duur? hoezo duur? 9 Strategische inkoop vervangt handjeklap 12 UMC Utrecht succesvol met BVP-traject 15 Coming up: Ziekenhuisverplaatste zorg!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "duur? hoezo duur? 9 Strategische inkoop vervangt handjeklap 12 UMC Utrecht succesvol met BVP-traject 15 Coming up: Ziekenhuisverplaatste zorg!"

Transcriptie

1 Nummer 4 / oktober Strategische inkoop vervangt handjeklap 12 UMC Utrecht succesvol met BVP-traject 15 Coming up: Ziekenhuisverplaatste zorg! duur? hoezo duur?

2 NEW THE WoRld s FiRsT FUllY-iNTEGRATEd BiPolAR & UlTRAsoNiC TECHNoloGY Rapid cutting and reliable 7 mm vessel sealing from a single surgical instrument. The benefits of both advanced bipolar and ultrasonic energies to provide unprecedented versatility: Reliable 7 mm vessel sealing Minimal thermal spread Fastest-in-class cutting Reduced mist generation for improved visibility Precise dissection with fine jaw design Fewer instrument exchanges For more information please visit Postbus 18, 2380 AA Zoeterwoude Telefoon:

3 oktober 2013 inhoud Wie bepaalt de prijs? De overheid wil de stijging van de zorgkosten drastisch terugdringen. Zorgverzekeraars willen daarom goed kopere behandelingen, medicijnen en medische hulpmiddelen. Maar wie of wat bepaalt de prijs en kán die wel omlaag? 4 Strategische inkoop vervangt handjeklap In het bedrijfsleven is de inkoop uitgezet volgens heel strakke lijnen. In de zorg is het inkoopproces aanzienlijk ingewikkelder. Consultant Alexander Arsath Ro is ziet nog steeds regel matig dat inkoopprofessionals in zieken huizen volledig buitenspel gezet worden. Het Amsterdamse OLVG heeft hierop een antwoord gevonden. 8 UMC Utrecht succesvol met Best Value Procurement De inkopers van UMC Utrecht gingen een spannend BVP-traject in. Samen met de ortho peden van het UMC Utrecht daagden ze leveranciers uit om hun expertise te tonen en met innovatieve oplossingen te komen. Medisch inkoper Eveline Pols over Best Value Procurement in de praktijk. 11 Concept & realisatie Axioma Custom Media Tel: (035) In samenwerking met NEVI Zorg ISSN Redactieadres Axioma Custom Media Postbus 176, 3740 AD Baarn Tel: (035) Fax: (035) Redactieraad Meindert Engwerda (Flevoziekenhuis) Guus van den Tweel (St Jansdal) Annemiek ten Brink (Tergooiziekenhuizen) Kars Sterenborg (Smeets'adviesgroep) Jan Bos (LNAG) Addie Bouwman Marcel Bon (NEVI) Karen Feenstra (Axioma) Advertentie-exploitatie Axioma Sales / Cross Advertising Tel: (010) Adverteren in inskoop Sluitingsdata van nr Reserveren: 23 oktober Aanleveren: 30 oktober Abonnementen Axioma Custom Media / inskoop Postbus AD Baarn Tel: (035) InSkoop is een uitgave van Axioma Custom Media. Leden van NEVI Zorg kunnen inskoop ontvangen bij hun lidmaatschap. Een los jaarabonnement bedraagt 69,50 (excl.btw). Wilt u een los abonnement? Stuur een naar: Het abonnement wordt per kalenderjaar verlengd, tenzij het twee maanden voor afloop van het kalenderjaar schriftelijk wordt opgezegd. Mutaties en/of opzeggingen van abonnementen van leden van de verenigingen, bij: NEVI : VHIG : NVLO : Ziekenhuisverplaatste zorg, gaat het echt gebeuren? Inkopers lijken met ziekenhuisverplaatste zorg wat afwachtend. Niet vreemd als je termen hoort als administratieve rompslomp, continu veranderende wet- en regelgeving en beperkt besparingspotentieel. Maar, wil je op zoek naar antwoorden, ga dan met de juiste vragen op pad 14 wi-bo.com, (078) miele-professional.nl, (0347) oktober

4 zorgkosten Wout Adema directeur zorginkoop tweedelijnszorg bij Achmea Dure kost Wie bepaalt de prijs? 4 oktober 2013

5 inzicht Mario van de Sande segmentmanager Medisch Verpleging & Verzorging bij Intrakoop De overheid wil de stijging van de zorgkosten drastisch terugdringen. Zorgverzekeraars willen daarom goedkopere behandelingen, medicijnen en medische hulpmiddelen. Maar wie of wat bepaalt de prijs en kán die wel omlaag? Tekst: Sjaak van Hal CZ-bestuursvoorzitter Wim van der Meeren zette in mei in dagblad Trouw de discussie op scherp, met kritische kanttekeningen bij de prijs van een stomazakje. De zorgverzekeraar liet zelf een zakje produceren in China, voor een kostprijs van zeventien cent. Volgens van der Meeren een schril contrast met de vier euro bruto die het op de Nederlandse markt kost. Naast bijval, leverde het CZ ook kritiek op, bijvoorbeeld van de Nederlandse Stomavereniging, die vreest voor de kwaliteit. Wat mag een medisch hulpmiddel kosten en wie bepaalt die prijs? Wout Adema, directeur zorginkoop tweedelijnszorg bij Achmea, Mario van de Sande, segmentmanager Medisch Verpleging & Verzorging bij Intrakoop, Paul van Gend, National Sales manager bij B. Braun Medical B.V. en Pim Zeldenrijk, tot 1 september 2013 Unitmanager Inkoop bij Slingeland Ziekenhuis, geven hun visie. Wim van der Meeren van CZ heeft gelijk. Er zijn te veel partijen bij betrokken die een (te) hoge marge rekenen, waardoor een medisch hulpmiddel onnodig duur wordt. Wout Adema: Daar kan ik me wel in vinden, ja. Uit de jaarrekening van grote internationale producenten van medische hulpmiddelen blijkt dat een groot deel van het budget wordt besteed aan marketing en distributie, terwijl research & development vaak minder dan tien procent van de kosten uitmaakt. Naar mijn mening wordt te veel geld uitgegeven om medische hulpmiddelen en apparaten aan de man te brengen. Om de prijzen te verlagen, moet je wel de spelregels veranderen. Bijvoorbeeld door geografische barrières weg te nemen en nieuwe partijen te introduceren, naast de grote wereldspelers die nu de markt beheersen. De Nederlandse markt voor bijvoorbeeld kunstheupen of pacemakers is verdeeld tussen enkele aanbieders. Als je met een nieuwe partij kunt onderhandelen over alle factoren die de prijs van een product bepalen, kun je die markt in beweging brengen. Niet wat de producent te bieden heeft, moet leidend zijn, maar wat de specialist nodig heeft. Bij een aanbesteding kun je de opdracht dan echt gunnen op basis van kwaliteit en prijs. Mario van de Sande: CZ heeft wel een punt, maar het ligt eraan hoe je naar de prijs kijkt. Je moet appels met appels vergelijken. De prijs van een product wordt bepaald door de totale Cost to Serve. Hierin zijn alle componenten opgenomen die een product ondersteunen, dus ook de aanvullende diensten van een leverancier. Een ziekenhuis of zorginstelling vindt die ondersteuning vaak noodzakelijk omdat het de kwaliteit van de behandeling of zorg verbetert en is hierdoor bereid die prijs te betalen. Bovendien zit de vraagkant in Nederland behoorlijk op slot. Specialisten zijn bijvoorbeeld opgeleid met een bepaald product en hebben goede ervaringen met hun leverancier, mede door een goede ondersteuning. De switchbereidheid is daarom vaak laag. Paul van Gend: Ik vind de uitspraak van CZ wat kort door de bocht. De prijs van een medisch hulpmiddel behelst veel meer dan het product alleen. Belangrijk is wat je afspreekt met de klant en waar die werkelijk behoefte aan heeft. Wij bieden ziekenhuizen en zorginstellingen desgewenst een totaalpakket, met professionele begeleiding en ondersteuning, tot in de operatiekamer aan toe. Als de kwaliteit van de zorg hierdoor toeneemt, moet je die meerwaarde ook afzetten tegen de kosten van bijvoorbeeld een langer behandeltraject. Hetzelfde geldt voor de kwaliteit van ons instrumentarium en medische hulpmiddelen. B. Braun Medical B.V. is in aanschaf zeker niet Mario van de Sande: De prijs van een product omvat ook de aanvullende diensten van een leverancier en mede hierdoor is de switchbereidheid laag oktober

6 zorgkosten Paul van Gend National Sales manager bij B. Braun Medical B.V. Wout Adema: Naar mijn mening wordt te veel geld uitgegeven om medische hulpmiddelen en apparaten aan de man te brengen de goedkoopste, maar een schaar die slecht knipt of hechtdraad waar een chirurg niet mee wil werken, blijven liggen in een la. Wij bieden topkwaliteit en daarmee return on investment. Pim Zeldenrijk: Je moet allereerst een scheidslijn aanbrengen tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars met de vraag: wie betaalt wat in het zorgtraject? Leveranciers van stomazakjes bijvoorbeeld bieden ziekenhuizen deze ter introductie vaak gratis aan of voor een lage prijs, inclusief advies en ondersteuning. De cliënt raakt er op die manier mee vertrouwd en wil dat merk zakje ook thuis blijven gebruiken. Die kosten thuis worden vergoed door de zorgverzekeraar en die mag daar ook eisen aan stellen. De afstemming hierover kan beter, zodat switchkosten worden vermeden. Wel moet de ondersteuning door de leverancier in de prijs worden meegewogen, net als de kwaliteitsborging en het logistieke traject. Hierbij geldt dat specialisten en verplegend personeel die tevreden zijn over een product en de dienstverlening, niet snel geneigd zijn tot verandering, als deze vanuit een besparing is ingegeven. Wie bepaalt de prijs van een medisch hulpmiddel en kan het niet goedkoper? Wout Adema: De prijs hangt af van vele factoren. Als inkoper moet je de leverancier daarom vragen inzicht te geven in zijn prijsopbouw. Wat kost bijvoorbeeld een heupimplantaat of pacemaker als product en welk deel van de prijs gaat op aan aanvullende diensten zoals logistiek, advies en opleiding van medisch personeel? Leuk, zo n heel pakket rond een product, maar daar betaal je wel voor. Ik vind dat de functie van inkoop hoger moet worden gepositioneerd in de organisatie van een ziekenhuis of zorginstelling, dichter bij de raad van bestuur. De specialist heeft weliswaar een programma van eisen, maar dat moet gericht zijn op de functionaliteit van een product of apparaat, niet aan een merk of leverancier. Zo kun je marktafscherming doorbreken en voorkom je de aanschaf van overgekwalificeerde producten en instrumenten, die in de praktijk vaak maar ten dele worden benut. Zolang we in het Westen vinden dat geld nooit een beletsel mag zijn om een medische behandeling uit te voeren, heeft een leverancier alle ruimte om een hogere prijs te vragen. Mario van de Sande: Inkoop is uiteindelijk een kwestie van vraag en aanbod, waarbij een leverancier de ruimte neemt die hij krijgt. Je kunt bijvoorbeeld stellen dat een iphone een paar honderd euro duurder is dan een Android-toestel met vergelijkbare specificaties en dat Apple daardoor te veel verdient. Zolang er echter vraag is naar die iphone, wordt hij wel verkocht. Zo is het ook met medische hulpmiddelen en apparatuur. Bovendien hebben inkopers te maken met grote internationale ondernemingen, tegen wie je op individueel niveau moeilijk tegenwicht kunt bieden en dus invloed uitoefenen. Daarom pleit ik voor meer samenwerking, nationaal en zelfs op Europees niveau. Ook zouden inkopers zich niet alleen op de prijs moeten focussen, maar zich intern meer moeten verbinden met de specialisten. De specificaties van het product moeten leidend zijn, waardoor bij artsen meer switchbereidheid kan ontstaan. Paul van Gend: Uiteraard willen wij graag verkopen, maar nog liever willen we een afnemer voor langere tijd aan ons binden. Ik vraag klanten regelmatig: waarom koop je dit product eigenlijk? Wij maken namelijk vaak mee dat medische producten vanzelfsprekend opnieuw worden besteld of dat afgeschreven instrumentarium automatisch wordt vervangen, zonder kritische vragen te stellen bij de noodzaak daarvan. Een ziekenhuis dat ik ooit bezocht, maakte op alle afdelingen al jaren gebruik van sets bestaande uit zeven verschillende typen scharen. De bijzondere uitvoeringen bleken slechts bij hoge uitzondering te worden gebruikt, zodat twee typen per afdeling meestal genoeg zouden zijn. Dat lijkt een kleine besparing, maar in dit ziekenhuis ging het wel om duizenden overbodige scharen, die ook nog eens moesten worden gereinigd of gesteriliseerd. Wij bieden ziekenhuizen daarom ook servicecontracten, waarbij we bijvoorbeeld na de standaardisatie en setoptimalisatie van het instrumentarium voor een vast bedrag de zorg voor het beheer uit handen nemen, inclusief de sterilisatie van instrumenten. Artsen en verpleegkundigen grijpen nooit mis en het blijkt bijzonder kostenefficiënt. Daarnaast ontwikkelen wij maatwerkconcepten voor een vaste prijs. Zo kunnen we voor een heupoperatie een compleet pakket bieden, met naast het implantaat ook boren, scharen, hechtdraad, verband, et cetera. Na de operatie maken wij alle instrumenten weer steriel. Kortom, niet de vraag: Wat kost het? moet het inkoopbeleid bepalen, maar de vraag: Wat levert het op? Pim Zeldenrijk: Opvallend genoeg zie je vaak dat de inkoop van apparaten die eenmalig worden aangeschaft, wordt aanbesteed, maar de inkoop van disposables zoals een stomazakje of verbanden niet. Maar bij de laatste gaat het juist om grote aantallen, zodat inkoopvoordeel zich op de lange termijn altijd uitbetaalt. Hierbij is volume een belangrijk issue. Als ziekenhuis is ervoor gekozen om ons aan te sluiten bij een Duitse inkoopcombinatie. Als lid van Clinic Partner in Duitsland 6 oktober 2013

7 inzicht Pim Zeldenrijk tot 1 september 2013 Unitmanager Inkoop bij Slingeland Ziekenhuis Leuk, zo n heel pakket rond een product, maar daar betaal je wel voor profiteert Slingeland Ziekenhuis van een aanzienlijk inkoopvoordeel. De gezamenlijke inkoop met honderd Duitse ziekenhuizen levert ons een structurele besparing op van maar liefst 25 procent. In Duitsland zijn inkoopcombinaties als krachtige speler naar de industrie heel gewoon. Om ook in Nederland tot meer inkoopsamenwerking te komen, zullen ziekenhuizen eerst hun eigen organisatie op orde moeten brengen, door standaardisatie van het assortiment en commitment aan de uitkomst van een aanbesteding. Hierbij maak je ook nog eens een kwaliteitsslag. Specialisten en verplegend personeel hebben nog vaak moeite om een voor hen vertrouwd product, en daarmee de leverancier, los te laten en een nieuw product te proberen. Zeker als dit vanuit inkoop wordt geïnitieerd. Een van de eerste inkoopprojecten van Slingeland Ziekenhuis betrof de switch van de leverancier van hechtmaterialen. Op een omzet van euro bespaarden wij euro. Vooraf hebben we de artsen en het verplegend personeel die ermee moesten werken goed geïnformeerd. Bij levering was er een productdemonstratie en de leverancier bood aanvullende ondersteuning plus een evaluatie. Belangrijk bij de keuze van een nieuw product of leverancier is het gewenste serviceniveau dat je afspreekt. Wat is nodig, wat kun je zelf binnen je organisatie en wat besteed je uit? Die afweging bepaalt mede de kostprijs van een hulpmiddel of instrument. Wat is op dit moment belangrijk voor de prijsbepaling in de toekomst? Wout Adema: Leveranciers van medische producten zijn grote spelers die hun markten zelf uitkiezen. Nu is Europa nog interessant voor hen, dus als we als gebruiker meer invloed willen uitoefenen op de prijs, moet dat nu gebeuren. Transparantie verkrijgen in de prijsopbouw is hierbij essentieel. Zodra nieuwe economieën zoals India of Indonesië in belang toenemen, richten de producenten zich wellicht meer op die markten en hebben wij minder invloed op het prijsniveau. Mario van de Sande: Afnemers in de zorg zullen vaker over hun eigen grenzen moeten stappen en zich moeten verenigen in een inkoopcombinatie. Switchbereidheid, je nationale markt organiseren en internationale benchmark zijn mede bepalend voor de prijzen straks. Alleen met schaalvergroting in je inkoop kun je iets bereiken bij de grote internationale leveranciers. Je kunt dan de inkoopfocus verleggen van de prijs van het medisch hulpmiddel zelf naar de kostprijs van de verrichting waarin het wordt toegepast. Paul van Gend: Ik geloof in meer maatwerk bieden aan ziekenhuizen en zorginstellingen. Complete pakketten en servicecontracten voor een vaste prijs, waarbij de leverancier de klant de zorg rond het beheer en onderhoud uit handen neemt. Die activiteiten behoren immers niet tot de core business binnen de zorg. Pim Zeldenrijk: De zorg in Nederland moet goedkoper en dan kun je beter op materiaal besparen dan op handen aan het bed. Dit zou specialisten en verplegend personeel moeten motiveren tot meer switchbereidheid. Marktwerking met een open mind voor alternatieven, puur op basis van kwaliteit en functionaliteit van het product en dienstverlening. Wat dat betreft is het verplicht periodiek aanbesteden zoals dat geldt voor overheden, niet verkeerd. Paul van Gend: Niet de vraag: Wat kost het? moet het inkoopbeleid bepalen, maar de vraag: Wat levert het op? Pim Zeldenrijk: De gezamenlijke inkoop met honderd Duitse ziekenhuizen levert ons een structurele besparing op van maar liefst 25 procent oktober

8 best value procurement Precies aangeven wat je nodig hebt en vragen hoeveel dat kost Bij de traditio nele aanbestedingsmethode ligt de focus al snel op de prijs. De inkopers en orthopeden van UMC Utrecht besloten om het helemaal anders aan te pakken. Zij daagden leveranciers uit om hun expertise te tonen en met innovatieve oplossingen te komen. Medisch inkoper Eveline Pols over Best Value Procurement in de praktijk. Tekst: Menno de Boer Vragen naar de onbekende weg INSPIRATIEFASE ANDERE KIJK OP INKOOP MIDDEN 2012 NEVI Zorg introduceerde eind 2011 een programma waarin Best Value Procurement centraal zou staan. Nadat we een case hadden ingediend voor de afdeling orthopedie werden we uitgenodigd voor een training. In vijf ochtenden behandelde een consultant van Scenter de filosofie en methodiek van Dean Kashiwagi. Kern van zijn verhaal: kwaliteitscontrole door de opdrachtgever dient plaats te maken voor kwaliteitsgarantie door de opdrachtnemer. Leveranciers zijn immers experts in hun vakgebied. Zij hebben vaak innovatieve oplossingen waar je zelf helemaal niet aan hebt gedacht. Het idee om bij inkoop uit te gaan van de kracht van leveranciers sprak me meteen erg aan. een assortimentspresentatie aan het beoordelingsproces toe te voegen, ontstond er meer vertrouwen en konden we beginnen! Een mooie uitdaging, want we gingen aan de slag met een nieuwe aanbestedingsstrategie en wisten op dat moment nog niet wat voor oplossingen en ideeën de markt zou aandragen. opstartfase AANLOOPFASE INTRODUCTIE FILOSOFIE JULI 2012 Om de nieuwe inkoopmethode succesvol in te zetten was draagvlak binnen de projectgroep natuurlijk essentieel. De orthopeden waren kritisch en wilden de achterliggende gedachte volledig snappen. Na meerdere gesprekken en enige overtuigingskracht werden ze steeds enthousiaster. Wel benadrukten ze het belang van het assortiment. Ze werken met kritische producten die aan specifieke producteisen moeten voldoen, en dat moest dus een belangrijke focus binnen de aanbesteding worden. Toen we voorstelden om GEMENGDE REACTIES OKTOBER 2012 We nodigden de orthopedische markt uit om toe te lichten waarom we voor een Europese openbare aanbesteding volgens de principes van Best Value Procurement hadden gekozen. Gedurende twee ochtenden legden we de filosofie en methodiek uit. De reacties waren gemengd. Enkele aanwezigen vroegen of we niet gewoon konden uitleggen wat we precies wilden en op welke manier. Gelukkig waren er ook leveranciers die meteen positief reageerden. Eindelijk! riepen ze. Wanneer kunnen we beginnen? Zij zagen juist mogelijkheden om zichzelf te onderscheiden. 8 oktober 2013

9 best practice Charles Vogely, orthopeed bij UMC Utrecht: Ik had nooit eerder meegewerkt aan een aanbesteding en ook de term Best Value Procurement was totaal nieuw voor mij. Omdat we een academisch ziekenhuis zijn, is het belangrijk om leveranciers te hebben die actief meedenken over patiëntenzorg. Maar als specialist kijk ik toch eerst naar het assortiment dat ze aanbieden. Tijdens de presentaties van leveranciers kwam ik erachter dat twee van hen producten hadden die niet aan de door ons opgestelde minimumeisen voldeden. Zij vielen dus af. Biomet had goede ideeën, presenteerde zich het best en heeft echt verdiend gewonnen. Het betekende overigens wel dat we onze hele heuplijn moesten omgooien. Ook waren er extra trainingen nodig om ervoor te zorgen dat iedereen met de nieuwe implantaten kon werken. Maar ik ben heel tevreden over het resultaat van deze aanbesteding en hoe het gegaan is. INSchrijfFASE gunningsfase VIER FOCUSGEBIEDEN DECEMBER 2012 In ons aanbestedingsdocument hadden we een plafondprijs en vier focusgebieden aangegeven. Om te beginnen moesten de inschrijvers kwalitatief hoogstaande producten kunnen aanbieden. Daarnaast vroegen we de leveranciers om aan te geven hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan service- en procesoptimalisatie. En aangezien we een academisch ziekenhuis zijn, wilden we ook weten welke rol zij kunnen spelen qua scholing, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Hoe ze daar precies invulling aan wilden geven, lieten we volledig aan hen over. BEOORDELINGSFASE INZICHT IN VERSCHILLEN JANUARI EN FEBRUARI 2013 Van de zes leveranciers die zich hadden ingeschreven, zijn er uiteindelijk vijf door de projectgroep beoordeeld. Het bedrijf dat al meerdere jaren de orthopedische implantaten leverde, was nog niet zover om aan onze aanbesteding deel te nemen. Naast enkele summiere inzendingen ontvingen we ook originele en vernieuwende voorstellen. Tijdens de beoordeling maakten we gebruik van een methode waarbij de focus op dominante informatie ligt. Het gaat dan om informatie die een overtuigend verschil tussen de leveranciers weerspiegelt. Zo kregen we op een objectieve manier inzicht in de werkelijke verschillen. En het was maar goed dat we de inschrijvers hadden gevraagd om hun assortiment te presenteren: na toetsing bleek namelijk niet elk bedrijf te voldoen aan de minimale producteisen. Tijdens de interviews werden de verschillen tussen de partijen nog duidelijker. Er waren bedrijven die bleven hangen in termen als zo goed als klaar, waarschijnlijk en binnenkort. Aan de andere kant werden we verrast door realistische plannen van leveranciers die het project goed hadden begrepen en doorgrond. Zij staken duidelijk boven het maaiveld uit. AND THE WINNER IS MAART 2013 Biomet kwam als overtuigende winnaar uit de bus. Zij scoorden veel punten met hun innovatieve oplossingen. Zo stelden zij voor om zorgpaden te implementeren om de ligduur van patiënten te verkorten. Ook geven ze garantie op de implantaten, iets wat binnen de zorg vrij uniek is. Het is mooi om te zien dat een focus op kwaliteit niet alleen tot waardevermeerdering maar ook tot lagere kosten leidt. Best Value Procurement heeft hier echt wat losgemaakt. Naderhand lieten enkele verliezende partijen ons zelfs weten dat ze het ondanks de uitkomst wel een goede aanbesteding en methodiek vonden. Ze hadden een prikkel gekregen om nog eens kritisch naar hun eigen werkwijze te kijken, en dat is natuurlijk iets wat de kwaliteit binnen de zorg alleen maar ten goede komt. uitvoeringsfase BELOFTEN WAARMAKEN SINDS APRIL 2013 De rollen en taakverdeling zijn helder en onze nieuwe leverancier pakt zijn verantwoordelijkheid. Voor de interne medewerkers is dat wel even wennen. De traditionele rolpatronen zijn doorbroken, en dat vraagt om een andere mindset. Daarom hebben we de organisatie vooraf ook goed geïnformeerd over wat komen gaat. De volgende stap is het implementeren van de zorgpaden, waarbij een team van Biomet de interne processen in kaart zal brengen. We zijn heel benieuwd naar de analyse en het uiteindelijke resultaat. oktober

10 Best Value Procurement volgens Biomet. Als marktleider binnen de orthopedie doet Biomet meer dan het leveren van bewezen én innovatieve producten. Al in 1997 is het Joint Care programma geïntroduceerd en is sindsdien doorontwikkeld naar de Rapid Recovery gedachte: Eerst Beter... dan Sneller. De waarde is onomstotelijk bewezen 1 : Betere medische uitkomsten Tevreden en geïnformeerde patiënten Structureel lagere kosten Om Best Value Procurement mogelijk te maken kan Biomet naar behoefte producten en services aanbieden die aan de vraag van onze klanten voldoen. Van patiënt specifieke technologie tot verandermanagement tot dedicated team training. Biomet is uw partner in doelmatige zorgverbetering. Meer weten over de Best Value van Biomet? Stuur een bericht naar voor meer informatie of een afspraak. 1 Evidence brochure op aanvraag.

11 op de werkvloer Nol Verhees is hoofd Inkoop & Logistiek OLVG en zit in het team van Santeon, een samenwerkingsverband van zes ziekenhuizen. Uit: handjeklap In: strategische inkoop In het bedrijfsleven is de inkoop uitgezet volgens heel strakke lijnen. In de zorg is het inkoopproces aanzienlijk ingewikkelder. Het Amsterdamse Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) probeert hier iets aan te doen. BTekst: Edward Deiters Bij de meeste grote bedrijven is de inkoop zeer professioneel geregeld, meent inkoopconsultant Alexander Arsath Ro is. In het verleden was hij onder meer inkoopdirecteur bij Heineken. Daar had het eerlijk gezegd soms wel wat van het ministerie van bier. Heel veel mensen die moesten paraferen, waardoor zaken vaak langzamer gingen dan je zou willen. Als consultant professionaliseerde Arsath Ro is vier jaar geleden de inkoop van de acht Nederlandse UMC s. Qua hoeveelheid handtekeningen op inkoopovereenkomsten viel het daar wel mee. De eindverantwoordelijkheid ligt er bij de Raden van Bestuur. Eigenlijk net als bij een multinational, zegt hij. De bestuurders zetten de laatste handtekening. Maar het proces om daar te komen ligt bij ziekenhuizen aanzienlijk minder vast. De inkopers daar moeten constant dealen met zowel artsen als topwetenschappers en hoogleraren. Het is een enorme uitdaging om als inkoop iedere keer bij die mensen aan tafel te komen. En vervolgens natuurlijk om ze te over tuigen. Strakke pakken Arsath Ro is ziet nog steeds regelmatig dat inkoopprofessionals in ziekenhuizen volledig buitenspel gezet worden. Onlangs sprak ik nog een inkoopmanager van een groot ziekenhuis die vertelde dat ze bij een alternatieve leverancier op een belangrijk product tien à vijftien procent had kunnen besparen. Maar het antwoord van de specialisten luidde: Wij krijgen van onze vaste leverancier op jaarbasis een miljoen euro onderzoeksgeld. Dat is ons meer waard dan zo n besparing. Hij ziet regelmatig dat inkoopmanagers hun tanden op zulke zaken stukbijten. Je ziet in ziekenhuizen steeds meer top-inkoopprofessionals die MBA s hebben afgerond. Die zijn in staat om strak in het pak en met prachtige powerpointpresentaties Raden van Bestuur volledig omver te blazen, zegt hij. Dan krijgen ze mandaat om de inkoop te veranderen, maar wanneer ze aan de slag gaan, zitten ze tegenover dertig man met truien aan. Eigenwijze wetenschappers of artsen die gewoon willen blijven werken met de spullen waar ze altijd al mee hebben gewerkt. Er komen vragen als: Heb ik het dan twintig jaar fout gedaan? Wie ben jij nou weer? Dit soort zaken maakt het inkoopvak voor zorgprofessionals behoorlijk complex, stelt Arsath Ro is. Veel bedrijven lopen de deur plat bij de specialisten, maar als een inkoper er een afspraak wil maken, lukt dat niet. Veel leveranciers zien ze gewoon als niet belangrijk. Wat dat betreft zijn we er nog lang niet. oktober

12 op de werkvloer Alexander Arsath Ro is is zelfstandig consultant en programmamanager bij NEVI Om het inkoopproces te stroomlijnen werd daarnaast een inkoopboard opgericht. Daardoor werden eerst de 150 belangrijkste inkoopprojecten voor 2013 vastgesteld. Strategische inkoop Bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam doen ze het sinds enige tijd heel anders. Tot voor kort was de inkoop er operationeel ingesteld. Vaak had de dokter de deal al gesloten en stelden wij het contract op, zegt inkoopmanager Nol Verhees. En eigenlijk was dat ook wat jarenlang van inkoop werd gevraagd. Inmiddels is het OLVG overgeschakeld naar strategische inkoop. Dat proces begon met het verhuizen van de afdeling Inkoop naar de afdeling Financiën, waar het eerder huisde onder het facilitair bedrijf. Het gaat erom dat we meer inkomsten uit de inkoop halen, zegt Verhees En op deze manier kan het inkoop- en betalingsproces verbeterd worden. Volgens Verhees is een derde van de kosten van het OLVG inkoopgerelateerd. Iedere euro die we daarin besparen, kunnen we uitgeven aan de directe zorg aan het bed. Toch gaat het volgens hem nou ook weer niet alleen om geld. Het begin van zo n inkoopproces is natuurlijk simpelweg een mathematische berekening, maar aan het eind gaat het natuurlijk ook om de kennis van de specialist. Die moet ermee werken, wij niet. Je hebt er natuurlijk niets aan als je een heel goedkope fiets koopt maar deze vierkante wielen blijkt te hebben. Om de kloof met de werkvloer te dichten werd in het OLVG een accountmanager-structuur ingevoerd. Elke inkoper heeft medische units onder zich. Bij een aanbesteding schrijven de medici het operationele programma van eisen. Daarbij worden zij geholpen door de inkoper. Verhees: De inkoper zit echt samen met de arts achter de computer. Wij tikken, hij vertelt. De beoordeling van het operationele doen de medici, de commerciële kant gebeurt door ons. Sommigen vinden ons best lastig, maar het is de enige correcte verdeling. Huishoudpotje De inkopers voeren elke maand een accountgesprek. Laat ik eerlijk zijn, we zijn begonnen met kleine producten en namen de artsen langzaam mee in het inkoopproces. Luisteren, overleggen en ze serieus nemen. In het begin keken we vooral naar de zaken die minder aangrijpend zijn voor een arts. Inmiddels zijn ze in het OLVG zover dat ook op ingewikkelder productniveau gekeken wordt. Bij orthopedie zijn we bezig, aldus Verhees. En bij cardio gaan we nu meerdere productgroepen echt aanbesteden. Dan zit je bij de core van de dokter. Hij benadrukt dat de arts er in alle stadia bij betrokken wordt. Artsen zijn natuurlijk geen domme mensen, bovendien hebben ze thuis ook een huishoudpotje. Maar hoe moet de arts een beslissing nemen als hij of zij niet weet wat iets kost? Dat kan niet. Dus maken we alles inzichtelijk: A kost zoveel, B kost zoveel en C zoveel. Met jouw volume betekent het dit Inkoopboard Om het inkoopproces te stroomlijnen werd daarnaast een inkoopboard opgericht. Daardoor werden eerst de 150 belangrijkste inkoopprojecten voor 2013 vastgesteld. Inclusief besparingsdoelstellingen, zegt Verhees. In die inkoopboard zitten naast dokters, ook mensen van finance, een lid van de Raad van Bestuur en bijvoorbeeld de klinisch fysicus. Ze komen zes keer per jaar samen en fungeren als toezichthouder als het gaat om het uitvoeren van het inkoopbeleid. Als inkoopmanager leg ik aan de board verantwoording af over de voortgang, aldus Verhees. Aan het formele besluitvormingstraject is niets veranderd. Als het tot een contract komt, kijken inkoop en de huisjurist ernaar. De medici hebben er dan allang hun goedkeuringsstempel op 12 oktober 2013

13 ADVERTEREN IN INSKOOP rubriek Uw product onder de aandacht brengen van inkopers? Op zoek naar een inkoper om uw team te versterken? U bereikt uw doelgroep via inskoop, hét vaktijdschrift voor inkopers en assortimentscoördinatoren in de zorg. Magazine Doelgroep Verschijning Oplage Advertentie inskoop is een uitgave van de Sectie Zorg, onderdeel van NEVI (Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement) Managers inkoop en logistiek werkzaam in de cure- en care-sector. 5 keer per jaar 750 exemplaren Vaak had de dokter de deal al gesloten en stelden wij het contract op INKOPERS WAARDEREN INSKOOP MET INSKOOP EDITIE 5 VERSCHIJNT Weten wat de advertentiemogelijkheden zijn? Neem dan contact op met: T: E: W: RESERVEREN UITERLIJK TOT EN MET gedrukt. Als een arts of specialist het niet eens is met een contract, dan haalt het de Raad van Bestuur niet, zegt Verhees. De laatste handtekening is altijd van de Raad van Bestuur. Maar dat is gewoon statutair bepaald. Weg van dat dictatoriale Door de veranderde verhoudingen hebben leveranciers een kleinere rol in het inkoopproces gekregen. Het oude handjeklap is voorbij, zegt Verhees. Ik denk dat wij hiermee bij het OLVG best wel vooroplopen. Volgens Verhees zijn de specialisten van het OLVG steeds vaker bereid om tegen leveranciers te zeggen: Ga maar naar de afdeling inkoop. Of ze bellen ons om te vragen hoe ze ermee moeten omgaan. Verhees zegt dat het monnikenwerk was om dat voor elkaar te krijgen. Ik bepaal echt nog steeds niet of het een heup wordt van merk A of een stent van merk B. Maar met een helder en transparant proces kunnen we krijgen wat we willen en vaak goedkoper. En zo drijven we langzaam weg van dat dictatoriale van een afdeling inkoop die het allemaal wel weet en even bepaalt. En soms ook niet hoor Wanneer het gaat om pennen en potloden, bijvoorbeeld. Verhees wil ten slotte wel toegeven dat het niet allemaal zo eenvoudig is als hij het soms vertelt. Dat vertrouwen is natuurlijk niet zo maar gewonnen. Je moet echt bereid zijn als een ezeltje door te blijven stoten. Maar we zien nu dat het langzaam begint te werken. Foliodrape Protect Plus Innovatieve afdekdoeken Betrouwbaar: verschuift niet Gebruiksvriendelijk: zeer plooibaar Hoge kwaliteit: zachte, reukloze stof Veilig: 100% ondoordringbaar Voordelig: minimale tijd en kosten PAUL HARTMANN B.V. Postbus AA Nijmegen T: E: oktober

14 ziekenhuisverplaatste zorg Inkopers lijken met ziekenhuisverplaatste zorg wat afwachtend. Niet vreemd als je termen hoort als administratieve rompslomp, continu veranderende wet- en regelgeving en beperkt besparingspotentieel. Die afwachtende De inkoper heeft de kans direct de zelfstandigheid van de patiënt te vergroten. En kan daarnaast de afdeling Inkoop profileren als regiehoudend partner. Tekst: Kim Sterenborg 14 oktober 2013

15 dossier houding is zonde! Kort door de bocht: ziekenhuisverplaatste zorg is medisch specialistische zorg bij de patiënt thuis, op te delen in de categorieën geneesmiddelen, hulpmiddelen en MSVT. De medisch specialist blijft eindverantwoordelijk en de kosten zijn opgenomen in de DBC zorgproducten van het ziekenhuis. De term ziekenhuisverplaatste zorg kan wat misleidend zijn: de zorg verplaatst niet altijd letterlijk. De specialist kan beslissen een patiënt in het ziekenhuis te behandelen. Soms is ziekenhuisverplaatste zorg puur een verschuiving van regie; de zorg werd al in de thuissituatie geleverd, maar was nog niet opgenomen in het DBC zorgproduct van het ziekenhuis. Wanneer de zorg wel buiten het ziekenhuis wordt geplaatst, kan er sprake zijn van minder ligdagen, dus meer vrije bedden en minder onkosten. Het grootste voordeel is echter voor de patiënt, die wint zelfstandigheid doordat hij thuis herstelt. Het beleid van zorgverzekeraars als Coöperatie VGZ is om ziekenhuisverplaatste zorg in het contract bij ziekenhuizen op te nemen. Dit verloopt langzaam, waardoor zorgverzekeraars nog vaak met twee contractanten te maken hebben bij één zorgvraag. Daardoor dreigt het gevaar van dubbele betaling en onduidelijkheid over verantwoordelijkheden. Volgens René van den Broek, beleidscoördinator Medisch Specialistische Zorg bij VGZ, hebben veel ziekenhuizen wel de ambitie om de betreffende zorg te contracteren. Voeten in de modder Iedere categorie kent een andere complexiteit. TNF-Alfaremmers zijn bijvoorbeeld eenvoudiger qua logistiek: deze patiënten kennen al een zekere regelmaat in ziekenhuisbezoek. Maar MSVT, veelal complexe wondzorg en het toedienen van medicijnen, vergt meer regelwerk. Esther Vastenavond, hoofd inkoop van het Deventer Ziekenhuis, pakt de mogelijkheid dit in te kopen graag op. Dán ben je regiehoudend partner. De interne regie over het dossier ziekenhuisverplaatste zorg moet volgens Vastenavond daar worden belegd waar transmurale zorg is geregeld. Die mensen zijn immers bekend met het logistieke proces. Inkoop heeft de regie over het inkooptraject, maar ook een signalerende rol bij de juiste (contractuele) inrichting van de (patiënten)logistiek, meent zij. De inkoper moet met de voeten in de modder, op zoek naar antwoorden. Er is nog weinig kennis onder inkopers, merkt Pieter-Jan Jongeling, directeur van Bosman (hulpmiddelenleverancier) en ZUZZ (leverancier van MSVT). Hij vreest dat slechts een beperkt aantal inkopers echt weet hoe de vork in de steel steekt. Ziekenhuisverplaatste zorg is veelal nieuw terrein voor de inkoper. De volumes zijn onbekend, dus schattingen zijn nodig. Antwoorden zoeken Wil je op zoek naar antwoorden, ga dan met de juiste vragen op pad. Stap 1 is het overzicht van het CVZ (zie kader Ziekenhuisverplaatste zorg online op blz. 16). Bepaal welke zorgproducten je levert en ga daarmee aan de slag. Maak inzichtelijk wat er moet gebeuren. Een aantal to do s: Breng partijen bijeen Zorgorganisatie Pantein kent een projectgroep rondom VAC-therapie. Agendaonderwerpen zijn ondermeer registratie, kosten en de formele financiële lijn. De organisatie spreekt met alle ketenpartijen. Volgens Jongeling moeten de partijen ook niet bang zijn over elkaars grenzen te kijken om de best mogelijke oplossing voor de patiënt te realiseren. Zet eigenbelang opzij. Gezamenlijk tekent het projectteam het proces uit, stelt kwantitatieve parameters, formuleert de gewenste situatie en regelt deze in. Zo verschuift Pantein niet alleen van reactief naar proactief gedrag, maar wordt zij ook eigenaar van het vraagstuk. Zelf doen of uitbesteden Ga met thuiszorg en leverancier om tafel over de uitvoering van zorg. Bij regionale ziekenhuizen zijn de contracten en contacten met de lokale thuiszorg te overzien, maar voor academische ziekenhuizen met contracten in heel Nederland ligt dat lastiger, aldus Van den Broek. Een interessant alternatief volgens VGZ is thuiszorg in eigen beheer, zoals bij het Albert Schweitzer ziekenhuis Begin alvast met experimenteren met zorgproducten, doe ervaring op, verzamel management-informatie, bijvoorbeeld in samenwerking met je leveranciers. Dan sta je straks sterker in de onderhandelingen met Pieter-Jan Jongeling directeur van Bosman (hulpmiddelenleverancier) en ZUZZ (leverancier van MSVT) oktober

16 ziekenhuisverplaatste zorg Esther Vastenavond hoofd inkoop van het Deventer Ziekenhuis Dat patiënten tegenwoordig zorg shoppen is een interessante ontwikkeling. Als inkoper moet je daarom je eindproduct in het oog houden. Er moet commerciëler gedacht René van den Broek beleidscoördinator Medisch Specialistische Zorg bij VGZ Om ziekenhuisverplaatste zorg goed in te bedden, is rustiger vaarwater nodig. Het is nu vooral van belang de continuïteit te bewaken. Arjan Wijnen projectmanager zorgadmini - stratie bij Maasziekenhuis Pantein Een goede registratie is essentieel om zicht te houden op de onkosten en om te declareren. Dat lijkt een vanzelfsprekendheid, maar dat is het niet voor alle zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis. in Dordrecht. De lijnen zijn korter en uren en kwaliteit zijn beter te bewaken. Begin met jaarcontracten Sluit niet direct meerjarenovereenkomsten af. Begin met jaarcontracten en evalueer daarna met betrokkenen hoe meerjarenovereenkomsten in te richten. En of de gecontracteerde leverancier inderdaad de beste partij blijkt. Volgens Vastenavond kun je bij hulpmiddelen de initiële situatie (vóór overheveling) in eerste instantie continueren mits je als inkoper kritisch blijft. Maak kwaliteit-, prijs- en volumeafspraken Maak afspraken over middelengebruik en dienstverlening buiten het ziekenhuis om. Doe dit op kwaliteits-, prijs- en volumeniveau. Tref hiervoor beheersmaatregelen en toets. Laat de leverancier rapporteren welke zorg er is geleverd, hij heeft hier immers het beste zicht op. Aansprakelijkheid Let op met aansprakelijkheid: waar liggen de risico s? Productaansprakelijkheid ligt in principe bij de leverancier, maar procesaansprakelijkheid bij het ziekenhuis. Dat is vooral bij de inkoop van thuiszorg van groot belang. Het ziekenhuis is ook verantwoordelijk van de kwaliteit van die zorg. Vergeet de zorgverzekeraar niet Vreemd genoeg schakelen inkopers nauwelijks met de zorgverzekeraar. Coöperatie VGZ spreekt vooral met financiële mensen, kwaliteitsfunctionarissen en medisch specialisten. Een gemiste kans, volgens Van den Broek. Beide inkopers hebben belang bij de beste prijzen. Spreek met de inkoper van de zorgverzekeraar, bekijk of contractoverheveling mogelijk is, of maak afspraken om de huidige situatie te handhaven. Communicatie Heb vooral aandacht voor het effect van ziekenhuisverplaatste zorg op de patiënt. Het gaat niet alleen om producteigenschappen. Juist met deze vorm van zorg raak je als inkoper ook aan het werkveld van de professional. De communicatie naar zowel professionals als patiënten vergt zorgvuldigheid. Je bent niet alleen Zoek collega s op die de zorg organiseren en/of verlenen en vraag de (gewenste) situatie uit. Het is de basis voor de op te stellen overeenkomst. Spreek je netwerk aan, zoek contact met collega ziekenhuizen. Ook gemeenten die steeds meer zorg in kopen (Wmo, AWBZ) hebben vaak dezelfde (beleids-)matige vraagstukken. Resultaten De voordelen van ziekenhuisverplaatste zorg zijn niet per se te kwantificeren, zegt Van den Broek. Voor de patiënt is het sowieso prettiger om thuis zorg te krijgen. Volgens Arjan Wijnen, projectmanager zorgadministratie bij Maasziekenhuis Pantein valt het vooralsnog mee met de besparing. De zorgproducten zijn erg algemeen. De prijs ervan is immers een gemiddelde. Dat betekent dat een patiënt soms minder en soms meer zorg krijgt voor dezelfde prijs. Ziekenhuisverplaatste zorg kan het aantal ligdagen verminderen, maar het omslagpunt van de waarde van het zorgproduct ligt (veelal) bij de zesde ligdag. Dus, zegt Wijnen, bij het terugbrengen van de ligduur van 8 naar 5 dagen kan het zo zijn dat de waardedaling van het zorgproduct groter is dan de financiële besparing. Vastenavond denkt dat besparingen wel haalbaar zijn. Ziekenhuisverplaatste zorg bevindt zich momenteel in een investeringsperiode, maar na verloop van tijd zullen de kosten neutraliseren. Er is zeker sprake van efficiencywinst doordat ziekenhuizen regie kunnen nemen, maar de termijn is lastig in te schatten. Afwachten is in ieder geval geen optie meer. Het is tijd voor te sorteren op de toekomst, of eigenlijk al het heden. De struisvogelstrategie helpt ziekenhuis en patiënt niet verder. En wil jij een struisvogel als regiehoudend partner? Ziekenhuisver plaatste zorg online Google op Afbakening hulpmiddelenzorg en medisch-specialistische zorg / ziekenhuisverplaatste zorg en open het Excel formulier van het CVZ voor een handig overzicht van welke hulpmiddelen onder ziekenhuisverplaatste zorg vallen. De NZA ontwikkelde een eenvoudige video voor patiënten waarin de route van ziekenhuisbezoek tot rekening (het DBC Zorgproduct) in beeld is gebracht. Niet alleen handig voor patiënten! van-rontgenfoto-tot-rekening Inskoop is benieuwd naar praktijkervaringen. Deel deze en ga de discussie met vakgenoten aan via LinkedIn NEVI Zorg. 16 oktober 2013

17 2in1 HET universeel te gebruiken EXTRA LOW HOSPITALBED image 3 wissner-bosserhoff Nederland B.V. Amstelwijckweg BB Dordrecht Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0)

18 nieuws column Is u iets opgevallen binnen uw vakgebied? Mail het naar Addie Bouwman werkt als zelfstandig projectmanager/adviseur. Outsourcen inkoopafdeling Een consultant van Intrakoop Services gaat twee dagen per week bij Stichting Valkenhof in Valkenswaard de inkoopfunctie oppakken. De betrokken inkoper van Stichting Valkenhof komt per 1 augustus in dienst van Intrakoop. Verder zal Intrakoop de raad van bestuur van de zorginstelling adviseren op strategisch inkoopniveau. Nieuwe bestuursleden NEVI Zorg Paul Schrijnemakers (per 16 mei) en Royan van Velse (per 1 juni) zijn toegetreden tot het bestuur van NEVI Zorg. Schrijnemakers is ruim vier jaar Manager Inkoop bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Inkoopnieuws via app Elke dag direct op de hoogte van het laatste inkoopnieuws. Het kan met de inkoop-app van Inkopers-Café. Download de app (IC) in de App store of Play Store. Nieuwe samenwerking DistriZorg wordt gevormd door een consortium van bedrijven die zich op verschillende logistieke aspecten in de zorg richten. Met DistriZorg slaan die bedrijven de handen ineen om de logistiek in de zorg op een integrale en innovatieve wijze aan te pakken. Zie ook distrizorg.nl. Agenda Functioneel specificeren en het opstellen van een Programma van Eisen en Kosten: 1250,- (volledig verzorgd, excl. BTW) Locatie: Hotel Groot Warnsborn, Arnhem Meer informatie: nen.nl International Supply Management Congress Kosten: 395,- Locatie: Beurs van Berlage, Amsterdam Meer informatie: nevi.nl Van Velse is Hoofd Inkoop & Logistiek bij het topklinische ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en docent Inkoop bij Intercollege Utrecht. Maatschappelijk verantwoord inkopen focus (+master) Kosten: 630,- (niet-leden: 725) Tweedaagse training: 1095,- (nietleden: 1295,-) Locatie: NBC, Nieuwegein Meer informatie: nevi.nl Meer interessante bijeenkomsten en trainingen op nevi.nl Driehoeksverhouding Ik kom uit de tijd van algebra en meetkunde. Vooral meetkunde heeft mij, vanwege mijn visuele eigenschappen en het denken in beeldspraken en metaforen, altijd geïnteresseerd. Neem nou de driehoek met de intrigerende relatie tussen de hoeken en de lengte van de zijden. Wijzig je de waarde van één hoek dan heeft dit altijd gevolgen voor de andere twee én de onderlinge afstand/zijden tussen de hoeken. In de gezondheidszorg bestaat er ook een driehoek: patiënt-ziekenhuis-zorgverzekeraar. Vanwege de onderlinge verhoudingen meestal gelijkzijdig getekend, alleen dat betwijfel ik nog wel eens. Neem als voorbeeld de invloed van de zorgverzekeraar op het aantal specifieke ingrepen dat een arts jaarlijks moet uitvoeren, wil er een contract/vergoeding met het ziekenhuis plaatsvinden. En herinnert u zich de heisa over de kosten van stomazakjes? Of de vergoeding van dure medicijnen voor bijzondere ziekten, die door patiëntenverenigingen in samenwerking met de media uiteindelijk is afgedwongen. Dus met het vergroten van de hoek, bijvoorbeeld door kwaliteit, efficiency of grootte vanwege samenwerking en bundeling, ontstaat meer invloed en een andere onderlinge dynamiek en machtsverhouding. Kenmerkend voor een driehoek is zijn stevigheid. Sterke, technische constructies hebben bijna altijd driehoekige vormen. In de dagelijkse Inkooppraktijk kunnen of worden projecten vaak ingewikkelder dan gepland, waardoor je in veelhoekige constructies belandt, gekenmerkt door instabiliteit. De uitdaging is weer driehoeken te vormen door onderlinge verbindingen te maken. Het resultaat is een samenwerking, een wederzijdse band, efficiency, afhankelijkheid, waardering, kwaliteit en een doelgerichte dynamiek. Daarom hou ik nog steeds van meetkunde en met name van driehoeken. 18 oktober 2013

19 Medical Vacuum Technology for Healthcare Professionals WIJ BIEDEN NIEUWE PERSPECTIEVEN Medische vacuümtechnologie speelt in ieder ziekenhuis en in iedere gezondheidsinstelling een cruciale rol. Onze medische vacuümsystemen en -oplossingen worden door medische deskundigen gebruikt om mensen te behandelen, te verzorgen en hun leven te redden. Medela heeft vijftig jaar ervaring met onderzoekgestuurde innovaties. Wij brengen expertise en wetenschappelijk onderzoek tot leven, voor u en uw patiënten, op het gebied van: Professionele vacuümsystemen Thoraxdrainage systemen Vloeistof beheersystemen Meer informatie over Medela en wat wij voor u kunnen betekenen, vindt u op Precious life - Progressive care

20 Vraagt u meer van uw leverancier? Miele Professional. Een zorg minder. Breedste leveringsprogramma in de markt en totaal leverancier voor: professionele was- en droogapparatuur professionele afwasapparatuur reinigings- en desinfectieapparatuur, sterilisatoren, karrenwas installaties Miele consumentenproducten Tevens: schaalvoordeel bij afsluiting van raamovereenkomsten eigen installatie-, service- en onderhoudsdienst interressante Total Cost of Ownership Voor meer informatie: Telefoon: (0347)

lastige kwesties 16 medische hulpmiddelen is de tijd rijp voor programma van eisen? 8 in opkomst: mhealth (zorg dat je er klaar voor bent!

lastige kwesties 16 medische hulpmiddelen is de tijd rijp voor programma van eisen? 8 in opkomst: mhealth (zorg dat je er klaar voor bent! Nummer 2 / april 2013 8 in opkomst: mhealth (zorg dat je er klaar voor bent!) 11 grote stappen in je carrière met een coachingtraject 16 medische hulpmiddelen is de tijd rijp voor programma van eisen?

Nadere informatie

foutloze zorg is onmenselijk

foutloze zorg is onmenselijk Nummer 5 / oktober 2012 16 40.000 euro besparing dankzij decubituspreventie 20 Bbijblijven : opmerkelijke innovaties 22 Zelfstandige klinieken 15% goedkoper Drosophila Melanogaster Fruitvliegjes legden

Nadere informatie

dossier: inkoop in profiel van de inkoper 3.0 Bonnen stempelen? Die tijd is voorbij 16 Een pleidooi voor de assortimentscoördinator

dossier: inkoop in profiel van de inkoper 3.0 Bonnen stempelen? Die tijd is voorbij 16 Een pleidooi voor de assortimentscoördinator Nummer 3. mei 2011 13 vind de weg door het doolhof van telecontrol 16 Een pleidooi voor de assortimentscoördinator 19 Pieter Luttik over verder kijken dan je neus lang is dossier: inkoop in 2021 profiel

Nadere informatie

samenwerking Waarom nog niet van de grond komt 10 Inkoop in de zorg als academisch keuzevak 18 Contractmanagement:

samenwerking Waarom nog niet van de grond komt 10 Inkoop in de zorg als academisch keuzevak 18 Contractmanagement: Nummer 6 / december 2012 10 Inkoop in de zorg als academisch keuzevak 14 Het jaar van de (herziene) gedragscodes 18 Contractmanagement: Ccontractmanagement: van papier naar praktijk Waarom samenwerking

Nadere informatie

Keuze vrijheid & schaal voordelen

Keuze vrijheid & schaal voordelen Nummer 2. april 2012 12 multidisciplinair TEAM BESLIST OVER ZESTIG VRIEZERS 14 EN... WAT GELEERD? TERUGBLIK NEVI Zorgcongres 19 Onderzoek implementatie innovaties Keuze vrijheid & schaal voordelen Kleinschalig

Nadere informatie

bespaard Genoeg kosten Special: Nevi zorggongres verder? 22 februari MELDMAAND vervalste medische hulpmiddelen

bespaard Genoeg kosten Special: Nevi zorggongres verder? 22 februari MELDMAAND vervalste medische hulpmiddelen Nummer 1. februari 2012 14 Zorg heeft behoefte aan alternatief kapitaal 20 Tonnen terugvorderen bij de belastingdienst 22 februari MELDMAAND vervalste medische hulpmiddelen Special: Nevi zorggongres Genoeg

Nadere informatie

Een blik tijdelijk personeel trek je niet zomaar open. 10 gebundelde kracht is halve kracht 17 inkoop is topsport 20 val kabinet kost de zorg geld

Een blik tijdelijk personeel trek je niet zomaar open. 10 gebundelde kracht is halve kracht 17 inkoop is topsport 20 val kabinet kost de zorg geld 2 mei 2010 Een blik tijdelijk personeel trek je niet zomaar open een uitgave van Axioma, Baarn ISSN 1572-1051 10 gebundelde kracht is halve kracht 17 inkoop is topsport 20 val kabinet kost de zorg geld

Nadere informatie

leasen De voors en tegens van

leasen De voors en tegens van 5 ok tober 2010 De voors en tegens van leasen 10 vier inkopers over werken buiten het ziekenhuis 14 managementinformatie: meten is weten 18 van 18 naar 33 recalls. hoe komt die stijging? een uitgave van

Nadere informatie

DECEMBER 2010. Pak je. autoriteit!

DECEMBER 2010. Pak je. autoriteit! 6 DECEMBER 2010 Pak je autoriteit! 12 NEVI ZORGCONGRES, 3 EN 4 FEBRUARI. MIS HET NIET! 18 VIJFTIG LABORATORIA IN ÉÉN BEHEERSYSTEEM 21 HOE ZETTEN ZIJ-INSTROMERS HUN ERVARING IN? Axioma Custom Media ISSN

Nadere informatie

UITBESTEDEN VAN DE CSA TNO KEURT OK S OP VEILIGHEID MAGAZIJNBEHEER IN HET GROENE HART ZIEKENHUIS ZIJN MEDIRISKS VANGNETCRITERIA UITVOERBAAR?

UITBESTEDEN VAN DE CSA TNO KEURT OK S OP VEILIGHEID MAGAZIJNBEHEER IN HET GROENE HART ZIEKENHUIS ZIJN MEDIRISKS VANGNETCRITERIA UITVOERBAAR? VAKBLAD VOOR MANAGERS VAN OPERATIEAFDELINGEN CHERRY PONSEN (KLINIEK KLEIN ROSENDAEL) SOMS MIS IK HET BLOED OP DE MUUR UITBESTEDEN VAN DE CSA TNO KEURT OK S OP VEILIGHEID MAGAZIJNBEHEER IN HET GROENE HART

Nadere informatie

Emeritor 15 jaar down to earth

Emeritor 15 jaar down to earth Emeritor 15 jaar down to earth denken, durven, doen en doorgaan emeritor the procurement solutions company www.emeritor.com emeritor the procurement solutions company Inhoudsopgave Voorwoord 5 Ontzorgen

Nadere informatie

bulletin nr 3 2009 Dé inkoopcoöperatie van de zorg

bulletin nr 3 2009 Dé inkoopcoöperatie van de zorg nr 3 2009 bulletin René Jansen (NMa) over gezonde concurrentie Extra aandacht medische artikelen Grensoverschrijdend inkopen Intrakoop jubileumdag Dé inkoopcoöperatie van de zorg Brocacef, het betere alternatief!

Nadere informatie

BULLETIN. Er is geen sector zo complex en spannend als de zorg. nr 2 2015. Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg

BULLETIN. Er is geen sector zo complex en spannend als de zorg. nr 2 2015. Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg nr 2 2015 BULLETIN André Wierdsma, expert verandermanagement: Er is geen sector zo complex en spannend als de zorg Energie aan- en afsluiten zonder zorgen Doelgericht op weg met flexibele inkoopconsultants

Nadere informatie

BULLETIN. nr 1 2015. Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg

BULLETIN. nr 1 2015. Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg nr 1 2015 BULLETIN Chiel Bos, voorzitter Programma Aanpak Verspilling in de Zorg: Besparing zit in voor de hand liggende zaken De 7 voordelen van kleinschalige distributie Succescases Zo halen we maximaal

Nadere informatie

Logistiek: uitbesteden of in eigen hand houden?

Logistiek: uitbesteden of in eigen hand houden? Logistiek: uitbesteden of in eigen hand houden? inskoop 5 OKTOBER / NOVEMBER 2008 SUCCESFACTOREN VOOR PROFESSIONALISERING INKOOPFUNCTIE 14 INKOOP IS DE SPIEGEL VAN VERKOOP 18 een uitgave van Axioma, Baarn

Nadere informatie

Zorgmarketing: ziel en zakelijkheid

Zorgmarketing: ziel en zakelijkheid Zorgmarketing: ziel en zakelijkheid Zorgmarketing: ziel en zakelijkheid De balans tussen ziel en zakelijkheid 2 De ziel De gezondheidszorg is een prachtige sector om in te werken. Het gaat ergens over.

Nadere informatie

Het kan écht: betere zorg voor minder geld. Sneller Beter - De logistiek in de zorg

Het kan écht: betere zorg voor minder geld. Sneller Beter - De logistiek in de zorg Het kan écht: betere zorg voor minder geld Sneller Beter - De logistiek in de zorg Eindrapportage TPG 7 juni 2004 Weet jij welke weg ik moet volgen? vroeg de haas aan de uil. Dat hangt er van af waar je

Nadere informatie

bulletin nr 4 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging

bulletin nr 4 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging nr 4 2013 bulletin Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging Inkoopsamenwerking biedt meer dan een scherpe inkoopprijs Stichting Valkenhof draagt de inkoopfunctie over aan

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Inkoop en contractmanagement Gratis rapport met waardevolle vakinformatie voor facility managers facilitaire inkoop, duurzaam inkopen - pag. 1/26 Contractmanagement is een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers

Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers nummer 1 2013 Praktijk is een uitgave van Maastricht Universitair Medisch Centrum+ voor huisartsen en andere verwijzers Blauwe Zorg is het nieuwe Groene Stroom Complementaire geneeskunde: integreren of

Nadere informatie

GEZONDHEIDSZORG. Ziekenhuizen lopen risico s met distributiesysteem medische gassen. Bronovo verbouwt en pleegt nieuwbouw

GEZONDHEIDSZORG. Ziekenhuizen lopen risico s met distributiesysteem medische gassen. Bronovo verbouwt en pleegt nieuwbouw 2014 11 GEZONDHEIDSZORG Ziekenhuizen lopen risico s met distributiesysteem medische gassen Bronovo verbouwt en pleegt nieuwbouw Planning- en registratie in de gehandicaptenzorg Balans in woningaanbod kwetsbare

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

bulletin nr 3 2011 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg

bulletin nr 3 2011 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg nr 3 2011 bulletin Sam van Buuren Online is met minder geld meer doen Online diensten voor betere inkoop Met kwaliteit kosten reduceren Inkoper en leverancier gaan voor dikke 8 Intrakoop, de inkoopcoöperatie

Nadere informatie

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl

Forte#11. Jaargang 04, april 2009 - www.pianoo.nl - info@pianoo.nl Forte#11 Inkoopsamenwerking, een kwestie van organiseren 06 ICT met de i van inkoop 08 Rijksbouwmeester: Weg met die strenge eisen 10 Leidraad aanbesteden: professionele standaard 12 Hoe werf je inkoopprofessionals?

Nadere informatie

OUTSOURCING 3TIPS VOOR OPTIMALE OUTSOURCING DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS. Nr.1/augustus 2010

OUTSOURCING 3TIPS VOOR OPTIMALE OUTSOURCING DE MOGELIJKHEDEN ZIJN EINDELOOS. Nr.1/augustus 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/augustus 2010 Strategische oplossingen in procesmanagement OUTSOURCING 3TIPS VOOR OPTIMALE OUTSOURCING Samenwerking

Nadere informatie

Special Analytical Bank

Special Analytical Bank Community for banking, insurance & finance BANKING REVIEW. NL www.bankingreview.nl SEPTEMBER 2014 Wim Meijer: Een goed klantbeeld geeft macht 4 CrossingMinds@Nyenrode * De bank van de toekomst * Modellen

Nadere informatie

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring

dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid zorg op maat featuring dit is een bijlage bij de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid NR. 4 DECEMBER 2013 zorg op maat Alleen als we samen ons best blijven doen houden we

Nadere informatie

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt

Omdat we nog twee gescheiden entiteiten zijn, was het noodzakelijk dat het pakket gescheiden financiën ondersteunt Winter 2013 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 36 Een van de belangrijkste eisen was dat het systeem gebruiksvriendelijk is Omdat we nog twee gescheiden

Nadere informatie