D n Oek van t Pak uus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D n Oek van t Pak uus"

Transcriptie

1 In dit nummer: D n Oek van t Pak uus Dorpskrant voor s-heerenhoek Jaargang 23 nr. 2 Kerst 2012 Prins Carnaval blz 2 Kerstpuzzel blz 4 Uut d ouwe dôôze blz 5 Tafeltje Dekje blz 6 Kerstverhaal blz 7 In gesprek met blz 8 Hoe is het toch met... blz 10 Halloween blz 13 Op bezoek bij blz 14 Nieuw dorpsraadlid blz 15 Agenda blz 16 Colofon D n Oek van t Pak uus is een uitgave van dorpsraad s-heerenhoek. En komt 4x p/jr uit. De krant wordt gemaakt door een onafhankelijke redactie: Engel Reinhoudt Eva Kramers Hans van Dijk Kees Rentmeester Wannes Martens Rinus Knuit Bezorging: dorpsgenoten Redactieadres: v. Steestraat 20 Oplage: ca. 950 exemplaren Dorpsraad AMAC terrein Volgens de wethouder J. Zandee wordt 10 december a.s. begonnen met de bodemsanering van het terrein, dit i.v.m. de subsidie voor de sanering. Het dak wordt in het eerste kwartaal van 2013 onderhanden genomen. Fontein De dorpsraad is bezig met de fontein in de vijver. De huidige fontein is ver versleten, er wordt onderzocht of er een nieuwe moet komen of dat de bestaande gereviseerd kan worden. Misschien krijgen we het voor elkaar om hem wat hoger te laten spuiten. Fietsverbinding De dorpsraden van s- Heerenhoek, Nieuwdorp en Lewedorp zijn door het Waterschap uitgenodigd voor overleg over de fietsverbinding over de toekomstige Sloeweg. 1 Thermphos De dorpsraad spreekt nadrukkelijk haar bezorgdheid uit over de ontwikkelingen rond Thermphos, zeker gezien de werkgelegenheid. Verkeer Het lijkt er, heel voorzichtig gezien, op dat het verkeer tengevolge van de veranderingen rond Borssele op de Molendijk iets afneemt. De dorpsraad blijft alert hierop. Hagelkanonnen De dorpsraad let op de ontwikkelingen rondom de hagelkanonnen. Zeker gezien het aantal fruittelers en dus hagelkanonnen rondom s- Heerenhoek heeft dit de aandacht. Verbreding Sloeweg De voorbereidingen voor de verbreding lopen. De eerste helft van 2013 zal er een hoogspanningsmast verplaatst worden. Dit is noodzakelijk omdat hij op de baan van het nieuwe traject staat.

2 Verkiezing Prins Carnaval Op 11 november jl. is Richard Hazen weer voorgesteld als Prins Richard den Eerste van Paerehat voor het seizoen Omdat er op de redactie van de Dorpskrant nogal wat vragen binnen kwamen over hoe de verkiezing van een Prins Carnaval verloopt, hebben we een gesprek gehad met Ton Oosthoek, voorzitter van stichting de Koenkelpot. Aan welke voorwaarden moet een Prins voldoen en wat zijn zijn taken? Ton Oosthoek zegt dat een prins betrokken moet zijn bij het dorp en inwoner moet zijn van 's- Heerenhoek. Hij moet zowel binding hebben met jongeren vanwege de toekomst van het carnaval, als met de 30- en 60 plussers. Een voorwaarde is zeker dat hij een platte Zeeuwse uitspraak heeft en goed van de tongriem gesneden is. Ook moet hij representatief zijn. Een belangrijke voorwaarde is daarnaast dat het thuisfront er achter staat dat hij de prinsfunctie vervult. Als taken voor een prins noemt Ton Oosthoek ondermeer: hij moet tijdens het carnavalsweekend de algehele leiding kunnen geven aan het carnavalsgebeuren; dat wil zeggen dat hij aanwezig moet zijn van de opening tot en met de Koenkelpotverbranding en taken moet verrichten als het houden van speeches, het doen van prijsuitreikingen, het enthousiast maken van bezoekers enz. enz.; hij geeft leiding aan de Raad van Elf en zijn verdere gevolg; hij is medebestuurslid van de stichting. Hoe verloopt de verkiezing van een Prins? Ton zegt dat het uitmaakt of er een nieuwe prins aantreedt of dat de prins van het vorige jaar weer prins wordt. Bij een nieuwe prins wordt er onderzoek gedaan door een commissie om te bekijken of de betreffende persoon geschikt is voor het prinsschap. Deze commissie doet een voordracht aan het bestuur van de stichting en vervolgens wordt er schriftelijk gestemd. Op basis van deze stemming doet het bestuur een voordracht aan de algemene vergadering van de stichting, waarin alle leden van de stichting zitting hebben en wordt er weer schriftelijk gestemd. De uitslag van deze stemming is doorslaggevend of iemand prins wordt. De procedure bij iemand die al eerder prins is geweest is in principe hetzelfde, alleen komt er geen commissie aan te pas en vinden de stemmingen in het bestuur en de algemene vergadering niet schriftelijk plaats. Moet een prins iemand vanuit de carnavalsstichting zijn? De voorzitter van de stichting geeft aan dat dit wel een wens is en de reden hiervoor is dat zo'n persoon ingeburgerd is in de stichting en ook bekend is met het team van bestuur, Raad van Elf en gevolg, waardoor hij een betere binding heeft met het team en de gebruiken kent. 2 Prins Carnaval Kan het ook iemand van buiten de stichting zijn? "Ik zou dit toejuichen, zegt voorzitter Ton, omdat de keuzemogelijkheid nu niet zo groot is en we niet in de luxeomstandigheid verkeren van meerdere kandidaten. We willen echter geen 'ingekochte' prins, want dan wordt het te commercieel. Iemand vanuit 's- Heerenhoek werkt het beste. Een kandidaat, en dat mag ook een vrouw zijn, moet wel voldoen aan de voorwaarden om prins te kunnen worden en zou eerst eens een jaar mee moeten lopen om de sfeer te proeven en om te bekijken of er de noodzakelijke wisselwerking is tussen hem/haar en het gehele carnavalsteam. Zoals bekend is dit seizoen Richard Hazen weer Prins Carnaval en we zijn zeer tevreden met hem, vanwege zijn affiniteit en betrokkenheid. Maar... ook een andere Prins is welkom!" Programma Carnavalsprogramma Leuke gezellig avond bij De meiden met vertoning van de video van de optocht van het afgelopen seizoen. De voorzitter besteedde in zijn toespraakje vooral aandacht aan de veiligheid, niet alleen tijdens de optocht maar ook ervoor en erna en vooral tijdens het bouwen van de wagens. Bekendmaking van het motto en presentatie van de prins en zijn gevolg. Richard Hazen is weer Prins Carnaval geworden, hij doet het nu voor het 12e jaar. Dit jaar heeft hij steun van 2 nieuwe leden t.w. Hofdame Felicia Martens en toekomstig lid van Raad van Elf Martijn van t Westende. Verder zijn er twee nieuwe jeugdleden: Sophie

3 van Vliet als jeugdprinses en Luuk Boudens als jeugdnar. Beiden zijn na een felle strijd democratisch op school verkozen. Het motto is geworden: me motte op de kleintjes lette, zeer toepasselijk in deze tijd van recessie. 15 december U heeft al genoten van onze heerlijke oliebollen of anders kunt u er nog van genieten. Vanaf 9.00 uur komen de leden van de stichting weer langs de deur met oliebollen. 31 december Dit jaar wil de carnavalsstichting weer de voetbalwedstrijd op oudejaarsmorgen in ere herstellen. De gespierde spijkers wordt de tegenpartij. Het begint om uur en we hopen op een gezellige sportieve wedstrijd. En natuurlijk zijn er oliebollen 19 januari Dit jaar is het Kwartettenbal in Paerehat en we vieren het in de Geveltjes. We willen er iets groots van maken. Let op, gratis entree!! We vieren deze avond in Spaanse stijl. Misschien wel met een toreador en de bekende Benidorm Bastards. Het wordt een avond met Spaanse Furie en verrassingen. 25 januari Ouwoeravond in de Oriënt Express. Iedereen die wil ouweoeren kan zijn zegje doen en het wel en wee van Paerehat uit de doeken doen. Je hoort soms prachtige verhalen aan de toog, maar stap in de Ouweoerton en vertel ze, dan kunnen we er allemaal van genieten. Er is nog beperkt plaats voor Ouweoeren in de ton. Aanmelden bij Richard Hazen. We willen deze avond combineren met het Zeeuws Kampioenschap Spiekersslaan. Dus mannen met spierballen en een vaste hand, laat u zien. 26 januari De bekende collecte op het dorp. Iedereen wordt verblijd met het prachtige carnavalsboekje en wordt tevens verzocht om iets in de collectebus te doen. s Avonds is er een kerkdienst in de parochiekerk met medewerking van het koor Missicanto en fanfare St. Caecilia waarbij iedereen welkom is, wel graag in carnavalskleding. Na de kerkdienst is er koffie in de Jeugdhoeve. Later op de avond is er het Bouwersbal in de Geveltjes, niet alleen voor bouwers van wagens maar ook voor bijv. de loopgroepen. 2 februari Ouderenmiddag. De Paerehatse Bellefleuren zijn weer druk doende een leuk programma in elkaar te zetten. Vanzelfsprekend is iedere oudere welkom. Voor een natje en een droogje wordt gezorgd. 7 t/m 11 februari Carnaval, met op donderdag carnaval voor de kleintjes op school. Vrijdagmiddag carnaval voor de basisschool in de Jeugdhoeve. Vrijdag- en zaterdagavond carnavalsbal in de Jeugdhoeve. Zaterdagmiddag kinderoptocht en zondag de grote optocht. Alle dagen feest in de horecagelegenheden in s-heerenhoek. Maandagavond uur de Zevensprong en de verbranding van de koenkelpot. De carnavalsstichting verspreidt nog een folder op het dorp waar alles precies in staat. 1 maart Napraatavond. Dan kan carnaval geëvalueerd worden en er kan eens rustig nagepraat worden. 3 Motto Hoe komt het motto van de carnavalsstichting tot stand? Iedere jaar in juni houdt het bestuur van de carnavalsstichting een zomervergadering, gewoonlijk bij iemand in de achtertuin. Hierin wordt o.a. het beleid voor de komende jaren besproken en het motto voor het komende seizoen. Voor de zomervergadering stuurt de secretaris een lijst met motto s aan iedereen van de stichting en verzoekt hieruit een motto te kiezen. Deze lijst wordt gedurende het gehele jaar aangevuld met motto s die de leden van de stichting ergens tegenkomen of zelf bedenken. In de zomervergadering stemt het bestuur op de motto s met de meeste stemmen. De 3 motto s die de meeste stemmen kregen in de zomervergadering, worden aan de gehele stichting voorgelegd en besproken. Soms komt er staande de vergadering een nieuw motto bij. E.e.a. geeft soms aanleiding tot discussie maar uiteindelijk wordt er gestemd en het motto met de meeste stemmen wordt het motto voor het komende seizoen. Het motto is geworden: m e motte op de kleintjes lette

4 Den Oek van t Pakuus Kerstpuzzel Onze huisnotaris heeft als winnaar van de Naejaerspuzzel Ria Boonman uit de hoge hoed getoverd. Ook zij had als oplossing onze voorlaatste burgemeester Waelput ( ) en de laatste, Dregmans ( ). Mevr. Boonman ontvangt een doos heerlijke bonbons. Ze vermeldt in haar dat ze, dankzij haar lidmaatschap van vrouwenvereniging V.O.K., de dorpskrant ontvangt terwijl ze in het buitengebied woont. In de vergeten oek voegt ze eraan toe. En waar dat dan is??? Grote kans dat de vrouwenvereniging zich ook over de bonbons ontfermt. En dan nu de nieuwe opgave. Kerstvieringen en Pastoors D N F Y N S T W E F H E A H K E C O E R F O Z M R E R H M N E O L W P E N L E A N P H T A O M E V L S E Y N K G O A Y I L E N U O A E T R U N A S G K R M R S K N K R T D E F P A N A M E T T I W R G In 1798 kreeg ons dorp zijn eerste pastoor, Joannes Fronhoff. Hij verzorgde de kerstviering in de Landspastorie en kerk waarvan de bouw op 21 juli 1796 was begonnen. In deze kerk hebben na hem nog vier pastoors de viering verzorgd tot, op een plek iets verder van de Molendijk verwijderd, op 3 april 1873 de eerste steen van de RK kerk H. Willebrordus werd gelegd door pastoor Franciscus Wennen. En na hem volgden er nog vele Als in bijgaande letterpuzzel ook zijn opvolgers worden weggestreept blijft er over dat wat alle redactieleden van den Oek van t Pakuus ook u toewensen. Lever deze wens in op Werrilaan 21 of mail naar en maak kans op een doos met heerlijke bonbons. G R U B N E U O D E S N! B O N E K A M P! BONEKAMP DEZWAGER DOUENBURG FRONHOFF HELLEGERS HOLTKAMP KRAMER KUYPER NUYEN SCHELLART STOOPMAN TOMAS VINK WENNEN WITTEMAN Verschrikkelijk geschrokken! In deze donkere tijden is het opletten geblazen en wordt het belang van het gebruik van een lichtje of fluorescerend hesje weer eens duidelijk. De redactie hoorde van iemand het volgende verhaal, wat vast niet op zichzelf staat: V orige week ben ik s avonds verschrikkelijk geschrokken. Er liep iemand net buiten het dorp in donkere kleding met een hond langs de weg, gelukkig aan de goede ( l inkse kant ). Er is niets gebeurd maar ik heb wel enkele onwelvoeglijke woorden gebruikt en kon mijn schrikreactie om uit te wijken in de natte berm voorkomen. Mensen alstublieft zorg toch dat u goed zichtbaar bent, voor uw eigen veiligheid en die van anderen! 4

5 Uut d ouwe dôôze Tol gezocht 1976 Een plaatje van zo n 100 jaar geleden toen ieder nog uitliep om u utetrokke te worden. De net geplaveide Cingeldijk ( vanaf 1920 Burg. Timansweg ) was toen nog een echte dijk die begon bij den Oek van t Pakuus. De Cingeldijk werd tot ongeveer 1800 ook wel Doeldijk genoemd. Genoemd naar het Doelhof, de oefenplaats van het Schuttersgilde, wat in de 18 e eeuw gelegen zou hebben ter hoogte van het latere gemeentehuis, herkenbaar aan de vlaggenmast. Het één deur-één raam-huisje rechts van Jannetje en Janna Bos is in 1928 toegevoegd aan de bakkerswinkel van Spelier, daar waar nu Bed & Breakfast Floris gevestigd is. Van het voorste stuk van de dijk is n 20 jaar geleden een heel stuk afgegraven om het verkeer een betere doorgang te geven. Je kunt je afvragen of de gemeenschap, nu we cultuur en erfgoed steeds meer zijn gaan waarderen, hier nu ook nog achter zou staan. Kees Rentmeester is bezig met het namaken van Vlaamse spellen. De spellen maakt hij voor de welpen in ons dorp. Ze worden door diverse andere verenigingen ook gebruikt waaronder de ouderenvereniging en de biljartvereniging. Kees is nu bezig met een tolspel, maar hij kan helaas nergens de juiste tollen vinden. Hij zoekt tollen die lijken op een paddenstoel en niet de moderne tol die taps toeloopt. ( zie foto voor het goede voorbeeld ) Kunt u hem helpen? Mail: 5 Wat gebeurde er in 1976 in ons dorp? April 1976: Bij gebroeders de Jonge ( n u Sagro ) werd een brug van 130 ton gebouwd. Transport ging via de weg naar Vlissingen- Oost. Hoewel er heel wat verkeersborden moesten worden verwijderd verliep het transport prima. De brug was bestemd voor de buitenhaven waar de schepen van de Olau-lijn zouden aanmeren. Juni 1976: De nieuwe gymzaal wordt op 18 juni feestelijk geopend door burgemeester G.H. van Waes. De schoolkinderen mogen een ballon oplaten. September 1976: Alle banken in de kerk worden verwijderd voor het houden van de vierde ziekendag met 56 langdurig zieken en bejaarden, merendeels afkomstig uit de vijf RK parochies uit de gemeente Borsele.Het ging om tafeltjes en stoelen en ziekenhuisbedden ( nog zonder wielen ). Naast de eucharistieviering geleid door pastoor Kroon was er tijd voor een hapje en een drankje en een smakelijke lunch. Het dameskoor zong toepasselijke liederen. s Middags trad het kinderkoor the Little Lords Corners op o.l.v. Daan Boonman. Thuur Remijn bespeelde het orgel. Muzikant Cees Hoogesteger droeg ook een steentje bij aan de gezelligheid. De ziekendag wordt jaarlijks georganiseerd door zuster Franca, pastoor Kroon en huisarts Zwartelé. December 1976 Ruim 90 ouders spannen een kort geding aan wegens ontslag per 1 januari 1977 van de onderwijzers Nico de Winter en Rob de Boo. Zij zouden in de lessen te weinig aandacht schenken aan een Rooms katholieke levensvisie. Op 11 januari 1977 stelde de Middelburgse rechtbank het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs in het gelijk.

6 Tafeltje Dekje Van maandag tot en met vrijdag zijn er in ons dorp dorpsgenoten die tussen de middag maaltijden bezorgen. Zij zijn de bezorgers van Tafeltje Dekje. Alles wordt geregeld door het VrijwilligersHuis in s-gravenpolder, dat valt onder de verantwoordelijkheid van de afdeling Samenleving van de Gemeente Borsele. Mensen die om welke reden dan ook tijdelijk of langdurig niet zelf voor hun warme maaltijd kunnen zorgen, worden door medewerkers van het VrijwilligersHuis bezocht en dan wordt er gekeken of zij aan de gestelde criteria, om in aanmerking te komen voor de warme maaltijdvoorziening, voldoen. Dat kan bijvoorbeeld zijn na ziekenhuisopname als steuntje in de rug bij herstel. Voor het VrijwiligersHuis worden de maaltijden volgens strenge hygiënische regels bereid in de keuken van verzorgingshuis de Kraayert in Lewedorp. De maaltijden worden in speciaal daarvoor gemaakte cassettes gedaan. In een speciaal daarvoor ingerichte auto worden de cassettes vanuit de Kraayert rond uur naar het overlaadpunt bij Pier Vette aan de s-heerenhoeksedijk gebracht. Bezorger Piet de Jonge neemt de maaltijden in ontvangst van Jan Rentmeester voor Theresiahof en bezorging binnen het dorp. Daar staan twee vrijwilligers uit s- Heerenhoek klaar om de cassettes over te nemen. De ene rijdt ermee naar het buitengebied buiten het dorp. De andere bezorgt een aantal maaltijden in het dorp en bij Theresiahof, waar ook weer een vrijwilliger ( ster ) klaar staat om ze in Theresiahof rond te brengen. De bezorging is altijd tussen uur en uur. De maaltijden worden persoonlijk afgegeven. Onderweg een praatje maken is er niet bij want de maaltijden moeten op tijd worden afgeleverd. De vrijwilliger moet ook altijd invullen wanneer hij de laatste maaltijd heeft bezorgd. Op maandag krijgt iedere afnemer een menulijst. Deze bestaat uit een zeer gevarieerd A, B en C menu. Voor het eind van de week moet de lijst weer bij de keuken worden ingeleverd. Bezorger Kees Traas neemt de maaltijden over van Jan Raas voor verspreiding in Theresiahof. Als vrijwilliger ben je één keer in de 6 weken een hele week aan de beurt. Binnen de groep is er altijd de bereidheid elkaar bij plotselinge verhindering te vervangen. Voor het rijden met de auto ontvang je een onkostenvergoeding en ben je als vrijwilliger verzekerd volgens de afgesloten verzekering voor vrijwilligers door de Gemeente Borsele. Het is mooi en dankbaar werk. 6

7 Kerstverhaal Druppel. Het lijkt op een perfecte ansichtkaart. Een weidse, witte polder, een paar knotwilgen, een damhek en even verderop een oud boerderijtje onder een besneeuwd strooien dak. Een figuur maakt zich los van de horizon en komt dichterbij. Traag, moeizaam. De sneeuw ligt een voet hoog op het toch al zo hobbelige pad. Of is het de last die de man draagt? Op zijn rug zit een groot pak. Als hij bijna bij het boerderijtje is, is te zien dat het Ko Kist is, de negosiant. Maar op deze dag? Met dit weer? Op die leeftijd? Wat bezielt die man toch? Hebzucht, armoe? Het wordt wel gezegd ja, maar op de dag voor kerst, tegen de avond nog aan de deur komen, ver van de bewoonde wereld, dat gaat toch wel heel ver. Aangekomen bij het gedoetje loopt hij rond het huis, klopt op een raam, roept wat en gaat dan door het klinket naar binnen. J ij hier?, zegt Dingenis, je bent de laatste die ik hier verwacht. En veel heb ik niet nodig Ko nu ik maar alleen ben. Maar komt r in. Wat heb je in je kist Ko? Kerstballen, engelenhaar, boterstaaf, kerstklokken.? Ko schudt zijn hoofd. Tranen prikken achter zijn ogen. Ik ben eruit gegooid. De maat is vol meneer Ko, de maat is vol. Ik wil u hier nooit meer zien. Dat, dat, die D at moet toch zijn oorzaak hebben gehad, zegt Dingenis voorzichtig. Dan zet Ko zijn kist neer en maakt hem open en zegt dit is de druppel, terwijl hij er een klein hondje uit wurmt en op tafel zet. Het beestje strekt zich uit en likt Ko z n hand. M n god, zegt Dingenis, een hond, een terriër nog wel, net zo een als wij vroeger hebben gehad. Kom Druppel, kom. D ruppel?, zegt Ko verbaasd. J a, dat zei je toch. Dit is de druppel die de emmer deed overlopen. D at is dan makkelijk. We noemen hem Druppel, zegt Ko. De mannen lachen en zijn als kinderen bezig met de kleine terriër op tafel. I k haal een mandje, zegt Dingenis en even later ligt Druppel in een echte mand naast de kachel. Uit een pannetje soep vist hij de balletjes, doet er korstjes brood bij en terwijl hij het voor Druppels neus zet, zegt ie: Hier Druppel, hier is je kerstmaal. V errek, zegt Ko, nu je het zegt, het is kerstavond. Kan jij nou begrijpen dat zo n loeder je eruit gooit? Waar moet ik nou heen? H een? Nergens Ko, zegt Dingenis, je bent hier en je blijft hier. We hebben altijd gezegd dat je welkom bent en dat is dus zo. Er is een bed op zolder, maar één ding: geen klachten over het diner. Het is soep en brood en morgen brood en soep. Voor liflafjes, champagne en verhalen moet je in de stad of op het dorp zijn. Ko is stil. In een flits herinnert hij zich de verhalen van vroeger. De meester die zo vertellen kon, van een kind waar geen plek voor was en geboren werd in een stal. Dan begint hij te lachen. In de stad is geen plek voor zo iemand als ik, zegt hij. Dingeman, jij bent eigenlijk een kerstengel of een herder die zijn stal open zet voor een arme sloeber als ik, of geloof je niet in kerst? Flauwekul, zegt Dingenis, c ommercie en schone schijn. Pas maar op, straks ga je er nog van zingen. Z ingen? Ik? N ou Stille Nacht of Vrede op aarde en zo, zegt Dingenis. Het zou wel mooi zijn, maar mijn stem is er niet naar. Mijn stemming wel, zegt hij en kijkt vol dankbaarheid om zich heen. Een dak boven je hoofd, soep, brood, een borrel wellicht en Druppel die vredig in zijn mand ligt. Vrede. Een druppel op een gloeiende plaat. Ko glimlacht en zachtjes vallen zijn ogen toe. Dingeman volgt zijn voorbeeld. Kerstavond

8 In gesprek met Piet de Feyter Vandaag ben ik te gast in de van Zijlstraat bij Piet de Feyter, vrijwilliger bij de Avontuur in Goes. De Avontuur is de laatste nog varende Zeeuwse 2-mast klipper, een monument uit vervlogen tijd. H oe lang woont u al op s - Heerenhoek? I k ben in Zeeuws-Vlaanderen geboren en heb daarna in diverse plaatsen op Zuid-Beveland gewoond. Nu woon ik sinds 15 jaar met mijn vrouw in s-heerenhoek. Ik speel tennis, bridge ( in Kruiningen ) en doe aan roeien in Goes. Vroeger speelde ik ook voetbal, maar dat gaat helaas niet meer vanwege blessures. W at voor vrijwilligerswerk doet u en hoe bent u daar verzeild? Z elf heb ik eigenlijk niet zo veel met zeilen ( het is niet mijn hobby ), maar ik vaar nu wel af en toe mee om te helpen, bijvoorbeeld achter de bar. Via Jan Dieleman ben ik bij de Avontuur vrijwilligerswerk gaan doen. Hij is voorzitter van de Avontuur en vroeg mij penningmeester te worden. Als je met pensioen gaat weten ze je namelijk zo te vinden! Verder zit ik in het bestuur van Stichting Traditioneel Varend Zeeland. De Stichting Traditioneel Varend Zeeland zorgt voor een samenwerkingsverband tussen de Stichtingen van Zeeuwse Klipper Avontuur, Zeeuwse Schouw No.1, Vissermanschouw Nieuwe Zorg en Beurtvaarder Frans Naerebout. Die schepen liggen in de Houthaven in Goes. Inmiddels ben ik alweer 8 jaar vrijwilliger bij de Avontuur. Het is een gezellige club vrijwilligers. H et is in deze tijd zeker wel moeilijk om geld bij elkaar te krijgen? D at klopt, er zijn wel subsidiemogelijkheden, maar dat is vaak voor restauratie en niet voor onderhoud. Aangezien de Avontuur al gerestaureerd is, is het lastig de eindjes aan elkaar te knopen voor het onderhoud. Gelukkig zijn er veel vrijwilligers, circa 30, waarvan een aantal elke maandag van uur onderhoud pleegt aan de klipper in de Houthaven. De klipper vaart voor ( z eehonden ) tochten over de Oosterschelde of bijvoorbeeld voor meerdaagse tochten naar Antwerpen en terug of visa versa. Zowel Nederlanders als Belgen 8 en Duitsers huren de klipper en zorgen zo voor geld voor onderhoud. De klipper wordt gehuurd voor personeelsfeesten, schoolkampen, familiefeesten, bruiloften en uitstapjes van verenigingen. Het schip bevat 28 slaapplaatsen. Bij een dagtocht kunnen er 50 personen mee. Er zijn vele mogelijkheden en we proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de vraag van de klant. D e klipper voer in oktober mee met andere oude zeilschepen in de zogenaamde Bietentocht, waarin wordt nagespeeld hoe het vervoer van goederen toen ging. De Bietentocht is een mooie meerdaagse tocht met vrijwilligers die in kostuums van die tijd proberen zonder motor, maar met wind-, paarden- of menskracht de tocht naar Willemstad te volbrengen. De Avontuur heeft niet veel diepgang, zodat er vroeger makkelijk stenen gelost konden worden of bieten of kolen ingeladen konden worden bij de dijk. De klipper is bijna 38 meter lang en heeft een mast van 23 me-

9 ter hoog. Met een zeiloppervlak van maar liefst 350 vierkante meter kan het schip goed hard vooruit komen als het eenmaal de vaart erin heeft! K unnen mensen die geïnteresseerd zijn in de oude zeilklipper en waar hij voor diende meer informatie verkrijgen? Z eker. Er is een website en een mooi boek met foto s E en veger wind, geschreven door Koppejan en Helmich. Dat gaat over de 4 schepen te weten de Avontuur en 3 zusterschepen die alle op dezelfde werf gebouwd zijn. K unnen jullie nog enthousiaste vrijwilligers gebruiken? J a, graag. Er is behoefte aan vakmensen b.v. lassers, houtbewerkers, elektriciens, etc. Ook vrijwilligers die willen varen ( schipper, maat/matroos ) zijn van harte welkom. Mensen die interesse hebben kunnen via de website contact opnemen of op maandag een kijkje nemen in de Houthaven in Goes ( t egenover de Hollandsche Hoeve ). W at waren voor uw hoogtepunten met De Avontuur? J e moet een keer een tocht meegemaakt hebben om te weten en te ervaren hoe leuk dit is. Een geslaagde tocht was bijv. de midzomeravondtocht. Een tocht waar belangstellenden individueel op in konden schrijven. Een andere aantrekkelijke tocht was Sail Amsterdam; alleen de vaartocht naar Amsterdam en terug was al een droom. Ook het bezoek aan Sail Lillo was prachtig en gezellig. Wil je iets soortgelijks ook meemaken, geef je dan op. Je wordt dan benaderd als zich zo n tocht voordoet. We zijn ook te volgen via Facebook: AvontuurGoes. Ambulante handel Hieronder vindt u de tijden van de ambulante handel in ons dorp. Wanneer wij wijzigingen doorkrijgen, bijvoorbeeld i.v.m. feestdagen, dan vermelden wij deze hier. Rijdende winkel René Geys rijdt op dinsdag en vrijdag door het hele dorp en op woensdag komt hij door de buitenwijken van 's-heerenhoek. De volgende ambulante handelaren staan van circa tot uur op dinsdag op het kerkplein bij de kerk: Piet Smit met allerlei soorten kaas, Teun Moerland met vele soorten vis en Groente - en fruithandel Fa. de Bruine met groente en heerlijk vers fruit. Deze laatste handelaar rijdt tevens op donderdag van circa 8.15u uur over het hele dorp. Namens de Groenteman: In de weken voor Kerst ontvangt u ( a ls u wilt ) bij de Groenteman een Kerstbestellijst. Uw bestelling wordt maandag 24 december thuis bezorgd. 25 en 27 december en 1 januari komt uw Groenteman niet. U kunt in die periode altijd telefonisch of per mail bestellen, de bestelling wordt dan thuisbezorgd. 3 januari zijn ze er weer. tel: Sinds oktober staat er op maandag op het kerkplein een Vietnamese snackkar. U kunt bij familie Truòng Tiên diverse snacks en gerechten afhalen. Het assortiment bestaat uit o.a. loempia s, saté, nasi of bami, foe yong hai, babi pangang en kolo yuk. U kunt deze gerechten bij de kar afhalen van circa uur. Namens deze ondernemers Fijne Kerstdagen & een goed 2013! 9

10 Hoe is het toch met Toon Martens? In deze serie hebben we gesprekken met mensen die op de één of andere wijze iets betekend hebben voor 's-heerenhoek. Dat kunnen oud-ondernemers zijn, maar ook mensen die van belang zijn geweest voor het dorps- en verenigingsleven enz... Dit keer is Toon Martens, voormalig eigenaar van Kiekieris/de Geveltjes, aan de beurt. Wie is Toon Martens en wat heeft hij gedaan? Op een zonnige zaterdag in oktober met een temperatuur van 27 graden ontmoet ik Toon Martens op een terras aan een pleintje bij het strand van Carvoeiro, een plaatsje vlak bij zijn huidige woonplaats Lagoa in de Algarve in Portugal. Toon ( 6 9 jaar ) woont sinds ruim een jaar definitief in Portugal, samen met zijn vriendin Tineke. Hij heeft 2 kinderen en 2 kleinkinderen. Zijn zoon Kees woont ook in Portugal en zijn dochter Irene in België. Toon Martens is geboren aan de Lange Noordweg en ging als kind als één van de 7 jongens op 7- jarige leeftijd naar de meisjesschool in 's-heerenhoek. Dit kwam omdat er teveel jongens waren voor de jongensschool. Hij vond dit een nare ervaring en er zijn in die tijd dan ook veel traantjes gevloeid. Na de lagere school ging hij naar de Scheldeschool in Vlissingen waar hij het vak van meubelmaker/ timmerman leerde. Hiervoor moest hij elke dag om halfzeven met de bus naar Vlissingen en dan was hij om kwart over zes 's avonds weer thuis. Na nog een eenjarige lerarenopleiding gevolgd te hebben, ging Toon in 1962 verplicht in militaire dienst in Maastricht. Na een keuring kwam hij terecht bij de commando-opleiding in Roosendaal. Hij heeft 18 maanden in het leger gezeten en Toon zegt hierover: "De opleiding heeft me heel veel gevormd en me karakter bijgebracht, waar ik in het latere leven veel plezier van heb gehad. Toen ik er uit moest ben ik dan ook in een gat gevallen. Noodgedwongen ben ik als 20-jarige weer terug gegaan naar de Schelde. Maar ik vroeg me onmiddellijk af of ik dit mijn hele leven zou volhouden". Dat bleek niet zo te zijn, want op 21 jarige leeftijd trok Toon met alleen een koffer naar Zwitserland en kwam terecht in Grindelwald waar hij ging werken in de chaletbouw. Ook ging hij de bergen in de Alpen beklimmen, wat een fantastische ervaringen was. Toen in februari 1965 twee maten van hem omkwamen bij het beklimmen van de Matterhorn, besloot hij om terug te 10 gaan naar Nederland. Eenmaal weer aangekomen in 's- Heerenhoek, begon Toon een eigen bedrijf in het bouwen van barren in horecagelegenheden. Dit heeft hij zes jaar gedaan en in zijn totaliteit heeft hij 86 barren gebouwd, waaronder de toog in het café van Kee en in die van de Kroon waar Kees de Winter toen eigenaar van was. Kiekieris/de Geveltjes Toen brak de periode aan waar de meeste mensen uit 's-heerenhoek en verre omstreken Toon Martens het best van kennen, namelijk als bouwer en eigenaar van oorspronkelijk Kiekieris en later de Geveltjes. Toon zegt over de beginperiode: "Toen ik in diverse horecagelegenheden een bar aan het bouwen was, dacht ik zo iets moet ook in 's- Heerenhoek kunnen, dit zeker gezien de café-achtergrond van het dorp. Ik heb Kiekieris helemaal zelf ontworpen, gebouwd en ingericht. Op 3 februari 1972 ging de eerste spa de grond in en op 28 juni van hetzelfde jaar was de opening. In 1975 heb ik het uitgebreid met partycentrum de Geveltjes. Toen ben ik ook begonnen met de verkoop van munten, wat toen uniek was in heel Zeeland. Vele horecamensen in Zeeland, waaronder Jan Luijk van café Nationaal in Goes, verklaarden me voor gek. Maar de muntjes zijn 'mijn aandeeltjes' geworden, mede omdat er veel verkocht werden die nooit gebruikt zijn. Nu werkt elke horecagelegenheid met munten. Inmiddels had Toon zijn vrouw Lydia leren kennen en toen er villa's te koop kwamen in het Brabantse Putte, besloot Toon om daar te gaan wonen. Hij kocht er ook disco-

11 theek de Castel. In die tijd reed hij elke zaterdag en zondag op en neer tussen Putte en 's- Heerenhoek. Elk weekend 380 kilometer. Begin jaren tachtig begon Toon ook met grondtransacties in Portugal, waar hij in 1989 zijn eerste woning in Albufeira kocht. Daar verbleef hij zo nu en dan een maand en ook de vakanties bracht hij daar met zijn gezin door. Het verlies van Lydia die in 2006 kwam te overlijden, verwerkte hij ook grotendeels hier. Bijna-doodervaring Dan krijgt ons gesprek ineens een andere wending, als Toon plotseling zegt: "Weet je dat ik dood ben geweest". Hij vertelt vervolgens dat in 2008, 2009 en 2010 zijn lichaam niet werkte zoals het moest. Toen het steeds slechter bleef gaan werd hij opgenomen in het ziekenhuis van Brasschaat en daar bleek dat zijn lever niet meer werkte. Hij werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis in Leuven. En daar heeft hij in een 10 uur durende operatie een nieuwe lever gekregen. "Ik weet niet precies wanneer, maar in die periode van voor, tijdens en of na de operatie ben ik aan de andere kant geweest. Ik stond in een lange rij met mensen, waarvan ik niemand kende, voor een poort te wachten in een prachtig landschap. Het was een heel mooie ervaring. Toen ik weer bijkwam, was ik in eerste instantie dan ook kwaad dat ik weer aan deze kant was. Maar ik ben het gaan zien als een tweede kans die ik gekregen heb. De dag waarop ik deze kreeg, 12 november 2010, vier ik nu als mijn verjaardag. Ik kijk nu ook heel anders tegen het leven aan. Vele zaken, die voor anderen belangrijk zijn, interesseren mij nu niet meer. Ik geniet van elke dag en ga elke morgen 2 uur in de omgeving wandelen". Het is hem ook aan te zien. Er is minstens twintig kilo af en Toon straalt een ontspannende vrolijkheid uit. Daarna pakken we de draad van het levensverhaal van Toon weer op. In 1996 is hij een hotel begonnen in Galé, een plaatsje op een paar kilometer van Albufeira. Het is een spa/welness resort waar je ondermeer sapkuren kunt volgen. Als je er ook eens naar toe wil, dan kun je meer informatie vinden op In de beginjaren was het hard werken voor weinig geld omdat sapvasten nog niet zo bekend was. Maar langzaamaan is het bekender geworden. "Ik ging meestal maandelijks een paar dagen naar Portugal om de zakelijke dingen te regelen; ik had daar een manager die de dagelijkse leiding had. Een paar jaren geleden is de zaak overgegaan naar mijn zoon en schoondochter". Wat doe je op dit moment? Toon voelt zich prima en geniet elke dag van het weer en de omgeving, die allebei schitterend zijn. Hij woont dan ook permanent in Lagoa en gaat enkel nog terug voor zijn jaarlijkse gezondheidscheck na zijn operatie. "Ik rentenier en naast mijn dagelijkse wandeling ga ik nog een paar keer per week naar het resort van mijn zoon. Ik bemoei me er niet meer mee, maar zie hier nog geregeld oude bekenden waar ik een praatje mee maak. Daarnaast lees ik nog elke dag de PZC via internet en kijk naar de Nederlandstalige TV -zenders via de schotel. Alleen de 11 sigaren zijn hier minder lekker dan in Nederland. Ze hebben hier alleen maar van die kleintjes. Uit respect voor degene waarvan ik mijn nieuwe lever heb gekregen, drink ik ook nooit meer alcohol". Dat hij nog dagelijks de PZC leest, blijkt wel uit de vele zaken die hij tijdens ons gehele gesprek moeiteloos opnoemt over het reilen en zeilen in 's-heerenhoek en omgeving. Als ik aan het slot van het gesprek vraag of hij nog een boodschap heeft voor 's-heerenhoek en in zijn algemeenheid, zegt hij: "Ik ben fier op 's-heerenhoek, het is het mooiste en levendigste plekje in heel Zeeland. Daarnaast zegt hij tegen iedereen: " Zorg goed voor je zelf en let op je gezondheid. Ik weet er alles van". Na zijn plat watertje te hebben opgedronken, neemt Toon met een stevige handdruk afscheid en doet iedereen in 's-heerenhoek de groeten.

12 Hou jij van sport, dans, muziek, make-up en mooie kleding? Sluit je dan aan bij Twirlvereniging The Showgirls!! Begeleid door muziek, leer je solo of in een team op sportieve wijze de techniek van werken met de baton. Make-up en kleding maken een belangrijk deel uit van het geheel. De krant wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de vrienden van D n Oek van t Pak uus: Paree BV Elektro Telecom, Timmerfabriek De Mol, Zeeland Refinery, BPG de Jonge, Rabobank, EPZ, EP van den Dries, Groentespecialist De Bruine, Hairstyling Rentmeester en de Boerenbond. Wilt u D n Oek van t Pak uus ook steunen? Voor (tenminste) 115 (die aftrekbaar is!) bent u Vriend van D n Oek van t Pak uus. Uw vriendschap is ons goud waard. Stort nu direct uw gift op rekeningnr: Meteen doen! **** The Showgirls **** Meer dan 30 jaar een begrip in het Zeeuwse. Meer informatie vind je op Of neem contact op met Marja Bliek of

13 Halloween Zaterdagavond 27 oktober, zeven uur. De torenklok slaat, de schemer gaat langzaamaan over in donker, het is fris, zeg maar gerust koud, en vanachter enkele donkere wolken komt een volle maan tevoorschijn. Een schitterende avond om eens een avondje lekker te griezelen. Kleine groepjes voetballers en welpen zijn even hiervoor vanuit de voetbalkantine of de Jeugdhoeve de straat opgegaan op zoek naar snoep en bonuspunten bij een van de zestien spookhuizen. Niet wetend wat hen te wachten staat als er opengedaan wordt, maar wel in de wetenschap dat spoken, heksen, mummies en allerlei ander gespuis de straten van het dorp onveilig gaan maken en punten af kunnen pakken, kijken ze schichtig om zich heen. Oversteken is gevaarlijk. Kleine paadjes en brandgangen worden opgezocht, maar ook daar kan gevaar schuilen. Het Deken de Zwagerpad blijkt omgetoverd tot een heksenpad. Er staat een tent en er is een dichte deur met het opschrift Hier waak ik. Enge muziek, vervaarlijk gegrom; toch met heel het groepje door de deur voor extra punten? Of dan liever vanaf de Achterweg via het Geestenpad om deel te nemen aan de spookmaaltijd? Enge figuren, smerige gerechten, een rollend oog, een vleesvork door een hand. Aaaah! Na afloop verzamelen in de kantine van de Patrijzen, grote verhalen, mooie reacties en tevreden blikken. Zo n zeventig kinderen die zich door een tachtigtal jongeren en volwassenen de stuipen op het lijf hebben laten jagen, mooi hè. Volgend jaar weer? Jazeker, want eh ik ben niet bang! 13

14 Op bezoek bij familie Sisi Op bezoek bij Evariste Sisi en Esperance Mukashema. Wie wel eens een wandelingetje maakt in of rond s-heerenhoek heeft hem wel eens ontmoet: Evariste Sisi, een opvallend viefuitziende man, die bijna dagelijks zijn eigen ronde doet. Ik bezoek Evariste en zijn vrouw Esperance in hun woning aan de Laustraat. Evariste ( 72 jaar ) en zijn ( r uim twintig jaar jongere ) vrouw zijn beiden geboren in Kigali, de hoofdstad van Rwanda ( Centraal- Afrika ). Na zijn middelbare opleiding ( hogere beroepsopleiding ) ging Evariste in de handel ( k antoorartikelen ) en dat bracht hem al vroeg in verschillende werelddelen, waaronder Europa. In zijn vrije tijd was hij enthousiast beoefenaar van sporten zoals golf en tennis. Esperance had verschillende administratieve beroepen, waaronder griffier op het tribunaal/ de rechtbank in Kigali, die ze combineerde met het moederschap voor twee kinderen. De officiële taal naast het inlandse Kinyarwanda is Frans; later ook Engels; vandaar dat beiden zowel de eigen, als de Franse taal vloeiend spreken. Al vanaf de jaren zestig was het politiek onrustig in dit land, dat tussen 1916 en 1962 een kolonie van België was. Als zelfstandige staat bleef het rumoerig en braken er meerdere malen opstanden uit tussen etnische groepen ( Hutu s, Tutsi s en Twa ) waardoor veel mensen moesten vluchten. Een ware volkenmoord ( genocide ) vond plaats en het aantal doden wordt geschat tussen en 1 miljoen landgenoten. Evariste was ook politiek actief en dat zorgde ervoor dat hij later het land moest ontvluchten, huis en haard achter latend; Esperance verloor haar echtgenoot in die strijd; een periode waaraan ze niet graag terugdenkt. Evariste ontfermde zich over haar en haar kinderen en dat leidde tot een huwelijk, waaruit in 1998 de tweeling Dieudonné en Giramata werden geboren. Tussen 2000 en 2003 woonden ze met zijn zessen in Oeganda, een buurland van Rwanda, totdat de Europese gemeenschap hen als uitgenodigde vluchtelingen toewees aan Nederland. Dat is ook de reden dat ze maar even in een opvangcentrum ( Z eewolde ) hebben gewoond, en daarna rechtstreeks naar s - Heerenhoek zijn verhuisd. Daar kregen ze via Vluchtelingenwerk/ IND en gemeente Borsele/R&B een woning toegewezen. De eerste periode was vreselijk wennen aan de taal, de omgeving, het huis in de Merietestraat ( klein voor zes personen ), de regels en gewoonten. Maar: de veiligheid was voor hen het belangrijkste! Dit dorp bood dat, met name voor de kinderen. De twee oudste kinderen ( Anaïs en Robert ) waren feitelijk al te oud voor de basisschool, maar hebben vanaf voorjaar 2003 tot einde schooljaar gewoon op Don Bosco/ bovenbouw gezeten om de taal te leren en andere kinderen te leren kennen. De tweeling stroomde gewoon in de onderbouwgroep 1-2 en leerde spelenderwijs Nederlands. 14 Na de schakelklas in Vlissingen zochten Anaïs en Robert hun toekomst via ROC en aanvullende opleidingen in middenstand en handel. Hoewel ze goed Nederlands spreken liggen ook voor hen de banen niet voor het opscheppen. Beiden wonen nog thuis, zij het sinds enkele jaren- in een ruimere woning ( Laustraat 2 ). Zowel Esperance als Evariste moesten verplicht de inburgeringscursus volgen. In 2005 slaagden beiden hiervoor en voldeden ze hiermee aan hun visumverplichting. Hoewel ze geen Nederlandse nationaliteit hebben, hebben ze een permanente status gekregen. Graag zouden ze volledig Nederlands worden, maar de kosten voor de benodigde documenten bedragen ( voor het gehele gezin ) duizenden euro- s en die hebben ze niet. Esperance heeft verschillende keren geprobeerd een vaste baan te krijgen, maar de Nederlandse economie is ook hard voor deze groep mensen: meer dan een nulurencontract of oproepkracht zat er niet in. Evariste, inmiddels pensioengerechtigd, heeft immers enkel recht op een bijstandsuitkering. Via de gemeente kon hij wel bijscholingscursussen volgen ( c omputeren, Nederlands) in combinatie met de thuiszorg voor de ( toen nog ) jonge kinderen.

15 Ze geven aan nimmer overwogen te hebben naar een ander dorp of stad te willen verhuizen, al was België/Brussel een betere startplaats geweest, omdat daar niet alleen meer gevluchte Rwandezen wonen, maar ook de Franse taal hen sneller zou helpen. Het dorp s - Heerenhoek is altijd goed voor ons geweest, geven beiden aan; we kregen hulp van alle kanten en daar zijn ze nog steeds dankbaar voor. Evariste geniet van zijn wandelingen en zijn wekelijkse repetitie als lid van het kerkelijk herenkoor. Esperance kookt graag en heeft al enkele malen een maaltijd georganiseerd voor vrienden en bekenden. Ook zij ondersteunt de kerk via wekelijks onderhoud van kerk en bijgebouwen. Via Vluchtelingenwerk is de steun beperkt, want ze zijn geen vluchtelingen meer. Ze zijn blij met elk gesprek en gastvrij bij bezoek dat ze mogen ontvangen. Wensen voor de toekomst? Beiden lachen en zwijgen. Een korte vakantie? Natuurlijk, maar dat zal financieel moeilijk zijn, zeker nu alle vier de kinderen nog studeren en geld kosten. We zijn redelijk gezond; hebben een dak boven ons hoofd en zijn veilig! Dat blijft voor ons het belangrijkste, ook na 12 jaar weg uit Rwanda. Teruggaan lijkt heel ver weg; onmogelijk. Familie ( ook gevlucht ) woont ver weg ( S panje/belgië ) en slechts bij hoge uitzondering ( communie- en vormselfeest ) zien ze elkaar. Ik neem afscheid van deze bescheiden, maar hartelijke mensen, die vooral dankbaarheid uitstralen! Nieuw dorpsraadlid Henk Postema woont samen met zijn vrouw Jolanda Nagelkerke en 2 tienerdochters aan de Molendijk, een oudere dochter woont zelfstandig. Ze wonen in een groot verbouwd dijkhuis met een prachtig uitzicht op de vijver en de kerk. Henk is geboren op het voormalig eiland Wieringen, het begin of eind van de Afsluitdijk, afhankelijk van welke kant je komt. Henk woont sinds 1983 in Zeeland, zijn vader ging in Zeeland werken en is zodoende in Zeeland terecht gekomen. Henk woont sinds 1987 in s-heerenhoek, met een onderbreking van 4 jaar in Heinkenszand is hij in s-heerenhoek gebleven. Henk is werkzaam bij NVWA Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit als inspecteur dierenwelzijn, en controleert onder andere op de gezondheids- en welzijnswet voor dieren. Zijn werkgebied strekt zich uit over geheel Zeeland en een stuk van West Brabant. Sinds 1998 is Henk in deze functie werkzaam, zijn werk bestaat voornamelijk uit dierenwelzijn controles en controles op de naleving op de randvoorwaarden van het Gemeenschappelijk landbouw beleid. De dierenwelzijn controles worden voornamelijk uitgevoerd naar aanleiding van klachten uit diverse bronnen bijv. het bekende 114 telefoonnummer, via de politie, gemeente en dergelijke maar ook op eigen initiatief. Henk controleert bijna alleen bij agrariërs, bij bedrijfsmatig dierenhouders dus. Helaas is er veel werk op het gebied van dierenwelzijn, als voorbeeld noemt Henk een onderzoek naar ernstige ondervoede schapen en een onderzoek naar de verwaarlozing van 50 paarden. Deze paarden werden zeer slecht gevoed en gehuisvest. Hij werkt als toezichthouder maar ook als bijzonder opsporingsambtenaar. Het werk in het veld vind hij erg leuk, maar helaas komt er ook veel schriftelijk werk bij. Maar Henk vindt het zelf zeer interessant en leuk werk. Als hobby s gaat hij graag fietsen op de racefiets en motor rijden. Hij heeft 2 oude Suzuki motoren van 28 en 30 jaar oud in zijn garage staan, jammer genoeg wordt er de laatste tijd veel te weinig op gereden. Henk leest graag en houdt van Hard Rock muziek, Deep Purple is zijn favoriete band. Hij is ook druk bezig in het kerkbestuur, dat kost toch wel veel tijd. Waarom in de dorpsraad? Ten eerste omdat hij gevraagd is en ten tweede omdat het wel en wee van het dorp hem aan het hart gaat. Hij vindt het leefbaar blijven van ons dorp erg belangrijk, dat er steeds meer winkels en andere voorzieningen verdwijnen is niet goed. Hij weet natuurlijk ook wel dat je als dorpsraad daar weinig invloed op hebt. Henk wil in de dorpsraad zijn aandacht buiten de algemene dingen vooral richten op het verkeer in en rond het dorp en in het bijzonder de verkeerssituatie rond de Kuijpersdijk en de Molendijk. 15

16 Agenda s-heerenhoek Heeft u activiteiten voor de agenda, meld ze aan bij de redactie! Wij plaatsen uw activiteiten graag. 12 december Kerstmarkt + verloting in Theresiahof uur. 19 december KBO-kerstviering. Eucharistieviering in de parochiekerk te s-heerenhoek. Viering beging om uur gevolgd door een gezellige kerstviering in de Jeugdhoeve voor hen die zich voor 14 december hebben opgegeven. 21 december kunt u naar de Kerstsamenzang in de R.K. Kerk in s- Heerenhoek. Samen met het Groot Zuid-Bevelands Koor en Fanfare St. Caecilia, aanvang uur. 22 december Traditionele Kerstbingo VV De Patrijzen uur. Vrijdag 28 december een gezellige KBO-spellenmiddag. Na het grote succes van vorig jaar hebben we weer een aantal leuke spellen uitgezocht. Zoals het stokkenvangspel en het muizenspel en nog veel meer spannende spellen. Op 31 december is er weer de traditionele gezellige oudejaarsschieting op de liggende wip. Het begint om 14.00u, inschrijven kan vanaf 13.45u bij De Meiden. Iedereen is van harte welkom. Vanzelfsprekend wordt voor bogen en pijlen gezorgd. 8 januari KBO - Bingo 9 januari V.O.K. Nieuwjaarsborrel 17 januari V.O.K. Reisje "Bijwonen Max programma" januari/februari V.O.K. Snertwandeltocht. 6 februari KBO - Bingo 20 februari V.O.K. Lezing Zorgmakelaar. 5 maart KBO - Bingo Op vrijdagavond 22 maart is er een uitvoering van de gymvereniging Sport Staalt Spieren in de sportzaal. 27 maart V.O.K. Toneelgroep Baarland samen met de partners. april V.O.K. Excursie mei V.O.K. Jaarlijks reisje. Leuk als kerstcadeau! Al 25 jaar uitverkocht en nu bij de Redactie van den Oek van t Pakuus weer op voorraad. s Heerenhoek in oude ansichten Deel 1 (1 e druk 1974) Met 76 afbeeldingen van zo n 100 jaar terug. Tevens is deel 2 (1 e druk 1993) via ons te bestellen. Bij afname van 10 exemplaren krijgt u 5 % kerstkorting. Ik bestel á 19,95 per deel... exemplaren van s Heerenhoek in oude ansichten Deel 1. exemplaren van s Heerenhoek in oude ansichten Deel 2 Naam: Bezorgadres: Na inlevering van deze strook op Emmastraat 2 wordt de bestelling z.s.m. geleverd. Betaling bij aflevering. 16

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen

Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen Kerstavond in de Open Kring De stal, Het kind en Jij en Ik Liederen 1 Komt allen tezamen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der englen hier geboren.

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd.

Voorwoord. Daarna ging ik praten met Chitra, een Tamilvrouw uit Sri Lanka. Zij zette zich in voor de Tamilstrijd. Voorwoord In dit boek staan interviews van nieuwkomers over hun leven in Nederland. Ik geef al twintig jaar les aan nieuwkomers. Al deze mensen hebben prachtige verhalen te vertellen. Dus wie moest ik

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 18 december 2013 Alle locaties Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513 ZH Enschede Tel:

Nadere informatie

Interview met de heer J.W. Wesselius

Interview met de heer J.W. Wesselius Interview met de heer J.W. Wesselius Op 4 mei jl. is de heer J.W. Wesselius in de Hofkamer komen wonen. Samen met zijn dochter heb ik hem uitgenodigd voor een interview, want twee weten altijd meer dan

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal

Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december Kerstverhaal Kinderkerstfeest van de Kindernevendienst 26 december 2016 Kerstverhaal Heel lang geleden was er een jonge vrouw, Maria. Zij woonde in het dorpje Nazareth. Maria was een heel gewone vrouw, net zo gewoon

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15

Vrije tijd. Activiteiten Walcheren September 15 Activiteiten Walcheren September 15 zon 30aug Rondje fietsen op Walcheren Zou je best eens een mooie fietstocht willen maken, maar doe je dat liever niet alleen? Fiets dan mee! We gaan een tocht maken

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

KINDEREN VAN HET LICHT

KINDEREN VAN HET LICHT KINDEREN VAN HET LICHT Verteller: Het gebeurde in een donkere nacht, heel lang geleden, dat er herders in het veld waren, die de wacht hielden over hun schapen. Zij stonden net wat met elkaar te praten,

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

de Schoolbel Kerstviering op t Rendal Driekoningen zingen

de Schoolbel Kerstviering op t Rendal Driekoningen zingen R E N D A L N I E U W S : K E R S T V I E R I N G O P T R E N D A L D R I E K O N I N G E N Z I N G E N H A N D B A L K E R S T T O E R N O O I N I E U W S V A N U I T A N D E R E O R G A N I S A T I E

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Les 13: Geboorte van Jezus.

Les 13: Geboorte van Jezus. Les 13: Geboorte van Jezus. kun je lezen in lukas 1 en 2 Wees gegroet, Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je. Maria kijkt op van waar ze mee bezig is. Er staat iemand in de deuropening van het huis

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016

weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 weekinfo Datum: vrijdag 12 februari 2016 Bijbelverhalen voor de komende week Vijf broden en twee vissen, Matteüs 14:13-21 Jezus loopt over het water, Matteüs 14:22-33 Petrus weet wie Jezus is, Matteüs

Nadere informatie

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser

Kom erbij Tekst: Ron Schröder & Marianne Busser Muziek: Marcel & Lydia Zimmer 2013 Celmar Music / Schröder & Busser Kom erbij Kom erbij, want ik wil je iets vertellen, het is heel bijzonder, dus luister allemaal. Ik ken honderdduizend prachtige verhalen, maar dit is echt het mooiste van allemaal. Het gaat over twee

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Take a look at my life 9

Take a look at my life 9 Take a look at my life 9 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC

WEEK 1. we zetten de deur open voor onze vrienden. sleutel van. gastvrijheid. Godsdienst OV 1 - advent 2008 - LC WEEK 1 we zetten de deur open voor onze vrienden sleutel van gastvrijheid WEEK 1 Het verhaal van de oude poortwachter laat de sleutel blinken zoals die van Simeon zo kan je de deur openen om Jezus welkom

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober

MPS Prins Willem Alexander. Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Bootvakantie 2015 11 oktober t/m 16 oktober Voorwoord Namens Stichting On Toer heten we iedereen welkom aan boord van de Mps Prins Willem Alexander. Wij vinden het leuk dat jullie keuze op onze bootvakantie

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht

Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht 1 Interview met de Spaanse arts Betty Cerda de Palou, 63 jaar oud en sinds 32 jaar in Maastricht Betty: Ik ben Betty Cerda de Palou. Ik woon in Maastricht al 32 jaar. Ik ben 63 jaar. Ik ben arts, maar

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen

Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Een greep uit een presentatieviering met als thema: Licht zijn voor anderen Openingstekst: (Door een ouder en kind) A. Zeg zou jij het licht aandoen? Je moet opschieten, want het is bijna tijd. Dadelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Horizon

Nieuwsbrief de Horizon P a g i n a 1 Nieuwsbrief de Horizon Agenda 5 januari: luizencontrole 6 januari: oud papier 7 januari: inloopmiddag 11 januari: kleuters en onderbouw vrij 21 januari: studie dag leerlingen vrij 22 januari:

Nadere informatie

Vivian den Hollander. Kaarsjes. blazen. met illustraties van Alex de Wolf. Uitgeverij Ploegsma Amsterdam

Vivian den Hollander. Kaarsjes. blazen. met illustraties van Alex de Wolf. Uitgeverij Ploegsma Amsterdam Vivian den Hollander Kaarsjes blazen met illustraties van Alex de Wolf Uitgeverij Ploegsma Amsterdam Inhoud Bijna Kerst 7 Knutselen: Engeltjes 14 Een heel bijzondere engel 16 Liedje: Er is een kindeke

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Inhoud: ----------------------------- ----------------------------- nog Rijmpjes ----------------------------- Interview

Inhoud: ----------------------------- ----------------------------- nog Rijmpjes ----------------------------- Interview Jaargang 3 -Uitgave 1 Inhoud: November 2012 Voorstelling nieuwe leerlingenraad IDEH. Project FAIRTRADE Spelletjes/Raadseltjes Moppentrommel Rijmpjes en nog Rijmpjes Interview De nieuwe leden van de Leerlingenraad

Nadere informatie

Take a look at my life 48

Take a look at my life 48 Take a look at my life 48 Verslaafd aan foto,s maken. Elke dag weer mijn mobiel uit me zak halen en foto,s maken van de dingen die ik mee maak of tegenkom. Er zijn al zoveel mensen die gebruik maken van

Nadere informatie

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school!

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school! WAT EEN AFSCHEID! Er kan in de jaarplanning dan wel staan, dat er afscheid van meester Verduin wordt genomen, op de 2 e en 3 e juli, maar dan er ook nog voor zorgen dat dit perfect geregeld is, is andere

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Ons vakantieverblijf in De Lutte.

Ons vakantieverblijf in De Lutte. Ons vakantieverblijf in De Lutte. Louwra Herman Arwin Els Barry Will Frans Marjolein Willie VRIJDAG 21-06-2013 Vandaag begint onze vakantie. Arwin en Herman stappen in de bus in Veenendaal en de andere

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten.

Bert staat op een ladder. En trekt aan de planten die groeien in de dakgoot. Hij verstopt de luidspreker en het stopcontact achter de planten. Helaas Wanneer besloot Bert om Lizzy te vermoorden? Vreemd. Hij herinnert zich het niet precies. Het was in ieder geval toen Lizzy dat wijf leerde kennen. Dat idiote wijf met haar rare verhalen. Bert staat

Nadere informatie

Help, mijn papa en mama gaan scheiden!

Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Help, mijn papa en mama gaan scheiden! Joep ligt in bed. Hij houdt zijn handen tegen zijn oren. Beneden hoort hij harde boze stemmen. Papa en mama hebben ruzie. Papa en mama hebben vaak ruzie. Ze denken

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij

Elke middag loopt Fogg van zijn huis naar de Club. Om een spelletje kaart te spelen. Er wordt altijd om geld gespeeld. En als Fogg wint, geeft hij Rijk Phileas Fogg is een vreemde man. Hij is erg rijk. Maar niemand weet hoe hij aan zijn geld komt. Een baan heeft hij namelijk niet. Toch woont hij in een groot huis, midden in Londen. In zijn eentje.

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

D R U P P E L S G E W I J S

D R U P P E L S G E W I J S B a s i s s c h o o l D e R e g e n b o o g s e p t e m b e r 1 5 D R U P P E L S G E W I J S 1 5 m e i 2 0 1 1 KALENDER 07-09 hoofdluiscontrole 07-09 informatieavond groep 7 08-09 informatieavond groep

Nadere informatie

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen!

Mascha Pijnenborg. Naast een nieuwe outfit, hoort daar ook een natuurlijk ook nieuwe fiets bij. Deze fiets kon ik begin januari op gaan halen! Nieuwsbrief Mascha Pijnenborg Uitgave 1, 2011 Nieuw jaar, nieuwe ploeg, nieuwe fiets Een nieuw jaar is begonnen! Mijn oude ploeg bestaat nu écht niet meer en ik start nu officieel bij het nieuwe Dolmans

Nadere informatie

voor elke smaak, voor elk budget! DE BUN PARTYCENTRUM

voor elke smaak, voor elk budget! DE BUN PARTYCENTRUM voor elke smaak, voor elk budget! bedrijfsthemafeesten, vergaderingen, personeelsfeesten, lunches en symposia bruiloften, feesten en partijen en catering gezellig restaurant/bar zaterdag en zondag open

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau

Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen. En zei: vandaag word mevr. Catharina. 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Een buik van wol. Tom! Tom! Cato kwam hard aan rennen En zei: vandaag word mevr. Catharina 90 jaar en ik wil haar een heel mooi cadeau Geven. Ja maar wat zei Tom. Umm wacht ik Weet het zei Cato een herinnering.

Nadere informatie

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk?

Misschien zit u hier wel met de grote vraag: wat is Kerst eigenlijk? 25 december 2015 1 e Kerstdag Sixtuskerk te Sexbierum Ds. A.J. (Anneke) Wouda Teksten: Hebr. 1:1-6 en Lucas 2: 15-21 Geliefden van God, gemeente van Christus, Kerstochtend 2015 U zit midden in een kerstviering,

Nadere informatie

Vanwege de warmte heb ik deze nacht nauwelijks geslapen. En ook vandaag wordt het 37 C en morgen zelfs 40 C. Deze avond bevind ik mij in een stad en

Vanwege de warmte heb ik deze nacht nauwelijks geslapen. En ook vandaag wordt het 37 C en morgen zelfs 40 C. Deze avond bevind ik mij in een stad en Vanwege de warmte heb ik deze nacht nauwelijks geslapen. En ook vandaag wordt het 37 C en morgen zelfs 40 C. Deze avond bevind ik mij in een stad en ben zinnens om daar een hotelkamer te nemen met airco

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat

LES 11. Respect tonen of een lesje leren? Sabbat LES Respect tonen of een lesje leren? Heb je ooit het gevoel dat je niet respectvol of eerlijk werd behandeld? Behandel jij anderen altijd op die manier? Omdat we allemaal Gods kinderen zijn, moeten we

Nadere informatie

De bruiloft van Simson

De bruiloft van Simson De bruiloft van Simson Weet je nog waar de vertelling de vorige keer over ging? Over Simson, de nazireeër. Wat is een nazireeër? Een nazireeër is een bijzondere knecht van God. Een nazireeër mag zijn haar

Nadere informatie

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI

Vlucht AVI AVI. Ineke Kraijo Veerle Hildebrandt. Kraijo - Hildebrandt Vlucht De Vier Windstreken. De Vier Windstreken AVI AVI E4* Alcoholisme, ruzie, bang zijn Midden in de nacht rinkelt de telefoon. Anna weet wat dat betekent. Ze moet vluchten, alweer. Ze rent de donkere nacht in. De volgende dag valt Anna in de klas in

Nadere informatie

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014

In dit nummer: NIEUWSBRIEF. Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 NIEUWSBRIEF Jaargang 13, nummer 22 nieuwsbrief: week 27 03-07-2014 In dit nummer: - De jarigen - Update nieuwbouw - Groepsindeling - Mededeling Erna - Bedankochtend hulpouders - Groep 1-2 - Juffendag groep

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

ISABEL EN BAS VAN RHIENEN (6)

ISABEL EN BAS VAN RHIENEN (6) Als tweeling ben je nooit alleen. Maar je bent ook altijd de helft van iets. Vijf broers en zussen vertellen hoe ze samen zichzelf zijn. Tekst Nanneke van Drunen Foto s Edith Verhoeven ISABEL EN BAS VAN

Nadere informatie

Er vaart een boot op het grote meer

Er vaart een boot op het grote meer Er vaart een boot op het grote meer Er vaart een boot op het grote meer, met discipelen en de Heer. Maar bij storm en lelijk weer, roepen de vrienden: Help ons Heer! De Here zegt dan: Zwijg,wees stil.

Nadere informatie

BEHEERDER ZIJN BIJ DE DORPSBOERDERIJ IN WASPIK Het is inmiddels al een jaar geleden (maart 2012) dat onze Dorpsboerderij haar deuren officieel opende. Dankzij de inzet van een team van ongeveer 30 beheerders

Nadere informatie

Tornado. Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur.

Tornado. Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur. Tornado Maartje gaat voor het eerst logeren. s Nachts belandt ze met haar vriendinnetje Eva in een tornado en beleven ze een heel spannend avontuur. Geschreven in januari 2012 (Geïllustreerd t.b.v. het

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 7 Delen maakt blij. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 7 Delen maakt blij. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 7 Delen maakt blij Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 7 blz. 1 Als je niet wilt delen krijg je ruzie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december

Nieuwsbrief nr. 6. 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014. Afscheid juf Audrey. Verplaatsen leerlingen. Sinterklaasviering 5 december Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 6 12 e jaargang Vrijdag 14 november 2014 Afscheid juf

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

Welkom in de Open Hof

Welkom in de Open Hof Welkom in de Open Hof Opw. 616 Gez. 434: 1, 2, 5 Ps51: 5 El 458 Opw. 411 Gez. 182: 1, 2, 6 Gez. 44: 1, 2, 3 Genesis 29: 1-35 Mededelingen Voorganger : ds. Arie Reitsema Schriftlezing: Jan Leo de Hoop Voorbede

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Mijn laatste nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief Mijn laatste nieuwsbrief Lieve familie, vrienden en sponsors! Mijn laatste nieuwsbrief schrijf ik vanuit het prachtige en kleurrijke Sri Lanka! Hier vierde ik Kerst en Oud en Nieuw met de bemanning van

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Melkweg. Van kop tot teen. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Gezondheid: Het lichaam

Melkweg. Van kop tot teen. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Gezondheid: Het lichaam Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Van kop tot teen Gezondheid: Het lichaam Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Van kop tot teen, 0 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann

Nadere informatie

Wist U dat? Café Verhoeff geen andere naam krijgt en gewoon Verhoeff blijft heten? We dus niets meer over sigaren willen horen?

Wist U dat? Café Verhoeff geen andere naam krijgt en gewoon Verhoeff blijft heten? We dus niets meer over sigaren willen horen? Wist U dat? Jaecques nu definitief is gestopt met werken bij café In t Aepjen? Café Verhoeff geen andere naam krijgt en gewoon Verhoeff blijft heten? We dus niets meer over sigaren willen horen? Hij zich

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

met tekeningen van ivan & ilia

met tekeningen van ivan & ilia met tekeningen van ivan & ilia Uitgeverij Ploegsma Amsterdam Dit vriendenboekje is van: Lieke... Eva rood en roze konijn word ik juf mijn zelfdat er geen gemaakte armbandjes arme mensen meer zijn Ik speel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar

Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Kinderverhoor Je ouders gaan uit elkaar Als je ouders uit elkaar gaan is dat heel ingrijpend. Vaak verandert er nogal wat in je leven. Een rechter wil hierover met je praten tijdens een kinderverhoor.

Nadere informatie

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek

September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders. Oktober 2015 Woensdag 7 oktober Start kinderboekenweek Schoolnieuws schooljaar 2015-2016 Vrijdag 18 September 2015 September 2015 Woensdag 23 September Sportdag Start gesprek ouders Donderdag 24 September Start gesprek ouders Maandag 28 September Algemene

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag

Uiltje gemist? kalender. Vrijdag.Waterdag 02 juli 2015 Jaargang 7- nummer 28 kalender Donderdag 2 juli Rapportage groepen 3 t/m 7 Vrijdag 3 juli Waterspektakel groepen 1 t/m 5 Vrijdag.Waterdag Morgen, vrijdag 3 juli, worden er voor de kinderen

Nadere informatie

In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus zelf die ons groet.

In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus zelf die ons groet. Vriendschap, Vrij en ongedwongen, Zonder vriendschap kun je iemand niet helemaal vertrouwen in je blijdschap en verdriet. Wie ben jij, wie is de ander? In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus

Nadere informatie

Kerst055 hoopt dat dit adventsverhaal u inspireert om het vreemde welkom te heten en afstand tussen mensen te overbruggen door samen te zijn.

Kerst055 hoopt dat dit adventsverhaal u inspireert om het vreemde welkom te heten en afstand tussen mensen te overbruggen door samen te zijn. Kerst kleur je samen In de adventstijd bereiden we ons voor op Kerst, de geboorte van Christus. Ieder jaar vieren we Kerst, maar Kerst kan je ieder jaar weer opnieuw verrassen met een nieuwe gedachte bij

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Fijn dat er afgelopen dinsdagavond een grote opkomst was op de informatieavond!

Fijn dat er afgelopen dinsdagavond een grote opkomst was op de informatieavond! 10 september 2015 Van de directie, Zoals u allemaal weet heeft juf Mirjam Doorn een tijdje in het ziekenhuis gelegen. Afgelopen vrijdag mocht zij gelukkig weer naar huis. Ze moet het nog een poosje rustig

Nadere informatie

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook:

Maar gelukkig is er nog de Zing-Piet. Die zorgt ervoor dat alle Pieten alle Sinterklaasliedjes goed kunnen zingen. Dus ook: Weten jullie hoe Sinterklaas van Spanje naar Nederland komt? Ja? Met de fiets? Nee! Met de stoomboot, natuurlijk! Het is een heel gedoe voordat Sinterklaas en zijn Pieten kunnen vertrekken. Je wil niet

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie