Ontmoetingsmiddag 10 juni

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontmoetingsmiddag 10 juni"

Transcriptie

1 Vereniging van ouders en verwanten van mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking Nummer 21 mei 2006 Inhoud: Blz. Ontmoetingsmiddag 10 juni 1 VTV Leiden 2 Programma 10 juni 3 Rondmail 4 Enquête 4 Themadag 25 maart 5 Foto s op internet 5 Algemene ledenvergadering 5 De Brugspin 6 Uitgaansdag 9 september 6 Wie neemt straks de zorg over? 6 Column 7 Ontmoetingsmiddag 10 juni Ook zo n zin in een informatieve en gezellige middag??? Kom dan zaterdagmiddag 10 juni a.s. naar Swetterhage, waar wij in samenspraak met de Stichting Vrije Tijd en Vorming uit Leiden, een gezellig samenzijn voor u hebben georganiseerd. U zult die middag royaal geïnformeerd worden over de tal van vrijetijds- en vormingsactiviteiten voor mensen met een verstandelijke beperking, die er geboden worden. Plaats van handeling Wanneer : in het restaurant en in de zaal van de Herberg Swetterhage Blankaartweg 2 te Zoeterwoude : zaterdag 10 juni a.s. van tot uur Aanmelden s.v.p. voor 26 mei a.s. per , schriftelijk of telefonisch bij Alida de Jongstraat KS Alphen aan den Rijn telefoon

2 Wat heeft VTV Leiden te bieden? Clubs, cursussen, sport, sociёteiten, evenementen, theatergroepen enz. enz. Het VTV organiseert vrijetijd, vorming en ontspanning voor mensen met een verstandelijke beperking. Er is heel veel te doen! Te veel om op te noemen. VTV-consulent Vrijetijdscentrum "Centrum Club 58" Gabriël Metzustraat AJ Leiden T F E De consulent vrijetijdsbesteding: van veel markten thuis Als je consulent bent bij het VTV probeer je de juiste activiteiten voor de verschillende doelgroepen van de grond te krijgen of goed draaiende te houden. Je zorgt voor de randvoorwaarden en houdt contact met vrijwilligers, en reageert op hun vragen. Als het even kan kom je regelmatig op de clubs of de activiteit en praat je ook met de deelnemers. Je zorgt dat er voldoende informatie over de activiteiten is te verkrijgen en dat die informatie bij de mensen komt die dat (eventueel) nodig hebben. Dan hebben we het alleen over de eigen activiteiten van het VTV Steeds vaker speelt de consulent de rol van de ambassadeur, die het vrijetijdswerk voor mensen met een verstandelijke handicap in de regio promoot. In de regio Zuid-Holland Noord zijn ook andere organisaties actief met vrije tijd voor mensen met een handicap. De consulent geeft daar regelmatig adviezen en helpt randvoorwaarden te creëren. Ook werkt de consulent, als specialist in de vrijetijdsbesteding, steeds vaker samen met zorgaanbieders. Een goede consulent is ook actief bezig met het zoeken naar 'witte plekken': plaatsen of doelgroepen waar tot op heden nog weinig (voor) te doen was. En daar blijft het niet bij: feesten organiseren, deskundigheidsbevordering verzorgen, fondsen werven: de consulent heeft een heel veelzijdig en afwisselend beroep

3 Vrijwilligers bij het VTV Helpen met zinvolle vrijetijdsbesteding Wat zou het VTV zijn zonder vrijwilligers? In het gehele gebied Zuid-Holland Noord zijn bij het VTV zo'n vijfhonderd medewerkers op vrijwillige basis actief. Als vrijwilliger verzin je activiteiten, je regelt heel veel praktische zaken en je bent (meestal) wekelijks bij de activiteit aanwezig om de deelnemers te begeleiden waar dat nodig is. Voor die deelnemers en voor ouders of begeleiders ben je vaak in eerste instantie het aanspreekpunt. Vakkrachten zijn gespecialiseerd in een bepaalde activiteit, zoals bijvoorbeeld handenarbeid, sport, toneel, muziek of schilderen. Zij hebben de nodige kennis opgedaan op dat gebied en geven cursussen of workshops samen met andere vrijwilligers. Vaak hoor je dat de directheid, het enthousiasme en de openheid van de deelnemers sterk motiverend werkt voor de vrijwilligers. Neem alleen al het enthousiaste onthaal bij binnenkomst op de club. Het leuke van het vrijwilligerswerk is ook dat je vaak onderling een soort vriendenclub ziet ontstaan. Het feit dat je mensen met een verstandelijke handicap helpt met een zinvolle Vrijetijdscentrum "Centrum Club 58" vrijetijdsbesteding is natuurlijk ook een belangrijke motivatie. Het VTV zoekt vrijwilligers en vakkrachten: Ruim vijfhonderd vrijwilligers: dat is een grote club mensen. Toch zijn er nog altijd mensen nodig! Doe je mee? UITNODIGING voor een creatieve, informatieve maar bovenal gezellige middag Na het succes van vorig jaar met het Shantykoor uit Katwijk, organiseren wij op zaterdag 10 juni a.s. in samenspraak met VTV Leiden een creatieve, informatieve maar bovenal gezellige middag voor al onze leden met hun familieleden. Ook de bewoners van Swetterhage met de begeleiding zijn ook nu weer van harte uitgenodigd. Voor wie de VTV Leiden nog niet kent ; zij organiseren in het hele gebied Zuid -Holland Noord o.a. clubs, cursussen, evenementen en theatergroepen. Kort gezegd er wordt vorming en ontspanning voor mensen met een verstandelijke beperking gegeven. In hun uitvoerig programmaboekje wordt tekst en uitleg gegeven wat er allemaal te doen is en ik kan u verzekeren, dat is heel veel. Een aantal vakkrachten te samen met wel zo n 500 vrijwilligers organiseren activiteiten op het gebied van sport, handenarbeid, toneel, muziek en schilderen. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit : uur Ontvangst met een kopje koffie of limonade uur Opening met een presentatie van sportieve mogelijkheden uur Optreden Streetdance uur Meeleeftheater uur Pauze uur Presentatie VTV Leiden uur Optreden Streetdance uur Afsluiting met DJ Muziek en dans te samen; hopelijk geeft dat zoveel inspiratie dat die middag de voetjes van de vloer gaan en er zo een heel ontspannen sfeer ontstaat. Tussendoor bestaat er voor de kinderen ook de mogelijkheid om geschminkt te worden en kan er naar eigen idee geknutseld worden. De entree is vrij; wel vragen wij u ons te berichten met hoeveel personen u die 10 juni onze gast zult zijn. Laat u dit, of per of via een kaartje, ons dit nog even weten. Hopelijk tot ziens die 10 e juni in het Restaurant en in de zaal van de Swetterhage Groep Blankaartweg 2 Zoeterwoude - 3 -

4 Om de zoveel tijd wordt er een mail rondgestuurd door Hans de Bruyn met de laatste nieuwtjes rond het PGB. Als het mogelijk is zal deze mail opgenomen worden in ons blad. Hans weet veel over het PGB. Op is informatie te vinden en kunnen aan hem vragen worden gesteld over het PGB. Nummer Passend Onderwijs Dat een term worden die we de komende jaren nog veel gaan tegenkomen. Een term namelijk die de kern moet vormen van de plannen van de minister van onderwijs rond de herijking van de zorg. In deze Rondmail wat onderwijs zaken die toch ook weer allemaal een link hebben naar AWBZ/PGB. Ik nodig jullie in ieder geval uit om de website te bezoeken en daar mee te praten, ervaringen te delen en vooral je te informeren over of er voor onze kinderen met een speciale onderwijsbehoefte echt wat ten goede gaat veranderen. In de bijlage een formulier waarop u ervaringen kunt delen. Inclusion in Connecticut Het heeft even geduurd voordat deze Rondmail op de mail ging. Een erg drukke periode achter de rug waarin ondergetekende ook mee is geweest met een studiereis naar de VS. Als actief ouder/bestuurslid mocht ik mee met de FvO delegatie. We waren in goed gezelschap van o.a. bestuurders/ouders van de VIM, de CG-raad, Cinop en een delegatie van een vooruitstrevende zorgaanbieder uit Noord-Holland Esdege Reigersdaal. Als je dan op een school komt waar de verwijzing naar het (aangepaste) toilet met een duidelijk pictogram + braille is aangegeven dan kan het alleen maar goed komen. We hebben het dan ook echt meegemaakt: kinderen die in Nederland in het Cluster onderwijs (1, 2, 3 en 4) zouden zitten gaan gewoon samen met hun buurtgenootjes naar school. Dat samen naar school gaan heeft ook echt een betekenis: als het nodig is dan heeft een leerling 1 op 1 begeleiding. Organiseren wij voor onze zoon integratie en participatie door via PGB begeleiding in te kopen en hem aan de maatschappij deel te laten nemen, we hebben op o.a. 2 highschools gezien dat buddy s die rol heel natuurlijk op zich nemen. Ze zijn er voor de kwetsbare leerling in de pauze, bij het samen deelnemen aan schoolsport toernooien en zelfs in het weekend. Vanuit de organisaties zal er de komende tijd nog meer ervaringen over inclusief onderwijs in de VS op papier gezet worden. Wij gaan er voor om onderwijs en zorg (PGB) samen en passend in een voor ieder kind zo gewoon mogelijke omgeving te realiseren Nummer Inspirerend Amerika Op de FvO site (www.fvo.nl) staat onder commentaar: Elke ouder wil zelf goed onderwijs kunnen kiezen voor zijn kind. Maar in Nederland is dat niet vanzelfsprekend. Hans de Bruijn, bestuurder bij de VOGG: "Ik kreeg kippenvel toen ik in Amerika zag dat leerlingen met een vergelijkbare beperking als mijn eigen zoon gewoon naar de highschool gaan en optrekken met hun buddy's." Op de downloadpagina van staat het reisverslag dat Hillie Beumer (FvO) (samen met Wim van Kempen en ondergetekende) gemaakt heeft. Beetje stom om het zelf te zeggen maar het is zeer zeker de moeite waard om het door te lezen. Kijk onder de rubriek Passend Onderwijs. Brief Indicatiestelling Helaas blijkt dat van elke10 bezwaarschriften van ouders met betrekking tot indicatiestelling van mensen met verstandelijke beperkingen waarover door de Federatie van Ouderverenigingen (FvO) wordt geadviseerd, er 6 gedeeltelijk of geheel gegrond worden verklaard. Bezwaar maken lijkt te lonen! Staat in een brief van de FvO over de indicatiestelling. De hele brief is te lezen via de download pagina. Nog een klein stukje: In de praktijk ontstaat nu het probleem dat ouders van kinderen van bijvoorbeeld 14 jaar geen ondersteunende begeleiding krijgen als zij aangeven niet overbelast te zijn, terwijl de zorg en ondersteuning die zij vragen duidelijk geen gebruikelijke zorg meer is. Enquête Als deze Nieuws van de Afdeling in uw bus valt is de telefonische enquête die we hebben gehouden onder onze leden gereed. Ook u bent waarschijnlijk gebeld door één van ons. Wij danken u voor uw medewerking en het meedenken. Iedereen die heeft gemeld mee te willen werken aan een actieve afdeling zal na de zomerperiode een uitnodiging krijgen voor een voorlichtingsavond. De enquête formulieren zijn verzameld en worden verwerkt. De uitslag en conclusies zullen worden gepresenteerd in een speciale uitgave van Nieuws van de Afdeling

5 Op zaterdag 25 maart j.l. werd een themadag gehouden over communicatie tussen Cliënten / cliëntenvertegenwoordigers en zorgverleners. Deze dag werd georganiseerd door de VOGG Bollenstreek. In het organisatieteam zaten ook 2 vertegenwoordigers van de VOGG Alphen aan den Rijn-Leiden e.o. De dag werd gehouden in het gebouw Het Kruispunt op het terrein van s Heerenloo locatie Willem van de Bergh te Noordwijk. Er was een vol programma dat om uur van start ging en afgesloten werd om uur. Tijdens de middagpauze werden we getrakteerd op een lunch in het Restaurant. De kosten werden voor het grootste deel gedekt door diverse sponsors. Er waren zo n 150 ouders, professionals en cliënten. Ook was de politiek vertegenwoordigd door een wethouder van Noordwijkerhout. Ronny Dierendonck uit Gent opende het programma met een verhaal over de verbinding tussen het hoofd (=ratio) en het hart (=emotie). Verder had hij na de lunch een ludieke voorstelling met het Eerste Hulp Bij Ouderparticipatie koffertje. Ouders / verwanten en professionals gingen 2 keer rond de tafel om een onderwerp uit te diepen dat later weer centraal werd teruggekoppeld. Prof. Dr. Geert van Hove van de vakgroep Orthopedagogiek universiteit Gent hield twee lezingen over wie is er verantwoordelijk voor mijn zoon, dochter, broer of zus en Het familie-interview. De onderstaande werktekst werd aan het eind van de dag uitgedeeld aan de bezoekers. Dialoog en samenwerking met ouders van kinderen met speciale noden: Werktekst Geert Van Hove, Prof. Dr. Universiteit Gent Vakgroep Orthopedagogiek. 1. een schets in de tijd. Het is slechts sinds de tachtiger jaren dat er in de praktijk en literatuur een begin werd gemaakt van het samenwerken met ouders van kinderen met speciale noden. Ze namen vol goede bedoelingen de ondersteuning over van de ouders en familie. In een eerste periode tijdens de topdagen van de eugenetische beweging ging men ervan uit dat vooral in arme/marginale gezinnen de ouders een zeer negatieve invloed op de kinderen hadden. In een volgende fase is het overnemen veel meer te situeren in het geloof in de meerwaarde van een aangepaste omgeving en een professionele aanpak. Velen onder ons kennen nog de praktijk (tot midden de jaren 70 schering en inslag) waarbij ouders gevraagd werden om bij internaatsopname van hun kind de eerste weken geen contact met het kind te zoeken, opdat het kind zou kunnen wennen aan zijn nieuwe thuis. Meer kunt u vinden op internet: doc/dialoog.pdf Meer foto s op internet Tot nu heeft u maar enkele foto s kunnen vinden op onze fotopagina. Er zijn nu meer foto s opgezet vooral van onze laatste uitgaansdag. U kunt er komen via onze website onder ledeninformatie. Hier moet u uw lidnummer en de postcode invullen (uw lidnummer staat op de adressticker). Klik daarna op fotoarchief. U kunt ook foto s bijbestellen. U bestelt deze dan via (dus niet via de VOGG). Algemene ledenvergadering Op 19 oktober 2006 wordt weer onze algemene jaarvergadering gehouden. Reserveer deze avond alvast in uw agenda. Op deze avond zal naast de vaste punten ook een nieuw plan van aanpak worden gepresenteerd. Hieraan wordt nog druk gewerkt. In tegenstelling tot de twee eerdere plannen, die een looptijd hadden tot twee jaar, heeft dit plan een onbeperkte looptijd. Het is de bedoeling dat de uitslag van de enquête weerklinkt in dit plan zodat we ons meer kunnen richten op wat wij als leden van de VOGG willen. En leerzame en goed georganiseerde dag waar alle aanwezigen hun voordeel mee kunnen doen. Nogmaals de complimenten aan de mensen van de VOGG Bollenstreek. Meer informatie in Raakpunt no 237 mei 2006 blz

6 In Ter Aar is een bijzondere winkel die wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. Naast de verkoop worden in het atelier naast de winkel de mooiste beelden en schildersdoeken gemaakt. Bij de Brugspin werken per dag een verschillend aantal mensen. Iedereen vanuit zijn of haar mogelijkheden. De werkzaamheden zijn divers o.a.: Een keramiekgroep waar diverse voorwerpen worden gemaakt van bijvoorbeeld chamotteklei. Verder worden mallen gevuld met gietklei tot ware kunstvoorwerpen en wordt keramiek geglazuurd. Andere mensen maken weer schalen, dieren of heksenmutsen. Ook is er een kaarsengroep waar bijvoorbeeld kaarsen worden gegoten in diverse vormen. Ook zandkaarsen staan op het programma. In de winkel worden de diverse, in het atelier gemaakte voorwerpen en schilderstukken, verkocht. Ook elders gemaakte producten worden hier verkocht zoals kaarten, textiel, houten speelgoed, poppen, geborduurde handdoeken en washandjes, etc. Er kunnen artikelen naar eigen wensen en op bestelling worden geleverd. Wel moet hierbij rekening worden gehouden met een levertijd. Al met al zeker de moeite waard om eens een bezoek te brengen aan de Brugspin. De Brugspin is gevestigd aan het Lindenplein 2a te Ter Aar. Tel Openingstijden: Maandag uur Dinsdag t.m. Vrijdag uur Zaterdag uur Uitgaansdag Zet u het alvast in uw agenda!!!! Zaterdag 9 september a.s. organiseren wij weer onze gezellige familiedag en hopen u dan met de naaste gezinsleden, te ontmoeten. Vorig jaar, met de boottocht vanuit Alkmaar naar de Zaanse Schans en het bezoek aan Artis was prima geslaagd en een ieder was lovend. Als er al een wanklank te horen was, ging die voornamelijk over het overvolle programma. Ook onze penningmeester fluisterde ons in het oor, dat wij het dit jaar wat rustiger aan moeten doen; maar daarmee bedoelt zij iets heel anders! Het programma en de bestemming voor onze uitgaansdag kan ik nog niet onthullen, maar het belooft weer een heel afwisselende en smaakvolle dag te worden. Een dag die alleen maar slaagt, als u er bij bent! De uitgaansdag biedt ook voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten; immers daar is zo n familiedag bij uitstek geschikt voor. Onze uitnodiging met verdere details kunt u in juni tegemoet zien. Noteert u zaterdag 9 september alvast?! Met een hartelijke groet He organisatiecomité WIE NEEMT STRAKS DE ZORG OVER? VOGG afdeling Bollenstreek organiseert een thema-avond op dinsdag 13 juni 2006 in de Mariënhof, Oranjelaan 98 te Lisse. Om uur staat de koffie klaar en de avond begint om en zal tot ca uur duren. De gastspreekster voor de thema-avond is mevrouw Riek Ansems, projectmedewerkster. Haar taak is o.a. het geven van voorlichting aan groepen. Zij werkt op het Landelijk Bureau van de VOGG te Utrecht. Mevrouw Ansems heeft veel deskundigheid verworven rondom dit thema. Zij zal naast een boeiende inleiding ook veel antwoorden kunnen geven op vragen die bij ongetwijfeld bij u leven. Heeft u, heb jij, nog vragen vooraf aan deze avond, bel dan gerust naar Riet Janssen, tel (voorzitter VOGG Bollenstreek)

7 Column De Pantoffelheld Heel vaak hebben mensen een idee of een oordeel over iets, wat echter totale onzin blijkt. Neem nou als je anderen vertelt dat je zoon verstandelijk gehandicapt is. Bijna gelijktijdig meent en weet die ander dat die zorg je je leven lang zal achtervolgen. Natuurlijk is dat waar, maar met de eventuele andere kinderen is de zorg toch niet anders? En met het komen van de kleinkinderen komen de zorgen over het nageslacht van het nageslacht er nog eens gratis bovenop. Nu wil ik de zorg voor ons verstandelijk gehandicapt kroos niet bagatelliseren maar in vergelijking met de zorg voor onze normaal ogenden is deze toch niet anders? Kinderen zijn een zegen en (vanzelfsprekend) een zorg. Zorg en zorgen hebben is gewoon heel menselijk en volkomen normaal. Ik heb jullie weleens verteld dat onze zoon nu alweer een tijdje in een Gezinsvervangend tehuis (GVT) woont. Het wil trouwens maar niet lukken om daar met elkaar een wat eigentijdsere naam voor te verzinnen, maar dat terzijde. Juist omdat hij zo slecht kan communiceren (als wij erbij zijn) baart het je zorgen hoe hij het regelt als wij niet in de buurt zijn. Ineens blijkt dan echter dat zijn vermogen om dingen duidelijk te maken weldegelijk groter is dan wij denken. Meneer vindt het met ons erbij wel gemakkelijk als wij het woord voor hem doen. Ineens moeten wij, als wij in de buurt zijn, hem helpen met dingen die hij met een heel klein beetje moeite gewoon zelf kan. Zo ook bijvoorbeeld het je duidelijk maken wat hij wel of niet wil. Toen Jan pas in het GVT woonde, kwam hij ieder weekend naar huis. s Zaterdagsmorgens haalden we hem op en op zondagmiddag brachten we hem weer terug. Hij sliep dan één avond thuis en wij maar denken dat hij dat geweldig vond. Het bleek anders. Wij vonden het prachtig en hij paste zich aan. Laatst kwam hij weer thuis en normaal doet hij dan gelijk zijn pantoffels aan. Nu echter niet. Demonstratief hield hij zijn schoenen aan. Toen wij vroegen waarom, maakte hij opzijn manier duidelijk dat hij terugging naar de jongens. Hij wilde niet blijven en al helemaal niet blijven slapen. Hij wilde nog wel een kopje soep en wat lekkere broodjes, maar verder viel er niet te onderhandelen. Hij ging terug! Er overkomt je met de tijd ook een begripsverandering. Eerst was thuis ons huis en nu is thuis voor hem het GVT. Dus als wij zeggen dat hij s avonds thuis slaapt, dan moeten we hem niet in zijn oude bed bij ons boven stoppen. Zo zijn we niet getrouwd. Dus weigert hij gewoon botweg z n pantoffels aan te doen en houdt hij vol naar de jongens te gaan. We geven toe dat het even duurde voor het aloude kwartje viel, maar uiteindelijk kwam de boodschap toch over. Als we hem nu op zaterdagmiddag weer terugbrengen, lijkt het wel of hij onderweg steeds vrolijker wordt. En in het GVT loopt hij gelijk naar zijn eigen kamer en trekt gelijk z n pantoffels aan met zo n trots gezicht van: Kijk vader, hier woon ik en HIER draag ik mijn pantoffels. En als ons dat duidelijk is, dan mogen we wat hem betreft gelijk weer vertrekken. Hij loopt vast naar de voordeur en houdt die uitnodigend voor ons open. Of we maar weer willen gaan. Hij zwaait (iets te) enthousiast nog een paar keer, maar daarna houdt hij het voor gezien. Hij is alweer naar binnen, onze pantoffelheld Jan Eradus vader van Jan jr. (26 jaar ds) - 7 -

8 Gegevens Afdeling Naam: VOGG Afdeling Alphen aan den Rijn Leiden e.o. Oprichtingsdatum: 24 april 2002 Postadres: Douw van der Kraplaan BT Voorschoten Telefoon: (H Kok) (B Roeleveld) Giro: t.n.v. Internet : Bestuur: Voorzitter Secretaris Penningmeester leden Medewerkers: Bestuurszaken: Archief Jaarvergadering Ledenadministratie Fondsen Plan van Aanpak Kascommissie Landelijk: VOGG Alphen ad Rijn - Leiden Dijkwacht EK Leiderdorp Hans Kok Huub van Schie Marijke Roeleveld-Schadee Floor van de Loo Lian van Loon-Marinus Joke van Ammers Joke van den Hout Alex van Loon Lia van Berkel Marijke Roeleveld-Schadee Hans Kok Huub van Schie VOGG Maliebaan 71H 3508 AG Utrecht tel Consulent Z-Holland: Desiree Pardon Ambachtsherenweg VL Zoeterwoude Redactie: Volkerak DH Alphen a.d. Rijn columnist Jan Eradus Drukwerk: Taken en werkgroepen Informatie: Hans Kok Redactie NvdA Marijke Roeleveld-Schadee Themanummers Internet Hans Kok Ontmoeting: Ontmoetingsdagen Uitgaansdag Lia van Berkel PR en Pers: Ledenwerving Voorlichting Publicaties Netwerken : Floor van de Loo Marijke Roeleveld-Schadee Contactouders Joke van Ammers Joke van den Hout Floor van de Loo Adoptie Huub van Schie Belangenbehartiging : RfvO Joke van Ammers Adviedraad Geh. Beleid Leiden Alex van Loon Lian van Loon-Marinus WZW Cliëntenbelangen - 8 -

Nieuws. voor cliënten. Verlangen. Thema. Tara. verlangt naar... Verlangen. betekent voor... Agenda

Nieuws. voor cliënten. Verlangen. Thema. Tara. verlangt naar... Verlangen. betekent voor... Agenda Nieuws voor cliënten 23 Thema Tara Verlangen Agenda Verlangen verlangt naar... betekent voor... oktober december 2008 Inhoud 2 2 Vooraf 9 3 4 5 6 Nieuws van de cliëntenraden Hoe los ik een klacht op? Uitbreiding

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Vandaag draait het om ons

Vandaag draait het om ons MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jaargang 10 winter 2005 Vandaag draait het om ons In dit nummer onder andere: Ik ben een tevreden mens Fietsen geeft meer bewegingsvrijheid Onderwijs en rugzak

Nadere informatie

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk

Ineke zorgt voor haar (veel) oudere man We hebben nog steeds een leuk huwelijk Mantel Maggezien Gratis tijdschrift voor Utrechtse mantelzorgers voorjaar 2014 Van je familie moet je het (niet) hebben Als je in je eentje voor de zorg opdraait Veranderingen in zorg en welzijn Nieuws

Nadere informatie

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave:

Uitnodiging. Familiemaand bij Mediant. herfst 2011. In deze uitgave: herfst 2011 De Mediant FamilieKrant is een speciale uitgave van Mediant Geestelijke Gezondheidszorg en geeft een beeld wat Mediant voor de familie doet. Familiemaand bij Mediant Van 10 oktober (landelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? scouting De trappers hoogezand verwelkomt Nieuw schip zeus ii

op zoek naar leuk... ...vrijwilligerswerk? scouting De trappers hoogezand verwelkomt Nieuw schip zeus ii devrijwilligerskrant Vrijwilligers Huis aan Huis in de Gemeente Hoogezand-Sappemeer Jaargang 1 Nummer 3 Oplage: 20.000 exemplaren op zoek naar leuk... samenloop voor hoop Op vrijdag 27 en zaterdag 28 juni

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk!

Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! jaarverslag 2014 Vrijwilligers Centrale Regio Alkmaar Sterk in vrijwilligerswerk! in t kort 12 Intern opgeleide coachvrijwilligers Introductie vijftigpluspunt Minder medewerkers in loondienst 500 Vrijwilligers

Nadere informatie

Contactblad Regio Utrecht - jaargang 19 no. 71

Contactblad Regio Utrecht - jaargang 19 no. 71 PERSPECTIEF Contactblad Regio Utrecht - jaargang 19 no. 71 3 CONTACTGEGEVENS PERSPECTIEF PERSPECTIEF is het contactblad van de Nederlandse CVA-Vereniging Samen Verder, REGIO Utrecht. Een patiëntenvereniging

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws.

BEWAAREXEMPLAAR. leusden INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN. Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien. Deze krant is. ook te lezen op. themanieuws. BEWAAREXEMPLAAR INSPIRATIEKRANT 2015 LEUSDEN Zorg, welzijn, wonen, opvoeden en opgroeien Deze krant is ook te lezen op themanieuws.nl U staat er niet alleen voor! DICHTBIJ We merken allemaal dat de manier

Nadere informatie

Sien Magazine. Op wie kun je bouwen? Carla Dik-Faber ziet lichtpuntjes. Mijn netwerk. voor mensen met een verstandelijke beperking

Sien Magazine. Op wie kun je bouwen? Carla Dik-Faber ziet lichtpuntjes. Mijn netwerk. voor mensen met een verstandelijke beperking #2 Sien Magazine Mijn netwerk Carla Dik-Faber ziet lichtpuntjes Op wie kun je bouwen? nummer 2 / 2014 voor mensen met een verstandelijke beperking VOORWOORD Mensen op wie je kunt bouwen Een economische

Nadere informatie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie

TSC Contact. Mobiliteit. www.stsn.nl. nummer 108 herfst 2009. Leerlingenvervoer. Afscheid van school...en dan? Autorijden & epilepsie www.stsn.nl TSC Contact Mobiliteit Leerlingenvervoer 15 Afscheid van school...en dan? 28 Autorijden & epilepsie 30 Temple Grandin, het voordeel van autisme 32 nummer 108 herfst 2009 Dagelijks bestuur STSN

Nadere informatie

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan

Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan wijkkrant Stadsdennen nog beter! Het Wijkplan Sinds de zomer van 2009 wordt in Stadsdennen door bewoners, instellingen en gemeente samen gewerkt aan een nog beter Stadsdennen. In september werden ongeveer

Nadere informatie

We spelen in het land van de Blauwe Vogels

We spelen in het land van de Blauwe Vogels MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jaargang 11 nummer 2 september 2006 We spelen in het land van de Blauwe Vogels In dit nummer onder andere: Wij gaan uit van de vraag van onze cliënten Je komt

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Op een Bruisend Brusjesjaar 2014. Stichting Thuiszorg Gehandicapten. nr. 1- januari 2014. Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem

Nieuwsbrief. Op een Bruisend Brusjesjaar 2014. Stichting Thuiszorg Gehandicapten. nr. 1- januari 2014. Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Stichting Thuiszorg Gehandicapten Nieuwsbrief nr. 1- januari 2014 Retouradres: Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Op een Bruisend Brusjesjaar 2014 Nieuwsbrief STG - 1 STG Nieuwsbrief 01.2014.v3.indd 1

Nadere informatie

Sien Magazine. Sanne is ook Sien. Meerderjarig worden. Genieten van een bijzonder concert. voor mensen met een verstandelijke beperking

Sien Magazine. Sanne is ook Sien. Meerderjarig worden. Genieten van een bijzonder concert. voor mensen met een verstandelijke beperking #1 Sien Magazine Genieten van een bijzonder concert Sanne is ook Sien Meerderjarig worden nummer 1 / 2013 voor mensen met een verstandelijke beperking inhoud in dit nummer Jesse 3 Jesse Oudenaarden overleed

Nadere informatie

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015

Nieuwsbrief HERAUT. Nummer 29 / juli 2015 Nieuwsbrief HERAUT Nummer 29 / juli 2015 Inhoudsopgave Voorwoord Nieuws vanuit het bestuur Verslag Algemene Ledenvergadering OOG voor verborgen talent Oproepjes Autikamp SGK Verslag Chill Auti Café Theaterlessen

Nadere informatie

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL

onderwijs nieuwsbrief POOL Wij zijn POOL en stellen ons voor nieuwsbrief onderwijs inhoud doorstart project onderwijs in zelfstandig POOL nieuwsbrief inhoud Voorstellen POOL 1 Eerste antwoorden voor jonge ouders 2 Altijd op de hoogte met de direct mail 2 Een klacht indienen helpt 3 Als een school vinden niet lukt 4 Nieuws voor gebruikers

Nadere informatie

info Kerstmarkt PSW 11 en 12 december Lezersenquête Zo woon ik! Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg

info Kerstmarkt PSW 11 en 12 december Lezersenquête Zo woon ik! Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg Wie en wat binnen onze organisatie Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden- en Noord-Limburg info Zorg en ondersteuning bij een eigen leven PSW (Stichting Pedagogisch Sociaal Werk Midden-en Noord-Limburg)

Nadere informatie

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst:

Sien Magazine. Assertiviteitstraining. Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: #1 Sien Magazine Assertiviteitstraining Wat is er nieuw op sien.nl? Voorjaarsbijeenkomst: praten over financiering van de zorg Sien campagne Stap voor stap ledenwerven nummer 1 / 2012 voor mensen met een

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht

Wie is jouw ster? Start interne opleidingen. Amsta milieubewuster. Interne audits belicht JAARGANG 5 n o JUN 12 2 3 4 9 12 IN DIT NUMMER Wie is jouw ster? Start interne opleidingen Amsta milieubewuster Interne audits belicht MRT08 STA 1 3 < Voorpagina: medewerkster Irene Tonie en bewoonster

Nadere informatie

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo Ons Droomhuis Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) Auteur: Saskia Moerbeek Willem de Zwijgerlaan 350 B/2 1055 RD Amsterdam E: info@stichtingbmp.nl W: www.stichtingbmp.nl i.s.m: s Heeren

Nadere informatie

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met...

met Elkaar Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Zomer 2014 Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere Samen zorgen voor... Leuke middag voor mensen met dementie In gesprek met... Rondkomen met een minimum inkomen met Elkaar Zomer 2014 VMCA Magazine zomer 2014

Nadere informatie

Wij zijn op zoek naar u!

Wij zijn op zoek naar u! De Zijlen nummer1:layout 1 16-03-2011 10:53 Pagina 2 JAARGANG 6 NUMMER 1 MAART 2011 ZIJLNIEUWS... VOOR VERWANTEN EN RELATIES Wij zijn op zoek naar u! Tien jaar lang hebben zij zich met veel plezier ingezet

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra

Nieuws. jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra Nieuws jaargang 7 nr 6 juli 2013 Informatief Magazine Nieuws is een uitgave van De Twentse Zorgcentra VB Raad van Bestuur De werkelijkheid te maken met forse overschrijdingen en er moet soms hard worden

Nadere informatie