Afspraken Deltaplan: Actie allen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afspraken Deltaplan: Actie allen."

Transcriptie

1 Verslag vergadering Regieraad Bouw Brabant Zeeland Verslag Datum: 27 juni 2013 Auteur: J. van der Loop Aanwezigen: Y. de Boer (VZ) Provincie Brabant C. van Luxemburg Provincie Brabant P. Backx Heijmans J. Robberse Rijkswaterstaat P. Vos Mooiland Vastgoed R. Meyboom Regieraad Bouw Brabant Zeeland J. van der Loop Regieraad Bouw Brabant Zeeland Afwezigen: J. Neggers Van Aken Architecten met kennisgeving B. Wouters Mooiland Maasland met kennisgeving H. Geertman Huybregts Relou met kennisgeving D. van den Heuvel Van den Heuvel Werkendam met kennisgeving R. Tönissen Avans Hogeschool met kennisgeving R. Lauwerier Gemeente Tilburg met kennisgeving R. Mens BZW met kennisgeving F. Stienen Gemeente Helmond (NB) met kennisgeving J. van Burgsteden Gemeente Veghel met kennisgeving H. Hommelberg Hommelberg & Partners met kennisgeving 1. Opening en mededelingen Recent is via fondsen 6 miljoen startersleningen door de Staten ingesteld. N.a.v. het gesprek tussen Tom Schulpen en Ton Ringersma is bekeken of gebruik kan worden gemaakt van de revolverende (energie)fondsen van de provincie ten behoeve van de voorfinanciering van de renovatie naar duurzame woningen die terugbetaald wordt via het vrijgevallen bedrag van de energienota. Tom Schulpen is de persoon die over de financiën gaat. Tom heeft idee getoetst en bij Ton Ringersma teruggelegd dat ze het niet doen en niet in mee gaan. Jammer, want juist deze doelgroep heeft behoefte aan minder/stabiele woonlasten. Ton Ringersma heeft de reactie van Schulpen nog niet g d. Verzoek is dit te doen dan kan Yves er bij provincie mogelijk alsnog mee aan de gang gaan. De fondsen worden ingezet voor een veelheid van onderwerpen, elektrisch rijden, enz. niet alleen bouwen. 2. Verslag d.d. 14 maart 2013 Het verslag wordt goedgekeurd. 3. Deltaplan Woningbouw beweging in de woningbouw Brabant (bijlage) De Wasstraat is een initiatief uit Utrecht om bestaande kantoren om te bouwen tot een andere bestemming Pagina 1 van 6

2 De denklijn is hoe je met slimme mensen initiatieven kunt nemen om uitdagingen op te pakken. We noemden indertijd de amazoneregen aan initiatieven. Er is een plan gemaakt dat bij de stukken is gevoegd. We gaan in september een de Deltaplansessie organiseren. De werkvorm kan De Vissekom zijn. Het basisprincipe van deze werkvorm is dat er een binnen- en buitenring is, dat deze wisselen en dat op de genoemde onderwerpen doorgediscussieerd wordt. Dit wordt nader uitgewerkt. Peter van Geffen van de Stec Groep wordt genoemd als voorzitter. Piet Backx vindt dat de groep goed samengesteld moet worden. Met dwarsdenkers en mensen die weten hoe het zit. We gaan doelgericht mensen uitnodigen, personen maximaal. Regieraadleden dragen personen aan. De uitnodiging gaat van de Provincie uit. René Meyboom merkt op dat het best een combinatie gevonden kan worden van dwarsdenkers en friskijkers met usual suspects. Mogelijk kunnen we Jan Rotmans hierbij uitnodigen. Het is wenselijk ook sociologen en gedragsdeskundigen uit te nodigen. Het gaat niet alleen over inhoud. Jannita Robberse geeft aan dat in het stuk de koppeling tussen probleem en oplossing nader aangegeven moet worden. Wanneer ben je tevreden als je er weg loopt. Houd inzichtelijk wat je er nu uit wil hebben. Jannita: het moet binnen onze cirkel van invloed liggen wat we eruit laten komen. We moeten van tevoren benoemen wat het op gaat leveren. Er is in de afgelopen jaren 450 miljoen in de woningbouw gestoken door de provincie. Er ligt een rapport van de rekenkamer dat aantoont dat relatief weinig beweging op de arbeidsmarkt is ontstaan als gevolg van deze investering. Brabant is geen eiland en iedereen zoekt naarstig naar eureka momenten. 4 juli heeft Yves van 1-5 een afspraak met de Rabobanken, het is een bijeenkomst met een grote groep Rabobank directeuren. Zij menen dat er niets kan en beroepen zich op Basel. De provincie is bezig met de uitvoering van het programma Veerkrachtig bestuur dat een bestuur 3.0 wil creeren. De rol van overheid gaat dramatisch en drastisch veranderen. Het gaat altijd om cultuur en gedrag. Geert Teisma van NL boven water is hierbij betrokken. Hij is een groot voorstander van de Netwerksamenleving en geintrigeerd over hoe die functioneert. Zoals Jan Rotmans aangeeft: geen tijdperk van verandering maar verandering van tijdperken. We gaan hem een keer uitnodigen. Pagina 2 van 6

3 De versnellingskamer kan ook een goede werkvorm zijn voor de Deltaplansessie. Dan zit je allemaal achter een computer, en ieders inbreng is dan evenveel waard omdat je niet kunt zien wie wat zegt of vindt. Je kunt gemakkelijk focussen op waar de problemen zitten. Het gaat heel snel omdat je de verbale dynamiek uitsluit. Rond de grondproblematiek is de Stec groep is gevraagd door Yves. Zij geven aan dat het allemaal gaat om kwantiteit en kwaliteit. Laat het nou eens over de Grex gaan. Dat is eng voor gemeentes, zij moeten dan laten zien waar de zeperds zitten. Men is op dit moment gezamenlijk bezig met een virtuele grondbank. In de structuur Overheid 3.0 het gaat niet meer om ieder voor zich. Jannita zat vroeger bij VROM en ervaarde toen ook al dat er heel veel mismatches zijn. We bleven maar appartementen bouwen. Er blijft maar steeds gebouwd worden voor de verkeerde groep. Welke soort woningen en waar kunnen we die bouwen is de juiste vraag. Er wordt gevraagd hoe Verhagen erin zit. René antwoordt dat Brinkman afgelopen vrijdag afscheid heeft genomen. Verhagen heeft 3 speerpunten genoemd: Duurzaamheid, energie en de afstand tussen de leden BNL naar de branche. Ook mobiliteit is relevant. Piet Backx haalt de Greendeal met de vier bouwers aan. Dit valt niet goed binnen BNL. Onderling wordt er negatief op gereageerd terwijl we het ministerie hard nodig hebben om wetgeving te veranderen wat door het maken van massa nu wel in gang wordt gezet. Afspraken Deltaplan: - Regieraadleden leveren namen en mensen. Namen mailen aan José. Actie allen. - Yves spreekt Stef Blok bereid te vinden om de Deltaplan bijeenkomst bij te wonen. Minister Blok is zeer geinteresseerd in wat wij aan het doen zijn. Hij vindt dat de woningmarkt uit moet zieken, maar soms moet je een interventie plegen is de mening van de Regieraad. De datum van de bijeenkomst is afhankelijk van de agenda van minister Blok. 2 e helft september. - Chatham house rules. Alles mag je op persoonlijke titel zeggen, niet twitteren en niet citeren wat er wordt gezegd. Veilig met elkaar spreken. Met de minister erbij moet dat. - Regieraadleden betrekken bij denktank: samen nadenken over invulling: niet gelijk beginnen over instrumenten, wat is verwachting wat willen we na enkele sessies bereiken, niet alleen discusieren er moet iets uit komen. We moeten het probleem uitdiepen. Pagina 3 van 6

4 - Besloten bijeenkomst, geen journalisten, geen verslagen voor externen. - Modificeren stuk met opmerkingen Jannita en dan naar Yves voor de minister. - What s in it for me voor de minister duidelijk maken. Exposure of anders. 4. Agendapunten Watertorenberaad resultaten & conclusies Het Watertorenberaad moet ertoe leiden dat vastzittende woningbouwprojecten weer op gang komen. Gesprekken en verschillende interventies moeten ertoe leiden dat vastzittende projecten worden vlot getrokken. Het rapport wordt op dit moment herschreven en scherper gemaakt. De algemene conclusie is dat betrokkenen hun relatie met de overheid als goed kwalificeren maar dat is niet waar. Zowel gemeentes, overheid als bedrijven zijn onbewust onbekwaam. Mannetjes en vrouwtjes met oliekannetjes moeten worden ingezet en moeten deskundig zijn. Deskundigheid moet direct aan tafel zitten. Antoinette van Heijningen is initiatiefnemer en een oud medewerker van Riek Bakker. Wethouders moeten overigens worden uitgedaagd om zelf te bewegen. Yves stuurt hier voortdurend op. Steeds elkaar informeren, helpen en een level playing field creëren. Bewustwordingsproces en uitdagen. Meer op cultuur en gedrag. Wat je kunt doen is mensen nieuwsgierig maken. Twitter helpt om het bekend te maken. Overal erover spreken. De beslotenheid van het Watertorenberaad helpt daar niet bij. Ontslakkingsteam heeft ook al 10 gemeentes onder de hoede genomen en deelt dat openlijk. De ideeën/uitkomsten van het Watertorenberaad kunnen ook bijdragen aan de Deltaplanbijeenkomst. o Aanbestedingscongres Theorie & Praktijk We gaan een EMVI congres organiseren dat gericht is op de B&U. De kenmerken zijn: - Theoretisch kader aanbestedingswet, innovatief aanbesteden, gunnen op waarde enz. - Goede cases woningbouw, renovatie, nieuwbouw, kantoren en zorg. - Persoonlijke ervaringen en organisatiedynamiek. o Masterclass voor wethouders 2014 Na de gemeenteraadverkiezingen willen we nieuwe wethouders informeren over de bouw en infra. We nodigen ze uit op het provinciehuis op een ochtend of Pagina 4 van 6

5 middag. Yves wil het breder trekken en ook de provincie goed introduceren bij de nieuwe wethouders: wat moet je de provincie wel en niet vragen. We richten een dagdeel met workshops: gratis cursus bouw. Daarbij geven we ruimte aan netwerken, kennis maken. Brabant breed uitnodigen. Verbreden helpt Yves in contact met wethouders. We zoeken er een goede moderator bij. 5. Activiteiten werkgroepen & Aanbestedingsacademie Presentaties van de projectgroepen De projectgroepen geven een korte presentatie van de activiteiten en resultaten tot nu toe. De sheets gaan als bijlagen bij dit verslag mee. Verandermanagement Op 29 mei heeft een goede bijeenkomst plaatsgevonden met Jan Rotmans bij Van Aken architecten. De projectgroep vindt dat een van de kantelpunten in de transitie zit in financiële innovatie en financial engineering. Dit wordt een relevant onderdeel van de Deltaplanbijeenkomst. Professioneel Opdrachtgever-opdrachtnemerschap In het najaar gaan we een EMVI congres organiseren en een workshop SCB. Deze wordt inhoudelijk door de projectgroepleden voorbereid en uitgevoerd. Onderwijs De projectgroep onderwijs heeft gevraagd om inhoudelijke input vanuit de andere projectgroepen. Kunnen wij hen voeden. Aanbesteden is niet opgenomen in het gemiddelde HBO curriculum. Kunnen we hen voeden vanuit de Deltaplansessie. Onderwijs kan de ontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij overheden niet bijhouden. Zij lopen enorm achter. We spreken vaak over het HBO, maar het MBO is ook belangrijk. Kunnen we het MKB op adequate wijze betrekken bij het onderwijs. Goed onderwerp voor volgende Regieraadvergadering. Actie José 6. W.v.t.t.k. & rondvraag - Geen 7. Rondvraag & sluiting Iedereen wordt hartelijk bedankt voor zijn of haar inbreng. De datum voor de volgende Regieraadvergadering is: xxx 2013 van uur bij Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te s-hertogenbosch. Pagina 5 van 6

6 Actielijst: Kenmerk Actiehouder Omschrijving Deadline 27 juni 2013 Onderwijs op de agenda November juni 2013 Allen/José van der Loop en René Meyboom De Deltaplan bijeenkomst wordt vormgegeven 27 juni 2013 Actie allen. Regieraadleden leveren namen en mensen aan die we uit kunnen nodigen voor de Deltaplansessie. Namen mailen aan José. September 2013 Juli 2013 Pagina 6 van 6

Verslag vergadering Regieraad Bouw Brabant Zeeland

Verslag vergadering Regieraad Bouw Brabant Zeeland Verslag vergadering Regieraad Bouw Brabant Zeeland Datum: Auteur: J. van der Loop Aanwezigen: Y. de Boer (VZ) Provincie Brabant E. Aertsen Provincie Brabant P. Backx Heijmans H. Geertman Huybregts Relou

Nadere informatie

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe

van de vergadering van provinciale staten van Drenthe van de vergadering van provinciale staten van Drenthe gehouden op 17 mei 2006 INHOUD Opening 2 Mededelingen 2 Ingekomen stukken 2 Vaststelling van de agenda 2 Vaststelling verslag van de vergadering van

Nadere informatie

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling

Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Publiekprivate samenwerking in gebiedsontwikkeling Verslagen van een bestuurlijk seminar en voorafgaande workshops met gebiedsvertegenwoordigers, ambtenaren en bestuurders. Bijeenkomsten georganiseerd

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag

Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap. Eindverslag Actieteam Professionalisering Opdrachtgeverschap Eindverslag 12 december 2014 Er wordt veel gestuurd op prijs en te weinig op prestatie. Zelfs weerstand om fact-based projecten tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik Ellie Roetgerink MPM Dr. Gerard Evers September 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, probleemstelling,

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015

Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Notulen 3e vergadering, 10 februari 2015 Commissie Omgeving Aanwezig: Voorzitter : dhr. N. Zarroy CDA : dhr. J. Roefs, dhr. M. Heesakkers, dhr. T. van Wetten VVD : dhr. J. Möllmann, dhr. R. Michiels PvdA

Nadere informatie

De voorzitter geeft het woord aan de insprekers.

De voorzitter geeft het woord aan de insprekers. BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 26 maart 2015 Onderwerp: Discussienota Alternatieve plannen Scholeneiland Aanwezig: Voorzitter: dhr. P. Lakerveld Locogriffier: mw. A. van Wees Leden: mw. H.J.

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Bereiken en Verleiden: Netwerkbijeenkomst Sociale Marketing

Bereiken en Verleiden: Netwerkbijeenkomst Sociale Marketing Bereiken en Verleiden: Netwerkbijeenkomst Sociale Marketing Verslag netwerkbijeenkomst Sociale Marketing 18 april 2013 locatie Engels te Rotterdam Deze eerste netwerkbijeenkomst Sociale Marketing is op

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu.

Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging graag tijdig doorgeven aan Bestuurszaken SNN op bestuur@snn.eu. Uitnodiging en agenda Algemeen Bestuur SNN Datum 10 februari 2015 Tijd 18.00 uur 19.00 uur Plaats Provinciehuis Fryslân Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden Tijdens de bijeenkomst worden broodjes geserveerd. Afmelding/vervanging

Nadere informatie

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014

IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 AMSTERDAMS KENNISCENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE INNOVATIE IMPACTANALYSE DELTA LLOYD FOUNDATION 2013-2014 Onderzoeksrapport DEELONDERZOEK FINANCIËLE GEDRAGSTRAINING REGEL 'T CREATING TOMORROW Lianne Bertling

Nadere informatie

Uitnodiging commissievergadering 5 januari 2012

Uitnodiging commissievergadering 5 januari 2012 Aan de leden van de raadscommissie Sociaal RAADSCOMMISSIE SOCIAAL Onderwerp Datum Uitnodiging commissievergadering 5 januari 2012 Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor de vergaderingen van de commissie

Nadere informatie

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven Door Rob Severens en Gert van Grunsven Inhoud Inleiding 1. Het Nieuwe Werken 4 2. Het wiel 8 3. Het afsprakengesprek 13 4. Het spaakgesprek 24 5. Het voortgangsgesprek 29 6. Het beoordelingsgesprek 34

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Eindrapportage De Praktijk

Eindrapportage De Praktijk Eindrapportage De Praktijk Leren Werken aan Publieke Waarden Maike Popma, Batian Nieuwerth, Lex Mellink en Yvonne Geerdink DE ZOEKTOCHT NAAR HET HANDWERK VAN DE OVERHEIDSMANAGER Eindrapportage De Praktijk;

Nadere informatie

Netwerk Bewonersgedrag & duurzaam bouwen/wonen

Netwerk Bewonersgedrag & duurzaam bouwen/wonen Netwerk Bewonersgedrag & duurzaam bouwen/wonen behoeftenonderzoek Dit rapport is opgesteld door SME Advies in opdracht van Stichting Duurzaam Huis. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor

Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor Eindrapportage project: 10 jaar Stichting Zohor Stichting Zohor Lange Herenvest 122 2011 BX Haarlem info@zohor.nl 1 Inleiding: Stichting Zohor is een zelforganisatie van en voor Marokkaanse en Arabische

Nadere informatie