BELEIDSPLAN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSPLAN 2013 2016"

Transcriptie

1 BELEIDSPLAN "If it can be written, or thought, it can be filmed." (Stanley Kubrick, filmmaker ) 1

2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE pagina 2 BELEIDSPLAN Filmhuis Den Haag Terugblik op en evaluatie van de periode 2009 heden 1.2.A. Huidige positionering en samenwerkingen 1.2.B. Evaluatie van het inhoudelijke beleid 1.2.C. Financiële en organisatorische ontwikkelingen vanaf 2009 heden 1.2.D. Huidige publieksbeleid 1.2.E. Conclusie 1.2.F. Overzicht van samenwerkingspartners Filmhuis Den Haag Plannen en activiteiten voor de beleidsperiode A. Inhoudelijke ambities 1.3.B. Positionering en samenwerking 1.3.C. Cultureel ondernemerschap en hospitality 1.3.D. Maatschappelijk draagvlak en publieksbereik 1.3.E. Media/filmeducatie en kennisoverdracht 1.3.F. Overzicht programma : een greep uit het aanbod Bedrijfsvoering 1.4.A. Organisatie 1.4.B. Organigram 1.4.C. Ontwikkeling van beleid, bestuur en organisatie 1.4.D. Risico's 1.4.E. Investeringen KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER ACTIVITEITEN EN BEZOEKERS/DEELNEMERS Voorstellingen (excl. festivals en educatie) Speciale programma's Media/filmeducatie Website en andere digitale media SAMENVATTING Doel, functie(s) en voornaamste activiteiten Plannen en prioriteiten voor de periode Adresgegevens

3 1. BELEIDSPLAN 1.2. FILMHUIS DEN HAAG "If it can be written, or thought, it can be filmed." Stanley Kubrick, filmmaker ( ) Film, en in bredere zin de kunst en cultuur van bewegend beeld, is niet meer weg te denken in onze hedendaagse samenleving. Door de kracht van het medium en de technologische ontwikkelingen is film overal en in grotere variëteit dan ooit te voren. Film is kunst; de meest dynamische, de jongste en meest grensoverschrijdende van alle kunsten. Film is een Gesamtkunstwerk op het snijvlak van high art en low art, en beweegt zich op een continuüm van elitaire kunstuiting tot bron van massavermaak. Filmhuis Den Haag is hét centrum voor film in de residentie. Het ziet het als zijn taak om de filmkunst in volle reikwijdte te belichten; van lange tot korte films, van fictie tot documentaires, van live action tot animatie, van mainstream tot experimenteel, van bioscoopfilms tot amateurfilm, van videoclips tot games en installaties met een relatie tot film. In een zorgvuldig afgewogen programma heeft het Filmhuis oog voor: Het levend houden van de filmgeschiedenis en het cinematografisch erfgoed; De betekenis van cinematografie an sich en in breder cultureel en maatschappelijk verband; Hedendaagse kwaliteitscinema en ook experimenten met film, facetten van het medium en de grenzen van film in relatie tot andere (kunst)disciplines. Filmhuis Den Haag toont de films die niet of in onvoldoende mate opgenomen zijn in het regulier filmaanbod in de stad. De handschoen wordt opgepakt daar waar de markt faalt. De meest kwetsbare films worden getoond die niet commercieel exploitabel zijn: films met een bijzondere cinematografische, kunstzinnige, historische of maatschappelijke waarde die onze kijk op de maatschappij relativeren, nuanceren, onze horizon verbreden of de complexe wereld uitleggen. Filmhuis Den Haag biedt context en duiding en geeft het inzicht in de werking, invloed van film, media en beeldcultuur. Middels een scala aan educatieve programma's op het gebied van film- en mediawijsheid kunnen jong en oud een meervoudige en kritische blik ontwikkelen op audiovisuele uitingen waarmee zij in het dagelijks leven worden geconfronteerd. Filmhuis Den Haag is vertoner van kwaliteitsfilms, samensteller en vertoner van speciale programma's, producent en aanbieder van filmeducatieve programma's, en hoeder van een uitgebreide filmgerelateerde collectie. Het ziet het als zijn verantwoordelijkheid te zoeken naar overeenkomsten en verschillen, naar dwarsverbanden en kruisbestuivingen. Middels het programma wordt het verleden, het heden en de toekomst van de cinema aan elkaar verbonden. Het Filmhuis heeft speciale aandacht voor (culturele) diversiteit en voor participatie door zowel het brede publiek als door specialistische doelgroepen. Het is er voor jong en oud. Het is een plek waar gedachten samenkomen, waar visies uitgewisseld worden, waar ontmoetingen en beelden letterlijk betekenis krijgen. Het wegwijs maken in de wereld van bewegend beeld vergt een lange adem en continuïteit. Het dient een wezenlijk onderdeel te zijn van de culturele infrastructuur van Den Haag. Want zonder kennis van de geschiedenis en werking van bewegend beeld ontbreekt simpelweg de basis voor een hoogontwikkelde samenleving. 3

4 1.2. TERUGBLIK OP EN EVALUATIE VAN DE PERIODE 2009 HEDEN 1.2.A. HUIDIGE POSITIONERING EN SAMENWERKINGEN Filmhuis Den Haag draagt substantieel bij aan het culturele leven van de stad. Met het aanbod van wereldcinema, documentaires, kinderfilms, klassiekers, retrospectieven, (landen)festivals, installaties op het gebied van beeldcultuur, alsmede een uitgebreid educatief aanbod, tracht het Filmhuis alle lagen en leeftijden van de gemeenschap van Den Haag en omstreken te verrijken en inspireren. In vergelijking met de Rotterdamse instelling Lantaren/Venster is het programma van Filmhuis Den Haag uitgebreider en fijnmaziger. Landelijk gezien is het Filmhuis een van de meest actieve filmtheaters en een instituut van naam en faam, onder meer door de organisatie van landelijke roulerende retrospectieven. Internationaal gezien geniet het Filmhuis een goede reputatie als toonaangevend filminstituut en als betrouwbare (zaken)partner. Het medium film biedt nagenoeg onbeperkte mogelijkheden om de meest uiteenlopende thema's en onderwerpen onder de aandacht te brengen, waardoor het Filmhuis een interessante partner is voor onder meer ambassades, consulaten, filmfestivals, filminstituten, filmdistributeurs en andere (culturele) instellingen. Zie pagina 9 voor een overzicht van de regionale, nationale en internationale organisaties waarmee wordt samengewerkt. 1.2.B EVALUATIE VAN HET INHOUDELIJKE BELEID In de huidige beleidsperiode ( ) legt Filmhuis Den Haag organisatiebreed de prioriteit bij voortzetting, verdieping en verbreding. Dit resulteert onder meer in een krachtig en afwisselend aanbod van films, speciale programma's en festivals: Programma's met aandacht voor het verleden van de cinematografie, bijvoorbeeld de landelijk roulerende retrospectieven Michelangelo Antonioni, Agnes Varda & Jacques Demy, Joseph Strick, Nino Rota, Jack Nicholson en de reeks Zwijgende Film & Levende Muziek; Een scala aan (landen)festivals en Nederlandse edities van internationale filmfestivals, bijvoorbeeld het Sarajevo Film Festival, Golden Apricot International Film Festival, CinemAsia, Film Isreal, Cinema Polska, Arab Filmfestival, Camera Japan, Indian Film Festival The Hague en het Latin American Film Festival; Programma's die aanhaken bij maatschappelijke, culturele en sociale initiatieven, bijvoorbeeld het Movies that Matter Festival, de herdenking van de val van de Berlijnse muur, 50 Jaar Nederlands Dans Theater, Writers Unlimited, Festival de Betovering, Huilen in Den Haag, Food Print en The Hague Pride; Programma's op het gebied van beeldcultuur, waarin de relatie tussen film, video, beeldende kunst en andere disciplines wordt belicht, bijvoorbeeld Upload Cinema, Belgisch Beeld, Plane Scape en Gewichtig Wachten. Dagelijkse vertoning van hedendaagse, meest kwetsbare kwaliteitscinema uit meer dan 60 landen (films waarvan wekelijks 2 à 3 in (Nederlandse) première gaan). Media/filmeducatie en kennisoverdracht is uitgegroeid tot een van de kerntaken van Filmhuis Den Haag. Dit resulteerde in: Verdieping en uitbreiding van het educatieve aanbod, met onder meer méér aanbod voor het basisonderwijs, structureel aanbod via de buitenschoolse opvang, deelname aan een ontwikkelingstraject voor een langlopende leerlijn voor klas 1 t/m 4 van het voortgezet onderwijs, nieuwe workshops filmmaken en filmtechniek, kleianimatie en 'leren kijken'; Intensivering van de contacten met leerkrachten. Jaarlijks vindt een goed bezochte docentendag plaats in het Filmhuis; Ontwikkeling van verdiepingsprogramma's in samenwerking met filmdocenten. Naast eigen programma's in samenwerking met Film Atelier Den Haag, maakt het Filmhuis gebruik van materiaal van externe partijen zoals onder meer EYE Film Instituut Nederland, MovieZone en Cinekid; Diverse programma's met lezingen, debatten en vraaggesprekken die het Filmhuis zélf samenstelt, of samen met anderen, bijvoorbeeld het seminar 'F voor Filmkritiek', 200 Jaar Openbaar Ministerie, Den Haag Design en Overheid. Daarnaast zijn er Film & Debat programma's over uiteenlopende onderwerpen, bijvoorbeeld huiselijk geweld, jongeren en opvoeding, overbevissing van de oceanen, de relatie tussen Nederland en Curaçao, homoseksualiteit; Cursussen filmgeschiedenis en filmanalyse; Online ontsluiting van de boeken- en dvdcollectie van de Filmhuisbibliotheek; de schatkamer van de Haagse filmhistorie. 4

5 1.2.C. FINANCIËLE EN ORGANISATORISCHE ONTWIKKELINGEN VANAF 2009 HEDEN Financiële ontwikkelingen De omzet van Filmhuis Den Haag is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. Volgens begroting stijgt de exploitatie in 2011 in geringe mate (3%) door een groei van het film- en educatieve aanbod. De gemeentelijke subsidie bedraagt een relatief klein percentage van de totale exploitatie. De subsidieratio is in de afgelopen jaren gedaald van 33% in 2009 naar 29% in Door kostenreductie, prijsverhoging en ruimere openstelling van het café kon in 2010 zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het aanbod de korting op de subsidie opgevangen worden. Voor de realisatie van grote projecten en educatieve programma's is het van toenemend belang om externe financiering te werven bij fondsen en sponsoren en/of als gemeentelijke projectsubsidie. In de afgelopen beleidsperiode is extra programmabudget verworven. Het laatste jaar is gebleken dat de economische omstandigheden van negatieve invloed zijn op de hiervoor beschikbare gelden. De kosten van de digitalisering van de cinema (zie paragraaf 1.3.A, pagina 8), de modernisering van het dataverkeer en automatisering van de kaartverkoop zijn grotendeels gedekt met eigen reserveringen, en met ondersteuning van externe fondsen. Organisatorische ontwikkelingen De voornaamste organisatorische ontwikkelingen: In is gepoogd een fusie te realiseren tussen Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui. De pogingen die meer dan een halfjaar in beslag namen hebben niet tot het beoogde resultaat geleid; Najaar 2009 heeft het Filmhuis afscheid genomen van zijn directeur, Miriam Gillissen. Rien Hagen en Marco Zoon hebben haar taken waargenomen; In 2009 is gestart met de oprichting van een Management Team en een Ondernemingsraad. In 2009 is de personele formatie uitgebreid op het gebied van educatie en kennisoverdracht en gebouwenbeheer; Eind 2010 is Géke Roelink aangetreden als directeur; In 2011 is de structuur van de horecaorganisatie aangepast. Er zijn functies samengevoegd en de verantwoordelijkheden voor het café, restaurant en de keuken zijn lager in de organisatie geplaatst; In 2011 zijn de openingstijden verruimd, waardoor de personele inzet vergroot is. 1.2.D. HUIDIGE PUBLIEKSBELEID Vanwege de verscheidenheid aan programma's trekt Filmhuis Den Haag een divers publiek: van jongeren die een snowboardfilm bekijken tot ouderen die een film en debat over Alzheimer bijwonen, en van medewerkers van het Openbaar Ministerie die films over rechtsspraak bekijken tot publiek dat komt voor een film over de Haagse straatbende Crips. Van de bezoekers is het overgrote deel (circa 75%) afkomstig uit de regio groot-den Haag. Van de bezoekers is 59% vrouw en 29% is 56 jaar of ouder1. Tijdens de huidige beleidsperiode is het aandeel van kinderen/jongeren dat Filmhuis Den Haag bezoekt, gestegen tot circa 10% van het totale bezoekers. Voortzetting, verdieping en verbreding betekent voor publieksbereik, doelgroepenbenadering, marketing en communicatie onder meer de totstandkoming van de bijzondere alliantie tussen Theater Dakota en Filmhuis Den Haag. Dit resulteert in de opening van een filmzaal met 63 stoelen in dit Haagse stadsdeel, begin Hiermee spreekt Filmhuis Den Haag een nieuwe doelgroep aan die het Filmhuis eerder niet bezocht 2. Voorts: Het Filmhuis heeft zijn succesvolle persbeleid voortgezet, dat resulteerde in een voortdurende stroom berichtgeving in zowel de regionale als landelijke media, met hoge mediawaarde; Het Vrienden van het Filmhuis is met 23% gegroeid; De mondiale ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media- en communicatiekanalen zijn aan de mediamix toegevoegd. De afgelopen jaren zijn social media sites zoals Twitter, Facebook en Foursquare aan de marketingmix toegevoegd; De Filmhuiswebsite is begin 2009 geheel vernieuwd en kan jaarlijks rekenen op meer dan bezoeken; Het actief en passief enthousiasmeren van kinderen, jeugd en jongeren is geslaagd door hen te betrekken bij de invulling en totstandkoming van programma's, zoals bijvoorbeeld The Struggles of a Superhero, an introvert and a rising star. De openluchtvertoningen in 2009 en 2011, de Filmhuisfeesten en programma's zoals de Nacht 1 ) Publieksonderzoek uit ) Dit blijkt uit onderzoek dat uitgevoerd is door het voormalige Cultuuranker Escamp, onder de ruim inwoners van Den Haag Zuidwest. 2 5

6 van de Wansmaak, Cinema Curiosa en de Filmquiz kunnen ook rekenen op jong publiek; Doelgroepgerichte programmering zoals bijvoorbeeld Cinema & Cultuur (met Kosmopolis) en de verschillende landenfestivals hebben mede ervoor gezorgd dat nieuwe Hagenaars hun weg naar het Filmhuis gevonden hebben; In 2009 heeft publieksonderzoek plaatsgevonden en is een strategisch marketingplan gemaakt; Met de komst van een nieuw kassasysteem in 2011 is online kaartverkoop mogelijk geworden. 1.2.E. CONCLUSIE Filmhuis Den Haag stelt dat gedurende de huidige beleidsperiode voldaan is of nog voldaan wordt aan de door zichzelf gestelde beleidspunten, als ook aan de destijds door Gemeente Den Haag geformuleerde beleidsprioriteiten. Met een voor de Gemeente Den Haag financieel geringe investering is een maximaal rendement geleverd: Het Filmhuis is een succesvolle instelling met een krachtig, uitgebreid en divers aanbod voor uiteenlopende groepen; Het Filmhuis is stevig verankerd in Den Haag en omstreken, heeft een uitgebreid netwerk van samenwerkingspartners; Het Filmhuis kan rekenen op ruime landelijke en regionale media-attentie, veel goodwill en een gemiddeld bezoekers van circa per jaar; Het Filmhuis is hét Haagse centrum voor film en media-educatie, waar jaarlijks meer dan scholieren voet over de drempel zetten; Het Filmhuis is in de Nederlandse filmvertoningsector een speler van betekenis, onder meer vanwege de landelijk roulerende retrospectieven; Het Filmhuis is ook internationaal een betrouwbare (zaken)partner; Met ruim 70% eigen inkomsten voldoet het Filmhuis in overtreffende trap aan het door het eigen-inkomstencriterium. 6

7 1.2.F. OVERZICHT SAMENWERKINGSPARTNERS FILMHUIS DEN HAAG Internationaal British Film Institute, Londen CICAE, Parijs Cinecittà Luce, Rome Cinema for peace, Berlijn Cinema Ritrovato, Bologna Cinetamaris, Parijs Contemporary films, Londen Europa Cinemas, Parijs Golden Apricot Film Festival, Yerevan Hollywood Classics, Londen Koninklijk Belgisch Filmarchief, Brussel Minerva Pictures, Rome Movietime, Rome Murnau Stiftung, Wiesbaden Norwegian Film Festival Haugesund Sarajevo Film Festival, Sarajevo Tamasa, Parijs Transit film, Munchen Nationaal A-film, Amsterdam Submarine, Amsterdam 2 Samen, Den Haag ACKU, Den Haag Africa in the picture, Amsterdam Alliance française, Den Haag Arti Film, Hilversum Atrium, Den Haag Beeld en Geluid, Hilversum Bel Air Hotel, Den Haag Camera Japan, Amsterdam Centre Culturel, Groningen Chassé Cinema, Breda Cinéart, Amsterdam Cinedans, Amsterdam Cinekid, Amsterdam Cinema Arabe, Amsterdam Cinema Delicatessen, Amsterdam Cinema Oostereiland, Hoorn CinemAsia, Amsterdam Cinemien, Amsterdam Cineville, Amsterdam Concordia, Enschede Contact, Arnhem Danslab, Den Haag De Brakke Grond, Amsterdam De Filmkrant, Amsterdam De Krullevaar (basisschool), Den Haag De Lieve Vrouw, Amersfoort De Parkiet (basisschool), Den Haag De Regentes, Den Haag Den Haag Marketing Digital Playground, Rotterdam Dr. Anton Philipszaal, Den Haag E-Pulse Festival, Breda Eastern Neighbours, Utrecht Eunic, Den Haag Eye Film Instituut Nederland, Amsterdam Fenno Werkman, Voorburg Festival de Betovering, Den Haag Film Atelier Den Haag Filmhuis De Keizer, Deventer FilmIsreal, Amsterdam Filmschuur, Haarlem Filmtheater 't Hoogt, Utrecht Filmtheater Hilversum Flux-s Festival, Eindhoven Focus Filmtheater, Arnhem ForumImages, Groningen Gemeentemuseum, Den Haag Go Short, Nijmegen Goethe Instituut, Rotterdam Haags Montessori Lyceum, Den Haag Het Ketelhuis, Amsterdam Het Koorenhuis, Den Haag Het Nationale Toneel, Den Haag Het Nutshuis, Den Haag Het Portaal, Rotterdam Holland Festival, Amsterdam Horizonverticaal, Haarlem HTM, Den Haag Huis van Gedichten, Den Haag I-Con Media, Den Haag Impakt Festival, Utrecht Indian Film Festival The Hague Institut Français des Pays-Bas, Amsterdam International Documentary Film Festival Amsterdam International Film Festival Rotterdam Istituto Italiano, Amsterdam Johan de Witt Scholengroep, Den Haag Joods Filmfestival, Amsterdam KAdE, Amersfoort Kafana, Amsterdam Kinder Vakantiepas, Den Haag KABK, Den Haag Koninklijke Schouwburg, Den Haag Korzo, Den Haag Kosmopolis, Den Haag LantarenVenster, Rotterdam Latin American Film Festival, Utrecht Leids Filmfestival, Leiden Lucent Danstheater, Den Haag Lumière, Maastricht Lux, Nijmegen Mauritshuis, Den Haag Melkweg, Amsterdam Montesquieu Instituut, Den Haag Moonlight, 's-hertogenbosch Movies that Matter, Amsterdam Museum voor Communicatie, Den Haag Music Freedom Day, Den Haag Naerebout/The Pauper Press, Leiden Nederlands Dans Theater, Den Haag Nederlands Film Festival, Utrecht Nederlandse Film en Televisie Academie, Amsterdam Nest, Den Haag Ondernemersvereniging Grote Markstraat, Den Haag Openbaar Ministerie, Den Haag Platform 57, Den Haag Plaza Futura, Eindhoven Pools Podium, Utrecht Red Button, Den Haag Residentie Orkest, Den Haag Rialto, Amsterdam Roodkapje, Rotterdam Schunck, Heerlen Shoot me, Den Haag Stedelijk Museum 's-hertogenbosch Stichting Design en Overheid, Den Haag Stichting Huilen in Den Haag Stroom Den Haag Tag, Den Haag Theater aan het Spui, Den Haag Theater Dakota, Den Haag Theater Pierrot, Den Haag The Guest Card, Den Haag The Hague Online The Hague Pride, Den Haag Toneelgroep De Appel, Den Haag Triodus (BSO), Den Haag Twin Film, Amsterdam Universiteit van Amsterdam Vereniging Abovian, Den Haag Verkadefabriek, 's-hertogenbosch Watch that Sound, Rotterdam West, Den Haag Wild Bunch, Amsterdam Writers Unlimited, Den Haag Zeebelt, Den Haag Ambassades van Afghanistan, Armenië, BosniëHerzegovina, Bulgarije, Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Georgië, India, Israël, Italië, Kroatië, Macedonië, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Servië, Slovenië, Tsjechië, Turkije, Zweden. 7

8 1.3. PLANNEN EN ACTIVITEITEN VOOR DE BELEIDSPERIODE A. INHOUDELIJKE AMBITIES Met het krachtige, uiteenlopende programma-aanbod kan Filmhuis Den Haag rekenen op grote publieke belangstelling. Voor de komende beleidsperiode wil het Filmhuis middels het versterken van de kernfuncties3 behouden wat goed is en daar waar mogelijk inspelen op de veranderende maatschappij en de wensen van het publiek. Drie programmapijlers Aan het programma van Filmhuis Den Haag liggen drie pijlers ten grondslag, die deels in elkaar grijpen en het vertrekpunt vormen voor het brede scala aan programma's en voor een groot samenwerkingsverbanden: Venster op de wereld Filmhuis Den Haag beschouwt filmvertoning als het begin van een reis: vanuit de (kunst)discipline film kan de wereld worden ontdekt en wordt de mogelijkheid geboden om tot een breed cultureel en maatschappelijk besef te komen. Behalve de vertoning van films biedt het Filmhuis context en duiding. Venster op de wereld omvat: De vertoning van de hedendaagse kwaliteitscinema; Diverse (landen)filmfestivals; Film & Debat programma's; Programma's in samenwerking met internationale culturele en maatschappelijke organisaties, waaronder ambassades, internationale filmfestivals en filminstituten. 'Wat is film?' Met de beantwoording van de vraag 'Wat is film?' tracht Filmhuis Den Haag inzicht te geven in de werking en invloed van film, media en beeldcultuur en de achterliggende technieken. Het Filmhuis brengt de filmgeschiedenis onder de aandacht, toont filmexperimenten, belicht de (technische) aspecten en verkent de grenzen van het medium, middels: Het tonen van cinematografisch erfgoed, door de organisatie van landelijk roulerende klassiekerreeksen/ retrospectieven, de reeks Zwijgende Film & Levende Muziek, de Filmhuisbibliotheek en door samenwerkingen met filmarchieven en filmmusea; Cursussen filmgeschiedenis en filmanalyse, Film & Debat programma's en het uitgebreide media/filmeducatie aanbod voor (school)groepen en individueel geïnteresseerden (zie paragraaf 1.3.E., pagina 11); Beeldcultuur-/cross over programma's tussen film en andere (kunst)disciplines (bijvoorbeeld architectuur, live muziek, filmtechniek, computer generated imagery en gaming). Het zichtbaar maken van de verschillende offline en online verschijningsvormen van film, het tonen van animatie-, experimentele, kunst- en korte films en (video)installaties. Film in Den Haag Filmhuis Den Haag wil optimaal verankerd zijn in zijn omgeving en een relatie aangaan met de stad, de inwoners en de organisaties die er gehuisvest zijn. Het onderscheidt zich van andere filmvertoners in de stad door inhoud te geven aan de profilering die de Gemeente Den Haag zich aanmeet: zowel die als Stad van Recht en Vrede, als Den Haag Filmstad, Den Haag Culturele Hoofdstad 2018 en door aansluiting te zoeken bij diverse Haagse organisaties. Dit resulteert in: De organisatie van en participatie in Haagse evenementen en festivals, bijvoorbeeld het Movies that Matter Festival, Indian Film Festival The Hague en Writers Unlimited; Het vertonen van films op externe locaties, bijvoorbeeld bij onze culturele buren aan het Spuiplein en in de openlucht in Escamp; Het uitnodigen van bekende Hagenaars als gastprogrammeur, bijvoorbeeld Paul Verhoeven, Wim de Bie, Vincent van Monnickendam, Anton Corbijn en een podium bieden voor (jonge) Haagse (film)makers en hen betrekken bij het aanbod; Het tonen van bedrijfs- en particuliere film- en filmgerelateerde collecties, zowel van Filmhuis Den Haag zelf als ook van andere Haagse organisaties, waaronder Shell, de ANWB en de Rijksvoorlichtingsdienst; Programma's die ontstaan uit de samenwerking met andere in Den Haag zetelende organisaties, bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie en het Gemeentemuseum. Voor een beknopt overzicht van de programma's van Filmhuis Den Haag, zie paragraaf 1.3.F, pagina ) Deze zijn: Uitgaan, Leren en beleven, Participeren, delen en zelf aan de slag gaan en Experimenteren. Zie verder paragraaf 1.3.D., pagina 10. 8

9 Digitalisering van de cinema: forse investering, grote kansen Filmhuis Den Haag streeft er naar innovatief te zijn, en te opereren in de voorhoede van de filmsector. Deze gedrevenheid weerspiegelt zich behalve in de diepte en breedte van het programma ook op het gebied van de filmtechniek. Zo staat het Filmhuis momenteel aan de vooravond van een revolutie op het gebied van de filmprojectie: de overgang van 35mm celluloidfilm naar het zogenaamde digitale 4K formaat.4 Het betreft hier een innovatie die een flinke investering vergt en tegelijkertijd ongekende mogelijkheden biedt: de verwachting is dat door de digitalisering meer filmaanbod op maat aangeboden kan worden aan méér verschillende doelgroepen. Zo komen naast het bestaande aanbodgerichte programma meer mogelijkheden voor vraaggestuurd programma. De nieuwe digitale projectie wordt ook aangegrepen om nieuwe manieren van vertonen te exploreren. Concreet betekent dit: Deelname aan landelijke cinema on demand platforms zoals Cinenova. Hiermee staat de deur open voor coprogrammering en co-producering door het publiek (zie ook paragraaf 1.3.D., pagina 10). Het (al dan niet live) streamen van evenementen of gebeurtenissen die elders plaatsvinden. Hiermee wordt een brug geslagen met andere disciplines en sectoren (bijvoorbeeld het vertonen van De Notenkraker van Het Nationale Ballet en processen van het Internationaal Gerechtshof); In overleg met de podia rondom het Spuiplein worden de mogelijkheden onderzocht om ook die zalen uit te rusten met digitale filmprojectors van Filmhuis Den Haag. Filmprogrammering (verzorgd door het Filmhuis) is daar dan mogelijk wanneer de zalen niet bespeeld worden, of er kan in aanvulling op dans en muziek film worden vertoond. Hiermee kan het bezoekers van het Spuiplein, als ook hun verblijfsduur vergroot worden. Dit vergt een forse investering5, maar biedt ook kansen om de culturele voorzieningen aan het Spuiplein met elkaar te verbinden en het plein te verlevendigen. Op het nieuwe digitale formaat kunnen speciaal hiervoor gerestaureerde klassiekers in volle glorie vertoond worden, onder meer door het realiseren van het eerste 4K Klassieker Filmfestival in Nederland B. POSITIONERING EN SAMENWERKING De reeds in paragraaf 1.2.A. genoemde positionering (zie pagina 4) blijft de komende beleidsperiode onverminderd van kracht. Daar waar mogelijk wordt de positionering versterkt en verdiept, en worden bestaande samenwerkingsverbanden (zie pagina 7) geïntensiveerd. Dat kan bijvoorbeeld gelden voor de samenwerking met Theater Dakota en met Rotterdamse instellingen zoals Digital Playground en het International Film Festival Rotterdam. Daarnaast wordt actief gezocht naar nieuwe mogelijkheden: Met Theater aan het Spui worden mogelijkheden onderzocht om samen te werken vanuit het oogpunt van efficiëntie en kostenbesparing: uitwisseling en aanvulling van programma en programma informatie (meer gezamenlijke reuring in het pand), samenwerking in marketing, front office en horeca; Met Korzo en Theater aan het Spui wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van inhoudelijke samenwerking met het bedrijfsleven, ook op het gebied van cultuureducatie. Zie paragraaf 1.3.E., pagina 11; Met de grote filmtheaters in Nederland wordt samenwerking verkend voor inkoop, uitwisseling van programmaonderdelen (bijvoorbeeld onze landelijk roulerende retrospectieven) en programma informatie, alsmede op het gebied van gezamenlijke marketing en profilering van de niet-commerciële film; Voor de realisatie van het eerste Nederlandse 4K Klassieker Filmfestival wordt samenwerking gezocht met Sony Pictures International en de CinemaxX filmtheaters in Kopenhagen, Odense en Århus. 1.3.C. CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP EN HOSPITALITY Filmhuis Den Haag is inhoudelijk gedreven, bedrijfsmatig georganiseerd en ondernemend. De baten ontstaan uit de inkomsten uit de kaartverkoop, inkomsten uit het café/restaurant en de verhuur van zalen. De toegangsprijzen en horecaprijzen blijven gelijke tred houden met die in de markt, teneinde de subsidieratio zo laag mogelijk te houden en concurrentievervalsing met omliggende horeca tegen te gaan. De grens tussen commercie en cultureel ondernemerschap wordt bewaakt; het cultureel ondernemerschap mag niet ten koste gaan van kwetsbare taken op het gebied van media-/filmeducatie, het behoud van cinematografisch erfgoed en de programma's die aansluiten bij culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. De horeca zal, hoe succesvol ook, altijd dienend blijven aan het primaire proces. Voor het culturele en educatieve karakter is een bijdrage van de Gemeente Den Haag cruciaal. 4 ) Vanwege de verplichtingen (en daardoor mogelijk beperkingen bij filmvertoningen) die verbonden zijn aan het landelijke digitaliseringsproject CinemaDigitaal, heeft Filmhuis Den Haag besloten hieraan niet deel te nemen en in plaats daarvan zelfstandig te digitaliseren. CinemaDigitaal is een aankoopmodel; op lange termijn zijn de kosten voor zelfstandige digitalisering vergelijkbaar. 5 ) Het bedrag voor deze investering is buiten beschouwing gelaten in deze subsidieaanvraag. 6 ) De huidige standaard van filmprojectie is 2K. Filmhuis Den Haag is een van de weinige filmvertoners in Nederland met 4K projectie. 9

10 Filmhuis Den Haag ziet, ondanks de negatieve economische vooruitzichten, mogelijkheden om de eigen inkomsten op peil te houden c.q. te verhogen. De activiteiten die daartoe ontplooid worden, zijn uiteenlopend. Behalve de eerder genoemde mogelijkheden die de digitalisering van de cinema met zich meebrengt, zijn concrete plannen: Uitbreiding van het slots (vertoningsmomenten van films); Verruiming van de openingstijden (door bar en kaartverkoop tijdens daluren te combineren, kan dit zonder groot financieel risico); Het zoeken naar verbintenis met bedrijven en private personen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelen van het Filmhuis; Een gezamenlijke businessclub met Korzo en Theater aan het Spui; Het samenstellen van arrangementen, al dan niet in samenwerking met derden (bijvoorbeeld hotels); De realisatie van een winkel met een filmgerelateerd aanbod; Het organiseren van evenementen die als doel hebben extra inkomsten te genereren (bijvoorbeeld de Filmquiz, feesten in de horeca, zie paragraaf 1.2.D., pagina 5) Voor goed (cultureel) ondernemerschap is een optimale, klantgerichte service een voorwaarde. Filmhuis Den Haag richt zich de komende beleidsperiode nadrukkelijk op het vergroten van de hospitality, om van binnenkomst tot vertrek de bezoeker een zo prettig mogelijk verblijf te bieden. Daaronder hoort behalve een optimaal programma-aanbod en informatievoorziening, ook een optimale service en een schone, veilige, gastvrije omgeving. 1.3.D. MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK EN PUBLIEKSBEREIK Filmhuis Den Haag is de enige culturele instelling in de stad die dagelijks geopend is 7. Iedereen is welkom, ongeacht afkomst, niveau, interesses en/of leeftijd. Uit de toestroom van de circa bezoekers per jaar kan afgeleid worden dat het Filmhuis kan rekenen op een grote betrokkenheid van de Hagenaars en groot draagvlak geniet. Het Filmhuis is stevig verankerd in zijn omgeving, ook vanwege de vele samenwerkingsverbanden (zie pagina 7). Kernfuncties en doelgroepen Het toegankelijke medium film biedt ongekende mogelijkheden om een breed en uiteenlopend publiek bij elkaar te brengen, te informeren, verleiden, ontroeren en te laten reflecteren. Vanuit het oogpunt van marketing worden de vier kernfuncties van Filmhuis Den Haag gerelateerd aan doelgroepen: Uitgaan Publiek dat voornamelijk komt voor de wereldcinema en de klassiekers, dat (op merendeels passieve wijze) geniet van een film, aangevuld met aangenaam verblijf in het café/restaurant (circa 75% van het publiek); Leren en beleven Deelnemers van het educatieve aanbod voor (school)groepen en individuele bezoekers. Zie paragraaf 1.3.E., pagina 11 (circa 10% van het publiek); Participeren, delen en zelf aan de slag gaan Publiek dat participeert in debatten, lezingen, vraaggesprekken en workshops, of dat zijn eigen filmavond samenstelt met cinema on demand (circa 10% van het publiek); Experimenteren Publiek en makers die geïnteresseerd zijn in de cross over programma's, nieuwe ontwikkelingen en/of actief zijn in de voorhoede van de beeldcultuur (circa 5% van het publiek). Marketing- en communicatiestrategie De kernfuncties zijn, behalve bij het bepalen van de balans in het programma, ook het vertrekpunt voor een gediversifeerde, cross mediale marketing- en communicatiestrategie. Voor de komende beleidsperiode ligt de nadruk op publieksverbreding, het vergroten van de betrokkenheid van bestaande bezoekers en het stimuleren van herhalingsbezoek. De marketing- en communicatiestrategie bestaat uit: Profilering (corporate communicatie): Filmhuis Den Haag presenteert zich als een open, Haagse instelling voor iedereen; de informatie is algemeen en bedoeld voor nieuwe doelgroepen; Werving (programmamarketing en -communicatie): specifiek publiek wordt geïnformeerd over aanbod dat voor hen interessant is; bestaande doelgroepen worden aangezet tot herhalingsbezoek, of verleid tot deelname aan cinema on demand; Verdieping (achtergrondinformatie): publiek dat het Filmhuis fysiek bezoekt, krijgt kennis aangereikt en wordt geïnformeerd over de achtergronden van het programma. 7 ) Filmhuis Den Haag is alléén gesloten op eerste kerstdag. 10

11 Er vindt een verschuiving plaats van gedrukte media (flyers, affiches, programmablad) naar online communicatiemiddelen. Communities van mensen die Filmhuis Den Haag als onderdeel van hun leven beschouwen, zijn van toenemend belang voor het handhaven van de huidige bezoekerslen en het op maat bedienen van doelgroepen. Het hedendaagse publiek eist een nadrukkelijker invloed en rol op bij de totstandkoming van het programma. De komende jaren krijgt het creëren van connected customers daarom volop aandacht, alsmede het zoeken van strategische (zaken)partners die kunnen optreden als ambassadeur. Doel is om alle stakeholders naar gelang hun wensen en betrokkenheid te laten participeren, co-programmeren en co-produceren, onder meer door loyalty programma's. In 2012 wordt Cineville geïntroduceerd, een kortingspas voor kwaliteitsfilm die naar verwachting vooral jongere bezoekers aanspreekt. Met de komst van het nieuwe kassasysteem beschikt het Filmhuis over bezoekersgegevens die gebruikt worden om het publiek op maat te informeren. Er wordt regelmatig publieksonderzoek georganiseerd (tenminste in 2013 en in 2016), dat ten grondslag ligt aan een meerjarencommunicatieplan. Samenwerking Op het gebied van marketing en communicatie worden bestaande samenwerkingsverbanden (zie pagina 7) voortgezet en daar waar mogelijk geïntensiveerd, zoals met regionale pers- en mediarelaties, filmdistributeurs. Met de grote filmtheaters in het land wordt de mogelijkheid onderzocht tot het ontwikkelen van een 'kwaliteitsmerk voor de betere film'. 1.3.E. MEDIA/FILMEDUCATIE EN KENNISOVERDRACHT Het bieden van educatie ligt besloten in drie van de vier kernfuncties van Filmhuis Den Haag en het educatieve aanbod is gerelateerd aan alle eerder genoemde programmapijlers. Mediawijsheid, kritisch leren kijken en bewust (leren) omgaan met beeld is onontbeerlijk in onze gemedialiseerde wereld; voor kinderen, jongeren, volwassenen én ouderen. Het educatieve aanbod, zowel voor (school)groepen als individuele geïnteresseerden, wordt de komende beleidsperiode onverminderd voortgezet. Naast passieve filmbeleving staat actieve filmbeleving centraal, onder meer door 'zelf maken', talentontwikkeling en het contact met (Haagse) filmprofessionals. Doelgroepen en aanbod Het educatieve (groeps)aanbod van Filmhuis Den Haag richt zich grotendeels op het basis-, voorgezet en hoger onderwijs. Het aanbod bestaat uit onder meer filmlessen inclusief vertoningen, filmanalyse en workshops. Voor individuele bezoekers (volwassenen en/of andere geïnteresseerden) zijn er cursussen filmgeschiedenis en filmanalyse, en verdiepende programma's zoals Film & Debat, inleidingen en lezingen en vraaggesprekken met gasten uit de filmwereld. Voor een overzicht van de educatieve programma's, zie paragraaf 1.3.F., pagina 12. Samenwerking Filmhuis Den Haag zoekt voor optimaal aanbod aansluiting met (culturele) instellingen, evenementen en initiatieven die een waardevolle aanvulling bieden op de educatieve programma's (zie pagina 7). In samenwerking met docenten van Haagse scholen worden programma's op maat ontwikkeld, zoals met het Johan de Witt College een volledig film-/mediatraject dat aansluit bij de eindtermen en kerndoelen van het vak kunsteducatie. De educatieve programma's voor het basisonderwijs kennen een vergelijkbare opzet. Ontwikkelingen In de komende beleidsperiode vinden de in paragraaf 1.2.B, pagina 6 genoemde activiteiten onverminderd voortgang. Ook hier geldt dat ingezet wordt op behouden wat goed is en daar waar mogelijk inspelen op de veranderende maatschappij en de wensen van het publiek, mits het rendement de investering rechtvaardigt en de begroting het toelaat. Concreet betekent dat: Uitbreiding van de contacten met het MBO en HBO, en verdere intensivering van de contacten met het basisionderwijs en het voortgezet onderwijs, met als doel de deelname aan bestaande activiteiten te vergroten; Uitbreiden van educatief aanbod voor volwassenen en andere geïnteresseerden, onder meer workshops filmmaken, animatie, een filmclub; Samen met Korzo en Theater aan het Spui wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn voor inhoudelijke samenwerking met het bedrijfsleven ten behoeve van cultuureducatie. Gezocht wordt naar vormen van coproductie waarbij de partijen profiteren van elkaars expertise. Uitgangspunt is dat de instellingen en het onderwijs gestimuleerd worden in hun ondernemerschap en het bedrijfsleven geïnspireerd raakt door de verschillende vormen van de inzet van creativiteit; Ontwikkeling van een nieuwe website en een historische programmareeks over 'Film in Den Haag', in coproductie met Film Atelier Den Haag; 11

12 Het verder zoeken naar mogelijkheden om de collectie van de Filmhuisbibliotheek door digitalisering te ontsluiten voor publiek. Het aandachtspunt ligt op het toegankelijk maken van onder meer een in 2009 verworven collectie filmfoto's (afkomstig van de Haagsche Courant), de knipselcollectie en de tijdschriften. 1.3.F. PROGRAMMA : EEN GREEP UIT HET AANBOD (o.v.b.) Venster op de Wereld Wereldcinema Ca. 140 titels, uit meer dan 60 landen, wekelijks 2 à 3 (Nederlandse) premières. 2013: Rusland In het kader van de viering van de vriendschap met Rusland staat de Russische filmhistorie centraal, vanaf de eerste voor-revolutionaire melodrama's tot aan de kaskrakers uit het Rusland van nu. 2014: Engeland - Kitchen sink Landelijk roulement over het 'kitchen sink drama' (sociaal realisme) dat in de jaren '50 en '60 voor een nieuwe prikkel zorgde in de Britse cinema. 2015: Spanje: De Spaanse film na 1975 Overzicht van de Spaanse cinema. 2016: Duitsland: Vergeten films uit Duitsland Programma met na-oorlogse meesterwerken, in samenwerking met het Goethe Instituut. Internationale filmfestivals Preview International Film Festival Rotterdam en Best of International Documentary Festival Amsterdam Landenfilmfestivals FilmIsreal, CinemAsia, World Cinema, Eastern Neighbours, Africa in the Picture, Indian Film Festival The Hague en Ciné Premières Gay & Lesbian Summer Tour Homo-lesbisch filmprogramma. Haagse Hoogtepunten & Inhaalpremières Bezoekers kiezen de hoogtepunten van het afgelopen seizoen die nogmaals de revue passeren. Fantastisch Kinderfilm Festival Festival over de wonderlijke mogelijkheden van beeld en geluid. Wat is film? 2013: Michael Caine Retrospectief van deze actieve filmlegende die in bijna 100 films speelde. 2014: Marlon Brando Retrospectief van de acteur die method acting in Hollywood introduceerde. 2015: John Barry, filmcomponist in mineur John Barry componeerde voor vele films. De muziek voor de James Bondfilms behoren tot de meest beroemde melodieën ooit. Cursus filmgeschiedenis Chronologisch en thematisch overzicht, aansluitend op actueel filmprogramma. Zwijgende Film & Levende Muziek Unieke presentaties van (vergeten) klassiekers van vóór 1930, met live begeleiding. Film, muziek, performance en theater live film Filmprogramma met een live component, zoals theater, muziek, VJ's, visuals en interactieve installaties. Film & Debat Het medium film is een katalysator voor de vorming van een genuanceerde visie op de wereld. Zowel recente als ook oudere films bieden aanknopingspunten. Movies that Matter on tour Reeks mensenrechtenfilms gekoppeld aan verdieping en debat. Workspace Jaarlijkse prijsvraag waarin kunstenaars de kans krijgen nieuw werk te maken op de grens tussen film en andere disciplines. Uitgelicht Programma met werk van KABK-studenten. Film op internet upload cinema, transmedia, social media Programma met presentaties en debatten over de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de verschillende verschijningsvormen van film. Upload Cinema Internetfilmprogramma, met wisselende thema's en gastsprekers, tevens educatief programma. Experimentele kortfilm, film en documentaire thematisch of op regio Vertoning van (korte) experimentele, documentaire, animatie- en kunstfilms. MEDIA/FILMEDUCATIEF PROGRAMMA VOOR HET BASISONDERWIJS EN DE BUITENSCHOOLSE OPVANG: Maatwerkprogramma Filmvertoning naar keuze met algemene en/of specifieke lesbrief voor de docent en een inleiding door een filmhuismedewerker. 12

13 En nu naar de film! Programma voor alle 8e-groepen uit het Haagse BO, mede georganiseerd door het Koorenhuis. En dan naar het Theater! Workshop acteren i.s.m. Theater aan het Spui, gekoppeld aan het groep 8filmprogramma. Diverse kinderfilmfestivals In o.m. Festival De Betovering en het Fantastisch Kinderfilmfestival worden workshops en kwaliteitsfilms aangeboden. Diverse workshops In de deelgebieden Film en Muziek, Film en Techniek, Film en (Nieuwe) Media. Holland Animation Filmfestival Jaarlijks terugkerend animatiefilmprogramma voor het BO. MEDIA/FILMEDUCATIEF PROGRAMMA VOOR HET VOORTGEZET ONDERWIJS: Maatwerkprogramma (MovieZone) filmvertoning naar keuze, met algemene en/of specifieke lesbrief voor de docent en een inleiding door een filmhuismedewerker. Diverse filmlessen Evt. gekoppeld aan workshops of filmprogramma's waaronder: Filmanalyse, filmgeschiedenis, inleidingen bij films en masterclasses. Diverse workshops en cursussen In de deelgebieden Film en Muziek, Film en Techniek, Film en (Nieuwe) Media. Haagse Theater Advies Dag Deelname aan een informatieve dag voor docenten en leerlingen van het VO over het educatieve aanbod van alle Haagse podiumkunstinstellingen. Movies That Matter Festival Bijdrage aan het uitgebreide educatieve programma voor het VO. Media/filmeducatie docentendag MEDIA/FILMEDUCATIEF PROGRAMMA VOOR STUDENTEN EN HOGESCHOLEN: Maatwerkprogramma Filmvertoning naar keuze, al dan niet uit het MovieZone of CinemaNet Europe aanbod, met algemene en/of specifieke lesbrief voor de docent en een inleiding door een filmhuismedewerker. Workshopaanbod Zie aanbod voor VO, afgestemd op MBO/HBO niveau. MEDIA/FILMEDUCATIEF PROGRAMMA VOOR ALGEMEEN PUBLIEK/INDIVIDUELE FILMLIEFHEBBERS: Diverse cursussen en workshopdagen O.m. cursus filmanalyse: bijeenkomsten met aansluitend filmvertoning, zoveel mogelijk aansluitend bij actuele filmtitels. Inleidingen, lezingen en debatten Bij zowel festival- of speciale programmering, zowel incidenteel als bij premièrefilms. Film in Den Haag Programma's van Haagse curatoren en met/van Haagse makers O.m. Paul Verhoeven, Wim de Bie, Vincent van Monnickendam, Anton Corbijn Filmindenhaag.nl Website die alle Haagse filmverhalen bundelt en als platform fungeert voor portretten van Haagse filmmakers, bioscopen, filmbedrijven, filmlocaties en historische filmcollecties. I.s.m. met Film Atelier Den Haag. Haagse historische filmsreeks Programma met materiaal uit historische filmcollecties van Haagse (bedrijfs)archieven, o.m. het Haags Gemeentearchief, ANWB, Shell, Museon, Siemens, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Aegon, Museum voor Communicatie, Internationaal Gerechtshof. Movies that Matter Festival Internationaal mensenrechtenfilm- en debatfestival op initiatief van Amnesty International waarvan het Filmhuis de hoofdlocatie is en een programmabijdrage levert. Todaysart Een podium voor creatieve denkers, pioniers en aanstormend talent, Het Filmhuis levert een programmabijdrage. Writers Unlimited Internationaal literiair festival waaraan het Filmhuis een programmabijdrage levert. Cinema on Demand Het Haagse publiek bepaalt zélf wat er draait in Filmhuis Den Haag. 13

14 1.4. BEDRIJFSVOERING 1.4.A. ORGANISATIE Filmhuis Den Haag kent vier afdelingen: Programma; Communicatie & Kennisoverdracht; Bedrijfsvoering; Financiën (stafafdeling). De hoofden van de afdelingen vormen tezamen met de directeur het Management Team (MT). De directeur stuurt de hoofden aan en de afdelingshoofden sturen hun coördinatoren en/of medewerkers aan. De ruim 32 fte's worden ingevuld door circa 61 medewerkers in loondienst. Vrijwilligers worden op ad hoc basis ingezet als zaalwacht bij projecten en in de Filmhuisbibliotheek. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur. 1.4.B. ORGANIGRAM Bestuur Directie 0.9 fte Programma 2.5 fte Communicatie Communicatie en en kennisoverdracht kennisoverdracht 4.3 fte fte Financiën 1.4 fte Bedrijfsvoering en P&O 1.1 fte Kassa 4.2 fte Techniek 5.5 fte Horeca 12.2 fte 1.4.C. ONTWIKKELING VAN BELEID, BESTUUR EN ORGANISATIE De zakelijke en artistieke verantwoordelijkheid van Filmhuis Den Haag is ondergebracht bij de directeur. Deze wordt hierin bijgestaan door het MT en het bestuur, en voor de zakelijke verantwoordelijkheid eveneens door de afdeling financiën. Het definitieve programma wordt in het programma overleg vastgesteld, waarin medewerkers van diverse afdelingen vertegenwoordigd zijn. De bestuursleden zijn afkomstig uit de financiële sector, het bedrijfsleven, de overheid en de culturele sector. Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar bijeen om zich uit te spreken over de hoofdlijnen van beleid en organisatie. De directie legt via kwartaalrapportages verantwoording af aan het bestuur. 1.4.D. RISICO'S Hoewel Filmhuis Den Haag een solide financiële basis heeft, is er een risico's: Geen (volledige) toekenning van de aangevraagde subsidiebijdrage van de Gemeente Den Haag. Wanneer deze wegvalt of vermindert, wordt het cultureel/maatschappelijke en educatieve profiel van het Filmhuis beperkt. Minder of geen subsidie voor belangrijke samenwerkingspartners zoals het Koorenhuis en Digital Playground. Op de toekenning van subsidie aan deze instellingen heeft het Filmhuis geen invloed, maar wanneer deze bijdragen wegvallen, heeft dat direct negatieve gevolgen voor het scholieren dat bediend kan worden. De diensten die deze instellingen leveren kunnen met de huidige middelen en binnen de voorgestelde meerjarenbegroting niet volledig opgevangen worden. 14

15 Minder of geen subsidie voor Theater Dakota. Ook op deze toekenning heeft het Filmhuis geen invloed, maar wanneer deze bijdrage wegvalt, heeft dat direct negatieve gevolgen voor de bezoekerslen en het scholieren dat in Escamp bediend kan worden met media/filmeducatieve programma's. Minder toegekende projectsubsidies voor programma en educatie, zowel door de Gemeente Den Haag als andere financierders; Negatieve economische omstandigheden waardoor er minder bezoekers komen en minder inkomsten uit de horeca gegenereerd worden dan begroot is; Om de inkomsten, dan wel de bezoekerslen te vergroten, wordt een activiteiten ondernomen: Het verruimen van de openingstijden van de horeca en van het slots; Uitbreiding van programma-aanbod in Filmhuis Den Haag in Theater Dakota; Cinema on demand; Participatie in Cineville; Verbeterde hospitality; Het samenstellen van arrangementen, al dan niet in samenwerking met derden; Het zoeken naar verbintenis met bedrijven en private personen die kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelen van het Filmhuis; Het organiseren van evenementen die als doel hebben extra inkomsten te genereren; De realisatie van een winkel met een filmgerelateerd aanbod; Om te anticiperen op de bovenstaande risico's wordt momenteel samen met Theater aan het Spui en Korzo gezocht naar samenwerking met het bedrijfsleven, om ervoor zorg te dragen dat ook in de toekomst Haagse scholieren onverminderd terecht kunnen voor educatieve programma's in deze instellingen. Daarnaast wordt in hetzelfde comité onderzocht of een businessclub kan worden opgericht die een financiële bijdrage levert aan de financiering van de programmering van de samenwerkende instellingen. 1.4.E. INVESTERINGEN De volgende investeringen staan gepland voor de komende beleidsperiode: 1. Regulier onderhoud volgens het meerjarenonderhoudsplan. Hiervoor ontvang Filmhuis Den Haag een geoormerkte bijdrage van de Gemeente Den Haag; 2. Vervanging van de stoelen in zaal 1; 3. Aanpassing van de entree en de eventuele realisatie van een gemeenschappelijke kassa voor Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui; 4. Aanpassingen in het pand ten behoeve van de realisatie van een winkel met filmgerelateerde (cadeau)artikelen; 5. Aanpassingen in het pand voor de verhuizing van de Filmhuisbibliotheek; 6. Het geschikt maken van de grote zaal van Theater aan het Spui, de Dr. Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater voor filmvertoning. De investeringen genoemd onder punt 2 worden gefinancierd uit de algemene reserve, of aangekocht op afschrijving. Voor de aanpassingen van het pand (punt 3) zal Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui in overleg moeten treden met OCW vastgoed. Eventuele investeringen hiervoor zijn niet in de meerjarenbegroting meegenomen Voor de investeringen genoemd onder de punten 4 en 5 beschikt Filmhuis Den Haag over een reservering "uitbreiding faciliteiten gebouw". Voor de investering genoemd onder punt 6 wordt in overleg met de Theaters aan het Spuiplein onderzoek verricht. Dit kan alleen gerealiseerd worden wanneer er een verdienmodel aan ten grondslag ligt. Filmhuis Den Haag beschikt uitdrukkelijk niet over de middelen om dit binnen de huidige begroting te realiseren. 15

16 2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER ACTIVITEITEN EN BEZOEKERS/DEELNEMERS 2.1. VOORSTELLINGEN Voorstellingen (excl. festivals en educatie) Voorstellingen in Den Haag Voorstellingen Waarvan in eigen zaal Bezoekers totaal Waarvan betalende in de eigen zaal Waarvan niet-betalende in de eigen zaal Eenheid Realisatie in 2010 Prognose 2011 Raming Voorstellingen in de rest van Nederland Een programma's van Filmhuis Den Haag rouleert langs de filmtheaters in Nederland. Deze voorstellingen en bezoekerslen worden niet meegerekend door Filmhuis Den Haag. Voorstellingen buiten Nederland n.v.t. n.v.t. Realisatie in Prognose Raming Realisatie in 2010 Prognose 2011 Raming SPECIALE PROGRAMMA'S Speciale programma's Aantal programma's Aantal titels Aantal voorstellingen Aantal bezoeken 2.3. MEDIA/FILMEDUCATIE Media/filmeducatie Schoolvoorstellingen Lessen/activiteiten basisonderwijs Deelnemende basisscholen Deelnemende leerlingen basisonderwijs Lessen/activiteiten voortgezet onderwijs Deelnemende scholen voortgezet onderwijs Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs Educatieve activiteiten voor individuele bezoekers Deelnemende bezoekers Eenheid

ACTIVITEITENPLAN 2014 september 2013

ACTIVITEITENPLAN 2014 september 2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 september 2013 Activiteitenplan 2014 1 INHOUDSOPGAVE Filmhuis Den Haag 3 Inleiding 4 1. Programma, educatie & kennisoverdracht 5 2. Marketing, communicatie en ondernemerschap 8 Bijlage

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE pagina

INHOUDSOPGAVE pagina INHOUDSOPGAVE pagina Filmhuis Den Haag 3 Inleiding 4 I. Programma 8 II. Educatie en kennisoverdracht 9 III. Marketing en communicatie 2 Bijlage Overzicht speciale programma's 3 Bijlage 2 Samenwerkingspartners

Nadere informatie

Podium t Beest. Beestenmarkt 3. 4461 CS Goes. Telefoon: 0113-228142. Website: www.tbeest.nl

Podium t Beest. Beestenmarkt 3. 4461 CS Goes. Telefoon: 0113-228142. Website: www.tbeest.nl 1 Podium t Beest Beestenmarkt 3 4461 CS Goes Telefoon: 0113-228142 Website: www.tbeest.nl 2 LEESWIJZER 1. SAMENVATTING 2. INLEIDING 2.1. Fusie 2.2. Nieuwe start 3. ACHTERGRONDEN 3.1. Publiek poppodia 3.2.

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Gemeente museum Den Haag 2013-2016

Meerjarenbeleidsplan. Stichting Gemeente museum Den Haag 2013-2016 1 Meerjarenbeleidsplan Stichting Gemeente museum Den Haag 2013-2016 2 Mondriaan & De Stijl 3 INHOUD 1.1. Algemene informatie 5 Vooraf 9 1.2. Terugblik op en evaluatie van de periode 2009 - heden 11 1.3.

Nadere informatie

handreiking voor bestuurders van provincies en gemeenten filmtheaters encultuur beleid

handreiking voor bestuurders van provincies en gemeenten filmtheaters encultuur beleid handreiking voor bestuurders van provincies en gemeenten filmtheaters encultuur beleid Eldorado, Bouli Lanners, 2008 handreiking voor bestuurders van provincies en gemeenten filmtheaters encultuur beleid

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2016

Beleidsplan 2013-2016 Beleidsplan 2013-2016 inhoudsopgave vooraf 5 1 missie, visie en hoofddoelstelling 6 2 het nationaal en internationaal van belang van collectie en aanbod 10 2.1 de collectie 11 2.2 het aanbod 11 3 de activiteiten

Nadere informatie

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave

Cultuurplan 2013-2016 Kunsthal Rotterdam, november 2011. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Strategie... 6 1.1 Visie... 6 1.2 Missie... 7 1.3 Speerpunten... 7 1.4 Het financieringsmodel... 9 Hoofdstuk 2. De programmering... 10 2.1 Dynamiek... 10 2.2 Programmeren...

Nadere informatie

MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 2013-2016 / GEMEENTE DEN HAAG SUBSIDIEAANVRAAG STICHTING CULTUURANKER ESCAMP / THEATER DAKOTA

MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 2013-2016 / GEMEENTE DEN HAAG SUBSIDIEAANVRAAG STICHTING CULTUURANKER ESCAMP / THEATER DAKOTA MEERJARENBELEIDSPLAN KUNST EN CULTUUR 20132016 / GEMEENTE DEN HAAG SUBSIDIEAANVRAAG STICHTING CULTUURANKER ESCAMP / THEATER DAKOTA TOTAAL ONVERWACHT STAAT JE HART IN VUUR EN VLAM Pagina / 2 ALGEMENE INFORMATIE

Nadere informatie

volwassenen t/m 12 jaar t/m 12 jr. besloten* randprogrammering voorstellingen bezoekers bezetting titels

volwassenen t/m 12 jaar t/m 12 jr. besloten* randprogrammering voorstellingen bezoekers bezetting titels jaarplan 2014 1 Inleiding Doordat we in 2013 veel aandacht hebben moeten schenken aan het opvangen van de bezuinigingen en de organisatorische aanpassingen die dat met zich meebrengt, hebben een aantal

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

1. INLEIDING... 2 2. CINENOORD... 2

1. INLEIDING... 2 2. CINENOORD... 2 ONDERNEMINGSPLAN 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 2 2. CINENOORD... 2 2.1 Missie...3 2.2 Visie...3 2.3 Doelgroep...4 2.4 Kernactiviteiten...4 2.5 Filmprogramma tot nu toe...6 2.6 Opbouw organisatie...7

Nadere informatie

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret

Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret 0 1 Ten geleide: de stand van zaken in het cabaret De kunstvorm cabaret is een artistieke zoektocht, een transportmiddel om het persoonlijke vorm te geven. Alle kunst is persoonlijk. Maar cabaret is binnen

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang

Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang Activiteitenplan (subsidieaanvraag 2013-2016) Onderdelen 2.1 t/m 2.3: Kwaliteit en (inter)nationaal belang 2.1 Wat zijn de missie, visie en hoofddoelstelling van de instelling? Denk hierbij aan de verschillende

Nadere informatie

Filmtheaters en Cultuurbeleid. Handreiking voor bestuurders van. provincies en gemeenten. ultuurbeleid

Filmtheaters en Cultuurbeleid. Handreiking voor bestuurders van. provincies en gemeenten. ultuurbeleid e Filmtheaters en Cultuurbeleid Handreiking voor bestuurders van ultuurbeleid provincies en gemeenten Vooraf Filmtheaters en Cultuurbeleid Handreiking voor bestuurders van provincies en gemeenten 3 Handreiking

Nadere informatie

Beleidsplan Haags Historisch Museum 2013-2016

Beleidsplan Haags Historisch Museum 2013-2016 Beleidsplan Haags Historisch Museum 2013-2016 Stichting Haags Historisch Museum/december 2011-22- Beleidsplan Haags Historisch Museum 2013-2016 1. Terugblik en evaluatie 2009-heden 4 2. Plannen en activiteiten

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016

Stichting Bibliotheek Rotterdam. Meerjarenbeleidplan 2013-2016 Stichting Bibliotheek Rotterdam Meerjarenbeleidplan 2013-2016 21 november 2013 Hoofdstukindeling: Managementsamenvatting 1. Trends en bibliotheekontwikkelingen 2. Missie en visie Stadsbibliotheken en Regionale

Nadere informatie

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015 Vijf collecties, één museum Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Managementsamenvatting 6 1.1 Missie 6 1.2 Ambitie voor 2012-2015 6 1.3 Prioriteiten 6 1.4 Bezuinigingen 8 1.5 Verzelfstandiging

Nadere informatie

Rembrandt terug in het Rembrandthuis

Rembrandt terug in het Rembrandthuis Rembrandt terug in het Rembrandthuis Ondernemingsplan 2013-2016 Museum Het Rembrandthuis Ondernemingsplan Museum Het Rembrandthuis 2013-2016 1. Blik in de toekomst, 2016 2 2. Inleiding 3 3. Het Rembrandthuis:

Nadere informatie

Stichting Amersfoort in C Juni 2011. Meerjarenplan Amersfoort in C 2012-2015 1

Stichting Amersfoort in C Juni 2011. Meerjarenplan Amersfoort in C 2012-2015 1 Eenheid bij verscheidenheid Meerjarenplan 2012 2015 Amersfoortse Musea Stichting Amersfoort in C Juni 2011 Meerjarenplan Amersfoort in C 2012-2015 1 Inhoudsopgave Inleiding...p. 3 1. Uitgangssituatie...p.

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1

beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 beleidsplan 2009-2013 Altijd Applaus beleidsplan 2009-2013 1 Inhoud 1 Samenvatting 1 2 Inleiding 5 3 Doel en Missie 7 3.1 Missie en Mission Statement 7 3.2 Strategie en Doelstelling 7 3.3 Functies 7 3.3.1

Nadere informatie

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum

Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015. Vijf collecties, één museum Meerjaren- Beleidsplan 2012-2015 Vijf collecties, één museum Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Managementsamenvatting 6 1.1 Missie 6 1.2 Ambitie voor 2012-2015 6 1.3 Prioriteiten 6 1.4 Bezuinigingen 8 1.5 Verzelfstandiging

Nadere informatie

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0

Mediawijzer.net Jaarplan 2011 december 2010, versie 3.0. Jaarplan 2011. Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 Jaarplan 2011 Programmamanager Mediawijzer.net December 2010, versie 3.0 1 Voorwoord We leven in een snelle wereld waar, mede door technologische ontwikkelingen, het gebruik van media een steeds grotere

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017

Inhoud. Voorwoord 5. Missie, ambitie en kompas 6. Wat vooraf ging 9. Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Ondernemingsplan 2014 tot en met 2017 Inhoud Voorwoord 5 Missie, ambitie en kompas 6 Wat vooraf ging 9 Vijf speerpunten in het beleid 12 voor 2014 tot en met 2017 Inspireren 1. Het culturele programma

Nadere informatie

beleidsplan 2013-2016

beleidsplan 2013-2016 beleidsplan 2013-2016 inhoud 1 Nieuw gebouw, nieuw museum, nieuw logo 4 2 Publiekstaak 11 3 Collectietaak 21 4 Bedrijfsvoering 29 Tot slot 35 Beleidsplan Fries Museum 2013-2016 3 1nieuw gebouw, nieuw

Nadere informatie

ECI Cultuurfabriek Ondernemingsplan 2014-2016. web-versie

ECI Cultuurfabriek Ondernemingsplan 2014-2016. web-versie ECI Cultuurfabriek Ondernemingsplan 2014-2016 web-versie Stichting ECI september 2013 INHOUD HOOFDSTUK 1 UITGANGSSITUATIE 3 1.1 Inleiding; een nieuw en ambitieus project 3 1.2 Beleidskaders en ambitieniveau;

Nadere informatie

2013-2016 Meerjarenplan

2013-2016 Meerjarenplan 2013-2016 Meerjarenplan Colofon Januari 2012 Uitgave Stichting Cultuurpromotie Utrecht 2013-2016 Inhoud 2013-2016 Inleiding 5 2010-2011 Terugblik 6 2013-2016 Taak 8 2013-2016 Positie 8 2013-2016 Ambities

Nadere informatie

2 Activiteitenplan. 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling

2 Activiteitenplan. 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling 2 Activiteitenplan 2.1 Missie, visie en hoofddoelstelling Missie Met een kist vol echte verhalen en open vizier de interactie aangaan met ons publiek. Een ontmoetingsplaats creëren tussen heden en verleden,

Nadere informatie