En natuurlijk kunt u ons ook altijd aanspreken vòòr of na de laatste vergadering. Het vergaderschema voor 2009 vindt u hiernaast.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "En natuurlijk kunt u ons ook altijd aanspreken vòòr of na de laatste vergadering. Het vergaderschema voor 2009 vindt u hiernaast."

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Dorpsraad Heerjansdam Nieuwsbrief nr. 4 jaargang 5 september 2009 Heerjansdam: Een dijk van een dorp met een groen-recreatief karakter 16 Vergaderagenda De dorpsraad vergadert ook in 2009 weer maandelijks. Hieronder treft u de data zoals die voor 2009 zijn vastgesteld: woensdag 26 augustus woensdag 23 september woensdag 21 oktober woensdag 18 november maandag 21 december De vergaderingen vinden plaats in het voormalige gemeentehuis van Heerjansdam, beginnen meestal om uur en zijn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk. Ook ú bent van harte welkom! Klachten melden? Zwijndrecht bellen! Voor al uw klachten over openbaar groen, onderhoud van straten en wegen, gladheidbestrijding, openbare verlichting, straatmeubilair of havenzaken kunt u terecht op: (servicenummer van gemeentewerken Zwijndrecht) of (wijkservicelijn) De buitendienstmedewerkers trachten, na uw melding, het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Als dat niet direct lukt, krijgt U daarover bericht. Dorpsraad Heerjansdam Postbus AA Zwijndrecht Telefoon dorpsraadcoördinator Karin van Kester: U kunt uw post voor de dorpsraad ook afgeven bij de servicewinkel in Heerjansdam. Teksten: dorpsraad Heerjansdam Vormgeving: Caroline van Duivenbode Drukkerij: Eefsting Grafische Bedrijven Bellen of mailen naar de dorpsraadleden Heeft u een vraag voor één van de Dorpsraadleden? U weet ons inmiddels ongetwijfeld te vinden. Spreek ons aan tijdens een ontmoeting in het dorp, of neem contact op met de dorpsraadcoördinator Karin van Kester. De dorpsraadcoordinator Karin van Kester is bereikbaar via telefoon: of Stuurt u uw s bij voorkeur naar dit adres, dan weet u zeker dat uw bericht zo snel mogelijk bij de juiste persoon terecht komt. Wilt u iemand van de dorpsraad rechtstreeks een vraag stellen? Dat kan: Jan Kruisinga telefoon: (zakelijk ) Eelco Groeneveld telefoon: Wim van Vugt telefoon: Arnold de Jong telefoon: mobiele tel: Els Kooiman telefoon: Arie Buitendijk telefoon: Fred Muller Telefoon: En natuurlijk kunt u ons ook altijd aanspreken vòòr of na de laatste vergadering. Het vergaderschema voor 2009 vindt u hiernaast. Fotografie: Paul van der Ent, Eelco Groeneveld, Trude Groeneveld, Joop Wiekeraad, Nellie en Cees van Rijswijk. De presentatie van het Concept Dorpsvisie Heerjansdam vond op woensdag 24 juni plaats in het voormalig gemeentehuis. Door de grote opkomst toonden de Heerjansdammers aan nauw betrokken te willen worden in de toekomst van het dorp. Onder uitstekende leiding van gebiedsmanager Kees Roozen werd uitleg gegeven over de (nog papieren) visie. Er was een pittige discussie waaraan door de dorpsraad, diverse andere organisaties en bewoners werd deelgenomen. De dorpsvisie is een document dat richting geeft aan de manier waarop Heerjansdam er over zes jaar uit moet zien en op welke wijze dit zou moeten worden gerealiseerd. Het geeft het kader aan voor het ontwikkelen van ingrepen, initiatieven en activiteiten waarbij de inbreng van de bewoners van eminent belang is en waarmee werkelijk aan de slag kan worden gegaan. Met betrekking tot die toekomst van Heerjansdam heeft de dorpsraad al enige tijd geleden diverse wensen van de bewoners vastgelegd. We noemen er een paar: Kleinschalig en dorpskarakter ongemoeid laten (laatste enquete 97%) Groene Oase, meer natuur en recreatieve functies met kleinschalige agrarische activiteiten (laatste enquete 93%). Bebouwing woningen en bedrijven polder buitenland en Damse polder ongewenst (laatste enquete 88%) 4 In deze uitgave o.a.: Versnelling Masterplan i.v.m. doorstroming starters en jonge gezinnen (laatste enquete 87%). In deze crisisperiode is het noodzakelijk hieraan prioriteit te geven. Betere externe veiligheid rangeerterrein Kijfhoek (laatste enquete 92%). Behoud van Cultuurhistorische waarden (*). De belangrijkste vraag is natuurlijk welke verlangens en afspraken we terugvinden in de dorpsvisie. Wat betreft de groene oase zegt het stuk ondermeer: Heerjansdam moet de aantrekkelijkheid van het dorp en haar omgeving beter promoten. Daardoor gaan ook de dienstverlening en de middenstand meer profiteren als een soort natuurlijke pleisterplaats voor recreanten en andere dagjesmensen, wat de draagkracht ten goede zal komen. Minder te spreken zijn we over het volgende: Heerjansdam is een gewilde plaats om te wonen. Door zijn uitstraling als groene oase I Voor u gelezen I Zo werkt de politie I Complimenten aan Cathy I Heerjansdam op de schop I Oranje vloedgolf I Feesten in Heerjansdam I Klachten melden? Zwijndrecht bellen! I Vergaderagenda Foto s: Hans Zoon

2 vervolg Dorpsvisie 2009 in de Zwijndrechtse Waard is Heerjansdam als woonplaats aantrekkelijk voor meer kapitaalkrachtige burgers (...) Heerjansdam biedt als oase in het groen juist de mogelijkheden voor de vestiging van een bevolkingsgroep die in de Drechtsteden in onvoldoende mate aanwezig is. Deze zetting kan niet anders worden gelezen dan dat er moet worden gebouwd. Waar?? De enige locatie die wij kunnen bedenken, zou polder Buitenland moeten zijn en dat is nu juist wat 88% van de bewoners niet willen. De Heerjansdammer kan en wil dit niet geloven en deze zinsnede dient dan ook uit dit concept te worden geschrapt. Het plan Havenkant is in dit concept onbesproken gebleven. Juist deze nieuwe wijk geeft de zo noodzakelijke mogelijkheden om aan de (blijkbaar noodzakelijke) en intussen achterhaalde wensen tegemoet te komen. De prijsstelling van deze woningen zal namelijk voor de meeste Heerjansdammers onbereikbaar blijken te zijn. Probleem dus opgelost en handen af van polder Buitenland. Naast deze valse noot worden er in de dorpsvisie ook vele goede voornemens genoemd. Verbetering van het centrum, Heerjansdam als pleisterplaats, de aanpak van het overmatig drank- en drugsgebruik van jongeren (met daarbij de inzet van regulier jongerenwerk), om er maar een paar te noemen. Alles bij elkaar oogt het stuk goed en kan aan de slag worden gegaan, maar tussen theorie en praktijk kan een wereld van verschil liggen. De dorpsraad is benieuwd of de raadsleden van de diverse partijen hun aan Heerjansdam gegeven woord zullen houden. (*) Dit is slechts een kleine greep uit de talrijke andere onderwerpen die de bewoners op de rol hebben staan (en die door de dorpsraad al geruime tijd worden uitgedragen). Het is onmogelijk deze onderwerpen op deze plek te noemen. Aan te bevelen is het concept dorpsvisie Heerjansdam op de website van Zwijndrecht te raadplegen en uw commentaar hierop te geven. De Redaktie I Heerjansdam op de schop Het zal de bewoners zeker niet zijn ontgaan dat de kern Heerjansdam de laatste tijd flinke aandacht heeft gehad wat vernieuwing, reparaties en renovatie betreft van de Openbare Ruimte. Aan de Groenstrook was al eerder de speeltuin vernieuwd. De beloofde drainage van het voetbalveldje is intussen gerealiseerd en glad gemaakt. Het ligt er weer keurig bij. Op diverse plaatsen in de kern zijn nieuwe rioleringen aangebracht. Asfalteringonderhoud vond plaats aan de Lindeweg, Develsluis, Molenweg en Randweg. Bestratingsmateriaal en riool aan de Groene Dreef werd vervangen. Er vond herbestrating plaats van parkeerplaatsen op het bedrijventerrein. Het geduld van de Heerjansdammers is wel lang op de proef gesteld, maar een rigoureuze aanpak van de modderige parkeerterreinen bij de Molenwei en tennis is dan toch eindelijk tot uitvoering gebracht. Herbestrating rond het pand (clubgebouw) maakt volgens de mededelingen in de Kombinatie hier ook deel van uit. Ook de verlichting in en om het parkeerterrein en naar de trainingsvelden worden of zijn intussen gerealiseerd. Lang gewacht en (niet) stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen. I Toch een dissonant?! Met name rond de Hupse zijn er klachten over de manier en tijdstip waarop de firma, die het groen verzorgt, te werk is gegaan. In mei is er met een soort van grasmaaier over de groenbossage geraced met als eindresultaat kale takken. Vervolgens werden de boompjes gekortwiekt en gesnoeid. Echter, juist in deze periode is het broedseizoen. Dan zijn de bossage en de boompjes de broedplaats van merels, koolmeesjes en andere vogels. Bij inspectie werd in de bossage een onbeschermd nestje met 1 jonge merel gevonden, terwijl de ouders in paniek heen en weer vlogen. Er werden nog 3 andere mereltjes gevonden, die in een nog bestaand nestje zijn gezet. Gelukkig ontfermde een merelpaar zich over de jongen. U begrijpt dat de kans klein is dat de jongen dit overleven omdat ze nu open en bloot een gewilde prooi van buurtkatten zijn, aldus Cees & Nellie van Rijswijk en Jan Tieleman. Note: wij zijn van mening dat de leiding van de buitenruimte hier rekening mee dient te houden. Zodat in het vervolg kan worden voorkomen dat onze vogels in paniek raken (en de bewoners boos). I 2 3

3 Oranje vloedgolf De Oranje Vloedgolf heeft intussen ook weer plaatsgevonden. Wat is dat eigenlijk? Bert Bovens, teamleider Beheer Onderhoud, vertelt het volgende over het project. In samenwerking met Netwerk, Drechtwerk en het Buurtserviceteam worden in een week de straten ontdaan van zwerfvuil en worden kleine reparaties verricht aan straatmeubilair, trottoirs en wegen. Ook het groen wordt onderhanden genomen. Oudste inwoner overleden Op de ruim honderdjarige leeftijd is op 17 juni 09 mevrouw Hovingh overleden. Zij was de oudste inwoner van Heerjansdam. Toen zij op 6 oktober haar honderdste verjaardag vierde, werd zij door veel bewoners gecomplimenteerd. Burgemeester Antoin Scholten kwam haar die dag uitgebreid feliciteren. Ook de dorpsraad liet zich niet onbetuigd. Er is natuurlijk verdriet bij haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Een troost mag zijn, dat zij zoveel jaren bij haar dierbaren mocht zijn. I Nieuwe fietsenwinkel aanwinst voor Heerjansdam Sinds enkele maanden is een nieuwe fietsenwinkel geopend aan de Onderdijkserijweg 2a onder de naam Fietscompleet. Eigenaar Jan Kuik uit Ridderkerk is tot op heden positief gestemd over zijn eerste maanden als middenstander in Heerjansdam. De mensen weten me van het begin af aan al goed te vinden. Ik heb geen moment hoeven stilzitten sinds de opening. Buurten mooier maken De filosofie achter de Oranje Vloedgolf is om samen met de bewoners de buurten een stuk mooier te maken. Ook de bewoners hebben een stem in het kwaliteitsniveau van de buurt. Op drie manieren krijgt de gemeente waardevolle inbreng uit de buurten: 1. Bewoners zelf kunnen telefonisch hun klachten melden, die worden serieus genomen, ook al kan niet alles en onmiddellijk worden uitgevoerd. 2. Leden van de dorpsraad dragen waardevolle adviezen en informatie aan. 3. Tenslotte wordt er ieder jaar een schouw gehouden, waarbij aan vastgestelde normen de kwaliteit van de buitenruimte wordt gemeten. In zo n rapportage wordt de kern beoordeeld op: zwerfvuil, hondenpoep, onkruid, aanslag en bekladding, speelplekken, straatmeubilair en verlichting, rijbaan, fietspaden, bomen, gras en beplanting. Een reportage met foto s geeft aan wat een hoge- en lage kwaliteit is. De schouw geeft dus de hoogte van de kwaliteit aan. De vraag is of deze voldoet aan de eisen die de politiek stelt. Bewoners hebben daarover vaak een heel andere mening. In sommige gevallen komt het ook voor dat de bewoners positief zijn over bijvoorbeeld de beplanting, terwijl deze niet aan de gestelde normen voldoet. Daarom is het goed om het hier samen over te hebben. Zo kom je tot een integrale aanpak die voor iedereen het gewenste kwaliteitsniveau oplevert, aldus Bert Bovens. Bij klachten servicenummer bellen! Conclusie van de dorpsraad is dat bij gerechtvaardigde klachten, problemen en wensen het servicenummer of moet worden gebeld. Voor andersoortige zaken kunt u ook contact zoeken met de dorpsraad. U heeft al uit het voorgaande gelezen dat uw klachten serieus worden genomen. I Het Uilennest opnieuw uitgegeven Foto: Neelie & Cees van Rijswijk Op 29 juni werd onder de regie van het Historisch Genootschap Heerjansdam in de bibliotheek aan de Rozenlaan de heruitgave gepresenteerd van de Streekroman Het Uilennest, waarvan het verhaal zich binnen ons gebied in en rond de Devel afspeelt. De schrijver van tientallen streekromans is W. Schippers. De boeken zijn altijd zeer geliefd geweest en menige oudere Heerjansdammer heeft er nog wel één in zijn of haar boekenkast. Het verhaal van het Uilennest speelt zich af rond het jaar De perikelen rond Martha, de dochter van de rijke boer Barend van Gulven, gaan er nogal heftig aan toe. De nieuwe uitgifte is een schot in de roos. Een flink aantal aanwezigen heeft intussen een hernieuwd exemplaar afgenomen. Wethouder Miranda de Vries mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. I Jan Kuik is als werknemer jarenlang fietsenmaker geweest, een vakman dus op het gebied van fietstechniek. Hij zag het ontbreken van een fietsenwinkel in Heerjansdam als een kans om voor zichzelf te beginnen. Met ruim 3700 inwoners is mijn markt hier groot genoeg. Maar ook heb ik in mijn winkel regelmatig klanten uit Zwijndrecht, Barendrecht en andere omliggende gemeentes. Compleet assortiment De winkel ziet er, ondanks het kleine oppervlak, compleet uit. Men kan bij Fietscompleet terecht voor het kopen van nieuwe fietsen en tweedehands fietsen, maar ook voor een ruim assortiment accessoires. en als ik het niet op voorraad heb, kan ik het een dag later leveren. Ook voor reparaties en bijvoorbeeld een nieuwe band kunt u uw fiets brengen. Alle reparaties zijn binnen een dag klaar. Mijn doel is om door goede service een goed product te leveren. Ik ben niet begonnen om binnen een paar jaar zoveel mogelijk te verdienen. Ik wil door kwaliteit te bieden een goede klantenkring opbouwen. Kromme Nering blijft een wens Op onze vraag waarom Jan met zijn winkel niet op de Kromme Nering is gaan zitten, antwoordt hij: Dat had mooi geweest en is eigenlijk nog steeds een wens. Maar de panden zijn er te duur. Reis rond de wereld in 3 dagen Vrijdag 12 juni j.l. gingen 51 kinderen en 19 leiders uit ons dorp op pupillenkamp richting de Moer. Hier zouden zij al snel aan een reis rond de wereld in 3 dagen beginnen. De kinderen deden dit via een spelprogramma dat uit 12 onderdelen bestond. Daartoe behoorden een levend memory, demonstratie summoworstelen (door de leiders van de verschillende teams) en een voetbalclinic door drie spelers van het 1e elftal van Heerjansdam, te weten Ivan Divkovic, Nicky v.d. Ent en Lesley van Waas. Het was een geslaagd weekend. De foto s van het weekend zijn terug te vinden op mijnalbum.nl. I Voor startende ondernemers is het niet aantrekkelijk of zeg maar gerust niet te doen om gelijk al op hoge kosten te zitten voor je winkelruimte. Als je begint, moet je immers eerst een klantenkring opbouwen en naamsbekendheid krijgen. Toch ziet Jan genoeg kansen voor de middenstand en het dorpscentrum in Heerjansdam. In Heerjansdam wonen genoeg klanten voor winkels die in de basisbehoeften voorzien. Een winkel met voordelige kleding zou het hier best kunnen doen bijvoorbeeld. Door de weekmarkt wat uit te breiden en doordeweeks ook wat kraampjes kan het winkelhart weer wat gaan verlevendigen. Misschien kan de gemeente ook wat doen door nieuwe middenstanders starterssubsidies aan te bieden. Op de vraag aan Jan tot slot of de redactie van de dorpsraadnieuwsbrief een foto mag nemen voor bij dit artikel, antwoordt Jan: Dan kun je beter volgende week terugkomen. Dan is mijn nieuwe bedrijfswagen beletterd en afgeleverd. En kan die er gelijk bij op de foto. Aldus geschiedde. Fietscompleet is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 09:00 to 17:00 en op zaterdag van 09:00 tot 16:00. En is telefonisch te bereiken op I Foto s: Cees de Valk 5 4

4 Voor u gelezen Burgemeester geeft prijs weg Burgemeester Scholten heeft enige tijd geleden meegedaan aan een wedstrijd zuinig rijden met de auto. Tot zijn eigen verrassing kwam hij als zuinigste rijder uit de bus. Daarvoor mocht hij incasseren. In Hier Zwijndrecht lezen wij met grote kop dat Scholten 100 van de prijs heeft weggegeven. Een slordigheidje van de redactie. Het gehele bedrag van heeft hij geschonken aan een goed doel. Dit keer ging het geld naar Munnikenpark. Het is maar dat u het weet. Barendrecht moet drastisch bezuinigen In de Schakel lezen we dat Barendrecht drastisch zal moeten bezuinigen door de crisis. Minder inkomsten voor deze financieel gezonde gemeente betekent dat de voorjaars-nota in de prullenbak kan. Volgens een woordvoerster zou dat kunnen betekenen dat minder geld zal worden uitgegeven aan evenementen of aan de sportverenigingen. Spijtig dat de sport weer het kind van de rekening zou kunnen worden. Eigenlijk strookt het niet met de kop in de Schakel van woensdag 20 mei j.l., waarin met grote letters wordt gezegd: Barendrecht wil sportgemeente worden en wil zich op de kaart zetten als sportgemeente bij uitstek. Uiterlijk 2012 moet die status zijn bereikt. Wij hopen dat de bestuurders nog ruimte vinden om niet aan het sportbudget te knabbelen. Een al eerder uitgesproken wens van de dorpsraad is dat ook Zwijndrecht een echt sportbeleid gaat voeren. Met z n allen zijn we er intussen wel van overtuigd dat sport in zijn algemeenheid de basis vormt voor een gezond lichaam, hetgeen bijdraagt aan een gezonde geest. I adres dorpsraad Heeft u berichten voor de dorpsraad, stuur die dan naar: Stuurt u uw klacht, opmerking of suggestie per post naar de gemeente? Onderteken deze brief dan altijd met uw naam en adres. Zonder deze gegevens kan de betreffende afdeling niet adequaat reageren. Avondvierdaagse goed verlopen Op maandag 25 mei ging de 13e avond4daagse van start, zo meldt ons Cees de Valk namens de organisatie. Hoewel 13 een ongeluksgetal is, is de avond4daagse zonder ongelukken verlopen. Het zag er niet naar uit, maar we hebben het alle avonden droog kunnen houden. Het aantal lopers was met 350 nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar. Verrassend was wel dat diverse route s gewijzigd waren, wat door iedereen bijzonder gewaardeerd werd. Bij deze willen wij trouwens graag de sponsors Bakkerij van Dijk, Erik Hoogenboom, Spar Supermarkt, Restaria Liedorp en Renes B.V. bedanken. Zij zorgden elke avond voor een verrassing. De foto s die tijdens de vierdaagse zijn gemaakt, zijn terug te vinden op I Foto: Cees de Valk Oefening brandbestrijding: rectificatie In de nieuwsbrief van juni is een storende fout geslopen in het berichtje over de oefening brandbestrijding. In onze conclusie over deze oefening hebben wij abusievelijk gemeld dat dit keer de Heerjansdamse brandbestrijders niet in de prijzen waren gevallen. Dat kon ook niet omdat de organisator van deze oefening (Heerjansdam) niet mag deelnemen aan de wedstrijd. Omdat dit ons niet bekend was, zijn we in de fout gegaan, waarvoor excuses. Als een soort revanche en als pleister op de wonde toonden onze brandbestrijders in Schoonerwoerd uit het goeie hout gesneden te zijn, want daar sleepte onze ploeg de eerste prijs uit het vuur. Proficiat. I Nikki de Roest in Oranje Dorpsgenote en voetbalster Nikki de Roest is geselecteerd voor het Nederlands elftal onder 16 jaar. Met Oranje heeft zij intussen deelgenomen aan het Nordic Tournement in Zweden (29 juni - 4 juli),waar zij was ingedeeld in de pool met Duitsland, Ijsland en Noorwegen. Nikki speelt in een normaal B1-team en niet in een damesteam. In de krant was eerder al te lezen dat Nikki intussen al benaderd is door clubs als RVVH en Stedoco, maar zij heeft besloten Heerjansdam trouw te blijven. Naast de vele complimenten feliciteert ook de Dorpsraad Nikki met dit fantastische succes. Wij wensen haar Veel werk aan de winkel Vanaf 1998 ligt er een overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden, de HSL en de voormalige gemeente Heerjansdam. Hierin is vastgelegd, dat de nogal rigoureuze kap van bomen langs het tracé van de HSL moet worden gecompenseerd en hersteld. De dorpsraad heeft hier veelvuldig op aangedrongen, maar ondanks de toezeggingen in het verleden is het oorverdovend stil gebleven. Het gaat hier om een bomenrij van 15 meter diep en met een beperkte lengte van minder dan 200 meter. De gemeente Zwijndrecht heeft de draad opgepakt en we zijn benieuwd naar de conclusie en het eindresultaat. Het ging de Heerjansdammers niet alleen om de herplant van bomen, maar om de betonkolossen van de HSL voor een deel aan het oog te onttrekken, het opvangen en absorberen van fijnstof, dat in dit gebied veel te hoog is en vermindering van geluidsoverlast van de snelle HSL-treinen, die er op korte termijn zeker zal komen. In Langsingerdeel weten ze daarover mee te praten. Daar spreekt men (bij de eerste proeven)over lawaai dat erger is dan dat van een laag overvliegend vliegtuig, al lijkt ons dat wat overtrokken. In dezelfde overeenkomst is een bedrag van Hfl ,- (euro ,-) afgesproken als compensatie voor het doorklieven en verstoren van het agrarisch gebied in de Damse polder en het natuurgebied van de Devel, ondermeer en in eerste instantie bedoeld voor het aanleggen van fietspaden. De Heerjansdammer heeft hier nog weinig van gezien. Het Groene kruisgebouw blijkt intussen te zijn verkocht en het wachten is op het resultaat van de netto opbrengst, dat is bestemd voor de Heerjansdamse gemeenschap(wozoco). De bestaande officiële documentatie bestaat uit afspraken, die destijds zijn gemaakt Foto: Wouter Gorter een verdere ontwikkeling en veel plezier in de voetbalsport toe. In een grijs verleden kwam Heerjansdam regelmatig in het grote nieuws door de mannelijke internationals, zoals Joop Visser, Jan Gouman en Rob van Zijderveld. Zij droegen bij aan de bekendheid van Heerjansdam. Dat Nikki is gekozen, is een opsteker voor de voetballende Heerjansdames, die ook al het kampioenschap in de wacht wisten te slepen. I Nu de vakanties, na het prachtige weer en de fikse warmte er praktisch op zitten, moet ongewild toch weer vooruit worden gekeken naar de vele zaken die de dorpsraad op de rol heeft staan en op verdere evaluatie en afwikkeling wachten. Het is goed dat ook de bewoners die worden vertegenwoordigd door de dorpsraad voor zover mogelijk worden geïnformeerd over de stand van zaken. tussen de gemeente Heerjansdam en Opmaat. Hierin staat, dat bij verkoop van het pand de netto opbrengst, d.w.z. de verkoopprijs minus de boekwaarde bestemd is voor het nog steeds niet gebouwde pand. De dorpsraad heeft al uitgebreid aan de bel getrokken. Het jeugdhonk en het jongerenwerk is een zaak van grote zorg voor de dorpsraad. Op het moment van dit schrijven zullen enkele leden van de dorpsraad een gesprek hierover hebben met de wethouder. In onze volgende editie zullen wij u zoveel mogelijk hierover nader berichten. Onderwerpen als ontwikkeling Buitengebied, centrum Heerjansdam, kunst en curiosa, plannen van de dorpsraad etc. zullen wij ook zoveel mogelijk nader belichten in de volgende editie van onze Nieuwsbrief. Maart 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en dus ook voor de leden van de dorpsraad. Het is gebleken dat een dorpsraad uitermate belangrijk is. Niet dat zij voor alle problemen een oplossing hebben en kunnen afdwingen, maar het is zaak dat het college en de raadsleden worden geïnformeerd over de toch specifieke zaken, die vaak een andere aanpak vragen dan voor het grote Zwijndrecht, dat een meer stedelijke aanpak laat zien, terwijl is afgesproken dat Heerjansdam het dorpse karakter zal behouden. Daarom zullen wij regelmatig aan u vragen u kandidaat te stellen bij de volgende verkiezingen. Het is niet alleen interessant werk, maar u draagt ook bij aan de leefbaarheid van ons mooie dorp. I 6 7

5 Van Develsluis tot aan Voor u gelezen de Dam, ik heb u lief mijn Heerjansdam. Een geïllustreerde gedichtenbundel Het Historisch genootschap Heerjansdam heeft een niet-alledaags initiatief genomen en uitgewerkt. Een lange en intensieve speurtocht heeft bijna 200 versjes, rijmpjes en gedichten opgeleverd. De inhoud ervan gaat altijd over Heerjansdam of Kijfhoek. Het oudste is geschreven in 1793 en het jongste in Na selectie zijn er zo n 150 overgebleven die in twintig rubrieken zijn ondergebracht zoals natuurschoon, monumenten, gemeentebestuur, onderwijs, sport en recreatie. Voor zover bekend, zijn de namen van dichters en dichteressen vermeld. De samenstellers zijn niet karig geweest met foto s: een kleine 250 zijn er opgenomen. Wie het boek openslaat, vindt links een versje en rechts daarbij behorende afbeeldingen met onderschriften. Het boek is uitgevoerd met een harde kaft en in een kloek formaat: A4. Op vrijdag, 11 september a.s. om uur, vindt de presentatie plaats in de Dorpskerk van Heerjansdam aan de Molenweg. Op die avond en ook op zaterdag 12 september van tot uur is het boek verkrijgbaar. De verkoopprijs bedraagt 25 euro. Zorgelijke gebreken? In onze editie 2 van april maakten we er melding van dat het Zwijndrechtse college zich grote zorgen maakt over de controle op de veiligheid van de goederentreinen op rangeerterrein Kijfhoek. Burgemeester Antoin Scholten verwoordde toen de wijze van controle: Het is alsof je een slager zijn eigen vlees laat keuren. Het AD van 23 juni j.l. kopt over Zorgelijke gebreken bij goederentreinen. In 2008 controleerde de Inspectiedienst ruim 100 goederentreinen. Bij 34 daarvan zijn gebreken geconstateerd. Bij 3 treinen werden fouten bij het afstellen van de remmen vastgesteld. Verder stuitte men 7 keer op treinen met gevaarlijke stoffen, terwijl dat niet of niet goed was geregistreerd. Toch is het op 1 boete na bij schriftelijke of mondelinge waarschuwingen gebleven. De controles worden verscherpt, zegt Chantal Bijkerk. Het AD van 1 juli meldt: De kans op een ramp met een goederentrein met gevaarlijke stoffen in Nederland wordt geschat op 1 op de Vorige week nog luidde het IVW de noodklok over de laksheid waarmee vervoerders en exploitant Keyrail van Rangeerterrein Kijfhoek omgaan met wagons met gevaarlijke stoffen. Er lopen intussen strafrechtelijk onderzoeken, aldus het AD. Wij hebben begrepen dat Zwijndrecht ook hard aan de bel heeft getrokken om hier verandering in te brengen. Als het kalf verdronken is, dempt men de put moet koste wat kost worden voorkomen. Kritiek vanuit Zwijndrecht De redactie van de dorpsraad-nieuwsbrief krijgt veel positieve reacties op haar nieuwsbrieven en dat betekent dat het blad uitgebreid gelezen wordt en wordt gewaardeerd. Dit stimuleert de dorpsraad natuurlijk. Hiertussen zitten zo af en toe hele goede adviezen, mededelingen en natuurlijk ook soms kritiek op een geplaatst artikel. Zo was er vanuit Zwijndrecht commentaar over een tekstje in de rubriek Voor u gelezen. Hierin geven wij reacties weer die raadsleden of instanties in kranten en regionale bladen uiten over beleid of maatregelen. Wij citeren dus. Of de Heerjansdammers hierover dezelfde mening hebben, is niet aan de orde en eigenlijk ondergeschikt. De redactie (de dorpsraad) zal naar de bewoners toe zowel positieve als negatieve zaken blijven melden. I Jubileumfeest WBV Heerjansdam groot succes Op 20 juni 2009 vierde woningbouwvereniging Heerjansdam haar 90 jarig jubileum met een spetterend en druk bezochte feestavond op het Dorpsplein. Om half 7 werd het plein in beslag genomen door de Heerjansdamse streetdance meiden van de beide basisscholen de Rank en Koningin Julianaschool. Met een fantastisch optreden wisten zij het publiek direct voor zich te winnen zodat zij hun act twee keer hebben opgevoerd. Ter herinnering aan het optreden was er voor iedere danceres een beker. Vanaf uur was het podium voor het Rotterdamse cabaret trio de Tunes. Zij wisten het publiek vanaf de eerste klanken direct te boeien met hun uit het leven gegrepen liedjes die gebracht worden met een vette knipoog. Rond uur was het beurt aan de dualling piano act Keys & Colors. Twee pianovirtuozen spelen met een band alle verzoeknummers die door het publiek werden aangevraagd. Een switch van U2 naar Abba is voor deze artiesten geen enkel probleem. Tot ruim na bleef het lekker druk op het plein. De woningbouwvereniging kijkt terug op een zeer geslaagde feestavond. Wie weet volgend jaar weer... I Kees Brinkman en Arie Gouw 8 9

6 Scooters op de IJsbaan En er gebeurde nog veel meer in juni. Op 12, 13 en 14 juni vond er namelijk op de ijsbaan weer een gigantische scootermeeting plaats. Ook hier was AVH gastheer. Een kleine 400 scooters was aanwezig: voornamelijk uit Engeland, maar zeker ook uit diverse andere landen, kwamen verschillende scooterclubs om deze happening bij te wonen. Er werd tot laat in de avond hoorbaar feest gevierd, in een goede sfeer in en rondom de grote tent die door AVH was opgezet. Hoewel sommige bewoners de wenkbrauwen hebben gefronst bij de herrie, zag het management van supermarkt De Spar met een brede lach en grote voldoening de schare coureurs binnenkomen. Extra aanvoer voor de inwendige mens, maar voornamelijk bier, bleek noodzakelijk. I FF kijken... naar de kerkklok Wie is toch die man die u ongetwijfeld heeft zien zitten aan de Molenweg, de Kromme Nering en elders in Heerjansdam, al tekenend en schilderend? Deze rijzige vriendelijke heer met donkere hoed, bril en een goed verzorgde snor is Ad Bakker. De in Zwijndrecht geboren en in Dordrecht/Spanje woonachtige Ad is een geliefd Europees kunstschilder, tekenaar en auteur van boeken, gedichten en verhalen. Joop van der Ent sprak met hem en doet hieronder verslag. Gravelveld naast jeugdhonk open voor jeugd In opdracht van de dorpsraad heeft de firma Monshouwer BV het gravelveld naast het jeugdhonk gerenoveerd. Het gravelveld is nu openbaar toegankelijk voor de jeugd die er een balletje wil trappen of een andere activiteit wil organiseren. De gemeente Zwijndrecht heeft een tweetal voetbaldoelen geschonken die inmiddels op het veld zijn geplaatst. Naast voetballen kan er eveneens weer huttenbouw worden georganiseerd. Ook zal er dit jaar het Honkpopfestival worden gehouden. Het is dus een multifunctioneel veld. Goed toegankelijk Het veld is destijds aangelegd door de voetbalvereniging om er te trainen, maar later raakte het in onbruik. Daardoor is het overwoekerd door onkruid. Ook zijn er gaten in het gravel gegraven, waardoor het veld beschadigd raakte. Nu is het weer een egale vlakte en zijn er een hek en een toegangspoort bij gemaakt, zodat het veld ook vanaf de parkeerplaats bij de voetbalvereniging toegankelijk is. Bij het veld staan twee lichtmasten die niet werken. De dorpsraad wil deze repareren, zodat het veld ook in het donker te gebruiken is. Doe mee! Een groep jongeren gaat meewerken aan de verdere afronding van het veld. Als je wilt meewerken om van het gravelveld een plek te maken waar het goed toeven is voor jongeren, of je hebt er originele ideeën over, meld je dan aan bij Michael Randoe, jongerenwerker in Heerjansdam voor Diverz, tel: of I Het werkterrein van Ad Bakker is hoofdzakelijk gelegen in het buiten, direct verbonden met de rijke natuur. Hij noemt het zijn grootste atelier ter wereld. Ad vertelt graag over zijn vak als kunstschilder. In het gesprek maakte hij duidelijk dat een belangrijk onderdeel van zijn vak het kijken naar het onderwerp is, de lichtval en de vlakverdeling (en uiteraard de techniek van het schilderen zelf). De meeste mensen kijken niet goed, volgens Ad. Als voorbeeld noemt hij de torenklok. Hoe ziet het plaatselijke uurwerk van de Damse kerk eruit in de Romeinse cijfers? Veelal zal men het antwoord schuldig blijven. Er wordt dus niet goed gekeken. Openbaring Ad legde uit dat het uurwerk bedeeld is met Romeinse cijfers. Ze zijn ook anders dan op school veelal is geleerd. Het cijfer 4 wordt weergegeven door 4 strepen en niet met een V met een streepje ervoor. Verder staan alle cijfers op het uurwerk naar het midden gericht, dus de 6 staat ondersteboven. De vraag is vervolgens: waarom is het cijfer 4 weergegeven als vier strepen? Dat blijkt te maken te hebben met de vlakindeling. Het cijfer 8 is een V met drie strepen, aan de andere zijde staat het cijfer 4. Als dat zou worden weergegeven met een V met het gebruikelijke streepje ervoor, dan krijg je ten opzichte van die 8 een vlakverschil. Dus om dat op te heffen, hebben ze de 4 met vier streepjes ervoor in de plaats gezet. Verder bestaan de eerste vier cijfers uit strepen, de volgende vier cijfers uit vier V s en de laatste vier cijfers uit X en. Maar dat is blijkbaar een toevallige bijkomstigheid. Belofte maakt schuld. Voortaan gaan we het uurwerk anders en meer oplettender bekijken. Mooi aanbod Tot slot: Ad Bakker heeft zich eveneens laten inspireren door de Zwijndrechtse Waard, zijn geboortegrond. Daarover heeft hij een boekwerk geschreven onder de titel Drie Dorpen aan het Water. Het boek bevat prachtige gedichten geïllustreerd met pentekeningen uit Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht en Heerjansdam. Als afsluiting van het gesprek deed Ad nog een schitterend aanbod. Mocht je een groep geinteresseerden vinden die kan luisteren over onderwerpen als tekenen, schilderen etc., dan mag je me uitnodigen, zonder kosten, zegde hij Joop toe. Een mooi aanbod! De redactie van de Nieuwsbrief is benieuwd naar de reacties. I 10 11

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat:

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat: DORPSONTWIKKELING HOOGE ZWALUWE 1. Inleiding Dinsdag 15 februari is een groep actieve bewoners bij elkaar geweest om in kaart te brengen wat hun zorgen en dromen zijn ten aanzien van het leven in Hooge

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Nanuru, MH (Anna) Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Bijlagen: Hans Ganzeboom [hejganzeboom@gmail.com] vrijdag 29 januari 2016 10:00 Statengriffie commissie verkeer en vervoer op 3 februari 2016 MKBA-briefPS290116.docx;

Nadere informatie

Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist. Email: aveer@comeniusschool.info 030-6917285

Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist. Email: aveer@comeniusschool.info 030-6917285 Weekbrief 27 e jaargang nummer 999 Datum: 05-09-2014 Comeniusschool postadres: Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist Email: Comeniusschool vestigingsadres: administratie@comeniusschool.info

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Notulen Openbare Vergadering Dorpsraad Heerjansdam

Notulen Openbare Vergadering Dorpsraad Heerjansdam Notulen Openbare Vergadering Dorpsraad Heerjansdam Volgnummer: Vergadering d.d.: 27 november 2013 Aanwezig: De heer Jan Kruisinga, voorzitter Mw. Karin van Kester, dorpsraadcoördinator De heer Arnold de

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006

Nieuwsbrief Bewonersoverleg Batadorp: Nr. 20 September 2006 Nr. 20 September 2006 INHOUDSOPGAVE: Ontwikkelingen m.b.t. Bataweg Afsluiting parkweg Even voorstellen Nieuwe wijkagent Ontwikkelingen Villa Batalaan Help. Volgende vergadering bewonersoverleg Contactpersonen

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Nijmegen. schoon, heel & veilig?!

Nijmegen. schoon, heel & veilig?! Nijmegen schoon, heel & veilig?! INHOUDSOPGAVE Verharding 1. Heel en veilig - rijbaan 2. Heel en veilig - trottoirs en fietspaden 3. Schoon - onkruid op verharding 4. Schoon - zwerfvuil op verharding en

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021

Rapport. Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 Rapport Rapport over een klacht over de Sociale Verzekeringsbank te Zaanstad. Datum: 5 februari 2015 Rapportnummer: 2015/021 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is

Nadere informatie

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december

AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Schooljaar 2011-2012 Vrijdag 16 december 2011 nr. 7 AGENDA Maandag 19 december t/m vrijdag 23 december Woensdag 21 december Woensdag 21 december Vrijdag 23 december Zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014 Nieuwsbrief Prins Clausschool nr. 01 week 40 29 september 2014 29 september intro-gesprekken (groep 3-8) 30 september intro-gesprekken (groep 3-8) 01 oktober feestelijke opening Kinderboekenweek Theatervoorstellen

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Jezus vertelt, dat God onze Vader is

Jezus vertelt, dat God onze Vader is Eerste Communieproject 26 Jezus vertelt, dat God onze Vader is Jezus als leraar In les 4 hebben we gezien dat Jezus wordt geboren. De engelen zeggen: Hij is de Redder van de wereld. Maar nu is Jezus groot.

Nadere informatie

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L

Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Wijkfeest zaterdag 9 september D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L D I G I T A L E J A A R G A N G 3 NR. 7 JUNI 2 E K W A R T A A L 2 0 1 7 Wijkraad Duiven-West bestaat 10 jaar! Op 25 mei 2007 is de Wijkraad Duiven-West opgericht. Dit betekent dat de wijkraad 10 jaar

Nadere informatie

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Van december t/m half januari 16/ 17 veranderde Middelburg in Middelburg Winterstad. Er kon geschaatst worden op de markt, er waren meerdere winterterrassen

Nadere informatie

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016

Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 Enquête herinrichting Botenbuurt 2016 December 2016 Kenniscentrum MVS Gemeente Schiedam E n q u ê t e h e r i n r i c h t i n g B o t e n b u u r t P a g i n a 1 Inleiding De gemeente Schiedam voert in

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)er, Heb je het ook gemerkt? Het was meer dan 20 graden

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE Sluitingsdatum nieuwe kopij: 15 juli 2015 Jaargang 3 nr. 5 Juni 2015 redactie@ltcdeschelde.nl MINI/MAX toernooi 2015 Op 21 juni gaan jong en oud het z.g. MINI/MAXI toernooi spelen.

Nadere informatie

nieuwsbrief Werk aan de winkel Bericht van de voorzitter Dag mensen,

nieuwsbrief Werk aan de winkel Bericht van de voorzitter Dag mensen, nieuwsbrief Bericht van de voorzitter Werk aan de winkel Dag mensen, Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, dat we in De Meern bij elkaar kwamen om de FDN te voorzien van een nieuw bestuur. Dat lijkt

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE Inhoud Voorwoord Uitgebreid verslag met veel foto s van het DARES Deelnemers Weekend Voorwoord Deze extra nieuwsbrief is een uitgave van DARES R09-Utrecht

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015

Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Nieuws van Nieuwsbrief 16, 28 april 2015 Kind op maandag... 1 Maandaggeld... 1 Aanmeldingen nieuwe leerlingen... 2 Avond4daagse... 2 Continurooster vrijdag 1 mei... 2 Jantje Beton loterij... 2 Schoonmaakavond

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Juni portretten en groepsfoto s schoolfotograaf: broertjes/zusjes-foto s (middag)

Nieuwsbrief. Juni portretten en groepsfoto s schoolfotograaf: broertjes/zusjes-foto s (middag) In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Juni 2017 Voor op de kalender Nieuwe uitdagingen Schoolkamp groep 8 Schoolreis Eerste Heilige Communie Keuze nieuwe taalmethode Oud papier Uitslag enquêtes: leerlingen

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

De schoolschrijver Scholen met succes Uitstapjes

De schoolschrijver Scholen met succes Uitstapjes Boegspriet Nummer 14 14 maart 2014 Basisschool De Driemaster Beste ouders/verzorgers, In deze editie van de Boegspriet leest u over de tevredenheidspeiling van Scholen met Succes, de verschillende uitstapjes

Nadere informatie

Autopostkantoren in Nederland 1939-1994

Autopostkantoren in Nederland 1939-1994 Autopostkantoren in Nederland 1939-1994 In 1939 werd tijdens de T.T. in Assen voor de eerste maal een autopostkantoor ingezet. In dit kader wil ik U met een bescheiden selectie uit mijn verzameling laten

Nadere informatie

Tekstsoortenles Brief niveau B

Tekstsoortenles Brief niveau B Tekstsoortenles Brief niveau B Wat doe je in deze les? Bij de les Andere tekstsoort van Nieuwsbegrip XL lees je allerlei verschillende soorten teksten. Zoals een verslag, een reclametekst, een brief of

Nadere informatie

Beste lezer, NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014

Beste lezer, NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014 NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje

Nadere informatie

Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015.

Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015. Terugkoppeling van de bewonersbijeenkomst over de Jongerenwoningen aan het Saturnusgeel van 7 juli 2015. Er waren ongeveer 45 aanwezigen Mede aanwezig: medewerkers woningcorporatie De Goede Woning en de

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht

VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt. Colofon. Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht VRAGEN & ANTWOORDEN Grote aanpak Sterrenbuurt Colofon Dit is een uitgave van Gemeente Zwijndrecht Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht www.zwijndrecht.nl T 14078 Vormgeving en fotografie Estay creatief communicatiebureau

Nadere informatie

Van Jan Willem s tekentafel April 2011

Van Jan Willem s tekentafel April 2011 Van Jan Willem s tekentafel April 2011 paasdagen Gezegende gewenst Op het werk Ons eigen kinderblad Deze zomer zal voor de eerste keer ons eigen kinderblad uitkomen. Hier ben ik sinds februari druk voor

Nadere informatie

DE 12 VAN DOK12. Dit ben ik

DE 12 VAN DOK12. Dit ben ik Dit ben ik Op DOK12 verwerf ik kennis, vaardigheden en ontwikkel ik mij als persoon. Ik krijg ruimte om mijzelf goed te leren kennen, te zijn wie ik ben en mijn talenten te ontwikkelen. Ook leer ik oog

Nadere informatie

Uiltje gemist? kalender

Uiltje gemist? kalender 17 maart 2016 kalender Data Vrijdag 18 maart Kunstatelier 4 Week 12 Tussentijdse rapportage groepen 1-2 Vrijdag 25 maart Vrije dag voor alle kinderen Maandag 28 maart 2 e Paasdag Dinsdag 29 maart Vrije

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

plastraining voor kinderen adviezen voor ouders

plastraining voor kinderen adviezen voor ouders plastraining voor kinderen adviezen voor ouders Uw kind start met een plastraining op de polikliniek Kindergeneeskunde van het OLVG. Uw kind volgt de training omdat hij problemen heeft met zijn blaas.

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Vanuit de directie. Beste ouders/verzorgers,

Vanuit de directie. Beste ouders/verzorgers, CBO Het Kompas Jol 38 8446 EZ Heerenveen www.hetkompas-meilan.nl S C H O O L J A A R 2 0 1 5-2 0 1 6 1 0 D E C E M B E R 2 0 1 5 Directeur: Bartele van der Veer Directeur.hetkompas@ cbo-meilan.nl TREFWOORD

Nadere informatie

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN

BESTE OUDER, HET GLAZEN HUIS OP SCHEPELWEYEN 07-01-2016 Nr. 9 BESTE OUDER, Inmiddels ligt de Kerstvakantie achter ons, een vakantie vol feestdagen, waarin saamhorigheid en er voor elkaar zijn, belangrijke begrippen zijn. Nu zijn wij, vol goede moed

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

Wist U al dat? De naam van het bier Bolleke Blond is? Ben van café Het Elfde Gebod een nieuw soort bier in zijn assortiment heeft?

Wist U al dat? De naam van het bier Bolleke Blond is? Ben van café Het Elfde Gebod een nieuw soort bier in zijn assortiment heeft? Wist U al dat? De naam van het bier Bolleke Blond is? Ben van café Het Elfde Gebod een nieuw soort bier in zijn assortiment heeft? Ineke kwaad werd omdat ze dacht dat Ben hiermee haar bedoelde? Hij denkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633

Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633 Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633 Om te onthouden maandagmiddag 9 november : unit 1 naar Papierazzi

Nadere informatie

Infopunt november 2013

Infopunt november 2013 Infopunt 06 14 november 2013 Storm, wind en regen. Ja hoor, herfstweer. Het is een stormachtige opmaat naar de feestelijke decembermaand. Gelukkig was het maandag met Sint Maarten prachtig weer om te lopen,

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

Fietsenquête centrum Oss

Fietsenquête centrum Oss Fietsenquête centrum Oss Uitgevoerd door PvdA Oss Mei 2015 Inhoud 1 Voorwoord Ehssane Gounou - fractievoorzitter PvdA Oss 2 Onderzoeksopzet 3 Conclusie fietsenquête 4 Argumenten voor en tegen nader toegelicht

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 2 t/m 15 mei Meivakantie 10 mei Moederdag

Nadere informatie

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, uur. Raadhuis Amstelveen Nieuwjaarstoespraak burgemeester Mirjam van t Veld Maandag 4 januari, 19.30 uur. Raadhuis Amstelveen Dames en heren, Fijn om u hier vanavond te zien! Afgelopen jaar heb ik voor het eerst alle seizoenen

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015. 9 initiatiefnemers van evenementen, waarvan 7 vrijwilligers en 2 professionals

Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015. 9 initiatiefnemers van evenementen, waarvan 7 vrijwilligers en 2 professionals Gemeente Westland, Communicatie afdeling Planontwikkeling Informatiebijeenkomst Wilhelminaplein d.d. 12 november 2015 Bijeenkomst 17.30 uur Aanwezig: Astrid Feiter, procesbegeleider Anjalie Kishoen-Misier,

Nadere informatie

6. wat is de boodschap van de plaatsers aan de eigenaars? Aan de voorbijgangers? Proficiat, reden tot feesten. (Er is geen plakkaat)

6. wat is de boodschap van de plaatsers aan de eigenaars? Aan de voorbijgangers? Proficiat, reden tot feesten. (Er is geen plakkaat) 18 dec Interview door Luk Indesteege met Armand Nijs (71), 50 jaar gehuwd met Marie-Julienne Thuys (72) Hengelhoefstraat 85, 3600 Genk gepensioneerd bakker in Hoevenzavel, Marie-Julienne hielp in bakkerij.

Nadere informatie

Verkeersbulletin. Inleiding De herfstvakantie is al weer voorbij. De tijd vliegt Ook op het gebied van verkeer hebben we niet stilgezeten.

Verkeersbulletin. Inleiding De herfstvakantie is al weer voorbij. De tijd vliegt Ook op het gebied van verkeer hebben we niet stilgezeten. 3e jaargang, nr. 1 Verkeersbulletin Inleiding De herfstvakantie is al weer voorbij. De tijd vliegt Ook op het gebied van verkeer hebben we niet stilgezeten. De samenstelling van de werkgroep Verkeer is

Nadere informatie

AGENDA. Beste kinderen en ouders/verzorgers, December 2015

AGENDA. Beste kinderen en ouders/verzorgers, December 2015 December 2015 Beste kinderen en ouders/verzorgers, Het kalenderjaar 2015 loopt bijna ten einde; Vorige week vrijdag heeft Sinterklaas De Windroos met een bezoek vereerd en zijn verjaardag met ons gevierd.

Nadere informatie

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk Nieuws uit groep 6 Vakantie! Eindelijk is de vakantie aangebroken. We hebben er al een poosje naar uit gekeken. En de laatste weken waren ook wel wat rommelig. Steeds meer boeken waren uit, steeds werd

Nadere informatie

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal,

Uitgeest, 18 augustus 2014. Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP. Beste allemaal, Uitgeest, 18 augustus 2014 Betr.: verbeterde toewijzing van taken binnen LCP Beste allemaal, Het nieuwe basketbalseizoen staat weer voor de deur en daar hebben we natuurlijk allemaal erg veel zin in. Zoals

Nadere informatie

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Tilburg, februari 2014 Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Wanneer ik iets nodig heb, vraag ik daar vriendelijk om Ik begroet de leerkrachten en mijn klasgenootjes

Nadere informatie

CONCRETE ACTIES 2011 ERBIJ HOREN

CONCRETE ACTIES 2011 ERBIJ HOREN DIALOOG TOEPASSEN IN WOON- /WERK- /LEEFOMGEVING Volgende verkiezingen partijprogramma s screenen op sociaal gebied en zorg Gezelligheid stimuleren Vertrouwen hebben; aandacht geven en krijgen Doorgaan

Nadere informatie

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Naam: William Ton (1604410) Docent: Rob van den Idsert Specialisatie: Concept Periode: 2015-D Datum: 27-05-2015 Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Nadere informatie

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven.

TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. TITEL ACTIVITEIT + beschrijving: filosofisch gesprek over geloven. Beginsituatie: De lln doen als inleiding op het project rond geloven en de kerkwandeling, een filosofisch gesprek. Er komen verschillende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 7 9 november 2015

NIEUWSBRIEF nr. 7 9 november 2015 NIEUWSBRIEF nr. 7 9 november 2015 In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Vreedzame School: Blok 3 Heelys (schoenen met wieltjes) Tienminutengesprekken ouderportaal Het Nationaal Schoolontbijt Aanmelden broertjes

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017

Datum Agendapunt Documentnummer. 23 mei R06S013/z Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Datum Agendapunt Documentnummer 13 R06S013/z170025597 Onderwerp Verslag werkgroep Participatie en Digitalisering over Raad op Straat 12 april 2017 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Kennisnemen van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 15 2015-2016.

Nieuwsbrief nr. 15 2015-2016. Prot. Chr. Basisschool t Haimstee Linge 24 9642 HW Veendam www.cbs-haimstee.picto.nl Nieuwsbrief nr. 15 2015-2016. Kind op Maandag. Het thema van deze week is: Er komt een tijd.. Jesaja 9:1-6; 11:1-10;

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA Wim de Kam. 15 In het tweede deel van deze serie thans een aanzet tot een levensbeschrijving van de heer G.H.Veenstra. Ik noem het een aanzet omdat er nog

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Info. Enquête kennismakingsgesprekken

Info. Enquête kennismakingsgesprekken Enquête kennismakingsgesprekken In de afgelopen weken hebben alle kennismakingsgesprekken plaatsgevonden. Wij willen graag in kaart brengen wat goed ging en waar we deze gesprekken kunnen verbeteren. Zou

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Aftrap jubileum jaar op 6 september

NIEUWSBRIEF Aftrap jubileum jaar op 6 september NIEUWSBRIEF Aftrap jubileum jaar op 6 september Twee wekelijkse uitgave van sc O.M.C. Sportcomplex De Corridor Visserstuin 5 3319 LL Dordrecht Tel. 078-6165811 Fax 078-6226426 Jaargang: 14 Nummer: 02 Datum

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Wij willen u bedanken voor het prettige gesprek, uw betrokkenheid en het meedenken in mogelijkheden. Hierbij maken we gebruik van uw uitnodiging.

Wij willen u bedanken voor het prettige gesprek, uw betrokkenheid en het meedenken in mogelijkheden. Hierbij maken we gebruik van uw uitnodiging. Bennebroek, 1 april 2015 Geachte heer Kokke, Op 25 maart 2015 j.l. hebben wij samen met buurtbewoners van de Jacob van Heemskerklaan e.o. met u gesproken in het gemeentehuis van Bennebroek. Tijdens dit

Nadere informatie

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8 belangrijke data..... 5 december 2014, nr. 8 Don 18 dec Kerstdiner, 18.00 19.00 uur: alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij Vrij 19 dec Start kerstvakantie, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij. De Kerstvakantie

Nadere informatie

Mei / juni 2013. Pinksteren Maandag 20 mei is een vrije dag in verband met Pinksteren.

Mei / juni 2013. Pinksteren Maandag 20 mei is een vrije dag in verband met Pinksteren. Mei / juni 2013 Pinksteren Maandag 20 mei is een vrije dag in verband met Pinksteren. Voorstelling Woeste Willem Op vrijdag 31 mei verzorgt groep 1-2 B een voorstelling n.a.v. het prentenboek Woeste Willem.

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015

Nieuwsbrief april 2015 Nieuwsbrief 31 20 april 2015 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Deze week is het een spannende week voor groep acht. Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte 2014 Voorwoord De openbare ruimte is een verzamelnaam voor plekken die we allemaal gebruiken. Bijvoorbeeld straten, parken, pleinen en voet- en fietspaden.

Nadere informatie