Informatief nieuwsblad van de afdeling Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatief nieuwsblad van de afdeling Groningen"

Transcriptie

1 Informatief nieuwsblad van de afdeling Groningen Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen Jaargang 38 nr. 4 Mei 2015

2 De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie ANBODE : Gerhard Broekhuis, Dirk Goudberg en Roel Wichers. adres : Advertenties : Roel Wichers, Postadres / : Siersteenlaan Correspondentie 9743 ES Groningen Telefoonnummer : Bankrekening ANBO: NL53INGB Inhoudsopgave : pag. 2 Welkom nieuwe leden. Pag. 3 Ledenreis 9 juli 2015 pag. 4 Vindt u dat ook? pag. 6 Verslag senioren Werkplaats pag. 8 Belangrijke SOOG informatie pag. 9 Expositie Noordelijk Scheepvaartmuseum Groningen pag. 12 Column Aletta van der Stap pag. 14 Lijst van adverteerders pag. 16 Serie: deel 5 De zorg verandert pag. 20 Plus Café pag. 22 Pas op voor de nieuwe zakkenrollerij pag. 27 Doe meer met uw ANBO ledenpas pag. 28 STIP informatie pag. 29 Rijbewijskeuring, activiteiten pag. 31 Wijzigingsformulier pag. 32 Samenstelling ANBO-bestuur Groningen Kopij : Het volgende nummer verschijnt begin juni 2015 Graag kopij inleveren uiterlijk: 20 mei 2015 of Siersteenlaan ES Groningen 1

3 Welkom nieuwe leden Het is zeer verheugend dat er nog steeds nieuwe leden ingeschreven worden. Wij zijn daar zeer blij mee. In deze rubriek heten wij hen dan ook van harte welkom. In maart hebben wij de volgende personen als lid mogen inschrijven: Dhr. J. Eekhof Mw. J. Folgerts Mw. A.B. Freije Mw. L. de Graaf Dhr. A. Hermse Dhr. H. Horlings Dhr. J. J. Kostwinder Mw. B. W. Kostwinder - Smid Mw. S. J. Kunst Mw. A. Maas Dhr. R.K. Peters Dhr. P. R. Schat Mw. N. Schat - Huismans Mw. J. E. Steur Mw. C. J. Visser Dhr. M. Zuur Mw. A. R. Zuur - Bakker Allen hartelijk welkom. We hopen dat u zich spoedig thuis zult voelen bij onze afdeling. 2

4 Ledenreis donderdag 9 juli 2015 Voor dit jaar hebben we opnieuw een leuke dagreis geboekt. Om 8.45 uur vertrekken we vanaf het SOOG kantoor aan de Siersteenlaan 420/2. Wilt u uiterlijk om 8.30 uur aanwezig zijn. De tweede opstapplaats is aan de Hora Siccamasingel bij de Salvator Maria kerk. De bus zal daar om 9.00 uur vertrekken. Wilt u hier om 8.45 uur aanwezig zijn. Bij aanmelding kunt u de voorkeur voor opstapplaats aangeven. Deze keer gaat de reis naar de Struisvogelboerderij in Boerakker. We worden opgewacht met koffie en een struisvogeleierkoek. Op de boerderij worden we rondgeleid en is er een film. Via een toeristische route rijden we verder naar Doldersum om daar, in restaurant Grenzeloos en Zo, te genieten van een driegangen menu. Het hoofdgerecht bestaat uit een heerlijk stoofpotje. Na dit genieten kunnen we uitbuiken in de bus, die ons naar Earnewâld brengt. Vanaf dat punt start een rondvaart over de Alde Feanen, een prachtig natuurgebied. Tijdens de rondvaart krijgen we nog een keer koffie/thee met oranjekoek. Na de rondvaart keren we weer huiswaarts, waar we tussen en uur bij de opstapplaats aankomen. De inschrijving voor deze reis is woensdag 26 mei van tot uur in het SOOG kantoor aan de Siersteenlaan 420/2. De kosten voor deze reis op donderdag 9 juli 2015 zijn: 53,00 voor leden en 55,00 voor niet leden. 3

5 Vindt u dat ook? Mijn zwager werd 90 jaar. Hij en zijn zus de broer en zus van mijn overleden geliefde hebben hun hele leven in Oldehove gewoond, hij op de ouderlijke boerderij, zijn zus trouwde met een boer uit Oldehove, mijn geliefde kocht een boerderij in Warffum. Toen ik pas een relatie had moest er natuurlijk worden kennisgemaakt met de familie. Ik dacht: welgestelde Groningse boeren, dat is een chic huis, een antiek interieur en veel juwelen. Want dat idee had ik van Groningse boeren: rijk en dat mocht gezien worden. En dan kom ik daar binnen als tikje gesjochten stadsmens dat ook nog niet eens Gronings spreekt. Als dat maar goed komt! Dat pakte heel anders uit, geen show van welstand, geen overdreven juwelen, het waren schatten, zijn het trouwens nog; mijn lief is bijna negen jaar geleden overleden en nog steeds word ik uitgenodigd als er iets te vieren valt. Jij hoort er bij, heeft mijn schoonzus bij herhaling gezegd. Ik was gauw van mijn vooroordeel genezen. Vooroordelen, we hebben ze allemaal, ook al ontkennen we dat nog zo hard. Je krijgt ze vaak van huis uit mee, je neemt gemakkelijk een mening over, gaat die veralgemeniseren en ziedaar: een vooroordeel want niet gestaafd door kennis of ervaring. Pas als je zelf gaat nadenken ontdek je soms dat die mening berust op een vooroordeel. Hoe kom je van je vooroordelen af? Een eenvoudig ervaringsfeitje zoals mijn kennismaking met de nieuwe familie laat zien dat zoiets gemakkelijk door feiten kan worden weerlegd. Nu is dit een vrij onschuldig vooroordeel, geen Groningse boer zal er schade van ondervinden dat Randstedelingen een verkeerd beeld van hem hebben zolang het niet persoonlijk wordt. Maar geldt dat voor alle vooroordelen? Was het maar waar! Kijk eens naar het debat over asielzoekers: gelukszoekers zijn het, avonturiers, is een veel gehoorde mening. Zijn al die miljoenen mensen avonturiers? Wie laat voor zijn plezier alles familie, huis en haard zogezegd achter om een vage onbekende toekomst te riskeren? De redeneringen over asielzoekers geven blijk van een hoge mate van onbekendheid en ook angst: het vreemde, onbekende wordt als bedreigend ervaren voor onze leefomstandigheden. Angst voor het vreemde kan heel gevaarlijk uitpakken, in politieke besluiten die strijdig zijn met alle waarden waarin wij als samenleving geloven, gelijkwaardigheid bij voorbeeld, of in gewelddadige acties tegen dat vreemde object van onze angst. En nu spreek ik nog niet eens over de Jodenvervolgingen. Angst is een hardnekkige basis van vooroordelen. We kunnen onze vooroordelen alleen de baas worden door meer kennis op te doen. In mijn jeugd heersten onder protestanten en katholieken hardnekkige vooroordelen over elkaar waar we inmiddels van genezen zijn dank zij de oecumene. 4

6 Je kunt er dus van af komen, van die vooroordelen. Je moet dan wel met elkaar in gesprek durven gaan, de toenadering tussen de christelijke kerken wijst erop dat het gesprek, hoe moeizaam soms ook, een goed middel is om onze vooroordelen de baas te worden. En daar zijn wij nooit te oud voor. Wat vindt u? Aletta Opruimen doe je zo Professionele ondersteuning en begeleiding bij al uw opruimwerkzaamheden. Bijvoorbeeld : verhuizen van groot naar klein opnieuw inrichten van kasten opruimen van een totale inboedel bijhouden en opschonen van administratie een index maken voor nabestaanden Integer, betrouwbaar en resultaatgericht een intakegesprek is geheel vrijblijvend 10% korting voor ANBO leden. Mies Dirksen Professional Organizer Hemmenkamp NX Haren Opruimen en meer Telefoon

7 Handige apparaatjes voor ouderen Al 10 jaar lang maakt de Senioren Werkplaats apparaten om de zelfredzaamheid van ouderen in en om hun huis te bevorderen. Daarbij speelt de computer een niet meer weg te denken rol. De oprichter en coördinator van de Senioren Werkplaats is Freddi Kuipers. Hij vertelt gepassioneerd over de vele apparaten die de Werkplaats al heeft ontwikkeld of nog bezig is te ontwikkelen. Door: Dirk Goudberg Op dinsdagmiddag 24 maart ben ik op bezoek bij Freddi in zijn computerondersteuning annex computer ontwikkel-ruimte op de bovenste verdieping van de Damsterborg, een imposant flatgebouw aan het Damsterdiep. Het uitzicht over de stad is prachtig, maar daar zijn de mensen binnen helemaal niet mee bezig. Een paar jonge enthousiaste computervrijwilligers testen er deze dag door hen zelf ontwikkelde programmaatjes. En twee van de computermensen helpen op dit moment cliënten met vragen over hun meegenomen laptop. Apparaten Freddi laat mij trots een heleboel apparaten zien die bijzonder handig zijn voor ouderen (en eigenlijk wel voor mensen van alle leeftijden). Zo is er een systeem van allemaal lampjes die s nachts aangaan als de stroom is uitgevallen en je er langsloopt. Verder is er een medicijnencontrole-programma dat steeds piepjes geeft als het tijd is voor je medicatie. En er is een programma waarbij je als oudere om de zo veel tijd even iets op de tablet aan moeten klikken, zodat een familielid weet dat je nog levend en wel in je woning bent en er niets ergs is gebeurd. Tot slot is er een webcam voor boven de voordeur. Die is verbonden met de laptop of de tablet. Daarop kun je zien wie voor de voordeur staat. Als je het niet vertrouwt, kan de apparatuur een foto van die persoon maken en die sturen naar familie of een bekende. Die kan dan bij gevaar in actie komen door de politie te bellen. Noodzaak Freddi is overtuigd van het belang van zijn Werkplaats. Kijk, zegt hij bijna een beetje boos, de overheid doet steeds minder voor ons. Zo moeten we bijvoorbeeld steeds langer thuis blijven wonen omdat er geen geld meer wordt uitgetrokken voor verzorgingstehuizen. We worden dus als ouderen meer op ons zelf teruggeworpen. 6

8 In het gat van voorzieningen dat de overheid laat vallen probeert de Senioren Werkplaats te springen. En dat doen we dus door handige elektronica te ontwikkelen waardoor ouderen ook langer gezond en veilig thuis kunnen blijven wonen. Digitalisering Nog een reden van bestaan van de Werkplaats is volgens Freddi de opmars van de computer in onze hedendaagse maatschappij. Je kunt je het dus bijna niet meer veroorloven om niets van computers te weten. Want je hebt hem overal voor nodig: van het invullen van je belastingpapieren tot het regelen van je vakantie en het doen van je geldzaken. Veel ouderen hebben dan ook inmiddels een tablet aangeschaft en ze hebben zich vaak met hulp van vrienden en familie de werking van het apparaat eigen gemaakt. Maar als zij er eens even niet uitkomen, kunnen zij ons mailen. Zij krijgen dan gegarandeerd een reactie terug. Ook kunnen zij op ons computerspreekuur komen, elke woensdagochtend in restaurant La Place in V&D. Betaalbaar Wat betreft de apparaten die de Senioren Werkplaats ontwikkelt, die zijn met name bedoeld voor ouderen met een smalle beurs. Ik vind het belangrijk dat die groep niet vergeten wordt, zegt Freddi. Heel concreet betekent dat dat we ernaar streven om de prijs van onze apparaatjes onder de 50 euro te houden. Meer reacties gewenst Freddi is wat teleurgesteld dat zijn Werkplaats niet altijd veel respons krijgt van de oudere doelgroep voor wie hij zich zo inzet. We hebben een aparte website en een Facebook pagina waarop allemaal praktische informatie staat voor ouderen. Daarop krijgen we zelden tot nooit reactie. Ik hoop dan ook dat bijvoorbeeld dit artikel eraan bijdraagt dat mensen eens wat meer van zich laten horen. Wilt u meer weten over de werkzaamheden van de Senioren Werkplaats, kijk op hun website of bel tussen uur met Freddi Kuipers, telefoon (Zie foto op pagina 8). 7

9 Freddi Kuipers (zittend) met een mede-vrijwilliger bij de ontwikkeling van een computerprogramma. EEN BERICHT VAN: STEDELIJK OVERLEG OUDERENBONDEN GRONINGEN ANBO KBO PCOB Het kantoor SOOG Siersteenlaan Groningen is gesloten op: maandag 4 mei (dodenherdenking) dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) Vanaf 3 juli tot en met 30 augustus is het kantoor gesloten i.v.m. de zomerperiode. Administratie SOOG, Siersteenlaan 420/2, 9743 ES Groningen. Telefoon: website: 8

10 Expositie 'Groningen 70 jaar bevrijd' in het Noordelijk Scheepvaartmuseum van 10 april t/m 6 september in Groningen. Op uitnodiging van het bestuur en de directie van het Noordelijk Scheepvaartmuseum heb ik op 9 april 2015 de opening bijgewoond van deze interessante tentoonstelling. Bij deze gelegenheid werd door de auteur van het boek 'Mijn Bevrijding' het eerste exemplaar uitgereikt aan Stanley Butterworth, die als Canadese veteraan aanwezig was. Zijn 2 jaar oudere broer was de eerste Canadese bevrijder die aan de Paterswoldseweg om het leven kwam als boordschutter op een Sherman tank. De tank werd geraakt door een Duitse 'Panzerfaust'. Stanley werd hiervan later op de hoogte gesteld bij het binnentrekken van de Canadese divisie vanaf het vliegveld Eelde. De beide broers hadden een zeer nauwe band met elkaar en woonden in Winnipeg, Canada. Het boeiende boek met veel foto's is samengesteld door Frank von Hebel van de N.D.C., uitgever van het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad en is te koop bij de boekhandel. Voor 65plussers is de toegangsprijs voor de expositie in het Noordelijk Scheepvaartmuseum slechts 3,50 i.p.v. 6,00 Euro. Tekst : Roel Wichers op de foto met Stanley Butterworth en Frank von Hebel 9

11 Voorheen CCA-Travel heeft zich aangesloten bij Travel Counsellors vanaf nov 2014 Laat uw persoonlijke Travel Counsellor alles voor uw regelen. U betaald niets meer dan bij een reisbureau en ontvangt een exceptionele service van uw eigen persoonlijke reis adviseur. Strandvakanties, stedentrips, cruises, avontuurlijke vakanties, huwelijksreizen, wintervakanties, reizen op maat, vluchten, autohuur, hotelovernachtingen en nog veel meer.. 7 daagse Rijncruise, de Moezel ontdekken vanaf: 595,00 8 daagse Middellandse Zee Cruise, via de Emiraten of via Italië vanaf: 450,00 10 daagse Cruise vanaf Amsterdam naar de Noorse Fjorden vanaf: 863,00 15 daagse Trans Atlantische cruise via de vele eilandjes, vanaf: 750,00 15 dagen eilandhoppen de Azoren, een vergeten eilandengroep van Portugal vanaf: 1358,00 En nog veel meer leuke mogelijkheden, kom gerust eens langs of maak een afspraak en dan kom ik graag naar u toe. Diana Elzinga Travel Counsellor Uw persoonlijke reisadviseur, Thuis in de hele wereld T: E: W: 10

12 Comfortabel Personen Vervoer Fred van der Molen T: E: Comfortabel Personen Vervoer, verzorgt comfortabel vervoer op afspraak. Wilt u veilig en rustig aan uw vakantie of zakenreis beginnen dan kunt u bij ons reserveren. Wij bieden diverse vervoersmogelijkheden: Luchthavenvervoer Zeehavenvervoer Regiovervoer op afspraak Tafel en Taxi Directievervoer Groepsvervoer CPV werkt samen met Diana Elzinga Travel Counsellor (CCA-Travel) 11

13 ONgelijkheid April is de Maand van de Filosofie. Zoals het een ordentelijke dag van, week van., maand van betaamt heeft ook de Maand van de Filosofie een thema. Dat is dit jaar ONgelijkheid de hoofdletters horen bij het lemma. Bij ongelijkheid denken we als vanzelfsprekend aan maatschappelijke ongelijkheid tussen mensen. En dat vinden we een foute zaak! Mensen hebben gelijke rechten, staat in de grondwet, is verankerd in de rechtspraak. Toch is het begrip niet eenduidig: ieder mens is uniek, dus ongelijk aan ieder ander. Een van de feilen van het Oost-Europese communistische systeem vonden wij dat dit een verregaande vorm van gelijkheid propageerde, ook in het denken, en voorbijging aan de uniciteit van mensen. (On)gelijkheid is dus een begrip dat veel betekenissen heeft. Je moet goed de context omschrijven waar je het over hebt als je het hebt over (on)gelijkheid. Veel verworvenheden van het denken die nu vanzelfsprekend zijn vinden hun oorsprong in het Verlichtingsdenken, zo vanaf de 17 e eeuw. Ook het denken over gelijkheid, dat weer terugvalt op Aristoteles, de klassieke Grieken dus. West Europa is tot ver in de 18 e eeuw een standenmaatschappij geweest, van adel, geestelijkheid en burgerij, waar geen sprake was van gelijkheid tussen mensen onderling. De Franse Revolutie maakte daar een eind aan. Bovendien leidde de ontwikkeling van de eenheidsstaat in veel landen Nederland 1813, Italië 1861, Duitsland tot de mogelijkheid van één centrale regering, één stelsel van rechtspraak, één hoofdtaal voor het hele land waarmee een hoge mate van juridische gelijkheid werd bereikt. De opkomst van het liberalisme en de arbeidersbeweging in de 19 e eeuw hebben het idee van sociale gelijkheid van alle burgers gepopulariseerd. We weten allemaal dat daarvoor veel strijd is geleverd. De tweede helft van de 20 ste eeuw is weer een periode van forse veranderingen. De toenemende welvaart maakte een stelsel van sociale voorzieningen voor iedereen mogelijk. We hebben toen met elkaar afgesproken dat we iedereen, ook ouderen, zieken, werklozen, mensen met een beperking, een inkomen en zorg garanderen, dat hebben we geregeld in een stelsel van verzekeringen. Ons hele werkzame leven betalen we daar premie voor. De leus gelijke kansen voor iedereen deed opgang in de jaren 70. Kinderen van ouders die niet vermogend waren kregen toch de kans een dure studie te volgen, ook daar betalen we allemaal ons hele leven voor via de belastingen, ook tachtigjarigen die zelf nauwelijks de lagere school hebben voltooid. Dat principe noemen we solidariteit, het omvattende stelsel van voorzieningen noemen we de welvaartstaat. 12

14 De veel gehoorde bewering dat we voor elk euvel dat ons dwars zat massaal naar de staat gingen om steun berust m.i. op een denkfout. We gingen niet naar de staat, als we al gingen, we gingen naar onze eigen verzekering. Sinds een paar jaar kraakt dit stelsel, mede door de penibele financiële toestand veroorzaakt door de bankencrisis. De welvaartstaat wordt in snel tempo afgebroken. Kijk, dat hebben we niet met elkaar afgesproken! Nu moeten we het doen met een participatiemaatschappij, waaraan iedereen geacht wordt deel te nemen. De afbraak van de welvaartstaat leidt tot grote onzekerheid, angst vaak, vooral bij ouderen. Keren we terug naar de tijd dat we als ouderen afhankelijk waren van onze kinderen of van de kerk en weldoende burgers? Moeten we weer onze hand ophouden en dankbaar zijn? Hoe krijgen we straks de nodige zorg? Waar hebben we ons leven lang nou voor gewerkt? Dat zijn zo van die vragen. Laten we het begrip zorg eens bekijken vanuit de filosofie we zitten tenslotte in de maand van de filosofie. Marian Verkerk, hoogleraar ethiek van de zorg aan de RUG, hanteert een mensbeeld waarin een grote plaats is ingeruimd voor zorg. Uitgangspunt is dat een mens meer is dan een wezen dat werkt en ontspant (homo ludens). Een mens is een maatschappelijk wezen, hij leeft in een samenleving met anderen. Tot het wezen van menszijn hoort ook: zorgen. Een mens die niet zorgt is geen compleet mens; anders gezegd, door te zorgen vervolmaak je je eigen mens-zijn, je groeit als mens, eenvoudig gezegd. Om te kunnen zorgen dient er wel een ander te zijn die zorg nodig heeft en jouw zorg aanvaardt. Dat je voor je kinderen en partner zorgt vinden wij logisch. Maar je zorg dient niet beperkt te blijven tot je plicht ten opzichte van je eigen directe omgeving, het is ook inspringen waar je hulp nodig is, aandacht geven, luisteren, je verantwoordelijk voelen als lid van de samenleving. Degene die jouw zorg ontvangt maakt het mogelijk dat jij je mens-zijn completeert, je daardoor waarschijnlijk ook gelukkiger voelt. De ontvanger bewijst jou een dienst. Zo opgevat hoeft er geen sprake te zijn van onderdanige dankbaarheid, er is sprake van wederkerigheid. We kunnen gerust een aanbod van hulp aanvaarden of een beroep doen op anderen zonder ons schuldig te voelen. Wij ontvangen geen aalmoes als we hulp aanvaarden. We blijven ook als ontvanger van zorg volwaardig lid van de samenleving. Wie zijn hele leven zelfredzaam is geweest zal moeite hebben met hulp vragen en aanvaarden. Toch denk ik dat deze andere en voor mij nieuwe manier van kijken naar zorg een opening biedt om het een tikje aanvaardbaarder te maken. Begrijp mij goed, ik vind nog steeds dat het afbreken in ijltempo van voorzieningen voor de meest kwetsbare mensen een slechte zaak is, ook al plak je er het etiket participatiemaatschappij op. 13

15 Het is en blijft een kwestie van beschaving om mensen niet in de steek te laten. Dat geldt voor de afspraken en regels in de samenleving, ook in een participatiemaatschappij, en voor ieder individueel lid van die samenleving. Aletta van der Stap. Lijst van Adverteerders ANBODE: Lefier wonen, ZINN (thuis)zorg, Buitenkamp herenmode, Arkensteyn tandtechniek, Algemeen belang uitvaartverzorging, Comfortabel Personen Vervoer, Travel counselors, Opruimen en meer, Steelande wonen, Vondelflat, Patrimonium wonen, PC les aan huis, H. Nijland & Zn. Woninginrichting, Walter Hoogesteger schilders, Soamen. 14

16 15

17 RENATE VERTELT In gesprek met Renate Groenewold, wijkverpleegkundige in Beijum. Deel 5 in de serie De zorg verandert..! Op een zonnige donderdagmiddag tref ik Renate in haar kantoor in het gezondheidscentrum in Lewenborg. Sinds januari 2013 werkt zij als wijkverpleegkundige in de wijk Beijum. Met haar TSN (Thuiszorg Service Nederland) team van 15 verzorgenden en verpleegkundigen heeft zij daar zo n 60-70, voor het overgrote deel oudere, cliënten in zorg. Wat is de belangrijkste wijziging in jouw werk geweest? Renate : Sinds 1 januari bepalen wij als wijkverpleegkundigen aan de hand van hernieuwde regels en richtlijnen de behoefte en noodzaak van verpleegkundige zorg thuis (de indicatiestelling). Tot aan die tijd werd dat gedaan door het CIZ, maar met de overheveling van de financiering van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet is dit (weer opnieuw) een taak geworden van de wijkverpleegkundigen. Om dat goed te kunnen doen heb ik eind vorig jaar een gedegen bijscholing gehad. Die indicatiestellingen worden ingeleverd bij Menzis, die aan de hand van de richtlijnen controles uitvoert en vervolgens aan TSN, de zorginstelling waar ik bij in dienst ben, het tarief uitkeert. Je hoort wel zeggen dat er veel minder zorg gegeven kan worden, klopt dat volgens jou? Renate : Nee hoor, dat klopt niet, we geven nog steeds dezelfde zorg, maar door efficiëntere organisatie en het gebruik van nieuwe hulpmiddelen kunnen we in dezelfde tijd meer doen. En we gaan met de zorgvragers goed in gesprek over wat zij eventueel zelf kunnen doen, of kunnen leren en of er hulp te verwachten is van mantelzorg. We zijn dus wel wat kritischer geworden, maar mensen die ernstig ziek, oud of echt hulpbehoevend zijn krijgen nog steeds alle zorg die zij nodig hebben om goed en verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. Maar we smeren geen broodjes meer voor iemand die dat zelf kan en zelf leren om met een hulpmiddel kousen aan- of uit te trekken zal echt moeten gebeuren, ook al vindt men dat maar een gedoe. 16

18 En hoe reageren mensen op die nieuwe benadering? Renate : Soms kom ik mensen tegen die vinden dat ze recht op zorg. Of ze voeren aan dat ze er hun hele leven voor betaald hebben. En die worden boos als hun zorgvraag wordt beoordeeld vanuit de visie wat je zelf kan moet je ook zelf doen. Van alle verzorgenden en verpleegkundigen in haar team wordt dus verwacht dat zij goed kunnen uitleggen waarom een handeling wel of niet door de thuiszorg wordt uitgevoerd. Dat geldt trouwens ook voor de mantelzorg, die kan er niet meer voor weglopen, maar ook daarmee gaan we in gesprek over wat redelijkerwijs haalbaar is. Vaak is het voor de mantelzorg belangrijk te weten dat zij er niet alleen voor staan. Een goede afstemming over wie wanneer wat doet helpt al een heleboel. Wat geeft jou voldoening? Renate: Behalve de wat eenvoudiger zorg van helpen bij wassen en aankleden, wondverzorging en injecties geven, bieden we in Beijum veel palliatieve zorg. Door de zeer goede samenwerking met de huisartsen komen we al in een vroeg stadium met ernstig zieke mensen in contact, kunnen we een relatie opbouwen, goede voorlichting geven en samen met de cliënt en zijn of haar omgeving, de zorg in de laatste levensfase zo goed mogelijk regelen. In Beijum is ook een wijkteam WIJ Groningen. Heb je daar ook mee te maken? Renate: In het WIJteam Beijum zitten alle disciplines op het gebied van zorg en hulpverlening zoals maatschappelijk werk, jeugdzorg, het gemeenteloket, vrijwilligers etc. Ik heb contact met de sociaal verpleegkundige uit het wijkteam over cliënten met een verpleegkundige zorgvraag waar ook nog ander soort problematiek speelt zoals bijvoorbeeld relatieproblemen of financiële problemen. De kracht van het wijkteam is dat de cliënt maar met één hulpverlener te maken heeft die de regie voert over alle soorten zorg- en hulpverlening. Zo voorkomt men dat er langs elkaar heen wordt gewerkt en de cliënt door de bomen het bos niet meer ziet. In de loop van de komende tijd zal in alle stadswijken van Groningen een WIJteam gaan functioneren. 17

19 In de nieuwe wetgeving spelen vrijwilligers ook een belangrijke rol: Renate: In Beijum is een Stip waar een groot beroep op wordt gedaan. Vooral de weg naar de klussendienst weet men goed te vinden voor aanvragen voor hulp bij kleine klussen in huis of boodschappen. Kunnen mensen nog terecht in een verzorgingshuis? Renate: Over het algemeen weet men te weinig over wat er thuis allemaal kan. Het is mogelijk om heel veel zorg in te zetten als dat nodig is. Meerdere keren per etmaal, ook s nachts, technische verpleging, personenalarmering en de 24 uurs bereikbaarheidsdienst van TSN is binnen een half uur aanwezig voor een noodoproep. En de wijkverpleging kan ook alle hulpmiddelen regelen die thuis nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een hooglaag bed of postoel. Opname in een verzorgings-of verpleeghuis hoeft dus om die reden niet. Maar er zijn wel grenzen. Renate vertelt dat dat mensen nog steeds opgenomen kunnen worden als het echt niet anders kan. Bijvoorbeeld in het geval van ernstige dementie. Wat wil je nog meegeven aan de ANBO leden van Groningen? We kunnen altijd bij mensen langsgaan om voorlichting te geven over verpleging en verzorging thuis. Als men goed is geïnformeerd maakt dat de stap om later zorg aan te vragen gemakkelijker, je kent de wijkverpleegkundige die de zaken regelt en je weet het telefoonnummer. Aan verpleging en verzorging thuis zijn geen kosten verbonden en voorlichting daarover kan veel onzekerheid over de toekomst wegnemen. Renate, dank je wel en veel succes met je mooie werk bij mensen thuis. Het telefoonnummer van TSN Thuiszorg is Website: Diny van der Sluijs, ANBO voorlichter WMO. 18

20 Gratis verhuizen naar de Vondelflat Wie zijn wij? Wij zijn een serviceflat gelegen in de Wijert waar veel kan, maar niets moet! De bushalte is voor de deur, het park is onze achtertuin en de winkels zijn op loopafstand. Overweegt u een verhuizing maar wilt u zelfstandig blijven wonen in een zorgzame omgeving, dan is de Vondelflat een serieuze optie. Om de verhuiskosten hoeft u het niet te laten, want als u in 2015 in de Vondelflat komt wonen dan nemen wij de kosten voor de verhuizing voor onze rekening. Als u belangstellend bent kunt u vrijblijvend bellen naar voor een afspraak, waarbij u rondgeleid en nader geïnformeerd wordt over de gratis verhuizing. Zelfstandig wonen in een zorgzame omgeving Vondellaan 77, 9721 LC Groningen. Telefoon : website: 19

21 Ter kennismaking bezocht door Roel Wichers. (Voorzitter SOOG Werkgroep Communicatie) - Plus Café speciaal voor actieve plussers - Iedereen is welkom. Op dinsdag 14 april organiseerde VRIJDAG en Groningen Plus het eerste Plus (+) Café bij VRIJDAG in de Sint Jansstraat 7. Het + Café is speciaal voor actieve plussers, ook wel senioren genoemd. Vanaf 14 april vindt het + Café elke dinsdagmiddag plaats. Bezoekers treffen hier actieve leeftijdgenoten die op dinsdagmiddag vrij zijn. Regelmatige bezoekers bepalen samen de gespreksonderwerpen en activiteiten die worden ondernomen. Het is de bedoeling dat heel nieuwe ideeën en initiatieven ontstaan. Iets wat er nog niet is. Het + Café startte om en duurde tot uur. Alle Plussers en hun organisaties kunnen zich bij dit initiatief aansluiten. Waarom + Café en bij VRIJDAG? De Stichting Groningen Plus organiseert activiteiten, evenementen en reizen op het gebied van participatie, educatie en ontmoeting. De organisatie spreekt van plussers en bedoelt daarmee senioren. Maar wie voelt zich nu senior? Daarom dus: Plus café. De stichting heeft VRIJDAG gevraagd de ontmoetingsplek te bieden, vanwege de sfeer en de vele mogelijkheden. Cultuurorganisatie VRIJDAG heeft namelijk de ruimte en desgewenst ook experts die kunnen helpen bij het uitvoeren van ideeën over kunst en cultuur. Dat is de link. Daarbuiten is veel meer mogelijk. De naam VRIJDAG staat voor vrij denken, vrij zijn om inspiratie op te doen, vrij zijn om jezelf te ontwikkelen. Een goede plek om alle ideeën de ruimte te bieden waarmee plussers op een aangename manier hun dinsdagmiddag kunnen invullen. 20

22 ANBO LEDENREIS DONDERDAG 9 JULI 2015 De inschrijving voor deze reis is woensdag 26 mei van tot uur in het SOOG kantoor Siersteenlaan 420/2. Alle informatie op pagina 3 van deze ANBODE. 21

23 Pas op voor de nieuwe zakkenrollerij Het aantal gevallen van pinpasfraude en oplichting met elektronisch bankieren is sterk gedaald. Maar criminelen zijn vindingrijk en weten met slimme trucs toch uw rekening leeg te halen. Tientjestruc Banken kunnen het niet vaak genoeg herhalen: scherm uw pincode goed af met uw hand tijdens het invoeren. Want als u pech hebt, gluurt iemand mee over uw schouder. Als u vervolgens geld wilt opnemen bij een bankautomaat, leidt deze persoon of een handlanger u af. Hij laat bijvoorbeeld een tieneurobiljet of iets anders waardevols op de grond vallen zodat u dat gaat oprapen. Ondertussen verwisselt hij als een soort Hans Klok uw pinpas of creditcard met een vals exemplaar in dezelfde kleur. De crimineel heeft nu zowel uw pas als pincode te pakken en kan zijn slag slaan. Card trapping Als uw pincode eenmaal is afgekeken, is er nog een andere doortrapte manier om u te beroven. Door middel van het zogeheten card trapping, waarbij de pas blijft vastzitten in een door de crimineel geprepareerde pasgleuf. Als de pashouder ten onrechte denkt dat de pas is ingeslikt en wegloopt, haalt de crimineel deze met een tangetje tevoorschijn. Ook hij heeft nu de originele pas en pincode. Bingo. Is uw pincode eenmaal afgekeken, dan zijn er overigens ook minder inventieve manieren om aan uw pas te komen. Door uw portemonnee te rollen bijvoorbeeld. De invoering van contactloos betalen maakt het zakkenrollers nog makkelijker. Zij kunnen tot 50 met uw pinpas afrekenen zonder dat zij gebruik hoeven te maken van een pincode. Banken vergoeden de schade alleen als u tijdig meldt dat de pas is gestolen. Cash trapping Cash trapping is voor de iets luiere crimineel, die geen zin heeft om een pincode af te kijken of een portemonnee te stelen. Hierbij plakt hij met tweezijdig plakband de bankbiljettengleuf van binnenuit dicht. Als de pashouder vervolgens geld opneemt, gaat de gleuf niet open. Als hij aan een storing denkt en vertrekt, opent de crimineel de gleuf en vertrekt met een goedgevulde portemonnee. De politie adviseert mensen die via een van de bovengenoemde methoden worden opgelicht, om direct de bank en politie te bellen. Laat u dus niet opjagen door de persoon achter u die zogenaamd haast heeft om geld op te nemen, maar blijf waar u bent en wacht op verdere instructies. 22

24 Babbeltruc Een ander belangrijk advies luidt om uw pincodes niet thuis te laten rondslingeren, maar uit uw hoofd te leren. Bent u zo n sloddervos, dan bent u een gewild slachtoffer van de babbeltruc. Dat begint met een praatje aan de deur van iemand die zich voordoet als medewerker van een betrouwbaar bedrijf of instelling. Bijvoorbeeld een medewerker van de bank, een energiemaatschappij of thuiszorginstelling. Als die persoon met u mee naar binnen loopt, glipt een handlanger als een soort van illusionist naar boven. Hij stopt soms zelfs ongezien iets tussen de deur om die te kunnen openen, terwijl u denkt die te hebben gesloten. Als u aan de praat wordt gehouden, trekt de handlanger boven de boel ondersteboven om er met waardvolle spullen en wellicht uw bankgegevens vandoor te gaan. Of uw gesprekspartner werkt alleen en probeert al vragend gaandeweg achter uw bankgegevens te komen. Banken zeggen het keer op keer: geef nooit uw pincode en internetbankiergegevens af. Ook banken zullen hier nooit om vragen. Doet u dit wel, dan komt u mogelijk niet in aanmerking voor een schadevergoeding. Lees voor meer informatie De vijf B s van veilig internetbankieren. Phishing Het hengelen naar persoonlijke gegevens door zogenaamd betrouwbare organisaties gebeurt niet alleen aan de deur, maar ook via de telefoon of mail. Zo komen op Facebook de laatste tijd nepadvertenties voorbij van McDonald s, waarin een waardebon van 200 wordt beloofd. In een nepmail van Albert Heijn vraagt de supermarkt mee te werken aan een onderzoek. Wie op de berichten klikt, installeert ongemerkt kwaadaardige software op zijn computer. U merkt er vaak niets van. De computer is hooguit wat trager. Maar ondertussen worden stiekem gegevens verzameld, zoals creditcard- en bankgegevens of de inlogcodes van Marktplaats. Uw mailaccount kan zo worden gebruikt om spam- of phishingberichten te versturen. En uw Marktplaats-account biedt voor criminelen een perfecte dekmantel om valse producten te verkopen. Zorg er daarom altijd voor dat uw virusscanner actief en up-to-date is. Kijk ook uit voor mails die van uw bank lijken te komen. Klikt u daarop, dan kunt u op een exacte kopie van de website van de bank komen. Zelfs de aanduiding https:// in het internetadres (met de s van secure, ofwel veilig ) met het gele hangslotje kan nep zijn. Ga er gerust van uit dat financiële instellingen niet met hun klanten communiceren via en zeker niet via deze weg om persoonlijke gegevens vragen. 23

25 Skimming Deze vorm van fraude is binnen Europa zo goed als uitgeroeid dankzij de invoering van de EMV-chip op pinpassen. De fraudegevoelige magneetstrip werd voorheen veelvuldig door criminelen gekopieerd op een valse pas. De pincode werd achterhaald door een cameraatje. Het euvel is nog niet helemaal opgelost. Skimmen kan nog wel gebeuren in door criminelen bewerkte apparaten waar de pinpas volledig in verdwijnt, zoals betaalautomaten van banken, weet adjunct-directeur Gijs Boudewijn van Betaalvereniging Nederland. Maar cashen kan alleen in landen buiten de Europese Unie die nog niet over zijn op de chip. Dit is de reden voor de invoering van het zogeheten geoblocking, het standaard blokkeren van bankpassen buiten Europa. Wie naar dit deel van de wereld op vakantie gaat, moet om te kunnen pinnen zijn pas voor vertrek eerst aanzetten. De 5 B s van veilig internetbankieren Om fraude te voorkomen, is het belangrijk dat u zich houdt aan de vijf B s van veilig bankieren, die de banken hebben opgesteld in samenwerking met de Consumentenbond. Doet u dat u niet, dan loopt u het risico geen schadevergoeding te ontvangen. Bewaak uw pas Ook uw pas is strikt persoonlijk. Leen die dus niet uit en laat u niet afleiden als u uw pas gebruikt. Beveilig uw apparatuur Gebruik om uw bankzaken te regelen een computer of laptop met daarop een virusscanner, firewall en anti-spyware. Voer beveiligingsupdates altijd direct uit. Bescherm uw codes Vraagt iemand naar uw beveiligingscodes? Geef deze dan niet af. Uw codes zijn strikt persoonlijk. Bekijk uw afschrijvingen Alleen u kunt beoordelen of er terecht geld van uw rekening is afgeschreven. Bekijk daarom minimaal één keer per twee weken uw afschrijvingen. Is er geld van uw rekening afgeschreven zonder dat u daarvoor toestemming heeft gegeven? Neem dan direct contact op met de bank. Bij twijfel bel de bank Kijk voor een verdere toelichting van de veiligheidsregels op 24

26 De gedupeerde ' euro in één klap weg Jaap van Buren kan zichzelf nu wel voor zijn hoofd slaan. Want al bij de eerste mail van de Rabobank voelde hij argwaan. Maar hij negeerde dat gevoel toen de bank wilde helpen zijn rekeningnummers om te zetten naar IBAN. Hij mailde zowel zijn naam als telefoonnummer door. Niet veel later werd hij gebeld door iemand van de bank. Ik kreeg een keurige medewerkster aan de lijn die mij wilde helpen mijn rekening om te zetten naar IBAN, omdat ik anders niet meer kon betalen. Dat wilde hij wel en hij gaf zijn inloggegevens door. Vervolgens voerde hij twee codes in die de mevrouw doorgaf en daarna was de klus geklaard. Maar toen Van Buren s avonds zijn rekening controleerde, kreeg hij de schrik van zijn leven. Er was bijna van zijn rekening afgeschreven. Al het spaargeld van Jaap en Janine van Buren was weg. De codes die ik had ingetoetst, bleken achteraf gezien geldbedragen te zijn geweest en een rekeningnummer, vertelt Jaap schuchter. Het stel nam meteen contact op met de bank en de politie. Maar die hadden slecht nieuws. Ze konden waarschijnlijk fluiten naar hun geld, omdat ze nalatig waren geweest en hun bankgegevens hadden prijsgegeven. Tweeënhalve maand later liep de zaak toch nog met een sisser af. De politie had ontdekt dat het geld was overgemaakt naar een autohandelaar in het zuiden van het land met een rekeningnummer van een Turkse bank. Het was netjes geweest als de bank hierover contact had opgenomen, want hij heeft immers een zorgplicht, weet Lotte Reijmer van de Fraudehelpdesk, waar Van Buren melding had gemaakt van de zaak. Van Buren: Ik heb zelfs gedreigd met een advocaat, maar uiteindelijk hoefde het zover gelukkig niet te komen. We hebben ons geld teruggekregen. Maar dezelfde zijn we niet meer. De namen van Jaap en Janine van Buren zijn om redenen van privacy gefingeerd. Lees meer over veilig internetten op Bron: PLUS online. 25

27 26

28 Doe nog meer met uw ANBO Ledenpas Buitenkamp Herenmode Geeft op vertoon van een geldige ANBO ledenpas 10 % korting. Vismarkt 8 (bij het Koude Gat) tel Bé kracht, schilderijen Lid Kunstkring de Ploeg Geeft 10% korting op alle werk op vertoon van uw ANBO pas Middenweg 20, Hoogkerk. Tel of Hennie Gerbes pedicure Voor diabetische en rheumatische voet, voetreflexzonemassage geeft 5% korting op vertoon van uw ANBO pas. Wederikweg 108, Haren. Hair Solutions Lanzili Verlengde Hereweg 33, 9721 AD Groningen, tel Geeft 10 % korting op vertoon van uw ANBO pas. Walter Hoogesteger, schilders Onnerweg 69, 9751 VC Haren. Tel Op vertoon van uw ANBO ledenpas: 50,= per man, per dag extra korting op winterschilderwerk 25,= per man, per dag extra korting op buitenschilderwerk Zie ook berichten over uitgaan met voordeel en korting voor ANBO leden in de ANBODE van April

29 e U bent van harte welkom bij Stip om een praatje te maken informatie te halen een probleem te bespreken vrijwilligerswerk te zoeken Stip/WIJ BEIJUM Gezondheidscentrum, Emingaheerd 8, 9736 GA Groningen Stip Corpus den Hoorn De Confiance, Kochstraat 1-4 A, 9728 KA Groningen Stip De Hoogte/Korrewegwijk Aletta Jacobshuis, V.Oldenbarneveltlaan 6, 9716 EJ Groningen Stip De Wijert MFC De Wijert, P.C. Hooftlaan 1, 9721 JM Groningen Stip Hoogkerk Tel.: Theresiakapel, Zuiderweg 38, 9745 AD De Ruskenborg, Johan Dijkstralaan 7, 9744 DA Groningen Stip La Place La Place, Grote Markt 21, 9712 HR Groningen Stip Lewenborg Het Dok, Kajuit 4, 9733 CA Groningen Stip Oosterparkwijk Treslinghuis, Klaprooslaan 118, 9713 SW Groningen Stip Paddepoel Bernlef, Antaresstraat 45, 9742 LB Groningen Stip Vensterschool SPT Vensterschool SPT, Eikenlaan 288, 9741 EW Groningen Stip Vinkhuizen Vensterschool, Siersteenlaan 480-5, 9743 EZ Groningen 28

30 RIJBEWIJSKEURING Eén keer per maand is er rijbewijskeuring op het kantoor van SOOG Siersteenlaan 420-2, 9743 ES Groningen. Graag even bellen voor een afspraak met Van maandag t/m donderdag tussen uur ACTIVITEITEN 50 Plus Bios Wanneer : elke maandag- en dinsdagmiddag Tijd : uur Elke dinsdagavond om 19:15 Plaats : Pathé, Gedempte Zuiderdiep 78 Kosten : 6,50 inclusief koffie/thee en koek Senioren Omroep- onderdeel OOG tv Iedere 2 e zondag van de maand Uitzending om en uur. Sociaal & Fiscaal Spreekuur Het Sociaal & Fiscaal Spreekuur dinsdags van uur. Siersteenlaan 420-2, tel.: Info uitsluitend tijdens het spreekuur. Interessante onderwerpen te lezen in: website ANBO: website SOOG: 29

31 Senioren meubelen op maat Verantwoord Zitcomfort Vraagt om Maatwerk Komplete woninginrichting H. Nijland & Zn. Galenuslaan 26 Groningen Tel

32 Wijzigingsformulier Naam: Adres: Postcode:.... Woonplaats: Lidnummer: Bij verhuizing Nieuw adres: Postcode:..... Woonplaats: (bij verhuizing naar een andere woonplaats wordt u automatisch overgeschreven naar die afdeling) Opzeggen lidmaatschap: Reden van opzegging: Opzegging i.v.m. overlijden is per direct. Datum overlijden: De opzegging dient vóór 15 november bij de Ledenadministratie binnen te zijn. Opzegging die na deze datum binnenkomt wordt niet meer gehonoreerd. Sturen naar: SOOG, Siersteenlaan 420-2, 9743 ES Groningen 31

33 Het bestuur ANBO AFDELING Groningen stad Voorzitter: Aletta van der Stap Melkweg 18, 9718 ES, Groningen tel.: , Bestuurslid: Willem Pruim Helperbrink 89, 9722 EM Groningen mobiel nr , Bestuurslid: Sietze Jonker, Speenkruidstraat 86, 9731 GW, Groningen, mobiel: , Secretaris: Lineke Bruining, Verl.Lodewijkstraat 66, 9723 AJ, Groningen, tel.: , Penningmeester: Willem Posthouwer, Vaargeul 94, 9732 JR, Groningen, tel.: , Ledenadministratie: Wil Wierenga, Planetenlaan 257, 9742 HJ, Groningen, tel.: , Website ANBO: ANBO Verenigingsbureau. Bezoekadres: Houttuinlaan 3, 3447 GM WOERDEN Postadres: Postbus 2012, 3440 DA WOERDEN Telefoon: (0348) (tussen en uur) Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen (SOOG) Siersteenlaan 420 2, bereikbaar van maandag t/m donderdag, tel. : Uitsluitend van uur. Website: 32

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen.

De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. De ANBODE is een uitgave van de ANBO stad Groningen. Redactie Anbode : Gerhard Broekhuis, Dirk Goudberg E-mailadres : redactie.anbo@gmail.com Postadres / : Siersteenlaan 420-2 Correspondentie 9743 ES Groningen.

Nadere informatie

Samen doen in de Drechtsteden

Samen doen in de Drechtsteden Samen doen in de Drechtsteden Speciale krant Iedereen kan meedoen in de maatschappij. Daar draait het om in de Wmo. U kunt zelf vaak meer dan u denkt en met een helpende hand van de omgeving gaat het nog

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

Rapport Dedemsvaart LLL Online

Rapport Dedemsvaart LLL Online Rapport Dedemsvaart LLL Online Sybren Bouwsma en Leo Verkaik april 2013 1 VOORWOORD Voor u ligt de rapportage van een serie focusgroepgesprekken die vanuit het project LLL Online Dedemsvaart zijn gehouden.

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Rijk voor de wijk Handige site Huiskamer als podium

Rijk voor de wijk Handige site Huiskamer als podium Jaargang 06 Nummer 01 Mei 2015 Tijdschrift dat Stadjers verbindt. Thema Meedoen Rijk voor de wijk Handige site Huiskamer als podium In dit nummer: Pag. 04 Meedoen? Dat kan iedereen! Overal hoor en lees

Nadere informatie

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart

Informatiekrant Zorg & Inkomen. Stad met een hart Iedereen doet mee en iedereen is nodig! Informatiekrant Zorg & Inkomen Alles wat u moet weten over de veranderingen op het gebied van de Wmo en de regelingen voor mensen met een laag inkomen. januari 2012

Nadere informatie

In de Buurt. Palliatief verpleegkundige Meer dan regelneef Het zorghotel Klopt uw beeld Dagbehandeling Napoleon zat er nog op

In de Buurt. Palliatief verpleegkundige Meer dan regelneef Het zorghotel Klopt uw beeld Dagbehandeling Napoleon zat er nog op In de Buurt verhalen & voordeel van Aafje Nr. 3 2014 Palliatief verpleegkundige Meer dan regelneef Het zorghotel Klopt uw beeld Dagbehandeling Napoleon zat er nog op thuiszorg huizen zorghotels Erik van

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3 NIEUWSBRIEF Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Jaargang 6 nummer 3 oktober 2006 De no-claim korting Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er op dit moment veel discussie is over de no-claim

Nadere informatie

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden.

op andere brieven of zelf een onderwerp aansnijden. Voor u ligt de eerste Info vanaf onze nieuwe locatie in het Audiologisch Centrum! We zijn door het team daar hartelijk ontvangen en we hebben ons plekje gevonden. Onze oude ruimte in Greunshiem heeft een

Nadere informatie

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit

Nummer 4 september 2014. AanZet. Wmo een feit Nummer 4 september 2014 AanZet Wmo een feit En verder Meer aandacht voor bewoners aangepaste woningen Nieuwe wetten maken scholing adviseurs noodzakelijk Jonge talenten geven EK zwemmen extra kleur In

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer:

hoofdzaak Het plan voor 2015 Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Ketenzorg en dementienetwerk Inhoud dit nummer: hoofdzaak Maart 2015 nummer 71 Het volgende nummer verschijnt half juni 2015 Het plan voor 2015 Het jaar 2015 is begonnen in grote onzekerheid over de gevolgen van de ingrijpende reorganisatie van de zorg

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn

Waarom vrienden, familie, buren en kennissen zo belangrijk zijn November 2014 editie 7 In dit nummer: Wat betekent vriendschap voor u? Hart voor een ander Hoe de panty s in Dordrecht kwamen Een rijk sociaal leven, zo doet u dat! Waarom vrienden, familie, buren en kennissen

Nadere informatie

Kantelen in de praktijk

Kantelen in de praktijk Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten met de gekantelde Wmo-werkwijze Gemeente Breda Kantelen in de praktijk Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van cliënten

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015

Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg. December 2014 - maart 2015 December 2014 - maart 2015 Ouderen aan het woord: ervaringen met de transitie in de zorg Eindrapportage Nationaal Meldpunt Ouderenzorg Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is een initiatief van COLOFON Dit is

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Zorg voor zorg. Participatie & ik. Op de werkvloer Een bijzonder afscheid. Kunst Verzoening met de sterfelijkheid. Interview Margriet Vroomans

Zorg voor zorg. Participatie & ik. Op de werkvloer Een bijzonder afscheid. Kunst Verzoening met de sterfelijkheid. Interview Margriet Vroomans humanistischverbond.nl nummer 3 2014 Zorg voor zorg Participatie & ik Op de werkvloer Een bijzonder afscheid Kunst Verzoening met de sterfelijkheid Interview Margriet Vroomans HUMANIST AAN HET WOORD Roeland

Nadere informatie

KBO Nieuws. Verenigingsnieuws. Meer nieuws. #KBOgeld. #KBOthuis. #KBOveilig. #KBOdigitaal. Unie KBO pleit voor rijksvaccinatieprogramma

KBO Nieuws. Verenigingsnieuws. Meer nieuws. #KBOgeld. #KBOthuis. #KBOveilig. #KBOdigitaal. Unie KBO pleit voor rijksvaccinatieprogramma KBO Nieuws Editie 14, jaargang 2 11 augustus 2015 Dit is de 14 e editie van KBO Nieuws in 2015, met een selectie van het nieuws op www.kbo.nl Wilt u reageren op de artikelen? U kunt ons mailen via uniekbo@uniekbo.nl

Nadere informatie

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl

Aandacht. 192 november 2014. Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl Aandacht Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Haarlem opgericht: 12 oktober 1952 www.kbohaarlem.nl 192 november 2014 Humor is het gat in de traan waardoor de lach ontsnapt. Ruth Zwijgers In dit nummer

Nadere informatie

Identiteitsfraude. Groepsessay

Identiteitsfraude. Groepsessay Groepsessay Laura van Egeraat Tess Glansbeek Elvira Hoogstrate Frederique van Osta Milou Schoonen Fontys Hogescholen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Wat is identiteitsfraude?... 4 1.1 Verschillende soorten

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel

-stra. Nummer 10 december 2013. zorg. nieuws. Niet Aangeboren Hersenletsel -stra Nummer 10 december 2013 zorg nieuws Niet Aangeboren Hersenletsel Geachte lezer, Geachte lezer, 2 Het jaar 2013 is bijna ten einde. U wachten de Kerstdagen en de jaarwisseling. In onze zorgsector

Nadere informatie

Iedereen doet mee INFORMATIEKRANT KANTELING WMO EN CJGV. De kanteling vraagt samenwerking en eigen verantwoordelijkheid

Iedereen doet mee INFORMATIEKRANT KANTELING WMO EN CJGV. De kanteling vraagt samenwerking en eigen verantwoordelijkheid Iedereen doet mee INFORMATIEKRANT KANTELING WMO EN CJGV De kanteling vraagt samenwerking en eigen verantwoordelijkheid Kanteling Wmo levert nieuwe kansen op in Vlagtwedde Als wethouder van de gemeente

Nadere informatie

Werk Inkomen Jeugd Zorg WIJ(Z) VOORUIT! Alles over werk, inkomen, jeugd en zorg

Werk Inkomen Jeugd Zorg WIJ(Z) VOORUIT! Alles over werk, inkomen, jeugd en zorg Werk Inkomen Jeugd Zorg WIJ(Z) VOORUIT! Alles over werk, inkomen, jeugd en zorg Bewaarexemplaar 2014 specialistische behandeling [ voor cliënten van 0 tot 100 ] De Baalderborg Groep is gespecialiseerd

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

AMER BREED. Mensen blij maken. Samenwerken in de buurt. Magazine van Amerpoort / 9e jaargang september 2012

AMER BREED. Mensen blij maken. Samenwerken in de buurt. Magazine van Amerpoort / 9e jaargang september 2012 AMER BREED 3 Magazine van Amerpoort / 9e jaargang september 2012 Mensen blij maken Samenwerken in de buurt AGENDA 27 oktober Werkconferentie Kleur Bekennen KNVB-terrein Zeist, van 10.30 tot 14.30 uur.

Nadere informatie