O4M. SCHOOLGIDS Primair en Voortgezet Onderwijs Nederlandse Taal- en Cultuur School Algarve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "O4M. SCHOOLGIDS 2012 2013 Primair en Voortgezet Onderwijs Nederlandse Taal- en Cultuur School Algarve"

Transcriptie

1 O4M SCHOOLGIDS Primair en Voortgezet Onderwijs Nederlandse Taal- en Cultuur School Algarve 0

2 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Een woord vooraf 2 Contactgegevens 4 Adressen les locaties 6 Adressen Bestuur 7 De school 7 Het onderwijs 11 Richting en taalsituatie 13 Verbeterpunten /Bezoek van de Inspecteur 28 Huishoudelijke mededelingen 32 Ouderbijdrage 36 Intake procedure 40 Klachten en vertrouwenskwesties 45 Voortgezet Onderwijs 46 Adressen instanties 54 Vakantie rooster 56 Nawoord 57 Vereiste documentatie 58 Deze schoolgids is goedgekeurd door het bestuur van onze school. Datum: 22 augustus 2012 Voorzitter: Mevr. M van Mierlo 1

3 O4M Een woord vooraf Welkom terug bij de Oranje Viermaster (O4M). Na een warme, Portugese zomer, staat het team van de Oranje Viermaster weer klaar om haar leerlingen te begroeten; ze hebben er weer zin in om vol enthousiasme aan de slag te gaan. Voor u ligt de schoolgids van de Oranje Viermaster. De schoolgids is een gids waar mee we u, als ouder, op de hoogte brengen van het reilen en zeilen op onze school, hoe we dingen geregeld hebben en wat u van ons als school mag verwachten. De Oranje Viermaster wil een school zijn die staat voor goed NTConderwijs. Een school waar u en uw kind met plezier naar toe gaan. In de omgang met kinderen en ouders willen wij ons laten leiden door waarden en normen als gelijkwaardigheid, solidariteit en respect voor elkaar en de omgeving. Als u deze schoolgids nauwkeurig doorleest, dan bent u op de hoogte van de meest belangrijke zaken betreffende het komende schooljaar en kunt u lezen wat u van de Oranje Viermaster mag verwachten en waaraan we herkend willen worden. De schoolgids is echter niet alleen bedoeld voor ouders die op zoek zijn naar NTC-onderwijs voor hun kind(eren), maar ook juist bestemd voor ouders, die al een kind(eren) op onze school hebben. 2

4 Wij vinden het belangrijk u goed te informeren over de werkwijze van onze school. Als ouder legt u tenslotte een klein deel van de ontwikkeling van uw kind in onze handen. Wij vermelden in onze schoolgids dan ook graag de doelen, die wij met ons onderwijs nastreven en de activiteiten, die wij ondernemen om die doelen te bereiken. De voorwaarden voor goed onderwijs zoals; een uitdagende omgeving, leermiddelen, gemotiveerde leerkrachten en voldoende faciliteiten, zijn volop aanwezig. Jaarlijks wordt de gids herzien en vastgesteld na goedkeuring door het bestuur. De digitale versie van deze schoolgids kunt u lezen via onze website Ook verschijnt enkele keren per jaar een Nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van de overige activiteiten binnen en buiten de school. Uiteraard wel belangrijk om te lezen! Wij wensen u veel plezier met het lezen van deze schoolgids en hopen dat deze op een prettige manier zal bijdragen aan de beantwoording van uw vragen. We verzoeken iedereen die opmerkingen en suggesties over de gids heeft, deze aan ons te laten weten. We kunnen er dan bij een volgende uitgave dankbaar gebruik van maken. Hoewel getracht is zo volledig mogelijk te zijn, kunnen aanvullingen en afwijkingen voorkomen. Wij zijn trots op onze school, onze leerlingen en ons NTC onderwijs! Met vriendelijke groeten, Bestuur en team van de De Oranje Viermaster NEDERLANDS ONDERWIJS ALGARVE 3

5 Gegevens van de school Naam: STICHTING O4M DE ORANJE VIERMASTER Internationale Nederlandse School Algarve / Escola Holandesa do Algarve Adres: Sítio das Seixosas, freguesia de Ferragudo, Sitio de Estombar, Concelho de Lagoa Algarve, Portugal Ingeschreven in de KvK: Portugees NIPC: Telefoonnummer: / vaste lijn: adres: Internet: Voor volledig basis- en voortgezet onderwijs kunt u ook kijken op deze zelfde site. Bank Caixa Geral de Depositos in Carvoeiro Bankrekening nummer: NIB: BIC: CGDIPTPL IBAN: PT Schoolgebouw van onze dagschool locatie te Sesmarias: Onze vaste dagschoollocatie heeft 4 lokalen, een aula, een keuken, 2 toiletblokken, een bibliotheek, directieruimtes, een EHBO post en twee ruime speeltuinen. Alles op een grondstuk van 4000 m2. Voor de school zijn enkele parkeerplaatsen. O4M Escola Holandesa do Algarve 4

6 Website Nog steeds hebben wij onze eigen website Deze website wordt voortdurend verbeterd en aangepast. We proberen de site zo veel mogelijk actueel te houden. U kunt er veel informatie vinden en uw kinderen eventueel direct aanmelden. Via de mailfunctie kunt u ons gemakkelijk bereiken voor vragen of opmerkingen. Bij verschillende gelegenheden en tijdens lessituaties zijn fotos genomen van o.a. de leerlingen. Een kleine selectie hiervan is afgedrukt in deze schoolgids. Voor meer foto s verwijzen we u naar de website van onze school. 5

7 Adressen Adressen van de leslokaties Sesmarias O4M Escola Holandesa Sitio das Seixosas Freguesia de Ferragudo Sitio de Estombar Concelho de Lagoa Tel: Tel Beja (lespunt Ferreira de Alentejo) Rua Infante D. Herique Ferreira do Alentejo Tel

8 Bestuur 2012/2013 Voorzitter Secretariaat: Marieke van Mierlo Tel: Hilde West Tel: Leerkrachten Juf Wieteke Mobiel: Meester Matthijs De School O4M De Oranje Viermaster - Nederlands Onderwijs Algarve is een Nederlandse school voor kinderen van Nederlandse en Vlaamse ouders/verzorgers die in de Algarve wonen. Het schoolprogramma is een aanvulling op het schoolprogramma van de Portugese, Duitse - of Internationale dagschool, waar onze leerlingen het normale basis- of voortgezet onderwijs volgen. De inhoud van ons lesprogramma bestaat uit Nederlandse taal en cultuur. 7

9 De NTC-afdeling van de Oranje Viermaster is opgericht in 1988 en bestaat uit een bestuur waarin 2 vrijwilligers zitten en twee betaalde, professionele leerkrachten onder leiding van een NTC-coördinator. Sinds het begin is de school een stichting. De school wordt gefinancierd uit de ouderbijdrage en een subsidie van de Nederlandse overheid. Ouders kiezen voor NTC-onderwijs omdat er speciale banden zijn met Nederland en met de moedertaal van één of beide ouders. Voor kinderen die na zekere tijd terug willen keren naar Nederland om hun schoolloopbaan voort te zetten, wordt de kans op mogelijke overgangsproblemen aanzienlijk verminderd. De lessen worden gegeven op 2 verschillende lespunten in de Algarve. Op onze eigen O4M-lokatie na, zijn wij op andere scholen, tempos livros en juntas te gast. Wij maken alleen gebruik van het meubilair, het speelplein en de sanitaire voorzieningen. Bibliotheek: Op onze hoofdlocatie hebben we een kleine bibliotheek. Onze leerkrachten zorgen ervoor dat er bibliotheekboeken rouleren over de verschillende lespunten. We proberen ieder schooljaar nieuwe boeken aan te schaffen, zodat onze bibliotheek altijd een ruime keuze blijft behouden. We richten ons dan op boeken uit de Kinderboekenweek of boeken die op een andere manier in Nederland in de publiciteit zijn gekomen (bijvoorbeeld bekroond met de gouden griffel). Op de bijscholingsdagen van de snob is altijd een uitgebreide boekenmarkt aanwezig, waar onze leerkrachten zich zullen laten informeren over welke boeken niet gemist kunnen worden in onze bibliotheek. Computer: De Oranje Viermaster heeft drie laptops met een draadloze internetconnectie voor gebruik op de locaties. In de lessen krijgen de leerlingen de mogelijkheid om gebruik te maken van relevante internetsites of krijgen zij verdiepingsmateriaal van de lesmethode aangeboden. Voor alle groepen zijn er programma s beschikbaar, zodat de leerlingen vanaf groep 1 gebruik van de computer kunnen maken. De computers worden ingezet ter ondersteuning bij taal, lezen en spelling. Ook wordt de computer gebruikt voor actuele en wereldoriënterende werkstukken. 8

10 Onze missie: waar we voor staan Onderstaande missie is door het onderwijsteam, directie en bestuur van de Oranje Viermaster opgesteld in juni 2007 en opgenomen in het Schoolplan van en van (voor totale versie: zie onze site); De Oranje Viermaster is een financieel gezonde onderwijsinstelling, organisatorisch in staat om bij behoeften en uitdagingen snel en efficiënt de juiste oplossingen aan te dragen, allen in dienst van een optimale onderwijskwaliteit. Onze onderwijsvisie is het centraal stellen van het zo goed mogelijk bijhouden van de Nederlandse taal en cultuur met het oog op een eventuele terugkeer en/of voortzetting van de schoolloopbaan in Nederland. Uit de missie blijkt dat de Oranje Viermaster onderkent dat de school op financieel en organisatorisch vlak gelijke tred dient te behouden met de kwantitatieve groei van afgelopen jaren (en verwachte groei in de toekomst) om hoge kwaliteit van onderwijs te kunnen blijven garanderen. Personele bezetting Onze school heeft momenteel twee leerkrachten: Juf Wieteke Meester Matthijs De Algemene Directeur van de O4M is tevens de NTC coördinator; Dhr. Gert Wind De leerkrachten die op onze school werken, zijn belangrijk. Zij zorgen ervoor dat de materialen en methoden zinvol gebruikt worden. Zij werken niet op eigen houtje, maar besteden veel tijd aan samenwerking en overleg. Jaarlijks wordt geld uitgetrokken voor 9

11 bijscholing. Onze leerkrachten blijven op de hoogte van nieuwe trends, ontwikkelingen en onderwijsmethoden via vakliteratuur, Internet en de bijscholingscursus van de Stichting NOB. Vorig jaar (juli 2011) is onze leerkracht Wieteke op cursus geweest bij de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (snob). Zij is begonnen aan een bekwaamheidstraject voortgezet onderwijs (een intensieve cursus van 15 maanden). Dit omdat het aantal VO-leerlingen toeneemt en de O4M ook aan die leerlingen kwalitatief goed onderwijs wil geven. In geval van ziekte of afwezigheid van een van de leerkrachten worden de lessen waargenomen door een collega of een invalkracht. Soms ontkomen we er niet aan om dan groepen samen te voegen. Een enkele keer kan het voorkomen, dat we geen opvang meer kunnen realiseren en we ouders moeten vragen kinderen een les niet naar school te laten komen. In dit geval zal de leerkracht proberen de gemiste les op een ander tijdstip in te halen. U zult hiervan altijd per op de hoogte worden gesteld. We vragen u in betreffende situatie om uw begrip. Een telefoonketen per groep wordt jaarlijks opgesteld, zodat er bij eventuele veranderingen adequaat gereageerd kan worden. Contactouders en hulpouders Om de communicatie tussen alle partijen goed te laten verlopen, zal ook dit schooljaar een contactouder per locatie worden gezocht. Ouders die belangstelling hebben, kunnen op school informatie krijgen en/of zich opgeven voor één van de vormen van ouderhulp. Regels voor de ondersteunende werkzaamheden van ouders. De hulpouder werkt altijd onder verantwoordelijkheid van het onderwijzend personeel. Dit betekent dan ook dat de hulpverlenende ouder geen informatie over leerlingen aan derden mag verstrekken. 10

12 Sponsoring De inkomsten van "de Oranje Viermaster" bestaan uit subsidie van de Nederlandse overheid en lesgeld van de ouders. De Oranje Viermaster kan hiermee de vaste lasten dekken. Echter om onderwijs van optimale kwaliteit te kunnen bieden zijn er aanvullende inkomsten nodig. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van nieuwe, recente lespakketten. Kortom; Met uw financiële bijdrage kan "de Oranje Viermaster" ondersteunende activiteiten ontwikkelen die ten goede komen aan de kwaliteit van ons onderwijs en de prestaties van de leerlingen. Bij sponsoring hoeft u overigens niet alleen te denken aan een financiële bijdrage. Ook giften in natura zijn welkom, zoals Nederlandse prentenboeken, DVD s, apparatuur (laptops, TV s) of educatieve spelletjes. Alle vormen van sponsoring zijn welkom! Hierbij dient wel te worden aangetekend dat sponsoren geen invloed hebben op het beleid van de school. Wij doen graag wat terug voor onze sponsoren, nl; Bedrijven en organisaties die "de Oranje Viermaster" door middel van sponsoring steunen, krijgen op onze site een link naar hun website en mogen gratis adverteren in onze schoolkrant. Het onderwijs Ons onderwijs heeft als doelstelling zoveel mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. We houden rekening met het niveau van iedere leerling. Aangezien dat in ons type onderwijs zeer divers kan zijn, werken we veel individueel. Dit vraagt van de leerlingen een zelfstandige werkhouding. Aan deze ontwikkeling besteden wij dan ook veel aandacht. 11

13 De ontwikkeling van het onderwijs in onze NTC school Het onderwijs aan onze school is altijd in ontwikkeling. Het is een nooit eindigend proces van verbetering/vernieuwing, evaluatie en bijstelling, gevolgd door nieuwe verbeteringen. Dit cyclische proces van vernieuwing en verbetering wordt uitgebreid beschreven in het schoolplan (zie onze site voor het volledige schoolplan) Groepsindeling De groepen zijn veelal naar leeftijd, niveau, lesrooster van de dagschool van uw kind en geografische ligging ingedeeld. We proberen ook rekening te houden met de verschillende taalsituaties. Om de kwaliteit van ons onderwijs optimaal te houden, heeft de niveauindicatie van de leerling prioriteit als het gaat om indeling in een groep. In de lesgroepen zijn de leerlingen onderverdeeld in leeftijd- of niveaugroepen en wordt er instructie gegeven op niveau, waar nodig individueel. De groepen bestaan normaal gesproken uit minimaal 8 tot maximaal 14 leerlingen. In een enkel geval kan hiervan worden afgeweken. Doordat we met grotere groepen werken is het belangrijk dat die groepen zo homogeen mogelijk zijn. Om elke leerling de benodigde aandacht te kunnen geven, streven wij naar een maximum van (niet meer dan) 3 niveaus in een groep. Om deze reden zal de leerkracht soms adviseren een leerling in een andere lesgroep te plaatsen dan waar de voorkeur van de ouder naar uit gaat. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de groepsgrootte en/of samenstelling van voorgaande jaren. We streven ernaar de groepen, zoals die bij de aanvang van de lessen zijn samengesteld, het gehele jaar niet te wijzigen. Toch kan het voorkomen dat er omstandigheden zijn waardoor dit wel gebeurd. In die gevallen zullen de ouders geïnformeerd worden. Wij vragen u in deze om begrip en tolerantie. 12

14 Omstandigheden die tot groepswijzigingen kunnen leiden: Wijzigingen in de groepsgrootte door in- en uitstroom leerlingen. Ziekte of andere (langdurige) afwezigheid van één van de leerkrachten. Veranderingen m.b.t. het taalniveau en taalsituaties van de verschillende leerlingen in een groep. De overgang van groep 2 (kleutergroep) naar groep 3, waar met lezen wordt begonnen. De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Richting/taalsituatie In ons onderwijs sluiten wij aan bij de verschillende taalniveaus van de leerlingen. De volgende 3 richtingen zijn te onderscheiden: Richting 1 Voor kinderen die het Nederlands goed beheersen en waarvan beide ouders Nederlandstalig zijn, is ons streven de basisschool in 8 jaar 13

15 te doorlopen. Met 12 jaar zijn de leerlingen klaar en kunnen indien gewenst naar het Voortgezet Onderwijs. Richting 2 Voor kinderen die het Nederlands beheersen en één van de ouders Nederlandstalig is, streven wij ernaar de basisschool in maximaal 10 jaar te doorlopen. Deze leerlingen kunnen met 14 jaar indien gewenst naar het Voortgezet Onderwijs. Richting 3 (kinderen die het Nederlands onvoldoende beheersen) Het is in principe niet mogelijk om een R3 leerling in te passen in een bestaande groep. Zolang de O4M geen aparte R3-groep start, kan het zijn dat uw kind op grond van zijn/haar kennis van de Nederlandse taal, geadviseerd wordt om eerst het niveau van de Nederlandse taal te verbeteren, voordat het aansluiting kan vinden in een bestaande NTC groep. In een enkel geval wordt hiervan (na overleg met de ouders) afgeweken. Mocht u geïnteresseerd zijn in speciale (extra) lessen met als doel het verbeteren van de kennis van de Nederlandse taal van uw kind(-eren), dan kunt u contact opnemen met ons bestuur. Sommige kinderen hebben een achterstand in het Nederlands. Deze kinderen uit groep 1 tot en met groep 4 worden getoetst met de TAK toets (taaltoets alle kinderen) Zo krijgt de leerkracht beter inzicht in de taalontwikkeling van het kind. Indien nodig wordt er vervolgens een aangepast plan gemaakt waarin ouders betrokken zullen worden. Activiteiten in groep 1 en 2 Interactief voorlezen In de onderbouw staat interactief voorlezen centraal. De meeste activiteiten zullen plaatsvinden rond een prentenboek. Door systematisch op een interactieve wijze voor te lezen zullen kinderen alle taaldoelen zoals die gesteld zijn voor groep 1 en 2 behalen. 14

16 Een prentenboek met een thema zal steeds een aantal weken centraal staan. Hieruit vloeien alle (taal-) activiteiten voort. De activiteiten worden routines genoemd. De routines zijn vaste, steeds terugkerende activiteiten en leersituaties die voor de kinderen herkenbaar zijn. De taal- en leesroutines zetten de kinderen aan tot lees-, praat-, en schrijfactiviteiten. Aan elk thema worden ongeveer 4 weken besteed. De manier van werken in de onderbouw heeft veel overeenkomsten met ontwikkelingsgericht onderwijs zoals dat in Nederland op veel scholen wordt gedaan. Leren lezen is geen doel op zich, leren lezen is een middel. Een middel om toegang te krijgen tot een wereld aan informatie en fantasie en een middel om je woordenschat te vergroten. Juist in een buitenlandsituatie is het zo belangrijk dat kinderen Nederlandse boeken gaan en blijven lezen, ook al hebben ze les in een andere taal. En dan ligt er nog een stukje verantwoordelijkheid bij de ouders, BLIJF VOORLEZEN! Voorlezen is pure leespromotie; - lees uw kind voor uit zijn of haar lievelingsboek, - leen een boek uit onze bibliotheek, - kies een vast moment voor het lezen, - maak gebruik van cd s waar verhalen op staan (voor bijvoorbeeld in de auto), - lees samen met uw kind. Het gaat hier vooral om het enthousiast maken van kinderen voor boeken en schrijvers, en met onze inzet en uw hulp als ouder moet dat zeker lukken. 15

17 Thematisch werken Met ieder nieuw prentenboek staat een thema centraal. Thematisch werken maakt het mogelijk zinvolle en betekenisvolle activiteiten aan te bieden. Ook de uitbreiding van de woordenschat zal gebeuren rond deze thema's. Ontluikende geletterdheid Er zal aandacht besteed worden aan het oefenen van de klanken. Naarmate de klanken beter beheerst worden, zal het kind minder moeite ondervinden met het technisch leesproces. Er wordt een start gemaakt met het koppelen van een klank aan een teken. Zelfstandig werken We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen werken. De kinderen zitten in zeer gedifferentieerde groepen en zullen in kleine groepjes instructie krijgen. In groep 1 en 2 wordt een start gemaakt met het zelfstandig werken. Sociale elementen Luisteren naar elkaar tijdens kringgesprekken, samenwerken, houden aan regels en afspraken, zijn sociale elementen waaraan wij veel aandacht besteden. De omgang met andere kinderen in een groep is daarbij van groot belang. Activiteiten in groep 3 In groep 3 gaan de leerlingen beginnen met technisch lezen en schrijven. De overstap van groep 2 naar 3 wordt besproken met de ouders en vindt meestal plaats in januari. In een enkel geval wordt hiervan (na overleg met de ouders) afgeweken. Technisch lezen In groep 3 werken we met de methode De leessleutel. Dit is een methode waarin op gestructureerde wijze het technisch lezen wordt aangeboden. Een les is opgebouwd met een structuur die steeds 16

18 terugkomt, namelijk: introductie, instructie, inoefening, verwerking en een afsluiting. De leessleutel heeft verschillende differentiatielijnen, zodat de leerkracht goed kan omgaan met de verschillen in de groep. Naar aanleiding van observaties en toetsen kan de leerkracht gefundeerd keuzes maken uit de aangeboden lessen. Spreken en Luisteren: Het belangrijkste van taal is het spreken en luisteren. Dagelijks zijn we in alle groepen nadrukkelijk bezig met het gesprek. De kringgesprekken zijn daarvan een goed voorbeeld. Ook bij de vele vormen van samenwerking tussen kinderen vinden veel gesprekken plaats en wordt ervaren hoe belangrijk het is om goed te luisteren. Om het nadenken over taal bewust te bevorderen, worden er in de onderbouw allerlei taalspelletjes gedaan en worden er versjes en liedjes aangeleerd. Voortdurend worden er projecten gedaan, zodat allerlei thema s aan de orde komen. De materialen die we in de onderbouw gebruiken zijn speciaal voor de taal van kinderen, ontwikkeld. Spellen Wanneer kinderen eenmaal kunnen schrijven, is het zaak om ze te leren dat zonder fouten te doen: het spellingsonderwijs. De kinderen krijgen instructie en allerlei oefeningen om tot een juiste schrijfwijze van de taal te komen. Lezen Wanneer kinderen in technisch opzicht voldoende kunnen lezen, worden ze ingedeeld bij het zogenaamde niveau lezen (AVI). Het leesniveau van de leerlingen wordt 2 maal per jaar getoetst. De AVI-toetsen worden in Nederland sinds 3 jaar niet meer gebruikt, maar er zijn echter al veel Nederlandse scholen die hier kritiek op hebben, omdat er geen nieuwe manier van toetsen is aangeboden. Wij kiezen er dan ook voor om door te gaan met deze manier van toetsen, omdat de leerkrachten een heel duidelijk inzicht krijgen in het 17

19 leesniveau van de leerling. Zolang er nog geen alternatief voor de AVI-toets wordt aangeboden, blijven we gebruik maken van deze vorm van toetsen. Lezen heeft ook een aspect van vrijetijdsbeleving in zich. Het is fijn als kinderen lezen leuk vinden. We proberen dit te stimuleren door de uitleen van boeken in onze bibliotheek te promoten. Ouders kunnen ook een kijkje nemen in onze bieb, zodat u weet welke boeken er te leen zijn. Ook kunnen onze leerkrachten u adviseren in de aanschaf van leesboeken op niveau van uw kind. Om de leesprestaties van kinderen te verhogen en de leesbeleving te vergroten is het belangrijk dat kinderen een goed boek lezen, een boek dat ze technisch gezien aankunnen, maar vooral ook een boek dat hen aanspreekt. Onze schoolbibliotheek heeft elk jaar weer nieuwe boeken voor alle leeftijden en interesses. De leerkrachten hebben de taak om te zorgen dat de leerling het juiste boek meekrijgt om te lezen. Voor de jongere leerlingen zijn dit jaar speciale leessleuteltjes aangeschaft, die goed aansluiten op het leesniveau van de beginnende lezer. Er zal aandacht worden besteed aan het betreffende boek in de klas, de leerling vertelt waarom dit boek zo leuk was, en stimuleert op deze manier ook anderen om dat boek te lezen. Stellen Onder stellen verstaan we het schrijven van eigen teksten door de kinderen. We beginnen daarmee al in de onderbouw, wanneer de leerkracht bijvoorbeeld bij een gemaakte tekening een enkele, door de leerling gedicteerde zin opschrijft. Later leert het kind steeds uitgebreider zijn gedachten op papier te zetten in de vorm van verhalen of verslagen. Deze teksten kunnen als uitgangspunt worden gebruikt voor verder individueel aanbod aan het kind op het gebied van taalonderwijs. Teksten kunnen ook gebruikt worden om aan elkaar voor te lezen. 18

20 Interactief voorlezen Om de overstap van groep 2 naar 3 niet te groot te laten zijn, gaan we dit jaar ook in groep 3 meer werken met interactief voorlezen. Er zal ook wat meer thematisch gewerkt worden. Spreekvaardigheid Om de spreekvaardigheid te bevorderen zijn er kringgesprekken naar aanleiding van een thema of een voorgelezen verhaal of prentenboek. Activiteiten in de middenbouw en bovenbouw. Om ons onderwijs aan te laten sluiten bij het onderwijs in Nederland, is het gericht op functioneel taalgebruik en gebruiken we gangbare Nederlandse taalmethodes. Taalvaardigheid bestaat uit meer dan één aspect: mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. Zes jaar geleden zijn wij gestart met de taalmethode: Taalactief. Deze methode is afgestemd op de meest recente kerndoelen die gesteld worden voor het taalonderwijs in Nederland. De methode maakt gebruik van betekenisvol leren, dat wil zeggen dat wat de kinderen leren, aansluit bij de (taal)ontwikkeling en beleveniswereld van het kind. De leerkrachten, vele ouders en de leerlingen zijn zeer enthousiast over deze taalmethode. In Taalactief wordt apart aandacht geschonken aan de leerlijn spelling, terwijl er nadrukkelijk rekening is gehouden met de andere leerlijnen voor taal. Binnen de leerlijn spelling wordt steeds consequent invulling gegeven voor kinderen die goed, gemiddeld of zwak zijn in spellen. Daarbij is het didactische BHV-model gehanteerd: Basis, Herhaling en Verrijking van de leerstof. Voor meer informatie over deze methode: of vraag de groepsleerkracht om informatie. 19

21 Woordenschat Er is het afgelopen jaar door de stagiaires van de O4M een nieuwe methode ontwikkeld die we naast de bestaande methode kunnen gebruiken. Dit om de woordenschat van alle kinderen uit te breiden. Het uitbreiden van de woordenschat blijft een uitdaging, omdat er slechts 3 uur Nederlandse les per week is. Door het vergroten van de woordenschat geef je kinderen de mogelijkheid om zichzelf beter uit te drukken, beter een belevenis te verwoorden en een groter begrip te krijgen van taal, zowel mondeling als schriftelijk. Mondeling Tijdens o.a. vrije en gerichte kringgesprekken wordt de ontwikkeling van het spreken en luisteren op verschillende niveaus gestimuleerd. We doen taalspelen, kinderen houden een boekbespreking, ze houden een spreekbeurt, we bespreken actualiteiten en ze leren discussiëren. Schriftelijk Tijdens het taalwerk komen aan de orde: spelling, woordenschat, taalbouw, taalbetekenis en taalkennis. De leerlingen werken met behulp van een taakwerkblad waar hun opdracht op staat. De computer neemt een steeds belangrijker plaats in onze samenleving in. Wij spelen hierop in door de computer te integreren in ons onderwijs. Begrijpend lezen De Oranje Viermaster maakt voor het begrijpend lezen gebruik van Nieuwsbegrip, dat door de Stichting NOB wordt geleverd via internet. Wekelijks wordt een tekst over een actueel onderwerp aangeboden, voor alle verschillende leesniveaus. Onderwerpen die de afgelopen week in het nieuws zijn geweest, worden uitgelegd en leerlingen krijgen de gelegenheid zich meer te verdiepen in actuele gebeurtenissen in Nederland. Zo wordt meteen het stukje cultuur in de lessen gebracht. De leerkracht bekijkt welke leerling voor welk niveau in aanmerking komt en verzorgt een begrijpend lezen les. De leerkracht kan bepalen of de leerlingen individueel een tekst lezen en de bijbehorende vragen hierbij zelfstandig maken of dat in groepsverband een tekst wordt gelezen en hier gezamenlijk over gesproken wordt. Recentelijk is er ook nieuwsbegrip voor leerlingen 20

22 ontwikkeld, te weten: Daar kunnen leerlingen thuis oefenen met woordenschat, een nieuwsquiz maken, ze kunnen een leuk magazine maken, teksten schrijven, spelletjes doen en fotostrips maken. Wereldorientatie Naast het wekelijkse taalprogramma en cultuur werken kinderen aan wereldoriëntatie. Afhankelijk van het niveau en de interesse van de individuele leerlingen wordt er bijvoorbeeld van de leerlingen verwacht dat ze een werkstuk of een verslag maken. Nederlandse Cultuur Het Nederlands onderwijs in het buitenland bevat ook een component Nederlandse cultuur. Hiervoor maken wij o.a. gebruik van de lespakketten van de Stichting NOB ( Land in zicht ) die speciaal voor het NTC-onderwijs zijn ontworpen. Daarnaast komen onderwerpen van maatschappelijke en politieke aard betreffende Nederland aan de orde via tijdschriftartikelen of TV-programma s. Het internet en de Nederlandse televisie zijn belangrijke bronnen van informatie voor het maken van werkstukken en het bespreken van actuele onderwerpen. Verder wordt gebruik gemaakt van Nederlandse kranten en tijdschriften om tijdens de lessen actualiteiten met de leerlingen te bespreken. Ook wordt aandacht besteed aan typisch Nederlandse festiviteiten, aan het Koningshuis en tal van andere zaken. Elk jaar besteden wij aan minimaal 2 thema s aandacht die door onze leerkrachten worden gekozen en uitgewerkt. Het thema van de Kinderboekenweek 2012 zal zijn Hallo Wereld Jaarlijks terugkerende cultuurlessen zijn Sinterklaas, Koninginnedag en het Schoolkamp. De cultuurlessen zijn onderdeel van ons jaarprogramma en vallen derhalve onder de verplichte 40 lesweken. Uiteraard wordt per niveau bekeken hoe aan de verschillende thema s invulling wordt gegeven in de lessen. 21

23 Bijhouden Nederlandse cultuur De Nederlandse cultuur bijhouden: het lijkt een eenduidige taak voor ouders en school, maar het is ingewikkelder dan het lijkt. Dat begint al met het antwoord op de vraag: wat is cultuur? Waarschijnlijk legt iedereen bij het antwoord weer andere accenten. Veel mensen komen niet verder dan denken aan een Sinterklaasfeest of Koninginnedag en vinden Nederlandse cultuurlessen niet zo belangrijk. Echter... De cultuur van een land valt eigenlijk uiteen in een paar noemers. Om te beginnen is het van belang om aardrijkskundige en geschiedkundige feiten en gegevens van een land te leren kennen: de Nederlandkunde. Daarnaast zijn er de taal en de sociale omgangsvormen - de normen en waarden - die een cultuur mede bepalen. Een derde aspect van cultuur is het zogeheten culturele erfgoed: de hoogtepunten op het gebied van de kunsten. Voor kinderen en jongeren is het meest aansprekende deel van de Nederlandse cultuur misschien wel de cultuur van de jeugd: kleding, muziek, stijlen, school en clubs. De subculturen die onder de jeugd opgeld doen, zijn erg interessant voor jeugdigen uit een ander land. Regelmatig kennisnemen van die jeugdcultuur voorkomt ook een al te grote vervreemding. De school heeft een belangrijke taak bij het cultuuronderwijs in het buitenland. Zij zullen zich vooral richten op de kennisgerichte onderdelen zoals Nederlandkunde en het cultureel erfgoed. Ouders kunnen zeker ook bijdragen aan het bijhouden van de Nederlandse cultuur. Links: 22

24 Leertijd De Oranje Viermaster zorgt ervoor dat er voldoende tijd is voor leerlingen om zich het leerstofaanbod eigen te maken. Zoals eerder is aangegeven, bestaat er een richtlijn van een minimum aantal gewenste onderwijsuren; 120 uren per jaar, circa drie uur per week. De Oranje Viermaster realiseert zich dat kinderen in Nederland - met 8 uur taalonderwijs per week - al moeite hebben de kerndoelen Nederlandse taal te halen: het behalen van de kerndoelen in 3 uur per week door NTC leerlingen noodzaakt de leerkrachten van de Oranje Viermaster tot het stellen van leerstofprioriteiten! Onderwijs en leertijd. Om ervoor te zorgen dat de onderwijstijd maximaal wordt gebruikt zorgen de leerkrachten ervoor dat de lessen op tijd beginnen, gaan ordeverstoringen tegen en doen er alles aan om lesuitval te voorkomen. Wij vragen van de ouders dan ook alle medewerking om ervoor te zorgen dat hun kinderen op tijd in de les aanwezig zijn. Als dit door de dagschooltijden niet haalbaar is, dient de ouder hierover contact op te nemen met de betreffende leerkracht. De leertijd kan uitgebreid worden door het geven van huiswerk aan leerlingen die dit qua tijd en niveau aankunnen. De leerkrachten houden de tijd voor niet-onderwijsinhoudelijke zaken klassenmanagement, administratie, organisatie tijdens de les zo beperkt mogelijk. Door onderwijs op maat te geven en door leerlingen zelfstandig te laten werken, krijgen leerlingen met extra onderwijsbehoeften extra leertijd. Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen Via toetsen en observaties worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden. Wij gebruiken hiervoor toetsen uit de lesmethodes en ook maken we gebruik van methode onafhankelijke toetsen uit het CITO leerlingvolgsysteem en de TAK toets (taaltoets alle kinderen). Alle toetsgegevens zijn ter inzage beschikbaar. Toetsresultaten, rapporten en verslagen van gesprekken e.d. worden bewaard in een leerlingvolgsysteem. 23

25 Om u een indruk te geven van de gemiddelde scores op onze toetsen, volgt hieronder een overzicht van de resultaten, behaald in het afgelopen schooljaar 2011/2012: Spelling 27 % scoort A 15 % scoort B 21 % scoort C 17 % scoort D 11 % scoort E Begrijpend lezen: 31 % scoort A 22 % scoort B 21 % scoort C 15 % scoort D 9 % scoort E DMT (Technisch Lezen): 10 % scoort A 26 % scoort B 37 % scoort C 16 % scoort D 10 % scoort E Leeswoordenschat: 29 % scoort A 18 % scoort B 28 % scoort C 17 % scoort D 10 % scoort E Wij zijn ons bewust van het feit dat deze resultaten vaak een slechter beeld geven van de leerling, in vergelijking met leerlingen in Nederland. Dit heeft te maken met het feit dat onze leerlingen slechts 3 24

26 uur in de week Nederlandse les volgen en leerlingen in Nederland alle vakken in het Nederlands krijgen aangeboden. Het komende schooljaar gaan wij ons uiteraard wederom inzetten om deze verschillen zo beperkt mogelijk te houden. Gesprekken met de ouders De kinderen krijgen twee maal per jaar een Nederlands rapport. In februari en in mei worden ouders uitgenodigd voor een tien minuten gesprek. De rapporten zullen tijdens dat gesprek uitgereikt worden, zodat er direct inhoudelijk over gesproken kan worden. Ook gedurende het schooljaar kan het zijn dat een leerkracht de voortgang met de ouders wil bespreken. Als ouders zelf behoefte hebben aan een gesprek kunnen ze contact opnemen met de leerkracht om hiervoor een afspraak te maken. Het team van de Oranje Viermaster stelt het op prijs als ouders niet vlak voor of na de les een gesprek willen hebben over eventuele vorderingen van hun kinderen of andere zaken. De ouder kan in alle gevallen via de mail of per telefoon contact opnemen met de betreffende leerkracht en samen een afspraak maken om over deze zaken te spreken. Overgaan en zitten blijven Over het algemeen blijven onze kinderen niet zitten, maar werken ze door op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. Kinderen gaan naar een volgend leerjaar of groepsniveau zodra de leerstof van het jaar voldoende wordt beheerst. Dit kan betekenen dat leerlingen de lesstof moeten herhalen. CITO eindtoets groep 8 Onze leerlingen in niveaugroep 8 kunnen (geheel vrijwillig) aan de jaarlijkse CITO eindtoets van het Nederlandse Basisonderwijs deelnemen. Deze toets kan op hetzelfde moment worden afgenomen als in Nederland, mits de leerling op dat moment de benodigde lesstof heeft behandeld. De resultaten worden in Nederland beoordeeld en geven een advies voor het te volgen Nederlands Voortgezet Onderwijs van de betreffende leerling. Voor doorverwijzing naar het Voortgezet Onderwijs worden ook alle resultaten van het leerlingvolgsysteem ingebracht. Omdat het afgelopen schooljaar bleek dat het toetsen op dezelfde dagen als in Nederland niet altijd voor elke leerling haalbaar was, omdat bijvoorbeeld leerlingen geen vrijstelling kregen van hun 25

27 dagschool, is in overleg met de ouders besloten de CITO op een andere dag af te nemen. De Oranje Viermaster heeft een eigen scoreformulering ontworpen, zodat de leerkrachten een duidelijk zicht hebben op de zwakke en sterke kanten van een leerling en daar voldoende en gerichte aandacht aan kunnen geven. De afname van de reguliere, papieren Eindtoets Basisonderwijs in 2013 vindt plaats op 5, 6 en 7 februari (week 6). Willen wij de Eindtoets later afnemen, dan kunnen wij de leerlingen de Digitale Eindtoets op de computer laten maken. Dat kan tot uiterlijk 1 april Het team van de Oranje Viermaster gaat ook dit jaar weer bekijken of het afnemen van de eindtoets op deze dagen voor onze leerlingen te realiseren is. De kosten zijn 17,50 euro per leerling. Buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen Ieder schooljaar organiseren wij enkele culturele activiteiten binnen schooltijd. In december vieren we Sinterklaas. Eind april of begin mei is er een gezamenlijk feest in het kader van Koninginnedag en Bevrijdingsdag. Verder is er voor de leerlingen vanaf groep 3 een kampweekend en wordt het jaar afgesloten met een gezamenlijke activiteit. Ouderparticipatie Wij proberen een goede samenwerking met de ouders van onze leerlingen te bewerkstelligen door ouders zoveel mogelijk bij de school te betrekken. Wij informeren u via nieuwsbrieven, informatie op de website en de schoolgids. Het schoolplan, het leerlingvolgsysteem en andere informatie zijn desgevraagd ter inzage beschikbaar. 26

28 Wij kunnen regelmatig hulp gebruiken bij het organiseren van feesten en/of schoolkampen. De leerkrachten zullen de ouders daarvoor benaderen gedurende het schooljaar. Als u zich als ouder graag wilt inzetten als klasse-assistent of op welke manier dan ook, kunt u altijd contact opnemen met de leerkracht. In het kader van NTC-onderwijs is het noodzakelijk dat ouders én school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing. Het is van groot belang dat uw kind thuis Nederlands spreekt en leest. Laat u ook adviseren door onze leerkrachten over welke internetsites stimulerend zijn voor het verder ontwikkelen van de Nederlandse taal. Met ouders hebben wij graag een relatie gebaseerd op begrip en respect voor elkaar, een uitgangspunt voor goede communicatie. Als u, om wat voor reden dan ook, ontevreden bent, verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij één van de leerkrachten, de coördinator of bij één van de bestuursleden. Lezen is dromen met je ogen open... 27

29 Verbeterpunten schooljaar Het is goed om eens in de vier jaar goede feedback te ontvangen en we beseffen ons des te meer hoe belangrijk het is om met aandacht aan verbeterpunten te werken. De inspecteur is geweest in maart 2012, en heeft een positief rapport geschreven. Uiteraard waren er wat verbeterpunten, die onze aandacht nodig heeft. Wat tijdens teambesprekingen steeds weer naar voren komt is het werken met niveauverschil binnen de groep. Uiteraard is het binnen de Oranje Viermaster logisch dat we de groepen zo homogeen mogelijk willen maken, maar helaas is dat niet altijd perfect te realiseren. We hebben te maken met grote afstanden binnen de twee locaties vanwaar de Oranje Viermaster haar lessen organiseert. Ook houden we zoveel mogelijk rekening met het plaatsen van broertjes en zusjes op dezelfde tijd en locatie. Dit betekent dat we soms niet anders kunnen dan groepen samenstellen waarin de niveaus uit elkaar liggen. Als het al haalbaar is om bijvoorbeeld 4 leerlingen uit groep 6 bij elkaar te plaatsen, is het een feit dat zelfs deze vier leerlingen qua niveau erg kunnen verschillen. De ene leerling heeft meer tijd nodig voor het eigen maken van de stof dan de andere. In principe willen we niet dat leerlingen die sneller door de stof heen kunnen, moeten wachten op leerlingen die bijvoorbeeld wat meer tijd nodig hebben, leerlingen die de stof nog niet beheersen, leerlingen die de stof onvoldoende beheersen Wij maken dan de keuze om iedere leerling, individueel, op zijn/haar niveau te laten werken aan onze methode, die daar uitermate geschikt voor is. De snellere leerling krijgt meer verdiepings- en verrijkingsmateriaal aangeboden en de leerling die meer tijd nodig heeft, krijgt oefeningen aangeboden uit een taalboek extra, om zo toch de niveaus zo dicht mogelijk bij elkaar te houden. Dit jaar zal extra aandacht worden besteed aan intervisie en evaluaties binnen het team, zodat we allen op één lijn zitten en kwalitatief goed onderwijs blijven bieden. Het ondersteunen van elkaar, het afstemmen op elkaar en het samen zorgen voor goede, kwalitatieve lessen wordt wederom onze prioriteit dit jaar! 28

30 Op de internetsite van de Onderwijsinspectie, vindt u onder de knop Schoolwijzer informatie over de kwaliteit van scholen. Deze wordt gepresenteerd in de vorm van een rapportenoverzicht en een Toezichten/of kwaliteitskaart. Voor meer informatie kunt u terecht bij één van onze leerkrachten of u kunt de internetsite bezoeken van het Nederlandse MVO: Overstap van Basisonderwijs naar Voortgezet Onderwijs Sinds 2002 is de Oranje Viermaster gestart met het aanbieden van NTC Voortgezet Onderwijs. Zie ook elders in deze gids het hoofdstukje Voortgezet Onderwijs. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze Voortgezet Onderwijs docente Wieteke. Sinterklaas 29

31 Nieuwe initiatieven Het komende schooljaar krijgen de volgende punten bijzondere aandacht: Spellingsregels door het veelvuldig herhalen van de spellingsregels wordt het een automatisme bij de leerlingen. Leerkrachten hebben met elkaar afgestemd dat de regels elke les herhaald worden. Dit gebeurd a.h.v. spellingsregels op platen en de regels worden tegelijkertijd aan de hele klas geleerd. Woordenschat wordt dit jaar wederom een speerpunt. Het thema van de Kinderboekenweek: Hallo Wereld Woordenschatonderwijs Vraag: Wat is het belang van woordenschat voor taalvaardigheid? Antwoord: Een voldoende woordenschatbeheersing is cruciaal voor taalvaardigheid. Je hebt immers woorden nodig en kennis over hun betekenis en gebruik om je gedachten en ideeën over te kunnen brengen, zowel mondeling als schriftelijk. Ook voor het begrijpen van geschreven en gesproken taal is woordenschat belangrijk; zo is woordenschat de belangrijkste factor voor tekstbegrip, dat blijkt telkens weer uit onderzoek. Bron: 30

32 We willen dat alle leerkrachten elk nieuw schooljaar zich weer goed bewust zijn van het belang van woordenschatonderwijs. Omdat het verhogen van de woordenschat, met name voor NTC-leerlingen, cruciaal zijn. U zult daarom wel eens termen horen van uw kind dat hij/zij een woordspin heeft gemaakt, of een woordkast hebben als huiswerk. Daarnaast zullen we de nieuw ontwikkelde woordenschatmethode die gemaakt is door de stagiaires van afgelopen jaar toepassen in onze lessen. Begrijpend lezen We gaan in de lessen actief aandacht besteden aan het lezen van teksten. De verhalen in de taalmethode lenen zich hier uitstekend voor. Ook het eerder genoemde Nieuwsbegrip, is hiervoor zeer geschikt. We zullen tijdens de lessen begrijpend lezen aandacht besteden aan de leesstrategieën, die dienen als hulpmiddel om een tekst beter te begrijpen, namelijk: Voorkennis gebruiken Voorspellen Visualiseren Vragen bedenken. Deze strategieën zijn algemeen toepasbaar en zullen kinderen (en volwassenen) helpen bij het beter leren begrijpen van teksten. Het doel is dat alle leerlingen, door de leesstrategieën te leren kennen en veel te gebruiken, de vragen automatisch in hun hoofd laten afspelen, waardoor ze een beter inzicht krijgen in teksten, en betere lezers worden. Ook hier wijzen we u op de nieuwe ontwikkelde site van nieuwsbegrip: 31

33 Huishoudelijke mededelingen De plaatsing van nieuwe kinderen op onze school Een eerste kennismaking is een belangrijk gegeven! We vinden het belangrijk dat ouders bewust wel of niet voor onze school kiezen. Daarom besteden we veel aandacht en tijd aan goede en open informatie over ons NTC onderwijs. We hebben met belangstellende ouders een informatiegesprek en we laten de school zien. Uw kind is ingeschreven op het moment dat u een inschrijfformulier ingevuld, ondertekend en ingeleverd heeft. De betreffende groepsleerkracht neemt tijdig contact met u op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Ook wordt dan afgesproken wanneer uw kind kan komen kennismaken met de nieuwe groep. Als bij de inschrijving van een leerling bepaalde leer- en of gedragsproblemen worden gemeld door de ouders, zal vooraf aan het intakegesprek een oriënterend gesprek worden gehouden met de ouders, leerkracht en/of de NTC-coördinatrice. Aan de hand van dit gesprek wordt gekeken of de school de gewenste extra hulp kan bieden die een leerling nodig heeft voor het volgen van de lessen. In overleg met het bevoegd gezag hebben we het volgende afgesproken: De mogelijkheid bestaat, dat gedurende het schooljaar, sommige groepen dermate groot zijn, dat we een wachtlijst in moeten voeren. Per maand bekijken we de verdeling van de kinderen over de verschillende groepen per locatie; de kinderen met een broertje of zusje op school genieten voorrang. De kinderen van de wachtlijst volgen daarna. Als blijkt dat op een locatie de toestroom van nieuwe leerlingen te groot is, wordt in overleg met de ouders besproken of het kind naar een andere locatie gaat. De laatste 6 weken van een schooljaar worden er in principe geen nieuwe kinderen meer geplaatst. Aannamebeleid en intakeprocedure Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd wordt is het belangrijk dat leerlingen in de juiste groep zitten. Daarom 32

34 hebben wij een aannamebeleid ontwikkeld en is er een duidelijke intakeprocedure geformuleerd. Aanname beleid Nieuwe leerlingen 4 / 5 jr. 1. De ouder of verzorger heeft contact met de O4M. Als de ouder contact zoekt met de NTC coördinator of een bestuurslid, verwijst deze de ouder door naar de leerkracht. De leerkracht schat de situatie in, in sommige gevallen kan de leerkracht meteen zeggen dat het kind niet aangenomen kan worden. (te jong, geen NL. Nationaliteit, te weinig Nederlands sprekend, e.d.) 2. De leerkracht zorgt dat het Dit ben ik formulier bij de ouders komt. 3. De leerkracht en de ouders hebben een intakegesprek, ze nemen het Dit ben ik formulier gezamenlijk door. Dit gebeurt voor de leerling deelneemt aan de les. Nieuwe leerlingen boven de 5 jaar. (zij-instromers) 1. Het intake formulier wordt ingevuld door de ouders. 2. bij het intake formulier is een onderwijskundig rapport indien de leerling van een andere NTC school, of uit Nederland komt. 3. Intake gesprek met de ouders vindt plaats, waar het intake formulier wordt doorgesproken. De leerkracht heeft een afstreeplijst waarop de zij bijhoudt hoeveel risico factoren er zijn. In dit gesprek worden ook de doelen van het onderwijs doorgenomen en de verwachtingen van de ouders. Aan de hand van het gesprek doet de leerkracht (in overleg met collega s) een voorspelling. A. Aannemen: R2 en R1 leerlingen, waarvan geen gedragsproblemen, leerproblemen en taalproblemen bekend zijn. B. Aannemen onder voorwaarde* dat ouders en leerkracht in de beginfase bijv. 1 x per maand telefonisch contact hebben over de ontwikkeling van het kind tijdens de Nederlandse les. Dit gebeurt 33

35 bij R3 leerlingen en leerlingen die uit het speciaal onderwijs komen in Nederland. (de verantwoordelijkheid voor het contact ligt bij de ouders). Na 3 maanden is er een gesprek om te kijken of de leerling zich goed ontwikkeld. C. Afwijzen: De leerling verstaat geen Nederlands, heeft geen Nederlandse nationaleit, Nederlands is thuis geen levende taal, onoverkomelijke gedrags en of leerproblemen. D. Uitgesteld aannemen: Er is geen onderwijskundig rapport, de leerling kan pas komen als dit bij de leerkracht is. *In geval van leerproblematiek hebben wij de mogelijkheid milde problemen goed te ondersteunen. Daar waar er ernstige problemen op het gebied van bijvoorbeeld dyslexie spelen, heeft de school noch de middelen, noch de menskracht om de betreffende leerling adequaat te begeleiden of te remediëren. De belangrijke vraag is daarbij steeds, wat een leerling nog kan leren in de groep. Ook een leerling met leerproblemen zal grotendeels mee moeten kunnen doen met het programma van de groep, zonder dat dat een onevenredige belasting van de leerkracht in termen van tijd tijdens de lessen vraagt. Noot: Als ouders leer- of gedragsproblemen niet melden en de school komt erachter dat er problemen zijn, de school zich het recht voorbehoud het kind dan alsnog niet te plaatsen of te verwijderen. Schoolverzuim Om schoolverzuim te beperken houden wij in de les een absentenregistratie bij. In het rapport vermelden de leerkrachten het verzuim. In gevallen van regelmatig verzuim van uw kind, nemen wij contact met u op. Indien er geen verbetering komt in de situatie heeft de school de mogelijkheid de leerling de toegang te weigeren. Tevens verzoeken wij de ouders met klem er zorg voor te dragen dat de leerlingen op tijd aanwezig zijn. Laatkomers storen de les! Omdat wij echter inzien dat het voor sommige leerlingen veelgevraagd is om iedere week naar de Nederlandse lessen te komen, zij hierdoor feestjes moeten missen of niet deel kunnen nemen aan sportfestijnen, willen wij wederom dit schooljaar permitteren dat een leerling 3 lessen mist. Wij gaan er vanuit dat ouders dan zelf een keuze maken welke lessen een leerling mag missen over het gehele schooljaar heen en de andere lessen gewoon aanwezig zijn. 34

36 Ziektemeldingen Wanneer een kind ziek is, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk (per ) of telefonisch laten weten aan de leerkracht. Ook als uw kind wat langer ziek is of in het ziekenhuis moet worden opgenomen, stelt u de leerkracht dan op de hoogte. Inschrijving Elk schooljaar moeten de leerlingen opnieuw worden aangemeld via een inschrijfformulier. Dit formulier is te verkrijgen bij het secretariaat van de school of te downloaden en on-line in te vullen op onze website. De ouders wordt verzocht dit formulier ondertekend vóór of bij aanvang van de 1 e les in te leveren samen met een geldig legitimatiebewijs en een kopie van het verzekeringsbewijs van hun kind(eren). Deze documenten heeft het Bestuur van de Oranje Viermaster nodig voor de subsidieaanvraag bij de Nederlandse Overheid. Let op: u heeft slechts één inschrijfformulier nodig om uw kind(-eren) in te schrijven. Instromen tijdens het schooljaar Er zijn gedurende het schooljaar 2 momenten waarop leerlingen kunnen instromen. Dat is na de kerstvakantie en na de paasvakantie. In een enkel geval kan de leerkracht besluiten hiervan af te wijken. Leerlingen kunnen zonder problemen instromen als er plaats is in de bestaande lesgroepen. Als dat niet kan omdat een groep vol is, kan een leerling op een wachtlijst worden geplaatst tot er genoeg aanmeldingen zijn om een nieuwe lesgroep te starten of tot er leerlingen uitstromen. Schorsing en verwijdering van kinderen Ook dit onderwerp heeft te maken met zorg voor kinderen! Het zal niet gauw voorkomen! Maar de wet schrijft een procedure voor. Als een kind zich misdraagt (pesten, discrimineren, ernstig schelden, het herhaaldelijk negeren van een schoolregel e.d.) gevaarlijk gedrag vertoont (driftbuien, mishandeling, gooien met voorwerpen) waarbij de 35

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Aanmeldingsboekje 2015-2016

Aanmeldingsboekje 2015-2016 Aanmeldingsboekje 2015-2016 Beste ouders, De NTC-school biedt in schooljaar 2015-2016 op vrijdagmiddag Nederlandse les van 14.30 tot 16.30 uur aan. Voor de indeling van de leeftijdgroepen: zie schoolgids

Nadere informatie

PROCEDURE VAN : AANMELDEN, TOELATEN, INSCHRIJVEN EN INSTROOM NIEUWE LEERLINGEN

PROCEDURE VAN : AANMELDEN, TOELATEN, INSCHRIJVEN EN INSTROOM NIEUWE LEERLINGEN PROCEDURE VAN : AANMELDEN, TOELATEN, INSCHRIJVEN EN INSTROOM NIEUWE LEERLINGEN Procedure van toelating nieuwe leerlingen Basisschool De Kinderbrug Pagina 1 Inhoud Inleiding... 2 1. Informatie over de school...

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST LEERKRACHT ONDERBOUW TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Beginnende geletterdheid Doelen blz. 3 Activiteiten blz. 3 Evaluatie blz. 4 Speciale leerbehoeften blz. 4 Mondelinge communicatie Doelen

Nadere informatie

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1

ISE Huiswerk beleid. Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 ISE Huiswerk beleid Huiswerkbeleid ISE Dutch department april 2013 Pagina 1 Op de ISE Primary school sluit het huiswerk aan bij het werk dat de kinderen op school maken. Ouders worden gestimuleerd hun

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

Leerteam Ouders en School. Huiswerkbeleid op obs De Eendragt. Marjan Verdonk José Duits Mirjam Land Aglaé Malingré Christine Meulenbelt Lizzy Heistek

Leerteam Ouders en School. Huiswerkbeleid op obs De Eendragt. Marjan Verdonk José Duits Mirjam Land Aglaé Malingré Christine Meulenbelt Lizzy Heistek Leerteam Ouders en School Huiswerkbeleid op obs De Eendragt Marjan Verdonk José Duits Mirjam Land Aglaé Malingré Christine Meulenbelt Lizzy Heistek Concept versie 29-4-2015 Inhoud 1. Waarom geven wij huiswerk?

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets.

Enkele weken voor de eindtoets, maken de leerlingen de eindtoets van het voorgaande jaar in dezelfde setting als bij de officiële eindtoets. TOETSEN OP DE PWA; het hoe en waarom Alle basisscholen in Nederland moeten beschikken over een leerlingvolgsysteem: een serie toetsen of observaties waarmee de ontwikkeling van de kinderen gevolgd kan

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus

Huiswerkbeleid. Cluster Itter. Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerkbeleid Cluster Itter Basisschool de Schakel Basisschool Sint Lambertus Huiswerk Op onze school wordt in diverse groepen huiswerk gegeven. Onder huiswerk verstaan we werk dat vanuit de school meegegeven

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V

Toetsprotocol. leerjaar 1, 2 en 3H/V Toetsprotocol leerjaar 1, 2 en 3H/V Inleiding In voorliggend toetsprotocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling van

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST LEERKRACHT MIDDENBOUW TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Gevorderde geletterdheid Doelen blz. 3 Activiteiten blz. 3 Evaluatie blz. 3 Speciale leerbehoeften blz. 4 Mondelinge communicatie Doelen

Nadere informatie

Informatie Groep 6 1

Informatie Groep 6 1 Informatie Groep 6 1 Inhoud Algemene informatie... 3 Informatie www.bloon.nl... 5 Informatie www.nieuwsbegripxl.nl... 6 Informatie over Flits... 7 Nuttige websites... 8 Bijlage 1: Tips thuis samen lezen...

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht

rekenen taal zaakvak zaakvak zaakvak zaakvak taal taal taal taal spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt spreekbeurt Agenda verplicht Agenda verplicht Huiswerk per groep: Doel: -omgaan met leerstof buiten school (oefening, herhaling, inslijten) -leren plannen -gewenning 1/2 3 4 5 6 7 8 20 min. 20 min. 30 min. 35 min 40 min. 45 min. 3 à 4 pw 3 à 4 pw

Nadere informatie

Groep 7 en 8. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8

Groep 7 en 8. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8 Groep 7 en 8 Doelen Leerdoelen technisch lezen eind groep 8 85-95 % van de leerlingen beheerst AVI-plus 90% beheerst A t/m D-niveau op de DMT leerlingen lezen vlot woorden en zinnen leerlingen richten

Nadere informatie

Nederlands als basis. 2013-2014 www.rocrivor.nl. Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen

Nederlands als basis. 2013-2014 www.rocrivor.nl. Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen Nederlands als basis 2013-2014 www.rocrivor.nl Beter leren schrijven, lezen, computer, rekenen NEDERLANDS NIVEAUVERHOGING EN STAATSEXAMEN ZOMERCURSUS NEDERLANDS Welkom bij roc rivor ROC Rivor is hét opleidingscentrum

Nadere informatie

Andersom mag u van ons verwachten dat we het huiswerk op tijd en met een duidelijke opdracht met de leerlingen mee naar huis geven.

Andersom mag u van ons verwachten dat we het huiswerk op tijd en met een duidelijke opdracht met de leerlingen mee naar huis geven. Huiswerkbeleid Vooraf In de groepen 5 tot en met 8 krijgen de leerlingen regelmatig werk mee naar huis: huiswerk. Onder huiswerk verstaan we leer- en/of maakwerk dat door de leerkracht meegegeven wordt

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard

Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard Oktober 2013 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Huiswerkbeleid CBS De Wijngaard 3 2. Waarom geven wij op school 3 huiswerk? 3. In welke groepen krijgen de kinderen 3 huiswerk?

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Leerjaar 1 en 2 vmbo-b/k. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind leerjaar 2

Leerjaar 1 en 2 vmbo-b/k. Doelen Leerdoelen technisch lezen eind leerjaar 2 Leerjaar 1 en 2 vmbo-b/k Doelen Leerdoelen technisch lezen eind leerjaar 2 95 % van de leerlingen beheerst AVI-plus 95% beheerst A t/m D-niveau op de DMT leerlingen lezen vlot woorden en zinnen leerlingen

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op OBS de Zeester. augustus 2014

Huiswerkbeleid op OBS de Zeester. augustus 2014 Huiswerkbeleid op OBS de Zeester augustus 2014 1 Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk? 3. Waaruit bestaat het huiswerk in de diverse groepen? Op onze school

Nadere informatie

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen

Basisarrangement. Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal. 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Basis Groep: AGL fase 1 Leerjaar 1 Vak: Nederlandse taal 5x per week 45 minuten werken aan de basisdoelen Deviant methode leer/werkboek VIA vooraf op weg naar 1F. De 8 thema s in het boek hebben terugkerende

Nadere informatie

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten?

Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? Uw kind heeft moeite met lezen Wat kunt u van De Noordkaap verwachten? 1 Inhoud Voorwoord... 3 1 Leesproblemen... 4 2 Mogelijk dyslexie... 4 2.1. De dagelijkse lespraktijk.... 4 2.2: De stappen die genomen

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds?

Inleiding 4. Engels in het basisonderwijs 5. Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6. Wat is Words&Birds? Inleiding 4 Engels in het basisonderwijs 5 Words&Birds een verrijking van de les, een verbreding van de wereld 6 Wat is Words&Birds? 6 Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van Words&Birds? 6 Met welk

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9. Mededelingen.. 2014-2015 jaargang 7

Nieuwsbrief 9. Mededelingen.. 2014-2015 jaargang 7 Nieuwsbrief 9 2014-2015 jaargang 7 Mededelingen.. Welkom nieuwe leerlingen Na de kerstvakantie zijn Annelivia Kuijpers, Mila de Laat en Evi Koppens bij ons op school gekomen. Zij hebben een plaatsje gekregen

Nadere informatie

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen.

Geldigheid Dit toetsprotocol blijft geldig tot de volgende versie wordt vastgesteld. Voorgaande versies komen daarmee te vervallen. Inleiding Voor u ligt het toetsprotocol van het Heer Bokel College. In dit protocol zijn de rechten en plichten van zowel leerling als docent vastgelegd met betrekking tot voorbereiding, afname en beoordeling

Nadere informatie

Beleid voor NT2- leerlingen/ taalzwakke leerlingen op de Leilinde

Beleid voor NT2- leerlingen/ taalzwakke leerlingen op de Leilinde Beleid voor NT2- leerlingen/ taalzwakke leerlingen op de Leilinde Als kinderen aangemeld worden bij de Leilinde voor de groepen 3 t/m 8 hebben ze altijd een jaar onderwijs in Nederland gehad. Zo niet dan

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Op onze school vinden wij het goed informeren van ouders belangrijk. Zoals bekend werken wij met het leerlingvolgsysteem ParnasSys waar ook een ouderportaal

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

PROTOCOL. DYSLEXIE en DYSCALCULIE

PROTOCOL. DYSLEXIE en DYSCALCULIE PROTOCOL DYSLEXIE en DYSCALCULIE Vastgesteld 10 februari 2014 Inleiding In dit protocol zet het Montessori College Eindhoven in grote lijnen uiteen: - hoe leerlingen met leerstoornissen als dyslexie en

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Dit leesplan is geschreven naar aanleiding van de inrichting van de schoolbibliotheek. Leesplan. Schoolbibliotheek

Dit leesplan is geschreven naar aanleiding van de inrichting van de schoolbibliotheek. Leesplan. Schoolbibliotheek L Dit leesplan is geschreven naar aanleiding van de inrichting van de schoolbibliotheek. Leesplan Schoolbibliotheek Leesplan CBS de Regenboog Visie Op onze school vinden wij goed leren lezen belangrijk.

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 5 september 2014 INFO 1 IN DEZE INFO Teamontwikkeling Inschrijven op school Informatie-avonden Afstemmingsgesprekken

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven.

Schrijven: We volgen de methode van Novoskript. Hiernaast zullen er ook opdrachten van internet worden gegeven. Informatie groep 6 De Gouden weken: Aan het begin van groep 6 starten we met het project de Gouden weken. We zullen veel groepsspelletjes doen om elkaar beter te leren kennen. We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Foto en naam van uw kind(eren) Via het pijltje achter de naam van uw kind, krijgt u een menu met :

Foto en naam van uw kind(eren) Via het pijltje achter de naam van uw kind, krijgt u een menu met : Beste ouder(s)/ verzorger(s), Als team van de Willibrordschool vinden we openheid naar en communicatie met ouders belangrijk. We hopen u met deze handleiding wegwijs te maken in het ouderportaal van ons

Nadere informatie

Aanmeldingsboekje 2013/2014

Aanmeldingsboekje 2013/2014 Aanmeldingsboekje 2013/2014 Beste ouders, De NTC-school biedt in schooljaar 2013/2014 op vrijdagmiddag Nederlandse les aan: van 14.00 tot 16.00 uur Uitgebreide informatie over de NTC-school vindt u in

Nadere informatie

Hong Kong, 28 mei 2014. Betreft: verzoek uitstel indienen schoolplan 2014-2018. Geachte Inspecteur,

Hong Kong, 28 mei 2014. Betreft: verzoek uitstel indienen schoolplan 2014-2018. Geachte Inspecteur, Hong Kong, 28 mei 2014 Betreft: verzoek uitstel indienen schoolplan 2014-2018 Geachte Inspecteur, Eind 2013 heeft u onze school een inspectiebezoek gebracht. U heeft geconstateerd dat wij om acceptabele

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Informatiebulletin groep 5 2015-2016

Informatiebulletin groep 5 2015-2016 Informatiebulletin groep 5 2015-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hieronder de informatie over groep 5. Uiteraard wordt u ook dit schooljaar middels de nieuwsbrief geinformeerd. Mocht u nog vragen hebben

Nadere informatie

Huiswerkbeleid OBS Da Vinci

Huiswerkbeleid OBS Da Vinci Huiswerkbeleid OBS Da Vinci Schooljaar 2014-2015 Versie 5 05-11-2014 Thomas Hoek Inleiding Waarom Beleid op Huiswerk? Huiswerk is een onderdeel van school, kind en ouders die samen moet werken om het kind

Nadere informatie

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek

Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Huiswerkbeleid OBS De Westhoek Inleiding Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Algemene informatie. Diverse dingen:

Algemene informatie. Diverse dingen: Informatieboekje Groep 4/5 2011-2012 Algemene informatie Diverse dingen: Gedragsregels in en buiten de klas Samen met de juf hebben de kinderen klassenregels bedacht en ondertekend. Wij houden ons allemaal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 95001 Datum schoolbezoek : 23 augustus Datum

Nadere informatie

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen?

Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? Met welk werk kunnen kinderen uit groep 5-6 thuiskomen en hoe kunt u uw kind thuis helpen? In groep 5-6 nemen kinderen steeds vaker werk mee naar huis. Vaak vinden kinderen het leuk om thuis aan schooldingen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen Aantal respondenten: 60 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Leerlingen 1 / 10 Welkomstblad Fijn dat je mee wilt werken aan dit

Nadere informatie

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma

Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Algemeen Uitwerking Leerlijn ICT Ogtb Titus Brandsma Maart 2015 o Groep 0/instroom: Afhankelijk van de ontwikkeling van het kind kunnen de muisvaardigheden geoefend worden door het programma Spelen met

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog

Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Aanmeldingsformulier Openbare Jenaplan Basisschool De Regenboog Datum eerste schooldag: Aangemeld voor groep: (in te vullen door schooladministratie De Regenboog ) (in te vullen door schooladministratie

Nadere informatie

ENGELS als Tweede Taal

ENGELS als Tweede Taal ENGELS als Tweede Taal o.b.s. De Drift de Pol 4a 9444 XE Grolloo 0592-501480 drift@primah.org Inhoudsopgave Inhoud: 1. Inleiding 2. Keuze voor de Engelse taal (Why English?) 3. Vroeg vreemde talenonderwijs

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

VRAGENLIJST LEERKRACHT BOVENBOUW TUSSENDOELENMONITOR

VRAGENLIJST LEERKRACHT BOVENBOUW TUSSENDOELENMONITOR VRAGENLIJST LEERKRACHT BOVENBOUW TUSSENDOELENMONITOR INHOUDSOPGAVE Gevorderde geletterdheid Doelen blz. 3 Activiteiten blz. 3 Evaluatie blz. 3 Speciale leerbehoeften blz. 4 Mondelinge communicatie Doelen

Nadere informatie

NEDERLANDSE LES -:- DECEMBER 2014

NEDERLANDSE LES -:- DECEMBER 2014 NEDERLANDSE LES -:- DECEMBER 2014 BESTE OUDER(S) EN OF VERZORGER(S), Wees altijd jezelf, tenzij je Sinterklaas kunt zijn. Wees dan Sinterklaas! Na een hilarische opening en heel veel blije gezichten, kunnen

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school.

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. De school heeft het reizen tussen verschillende vestigingen goed geregeld. Schoolgebouw helemaal oneens oneens eens helemaal eens geen mening De school

Nadere informatie

Nieuwsbrief community 3/4

Nieuwsbrief community 3/4 Nieuwsbrief community 3/4 " # $ "" % ' ( Pagina 1 )* ' + ',-'.' %/ 0% 11# ' ' +2 ) +.1# 1 3- ' 0+ 4 454664230 leden. -, #7, # 8) 7 * Je kunt natuurlijk ook op onze pagina kijken bij forum. % '" () * "#$

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

COMMUNICEREN MET OUDERS

COMMUNICEREN MET OUDERS COMMUNICEREN MET OUDERS Borging van de afspraken met betrekking tot de communicatie met ouders in het kader van Passend Onderwijs OSBS t Kruisrak Vogelpad 3 3752 KV Bunschoten Juni 2015 In dit document

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider

Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Vragenlijst leergeschiedenis lees- en spellingvaardigheid bestemd voor school / groepsleerkracht en interne leerlingenbegeleider Gegevens leerling Naam leerling :.. 0 jongen 0 meisje Geboortedatum Groep

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering basisonderwijs: programma-aanbod LEZEN IS LEUK

Deskundigheidsbevordering basisonderwijs: programma-aanbod LEZEN IS LEUK Deskundigheidsbevordering basisonderwijs: programma-aanbod 2014-2015 LEZEN IS LEUK Inhoudsopgave pagina Inleiding. 3 Presentatie / lezing over Het belang van lezen. 4 Workshop Kinderboekenweek 2014. 5

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie