O4M. SCHOOLGIDS Primair en Voortgezet Onderwijs Nederlandse Taal- en Cultuur School Algarve

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O4M. SCHOOLGIDS 2012 2013 Primair en Voortgezet Onderwijs Nederlandse Taal- en Cultuur School Algarve"

Transcriptie

1 O4M SCHOOLGIDS Primair en Voortgezet Onderwijs Nederlandse Taal- en Cultuur School Algarve 0

2 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Een woord vooraf 2 Contactgegevens 4 Adressen les locaties 6 Adressen Bestuur 7 De school 7 Het onderwijs 11 Richting en taalsituatie 13 Verbeterpunten /Bezoek van de Inspecteur 28 Huishoudelijke mededelingen 32 Ouderbijdrage 36 Intake procedure 40 Klachten en vertrouwenskwesties 45 Voortgezet Onderwijs 46 Adressen instanties 54 Vakantie rooster 56 Nawoord 57 Vereiste documentatie 58 Deze schoolgids is goedgekeurd door het bestuur van onze school. Datum: 22 augustus 2012 Voorzitter: Mevr. M van Mierlo 1

3 O4M Een woord vooraf Welkom terug bij de Oranje Viermaster (O4M). Na een warme, Portugese zomer, staat het team van de Oranje Viermaster weer klaar om haar leerlingen te begroeten; ze hebben er weer zin in om vol enthousiasme aan de slag te gaan. Voor u ligt de schoolgids van de Oranje Viermaster. De schoolgids is een gids waar mee we u, als ouder, op de hoogte brengen van het reilen en zeilen op onze school, hoe we dingen geregeld hebben en wat u van ons als school mag verwachten. De Oranje Viermaster wil een school zijn die staat voor goed NTConderwijs. Een school waar u en uw kind met plezier naar toe gaan. In de omgang met kinderen en ouders willen wij ons laten leiden door waarden en normen als gelijkwaardigheid, solidariteit en respect voor elkaar en de omgeving. Als u deze schoolgids nauwkeurig doorleest, dan bent u op de hoogte van de meest belangrijke zaken betreffende het komende schooljaar en kunt u lezen wat u van de Oranje Viermaster mag verwachten en waaraan we herkend willen worden. De schoolgids is echter niet alleen bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar NTC-onderwijs voor hun kind(eren), maar ook juist bestemd voor ouders, die al een kind(eren) op onze school hebben. 2

4 Wij vinden het belangrijk u goed te informeren over de werkwijze van onze school. Als ouder legt u tenslotte een klein deel van de ontwikkeling van uw kind in onze handen. Wij vermelden in onze schoolgids dan ook graag de doelen, die wij met ons onderwijs nastreven en de activiteiten, die wij ondernemen om die doelen te bereiken. De voorwaarden voor goed onderwijs zoals; een uitdagende omgeving, leermiddelen, gemotiveerde leerkrachten en voldoende faciliteiten, zijn volop aanwezig. Jaarlijks wordt de gids herzien en vastgesteld na goedkeuring door het bestuur. De digitale versie van deze schoolgids kunt u lezen via onze website Ook verschijnt enkele keren per jaar een Nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van de overige activiteiten binnen en buiten de school. Uiteraard wel belangrijk om te lezen! Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze schoolgids en hopen dat deze op een prettige manier zal bijdragen aan de beantwoording van uw vragen. We verzoeken iedereen die opmerkingen en suggesties over de gids heeft, deze aan ons te laten weten. We kunnen er dan bij een volgende uitgave dankbaar gebruik van maken. Hoewel getracht is zo volledig mogelijk te zijn, kunnen aanvullingen en afwijkingen voorkomen. Wij zijn trots op onze school, onze leerlingen en ons NTC onderwijs! Met vriendelijke groeten, Bestuur en team van de De Oranje Viermaster NEDERLANDS ONDERWIJS ALGARVE 3

5 Gegevens van de school Naam: STICHTING O4M DE ORANJE VIERMASTER Internationale Nederlandse School Algarve / Escola Holandesa do Algarve Adres: Sítio das Seixosas, freguesia de Ferragudo, Sitio de Estombar, Concelho de Lagoa Algarve, Portugal Ingeschreven in de KvK: Portugees NIPC: Telefoonnummer: / vaste lijn: adres: Internet: Voor volledig basis- en voortgezet onderwijs kunt u ook kijken op deze zelfde site. Bank Caixa Geral de Depositos in Carvoeiro Bankrekening nummer: NIB: BIC: CGDIPTPL IBAN: PT Schoolgebouw van onze dagschool locatie te Sesmarias: Onze vaste dagschoollocatie heeft 4 lokalen, een aula, een keuken, 2 toiletblokken, een bibliotheek, directieruimtes, een EHBO post en twee ruime speeltuinen. Alles op een grondstuk van 4000 m2. Voor de school zijn enkele parkeerplaatsen. O4M Escola Holandesa do Algarve 4

6 Website Nog steeds hebben wij onze eigen website Deze website wordt voortdurend verbeterd en aangepast. We proberen de site zo veel mogelijk actueel te houden. U kunt er veel informatie vinden en uw kinderen eventueel direct aanmelden. Via de mailfunctie kunt u ons gemakkelijk bereiken voor vragen of opmerkingen. Bij verschillende gelegenheden en tijdens lessituaties zijn fotos genomen van o.a. de leerlingen. Een kleine selectie hiervan is afgedrukt in deze schoolgids. Voor meer foto s verwijzen we u naar de website van onze school. 5

7 Adressen Adressen van de leslokaties Sesmarias O4M Escola Holandesa Sitio das Seixosas Freguesia de Ferragudo Sitio de Estombar Concelho de Lagoa Tel: Tel Beja (lespunt Ferreira de Alentejo) Rua Infante D. Herique Ferreira do Alentejo Tel

8 Bestuur 2012/2013 Voorzitter Secretariaat: Marieke van Mierlo Tel: Hilde West Tel: Leerkrachten Juf Wieteke Mobiel: Meester Matthijs De School O4M De Oranje Viermaster - Nederlands Onderwijs Algarve is een Nederlandse school voor kinderen van Nederlandse en Vlaamse ouders/verzorgers die in de Algarve wonen. Het schoolprogramma is een aanvulling op het schoolprogramma van de Portugese, Duitse - of Internationale dagschool, waar onze leerlingen het normale basis- of voortgezet onderwijs volgen. De inhoud van ons lesprogramma bestaat uit Nederlandse taal en cultuur. 7

9 De NTC-afdeling van de Oranje Viermaster is opgericht in 1988 en bestaat uit een bestuur waarin 2 vrijwilligers zitten en twee betaalde, professionele leerkrachten onder leiding van een NTC-coördinator. Sinds het begin is de school een stichting. De school wordt gefinancierd uit de ouderbijdrage en een subsidie van de Nederlandse overheid. Ouders kiezen voor NTC-onderwijs omdat er speciale banden zijn met Nederland en met de moedertaal van één of beide ouders. Voor kinderen die na zekere tijd terug willen keren naar Nederland om hun schoolloopbaan voort te zetten, wordt de kans op mogelijke overgangsproblemen aanzienlijk verminderd. De lessen worden gegeven op 2 verschillende lespunten in de Algarve. Op onze eigen O4M-lokatie na, zijn wij op andere scholen, tempos livros en juntas te gast. Wij maken alleen gebruik van het meubilair, het speelplein en de sanitaire voorzieningen. Bibliotheek: Op onze hoofdlocatie hebben we een kleine bibliotheek. Onze leerkrachten zorgen ervoor dat er bibliotheekboeken rouleren over de verschillende lespunten. We proberen ieder schooljaar nieuwe boeken aan te schaffen, zodat onze bibliotheek altijd een ruime keuze blijft behouden. We richten ons dan op boeken uit de Kinderboekenweek of boeken die op een andere manier in Nederland in de publiciteit zijn gekomen (bijvoorbeeld bekroond met de gouden griffel). Op de bijscholingsdagen van de snob is altijd een uitgebreide boekenmarkt aanwezig, waar onze leerkrachten zich zullen laten informeren over welke boeken niet gemist kunnen worden in onze bibliotheek. Computer: De Oranje Viermaster heeft drie laptops met een draadloze internetconnectie voor gebruik op de locaties. In de lessen krijgen de leerlingen de mogelijkheid om gebruik te maken van relevante internetsites of krijgen zij verdiepingsmateriaal van de lesmethode aangeboden. Voor alle groepen zijn er programma s beschikbaar, zodat de leerlingen vanaf groep 1 gebruik van de computer kunnen maken. De computers worden ingezet ter ondersteuning bij taal, lezen en spelling. Ook wordt de computer gebruikt voor actuele en wereldoriënterende werkstukken. 8

10 Onze missie: waar we voor staan Onderstaande missie is door het onderwijsteam, directie en bestuur van de Oranje Viermaster opgesteld in juni 2007 en opgenomen in het Schoolplan van en van (voor totale versie: zie onze site); De Oranje Viermaster is een financieel gezonde onderwijsinstelling, organisatorisch in staat om bij behoeften en uitdagingen snel en efficiënt de juiste oplossingen aan te dragen, allen in dienst van een optimale onderwijskwaliteit. Onze onderwijsvisie is het centraal stellen van het zo goed mogelijk bijhouden van de Nederlandse taal en cultuur met het oog op een eventuele terugkeer en/of voortzetting van de schoolloopbaan in Nederland. Uit de missie blijkt dat de Oranje Viermaster onderkent dat de school op financieel en organisatorisch vlak gelijke tred dient te behouden met de kwantitatieve groei van afgelopen jaren (en verwachte groei in de toekomst) om hoge kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven garanderen. Personele bezetting Onze school heeft momenteel twee leerkrachten: Juf Wieteke Meester Matthijs De Algemene Directeur van de O4M is tevens de NTC coördinator; Dhr. Gert Wind De leerkrachten die op onze school werken, zijn belangrijk. Zij zorgen ervoor dat de materialen en methoden zinvol gebruikt worden. Zij werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Jaarlijks wordt geld uitgetrokken voor 9

11 bijscholing. Onze leerkrachten blijven op de hoogte van nieuwe trends, ontwikkelingen en onderwijsmethoden via vakliteratuur, Internet en de bijscholingscursus van de Stichting NOB. Vorig jaar (juli 2011) is onze leerkracht Wieteke op cursus geweest bij de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (snob). Zij is begonnen aan een bekwaamheidstraject voortgezet onderwijs (een intensieve cursus van 15 maanden). Dit omdat het aantal VO-leerlingen toeneemt en de O4M ook aan die leerlingen kwalitatief goed onderwijs wil geven. In geval van ziekte of afwezigheid van een van de leerkrachten worden de lessen waargenomen door een collega of een invalkracht. Soms ontkomen we er niet aan om dan groepen samen te voegen. Een enkele keer kan het voorkomen, dat we geen opvang meer kunnen realiseren en we ouders moeten vragen kinderen een les niet naar school te laten komen. In dit geval zal de leerkracht proberen de gemiste les op een ander tijdstip in te halen. U zult hiervan altijd per op de hoogte worden gesteld. We vragen u in betreffende situatie om uw begrip. Een telefoonketen per groep wordt jaarlijks opgesteld, zodat er bij eventuele veranderingen adequaat gereageerd kan worden. Contactouders en hulpouders Om de communicatie tussen alle partijen goed te laten verlopen, zal ook dit schooljaar een contactouder per locatie worden gezocht. Ouders die belangstelling hebben, kunnen op school informatie krijgen en/of zich opgeven voor één van de vormen van ouderhulp. Regels voor de ondersteunende werkzaamheden van ouders. De hulpouder werkt altijd onder verantwoordelijkheid van het onderwijzend personeel. Dit betekent dan ook dat de hulpverlenende ouder geen informatie over leerlingen aan derden mag verstrekken. 10

12 Sponsoring De inkomsten van "de Oranje Viermaster" bestaan uit subsidie van de Nederlandse overheid en lesgeld van de ouders. De Oranje Viermaster kan hiermee de vaste lasten dekken. Echter om onderwijs van optimale kwaliteit te kunnen bieden zijn er aanvullende inkomsten nodig. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van nieuwe, recente lespakketten. Kortom; Met uw financiële bijdrage kan "de Oranje Viermaster" ondersteunende activiteiten ontwikkelen die ten goede komen aan de kwaliteit van ons onderwijs en de prestaties van de leerlingen. Bij sponsoring hoeft u overigens niet alleen te denken aan een financiële bijdrage. Ook giften in natura zijn welkom, zoals Nederlandse prentenboeken, DVD s, apparatuur (laptops, TV s) of educatieve spelletjes. Alle vormen van sponsoring zijn welkom! Hierbij dient wel te worden aangetekend dat sponsoren geen invloed hebben op het beleid van de school. Wij doen graag wat terug voor onze sponsoren, nl; Bedrijven en organisaties die "de Oranje Viermaster" door middel van sponsoring steunen, krijgen op onze site een link naar hun website en mogen gratis adverteren in onze schoolkrant. Het onderwijs Ons onderwijs heeft als doelstelling zoveel mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. We houden rekening met het niveau van iedere leerling. Aangezien dat in ons type onderwijs zeer divers kan zijn, werken we veel individueel. Dit vraagt van de leerlingen een zelfstandige werkhouding. Aan deze ontwikkeling besteden wij dan ook veel aandacht. 11

13 De ontwikkeling van het onderwijs in onze NTC school Het onderwijs aan onze school is altijd in ontwikkeling. Het is een nooit eindigend proces van verbetering/vernieuwing, evaluatie en bijstelling, gevolgd door nieuwe verbeteringen. Dit cyclische proces van vernieuwing en verbetering wordt uitgebreid beschreven in het schoolplan (zie onze site voor het volledige schoolplan) Groepsindeling De groepen zijn veelal naar leeftijd, niveau, lesrooster van de dagschool van uw kind en geografische ligging ingedeeld. We proberen ook rekening te houden met de verschillende taalsituaties. Om de kwaliteit van ons onderwijs optimaal te houden, heeft de niveauindicatie van de leerling prioriteit als het gaat om indeling in een groep. In de lesgroepen zijn de leerlingen onderverdeeld in leeftijd- of niveaugroepen en wordt er instructie gegeven op niveau, waar nodig individueel. De groepen bestaan normaal gesproken uit minimaal 8 tot maximaal 14 leerlingen. In een enkel geval kan hiervan worden afgeweken. Doordat we met grotere groepen werken is het belangrijk dat die groepen zo homogeen mogelijk zijn. Om elke leerling de benodigde aandacht te kunnen geven, streven wij naar een maximum van (niet meer dan) 3 niveaus in een groep. Om deze reden zal de leerkracht soms adviseren een leerling in een andere lesgroep te plaatsen dan waar de voorkeur van de ouder naar uit gaat. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de groepsgrootte en/of samenstelling van voorgaande jaren. We streven ernaar de groepen, zoals die bij de aanvang van de lessen zijn samengesteld, het gehele jaar niet te wijzigen. Toch kan het voorkomen dat er omstandigheden zijn waardoor dit wel gebeurd. In die gevallen zullen de ouders geïnformeerd worden. Wij vragen u in deze om begrip en tolerantie. 12

14 Omstandigheden die tot groepswijzigingen kunnen leiden: Wijzigingen in de groepsgrootte door in- en uitstroom leerlingen. Ziekte of andere (langdurige) afwezigheid van één van de leerkrachten. Veranderingen m.b.t. het taalniveau en taalsituaties van de verschillende leerlingen in een groep. De overgang van groep 2 (kleutergroep) naar groep 3, waar met lezen wordt begonnen. De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Richting/taalsituatie In ons onderwijs sluiten wij aan bij de verschillende taalniveaus van de leerlingen. De volgende 3 richtingen zijn te onderscheiden: Richting 1 Voor kinderen die het Nederlands goed beheersen en waarvan beide ouders Nederlandstalig zijn, is ons streven de basisschool in 8 jaar 13

15 te doorlopen. Met 12 jaar zijn de leerlingen klaar en kunnen indien gewenst naar het Voortgezet Onderwijs. Richting 2 Voor kinderen die het Nederlands beheersen en één van de ouders Nederlandstalig is, streven wij ernaar de basisschool in maximaal 10 jaar te doorlopen. Deze leerlingen kunnen met 14 jaar indien gewenst naar het Voortgezet Onderwijs. Richting 3 (kinderen die het Nederlands onvoldoende beheersen) Het is in principe niet mogelijk om een R3 leerling in te passen in een bestaande groep. Zolang de O4M geen aparte R3-groep start, kan het zijn dat uw kind op grond van zijn/haar kennis van de Nederlandse taal, geadviseerd wordt om eerst het niveau van de Nederlandse taal te verbeteren, voordat het aansluiting kan vinden in een bestaande NTC groep. In een enkel geval wordt hiervan (na overleg met de ouders) afgeweken. Mocht u geïnteresseerd zijn in speciale (extra) lessen met als doel het verbeteren van de kennis van de Nederlandse taal van uw kind(-eren), dan kunt u contact opnemen met ons bestuur. Sommige kinderen hebben een achterstand in het Nederlands. Deze kinderen uit groep 1 tot en met groep 4 worden getoetst met de TAK toets (taaltoets alle kinderen) Zo krijgt de leerkracht beter inzicht in de taalontwikkeling van het kind. Indien nodig wordt er vervolgens een aangepast plan gemaakt waarin ouders betrokken zullen worden. Activiteiten in groep 1 en 2 Interactief voorlezen In de onderbouw staat interactief voorlezen centraal. De meeste activiteiten zullen plaatsvinden rond een prentenboek. Door systematisch op een interactieve wijze voor te lezen zullen kinderen alle taaldoelen zoals die gesteld zijn voor groep 1 en 2 behalen. 14

16 Een prentenboek met een thema zal steeds een aantal weken centraal staan. Hieruit vloeien alle (taal-) activiteiten voort. De activiteiten worden routines genoemd. De routines zijn vaste, steeds terugkerende activiteiten en leersituaties die voor de kinderen herkenbaar zijn. De taal- en leesroutines zetten de kinderen aan tot lees-, praat-, en schrijfactiviteiten. Aan elk thema worden ongeveer 4 weken besteed. De manier van werken in de onderbouw heeft veel overeenkomsten met ontwikkelingsgericht onderwijs zoals dat in Nederland op veel scholen wordt gedaan. Leren lezen is geen doel op zich, leren lezen is een middel. Een middel om toegang te krijgen tot een wereld aan informatie en fantasie en een middel om je woordenschat te vergroten. Juist in een buitenlandsituatie is het zo belangrijk dat kinderen Nederlandse boeken gaan en blijven lezen, ook al hebben ze les in een andere taal. En dan ligt er nog een stukje verantwoordelijkheid bij de ouders, BLIJF VOORLEZEN! Voorlezen is pure leespromotie; - lees uw kind voor uit zijn of haar lievelingsboek, - leen een boek uit onze bibliotheek, - kies een vast moment voor het lezen, - maak gebruik van cd s waar verhalen op staan (voor bijvoorbeeld in de auto), - lees samen met uw kind. Het gaat hier vooral om het enthousiast maken van kinderen voor boeken en schrijvers, en met onze inzet en uw hulp als ouder moet dat zeker lukken. 15

17 Thematisch werken Met ieder nieuw prentenboek staat een thema centraal. Thematisch werken maakt het mogelijk zinvolle en betekenisvolle activiteiten aan te bieden. Ook de uitbreiding van de woordenschat zal gebeuren rond deze thema's. Ontluikende geletterdheid Er zal aandacht besteed worden aan het oefenen van de klanken. Naarmate de klanken beter beheerst worden, zal het kind minder moeite ondervinden met het technisch leesproces. Er wordt een start gemaakt met het koppelen van een klank aan een teken. Zelfstandig werken We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen werken. De kinderen zitten in zeer gedifferentieerde groepen en zullen in kleine groepjes instructie krijgen. In groep 1 en 2 wordt een start gemaakt met het zelfstandig werken. Sociale elementen Luisteren naar elkaar tijdens kringgesprekken, samenwerken, houden aan regels en afspraken, zijn sociale elementen waaraan wij veel aandacht besteden. De omgang met andere kinderen in een groep is daarbij van groot belang. Activiteiten in groep 3 In groep 3 gaan de leerlingen beginnen met technisch lezen en schrijven. De overstap van groep 2 naar 3 wordt besproken met de ouders en vindt meestal plaats in januari. In een enkel geval wordt hiervan (na overleg met de ouders) afgeweken. Technisch lezen In groep 3 werken we met de methode De leessleutel. Dit is een methode waarin op gestructureerde wijze het technisch lezen wordt aangeboden. Een les is opgebouwd met een structuur die steeds 16

18 terugkomt, namelijk: introductie, instructie, inoefening, verwerking en een afsluiting. De leessleutel heeft verschillende differentiatielijnen, zodat de leerkracht goed kan omgaan met de verschillen in de groep. Naar aanleiding van observaties en toetsen kan de leerkracht gefundeerd keuzes maken uit de aangeboden lessen. Spreken en Luisteren: Het belangrijkste van taal is het spreken en luisteren. Dagelijks zijn we in alle groepen nadrukkelijk bezig met het gesprek. De kringgesprekken zijn daarvan een goed voorbeeld. Ook bij de vele vormen van samenwerking tussen kinderen vinden veel gesprekken plaats en wordt ervaren hoe belangrijk het is om goed te luisteren. Om het nadenken over taal bewust te bevorderen, worden er in de onderbouw allerlei taalspelletjes gedaan en worden er versjes en liedjes aangeleerd. Voortdurend worden er projecten gedaan, zodat allerlei thema s aan de orde komen. De materialen die we in de onderbouw gebruiken zijn speciaal voor de taal van kinderen, ontwikkeld. Spellen Wanneer kinderen eenmaal kunnen schrijven, is het zaak om ze te leren dat zonder fouten te doen: het spellingsonderwijs. De kinderen krijgen instructie en allerlei oefeningen om tot een juiste schrijfwijze van de taal te komen. Lezen Wanneer kinderen in technisch opzicht voldoende kunnen lezen, worden ze ingedeeld bij het zogenaamde niveau lezen (AVI). Het leesniveau van de leerlingen wordt 2 maal per jaar getoetst. De AVI-toetsen worden in Nederland sinds 3 jaar niet meer gebruikt, maar er zijn echter al veel Nederlandse scholen die hier kritiek op hebben, omdat er geen nieuwe manier van toetsen is aangeboden. Wij kiezen er dan ook voor om door te gaan met deze manier van toetsen, omdat de leerkrachten een heel duidelijk inzicht krijgen in het 17

19 leesniveau van de leerling. Zolang er nog geen alternatief voor de AVI-toets wordt aangeboden, blijven we gebruik maken van deze vorm van toetsen. Lezen heeft ook een aspect van vrijetijdsbeleving in zich. Het is fijn als kinderen lezen leuk vinden. We proberen dit te stimuleren door de uitleen van boeken in onze bibliotheek te promoten. Ouders kunnen ook een kijkje nemen in onze bieb, zodat u weet welke boeken er te leen zijn. Ook kunnen onze leerkrachten u adviseren in de aanschaf van leesboeken op niveau van uw kind. Om de leesprestaties van kinderen te verhogen en de leesbeleving te vergroten is het belangrijk dat kinderen een goed boek lezen, een boek dat ze technisch gezien aankunnen, maar vooral ook een boek dat hen aanspreekt. Onze schoolbibliotheek heeft elk jaar weer nieuwe boeken voor alle leeftijden en interesses. De leerkrachten hebben de taak om te zorgen dat de leerling het juiste boek meekrijgt om te lezen. Voor de jongere leerlingen zijn dit jaar speciale leessleuteltjes aangeschaft, die goed aansluiten op het leesniveau van de beginnende lezer. Er zal aandacht worden besteed aan het betreffende boek in de klas, de leerling vertelt waarom dit boek zo leuk was, en stimuleert op deze manier ook anderen om dat boek te lezen. Stellen Onder stellen verstaan we het schrijven van eigen teksten door de kinderen. We beginnen daarmee al in de onderbouw, wanneer de leerkracht bijvoorbeeld bij een gemaakte tekening een enkele, door de leerling gedicteerde zin opschrijft. Later leert het kind steeds uitgebreider zijn gedachten op papier te zetten in de vorm van verhalen of verslagen. Deze teksten kunnen als uitgangspunt worden gebruikt voor verder individueel aanbod aan het kind op het gebied van taalonderwijs. Teksten kunnen ook gebruikt worden om aan elkaar voor te lezen. 18

20 Interactief voorlezen Om de overstap van groep 2 naar 3 niet te groot te laten zijn, gaan we dit jaar ook in groep 3 meer werken met interactief voorlezen. Er zal ook wat meer thematisch gewerkt worden. Spreekvaardigheid Om de spreekvaardigheid te bevorderen zijn er kringgesprekken naar aanleiding van een thema of een voorgelezen verhaal of prentenboek. Activiteiten in de middenbouw en bovenbouw. Om ons onderwijs aan te laten sluiten bij het onderwijs in Nederland, is het gericht op functioneel taalgebruik en gebruiken we gangbare Nederlandse taalmethodes. Taalvaardigheid bestaat uit meer dan één aspect: mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Zes jaar geleden zijn wij gestart met de taalmethode: Taalactief. Deze methode is afgestemd op de meest recente kerndoelen die gesteld worden voor het taalonderwijs in Nederland. De methode maakt gebruik van betekenisvol leren, dat wil zeggen dat wat de kinderen leren, aansluit bij de (taal)ontwikkeling en beleveniswereld van het kind. De leerkrachten, vele ouders en de leerlingen zijn zeer enthousiast over deze taalmethode. In Taalactief wordt apart aandacht geschonken aan de leerlijn spelling, terwijl er nadrukkelijk rekening is gehouden met de andere leerlijnen voor taal. Binnen de leerlijn spelling wordt steeds consequent invulling gegeven voor kinderen die goed, gemiddeld of zwak zijn in spellen. Daarbij is het didactische BHV-model gehanteerd: Basis, Herhaling en Verrijking van de leerstof. Voor meer informatie over deze methode: of vraag de groepsleerkracht om informatie. 19

21 Woordenschat Er is het afgelopen jaar door de stagiaires van de O4M een nieuwe methode ontwikkeld die we naast de bestaande methode kunnen gebruiken. Dit om de woordenschat van alle kinderen uit te breiden. Het uitbreiden van de woordenschat blijft een uitdaging, omdat er slechts 3 uur Nederlandse les per week is. Door het vergroten van de woordenschat geef je kinderen de mogelijkheid om zichzelf beter uit te drukken, beter een belevenis te verwoorden en een groter begrip te krijgen van taal, zowel mondeling als schriftelijk. Mondeling Tijdens o.a. vrije en gerichte kringgesprekken wordt de ontwikkeling van het spreken en luisteren op verschillende niveaus gestimuleerd. We doen taalspelen, kinderen houden een boekbespreking, ze houden een spreekbeurt, we bespreken actualiteiten en ze leren discussiëren. Schriftelijk Tijdens het taalwerk komen aan de orde: spelling, woordenschat, taalbouw, taalbetekenis en taalkennis. De leerlingen werken met behulp van een taakwerkblad waar hun opdracht op staat. De computer neemt een steeds belangrijker plaats in onze samenleving in. Wij spelen hierop in door de computer te integreren in ons onderwijs. Begrijpend lezen De Oranje Viermaster maakt voor het begrijpend lezen gebruik van Nieuwsbegrip, dat door de Stichting NOB wordt geleverd via internet. Wekelijks wordt een tekst over een actueel onderwerp aangeboden, voor alle verschillende leesniveaus. Onderwerpen die de afgelopen week in het nieuws zijn geweest, worden uitgelegd en leerlingen krijgen de gelegenheid zich meer te verdiepen in actuele gebeurtenissen in Nederland. Zo wordt meteen het stukje cultuur in de lessen gebracht. De leerkracht bekijkt welke leerling voor welk niveau in aanmerking komt en verzorgt een begrijpend lezen les. De leerkracht kan bepalen of de leerlingen individueel een tekst lezen en de bijbehorende vragen hierbij zelfstandig maken of dat in groepsverband een tekst wordt gelezen en hier gezamenlijk over gesproken wordt. Recentelijk is er ook nieuwsbegrip voor leerlingen 20

22 ontwikkeld, te weten: Daar kunnen leerlingen thuis oefenen met woordenschat, een nieuwsquiz maken, ze kunnen een leuk magazine maken, teksten schrijven, spelletjes doen en fotostrips maken. Wereldorientatie Naast het wekelijkse taalprogramma en cultuur werken kinderen aan wereldoriëntatie. Afhankelijk van het niveau en de interesse van de individuele leerlingen wordt er bijvoorbeeld van de leerlingen verwacht dat ze een werkstuk of een verslag maken. Nederlandse Cultuur Het Nederlands onderwijs in het buitenland bevat ook een component Nederlandse cultuur. Hiervoor maken wij o.a. gebruik van de lespakketten van de Stichting NOB ( Land in zicht ) die speciaal voor het NTC-onderwijs zijn ontworpen. Daarnaast komen onderwerpen van maatschappelijke en politieke aard betreffende Nederland aan de orde via tijdschriftartikelen of TV-programma s. Het internet en de Nederlandse televisie zijn belangrijke bronnen van informatie voor het maken van werkstukken en het bespreken van actuele onderwerpen. Verder wordt gebruik gemaakt van Nederlandse kranten en tijdschriften om tijdens de lessen actualiteiten met de leerlingen te bespreken. Ook wordt aandacht besteed aan typisch Nederlandse festiviteiten, aan het Koningshuis en tal van andere zaken. Elk jaar besteden wij aan minimaal 2 thema s aandacht die door onze leerkrachten worden gekozen en uitgewerkt. Het thema van de Kinderboekenweek 2012 zal zijn Hallo Wereld Jaarlijks terugkerende cultuurlessen zijn Sinterklaas, Koninginnedag en het Schoolkamp. De cultuurlessen zijn onderdeel van ons jaarprogramma en vallen derhalve onder de verplichte 40 lesweken. Uiteraard wordt per niveau bekeken hoe aan de verschillende thema s invulling wordt gegeven in de lessen. 21

23 Bijhouden Nederlandse cultuur De Nederlandse cultuur bijhouden: het lijkt een eenduidige taak voor ouders en school, maar het is ingewikkelder dan het lijkt. Dat begint al met het antwoord op de vraag: wat is cultuur? Waarschijnlijk legt iedereen bij het antwoord weer andere accenten. Veel mensen komen niet verder dan denken aan een Sinterklaasfeest of Koninginnedag en vinden Nederlandse cultuurlessen niet zo belangrijk. Echter... De cultuur van een land valt eigenlijk uiteen in een paar noemers. Om te beginnen is het van belang om aardrijkskundige en geschiedkundige feiten en gegevens van een land te leren kennen: de Nederlandkunde. Daarnaast zijn er de taal en de sociale omgangsvormen - de normen en waarden - die een cultuur mede bepalen. Een derde aspect van cultuur is het zogeheten culturele erfgoed: de hoogtepunten op het gebied van de kunsten. Voor kinderen en jongeren is het meest aansprekende deel van de Nederlandse cultuur misschien wel de cultuur van de jeugd: kleding, muziek, stijlen, school en clubs. De subculturen die onder de jeugd opgeld doen, zijn erg interessant voor jeugdigen uit een ander land. Regelmatig kennisnemen van die jeugdcultuur voorkomt ook een al te grote vervreemding. De school heeft een belangrijke taak bij het cultuuronderwijs in het buitenland. Zij zullen zich vooral richten op de kennisgerichte onderdelen zoals Nederlandkunde en het cultureel erfgoed. Ouders kunnen zeker ook bijdragen aan het bijhouden van de Nederlandse cultuur. Links: 22

24 Leertijd De Oranje Viermaster zorgt ervoor dat er voldoende tijd is voor leerlingen om zich het leerstofaanbod eigen te maken. Zoals eerder is aangegeven, bestaat er een richtlijn van een minimum aantal gewenste onderwijsuren; 120 uren per jaar, circa drie uur per week. De Oranje Viermaster realiseert zich dat kinderen in Nederland - met 8 uur taalonderwijs per week - al moeite hebben de kerndoelen Nederlandse taal te halen: het behalen van de kerndoelen in 3 uur per week door NTC leerlingen noodzaakt de leerkrachten van de Oranje Viermaster tot het stellen van leerstofprioriteiten! Onderwijs en leertijd. Om ervoor te zorgen dat de onderwijstijd maximaal wordt gebruikt zorgen de leerkrachten ervoor dat de lessen op tijd beginnen, gaan ordeverstoringen tegen en doen er alles aan om lesuitval te voorkomen. Wij vragen van de ouders dan ook alle medewerking om ervoor te zorgen dat hun kinderen op tijd in de les aanwezig zijn. Als dit door de dagschooltijden niet haalbaar is, dient de ouder hierover contact op te nemen met de betreffende leerkracht. De leertijd kan uitgebreid worden door het geven van huiswerk aan leerlingen die dit qua tijd en niveau aankunnen. De leerkrachten houden de tijd voor niet-onderwijsinhoudelijke zaken klassenmanagement, administratie, organisatie tijdens de les zo beperkt mogelijk. Door onderwijs op maat te geven en door leerlingen zelfstandig te laten werken, krijgen leerlingen met extra onderwijsbehoeften extra leertijd. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen Via toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Wij gebruiken hiervoor toetsen uit de lesmethodes en ook maken we gebruik van methode onafhankelijke toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem en de TAK toets (taaltoets alle kinderen). Alle toetsgegevens zijn ter inzage beschikbaar. Toetsresultaten, rapporten en verslagen van gesprekken e.d. worden bewaard in een leerlingvolgsysteem. 23

25 Om u een indruk te geven van de gemiddelde scores op onze toetsen, volgt hieronder een overzicht van de resultaten, behaald in het afgelopen schooljaar 2011/2012: Spelling 27 % scoort A 15 % scoort B 21 % scoort C 17 % scoort D 11 % scoort E Begrijpend lezen: 31 % scoort A 22 % scoort B 21 % scoort C 15 % scoort D 9 % scoort E DMT (Technisch Lezen): 10 % scoort A 26 % scoort B 37 % scoort C 16 % scoort D 10 % scoort E Leeswoordenschat: 29 % scoort A 18 % scoort B 28 % scoort C 17 % scoort D 10 % scoort E Wij zijn ons bewust van het feit dat deze resultaten vaak een slechter beeld geven van de leerling, in vergelijking met leerlingen in Nederland. Dit heeft te maken met het feit dat onze leerlingen slechts 3 24

26 uur in de week Nederlandse les volgen en leerlingen in Nederland alle vakken in het Nederlands krijgen aangeboden. Het komende schooljaar gaan wij ons uiteraard wederom inzetten om deze verschillen zo beperkt mogelijk te houden. Gesprekken met de ouders De kinderen krijgen twee maal per jaar een Nederlands rapport. In februari en in mei worden ouders uitgenodigd voor een tien minuten gesprek. De rapporten zullen tijdens dat gesprek uitgereikt worden, zodat er direct inhoudelijk over gesproken kan worden. Ook gedurende het schooljaar kan het zijn dat een leerkracht de voortgang met de ouders wil bespreken. Als ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek kunnen ze contact opnemen met de leerkracht om hiervoor een afspraak te maken. Het team van de Oranje Viermaster stelt het op prijs als ouders niet vlak voor of na de les een gesprek willen hebben over eventuele vorderingen van hun kinderen of andere zaken. De ouder kan in alle gevallen via de mail of per telefoon contact opnemen met de betreffende leerkracht en samen een afspraak maken om over deze zaken te spreken. Overgaan en zitten blijven Over het algemeen blijven onze kinderen niet zitten, maar werken ze door op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Kinderen gaan naar een volgend leerjaar of groepsniveau zodra de leerstof van het jaar voldoende wordt beheerst. Dit kan betekenen dat leerlingen de lesstof moeten herhalen. CITO eindtoets groep 8 Onze leerlingen in niveaugroep 8 kunnen (geheel vrijwillig) aan de jaarlijkse CITO eindtoets van het Nederlandse Basisonderwijs deelnemen. Deze toets kan op hetzelfde moment worden afgenomen als in Nederland, mits de leerling op dat moment de benodigde lesstof heeft behandeld. De resultaten worden in Nederland beoordeeld en geven een advies voor het te volgen Nederlands Voortgezet Onderwijs van de betreffende leerling. Voor doorverwijzing naar het Voortgezet Onderwijs worden ook alle resultaten van het leerlingvolgsysteem ingebracht. Omdat het afgelopen schooljaar bleek dat het toetsen op dezelfde dagen als in Nederland niet altijd voor elke leerling haalbaar was, omdat bijvoorbeeld leerlingen geen vrijstelling kregen van hun 25

27 dagschool, is in overleg met de ouders besloten de CITO op een andere dag af te nemen. De Oranje Viermaster heeft een eigen scoreformulering ontworpen, zodat de leerkrachten een duidelijk zicht hebben op de zwakke en sterke kanten van een leerling en daar voldoende en gerichte aandacht aan kunnen geven. De afname van de reguliere, papieren Eindtoets Basisonderwijs in 2013 vindt plaats op 5, 6 en 7 februari (week 6). Willen wij de Eindtoets later afnemen, dan kunnen wij de leerlingen de Digitale Eindtoets op de computer laten maken. Dat kan tot uiterlijk 1 april Het team van de Oranje Viermaster gaat ook dit jaar weer bekijken of het afnemen van de eindtoets op deze dagen voor onze leerlingen te realiseren is. De kosten zijn 17,50 euro per leerling. Buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen Ieder schooljaar organiseren wij enkele culturele activiteiten binnen schooltijd. In december vieren we Sinterklaas. Eind april of begin mei is er een gezamenlijk feest in het kader van Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Verder is er voor de leerlingen vanaf groep 3 een kampweekend en wordt het jaar afgesloten met een gezamenlijke activiteit. Ouderparticipatie Wij proberen een goede samenwerking met de ouders van onze leerlingen te bewerkstelligen door ouders zoveel mogelijk bij de school te betrekken. Wij informeren u via nieuwsbrieven, informatie op de website en de schoolgids. Het schoolplan, het leerlingvolgsysteem en andere informatie zijn desgevraagd ter inzage beschikbaar. 26

28 Wij kunnen regelmatig hulp gebruiken bij het organiseren van feesten en/of schoolkampen. De leerkrachten zullen de ouders daarvoor benaderen gedurende het schooljaar. Als u zich als ouder graag wilt inzetten als klasse-assistent of op welke manier dan ook, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht. In het kader van NTC-onderwijs is het noodzakelijk dat ouders én school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing. Het is van groot belang dat uw kind thuis Nederlands spreekt en leest. Laat u ook adviseren door onze leerkrachten over welke internetsites stimulerend zijn voor het verder ontwikkelen van de Nederlandse taal. Met ouders hebben wij graag een relatie gebaseerd op begrip en respect voor elkaar, een uitgangspunt voor goede communicatie. Als u, om wat voor reden dan ook, ontevreden bent, verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij één van de leerkrachten, de coördinator of bij één van de bestuursleden. Lezen is dromen met je ogen open... 27

29 Verbeterpunten schooljaar Het is goed om eens in de vier jaar goede feedback te ontvangen en we beseffen ons des te meer hoe belangrijk het is om met aandacht aan verbeterpunten te werken. De inspecteur is geweest in maart 2012, en heeft een positief rapport geschreven. Uiteraard waren er wat verbeterpunten, die onze aandacht nodig heeft. Wat tijdens teambesprekingen steeds weer naar voren komt is het werken met niveauverschil binnen de groep. Uiteraard is het binnen de Oranje Viermaster logisch dat we de groepen zo homogeen mogelijk willen maken, maar helaas is dat niet altijd perfect te realiseren. We hebben te maken met grote afstanden binnen de twee locaties vanwaar de Oranje Viermaster haar lessen organiseert. Ook houden we zoveel mogelijk rekening met het plaatsen van broertjes en zusjes op dezelfde tijd en locatie. Dit betekent dat we soms niet anders kunnen dan groepen samenstellen waarin de niveaus uit elkaar liggen. Als het al haalbaar is om bijvoorbeeld 4 leerlingen uit groep 6 bij elkaar te plaatsen, is het een feit dat zelfs deze vier leerlingen qua niveau erg kunnen verschillen. De ene leerling heeft meer tijd nodig voor het eigen maken van de stof dan de andere. In principe willen we niet dat leerlingen die sneller door de stof heen kunnen, moeten wachten op leerlingen die bijvoorbeeld wat meer tijd nodig hebben, leerlingen die de stof nog niet beheersen, leerlingen die de stof onvoldoende beheersen Wij maken dan de keuze om iedere leerling, individueel, op zijn/haar niveau te laten werken aan onze methode, die daar uitermate geschikt voor is. De snellere leerling krijgt meer verdiepings- en verrijkingsmateriaal aangeboden en de leerling die meer tijd nodig heeft, krijgt oefeningen aangeboden uit een taalboek extra, om zo toch de niveaus zo dicht mogelijk bij elkaar te houden. Dit jaar zal extra aandacht worden besteed aan intervisie en evaluaties binnen het team, zodat we allen op één lijn zitten en kwalitatief goed onderwijs blijven bieden. Het ondersteunen van elkaar, het afstemmen op elkaar en het samen zorgen voor goede, kwalitatieve lessen wordt wederom onze prioriteit dit jaar! 28

30 Op de internetsite van de Onderwijsinspectie, vindt u onder de knop Schoolwijzer informatie over de kwaliteit van scholen. Deze wordt gepresenteerd in de vorm van een rapportenoverzicht en een Toezichten/of kwaliteitskaart. Voor meer informatie kunt u terecht bij één van onze leerkrachten of u kunt de internetsite bezoeken van het Nederlandse MVO: Overstap van Basisonderwijs naar Voortgezet Onderwijs Sinds 2002 is de Oranje Viermaster gestart met het aanbieden van NTC Voortgezet Onderwijs. Zie ook elders in deze gids het hoofdstukje Voortgezet Onderwijs. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze Voortgezet Onderwijs docente Wieteke. Sinterklaas 29

31 Nieuwe initiatieven Het komende schooljaar krijgen de volgende punten bijzondere aandacht: Spellingsregels door het veelvuldig herhalen van de spellingsregels wordt het een automatisme bij de leerlingen. Leerkrachten hebben met elkaar afgestemd dat de regels elke les herhaald worden. Dit gebeurd a.h.v. spellingsregels op platen en de regels worden tegelijkertijd aan de hele klas geleerd. Woordenschat wordt dit jaar wederom een speerpunt. Het thema van de Kinderboekenweek: Hallo Wereld Woordenschatonderwijs Vraag: Wat is het belang van woordenschat voor taalvaardigheid? Antwoord: Een voldoende woordenschatbeheersing is cruciaal voor taalvaardigheid. Je hebt immers woorden nodig en kennis over hun betekenis en gebruik om je gedachten en ideeën over te kunnen brengen, zowel mondeling als schriftelijk. Ook voor het begrijpen van geschreven en gesproken taal is woordenschat belangrijk; zo is woordenschat de belangrijkste factor voor tekstbegrip, dat blijkt telkens weer uit onderzoek. Bron: 30

32 We willen dat alle leerkrachten elk nieuw schooljaar zich weer goed bewust zijn van het belang van woordenschatonderwijs. Omdat het verhogen van de woordenschat, met name voor NTC-leerlingen, cruciaal zijn. U zult daarom wel eens termen horen van uw kind dat hij/zij een woordspin heeft gemaakt, of een woordkast hebben als huiswerk. Daarnaast zullen we de nieuw ontwikkelde woordenschatmethode die gemaakt is door de stagiaires van afgelopen jaar toepassen in onze lessen. Begrijpend lezen We gaan in de lessen actief aandacht besteden aan het lezen van teksten. De verhalen in de taalmethode lenen zich hier uitstekend voor. Ook het eerder genoemde Nieuwsbegrip, is hiervoor zeer geschikt. We zullen tijdens de lessen begrijpend lezen aandacht besteden aan de leesstrategieën, die dienen als hulpmiddel om een tekst beter te begrijpen, namelijk: Voorkennis gebruiken Voorspellen Visualiseren Vragen bedenken. Deze strategieën zijn algemeen toepasbaar en zullen kinderen (en volwassenen) helpen bij het beter leren begrijpen van teksten. Het doel is dat alle leerlingen, door de leesstrategieën te leren kennen en veel te gebruiken, de vragen automatisch in hun hoofd laten afspelen, waardoor ze een beter inzicht krijgen in teksten, en betere lezers worden. Ook hier wijzen we u op de nieuwe ontwikkelde site van nieuwsbegrip: 31

33 Huishoudelijke mededelingen De plaatsing van nieuwe kinderen op onze school Een eerste kennismaking is een belangrijk gegeven! We vinden het belangrijk dat ouders bewust wel of niet voor onze school kiezen. Daarom besteden we veel aandacht en tijd aan goede en open informatie over ons NTC onderwijs. We hebben met belangstellende ouders een informatiegesprek en we laten de school zien. Uw kind is ingeschreven op het moment dat u een inschrijfformulier ingevuld, ondertekend en ingeleverd heeft. De betreffende groepsleerkracht neemt tijdig contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Ook wordt dan afgesproken wanneer uw kind kan komen kennismaken met de nieuwe groep. Als bij de inschrijving van een leerling bepaalde leer- en of gedragsproblemen worden gemeld door de ouders, zal vooraf aan het intakegesprek een oriënterend gesprek worden gehouden met de ouders, leerkracht en/of de NTC-coördinatrice. Aan de hand van dit gesprek wordt gekeken of de school de gewenste extra hulp kan bieden die een leerling nodig heeft voor het volgen van de lessen. In overleg met het bevoegd gezag hebben we het volgende afgesproken: De mogelijkheid bestaat, dat gedurende het schooljaar, sommige groepen dermate groot zijn, dat we een wachtlijst in moeten voeren. Per maand bekijken we de verdeling van de kinderen over de verschillende groepen per locatie; de kinderen met een broertje of zusje op school genieten voorrang. De kinderen van de wachtlijst volgen daarna. Als blijkt dat op een locatie de toestroom van nieuwe leerlingen te groot is, wordt in overleg met de ouders besproken of het kind naar een andere locatie gaat. De laatste 6 weken van een schooljaar worden er in principe geen nieuwe kinderen meer geplaatst. Aannamebeleid en intakeprocedure Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd wordt is het belangrijk dat leerlingen in de juiste groep zitten. Daarom 32

34 hebben wij een aannamebeleid ontwikkeld en is er een duidelijke intakeprocedure geformuleerd. Aanname beleid Nieuwe leerlingen 4 / 5 jr. 1. De ouder of verzorger heeft contact met de O4M. Als de ouder contact zoekt met de NTC coördinator of een bestuurslid, verwijst deze de ouder door naar de leerkracht. De leerkracht schat de situatie in, in sommige gevallen kan de leerkracht meteen zeggen dat het kind niet aangenomen kan worden. (te jong, geen NL. Nationaliteit, te weinig Nederlands sprekend, e.d.) 2. De leerkracht zorgt dat het Dit ben ik formulier bij de ouders komt. 3. De leerkracht en de ouders hebben een intakegesprek, ze nemen het Dit ben ik formulier gezamenlijk door. Dit gebeurt voor de leerling deelneemt aan de les. Nieuwe leerlingen boven de 5 jaar. (zij-instromers) 1. Het intake formulier wordt ingevuld door de ouders. 2. bij het intake formulier is een onderwijskundig rapport indien de leerling van een andere NTC school, of uit Nederland komt. 3. Intake gesprek met de ouders vindt plaats, waar het intake formulier wordt doorgesproken. De leerkracht heeft een afstreeplijst waarop de zij bijhoudt hoeveel risico factoren er zijn. In dit gesprek worden ook de doelen van het onderwijs doorgenomen en de verwachtingen van de ouders. Aan de hand van het gesprek doet de leerkracht (in overleg met collega s) een voorspelling. A. Aannemen: R2 en R1 leerlingen, waarvan geen gedragsproblemen, leerproblemen en taalproblemen bekend zijn. B. Aannemen onder voorwaarde* dat ouders en leerkracht in de beginfase bijv. 1 x per maand telefonisch contact hebben over de ontwikkeling van het kind tijdens de Nederlandse les. Dit gebeurt 33

35 bij R3 leerlingen en leerlingen die uit het speciaal onderwijs komen in Nederland. (de verantwoordelijkheid voor het contact ligt bij de ouders). Na 3 maanden is er een gesprek om te kijken of de leerling zich goed ontwikkeld. C. Afwijzen: De leerling verstaat geen Nederlands, heeft geen Nederlandse nationaleit, Nederlands is thuis geen levende taal, onoverkomelijke gedrags en of leerproblemen. D. Uitgesteld aannemen: Er is geen onderwijskundig rapport, de leerling kan pas komen als dit bij de leerkracht is. *In geval van leerproblematiek hebben wij de mogelijkheid milde problemen goed te ondersteunen. Daar waar er ernstige problemen op het gebied van bijvoorbeeld dyslexie spelen, heeft de school noch de middelen, noch de menskracht om de betreffende leerling adequaat te begeleiden of te remediëren. De belangrijke vraag is daarbij steeds, wat een leerling nog kan leren in de groep. Ook een leerling met leerproblemen zal grotendeels mee moeten kunnen doen met het programma van de groep, zonder dat dat een onevenredige belasting van de leerkracht in termen van tijd tijdens de lessen vraagt. Noot: Als ouders leer- of gedragsproblemen niet melden en de school komt erachter dat er problemen zijn, de school zich het recht voorbehoud het kind dan alsnog niet te plaatsen of te verwijderen. Schoolverzuim Om schoolverzuim te beperken houden wij in de les een absentenregistratie bij. In het rapport vermelden de leerkrachten het verzuim. In gevallen van regelmatig verzuim van uw kind, nemen wij contact met u op. Indien er geen verbetering komt in de situatie heeft de school de mogelijkheid de leerling de toegang te weigeren. Tevens verzoeken wij de ouders met klem er zorg voor te dragen dat de leerlingen op tijd aanwezig zijn. Laatkomers storen de les! Omdat wij echter inzien dat het voor sommige leerlingen veelgevraagd is om iedere week naar de Nederlandse lessen te komen, zij hierdoor feestjes moeten missen of niet deel kunnen nemen aan sportfestijnen, willen wij wederom dit schooljaar permitteren dat een leerling 3 lessen mist. Wij gaan er vanuit dat ouders dan zelf een keuze maken welke lessen een leerling mag missen over het gehele schooljaar heen en de andere lessen gewoon aanwezig zijn. 34

36 Ziektemeldingen Wanneer een kind ziek is, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk (per ) of telefonisch laten weten aan de leerkracht. Ook als uw kind wat langer ziek is of in het ziekenhuis moet worden opgenomen, stelt u de leerkracht dan op de hoogte. Inschrijving Elk schooljaar moeten de leerlingen opnieuw worden aangemeld via een inschrijfformulier. Dit formulier is te verkrijgen bij het secretariaat van de school of te downloaden en on-line in te vullen op onze website. De ouders wordt verzocht dit formulier ondertekend vóór of bij aanvang van de 1 e les in te leveren samen met een geldig legitimatiebewijs en een kopie van het verzekeringsbewijs van hun kind(eren). Deze documenten heeft het Bestuur van de Oranje Viermaster nodig voor de subsidieaanvraag bij de Nederlandse Overheid. Let op: u heeft slechts één inschrijfformulier nodig om uw kind(-eren) in te schrijven. Instromen tijdens het schooljaar Er zijn gedurende het schooljaar 2 momenten waarop leerlingen kunnen instromen. Dat is na de kerstvakantie en na de paasvakantie. In een enkel geval kan de leerkracht besluiten hiervan af te wijken. Leerlingen kunnen zonder problemen instromen als er plaats is in de bestaande lesgroepen. Als dat niet kan omdat een groep vol is, kan een leerling op een wachtlijst worden geplaatst tot er genoeg aanmeldingen zijn om een nieuwe lesgroep te starten of tot er leerlingen uitstromen. Schorsing en verwijdering van kinderen Ook dit onderwerp heeft te maken met zorg voor kinderen! Het zal niet gauw voorkomen! Maar de wet schrijft een procedure voor. Als een kind zich misdraagt (pesten, discrimineren, ernstig schelden, het herhaaldelijk negeren van een schoolregel e.d.) gevaarlijk gedrag vertoont (driftbuien, mishandeling, gooien met voorwerpen) waarbij de 35

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011

Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Schoolgids Nederlandse School in Bethesda 2010-2011 Inhoud Woord vooraf 1. Een schets van onze school: wie, wat en waar 1.1. Naam en gegevens van de school 1.2. Locatie van de school 1.3. Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 NTC school De Vaarboom Cambridge

Schoolgids 2013-2014 NTC school De Vaarboom Cambridge Schoolgids 2013-2014 NTC school De Vaarboom Cambridge Inhoud WOORD VOORAF... 3 WAAROM EEN SCHOOLGIDS?... 5 HOOFDSTUK 1 DE SCHOOL... 6 1.1 ACHTERGROND VAN DE SCHOOL... 6 1.2 COÖRDINATOR, LERAREN EN BESTUUR...

Nadere informatie

Schoolgids 2010/2011

Schoolgids 2010/2011 Watoto - De Nederlands / Vlaamse School Kampala Schoolgids 2010/2011 Schoolgids 2010/2011 SCHOOLGIDS 2010/2011 Watoto, Nederlands /Vlaamse School Kampala P.O. Box 7728 Kampala, UGANDA E-mail adres: Telefoon:

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2011/2012

SCHOOLGIDS 2011/2012 SCHOOLGIDS PRIMAIR ONDERWIJS (PO) en VOORTGEZET ONDERWIJS (VO) 2011/2012 Vereniging Nederlanders in Chersonissos "Het Klokhuis Kreta - Griekenland Inhoudsopgave Inleiding 3 1. De school: wie, wat, waar

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Stichting Nederlandse Taal en Cultuur Barcelona Oranje-dijkschool NTC basis- en voortgezet onderwijs Schoolgids 2013-2014 Schoolgids pagina 1 / 37 Woord vooraf Welkom bij de Oranje-dijkschool. Dit is onze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 Stichting NOHB Nederlands Onderwijs Hanzestad Bremen SCHOOLGIDS 2012-2013. 1 Een woord vooraf Waarom een schoolgids voor ouders Deze schoolgids is bedoeld om u als ouders te informeren over het komende

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen

SCHOOLGIDS. NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015. Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen SCHOOLGIDS NTC Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs 2014/2015 Directeur/leerkracht: Emilie van Deursen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. INLEIDING... 4 Waarom een schoolgids?... 4 Wat staat er in deze

Nadere informatie

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing

De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing !! De Rode Leeuw De Nederlandse School in Beijing Schoolgids 2015 2016 De Rode Leeuw p/a Western Academy of Beijing #10 Lai Guang Ying Dong Lu Chao Yang District Beijing 100103 People s Republic of China

Nadere informatie

Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014

Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014 Schoolgids De Nederlandse School in Bethesda 2013-2014 Inhoud Woord vooraf 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 9 10 12 12 14 14 15 15 15 16 16 16 17 18 18 19 19 19 21 21 22 22 1. Wie zijn we en waar staan en gaan

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013

SCHOOLGIDS 2012-2013 SCHOOLGIDS 2012-2013 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar... 5 1.1 Contactgegevens...5 1.2 Schoolorganigram...5 1.3 Wie is wie...7 2. Waar de school voor staat... 8 2.1 Missie...8 2.2 Visie...8

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6

Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 S C H O O L G I D S 2014-2015 Inhoud Inleiding... 4 1. De school: wie, wat, waar?... 5 1.1 Contactgegevens... 5 1.2 Schoolorganigram... 5 1.3 Wie is wie... 6 2. Waar de school voor staat... 7 2.1 Missie...

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren

Schoolgids. Cbs De Vuurtoren Schoolgids Cbs De Vuurtoren Uw kind. Onze gemeenschappelijke zorg. Een goede keuze Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op cbs De Vuurtoren.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool

Schoolgids 2014-2015 Graaf Jan van Montfoortschool Graaf Jan van Montfoortschool Samen leven, samen leren VOORAF Hierbij presenteren wij u de nieuwe schoolgids voor het cursusjaar 2014-2015. Een schoolgids geeft een kijkje in de school. Met deze schoolgids

Nadere informatie

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1

schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Jongbloed 103 Curacao,.N.A. telefoon: 7374056 e-mail: pipitabasis@carib-online.net www.pipita.net schoolgids 2011-2012 Pipita basisschool schoolgids 2011-2012 1 Inleiding Beste ouder(s), Deze schoolgids

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs. Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo. Schooljaar 2013/2014

Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs. Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo. Schooljaar 2013/2014 Schoolgids NTC primair en voortgezet onderwijs Stichting Nederlands Taal Onderwijs Cairo Schooljaar 2013/2014 Lokatie: 3A, Magra El Sail Street, Sakanat El Maadi, 01207161135 E: ntocegypte@hotmail.com

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord

INHOUDSOPGAVE. Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord INHOUDSOPGAVE Titelblad Inhoudsopgave Voorwoord Deel I FRANCISCUSSCHOOL IDENTITEIT & VISIE 1.1 Identiteit 4 1.2 Waar de school voor staat 4 1.3 Organisatie van het onderwijs 6 1.4 Zorg voor de kinderen

Nadere informatie

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids

EEN WOORD VOORAF. Wat staat er in deze schoolgids EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 van De Piramide te Gennep. Met deze gids willen we u informatie geven over onze school. Onze school is een speciale school voor basisonderwijs (SBO).

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2003-2004

SCHOOLGIDS 2003-2004 SCHOOLGIDS 2003-2004 Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Aangepaste lay-out Adressen, etc. overige scholen van de SKOR toegevoegd Medezeggenschapsraad Kardinaal Alfrinkschool Maassluis Blad 1 van 24 VOORWOORD

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof

Schoolgids 2012-2013 Chr. Basisschool De Klipper, locatie Sluiswijk. de kinderen. Verzuim. Verlof Inhoudsopgave: - Inleiding - De Klipper - De Klipper locatie Sluiswijk -Identiteit - Waar staat De Klipper voor: Pedagogisch klimaat Didactisch klimaat Het bijzondere aan De Klipper Afspraken omtrent veiligheid

Nadere informatie