Welkom. Fiscale emigratie naar Zwitserland of Zuid-Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. Fiscale emigratie naar Zwitserland of Zuid-Europa"

Transcriptie

1 Welkom

2 Welkom Fiscale emigratie naar Zwitserland of Zuid-Europa

3 Programma Opening Introductie ESJ Accountants & Belastingadviseurs Introductie ABN AMRO Mees Pierson Lezing ESJ: Het kan veel beter in het buitenland / Maurice de Clercq ABN AMRO: Fiscale emigratie naar Zwitserland of Zuid-Europa / Jan van Bueren Sluiting

4 1. Introductie ESJ ESJ Accountants & Belastingadviseurs is een full service accountants- en belastingadvieskantoor met een sterke fiscale focus. Voor MKB-ondernemingen alsmede voor vermogende particulieren verrichten wij onze diensten vanuit MKB accountants, Audit & Assurance Services, Tax Corporate en Private en Advisory. Wij hebben zo n 200 medewerkers verspreid over 5 vestigingen.

5 1. Introductie ABN AMRO ABN AMRO MeesPierson ABN AMRO Bank (Switzerland) AG Vermogensstructurering / Wealth Structuring Emigratie naar Zwitserland of andere landen Internationale structureringen Overdracht van vermogen naar de volgende generatie in een internationale context

6 Het kan veel beter in het buitenland

7 Agenda - deel 1 1. Inleiding 2. Systeem van heffing 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting 4. Mogelijkheden vennootschapsbelasting 5. Mogelijkheden schenk- en erfbelasting 6. Op zoek naar het beloofde land (binnen het rijk) 7. Conclusie

8 1. Inleiding Grensoverschrijdende aspecten Mogelijkheden in het buitenland vanuit Nederland Met betrekking tot: Inkomstenbelasting Vennootschapsbelasting Schenk- en erfbelasting

9 2. Systeem van heffing Nationale wet (land van vertrek): Binnenlandse belastingplicht: wereldinkomen Buitenlandse belastingplicht: beperkt aantal met land verbonden inkomensbronnen Emigratie: afrekenen aan de grens of conserverende aanslag

10 2. Systeem van heffing Bilateraal verdrag: Voorkoming dubbele belasting tussen twee landen Toewijzingsregels Vrijstelling van buitenlands inkomen of verrekenen buitenlandse belasting Progressie voorbehoud: buitenlandse inkomen weegt mee in progressie.

11 2. Systeem van heffing Multilateraal EG recht Vrijheid van kapitaalverkeer Vrijheid van personenverkeer Uitsluiten van discriminatie tussen buiten- en binnenlanders

12 2. Systeem van heffing Nationale wet (land van aankomst) Step up voor vermogenswinst bij aanvang belastingplicht (nieuw begin of voortgang met verleden)

13 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Inkomsten uit arbeid: Belast in werkland Bij ambtenaren belast in land dat zij dienen

14 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Mogelijkheid: Ontslaguitkering kan worden gestald bij verzekeringsmaatschappij, bank of eigen B.V. Indien ontslaguitkering tot uitkering komt belast in werkland, indien deze dient ter vervanging arbeidsinkomsten. Belast in woonland, indien deze dient ter aanvulling van het pensioen.

15 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Mogelijkheden: Indien iemand in meerdere landen heeft gewerkt is alleen de aan de Nederlandse periode toe te rekenen ontslagvergoeding in Nederland belast (mits binnen concern aan andere vestigingen doorbelast) Bij emigratie alleen conserverende aanslag over aan Nederland toe te rekenen gedeelte.

16 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Pensioen: Fiscaal gefacilieerd opgebouwd (omkeerregel), aanspraak onbelast, uitkering belast. Omdat opbouw pensioen door Nederland is gesponsord, vindt er bij emigratie een fictieve afkoop plaats. De aanslag over de fictieve afkoop wordt niet ingevorderd (conserverende aanslag). Aanslag wordt alleen ingevorderd bij afkoop pensioen, verpanden of overdragen naar buitenlandse verzekeringsmaatschappij

17 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Mogelijkheden A: Pensioenuitkering is belast in het woonland (behalve dat van de ambtenaar, belast in het land wat gediend werd) Recente belastingverdragen bepalen, indien pensioen te laag belast is in woonland, mag opbouwland heffen (België, Portugal). Oude verdragen bieden mogelijkheden.

18 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Mogelijkheden B: Pensioenoverdracht naar buitenland (gevolgd door eventueel afkoop) leiden tot invorderen conserverende aanslag In oude verdragen staat vermeld dat pensioenafkoop belast is in woonland (in nieuwe verdragen staat bronland)

19 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Mogelijkheden B: Indien belastingverdrag is gesloten voor opnemen in de wet van fictie afkoop pensioen bij overdracht buitenlandse verzekeraar geldt de bepaling van de fictieve afkoop niet. Volgens HR moet op grond goede trouw tussen twee landen het inkomstenbegrip gehanteerd worden op moment van totstandkoming verdrag (mits aanpassing/aanvulling in onderling overleg). Een land kan heffingsbereik niet door wetswijziging uitbreiden

20 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Lijfrentecontracten: Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule Premie afgetrokken, uitkering belast Gelijksoortige conserverende aanslag als bij pensioen

21 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Mogelijkheden: idem als bij pensioen Wetgever heeft vergeten in 2001 overgangsrecht pre brede herwaardering polissen van toepassing te verklaren (polissen voor 1990) zodat die polissen vrij afkoopbaar zijn volgens Rechtbank Breda, hoger beroep loopt. Per wet hierop aangepast, gat gerepareerd Bij afkoop max. 52% heffing + 20% revisierente

22 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Eigen woning en overig onroerend goed: Onroerend goed is belast in het land waar het is gelegen. Kapitaalverzekering eigen woning. Bij emigratie conserverende aanslag over aangroei polis (woningsparen) Conserverende aanslag wordt na 3 jaar ingevorderd bij niet laten doorlopen polis nieuwe woning

23 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Mogelijkheden: Bij werken in Nederland en wonen in buitenland in een aldaar gelegen woning kan de hypotheekrente in Nederland aftrekbaar zijn kiezen voor fictieve binnenlandse belastingplicht. Echter bij verlaten keuze moet je genoten fiscaal voordeel 8 jaar teruggeven (sanctieregeling)

24 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Of bij genieten in woonland belaste inkomsten moet je genoten voordeel eerst verrekenen met je in het woonland belaste inkomen (inhaalregeling) Kortom in de toekomst moet je over het genoten voordeel alsnog belasting betalen (eerst in Nederland werken en later met pensioen). Regeling in strijd met Europees recht (renneberg). Er lopen hier procedures over.

25 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Banktegoeden en effecten (box 3): Geen conserverende aanslagen Na emigratie deposito s, obligaties en aandelen belast in woonland. Wel dividend belasting in bronland. Informatieuitwisseling

26 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Aandelen in eigen B.V. (box 2): Bij emigratie wordt je geacht je aandelen fictief verkocht te hebben. Dit leidt tot een conserverende aanslag over de waarde in het economisch verkeer van de aandelen. Invordering vindt plaats bij verkoop aandelen binnen 10 jaar na belastingjaar van emigratie.

27 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Aandelen in eigen B.V. (box 2): Heffing niet in strijd met verdragenrecht en EU-recht echter binnen EU mag niet om zekerheid gevraagd worden, buiten EU wel.

28 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Zetelverplaatsen vennootschap na emigratie is ook fictieve verkoop van aandelen. Echter deze aanslag kan wanneer een belastingverdrag van toepassing is niet opgelegd worden. Na emigratie is heffing voorbehouden aan woonland.

29 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Mogelijkheden: Zetelverplaatsen vennootschap en emigreren naar een land met een vriendelijk inkomsten uit aandelen regime. Op grond invorderingsweg wordt de conserverende aanslag pas ingevorderd bij verkoop aandelen of indien meer dan 90% van de winstreserves wordt uitgekeerd.

30 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Winst A. een natuurlijk persoon geniet winst Eenmanszaak, maatschap, vennootschap onder firma Bij activiteit in Nederland laten blijft de winst hier belast vaste inrichting

31 3. Mogelijkheden inkomstenbelasting Winst Bij activiteit meenemen naar het buitenland afrekenen aan de grens over stille reserves en goodwill ligt voor bij Europees hof ivm strijd vrij verkeer van kapitaal Bij activiteit meenemen naar het buitenland is de winst daar belast.

32 4. Mogelijkheden vennootschapsbelasting B. Een rechtspersoon geniet winst Bij (vennootschap en) activiteit in Nederland laten blijft de winst hier belast Bij (vennootschap en) activiteit meenemen afrekenen aan de grens over stille reserves en goodwill ligt voor bij Europees hof ivm strijd vrij verkeer van kapitaal. Bij (vennootschap en) activiteit meenemen winst aldaar belast.

33 4. Mogelijkheden vennootschapsbelasting Mogelijkheid: Vennootschap en activiteit verhuizen naar een fiscaal vriendelijk land (let op pensioen- en stamrechtvoorzieningen) De vennootschap kan naar een ander land emigreren dan de aandeelhouder.

34 5. Mogelijkheden schenk- en erfbelasting Per 1 januari successierecht vervangen door Schenken Erfbelasting Gehandhaafd blijft 10 jaars fictie: indien iemand Nederlandse nationaliteit heeft, valt hij gedurende 10 jaar nog onder de Nederlandse schenk- en erfbelasting. Recht van overgang afgeschaft: Bij buitenlanders en Nederlanders die meer dan 10 jaar weg waren, kon Nederland nog heffen over situsgoederen (bv onroerend goed)

35 5. Mogelijkheden schenk- en erfbelasting Transparantie wetgeving. Ten aanzien van afgezonderd particulier vermogen (trust, Stichting Particulier Fonds) Toerekening vindt plaats aan inbrenger. Bij overlijden worden regels erfrecht gevolgd. Fiscaal is de Trust en SPF er voor de inbrenger niet, juridisch is die er wel.

36 5. Mogelijkheden schenk- en erfbelasting Mogelijkheden: 10 jaars termijn: Wijzigen nationaliteit Verhuizen naar curaçao (BRK, overlijden meteen, schenken 1 jaar)

37 5. Mogelijkheden schenk- en erfbelasting Mogelijkheden: Onroerend goed in Nederland Schenken bloot eigendom aan de kinderen Zelf voorhouden vruchtgebruik Gedurende leven inkomsten en genot Bij overlijden vol eigendom voor de kinderen Alleen overdrachtsbelasting over blooteigendomswaarde verschuldigd.

38 5. Mogelijkheden schenk- en erfbelasting Trust en Stichting Particulier Fonds Voor emigratie je hele vermogen in een Trust of SPF inbrengen Voor Nederland doe je niets. In het buitenland kom je arm aan indien daar Trust of SPF erkend word.

39 6. Op zoek naar het beloofde land (binnen het rijk) Curaçao kent nog steeds pensionadoregeling: Ouder dan 50 jaar Huis duurder dan nafl Belastingtarief 10% Ideaal voor vermogende mensen en mensen met hoge pensioen- en stamrechtuitkering

40 6. Op zoek naar het beloofde land (binnen het rijk) Curaçao erkent SPF Casus: - Je weet dat je spoedig gaat sterven - Je besluit je hele vermogen in een SPF te stoppen - Je emigreert naar Curaçao - Geen termijn van toepassing - Je gaat dood. Je vermogen vererft onbelast.

41 7. Conclusie Klaar voor vertrek De wereld gaat bij Jan van Bueren voor u open.

42

43 Agenda- deel 2 8. Emigreren naar.. 9. Emigreren naar Zwitserland 10.Emigreren naar Malta 11.Emigreren naar Portugal 12. Emigreren naar Italië 13. Emigreren naar Frankrijk 14. Andere opties

44 8. Emigreren naar...

45 9. Emigreren naar Zwitserland

46 9. Emigreren naar Zwitserland

47 9. Emigreren naar Zwitserland Fiscale en niet fiscale motieven om u te vestigen in Zwitserland Meertalige bevolking (Duits, Frans, Italiaans) Diversiteit in klimaat Schengen, vrij verkeer van personen Buiten de EU Neutraal, veilig, economisch en politiek stabiel Lage belastingen Medische zorg van het hoogste niveau Pauschale / Forfait Belastingverdrag tussen Nederland en Zwitserland

48 9. Emigreren naar Zwitserland Verblijfsvergunning: B-vergunning (5 jaar geldig) Op 3 niveaus wordt belasting geheven: Federaal, Kantonaal en Gemeentelijk Inkomstenbelasting: ja, per kanton verschillend Vermogensbelasting: ja, per kanton verschillend Belasting op vermogenswinsten: nee Belasting op pensioen: ja, geen bijzonder tarief Schenkingsrecht: ja, per Kanton verschillend, partner en kinderen in 21 van de 26 Kantons vrijgesteld Successierecht: ja, zie onder schenkingsrecht Exit belasting: nee

49 9. Emigreren naar Zwitserland Bern 15.5% 23.0% 26.0% Vaud Geneve Wallis Ticino Zurich Obwalden 15.0% 22.0% 27.0% 10.3% 23.0% 27.0% 12.0% 22.0% 24.0% 10.0% 20.0% 24.0% 10.0% 18.0% 22.0% 11.0% 13.5% 14.0% Schwyz Zug 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 7.0% 12.0% 13.0% 6.8% 11.8% 12.5% Bij een inkomen van CHF CHF CHF

50 9. Emigreren naar Zwitserland Obwalden 0.11% % 0.14% % 0.16% % Schwyz Zurich Ticino Valais Vaud Geneva 0.03% % 0.10% % 0.16% % 0.02% % 0.16% % 0.46% % 0.13% % 0.35% % 0.57% % 0.28% % 0.47% % 0.65% % 0.30% % 0.60% % 0.72% % 0.15% % 0.50% % 0.89% % Bij vermogen van CHF CHF 1 Mio. CHF 10 Mio.

51 9. Emigreren naar Zwitserland Pauschale / Forfait Er is een mogelijkheid om de belastbare grondslag voor de inkomsten- en vermogensbelasting te onderhandelen met de Zwitserse fiscus Wie komt in aanmerking: Bij binnenkomst in Zwitserland Geen winstgevende activiteit in Zwitserland Belastbare grondslag: Inkomstenbelasting: 5 x jaarlijkse huur/huurwaarde of de hogere jaarlijkse uitgaven Vermogensbelasting: Onroerende goederen in Zwitserland gelegen, aandelen in Zwitserse vennootschappen Successie- en schenkingsrechten niet inbegrepen

52 9. Emigreren naar Zwitserland Let op: elk kanton kent een minimum Pauschale (bijv. in Geneve is het minimum wettelijk vastgelegd CHF ) Let op: Pauschale kan hoger/lager uitvallen naargelang o.a. leeftijd, gezinsituatie, vermogen en activiteiten buiten Zwitserland Jaarlijks vindt een controleberekening plaats: Pauschale mag niet lager zijn dan: Inkomen uit Zwitserse bron; en Inkomen waarvoor verdragsbescherming is geclaimd. Er is een herzieningsvoorstel voor de Pauschale wetgeving aanhangig NB Zurich heeft de Pauschale afgeschaft (referendum )

53 10. Emigreren naar Malta

54 10. Emigreren naar Malta Fiscale en niet fiscale motieven om u te vestigen in Malta Engels sprekende bevolking Lage kosten van levensonderhoud Warm klimaat Euro gebied sinds 2008 Verblijfsvergunning: vrij verkeer van personen Er bestaat geen vermogensbelasting, schenking- of successierecht in Malta Belastingverdrag tussen Nederland en Malta Permanent Residency Scheme

55 10. Emigreren naar Malta Inkomstenbelasting: 35% (vanaf EUR voor echtparen) Vermogensbelasting: nee Belasting op vermogenswinsten: ja Belasting op pensioen: ja, normaal tarief Schenkingsrecht: nee Successierecht: nee Exit belasting: nee

56 10. Emigreren naar Malta Permanent Residency Scheme Personen die nog niet woonachtig zijn in Malta en niet afkomstig zijn van Malta, (domiciled vs resident) Belastingtarief is 15% Belasting is enkel verschuldigd over inkomsten die in Malta worden gegenereerd of naar Malta worden overgeboekt Vermogenswinsten gerealiseerd buiten Malta zijn onbelast, ongeacht of ze naar Malta worden overgeboekt Er moet een minimaal bedrag aan belasting jaarlijks in Malta worden voldaan Geen minimale verblijfsduur

57 10. Emigreren naar Malta Uw jaarlijkse inkomen moet meer dan Euro bedragen of uw vermogen moet meer dan Euro bedragen Jaarlijks moet minmaal een bedrag van Euro naar Malta worden overgeboekt, plus Euro voor afhankelijke partner U moet een appartement kopen van minimaal Euro of een huis van minimaal Euro of een woning huren voor minimaal Euro per jaar U mag niet werkzaam zijn in Malta Jaarlijks is minimaal Euro aan belasting verschuldigd

58 11. Emigreren naar Portugal

59 11. Emigreren naar Portugal Fiscale en niet fiscale motieven om u te vestigen in Portugal Warm klimaat Lage kosten van levensonderhoud Rustigere levensstijl Goede te bereiken uit Nederland Er bestaat geen vermogensbelasting, schenking- of successierecht in Portugal Belastingverdrag tussen Nederland en Portugal Non-habitual resident scheme

60 11. Emigreren naar Portugal Inkomstenbelasting: 45.88% (vanaf EUR ) Vermogensbelasting: nee Belasting op vermogenswinsten: ja, maar vrijstellingen Belasting op pensioen: ja Schenkingsrecht: nee, echter Stamp Duty, partner en kinderen zijn vrijgesteld Successierecht: ja, zie onder schenkingsrecht Exit belasting: nee

61 11. Emigreren naar Portugal Non-habitual residents regime Een nieuw regime geïntroduceerd in de herfst van 2009 om Portugal als vestigingsland aantrekkelijk te maken Personen die nog niet woonachtig waren in Portugal Personen die kwalificeren kunnen 10 jaar gebruik maken van het nieuwe regime gebruik maken Voorwaarde: kwalificeren als feitelijk inwoner en de vijf voorgaande jaren geen belastingplichtige van Portugal zijn geweest

62 11. Emigreren naar Portugal 3 categorieën: Inkomsten uit Portugal afkomstig uit arbeid worden belast tegen een tarief van 20%, in het geval het gegenereerd wordt met hoog gekwalificeerde activiteiten (techniek, IT, kunst medisch) Inkomsten uit buitenlands pensioen zijn volledig van belasting vrijgesteld, mits het pensioen op basis van het belastingverdrag tussen het bronland en Portugal belast mag worden in het bronland, of het pensioen niet in Portugal is opgebouwd en er geen aftrek van premies in Portugal in het verleden heeft plaatsgevonden

63 11. Emigreren naar Portugal Inkomsten uit niet-portugese bron (zoals rente, dividend, vermogenswinsten, inkomsten uit onroerend goed en onzelfstandige arbeid) zijn volledig van belasting vrijgesteld, mits de inkomsten op basis van het belastingverdrag tussen het bronland en Portugal belast mogen worden in het bronland, of in het geval er geen belastingverdrag tussen de landen is afgesloten, en i) de inkomsten in het bronland belast zouden mogen worden op basis van het OESO-modelverdrag, en ii) het inkomen niet geacht wordt op te komen uit Portugese bron, en iii) het bronland niet op de zwarte lijst in Portugal staat, hetgeen het geval is als het bronland een belastingparadijs betreft

64 12. Emigreren naar Italië

65 12. Emigreren naar Italië Fiscale en niet fiscale motieven om u te vestigen in Italië Goed klimaat Lekker eten Lagere kosten van levensonderhoud Rustigere levensstijl Goede te bereiken uit Nederland Laag schenking- of successierecht in Italië Belastingverdrag tussen Nederland en Italië Structureren met levensverzekeringen

66 12. Emigreren naar Italië Inkomstenbelasting: 43% (vanaf EUR ) Bijzonder tarief inkomstenbelasting 27% en 12,5% Vermogensbelasting: nee Belasting op vermogenswinsten: ja, maar bijzonder tarief Belasting op pensioen: ja Schenkingsrecht: ja, 4-8% (EUR vrijstelling) Successierecht: ja, 4-8% (EUR vrijstelling) Exit belasting: nee

67 12. Emigreren naar Italië Polishouder Premie Verzekeraar PPLI-bank rekening Uitkering Begunstigden

68 12. Emigreren naar Italië Private Placement Life Insurance Optimale fiscale vermogensstructurering Flexibliteit in uw investeringen Extra zekerheid bij aanspakelijkheid Afgezonderd vermogen Privacy Voordelen voor inkomstenbelasting en successierecht Tijdens leven: 12,5% op vermogenswinsten (opbrengst -/- hoofdsom) Bij overlijden: volledig vrijgesteld van inkomstenbelasting en successierecht

69 12. Emigreren naar Italië Voorbeeld bij vermogen van EUR en rendement van 4%. Nederland: Box 3 heffing, EUR x 1,2% = EUR Italië: Uitstel of afstel van belasting: EUR x 4% = EUR EUR wordt uiteindelijk belast met 12,5% belasting, (EUR ). Bij uitkering wordt de hoofdsom niet belast

70 13. Emigreren naar Frankrijk

71 13. Emigreren naar Frankrijk Fiscale en niet fiscale motieven om u te vestigen in Frankrijk Beter klimaat Leven als een vorst in Frankrijk Rustigere levensstijl Goede te bereiken uit Nederland Belastingverdrag tussen Nederland en Frankrijk Structureren met levensverzekeringen Echter, op lange termijn fiscaal niet de aantrekkelijkste optie

72 13. Emigreren naar Frankrijk Inkomstenbelasting: 40% (vanaf EUR ) + Sociale zekerheid premie (8%-12,1%) Vermogensbelasting: ja ( %) Belasting op vermogenswinsten: ja, maar vrijstellingen (18%+12,1%) Belasting op pensioen: ja Schenkingsrecht: ja, partner vrijgesteld Successierecht: ja, partner vrijgesteld Exit belasting: nee

73 13. Emigreren naar Frankrijk Inkomstenbelasting Sinds 2008, kunnen personen die de vijf voorgaande jaren geen belastingplichtige in Frankrijk zijn geweest en die actief worden in Frankrijk 5 jaar lang gebruik maken van een vrijstelling op een gedeelte van hun inkomen. Er is tevens een vrijstelling van toepassing op passief inkomen gegenereerd buiten Frankrijk Als passief inkomen wordt gezien, inkomsten uit vermogen, vermogenswinsten, inkomen uit patenten etc. 50% van het passieve inkomen wordt van belasting vrijgesteld, het inkomen blijft echter onderhevig aan de heffing van 12,1% sociale verzekeringen

74 13. Emigreren naar Frankrijk Vermogensbelasting Inwoners van Frankrijk worden belast met vermogensbelasting over hun wereldwijde vermogen Sinds 2009, worden personen die de vijf voorgaande jaren geen belastingplichtige in Frankrijk zijn geweest en die verhuizen naar Frankrijk 5 jaar lang enkel belast over hun vermogenswaarden die in Frankrijk aanwezig zijn Voorbeeld: een Nederlander die verhuist naar Frankrijk in november 2010 wordt enkel belast voor zijn vermogen in Frankrijk. Zijn Nederlandse huis en niet Franse portfolio zijn vrijgesteld van vermogensbelasting. Vanaf januari 2016, wordt hij belast over zijn wereldwijde vermogen (Frans, Nederlands, buitenlands).

75 13. Emigreren naar Frankrijk Inkomsten- en Vermogensbelasting De belastingdruk van inkomsten- en vermogensbelasting gezamenlijk kan maximaal 50% van het inkomen van de belastingplichtige bedragen De belasting die hierbij in acht genomen worden zijn inkomstenbelasting, vermogensbelasting, onroerend goed belasting en sociale verzekeringen. Het gehele inkomen van het voorgaande jaar wordt in acht genomen in verhouding met de belastingen betaald gedurende het jaar. Teveel betaalde belasting wordt op verzoek terugbetaald

76 13. Emigreren naar Frankrijk Private Placement Life Insurance Zelfde concept als voor Italië Uitstel van belasting Uitkeren bij leven kan onder omstandigheden met 20% heffing inclusief de sociale zekerheidslasten (> 8 jaar) Geen vermogensbelasting 20% successierecht Structureren voor binnenkomst in Frankrijk

77 14. Andere opties Verenigd Koninkrijk Spanje België Israël Gibraltar Dubai Nederlandse Antillen Monaco Singapore Bulgarije

78

79 Disclaimer Dit materiaal wordt u ter informatie aangeboden en kan altijd en zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het mag niet beschouwd worden als een uitnodiging of aanbieding om effecten of andere financiële instrumenten of diensten te kopen of te verkopen. ABN AMRO besteedt er alle redelijkerwijs mogelijke zorg aan om informatie te verkrijgen uit bronnen die betrouwbaar worden geacht, aanvaardt echter geen uitdrukkelijke of stilzwijgende aansprakelijkheid voor de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, actualiteit of volledigheid van de opgenomen informatie. De in dit materiaal opgenomen informatie en gegevens vormen geen beleggings-, belasting, juridisch of ander advies en mogen niet beschouwd worden als basis voor beleggingsbeslissingen. Effecten, producten en diensten zullen niet worden aangeboden of verkocht in enig rechtsgebied waar dit zou indruisen tegen de beurswetgeving of andere lokale wet-en regelgeving, of waar deze activiteiten zouden betekenen dat ABN AMRO of gelieerde maatschappijen aan registratieverplichtingen zouden moeten voldoen. Dit materiaal, noch een kopie ervan, mag worden verstuurd of meegenomen naar de Verenigde Staten of worden overhandigd aan een Amerikaans ingezetene ( US Person ). Voordat u een beleggingsbeslissing neemt, dient u zich door een deskundige te laten adviseren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van beleggingen kan door verschillende factoren, waaronder wisselkoersschommelingen, stijgen of dalen en het door beleggers ingelegde bedrag kan verloren gaan. ABN AMRO wijst elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in dit verband af.

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Centen en Stenen: Waar moet je wezen Maurice de Clercq Inhoud 1. Aftrekken 2. 10 jaars termijn aanmerkelijk belang 3. 10 jaars termijn successie 4. In Nederland staat

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het realiseren van vermogen vanuit een vennootschap Juni 2013 Maurice de Clercq Programma Realiseren van vermogen 1. Inleiding 2. Emigratie België 3. Luxemburg/ Curaçao

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Financiële planningsmogelijkheden met aanmerkelijk belang bij emi- en remigratie Maurice de Clercq Inleiding - Aanmerkelijk belangheffing - 25% bij dividend, inkoop

Nadere informatie

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011

Schenken tegen wil en dank. Maurice de Clercq 7 december 2011 Schenken tegen wil en dank Maurice de Clercq 7 december 2011 Inhoud 1. Inleiding 2. Schenken 3. Aanmerkelijk belang aandelen 4. Effecten 5. Onroerend Goed 6. Het huwelijk 7. Conclusie Inleiding Inleiding

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije Second Home maart 2017 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011

Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden. Maurice de Clercq 11 april 2011 Fiscale mogelijkheden van het land Curaçao en de randvoorwaarden Maurice de Clercq 11 april 2011 Onderwerpen Gebiedsafbakening Het land Curaçao Niet BESgebied (Bonaire, St. Eustatius en Saba) Mogelijkheden

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Het beheren van vermogen in Nederland en België Juni 2013 Maurice de Clercq Programma 1. Inleiding 2. Nederland 3. België 4. Synthese Nederland/ België 5. Conclusie

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs Vorm en vormgeving van vermogen voor (Neder)belgen anno 2012 Maurice de Clercq Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De emigratie 3. De bevrijding van de vorm na emigratie

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

ESJ Accountants & Belastingadviseurs

ESJ Accountants & Belastingadviseurs ESJ Accountants & Belastingadviseurs De eigen bijdrage in de AWBZ: Vermogensbescherming zonder te schenken Maurice De Clercq & Harjit Singh Juni 2013 Programma Inleiding Belastingdruk bij eigen bijdrage

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao. Second Home oktober Utrecht. Maurice De Clercq Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland, op Bonaire & op Curaçao Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland

Nadere informatie

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Second Home september 2016 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie

SPF 4 ever. 18 november 2009

SPF 4 ever. 18 november 2009 SPF 4 ever 18 november 2009 Onderwerpen Inleiding Doelvermogens ANBI & SBBI Afgezonderd particulier vermogen Stichting particulier fonds & voorbeelden Bruikbaarheid doelvermogen na 2009 Wijzigingen Successiewet

Nadere informatie

Rariteiten onroerende zaken

Rariteiten onroerende zaken Rariteiten onroerende zaken 13 september 2017 - Breukelen Maurice De Clercq ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inleiding 2. Onroerende zaken in privé 3. Onroerende zaken in de vennootschap

Nadere informatie

Eindejaarsbericht 2015

Eindejaarsbericht 2015 10 december 2015 Eindejaarsbericht 2015 In dit nieuwsbericht informeren wij u over enkele (verwachte) wijzigingen in de fiscale wetgeving per 1 januari 2016 of per 1 januari 2017, die mogelijk ook voor

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Fiscale aspecten van uw tweede woning in Turkije en het Caribisch gebied Second Home september 2016 - Utrecht ESJ Accountants & Belastingadviseurs Maurice De Clercq & Nurefsan Koç Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

van harte welkom op deze informatieavond

van harte welkom op deze informatieavond De Rabobank en KroeseWevers heten u van harte welkom op deze informatieavond Hengelo, dinsdag 28 oktober 2014 KroeseWevers Belastingadviseurs BV Wie zijn wij 7 vestigingen 270 medewerkers German Desk -

Nadere informatie

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens

Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Dubbele winst bij verliezen Rechtpraak Hoge Raad biedt nieuwe kansen over de grens Op 1 maart van dit jaar heeft de Nederlandse Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan in een Nederbelgische situatie.

Nadere informatie

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland

Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland Is de ingehouden dividendbelasting verrekenbaar? Inwoner van Nederland SynVest is als fiscale beleggingsinstelling verplicht om 15% dividendbelasting in te houden op uitgekeerd dividend en dit af te dragen

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015

Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Spaanse belastingen Fiscale hervorming per 2015 Onlangs heeft de Spaanse fiscus (Hacienda) de geplande belastingherzieningen voor 2015 (en voor een deel zelfs al met onmiddellijke ingang in 2014) gepubliceerd.

Nadere informatie

Het afgezonderd particulier vermogen in 2012 (in het bijzonder het Curaçaose APV) Maurice de Clercq 25 november 2011

Het afgezonderd particulier vermogen in 2012 (in het bijzonder het Curaçaose APV) Maurice de Clercq 25 november 2011 Het afgezonderd particulier vermogen in 2012 (in het bijzonder het Curaçaose APV) Maurice de Clercq 25 november 2011 Inhoudsopgave Inleiding Fiscaal Curaçao Nederland Casusposities Doel Juridisch Fiscaal

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011

Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen. Maurice de Clercq 18 april 2011 Panklare oplossingen voor estate planning bij Nederbelgen Maurice de Clercq 18 april 2011 Inhoudsopgave Inleiding Roerend vermogen Onroerend vermogen Man en vrouw Vragen Conclusie Inleiding Voor iemand

Nadere informatie

Emigreren zonder fiscale afrekening

Emigreren zonder fiscale afrekening Emigreren zonder fiscale afrekening Uitgangspunten Vragen Algemeen vs specifiek Doel informatie Aanleiding Klant wil emigreren op fiscaal meest aantrekkelijke wijze 10-2012 1 Agenda Uitgangspunten Aanleiding

Nadere informatie

FISCALE VERPLICHTINGEN. 16 februari 2013

FISCALE VERPLICHTINGEN. 16 februari 2013 FISCALE VERPLICHTINGEN IN PORTUGAL 16 februari 2013 Fiscaal resident U heeft een Portugees fiscaal nummer (NIF of Número de Contribuinte) U woont in Portugal U bent uitgeschreven uit het Nederlandse bevolkingsregister

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Veranderingen Belastingstelsel Spanje

Veranderingen Belastingstelsel Spanje Loftsi.nl Veranderingen Belastingstelsel Spanje - 2015 & 2016 De meest relevante fiscale wijzigingen stapsgewijs belicht Inkomstenbelasting Vermogensbelasting Vennootschapsbelasting www.loftsi.nl support@loftsi.nl

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home september Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home september 2016 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Aanmerkelijk belang Kwalificerende buitenlandse belastingplicht Erf- en schenkbelasting. Niek Op den Kamp

Aanmerkelijk belang Kwalificerende buitenlandse belastingplicht Erf- en schenkbelasting. Niek Op den Kamp Aanmerkelijk belang Kwalificerende buitenlandse Erf- en schenkbelasting Niek Op den Kamp ESJ Accountants & Belastingadviseurs 14 april 2015 Agenda 1. Aanmerkelijk belang 2. Kwalificerende buitenlandse

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek

Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire. Second Home maart Utrecht. Robert van Beek Fiscale aspecten van uw tweede woning in Nederland en op Bonaire Second Home maart 2017 - Utrecht Robert van Beek Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2. Een tweede woning in Nederland 3. Niet-inwonerschap

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Prejudiciële beslissing op vraag van: ECLI:NL:RBZWB:2017:1464

Prejudiciële beslissing op vraag van: ECLI:NL:RBZWB:2017:1464 ECLI:NL:HR:2017:1324 Instantie Hoge Raad Datum uitspraak 14-07-2017 Datum publicatie 14-07-2017 Zaaknummer 17/01256 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Conclusie: ECLI:NL:PHR:2017:417

Nadere informatie

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing

Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Uw 2 e woning in het buitenland, emigratie & (buitenlandse) belastingheffing Second Home september 2016 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap

Nadere informatie

Het verrekenen van buitenlandse dividendbelasting

Het verrekenen van buitenlandse dividendbelasting Het verrekenen van buitenlandse dividendbelasting Voor particuliere (box 3) beleggers die in Nederland wonen en die dividend ontvangen uit hun portefeuille van beursgenoteerde binnen- en buitenlandse effecten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22561 29 april 2016 Dividendbelasting; Inkomstenbelasting; Vennootschapsbelasting; EU-recht 25 april 2016 nr. DGB 2016/1731M

Nadere informatie

Vehikels voor estate planning in Nederland

Vehikels voor estate planning in Nederland The BeNeLux Branch of the Society of Trust & Estate Practitioners (STEP) Vehikels voor estate planning in Nederland VBI, Besloten fonds voor gemene rekening en APV 20 februari 2014 Programma Paul Schut:

Nadere informatie

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008)

DE PENSHONADO REGELING (tekst 2008) KPMG Tax & Legal Services Kantooradres Kaya Flamboyan 7 Curaçao Nederlandse Antillen Postadres Postbus 3766 Curaçao Nederlandse Antillen Telefoon (599-9) 732-5400 Telefax (599-9) 737-3409 DE PENSHONADO

Nadere informatie

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars

Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Invorderingswet. Revisierente. Aansprakelijkheid verzekeraars Besluit 31-03-2006 nr CPP06-507 Invorderingswet 1990. Aansprakelijkheid verzekeraars in verband met een inkomensvoorziening, een arbeids- of

Nadere informatie

negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen

negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen Hoofdstuk 34 Box 1 (niet-winst) IB 34-1 Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen 34.1 Situaties negatieve uitgaven 34.2 Regeling bij emigratie 34.3 Geen negatieve uitgaven 34.4 In aanmerking te nemen

Nadere informatie

Tax news. Penshonadoregeling Voor Curaçao. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Penshonadoregeling Voor Curaçao. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Penshonadoregeling Voor Curaçao Penshonados en renteniers Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Voorwaarden... 2 Belasting en premies... 2 Inkomen uit buitenlandse bronnen... 3 Keuze mogelijkheid...

Nadere informatie

Nederland als vestigingsplaats voor vermogende particulieren

Nederland als vestigingsplaats voor vermogende particulieren Internationaal Nederland als vestigingsplaats voor vermogende particulieren HNWI s en de 30%-regeling mr. D. Nijkamp Van oudsher is Zwitserland een land om naar uit te wijken voor vermogende particulieren.

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw 2 e woning in het buitenland en emigratie

Fiscale aspecten van uw 2 e woning in het buitenland en emigratie Fiscale aspecten van uw 2 e woning in het buitenland en emigratie Second Home maart 2017 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

Uw tweede woning: vererving & belasting

Uw tweede woning: vererving & belasting Uw tweede woning: vererving & belasting Second Home oktober 2017 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Erfbelasting Nederland 2. Nederlandse erfbelasting

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Vennootschapsbelasting (IS). 1. Algemeen. Vennootschappen. De vennootschapsbelasting (Impuesto sobre

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland... Voor Nederbelgen heeft schenken over het algemeen pas zin als men meer dan tien jaar weg is uit Nederland. De

Nadere informatie

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner

Alles rondom pensioen. Gertjan Portman Senior financieel planner Alles rondom pensioen Gertjan Portman Senior financieel planner Wat ga ik behandelen Alles wat rond uw pensionering actueel wordt maar geen pensioen is (Ik heb echter maar een half uurtje) Wat doe ik,

Nadere informatie

Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek

Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek Kapitaalverzekering vormt geen KEW ook niet nu polis was verpand aan geldverstrekker en uitkering is benut voor aflossing hypotheek ECLI:NL:RBZWB:2015:3188 Instantie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Datum

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland

Kort Nieuws. Met name uit Nederland Kort Nieuws Met name uit Nederland Machtiging bij bezwaarprocedure is ook geldig in (hoger) beroep Hoge Raad,7 maart 2014 Het gaat hierbij om een bezwaar tegen een door de Gemeente vastgestelde WOZwaarde

Nadere informatie

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015

Hoorcollege Directe Belastingen DB II Collegejaar 2014/2015 Waarom een VBI of een FBI? De VBI en de FBI zijn faciliteiten die collectief belleggen faciliteren. Fiscaal bezien kan je ruwweg - (collectief) beleggen op twee manieren vormgeven. Een belastingplichtige

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland

Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland Second Home maart 2016 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht 2.

Nadere informatie

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS PENSHONADOREGELING* * connectedthinking

TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS PENSHONADOREGELING* * connectedthinking TAX LAWYERS AND TAX CONSULTANTS PENSHONADOREGELING* * connectedthinking Indeling 1 Inleiding... 3 2 Voorwaarden... 3 3 Buitenlandse bronnen... 4 4 Keuze mogelijkheid... 5 5 Werkverbod / uitzonderingen...

Nadere informatie

GESPECIFICEERDE VERKLARING VRIJWILLIGE VERBETERING

GESPECIFICEERDE VERKLARING VRIJWILLIGE VERBETERING GESPECIFICEERDE VERKLARING VRIJWILLIGE VERBETERING Meer informatie Met deze verklaring geeft u alsnog inkomsten, vermogens, erfenissen of schenkingen aan die u in de afgelopen jaren niet (of niet volledig)

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Afgelopen dinsdag is de laatste miljoenennota van dit kabinet gepresenteerd. Daarin is

Nadere informatie

Tax news. Penshonadoregeling Voor St. Maarten. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten

Tax news. Penshonadoregeling Voor St. Maarten. Penshonados en renteniers. In een oogopslag. Aandachtspunten Tax news Penshonadoregeling Voor St. Maarten Penshonados en renteniers Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Voorwaarden... 2 Belasting en premies... 2 Inkomen uit buitenlandse bronnen... 3 Keuze mogelijkheid...

Nadere informatie

Emigreren naar Spanje

Emigreren naar Spanje Emigreren naar Spanje Fiscale beschouwingen Residentie Emigratie Aangiften Tarieven 2015 Introductie Jaarlijks emigreren er vele Nederlanders en Belgen naar Spanje, zowel voor werk als om er van het leven

Nadere informatie

Aandelen en andere opties

Aandelen en andere opties Aandelen en andere opties Hoe zit het in grensoverschrijdende situaties? Het gaat weer beter met de Nederlandse economie. Dit zien we onder meer terug in de toenemende behoefte van Nederlandse werkgevers

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2010 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de Gecombineerde Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (de"vergadering") van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Wat is de Common Reporting Standard (CRS)? De Nederlandse overheid werkt met veel landen samen om belastingontduiking

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5

2014 -- Inkomstenbelasting - Winst -- Deel 5 Inkomstenbelasting winst 5 programma Staken onderneming Stakingsaftrek Stakingswinst Doorschuiven Staking en de fiscale oudedagsreserve Oefeningen 1 Enkele begrippen 1 van 3 Staken Ondernemer stopt de

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

Vernieuwde Successiewet 1.1.2010 in werking

Vernieuwde Successiewet 1.1.2010 in werking DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.3.1.212 vervallen: het bericht 'Nieuwe Schenk- en erfbelasting aangenomen door Tweede Kamer', datumnr 0911-1159 Vernieuwde Successiewet 1.1. in werking bronnen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten 21 september 2015 Prinsjesdag 2015 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2015 is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Dit plan bevat helaas niet de eerder door velen gehoopte radicale aanpassing van

Nadere informatie

Fiscale zaken voor BV ondernemers

Fiscale zaken voor BV ondernemers Fiscale zaken voor BV ondernemers Countus accountants + adviseurs Apeldoorn 28 mei 2013 Henk-Jan Roersma FB Programma Introductie Aandelenoverdracht Activa/passiva transactie Bedrijfsopvolging Pensioenvoorzieningen

Nadere informatie

Artikelen De pilotenregeling en pensioen: opletten geblazen

Artikelen De pilotenregeling en pensioen: opletten geblazen Mr. drs. C. Dekkers MFP FFP CFP 1 Sommige piloten die voor een Nederlandse luchtvaartmaatschappij werken wonen in het buitenland. Met een aantal landen is in het belastingverdrag overeengekomen dat het

Nadere informatie

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering

NIBE-SVV, januari 2013. Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering NIBE-SVV, januari 2013 Oefenexamen Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 1. Geef voor elk van de onderstaande inkomensbestanddelen A t/m F aan, in welke box zij thuishoren. A. Resultaat uit overige werkzaamheden.

Nadere informatie

Woning kopen in Spanje

Woning kopen in Spanje Woning kopen in Spanje Fiscaal belicht Euro Economics behartigt de belangen van buitenlandse bedrijven en particulieren in Spanje Barcelona Girona Madrid Marbella Juridisch Fiscaal Veilig kopen Aangiften

Nadere informatie

Uitzending van personeel

Uitzending van personeel Uitzending van personeel Fiscale en socialeverzekeringsaspecten Tweede druk mr. R.J. van Steijn drs. J.J.N. Mak Sdu Fiscale & Finantiële Uitgevers Amersfoort Irihoud Voorwoord / 5 1 Inleiding /13 1.1 Algemeen/13

Nadere informatie

Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland

Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland Fiscale aspecten van uw tweede woning in het buitenland Second Home oktober 2015 - Utrecht Maurice De Clercq & Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Inwonerschap & belastingplicht

Nadere informatie

Handleiding aangifte Inkomstenbelasting Spanje

Handleiding aangifte Inkomstenbelasting Spanje Loftsi.nl Handleiding aangifte Inkomstenbelasting Spanje Inzake 2014 De meest relevante aandachtspunten voor fiscaal residenten in Spanje stapsgewijs belicht Aangifte verplichting Aangiftemogelijkheden

Nadere informatie

Internationaal Belastingrecht

Internationaal Belastingrecht Internationaal Belastingrecht prof. mr. dr. A.CG.A.C de Graaf prof. dr. P. Kavelaars prof. dr. A.J.A. Stevens Zesde herziene druk a Wolters Deventer 2012 business INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Lijst van

Nadere informatie

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris

Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Schenken door (Neder)Belgen bij de Nederlandse notaris Eerst tien jaar weg uit Nederland...?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft- com:office:office" /> Voor Nederbelgen heeft schenken

Nadere informatie

BelgiëWijzer. Inhoud. België 1 Bankieren in België 1 Wonen in België 2 België als onderdeel van uw vermogensstructuur 3 Contact 4

BelgiëWijzer. Inhoud. België 1 Bankieren in België 1 Wonen in België 2 België als onderdeel van uw vermogensstructuur 3 Contact 4 BelgiëWijzer Inhoud België 1 Bankieren in België 1 Wonen in België 2 België als onderdeel van uw vermogensstructuur 3 Contact 4 Indien u overweegt een woning in het buitenland aan te schaffen of zelfs

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

Het terugkrijgen van buitenlandse dividendbelasting

Het terugkrijgen van buitenlandse dividendbelasting Het terugkrijgen van buitenlandse dividendbelasting Voor particuliere (box 3) beleggers die in Nederland wonen en die dividend ontvangen uit hun portefeuille van beursgenoteerde binnen- en buitenlandse

Nadere informatie

SPIE WERKNEMERS AANDELEN AANBOD 2015 LOKALE BIJLAGE VOOR NEDERLAND. Nederlandse informatie over het aanbod

SPIE WERKNEMERS AANDELEN AANBOD 2015 LOKALE BIJLAGE VOOR NEDERLAND. Nederlandse informatie over het aanbod SPIE WERKNEMERS AANDELEN AANBOD 2015 LOKALE BIJLAGE VOOR NEDERLAND U bent uitgenodigd om te investeren in aandelen SPIE in het kader van het SPIE Groep werknemers aandelen aanbod SHARE FOR YOU 2015. Hieronder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 27 789 Modernisering Successiewetgeving Nr. 19 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ

Financiële Planning. Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Financiële Planning Nabestaandenpensioen in de SPMS regeling Erfrecht Successiewet, schenk- en erfbelasting Eigen bijdrage AWBZ Alisen Düzgün, financieel planner bestuursbureau SPMS advies@spms.nl 030-6937680

Nadere informatie

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z.

AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Inspectie der Belastingen Eilandgebied: AANGIFTEBILJET A Inkomstenbelasting Premies A.O.V./A.W.W. en A.V.B.Z. Datum van: Voor belastingplichtigen die in de Nederlandse Antillen wonen I. uitreiking: Belastingjaar

Nadere informatie

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nu kiezen voor zekerheid. Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten. Fiscaal Voortzetten. in de BankSpaar Plus Hypotheek Nu kiezen voor zekerheid Straks wonen tegen aantrekkelijke maandlasten Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek Nationale-Nederlanden maakt Fiscaal Voortzetten in de BankSpaar Plus Hypotheek

Nadere informatie

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING

JJJ. de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING JJJ JJJ de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs INTERNATIONALE ASPECTEN VAN DE FORFAITAIRE RENDEMENTSHEFFING Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Caron & Stevens / Baker

Nadere informatie

HET CONCERTGEBOUW N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Amsterdam)

HET CONCERTGEBOUW N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Amsterdam) HET CONCERTGEBOUW N.V. (een naamloze vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel te Amsterdam) Supplement op het prospectus in verband met het aanbod van maximaal * 1.000 Certificaten van gewone

Nadere informatie

Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje

Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje Fiscale aandachtspunten bij aankoop onroerend goed in het buitenland en emigratie : case Spanje Dany DE DECKER, erkend boekhouder-fiscalist en Tax Partner bij Baker Tilly Belgium Tanja DE DECKER, Tax Partner

Nadere informatie

Belastingrecht in Hoofdlijnen

Belastingrecht in Hoofdlijnen Belastingrecht in Hoofdlijnen Prof. dr. CA. de Kam (eindredactie) Mr. P.M. van Schie Prof. dr. I.J.J. Burgers Mr. drs. F.J.P.M. Haas Mr.J. Lamens Dr. mr. A.M. van Amsterdam RA Mr. C.M. Ettema Mr. dr. D.V.E.M.

Nadere informatie

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom

De hoogtepunten in het. Belastingplan 2016. 7 oktober 2015. Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom De hoogtepunten in het Belastingplan 2016 7 oktober 2015 Frank Kerkhof Directielid en fiscalist bij Alfa Accountants en Adviseurs Bennekom Wat is het Belastingplan 2016 niet? Het is niet de ingrijpende

Nadere informatie

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy

De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy De strik van Di Rupo of de strop van Rajoy Dany De Decker Francisco Javier Cócera Vlaamse dag 24 november 2012 1 (c) 2012 Baker Tilly Belgium Agenda Inleiding (wat maakt onze situatie zo speciaal?) Waar

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over:

In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over: De nieuwsbrief, Boletín de España, is een uitgave van DoorakkersFEM Fiscaal - & Pensioen Juridisch Advies Spanje Nederland. De nadruk van deze nieuwsbrief ligt op fiscale - en pensioen aspecten. Bovendien

Nadere informatie