Ik sta voor gelijke kansen voor iedereen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ik sta voor gelijke kansen voor iedereen!"

Transcriptie

1 jaargang 19 / nr 64 / februari 2010 Katja Rušinović Ik sta voor gelijke kansen voor iedereen! In dit nummer o.a: Elke stem telt! pag. 3 Jongeren maken kennis met minister Plasterk pag. 4 Trainingsweekenden voor vrijwilligers pag. 6 De Remigratiewet gaat veranderen pag. 7 Nieuw Italiaans bestuurslid van Lize pag. 8 Katja Rušinović is 31 jaar, getrouwd, moeder van een dochter en geboren en getogen in de wijk Schiebroek in Rotterdam. Haar vader is geboren in Novo Mesto in Slovenië, maar haar familie is afkomstig van het eiland Drvenik Veli in Kroatië. Haar vader was zeeman, hij ontmoette haar moeder in Rotterdam en bleef verliefd aan de wal. Tijdens haar middelbare schooltijd, ze was toen 16 jaar, werd ze politiek actief bij de Jonge Socialisten van de PvdA. Haar maatschappelijke betrokkenheid en rechtvaardigheidsgevoel hebben invloed gehad op haar keuze om sociologie te gaan studeren aan de Erasmus Universiteit, waar zij in 2006 promoveerde met haar onderzoek naar de eerste en tweede generaties migranten ondernemers in de vier grote steden. Ze is sinds 2006 raadslid in Dordrecht en staat nu op de vierde plaats op de PvdA lijst. Een jonge politica die weet wat ze wil en waar ze voor staat: gelijke kansen voor iedereen.

2 Katja Rušinović Ik sta voor gelijke kansen voor iedereen! Katja en haar broer zijn geboren en getogen in de toen nog witte wijk Schiebroek in Rotterdam. Op de basisschool waren ze een van de weinige kinderen met een buitenlandse achternaam. De school was blij met de kinderen Rušinović omdat allochtone leerlingen vanwege hun vermeende achterstand in aanmerking kwamen voor een aanvullende leerlingenbijdrage van het rijk. Op de steeds terugkerende vraag van klasgenoten hoe ze aan haar achternaam kwam, antwoordde Katja steevast dat haar vader uit Joegoslavië kwam. Haar vader was niet actief binnen het verenigingsleven van de Joegoslaven in Nederland en Katja had vooral een Nederlandse vrienden- en kennissenkring. De Kroatische taal kreeg ze spelenderwijs mee van haar vader en haar familie in Kroatië en daarnaast volgde ze ook lessen op de Joegoslavische school in Rotterdam. Ze wilde de taal leren om tijdens de vakanties in Kroatië met haar familie te kunnen praten, in het bijzonder met haar oma. Ik zou het leuk vinden als mijn vader mijn dochter Kroatisch leerde, dan kan zij tijdens de vakanties met de familie praten. Mijn familie woont nu in Zagreb en Split, maar ik ga ook regelmatig een week naar het eiland Drvenik Veli, aldus Katja. Studie en politiek Tijdens haar middelbare schooltijd werd Katja Rušinović lid van de Jonge Socialisten en ze ging na het behalen van haar diploma sociologie studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Een inhoudelijke studie die aansloot bij haar interesses en haar betrokkenheid bij samenlevingsvraagstukken. Thema s als burgerschap en integratievraagstukken vormden de rode draad in haar studie. In een van haar publicaties De Stad en Staat van de Burger, die zij samen schreef met Godfried Engbersen en Marianne van Bochove, werd de verhouding tussen de lokale betrokkenheid van de migranten met de bindingen met het herkomstland geanalyseerd. Ze werd in 2003 gevraagd om secretaris te worden van de PvdA projectgroep Integratie en Immigratie onder voorzitterschap van Schelto Patijn en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het rapport Integratie en immigratie: aan het werk! Het rapport werd tijdens het partijcongres van de PvdA in 2004 besproken en vastgesteld. In deze periode werd haar belangstelling voor de uitvoerende politiek weer geprikkeld en besloot ze zich in haar nieuwe woonplaats Dordrecht kandidaat te stellen voor de gemeenteraad. Katja was ook actief op het maatschappelijke front o.a. als vrijwilligster bij de Pauluskerk van dominee Visser, de plek waar vluchtelingen, verslaafden, daklozen en illegalen zorg en aandacht kregen. Op 1 december 2006 promoveerde Katja Rušinovi en sinds 2006 is zij als postdoctoraal onderzoeker werkzaam bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Raadslid in Dordrecht In 2006 werd zij gekozen als raadslid voor de PvdA in de gemeenteraad van Dordrecht, in een fractie van twaalf mensen. Het lokale politieke werk is echt leuk, je ontmoet mensen en hebt contact met ze, je blijft zichtbaar en aanspreekbaar. Ik vind dat de stem van de burger gehoord moet worden. Pas dan voel ik me thuis in de politiek. Om die reden werd ik op mijn 16de ook lid van de Jonge Socialisten en later van de PvdA aldus Katja Rušinović. Nu staat ze op de vierde plaats op de lijst van de PvdA in Dordrecht en is zij woordvoerder voor Economische Zaken, Onderwijs en Armoede beleid. Daarnaast is zij voorzitter van de fractiewerkgroep Analyse en Strategie, die de fractie ondersteunt in haar optreden in de raad, commissies en andere partijen en naar buiten. Op de vraag of zij in de komende raadsperiode in is voor een wethoudersfunctie, glimlacht ze alleen. Elke stem telt! De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan en vergen veel tijd, energie en creativiteit van de kandidaten. Zo ook van Katja, maar dat doet ze graag. Ik hoop dat de nieuwe Nederlanders, zoals minister Eberhard van der Laan ze nu noemt, dus ook de Zuid-Europeanen, zich bewust zijn van het belang van hun stem en gebruik zullen maken van hun stemrecht. De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 is bepalend voor de richting die we met Nederland op zullen gaan! // Boudewijn Sittrop Lizebulletin / nr 64 / februari

3 3 maart: elke stem telt! Het is weer zover, u kunt woensdag 3 maart 2010 gaan stemmen. Dit keer voor de gemeenteraad in uw woonplaats. In de grondwet is bepaald dat het hoogste gezag in de gemeente, het hoofdschap, bij de gemeenteraad ligt. De leden van de gemeenteraad wonen soms letterlijk bij u om de hoek en ze worden door u gekozen. Verkiezingen vormen de basis van onze democratie. U bent niet verplicht te stemmen, maar wie niet stemt, laat een kans liggen om haar of zijn stem te laten horen. Marija Salaj, PvdA Rotterdam Vrouwen, laat jullie stem horen! Vrouwen zoals Aletta Jacobs hebben ervoor gestreden dat wij mogen stemmen. Nog elke dag strijden vrouwen om hun positie en rechten te verbeteren. Laat deze strijd niet voor niets zijn en maak gebruik van je stemrecht. Laat je stem niet verloren gaan en stem 3 maart op een vrouw! Ajla Mandic, PvdA Apeldoorn Op 3 maart zijn er in heel Nederland gemeenteraadsverkiezingen. En dat is voor ons die mogen stemmen een bijzondere dag. We mogen dan samen de invulling geven aan de inrichting van onze samenleving. Stemmen is een democratisch recht, maak er gebruik van. Stem voor vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit. Mersad Dzabic, D66 Veenendaal Een van de rechten van de representatieve democratie is het actief en passief kiesrecht. Dat is het recht tot kiezen van en gekozen worden tot volksvertegenwoordigers. Verkiezingen zijn bij ons gelukkig vrij en iedereen bepaalt zelf op wie hij of zij stemt. We kunnen ons gelukkig prijzen dat we mee kunnen doen aan vrije verkiezingen. Stem daarom op 3 maart! Maite Otaegui Basterra, Groen Links Zaltbommel Waarom zou je stemmen? Omdat je er recht op hebt, omdat - ook al is politiek niet jouw ding - de politiek veel in je leven bepaalt en omdat jouw stem zelfs het verschil kan maken! Rodrigo Cruz Linde, PvdA Velsen Stemmen is een recht! Het recht om je mening te uiten, het recht om iets te vinden over het bestuur van de eigen stad of wijk, het recht om je te bemoeien met ontwikkelingen in je eigen wijk. Het lokale bestuur neemt beslissingen die de burger rechtstreeks raken en vaak zeer zichtbaar en voelbaar zijn. Iedereen heeft toch wel een mening over de eigen stad, wijk of straat? Uw stem geeft richting aan het gemeentebestuur. Uw stem geeft aan of u rechtsom of linksom wil. Uw stem bepaalt of het (politiek) vlees of vis wordt. Laat deze kans niet schieten en maak gebruik van dit recht! Silvia Terribili, SP Amsterdam stadsdeel Centrum Stemmen is meetellen, de politiek gaat ons allemaal aan. Elke stem telt, dus laat je stem horen. Ga stemmen! Het vergroten van de politieke en maatschappelijke participatie van de etnische minderheden in Nederland is een van de prioriteiten van Lize. Uit diverse onderzoeken blijkt dat kiezers van niet Nederlandse afkomst behoefte hebben aan gerichte informatie over de gemeenteraadsverkiezingen en over hoe men haar of zijn stem kan uitbrengen. Ook wil men geïnformeerd worden over de lokale politieke partijen, hun standpunten en de kandidaten. Lize en de andere LOM-samenwerkingsverbanden hebben, onder het motto Elke stem telt!, verschillende activiteiten georganiseerd. Er zijn ondermeer videospotjes met stemoproepen gemaakt, die zo breed mogelijk worden verspreid en ook te zien zijn op Wie mogen er stemmen? U mag stemmen als u achttien jaar of ouder bent en de Nederlandse nationaliteit heeft of een nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Unie. Niet-Nederlanders van buiten de EU mogen stemmen als zij minstens 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland wonen. Van de gemeente waar u woont, ontvangt u een stempas en een lijst met de partijen en hun kandidaten die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Als u geen stempas heeft ontvangen of u bent de stempas kwijtgeraakt, dan kunt u een nieuwe aanvragen bij de gemeente of het stadsdeel waar u woont. Op 3 maart gaan we weer gewoon met het rode potlood stemmen! Welke partij heeft uw voorkeur? U kunt een partij kiezen die het landelijk goed doet. Maar u kunt ook op een partij stemmen die de afgelopen jaren veel gedaan heeft in uw gemeente. De plannen voor de komende periode staan in de verkiezingsprogramma s van de verschillende partijen, die u bij die partij kunt aanvragen. De meeste partijen in uw gemeente hebben tegenwoordig een website. Ook daarop kunt u veel informatie vinden. Mocht u het allemaal nog niet zo goed weten, laat u dan informeren of kijk op websites zoals en // Boudewijn Sittrop 3 Lizebulletin / nr 64 / februari 2010

4 Jongeren maken kennis met minister Plasterk Een aantal jongeren uit de achterban van de LOM-samenwerkingsverbanden heeft op 3 februari kennis gemaakt met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Ronald Plasterk. In een prettige sfeer is er van gedachten gewisseld over een aantal onderwerpen zoals maatschappelijke betrokkenheid, identiteitsbeleving en de rol die religie daarbij speelt. Speciale aandacht werd gevraagd voor het cultureel erfgoed van migranten. Milena Mulders heeft haar boek, Met de buik het brood achterna. Mijn Sloveense geschiedenis, over de Slovenen in Nederland aan de minister aangeboden en haar zorgen geuit over de obstakels die migranten, jongeren in het bijzonder, tegenkomen bij hun pogingen om hun cultureel erfgoed op te sporen en toegankelijk te maken. Het was een informeel gesprek waarbij de nadruk kwam te liggen op cultuurbeleving en participatie. De minister was nieuwsgierig naar de ideeën en de ervaringen van de jongeren. De jongeren hebben van hun kant duidelijk naar voren gebracht dat ze niet altijd het gevoel hebben dat er ruimte is voor hun identiteits beleving. De minister en de jongeren waren het er snel over eens dat je eerst de diversiteit onder de verschillende (religieuze)groepen moet erkennen om verder te kunnen. Door andere verplichtingen van de minister was het gesprek beperkt tot een half uur maar dat heeft de sfeer zeker niet beïnvloed. Het gaf juist de aanleiding om af te spreken dat er snel een vervolg komt waarbij meer tijd beschikbaar zal zijn om inhoudelijk enkele onderwerpen te bespreken. Bij deze dan ook een oproep aan de jongere lezers die ideeën of voorstellen hebben om contact op te nemen met Dimitris Grammatikas Wie weet zit je dan zelf binnenkort met minister Plasterk aan tafel. School Ex programma wordt vervolgd Ook dit jaar worden de toekomstplannen van afstuderende mbo ers weer in kaart gebracht: gaan ze doorstuderen of werken? Daarmee wordt een vervolg gegeven aan het School Ex programma, dat in 2009 succesvol is gebleken in de strijd tegen jeugdwerkloosheid. Dit heeft staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) kortgeleden bekend gemaakt aan de Tweede Kamer. Dit jaar blijven de ontwikkelingen rond de jeugdwerkloosheid nog steeds onzeker. Daarom gaan we deze jongeren ook het komend jaar ondersteunen, zodat zij uiteindelijk sterker op de arbeidsmarkt komen te staan, stelt Van Bijsterveldt. Het gaat om jongeren tot 27 jaar die na het behalen van hun mbo-diploma voor de keuze staan tussen verder leren of gaan werken. Via een enquête laten de jongeren weten wat hun plannen voor komend jaar zijn. Vervolgens geven mbo-instellingen een gericht opleidingsadvies aan de jongeren die nog twijfelen over hun toekomstambities. De bedoeling is dat in volgend schooljaar (2010/2011) opnieuw mbo ers extra worden verleid om langer in de schoolbanken te blijven om zo hun arbeidsmarktperspectief te vergroten. Mbo ers die er voor kiezen om te gaan werken maar nog geen zicht hebben op een baan, krijgen begeleiding van de werkpleinen van het UWV. Het School Ex programma is in 2009 gestart. Ruim 77 duizend mbo-studenten hebben de enquête ingevuld, wat neer komt op ruim tweederde van alle examenkandidaten. Circa 40% van hen heeft een persoonlijk gesprek gevoerd over hun toekomstplannen. Uit voorlopige gegevens blijkt dat het aantal inschrijvingen van 18 tot 27-jarigen in het mbo dit schooljaar met ca is gestegen ten opzichte van vorig schooljaar. Daarmee is de doelstelling ruim behaald. Van de examenkandidaten die vorig jaar twijfelden tussen verder doorleren óf werken was de helft bereid om samen met het UWV te zoeken naar een geschikte baan. Overigens verwacht Van Bijsterveldt dat dit jaar nog meer kandidaten kiezen voor een vervolgopleiding: Vorig jaar is de eerste ervaring opgedaan. Bovendien beginnen we nu eerder in het jaar met School Ex waardoor de mbo s eerder in gesprek kunnen gaan met hun examenkandidaten. Het School Ex programma is onderdeel van het Actieplan Jeugdwerkloosheid van het kabinet. Nieuwsbericht Ministerie van OC&W De LOM-samenwerkingsverbanden vinden het van groot belang dat er gebruik wordt gemaakt van dit programma. Doorleren is dé mogelijkheid voor jongeren om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Kijk voor meer informatie over het School Ex programma op de website van de MBO-raad: onder thema s. Lizebulletin / nr 64 / februari

5 Erkenning voor Miguel Angel Luengo Voor zijn grote inzet voor de Spaanse gemeenschap in Eindhoven e.o. ontving Miguel Angel (rechts op de foto) op 16 december jl. een oorkonde van de gemeente Eindhoven én een kunstwerk van het bestuur van Extremadura, de regio waar zijn wortels liggen. Burgemeester en wethouders van Eindhoven tonen hiermee hun grote waardering voor de wijze waarop Miguel Angel door de jaren heen vele culturele activiteiten organiseert, actief is binnen diverse organisaties en via zijn webpagina (www.emigracioneindhoven.dse.nl) Eindhoven en de Spaanse gemeenschap over de hele wereld uitdraagt. Daarmee speelt Miguel Angel een bijzondere rol binnen de groep Eindhovenaren met een Spaanse achtergrond, aldus B&W. Ook de directeur Cultureel Erfgoed van Extremadura, mw. Esperanza Díaz García, wil met de uitreiking van het kunstwerk Miguel Angel bedanken, omdat zijn tweetalige website een wereldwijde ontmoetingsplek is voor mensen uit Extremadura en bijdraagt aan het vergroten van de bekendheid van deze regio. Miguel Angel was blij verrast met deze erkenning die hij aan de gehele Spaanse gemeenschap opdraagt. Diezelfde gemeenschap waarvan hijzelf deel uitmaakt en die hem inspireerde tot zijn gedichten, het bouwen van zijn website en het meewerken aan het boek Ik kwam met een koffer van karton. Spanjaarden in Zuidoost- Brabant, Culturele bijeenkomst De Servische gemeenschap kwam op 23 januari in Rotterdam bijeen ter gelegenheid van de dag van Sint Sava, stichter van de Servisch-Orthodoxe Kerk en schutspatroon van het onderwijs. Meer dan 400 mensen uit heel Nederland zagen muzikale en literaire optredens verzorgd door leerlingen en jongeren uit Amsterdam en Rotterdam, alsook uit Servië. Special guest was het folkloristische dansensemble Izvor uit Parijs, dat voor deze gelegenheid een weekend lang in Rotterdam was neergestreken. In een bomvolle aula van het Wolfert Dalton School waar ook het Servisch lespunt Vuk Karadžić is gehuisvest, brachten de jonge dansers met heel veel enthousiasme liederen en dansen uit allerlei streken van voormalig Joegoslavië, van de Krajina en Slavonië tot Šumadija, Oost- Servië, Kosovo en Metohija. Het gevolg was een dag vol kunst, cultuur, ontmoeting en verbroedering. Gezien de reacties zal een tegenbezoek aan Parijs niet lang op zich zal laten wachten. Bosnische Business Club In aanwezigheid van de Bosnische minister Safet Halilovic en ambassadrice Miranda Sidran, werd op zaterdag 21 november 2009 het nieuwe kantoor van de Bosnië en Herzegovina Business Club Nederland in Roosendaal geopend. De Businessclub bestaat twee jaar en is een initiatief van Nederlands Bosnische onder nemers. De minister benadrukte dat Bosnië-Herzegovina belang heeft bij businessclubs in andere landen, zoals ze al bestaan in Zweden, Engeland, Slovenië en Noorwegen, omdat het een belangrijk zakennetwerk oplevert en uitwisseling van informatie. We willen meer informatie geven over de mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers om te investeren in Bosnië-Herzegovina. Nu wordt Bosnië-Herzegovina teveel geassocieerd met onveiligheid. En daar willen we wat aan doen, aldus Naida Ribic, bestuurslid. Het kantoor in Roosendaal is drie dagen per week open en op werkdagen telefonische bereikbaar. 5 Lizebulletin / nr 64 / februari 2010

6 Trainingsweekenden voor vrijwilligers Met subsidie van het ministerie van VWS kon Lize eind vorig jaar twee trainingen organiseren voor vrouwen en jongeren. De trainingen zijn bedoeld als deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers en voor hen die belangstelling hebben om als vrijwilliger aan de slag te gaan. Mijn oma is mijn grote voorbeeld Op de vraag wie hun grote voorbeeld is, antwoordden de Zuideuropese vrouwen dat het vooral hun ouders zijn geweest die als voorbeeld dienen, maar ook namen als Cesaria Evora en Nelson Mandela kwamen voorbij. Voor één vrouw heeft oma een belangrijke rol gehad: Zij ging altijd overal mee naar toe, zelfs naar sollicitaties!. Op 7 & 8 november namen ruim 50 vrouwen deel aan een trainingsweekend in Conferentie centrum Zonheuvel in Doorn. Met de training wilde Lize deelnemers informeren, motiveren en versterken bij het uitvoeren van hun huidige of toekomstige vrijwilligerswerk. Vrouwen die aan de training deelnamen hadden een duidelijk doel voor ogen, zo werd bij de eerste opdracht duidelijk waarbij zij moesten omschrijven wat zij willen bereiken. Naast veel overeenkomstige doelen waren er ook verschillen te bespeuren. Waar sommige vrouwen veel ervaring hebben met vrijwilligerswerk, beschouwen anderen de deelname aan de training als een opstap naar vrijwilligerswerk. Een aantal deelnemers is bezig met het oprichten van een organisatie, anderen hebben al een actief verenigingsleven van ruim 30 jaar achter de rug. Eén ding had iedereen met elkaar gemeen, de wil om er een leerzaam weekend van te maken en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Met deze training lag de nadruk vooral op het versterken van vaardigheden en kennis op het persoonlijke niveau van de (toekomstige) vrijwilliger en in het verlengde daarvan de versterking van de vrijwilligersorganisatie. Tevens was er aandacht voor verschillende vormen van maatschappelijke participatie en de voorwaarden die er vanuit het individu én de samenleving nodig zijn echt te kunnen meedoen. De training was ook een kans om Lize als organisatie voor het voetlicht te brengen en toe te lichten waar Lize zich mee bezig houdt. Samen vrijwilligerswerk doen in het buitenland Zaterdagochtend vroeg verzamelen en beginnen aan een redelijk intensief trainings weekend is niet de meest gebruikelijke invulling van het weekend voor een jongere. Zo niet voor de deelnemers aan het Lize trainingsweekend van 14 & 15 novem ber in Den Haag. De jongeren kwamen uit het hele land en de variatie in achtergrond was ook groot. Daarbij was hun betrokkenheid en inzet bij een vrijwilligersorganisatie ook heel verschillend: van actief bestuurslid tot geïnteresseerd in het werk van een vrijwilligersorganisatie. Al heel snel werd duidelijk dat ze allemaal met dezelfde vragen zaten. Bijvoorbeeld met betrekking tot het benaderen en betrekken van jongeren bij hun activiteiten. De herkenning van elkaars ervaringen, knelpunten maar ook successen zorgde voor een goede sfeer en bevorderde het groepsgevoel. Voor de ontspanning was besloten om gezamenlijk naar de WK play-off wedstrijd te kijken tussen Portugal en Bosnië-Herzegovina bij de lokale Portugese vereniging. Zou het net ontstane groepsgevoel gelijk weer uit elkaar vallen? Niets bleek minder waar! Met veel plezier werd er met z n allen in een goede sfeer naar de wedstrijd gekeken. De zondagochtend begon met een indrukwekkende workshop over de werking van vooroordelen en mechanismen van in- en uitsluiting. Hierdoor geprikkeld gingen de jongeren daarna hun ideeën en wensen bespreken en een plan van aanpak opstellen. De meest uiteenlopende voorstellen kwamen langs maar het voorstel om met z n allen vrijwilligerswerk te gaan doen in het buitenland of herkomstland was een duidelijk bewijs van groepsvorming. Het enthousiasme dat daarbij vrijkwam maakte het weekend voor deelnemers en trainers bijzonder succesvol. // Monica Moreno Diniz en Dimitris Grammatikas Lize organiseert in 2010 opnieuw twee trainings weekenden voor vrijwilligers: op 17 & 18 april voor vrouwen en op 29 & 30 mei voor jongeren. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Monica Moreno Diniz of Dimitris Grammatikas Kijk voor meer foto s van het vrouwenweekend op: Album=4TMTD3O8. Lizebulletin / nr 64 / februari

7 De Remigratiewet gaat veranderen, maar we weten nog niet wanneer! Migratie en remigratie horen bij elkaar, alle migranten denken ooit over wel of niet terugkeren naar het herkomstland en een deel van hen vertrekt ook echt. De meeste remigranten vertrekken helemaal op eigen gelegenheid, zonder een uitkering of andere steun vanuit Nederland. Een deel maakt gebruik van de mogelijkheid om een uitkering zoals AOW, WAO/ WIA of Anw (Algemene Nabestaandenwet) mee te nemen oftewel te exporteren zoals het in uitkeringstaal heet. Deze mogelijkheid geldt voor alle uitkeringsgerechtigden, Nederlanders en niet- Nederlanders. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid in 1985 aparte remigratieregelingen ingesteld; deze remigratieregelingen vallen buiten de sociale zekerheidsverdragen en zijn speciaal bedoeld voor bepaalde groepen migranten en vluchtelingen. 25 jaar remigratiebeleid: van experiment tot Remigratiewet In 1985 werden als experiment de Remigratieregeling 1985 en de Basisremigratieregeling (een tegemoetkoming in de reis- en verhuiskosten) ingevoerd. De Remigratieregeling 1985 is een maandelijkse uitkering die uitbetaald wordt in het remigratieland. De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen waren toen: boven de 55 jaar zijn, werkeloos zijn of arbeidsongeschikt en de niet-nederlandse nationaliteit hebben. Het experiment werd twee maal voor een jaar verlengd en in 1987 werden de Remigratieregelingen voor onbepaalde tijd van kracht. De leeftijdsgrens voor de maandelijkse uitkering was intussen verlaagd naar 50 jaar. De r egelingen waren bedoeld voor vluchtelingen en migranten uit voormalige wervingslanden. Migranten uit Spanje, Portugal en Griekenland konden alleen van de regelingen gebruik maken in de (korte) periode dat er voor hun land nog geen sprake was van vrij verkeer van werknemers. Na een lange politieke discussie werden de oude Remigratieregelingen omgezet in de huidige Remigratiewet. Deze Remigratiewet is op 1 april 2000 van kracht geworden. Er waren verschillende veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de oude regeling en ook EU-burgers uit Spanje, Portugal, Griekenland en Italië werden doelgroep van de Remigratiewet. Remigratiewet nu voor migranten uit Marokko, Turkije, Suriname, Tunesië, Kaapverdië, de staten uit voormalig Joegoslavië, de Molukken, China, Griekenland, Spanje, Italië, Portugal en voor erkende vluchtelingen en asielgerechtigden belangrijkste voorwaarden maandelijkse uitkering: - 45 jaar - minimaal 6 maanden een uitkering - minimaal 3 jaar in Nederland belangrijkste voorwaarde basis voorziening: - 1 jaar in Nederland Voorstellen van het kabinet Eind 2009 heeft minister Van der Laan een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin zijn voorstellen om de Remigratiewet te veranderen. De belangrijkste voorstellen voor wijziging zijn: - verhoging van de leeftijd voor de maandelijkse uitkering van 45 naar 55 jaar; - migranten uit EU-landen kunnen alleen gebruik maken als zij in Nederland zijn gekomen vóórdat hun land lid was van de EU (Griekenland: 1981; Spanje & Portugal: 1986; Slovenië: 2004); - alleen migranten die buiten Nederland zijn geboren en ouder waren dan 18 toen ze in Nederland kwamen, kunnen er gebruik van maken; Bestuursleden van de Vereniging van Spaanse Remigranten in Asturias, waaronder de Nederlandse remigrant Herminio Alvarez Voorstellen van de minister voor alle migranten die een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) moeten hebben om zich in Nederland te kunnen vestigen; EU-burgers komen niet meer in aanmerking (behalve de eerste generatie migranten uit Spanje, Portugal, Griekenland en Slovenië die in Nederland zijn gekomen voordat hun land toetrad tot de EU). belangrijkste voorwaarden maandelijkse uitkering: - 55 jaar - minimaal 1 jaar een uitkering - minimaal 8 jaar in Nederland basisvoorziening: - afschaffen - er wordt gekeken naar een mogelijke aanpassing van de uitkering om beter aan te sluiten bij de ontwikkeling van het prijspeil in de remigratie landen. De Tweede Kamer wacht nu op het uitgewerkte wetsvoorstel. Het is op dit moment onbekend wanneer het wetsvoorstel klaar is en wanneer de Tweede Kamer het behandelt. Er valt op dit moment ook niet te zeggen wanneer de veranderingen ingaan. Wij zijn erg benieuwd naar uw reacties en vooral naar uw mening over het voorstel om de leeftijd te verhogen van 45 naar 55 jaar. // Gonnie Kaptein 7 Lizebulletin / nr 64 / februari 2010

8 Vanaf december 2009 maakt Paolo Giuseppin deel uit van het Lize bestuur. Hij stelt zichzelf voor: Op 13 augustus 1929, dus 80 jaar geleden, werd mijn nonno Luigi met zijn gezin ingeschreven in de burgerlijke stand van Den Haag. Hij was terrazzowerker en haalde zijn gezin uit het Noord Italiaanse Friuli naar Nederland toen hij er een vaste baan en een woning kreeg. Ik ben een derde generatie Italiaanse migrant en ben in 1949 in Den Haag geboren. Toen ik na de middelbare school en een commerciële opleiding wilde gaan studeren, kon dat niet. Als Italiaan kwam ik niet voor een studiebeurs in aanmerking en mijn ouders (met 5 kinderen) konden de studie niet zelf betalen. Ik ben gaan werken als exportmanager bij verschillende bedrijven van respectievelijk professionele haardroogkappen, telefoonkabels en landbouwmachines. Vervolgens werd ik maatschappelijk werker voor de Italiaanse gemeenschap in Den Haag, Delft en omgeving. Ik kreeg de kans om naast die fulltime baan een avondstudie rechten te volgen en heb die na 7 jaar afgerond. In mijn tijd als maatschappelijk werker combineerde ik mijn werk en studie door mijn werk juridischer te maken; door één persoon met het recht te helpen probeerde ik om structureel juridische misstanden op te lossen. Dat is mij enkele malen goed gelukt. Sommige Italianen kennen mij misschien nog uit de tijd dat ik enkele jaren een juridische rubriek verzorgde in het nu niet meer bestaande tijdschrift voor de Italiaanse gemeenschap La Strada. De bekendste zaak is die waarbij ik, nadat ik 5 jaar van alles geprobeerd had, een brief ontving van de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken waarin toegegeven werd dat de Nederlandse praktijk (van het níet toekennen van een vaste aanstelling aan EG-onderdanen in Nederlandse overheidsdienst) in strijd was met het EG-verdrag en dat dit probleem opgelost zou worden. Het bestuur van Lize is op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger voor de Kaapverdiaanse gemeenschap Belangstellenden kunnen hun schriftelijke reactie, vergezeld van hun curriculum vitae, vóór 16 maart sturen naar Lize, t.a.v. de secretaris, Postbus 14065, 3508 SC Utrecht. Zie voor meer informatie of neem contact op met de directeur van Lize, mw. Lameiro García. Lizebulletin / nr 64 / februari Nieuw Italiaans bestuurslid van Lize Voor vragen over dit blad of andere zaken: Met dit resultaat werden veel Italianen geholpen die bij de Postgiro, de PTT en allerlei andere (semi-)overheidsdiensten werkten en vanwege de vreemde nationaliteit Postbus Lize almaar geen vaste aanstelling konden krijgen SC Utrecht tel Ruim 22 jaar ben ik nu werkzaam als senior opleidingsmanager, gespecialiseerd in het migratierecht fax (vreemdelingenrecht, asielrecht, nationaliteitsrecht) bij OSR Juridische Opleidingen. Dit is een bijscholingsinstituut voor advocaten en andere juristen. Kopij voor het Lize bulletin In het vreemdelingenrecht wordt het Europese naar bovenstaand adres recht steeds meer bepalend; het nationale recht wordt steeds meer volgend. Enkele jaren was ik sturen. gedetacheerd op de juridische afdeling van het Eindredactie: Gonnie Kaptein toenmalige Nederlands Centrum Buitenlanders, waar ik o.a. eindredacteur was van het Bijdrage: Predrag Vitkovic juridische tijdschrift Migrantenrecht. Ik was Foto s: Lize, Dragana Grabez 8 jaar voorzitter van de ondernemingsraad, Vormgeving: C&P Communicatie ben nog steeds hoofd bedrijfshulpverlening en kaderlid van de vakbond. Naast mijn ISSN werk ben ik lid van de Raad van Toezicht van een grote welzijninstelling in mijn woonplaats, en ben ik redelijk actief in de gemeentelijke politiek. Hardlopen, bergwandelen, fotograferen en Italiaans koken zijn een paar van mijn hobby s. Ik ben dus van vele markten thuis. Ik stel mij voor om voor Lize mijn brede kennis in dienst te stellen van de Italiaanse gemeenschap, maar nog veel meer voor de democratische emancipatie van de doelgroepen van Lize. In de komende tijd wil ik graag kennis maken met vertegenwoordigers van organisaties uit de Italiaanse Lize behartigt bij de landelijke over heid gemeenschap om meer te de belangen van personen afkomstig uit weten te komen over sociale Bosnië-Herzegovina, Griekenland, Italië, en juridische problemen die Kaapverdië, Kroatië, voormalige zich in deze maar ook in de Joegoslavische Republiek Macedonië, andere gemeenschappen Montenegro, Portugal, Servië, Slovenië en voordoen. Ik ben niet zo Spanje en hun nakomelingen. van het bezoeken van Lize maakt deel uit van het Landelijk Overleg feesten en partijen, maar Minderheden dat de belangen behartigt van alle hou mij liever bezig met doelgroepen van het rijks integra tie beleid. het vinden van structurele oplossingen. Lize vervult met haar kennis van en haar relatie met de Zuideuropese gemeenschappen een beleidsbeïnvloedende rol bij de overheid. Lize functioneert tevens als informatiemakelaar tussen overheid en achterban. In haar belangenbehartiging zoekt Lize de balans tussen het belang van de achterban en het politiek haalbare. Om haar kerntaak uit te voeren, voert Lize regelmatig overleg met de minister van integratiebeleid, bewinds lieden, ambtenaren en leden van de Tweede Kamer. Daarnaast werkt Lize nauw samen met andere landelijke partners.

Remigratie: teruggaan of blijven?

Remigratie: teruggaan of blijven? Regelingen en voorzieningen CODE 1.7.6.52 Remigratie: teruggaan of blijven? brochure bronnen het Nederlands Migratie Instituut, www.nmigratie.nl, brochure van december 2011, 3 e herz. druk NL Teruggaan

Nadere informatie

Evaluatie van de Remigratiewet Een kwantitatieve evaluatie

Evaluatie van de Remigratiewet Een kwantitatieve evaluatie Evaluatie van de Remigratiewet Een kwantitatieve evaluatie Mary van den Wijngaart Harrie van den Tillaart SAMENVATTING Achtergronden evaluatie Sinds 1 april 2000 is de Remigratiewet van kracht en daarmee

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

Er zijn twee soorten financiële hulp: de basisvoorziening en de remigratievoorziening.

Er zijn twee soorten financiële hulp: de basisvoorziening en de remigratievoorziening. INFORMATIE VOOR REMIGRANTEN FINANCIËLE HULP VOOR REMIGRANTEN 1 VOOR WIE IS DE HULP BEDOELD 1 WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN 1 DE BASISVOORZIENING 2 DE REMIGRATIEVOORZIENING 2 DE PROCEDURE 3 GEREMIGREERD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten Nr. 162 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden

Nadere informatie

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie?

MODULE II. Wat heb jij aan de Europese Unie? MODULE II Wat heb jij aan de Europese Unie? In de Europese Unie ben je als consument goed beschermd. Producten moeten aan allerlei veiligheidsvoorschriften voldoen, reclame mag niet misleidend zijn en

Nadere informatie

WIE BESTUURT DE GEMEENTE?

WIE BESTUURT DE GEMEENTE? WIE BESTUURT DE GEMEENTE? De gemeente dichtbij Dagelijks heeft u met de gemeente te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw vuilnis wordt opgehaald en dat er wegen en fietspaden worden aangelegd. Bij

Nadere informatie

Allochtonen in de politiek

Allochtonen in de politiek Allochtonen in de politiek In dit dossier kunt u informatie vinden over de participatie van allochtonen in de Nederlandse politiek. Wie heeft recht om te stemmen? Hoeveel allochtonen zijn volksvertegenwoordiger?

Nadere informatie

Inhoud. Colofon. NMI Jaarverslag

Inhoud. Colofon. NMI Jaarverslag Jaarverslag 2016 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. De dienstverlening van het NMI... 4 De taak van het NMI... 4 Doelgroep en dienstverlening NMI... 4 Aanvragen remigratie-uitkering... 5 Groepsvoorlichting...

Nadere informatie

Leden Deelnemersraad MJD. Engelienart Lubbers, voorzitter. Geboren: 17 juli 1974, te Grijpskerk

Leden Deelnemersraad MJD. Engelienart Lubbers, voorzitter. Geboren: 17 juli 1974, te Grijpskerk Leden Deelnemersraad MJD Engelienart Lubbers, voorzitter Geboren: 17 juli 1974, te Grijpskerk Na diverse studies de opleiding tot Systeembeheerder afgemaakt. Na meer dan tien jaar voor de Dierenambulance

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel)

Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel) Docentenvel Opdracht 10 (het paspoortenspel) Als voorbereiding op de opdracht kunt u onderstaande tekst lezen. Wat heb jij aan Europa Europa een ver van je bed show? Nee hoor. Je eten, je kleding, de prijs

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2006/0036 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de sluiting van de Multilaterale Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap

Nadere informatie

Eindverslag School Ex Programma 2011

Eindverslag School Ex Programma 2011 Eindverslag School Ex Programma 2011 Inleiding Het School Ex Programma is de afgelopen twee jaren uitgevoerd met landelijke middelen voor jeugdwerkloosheid onder toezicht van de MBO-raad. In 2011 is het

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 BERICHTEN UGA 8501 KORTRIJK-HEULE Tel. 056 36 32 00 Fax 056 35 60 96 E-mail: sales@uga.be januari 2006 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2006 INSCHRIJVING IN DE KIEZERSLIJSTEN VAN NIET-BELGISCHE BURGERS I. NIET-BELGISCHE

Nadere informatie

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter Landelijk politiek Stedelijk politiek Media info@onsutrecht.nl www.onsutrecht.net Lijsttrekker-Voorzitter Ufuk Dogerle Sinds 1984 werkzaam in de pipeline industrie in Engeland, Canada, Irak, Dubai, Amerika

Nadere informatie

Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Checklist: de vijf waarden en de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Op 19 maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. De politieke partijen zijn daarmee al druk in de weer ondermeer door het opstellen

Nadere informatie

Burgerschap: Aanbod per hoofddoel

Burgerschap: Aanbod per hoofddoel Burgerschap: Aanbod per hoofddoel HOOFDDOEL 1 We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen omgaan met de medemens.) Trefwoord De

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. In maart en

Nadere informatie

Nieuwsbrief community 3/4

Nieuwsbrief community 3/4 Nieuwsbrief community 3/4!" # "$% &'() * "" ) " " "+,- ". ". /0 "."1,- )!+23 +44 (* 5 6 Pagina 1 5 7 ' #8 '9 "" : 79 ; '9 ' )" ) & < # 04444% ) > ".8.'?. %." +44 (*!+@ 8 De allereerste keer

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook!

Gemeenteraadsverkiezingen. Stem ook! Gemeenteraadsverkiezingen Woensdag 19 maart GEMEENTERAADSverkiezingen Stem ook! Op woensdag 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen. Bepaal mee wie er in de gemeenteraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008

Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Nieuwsbrief 4 nazomer 2008 Van de redactie Hierbij ontvangt u de nazomer nieuwsbrief van Haagse Ontmoetingen Wij houden graag iedereen op de hoogte van de gebeurtenissen in en rond dit bijzondere project.

Nadere informatie

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015

Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Openbaar Onderwerp Aanvullende subsidie Bed, bad en brood 2015 Programma Zorg & Welzijn BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vanaf 1 januari 2015 hebben we een bed, bad en broodvoorziening

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2006 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING 1p 1 Het aantal asielaanvragen is sinds 2000 gedaald. Waardoor is het aantal asielzoekers in Nederland

Nadere informatie

43. Interculturele Samenwerking binnen de Algemene Onderwijsbond

43. Interculturele Samenwerking binnen de Algemene Onderwijsbond 43. Interculturele Samenwerking binnen de Algemene Onderwijsbond Inhoud Inleiding Van OETC-groep naar allochtonengroep Antiracisme Onderwijs in allochtone levende talen Intercultureel onderwijs Wie kan

Nadere informatie

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014

Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Speech Voorzitter bij het afscheid van Jan de Wit op 1 april 2014 Geachte heer de Wit, beste Jan, Een paar weken geleden kwam je mijn kamer in lopen met een mooie bos bloemen. Voor mij! Je kwam me vertellen

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

Rapport. Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097

Rapport. Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097 Rapport Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097 2 Klacht Verzoeker kan zijn Nederlandse rijbewijs in Spanje niet omwisselen

Nadere informatie

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011

Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Vrouwen in de politiek geactualiseerde versie, januari 2011 Bij de landelijke verkiezingen in juni 2010 zijn er 61 vrouwen in het parlement gekozen, zes meer dan bij de verkiezingen van 2003 en van 2006.

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

AOW voor mensen buiten Nederland

AOW voor mensen buiten Nederland Algemene Ouderdomswet AOW voor mensen buiten Nederland Inhoud Wat is de AOW 2 Voor wie is de AOW 2 Wanneer krijgt u AOW 3 Wonen in het ene en werken in het andere land 4 Hoeveel is de AOW 4 Andere pensioenen

Nadere informatie

Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen

Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen Rapport Een onderzoek naar de gemeentelijke informatieverstrekking aan EU-onderdanen rond de Europese verkiezingen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming

Aanvraag. Internationale detachering. 1 Gegevens zelfstandige/dga. 2 Gegevens onderneming Aanvraag Internationale detachering Verklaring toepasselijke sociale verzekeringswetgeving (E)101/A1 voor zelfstandigen en directeuren grootaandeelhouder (DGA) Met dit formulier vraagt u een verklaring

Nadere informatie

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013

Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 Factsheet Jongeren buiten beeld 2013 1. Aanleiding en afbakening Het ministerie van SZW heeft CBS gevraagd door het combineren van verschillende databestanden meer inzicht te geven in de omvang en kenmerken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-21 Jeugdraad Nr. 7 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u?

Wie beslist wat? Duur: 30 45 minuten. Wat doet u? Wie beslist wat? Korte omschrijving werkvorm: De werkvorm Wie-Beslist-Wat is een variant op het spel Ren je rot. De leerlingen worden ingedeeld in teams. Elk team strijdt om de meeste punten. Er zijn kennisvragen

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3)

het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) het fundament christelijke basisschool genderen ACHTSTE JAARGANG NIEUWSBRIEF 18 SEPTEMBER 2012 (3) We zijn volop bezig met het project. Er worden workshops gegeven. Sommige groepen gaan op excursie. We

Nadere informatie

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen.

Nederland dient financiële steun te geven aan landen van de Europese Unie met een hoge staatsschuld die anders in grote problemen zullen komen. Aankondiging Op 12 september dit jaar worden verkiezingen gehouden voor de Tweede Kamer. Politieke partijen hebben hun verkiezingsprogramma voor de komende jaren vastgesteld. De lijsttrekkers van de partijen

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009. Dames en heren,

Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009. Dames en heren, Toespraak staatssecretaris Bijleveld (BZK) Festival In actie met burgers! Woensdag 16 december 2009 Dames en heren, Een maand geleden mocht ik in Utrecht samen met vertegenwoordigers van 47 Europese landen

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Parlementaire Commissie negeert verzoek van Lize om gehoord te worden

Parlementaire Commissie negeert verzoek van Lize om gehoord te worden jaargang 12 nr 42 november 2003 In dit nummer o.a. Minister Verdonk bezoekt Lize pag. 5 Remigratiewet pag. 7 Nieuw bestuurslid Italianen pag. 8 Zuid-Europeanen Wordt de hebben Remigratiewet spreken ook

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Stemmen Europese verkiezingen 2014

Stemmen Europese verkiezingen 2014 Stemmen Europese verkiezingen 2014 2 Voorwoord Dit boek gaat over de verkiezingen voor het Europees Parlement van 22 mei 2014. Het boek is gemaakt door de medewerkers van het Educatief Centrum voor Cliënten,

Nadere informatie

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR)

Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september maandelijkse bedragen in EUR) Gezinsbijslag (schaal van kracht vanaf 1 september 2008 - maandelijkse bedragen in EUR) I. Samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 1. Gewone kinderbijslag (artikel 40): eerste

Nadere informatie

World leader in international education

World leader in international education World leader in international education BESTE OUDER, Wat een spannend jaar gaat u tegemoet: uw zoon of dochter zit in het eindexamenjaar! Het maken van een goede studiekeuze is niet altijd makkelijk en

Nadere informatie

Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د. Jaarverslag 2014. Adres

Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د. Jaarverslag 2014. Adres Stichting Iraakse Cultuur & Maatschappij Parkstad المؤسسة الثقافية واألجتماعية العراقية باركستا د Jaarverslag 2014 vlag van Nederland vlag van Irak Adres Stichting ICMP Kruisstraat 103, 6411 BS Heerlen

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Aan de slag met de Werk Ster!

Aan de slag met de Werk Ster! Aan de slag met de Werk Ster! Werk Ster Copyright EgberinkDeWinter 2013-2014 Werk Ster Stappen naar werk De Werk Ster helpt je duidelijk te krijgen waar jij op dit moment staat op weg naar werk. Je krijgt

Nadere informatie

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!!

Stem op een kandidaat van de OV-HbR!! Naam: Belia van den Beukel Werkzaam als: Medewerker Financiële Transacties Bij de afdeling: CFC/ Financial Accounting Verkiesbaar in Kiesgroep: 1 Ik stel mij kandidaat, omdat ik de Ondernemingsraad belangrijk

Nadere informatie

EEN LEVEN LANG LEREN

EEN LEVEN LANG LEREN EEN LEVEN LANG LEREN Martin van der Dong, 48 allround operator mengvoeder Agrifirm, Meppel Waarom ben je een EVC-traject gaan volgen? Wat was je motivatie? Mijn werkgever Agrifirm besloot om voor alle

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

De Vreedzame School Sociale competentie en actief burgerschap

De Vreedzame School Sociale competentie en actief burgerschap De Vreedzame School Sociale competentie en actief burgerschap Congres Leve het jonge kind! 2011 Deelsessie Democraatjes in de dop? Mirjam van der Ven, Eduniek Aanleidingen voor het ontstaan van De Vreedzame

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Elk jaar op de ochtend van 14 augustus is er een korte plechtigheid in de ontvangsthal van de oude Tweede Kamer. Een kleine groep

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de Universiteit Leiden, die hem als kennismigrant naar Nederland heeft gehaald en hem in de proeftijd heeft ontslagen, heeft verzuimd hem tijdig voor een

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Naam: Marina de Visser Functie: voorzitter

Naam: Marina de Visser Functie: voorzitter Cliëntenraad Klaver4 In het najaar van 2012 heeft Klaver4 zorg en welzijn een cliëntenraad opgezet. De cliëntenraad is er voor de cliënten van Klaver4 en hun verzorgers. Via de cliëntenraad kan men meepraten

Nadere informatie

STEMRECHT IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK

STEMRECHT IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK STEMRECHT IN BELGIË HISTORISCH ONDERZOEK 1. EEN WOORDJE UITLEG Tijdens het bezoek aan de Democratiefabriek, hebben jullie kunnen vaststellen dat bepaalde elementen essentieel zijn om tot een democratie

Nadere informatie

Derde Kamer Handboek Politiek 2

Derde Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen

Nadere informatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie

Alle bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd om besluiten te nemen namens Stichting De Gouden Generatie ALGEMENE GEGEVENS DE GOUDEN GENERATIE Naam instelling Adres Postcode Woonplaats Website Stichting De Gouden Generatie Smyrnastraat 2A 7413 BB Deventer www.goudengeneratie.nl RSIN 809261042 KvK Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Hans van Rooij VERSTAG

Hans van Rooij VERSTAG Hans van Rooij VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Wijziging Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet

Wijziging Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet JU Wijziging Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet Regeling van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 30 december 2002, nr. CIM2002/100521, tot wijziging van de Regeling vaststelling

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Sessie 18. Ervaring opdoen bij een sportdienst in het buitenland

Sessie 18. Ervaring opdoen bij een sportdienst in het buitenland Sessie 18 Ervaring opdoen bij een sportdienst in het buitenland Youth in Action Vrijwilligerswerk in het kader van Youth in Action Youth in Action www.youthinaction.be JINT vzw www.jint.be Waarom Youth

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen?

Dienst Voogdij. Hoe zal deze dienst je helpen? Dienst Voogdij Hoe zal deze dienst je helpen? Aankomst in België Je bent nog geen 18 en in België aangekomen zonder je vader of moeder. Je zoekt hulp of opvang, of je werd door de politie onderschept.

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel

IBG en GBA Een gevaarlijk koppel IBG en GBA Een gevaarlijk koppel Een onderzoek naar de gevolgen van koppeling van de bestanden van de Informatie Beheer Groep en de Gemeentelijke Basis Administratie Wetenschappelijk bureau ASVA OBAS Maart

Nadere informatie

Nummer 24: 14 maart 2013

Nummer 24: 14 maart 2013 Nummer 24: 14 maart 2013 MAART 2013 Donderdag 14 mrt. 10.00-12.00 15.00-17.00 19.00-21.00 Vrijdag 15 mrt. 9.00-15.00 10.00-12.00 Inschrijving nieuwe leerlingen Jozefdag Inschrijving nieuwe leerlingen Zaterdag

Nadere informatie

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad

Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Moeilijke besluiten voor de Europese Raad Korte omschrijving: Leerlingen gaan aan de slag met actuele Europese dilemma s. Er zijn vijf dilemma s. U kunt zelf kiezen welke dilemma s u aan de orde stelt.

Nadere informatie

- Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart. - Ontstaan, kracht en missie. - De mensen van Nisa for Nisa. - Stage lopen. - Financiën - ANBI

- Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart. - Ontstaan, kracht en missie. - De mensen van Nisa for Nisa. - Stage lopen. - Financiën - ANBI 1. - Voor Wie? - Inschrijven en deelnemerskaart - Ontstaan, kracht en missie - De mensen van Nisa for Nisa - Stage lopen - Financiën - ANBI De Vertaling : لمن التسج ل وبطالة االشتران النشاة الموة و المهمة

Nadere informatie

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn

Raadsstuk. CDA fractie Haarlem Cees-Jan Pen/Ria Keesstra. College van B&W T.a.v. portefeuillehouders Onderwijs en Welzijn Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 001/2009 9 december 2008 STZ/jos 08/202871 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake maatschappelijke

Nadere informatie

Deelnemersraad MJD 2016. Engelienart Lubbers, voorzitter. Geboren: 17 juli 1974, te Grijpskerk. Achtergrond

Deelnemersraad MJD 2016. Engelienart Lubbers, voorzitter. Geboren: 17 juli 1974, te Grijpskerk. Achtergrond Deelnemersraad MJD 2016 Engelienart Lubbers, voorzitter Geboren: 17 juli 1974, te Grijpskerk Na diverse studies de opleiding tot systeembeheerder afgemaakt. Na meer dan tien jaar voor de Dierenambulance

Nadere informatie

Geachte leden van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Geachte leden van de Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Aan de leden van de Vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 9 april 2015, Amsterdam Geachte leden van de Vaste commissie voor

Nadere informatie

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen,

CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013. Beste mensen, CLIENTENRAAD SOCIALE ZEKERHEID HULST Nieuwsbrief november 2013 Beste mensen, In de gemeente Hulst ontvangen momenteel ongeveer 300 inwoners een bijstandsuitkering. Door de slechte economische omstandigheden

Nadere informatie

Hudsonhof. Courant Februari 2014. Inhoud. St. Multicultureel Centrum de. Hudsonhof. Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129

Hudsonhof. Courant Februari 2014. Inhoud. St. Multicultureel Centrum de. Hudsonhof. Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129 St. Multicultureel Centrum de Hudsonhof Hudsonhof 1-9 1057 KP Amsterdam Tel: 020 6839129 Hudsonhof Courant Februari 2014 3 e jaargang Inhoud Ditjes en Datjes! Nieuw bestlijk stelsel vanaf 2014 Ondertekening

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Handboek Politiek 2. Derde Kamer der Staten-Generaal

Handboek Politiek 2. Derde Kamer der Staten-Generaal Handboek Politiek 2 Derde Kamer der Staten-Generaal Hallo Kamerlid, Jij bent lid van de Derde Kamer der Staten-Generaal. Als politicus moet je natuurlijk wel verstand hebben van politiek. Samen met je

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2015-2016

Procedure Erasmus+ 2015-2016 Procedure Erasmus+ 2015-2016 ons kenmerk Erasmus+ beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum september 2015 telefoon + 3 1 88 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2015-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Examen VMBO-KB 2012. Arabisch CSE KB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30 15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VMBO-KB 2012. Arabisch CSE KB. tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30 15.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VMBO-KB 2012 tijdvak 1 woensdag 30 mei 13.30 15.30 uur Arabisch CSE KB Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Beantwoord alle vragen in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 44 vragen. Voor

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN 2017, NUMMER 112

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN 2017, NUMMER 112 BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN 2017, NUMMER 112 Datum 24 oktober 2017 Van College B&W Behandeld door J.M.H. Donker Doorkiesnummer 030-28 65227 E-mailadres jan.donker@utrecht.nl Kenmerk 4843501

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT DE EUROPESE UNIE JANUARI 2016 - POLITIEK IN PRAKTIJK #1 EERSTE EN WAT HEB JE NODIG Grote letters A, B en C Aftelklok (op digibord) 50 sterren, uitgeprint op geel papier Circa 4 grote enveloppen Een prijsje

Nadere informatie

G1000 Eindhoven 2016

G1000 Eindhoven 2016 G1000 Eindhoven 2016 G1000 in 45 minuten Wat wilt u weten? Aanleiding in Eindhoven en andere steden Hoe gaat dat dan in zijn werk? Onze uitgangspunten Wie gaan er mee doen? Wat hebben we nodig? Welwillende

Nadere informatie

Onderwerp: Communicatie gemeenteraadsverkiezingen 2010

Onderwerp: Communicatie gemeenteraadsverkiezingen 2010 College V200901236 Collegevoorstel Inleiding: Op 3 maart 2010 vinden in Nederland de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Zoals gebruikelijk zullen de deelnemende partijen in de maanden vóór de verkiezingen

Nadere informatie

EVS. European Voluntary Service

EVS. European Voluntary Service EVS European Voluntary Service Youth in Action Vrijwilligerswerk in het kader van Youth in Action Youth in Action www.youthinaction.be JINT vzw www.jint.be Nationaal Agentschap (NA) voor Vlaanderen Waarom

Nadere informatie

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats.

Aanvraag. Remigratie. 1 Mijn gegevens. achternaam (uw geboortenaam) voornamen (eerste voluit) straat en huisnummer. postcode en woonplaats. Remigratie Aanvraag Met dit formulier kunt u een uitkering aanvragen op grond van de Remigratiewet. Het Nederlands Migratie Instituut helpt u kosteloos met invullen. 1 Mijn gegevens Stuur een kopie van

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie