Schoolgids BASISSCHOOL WEEMEWERELD. De school, die je elk kind gunt!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016 BASISSCHOOL WEEMEWERELD. De school, die je elk kind gunt!"

Transcriptie

1 Schoolgids BASISSCHOOL WEEMEWERELD De school, die je elk kind gunt! 1

2 Voorwoord De basisschool.een belangrijke fase in het leven Belangrijk in het leven van kinderen, maar ook dat van u, als ouder. In deze jaren vertrouwt u uw kind zo n 7500 uur toe aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool. Een heel aantal uren, juist in de jaren waarin een belangrijke basis gelegd wordt voor de vorming van jonge kinderen. Het is daarom heel belangrijk dat u met de grootst mogelijke zorg kiest voor een basisschool. In deze schoolgids schetsen wij u een beeld van onze school en willen wij u helpen bij het maken van uw keuze. We gaan niet alleen in op praktische zaken zoals schooltijden, schoolregels en vakanties, maar ook vertellen we over onze werkwijze en de doelen die we nastreven. De gebruikte foto s geven een indruk van de sfeer op onze school en van de manier waarop kinderen, ouders en leerkrachten samen een fijne, goede school vormen. We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen en dat wij erin zullen slagen u een goed beeld te geven van waar wij als basisschool voor staan. Nieuwe ouders zullen hun keuze niet uitsluitend op de informatie in deze gids maken. U bent daarom ook van harte uitgenodigd de sfeer op onze school te komen proeven. We geven u graag een rondleiding gecombineerd met een persoonlijke kennismaking. In een gesprek kunnen we uw specifieke vragen beantwoorden. Aarzel dus niet om met ons een afspraak te maken. We wensen iedereen een leerzaam en gezellig nieuw schooljaar toe en voor nieuwe leerlingen: welkom op onze school, die nét even anders is! Team Basisschool Weemewereld

3 Basisschool Weemewereld Koningshof GE Vriezenveen Tel: Website: Schoolgids

4 Inhoudsopgave Voorwoord Contact Deel 1: schoolinformatie Basisschool Weemewereld Missie, visie 6 Dalton 7 Deel van een groter geheel Stichting Roos, visie, missie en kernwaarden 7 Onze school: Team, schoolgrootte 8 Schooltijden, de schooldag, continurooster 9 Vakanties en vrije dagen 10 Onderwijs op Basisschool Weemewereld Het kind is eigenaar 11 Gedifferentieerde instructie 11 Zelfstandig werken 12 Gebruikte methoden 12 Burgerschap 13 ICT 13 Huiswerk 14 Extra leesaanbod 14 Cultuur en milieu 14 Sportactiviteiten 15 Feesten 15 Schoolreis 15 Ziekte en melding 16 Deel 2: Groepsinformatie Groep 1 en 2 18 Groep 3 19 Groep 4 20 Groep 5 tot en met 8 21 Deel 3: Communicatie School en ouders, ouders en school 23 Nieuwsbrief 23 Oudergesprekken 23 Kijkochtend 24 Open dag 24 Aanmelding en toelating 25 Medezeggenschapsraad 26 Ouderraad 28 4

5 Deel 4: invulling van de zorg Individuele zorg voor de leerlingen 30 Het volgen van de ontwikkeling 31 Toetsen en observaties 32 Protocol leesproblemen en dyslexie ` 34 Kleutertijd 1, 2 of 2,5 jaar 35 Passend Onderwijs, Samenwerkingsverband Twente Noord 37 Schoolondersteuningsprofiel 38 Missie, Visie, Doel SWV 38 Ondersteuningsstruktuur 39 Aanmeldingsprocedure leerlingen met speciale behoefte 42 POVO-project 43 Hulpverlenende instanties 43 G.G.D. 44 Kwaliteit van het onderwijs 44 Ouderenquete 45 Inspectie 45 Uitstroom 46 Schoolplan Deel 5: overige informatie Klachtenregeling 48 Vertrouwenspersoon 49 Leerplichtwet 50 Schade of verlies 53 Informatieplicht aan ouders 53 Ontruimingsplan 53 Luizenprotocol 54 Trakteren en allergieën 54 Nuttige adressen 55 5

6 Deel 1; Schoolinformatie 6

7 Waar staat Basisschool Weemewereld voor? Onze school wil een veilige plaats zijn, waar: leerlingen mogen groeien tot zelfstandige, zelfrespecterende en zelfvertrouwende mensen leerlingen eigenaar mogen worden over hun eigen ontwikkeling leerlingen, leerkrachten en ouders elkaar ontmoeten, accepteren en respecteren. Visie: Onze kindvisie: Ieder kind zal, als het zich veilig voelt, onderzoekend om zich heen kijken en oprecht nieuwsgierig zijn. Daar mogen we op aansluiten met ons onderwijs. De basisschoolperiode is een belangrijke tijd in het leven van een kind. Wij willen het onderwijs zo inrichten dat kinderen groeien naar zelfbewuste, weerbare jonge mensen, die presteren naar hun mogelijkheden. Jonge mensen, die het beste uit zichzelf kunnen halen en op een evenwichtige en respectvolle manier in de wereld staan. Missie: Op onze Daltonschool creëren we optimale ontwikkelingskansen voor elk kind. We doen dit met een professioneel team, uitstekende methoden en leermiddelen en vanuit een concept waarbinnen samenwerking, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid centraal staan. Vanuit onze visie waarborgen we een veilige leeromgeving, dé voorwaarde voor het bereiken van succes. Kortom: Op Basisschool Weemewereld gaan we met kinderen om op basis van respect voor hun individuele (karakter)eigenschappen en mogelijkheden. We doen dit in de wetenschap dat we samen met de ouders een grote verantwoordelijkheid dragen. In een doorgaande lijn van groep 1 tot en met groep 8 wordt gewerkt aan de individuele weerbaarheid, het zelfvertrouwen en de sociale vaardigheden van het kind. Op die manier begeleiden we onze leerlingen op een maximale manier voor op het vervolgonderwijs. Wij zijn een school waar iedereen in zijn eigenheid gezien, begrepen en gerespecteerd wordt. Op onze school mag het kind kind zijn en zullen we alle mogelijkheden tot groei benutten. We werken aan een positief zelfbeeld, zodat alle kinderen geloven in zichzelf. Op onze school spelen, leren en werken we samen. Dit alles komt m.n. tot ontwikkeling tijdens de projecten vanuit het werken met meervoudige intelligentie. De leerlingen werken samen, ontplooien hun talenten, zijn zelfsturend én ontdekkend bezig. Om uiteindelijk te komen tot een presentatie van datgene wat ze geleerd hebben. Wij beloven onze ouders optimale betrokkenheid bij de ontwikkeling van hun kind en verwachten dat ook van ouders. 7

8 Dalton Onderwijs Basisschool Weemewereld is een gecertificeerde Daltonschool. Binnen ons onderwijs staan centraal: Schoolgids a. verantwoordelijkheid b. zelfstandigheid c. samenwerking Basisschool Weemewereld, als deel van een groter geheel. Basisschool Weemewereld maakt deel uit van Stichting Roos. Net als alle Roos-scholen is Basisschool Weemewereld een openbare school. Dat betekent dat we onderwijs en vorming willen bieden vanuit een publieke en maatschappelijke verantwoordelijkheid, met respect en aandacht voor verschillende levensbeschouwelijke en culturele opvattingen. VISIE van Stichting Roos: Leerlingen zijn voor ons uniek en we maken ze eigenaar van hun eigen talentontwikkeling. Hierbij houden we rekening met hun sociale achtergrond. We zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor elke leerling, zodat iedere leerling het maximale uit zichzelf kan halen. Ouders zijn onze partners. Samen met hen stellen we doelen, die we gezamenlijk willen bereiken om de kinderen voor te bereiden op de eigen rol in de samenleving MISSIE van Stichting Roos Roos biedt in uitdagende leeromgevingen, openbaar primair onderwijs en verbindt de persoonsontwikkeling van kinderen met de ontwikkeling van kennis en sociale vaardigheden. KERNWAARDEN STICHTING ROOS: 1. We willen het beste uit de kinderen halen 2. We zijn een kleurrijke ontmoetingsplek 3. We willen het samen doen 8

9 Onze school: Schoolgids Een bruisende school! Basisschool Weemewereld is een bruisende en inspirerende school, die op een moderne manier kinderen opleidt tot competente, unieke deelnemers in onze samenleving, begeleid en geinspireerd door een enthousiast, professioneel team. Telefoon aanwezig Directeur Margien Wessels ma,di,wo, do.mo IB-er Sandra Rotteveel wo Leerkracht groep 1/2 Anke Koenen di,wo,do Jet Moed ma, wo, do, vr Leerkracht groep 3/4 Sandra Rotteveel ma, di Christel Velten wo,do,vr Leerkracht groep 5/6 Barbara Zieltjens wo,do,vr Jan Victor Dorlas ma,di,wo Leerkracht groep 7/8 Kim Mannessen ma,di,wo,do Marleen Oude Geerdink do,vr Deskundigheid Leerkrachten, die deel uit maken van het Weemewereld-team, zijn professionele opvoeders met kennis van zaken. Door nieuwe inzichten over goed en effectief onderwijs is het beroep van de leerkracht steeds in beweging. Daarom besteden wij gemiddeld 10% van onze tijd aan scholing en studie. We willen bijblijven en soms voorop lopen. Op onze school hebben alle leerkrachten het Daltoncertificaat; en heeft het hele team de cursus Opbrengstgericht Werken, aan de universiteit van Twente gevolgd. Schoolgrootte De school telt ruim honderd leerlingen, in vier gecombineerde groepen, van ongeveer 25 leerlingen. 9

10 Organisatie van de school Alle leerlingen op Basisschool Weemewereld krijgen per jaar 940 uur les, van groep 1 t/m groep 8, met dezelfde schooltijden. De schooltijden: Afgelopen schooljaar is op Basisschool Weemewereld het continurooster ingevoerd. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur tot uur. Op woensdag: 8.30 uur tot uur. De schooldag: Om 8.20 uur gaat de eerste bel; De leerlingen mogen binnenkomen, hangen de jas op en gaan naar de groep. Er is dan nog even tijd om samen te praten of wat aan de leerkracht te zeggen. Om 8.30 uur gaat de tweede bel; Een teken dat de lessen beginnen. Vanaf half negen hebben de leerlingen rust in school nodig om zich te kunnen concentreren op de lessen. Na schooltijd mogen ouders uiteraard altijd even in de groep komen om naar werk en/of andere gemaakte opdrachten van hun zoon/dochter te komen kijken en/of een afspraak met de leerkracht te maken. In verband de rust- en werktijden van het personeel is het in principe niet mogelijk een afspraak te maken tussen uur. Na afloop van de schooldag kunnen de ouders buiten op de komst van de kinderen wachten. Liever niet in de kleine hal, dan is voor de kinderen van groep 1/2 moeilijk om de ouders te vinden. De lunchpauze bij continurooster Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag lunchen de kinderen op school onder begeleiding van de groepsleerkracht. De lunchpauze ligt tussen de uur. Voor of na de lunch spelen de kinderen onder begeleiding van leerkrachten ook nog een kwartiertje buiten. Voor de lunch mag de leerling boterhammen en/of een krentenbol o.i. d. met een pakje of een beker drinken en eventueel klaargemaakt fruit. Geef niet teveel mee (weet wat uw kind eet). De lunch kan gewoon bewaard worden in de rugtas van de leerling en wordt daar om 12 uur uitgehaald. Er is (beperkte) ruimte in de koelkast om drinkbekers in te zetten. 10

11 Vakanties Herfstvakantie: 17 okt 2015 t/m 25 okt 2015 Kerstvakantie: 19 dec 2015 t/m 3 jan 2016 Voorjaarsvakantie: 27 feb 2016 t/m 6 mrt 2016 Meivakantie: 23 april 2016 t/m 8 mei 2016 Zomervakantie: 16 juli 2016 t/m 28 aug 2016 Vrije dagen Goede vrijdag en Pasen: 25 en 28 maart Pinksteren: 15 en 16 mei Schoolgids

12 Onderwijs op Basisschool Weemewereld Het kind is eigenaar Vanuit het Dalton-principe geven wij leerlingen zelf verantwoordelijkheid, daardoor worden ze eigenaar van hun ontwikkeling. Zo kunnen ze hun eigen werk plannen op de weektaak en op een zelfstandige, verantwoorde manier de aangeboden stof verwerken. De leerkracht zal, als coach, de leerling hierin begeleiden. Zo leren wij de kinderen zelf verantwoordelijk te zijn voor hun eigen werk- en leerproces. Op deze manier worden ze goed voorbereid op het voortgezet onderwijs. Tijdens verschillende onderdelen mogen kinderen samenwerken of elkaar om hulp vragen. Gedifferentieerde instructie: Op de weektaak staat het lesdoel van elke les, met een voorbeeld. Aan het begin van iedere les vertelt de leerkracht wat de kinderen in de les gaan leren (lesdoel). Leerlingen, die dit lesdoel al begrijpen mogen direct aan de slag gaan. Hierin ontwikkelt de leerling eigen verantwoordelijkheid, met de leerkracht als coach. De leerkracht geeft de rest van de groep instructie. Daarna gaan de meeste kinderen zelfstandig aan het werk. Terwijl de klas aan het werk is, krijgt een klein groepje kinderen extra hulp van de leerkracht. Aan het eind van de les kijkt de leerkracht met de kinderen terug op wat de kinderen hebben geleerd en wat een volgende keer beter kan. Zo zorgen we ervoor dat ieder kind elke dag de juiste, nieuwe dingen leert. Daarmee halen wij het maximale uit alle kinderen, het beste voor ieder kind. 12

13 Zelfstandig werken Kinderen moeten van jongs af aan zelf leren taken uit te voeren en problemen op te lossen zonder directe hulp. Daarnaast is het belangrijk dat ze leren taken in te delen binnen de gestelde tijd. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. Daarnaast geeft het zelfstandig werken de leerkracht meer tijd om kinderen extra instructie of hulp te geven. Gebruikte methoden Rekenen: Schatkist (groep 1,2) Wereld in getallen (groep 1 t/m 8) Taal /Lezen: Schatkist (kleuters) Veilig leren lezen (Aanvankelijk lezen) Estafette Taalactief Nieuwsbegrip Schrijven: Pennenstreken (gr 3-6)/Schrijfdans (gr 1-2) Verkeer: Rondje verkeer (groep 1-4)/ School op seef Op voeten en fietsen (groep 5-6) Jeugdverkeerskrant (groep 7-8) Wereldoriëntatie: VierKeerWijzer (groep 1 t/m 8) Engels: Groove me (gr 5-8) Drama: VierKeerWijzer Tekenen: Tekenen en handvaardigheid VierKeerWijzer Handvaardigheid: Tekenen en handvaardigheid VierKeerWijzer Muziek Muziek VierKeerWijzer Lichamelijke oefening Bewegingsonderwijs in het speellokaal (gr 1-2) Bewegen samen regelen (gr 3-8) Methode sociale vaardigheden Voor het geven van lessen in het kader van sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de methode Kinderen en hun sociale talenten. Deze methode kent de volgende thema s: ervaringen delen, aardig doen, samen spelen en werken, een taak uitvoeren, jezelf presenteren, een keuze maken, opkomen voor jezelf en omgaan met ruzie. Met deze lessen willen we kinderen sociaal competent maken, zodat ze het vermogen hebben om op een adequate manier sociaal en emotioneel te kunnen functioneren. De kinderen hebben daarvoor kennis, vaardigheden en de juiste houding nodig. Hieraan wordt aandacht geschonken in de lessen d.m.v. gevarieerde opdrachten. 13

14 Burgerschap Onderwijs met betrekking tot burgerschap en integratie zit verweven in onze methoden en manier van omgaan met de kinderen. Onze visie in het kader van Daltononderwijs is daarbij een belangrijke leidraad. De kerndoelen en hoe het terug te vinden is in ons dagelijks onderwijs, hebben we hieronder op een rijtje gezet. Kerndoel De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. De leerlingen leren zich zelfredzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. Vakgebieden VierKeerWijzer Gymlessen Buitenspelen Schatkist VierKeerWijzer Verkeersonderwijs Schatkist Gymlessen VierKeerWijzer GVO en HVO VierKeerWijzer Schatkist GVO en HVO VierKeerWijzer Schatkist VierKeerWijzer Schatkist ICT Op Basisschool Weemewereld krijgt elke leerling in groep 4 een tablet om daar opdrachten voor rekenen, taal en spelling op te maken. De p.c. van de leerkracht is verbonden met de tablets, zodat zij de resultaten kan bekijken en hier op in kan spelen. Ook maakt Basisschool Weemewereld gebruik van diverse computerprogramma s die aansluiten op onze schoolmethodes. Ook kunnen de leerlingen op de vele laptops aan de slag met oefenstof. In alle groepen hangt een digitaal schoolbord. De mogelijkheden hiervan breiden zich in snel tempo uit, steeds meer methodes bieden materialen aan voor het digibord. 14

15 Barbara Zieltjens is op onze school de ICT-coördinator. Schoolgids Huiswerk Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs, krijgen de leerlingen van groep 6, 7 en 8 regelmatig één of meerdere huiswerktaken mee (afgestemd op het leerniveau van het kind). De taken kunnen liggen op het gebied van rekenen, taal of spelling, maar huiswerk kan ook het leren van toetsinformatie van Vierkeerwijzer of het oefenen van musicalliedje zijn. Door wekelijks huiswerkopdrachten mee te geven, leren de kinderen om ook thuis te plannen. Naast huiswerk moeten leerlingen thuis ook wel eens andere opdrachten uitvoeren zoals informatie verzamelen, een spreekbeurt of boekbespreking voorbereiden etc. Kinderen die extra oefening nodig hebben, krijgen soms ook individuele huiswerkopdrachten mee naar huis. Extra leesaanbod Baisschool Weemewereld maakt voor extra leesaanbod gebruik van activiteiten die de bibliotheek aanbiedt. Dit varieert van lespakketten tot een bibliotheekbezoek. Ook maakt de school gebruik van lesmateriaal (leskisten, materialen en excursies). Deze lesmaterialen prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen voor milieu en natuur en halen op deze manier de natuur een beetje de school binnen. Er worden boeken uitgekozen en geleend bij de bibliotheek, waardoor het lezen extra gestimuleerd word ten de kinderen het belang van de bibliotheek in gaan zien. Cultuur en milieu Elk jaar wordt er op Basisschool Weemewereld ook aandacht besteed aan cultuur en milieu. Muziek, dans, drama, kunst, milieulessen en excursies wisselen elkaar daarbij af. Ook het komende schooljaar staan een aantal van deze activiteiten op het programma. 15

16 Sportactiviteiten De buitenschoolse activiteiten bestaan voornamelijk uit sportieve ontmoetingen met andere basisscholen. Door het jaar heen worden er door diverse sportverenigingen toernooien georganiseerd, zoals voetbal- en korfbaltoernooien. We willen de naam van Weemewereld ook hierin natuurlijk hoog houden! De sportieve activiteiten worden gecoördineerd door sportieve/actieve ouders en teamleden. Via de nieuwsbrief worden de ouders op de hoogte gehouden wanneer de kinderen zich kunnen inschrijven voor een toernooi of een sportieve activiteit, georganiseerd in de gemeente Twenterand. Feesten Feestvieren is leuk. Het is goed voor de sfeer op school, voor het leren organiseren en het delen van ervaringen met elkaar. Feesten die elk jaar terugkomen zijn Sinterklaas, Kerstmis, Pasen, Musical enz. Ook wordt het schooljaar afgesloten met een gezellige dag voor de leerlingen. Schoolreis In mei of juni gaan alle leerlingen op schoolreis. De precieze datum komt in de nieuwsbrief te staan. We proberen onze schoolreizen een educatief karakter te geven, b.v. een natuurreis, grote stedenreis, ontdekkingsreis, avonturenreis. Stagiairs Van de PABO en het ROC krijgen we regelmatig het verzoek om stagiairs te plaatsen op onze school. Wij willen hier graag aan meewerken, mits het niet te veel "inbreekt" in de dagelijkse gang van zaken. Want het mede-opleiden van toekomstige collega's is ook in ons belang. Daarnaast kunnen zij ons weer voorzien van nieuwe ideeën en inzichten. De eindverantwoordelijkheid van de, door de stagiairs gegeven, lessen blijft uiteraard bij de groepsleerkracht, ook als stagiairs soms voor wat langere tijd zelfstandig voor de groep staan. Dit laatste is het geval bij vierdejaars studenten (zgn. LIO-ers, Leerkracht In Opleiding), die kort voor het begin van hun onderwijscarrière staan; zij zijn bevoegd om een groep zelfstandig te kunnen draaien. 16

17 Wijze van vervanging bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht Wanneer een leerkracht ziek of afwezig is om andere redenen, zal er voor vervanging gezorgd worden. In eerste instantie proberen we het op school op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan maken we gebruik van de Personeelsvoorziening Twente, die de vervanging verder verzorgt. Indien er helemaal geen vervanging gevonden wordt, zullen de kinderen één dag op school worden opgevangen, daarna zijn we genoodzaakt om de kinderen een (halve) dag vrij te geven. Ziektemelding van de leerling Mocht uw kind ziek zijn of om een andere belangrijke reden niet of later op school komen, laat ons dat dan tijdig weten. Bij voorkeur telefonisch (tel ) en graag tussen uur. 17

18 Deel 2; Groepsinformatie. 18

19 Groep 1/2 Schoolgids Voor het eerst naar school Voor ouders van nieuwe kleuters is de Weemewereldfolder Voor het eerst naar de basisschool samengesteld. Hierin staan allerlei weetjes over de gang van zaken in de kleutergroep. Kleuters worden op basisschool Weemewereld toegelaten, zodra ze de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. In de periode daarvoor kunnen ze gebruik maken van de zgn. inloopregeling. Dit houdt in dat de kinderen vier dagdelen mogen komen wennen en meespelen in de kleutergroep waarin ze geplaatst worden. Ouders en de groepsleerkracht plannen deze inloop-dagen ongeveer een maand voor de vierde verjaardag van het kind. Zo kunnen de aspirant-kleuters alvast wennen aan de leerkracht en de klasgenoten. Een dag in de kleutergroep Ongeveer een derde van de onderwijstijd spelen de kleuters in de hoeken. Kleuters leren al spelend, dus het zijn belangrijke activiteiten. Ons keuzeaanbod: Ontwikkelingsmaterialen; speel/leerwerkjes om spelenderwijs bezig te zijn met voorbereidend taal of rekenen Zandtafel/ watertafel/ graantafel Creatief materiaal: Krijtjes, verf, tekenmateriaal Constructie en bouwmateriaal Computerhoek Huishoek/ themahoek Lees/schrijf/luistertafel waar de kinderen met letters bezig zijn Ook werken kleuters aan diverse opdrachten, bijvoorbeeld knippen/ plakken/ tekenen etc.. Naast het aanbod in het klaslokaal wordt er een groot gedeelte van de dag besteed aan beweging. s Morgens een uur en s middags drie kwartier. Bij mooi weer spelen de kinderen buiten. Het kleuterplein heeft een vaste zandbak en diverse uitdagende speeltoestellen. Bij slecht weer maken we gebruik van het speellokaal, hierin kunnen we gymmen, dansen en bewegingsspelletjes doen. De kring is een vast terugkerend dagonderdeel. De juf vertelt verhalen, organiseert reken- en taalspelletjes en wordt er gezamenlijk gezongen. Kleuters leren luisteren naar de juf en anderen, leren wachten op hun beurt en zelf vrij te spreken! Tijdens de ochtendpauze drinken en eten de kleuters een tussendoortje dat ze van thuis hebben meegenomen. Gezonde tussendoortjes hebben natuurlijk de voorkeur! Thematisch werken In de kleutergroepen wordt er veel met thema s gewerkt. Natuurlijk komen elk jaar de seizoenen, Sinterklaas en Kerst aan bod. Taal, rekenen en de andere vakgebieden komen binnen de thema s aan bod. 19

20 Groep 3 Ontdekkingsreis In groep 3 leren kinderen lezen. Leerlingen slaan hier een nieuwe, spannende weg in. Vanuit de methode Veilig Leren Lezen wordt er een woord aangeboden en uit dit woord staat 1 letter centraal. Spannend is het, als een leerling Schoolgids erachter komt dat als je een letter van een woord verandert dit hele andere woorden met hele andere betekenissen kan opleveren. Voor veel kinderen gaat er een fascinerende wereld open! Rond de kerstvakantie zijn alle letters aangeboden en de leerling kan theoretisch alles (korte woorden en verhaaltjes) lezen. De aangeboden letter wordt ook meteen op schrift als schrijfletter aangeboden. Dit doen we middels de methode Pennenstrekken. We oefenen motorische handelingen met het hele lichaam. De bewegingen worden steeds kleiner, waarna ze uiteindelijk op schrift komen. Nadat alle schrijfletters zijn aangeboden, leren de kinderen de verbindingen tussen de letters en ontstaat er een verbonden schrift. In groep 3 werken we, net zoals in andere groepen, met de methoden Wereld in getallen. Bij rekenen wordt voortgeborduurd op groep 2 en werken we veel met concrete materialen en het beleven van rekenen. Langzaam maar zeker gaan we over op abstracte sommen. De kinderen krijgen al handelend inzicht in wat 2 + 4=6 nu echt inhoudt. Er wordt veel aandacht besteed aan automatiseren. Om leerlingen voor te bereiden op begrijpend lezen, werken we in groep 3 met Humpie Dumpie. Hierin staan leuke teksten, waarna ze vragen over de tekst mogen maken. De methodes Veilig Leren Lezen en Wereld in getallen werken met thema s. Om tegemoet te komen aan de individuele behoefte van de leerlingen, maar ook een stuk samenwerking/verantwoordelijkheid worden de thema s verder uitgewerkt in VierKeerWijzer. Dit is een organisatiemodel, waarin meervoudige intelligentie centraal staat. VierKeerWijzer komt elke middag op bod. Thema s zijn: - Mijn lijf - De post - Het bos - Sprookjes - Vogels in de winter - Piraten - Talentenjacht - De uitvinder - Het museum - Boeken - Op reis 20

21 Groep 4 In groep 4 werken we de leerlingen met een eigen tablets, waarop de vorderingen worden bijgehouden. Ook hierop wordt een stuk differentiatie aangeboden, die bij desbetreffende leerling past. Voor taal en spelling worden thema s uit de methode Taalactief aangeboden. Dit is een methode op hoog niveau. In groep 4 is technisch lezen nog steeds erg belangrijk. Voor het oefenen van goed en vlot lezen gebruiken we met de methode Estafette. Hier wordt gewerkt aan goed en vervolgens vlot lezen. Begrijpend lezen is eveneens zeer belangrijk, daarom werken we met de methode Nieuwsbegrip. Eerst wordt er een aflevering van het Jeugdjournaal bekeken en daarna wordt er een gerichte tekst met bijbehorende vragen over een geselecteerd onderwerp aangeboden. Voor rekenen hebben we net als in de andere groepen, de methode Wereld In Getallen. In groep 4 komt optellen en aftrekken t/m honderd en geld-rekenen aan bod. Ook maken de leerlingen kennis met de tafels. Ze kunnen hun tafeldiploma verdienen door de tafels van 1, 2, 3, 4, 5, en 10 uit het hoofd te kennen. De tafels moeten geautomatiseerd worden. Dit wil zeggen: De leerlingen moeten de tafels vlot door elkaar kennen. De overige tafels komen in groep 5 aan bod. In groep 4 wordt nog steeds aandacht aan het schrijven besteed. We werken met de methode Pennenstreken. Dit schooljaar krijgen de leerlingen hoofdletters aangeboden. De school voorziet de kinderen van potloden en gum. In groep 4 komt daar een pen bij. Tot de kerstvakantie schrijft iedereen nog met potlood, daarna krijgen ze van school een pen. Thema s die o.a. aan bod komen zijn: - De dokter/tandarts, - Dierentuin, - Hallo wereld, - Tijd, - Reptielen, - Wonen, - Beroepen, - Water, - Kunst, - Bloemen en planten - Vervoer. De leerlingen van groep 3 en 4 spelen niet meer in het speellokaal, maar lopen met de groepsleerkracht naar gymnastiekzaal de Weeme. Hier worden gerichte gymlessen aangeboden. Ook hebben de leerlingen een periode in het schooljaar zwemlessen samen met groep 4. 21

22 Groep 5 tot en met 8 In de bovenbouw gaan we verder waarmee in de onderbouw is gestart. Zo wordt er nog meer geoefend met technisch en begrijpend lezen, komen nieuwe rekensommen aan bod en wordt de werkwoordspelling geintroduceerd. Kortom: meer en dieper, maar ook meer met de leerling als verantwoordelijke, als eigenaar van zijn ontwikkeling. De leerlingen nemen hun tablet mee naar de volgende groep. Zij maken veel van de verwerking op de tablet, maar ook wordt voldoende in het schrift gemaakt. Tevens worden ze zelfstandiger in de verwerking m.b.t. VierKeerWijzer. Zullen ze als zelfsturende teams samen gaan beslissen om te komen tot een verantwoorde presentatie. 22

23 Deel 3; Communicatie 23

24 School en ouders, ouders en school. Basisschool Weemewereld probeert, ten behoeve van elk kind, een goede samenwerking tussen ouders en school te creëren. Er is dan ook alle gelegenheid om met de leerkracht in gesprek te gaan. Leerkrachten nemen, na schooltijd, daar graag de tijd voor. Voor schooltijd kunnen korte mededelingen doorgegeven worden, na schooltijd is er tijd om in gesprek te gaan. Mocht u om welke reden ook, hiervan gebruik willen maken, maak dan even een afspraak. Aan het begin va het schooljaar worden de ouders geïnformeerd over diverse onderwerpen tijdens de informatiebijeenkomst. Ook komt er elke week de digitale nieuwsbrief uit met actuele informatie op en rond de school. Daarnaast vinden er twee keer per jaar gesprekken plaats, waarbij ouders en leerkrachten om de tafel zitten om samen de vorderingen en de ontwikkeling van het kind te bespreken. En tenslotte geldt: Blijf niet te lang lopen met vragen of zorgen, maak een afspraak met de groepsleerkracht. Een goede communicatie is in het belang van ieder kind! Nieuwsbrief Wekelijks wordt een link naar de ouders gestuurd voor de nieuwsbrief, deze op de site te lezen. Hierin komen allerlei belangrijke en leuke onderwerpen aan bod. Foto s die gemaakt zijn bij schoolactiviteiten zijn voor ouders te zien op Mijn Album.nl. Hiervoor is een wachtwoord nodig, deze is op te vragen via Oudergesprekken Startgesprek: Aan het begin van het schooljaar worden er startgesprekken georganiseerd voor de ouders. Hierin kunt u kennismaken met de groepsleerkracht(en) voor komend schooljaar. Tevens wordt de voortgang van uw kind besproken. Vanaf groep 5 zijn ook de leerlingen hiervoor uitgenodigd. Herfstgesprek: Begin november is er een mogelijkheid om de leerkracht te spreken in een voortgangsgesprek. Hiervoor krijgt u in de nieuwsbrief een uitnociging. Rapportgesprekken (februari en juli) : N.a.v. van de behaalde resultaten op de Citotoetsen, kunt u in gesprek gaan met de leerkracht. 24

25 Kijkochtenden in de groepen Schoolgids Het is leuk en leerzaam om eens bij uw kind in de groep te komen kijken. Tijdens zo n kijkmoment kunt u een les meemaken en ook zelf meedoen. Hiermee kunt u een goed beeld krijgen over de instructive en verwerking van de lessen. In de nieuwsbrief komen de data van de kijkochtenden, waarvoor u hartelijk bent uitgenodigd Open dag Voor iedereen, die geinteresseerd zijn in onze school houden we jaarlijks een open dag. Tijdens een gewone schooldag kunnen zij een kijkje nemen in onze school, waarbij we tevens uitleg geven over onze vorm van onderwijs. Public Relations Natuurlijk staat Basisschool Weemewereld graag af en toe positief in het nieuws! Een project, een leuke actie of een knallend feest... het kan allemaal aanleiding zijn om de publiciteit te zoeken. Via onze website en ons Facebookaccount delen we de laatste leuke nieuwtjes. Ook staat er maandelijks een column over Basisschool Weemewereld in een huis-aan-huis krant. 25

26 Aanmelding Ouders kunnen op Basisschool Weemewereld altijd terecht. De deur staat open en iedereen is meer dan welkom! Wanneer u overweegt om onze school te kiezen als basisschool voor uw zoon of dochter, dan nemen we ruimschoots de tijd om u rond te leiden en u voor te lichten over de manier waarop wij onderwijs geven. Het is wel handig dat u een afspraak maakt met de schoolleiding. Op hun verjaardag zijn kleuters direct welkom als ze vier jaar zijn geworden. Ze mogen daar aan voorafgaand enkele dagdelen meedraaien. De ouders krijgen hierover schriftelijk bericht. Kleuters, die voor 1 oktober 4 jaar worden, mogen vanaf het begin van het schooljaar 10 dagdelen meedraaien. Als kinderen van andere scholen instromen, door verhuizing of anderszins, dan volgen we in het algemeen het advies van de vorige school voor wat betreft plaatsing in een groep. Toelating Aangezien Basisschool Weemewereld een openbare school is, zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun overtuiging of afkomst. Leerlingen worden dan ook zonder meer toegelaten als: zij in het regulier onderwijs staan ingeschreven en aangemeld worden naar aanleiding van een verhuizing en er vanuit de school van herkomst geen aanwijzingen zijn, dat er een doorverwijzing naar het speciaal onderwijs nodig is. zij vanuit de voorschoolse situatie worden aangemeld, tenzij er sprake is van gespecialiseerde hulpverlening voor het kind (w.o. instanties, die qua problematiek vergelijkbaar zijn met speciaal basisonderwijs of expertisecentra, zoals MKD s, of instellingen voor jeugdpsychiatrie); zij met een zgn. rugzakje (extra faciliteiten leerling met beperking) aangemeld worden en er geen onoverkomelijke problemen zijn, die aanmelding in de weg staan. Voor leerlingen, die niet zonder meer kunnen worden toegelaten, wordt na afweging of op onze school genoeg expertise en leerhulp aanwezig is, besloten over toelating. De inschrijving van leerlingen kan worden geweigerd op basis van het feit dat: ouders niet alle informatie verschaffen, die van belang kan zijn, om te kunnen beoordelen of een kind al dan niet aangenomen kan worden. de leerling overdag niet zindelijk is. 26

27 Medezeggenschapsraad Schoolgids Algemeen De Wet medezeggenschap onderwijs geeft de MR op school een sterke positie. De MR bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden. De MR praat over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bevoegd gezag wil nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. Op zijn beurt kan de MR elk standpunt dat hij heeft, kenbaar maken aan het bevoegd gezag, of daar nu wel of niet om gevraagd wordt. De MR kan zowel advies - als instemmingsrecht hebben afhankelijk van het onderwerp. De rechten staan omschreven in de Wet op Medezeggenschap. Adviesrecht wil zeggen dat het bevoegd gezag serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft, maar niet elk advies hoeft over te nemen. Adviesrecht heeft de MR o.a. in geval van: verandering van de grondslag van de school; fusie met een andere school; beleid inzake aanstelling of ontslag van de schoolleiding; regeling van de vakanties. Dat ligt anders voor beslissingen waarop de MR instemmingsrecht heeft. Zonder de instemming van de MR kan het bevoegd gezag dergelijke beslissingen niet nemen. De instemming van de MR is o.a. bij de volgende beslissingen nodig: veranderingen van de onderwijskundige doelstellingen van de school; vaststelling of wijziging van het schoolwerkplan; vaststelling of wijziging van het beleid over de ondersteunende werkzaamheden van ouders; vaststelling of wijziging van het schoolreglement. De personeelsgeleding van de MR heeft voorts instemmingsrecht bij beslissingen die haar rechtstreeks raken, b.v. vaststelling of wijziging van het formatieplan, het nascholingsbeleid en de taakbelasting van het personeel. Het bevoegd gezag: doet een voorstel voor een MR-reglement, dat wordt aanvaard als tenminste tweederde van de MR daarmee instemt. moet de MR tijdig, ook ongevraagd, alle inlichtingen verschaffen die de MR nodig kan hebben. moet de MR jaarlijks informeren over onderwerpen als het algemene schoolbeleid en de taakverdeling tussen bevoegd gezag en directie. moet de MR minstens twee keer per jaar in de gelegenheid stellen de gang van zaken op school gezamenlijk te bespreken. De MR vergadert regelmatig (6 à 7 keer per jaar). Deze vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in school. 27

28 Contact: MR-(en OR-)leden zijn te allen tijde bereid om met ouders te praten over het leer- en leefklimaat op school. U kunt altijd contact met de MR opnemen over ideeën en aandachtspunten die u besproken wilt hebben in de MR. Zijn er persoonlijke problemen betreffende uw kind, dan verzoeken wij u eerst contact op te nemen met de groepsleerkracht en/ of directie. Doelstelling De MR is een kritisch, herkenbaar en proactief orgaan dat de gemeenschappelijke belangen van leerlingen, personeel en ouders behartigt. Leden In het schooljaar hebben de volgende personen zitting in de MR: Voorzitter Jan van der Weide OMR Lid Candida Kroezen OMR Lid vacant OMR Lid Sandra Rotteveel PMR Lid Kim Mannessen PMR Lid Anke Koenen PMR De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) De 14 scholen, die onder het bestuur van ROOS vallen, hebben ook een GMR. Ook daarin zijn ouders en leerkrachten met een gelijk aantal vertegenwoordigd. De GMR is bevoegd om advies over en goedkeuring aan bovenschoolse zaken te geven. Daarmee bedoelen we zaken, die meer dan één en veelal alle scholen betreffen. Alle bevoegdheden van de MR, over de zaken die onze eigen school alleen aan gaan, blijven hiermee bestaan. 28

29 De Ouderraad In de Ouderraad zitten vertegenwoordigers van de ouders. Zij worden gekozen door en uit de oudergroep van de school. De Ouderraad heeft een belangrijke taak in de organisatie van de school. Haar taak wordt algemeen omschreven als: het bevorderen van de bloei van de school en het zoveel mogelijk betrekken van de ouders bij het schoolleven. Daarnaast kan zij advies geven aan de Medezeggenschapsraad. Zodra een activiteit wordt voorbereid waar de kinderen bij betrokken zijn, helpen de leden van de Ouderraad mee bij de organisatie van allerlei festiviteiten, organisatie van de oudpapierinzameling, open dagen en ouder- en infoavonden. De Ouderraad draagt ook zorg voor de ouderbijdrages. Zij vergadert ongeveer zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. Wanneer u een vergadering wilt bij wonen, dient u dit van tevoren te melden bij de voorzitter. Vrijwillige ouderbijdrage De activiteiten die door de OR in overleg met de school worden georganiseerd, kosten geld. Sinterklaas, Kerstviering en Pasen, schoolreizen en kamp enz. Daarvoor vraagt de OR van alle ouders een vrijwillige financiële bijdrage van 50,-. De bijdrage is verdeeld in: 25,- voor de bekostiging van alle activiteiten en 25,- voor de bekostiging van het jaarlijkse schoolreisje. Komt uw kind na december op school, dan vraagt de OR 2,50 per maand plus de kosten van de schoolreis te betalen. U kunt het bedrag overmaken op rekening nummer: t.n.v. OR Weemewereld onder vermelding van ouderbijdrage en de naam van uw kind(eren) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester van de OR> Leden: Voorzitter Henrique Vossebeld Ouder Penningmeester Sylvia van Os Ouder Leden Esther Broers, Wendy Faber, Jessica Mollink, Ina Youssef, Marieke Tanir Ouder Lid Barbara Zieltjens, Jet Moed Leerkracht 29

30 Deel 4; Invulling van de zorg 30

31 De individuele zorg voor de kinderen De meeste leerlingen leren op een regelmatige, gemiddelde manier. Andere leerlingen hebben soms meer tijd nodig om iets te kunnen leren. Er zijn ook leerlingen die weinig uitleg nodig hebben. Deze verschillen ontstaan door verschillen in intelligentie, sociale- en emotionele ontwikkeling, lichamelijke condities, motorische ontwikkeling, stagnaties van buitenaf (ziekte ect.), werkhouding, het milieu en de cultuur waar de leerlingen vandaan komen. Basisschool Weemewereld heeft als taak het onderwijs zo in te richten dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn/haar recht komt, ongeacht de verschillende leermogelijkheden. Een preventieve aanpak heeft als doel toekomstige zorg te voorkomen. Dit wordt o.a. bereikt door de sfeer van de klas zo goed mogelijk te maken, zodat elk kind zich veilig en gewaardeerd voelt. Alle kinderen hebben hun eigen unieke persoonlijkheid en de behoefte om te spelen en te leren. Tevens wordt ernaar gestreefd dat de leerkrachten zo competent mogelijk zijn. Voor sommige kinderen is dit niet genoeg. Zij vragen meer dan helder onderwijs, zij vragen extra zorg... en daar hebben ze recht op! Door via de Daltonprincipes te werken, kan een leerkracht gerichte aandacht aan de individuele leerling geven. En kunnen we zowel de instructie als de lesstof aanpassen aan de behoefte van het kind. Dat kan door instructie (verkorte, basis- en verlengde instructie), leerstofaanpassing (minimum-, basis- en extra leerstof), en werkwijze (individueel of in groepjes). In het komende hoofdstuk wordt de zorg op Basisschool Weemewereld beschreven. Van samen werken tot samenwerken 31

32 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen Van iedere leerling wordt er vanaf de aanmelding een digitaal leerling-dossier aangelegd. Daarin zijn administratieve gegevens, maar vooral ook gegevens over de ontwikkeling en de resultaten opgenomen. Dit leerling volg- en administratiesysteem ParnasSys, helpt ons om goede analyses per kind en per groep te maken om zo precies op het kind afgestemd onderwijs te realiseren. Direct bij binnenkomst krijgen de ouders het verzoek om het intakeformulier in te vullen, hierin staan voor de school belangrijke gegevens van de voorschoolse periode. Ook de informatie van de peuterspeelzaal worden in ParnasSys bewaard. In groep 1 t/m 8 worden er regelmatig Cito-toetsen en methode-gebonden toetsen afgenomen. Om te bekijken of een leerling naar een volgende groep kan, wordt gekeken of hij/zij over de benodigde vaardigheden beschikt. Het dagelijkse werk van de kinderen Het dagelijkse werk van de kinderen wordt door de leerkrachten regelmatig gecontroleerd. In de groepen 3 en 4 wordt nagenoeg al het werk nog door de leerkrachten nagekeken; in de hogere groepen worden delen van het werk door de kinderen zelf nagekeken en daarna door de leerkrachten gecontroleerd. Voor het derde jaar werken we met tablets in onze school. We zijn begonnen in groep 3/4 voor de vakken: rekenen, taal en spelling. Vanaf vorig jaar gebruiken ook de leerlingen uit groep 5 t/m 8 tablets. Alle verwerkingsstof voor de kernvakken, uitgezonderd begrijpend lezen, wordt op de tablets (Snappet) gemaakt. De leerkrachten krijgen onmiddellijk op hun eigens scherm te zien wat de resultaten van de kinderen zijn, inclusief een analyse van de fouten. Intern overleg Regelmatig vindt er overleg plaats tussen de groepsleerkracht en de interne begeleider over de leerlingen. Op onze school is Sandra Rotteveel interne begeleider (de ib-er). De interne begeleider assisteert de groepsleerkracht(en) o.a. bij het invoeren van gegevens in het leerlingvolgsysteem, het maken en uitvoeren van groepsplannen e.d. Daarnaast plant de iber de groepsbesprekingen en zorgt voor de evaluatie en het verslag. Zij bewaakt de dossiervorming en de doorgaande lijnen binnen het leerlingvolgsysteem. Zij neemt deel aan netwerkbijeenkomsten en houdt contact met externe instellingen met betrekking tot de zorg binnen de school. 32

33 Onafhankelijke toetsen en observaties LVS toetsen (Cito/Parnassys) Op vaste tijden worden er in de verschillende groepen de volgende toetsen en observaties afgenomen: Alle resultaten van de Cito-toetsen, door de acht groepen heen, worden ingevoerd in het leerlingvolgsysteem, zodat er een totaalbeeld ontstaat vanaf groep 1 tot en met groep 8, om het beeld compleet te maken worden hier de Cito-entreetoets- en Cito-eindtoetsgegevens aan toegevoegd. Twee keer per jaar worden alle leerlingen besproken, bijzonderheden daaruit worden in ook Parnassys (elektronische dossiervorming) opgenomen. Toets / groep Protocol dyslexie x x Taal voor kleuters x x Rekenen voor kleuters x x Taaltoets alle kinderen x x Woordenschat x x x x x x Avi (indien nodig) x x x x x x Technisch lezen x x x x x x Drie-minuten-toets (lezen) x x x x x x Begrijpend lezen x x x x x x Spelling x x x x x x Rekenen x x x x x x Luisteren (indien nodig) x x x x x x Cito-entreetoets x Cito eindtoets x Scol / schatkist observatielijst x x x x x x x x De uitslagen van deze toetsen, waarbij we een vergelijking met landelijke gemiddelden kunnen maken, geven ons een redelijk objectief beeld van de leerprestaties van elk kind en de groep. Ook kunnen we zien of een kind ten opzichte van zichzelf vooruit is gegaan. Hiervoor bekijken we de vaardigheidsgroei van de leerlingen. Deze resultaten worden ingevoerd in Parnassys en de uitslagen worden uitgedrukt in 1, 2, 3, 4, 5, scores. De leerkracht gebruikt de scores en de gemaakte toetsen om te bepalen in welk niveau de leerlingen worden ingedeeld. Leerlingen worden ingedeeld in 3 groep: 1. Instructie onafhankelijke leerlingen. 2. Instructie gevoelige leerlingen. 3. Instructie afhankelijke leerlingen De leerkracht analyseert de toetsen om een beter inzicht te krijgen in de score van de groep en die van de individuele leerlingen. De behaalde Cito-scores kunnen door ouders worden ingezien tijdens het rapportgesprek. 33

34 De CITO entreetoets Aan het eind van groep 7 wordt de Cito-entreetoets afgenomen. Deze toets geeft ons een indicatie van waar er eventuele hiaten in de kennis zitten, zodat daar in groep 8 nog aandacht aan besteed kan worden. Ook wordt er op basis van deze toets, en de overige Citotoetsen vanaf groep 6, een prognose gemaakt voor de mogelijke uitstroom naar het voortgezet onderwijs. Als een leerling een prognose voor de CITO eindtoets heeft van 525 of lager en een algemene leerachterstand van 25% kan deze leerling in aanmerking komen voor plaatsing in het LWOO onderwijs. LWOO betekent Leer Weg Ondersteunend Onderwijs en kan verschillende vormen voorkomen: Plaatsing in een aparte kleine klas met een normaal BBL-programma met leerwegondersteuning. Individuele leerlingbegeleiding in een heterogene klas binnen één van de leerwegen. Om te kijken of een leerling in aanmerking komt voor deze leerweg moet er een toelatingsonderzoek plaatsvinden waarbij gekeken wordt naar de toelatingscriteria. Dit onderzoek vindt plaats voor de Cito-eindtoets en geldt niet als vervanging voor deze toets. Leerlingen die voor LWOO in aanmerking komen kunnen in principe de CITO eindtoets gelijk met de groep maken. De CITO eindtoets Sinds 2015 geeft de leerkracht, al voor de Cito eindtoets, een advies voor het voortgezet onderwijs. Deze wordt met de ouders en de leerling besproken en is bindend voor plaatsing op desbetreffend V.O. niveau. De Cito eindtoets wordt als check gebruikt. Na de uitslag kan/mag de leerkracht het advies bijstellen. Uiteraard bepalen de ouders naar welke school hun kind gaat. De groepsleerkracht zal er zorg voor dragen dat de "ontvangende" school de nodige gegevens krijgt. Verlaten van de school Wanneer een kind de school verlaat t.g.v. een verhuizing, verwijzing of anderszins, zal aan de ontvangende school een onderwijskundig rapport, het zogenaamde D.O.D. (digitaal onderwijs dossier) verstrekt worden, met gegevens die voor die school relevant zijn. Daarin wordt dan melding gemaakt van de toetsresultaten, de gevolgde methodes, en de vorderingen van uw kind(eren). 34

35 Protocol leesproblemen en dyslexie Binnen de school werken wij met het protocol voor leesproblemen en dyslexie. De protocollen dyslexie voor het onderwijs zijn in opdracht van het ministerie van OCW ontwikkeld om de signalering van leesproblemen en dyslexie van het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs te systematiseren. Er zijn 4 protocollen: voor groep 1/2, voor groep 3, voor groep 4 en voor groep 5 t/m 8. Doel van de protocollen is een zo goed mogelijke begeleiding van leerlingen met (dreigende) leesproblemen. De protocollen leggen duidelijk uit wat de oorzaken en gevolgen zijn van dyslexie. Het geeft een goed beeld van waar een kind met dyslexie tegenaan loopt en hoe een school daarop in kan spelen. Vanuit het protocol zijn observaties en toetsen opgenomen in de toetskalender. Rapportage In alle groepen wordt twee keer per jaar een rapport gemaakt en meegegeven. De leerlingen vullen eerst hun eigen rapport in en daarna de leerkracht. Over verschillen gaan ze in gesprek. Vooral in hogere groepen is duidelijk te zien dat een kind een goed beeld over zichzelf ontwikkeld. Na het rapport worden er tienminutengesprekken gehouden. Ouders hebben dan de gelegenheid, gedurende tien minuten, met de groepsleerkracht(en) over de behaalde resultaten van uw kind(eren) te spreken. Vanaf groep 5 worden ook de leerlingen uitgenodigd bij deze gesprekken aanwezig te zijn. Er wordt dan niet óver, maar met het kind gesproken over zijn/haar ontwikkeling en waar zij/hij de komende periode aan wil werken. Voor de meeste ouders is die tijd voldoende, zo niet kan er een vervolgafspraak met de groepsleerkracht gemaakt worden. Anderzijds kunnen leerkrachten of ouders het ook nodig achten om een afspraak te maken voor een tussentijds gesprek. Extra hulp Wanneer een kind moeite mee heeft met bepaalde stof, of uitvalt op een toets, zal de leerkracht in de eerste instantie extra hulp in de klas geven, b.v. door extra instructie. Op basis van de behaalde resultaten in de niet-methodetoetsen worden leerlingen ingedeeld in niveaugroepen; instructie onafhankelijk, instructie gevoelig en instructie afhankelijk. Deze groepen staan beschreven en toegelicht in het groepsplan; één overzicht van de organisatie van instructie en verwerking voor één vakgebied. De instructie in de groep en ook de verwerking worden aan het niveau van de leerling aangepast. Na 6-8 weken bekijkt de leerkracht of de doelen voor de leerlingen al behaald zijn en worden de groepsplannen herzien. De leerlingen kunnen van niveaugroep wisselen wanneer de gestelde doelen behaald zijn. Wanneer er sprake is van kind-specifieke problemen, op het gebied van gedrag en/of cognitie, kan een leerling met een individueel handelingsplan geholpen worden. 35

36 Extra onderzoek Om er achter te komen waar de problemen precies liggen, is het soms nodig om bij een leerling extra onderzoek te doen. Dit kan gedaan worden door de leerkracht of de intern begeleider. Een leerling kan ook worden aangemeld voor extra onderzoek door het zorgteam (na schriftelijke toestemming van de ouders). Het zorgteam (orthopedagoge/reken- en of leesspecialist) kijkt samen met de ouders, de leerkracht en de intern begeleider naar de leerling (intake) en meestal volgt er dan een observatie in de groep. Naar aanleiding van de intake en de observatie volgt er een gesprek waarin het zorgteam de leerkracht en/of ouders adviseert. Soms is het nodig dat er een psychologischen/of intelligentieonderzoek wordt gedaan. Deze wordt afgenomen door een psycholoog van schoolbegeleidingsdienst. (natuurlijk ook alleen na toestemming van de ouders). Er volgt een rapportage en een advies, zodat we op een juiste manier hulp kunnen bieden. Dit verslag zal ook in Parnassys komen. Thuissituatie Wanneer er thuis een ingrijpende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, vernemen we dit graag. We kunnen een kind pas goed begeleiden, wanneer we van belangrijke zaken op de hoogte zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om het overlijden van een familielid, maar ook kleinere zaken, die voor het kind belangrijk zijn. Dit wordt op de teamvergadering of in de koffiepauze doorgegeven, zodat iedereen er rekening mee kan houden. Kleutertijd, 1, 2 of 2 en half jaar? Kinderen die voor 1 januari geboren zijn, starten in groep 1 en zouden in principe aan het einde van het schooljaar door moeten stromen naar groep 2 en een jaar later naar groep 3. De kinderen uit de bovengenoemde periode moeten niet verplicht doorstromen. Ze stromen door, tenzij het voor hun ontwikkeling beter is dat ze extra tijd in de kleutergroep krijgen. Hun ontwikkeling (cognitief en sociaal-emotioneel) is hiervoor bepalend en niet de geboortedatum en leeftijd. Er kan dan gekozen worden voor kleuterverlenging. Het kan gaan om: Kinderen die heel jong zijn in leeftijd en gedrag en geen stoornissen hebben. Zij kunnen veel groei- en ontwikkelingsvoordeel hebben van het verlengen. Kinderen met grote achterstand in de beginsituatie maar geen leerstoornis hebben. Zij krijgen bij kleuterverlenging de tijd om die achterstand in te halen. Kinderen met leerstoornissen. Voor deze laatste groep is kleuterverlenging niet altijd zinvol. Het is belangrijk dat de school per kind de beste schoolloopbaan bepaalt. De beslissingen voor een verlengde kleuterperiode wordt in gesprek met ouders, duidelijk onderbouwd. Onderbouwing geschiedt aan de hand van het leerlingvolgsysteem. Dit bestaat uit observaties, CITO -taal en CITO-rekenen in groep 1 en 2. 36

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Informatieavond groep 8

Informatieavond groep 8 Informatieavond groep 8 Even voorstellen Ma en vr juf Sanne Di wo do juf Linda 1x per week juf Kim (stagiaire) Taal en Spelling Voorbereiding op de eindtoets: Begrijpend lezen Zinsontleding (ww) spelling

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Informatieavond groep 7-8

Informatieavond groep 7-8 Welkom allemaal. Informatieavond groep 7-8 Schooljaar 2014-2015 02-09-2014 Agenda Voorstellen aanwezigen Schoolmissie Gang van zaken in de groep Voortgezet onderwijs Activiteiten groep 7 en 8 Communicatie

Nadere informatie

Informatiefolder. Groep 3/4. Schooljaar 2015-2016. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Informatiefolder. Groep 3/4. Schooljaar 2015-2016. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Informatiefolder Groep 3/4 Schooljaar 2015-2016 1 Informatie schooljaar 2015-2016 Groep 3 en 4 Voor u ligt de informatiefolder van de groep, waarin uw kind dit schooljaar zit. In deze informatiefolder

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld

Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld Februari 2013 Nieuwsbrief CBS De Kleine Wereld Margedagen 14-03-2013 middag 28-03-2013 na 14.00u 12-04-2013 alleen gr 1-4 04-06-2013 middag 04-07-2013 na 14.00u 05-07-2013 Wist u dat u uw kind bij ziekte

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Informatie groep 7&8

Informatie groep 7&8 Informatie groep 7&8 Even voorstellen Ma en vr juf Sanne Di wo do juf Joyce Ma Di Wo en Do meester Lorenzo Ma en Di komt binnenkort juf Mirjam (stagiaire onderwijsassistent) Taal en Spelling Voorbereiding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015

NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015 NIEUWS UIT HET TEAM Na een goede kerstvakantie zijn we in januari bijna allemaal weer met veel plezier begonnen. Helaas is juf Rina in januari ziek geweest. Op het moment van

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Informatieavond groep 4

Informatieavond groep 4 Informatieavond groep 4 Dagindeling- weekrooster -Elke dag starten we met stillezen, om het lezen te bevorderen. Zo beginnen we de dag altijd heel rustig. -Daarna hebben we het vak; levensbeschouwing en

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016

Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Praktische informatie groepen 6 Schooljaar 2015-2016 Een verzoek: - Naar binnen gaan na de bel, wanneer de leerkracht de deur open maakt. - Aan onze kant op de speelplaats naar binnen en niet binnendoor.

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2016-2017 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2016 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Definitie OGW onderwijsinspectie

Definitie OGW onderwijsinspectie Welkom in groep 4 Bespreekpunten Focus Weekrooster Manier van werken Methodes Rekenen: wereld in getallen Sociaal-emotionele ontwikkeling Zorgleerlingen Toetsen Thuis oefenen Wat hebben de kinderen nodig

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

ouderavond bovenbouw 2015 /2016

ouderavond bovenbouw 2015 /2016 ouderavond bovenbouw 2015 /2016 Inhoud avond Schoolregels Methodes Rapportfolio Leerlingvolgsysteem, citotoetsen en handelingsplannen Huiswerk Na schooltijd De weg naar het voortgezet onderwijs Kamp Huishoudelijke

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl

Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl Facebook: OBS De Dubbeldekker Twitter: @obsdubbeldekker Website: www.dedubbeldekker.nl NIEUWSBRIEF REGULIER nummer, november 2015 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Na iedere nieuwsbrief

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1-2

Informatieboekje Groep 1-2 Informatieboekje Groep 1-2 Beste ouders/verzorgers, Binnenkort is het zover; dan start uw zoon of dochter bij ons op De Springplank in groep 1. Een spannend moment voor uw kind en misschien ook voor u.

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken:

Vanaf groep 5 krijgen de kinderen cijfers op hun rapport. Dit geldt alleen voor de volgende vakken: Informatie over groep 5 Groep 5A: Juf Maaike (ma, di en wo) Juf Jolanda (do en vr) Groep 5B: Juf Anita (ma, di en wo) Juf Dien (do en vr) Gymles: maandag (van gymleerkracht Elly Buijs) dinsdag (van de

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander

Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Huiswerkbeleid Daltonschool Meander Inhoud : 1. Waarom geven wij op school huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen huiswerk en waar bestaat het uit? 3. Wat kunnen de ouders van de school verwachten?

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Groepsleider: Bert van der Lijn Janna van der Meer (op 16 vrijdagen) Weekopening / Dagopening: De week/dag wordt kort doorgenomen. Belangrijke mededelingen

Nadere informatie

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst

Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Basisschool De Leerlingst Postbus 4052 6080 AB Haelen 0475-300989 info@deleerlingst.nl Huiswerkbeleid op basisschool De Leerlingst Inhoud: 1. Waarom geven wij huiswerk? 2. In welke groepen krijgen de kinderen

Nadere informatie

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar

Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar Bovo procedure O.B.S. Prinses Catharina Amalia schooljaar 2016-2017 In de bovenbouw begint de voorbereiding op het voortgezet onderwijs (VO). Vanaf groep 6 worden de leerlingen nauw gevolgd als er achterstanden

Nadere informatie

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep.

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Algemene informatie groep 7/8 Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Vakleerkrachten en ander personeel. Astrid Bibo, onderwijsassistente: maandag,dinsdag, donderdag,

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Informatie over groep 1/

Informatie over groep 1/ Informatie over groep 1/2 2016-2017 Van harte welkom op de Nicolaasschool en we wensen u en uw kind een fijne tijd. In groep 1/2 speelt een aantal ontwikkelingsaspecten een grote rol, maar de belangrijkste

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS Pastoor van Arsschool Oude Aaltenseweg 28, 7131 NZ Lichtenvoorde. 0544-371908 www.pastoorvanars.eu HET PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG ZIET ER ALS

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137

Nieuwsbrief 2. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Nieuwsbrief 2 16 september 2013 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Infomorgens Vorige week gaf juf Joanne een informatiemorgen voor de ouders van groep

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

School- ouderbetrokkenheid

School- ouderbetrokkenheid School- ouderbetrokkenheid Inleiding Het thema school-ouderbetrokkenheid staat in de afgelopen periode volop in de schijnwerpers. Niet alleen dankzij onze MR die dit thema op de agenda heeft geplaatst,

Nadere informatie