BELEIDSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN 2013 2016"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN "If it can be written, or thought, it can be filmed." (Stanley Kubrick, filmmaker ) 1

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE pagina 2 BELEIDSPLAN Filmhuis Den Haag Terugblik op en evaluatie van de periode 2009 heden 1.2.A. Huidige positionering en samenwerkingen 1.2.B. Evaluatie van het inhoudelijke beleid 1.2.C. Financiële en organisatorische ontwikkelingen vanaf 2009 heden 1.2.D. Huidige publieksbeleid 1.2.E. Conclusie 1.2.F. Overzicht van samenwerkingspartners Filmhuis Den Haag Plannen en activiteiten voor de beleidsperiode A. Inhoudelijke ambities 1.3.B. Positionering en samenwerking 1.3.C. Cultureel ondernemerschap en hospitality 1.3.D. Maatschappelijk draagvlak en publieksbereik 1.3.E. Media/filmeducatie en kennisoverdracht 1.3.F. Overzicht programma : een greep uit het aanbod Bedrijfsvoering 1.4.A. Organisatie 1.4.B. Organigram 1.4.C. Ontwikkeling van beleid, bestuur en organisatie 1.4.D. Risico's 1.4.E. Investeringen KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER ACTIVITEITEN EN BEZOEKERS/DEELNEMERS Voorstellingen (excl. festivals en educatie) Speciale programma's Media/filmeducatie Website en andere digitale media SAMENVATTING Doel, functie(s) en voornaamste activiteiten Plannen en prioriteiten voor de periode Adresgegevens

3 1. BELEIDSPLAN 1.2. FILMHUIS DEN HAAG "If it can be written, or thought, it can be filmed." Stanley Kubrick, filmmaker ( ) Film, en in bredere zin de kunst en cultuur van bewegend beeld, is niet meer weg te denken in onze hedendaagse samenleving. Door de kracht van het medium en de technologische ontwikkelingen is film overal en in grotere variëteit dan ooit te voren. Film is kunst; de meest dynamische, de jongste en meest grensoverschrijdende van alle kunsten. Film is een Gesamtkunstwerk op het snijvlak van high art en low art, en beweegt zich op een continuüm van elitaire kunstuiting tot bron van massavermaak. Filmhuis Den Haag is hét centrum voor film in de residentie. Het ziet het als zijn taak om de filmkunst in volle reikwijdte te belichten; van lange tot korte films, van fictie tot documentaires, van live action tot animatie, van mainstream tot experimenteel, van bioscoopfilms tot amateurfilm, van videoclips tot games en installaties met een relatie tot film. In een zorgvuldig afgewogen programma heeft het Filmhuis oog voor: Het levend houden van de filmgeschiedenis en het cinematografisch erfgoed; De betekenis van cinematografie an sich en in breder cultureel en maatschappelijk verband; Hedendaagse kwaliteitscinema en ook experimenten met film, facetten van het medium en de grenzen van film in relatie tot andere (kunst)disciplines. Filmhuis Den Haag toont de films die niet of in onvoldoende mate opgenomen zijn in het regulier filmaanbod in de stad. De handschoen wordt opgepakt daar waar de markt faalt. De meest kwetsbare films worden getoond die niet commercieel exploitabel zijn: films met een bijzondere cinematografische, kunstzinnige, historische of maatschappelijke waarde die onze kijk op de maatschappij relativeren, nuanceren, onze horizon verbreden of de complexe wereld uitleggen. Filmhuis Den Haag biedt context en duiding en geeft het inzicht in de werking, invloed van film, media en beeldcultuur. Middels een scala aan educatieve programma's op het gebied van film- en mediawijsheid kunnen jong en oud een meervoudige en kritische blik ontwikkelen op audiovisuele uitingen waarmee zij in het dagelijks leven worden geconfronteerd. Filmhuis Den Haag is vertoner van kwaliteitsfilms, samensteller en vertoner van speciale programma's, producent en aanbieder van filmeducatieve programma's, en hoeder van een uitgebreide filmgerelateerde collectie. Het ziet het als zijn verantwoordelijkheid te zoeken naar overeenkomsten en verschillen, naar dwarsverbanden en kruisbestuivingen. Middels het programma wordt het verleden, het heden en de toekomst van de cinema aan elkaar verbonden. Het Filmhuis heeft speciale aandacht voor (culturele) diversiteit en voor participatie door zowel het brede publiek als door specialistische doelgroepen. Het is er voor jong en oud. Het is een plek waar gedachten samenkomen, waar visies uitgewisseld worden, waar ontmoetingen en beelden letterlijk betekenis krijgen. Het wegwijs maken in de wereld van bewegend beeld vergt een lange adem en continuïteit. Het dient een wezenlijk onderdeel te zijn van de culturele infrastructuur van Den Haag. Want zonder kennis van de geschiedenis en werking van bewegend beeld ontbreekt simpelweg de basis voor een hoogontwikkelde samenleving. 3

4 1.2. TERUGBLIK OP EN EVALUATIE VAN DE PERIODE 2009 HEDEN 1.2.A. HUIDIGE POSITIONERING EN SAMENWERKINGEN Filmhuis Den Haag draagt substantieel bij aan het culturele leven van de stad. Met het aanbod van wereldcinema, documentaires, kinderfilms, klassiekers, retrospectieven, (landen)festivals, installaties op het gebied van beeldcultuur, alsmede een uitgebreid educatief aanbod, tracht het Filmhuis alle lagen en leeftijden van de gemeenschap van Den Haag en omstreken te verrijken en inspireren. In vergelijking met de Rotterdamse instelling Lantaren/Venster is het programma van Filmhuis Den Haag uitgebreider en fijnmaziger. Landelijk gezien is het Filmhuis een van de meest actieve filmtheaters en een instituut van naam en faam, onder meer door de organisatie van landelijke roulerende retrospectieven. Internationaal gezien geniet het Filmhuis een goede reputatie als toonaangevend filminstituut en als betrouwbare (zaken)partner. Het medium film biedt nagenoeg onbeperkte mogelijkheden om de meest uiteenlopende thema's en onderwerpen onder de aandacht te brengen, waardoor het Filmhuis een interessante partner is voor onder meer ambassades, consulaten, filmfestivals, filminstituten, filmdistributeurs en andere (culturele) instellingen. Zie pagina 9 voor een overzicht van de regionale, nationale en internationale organisaties waarmee wordt samengewerkt. 1.2.B EVALUATIE VAN HET INHOUDELIJKE BELEID In de huidige beleidsperiode ( ) legt Filmhuis Den Haag organisatiebreed de prioriteit bij voortzetting, verdieping en verbreding. Dit resulteert onder meer in een krachtig en afwisselend aanbod van films, speciale programma's en festivals: Programma's met aandacht voor het verleden van de cinematografie, bijvoorbeeld de landelijk roulerende retrospectieven Michelangelo Antonioni, Agnes Varda & Jacques Demy, Joseph Strick, Nino Rota, Jack Nicholson en de reeks Zwijgende Film & Levende Muziek; Een scala aan (landen)festivals en Nederlandse edities van internationale filmfestivals, bijvoorbeeld het Sarajevo Film Festival, Golden Apricot International Film Festival, CinemAsia, Film Isreal, Cinema Polska, Arab Filmfestival, Camera Japan, Indian Film Festival The Hague en het Latin American Film Festival; Programma's die aanhaken bij maatschappelijke, culturele en sociale initiatieven, bijvoorbeeld het Movies that Matter Festival, de herdenking van de val van de Berlijnse muur, 50 Jaar Nederlands Dans Theater, Writers Unlimited, Festival de Betovering, Huilen in Den Haag, Food Print en The Hague Pride; Programma's op het gebied van beeldcultuur, waarin de relatie tussen film, video, beeldende kunst en andere disciplines wordt belicht, bijvoorbeeld Upload Cinema, Belgisch Beeld, Plane Scape en Gewichtig Wachten. Dagelijkse vertoning van hedendaagse, meest kwetsbare kwaliteitscinema uit meer dan 60 landen (films waarvan wekelijks 2 à 3 in (Nederlandse) première gaan). Media/filmeducatie en kennisoverdracht is uitgegroeid tot een van de kerntaken van Filmhuis Den Haag. Dit resulteerde in: Verdieping en uitbreiding van het educatieve aanbod, met onder meer méér aanbod voor het basisonderwijs, structureel aanbod via de buitenschoolse opvang, deelname aan een ontwikkelingstraject voor een langlopende leerlijn voor klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs, nieuwe workshops filmmaken en filmtechniek, kleianimatie en 'leren kijken'; Intensivering van de contacten met leerkrachten. Jaarlijks vindt een goed bezochte docentendag plaats in het Filmhuis; Ontwikkeling van verdiepingsprogramma's in samenwerking met filmdocenten. Naast eigen programma's in samenwerking met Film Atelier Den Haag, maakt het Filmhuis gebruik van materiaal van externe partijen zoals onder meer EYE Film Instituut Nederland, MovieZone en Cinekid; Diverse programma's met lezingen, debatten en vraaggesprekken die het Filmhuis zélf samenstelt, of samen met anderen, bijvoorbeeld het seminar 'F voor Filmkritiek', 200 Jaar Openbaar Ministerie, Den Haag Design en Overheid. Daarnaast zijn er Film & Debat programma's over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld huiselijk geweld, jongeren en opvoeding, overbevissing van de oceanen, de relatie tussen Nederland en Curaçao, homoseksualiteit; Cursussen filmgeschiedenis en filmanalyse; Online ontsluiting van de boeken- en dvdcollectie van de Filmhuisbibliotheek; de schatkamer van de Haagse filmhistorie. 4

5 1.2.C. FINANCIËLE EN ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN VANAF 2009 HEDEN Financiële ontwikkelingen De omzet van Filmhuis Den Haag is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. Volgens begroting stijgt de exploitatie in 2011 in geringe mate (3%) door een groei van het film- en educatieve aanbod. De gemeentelijke subsidie bedraagt een relatief klein percentage van de totale exploitatie. De subsidieratio is in de afgelopen jaren gedaald van 33% in 2009 naar 29% in Door kostenreductie, prijsverhoging en ruimere openstelling van het café kon in 2010 zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het aanbod de korting op de subsidie opgevangen worden. Voor de realisatie van grote projecten en educatieve programma's is het van toenemend belang om externe financiering te werven bij fondsen en sponsoren en/of als gemeentelijke projectsubsidie. In de afgelopen beleidsperiode is extra programmabudget verworven. Het laatste jaar is gebleken dat de economische omstandigheden van negatieve invloed zijn op de hiervoor beschikbare gelden. De kosten van de digitalisering van de cinema (zie paragraaf 1.3.A, pagina 8), de modernisering van het dataverkeer en automatisering van de kaartverkoop zijn grotendeels gedekt met eigen reserveringen, en met ondersteuning van externe fondsen. Organisatorische ontwikkelingen De voornaamste organisatorische ontwikkelingen: In is gepoogd een fusie te realiseren tussen Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui. De pogingen die meer dan een halfjaar in beslag namen hebben niet tot het beoogde resultaat geleid; Najaar 2009 heeft het Filmhuis afscheid genomen van zijn directeur, Miriam Gillissen. Rien Hagen en Marco Zoon hebben haar taken waargenomen; In 2009 is gestart met de oprichting van een Management Team en een Ondernemingsraad. In 2009 is de personele formatie uitgebreid op het gebied van educatie en kennisoverdracht en gebouwenbeheer; Eind 2010 is Géke Roelink aangetreden als directeur; In 2011 is de structuur van de horecaorganisatie aangepast. Er zijn functies samengevoegd en de verantwoordelijkheden voor het café, restaurant en de keuken zijn lager in de organisatie geplaatst; In 2011 zijn de openingstijden verruimd, waardoor de personele inzet vergroot is. 1.2.D. HUIDIGE PUBLIEKSBELEID Vanwege de verscheidenheid aan programma's trekt Filmhuis Den Haag een divers publiek: van jongeren die een snowboardfilm bekijken tot ouderen die een film en debat over Alzheimer bijwonen, en van medewerkers van het Openbaar Ministerie die films over rechtsspraak bekijken tot publiek dat komt voor een film over de Haagse straatbende Crips. Van de bezoekers is het overgrote deel (circa 75%) afkomstig uit de regio groot-den Haag. Van de bezoekers is 59% vrouw en 29% is 56 jaar of ouder1. Tijdens de huidige beleidsperiode is het aandeel van kinderen/jongeren dat Filmhuis Den Haag bezoekt, gestegen tot circa 10% van het totale bezoekers. Voortzetting, verdieping en verbreding betekent voor publieksbereik, doelgroepenbenadering, marketing en communicatie onder meer de totstandkoming van de bijzondere alliantie tussen Theater Dakota en Filmhuis Den Haag. Dit resulteert in de opening van een filmzaal met 63 stoelen in dit Haagse stadsdeel, begin Hiermee spreekt Filmhuis Den Haag een nieuwe doelgroep aan die het Filmhuis eerder niet bezocht 2. Voorts: Het Filmhuis heeft zijn succesvolle persbeleid voortgezet, dat resulteerde in een voortdurende stroom berichtgeving in zowel de regionale als landelijke media, met hoge mediawaarde; Het Vrienden van het Filmhuis is met 23% gegroeid; De mondiale ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media- en communicatiekanalen zijn aan de mediamix toegevoegd. De afgelopen jaren zijn social media sites zoals Twitter, Facebook en Foursquare aan de marketingmix toegevoegd; De Filmhuiswebsite is begin 2009 geheel vernieuwd en kan jaarlijks rekenen op meer dan bezoeken; Het actief en passief enthousiasmeren van kinderen, jeugd en jongeren is geslaagd door hen te betrekken bij de invulling en totstandkoming van programma's, zoals bijvoorbeeld The Struggles of a Superhero, an introvert and a rising star. De openluchtvertoningen in 2009 en 2011, de Filmhuisfeesten en programma's zoals de Nacht 1 ) Publieksonderzoek uit ) Dit blijkt uit onderzoek dat uitgevoerd is door het voormalige Cultuuranker Escamp, onder de ruim inwoners van Den Haag Zuidwest. 2 5

6 van de Wansmaak, Cinema Curiosa en de Filmquiz kunnen ook rekenen op jong publiek; Doelgroepgerichte programmering zoals bijvoorbeeld Cinema & Cultuur (met Kosmopolis) en de verschillende landenfestivals hebben mede ervoor gezorgd dat nieuwe Hagenaars hun weg naar het Filmhuis gevonden hebben; In 2009 heeft publieksonderzoek plaatsgevonden en is een strategisch marketingplan gemaakt; Met de komst van een nieuw kassasysteem in 2011 is online kaartverkoop mogelijk geworden. 1.2.E. CONCLUSIE Filmhuis Den Haag stelt dat gedurende de huidige beleidsperiode voldaan is of nog voldaan wordt aan de door zichzelf gestelde beleidspunten, als ook aan de destijds door Gemeente Den Haag geformuleerde beleidsprioriteiten. Met een voor de Gemeente Den Haag financieel geringe investering is een maximaal rendement geleverd: Het Filmhuis is een succesvolle instelling met een krachtig, uitgebreid en divers aanbod voor uiteenlopende groepen; Het Filmhuis is stevig verankerd in Den Haag en omstreken, heeft een uitgebreid netwerk van samenwerkingspartners; Het Filmhuis kan rekenen op ruime landelijke en regionale media-attentie, veel goodwill en een gemiddeld bezoekers van circa per jaar; Het Filmhuis is hét Haagse centrum voor film en media-educatie, waar jaarlijks meer dan scholieren voet over de drempel zetten; Het Filmhuis is in de Nederlandse filmvertoningsector een speler van betekenis, onder meer vanwege de landelijk roulerende retrospectieven; Het Filmhuis is ook internationaal een betrouwbare (zaken)partner; Met ruim 70% eigen inkomsten voldoet het Filmhuis in overtreffende trap aan het door het eigen-inkomstencriterium. 6

7 1.2.F. OVERZICHT SAMENWERKINGSPARTNERS FILMHUIS DEN HAAG Internationaal British Film Institute, Londen CICAE, Parijs Cinecittà Luce, Rome Cinema for peace, Berlijn Cinema Ritrovato, Bologna Cinetamaris, Parijs Contemporary films, Londen Europa Cinemas, Parijs Golden Apricot Film Festival, Yerevan Hollywood Classics, Londen Koninklijk Belgisch Filmarchief, Brussel Minerva Pictures, Rome Movietime, Rome Murnau Stiftung, Wiesbaden Norwegian Film Festival Haugesund Sarajevo Film Festival, Sarajevo Tamasa, Parijs Transit film, Munchen Nationaal A-film, Amsterdam Submarine, Amsterdam 2 Samen, Den Haag ACKU, Den Haag Africa in the picture, Amsterdam Alliance française, Den Haag Arti Film, Hilversum Atrium, Den Haag Beeld en Geluid, Hilversum Bel Air Hotel, Den Haag Camera Japan, Amsterdam Centre Culturel, Groningen Chassé Cinema, Breda Cinéart, Amsterdam Cinedans, Amsterdam Cinekid, Amsterdam Cinema Arabe, Amsterdam Cinema Delicatessen, Amsterdam Cinema Oostereiland, Hoorn CinemAsia, Amsterdam Cinemien, Amsterdam Cineville, Amsterdam Concordia, Enschede Contact, Arnhem Danslab, Den Haag De Brakke Grond, Amsterdam De Filmkrant, Amsterdam De Krullevaar (basisschool), Den Haag De Lieve Vrouw, Amersfoort De Parkiet (basisschool), Den Haag De Regentes, Den Haag Den Haag Marketing Digital Playground, Rotterdam Dr. Anton Philipszaal, Den Haag E-Pulse Festival, Breda Eastern Neighbours, Utrecht Eunic, Den Haag Eye Film Instituut Nederland, Amsterdam Fenno Werkman, Voorburg Festival de Betovering, Den Haag Film Atelier Den Haag Filmhuis De Keizer, Deventer FilmIsreal, Amsterdam Filmschuur, Haarlem Filmtheater 't Hoogt, Utrecht Filmtheater Hilversum Flux-s Festival, Eindhoven Focus Filmtheater, Arnhem ForumImages, Groningen Gemeentemuseum, Den Haag Go Short, Nijmegen Goethe Instituut, Rotterdam Haags Montessori Lyceum, Den Haag Het Ketelhuis, Amsterdam Het Koorenhuis, Den Haag Het Nationale Toneel, Den Haag Het Nutshuis, Den Haag Het Portaal, Rotterdam Holland Festival, Amsterdam Horizonverticaal, Haarlem HTM, Den Haag Huis van Gedichten, Den Haag I-Con Media, Den Haag Impakt Festival, Utrecht Indian Film Festival The Hague Institut Français des Pays-Bas, Amsterdam International Documentary Film Festival Amsterdam International Film Festival Rotterdam Istituto Italiano, Amsterdam Johan de Witt Scholengroep, Den Haag Joods Filmfestival, Amsterdam KAdE, Amersfoort Kafana, Amsterdam Kinder Vakantiepas, Den Haag KABK, Den Haag Koninklijke Schouwburg, Den Haag Korzo, Den Haag Kosmopolis, Den Haag LantarenVenster, Rotterdam Latin American Film Festival, Utrecht Leids Filmfestival, Leiden Lucent Danstheater, Den Haag Lumière, Maastricht Lux, Nijmegen Mauritshuis, Den Haag Melkweg, Amsterdam Montesquieu Instituut, Den Haag Moonlight, 's-hertogenbosch Movies that Matter, Amsterdam Museum voor Communicatie, Den Haag Music Freedom Day, Den Haag Naerebout/The Pauper Press, Leiden Nederlands Dans Theater, Den Haag Nederlands Film Festival, Utrecht Nederlandse Film en Televisie Academie, Amsterdam Nest, Den Haag Ondernemersvereniging Grote Markstraat, Den Haag Openbaar Ministerie, Den Haag Platform 57, Den Haag Plaza Futura, Eindhoven Pools Podium, Utrecht Red Button, Den Haag Residentie Orkest, Den Haag Rialto, Amsterdam Roodkapje, Rotterdam Schunck, Heerlen Shoot me, Den Haag Stedelijk Museum 's-hertogenbosch Stichting Design en Overheid, Den Haag Stichting Huilen in Den Haag Stroom Den Haag Tag, Den Haag Theater aan het Spui, Den Haag Theater Dakota, Den Haag Theater Pierrot, Den Haag The Guest Card, Den Haag The Hague Online The Hague Pride, Den Haag Toneelgroep De Appel, Den Haag Triodus (BSO), Den Haag Twin Film, Amsterdam Universiteit van Amsterdam Vereniging Abovian, Den Haag Verkadefabriek, 's-hertogenbosch Watch that Sound, Rotterdam West, Den Haag Wild Bunch, Amsterdam Writers Unlimited, Den Haag Zeebelt, Den Haag Ambassades van Afghanistan, Armenië, BosniëHerzegovina, Bulgarije, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Georgië, India, Israël, Italië, Kroatië, Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Tsjechië, Turkije, Zweden. 7

8 1.3. PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE BELEIDSPERIODE A. INHOUDELIJKE AMBITIES Met het krachtige, uiteenlopende programma-aanbod kan Filmhuis Den Haag rekenen op grote publieke belangstelling. Voor de komende beleidsperiode wil het Filmhuis middels het versterken van de kernfuncties3 behouden wat goed is en daar waar mogelijk inspelen op de veranderende maatschappij en de wensen van het publiek. Drie programmapijlers Aan het programma van Filmhuis Den Haag liggen drie pijlers ten grondslag, die deels in elkaar grijpen en het vertrekpunt vormen voor het brede scala aan programma's en voor een groot samenwerkingsverbanden: Venster op de wereld Filmhuis Den Haag beschouwt filmvertoning als het begin van een reis: vanuit de (kunst)discipline film kan de wereld worden ontdekt en wordt de mogelijkheid geboden om tot een breed cultureel en maatschappelijk besef te komen. Behalve de vertoning van films biedt het Filmhuis context en duiding. Venster op de wereld omvat: De vertoning van de hedendaagse kwaliteitscinema; Diverse (landen)filmfestivals; Film & Debat programma's; Programma's in samenwerking met internationale culturele en maatschappelijke organisaties, waaronder ambassades, internationale filmfestivals en filminstituten. 'Wat is film?' Met de beantwoording van de vraag 'Wat is film?' tracht Filmhuis Den Haag inzicht te geven in de werking en invloed van film, media en beeldcultuur en de achterliggende technieken. Het Filmhuis brengt de filmgeschiedenis onder de aandacht, toont filmexperimenten, belicht de (technische) aspecten en verkent de grenzen van het medium, middels: Het tonen van cinematografisch erfgoed, door de organisatie van landelijk roulerende klassiekerreeksen/ retrospectieven, de reeks Zwijgende Film & Levende Muziek, de Filmhuisbibliotheek en door samenwerkingen met filmarchieven en filmmusea; Cursussen filmgeschiedenis en filmanalyse, Film & Debat programma's en het uitgebreide media/filmeducatie aanbod voor (school)groepen en individueel geïnteresseerden (zie paragraaf 1.3.E., pagina 11); Beeldcultuur-/cross over programma's tussen film en andere (kunst)disciplines (bijvoorbeeld architectuur, live muziek, filmtechniek, computer generated imagery en gaming). Het zichtbaar maken van de verschillende offline en online verschijningsvormen van film, het tonen van animatie-, experimentele, kunst- en korte films en (video)installaties. Film in Den Haag Filmhuis Den Haag wil optimaal verankerd zijn in zijn omgeving en een relatie aangaan met de stad, de inwoners en de organisaties die er gehuisvest zijn. Het onderscheidt zich van andere filmvertoners in de stad door inhoud te geven aan de profilering die de Gemeente Den Haag zich aanmeet: zowel die als Stad van Recht en Vrede, als Den Haag Filmstad, Den Haag Culturele Hoofdstad 2018 en door aansluiting te zoeken bij diverse Haagse organisaties. Dit resulteert in: De organisatie van en participatie in Haagse evenementen en festivals, bijvoorbeeld het Movies that Matter Festival, Indian Film Festival The Hague en Writers Unlimited; Het vertonen van films op externe locaties, bijvoorbeeld bij onze culturele buren aan het Spuiplein en in de openlucht in Escamp; Het uitnodigen van bekende Hagenaars als gastprogrammeur, bijvoorbeeld Paul Verhoeven, Wim de Bie, Vincent van Monnickendam, Anton Corbijn en een podium bieden voor (jonge) Haagse (film)makers en hen betrekken bij het aanbod; Het tonen van bedrijfs- en particuliere film- en filmgerelateerde collecties, zowel van Filmhuis Den Haag zelf als ook van andere Haagse organisaties, waaronder Shell, de ANWB en de Rijksvoorlichtingsdienst; Programma's die ontstaan uit de samenwerking met andere in Den Haag zetelende organisaties, bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie en het Gemeentemuseum. Voor een beknopt overzicht van de programma's van Filmhuis Den Haag, zie paragraaf 1.3.F, pagina ) Deze zijn: Uitgaan, Leren en beleven, Participeren, delen en zelf aan de slag gaan en Experimenteren. Zie verder paragraaf 1.3.D., pagina 10. 8

9 Digitalisering van de cinema: forse investering, grote kansen Filmhuis Den Haag streeft er naar innovatief te zijn, en te opereren in de voorhoede van de filmsector. Deze gedrevenheid weerspiegelt zich behalve in de diepte en breedte van het programma ook op het gebied van de filmtechniek. Zo staat het Filmhuis momenteel aan de vooravond van een revolutie op het gebied van de filmprojectie: de overgang van 35mm celluloidfilm naar het zogenaamde digitale 4K formaat.4 Het betreft hier een innovatie die een flinke investering vergt en tegelijkertijd ongekende mogelijkheden biedt: de verwachting is dat door de digitalisering meer filmaanbod op maat aangeboden kan worden aan méér verschillende doelgroepen. Zo komen naast het bestaande aanbodgerichte programma meer mogelijkheden voor vraaggestuurd programma. De nieuwe digitale projectie wordt ook aangegrepen om nieuwe manieren van vertonen te exploreren. Concreet betekent dit: Deelname aan landelijke cinema on demand platforms zoals Cinenova. Hiermee staat de deur open voor coprogrammering en co-producering door het publiek (zie ook paragraaf 1.3.D., pagina 10). Het (al dan niet live) streamen van evenementen of gebeurtenissen die elders plaatsvinden. Hiermee wordt een brug geslagen met andere disciplines en sectoren (bijvoorbeeld het vertonen van De Notenkraker van Het Nationale Ballet en processen van het Internationaal Gerechtshof); In overleg met de podia rondom het Spuiplein worden de mogelijkheden onderzocht om ook die zalen uit te rusten met digitale filmprojectors van Filmhuis Den Haag. Filmprogrammering (verzorgd door het Filmhuis) is daar dan mogelijk wanneer de zalen niet bespeeld worden, of er kan in aanvulling op dans en muziek film worden vertoond. Hiermee kan het bezoekers van het Spuiplein, als ook hun verblijfsduur vergroot worden. Dit vergt een forse investering5, maar biedt ook kansen om de culturele voorzieningen aan het Spuiplein met elkaar te verbinden en het plein te verlevendigen. Op het nieuwe digitale formaat kunnen speciaal hiervoor gerestaureerde klassiekers in volle glorie vertoond worden, onder meer door het realiseren van het eerste 4K Klassieker Filmfestival in Nederland B. POSITIONERING EN SAMENWERKING De reeds in paragraaf 1.2.A. genoemde positionering (zie pagina 4) blijft de komende beleidsperiode onverminderd van kracht. Daar waar mogelijk wordt de positionering versterkt en verdiept, en worden bestaande samenwerkingsverbanden (zie pagina 7) geïntensiveerd. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor de samenwerking met Theater Dakota en met Rotterdamse instellingen zoals Digital Playground en het International Film Festival Rotterdam. Daarnaast wordt actief gezocht naar nieuwe mogelijkheden: Met Theater aan het Spui worden mogelijkheden onderzocht om samen te werken vanuit het oogpunt van efficiëntie en kostenbesparing: uitwisseling en aanvulling van programma en programma informatie (meer gezamenlijke reuring in het pand), samenwerking in marketing, front office en horeca; Met Korzo en Theater aan het Spui wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van inhoudelijke samenwerking met het bedrijfsleven, ook op het gebied van cultuureducatie. Zie paragraaf 1.3.E., pagina 11; Met de grote filmtheaters in Nederland wordt samenwerking verkend voor inkoop, uitwisseling van programmaonderdelen (bijvoorbeeld onze landelijk roulerende retrospectieven) en programma informatie, alsmede op het gebied van gezamenlijke marketing en profilering van de niet-commerciële film; Voor de realisatie van het eerste Nederlandse 4K Klassieker Filmfestival wordt samenwerking gezocht met Sony Pictures International en de CinemaxX filmtheaters in Kopenhagen, Odense en Århus. 1.3.C. CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP EN HOSPITALITY Filmhuis Den Haag is inhoudelijk gedreven, bedrijfsmatig georganiseerd en ondernemend. De baten ontstaan uit de inkomsten uit de kaartverkoop, inkomsten uit het café/restaurant en de verhuur van zalen. De toegangsprijzen en horecaprijzen blijven gelijke tred houden met die in de markt, teneinde de subsidieratio zo laag mogelijk te houden en concurrentievervalsing met omliggende horeca tegen te gaan. De grens tussen commercie en cultureel ondernemerschap wordt bewaakt; het cultureel ondernemerschap mag niet ten koste gaan van kwetsbare taken op het gebied van media-/filmeducatie, het behoud van cinematografisch erfgoed en de programma's die aansluiten bij culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. De horeca zal, hoe succesvol ook, altijd dienend blijven aan het primaire proces. Voor het culturele en educatieve karakter is een bijdrage van de Gemeente Den Haag cruciaal. 4 ) Vanwege de verplichtingen (en daardoor mogelijk beperkingen bij filmvertoningen) die verbonden zijn aan het landelijke digitaliseringsproject CinemaDigitaal, heeft Filmhuis Den Haag besloten hieraan niet deel te nemen en in plaats daarvan zelfstandig te digitaliseren. CinemaDigitaal is een aankoopmodel; op lange termijn zijn de kosten voor zelfstandige digitalisering vergelijkbaar. 5 ) Het bedrag voor deze investering is buiten beschouwing gelaten in deze subsidieaanvraag. 6 ) De huidige standaard van filmprojectie is 2K. Filmhuis Den Haag is een van de weinige filmvertoners in Nederland met 4K projectie. 9

10 Filmhuis Den Haag ziet, ondanks de negatieve economische vooruitzichten, mogelijkheden om de eigen inkomsten op peil te houden c.q. te verhogen. De activiteiten die daartoe ontplooid worden, zijn uiteenlopend. Behalve de eerder genoemde mogelijkheden die de digitalisering van de cinema met zich meebrengt, zijn concrete plannen: Uitbreiding van het slots (vertoningsmomenten van films); Verruiming van de openingstijden (door bar en kaartverkoop tijdens daluren te combineren, kan dit zonder groot financieel risico); Het zoeken naar verbintenis met bedrijven en private personen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelen van het Filmhuis; Een gezamenlijke businessclub met Korzo en Theater aan het Spui; Het samenstellen van arrangementen, al dan niet in samenwerking met derden (bijvoorbeeld hotels); De realisatie van een winkel met een filmgerelateerd aanbod; Het organiseren van evenementen die als doel hebben extra inkomsten te genereren (bijvoorbeeld de Filmquiz, feesten in de horeca, zie paragraaf 1.2.D., pagina 5) Voor goed (cultureel) ondernemerschap is een optimale, klantgerichte service een voorwaarde. Filmhuis Den Haag richt zich de komende beleidsperiode nadrukkelijk op het vergroten van de hospitality, om van binnenkomst tot vertrek de bezoeker een zo prettig mogelijk verblijf te bieden. Daaronder hoort behalve een optimaal programma-aanbod en informatievoorziening, ook een optimale service en een schone, veilige, gastvrije omgeving. 1.3.D. MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK EN PUBLIEKSBEREIK Filmhuis Den Haag is de enige culturele instelling in de stad die dagelijks geopend is 7. Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, niveau, interesses en/of leeftijd. Uit de toestroom van de circa bezoekers per jaar kan afgeleid worden dat het Filmhuis kan rekenen op een grote betrokkenheid van de Hagenaars en groot draagvlak geniet. Het Filmhuis is stevig verankerd in zijn omgeving, ook vanwege de vele samenwerkingsverbanden (zie pagina 7). Kernfuncties en doelgroepen Het toegankelijke medium film biedt ongekende mogelijkheden om een breed en uiteenlopend publiek bij elkaar te brengen, te informeren, verleiden, ontroeren en te laten reflecteren. Vanuit het oogpunt van marketing worden de vier kernfuncties van Filmhuis Den Haag gerelateerd aan doelgroepen: Uitgaan Publiek dat voornamelijk komt voor de wereldcinema en de klassiekers, dat (op merendeels passieve wijze) geniet van een film, aangevuld met aangenaam verblijf in het café/restaurant (circa 75% van het publiek); Leren en beleven Deelnemers van het educatieve aanbod voor (school)groepen en individuele bezoekers. Zie paragraaf 1.3.E., pagina 11 (circa 10% van het publiek); Participeren, delen en zelf aan de slag gaan Publiek dat participeert in debatten, lezingen, vraaggesprekken en workshops, of dat zijn eigen filmavond samenstelt met cinema on demand (circa 10% van het publiek); Experimenteren Publiek en makers die geïnteresseerd zijn in de cross over programma's, nieuwe ontwikkelingen en/of actief zijn in de voorhoede van de beeldcultuur (circa 5% van het publiek). Marketing- en communicatiestrategie De kernfuncties zijn, behalve bij het bepalen van de balans in het programma, ook het vertrekpunt voor een gediversifeerde, cross mediale marketing- en communicatiestrategie. Voor de komende beleidsperiode ligt de nadruk op publieksverbreding, het vergroten van de betrokkenheid van bestaande bezoekers en het stimuleren van herhalingsbezoek. De marketing- en communicatiestrategie bestaat uit: Profilering (corporate communicatie): Filmhuis Den Haag presenteert zich als een open, Haagse instelling voor iedereen; de informatie is algemeen en bedoeld voor nieuwe doelgroepen; Werving (programmamarketing en -communicatie): specifiek publiek wordt geïnformeerd over aanbod dat voor hen interessant is; bestaande doelgroepen worden aangezet tot herhalingsbezoek, of verleid tot deelname aan cinema on demand; Verdieping (achtergrondinformatie): publiek dat het Filmhuis fysiek bezoekt, krijgt kennis aangereikt en wordt geïnformeerd over de achtergronden van het programma. 7 ) Filmhuis Den Haag is alléén gesloten op eerste kerstdag. 10

11 Er vindt een verschuiving plaats van gedrukte media (flyers, affiches, programmablad) naar online communicatiemiddelen. Communities van mensen die Filmhuis Den Haag als onderdeel van hun leven beschouwen, zijn van toenemend belang voor het handhaven van de huidige bezoekerslen en het op maat bedienen van doelgroepen. Het hedendaagse publiek eist een nadrukkelijker invloed en rol op bij de totstandkoming van het programma. De komende jaren krijgt het creëren van connected customers daarom volop aandacht, alsmede het zoeken van strategische (zaken)partners die kunnen optreden als ambassadeur. Doel is om alle stakeholders naar gelang hun wensen en betrokkenheid te laten participeren, co-programmeren en co-produceren, onder meer door loyalty programma's. In 2012 wordt Cineville geïntroduceerd, een kortingspas voor kwaliteitsfilm die naar verwachting vooral jongere bezoekers aanspreekt. Met de komst van het nieuwe kassasysteem beschikt het Filmhuis over bezoekersgegevens die gebruikt worden om het publiek op maat te informeren. Er wordt regelmatig publieksonderzoek georganiseerd (tenminste in 2013 en in 2016), dat ten grondslag ligt aan een meerjarencommunicatieplan. Samenwerking Op het gebied van marketing en communicatie worden bestaande samenwerkingsverbanden (zie pagina 7) voortgezet en daar waar mogelijk geïntensiveerd, zoals met regionale pers- en mediarelaties, filmdistributeurs. Met de grote filmtheaters in het land wordt de mogelijkheid onderzocht tot het ontwikkelen van een 'kwaliteitsmerk voor de betere film'. 1.3.E. MEDIA/FILMEDUCATIE EN KENNISOVERDRACHT Het bieden van educatie ligt besloten in drie van de vier kernfuncties van Filmhuis Den Haag en het educatieve aanbod is gerelateerd aan alle eerder genoemde programmapijlers. Mediawijsheid, kritisch leren kijken en bewust (leren) omgaan met beeld is onontbeerlijk in onze gemedialiseerde wereld; voor kinderen, jongeren, volwassenen én ouderen. Het educatieve aanbod, zowel voor (school)groepen als individuele geïnteresseerden, wordt de komende beleidsperiode onverminderd voortgezet. Naast passieve filmbeleving staat actieve filmbeleving centraal, onder meer door 'zelf maken', talentontwikkeling en het contact met (Haagse) filmprofessionals. Doelgroepen en aanbod Het educatieve (groeps)aanbod van Filmhuis Den Haag richt zich grotendeels op het basis-, voorgezet en hoger onderwijs. Het aanbod bestaat uit onder meer filmlessen inclusief vertoningen, filmanalyse en workshops. Voor individuele bezoekers (volwassenen en/of andere geïnteresseerden) zijn er cursussen filmgeschiedenis en filmanalyse, en verdiepende programma's zoals Film & Debat, inleidingen en lezingen en vraaggesprekken met gasten uit de filmwereld. Voor een overzicht van de educatieve programma's, zie paragraaf 1.3.F., pagina 12. Samenwerking Filmhuis Den Haag zoekt voor optimaal aanbod aansluiting met (culturele) instellingen, evenementen en initiatieven die een waardevolle aanvulling bieden op de educatieve programma's (zie pagina 7). In samenwerking met docenten van Haagse scholen worden programma's op maat ontwikkeld, zoals met het Johan de Witt College een volledig film-/mediatraject dat aansluit bij de eindtermen en kerndoelen van het vak kunsteducatie. De educatieve programma's voor het basisonderwijs kennen een vergelijkbare opzet. Ontwikkelingen In de komende beleidsperiode vinden de in paragraaf 1.2.B, pagina 6 genoemde activiteiten onverminderd voortgang. Ook hier geldt dat ingezet wordt op behouden wat goed is en daar waar mogelijk inspelen op de veranderende maatschappij en de wensen van het publiek, mits het rendement de investering rechtvaardigt en de begroting het toelaat. Concreet betekent dat: Uitbreiding van de contacten met het MBO en HBO, en verdere intensivering van de contacten met het basisionderwijs en het voortgezet onderwijs, met als doel de deelname aan bestaande activiteiten te vergroten; Uitbreiden van educatief aanbod voor volwassenen en andere geïnteresseerden, onder meer workshops filmmaken, animatie, een filmclub; Samen met Korzo en Theater aan het Spui wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor inhoudelijke samenwerking met het bedrijfsleven ten behoeve van cultuureducatie. Gezocht wordt naar vormen van coproductie waarbij de partijen profiteren van elkaars expertise. Uitgangspunt is dat de instellingen en het onderwijs gestimuleerd worden in hun ondernemerschap en het bedrijfsleven geïnspireerd raakt door de verschillende vormen van de inzet van creativiteit; Ontwikkeling van een nieuwe website en een historische programmareeks over 'Film in Den Haag', in coproductie met Film Atelier Den Haag; 11

12 Het verder zoeken naar mogelijkheden om de collectie van de Filmhuisbibliotheek door digitalisering te ontsluiten voor publiek. Het aandachtspunt ligt op het toegankelijk maken van onder meer een in 2009 verworven collectie filmfoto's (afkomstig van de Haagsche Courant), de knipselcollectie en de tijdschriften. 1.3.F. PROGRAMMA : EEN GREEP UIT HET AANBOD (o.v.b.) Venster op de Wereld Wereldcinema Ca. 140 titels, uit meer dan 60 landen, wekelijks 2 à 3 (Nederlandse) premières. 2013: Rusland In het kader van de viering van de vriendschap met Rusland staat de Russische filmhistorie centraal, vanaf de eerste voor-revolutionaire melodrama's tot aan de kaskrakers uit het Rusland van nu. 2014: Engeland - Kitchen sink Landelijk roulement over het 'kitchen sink drama' (sociaal realisme) dat in de jaren '50 en '60 voor een nieuwe prikkel zorgde in de Britse cinema. 2015: Spanje: De Spaanse film na 1975 Overzicht van de Spaanse cinema. 2016: Duitsland: Vergeten films uit Duitsland Programma met na-oorlogse meesterwerken, in samenwerking met het Goethe Instituut. Internationale filmfestivals Preview International Film Festival Rotterdam en Best of International Documentary Festival Amsterdam Landenfilmfestivals FilmIsreal, CinemAsia, World Cinema, Eastern Neighbours, Africa in the Picture, Indian Film Festival The Hague en Ciné Premières Gay & Lesbian Summer Tour Homo-lesbisch filmprogramma. Haagse Hoogtepunten & Inhaalpremières Bezoekers kiezen de hoogtepunten van het afgelopen seizoen die nogmaals de revue passeren. Fantastisch Kinderfilm Festival Festival over de wonderlijke mogelijkheden van beeld en geluid. Wat is film? 2013: Michael Caine Retrospectief van deze actieve filmlegende die in bijna 100 films speelde. 2014: Marlon Brando Retrospectief van de acteur die method acting in Hollywood introduceerde. 2015: John Barry, filmcomponist in mineur John Barry componeerde voor vele films. De muziek voor de James Bondfilms behoren tot de meest beroemde melodieën ooit. Cursus filmgeschiedenis Chronologisch en thematisch overzicht, aansluitend op actueel filmprogramma. Zwijgende Film & Levende Muziek Unieke presentaties van (vergeten) klassiekers van vóór 1930, met live begeleiding. Film, muziek, performance en theater live film Filmprogramma met een live component, zoals theater, muziek, VJ's, visuals en interactieve installaties. Film & Debat Het medium film is een katalysator voor de vorming van een genuanceerde visie op de wereld. Zowel recente als ook oudere films bieden aanknopingspunten. Movies that Matter on tour Reeks mensenrechtenfilms gekoppeld aan verdieping en debat. Workspace Jaarlijkse prijsvraag waarin kunstenaars de kans krijgen nieuw werk te maken op de grens tussen film en andere disciplines. Uitgelicht Programma met werk van KABK-studenten. Film op internet upload cinema, transmedia, social media Programma met presentaties en debatten over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de verschillende verschijningsvormen van film. Upload Cinema Internetfilmprogramma, met wisselende thema's en gastsprekers, tevens educatief programma. Experimentele kortfilm, film en documentaire thematisch of op regio Vertoning van (korte) experimentele, documentaire, animatie- en kunstfilms. MEDIA/FILMEDUCATIEF PROGRAMMA VOOR HET BASISONDERWIJS EN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG: Maatwerkprogramma Filmvertoning naar keuze met algemene en/of specifieke lesbrief voor de docent en een inleiding door een filmhuismedewerker. 12

13 En nu naar de film! Programma voor alle 8e-groepen uit het Haagse BO, mede georganiseerd door het Koorenhuis. En dan naar het Theater! Workshop acteren i.s.m. Theater aan het Spui, gekoppeld aan het groep 8filmprogramma. Diverse kinderfilmfestivals In o.m. Festival De Betovering en het Fantastisch Kinderfilmfestival worden workshops en kwaliteitsfilms aangeboden. Diverse workshops In de deelgebieden Film en Muziek, Film en Techniek, Film en (Nieuwe) Media. Holland Animation Filmfestival Jaarlijks terugkerend animatiefilmprogramma voor het BO. MEDIA/FILMEDUCATIEF PROGRAMMA VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS: Maatwerkprogramma (MovieZone) filmvertoning naar keuze, met algemene en/of specifieke lesbrief voor de docent en een inleiding door een filmhuismedewerker. Diverse filmlessen Evt. gekoppeld aan workshops of filmprogramma's waaronder: Filmanalyse, filmgeschiedenis, inleidingen bij films en masterclasses. Diverse workshops en cursussen In de deelgebieden Film en Muziek, Film en Techniek, Film en (Nieuwe) Media. Haagse Theater Advies Dag Deelname aan een informatieve dag voor docenten en leerlingen van het VO over het educatieve aanbod van alle Haagse podiumkunstinstellingen. Movies That Matter Festival Bijdrage aan het uitgebreide educatieve programma voor het VO. Media/filmeducatie docentendag MEDIA/FILMEDUCATIEF PROGRAMMA VOOR STUDENTEN EN HOGESCHOLEN: Maatwerkprogramma Filmvertoning naar keuze, al dan niet uit het MovieZone of CinemaNet Europe aanbod, met algemene en/of specifieke lesbrief voor de docent en een inleiding door een filmhuismedewerker. Workshopaanbod Zie aanbod voor VO, afgestemd op MBO/HBO niveau. MEDIA/FILMEDUCATIEF PROGRAMMA VOOR ALGEMEEN PUBLIEK/INDIVIDUELE FILMLIEFHEBBERS: Diverse cursussen en workshopdagen O.m. cursus filmanalyse: bijeenkomsten met aansluitend filmvertoning, zoveel mogelijk aansluitend bij actuele filmtitels. Inleidingen, lezingen en debatten Bij zowel festival- of speciale programmering, zowel incidenteel als bij premièrefilms. Film in Den Haag Programma's van Haagse curatoren en met/van Haagse makers O.m. Paul Verhoeven, Wim de Bie, Vincent van Monnickendam, Anton Corbijn Filmindenhaag.nl Website die alle Haagse filmverhalen bundelt en als platform fungeert voor portretten van Haagse filmmakers, bioscopen, filmbedrijven, filmlocaties en historische filmcollecties. I.s.m. met Film Atelier Den Haag. Haagse historische filmsreeks Programma met materiaal uit historische filmcollecties van Haagse (bedrijfs)archieven, o.m. het Haags Gemeentearchief, ANWB, Shell, Museon, Siemens, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Aegon, Museum voor Communicatie, Internationaal Gerechtshof. Movies that Matter Festival Internationaal mensenrechtenfilm- en debatfestival op initiatief van Amnesty International waarvan het Filmhuis de hoofdlocatie is en een programmabijdrage levert. Todaysart Een podium voor creatieve denkers, pioniers en aanstormend talent, Het Filmhuis levert een programmabijdrage. Writers Unlimited Internationaal literiair festival waaraan het Filmhuis een programmabijdrage levert. Cinema on Demand Het Haagse publiek bepaalt zélf wat er draait in Filmhuis Den Haag. 13

14 1.4. BEDRIJFSVOERING 1.4.A. ORGANISATIE Filmhuis Den Haag kent vier afdelingen: Programma; Communicatie & Kennisoverdracht; Bedrijfsvoering; Financiën (stafafdeling). De hoofden van de afdelingen vormen tezamen met de directeur het Management Team (MT). De directeur stuurt de hoofden aan en de afdelingshoofden sturen hun coördinatoren en/of medewerkers aan. De ruim 32 fte's worden ingevuld door circa 61 medewerkers in loondienst. Vrijwilligers worden op ad hoc basis ingezet als zaalwacht bij projecten en in de Filmhuisbibliotheek. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. 1.4.B. ORGANIGRAM Bestuur Directie 0.9 fte Programma 2.5 fte Communicatie Communicatie en en kennisoverdracht kennisoverdracht 4.3 fte fte Financiën 1.4 fte Bedrijfsvoering en P&O 1.1 fte Kassa 4.2 fte Techniek 5.5 fte Horeca 12.2 fte 1.4.C. ONTWIKKELING VAN BELEID, BESTUUR EN ORGANISATIE De zakelijke en artistieke verantwoordelijkheid van Filmhuis Den Haag is ondergebracht bij de directeur. Deze wordt hierin bijgestaan door het MT en het bestuur, en voor de zakelijke verantwoordelijkheid eveneens door de afdeling financiën. Het definitieve programma wordt in het programma overleg vastgesteld, waarin medewerkers van diverse afdelingen vertegenwoordigd zijn. De bestuursleden zijn afkomstig uit de financiële sector, het bedrijfsleven, de overheid en de culturele sector. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen om zich uit te spreken over de hoofdlijnen van beleid en organisatie. De directie legt via kwartaalrapportages verantwoording af aan het bestuur. 1.4.D. RISICO'S Hoewel Filmhuis Den Haag een solide financiële basis heeft, is er een risico's: Geen (volledige) toekenning van de aangevraagde subsidiebijdrage van de Gemeente Den Haag. Wanneer deze wegvalt of vermindert, wordt het cultureel/maatschappelijke en educatieve profiel van het Filmhuis beperkt. Minder of geen subsidie voor belangrijke samenwerkingspartners zoals het Koorenhuis en Digital Playground. Op de toekenning van subsidie aan deze instellingen heeft het Filmhuis geen invloed, maar wanneer deze bijdragen wegvallen, heeft dat direct negatieve gevolgen voor het scholieren dat bediend kan worden. De diensten die deze instellingen leveren kunnen met de huidige middelen en binnen de voorgestelde meerjarenbegroting niet volledig opgevangen worden. 14

15 Minder of geen subsidie voor Theater Dakota. Ook op deze toekenning heeft het Filmhuis geen invloed, maar wanneer deze bijdrage wegvalt, heeft dat direct negatieve gevolgen voor de bezoekerslen en het scholieren dat in Escamp bediend kan worden met media/filmeducatieve programma's. Minder toegekende projectsubsidies voor programma en educatie, zowel door de Gemeente Den Haag als andere financierders; Negatieve economische omstandigheden waardoor er minder bezoekers komen en minder inkomsten uit de horeca gegenereerd worden dan begroot is; Om de inkomsten, dan wel de bezoekerslen te vergroten, wordt een activiteiten ondernomen: Het verruimen van de openingstijden van de horeca en van het slots; Uitbreiding van programma-aanbod in Filmhuis Den Haag in Theater Dakota; Cinema on demand; Participatie in Cineville; Verbeterde hospitality; Het samenstellen van arrangementen, al dan niet in samenwerking met derden; Het zoeken naar verbintenis met bedrijven en private personen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelen van het Filmhuis; Het organiseren van evenementen die als doel hebben extra inkomsten te genereren; De realisatie van een winkel met een filmgerelateerd aanbod; Om te anticiperen op de bovenstaande risico's wordt momenteel samen met Theater aan het Spui en Korzo gezocht naar samenwerking met het bedrijfsleven, om ervoor zorg te dragen dat ook in de toekomst Haagse scholieren onverminderd terecht kunnen voor educatieve programma's in deze instellingen. Daarnaast wordt in hetzelfde comité onderzocht of een businessclub kan worden opgericht die een financiële bijdrage levert aan de financiering van de programmering van de samenwerkende instellingen. 1.4.E. INVESTERINGEN De volgende investeringen staan gepland voor de komende beleidsperiode: 1. Regulier onderhoud volgens het meerjarenonderhoudsplan. Hiervoor ontvang Filmhuis Den Haag een geoormerkte bijdrage van de Gemeente Den Haag; 2. Vervanging van de stoelen in zaal 1; 3. Aanpassing van de entree en de eventuele realisatie van een gemeenschappelijke kassa voor Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui; 4. Aanpassingen in het pand ten behoeve van de realisatie van een winkel met filmgerelateerde (cadeau)artikelen; 5. Aanpassingen in het pand voor de verhuizing van de Filmhuisbibliotheek; 6. Het geschikt maken van de grote zaal van Theater aan het Spui, de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater voor filmvertoning. De investeringen genoemd onder punt 2 worden gefinancierd uit de algemene reserve, of aangekocht op afschrijving. Voor de aanpassingen van het pand (punt 3) zal Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui in overleg moeten treden met OCW vastgoed. Eventuele investeringen hiervoor zijn niet in de meerjarenbegroting meegenomen Voor de investeringen genoemd onder de punten 4 en 5 beschikt Filmhuis Den Haag over een reservering "uitbreiding faciliteiten gebouw". Voor de investering genoemd onder punt 6 wordt in overleg met de Theaters aan het Spuiplein onderzoek verricht. Dit kan alleen gerealiseerd worden wanneer er een verdienmodel aan ten grondslag ligt. Filmhuis Den Haag beschikt uitdrukkelijk niet over de middelen om dit binnen de huidige begroting te realiseren. 15

16 2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER ACTIVITEITEN EN BEZOEKERS/DEELNEMERS 2.1. VOORSTELLINGEN Voorstellingen (excl. festivals en educatie) Voorstellingen in Den Haag Voorstellingen Waarvan in eigen zaal Bezoekers totaal Waarvan betalende in de eigen zaal Waarvan niet-betalende in de eigen zaal Eenheid Realisatie in 2010 Prognose 2011 Raming Voorstellingen in de rest van Nederland Een programma's van Filmhuis Den Haag rouleert langs de filmtheaters in Nederland. Deze voorstellingen en bezoekerslen worden niet meegerekend door Filmhuis Den Haag. Voorstellingen buiten Nederland n.v.t. n.v.t. Realisatie in Prognose Raming Realisatie in 2010 Prognose 2011 Raming SPECIALE PROGRAMMA'S Speciale programma's Aantal programma's Aantal titels Aantal voorstellingen Aantal bezoeken 2.3. MEDIA/FILMEDUCATIE Media/filmeducatie Schoolvoorstellingen Lessen/activiteiten basisonderwijs Deelnemende basisscholen Deelnemende leerlingen basisonderwijs Lessen/activiteiten voortgezet onderwijs Deelnemende scholen voortgezet onderwijs Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs Educatieve activiteiten voor individuele bezoekers Deelnemende bezoekers Eenheid

17 2.4. WEBSITE EN ANDERE DIGITALE MEDIA Website en andere digitale media Bezoeken totaal Eenheid Realisatie in Prognose Raming Raming Raming Raming Unieke bezoekers totaal (IP-adres) Gemiddelde duur van een bezoek Ontvangers digitale nieuwsbrieven Social Media8: Twitter Facebook Hyves Foursquare YouTube Overige media: Cineville minuten 00:02:59 00:03:03 00:03:01 00:03:00 00:02:59 00:02: volgers volgers leden check ins kanaal views 658 onbekend onbekend onbekend bewoners ) Twitter en Hyves verstrekken geen statistische gegevens en dus is een prognose niet mogelijk. ) De genoemde len Cinevillebewoners is een prognose voor de steden Den Haag, Rotterdam en Delft SAMEN. Uit onderzoek blijkt dat pashouders de aangesloten filmtheaters in alle drie de steden gaan bezoeken. 9 17

18 3. SAMENVATTING 3.1. DOEL, FUNCTIE(S) EN VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN Filmhuis Den Haag is hét centrum voor film in de residentie. De doelstelling van het Filmhuis luidt: "Het bevorderen van de belangstelling voor en de kennis van de filmkunst". Het Filmhuis ziet het als zijn taak om met de filmkunst ook in zijn nieuwe, digitale verschijningsvormen het publiek te informeren over alle facetten van de hun omringende wereld en daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van de (lokale) samenleving. Aan het programma liggen drie pijlers ten grondslag, die deels in elkaar grijpen en het vertrekpunt vormen voor een uitgebreid, gelaagd programma en educatief aanbod en vele samenwerkingsverbanden: Venster op de wereld; 'Wat is film?'; Film in Den Haag. Filmhuis Den Haag ziet als zijn taak: Het vertonen van films met een bijzondere cinematografische, historische of maatschappelijke waarde, die niet of in onvoldoende mate zijn opgenomen in het reguliere filmaanbod in de stad; Het tonen van hedendaagse kwaliteitscinema en ook experimenten met film, facetten van het medium en de grenzen van film in relatie tot andere (kunst)disciplines; Aandacht geven aan de plaats en betekenis van cinematografie in breder cultureel verband en inzicht bieden in de werking, invloed van film, media en beeldcultuur. Filmhuis Den Haag is vertoner van kwaliteitsfilm, samensteller en vertoner van speciale programma's, producent en aanbieder van media-/filmeducatieve programma's, en hoeder van een uitgebreide filmgerelateerde collectie. Filmhuis Den Haag onderscheidt vier kernfuncties met daaraan gerelateerd verschillende publieksgroepen: Uitgaan Publiek dat voornamelijk komt voor de wereldcinema en de klassiekers, dat geniet van een film, aangevuld met aangenaam verblijf in het café/restaurant; Leren en beleven Deelnemers van het educatieve aanbod voor (school)groepen en individuele bezoekers; Participeren, delen en zelf aan de slag gaan Publiek dat participeert in debatten, lezingen, vraaggesprekken en workshops, of dat zijn eigen filmavond samenstelt; Experimenteren Publiek en makers die geïnteresseerd zijn in cross over programma's, nieuwe ontwikkelingen en/of actief zijn in de voorhoede van de beeldcultuur PLANNEN EN PRIORITEITEN VOOR DE PERIODE Filmhuis Den Haag heeft zich bewezen als een succesvolle culturele instelling, stevig verankerd in Den Haag, dagelijks geopend, met krachtig, gelaagd aanbod en grote publieke belangstelling. In de komende beleidsperiode ( ) wordt behouden wat goed is en daar waar mogelijk ingespeeld op de veranderende maatschappij en de wensen van publiek. Het Filmhuis wil zich nadrukkelijk rekenschap geven van de profilering die Den Haag zich aanmeet als Filmstad, Stad van Recht en Vrede, en Culturele Hoofdstad in 2018, alsmede van de veranderende samenleving; publiek eist invloed op het aanbod en wil vaker in het Filmhuis terecht kunnen. De digitalisering van de cinema wordt aangegrepen om nieuwe manieren van vertonen te exploreren en vraaggestuurd te programmeren; en er komt meer filmaanbod op maat, voor méér verschillende doelgroepen. Publieksverbreding, het vergroten van de betrokkenheid van bestaande bezoekers en het stimuleren van herhalingsbezoek is een belangrijke streven. Door het verruimen van de openingstijden en door uitbreiding van het vertoningsmomenten, komt het Filmhuis tegemoet aan publiek dat overdag terecht wil kunnen voor filmbezoek. Door uitbreiding van de plaatsen van filmvertoningen (in Theater Dakota, in de openlucht en mogelijk ook in de zalen van onze culturele buren), brengt het Filmhuis film dichterbij het publiek. Plannen en prioriteiten Op het gebied van aanbod Ontwikkeling van Cinema on demand en co-programmering en co-producering; Aanbod van alternative content om een brug te slaan met andere disciplines en sectoren en meer aanbod voor niches; Vertoning gerestaureerde klassiekers op 4k formaat; 18

19 Inhoud geven aan de profilering die Den Haag zich aanmeet als Filmstad, Stad van Recht en Vrede, en Den Haag Culturele Hoofdstad 2018; Een toevoeging aan de website en een historische filmprogrammareeks over 'Film in Den Haag'; Het ontsluiten en digitalisering van de foto- en knipselcollectie van de Filmhuisbibliotheek. Connected customers creëren Loyalty programma's ontwikkelen en het optimaliseren van de Vrienden-/ambassadeursgroep, en het zoeken naar verbintenis met bedrijven en private personen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelen van Filmhuis Den Haag; Opbouwen van/aanhaken bij online communities; Uitbouwen database marketing. Service Het verruimen van de openingstijden en een uitbreiding van het vertoningsmomenten (onder meer in Theater Dakota); Het vergroten van de hospitality; Realisatie van een winkel met een filmgerelateerd aanbod. Plannen en prioriteiten in samenwerking10 Samenwerking met Theater aan het Spui vanuit het oogpunt van efficiëntie en kostenbesparing; Inhoudelijke samenwerking met het bedrijfsleven (samen met Korzo/Theater aan het Spui) ten behoeve van cultuureducatie; Samenwerking met de grote filmtheaters in Nederland voor inkoop, uitwisseling van programma's en programma informatie, alsmede op het gebied van gezamenlijke marketing en profilering van de nietcommerciële film. Film als verbindende factor op het Spuiplein Samenwerking met de culturele instellingen rondom het Spuiplein om de leefbaarheid en aantrekkingskracht van het plein te vergroten. Het plan is om de zalen van onze culturele buren uit te rusten met digitale projectoren van Filmhuis Den Haag. De kosten hiervoor bedragen circa ,- per zaal. Om dit te realiseren wordt onderzoek verricht of het rendement de investering rechtvaardigt. Het Filmhuis beschikt uitdrukkelijk niet over de middelen om dit binnen de huidige begroting te realiseren (zie paragraaf 1.4.E., pagina 15). Filmhuis Den Haag is inhoudelijk gedreven, bedrijfsmatig georganiseerd en ondernemend. Met ruim 70% eigen inkomsten voldoet het in overtreffende trap aan het eigen-inkomsten-criterium van 21,5%. Een bijdrage van de Gemeente Den Haag is echter onontbeerlijk om het culturele en educatieve karakter van het Filmhuis te handhaven en ook in de toekomst een bijdrage te kunnen leveren aan de identiteit van de stad en het wegwijs maken van de Hagenaars in de wereld van bewegend beeld. Door hogere inkomsten en met behoud van subsidie van de Gemeente Den Haag is het mogelijk de plannen en prioriteiten voor de periode te realiseren binnen de voorgestelde meerjarenbegroting. Het spreekt voor zich dat bij een verminderde bijdrage van de Gemeente Den Haag het ambitieniveau naar beneden bijgesteld moet worden. Filmhuis Den Haag ziet, ondanks de negatieve economische ontwikkelingen, de toekomst met vertrouwen tegemoet. Géke Roelink, directeur Den Haag, december ADRESGEGEVENS FILMHUIS DEN HAAG Spui BN Den Haag Telefoon: Website: 10 ) De financiële consequenties van de samenwerkingsplannen, in positieve of negatieve zin, worden de komende periode in kaart gebracht. 19

20 20

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer

Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer Jaarplan 2014 Filmhuis De Keizer INLEIDING Stichting filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins meer te bieden hebben, voor een

Nadere informatie

Jaarplan 2016 filmhuis De Keizer

Jaarplan 2016 filmhuis De Keizer Jaarplan 2016 filmhuis De Keizer 1 INLEIDING Filmhuis De Keizer stelt zich ten doel films te vertonen die cinematografisch, kunstzinnig, inhoudelijk of anderszins meer te bieden hebben, voor een zo groot

Nadere informatie

Cultuur in Den Haag in cijfers

Cultuur in Den Haag in cijfers Cultuur in cijfers Gemeente Den Haag Afdeling Cultuurbeleid Oktober 2013 Cultuur in cijfers 1 Voorwoord Voor u ligt het cijfermatig overzicht van de prestaties van de Haagse culture instellingen. Deze

Nadere informatie

FILMHUIS DEN HAAG ACTIVITEITEN VERSLAG

FILMHUIS DEN HAAG ACTIVITEITEN VERSLAG 201111 FILMHUIS DEN HAAG ACTIVITEITEN VERSLAG MAART 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave pagina 2 Doelstelling pagina 3 Inleiding pagina 4 1. Programma pagina 5 Premières Speciale programma's, festivals en

Nadere informatie

Kunstschool Boxtel. Inleiding

Kunstschool Boxtel. Inleiding Kunstschool Boxtel Inleiding In dit beknopte scenario wordt een kleine duurzame organisatie voor cultuureducatie in de gemeente Boxtel omschreven; Kunstschool Boxtel. Kunst- en cultuureducatie stimuleert,

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2014 september 2013

ACTIVITEITENPLAN 2014 september 2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 september 2013 Activiteitenplan 2014 1 INHOUDSOPGAVE Filmhuis Den Haag 3 Inleiding 4 1. Programma, educatie & kennisoverdracht 5 2. Marketing, communicatie en ondernemerschap 8 Bijlage

Nadere informatie

Actuele tips over bijzondere films & gratis lesmateriaal

Actuele tips over bijzondere films & gratis lesmateriaal Voortgezet onderwijs MOVIEZONE WAAR ALLES OM FILM DRAAIT Actuele tips over bijzondere films & gratis lesmateriaal MOVIEZONE WAAR ALLES OM FILM DRAAIT moviezone.nl/educatie MovieZone met de klas Moviezone.nl

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS) Beleids- en activiteitenplan voor de beleidsperiode 2014 2018

Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS) Beleids- en activiteitenplan voor de beleidsperiode 2014 2018 Filmtheater De Nieuwe Scene (DNS) Beleids- en activiteitenplan voor de beleidsperiode 2014 2018 Beleidskader: Statuten Filmtheater De Nieuwe Scene Kansen voor Cultuur! Cultuurbeleid gemeente Venlo 2011-2015

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U

ons kenmerk ECSD/U v n i c Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad Vereniging van Nederlandse Gemeenten 0 10 2 6 8 3EDIJK 2 9 OKT 2015 informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Filmtheaters:digitaliserings-

Nadere informatie

Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017

Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017 Sectoranalyse Film en Beeldcultuur Utrecht Raadsinformatiebijeenkomst 14 september 2017 Sectoranalyse Film en Beeldcultuur in Utrecht Sectoranalyses per deelsector o Integrale afwegingen faciliteren o

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Beeldtaal in toekomstgericht onderwijs

Beeldtaal in toekomstgericht onderwijs Beeldtaal in toekomstgericht onderwijs Eind januari bracht het Platform Onderwijs2032 het eindadvies uit met hun visie op toekomstgericht onderwijs. Het rapport bevat veel bruikbare ideeën en aandacht

Nadere informatie

FILMHUIS MECHELEN. De betere film in de binnenstad

FILMHUIS MECHELEN. De betere film in de binnenstad FILMHUIS MECHELEN De betere film in de binnenstad GESCHIEDENIS Waar komen we vandaan? WAAR KOMEN WE VANDAAN? Een korte geschiedenis van het filmhuis Opgericht in 1976 Naar voorbeeld van Nederlandse filmhuizen

Nadere informatie

Oplegger met wijzigingen in Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Haagse Nieuwe

Oplegger met wijzigingen in Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur Haagse Nieuwe Oplegger met wijzigingen in Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013 2016 Haagse Nieuwe Voorwoord - Passage over initiatieven van instellingen met negatief advies die een doorstart onderzoeken geactualiseerd.

Nadere informatie

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch

Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Over doorgaande leerlijnen en talentontwikkeling binnen kunst en cultuur Bureau BABEL, 's-hertogenbosch Beschrijving van het arrangement voor talentontwikkeling Bureau Babel is een intermediair tussen

Nadere informatie

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015

Activiteitenplan DMC 2015 30-09-2015 ACTIVITEITENPLAN 2015 Inleiding Stichting Dans en Muziekcentrum (DMC) is goed op koers met de uitvoering van het (herziene) Activiteitenplan 2013-2016. Het basisprogramma wordt uitgevoerd in lijn met de

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan

Dit is de Lindenberg. Onze filosofie. Geniet van talent. Strategisch Meerjarenplan Dit is de Lindenberg De Lindenberg is het huis waar alles kan. Niet in de letterlijke zin natuurlijk; ook de Lindenberg heeft te maken met wet- en regelgeving en financiële grenzen. Maar de zin verwoordt

Nadere informatie

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I

Aanvraagformulier Culturele Projecten 2018-I 1 Gegevens aanvrager Naam organisatie/stichting Rechtsvorm IBAN Postadres Postcode Plaats 2 Gegevens contactpersoon Aanhef De heer Mevrouw Voorletters Achternaam Straat Postcode Plaats Telefoon / mobiel

Nadere informatie

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011

Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 Concept Inhoudelijk / Activiteiten Jaarverslag Open Academie 2011 1 Inhoudelijk jaarverslag 2011 Open Academie Lingewaard` Inleiding 2011 was voor de Open Academie een geslaagd jaar. Dit verslag geeft

Nadere informatie

2017 IN FOCUS Jaarplan en Begroting stichting Focus Filmtheater Arnhem

2017 IN FOCUS Jaarplan en Begroting stichting Focus Filmtheater Arnhem Jaarplan & Begroting 2017 1 Stichting Focus Filmtheater Arnhem stelt zich tot doel de belangstelling voor film- en beeldcultuur bij een zo groot en divers mogelijk publiek te stimuleren door een bloeiend

Nadere informatie

Cultuureducatie in het basisonderwijs

Cultuureducatie in het basisonderwijs Cultuureducatie in het basisonderwijs Gemeente Westland Nulmeting Inleiding Teneinde aan het einde van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) vast te kunnen stellen wat de bereikte resultaten

Nadere informatie

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share

Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Communities online en offline: casus Roots2Share Probleemomgeving Roots2Share is een internationaal samenwerkingsverband van twee Nederlandse musea (Museum Volkenkunde

Nadere informatie

BINK 36 RUIMTE TONEN: ENTREE

BINK 36 RUIMTE TONEN: ENTREE BINK 36 BINK 36 RUIMTE TONEN: ENTREE BINK 36 RUIMTE TONEN: GANG BINK 36 RUIMTE TONEN: BINK 36 VESTIA EN JOHAN DE WITT SCHOLENGROEP PRESENTEREN: MEDIA OPEN/INSPIREREND GALERIERUIMTES/PRESENTATIES INDUSTRIEEL/WERKEN

Nadere informatie

Bouwstenen voor een levensvatbaar en toekomstgericht Vlaams audiovisueel vertonerveld

Bouwstenen voor een levensvatbaar en toekomstgericht Vlaams audiovisueel vertonerveld Bouwstenen voor een levensvatbaar en toekomstgericht Vlaams audiovisueel vertonerveld vertoners, distributeurs, reflectie en omkadering, educatie en archivering culturele vertoners stellen vast VOD, thuisconsumptie,

Nadere informatie

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur

Raad voor cultuur Raad voor cultuur Raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 Postbus 61243 2506 AE Den Haag Telefoon +31(0)70 310 66 86 Fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking)

Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestatievoorstel & verantwoording 2014 (bijlage bij subsidiebeschikking) Prestaties : Naam organisatie : Stichting Amersfoort in C Maatschappelijk doel (betreft outcomedoelstellingen) Het bieden

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig.

RO, NDT en de programmering van de GP heeft de SEM een additionele exploitatiesubsidie van nodig. 4. SAMENVATTING Algemene gegevens van de aanvrager Naam instelling: SEM (roepnaam) Statutaire naam: Stichting Exploitatie Muziekcentrum en Danstheater Den Haag Statutaire doelstelling: Het verlenen van

Nadere informatie

Profiel Directeur Stichting De Tamboer

Profiel Directeur Stichting De Tamboer www.detamboer.nl Profiel Directeur Stichting De Tamboer juni 2017 Inleiding Theater De Tamboer is gevestigd in het centrum van de stad Hoogeveen. De gemeente Hoogeveen telt ruim 55.000 inwoners, waarvan

Nadere informatie

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind

CONNECT, Projectplan. creatief talent verbinden. Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl. Onbekend maakt onbemind Projectplan CONNECT, creatief talent verbinden Een project van Theaterwerkplaats Kazou www.theaterwerkplaatskazou.nl Voorstelling Kompas, slotapplaus, Junushof Wageningen, 2009 Onbekend maakt onbemind

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Filmvertoning Voortgezet Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING KORT FILMBLOK: ECHTE VRIENDEN ... NFF Educatie.

Filmvertoning Voortgezet Onderwijs SEPT 2017 NFF DOCENTENHANDLEIDING KORT FILMBLOK: ECHTE VRIENDEN ... NFF Educatie. NFF DOCENTENHANDLEIDING KORT FILMBLOK: ECHTE VRIENDEN NFF Educatie Van 20 tot en met 29 september 2017 vindt het Nederlands Film Festival (NFF) in Utrecht plaats. Het NFF ziet filmeducatie als een belangrijke

Nadere informatie

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011

CKE koers 2014. van care naar share. Eindhoven, september 2011 CKE koers 214 van care naar share Eindhoven, september 211 Doelstellingen CKE heeft in mei deze verkenning gestart naar aanleiding van de druk op het subsidie en de wens adequaat in te kunnen spelen op

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Jaarplan lumen in 2017

Jaarplan lumen in 2017 Jaarplan lumen in 2017 Filmhuis Lumen staat bekend om een uitgebreid en divers filmaanbod: van kleine kwetsbare films tot arthouse-blockbusters en alles wat zich daartussen bevindt. Belangrijk bij alles

Nadere informatie

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs

Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs Cultuuruitingen spelen een belangrijke rol in de samenleving en in het leven van mensen. Cultuur vertegenwoordigt daarbij zowel een maatschappelijke, een artistieke

Nadere informatie

film & business arrangementen meer dan film 23 sep t/m 2 okt 2015 35e editie

film & business arrangementen meer dan film 23 sep t/m 2 okt 2015 35e editie film & business arrangementen 2015 meer dan film 23 sep t/m 2 okt 2015 35e editie Inhoud 3 Welkom 4 Gouden Kalveren Arrangement 5 Gouden Kalveren Deel Arrangement 6 Rode Loper Première Arrangement 2 7

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival

Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival Beleidsplan 2013-2016 Reuringfestival De missie van Reuring Reuring is een jaarlijks terugkerend, internationaal theater- en muziekfestival in Purmerend. Het Reuring Festival richt zich op een breed publiek.

Nadere informatie

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016

Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 Samen werken aan een gezamenlijke toekomst Nederlands Muziek Instituut en Haags Gemeentearchief 2013-2016 [Verkorte versie] 1. Inleiding Bij de advisering door de commissie Hirsch Ballin is ten aanzien

Nadere informatie

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016

kunstliefde Utrechtse kunst &beeldende kunst ruimte voor Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 kunstliefde ruimte voor &beeldende kunst Utrechtse kunst Aanvulling en reactie op de Cultuurnota Gemeente Utrecht 2013-2016 Voorwoord; In de cultuurnota 2013-2016 geeft de commissie in haar advies aan

Nadere informatie

Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion. Pop - Jazz - Latin. [Datum ] [Locatie]

Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion. Pop - Jazz - Latin. [Datum ] [Locatie] Projectschets [ORGANISATIE] Drum-Fusion Pop - Jazz - Latin [Datum ] [Locatie] INHOUD 1. Algemene informatie 1.1 Korte projectschets blz 3 1.2 Projectdoelstellingen blz 3 1.3 Organisatie blz 3 2. Drum-Fusion

Nadere informatie

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland

Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Sponsorplan 2014 Museum Kennemerland Huis van de Geschiedenis in Gemeente Beverwijk Bestuur van Museum Kennemerland, januari 2014 Westerhoutplein 1, 1943 AA Beverwijk, mk@museumkennemerland.nl www.museumkennemerland.nl

Nadere informatie

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES

KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES RICHTLIJNEN ONDERNEMINGSPLAN VIERJARIGE SUBSIDIES KUNSTENPLAN 2017-2020 Inleiding Deze richtlijnen voor het ondernemingsplan zijn

Nadere informatie

Nextport International community Zwolle Region

Nextport International community Zwolle Region Nextport International community Zwolle Region December 2014 1 Ideaalbeeld Zwolle 2020 Wat hebben we bereikt? We schrijven 2020. Regio Zwolle heeft een transitie doorgemaakt en wordt internationaal gezien

Nadere informatie

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP)

Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Budget Educatie en Participatie Projecten (BEPP) Met het Budget Educatie en Participatie Projecten willen de provincie Groningen en het Rijk een aantal doelstellingen bereiken. We hanteren daarbij een

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem

Cultuureducatiebeleid. in Haarlem Cultuureducatiebeleid in Haarlem Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis

Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Kunst & cultuur, het investeren waard? Onderzoek naar economische betekenis Presentatie voor het Paradiso-debat In opdracht van Kunsten 92, ACI en Paradiso Zondag 29 augustus 2010 Bastiaan Vinkenburg 1

Nadere informatie

Stadsschouwburg Utrecht

Stadsschouwburg Utrecht Stadsschouwburg Utrecht Bijeenkomst culturele instellingen 6 juli 2007 Verschil Maken Uitwerking: twee loketten 1. Artistieke beslissingen: fondsen persoongerichte subsidies (inter)nationale projecten

Nadere informatie

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014

FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT DEEL A: VERANTWOORDING GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 FORMAT TUSSENRAPPORTAGE CULTUURARRANGEMENT 2013-2016 DEEL A: VERANTWOORDING 2014 GEMEENTE: Dalfsen JAAR: 2014 AMATEURKUNST/BUITEN- SCHOOLSE CULTUUREDUCATIE PROJECT DOELSTELLINGEN FINANCIELE VERANTWOORDING

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019

Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019 Beleidsplan Stichting Vrienden ASF Nederland 2016-2019 De Stichting Vrienden ASF Nederland is opgericht in december 2005. De Stichting wil bijdragen aan een dialoog over diverse onderwerpen zoals herdenken,

Nadere informatie

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht

Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Centrum Beeldende Kunst Dordrecht Podium hedendaagse kunst en vormgeving Kunstuitleen Servicebureau voor kunstenaars Kunst in de openbare ruimte Lezingen, debatten activiteiten

Nadere informatie

Advies Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , tweede ronde 2016

Advies Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag , tweede ronde 2016 Subsidieregeling Stimulering Cultureel Ondernemerschap Den Haag 2015-2016, tweede ronde 2016 Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, juli 2016 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Subsidieregeling

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017

Uitvoeringsprogramma Kunst en Cultuur Velsen 2014-2017 Beleidsspeerpunt Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen en wie Cultuureducatie Meer kinderen maken kennis met amateurkunst/ kunsteducatie en worden lid van een amateurkunstvereniging Verbetering

Nadere informatie

BATEN Opbrensten totaal 1.392 Directe opbrengsten 1.352 Publieksinkomen 922 Recettes (DMC) 629 Uitkoopsommen 290 Overige publieksinkomsten 3 Sponsorinkomsten 260 Overige directe opbrengsten 170 Educatieve

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken

Onderzoeksopdracht Crossmedialab. Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Onderzoeksopdracht Crossmedialab Titel Crossmedia Communicatiestrategie Bibliotheken: Veel meer dan het uitlenen van boeken Probleemomgeving Al geruime tijd daalt het aantal leden van de Nederlandse bibliotheken.

Nadere informatie

SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 'RUIMTE VOOR DE SPELENDE MENS'

SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 'RUIMTE VOOR DE SPELENDE MENS' RIS295754 SUBSIDIES INDIVIDUELE CULTUURINSTELLINGEN IN HET KADER VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 2017-2020 'RUIMTE VOOR DE SPELENDE MENS' HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende

Nadere informatie

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125

verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode filmzaal 68 blauwe filmzaal 62 foyer 75-150 café 70-125 verhuur popzaal 150-500 personen theaterzaal 175 rode 68 blauwe 62 foyer 75-150 café 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink Podium voor ontmoeting evenementenlocatie centrum apeldoorn Ieder

Nadere informatie

< A r tfac tor y > Enter. de wereld van de. - Spor t s- digitale kunst en media. Locatie Wijdschildlaan voor atheneum, havo en mavo

< A r tfac tor y > Enter. de wereld van de. - Spor t s- digitale kunst en media. Locatie Wijdschildlaan voor atheneum, havo en mavo < A r tfac tor y > N a a s t e e n s t e r k b a s i s p a k ke t, t i j d vo o r t a l e n t! Enter de wereld van de digitale kunst en media Locatie Wijdschildlaan voor atheneum, havo en mavo Fa s t L

Nadere informatie

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk

voorstel aan de raad Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota Jongmans, B. (Bas) Kenmerk voorstel aan de raad Opgesteld door Culturele Zaken Jongmans, B. (Bas) Kenmerk 16.506863 Vergadering Raadsvoorstellen Vergaderdatum 30 december 2016 Jaargang en nummer Geheim Nee Nota Subsidievoorstellen

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR

VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR VACATURE ALGEMEEN DIRECTEUR HET LAAGLAND Het Laagland is dé professionele jeugdtheatervoorziening van Limburg die in eigen huis en op locatie, op regionale en (inter-)nationale podia een breed publiek

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST

Bijlage 2: toekenningen culturele basisinfrastructuur 2013-2016 naar regio (in ) REGIO NOORD REGIO OOST REGIO NOORD Tryater Leeuwarden Artikel 3.9. Algemeen theater 1.500.000 92.766-1.592.766 Noord Nederlands Toneel Groningen Artikel 3.9. Algemeen theater 2.500.000 154.942-2.654.942 Het Houten Huis Groningen

Nadere informatie

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder

Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016. Zonder visie regeert de boekhouder Samenvatting Strategisch beleidsplan 2013-2016 Zonder visie regeert de boekhouder 1. Inleiding Dit is het tweede beleidsplan dat is geschreven voor en door het bestuur en management van Stichting Theaterschip.

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde

Advies Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap, derde ronde Aan het college van burgemeester en wethouders Den Haag, september 2013 Inhoudsopgave A. B. Adviezen Fonds Stimulering Cultureel Ondernemerschap

Nadere informatie

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014

Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Creative Europe Programma en Europe For Citizens Calls en deadlines 2014 Calls subprogramma MEDIA Korte omschrijving Deadline Support for the development of Single Projects and Slate Funding Steun voor

Nadere informatie

directeur Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Lucent Danstheater Dr Anton Philipszaal) Cultureel boegbeeld voor Den Haag

directeur Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Lucent Danstheater Dr Anton Philipszaal) Cultureel boegbeeld voor Den Haag directeur Dans- en Muziekcentrum Den Haag (Lucent Danstheater Dr Anton Philipszaal) Cultureel boegbeeld voor Den Haag s-gravenhage, april 2012 1. Profiel theatercomplex De Dr Anton Philipszaal en het Lucent

Nadere informatie

ontwikkeling, ontspanning

ontwikkeling, ontspanning 73 ontwikkeling ontspanning 6 74 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek meer bezoekers en meer leden De bibliotheken in Hengelo registreerden in 2008 totaal 434.449 bezoekers. Dit is een stijging van

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend

Cultuureducatiebeleid. in Purmerend Cultuureducatiebeleid in Purmerend Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00

Notitie. Herijking Muziekonderwijs. Datum Afdeling. Publiekszaken en Sociaal Domein. Printdatum: :09:00 Notitie Herijking Muziekonderwijs Datum 27-10-2016 Afdeling Publiekszaken en Sociaal Domein Printdatum: 17-11-2016 10:09:00 Samenvatting toekomstig muziekonderwijs Gemeente Bellingwedde Gemeente kiest

Nadere informatie

Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2011

Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2011 Jaarrekening Filmhuis Den Haag 2011 Balans per 31 december 2011 (na resultaat bestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Inventaris Inventaris film 60.836 40.297 60.836 40.297 Bibliotheek Bibliotheek collectie pm

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Den Helder

Cultuureducatiebeleid. in Den Helder Cultuureducatiebeleid in Den Helder Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners 30.000-90.000 inwoners (middelgrote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente met plattelandskernen Regiofunctie centrumgemeente

Nadere informatie

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN

GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN GEZOCHT: CULTURELE ONDERNEMER VOOR EXPLOITATIE DAVO PUBLIEKSRUIMTEN HAVENKWARTIER DEVENTER: ATTRACTIEF EN VEELZIJDIG Het Havenkwartier is een unieke plek. Een gebied met oude industriële panden, vergezichten

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2012

ACTIVITEITENVERSLAG 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Stichting Haags Filmhuis Spui 191 2518 AT Den Haag Filmhuis Den Haag Activiteitenverslag 2012 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Filmhuis Den Haag 3 Inleiding 4 1. Programma 6 2. Educatie

Nadere informatie

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE

M CCA EXPERTISENETWERK CULTUUREDUCATIE Keizersgrach T 020-6 info@mocca-amsterdam.nl Factsheet Basispakket, Overgangsregeling Kunstkijkuren en de Cultuurbus Amsterdam Juli 2014 Inhoud Het Basispakket Kunst- en Cultuureducatie 2 MoccaAcademie

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018

UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Ons kenmerk RIS297300 UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEREGELING CULTURELE PROJECTEN DEN HAAG 2018 Het College van Burgemeester en Wethouders Overwegende dat: - in het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020

Nadere informatie

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling

Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling Bijlage Specifieke toetsingscriteria per doelstelling A. Subsidies voor incidentele activiteiten en projecten A.1 Doelstelling: Herkenbare en onderscheidende culturele identiteit door behoud en ontwikkeling

Nadere informatie

Cultuureducatiebeleid. in Amstelveen

Cultuureducatiebeleid. in Amstelveen Cultuureducatiebeleid in Amstelveen Kenmerken Over de gemeente Aantal inwoners meer dan 90.000 inwoners (grote gemeente) Soort gemeente stadsgemeente Regiofunctie centrumgemeente van de regio Contactgegevens

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Ontstaansgeschiedenis

1. Inleiding. 1.1 Ontstaansgeschiedenis 1 Beleidsplan erfgoedcentrum Tongerlohuys 2017-2021 Beleidsplan erfgoedcentrum Tongerlohuys 2017-2021 1. Inleiding Het Tongerlohuys vormt sinds 15 oktober 2016 samen met schouwburg De Kring en CultuurCompaan

Nadere informatie

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland

Gastvrije Stad. Meest. van Nederland Meest Gastvrije van Nederland 2009 Meest Gastvrije 2009 is een onderzoek van Van Spronsen Partners horeca-advies in samenwerking met VVV Nederland Top 2 Meest Gastvrije van Nederland De uitkomsten zijn

Nadere informatie

132.313. 458 artikelen of

132.313. 458 artikelen of Publiek en bezoek 2014 Toeristen uit 132.313 96.739 Joods Historisch Museum en JHM Kindermuseum Portugese Synagoge Totaal aantal bezoekers JCK 91 Canada 69 verschillende landen Duitsland België 8 Frankrijk

Nadere informatie

sponsordossier ithaka 25

sponsordossier ithaka 25 ithaka sponsordossier ithaka 25 bedankt voor het doornemen van dit dossier. hieronder stellen wij ithaka, het beeldende kunstenfestival van LOKO - de leuvense studentenkoepel, voor & bieden we u de kans

Nadere informatie

Digitale cultuur als continuüm

Digitale cultuur als continuüm Digitale cultuur als continuüm Samenvatting Activiteitenplan 2017-2020 Stichting Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) Den Haag, 31 januari 2016 1/5 1. Vooraf Deze samenvatting is gebaseerd op de subsidieaanvraag

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD

Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD Jaarplan 2013 van het Inloophuis Den Helder eo. INHOUD 1. Missie en visie 2. Organisatie 3. Speerpunten 4. Activiteiten 5. Vrijwilligers 6. Contacten/IPSO/kwaliteitsproject 7. Public relation en donateurswerving

Nadere informatie

Projectinformatie MONGENS EN JEISJES. Groep 5-6 Dansvoorstelling Primair Onderwijs

Projectinformatie MONGENS EN JEISJES. Groep 5-6 Dansvoorstelling Primair Onderwijs Projectinformatie MONGENS EN JEISJES Groep 5-6 Dansvoorstelling Primair Onderwijs BESTE LEERKRACHT Graag informeren wij u over het project Mongens en Jeisjes waaraan uw school binnenkort mee doet. In dit

Nadere informatie

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ

VERHUUR POPZAAL personen THEATERZAAL 175 RODE FILMZAAL 68 BLAUWE FILMZAAL 62 FOYER CAFÉ VERHUUR POPZAAL 150-500 personen THEATERZAAL 175 RODE 68 BLAUWE 62 FOYER 75-150 CAFÉ 70-125 fotografie achtergrond: Merlijn Spenkelink PODIUM VOOR ONTMOETING EVENEMENTENLOCATIE CENTRUM APELDOORN Ieder

Nadere informatie

Huis voor hedendaagse beeldcultuur

Huis voor hedendaagse beeldcultuur BEELD BEPALEND Huis voor hedendaagse beeldcultuur Samengevat Concordia brengt jaarlijks 52.000 mensen in contact met kunst Concordia bezuinigt 400.000 Concordia versterkt de levendigheid in de binnenstad

Nadere informatie

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis

Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Samenhang en onderscheid activiteiten CultuurSchakel en Koorenhuis Ten behoeve van een duidelijke positionering in de stad van zowel CultuurSchakel als Koorenhuis in de nieuwe structuur van cultuureducatie

Nadere informatie