Regio journaal. Gemeenten beraden zich op aansturing jeugdzorg. Stadsregio Amsterdam november Actualisatie woonruimteverdeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio journaal. Gemeenten beraden zich op aansturing jeugdzorg. Stadsregio Amsterdam november 2012. Actualisatie woonruimteverdeling"

Transcriptie

1 Stadsregio Amsterdam november 2012 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang. Actualisatie woonruimteverdeling Pagina 3 Experiment met Solids Pagina 5 Interview: Michiel Mulder Pagina 6 Gemeenten beraden zich op aansturing jeugdzorg Hoe gaan gemeenten de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg invullen? Vertegenwoordigers van gemeenten en jeugdzorginstellingen kwamen op 5 oktober naar museum de Hermitage om hierover van gedachten te wisselen. Vanaf 2015 wordt de jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten. Ter voorbereiding hebben in samenwerking met de Stadsregio al diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Deze keer ging het over de thema s sturing en bekostiging. Een draak van een wet? Gemeenten krijgen te maken met de nieuwe jeugdwet. Een zorgenkind volgens Thijs Malmberg, adviseur op het gebied van overheidsvraagstukken, die zijn visie op deze wet presenteerde. Volgens hem bevat de wet teveel regels en te weinig ruimte voor eigen beleid. De professional zal het daardoor drukker krijgen vanwege het vele overleggen en verantwoording afleggen en gemeenten worden geconfronteerd met allerlei regelgeving vanuit diverse ministeries. Malmberg raadde aan om de wet gewijzigd te krijgen met meer vrijheidsgraden voor de gemeenten en oog voor maatschappelijk resultaat in plaats van zoveel nadruk op proces en controle te leggen. Een deel van het publiek gaf aan dat de wet inderdaad gebaseerd lijkt op angst en controle en weinig opvatting over de richting van zorg bevat. Toch waren er ook positieve geluiden te horen. Zie de wet als een kansmodel. De keuze voor preventie zit erin en die keuze maken wij als gemeente ook, aldus een van de aanwezigen. En: Het gaat om het voorkomen van een te groot beroep op zware zorg, naar verhouding hebben we daar al veel in bereikt. Volgens Erik Gerritsen van Bureau Jeugdzorg kunnen gemeenten door te investeren in gezinsmanagers veel hogere kosten afwenden. Probeer er een mooie wet van te maken, is zijn devies, en laat je als gemeente niet verlammen. Eerst met Eigen Kracht Volgens Job Domela Nieuwenhuis en Sybe Bijlenveld van programmateam Om het Kind van de gemeente Amsterdam moet een model voor lees verder op pagina 2 Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

2 Pagina 2 vervolg van pagina 1 sturing en bekostiging bij een gemeente passen. Zij presenteerden een overzicht van taken en functies die bij zo n model een rol spelen. Daarbij gaat het om zaken als: wat moeten zorgaanbieders doen om in aanmerking te komen voor financiering? Bekostig je het product van zorg of het aantal geleverde uren? Het vaststellen van het resultaat van hulpverlening is ook belangrijk. Ben je bijvoorbeeld tevreden als een kind met problemen na een hulptraject weer naar school gaat of vraag je méér? Er kwamen verschillende reacties vanuit het publiek. Zo vond iemand dat er al te veel geld aan de Jeugdzorg is besteed als je ziet hoe klein het percentage jongeren dat jeugdzorg nodig heeft eigenlijk is. Er zou innovatiever naar de organisatie van jeugdzorg gekeken moeten worden, was een pleidooi; open staan voor kleine werkvormen samen met de instellingen. Anderen wezen erop dat er ook geld voor afstemming tussen de organisaties onderling gereserveerd moet worden. En dat er wellicht winst valt te behalen in constructies van publiek private samenwerking. Verder zullen de Eigen Kracht Conferenties een belangrijk onderdeel van de hulp vormen. Londen of Parijs? In Londen wordt heel gedetailleerd voorgeschreven hoe de openbaar vervoersverbindingen moeten lopen. Dat leidt tot inschrijvingen van veel kleine vervoerbedrijven en veel ambtenaren die alles uitwerken en controleren. In Parijs gaat het omgekeerd. Daar wordt gestuurd op aantallen reizigers en klanttevredenheid. De overheid staat op afstand, werkt vanuit een klein kantoor en laat meer aan de markt over. Aan het woord was Mark van der Horst, voormalig wethouder van de gemeente Amsterdam. En ja, het ging over jeugdzorg. Van der Horst schetste een aantal situaties uit zijn tijd als wethouder en portefeuillehouder openbaar vervoer van de Stadsregio. Volgens hem valt er voor de jeugdzorg veel te leren over sturing en financiering vanuit andere complexe sectoren, zoals het openbaar vervoer. Goed opdrachtgeverschap bijvoorbeeld, één van de zaken die de gemeenten straks moeten waarmaken. Wat voor soort contracten sluit je af met de aanbieders, hoe bewaak je de kwaliteit en hoe hou je toezicht? Volgens van der Horst kun je als overheid pas echt sturen als je goede kennis hebt van contracten en goed communiceert. Oók over wat je als overheid niet kunt. Christine Pollmann, tel. (020) Over de conferentie is een filmpje gemaakt. Dit is te zien op: https://vimeo.com/ Er is een werkgroep regionale samenwerking actief. Deze is te bereiken via: Wilmar M.J. Hendriks, regionaal procesmanager decentralisatie jeugdzorg, Op donderdag ochtend 22 november is er in het Zaanse gemeentehuis de derde regioconferentie, met als thema Het gedwongen kader. Informatie via het Transitiemanagement, Marjolijn Stam, Op 14 december organiseert de Stadsregio een regiomiddag voor raadsleden en collegeleden. Daar staat ook de decentralisatie van de jeugdzorg en de kansen en verantwoordelijkheden die dit voor gemeenten brengt op het programma. Zie ook: Stadsregio gaat particuliere initiatieven voor aanvullend openbaar vervoer stimuleren De Stadsregio Amsterdam reserveert voor kleinschalige initiatieven om meer fijnmazig openbaar vervoer te realiseren. Eric Wiebes, portefeuillehouder openbaar vervoer van de Stadsregio, streeft met zijn OV-plan uit 2011 naar sneller en beter openbaar vervoer zonder extra financiële middelen in te zetten. Deze visie gaat leiden tot veranderingen in de dienstregelingen. Dit leidt op de meeste plekken tot meer reizigers en sneller openbaar vervoer, maar er zijn ook plekken waar de fijnmazigheid terugloopt. Om de fijnmazigheid van het openbaar vervoer te vergroten, kunnen kleinschalige particuliere OV-initiatieven worden ingezet. Op 18 oktober besloot het dagelijks bestuur van de Stadsregio hiervoor een fonds van euro te vormen. Voor het eind van het jaar zal een leidraad worden gemaakt voor de wijze waarop initiatiefnemers een bijdrage en de benodigde vergunning kunnen krijgen. Ook worden het bestaan van het fonds en de voorwaarden voor financiering bekend gemaakt via internet met als doel particuliere initiatieven te stimuleren die, aanvullend op de uitgegeven concessies, de kwaliteit van het openbaar vervoer vergroten. Een voorbeeld van het type initiatief waaraan wordt gedacht is het al eerder met subsidie gerealiseerde particuliere busvervoer in Amsterdam Westpoort, of het bereikbaar maken van een nieuw werkgelegenheidsgebied als dat met regulier openbaar vervoer te duur is. Een voorwaarde zal onder meer zijn dat een initiatief de reguliere vervoerbedrijven niet benadeelt. De Westpoort Bus (W-bus) is de naam van het besloten vervoer voor de werknemers en bezoekers van Station Sloterdijk naar diverse bedrijven in Westpoort. Het vervoer is alleen voor werknemers van de deelnemende bedrijven en voor de ritten die het bedrijf heeft ingekocht. Iedere organisatie in Westpoort kan zich aansluiten bij de Westpoort Bus. De Stadsregio zal de reizigersadviesraad betrekken bij het opstellen van de leidraad voor financiering van de particuliere initiatieven. Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 11.12

3 Pagina 3 Actualisatie woonruimteverdeling: Geen regionale binding meer nodig voor sociale huurwoning De Regioraad ging op 16 oktober akkoord met de Actualisatie woonruimteverdeling Het beleid voor sociale huurwoningen wordt op een paar punten gewijzigd. Met de wijzigingen streven gemeenten naar een evenwichtiger verdeling van de sociale huurwoningen in de regio en een opener karakter van de woningmarkt. De belangrijkste wijzigingen zijn: Afschaffen regionale binding Woningzoekenden hoeven niet langer maatschappelijk of economisch aan deze regio gebonden te zijn om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Afschaffing van regionale binding in andere regio s heeft laten zien dat de extra toestroom van woningzoekenden beperkt blijft. Woningen verloten Naast de gangbare manier van het aanbieden van sociale huurwoningen wordt loting ingevoerd. Daarmee kan gemiddeld 15% van het aanbod aan sociale huurwoningen in de regio worden verloot. Om voor een evenwichtige spreiding te zorgen mag er per gemeente maximaal 20% van de sociale huurwoningen via loting worden verhuurd. Het voordeel van loten is dat mensen die met spoed een woning zoeken en een korte woon- of inschrijfduur hebben ook een kans maken. Het is de bedoeling om vooral kleine starterswoningen te verloten. Na twee jaar wordt het effect geëvalueerd. Eén inkomenstabel voor de regio Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning van een particuliere eigenaar wordt één huurinkomenstabel voor de hele regio gehanteerd. Het inkomen mag maximaal bedragen. Voorstel voor beperking van lokale beleidsvrijheid Het streven is een open en toegankelijke woningmarkt met zo min mogelijk lokale beperkingen. Er wordt gewerkt aan een voorstel om in de toekomst de lokale beleidsruimte te beperken. Voor nu blijft het echter zoals het was. De huidige verdeling is: kleine gemeenten (Beemster, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Waterland, Wormerland en Zeevang) hebben 70% lokale beleidsruimte. De middelgrote gemeenten (Edam-Volendam, Uithoorn, Diemen, Aalsmeer) 50%, de grote gemeenten (Zaanstad, Haarlemmermeer, Amstelveen en Purmerend) 30% en Amsterdam 20%. Verdere afspraken Gemeenten en woningcorporaties willen verdere afspraken maken over een evenwichtig aanbod van sociale woningen in de regio. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld nieuwbouw, verkoop en liberalisatie. Het onderwerp komt onder meer aan de orde bij de Regiomiddag van 14 december. Convenant De Actualisatie woonruimteverdeling wordt verwerkt in het Convenant Woonruimteverdeling en de Regionale Huisvestingsverordening. Deze worden in december voorgelegd aan de Regioraad. Sanne van der Lelij, tel. (020) Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

4 Pagina 4 Solid 1 Kim de Graaf Solids: ruimte voor wat mensen willen Solids zijn nieuwbouwpanden waarbij de bewoners vrij zijn in het gebruik van de ruimte. Twee jaar geleden besloot de Regioraad op verzoek van de gemeente Amsterdam een experiment met Solids toe te staan. Hoe is het om in een Solid te werken? Eén van de huurders is Kim de Graaf, die een multifunctionele sportzaak is gestart. In een Solid zijn huurders volledig vrij om de ruimte te gebruiken voor wonen, ondernemen of een combinatie hiervan. Zo ontstaat een vrije mix van wisselende functies. Er zijn drie Solid gebouwen in Amsterdam, ze zijn voor 90% verhuurd aan zowel bewoners als ondernemers. In Solid 1 op IJburg is onlangs een bijzondere sportwinkel geopend. Eigenaresse Kim de Graaf koos bewust voor een Solid: Als bedrijf wil je toch graag iets neerzetten zoals je het zelf hebt bedacht. Hier kan dat. Het is een prachtig en herkenbaar pand met mooie hoge ramen en veel licht. Je komt binnen in een mooie en moderne sportwinkel. Maar er blijkt meer achter te zitten. De Graaf bedacht Motion3. Een totaalconcept rondom bewegen, zoals ze het zelf noemt. Ze wilde iets vernieuwends in de sportbranche. Deze sportwinkel moet mensen inspireren tot bewegen, waarbij aandacht, sfeer en beleving centraal staan. Zowel mannen als vrouwen moeten zich hier prettig voelen. En er kan hier natuurlijk ook daadwerkelijk bewogen worden. Een blik op het rooster leert dat er inderdaad verschillende vormen van workouts gegeven worden. Van yogalessen tot intensieve privétrainingen. Maar ook streetdance voor kinderen. Verder blijkt er een massageruimte te zijn en kun je voedingsadvies krijgen. Er is dus aandacht voor alle aspecten van fitheid. We mogen even om het hoekje kijken bij de sportruimte, waar broer Laurens, voormalig Nederlands kampioen karate, privétraining aan het geven is. De Graaf vertelt dat mensen blij zijn met de mogelijkheid om kleinschalig lessen te volgen. Het is hier toch overzichtelijker dan in een gemiddelde sportschool, waar alles massaler is. Onze lessen hebben één tot acht deelnemers. Een creatieve omgeving De Graaf is ook enthousiast over de locatie: IJburg is een vernieuwende omgeving en sluit helemaal aan bij het concept van Motion3. Het is een jonge en sportieve gemeenschap in een creatieve omgeving en tegelijk heel urban. Ik heb meerdere panden bekeken, maar uiteindelijk was de keuze voor dit Solid gebouw een logische. Wat ook aanspreekt is het bestemmingsvrije aspect van Solids, ik zou in principe ook een juicebar aan de winkel toe mogen voegen. Dat is wel een idee waar ik mee speel, we willen meer zijn dan alleen een sportzaak. Naast Motion3 aan de kant van het winkelcentrum is de ruimte wel verhuurd, maar gebeurt nog niet veel. Aan de andere kant zit Scholtens Werkplek. Daar worden ergonomische kantoorartikelen verkocht die er nog goed uitzien ook. Een leuke buurman, volgens de Graaf. Ook vinden er werkzaamheden plaats om een bepaald gedeelte van het pand in te richten als hotel. De Graaf: Alle sociale huurwoningen in het pand zijn al in gebruik genomen en er schijnen plannen te zijn om de ruimtes die nog niet verhuurd zijn toch al enigszins in te richten om ze aantrekkelijker te maken voor huurders. Het is voor een bewoner natuurlijk een grote investering om alles vanaf nul op te bouwen. Voor Motion3 geldt dat natuurlijk ook, maar De Graaf heeft het slim aangepakt. De grote hoogte van de ruimte is optimaal benut door er een tussenvloer in te plaatsen en op de verdieping bevinden zich dan onder andere de massage en de sportruimte. Op die manier heeft ze dus extra vierkante meters voor haar bedrijf gecreëerd. Volgens verhuurder Stadgenoot biedt Solids ruimte aan wat mensen willen. Voor Motion3 lijkt dat zeker zo te zijn. Het experiment met de Solids loopt tot 20 oktober Daarna wordt het geëvalueerd. Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 11.12

5 Pagina 5 Meer hoogwaardige busverbindingen met AROV-projecten Deze periode gaan vijf AROV-projecten in de stadsregio van start. AROV staat voor Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer, een landelijk programma om het openbaar vervoer te verbeteren. Het ministerie van I&M en de regio betalen ieder 110 miljoen euro voor de vijf projecten. Zo is de Stadsregio Amsterdam samen met de provincie en Amsterdam Airport Schiphol bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van een vrij liggende busbaan door het noordelijk deel van Schiphol Oost. De eerste fase, de Brugstraat, wordt dit jaar nog aangelegd. De nieuwe busbaan moet een alternatief gaan vormen voor autogebruikers en zal begin 2015 klaar zijn. Inmiddels is het eerste project voor hoogwaardig openbaar vervoer op de A9 (HOV A9) in Haarlem al gerealiseerd: een nieuwe busstrook van de Haarlemmermeerse Ringvaart tot aan de kruising met de Prins Bernhardlaan. Ook wordt gewerkt aan een HOV Westtangent. Deze projecten dragen bij aan een hoogwaardige busververbinding tussen Haarlem en Amsterdam-Zuid en Amstelveen via de A9. Bij knooppunt Schiphol Noord komen beide lijnen bij elkaar. Ook worden momenteel de eerste stappen gezet voor de realisatie van de AROV-projecten Zaancorridor en het verbeteren van de Westelijke tramlijnen 1, 2 en 13. Voor het einde van het jaar zal een aantal verkeersregeling installaties zijn aangepast waardoor al een eerste stap wordt gezet met het versnellen van deze tramlijnen. Investeringsstrategie voor wegen op komst Welke maatregelen zijn nodig om de wegen in de stadsregio te verbeteren? Waar moet de prioriteit liggen en welke investeringen gaan daar mee gepaard? De benutting van bestaande wegen is belangrijk, maar er zullen ook nieuwe wegen aangelegd moeten worden. Om een goed inzicht te krijgen in de benodigde investeringen in het wegennet, werkt de Stadsregio Amsterdam aan de Investeringsstrategie Weg. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio heeft op 18 oktober gesproken over het plan van aanpak voor de Investeringsstrategie Weg. De komende maanden wordt samen met gemeenten gewerkt aan een uitgebreide analyse van het regionale wegennet; nu en in de toekomst. Er wordt goed gekeken naar de locatie van knelpunten en of we door het ene knelpunt op te lossen niet ergens anders nieuwe knelpunten veroorzaken. Het doel is om in juni 2013 met een overzicht van mogelijke oplossingen te komen. Eind 2013 wordt een lijst met maatregelen voor het wegennet opgeleverd voor de periode tot 2020, met een doorkijk naar Daarbij worden ook de prioriteiten aangegeven en wordt inzicht gegeven in de bijbehorende investeringen. Samenwerking Bij het opstellen van de Investeringsstrategie wordt nauw samengewerkt met de gemeenten van de stadsregio. Het onderwerp wordt regelmatig besproken door de verschillende verkeer- en vervoerwethouders en in de ambtelijke werkgroep Verkeer en Vervoer. Gemeenten krijgen op die manier de mogelijkheid in een vroeg stadium hun zorgen en aandachtspunten aan de orde te stellen. Ook de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, en de Metropoolregio Amsterdam worden betrokken in het proces. Daarnaast wordt in een externe klankbordgroep gebruik gemaakt van de kennis van belangrijke stakeholders, zoals de Haven, Bloemenveiling Aalsmeer en werkgeversorganisaties. Chris Engelsman, tel. (06) Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

6 Pagina 6 Michiel Mulder: Liever een halfvol hotel dan een leeg kantoor Uitgesproken! Wie: Wat: Interesses: Michiel Mulder, 33 jaar Econoom, Onderzoeker bij het Economisch Instituut voor de Bouw, auteur van de roman Het ongrijpbare gelijk van John Winkle, lid van de gemeenteraad Amsterdam (PvdA) en regioraadslid Economie, politiek, schrijven, sporten (te weinig), lezen (ook te weinig maar kan alle boeken van Dimitri Verhulst en Jeroen Brouwer aanbevelen) Hoe ben je in de politiek terecht gekomen? Op mijn middelbare school kwam ik in aanraking met politiek. Er werden schaduwverkiezingen georganiseerd en veel scholieren stemden VVD, in de tijd van allerlei kritische geluiden over de Islam. Voor mij was dat juist aanleiding om lid te worden van de PvdA. Uiteindelijk kwam ik in de gemeenteraad terecht. Daar heb ik al snel twee dingen geleerd: dat duurzame relaties met mensen die je vertrouwen heel belangrijk zijn en dat je af en toe nee moet kunnen zeggen tegen de vele verzoeken die op je af komen. Je bent ook schrijver, hoe inspirerend is de politiek? Ik vind het interessant om bij het schrijven huidige maatschappelijke en politieke tendensen door te trekken naar de toekomst. Ook persoonlijke verhalen leiden tot inspiratie. De verhalen die ik hoor van huurders bijvoorbeeld, over hun vaak langdurige gevechten met grote instellingen. Als schrijver kun je je veel meer vrijheden veroorloven dan als raadslid. Maar als raadslid vind ik het weer fantastisch dat ik echt dingen voor mensen kan veranderen. Is er alweer een nieuwe roman in aantocht? Ja, ik heb net een eerste versie af. Wat ik erover kan zeggen is dat de hoofdpersoon een vastgoedmagnaat is met een zoon die in de krakerswereld verkeert. Wat wil je als raadslid bereiken voor Amsterdam? Dat we voldoende betaalbare woningen hebben en dat we een alternatieve invulling vinden voor de schrijnende leegstand van kantoren. Voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en de regio is het belangrijk om deze onderwerpen te koppelen. Daarom heb ik een motie ingediend om regels te schrappen die het wonen in kantoorpanden belemmeren. Verder vecht ik voor het behoud van voldoende sociale huurwoningen, omdat iedereen gelijke woonkansen verdient. Ik steun ook de aanleg van IJburg 2, dat woonmilieus biedt voor gezinnen. In de stad wonen nu zo n 6000 gezinnen op 60 vierkante meter of minder. Dat is veel te klein. En voor de regio? Ook regionaal moeten er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven. Daarom is het goed dat gemeenten plannen met elkaar afstemmen en dat we een regionale huisvestingsverordening hebben. Verder kun je wonen niet los zien van vervoer en bereikbaarheid dus daar heeft de Stadsregio eveneens een belangrijke rol. Maar er zijn ook dingen die de Stadsregio níet moet doen, zoals regionaal hotelbeleid. Het vastleggen van waar en hoeveel hotels er in de regio mogen komen, kan het proces van het ombouwen van kantoren tot hotels belemmeren. Waarom zouden we alles moeten regelen? Laat dat maar aan de markt over. Het is prima als investeerders zelf bepalen waar ze hotels willen bouwen, ook als dat leidt tot zes hotels bij Sloterdijk. Liever een halfvol hotel dan een leeg kantoor. Je zet je ook in voor kluskantoren. Het idee van een kluskantoor is dat mensen relatief goedkoop vierkante meters kunnen kopen en die zelf als woning inrichten. Dit speelt goed in op de huidige marktomstandigheden en ik heb gemerkt dat er veel interesse voor is. De komende tijd brengen we met een haalbaarheidsstudie in beeld welke panden hiervoor geschikt zijn. Daarnaast moet het opdrachtgeverschap voor collectieven gestimuleerd worden en kopers moeten bij dit proces worden begeleid. Je begint met een groepje geïnteresseerden, je hebt een kantoor maar hoe ga je dan verder? Het gaat overigens niet alleen om commerciële panden, er staan ook 120 panden van de gemeente leeg die we erbij willen betrekken. Tijdens de Regiomiddag van 14 december ga ik iets vertellen over kluskantoren als één van de maatregelen tegen leegstand. Wat is je favoriete plek in de regio? Thuis. In de gezellige Amsterdamse Stadionbuurt met mijn gezin om me heen. Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 11.12

7 Pagina 7 Beleidskader en uitvoeringsprogramma Jeugdzorg: Naar een nieuw en beter systeem van zorg Als voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten wordt al flink geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen, zoals het eenvoudig doorverwijzen naar ambulante jeugdzorg door lokale partijen in plaats van via indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg. Ook laat onderzoek naar de inzet van Eigen Kracht Conferenties zien dat de zorg lichter en goedkoper kan als de regie bij de burgers zelf ligt. Deze en andere ontwikkelingen worden toegelicht in het Regionaal Beleidskader en het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2013 van de Stadsregio. Eind september heeft het dagelijks bestuur deze beleidsstukken vastgesteld. Vanaf 2015 wordt de uitvoering van de jeugdzorg de verantwoordelijkheid van gemeenten. Het beleidskader geeft aan dat Stadsregio en gemeenten de voorbereiding van de decentralisatie intensiveren om een nieuw en beter systeem van zorg aan kwetsbare kinderen te realiseren. Het Uitvoeringsprogramma geeft de uitgangspunten en acties aan voor 2013, zoals het bevorderen van Eigen Kracht Conferenties, de ontwikkeling van gezinsgericht werken door Bureau Jeugdzorg en het vereenvoudigen van procedures. Het beleidskader heeft de afgelopen periode ter inspraak gelegen en is aangeboden aan de wethouders Jeugd van de gemeenten en Amsterdamse stadsdelen evenals aan de directies van de betrokken jeugdzorginstellingen. In december worden beide plannen ter besluitvorming voorgelegd aan de Regioraad. Christine Pollmann, tel (020) Data voor actuele reisinformatie bus en tram vrijgegeven De Stadsregio heeft als eerste overheid in Nederland actuele data van bus en tram vrijgegeven. Met deze gegevens van GVB kunnen applicatie-bouwers programma s en apps maken die reizigers onderweg van informatie voorzien op hun mobiele telefoon of tablet. Op 17 oktober besloot het dagelijks bestuur van de Stadsregio om de gegevens beschikbaar te stellen aan openov, een project van Stichting OpenGeo. Het is het voor het eerst dat gegevens voor actuele real time reisinformatie zonder beperkingen openbaar worden gemaakt. App-bouwers kunnen ze voor allerlei doeleinden gebruiken. Actuele data voor het metroverkeer komen naar verwachting aan het einde van dit jaar beschikbaar. GVB is een pionier als het gaat om technologische vernieuwingen van open data. Zo was GVB de eerste met data van vertrektijden voor al haar ritten. Met de vrijgegeven data kan de kwaliteit van reisinformatie verbeteren. Zo is het nu voor het eerst mogelijk om bijvoorbeeld te zien waar de bus of tram zich bevindt en er analyses op los te laten. Gevonden fouten kunnen worden teruggekoppeld aan de vervoerder, wat de gehele informatieketen kan versterken. Het uitgangspunt van de Stadsregio is dat waar vervoerders in opdracht van de Stadsregio met overheidsgeld vervoer bieden, data voor reisinformatie openbaar beschikbaar moeten zijn. Sinds de laatste ontwikkelingen op het gebied van open reisinformatie zijn er diverse apps ontwikkeld voor reizigers. De bekendste is OVinfo, een gratis app voor Android-toestellen met ruim actieve gebruikers. Joost van Os, tel. (020) Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

8 Pagina 8 Stadsregio in het kort In gesprek over de toekomst van regionale samenwerking De Stadsregio verwacht veel raads- en collegeleden op de Regiomiddag op 14 december. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio wil dan in gesprek over de toekomst van de regionale samenwerking en andere actuele kwesties. Wat wordt de ambitie voor het woonbeleid bijvoorbeeld, hoe versterken we de economie, de infrastructuur en het openbaar vervoer? Hoe gaan we om met de leegstand van kantoren en hoe kan de jeugdzorg effectiever worden wanneer deze taak overgaat naar de gemeenten? In een gevarieerd programma komen de diverse thema s aan bod in de vorm van debatten en workshops. De regiomiddag vindt plaats van uur tot uur in het De La Mar theater in Amsterdam. Voor meer informatie en aanmelding zie: www. stadsregioamsterdam.nl/regiomiddag. Subsidies voor infrastructuur Vanuit de Brede Doeluitkering heeft het dagelijks bestuur onlangs voor circa 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor projecten infrastructuur in diverse gemeenten. Voorbeelden zijn toegankelijke bushaltes op Schiphol ( ,-) en bij Flora Holland in Aalsmeer ( ,-), de herinrichting van de Veenweidestraat in Purmerend ( ,-), verkeersplateaus in Wormerland ( ,-) en de herinrichting Zilverschoonlaan in Zaanstad ( ,-). Het ABC ontvangt een subsidie voor het organiseren van bromfiets theorie en praktijkopleidingen voor moeilijk lerenden. Voor een volledig overzicht van de projecten en bijbehorende subsidies zie Onlangs is ook de Melkwegbrug in Purmerend geopend. De Stadsregio heeft 3 miljoen bijgedragen aan de fietsvoorzieningen. Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang vormen samen de Stadsregio Amsterdam. Deze uitgave is geprint op papier met FSC-keurmerk. Colofon Regiojournaal is een uitgave van de Stadsregio Amsterdam. Exemplaren zijn te verkrijgen bij de afdeling communicatie. tel. (020) Stadsregio Amsterdam Weesperstraat VN Amsterdam Postbus AP Amsterdam tel. (020) , fax. (020) Eindredactie Hedy Luchtmeyer Bijdragen Debby Lieuw On, Hedy Luchtmeyer, Saskia Neijzing Fotografie Miranda van der Maesen-Smit, Saskia Neijzing, Hollandse Hoogte/Joost van den Broek, Maarten van de Velde, Gemeente Purmerend Vormgeving Dutchlabel, Amsterdam Drukwerk Grafinoord BV Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 11.12

Regio journaal. Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid. Stadsregio Amsterdam juni 2014. Impuls voor Economie en Wonen

Regio journaal. Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid. Stadsregio Amsterdam juni 2014. Impuls voor Economie en Wonen Stadsregio Amsterdam juni 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets Stadsregio Amsterdam mei 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek

Regio journaal. Eerste doorstroomwoning voor slachtoffers mensenhandel. Stadsregio Amsterdam november 2013. Het juiste hotel op de juiste plek Stadsregio Amsterdam november 2013 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst Stadsregio Amsterdam september 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd

Agenda. Proef afvangen fijnstof verlengd Pagina 8 Stadsregio in het kort Conferentie Energie- en woonlasten Op 14 maart van 13.00 tot 17.00 uur organiseert de Stadsregio Amsterdam in samenwerking met onder andere Agentschap NL en SEV een conferentie

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2013 DE ZESTIEN GEMEENTEN Beemster Zeevang Gemeente Aalsmeer Drie Kolommenplein 1 Postbus 253 1430 AG Aalsmeer Tel 0297-387575 Fax 0297-387676

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS EEN TWEEDE EDITIE De toekomst van de jeugdzorg Decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders

Nadere informatie

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden

Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden Regie werkt! Gemeentelijke praktijkvoorbeelden 1 inhoudsopgave voorwoord 5 deel i: vormen van regie 7 inleiding van theorie naar praktijk 9 1. Geld als vliegwiel

Nadere informatie

Beleidsbrief Wonen 2014

Beleidsbrief Wonen 2014 Beleidsbrief Wonen 2014 1 Inleiding Voor u ligt de Beleidsbrief Wonen 2014. Net als zijn drie voorgangers geeft de Beleidsbrief invulling aan de toezegging van het College, de Raad mee te nemen in het

Nadere informatie

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam

Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam JAARGANG 3-NR. 3-SEPTEMBER 2014 Nieuws uit de Metropoolregio Amsterdam Schakel tussen de A8 en A9 komt eraan MRA Tafels: Meedenken over toekomst metropoolregio Jacqueline Cramer: Schone metropool is banenmotor

Nadere informatie

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden

De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden De drie Decentralisaties in Purmerend Nieuwe verantwoordelijkheden, nieuwe mogelijkheden Afdeling Stadsontwikkeling November 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 1.1 Leeswijzer...3 2 Doel van deze notitie:

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes

Mia Nijland Top Job Salland April 2013. De samenwerkingspartners van BinQ zijn: Klink-Nijland GWW Fundeon ROC Deltion Nijland & Kroes Voorwoord Dit verslag is geschreven naar aanleiding van het symposium over het leerwerkproject BinQ dat op vrijdag 22 maart 2013 heeft plaatsgevonden bij de Leeren Lampe in Raalte. Genodigden waren rijks-

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant.

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 21 februari 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 19.30 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011-2012

Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord: weten waarvoor je het doet.......................................... 4 2. Medezeggenschap: er valt veel te winnen........................................

Nadere informatie

Investeren in mensen

Investeren in mensen KERNKRACHT is het gratis Informatiemagazine voor leden van de vereniging kleine kernen noord-brabant vereniging kleine kernen noord-brabant Jaargang 4 - nummer 1 - februari 2007 Investeren in mensen Investeren

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning

Waalwijk werkt. ...aan de Wet maatschappelijke ondersteuning Waalwijk werkt.. Mensen uitdagen om actief mee te doen en mee te denken Per 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning () ingevoerd. -wethouder Peter van Dongen is enthousiast over de eerste

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Ben jij klaar voor de

Ben jij klaar voor de 4 SCHOLING Els, Karin en Nathalie hadden al jarenlange ervaring in de jeugdzorg toen ze ambulant hulpverlener werden. Ze praten over veranderen, meebewegen, werkdruk, persoonlijke groei en de toekomst.

Nadere informatie

Sien Magazine. Op wie kun je bouwen? Carla Dik-Faber ziet lichtpuntjes. Mijn netwerk. voor mensen met een verstandelijke beperking

Sien Magazine. Op wie kun je bouwen? Carla Dik-Faber ziet lichtpuntjes. Mijn netwerk. voor mensen met een verstandelijke beperking #2 Sien Magazine Mijn netwerk Carla Dik-Faber ziet lichtpuntjes Op wie kun je bouwen? nummer 2 / 2014 voor mensen met een verstandelijke beperking VOORWOORD Mensen op wie je kunt bouwen Een economische

Nadere informatie

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw

Onderwerp: Jaarverslag 2014. Doetinchem, 06-03-2015. Geachte heer/mevrouw Onderwerp: Jaarverslag 2014 Doetinchem, 06-03-2015 Geachte heer/mevrouw Met gepaste trots bieden wij u bijgevoegd ons jaarverslag 2014 aan. Het is een uitgebreid verslag geworden waarin duidelijk wordt

Nadere informatie

Wmo inzicht. Rutte en Samsom aan zet. Expertmeeting verantwoording. oktober 2012 nummer 2. In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl

Wmo inzicht. Rutte en Samsom aan zet. Expertmeeting verantwoording. oktober 2012 nummer 2. In dit e-zine: Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl Wmo inzicht Gehandicaptenzorg Nieuwe Stijl oktober 2012 nummer 2 ❸ Rutte en Samsom aan zet ❺ Expertmeeting verantwoording In dit e-zine: Groningen over de grenzen heen 17 AGENDA ❻ Aan de keukentafel met

Nadere informatie