En natuurlijk kunt u ons ook altijd aanspreken vòòr of na de laatste vergadering. Het vergaderschema voor 2009 vindt u hiernaast.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "En natuurlijk kunt u ons ook altijd aanspreken vòòr of na de laatste vergadering. Het vergaderschema voor 2009 vindt u hiernaast."

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Dorpsraad Heerjansdam Nieuwsbrief nr. 4 jaargang 5 september 2009 Heerjansdam: Een dijk van een dorp met een groen-recreatief karakter 16 Vergaderagenda De dorpsraad vergadert ook in 2009 weer maandelijks. Hieronder treft u de data zoals die voor 2009 zijn vastgesteld: woensdag 26 augustus woensdag 23 september woensdag 21 oktober woensdag 18 november maandag 21 december De vergaderingen vinden plaats in het voormalige gemeentehuis van Heerjansdam, beginnen meestal om uur en zijn openbaar, dus voor iedereen toegankelijk. Ook ú bent van harte welkom! Klachten melden? Zwijndrecht bellen! Voor al uw klachten over openbaar groen, onderhoud van straten en wegen, gladheidbestrijding, openbare verlichting, straatmeubilair of havenzaken kunt u terecht op: (servicenummer van gemeentewerken Zwijndrecht) of (wijkservicelijn) De buitendienstmedewerkers trachten, na uw melding, het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Als dat niet direct lukt, krijgt U daarover bericht. Dorpsraad Heerjansdam Postbus AA Zwijndrecht Telefoon dorpsraadcoördinator Karin van Kester: U kunt uw post voor de dorpsraad ook afgeven bij de servicewinkel in Heerjansdam. Teksten: dorpsraad Heerjansdam Vormgeving: Caroline van Duivenbode Drukkerij: Eefsting Grafische Bedrijven Bellen of mailen naar de dorpsraadleden Heeft u een vraag voor één van de Dorpsraadleden? U weet ons inmiddels ongetwijfeld te vinden. Spreek ons aan tijdens een ontmoeting in het dorp, of neem contact op met de dorpsraadcoördinator Karin van Kester. De dorpsraadcoordinator Karin van Kester is bereikbaar via telefoon: of Stuurt u uw s bij voorkeur naar dit adres, dan weet u zeker dat uw bericht zo snel mogelijk bij de juiste persoon terecht komt. Wilt u iemand van de dorpsraad rechtstreeks een vraag stellen? Dat kan: Jan Kruisinga telefoon: (zakelijk ) Eelco Groeneveld telefoon: Wim van Vugt telefoon: Arnold de Jong telefoon: mobiele tel: Els Kooiman telefoon: Arie Buitendijk telefoon: Fred Muller Telefoon: En natuurlijk kunt u ons ook altijd aanspreken vòòr of na de laatste vergadering. Het vergaderschema voor 2009 vindt u hiernaast. Fotografie: Paul van der Ent, Eelco Groeneveld, Trude Groeneveld, Joop Wiekeraad, Nellie en Cees van Rijswijk. De presentatie van het Concept Dorpsvisie Heerjansdam vond op woensdag 24 juni plaats in het voormalig gemeentehuis. Door de grote opkomst toonden de Heerjansdammers aan nauw betrokken te willen worden in de toekomst van het dorp. Onder uitstekende leiding van gebiedsmanager Kees Roozen werd uitleg gegeven over de (nog papieren) visie. Er was een pittige discussie waaraan door de dorpsraad, diverse andere organisaties en bewoners werd deelgenomen. De dorpsvisie is een document dat richting geeft aan de manier waarop Heerjansdam er over zes jaar uit moet zien en op welke wijze dit zou moeten worden gerealiseerd. Het geeft het kader aan voor het ontwikkelen van ingrepen, initiatieven en activiteiten waarbij de inbreng van de bewoners van eminent belang is en waarmee werkelijk aan de slag kan worden gegaan. Met betrekking tot die toekomst van Heerjansdam heeft de dorpsraad al enige tijd geleden diverse wensen van de bewoners vastgelegd. We noemen er een paar: Kleinschalig en dorpskarakter ongemoeid laten (laatste enquete 97%) Groene Oase, meer natuur en recreatieve functies met kleinschalige agrarische activiteiten (laatste enquete 93%). Bebouwing woningen en bedrijven polder buitenland en Damse polder ongewenst (laatste enquete 88%) 4 In deze uitgave o.a.: Versnelling Masterplan i.v.m. doorstroming starters en jonge gezinnen (laatste enquete 87%). In deze crisisperiode is het noodzakelijk hieraan prioriteit te geven. Betere externe veiligheid rangeerterrein Kijfhoek (laatste enquete 92%). Behoud van Cultuurhistorische waarden (*). De belangrijkste vraag is natuurlijk welke verlangens en afspraken we terugvinden in de dorpsvisie. Wat betreft de groene oase zegt het stuk ondermeer: Heerjansdam moet de aantrekkelijkheid van het dorp en haar omgeving beter promoten. Daardoor gaan ook de dienstverlening en de middenstand meer profiteren als een soort natuurlijke pleisterplaats voor recreanten en andere dagjesmensen, wat de draagkracht ten goede zal komen. Minder te spreken zijn we over het volgende: Heerjansdam is een gewilde plaats om te wonen. Door zijn uitstraling als groene oase I Voor u gelezen I Zo werkt de politie I Complimenten aan Cathy I Heerjansdam op de schop I Oranje vloedgolf I Feesten in Heerjansdam I Klachten melden? Zwijndrecht bellen! I Vergaderagenda Foto s: Hans Zoon

2 vervolg Dorpsvisie 2009 in de Zwijndrechtse Waard is Heerjansdam als woonplaats aantrekkelijk voor meer kapitaalkrachtige burgers (...) Heerjansdam biedt als oase in het groen juist de mogelijkheden voor de vestiging van een bevolkingsgroep die in de Drechtsteden in onvoldoende mate aanwezig is. Deze zetting kan niet anders worden gelezen dan dat er moet worden gebouwd. Waar?? De enige locatie die wij kunnen bedenken, zou polder Buitenland moeten zijn en dat is nu juist wat 88% van de bewoners niet willen. De Heerjansdammer kan en wil dit niet geloven en deze zinsnede dient dan ook uit dit concept te worden geschrapt. Het plan Havenkant is in dit concept onbesproken gebleven. Juist deze nieuwe wijk geeft de zo noodzakelijke mogelijkheden om aan de (blijkbaar noodzakelijke) en intussen achterhaalde wensen tegemoet te komen. De prijsstelling van deze woningen zal namelijk voor de meeste Heerjansdammers onbereikbaar blijken te zijn. Probleem dus opgelost en handen af van polder Buitenland. Naast deze valse noot worden er in de dorpsvisie ook vele goede voornemens genoemd. Verbetering van het centrum, Heerjansdam als pleisterplaats, de aanpak van het overmatig drank- en drugsgebruik van jongeren (met daarbij de inzet van regulier jongerenwerk), om er maar een paar te noemen. Alles bij elkaar oogt het stuk goed en kan aan de slag worden gegaan, maar tussen theorie en praktijk kan een wereld van verschil liggen. De dorpsraad is benieuwd of de raadsleden van de diverse partijen hun aan Heerjansdam gegeven woord zullen houden. (*) Dit is slechts een kleine greep uit de talrijke andere onderwerpen die de bewoners op de rol hebben staan (en die door de dorpsraad al geruime tijd worden uitgedragen). Het is onmogelijk deze onderwerpen op deze plek te noemen. Aan te bevelen is het concept dorpsvisie Heerjansdam op de website van Zwijndrecht te raadplegen en uw commentaar hierop te geven. De Redaktie I Heerjansdam op de schop Het zal de bewoners zeker niet zijn ontgaan dat de kern Heerjansdam de laatste tijd flinke aandacht heeft gehad wat vernieuwing, reparaties en renovatie betreft van de Openbare Ruimte. Aan de Groenstrook was al eerder de speeltuin vernieuwd. De beloofde drainage van het voetbalveldje is intussen gerealiseerd en glad gemaakt. Het ligt er weer keurig bij. Op diverse plaatsen in de kern zijn nieuwe rioleringen aangebracht. Asfalteringonderhoud vond plaats aan de Lindeweg, Develsluis, Molenweg en Randweg. Bestratingsmateriaal en riool aan de Groene Dreef werd vervangen. Er vond herbestrating plaats van parkeerplaatsen op het bedrijventerrein. Het geduld van de Heerjansdammers is wel lang op de proef gesteld, maar een rigoureuze aanpak van de modderige parkeerterreinen bij de Molenwei en tennis is dan toch eindelijk tot uitvoering gebracht. Herbestrating rond het pand (clubgebouw) maakt volgens de mededelingen in de Kombinatie hier ook deel van uit. Ook de verlichting in en om het parkeerterrein en naar de trainingsvelden worden of zijn intussen gerealiseerd. Lang gewacht en (niet) stil gezwegen, nooit gedacht en toch gekregen. I Toch een dissonant?! Met name rond de Hupse zijn er klachten over de manier en tijdstip waarop de firma, die het groen verzorgt, te werk is gegaan. In mei is er met een soort van grasmaaier over de groenbossage geraced met als eindresultaat kale takken. Vervolgens werden de boompjes gekortwiekt en gesnoeid. Echter, juist in deze periode is het broedseizoen. Dan zijn de bossage en de boompjes de broedplaats van merels, koolmeesjes en andere vogels. Bij inspectie werd in de bossage een onbeschermd nestje met 1 jonge merel gevonden, terwijl de ouders in paniek heen en weer vlogen. Er werden nog 3 andere mereltjes gevonden, die in een nog bestaand nestje zijn gezet. Gelukkig ontfermde een merelpaar zich over de jongen. U begrijpt dat de kans klein is dat de jongen dit overleven omdat ze nu open en bloot een gewilde prooi van buurtkatten zijn, aldus Cees & Nellie van Rijswijk en Jan Tieleman. Note: wij zijn van mening dat de leiding van de buitenruimte hier rekening mee dient te houden. Zodat in het vervolg kan worden voorkomen dat onze vogels in paniek raken (en de bewoners boos). I 2 3

3 Oranje vloedgolf De Oranje Vloedgolf heeft intussen ook weer plaatsgevonden. Wat is dat eigenlijk? Bert Bovens, teamleider Beheer Onderhoud, vertelt het volgende over het project. In samenwerking met Netwerk, Drechtwerk en het Buurtserviceteam worden in een week de straten ontdaan van zwerfvuil en worden kleine reparaties verricht aan straatmeubilair, trottoirs en wegen. Ook het groen wordt onderhanden genomen. Oudste inwoner overleden Op de ruim honderdjarige leeftijd is op 17 juni 09 mevrouw Hovingh overleden. Zij was de oudste inwoner van Heerjansdam. Toen zij op 6 oktober haar honderdste verjaardag vierde, werd zij door veel bewoners gecomplimenteerd. Burgemeester Antoin Scholten kwam haar die dag uitgebreid feliciteren. Ook de dorpsraad liet zich niet onbetuigd. Er is natuurlijk verdriet bij haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Een troost mag zijn, dat zij zoveel jaren bij haar dierbaren mocht zijn. I Nieuwe fietsenwinkel aanwinst voor Heerjansdam Sinds enkele maanden is een nieuwe fietsenwinkel geopend aan de Onderdijkserijweg 2a onder de naam Fietscompleet. Eigenaar Jan Kuik uit Ridderkerk is tot op heden positief gestemd over zijn eerste maanden als middenstander in Heerjansdam. De mensen weten me van het begin af aan al goed te vinden. Ik heb geen moment hoeven stilzitten sinds de opening. Buurten mooier maken De filosofie achter de Oranje Vloedgolf is om samen met de bewoners de buurten een stuk mooier te maken. Ook de bewoners hebben een stem in het kwaliteitsniveau van de buurt. Op drie manieren krijgt de gemeente waardevolle inbreng uit de buurten: 1. Bewoners zelf kunnen telefonisch hun klachten melden, die worden serieus genomen, ook al kan niet alles en onmiddellijk worden uitgevoerd. 2. Leden van de dorpsraad dragen waardevolle adviezen en informatie aan. 3. Tenslotte wordt er ieder jaar een schouw gehouden, waarbij aan vastgestelde normen de kwaliteit van de buitenruimte wordt gemeten. In zo n rapportage wordt de kern beoordeeld op: zwerfvuil, hondenpoep, onkruid, aanslag en bekladding, speelplekken, straatmeubilair en verlichting, rijbaan, fietspaden, bomen, gras en beplanting. Een reportage met foto s geeft aan wat een hoge- en lage kwaliteit is. De schouw geeft dus de hoogte van de kwaliteit aan. De vraag is of deze voldoet aan de eisen die de politiek stelt. Bewoners hebben daarover vaak een heel andere mening. In sommige gevallen komt het ook voor dat de bewoners positief zijn over bijvoorbeeld de beplanting, terwijl deze niet aan de gestelde normen voldoet. Daarom is het goed om het hier samen over te hebben. Zo kom je tot een integrale aanpak die voor iedereen het gewenste kwaliteitsniveau oplevert, aldus Bert Bovens. Bij klachten servicenummer bellen! Conclusie van de dorpsraad is dat bij gerechtvaardigde klachten, problemen en wensen het servicenummer of moet worden gebeld. Voor andersoortige zaken kunt u ook contact zoeken met de dorpsraad. U heeft al uit het voorgaande gelezen dat uw klachten serieus worden genomen. I Het Uilennest opnieuw uitgegeven Foto: Neelie & Cees van Rijswijk Op 29 juni werd onder de regie van het Historisch Genootschap Heerjansdam in de bibliotheek aan de Rozenlaan de heruitgave gepresenteerd van de Streekroman Het Uilennest, waarvan het verhaal zich binnen ons gebied in en rond de Devel afspeelt. De schrijver van tientallen streekromans is W. Schippers. De boeken zijn altijd zeer geliefd geweest en menige oudere Heerjansdammer heeft er nog wel één in zijn of haar boekenkast. Het verhaal van het Uilennest speelt zich af rond het jaar De perikelen rond Martha, de dochter van de rijke boer Barend van Gulven, gaan er nogal heftig aan toe. De nieuwe uitgifte is een schot in de roos. Een flink aantal aanwezigen heeft intussen een hernieuwd exemplaar afgenomen. Wethouder Miranda de Vries mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. I Jan Kuik is als werknemer jarenlang fietsenmaker geweest, een vakman dus op het gebied van fietstechniek. Hij zag het ontbreken van een fietsenwinkel in Heerjansdam als een kans om voor zichzelf te beginnen. Met ruim 3700 inwoners is mijn markt hier groot genoeg. Maar ook heb ik in mijn winkel regelmatig klanten uit Zwijndrecht, Barendrecht en andere omliggende gemeentes. Compleet assortiment De winkel ziet er, ondanks het kleine oppervlak, compleet uit. Men kan bij Fietscompleet terecht voor het kopen van nieuwe fietsen en tweedehands fietsen, maar ook voor een ruim assortiment accessoires. en als ik het niet op voorraad heb, kan ik het een dag later leveren. Ook voor reparaties en bijvoorbeeld een nieuwe band kunt u uw fiets brengen. Alle reparaties zijn binnen een dag klaar. Mijn doel is om door goede service een goed product te leveren. Ik ben niet begonnen om binnen een paar jaar zoveel mogelijk te verdienen. Ik wil door kwaliteit te bieden een goede klantenkring opbouwen. Kromme Nering blijft een wens Op onze vraag waarom Jan met zijn winkel niet op de Kromme Nering is gaan zitten, antwoordt hij: Dat had mooi geweest en is eigenlijk nog steeds een wens. Maar de panden zijn er te duur. Reis rond de wereld in 3 dagen Vrijdag 12 juni j.l. gingen 51 kinderen en 19 leiders uit ons dorp op pupillenkamp richting de Moer. Hier zouden zij al snel aan een reis rond de wereld in 3 dagen beginnen. De kinderen deden dit via een spelprogramma dat uit 12 onderdelen bestond. Daartoe behoorden een levend memory, demonstratie summoworstelen (door de leiders van de verschillende teams) en een voetbalclinic door drie spelers van het 1e elftal van Heerjansdam, te weten Ivan Divkovic, Nicky v.d. Ent en Lesley van Waas. Het was een geslaagd weekend. De foto s van het weekend zijn terug te vinden op mijnalbum.nl. I Voor startende ondernemers is het niet aantrekkelijk of zeg maar gerust niet te doen om gelijk al op hoge kosten te zitten voor je winkelruimte. Als je begint, moet je immers eerst een klantenkring opbouwen en naamsbekendheid krijgen. Toch ziet Jan genoeg kansen voor de middenstand en het dorpscentrum in Heerjansdam. In Heerjansdam wonen genoeg klanten voor winkels die in de basisbehoeften voorzien. Een winkel met voordelige kleding zou het hier best kunnen doen bijvoorbeeld. Door de weekmarkt wat uit te breiden en doordeweeks ook wat kraampjes kan het winkelhart weer wat gaan verlevendigen. Misschien kan de gemeente ook wat doen door nieuwe middenstanders starterssubsidies aan te bieden. Op de vraag aan Jan tot slot of de redactie van de dorpsraadnieuwsbrief een foto mag nemen voor bij dit artikel, antwoordt Jan: Dan kun je beter volgende week terugkomen. Dan is mijn nieuwe bedrijfswagen beletterd en afgeleverd. En kan die er gelijk bij op de foto. Aldus geschiedde. Fietscompleet is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 09:00 to 17:00 en op zaterdag van 09:00 tot 16:00. En is telefonisch te bereiken op I Foto s: Cees de Valk 5 4

4 Voor u gelezen Burgemeester geeft prijs weg Burgemeester Scholten heeft enige tijd geleden meegedaan aan een wedstrijd zuinig rijden met de auto. Tot zijn eigen verrassing kwam hij als zuinigste rijder uit de bus. Daarvoor mocht hij incasseren. In Hier Zwijndrecht lezen wij met grote kop dat Scholten 100 van de prijs heeft weggegeven. Een slordigheidje van de redactie. Het gehele bedrag van heeft hij geschonken aan een goed doel. Dit keer ging het geld naar Munnikenpark. Het is maar dat u het weet. Barendrecht moet drastisch bezuinigen In de Schakel lezen we dat Barendrecht drastisch zal moeten bezuinigen door de crisis. Minder inkomsten voor deze financieel gezonde gemeente betekent dat de voorjaars-nota in de prullenbak kan. Volgens een woordvoerster zou dat kunnen betekenen dat minder geld zal worden uitgegeven aan evenementen of aan de sportverenigingen. Spijtig dat de sport weer het kind van de rekening zou kunnen worden. Eigenlijk strookt het niet met de kop in de Schakel van woensdag 20 mei j.l., waarin met grote letters wordt gezegd: Barendrecht wil sportgemeente worden en wil zich op de kaart zetten als sportgemeente bij uitstek. Uiterlijk 2012 moet die status zijn bereikt. Wij hopen dat de bestuurders nog ruimte vinden om niet aan het sportbudget te knabbelen. Een al eerder uitgesproken wens van de dorpsraad is dat ook Zwijndrecht een echt sportbeleid gaat voeren. Met z n allen zijn we er intussen wel van overtuigd dat sport in zijn algemeenheid de basis vormt voor een gezond lichaam, hetgeen bijdraagt aan een gezonde geest. I adres dorpsraad Heeft u berichten voor de dorpsraad, stuur die dan naar: Stuurt u uw klacht, opmerking of suggestie per post naar de gemeente? Onderteken deze brief dan altijd met uw naam en adres. Zonder deze gegevens kan de betreffende afdeling niet adequaat reageren. Avondvierdaagse goed verlopen Op maandag 25 mei ging de 13e avond4daagse van start, zo meldt ons Cees de Valk namens de organisatie. Hoewel 13 een ongeluksgetal is, is de avond4daagse zonder ongelukken verlopen. Het zag er niet naar uit, maar we hebben het alle avonden droog kunnen houden. Het aantal lopers was met 350 nagenoeg gelijk aan dat van vorig jaar. Verrassend was wel dat diverse route s gewijzigd waren, wat door iedereen bijzonder gewaardeerd werd. Bij deze willen wij trouwens graag de sponsors Bakkerij van Dijk, Erik Hoogenboom, Spar Supermarkt, Restaria Liedorp en Renes B.V. bedanken. Zij zorgden elke avond voor een verrassing. De foto s die tijdens de vierdaagse zijn gemaakt, zijn terug te vinden op I Foto: Cees de Valk Oefening brandbestrijding: rectificatie In de nieuwsbrief van juni is een storende fout geslopen in het berichtje over de oefening brandbestrijding. In onze conclusie over deze oefening hebben wij abusievelijk gemeld dat dit keer de Heerjansdamse brandbestrijders niet in de prijzen waren gevallen. Dat kon ook niet omdat de organisator van deze oefening (Heerjansdam) niet mag deelnemen aan de wedstrijd. Omdat dit ons niet bekend was, zijn we in de fout gegaan, waarvoor excuses. Als een soort revanche en als pleister op de wonde toonden onze brandbestrijders in Schoonerwoerd uit het goeie hout gesneden te zijn, want daar sleepte onze ploeg de eerste prijs uit het vuur. Proficiat. I Nikki de Roest in Oranje Dorpsgenote en voetbalster Nikki de Roest is geselecteerd voor het Nederlands elftal onder 16 jaar. Met Oranje heeft zij intussen deelgenomen aan het Nordic Tournement in Zweden (29 juni - 4 juli),waar zij was ingedeeld in de pool met Duitsland, Ijsland en Noorwegen. Nikki speelt in een normaal B1-team en niet in een damesteam. In de krant was eerder al te lezen dat Nikki intussen al benaderd is door clubs als RVVH en Stedoco, maar zij heeft besloten Heerjansdam trouw te blijven. Naast de vele complimenten feliciteert ook de Dorpsraad Nikki met dit fantastische succes. Wij wensen haar Veel werk aan de winkel Vanaf 1998 ligt er een overeenkomst tussen de Staat der Nederlanden, de HSL en de voormalige gemeente Heerjansdam. Hierin is vastgelegd, dat de nogal rigoureuze kap van bomen langs het tracé van de HSL moet worden gecompenseerd en hersteld. De dorpsraad heeft hier veelvuldig op aangedrongen, maar ondanks de toezeggingen in het verleden is het oorverdovend stil gebleven. Het gaat hier om een bomenrij van 15 meter diep en met een beperkte lengte van minder dan 200 meter. De gemeente Zwijndrecht heeft de draad opgepakt en we zijn benieuwd naar de conclusie en het eindresultaat. Het ging de Heerjansdammers niet alleen om de herplant van bomen, maar om de betonkolossen van de HSL voor een deel aan het oog te onttrekken, het opvangen en absorberen van fijnstof, dat in dit gebied veel te hoog is en vermindering van geluidsoverlast van de snelle HSL-treinen, die er op korte termijn zeker zal komen. In Langsingerdeel weten ze daarover mee te praten. Daar spreekt men (bij de eerste proeven)over lawaai dat erger is dan dat van een laag overvliegend vliegtuig, al lijkt ons dat wat overtrokken. In dezelfde overeenkomst is een bedrag van Hfl ,- (euro ,-) afgesproken als compensatie voor het doorklieven en verstoren van het agrarisch gebied in de Damse polder en het natuurgebied van de Devel, ondermeer en in eerste instantie bedoeld voor het aanleggen van fietspaden. De Heerjansdammer heeft hier nog weinig van gezien. Het Groene kruisgebouw blijkt intussen te zijn verkocht en het wachten is op het resultaat van de netto opbrengst, dat is bestemd voor de Heerjansdamse gemeenschap(wozoco). De bestaande officiële documentatie bestaat uit afspraken, die destijds zijn gemaakt Foto: Wouter Gorter een verdere ontwikkeling en veel plezier in de voetbalsport toe. In een grijs verleden kwam Heerjansdam regelmatig in het grote nieuws door de mannelijke internationals, zoals Joop Visser, Jan Gouman en Rob van Zijderveld. Zij droegen bij aan de bekendheid van Heerjansdam. Dat Nikki is gekozen, is een opsteker voor de voetballende Heerjansdames, die ook al het kampioenschap in de wacht wisten te slepen. I Nu de vakanties, na het prachtige weer en de fikse warmte er praktisch op zitten, moet ongewild toch weer vooruit worden gekeken naar de vele zaken die de dorpsraad op de rol heeft staan en op verdere evaluatie en afwikkeling wachten. Het is goed dat ook de bewoners die worden vertegenwoordigd door de dorpsraad voor zover mogelijk worden geïnformeerd over de stand van zaken. tussen de gemeente Heerjansdam en Opmaat. Hierin staat, dat bij verkoop van het pand de netto opbrengst, d.w.z. de verkoopprijs minus de boekwaarde bestemd is voor het nog steeds niet gebouwde pand. De dorpsraad heeft al uitgebreid aan de bel getrokken. Het jeugdhonk en het jongerenwerk is een zaak van grote zorg voor de dorpsraad. Op het moment van dit schrijven zullen enkele leden van de dorpsraad een gesprek hierover hebben met de wethouder. In onze volgende editie zullen wij u zoveel mogelijk hierover nader berichten. Onderwerpen als ontwikkeling Buitengebied, centrum Heerjansdam, kunst en curiosa, plannen van de dorpsraad etc. zullen wij ook zoveel mogelijk nader belichten in de volgende editie van onze Nieuwsbrief. Maart 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en dus ook voor de leden van de dorpsraad. Het is gebleken dat een dorpsraad uitermate belangrijk is. Niet dat zij voor alle problemen een oplossing hebben en kunnen afdwingen, maar het is zaak dat het college en de raadsleden worden geïnformeerd over de toch specifieke zaken, die vaak een andere aanpak vragen dan voor het grote Zwijndrecht, dat een meer stedelijke aanpak laat zien, terwijl is afgesproken dat Heerjansdam het dorpse karakter zal behouden. Daarom zullen wij regelmatig aan u vragen u kandidaat te stellen bij de volgende verkiezingen. Het is niet alleen interessant werk, maar u draagt ook bij aan de leefbaarheid van ons mooie dorp. I 6 7

5 Van Develsluis tot aan Voor u gelezen de Dam, ik heb u lief mijn Heerjansdam. Een geïllustreerde gedichtenbundel Het Historisch genootschap Heerjansdam heeft een niet-alledaags initiatief genomen en uitgewerkt. Een lange en intensieve speurtocht heeft bijna 200 versjes, rijmpjes en gedichten opgeleverd. De inhoud ervan gaat altijd over Heerjansdam of Kijfhoek. Het oudste is geschreven in 1793 en het jongste in Na selectie zijn er zo n 150 overgebleven die in twintig rubrieken zijn ondergebracht zoals natuurschoon, monumenten, gemeentebestuur, onderwijs, sport en recreatie. Voor zover bekend, zijn de namen van dichters en dichteressen vermeld. De samenstellers zijn niet karig geweest met foto s: een kleine 250 zijn er opgenomen. Wie het boek openslaat, vindt links een versje en rechts daarbij behorende afbeeldingen met onderschriften. Het boek is uitgevoerd met een harde kaft en in een kloek formaat: A4. Op vrijdag, 11 september a.s. om uur, vindt de presentatie plaats in de Dorpskerk van Heerjansdam aan de Molenweg. Op die avond en ook op zaterdag 12 september van tot uur is het boek verkrijgbaar. De verkoopprijs bedraagt 25 euro. Zorgelijke gebreken? In onze editie 2 van april maakten we er melding van dat het Zwijndrechtse college zich grote zorgen maakt over de controle op de veiligheid van de goederentreinen op rangeerterrein Kijfhoek. Burgemeester Antoin Scholten verwoordde toen de wijze van controle: Het is alsof je een slager zijn eigen vlees laat keuren. Het AD van 23 juni j.l. kopt over Zorgelijke gebreken bij goederentreinen. In 2008 controleerde de Inspectiedienst ruim 100 goederentreinen. Bij 34 daarvan zijn gebreken geconstateerd. Bij 3 treinen werden fouten bij het afstellen van de remmen vastgesteld. Verder stuitte men 7 keer op treinen met gevaarlijke stoffen, terwijl dat niet of niet goed was geregistreerd. Toch is het op 1 boete na bij schriftelijke of mondelinge waarschuwingen gebleven. De controles worden verscherpt, zegt Chantal Bijkerk. Het AD van 1 juli meldt: De kans op een ramp met een goederentrein met gevaarlijke stoffen in Nederland wordt geschat op 1 op de Vorige week nog luidde het IVW de noodklok over de laksheid waarmee vervoerders en exploitant Keyrail van Rangeerterrein Kijfhoek omgaan met wagons met gevaarlijke stoffen. Er lopen intussen strafrechtelijk onderzoeken, aldus het AD. Wij hebben begrepen dat Zwijndrecht ook hard aan de bel heeft getrokken om hier verandering in te brengen. Als het kalf verdronken is, dempt men de put moet koste wat kost worden voorkomen. Kritiek vanuit Zwijndrecht De redactie van de dorpsraad-nieuwsbrief krijgt veel positieve reacties op haar nieuwsbrieven en dat betekent dat het blad uitgebreid gelezen wordt en wordt gewaardeerd. Dit stimuleert de dorpsraad natuurlijk. Hiertussen zitten zo af en toe hele goede adviezen, mededelingen en natuurlijk ook soms kritiek op een geplaatst artikel. Zo was er vanuit Zwijndrecht commentaar over een tekstje in de rubriek Voor u gelezen. Hierin geven wij reacties weer die raadsleden of instanties in kranten en regionale bladen uiten over beleid of maatregelen. Wij citeren dus. Of de Heerjansdammers hierover dezelfde mening hebben, is niet aan de orde en eigenlijk ondergeschikt. De redactie (de dorpsraad) zal naar de bewoners toe zowel positieve als negatieve zaken blijven melden. I Jubileumfeest WBV Heerjansdam groot succes Op 20 juni 2009 vierde woningbouwvereniging Heerjansdam haar 90 jarig jubileum met een spetterend en druk bezochte feestavond op het Dorpsplein. Om half 7 werd het plein in beslag genomen door de Heerjansdamse streetdance meiden van de beide basisscholen de Rank en Koningin Julianaschool. Met een fantastisch optreden wisten zij het publiek direct voor zich te winnen zodat zij hun act twee keer hebben opgevoerd. Ter herinnering aan het optreden was er voor iedere danceres een beker. Vanaf uur was het podium voor het Rotterdamse cabaret trio de Tunes. Zij wisten het publiek vanaf de eerste klanken direct te boeien met hun uit het leven gegrepen liedjes die gebracht worden met een vette knipoog. Rond uur was het beurt aan de dualling piano act Keys & Colors. Twee pianovirtuozen spelen met een band alle verzoeknummers die door het publiek werden aangevraagd. Een switch van U2 naar Abba is voor deze artiesten geen enkel probleem. Tot ruim na bleef het lekker druk op het plein. De woningbouwvereniging kijkt terug op een zeer geslaagde feestavond. Wie weet volgend jaar weer... I Kees Brinkman en Arie Gouw 8 9

6 Scooters op de IJsbaan En er gebeurde nog veel meer in juni. Op 12, 13 en 14 juni vond er namelijk op de ijsbaan weer een gigantische scootermeeting plaats. Ook hier was AVH gastheer. Een kleine 400 scooters was aanwezig: voornamelijk uit Engeland, maar zeker ook uit diverse andere landen, kwamen verschillende scooterclubs om deze happening bij te wonen. Er werd tot laat in de avond hoorbaar feest gevierd, in een goede sfeer in en rondom de grote tent die door AVH was opgezet. Hoewel sommige bewoners de wenkbrauwen hebben gefronst bij de herrie, zag het management van supermarkt De Spar met een brede lach en grote voldoening de schare coureurs binnenkomen. Extra aanvoer voor de inwendige mens, maar voornamelijk bier, bleek noodzakelijk. I FF kijken... naar de kerkklok Wie is toch die man die u ongetwijfeld heeft zien zitten aan de Molenweg, de Kromme Nering en elders in Heerjansdam, al tekenend en schilderend? Deze rijzige vriendelijke heer met donkere hoed, bril en een goed verzorgde snor is Ad Bakker. De in Zwijndrecht geboren en in Dordrecht/Spanje woonachtige Ad is een geliefd Europees kunstschilder, tekenaar en auteur van boeken, gedichten en verhalen. Joop van der Ent sprak met hem en doet hieronder verslag. Gravelveld naast jeugdhonk open voor jeugd In opdracht van de dorpsraad heeft de firma Monshouwer BV het gravelveld naast het jeugdhonk gerenoveerd. Het gravelveld is nu openbaar toegankelijk voor de jeugd die er een balletje wil trappen of een andere activiteit wil organiseren. De gemeente Zwijndrecht heeft een tweetal voetbaldoelen geschonken die inmiddels op het veld zijn geplaatst. Naast voetballen kan er eveneens weer huttenbouw worden georganiseerd. Ook zal er dit jaar het Honkpopfestival worden gehouden. Het is dus een multifunctioneel veld. Goed toegankelijk Het veld is destijds aangelegd door de voetbalvereniging om er te trainen, maar later raakte het in onbruik. Daardoor is het overwoekerd door onkruid. Ook zijn er gaten in het gravel gegraven, waardoor het veld beschadigd raakte. Nu is het weer een egale vlakte en zijn er een hek en een toegangspoort bij gemaakt, zodat het veld ook vanaf de parkeerplaats bij de voetbalvereniging toegankelijk is. Bij het veld staan twee lichtmasten die niet werken. De dorpsraad wil deze repareren, zodat het veld ook in het donker te gebruiken is. Doe mee! Een groep jongeren gaat meewerken aan de verdere afronding van het veld. Als je wilt meewerken om van het gravelveld een plek te maken waar het goed toeven is voor jongeren, of je hebt er originele ideeën over, meld je dan aan bij Michael Randoe, jongerenwerker in Heerjansdam voor Diverz, tel: of I Het werkterrein van Ad Bakker is hoofdzakelijk gelegen in het buiten, direct verbonden met de rijke natuur. Hij noemt het zijn grootste atelier ter wereld. Ad vertelt graag over zijn vak als kunstschilder. In het gesprek maakte hij duidelijk dat een belangrijk onderdeel van zijn vak het kijken naar het onderwerp is, de lichtval en de vlakverdeling (en uiteraard de techniek van het schilderen zelf). De meeste mensen kijken niet goed, volgens Ad. Als voorbeeld noemt hij de torenklok. Hoe ziet het plaatselijke uurwerk van de Damse kerk eruit in de Romeinse cijfers? Veelal zal men het antwoord schuldig blijven. Er wordt dus niet goed gekeken. Openbaring Ad legde uit dat het uurwerk bedeeld is met Romeinse cijfers. Ze zijn ook anders dan op school veelal is geleerd. Het cijfer 4 wordt weergegeven door 4 strepen en niet met een V met een streepje ervoor. Verder staan alle cijfers op het uurwerk naar het midden gericht, dus de 6 staat ondersteboven. De vraag is vervolgens: waarom is het cijfer 4 weergegeven als vier strepen? Dat blijkt te maken te hebben met de vlakindeling. Het cijfer 8 is een V met drie strepen, aan de andere zijde staat het cijfer 4. Als dat zou worden weergegeven met een V met het gebruikelijke streepje ervoor, dan krijg je ten opzichte van die 8 een vlakverschil. Dus om dat op te heffen, hebben ze de 4 met vier streepjes ervoor in de plaats gezet. Verder bestaan de eerste vier cijfers uit strepen, de volgende vier cijfers uit vier V s en de laatste vier cijfers uit X en. Maar dat is blijkbaar een toevallige bijkomstigheid. Belofte maakt schuld. Voortaan gaan we het uurwerk anders en meer oplettender bekijken. Mooi aanbod Tot slot: Ad Bakker heeft zich eveneens laten inspireren door de Zwijndrechtse Waard, zijn geboortegrond. Daarover heeft hij een boekwerk geschreven onder de titel Drie Dorpen aan het Water. Het boek bevat prachtige gedichten geïllustreerd met pentekeningen uit Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht en Heerjansdam. Als afsluiting van het gesprek deed Ad nog een schitterend aanbod. Mocht je een groep geinteresseerden vinden die kan luisteren over onderwerpen als tekenen, schilderen etc., dan mag je me uitnodigen, zonder kosten, zegde hij Joop toe. Een mooi aanbod! De redactie van de Nieuwsbrief is benieuwd naar de reacties. I 10 11

Marjan Kooiman mobiel: 06-46140083 marjankooiman@hotmail.com

Marjan Kooiman mobiel: 06-46140083 marjankooiman@hotmail.com Nieuwsbrief Dorpsraad Heerjansdam Nieuwsbrief nr. 4 jaargang 8 oktober 2012 Antoin Scholten: bedankt! De burgemeester van Zwijndrecht én voorzitter van onze dorpsraad Antoin Scholten is door de gemeenteraad

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

DE STADSWACHTER. Uitgave: Politieke Vereniging Sterk Meppel 31e jaargang no. 3, Zomer 2012 GRACHTENFESTIVAL WEER EEN MOOI FEEST

DE STADSWACHTER. Uitgave: Politieke Vereniging Sterk Meppel <www.sterkmeppel.nl> 31e jaargang no. 3, Zomer 2012 GRACHTENFESTIVAL WEER EEN MOOI FEEST DE STADSWACHTER Uitgave: Politieke Vereniging Sterk Meppel 31e jaargang no. 3, Zomer 2012 GRACHTENFESTIVAL WEER EEN MOOI FEEST De lange baan Sterk Meppel is een partij met hart voor

Nadere informatie

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord.

Burgerjaarverslag. Voorwoord. emmen Maakt Meer Mogelijk. Speciale uitgave van de gemeente Emmen. Veiligheid Dát kan beter! Voorwoord. Speciale uitgave van de gemeente Emmen juni 2009 Voorwoord Burgerjaarverslag 2008 Voorwoord 2 5 15 22 Burgerparticipatie Dienstverlening Veiligheid Dát kan beter! Politiek is niet saai! Het Zorgloket is

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 1, juni 2001 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl jaargang 9 nummer 2 april 2015 1 2 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 De meest complete thuiszorg. Altijd in de buurt. Bij Livio kunt u met elke zorgvraag terecht, ook als het gaat om complexe zorg. Met onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief V AN DE V O O R Z I T T E R. www.halderberge.cda.nl. Johan Paantjens. Jan Paantjens. Frank Rockx. Ad van Tetering.

Nieuwsbrief V AN DE V O O R Z I T T E R. www.halderberge.cda.nl. Johan Paantjens. Jan Paantjens. Frank Rockx. Ad van Tetering. Nieuwsbrief Jaargang 15 nr. 1 april 2011 www.halderberge.cda.nl I N D I T N U M M E R : V AN DE V O O R Z I T T E R Bijdrage van: Johan Paantjens Jan Paantjens Frank Rockx Ad van Tetering Anthony Crowbars

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM

WIJKKRANT. De Mijlp aal MMV. Wa t e r i n g s e Ve l d DE MIJLPAAL DOORSTART BEWONERSPLATFORM WIIKKRANT WIJKKRANT Wa t e r i n g s e Ve l d De Mijlp aal MMV DE MIJLPAAL Nr. 1 APRIL 2005 De Romeinen gingen ons voor en woonden lang vóór de tuinders in het gebied Parkbuurt Oosteinde; Romeinse boeren

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3

wijkkrant Inhoud september 2010-1e jaargang, nummer 3 wijkkrant september 2010-1e jaargang, nummer 3 Inhoud Voorwoord van de redactie 2 Instellingen en organisaties in Stadsdennen 2 Vondelpark is van ons allemaal 3 Nieuws van de wijkvereniging Stadsdennen

Nadere informatie

Onderzoek De Kanteling

Onderzoek De Kanteling Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Onderzoek De Kanteling Kwalitatief onderzoek onder Wmo-cliënten Drs. G. Eijkhout 2013 GEMEENTE CULEMBORG Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2012 Kwalitatief onderzoek

Nadere informatie

tank en win een unieke E-Ka* maak kans op een 11-tal Ford Ka s H. Heyermanslaan 2 UITHOORN IN DE

tank en win een unieke E-Ka* maak kans op een 11-tal Ford Ka s H. Heyermanslaan 2 UITHOORN IN DE 124 Tel: 0297-581698 WWW.MRBOD.NL ditie: Uithoorn, De Kwakel 1 augustus 2012 3 tank en win een unieke -Ka* maak kans op een 11-tal Ford Ka s *kans op een Ford Ka Limited bij iedere tankbeurt (min. 25 ltr)

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

Voortgang Leen Bakker/MediaMarkt

Voortgang Leen Bakker/MediaMarkt December is de maand van de donkere dagen. Van eten en drinken en vaak te volle magen. Maar onthoudt één ding goed: Je weet dat het niet moet! Dus in t nieuwe jaar, dan ook niet klagen. De redactie van

Nadere informatie

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door!

Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door! Van de redactie Ka Kraai Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003 Het bestemmingsplan Wijkraad gaat door! Elektronische nieuwsbrief; meldt u aan! Prijsvraag Breedband in de wijk Bestemming 'De

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, J. A. Pietersen, M. van der CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 4 november 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen.

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen. Juni 2005 nummer 03 wijknieuws Vleuten-DeMeern Hoe gaat het met de wijk? Met de Wijkenmonitor onderzoekt de Gemeente Utrecht elk jaar hoe het gaat met de wijken en subwijken van Utrecht. De Wijkenmonitor

Nadere informatie

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972!

F T (010) 511 23 79 99 46. I www.lamens.nl. Sinds 1972! Sportief onderweg i f s met Lamens! L Cas Automobielbedrijf Cas Lamens BV 2650 Rodenrijseweg AG Berk 57 l T 2650 (010) AG 5 Berkel 1 23 en 9 Rodenrijs F T (010) 511 23 79 99 46 IF www (010) 511 79 s 46

Nadere informatie

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten Jaargang 27 juli/augustus 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER: Wijkvereniging de Zonnesteen met de bestuursmededeling

Nadere informatie

NOORDOOST FRYSLÂN. Ondernemend. De potentie van deze regio wordt onderschat EDITIE DANTUMADIEL NR 4, DECEMBER 2012

NOORDOOST FRYSLÂN. Ondernemend. De potentie van deze regio wordt onderschat EDITIE DANTUMADIEL NR 4, DECEMBER 2012 Ondernemend NOORDOOST FRYSLÂN EDITIE DANTUMADIEL NR 4, DECEMBER 2012 De potentie van deze regio wordt onderschat GESLAAGDE RENOVATIE ELECTRO WORLD TALSMA OP BEDRIJFSBEZOEK BIJ CAFÉ DE HOSSEBOS WE ZIJN

Nadere informatie

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk

In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak. Na-inschrijving KVW. Commotie om bomenkap. Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Wijkblad De Blaak In dit nummer onder andere: Kunstroute in de Blaak Na-inschrijving KVW Commotie om bomenkap Grote verbouwing apotheek en huisartsenpraktijk Schrijfletters: Beeldhouwen met Henk de Beer

Nadere informatie

Nootdorp. Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart. Gratis huis-aan-huismagazine

Nootdorp. Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart. Gratis huis-aan-huismagazine Nootdorp Jaargang 6 nummer 3 maart 2014 NU Gratis huis-aan-huismagazine Gemeenteraadsverkiezingen 19 maart Presentatie partijen Een goede senior Personal Touch Travel Bibliotheek geopend Kunst in Nootdorp

Nadere informatie

ANDERS GEWOON EXTRA DIK NUMMER!! 2009 Jaargang 32, Nr 107 Losse Nummers 3,50 UITGAVE VAN DE LANDELIJKE VERENIGING CENTRAAL WONEN COLOFON 2

ANDERS GEWOON EXTRA DIK NUMMER!! 2009 Jaargang 32, Nr 107 Losse Nummers 3,50 UITGAVE VAN DE LANDELIJKE VERENIGING CENTRAAL WONEN COLOFON 2 GEWOON ANDERS UITGAVE VAN DE LANDELIJKE VERENIGING CENTRAAL WONEN COLOFON 2 40 JAAR GELEDEN - DE MEN- SEN VAN HET EERSTE UUR 2 DE VOLGENDE GENERATIE 4 DE ZOON VAN... 6 OPENING VERNIEUWDE REGENBOOG 7 CW

Nadere informatie

Zandvoortse. Geschreven beeld van Santvoort naar Zandvoort

Zandvoortse. Geschreven beeld van Santvoort naar Zandvoort 9 e jaargang week 47 21 november 2013 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl Zandvoortse Courant Zie onze advertentie op de achterpagina 5 7 11 23 Actueel Bundel

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie