Kerkbode Protestantse Wijkgemeente i.w. (Hervormde wijkgemeente C en Gereformeerde wijkgemeente Burgwalkerk/Open Hof), 1 t/m 7 oktober 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkbode Protestantse Wijkgemeente i.w. (Hervormde wijkgemeente C en Gereformeerde wijkgemeente Burgwalkerk/Open Hof), 1 t/m 7 oktober 2015"

Transcriptie

1 Kerkbode Protestantse Wijkgemeente i.w. (Hervormde wijkgemeente C en Gereformeerde wijkgemeente Burgwalkerk/Open Hof), 1 t/m 7 oktober 2015 Zondag 4 oktober; Israelzondag uur Open Hof ds. A.J.J. van Noord uur Open Hof; leerdienst Tora en Evangelie ds. B. Gijsbertsen Erediensten Afgelopen zondag werd de Heilige Doop bediend aan Bas Jurre Jongman, Floris V-straat 10, en Melissa Vierhuis, Wortmanstraat 13. Dat zij veilig mogen zijn in de mantel der liefde. Zondag 4 oktober 19 e na Pinksteren Israël Franciscus Een mooi Evangelie op deze zondag: van de Heer die de Kinderen in het midden zet. We horen Marcus 10: Overigens tegen het klankbord van Exodus 20: 1-17, waar dan wat mij betreft op deze morgen vs. 12 het scharnier is... Over de vaders en de moeders gaat het daar en wat wij hen verschuldigd zijn. Ik vind dat spannend worden! Zeker als je je bedenkt dat Lied 119a (belijdend) klinkt ná die lezing. De vraag is wie hier nu eigenlijk de kinderen zijn... Genoeg om over na te denken met elkaar, wij zijn immers Geroepen om te leven, gehouden aan zijn woord [Lied 612]. Het zal je maar gezegd zijn. Israël staat vooral s middags centraal in de LTE (zie hieronder) en in ons slotlied horen we uit de woorden van Franciscus gebed, want het is zijn dag in de wereldkerk: hartstochtelijk bidden we dus ook om behoud van al wat geschapen is: te land, ter zee en in de lucht. En om inzet en verstand voor ons die de opdracht hebben dat alles: (Genesis 1: 26) te bewaren, te behoeden (niet te heersen óver natuurlijk). (AJJvN) Leerdienst Tora en Evangelie Op de Israel-zondag is in de leerdienst Tora en Evangelie de laatste Sidra van de Tora (Deut. 33 en 34) aan de orde. Afgelopen zondag namen we daar al een voorschot op met het nadenken over het sterven van Mozes, Deut. 34: 1-5. In een vorig jaar stonden we al eens stil bij het begin van de Sidra, Deut. 33: 1-5. Daarom richten we ons nu op de zegeningen van Mozes over de stammen. Als eerste klinkt de zegen over de stam Ruben. Ondertussen wordt door het Joodse volk Loofhuttenfeest gevierd, gevolgd door het feest Simchat Tora (Vreugde over de Tora) op 6 oktober. Gezegende diensten toegewenst! Collecten Op 4 oktober zijn de collecten bestemd voor het werk van Kerk-en-Israel en Kerk-en-eredienst. Er is een extra collecte voor het Wijkfonds. Geboorte Onze hartelijke gelukwensen gaan naar Bjorn en Jorinde Westerkamp, Houtwijk 7. Hun gezin werd uitgebreid door de geboorte van een zoon en broertje: Sil Luca op 20 september jl. We heten Sil ook hartelijk welkom in de kring van onze gemeente en wensen dit gezin Gods zegen toe.

2 Overleden Afgelopen dinsdag 22 september is in haar woning in de Vijverhof overleden onze zuster in de Heer Aaltje Dalsem - Broekhuizen. Sinds 19 oktober 1974 was zij weduwe van Arent Dalsem. Zij werd 95 jaar en laat kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen na. De afscheidsdienst en begrafenis hebben plaatsgevonden op dinsdag 29 september. In het volgende nummer van de kerkbode zal een langer stukje te nagedachtenis aan onze zuster komen te staan. (ds. M.L.Eigenhuis) Activiteiten Familypoint; voor het hele gezin Het team Familypoint organiseert a.s. zondagmorgen 4 oktober de eerstvolgende Meet & Greet na afloop van de dienst van 9.30 uur. Ouders en (thuiswonende) kinderen zijn van harte welkom in de Hofzaal voor een kopje koffie, thee of limonade. Er liggen diverse spellen en knutselmaterialen klaar zodat een ieder zich kan vermaken. Noteer alvast in de agenda: Filmavond op vrijdagavond 16 oktober! Voor de jeugd van 9 t/m 14 jaar. Binnenkort hierover meer via de kerkbladen, site en de mail. Tot ziens! Namens het team Familypoint, Janette Nammensma, Doorpraatgroep Afgelopen zondagavond kwam de doorpraatgroep voor het eerst van het seizoen weer bij elkaar. Goed om elkaar na een lange zomer te spreken en plannen te maken voor de gespreksavonden. Dit seizoen willen we iedere laatste zondag van de maand bij elkaar komen in t Kielzog van de Burgwalkerk. De avonden duren van tot uur. De eerstvolgende avond is op zondag 25 oktober. Vorig jaar zijn we veel bezig geweest met de thema s van de Micha-cursus: recht en gerechtigheid. Ook dit jaar willen we daarmee verder gaan omdat dit met veel concrete dingen in ons leven te maken heeft. Uit de gemeente Dhr. Edward Eikelenboom, Veenmos 22, onderging in het ziekenhuis een operatie en is intussen weer thuis. Alles ging gelukkig goed en we wensen hem sterkte bij het verdere herstel. Dhr. W. van Ommen, Jacob Catsstraat 223, verblijft in Myosotis, afdeling Nieuwe Markt 2 A3. Verdrietig om te zien dat hij zo ziek is. Dat hij door zijn geloof rust en vrede moge ontvangen en we wensen zijn familie veel sterkte toe. We leven mee met wie behandelingen ondergaan. We noemen Nelly Struiksma, Rolklaver 163 en aan Herma Smedes, Rolklaver 52. We denken ook aan anderen die hier niet genoemd worden. Sterkte, wijsheid en kracht bij alle behandelingen. Dat de behandelingen het verwachte en gewenste resultaat mogen hebben. (MLE) Ik trof br. en zr. Bast-Bakker, Van Gelderplantsoen 36, samen in Myosotis. Br. Bast moest op de Plantage worden opgenomen een definitieve stap is dat en voor zr. Bast lijkt een vaste plek elders in Myo voorzien te zijn. Wel fijn om zo dicht bij elkaar te leven na zoveel maanden van scheiding. Sterkte samen! Bij Henri Berghuijs, Drostenstraat 6 (IJsselmuiden), is recent helaas een ernstige tumor vastgesteld. Het zijn spannende dagen: in de afgelopen week kreeg hij meer informatie over de behandelingen die evt. nog mogelijk zijn. Bidden wij voor hem en wie hem lief zijn om kracht in de tijd die komt. De behandelingen van zr. Riet van Dijk-Kleinjan, Beijerinckstraat 41, vorderen

3 gestaag. Als alles naar wens blijft verlopen zullen de laatste bestralingen komende week worden gedaan. Daarna is er weer rust en alle gelegenheid om wat op te knappen. Goede moed gewenst! Br. Arie Jens, Esdoornhof 185, moest helaas weer worden opgenomen in het ziekenhuis. Een ontsteking speelde hem (verblijvende in Myosotis) parten. Wij bidden om kracht voor hem, zijn vrouw en de kinderen. Na een periode in het ziekenhuis en in Myosotis kon zr. Baukje Streekstra- Dekker, Jan van Arkelstraat 12, weer thuiskomen. Dankbaar zal zij in de komende tijd de revalidatie afronden en daarmee hopelijk een nare tijd afsluiten. Voor br. en zr. Gerard en Tineke van der Zee-Wigboldus, Kamille 15-16, valt de ouderdom zwaar: de wereld wordt kleiner en de mogelijkheden minder. We bidden om kracht en nabijheid. Een ópperste verrassing was het op vrijdag 18 september jl. voor zr. Ali Penninkhof-Pierik, Fernhoutstraat 24, toen zij ontdekte dat er creatief was samengespannen om haar die avond naar de Burgwalkerk te krijgen. Daar ontmoette zij totaal onverwacht een grote schare nabijen, vrienden en vriendinnen ter gelegenheid van de Koninklijke Onderscheiding die haar door burgemeester Koelewijn werd opgespeld. Als erkenning voor zoveel inzet in zoveel jaren op zoveel terreinen in kerk en samenleving. Van harte gelukgewenst, ook langs deze weg. Verdiend, dit eerbetoon waarin zoveel anderen niet minder delen! Samenleven doen we immers sámen! (AJJvN) Belijdeniskring We zijn benieuwd met wie wij als predikanten komend seizoen mogen optrekken in de belijdeniskring. In deze kring kan werkelijk alles ter sprake komen, omdat ook alles te maken heeft met geloof. Wie dat wil kan zich in deze kring voorbereiden op een eventuele belijdenis van het geloof, maar een ander is misschien al belijdend lidmaat en zou graag een tijd intensief met alle geloofsvragen bezig zijn. Ieder is hartelijk welkom. Onderwerpen die in elk geval aan de orde komen zijn: - Wat is de zin van ons leven? - Hoe lees je de Bijbel? - Wie is Jezus? - Wat is de plaats van Israel en van de kerk in de wereld? - Waar komt alle geweld vandaan? - Hoe zit het met andere godsdiensten? - De unieke Naam: JHWH - Leven in de kracht van de Heilige Geest We komen wekelijks bijeen op dinsdagavond van tot ca uur in Open Hof. We beginnen op dinsdag 13 oktober. Graag van tevoren je aanmelden bij ds. Bart Gijsbertsen, tel of mail Huiscatechisaties Start: De huiscatechisaties beginnen na de herfstvakantie, in de eerste week van november. Je kunt kiezen voor een kring op de maandag of dinsdagavond. Dit jaar lezen we met elkaar verhalen uit het evangelie naar Marcus. De huiscatechisaties worden verdeeld in vier blokken: twee blokken worden in het najaar gegeven en twee in het voorjaar. Een blok telt drie bijeenkomst. De data van de bijeenkomsten van het eerste blok zijn: 2 of 3 nov., 9 of 10 nov. en 16 nov. of 17 nov. Opgave huiscatechese: Voor de huiscatechese is het van belang dat je je op tijd

4 opgeeft in verband met de groepsindeling. Je kunt dat nu al doen via de mail. Stuur een mail naar Ook in de kerk komen de komende zondagen intekenlijsten te liggen. Geef je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum door en de dag van voorkeur (maandagavond of dinsdagavond). Als je aangeeft bij wie je in de groep wil zitten (je mag een naam doorgeven), proberen we daar rekening mee te houden. Uitnodiging: Als je je hebt opgegeven, krijg je in week 44 (dat is de week na de herfstvakantie) de uitnodiging van degene bij wie je thuis wordt verwacht! 16plus kring We beginnen na de herfstvakantie op dinsdagavond 3 november. Je kunt je opgeven bij Erica de Goede ( adres: of bij ds. Leon Eigenhuis Voor verdere informatie kun je terecht bij ds. Leon Eigenhuis (tel ) of mailen naar zijn bovengenoemd mailadres. Dit jaar lezen we met elkaar gedeelten verhalen uit het evangelie naar Marcus. De huiscatechisaties worden verdeeld in vier blokken: twee blokken worden in het najaar gegeven en twee in het voorjaar. Een blok telt drie bijeenkomst. Aan elk blok gaat een toerustingsavond voor de huiscatecheten vooraf. De data van de bijeenkomsten van het eerste blok zijn 3 nov., 10 nov. en 17 nov. Oproep: huiscatecheten gevraagd Wie zou er dit jaar huiscatechese willen geven aan catechisanten in de leeftijd van jaar? Het gaat om 12 bijeenkomsten, verdeeld over vier blokken van drie bijeenkomstem, twee in het najaar en twee in het voorjaar. Voorafgaand aan elk blok van drie bijeenkomsten, is er een toerustingsavond o.l.v. een predikant. We staan dan stil bij de inhoud (dit jaar gaan we met de catechisanten verhalen uit het evangelie naar Marcus lezen) en op deze avond worden ook de ervaringen uitgewisseld. Door het geven van huiscatechese, wordt het eigen geloof verdiept en hoor je hoe jongeren in onze gemeente bezig zijn met allerlei aspecten van het geloof. Doe mee en ontdek hoe verrijkend het geven van catechese ook voor jezelf kan zijn. Voor vragen kunt u zich richten tot ds. Leon Eigenhuis: tel Het pastoraat in onze wijkgemeente De diverse sectieteams zijn bij elkaar gekomen in de afgelopen weken en staan te popelen om aan de slag te gaan. Maar dan komen ook vragen aan de orde als: Hoe begin je? En bij welke gemeenteleden? Moeten we vanuit onze traditionele pastorale aanbod (met name huisbezoek) starten? Of gaan we eerst eens ons oor te luisteren leggen in de wijkgemeente? We kiezen voor het laatste. De maand oktober gebruiken we om te peilen wat uw relatie tot onze wijkgemeente is en wat uw (pastorale) behoefte is. Daarom vindt u ergens in de komende weken een brief in uw brievenbus waarin aan u vier stellingen worden voorgelegd waarop u kunt reageren. Het zijn deze stellingen: 1. Ik voel me betrokken bij deze wijkgemeente 2. Ik stel het op prijs als ik persoonlijk bezoek krijg vanuit de wijkgemeente 3. Ik meld mezelf wanneer ik bezoek wil vanuit de wijkgemeente 4. Ik wil deelnemen aan activiteiten van de wijkgemeente In de brief staat ook wanneer uw reactie wordt opgehaald en door wie.

5 Mocht u de brief zelf willen terugbezorgen, dan kunt u dat doen bij degene wiens naam in de brief staat (als deze zijn of haar adres heeft vermeld) of bij de coördinator van uw sectie (op de adressticker staat tot welke sectie u behoort). Hier volgen de namen en adressen van de sectiecoördinatoren: Sectie 1: Harmien Hooiveld Vloeddijk 72 Sectie 2: Jenny van der Steeg Lorentzstraat 29 Sectie 3: Benno Ludden Meidoornhof 3 Sectie 4: Jan Nammensma Chr. Vermeulenhof 12 Sectie 5: Willie Biemond Esdoornhof 295 Sectie 6: Roelof Smedes Pleviersingel 4 We hebben deze enquête zo opgesteld dat deze weinig tijd van u vraagt en ons toch de nodige informatie geeft waarmee wij doelgericht aan de slag kunnen. Mochten meerdere mensen op één adres op de enquête willen reageren, dan kan dat op de achterkant of op een apart blad. Wilt u dan wel uw naam- en adresgegevens vermelden? We rekenen op uw medewerking! Hans Voerman, voorzitter Taakgroep Pastoraat Uit de kerkenraad Verslag van de kerkenraadsvergadering van maandag 14 september 2015 in de Hofzaal van Open Hof. De voorzitter van deze avond, Pieter Treep (die de wel aanwezige maar slecht bij stem zijnde eerste voorzitter, Adriaan van Hoven vervangt), opent de vergadering met het lezen van een gedeelte uit Leviticus, over Rosh Hasjana, het Joodse Nieuwjaar dat op deze dag gevierd wordt. Hij stelt de verschillende manieren van uitleg en interpretatie van deze dag en de komende periode binnen de joodse traditie ten voorbeeld aan de veelkleurigheid van onze wijkgemeente. Vanavond gaat het voornamelijk over het rapport betreffende de kerkgebouwen van de Stuurgroep Gebouwen en in het verlengde daarvan over de eerste en tweede voorkeur die de wijkkerkenraad uiterlijk op 12 oktober moet laten weten aan de Stuurgroep. De voorzitter schetst de procedure die moet leiden tot een definitieve toewijzing van kerkgebouwen door de beide Algemene Kerkenraden, eind november. De bespreking van vanavond is in dat proces een belangrijke stap evenals de gemeenteavond van 16 september. De voorzitter vraagt een ieder zijn persoonlijke voorkeur uit te spreken en te onderbouwen. Dan volgt er een boeiende en heel vaak persoonlijke gedachtewisseling waarin het uiteraard gaat over de voor- en nadelen van de beide kerkgebouwen. Er wordt gesproken over de financiële, (cultuur-)historische, bouwtechnische en geografische aspecten van beide gebouwen. Velen zijn bereid en in staat om vanuit de visie op gemeentezijn en gemeenteopbouw naar deze kwestie te kijken. Dat het ten diepste niet uitmaakt waar je kerkt maar dat het belangrijk is dat we met elkaar verder gaan en dat we bouwen aan een fijne en gastvrije gemeente. Dat gemeente zijn zich niet beperkt tot de zondag en we door de week ook iets willen betekenen voor onze omgeving. Uiteraard wordt aandacht besteed aan de diversiteit in onze wijkgemeente en in het bijzonder toch ook voor de plek van de jeugd en jongeren. En dan blijkt dat het regelmatig wisselen van gebouw niet alleen als een last te zijn ervaren maar ook verrassende inzichten oplevert. Uit de vergadering wordt opgemerkt dat we op een heel respectvolle, harmonieuze en open wijze over dit delicate onderwerp met elkaar van

6 gedachten hebben gewisseld: een ijkpunt in de nog jonge geschiedenis van de kerkenraad van onze wijkgemeente. Tot slot wordt de startdienst met de activiteiten daaromheen (startontbijt, koffiedrinken) genoemd. Het was een mooi geheel, een goede start van ons winterseizoen. Diaken Dini Gosker sluit de vergadering en bepaalt ons d.m.v. dit gedicht bij de actualiteit: DE VLUCHTELING Ik hoop dat je nooit hoeft te schreeuwen, van angst of van honger of pijn. Ik hoop dat je nooit hoeft te kijken, als je dochter brutaal wordt verkracht. Ik hoop dat je nooit hoeft te zwijgen, omdat je eens zei wat je dacht. Ik hoop dat je nooit wordt getreiterd, omdat jij iets anders gelooft. Ik hoop dat je nooit hoeft te huilen, als alles is weg geroofd. Ik hoop dat je nooit hoeft te zien, dat het land voor je ogen verbrandt. Ik hoop dat je nooit hoeft te smeken, om asiel in een veilig land. Maar stel dat het ooit zou gebeuren, dan hoop ik voor jou en voor mij op een land dat ons zal omarmen en zegt: kom maar hier, je bent vrij! R. Griffioen Afwezig Ds. Ad van Noord is i.v.m. een stille retraite met een groep gemeenteleden in het Benedictijner klooster in Chevetogne (B.) afwezig van 5-11 oktober a.s. Ds. M.L.Eigenhuis heeft vakantie van zaterdag 3 oktober t/m zondag 11 oktober.ds. B.Gijsbertsen neemt voor hen beiden waar. Bloemen De bloemen gingen afgelopen zondag als teken van verbondenheid naar dhr. Jaap,de Waard, Fonteinkruid 180, en de fam. Dokter-de Wilde, Apeldoornsestraat 24. Diaconale voorbede De diakenen vragen voorbede voor mensen wier land in moeilijke omstandigheden verkeert. Laten we God bidden om een veilige woonomgeving voor jong en oud, voor dagelijkse voeding en voor hoop op nieuwe kansen. Diaconale meldingen/voorbede Als u hulp nodig heeft bij hand- en spandiensten, financiële hulp, of hulp in contacten met sociale instanties: tel Wilt u dat er een speciale voorbede wordt gedaan: schrijf het voorafgaand aan de dienst in het voorbedenboek.

7 Doopaangifte Doopaangifte kunt u het beste digitaal doen bij de scriba. U kunt ook de predikant benaderen die in de doopdienst zal voorgaan. Elke maand staat er een doopdienst gepland. De eerstvolgende doopdienst staat gepland op zondag 18 oktober. Dan zal ds. A.J.J. van Noord voorgaan. In de doopdienst op zondag 15 november zal ds. B.Gijsbertsen voorgaan. Tenslotte U allen hartelijk gegroet van uw predikanten Bart Gijsbertsen, Leon Eigenhuis, Ad van Noord en kerkelijk werker Janneke Oosterwijk.

KERKBLAD. Hoe belangrijk zijn grenzen? van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 27 september en 4 oktober 2015 jaargang 23 nr.

KERKBLAD. Hoe belangrijk zijn grenzen? van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 27 september en 4 oktober 2015 jaargang 23 nr. 27 september en 4 oktober 2015 jaargang 23 nr. 17 Redactie: KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Gerben Rietman Ranonkellaan 32A, 6713 GM Ede Tel. (0318) 84 54 89 Druk:

Nadere informatie

Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014

Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014 Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014 De ruimte van de stilte Het doel van deze gebeden is dat wij, na alles wat we tegen God hebben gezegd of aan Hem hebben laten zien, in de stilte komen. In deze

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Hervormde berichten (Kerkewerk nr 17)

Hervormde berichten (Kerkewerk nr 17) Hervormde berichten (Kerkewerk nr 17) Zondag 20 september 10.00 uur: ds. H.E.J. van der Laan (opening Winterwerk/Gemeentezondag) Organist: Julian Jonker Collecten: Diaconie en Kerk Deurcollecte: Restauratie

Nadere informatie

In dit nummer o.a.: 23e jaargang no. 18 19 oktober 2007

In dit nummer o.a.: 23e jaargang no. 18 19 oktober 2007 23e jaargang no. 18 19 oktober 2007 In dit nummer o.a.: gemeenteavond 7 november dankdag voor gewas en arbeid kadomarkt Chr. Koningkoor Sonneruyter zoekt musici Kerkelijk Bureau Bruijnings Ingenhoeslaan

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 34 NUMMER 5 MEI 2015 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Meditatie. En de HEERE God riep Adam en zeide tot hem: Waar zijt gij? Gen. 3:9

Meditatie. En de HEERE God riep Adam en zeide tot hem: Waar zijt gij? Gen. 3:9 Meditatie En de HEERE God riep Adam en zeide tot hem: Waar zijt gij? Gen. 3:9 Het thema is: Gods vraag naar Adam en zien 1 e Een beschamende vraag, 2 e een ontdekkende vraag en 3 e genadevolle vraag. Lezer(es),

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF PKN GEREFORMEERDE KERK DE HOEKSTEEN DUSSEN HANK. PKN Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Hank

GEMEENTEBRIEF PKN GEREFORMEERDE KERK DE HOEKSTEEN DUSSEN HANK. PKN Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Hank GEMEENTEBRIEF PKN GEREFORMEERDE KERK DE HOEKSTEEN DUSSEN HANK PKN Gereformeerde Kerk De Hoeksteen Dussen - Hank 32e Jaargang nr 1 september 2015 Voorzitter kerkenraad : Joop de Vries,Buitenkade 21C, 4273

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Jezus zegt: Ik ben de Weg

Jezus zegt: Ik ben de Weg Blad voor onderling verkeer in de Hervormde Gemeente te Ameide/Tienhoven INHOUDSOPGAVE Jezus zegt: Ik ben de Weg Van de redactie 3 Van de kerkenraad 4 Kerkelijke agenda 8 Kerkrentmeesters 9 Diaconie Budgetcursus

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 27 maart tot 1 mei 2015 No. 3 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Open je handen ondanks al die handen van

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Pastorale. Perspectief 3-2015- pagina 2

Pastorale. Perspectief 3-2015- pagina 2 Mei/Juni 2015 Pastorale "Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. Uw hart hart worde niet ontroerd of versaagd." Joh. 14:27 (NBG) Net na de aankondiging van

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Appingedam. kerkblad maart 2014-1 -

Protestantse Gemeente Appingedam. kerkblad maart 2014-1 - Protestantse Gemeente Appingedam kerkblad maart 2014-1 - Copij Copij voor het volgend nummer moet binnen zijn voor de 20ste van de maand die voorafgaat (indien mogelijk graag eerder) op de volgende adressen:

Nadere informatie

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33)

Caleidoscoop. Adieu De God van de vrede zij met u allen! Amen! (Romeinen 15 vers 33) Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 1 september 2012 Anglicaanse priesters zegenen hun nieuwe bisschop. De volgende Caleidoscoop komt uit op zaterdag

Nadere informatie

Caleidoscoop. Concentratie

Caleidoscoop. Concentratie Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente i.w. te Rotterdam-Kralingen Jaargang 9 nr 1 september 2010 Concentratie in de scrum (foto van www.flickr.com, roy_mac_an_iarla s photostream) Volgende

Nadere informatie

COLUMN PERSPECTIEF. Waar is God?

COLUMN PERSPECTIEF. Waar is God? 4 e jaargang nr. 1 - september 2014 PERSPECTIEF COLUMN Waar is God? Levensvragen Wij maken in ons leven van alles mee. Mooie en gelukkige momenten, maar ook moeilijke dingen, ziekte en verdriet. Vooral

Nadere informatie

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Pasen 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Algemene informatie Deze pagina is om privacy redenen uit de online versie verwijderd. Voor contactinformatie kunt u de meest actuele gedrukte

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag.

Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag. Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2 Startzaterdag 20 september Startzondag 21 september K E R K B R I E F I N F O R M A T I E 1 De kerkbrief is een

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 3 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord April 2012

Nadere informatie

de Werf blad voor mededelingen en contact

de Werf blad voor mededelingen en contact de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.3 februari 2015 GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn in de diepste zin mag

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318

Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier. april 2012. nr. 300. December 2013. Nr. 318 Kerkblad voor de PKN gemeente Exmorra-Allingawier December 2013 april 2012 Nr. 318 nr. 300 In verband met bereikbaarheid predikante: Ds. G. Rol, tel nr. 581845 06-30454803, in dringende gevallen voorzitter

Nadere informatie

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven

Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Samen kom je verder Door samenwerking vitaal blijven Katern Coevorden: samenwerking begint bij elkaar leren kennen Ter Aar: geef wat je kunt en vraag wat je nodig hebt Peel en Kempenland: doe mee, dat

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie