Ontmoetingsmiddag 10 juni

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontmoetingsmiddag 10 juni"

Transcriptie

1 Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking Nummer 21 mei 2006 Inhoud: Blz. Ontmoetingsmiddag 10 juni 1 VTV Leiden 2 Programma 10 juni 3 Rondmail 4 Enquête 4 Themadag 25 maart 5 Foto s op internet 5 Algemene ledenvergadering 5 De Brugspin 6 Uitgaansdag 9 september 6 Wie neemt straks de zorg over? 6 Column 7 Ontmoetingsmiddag 10 juni Ook zo n zin in een informatieve en gezellige middag??? Kom dan zaterdagmiddag 10 juni a.s. naar Swetterhage, waar wij in samenspraak met de Stichting Vrije Tijd en Vorming uit Leiden, een gezellig samenzijn voor u hebben georganiseerd. U zult die middag royaal geïnformeerd worden over de tal van vrijetijds- en vormingsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, die er geboden worden. Plaats van handeling Wanneer : in het restaurant en in de zaal van de Herberg Swetterhage Blankaartweg 2 te Zoeterwoude : zaterdag 10 juni a.s. van tot uur Aanmelden s.v.p. voor 26 mei a.s. per , schriftelijk of telefonisch bij Alida de Jongstraat KS Alphen aan den Rijn telefoon

2 Wat heeft VTV Leiden te bieden? Clubs, cursussen, sport, sociёteiten, evenementen, theatergroepen enz. enz. Het VTV organiseert vrijetijd, vorming en ontspanning voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is heel veel te doen! Te veel om op te noemen. VTV-consulent Vrijetijdscentrum "Centrum Club 58" Gabriël Metzustraat AJ Leiden T F E De consulent vrijetijdsbesteding: van veel markten thuis Als je consulent bent bij het VTV probeer je de juiste activiteiten voor de verschillende doelgroepen van de grond te krijgen of goed draaiende te houden. Je zorgt voor de randvoorwaarden en houdt contact met vrijwilligers, en reageert op hun vragen. Als het even kan kom je regelmatig op de clubs of de activiteit en praat je ook met de deelnemers. Je zorgt dat er voldoende informatie over de activiteiten is te verkrijgen en dat die informatie bij de mensen komt die dat (eventueel) nodig hebben. Dan hebben we het alleen over de eigen activiteiten van het VTV Steeds vaker speelt de consulent de rol van de ambassadeur, die het vrijetijdswerk voor mensen met een verstandelijke handicap in de regio promoot. In de regio Zuid-Holland Noord zijn ook andere organisaties actief met vrije tijd voor mensen met een handicap. De consulent geeft daar regelmatig adviezen en helpt randvoorwaarden te creëren. Ook werkt de consulent, als specialist in de vrijetijdsbesteding, steeds vaker samen met zorgaanbieders. Een goede consulent is ook actief bezig met het zoeken naar 'witte plekken': plaatsen of doelgroepen waar tot op heden nog weinig (voor) te doen was. En daar blijft het niet bij: feesten organiseren, deskundigheidsbevordering verzorgen, fondsen werven: de consulent heeft een heel veelzijdig en afwisselend beroep

3 Vrijwilligers bij het VTV Helpen met zinvolle vrijetijdsbesteding Wat zou het VTV zijn zonder vrijwilligers? In het gehele gebied Zuid-Holland Noord zijn bij het VTV zo'n vijfhonderd medewerkers op vrijwillige basis actief. Als vrijwilliger verzin je activiteiten, je regelt heel veel praktische zaken en je bent (meestal) wekelijks bij de activiteit aanwezig om de deelnemers te begeleiden waar dat nodig is. Voor die deelnemers en voor ouders of begeleiders ben je vaak in eerste instantie het aanspreekpunt. Vakkrachten zijn gespecialiseerd in een bepaalde activiteit, zoals bijvoorbeeld handenarbeid, sport, toneel, muziek of schilderen. Zij hebben de nodige kennis opgedaan op dat gebied en geven cursussen of workshops samen met andere vrijwilligers. Vaak hoor je dat de directheid, het enthousiasme en de openheid van de deelnemers sterk motiverend werkt voor de vrijwilligers. Neem alleen al het enthousiaste onthaal bij binnenkomst op de club. Het leuke van het vrijwilligerswerk is ook dat je vaak onderling een soort vriendenclub ziet ontstaan. Het feit dat je mensen met een verstandelijke handicap helpt met een zinvolle Vrijetijdscentrum "Centrum Club 58" vrijetijdsbesteding is natuurlijk ook een belangrijke motivatie. Het VTV zoekt vrijwilligers en vakkrachten: Ruim vijfhonderd vrijwilligers: dat is een grote club mensen. Toch zijn er nog altijd mensen nodig! Doe je mee? UITNODIGING voor een creatieve, informatieve maar bovenal gezellige middag Na het succes van vorig jaar met het Shantykoor uit Katwijk, organiseren wij op zaterdag 10 juni a.s. in samenspraak met VTV Leiden een creatieve, informatieve maar bovenal gezellige middag voor al onze leden met hun familieleden. Ook de bewoners van Swetterhage met de begeleiding zijn ook nu weer van harte uitgenodigd. Voor wie de VTV Leiden nog niet kent ; zij organiseren in het hele gebied Zuid -Holland Noord o.a. clubs, cursussen, evenementen en theatergroepen. Kort gezegd er wordt vorming en ontspanning voor mensen met een verstandelijke beperking gegeven. In hun uitvoerig programmaboekje wordt tekst en uitleg gegeven wat er allemaal te doen is en ik kan u verzekeren, dat is heel veel. Een aantal vakkrachten te samen met wel zo n 500 vrijwilligers organiseren activiteiten op het gebied van sport, handenarbeid, toneel, muziek en schilderen. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit : uur Ontvangst met een kopje koffie of limonade uur Opening met een presentatie van sportieve mogelijkheden uur Optreden Streetdance uur Meeleeftheater uur Pauze uur Presentatie VTV Leiden uur Optreden Streetdance uur Afsluiting met DJ Muziek en dans te samen; hopelijk geeft dat zoveel inspiratie dat die middag de voetjes van de vloer gaan en er zo een heel ontspannen sfeer ontstaat. Tussendoor bestaat er voor de kinderen ook de mogelijkheid om geschminkt te worden en kan er naar eigen idee geknutseld worden. De entree is vrij; wel vragen wij u ons te berichten met hoeveel personen u die 10 juni onze gast zult zijn. Laat u dit, of per of via een kaartje, ons dit nog even weten. Hopelijk tot ziens die 10 e juni in het Restaurant en in de zaal van de Swetterhage Groep Blankaartweg 2 Zoeterwoude - 3 -

4 Om de zoveel tijd wordt er een mail rondgestuurd door Hans de Bruyn met de laatste nieuwtjes rond het PGB. Als het mogelijk is zal deze mail opgenomen worden in ons blad. Hans weet veel over het PGB. Op is informatie te vinden en kunnen aan hem vragen worden gesteld over het PGB. Nummer Passend Onderwijs Dat een term worden die we de komende jaren nog veel gaan tegenkomen. Een term namelijk die de kern moet vormen van de plannen van de minister van onderwijs rond de herijking van de zorg. In deze Rondmail wat onderwijs zaken die toch ook weer allemaal een link hebben naar AWBZ/PGB. Ik nodig jullie in ieder geval uit om de website te bezoeken en daar mee te praten, ervaringen te delen en vooral je te informeren over of er voor onze kinderen met een speciale onderwijsbehoefte echt wat ten goede gaat veranderen. In de bijlage een formulier waarop u ervaringen kunt delen. Inclusion in Connecticut Het heeft even geduurd voordat deze Rondmail op de mail ging. Een erg drukke periode achter de rug waarin ondergetekende ook mee is geweest met een studiereis naar de VS. Als actief ouder/bestuurslid mocht ik mee met de FvO delegatie. We waren in goed gezelschap van o.a. bestuurders/ouders van de VIM, de CG-raad, Cinop en een delegatie van een vooruitstrevende zorgaanbieder uit Noord-Holland Esdege Reigersdaal. Als je dan op een school komt waar de verwijzing naar het (aangepaste) toilet met een duidelijk pictogram + braille is aangegeven dan kan het alleen maar goed komen. We hebben het dan ook echt meegemaakt: kinderen die in Nederland in het Cluster onderwijs (1, 2, 3 en 4) zouden zitten gaan gewoon samen met hun buurtgenootjes naar school. Dat samen naar school gaan heeft ook echt een betekenis: als het nodig is dan heeft een leerling 1 op 1 begeleiding. Organiseren wij voor onze zoon integratie en participatie door via PGB begeleiding in te kopen en hem aan de maatschappij deel te laten nemen, we hebben op o.a. 2 highschools gezien dat buddy s die rol heel natuurlijk op zich nemen. Ze zijn er voor de kwetsbare leerling in de pauze, bij het samen deelnemen aan schoolsport toernooien en zelfs in het weekend. Vanuit de organisaties zal er de komende tijd nog meer ervaringen over inclusief onderwijs in de VS op papier gezet worden. Wij gaan er voor om onderwijs en zorg (PGB) samen en passend in een voor ieder kind zo gewoon mogelijke omgeving te realiseren Nummer Inspirerend Amerika Op de FvO site (www.fvo.nl) staat onder commentaar: Elke ouder wil zelf goed onderwijs kunnen kiezen voor zijn kind. Maar in Nederland is dat niet vanzelfsprekend. Hans de Bruijn, bestuurder bij de VOGG: "Ik kreeg kippenvel toen ik in Amerika zag dat leerlingen met een vergelijkbare beperking als mijn eigen zoon gewoon naar de highschool gaan en optrekken met hun buddy's." Op de downloadpagina van staat het reisverslag dat Hillie Beumer (FvO) (samen met Wim van Kempen en ondergetekende) gemaakt heeft. Beetje stom om het zelf te zeggen maar het is zeer zeker de moeite waard om het door te lezen. Kijk onder de rubriek Passend Onderwijs. Brief Indicatiestelling Helaas blijkt dat van elke10 bezwaarschriften van ouders met betrekking tot indicatiestelling van mensen met verstandelijke beperkingen waarover door de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) wordt geadviseerd, er 6 gedeeltelijk of geheel gegrond worden verklaard. Bezwaar maken lijkt te lonen! Staat in een brief van de FvO over de indicatiestelling. De hele brief is te lezen via de download pagina. Nog een klein stukje: In de praktijk ontstaat nu het probleem dat ouders van kinderen van bijvoorbeeld 14 jaar geen ondersteunende begeleiding krijgen als zij aangeven niet overbelast te zijn, terwijl de zorg en ondersteuning die zij vragen duidelijk geen gebruikelijke zorg meer is. Enquête Als deze Nieuws van de Afdeling in uw bus valt is de telefonische enquête die we hebben gehouden onder onze leden gereed. Ook u bent waarschijnlijk gebeld door één van ons. Wij danken u voor uw medewerking en het meedenken. Iedereen die heeft gemeld mee te willen werken aan een actieve afdeling zal na de zomerperiode een uitnodiging krijgen voor een voorlichtingsavond. De enquête formulieren zijn verzameld en worden verwerkt. De uitslag en conclusies zullen worden gepresenteerd in een speciale uitgave van Nieuws van de Afdeling

5 Op zaterdag 25 maart j.l. werd een themadag gehouden over communicatie tussen Cliënten / cliëntenvertegenwoordigers en zorgverleners. Deze dag werd georganiseerd door de VOGG Bollenstreek. In het organisatieteam zaten ook 2 vertegenwoordigers van de VOGG Alphen aan den Rijn-Leiden e.o. De dag werd gehouden in het gebouw Het Kruispunt op het terrein van s Heerenloo locatie Willem van de Bergh te Noordwijk. Er was een vol programma dat om uur van start ging en afgesloten werd om uur. Tijdens de middagpauze werden we getrakteerd op een lunch in het Restaurant. De kosten werden voor het grootste deel gedekt door diverse sponsors. Er waren zo n 150 ouders, professionals en cliënten. Ook was de politiek vertegenwoordigd door een wethouder van Noordwijkerhout. Ronny Dierendonck uit Gent opende het programma met een verhaal over de verbinding tussen het hoofd (=ratio) en het hart (=emotie). Verder had hij na de lunch een ludieke voorstelling met het Eerste Hulp Bij Ouderparticipatie koffertje. Ouders / verwanten en professionals gingen 2 keer rond de tafel om een onderwerp uit te diepen dat later weer centraal werd teruggekoppeld. Prof. Dr. Geert van Hove van de vakgroep Orthopedagogiek universiteit Gent hield twee lezingen over wie is er verantwoordelijk voor mijn zoon, dochter, broer of zus en Het familie-interview. De onderstaande werktekst werd aan het eind van de dag uitgedeeld aan de bezoekers. Dialoog en samenwerking met ouders van kinderen met speciale noden: Werktekst Geert Van Hove, Prof. Dr. Universiteit Gent Vakgroep Orthopedagogiek. 1. een schets in de tijd. Het is slechts sinds de tachtiger jaren dat er in de praktijk en literatuur een begin werd gemaakt van het samenwerken met ouders van kinderen met speciale noden. Ze namen vol goede bedoelingen de ondersteuning over van de ouders en familie. In een eerste periode tijdens de topdagen van de eugenetische beweging ging men ervan uit dat vooral in arme/marginale gezinnen de ouders een zeer negatieve invloed op de kinderen hadden. In een volgende fase is het overnemen veel meer te situeren in het geloof in de meerwaarde van een aangepaste omgeving en een professionele aanpak. Velen onder ons kennen nog de praktijk (tot midden de jaren 70 schering en inslag) waarbij ouders gevraagd werden om bij internaatsopname van hun kind de eerste weken geen contact met het kind te zoeken, opdat het kind zou kunnen wennen aan zijn nieuwe thuis. Meer kunt u vinden op internet: doc/dialoog.pdf Meer foto s op internet Tot nu heeft u maar enkele foto s kunnen vinden op onze fotopagina. Er zijn nu meer foto s opgezet vooral van onze laatste uitgaansdag. U kunt er komen via onze website onder ledeninformatie. Hier moet u uw lidnummer en de postcode invullen (uw lidnummer staat op de adressticker). Klik daarna op fotoarchief. U kunt ook foto s bijbestellen. U bestelt deze dan via (dus niet via de VOGG). Algemene ledenvergadering Op 19 oktober 2006 wordt weer onze algemene jaarvergadering gehouden. Reserveer deze avond alvast in uw agenda. Op deze avond zal naast de vaste punten ook een nieuw plan van aanpak worden gepresenteerd. Hieraan wordt nog druk gewerkt. In tegenstelling tot de twee eerdere plannen, die een looptijd hadden tot twee jaar, heeft dit plan een onbeperkte looptijd. Het is de bedoeling dat de uitslag van de enquête weerklinkt in dit plan zodat we ons meer kunnen richten op wat wij als leden van de VOGG willen. En leerzame en goed georganiseerde dag waar alle aanwezigen hun voordeel mee kunnen doen. Nogmaals de complimenten aan de mensen van de VOGG Bollenstreek. Meer informatie in Raakpunt no 237 mei 2006 blz

6 In Ter Aar is een bijzondere winkel die wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. Naast de verkoop worden in het atelier naast de winkel de mooiste beelden en schildersdoeken gemaakt. Bij de Brugspin werken per dag een verschillend aantal mensen. Iedereen vanuit zijn of haar mogelijkheden. De werkzaamheden zijn divers o.a.: Een keramiekgroep waar diverse voorwerpen worden gemaakt van bijvoorbeeld chamotteklei. Verder worden mallen gevuld met gietklei tot ware kunstvoorwerpen en wordt keramiek geglazuurd. Andere mensen maken weer schalen, dieren of heksenmutsen. Ook is er een kaarsengroep waar bijvoorbeeld kaarsen worden gegoten in diverse vormen. Ook zandkaarsen staan op het programma. In de winkel worden de diverse, in het atelier gemaakte voorwerpen en schilderstukken, verkocht. Ook elders gemaakte producten worden hier verkocht zoals kaarten, textiel, houten speelgoed, poppen, geborduurde handdoeken en washandjes, etc. Er kunnen artikelen naar eigen wensen en op bestelling worden geleverd. Wel moet hierbij rekening worden gehouden met een levertijd. Al met al zeker de moeite waard om eens een bezoek te brengen aan de Brugspin. De Brugspin is gevestigd aan het Lindenplein 2a te Ter Aar. Tel Openingstijden: Maandag uur Dinsdag t.m. Vrijdag uur Zaterdag uur Uitgaansdag Zet u het alvast in uw agenda!!!! Zaterdag 9 september a.s. organiseren wij weer onze gezellige familiedag en hopen u dan met de naaste gezinsleden, te ontmoeten. Vorig jaar, met de boottocht vanuit Alkmaar naar de Zaanse Schans en het bezoek aan Artis was prima geslaagd en een ieder was lovend. Als er al een wanklank te horen was, ging die voornamelijk over het overvolle programma. Ook onze penningmeester fluisterde ons in het oor, dat wij het dit jaar wat rustiger aan moeten doen; maar daarmee bedoelt zij iets heel anders! Het programma en de bestemming voor onze uitgaansdag kan ik nog niet onthullen, maar het belooft weer een heel afwisselende en smaakvolle dag te worden. Een dag die alleen maar slaagt, als u er bij bent! De uitgaansdag biedt ook voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten; immers daar is zo n familiedag bij uitstek geschikt voor. Onze uitnodiging met verdere details kunt u in juni tegemoet zien. Noteert u zaterdag 9 september alvast?! Met een hartelijke groet He organisatiecomité WIE NEEMT STRAKS DE ZORG OVER? VOGG afdeling Bollenstreek organiseert een thema-avond op dinsdag 13 juni 2006 in de Mariënhof, Oranjelaan 98 te Lisse. Om uur staat de koffie klaar en de avond begint om en zal tot ca uur duren. De gastspreekster voor de thema-avond is mevrouw Riek Ansems, projectmedewerkster. Haar taak is o.a. het geven van voorlichting aan groepen. Zij werkt op het Landelijk Bureau van de VOGG te Utrecht. Mevrouw Ansems heeft veel deskundigheid verworven rondom dit thema. Zij zal naast een boeiende inleiding ook veel antwoorden kunnen geven op vragen die bij ongetwijfeld bij u leven. Heeft u, heb jij, nog vragen vooraf aan deze avond, bel dan gerust naar Riet Janssen, tel (voorzitter VOGG Bollenstreek)

7 Column De Pantoffelheld Heel vaak hebben mensen een idee of een oordeel over iets, wat echter totale onzin blijkt. Neem nou als je anderen vertelt dat je zoon verstandelijk gehandicapt is. Bijna gelijktijdig meent en weet die ander dat die zorg je je leven lang zal achtervolgen. Natuurlijk is dat waar, maar met de eventuele andere kinderen is de zorg toch niet anders? En met het komen van de kleinkinderen komen de zorgen over het nageslacht van het nageslacht er nog eens gratis bovenop. Nu wil ik de zorg voor ons verstandelijk gehandicapt kroos niet bagatelliseren maar in vergelijking met de zorg voor onze normaal ogenden is deze toch niet anders? Kinderen zijn een zegen en (vanzelfsprekend) een zorg. Zorg en zorgen hebben is gewoon heel menselijk en volkomen normaal. Ik heb jullie weleens verteld dat onze zoon nu alweer een tijdje in een Gezinsvervangend tehuis (GVT) woont. Het wil trouwens maar niet lukken om daar met elkaar een wat eigentijdsere naam voor te verzinnen, maar dat terzijde. Juist omdat hij zo slecht kan communiceren (als wij erbij zijn) baart het je zorgen hoe hij het regelt als wij niet in de buurt zijn. Ineens blijkt dan echter dat zijn vermogen om dingen duidelijk te maken weldegelijk groter is dan wij denken. Meneer vindt het met ons erbij wel gemakkelijk als wij het woord voor hem doen. Ineens moeten wij, als wij in de buurt zijn, hem helpen met dingen die hij met een heel klein beetje moeite gewoon zelf kan. Zo ook bijvoorbeeld het je duidelijk maken wat hij wel of niet wil. Toen Jan pas in het GVT woonde, kwam hij ieder weekend naar huis. s Zaterdagsmorgens haalden we hem op en op zondagmiddag brachten we hem weer terug. Hij sliep dan één avond thuis en wij maar denken dat hij dat geweldig vond. Het bleek anders. Wij vonden het prachtig en hij paste zich aan. Laatst kwam hij weer thuis en normaal doet hij dan gelijk zijn pantoffels aan. Nu echter niet. Demonstratief hield hij zijn schoenen aan. Toen wij vroegen waarom, maakte hij opzijn manier duidelijk dat hij terugging naar de jongens. Hij wilde niet blijven en al helemaal niet blijven slapen. Hij wilde nog wel een kopje soep en wat lekkere broodjes, maar verder viel er niet te onderhandelen. Hij ging terug! Er overkomt je met de tijd ook een begripsverandering. Eerst was thuis ons huis en nu is thuis voor hem het GVT. Dus als wij zeggen dat hij s avonds thuis slaapt, dan moeten we hem niet in zijn oude bed bij ons boven stoppen. Zo zijn we niet getrouwd. Dus weigert hij gewoon botweg z n pantoffels aan te doen en houdt hij vol naar de jongens te gaan. We geven toe dat het even duurde voor het aloude kwartje viel, maar uiteindelijk kwam de boodschap toch over. Als we hem nu op zaterdagmiddag weer terugbrengen, lijkt het wel of hij onderweg steeds vrolijker wordt. En in het GVT loopt hij gelijk naar zijn eigen kamer en trekt gelijk z n pantoffels aan met zo n trots gezicht van: Kijk vader, hier woon ik en HIER draag ik mijn pantoffels. En als ons dat duidelijk is, dan mogen we wat hem betreft gelijk weer vertrekken. Hij loopt vast naar de voordeur en houdt die uitnodigend voor ons open. Of we maar weer willen gaan. Hij zwaait (iets te) enthousiast nog een paar keer, maar daarna houdt hij het voor gezien. Hij is alweer naar binnen, onze pantoffelheld Jan Eradus vader van Jan jr. (26 jaar ds) - 7 -

8 Gegevens Afdeling Naam: VOGG Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o. Oprichtingsdatum: 24 april 2002 Postadres: Douw van der Kraplaan BT Voorschoten Telefoon: (H Kok) (B Roeleveld) Giro: t.n.v. Internet : Bestuur: Voorzitter Secretaris Penningmeester leden Medewerkers: Bestuurszaken: Archief Jaarvergadering Ledenadministratie Fondsen Plan van Aanpak Kascommissie Landelijk: VOGG Alphen ad Rijn - Leiden Dijkwacht EK Leiderdorp Hans Kok Huub van Schie Marijke Roeleveld-Schadee Floor van de Loo Lian van Loon-Marinus Joke van Ammers Joke van den Hout Alex van Loon Lia van Berkel Marijke Roeleveld-Schadee Hans Kok Huub van Schie VOGG Maliebaan 71H 3508 AG Utrecht tel Consulent Z-Holland: Desiree Pardon Ambachtsherenweg VL Zoeterwoude Redactie: Volkerak DH Alphen a.d. Rijn columnist Jan Eradus Drukwerk: Taken en werkgroepen Informatie: Hans Kok Redactie NvdA Marijke Roeleveld-Schadee Themanummers Internet Hans Kok Ontmoeting: Ontmoetingsdagen Uitgaansdag Lia van Berkel PR en Pers: Ledenwerving Voorlichting Publicaties Netwerken : Floor van de Loo Marijke Roeleveld-Schadee Contactouders Joke van Ammers Joke van den Hout Floor van de Loo Adoptie Huub van Schie Belangenbehartiging : RfvO Joke van Ammers Adviedraad Geh. Beleid Leiden Alex van Loon Lian van Loon-Marinus WZW Cliëntenbelangen - 8 -

Nummer 18 December 2005

Nummer 18 December 2005 Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking Nummer 18 December 2005 Inhoud: Nagekomen foto 2 Uitleg over de website 2 5 Nieuw boekje Jan Eradus 5 Rondmail

Nadere informatie

Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o.

Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o. Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o. Jaarvergadering 5 oktober 2004 Op deze avond om 20.00 uur zullen we onze jaarlijkse

Nadere informatie

Uitnodiging Ledenvergadering met presentatie over PGB nieuwe stijl. Op dinsdag 17 juni

Uitnodiging Ledenvergadering met presentatie over PGB nieuwe stijl. Op dinsdag 17 juni Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o. Uitnodiging Ledenvergadering met presentatie over PGB nieuwe stijl. Op dinsdag 17

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Informatie Vrijwilligerswerk 1 Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.vtvmiddenholland.nl E-mail info@vtvmiddenholland.nl

Nadere informatie

www.vogg-al.nl Nummer 23 september 2006

www.vogg-al.nl Nummer 23 september 2006 Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking www.vogg-al.nl Nummer 23 september 2006 Dit blad verschijnt 1 maal per kwartaal Kopij aanleveren voor iedere

Nadere informatie

Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o.

Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o. Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o. Nummer 12 februari 2005 Inhoud Muzikale ontmoetingsdag Blz. 2 Uitgaansdag 2005-02-02

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

www.kansplusrijnstreek.nl Nummer 41 mei 2011

www.kansplusrijnstreek.nl Nummer 41 mei 2011 Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten Afdeling Rijnstreek www.kansplusrijnstreek.nl Nummer 41 mei 2011 Inhoud: Blz. Uitnodiging jaarvergadering 1 Broers en zussen Rijn- en Bollenstreek 2 Ontmoetingsdag

Nadere informatie

Informatie Vrijwilligerswerk

Informatie Vrijwilligerswerk Bloemendaalsweg 68 2804 AB Gouda Telefoon 0182 527 566 Fax 0182 532 942 Internet www.deklupgouda.nl E-mail info@deklupgouda.nl Informatie Vrijwilligerswerk Welkom bij De Klup Om wat voor reden dan ook

Nadere informatie

Informatie tweede clubperiode 2012

Informatie tweede clubperiode 2012 Informatie tweede clubperiode 2012 De eerste clubperiode van 2012 zit er alweer op. Voor je ligt het nieuwe clubboekje van Bureau Vrije Tijd voor het tweede half jaar van 2012! De clubperiode loopt deze

Nadere informatie

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap

De Winckelsteegh. voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap De Winckelsteegh voor mensen met een ernstig verstandelijke handicap Maak kennis met De Winckelsteegh Wil je deze brochure lezen in eenvoudige taal? Zoek de plaatjes van het vergrootglas. Daaronder staan

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o.

Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o. Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke beperking Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o. Nummer 15 Juni 2005 Inhoud: Rondmail 2 Een terugblik op onze muzikale ontmoeting

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. DVD presentatie GGMD ism SUDO 22 januari 2013. LEVEN MET EEN PSCYHISCH PROBLEEM voor doven en slechthorenden

NIEUWSBRIEF. DVD presentatie GGMD ism SUDO 22 januari 2013. LEVEN MET EEN PSCYHISCH PROBLEEM voor doven en slechthorenden NIEUWSBRIEF Voorzitter: Op 22 januari 2013 was er lezing in het gebouw GGMD te Utrecht gehouden, helaas was de opkomst bedroevend te laag misschien wegens sneeuw. Toch heeft Anouska van GGMD presentatie

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE OF MEERVOUDIGE HANDICAP

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE OF MEERVOUDIGE HANDICAP Ondersteuning bij werk en activiteiten ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE OF MEERVOUDIGE HANDICAP Voorpagina: Arthur Klous houdt van zijn werk in een kopieerwinkel. Ik heb het hier uitstekend

Nadere informatie

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar.

Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) We luisteren naar elkaar. Vrijdag 10 juni 2016 Agenda 15 t/m 17 juni Kamp groep 8 24 juni Onderbouwdag (groep 1 t/m 4 is vrij) Regel van de week: We luisteren naar elkaar. Storing bij het versturen van e-mails Afgelopen week hebben

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Dagbesteding Bijzonder

Dagbesteding Bijzonder Dagbesteding Bijzonder Bijzonder biedt dagbesteding met een kleinschalig karakter. Hierdoor is er veel tijd voor persoonlijke aandacht, en sta je als mens centraal. De cliënt moet zich hier thuis en beschermd

Nadere informatie

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia

Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia Naam: Emil Idema Klas: B1D Schooljaar: 2009/2010 Naam van de school: Jan Arentsz Titel: Stage verslag Naam en adres van het bedrijf: Hollandia archeologen, Tuinstraat 27a, 1544 RS Zaandijk Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gewoon meedoen! www.estinea.nl

Gewoon meedoen! www.estinea.nl Gewoon meedoen! Hoe wil jij meedoen? Dat vragen we aan iedereen die bij Estinea komt voor ondersteuning bij wonen, werken of leren. Meedoen in de samenleving - op je eigen niveau en je eigen manier - levert

Nadere informatie

Telefonische Enquête VOGG

Telefonische Enquête VOGG April Mei 2006 Juni 2006 Voorwoord Dit verslag gaat over de telefonische enquête, opgesteld door het bestuur van VOGG Alphen aan den Rijn - Leiden. Dit bestuur heeft na een periode van een jaar waarin

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor

Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord. Nieuwe leidinggevenden bij SDW stellen zich voor SDWNIEUWS Informatie voor cliënten, ouders en cliëntvertegenwoordigers oktober 2010 BELANGRIJKE Informatie voor jou, lees dit blad goed! Directeur/bestuurder Peter Meijs aan het woord > Lees verder op

Nadere informatie

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2

Info Bron. Weekoverzicht Zaterdag en zondag. Dinsdag 16-2 Woensdag 17-2 Donderdag 18-2 Info Bron Amersfoort-Vathorst 11 februari 2016 Uitgave 24, jaargang 8 Colofon: Redactie: MT, Catherine van Dord en Astrid Vianen Redactieadres: Infobron@obsatlantis.nl InfoBron is een informatiebulletin

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten

Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten Nieuwsbrief Panel Samen Leven Panel van mensen met een verstandelijke beperking en hun directe naasten December 2010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stayokay Wereldweekend

Stayokay Wereldweekend Stayokay Wereldweekend 2009 1. Wat is het Stayokay Wereldweekend? Het Wereldweekend voor gezinnen die wel een opkikker kunnen gebruiken Samen met Humanitas en het Rode Kruis nodigt Stayokay 200 gezinnen

Nadere informatie

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling.

Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Leerzaam, leuk, nieuwe contacten opgedaan, nieuwe ideeën. Het open Space concept is geweldig. Met een rugzakje vol info ga ik naar huis, veel gesprekken, leuke manier van middagvulling. Ontspannen maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan

Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan Agenda: 24-11-2015 Nieuwsbrief Koning Willem-Alexanderschool Locatie Peter Zuidlaan Nieuws vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, *24 november tweede sint-filmpje 26 november schoen zetten *1 december

Nadere informatie

april ma cito herfstleerlingen gr t/m 14-4 project vr nieuwsbrief 16 cito herfstleerlingen groep 1

april ma cito herfstleerlingen gr t/m 14-4 project vr nieuwsbrief 16 cito herfstleerlingen groep 1 11 maart 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 14 Agenda maart zo 20-3-16 kerk schooldienst do 24-3 16 Nieuwsbrief 15 vr 25-3-16 Goede Vrijdag ma 28-3-16 Tweede Paasdag april ma 4-4-16 cito herfstleerlingen gr.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Nummer 35 juli 2009

Nummer 35 juli 2009 Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten Afdeling Rijnstreek www.kansplusrijnstreek.nl Nummer 35 juli 2009 Dit blad verschijnt 1 maal per kwartaal Kopij aanleveren voor iedere 15 e van de maanden: Februari,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In dit nummer: Sportdag 24 april. Trek aan de Bel. Belangrijke data. Cultuurweek. Kennisavond. Jaargang 20 - nummer 13 maart 2015

Nieuwsbrief. In dit nummer: Sportdag 24 april. Trek aan de Bel. Belangrijke data. Cultuurweek. Kennisavond. Jaargang 20 - nummer 13 maart 2015 Nieuwsbrief Jaargang 20 - nummer 13 maart 2015 Rosmalen, 12 maart 2015. Beste ouders/ verzorgers, Op vrijdagochtend 24 april staat onze jaarlijkse sportdag gepland op sportcomplex De Groote Wielen van

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

Het VTV organiseert in de zomervakantie allerlei leuke activiteiten waar zowel kinderen, jongeren als volwassen aan kunnen deelnemen.

Het VTV organiseert in de zomervakantie allerlei leuke activiteiten waar zowel kinderen, jongeren als volwassen aan kunnen deelnemen. Voor wie zijn de activiteiten bedoeld? Het is zomervakantie van maandag 13 juli t/m zondag 23 augustus. De reguliere VTV activiteiten gaan in deze periode niet door. Het VTV organiseert in de zomervakantie

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking 1 Er zíjn in zorg Ieder mens is uniek. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak wat meer hulp nodig om hun eigen,

Nadere informatie

www.vogg-al.nl Nummer 24 december 2006

www.vogg-al.nl Nummer 24 december 2006 Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking www.vogg-al.nl Nummer 24 december 2006 Dit blad verschijnt 1 maal per kwartaal Kopij aanleveren voor iedere

Nadere informatie

VTV Zomeractiviteiten 2012

VTV Zomeractiviteiten 2012 VTV Zomeractiviteiten 2012 Voor wie zijn de activiteiten bedoeld? Voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 t/m 20 jaar met een verstandelijke beperking. Mocht uw kind ouder of jonger zijn, maar wel

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 2 De Wet maatschappelijke ondersteuning 13 Ben je ouder dan 18 jaar? Woon je in je eigen

Nadere informatie

Onbeperkt Actief Deventer

Onbeperkt Actief Deventer Onbeperkt Actief Deventer Korte karakteristiek In verschillende wijken in Deventer is een aanpak ontwikkeld waarin gewone wijkbewoners samen activiteiten ondernemen met wijkbewoners met een verstandelijke

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking

Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM. voor mensen met een beperking Activiteitenprogramma DAGBESTEDING CASTRICUM voor mensen met een beperking Overzicht activiteiten maandag ochtend bakken, computer dinsdag ochtend tekenen & schilderen, creatief met papier, winkel, computer

Nadere informatie

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September

De nieuwsbrief van 7 september 2012. Datum Activiteit Voor wie September Overzicht activiteiten september 2012 De nieuwsbrief van 7 september 2012 Datum Activiteit Voor wie September Di. 11-09 Aangekondigde BHV oefening Gr 1-8 Di. 11-09 Informatie-ochtend Ouders van potentiële

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015

Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015 Nn Nieuwsbrief mei/juni/juli 16 162015 Nog maar enkele weken De meivakantie ligt net achter ons maar met een schuin oog kijken we alweer naar de komende periode. Nog maar 9 weken en dan begint de zomervakantie!

Nadere informatie

Kalender oktober en november

Kalender oktober en november obs De Phoenix Week 40-2015 Beste ouder(s)/verzorger(s), De afgelopen weken zijn er verschillende activiteiten geweest waarvan u in deze nieuwsbrief een verslag kunt lezen. Volgende week woensdag begint

Nadere informatie

Verslag bezoek leden klankbordgroep De Draai cliënten aan het Vierkant in Zuid Scharwoude op maandag 21 maart 2011

Verslag bezoek leden klankbordgroep De Draai cliënten aan het Vierkant in Zuid Scharwoude op maandag 21 maart 2011 Verslag bezoek leden klankbordgroep De Draai cliënten aan het Vierkant in Zuid Scharwoude op maandag 21 maart 2011 Aanwezig: Riet Snijders, Hannie Jonker, Peter Krom, Jeffrin Pipper, Ferry Duursma en Jens

Nadere informatie

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING

Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Trots op je vak! Hoe ben je dat, blijf je dat en hoe word je dat? UITNODIGING Dinsdag 10 november 2015 Vanaf 12.00 uur Grolsch Veste Colosseum 65 7521 PP ENSCHEDE (ingang kanaalzijde) Om kennis over de

Nadere informatie

Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop

Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop Aanvraagformulier activiteitensubsidie structureel gemeente Nieuwkoop Heeft u moeite met het invullen van het formulier of wilt u een toelichting geven op uw aanvraag? Neemt u dan contact op met de gemeente

Nadere informatie

Bulletin. Kath Basisschool De Triangel. Datum: 21 november Bijlages: Kies ouderbrief Kies leerlingbrief Kies toestemmingsformulier

Bulletin. Kath Basisschool De Triangel. Datum: 21 november Bijlages: Kies ouderbrief Kies leerlingbrief Kies toestemmingsformulier Bulletin Kath Basisschool De Triangel Gerard Terborghstraat 1 \ 7545 BV Enschede \ telefoon 053 483 70 60 E-mail info-triangel@skoe.nl \ Internet www.skoe.nl/detriangel \ Directeur: Mevr. A.A.M. Frieser-Scholten

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Autisme; eigen kracht door steun Begeleiding binnen het gemeentelijk domein

Autisme; eigen kracht door steun Begeleiding binnen het gemeentelijk domein Autisme; eigen kracht door steun Begeleiding binnen het gemeentelijk domein Begeleiding en Jeugdzorg gaan in januari 2015 over naar de gemeente. Autisme als beperking komt steeds meer in beeld, maar autisme

Nadere informatie

A G E N D A. Project DANS Inloopochtend als afsluiting van het project DANS. 15.00 uur begin van de voorjaarsvakantie

A G E N D A. Project DANS Inloopochtend als afsluiting van het project DANS. 15.00 uur begin van de voorjaarsvakantie W E E K B R I E F 24 19 februari 2016 Datum Omschrijving A G E N D A 16, 18 en 23 februari Definitieve adviesgesprekken VO voor groep 8 Woensdag 24 februari 8.30 9.30 uur Project DANS Inloopochtend als

Nadere informatie

#3. Zuidwest drenthe in beweging.

#3. Zuidwest drenthe in beweging. APR 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: van en met elkaar leren! Het lijkt misschien een vorm van een Loesje (Liefde is:

Nadere informatie

Thuis in de Hoeksche Waard

Thuis in de Hoeksche Waard 1 Thuis in de Hoeksche Waard 2 De rust en ruimte van de Hoeksche Waard is onze plek, ons thuis. Hier betekenen wij al bijna vijftig jaar met kleinschalige zorg iets groots in het persoonlijke leven van

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

Nummer 20 februari 2006

Nummer 20 februari 2006 Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking www.vogg-al.nl Nummer 20 februari 2006 Inhoud: Blz. Telefonische enquête 1 Rondmail 2 Even voorstellen. Frida

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

De derde editie van de nieuwsbrief

De derde editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 3 Jaargang 2 13-10 - 2011 www.olivijn.almere-speciaal.nl De derde editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode Nieuws vanuit de directie Nieuws vanuit de ouderraad Nieuws

Nadere informatie

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers

Stichting Autstede Onvergetelijk. Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Onvergetelijk Informatiepakket voor deelnemers Stichting Autstede Stichting Autstede houdt zich bezig met het organiseren van weekendopvang voor gezinnen met kinderen met een stoornis

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18

21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 Agenda 21 mei 2016 schooljaar 2015/2016 nr. 18 mei ma 23-5-16 studiemiddag KIJK groep 1 en 2 vrij wo 25-5-16 Schoolfotograaf do 26-5-16 juffen- en meestersfeest (om 13.00 uit) juni do 2-6-16 kunstroute

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang

Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Nieuwsbrief 2, februari 2015 3 e jaargang Inhoud 28 februari grote bijeenkomst: Liever een goede buur Vrijwillige bijdrage 2015 Kascommissie Maandelijkse inloop 7 maart Nieuws activiteitengroep Divers

Nadere informatie

Voor iedereen die onze Goejanverwelle een warm hart toedraagt,

Voor iedereen die onze Goejanverwelle een warm hart toedraagt, 191007 Hekendorp Nieuwsbrief 3 Voor iedereen die onze Goejanverwelle een warm hart toedraagt, Door wat gestoei met virussen, is deze nieuwsbrief wat later, des te meer kunnen we vertellen... Het lijkt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Week 44 Datum: 30-10-2015

NIEUWSBRIEF Week 44 Datum: 30-10-2015 9ww NIEUWSBRIEF Week 44 Datum: 30-10-2015 Beste ouders, We hopen dat u een goede Herfstvakantieweek heeft gehad. Aan de kinderen en onszelf merkten wij dat het goed heeft gedaan deze onderbreking. De accu

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3)

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) We zijn volop bezig met het project. Er worden workshops gegeven. Sommige groepen gaan op excursie. We

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag)

Nieuwsbrief. De ouderavondplanning via SafeSchool staat open vanaf: Tijdstip: 0.00 uur (in de nacht van dinsdag op woensdag) februari 2015 Jaargang 5, nr. 6 Nieuwsbrief In dit nummer: Ouderavonden: Aanmelden ouderavonden Even voorstellen 1 2 Website 3 Kerstmarkt 4 Rabo Clubkas Campagne Interessante informatie: Maandag 23 maart

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg

Vrijwillige hulp Maatjes Ontmoeten Mantelzorg Met elkaar, voor elkaar! Vrijwillige hulp Vrijwilligers zijn mannen en vrouwen die om een ander denken. Zij voelen zich betrokken bij hun medemens. Vrijwilligerswerk is voor hen een keuze. Ze zijn blij

Nadere informatie

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal

Datum: zaterdag 2 april Tijd: 20.00-24.00 uur Locatie: Mendelcollege, Pim Mulierlaan 4, Haarlem. Kosten: 8 euro voorverkoop, 10 euro aan de zaal Nieuwsbrief Jaargang 5, nummer 2 EXTRA EDITIE 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April 2 April Groot Internationaal Dansfeest Dit jaar is er geen Festival Internationale dans in Noord-Holland.

Nadere informatie

Waarover gaat deze handreiking?

Waarover gaat deze handreiking? Waarover gaat deze handreiking? Als je zorg en ondersteuning nodig hebt, is het belangrijk dat jouw wensen worden opgeschreven in een zorgplan. Een zorgplan maak je samen met mensen die dicht bij je staan

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Doras

Vrijwilligerswerk bij Doras Welzijn Ouderen Thuisadministratie Vrijwilligerswerk bij Doras Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Vrijwilligerswerk bij Doras Doras

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Gastles muziek groep 5/6

Gastles muziek groep 5/6 Openbare Dalton Basisschool De Wetelaar Zanderskamp 95 6983 CG, Doesburg tel: 0313 474292 www.wetelaar.nl e-mail: wetelaar@gmail.com Schooljaar 2014 2015 02 maart 2015 Inhoud: Pagina 1: Daltondag Aanmelden

Nadere informatie

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden?

Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Help jij studerend Groningen gezond ouder te worden? Word actief! Zowel bij de ACLO als bij haar verenigingen kun je actief worden door in commissies of in een bestuur te gaan. Op die manier ontwikkel

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Mogen wij u voorstellen?

Mogen wij u voorstellen? 1 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NUMMER 2 In dit nummer Mogen wij u voorstellen? Digitale piano HVG De Lier op bezoek Donatie Hofland van Geest Beursvloer Westland Informatie-avond 29 oktober Workshop Creatief

Nadere informatie

Intro Geachte ouders/ verzorgers, Trefwoord Week 2 en 3 (9 t/m 20 januari): Een goed begin

Intro Geachte ouders/ verzorgers, Trefwoord Week 2 en 3 (9 t/m 20 januari): Een goed begin Intro Geachte ouders/ verzorgers, Wij kijken terug op een goed 2016, waarin we goede onderwijsresultaten hebben behaald met de kinderen en een veilige school zijn geweest voor leerlingen, teamleden en

Nadere informatie

Jaargang 2017 Uitgave 1 (januari, februari en maart 2017) Wist je dat?

Jaargang 2017 Uitgave 1 (januari, februari en maart 2017) Wist je dat? Nieuwsbrief Jaargang 2017 Uitgave 1 (januari, februari en maart 2017) Regio Leiden en omstreken, Bollenstreek en Rijnstreek. Stichting Vrijetijdsbesteding, Thuishulp en Vormingsactiviteiten Gabriël Metzustraat

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Dancing queens and kings!

NIEUWSBRIEF. Dancing queens and kings! NIEUWSBRIEF Dancing queens and kings! De disco was weer een feestje! Dansen, meezingen, lekker stoer doen of heerlijk kletsen, in polonaise de aula door, bij de DJ s checken of je lievelingsliedje nog

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 2de jaargang nr. 3 Zomer 2015 INHOUDSOPGAVE

NIEUWSBRIEF. 2de jaargang nr. 3 Zomer 2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord Verslag Familiedag 30 mei jl Website Medical Alert Oproep Vriendenboekje Steun hard nodig Conferentie SMs, Birmingham 2015 Evenementen Tips VOORWOORD Voor u "ligt" de 3de Nieuwsbrief,

Nadere informatie

Maatschappelijke Stage Jac. P. Thijsse College

Maatschappelijke Stage Jac. P. Thijsse College Maatschappelijke Stage Jac. P. Thijsse College Afgelopen weken hebben de leerlingen van 3H, 3V de maatschappelijke stage doorlopen. In deze nieuwsbrief geven wij een verslag van de activiteiten 3H en 3V.

Nadere informatie

0035-0910 Werkplaats : Fermento (Alkmaar) Tijdsvraag : 2 uur, dinsdag, donderdag of vrijdag van 09:00-11:00 uur, of woensdag van 09:00-13:00 uur.

0035-0910 Werkplaats : Fermento (Alkmaar) Tijdsvraag : 2 uur, dinsdag, donderdag of vrijdag van 09:00-11:00 uur, of woensdag van 09:00-13:00 uur. Vrijwilligers Scorlewald Een inventarisatie van Wensen 14 februari 2011 Maatjes gezocht: Scorlewalders zitten te springen om jouw hulp! Samen iets leuks ondernemen je krijgt er veel voor terug! Er even

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Januari 2004 Evaluatie Plan van Aanpak

Jaarverslag 2004 Januari 2004 Evaluatie Plan van Aanpak Jaarverslag 2004 Januari 2004 Evaluatie Plan van Aanpak 2002 2004 Nadat het nieuwe afdelingsbestuur van start was gegaan op 24 april 2002 hebben we onze ambities verwoord in een plan van aanpak dat een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 21-01-2014

Nieuwsbrief 21-01-2014 Nieuwsbrief 21-01-2014 Beste ouders, De Inspirerende leeromgeving In de brief van 16 januari heeft u kunnen lezen over de Inspirerende Leeromgeving en de plannen die er liggen om verbetering in ons schoolgebouw

Nadere informatie

19 oktober 2015 nr. 25

19 oktober 2015 nr. 25 19 oktober 2015 nr. 25 De eerste periode van het nieuwe seizoen zit er alweer op. Tijd om u even bij te praten. We blikken terug op het zevende jeugdkamp, er is een bijdrage van de activiteitencommissie

Nadere informatie

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten

Woensdag 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Activiteitenkrant augustus 2015 12 en 19 augustus Bustocht en Pannenkoeken eten Bij Pannenkoekenboerderij De Ponthoeve in Vianen Kijk voor meer informatie in deze krant. ZOMERMARKT 2015 GROOT SUCCES. Mooi

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Bijlage: Huisgenoten gezocht St. wooninitiatief Villande Apeldoorn Speurdersmenu en Schatten van Zutphen

Bijlage: Huisgenoten gezocht St. wooninitiatief Villande Apeldoorn Speurdersmenu en Schatten van Zutphen Nieuwsbrief nummer 15 17 Mei 2016 Pagina 1 van 2 Inhoudsopgave: Algemeen: Oproep! Algemeen: Oproep! Algemeen: Gezocht Ouderraad leden. SO: Nogmaals aankondiging wisseling data handelingsplan bespreking

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Voor iedereen plezier! Een overzicht van alle vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door St. Myosotis Westland.

Voor iedereen plezier! Een overzicht van alle vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door St. Myosotis Westland. Voor iedereen plezier! Een overzicht van alle vrijetijdsactiviteiten georganiseerd door St. Myosotis Westland. Myosotis organiseert vrijetijdsbesteding in het Westland voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie