegrepen

52 9. Emigreren naar Zwitserland Let op: elk kanton kent een minimum Pauschale (bijv. in Geneve is het minimum wettelijk vastgelegd CHF ) Let op: Pauschale kan hoger/lager uitvallen naargelang o.a. leeftijd, gezinsituatie, vermogen en activiteiten buiten Zwitserland Jaarlijks vindt een controleberekening plaats: Pauschale mag niet lager zijn dan: Inkomen uit Zwitserse bron; en Inkomen waarvoor verdragsbescherming is geclaimd. Er is een herzieningsvoorstel voor de Pauschale wetgeving aanhangig NB Zurich heeft de Pauschale afgeschaft (referendum )

53 10. Emigreren naar Malta

54 10. Emigreren naar Malta Fiscale en niet fiscale motieven om u te vestigen in Malta Engels sprekende bevolking Lage kosten van levensonderhoud Warm klimaat Euro gebied sinds 2008 Verblijfsvergunning: vrij verkeer van personen Er bestaat geen vermogensbelasting, schenking- of successierecht in Malta Belastingverdrag tussen Nederland en Malta Permanent Residency Scheme

55 10. Emigreren naar Malta Inkomstenbelasting: 35% (vanaf EUR voor echtparen) Vermogensbelasting: nee Belasting op vermogenswinsten: ja Belasting op pensioen: ja, normaal tarief Schenkingsrecht: nee Successierecht: nee Exit belasting: nee

56 10. Emigreren naar Malta Permanent Residency Scheme Personen die nog niet woonachtig zijn in Malta en niet afkomstig zijn van Malta, (domiciled vs resident) Belastingtarief is 15% Belasting is enkel verschuldigd over inkomsten die in Malta worden gegenereerd of naar Malta worden overgeboekt Vermogenswinsten gerealiseerd buiten Malta zijn onbelast, ongeacht of ze naar Malta worden overgeboekt Er moet een minimaal bedrag aan belasting jaarlijks in Malta worden voldaan Geen minimale verblijfsduur

57 10. Emigreren naar Malta Uw jaarlijkse inkomen moet meer dan Euro bedragen of uw vermogen moet meer dan Euro bedragen Jaarlijks moet minmaal een bedrag van Euro naar Malta worden overgeboekt, plus Euro voor afhankelijke partner U moet een appartement kopen van minimaal Euro of een huis van minimaal Euro of een woning huren voor minimaal Euro per jaar U mag niet werkzaam zijn in Malta Jaarlijks is minimaal Euro aan belasting verschuldigd

58 11. Emigreren naar Portugal

59 11. Emigreren naar Portugal Fiscale en niet fiscale motieven om u te vestigen in Portugal Warm klimaat Lage kosten van levensonderhoud Rustigere levensstijl Goede te bereiken uit Nederland Er bestaat geen vermogensbelasting, schenking- of successierecht in Portugal Belastingverdrag tussen Nederland en Portugal Non-habitual resident scheme

60 11. Emigreren naar Portugal Inkomstenbelasting: 45.88% (vanaf EUR ) Vermogensbelasting: nee Belasting op vermogenswinsten: ja, maar vrijstellingen Belasting op pensioen: ja Schenkingsrecht: nee, echter Stamp Duty, partner en kinderen zijn vrijgesteld Successierecht: ja, zie onder schenkingsrecht Exit belasting: nee

61 11. Emigreren naar Portugal Non-habitual residents regime Een nieuw regime geïntroduceerd in de herfst van 2009 om Portugal als vestigingsland aantrekkelijk te maken Personen die nog niet woonachtig waren in Portugal Personen die kwalificeren kunnen 10 jaar gebruik maken van het nieuwe regime gebruik maken Voorwaarde: kwalificeren als feitelijk inwoner en de vijf voorgaande jaren geen belastingplichtige van Portugal zijn geweest

62 11. Emigreren naar Portugal 3 categorieën: Inkomsten uit Portugal afkomstig uit arbeid worden belast tegen een tarief van 20%, in het geval het gegenereerd wordt met hoog gekwalificeerde activiteiten (techniek, IT, kunst medisch) Inkomsten uit buitenlands pensioen zijn volledig van belasting vrijgesteld, mits het pensioen op basis van het belastingverdrag tussen het bronland en Portugal belast mag worden in het bronland, of het pensioen niet in Portugal is opgebouwd en er geen aftrek van premies in Portugal in het verleden heeft plaatsgevonden

63 11. Emigreren naar Portugal Inkomsten uit niet-portugese bron (zoals rente, dividend, vermogenswinsten, inkomsten uit onroerend goed en onzelfstandige arbeid) zijn volledig van belasting vrijgesteld, mits de inkomsten op basis van het belastingverdrag tussen het bronland en Portugal belast mogen worden in het bronland, of in het geval er geen belastingverdrag tussen de landen is afgesloten, en i) de inkomsten in het bronland belast zouden mogen worden op basis van het OESO-modelverdrag, en ii) het inkomen niet geacht wordt op te komen uit Portugese bron, en iii) het bronland niet op de zwarte lijst in Portugal staat, hetgeen het geval is als het bronland een belastingparadijs betreft

64 12. Emigreren naar Italië

65 12. Emigreren naar Italië Fiscale en niet fiscale motieven om u te vestigen in Italië Goed klimaat Lekker eten Lagere kosten van levensonderhoud Rustigere levensstijl Goede te bereiken uit Nederland Laag schenking- of successierecht in Italië Belastingverdrag tussen Nederland en Italië Structureren met levensverzekeringen

66 12. Emigreren naar Italië Inkomstenbelasting: 43% (vanaf EUR ) Bijzonder tarief inkomstenbelasting 27% en 12,5% Vermogensbelasting: nee Belasting op vermogenswinsten: ja, maar bijzonder tarief Belasting op pensioen: ja Schenkingsrecht: ja, 4-8% (EUR vrijstelling) Successierecht: ja, 4-8% (EUR vrijstelling) Exit belasting: nee

67 12. Emigreren naar Italië Polishouder Premie Verzekeraar PPLI-bank rekening Uitkering Begunstigden

68 12. Emigreren naar Italië Private Placement Life Insurance Optimale fiscale vermogensstructurering Flexibliteit in uw investeringen Extra zekerheid bij aanspakelijkheid Afgezonderd vermogen Privacy Voordelen voor inkomstenbelasting en successierecht Tijdens leven: 12,5% op vermogenswinsten (opbrengst -/- hoofdsom) Bij overlijden: volledig vrijgesteld van inkomstenbelasting en successierecht

69 12. Emigreren naar Italië Voorbeeld bij vermogen van EUR en rendement van 4%. Nederland: Box 3 heffing, EUR x 1,2% = EUR Italië: Uitstel of afstel van belasting: EUR x 4% = EUR EUR wordt uiteindelijk belast met 12,5% belasting, (EUR ). Bij uitkering wordt de hoofdsom niet belast

70 13. Emigreren naar Frankrijk

71 13. Emigreren naar Frankrijk Fiscale en niet fiscale motieven om u te vestigen in Frankrijk Beter klimaat Leven als een vorst in Frankrijk Rustigere levensstijl Goede te bereiken uit Nederland Belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk Structureren met levensverzekeringen Echter, op lange termijn fiscaal niet de aantrekkelijkste optie

72 13. Emigreren naar Frankrijk Inkomstenbelasting: 40% (vanaf EUR ) + Sociale zekerheid premie (8%-12,1%) Vermogensbelasting: ja ( %) Belasting op vermogenswinsten: ja, maar vrijstellingen (18%+12,1%) Belasting op pensioen: ja Schenkingsrecht: ja, partner vrijgesteld Successierecht: ja, partner vrijgesteld Exit belasting: nee

73 13. Emigreren naar Frankrijk Inkomstenbelasting Sinds 2008, kunnen personen die de vijf voorgaande jaren geen belastingplichtige in Frankrijk zijn geweest en die actief worden in Frankrijk 5 jaar lang gebruik maken van een vrijstelling op een gedeelte van hun inkomen. Er is tevens een vrijstelling van toepassing op passief inkomen gegenereerd buiten Frankrijk Als passief inkomen wordt gezien, inkomsten uit vermogen, vermogenswinsten, inkomen uit patenten etc. 50% van het passieve inkomen wordt van belasting vrijgesteld, het inkomen blijft echter onderhevig aan de heffing van 12,1% sociale verzekeringen

74 13. Emigreren naar Frankrijk Vermogensbelasting Inwoners van Frankrijk worden belast met vermogensbelasting over hun wereldwijde vermogen Sinds 2009, worden personen die de vijf voorgaande jaren geen belastingplichtige in Frankrijk zijn geweest en die verhuizen naar Frankrijk 5 jaar lang enkel belast over hun vermogenswaarden die in Frankrijk aanwezig zijn Voorbeeld: een Nederlander die verhuist naar Frankrijk in november 2010 wordt enkel belast voor zijn vermogen in Frankrijk. Zijn Nederlandse huis en niet Franse portfolio zijn vrijgesteld van vermogensbelasting. Vanaf januari 2016, wordt hij belast over zijn wereldwijde vermogen (Frans, Nederlands, buitenlands).

75 13. Emigreren naar Frankrijk Inkomsten- en Vermogensbelasting De belastingdruk van inkomsten- en vermogensbelasting gezamenlijk kan maximaal 50% van het inkomen van de belastingplichtige bedragen De belasting die hierbij in acht genomen worden zijn inkomstenbelasting, vermogensbelasting, onroerend goed belasting en sociale verzekeringen. Het gehele inkomen van het voorgaande jaar wordt in acht genomen in verhouding met de belastingen betaald gedurende het jaar. Teveel betaalde belasting wordt op verzoek terugbetaald

76 13. Emigreren naar Frankrijk Private Placement Life Insurance Zelfde concept als voor Italië Uitstel van belasting Uitkeren bij leven kan onder omstandigheden met 20% heffing inclusief de sociale zekerheidslasten (> 8 jaar) Geen vermogensbelasting 20% successierecht Structureren voor binnenkomst in Frankrijk

77 14. Andere opties Verenigd Koninkrijk Spanje België Israël Gibraltar Dubai Nederlandse Antillen Monaco Singapore Bulgarije

78

79 Disclaimer Dit materiaal wordt u ter informatie aangeboden en kan altijd en zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het mag niet beschouwd worden als een uitnodiging of aanbieding om effecten of andere financiële instrumenten of diensten te kopen of te verkopen. ABN AMRO besteedt er alle redelijkerwijs mogelijke zorg aan om informatie te verkrijgen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, aanvaardt echter geen uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, actualiteit of volledigheid van de opgenomen informatie. De in dit materiaal opgenomen informatie en gegevens vormen geen beleggings-, belasting, juridisch of ander advies en mogen niet beschouwd worden als basis voor beleggingsbeslissingen. Effecten, producten en diensten zullen niet worden aangeboden of verkocht in enig rechtsgebied waar dit zou indruisen tegen de beurswetgeving of andere lokale wet-en regelgeving, of waar deze activiteiten zouden betekenen dat ABN AMRO of gelieerde maatschappijen aan registratieverplichtingen zouden moeten voldoen. Dit materiaal, noch een kopie ervan, mag worden verstuurd of meegenomen naar de Verenigde Staten of worden overhandigd aan een Amerikaans ingezetene ( US Person ). Voordat u een beleggingsbeslissing neemt, dient u zich door een deskundige te laten adviseren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan door verschillende factoren, waaronder wisselkoersschommelingen, stijgen of dalen en het door beleggers ingelegde bedrag kan verloren gaan. ABN AMRO wijst elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in dit verband af.

Gids Productfiscaliteiten 2014

Gids Productfiscaliteiten 2014 Gids Productfiscaliteiten 2014 Woord vooraf Zoals jaarlijks het geval is, is ook dit jaar de belastingwetgeving per 1 januari aangepast. Hierbij zijn ook de fiscale spelregels voor financiële producten

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

in Frankrijk tweede woning Franse belastingen Inkomstenbelasting

in Frankrijk tweede woning Franse belastingen Inkomstenbelasting Kenniscentrum Vermogensadvies & Beleggen tweede woning in Frankrijk Antwoorden op de vragen van nu over fiscale gevolgen van een tweede woning in het buitenland Dit informatieblad is specifiek bedoeld

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9

Sparen en beleggen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 9 9.1 Belastingheffing in box 3 9.2 Waarderingsgrondslagen 9.3 Heffingvrij vermogen 9.4 Vrijgesteld vermogen in box 3 9.5 Onroerende zaak in box 1 of box 3 9.6

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Vragen en antwoorden. Allianz Plus. Versie april 2013

Allianz Nederland Asset Management B.V. Vragen en antwoorden. Allianz Plus. Versie april 2013 Allianz Nederland Asset Management B.V. Vragen en antwoorden Allianz Plus Versie april 2013 Vragen en antwoorden Allianz Plus Lijst van gebruikte afkortingen Wet Inkomstenbelasting 2001 Wet IB 2001 Spaarrekening

Nadere informatie

Fiscale informatie voor het jaar 2014. Onderwerpen. Boxenstelsel. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2014

Fiscale informatie voor het jaar 2014. Onderwerpen. Boxenstelsel. uw verzekering en de inkomstenbelasting. Schijventarief 2014 uw verzekering en de inkomstenbelasting Fiscale informatie voor het jaar 2014 In deze brochure vindt u algemene informatie over de fiscale behandeling van uw kapitaalverzekering of lijfrenteverzekering

Nadere informatie

Arresten Hoge Raad 19 juni 2009 (zaaknummer 44.050 en 44.051)

Arresten Hoge Raad 19 juni 2009 (zaaknummer 44.050 en 44.051) Arresten Hoge Raad 19 juni 2009 (zaaknummer 44.050 en 44.051) Inleiding Sinds 1948 heeft Nederland met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten: in deze verdragen is geregeld welke verdragspartner

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. vermogen zwaarder belasten

Hoofdstuk 7. vermogen zwaarder belasten WieBetaalt_Def 15-05-2007 10:48 Pagina 179 Hoofdstuk 7 vermogen zwaarder belasten 7.1 Vermogensbelastingen De geldkringloop biedt tal van aangrijpingspunten voor de heffing van belastingen (zie onderdeel

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 3 3.1 Algemeen 3.2 Overgangsrecht bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (KEW/ SEW/BEW) 3.3 Oude

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012. Omdat mensen tellen.

EINDEJAARSTIPS 2012. Omdat mensen tellen. EINDEJAARSTIPS 2012 Omdat mensen tellen. EINDEJAARSTIPS 2012 Omdat mensen tellen. VOORWOORD Voor u liggen de Eindejaarstips 2012. Wat moet u echt nog dit najaar doen, of juist niet, om voordeel te behalen.

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom

Wat u moet weten over AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom Wat u moet weten over AEGON Verzekeren&Beleggen Koopsom Wij vinden het belangrijk u als klant goed te informeren. Daarom vindt u in dit boekje alle algemene informatie

Nadere informatie

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao

Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao www.pwc.com/dutch-caribbean juni 2014 Nieuwsflits Belastingregeling Nederland - Curaçao Samenvatting van belangrijkste wijzigingen Dividendbelasting Het huidige Nederlandse tarief van 8,3% zal worden verlaagd

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014

Fiscale eindejaarsactualiteiten 2014 Hierbij bieden wij u onze fiscale eindejaarsactualiteiten aan. Mocht u naar aanleiding van deze uitgave nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met uw contactpersoon binnen onze

Nadere informatie

In dit nummer. www.futd.nl. 4e jaargang december 2013 nummer 10

In dit nummer. www.futd.nl. 4e jaargang december 2013 nummer 10 Over de grens is een maandelijks vaktijdschrift voor HR-managers, fiscale en financiële adviseurs, het notariaat, de makelaardij en al diegenen die een praktijk onderhouden die (deels) gericht is op grensoverschrijdend

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2014 kerninformatie voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2011

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2011 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2011 De ondernemer en de directeur-grootaandeelhouder met zijn BV 1. Vennootschapsbelastingtarief Het vennootschapsbelastingtarief blijft voor belastbare winsten boven 200.000

Nadere informatie

Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers.

Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers. Kerncijfers 2011 Kerncijfers 2011 In deze jaarlijkse editie van de Kerncijfers vindt u een overzicht van fiscale en juridische cijfers, tarieven en regelgeving voor uw financieel advies in 2011. Deze uitgave

Nadere informatie

WHITEPAPER. Nederland - België Desk. In dit nummer HLB NEDERLAND-BELGIË DESK: HET BESTE VAN BEIDE LANDEN. motieven voor emigratie naar België:

WHITEPAPER. Nederland - België Desk. In dit nummer HLB NEDERLAND-BELGIË DESK: HET BESTE VAN BEIDE LANDEN. motieven voor emigratie naar België: WHITEPAPER HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independant accounting firms and business advisors. Nederland - België Desk 2015 In dit nummer 1. HLB Nederland-België

Nadere informatie

Kerncijfers 2010. Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers.

Kerncijfers 2010. Deze uitgave is van toepassing op Leven, Pensioen en Werk & Inkomen, zowel voor particulieren als ondernemers. Kerncijfers 2010 2 Kerncijfers 2010 In deze jaarlijkse editie van de Kerncijfers vindt u een overzicht van fiscale en juridische cijfers, tarieven en regelgeving voor uw verzekeringspraktijk in 2010. Deze

Nadere informatie

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga

www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga www.pwc.nl Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoudsopgave Goed geregeld voor 2013 Fiscale tips voor de dga Inhoud Onderneming 4 Groepsleningen (thin capitalization) 4 Ontvoeging uit fiscale

Nadere informatie

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk

Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk Minigids Productfiscaliteiten 2011 kerncijfers voor de adviespraktijk 1. Algemeen Fiscale cijfers Sociale cijfers 2. Eigen woning 3. Kapitaalverzekeringen 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7.

Nadere informatie

Vermogensbelasting (Patrimonio) Vermogensaanwas (Incremento Patrimonial)

Vermogensbelasting (Patrimonio) Vermogensaanwas (Incremento Patrimonial) De periode voor de belastingaangifte over het voorgaande jaar (parallel lopend aan het kalenderjaar) is mei-juni van elk jaar voor fiscaal residenten en gedurende het hele jaar voor niet residenten. Vermogensbelasting

Nadere informatie