Nieuwsbrief december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief december 2013"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief december 2013 Nieuwtjes van onze directeur: Het Nationaal Schoolontbijt Ook dit jaar weer hebben wij deelgenomen aan Het Nationaal Schoolontbijt. Dit wordt elk jaar georganiseerd door het Voorlichtingsbureau Brood in samenwerking met de lokale bakkerijen. Om er voor te zorgen dat daadwerkelijk al onze kinderen tegelijk kunnen genieten van dit broodnodige ontbijt, heeft onze ouderraad en het team, qua organisatie ook nog een behoorlijke duit in het zakje gedaan. Na het inleidende praatje over de waarde van het ontbijt en de relatie met de visie van ons koningspaar, nl. gezonde jeugd door goede voeding en beweging, zijn wij begonnen met de maaltijd. Naast het gezonde aspect viel de gezelligheid, de rustige sfeer en de wijze waarop de grote kinderen de kleintjes hielpen op. Dit werd ook door de aanwezige ouders opgemerkt. Wij kregen hiervoor complimenten van de ouderraad. Wij danken op onze beurt de ouders voor hun inzet en medewerking. Mede daardoor kunnen wij weer terugkijken op een geslaagde activiteit.

2 Oproep van de gemeente Wij zoeken meedenkers en -doeners voor het Centrum voor Jeugd en Gezin in Winterswijk! Het Centrum voor Jeugd en Gezin Winterswijk (CJG) is een onderdeel van De Post en stelt een klankbordgroep samen van ouders en opvoeders uit Winterswijk en omgeving. Deze klankbordgroep komt vier keer per jaar bij elkaar. Kritisch meedenken over de invulling en ontwikkeling van het CJG in de Post in Winterswijk is de belangrijkste taak van deze groep. De klankbordgroep: geeft haar mening over de website (www.cjgwinterswijk.nl), maar denkt en doet ook mee over (te ontwikkelen) activiteiten; denkt en doet mee met de verdere ontwikkeling van social media, zoals Facebook en Twitter; heeft een signaalfunctie en vormt een doorgeefluik op het gebied van relevant lokaal nieuws en lokale ontwikkelingen; denkt mee met alle ter zake doende ontwikkelingen. Wij zoeken: Ouders, opvoeders, leerkrachten of andere personen die betrokken zijn bij het opvoeden en opgroeien van kinderen. Woon en/of werk je in de gemeente Winterswijk en vind je het een uitdaging om op vrijwillige basis betrokken te zijn bij de verdere ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin Winterswijk? Dan ontvangen wij graag jouw reactie. Heb je interesse? Wil je je aanmelden of heb je vragen, mail dan je reactie naar Noortje Schuddebeurs, coördinator van de Post: Vermeld in het onderwerp Aanmelding klankbordgroep CJG en in de mail je naam, adres en telefoonnummer. Schoolrapport sociale veiligheid Drie maal per jaar krijgen de kinderen van de leerkrachten een rapport. Afgelopen maand heeft de school een rapport gekregen van de kinderen. Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben een digitale vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst is afkomstig van het kwaliteitszorgsysteem Werken Met Kwaliteit en is afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. Op basis van het aantal kinderen dat heeft deelgenomen aan dit onderzoek mogen wij concluderen dat het responspercentage uitstekend is, hetgeen onlosmakelijk verbonden mag worden met de validiteit van het onderzoek. Uit dit rapport blijkt dat de Schakel boven het landelijk gemiddelde scoort op de onderdelen die betrekking hebben op: De leraar/school steunt kinderen die te maken hebben met pesten. De leraar/school zegt er iets van als er een leerling gepest wordt. De leerkracht/ school zorgt er voor dat ik niet gepest wordt

3 Ik voel mij veilig op school. Ik word niet bedreigd. We maken samen met de leraar klassenregels. De leraar/school zorgt er voor dat regels worden nageleefd. De leraar/school zorgt er voor dat ruzies uitgesproken worden. We leren samen werken. Ik ga zonder angst naar school. De leraar/school zorgt er voor dat je niet bang hoeft te zijn. Op school wordt er niet gediscrimineerd Op school word ik niet gepest met mijn geloof Naast deze goede beoordelingen geven de kinderen ook verbeterpunten aan. Deze punten hebben betrekking op; We oefenen in de klas hoe je met elkaar omgaat We leren dingen over mensen uit andere culturen Op school wordt er voor gezorgd dat ik niet gepest wordt via internet. Vanaf vorig schooljaar is er een werkgroep actief die op zoek is naar een methodiek, gericht op het sociaal- emotioneel functioneren van leerlingen. Dit jaar komen wij tot een keuze en zullen naast de vele gesprekvormen ook gerichte lessen en oefeningen gaan inzetten. Uit de opmerking over kennis uit andere culturen concluderen de kinderen eigenlijk samen met ons, dat onze methode wereldoriëntatie sterk is verouderd en niet meer voldoet aan de behoefte. Ook hiermee zijn wij actief. Wij zijn op zoek naar een geïntegreerde methode voor zowel natuur-, aardrijkskunde- en geschiedenisonderwijs. Tevens onderzoeken wij of er in de te kiezen methode ook voldoende aandacht wordt geschonken aan het onderdeel actief burgerschap. Denkt u aan onderwerpen als democratie, identiteit en participatie. U kunt ons vertrouwen dat, met de komst van de nieuwe methode, hier voldoende aandacht aan wordt besteed. De werkgroep ICT zal het bestaande ICT pestprotocol opnieuw onder de loep nemen en er voor zorgen dat er meer aandacht komt voor educatie voor de kinderen omtrent dit onderwerp. Schoolrapport betrokkenheid en veiligheid De leerkrachten hebben de school en de kinderen ook een rapport gegeven. Ook nu weer is er gebruik gemaakt van een vragenlijst die afkomstig is van het kwaliteitszorgsysteem Werken Met Kwaliteit en afgestemd op het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. De leerkrachten hebben vragen ingevuld die betrekking hebben op de betrokkenheid van de kinderen tijdens de lessen, de mate van betrokkenheid bij school door leerkrachten zelf, betrokkenheid van ouders en de sociale en fysieke veiligheid op onze school. Uit dit rapport blijkt dat de Schakel boven het landelijk gemiddelde scoort op de onderdelen die betrekking hebben op: Leerlingen helpen elkaar Ouders ontvangen informatie over de school. Leraren voelen zich sociaal en fysiek veilig op school.

4 Personeelsleden ervaren steun van collega s. Personeelsleden waarderen de school als positief. De school beschikt over een leerlingenraad. Personeelsleden dragen samen verantwoordelijkheid voor de gehele school. Geweld wordt actief tegengegaan. Pestgedrag wordt voorkomen. De schoolleiding ondersteunt bij conflicten De schoolleiding informeert naar het welbevinden Uit het onderzoek blijkt dat het team ook verbeterpunten benoemt. Deze punten hebben betrekking op: De school beschikt over een incidentenregistratie. De school heeft vastgelegd hoe zij incidenten voorkomt. De school heeft vastgelegd hoe zij incidenten afhandelt. De schoolleiding gaat op zoek naar kennis en informatie over hoe op juiste wijze incidenten op school te registreren en te archiveren. Heeft u vragen over de rapporten, kom gerust! Alle rapporten liggen voor u ter inzage. Nieuw meetinstrument sociaal- emotionele ontwikkeling Afgelopen maand heeft u een voorlichtingsbrief gekregen over ons nieuwe meetinstrument voor sociaal-emotionele ontwikkeling (SEO) Dit meetinstrument voldoet, in tegenstelling tot ons oude systeem, aan de normen van de onderwijsinspectie. Het instrument heet Zien en is ondergebracht in ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. De naam Zien heeft te maken met de werkwijze van dit meetinstrument. Wij meten gedrag aan de hand van hetgene dat wij daadwerkelijk zien! Op deze manier dwingen wij ons zelf niet te observeren vanuit onze eigen veronderstellingen, referenties en persoonlijke opvattingen. Wij hebben voor deze werkwijze studie genoten en doen nu praktijkervaring op. Nu al kunnen wij vaststellen prettig en naar verwachting te kunnen werken met dit meetinstrument. Organisatie 10-minutengesprekken Voorafgaand aan de 10-minutengesprekken krijgt u altijd een brief waarin u de vrijheid wordt geboden om te kiezen voor een dag en een tijd. Dit doen wij om zoveel mogelijk aan te sluiten op uw agenda. Maar door de grotere groepen en het massale kiezen van de ouders voor de maandag, zonder de dinsdag als tweede optie, kunnen wij helaas deze extra service niet meer bieden. Om die reden gaan wij de aankomende 10-minutengesprekken anders organiseren. U krijgt van ons bericht over uw dag en uw tijd. Wij zullen er voor zorgen dat u dat ruimschoots op tijd krijgt.

5 Wanneer u niet in de gelegenheid bent te kunnen, dan vragen wij u zelf onderling met andere ouders van de desbetreffende groep te ruilen en de leerkracht daarvan op de hoogte te stellen. Deze werkwijze komt overeen met enkele collega-scholen en geniet bij onze schoolgrootte de voorkeur. Verkiezing Leerlingenraad Dit schooljaar hadden wij, zoals elk jaar in deze maand, de verkiezingen van de leerlingenraad. Het verslag van deze verkiezingen kunt u lezen onder nieuws groep 8 op onze site. Als team hebben wij genoten van de leerlingen van groep 8. Stembiljetten, verkiezingsprogramma s, loketten en woordvoerders, het was er allemaal. Tijdens de presentaties van de diverse partijen vroegen de leerlingen aandacht voor zaken zoals een kookclub, kunstgras op het plein, spiegels op de wc s en ga zo maar door. Voor het volledige verslag verwijs ik u naar de nieuwsbrief van groep 8. Jongens en meiden, jullie presentaties waren geweldig. Super gedaan! Rommelpiet was here!. Onze goedheiligman is er weer. Maar zoals altijd, niet alleen. Natuurlijk met zijn hele pietenbrigade. Onder zijn trouwe hulpjes zijn er altijd wel pieten die het opruimen, dan wel alles netjes achterlaten, niet zo nauw nemen. Ach, zo langzamerhand zijn wij daar wel aan gewend. Maar dit jaar waren er, volgens ons, wel heel veel rommelpieten op visite geweest. Wij begrijpen nu hoe het kan dat Sinterklaas met deze rommelkonten zijn staf enige tijd kwijt is geweest. Gelukkig maar dat de echte staf weer terecht is. De rommel op De Schakel was ook heel snel opgelost, want met de hulp van zo n 250 kinderhandjes was de school in no time weer opgeruimd. O, ja! Pieten, bedankt voor al het lekkers wat jullie voor ons hebben achtergelaten.

6 Krijgen, vult de hand. Geven, het hart. Kunstenaar Stijn leeft zich uit op het plein. Onze Stijn uit groep 7 heeft deelgenomen aan de tegeltekenkampioenschappen van de speeltuinvereniging de Klaproos. Na hard werken samen heeft hij zijn maatje Patrick, van de tekenserie Spongebob groots op ons plein getekend. Dit prachtige werkstuk was ook te bewonderen in het tijdschrift Nickelodeon magazine. Complimenten Stijn, super goed gedaan! Oproep: Wilt u weer, net als voorgaande jaren, glazen potjes verzamelen i.v.m. de komende kerstviering. Bij voorbaat dank!

7 Belangrijke data voor december: Net als andere jaren willen wij u er op attenderen dat de groepen i.v.m. de kerstviering een middag vrij zijn. De onderbouw is donderdagmiddag 19 dec. vrij en de groepen 5 t/m 8 op de vrijdagmiddag 20 dec. Dit komt doordat de kinderen tijdens de kerstviering op donderdagavond op school zijn. 4 december Sinterklaas op school 12 december excursie naar de Jumbo (alle groepen) 19 december Kerstviering op school 19 december Onderbouw heeft de middag vrij 20 december Bovenbouw heeft de middag vrij Overige belangrijke data: - MR vergadering 3 december uur!! - OR 10 december om uur. Er is weer goed verkocht dit jaar met de deegactie. Zo is er maar liefst voor 192 kilo aan pepernotendeeg verkocht en gaan er 423 pakjes speculaas met de kinderen naar huis. Verder gaat er zo n 120 kilo aan pepernoten mee. In totaal is er voor 2241,50 euro verkocht waarvan ruim duizend euro gebruikt wordt voor het schoolplein. Wat hier precies mee gaat gebeuren is nog niet duidelijk maar hier wordt aan gewerkt. Hieronder een lijstje van de beste verkopers per groep: Groep 1: Boraz Wiggers, hij had voor 44 euro verkocht. Groep 2: Rick Meerman hij had voor 51,50 verkocht en Davy Fles voor 43 euro. Groep 3: Gerrit Hofman heeft voor 84,00 euro verkocht, Lotte Houwers voor 77,50 euro. Groep 4: Liset Scholts heeft voor 70,50 euro verkocht. Groep 5 daar had Sanne te Kortschot voor 68 euro verkocht, Daan Houwers had voor 59,50 verkocht en in groep 6 is dit Bram Berenschot met 56 euro en Renske Oonk met 47,50 euro. Groep 7 Dirk Jan Scholts voor 79 euro en Lorenzo Bruil en Femke Schenk hebben beide voor 46 euro verkocht, in groep 8 Isa Meijers voor 70, 50 euro en Anne Elsinghorst. Maar diegene die het meest had verkocht is Robin Schoppers uit groep 2, hij heeft maar liefst voor 180 euro verkocht.

8 Verder heeft de ouderraad een donatie gedaan en hiermee gaan groep 1 en 2 met groep 8 met Juf Heleen op school pepernoten bakken. Groetjes, De ouderraad. Mountainbike clinic georganiseerd door de gemeente: Vanuit de gemeente Winterswijk organiseren wij graag een naschoolse activiteit voor uw basisschool (activity4kids). Het betreft mountainbiken/bmx voor kinderen in de leeftijd 9-12 jaar. Op woensdagmiddag 11 en 18 december rond uur gaan we dit organiseren. Via onze site kunnen kinderen zich opgeven. De activiteit zal plaatsvinden op de Winterswijkse berg, bij Obelink en wordt verzorgd door stichting Bikewize. Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen er wellicht verschillende groepen zijn. De training zal ongeveer een uur zijn. Kinderen kunnen zich voor 1 middag opgeven. GEEN SCHOOL ACTIVITEIT, DUS LEERKRACHTEN ZIJN NIET AANWEZIG DEZE MIDDAG. Jarigen van december: Groep 1 Groep 2 Groep 3 Chidi Ebbers, Mare Jansen Groep 4 Groep 5 Groep 6 Hadel Nedlahcen Groep 7 Groep 8 Lorenzo Bruil Sem Hijink, Deva Herzet, Bram Gerrits, Joey Oteman, Jafar Raufi Allemaal alvast gefeliciteerd en een fijne dag gewenst. Team obs De Schakel

9 Bijzonderheden per groep: Groep 1-2: - Groep 3-4: - Wij hebben in de week van 2 december t/m 6 december een stagiaire in de klas die even komt snuffelen aan het beroep leraar. Welkom Soman bij ons in de groep. - Op de website en in mijn album zijn alweer wat foto s toegevoegd van groep 3 en 4. Aankomende activiteiten zullen ook weer foto s worden gemaakt en op deze sites weer te bewonderen zijn. - In groep 3 en 4 zijn wij druk met het knutselen voor Sinterklaas. Wij willen alle ouders en oma s die ons hebben geholpen bedanken voor hun inzet en voor de gezellige middagen! BEDANKT! Groep 5-6: - We hebben een leuke excursie gehad bij de Huusker. Foto s hiervan staan op MijnAlbum.nl - We zijn druk aan het klokkijken. Onze nieuwe rekenmethode biedt nu digitaal klokkijken al aan vanaf groep 4 en dus moeten we even wat extra oefenen om het verschil tussen de oude en de nieuwe methode te overbruggen. Een aantal kinderen oefent thuis nog wat extra. Heel fijn. - In onze groep werken we sinds een paar weken met doelen stellen op de maandag en op vrijdag evalueren we individueel of iedereen zijn/haar doelstelling heeft bereikt. De kinderen hebben dit heel goed opgepakt! Iedereen is erg gemotiveerd en werkt hard. De juffen zijn hier heel blij mee en erg trots op de kinderen! - Onze groep heeft op dit moment geen stagiaire meer. Juf Madelaine heeft besloten met de opleiding te stoppen. We wensen haar succes bij haar zoektocht naar een andere, meer passende opleiding. Groep 7 - Op de website staat bij groep 7 wat er tot nu toe allemaal is gebeurd. - In Mijn Album.nl staan foto s van groep 7 (puntenslijper) - In groep 7 is wel een heel creatieve Rommelpiet geweest. Groep 8: - Nieuwe leerlingen: Wist je dat.. -Er veel spulletjes liggen te wachten op hun eigenaar? De gevonden voorwerpen-bak zit behoorlijk vol. Kom even kijken of er iets van uw kind bij zit. Op vrijdag 6 december gaan we hem legen.

10

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, 18/9 Bezoek vogelnest OB NIEUWSBRIEF AGENDA Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is weer vol van start gegaan. Een bijzonder schooljaar want als alles gaat zoals gepland is dit schooljaar ons laatste volledige schooljaar in de

Nadere informatie

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool,

Voorwoord. Namens de Schooladviescommissie, Medezeggenschapsraad en het team van de Nicolaasschool, R.K. Nicolaasschool Schoolgids 2014/2015 Onze school geeft je de ruimte om te groeien! Voorwoord Dit is de schoolgids van de Nicolaasschool voor Katholiek onderwijs. Het is een gids waarin u kunt lezen

Nadere informatie

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016

dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool openbaar maar toch bijzonder! Schoolgids 2015-2016 dr. Aletta Jacobsschool Slochterenweg 27 6835CD Arnhem 026-3230729 website: www.alettajacobsschool.nl email: info@alettajacobsschool.nl

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014 2014-2015

Schoolgids 2013-2014 2014-2015 Schoolgids 2013-2014 2014-2015 1 Inhoud OBS Kompas Schoolgids 2013-2014 en 2014-2015 Voorwoord 1 Onze school 2 De organisatie van ons onderwijs 3 School in ontwikkeling 4 Zorg voor de kinderen 5 Resultaten

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse

Schoolgids 2015-2017. Cbs Het Anker Spijkenisse Schoolgids 2015-2017 Cbs Het Anker Spijkenisse Inhoudsopgave Welkom op onze school... 2 Waarom kiezen ouders voor onze school... 3 Over onze school... 3 Onze missie, visie identiteit.3 Onze kernwaarden...

Nadere informatie

Datum: 21 maart 2014 Jaargang: 24 Nummer: 9

Datum: 21 maart 2014 Jaargang: 24 Nummer: 9 Datum: 21 maart 2014 Jaargang: 24 Nummer: 9 23 maart Kerk- en schooldienst. 10.00 uur in de Hoeksteen. 27 Tussen 18.00 19.30 uur tentoonstelling project 26 en 28 Inschrijven avond-4-daagse (brief volgt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10

Inhoudsopgave. Een woord vooraf 1. Onze school in het kort 2. Dalton 4. De organisatie van ons onderwijs 7. Brede vorming 10 Inhoudsopgave Een woord vooraf 1 Onze school in het kort 2 Dalton 4 De organisatie van ons onderwijs 7 Brede vorming 10 Onze zorg voor onze leerlingen 13 Het team van O.B.S. Groenehoek 18 De ouders 19

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur

Voorwoord. Met vriendelijke groet namens het team van OBS Het Lang, Ellen Rouwenhorst Directeur Voorwoord De schoolgids is een wettelijk verplicht document voor de ouders, dat elk schooljaar moet worden goedgekeurd door de MR. In de schoolgids staat alle belangrijke informatie die u moet weten over

Nadere informatie

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND Tiende jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2014-2015. Nummer: 02 Datum: 5-9-2014 Allereerst dank voor jullie aanwezigheid afgelopen dinsdag avond tijdens de algemene informatieavond

Nadere informatie

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Veilig, vertrouwd gericht op de toekomst Schoolgids Schooljaar 2014-2015 Polderstraat 110 4844 BK Terheijden 076-5938126 info@zonzeel.nl www.zonzeel.nl Inhoud Voorwoord... 4 Bewust kiezen... 4 De school

Nadere informatie

Montessori School Venray

Montessori School Venray Montessori School Venray Sleutelbloem 22 t/m 28 5803 KH Venray Telefoon 0478-51 57 50 Email: info@montessorischoolvenray.nl Website: www.montessorischoolvenray.nl Nawoord... We zijn trots op onze school

Nadere informatie

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD:

IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: IN DIT NUMMER VAN DE FLESSENPOST KOMEN O.A. DE VOLGENDE ONDERWERPEN AAN BOD: van de directie agenda kinderen/ouders - onderwijs MR- nieuws uit de groepen Van de directie Beste ouder(s), De zomervakantie

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

Tafels oefenen. Rapportavonden 16 en 17 februari. Agenda. 13 februari 2015

Tafels oefenen. Rapportavonden 16 en 17 februari. Agenda. 13 februari 2015 Tafels oefenen 13 februari 2015 Via Twitter ontvingen wij een leuke foto van een ouder met daarop een wel heel originele manier om de tafels te oefenen: iedere keer als je bij het toilet komt, kun je de

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 locatie Giessen: Tweezalmenstraat 5 postbus 11 0183-441730 4283 HC Giessen 4284 ZG Rijswijk locatie Rijswijk: Enghweg 1 postbus 6 0183-441983 4284 EM Rijswijk 4284 ZG Rijswijk INHOUD

Nadere informatie

Info. Goud in handen. Ik kijk naar t kleine in mijn hand Verbaasd om zoveel schoonheid Gegraven uit rotsen en zand Stenen, zo groot in kleinheid

Info. Goud in handen. Ik kijk naar t kleine in mijn hand Verbaasd om zoveel schoonheid Gegraven uit rotsen en zand Stenen, zo groot in kleinheid Info 4 Goud in handen Ik kijk naar t kleine in mijn hand Verbaasd om zoveel schoonheid Gegraven uit rotsen en zand Stenen, zo groot in kleinheid Ik koester en bescherm de schat t is onderdeel van mijn

Nadere informatie

25 augustus. 1 september. 8 september. 10 september. 13 september. 18september. 21 en 23 september. 29 september

25 augustus. 1 september. 8 september. 10 september. 13 september. 18september. 21 en 23 september. 29 september 25 augustus vergadering activiteitencommissie 1 september informatieavond 8 september vergadering M.R. 10 september VCO sportdag groep 7 en 8 13 september startdienst in de N.H. kerk 18september extra

Nadere informatie

PeP-info Digitaal December 2014/ Januari 2015

PeP-info Digitaal December 2014/ Januari 2015 Verschil ligt voor de hand PeP-info Digitaal December 2014/ Januari 2015 Deze PeP-info is ook terug te vinden op onze website! Beste ouders/ verzorgers, In deze PeP-info Van de directeur Website Leerlingenpanel

Nadere informatie

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie.

Ook kunt u in deze schoolgids lezen hoe wij ouders bij onze school betrekken en vindt u informatie over de schoolorganisatie. 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Met veel plezier presenteren wij u de schoolgids van De Tweeklank voor het schooljaar 2014-2015. Deze schoolgids is bedoeld voor ouders die al een kind

Nadere informatie

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen

Schoolgids. Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Schoolgids 2014 2015 Christelijke Jenaplan basisschool de Regenboog te Assen Inhoudsopgave Blz. ONDERWERP 3 Voorwoord 4 1. Onze school 4 1.1 Naam, adres en telefoonnummer 5 1.2 De identiteit van de school

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief nummer 2 Beste ouders / verzorgers, Afgelopen week en deze week is het kinderboekenweek. Zoals u wellicht weet is het thema van de kinderboekenweek: Superhelden. Bent u al in de bibliotheek

Nadere informatie

Schoolgids OBS It Fiifde Sté Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS It Fiifde Sté Schooljaar 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 1. LEESWIJZER... 5 2. DE SCHOOL... 6 2.1 SCHOOLKLIMAAT... 7 2.2 VISIE EN MISSIE OT NANNEWIID... 7 2.3 NORMEN EN WAARDEN... 7 2.4 WERKWIJZE / ORGANISATIE... 9 2.5 KENNIS EN

Nadere informatie