gazine Cristine helpt familie met steun AZ Alma Jaargang 7 nummer 2 Lente-editie 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gazine Cristine helpt familie met steun AZ Alma Jaargang 7 nummer 2 Lente-editie 2014"

Transcriptie

1 Jaargang 7 nummer 2 gazine Lente-editie Voorwoord 3 Dokter Bernard Heintz in Oeganda 4 Veilig Omgaan met Cytostatica 5 I m not from Belgium: Marlene Santo (SP3) 6 Cristine Soriano en dokter Van Moorter op de Filippijnen 8 Véél foto s van de nieuwjaarsreceptie met véél volk 10 AZ Alma klinkt als Avicii 11 Nieuw in AZ Alma 12 Varia 14 Personalia met brugpensioen- en babyfoto s 16 Kunstige beelden van de werf Cristine helpt familie met steun AZ Alma In december trok Cristine Soriano-Masson (G2) met goedgevulde valiezen naar het zwaar getroffen Tacloban in de Filippijnen, waar haar ouders en familie alles waren kwijtgespeeld door de tyfoon. Daar kon ze met de kleding, de medicatie en het geld dat ze via een hulpactie van AZ Alma had meegekregen, daadwerkelijke hulp bieden. Haar verhaal, en dat van dokter Geert Van Moorter, leest u op pagina 6-7. Maar hier krijgt u alvast een welgemeende dankuwel van de familie Soriano: van links naar rechts papa Soriano, onze collega Cristine, haar zus Maria Rochelle, mama Soriano en Cristines broer Cristian.

2 Colofon Voorwoord Algemeen directeur Rudy Maertens Almagazine is het driemaandelijks personeelsblad voor alle artsen, medewerkers en vrijwilligers van AZ Alma. Verantwoordelijke Uitgever Rudy Maertens algemeen directeur Hoofd- en eindredactie Marc Van Hulle manager PR en communicatie Informatieraad Greet Caboor Katia De Clercq Pascale De Vuldere Jan Depestele John Ryckaert Marc Van Hulle Design Living Stone DTP en Drukwerk offsetdrukkerij De Sonville Fotografie AZ Alma IPon Foto Sofi e Gaelens (www.fotogaelens.be) Grégoire De Poorter (www.grevision.be) Brieven, reacties of suggesties voor het volgende Almagazine zijn steeds welkom bij: Marc Van Hulle Schriftelijk via postvak manager PR en communicatie (campus eeklo of campus sijsele) per naar tel VZW AZ Alma Ond.nr campus sijsele Gentse Steenweg 132 B-8340 Sijsele-Damme tel campus eeklo Moeie 18 B-9900 Eeklo tel Indien u meewerkt aan een reportage voor het Almagazine of deelneemt aan een activiteit van de vriendenkring, stemt u impliciet ook in met het nemen en/of publiceren van foto s die verband houden met deze reportage of deze activiteit. Wij hopen op uw begrip daarvoor te kunnen rekenen. Een beetje ademruimte Het zo belangrijke bezoek van het accreditatieteam werd verschoven van mei dit jaar naar februari volgend jaar. Dat zorgt voor een beetje ademruimte, beseft ook algemeen directeur Rudy Maertens, maar hij houdt toch de geesten scherp. En hij geniet nog na van de fraaie nieuwjaarsreceptie van eind januari: Dit heeft echt deugd gedaan! U was heel blij met die nieuwjaarsreceptie? Rudy Maertens: Jazeker, omdat dit evenement onze organisatie zo n boost heeft gegeven. Kijk, na de kaderdag van vorig najaar voelden we dat de hunker naar het nieuwbouwziekenhuis heel groot was. Daarom namen we eind december al het initiatief om de receptie van de kaderleden op de werf te laten plaats vinden en we verplaatsten de grote nieuwjaarsreceptie van artsen, personeel en vrijwilligers meteen ook naar daar. Let wel: dit was geen evidente beslissing, want dit impliceerde een heel grote inzet van het facilitair departement. Zij moesten van een naakt gebouw een feestzaal maken in een mum van tijd. Maar andermaal hebben ze getoond wat ze in hun mars hadden. De respons was alleszins overdonderend. Rudy Maertens: Zeg dat wel, nog nooit kwamen meer dan 750 mensen naar onze nieuwjaarsreceptie! De lokroep van de nieuwbouw was groot, maar wie het evenement meebeleefde, komt volgend jaar zeker terug. En weet je wat ook heel positief was? Er waren heel veel artsen aanwezig op de receptie. En terecht, want, zoals dokter Meire het als voorzitter van de medische raad in zijn toespraak onderstreepte: zij dragen ook een fl ink stuk bij voor dit nieuwbouwproject. Daarom was het goed dat ze talrijk aanwezig waren om samen met hun medewerkers en de vrijwilligers te klinken op een belangrijk jaar! Alweer? Rudy Maertens (lacht): Ja, ik begrijp wat je bedoelt: we zeggen het nu al enkele jaren dat we voor een cruciaal jaar staan. Maar het is telkens ook de waarheid. Deze organisatie is momenteel zodanig aan het groeien en evolueren, dat er om de haverklap belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Uiteraard gaat momenteel alle aandacht uit naar het behalen van onze ziekenhuisbrede accreditatie. Het uitstel van het bezoek van de NIAZ-auditoren hiervoor betekent geenszins dat we nu enkele maanden lui achterover mogen leunen. Integendeel, er is geen tijd voor een hangmatmentaliteit, we moeten scherp en alert blijven. Daarom willen we tegen de zomervakantie de moeilijke punten zoveel mogelijk opgelost hebben, zodat we in het najaar door middel van een nieuwe pré-audit kunnen voelen of we er klaar voor zijn. Maar er is meer dan accreditatie? Rudy Maertens: Wees daar maar zeker van! Vorige maand verscheen het eerste nummer van Almactueel, onze nieuwe tussentijdse nieuwsbrief. Daarmee willen we iedereen organisatiebreed inlichten over de belangrijke projecten van de komende jaren. Daar zit uiteraard het accreditatieverhaal tussen, maar evenzeer het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), het inhuizingstraject Route 17, het nieuwe Strategische Beleidsplan Plan 2017 en uiteraard het nieuwbouwziekenhuis. U ziet, het wordt weer een levensbelangrijk jaar 2 Aangesloten bij:

3 Actueel Dokter Bernard Heintz, oftalmoloog in campus sijsele, reisde in februari andermaal af naar Afrika om ginder, in het kader van Artsen zonder vakantie, in primitieve omstandigheden cataractoperaties uit te voeren. Dokter Heintz onderzoekt een cataractpatiënt. Dokter Heintz behandelde cataract in Oeganda Ik keer zeker terug, dat is beloofd! De missie werd georganiseerd door een kleine groep rond Nanou en Jan Cordonnier. Jan had een bedrijfje in Kampala en heeft heel wat contacten in Oeganda, wat een absolute must is om er iets te kunnen organiseren; Nanou is apotheker in Sijsele, vertelt dokter Bernard Heintz. We hebben gewerkt in de streek rond Mbale, in het arme noordoosten van Oeganda. In totaal waren we met 38. Er gingen artsen mee (huisartsen, een uroloog, een stomatoloog, 2 oogartsen, een reumatoloog, een pediater en een anesthesist), tandartsen, apothekers, verpleegsters, een ingenieur, een architect We werkten in een klein ziekenhuis, op een stoffi ge zandweg, 45 minuten rijden van de stad. Het Kanginimaziekenhuis was acht dagen lang onze thuis. Samen met Marc Huygens (AZ Sint-Lucas) heb ik er heel wat oogheelkundige consultaties en operaties uitgevoerd. De klemtoon lag op cataractchirurgie. We hebben enkel mensen geopereerd die al quasi blind waren. Er werd telkens slechts één oog geopereerd, uit bekommernis om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen binnen het korte tijdsbestek dat we ter plaatse waren. Dikke laag stof Bij onze aankomst in het ziekenhuis was de structuur quasi onbestaande, vertelt dokter Heintz. Er stond een oude operatiemicroscoop, zonder voetpedaal, en onder een dikke laag stof. Bleek dat er in het ziekenhuis nog nooit een oogoperatie werd uitgevoerd. De microscoop was een vroegere gift, die al jaren doelloos verkommerde. Een uurtje sakkeren en een goede schroevendraaier bleken voldoende om het ding aan de praat te krijgen, en een min of meer acceptabel beeld te bekomen. Gelukkig hadden we heel wat eigen materiaal mee, ook vanuit AZ Alma, vervolgt dokter Heintz. Eens de microscoop functioneerde, konden we erin vliegen tot de eerste instrumenten gesteriliseerd werden. De lokale verpleegkundigen bleken de eerste dag vooral geamuseerde (en amusante) toeschouwers. Ze maakten ons van meet af aan duidelijk dat ze echt wel Afrikaans functioneerden: you have the watches, we have the time Catheline, mijn echtgenote, had 2 dagen overredingskracht en organisatietalent nodig om iedereen op een gestructureerde manier aan het werk te krijgen. Pijnlijk afscheid Toen de eerste patiënten na hun operatie terugkwamen, en na afname van hun verband opnieuw konden zien, voelden we het enthousiasme van de lokale ploeg zienderogen toenemen, aldus dokter Heintz. Ze waren immers deel van een succesvol team; dank zij hun hulp konden blinden terug zien In het Kanginimaziekenhuis, waar nog nooit een blinde genezen werd De laatste dag was pijnlijk; we zagen zoals elke dag een aantal blinden die met een cataractoperatie konden geholpen worden. De tijd ontbrak evenwel. We konden enkel beloven om over 2 jaar terug te komen Om deze belofte kracht bij te zetten, hebben we 2 oude valiezen vol medisch materiaal achtergelaten in Kampala, bij Johan Vanhecke en Els De Temmerman. Elke avond aten we met z n allen samen onder een eeuwenoude tamarinde. De ervaringen en emoties van de afgelopen dag werden uitgewisseld. De positieve, enthousiaste sfeer werkte aanstekelijk, en gaf telkens weer de energie om er s anderendaags ten volle in te vliegen. Ongelooflijk verschil Het was niet voor het eerst dat dokter Heintz aan zo n missie deelnam: Voor mij is het de tweede deelname aan een medische missie. Het is een fantastische ervaring. Enerzijds kunnen we slechts een beperkt aantal mensen helpen tijdens het korte tijdsbestek dat we ter plaatse waren. Anderzijds weten we heel goed dat elke blinde die nu terug kan zien, zonder onze hulp geen enkele kans had om ooit nog zijn kinderen, zijn kleinkinderen te Operatie geslaagd: één oog per patiënt om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen. Belangrijk moment: het verwijderen van het verband zodat de patiënt na veel jaren weer kan zien zien. We hebben slechts iets kunnen betekenen voor enkele tientallen patiënten, zoveel duizenden anderen blijven wachten Maar voor die enkelen is het wel een ongeloofl ijk verschil. Daarom geloof ik echt in dergelijke kleine projecten. En daarom ben ik ook vast overtuigd om over 2 jaar teug te gaan. Bij een jongeman met een blind en pijnlijk oog heb ik de inhoud van het oog moeten verwijderen. Ik heb hem beloofd dat ik hem over 2 jaar een prothese meebreng. Die belofte moet ik echt wel waarmaken! De groep deelnemers aan deze missie bestond uit fantastische, positieve en dynamische mensen. Een schitterende ploeg, met wie het fi jn was om samen te werken, samen te fi losoferen, en samen wat afstand te nemen van de dagelijkse realiteit in ons welvarende landje Er zijn banden gesmeed, de terugkeer naar de dagelijkse routine was niet zo eenvoudig. 3

4 Veiligheid AZ Alma is bekommerd om de veiligheid van haar medewerkers. Daarom is het belangrijk dat ze weten hoe ze veilig kunnen omgaan met gevaarlijke producten. Speciale gevaarlijk stoffen binnen een ziekenhuis zijn cytostatica, ook wel gekend als chemotherapie. VOC! Veilig Omgaan met Cytostatica! Cytostatica handel volgens procedure 4 Maar wat zijn cytostatica eigenlijk? Cytostatica zijn medicijnen die ervoor zorgen dat kankercellen (tumoren of gezwellen) doodgaan of stoppen met groeien. Het gevaar schuilt erin dat cytostatica hetzelfde doen bij gezonde cellen. En dat is net het schadelijk effect ervan. Gezonde mensen moeten dus zo min mogelijk in aanraking komen met cytostatica. Werkgroep cytostatica Om te zorgen dat onze medewerkers weten hoe ze veilig met cytostatica kunnen omgaan is het nodig dat ze de gepaste opleiding krijgen en dat er procedures ter beschikking zijn om op terug te vallen. Dit voor het volledige proces vanaf de bereiding in de apotheek tot het verwijderen van het afval. Om dit te realiseren werd er een campusoverschrijdende werkgroep VOC! opgericht. De werkgroep bestaat uit hoofdverpleegkundige Hilde De Reu (Dag1), verpleegkundige Darline Focquaert (Dag2), apotheker Griet Missant (CS), apotheker Kathleen Van de Velde (CE) en Katia De Clercq (manager veiligheid en milieu). Samen hebben ze de bestaande methodes en procedures herbekeken, aangepast en gestandaardiseerd zodat ze voor beide campussen toepasbaar zijn. Blauw Daarbij werd een aantal nieuwe zaken ingevoerd, zoals het dragen van blauwe nitrile handschoenen bij het toedienen van de cyto, het aanbrengen van een blauwe fluo-lijn op alle patiëntenklevers en een blauw etiket op de cyto-infuuszak die in de apotheek bereid wordt. Blauw is dus de kleur om alles m.b.t cytostatica aan te duiden en te herkennen. Het aanduiden van cyto met de blauwe kleur is niet enkel van belang voor de verpleegkundigen, maar ook voor de zorgondersteunende diensten zoals de CAL, IPT, schoonmaak, TD, Op die manier zijn ze gewaarschuwd en weten ze dat ze de nodige veiligheidsmaatregelen dienen te volgen om zich te beschermen. Geel Naast de blauwe kleur voor het herkennen van cyto, is geel een belangrijke kleur. Dit is de kleur van de afvalstroom die dient gevolgd te worden voor alle afval die vrijkomt naar aanleiding van het bereiden en het toedienen van cyto of door het verzorgen van de patiënt. Dit afval wordt fi naal ingezameld in de gele WIVA-vaten (gele kunststofvaten). Op die manier wordt het cyto-afval veilig verwijderd. Ook het linnen van de cyto-patiënt wordt in gele linnenzakken verzameld. Spillkits Tijdens het bereiden, het transport, het toedienen of het verzorgen van de patiënt kan het, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, wel eens fout lopen en is het mogelijk dat er cyto vrijkomt. Daarvoor zijn op de D-afdelingen en de beide dagziekenhuizen spillkits voorzien. Deze spillkits bevatten al het nodige materiaal om veilig de gemorste cyto op te ruimen. Opleidingen Al deze technieken om veilig cyto te bereiden, veilig toe te dienen, veilig op te ruimen en veilig als afval af te voeren zijn beschreven in nieuwe procedures. Deze zijn terug te vinden op en zullen later opgenomen worden in het DMS-systeem. Naast het opmaken van procedures is het natuurlijk ook belangrijk dat onze medewerkers de procedures kennen. Daarom werden er 3 opleidingssessies georganiseerd. Deze sessies werden massaal door de betrokken verpleegkundigen gevolgd. De evaluaties van deze sessies waren zeer positief. Er bleek dus wel degelijk een nood te zijn aan deze opleiding. Het is de bedoeling om deze opleiding standaard te voorzien in de opleidingskalender. Op die manier hebben onze medewerkers steeds de kans om een opfrissing te volgen en kunnen nieuwe medewerkers opgeleid worden. Vanuit de werkgroep worden ook de nieuwe technieken en evoluties op het vlak van het veilig toedienen van cyto nauw opgevolgd en zullen de bestaande technieken aangepast worden indien er betere beschikbaar zijn. Logo Om extra aandacht te besteden aan het veilig omgaan met cyto werd vanuit de werkgroep een logo ontworpen. Dit logo dient onze medewerkers er steeds attent op te maken dat ze veilig moeten omgaan met cyto. Dit logo is terug te vinden op de cyto transportboxen en op alle procedures betreffende veilig omgaan met cyto. Het logo draagt de naam van de werkgroep, die tevens een slogan is VOC! Veilig Omgaan met Cytostatica Het blauwe handje duidt op de blauwe handschoenen en geeft aan om aandachtig te zijn. De handpalm vermeldt 3 belangrijke tips om steeds te volgen: - nitrile handschoenen - nooit ontkoppelen - gele afvalstroom Indien u hierover meer info wenst mag u steeds de leden van de werkgroep aanspreken. V O C Nitrile handschoenen Nooit ontkoppelen Gele afvalstroom Veilig 0mgaan met Cytostatica!

5 I m not from Belgium In deze reeks laat Almagazine enkele buitenlandse medewerkers aan het woord. Dit keer trekken we naar Portugal in het mooie gezelschap van Marlene Santo, logistiek medewerkster op SP3 (campus sijsele). Marlene en Gunther en hun twee kinderen Tiago en Telmo. Marlene Santo komt van Portugal: Ha, Zonnestraal is hier! Marlene Santo is logistiek medewerker op SP3 en werkt al meer dan tien jaar in AZ Alma. Haar Nederlands is heel goed, en het dialect krijgt ze ook stilaan onder de knie. Maar als de patiënten haar vriendelijke gezichtje zien, zeggen ze Ha, Zonnestraal is hier! en ook dat verstaat ze, zij het lichtblozend Liefde op het eerste gezicht Het wiegje van Marlene Santo stond in het Portugese Leiria, vlakbij Fatima op zo n 130 km van de hoofdstad Lissabon. Marlene was een sportief meisje en speelde tafeltennis op vrij hoog niveau. Zo komt het dat ze regelmatig deelnam aan internationale tornooien, georganiseerd door de sportscholen. Op één van die tornooien leerde ze Gunther Dekie, toen een zestienjarige atleet uit België, kennen. Eigenlijk kwam Gunther naar het tafeltennistornooi om te supporteren voor een Belgisch meisje, maar toen hij zag dat ik ook bleef glimlachen na mijn verliesmatch, was hij meteen verkocht. Voor hem was het echt wel liefde op het eerste gezicht, lacht Marlene. We spraken af om elkaar te blijven schrijven en bellen. Zo lief als in de brieven Gunther en Marlene hielden dit een jaar vol, en intussen werd Gunther Belgisch recordhouder op de 400 meter bij de scholieren (een record dat pas in 2005 werd verbeterd door een zekere Jonathan Borlée!). Hij mocht dan ook deelnemen aan het Wereldkampioenschap Atletiek in Portugal en zag meteen zijn kans schoon om een weekje op bezoek te gaan bij Marlene. Ik was nog minderjarig, maar was wel onder de indruk voor de moeite die hij voor mij deed. En wat bleek: hij was in het echt net zo lief als in zijn brieven, We startten dan ook een relatie, zij het op afstand. Gunther beloofde me dat hij naar Portugal zou verhuizen na zijn studies, en dat vond ik prima. Hij heeft ook woord gehouden, want toen hij afgestudeerd was, kwam hij naar Portugal. Daar leerde hij Portugees, zodat hij ook in mijn moedertaal kon communiceren. Werken in AZ Alma Maar het bleek bijzonder moeilijk voor Gunther om werk te vinden in Portugal, terwijl hij in België wel snel aan de slag zou kunnen. Hij was voor mij naar Portugal gekomen, als ik hem graag zag, moest ik hem nu volgen naar België, vond ik toen, zegt Marlene. Ik liet mijn job in een advocatenkantoor staan, en verhuisde in 2001 naar België. Het zou maar voor vijf jaar zijn, nadien zouden we naar Portugal terugkeren Maar het liep enigszins anders: in 2003 kwam Marlene werken in AZ Alma, waar ze als logistieke medewerkster op SP3 een graaggeziene en felgewaardeerde kracht is. Ik volgde een cursus om mijn werk zo goed mogelijk te doen, zegt ze. Ook de taal had ik snel onder de knie, al is dat dialect soms nog moeilijk. Ik probeer zoveel mogelijk contact te hebben met de patiënten, ik heb dat nodig en ik voel dat ze dat waarderen. Daardoor begin ik dat dialect nu ook beter te verstaan. Kind van de zon Gunther en Marlene stichtten een gezinnetje met twee kinderen: Tiago (5) en Telmo (3). Ze wonen in Egem (deelgemeente van Pittem) en van een terugkeer naar Portugal is voorlopig geen sprake. Het moment daarvoor is verre van ideaal, met de economische crisis in Zuid-Europa. Maar dat maakt het gemis er niet kleiner om, zegt Marlene. Ik mis mijn familie en mijn vrienden, want mijn hart ligt daar, in Portugal. Let op, ik ben hier heel goed ontvangen, het zijn hier lieve mensen, maar het is toch wennen. Aan de cultuur, maar vooral aan het weer. Ik ben een kind van de zon, en hier kan het zo koud zijn. Ik had nog nooit sneeuw gezien, voor ik naar België kwam Zelf gaat ze twee tot drie keer per jaar terug naar Portugal op familiebezoek bij haar mama en broer. Ze vindt het belangrijk dat haar kinderen haar geboortestreek ook leren kennen. Tiago en Telmo worden trouwens in het Nederlands en het Portugees opgevoed. Mijn mama is ook al drie keer op bezoek geweest, en dat was een hele prestatie, want ze had voordien nog nooit gevlogen, zegt Marlene trots. Marlene aan de koffiekar op SP3: Ik ben een kind van de zon! 5

6 Actueel Dit is wat nog overbleef van de woning in Tacloban. Cristine Soriano-Masson hielp Filippijnse familie met steun van AZ Alma Het was zoveel erger dan ik had verwacht! 6 Cristine voerde wondzorg uit voor familie en vrienden. De heropbouw gebeurt moeizaam: beeld van keuken. beeld van slaapkamer Cristine Soriano-Masson, verpleegkundige op G2, vertrok begin december naar Tacloban op de Filippijnen om er haar zwaar getroffen familie te helpen. De zware tyfoon had alles verwoest wat de familie Soriano bezat. Met valiezen vol kledij en geneesmiddelen, maar ook met een aardige som geld, kwam Cristine in Tacloban aan, maar wat ze daar zag, heeft haar echt zwaar aangegrepen: Ik had wel beelden gezien op televisie en foto s in de krant, maar de realiteit was zoveel erger dan ik had verwacht! Toen in november het nieuws van de verwoestende najaarsstorm in de Filippijnen bekend raakte en bleek dat de familie van onze collega Cristine zwaar was getroffen, raasde ook in AZ Alma een storm door het ziekenhuis, maar dan wel één van solidariteit. Cristines collega s van AZ Alma wilden niet blind blijven voor zoveel ellende en daarom werd gevraagd om een hulpactie op te zetten. Dat gebeurde op heel korte tijd, maar zowel de kledinginzameling als het Sinterklaasontbijt was op beide campussen een groot succes. Honderden artsen, collega s en vrijwilligers toonden zich solidair en kwamen op Sinterklaasdag ontbijten. Vele anderen kwamen kledingpakketten afgeven. Via dokter Hilde Vandecauter gaf serviceclub Soroptimist Eeklo-Meetjesland een mooi bedrag voor Cristine en haar familie. En dan was er nog de belangrijke steun van de vzw Sanatorium Elisabeth, op aangeven van voorzitter dokter Paul De Buysscher, waardoor een deel van de reiskosten werden betaald. Half jaar werken Mijn ouders en familie konden niet geloven dat duizenden kilometers verder heel veel mensen zich bekommerden om hun lot en hen ook daadwerkelijk gesteund hebben, zegt een dankbare Cristine Soriano-Masson. Ik had krantenknipsels over de actie mee, dat was een hele verrassing. Het pakket met medicatie en verzorgingsmateriaal was heel welkom en ook de vele kleren, die ik al kon meebrengen, werden met open armen ontvangen. Maar het meest schrokken ze van die geldsom, waarmee we etenswaren en materiaal voor de heropbouw van de woning hebben gekocht. Met de rest worden meubeltjes en huisraad gekocht, hopelijk voor een betere toekomst. Ik had meer dan euro meegekregen en voor dat bedrag moet mijn papa meer dan een half jaar werken! Eigenlijk heb ik de reis en mijn bezoek aan Tacloban ferm onderschat, geeft Cristine toe. Toen ik er aankwam, was het hard aan het regenen. Wat ik daar zag, is te erg voor woorden. Ik herkende mijn eigen geboortestad niet meer, alles was weg of verwoest. Men was al aan het opruimen, maar overal zag ik puin, lichamen in lijkzakken ook, en de stank was er ondraaglijk. Het was er ook gevaarlijk, dievenbendes schuimen het getroffen gebied af op zoek naar buit. Ik geef toe, ik heb er heel veel gehuild, het was emotioneel heel zwaar. Maar mijn familie is sterk, zij konden nog lachen, zij zullen zich er wel doorslaan, met de hulp die ze vanuit AZ Alma gekregen hebben. Moeizame heropbouw Hier stopt het niet natuurlijk. De eerste stappen zijn gezet. Cristines papa is, in de mate van het mogelijke, begonnen met hun woning min of meer te herstellen wat niet eenvoudig is tussen het puin en omdat materialen moeilijk te vinden zijn. Wonder boven wonder hebben ze nog een kastje, hun (defecte) frigo, een deel van het bed en een deel van hun zetel kunnen recupereren.

7 Levensloop Actueel De nurse van AZ Alma controleerde ook de bloeddruk in de buurt. Goed poetsen en het is weer min of meer bruikbaar. Kleine spullen zijn gestolen of weggespoeld. Andere spullen zijn kapot door de storm en het water. Voorlopig zullen haar ouders en een deel van de familie in Tacloban blijven en zo goed of zo kwaad mogelijk overleven. Haar papa heeft daar werk en een beperkt inkomen. Met de giften van AZ Alma kunnen ze nog een tijdje verder. Volgens Cristine zou het nog zeker 6 maand tot 1 jaar (!) kunnen duren alvorens de elektriciteit weer normaal functioneert! Een noodgroep, een generator aankopen is mogelijk maar de benzine is dan weer duur. Cristine en haar man Daniël overwegen dan ook om energievriendelijke lampen, op zonne-energie of met een handaangedreven dynamo, aan te kopen en te verzenden. Dit kan dan ook eventueel dienen om een gsm, voorlopig het enige communicatiemiddel met de familie in Tacloban, op te laden. Cristine heeft eveneens de rest van de ingezamelde kledij geselecteerd en het grootste deel daarvan werd inmiddels al naar de Filippijnen verscheept. Trots Ik heb er ook wat verpleegkundige taken uitgevoerd, een beetje nurse gespeeld, lacht Cristine. Bij heel wat familie, vrienden en buren heb ik wondzorg gedaan, de bloeddruk gemeten, ze kwamen gewoon bij ons langs toen ze hoorden dat ik er was en dat ik mensen met verwondingen hielp. Ik ben heel gelukkig dat ik dat heb kunnen doen, ook dat ik naar ginder ben gereisd om mijn familie te helpen. Ik voel me nu veel beter, ik heb mijn best gedaan. Nu zetten we ons leven voort, ik hier in Eeklo, zij ginder in Cebu en Tacloban. Maar het was de eerste keer in mijn leven dat ik zo n grote verantwoordelijkheid gevoeld heb. Ik ben een beetje trots op mezelf dat ik dit gedaan heb, en ik weet dat mijn mama en papa ook trots zijn op mij. AZ Alma steunt ook Filippijnse hulporganisaties Een deel van de opbrengst van het Sinterklaasontbijt (440 euro) ging, op aangeven van onze spoedgevallenarts Geert Van Moorter, naar lokale hulporganisaties in de Filippijnen. Dokter Van Moorter is jarenlang actief geweest in projecten in verschillende landen van de Derde Wereld, ook in de Filippijnen, waar hij trouwens zijn echtgenote leerde kennen. Mijn vrouw, haar familie, haar vrienden ter plekke en ikzelf voelden ons extra aangegrepen door de tyfoon Haiyan, zegt dokter Van Moorter. We proberen te helpen via de lokale hulporganisaties. Die hulp gaat naar de meest kwetsbaren, de arme landloze boeren en vissers. Want een natuurramp is niet gelijk voor iedereen. De armsten wonen vaak in krakkemikkige huisjes en hebben geen reserves om opnieuw te beginnen. Lokale hulporganisaties Ik kwam persoonlijk met een aantal lokale Filippijnse organisaties in contact. Ik was sterk onder de indruk van hoe goed die werken. In 2002 leerde ik mijn vrouw Madel kennen tijdens medische missie in Samar, het eiland waar op 8 november dit jaar de verwoestende tyfoon Haiyan het eerst aan land ging, doet dokter Van Moorter zijn verhaal. Die missie was volledig door CHD, een Filippijnse organisatie, op poten gezet. Mijn vrouw zat als verpleegster mee in de leiding. Een aantal boeren en vissers kreeg er een medische basistraining die ze nadien in hun dorp nuttig konden gebruiken. Veel Filippijnen kunnen immers niet naar een dokter omdat die te ver af woont of omdat ze er geen geld voor hebben. Deze missie was voor mij een voorbeeld van hoe de Filippijnen niet bij de pakken blijven zitten, maar samen met de mensen een oplossing zoeken. Nog niet gedaan Na de tyfoon Haiyan zijn diezelfde organisaties ter plaatse meteen in gang geschoten. Ze zijn in de getroffen gebieden al jarenlang actief en via hun vrijwilligers kunnen ze snel inspelen op de noden. Zij blijven er wanneer de grote hulporganisaties vertrokken zijn. Ze organiseren eerste hulp, medische missies en de wederopbouw. De financiële steun van de artsen en medewerkers van AZ Alma ging rechtstreeks naar die lokale organisaties via Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W), een Belgische hulporganisatie waar ik door uitgezonden werd. Mijn vrouw en ik hebben met die organisaties samengewerkt en hebben er het volste vertrouwen in. Het steunen van hun werking versterkt de zelfredzaamheid en geeft meer kans op een duurzame hulp. En het is nog altijd nodig, want verdere steun is letterlijk van levensbelang. Anders vallen er in de maanden na de noodhulp, nog veel meer doden. Het zou ons verheugen indien u hen mee wilt helpen. U kan storten op rekening BE BIC: GEBABEBB van Geneeskunde voor de Derde Wereld met de vermelding noodfonds Filippijnen AZ Alma. Giften vanaf 40 euro of meer per jaar geven recht op een fiscaal attest. Meer info over waar uw steun naar toe gaat via Wie iets wil organiseren, kan contact opnemen met dokter Geert Van Moorter ( ) of Dokter Geert Van Moorter met Cristine Soriano-Masson en Flor Caasalan, nog een AZ Alma-medewerkster uit de Filippijnen. 7

8 Nieuwjaarsreceptie Voor de allereerste keer organiseerde AZ Alma de nieuwjaarsreceptie op de site van het nieuwbouwziekenhuis en dat feestje op de werf was een succes over de ganse lijn. Feestje op de werf! De nieuwjaarsreceptie op de werf van het nieuwbouwziekenhuis was een voltreffer: meer dan 700 artsen, personeelsleden en medewerkers kwamen er klinken op het nieuwe jaar. Ze konden met eigen ogen vaststellen hoe schoonmaak, technische dienst, magazijn&distributie en catering een fantastische inspanning hadden geleverd om van een kale zaal ( s morgens) een stemmige feestruimte te maken. Tal van dokters en bestuurders kwamen ook eens kijken en het glas heffen. En algauw stond de dansvloer vol op de muziek van Combo Caliënte! Geniet van de fotoreportage van een onvergetelijke avond! En op de volgende pagina krijgt u het liedje dat door het ziekenhuiskoor Alma Cante o.l.v. Elke De Greef en Roland Van de Velde werd gebracht. 08

9 09

10 Nieuwjaarsreceptie AZ Alma op de tonen van Avicii Het ziekenhuiskoor Alma Cante bracht, onder leiding van pastores Elke De Greef en vrijwilliger Roland Van de Velde, een eigenzinnige maar felgesmaakte versie van Avicii s Wake me up. Het werd uit volle borst meegezongen en zette meteen de toon voor een geslaagde avond. Op de foto s ziet u het ziekenhuiskoor en hun bezielende begeleiders. Hierbij vindt u de tekst van het liedje, je vindt hem ook terug op de muur met kleurrijke blokken die aan de ingang in elke campus staat en waaraan alle aanwezigen op de nieuwjaarsreceptie letterlijk hun steentje hebben bijgedragen. Samen bouwen aan Verbondenheid door communicatie! (t.: Roland Vandevelde/m. Aloe Blacc; Avicii: Wake me up ) Een nieuwe plaats voor de toekomst, gevuld met warmte en vriendelijkheid: dat is ons doel waar wij heel hard naar streven, samen in verbondenheid Help jij mee om te groeien? Ben jij bereid om met elkaar deze mooie plaats te doen bloeien, gedragen, in woord en gebaar. Bouw jij ook mee aan AZ Alma? Verbonden door communicatie! Samen hand in hand werken wij verder door aan de zorg met een hart Ja, jij en ik communiceren, met de patiënt en met mekaar. Een gesprek kan ons heel veel leren om te luisteren staan we klaar! In het charter van AZ Alma worden enkele kernwaarden gebundeld. Als leidraad voor een respectvol samenwerken kan dit wel tellen. Om ons hierbij te helpen werden Charly & Charlotte in het leven geroepen om ons door het jaar van de Verbondenheid door Communicatie te loodsen. 10

11 Nieuw Nieuwe artsen in AZ Alma Tijdelijk adjunct hoofdgeneesheer Het artsenkorps van AZ Alma werd uitgebreid met drie nieuwe dokters. Sinds september 2013 volgt dokter Bénédicte Vanneuville, geneesheer-specialist in de reumatologie, een aanvullende opleiding tot het bekomen van een erkenning revalidatiegeneeskunde. Deze opleiding loopt tot 31 augustus Sinds 27 januari 2014 doet dokter Tom Vanhoutte in CE (voor een periode van zes maand) bijkomende ervaring op als geneesheer-specialist in de orthopedie. En sinds 13 maart 2014 is dokter Jean-Pierre Baeyens, vader van dokter Hilde Baeyens, aan de slag als geneesheer-specialist in de geriatrie. Om de continuïteit binnen het medisch departement te garanderen, heeft de raad van bestuur, na positief advies vanwege de medische raad, beslist om dr. André Orban aan te stellen als tijdelijk adjunct hoofdgeneesheer. Het mandaat geldt tot en met 30 juni 2014 en is verlengbaar. Dr. Orban wordt tijdelijk belast met de administratieve bevoegdheden van een hoofdgeneesheer. dokter Bénédicte Vanneuville Nieuwe teamleider centrale afdelingslogistiek dokter Tom Vanhoutte Carinne Roets werd binnen het facilitair departement aangesteld als teamleider centrale afdelingslogistiek (CAL) en zal in die functie nauw samenwerken met diensthoofd Greet Caboor. dokter Jean-Pierre Baeyens Nieuwe teamleider magazijn en distributie Jorinde de Taeye, tot voor kort medewerkerster magazijn en distributie, is sinds 1 januari 2014 teamleider magazijn en distributie. Jorinde is geen onbekende in het ziekenhuis, ze werkt hier sinds oktober

12 Varia Felicitaties van Vlaams Patiëntenplatform Kwaliteitscoördinator en manager interne audit Gerda Pauwels, manager zorgprojecten Els De Volder en hoofdverpleegkundige Erwin Van der Heggen (C1) ontvingen namens AZ Alma een oorkonde en felicitaties van het Vlaams Patiëntenplatform. AZ Alma is één van de Vlaamse ziekenhuizen die hebben meegewerkt aan het meten van de patiëntenervaring via de Vlaamse Patiënten Peiling, een gevalideerde vragenlijst die voortaan in alle ziekenhuizen kan worden afgenomen. Gerda en Els begeleidden de enquête in AZ Alma, de afdeling van Erwin scoorde het best qua respons! Sfeervolle kerstvieringen Op kerstdag en tweede kerstdag waren zowel in campus sijsele als in campus eeklo een mooi aantal zieken te gast in de sfeervolle kerstviering. De vieringen werd mee verzorgd door kinderen die het kerstverhaal Sterren voor Bethlehem uitbeeldden. Het koor Alma Canta zorgde voor de stemmige liederen. De zieken die het wensten, konden de ziekenzalving ontvangen. Patiënten blij met kerstliederen Het wordt een mooie traditie, net voor de kerstvakantie: kinderen uit basisschool De Ark uit Maldegem komen in beide campussen op de patiëntenkamers voor de zieken een kerstlied zingen. Ook nu weer waren de zingende kinderen hartelijk welkom, ze staken de patiënten een hart onder de riem. Poekie troost zieke kindjes De spoedgevallenafdeling van AZ Alma beschikt sinds kort over een leuk aanbod Poekie-knuffeltjes. Dat zijn gebreide/gehaakte knuffeldiertjes die gemaakt werden door een team vrouwelijke vrijwilligers o.l.v. Saskia Imbert, mama van een kankerpatiëntje, die had opgemerkt welke nood er is in ziekenhuizen aan knuffeltjes voor kinderen. In AZ Alma krijgen kindjes zo n Poekie na een prik, een gips, een onderzoek 12

13 Varia AZ Alma ontving regionale ondernemers Als grootste werkgever in de regio was AZ Alma de gastheer voor een meeting VOKA Politica van de Oost-Vlaamse Kamer van Koophandel (VOKA), waarbij bedrijfsleiders en ondernemers in open gesprek konden gaan met het Eeklose stadsbestuur. Daarbij konden zij hun wensen en verzuchtingen kenbaar maken en werd afgesproken dat volgend jaar opnieuw wordt samen gekomen om de resultaten te evalueren. Algemeen directeur Rudy Maertens gaf in een korte toelichting een beeld van AZ Alma, zowel inhoudelijk als cijfermatig, en dat was toch wel verrassend voor de meeste aanwezigen. Mooi resultaat voor de Maatjes in Balans Een nieuw programma van Maatjes in Balans werd afgewerkt en daarbij boekten de vijf kinderen, die de volledige reeks volgden, een mooi resultaat. Pediater dokter Lut Verdonck, diëtiste Sofie Van De Steene, psychosociaal begeleidster Nathalie Coussens en ergotherapeute Sofie De Geeter begeleidden de kinderen gedurende drie maanden intens en nadien tijdens de maandelijkse follow-up. Verzorgingstasjes voor oncologiepatiënten AZ Alma ontving eind vorig jaar van het gemeentebestuur van Kaprijke een cheque van euro. Dit was de opbrengst van de Roze Zumba, georganiseerd i.s.m. de Boezemvriendinnen en Logo Meetjesland. AZ Alma kocht hiermee verzorgingstasjes, bestemd voor oncologiepatiënten. In die tasjes zitten verzorgingsproducten om zich bijvoorbeeld na een chemokuur weer wat beter te voelen. Op de foto zien we Hilde De Reu en Caroline Audenaert, de hoofdverpleegkundigen van beide dagziekenhuizen van AZ Alma. Interessant symposium over locomotoriek Het Locomotorisch Centrum van AZ Alma en huisartsenkring HABO organiseerden een symposium over locomotoriek. Sprekers waren dokter Wouter De Keyser over de recente evoluties bij totale heupprothesen, dokter Danny Decoo over rugproblematiek bij gangstoornissen, dokter Bernard Floré over beeldvormingsindicaties van knie en heup in 2014, en tenslotte dokter Hans Van den Wyngaert over outcome management bij kniearthroplastiek. Op de foto zien we de vier sprekers, die na afl oop enthousiaste reacties mochten ontvangen. 13

14 Personalia Brugpensioenen Trees Denys (CS) heeft nog altijd de handen vol Lieve Legrand (CS) houdt de geest scherp Kort na Nieuwjaar trok Trees Denys (centraal op foto) de deur van SP1 achter zich dicht, na een loopbaan van 34 jaar in het ziekenhuis. Ze kijkt met heel veel voldoening terug op haar werk, eerst als nachtverpleegkundige en later op de dagdienst op D1, en de laatste negen jaar op SP1. En in een zwart gat is ze allerminst gevallen, want, zegt ze, ik heb nu zoveel omhanden, dat ik niet zou weten hoe ik nu nog zou moeten gaan werken! Trees ontfermt zich over de vier kleinkinderen, heeft groene vingers en houdt van een fi kse wandeltocht. Een groot ontvangstcomité stond Lieve Legrand (kiné CS) op 28 februari op te wachten op haar laatste werkdag, na een carrière van 40 jaar. Ik heb onze afdeling zien evolueren van drie kinesitherapeuten naar de afdeling die ze vandaag is geworden, door de grote inzet van dokter Poriau, onderstreept Lieve. Ik heb heel graag in AZ Alma gewerkt, maar nu is het tijd voor andere dingen. Daarbij denkt ze aan haar hondje, aan de tuin, aan een avondje volksdansen maar vooral aan de geest scherp houden! Lieve staat centraal vooraan op foto. Bea Bruyninckx (CS) maakt bocht van 360 graden Het zijn ingrijpende maanden voor Bea Bruyninckx (schoonmaak CS): ze stopte op 5 februari na vijf jaar niet alleen als medewerkster schoonmaak in AZ Alma, maar zet ook een punt achter haar goeddraaiend restaurant Cleylantshof in Watervliet. Ze worstelt wat met rugproblemen, maar dat belet haar niet om toch nog heel actief te blijven: tuinieren en fi etsen staan met stip genoteerd, de drie kleinkinderen zijn altijd welkom en ze wil ook gastvrouw blijven spelen. En we zullen haar ook nog terugzien als vrijwilliger in CE! Op de foto wordt ze gefl ankeerd door teamleidster Nadine Keirse, diensthoofd Suzy Gruyaert en teamleidster Eva Huys. Christine Van Cleemput (CS) kent campus sijsele als haar broekzak 28 maart was de laatste werkdag van Christine Van Cleemput, teamleidster schoonmaak in CS. Ze startte in 1979 als medewerkster schoonmaak en werkte eerst op D3 en later op IZ. Ze werkte zich algauw snel op en groeide uit tot hoofdwerkleidster. Nu was ze teamleidster, samen met Caroline Debaets en Nadine Keirse, met wie ze op de foto staat. Ik heb zowat overal in campus sijsele gestaan: de linnenkamer, de schoonmaak, de aankoopdienst, het restaurant, de afwas, ik ken deze campus als mijn broekzak! Haar pensioen wordt een heuse verandering, vooral omdat ze hier goede vrienden moet achterlaten. Maar toch is ze bang van tijd tekort te hebben: ze wil lezen, schilderen, tuinieren, bloemschikken en paardrijden! Eva Willems met haar dochtertje Lize Mouton. Lize werd geboren op 21 januari, Eva is medisch secretaresse Medische Beeldvorming CE. Roxanne 14 Geboortes Lize Vanessa Leuntjens met haar dochtertje Roxanne Claeys. Roxanne werd geboren op 27 januari, Vanessa werkt op SP3. Monique Vermeire (CE) neemt valse start Het zit Monique Vermeire, logistiek medewerkster CE, niet mee: een week voor haar pensioen kreeg ze een fi etsongeval, waardoor ze voor lange tijd in het gips belandde. Maar dat belette haar collega s niet om haar op een klinkende manier uit te wuiven. Monique werkte 25 jaar in AZ Alma en startte haar loopbaan bij Kinderlach. Nadien werkte ze achtereenvolgens op de pediatrie, materniteit, C-afdeling, intern patiëntentransport en het daghospitaal. Momenteel beleeft ze een vervelende periode door het gips en de operaties aan haar voet, maar ze kijkt ernaar uit om zo snel mogelijk weer te kunnen fi etsen, knutselen en bloemschikken. Ik zal mijn schade wel inhalen, knipoogt ze.

15 Personalia Geboortes In de rubrieken in dienst en uit dienst worden enkel de gegevens opgenomen van personeelsleden, die tewerkgesteld zijn met een contract van minimum 3 maand. Voor de rubrieken huwelijk, geboorte en overlijden baseren we ons op de informatie die door de personeelsleden zelf aan de personeelsdienst wordt bezorgd. Indien u niet wenst dat de aangeleverde gegevens gebruikt worden in het Almagazine, gelieve dit dan expliciet mee te delen aan de personeelsdienst. In deze editie van het Almagazine hebben de personalia betrekking op de periode van 01/12/2013 t.e.m. 28/02/2014. In dienst VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST 01/12/2013 BROECKX JAN Projectcoördinator ICT 01/12/2013 DE CONINCK KAREN Verpleegkundige MOBIELE EQUIP 01/12/2013 DE BOITSELIER STEFANIE Verpleegkundige A LABO 2 16/12/2013 WILLEMS LUTGARD Verpleegkundige A GERIATRIE 2 18/12/2013 VAN HOUTEGHEM SORAYA Verpleegkundige A PEDIATRIE 30/12/2013 DELVAUX CHRISTOPHE Kinesitherapeut REVA 1 03/01/2014 KOOPMAN CISSY Gebrevetteerde ve STERILISATIE 06/01/2014 ROELS TANIA Medew. SCHOONMAAK 1 08/01/2014 SEYSSENS SABINE Medew. SCHOONMAAK 2 16/01/2014 GOETHALS NICK Ziekenhuissteward 17/01/2014 D HOUST JESSICA Medew. SCHOONMAAK 2 28/01/2014 SYS DEVINE Ergotherapeute REVA 2 01/02/2014 CARPENTIER ALEXIA Kinesitherapeute REVA 1 03/02/2014 ANDRIES MICHAEL Ergotherapeut REVA 1 03/02/2014 SOENS SALINA Med. secretaresse SECR. CHIRURGIE 1 06/02/2014 DE SCHUYTER DEBBIE Logistieke medewerker CENTR AFD LOG 10/02/2014 VERMEIRE LARA Logistiek medewer CENTR AFD LOG 12/02/2014 ADAM GILBERTE Medew. SCHOONMAAK 2 12/02/2014 VANDAELE ANJA Medew. SCHOONMAAK 2 12/02/2014 VAN MOORLEGHEM ELINA Medisch Secretar. GASTRO-ENTERO 17/02/2014 D HUYVETTERS ILSE Verpleegkundige A SP NEURO 17/02/2014 VERSIECK SIEL Medew. Sociale Dienst 17/02/2014 DE RUYTER STEPHANIE Zorgkundige GERIATRIE 3 20/02/2014 PATTYN JESSICA Logistiek medewer CENTR AFD LOG 24/02/2014 SECKE JULIE Zorgkundige GERIATRIE 3 Uit dienst VANAF NAAM & VOORNAAM FUNCTIE & DIENST 13/12/2013 VANDAMME FILIP Kinesitherapeut REVA 2 15/12/2013 VAN RIE MAURANNE Verpleegkundige A2 DIAGNOSE 1 31/12/2013 NOTTEBOOM TESSA Medew. SCHOONMAAK 1 31/12/2013 WYNANT OLIVIER Verpleegkundige A1 SPOED 2 31/12/2013 VERLINDEN JESSY Verpleegkundige A2 GERIATRIE 4 02/01/2014 LANCKMAN PATRICIA Medew. Keuken 14/01/2014 DIAZ ALMAKKI Medew. TECHNISCHE DIENST 31/01/2014 KRAMER SILKE Medew.onthaal en opname 2 31/01/2014 VANDEVELDE BIEKE Verpleegkundige A1 DIAGNOSE 4 31/01/2014 LAZEURE JAN Kinesitherapeut REVA 1 31/01/2014 DE BRABANDER EMMA Ergotherapeute REVA 2 04/02/2014 GILLIS KESHIA Medew. SCHOONMAAK 1 15/02/2014 VAN DEN BOSSCHE KATARINA Verpleegkundige A2 SP REVA 17/02/2014 HAENTJENS LIEN Verpleegkundige A1 MOBIELE EQUIPE 28/02/2014 VAN DEYNSE ANNABEL Medew. SCHOONMAAK 1 Huwelijken DATUM VOORNAAM & NAAM 03/01/2014 RIK DUQUESNE (Vrijwilligers) met MARTHA NUNEZ VALLADARES 16/01/2014 BRIGITTE VAN RENTERGHEM (Schoonmaak 2) met JAN BRUGGEMAN 13/02/2014 SABINE DE BAETS (Onthaal 2) met DIRK VERZEE 14/02/2014 LIESBET ARFEUILLE (Sp Reva) met YVES MARTENS 21/02/2014 KLAAS VAN KERSCHAVER (Diagnose 1) met JOEL DETILLOUX Geboortes DATUM NAAM KINDJE VAN 21/01/2014 Lize dochtertje van EVA WILLEMS (Med. Beeldvorming 2) (foto) 27/01/2014 Roxanne dochtertje van VANESSA LEUNTJENS (Sp reva) (foto) 05/02/2014 Nand zoontje van JORIS HERNOU (Sterilisatie 1) 08/02/2014 Frauke dochtertje van VALERIE GIJSEL (Zorggroepmanagers) 13/02/2014 Adam zoontje van IREEN KUPERUS (Zorgdata) 18/02/2014 Hanna-Lucia dochtertje van REGINA JOOS (Schoonmaak 2) Overlijdens DATUM NAAM VERWANTSCHAP 08/01/2014 Simonne Verbrugghe moeder van MARTINE VAN DONGEN (Facturatie) 14/01/2014 Cassilda Himschoot medewerkster Chirurgie 2 19/01/2014 Suzanna Van Durmen moeder van KATRIEN VAN EENAEME (Schoonmaak 1) 22/01/2014 Albert De Meyer echtgenoot van LUCIËNNE CORTEVILLE (Vrijwilligers) 26/01/2014 Godelieve De Geeter moeder van MARC VAN HULLE (Communicatieverantw) 26/01/2014 Denise Devreese schoonmoeder van KATHLEEN STEEVENS (Vrijwilligers) 31/01/2014 Simonne Noë schoonmoeder van PATRICK VERSTRAETE (Vrijwilligers), ROLAND VAN DE VELDE (Vrijwilligers) & NADINE KEIRSE (Schoonmaak 1) 01/02/2014 Roger Herst vader van CAROLINE HERST (Dagziekenhuis 2) 07/02/2014 Patrick De Baets echtgenoot van JENNY VANHOUTTE (Sterilisatie 1) 17/02/2014 Alphonse Catry schoonvader van ANN DE GRAEVE (Centrale Afdelingslogistiek) 19/02/2014 Elly Calon moeder van VEERLE SCHAUBROECK (Facilitair groepmanager hoteldiensten) 20/02/2014 Georges De Clerck vader van CAROLINE DE CLERCK (Diagnose 3) 22/02/2014 Angèle Dobbelaere moeder van MARLEEN LYCIE BLOMME (Sp Reva) 25/02/2014 Denise Tresonie schoonmoeder van NATHALIE BERKENBOSCH (Secretariaat Urologie 2) 27/02/2014 Monique De Pauw schoonmoeder van CARINE DE WITTE (Geriatrie 2) vader van Anne-Marie Sys (Sp reva) Rouw AZ Alma rouwt om Cassilda Himschoot AZ Alma moest alweer afscheid nemen van een gewaardeerd personeelslid: op 14 januari overleed Cassilda Himschoot, medewerkster op C2 in campus eeklo. Ze was 59 jaar. Cassilda kwam in dienst in de toenmalige Heilig Hartkliniek op 4 november 1991 als hulpverpleegkundige op C2. Ze bleef haar ganse loopbaan op dezelfde dienst. Begin februari 2008 is Cassilda ziek geworden, op 14 januari 2014 is ze overleden. De directie maakte namens AZ Alma de blijken van deelneming over aan de familie van Cassilda Himschoot en wenste hen alle sterkte in deze moeilijke dagen. Breng bij een huwelijk of geboorte steeds de personeelsdienst van het ziekenhuis op de hoogte. Bij voorkeur bezorgt u hen een exemplaar van uw huwelijksuitnodiging of een geboortekaartje. Op die manier blijft uw personeelsdossier steeds actueel en kunnen wij u een geschenkje bezorgen naar aanleiding van de blijde gebeurtenis. Uw baby in Almagazine? Bezorg of mail een foto van u met uw kersverse baby en wij geven hem een mooi plaatsje in de volgende editie: azalma.be 15

16 Op zijn laatste dag was ook het gezin van Paul Van de Velde erbij! Kunstfoto s van nieuwbouwwerf Het nieuwe ziekenhuis dat AZ Alma bouwt aan de Ringlaan in Eeklo is een gebouw dat qua architectuur zeker in het oog springt. Bijna wekelijks krijgen we dan ook de vraag van (amateur)fotografen of ze er eens een dagje mogen komen beelden schieten. Af en toe wordt dat eens toegestaan, zeker wanneer de vraag komt van de echtgenoot van één van onze medewerksters. Fotograaf en grafi sch ontwerper Bert Vereecke is de echtgenoot van Vicky Van Den Bossche, medewerkster medische beeldvorming (zie foto onder) en hij leverde de fraaie beelden op deze pagina. copyright 2013 Bert Vereecke

GAZET LOKEREN. nieuw: Ziekenhuislabo AZL IN DE KIJKER: LABO NIEUWE MEDEWERKERS PRAATCAFE ROPARUN 100-JARIGE INFO UIT RAAD VAN BEHEER

GAZET LOKEREN. nieuw: Ziekenhuislabo AZL IN DE KIJKER: LABO NIEUWE MEDEWERKERS PRAATCAFE ROPARUN 100-JARIGE INFO UIT RAAD VAN BEHEER c Filip en Linn - AZ lokeren GAZET LOKEREN Afgiftekantoor Lokeren P 608720 PB BC30131 IN DE KIJKER: LABO NIEUWE MEDEWERKERS PRAATCAFE Mmmmmm... taart! Mmmmmm... verpleegstertjes Mmmmmm... KURTJE! ROPARUN

Nadere informatie

Special. 1000 gezichten van MS. Jaargang 6 nr. 1 februari, maart, april 2014. Een driemaandelijkse uitgave van de vzw MS-Liga Vlaanderen

Special. 1000 gezichten van MS. Jaargang 6 nr. 1 februari, maart, april 2014. Een driemaandelijkse uitgave van de vzw MS-Liga Vlaanderen Jaargang 6 nr. 1 februari, maart, april 2014 AFGIFTE KANTOOR 3500 Hasselt 1 P2A9117 Special 1000 gezichten van MS Een driemaandelijkse uitgave van de vzw MS-Liga Vlaanderen Voornaamste doelstellingen MS-Liga

Nadere informatie

Leven alsof elke dag tien jaar waard is

Leven alsof elke dag tien jaar waard is Leven Afgiftekantoor 3000 Leuven 1 ISSN 1374-1594 Driemaandelijks patiëntenmagazine van de Vlaamse Liga tegen Kanker nr. 24 oktober november december 2004 VBO-boegbeeld Tony Vandeputte Leven alsof elke

Nadere informatie

FOCUS Driemaandelijks tijdschrift AZ Sint-Lucas, Groenebriel 1, 9000 Gent www.azstlucas.be. juli - augustus - september 2011

FOCUS Driemaandelijks tijdschrift AZ Sint-Lucas, Groenebriel 1, 9000 Gent www.azstlucas.be. juli - augustus - september 2011 FOCUS Driemaandelijks tijdschrift AZ Sint-Lucas, Groenebriel 1, 9000 Gent www.azstlucas.be juli - augustus - september 2011 57 Oncologiediëtisten volgen patiënten individueel op Nieuwe behandelingswijze

Nadere informatie

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl

nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl nummer 123 herfst 2013 TSC Contact Kijkje over de grens Bram oefent in geduld Ties zwemt met DeeDee www.stsn.nl in dit nummer 4 Hoe is het nu met... Bram 7 DeeDee laat Ties lachen 10 Je wilde niet stoppen,

Nadere informatie

Werken tot je zeventigste: last of lust?

Werken tot je zeventigste: last of lust? Werken tot je zeventigste: last of lust? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor

Nadere informatie

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld - deel 2. Dilemma s van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld - deel 2 Dilemma s van burgers met een hulpvraag Voorwoord Toen vorig jaar het boekje Cliënten in beeld - Portretten

Nadere informatie

Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben.

Water, elektriciteit, telefoon, je mag niets van onkosten hebben. Wonen: Getuigenissen: Ik ben eigenaar van een huis. Soms heb ik het gevoel dat ik nergens recht op heb, juist omdat ik een eigen huis heb. Mijn huis is al 60 jaar oud en het onderhoud is kostelijk. te

Nadere informatie

Een kind hoort kind te zijn. Punt.

Een kind hoort kind te zijn. Punt. N i e u w s b r i e f 32 Augustus 2008 Doe recht aan weerlozen en wezen, kom op voor verdrukten en zwakken. Psalm 82 vers 3 I N H O U D Van het bestuur contactmiddagen Louis Pool medewerkersuitje Reacties

Nadere informatie

Jaargang 01 Juni 2013

Jaargang 01 Juni 2013 Jaargang 01 Juni 2013 Breed aanbod bij De Waard De nieuwe Notenhoff Brand meester in 2012 Het menu van restaurant De Waard wisselt regelmatig. U kunt dagelijks terecht voor voedzame maaltijden, eventueel

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Aktie Benin

Jaarverslag Stichting Aktie Benin Jaarverslag Stichting Aktie Benin 2 0 0 6-2 0 0 7 Postbus 1096 9701 BB Groningen Postbanknummer: 249053 Site: www.aktiebenin.nl E-mail: info@aktiebenin.nl Het doel van de Stichting Aktie Benin (SAB) is

Nadere informatie

Tien jaar geleden is de longfibrosepatiënten

Tien jaar geleden is de longfibrosepatiënten 20012011 jubileumuitgave 10 jaar Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Inhoud Krachten bundelen 1 door Marjolein Drent De ontwikkeling van een pas geborene 2 Jenny Penders en Anton Huijben

Nadere informatie

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht JAARGANG 5 n o JUN 12 2 3 4 9 12 IN DIT NUMMER Wie is jouw ster? Start interne opleidingen Amsta milieubewuster Interne audits belicht MRT08 STA 1 3 < Voorpagina: medewerkster Irene Tonie en bewoonster

Nadere informatie

We zitten soms meer in het ziekenhuis dan erbuiten

We zitten soms meer in het ziekenhuis dan erbuiten s 20 ecm SPECIAL Regio Mechelen Vrijdag 24 oktober 2014 We zitten soms meer in het ziekenhuis dan erbuiten Vier kinderen heeft ilse (42, Vooraan op de foto). de jongste, elselien (12), heeft meer aandacht

Nadere informatie

mozaïek Communicatiemedium van Atrium Medisch Centrum Parkstad nr. 363 februari 2014 FEBRUARI 2014 MOZAIEK 363

mozaïek Communicatiemedium van Atrium Medisch Centrum Parkstad nr. 363 februari 2014 FEBRUARI 2014 MOZAIEK 363 mozaïek Communicatiemedium van Atrium Medisch Centrum Parkstad atrium kerkrade 1914-2014 nr. 363 februari 2014 FEBRUARI 2014 MOZAIEK 363 1 COLUMN FEEST IN KIRCHROA Het Sjpetaal, zoals de inwoners van Kerkrade

Nadere informatie

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES

Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels. Armoede bij ouderen. Begeleiding van CEDES Nationaal dialoogproces Welzijnsschakels Armoede bij ouderen Begeleiding van CEDES Oktober 2011 VOORWOORD Oktober was voor enkele Welzijnsschakels een spannende maand. De trein op naar Brussel, niet weten

Nadere informatie

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd!

Samen werken aan. Hoogtepunten 2013 Een jaar met een gouden randje. Het decembergevoel van de redactie Geniet van alles om je heen en neem de tijd! Herfstspreuk Geslaagd! 24 december 2013 jaargang 17 Samen werken aan Is in de herfst het weer lang klaar, vroeg is een strenge winter daar. De herfst met nevel doortrokken, toont een winter met sneeuwvlokken.

Nadere informatie

Voorwoord. Mag ik dromen van een wereld waarin we allen gelijk zijn? Dan maakt het niet uit wat ik kan of niet kan, ik mag er gewoon zijn.

Voorwoord. Mag ik dromen van een wereld waarin we allen gelijk zijn? Dan maakt het niet uit wat ik kan of niet kan, ik mag er gewoon zijn. 2 Voorwoord Mag ik dromen van een wereld waarin we allen gelijk zijn? Dan maakt het niet uit wat ik kan of niet kan, ik mag er gewoon zijn. Mag ik dromen van een wereld waarin we allen gelijk zijn? Dan

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

It takes a whole village to raise a child

It takes a whole village to raise a child illage Nr 196 - zomer 2012 - Afgiftekantoor: BRUSSEL X P202205 Driemaandelijks tijdschrift van SOS Kinderdorpen België vzw onder de Hoge Bescherming van H.K.H. Prinses Mathilde SOS Kinderdorpen België

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente de Eshof te Hoevelaken

van de Protestantse Gemeente de Eshof te Hoevelaken Kerkdiensten van de Protestantse Gemeente de Eshof te Hoevelaken Zondag 10 juli 10.00 uur ds R.A.H.M. Klein Kranenburg (Amersfoort) collecten: eigen diaconie; vorming & toerusting Zondag 17 juli 10.00

Nadere informatie

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW

info Werken in het Sint Jans Gasthuis Zo woon ik Project onderwijs in zorg 25 jaar vrijwilliger bij PSW Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-Limburg) biedt zorg en

Nadere informatie

Erbij horen door Jopy Sol

Erbij horen door Jopy Sol Erbij horen door Jopy Sol Diverse mensen hebben antwoord gegeven op onze vragen. Erbij horen - Wat is dat voor jou? - Wat doet dat met jou? - Wat doe je zelf om erbij te horen? - Wat kan je medemens doen

Nadere informatie

De Stem. Vereniging voor personen met een verstandelijke handicap. driemaandelijks tijdschrift oktober-december 2013 nr. 74 afgiftekantoor: Gent X

De Stem. Vereniging voor personen met een verstandelijke handicap. driemaandelijks tijdschrift oktober-december 2013 nr. 74 afgiftekantoor: Gent X De Stem Vereniging voor personen met een verstandelijke handicap driemaandelijks tijdschrift oktober-december 2013 nr. 74 afgiftekantoor: Gent X De Stem tijdschrift van Inclusie Vlaanderen dochtervereniging

Nadere informatie

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976]

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Beste vrienden, Cultuur floreert soms op ongewone plaatsen, op speciale tijdstippen

Nadere informatie

Saai is het. bij ons thuis nooit. Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders

Saai is het. bij ons thuis nooit. Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders Saai is het bij ons thuis nooit Ervaringsverhalen van kinderen en hun ouders COLOFON www.karakter.com Colofon Uitgave van: Karakter Marketing & Communicatie Redactie: Ingrid Huijser Jessica Kuipers Vormgeving:

Nadere informatie

Ga mee varen op t IJ // Wereld ALS Dag in het Dolfinarium te Harderwijk // Onderzoek naar taal en geheugen

Ga mee varen op t IJ // Wereld ALS Dag in het Dolfinarium te Harderwijk // Onderzoek naar taal en geheugen magazine # 25 // mei 2014 Ga door met mijn strijd Gerrit Groeneveld, 1952-2013 Ga mee varen op t IJ // Wereld ALS Dag in het Dolfinarium te Harderwijk // Onderzoek naar taal en geheugen WMO-UNITS ZORGT

Nadere informatie

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar

Met open armen. WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens. Handleiding eerste leerjaar Met open armen WERKGROEP EERSTE COMMUNIE onder leiding van Patricia Cerstiaens Handleiding eerste leerjaar Inhoud Inleiding..................................................................................................

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie