Stichting Vrienden van De Kwaker organiseert gezellige avond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Vrienden van De Kwaker organiseert gezellige avond"

Transcriptie

1 25e jaargang nr augustus 2009 Deze maand in De Wessaner Stichting Vrienden van De Kwaker organiseert gezellige avond Op 16 en 17 oktober a.s. wordt in Dorpshuis De Kwaker een gezellige avond gehouden voor iedereen die het dorpshuis een warm hart toedraagt. Evenals in 2002, ten tijde van de viering van het 10-jarig bestaan van de stichting, treden die avond de Diatonica s, nu bekend onder de naam Re-Mix, op. De avonden zijn er voor iedereen. De donateurs hebben uiteraard een brief thuisgestuurd gekregen met daarbij een invulstrook om aan te geven of zij komen. Maar de avond is er voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan het voortbestaan van ons Dorpshuis. Schrijft u dus in. Dat kan door opgave bij Dorpshuis De Kwaker ( of door opgave via een telefoontje ( ). Inschrijvingen graag voor 5 september in verband met vastlegging contracten. Voor slechts 12 per jaar kunt u ondersteuner van het Dorpshuis. In de afgelopen jaren is er veel in het Dorpshuis De Kwaker gebeurd. Belangrijkste is wel dat we met elkaar de continuïteit hebben weten te bewerkstelligen, door handhaving van ons Dorpshuis De Kwaker. Parteon is met ingang van 2008 de nieuwe verhuurder geworden en heeft het gebouw aan de buitenkant een volledige opknapbeurt gegeven. Dankzij bijdragen van de Provincie Noord Holland, het Oranjefonds en het Honig Laanfonds is het interieur ook volledig opgeknapt (zie foto voor een eerste indruk). Ook de stichting Vrienden heeft hier haar steentje aan bijgedragen en wil aan alle Westzaners laten zien welke verbeteringen er zijn aangebracht. Het wordt een avond met dans en veel nostalgische muziek, koffie en thee, consumpties in de pauze. Hebt u ook iets met dorpshuis De Kwaker? Dan mag u dit niet missen. Tot ziens op 16 of 17 oktober Tiny Goeman Borgesius, secretaris Westzaanse prutrace groot succes! Gezien de grote opkomst van ruim 140 deelnemers en de positieve reacties de dagen erna kunnen we spreken van een groot succes. Zoals Peter Roggeveen, verslaggever van het Noord Hollands Dagblad schreef, stortten de deelnemers zich vol overgave in de stinkende smurrie. Er kwamen alleen nog maar op zombies lijkende deelnemers uit de prut. Er waren 4 categorieën, de winnaars: Heren 1. Ronald Nijssen 2. Tom Roeleveld 3. Roelof Pruiksma Dames 1. Rosanne Heistek 2. Stella van Vliet 3. Allissa Kleinnijenhuis Jongens 1. Daan Gerrevink 2. Jeffrey de Boer 3. Pim van Reije Meisjes 1. Femke van der Pal 2. Soesja Charmant 3. Jeske van de Pal Op de hartpagina van deze Wessaner een impressie van deze dag. De foto s zijn te bekijken op mijnalbum. nl. Openbare Albums zoeken naar: De Kwaker. Gré van der Blom-Vink in de Schijnwerper. Pagina 11 De vakanties zijn voorbij. Iedereen is bezig een nieuw seizoen te plannen. Zo ziet u activiteiten op cursusgebied. Een uitnodiging voor de Open Dag van de Kwaker. Cultuur komt aan de orde in de agenda van De Zuidervermaning. Maar ook leest u veel over wat in en om ons dorp gebeurt door twee verslagen van Dorpscontact. Wat een leeswerk hè, deze Wessaner. En net nu de jeugd weer naar school moet. Zou het niet te veel zijn voor ze? 1

2 Lenny Kuhr in de Zuidervermaning Westzaan Vrijdag 9 oktober 2009, uur Lenny Kuhr, zang en gitaar; Ralph Rousseau, viola da gamba en zang; Frans de Berg, piano en zang Programma: Troubadours van alle tijden Een reis door 1000 jaar muziek en zang in 100 minuten. Voor het programma putten zij uit de eeuwenlange geschiedenis van het chanson/lied. Beginnend in de 11e eeuw, de tijd van de Troubadours, via de 16e eeuwse gambist Hume naar Franz Schubert en verder naar de Franse chansons en het hedendaagse werk van Lenny Kuhr. De ontmoeting met gambist Ralph Rousseau riep bij Ralph en Lenny een diep gevoel op met gevolgen. Zelf zeggen ze hierover: Ralph: Toen ik voor de eerste keer de viola da gamba hoorde was ik meteen verkocht. Dit halfvergeten zevensnarige barokinstrument wist juist door haar vocale kwaliteit op intieme wijze te overdonderen. Maar toch was het nog een verrassing om te merken hoe de darmen snaren van viola met het onverwisselbare stemgeluid van Lenny samen konden smelten, toen we dit voor het eerst probeerden. En na ons eerste gezamenlijke optreden tijdens de presentatie van mijn nieuwe cd was er eigenlijk al een band gegroeid die een vervolg misschien wel onvermijdelijk maakte. Lenny: De eerste repetitie was bij ons thuis. Ralph bespeelde zijn prachtige viola da gamba en ik gitaar. Ik zong De berg en het meer en ik voelde hoe ik op de klanken van onze muziek teruggezogen werd naar de Middeleeuwen, de tijd van de Troubadours. Terwijl de herfstzon in de kamer scheen klopten dezelfde harten van toen alsof de tijd even stil stond en ik denk ook dat er ergens binnen ons bereik een plek is waar er geen tijd bestaat. We hadden vrijwel meteen hetzelfde verlangen om het hart van die Troubadours te laten klinken, die steeds andere namen en kleren droegen en die steeds iets eeuwigs wilden uitdrukken in de beperking van de tijd. Met Frans de Berg op piano. Al geruime tijd Lenny s vaste pianist, degene met wie ze het aandurfde om Schubert te gaan zingen. Over hem zegt Lenny: Frans is voor mij een meester. Meester op zijn instrument, meester over de muziek en als arrangeur de meester over het geheel, de verbindende schakel tussen Ralph en mij. Het mooie van de (op zich zéér onorthodoxe) combinatie van piano en viola da gamba is dat de instrumenten elkaar in de tijd opvolgden. Werd de pianoforte pas aan het einde van de 18e eeuw uitgevonden, de rol van de viola da gamba was op dat moment na een eeuwenlange zegetocht vrijwel uitgespeeld. De twee instrumenten omvangen samen dus de muziek vanaf de middeleeuwen tot nu, met Lenny s zang als blijvend verbindend element. Zoals altijd in de Zuidervermaning Westzaan is dit een kaarslichtconcert en is er na afloop gelegenheid tot napraten met een drankje en hapje. OBM WETENSWAARDIGHEDEN Op 17 augustus hield De Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij Westzaan UA in t Reght Huys haar jaarvergadering voor leden. Aan de leden werd verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid in het jaar De leden delen traditioneel al vele jaren in de winst. Door het tegenvallende schaderesultaat over 2008 wordt met deze traditie gebroken. Bedrijfsresultaten van herverzekeraars, met als gevolg hogere herverzekeringslasten, baren zorgen over de handhaving van de thans geldende premies. Toch mogen we vaststellen dat bij onze maatschappij de komende jaren de premie op hetzelfde niveau gehandhaafd kan worden en daarmee sterk concurrerend blijft. Landelijk is de aandacht gevestigd op de preventie voor brand, diefstal, water- en inbraakschade. Aan de vergadering werd voorgesteld om het behaalde resultaat over 2008 ten laste te brengen van de algemene reserve. Het verzekerd kapitaal van de maatschappij is in 2008 verlaagd tot op een niveau van ruim 200 miljoen. Dit is het gevolg van de beëindiging van polissen van de voormalige woningstichting Westzaans Belang, die een aantal jaren geleden is gefuseerd met Parteon. Deze teruggang kon niet worden goedgemaakt door het feit dat veel leden hun polissen op indexbasis hebben gebaseerd alsmede door de sterke stijging van de m3 prijzen voor opstallen. Hierbij speelt ook een grote rol dat herbouwwaarden moeten voldoen aan het nieuwe bouwbesluit. De ingevoerde herbouwwaardemeter is hierbij een belangrijk middel. Op eenvoudige wijze kan door de leden zelf de verzekerde waarde van de woning worden bepaald. Er werd uitgebreid stilgestaan bij de kredietcrisis, waarvan aanvankelijk werd gedacht dat alleen de bankensector zou worden getroffen. Nu blijkt dat ook de verzekeringssector, voor wat betreft de afschrijvingen op beleggingen, zwaar onder vuur is komen te liggen. De problematiek op de Amerikaanse huizenmarkt en de hieruit voortvloeiende marktturbulentie bij veel financiële instellingen, met als gevolg wereldwijd dalende aandelenkoersen, heeft nagenoeg geen gevolgen voor uw Onderlinge. Het beleid bij onze Onderlinge is erop gericht om geen speculatieve beleggingen te doen. In de race om een hoger rentepercentage te verkrijgen hebben wij ons beperkt tot deposito beleggingen bij Nederlandse banken. De wereldwijd opererende grote herverzekeraars hebben in 2008 vele miljarden euro s op hun beleggingen moeten afschrijven. Daarnaast is 2008 in schadetechnisch opzicht met ruim 40 miljard aan schade-uitkeringen, door o.a. de vele natuurrampen, een van de grootste rampjaren in de geschiedenis. Datum: Vrijdag 9 oktober 2010 Plaats: Zuidervermaning, Zuideinde 233, 1551 EG Westzaan Aanvangstijd: uur / Zaal open uur Toegangsprijs: 15,00 Informatie en reserveren : tel of of per of Een Onderlinge Waarborgmaatschappij is een vereniging van leden/ verzekerden die hebben besloten elkaar op basis van wederkerigheid, zekerheid te verschaffen over vergoeding van geleden schade. Het belang van De Onderlinge is het gezamenlijk ledenbelang. De leden van De Onderlinge hebben zeggenschap over hun Onderlinge. Het is dan ook logisch dat de belangen van de leden/verzekerden bij een Onderlinge in goede handen zijn. Dat dit uitgangspunt in hoge mate wordt onderkend blijkt uit de wezenlijke marktpositie van Onderlingen, niet alleen in Nederland maar ook op wereldniveau. Naast de gebruikelijke agendapunten en de behandeling van het financiële jaarverslag over het boekjaar 2008, is er op de jaarvergadering ook altijd een agendapunt van iets luchtiger aard. Ditmaal was het Joke Stuurman-Huitema die met een diavoorstelling over vlinders uitgebreid stilstond bij de natuur in en rond de natuurgebieden Guisveld, Reefgebied en Westzijderveld. Verzek eringen 3

3 De Geschiedenis van Westzaan opnieuw beschreven Deel 48 door WILLEM TIP Geen nieuwe toren Na de torenval beijveren architecten zich tekeningen te maken voor een nieuwe toren. Niet meer naast de kerk, dat is te duur. Op de kruising van de kerk kan ook een toren gebouwd worden, vindt men. Er verschijnt een tekening met een hoge spitse toren en nog een met een barokke koepeltoren. Geen van beide ontwerpen wordt ooit uitgevoerd. Het geld ontbreekt. Het duurt ook nog ruim twintig jaar voordat een andere, meer bescheiden wens in vervulling gaat. Na een jarenlange voorbereidingstijd, een loterij en een geldinzameling krijgt de Grote kerk in 1866 voor het eerst een kerkorgel. De Amsterdamse bouwer Flaes levert het voor gulden. Voor nog eens gulden vervaardigt men een klassiek orgelbalkon naar het ontwerp van de Purmerendse architect Lankelma. Van nu af aan worden de psalmen en gezangen niet meer geleid door een voorzanger voor in de kerk. Hij blijft weliswaar nog in functie maar de organist geeft de toon aan. Het fraaie instrument oogst bij zijn oplevering al dadelijk veel waardering. Het paart kracht aan lieflijkheid, stelt men tevreden vast. Dat is waar de negentiende eeuw op let. De oude toren wordt gaandeweg een steeds meer vervagende herinnering. Verbetering van de wegen De Zaanse wegen zijn in de negentiende eeuw nog lang smal en ongerieflijk. Meestal zijn het niet meer dan voetpaden. De Hogedijk in het zuiden is zelfs nauwelijks begaanbaar. In 1811 verzoekt men de Dijkgraaf voor het bezoek van Keizer Napoleon de kruin van de dijk behoorlijk te vlakken. Inzonderheid de op sommige plaatse liggende grove puin worde fijn gestooten. Over de Lagedijk in Zaandam, overigens ook maar 5 ½ voet breed (1,65 m) kunnen rijtuigen rijden. De onderhoudstoestand van de bestrating wordt echter steeds slechter. Geld voor verbeteringen is er niet. Een volle generatie groeit op met achterstanden die niet verholpen kunnen worden. Pas tegen 1830 komt er meer ruimte. In 1828 verbreedt men het Guispad tot 1 el en 3 palm. Meters en centimeters bestaan, maar nog altijd niet in de hoofden van de bestuurders. Ook in zijn verbrede staat blijft het Guispad overigens een voetpad. In 1836 volgt de verbreding van het smalle dijkje tussen Zaandijk en Wormerveer. Men heft met weinig geld de grootste knelpunten op. De werkelijke verbeteringen moeten echter wachten, zeker nog tien jaar. De Assendelver Veenpolder In de Zaanse smuigers en kachels stookt men hout en turf. Turf, ingevoerd vanuit andere landstreken. In de Zaanstreek zelf wordt weinig turf gestoken. De overheid is er tegen. Het afgraven van weiland vermindert de mogelijkheden voor het boerenbedrijf. Daarnaast groeien de uitgeveende sloten snel uit tot plassen en meren die bij elke storm groter worden. De Zaanse turf is bovendien slecht van kwaliteit. Men spreekt over korte en lange turf. De Zaanse turf is kort.voor eigen gebruik winnen de Zaankanters de zogenaamde baggerturf. Bagger uit de sloot wordt gedroogd en in blokjes verdeeld. Deze baggerturf brandt nog veel slechter dan de korte turf. In de Franse tijd is de armoede echter groot. Zo groot dat de overheid van haar beginselen afwijkt. Het Staatsbewind van de Bataafse Republiek geeft in 1804 aan de Assendelvers een vergunning om 300 morgen turf te steken in de Assendelver Zuiderpolder. Men gaat voortvarend aan het werk. Al spoedig ontstaat er tussen de Nauernase Vaart en de Delft een brede watervlakte. In het zuiden wordt die begrensd door het Zaandammerpad, in 1823 verbreed tot Zaandammerweg, in het noorden door de Sluissloot. Het vertrouwde beeld van iedere veenderij. Gras en koeien Het duurt daarna nog lang voordat Assendelft zijn plannen met het nieuwe meer klaar heeft. Uiteindelijk besluit men de plas droog te malen. Men hoopt op de klei van de ondergrond graan te kunnen verbouwen. In 1845 beginnen de werkzaamheden. Twee jaar later is men klaar. De drooggelegde Veenpolder kan ingericht worden voor het boerenbedrijf. De eerste oogst in het najaar van 1848 valt echter tegen. De klei van de Veenpolder bevat veel teveel veen en is niet vruchtbaar genoeg. Zo ontstaat er een nieuw, strak verkaveld gebied voor nog meer gras en koeien. De Zaanlandsche Communicatieweg Het jaar 1848 is een revolutiejaar. Na een halve eeuw voorzichtigheid komt Nederland eindelijk in beweging. In het buitenland zijn de bewegingen veel heftiger. Regeringen worden omvergeworpen. Zo ver komt het in Nederland niet. Koning Willem I volgt de ontwikkelingen echter nauwgezet. In één nacht, zo meldt men, wordt hij van conservatief liberaal. De staatsman Thorbecke krijgt de ruimte. Zijn nieuwe moderne Grondwet ziet het licht. In de Zaanstreek gaan de ondernemers ook tot daden over. Op 1 april 1848 richten de Westzaanse fabrikanten Cornelis en Jacob Avis de N.V. Maatschappij van den Zaanlandschen Communicatieweg op. Doel van de nieuwe onderneming is de aanleg van een Rij- of Communicatieweg van Zaandijk via Westzaan en Assendelft naar de grote straatweg in Beverwijk. De weg krijgt een aftakking over de oude Westzaner dorpsweg naar de Overtoom. De gemeente Westzaan stemt dadelijk met het voorstel in. In korte tijd, binnen een jaar wordt het werk opgeleverd. Op 9 december 1848 vindt de feestelijke opening plaats. Huizen, bruggen en molens zijn versierd met vlaggen. Een lange stoet van negenentwintig rijtuigen met paarden ervoor begeeft zich op weg naar Beverwijk. Een snelle tocht is het niet. De Communicatieweg bestaat uit een verhard paardenpad in het midden met aan beide kanten schelpen. Soms gaat de rit zelfs uitgesproken langzaam. De rijtuigen trekken in het verse schelpenpad diepe sporen. De weg was zwaar, meldt men later, omdat hij nog slap was. 5

4 Zaterdag 5 september 2009 OPEN HUIS Ook dit jaar zullen we ons nieuwe aanbod van cursussen en activiteiten presenteren tijdens ons OPEN HUIS. Loop gerust even binnen in ons geheel vernieuwde Dorpshuis! De laatste maanden hebben we met man en macht hard gewerkt en het resultaat mag er zijn! Vanaf uur openen we de deuren en zijn er tal van demonstraties, we noemen b.v. bonbons maken, desserts maken, wijnproeverij. Ook een optreden van het Westzaans Dameskoor staat op het programma. Aan de kleintjes is zoals gebruikelijk ook gedacht, ze kunnen zich uitleven op het springkussen, zich laten schminken, de ballonnenclown deelt weer leuke ballonnen uit, kortom genoeg vermaak ook voor de allerkleinsten! Tot voor kort waren we als Westzaan een uniek dorp. Dat wisten we al lang maar sommigen onder ons refereerden bij die kwalificatie aan t Regt Huys, de veenweide gebieden, ons dorpshuis, het aantal beroemde volkszangers per hoofd van de bevolking, de lintbebouwing, het gemiddelde inkomen, de demografische samenstelling, Lambert Melisz, en last but not least een authentiek stukje Zaanse Schans, maar dan in modern gekleurde versie. Ik bedoel echter bij die uniekheid het enige dorp in Nederland zonder kroeg en zonder snackbar. Bij de mormonen in Michigan valt meer te beleven. Drinken is twee maar eten is één. Waar ging het fout in ons dorp, zodat we niet eens meer een vette hap kunnen scoren. Waarom moet ik mijn eigen gore frituurpan aanzetten op donderdagvond terwijl ik weet dat mijn frikandeltje speciaal nooit zo lekker smaakt als die uit de snackbar. Als ik al buiten de deur wilde snacken, dan werd het Zaandijk of Wormerveer. Dan kom je dus met slappe en koude friet thuis. En de helft van de zak heb ik onderweg al leeg gevreten want die lucht dwingt je naar graaien in die zak. Gevolg, een vet stuur en ruzie in de tent thuis. Van kind af aan weet ik niet beter dan van het bestaan van een snackbar of zelfs meerdere. Jarenlang wedijverden de Noord en de Zuid van ons dorp zelfs om de beste snackbar. En de Zuid won (dan hoeven ze daar niet De geschiedenis van de vette hap over te zeuren). De wipbrug van de familie Neefjes was de beste. Vooral de hamburger was van een Michelinster niveau. Een krokant gepaneerde licht gekruide gehaktschijf, op een kort in de grill geroosterd broodje, garnering uitjes en precies drie plakjes augurk, afgemaakt met (de enige echte) ketchup en een zacht romige mayonaise, uniek ingepakt in een servetje. Sodemieter maar op met je chateaubriand, sushi, escargots, zwezerik, carpaccio. Een hamburger van de Wipbrug die wil ik. Maar helaas. De familie Neefjes van de wipbrug is uitgewipt. In een sterrenrestaurant vind ik het humor om aan een te arrogante Gerant te vragen of de keuken ook een Boeuf du Nééfjês kent. We rekenen ook op een grote opkomst van onze Westzaanse verenigingen, zodat het weer een echte Westzaanse Dag wordt. Vanaf uur organiseren we de Competitie Levend Tafelvoetbal. Iedereen vanaf 12 jaar kan zich aanmelden, alleen of als team van 7 personen. Aanmelden kan op de site agenda/activiteiten. Je hoeft niet van voetbal te houden of de voetbalkunsten onder de knie te hebben, het is puur om de lol! Ook als bedrijfsteam is dit een leuke team-builder. ZATERDAG 5 SEPTEMBER, SCHRIJF HET IN UW AGENDA! Mijn oudste herinnering aan een snackbar in Westzaan is de rode rijdende snackkar van Rink. Rink noemden we Ketze. Dat vond ie niet leuk, dus van die naam kwam ie niet af. Zijn assortiment was beperkt maar voldeed aan de behoefte. Patat, kroketten, bami- en nasi schijven, frikandellen (en geen frikadellen), kaassoufflés. Dat was het wel zo n beetje. Na jaren hobbelen en klotsen door het dorp was Rink de frituurspatten in zijn nek zat en opende hij op een vaste locatie de eerste snackbar op de Noord. In het voormalige pand van kapper Ris. Bij de naam kapper Ris komt nog meer jeugdsentiment naar voren. Met tegenzin werden wij Klerkies hier naar toe gestuurd. Haar knippen kan geen pijn doen maar lang voordat Gillette met zijn revolutionaire scheertechniek kwam van het ene mesje tilt het haartje op, en het andere mesje snijdt het af knipte (uitroeien is misschien een beter woord) kapper Ris al de haar met wortel en al. Commercieel niet echt slim want het duurde een jaar voordat er weer een gloed van babydons zichtbaar was op je schedeltje. Daarbij bracht zijn vrouw (naar horen zeggen van aristocratische afkomst, daar gedroeg zij zich ieder geval naar) onder het knippen een geschild sappig peertje. Terwijl kapper Ris zijn schaar in je haarzakjes plantte beroerde hij met de peernatte handen mijn schedeldak. Het eindresultaat was een kale kop en een naar Doyenné du Comice stinkende kop. Vervolgens werd je weken lang getreiterd op school want al mijn klasgenootjes gingen toen al naar de hypermoderne Leco Plooijer. Het feest was dus dubbel groot, kapper Ris met pensioen en ervoor in de plaats een snackbar. Achter de counter Elly en de lassiehond van de familie snuffelde ook met enige regelmaat door de zaak. Etters als wij waren bestelden we altijd van alles wat ze niet had. Mag ik een Lihanboutje? Heb ik niet! Mag ik een Berehap? Heb ik niet! Mag ik een Turkeystick? En nou opsodemieteren! En toch was de snackbar jaren de plek voor de jeugd en voor de rest van snackend Westzaan Noord. Ik verhuisde in 1985 naar Klein Engeland en werd vaste klant bij de wipbrug. Moeder Neefjes was inmiddels Carla en Eduard stond achter de kachel. Aan kwaliteit had de snackbar niets ingeboet. Sterker nog op het oog was er helemaal niets veranderd. Bij mij wel. Na een jaar was ik 10 kilo zwaarder. Je moet niet wonen naast een snackbar leerde ik al snel, hoewel naast een kroeg mij nog gevaarlijker lijkt. Op de Noord werd de snackbar van Rink verbouwd tot de Krententuin van Klaas Gaus. Naast de snack werd je daar ongevraagd getrakteerd op de onconventionele opinies van Klaas. Zeer vermakelijk. In dezelfde periode opende in de oude fietswinkel van Wander van der Loo, John Al een snackbar. Drie snackbars! En daarmee begon de teloorgang. Want net als de huidige economische crisis was er sprake van overbesnackbarring. En dan valt er niet één om, nee de hele vette hap business worstelde. John Al ging als eerste. In dat pand wordt nu anders bruin gebakken. En toen werd het nog stiller. De Wipbrug sloot en niet lang daarna de Krententuin. Eén snackbarretje in het dorp was toch niet teveel gevraagd, ja toch, nee toch, niet dan? Daar moet toch geld te verdienen zijn. Maar geen mens die er zijn vingers aan frituurde. Tot op heden want wat schetste mijn verbazing. Welk een briljant idee ontsproot zich daar midden in de Kerkbuurt. De Prins vult het gapende open gat in en voorziet het dorp in levensbehoefte nummer 1, de snack. En ik mag dan wel bekend staan als cynicus, dit initiatief steun ik ten volle. En ik denk dat het nog een supergoeie snack is ook. En als dit geen perspectief biedt voor die 2 e levenbehoefte de kroeg dan weet ik het ook niet meer. Aan mijn enthousiasme moet ik een gevolg verbinden. Deze Wessaner verschijnt de 28 e, dus ik geef hierbij alvast mijn bestelling op voor zondagavond aanstaande, uurtje of zeven: 4 patat (2 met, en 2 oorlog); 3 frikandellen speciaal 4 hamburgers (speciaal) 2 kaassoufflés Als iedereen nu rond deze tijd zijn bestelling ophaalt, dan pakken we al wachtend er effe een biertje bij. Want je weet hè: ze vreten je arm, maar ze zuipen je rijk! 7

5 Nieuwe activiteiten in ons Dorpshuis Marsepein figuurtjes maken voor (groot-)ouder en kind. Vlak voor Sinterklaas samen met je vader, moeder, opa of oma een aantal prachtige marsepeinen figuren maken. Dinsdag 24 november van tot uur. Kosten per stel 19,50 incl. ingrediënten. Bonbons maken. Chocolade is de grote speelweide van de chocolatier, patissier, de geliefde chocolade kok! Bonbons kan men vanaf het aanrecht in huis goed en eenvoudig maken. Duur hoeft het echt niet te zijn. Dinsdag 8 september van tot uur. Kosten 19,50 incl. ingrediënten Desserts maken. Of het nou een luxe bavarois of een zomerse Syllabub met lekker verse bosvruchten is, een echte American Cheese cake, of wat dacht u van een lekker Engels warm dessert. Dinsdag 6 oktober van tot uur. Kosten 19,50 incl. ingrediënten. Binnenkort zal er ook regelmatig een High Tea in De Kwaker georganiseerd worden. Bonbons of desserts maken en ook de High Tea kunnen ook geboekt worden als groepsarrangement. Leuk als bedrijfsuitje, verenigingsuitje of met een groep vrienden/vriendinnen. Informeer naar mogelijkheden: Gerda of Marianne geeft u graag nadere informatie Wijncursus/proeverij. Cursus ALLES OVER WIJN (niveau Swen 1). Vijf avonden wijn proeven en ruiken en meer te weten komen over wijn. Aan de orde komen : - Wijn proeven - Welke wijn kiezen bij het eten of bij een feestje. - Het etiket lezen - Fouten in wijn - Wijnlanden en gebieden. Kosten 195,-- exclusief cursusboek We proeven minimaal 8 wijnen per avond. De cursus kan verlengd worden met 4 avonden, niveau Swen 2 (vooropleiding wijnacademie) Bridge voor beginners. Onder leiding van een gediplomeerde docent start binnenkort de cursus Bridgen. De cursus bestaat uit 2 delen van elk 12 lessen.1 e deel start in september, het PRUT, PRUT en nog eens PRUT 2 e deel in januari Dinsdagavond van tot uur. Kosten 75,00 per persoon, aanmelden is alleen mogelijk als paar (2pers). Beginnerscursus 3-dimensionaal snijwerk. In 5 dagdelen, van elk 2 uur, hebt u de basisbegrippen onder de knie en bent u in staat tot het maken van complete 3-D schilderijen. Tijdens ons Open Huis kunt u prachtige werken zien van andere cursisten. Start (bij voldoende deelname): zaterdag 26 september van 9.30 tot uur. Kosten 5 lessen a 2 uur: 49,50, exclusief materiaalkosten. Frans voor beginners. O.l.v. Anja Fendrig. Start donderdag 17 september 2009 van 19 tot uur. Kosten: 48,75 voor 5 lessen, exclusief lesmateriaal. Conversatielessen Frans. o.l.v. Anja Fendrig. Start donderdag 17 september 2009 van tot uur. Kosten 35,00 voor 5 lessen, exclusief materiaal. Minimaal MAVO of gelijkwaardig niveau (3 jaar franse les). Vaarbewijs I. Vaarbewijs I heeft elke schipper nodig die een boot van 15 meter of langer bestuurt. Tevens voor schippers die varen met een motorboot die harder kan dan 20 km. per uur. Vaarbewijs I is geldig op alle rivieren, kanalen en kleine meren. Onder deskundige leiding van Ad Kraakman, erkend door De Nederlandse Waterski & Wakeboardbond. Start zaterdag 26 september 2009 van 9 tot 12 uur. Kosten voor 6 ochtenden 135,-- Examenkosten 59,-- Als u voor, of uiterlijk tijdens ons Open Huis, 5 september inschrijft, krijgt u van ons het lesboek t.w.v. 19,-- gratis. Voor alle cursussen geldt een minimale deelname van 8 personen, m.u.v. vaarbewijs I, hiervoor is de minimale deelname 10 personen. Indien er op bij aanvang 26 september niet voldoende deelnemers zijn, zal de cursus mogelijk later in het seizoen starten. Aanmelden telefonisch via nr of via de site 9

6 Gré van der Blom-Vink: Mijn hele leven in Westzaan gewoond. In de schijnwerper iedereen een praatje, maar ga niet bij mensen op visite. We wonen allemaal zelfstandig. Al kom ik s nachts om twee uur thuis, ik kan doen en laten wat ik wil. Mevrouw Gré van der Blom (75) woont sinds 2005 op Lambert Meliszstraat 67. Ze was getrouwd met timmer- en brandweerman Jan en heeft haar hele leven aan de Zuid gewoond. Het laatst op Veldweg 207, dat was het derde huis van het eind. Waar hebt u zoal gewoond? Ik ben op het Zuideinde geboren, waar Jan Vis nu woont. Toen ik nog op mijn moeders arm zat zijn we op Overtoom 63 gaan wonen. Mijn vader had een transportbedrijf. In de oorlog had hij in de kelder een auto verstopt. Na de oorlog is hij een taxibedrijf begonnen. Voor een trouwerij huurde hij in de omgeving auto s bij. Nadat hij tien jaar MS heeft gehad is hij in 1960 overleden. Mijn man en ik zijn in 1956 getrouwd. Vanwege de woningnood hebben we de eerste negen jaar bij mijn schoonvader aan de Veldweg ingewoond. Die huisies waren erg gehorig. Ze willen nu wel invoeren dat kinderen voor hun ouders gaan zorgen, maar ik vind dat niet goed. Afijn, veertig jaar hebben we daarna op Veldweg 207 gewoond, waar onze jongste dochter is geboren. Bent u al lang alleen? In 1986 zou ik met mijn dochter van zestien naar de kerstavond gaan in de Grote kerk. Ik zeg tegen mijn man: Ga je ook mee? en hij zegt: Nee, ik pas wel op de kerstboom. Terwijl ik mezelf stond op te tutten was hij even gaan douchen. Ik denk: wat blijft hij lang weg. Onderaan de trap riep ik nog: Jan, Jan!, maar ik kreeg geen antwoord. Ik dacht dat hij mij voor de gek hield, want hij hield wel van plagen. Ik heb de buurman geroepen en die heeft met een breekijzer de deur opengebroken. De douche liep nog en hij zat op zijn hurken. Dood. Dat zag ik meteen. Waarschijnlijk een hartstilstand. s Middags had hij bij mijn zoon Jan (Overtoom 61) nog staan schilderen. Hij was nog maar 58. Wat deed uw man voor werk? Hij was timmerman. Toen hij overleed was hij uitvoerder bij Cees Kuijt. In de oorlog heeft hij nog mijn klompen verzoold. Je ging toen nog allemaal lopend naar (de christelijke) school. Je kende mekaar. De familie van der Blom woonde aan de Veldweg. Die hadden acht kinderen, wij vier. In april 40 ging ik voor het eerst naar school en een paar weken later brak de oorlog uit. Ik ben in de oorlog ook wel een tijd niet naar school geweest. Wegens langdurige afwezigheid, geen rapport. Gewoon, omdat je dan geen schoenen of klompen had. Mijn moeder vond dat wel makkelijk, want die kon mij goed gebruiken thuis. Hoeveel kinderen hebt u? Drie. Tineke is 52, zij woont in Westerkoog. Jan is 48 en mijn jongste dochter Margrieta is 39 en woont in Egmond-Binnen. Ik heb zeven kleinkinderen, waarvan twee tweelingen. Bent u na de dood van uw man alleen gebleven? Nee. Na wat jaren heb ik een vriend gehad. Gezellig, hoor. Ik kende hem doordat zijn dochter dichtbij mij woonde. Die man kon echt niet alleen zijn en heeft twaalf jaar bij mij ingewoond. Hij kreeg alvleesklierkanker en was met zes weken weg. Een hele goede man, echt waar. Hoe besteedt u uw tijd? Ik lees streekromans. Hier beneden hebben ze groteletterboeken. Heerlijk! Die lees ik uit gemak, want mijn ogen zijn nog prima. Ik puzzel ook graag: doorlopers, kruiswoord, woordzoekers, noem maar op. Op dinsdagmiddag is hier altijd wat te doen en op vrijdag ga ik naar sjoelen. En ik ga ook nog wel weg, met mijn autootje. Alleen als ik zin heb ga ik naar de kerk. Soms naar het christelijk gereformeerde kerkje met dominee Bikker, omdat ik graag liedjes van vroeger zing. Ik ken een heleboel liedjes; christelijke, maar ook gewone liedjes. Mijn hele leven heb ik op (gemengde) zangkoren gezeten. Ik word wel eens gevraagd om bij een koor te komen, maar dan moet je in de winter in het donker naar repetities en daar heb ik geen zin meer in. Hebt u veel contact met andere bewoners van Lambert Melisz? Als vrijwilligster help ik om de zoveel weken op de dinsdagochtend met koffieschenken. Ik maak met Uw man zat vroeger toch bij de brandweer van Westzaan? Och ja, daar hadden we vaak leuke avondjes van. Maar ja, met 55 moet je ermee stoppen en dat hebben wij allebei heel jammer gevonden, hoor. Ik was 53 toen mijn man stierf. Volgend jaar wordt mijn oudste dochter dat. Er viel voor mij veel weg toen. Jan kende iedereen. En iedereen kende hem, omdat hij veel in het dorp timmerde. Het was goed dat ik mijn dochter nog thuis had. Die moest naar typles en naar de beugeltandarts. Ik dacht: mij krijgen ze niet klein. Maar in raakte ik volledig in een dip. Zat ik thuis alleen maar te huilen. Ik dacht dat ik nooit meer beter zou worden. Niemand verwachtte dat van mij. Ook een buurvrouw die veel naar me omkeek overleed plotseling. Je vecht wel om het weer beter te krijgen, want dood wilde ik ook niet. Hoe bent u daar toen weer uitgekomen? Op het laatst slikte ik hele zware medicijnen. Ze dachten dat ik vereenzaamde. Via de maatschappelijke dienst kwam er zo n busje voorrijden - ja, erg hoor - en toen ben ik twee keer in de week naar een dagopvang gegaan. Om onder de mensen te komen. Daar zaten mensen die er veel erger aan toe waren dan ik. Ik deed er van alles. Zat ik werkjes te plakken en dan dacht ik: kijk mij hier nou zitten... Ik wil naar huis! Je at samen en je deed er gymnastiek. Was ik blij als dat busje me weer kwam halen. Ik had ook gesprekken met een psychologe en langzaamaan ben ik er toch weer bovenop gekrabbeld. Je moet praten met iemand, dat is beter dan pilletjes. Ik moest thuis weg, dat was wel duidelijk. Ik ben daarna wel afgetakeld, vind ik zelf. Ik heb rimpels gekregen en ben afgevallen wat niet erg was, haha! Na een klein jaar kon ik hier terecht. Af en toe zeurt het nog wel eens van binnen, maar ach. Wat vindt u belangrijk in het leven? Dat je gezond bent natuurlijk. En dat je jezelf kunt redden. Als ik dat zo zie hier om me heen. Ik ben wel eens bang voor de toekomst. Gelovige mensen zijn niet bang voor de dood, maar ik wel. Ik heb er moeite mee dat er een hemel is. En dat je mekaar daar later ontmoet geloof ik ook niet. Als je ziek bent wil je op een gegeven moment misschien ook wel dood. Maar we hangen allemaal aan het leven, toch? Die man die bij me woonde lag met zoveel pijn in het ziekenhuis... Verschrikkelijk. Op het laatst hebben ze de morfine opgevoerd en dat vind ik goed. Dat mijn man zo plotseling weg was vond ik erg, maar zo n man te zien lijden vind ik denk ik nog erger. Ik moet er ook niet aan denken dat ik op een gegeven moment niks meer weet. Maar ja, dan weet je het ook niet meer. Laatst was hier een vrouwtje die wou s avonds laat nog naar haar ouders toe gaan. Erg toch! Als je te slecht wordt moet je hier weg. Dan ben ik liever dood! Ik ben niet tegen euthanasie, hoor. O nee. Marijke van der Pol 11

7 PROFIEL Naam: Lucie van Ree Leeftijd: 14 jaar Op welke school zit je? Op het St. Michaël College, klas 2 havo/vwo, ik ga vwo doen. Waar ga je voor leren? Ik wil wel graag naar de musical academie. Als dat niet gaat lukken weet ik het nog niet. Wat vind je van Westzaan? Lekker rustig en een mooie omgeving. Wat vind je van geloof? Ik zelf ben helemaal niet gelovig. Ik vind dat mensen hun eigen geloof mogen volgen in welk land ze ook wonen. Er moet alleen geen ruzie over worden gemaakt. Dat gebeurt nu natuurlijk wel vaak en ik vind dat echt absolute onzin. Wat doe je aan integratie naar anderen toe? Als ik eerlijk ben persoonlijk niet zo heel veel, met school natuurlijk wel. Met bijvoorbeeld de kerstmarkt, waarbij ik in een toneelstuk speelde waarvan de opbrengst naar een goed doel ging. En op de basisschool heb ik ook meegedaan aan verschillende acties. Wat betekent politiek voor je? Niet zo heel veel hoor, ik ben pas veertien. Maar ik vond die verkiezingen in Amerika wel een beetje overdreven, begrijp me niet verkeerd, ik vind Obama echt geweldig en ben blij dat hij de nieuwe president van Amerika is geworden. Maar het ging echt maanden over die verkiezingen en dan krijg ik een paar dagen geleden te horen dat Duitsland ook een nieuwe president heeft, maar daar is dan veel minder heisa over. Waar het op neer komt is dat ik me niet zo heel veel bezig houd met politiek. Ik krijg er natuurlijk wel dingen over te horen op Nieuws WESTZAANSE van de verenigingen Geslaagd Op d Reef- toernooi van TV Westzaan Tennisvereniging Westzaan heeft in de laatste week van juni haar traditionele open toernooi gehouden. Zoals elk jaar was er een thema. De Egyptische sfeer, zichtbaar door grote sfinxen op de wanden, met hapjes in stijl zorgde dat de deelnemers zich in andere sferen waanden. Uiteraard werd er getennist. In een week waar ook de zon een Egyptische bui had en zich zeer veel liet zien. Ook in de avonduren werden veel lange partijen gespeeld. Wat de voorzitter Ton van der Meer noopte om excuses te maken bij de omwonenden. het nieuws, maar een echte mening heb ik er niet over. Wat zijn jouw normen en waarden? Ik vind dat iedereen gelijk is en dat je iedereen met respect moet behandelen. Welke bijdrage wil je leveren aan een goede samenleving? Als ik ineens een kans krijg om iemand te helpen zal ik dat ook doen. Wat betekent Liefde voor je? Ik ben nog nooit echt verliefd geweest dus dit is een beetje een moeilijke vraag. Ik denk dat liefde voor mij betekent dat je voor elkaar klaarstaat, dat je samen gezellige leuke dingen doet, dat je elkaar moet vertrouwen en elkaar de ruimte moet geven. En vriendschap? Vriendschap vind ik erg belangrijk. Je moet elkaar steunen als het nodig is en echt alles met elkaar kunnen delen. Mijn hartsvriendin Jasmin woont in Heerhugowaard, ze is in groep 6 verhuisd, vroeger vond ik het wel moeilijk om alles tegen haar te vertellen. Nu vertel ik alles. Wat vind je goede televisie? Wat is je favoriet? Ik vind series erg leuk, ik ben bijvoorbeeld dol op Samantha who? en Being Erica, dat vind ik echt zo leuk. Ik houd ook erg van Viswedstrijd schooljeugd 2009 in de Braak Zoals al vele jaren, hebben we ook dit jaar de jaarlijkse viswedstrijd voor de basisschooljeugd op woensdag 24 juni, onder ideale weersomstandigheden, gehouden in de Braak. Er hadden zich in totaal 22 kinderen aangemeld. Dit jaar hadden we een verrassing, want iedereen die meedeed, kreeg een nieuwe hengel met tuigje aangeboden. Dit was beschikbaar gesteld door Timmerbedrijf D.Dresselhuizen, waarvoor wij en de kinderen hen zeer erkentelijk waren. Van de totaal 22 kinderen waren er 8 die vis op de meetlat wisten te krijgen. Tijdens het vissen werden zij nog getrakteerd op drinken en snoep. De zaterdagavond had overigens nog een aardige verrassing in petto toen de schakelkast van de baanverlichting compleet uitbrandde. De brandweer rukte met groot materieel uit. Maar gelukkig kon uiteindelijk het vuur met een poederblusser worden gedoofd. Inmiddels is de totaal verwoeste regelkast op professionele wijze door de electricien Adri Meester, lid van de vereniging, vervangen. Het voorval bracht het schema niet in de war. Want de finales werden zondag overdag gespeeld. De toernooicommissie kon weer met tevredenheid terugkijken op een geslaagd toernooi. / Peter Huisman programma s als Coldcase. Van dat soort politieseries enzo. En ik ben echt dol op romantische komedies. Wat doe je als je lekker uitgaat? Ik ga niet zo vaak uit, maar als ik wel uitga, ga ik lekker dansen en giechelen met vriendinnen. Vind je sport belangrijk en doe je het zelf ook? Ik ben niet zo n enorme sportfanaat, maar als ik sport vind ik het wel echt leuk. Tenzij het atletiek is, daar houd ik echt niet van. Sinds kort ben ik wel echt fanatiek aan het roeien op de roeimachine en ik probeer het echt vol te houden drie keer per week. Hoe ambitieus ben je? Hoe ga je bereiken wat je wilt? Ik denk dat ik wel aardig ambitieus ben, ik wil heel veel. Als ik iets wil ga ik er ook voor. Ik wil later naar de musical academie, daarom ga ik in september zangles nemen en ik zit al vijf jaar op musicalles. Oh ja: dit is mijn tip voor de Wessaner. Tja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat voor tip ik moet geven. Ik vind De Wessaner eigenlijk wel goed zo. Ik ga het profielstokje doorgeven aan: Ewoud Kruijver De uitslag van de verschillende groepen waarvan de nummers 1 een beker mochten ontvangen en de overige mochten uitzoeken van de prijzentafel. Bij de jongste groep was de uitslag: 1 e Chelcea Koridon 37 cm. 2 e Martijn Sopjes 17 cm. 3 e Kevin Rollenberg 10 cm. Bij de tussengroep was de uitslag 1 e Justin Oom 12 cm. Bij de oudste groep, waar ook de meeste vis werd gevangen, was de uitslag: 1 e David Bruynzeel 59 cm. 2 e Thijs Koopmans 47 cm. 3 e Jens Muller 29 cm. 4 e Demi Schoen 25 cm. Al met al weer een zeer geslaagde middag die we volgend jaar zeker weer herhalen met hopelijk dan toch wat meer deelnemers. Namens Visclub De Btaak, C. Sopjes Verzek eringen 13

8 Kinderopvang De Kindertuin voelt als een warme deken Miriam Toxopeus is eigenaar van De Kindertuin aan de Middel nummer 70. Bijna vijf jaar geleden is zij in haar huis begonnen als gastouder. Daarvoor was zij hoofd van een grote kinderopvanglocatie in Velserbroek. Omdat zij vond dat het voor de kinderen veel leuker kon zijn is zij voor zichzelf begonnen en heeft hiervoor ook al snel de erkenning gekregen van de Gemeente. Dit is voor ouders aantrekkelijk in verband met vergoeding vanuit de Wet Kinderopvang. Nu is in haar huis een kinderdagverblijf voor drie dagen in de week voor zes kinderen per dag van nul tot vier jaar. De vraag is echter veel groter maar naast de drie dagen opvang gaat er nog veel tijd zitten in de administratie en het bedenken van nieuwe dingen. Daarnaast heeft Miriam nog een eigen gezin. In Kroosduiker Zuid is zij in januari van dit jaar gestart met Naschoolse Opvang op maandag, dinsdag en donderdag. Daar komt nu de vrijdag bij. In totaal zijn er zes mensen in parttime dienst. Het uitgangspunt is voor Miriam altijd geweest het creëren van een huiselijke situatie voor zowel de Kinderdagopvang als de Naschoolse Opvang. Miriam gaat ervan uit dat de kinderen van elkaar leren, dus de verschillende leeftijden verblijven bij elkaar. Voor de Dagopvang is het als in een groot gezin. Voor de Naschoolse Opvang in een klaslokaal is dat toch anders en gelden weer andere voorwaarden. De kinderen worden niet van andere scholen gehaald maar komen allen van De Kroosduiker Zuid. Het is een grote stap om verantwoordelijk te zijn voor de opvang van andermans kinderen en het personeel dat je daarbij nodig hebt. Miriam heeft daar naar toe moeten groeien. Er komt heel veel voor kijken om voor jezelf te beginnen, een geschikte lokatie en het juiste personeel te vinden. De vakantie zit erop en de kinderen gaan weer naar school. Ik hoop dat iedereen het naar z n zin heeft gehad, in ons, vooral in de vakantieperiode, rustige Westzaan of ver weg om nieuwe indrukken op te doen. Wij waren in Toscane, en ik kan u zeggen dat we veel moois gezien hebben en dat ik weer heel wat geleerd heb van de Toscaanse keuken. Maar het is nu nog Pruimentijd! Heerlijke rijpe pruimen met een volle zomersmaak. Het is natuurlijk helemaal fijn als je zo n boom in de tuin hebt. Of misschien heeft iemand zo n boom en wil hij er wat van kwijt. Nooit nee zeggen! Pruimentaart Verwarm de oven op 180 graden. Vet een ronde taartvorm met losse bodem en lage rand van 24 cm doorsnee in. Vermeng voor het deeg de boter en Miriam wil zich duidelijk onderscheiden van de standaard kinderopvang met een hek om de tuin en speeltoestellen. Zij wil de kinderen ook andere dingen laten zien, zoals doperwtjes zaaien of tomaten en dan met hen volgen hoe daar een plant uit groeit en vervolgens eetbare producten die ze kunnen proeven. Dit doet ze thuis al en in De Zuid gaat ze dit jaar van start met een moestuin achter de Veldweg, waar grond vrij komt. In haar knusse tuin vol bloemen en planten zijn kippen en konijnen en kunnen de kinderen de eendjes voeren. Miriam gaat ook met de kinderen in de bakfiets naar de speeltuin aan de provinciale weg, naar de Kinderboerderij of Ballorig. Dit is een ballenbak achter het station in Zaandam. Ook gaat zij weleens naar Artis, het Theater of naar het strand. Er is ook veel regelgeving en de GGD komt ieder jaar keuren. Daarnaast moet zij alles wat met de kinderopvang te maken heeft beschrijven en aangeven hoe het geregeld is, hoe ze dingen doet en waarom. Er zijn bijvoorbeeld procedures over toezicht in de tuin, instructies aan personeel, hoe je moedermelk behandelt en nog veel meer. Miriam vindt de combinatie van denkwerk en doen heel leuk. Deeg: 125 g boter, gesmolten en afgekoeld 90 g suiker 175 g bloem Snufje zout 2 eetlepels gemalen amandelen (amandelmeel van Duyvendak) Vulling: 175 ml slagroom 2 eieren, losgeroerd 2 theelepels vanille-essence 3 eetlepels suiker 2 eetlepels bloem 600 g pruimen, ontpit en in vieren gesneden suiker in een grote kom. Werk er de bloem en het zout door zodat je een zacht deeg krijgt. Bekleed hiermee de taartvorm en druk het deeg met de vingertoppen goed aan tegen de bodem en rand. Bak de bodem minuten, of tot hij enigszins gerezen is. Neem hem uit de oven en strooi er het amandelmeel over. Klop intussen voor de vulling de room, eieren,vanille en suiker door elkaar. Klop de bloem er zorgvuldig door. Verdeel de pruimen over de deegbodem en schenk het roommengsel er gelijkmatig over. Zet de taart minuten in de oven tot de vulling is gestold. Laat afkoelen. Hij is lekker met een bolletje ijs, slagroom of gewoon zonder iets. Dit basisrecept kan natuurlijk ook met andere vruchten zoals kersen of perziken gebruikt worden. Daarnaast houdt ze zich bezig met het beleid, stippelt ze plannen uit en legt contacten. Miriam komt van oorsprong uit de psychiatrische jeugdzorg en heeft ook met mensen met een verstandelijke beperking gewerkt. Daarna is zij in de kinderopvang terecht gekomen. Het is heel belangrijk hoe de kinderen benaderd worden. Zij gaat uit van positieve beloning. Door de jaren heeft zij zo haar visie ontwikkeld. Werken met natuurlijke materialen is belangrijk, biologisch eten en speelgoed dat veel aan de fantasie overlaat. Het proces van dingen maken is belangrijker dan dat een werkje precies wordt uitgevoerd. Op dit moment is Miriam bezig met scholing voor Triple P. Dit is een landelijk door minister Rouvoet gestimuleerde benaderingswijze. Hij wil graag dat alle jeugdinstellingen met het Triple P programma gaan werken. Het staat voor Positief Pedagogisch Programma waarin het positief benaderen van kinderen gestimuleerd wordt en waarbij duidelijk wordt gemaakt wat van hen verwacht wordt. Het is een, in Australië ontwikkeld, opvoedingondersteuningsprogramma. De Consultatiebureaus gaan ook met het Triple P programma werken, waardoor zij dezelfde adviezen geven als bij de Kinderopvang en de Jeugdzorg. Miriam kan de ouders hier ook over inlichten en helpen bij het aanvragen. Het Kinderdagverblijf is momenteel vol maar voor de Naschoolse Opvang in Kroosduiker-Zuid is nog plaats. Het is een groep van maximaal 10 kinderen in alle leeftijdgroepen. Miriam heeft een vast lokaal dat ook voor tussentijdse schoolopvang gebruikt wordt en dat speciaal hiervoor is ingericht. Het plein is net opgeknapt. Miriam verheugt zich erg op de tuin voor de kinderen in het nieuwe seizoen. Zij kiest duidelijk niet voor het makkelijkste maar wil het beste voor de kinderen. Ze wil ze iets mee geven waar ze later nog profijt van hebben. Daar word je zelf ook heel blij van. Truus Weertman Nog pruimen over? Antje Kanter stuurde dit recept dat ik u niet wil onthouden. Hieronder haar tekst. Pruimen op port 1 kg. Pruimen 1/2 ltr. Rode Port 250 gram Kristalsuiker 2 zakjes Vanillesuiker 2 Kaneelstokje Ongeveer 4 schone jampotjes Pruimen ontpitten en halveren. Doe alles in een pan en kook tot de suiker is opgelost en daarna nog ongeveer 10 minuten laten doorkoken. Pruimen in de potjes samen met een kaneelstokje. Ik doe de pruimen in kwarten, want anders vind ik de schillen in de saus te groot. Ik gebruik rietsuiker uit de Coöp en port van de Aldi. Ik kook 1 kaneelstokje mee en breek dat in stukjes, in ieder potje een stukje. Lekker op ijs, griesmeelpudding en wat u maar wilt. Eet smakelijk. 15

9 Nieuws van het Dorpscontact Heb je een klacht, een goed idee of ben je gewoon geïnteresseerd in wat er speelt in Westzaan? Kom dan naar de maandelijkse Dorpscontactbijeenkomsten, elke tweede maandag van de maand om uur in t Reght Huys. In verband met de zomervakantie is de eerstvolgende bijeenkomst op maandag 14 september. Tijdens de bijeenkomst van maandag 11 mei 2009 kwamen de volgende onderwerpen aan bod. Monumentale bomen in Westzaan Per half 2009 is de visie van de gemeente Zaanstad op het belang van bomen in de leefomgeving vastgelegd in een Bomenbeleidsplan. Enkele belangrijke punten voor Westzaners uit dit plan zijn: - Meer dan 70 bomen in Westzaan hebben de status monumentale boom gekregen. - Bij het rooien van bomen op bouwlocaties kan de gemeente verplichten tot nieuwe aanplant. - Bij het rooien van monumentale bomen op bouwlocaties zal de nieuw aangeplante boom eenzelfde of andere duurzame boom van een groot Zuidervermaning Westzaan Concertprogramma 2009/2010 Dinsdag 27 oktober 2009, uur Culturele groep De Weel Donderdag 29 oktober 2009, uur Narratio Quartet (OOM) Programma: Ludwigs laatste. Strijkkwartetten van Beethoven Donderdag 26 november 2009, uur Le Concert Brisé (OOM) Programma: Il Ballo del gran duca. Zondag 13 december 2009, uur Robert Valter Trio Programma: Grenzeloze passie Zondag 20 december 2009, uur Koor Kox Koraal Kerstconcert Zondag 27 december 2009, uur La Luna Programma: WinterMaan 2009 Een Nieuw geluid Donderdag 14 januari 2010, uur Mezzaluna (OOM) Programma: Petrucci s eerstelingen. formaat moeten zijn. Is dit niet het geval dan moet de projectontwikkelaar een bedrag storten in het bomenfonds. - Ben je als particulier in het bezit van een monumentale boom dan mag je deze ook niet zomaar kappen en kun je ook verplicht worden tot herplant Voor meer informatie over dit beleidsplan kun je je wenden tot het Dorpscontact. De toekomstige functie van Lambert Melisz en sociale woningbouw in Westzaan Tijdens een volgende dorpscontactbijeenkomst zal uitvoerig worden gesproken over de toekomst van het Seniorencomplex Lambert Melisz. Meerdere partijen zullen hierbij aanwezig zijn waaronder Parteon. Ook zal het onderwerp sociale woningbouw in Westzaan aan bod komen. Vragen kun je van te voren sturen naar nl. Dan kan er ook meteen goed onderbouwd antwoord worden gegeven. Vragen vanaf de publieke tribune zijn uiteraard ook welkom. Nieuw contactpersoon Parteon Hettie Smeets van Parteon stelde zich voor als de nieuwe contactpersoon. Ze zal zoveel mogelijk de Dorpscontactbijeenkomsten bijwonen en voor vragen kunt u per contact met haar opnemen via Donderdag 11 februari 2010, uur Holland Baroque Society (OOM) Programma: Onbekend maakt onbemind. Graupner en Teleman Vrijdag 19 maart 2010, uur Ton Koopman Orgel (ZV) Orgelconcert Donderdag 8 april 2010, uur Masques (OOM) Programma: The tears of the muses. Een plek voor de jongeren In het Dorpscontact april verzocht een groep jongeren van Westzaan om een nieuwe hang -plek. De jongeren werden nu ook weer in de zaal verwelkomd. Aan het eind van de avond kwamen er concrete voorstellen voor de nieuwe plek waar Nico van t Veer, de wijkmanager van de gemeente, meteen actie op gaat nemen. Een locatie binnen de bebouwde kom van Westzaan waar de jeugd zich ongehinderd zal kunnen vermaken is niet voorhanden. Vandaar dat hun keuze gevallen is op twee locaties die in eigendom zijn van de Provincie Noord-Holland, te weten de noordwest- en noordoostzijde van de rotonde bij de watertoren. De heer van t Veer heeft inmiddels een brief aan de Provincie geschreven met daarin het verzoek om in overweging te nemen om aan een van de twee locaties een vergunning te verlenen om een jongerenontmoetingsplaats te kunnen realiseren. NSGK zoekt enthousiaste vrijwilligers Westzaan In de derde week van november wordt weer de landelijke collecte gehouden. Duizenden vrijwilligers gaan dan op pad om geld in te zamelen voor kinderen met een handicap. De stichting zoekt nog helpende handen in Westzaan. (OOM) = concerten van de Stichting Oude Muziek Utrecht. I.s.m. Stichting Oude Hollandse Kerken. Informatie en reserveren tel of (ZV) = concerten van de commissie Zuidervermaning Westzaan. Informatie en reserveren tel of of per of Hier kunt u ook uitgebreidere informatie opvragen. Die informatie wordt ook in de komende nummers van de Wessaner gepubliceerd. Gewoon kind zijn Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de NSGK kinderen en jongeren met een handicap. Zij willen graag spelen, naar school en op vakantie gaan, net als andere Vuistballen in Westzaan Dinsdag 1 september start het vuistbalseizoen weer in de gymzaal in de Noord. Wij zoeken nieuwe leden m/v om onze teams compleet te maken. Leeftijd is onbelangrijk, enig balgevoel is meegenomen. Financiële aanvragen Van diverse organisaties werden verzoeken ontvangen voor een financiële bijdrage uit het leefbaarheidsbudget. Naast financiering vanuit het leefbaarheidsbudget, kan via het vouchersysteem ook een beroep gedaan worden op de subsidieregeling voor Burgerinitiatieven, die leefbaarheid verhogen en een sociaal karakter hebben. Bewoners uit de Verstegenstraat hebben een bijdrage gevraagd voor het organiseren van een buurtfeest. Dit is de geschikte activiteit om gebruik te maken van de gemeente vouchers. Meer informatie over het vouchersysteem is te vinden op Ook het voorstel dat de heer Ruck bij de gemeente indiende voor het verzorgen van een opleiding voor een aantal medebewoners voor het bedienen van een A.E.D. apparaat is een voorbeeld dat in aanmerking zou kunnen komen voor een budget vanuit de subsidie voor burgerinitiatieven. Nog een voorbeeld in deze is de organisatie van een oldtimerdag bij de Bun door een bewoner aan de Veldweg. Iedere Westzaner die van oude motoren houdt kan op deze dag zijn hart ophalen. Indien je een leuk initiatief hebt dat je voor een budget in aanmerking wil laten komen, stuur dan een goed, financieel onderbouwd, voorstel in bij het secretariaat van het Dorpscontact via Op pagina 18 treft u nog een verslag aan van de vergadering over de geplande Bio-centrale. kinderen. En als ze ouder worden willen ze ook uitgaan en op zichzelf wonen, net als leeftijdgenoten. Maar door hun handicap hebben ze vaak veel extra aanpassingen en begeleiding nodig. Meehelpen Wilt u ook collecteren voor de NSGK? Het kost slechts een paar uur en u kunt binnen de collecteweek zelf een tijdstip uitzoeken dat u schikt. Voor informatie kunt u contact opnemen met Dorien Heijne, telefoonnummer of Vuistbal is een leuk spel waarbij je lekker beweegt waardoor je conditie op peil blijft. De spelregels zijn simpel. Kom eens een aantal keren kijken en meedoen om te zien of het je wat lijkt. Datum: Elke dinsdagavond van uur Plaats: Gymzaal kroosduiker Noord Ingang Kerkbuurt Informatie: telefoon

10 OplossingNatuur-Milieutest Juninummer Waar heb ik die Wessaner van juni nou liggen. Daar stond de natuur- en milieutest in van de boswachter. Niets gevonden, kijk dan op internet. Vraag 1 Als u 2 of 20 heeft ingevuld dan is uw probleem dat u natuur niet herkent, de omgelegde Guisweg is natuur. A 20, B 10, C 5, D 1. Vraag 2. Als u 80 vogelsoorten kent dan hoeft u er nog maar 6 soorten te vinden. Als u maar 4 vogelsoorten kent doe dan eens vaker de gordijnen open. A 5, B 10, C 20, D 1. Vraag 3 Die hond uitlaten in de tuin is heel erg. Maar uitlaten in het weiland Puzzel van Peter Het eerste omschreven woord heeft 5 letters. Het tweede woord heeft 6 letters, namelijk de 5 letters van het eerste woord + 1 letter. Deze toegevoegde letter zet u ook in kolom A. Het derde omschreven woord heeft 7 letters, namelijk de 6 letters van het tweede woord +1 letter. Deze toegevoegde letter zet u ook in kolom B. Bij juiste oplossing leest u in kolommen A B van links naar rechts en van boven naar beneden 4 woorden die met de dierenwereld te maken hebben. Deze 4 woorden als oplossing inzenden. Omschrijvingen 1) kei = plagen = schoonwrijven 2) schampere opmerking = overblijfselen = raam 3) met pek insmeren = schelden = mannetjesdieren 4) (troetel) roofdieren = in delen uiteeenvallen = kleding(mv) 5) laten zien = vaten = vissen verstoort de dieren. Op de dijk van de vaart kan, maar dan aangelijnd. Want veel honden kunnen zich niet inhouden als ze een haas zien. A 1, B 20, C 10, D 5. Vraag 4 Waarom vaart u zo hard? Een veel gestelde vraag met als antwoord; iedereen is toch jong geweest, het moet toch kunnen, als ik hard vaar maak ik geen golven. Helaas harder varen dan 6 km/u is een overtreding. A 20, B 10, C 5, D 1. Vraag 5 De favoriete boot voor de polder. Een speedboot is niet handig, zonder het gas aan te raken vaar je al te hard. Een sloep is prachtig maar dan wel met een klein plofmotortje met roetfilter. Ook voor een elektrische boot geldt dat er stroom moet worden gemaakt. De kano geeft de beste natuurbeleving en wordt ook nog aangedreven met echte spierkracht. A 20, B 10, C 5, D 1. Vraag 6 De politiek, ik begeef mij nu op glad ijs. De Wessaner wordt ook in het Bannehof gelezen. Dus is er LETTERTOEVOEGPUZZEL letterwoord 6) wordt boterham mee bedekt = onze zuiderburen = lang gelegen hebben 7) zweep = moderne vreemde taal = vistuig (mv) 8) motief = gordijnstangen = met een slee de helling afgaan. enige achtergrondinfo nodig A CDA is 10 punten, ze steunen de boeren. Is de boer gestopt dan is er ruimte voor woningen en wegen. B VVD 20 punten, groen(natuur) kost en rood (huizen) levert op. Projectontwikkelaars kijken al jaren hongerig naar de polder. C SP Natuur en milieu staan hoog op de prioriteiten lijst. Soms een beetje wereldvreemd maar wel groen. 1 punt, D DZ (democraten Zaanstad) splinterpartij die voor onrust zorgt in de raad, partij die de niet gestelde vraag toch gaat stellen 5 punten. Vraag 7 hoeveel rietmoeras is er in de polder? Dit is moeilijk te schatten, wil je enige indruk krijgen vlieg dan met Google Earth over Westzaan. A 5, B 1, C 10, D 20. Vraag 8 Dat is een inkopper: u leest als eerste de boswachter, daarna de geschiedenis, want die heeft ons landschap gemaakt. A 20, B 5, C 1, D 10. Vraag 9 A 10, B 5, C 1, D 20. Vraag 10 A 20, B 1, C 5, D 10. Inleveradressen: Bloemsierkunst Albers, J.J. Allanstraat 335 Gré Jongewaard, Nauernasche Vaartdijk 4 H.J.Harrewijne, Lambert Meliszstraat 26 Jeanette Vollenga Middel 165 A. Kuiper, Zuideinde 4 6 letterwoord 9) een schip innemen = kostuums = eten fijnmaken 10) vogel = lastig vallen = repen papier 11) vogeltooi = eten geven = nutteloos verbruiken Vraag 11 A 20, B 1, C 5, D 10. Vraag 12 A B C D allen 1 punt, u vindt de natuur in ieder geval mooi. Tel de scores bij elkaar op. Hebt u tussen de 220 en 140 punten dan bent u waarschijnlijk een Amsterdammer met heimwee. Hebt u tussen de 140 en 70 punten dan consumeert u het landschap vanuit de auto of de sloep. Hebt u tussen de 70 en 20 punten dan bent u geïnteresseerd in de natuur. Milieubewust en genieter van rust en ruimte. Hebt u minder dan 20 punten dan bent u lid van de vogelwacht en vrijwilliger bij elke natuurwerkdag in het veld. Als boswachter scoor ik 45 punten, valt mij gelukkig mee. Eric van Gerrevink, boswachter Stuur of breng de oplossing van de augustuspuzzel, o.v.v. uw naam en adres, voor 1 oktober naar een van de inleveradressen en u dingt mee naar de cadeaubon. Er is een prijs van 10,- beschikbaar. De winnaar krijgt automatisch bericht. Veel succes. De oplossing van de puzzel van mei was blondasgrauw, de winnaar is: L. Pellegrom, Burg. Ferfstraat 13, Westzaan. Gefeliciteerd! 7 letterwoord Verzek eringen A B 12) draaien = spleten = vervelend doen 13) beneden = mirakel = delen van zin 14) kwast in hout = met grote moeite iets zwaars dragen = vloeien 19

11 ZVZ-Zomer... Aaarrgh, de zomervakantie is alweer voorbij. School is weer begonnen. Even omschakelen, hoor. Natuurlijk ben ik blij dat ik mijn vriendjes weer zie, en dat ik mijn juf weer lekker kan plagen. Maar de vakantie beviel mij uitstekend. Ik kan wel zeggen dat ik een ZVZzomer had! Een Zuper-Vette- Zinderende Zomer. Jij ook? Eigenlijk begon mijn vakantiegevoel al in juni tijdens de Prutrace, bij De Kwaker. Het was die dag niet echt warm weer, maar de stemming zat er goed in. Vol verwondering keek ik naar alle malloten die zich vrijwillig hadden opgegeven om door de meest vreselijke baggersloten te Vindt u het leuk om vrijwilligerswerk te doen? Werkt u graag met mensen? Bent u geïnteresseerd en enthousiast? Dan kunt u vast iets voor ons betekenen! klauteren. Er waren zelfs meiden bij die rondliepen met zwembandjes. Na de start renden de deelnemers luid joelend met grote passen naar de eerste sloot en sprongen daar met een grote boog middenin. Normaal, als ik dat doe, glijd ik elegant met mijn gladde kikkerhuidje over het laagje prut naar de overkant. Maar wat ik nu zag! Ik herkende niemand meer. Deze mensen vielen als een blok beton in de prut, van top-totteen zwart. Echt een komisch gezicht. Sommige figuren zaten aardig vastgezogen en hadden de grootste moeite om weer uit de sloot te komen. En het mooiste was, dat naarmate ze verder in het parcours kwamen, men steeds langzamer ging lopen. De Wijksteunpunt Lambert Melisz is op zoek naar vrijwilligers voor de volgende diensten: - Informatie- en Adviesbalie - Gastvrouw/heer Wijkrestaurant - Gastvrouw/heer Koffiebalie U bent van harte welkom als bovenstaande u aanspreekt!!! laatste deelnemers kwamen op hun tandvlees binnen. Maar daar kregen ze natuurlijk een mooie beloning. Ze werden door de brandweer lekker afgespoten met ijskoud water. En vervolgens stonken ze nog een hele week naar de bagger. Vrij snel daarna begon de zomervakantie. Eerst een weekje lekker thuis, heerlijk uitslapen. Daarna een rondreis door Westzaan. Echt een aanrader. Ik heb meteen ook mijn familie bezocht. Mijn ouders onder de brug bij de Kikkerse Kluft. Een weekje bij ome Hip in de Weelsloot, lekker iedere avond bbq-en. En natuurlijk logeren bij mijn omaatje Kwakkel in Lambert Melisz. Dat was een week met regen! Een van de hoogtepunten van mijn rondreis was de logeerpartij bij neef Dibbel in de Middel. Toen was het prachtig weer. Dibbel en ik lagen aan de slootkant toen onze vriend Eric van Gerrevink, van het Staatsbosbeheer, langskwam in een kano. Hij zag ons en vroeg of we wilden waterskiën. Eric gooide ons ieder een touwtje toe, dat we goed moesten vasthouden. Vervolgens kanode hij zo hard hij kon door de sloten. Omdat we niet zo zwaar zijn, gleden we met onze zwemvliezen over het water, net als ski s. En na veel gewiebel en kopjesonder lukte het ons om te blijven staan. Goh, wat hebben we gelachen. En prachtig om ons mooie dorp vanaf het water te bekijken. En nu? Ga ik weer naar school. Maar als we nog een paar van die warme nazomerdagen krijgen, ga je dan mee met de kano? Jij erin, en ik erachter? Doen we nog even een rondje Westzaan. Groetjes Zuperfroggy! SMD Zaanstreek.Waterland zoekt vrijwilligers U kunt zich vrijblijvend aanmelden bij de receptie van wijksteunpunt Lambert Melisz. Voor meer informatie of een kennismakingsgesprek met: Hanneke Beukema, regisseur wijkdienstverlening SMD za-wa. Wijksteunpunt Lambert Melisz Lambert Meliszstraat 29 a, 1551 CT Westzaan, Tel: Hypotheekbescherming en bankgarantie Vakantie voorbij: het schoolsparen gaat weer van start! De zomervakantie is alweer voorbij. Na zes heerlijke weken vakantie, beginnen de basisschoolkinderen in augustus aan een nieuw schooljaar. Dit is natuurlijk altijd weer spannend. Een groep hoger: Bij welke juf of meester kom je terecht en naast wie zit je in de klas? Met het nieuwe schooljaar begint voor de kinderen van de basisscholen in Westzaan ook weer het schoolsparen. Iedere maandagochtend komt de spaarjuf van de Rabobank langs, zodat de leerlingen hun gespaarde geld kunnen storten. Rabobank Zaanstreek vindt het belangrijk dat kinderen leren omgaan met geld. Het schoolsparen draagt hieraan bij. Deze wijze van sparen maakt de kinderen bewust van hoe om te gaan met geld. Op speelse wijze worden de leerlingen bekend gemaakt met sparen. De kinderen ontvangen van de spaarjuf een stempelkaart. Voor elke 0,20 die een leerling spaart ontvangt de leerling een stempel. Bij een volle kaart met 30 stempels ontvangt de leerling 6,60 op de spaarrekening; het gespaarde geld plus 10% rente. De spaarkaarten moeten wel op het bankkantoor in Westzaan ingeleverd worden. Per week mag een kind maximaal 3,00 sparen via het schoolsparen. Op 24 augustus start het schoolsparen weer. Gedurende het hele schooljaar komt de spaarjuf iedere maandag langs op de school. Hebt u vragen over het schoolsparen of wilt u er meer over weten? Neem dan gerust contact op met de Rabobank of loop binnen bij ons bankkantoor in Westzaan. Onze medewerkers vertellen u er graag meer over. Iedere lokale Rabobank is aangesloten bij de Autoriteit Financiële Diensten. Voor haar producten zijn bijsluiters opgesteld. Deze zijn te vinden op of kunt u opvragen bij de Rabobank. 21

12 Reisclub t Bankje 60 jaar Zaterdag 13 juni ging, vanwege het 60 jarig bestaan van de reisclub t Bankje, ons gezelschap met 32 leden op stap voor een verrassingsweekend. Om negen uur vertrokken we uit Westzaan richting Ridderkerk. Hier werden wij ridderlijk ontvangen bij Van Noppen Chocolade Atelier voor een demonstratie en konden we proeven van de, tijdens de demonstratie gemaakte, bonbons. Hier kregen we ook koffie met gebak geserveerd. Na dit heerlijke intermezzo was Kinderdijk onze volgende stop waar we een prima lunch nuttigden in een gezellig onderkomen. We konden even de benen strekken en de molens bekijken. Om werden we met een drankje ontvangen in hotel De Borgh in Zevenbergen. De kamers werden verdeeld en er wachtte ons een koud en warm buffet. De rest van de avond werd gevuld met Karaoke. Sommigen zongen zich de keel schor om een prijs te winnen. De volgende morgen gingen we na een verzorgd ontbijt op weg naar De Beekse Bergen. De organisatie had tenslotte een fantastisch viergangen Wilt u óók een straatje lopen voor de KWF-collecte van 2009? Wij zijn op zoek naar nog een aantal mensen, dat in de week van 6 tot 12 september a.s. wil collecteren in Westzaan (in eigen straat of buurt). Meer informatie: Miriam Toxopeus-Boerema, Tel De beheerders van de publicatiekasten zijn: Noord: Ruud van Vuure, Torenstraat 28, tel Zuid: Antoon Kuiper, Zuideinde 4, tel Centrale huisartsenpost en apothekersdienst 2009 Medische hulp Vanaf uur tot de volgende morgen 8.30 uur kunt u voor medische hulp de artsenpost bellen. Tel: Zaterdag, zondag en tijdens feestdagen is deze post 24 uur per etmaal bereikbaar Apothekersdienst Apotheek Bakker, Oostzijde 18, 1502 BG, Zaandam is de enige apotheek in de Zaanstreek die altijd open is. s Avonds, s nachts, zaterdag, zondag en op feestdagen geldt dit alleen voor spoedrecepten. Spoedrecepten zijn recepten die u kort tevoren van een arts hebt gekregen voor medicijnen die meteen moeten worden gebruikt. Tel: , Fax: Spreekuren Westzaanse huisartsen Hr. J.H.de Heiden en mw. G.N.van Altena Zuideinde 73 Vrij inloop spreekuur: maandag, woensdag en vrijdag van uur Afspreekspreekuur: donderdag van uur Torenstraat 4 Vrij inloop spreekuur: dinsdag van uur Afspraakspreekuren: maandag en woensdag van uur en donderdag en vrijdag van uur Dagelijks telefonisch bereikbaar: Van uur voor het aanvragen van visites, consulten en recepten. Van uur voor inlichtingen over onderzoeken en voor het persoonlijk spreken met de arts. Nummer Alarmcentrale: Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld in Zaanstreek - Waterland is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via diner geregeld in restaurant de 3 Dorpen in s Gravenland. We konden terugkijken op een zeer geslaagd jubileumweekend. Lijkt het u wel wat om dit ook eens mee te maken, meldt u zich dan aan. We kunnen nog nieuwe leden gebruiken. De contributie voor de dagtochten is 5,25 per maand. Als u voor het volgend jubileumreisje over 5 jaar wilt sparen, is de contributie 7,50 per maand. Mocht u interesse hebben of meer informatie willen, neem dan contact op met Siem Mol, tel Wij kunnen het van harte aanbevelen. K e r k d i e n s t e n Doopsgezinde Gemeente (alle diensten beginnen om u.:) 6 sept. Tjalling Kindt 13 sept. Gulmans 20 sept. Tjalling Kindt 27 sept. Tjalling Kindt Christelijk Gereformeerde Kerk Middagdiensten worden in Beverwijk gehouden ( Koningstraat 119) 30 sept uur leesdienst/koffie uur leesdienst 6 sept uur: ds. J. van Dijken, Nw.-Vennep uur leesdienst 13 sept uur ds. R. Bikker uur ds. R. Bikker 20 sept uur ds. R. Bikker/ Jeugdzondag uur ds. R. Bikker 27 sept uur ds. G. van t Spijker, Baarn/koffie uur ds. P.J. den Hertog, Zaandam Protestantse Kerk Nederland (alle diensten beginnen om 10 u.) 6 sept uur ds A.Gilles, Bennekom, bevestiging C.Visser 13 sept. ds Cornelis Visser, Westzaan. Startzondag 20 sept. Mw H.C Kniestedt, Purmerend 27 sept. ds C. Visser, Westzaan Gereformeerde Gemeente 6 sept. 10 en uur leesdienst 9 sept uur ds. J. Veenendaal 13 sept. 10 en uur leesdienst 17 sept. ds. L. Blok 20 sept. 10 en uur leesdienst 27 sept. 10 en uur leesdienst Colofon Redactie: Peter Huisman, Truus Weertman, Correctie : Tjakko Bos : Marie Kleij Fotografie : Peter Huisman, : Truus Weertman Opmaak : Peter Huisman Druk : Drukkerij Stuba Inleveren kopij: Truus Weertmann, JJ Allanstraat 293, 1551 RG Westzaan Voor advertenties Dick Schoolmeester Middel 66, 1551 SR Westzaan tel: Secretariaat bestuur: Jeannet Vollenga, Middel 165, 1551 SV Westzaan telefoon: Financiële Administratie: Cees van Oostenbrugge J.J. Allanstraat 182B, 1551 RR Westzaan Telefoon: Bankrelatie: Rekeningnummer: Postrekeningnummer Kopij Artikelen en verenigings-nieuws voor het volgende nummer dienen uiterlijk op 1 SEPTEMBER 2009 op het adres Allanstraat 293 te worden bezorgd. Bij voorkeur ontvangen wij kopij per rocketmail.com. De volgende krant verschijnt 25 september 2009 Hoe ver en waar je ook geweest bent en je riep Ohhhh. Kijk dan nu je terug bent eens om je heen en realiseer je: hè, hier ook!! 23

13 DORPSCONTACT WESTZAAN Informatie avond Bio energiecentrale Hoogtij, 9 juni 2009 Inleiding HVC (= handelsnaam voor NV huiscentrale N-H) heeft eind maart 2009 via een startnotitie aan de provincie laten weten dat zij een procedure gaan starten voor goedkeuring voor de bouw van een bio-energiecentrale in Nauerna. Op dit moment wordt aan het Milieu Effect Rapport (MER) gewerkt. Als de nodige vergunningen worden verleend, zal deze centrale gerealiseerd worden op een perceel van ongeveer m2 op het bedrijventerrein Hoogtij grenzend aan het Noordzeekanaal en de ingang naar zijkanaal D te Nauerna. Uit onderzoek, uitgevoerd, samen met met de gemeente Zaanstad, kwam deze locatie als geschikt naar voren. Presentatie De presentatie wordt verzorgd door Bas Kessel, Micheal Beers en Piet Rozendaal van HVC. Namens de gemeente Zaanstad zijn o.a. Paul Bakkum en Levinus Jongmans aanwezig. Het verslag hierna is, omwille van de leesbaarheid, niet in chronologische volgorde opgesteld. HVC HVC is een afvalnutsbedrijf en eigendom van ongeveer 55 gemeenten (waaronder ook gemeente Zaanstad) in Noord en Zuid-Holland en Flevoland. De kerntaken zijn afvalinzameling, compostering en recycling, verbranding en energieopwekking. De brandstof voor de bio-energiecentrale die op Hoogtij zou moeten komen is houtafval. Jaarlijks zal dat gaan om ongeveer ton houtafval. Daarmee zal per jaar circa 25 megawatt groene elektriciteit opgewekt worden. Er wordt geen gebruik gemaakt van fossiele brandstoffen. Waarom op Hoogtij in Nauerna/ Westzaan De ligging aan het Noordzeekanaal is een voordeel. De houtaanvoer vindt plaats over de weg en over het water. Door gebruik van de nieuwste verbrandings- en rookgasreinigingstechnieken blijft de uitstoot van de centrale ruimschoots onder de wettelijke norm, waardoor de gevolgen voor de directe omgeving klein zijn. Daarnaast levert deze centrale een bijdrage aan de reductie van CO, dat goed in het milieubeleid van Zaanstad past. Planning De startnotitie werd in maart 2009 aan de Provincie gestuurd. De planning is afhankelijk van de Milieu-effectrapport, gepland voor juli/augustus. Daarnaast de budgettering en het bekijken van de subsidiemogelijkheden. Als laatste de bestudering van het bestemmingsplan en de wijzigingen door dit project (o.a. hoogte gebouw van 45 meter en de schoorsteen 80 meter. Indien met bouwen gestart kan worden zal dit op zijn vroegst medio 2010 zijn. De bouw zal dan medio 2012/2013 afgerond kunnen zijn. Zorgen omwonenden Er worden vragen gesteld over de uitstoot van fijnstof en andere schadelijke stoffen. De installatie beschikt over de nieuwste verbrandingstechnieken. De uitstoot blijft ver onder de wettelijk norm. In de omgeving is al sprake van een grote mate van luchtverontreiniging. De huidige wettelijke norm wordt nu al ruimschoots overtreden. De Europese norm die per 2010 ingaat wordt alleen nog maar strenger. De Milieu Effect Rapport (MER) zal duidelijkheid brengen in de effecten. Het rapport is voor iedereen beschikbaar. In september wordt bij de HVC Alkmaar een toelichting gegeven op het rapport. Bedrijventerrein Hoogtij grenst aan een toekomstig Natura 2000 gebied. In de toekomst zal dit invloed hebben op vergunningverlening. Dit is nog niet duidelijk. Het onderwerp wordt meegenomen in de MER Is deze centrale ook bedoeld voor huisafvalverwerking en compostering? Nee. Houtafval afkomstig van bouwen sloopafval, afvalsortering en milieustraten. Alleen het zogenaamde B-hout wordt verbrand. Dit is geverfd of gelakt hout. Schoon hout gaat direct het recyclecircuit in en hout dat geïmpregneerd of geteerd is wordt afgevoerd naar andere verwerkingsbedrijven. Kunnen omwonenden stankoverlast verwachten. HVC Alkmaar doet actief aan geurmonitoring. Er zijn geen klachten van omwonenden over stankoverlast. Levert de centrale een bijdrage aan de werkgelegenheid in gemeente Zaanstad? De Bio energiecentrale levert geen grote bijdrage aan de werkgelegenheid. Wat voor verassingen kunnen we nog meer op Hoogtij verwachten: eerste een gevangenis en nu een Bioenergiecentrale? De heer Bakkum van gemeente Zaanstad licht toe dat de gemeente openstaat voor elk bedrijf dat zich op Hoogtij wil vestigen. Zowel voor de gevangenis als voor de Bio-energie centrale is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Wat is de status van (positievere) onderdelen in dit bestemmingsplan zoals de wandelpromenade en het Westzanerpark. Dit hangt af van toestemming van het Hoogheemraadschap. Het Westzanerpark en de grootte is opgenomen in het bestemmingsplan.

Mysterieuze witte driehoeken op straat

Mysterieuze witte driehoeken op straat 21e jaargang nr. 6 24 juni 2005 D e z e m a a n d i n D e W e s s a n e r Uitreiking Visser Schoenspelden Op 5 mei werden in het Reght Huys, in het kader van de Geertje Visser Schoenprijs, erespelden uitgereikt

Nadere informatie

Het Prinsenhof in vreugdestand

Het Prinsenhof in vreugdestand 25e jaargang nr. 6 26 juni 2009 D e z e m a a n d i n D e W e s s a n e r Landelijke prijs voor Juf Ingrid Luyendijk van De Rank Het profiel van Timna Rijvordt Pagina 17 Juf Ingrid Luyendijk van basisschool

Nadere informatie

Veelzijdig Westzaner Willem Tip jubileert

Veelzijdig Westzaner Willem Tip jubileert Jong geleerd is oud gedaan 29e jaargang nr. 8 25 september 2013 Deze Wessaner staat weer bol van de activiteiten die door iedereen worden ontwikkeld. Het culturele seizoen is weer van start en er zijn

Nadere informatie

Er zit weer muziek in ons dorp Seniorenorkest kiest Dorpshuis De Kwaker als vast onderkomen.

Er zit weer muziek in ons dorp Seniorenorkest kiest Dorpshuis De Kwaker als vast onderkomen. 26e jaargang nr. 10 26 november 2010 Deze maand in De Wessaner Er zit weer muziek in ons dorp Seniorenorkest kiest Dorpshuis De Kwaker als vast onderkomen. Het langst bestaande seniorenorkest van Nederland

Nadere informatie

Willem Jansen Stichting ontvangt belangrijke schenking

Willem Jansen Stichting ontvangt belangrijke schenking Reizen, maar wel met internet Deze zomer besloten we om gewoon weer eens een autovakantie te houden. Geen urenlang vliegen. Nee gewoon met de auto en genieten van wat je ziet. Het doel was Italië en we

Nadere informatie

Nieuwjaarsreceptie Westzaanse Gemeenschap in spiegelglad dorp

Nieuwjaarsreceptie Westzaanse Gemeenschap in spiegelglad dorp 26e jaargang nr. 1 29 januari 2010 Deze maand in De Wessaner Nieuwjaarsreceptie Westzaanse Gemeenschap in spiegelglad dorp Liesbeth Scholtens in de Schijnwerper. Pagina 11 Voor de Westzaners die op maandag

Nadere informatie

Klaas Bood 85 jaar. D e z e m a a n d i n D e W e s s a n e r. Weer bomvol leuke informatie! 23e jaargang nr. 8 28 september 2007

Klaas Bood 85 jaar. D e z e m a a n d i n D e W e s s a n e r. Weer bomvol leuke informatie! 23e jaargang nr. 8 28 september 2007 23e jaargang nr. 8 28 september 2007 D e z e m a a n d i n D e W e s s a n e r Klaas Bood 85 jaar De bekende schilder is jarig. Een feit dat niet onopgemerkt voorbij kan en zal gaan. Diverse media besteedden

Nadere informatie

Trouwe organisatoren presenteren vijfde lustrum-reünie

Trouwe organisatoren presenteren vijfde lustrum-reünie Een zere schouder Nou, die heb ik echt niet van al die schouderklopperij waar Koert het over heeft in zijn column. Toen ik hem las, dacht ik eerst: Ho, ho Koert, niet doorslaan. Toen ik klaar was met lezen

Nadere informatie

Westzaan in verval? Nee toch!

Westzaan in verval? Nee toch! 24e jaargang nr. 7 25 januari 2008 D e z e m a a n d i n D e We s s a n e r Westzaan in verval? Nee toch! Brian Hollander in de schijnwerper pagina 9 De nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari was, als

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

aan 1 aanbetaling de 21 aanbieden 10 aanbieding de 18 aandacht de 5 aandeel het 10 aandoen 17 aangeven 11 aangiftebiljet het 21 aankijken 5 aankleden 18 aankomen 9 aanleiding de 8 aanmelden 19 aannemen

Nadere informatie

In Memoriam. Cees van Oostenbrugge. Anneke Vlot, directeur van Basisschool De Kroosduiker 40 jaar bij het onderwijs

In Memoriam. Cees van Oostenbrugge. Anneke Vlot, directeur van Basisschool De Kroosduiker 40 jaar bij het onderwijs 26e jaargang nr. 2 26 februari 2010 In Memoriam Donderdag 4 februari vierde Anneke Vlot samen met haar familie, vrienden en alle Terwijl de eerste Van Dale nog moest verschijnen (1872) had Westzaan al

Nadere informatie

Westzaanse harpistes op weg naar internationale roem

Westzaanse harpistes op weg naar internationale roem 22e jaargang nr. 8 22 september 2006 D e z e m a a n d i n D e We s s a n e r Westzaanse harpistes op weg naar internationale roem Wat is het toch boeiend om te praten met getalenteerde jonge mensen die

Nadere informatie

Koninginnedag Westzaan 2010

Koninginnedag Westzaan 2010 26e jaargang nr. 4 23 april 2010 Deze maand in De Wessaner Koninginnedag Westzaan 2010 U kunt al vroeg terecht op de vrijmarkt om leuke koopjes te scoren. Vanaf een uur of tien zijn de attracties in bedrijf

Nadere informatie

Westzaan zingt met Pasen

Westzaan zingt met Pasen 23e jaargang nr. 3 23 maart 2007 D e z e m a a n d i n D e W e s s a n e r Een Nederlands echtpaar in Midden-Frankrijk Gerrit Groot in de Schijnwerper pagina 15 Deze omgeving is zó mooi en er is zó veel

Nadere informatie

Hernieuwde zaak HH Kappers - Hair, Make Up & More

Hernieuwde zaak HH Kappers - Hair, Make Up & More Of het je nu raakt of steekt Ook deze maand leest u naast het andere nieuws de column van Koert. Zijn honderdste stond in het januarinummer. Negen jaar lang elke maand een beschouwing over een (West)zaanse

Nadere informatie

Trien de Boer: 75 jaar lid van de KNKV

Trien de Boer: 75 jaar lid van de KNKV Huizen in Westzaan Deze Wessaner maar eens een heel lang artikel over een leuk bouwplan. Een prima initiatief om van de oude Vicomte-gebouwen om een mooi woonerf te maken. Want kijk naar de schets bij

Nadere informatie

OBW opent wandelpad Euverenweg

OBW opent wandelpad Euverenweg 26e jaargang nr. 3 26 maart 2010 D e z e m a a n d i n D e W e s s a n e r HEROPENING VERNIEUWDE KWAKER OP 16 APRIL Anita van Dort in de Schijnwerper Pagina 11 Na een maandenlange verbouwing is het zover:

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Westzaan actief op monumentendag. Prinsenhofdienst een bijzondere ervaring. Deze maand in De Wessaner

Westzaan actief op monumentendag. Prinsenhofdienst een bijzondere ervaring. Deze maand in De Wessaner 27e jaargang nr. 8 30 september 2011 Deze maand in De Wessaner Prinsenhofdienst een bijzondere ervaring Franck van Eeten in de Schijnwerper. Pagina 11 Grijze wolken, een zonnetje en een stevige wind waren

Nadere informatie

Als kaarsjes. Liefhebbers van musical gezocht. r e d a c t i e e n h e t b e s t u u r v a n D e We s s a n e r w e n s e n u

Als kaarsjes. Liefhebbers van musical gezocht. r e d a c t i e e n h e t b e s t u u r v a n D e We s s a n e r w e n s e n u 27e jaargang nr. 11 21 december 2011 De Wessaner in een nieuwe jas De Wessaner in kleur Na de vele jaren waarin het drukken van De Wessaner werd verzorgd door o.a. drukkerij STUBA hebben het bestuur en

Nadere informatie

Concertlezing Baltische Zielen

Concertlezing Baltische Zielen 27e jaargang nr. 3 25 maart 2011 Deze maand in De Wessaner Concertlezing Baltische Zielen De Weel organiseert in de Zuidervermaning te Westzaan een concertlezing met: Jan Brokken (tekst), Marcel Worms

Nadere informatie

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1

VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Passend Vertrouwd Dichtbij VOORJAAR 2013 4 e jaargang NUMMER 1 Werken vanuit het hart! Iedereen heeft wel wat De wereld mooier maken 1 Colofon Synchroon is een uitgave van Syndion, stichting voor dienstverlening

Nadere informatie

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis

Groot Oranjefeest in ons dorpshuis Een lach en een traan Op 4 mei kijken we terug naar de magere oorlogsjaren. Op 5 mei vieren we bevrijding. Net als elk jaar, maar dit jaar is een kroonjaar. Het maakt extra organisatiedriften wakker voor

Nadere informatie

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen

Het Nije Magazine. Kanker heb je samen 5 JAAR DE NIJE STICHTING Het Nije Magazine 5 jaar de Nije Stichting Kanker heb je samen Terugkijken op vijf jaar de Nije Stichting met o.a. activiteiten als de Nije Beweegt, de Nije Live en interviews

Nadere informatie

De Schoolmeester: het hangende end gestreken

De Schoolmeester: het hangende end gestreken Toekomst Enige dagen terug haalde ik mijn kleindochter in Den Haag van de eerste groep basisschool. In de klas zaten alle kinderen keurig met hun jasje aan te wachten tot ouders, opa of oma hen kwamen

Nadere informatie

Mooi arrangement Westzaanse molens. (On)gelukkig? 28e jaargang nr. 8 26 september 2012

Mooi arrangement Westzaanse molens. (On)gelukkig? 28e jaargang nr. 8 26 september 2012 (On)gelukkig? 28e jaargang nr. 8 26 september 2012 Ik kan me het zomaar voorstellen. Op 12 september stemden we. En onvermijdelijk is dat ongeveer de helft van Westzaan ongelukkig is met de uitslag. Want,

Nadere informatie

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk

De Wet maatschappelijke ondersteuning in de gemeente Moerdijk De in de gemeente Moerdijk 3 Beste inwoners van de gemeente Moerdijk Voor u ligt onze nieuwe Wmo-krant. Hierin vindt u ervaringen en informatie over de praktijk van de in onze gemeente. De wet staat voor:

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Vrijheid geef je door

Vrijheid geef je door Stilstaan bij. Afgelopen maand vierden we Koninginnedag en 4 en 5 mei. Het eerste omdat we nog steeds die bijna unieke monarchie zijn in de wereld. Het tweede omdat we met ontzag en respect terugkijken

Nadere informatie