Inhoudsopgave blz.: * Meditatie 2. * Kerkdiensten 3. * Oppasdiensten 6. * Algemene berichten 6. * Berichten Wijkgemeente I 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave blz.: * Meditatie 2. * Kerkdiensten 3. * Oppasdiensten 6. * Algemene berichten 6. * Berichten Wijkgemeente I 11"

Transcriptie

1 e Jaargang nr. 3 Maart 2006 Redactie: Ds. W.H.Th. Moehn Ds. A. de Lange Inhoudsopgave blz.: * Meditatie 2 * Kerkdiensten 3 * Oppasdiensten 6 * Algemene berichten 6 * Berichten Wijkgemeente I 11 * Berichten Wijkgemeente II 18 * Jeugdbijlage op gekleurde bijlage In het hart van onze kerkbode * Verenigingswerk 26 * Van de Diaconie 29 * Van het College van Kerkrentmeesters 30 * Verantwoording giften 34 * Puzzelrubriek 35

2 Kopij kerkbode Wij verzoeken u vriendelijk de berichten voor de kerkbode van de maand april 2006 in te leveren vóór zaterdag 18 maart 2006 bij mevr. Kanis, De Oosterakker 5. Ons adres is: 2 MEDITATIE: Bij twijfel de handen omhoog! 7 En hij noemde den naam dier plaats Massa en Meriba, om den twist der kinderen Israëls, en omdat zij den HEERE verzocht hadden, zeggende: Is de HEERE in het midden van ons, of niet? 8 Toen kwam Amalek en streed tegen Israel in Rafidim. De geschiedenis van het volk Israël in de woestijn blijft een leerzaam verslag. Een verslag met vele bijzondere wendingen. Zo ook hier in Exodus 17. In de eerste verzen van dit hoofdstuk lezen we hoe het volk moppert en in opstand lijkt te komen vanwege een gebrek aan water. Mozes mag dan van God op de rots slaan zodat er water vloeit en Israël kan drinken. De schrijver van Exodus geeft dan nogmaals aan wat er gebeurd is: het volk heeft de Heere verzocht door te twijfelen aan Zijn aanwezigheid. Twijfel: een typisch menselijk trekje. Wij verlangen naar zekerheid, wij willen bewijzen zien. Dat geldt voor jongeren, dat geldt voor ouderen. Tegenslagen in het leven brengen ons aan het twijfelen. Zou het dan toch Is God er wel? Vragen te over. En hier en daar wordt twijfel verheven tot het hoogste goed. Wanneer je zegt iets zeker te weten, word je al snel in het hoekje fundamentalisten geplaatst. Twijfelen hoort bij het leven. Nu is het waar dat de bijbel twijfel wel onderkent en op zichzelf genomen ook niet veroordeelt. Het komt erop aan hoe we met onze twijfel omgaan. Want twijfel is dè opening voor het werk van de duivel. Wanneer de twijfel bij ons begint te gloeien is hij er direct bij om het vuurtje aan te wakkeren. Zo ook hier. Toen kwam Amalek. Amalek, in het Oude Testament de persoon van de tegenstander van God, valt direct aan als het volk in twijfel valt. De bedoeling wordt nog duidelijker als we zien waar het gebeurt; Rafidim. Joodse uitleggers wijzen direct op de betekenis van die naam: slechte, slappe handen.

3 3 Wanneer twijfel ons handelen verlamt, valt de duivel aan. Wanneer we zwak zijn, voelt hij zich sterk en zal hij er alles aan doen om ons te laten vallen. Dat we alles loslaten wat we ooit hebben gehad in het geloof. Het vervolg van het verhaal is bekend. God grijpt Zelf in door Zijn knecht Mozes. Tijdens de strijd die volgt op de aanval van Amalek heft Mozes de handen op. Ondersteund door Aäron en Hur worden lege handen opgeheven naar de hemel. Een gebed tot de Enige die kan redden bij twijfel. Dit gebed keert het lot van Israël en doet hen niet ten onder gaan in de woestijn. Dat is voor ons de les van Rafidim. Als onze handen slap worden, als de twijfel toeslaat. Dan moeten we de handen omhoog steken! Lege handen uitgestoken naar God; biddend of Hij ze wil vullen. Paulus heeft ons dat ook meegegeven: als ik zwak ben, ben ik machtig! (2 Kor 12:10) Zo kunnen we de twijfel het hoofd bieden en zekerheid vinden. Niet in onze handen, niet in onze daden maar in Hem. De bijbelse zekerheid die Paulus ons heeft doorgegeven in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 8: 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch machten, noch tegenwoordige, noch toekomende dingen, 39 Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere. J.W. van Bart KERKDIENSTEN: Dorpskerk: 5 maart (2e lijdenszondag) uur ds. W.H.Th. Moehn Gezang 194 : 1 en 4 Bediening Heilige doop uur ds. A. de Lange (Heid.Cat. zond. 13) Psalm 137 : 3,4 Collecten: Diaconie Kerkenwerk Deurcollecte: Kerkenwerk Kerkenraadfonds

4 4 Woensdag 8 maart (Biddag) uur ds. A. de Lange Psalm 99 : 1 en uur ds. W.H.Th. Moehn Gezang 266 : 1 en 3 Collecten: Diaconie Kerkenwerk Deurcollecte: Kerkenwerk Bijst. In pastoraat en catechese 12 maart (3 e lijdenszondag) uur ds. W.H.Th. Moehn Gezang 45 : 1 en 2 Voorbereiding Viering Heilig Avondmaal uur ds. A.L. van Zwet, Woudenberg Psalm 138 : 3 en 4 Collecten: Diaconie Kerkenwerk Deurcollecte: Kerkenwerk Werkzaamheden Maranatha kerk 19 maart (4 e lijdenszondag) uur ds. W.H.Th. Moehn Gezang 49 : 1 Viering Heilig Avondmaal Collecten: Diaconie Kerkenwerk Avondmaalscollecte bestemd voor St. de Hoop, EBC en St. Ontmoeting uur ds. W.H.Th. Moehn Gezang 49 : 3 en 4 Dankzegging viering Heilig Avondmaal en bevestiging ambtsdragers Collecten: Diaconie Kerkenwerk Deurcollecte: Kerkenwerk Verwarmingskosten 26 maart (5 e lijdenszondag) uur ds. W.H.Th. Moehn Liturgie Sluiting winterwerk Met medewerking van Gospelkoor Joyful Sound uit Kampen uur ds. A. de Lange Psalm 140 : 7,13 Bediening Heilige Doop Collecten: Diaconie Jeugdwerk Kerkenwerk Deurcollecte: Kerkenwerk Jeugd- en Jongerenwerk Maranatha kerk:

5 5 Woensdag 1 maart uur ds. H. Visser, Barneveld (Zending) Psalm 47 : 3 en 4 5 maart (2 e lijdenszondag) 09/30 uur ds. H. van der Ziel, Tiendeveen Psalm 137 : 1 en uur ds. T.A. Eijsenga te Kampen Gezang 43 ; 1 en 2 Collecten: Diaconie Kerkenwerk Deurcollecte: Kerkenwerk Kerkenraadfonds Woensdag 8 maart (Biddag) uur ds. W.H.Th. Moehn Liturgie m.m.v. de schoolkinderen uur ds. A. de Lange Psalm 141 : 1,2 Collecten: Diaconie Kerkenwerk Deurcollecte: Kerkenwerk Bijstand in pastoraat en catechese 12 maart (3 e lijdenszondag) uur ds. A. de Lange Psalm 138 : 1 en 2 Voorbereiding Heilig Avondmaal uur br. J.W. van Bart Gezang 45 : 4 en 5 Collecten: Diaconie Kerkenwerk Deurcollecte: Kerkenwerk Werkzaamheden Maranatha kerk 19 maart (4 e lijdenszondag) uur ds. A. de Lange Psalm 139 : 1 en 4 Viering Heilig Avondmaal Collecten: Diaconie Kerkenwerk Avondmaalscollecte bestemd voor St. de Hoop, EBC en St. Ontmoeting uur ds. A, de Lange Psalm 139 : 8 en 10 Dankzegging en nabetrachting Heilig Avondmaal Collecten: Deurcollecte: 26 maart (5 e lijdenszondag) Diaconie Kerkenwerk Kerkenwerk Verwarmingskosten

6 uur ds. A. de Lange Psalm 140 : 1 en 6 Sluiting winterwerk uur ds. P.J. den Admirant te Harderwijk Gezang 50 : 1 en 3 Collecten: Diaconie Jeugdwerk Kerkenwerk Deurcollecte: Kerkenwerk Jeugd- en Jongerenwerk OPPASDIENSTEN: Oppasrooster voor de Dorpskerk maart 2006 Zo 5 maart Janneke Kroes, Roelien Wielink, Alie Boeve, Roos van Bart, Martine Spaan. Wo 8 maart Biddag Henriët Jans, Loes van Asselt, Leonie Grootkarzijn en Willianne v.d. Berg. Zo 12 maart Alette van Engelen, Francien van Wijhe, Hadassa van Loo en Annelies Morren. Zo 19 maart Reintje Smit, Erna Bovendorp, Esther van Raalte en Ilse v.d. Bosch 26 maart Matje van Loo, Thérèse Mulder, Jantine Boeve Willeke Bakker/Henriët v. Oene. Info: Oppasrooster voor de Maranatha kerk maart 2006 Zo 5 maart Coriene Stijf en Juliet van de Streek Wo 8 maart biddag Helena van 't Hul en Liesbeth van de Weg Zo 12 maart Ilse Klootwijk en Evelien Sneller Zo 19 maart Heidi Doornewaard en Jeannet de Groot Zo 26 maart Hermien ten Hove, Lisanne ten Hove en Fenda Port. Info ALGEMENE BERICHTEN: Bediening Heilige Doop

7 7 In verband met de bediening van de Heilige Doop in de Dorpskerk op D.V. zondagmiddag 26 maart kan er doopaangifte gedaan worden tot en met zaterdag 12 maart bij de scriba van wijkgemeente 1, J. van Wijnen, Zuiderzeestraatweg Doopzitting zal gehouden worden op D.V. dinsdagavond 21 maart in de pastorie aan de Spronksweg 1, aanvang half 9. Censura Morum In verband met de viering van het Heilig Avond is er gelegenheid tot Censura morum op maandagavond 28 november van half 8 tot 8 uur in t Open Huis. We moeten zoveel mogelijk in de weg die Mat. 18 : ons wijst met elkaar tegen de zonden strijden, opdat ze onze gemeenschap met God en elkaar niet in de weg staan. Alle gemeenteleden zijn geroepen om daar steeds mee bezig te zijn. Wie er in het persoonlijke bezig zijn niet mee verder kan, heeft in de Censura Morum een gelegenheid om de zorg bij de ouderlingen bekend te maken. Dan zitten ze er speciaal voor al kunt u uiteraard op andere tijden ook bij predikanten en ouderlingen terecht. Ouderenmiddag D.V. donderdag 16 maart hoopt ds. Moehn een inleiding te houden. Op het jaarprogramma staat vermeld: Guido de Brès als martelaar voor het geloof. In november heeft ds. Van den Herik reeds aandacht geschonken aan het leven van De Brès. Daarom is gekozen voor een ander onderwerp, dat ook aansluit bij de tijd van het kerkelijk jaar: Gedachten over lijden en straf. Vervoer hoeft voor niemand een belemmering te zijn. Een telefoontje naar dhr. Grootkarzijn (631639) of dhr. van de Veen (631806) is voldoende. Zondagsschool "JAFETH". In de maand maart komen wij één keer bij elkaar en wel op zondag D.V. 12 maart. Neemt u hier goede nota van. De andere drie zondagen vallen uit i.v.m. een doopdienst, het Heilig Avondmaal en afsluiting van het winterwerk. Wel hopen we dat de kinderen vrijdagavond 24 maart op de afsluitingsavond zijn. Ongetwijfeld zal er een uitnodiging komen. De leiding. Koffieochtend op D.V. dinsdag 21 maart 2006 Op D.V. dinsdag 21 maart 2006 hopen wij als commissie onze koffieochtend te mogen houden.

8 8 Spreekster deze morgen zal zijn: Marleen Ramaker. Zij wil met ons het onderwerp Iedere levensfase mag er zijn n.a.v. psalm 139 behandelen. De stand in de hal zal verzorgd worden door: Dorcas. De morgen zal gehouden worden in Het Open Huis. Om 9.00 uur staat de koffie klaar en we willen graag om 9.30 uur beginnen. Er is kinderoppas aanwezig. We nodigen een ieder hartelijk uit en met name de jongere vrouwen onder ons. Zoals de titel van de bespreking al zegt, is deze morgen voor jong en oud. We hopen u met velen te mogen begroeten. Concert Bel Canto Het Christelijk gemengd koor Bel Canto uit Oldebroek geeft op 11 maart 2006 een concert in de Ned. Herv. Lambertuskerk te Oldebroek. De volgende werken worden uitgevoerd: Koor 1 en 4 uit Ein Deutsches Requiem Opus 45, Johannes Brahms. Koor 10 en 13 uit Die Schöpfung, Joseph Haydn Agnus Dei uit het Requiem, Gabriël Fauré Agnus Dei uit het Requiem in d-moll KV 626, Wolfgang Amadeus Mozart Te Deum, John Rutter Te Deum, Joseph Haydn Medewerking verlenen pianist Erik Dijkstra en de celliste Cordula Remmelts. De muzikale leiding heeft dirigent Herman Rekers. Het concert begint om uur. De kerk is om uur open. Inlichtingen bij B. v.d. Streek, tel VakantieBijbelWeek 2006 Als stuurgroep van de Vakantiebijbelweek zijn wij nu al weer enkele keren bij elkaar geweest. Er zijn veel dingen besproken en ook geëvalueerd n.a.v. vorig jaar. De VBW weken zijn rijk gezegende weken. Ook de opkomst is grandioos. Vorig jaar mochten wij 365 kinderen verwelkomen en daar komen de tieners van s avonds nog bij. U begrijpt een hele organisatie. En omdat de opkomst steeds groter wordt en de werving van medewerkers steeds moeilijker zijn wij genoodzaakt om i.p.v. 4 dagen VBW dit te veranderen in 3 dagen. Wij willen graag per dag meer medewerkers inzetten, zodat de aandacht naar het kind gewaarborgd wordt. Voor de kinderen vinden wij het vooral belangrijk om het gemeente zijn voor te leven. Nu in deze roerige tijden waarin zoveel verleiding is, voor ons als volwassenen, maar zeker ook voor de kinderen, is het zo belangrijk dat je mensen om je heen hebt die in Christus onze broeders en zusters zijn. Zo mogen ook de kinderen om hen heen kinderen ontmoeten met dezelfde liefde in hun als Jezus.

9 9 Laten wij als volwassenen nu het goede uitdragen en er samen voor hen zijn. Helpt u ons en zo ook onze kinderen? Misschien bent u b.v. niet goed in vertellen, maar des te beter in knutselen, of om te helpen met het schoonmaken en opruimen. Weet dat u welkom bent. U bent nodig!!!! Weet dat het Lichaam vele leden heeft met ieder zijn eigen gave, maar iedereen is belangrijk en onmisbaar in dit Ene Lichaam. Niemand kan zeggen dat zij de hand niet nodig heeft, of het topje van de duim. Het is een gemis. Laten wij samen leden zijn in dat Ene liefdevolle Lichaam. Wij als stuurgroep kunnen onmogelijk iedereen persoonlijk benaderen, dus vandaar deze manier. Meldt u zich aan of informeer eens wat het allemaal inhoudt. Wij hopen op en bidden voor voldoende aanmeldingen. Helpt u mee???? In Christus met u verbonden: Alette van Engelen ( ) Francien van Wijhe ( ) Israël en de Hervormde gemeente van Oldebroek Geachte gemeenteleden,

10 10 Er zijn zowel schriftelijk als telefonisch veel reacties binnengekomen, waaruit blijkt dat er voldoende belangstelling bestaat om gezamenlijk deze reis te organiseren. Een belangrijk punt is echter de periode. Velen hebben hun vakantie voor dit jaar al geboekt en vinden het jammer dat ze niet mee kunnen. Op maandag avond 13 maart a.s. is er een korte voorlichting in Het Open Huis, met als thema : >> Hier lezen we de Bijbel. Maar in Israël zien we de Bijbel.<< Aanvang uur. We willen dan met elkaar de volgend punten behandelen: 1 e Welke periode (oktober 2006 of maart/april 2007). 2 e Het programma met globaal de plaatsen die we bezoeken. 3 e Wat zit er in de prijs en wat niet. 4 e Gezondheid. 5 e Rondvraag. Wilt u deze informatie ook doorgeven aan familie en/of kennissen die belangstelling hebben. Met vriendelijke groeten: A.(bram) Onderdelinden Nationale collecteweek ZOA- Vluchtelingenzorg 26 maart tot en met 1 april vrijwilligers collecteren voor vluchtelingen in Afrika en Azië. Van 26 maart t/m 1 april houdt ZOA-Vluchtelingenzorg, een christelijke humanitaire hulpverleningsorganisatie haar nationale collecteweek. Het thema van de collecteweek is Water maar ook een kraan, wij blijven. Daarmee wil ZOA aangeven dat zowel noodhulp als wederopbouw de basis vormen van haar werk in diverse landen in Afrika en Azië. Noodhulp is belangrijk, maar zicht op een nieuwe toekomst ook. Met die toekomst helpt ZOA door bijv. op Sri Lanka gezondheidstrainingen te geven. Hieronder een voorbeeld: Jeyachitra (18) woont op Sri Lanka. Jarenlang zag haar leven er grauw uit. De burgeroorlog die decennia lang op Sri Lanka woedde, heeft haar persoonlijk geraakt. Ik moest met mijn familie vaak vluchten voor het geweld. Met mijn eigen ogen heb ik gezien dat mensen werden vermoord. Zoiets blijft je altijd bij. Ook mijn vader en broer zijn gedood. De vreselijke jeugd van Jeyachitra is doortrokken van geweld en vluchten. Nu is er een fragiele wapenstilstand in het land. En Jeyachitra kan zich meer richten op de toekomst. Als ze haar school heeft afgemaakt, wil ze graag een baan waarmee ze mensen kan helpen die het moeilijk hebben.

11 11 ZOA helpt me hier nu al mee. Met een aantal meisjes volg ik een gezondheidscursus. We leren hoe we ziektes kunnen voorkomen door goed op de hygiëne te letten. Veel mensen gebruiken geen toilet omdat er weinig water is. Dat veroorzaakt veel onnodige ziektes waardoor mensen kunnen sterven. Ook leren we zwangere vrouwen te helpen en kunnen we kinderen inenten. Wanneer de cursus is afgelopen, gaan de meisjes in hun eigen dorp dit vrijwilligerswerk in de praktijk brengen. Door het financieren van deze gezondheidscursus verbetert ZOA de gezondheid onder vluchtelingen op Sri Lanka. Tevens biedt de cursus voor Jeyachitra hoop op een betere toekomst. Voor informatie: Catrien Fijn, tel Ans Schreurs tel Dicky Stouwdam tel Bedankt Hierbij willen wij een ieder die geholpen heeft met de renovatie van de Maranatha kerk heel hartelijk bedanken. Maar wanneer wij hier over nadenken is bedanken maar een karig woord. Het heeft ons diep geraakt zoveel hulp en meeleven met ons in welke vorm dan ook. Het heeft ons bijzonder gesterkt, en geeft ons moed en vertrouwen voor de toekomst. Vragend aan de Heere om kracht en gezondheid en voelende de liefde uit de gemeente hopen we nog te kunnen blijven werken in ons mooi vernieuwde kerkgebouw. Albert en Aartje van Hattem Oproep Mist u ook iemand in de kerk??

12 ook De 12 evangelisatiecommissie wil zich gaan richten op mensen die dreigen af te haken. Daarbij hebben we u nodig. Draagt u uw naaste gemeenteleden een warm hart toe? Dit kunt u doen door, wanneer u een gemeentelid mist, dit te melden bij: J Keijl BERICHTEN WIJKGEMEENTE I: Geboren Gerhard en Heleen Doornewaard, Vierhuizenweg 4, geven met dankbaarheid kennis van de geboorte van hun zoon Thomas Teun op 27 januari Hij wordt Thomas genoemd en is het broertje van Alexander. Vader en moeder Doornewaard belijden van Thomas meer dan dat hij alleen hun kind is. Op het kaartje staat vermeld: Je bent door Zijn oog gezien, en door Zijn hand gevormd. Je bent naar Zijn beeld geschapen, en in Zijn hart geborgen. Dat zijn belangrijke dingen, die iedereen bij de geboorte wel mag horen en die Thomas en Alexander hun leven door wel steeds weer mogen horen! Van harte gelukgewenst namens de gemeente. We hopen dat Thomas gezond mag opgroeien tot vreugde van zijn ouders en tot eer van God. Huwelijksjubilea 5 maart is de datum waarop 25 jaar geleden het echtpaar H. van het Ende- Buisman, Bloemstraat 77, in het huwelijk trad. Een moment om stil te staan en met elkaar te beseffen dat er al een heel stuk leven gepasseerd is. U hebt het samen mogen beleven. Er mochten kinderen geboren worden. En boven onze eigen inspanningen en arbeid mogen we dan toch het werk, de zorg en de genade van de Heere noemen. Wat kunnen wij van het leven, ook het huwelijksleven maken, als God er niet bij is? Hartelijk gefeliciteerd en gezegende jaren toegewenst.

13 13 Meeleven We leven mee met de familie van dhr. Kornelis Veldkamp, voorheen woonachtig in Oosterwolde, het laatst verbleef hij in de Hullen en in de Voord. Op 10 feb. overleed hij. God geve de kinderen en kleinkinderen, van wie er ook een aantal tot onze kerkelijke gemeente behoren, Zijn hulp, kracht en genade te ondervinden nu hun vader en grootvader overleden is. De familie maakt heel wat mee. Moge God hen in alles troosten en sterken! Vanuit de pastorie We mogen u als pastoriegezin deelgenoot maken van onze vreugde dat op 20 februari 2006 bij onze dochter en schoonzoon in Bruchem, Gea en Steven van der Steeg, een dochter werd geboren: Jannie. Ze wordt Janita genoemd. Het is hun eerste kind en meteen ook ons eerste kleinkind en nichtje. Een hele gewaarwording en een grote reden tot dankbaarheid. We zien de tekenen van Gods trouwe en vaderlijke zorg. Na het sterven van moeder van den Ham precies twee maanden geleden dat ons tot droefheid stemde en stemt, toch ook weer reden tot blijdschap. De Heere zij de eer. Kerkdienst Zending Op D.V. 1 maart hopen we om uur in de Maranatha kerk een dienst te beleggen waarin ds. H. Visser uit Barneveld hoopt voor te gaan. Het is een kerkdienst, waarvan de collecte bestemd zal zijn voor de G.Z.B. Alleen dat is al een reden waarom u er goed aan zou doen om de dienst bij te wonen. Maar de woordverkondiging is met name wel een belangrijke reden. Vroeger werd er vanuit gegaan dat christenen graag naar de kerk gaan. Omdat ze Gods Woord lief hebben, Gods huis liefhebben, en Gods dienst liefhebben. Ik denk dat we daar vandaag nog maar vanuit moeten gaan. Ik wek u graag op om naar de dienst te komen. Catechese Maart is de laatste maand van het catecheseseizoen. In de week van biddag zijn er geen catechisaties op 6 en 7 maart. In de twee volgende weken, op 13/14 en 20/21 maart hopen we dan nog twee keer samen te komen. Wees op de maandagen in het Open Huis en op de dinsdagen bij de Maranatha kerk paraat. God geve ons goede uren. Bijbelkring Op D.V. donderdag 9 maart is het Bijbelkring. We komen weer samen in de grote zaal van de Maranatha kerk om uur. We hopen op deze avond onze

14 14 studie van het Bijbelboek Job af te ronden met het laatste hoofdstuk 42. We zien dat Job op zijn plek komt, dat de duivel verliest, dat God geëerd wordt, dat Job voorbidder wordt, en dat hij nog een lang en gelukkig leiden mag. En dat is dan geen sprookje, want God maakt het echt goed voor Job. Allen weer hartelijk welkom. Mannenvereniging In de maand maart staan er twee bijeenkomsten van mannenvereniging Schrift en Belijdenis op het programma, te weten 15 en 22 maart. Op 15 maart hopen we Efeze 4 : 1 16 te behandelen (Herv. Vaan febr.). Dhr. A. van Hattem zal het voor ons inleiden. Op 22 maart hopen we Ruth 4 te behandelen (Herv. Vaan febr. en maart). Als inleider staat dhr. J. Morren genoteerd. Dit zijn onze twee laatste gewone vergaderingen van dit seizoen; in april volgt enkel nog de jaarvergadering op 5 april. We hopen alle leden weer zoveel mogelijk te ontmoeten. Hartelijk welkom in de grote zaal bij de Maranatha kerk om uur. Voorbereidingsavond Op D.V. donderdag 16 maart om uur wordt ieder die met het avondmaal bezig is uitgenodigd voor de voorbereidingsavond. We hopen dat velen van u van de gelegenheid gebruik maken. De belijdeniscatechisanten van dit seizoen hopen als groep ook aanwezig te zijn en we hopen dat ook deze avond hen mag helpen om verder zicht te krijgen op avondmaal en avondmaalgang. Ik hoop deze avond met u te spreken over de Heiligheid van het avondmaal. Waarom spreken we over het heilig avondmaal? We zullen ontdekken dat er ook op dit punt zowel onderschatting als overschatting aan de orde is. Als ondertitel noem ik er daarom bij tussen ongegronde vrees en ongepaste familiariteit. Ik doe er graag mijn werk aan in het voorbereiden en leiden van deze avond. Doet u er uw werk aan door deze avond in te plannen en te komen? Bij de diensten Er zijn in maart een heel aantal diensten met een bijzonder karakter. Allereerst de diensten van de biddag. s Morgens hebben we de dienst in de Dorpskerk, waarin schoolkinderen de dienst ook meemaken. Deze dienst is voor heel de gemeente, maar toch wel afgestemd op het niveau van de kinderen. Het zal gaan over Daniël 6, met als thema: Bidden, elke dag! s Avonds mogen we in de Maranatha kerk met de gemeente samenkomen voor de tweede dienst. Zopas hadden we het op de catechisatie erover of de catechisanten biddag voor gewas en arbeid nog wel een plaats kunnen geven. Ze zagen toch het goede en nodige er wel van in.

15 15 In de morgendienst van zondag 12 maart hopen we voorbereiding op het Heilig Avondmaal te houden, om het dan de zondag daarna als gemeente te mogen vieren. Een avondmaalsviering heeft een boodschap voor de hele gemeente: klein en groot, deelnemend of niet deelnemend. Laten we allen zoeken naar een hart dat hongert en dorst naar Christus. Want de Heere begint ons daar te zegenen waar wij hongerig en dorstig worden naar Hem, naar Zijn Woord, en naar het Heilig Avondmaal. In de dienst van zondagmorgen 26 maart hopen we het winterwerk af te sluiten, zoals we het ook samen geopend hebben. Na de kerkdienst hopen we preekbespreking te houden met jongeren van de gemeente en hun leidinggevenden. s Middags is er dan de bediening van het sacrament van de Heilige Doop. Laten we het samen maar bidden: Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond Uw trouwe hulp.. Om bij stil te staan Wij zijn weer aangekomen in de lijdenstijd. Ik hoop dat de lijdenstijd ons tot zegen mag zijn op de manier die ds. C. den Boer in zijn overdenking van de christenreis beschrijft, naar aanleiding van wat Christen meemaakt bij het kruis: Hoe vaak kan een zondaar gehoord hebben van Jezus zonder in Hem zijn persoonlijke Zaligmaker te hebben begroet? Hoe menige preek hebben wij gehoord, overvloeiende van de liefde Gods en boordevol van het Offerlam Christus! Maar het ging langs ons heen. Of we zeiden: Voor mij niet. En voort ging het weer. Het pak op de schouder. Totdat ons door Gods genade de ogen open gingen en wij het kruis niet langer beschouwden als een historisch feit uit lang vervlogen dagen, waarbij men kan staan wenen uit puur medelijden. Toen, toen het God behaagde ons Christus te openbaren, toen werden we tijdgenoten van de Messias. Er was een gesprek tussen de stervende Borg en ons. Hij sprak ons vrij. En als een loden last viel ons het pak van de schouder. Tenslotte Het is inmiddels een half jaar geweest dat ik in uw midden predikant mag zijn. Oldebroek begint van lieverlee steeds meer als mijn gemeente te voelen. Ik merk ook dat daarbij hoort dat je steeds meer de zorg voor de gemeente met je mee gaat dragen. Steeds meer krijg ik er zicht op hoeveel mensen met de gemeente verbonden zijn en haar een warm hart toedragen. Steeds meer merk ik ook dat er betrokkenheid op de kerkdiensten is en gebruik maken van doordeweekse bijeenkomsten. Maar we kunnen hier nog veel meer in groeien. Laten we ernaar staan om van 1 keer kerkgang op de zondag twee keer te maken.

16 16 Als we helemaal geen lid zijn van een kring of vereniging, laten we daar dan toch (weer) mee beginnen. Laten we samen bidden om de doorwerking van Gods Geest, zodat we onze zonden nog veel dieper gaan inzien en betreuren, en dat we de Heere Jezus Christus nog veel meer nodig gaan krijgen. Laten we ernaar staan om de mensen om ons heen te betrekken bij de dingen van de Heere. Laten we bidden dat de Heere ons nog veel meer zegent met verootmoediging en verwondering, met blijdschap en liefde. U mag weten dat ik als uw predikant voor de gemeente dank en bid. Een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw en kinderen. Uw. A. de Lange Bedankt Gemeente, bedankt voor al uw medeleven rondom het afscheid als ouderling van onze hervormde gemeente, zowel in gesproken woorden, kaartjes en attenties die ik mocht ontvangen. Mede namens mijn vrouw wensen wij u Gods nabijheid en zegen voor de toekomst. Met hartelijke groeten, R. v.d. Vegte Kort verslag van de kerkenraadsvergadering d.d. 2 februari Opening (Eerste gedeelte) Ds. A. de Lange opent de vergadering met een woord van welkom aan jeugdoud. J. Wolf en jeugdwerkadviseur dhr. G. Schouten. We zingen Psalm 119: 84 en de ds. gaat ons voor in gebed. Vervolgens lezen we 2 Kor. 5: Vers 11 stelt de voorzitter centraal deze avond. De mensen tot het geloof bewegen. Uit zichzelf gaat de mens niet geloven. Ze moeten bewogen worden. In beweging worden gezet. Ze moeten tot Christus worden geleid. Ze moeten Hem vinden. Daarom moeten ze bezig zijn met het Woord. Het gaat om het werk van God via de ambtdragers. De Vader trekt. De Heilige Geest werkt. Hij brengt het Woord nabij zodat wij horen en buigen en aan de voeten van Christus komen. Er moet leven komen. Gun leven aan mijn ziel. Dan is de mens geborgen bij God door Christus. We onderbreken dit punt om met dhr. G. Schouten het jeugdwerk te bespreken. Bespreking jeugdwerk met dhr. G. Schouten G. Schouten licht het verslag 2004 toe. Het was een bewogen jaar. Van centraal jeugdwerk naar wijkgebonden jeugdwerk Het instellen van de wijkjeugdcommissies. (WJC). Dit is wel als positief ervaren.

17 17 Ook voor de stichting was het een bewogen jaar. Men wilde subsidies afbouwen. Door de burgerlijke overheid wordt 75% betaald. Er is nu meer wisselwerking en overleg met de burgerlijke overheid. Wel waakt men om de identiteit te waarborgen en toch heeft men alle jongeren uit de samenleving op het oog. De voorlichting via het CAD is hiervan een voorbeeld. Wordt er ook geëvangeliseerd onder de jongeren. Dit blijft voor de kerkelijke gemeente. Wel is er de adviserende taak. In de praktijk gebeurt het ook dat vrienden en vriendinnen worden meegenomen. Rond het 15 de jaar dalen de percentages want dan worden er keuzes gemaakt. Toch moeten we ze blijven stimuleren en contact blijven houden. Wat moet nu de meeste aandacht hebben. We zitten organisatorisch wel in een rustig vaarwater maar de vraag is hoe houden we ze betrokken bij de kerk. Het alcohol probleem is groot. Ze zoeken vaak eigen groepen (schuren, keten, caravans). Voorlichting wordt er gegeven. Maar ook het drugs probleem wordt groter. Het blijft de aandacht houden en men probeert de jongeren via voorlichting te bereiken. Ds. A. de Lange bedankt dhr. G. Schouten voor zijn inbreng en wenst hem Gods zegen toe bij alle arbeid. G. Schouten bedankt en groet ons en verlaat de vergadering. Opening (Vervolg) Het eerste artikel is van ds. van Gorsel over de Trinitarische prediking. Een boeiend artikel waarin naar boven komt dat Christus centraal staat. Het werk van de Drie-enige God moet aan de orde komen. Al de Raad Gods moet gepredikt worden. God was in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende. Christus is de Uitverkorene van de Vader maar ook de Gezalfde met de Heilige Geest. Het tweede artikel van ds. Maasland gaat over appellerende prediking. Ook een boeiend artikel waarin wordt aangedrongen op een keuze. Maar wat wordt er dan bedoeld. Er moet immers wat bij ons gebeuren. Mijn zoon, mijn dochter geef Mij uw hart. We komen niet vrijblijvend onder Gods Woord. Er moet een klem zijn in de prediking. Dit gebeurt met bevel van bekering en geloof. Woensdagavondzang Dit is elke week en gebeurt door kerkenraadsleden. Nu is het verzoek aan G. van de Weg en R. van de Vegte om dit te blijven doen. Beide broeders stemmen hiermee in. Ook jeugdoud. J. Wolf kan men na het winterseizoen inroosteren. Welkom en afscheid kerkenraadsleden J. Wolf is al welkom geheten in de kerkenraad. We hopen dat u met broederlijke samenwerking uw taak zult vervullen. Daartoe is een goede overdracht belangrijk. Jeugdouderling is een zware post. De hele kerkenraad moet dit dragen.

18 18 Belangstelling en contact is nodig. We hopen dat u veel vreugde beleeft aan uw taak. Ook K. Pool wordt veel sterkte gewenst in het ambt van ouderling. Afscheid wordt er genomen van de broeders R. van de Vegte en G. van de Weg. Jaren lang hebt u uw plek in mogen nemen. Vele stormen zijn er geweest. De Heere gaf dat u trouw bleef. Hem zij de dank. We gunnen u beide de rust. Ter waardering ontvangen ze een boekenbon. Namens beide broeders spreekt R. van de Vegte. Het is bijzonder dat de Heere ons in Zijn dienst nam. Vele mooie dingen meegemaakt. Maar hélaas ook dieptepunten. De zegenbede uit Hebr. 13: 20 en 21 geven de broeders ons mee. De ds. bedankt hen voor de hartelijke woorden. Wij pauzeren een ogenblijk en vervolgens nemen de broeders afscheid. Verkiezing moderamen Volgens de plaatselijke regeling behoort het moderamen te bestaan uit de predikant, een ouderling, een ouderling kerkrentmeester en een diaken. Per acclamatie worden ds. A. de Lange, J. van Wijnen en E. van de Werfhorst herkozen. Het voorstel is om diaken B. van Loo toe te voegen aan het moderamen nu K. Pool geen diaken meer is. De vergadering gaat hiermee akkoord. De voorzitter bedankt K. Pool voor zijn werkzaamheden binnen het moderamen. Vacatures kerkenraad De kerkenraad gaat akkoord met het voorstel om de vacatures wijlen ouderling G.J. Wolf en diaken K. Pool gelijktijdig op te starten en in april in werking te zetten. De wijk van wijlen ouderling G.J. Wolf zal bearbeid worden door broeder J.H. Stobbelaar. Ouderling A. Grootkarzijn zal "De Hullen" voor zijn rekening nemen. Sluiting Ouderling J. Morren sluit de avond met ons af. Hij laat zingen uit het Gebed des Heeren de verzen 1 en 9 en eindigt met gebed. BERICHTEN WIJKGEMEENTE II: Geboren Bertil en Marjanne Jansen, Koeleweg 17, zijn donderdag 16 februari verblijd met de geboorte van hun zoon David Nathan. Zij noemen hem David. Heel veel vreugde die de Heere in jullie huis gegeven heeft een broertje voor Joël; maar ook de pijn van het gemis Tobias en Noa. David s start was moeizaam en daarom moest hij de eerste dagen van zijn leven verpleegd worden

19 19 op de afdeling neonatologie in het Sophiaziekenhuis. Deze week moest hij nog in het ziekenhuis blijven en we hopen dat hij spoedig naar de Koeleweg zal komen. Ik geef hier ook het gedichtje door, waarin Bertil en Marjanne hun gevoelens verwoord zagen: Negen maanden opnieuw beleven. Met heel veel vreugde, maar ook met pijn. Jij hebt ons een nieuwe toekomst gegeven. We zijn dolgelukkig dat je eindelijk bij ons mag zijn. Huwelijksjubileum In de maand maart hopen vijf echtparen hun huwelijksjubileum te vieren. Twee van hen hebben dan niet minder dan zestig jaren lief en leed met elkaar gedeeld. Nu al een felicitatie op papier en straks, bij gezondheid, met een handdruk. We nodigen jullie van harte uit om te doen wat David heeft gedaan: De rechtvaardige zal zich verblijden in de Heere en op Hem vertrouwen; alle oprechten van hart zullen in Hem roemen, (Psalm 64:11). 1 maart echtpaar G.J. van Dorp-van Enk 55 jaar De Hagen 1 6 maart echtpaar J.C. Luyke-Spiecker 60 jaar Lage Weide maart echtpaar H. Broekhuizen-Boeve 25 jaar Rustenburgsweg maart echtpaar N. van Os-Boeve 50 jaar Luiting Matenlaan maart echtpaar C. Bruijnes-Bruijnes 60 jaar Van Sytzamalaan 2 B Trouwplannen Ook voor 2006 hebben zich een aantal bruidsparen aangemeld en zijn afspraken gemaakt. Nadat de gewone catechisatie is afgesloten, zal de huwelijkscatechese beginnen ter voorbereiding op de grote dag en de dagen daarna. Niet iedereen maakt lang van te voren afspraken. Daarom een vriendelijk verzoek aan degenen die plannen hebben om nog in 2006 te trouwen, om op korte termijn contact met mij op te nemen! Bijbelkringen In de laatste ontmoeting van dit seizoen hopen we stil te staan bij het tweede gedeelte van de brief van Judas. De dinsdagmorgenkring is ingeroosterd op dinsdag 14 maart; aanvang uur. De avondkring komt bij elkaar op D.V. donderdag 23 maart. Thuis alvast een goede voorbereiding toegewenst! Over de

20 20 afsluiting van de kringen op D.V. maandagavond 10 april kunt u verderop meer lezen in het stukje over de huisbijbelkringen. Jongerengesprekskring Op donderdag 16 maart hopen we elkaar na een hele tijd weer te ontmoeten. Het materiaal wordt weer thuisbezorgd. In de gelijkenis van Jezus worden mensen van de markt gehaald om nog 1 uur in de wijngaard te werken. Het is dus helemaal niet vreemd al zou je je nog aanmelden voor de laatste keren van dit seizoen! Rond de diensten Wanneer u al gekeken hebt naar het preekrooster, dan ziet u dat er in de maand maart heel wat bijzondere diensten op het rooster staan: Biddag voor gewas en arbeid, bevestiging ambtsdragers, bediening van de beide sacramenten, afsluiting van het winterwerk. Ik kan nu al doorgeven dat de kinderdienst op biddag in het teken staat van Daniël en het kamertje waarin hij knielde om te bidden in de richting van Jeruzalem. Wat de overige diensten aangaat hoop ik u per week in de Veluwse Kerkbode op de hoogte te houden. Leest u dit blad niet, maar zou u toch graag van te voren informatie ontvangen over het bijbelgedeelte dat op zondag aan de orde zal komen, dan is een mailtje naar mij voldoende met de vermelding tekst voor de preek. U krijgt dan enkele dagen tevoren bericht van mij. Verkiezing ambtsdragers In de vacature ouderling W. Vaessen heeft de kerkenraad donderdagavond 16 februari het volgende dubbeltal opgesteld: br. W. Vierhuizen, Stouwdamsweg 3, en br. K. van Asselt, Zuiderzeestraatweg 228. We bevelen beide broeders en hun gezinnen in uw voorbede aan. De stemmingsvergadering is gepland op D.V. donderdagavond 2 maart in t Open Huis en begint om uur precies. Catechisatie Even de ogen uitwrijven: maandag 20 en woensdag 22 maart sluiten we de catechisatie af! Een winterseizoen is omgevlogen. In december hebben we een gemeenschappelijk afsluiting gehad van het eerste deel van het seizoen. Aan het einde van het seizoen doen we dat met elkaar in de groepen. In de catechesecommissie bereiden we ook een wat uitgebreidere enquête voor, zodat we als catecheten goed zicht krijgen op wat er leeft bij jullie. Het was fijn om te merken dat velen van jullie heel trouw gekomen zijn. Mede namens br. Van Bart geef ik jullie een woord uit Prediker 12 mee: Gedenk daarom je Schepper in de dagen van je jeugd voordat de slechte dagen komen en de jaren waarvan je zegt: In deze jaren vind ik weinig vreugde meer. Het ga je goed in de maanden dat we

21 21 elkaar niet tijdens de catechese, maar wel in de zondagse diensten kunnen ontmoeten. Thema-avonden 2006 Drie avonden hebben we nagedacht over kerk en gemeente. We hebben ons daarbij laten leiden door het beeld van het schip der kerk. In een mooie presentatie heeft br. Van Bart tijdens de laatste ontmoeting laten zien hoe het schip der kerk niet alleen in de 21 e eeuw in stormachtige wateren terecht is gekomen, maar ook in vroeger eeuwen bewogen tijden heeft beleefd. Felle vervolgingen zijn over de kerk gegaan, maar door alles heen heeft de Heere Zijn gemeente in stand gehouden. Die wetenschap geeft troost en houvast voor de toekomst. We hebben een stukje gelezen uit de zogenaamde brief aan Diognetus, waarin de schrijver vertelt welk beeld hij van de christenen heeft. De vraag naar ons toe luidt dan: welk beeld krijgen degenen die buiten zijn van ons als christenen? Een vraag die we allemaal bij onszelf moeten toelaten. Ze wonen in hun eigen land, maar als vreemdelingen. Ze delen in alles mee als burgers, maar hebben als vreemdelingen alles te lijden. Elk vreemd land is hun vaderland en elk land is hun vreemd. Ze trouwen als ieder ander. Ze krijgen kinderen, maar ze leggen hun nageslacht niet te vondeling. Ze delen hun tafel, maar niet hun bed. Ze leven in het vlees, maar niet naar het vlees. Ze vertoeven op aarde, maar ze zijn thuis in de hemel. Ze gehoorzamen de vastgestelde wetten, maar in hun eigen leven overtreffen ze die wetten. Ze houden van allen, maar worden door allen vervolgd. Ze zijn onbekend, maar ze worden vermoord. Ze sterven, maar ze worden levend gemaakt. Ze zijn arm, maar ze maken velen rijk. Ze komen alles tekort, maar ze hebben in alles overvloed. Ze worden onteerd, maar die ontering strekt hun tot roem. Ze worden belasterd, maar ze worden gerechtvaardigd. Ze worden gesmaad, maar ze zegenen. Ze worden beledigd, maar ze bewijzen eer, (Ad Diognetum 6,5-15).De avonden liggen nu nog vers in het geheugen. Denkt u bij uzelf: Maar daar zouden we ook best nog eens meer over willen horen tijdens zulke avonden!, wacht dan niet tot u het weer vergeten bent, maar geef het door aan br. Van Bart of aan mij. Telefoonnummers en adressen staan aan de binnenkant van de omslag. De bemanning van het schip Op de tweede thema-avond hebben we over dit onderwerp nagedacht. Onlangs kwam ik een gedicht tegen, waarin heel mooi verwoord wordt hoe wij als leden van de gemeente met elkaar om mogen gaan. De dichter(es) is mij niet bekend. Weinig - Veel

22 22 Het kost niet zoveel iemand een glimlach te schenken of je hand op te steken voor een vriendelijke groet Zoiets kan de zon laten schijnen in het hart van de mens die je zomaar ontmoet. Het kost niet zoveel een hand op te steken om de ander een beetje behulpzaam te zijn Een dankbare blik is vaak de beloning al was de moeite voor jou maar klein. Het kost niet zoveel om je hart wat te openen voor de mens om je heen in zijn vreugd en verdriet. Wees blij dat je zo wat kan doen voor een ander of is die ander je naaste soms niet? Het kost toch zo weinig je arm om de schouder. Of alleen maar een zachte druk van een hand. Het is vaak voor de ander of hij heel even in een klein stuk paradijs is beland. Het kost toch zo weinig om een ander te geven. Iets wat jij toch zo heel graag ontvangt LIEFDE! Alleen maar door dat weg te schenken krijg je terug, meer dan dat je verlangt. Om die vriendelijke glimlach, dat eventjes groeten die arm om de schouder, die hulp die je bood. Het kost allemaal bij elkaar toch zo weinig maar in wezen is 't zo ontzaglijk groot. Ten slotte Niet alleen de verjaardag van onze 80-plussers, maar ook die van een predikant wordt aan de gemeente bekend gemaakt via Hervormd Oldebroek. Maandag 6 februari ben ik 41 geworden. We zijn aangenaam verrast door de vele kaarten en s met felicitaties en goede wensen. Heel hartelijk dank daarvoor! Sterkte en zegen toegewenst op de reis door het leven, mede namens mijn vrouw en de jongens, W.H.Th. Moehn Afsluitingsweekend 24, 25 en 26 Maart 2006.

23 23 In het afsluitingsweekend sluiten we het seizoen 2005/2006 af. Op vrijdagavond 24 Maart sluiten we het seizoen af met de 12- club en zondagsscholen in het Open Huis. Inloop uur. Om uur beginnen we met: zingen, bijbelgedeelte en gebed. Daarna wordt het gespaarde geld aangeboden. Er wordt een kleine pauze gehouden waarin de kinderen drinken krijgen. Na de pauze wordt er voor de jongste groepen poppenkast gehouden. En voor de andere groepen worden er spelletjes georganiseerd. Aan het eind van de avond ongeveer uur krijgt elk kind iets leuks mee naar huis. Wij vinden het fijn als er ook vaders en moeders komen, jullie zijn van harte welkom op deze avond. Op zaterdagavond 25 Maart sluiten we het seizoen af met het Open Tiener Werk vrijdag, zaterdag, Spirit en Fizzion in het Open Huis. Inloop uur. We beginnen om uur. We beginnen de avond door met elkaar een aantal liederen te zingen. We lezen een gedeelte uit de bijbel met evt. enige toelichting, en gebed. Dan gaan we gezamenlijk een quiz of een spel (blijft nog een verrassing) spelen Daarna gaan we met ons allen aan tafel om te eten. Wat we gaan eten blijft ook nog een verrassing. We proberen de avond om uur af te sluiten. Zo te zien genoeg redenen om te komen op 25 Maart. Zondagmorgen 26 Maart sluiten we het seizoen af in de Dorpskerk voor iedereen. Het thema wordt waarschijnlijk In Gesprek n.a.v. Lukas 24 De Emmaüsgangers. De kinderen van de clubs en de zondagscholen worden om 9.10 uur verwacht in het Open Huis om zo gezamenlijk met de leidinggevenden naar de kerk te gaan. De voorste banken in de kerk zijn voor jullie gereserveerd. Het actielied wat jullie aangeleerd hebben mogen jullie voor in de kerk zingen tijdens de dienst. Muzikale medewerking in de dienst wordt verleend door Gospelkoor Joyful Sound uit Kampen. Na de dienst is iedereen welkom om in het Open Huis koffie of iets anders te drinken en om na te praten over de afsluitingsdienst van het winterwerk 2005/2006. Iedereen die meewerkt aan het sluitingsweekend wensen we goede voorbereidingen toe en bovenal Gods liefde. We hopen jullie te mogen ontmoeten in het sluitingsweekend. Gerrit Mulder en Arjan Dickhof. Samenvattend verslag van de kerkenraadsvergadering van 16 februari Opening, zingen en bijbellezing De voorzitter verwelkomt de kerkenraadsleden. En in het bijzonder geldt dat voor de broeders die voor het eerst na hun verkiezing als ambtsdrager de

24 24 kerkenraadsvergadering bijwonen. Hen wordt toegewenst dat zij spoedig ingewerkt zullen zijn. De vergadering wordt vervolgens op de gebruikelijke wijze met het zingen van een psalm (Psalm 135 : 1 en 3) gebed en bijbellezing (Johannes 20 : 19 23) geopend. 2. Bezinning Opmaat voor de bezinning is het beleidsplan van de Evangelisatiecommissie voor missionair gemeente zijn. De intentie van de daarop volgende bespreking is: Gezonden zijn zoals Jezus zich gezonden wist door Zijn Vader en laat zich vatten in het gedicht van Nel Benschop uit: Een open hand naar de hemel, dat in het voorwoord van het beleidsplan is opgenomen: Groet niemand onderweg: Mijn Koninkrijk heeft haast; En laat u niet tot nutteloos gepraat verleiden. Het koren is al rijp, aanschouw het blij-verbaasd; Ik wil u tot een maaier van Mijn oogst bereiden. Hier is Mijn staf: het teken van Mijn macht, Leg die op het gelaat van de doodzieke wereld. Ga snel, er wordt wanhopig op gewacht Dat Mijn genezend woord de dood terneer velt. Ik zend u uit; sta sterk in het geloof, Want Ik bepaal voor duivel en voor dood de grenzen. Wees niet bevreesd: Ik overbrug de kloof Die scheiding maakte tussen God en mensen! Voorafgaand aan de bespreking wordt opgemerkt, dat de Evangelisatiecommissie bij wijze van bezinning haar taken heeft besproken. Het resultaat ervan is neergelegd in een beleidsplan met bestaande activiteiten en nieuw beleid, wat nodig is omdat ook in Oldebroek de secularisatie toeslaat. Daarom dienen we als gemeente oog te hebben voor de mensen, die we in de kerk missen. 3. Samenstelling moderamen Bij acclamatie worden ds. Moehn en de brs. Van Bart en Van Engelen als lid van het moderamen herkozen. Verder stemt de vergadering in met de voordracht van de brs. Polinder en W. Mulder. Zij volgen de brs. Boeve en Hop op als moderamenlid respectievelijk als waarnemend scriba. Tot slot wordt besloten in de kerkenraadsvergadering van april te voorzien in de vacature van br. Hein. Tot dat moment blijft hij als scriba functioneren.

25 25 4. Afscheid van de vertrekkende kerkenraadsleden D. Bakker, H. Boeve, E. Hop, T. Kooiman en J. Post Hoewel de gemeente al tijdens en na afloop van de eredienst op 22 januari 2006 van de vertrekkende broeders afscheid heeft genomen, is het gebruikelijk en goed bij dat vertrek ook in de kerkenraadsvergadering stil te staan. Een ambtsperiode wordt afgesloten. Dat is een markant moment. Ds. Moehn sprak de vertrekkende kerkenraadsleden toe. Hij merkte op dat het plezierig is te mogen bouwen aan de gemeente en het goed was elkaar in de vergaderingen te ontmoeten. In de verstreken jaren is veel gepasseerd. Het ambtelijk werk valt nu voor hen weg. Bezinning komt er wellicht voor in de plaats, zo eindigde ds. Moehn. Namens allen die afscheid nemen, bedankt br. Boeve voor het vele, dat zij vanuit de kerkenraad en gemeente hebben ontvangen. Na een korte pauze verlaten de broeders daarna de vergadering. 5. Ingekomen stukken Ingekomen zijn onder andere 3 brieven van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. In de ene brief wordt ons een brochure aangeboden, waarin het spoor van de Bond na 1 mei 2004 wordt uitgezet. Teruggeblikt wordt op de positie van de Bond in de vorige eeuw. Tegelijk wordt vooruitgekeken en worden lijnen getrokken aangaande positie en roeping als hervormde gemeenten binnen de PKN. In de tweede brief wordt bericht dat in 2006 de Bond het honderdjarig bestuur mag herdenken. Op 22 april 2006 zal dat in Utrecht tijdens een samenkomst plaatshebben. De verwachte geschenken worden bestemd voor de vervolgde kerk. Concreet zijn er twee projecten, t.w.: Steun aan de Gereja Protestan Indonesia en de Koptische Kerk in Egypte. Meer informatie is te lezen op de website van de bond: Bij de derde brief wordt een brochure aangeboden, die als titel heeft Naar Christus toe. Het geheim van de prediking voor onze tijd doordacht. 6. Pastoraat a. evaluatie thema-avonden. De teneur van de evaluatie was positief. In de gespreksgroepen ontstonden goede discussies. Omdat vorig jaar het plenaire gesprek als langdradig werd ervaren is dat afrondend gesprek dit jaar achterwege gebleven, maar werd wel gemist. Vergeleken met vorige jaren was de belangstelling dit jaar minder. Het enthousiasmeren van gemeenteleden en het persoonlijk benaderen zijn wellicht ingrediënten het tij te doen keren. In een artikel in Hervormd Oldebroek van maart 2006 wordt de gemeente uitgenodigd mee te denken en een thema aan te dragen. b. evaluatie jongerendienst van 8 januari 2006.

26 26 Hoewel er altijd verbeterpunten te noemen zijn, was ook de balans van deze evaluatie positief. 7. Voortgang kerkenraadsverkiezing Kortheidshalve wordt verwezen naar het artikel in de wijkberichten over de kerkenraadsverkiezing. 8. Ontwerp beleidsplan De commissie die het beleidsplan in concept voorbereidt, heeft inmiddels drie keer vergaderd. Zij komt op D.V. 25 april 2006 voor een eindgesprek bij elkaar. In de aprilvergadering van de kerkenraad zal een datumvoorstel worden gedaan om na het winterseizoen het conceptbeleidsplan te bespreken. 7. Sluiting Ds. Moehn bedankt de aanwezige kerkenraadsleden voor hun aanwezigheid en inbreng in de vergadering. Hierna eindigt br. H. van de Worp met dankgebed. Met vriendelijke groeten, Marinus Hein Gebedskringen Samen bidden is heel waardevol, samen mag je alles voorleggen aan God, samen mag je Hem eren en loven, samen mag je ervaren dat God naar je luistert. Zo mogen we dat ervaren als we bij elkaar komen op de gebedskring. De ene groep op de maandag en de andere groep op de woensdagavond. Wilt u ook eens zo n ervaring meemaken? Kom dan eens vrijblijvend naar een van de twee gebedskringen! waar: boven in de jeugdzaal van het Open Huis wanneer: maandagavond 13 en 27 maart woensdagavond 22 maart de tijd: van uur tot uur info: G Stouwdam H.Bakker

27 27 Moederochtend 23 maart We willen voor de laatste keer dit moederochtend seizoen bij elkaar komen op 23 maart. We gaan het dan hebben over het thema: Gewoon geen superouders. Misschien bestaan ze. Ouders die tevreden terugkijken op de dag maar de meeste ouders vinden zichzelf geen superouder. We gaan kijken hoe we dat kunnen zien aan de hand van een stukje uit de Bijbel. Als je nu een superouder bent of niet.. je bent van harte uitgenodigd op de moederochtend. Inloop vanaf 9.15 uur en 9.30 uur beginnen we!!! Er zijn (super-)oma s die oppassen op onze kinderen!!! Tot dan!!!!! Hetty Bruins, Wilma van t Hof, Diana Rozeboom en Roelien Wielink VERENIGINGSWERK: Dameskrans D.V. 7 maart is er gewoon Dameskrans. De ringavond in Zutphen is op D.V. 14 maart. Spreker deze avond is dr. W.H. Velema over het thema Omgang als ouderen met onze jeugd. D.V. 21 maart hopen wij samen naar Kampen te gaan voor de ontmoetingsavond. Deze avond staat onder leiding van ds. M. Messemaker. Spreekster deze avond is mevr. E.W. Sonnenberg over de ouderenzorg. De verdeling van de opbrengst van de verkoop is: IZB 450,-- GZB voor fam. Vaders - 450,-- Kerk ,-- Jeugdgebouw t Open Huis - 450,-- Jeugdgebouw Maranatha - 450,-- Actie Brandhout - 200,-- Delen in Delfshaven - 200,-- Verpleegkundigen Israël - 125,-- De rest is in kas. Namens het bestuur, A. van Loo-Vosselman Ziekenhoekje

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt. Huwelijk Eucharistische gebeden 2. Eucharistisch Gebed XII-b Jezus, onze Weg. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008

Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 Ps.103:1,2, 17 en 18 Houten 23 november 2008 We vieren vanmorgen een prachtig feest. Kees van Leeuwen heeft belijdenis van zijn geloof afgelegd en hield samen met Mirjam hun drie kinderen ten doop. Johannes

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012

DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 Zijn wij in U één, samen op uw wegen, dan wordt ons tot zegen lachen en geween. DUINZICHTKERK zondag 30 september 2012 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE DUINZICHTKERK/VREDESKAPEL Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk.

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt

De tien Geboden. Tien belangrijke regels. Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt De tien Geboden Of Tien belangrijke regels Aangepaste dienst Zondag 17 april 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Gezang 119: 1 en 2 De kerk van alle tijden kent slechts één vaste

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot

Eredienst 2 juli :30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Eredienst 2 juli 2017 16:30 uur Voorganger: Ds. W.H. de Groot Liturgie Votum van Sela Opwekking 638 Prijs Adonai Gebed Lezen: 1 Korintiërs 12 : 6-8 Preek Lied 39 (wisselzang) Gebed Viering Heilig Avondmaal

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol

Liturgie van de samenkomst. Gerrit Knol Welzalig ieder die de HERE vreest, die in zijn wegen wandelt. Psalm 128 : 1 Liturgie van de samenkomst bij de begrafenis van Gerrit Knol * 24 april 1929 30 mei 2015 60 op D.V. donderdag 4 juni 2015 om

Nadere informatie

Je bent een goed idee!

Je bent een goed idee! Je bent een goed idee! God heeft jou bedacht Jeugddienst 'ELIM' Spreker: Ds. D. Dekker Medewerking en muzikale begeleiding: Gospelgroep PROMISE 24 februari 2013 Aanvang: 19.00 uur Voor de dienst: U maakt

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen zijn,

Nadere informatie

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen?

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen? Pagina 1 winterwerk 2015-2016 winterwerk 2015-2016 Waarom mee doen? Paulus schreef in de brief aan de Romeinen: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

Ds. A.W. van de Griend uit Kloosterhaar

Ds. A.W. van de Griend uit Kloosterhaar Liturgie voor de gezinsdienst op zondag 1 mei 2016 in de Hervormde Kerk te Den Ham aanvang: 19.00 uur. Thema: Wat er ook gebeurt. Voorganger: Ouderling van dienst: Muzikale inbreng: Organist: Ds. A.W.

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Johannes 15, 11 Ochtenddienst H. Avondmaal

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Johannes 15, 11 Ochtenddienst H. Avondmaal Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Johannes 15, 11 Ochtenddienst H. Avondmaal Broeders en zusters, in deze dienst wil de Here Jezus ons laten horen en zien dat Hij ons wil laten delen in zijn blijdschap.

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Welkom in de Menorah Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. A.H. Boschma : mw. A. Bouma : dhr. H. Dorsman : mw. A. Bouma

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur.

Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk. Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Kerkenraad - Hervormde gemeente Meerkerk Verslag gemeenteavond d.d. 23 april 2014 in Het Anker, aanvang 20.00 uur. Welkom De voorzitter van vanavond, Huib Slingerland, heet allen hartelijk welkom. Hij

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

De Bijbel open (05-01)

De Bijbel open (05-01) 1 De Bijbel open 2013 1 (05-01) Vandaag is het de eerste zaterdag in het nieuwe jaar 2013. Ik wil deze uitzending beginnen met u van harte een gezegend Nieuwjaar toe te wensen. Maar wat is een gezegend

Nadere informatie

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens

1. Priester: Licht en leven vinden we bij God, want Hij wil niet dat de mens Voorbede Na de homilie van de diaken of de priester volgt de Voorbede. In de Voorbede bidden we als geloofsgemeenschap voor de intenties die in ons hart zijn. Uiteraard gaan de beden in het geval van een

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 19 juni in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Léon Missche. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 19 juni 2016 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Léon Missche gedoopt wordt Voorganger : Ds. Bram Verduijn. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Orde III Schrift, zegen en gebed

Orde III Schrift, zegen en gebed Orde III Schrift, zegen en gebed bemoediging en groet Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, Ps. 124:8 [die trouw houdt tot in eeuwigheid Ps. 146:6 en niet laat varen het

Nadere informatie

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt

Orde van de doopdienst. op zondag 20 december 2015. in de Hervormde kerk te Sellingen. waarin. Jarno Godlieb. gedoopt wordt Orde van de doopdienst op zondag 20 december 2015 in de Hervormde kerk te Sellingen waarin Jarno Godlieb gedoopt wordt Voorganger : Ds. J.W. Baan. Organist : Mevrouw M. Withaar-Boomsma. Medewerking : Kinderen

Nadere informatie

Gebedskalender VBW Wilnis 2016

Gebedskalender VBW Wilnis 2016 Gebedskalender VBW Wilnis 2016 Bid u/jij mee? Gebedskalender VBW Wilnis 2016 Bid u/jij mee? Ik roep er dan vóór alles toe op dat smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen gedaan worden voor alle mensen,

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn.

Er zal geen verzengende hitte, geen dorst en geen honger meer zijn want Hij zal ze weiden aan water dat vloeit uit het hart der woestijn. VESPER op woensdag maart 016 in de Dorpskerk te Bloemendaal aanvang: 19.15 uur Liturgen: Agneta Markusse en Ali Bos Pianist: Janny van der Meer Thema: 'De vreemdeling in ons midden' STILTE VOOR DE VESPER

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema:

Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp. Thema: Orde voor de Baalderdienst op 24 september 2017 In sporthal De Kamp Thema: Welkom Aansteken van de Paaskaars & Lezen van het gedicht door Merel en Ezra Kaars, jij mag branden in ons midden; branden bij

Nadere informatie

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Zondag 6 augustus Orgelspel. Begroeting. De gemeente gaat staan. Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Zondag 6 augustus 2017 7 e zondag van de zomer Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 283 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Stilte om ons voor te bereiden op de dienst. Bemoediging o.

Nadere informatie

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015

Zending wereldwijd. Najaarsactiviteiten GZB. Concerten Psalm Project. GZB-jongerenevent. Driebergen, september 2015 Najaarsactiviteiten GZB Concerten Psalm Project De GZB organiseert samen met The Psalm Project twee concerten: op 3 oktober in Nijkerk en 10 oktober in Waddinxveen. De avonden staan in het teken van het

Nadere informatie

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel

Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse. Dienst van Schrift en Tafel Hervormde gemeente Haaksbergen Buurse 5 e zondag na Epifanie 9 februari 2014 Dienst van Schrift en Tafel Jullie zijn het zout der aarde Matteüs 5:13 Voorganger Ouderling Diaken Organist Koster : ds. Bob

Nadere informatie

Liturgie 30 april 2017

Liturgie 30 april 2017 Liturgie 30 april 2017 Welkom en mededelingen Zingen Hemelhoog 617a Tienduizend redenen De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij

Nadere informatie

Thema: Ik ben Christen, jij niet?

Thema: Ik ben Christen, jij niet? Liturgie voor de jeugddienst op zondag 2 april 2017 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur. Thema: Ik ben Christen, jij niet? Voorganger: ds. G.J. Röben Ouderling

Nadere informatie

Keuzeteksten. Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v.

Keuzeteksten. Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v. Keuzeteksten Voor de maaltijd zie Dienstboek een proeve, deel I blz. 1136v. opening 1. Allen zien ernaar uit dat u brood geeft, op de juiste tijd. Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich uw

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23

Voor de dienst: Laat Het Zien van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 Voor de dienst: "Laat Het Zien" van Reni en Elisa Welkom Lied 216 ( Morning has broken ) Bemoediging en groet Gebed Lied 780 (naar Psalm 139) Psalm 23 1 Een psalm van David. De HEER is mijn herder, het

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1.

Uitvaart voorbede Voorbeeld 1. Uitvaart voorbede Voorganger: Genadige en barmhartige God. U ziet ons hier bijeen in ons verdriet rond het sterven van N. Hij / zij was één van ons, wij zullen hem / haar missen. Geef ons de kracht samen

Nadere informatie

Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk

Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk Jeruzalemkerk Liturgie 3 juli 2016 ochtend RdH Ontmoetingsdienst Datum Voorganger Kerkgebouw 3 juli 2016, 9.30 uur ds. Rein den Hertog Jeruzalemkerk Muzikale begeleiding: Peter Tiggelaar (orgel) Kindernevendienst:

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3)

Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Formulier om het heilig avondmaal te vieren (3) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen

Nadere informatie

Intocht: Gezang 434. Votum & groet

Intocht: Gezang 434. Votum & groet 2 Intocht: Gezang 434 Votum & groet 2. Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; heeft u in t licht als op adelaarsvleug len geheven. Hij die u leidt, zodat uw hart zich verblijdt, Hij heeft

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST

AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST ZONDAG 21 AUGUSTUS 2016 09:30 (deuren open 09:00) AFSLUITENDE VAKANTIE BIJBEL WEEK DIENST VREDEHORST WEEKTEKST IK STA VOOR DE DEUR EN KLOP AAN. ALS IEMAND MIJN STEM HOORT EN DE DEUR OPENT, ZAL IK BINNENKOMEN

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen

2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen Liturgie Emmen, 13 september 2015 (buitendienst) Thema: samen onderweg (startzondag) 1. Votum 2. Zegengroet Genade voor u en vrede van God onze Vader in de Heer Jezus Christus. Amen 3. Zingen: Sela: breng

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

werkboek bij het lezen van het Bijbelboek Markus naam: datum: van / / tot / /

werkboek bij het lezen van het Bijbelboek Markus naam: datum: van / / tot / / werkboek bij het lezen van het Bijbelboek Markus naam: datum: van / / tot / / Verantwoording Via www.goodmorninggirls.org ben ik in contact gekomen met Reading through the Bible. Dit initiatief van Courtney

Nadere informatie

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.)

Hoe gaan we om met gemeenteleden die ongehuwd samenwonen? (Jongeren, bespreek dit eens met elkaar en met je ouders.) Ongehuwd samenwonen? In 2010 heeft in de kerkenraad van de Hervormde gemeente De Hoeksteen een diepgaande bezinning plaatsgevonden over de vraag hoe we in Bijbels licht zorgvuldig om moeten gaan met mensen

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren

Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Liturgie voor 15 november 2015 Viering van Schrift en Tafel speciaal afgestemd op jongeren Voorganger: Organist: m.m.v. ds. Nita van der Horst-Kattenberg Marco 't Hart leiding van de kinderkerk -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

(Deel van) Zijn Lichaam

(Deel van) Zijn Lichaam (Deel van) Zijn Lichaam 1 December 2013 I. Wedergeboren Leven II. Levende stenen 1 Petrus 2:4-5 Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn

Nadere informatie

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag

Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Tekst: Lucas 24: 46-53 Thema: Grote vreugde Hemelvaartsdag Liturgie: Welkom EL 142: Majesteit, groot is zijn majesteit Begroeting Psalm 47: 2,3 Gedicht Luisterlied Gebed Lezen: Lucas 24: 36-53 Psalm 93:

Nadere informatie

Jakob, een voorbeeld van bekering Lezen: Hosea 12:1-15

Jakob, een voorbeeld van bekering Lezen: Hosea 12:1-15 22-09 - Jakob, een voorbeeld van bekering Lezen: Hosea 12:1-15 Jakob, een voorbeeld van bekering? Dat is toch niet te begrijpen? Je kent de hele geschiedenis van Jakob wel. Wat heeft hij er een puinhoop

Nadere informatie

Orde II Schrift, zegen en gebed

Orde II Schrift, zegen en gebed Orde II Schrift, zegen en gebed begroeting Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar gekomen

Nadere informatie

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur.

Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. Liturgie Voor de ochtenddienst op zondag 21 augustus 2016 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 9.30 uur. In deze dienst zullen we de Heilige Doop herinneren van hen die deze ontvangen hebben

Nadere informatie

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk

Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Welkom op de gemeente-avond van de Protestantse Gemeente Herveld en Slijk Ewijk Psalm 78 : 1 7 1 Een kunstig lied van Asaf. Luister, mijn volk, naar wat ik leer, hoor de woorden uit mijn mond. 2 Ik open

Nadere informatie

Zondag 17 november 2013

Zondag 17 november 2013 Zondag 17 november 2013 aansteken tafelkaarsen lichtlied Stilte Welkom v Onze hulp is in de naam van de Heer a DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT v in de naam van de Heer die de weerstand van de nacht wil

Nadere informatie

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen.

Thema: Aanvaard elkaar Tekst: Romeinen 15: 7. Liturgie: Paulus, wat doe je nou? Ik kan je nu even niet meer volgen. Je spreekt jezelf gewoon tegen. Thema: Tekst: Romeinen 15: 7 Liturgie: Lied voor de dienst: EL 212: 1,2: Heer, wat een voorrecht Welkom Lied 971: 1,2,3: Zing een nieuw lied Stilte en begroeting Klein gloria Gebed Kinderkerk Zingen: Samen

Nadere informatie