Het Rembrandthuis. Rob van het Groenewoud (met dank aan Ilan Kisch)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Rembrandthuis. Rob van het Groenewoud (met dank aan Ilan Kisch)"

Transcriptie

1 Rob van het Groenewoud (met dank aan Ilan Kisch) Het Rembrandthuis Het is 100 jaar geleden dat het dubbele woonhuis Jodenbreestraat 4-6 door de familie Spitz werd verkocht aan de Gemeente Amsterdam. Jozef Israels en een aantal andere bekende Nederlanders hadden er voor geijverd dat dit huis waar Rembrandt zijn meest productieve jaren woonde en werkte voor sloop werd behoed. Na Rembrandt hebben er nog 350 jaar andere mensen gewoond. Op de 2 e verdieping was er zelfs een tijdje een huissynagoge ingericht. De laatste bewoners poseren in 1906 voor "hun huis". We zien van links naar rechts: no. 8: De Vries van Buuren, grossier in garen en band; no. 6: Wagenaar en Spitz, klokken en horlogerieën; no. 4: Schaap, le; no. 2: Gazan, tabak en sigaren. Collectie: Ilan Kisch.

2 De Breestraat was de hoofdstraat van de nieuwe buurt die was ontstaan tussen Amstel en Y. Deze betrekkelijk nieuwe wijk werd vooral bewoond door kunstenaars en immigranten. Na het verbod voor joden in Spanje en later ook Portugal om hun geloof te belijden en na de de val van Antwerpen gedurende de 80-jarige oorlog, kwamen veel joden en protestanten naar Amsterdam. Zij vestigden zich in deze nieuwe buurt. De rijkste onder hen verhuizen naar grachtenhuizen als grote groepen armere joden op de vlucht voor de pogroms in Midden- en Oost-Europa de buurt gaan bewonen. Rembrandt moet dat als bewoner van de Breestraat van hebben ervaren. Na zijn 'faillissement' werd het huis op 1 februari 1658 bij executie voor fl ,- verkocht. Het kwam toen in bezit van de schoenmakers Lieven Symons (Kelle) en Samuel Ceringhs, elk voor de helft. Als zij in 1679 het pand verkopen, blijkt het uit twee huizen te bestaan, die tezamen fl ,- opbrengen. Het rechterhuis, grenzend aan het hoekhuis bij de Anthoniessluis, werd voor fl ,-verkocht aan Mordechay Franco Mendes en zou ongeveer een eeuw in handen van de familie Franco Mendes blijven. Het kleinere, linkerhuis wordt voor fl ,- aan Hendrik Henkhuysen verkocht. Bij kwijtschelding van 9 juli 1721 kwam het in handen van Francois van Staden. Deze overleed in 1737, waarna het huis door zijn erfgenamen werd verkocht aan de kleerkopers Salomon Benjamin en Andries Jacob Levy. Volgens het kohier van 1742 bewoonde de kleerkoper Andries Jacob Levy het huis en genoot een zekere welstand. De huur wordt geschat op fl. 345,- per jaar, zijn inkomen op fl ,-. Voor het rechterhuis wordt als voornaamste bewoonster vermeld de Wed. Is. Franco Mendes, aangeduid als rentenier. De huur van dit huis wordt op fl. 450,- geschat. De weduwe heeft een inkomen van fl. 6000,- en voert een grote staat; zij houdt vier dienstboden, twee paarden en bezit een open wagen en de familie bezit een buitenplaats (R: successievelijk Cruydenborgh en Geesbergen aan de Vecht onder Maarssen). Bij haar in woonde Sara van Is. Franco Mendes, die er twee dienstboden op na hield en waarvan het inkomen op fl. 4000,- per jaar werd getaxeerd. Verder woonden in het huis Grasia, David en Jac. Franco Mendes met een inkomen van resp. fl ,-, fl ,- en fl ,-. Het inkomen van de familieleden gezamenlijk bedroeg fl ,-, een voor deze straat zeer hoog bedrag, dat overeenkomt met het geschatte inkomen van de De Pinto s, die in het grote huis aan de andere kant van de sluis woonden. Zo leefde de schatrijke familie Franco Mendes in de helft van het huis van Rembrandt, tussen de tabakswinkel van Elias Basin op de hoek en de kleerkoper Levy in, welke beiden op fl ,- inkomen getaxeerd werden. Deze grote verschillen in welstand is hier groter dan in andere delen

3 van de stad. De Breestraat is zowel een voorname, maar vooral ook een belangrijke winkelstraat, het centrum van het zakenleven in deze nieuwe wijk. Wanneer we de geschiedenis van beide huizen verder vervolgen, blijkt dat het linkerhuis op 25 juni 1755 door Salomon Benjamin en Andries Jacob Levy wordt overgedragen aan David Andries Levy. Het rechterhuis wordt in 1771 door Ester van Mordechay Franco Mendes publiek geveild en komt dan voor fl ,- ook in handen van David Andries Levy. Honderd jaar na Rembrandt zijn dus de beide huizen weer in één hand verenigd. David Andries Levy woonde in 1804, toen hij zijn testament voor notaris Santhagen opstelde, in de Anthoniesbreestraat op de hoek van de Snoekjessteeg. Toen hij stierf, kwamen zijn bezittingen aan de kinderen van zijn zoon Barend David Levy. Zijn (elf!) kinderen verkochten de huizen. Het rechterhuis wordt verkocht aan Salomon Michiel Catz, die het op 29 juni 1824 doorverkoopt aan Hester Jochem Spitz, weduwe van Izak Aron [ Melondon ], als voogdes en ten behoeve van haar minderjarige zoon Jochem Izak Aron Spitz, winkelier en te haren huize woonachtig. [R: Bij de verplichte naamsaanneming kon volgens overlevering in de familie de naam Melondon, hetgeen eigl. betekent: van Londen, bij de Fransen niet door de beugel als zijnde Engels en dus vijandelijk, vandaar dat de familie koos voor moedersnaam Spitz. De zusters van Hester Jochem Spitz en de broer en zijn nageslacht gaan als Spits door het leven.] Jochem lzak Aron Spitz verkoopt het huis echter weer in 1831 aan Mozes Juda Auerhaan, winkelier en zelf woonachtig in het huis op de hoek van de Anthoniessluis. Het linkerhuis kwam in 1822 in handen van Levy Abraham Bierman. Deze stierf in 1848, waarna het huis in publieke veiling werd gekocht door Leentje Emanuel Boedels, de vrouw van de in 1848 overleden Mozes Juda Auerhaan. Nu waren het hoekhuis en de beide andere percelen in één hand. Leentje Emanuel Boedels stierf echter in 1850 en liet vier kinderen als erfgenamen achter. Zij bezat nog verschillende andere huizen in deze buurt. Na verkoop van delen van deze huizen door de erfgenamen onderling werd zoon Emanuel Mozes Auerhaan, makelaar, wonende op de Zwanenburgwal, in 1856 eigenaar van de beide panden. In 1862 koopt de al eerder genoemde Jochem Izak Aron Spitz voor fl ,-. de beide huizen terug. Jochem Izak Aron Spitz was lid van de vennootschap Wagenaar en Spitz, welke in het linkerhuis een handel in horloges en fournituren dreef. Hij was gehuwd met Ester Abraham Prins, uit welk huwelijk drie kinderen geboren werden. Bij zijn overlijden, op 14 juni 1867, werden de huizen eigendom van zijn zonen Izaak en Elias Jochem Spitz.

4 In de 2 e helft van de 19 e eeuw onderging de omgeving grote veranderingen. De vroegere kleerkopers van de (Joden-)Breestraat waren uitgegroeid tot grote bedrijven. Zo waren een aantal aangrenzende huizen voor de firma De Vries van Buuren samengetrokken. In 1885 kwam ten behoeve van deze firma tussen de inmiddels gedempte Houtgracht, de Korte Zwanenburgwal en de Jodenbreestraat één van de grootste industriegebouwen van de Amsterdamse binnenstad tot stand. De panden Jodenbreestraat 2, 4 en 6 werden geheel omsloten. Vervolgens werd in 1889 ook het hoekhuis Jodenbreestraat 2 geheel in neo-renaissance stijl vernieuwd. De oorspronkelijke hoogte van de benedenverdieping van Jodenbreestraat 6 was, net als in het huis daarnaast, vier meter. De familie Spitz, met 9 kinderen, kon wel een zgn. hangkamertje gebruiken dat werd geplaatst in de 'sijdelkamer' van Rembrandt. Rebecca Kisch-Spitz herinnert zich dat haar vader, Isaac Jochem Spitz, om de hoogte te bepalen, zijn langste neef (Eikie Spitz) liet komen met ook nog een hoge hoed op. Haar vader had een huissynagoge ingericht omdat hij de wanorde in de gemeentesjoelen verafschuwde. Bovendien was hij het oneens met de afschaffing van nogal wat oude gebruiken door Dünner. De zaak van Spitz in "horlogien en fournituren floreerde niet. Het huis zou misschien gesloopt zijn als het niet zo n beroemde bewoner had gehad. Naar aanleiding van de Rembrandt-tentoonstelling van 1906 werd actie ondernomen. Op 27 november 1906 werden de beide huizen door de gebroeders Spitz verkocht aan de Gemeente Amsterdam voor fl ,-. Een ingrijpende restauratie vond plaats onder leiding van de architect K.P.C. de Bazel (dezelfde architect die het gebouw van de Nederlandsche Handelmaatschappij in de Vijzelstraat in Amsterdam heeft ontworpen en waar in de loop van dit jaar het gemeentearchief van Amsterdam naartoe verhuist), zodat pas in 1911 koningin Wilhelmina het museum kon openen. David Franco Mendes De familie Franco Mendes woonde vanaf 1598 in Amsterdam. In 1713 werd David Franco Mendes geboren, achterneef van bovengenoemde Isaac Franco Mendes. David trouwde op 11 maart 1750 met zijn nicht Hana Rachel da Fonseca. Het echtpaar kreeg drie kinderen. Op 11 november 1792 overleed hij. David Franco Mendes kreeg bekendheid door vele publicaties. Hij schreef een grote hoeveelheid Hebreeuwse gedichten en maakte grafteksten voor graven op Ouderkerk. Ook schreef hij twee Hebreeuwse

5 drama's, bewerkingen van de 17 e eeuwse toneelschrijver Racine en zijn 18 e eeuwse collega Pietro Metastasio. In 1767 begon Franco Mendes aan een geschiedkundig werk met de titel "Gedenkwaardigheden over de vestiging en voortgang der Portugese en Spaanse joden in de beroemde stad Amsterdam". Dit werk, dat onvoltooid bleef, beschrijft de geschiedenis van de Amsterdamse Sefardim tot aan het jaar Bewaard gebleven is een belangwekkend tijdsdocument, namelijk een kroniek over de patriotse woelingen van het jaar 1787 (overigens historisch niet geheel betrouwbaar). De Amsterdamse joden hadden altijd grote bewondering gehad voor het Huis van Oranje. David Franco Mendes vormde daarop geen uitzondering. Hij juicht het in zijn kroniek dan ook toe dat de macht van Oranje in 1787 met behulp van Pruisische troepen wordt hersteld. Het orginele manuscript bevindt zich in de bibliotheek Ets Haim in Amsterdam. De Portugese tekst van de kroniek "Gedenkwaardigheden" werd met Engelse inleiding en noten gepubliceerd door L. Fuks en R.G. Fuks-Mansfeld in Studia Rosenthaliana IX,2 (1975), als aparte aflevering; de kleine kroniek werd door hen in Nederlandse vertaling en originele tekst o.d.t. "Een Portugese kroniek over het einde van de patriottentijd door David Franco Mendes" gepubliceerd in Studia Rosenthaliana VII,1 (1973) p In het Amsterdamse gemeentearchief is een vertaling aanwezig (GAA, 334, inv. 1330). Vereenvoudigd Parenteel Isaac Aron Melondon [Spitz] I. Isaac Aron Melondon, geboren circa te Londen, overleden te Amsterdam wonend aan de Zwanenburgwal bij de Raamgracht. Op gaat hij in ondertrouw met Esther Jochem Spitz, geboren circa 1762 te Amsterdam, overleden te Amsterdam, dochter van Jochem Marcus Spits, geboren circa 1723 te Jedink (wrsch. Jeddingen in Hannover) en Vogeltje Eliazar Monnickendam, geboren circa 1722 te Amsterdam. Uit dit huwelijk: II. Jochem Isaac Spitz, koopman in horloges, rebbe, geboren te Amsterdam, overleden te Amsterdam. Hij trouwt op met Esther Abraham Prins, geboren te Amsterdam, overleden te Amsterdam, dochter van Abraham Aron Prins, koopman, winkelier, debitant in de loterij, koster, rabbijn en Annaatje Isaac Frankfort. Uit dit huwelijk 3 kinderen. We vervolgen met: III. Isaac Jochem Spitz, grossier in horloges, geboren op te Amsterdam, overleden op te Amsterdam. Isaac trouwt op

6 met Sara Kleerekoper, geboren op te Amsterdam, overleden op te Amsterdam, dochter van Jesayes Isaac (rebbe Sjaje) Kleerekoper, leraar HDI en Esther Samuel Hirsch. Uit dit huwelijk 9 kinderen. We vervolgen met: IV. Rebecca Spitz, geboren op te Amsterdam, overleden op te Amsterdam. Gehuwd op te Amsterdam met Hartog Izaak Kisch, koopman, handelsagent huish.art. Geboren op te Groningen, overleden op te Barneveld, zoon van Izaak Hartog Kisch, koopman en Branco van Hasselt. Volgt: V. Izaak Kisch, advocaat en procureur, hoogleraar recht, Hoge Raad, KNAW, etc. Geboren op te Amsterdam, overleden op te Amsterdam. Izaak trouwt op met Ina Mathilde Houthakker, advocaat en procureur, geboren op te Amsterdam, overleden op te Amsterdam, dochter van Josephus Houthakker en Rachel Eitje. Uit dit huwelijk 3 kinderen, w.o Ilan Kisch. Wie woonden er in het dubbelhuis tussen 1851 en 1893 sous huis+bv sous huis 3e L i n k e r h u i s Meliono-Schaap Spitz-Prins Spitz-Kleerekoper R e c h t e r h u i s Piza-Pinheiro Content-Neeter Van Collem-Schuit De Rooij-Van Kleerekoper-Jools Blitz-Drievoet Baalen Maarzen-Van Van Collem- Collem Hamburger Susan-Konijn Bouwman-Schaap Van Collem-Tas Witteboon-Plukker Kleerekoper-Gosler Kleerekoper-Turk Wagenaar-Gobits

7 De Vries van Buuren Op 5 augustus 1830 werd de firma De Vries van Buuren, in manufacturen, gesticht door Carel de Vries ( ) en zijn zwager Jesaijes Abraham van Buuren ( ). Het bedrijf start in het winkelpand Jodenbreestraat 16. Als de zaken goed blijken te gaan worden een aantal panden ter rechterzijde aangekocht, nrs. 12, 10 en 8. Onder zijn zoon Mozes (Maurits) de Vries, directeur van , komt het kolossale fabriekspand tot stand tussen Jodenbreestraat, Waterlooplein en Zwanenburgwal. Kleinzoon Carel de Vries ( ) komt in 1890 in het bedrijf. Carel de Vries, is geboren op te Amsterdam, als zoon van Mozes (Maurits) de Vries, koopman en Sophie van Leer, geboren te Haarlem, zonder beroep. Mozes de Vries op zijn beurt is geboren op te Amsterdam als zoon van Carel de Vries, winkelier, geboren te Zwolle en Jansje Abraham van Buuren, geboren te Hilversum. In 1888 neemt de familie de naam De Vries van Buuren aan, Carel Sr. voegt de naam van zijn vrouw (en zwager, tevens vennoot) toe aan de familienaam. Literatuur: Ir. R. Meischke - Het Rembrandthuis, Genootschap Amstelodamum, Jaarboek 48, p Jaap Meijer - Herinneringen van Rebecca Kisch-Spitz, 1952, (niet in de handel) gedrukt bij Uitgeverij Keesing, Amsterdam. J. Bial-Spitz and C.J. van Hunnik - The Spitz family of London and Amsterdam - A genealogical summery, 1986, Amsterdam/Utrecht. Dr. Henriëtte Boas - Terug in de Den Texstraat - De bewoners en de omgeving, Uitgeverij J.H. Kok, Kampen, 2002, ISBN Dr. Henriëtte Boas - In Memoriam I. Kisch ( ) - Een Amsterdamse Jood in HERLEVEND BEWAARD - Aren lezen in joods Amsterdam, 1987, Keesing Uitgeversmaatschappij, Amsterdam, ISBN , blz Lydia Hagoort - Het Beth Haim in Ouderkerk aan de Amstel, Uitgeverij Verloren, Hilversum, 2005, ISBN , p : David Franco Mendes

Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland Uitleg Begrippen Thema's Over het M Zoek. Zoekresultaat. Berg-stichting» Doodweg 6, Laren

Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland Uitleg Begrippen Thema's Over het M Zoek. Zoekresultaat. Berg-stichting» Doodweg 6, Laren Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland http://www.joodsmonument.nl/searchresult.php?lang=nl&q_mm=reitsema Page 1 of 1 Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland Uitleg Begrippen Thema's

Nadere informatie

Het Snijdersplein. Voorwoord

Het Snijdersplein. Voorwoord Het Snijdersplein Voorwoord Ruim 4 jaar ben ik nu bezig om alle gegevens van de kadastrale percelen van de vestingstad s-hertogenbosch, in 1832 aangeduid als de secties G en H, vanaf het begin van het

Nadere informatie

inventaris van een huisarchief (2015)

inventaris van een huisarchief (2015) inventaris van een huisarchief 1882-1982 (2015) Titel Huisarchief Piet Heinstraat 119 Auteur Carla van Beers Drukkerij BraveNewBooks 2015 Carla van Beers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Drie zusters Sara en hun trouwakten

Drie zusters Sara en hun trouwakten Ko Sturkop Drie zusters Sara en hun trouwakten Bij het onderzoek voor het artikel Geknok om scheerpoeder werd ook gekeken naar het ouderlijk gezin van Morris Knocker, die in dat artikel voorkomt. 1 Enig

Nadere informatie

Joodse oorlogsslachtoffers uit de provincie Drenthe: de Drentse familie Denneboom

Joodse oorlogsslachtoffers uit de provincie Drenthe: de Drentse familie Denneboom Joodse oorlogsslachtoffers uit de provincie Drenthe: de Drentse familie Denneboom In ons onderzoek richten we ons op de Joodse oorlogsslachtoffers, met een laatste woonadres binnen de grenzen van de provincie

Nadere informatie

De kwartierstaat van Siegfried Koe

De kwartierstaat van Siegfried Koe een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Siegfried Koe door 1 december 2016 De kwartierstaat van Siegfried Koe Generatie 1 1. Siegfried Koe, zoon van Salomon Koe (volg 2) en Gracia Brandon

Nadere informatie

DE: JOODSE: GEMEENTE VAN DELFT GENEALOGIE TEN DIENSTE VAN SOCIOLOGISCH-DEMOGRAFISCH ONDERZOEK

DE: JOODSE: GEMEENTE VAN DELFT GENEALOGIE TEN DIENSTE VAN SOCIOLOGISCH-DEMOGRAFISCH ONDERZOEK Misjpoge 1990 nr 3, pagina 73-78 DE: JOODSE: GEMEENTE VAN DELFT GENEALOGIE TEN DIENSTE VAN SOCIOLOGISCH-DEMOGRAFISCH ONDERZOEK Al is in de hele geschiedenis van de joden in Nederland de stad Amsterdam

Nadere informatie

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld.

Boven in het pand bevinden zich twee platte gevelstenen. In een van de gevelstenen (boven de voordeur) is de tekst 'HUIZE LOUISE' gebeiteld. Huize Louise. Inleiding. Vanuit het zuiden, even voorbij de Markt en de Protestante kerk in de Grotestraat, staat op de nummers 92 tot 94 een pand dat de naam draagt 'Huize Louise'. In dit pand waren eerder

Nadere informatie

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934

Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Emma van Waldeck-Pyrmont: Arolsen, 2 augustus 1858 Den Haag, 20 maart 1934 Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, geboren als Adelaïde Emma Wilhelmina Therèse zu Waldeck und Pyrmont, prinses van Waldeck-Pyrmont,

Nadere informatie

Joden op De Pol Lezing in de Dijksynagoge 16 september 2015 door Geert Groen

Joden op De Pol Lezing in de Dijksynagoge 16 september 2015 door Geert Groen Joden op De Pol Lezing in de Dijksynagoge 16 september 2015 door Geert Groen Het dorpje De Pol ligt tegen de Fries-Drentse grens van Overijssel, tussen Steenwijk en Wolvega. Willemsoord en De Pol Het landschap

Nadere informatie

De handschriften van Ets Haim/Livraria Montezinos en de boekcultuur van de Amsterdamse Sefardim

De handschriften van Ets Haim/Livraria Montezinos en de boekcultuur van de Amsterdamse Sefardim De handschriften van Ets Haim/Livraria Montezinos en de boekcultuur van de Amsterdamse Sefardim Menasseh ben Israel (1604 1657) Emile Schrijver Bibliotheca Rosenthaliana Universiteit van Amsterdam Bijzondere

Nadere informatie

Heerenkleeding Wat heeft heerenkleeding te maken met financiële en juridische dienstverlening? Zoektocht: Heerenkleeding:

Heerenkleeding Wat heeft heerenkleeding te maken met financiële en juridische dienstverlening? Zoektocht: Heerenkleeding: Heerenkleeding Wat heeft heerenkleeding te maken met financiële en juridische dienstverlening? Het antwoord op deze vraag, vindt u in de onderstaande tekst. Zoektocht: In 2006 en de jaren daarvoor was

Nadere informatie

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam

Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam Een Eemnesser familie Ruijter die in Blaricum terechtkwam HENK VAN HEES Grietje de Ruijter-Raven (1876-1945) met kleinzoon Kees, zoon Gijs en schoondochter Mia Reuser. Foto mei 1942. Evenals de muisjestak

Nadere informatie

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede.

Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Het leven van Petronella Kortenhof (l8 1 1-1885), een Haarlemse vondelinge en inwoonster van Heemstede. Inleiding Bij het invoeren van een Heemsteedse huwelijksakte van het echtpaar Hooreman-Kortenhof

Nadere informatie

Genealogie van Simon ELEKAN Seite 1

Genealogie van Simon ELEKAN Seite 1 Genealogie van Simon ELEKAN Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, NL 5941 AE Velden I.1 Simon ELEKAN, slager, geboren op 14-10-1794 te Randerath (D), overleden op 26-11-1873 te Venlo op 79-jarige

Nadere informatie

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen

Warder in Gevelstenen. De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen De oude huizen van Warder met hun gevelstenen Warder in Gevelstenen Een aantal oude huizen en boerderijen van Warder zijn voorzien van een gevelsteen. Hierop staat aangegeven wanneer

Nadere informatie

Het afgelopen jaar ontvingen wij veel donaties, vaak geschonken door de nakomelingen van overleden familieleden.

Het afgelopen jaar ontvingen wij veel donaties, vaak geschonken door de nakomelingen van overleden familieleden. Geschonken publicaties - juli 2015 Het afgelopen jaar ontvingen wij veel donaties, vaak geschonken door de nakomelingen van overleden familieleden. Hierbij noemen wij speciaal: Prof. Dan Michman die het

Nadere informatie

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS

Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Herinnering aan Elisabeth Bangert - tante Betje (1870-1964) FREEK DIJS Van wie ben jij er één? Dat was telkens de vraag van tante Betje als ik bij mijn oma, haar zuster, kwam logeren in Baarn. Die vraag

Nadere informatie

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven

Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven Inleiding Oma Spillner en een dubbelhuwelijk in Schoonhoven In de jaren dertig groeide onze moeder op in Zuid-Limburg. Mama is de oudste van tien kinderen. Toen ze vier jaar oud was, kwam haar oma bij

Nadere informatie

de straat van toen Koningstraat Naaldwijk

de straat van toen Koningstraat Naaldwijk de straat van toen Koningstraat Naaldwijk 1 Nummer 1 en 3: bakker Joris Boon. Rond 1885 kwam bakker Leendert Boon vanuit s-gravenzande naar Naaldwijk. Zoon Joris, vooraan op deze foto, nam de zaak over

Nadere informatie

Archief van Da Costa. Algemene kenmerken. Archiefvormer. Inventaris. Toegangsnummer: 946. Periode: Costa, familie da

Archief van Da Costa. Algemene kenmerken. Archiefvormer. Inventaris. Toegangsnummer: 946. Periode: Costa, familie da Archief van Da Costa Algemene kenmerken Toegangsnummer: 946 Periode: 1613-1859 Archiefvormer Costa, familie da Inventaris 1 De Familie Da Costa 1.1 Isaac en Abraham da Costa Isaac (1670-1716) was gehuwd

Nadere informatie

Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665

Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665 Filips IV van Spanje: Valladolid, 8 april 1605 Madrid, 17 september 1665 Hij was koning van Spanje van 1621 tot 1665, landsheer van de Zuidelijke Nederlanden en koning van Portugal (als Filips III) tot

Nadere informatie

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 )

Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) Notariële Akten na Overlijden Klaas Breedijk (172 ) (Tussen haakjes de RIN nummers in de stamboom www.breedijk.net. ) Klaas Breedijk: ik heb opgezocht wat ik op internet allemaal gevonden heb over zijn

Nadere informatie

Carl Polak 1896 1973

Carl Polak 1896 1973 Carl Polak 1896 1973 In de afgelopen periode zijn op diverse plaatsen in de gemeente Beilen Stolpersteine geplaatst. Op die manier wordt men onder andere er aan herinnerd dat daar in de Tweede Wereld Oorlog

Nadere informatie

E70, Goordonksedijk 4

E70, Goordonksedijk 4 E70, Goordonksedijk 4 Geplaatst in de Heise Krant januari 2014, gewijzigd 13-04-2016 Wanneer we op de kadasterkaart van 1832 kijken, waar nu de Goordonksedijk loopt, zien we aan weerszijden een grote vlakte

Nadere informatie

De nakomelingen van Hartogh Hirsch Samuel VERDONER

De nakomelingen van Hartogh Hirsch Samuel VERDONER een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Hartogh Hirsch Samuel VERDONER door 3 mei 2016 De nakomelingen van Hartogh Hirsch Samuel VERDONER Generatie 1 1. Hartogh Hirsch Samuel VERDONER, is geboren

Nadere informatie

Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1

Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1 Het karakteristieke pand op de hoek Molenstraat-Denekamperstraat 1 Henk Eweg Een Bijzondere Stadshoek Velen van ons zullen zich wel eens afgevraagd hebben wat voor een huis is dat, daar op de hoek van

Nadere informatie

Rob van het Groenewoud

Rob van het Groenewoud Rob van het Groenewoud Fré (Frederika Sophia) Cohen is geboren in Amsterdam op 11 augustus 1903 als dochter van Levie Cohen en Esther Sarlie. Na Fré werden er nog twee kinderen geboren in dit joodse en

Nadere informatie

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden.

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden. BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012 1 Inleiding Bewoning en veranderingen De boerderij is vrij zeker gebouwd begin 1800. In 1872 heeft er een grondige verbouwing plaats gevonden met o.a. een nieuwe

Nadere informatie

Voorouder of wel stamboomonderzoek Definities:

Voorouder of wel stamboomonderzoek Definities: Jan R. Cirpka Voorouder of wel stamboomonderzoek Definities: Kwartierstaat: alle voorouders van één persoon Parenteel: Alle nakomelingen van één voorouder Familiegeschiedenis Twee belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Wandeltocht door Joods Amsterdam

Wandeltocht door Joods Amsterdam Wandeltocht door Joods Amsterdam Frederiksplein - Amstel - Nieuwe Grachten - Utrechtsestraat - Frederiksplein. Deze wandeltocht hoort bij de website www.joodsamsterdam.nl. Op deze website staat zoveel

Nadere informatie

DE ouderen ons ons herinneren zich zeker de Firma J. van

DE ouderen ons ons herinneren zich zeker de Firma J. van EEN VOORAANSTAANDE JOODSE FAMILIE DOOR D. HAUSDORFF DE ouderen ons ons herinneren zich zeker de Firma J. van Raalte en Zoonen op het Westnieuwland. Ze behoorden tot de grote familie Van Raalte, waarvan

Nadere informatie

EEN VIJFTIENDE-EEUWS ROTTERDAMS FAMILIENET- WERK VERDER ONTRAFELD

EEN VIJFTIENDE-EEUWS ROTTERDAMS FAMILIENET- WERK VERDER ONTRAFELD EEN VIJFTIENDE-EEUWS ROTTERDAMS FAMILIENET- WERK VERDER ONTRAFELD DOOR W. KRAAL In hetftotterdtfrasc/i /a^rboe/e/e 1995 is een artikel verschenen over de relatie tussen de families Van Cralingen en Van

Nadere informatie

G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij "de Voorwaarts") (Oud Wijnkopers)

G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij de Voorwaarts) (Oud Wijnkopers) G. Oud Pzn & Co (Likeurstokerij "de Voorwaarts") (Oud Wijnkopers) Gerrit Oud, zoon van tabaksfabrikant Pieter Oud, plaatste in de Purmerender courant van zondag 6 mei 1877 een advertentie. De naam Oud

Nadere informatie

Maarssen, Maarsseveen en Nieuw-Maarsseveen

Maarssen, Maarsseveen en Nieuw-Maarsseveen ALFABETISCHE NAAMINDEX op de JOODSE NAMEN in notariele archieven van de gemeenten Maarssen, Maarsseveen en Nieuw-Maarsseveen over de periode 1700-1906 aanwezig in het REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM VECHT

Nadere informatie

Rob Fransman getuigt zelf in Demjanjukproces Gepubliceerd : 23 december :54 pm door Rob Fransman

Rob Fransman getuigt zelf in Demjanjukproces Gepubliceerd : 23 december :54 pm door Rob Fransman Rob Fransman getuigt zelf in Demjanjukproces Gepubliceerd : 23 december 2009-12:54 pm door Rob Fransman Rob Fransman heeft zijn missie volbracht. Hij is als getuige gehoord in het proces tegen John Demjanuk.

Nadere informatie

Joodse negotie en parnose

Joodse negotie en parnose Joodse negotie en parnose Hollandse Schouwburg - Joodse buurten Portugese Synagoge ca. 1,5 uur. Deze tocht hoort bij de website www.joodsamsterdam.nl. Op deze website staat zoveel mogelijk informatie over

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

Gevel. Opgeknapt in : 2009 gerestaureerd en gepolychromeerd door Schildersbedrijf Iquality van Daniel van Schaik, uitvoerend schilder Ivo Schouten.

Gevel. Opgeknapt in : 2009 gerestaureerd en gepolychromeerd door Schildersbedrijf Iquality van Daniel van Schaik, uitvoerend schilder Ivo Schouten. Jansstraat 64 wijk: Centrum Soort : Gevelsteen Naam : INDE TOELAST Datering : 1609 Architect : Lieven de Key (alleen nog de 1 e verdieping) Bouwstijl : Perceel : Rijksmonument RM/19340 Oorspronkelijke

Nadere informatie

De evangeliën en hun betrouwbaarheid

De evangeliën en hun betrouwbaarheid De evangeliën en hun betrouwbaarheid blok F - nivo 3 - avond 3 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugblik en intro 19.20 Discussie: het evangelie van Judas 19.30 Historisch betrouwbaar?

Nadere informatie

Fietstocht door Joods Amsterdam

Fietstocht door Joods Amsterdam Fietstocht door Joods Amsterdam Waterlooplein - Amstel - Ouderkerk aan de Amstel. Ca. 2 uur. Deze fietstocht hoort bij de website www.joodsamsterdam.nl. Op deze website staat zoveel mogelijk informatie

Nadere informatie

Canonvensters Michiel de Ruyter

Canonvensters Michiel de Ruyter ARGUS CLOU GESCHIEDENIS LESSUGGESTIE GROEP 8 Canonvensters Michiel de Ruyter Michiel Adriaanszoon de Ruyter werd op 23 maart 1607 geboren in Vlissingen. Zijn ouders waren niet rijk. Michiel was een stout

Nadere informatie

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20

1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10. 2 De geboorte van een prins 16. 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 Inhoud Stamboom van het Koninklijk Huis 6 Inleiding 9 e 1 Het ontstaan van het Koninkrijk 10 2 De geboorte van een prins 16 3 De jeugd van prins Willem-Alexander 20 4 De studententijd van prins Willem-Alexander

Nadere informatie

Tiemen Hooiberg (1809-1897) zandgraf 92, vak E Onderwijzer, tekenaar, lithograaf en amanuensis

Tiemen Hooiberg (1809-1897) zandgraf 92, vak E Onderwijzer, tekenaar, lithograaf en amanuensis Tiemen Hooiberg (1809-1897) zandgraf 92, vak E Onderwijzer, tekenaar, lithograaf en amanuensis Personalia Geboren: 4 oktober 1809 te Harderwijk Zoon van: Cornelis Hooiberg en Grietjen Steppers Gehuwd met

Nadere informatie

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief

Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Archiefinstellingen aan het woord: Van Nelle s vormgevingsarchief Jantje Steenhuis, voorzitter BRAIN (Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland) en directeur Gemeentearchief Rotterdam Die plaat voor

Nadere informatie

het penningmeesterschap op zich. De heren A. Berkhout en A.P. Koppen behielden hun functie van commissaris.

het penningmeesterschap op zich. De heren A. Berkhout en A.P. Koppen behielden hun functie van commissaris. het penningmeesterschap op zich. De heren A. Berkhout en A.P. Koppen behielden hun functie van commissaris. In ons volgende kwartaalblad zal Carel Mol aan het woord komen. Als pionier zal hij onder andere

Nadere informatie

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder

Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Graven van burgemeesters op het Kamper kerkhof in IJsselmuiden door Kees Schilder Vóór 1829 werden welgestelde burgers en inwoners van Kampen begraven in de kerken die de stad rijk was. Minder gegoeden

Nadere informatie

Joodse Gemeente Lochem Register der Geboorte - Periode Archiefnummer Inventarisnummer Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen

Joodse Gemeente Lochem Register der Geboorte - Periode Archiefnummer Inventarisnummer Vindplaats: Regionaal Archief Zutphen [Zie scan 1100_1078_0001.tjp Register der Geboorte bij de Israëlitische Kerkgemeente binnen de Stad Lochem, beginnende met den Jare Duizend zeven honderd acht en Tachtig tot en met den Jare Duizend acht

Nadere informatie

INHOUD - 1. Wat voor boek is de Bijbel? Hoe kun je de Bijbel lezen? Tips bij het gebruik van de Bijbel in Gewone Taal 17

INHOUD - 1. Wat voor boek is de Bijbel? Hoe kun je de Bijbel lezen? Tips bij het gebruik van de Bijbel in Gewone Taal 17 INHOUD - 1. Wat voor boek is de Bijbel? 9 2. Hoe kun je de Bijbel lezen? 13 3. Tips bij het gebruik van de Bijbel in Gewone Taal 17 4. 21 dagen bijbellezen 21 5. Belangrijke mensen in de Bijbel 47 6. Waar

Nadere informatie

Hoe oud was Ismaël toen Izak werd geboren? Ismaël was ongeveer 14 jaar toen Izak werd geboren. toen Hagar Ismaël bij Abram baarde. Ismaël.

Hoe oud was Ismaël toen Izak werd geboren? Ismaël was ongeveer 14 jaar toen Izak werd geboren. toen Hagar Ismaël bij Abram baarde. Ismaël. Ismaël. Hoe oud was Ismaël toen Izak werd geboren? Genesis 16:16 16 Abram was zesentachtig jaar oud, toen Hagar Ismaël bij Abram baarde. Genesis 21:5 5 Abraham was honderd jaar oud, toen zijn zoon Izak

Nadere informatie

Westergracht 3 - St Bavo school

Westergracht 3 - St Bavo school Westergracht 3 - St Bavo school wijk: Leidsebuurt Soort : Gevelsteen (herdenkingssteen/plaquette) Naam : ALS DE SCHOOL KON SPREKEN Architect : J. W. Kanter? Bouwstijl : - Perceel : Indifferent Ontwerp

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

Geluk. Extra informatie over Spinoza

Geluk. Extra informatie over Spinoza Geluk Extra informatie over Spinoza Lezen in gewone taal Doe meer met Leeslicht! Bij een aantal boeken in de serie Leeslicht kunt u een gratis lesbrief downloaden van www.eenvoudigcommuniceren.nl. In deze

Nadere informatie

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( )

Nummer Toegang: A15. Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda ( ) Nummer Toegang: A15 Willem II, prins van Oranje, graaf van Nassau- Breda (1626-1650) Koninklijke Verzamelingen, Den Haag (c) 2000 A15 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5 Aanwijzingen

Nadere informatie

Bijlage 2: Achtergrondinformatie

Bijlage 2: Achtergrondinformatie 12 Bijlage 2: Achtergrondinformatie bij powerpointpresentatie bij les 1 Dit zijn de vader en moeder van Jozua (Joost) van der Poorten Schwartz, een Nederlands schrijver die in het Engels schreef en de

Nadere informatie

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren

Geschiedenis kwartet Tijd van jagers en boeren Geschiedenis kwartet jagers en boeren jagers en boeren jagers en boeren Reusachtige stenen die door mensen op elkaar gelegd zijn. Zo maakten ze een begraafplaats. * Hunebedden * Drenthe * Trechterbekers

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren.

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. WAT ANDEREN DOEM NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. Plaats : De Vaart, Hilversum, aanvang 20.00 uur. 25 januari 1984 Lezing, samen met "Albertus

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

1 Foto anno

1 Foto anno 1 Foto anno 1990-1995 2 Vestigingen. Curriculum vitae Sidney John Smith Sidney John Smith werd geboren in Islington, een borough (voorstad) van London (Engeland), op 29 januari 1906. Geboorteakte van Sidney

Nadere informatie

VAN SYNAGOGE VIA PAKHUIS NAAR SJOELBRIELLE Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek

VAN SYNAGOGE VIA PAKHUIS NAAR SJOELBRIELLE Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek VAN SYNAGOGE VIA PAKHUIS NAAR SJOELBRIELLE Riet de Leeuw van Weenen-van der Hoek 15 JAAR STICHTING BEHOUD SYNAGOGE BRIELLE 10 JAAR SJOEL BRIELLE Het jaar 5775/5776 (2015/2016) is een bijzonder jaar. Honderdvierenveertig

Nadere informatie

Week 05 - Het Looyershofje

Week 05 - Het Looyershofje Week 05 - Het Looyershofje Annebet Elias en haar broer Gerbrand waren echte achttiendeeeuw se weldoeners. Hij stichtte een hofje in Baarn en zij deed dat daarvoor al in Amsterdam. Op 7 april 1828 legde

Nadere informatie

DE FAMILIE VAN LOON 130 _

DE FAMILIE VAN LOON 130 _ DE FAMILIE VAN LOON Mooi idee: je familie en huis jarenlang laten portretteren door schilders en fotografen. De roemrijke familie Van Loon uit Amsterdam deed dat. De indrukwekkende stapel familieportretten

Nadere informatie

Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890

Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890 Willem III der Nederlanden: Brussel, 19 februari 1817 Apeldoorn, 23 november 1890 Hij was koning der Nederlanden en groothertog van Luxemburg van 17 maart 1849 tot zijn dood in 1890. Hij was ook hertog

Nadere informatie

Het Huis Ducale. Brussel

Het Huis Ducale. Brussel Het Huis Ducale Brussel Het Maison Ducale, of Hertogelijk Huis, werd gebouwd in 1779 en ligt aan de Hertogstraat 11, een residentiële verkeersader van de Koninklijke Wijk, een van de meest prestigieuze

Nadere informatie

In 2012 zijn door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig in Culemborg 39 Stolpersteine ( struikelstenen) gelegd voor de laatste zelf gekozen woonadressen

In 2012 zijn door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig in Culemborg 39 Stolpersteine ( struikelstenen) gelegd voor de laatste zelf gekozen woonadressen In 2012 zijn door de Duitse kunstenaar Gunter Demnig in Culemborg 39 Stolpersteine ( struikelstenen) gelegd voor de laatste zelf gekozen woonadressen van joden die in de tweede wereldoorlog van daaruit

Nadere informatie

De Firma S. Dondorp Hoeden en Petten en

De Firma S. Dondorp Hoeden en Petten en Ko Sturkop De Firma S. Dondorp Hoeden en Petten en Een inkijkje in het bedrijf van onze voorouders: het voegt zoveel toe aan hun gestalte. Soms werkten hele gezinnen, zelfs families, in zo n onderneming

Nadere informatie

------------------------ OUD : Joel Nathan Meijer. NIEUW : Kuijt, Joseph

------------------------ OUD : Joel Nathan Meijer. NIEUW : Kuijt, Joseph Gemeente archief Nijmegen: akten van NaamsAanneming en NaamsBehoud te Nijmegen, op volgorde van inschrijving, OUDe naam en NIEUWe naam. Index op pagina 23. OUD : Michel Jacobs NIEUW : Jacobson, Michel

Nadere informatie

Parenteel van Saul Levy

Parenteel van Saul Levy Page 1 of 56 Parenteel van Saul Levy 1 Saul Levy is geboren in 1725. Saul is overleden, 59 of 60 jaar Hij is begraven op woensdag 07-12-1785 in Rotterdam. Notitie bij Saul: Burial record is for Salomon

Nadere informatie

Goudse Rembrandts bekend!

Goudse Rembrandts bekend! PERSBERICHT 17 juli 2014 Goudse Rembrandts bekend! De jury (directeur Museum Gouda, Gerard de Kleijn) heeft ruim honderd tekeningen en schilderwerken ontvangen voor de tekenwedstrijd: Wie is de beste Rembrandt

Nadere informatie

Tijdlijn van het oude Israël - 800 v.chr. tot 400 v. Chr.

Tijdlijn van het oude Israël - 800 v.chr. tot 400 v. Chr. Tijdlijn van het oude Israël - 800 v.chr. tot 400 v. Chr. Jesaja is de zoon van Amoz, de broer van Uzzia, koning van Juda. Uzzia werd op 16- jarige leeftijd koning, tijdens het 27 e regeringsjaar van Jerobeam

Nadere informatie

Café Kerkemeijer te Rekken

Café Kerkemeijer te Rekken -17- Café Kerkemeijer te Rekken Inleiding Café Kerkemeijer, aan de Rekkenseweg te Rekken, is in de gehele regio een bekende locatie en één om wat voor bijeenkomst dan ook te houden. Iedereen in Rekken

Nadere informatie

Dag van het Kasteel 2012

Dag van het Kasteel 2012 Dag van het Kasteel 2012 wandelen rond Zeeuwse kastelen en buitenplaatsen Schouwen-Duiveland Slot Moermond, Renesse Zuid-Beveland De Hellenburg, Baarland Walcheren Westhove, Oostkapelle Zeeuws-Vlaanderen

Nadere informatie

Catharina Geschier, echtgenote van Jean Michel (oprichters van het Jean Michelhof in Leiden) Waalse kerk (Leiden Nl).

Catharina Geschier, echtgenote van Jean Michel (oprichters van het Jean Michelhof in Leiden) Waalse kerk (Leiden Nl). Catharina Geschier, echtgenote van Jean Michel (oprichters van het Jean Michelhof in Leiden) Waalse kerk (Leiden Nl). De voorgevel van de Waalse kerk De kosterswoning De Waalse kerk van Leiden (Frans:

Nadere informatie

Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 1638 gedateerd

Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 1638 gedateerd RKDimages Anoniem Noordelijke Nederlanden (historische regio) 1638 gedateerd Portret van een familie, 1638 gedateerd Antwerp,, inv./cat.nr. 986 Verder zoeken in RKDimages kunstenaar Anoniem kunstenaar

Nadere informatie

Wat rest is een foto

Wat rest is een foto Wat rest is een foto Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum, Leeuwarden

Nadere informatie

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was

Het. riet- en gevestigd. Wilgenhorst. kopen. Sliebewust. zijn van drie. was Het Kompas kijkt binnen in Het Kompas keek binnen bij Vincent-Jan de Jong in aan de Molendijk. Een woonhuis dat rond 1886 gebouwd is in opdracht van zijn overgroot- was ouders. Erachter een hoepels-, biezen-,

Nadere informatie

Maurits de Leeuw, mijn grootvader, werd in 1887 in Steenwijk geboren als oudste zoon van Simon de Leeuw en Kaatje Kan.

Maurits de Leeuw, mijn grootvader, werd in 1887 in Steenwijk geboren als oudste zoon van Simon de Leeuw en Kaatje Kan. Stolpersteine of Struikelstenen bij Kornputsingel 28 Mijn naam is Moshé Lewkowitz. Ik ga iets vertellen over de Joodse bewoners van dit huis en na afloop daarvan ter nagedachtenis het Kaddisj gebed uitspreken.

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Archief van de Stichting Centraal Israëlitisch Weeshuis in Nederland

Archief van de Stichting Centraal Israëlitisch Weeshuis in Nederland Archief van de Stichting Centraal Israëlitisch Weeshuis in Nederland Algemene kenmerken Toegangsnummer: 1157 Periode: 1872-1984 Archiefvormer Stichting Centraal Israëlitisch weeshuis in Nederland Inventaris

Nadere informatie

Waardevolle foto's voor de H.K.E. De familie De Bruin op huize 'Ruimzicht'

Waardevolle foto's voor de H.K.E. De familie De Bruin op huize 'Ruimzicht' Waardevolle foto's voor de H.K.E. De familie De Bruin op huize 'Ruimzicht' Enige tijd geleden ontvingen we van mevrouw Krijnen-Van Gog uit Bussum een drietal bijna honderdjarige foto's en een honderdjarige

Nadere informatie

TULPENGEKTE. 1. Streep door wat niet van toepassing is.

TULPENGEKTE. 1. Streep door wat niet van toepassing is. TULPENGEKTE Je leraar of lerares heeft je een tulpenbol laten zien. Zo n bol stop je in de herfst in de grond, en in de lente groeit er een tulp uit. Niets bijzonders zou je zeggen. Maar vierhonderd jaar

Nadere informatie

PASPOORTEN BOVENBOUWERS.NL

PASPOORTEN BOVENBOUWERS.NL PASPOORTEN M.C. Escher 17 juni 1898 27 maart 1972 Leeuwarden Tekeningen die niet klopten. Maurits Cornelius Escher werd geboren in in 1898 in een Friese familie. Hij was de jongste thuis en zijn familie

Nadere informatie

RKD explore. Rkd Explore http://rkd.nl/ Adriaen Backer

RKD explore. Rkd Explore http://rkd.nl/ Adriaen Backer Rkd Explore http://rkd.nl/ RKD explore 11377 Adriaen Backer Anatomische les van Prof. Frederik Ruysch, 1670 gedateerd Amsterdam, Amsterdam useum, inv./cat.nr. SA 2000 Download Download Download Object

Nadere informatie

In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet

In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet In een vorig artikel is uiteengezet hoe de monumentenwet funktioneert en is opgegeven welke gebouwen in Hilversum door het Rijk beschermd zijn (de z g n o Rijksmonumenten) Van de mogelijkheid om voor objekten

Nadere informatie

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 1 BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 De boerderij dateert waarschijnlijk uit 1868. Sinds 1926 is er een bakkerij in gevestigd. Hier beoefenen drie generaties Vriend het bakkers vak. Na 1986 wordt

Nadere informatie

Het Onderzoek. Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK

Het Onderzoek. Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK Het Onderzoek Laura Koopman Groep 7 woensdag 5 maart 2014 HET ONDERZOEK Inhoud In deze hoofdstukken is mijn werkstuk verdeeld: 1.Christiaan Huygens blz: 4 2.Antonie van Leeuwenhoek blz: 6 3.De beschrijving

Nadere informatie

De historie van de Davidster.

De historie van de Davidster. De historie van de Davidster. Er zijn meerdere namen bekend voor de Davidster, zoals Schild van David, Zegel van Salomo, hexagram,jodenster, Mogen Dowiet, of Maĝeen David, maar de meest bekende en gebruikte

Nadere informatie

Meer over Wakkerendijk 44 en Weitjens

Meer over Wakkerendijk 44 en Weitjens Meer over Wakkerendijk 44 en Weitjens Door ROM van der SCHAAF In 2001 publiceerde ik over de geschiedenis van het pand Wakkerendijk 44 en de bewoners. Belangrijke bewoners in de begintijd waren dokter

Nadere informatie

NAMEN OP EEN MONUMENT DE WEGGEVOERDE JOODSE GEMEENSCHAP VAN HOOGEVEEN

NAMEN OP EEN MONUMENT DE WEGGEVOERDE JOODSE GEMEENSCHAP VAN HOOGEVEEN NAMEN OP EEN MONUMENT DE WEGGEVOERDE JOODSE GEMEENSCHAP VAN HOOGEVEEN Het monument is te vinden bij de ingang van de Joodse begraafplaats, aan de Zuiderweg. Op het gedenkteken vinden we de volgende tekst

Nadere informatie

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei

Gent 24b. De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz. Onderbergen. Het pand van de Dominicanen. Predikherenlei De Predikherenlei anno 1820 door de Hollandse soldaat Wynantz Gent 24b Onderbergen. Het pand van de Dominicanen Predikherenlei Rue de la Valléé nr 40 /Onderbergen Onderbergen nr 57 in 1940 Tweede gedeelte

Nadere informatie

Cornelis van Huijk(Huik) ( )

Cornelis van Huijk(Huik) ( ) 1 Cornelis van Huik (1853-1894) Cornelis van Huijk(Huik) (1853-1894) Geboren op 22 maart 1853 in Hoogland, zoon van Joannes (Jan) van Huijk en Heiltje van Hamersveld. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op

Nadere informatie

IETS MEER OVER DE FAMILIE VAN DEN WALL BAKE

IETS MEER OVER DE FAMILIE VAN DEN WALL BAKE IETS MEER OVER DE FAMILIE VAN DEN WALL BAKE door C. van Aggelen Inleiding Op de jaarvergadering van 'Albertus Perk', 25 maart 1987 heeft de heer P.W. de Lange een korte inleiding gehouden over een vergeten

Nadere informatie

Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726

Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726 Maximiliaan II Emanuel van Beieren: München, 11 juli 1662 aldaar, 26 februari 1726 Maximiliaan Emanuel Lodewijk Maria Jozef Cajetanus Anton Nicolaas Frans Ignatius Felix, kortweg Max Emanuel en bijgenaamd

Nadere informatie

Mooi uitzicht in Alkmaar voor wij vertrokken.

Mooi uitzicht in Alkmaar voor wij vertrokken. STADSWANDELING & BEZOEK AAN MUSEUM, HOORN, NOORD-HOLLAND Mooi uitzicht in Alkmaar voor wij vertrokken. Het Sint Pietershof In de 15 e eeuw werd hier het klooster der Kruisherenbroeders gesticht, dat in

Nadere informatie

Gezelligheid op Vriezenhuis

Gezelligheid op Vriezenhuis Gezelligheid op Vriezenhuis In het natuurrijke Winterswijk Woold wonen Ineke Esselink-Prakke (70) en haar man Jan Esselink (84) op Landgoed Vriezenhuis. De voorname villa is ingericht voor logies en in

Nadere informatie

DR. JAN RIDDERBOS m.m.v. MW. FREDA J. COHEN RAPOPORT MW. WINNIE VAN HASSELT

DR. JAN RIDDERBOS m.m.v. MW. FREDA J. COHEN RAPOPORT MW. WINNIE VAN HASSELT GENEALOGIEEN JOODSE ASSENAREN (VERVOLG) DR. JAN RIDDERBOS m.m.v. MW. FREDA J. COHEN RAPOPORT MW. WINNIE VAN HASSELT Versie 2 december 2013 Ter inleiding In het standaardwerk over de geschiedenis van de

Nadere informatie

Koningsstraat 20. Brussel

Koningsstraat 20. Brussel Koningsstraat 20 Brussel De Koningsstraat nr. 20 is gelegen in de nabijheid van het Koninklijk Paleis en het Parlement in Brussel. Hier zijn de Directie en enkele afdelingen van de bank gevestigd en op

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

Inleiding: enkele cijfers

Inleiding: enkele cijfers François Tremosa Seminar internationaal 27 juni 2013, Rotterdam Inleiding: enkele cijfers 2 miljoen Fransen leven in het buitenland (waarvan 50 % met een dubbele nationaliteit) 3 miljoen buitenlanders

Nadere informatie

Leerdoel Leerlingen herhalen op een speelse manier kennis over het ontstaan en het bestuur van de Republiek.

Leerdoel Leerlingen herhalen op een speelse manier kennis over het ontstaan en het bestuur van de Republiek. HISTORISCHE BLINGO Korte omschrijving werkvorm Deze kennisquiz is een combinatie van Bingo en Lingo. De klas wordt verdeeld in zes teams. Ieder team heeft een bingokaart met daarop negen jaartallen. Het

Nadere informatie