Alba amicorum. Ellen Versélewel de Witt Hamer-Zwaan. in de familie Versélewel de Witt Hamer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alba amicorum. Ellen Versélewel de Witt Hamer-Zwaan. in de familie Versélewel de Witt Hamer"

Transcriptie

1 Alba amicorum Ellen Versélewel de Witt Hamer-Zwaan in de familie Versélewel de Witt Hamer 145

2 Als initiatiefneemster van het vervaardigen van het liber amicorum voor mijn echtgenoot Tom wil ik in deze bijdrage enig licht werpen op de vijf alba amicorum die zich in het familiebezit Versélewel de Witt Hamer bevinden en die alle op eigen wijze een prachtige verzameling goede wensen en afbeeldingen bevatten voor de oorspronkelijke eigenaren. Een verzameling verhalen niet noodzakelijkerwijs over Tom, maar wel voor Tom moet ook dit boek zijn. Om een antwoord te vinden op de vraag wat een album amicorum precies is, heb ik naast het uitvoerig bekijken van de familie-alba gezocht op internet. Bij het intikken van de woorden album amicorum of liber amicorum op de internet zoekmachine van Google, is het aantal hits enorm. Naast vele libri amicorum die de laatste jaren in het Nederlandse taalgebied zijn verschenen is ook veel algemene informatie te vinden. Zo kwam ik al snel op het spoor van het prachtige boek Alba amicorum, vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het poëziealbum in de Nederlanden 1 dat werd uitgegeven ter gelegenheid van een tentoonstelling over alba amicorum in Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum te Den Haag in In het kort kan een album amicorum omschreven worden als een boekje waarin bekenden, vrienden en familieleden uit genegenheid tot de eigenaar ervan afbeeldingen en teksten plaatsten. Een andere benaming voor album amicorum was ook wel philotheca. Het woord vrundboeck, stamboek en vriendenrol komen in het Nederlands ook voor. Tevens ben ik de term souvenir d amitié tegengekomen 2. In het Duitse taalgebied worden termen als Gesellenbuch en Gedenkbuch gebruikt 3. De term Gesellenbuch geeft aan dat het gaat om een boek voor een man. Dat is niet zo verwonderlijk, want oorspronkelijk was het album amicorum vooral een gebruik voor volwassen mannen en met name onder mannen binnen de universitaire wereld. De bijdragen die door de vrienden geschreven werden, waren vooral citaten van bekende eigentijdse geleerden of van oude schrijvers. Vaak werd als illustratie een tekening gemaakt, of een afbeelding van het familiewapen toegevoegd. Het oudste in Nederland voorkomende album amicorum dateert uit 1556 en was van de Deventer student Stephanus van Rhemen. Er staan bijdragen in van vrienden en 146

3 bekenden van verschillende Europese universiteiten. In die tijd waren alba amicorum vooral in gebruik onder studenten, protestantse theologen en wetenschappers. Studenten reisden door heel Europa van universiteit naar universiteit om kennis te vergaren bij verschillende professoren. In de diverse steden verzamelden de studenten bijdragen voor hun album amicorum. In de zeventiende eeuw was het album amicorum met name een uitwisselingsboekje onder academici en bevatte het meestal citaten, motto s of een opdracht en iets over de plaats waar de schrijver zich op dat moment bevond. In de achttiende eeuw werden alba amicorm vooral gevuld met citaten. Volwassen vrienden schreven iets voor elkaar en citeerden dan graag de bijbel of bekende auteurs. Cicero, Bilderdijk en Feith waren populair. Ook schreef men vaak zelf gedichten 4. In de achttiende eeuw zien we ook een derivaat van het album amicorum ontstaan: het huldeboek of wel het liber amicorum. Dit is een tot op de dag van vandaag in ere gehouden variant op het album amicorum en betreft een boek dat niet dóór maar vóór degene voor wie het bestemd is, tot stand komt. Gedurende de negentiende eeuw verandert het album amicorum geleidelijk van een echt boekje in een losbladige verzameling en is het niet meer exclusief voor de universitaire wereld. Het vindt nu ook zijn weg naar de huiskamers van de gegoede burgerij. Het werden kleine, vaak fraaie doosjes met daarin losse albumblaadjes waar om heen dan weer een losse hoes geschoven werd. De reden om over Album amicorum van Mr. Cornelis de Witt Hamer 147

4 te gaan tot een losbladig systeem moet gezocht worden in het niet meer uit handen hoeven geven van het album. Ook door de toename van allerlei handvaardigheid in de alba, bleek een los blad beter bruikbaar 5. Er werd vaak geknipt, getekend of geborduurd. Ook in de alba van de famillie Versélewel de Witt Hamer bevinden zich fraaie kunstwerkjes. De vijf alba amicorum in familie bezit zijn met uitzondering van één album, afkomstig van kinderen van Mr. Jan Gerard de Witt Hamer ( ), advocaat, raad, secretaris en rechter-plaatsvervanger te Goes en Suzanna Maria van der Bilt ( ). Hun oudste kind, Zywerta Diederika van der Bilt de Witt Hamer, geboren Goes 9 augustus 1800 en overleden te Rotterdam op 22 september 1887, had een losbladig album amicorum waarin de oudste bijdrage dateert van 12 augustus Wellicht had zij het album enkele dagen eerder op haar vijftiende verjaardag van haar ouders cadeau gekregen. Op de omslag is in goud gedrukt: souvenir de mes parents. De oudste bijdrage is geschreven door haar vader en ondertekend door haar beide ouders. Onder de datum schreef haar vader in de kantlijn: vertrouw, maar zie, wien gij vertrouwt. Haar album beslaat een periode van meer dan dertig jaar. De laatst gedateerde bijdrage is uit Zij trouwde in Zywerta Diederika van der Bilt de Witt Hamer met haar echtgenoot Isac Hermanus Jacobus Hoek Album amicorum van Ds. Jacobus Hoek 148

5 1838 op achtendertig jarige leeftijd met de apotheker Isac Hermanus Jacobus Hoek, geboren te Arnemuiden op 19 oktober 1799 en overleden te Rotterdam op 30 juli Het album amicorum van haar schoonvader Ds. Jacobus Hoek is eveneens in bezit van de familie en het oudste dat in Album amicorum van Jacobus Hoek: Eer Ge in dit Album schrijft, Zoo wil toch eerst bedenken: Of Gij de Vriendschapstrouw in Uwen boezem voedt? Omdat geen valschen Pen dees vriendenrol mag krenken, Noch een Ontrouwe vriend dit Boek bekladden moet; Maar hebt Gij steeds de trouw eens vriends bij U gevonden, Bezit Ge een Edel hart, dat waare vriendschap mint, Zo Zijt ge een vriendschap waard, die nimmer wordt geschonden, Schrijf dan vrij in deez Rol, want zulk een is mijn vrind! de familie bewaard gebleven is. Het is nog een echt boekje. Jacobus Hoek was student toen hij aan het album begon, de meeste bijdragen stammen uit de periode Jacobus Hoek werd in 1765 geboren te Wissenkerke en overleed op 1 februari 1835 in De Lier. De meeste bijdragen zijn geschreven in Utrecht en later in Leiden. Zo treffen wij van zijn schoonmoeder iets ten afscheid aan. Zijn vertrek betreurt zij, maar zij hoopt dat gij Jezus heyl aan zondaars moogt preeken. Ook andere schrijvers verwijzen naar dit vertrek. Dit doet vermoeden dat hij kort daarvoor zijn studie voltooide en naar zijn eerste gemeente vertrok. Zijn echtgenote, Hester Hess, werd te Gouda geboren in 1767 en overleed op 21 mei Drie van hun kinderen hebben eveneens in het album amicorum geschreven. Op 1 maart 1809 schreef H.H.J. Hoek de spreuk: door braaf te zijn en braaf te leren wil k steeds naar plicht mijn ouders eeren. Ook Isac Hermanus Jacobus Hoek, de echtge- 149

6 noot van Zywerta Diederika van der Bilt de Witt Hamer, schreef in 1824 een stukje in het album van zijn vader. Boven: Mr. Cornelis de Witt Hamer Rechts: Borduurwerkje van Margaretha Gijsberta Macquelijn in het album amicorum van Cornelis de Witt Hamer 150 Het derde album amicorum dat bewaard is gebleven is van Mr. Cornelis de Witt Hamer, het elfde kind van Jan Gerard de Witt Hamer en Suzanna Maria van der Bilt. Hij werd geboren te Goes op 2 mei 1813 en overleed aldaar op 4 maart Hij was advocaat en rechter-plaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank te Goes. Hij trouwde te Leiden op 27 mei 1837 met Margaretha Gijsbertha Macquelijn, geboren 16 augustus 1813 en overleden op 12 juli Zij hadden vijf kinderen. Cornelis de Witt Hamer studeerde in Leiden; zijn proefschrift verdedigde hij op 17 juni De oudst gedateerde bijdrage aan zijn album amicorum stamt uit 1828 en de laatste uit In 1830 schreef zijn vader een tekst welke bijdrage tevens door zijn moeder ondertekend werd. Zijn zus Willemijn schreef een gedichtje in het Frans, zijn broer Jan Gerard vervaardigde een tekening en zijn zus Susanna Maria schreef een opdracht in het album. Op 19 maart 1834 vervaardigde zijn aanstaande echtgenote een borduurwerkje op een van de albumbladen. Van Philippus Mattheus, het vijftiende kind van Jan Gerard en Suzanna Maria, geboren te Goes 5 mei 1819 en over-

7 leden Delft 9 december 1848 is ook een album amicorum bewaard gebleven. Het beslaat een periode van acht jaar: de periode Zijn ouders hebben er niet ingeschreven en ook van zijn broers en zusters ontbreken bijdragen. Recht: Philippus Mattheus de Witt Hamer, litho van J.H. Hoffmeister, ca Onder: tekening van Jan Gerard de Witt Hamer in het album amicorum van Cornelis de Witt Hamer, 1837 Philippus was apotheker te Delft en huwde op 22 mei 1845 met Henriëtte Sophia Alida Kahle, van wie ook een album amicorum bewaard is gebleven. Zij schreef in 1840 in zijn album. Henriëtte Sophia Alida Kahle werd geboren te s-gravenhage op 3 juni 1818 en overleed op 30 december Haar album amicorum loopt van 1837 tot december

8 Haar aanstaande man schrijft drie jaar voor hun huwelijk in haar album. Uit de wijze waarop hij schrijft is niet op te maken of zij op dat moment verloofd waren of dat zij een relatie met elkaar hadden. Deze vijf voornamelijk uit de negentiende eeuw stammende alba bevatten prachtige illustraties, maar de teksten zijn over het algemeen niet zeer uitvoerig. Meestal een enkel citaat of een enkele regel tekst. Naast het Nederlands wordt er in het Latijn en Frans geschreven. Henriëtte Sophia Alida Kahle Uit het album amicorum is in de loop van de negentiende eeuw het poëzie-album of vaker poesie-album ontstaan. Het gebruik van versjes schrijven was een variant op het al sinds de vijftiende eeuw bestaande verschijnsel van het album amicorum. Was het album amicorum vooral een mannenaangelegenheid, het poesie-album was vooral voorbehouden aan vrouwen en meisjes. De versjes die hierin geschreven werden waren vooral gericht op een goede moraal en deugdzaamheid. Het hebben van een poesie-album was voor meisjes bijna iets dat vanzelf sprak. In de negentiende eeuw waren het met name (jonge) vrouwen die een poesie-album maakten. Daarna zien we de leeftijd waarop met een poesie-album begonnen werd steeds jonger worden 6. Meisjes vanaf een jaar of acht hadden er niet zelden een. Een groot verschil tussen het poesie-album en het album amicorum is de wijze van illustreren. De verschillende alba amicorum bevatten prachtige illustraties waarbij de tekst vaak van ondergeschikt belang lijkt. Vaak is naast de tekst een miniatuur tekening of aquarel dan wel een in petit point uitgevoerd borduurwerkje vervaardigd, waarin veel meer tijd is gestoken dan in de tekst. In een poesie-album worden plaatjes geplakt. Deze plaatjes waren al in de negentiende eeuw te koop. Omstreeks 1860 werden de eerste Album amicorum Cornelis de Witt Hamer 152

9 poesie-plaatjes gedrukt in Berlijn. Al spoedig werden deze plaatjes ook door andere firma s geproduceerd 7. De versjes met daarin wijze lessen en godsdienstige uitingen zijn tegenwoordig voor een groot deel vervangen door onzinversjes of goede wensen in een wat lichtere toonzetting. Mijn eigen poëziealbum staat nog vol met brave en moralistische verzen. Vooral geloof in God en morele waarden klinkt in de meerderheid van de versjes door. Ik weet nog goed dat ik veel versjes als kind helemaal niet begreep. Toch hebben zij grote indruk gemaakt, want ik ken er vele nog uit mijn hoofd en ik herinner mij nog goed dat ik deze versjes ook weer gewoon overschreef in de albums van vriendinnetjes. Zoals inmiddels het album amicorum op internet te vinden is 8, zo is ook het digitale poesie-album een feit. Ik vond ze ook gewoon door op Google wat te zoeken. De eigenaresses van deze sites verzoeken de toevallig passerende internetsurfer vriendelijk om iets in hun album te schrijven en beloven dat zij het daadwerkelijk in hun album opnemen 9. 1 Eindredactie K. Thomassen, met bijdragen van C. Bosters, M.-A. Delen, R.E.O. Ekkart, J. van Geldrop, C.L. Heesakkers, J. Offerhaus en K. Thomassen 2 Liber amicorum Maria Alijda Waller 1803, 3 K. Thomassen, Alba amicorum. Vijf eeuwen vriendschap op papier gezet: het album amicorum en het poeziealbum in de Nederlanden, Maarssen/ Den Haag Als noot 3 5 Idem 6 P. Roggeveen, Rozen verwelken schepen vergaan Poesie: spiegel van de tijdgeest, Traditie tijdschrift over tradities en trends, Als noot 3 8 Een internetstek, een modern liber amicorum, New page Bijvoorbeeld: poëzie album M. van Buul 153

Van Goghs brieven De kunstenaar aan het woord. Docentenhandleiding voor het voortgezet onderwijs

Van Goghs brieven De kunstenaar aan het woord. Docentenhandleiding voor het voortgezet onderwijs Van Goghs brieven De kunstenaar aan het woord Docentenhandleiding voor het voortgezet onderwijs Inhoud Inleiding 1 Lesprogramma 3 Achtergrondinformatie 4 Opdrachten 9 Museumbezoek 15 Hierboven: Brief van

Nadere informatie

Geneaknowhow.net. korte terugblik over de eerste vijf jaren

Geneaknowhow.net. korte terugblik over de eerste vijf jaren Geneaknowhow.net korte terugblik over de eerste vijf jaren Dit document is samengesteld ter herinnering aan het eerste lustrum van het domein Geneaknowhow.net op 22 april 2005, met een beknopt overzicht

Nadere informatie

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck

Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg. de prate-banck Jaargang 7 nummer 1 december 2002 Correspondentieadres: Westeinde 2a 2275 ad Voorburg de prate-banck informatiebulletin van vereniging hofwijck Eindredactie: Ben Bregman winternummer van de prate-banck

Nadere informatie

2 Kruyt: een biografische schets

2 Kruyt: een biografische schets 2 Kruyt: een biografische schets 2.1 INLEIDING Het biografische deel van deze studie heeft als doel Kruyts missionair denken te plaatsen in de context van zijn leven en werk. Het geeft aandacht aan het

Nadere informatie

DE VROUW WIL OOK BESLISSEN,

DE VROUW WIL OOK BESLISSEN, DE VROUW WIL OOK BESLISSEN, de, ±1870-1920. Bronnenonderzoek. Dit onderzoek kun je ook samen met anderen doen. Als je van dit bronnenonderzoek de korte versie maakt, doe je alleen opdracht 1, 4 en 6, eventueel

Nadere informatie

Rosendahl Huber gedenksteen te Dronrijp

Rosendahl Huber gedenksteen te Dronrijp Rosendahl Huber gedenksteen te Dronrijp Binnen de Familievereniging Huber is de familienaam Rosendahl Huber een beetje een vreemde eend in de bijt. Toch is dit niet de eerste combinatie van de naam Huber

Nadere informatie

Verslag Matthew Henry reis

Verslag Matthew Henry reis Verslag Matthew Henry reis September 2007 Kerkhistorische Themareis: In de voetsporen van Matthew Henry de Bijbel verklaarder O.l.v. ds. J. C. den Toom Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 1 Deelnemers.....3

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 12 e jaargang, nummer 3 augustus

Nadere informatie

't Knottekistje Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus nr 9 - december 2001

't Knottekistje Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus nr 9 - december 2001 't Knottekistje Contactorgaan van de familie Knot(t)nerus nr 9 - december 2001 Voorwoord in etwerken blijken in onze huidige maatschappij een belangrijke rol te spelen. Immers van je 'netwerk' kun je gebruik

Nadere informatie

De Statenbijbel 1637. Het Boek der boeken. Naam:...

De Statenbijbel 1637. Het Boek der boeken. Naam:... De Statenbijbel 1637 Het Boek der boeken Naam:................ Omslagfoto s Op de omslag staat in het midden een afbeelding van de Statenbijbel. Links daarvan is dominee Johannes Bogerman afgebeeld. Hij

Nadere informatie

De kinderprenten van A.W. Sijthoff

De kinderprenten van A.W. Sijthoff binnenwerk 20.1 15-10-2003 10:57 Pagina 2 De kinderprenten van A.W. Sijthoff 2 aernout borms Eén van de actiefste uitgevers van kinderboeken in de tweede helft van de negentiende eeuw was A.W. Sijthoff

Nadere informatie

Geschiedenis van de school in Nederland

Geschiedenis van de school in Nederland Geschiedenis van de school in Nederland vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy bron vanaf de middeleeuwen tot aan de huidige tijd. Van Gorcum, Assen/Maastricht

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Social media; gebruikt uw kind het veilig?

Social media; gebruikt uw kind het veilig? Social media; gebruikt uw kind het veilig? De mogelijkheden en risico s van social media voor uw kind. Niels Konings, Bram Baas & Renee Preijde Social media is tegenwoordig niet meer weg te denken, elke

Nadere informatie

Familie als gegeven Leven in een web van relaties

Familie als gegeven Leven in een web van relaties Familie als gegeven Leven in een web van relaties Een handreiking voor bezinning, gesprek en oefening van de Protestantse Kerk in Nederland Ethische bezinning, nummer 2, Protestantse Kerk in Nederland

Nadere informatie

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen

Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Zorg dragen, het minste wat je (terug) kan doen Ervaringen van familieleden van mensen ouder dan 50 jaar met kanker en van Turkse of noordwest Afrikaanse origine Gids voor zorgverleners Ineke van Eechoud,

Nadere informatie

Erasmus aandeel in de bijbelvertaling

Erasmus aandeel in de bijbelvertaling Erasmus aandeel in de bijbelvertaling Gezegende Kerkhervorming, die de Schrift de centrale plaats heeft gegeven die haar toekwam in het leven van mensen en van gehele volken. Door middel van de Reformatie

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

U kunt wel gaan Rede uitgesproken door Prof.dr. L.C.M. Kallenberg bij gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit Leiden

U kunt wel gaan Rede uitgesproken door Prof.dr. L.C.M. Kallenberg bij gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit Leiden U kunt wel gaan Rede uitgesproken door Prof.dr. L.C.M. Kallenberg bij gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit Leiden op vrijdag 15 januari 2010 Zeer gewaardeerde toehoorders, dames en heren,

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1

Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Preek Vrijheid (5) 1 Korintiërs 8 en 10:23 11:1 Liturgie zondagmiddag 22 augustus 2010 Ds. D. Vonck Votum / zegengroet Psalm 133 Gebed Terugblik / Galaten 5 : 13,14 Liedboek 92 : 1,5 Al kon ik alle talen

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

DE KRACHT VAN MENSEN ROL A ND H A MEE T EMAN MENSEN. in de in eenentwintigste de eeuw eeuw

DE KRACHT VAN MENSEN ROL A ND H A MEE T EMAN MENSEN. in de in eenentwintigste de eeuw eeuw ROL A ND ROL H AAMEE ND THEMAN A MEE T EMAN 9 7 8 9 0 7 7 89 8 17 58 09 70 7 7 8 8 1 5 0 7 DE KRACHT VAN MENSEN ROL A ND H A MEE T EMAN DE KRACHT VAN MENSEN ROL A ND H A MEE T EMAN DDE E KKR RACH T T VA

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf PREEK DOOR DE WEEK Dit leven is niet van mijzelf 8e jaargang, nr. 5, week 6 4 februari 9 februari 2013 maandag 4 februari 2013 Acceptatie en geduld Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging

Nadere informatie

Rembrandtlezing 2014. Peter Hecht. Van en voor de stad. Een pleidooi voor onze stedelijke musea

Rembrandtlezing 2014. Peter Hecht. Van en voor de stad. Een pleidooi voor onze stedelijke musea Rembrandtlezing 2014 Peter Hecht Van en voor de stad Een pleidooi voor onze stedelijke musea TEYLERS MUSEUM, 18 NOVEMBER 2014 Zonder burgers gaat het niet De Vereniging Rembrandt zet zich al meer dan 130

Nadere informatie

Nicolaas is een heilige uit de vierde eeuw, die leefde aan de zuidkust van Turkije. Sinterklaas

Nicolaas is een heilige uit de vierde eeuw, die leefde aan de zuidkust van Turkije. Sinterklaas I Sint Nicolaas ontwikkelde zich van katholieke heilige tot kindervriend. Nicolaas is een heilige uit de vierde eeuw, die leefde aan de zuidkust van Turkije. Sinterklaas Van heilige tot kinder vriend In

Nadere informatie

Van Gogh in de groep. Lespakket voor groep 3 tot en met 8

Van Gogh in de groep. Lespakket voor groep 3 tot en met 8 Van Gogh in de groep Lespakket voor groep 3 tot en met 8 Inhoud Voorwoord 3 Opdrachten De patat-friet-eters 4 Verzamelen 5 Brieven schrijven 6 Zelfportret 7 Bloemstilleven 8 De kunsthandel 9 Stippels 10

Nadere informatie

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL

SPEL VAN DE GOUDEN EEUW - LESMATERIAAL Amsterdam in 1594, aan het begin van de Gouden Eeuw. De Nederlandse kunst, wetenschap en vooral de economie floreren. Ondernemers krijgen nieuwe kansen en kunnen steeds grotere investeringen doen. Ze financieren

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie