Regio journaal. Gemeenten beraden zich op aansturing jeugdzorg. Stadsregio Amsterdam november Actualisatie woonruimteverdeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regio journaal. Gemeenten beraden zich op aansturing jeugdzorg. Stadsregio Amsterdam november 2012. Actualisatie woonruimteverdeling"

Transcriptie

1 Stadsregio Amsterdam november 2012 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad, Zeevang. Actualisatie woonruimteverdeling Pagina 3 Experiment met Solids Pagina 5 Interview: Michiel Mulder Pagina 6 Gemeenten beraden zich op aansturing jeugdzorg Hoe gaan gemeenten de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg invullen? Vertegenwoordigers van gemeenten en jeugdzorginstellingen kwamen op 5 oktober naar museum de Hermitage om hierover van gedachten te wisselen. Vanaf 2015 wordt de jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten. Ter voorbereiding hebben in samenwerking met de Stadsregio al diverse bijeenkomsten plaatsgevonden. Deze keer ging het over de thema s sturing en bekostiging. Een draak van een wet? Gemeenten krijgen te maken met de nieuwe jeugdwet. Een zorgenkind volgens Thijs Malmberg, adviseur op het gebied van overheidsvraagstukken, die zijn visie op deze wet presenteerde. Volgens hem bevat de wet teveel regels en te weinig ruimte voor eigen beleid. De professional zal het daardoor drukker krijgen vanwege het vele overleggen en verantwoording afleggen en gemeenten worden geconfronteerd met allerlei regelgeving vanuit diverse ministeries. Malmberg raadde aan om de wet gewijzigd te krijgen met meer vrijheidsgraden voor de gemeenten en oog voor maatschappelijk resultaat in plaats van zoveel nadruk op proces en controle te leggen. Een deel van het publiek gaf aan dat de wet inderdaad gebaseerd lijkt op angst en controle en weinig opvatting over de richting van zorg bevat. Toch waren er ook positieve geluiden te horen. Zie de wet als een kansmodel. De keuze voor preventie zit erin en die keuze maken wij als gemeente ook, aldus een van de aanwezigen. En: Het gaat om het voorkomen van een te groot beroep op zware zorg, naar verhouding hebben we daar al veel in bereikt. Volgens Erik Gerritsen van Bureau Jeugdzorg kunnen gemeenten door te investeren in gezinsmanagers veel hogere kosten afwenden. Probeer er een mooie wet van te maken, is zijn devies, en laat je als gemeente niet verlammen. Eerst met Eigen Kracht Volgens Job Domela Nieuwenhuis en Sybe Bijlenveld van programmateam Om het Kind van de gemeente Amsterdam moet een model voor lees verder op pagina 2 Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

2 Pagina 2 vervolg van pagina 1 sturing en bekostiging bij een gemeente passen. Zij presenteerden een overzicht van taken en functies die bij zo n model een rol spelen. Daarbij gaat het om zaken als: wat moeten zorgaanbieders doen om in aanmerking te komen voor financiering? Bekostig je het product van zorg of het aantal geleverde uren? Het vaststellen van het resultaat van hulpverlening is ook belangrijk. Ben je bijvoorbeeld tevreden als een kind met problemen na een hulptraject weer naar school gaat of vraag je méér? Er kwamen verschillende reacties vanuit het publiek. Zo vond iemand dat er al te veel geld aan de Jeugdzorg is besteed als je ziet hoe klein het percentage jongeren dat jeugdzorg nodig heeft eigenlijk is. Er zou innovatiever naar de organisatie van jeugdzorg gekeken moeten worden, was een pleidooi; open staan voor kleine werkvormen samen met de instellingen. Anderen wezen erop dat er ook geld voor afstemming tussen de organisaties onderling gereserveerd moet worden. En dat er wellicht winst valt te behalen in constructies van publiek private samenwerking. Verder zullen de Eigen Kracht Conferenties een belangrijk onderdeel van de hulp vormen. Londen of Parijs? In Londen wordt heel gedetailleerd voorgeschreven hoe de openbaar vervoersverbindingen moeten lopen. Dat leidt tot inschrijvingen van veel kleine vervoerbedrijven en veel ambtenaren die alles uitwerken en controleren. In Parijs gaat het omgekeerd. Daar wordt gestuurd op aantallen reizigers en klanttevredenheid. De overheid staat op afstand, werkt vanuit een klein kantoor en laat meer aan de markt over. Aan het woord was Mark van der Horst, voormalig wethouder van de gemeente Amsterdam. En ja, het ging over jeugdzorg. Van der Horst schetste een aantal situaties uit zijn tijd als wethouder en portefeuillehouder openbaar vervoer van de Stadsregio. Volgens hem valt er voor de jeugdzorg veel te leren over sturing en financiering vanuit andere complexe sectoren, zoals het openbaar vervoer. Goed opdrachtgeverschap bijvoorbeeld, één van de zaken die de gemeenten straks moeten waarmaken. Wat voor soort contracten sluit je af met de aanbieders, hoe bewaak je de kwaliteit en hoe hou je toezicht? Volgens van der Horst kun je als overheid pas echt sturen als je goede kennis hebt van contracten en goed communiceert. Oók over wat je als overheid niet kunt. Christine Pollmann, tel. (020) Over de conferentie is een filmpje gemaakt. Dit is te zien op: https://vimeo.com/ Er is een werkgroep regionale samenwerking actief. Deze is te bereiken via: Wilmar M.J. Hendriks, regionaal procesmanager decentralisatie jeugdzorg, Op donderdag ochtend 22 november is er in het Zaanse gemeentehuis de derde regioconferentie, met als thema Het gedwongen kader. Informatie via het Transitiemanagement, Marjolijn Stam, Op 14 december organiseert de Stadsregio een regiomiddag voor raadsleden en collegeleden. Daar staat ook de decentralisatie van de jeugdzorg en de kansen en verantwoordelijkheden die dit voor gemeenten brengt op het programma. Zie ook: Stadsregio gaat particuliere initiatieven voor aanvullend openbaar vervoer stimuleren De Stadsregio Amsterdam reserveert voor kleinschalige initiatieven om meer fijnmazig openbaar vervoer te realiseren. Eric Wiebes, portefeuillehouder openbaar vervoer van de Stadsregio, streeft met zijn OV-plan uit 2011 naar sneller en beter openbaar vervoer zonder extra financiële middelen in te zetten. Deze visie gaat leiden tot veranderingen in de dienstregelingen. Dit leidt op de meeste plekken tot meer reizigers en sneller openbaar vervoer, maar er zijn ook plekken waar de fijnmazigheid terugloopt. Om de fijnmazigheid van het openbaar vervoer te vergroten, kunnen kleinschalige particuliere OV-initiatieven worden ingezet. Op 18 oktober besloot het dagelijks bestuur van de Stadsregio hiervoor een fonds van euro te vormen. Voor het eind van het jaar zal een leidraad worden gemaakt voor de wijze waarop initiatiefnemers een bijdrage en de benodigde vergunning kunnen krijgen. Ook worden het bestaan van het fonds en de voorwaarden voor financiering bekend gemaakt via internet met als doel particuliere initiatieven te stimuleren die, aanvullend op de uitgegeven concessies, de kwaliteit van het openbaar vervoer vergroten. Een voorbeeld van het type initiatief waaraan wordt gedacht is het al eerder met subsidie gerealiseerde particuliere busvervoer in Amsterdam Westpoort, of het bereikbaar maken van een nieuw werkgelegenheidsgebied als dat met regulier openbaar vervoer te duur is. Een voorwaarde zal onder meer zijn dat een initiatief de reguliere vervoerbedrijven niet benadeelt. De Westpoort Bus (W-bus) is de naam van het besloten vervoer voor de werknemers en bezoekers van Station Sloterdijk naar diverse bedrijven in Westpoort. Het vervoer is alleen voor werknemers van de deelnemende bedrijven en voor de ritten die het bedrijf heeft ingekocht. Iedere organisatie in Westpoort kan zich aansluiten bij de Westpoort Bus. De Stadsregio zal de reizigersadviesraad betrekken bij het opstellen van de leidraad voor financiering van de particuliere initiatieven. Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 11.12

3 Pagina 3 Actualisatie woonruimteverdeling: Geen regionale binding meer nodig voor sociale huurwoning De Regioraad ging op 16 oktober akkoord met de Actualisatie woonruimteverdeling Het beleid voor sociale huurwoningen wordt op een paar punten gewijzigd. Met de wijzigingen streven gemeenten naar een evenwichtiger verdeling van de sociale huurwoningen in de regio en een opener karakter van de woningmarkt. De belangrijkste wijzigingen zijn: Afschaffen regionale binding Woningzoekenden hoeven niet langer maatschappelijk of economisch aan deze regio gebonden te zijn om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Afschaffing van regionale binding in andere regio s heeft laten zien dat de extra toestroom van woningzoekenden beperkt blijft. Woningen verloten Naast de gangbare manier van het aanbieden van sociale huurwoningen wordt loting ingevoerd. Daarmee kan gemiddeld 15% van het aanbod aan sociale huurwoningen in de regio worden verloot. Om voor een evenwichtige spreiding te zorgen mag er per gemeente maximaal 20% van de sociale huurwoningen via loting worden verhuurd. Het voordeel van loten is dat mensen die met spoed een woning zoeken en een korte woon- of inschrijfduur hebben ook een kans maken. Het is de bedoeling om vooral kleine starterswoningen te verloten. Na twee jaar wordt het effect geëvalueerd. Eén inkomenstabel voor de regio Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning van een particuliere eigenaar wordt één huurinkomenstabel voor de hele regio gehanteerd. Het inkomen mag maximaal bedragen. Voorstel voor beperking van lokale beleidsvrijheid Het streven is een open en toegankelijke woningmarkt met zo min mogelijk lokale beperkingen. Er wordt gewerkt aan een voorstel om in de toekomst de lokale beleidsruimte te beperken. Voor nu blijft het echter zoals het was. De huidige verdeling is: kleine gemeenten (Beemster, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Waterland, Wormerland en Zeevang) hebben 70% lokale beleidsruimte. De middelgrote gemeenten (Edam-Volendam, Uithoorn, Diemen, Aalsmeer) 50%, de grote gemeenten (Zaanstad, Haarlemmermeer, Amstelveen en Purmerend) 30% en Amsterdam 20%. Verdere afspraken Gemeenten en woningcorporaties willen verdere afspraken maken over een evenwichtig aanbod van sociale woningen in de regio. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld nieuwbouw, verkoop en liberalisatie. Het onderwerp komt onder meer aan de orde bij de Regiomiddag van 14 december. Convenant De Actualisatie woonruimteverdeling wordt verwerkt in het Convenant Woonruimteverdeling en de Regionale Huisvestingsverordening. Deze worden in december voorgelegd aan de Regioraad. Sanne van der Lelij, tel. (020) Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

4 Pagina 4 Solid 1 Kim de Graaf Solids: ruimte voor wat mensen willen Solids zijn nieuwbouwpanden waarbij de bewoners vrij zijn in het gebruik van de ruimte. Twee jaar geleden besloot de Regioraad op verzoek van de gemeente Amsterdam een experiment met Solids toe te staan. Hoe is het om in een Solid te werken? Eén van de huurders is Kim de Graaf, die een multifunctionele sportzaak is gestart. In een Solid zijn huurders volledig vrij om de ruimte te gebruiken voor wonen, ondernemen of een combinatie hiervan. Zo ontstaat een vrije mix van wisselende functies. Er zijn drie Solid gebouwen in Amsterdam, ze zijn voor 90% verhuurd aan zowel bewoners als ondernemers. In Solid 1 op IJburg is onlangs een bijzondere sportwinkel geopend. Eigenaresse Kim de Graaf koos bewust voor een Solid: Als bedrijf wil je toch graag iets neerzetten zoals je het zelf hebt bedacht. Hier kan dat. Het is een prachtig en herkenbaar pand met mooie hoge ramen en veel licht. Je komt binnen in een mooie en moderne sportwinkel. Maar er blijkt meer achter te zitten. De Graaf bedacht Motion3. Een totaalconcept rondom bewegen, zoals ze het zelf noemt. Ze wilde iets vernieuwends in de sportbranche. Deze sportwinkel moet mensen inspireren tot bewegen, waarbij aandacht, sfeer en beleving centraal staan. Zowel mannen als vrouwen moeten zich hier prettig voelen. En er kan hier natuurlijk ook daadwerkelijk bewogen worden. Een blik op het rooster leert dat er inderdaad verschillende vormen van workouts gegeven worden. Van yogalessen tot intensieve privétrainingen. Maar ook streetdance voor kinderen. Verder blijkt er een massageruimte te zijn en kun je voedingsadvies krijgen. Er is dus aandacht voor alle aspecten van fitheid. We mogen even om het hoekje kijken bij de sportruimte, waar broer Laurens, voormalig Nederlands kampioen karate, privétraining aan het geven is. De Graaf vertelt dat mensen blij zijn met de mogelijkheid om kleinschalig lessen te volgen. Het is hier toch overzichtelijker dan in een gemiddelde sportschool, waar alles massaler is. Onze lessen hebben één tot acht deelnemers. Een creatieve omgeving De Graaf is ook enthousiast over de locatie: IJburg is een vernieuwende omgeving en sluit helemaal aan bij het concept van Motion3. Het is een jonge en sportieve gemeenschap in een creatieve omgeving en tegelijk heel urban. Ik heb meerdere panden bekeken, maar uiteindelijk was de keuze voor dit Solid gebouw een logische. Wat ook aanspreekt is het bestemmingsvrije aspect van Solids, ik zou in principe ook een juicebar aan de winkel toe mogen voegen. Dat is wel een idee waar ik mee speel, we willen meer zijn dan alleen een sportzaak. Naast Motion3 aan de kant van het winkelcentrum is de ruimte wel verhuurd, maar gebeurt nog niet veel. Aan de andere kant zit Scholtens Werkplek. Daar worden ergonomische kantoorartikelen verkocht die er nog goed uitzien ook. Een leuke buurman, volgens de Graaf. Ook vinden er werkzaamheden plaats om een bepaald gedeelte van het pand in te richten als hotel. De Graaf: Alle sociale huurwoningen in het pand zijn al in gebruik genomen en er schijnen plannen te zijn om de ruimtes die nog niet verhuurd zijn toch al enigszins in te richten om ze aantrekkelijker te maken voor huurders. Het is voor een bewoner natuurlijk een grote investering om alles vanaf nul op te bouwen. Voor Motion3 geldt dat natuurlijk ook, maar De Graaf heeft het slim aangepakt. De grote hoogte van de ruimte is optimaal benut door er een tussenvloer in te plaatsen en op de verdieping bevinden zich dan onder andere de massage en de sportruimte. Op die manier heeft ze dus extra vierkante meters voor haar bedrijf gecreëerd. Volgens verhuurder Stadgenoot biedt Solids ruimte aan wat mensen willen. Voor Motion3 lijkt dat zeker zo te zijn. Het experiment met de Solids loopt tot 20 oktober Daarna wordt het geëvalueerd. Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 11.12

5 Pagina 5 Meer hoogwaardige busverbindingen met AROV-projecten Deze periode gaan vijf AROV-projecten in de stadsregio van start. AROV staat voor Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer, een landelijk programma om het openbaar vervoer te verbeteren. Het ministerie van I&M en de regio betalen ieder 110 miljoen euro voor de vijf projecten. Zo is de Stadsregio Amsterdam samen met de provincie en Amsterdam Airport Schiphol bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van een vrij liggende busbaan door het noordelijk deel van Schiphol Oost. De eerste fase, de Brugstraat, wordt dit jaar nog aangelegd. De nieuwe busbaan moet een alternatief gaan vormen voor autogebruikers en zal begin 2015 klaar zijn. Inmiddels is het eerste project voor hoogwaardig openbaar vervoer op de A9 (HOV A9) in Haarlem al gerealiseerd: een nieuwe busstrook van de Haarlemmermeerse Ringvaart tot aan de kruising met de Prins Bernhardlaan. Ook wordt gewerkt aan een HOV Westtangent. Deze projecten dragen bij aan een hoogwaardige busververbinding tussen Haarlem en Amsterdam-Zuid en Amstelveen via de A9. Bij knooppunt Schiphol Noord komen beide lijnen bij elkaar. Ook worden momenteel de eerste stappen gezet voor de realisatie van de AROV-projecten Zaancorridor en het verbeteren van de Westelijke tramlijnen 1, 2 en 13. Voor het einde van het jaar zal een aantal verkeersregeling installaties zijn aangepast waardoor al een eerste stap wordt gezet met het versnellen van deze tramlijnen. Investeringsstrategie voor wegen op komst Welke maatregelen zijn nodig om de wegen in de stadsregio te verbeteren? Waar moet de prioriteit liggen en welke investeringen gaan daar mee gepaard? De benutting van bestaande wegen is belangrijk, maar er zullen ook nieuwe wegen aangelegd moeten worden. Om een goed inzicht te krijgen in de benodigde investeringen in het wegennet, werkt de Stadsregio Amsterdam aan de Investeringsstrategie Weg. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio heeft op 18 oktober gesproken over het plan van aanpak voor de Investeringsstrategie Weg. De komende maanden wordt samen met gemeenten gewerkt aan een uitgebreide analyse van het regionale wegennet; nu en in de toekomst. Er wordt goed gekeken naar de locatie van knelpunten en of we door het ene knelpunt op te lossen niet ergens anders nieuwe knelpunten veroorzaken. Het doel is om in juni 2013 met een overzicht van mogelijke oplossingen te komen. Eind 2013 wordt een lijst met maatregelen voor het wegennet opgeleverd voor de periode tot 2020, met een doorkijk naar Daarbij worden ook de prioriteiten aangegeven en wordt inzicht gegeven in de bijbehorende investeringen. Samenwerking Bij het opstellen van de Investeringsstrategie wordt nauw samengewerkt met de gemeenten van de stadsregio. Het onderwerp wordt regelmatig besproken door de verschillende verkeer- en vervoerwethouders en in de ambtelijke werkgroep Verkeer en Vervoer. Gemeenten krijgen op die manier de mogelijkheid in een vroeg stadium hun zorgen en aandachtspunten aan de orde te stellen. Ook de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, en de Metropoolregio Amsterdam worden betrokken in het proces. Daarnaast wordt in een externe klankbordgroep gebruik gemaakt van de kennis van belangrijke stakeholders, zoals de Haven, Bloemenveiling Aalsmeer en werkgeversorganisaties. Chris Engelsman, tel. (06) Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

6 Pagina 6 Michiel Mulder: Liever een halfvol hotel dan een leeg kantoor Uitgesproken! Wie: Wat: Interesses: Michiel Mulder, 33 jaar Econoom, Onderzoeker bij het Economisch Instituut voor de Bouw, auteur van de roman Het ongrijpbare gelijk van John Winkle, lid van de gemeenteraad Amsterdam (PvdA) en regioraadslid Economie, politiek, schrijven, sporten (te weinig), lezen (ook te weinig maar kan alle boeken van Dimitri Verhulst en Jeroen Brouwer aanbevelen) Hoe ben je in de politiek terecht gekomen? Op mijn middelbare school kwam ik in aanraking met politiek. Er werden schaduwverkiezingen georganiseerd en veel scholieren stemden VVD, in de tijd van allerlei kritische geluiden over de Islam. Voor mij was dat juist aanleiding om lid te worden van de PvdA. Uiteindelijk kwam ik in de gemeenteraad terecht. Daar heb ik al snel twee dingen geleerd: dat duurzame relaties met mensen die je vertrouwen heel belangrijk zijn en dat je af en toe nee moet kunnen zeggen tegen de vele verzoeken die op je af komen. Je bent ook schrijver, hoe inspirerend is de politiek? Ik vind het interessant om bij het schrijven huidige maatschappelijke en politieke tendensen door te trekken naar de toekomst. Ook persoonlijke verhalen leiden tot inspiratie. De verhalen die ik hoor van huurders bijvoorbeeld, over hun vaak langdurige gevechten met grote instellingen. Als schrijver kun je je veel meer vrijheden veroorloven dan als raadslid. Maar als raadslid vind ik het weer fantastisch dat ik echt dingen voor mensen kan veranderen. Is er alweer een nieuwe roman in aantocht? Ja, ik heb net een eerste versie af. Wat ik erover kan zeggen is dat de hoofdpersoon een vastgoedmagnaat is met een zoon die in de krakerswereld verkeert. Wat wil je als raadslid bereiken voor Amsterdam? Dat we voldoende betaalbare woningen hebben en dat we een alternatieve invulling vinden voor de schrijnende leegstand van kantoren. Voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en de regio is het belangrijk om deze onderwerpen te koppelen. Daarom heb ik een motie ingediend om regels te schrappen die het wonen in kantoorpanden belemmeren. Verder vecht ik voor het behoud van voldoende sociale huurwoningen, omdat iedereen gelijke woonkansen verdient. Ik steun ook de aanleg van IJburg 2, dat woonmilieus biedt voor gezinnen. In de stad wonen nu zo n 6000 gezinnen op 60 vierkante meter of minder. Dat is veel te klein. En voor de regio? Ook regionaal moeten er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar blijven. Daarom is het goed dat gemeenten plannen met elkaar afstemmen en dat we een regionale huisvestingsverordening hebben. Verder kun je wonen niet los zien van vervoer en bereikbaarheid dus daar heeft de Stadsregio eveneens een belangrijke rol. Maar er zijn ook dingen die de Stadsregio níet moet doen, zoals regionaal hotelbeleid. Het vastleggen van waar en hoeveel hotels er in de regio mogen komen, kan het proces van het ombouwen van kantoren tot hotels belemmeren. Waarom zouden we alles moeten regelen? Laat dat maar aan de markt over. Het is prima als investeerders zelf bepalen waar ze hotels willen bouwen, ook als dat leidt tot zes hotels bij Sloterdijk. Liever een halfvol hotel dan een leeg kantoor. Je zet je ook in voor kluskantoren. Het idee van een kluskantoor is dat mensen relatief goedkoop vierkante meters kunnen kopen en die zelf als woning inrichten. Dit speelt goed in op de huidige marktomstandigheden en ik heb gemerkt dat er veel interesse voor is. De komende tijd brengen we met een haalbaarheidsstudie in beeld welke panden hiervoor geschikt zijn. Daarnaast moet het opdrachtgeverschap voor collectieven gestimuleerd worden en kopers moeten bij dit proces worden begeleid. Je begint met een groepje geïnteresseerden, je hebt een kantoor maar hoe ga je dan verder? Het gaat overigens niet alleen om commerciële panden, er staan ook 120 panden van de gemeente leeg die we erbij willen betrekken. Tijdens de Regiomiddag van 14 december ga ik iets vertellen over kluskantoren als één van de maatregelen tegen leegstand. Wat is je favoriete plek in de regio? Thuis. In de gezellige Amsterdamse Stadionbuurt met mijn gezin om me heen. Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 11.12

7 Pagina 7 Beleidskader en uitvoeringsprogramma Jeugdzorg: Naar een nieuw en beter systeem van zorg Als voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten wordt al flink geëxperimenteerd met nieuwe werkwijzen, zoals het eenvoudig doorverwijzen naar ambulante jeugdzorg door lokale partijen in plaats van via indicatiestelling door Bureau Jeugdzorg. Ook laat onderzoek naar de inzet van Eigen Kracht Conferenties zien dat de zorg lichter en goedkoper kan als de regie bij de burgers zelf ligt. Deze en andere ontwikkelingen worden toegelicht in het Regionaal Beleidskader en het Regionaal Uitvoeringsprogramma 2013 van de Stadsregio. Eind september heeft het dagelijks bestuur deze beleidsstukken vastgesteld. Vanaf 2015 wordt de uitvoering van de jeugdzorg de verantwoordelijkheid van gemeenten. Het beleidskader geeft aan dat Stadsregio en gemeenten de voorbereiding van de decentralisatie intensiveren om een nieuw en beter systeem van zorg aan kwetsbare kinderen te realiseren. Het Uitvoeringsprogramma geeft de uitgangspunten en acties aan voor 2013, zoals het bevorderen van Eigen Kracht Conferenties, de ontwikkeling van gezinsgericht werken door Bureau Jeugdzorg en het vereenvoudigen van procedures. Het beleidskader heeft de afgelopen periode ter inspraak gelegen en is aangeboden aan de wethouders Jeugd van de gemeenten en Amsterdamse stadsdelen evenals aan de directies van de betrokken jeugdzorginstellingen. In december worden beide plannen ter besluitvorming voorgelegd aan de Regioraad. Christine Pollmann, tel (020) Data voor actuele reisinformatie bus en tram vrijgegeven De Stadsregio heeft als eerste overheid in Nederland actuele data van bus en tram vrijgegeven. Met deze gegevens van GVB kunnen applicatie-bouwers programma s en apps maken die reizigers onderweg van informatie voorzien op hun mobiele telefoon of tablet. Op 17 oktober besloot het dagelijks bestuur van de Stadsregio om de gegevens beschikbaar te stellen aan openov, een project van Stichting OpenGeo. Het is het voor het eerst dat gegevens voor actuele real time reisinformatie zonder beperkingen openbaar worden gemaakt. App-bouwers kunnen ze voor allerlei doeleinden gebruiken. Actuele data voor het metroverkeer komen naar verwachting aan het einde van dit jaar beschikbaar. GVB is een pionier als het gaat om technologische vernieuwingen van open data. Zo was GVB de eerste met data van vertrektijden voor al haar ritten. Met de vrijgegeven data kan de kwaliteit van reisinformatie verbeteren. Zo is het nu voor het eerst mogelijk om bijvoorbeeld te zien waar de bus of tram zich bevindt en er analyses op los te laten. Gevonden fouten kunnen worden teruggekoppeld aan de vervoerder, wat de gehele informatieketen kan versterken. Het uitgangspunt van de Stadsregio is dat waar vervoerders in opdracht van de Stadsregio met overheidsgeld vervoer bieden, data voor reisinformatie openbaar beschikbaar moeten zijn. Sinds de laatste ontwikkelingen op het gebied van open reisinformatie zijn er diverse apps ontwikkeld voor reizigers. De bekendste is OVinfo, een gratis app voor Android-toestellen met ruim actieve gebruikers. Joost van Os, tel. (020) Regiojournaal Stadsregio Amsterdam

8 Pagina 8 Stadsregio in het kort In gesprek over de toekomst van regionale samenwerking De Stadsregio verwacht veel raads- en collegeleden op de Regiomiddag op 14 december. Het dagelijks bestuur van de Stadsregio wil dan in gesprek over de toekomst van de regionale samenwerking en andere actuele kwesties. Wat wordt de ambitie voor het woonbeleid bijvoorbeeld, hoe versterken we de economie, de infrastructuur en het openbaar vervoer? Hoe gaan we om met de leegstand van kantoren en hoe kan de jeugdzorg effectiever worden wanneer deze taak overgaat naar de gemeenten? In een gevarieerd programma komen de diverse thema s aan bod in de vorm van debatten en workshops. De regiomiddag vindt plaats van uur tot uur in het De La Mar theater in Amsterdam. Voor meer informatie en aanmelding zie: www. stadsregioamsterdam.nl/regiomiddag. Subsidies voor infrastructuur Vanuit de Brede Doeluitkering heeft het dagelijks bestuur onlangs voor circa 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor projecten infrastructuur in diverse gemeenten. Voorbeelden zijn toegankelijke bushaltes op Schiphol ( ,-) en bij Flora Holland in Aalsmeer ( ,-), de herinrichting van de Veenweidestraat in Purmerend ( ,-), verkeersplateaus in Wormerland ( ,-) en de herinrichting Zilverschoonlaan in Zaanstad ( ,-). Het ABC ontvangt een subsidie voor het organiseren van bromfiets theorie en praktijkopleidingen voor moeilijk lerenden. Voor een volledig overzicht van de projecten en bijbehorende subsidies zie Onlangs is ook de Melkwegbrug in Purmerend geopend. De Stadsregio heeft 3 miljoen bijgedragen aan de fietsvoorzieningen. Zestien gemeenten samen voor bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling. De gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang vormen samen de Stadsregio Amsterdam. Deze uitgave is geprint op papier met FSC-keurmerk. Colofon Regiojournaal is een uitgave van de Stadsregio Amsterdam. Exemplaren zijn te verkrijgen bij de afdeling communicatie. tel. (020) Stadsregio Amsterdam Weesperstraat VN Amsterdam Postbus AP Amsterdam tel. (020) , fax. (020) Eindredactie Hedy Luchtmeyer Bijdragen Debby Lieuw On, Hedy Luchtmeyer, Saskia Neijzing Fotografie Miranda van der Maesen-Smit, Saskia Neijzing, Hollandse Hoogte/Joost van den Broek, Maarten van de Velde, Gemeente Purmerend Vormgeving Dutchlabel, Amsterdam Drukwerk Grafinoord BV Stadsregio Amsterdam Regiojournaal 11.12

GESCAND OP 15 JULI 2013

GESCAND OP 15 JULI 2013 GESCAND OP 15 JULI 2013 Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Gemeenteraad Oostzaan Gemeente Oostzaan Bezoekadres Postadres Telefoon Fax E-mail Internet Gemeentehuis Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20,

Nadere informatie

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber

- dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster. - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber OPLEGNOTITIE Onderwerp: Benoemen leden in de nieuwe Regioraad van de Stadsregio Amsterdam - dhr. M.J. Bezuijen (DB) - dhr. R. Koster - dhr. A. Koster - mw. D. Abbas - mw. E.A. Wensing-Weber - dhr. C.H.

Nadere informatie

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010

Wonen in de regio Amsterdam. Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Globale inhoud Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2010 Inhoudsopgave 1 Wonen in de regio Amsterdam...3 1.1 Regionale Huisvestingsverordening...3 1.2 Wat is met de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel.

Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. Besluiten en voorstellen van het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB 3 april 2014 Subsidies kleine infrastructuur

Nadere informatie

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012

NIEUWS UIT HET DB. Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 Nieuws uit het DB van 6 december 2012 Subsidie verkeer- en vervoerplan Zuidoostlob Het dagelijks bestuur stemt in met het verlenen van

Nadere informatie

Actuele reisinformatie alle vervoerbedrijven Stadsregio Amsterdam beschikbaar

Actuele reisinformatie alle vervoerbedrijven Stadsregio Amsterdam beschikbaar Pagina 8 Stadsregio in het kort Kooprecht sociale huurwoningen Minister Spies heeft aangegeven het kooprecht te willen invoeren waarbij corporaties verplicht worden 75% van hun sociale huurwoningen aan

Nadere informatie

Dagbesteding. WMO en dagbesteding

Dagbesteding. WMO en dagbesteding Dagbesteding WMO en dagbesteding Samenwerken biedt kansen In uw gemeente wonen cliënten die voor het merendeel al jaren gebruik maken van Heliomare Dagbesteding. Met deze folder willen we u informeren

Nadere informatie

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken?

Rotterdam- Alexander. Bereikbaarheid in. Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Samen aanpakken. Meedenken? Bereikbaarheid in Rotterdam- Alexander Het belang van een goede bereikbaarheid in het gebied Bereikbaarheid en verbetering leefomgeving! Opkomende ontwikkelingen Samen aanpakken Meedenken? Een goede bereikbaarheid

Nadere informatie

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen

Onderwerp Beantwoording vragen PvdA-fractie inzake gebruik leegstaande panden om woningnood op korte termijn op te lossen PvdA-fractie T.a.v. Mevrouw A. Postma De Roede 12 9285 VK Buitenpost Dossiernummer : n.v.t. Stuknummer : n.v.t. Behandeld door : E. Idsardi Email : gemeente@achtkarspelen.nl Uw brief/mail van Uw kenmerk

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2013 Stadsregio Amsterdam Pagina 4 Samenvatting en conclusie Pagina 7 Inleiding Rapportage woonruimteverdeling

Nadere informatie

Beleidsvoorstel Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad

Beleidsvoorstel Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Beleidsvoorstel Actualisatie regels woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad Concept 13 november 2014 1 1. Inleiding Uit analyse van de woningmarkt blijkt dat er tussen de gemeenten in de Stadsregio Amsterdam

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015

Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 1 Alle wijzigingen op een rijtje Toelichting op de verdeling van vrijkomende sociale huurwoningen in Almere met een huurprijs tot 710,68 met ingang van 19 januari 2015 Aanleiding In de regio Almere zijn

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar

Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar Effecten voorstel verlengen periode tijdelijk behoud inschrijfduur na verhuizing van twee naar vijf jaar 1 Aanleiding Bij behandeling van het beleidsvoorstel Actualisatie Woonruimteverdeling op 16 oktober

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam

Rapportage Woonruimteverdeling 2012. Stadsregio Amsterdam Rapportage Woonruimteverdeling 2012 Stadsregio Amsterdam 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting en conclusie... 5 Kengetallen 2010-2012... 7 1 Voorraad en verhuringen in de sociale huursector... 8 1.1 Media en

Nadere informatie

Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ

Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ Contractering van vrijgevestigden, groepspraktijken en dyslexiezorgaanbieders, werkzaam in de Jeugd-GGZ Regiogemeenten Amsterdam Digitale Contractering 2015 2 Jeugdhulp Vanaf 1 januari 2015 is elke gemeente

Nadere informatie

Stadsregio Amsterdam

Stadsregio Amsterdam Monitor betaalbare voorraad Stadsregio Amsterdam 2014 Stadsregio Amsterdam Interactief schermdocument PAGINA 5 Inleiding 6 1 De woningvoorraad 7 7 7 1.1 Corporatiebezit 1.2 Woningen naar woningtype 1.3

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1082468 Datum: Behandeld door: 11 juni 2013 m. hijstee Afdeling/Team: Ruimtelijke Ontwikkeling/ Economie Onderwerp: Benoeming leden c.q. gemeentelijke

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in zijn reactie aan de conclusies van de rekenkamer te herkennen. tekst raadsvoorstel Inleiding Vanaf januari 2015 (met de invoering van de nieuwe jeugdwet) worden de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen, jongeren en opvoeders.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland ` Voordracht Haarlem, Onderwerp: Kaderstelling Europabeleid door Provinciale Staten Inleiding Op 11 juni 2007 jl. is door de commissie FEPO de werkgroep Europa ingesteld.

Nadere informatie

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent

Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: Herprioritering Extra Investeringsimpuls Noord-Holland (EXIN-H) als gevolg van vrijkomen middelen Zuidtangent Bijlagen: ontwerpbesluit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein

Raadsvoorstel. Koers in het sociale domein. Maatschappelijke participatie kaderstelling Koers in het sociale domein Titel Nummer 14/63 Datum 21 augustus 2014 Programma Fase Onderwerp Maatschappelijke participatie kaderstelling Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015

Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 Discussiestuk oordeelsvorming 22 januari 2015 In de oordeelsvormende fase gaat de raad plenair in debat met als achtergrondinformatie de volgende stukken: Procesvoorstel voor de beeldvormende fase Studie

Nadere informatie

Vrijdag 14 april en maandag 17 april 1995 zijn alle provinciale gebouwen gesloten.

Vrijdag 14 april en maandag 17 april 1995 zijn alle provinciale gebouwen gesloten. 13 april 1995 Nummer 95-001278 Overzicht GS-besluiten Overzicht vergaderingen Vergaderdatum Commissies Soc. Zekerh.geschillen/ Overige Geschillen Hoorzittingen Verschenen persberichten Verschenen voorlichtingspublicaties

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan

Raadsvoorstel. Visienota bestemmingsplan Buitengebied. Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Titel Visienota bestemmingsplan Buitengebied Nummer 11 38 Datum 29 juni 2011 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Ontwerp Vaststelling Visienota bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE EXTRA THEMASESSIE RUIMTE, WONEN & ECONOMIE

VERSLAG VAN DE EXTRA THEMASESSIE RUIMTE, WONEN & ECONOMIE VERSLAG VAN DE EXTRA THEMASESSIE RUIMTE, WONEN & ECONOMIE opgesteld door : J. Betist datum vergadering : 19 mei 2015 Aanwezig Regioraadsleden en gemeenteraadsleden: mw. R. Alberts (SP, Amsterdam); Dhr.

Nadere informatie

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014

Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio. Maart 2014 Intentieverklaring gemeenten en corporaties in de stadsregio Amsterdam over de betaalbare voorraad in de regio Maart 2014 2 Preambule Gemeenten in de Stadsregio Amsterdam en de woningcorporaties, verenigd

Nadere informatie

In dit DB zijn ook de besluiten van 17 oktober bekrachtigd, wat een schriftelijke ronde betrof. Deze besluiten zijn toegevoegd op pag.

In dit DB zijn ook de besluiten van 17 oktober bekrachtigd, wat een schriftelijke ronde betrof. Deze besluiten zijn toegevoegd op pag. Besluiten en voorstellen van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 In dit DB zijn ook de besluiten van 17 oktober bekrachtigd,

Nadere informatie

Gemeente Waterland GESCAND

Gemeente Waterland GESCAND Gemeente Waterland - 5 JUN 2012 GESCAND Stadsregio Amsterdam aan datum uw kenmerk ons kenmerk bijlege(n) onderwerp inlichtingen 31 mei 2012 2012/4988/Svd1_ 1: Voorstel 'Actualisatie woonruimteverdeling

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam;

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Reglement Adviescommissie Detailhandel Noord-Holland Zuid Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam; Gelet op artikel 3 van de Gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem

Aan de Raad der gemeente Haarlem. Ter attentie van wethouder Jan Nieuwenburg. Van Pieter Elbers, SP Raadslid gemeente Haarlem Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 221/2008 21 oktober 2008 STZ/wwgz 08/167856 Beantwoording vragen van de heer P.G.M. Elbers inzake de verkoop van 183 huurwoningen Bloemenbuurt Aan de

Nadere informatie

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling

Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Maatwerkafspraken Woonruimteverdeling Voor bezit van Habeko wonen in de kernen: Koudekerk aan den Rijn/Hazerswoude-Rijndijk, Hazerswoude-Dorp en Benthuizen datum:10 november 2014 Vastgesteld door het college

Nadere informatie

Regio journaal. Transitiearrangementen jeugdzorg op komst. Stadsregio Amsterdam oktober 2013

Regio journaal. Transitiearrangementen jeugdzorg op komst. Stadsregio Amsterdam oktober 2013 Stadsregio Amsterdam oktober 2013 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Spirit biedt hulp waar nodig

Spirit biedt hulp waar nodig Spirit biedt hulp waar nodig 2 Spirit biedt hulp waar nodig Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Maar opvoeden is niet altijd makkelijk. Iedereen kan weleens hulp gebruiken.

Nadere informatie

DB-vergadering 22 november 2007

DB-vergadering 22 november 2007 Besluiten en voorstellen van het Dagelijks Bestuur van de Stadsregio Amsterdam Afdeling Communicatie Postbus 626 1000 AP Amsterdam tel. 020-5273722 DB-vergadering 22 november 2007 Regionale OV-Visie 2020-2030

Nadere informatie

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer

Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer Convenant Versterking Samenwerking Verkeer en Vervoer 1 december 2014, eindversie ten behoeve van de ondertekening door de vertegenwoordigers van het het openbaar lichaam Stadsregio Amsterdam, de gemeenten

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie

Nota van B&W. Onderwerp Realisatie Dynamisch Reis Informatie Systeem (DRIS) op zonne-energie Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 20 december 2011 Inlichtingen P.J. van Soest (023-567 6502) Registratienummer 2011.0048064 Samenvatting In de OV-visie 2010-2030

Nadere informatie

Interview Frans van der Avert:

Interview Frans van der Avert: Groeiende waardering voor OV Pagina 3 Meer internationale congressen naar de regio Pagina 4 Interview Frans van der Avert: We zetten de metropool flink in de etalage Sociale huurwoning via loting Pagina

Nadere informatie

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets

Regio journaal. Hulpimpuls versnelt verkeersprojecten. Stadsregio Amsterdam mei 2014. Investeringsagenda voor de fiets Stadsregio Amsterdam mei 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland. Juli 2010

Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland. Juli 2010 Plan van aanpak toetsing animo en draagvlak voor Rustpunthouderschap in Laag Holland fase 1 van het project Ontwikkeling en Exploitatie Rustpunten Laag Holland Juli 2010 Een project van Water, Land & Dijken,

Nadere informatie

Elektrisch varen, 2 e fase Infrastructuur en Pleisterplaatsen. Informatiebijeenkomst

Elektrisch varen, 2 e fase Infrastructuur en Pleisterplaatsen. Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Uitbreiding routenetwerk elektrisch varen in Landschap Waterland Donderdag 5 juli 2012 Door: Landschap Waterland (Marijke van der Weijden, Stijn Peter en Jan Sicco Abma) Gemeente

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN vragensteller ingediend op 15 september 2016 Het lid van de regioraad: G.J. Schilder namens de fractie van de VVD in de Regioraad onderwerp Voortgangs-update van de projecten

Nadere informatie

Regio journaal. Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid. Stadsregio Amsterdam juni 2014. Impuls voor Economie en Wonen

Regio journaal. Stadsregio start verkenning knooppunt Schiphol Zuid. Stadsregio Amsterdam juni 2014. Impuls voor Economie en Wonen Stadsregio Amsterdam juni 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Beantwoording artikel 38 vragen

Beantwoording artikel 38 vragen Beantwoording artikel 38 vragen Aan de PvdA fractie Ter attentie van mevrouw Suijker directie/afdeling RO/RBA contactpersoon J. de Heer onderwerp artikel 38 vragen PvdA telefoon 0182-588288 uw kenmerk

Nadere informatie

2MS?M, Gemeente Landsmeer Landsmeer, Den lip en Purmerfand

2MS?M, Gemeente Landsmeer Landsmeer, Den lip en Purmerfand PURMEREND te Gemeente 2MS?M, Gemeente Landsmeer Landsmeer, Den lip en Purmerfand Stadsregio Amsterdam BEEMSTER GEMEENTE EDAM-VOLENDAM BESTUURLIJKE AFSPRAKEN PARTIJEN, te weten:. de gemeente Beemster, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Regio journaal. Minister geeft startschot voor Taurusavenue. Stadsregio Amsterdam oktober 2012. Onderzoek regionale woningmarkt

Regio journaal. Minister geeft startschot voor Taurusavenue. Stadsregio Amsterdam oktober 2012. Onderzoek regionale woningmarkt Stadsregio Amsterdam oktober 2012 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn

Collegevoorstel. Collegevoorstel. Maatschappelijke Ontwikkeling. zaak_zaaknummer. Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn zaak_id bericht_nummer bericht_id Collegevoorstel zaak_zaaknummer Maatschappelijke Ontwikkeling Regnr B&W dd 28-04-2015 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Zorg en Welzijn DT dd OR dd B&W dd OR dd

Nadere informatie

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14.

Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14. Onderwerp Intrekken van de bindingseisen bij de uitgifte van bouwkavels en nieuwbouw koopwoningen Volgnr. 2014-043 Corsa kenmerk 14.0008200 / Portefeuillehouder Ambtenaar Afdeling wethouder I. Koedoot

Nadere informatie

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht

levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum Utrecht Voorbeeld Ondernemers van gezocht, een titel over die programma s twee regels en activiteiten Voorbeeld willen van leveren een subtitel voor een levendige voorziening in Naam Leidsche auteur Rijn Centrum

Nadere informatie

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein

ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein ADVIES BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Datum B&W-vergadering : 9-9-2014 Openbaar Onderwerp : Beleidskader Sociaal Domein Portefeuillehouder(s) : P.J.M. Fens, K. van Waaijen Afdelingshoofd : Paraaf : Paraaf

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Regio journaal. Regio Amsterdam stevent af op groeiend woningtekort. Stadsregio Amsterdam maart 2012. Toekomst regionale samenwerking

Regio journaal. Regio Amsterdam stevent af op groeiend woningtekort. Stadsregio Amsterdam maart 2012. Toekomst regionale samenwerking Stadsregio Amsterdam maart 2012 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

komt of bij welk programma het hoort.

komt of bij welk programma het hoort. Agendapunt Doel Onderwerp Vaststellen verordening Verordening individuele voorzieningen in het kader van de Wmo Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 14, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 15, 1510 AA Oostzaan

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

B&W openbare notulen. Besluit. No. Onderwerp/voorstel. Notulen Vaststellen notulen d.d. 4 januari 2011. Worden vastgesteld

B&W openbare notulen. Besluit. No. Onderwerp/voorstel. Notulen Vaststellen notulen d.d. 4 januari 2011. Worden vastgesteld Datum: 11 januari 2011 Aanwezig: D. Bijl, Burgemeester J. Krieger, Wethouder B. Daan, Wethouder M.C.G. Keijzer, Wethouder R.J. Helm, Wethouder M.J.H. Smulders, Secretaris A. Heiner, Adviseur/notulist S.

Nadere informatie

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noordwest-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noordwest- Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noordwest- (*1. m²) 38.116 11.59 Overig In Noordwest- ligt circa 23% van de landelijke kantorenvoorraad.

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR

AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR 20 AL IN JANUARI 2007 BEREIKTEN WE MET HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN (EZ) VOLLEDIGE INSTEMMING OVER DE INHOUD VAN HET NIEUWE PROGRAMMA VOOR ECONOMISCHE STRUCTUURVERSTERKING KOERS NOORD: OP WEG NAAR

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie

Raadsvoorstel. Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Titel Nummer Datum Programma Fase Onderwerp Kadernotitie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan 0957 19 oktober 2009 Maatschappelijke participatie Centrum Jeugd en Gezin Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de raad op 8 januari 2014 geïnformeerd over de ontstane situatie bij EBS. M E M O Aan : leden van de commissie SOB Van : Wethouder J. Krieger Tel. nr : Datum : 6 februari 2014 Onderwerp : EBS concept vervoerplan 2014/2015 Bijlagen : 1. Inleiding Tijdens de bijeenkomst van 28

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving

Raadsvoorstel Gebied en Wijkzaken A. de Neef P.J. Möhlmann. Veiligheid. Handhaving Titel Activiteitenplan handhaving 2012 Nummer 12/32 Datum 23 april 2012 Programma Fase Onderwerp Veiligheid Handhaving Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Naar aanleiding van dit rapport heb ik, aanvullend op de vragen van CDA en PvdA, de volgende vragen.

Naar aanleiding van dit rapport heb ik, aanvullend op de vragen van CDA en PvdA, de volgende vragen. Rotterdam, 11 december 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid J.J. Rijken (Leefbaar Rotterdam) over conclusies en aanbevelingen van de commissie Samson. Aan de Gemeenteraad.

Nadere informatie

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020

Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Tijdelijk openbaarvervoersplan Amstelveenlijn 2018 t/m 2020 Inloopavonden mei 2016 d.d. 12 mei Inhoud 1. Inleiding Waarom tijdelijk OV-plan 2018 t/m 2020? Uitgangspunten tijdelijk OV-plan 2. Het tijdelijk

Nadere informatie

Informatiefolder WoningNet

Informatiefolder WoningNet 1 Informatiefolder WoningNet Op zoek naar een huurwoning in de Stadsregio Amsterdam De woningcorporaties uit vijftien gemeenten in de Stadsregio Amsterdam bieden hun beschikbare huurwoningen aan via één

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

11 juni 2014 PN 328071

11 juni 2014 PN 328071 Notitie Referentienummer Datum Kenmerk 11 juni 2014 PN 328071 Betreft Woningbehoefte De Nieuwe Tuinderij 1 Aanleiding In artikel 3.1.6, lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening is beschreven dat een

Nadere informatie

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport

van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven Airport gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6402 Inboeknummer 15bst00960 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103 (2.3.2) Raadsvragen van de het raadslid dhr. F. van den Broek (VVD) over parkeren Eindhoven

Nadere informatie

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst

Regio journaal. Voorbereidingen voor nieuwe verbinding A8-A9. Stadsregio Amsterdam september 2014. Nieuwe Regionale Agenda op komst Stadsregio Amsterdam september 2014 Regio journaal Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beemster, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan

Raadsvoorstel. Visie op decentralisatie Jeugdzorg. Maatschappelijke participatie. Beleid en regie. Vaststellen Perspectief op zorg voor jeugd Oostzaan Titel Nummer 12/11 Visie op decentralisatie Jeugdzorg Datum 5 maart 2012 Programma Maatschappelijke participatie Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE REGIORAADSSESSIE RUIMTE EN WONEN EN ECONOMIE

VERSLAG VAN DE REGIORAADSSESSIE RUIMTE EN WONEN EN ECONOMIE VERSLAG VAN DE REGIORAADSSESSIE RUIMTE EN WONEN EN ECONOMIE opgesteld door : J. Kamphuis datum vergadering : 17 maart 2015 Aanwezig Regioraadsleden en gemeenteraadsleden: Dhr. J.J. Wortel (GroenLinks,

Nadere informatie

Gemeente Waterland 2 5 NOV ZOU GESCAND

Gemeente Waterland 2 5 NOV ZOU GESCAND Gemeente Waterland 7 *: )ni. 2 5 NOV ZOU INGEKÜiVlEíNf GESCAND Stadsregio Amsterdam datum uw kenmerk ons kenmerk Verpl.nr. bijlage(n) onderwerp inlichtingen 19 november 2014 2014/7620/JK Consultatieronde

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Twiske Waterland agendapunt : bijlage nr. : 2016-856

Gemeenschappelijke Regeling Twiske Waterland agendapunt : bijlage nr. : 2016-856 Raadsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling Twiske Waterland agendapunt : bijlage nr. : 2016-856 Raadsvergadering: 02-06-2016 Commissie: Portefeuillehouder: Ruimte J.P. Nagengast MBA Samenvatting - bestuurlijke

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk

NOORDWIJK. t Gemeente. Agendapunt: 13. Raadsvoordracht. Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk t Gemeente NOORDWIJK Blocmenbadplaolt Agendapunt: 13 Raadsvoordracht Verordening doelgroepen sociale woningbouw in Noordwijk Aan de gemeenteraad, Op grond van het hiernavolgende stellen wij u voor het

Nadere informatie

Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Vastgesteld in de Regioraadsvergadering dd 24 juni 2008

Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Vastgesteld in de Regioraadsvergadering dd 24 juni 2008 Convenant Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam Vastgesteld in de Regioraadsvergadering dd 24 juni 2008 1. De Stadsregio Amsterdam, krachtens artikel 45, lid 2 van haar Gemeenschappelijke regeling vertegenwoordigd

Nadere informatie

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort

Ontwikkelingen werklocaties De portefeuillehouders informeren elkaar kort over ontwikkelingen in hun gemeente. Amersfoort CONCEPT-VERSLAG 021214 BOEZ Vergadering: Bestuurlijk Overleg Economische Zaken Regio Amersfoort Datum: 26 juni 2014 Aanwezig: Dhr. M. Röell (Voorzitter, Baarn), Dhr. P. van den Berg (Amersfoort), Dhr.

Nadere informatie

Regel die burgerinitiatieven

Regel die burgerinitiatieven Regel die burgerinitiatieven Meedoen met vervolgacties eindadvies onderzoek burgerinitiatieven en aansprakelijkheid November 2013 1 2 Regel die Burgerinitiatieven Aansprakelijkheid als belemmering? We

Nadere informatie

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7

Nieuwsbrief NIEUWJAARSGROET. Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013: Jaargang 2013 nr.7 NIEUWJAARSGROET Centrum Jeugd en Gezin Rhenen wenst in 2013:...gezinnen toe dat zij op zoek blijven naar eigen kracht, mogelijkheden en talenten!...professionals toe dat zij collega s verbinden vanuit

Nadere informatie

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat:

De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; overwegende dat: Besluit van de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van 7 april 2015 houdende de aanwijzing van toezichthouders van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied De directeur van de Omgevingsdienst

Nadere informatie

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015

OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 OV LIJNENNETVISIE 2018 vastgesteld op 21 mei 2015 Met het gereedkomen van de Noord/Zuidlijn is een kwaliteitssprong in het openbaar vervoer binnen de Stadsregio Amsterdam mogelijk. Goed openbaar vervoer

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: - ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 273 Agendapunt: - ONDERWERP Bessems, Monique PO S1 RAD: RAD140212 2014-02-12T00:00:00+01:00 BW: BW140114 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 februari 2014 Portefeuillehouder : A.F. van Eersel Behandelend

Nadere informatie

Begroting Omgevingsraad Schiphol 2016

Begroting Omgevingsraad Schiphol 2016 Begroting Omgevingsraad Schiphol 2016 1. Begroting College van Advies Het College van Advies werkt op basis van adviesaanvragen. Deze zijn in de regel van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu.

Nadere informatie

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31

4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) 19 december 2013 Commissie RZ OZ David Moolenburgh N.N.C. Plug 0297-29 18 31 Raadsvoorstel [ bijlage] AAN AGENDAPUNT NUMMER RAADSVERGADERING COMMISSIE ORGANISATIEONDERDEEL PORTEFEUILLEHOUDER BEHANDELEND AMBTENAAR TOESTELNUMMER de gemeenteraad 4f 0431/13 TER INZAGE BIJLAGE(N) ja

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Aanvulling op agendapunt B2 van de voorsessie V&V van de regioraad van 15 oktober 2013. INVESTERINGSAGENDA OPENBAAR VERVOER 2014-2025

Aanvulling op agendapunt B2 van de voorsessie V&V van de regioraad van 15 oktober 2013. INVESTERINGSAGENDA OPENBAAR VERVOER 2014-2025 Aanvulling op agendapunt B2 van de voorsessie V&V van de regioraad van 15 oktober 2013. INVESTERINGSAGENDA OPENBAAR VERVOER 2014-2025 In de regioraad van 10 december wordt de Investeringsagenda OV ter

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten

Raadsvoorstel. Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Raadsvoorstel Vergadering: : 28 april 2008 Agendanummer : 7 Opiniërende vergadering : 14 april 2008 Portefeuillehouder : L.C.J. Lijmbach Onderwerp : uitvoeringsprogramma Groen Blauwe Diensten Aan de raad,

Nadere informatie

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020

WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 WIJKVISIE STADSKANAAL NOORD 2011-2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 18 juni 2012. Verkorte versie wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 1 Wijkvisie Stadskanaal Noord 2011-2020 In de wijkvisie

Nadere informatie

[welkom] Dames en Heren, welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oostzaan.

[welkom] Dames en Heren, welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oostzaan. Nieuwjaarspeech Rob Meerhof januari 2016 [welkom] Dames en Heren, welkom bij de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Oostzaan. Wat fijn dat u hier allemaal bent! En samen met ons het glas wil heffen op het

Nadere informatie