samenwerken, anders managen, anders (elkaar) ontmoeten en anders ondernemen. Sturen op resultaten wordt de norm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "samenwerken, anders managen, anders (elkaar) ontmoeten en anders ondernemen. Sturen op resultaten wordt de norm."

Transcriptie

1 samenwerken in 2015 Het Nieuwe woonstad Woonstad Rotterdam wil een ondernemende corporatie zijn waar resultaatgericht, efficiënt en met plezier wordt gewerkt. Met trotse medewerkers, inspirerende managers en een open bedrijfscultuur. Centraal hierbij staan de vier V s: verantwoordelijkheid, vertrouwen, verbinding en vrijheid. Een dergelijke visie kan meer vorm en inhoud krijgen door de organisatie verder te ontwikkelen. Een manier om dit te doen is de introductie van Het Nieuwe Werken (HNW). Maar wat betekent dat voor Woonstad Rotterdam? Met welke voetangels en klemmen moeten we rekening houden? Dennis Lausberg, ambassadeur van Het Nieuwe Werken, laat er zijn licht over schijnen. Waarom Het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken kan helpen om onze organisatie beter te laten functioneren. Zie het als een hefboom om de bedrijfscultuur versneld te doen veranderen. Organisaties die het omarmen zijn bovendien vaak interessanter voor hoogopgeleide, talentvolle sollicitanten. Daarnaast kan het een impuls geven aan de efficiëntie en slagkracht van kenniswerkers; hun productiviteit neemt toe. Wat betekent dit voor Woonstad? Het Nieuwe Werken betekent echt fundamenteel anders kijken naar onze manier van werken. Het is geen kwestie van beslissen óf we dit gaan doen, maar vooral een kwestie van hoe en wanneer we dit oppakken. Het is ook geen op zichzelf staand thema, maar is verbonden met allerlei andere thema s; het gaat niet alleen om werken en werkplekken an sich. We gaan anders samenwerken, anders managen, anders (elkaar) ontmoeten en anders ondernemen. Sturen op resultaten wordt de norm. Het is geen kwestie van beslissen óf we dit gaan doen, maar vooral van hoe en wanneer we dit oppakken Dat is een vrij abstract verhaal, maak dat eens concreet. De kern van HNW is het centraal stellen van de individuele medewerker. Medewerkers in staat stellen zelf te bepalen hoe, waar en wanneer ze werken. Absolute voorwaarde is natuurlijk dat een functie geschikt is voor flexibel werken, daar zullen we heldere criteria voor moeten opstellen. Maar als dat duidelijk is, dienen alle leidinggevenden zich in dienst te stellen van het individu. Dat is absoluut een noodzakelijke voorwaarde, wil invoering een succes worden. Het management speelt dus een sleutelrol? Ja, en eigenlijk wil ik nog een stap verder gaan: in feite is niet management maar leiderschap dé kritische succesfactor. We hebben het hier over een verandering op zowel fysiek, virtueel als op gedragsniveau. Gedragsverandering vergt de meeste aandacht. Want: hoe sturen we op afstand? Hoe zorgen we ervoor dat medewerkers hun eigen verantwoordelijkheid nemen? Hoe weten we dat ze de gewenste resultaten boeken? Hoe blijven we zorgen voor verbinding binnen de organisatie? Nu komen medewerkers naar het werk, maar hoe zorgen we dat ze straks aan het werk gaan? In wezen gaat het dan om de vier V s: verantwoordelijkheid, vertrouwen, verbinding en vrijheid. De grootste uitdaging is het tonen van het juiste leiderschap. Dat is de hefboom voor succes. Dat klinkt complex en veeleisend. Dat is het ook, zeker. Invoeren van HNW doet op twee manieren een beroep op een manager. Ten eerste vraagt het om een andere invulling van de eigen rol: een andere manier van leidinggeven ontwikkelen en vaak vertrouwde gewoontes durven loslaten. Daarnaast is de manager verantwoordelijk voor het ondersteunen van medewerkers die zich proberen aan te passen aan HNW. Waarmee moeten we nog meer rekening houden? We moeten het ICT beleid onder de loep nemen. Dat is nodig om een gunstig klimaat te scheppen. Of we het het nieuwe woonstad 1 1

2 nu hebben over kennisdelen, samenwerken, communiceren, flexwerken of digitaal vergaderen: het wordt allemaal gefaciliteerd door ICT. Huisvesting is een andere belangrijke randvoorwaarde. We moeten een goede inschatting maken van de gevolgen voor onze interne faciliteiten. Kort gezegd geldt dat het huisvestingsconcept wordt bepaald door de doelstellingen die we willen bereiken met HNW en de mogelijkheden die we op ICT-gebied hebben. Een hele klus. Wat levert het Woonstad op? Invoering van Het Nieuwe Werken biedt kansen voor Woonstad. Flexibilisering van werktijden kan zorgen voor een betere afstemming tussen pieken en dalen in het werk-aanbod en de personele bezetting. Medewerkers hebben de mogelijkheid om hun werk en privé beter op elkaar af te stemmen, waardoor betrokkenheid, loyaliteit en productiviteit stijgen en verzuim daalt. En flexibel werken gaat ten koste van vaste werkplekken. Voor een deel van onze collega s zal dit wennen zijn. Een vermindering van vaste werkplekken betekent ook efficiënter gebruik van kantoorruimte. Beperking van de omvang van kantooroppervlakte levert Woonstad een grote besparing op. Kun je nog andere voordelen noemen? Zeker. Als je kijkt naar de vergrijzing op de arbeidsmarkt en de daarmee samenhangende krapte die eraan komt, hebben we er belang bij Woonstad te profileren als een moderne werkgever die oog heeft voor de ontwikkeling en behoeftes van medewerkers. Jonge mensen (generatie Y) zullen overigens niet anders verwachten; voor hen is projectmatig werken waarbij zij zelf hun tijd indelen vanzelfsprekend. Flexibel werken is daarmee een noodzakelijke voorwaarde om jonge talenten aan je te binden. Flexplekken voor iedereen of zijn er uitzonderingen? Anders werken geldt voorons allemaal. Iedereen, van jong tot oud en van bestuurder tot junior medewerker, moet in principe afstand doen van een eigen, vaste werkplek en (indien van toepassing) van de eigen kamer. Tenzij er een goede reden is om dat niet te doen. Want: het blijft een middel, geen doel op zich. Het Nieuwe Werken kan alleen succesvol ontwikkeld en ingevoerd worden als bestuur en alle managementlagen een voorbeeldfunctie vervullen. De uitdaging is om binnen Woonstad te zoeken naar mogelijkheden die passen bij onze organisatie en een bijdrage leveren aan onze ambities. Een goed organisatieverhaal kan helpen om onze bedrijfscultuur te veranderen Je ziet Het Nieuwe Werken als een middel. Welk doel heb je voor ogen? Woonstad heeft op dit moment een vergader- en familiecultuur. Beide vormen een belemmering voor bedrijfsmatig werken. HNW vraagt juist om een omgeving die medewerkers stimuleert en hen aanspreekt op de eigen verantwoordelijkheid. Een andere stijl van leidinggeven én leiding ontvangen is wat mij betreft de belangrijkste factor in dit verhaal. De mate waarin het ons lukt om deze cultuur met elkaar vorm en inhoud te geven is bepalend of HNW succesvol zal zijn. We moeten daarom samen die cultuur concreet maken. Hoe ziet het nieuwe Woonstad eruit in 2015? Dat is het uiteindelijke doel. En HNW is het middel om dat te bereiken. Hoe pak je dat aan? Naast de concrete vertaling van Het Nieuwe Werken in huisvesting ( bricks ) and ICT ( bytes ) vraagt het Nieuwe Werken om een scherp beeld, een stip op de horizon van het nieuwe Woonstad. De geijkte Powerpoint-presentaties waarin een nieuwe visie, missie en kernwaarden worden opgesomd bieden geen context, vertellen geen aansprekend verhaal. En een goed verhaal over Woonstad is essentieel voor het vervolg en kan ons helpen om samen met medewerkers, management én de ondernemingsraad onze bedrijfscultuur te veranderen. Hoe werken we samen, hoe geven we leiding, wat betekent dat dan? Hoe geven we invulling aan de vier V s: verantwoordelijkheid, vertrouwen, verbinding en vrijheid? Heb je een voorbeeld? Ja! Het organisatieverhaal van Johnnie Walker. Dat richt zich weliswaar niet op HNW, maar het zet wel een krachtig beeld neer. Dat verhaal wil ik graag aan mijn collega s vertellen. En laten zien Een Wijkmanager aan het woord: De plek waar ooit de Boogjes stonden is nu het begin van een trendy winkelstraat Het Oude Westen Het Oude Westen 25 medewerkers zijn volwassen mensen en ik vertrouw hen ook volledig. Dat is het niet. Maar werken betekent voor mij Mijn elke dag naar kantoor gaan. Ik zal erg moeten wennen aan het idee van een leeg kantoor. Aan wie geef ik dan nog direct leiding, hoe kan ik mijn mensen dan nog ondersteunen? Hen helpen bij hun professionele ontwikkeling? Ik ben bang dat ik mijn rol dan opnieuw moet uitvinden. Of word ik overbodig? Ik weet het niet. Managen wordt erg virtueel en abstract voor mij, wat is het kader waarbinnen ik ga werken? 2 het nieuwe woonstad

3 Het Nieuwe Werken in cijfers Microsoft is van 17 naar 11 vierkante meter per FTE gegaan. Microsoft bespaart aan interne verhuiskosten. TIEM huurt maandelijks één dag een locatie voor alle medewerkers. Vodafone doet hetzelfde werk met 18% minder mensen. Daling ziekteverzuim tussen de 1% - 40%. HP bespaart 8 miljoen op huisvesting. Bij HP werkt 15%-20% niet flexibel. Bij Interpolis werkt 20% wel regelmatig flexibel. Overal sterke stijging werknemerstevredenheid. KPN reduceert miljoenen autokilometers (2,8 kiloton CO 2 ). De hoeveelheid s neemt met 30% af. Bereikbaarheid neemt met 23% toe. Afname filekilometers (6-30% minder kosten). 20 tot 40% minder vierkante kantoormeters nodig per persoon. Het Achmea Werkconcept In 1996 was Interpolis pionier op het gebied van Het Nieuwe Werken. Het moederbedrijf Achmea heeft deze kijk op werken omarmd en verder ontwikkeld onder de noemer Het Achmea Werkconcept. Achmea biedt werknemers het vertrouwen, de vrij heid en de verantwoordelijk heid om hun werk zo in te richten dat het past bij hun persoonlijke wensen. Het gesprek tussen medewerker en leidinggevende wordt steeds belangrijker: maatwerk in plaats van uniforme regels. Van de medewerker vraagt dit de verantwoordelijk heid om zich blijvend te ontwikkelen met het oog op toekomstig functioneren, presteren, inzetbaar heid en flexibiliteit. Van de leidinggevende vraagt dit een nieuwe stijl van leidinggeven: stimulerend leiderschap en sturing op resultaat in de plaats van op aanwezig heid. Microsoft: wat levert het Nieuwe Werken op? Productiviteit Stijgt per werknemer per dag met zo n 28 minuten. Doordat er altijd en overal gewerkt kan worden. Woon-/Werkverkeer Niet meer aanschuiven in de file maar eerst vanuit huis de mail beantwoorden of de eerste klanten bellen. Dat kan omdat medewerkers over alle gegevens en communicatiemiddelen beschikken. En dan na de file in de auto. Of thuis blijven werken. Communicatielijnen worden korter door gebruik te maken van chat. Er kan veel sneller op vragen van bijvoorbeeld klanten en collega s gereageerd worden. Bereikbaarheid Er gaat geen tijd meer verloren met het uitzoeken of iemand beschikbaar is of met het inspreken van de voic , omdat er via de chatfunctie en agenda inzicht is waar collega s zich bevinden en of ze bereikbaar zijn. Beheerkosten IT De beheerkosten zijn met gedaald dankzij de spraakvoorziening van Office Communication Server. Kantoorruimte Door de invoering van de taakgerichte werkplekken (en het afschaffen van vaste werkplekken) kan het aantal benodigde vierkante meters kantoorruimte afnemen. het nieuwe woonstad 3

4 Maakbaar beeld De Dordtselaan toont opnieuw haar allure Een servicemedewerker aan het woord: Ik werk eigenlijk al lang flexibel! Je ziet me het grootste deel van de dag in de wijk, op straat. Ik ben wel elke dag even op kantoor om Fotograaf Joop Reijngoud mijn mail te checken, te overleggen en ook om even gezellig mijn col- Dit is de Dordtselaan grensend aan de Millinxbuurt, een wijk die de afgelopen jaren enorm is opgeknapt. lega s te zien. Het lijkt me prima als collega s met een andere functie ook zo De buurt raakte in de jaren negentig ernstig in verval. Woonstad Rotterdam en de gaan werken. gemeente hebben samen Je ziet en hoort veel als je zichtbaar bent in de wijken, dat is met bewoners ontzettend hard aan getrokken om de buurt weer leefbaar te maken goed voor en dat is goed onze gelukt. Woonstad heeft onder meer een dienstverlening. Ik ben benieuwd hoe tegen flexibel werken groot aantal panden van huisjesmelkers aangekocht en wordt aangekeken; opgeknapt. Het gaat erom dat mensen zijn toch vaak verknocht aan hun vaste plek. mensen voor elkaar zorgen, samen de stad maken. Dat zie je hier. De Dordtselaan toont Natuurlijk opnieuw haar allure. kan niet iedereen de hele dag op straat lopen. Maar toch, hoe dichterbij onze bewoners hoe beter! DAM WIJ ROTTERDAM 11 Marcel Zondervan kijkt verder dan I&A Het Nieuwe Werken is veel meer dan technologie Het Nieuwe Werken en automatisering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Denk aan: tablets, smartphones en tokens. Draait flexibel werken vooral om techniek of ligt het iets genuanceerder? Marcel Zondervan, manager I&A, schuift aan om hierover met ons van gedachten te wisselen. Marcel steekt direct van wal: De uitdaging voor corporaties ligt niet zozeer in het optimaliseren van kantoorautomatisering, al kan het kennisniveau en de functionele ondersteuning hiervan nog wel verbeterd worden. De echte uitdaging is de plaats waar en het tijdstip waarop gebruik wordt gemaakt van kantoorautomatisering. En de middelen die we hierbij inzetten. medewerkers zich stevig warmloopt voor Het Nieuwe Werken. Belangrijkste uitdaging Het Nieuwe Werken is veel meer dan technologie alleen; informatisering en processen zijn minstens zo belangrijk, stelt Marcel vast. Juist daar ziet hij een meerwaarde voor zijn afdeling bij het vormgeven van HNW. Bijvoorbeeld door de werkstromen binnen Wocas4all resultaatgericht te maken en ervoor te zorgen dat de benodigde informatie op het juiste moment aangeleverd wordt. Daarnaast heeft HNW ook een belangrijke organisatiecomponent, aldus Marcel. Het Nieuwe Werken vraagt om een andere vorm van aansturing wat zowel gevolgen heeft voor de medewerker als voor zijn of haar leidinggevende. Dáár zal onze belangrijkste uitdaging liggen. Warmlopen Werken bij Woonstad beperkt zich volgens Marcel niet meer tot de traditionele kantooromgeving en de standaard openingstijden. Snelle (mobiele) internetverbindingen en mobiele apparaten maken het mogelijk dat ook onderweg, bij de klant of thuis gebruik kan worden gemaakt van toepassingen waarvoor je vroeger naar kantoor moest komen. Gezien het almaar stijgende aantal aanvragen van tokens, stelt hij vast dat een groot deel van de Aandachtspunten Marcel noemt aan het eind van het gesprek nog een aantal belangrijke aandachtspunten op het snijvlak van ICT en Het Nieuwe Werken: Beschikbaarheid: systemen en een ICT-helpdesk hoeven misschien niet 24/7 beschikbaar te zijn, maar van 9:00 tot 17:00 is zeker niet voldoende. Beveiliging: deze is immers voor een groot deel buiten het gezichtsveld van de ICT afdeling. Het gebruik en de ondersteuning van mobiele apparaten: werknemers zullen in toenemende mate ook hun eigen persoonlijk aangeschafte apparaten willen gebruiken, zowel privé als zakelijk (Bring Your Own Device). 4 het nieuwe woonstad

5 De vier V s Meer vrijheid en verantwoordelijkheid om het eigen werk vorm te geven. Dat kan alleen met voldoende vertrouwen en verbinding. Hoe geven we invulling aan deze vier V s? Een eerste aanzet. Verantwoordelijkheid Durf te kiezen voor goede mensen en durf nee te zeggen tegen mensen die een zwakke schakel vormen in een team. Neem geen genoegen met minder. Inzicht in bedrijfscultuur, sociale processen en psychologie zijn belangrijk. Zet oogkleppen af en wees bewust van alle relevante invalshoeken. Dat is onze verantwoordelijkheid als bestuurder, manager én als medewerker. Vertrouwen Heb (zelf)vertrouwen als manager en begin on- Nederlands met JA. Ieder idee is interessant en ruimte voor creativiteit kan altijd afgedwongen worden. De maatschappij roept om vernieuwing en innovatie. Dat bereik je niet door meteen te mitsen en te maren. Gewoon ja zeggen en doen. Passie en relativering horen bij elkaar, ook al lijken het tegengestelde begrippen. Zeker in complexe systemen is het niet eenvoudig om met deze ambiguïteit om te gaan. Ook dat vergt vertrouwen. Verbinding Bepalend voor succes zijn niet zozeer technische competenties, maar veel meer drijfveren zoals passie en mensoriëntatie. Met het complexer worden van de context wordt het belang van onzichtbare waarden (motiveren, de drive) groter. En we moeten leren om de noodzakelijke verbindingen te leggen tussen personen. Interesse hebben in wat anderen bezighoudt: de mensen in het eigen team, maar ook de tegenstanders. Vrijheid Niet in de laatste plaats moeten managers ruimte geven aan en oog hebben voor de kwaliteiten van anderen en niet zelf de spil willen zijn waar alles om draait. Het creëren van ruimte voor diegene met passie en goede ideeën. Stevige trekkers die de vrijheid krijgen én nemen om discussies vlot te trekken, partijen bij elkaar te halen, medewerkers te enthousiasmeren en ervoor zorgen dat er spijkers met koppen worden geslagen. Onbekend maakt onbemind Een greep uit enkele vooroordelen over HNW Dit werkt niet voor onze sector. Als iedereen thuis werkt, weet ik niet wat mijn medewerkers doen. Als ik niet weet waar iedereen is, kan ik mijn mensen nooit bij elkaar roepen. Mijn medewerkers kunnen niet omgaan met zoveel vrijheid. Iemand met mijn functie heeft nu eenmaal een eigen kamer nodig. Al die laptops, dat kunnen we nooit beheren. Hiervoor moeten we onze hele ICT-infrastructuur aanpassen. Al die thuiswerkplekken, dat kost kapitalen. het nieuwe woonstad 5

6 Wytze de Boer: creatief en praktisch Huisvesting is niet allesbepalend, maar wél belangrijk Een andere stijl van leidinggeven staat bovenaan het lijstje met prioriteiten. En moderne ICT maakt het mogelijk overal te kunnen werken. Maar ook huisvesting wordt flexibel; de oude, vertrouwde werkplek zal nooit meer dezelfde zijn. Wytze de Boer, manager FAZ, wikt en weegt. We zijn niet de eerste corporatie die aan de slag gaat met HNW, vertelt Wytze, Ymere in Amsterdam doet het al en ook Havensteder is er net mee begonnen. Ik heb begrepen dat de productiviteit onder de werknemers van Ymere met 20% is toegenomen sinds de introductie. Onbekend is hoe dit percentage gemeten wordt en of HNW hier echt aan ten grondslag ligt. Misschien is het zo dat hoe meer vrijheid medewerkers krijgen, hoe harder ze werken? Maar met meer vrijheid alleen ben je er nog niet, aldus de manager FAZ. Duidelijke kaders en Tips Bij de introductie van Het Nieuwe Werken moeten we, wat Wytze betreft, rekening houden met de volgende punten: Voer een clean desk policy. Bied mobiele werkplekken aan. Flexwerken is maatwerk: hoe moet bij de functie en de persoon passen. Voer een op HNW gerichte gedragscode in. niet Stuur op resultaat in plaats van op inspanning of aanwezigheid. Heb vertrouwen in je werknemers en geef hen meer vrijheid. Bied tegelijk duidelijke kaders, doelstellingen en procedures. Stuur aan op een verandering van de cultuur binnen de organisatie. Ik denk dat we er wel aan toe zijn. Veel van mijn collega s, en ik ook, werken bijvoorbeeld al met tokens. Handig om thuis of elders in te loggen en weer aan de slag te gaan. We werken nu ook al flexibel: op kantoor en thuis achter de computer, we gaan naar bewoners toe en vergaderen op allerlei locaties. Het is wel goed als er meer ondersteunend beleid komt, dat flexibel werken gewoon wordt. Wel heb ik twee opmerkingen. Niet alle functies kunnen flexibel uitgevoerd worden, daar moet goed naar gekeken worden. En, ik vind het wel belangrijk om elkaar regelmatig te blijven zien op kantoor. Even bijpraten, ideeën uitwisselen, elkaar niet uit het oog verliezen. Het kantoor als plek van ontmoeting wordt alleen maar belangrijker als we flexibel gaan werken. Wij Rotterdam oktober Slopen is een medewerker Wijken aan het woord: haalbare, individuele doelstellingen zijn noodzakelijke voorwaarden om te voorkomen dat vrijheid verwordt tot vrijblijvendheid. Praktische aanpak Ook moderne, gezonde flexplekken zijn van belang om op een nieuwe manier te kunnen werken. Huisvesting geef vorm aan HNW, maakt het concreet. Het spreekt voor zich dat het nauw moet aansluiten op de gekozen manier van werken. Het is niet alles bepalend, maar het is wél belangrijk. Net zoals ICT dat is, vervolgt Wytze. We zullen hierin samen moeten optrekken: I&A, FAZ, MPO, management en natuurlijk medewerkers. HNW is geen puur technisch verhaal, maar het is ook niet alleen een cultuurtraject. We moeten elkaar zien te vinden in een creatieve en tegelijk praktische aanpak. altijd beter Van lig Wo wij En De Sijd op W Zo w aang koop veer derd word Slop Slop moe houd Sijde luis klaa Roos word gebo In H 134 w gen, 6 het nieuwe woonstad

7 Checklist voor Het Nieuwe Werken Hoe verder? Organisatie Bepaal visie en beleid van de organisatie. Maak één persoon verantwoordelijk. Inventariseer behoeften en kansen. Stel een actieplan, communicatieplan en planning op. Noodzakelijk Bepaal welke functies flexibel kunnen worden ingevuld: stel criteria op. Zorg voor outputgericht management (stijl van leidinggeven). Zorg voor een organisatiecultuur die past bij HNW. Randvoorwaarden Kies de techniek (ICT). Bepaal hoe we willen omgaan met werkplekken binnen en buiten (huisvesting). Pilot Start een pilot met een kleine groep medewerkers. Evalueer de pilot en stel beleid op. Het Nieuwe Werken kunnen we concreet vormgegeven met het nieuw te bouwen regiokantoor op Zuid. Bij de vaststelling van het aantal vierkante meters van dit pand is door het bestuur al uitgegaan van flexibel werken. Het is daarom een kwestie van uitwerken van een eenduidige visie en aanpak om dit belangrijke onderwerp een modern Woonstad-gezicht te geven. Daarom vraagt Dennis Lausberg, als ambassadeur van Het Nieuwe Werken, aan Bestuur/MT Woonstad om: 1. Het nieuw te bouwen kantoor op Zuid aan te wijzen als proeftuin. Niet om na te gaan óf HNW daar ingevoerd kan worden, maar om te testen op welke manier we dit het best kunnen doen. Interne communicatie Stel een communicatieplan op, met ondermeer aandacht voor: Doel en doelgroep. Rol en draagvlak management. Medewerkers die al flexibel werken. Medewerkers die nog niet flexibel werken. Nieuwe medewerkers. Ondernemingsraad Een projectgroep samen te stellen met daarin in ieder geval de regiodirecteur Charlois (projectleider), de regiodirecteur Delfshaven/Overschie, de manager MPO, de manager I&A, de manager FAZ en de manager Communicatie. Deze projectgroep heeft als opdracht om het nieuwe Woonstad, en daarmee de corporate identity, te concretiseren door het ontwikkelen van een organisatieverhaal. Een verhaal met de kracht van het voorbeeld van Johnnie Walker. Dit is nodig om vanuit een sterke en gedeelde visie van start te kunnen gaan met de verdere uitwerking van HNW. Deze projectgroep start met het vormgeven van een aanpak voor dit traject. Deze aanpak wordt in het MT Woonstad vastgesteld. De projectgroep, na goedkeuring van het ontwikkelde organisatieverhaal, de consequenties van Het Nieuwe Werken voor de habitat ( de werkomgeving ) van de medewerkers verder uit te laten werken. De habitat is een optelsom van gedrag (samenwerken, leidinggeven e.d.), huisvesting en ICT. 4. De projectgroep een planning op te laten stellen, waarbij 1 september 2012 als deadline geldt. Colofon Initiatiefnemer: Dennis Lausberg. Tekst: Joost Willemsen. Vormgeving: Brenda Dillewaard. Met medewerking van Marcel Zondervan en Wytze de Boer. het nieuwe woonstad 7

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties

Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Samenvatting enquete Stand van zaken DI en HNW woningcorporaties Statistiek: 455 (100%) P&O-ers zijn benaderd 161 (35%) P&O-ers hebben de enquete geopend maar niet afgerond 123 (27%) van de P&O-ers hebben

Nadere informatie

SOM= Effectief en plezierig werken

SOM= Effectief en plezierig werken SOM= Effectief en plezierig werken 1 VRAGEN AAN U: Wordt in uw organisatie de werkplek effectief gebruikt? Zitten de collega s met een glimlach achter hun bureau? Vindt er bij u veel samenwerking tussen

Nadere informatie

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen

Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Afdeling Advies Anouchka de Haan Henk Bangma Loes van Swol-Noomen Wat is het nieuwe werken (of wel de nieuwe werkelijkheid)? Introductiefilm het nieuwe werken http://www.youtube.com/watch?v=lm844ess9fs

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken!

Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Het Nieuwe Werken? Dat gaat bij ons nooit werken! Wat is het Nieuwe Werken? Het Nieuwe Werken: ingericht op activiteiten In het Nieuwe Werken is de werkomgeving afgestemd op de activiteiten van de medewerkers.

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde

Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde Het Nieuwe Werken bij ABN AMRO Christa van der Aa, lid van HNW gilde www.ohnw.nl/congres Gedragsverandering belangrijker dan faciliteiten HNW bij de bank de gewoonste zaak van de wereld Hoe is het veranderproces

Nadere informatie

Flexwerken is LEUK. Beverwijk gaat flexen. Uitdaging en kansen voor meer werkplezier en betere dienstverlening. Willem van den Berg 5 juli 2011

Flexwerken is LEUK. Beverwijk gaat flexen. Uitdaging en kansen voor meer werkplezier en betere dienstverlening. Willem van den Berg 5 juli 2011 Flexwerken is LEUK Beverwijk gaat flexen Uitdaging en kansen voor meer werkplezier en betere dienstverlening Willem van den Berg 5 juli 2011 Kantoor oude situatie: 2 locaties 80 werkplekken 100 werkplekken

Nadere informatie

Losmaken wat onnodig vast zit

Losmaken wat onnodig vast zit Losmaken wat onnodig vast zit Het Nieuwe Werken in de praktijk Alex Verheijden Directeur Beleid en Ontwikkeling Personeel & Organisatie het is vooral een mentaal proces En: goed voorbereid op het juiste

Nadere informatie

De kansen van online samenwerken

De kansen van online samenwerken De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 De kansen van online samenwerken Independent Insurances Whitepaper 10/10 10-2015 INDEPENDENT INSURANCES Introductie De

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven

Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Partnership in de zorg: voor- en nadelen van een joint venture Tom Fransen en Erik Vrijhoeven Congres 2011 Samenwerken aan FM www.factomagazine.nl Koploper & doorpakker UVIT HNW in Arnhem 2 Wat is Het

Nadere informatie

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015

Aan de slag met duurzame inzetbaarheid 3 november 2015 Duurzame inzetbaarheid uitgangspunt personeelsbeleid Het voorstel is duurzame inzetbaarheid centraal te stellen in het personeelsbeleid om medewerkers van alle levensfasen optimaal inzetbaar te houden

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye

Organiseren. werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Organiseren werkt! Krijg meer overzicht,, structuur en (tijd) winst! Germo Bekendam Karlijn L Ortye Inhoud 1. Organiseren is keuzes maken 6. Planning en digitaal organiseren 7. E-mail organiseren Pagina

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor. VU medisch centrum Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor VU medisch centrum Respons Totaal aantal respondenten: 1212 medewerkers Basishouding HNW Basishouding HNW Basishouding HNW 1. Werkplek Werkplek: vast of flexibel 24%

Nadere informatie

Vernieuwend werken - wendbaar en efficiënt

Vernieuwend werken - wendbaar en efficiënt Visie Vernieuwend Werken 2016 Vernieuwend werken - wendbaar en efficiënt Met de visie Vernieuwend Werken wil Ymere haar medewerkers uitdagen zelf de verantwoordelijkheid te pakken om slimmer, effectiever

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken Flexibiliteit troef

Het Nieuwe Werken Flexibiliteit troef Het Nieuwe Werken Flexibiliteit troef HR trends - algemeen De belangrijkste maatschappelijke krachten die nu spelen en grote invloed op HR hebben zijn: technologische vooruitgang, economische context,

Nadere informatie

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl

Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuisorganisatie Nieuwe Stijl Ziekenhuizen bevinden zich in roerige tijden. De uitdaging voor ziekenhuizen is hoe op langere termijn kwalitatief hoogwaardige en doelmatige zorg te kunnen blijven bieden

Nadere informatie

Tijdbesparing in de zorg met apps

Tijdbesparing in de zorg met apps De alles-in-1 Zorgapp Efficiënt en veilig Tijdbesparing in de zorg met apps Zorgapps maken al het coördinerende en administratieve werk eenvoudiger en efficiënter zodat tijd overblijft Moderne technologie

Nadere informatie

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg.

Er gebeurt niets. Ze willen niet weg. Veel nieuw bij de DUO Laatst was ik op bezoek bij de DUO om in het nieuwe gebouw in Groningen te kijken. Naar het gebouw zelf en het Nieuwe Werken dat ze daar toepassen. Er is veel nieuw, want is er blijkt

Nadere informatie

21st Century Skills Training

21st Century Skills Training Ontwikkeling van competenties voor de 21 e eeuw - Vernieuwend - Voor werknemers van nu - Met inzet van moderne en digitale technieken - - Integratie van social media - Toekomstgericht - Inleiding De manier

Nadere informatie

Hoe blijf je er gezond bij?

Hoe blijf je er gezond bij? Het Nieuwe Werken Hoe blijf je er gezond bij? Aandachtspunten bij een verantwoorde introductie W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 1 10-09-10 09:19 W&V-64L240-A5 folder_07_def.indd 2 10-09-10 09:19 Het Nieuwe

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject

HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject HET NIEUWE WERKEN: gestart op idealen, gereduceerd tot huisvestingsproject Resultaten Het Nieuwe Werken Barometer Auteurs: Nynke Willemsen en Sawan Bruins Eurogroup Consulting Oktober 2013 INTRODUCTIE

Nadere informatie

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman

Nieuwe werken in gemeenten. Hype of blijvertje. Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Nieuwe werken in gemeenten Hype of blijvertje Tekst: Karlien Haak / Fotografie: Kees Winkelman Het Nieuwe Werken blijft in 2013 populair in gemeenten. Het is voor veel van hen een antwoord op de vraag

Nadere informatie

Toolbox Het Nieuwe Werken

Toolbox Het Nieuwe Werken 18 werkvormen gericht op gedragsverandering Amersfoort 19 september 2012 Ferry Bezem Gert van den Heuvel Marijke van der Geest Ahuis Hanneke Vos Introductie Toolbox Het Nieuwe Werken (HNW) kent vele betekenissen

Nadere informatie

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1

De mobiele werknemer. Mobiel werken in 2015-2020. Januari 2015, Rotterdam. Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer Mobiel werken in 2015-2020 Januari 2015, Rotterdam Officebooking 2015 1 De mobiele werknemer In 2020 werkt 60% van de Nederlandse werknemers niet meer op een vaste plek: een eigen

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld:

De informatie uit deze stappenwijzer is in heel veel situaties te gebruiken. Bijvoorbeeld: Inleiding Deze Loopbaan-stappenwijzer is bestemd voor OBP-medewerkers en geeft praktische tips over loopbaanpaden, carrièremogelijkheden en mobiliteit. Ben je toe aan nieuwe uitdaging? Heb je behoefte

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu

Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Het Nieuwe Werken en Werken Anno Nu Ardis Organisatie Ontwikkeling Na een afspraak niet terug naar kantoor, maar door naar huis waar je

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN

MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN MINISTERIE VAN DEFENSIE WERKGROEP STAAL EERSTE DRUK, NOVEMBER 2007 VISIE LEIDINGGEVEN INLEIDING Voorwoord Commandant der Strijdkrachten CONTEXT De complexe omgeving waarin bij Defensie leiding wordt gegeven

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is voor iedereen

Het Nieuwe Werken is voor iedereen Het Nieuwe Werken is voor iedereen Lessen uit 10 Best Practices 2010 Corporate Facility Partners Het Nieuwe Werken inhoud Korte Introductie Het Nieuwe Werken is voor iedereen Gefaseerde aanpak van Het

Nadere informatie

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor

Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Resultaten Het Nieuwe Werken Monitor Totaalanalyse September 2012 Respons Deelname aan de monitor 10.618 medewerkers uit 22 organisaties 14 non profit organisaties: 7.399 medewerkers (70%) 8 profit organisaties:

Nadere informatie

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten

MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS. Duwboot 20, 3991 CD Houten MOBILE HEALTHCARE REFERENTIE JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Duwboot 20, 3991 CD Houten 088 001 8345 hello@blaud.com www.blaud.com ZO VEEL MOGELIJK VRIJHEID VOOR GEBRUIKERS VAN MOBIELE DEVICES Een veeleisende

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Sr Projectmanager ICT UWV- Business Services. carolien.glasbergen@uwv.nl. Twitter: CarolienGl

Het Nieuwe Werken. Sr Projectmanager ICT UWV- Business Services. carolien.glasbergen@uwv.nl. Twitter: CarolienGl Het Nieuwe Werken Sr Projectmanager ICT UWV- Business Services carolien.glasbergen@uwv.nl Twitter: CarolienGl Wat is het eigenlijk? Plaats, tijdsonafhankelijk Resultaatgericht Vertrouwen Mandaat Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot

WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot WELKOM! WORKSHOP 6 HNW in VUmc, dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar gaat het nu om? Sprekers: Christine Hoebe, Sander Peet en Angela van t Slot HNW in VUmc dynamiek tussen kaders en maatwerk. Waar

Nadere informatie

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer?

Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? Hoe creëer je meer geluk op de werkvloer? In deze bijdrage neemt Gea Peper, eigenaar van het HappinessBureau, ons mee in het belang van geluk op het werk in de vorm van een interview met Onno Hamburger.

Nadere informatie

Is uw kantoor toekomstbestendig? 4 aandachtspunten voor het nieuwe kantoor

Is uw kantoor toekomstbestendig? 4 aandachtspunten voor het nieuwe kantoor Is uw kantoor toekomstbestendig? 4 aandachtspunten voor het nieuwe kantoor 2 Binnen organisaties moeten er steeds betere prestaties van alle bedrijfsmiddelen gerealiseerd worden. Maar vaak wordt een aspect

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Geeft je inzicht in jouw persoonlijke

Nadere informatie

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012

Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Nationaal Onderzoek Over Het Nieuwe Werken 2012 Alle feiten en cijfers Gegevens Datum : 20 juni 2012 Auteur : Redactie Inhoud Inleiding... 4 Onderzoek... 4 Verantwoording... 4 Belangrijkste conclusies...

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT

DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT DE PERFECTE MATCH EEN NIEUWE KIJK OP HET VINDEN EN HERKENNEN VAN TALENT WELKOM PROGRAMMA Welkom Introductie ORMIT Aan de slag! - Myrte Ferwerda - Ingrid van Tienen - Alla Liberova Deel 1: Je kan pas iets

Nadere informatie

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent

Menukaart Loopbaanevents. Investeer in jouw talent Menukaart Loopbaanevents Investeer in jouw talent Inhoud 1. LOOPBAANEVENTS OP LOCATIE... 3 Inleiding... 3 Praktisch... 3 2. TALENT ONTWIKKELEN ( TALENTMANAGEMENT)... 4 (her)ken je Talent/ Kernkwaliteiten...

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009

Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie. Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 Het Nieuwe Werken, een haalbaar doel voor uw organisatie Congres Over Het Nieuwe Werken, 18 november 2009 even voorstellen Experts Jeroen Freijser MBA (manager Facility Management KPN) Anneke de Graaf

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. DENKOEFENING VOOR DE CLUB: VRIJWILLIGERSWERK IS VERSCHILLEND VAN VRIJBLIJVEND WERK Ontwikkel als club een visie rond vrijwilligerswerk. Al te vaak doen clubs gewoon

Nadere informatie

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein

Rapportage HNW in de Zorg. 6 december 2012 Nieuwegein Rapportage HNW in de Zorg 6 december 2012 Nieuwegein Respons Totaal 5.137 respondenten Respons Cure VU Medisch Centrum ZGT Almelo Spaarne Ziekenhuis Antonius Ziekenhuis GGD West-Brabant Care ParnassiaBavo

Nadere informatie

Workshop Slimmer Communiceren

Workshop Slimmer Communiceren Workshop Slimmer Communiceren Smart Communications Event 11 april 2013 Antoine van der Sijs Strict Consultancy BV 06-27085938 a.van.der.sijs@strict.nl René van Dormolen Microsoft BV (020) 500 1441 renevan@microsoft.com

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap

Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Van de macht van management naar de kracht van leiderschap Inez Sales Juni 2011 INHOUDSOPGAVE Leiderschap... 3 1. Leiderschap en management... 4 2. Leiderschapstijl ten behoeve van de klant... 5 3. Leiderschapstijl

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken 111

Het Nieuwe Werken 111 Het Nieuwe Werken 111 Inleiding Het Nieuwe Werken De laatste jaren heeft Het Nieuwe Werken zich sterk ontwikkeld en veel bekendheid gekregen. Maatschappelijke ontwikkelingen als files, de balans tussen

Nadere informatie

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken

Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Evaluatie pilots Dienstverlening op locatie en Papierloos werken Projectgroep Locatie Onafhankelijk Werken Versie 0.3 13 mei 2013 INHOUD 1 Inleiding... 3 Afronding locatie- en tijdonafhankelijk werken...

Nadere informatie

P e r s o n a l C a r e e r P l a n

P e r s o n a l C a r e e r P l a n P e r s o n a l C a r e e r P l a n If you can dream it, you can do it. Walt Disney First comes thought; then organization of that thought, into ideas and plans; then transformation of those plans into

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Flexibel werken en teamontwikkeling

Flexibel werken en teamontwikkeling Flexibel werken en teamontwikkeling Jo Bos (Jo Bos & Co) en Lauri Brinkman (Phaos) In veel organisaties wordt gewerkt aan het invoeren van Het Nieuwe Werken of Flexibel werken. Aan werken dat niet tijd-

Nadere informatie

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving

Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving Ergonomie in een vernieuwde kantooromgeving freddy Willems www..be Drie thema s Flexplek, Het Nieuwe Werken en thuiswerken Het landschapskantoor 1 1 Flexplek, HNW en thuis werken Standpunten - geschiedenis

Nadere informatie

Puur Professioneel. Inspireert eeuwig. Draagt bij aan groei

Puur Professioneel. Inspireert eeuwig. Draagt bij aan groei Puur Professioneel Inspireert eeuwig Draagt bij aan groei verhaal In 2009 heeft gezondheids- en communicatie wetenschapper Mariëlle F. Houben - Vaessen de stap gezet een eigen bedrijf te starten. Met nagenoeg

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE

WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE whitepaper WERKBELEVING IN DE VERZEKERINGSBRANCHE ontwikkelen zich steeds meer van traditionele organisaties tot ICT bedrijven. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de werkbeleving. Om helder voor

Nadere informatie

PROCORE - HET NIEUWE WERKEN

PROCORE - HET NIEUWE WERKEN PROCORE - HET NIEUWE WERKEN ALGEMENE WERKWIJZE Omgeving Van omgeving naar doelstelling naar strategie Organisatiestrategie Missie en Visie Klanten & Markten Producten & Diensten Strategy alignment Huisvestingstrategie

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken Oasen stijl

Het Nieuwe Werken Oasen stijl Het Nieuwe Werken Oasen stijl Het Nieuwe Werken Oasen stijl pilot Sinds een jaar of vijf wordt binnen de kantoren van BV Nederland gepraat over Het Nieuwe Werken. En eigenlijk iedereen wil er wel aan,

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Naam medewerker:.. Fokke Kingma. Functie: verkoper, inkoper, ontwerper, marketeer. Afdeling: sales, inkoop, studio, marketing.

Naam medewerker:.. Fokke Kingma. Functie: verkoper, inkoper, ontwerper, marketeer. Afdeling: sales, inkoop, studio, marketing. Naam medewerker:.. Fokke Kingma. Functie: verkoper, inkoper, ontwerper, marketeer. Afdeling: sales, inkoop, studio, marketing. Datum vorige functioneringsgesprek: eerste functionering gesprek. Verslag

Nadere informatie

Hoe beter mensen presteren op het werk, hoe gelukkiger ze zich voelen en hoe meer tevreden mensen zijn op het werk, hoe beter ze presteren

Hoe beter mensen presteren op het werk, hoe gelukkiger ze zich voelen en hoe meer tevreden mensen zijn op het werk, hoe beter ze presteren Hoe beter mensen presteren op het werk, hoe gelukkiger ze zich voelen en hoe meer tevreden mensen zijn op het werk, hoe beter ze presteren Riketta Michael, The causal relation between job attitudes and

Nadere informatie

Leiderschap is dé kritische succesfactor van Het Nieuwe

Leiderschap is dé kritische succesfactor van Het Nieuwe whitepaper Leiderschap is dé kritische succesfactor van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken (HNW) is een hype. Ondersteund door nieuwe technologieën en een veranderend arbeidsethos is sociale innovatie

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee?

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee? Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Sturen op energiebronnen Je stijl als leidinggevende Wie wil er wat mee? Wat

Nadere informatie

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig

Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Grijp je Ambities Sprankelend Spraakmakend Verrassend Inspirerend Waanzinnig Je dromen verwezenlijken in 7 stappen. Grijp je ambities Brengt je dichterbij je ideaal Laat je talenten leven Helpt je het

Nadere informatie

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN

HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN WHITEPAPER HOE DE KANS OP EEN SUCCESVOLLE ERP- IMPLEMENTATIE TE VERGROTEN..HET EFFECT VAN VREEMDE OGEN.. Copyright 2014 OPDIC W www.implementatie-erp.nl E info@implementatie-erp.nl Hoe de kans op een succesvolle

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden

Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden Test over resultaatgericht managen en coachend leidinggevenden zeker gedeeltelijk niet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Voor discussies heb ik geen tijd, ík beslis. Medewerkers met goede voorstellen

Nadere informatie

Flexibel werken en organiseren

Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Flexibel werken en organiseren Inhoud Inhoud Inleiding De kracht van flexibiliteit Differentiatie in ontwikkeling en doorstroom gebaseerd op organisatieverschillen Aspecten

Nadere informatie

Training Projectmanagement

Training Projectmanagement Training Projectmanagement Projectmanagement, sturen op resultaat Binnen jullie organisatie werken jullie veel met projecten. Jij bent projectleider, of je maakt deel uit van een speciaal opgesteld projectteam.

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email:

Rapportage Werksoorten. BIJ Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 02.04.2015. Email: Rapportage Werksoorten Naam: BIJ Voorbeeld Datum: 02.04.2015 Email: support@meurshrm.nl BIJ Voorbeeld / 02.04.2015 / Werksoorten (QWSN) 2 Inleiding Wat voor type werkzaamheden spreken jou aan? Wat voor

Nadere informatie

LEIDING GEVEN AAN JONGE MEDEWERKERS

LEIDING GEVEN AAN JONGE MEDEWERKERS HOW TO: LEIDING GEVEN AAN JONGE MEDEWERKERS Een handleiding vol met tips om te communiceren en leiding te geven aan jonge medewerkers voor een optimaal bedrijfsresulltaat. L1NDA 1 Introductie In de horeca

Nadere informatie

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans

Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans Leadership in Project-Based Organizations: Dealing with Complex and Paradoxical Demands L.A. Havermans LEADERSHIP IN PROJECT-BASED ORGANIZATIONS Dealing with complex and paradoxical demands Leiderschap

Nadere informatie

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0

WERKEN 3.0. Voordelen van werken 3.0 WERKEN 3.0 Het Nieuwe Werken Aangeboden door HKA Voordelen van werken 3.0 Werken van 09:00 tot 17:00 doen de meeste mensen al niet meer. We leven wereldwijd in een 24 uur economie die continu verandert.

Nadere informatie

HNW drie jaar na de invoering (case HP)

HNW drie jaar na de invoering (case HP) HNW drie jaar na de invoering (case HP) 1 17 Workshop / Plenaire lezing Titel Naam Spreker SOEPEL VERANDEREN NAAR EEN NIEUWE MANIER VAN WERKEN HNW drie jaar na de invoering (case Hewlett Packard) Het nieuwe

Nadere informatie

ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW. November 2012. Nick van der Meulen, MSc.

ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW. November 2012. Nick van der Meulen, MSc. ERASMUS@WORK DE STAAT VAN HET NIEUWE WERKEN: RESULTATEN VAN DE NATIONALE HNW Title BAROMETER goes here 2012 Nick Erasmus@Work van der Meulen Research Briefing #4 November 2012 Nick van der Meulen, MSc.

Nadere informatie

Autonomie. De ruimte die je zelf maakt binnen een voorgeschreven kader van regels en afspraken. - Wikipedia

Autonomie. De ruimte die je zelf maakt binnen een voorgeschreven kader van regels en afspraken. - Wikipedia Alles blijft anders Autonomie De ruimte die je zelf maakt binnen een voorgeschreven kader van regels en afspraken - Wikipedia We gaan verhuizen. Ga je mee? In december nemen we voorgoed afscheid van het

Nadere informatie

Peter Meijers 29 oktober 2013. Het Gildehuis van morgen

Peter Meijers 29 oktober 2013. Het Gildehuis van morgen Peter Meijers 29 oktober 2013 Het Gildehuis van morgen Even voorstellen Peter Meijers Achtergrond bedrijfskundige informatica. 17 jaar ervaring met Het Nieuwe Werken Als zelfstandig adviseur en programmamanager

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken (HNW)

Het Nieuwe Werken (HNW) Het Nieuwe Werken: Hype of realiteit? Antwerpen, 14 juni 2012 www.creando.be Het Nieuwe Werken (HNW) Het Nieuwe Werken (HNW) is een visie waarbij recente ontwikkelingen in de informatietechnologie als

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES

ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES ArbeidsFit BLIJVEND INZETBAAR IN VERANDERENDE ORGANISATIES 1 Zijn uw medewerkers ArbeidsFit? Blijvend inzetbaar in veranderende organisaties Meebewegen met de toekomst Welzijn Nieuwe Stijl, kantelingen

Nadere informatie

De wereld achter onbenut vermogen

De wereld achter onbenut vermogen De wereld achter onbenut vermogen Goed voor de zaak en goed voor jezelf Op zoek naar een vitale organisatie U werkt, uw collega s en medewerkers werken. Dus het werkt zou u bijna denken. Maar ergens voelt

Nadere informatie

Opruimen in de praktijk Ruimte voor de professional, die professional dat ben JIJ!

Opruimen in de praktijk Ruimte voor de professional, die professional dat ben JIJ! Opruimen in de praktijk Ruimte voor de professional, die professional dat ben JIJ! Niet alleen toevoegen maar ook opruimen Een handleiding van de Opruimdienst als hulpmiddel voor jouw team Handleiding

Nadere informatie

Uw IT, onze business

Uw IT, onze business Techniek gaat prima samen. Uw IT, onze business Hoogendoorn IT Services biedt vele mogelijkheden om de kantoorautomatisering van bedrijven te beheren, optimaal te laten functioneren of het bedrijf zelfs

Nadere informatie

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt

Werk. Omdat een andere blik je leven verrijkt Werk vanuit bekeken Omdat een andere blik je leven verrijkt (Samen)werken met autisme Autisme heeft invloed op het hele leven, dus ook op de werkplek. Autisme brengt talenten en kwaliteiten met zich mee

Nadere informatie

Besturen met een Visie PLUS. Hoe breng ik mijn sportclub in beweging?

Besturen met een Visie PLUS. Hoe breng ik mijn sportclub in beweging? Besturen met een Visie PLUS Hoe breng ik mijn sportclub in beweging? Nederland anno 1950 Nederland anno 2015 Leiderschap Verschillende rollen binnen een vereniging, overal is leiderschap gevraagd Bestuurder

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny

Managementondersteuning in de 21ste eeuw. Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Managementondersteuning in de 21ste eeuw Marianne Sturman, oprichter van Moneypenny Agenda Kennismaking Het Nieuwe Werken volgens Moneypenny De impact van Het Nieuwe Werken op de managementondersteuner

Nadere informatie

Workplace Transformation

Workplace Transformation Workplace Transformation Workplace Transformation Ruimte om productief, creatief en inzichtelijk te werken Met een waardering van 10 miljard dollar is huisverhuurdienst Airbnb meer waard dan een aantal

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Het sociale platform voor je organisatie

Het sociale platform voor je organisatie Het sociale platform voor je organisatie Laat de chaos achter je Tientallen CC tjes op een dag, maar nog steeds niet op de hoogte? Een dagelijkse zoektocht naar verdwenen documenten, specifieke informatie

Nadere informatie

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt

De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De gemeente van de toekomst: werken waar en wanneer je wilt De digitale overheid verovert steeds meer terrein. Want burgers en bedrijven regelen hun overheidszaken steeds meer online. Dit vraagt om een

Nadere informatie

De mens centraal. Congres Over Het Nieuwe Werken 24 april 2013

De mens centraal. Congres Over Het Nieuwe Werken 24 april 2013 De mens centraal Congres Over Het Nieuwe Werken 24 april 2013 Drs. René van Woezik Senior consultant Ergonomie 365 Europees register ergonoom - Human Factors expert Rene.van.woezik@365.nl T 06-464 06 821

Nadere informatie

Wanneer wordt veranderen een succes?

Wanneer wordt veranderen een succes? Wanneer wordt veranderen een succes? Inhoud 1. Iedereen 100% tevreden?...2 2. Hoe als manager een veranderingsproces optimaal ondersteunen?... 2 Inzicht in het veranderingsproces... 3 Een externe partner

Nadere informatie

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011

Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Seminar Sociale Innovatie 3 februari 2011 Workshop Werken op maat Nog even terugblikken.. Waar hebben we het ook al weer over gehad..? De arbeidsrelatie van nu, en het steeds groter wordende verschil met

Nadere informatie