En natuurlijk kunt u ons ook altijd aanspreken vòòr of na de laatste vergadering. Het vergaderschema voor 2009 vindt u hiernaast.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "En natuurlijk kunt u ons ook altijd aanspreken vòòr of na de laatste vergadering. Het vergaderschema voor 2009 vindt u hiernaast."

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Dorpsraad Heerjansdam Nieuwsbrief nr. 4 jaargang 5 september 2009 Heerjansdam: Een dijk van een dorp met een groen-recreatief karakter 16 Vergaderagenda De dorpsraad vergadert ook in 2009 weer maandelijks. Hieronder treft u de data zoals die voor 2009 zijn vastgesteld: woensdag 26 augustus woensdag 23 september woensdag 21 oktober woensdag 18 november maandag 21 december De vergaderingen vinden plaats in het voormalige gemeentehuis van Heerjansdam, beginnen meestal om uur en zijn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk. Ook ú bent van harte welkom! Klachten melden? Zwijndrecht bellen! Voor al uw klachten over openbaar groen, onderhoud van straten en wegen, gladheidbestrijding, openbare verlichting, straatmeubilair of havenzaken kunt u terecht op: (servicenummer van gemeentewerken Zwijndrecht) of (wijkservicelijn) De buitendienstmedewerkers trachten, na uw melding, het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Als dat niet direct lukt, krijgt U daarover bericht. Dorpsraad Heerjansdam Postbus AA Zwijndrecht Telefoon dorpsraadcoördinator Karin van Kester: U kunt uw post voor de dorpsraad ook afgeven bij de servicewinkel in Heerjansdam. Teksten: dorpsraad Heerjansdam Vormgeving: Caroline van Duivenbode Drukkerij: Eefsting Grafische Bedrijven Bellen of mailen naar de dorpsraadleden Heeft u een vraag voor één van de Dorpsraadleden? U weet ons inmiddels ongetwijfeld te vinden. Spreek ons aan tijdens een ontmoeting in het dorp, of neem contact op met de dorpsraadcoördinator Karin van Kester. De dorpsraadcoordinator Karin van Kester is bereikbaar via telefoon: of Stuurt u uw s bij voorkeur naar dit adres, dan weet u zeker dat uw bericht zo snel mogelijk bij de juiste persoon terecht komt. Wilt u iemand van de dorpsraad rechtstreeks een vraag stellen? Dat kan: Jan Kruisinga telefoon: (zakelijk ) Eelco Groeneveld telefoon: Wim van Vugt telefoon: Arnold de Jong telefoon: mobiele tel: Els Kooiman telefoon: Arie Buitendijk telefoon: Fred Muller Telefoon: En natuurlijk kunt u ons ook altijd aanspreken vòòr of na de laatste vergadering. Het vergaderschema voor 2009 vindt u hiernaast. Fotografie: Paul van der Ent, Eelco Groeneveld, Trude Groeneveld, Joop Wiekeraad, Nellie en Cees van Rijswijk. De presentatie van het Concept Dorpsvisie Heerjansdam vond op woensdag 24 juni plaats in het voormalig gemeentehuis. Door de grote opkomst toonden de Heerjansdammers aan nauw betrokken te willen worden in de toekomst van het dorp. Onder uitstekende leiding van gebiedsmanager Kees Roozen werd uitleg gegeven over de (nog papieren) visie. Er was een pittige discussie waaraan door de dorpsraad, diverse andere organisaties en bewoners werd deelgenomen. De dorpsvisie is een document dat richting geeft aan de manier waarop Heerjansdam er over zes jaar uit moet zien en op welke wijze dit zou moeten worden gerealiseerd. Het geeft het kader aan voor het ontwikkelen van ingrepen, initiatieven en activiteiten waarbij de inbreng van de bewoners van eminent belang is en waarmee werkelijk aan de slag kan worden gegaan. Met betrekking tot die toekomst van Heerjansdam heeft de dorpsraad al enige tijd geleden diverse wensen van de bewoners vastgelegd. We noemen er een paar: Kleinschalig en dorpskarakter ongemoeid laten (laatste enquete 97%) Groene Oase, meer natuur en recreatieve functies met kleinschalige agrarische activiteiten (laatste enquete 93%). Bebouwing woningen en bedrijven polder buitenland en Damse polder ongewenst (laatste enquete 88%) 4 In deze uitgave o.a.: Versnelling Masterplan i.v.m. doorstroming starters en jonge gezinnen (laatste enquete 87%). In deze crisisperiode is het noodzakelijk hieraan prioriteit te geven. Betere externe veiligheid rangeerterrein Kijfhoek (laatste enquete 92%). Behoud van Cultuurhistorische waarden (*). De belangrijkste vraag is natuurlijk welke verlangens en afspraken we terugvinden in de dorpsvisie. Wat betreft de groene oase zegt het stuk ondermeer: Heerjansdam moet de aantrekkelijkheid van het dorp en haar omgeving beter promoten. Daardoor gaan ook de dienstverlening en de middenstand meer profiteren als een soort natuurlijke pleisterplaats voor recreanten en andere dagjesmensen, wat de draagkracht ten goede zal komen. Minder te spreken zijn we over het volgende: Heerjansdam is een gewilde plaats om te wonen. Door zijn uitstraling als groene oase I Voor u gelezen I Zo werkt de politie I Complimenten aan Cathy I Heerjansdam op de schop I Oranje vloedgolf I Feesten in Heerjansdam I Klachten melden? Zwijndrecht bellen! I Vergaderagenda Foto s: Hans Zoon

2 vervolg Dorpsvisie 2009 in de Zwijndrechtse Waard is Heerjansdam als woonplaats aantrekkelijk voor meer kapitaalkrachtige burgers (...) Heerjansdam biedt als oase in het groen juist de mogelijkheden voor de vestiging van een bevolkingsgroep die in de Drechtsteden in onvoldoende mate aanwezig is. Deze zetting kan niet anders worden gelezen dan dat er moet worden gebouwd. Waar?? De enige locatie die wij kunnen bedenken, zou polder Buitenland moeten zijn en dat is nu juist wat 88% van de bewoners niet willen. De Heerjansdammer kan en wil dit niet geloven en deze zinsnede dient dan ook uit dit concept te worden geschrapt. Het plan Havenkant is in dit concept onbesproken gebleven. Juist deze nieuwe wijk geeft de zo noodzakelijke mogelijkheden om aan de (blijkbaar noodzakelijke) en intussen achterhaalde wensen tegemoet te komen. De prijsstelling van deze woningen zal namelijk voor de meeste Heerjansdammers onbereikbaar blijken te zijn. Probleem dus opgelost en handen af van polder Buitenland. Naast deze valse noot worden er in de dorpsvisie ook vele goede voornemens genoemd. Verbetering van het centrum, Heerjansdam als pleisterplaats, de aanpak van het overmatig drank- en drugsgebruik van jongeren (met daarbij de inzet van regulier jongerenwerk), om er maar een paar te noemen. Alles bij elkaar oogt het stuk goed en kan aan de slag worden gegaan, maar tussen theorie en praktijk kan een wereld van verschil liggen. De dorpsraad is benieuwd of de raadsleden van de diverse partijen hun aan Heerjansdam gegeven woord zullen houden. (*) Dit is slechts een kleine greep uit de talrijke andere onderwerpen die de bewoners op de rol hebben staan (en die door de dorpsraad al geruime tijd worden uitgedragen). Het is onmogelijk deze onderwerpen op deze plek te noemen. Aan te bevelen is het concept dorpsvisie Heerjansdam op de website van Zwijndrecht te raadplegen en uw commentaar hierop te geven. De Redaktie I Heerjansdam op de schop Het zal de bewoners zeker niet zijn ontgaan dat de kern Heerjansdam de laatste tijd flinke aandacht heeft gehad wat vernieuwing, reparaties en renovatie betreft van de Openbare Ruimte. Aan de Groenstrook was al eerder de speeltuin vernieuwd. De beloofde drainage van het voetbalveldje is intussen gerealiseerd en glad gemaakt. Het ligt er weer keurig bij. Op diverse plaatsen in de kern zijn nieuwe rioleringen aangebracht. Asfalteringonderhoud vond plaats aan de Lindeweg, Develsluis, Molenweg en Randweg. Bestratingsmateriaal en riool aan de Groene Dreef werd vervangen. Er vond herbestrating plaats van parkeerplaatsen op het bedrijventerrein. Het geduld van de Heerjansdammers is wel lang op de proef gesteld, maar een rigoureuze aanpak van de modderige parkeerterreinen bij de Molenwei en tennis is dan toch eindelijk tot uitvoering gebracht. Herbestrating rond het pand (clubgebouw) maakt volgens de mededelingen in de Kombinatie hier ook deel van uit. Ook de verlichting in en om het parkeerterrein en naar de trainingsvelden worden of zijn intussen gerealiseerd. Lang gewacht en (niet) stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen. I Toch een dissonant?! Met name rond de Hupse zijn er klachten over de manier en tijdstip waarop de firma, die het groen verzorgt, te werk is gegaan. In mei is er met een soort van grasmaaier over de groenbossage geraced met als eindresultaat kale takken. Vervolgens werden de boompjes gekortwiekt en gesnoeid. Echter, juist in deze periode is het broedseizoen. Dan zijn de bossage en de boompjes de broedplaats van merels, koolmeesjes en andere vogels. Bij inspectie werd in de bossage een onbeschermd nestje met 1 jonge merel gevonden, terwijl de ouders in paniek heen en weer vlogen. Er werden nog 3 andere mereltjes gevonden, die in een nog bestaand nestje zijn gezet. Gelukkig ontfermde een merelpaar zich over de jongen. U begrijpt dat de kans klein is dat de jongen dit overleven omdat ze nu open en bloot een gewilde prooi van buurtkatten zijn, aldus Cees & Nellie van Rijswijk en Jan Tieleman. Note: wij zijn van mening dat de leiding van de buitenruimte hier rekening mee dient te houden. Zodat in het vervolg kan worden voorkomen dat onze vogels in paniek raken (en de bewoners boos). I 2 3

3 Oranje vloedgolf De Oranje Vloedgolf heeft intussen ook weer plaatsgevonden. Wat is dat eigenlijk? Bert Bovens, teamleider Beheer Onderhoud, vertelt het volgende over het project. In samenwerking met Netwerk, Drechtwerk en het Buurtserviceteam worden in een week de straten ontdaan van zwerfvuil en worden kleine reparaties verricht aan straatmeubilair, trottoirs en wegen. Ook het groen wordt onderhanden genomen. Oudste inwoner overleden Op de ruim honderdjarige leeftijd is op 17 juni 09 mevrouw Hovingh overleden. Zij was de oudste inwoner van Heerjansdam. Toen zij op 6 oktober haar honderdste verjaardag vierde, werd zij door veel bewoners gecomplimenteerd. Burgemeester Antoin Scholten kwam haar die dag uitgebreid feliciteren. Ook de dorpsraad liet zich niet onbetuigd. Er is natuurlijk verdriet bij haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Een troost mag zijn, dat zij zoveel jaren bij haar dierbaren mocht zijn. I Nieuwe fietsenwinkel aanwinst voor Heerjansdam Sinds enkele maanden is een nieuwe fietsenwinkel geopend aan de Onderdijkserijweg 2a onder de naam Fietscompleet. Eigenaar Jan Kuik uit Ridderkerk is tot op heden positief gestemd over zijn eerste maanden als middenstander in Heerjansdam. De mensen weten me van het begin af aan al goed te vinden. Ik heb geen moment hoeven stilzitten sinds de opening. Buurten mooier maken De filosofie achter de Oranje Vloedgolf is om samen met de bewoners de buurten een stuk mooier te maken. Ook de bewoners hebben een stem in het kwaliteitsniveau van de buurt. Op drie manieren krijgt de gemeente waardevolle inbreng uit de buurten: 1. Bewoners zelf kunnen telefonisch hun klachten melden, die worden serieus genomen, ook al kan niet alles en onmiddellijk worden uitgevoerd. 2. Leden van de dorpsraad dragen waardevolle adviezen en informatie aan. 3. Tenslotte wordt er ieder jaar een schouw gehouden, waarbij aan vastgestelde normen de kwaliteit van de buitenruimte wordt gemeten. In zo n rapportage wordt de kern beoordeeld op: zwerfvuil, hondenpoep, onkruid, aanslag en bekladding, speelplekken, straatmeubilair en verlichting, rijbaan, fietspaden, bomen, gras en beplanting. Een reportage met foto s geeft aan wat een hoge- en lage kwaliteit is. De schouw geeft dus de hoogte van de kwaliteit aan. De vraag is of deze voldoet aan de eisen die de politiek stelt. Bewoners hebben daarover vaak een heel andere mening. In sommige gevallen komt het ook voor dat de bewoners positief zijn over bijvoorbeeld de beplanting, terwijl deze niet aan de gestelde normen voldoet. Daarom is het goed om het hier samen over te hebben. Zo kom je tot een integrale aanpak die voor iedereen het gewenste kwaliteitsniveau oplevert, aldus Bert Bovens. Bij klachten servicenummer bellen! Conclusie van de dorpsraad is dat bij gerechtvaardigde klachten, problemen en wensen het servicenummer of moet worden gebeld. Voor andersoortige zaken kunt u ook contact zoeken met de dorpsraad. U heeft al uit het voorgaande gelezen dat uw klachten serieus worden genomen. I Het Uilennest opnieuw uitgegeven Foto: Neelie & Cees van Rijswijk Op 29 juni werd onder de regie van het Historisch Genootschap Heerjansdam in de bibliotheek aan de Rozenlaan de heruitgave gepresenteerd van de Streekroman Het Uilennest, waarvan het verhaal zich binnen ons gebied in en rond de Devel afspeelt. De schrijver van tientallen streekromans is W. Schippers. De boeken zijn altijd zeer geliefd geweest en menige oudere Heerjansdammer heeft er nog wel één in zijn of haar boekenkast. Het verhaal van het Uilennest speelt zich af rond het jaar De perikelen rond Martha, de dochter van de rijke boer Barend van Gulven, gaan er nogal heftig aan toe. De nieuwe uitgifte is een schot in de roos. Een flink aantal aanwezigen heeft intussen een hernieuwd exemplaar afgenomen. Wethouder Miranda de Vries mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. I Jan Kuik is als werknemer jarenlang fietsenmaker geweest, een vakman dus op het gebied van fietstechniek. Hij zag het ontbreken van een fietsenwinkel in Heerjansdam als een kans om voor zichzelf te beginnen. Met ruim 3700 inwoners is mijn markt hier groot genoeg. Maar ook heb ik in mijn winkel regelmatig klanten uit Zwijndrecht, Barendrecht en andere omliggende gemeentes. Compleet assortiment De winkel ziet er, ondanks het kleine oppervlak, compleet uit. Men kan bij Fietscompleet terecht voor het kopen van nieuwe fietsen en tweedehands fietsen, maar ook voor een ruim assortiment accessoires. en als ik het niet op voorraad heb, kan ik het een dag later leveren. Ook voor reparaties en bijvoorbeeld een nieuwe band kunt u uw fiets brengen. Alle reparaties zijn binnen een dag klaar. Mijn doel is om door goede service een goed product te leveren. Ik ben niet begonnen om binnen een paar jaar zoveel mogelijk te verdienen. Ik wil door kwaliteit te bieden een goede klantenkring opbouwen. Kromme Nering blijft een wens Op onze vraag waarom Jan met zijn winkel niet op de Kromme Nering is gaan zitten, antwoordt hij: Dat had mooi geweest en is eigenlijk nog steeds een wens. Maar de panden zijn er te duur. Reis rond de wereld in 3 dagen Vrijdag 12 juni j.l. gingen 51 kinderen en 19 leiders uit ons dorp op pupillenkamp richting de Moer. Hier zouden zij al snel aan een reis rond de wereld in 3 dagen beginnen. De kinderen deden dit via een spelprogramma dat uit 12 onderdelen bestond. Daartoe behoorden een levend memory, demonstratie summoworstelen (door de leiders van de verschillende teams) en een voetbalclinic door drie spelers van het 1e elftal van Heerjansdam, te weten Ivan Divkovic, Nicky v.d. Ent en Lesley van Waas. Het was een geslaagd weekend. De foto s van het weekend zijn terug te vinden op mijnalbum.nl. I Voor startende ondernemers is het niet aantrekkelijk of zeg maar gerust niet te doen om gelijk al op hoge kosten te zitten voor je winkelruimte. Als je begint, moet je immers eerst een klantenkring opbouwen en naamsbekendheid krijgen. Toch ziet Jan genoeg kansen voor de middenstand en het dorpscentrum in Heerjansdam. In Heerjansdam wonen genoeg klanten voor winkels die in de basisbehoeften voorzien. Een winkel met voordelige kleding zou het hier best kunnen doen bijvoorbeeld. Door de weekmarkt wat uit te breiden en doordeweeks ook wat kraampjes kan het winkelhart weer wat gaan verlevendigen. Misschien kan de gemeente ook wat doen door nieuwe middenstanders starterssubsidies aan te bieden. Op de vraag aan Jan tot slot of de redactie van de dorpsraadnieuwsbrief een foto mag nemen voor bij dit artikel, antwoordt Jan: Dan kun je beter volgende week terugkomen. Dan is mijn nieuwe bedrijfswagen beletterd en afgeleverd. En kan die er gelijk bij op de foto. Aldus geschiedde. Fietscompleet is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 09:00 to 17:00 en op zaterdag van 09:00 tot 16:00. En is telefonisch te bereiken op I Foto s: Cees de Valk 5 4

4 Voor u gelezen Burgemeester geeft prijs weg Burgemeester Scholten heeft enige tijd geleden meegedaan aan een wedstrijd zuinig rijden met de auto. Tot zijn eigen verrassing kwam hij als zuinigste rijder uit de bus. Daarvoor mocht hij incasseren. In Hier Zwijndrecht lezen wij met grote kop dat Scholten 100 van de prijs heeft weggegeven. Een slordigheidje van de redactie. Het gehele bedrag van heeft hij geschonken aan een goed doel. Dit keer ging het geld naar Munnikenpark. Het is maar dat u het weet. Barendrecht moet drastisch bezuinigen In de Schakel lezen we dat Barendrecht drastisch zal moeten bezuinigen door de crisis. Minder inkomsten voor deze financieel gezonde gemeente betekent dat de voorjaars-nota in de prullenbak kan. Volgens een woordvoerster zou dat kunnen betekenen dat minder geld zal worden uitgegeven aan evenementen of aan de sportverenigingen. Spijtig dat de sport weer het kind van de rekening zou kunnen worden. Eigenlijk strookt het niet met de kop in de Schakel van woensdag 20 mei j.l., waarin met grote letters wordt gezegd: Barendrecht wil sportgemeente worden en wil zich op de kaart zetten als sportgemeente bij uitstek. Uiterlijk 2012 moet die status zijn bereikt. Wij hopen dat de bestuurders nog ruimte vinden om niet aan het sportbudget te knabbelen. Een al eerder uitgesproken wens van de dorpsraad is dat ook Zwijndrecht een echt sportbeleid gaat voeren. Met z n allen zijn we er intussen wel van overtuigd dat sport in zijn algemeenheid de basis vormt voor een gezond lichaam, hetgeen bijdraagt aan een gezonde geest. I adres dorpsraad Heeft u berichten voor de dorpsraad, stuur die dan naar: Stuurt u uw klacht, opmerking of suggestie per post naar de gemeente? Onderteken deze brief dan altijd met uw naam en adres. Zonder deze gegevens kan de betreffende afdeling niet adequaat reageren. Avondvierdaagse goed verlopen Op maandag 25 mei ging de 13e avond4daagse van start, zo meldt ons Cees de Valk namens de organisatie. Hoewel 13 een ongeluksgetal is, is de avond4daagse zonder ongelukken verlopen. Het zag er niet naar uit, maar we hebben het alle avonden droog kunnen houden. Het aantal lopers was met 350 nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar. Verrassend was wel dat diverse route s gewijzigd waren, wat door iedereen bijzonder gewaardeerd werd. Bij deze willen wij trouwens graag de sponsors Bakkerij van Dijk, Erik Hoogenboom, Spar Supermarkt, Restaria Liedorp en Renes B.V. bedanken. Zij zorgden elke avond voor een verrassing. De foto s die tijdens de vierdaagse zijn gemaakt, zijn terug te vinden op I Foto: Cees de Valk Oefening brandbestrijding: rectificatie In de nieuwsbrief van juni is een storende fout geslopen in het berichtje over de oefening brandbestrijding. In onze conclusie over deze oefening hebben wij abusievelijk gemeld dat dit keer de Heerjansdamse brandbestrijders niet in de prijzen waren gevallen. Dat kon ook niet omdat de organisator van deze oefening (Heerjansdam) niet mag deelnemen aan de wedstrijd. Omdat dit ons niet bekend was, zijn we in de fout gegaan, waarvoor excuses. Als een soort revanche en als pleister op de wonde toonden onze brandbestrijders in Schoonerwoerd uit het goeie hout gesneden te zijn, want daar sleepte onze ploeg de eerste prijs uit het vuur. Proficiat. I Nikki de Roest in Oranje Dorpsgenote en voetbalster Nikki de Roest is geselecteerd voor het Nederlands elftal onder 16 jaar. Met Oranje heeft zij intussen deelgenomen aan het Nordic Tournement in Zweden (29 juni - 4 juli),waar zij was ingedeeld in de pool met Duitsland, Ijsland en Noorwegen. Nikki speelt in een normaal B1-team en niet in een damesteam. In de krant was eerder al te lezen dat Nikki intussen al benaderd is door clubs als RVVH en Stedoco, maar zij heeft besloten Heerjansdam trouw te blijven. Naast de vele complimenten feliciteert ook de Dorpsraad Nikki met dit fantastische succes. Wij wensen haar Veel werk aan de winkel Vanaf 1998 ligt er een overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden, de HSL en de voormalige gemeente Heerjansdam. Hierin is vastgelegd, dat de nogal rigoureuze kap van bomen langs het tracé van de HSL moet worden gecompenseerd en hersteld. De dorpsraad heeft hier veelvuldig op aangedrongen, maar ondanks de toezeggingen in het verleden is het oorverdovend stil gebleven. Het gaat hier om een bomenrij van 15 meter diep en met een beperkte lengte van minder dan 200 meter. De gemeente Zwijndrecht heeft de draad opgepakt en we zijn benieuwd naar de conclusie en het eindresultaat. Het ging de Heerjansdammers niet alleen om de herplant van bomen, maar om de betonkolossen van de HSL voor een deel aan het oog te onttrekken, het opvangen en absorberen van fijnstof, dat in dit gebied veel te hoog is en vermindering van geluidsoverlast van de snelle HSL-treinen, die er op korte termijn zeker zal komen. In Langsingerdeel weten ze daarover mee te praten. Daar spreekt men (bij de eerste proeven)over lawaai dat erger is dan dat van een laag overvliegend vliegtuig, al lijkt ons dat wat overtrokken. In dezelfde overeenkomst is een bedrag van Hfl ,- (euro ,-) afgesproken als compensatie voor het doorklieven en verstoren van het agrarisch gebied in de Damse polder en het natuurgebied van de Devel, ondermeer en in eerste instantie bedoeld voor het aanleggen van fietspaden. De Heerjansdammer heeft hier nog weinig van gezien. Het Groene kruisgebouw blijkt intussen te zijn verkocht en het wachten is op het resultaat van de netto opbrengst, dat is bestemd voor de Heerjansdamse gemeenschap(wozoco). De bestaande officiële documentatie bestaat uit afspraken, die destijds zijn gemaakt Foto: Wouter Gorter een verdere ontwikkeling en veel plezier in de voetbalsport toe. In een grijs verleden kwam Heerjansdam regelmatig in het grote nieuws door de mannelijke internationals, zoals Joop Visser, Jan Gouman en Rob van Zijderveld. Zij droegen bij aan de bekendheid van Heerjansdam. Dat Nikki is gekozen, is een opsteker voor de voetballende Heerjansdames, die ook al het kampioenschap in de wacht wisten te slepen. I Nu de vakanties, na het prachtige weer en de fikse warmte er praktisch op zitten, moet ongewild toch weer vooruit worden gekeken naar de vele zaken die de dorpsraad op de rol heeft staan en op verdere evaluatie en afwikkeling wachten. Het is goed dat ook de bewoners die worden vertegenwoordigd door de dorpsraad voor zover mogelijk worden geïnformeerd over de stand van zaken. tussen de gemeente Heerjansdam en Opmaat. Hierin staat, dat bij verkoop van het pand de netto opbrengst, d.w.z. de verkoopprijs minus de boekwaarde bestemd is voor het nog steeds niet gebouwde pand. De dorpsraad heeft al uitgebreid aan de bel getrokken. Het jeugdhonk en het jongerenwerk is een zaak van grote zorg voor de dorpsraad. Op het moment van dit schrijven zullen enkele leden van de dorpsraad een gesprek hierover hebben met de wethouder. In onze volgende editie zullen wij u zoveel mogelijk hierover nader berichten. Onderwerpen als ontwikkeling Buitengebied, centrum Heerjansdam, kunst en curiosa, plannen van de dorpsraad etc. zullen wij ook zoveel mogelijk nader belichten in de volgende editie van onze Nieuwsbrief. Maart 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en dus ook voor de leden van de dorpsraad. Het is gebleken dat een dorpsraad uitermate belangrijk is. Niet dat zij voor alle problemen een oplossing hebben en kunnen afdwingen, maar het is zaak dat het college en de raadsleden worden geïnformeerd over de toch specifieke zaken, die vaak een andere aanpak vragen dan voor het grote Zwijndrecht, dat een meer stedelijke aanpak laat zien, terwijl is afgesproken dat Heerjansdam het dorpse karakter zal behouden. Daarom zullen wij regelmatig aan u vragen u kandidaat te stellen bij de volgende verkiezingen. Het is niet alleen interessant werk, maar u draagt ook bij aan de leefbaarheid van ons mooie dorp. I 6 7

5 Van Develsluis tot aan Voor u gelezen de Dam, ik heb u lief mijn Heerjansdam. Een geïllustreerde gedichtenbundel Het Historisch genootschap Heerjansdam heeft een niet-alledaags initiatief genomen en uitgewerkt. Een lange en intensieve speurtocht heeft bijna 200 versjes, rijmpjes en gedichten opgeleverd. De inhoud ervan gaat altijd over Heerjansdam of Kijfhoek. Het oudste is geschreven in 1793 en het jongste in Na selectie zijn er zo n 150 overgebleven die in twintig rubrieken zijn ondergebracht zoals natuurschoon, monumenten, gemeentebestuur, onderwijs, sport en recreatie. Voor zover bekend, zijn de namen van dichters en dichteressen vermeld. De samenstellers zijn niet karig geweest met foto s: een kleine 250 zijn er opgenomen. Wie het boek openslaat, vindt links een versje en rechts daarbij behorende afbeeldingen met onderschriften. Het boek is uitgevoerd met een harde kaft en in een kloek formaat: A4. Op vrijdag, 11 september a.s. om uur, vindt de presentatie plaats in de Dorpskerk van Heerjansdam aan de Molenweg. Op die avond en ook op zaterdag 12 september van tot uur is het boek verkrijgbaar. De verkoopprijs bedraagt 25 euro. Zorgelijke gebreken? In onze editie 2 van april maakten we er melding van dat het Zwijndrechtse college zich grote zorgen maakt over de controle op de veiligheid van de goederentreinen op rangeerterrein Kijfhoek. Burgemeester Antoin Scholten verwoordde toen de wijze van controle: Het is alsof je een slager zijn eigen vlees laat keuren. Het AD van 23 juni j.l. kopt over Zorgelijke gebreken bij goederentreinen. In 2008 controleerde de Inspectiedienst ruim 100 goederentreinen. Bij 34 daarvan zijn gebreken geconstateerd. Bij 3 treinen werden fouten bij het afstellen van de remmen vastgesteld. Verder stuitte men 7 keer op treinen met gevaarlijke stoffen, terwijl dat niet of niet goed was geregistreerd. Toch is het op 1 boete na bij schriftelijke of mondelinge waarschuwingen gebleven. De controles worden verscherpt, zegt Chantal Bijkerk. Het AD van 1 juli meldt: De kans op een ramp met een goederentrein met gevaarlijke stoffen in Nederland wordt geschat op 1 op de Vorige week nog luidde het IVW de noodklok over de laksheid waarmee vervoerders en exploitant Keyrail van Rangeerterrein Kijfhoek omgaan met wagons met gevaarlijke stoffen. Er lopen intussen strafrechtelijk onderzoeken, aldus het AD. Wij hebben begrepen dat Zwijndrecht ook hard aan de bel heeft getrokken om hier verandering in te brengen. Als het kalf verdronken is, dempt men de put moet koste wat kost worden voorkomen. Kritiek vanuit Zwijndrecht De redactie van de dorpsraad-nieuwsbrief krijgt veel positieve reacties op haar nieuwsbrieven en dat betekent dat het blad uitgebreid gelezen wordt en wordt gewaardeerd. Dit stimuleert de dorpsraad natuurlijk. Hiertussen zitten zo af en toe hele goede adviezen, mededelingen en natuurlijk ook soms kritiek op een geplaatst artikel. Zo was er vanuit Zwijndrecht commentaar over een tekstje in de rubriek Voor u gelezen. Hierin geven wij reacties weer die raadsleden of instanties in kranten en regionale bladen uiten over beleid of maatregelen. Wij citeren dus. Of de Heerjansdammers hierover dezelfde mening hebben, is niet aan de orde en eigenlijk ondergeschikt. De redactie (de dorpsraad) zal naar de bewoners toe zowel positieve als negatieve zaken blijven melden. I Jubileumfeest WBV Heerjansdam groot succes Op 20 juni 2009 vierde woningbouwvereniging Heerjansdam haar 90 jarig jubileum met een spetterend en druk bezochte feestavond op het Dorpsplein. Om half 7 werd het plein in beslag genomen door de Heerjansdamse streetdance meiden van de beide basisscholen de Rank en Koningin Julianaschool. Met een fantastisch optreden wisten zij het publiek direct voor zich te winnen zodat zij hun act twee keer hebben opgevoerd. Ter herinnering aan het optreden was er voor iedere danceres een beker. Vanaf uur was het podium voor het Rotterdamse cabaret trio de Tunes. Zij wisten het publiek vanaf de eerste klanken direct te boeien met hun uit het leven gegrepen liedjes die gebracht worden met een vette knipoog. Rond uur was het beurt aan de dualling piano act Keys & Colors. Twee pianovirtuozen spelen met een band alle verzoeknummers die door het publiek werden aangevraagd. Een switch van U2 naar Abba is voor deze artiesten geen enkel probleem. Tot ruim na bleef het lekker druk op het plein. De woningbouwvereniging kijkt terug op een zeer geslaagde feestavond. Wie weet volgend jaar weer... I Kees Brinkman en Arie Gouw 8 9

6 Scooters op de IJsbaan En er gebeurde nog veel meer in juni. Op 12, 13 en 14 juni vond er namelijk op de ijsbaan weer een gigantische scootermeeting plaats. Ook hier was AVH gastheer. Een kleine 400 scooters was aanwezig: voornamelijk uit Engeland, maar zeker ook uit diverse andere landen, kwamen verschillende scooterclubs om deze happening bij te wonen. Er werd tot laat in de avond hoorbaar feest gevierd, in een goede sfeer in en rondom de grote tent die door AVH was opgezet. Hoewel sommige bewoners de wenkbrauwen hebben gefronst bij de herrie, zag het management van supermarkt De Spar met een brede lach en grote voldoening de schare coureurs binnenkomen. Extra aanvoer voor de inwendige mens, maar voornamelijk bier, bleek noodzakelijk. I FF kijken... naar de kerkklok Wie is toch die man die u ongetwijfeld heeft zien zitten aan de Molenweg, de Kromme Nering en elders in Heerjansdam, al tekenend en schilderend? Deze rijzige vriendelijke heer met donkere hoed, bril en een goed verzorgde snor is Ad Bakker. De in Zwijndrecht geboren en in Dordrecht/Spanje woonachtige Ad is een geliefd Europees kunstschilder, tekenaar en auteur van boeken, gedichten en verhalen. Joop van der Ent sprak met hem en doet hieronder verslag. Gravelveld naast jeugdhonk open voor jeugd In opdracht van de dorpsraad heeft de firma Monshouwer BV het gravelveld naast het jeugdhonk gerenoveerd. Het gravelveld is nu openbaar toegankelijk voor de jeugd die er een balletje wil trappen of een andere activiteit wil organiseren. De gemeente Zwijndrecht heeft een tweetal voetbaldoelen geschonken die inmiddels op het veld zijn geplaatst. Naast voetballen kan er eveneens weer huttenbouw worden georganiseerd. Ook zal er dit jaar het Honkpopfestival worden gehouden. Het is dus een multifunctioneel veld. Goed toegankelijk Het veld is destijds aangelegd door de voetbalvereniging om er te trainen, maar later raakte het in onbruik. Daardoor is het overwoekerd door onkruid. Ook zijn er gaten in het gravel gegraven, waardoor het veld beschadigd raakte. Nu is het weer een egale vlakte en zijn er een hek en een toegangspoort bij gemaakt, zodat het veld ook vanaf de parkeerplaats bij de voetbalvereniging toegankelijk is. Bij het veld staan twee lichtmasten die niet werken. De dorpsraad wil deze repareren, zodat het veld ook in het donker te gebruiken is. Doe mee! Een groep jongeren gaat meewerken aan de verdere afronding van het veld. Als je wilt meewerken om van het gravelveld een plek te maken waar het goed toeven is voor jongeren, of je hebt er originele ideeën over, meld je dan aan bij Michael Randoe, jongerenwerker in Heerjansdam voor Diverz, tel: of I Het werkterrein van Ad Bakker is hoofdzakelijk gelegen in het buiten, direct verbonden met de rijke natuur. Hij noemt het zijn grootste atelier ter wereld. Ad vertelt graag over zijn vak als kunstschilder. In het gesprek maakte hij duidelijk dat een belangrijk onderdeel van zijn vak het kijken naar het onderwerp is, de lichtval en de vlakverdeling (en uiteraard de techniek van het schilderen zelf). De meeste mensen kijken niet goed, volgens Ad. Als voorbeeld noemt hij de torenklok. Hoe ziet het plaatselijke uurwerk van de Damse kerk eruit in de Romeinse cijfers? Veelal zal men het antwoord schuldig blijven. Er wordt dus niet goed gekeken. Openbaring Ad legde uit dat het uurwerk bedeeld is met Romeinse cijfers. Ze zijn ook anders dan op school veelal is geleerd. Het cijfer 4 wordt weergegeven door 4 strepen en niet met een V met een streepje ervoor. Verder staan alle cijfers op het uurwerk naar het midden gericht, dus de 6 staat ondersteboven. De vraag is vervolgens: waarom is het cijfer 4 weergegeven als vier strepen? Dat blijkt te maken te hebben met de vlakindeling. Het cijfer 8 is een V met drie strepen, aan de andere zijde staat het cijfer 4. Als dat zou worden weergegeven met een V met het gebruikelijke streepje ervoor, dan krijg je ten opzichte van die 8 een vlakverschil. Dus om dat op te heffen, hebben ze de 4 met vier streepjes ervoor in de plaats gezet. Verder bestaan de eerste vier cijfers uit strepen, de volgende vier cijfers uit vier V s en de laatste vier cijfers uit X en. Maar dat is blijkbaar een toevallige bijkomstigheid. Belofte maakt schuld. Voortaan gaan we het uurwerk anders en meer oplettender bekijken. Mooi aanbod Tot slot: Ad Bakker heeft zich eveneens laten inspireren door de Zwijndrechtse Waard, zijn geboortegrond. Daarover heeft hij een boekwerk geschreven onder de titel Drie Dorpen aan het Water. Het boek bevat prachtige gedichten geïllustreerd met pentekeningen uit Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht en Heerjansdam. Als afsluiting van het gesprek deed Ad nog een schitterend aanbod. Mocht je een groep geinteresseerden vinden die kan luisteren over onderwerpen als tekenen, schilderen etc., dan mag je me uitnodigen, zonder kosten, zegde hij Joop toe. Een mooi aanbod! De redactie van de Nieuwsbrief is benieuwd naar de reacties. I 10 11

Notulen Openbare Vergadering Dorpsraad Heerjansdam

Notulen Openbare Vergadering Dorpsraad Heerjansdam Notulen Openbare Vergadering Dorpsraad Heerjansdam Volgnummer: Vergadering d.d.: 27 november 2013 Aanwezig: De heer Jan Kruisinga, voorzitter Mw. Karin van Kester, dorpsraadcoördinator De heer Arnold de

Nadere informatie

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat:

Om te beginnen is een korte schets van het dorp gegeven zodat iedereen van gelijke informatie is voorzien, samengevat: DORPSONTWIKKELING HOOGE ZWALUWE 1. Inleiding Dinsdag 15 februari is een groep actieve bewoners bij elkaar geweest om in kaart te brengen wat hun zorgen en dromen zijn ten aanzien van het leven in Hooge

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER

NIEUWSBRIEF18. Wij stáán er voor VAN HET BESTUUR NIEUWE LEDEN: www.sgpgeldermalsen.nl 4/2015. Voor in uw agenda: NAJAARSVERGADERING 25 NOVEMBER VAN HET BESTUUR Het zomerreces is weer voorbij. Als u deze nieuwsbrief leest zijn de eerste commissievergaderingen en raadsvergaderingen al weer achter de rug. Er is veel wat aandacht vraagt, de zondagsontheiliging

Nadere informatie

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012

Jaargang 7 nr. 2 Juli 2012 Inleiding Het seizoen 2011-2012 is met de afsluitende week van de JeugdSportPas (JSP) tot een einde gekomen. Dat betekent dat het bestuur even gas kan terugnemen en iedereen een welverdiende vakantie geniet,

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)er, Heb je het ook gemerkt? Het was meer dan 20 graden

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015

Nieuwsbrief Op Weg. April 2015 Nieuwsbrief Op Weg April 2015 Logo: Met trots hebben wij vandaag aan onze leerlingen ons nieuwe logo gepresenteerd. Nee, het is echt geen 1 april grap. Ons nieuwe logo is de moderne uitvoering van het

Nadere informatie

l Projectduur: 2012 tot 2015 l Eerst kabels en leidingen, dan riolering l Gemaal De Manning wordt vervangen en

l Projectduur: 2012 tot 2015 l Eerst kabels en leidingen, dan riolering l Gemaal De Manning wordt vervangen en HANDIG OM TE WETEN l Projectduur: 2012 tot 2015 l Eerst kabels en leidingen, dan riolering l Gemaal De Manning wordt vervangen en verplaatst l Daarna herbestraten (incl. ophogen waar nodig) en uitwerking

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Aftrap jubileum jaar op 6 september

NIEUWSBRIEF Aftrap jubileum jaar op 6 september NIEUWSBRIEF Aftrap jubileum jaar op 6 september Twee wekelijkse uitgave van sc O.M.C. Sportcomplex De Corridor Visserstuin 5 3319 LL Dordrecht Tel. 078-6165811 Fax 078-6226426 Jaargang: 14 Nummer: 02 Datum

Nadere informatie

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding

Concept Tik en Tel. Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Concept Tik en Tel Esmay Smidt MM1B Projectbegeleiding Inhoudsopgave Het voorblad 1 De inhoudsopgave 2 De briefing 3 De debriefing 4 Het concept van Tik en Tel 5 De planning 6 De begroting 7 De feedback

Nadere informatie

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel

Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Zorgeloos huren... u rekent op kwaliteit! Kwaliteit met het KWH-Huurlabel Uw huis gebruikt u iedere dag. U woont en leeft er. Dat uw huis van een goede kwaliteit is, vindt u daarom vanzelfsprekend. Maar

Nadere informatie

Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist. Email: aveer@comeniusschool.info 030-6917285

Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist. Email: aveer@comeniusschool.info 030-6917285 Weekbrief 27 e jaargang nummer 999 Datum: 05-09-2014 Comeniusschool postadres: Website: www.comeniusschool.info Postbus 556 3700 AN Zeist Email: Comeniusschool vestigingsadres: administratie@comeniusschool.info

Nadere informatie

Mei / juni 2013. Pinksteren Maandag 20 mei is een vrije dag in verband met Pinksteren.

Mei / juni 2013. Pinksteren Maandag 20 mei is een vrije dag in verband met Pinksteren. Mei / juni 2013 Pinksteren Maandag 20 mei is een vrije dag in verband met Pinksteren. Voorstelling Woeste Willem Op vrijdag 31 mei verzorgt groep 1-2 B een voorstelling n.a.v. het prentenboek Woeste Willem.

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Fietsenquête centrum Oss

Fietsenquête centrum Oss Fietsenquête centrum Oss Uitgevoerd door PvdA Oss Mei 2015 Inhoud 1 Voorwoord Ehssane Gounou - fractievoorzitter PvdA Oss 2 Onderzoeksopzet 3 Conclusie fietsenquête 4 Argumenten voor en tegen nader toegelicht

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte

Kwaliteitshandboek. onderhoud openbare ruimte Kwaliteitshandboek onderhoud openbare ruimte 2014 Voorwoord De openbare ruimte is een verzamelnaam voor plekken die we allemaal gebruiken. Bijvoorbeeld straten, parken, pleinen en voet- en fietspaden.

Nadere informatie

Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?"

Rapportage resultaat enquête Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder? Rapportage resultaat enquête "Brouwerijplein-dorpsstraat, hoe verder?" Samenstellers: Aangeboden aan: Projectgroep Dorpsstraat van de Dorpsraad Chaam Inwoners van Chaam NV De Eekelaar Politieke partijen

Nadere informatie

Beste lezer, NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014

Beste lezer, NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014 NIEUWSBRIEF Nr. 14-3 e JAARGANG uitgave nr. 4 van 2014 opmaak: 29 mei 2014 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje

Nadere informatie

kikkernieuws kikkernieuws Hoe meer boeken.hoe meer leesplezier!!! Basisschool Remigius Duiven

kikkernieuws kikkernieuws Hoe meer boeken.hoe meer leesplezier!!! Basisschool Remigius Duiven Basisschool Remigius Duiven kikkernieuws kikkernieuws website : www.bsremigiusduiven.nl e-mail : info@bsremigius.nl Redactie : Wilbert Arends en Anita Hendriks Jaargang 25 [nummer 06] ::: 08 oktober 2015

Nadere informatie

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden!

3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen. Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! 3 oktober 2015 is de Landelijke Open Dag Dierenartsen Doe mee! Laat zien dat u samenwerkt om goede zorg te bieden! Dit jaar organiseert de KNMvD voor de vierde keer de Landelijke Open Dag Dierenartsen.

Nadere informatie

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen!

PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! PKV NIEUWSBRIEF september 2015 Samen bereiken we meer door onze kennis en ervaring te delen! Meld u nu aan voor de Regiotour 2015: Versterk elkaar! In het najaar 2015 trekt het bestuur weer het land in

Nadere informatie

Programmaraad vergadert 7 februari in Oosterhout

Programmaraad vergadert 7 februari in Oosterhout Programmaraad vergadert 7 februari in Oosterhout De Programmaraad Breda en omstreken vergadert op 7 februari in Oosterhout. De Programmaraad Breda en omstreken adviseert kabelmaatschappij Ziggo, die de

Nadere informatie

Uitleg Jeugd Sponsor Actie 2014 voor deelnemende verenigingen

Uitleg Jeugd Sponsor Actie 2014 voor deelnemende verenigingen Uitleg Jeugd Sponsor Actie 2014 voor deelnemende verenigingen Super leuk dat jullie vereniging meedoet aan de Jeugd Sponsor Actie 2014! We zijn er van overtuigd dat de vernieuwde Jeugd Sponsor Actie een

Nadere informatie

Verkeersbulletin. Inleiding De herfstvakantie is al weer voorbij. De tijd vliegt Ook op het gebied van verkeer hebben we niet stilgezeten.

Verkeersbulletin. Inleiding De herfstvakantie is al weer voorbij. De tijd vliegt Ook op het gebied van verkeer hebben we niet stilgezeten. 3e jaargang, nr. 1 Verkeersbulletin Inleiding De herfstvakantie is al weer voorbij. De tijd vliegt Ook op het gebied van verkeer hebben we niet stilgezeten. De samenstelling van de werkgroep Verkeer is

Nadere informatie

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen!

Hartelijk dank aan alle opruimers na het Verkleedfeest. De school zag er maandag helemaal opgeruimd uit en dat is fijn beginnen! 27 Februari 2015 1 Agenda Di 3 mrt Algemene ouderavond 20.00 Ma 9 mrt Kunstweek hout Za 14 mrt Klusdag Ma 16 mrt Studiedag BHV alle klassen vrij Di 17 mrt Ouderavond klas 1/2 Fonteintje wk 9 Aanwezigheid

Nadere informatie

Examen VMBO-GL en TL 2012

Examen VMBO-GL en TL 2012 Examen VMBO-GL en TL 2012 tijdvak 1 woensdag 16 mei 13.30-15.30 uur Nederlands CSE GL en TL Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen en maak alle opdrachten in de

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 2 t/m 15 mei Meivakantie 10 mei Moederdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46

Nieuwsbrief Kiddy s en Mini s Roda 46 Nieuwsbrief en Mini s Roda 46 Nummer 18 29-01-2008 mag nu op het podium staan. Nog spannender wordt het doordat Spanje eindelijk Hongarije van plek 1 heeft gekregen. Weet Hongarije zich volgende week toch

Nadere informatie

Nieuwsbrief - april 2012

Nieuwsbrief - april 2012 Nieuwsbrief - april 2012 WERKEN AAN GOEDE ZORG IN MOOIE GEBOUWEN Op de website hebben wij de rubriek Aan het woord geïntroduceerd. De mensen die werken aan de ontwikkeling van het landgoed vertellen over

Nadere informatie

CONCRETE ACTIES 2011 ERBIJ HOREN

CONCRETE ACTIES 2011 ERBIJ HOREN DIALOOG TOEPASSEN IN WOON- /WERK- /LEEFOMGEVING Volgende verkiezingen partijprogramma s screenen op sociaal gebied en zorg Gezelligheid stimuleren Vertrouwen hebben; aandacht geven en krijgen Doorgaan

Nadere informatie

Kinderraad 2014 Leerlingenboek

Kinderraad 2014 Leerlingenboek Kinderraad 2014 Leerlingenboek Leerlingenboek 1 Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden 2 Voorwoord Jongens en meisjes, Als burgemeester van Leeuwarden vind ik het heel leuk dat jullie meedoen aan de Kinderraad.

Nadere informatie

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders

Gedragsregels. Beste Doskoanen, Wij onderscheiden specifieke gedragsregels voor: Accommodatie Sporters Ouders / verzorgers Trainers / leiders Normen en waarden Beste Doskoanen, Het doet mij een genoegen om als voorzitter van s.v. DOSKO het woord tot u te richten in dit boekje over de NORMEN & WAARDEN bij en in onze club. Als bestuur hechten

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oranje Blauw

Nieuwsbrief Oranje Blauw Nieuwsbrief Oranje Blauw nr. 3 19-06-2013 Van de jubileumcommissie CSV Oranje Blauw een bruisende voetbalclub aan de Staddijk. Het is nu ongeveer twee weken geleden dat we ons spetterende jubileumfeest

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE

NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE NIEUWSBRIEF LTC DE SCHELDE Sluitingsdatum nieuwe kopij: 15 juli 2015 Jaargang 3 nr. 5 Juni 2015 redactie@ltcdeschelde.nl MINI/MAX toernooi 2015 Op 21 juni gaan jong en oud het z.g. MINI/MAXI toernooi spelen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Nummer 5, mei - juni 2013. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Eén zwaluw maakt nog geen zomer. Nummer 5, mei - juni 2013. Ondernemend Paprika Inhoud Ook deze keer hebben we weer een nieuwsbrief boordevol met nieuws. Zo kijken we terug op de paprikabijlage die vorige week bij het NRC verscheen. Daar hebben we veel leuke reacties op gehad! Verder

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA

SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA SERIE LEVENSBESCHRIJVINGEN NR. 2 G.H. VEENSTRA Wim de Kam. 15 In het tweede deel van deze serie thans een aanzet tot een levensbeschrijving van de heer G.H.Veenstra. Ik noem het een aanzet omdat er nog

Nadere informatie

Parkeren op eigen terrein

Parkeren op eigen terrein Parkeren op eigen terrein Het Noordwestelijk Villagebied is een bijzonder deel van Hilversum. Een combinatie van historische villaparken en wijken, met een uitgesproken groen karakter. Niet voor niets

Nadere informatie

JUBILEUMBOEK 100 JAAR

JUBILEUMBOEK 100 JAAR JUBILEUMBOEK 100 JAAR Adelbrecht - Windekind 100 jaar. Wist u dat 100 jaar geleden: de Titanic gezonken is de internationale vrouwendag ingevoerd is Maarten Toonder (van Olie B. Bommel) geboren is Ot en

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

1945-2015. Korfbalvereniging SIOS. 70 jaar. 12 & 13 juni

1945-2015. Korfbalvereniging SIOS. 70 jaar. 12 & 13 juni 1945-2015 Korfbalvereniging SIOS 70 jaar 12 & 13 juni Dit weekend is mogelijk gemaakt door: De Feestcommissie De Activiteitencommissie De Kantinecommissie A-Selectie 2014-2015 Hoe het allemaal begon Op

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

En wat kunnen wij voor u doen?

En wat kunnen wij voor u doen? En wat kunnen wij voor u doen? Afspraken over de Brummense dienstverlening En wat kunnen wij voor u doen? Servicenormen Gemeente Brummen "En wat kunnen wij voor u doen"? Kenmerk : INT14.2537 Versiedatum

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2012.

Nieuwsbrief oktober 2012. Nieuwsbrief oktober 2012. Uitbreiding Dorpshuis Us Gebou. Een subsidieverlening van de gemeente Littenseradiel voor de uitbreiding van ons dorpshuis met een oefenruimte voor de fanfare Oranje en de brassband

Nadere informatie

Documentaire ruilverkaveling en streekverbetering groot succes

Documentaire ruilverkaveling en streekverbetering groot succes Documentaire ruilverkaveling en streekverbetering groot succes Op 4 november jl. was de première van de documentaire over de ruilverkaveling en streekverbetering die rond 1960 heeft plaatsgevonden in polder

Nadere informatie

VE02/RO/0707. stichting volkshuisvestinggroep wooncompagnie

VE02/RO/0707. stichting volkshuisvestinggroep wooncompagnie VE02/RO/0707 GEDRAGSCODE stichting volkshuisvestinggroep wooncompagnie Inhoudsopgave 1 algemeen kader 3 1.1 Toepassingsgebied 3 1.2 Uitgangspunten 3 2 De voorbereidingsfase 4 2.1 Informatievoorziening

Nadere informatie

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012 Stichting Bos der Onverzettelijken Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1.0. Voorwoord.... 3 2.0. Projecten en Activiteiten... 4 2.1. Groot onderhoud Bos der Onverzettelijken... 4 2.2.

Nadere informatie

Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december

Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december Warande en Paterserf Buurt van de Maand Kom naar de oranje wagen die staat bij Accent Zuid aan het Paterserf op woensdag 1 en donderdag 2 december De Warande en Paterserf zijn in december Buurt van de

Nadere informatie

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool Cluster 4 (voor alle data geldt D.V.

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool Cluster 4 (voor alle data geldt D.V. Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool Cluster 4 (voor alle data geldt D.V.) Nieuwsbrief april 2015 Nummer 9 Wel en wee Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Nadere informatie

Vivarium 2015: Lucky #7

Vivarium 2015: Lucky #7 Nieuwsbrief nr.1 Maart 2015 Vivarium 2015: Lucky #7 Na de zeer succesvolle terugkeer van Vivarium in 2014, zijn de voorbereiding op de komende editie al weer in volle gang. Wie de gehele historie van Vivarium

Nadere informatie

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016

HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 HANDLEIDING FUNDRAISING Ride New York 2016 Inhoud 1. Aan de slag!...3 2. Stappenplan...4 3. Extra tips voor publiciteit...5 4. Jij & je enthousiasme...6 5. Succes!...6 1. Aan de slag! Geweldig dat je hebt

Nadere informatie

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen

Ambtenaren. Analyse. Wat wil de P.V.E.? Hoe gaan we dat doen Ambtenaren Utrecht heeft relatief gezien vier keer zoveel ambtenaren als Amersfoort. Er zijn inmiddels bijna 5000 ambtenaren (vier jaar geleden 2800) en 700 fulltime interimmers, waaronder dure. Veel partijen

Nadere informatie

Als er een probleem is met uw levering.

Als er een probleem is met uw levering. Als er een probleem is met uw levering. Het kan helaas voorkomen dat er een probleem is uw levering. Dat is uiteraard vervelend en moet worden opgelost. Door u keuze voor SAFE kunt u gebruik maken van

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

gemeente Oude I sselstreek

gemeente Oude I sselstreek gemeente Oude I sselstreek TenneT TSO B.V. Dhr. K. Bakker Postbus 718 6800 AS ARNHEM Bezoekadres: Staringstraat 25, Gendringen Postbus 42 7080 AA Gendringen Telefoon: (0315) 292 292 Fax: (0315) 292 293

Nadere informatie

Portfolio van Bloemwerk Exclusief by Albert.

Portfolio van Bloemwerk Exclusief by Albert. Portfolio van Bloemwerk Exclusief by Albert. Bloemabonnementen, Aanbiedingsboeketten of Bloemen Boeketten, Rouwbloemwerk en Rouwwerk arrangementen, Extra service dé bezorgdienst. Beste relatie, U bent

Nadere informatie

De schoolschrijver Scholen met succes Uitstapjes

De schoolschrijver Scholen met succes Uitstapjes Boegspriet Nummer 14 14 maart 2014 Basisschool De Driemaster Beste ouders/verzorgers, In deze editie van de Boegspriet leest u over de tevredenheidspeiling van Scholen met Succes, de verschillende uitstapjes

Nadere informatie

HV Minor nieuwsbrief De doorzetters

HV Minor nieuwsbrief De doorzetters Augustus 2013 Jaargang 1, nummer 2 HV Minor nieuwsbrief De doorzetters Handbal Vereniging Minor Het nieuwe seizoen 2013-2014 De Ping 26 6361 AS Nuth Het bestuur is compleet al kunnen we nog altijd handen

Nadere informatie

Abonnementenverkoper BIJ DE GROOTSTE KRANT VAN NEDERLAND

Abonnementenverkoper BIJ DE GROOTSTE KRANT VAN NEDERLAND Abonnementenverkoper BIJ DE GROOTSTE KRANT VAN NEDERLAND Mijnheer / mevrouw, kan ik u De Telegraaf aanbieden? Leest u De Telegraaf wel eens? Mag ik u op de voordelen wijzen die u als abonnee van De Telegraaf

Nadere informatie

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet

Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen regie bij melding gat in de stoep Gemeente Amsterdam Stadsdeel Oost Waternet 29 maart 2012 RA120494 Samenvatting Voor de garagedeur van een woonblok, dat eigendom is

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mei 2015. In deze nieuwsbrief: Voor op de kalender. Schoolfotograaf. 8-9-10 juni 2015 schoolkamp groep 8 groep 1 en 2 vrij

Nieuwsbrief. Mei 2015. In deze nieuwsbrief: Voor op de kalender. Schoolfotograaf. 8-9-10 juni 2015 schoolkamp groep 8 groep 1 en 2 vrij In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Mei 2015 Voor op de kalender Schoolfotograaf Gym groep 3 en 4 Zwemmen Overblijfoverleg Schoolreis Schoolkamp groep 8 Groepen schooljaar 2015-2016 Nieuwe fietshesjes en

Nadere informatie

INFO NIEUWSBRIEF NR. 2 - AUGUSTUS 2015 - EEN UITGAVE VAN STICHTING WOONKEUS DRECHTSTEDEN. Nieuwe website biedt veel meer mogelijkheden

INFO NIEUWSBRIEF NR. 2 - AUGUSTUS 2015 - EEN UITGAVE VAN STICHTING WOONKEUS DRECHTSTEDEN. Nieuwe website biedt veel meer mogelijkheden INFO NIEUWSBRIEF NR. 2 - AUGUSTUS 2015 - EEN UITGAVE VAN Nieuwe website biedt veel meer mogelijkheden Rhiant Veersedijk 101 tel. 078-6812152 Postbus 59 fax 078-6820050 3340 AB Hendrik-Ido-Ambacht www.rhiant.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

(te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2

(te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2 (te) Gekke Kerk Festival Nieuwsbrief 2 20 mei 2015 www.tegekkekerk.nl www.facebook.com/gekkekerk info@tegekkekerk.nl Een weekend vol optredens, workshops, inspiratie, dichters, maaltijden, verdieping en

Nadere informatie

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1

Algemeen Cito-vo toetsen klas 2 Sportmiddag klas 1 Algemeen In deze nieuwsbrief hebben we weer informatie voor u op een rij gezet en kunnen we u laten meegenieten van allerlei leuke activiteiten die onlangs bij ons op school hebben plaatsgevonden. Cito-vo

Nadere informatie

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor

Voor open Doel is terug Algemene ledenvergadering Hoofdsponsor Voor open Doel is terug Na jaren van afwezigheid is de Voor open Doel terug. Tot het eind van de jaren 90 was dit het clubblad van de vv Froombosch. Nu zal het verder gaan als onze nieuwsbrief. Hierin

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010.

J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. J A A R V E R S L A G 2014 Stichting van katoen (kledingbank) Stichting van Katoen is bij notariële akte opgesteld in 2010. Stichting van Katoen stelt als doel bruikbare kleding geven aan mensen die het

Nadere informatie

1 dec. Groep 1-2 vrij 15 dec. Groep 1-2 vrij 19 dec. 12.00 uur alle kinderen kerstvakantie

1 dec. Groep 1-2 vrij 15 dec. Groep 1-2 vrij 19 dec. 12.00 uur alle kinderen kerstvakantie Jaargang 25 Nr. 5 Vrije dagen 1 dec. Groep 1-2 vrij 15 dec. Groep 1-2 vrij 19 dec. 12.00 uur alle kinderen kerstvakantie Bijzondere activiteiten 3 dec. Atelier Ronde 3 4 dec. Sinterklaas op school 18 dec.

Nadere informatie

Notulen Openbare Vergadering Dorpsraad Heerjansdam

Notulen Openbare Vergadering Dorpsraad Heerjansdam Notulen Openbare Vergadering Dorpsraad Heerjansdam Volgnummer: 2013 05 Vergadering d.d.: 29 mei 2013 Aanwezig: De heer Jan Kruisinga, voorzitter De heer Arie Buitendijk De heer Onno Dekker Mw. F. Prenen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014

Nieuwsbrief Prins Clausschool. nr. 01 week 40 29 september 2014 Nieuwsbrief Prins Clausschool nr. 01 week 40 29 september 2014 29 september intro-gesprekken (groep 3-8) 30 september intro-gesprekken (groep 3-8) 01 oktober feestelijke opening Kinderboekenweek Theatervoorstellen

Nadere informatie

Nummer 15 2 april 2015

Nummer 15 2 april 2015 Nummer 15 2 april 2015 Agenda 03 april studiedag, alle kinderen zijn vrij 06 april 2 e Paasdag, alle kinderen zijn vrij 07 april thema-avond over verkeerssituatie rondom school 11 en 12 april Samenloop

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Nr.8 2015 2016. In dit nummer: 14 januari 2016

Nr.8 2015 2016. In dit nummer: 14 januari 2016 Nr.8 2015 2016 14 januari 2016 In dit nummer: - inspectiebezoek - terugblik kerstwinterviering - tevredenheidspeilingen - studiedag - reminder - nieuwbouw - centrale voorlichting VO - personeelszaken -

Nadere informatie

Bibliotheek Mysterie

Bibliotheek Mysterie Bibliotheek Mysterie Eerste druk, 2014 2014 Nicole van Oudheusden isbn: 9789048432257 nur: 284 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave

Nadere informatie

Oefeningen voor inkeer en verstilling

Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling Oefeningen voor inkeer en verstilling In de christelijke traditie zijn veel voorbeelden te vinden van oefeningen die een hulp kunnen zijn voor het gebedsleven. Hieronder

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pinksteren 2014

Nieuwsbrief Pinksteren 2014 Nieuwsbrief Pinksteren 2014 PASSIE EN PLEZIER OP DE RUÏNE VAN BATENBURG Het is een kunst om in de hectiek van het dagelijkse leven in contact te blijven met plezier en bezieling. Dit vraagt om een goede

Nadere informatie

Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert

Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert Notulen bijeenkomst Dorpsraad Velp Datum: Dinsdag 27 augustus 2013 Aanwezig: Hans, Kees, Marian, Harald, Jack, Jochem, Robert Afwezig: René, Marieke Agenda 1 Opening Spreekuur voor gast om situatie brede

Nadere informatie

Notulen Openbare Vergadering Dorpsraad Heerjansdam

Notulen Openbare Vergadering Dorpsraad Heerjansdam Notulen Openbare Vergadering Dorpsraad Heerjansdam Volgnummer: 2013 07 Vergadering d.d.: 25 september 2013 Aanwezig: De heer Jan Kruisinga, voorzitter De heer Arie Buitendijk De heer Arnold de Jong Mw.

Nadere informatie

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy

Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy Auteurs : Marcel Stevens Status : Definitief Datum : 30-12-2014 1 Wijkjaarplan 2015 Stichting Wijkplatform Oostpolder De Kooy - 30-12-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en

Vrijwillige ouderbijdrage De ouderbijdrage is een vrijwillige, jaarlijkse bijdrage van de ouders aan de school. Met dit geld organiseren en nieuwsbrief 4 oktober 2014 Agenda 6 oktober dag van de leraar! 9 oktober informatieavond met verschillende workshops 10 oktober studiedag: alle kinderen zijn vrij! 11 t/m 19 oktober herfstvakantie Kijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633

Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633 Nieuwsbrief Prot. Chr. Basisschool De Hoeksteen nummer 5 4 november 2015 www.dehoeksteenvoorthuizen.nl Postbus 1 3780 BA Voorthuizen 0342-472633 Om te onthouden maandagmiddag 9 november : unit 1 naar Papierazzi

Nadere informatie

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels

obssprinkels Nieuwsbrief obssprinkels Nieuwsbrief Zuiderlaan 197B 7944 EE M e ppel Tel.: 0522-799111 www.obssprinkels.nl Nieuwsbrief Nr. 2015-2016-02 21 augustus 2015 Agenda: Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Swim2Play gr. 3, 4C en 6 Vrijdag

Nadere informatie

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8 belangrijke data..... 5 december 2014, nr. 8 Don 18 dec Kerstdiner, 18.00 19.00 uur: alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij Vrij 19 dec Start kerstvakantie, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij. De Kerstvakantie

Nadere informatie

onregelmatig verschijnend mededelingenblad van Stichting Le Pont, brug tussen Nederland en Benin

onregelmatig verschijnend mededelingenblad van Stichting Le Pont, brug tussen Nederland en Benin le pont actuel 29 le pont actuel onregelmatig verschijnend mededelingenblad van Stichting Le Pont, brug tussen Nederland en Benin Jisperveldstraat 546 1024 BB Amsterdam Tel: 020-6363685 mobiel 06-28171419

Nadere informatie

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen.

Aanleiding: Met deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van toerisme en recreatie in de gemeente Drimmelen. Raadsbrief Made, 18 april 2011 Registratienr.: Onderwerp: Evaluatie Toerisme 2010 Portefeuillehouder: Ambtelijke coördinatie: Steller: M. Vos-Kroeze Grondgebied S. van Dijk Aanleiding: Met deze brief brengen

Nadere informatie

Lees samen de opdrachten door. Verdeel de opdrachten. Leg jullie afspraken vast in het Plan van Aanpak (zie bijlage 1). Nu kunnen jullie starten.

Lees samen de opdrachten door. Verdeel de opdrachten. Leg jullie afspraken vast in het Plan van Aanpak (zie bijlage 1). Nu kunnen jullie starten. Perspectief 3e editie 1 (t)hv Project Feest 1 Start Feestvieren hoort bij het leven. Als het niet af en toe feest is, wordt het allemaal wel erg saai! Een feestdag is een dag die als het ware apart is

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wijkplatform Zuid-II. december 2007

Nieuwsbrief Wijkplatform Zuid-II. december 2007 Nieuwsbrief Wijkplatform Zuid-II december 2007 Inhoudsopgave: Uitbreiding en afwisseling van de wacht... 3 Wanneer vergadert het wijkplatform... 3 Nog meer verbeteringen voor de Valkhof... 4 Skatebaan...

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

Asfaltreparaties op 95 locaties in Oosterhout en kerkdorpen

Asfaltreparaties op 95 locaties in Oosterhout en kerkdorpen In de periode van 11 juni tot en met 19 juni. Asfaltreparaties op 95 locaties in Oosterhout en kerkdorpen Op donderdag 11 juni en vrijdag 12 juni en van maandag 15 juni tot en met vrijdag 19 juni repareert

Nadere informatie

Inspectierapport Yes! Kinderopvang Druivengaarde (BSO) Druivengaarde 9 3344PK HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer 141299630

Inspectierapport Yes! Kinderopvang Druivengaarde (BSO) Druivengaarde 9 3344PK HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer 141299630 Inspectierapport Yes! Kinderopvang Druivengaarde (BSO) Druivengaarde 9 3344PK HENDRIK-IDO-AMBACHT Registratienummer 141299630 Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: HENDRIK-IDO-AMBACHT

Nadere informatie

uw partner in toegankelijkheid

uw partner in toegankelijkheid Overleg Lichamelijk Gehandicapten Amstelland uw partner in toegankelijkheid Werkplan OLGA 2012 1. Inleiding. a. Wat is OLGA? b. Overleg OLGA c. Aandacht! d. Bewustwording 2. Activiteiten 2012. a. Extern

Nadere informatie

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk

Nieuws uit groep 6. De laatste weken hebben we ook veel stil gestaan bij het vak Geschiedenis. En dan met name over de Ridderzaal en de Grote Kerk Nieuws uit groep 6 Vakantie! Eindelijk is de vakantie aangebroken. We hebben er al een poosje naar uit gekeken. En de laatste weken waren ook wel wat rommelig. Steeds meer boeken waren uit, steeds werd

Nadere informatie