Uit de groepen: - gr.1-2 spellenochtend - gr. 3-4 spellenochtend - gr. 7-8 atletiek dag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uit de groepen: - gr.1-2 spellenochtend - gr. 3-4 spellenochtend - gr. 7-8 atletiek dag"

Transcriptie

1 Vrijdag 11 sept Jaargang 12 nr. 02 In deze Link: - Informatieavond - Klassenouders en ouderhulp - afwezigheid Mariëlle Maessen - Kalender Uit de groepen: - gr.1-2 spellenochtend - gr. 3-4 spellenochtend - gr. 7-8 atletiek dag Bijlagen: - LTC - BSA padxpress Informatieavonden Zoals u weet zijn volgende week de informatieavonden. U maakt kennis met de groepsleerkracht (en) van uw kind(eren) en krijgt nadere informatie over de gang van zaken op school en in de groep. Ook krijgt u dan een filmpje te zien over de verkeerssituatie rondom de school en wordt u gevraagd een enquête in te vullen. In deze Link leest u hier meer over! 15 september : groepen september : groepen september : groepen september : groepen 3-4 Leerlinglijsten Bij aanmelding van uw kind op De Violier, vult u als ouder een privacyverklaring in. In verband met de privacy van kinderen, willen we graag zorgvuldig omgaan met leerlinggegevens. Door wetgeving van de overheid mogen wij, zonder toestemming van ouders, geen leerlinglijsten meegeven. We merken dat er veel vraag is naar telefoonnummers/ adresgegevens van klasgenootjes. Binnenkort zijn de klassenouders weer bekend. U krijgt dan de vraag, via de groepsleerkracht, deze ouder een te sturen met naam, telefoonnummer en eventueel het adres. De klassenouder stelt een lijst samen en verspreidt de gegevens onder de andere ouders. Op deze manier houden we ons aan de wetgeving en kunnen ouders toch over de gevraagde informatie beschikken Schoolcontactpersonen Iedereen moet zich veilig kunnen voelen op school. Als een kind zich niet prettig voelt, kan het niet optimaal functioneren. Het kan het plezier op school of het totale leven van het kind beheersen. Waar gewerkt wordt, gaan soms dingen mis. Dat is op onze school niet anders. Onveilige situaties kunnen verschillend van aard zijn. Denk hierbij aan ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie, ongewenst seksueel gedrag en allerlei vormen van psychisch en fysiek geweld. Ook kan gedacht worden aan ontevredenheid over schoolse zaken zoals het gedrag van de leerkracht, het beleid van de school, de aanpak van uw kind of andere aan school gerelateerde zaken.

2 De eerste stap om dit op te lossen is in gesprek gaan met de personen die bij de situatie betrokken zijn. Door erover te praten kan het probleem worden opgelost. Kan het probleem niet worden opgelost met de direct betrokken personen dan kan de schoolcontactpersoon hier hulp in bieden. De schoolcontactpersoon: -Luistert naar problemen en klachten. -Gaat vertrouwelijk met de melding of klacht om. -Zorgt eventueel voor bemiddeling. -Kan u eventueel doorverwijzen naar een hulpverlener. De schoolcontactpersonen van De Violier zijn: Juf Yvonne Bos Juf Bernie Bongaerts Externe vertrouwenspersoon Het kan voorkomen dat u uw problemen wil neerleggen bij iemand van buitenaf. Stichting Kerobei kent drie externe vertrouwenspersonen waar u terecht kunt. Deze personen kunt u zien als objectieve deskundigen. (zie schoolgids 2.4) Onafhankelijke klachtencommissie Mocht uw klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost of vindt u geen gehoor bij de interneen externe contactpersonen, dan kan het zijn dat u een klacht wilt indienen bij de klachtencommissie. Deze neemt de klacht in behandeling en kan een nader onderzoek instellen. (zie schoolgids 2.5) Meldplicht zedendelict Bij vermeend zedendelict is er een meldplicht! De contactpersoon zal in geval van een melding over een vermeend zedendelict, deze melding overdragen aan de schoolleiding, of het bestuur van Kerobei. Bij klachten van ouders en leerlingen over de schoolsituatie, waarbij mogelijk sprake is van ontucht, aanranding of een ander zedendelict, is de school verplicht tot het doen van aangifte bij de officier van justitie, omdat mogelijk de veiligheid van meerdere kinderen in het geding is. De volledige klachtenregeling, waarin de procedure klachtbehandeling is beschreven kunt u vinden op de website

3 Betreft: Klassenouders en ouderhulp gezocht Op De Violier worden elk jaar allerlei activiteiten verricht, waarbij wij uw hulp en inzet heel hard nodig hebben. Zonder uw hulp kunnen veel belangrijke en noodzakelijke activiteiten niet plaatsvinden. Daarbij vindt uw kind het ook zeker leuk om u samen met andere ouders en het team schoolactiviteiten te zien organiseren en/of de leerkrachten er bij te helpen. Klassen-/foto-ouders Per groep zoeken we 1 klassenouder. De klassenouder is de contactpersoon tussen de leerkracht en de ouders van de leerlingen in de klas. Als een leerkracht ondersteuning nodig heeft, zal hij/zij contact opnemen met de klassenouder die dan vervolgens weer alle andere ouders uit de groep benadert (via 1 ) om te helpen bij o.a. uitstapjes en knutselactiviteiten. De ouders kunnen dan bij de klassenouder aangeven of ze kunnen meehelpen en die regelt het verder met de leerkracht. (Voor klassenouders bestaat een handleiding met aanbevelingen en tips over de werkwijze.) Voor elke groep zoeken wij ook een foto-ouder. De foto-ouder zorgt, in overleg met de leerkracht en/of klassenouder, voor het maken van foto s tijdens de activiteiten in de groep van uw kind. De foto-ouder plaatst deze foto s in een webalbum (zoals Picasa Webalbum of mijnalbum.nl) om deze te delen met de groep. Als u interesse heeft om klassenouder of foto-ouder te worden, dan kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij de leerkracht(en)! Bij meerdere aanmeldingen maakt de leerkracht een keuze en zal de klassenouder/foto-ouder informeren en voorzien van de adressen¹ van alle ouders uit de klas. Ouderhulp Het bestuur van de OuderVereniging (OV) organiseert groepsoverstijgende activiteiten voor de gehele school zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval. Zij doet dit bijna altijd samen met leerkrachten in een werkgroep. Diverse werkgroepen zoeken ouders die het leuk vinden om één (of meerdere) specifieke activiteit(en) mee te organiseren. Het betreft de volgende activiteiten: o Sinterklaasdag o Kerst o Carnaval o o Pasen Schoolfotograaf (dit betreft m.n. hulp op de dagen zelf; di. 19 april en do. 21 april 2016) Wilt u zich inzetten voor een (of meerdere) activiteit(en), dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot en met uiterlijk 25 september bij de OV via o.v.v. uw naam, naam en groepsnummer van uw kind en de keuze activiteit. In oktober neemt een bestuurslid van de OV contact met u op en maakt verdere afspraken.

4 We hopen natuurlijk veel aanmeldingen te ontvangen, zodat de activiteiten in schooljaar met uw hulp wederom een succes zijn! Voor vragen, spreek één lid van de OV aan of mail naar Alvast dank voor uw bijdrage! Teamleden bs De Violier en Bestuur OuderVereniging Maasbee 1 Hiervoor is het erg belangrijk dat elke ouder het mailadres doorgeeft aan de leerkracht van uw kind(eren). Indien u het niet op prijs stelt om s van de klassenouder te ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de teamleider (namen en gegevens staan vermeld in de schoolgids). Afwezigheid Mariëlle Maessen Zoals voor de zomervakantie gemeld, is Mariëlle Maessen, teamleider van de groepen 1, 2 en 3 ziek. Helaas kan ze haar werkzaamheden nog niet hervatten. Binnen Kerobei zijn we op zoek naar iemand die haar voorlopig kan vervangen. Zodra we weten wie Mariëlle gaat vervangen, zullen we u berichten. Mocht u vragen hebben voor de teamleider dan kunt u terecht bij Susanne Mertens en Tanja Zeetsen of Lia Roefs. Kalender Maandag 14 september GMR vergadering Dinsdag 15 september verkeerstuin groep 6 Dinsdag 15 september informatie avond groep 1-2 en groep 5-6 Donderdag 17 september informatieavond groep 3-4 en groep 7-8 Vrijdag 25 september spellenochtend groep 1 t/m 4 Dinsdag 29 september sportdag groep 5 t/m 8

5 Nieuws uit groep 1 en 2 Spellenochtend groepen 1 en 2 Op vrijdag 25 september wordt het weer een gezellige beestenboel. De kinderen van groep 1 en 2 spelen de hele ochtend samen spelletjes. Deze staan in het teken van dieren en worden op de speelplaats en het speeldak uitgezet. Zonder ouderhulp zal dit niet lukken, daarom krijgt u via de leerkracht een oproep om die ochtend mee te helpen. Als het weer ook nog meewerkt dan wordt het een super leuke spellenochtend. Leerkrachten groep 1 en 2 Nieuws uit groep 3 en 4 Spellenochtend groepen 3-4 Vrijdagochtend 25 september hebben de groepen 3-4 een spellenochtend in de speeltuin aan de Beukenstraat. Deze ochtend staat in het teken van kennismaking met de eigen groep. Tijdens deze ochtend zullen de kinderen deelnemen aan allerlei sport en spelactiviteiten buiten. Hiervoor is het handig als de kinderen makkelijk zittende kleren (sportkleding) aan hebben die vies mogen worden. Het wordt een heel gezellige en sportieve morgen. Groeten van de leerkrachten van de groepen 3-4

6 Nieuws uit groep 7en 8 Sportdag, sportpark Maassenhof in de Boekend Op dinsdag 29 september vindt de sportdag voor de groepen 7 en 8 plaats. Bij deze sportdag krijgen we voor de verschillende onderdelen hulp van leerlingen van het Blariacum. Deze hulp is echter niet voldoende om de hele dag georganiseerd te krijgen. We doen dan ook een beroep op u, ouders, om deze dag samen met ons tot een succes te maken. We zoeken ouders: - die mee willen fietsen, op de heen- en/of terugweg; - die mee willen helpen bij de spel- en atletiekonderdelen. Ook zoeken we twee ouders, die met de auto achter de fietsstoet aan willen rijden om als bezemwagen te fungeren ( busje of aanhangwagen en materialen mee te nemen). We vertrekken s morgens om u. en willen om u. weer terug zijn. De kinderen komen tussen de middag niet naar huis!!! De kinderen dienen sportkleding te dragen en een lunchpakket mee te nemen. Bij warm weer is een flesje met water geen overbodige luxe. (dit flesje kan op het complex gevuld worden). Bij slecht weer gaat de sportdag niet door. Dit wordt uiterlijk maandag 28 september bepaald. Leerkrachten groepen 7 en Opgave voor sportdag dinsdag 29 september Naam. telefoonnummer. (ouder/verzorger van.uit groep.) Geeft zich op voor.. de hele dag van 8.30 u u van u u Dit is inclusief het heen en/of terug fietsen. Geeft zich op als bezemwagen. Graag aankruisen wat uw voorkeur heeft. Mag ook per mail worden doorgegeven aan de leerkracht. Opgave graag voor dinsdag 22 september!!!

7 Wat doe jij na schooltijd in Maasbree? BLOK 1 SCHOOLJAAR Beste Ouders/Verzorgers en Kinderen, Sinds 2012 worden er in Maasbree buitenschoolse activiteiten aangeboden. Wellicht heeft u hier al kennis mee mogen maken. Uw kind krijgt middels de buitenschoolse activiteiten de kans om na schooltijd kennis te maken met activiteiten op het gebied van sport, muziek, kunst, theater, dans, erfgoed, literatuur, natuur of techniek. Zo leert uw kind ontdekken waar zijn/haar interesses en talenten liggen en kan hij/zij wellicht verder gaan met het uitoefenen van de betreffende activiteit binnen een reguliere vereniging of aanbieder. Door middel van de buitenschoolse activiteiten beleeft uw kind plezier en is het bezig met de ontwikkeling van sociale en motorische vaardigheden. Voorafgaand aan elk blok wordt elke activiteit gepromoot in de klas. Het volledige aanbod kunt u voor aanvang van elk blok vinden in deze nieuwsbrief De Link of op Het buitenschoolse aanbod wordt verzorgd door ervaren trainers van (lokale) verenigingen of aanbieders. De kosten van de activiteit bedragen 10,- per persoon per blok (tenzij anders vermeld). De kinderen die op de desbetreffende dag gebruik maken van de opvang bij BSO Hoera kunnen gratis gebruik maken van de activiteiten. Zit uw kind niet bij de BSO maar wilt u als ouder gedurende een blok wel gebruik maken van de gemakken van de opvang dat kan! Informeer bij ondergetekende naar de mogelijkheden. HIGH TEA Groep Maandag 28 september & 5, 12 en 19 oktober uur Rozet Keizers, pedagogisch medewerker BSO Sportief Locatie: BSO Sportief, locatie Dynamic (breetse peelweg 1c Maasbree) Minimaal 8 en maximaal 10 deelnemers (vol = vol) De kinderen van BSO Sportief worden zowel na schooltijd als na afloop van de buitenschoolse activiteit bij BSO Sportief, locatie MVC 19 opgevangen. De workshop high tea bestaat uit het maken en versieren van cupcakes, het maken van verschillende soorten sandwiches en andere lekkernijen. Elke week leer je een andere lekkernij te maken en deze ga je op het einde van de workshop onder het genot van een kopje thee ook lekker opsmullen. Aan het einde van het blok weet jij hoe je een echte high tea moet voorbereiden. JUDOKIDS Groep 1-2 Dinsdag 29 september & 6, 13 en 20 oktober 16:00-17:00 uur John Timmermans, judotrainer van Judo en Jiu-Jitsu vereniging Majuso Locatie: Sportcentrum Dynamic (Breetse Peelweg 1c Maasbree). In de dojo liggen judomatten op de grond zodat je zacht kunt vallen. Minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers (vol = vol) Benodigdheden: Zorg voor een makkelijke lange trainingsbroek of joggingsbroek meebrengt en een t-shirt en/of trainingsjasje. De kinderen van BSO De Violier worden na schooltijd in de klas opgehaald en zullen met de bus naar BSO Sportief, locatie Dynamic worden gebracht. De kinderen zullen hier zowel na schooltijd als na afloop van de worden opgevangen.

8 Lijkt het je niet leuk en spannend om te leren vallen, stoeien, werpen, koprollen, iemand in een houdgreep vasthouden en zelfs een beetje Japans te leren spreken? Geef je dan op en doe mee met de Judolessen in de PadXpress. Iedereen kan meedoen: Jongens, meisjes, klein,groot, stoere binken, slimme computerkids... Of je nu van elastiek bent of juist af en toe een beetje onhandig, het maakt helemaal niets uit! Judo is écht een sport voor iedereen! Carnivora ( Dierenpresentatie) Leeftijd 4 t/m 12 jaar Woensdag 30 september & 7 oktober 14:30-15:30 uur Stichting Carnivora Locatie: BSO ruimte Bs. De Violier Minimaal 5 en maximaal 20 deelnemers (vol = vol) Benodigdheden: Jezelf en natuurlijk Goede zin. Welke stoere meid of jongen durft er een baardagaam te aaien, met een slang om de nek op de foto of een vogelspin op de hand? Kom dan naar de dierenpresentatie van Stichting Carnivora. Let op deze activiteit is maar 2 weken! Schaaklessen Groep Donderdag 1, 8, 15 & 22 oktober 15:30-16:30 uur Piet Thijssen Locatie: Klaslokaal... Bs. De Violier Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers (vol = vol) Benodigdheden: Jezelf en natuurlijk Goede zin. De kinderen van BSO Sportief worden zowel na schooltijd als na afloop van de buitenschoolse activiteit bij BSO De Violier opgevangen. Zit jij in groep 3, 4 of 5 en lijkt het jou leuk om te leren schaken?! Dan is dit jou unieke kans! Piet Thijssen is een ervaren schaker en kan jou alle fijne kneepjes leren. Dus meld je gauw aan voor deze leuke educatieve activiteit, want Vol = Vol C-Side Groep Donderdag 1, 8, 15 & 22 oktober 15:30-16:30 uur Kenny Jansen, Trainer/begeleider Breetse Krekeltjes Locatie: Klaslokaal. Bs. De Violier Minimaal 5 en maximaal 15 deelnemers (vol = vol) De kinderen van BSO Sportief worden zowel na schooltijd als na afloop van de buitenschoolse activiteit bij BSO De Violier opgevangen. Bij C-side leer je op een leuke manier, de nieuwste popnummers zingen van O'g3ne, Rihanna of Ed Sheeran. Welke liedjes jullie willen zingen, wordt samen met de dirigent bepaald. De dirigent begeleidt jullie op de toetsen. Let op! Inschrijven kan via t/m maandag 21 september. Ben er dus snel bij! Want Vol=Vol

9 LAWN TENNIS CLUB MAASBREE Maasbree, 3 september 2015 Beste jongens en meisjes, Lijkt het je leuk om te tennissen? Kom dan op vrijdag 25 september naar de tennisbaan van LTC Maasbree voor een leuke en gezellige bal- en slagvaardigheids-spellenmiddag. Deze middag start om 14:00 uur. Tijdens deze middag kun je allerlei superleuke spelletjes spelen, die te maken hebben met tennissen. Je mag op deze middag een vriendje of vriendinnetje meebrengen. Samen vormen jullie dan een team en spelen jullie alle balvaardigheidsspelletjes. Heb je zin om mee te doen? Geef je dan uiterlijk 15 september op via Geef ook door met wie je samen speelt. We verwachten jullie dan om uur op de club en beginnen dan met het spelen van het spellencircuit. Voor de winnaars is er aan het einde van de middag een leuke prijs. We sluiten de middag af om 16:00 uur met de prijsuitreiking en het maken van een groepsfoto. Als er vragen en/of onduidelijkheden zijn, neem dan gerust even via bovenstaand e- mailadres contact met ons op. Met vriendelijke groeten, De jeugdcommissie

10

Veiligheid in en om school

Veiligheid in en om school In deze Link: - veiligheid school - fietsstalling - sloop gemeentehuis - nieuws Peel en Maas - hulp gezocht - bericht MR - carnaval op Violier - kalender - uit de schoolgids Uit de groepen: - Gr. 8 Vormsel

Nadere informatie

4e jaargang Nr. 1. Voor in de agenda. 27 augustus 2015. Beste ouders,

4e jaargang Nr. 1. Voor in de agenda. 27 augustus 2015. Beste ouders, 4e jaargang Nr. 1 27 augustus 2015 Beste ouders, Dit is de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. Met ingang van deze jaargang worden de nieuwsbrieven ook via de website aangeboden, onder de tab

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand...

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand... Het Blaadje Schooljaar 2009-2010 editie september mededelingenblad voor ouders/verzorgers van leerlingen van De Wingerd Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Deze maand.... Het eerste Blaadje van dit schooljaar...

Nadere informatie

Beste ouders van de Liduinaschool,

Beste ouders van de Liduinaschool, Beste ouders van de Liduinaschool, Voor u ligt de nieuwe schoolgids (deel B) en jaarkalender in één, waarin u naast de vakanties, de vieringen en andere schoolactiviteiten alles treft wat van belang is

Nadere informatie

Schorsing en verwijdering van leerlingen... 15 Schoolverpleegkundige... 15 Sponsoring... 15 Stagiaires... 15 Tijdschriften en leesboeken...

Schorsing en verwijdering van leerlingen... 15 Schoolverpleegkundige... 15 Sponsoring... 15 Stagiaires... 15 Tijdschriften en leesboeken... versie ht18082014 2 Inhoudsopgave Contact en schoolgegevens... 5 1. Kennismaken met Jan Ligthart Huibeven en aanmelding nieuwe leerlingen... 5 Het belang van de juiste schoolkeuze.... 5 Internationaal

Nadere informatie

Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer

Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer Overblijfgids Basisschool De Zonnewijzer Tussenschoolse opvang Spring Schooljaar 2015-2016 Inleiding Basisschool De Zonnewijzer biedt aan al haar leerlingen de mogelijkheid om tussen de middag over te

Nadere informatie

Nieuwsbrief PCB de Morgenster

Nieuwsbrief PCB de Morgenster Nieuwsbrief PCB de Morgenster De school waar ieder kind mag stralen! Kruizemunthof 10, 7641 EX, Wierden ~ Telefoon: 0546-573739 Mail: info@demorgensterwierden.nl ~ Website: www.demorgensterwierden.nl Beste

Nadere informatie

Naschools Aanbod Pieterskerkhof

Naschools Aanbod Pieterskerkhof Naschools Aanbod Pieterskerkhof Herfst 2012 Kerst 2012 Beste ouders, Hierbij ontvangt u de tweede brochure van het Naschools Aanbod Pieterskerkhof. Diverse instanties bieden hun diensten aan. Het aanbod

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Looistraat 4a 6582 BC Heumen T 024-3581176 E directie@jorisheumen.nl I www.jorisheumen.nl

Looistraat 4a 6582 BC Heumen T 024-3581176 E directie@jorisheumen.nl I www.jorisheumen.nl B A S I S S C H O O L S t. J O R I S Looistraat 4a 6582 BC Heumen T 024-3581176 E directie@jorisheumen.nl I www.jorisheumen.nl Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), Voor u ligt de schoolgids 2015-2016 Wij

Nadere informatie

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4

1. DE SCHOOL... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit... 3 1.3. Situering van de school... 4 1.4. Schoolgrootte... 4 Inhoud 1. DE SCHOOL.... 3 1.1. SKIPOS... 3 1.2. Identiteit.... 3 1.3. Situering van de school.... 4 1.4. Schoolgrootte.... 4 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 5 2.1. Missie, uitgangspunten en prioriteiten....

Nadere informatie

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29

16. School en bestuur... 29 Kiem... 29 Inhoudsopgave 1. Onze school... 3 Algemene gegevens... 3 Een woord vooraf... 3 Ligging en schoolgebouw... 4 2. Waar onze school voor staat... 4 Missie... 4 Visie... 4 De sfeer op school... 5 Richting en

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Adres: Van Eesterenplein 1 1333KM Dependance: M.J.G. Molierestraat 72 1333LP Telefoonnr.: 036-7670630. Website: www.architect.asg-almere.nl 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Almeerse

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. Bijzonder neutrale basisschool voor Jenaplanonderwijs Televisiebaan 106 3402 VH IJsselstein Tel: 030-6882986 www.deoverkant.

Schoolgids 2015-2016. Bijzonder neutrale basisschool voor Jenaplanonderwijs Televisiebaan 106 3402 VH IJsselstein Tel: 030-6882986 www.deoverkant. Schoolgids 2015-2016. Bijzonder neutrale basisschool voor Jenaplanonderwijs Televisiebaan 106 3402 VH IJsselstein Tel: 030-6882986 www.deoverkant.nl Schoolgids 2015-2016 Jenaplanschool De Overkant 1 Een

Nadere informatie

Schoolinformatie ABC 2014-2015

Schoolinformatie ABC 2014-2015 Schoolinformatie ABC Onderdeel van de kindcentrumgids 2014-2015 Juli 2014 Beste ouder(s), Dit boekje is aanvullende school informatie op de kindcentrumgids. Het is bedoeld als naslagwerk en kan per schooljaar

Nadere informatie

schoolgids 2013 / 2014

schoolgids 2013 / 2014 schoolgids 2013 / 2014-1 - Inleiding. Beste ouders, In deze schoolgids staan belangrijke gegevens m.b.t. De Wijde Wereld. Wij hopen dat u deze gids aandachtig doorleest. Wanneer u vragen heeft over de

Nadere informatie

Gids en schoolgids 2015-2016

Gids en schoolgids 2015-2016 Predikant Swildensstraat 35 5421 VA Gemert tel. 0492-361419 e-mail: directie@kcsamenstroom.nl website: www.kcsamenstroom.nl Gids en schoolgids 2015-2016 Foto s Yvon van de Wassenberg 1 Telefoon Algemeen

Nadere informatie

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks)

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks) Schoolgids 2014-2015 van Kbs Petrus en Paulus Voorwoord De schoolgids van KBS Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden.

Nadere informatie

Schoolgids OBS It Fiifde Sté Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS It Fiifde Sté Schooljaar 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 1. LEESWIJZER... 5 2. DE SCHOOL... 6 2.1 SCHOOLKLIMAAT... 7 2.2 VISIE EN MISSIE OT NANNEWIID... 7 2.3 NORMEN EN WAARDEN... 7 2.4 WERKWIJZE / ORGANISATIE... 9 2.5 KENNIS EN

Nadere informatie

Voor het eerst naar de basisschool!

Voor het eerst naar de basisschool! Voor het eerst naar de basisschool! Wat moet ik weten? OBS De Wilgenhoek Steurstraat 3 4273EN Hank 0162-402 947 wilghoek@xs4all.nl 1 Inleiding Oei, wat spannend, de eerste schooldag! Hoewel uw kleuter

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

Schoolgids o.b.s De Hietweide

Schoolgids o.b.s De Hietweide Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar 2013-2014 Schoolgids 2013 2014 VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2013 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide. Basisschool De

Nadere informatie

RKVV Roosendaal afspraken elftal

RKVV Roosendaal afspraken elftal pag 1 Hallo spelers, ouders en supporters van RKVV Roosendaal, Elftal Inhoudsopgave 1) namen leiders/trainers, adreslijst spelers... 2 2) informatie en communicatie, website beheer... 2 3) sportiviteit,

Nadere informatie

Jaargang 27, nummer 9 30 april 2015

Jaargang 27, nummer 9 30 april 2015 Jaargang 27, nummer 9 30 april 2015 Vooraankondiging thema avond voor ouders: 3 juni organiseren we een ouder- informatieavond over Human Dynamics: Omgaan met verschillen. De officiële uitnodiging volgt

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

school gids de Globetrotter katholieke basisschool voor Daltononderwijs

school gids de Globetrotter katholieke basisschool voor Daltononderwijs school gids de Globetrotter katholieke basisschool voor Daltononderwijs 2 De Globetrotter Afrikaanderplein (hoofdvestiging) bezoekadres Afrikaanderplein 5 3072 EA Rotterdam postadres postbus 51244 3007

Nadere informatie