Transformatie kantoren: een schot treft meerdere doelen. Van Werkplek naar Woonstek. Stadswonen, wonen in de binnenstad door herbestemming

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Transformatie kantoren: een schot treft meerdere doelen. Van Werkplek naar Woonstek. Stadswonen, wonen in de binnenstad door herbestemming"

Transcriptie

1 Transformatie kantoren: een schot treft meerdere doelen Van Werkplek naar Woonstek Jean Baptiste Benraad; directeur corporatie Stadswonen 4/6/ Stadswonen, wonen in de binnenstad door herbestemming Bijna 7000 wooneenheden 90% gelegen in de binnenstad van Rotterdam grotendeels in complexen, deel in woningen 25% in rijksmonumenten 75% onzelfstandig in groepen 2 tot 5 bewoners m2 hergebruik, in eigen beheer ontwikkeld (incl. bedrijfsruimte) 4/6/

2 Opbouw presentatie transformatie 1. Waarom transformatie / herbestemming 2. Haalbaarheid; bedreigingen worden kansen 3. De opbrengst: materieel en maatschappelijk 4. Onderscheid in 3 soorten aanpak 5. Bouwkundige randvoorwaarden, handreikingen 6. Visuele voorbeelden, plattegronden 7. Gelegenheid tot interactie met de zaal Via onder projecten is het rapport: Van werkplek naar woonstek in Pdf te downloaden; onder woningzoekenden staat ons hele woningbezit 4/6/ a. Nut transformatie kantorenmarkt Oplopende leegstand zorgt voor marktbederf Geen alternatief meer voor nieuwbouw aanbod Grote oppervlaktes met een ontsluiting, maar klein gewenst Gemis aan uitstraling, parkeervoorzieningen Slechte bereikbaarheid, niet (meer) gewilde locatie Kapitaal- en imagoverlies eigenaar, negatieve uitstraling Door uitname, prijsstijging; gevolg stimulans nieuwbouw 4/6/

3 1b. Nut transformatie woningmarkt Groot tekort aan studenten en doorstroomwoningen Groot tekort aan 50+ huisvesting Bij transformatie sneller resultaat tov nieuwbouw Draagt bij aan historisch besef, zeker bij monumenten Duurzaan gebruik bouwstoffen en energie 4/6/ Leegstand noodt transformatie: win win? Nu 5,6 mio m2 aanbod = merendeels leegstaand Bij 40 mio m2 voorraad is dit inmiddels 14% Geen verbetering voor 2008 verwacht Nog beperkte daling huur, wel na verlening 5+5 contract Grote leegstand leidt tot huurverlaging gehele bestand Geen voorverhuur tegen hoge huur > Geen start projecten Verlies voor ontwikkelaars en beleggers Vraagt planmatige uitname niet marktconform deel Via sloop en transformatie Maar wat is goed transformeerbaar en tot wat??? < 4/6/

4 Meerwaarde transformatie naar wonen Balkon woningen in voormalig Pakhuis Leidsche Veem, start ontwikkeling Kop van Zuid Uit woonbelevingsonderzoek Aedes (corpo s) blijkt: aanbodmarkt wordt vragersmarkt geldt nu reeds voor huur, maar binnenkort ook voor koop sobere en doelmatige huisvesting maakt plaats voor de wensen van de klant met de kernwoorden : emotie en beleving!!! Herbestemming heeft voorsprong 4/6/ Is transformatie haalbaar? Er moet een WIL zijn, drijfveer hiervan is. Meerwaarde voor de klantgroep en de stad Studenten willen in het gewoel van de stad wonen Jonge blijvers en 50+ verleiden met the place to be Zeer flexibele indeling mogelijk, ook gemengd gebruik RO beleid gemeente kan sturen Ruil voor nieuwbouwlocaties werk op twee locaties Fiscale simuleringsregelingen, bevordering door sector Besparing totale maatschappelijke kosten Juiste initiatiefnemers, vaak corpo s door blijvend belang Andere exploitatie, door hoge restwaarde ieder moment Transformatie is slechts een deel van de oplossing(30%) < 4/6/

5 2. Hoe worden bedreigingen kansen?? Weten voor wie je het doet, wat is het PvE Geen strakke uitvoering programma, maar slim gebruik Dan bouwkosten lager dan bij nieuwbouw (gem. 300 ) Met inzet ervaring op dit gebied: risicomanagement Aankoop per m2 vaak te te hoog: Verdere verlaging door oplopen leegstand Ruil tegen nieuwbouwlocatie, fiscaal voordeel afboeking Zoeken naar verhoging rendement gebouw en locatie Goede locatie, rechtvaardigt hoge restwaarde buiten expl. Prestatiecontracten met gemeente Vaak aanzet verbeteringsproces buurt: uitnutten Bewustzijn dat 16% van 40 mio m2 fin. niet te dragen is < 4/6/ Wat levert transformatie op: Start omkering proces leegstand, einde marktbederf Stimulans noodzakelijke nieuwbouw (rapport Nyfer) Stimulans bouw door dubbele start bouwwerk Het kan allemaal op korte termijn gestart worden Maatschappelijke besparing, duurzaam gebruik materiaal Verbetering omgeving, kiempunten sted. (her)ontwikkeling 30% van de leegstand omgezet in kleine woningen Voor aantal klantgroepen heeft het meerwaarde Kennis en voorbeelden van echt flexibele gebouwen door kolommenstuctuur ipv wandschijven; noodzakelijk in de niet meer te amoveren binnenstedelijke gebieden 4/6/

6 Transformatie: dé oplossing voor woningtekort studenten en doorstroming In 30% van de m2 leegstand: kamers via transformatie lossen de tekorten op in m kleine woningen garanderen doorstroming ipv leeg 4/6/ Varianten aanpak herontwikkeling: Daarnaast tijdelijk gebruik voor wonen, met kleine aanpassingen 4/6/

7 Leegstand: tijdelijk gebruik (5 a 10 jaar) Voor sloop bij eerst ontruimde gebouw tot start gebiedsaanpak na 3 a 5 jaar Uit de markt halen tbv herkrijgen evenwicht: Koelhuismethode Dempt varkenscyclus, stopt huurdaling Vraagt speciale aanpak ivm veiligheidseisen en beheer; basis Leegstandswet Ontbrekende voorzieningen toevoegen Specialist als Stadswonen ontwikkelt aanpak & hergebruikbare middelen Uit huur te dekken kosten: soms huur, rente, beheer, afschrijving aanpassing 4/6/ Leegstand: StichtingTijdelijkWonen.nl Utrecht Voor 3 jaar 150 kamers in een tzt te slopen kantoor Bewoners werken 64 uur, plaatsen de scheidingswanden 4/6/

8 Aanpak 1: herstel (monument.)buitenzijde Na verbouw, recent Rijksmonument status ontvangen Puntegale Wonen en Werken m3 waarin nu: 201 woningen ( m2) 16 bedrijfseenheden 2500m2 bedrijf rond atrium Zeer flexibele ruimte-indeling; ICT koppeling door overal netwerk, ISDN en kabelaansl. 4/6/ VAN PLUK ME KAALSTRAAT NAAR WOON & WERK COMPLEX 4/6/

9 Aanpak 2: hergebruik drager + uitbreiding: Complex Parkhaven Parkhaven, diensten GEB twee lagen opgetopt geheel nieuwe gevel grote indelingsvrijheid door kolommen structuur 306 kamers, 78 appartementen en 15 bedrijfsruimten gem. huidige huurprijs 175 verhouding verwerving - bouwkosten = 1 : 4,5 4/6/ Bouwkundig doorslaggevend: Diepte van het gebouw in samenhang met gewenste woningtype en de ontsluitingsstructuur Dit zeker bij monumentaal gebouw, handhaving gevel Bij strippen meer vrijheid, maar hogere kosten Binnengang ontsluiting meest kansrijk Vraagt echter gebouwdiepte 18 m of meer Verkaveling afstemmen op ritme ramen; min hoh 3.60 Door toepassing lichte woningscheidende wanden in droge bouw (gips) is hoofddraagstructuur niet bepalend Wel bepalend is zijn de vluchtroutes en compartimentering Toevoeging balcons, patio s vaak een probleem en duur 4/6/

10 Bouwkundig van belang: Eenduidige keuze voor verloop hoofdleidingen, ventilatie Voorkeur voor verticale ruime schachten aan binnengang Geeft ook beste mogelijkheden verschillend gebruik van de etages en grootste flexibiliteit later CV via dekvloer of tussen vloer en plafond naar gevel Verschillende functies vraagt brandscheiding 60 min. Atrium geeft door koppeling etages en functies ook veel beperkingen en kosten door 30 resp. 60 min. BW-eis Megawoning tot max. 500 m2 vlgs Bouwbesluit geeft bij kamers mogelijkheid de gang in de groep te laten vallen Kantoorramen zijn niet altijd bruikbaar voor woonfunctie Groep met 2 of 3 kamers ook bruikbaar als woning 4/6/ Voorbeeld flexibele indeling: 4/6/

11 Aanpak 1: herstel (monument.) buitenzijde Complex GEB-toren Voorm. GEB-hoofdkantoor In 1929 opvolger Witte Huis als hoogste gebouw (60m) Na verbouw Rijksmonument Sloop toegevoegde brandtrap Hoge geluidsbelasting: slanke Alu-kozijnen met suskasten Borstwering terug in zandsteen Door (rook)compartimentering is gehandhaafde ronde trap aan waarneming onttrokken 4/6/ Aanpak 1: herstel (monument.) buitenzijde Standaard Plattegrond toren; 2 groepen van 3 en 2 van 2 ook inzetbaar als 4 woningen voorm. GEBhoofdkantoor opp: m2 nieuwe indeling (gipswanden) 127 kamers en 92 eenkamer appartementen gem. huidige huurprijs 180 excl. servicekst. verhouding verwerving : bouwkosten = 1 : 2 4/6/

12 Monumentenstatus niet altijd beperking 4/6/ Gecombineerde aanpak 1&2 De Kerk a/d Goudse Rijweg 4/6/

13 Exploitatie haalbaar door toevoeging nieuwbouw delen aan de Kerk 4/6/ Hergebruik uitgebrande Verlosserskerk. Het middenschip vormt de verbinding tussen hoofdingang met toegevoegde nieuwbouw (de Refter) en nieuwbouw (het Klooster) tegen het ingestorte koor (= altaardeel) 4/6/

14 De kerk, het resultaat: Flexibel te verhuren tweekamer eenheid met vide en slaapentresol; twee onzelfstandig of grote driekamer woning. 4/6/ Transformatiesuccessen in binnenstedelijk gebied van Rotterdam 4/6/

43.900 Totaal 2.276.000 m2

43.900 Totaal 2.276.000 m2 Bijna 3 miljoen m 2 kantoren leegstand in de onderwijsstedenn en bij b Toekomstig tekort van 44.000 kamers en studio s. Bij inzet van 35 40 % van de leegstand, is de helft hiervan snel te realiseren!!

Nadere informatie

Het herbestemmen van kantoren naar woningen

Het herbestemmen van kantoren naar woningen Dr.ir. Marleen Hermans Hoofdstroom Beleidsadvies en Onderzoek Het herbestemmen van kantoren naar woningen Stand van zaken en aanbevelingen voor proefprojecten Rotterdam, juni 2004 Dit rapport is opgesteld

Nadere informatie

Wonen buiten kantoortijd. Handleiding voor permanente of tijdelijke transformatie van kantoorgebouwen

Wonen buiten kantoortijd. Handleiding voor permanente of tijdelijke transformatie van kantoorgebouwen Wonen buiten kantoortijd Handleiding voor permanente of tijdelijke transformatie van kantoorgebouwen Colofon Een interactieve pdf Uitgave Gemeente Amsterdam SEV Deze pdf is ontworpen voor optimale weergave

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

Verslag van HET VERVOLG: visies op leegstand, hergebruik, transformatie en centrumvisie 2 april 2014, raadhuis Hilversum

Verslag van HET VERVOLG: visies op leegstand, hergebruik, transformatie en centrumvisie 2 april 2014, raadhuis Hilversum HET VERVOLG Verslag van HET VERVOLG: visies op leegstand, hergebruik, transformatie en centrumvisie 2 april 2014, raadhuis Hilversum Gespreksleiding: Peter van Dulst, voorzitter Hilversumse architectuurprijs

Nadere informatie

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker

Transformatie. Woonoplossingen in leegstaand vastgoed. Transformatie wordt steeds makkelijker In Nederland staat meer dan 8 miljoen vierkante meter kantoren leeg, inclusief verborgen leegstand (gedeeltelijk leegstaande panden) meer dan 10 miljoen. Daar staat tegenover dat er in veel gemeenten vraag

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar zorgfuncties Voorwoord Zorginstellingen hebben vaak grote moeite, vooral in de grote steden, om geschikte locaties te vinden voor nieuwbouw.

Nadere informatie

Congres 2008 Leegstand in de stad

Congres 2008 Leegstand in de stad Congres 2008 Leegstand in de stad In veel steden is er een tekort aan studentenwoningen, maar frappant genoeg staan er talloze kantoren en etages boven winkels leeg. Woensdag 25 juni organiseerde de ASVA

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

Transformatie van kantoorgebouwen

Transformatie van kantoorgebouwen Transformatie van kantoorgebouwen Van leegstand naar herbestemming Rob Geraedts en Theo van der Voordt In Nederland staat bijna zes miljoen m2 kantoorruimte leeg. Dat is ca 15% van de totale voorraad!

Nadere informatie

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0 De laatste jaren is een zeer duidelijke verandering in de markt te zien, veroorzaakt door de crisis én krimp en vergrijzing in Nederland. Dat hoeft volgens ons niet tot doemdenken te leiden, integendeel.

Nadere informatie

BIJLAGE RAPPORT BIJ OPEN BRIEF LEEGSTAND. Ravellaan 96 F.C. Dondersstraat 65. Utrecht Development Board Secretariaat: info@utrechtdb.

BIJLAGE RAPPORT BIJ OPEN BRIEF LEEGSTAND. Ravellaan 96 F.C. Dondersstraat 65. Utrecht Development Board Secretariaat: info@utrechtdb. BIJLAGE RAPPORT BIJ OPEN BRIEF LEEGSTAND Ravellaan 96 F.C. Dondersstraat 65 Utrecht Development Board Secretariaat: info@utrechtdb.nl Verslag UDB bijeenkomst Leegstand 1/2/2012 Datum: 1 februari 2012 Onderwerp:

Nadere informatie

Kantoortransformatie: kansen voor zorg en wonen

Kantoortransformatie: kansen voor zorg en wonen Benraad Hernieuwt Driebergseweg 3d 3708 JA Zeist jb@benraad.nl Betreft Kantoortransformatie: kansen voor zorg en wonen De almaar stijgende kantorenleegstand van nu al bijna 8 miljoen m2 biedt nog veel

Nadere informatie

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen. BNA Onderzoek & TU Delft

ZORG VOOR LEEGSTAND. Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen. BNA Onderzoek & TU Delft ZORG VOOR LEEGSTAND Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen BNA Onderzoek & TU Delft Zorg voor leegstand Herbestemmen van leegstaande kantoren naar woonzorggebouwen BNA Onderzoek &

Nadere informatie

Kantoortransformatie. Wonen als alternatief voor leegstand. Voormalige ministeries vormen het nieuwste Haagse Vinexwijkje

Kantoortransformatie. Wonen als alternatief voor leegstand. Voormalige ministeries vormen het nieuwste Haagse Vinexwijkje Kantoortransformatie Leegstaande kantoren: ze zijn de doodse plekken in wijken, steden en bedrijvenparken. Er gebeurt niets meer, er loopt niemand meer, het leeft niet meer. Daarmee bedreigen ze de leefbaarheid

Nadere informatie

De volle inzet op lege kantoren

De volle inzet op lege kantoren Initiatiefnota De volle inzet op lege kantoren Hergebruik, transformatie of sloop van langdurig leegstaande kantoren in Deventer Een initiatiefnota van de PvdA-fractie Deventer Maart 2012 Door Rob de Geest

Nadere informatie

HERBESTEMMING: OVERNACHTEN IN OUDE KANTOORPANDEN

HERBESTEMMING: OVERNACHTEN IN OUDE KANTOORPANDEN HERBESTEMMING: OVERNACHTEN IN OUDE KANTOORPANDEN Student: Koen Arts (K.C.G.) Studentnummer: 0661286 Datum: 13 november 2012 Project: Opleiding: Instelling: Afstudeerscriptie M4 Master Architecture, Building

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

TRANSFORMATIE KANTOORPANDEN. Een onderzoek naar gunstige factoren.

TRANSFORMATIE KANTOORPANDEN. Een onderzoek naar gunstige factoren. TRANSFORMATIE KANTOORPANDEN Een onderzoek naar gunstige factoren. Bachelorthesis Geografie, planologie en milieu (GPM) Faculteit der Managementwetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen Sofie van Koningsbruggen

Nadere informatie

Van woorden naar daden. Aanpak leegstand kantoren vergt samenwerking

Van woorden naar daden. Aanpak leegstand kantoren vergt samenwerking Van woorden naar daden Aanpak leegstand kantoren vergt samenwerking 4 Leegstand van kantoren staat al enige tijd op de politieke agenda. En terecht: met een landelijke leegstand van ruim 14 procent kun

Nadere informatie

HANDREIKING. Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE

HANDREIKING. Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE HANDREIKING Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE Handreiking Leegstand te lijf Handvatten voor langetermijnstrategie De digitale versie van deze handreiking geeft de mogelijkheid met

Nadere informatie

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt

Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt Analyse Structureel aanbod op de Nederlandse kantorenmarkt DO Research 1 Structureel aanbod op de kantorenmarkt Het aanbod van kantoorruimte in Nederland loopt nog altijd op. In totaal wordt momenteel

Nadere informatie

MuzyQ 2.0. Quick scan naar een haalbare exploitatie. Lingotto Eric-Jan de Rooij Frank Veen Jasper Stam

MuzyQ 2.0. Quick scan naar een haalbare exploitatie. Lingotto Eric-Jan de Rooij Frank Veen Jasper Stam MuzyQ 2.0 Quick scan naar een haalbare exploitatie Lingotto Eric-Jan de Rooij Frank Veen Jasper Stam Februari 2011 In opdracht van: Stadsdeel Oost, Gemeente Amsterdam CONCEPT Quick Scan MuzyQ - februari

Nadere informatie

Van leegstand naar woonpand

Van leegstand naar woonpand Van leegstand naar woonpand Herbestemming van bedrijfsgebouwen in Zaanstad Havenstraat 75 1506 PL Zaandam 075-6313819 e.schaap@zaanstad.nl Inleiding Tijdens de raadsbrede vergadering op 6 oktober 2004,

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen. Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks. Datum raadsvergadering: 16 maart 2011

Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen. Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks. Datum raadsvergadering: 16 maart 2011 Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks Datum raadsvergadering: 16 maart 2011 Nummer raadsvoorstel: 20 / 2011 Voorstel om te besluiten:

Nadere informatie

THEMA S: Transformatie Renovatie

THEMA S: Transformatie Renovatie VAKBLAD OVER KWALITEITSBORGING BIJ PRODUCTEN, HANDHAVING EN REGELGEVING THEMA S: Transformatie Renovatie Nr. 7/8 Jaargang 1 juli/augustus 2015 www.nbd-online.nl en www.omgevingindepraktijk.nl VAKBLAD

Nadere informatie

Zo flexibel als een huis

Zo flexibel als een huis Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Tineke Lupi Hanneke Schreuders en Frank Wassenberg (Platform31) Oplossingsrichtingen voor meer dynamiek op de woningmarkt Hanneke Schreuders Frank

Nadere informatie

transformatie kantoren rotterdam

transformatie kantoren rotterdam transformatie kantoren rotterdam Transformatie van leegstaande gebouwen in Rotterdam Rogier van den Berg Wat is er nodig voor de succesvolle herontwikkeling van leegstaande gebouwen in de stad? Dat is

Nadere informatie